Skip til primært indhold

Ny strålekælder på OUH indviet

Odense Universitetshospital indviede tirsdag 16. juni en ny strålekælder med to nye acceleratorer.

- Kræftområdet har gennem de senere år været genstand for meget opmærksomhed fra både folkevalgte, pressen og befolkningen. Og det har været berettiget. I Regionsrådet satte vi tidligt fokus på hurtigere kræftbehandling på de syddanske sygehuse, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V) i sin tale og fortsatte:

- Vores øgede fokus på kræftområdet kom samtidig med, at de danske regioner i efteråret 2007 blev enige om, at hospitalerne inden for to hverdage skulle begynde at stille diagnose på patienter med begrundet mistanke om hoved-halskræft og lungekræft. Siden er alle andre kræfttyper også blevet omfattet af dette mål. Derfor er jeg stolt over at kunne sige, at der med nybygningen og det nye avancerede apparatur er tale om en regulær udvidelse af behandlingskapaciteten på OUH.

Den nye strålekælder med to nye acceleratorer på Odense Universitetshospital betyder, at der kan behandles 600 flere patienter og gives 11.000 flere strålebehandlinger om året. Herudover vil behandlingen blive mere skånsom for patienterne. Foto: Jørgen Diswal

Den nye strålekælder med to nye acceleratorer på Odense Universitetshospital betyder, at der kan behandles 600 flere patienter og gives 11.000 flere strålebehandlinger om året. Herudover vil behandlingen blive mere skånsom for patienterne. Foto: Jørgen Diswal

600 flere patienter om året

Helt konkret vurderes den nye strålekælder med det nye avancerede apparatur, at gøre onkologisk afdeling i stand til at behandle yderligere 600 patienter og give ekstra 11.000 strålebehandlinger hvert år. Med de to nye acceleratorer råder universitetshospitalet over i alt 8 acceleratorer, og på længere sigt er der mulighed for at udvide med yderligere én, hvis der opstår behov for det.

- OUH sætter således tempoet i vejret og behandlingstiden ned, siger Jens-Otto S. Jeppesen, administre­rende direktør på OUH.

– Siden 2007 er alle kræfttyper blevet omfattet af en garanti for, at udredning skal sættes i gang inden for 48 timer. Jeg er glad for at kunne sige, at vi med den nye strålekælder har fået lokaler og teknik, der er til gavn for såvel patienterne som for personalet.

Færre bivirkninger

Niels Holm, ledende overlæge på onkologisk afdeling, OUH, lagde også vægt på netop patienterne i sin tale.

- De ekstra strålebehandlinger er naturligvis et gode for patienterne, og det er også en fordel, at de nye accele­ratorer er helt up to date med hensyn til udstyr. Vi kan nu strålebehandle med en endnu større præcision end tidligere, og dermed får patienter en mere skånsom behandling med færre bivirkninger.

Et akvariefuld af farvestrålende fisk. Det er, hvad patienter og besøgende møder allerførst, når de træder ind i den nye strålekælder på OUH. Akvariet tiltrak sig også gæsternes opmærksomhed, da strålekælderen blev indviet. Foto: Jørgen Diswal.

Et akvariefuld af farvestrålende fisk. Det er, hvad patienter og besøgende møder allerførst, når de træder ind i den nye strålekælder på OUH. Akvariet tiltrak sig også gæsternes opmærksomhed, da strålekælderen blev indviet. Foto: Jørgen Diswal.

Fakta

  • Det var det fynske amtsråd, der i 2005 tog beslutningen om at udvide OUH´s strålekælder. Det skete på baggrund af ”Den fynske kræftplan 2004”, og regionsrådet fastlagde projektets endelige omfang i foråret 2007.
  • Udvidelsen betyder, at kræftafdelingen nu råder over otte acceleratorer, og at personalet hvert år vil kunne give cirka 40.000 strålebehandlinger.
  • Byggeriet omfatter 1.750 kvadratmeter nybyggeri og 160 kvadratmeter ombygning. Prisen for den nye strålekælder er cirka 85 mio. kr. Hertil kommer de to nye acceleratorer, der har kostet cirka 30 mio. kr.
  • Takket være Regeringens lånepuljer 2005, 2006 og 2007 og de politiske beslutninger i det tidligere Fyns Amt og i Region Syddanmark har det været muligt at sikre økonomi til det nuværende byggeri samt opgradering og udskiftning af de ældre acceleratorer.
  • Udvidelsen på OUH er koordineret med en udvidet kapacitet i Vejle. Region Syddanmark forventer derfor at kunne strålebehandle alle sine kræftpatienter på regionens egne sygehuse, så de ikke skal sendes til strålebehandling i udlandet.
  • Som det ser ud nu, vil der være et fortsat stigende behov for strålebehandling, så der i 2012 skal gives 75.000 flere strålebehandlinger i Danmark end i 2007 svarende til en stigning på 5,4 pct. om året.
APPFWU01V