Skip til primært indhold

EU-midler hjalp LM-fyrede videre på jobmarkedet

406 medarbejdere hos LM Glasfiber i Lunderskov og Hammerslev tog i mod tilbuddet om uddannelse, da virksomheden i 2009-2010 måtte afskedige næsten 1.650 medarbejdere, og det har hjulpet dem videre på jobmarkedet, viser en ny evalueringsrapport.

Således var 110 ud af de 406 allerede i job ved udgangen af 2. kvartal i år, hvor projektet sluttede.

Umiddelbart efter afskedigelserne blev der søgt om hjælp fra EU’s Globaliseringsfond, og de bevilligede 45,7 mio. kr. har gjort det muligt med en ekstraordinær indsats for at sikre de ledige en hurtig og varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Bredt samarbejde

Rapporten om projektet, der blev gennemført som et bredt samarbejde mellem de tre kommuner, Region Syddanmark og lokale uddannelsesinstitutioner og a-kasser, fortæller, at en af styrkerne har været samarbejdet uddannelsesinstitutionerne imellem.

Her har man blandt de deltagende 16 institutioner udviklet et indledende forløb for deltagerne, som skulle afklare og vejlede dem hen imod fremtidige udannelses- og jobmuligheder. Evalueringen viser også stor tilfredshed og udbytte med de efterfølgende videre uddannelsesforløb, som har opkvalificeret deltagerne til nye brancher.

Mange af de afskedigede fra LM Glasfiber er ufaglærte med primær erfaring fra industrien, men da branchen er i tilbagegang, og virksomhederne i højere grad efterspørger uddannet arbejdskraft, har der været behov for at hjælpe de afskedigede til job i de nye brancher, der er i vækst i regionen, blandt andet inden for områder som design, turisme, energi, fødevarer og sundhed.

Ny beskæftigelse

Evalueringen viser, at det især områderne energi og fødevarer/sundhed, som deltagerne har søgt opkvalificeringen indenfor. Samtidig er flere blevet opkvalificeret fra ufaglært til faglært inden for uddannelser som elektriker, plastmager, vingemølleteknikere og lignende.

Regionsrådsformand fra Region Syddanmark, Carl Holst (V), påpeger, at LM-projektet har spillet en væsentlig rolle for, at de afskedigede fra LM-Glasfiber kan finde og fastholde ny beskæftigelse.

- Samtidig har LM-projektet bidraget til at sikre, at virksomhederne i området - ikke mindst de fire vækstbrancher - fremover kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft, så mulighederne for vækst og beskæftigelse ikke bremses af mangel på kvalificeret arbejdskraft, fastslår Carl Holst.

Muligheder i fremtiden

Deltagerne vurderer selv, at de gennemførte uddannelsesforløb samt de supplerende aktiviteter har bidraget til, at de dels er blevet mere afklarede om fremtidige job- og uddannelsesmuligheder, og dels er kommet tættere på job.

- Mange deltagere vurderer selv, at LM-projektet har været afgørende for deres fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Selv nogle af de deltagere, der var skeptiske ved projektets start, tilkendegiver ved afslutningen at LM-projektet, at projektet har åbnet deres øjne for vigtigheden af uddannelse samt har givet dem mod på at søge nye karriereveje, hvor jobmulighederne er bedre end i industrien, forklarer borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen (V).

Fakta om støtten fra EU's Globaliseringsfond:

Evalueringsrapporten viser, at af de bevilgede 45,7 mio. kr. til den særlige beskæftigelsesindsats blev der i alt brugt 29,4 mio. kr., og det overskydende beløb går nu retur til EU.

Mindreforbruget skyldes, at den gennemførte indsats omfattede 405 deltagere mod budgetteret 835 deltagere, ligesom den aktive indsats også blev kortere tidsmæssigt end oprindeligt budgetteret.

APPFWU01V