Skip til primært indhold

Fremtidens mobilitet

Fremtidens mobilitetstilbud skal understøtte udvikling og vækst og sikre at Region Syddanmark er attraktiv for såvel borgere og virksomheder som besøgende. Løsningerne skal findes i nye mobilitetstilbud, brede samarbejder og helhedstænkning på tværs af transportformer.

Fremtidens mobilitet skal understøtte det gode liv i hele regionen

Velfungerende mobilitet er en forudsætning for virksomhedernes konkurrenceevne og muligheder for at tiltrække kvalificere arbejdskraft, for udvikling af byer og landområder, for borgernes hverdagsliv og adgang til servicefunktioner, skole- og uddannelsesmulighederne, fritidsaktiviteter, handelsliv mv. Og for samfundets velfærd.

Samtidig er vores mobilitetsvalg afgørende for vores klima, vores sundhed, vores by- og levemiljøer og fremkommeligheden og der er et stigende ønske om at mobiliteten er grøn, effektiv og smart.

I regionens arbejde med fremtidens mobilitet er det ambitionen at mange forskellige transporttilbud tilsammen danner en vifte af mobilitetsmuligheder, som kan understøtte det gode liv i hele regionen og med tilbud tilpasset de forskellige geografier.

Regionen ønsker i udforskningen og udviklingen af fremtidens mobilitet at:

  • Indgå i partnerskaber og samarbejder om mobilitetsudfordringer og –løsninger
  • Igangsætte test- og pilotprojekter for at udforske nye muligheder for at optimere syddanskernes mobilitet
  • Sætte fokus på mobilitetsløsninger i regionens forskellige geografier og udforske de syddanske potentialer i nye mobilitetstjenester såsom delebilsordninger, samkørsel, flexprodukter, pendlercykler mv.
  • Udforske mulighederne i ny data, ny teknologi, nye forretningsmodeller, nye tankesæt og/eller nye mobilitetsaktører
  • Udforske mulighederne for én fælles (MaaS) platform hvor rejsende nemt kan sammensætte den hurtigste, billigste eller mest bekvemme rejse på tværs af offentlige og private transportformer.
APPFWU02V