Skip til primært indhold

Brobygning skal få flere unge til at tage en videregående uddannelse

Hvordan laver mejeribacheloren ost og hvordan kan ernæringsteknologen bidrage til en sundere befolkning? Det og meget mere vil de studerende på VUC-uddannelserne i Region Syddanmark få afprøvet, når de sætter sig i undervisningslokalerne de næste par år.

Region Syddanmark har netop bevilget 3,6 mio. kr. til et projekt, der skal bringe de videregående uddannelser ind i HF-undervisningen, såkaldte brobygningsforløb. Her kan eleverne se, hvordan det er at være studerende på en videregående uddannelse og se sig selv i deres kommende job.

Samarbejdet kører allerede med stor succes imellem VUC Fredericia og UC Vest (University College) indenfor socialrådgiver- og pædagoguddannelserne. Nu skal de ekstra millioner fra Region Syddanmark bruges til at brede brobygningen ud, så den omfatter samtlige 45 korte og mellemlange videregående uddannelser i regionen.

"De fleste danner sig gennem navnet på uddannelsen en forestilling om, hvad den indeholder og hvilke krav, der stilles. Men ved at bringe mere faglighed ind i undervisningen, vil kursisterne kunne se sig selv i deres kommende uddannelse og job. De vil få en følelse af, at de allerede er i gang med deres videregående uddannelse", forklarer projektleder Kirsten Bach Kjeldal fra VUC Fredericia.

Flytte ti procent

Baggrunden for projektet er et stort frafald fra HF, og formålet er, at fastholde flere i uddannelse. Når HF-eleverne kan se sig selv i en kommende uddannelse og i et kommende job, er der flere, der går i gang med en videreuddannelse efter endt HF-eksamen. Det forventes, at projektet kan få ti procent flere HF’ere til at tage en videregående uddannelse. Projektet omfatter alle VUC’er, erhvervsakademier og UC’er i Region Syddanmark.

Dekan Ninna Leth fra det Samfundsfaglige fakultet på UC Vest glæder sig over, at der bliver sat fokus på, hvordan der kan rekrutteres flere til de mellemlange videregående uddannelser.

"På linje med resten af landet har vi i Region Syddanmark en stor udfordring med hensyn til rekruttering til uddannelserne og fastholdelse af de unge i regionen", siger Ninna Leth.

"Hvis vi i Region Syddanmark skal opfylde vores del af den nationale målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 50 procent skal gennemføre en videregående uddannelse, er det derfor nødvendigt med en forstærket indsats", forklarer hun.

Specialdesignede forløb

Ninna Leth er sikker på, at det er den rigtige vej at bygge bro fra det ene uddannelsessystem til det andet. UC Vest har allerede erfaring med socialrådgiver- og pædagoguddannelsen, hvor de i samarbejde med VUC Fredericia har lavet specialdesignede HF-forløb. Her tager underviserne fra UC Vest over og besøger eleverne på VUC Fredericia og senere kommer eleverne på besøg i en uge på UC Vest.

"Her finder eleverne ud af, hvilke krav, der bliver stillet, de lærer, at de skal arbejde mere selvstændigt. I princippet lærer de, hvordan det er at være studerende på en videregående uddannelse. På den måde har vi i dag flere studerende, som vi ikke villet have fået fat i, hvis de ikke var kommet på et brobygningsforløb", forklarer hun.

HF-projektet er et af tre projekter, som Region Syddanmark netop har bevilget en samlet støtte på ca. 11 mio. kr. til på uddannelsesområdet. Formålet med projekterne er at understøtte Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategi, som prioriterer indsatsen mod frafald og øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser.

Fakta om projektet

VUC’erne i Region Syddanmark optager ca. 6.500 personer årligt på HF-enkeltfag. Dertil kommer 450 personer på 2-årige HF-forløb og ca. 275 på forløb, der målretter sig en konkret uddannelse, som eksempelvis det samarbejde, der allerede er etableret mellem VUC Fredericia og UC Vest.

Studievejlederne anslår, at 30 – 40 procent af deltagerne på HF-enkeltfag og de to-årige HF-forløb ikke har et konkret mål med deres HF-uddannelse.

APPFWU02V