Skip til primært indhold

Nummer 50.000 nyfødte i Region Syddanmark

Søndag kl. 11:30 fødte Kristine Mulbjerg en velskabt lille dreng på Odense Universitetshospital. Drengen, der skal hedde Nor, vejede 3.500 g og målte 52 cm og så var han nyfødte nummer 50.000 i Region Syddanmark. I den anledning kom regionsrådsformand Carl Holst forbi i formiddags, tirsdag 12. april 2011, med blomster til de nybagte forældre samt en gave til den lille nyfødte.

- 50.000 børn er blevet født i den tid, Region Syddanmark har eksisteret, og det ville vi gerne fejre på en særlig måde - med mere end blot en velkomstmappe, siger Carl Holst og henviser til mappen ”Tillykke – og velkommen til”, som alle nybagte forældre får i hånden.

Hver gang et lille barn bliver født på én af Region Syddanmarks seks fødeafdelinger udleverer jordemoderen kort tid efter en velkomstmappe til forældrene, hvor de bl.a. kan gemme materialer fra fødslen og barselsforløbet.

- Region Syddanmark ønsker i samarbejde med de 22 kommuner at udvikle en region, hvor der er godt at bo og hvor man trygt kan vokse op. Vi vil også gerne klæde nybagte forældre på til rollen som forældre. Det er velkomstmappen et eksempel på, ligesom den nye fødeplan er det: Gennem en god og tryg fødselsforberedelse, tæt dialog med sundhedspersonalet osv. skal vi gøre forældrene trygge ved situationen, fortsætter Carl Holst.    

Velkommen til…mappen til alle nyfødte

I mappen ”Tillykke… og velkommen til”, som alle nybagte forældre får udleveret, skriver jordemoderen en hilsen og noterer vægt, længde, køn m.m., de første besøgende kan skrive en hilsen og der er plads til noter om den første tid med barnet.

Forældrene kan i øvrigt gemme de materialer, de får på sygehuset og hos lægen i plastiklommer - foldere, brochurer, vandrejournal, scanningsbilleder m.m. De kan læse om regionen og de kan få mere at vide om navngivning, besøg hos lægen, vaccinationer m.m.

- Vi er blevet rigtig glade for mappen her på afdelingen. Her er alt samlet i et. Det er her, at vi skriver en hilsen til de nybagte forældre, og der står alt det praktiske, man skal vide, i forbindelse med fødslen og barselsforløbet. Så hvis forældrene spørger, kan vi altid henvise til den, siger chefjordemoder Anette Lund Frederiksen på Odense Universitetshospital.

Mappen til de nyfødte deles ud på de seks fødesteder i regionen i Odense, Svendborg, Kolding, Haderslev, Sønderborg og Esbjerg.

Vejle Kommune: Vi bruger også mappen

Velkomstmappen er blevet så populær, at størstedelen af kommunerne i Region Syddanmark bruger den. I mappen er der et faneblad med ”sundhedsplejen” og tilbud hos lægen”, hvor sundhedsplejerske og læge kan skrive beskeder omkring trivsel, vægt, vaccinationer m.m. Hos sundhedsplejen i Vejle Kommune har man gode erfaringer med mappen:

- Vores oplevelse er, at forældrene er glade for mappen og bruger den. Vi har forældre, som bor i regionens yderkanter, og som har født i Herning eller Horsens, altså udenfor Region Syddanmark. Når vi besøger dem, har vi altid mappen med. Vi opfordrer også familierne til at medbringe mappen ved kontakt til egen læge eller sygehuset, så alle samarbejdspartnere har mulighed for at følge kontakterne omkring barnet, siger Ulla Dupont, ledende sundhedsplejerske i Vejle Kommune.

Sammenhæng i forløbet

Vejle Kommune har også indgået et samarbejde med Børnetandplejen, som har udarbejdet en side med oplysninger om tilbud fra Børnetandplejen samt et tandkort, fortæller Ulla Dupont. Denne side medbringer sundhedsplejersken også ved første besøg og sætter i mappen.
På den måde bliver mappen et gennemgående element i ikke kun barselsforløbet, men den følger barnet gennem de første år.

Kort om fødeafdelingen på OUH

Fødslen af barn nummer 50.000 fandt sted på Odense Universitetshospital (OUH). Fødeafdelingen på OUH har ca. 3800 fødsler om året. Ca. 100 medarbejdere arbejder på afdelingen – jordemødre, læger, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og sekretærer.

Der er indrettet 10 lyse og moderne fødestuer med mulighed for blandt andet fødsel i badekar. Derudover har afdelingen barselsklinik på patienthotellet, hvor alle er velkomne til at henvende sig inden for de første syv dage efter hjemkomst fra fødsel.
 
Der fødes ca. 12.000 børn i regionen hvert år.

APPFWU02V