Skip til primært indhold

Region Syddanmark anbefaler kapacitetsloft på to ungdomsuddannelser

Region Syddanmark indstiller til undervisningsministeren, at der lægges et loft på, hvor mange klasser Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i Vejle kan oprette i 2019.

På regionsrådsmødet 28. januar valgte regionsrådet at indstille til undervisningsministeren, at der indføres kapacitetsloft på to uddannelsesinstitutioner i regionen – Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i Vejle.

Konkret indstilles, at der fastsættes et kapacitetsloft på Rosborg Gymnasium på 15 stx-klasser samt et kapacitetsloft på Rødkilde Gymnasium på 10 stx-klasser. For hvert gymnasium gælder det, at det er én klasse mindre end den kapacitet, de har meldt ind.

Formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V), siger:

- Vi mener, at det også i fremtiden skal være muligt at uddanne sig i alle dele af regionen. Vi kan se på de unges søgemønstre, at flere og flere søger mod ungdomsuddannelser i de større byer, og sammen med de faldende ungdomsårgange sætter det uddannelsesinstitutionerne i de mindre byer under pres. Hvis de skal opretholdes på sigt, er det nødvendigt, at de fortsat kan oprette et vist antal klasser, og det vil vi gerne bidrage til. Det kan bl.a. gøres via begrænsning af kapaciteten på gymnasierne i byerne, og det har regionsrådet vurderet vil være relevant at gøre fra 2019 i Vejleområdet.

Adgang til uddannelse er essentiel

En analyse fra efteråret 2018 [OBS side mangler] viser bl.a., at antallet af ansøgere til ungdomsuddannelser i Vejle er steget med 26 pct. siden 2009. Kombineret med faldende ungdomsårgange betyder det, at ansøgertallet til uddannelsesinstitutioner som Tørring og Grindsted Gymnasium er faldet væsentligt.

Tage Petersen siger:

- Ungdomsuddannelser sikrer liv i nærområdet. Vi har en politik om, at det gode liv skal kunne leves i alle egne af regionen, og her er adgang til uddannelse helt essentielt. Hvis der ikke er nogen uddannelse i nærheden, risikerer man, at en del af de unge, som ikke har mulighed for at tage til de større byer, slet ikke får en ungdomsuddannelse.
Udover at se på begrænsning af kapaciteten arbejder regionsrådet også for at fremme andre løsninger, fx i forhold til campusdannelser, hvor regionsrådet ad flere omgange har støttet op om campussamarbejder af forskellig art, bl.a. i Grindsted, Nyborg og Ribe. Derudover har regionsrådet gjort undervisningsministeren og Folketingets Undervisningsudvalg opmærksom på udfordringer omkring grundtilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Læs mere om beslutningen i dagsordenpunktet her, hvor det også er muligt at finde de syddanske gymnasiers indmeldte kapacitet for 2019.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V