Skip til primært indhold

Tillid til OUHs spareplan

Region Syddanmarks forretningsudvalg har på sit møde i dag fået en redegørelse om situationen på Odense Universitetshospital. Redegørelsen kommer efter, at direktionen på sygehuset i mandags meldte ud, at der i 2011 og 2012 skal spares 220 mio. kr. på sygehusets budget, og at der i den forbindelse nedlægges mindst 400 stillinger.

- Sådan som økonomien ser ud på OUH, mener vi, at de tiltag, ledelsen lægger op til er helt nødvendige, og vi har fuld tillid til, at ledelsen får bragt økonomien i balance, så OUH kan være det sundhedsfaglige fyrtårn i Region Syddanmark, det skal være, siger 1. næstformand i regionsrådet, Poul-Erik Svendsen (S).

En jobgaranti med betingelser

I forbindelse med budgetforliget om Region Syddanmarks budget for 2011 fastholdte de 41 regionsrådsmedlemmer, der står bag forliget, den jobgaranti til medarbejderne på regionens sygehuse, som regionsrådet havde udstedt tidligere. Jobgarantien blev dog givet under forudsætning af, at sygehusenes budgetter bliver overholdt.

- Flere steder i pressen fremstår det som om, vi har udstedt en betingelsesløs jobgaranti til medarbejderne på sygehusene uanset, hvad der så end sker. Jeg vil godt understrege, at det har vi ikke. Formålet med jobgarantien var at fastholde medarbejderne i forbindelse med strukturændringer og en forudsætning for jobgarantien er, at sygehusene overholder deres budgetter. Hvis et sygehus ikke overholder sit budget, har vi kun den mulighed at tage de penge, der mangler, fra et andet sygehus. Den måde kan vi ikke styre på. Derfor skal det enkelte sygehus overholde sit budget, siger Poul-Erik Svendsen.

Som eneste sygehusenhed af de fire i Region Syddanmark er det ikke lykkedes OUH at få orden i økonomien. Derfor er det også udelukkende på OUH at betingelserne for jobgarantien ikke er opfyldt.

Gode resultater på flere fronter

Seneste status for OUH (se vedhæftede) viser ellers, at universitetshospitalet i løbet af de seneste år er blevet styrket væsentligt og står langt stærkere end for fire år siden. Det har blandt andet vist sig i tildelingen af specialer, en opgradering af forskningen og indkøb af nyt udstyr.

OUH sikrede sig rigtigt mange højtspecialiserede funktioner i forbindelse med specialeplanen for 2011, og dermed konsoliderede OUH positionen som universitetshospital. Derudover har Region Syddanmark indledt et samarbejde med Region Sjælland, hvilket betyder, at OUH kan tiltrække en langt større andel patienter til den højtspecialiserede behandling. Det øger mulighederne for at tiltrække flere specialer og specialfunktioner, når der næste gang skal udarbejdes en specialeplan.

Forskningen i fokus

Der er også kommet mere fokus på forskningen. Fra 2008 er antallet af professorer steget fra 32 til 45 (40 procent), antallet af forskningslektorer fra 4 til 24 (500 procent), post.doc. fra 1 til 8 og ph.d.-studerende fra 96 til 160 (60 procent). Den forstærkede indsats for sundhedsforskningen på OUH kan allerede i dag aflæses i antallet af publicerede artikler i videnskabelige tidsskrifter. Der er således sket en stigning siden 2006 på cirka 33 procent, således at der i 2009 blev publiceret 477 artikler som resultat af sundhedsforskningen på OUH.

- Mange ting går faktisk rigtigt godt på OUH i disse år. Ventetiderne på skadestuen er reduceret, og der bliver overflyttet stadig færre intensivpatienter. Men den dårlige økonomi stikker konstant en kæp i hjulet på sygehuset. Med økonomien på plads kan vi få forløst det store potentiale, sygehuset har som et førende universitetshospital, siger Poul-Erik Svendsen.

APPFWU01V