Skip til primært indhold

Syddansk succes: Syddanske ungdomsuddannelser har kvittet smøgerne

Region Syddanmarks projekt ”Røgfri Ungdomsuddannelser” har været en stor succes. Antallet af unge syddanske rygere er faldet fra 18 procent i 2017 til 10 procent i 2021, og størstedelen af de syddanske ungdomsuddannelser har indført røgfri skoletid. Regionen har blandt andet bidraget med redskaber, videndeling og kampagnematerialer, som har inspireret og motiveret uddannelserne til at kvitte smøgerne.

Smid smøgerne i skraldespanden, eller endnu bedre, lad være med at begynde at ryge. Region Syddanmark gennemførte fra 2018 til 2021 et projekt, der skulle fjerne cigaretterne fra ungdomsuddannelserne. For kan man holde de unge fra at begynde at ryge, så er der stor sandsynlighed for, at de ikke ender som rygere senere i livet.

Det 3-årige projekt ”Røgfri Ungdomsuddannelser” har fungeret som et samarbejde mellem regionen, de 22 syddanske kommuner, de syddanske ungdomsuddannelser og Kræftens Bekæmpelse med det formål at øge ungdomsuddannelsernes motivation til at arbejde med røgfrihed. Nu viser en evaluering, som 67 (tallet er efter udgivelse ændret fra 69 til 67) ud af 97 syddanske ungdomsuddannelsessteder har besvaret, at projektet har været en succes.

Hele 97 procent af de syddanske ungdomsuddannelser har ifølge evalueringen indført røgfri skoletid for eleverne i løbet af de seneste år, ligesom alle syddanske FGU-skoler (den forberedende grunduddannelse) i evalueringen nu også er røgfrie. Samtidig viser sundhedsprofilundersøgelsen fra 2021, at andelen af unge (16-24 år), der ryger, er faldet fra 18 procent i 2017 til 10 procent i 2021.

Lovgivning gav en hjælpende hånd

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er begejstret for den udvikling, der er foregået på området de seneste år:

- Rygning er et kæmpemæssigt sundhedsproblem, der hvert år er skyld i mange tusinde dødsfald. Det er en tragedie for det enkelte menneske, og de sygdomme, som rygning forårsager, trækker veksler på vores sundhedsvæsen. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Vi ved, at de unge ofte begynder at ryge, mens de går på en ungdomsuddannelse. Derfor glæder det mig usigeligt meget, at vi har været medvirkende til, at langt flere ungdomsuddannelser nu er røgfrie, og at vi samtidig ser tal, der viser, at de unge ryger væsentlig mindre i dag end for fire år siden.

Regeringen vedtog 31. juli 2021 en lov om, at ungdomsuddannelserne skal have røgfri skoletid. Det betød, at projektet fik en hjælpende hånd undervejs. Lovgivningen og de regionale tiltag har på den måde understøttet hinanden.

Uddannelser har nydt godt af andres erfaringer

Evalueringen viser, at ungdomsuddannelserne og kommunerne har oplevet partnerskabet og samarbejdet med hinanden og regionen som positivt og som en god støtte. Det har været givende for uddannelserne at høre om og lære af andres erfaringer med implementeringen af røgfri skoletid.

Regionens bidrag til projektet har blandt andet bestået af kurser, en hjemmeside med redskaber og gode erfaringer fra andre uddannelser, kick off-arrangementer, temamøder og kampagnemateriale. De mange gode erfaringer fra projekt ”Røgfri Ungdomsuddannelser” tager regionen nu med sig over i kommende projekter.

Formand Bo Libergren (V), Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, siger:

- En af vores fornemste opgaver i regionen er, at vi hjælper og understøtter vores samarbejdspartnere, så vi sammen kan løfte og løse de sundhedsudfordringer, som vi alle har et fælles ansvar for. Projekt ”Røgfri Ungdomsuddannelser” er et strålende eksempel på det. Og den erfaring, vi har fået, vil uden tvivl gavne fremtidige indsatser som for eksempel ”ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelserne”.

Selvom antallet af rygere på ungdomsuddannelserne er faldet, så hæfter udvalgsformanden sig alligevel ved, at evalueringen også viser, at flere unge er begyndt at bruge snus og nikotinposer.

- Det er en meget uheldig udvikling og noget, vi vil kigge nærmere på i den kommende tid, siger Bo Libergren.

Fakta om rygning og røgfri skoletid

Mennesker, der ryger mindst 15 cigaretter om dagen, dør i gennemsnit 8-10 år for tidligt, og rygning er årsag til cirka 14.000 dødsfald hvert år.

Rygning koster mange ressourcer i sundhedsvæsenet, da rygning øger risikoen for en lang række sygdomme som for eksempel kræft, KOL og diabetes.

I 2012 blev det forbudt at ryge på matriklen i grundskolen, og 1. januar 2021 blev det udvidet til at gælde hele skoletiden. 31. juli 2021 blev røgfri skoletid også indført ved lov på ungdomsuddannelserne.

Fakta om evalueringen af projekt ”Røgfri Ungdomsuddannelser”:

Evalueringen af projekt ”Røgfri Ungdomsuddannelser” er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed.

Spørgeskemaundersøgelsen er udført blandt repræsentanter fra ungdomsuddannelser i Region Syddanmark. 67 (tallet er efter udgivelse ændret fra 69 til 67) ud af 97 syddanske ungdomsuddannelsessteder har besvaret spørgeskemaet.

Interviewundersøgelsen er udført blandt repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og kommunerne i regionen.

De syddanske ungdomsuddannelser har tilsammen cirka 56.000 elever, mens cirka 2.000 elever går på en syddansk FGU-skole.

APPFWU02V