Skip til primært indhold

Syddanskerne drikker mindre, men ryger fortsat for meget

Antallet af syddanskere, som drikker for meget, er faldet de seneste år. Til gengæld er syddanskerne ikke blevet bedre til at droppe smøgerne, spise mindre og bevæge sig mere, ligesom det heller ikke står for godt til med den mentale trivsel. Det viser Region Syddanmarks nyeste sundhedsprofil af de syddanske borgere.

Der er enkelte lyspunkter, men desværre også en del bekymrende resultater i Region Syddanmarks nye sundhedsprofil, som netop er offentliggjort.

Godt 40.000 syddanskere har vurderet deres eget helbred og sundhed i et spørgeskema, og sundhedsprofilen giver derfor et unikt øjebliksbillede af syddanskernes sundhedstilstand.

Arbejdet med at nedbringe alkoholindtaget skal fortsætte

Ét af lyspunkterne i profilen er, at der er færre syddanskere, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det vil sige flere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd. Især blandt de unge mænd i alderen 16-24 år er der sket et markant fald fra knap 20 procent i 2010 til godt ti procent i 2017.

Formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (V) glæder sig over resultatet:

- Alkohol er direkte eller indirekte årsag til over 200 forskellige sygdomme, der hvert år slår mange danskere ihjel. Derfor er det så vigtigt, at vi får nedbragt forbruget af alkohol. Vi vil i regionen fortsat være opmærksomme på de patienter, der har et stort alkoholforbrug, så vi kan henvise dem til ét af kommunernes gode rådgivningstilbud.

Antallet af rygere er stagneret

I en længere periode er antallet af syddanske rygere faldet, men nu er tallet stort set stagneret på godt 18 procent. Der har endda på det seneste været en svag stigning i antallet af unge kvinder (16-24 år), der ryger.

Bo Libergren siger:

- Hvis man ryger, er der langt større risiko for at dø tidligt, end hvis man ikke ryger. Derfor bekymrer det os, at de sidste års fald nu er stagneret. Vi tager rygning meget seriøst, og regionsrådet skal inden længe godkende, at regionen træder ind i partnerskabet ”Røgfri fremtid”. Som noget af det første vil vi invitere ungdomsuddannelserne til et samarbejde om at forebygge, at eleverne begynder at ryge. Vi vil også sætte ekstra tryk på sygehusenes indsats med at henvise patienter til kommunernes rygestoptilbud.

I Danmark er der hvert år 13.600 mennesker, der dør for tidligt, fordi de ryger. De største sygdomme er lungekræft, rygerlunger og blodprop i hjertet.

Seks ud af ti syddanske mænd er overvægtige

Sundhedsprofilen viser også, at antallet af overvægtige syddanskere med et Body Mass Index (BMI) over 25 er støt stigende. Cirka seks ud af ti mænd er overvægtige, mens det gælder knap hver anden kvinde. Især mænd i alderen 45-74 år har lidt ekstra på sidebenene – her er syv ud af ti mænd overvægtige.

Tallene viser også, at flere og flere syddanskere har et usundt kostmønster og er fysisk inaktive i deres fritid.

De unge kvinder har fået det mentalt dårligere

Når det gælder den mentale trivsel hos syddanskerne, går udviklingen også den gale vej. Især blandt de unge kvinder (16-24 år), hvor 36 procent ofte eller meget ofte føler sig nervøse eller stressede, mens tallet i 2010 var 19 procent.

Region Syddanmark har som den eneste region spurgt ind til borgernes medievaner, og det viser sig, at den gruppe af unge kvinder, som bruger mest tid på sociale medier, også er dem, der har det laveste selvværd.

Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab

I Region Syddanmark har 58.800 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år fået tilsendt spørgeskemaet, og 68 procent af borgerne har besvaret det. Regionen er dermed den region, der har den højeste svarprocent.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at så mange har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet:

- Sundhedsprofilen giver os en uvurderlig viden om syddanskernes helbred og vaner, som både vi og kommunerne kan bruge til at styrke sundheden i Syddanmark de kommende år. Men hvis vi for alvor skal have vendt de negative tendenser, er det nødvendigt, at borgerne også selv tager ansvar for deres egen sundhed. Så står vi klar i både region og kommuner til at støtte, hjælpe og rådgive.

Fakta

Sundhedsprofilen er den største nationale sundhedsundersøgelse i Danmark. Den blev gennemført første gang i 2010, dernæst i 2013 og 2017.

Baggrunden for undersøgelsen er en aftale mellem Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet fra 2009. Regionerne fik opgaven med at organisere og finansiere sammenlignelige sundhedsundersøgelser.

Den syddanske undersøgelse består af et spørgeskema med 88 spørgsmål om sundhed, sygdom, trivsel og sundhedsadfærd.

Se hele den syddanske sundhedsprofil.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V