Skip til primært indhold

Specialcenter Syddanmark

Specialcenter Syddanmark yder ophold, skole og beskæftigelse til udsatte unge og voksne med psykisk udviklingshæmning med behov for særlig støtte. Centeret lægger vægt på omsorg og rehabilitering og har borgernes udvikling i fokus. Centeret har også tilbud til domfældte psykisk udviklingshæmmede og et akut beredskab. Centeret har mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter.

Målgruppe

Børn og unge med markante og ofte multible problemstillinger, typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder.

Borgere med psykisk udviklingshæmning, som har udpræget uhensigtsmæssig social adfærd og misbrugsproblematikker. Tilbuddet omfatter også personer med en tilsyns- eller behandlingsdom.

Læs mere på Specialcenter Syddanmarks hjemmeside

Ydelsen omfatter

Serviceloven §§ 66, 108, 107 og 104.

Ledelse

Centerchef Allan Kjær Hansen

Vicecenterchef Bettina Bauder

Afdelinger

  • Kompasrosen i Rødding
  • Fuglemajgård i Rødding
  • Østruplund i Otterup
  • Midgaardhus i Ribe
  • Børne- og ungehusene i Udby
  • Elevhjemmet i Fredericia

Specialcenter Syddanmark

Allan Kjær Hansen

Centerchef

Specialcenter Syddanmark


61 38 68 93

Bettina Bauder

Vicecenterchef

Staben


29 60 37 07

Specialcenter Syddanmark

Specialcenter Syddanmark

Klintebjergvej 75, 5450 Otterup


99 44 14 00
APPFWU01V