Skip til primært indhold

Projektorganisation for byggeri

Projektorganisation for byggeri tager aktivt del i større psykiatribyggerier, udmøntning af generalplaner og kvalitetsfondsbyggerier. Afdelingen koordinerer de mange anlægsprojekter for sygehusene og psykiatrien og er mellem projekterne og sygehusledelse/direktion og det politiske niveau.

Afdelingen koordinerer de mange anlægsprojekter for sygehusene, psykiatrien og de sociale enheder og er bl.a. bindeled mellem projekterne og sygehusledelse/direktion/ledelsen for Social Drift og det politiske niveau.

 

Afdelingens funktioner

Somatiske sygehuse

 • Supporterende og kontrollerende funktion i forhold til anlægsprojekterne (generalplaner) og kvalitetsfondsprojekterne
 • Udarbejdelse af indstilling til Regionsrådet om godkendelse af idégrundlag, byggeprogram, anlægsbevilling, licitationsresultat samt anlægsregnskab
 • Rapportering til Regionsrådet, Rigsrevisionen og Sundheds- og Ældreministeriet på kvalitetsfondsprojekterne
   

Psykiatrien

 • Gennemgående bygherrerepræsentant i projektledelse og styregrupper
 • Regionens kontaktperson på projekterne
 • Afklaring vedrørende overordnede krav til projekterne f.eks. funktionssammenhænge, inventar og udstyr
 • Udarbejdelse af indstilling til Regionsrådet om godkendelse af idégrundlag, byggeprogram, anlægsbevilling, licitationsresultat samt anlægsregnskab
 • Projektledelse på større psykiatribyggerier med døgnfunktion (over 5. mio. kr.)
 • Rapportering til direktion og det politiske niveau
 • Sparring på den politisk-strategiske opgave
 • Styregruppemedlem
 • Sekretariat for projekterne
 • Lokalpsykiatri Centre

Afdelingens fællespostkasse

Medarbejdere i Projektorganisation for byggeri

Torben Kyed Larsen

Afdelingschef

Projektorganisation for byggeri


29201021

Birgit Skovsbo

Afdelingssekretær

Projektorganisation for byggeri


29201049

Anne Sigh

Specialkonsulent

Projektorganisation for byggeri


29214812

Gert Frost

Chefkonsulent

Projektorganisation for byggeri


21342640

Kumar Subramaniam

Fuldmægtig

Projektorganisation for byggeri


40220119

Mads Mikkelsen

Analytiker

Projektorganisation for byggeri


40220136

Per Kjeldsen Hansen

Specialkonsulent

Projektorganisation for byggeri


40220127

Peter Jezek

Specialkonsulent

Projektorganisation for byggeri


20535685
APPFWU01V