Skip til primært indhold

Nye syddanske områder skal levere råstoffer

For at skaffe sand, grus og sten til byggeri og veje er det nødvendigt at grave efter råstofferne i syddanske områder, der ikke tidligere er blevet gravet i.

Det konstaterede medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark, da de på mandagens regionsrådsmøde godkendte et forslag til en råstofplan for Region Syddanmark.

I planen lægger regionen op til, at der skal udlægges nye graveområder på Fyn, i Trekantområdet og i Sydvestjylland, mens der i Sønderjylland er råstoffer nok i nuværende graveområder.

”Det er i dag svært at skaffe råstoffer, og vi bliver nødt til at tage nye graveområder med i planen for at sikre en lokal forsyning. I den forbindelse er det vigtigt at tænke på miljøet og udledningen af CO2 og planlægge en forsyning, der giver mindst mulig transport med lastbiler over lange afstande”, siger Poul Weber (V), der i 2007 var formand for det miljøudvalg, der arbejdede med råstofplanen.

”Desuden skal vi undersøge, om vi kan få flere råstoffer fra søterritoriet eller fra Sverige og Norge, så vi kan spare på regionens landskaber og ressourcer”.

Forslaget til råstofplanen sendes i otte ugers offentlig høring fra den 4. februar til den 31. marts.

Mange ideer og forslag

Ifølge loven skal regionen udarbejde forslag til en råstofplan, der kan være med til at sikre en lokal forsyning af råstoffer.

I perioden 7. maj til 2. juli 2007 indkaldte regionen ideer og forslag til råstofplanen, der resulterede i 63 besvarelser fra kommuner, interesseorganisationer og erhverv. Her er både forslag om nye indvindingsområder og forslag til områder, der bør friholdes for råstofindvinding.

I det samlede forslag er der beskrevet retningslinjer for udgravning af råstoffer, der blandt andet tilgodeser hensyn til naboer og trafikregulering.

Regionen ønsker samtidig at sætte fokus på efterbehandling til naturformål af de områder, hvor der har været råstofindvinding.

Yderligere oplysninger fås hos:

Poul Weber, formand for miljøudvalget i 2007, mobil 29 20 15 00.

Andreas Blinkenberg, planlægger i afdelingen for bæredygtighed, mobil 29 20 19 54.

APPFWU02V