Skip til primært indhold

Beredskabstyper

Oversigt over de forskellige beredskabstyper for det præhospitale område

Oversigt over beredskabstyper

Ambulanceberedskabet er grundstammen i det præhospitale beredskab. Der sendes en ambulance afsted, når en borger i Syddanmark er kommet alvorligt til skade, blevet alvorligt syg eller skal på hospitalet i forbindelse med fødsel.

Hvem møder du i ambulancen?
I bekendtgørelsen om ambulancer og uddannelse af ambulance personale er det fastsat, at en ambulance skal være bemandet med mindst to personer, der begge er uddannet som ambulancebehandler eller højere kompetence. Ambulancebehandleren har kompetencer til at undersøge og behandle patienten, blandt andet ved at give nogle former for medicin.

I Region Syddanmark har vi ud over de almindelige ambulancer indført paramedicinerambulancer, som er ambulancer, der mindst er bemandet med én paramediciner.

En af redderne sidder hos patienten under transporten. Den anden assisterer og transporterer patienten sikkert på hospitalet.

Vi påbegynder straks behandlingen
I ambulancerne findes forskellige typer behandlingsudstyr, der gør, at behandlingen af patienten kan påbegyndes allerede når ambulancen er fremme ved borgeren og på vej til hospitalet. Region Syddanmarks eget ambulanceselskab Ambulance Syd kører på Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland og Region Syddanmark har indgået en kontrakt med Responce om at køre i Trekantsområdet. Ambulancekørsel er inddelt i kategorier, alt efter hvor alvorlig og akut situationen er.

Akutlægebilens formål er at bringe højt kvalificeret lægehjælp ud til den alvorligt syge patient hurtigst muligt.

Hvem møder du i akutlægebilen?
Akutlægebilen er bemandet med en akutlæge, der er narkose-speciallæge og en lægebilsassistent. Akutlægen kan, sammen med ambulancepersonalet, påbegynde behandlingen af kritiske patienter på skadesstedet og fortsætte behandlingen på vej til hospitalet. Lægebilsassistenten er fører af bilen og kan assistere akutlægen, når patienten behandles.

Vi starter straks behandlingen
I akutlægebilen findes forskelligt avanceret behandlingsudstyr, der gør, at behandlingen af patienten kan startes så snart akutlægebilen ankommer. Region Syddanmark har døgnbemandede akutlægebiler i Svendborg, Odense, Kolding, Esbjerg, Aabenraa og Sønderborg, som altid sendes afsted sammen med en ambulance.

Akutbilen er et udrykningskøretøj, der har til formål at yde hurtig hjælp i de områder, hvor responstiden for ambulancer kan være lang.

Hvem møder du i akutbilen?
Akutbilen er bemandet med en paramediciner, der har kompetencer til at behandle syge og tilskadekomne på egen hånd. Paramedicineren kan blandt andet yde livsreddende førstehjælp og smertebehandling indtil ambulancen ankommer.

Paramedicineren yder livsreddende førstehjælp
Akutbilen er ikke udstyret med et bårerum og kan ikke transportere patienten på hospitalet. Derfor sendes en ambulance altid afsted sammen med akutbilen. Paramedicineren i akutbilen kan yde livsreddende førstehjælp og smertebehandling, indtil ambulancen ankommer. Region Syddanmark har akutbiler i Rudkøbing, Rødding, og Agerbæk samt i Nr. Nebel i sommermånederne, og de sendes som regel kun afsted, hvis AMK-vagtcentralen vurderer, at akutbilen kan være fremme på skadesstedet inden ambulancen eller hvis der er behov for paramedicinerens kompetencer.

Region Syddanmark er en del af den landsdækkende akutlægehelikopterordning.

Akutlægehelikopteren bidrager til, at akut syge borgere, der befinder sig langt fra specialiserede hospitaler, kan få hurtig adgang til speciallægebehandling, inden ankomsten til hospitalet.

Læs mere om regionernes landsdækkende akutlægehelikoptere

Herudover har Region Syddanmark indgået kontrakt med DRF Luftrettung, der driver akutlægehelikopterne i Nibøl, som supplement til akutlægehelikopteren i Billund.

APPFWU02V