Skip til primært indhold

Klima

En øget digitalisering kan være med at reducere belastningen på miljøet ved f.eks. at mindske behovet for transport, men samtidig vil udviklingen også kræve indkøb af nyt hard- og software.

Digitalisering giver mulighed for at tilbyde borgerne bedre og mere fleksible behandlinger og tilbud. Denne fleksibilitet forventes at give muligheder for både patienter og medarbejdere, hvilket gør at transportbehovet, og klimabelastningen herfra, reduceres. Øget grad af digitalisering medfører dog også, at regionen i højere grad skal anskaffe og vedligeholde hardware og software, hvilket vil give en klima- og miljøbelastning.

For at modvirke dette vil der, i tråd med regionens indkøbspolitik, indarbejdes klimamæssige, miljømæssige og cirkulære krav i alle relevante udbud og indkøbsaftaler.

Omfanget af bidrag til klimabesparelser og klimabelastning i forbindelse med strategiens implementering er ikke kortlagt. 

APPFWU02V