Skip til primært indhold

På vej til UNESCO Global Geopark

Region Syddanmark bakker op om fire sydfynske kommuners indsats for at få Geopark Det Sydfynske Øhav anerkendt som UNESCO Global Geopark. Udvalget for Regional Udvikling besøgte Svendborg og hørte om geoparken på det seneste udvalgsmøde.

1 mio. kroner til udvikling af Geopark Det Sydfynske Øhav

I området omkring Det Sydfynske Øhav findes et helt særligt landskab, der blev skabt under istiden, og området har både national og international geologisk værdi.

Siden 2018 har de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø arbejdet på at få Geopark Det Sydfynske Øhav anerkendt som UNESCO Global Geopark.

I sommer bevilgede regionsrådet 1 mio. kr. til kommunernes arbejde med at udvikle geoparken på Sydfyn og få den godkendt som UNESCO Global Geopark.

Udvalget for Regional Udvikling på besøg i Svendborg

På det seneste møde i Udvalget for Regional Udvikling aflagde udvalget besøg i Svendborg for at høre mere om dette arbejde.

Formand Michael Nielsen (K), Udvalget for Regional Udvikling, siger:

- Vi har at gøre med en helt unik og særegen natur her i det sydfynske. Nu kan flere få øjnene op for denne naturperle, og geoparken og området kan blive sat på verdenskortet. Det glæder mig også, at borgerne bliver inddraget i udviklingen af lokale aktiviteter, der kan styrke et aktivt udeliv.

Opbakning fra Region Syddanmark skaber synlighed og bevidsthed

Sekretariatsleder Rasmus Elmquist Casper, Geopark Det Sydfynske Øhav, tog udvalget ud på en gåtur på havneområdet og fortalte om geoparkens arbejde med udvikling af området og certificering som UNESCO Global Geopark.

- Geopark Det Sydfynske Øhav er i en UNESCO-sammenhæng først og fremmest et langsigtet samarbejde mellem ejerkommunere om at etablere de bedst tænkelige rammer for lokalt forankret bæredygtig udvikling. Med opbakningen fra Region Syddanmark kan vi skabe synlighed og en bred bevidsthed om geopark-arbejdet, som igen bidrager til projektudvikling i samarbejde med lokalområderne. Ikke mindst inden for undervisning, formidling og aktivt udeliv, siger sekretariatsleder Rasmus Elmquist Casper.

For at blive godkendt som UNESCO Global Geopark skal en egns landskab og geologi være enestående.

I geoparker ser man især på, hvordan landskabet og geologien har præget og fortsat præger menneskers liv, deres bosætning, produktion af fødevarer og kultur. I Danmark er der UNESCO geoparker i Odsherred og Vestjylland (Lemvig, Struer og Holstebro).

Læs mere om geoparkens historie, mulige oplevelser mv. på parkens hjemmeside www.geoparkoehavet.dk.

APPFWU01V