Skip til primært indhold

Høring af Redegørelse for råstofområdet i Region Syddanmark

Regionsrådets miljøudvalg har besluttet at sende en Redegørelse for råstofområdet i offentlig høring fra den 12. juni til den 6. september 2024. Redegørelsen og høringen skal danne grundlag for beslutning om, hvorvidt råstofplanens skal revideres

Hvert fjerde år skal regionsrådet gennemgå den gældende råstofplan for at vurdere, om råstofplanen skal​ ​revideres. Sidste gang det skete var i 2023, hvor det blev besluttet at fortsætte med den gældende råstofplan: Råstofplan 2020, der blev vedtaget af regionsrådet i juni 2021. Samtidig besluttede regionsrådet, at spørgsmålet om revision af råstofplanen tages op igen i 2024.

Første skridt i beslutningen om en ny råstofplan

Regionsrådet træffer beslutning om revision af råstofplanen på baggrund af en redegørelse, der forinden har været i offentlig høring i mindst 8 uger. De høringssvar der modtages under høringen vil indgå i beslutningsgrundlaget.

Regionens miljøudvalg har den 10. juni 2024 besluttet at fremlægge Redegørelse for råstofområdet i Region Syddanmark i offentlig høring fra den 12. juni til den 6. september 2024.

Formålet med den offentlige høring er at give borgere, virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og synspunkter i forhold til om råstofplanen skal revideres. Først hvis regionsrådet på baggrund af redegørelsen og høringen beslutter at revidere Råstofplan 2020, indkaldes idéer og forslag til indholdet i en ny plan. Planprocessen er nærmere beskrevet i redegørelsen.

Her kan du hente redegørelsen som pdf-fil.

Send dit høringssvar

Har du en holdning til, om der er behov for at revidere råstofplanen?

Du kan sende os dit høringssvar via formularen i dette link i perioden fra den 12. juni til den 6. september 2024:

Indsend høringssvar

 

De høringssvar regionen modtager, vil løbende blive offentliggjort på regionens hjemmeside:

Se høringssvar

 

Hvad er råstofplanen?

Regionen har til opgave at lave en plan for indvinding og forsyning med råstoffer på land. Råstofplanen danner rammerne for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen. Rammerne fastlægges gennem en strategi for forsyningen, retningslinjer, graveområder, hvor råstofindvinding skal foregå og interesseområder, der reserverer arealer til fremtidens råstofindvinding. Den gældende råstofplan er Råstofplan 2020, der blev vedtaget af regionsrådet i juni 2021. Råstofplanen gælder som udgangspunkt i 12 år.

Formålet med råstofplanen er at sikre, at den fremtidige råstofindvinding understøtter en økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling, baseret på en balance mellem på den ene side erhvervsinteresser og samfundets behov for råstoffer og på den anden side hensynet til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg samt jord- og skovbrugsmæssige interesser.

Spørgsmål?

Vi har samlet ofte stillede spørgsmål til råstofplanen på vores hjemmeside.

Har du flere spørgsmål til høringen eller til råstofplanen, er du velkommen til at kontakte råstofteamet på telefon 7663 1917 eller mail vjkr@rsyd.dk. I sommerferien kan der være længere svartid, men vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt og inden høringsperioden er slut.

APPFWU01V