Skip til primært indhold

Syddanskerne er mere tilfredse med levestandarden

På trods af at regionen også i nogen grad er udfordret af globale tendenser som fraflytning, stigende gennemsnitsalder og tab af arbejdspladser, er 9 ud af 10 syddanskere tilfredse med deres levestandard. Den gennemsnitlige tilfredshed er endda steget i løbet af de seneste tre år, viser nye nøgletal fra Region Syddanmark.

Hele 90 procent af borgerne i Syddanmark er tilfredse med deres levestandard. Det gælder særligt borgerne i Fredericia, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner. Det viser den årlige oversigt over de 22 syddanske kommuners befolkningsudvikling, iværksætteri, klima, pendlingsmønstre og borgernes egen vurdering af livet kaldet Kontur.

- Kontur 2014 viser, at borgerne i Syddanmark generelt er meget tilfredse med deres liv. Mange forbinder gode relationer til familie og naboer som en væsentlig del af det at have et godt liv. Den viden kan regionen og kommunerne bruge til at fastholde og tiltrække nye borgere, for vi ved, at relationer er afgørende for, om man kan se sig selv bo et specifikt sted, siger Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Regionen og kommunerne har dog også en række udfordringer. Nogle kommuner oplever fraflytning, faldende befolkningsudvikling og tab af arbejdspladser, mens andre som fx storbyen Odense har været god til at tiltrække nye borgere ved at udnytte kommunens styrker inden for uddannelse, beliggenhed og kulturelle tilbud.

- Når man kender udfordringerne, er det også lettere at finde svaret på dem. Det handler om at finde de styrker, vi som region kan arbejde videre med i samarbejde med kommunerne, påpeger udvalgsformanden.

Kontur viser også, at mange syddanskere bevæger sig på tværs af kommunegrænserne. I visse kommuner pendler op mod halvdelen af de beskæftigede borgere til en arbejdsplads i en anden kommune.

- Det viser, at Syddanmark hænger sammen, og at en positiv udvikling ét sted i regionen også smitter af andre steder.

Plusser til store og små

Produktivitetsudviklingen er relativ god i flere af syddanske kommuner og ligger også over landsgennemsnittet. Også iværksætternes jobskabelse og overlevelsesandel er høj i mange syddanske kommuner. I dette års Kontur er der desuden sat yderligere fokus på sammenhængen til Nordtyskland. Hidtil har de sønderjyske kommuner haft et ”underskud” i forhold til, hvor mange arbejdspladser man som borger kan nå inden for en halv eller hel times transport. Det skyldes, at man ikke har haft arbejdspladser på den tyske side af grænsen med i opgørelsen tidligere.

- Syddanmark grænser op til Danmarks største eksportmarked, og det er afgørende for vores fremtidige udvikling, at vi får udnyttet det store potentiale for vækst, der ligger lige uden for døren. Derfor har vi i den nye Kontur sat ekstra fokus på adgangen til tyske arbejdspladser. Fx viser tallene, at man inden for én times kørsel i bil fra Sønderborg kan nå 216.400 arbejdspladser, hvoraf de 113.000 er tyske arbejdspladser, siger Stephanie Lose.   

Udfordringer og styrker i Syddanmark kommer til debat under et stort syddansk topmøde 13. april, hvor landspolitikere, regionspolitikere, borgmestre og erhvervsliv sammen skal udvikle løsninger og input til en ny vækst- og udviklingsstrategi, som skal sætte retningen for Syddanmark i de kommende år.

Kontur 2014 kan både downloades, hentes som app eller fås som fysisk publikation. I den digitale version kan man sammenligne sin egen kommune med fx nabokommuner inden for alle typer af tal og fakta.

FAKTA – Kontur 2014

Kontur 2014 er et initiativ i den regionale udviklingsplan. Der udarbejdes årligt en Kontur for alle de syddanske kommuner, hvori de vigtigste nøgletal om befolkningsudvikling, pendling, uddannelse, indkomst, erhvervsstruktur, iværksætteri, klima og meget andet samles. Igen i år indeholder Kontur et afsnit om borgernes egen vurdering af livet. Region Syddanmark har spurgt flere end 4.300 borgere om deres liv, og det solide antal respondenter giver mulighed for at sammenligne livet på tværs af kommunerne.

Den regionale udviklingsplan er en fireårig plan for udviklingen i Syddanmark. Planen tager udgangspunkt i visionen om Det Gode Liv og indeholder initiativer inden for viden, uddannelse, infrastruktur og mobilitet samt klima.

Kontaktperson:

Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Stephanie Lose, Region Syddanmark, telefon 2533 0982 

APPFWU01V