Skip til primært indhold

Faldende elevtal får konsekvenser for Nyborgskolen

Tomme stolepladser i skolelokalerne på Nyborgskolen tvinger Region Syddanmark til at flytte elever fra Nyborgskolen til regionens andet tilbud for unge med høretab. Nyborgskolen har i en længere periode oplevet dalende elevtal, og med udsigten til næsten en halvering i antallet af elever til skoleåret 2011/2012 får det nu konsekvenser.

Nyborgskolen har budgetteret med et elevtal på 34, men på nuværende tidspunkt er der kun tilmeldt 20 elever til skoleåret 2011/2012. Syv af dem er nye elever og 13 elever forsætter fra sidste skoleår.

Skifter adresse

Som et led i arbejdet med at afstemme udgifterne med indtægterne flytter elever og dele af personalet fra Nyborgskolens nuværende adresse i Nyborg til Fredericia, hvor Region Syddanmark driver Center for Høretab.Flytningen sker i sommeren 2012.

- Vi har vendt og drejet mulighederne for Nyborgskolen, og den bedste løsning er altså at samle vores to tilbud, så vi bruger færrest mulige midler på husleje og mest muligt på selve undervisningen, siger formand for Socialudvalget, Bente Gertz(S).

Selvom de to institutioner fremover vil dele bygninger, forstander og et fællessekretariat, så vil Nyborgskolen og Center for Høretab forblive selvstændige organisationer med hvert sit personale og budget i forhold til driften.

Færre elever betyder færre medarbejdere

Nyborgskolen har tidligere forsøgt at hæve taksterne for eleverne. Men på trods af disse tiltag og flytningen til Fredericia, så betyder de nyeste elevtal alligevel, at skolen bliver nødt til at afskedige 14 medarbejdere, og dermed vil det ikke være alle medarbejdere, der tager med til Fredericia.

- Jeg er rigtig ked af, at vi bliver nødt til at afskedige medarbejdere. Ledelsen og eleverne har været meget glade for deres arbejde, og det gør det endnu sværere at skulle sige farvel til dem, men det er nu engang nødvendigt for at få styr på økonomien, og for fortsat at kunne tilbyde eleverne undervisning, siger Steen Friis, der er forstander på Nyborgskolen og Center for Høretab.

Fremskridtet udfordrer skolerne

Region Syddanmarks to institutioner har tidligere kunnet forudse, hvor mange elever de skulle modtage hvert år, men i dag er det blevet væsentligt sværere.

En af årsagerne til de faldende elevtal er nemlig, at langt de fleste døve børn i dag får indopereret et implantat, der giver børnene en form for hørelse. Implantatet kaldes CI (Cochlear Implant) og betyder, at flere børn kan klare sig med støtte i almindelige børnehaver og skoler.


Fakta

Der fødes ca. 100 børn om året på landsplan med behov for behandling af høretab. Center for Høretab varetager undervisning af børn i henhold til folkeskoleloven samt specialrådgivning for småbørn og skolebørn, mens Nyborgskolen varetager undervisning af unge og voksne. Begge skoler drives af Region Syddanmark.

APPFWU02V