Skip til primært indhold

Praksisplanudvalgets opgaver og sammensætning

Praksisplanudvalget skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan.

Regionen skal nedsætte et praksisplanudvalg, som skal udarbejde praksisplaner for almenlægeområdet.

Praksisplanudvalget skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan. Praksisplan vedrørende almen praksis skal beskrive, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre.

Praksisplan vedrørende almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis.

Udvalget har følgende sammensætning:

Udpeget af regionsrådet

Udpeget af KKR Syddanmark

  • Johannes Lundsfryd Jensen
  • Mads Skau
  • Stephanie Storbank
  • Tommy Hummelmose
  • Poul-Erik Svendsen

Udpeget af PLO Syddanmark

  • Birgitte Ries-Møkker
  • Morten Svenning Nielsen
  • Michael Haslund

Dagsordener og referater for Praksisplanudvalget

Aktuelle dagsordener og referater for Praksisplanudvalget

 

Se referater og dagsordener for Praksisplanudvalget i perioden 2016-2021
APPFWU02V