Skip til primært indhold

Penge til mere trivsel på ungdomsuddannelserne

Hver fjerde elev, som falder fra en ungdomsuddannelse, gør det på grund af mistrivsel. En regional indsats for at styrke de unges trivsel har vist gode resultater, og regionsrådet har derfor besluttet at sætte 900.000 kroner af årligt til at fortsætte indsatsen.

I dag gennemfører cirka fire ud af fem unge en ungdomsuddannelse. Der er derfor fortsat lang vej til at opfylde regeringens målsætning om, at 95 procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Samtidig viser undersøgelser, at cirka hver fjerde unge, som dropper ud af en ungdomsuddannelse, gør det på grund af mistrivsel.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (v) siger:

- Det er en stor udfordring, at kun fire ud af fem unge gennemfører en ungdomsuddannelse i dag. Både for de unge selv, som kan få svært ved at få det job, de drømmer om, men også for samfundet, der har brug for nye kræfter, som kan tage over og være drivkraften fremover. Derfor er vi i regionsrådet blevet enige om fortsat at have stort fokus på arbejdet med at fremme trivslen hos de unge.

Gratis undervisning i at håndtere mistrivsel

Regionsrådet bevilligede allerede i 2013 12 millioner kr. til Projekt Trivsel og Psykisk Sundhed på ungdomsuddannelserne. Målet med indsatsen var at styrke trivslen blandt de unge, så færre falder fra en ungdomsuddannelse.

De seneste tre år har der derfor været sat gang i en række tiltag. Flere end tusind undervisere, vejledere og mentorer på ungdomsuddannelserne har deltaget i gratis undervisningsforløb, hvor de har fået indsigt i, hvordan man spotter og håndterer mistrivsel hos unge. Der er også gjort en stor indsats for at få elevrådene på skolerne engageret i arbejdet med de unges trivsel.

Det treårige projekt er nu afsluttet, men regionspolitikerne har besluttet, at indsatsen skal fortsætte. I budgettet for 2017 er der sat 900.000 kroner af årligt til arbejdet med de unges trivsel, og på regionsrådsmødet 27. februar stemte alle partier på nær Liberal Alliance og Nye Borgerlige for beslutningen.

Et skridt i den rigtige retning

Analysefirmaet Epinion har gennemført en evaluering af indsatsen for at forbedre de unges trivsel, som har fundet sted fra 2013 - 2016. Evalueringen viser, at det kan lade sig gøre at hjælpe de unge, der mistrives, til at få det bedre.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Det glæder mig meget, at der er en ændring at spore hos den gruppe elever, som vores indsats primært har drejet sig om, nemlig de elever, der ikke trives. Det overbeviser mig om, at vi har taget et skridt i den rigtige retning. I det hele taget er den store indsats, vi har gjort de seneste år for at fremme trivslen blandt de unge, ret unik. Der har mig bekendt ikke været indsatser i de øvrige regioner, som ligner vores. Vi har gjort os mange gode erfaringer, som vi nu kan bygge videre på.

Indsatsen for at styrke de unges trivsel på ungdomsuddannelserne er forankret i regionens psykiatriske informationscenter PsykInfo.

Fakta:

I dag har 79 procent af de unge mellem 25-34 år i Region Syddanmark gennemført en ungdomsuddannelse.

30 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne og cirka 10 procent af eleverne på de gymnasiale uddannelser dropper ud af uddannelsen inden for det første år.

De 900.000 kroner, der er sat af til indsatsen for de unges trivsel, er en del af regionens budget for 2017.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V