Skip til primært indhold

Unge syddanske mænd sakker bagud

Ny rapport viser, at for få unge syddanske mænd tager en videregående uddannelse. Region Syddanmark skærper nu indsatsen for at få mændene til at uddanne sig.

Hver fjerde mandlige student – 25 procent – er ikke kommet i gang med en videregående uddannelse to år efter gymnasiet. Efter fem år er 16 procent fortsat ikke kommet i gang med at videreuddanne sig.

Det viser tallene bag Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2014, der i dag bliver modtaget af 150 aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark.

For 10 år siden var næsten 40 procent af de mandlige studenter to år efter studentereksamen ikke påbegyndt en videregående uddannelse, så det går den rigtige vej. Dog er den store andel af mandlige studenter, der ikke tager en videregående uddannelse, fortsat en udfordring.

- De mange drenge, der ikke læser videre efter gymnasiet, er et problem, fordi den gymnasiale uddannelse ikke er erhvervskompetencegivende i sig selv. Den forudsætter, at man bruger den til at læse videre, og her er der klart flest drenge, der ikke kommer i gang med det. Derfor glæder det mig, at regionsrådet på anbefaling fra Syddansk Uddannelsesaftale har besluttet, at et af temaerne for uddannelsespuljen i år netop er at sikre, at flere drenge tager en videregående uddannelse efter deres studentereksamen, siger formand for Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Mogens Kragh Andersen, der også er direktør for Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Uddannelsesmæssigt efterslæb

Region Syddanmark har længe haft fokus på at få de unge mænd med på uddannelsesvognen. Så sent som i 2013 besluttede regionsrådet at yde støtte til ”Drengeprojekt Syddanmark”, hvor erhvervsskoler, erhvervsgymnasier og Studievalg samarbejder om at spotte de drenge, der er i fare for ikke at komme videre i uddannelsessystemet efter gennemført ungdomsuddannelse.

Formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V) er dog enig i, at der fortsat er behov for at få flere syddanske drenge til at videreuddanne sig:

- I Region Syddanmark har vi et uddannelsesmæssigt efterslæb, når det gælder andelen af borgere med en videregående uddannelse. Efterslæbet er klart størst blandt mændene, der både sakker bagud i forhold til regionens kvinder og i forhold til den gennemsnitlige andel blandt mænd på landsplan. Samtidig har vi mange virksomheder, der nærmest skriger på kvalificeret arbejdskraft, og især ingeniører er i høj kurs. Derfor er vi nødt til at lykkes med at få vores unge mænd til at tage en videregående uddannelse, siger hun.

En del af efterslæbet skyldes, at mange unge forlader Syddanmark for at videreuddanne sig og efterfølgende slå sig ned, hvorefter relativt få vender tilbage.

Lys i mørket

Der er dog et lille lys i mørket. Ifølge en fremskrivning fra Undervisningsministeriet forventes det nemlig, at omkring 11 ud af 20 syddanske drenge, der afsluttede grundskolen i 2012-2013 vil have færdiggjort en videregående uddannelse inden for 25 år. Holder tallene stik, vil målet om, at 50 procent af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse, således være opnået. Som med alle fremskrivninger er tallet dog forbundet med en vis usikkerhed, så der er fortsat brug for at hjælpe drengene på rette vej, når det kommer til tage en videregående uddannelse.

Målsætninger for Syddansk Uddannelsesaftale

Syddansk Uddannelsesaftale har tre overordnede målsætninger:

  • 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • 50 procent af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse
  • 20 procent flere skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010 

Fakta om Uddannelsesbarometer 2014

  • 25 procent af mandlige studenter er ikke kommet i gang med en videregående uddannelse to år efter gymnasiet. Efter 5 år er 16 procent af de mandlige studenter fortsat ikke kommet i gang med en videregående uddannelse. Tallene for kvinder er henholdsvis 21 procent og 12 procent.
  • Kun 28 procent af syddanske mænd i alderen 30-39 år har gennemført en videregående uddannelse. Til sammenligning er tallet 36 procent blandt mænd på landsplan og 43 procent blandt kvinder i Region Syddanmark.
  • Uddannelsesbarometeret er et fælles redskab for Region Syddanmark og alle de andre parter bag Syddansk Uddannelsesaftale og anvendes til at monitorere udviklingen på uddannelsesområdet og skabe viden om, hvordan regionen udvikler sig i forhold til regionens tre uddannelsesmæssige målsætninger.
  • Uddannelsesbarometer 2014 er tilgængelig på regionens hjemmeside  

Yderligere oplysninger:

Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 
Formand for Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Mogens Kragh Andersen, tlf. 6167 6685
Afdelingschef i Erhvervsstrategier og Uddannelse, Thomas Dyhr Vestergaard, Region Syddanmark, tlf. 2920 1985

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V