Skip til primært indhold

Praksisplanudvalgets opgaver og sammensætning

Praksisplanudvalget skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan.

Regionen skal nedsætte et praksisplanudvalg, som skal udarbejde praksisplaner for almenlægeområdet.

Praksisplanudvalget skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan. Praksisplan vedrørende almen praksis skal beskrive, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre.

Praksisplan vedrørende almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis.

Udvalget har følgende sammensætning:

Udpeget af regionsrådet

Udpeget af KKR Syddanmark

 

Udpeget af PLO Syddanmark

 

Dagsordener og referater for Praksisplanudvalget

Referater og dagsordener for Praksisplanudvalget er i øjeblikket ikke at finde i vores fælles dagsorden og referatsystem. I mellemtiden kan du finde dagsordener og referater for 2020 og 2021 via linket nedenunder.

Dagsordener og referater for Praksisplanudvalget

APPFWU02V