Skip til primært indhold

Specialcenter Syddanmark

Specialcenter Syddanmark yder ophold, skole og beskæftigelse til udsatte unge og voksne med psykisk udviklingshæmning med behov for særlig støtte. Centeret lægger vægt på omsorg og rehabilitering og har borgernes udvikling i fokus. Centeret har også tilbud til domfældte psykisk udviklingshæmmede og et akut beredskab. Centeret har mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter.

Målgruppe

Børne- og Ungehusene er et botilbud for børn og unge mellem 6 og 18 år, og op til 23 i efterværn for allerede indskrevne borgere. Børn og Unge med behov for pædagogisk støtte til at håndtere sociale, emotionelle, kognitive og psykiatrinære problemstillinger. Der er tale om aldersvarende kompetencer på nogle områder og forsinket eller stagnerende udvikling på andre.

Børnene og de unges primære udfordringer er på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område og kan komme til udtryk ved  følelsesmæssige udsving, nedsat forståelse for konsekvenserne af egen adfærd, nedsat forståelse for sociale sammenhænge, nedsat evne til empati og udadreagerende adfærd.

Borgere med psykisk udviklingshæmning, som har udpræget uhensigtsmæssig social adfærd og misbrugsproblematikker. Tilbuddet omfatter også personer med en tilsyns- eller behandlingsdom.

Læs mere på Specialcenter Syddanmarks hjemmeside

Ydelsen omfatter

Serviceloven §§ 66, 108, 107 og 104.

Ledelse

Centerchef Allan Kjær Hansen

Vicecenterchef Bettina Bauder

Afdelinger

  • Kompasrosen i Rødding
  • Fuglemajgård i Rødding
  • Østruplund i Otterup
  • Midgaardhus i Ribe
  • Børne- og ungehusene i Udby

Specialcenter Syddanmark

Allan Kjær Hansen

Centerchef

Specialcenter Syddanmark


61 38 68 93

Bettina Bauder

Vicecenterchef

Staben


29 60 37 07

Specialcenter Syddanmark

Specialcenter Syddanmark

Klintebjergvej 75, 5450 Otterup


99 44 14 00
APPFWU01V