Skip til primært indhold

Psykiatrien i Region Syddanmark skal styrkes markant

Bedre behandling, flere sengepladser og større mulighed for at tage del i egen behandling. Sådan lyder de 3 centrale mål i den psykiatriplan, som regionsrådet nu har vedtaget og sat penge af til. Men regionsrådet hæfter sig ved, at der også er behov for en investering fra nationalt hold.

Regionsrådet i Region Syddanmark har 16. december 2019 godkendt Psykiatriplan 2020-2024.
 
En plan, der giver Psykiatrisygehuset mere end 75 millioner kroner mere om året, når den er helt rullet ud.
 
Planen indeholder 39 anbefalinger, der samler både eksisterende og nye indsatser, og sikrer et langsigtet fokus og en klar strategisk retning. 
 
Konkret skal planen løse udfordringer med antallet af sengepladser i psykiatrien samtidig med, at planens anbefalinger markant styrker patienterne og deres pårørende i forhold til inddragelse og behandling.  
 
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger, at planen vil løfte den syddanske psykiatri:
 
- Det er en ambitiøs plan, der sigter efter at forbedre hverdagen for både patienter, pårørende og personalet. For selvom regionsrådet og skiftende regeringer har prioriteret området i de seneste år, har psykiatrien haft et efterslæb, både økonomisk, forsknings- og kapacitetsmæssigt, hvis man sammenligner med andre store sygdomsgrupper. Men nu er vi i en situation, hvor vi har mulighed for at løfte området, og det glæder jeg mig virkelig over.
 
Psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiesen (DF) hæfter sig ved, at planen er blevet til takket være input fra en lang række interessenter og afstemt med Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger på området.
 
- Jeg vil gerne takke alle de mennesker og organisationer, som har brugt tid og kræfter på komme med deres input til planen. Uden deres input havde vi ikke stået med en flot og gennemarbejdet plan, som vi gør i dag. Jeg glæder mig til at se den ført ud i livet, for jeg er sikker på, at den vil bane vejen for, at mennesker, der har psykisk sygdom inde på livet, kan få en endnu bedre hjælp, så de kommer sig lidt hurtigere.

Millionindsprøjtning

Når planen i 2024 er ført ud i livet, tilføres psykiatrien i Region Syddanmark mere end 75 millioner kroner om året. Midler, der skal finansiere planens ambitiøse anbefalinger og dermed styrke psykiatrien. 
 
Hertil kommer anlægsudgifter på knap 130 millioner kroner i alt. 
 
En stor del af midlerne er allerede afsat i regionens budget 2020, men skal hele planen føres ud i livet, er der behov for, at der tilføres endnu flere midler. En mulig håndsrækning kommer fra de 600 millioner kroner, som regeringen har afsat til psykiatrien i Finanslov 2020, siger regionsrådsformand Stephanie Lose:
 
- Regionsrådet har gjort en stor indsats for at finde midlerne til at planen kan sættes i værk. Men vi kan ikke klare det hele på egen hånd, for det er en stor og ambitiøs plan, vi har med at gøre. Derfor hilser vi meget velkommen, at det ser ud som om, der er penge på vej fra nationalt hold. Penge, som kan bruges i den syddanske psykiatri, hvor vi altså har en plan, der er køreklar.
 
Den endelige plan for implementering og udmøntning af planens anbefalinger skal godkendes af regionsrådet senest i april 2020.

 
FAKTA

 
Eksempler på hvad Psykiatriplan 2020 fører med sig:

Flere sengepladser 

Psykiatriplanen medfører, at der kommer til at ske en opjustering og reorganisering af sengepladserne i Psykiatrisygehuset, som skal afhjælpe de udfordringer, der i dag er med antallet sengepladser i retspsykiatrien og indenfor voksenpsykiatrien.
 
Konkret betyder det blandt andet, at

 • der skal etableres et nyt retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg,
 • der skal etableres ekstra sengeafsnit i Vejle,
 • de særlige pladser for patienter med svær psykisk sygdom, misbrug og udadreagerende adfærd flytter fra Vejle til Odense,
 • døgnbehandlingen af børn op til 13 år udvides, så der er mulighed for indlæggelse 365 dage om året.

Styrket inddragelse og et løft i behandling

Planen indeholder også en række anbefalinger i forhold til selve behandlingen. 
 
Målet er, at den skal være endnu bedre og det medfører blandt andet, at patienter og pårørende skal inddrages mere i behandlingen. 
 
En række anbefalinger understøtter denne målsætning;

 • der ansættes og uddannes flere medarbejdere, som selv har haft psykisk sygdom inde på livet,
 • der etableres et center for pårørende-inddragelse, som har fokus på de pårørendes situation,
 • flere patienter tilbydes patientstyrede indlæggelser,
 • adgangen til behandling, der ikke kræver indlæggelse bliver nemmere,
 • der kommer flere telepsykiatriske tilbud,
 • der skal være flere meningsfulde aktiviteter under indlæggelse,
 • at patienten tilknyttes én sundhedsfaglig person, der har det fulde ansvar, indtil det er fuldt ud overdraget til en anden aktør,
 • der skal forskes mere i psykisk sygdom, for eksempel unges mistrivsel.

 
Se Psykiatriplan 2020-2024 og anbefalingerne her

 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V