Skip til primært indhold

Region Syddanmark sætter skub i udviklingen af virtuelle konsultationer

Der skal være flere virtuelle konsultationer på de syddanske sygehuse i de kommende år. Patienterne undgår transporttiden frem og tilbage til sygehuset og får nemmere ved at have pårørende med. Derfor sætter regionen nu flere virtuelle forsøgsprojekter med et stort potentiale i gang for at afklare, om de kan udbredes til hele regionen.

Det kan være nødvendigt at tage fri hele dagen, hvis du har en aftale på et sygehus, der ligger langt fra din bopæl. I mange tilfælde kræver undersøgelsen eller behandlingen, at du møder fysisk op på sygehuset, men der er også en lang række tilfælde, hvor det kan løses med en virtuel konsultation.  

Derfor besluttede regionsrådet på regionsrådsmødet 19. december 2022 at sætte gang i flere virtuelle forsøgsprojekter. Projekterne skal afklare mulighederne for, at endnu flere patienter får tilbudt videokonsultation, allerede første gang de er i kontakt med sygehuset, frem for at møde op fysisk.

Virtuelle konsultationer sparer tid for patienterne

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) ser store perspektiver i de virtuelle konsultationer:

- En virtuel adgang til vores sundhedstilbud bør være en mulighed, alle patienter får tilbudt, når det er fagligt muligt. Det sparer tid for patienterne og giver dem en større fleksibilitet, da de ikke behøver at tage fri hele eller halve dage. Samtidig kan de være hjemme i deres trygge, vante omgivelser og eventuelt have pårørende med til samtalen, selvom de pårørende bor langt væk. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu tager endnu et vigtigt skridt i retningen af et mere digitalt syddansk sundhedsvæsen for de patienter, der ønsker det.    

Et af de virtuelle forsøgsprojekter, der nu sættes i gang, kommer til at foregå på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sygehus Lillebælt. Her får patienterne mulighed for en videokonsultation, hvor sundhedspersonalet vurderer, om de skal have en knæalloplastik – det vil sige en operation, hvor de får et kunstigt knæled.

Et andet eksempel på et forsøgsprojekt er på Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg, hvor patienterne får tilbudt en videosamtale med en medarbejder, som kan vurdere, om der er behov for en akut indlæggelse eller anden form for hjælp.

De virtuelle løsninger bliver afprøvet indtil sommeren 2023, hvorefter politikerne får en status på projekterne og vurderer, om de skal fortsætte og måske endda udbredes. 

Udviklingen går i retning af et mere digitalt sundhedsvæsen

Også formand for Digitaliserings- og Innovationsudvalget Anja Lund (V) glæder sig over, at der bliver taget et vigtigt skridt i retning af at udbrede de virtuelle konsultationer:

- Det bliver spændende at se, hvad forsøgene viser. Der er ingen tvivl om, at vi skal bevæge os i retning af et mere digitalt sundhedsvæsen – både for patienterne skyld, men også fordi vi er nødt til at blive endnu mere effektive i de kommende år, hvor presset på sundhedsvæsenet stiger. Med flere ældre og flere kronisk syge patienter giver det rigtig god mening at styrke de virtuelle muligheder, samtidig med at vi naturligvis også skal have gode tilbud til de patienter, som ikke ønsker eller kan anvende de digitale løsninger.

Flere virtuelle indsatser er ved at blive udbredt

Region Syddanmark har arbejdet med at afprøve og udbrede virtuelle løsninger i flere år og har som mål i regionens digitaliseringsstrategi 2022-2025, at 30 procent af de ambulante kontakter skal være virtuelle inden 2025. I dag gælder det for mellem 25 og 27 procent.

En af de indsatser, der i øjeblikket er ved at blive udbredt til alle sygehuse efter en positiv testperiode, er stuegang via video. Her er det muligt for pårørende at være med til stuegang, selvom de ikke er fysisk til stede.

En anden indsats, der bliver udbredt, er målrettet alvorligt syge og døende patienter, som er i hjemmet. Patienterne får tilbudt virtuel kontakt til palliative sygeplejersker på et sygehus eller hospice, som kan vejlede både dem, de pårørende og det kommunale sundhedspersonale i forhold til den palliative behandling. På den måde kan patienterne være mest muligt i deres eget hjem.  

Endelig er der ’Tidstro dokumentation’, der giver sundhedspersonalet mulighed for at skrive journal på stuen med det samme. Det giver mere inddragelse af patienterne og de pårørende, ligesom det sparer tid og øger patientsikkerheden.

Pengene til de fem nye forsøgsprojekter samt til udbredelsen af de allerede afprøvede virtuelle løsninger stammer fra budget 2020, hvor regionsrådet afsatte en pulje på 20 mio. kr. til at udbrede gode løsninger og projekter.

APPFWU01V