Skip til primært indhold

Høring af samarbejdsaftale for voksne med PTSD i Region Syddanmarks

Under Sundhedsaftalen 2019-2023 har Følgegruppen for uddannelse og arbejde udarbejdet vedlagte høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD i Region Syddanmark.

Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at høringsudkastet sendes i høring.

Samarbejdsaftalen omhandler voksne over 18 år med PTSD og er afgrænset til at omfatte henholdsvis flygtninge med PTSD, veteraner med PTSD og øvrige borgere med arbejdsrelateret PTSD i Region Syddanmark. Afsættet for samarbejdsaftalen er den eksisterende samarbejdsaftale omkring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD mellem regionen og de 22 syddanske kommuner fra 2011. Den eksisterende samarbejdsaftale er revideret i henhold til den nuværende praksis og med fokus på et samarbejde, hvor målgruppernes uddannelse- og arbejdsmarkedstilknytning kan styrkes.

Find høringsmaterialet

Høringsmaterialet er tilgængeligt her:

Der er tale om en offentlig høring, hvor alle interesserede er velkommen til at afgive høringssvar. 

Høringsfrist

Høringsperioden løber fra 14. oktober 2021 til 3. december 2021.

Sidste frist for at afgive høringssvar er fredag den 3. december 2021.

Afgiv høringssvar

Afgiv høringssvar til samarbejdsaftale for voksne med PTSD  i Region Syddanmarks (åbner nyt vindue) - ikke længere aktiv, fristen er udløbet. 

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort.

Se indkomne høringssvar

Se indkomne høringssvar. 

Vær opmærksom på, at alle indkomne høringssvar offentliggøres på hjemmesiden. 

Spørgsmål til høringsmaterialet

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kan rettes til:

  • Louise Schwartz, afdelingschef Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syddanmark på e-mail Louise.Schwartz@rsyd.dk eller tlf. 23642143
  • Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent i Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark, på e-mail jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk eller tlf. 24988027
  • Line Brinch Christensen, strategisk sundhedskonsulent, Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd, Fredericia Kommune på e-mail line.christensen@fredericia.dk eller tlf. 20926724

Den videre proces

Samarbejdsaftaleudkastet vil efter endt høringsperiode blive tilrettet og behandlet i Følgegruppen for uddannelse og arbejde og forventes godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 21. januar 2022 og endelig godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 3. marts 2022.

 

APPFWU01V