Skip til primært indhold

101 stjerner til Egely

"Jeg har fået styr på mit liv".

Sådan lyder skudsmålet fra en af de unge på den sikrede døgninstitution Egely i Nr. Aaby på Vestfyn i en netop offentliggjort tilfredshedsrapport, som Center for Kvalitetsudvikling har udarbejdet på vegne af Danske Regioner.

Rapporten "Unge og Forældre Om de Sikrede institutioner", der involverer syv sikrede døgninstitutioner over hele landet, giver de enkelte institutioner stjerner efter, hvor godt de unge synes, institutionen klarer sig på forskellige delmål.

På Egely, der er en sikret institution under Region Syddanmark, deltog 23 unge, som har givet institutionen i alt 101 stjerner.

Egely er valgt for dem

- Jeg synes, det er meget positivt, at de unge overordnet set er så tilfredse med deres ophold på Egely. Man skal jo huske på, at de ikke selv har valgt at komme dér. Det er blevet valgt for dem, siger Bente Gertz Hansen (S), formand for det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet.

Hun noterer også med tilfredshed, at eleverne giver Egely mange stjerner, når det handler om konsekvens.

- Det er netop, hvad de har brug for i deres hverdag. Mangel på konsekvens er årsagen til, at de overhovedet er endt på Egely.

Masser af viden

Når det kommer til omfanget af undervisning, det faglige udbytte og hensynet til den enkeltes faglige niveau, scorer Egely sammen med Bakkegården i Nykøbing Sjælland de fleste stjerner i forhold til de andre institutioner.

Der er også topkarakterer til den fynske institution, når det gælder konsekvenser og fast dagsrytme. Begge er væsentlige elementer for de unge, der netop er anbragt på en sikret institution, fordi de har meget alvorlige sociale og personlige problemer og typisk har en adfærd, som udfordrer deres omgivelser.

Godt halvdelen af de adspurgte unge tror på, at det gennemsnitlige 47 dage lange ophold på Egely vil gøre dem i stand til at fortsætte deres liv uden for murerne uden den kriminalitet, der for de flestes vedkommende igennem mange år har været en fastgroet del af deres identitet.

Vil bruge hænderne mere

Til gengæld mener de unge, at Egely mangler varierede aktiviteter.

Til trods for institutionen bygningsmæssigt er den nyeste af de syv deltagende institutioner i rapporten, mangler Egely aktivitetsmuligheder såsom værksteder, hvor de unge, der er knap så boglige stærke, kan bruge deres hænder.

Det forhold har Region Syddanmark dog allerede planer om at forbedre.

Når det gælder om at lytte til kritik, mener en stor del af de unge, at de ansatte på Egely kan blive bedre.

Også de unges mulighed for kontakt med deres forældre lader en del tilbage at ønske. - Det er dog et område, vi fremover vil lægge mere vægt på, udtaler Flemming Pommer, forstander på Egely.

Fakta

  • Rapporten "Unge og Forældre Om de Sikrede institutioner" er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner. Det er første gang, der gennemføres en tilfredshedsundersøgelse på de sikrede institutioner blandt de unge og deres forældre.
  • 182 unge fra de syv sikrede institutioner og 117 forældre har besvaret et spørgeskema om deres ophold i løbet af de første seks måneder af i år.
  • Undersøgelsen kan indgå i institutionernes eget arbejde med at forbedre kvaliteten af indsatsen, men den siger ikke noget om, hvad arbejdet med de unge på længere sigt resulterer i.
  • Størstedelen af de unge, der anbringes i sikrede døgninstitutioner er unge, der har ophold i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion.
  • Institutionerne modtager de kriminelt mest belastede unge, der desuden har meget alvorlige sociale og personlige problemer, og som opleves som meget udfordrende for deres omgivelser.
  • Et gennemsnitligt ophold på en sikret institution er 47 dage.
  • Rapporten har også et afsnit om forældrenes holdning til de sikrede institutioner. Desværre er forældrene til de unge på Egely ikke repræsenteret i resultaterne fra forældreundersøgelsen, som de er hos de seks øvrige institutioner.
  • Det skyldes en administrativ misforståelse, der medførte, at forældrene for sent blev bedt om at deltage i forhold til rapportens deadline.

Yderligere oplysninger fås hos:

Flemming Pommer, forstander på Egely, tlf. 64 40 16 37, e-mail eglyflpo.inst_post@egely.fyns-amt.dk

Bente Gertz Hansen (S), formand for det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning, tlf. 75 92 91 62, mobiltlf. 21 72 71 02, e-mail bente.gertz@regionsyddanmark.dk

APPFWU01V