Skip til primært indhold

Region Syddanmark styrker lægedækningen med ni nye ydernumre

Alle syddanskere skal kunne føle sig sikre på, at de har adgang til en læge. Derfor opruster Region Syddanmark lægedækningen i Nyborg, Kolding, Odense, Vejen og Holsted. I alt ni ydernumre bliver sat til salg.

Flere praktiserende læger i Region Syddanmark har lukket for tilgang og kan ikke tage nye patienter ind. Derfor sætter regionen i alt ni nye ydernumre til salg i henholdsvis Nyborg, Kolding, Odense, Vejen og Holsted. De ekstra ydernumre skal sikre borgernes adgang til en læge i områderne.

Det er vigtigt at handle nu

Region Syddanmark er på landsplan godt med, når det gælder lægedækning. Alligevel opruster regionen nu lægedækningen i fem områder. Det sker af forskellige årsager. Nogle steder vokser befolkningen, mens der andre steder er læger på vej på pension.

Formanden for Udvalget for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (V) er opmærksom på, at lægedækningen bliver påvirket af forskellige faktorer:

- At vi generelt er godt med på lægedækningen i regionen må ikke blive en sovepude. Situationen er nogle steder alvorlig, og derfor er det vigtigt, at vi handler nu, så vi sikrer, at alle borgere fortsat har adgang til en læge. Behovet varierer afhængigt af områderne – og dét forsøger vi at lave løsninger, der kan imødekomme.

Det er rettidig omhu at følge med udviklingen

I Kolding og Odense sættes henholdsvis to og fire ydernumre til salg. Byerne er eksempler på, at regionen styrker lægedækningen for at imødekomme befolkningstilvæksten, der sker i områderne. En udvikling Bo Libergren ser positivt på: 

- Det er jo glædeligt, at både Kolding og Odense oplever, at befolkningen vokser. Selvom vi ikke mangler læger nu og her, så er det vigtig, at lægedækningen følger med byernes udvikling. Hvis ikke vi udviser rettidig omhu og kommer ud af starthullerne, risikerer vi, at der bliver mangel på læger.

Generationsskifte kan presse lægedækningen

Andre steder i regionen har udfordringerne med lægedækningen en lidt anden karakter. I Holsted har byens eneste lægepraksis flere patienter, end den er beregnet til. Det betyder, at praksissen kan lukke for tilgang af nye patienter, hvis lægerne ønsker det. I Vejen har blot én ud af syv lægepraksisser åbent for nye patienter.

Bo Libergren ser derfor et behov for at opruste lægedækningen, før situationen spidser til:

- Når lægedækningen er så presset, som den er i Holsted og Vejen, så er der behov for, at vi handler. Få læger skal stoppe eller gå på pension, før problemer med lægedækningen risikerer at vokse os over ørerne. Det kan resultere i, at borgere i eksempelvis Vejen og Holsted skal køre langt for at komme til læge. Den situation ser jeg gerne, vi styrer uden om. 

I Nyborg er situationen akut

Anderledes ser det ud i Nyborg, hvor lægedækningen er kritisk. Her har ingen læger åbent for tilgang. I juni 2018 blev et ydernummer sat til salg. Lægerne Enghavevej har vist interesse for at købe det fra 1. januar 2021, hvis der kan findes nye lokaler.
Bo Libergren siger: 

- Det er gode nyheder, at der er læger, der er interesseret i at købe et ydernummer. Desværre løser det ikke situationen i Nyborg nu og her. Jeg håber, vi med yderligere ét ydernummer kan lette presset på lægedækningen i Nyborg.   

 

Læger, der ønsker at byde på ydernumrene, skal afgive deres bud senest 1. maj 2019. Budvilkår og andre relevante oplysninger kommer til at ligge på regionens hjemmeside.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark.

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Praksis, Region Syddanmark, telefon: 29 20 13 81

  

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

APPFWU02V