Skip til primært indhold

Syddanskere undervurderer risikoen ved alkohol

Næsten halvdelen af alle de syddanskere, der drikker for meget, mener ikke, at deres alkoholforbrug er skadeligt. Det viser den sundhedsprofil, som Region Syddanmark har lavet af de syddanske borgere.

Alkohol er en af de helt store syndere, når årsagen til danskeres sygdomme skal findes. Hvert år får mange danskere nemlig brug for lægehjælp som følge af et for stort alkoholforbrug, og nu viser en ny undersøgelse, at mere halvdelen af alle de syddanskere, der drikker for meget, ikke mener, at deres alkoholforbrug er skadeligt for dem.

Ifølge undersøgelsen drikker 19 procent af den syddanske befolkning mere end Sundhedsstyrelsens anbefalede grænse på syv genstande for kvinder og 14 for mænd fordelt på en uge.

Tallene stammer fra den sundhedsprofil, som Region Syddanmark netop har udarbejdet. Profilen giver et øjebliksbillede af, hvordan borgerne opfatter deres helbred. 36.000 syddanskere har svaret på undersøgelsen.

Sundhed er også borgernes ansvar

Undersøgelsens resultater kan tyde på, at borgerne ikke ved nok om alkoholens indvirkning på kroppen, og det bekymrer regionsrådsformand Carl Holst (V), der dog kan se lyspunkter.

- Først og fremmest synes jeg, det er bekymrende, at der ikke er flere, der kender til risikoen ved et overforbrug af alkohol, men omvendt kan vi som samfund gøre noget ved problemet ved at oplyse borgerne, så de kan tage vare på sig selv og deres helbred.

Dermed får de syddanskere, der har et overforbrug også mulighed for at bidrage til den vision, som Region Syddanmark har vedtaget: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom.

Færre rygere i Syddanmark

Det lader til, at syddanskerne har taget budskabet til sig, når det gælder rygning. Antallet af syddanskere, der ryger er nemlig faldet med tre procentpoint både hos mænd og kvinder siden 2010.

- Det er glædeligt at se, at syddanskerne ryger mindre. Sammen med alkohol er rygning nemlig kilde til rigtig mange sygdomme, der hvert år slår danskere ihjel og som derudover er dyrt for samfundet at behandle. Jeg vil gerne rose kommunerne for at have etableret gode solide tilbud, der kan hjælpe borgerne med at droppe rygningen, siger Bo Libergren (V), der er formand for sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark.

I alt ryger 19 procent af de syddanske borgere dagligt, men hele 73 procent af dem oplyser, at de ønsker at stoppe.

En undersøgelse med mening

Sundhedsprofilen er en national undersøgelse, der foretages hvert fjerde år, og den er den største nationale sundhedsundersøgelse i Danmark.

Borgere fra samtlige kommuner i landet deltager i undersøgelsen. Det betyder, at det er muligt at sammenligne data på tværs af regionerne og kommunerne, og det glæder Bo Libergren.

- Det er uvurderlig viden, som vi sammen med de andre regioner og kommunerne her samler ind. Nu er det anden gang, vi gennemfører sundhedsprofilen, og den tilbagevendende undersøgelse giver os nogle gode bud på, hvor vi skal sætte ind, samt om hvorvidt vi bevæger os i den rigtige retning.

Spørgeskemaet blev sendt ud til cirka 300.000 tilfældigt udvalgte borgere i Danmark i februar 2013 – i Region Syddanmark modtog 56.300 borgere spørgeskemaet. Undersøgelsen opnåede i Region Syddanmark en svarprocent på 65 og omfatter svar fra mere end 36.000 borgere i regionen.  

Hele undersøgelsen bliver fremlagt ved et arrangement i Torvehallerne i Vejle den 6. marts 2014. fra kl. 16-19.

Læs mere: Sundhedsprofil for Region Syddanmark (Rapport)

Fakta:

Baggrunden for undersøgelsen er en aftale mellem Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet fra 2009. Regionerne fik opgaven med at organisere og finansiere sammenlignelige sundhedsundersøgelser.

Den nationale sundhedsundersøgelse bliver gentaget i 2017 og derefter hvert fjerde år.

Undersøgelsen består af et spørgeskema med 81 spørgsmål om sundhed, sygdom, trivsel og sundhedsadfærd. 

Yderligere information:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2920 1800

Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, telefon 2172 6687

Konsulent Ingvild Gundersen Little, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark, telefon 2920 2052

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V