Skip til primært indhold

Gode erfaringer på amputationsområdet skal bredes ud

En ny analyse om amputationer i regionerne viser, at to regioner har haft succes med at sænke antallet af amputationer markant. Erfaringerne skal udbredes og omdannes til nationale kliniske retningslinjer, og der skal laves yderligere analyser, hvis det står til Region Syddanmark.

Regionerne bad i forsommeren Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) om at udarbejde en analyse, der sammenlignede hyppigheden af amputationer på tværs af regionerne.

Dette skete i kølvandet på en rapport om amputationer fra Region Midtjylland.

Sideløbende lavede Region Syddanmark en gennemgang af regionens egne tal og procedurer for at sikre, at regionen tilbyder en optimal behandling af patienter, der er i risiko for amputationer pga. forsnævringer i arterierne. Denne gennemgang gav anledning til, at regionen satte en række initiativer i gang, der skal sikre en fælles tilgang til behandlingen i regionen.

Store regionale forskelle i antallet af gennemførte amputationer

Analysen fra RKKP er netop offentliggjort og viser, at der er store regionale forskelle på antallet af borgere, der får foretaget amputationer.

  • Region Sjælland har i perioden fra 2016 - 2018 amputeret 58 borgere per 100.000 indbyggere mod 60 i perioden 2019 – 2021.
  • Region Midtjylland har i perioden fra 2016 - 2018 amputeret 55 borgere per 100.000 indbyggere mod 48 i perioden 2019 – 2021.
  • Region Syddanmark har i perioden fra 2016 - 2018 amputeret 52 borgere per 100.000 indbyggere mod 48 i perioden 2019 – 2021.
  • Region Hovedstaden har i perioden fra 2016 - 2018 amputeret 43 borgere per 100.000 indbyggere mod 36 i perioden 2019 – 2021.
  • Region Nordjylland har i perioden fra 2016 - 2018 amputeret 51 borgere per 100.000 indbyggere mod 29 i perioden 2019 – 2021.

Derudover er der også store forskelle i antallet af amputationsforebyggende operationer.

Indtil 2016 fulgtes antallet af amputationer ad på tværs af regionerne, men efterfølgende har der vist sig stigende regionale forskelle. Region Syddanmark har således haft et stabilt niveau siden 2016, mens Region Hovedstaden og Region Nordjylland har formået at sænke antallet af amputationer.

Der er behov for retningslinjer på området

Koncerndirektør Kurt Espersen mener, at der skal udarbejdes nationale kliniske retningslinjer på området. Retningslinjerne skal bygge på de gode erfaringer fra Region Nordjylland og Region Hovedstaden og også gerne involvere den vigtige forebyggelse i forhold til rygning samt den tidlige opsporing og indsats hos de praktiserende læger og hos kommunerne.

- Det er tydeligt, at vi og andre regioner kan lære af den udvikling, som vi kan se i de to andre regioner. Vi har ligget stabilt siden 2016 og har løbende arbejdet med at sænke antallet af amputationer med forskellige initiativer. Vi har desværre ikke haft samme succes som Region Nordjylland og Region Hovedstaden, så dem skal vi naturligvis lære af. I sidste ende skal vi også have udarbejdet nogle nationale kliniske retningslinjer, hvor vi også får inddraget kommunerne, de praktiserende læger samt relevante parter på diabetesområdet, så vi sikrer en fælles høj standard på området.

Kurt Espersen understreger samtidig, at analysen påpeger nogle tendenser, som regionerne skal handle på, men at der er behov for endnu mere viden:

- Det er et meget komplekst område, og selvom analysen giver en masse gode svar, så rejser den også en masse spørgsmål, som vi nu i fællesskab skal forholde os til på tværs af regionerne, så vi får sat de rette initiativer i gang.

God kvalitet på sygehusene

Region Syddanmark har haft et stabilt niveau i antallet af amputationer siden 2016, og bedømt ud fra rapporten og regionens egne interne undersøgelser har de syddanske patienter i hele perioden haft mulighed for hurtig og kompetent behandling på regionens sygehuse.

APPFWU01V