Skip til primært indhold

Flere idéer i spil om de ledige lokaler på Sønderborg Sygehus

De overskydende lokaler på Sønderborg Sygehus skal i fremtiden måske bruges som lokalpsykiatrisk center eller sundhedshus for praktiserende læger og speciallæger. Det var nogen af de muligheder, der blev vendt, da regionsrådsformand Carl Holst (V) og Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard (L) mandag den 22. marts talte om fremtiden for Sønderborg Sygehus.

”Vi har haft en god dialog med Sønderborg Kommune om, hvordan fremtiden ser ud for Sønderborg Sygehus. Jeg synes, at vi havde mange gode idéer i spil til, hvad der skal ske med de arealer, der bliver ledige efterhånden som sygehuset udvikler sig til specialsygehus,” forklarer Carl Holst.

Både regionen og kommunen var enige om, at der ligger en stor udfordring i at finde ud af, hvad der skal ske med de resterende arealer på Sønderborg Sygehus.

”Men det er vigtigt at sikre, at der er aktiviteter og arbejdspladser, der skaber grundlag for de ledige bygninger. Efterhånden som Sønderborg Sygehus bliver specialsygehus, skal det både kunne løse de planlagte operationer, men også udvikle de eksisterende specialer – både inden for somatikken og psykiatrien. Samtidig er det vigtigt at få placeret en række nye funktioner på de arealer, der bliver ledige, ” siger Carl Holst.

På mødet blev det drøftet at placere lokalpsykiatriske tilbud på stedet. Samtidig tager regionen kontakt til speciallæger og praktiserende læger for at høre om de kunne være interesseret i at etablere et sundhedscenter, der kan rumme de alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Regionen er også i dialog med de tyske sundhedsmyndigheder.

”Vi har i forvejen et godt samarbejde på kræftområdet med sygehusene i Flensborg og Kiel. Vi er i gang med at undersøge om vi kan stille behandlingstilbud til rådighed til befolkningen på den anden side af grænsen, som man ønsker at benytte sig af. Næste skridt er at tage kontakt til de tyske sygehuskasser for at forklare, hvad vi kan tilbyde i Sønderborg,” siger Carl Holst.

Fra kommunal side havde Sønderborgs borgmester følgende ønsker.

” Den allervigtigste prioritet for Sønderborg Kommune er, at vi får et velfungerende specialsygehus i Sønderborg med en stor kapacitet og behandling af meget høj kvalitet. Jo større kapacitet, jo færre kvadratmeter bliver der ledige. Men vi er selvfølgelig klar over, at der bliver ledige kvadratmetre, som vi skal finde noget fornuftigt at bruge til. Det har vi haft en god drøftelse med regionen om. Et sundhedscenter med speciallæger og praktiserende læger er en god mulighed, som regionen nu undersøger. Nu går vi aktivt og konstruktivt ind i samarbejdet med regionen for at finde flere anvendelsesmuligheder,” siger Aase Nyegaard.

Mulige funktioner på Sønderborg Sygehus:

Der bliver op mod 50.000 kvadratmeter ledige på Sønderborg Sygehus efterhånden som sygehuset overgår til specialsygehus. Regionen arbejder på at få praktiserende læger ind på sygehuset eller placere lokalpsykiatriske funktioner på sygehuset.

Der blev nedsat en styregruppe, der skal tage sig af det videre forløb og som både Carl Holst og Aase Nyegaard gik med i.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst kombinerer det første spadestik med rejsegildets traditionelle krans og kapper linen, der hejser kransen op. Fotos: Jørgen Diswal

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst kombinerer det første spadestik med rejsegildets traditionelle krans og kapper linen, der hejser kransen op. Fotos: Jørgen Diswal

Erhvervslivet vil være med

Grundet vinterens hårde frost og den massive mængde sne har det ceremonielle spadestik måtte udskydes siden d. 3. februar, men på trods af kulden, så har håndværkerne kunne rejse murene og lægge tag på det nye center. Det betød en naturlig sammenlægning med rejsegildet, og den 15. marts blev så dagen, hvor regionsrådsformand Carl Holst (V) kunne kombinere det første spadestik med det traditionsrige rejsegilde. Og det er ikke kun regionerne, der spændt venter på den endelige åbning. Centrets fokus på optimering af fremtidens sygehuse har også vakt erhvervslivets interesse i det cirka 700 kvadratmeter store center, fortæller den kommende centerchef, Ole Vestergaard Poulsen.

- Vi har haft møder med Dansk Industri og forskellige faggrupper med speciale indenfor sygehusvæsenet, og der har vi oplevet, at der har været en lang række virksomheder, der ser det her center som toneangivende, banebrydende og det sted, hvor tingene har udgangspunkt. Det betyder, at vi vil sætte standarderne, og dermed bliver vi en magnet for utrolig mange virksomheder.

 

Innovationscenteret for brugerdrevet innovation vil kunne huse flere etager, og det vil være muligt at køre ambulancer helt ind i hallen for at sikre sig, at centerets testscenarier blive så troværdige som muligt.

Innovationscenteret for brugerdrevet innovation vil kunne huse flere etager, og det vil være muligt at køre ambulancer helt ind i hallen for at sikre sig, at centerets testscenarier blive så troværdige som muligt.

Interesse fra kollegaer

Centeret skal fungere som en kæmpe skal for et værksted, hvor regionens sundhedspersonale kan afprøve nye idéer og finde nye løsninger til fremtidens sygehuse. Den store hal giver rig mulighed for eksempelvis at indrette midlertidige operationsstuer og afprøve nye procedurer, og derfor spiller centeret også en central rolle i at udforme fremtidens akutmodtagelser. Centrets nye og spændende fremtid tiltrækker også sundhedspersonale fra hele Danmark, der gerne vil være en del af projektet.

- Det er tydeligt, at vores kollegaer indenfor velfærdsteknologien synes, at vi skal arbejde på at skabe synergi og skabe nogle gode samarbejdsformer. Og det er netop dét centeret skal; det skal syde og boble, og vi skal have mest muligt til at foregå her, fortæller centerchef Ole Vestergaard Poulsen

Centerchef Ole Vestergaard Poulsen (til højre, red.) har oplevet en massiv interesse for centeret fra erhvervsliv og kollegaer.
Og interessen begrænser sig ikke kun til kollegialt samarbejde. Innovationscenteret har slået fire stillinger op, og interessen er ifølge Ole Vestergaard Poulsen enorm.

- Siden vi begyndte at annoncere efter nye medarbejdere, så har min mobiltelefon ringet konstant. Jeg har næsten ikke kunne bruge telefon, uden at der har været én i den anden ende, så det har været helt vildt.

Ole Vestergaard Poulsen og resten af hans personale begynder så småt at flytte ind i de nye lokaler fra maj måned, mens den endelige åbning skal foregå i slutningen af juni. De årlige driftsomkostninger for centeret forventes at blive på fire millioner kr.

APPFWU01V