Skip til primært indhold

AMK-vagtcentral

AMK er en forkortelse af Akut Medicinsk Koordinering. AMK-vagtcentralen håndterer 1-1-2 opkald vedrørende alvorlig sygdom, tilskadekomst eller fødsel, samt andre former for ikke-akutte liggende patienttransporter.

AMK er en forkortelse af Akut Medicinsk Koordinering. AMK-vagtcentralen håndterer 1-1-2 opkald vedrørende alvorlig sygdom, tilskadekomst eller fødsel, samt andre former for ikke-akutte liggende patienttransporter.

Sundhedsfaglig vurdering

I Region Syddanmarks AMK-vagtcentral sidder erfarent personale klar til at hjælpe borgere, der ringer 1-1-2 på grund af akut sygdom eller ulykke. Personalet, der også kaldes en sundhedsfaglig visitator, vurderer 1-1-2 opkaldet og beslutter hvilken hjælp der er behov for. Således består den sundhedsfaglige visitation i at vurdere, hvor alvorlig og akut hændelsen er og i at vurdere, hvilken form for hjælp, der skal sendes afsted til hændelsen. Hvis det er nødvendigt vil den sundhedsfaglige visitator også vejlede indringeren i førstehjælp, indtil hjælpen når frem.

Præhospital hjælp

Disponeringen af ambulancer og andre præhospitale enheder går igennem to led. Det første led består i den vurdering af situationen som den sundhedsfaglige visitator foretager. Det andet led består i, at give beskeden videre til en teknisk disponent, som sender opgaven ud til den ambulance, der befinder sig nærmest borgeren, der har brug for hjælp. Alt dette gøres på få sekunder, mens indringeren taler med den sundhedsfaglige visitator.

Tekniske disponenter

De tekniske disponenter sidder med det store overblik over de forskellige præhospitale enheder og hvilke der er nærmest. De arbejder i et system, der viser hvilken ambulance, akutlægebil osv., der hurtigst kan være fremme hos patienten. De har også mulighed for at tale med personalet på færgeoverfarter eller brovagter, hvis der er behov for deres hjælp.

Liggende patientkørsler

AMK-vagtcentralen håndterer også henvendelser fra hospitaler, vagtlæger og praktiserende læger angående alle former for liggende patientransport.

Personalet på AMK-vagtcentralen sørger hele tiden for at disponere de præhospitale ressourcer så den rette hjælp kommer ud til de mennesker, der har brug for den.

APPFWU02V