Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

11. oktober 2021

Indgående

 • Fra VORES ELNET - Indsigelse - V1-høringssvar på V1-høring, Sverigesgade 17, 5000 Odense C
  545263/21

Udgående

 • Til Provipal ApS: "HENV.: I henhold til henvendelse: Følgeskrivelse til fremsendelse af kortlægningsafgørelser for lok. 543-40564 og 543-40364"
  543897/21

8. oktober 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: RE: konrakt, Pulje 35
  542109/21
 • Fra WSP: Budget pulje 5 revideret økonomi pr. 08-10-21
  541614/21
 • Fra SWECO: Sidste boringer ved åen laves i november
  541551/21
 • Fra DMR/Agrolab: Vedr. analyse og prøvetagning
  541163/21
 • Fra VCS: Drænkort
  540346/21
 • Fra WSP - Svar på spørgsmål til regning for 485-00008
  540544/21
 • Fra kloakmester: VS: Fund af forurenet jord Kielshusvej 12, 5250 Odense
  541230/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag til "Orientering" - Kommunens afslutning af påbud om oprydning af asbestforurening
  539984/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Orientering om opfyldelse af påbud om oprensning af asbestforurening.
  539981/21
 • Fra Danske Regioner SV: Region Syddanmarks repræsentant i den faglige arbejdsgruppe for Medicinpuljen
  540513/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag til "Orientering" - Rapport inkl. bilag 1-3, Maderupvej 38
  539990/21

Udgående

 • Til borger: Svar på henvendelse og orientering om nylig V1-kortlægning af den tidligere tjæreplads, Aarø, lok.nr. 510-81368
  542008/21
 • Til Nordfyns Kommune: Orientering, lokalitet udgår inden kortlægning, Ørritslev gade 47, 5450 Otterup
  541856/21
 • Til Borger 1, Udgår inden kortlægning, Ørritslev gade 43, 46, 47, 5450 Otterup.pdf
  541857/21
 • Til ODENSE LAVPRIS TØMMERHANDEL AS - V1-høring med bilag, Kanalvej 156, 5000 Odense C.pdf
  541589/21
 • Til GRØNLØKKEN EJENDOMME ApS - V1-høring med bilag, Grønløkken 3, 5000 Odense C.pdf
  541369/21
 • Til WSP: Kommentarer til rapport
  541195/21
 • Til Esbjerg Kommune: Ansøgningsmateriale til Miljøgodkendelse 2021, Slaggeudlægning, Gørdingvej 87, 6690 Gørding
  541172/21
 • SV: Projekter - vedr. forlængelse til 1/3 2023
  540576/21
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse, Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  540270/21
 • Til Fjernvarme Fyn - Delvist V1-kortlagt efter undersøgelse Nistedvej 31, 5270 Odense N.pdf
  541212/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Kanalvej 66, 5000 Odense C.pdf
  540979/21
 • Til Tønder Kommune. Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse på Algade 28, 6780 Skærbæk, matr. nr. 209 Vodder Ejerlav, Vodder
  541908/21
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse
  540917/21
 • til borger Afgørelse om at grunden ikke kortlægges Gl færgevej 61 7000 Fredericia matr. nr 12c og 2 g Erridtsø By, Erritsø lok nr 607-709.pdf
  540401/21
 • Til Sønderborg Spildevandsforsyning: Varsel om undersøgelser
  540944/21
 • til projekt: rev. tilsagnsbrev,
  541558/21
 • Til projekt: rev. tilsagnskontrakt
  541566/21
 • Til borger: Vedr. svar på henvendelse angående lok. 629-00012, matr. nr. 2co Ø Vamdrup By, Vamdrup
  541297/21
 • Til T:H:THOMSEN: INTERNATIONAK HANDE: Varsel om undersøgelse
  541862/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Allerup Bygade 25, 25B, Knullen 131, 5220 Odense SØ.pdf
  539815/21
 • Til borger: Vedr. svar på henvendelse angående ejendommen Ingrids Allé 33, 5260 Odense under lok. 461-00158
  541835/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Nordre Strandvej 35A, 6731 Tjæreborg (matr.nr. 28am Tjæreborg By, Tjæreborg) – lokalitet 561-32041.
  541630/21
 • Til Odense Havn Ejendomsselskab ApS, bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Kanalvej 122B, 5000 Odense C.pdf
  541798/21
 • Til parter, myndigheder og ansøger: vedr. Råstoftilladelse matr.nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev- rettelse af udløbsdato - Råstoftilladelse 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev m bilag.pdf
  540714/21
 • Til Sønderborg Kommune og WSP: Kopi af varsel om undersøgelse
  540320/21
 • Til parter, myndigheder og ansøger: vedr. Råstoftilladelse matr.nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev- rettelse af udløbsdato - Følgebrev til rettelse til råstoftilladelse 1079 Kliplev.pdf
  540710/21
 • Til TK Property Investment ApS: Varsel om undersøgelse
  540626/21
 • Til Borger - SV: Forurening grund - Nordre Strandvej 35A, Tjæreborg
  541443/21
 • Tl ejendomsmægler: svar på henvendelse
  540143/21
 • Til Sønderbord Kommune og WSP: Kopi af varsel om undersøgelse
  540969/21
 • Til vandværk. Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse på Algade 28, 6780 Skærbæk, matr. nr. 209 Vodder Ejerlav, Vodder
  541906/21
 • Til parter, myndigheder og ansøger: vedr. Råstoftilladelse matr.nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev- rettelse af udløbsdato
  540707/21
 • Til borger. Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse på Chr. Nielsens Plads 4, 6690 Gørding, matr. nr. 25g Sdr. Gørding By, Gørding
  542081/21
 • Til Svendborg Kommune, §8-høringssvar, Stærkærvej 1, 5884 Gudme
  541936/21
 • Til borger. Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse på Chr. Nielsens Plads 2, 6690 Gørding, matr. nr. 25a Sdr. Gørding By, Gørding
  542080/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup J.pdf
  539969/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Knullen 131, 5220 Odense SØ.pdf
  539814/21
 • Til Esbjerg Kommune - Kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Nordre Strandvej 35A, 6731 Tjæreborg (matr.nr. 28am Tjæreborg By, Tjæreborg) – lokalitet 561-32041.
  541625/21
 • Til WSP - Spørgsmål til regning for 485-00008
  540413/21
 • Til Åbenrå Kommune og WSP: Kopi af varsel om videregående undersøgelse
  541885/21
 • Kortbilag, V1-høring.pdf
  541833/21
 • Til DMR. Pulje 37. Videregående forureningsundersøgelse på Chr Nielsens Plads
  542078/21
 • Til DMR. Pulje 37. Videregående forureningsundersøgelse på Algade 28, 6780 Skærbæk, matr. nr. 209 Vodder Ejerlav, Vodder
  541902/21
 • Til Borger:Varsel om undersøgelse
  540282/21
 • Til borger. Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse på Chr. Nielsens Plads 1A, 6690 Gørding, matr. nr. 25d Sdr. Gørding By, Gørding
  542083/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Nordre Strandvej 35A, 6731 Tjæreborg.pdf
  541491/21
 • Til Fjernvarme Fyn - Kortbilag Nistedvej 31, 5270 Odense N - 08102021.pdf
  541232/21
 • Til Odense Havn Ejendomsselskab ApS, V1-høring, Kanalvej 122B, 5000 Odense C.pdf
  541788/21
 • Til Sønderborg BoligE ApS: Varsel om undersøgelse
  540759/21
 • Til projekt Tilsagnskontrakt med div. bilag
  540467/21
 • Til journalist: Besvarelse af aktindsigt
  540598/21
 • Til Nordfyns Kommune: Spørgsmål til prøvetagning, Maderupvej 38, Søndersø
  540188/21

7. oktober 2021

Indgående

 • AR-21-VL-01038451-01.pdf
  541503/21
 • Anmeldelse (215484).pdf
  541500/21
 • AR-21-VL-01035170-01.pdf
  541505/21
 • AR-21-VL-01024539-01.pdf
  541502/21
 • Jordforurening Stadionvej 43A
  541499/21
 • AR-21-VL-01036483-01.pdf
  541501/21
 • AR-21-VL-01023713-01.pdf
  541504/21
 • Fra borger: Supplerende oplysninger vedr. muligt forurenende aktiviteter ved tidl. stejle- og tjæreplads på Aarø, lok.nr. 510-81368
  541951/21
 • SV: Tilladelse til genanvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Pottervej 8, 7323 Give
  538118/21
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Nyeste kortlægning over forureningen på grunden - Nyeste kortlægning over forureningen på grunden.msg
  538580/21
 • Fra Lokalbolig, henvendelse vedr. Stigevej 260, Odense N
  539080/21
 • Fra DMR A/S: "FORSP.: Forespørgsel om materiale på Enggade, Odense. Lokalitetsnummer: 461-80068"
  539592/21
 • Fra Estate: Lille Risevej 23, 5970 Ærøskøbing , Ærø - Lokaliteter på matriklen : 493­04004
  537501/21
 • Fra grundejer: Telefonhenvendelse vedr.Hasmark Gade 19, 5450 Otterup
  539486/21
 • Fra projekt: underskrevet rev. tilsagnskontrakt
  538858/21
 • Fra/til DMR - Aftale om at boringer bliver udført som håndboringer
  538502/21
 • Fra borger: Sv: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Kirkebyvej 28, Billum, 6852 Billum, Matr.nr, 5a Billum By, Billum
  539604/21
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse: Vedr. Kirkebyvej 28, 6875 Billum - Kortl. nr. 573-75003
  538756/21
 • Fra Rådgiver: VS: Enghavevej 22B, Ombygning fra Erhverv til bolig. Journal nr. 02.34.02-P19-2242-21 - V2 kortlagt
  537883/21
 • Fra borger: Sv: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Kirkebyvej 28, Billum, 6852 Billum, Matr.nr, 5a Billum By, Billum
  539601/21
 • Fra Miljøteknik: Prinsessegade 39, 7000 Fredericia - 607-00654
  539572/21
 • Fra/til DMR - Aftale om at boringer bliver udført som håndboringer
  538487/21
 • Fra Miljøteknik: Prinsessegade 39, 7000 Fredericia - 607-00654 - Prinsessegade 39 7000 Fredericia - 607-00654 .msg
  538170/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  538764/21
 • For Vurderingsstyrelsen: Nyeste kortlægning over forureningen på grunden - Nyeste kortlægning over forureningen på grunden.msg
  538566/21
 • Fra Vejle kommune: SV: Tilladelse til genanvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Pottervej 8, 7323 Give
  538119/21
 • Fra Tønder Kommune: Følgebrev til § 19 tilladelse.pdf
  540049/21
 • Fra Tønder Kommune: Asfalt arealpdf.pdf
  540045/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse vedr. Ingrids Allé 33. 5260 Odense under lok. 461-00158
  541804/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen.: Anmodning om redegørelse vedr. TIPS
  540630/21
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse vedr. lok. 629-00112
  539913/21
 • Fra Engel og Völkers Commercial Odense: "FORSP. Henv. vedr. lok. nr. 425-00531, Ny Stenderupvej 7, 5672 Broby og Smedegyden 3, 5672 Broby"
  541958/21
 • Fra Tønder Kommune; § 19 tilladelse til at anvede knust asfalt på køreareal, Landevejen 65, Skærbæk
  540038/21
 • Fra Tønder Kommune: 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, Landevejen 65.pdf
  540048/21

Udgående

 • Til Tønder Kommune: Orientering om slaggeudlægning ikke kortlægges ihh. jordforureningsloven, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  539602/21
 • Til Tax Meer ApS: Orientering om slaggeudlægning ikke kortlægges ihh. jordforureningsloven, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  539600/21
 • Til Tax Meer ApS: Udlægning af slagge i tidl dybstrøelsesstald - kortlægges ikke, Højsetvej 5 6534 Agerskov
  539599/21
 • Til Svendborg Kommune: møde om Svendborg Brandskole
  539576/21
 • Til Tønder Kommune: Bemærkninger til accept og miljøgodkendelse, Abterp 40, 6261 Bredebro
  539037/21
 • Til DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Kvittering for miljørapport, Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  538848/21
 • Til Middelfart kommune + Skat: Orientering om kortlægningsafgørelse, Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  538808/21
 • Til Udby Behandlingshjem, Udgår af kortlægning, Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby.pdf
  538809/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Elleholmvej 38, 5200 Odense V.pdf
  538547/21
 • Til Esbjerg Kommune, Svar vedr. nedlæggelse af gammel legeplads i Lergravsparken, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg
  538561/21
 • Til DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A - V1-høring med bilag, Havnegade 48, 5000 Odense C.pdf
  538330/21
 • Til Varde Kommune: Ansøgningsmateriale for accept af anvendelse af slagge, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  538266/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Egebæksvej 16, 5000 Odense C.pdf
  538220/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Egebæksvej 14, 5000 Odense C.pdf
  537999/21
 • Til Fredericia Kommune, Bemærkninger til undersøgelse og § 8, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  537882/21
 • Til Foreningen 3x6, V1-høring med bilag, Petersmindevej 20, 5000 Odense C.pdf
  537631/21
 • Til advokat for tidl. grundejer Slotsgade 5: SV: Sagsnr. 81722 - Vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa. [Sendt med Bluewhale]
  537451/21
 • Til Den Forenede Vietnammesiske Buddhi - V1-høring med bilag, Killerupgade 5. 5220 Odense SØ.pdf
  537327/21
 • Til DGE: Spørgsmål og bemærkninger vedrørende undersøgelse, Karensvej 15, 5500 Middelfart
  537322/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Juelsgade 34, 5000 Odense C.pdf
  537081/21
 • Til Odense Kommune. 461-81917 Videregående undersøgelse af et bassin på den sydøstlige del af matr. nr. 9k Fangel By, Fangel
  537710/21
 • Til Borger, svar vedr. foreløbige resultater vedr. Bjergfyrvangen 81, Odense N
  539284/21
 • Til Advokat, Vand og Jord, kontrakt
  537918/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 24, 5270 Odense N.pdf
  538270/21
 • Til grundejer: Vedr. fremsendelse af V2-afgørelsesbrev, kortbilag, boligerklæring samt rapport over indledende undersøgelse på lok. 480-81361, Hasmark Gade 19, 5450 Otterup
  539570/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 26, 5270 Odense N.pdf
  538336/21
 • Til Haderslev Kommune, Trafik og Veje: Høring af kortlægning af del af fortovs/vejareal ud for Gåskærgade 21 og 23, Haderslev efter jordforureningsloven, lok. 515-20003
  538021/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 20, 5270 Odense N.pdf
  538023/21
 • Til TDC - Grundejerorientering Haugevej 205B, 5270 Odense N.pdf
  538715/21
 • Til Miljøteknik: Prinsessegade 39, 7000 Fredericia - 607-00654
  539573/21
 • Til Odense Kommune. Videregående undersøgelse af Fangelvej 150, 5260 Odense S
  537718/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 18, 5270 Odense N.pdf
  537973/21
 • Til Haugelund ApS - Grundejerorientering Hedelundhegnet 37, 5270 Odense N.pdf
  538409/21
 • Til Milton Huse - Grundejerorientering Haugevej 203C, 5270 Odense N.pdf
  538789/21
 • Til Miljøteknik: Prinsessegade 39, 7000 Fredericia - 607-00654
  538173/21
 • Til LSJ Haugevej ApS - Grundejerorientering Haugevej 205, 5270 Odense N.pdf
  538661/21
 • Til Advokat, Vand og Jord, allonge
  537920/21
 • Til forening, V1-høringsbrev med bilag, Nyborgvej 693, 5220 Odense.pdf
  538057/21
 • Til Estate: Lille Risevej 23, 5970 Ærøskøbing , Ærø - Lokaliteter på matriklen : 493­04004
  537531/21
 • Til Vejle Kommune, Råstof, Høring vedr. udvidelse af husdyrbruget Sdr. Egsgårdvej 12, 7323 Give
  537196/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Kirkebyvej 28, Billum, 6852 Billum, Matr.nr, 5a Billum By, Billum
  539375/21
 • Til Advokat, Vand og Jord, fortrolighedserklæring GDPR
  537902/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 23, 5270 Odense N.pdf
  538244/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 29, 5270 Odense N.pdf
  538376/21
 • Til Advokat, Vand og Jord, fremsendelsesmail
  537851/21
 • Til WSP - Bemærkninger til budget (06-10-2021)
  539063/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundmarken 4, 5270 Odense N.pdf
  538564/21
 • Til COWI. 461-81917 Videregående undersøgelse af et bassin på den sydøstlige del af matr. nr. 9k Fangel By, Fangel
  537700/21
 • Til boger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 27, 5270 Odense N.pdf
  538349/21
 • Til Advokat, Vand og Jord, rammeaftale
  537923/21
 • Til Borger: Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Gåskærgade 21, 6100 Haderslev.pdf
  537275/21
 • Til Borger: Bilag til høring - Udkast til afgørelse - del af din ejendom er forurenet, Storegade 24
  539032/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 25, 5270 Odense N.pdf
  538296/21
 • Til borger - Grundejerorientering Haugevej 203D, 5270 Odense N.pdf
  538575/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 21, 5270 Odense N.pdf
  538038/21
 • Til Næshallen, V1-afgørelse, Kelstrup Bygade 45, Haderslev.docx.pdf
  539415/21
 • Til Jyllandsposten: Svar på spørgsmål fra JP om kinesisk venskabsregion/by
  537562/21
 • Tilborger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 22, 5270 Odense N.pdf
  538238/21
 • Til borger: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Kirkebyvej 28, Billum, 6852 Billum, Matr.nr, 5a Billum By, Billum
  539603/21
 • Til Vurderingsstryrelsen: Nyeste kortlægning over forureningen på grunden
  538572/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundmarken 6, 5270 Odense N.pdf
  538501/21
 • Til Borger: Høring - del af din grund er forurenet, Storegade 24, Haderslev.
  539021/21
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Enggade under lok. 461-80068
  539595/21
 • Til projekt: vi har nyindtastet deres budget grundet formelfejl
  538378/21
 • Til rådgiver Kvittering for modtagelse af mail vedr. Enghavevej 22B, Ombygning fra Erhverv til bolig. Journal nr. 02.34.02-P19-2242-21 - V2 kortlagt
  537888/21
 • Til Vurderingsstyrelsen: Nyeste kortlægning over forureningen på grunden
  538589/21
 • Til Vejle kommune: kvitteringsmail vedr. Tilladelse til genanvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Pottervej 8, 7323 Give
  538020/21
 • Til borger - Grundejerorientering Haugevej 207B, 5270 Odense N.pdf
  538607/21
 • Til Haderslev Kommune: Til orientering - Afslutning af renseriundersøgelse Gåskærgade 23, Haderslev - kopi af høringsbreve om V2 kortlægning samt afgørelser om ikke kortlægning, lok.515-20003
  539102/21
 • Til Borger, foreløbige resultater vedr. Stigevej 260.pdf
  539074/21
 • Tilsagnskontrakt vedr. projekt Collective Strings, journalnummer 20/39632
  538307/21
 • Til Crossbrigde Enery, kommune, mst: varsling om kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia (Crossbrigde Energy)
  539384/21
 • Til borger - Grundejerorientering Hedelundhegnet 19, 5270 Odense N.pdf
  538001/21
 • Til DMR - Udtagning af overfladeprøver ift. kontaktrisiko i haven
  537950/21
 • Til projekt: bedt om navn til tilsagnsbrev
  540147/21

6. oktober 2021

Indgående

 • Bekræftelse på modtagelse af aktindsigtsbegæring
  536448/21
 • Fra borger: Notat, telefonsamtale vedr. 493-70107, Langeagre 2, 5970 Ærøskøbing
  536073/21
 • Teknikvej 75 (lok.nr. 461-81070) - V1-afgørelse?
  535928/21
 • Fra WSP: Rapportudkast
  535883/21
 • Fra WSP: Rapport udkast
  535885/21
 • Fra WSP: Reviderede budgetskemaer
  534006/21
 • Svar fra Lufthavnen på Høringsbrev ansøgning om råstofindvinding ved Tjæreborg
  538178/21
 • Fra Esbjerg Kommune, mail med indskærpelse af påbud om undersøgelse af jordforurening, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  534366/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Humlehaven 4, 5320 Agedrup
  536569/21
 • Fra Borger: Forepørgsel vedr. forureningsattest - Forepørgsel vedr. forureningsattest.msg
  536662/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 55, 5270 Odense N.pdf
  536638/21
 • Fra Kolding Kommune: Ændring af kortlagt matrikel
  536323/21
 • Fra DGE A/S: Forslag til undersøgelse: Vedr. sagen angående opgravning af en olietank på Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  534457/21
 • 19-10467 - NemByg - Børne-Ungehusene - Udby - Garantinr 6453526-2.docx
  534513/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 43, 5270 Odense N.pdf
  536636/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Højskolevej 3, 5856 Ryslinge.pdf
  536681/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stenløkken 13B, 5260 Odense S.pdf
  536677/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  536794/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 57, 5270 Odense N.pdf
  536637/21
 • Fra rådgiver: vedr. Stevninggaard, matr. n3 136 Stevning - Forslag til efterbehandlingsplan
  534000/21
 • Fra Fredericia kommune: Afgørelse efter jordforureningsloven- en del af Fynsgade 52, 7000 Fredericia udgår af kortlægning
  535964/21
 • Fra DGE A/S: Kort og tekst til undersøgelse: Vedr. sagen angående opgravning af en olietank på Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  534677/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Vievej 3, 5700 Svendborg
  536503/21
 • Fra Odense Kommune: SV: vedr. Fund af forurenet jord Kielshusvej 12, 5250 Odense SV
  535841/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Brandgaden 12, 5871 Frørup.pdf
  536669/21
 • Fra WSP - Budgetoversigt, pulje 4 (06-10-2021)
  538591/21
 • Fra Kommune - Bemærkning til referat af møde om brandøvelsespladser (05-10-2021)
  536708/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Over-Holluf-Vænget 15, 5220 Odense SØ.pdf
  536529/21
 • FrA Odense Kommune, Mail med resultater fra poreluftsundersøgelse, Bogensevej 39/Banevænget 4, 5270 Odense N
  534665/21
 • Fra Vejen Kommune: SV: §8-høringssvar for Lourupvej 24, 6690 Gørding, matr. nr. 16d Lovrup By, Gørding, lok. nr. 569-77015
  536366/21
 • Kan ikke leveres: Svar på anmodning om aktindsigt
  534770/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Indskærpelse af påbud om undersøgelse af jordforurening, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  534373/21
 • Fra Kolding kommune: vedr. Birkedam 18 - renbundsprøver efter afgravning
  536405/21
 • 19-10467 - NemByg tillægsgaranti - Børne-Ungehusene - Udby - Garantinr 6538389-2.docx
  534511/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Over-Holluf-Toften 5, 5220 Odense SØ.pdf
  536652/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev.pdf
  536411/21
 • Haderslev Kommunes høringssvar på fødeplanen
  534462/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 41, 5270 Odense N.pdf
  536634/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Assensvej 212, 5250 Odense SV.pdf
  536843/21
 • Fra DMR - Rettet situationsplan - pesticider
  537939/21
 • Fra Varde Kommune: suppl. oplysninger om renovering af baghus, Vestergade 28, Varde
  539960/21

Udgående

 • SV: spørgsmål vedr aktindsigt
  536849/21
 • SV: Prøver igen
  536848/21
 • Til ODENSE HYDRAULIK ApS - V1-høring med bilag, Havnegade 67, 5000 Odense C.pdf
  536308/21
 • Til ODENSE AUTO-EL Aps - V1-høring med bilag, Hedvigslundsvej 2, 5000 Odense C.pdf
  536305/21
 • til Ejendomsmægler : Ejendommen Matr. nr. 4 la Boldesager, Esbjerg Jorder - beliggende Marievej 3, 6700 Esbjerg - Forureningssag 56 - 61063
  536242/21
 • Autoscannet dokument 0001.PDF
  536243/21
 • Til VCS: Høring af rapport
  536107/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring med bilag, Petersmindevej 12B, 5000 Odense C.pdf
  536022/21
 • Til ANPARTSSELSKABET AF 22. MARTS 1973 - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, Kongensgade 37, 5000 Odense C.pdf
  535609/21
 • Svar på anmodning om aktindsigt
  534777/21
 • Svar på anmodning om aktindsigt
  534727/21
 • SV: spørgsmål vedr aktindsigt
  534426/21
 • Til Nyborg Kommune: Kvittering for afslutning af kloakarbejde Gl.Byvej 2, 5540 Ullerslev
  534403/21
 • Til Kolding Kommune: Udstykning af vejareal - Eliassensvej 120, 6000 Kolding
  534347/21
 • Til Kolding Kommune: Bilag - Udgår inden kortlægning
  534348/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Højskolevej 3, 5856 Ryslinge
  536798/21
 • Til Nordicals: Svar på foresp vedr Industrivej 9, 5750 Ringe
  536954/21
 • Til Vejen Kommune: §8-høringssvar for Lourupvej 24, 6690 Gørding, matr. nr. 16d Lovrup By, Gørding, lok. nr. 569-77015
  535962/21
 • Til Bumping Haderslev: Bilag til høring - Udkast orientering om resultat af undersøgelse samt afgørelse om udvidelse af V2 kortlægning og nuancering på F2 Gåskærgade 23.pdf
  536046/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Petersmindevej 10, 5000 Odense C
  536054/21
 • Til Odense: V1-afgørelse, Teknikvej 75, 5260 Odense S
  535943/21
 • Til kommune - Referat af møde om brandøvelsespladser (05-10-2021)
  535613/21
 • Til KB Stige P/S - Grundejerorientering Hedelundhegnet 64A-B, 66A-B, 68A-B, 70A-B, 72A-B, 74A-B, 5270 Odense N.pdf
  535478/21
 • Til Borger: Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Gåskærgade 25, Haderslev.pdf
  535972/21
 • Til grundejer: Vedr. kvittering for orientering om ny udvikling i forureningssagen fra Nyager 6, 7000 Fredericia
  535176/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. kortlægning, Tagesvej 6 ABC, 7120 Vejle Ø
  533998/21
 • Til Kloakmester: vedr. lokalisering af fund af forurenet jord Kielshusvej 12, 5250 Odense
  535830/21
 • Til borger - Grundejerorientering Stigevej 237, 5270 Odense N - ejer 1.pdf
  535337/21
 • Til Borger: Forepørgsel vedr. forureningsattest
  536675/21
 • Til kommune - Referat af møde om brandøvelsespladser (05-10-2021)
  535607/21
 • Til Realkredit Danmark: Svar på henvendelse, Møllergade 71, 5700 Svendborg
  534528/21
 • Til Grundejerforening - Grundejerorientering Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N.pdf
  535431/21
 • Til DGE A/S: Kvittering for kort og tekst til undersøgelse: Vedr. sagen angående opgravning af en olietank på Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  534697/21
 • Til borger - Grundejerorientering Stigevej 239, 5270 Odense N.pdf
  535206/21
 • Til rådgiver: SV: Stevninggaard, matr. n3 136 Stevning - Forslag til efterbehandlingsplan
  534003/21
 • Til Odense Kommune, Mailsvar poreluftsundersøgelse, Bogensevej 39/Banevænget 4, 5270 Odense N
  536578/21
 • Til DGE A/S: Tilbagemelding på forslag til undersøgelse: Vedr. sagen angående opgravning af en olietank på Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  534463/21
 • Til Bumping Haderslev: Høring - Orientering om resultat af undersøgelse samt udvidelse af V2 kortlægning samt F2 nuancering, Gåskærgade 23.pdf
  536034/21
 • Til borger - Grundejerorientering Stigevej 237, 5270 Odense N - NAVNEBESKYTTELSE (Kommune).pdf
  535511/21
 • Til Odense kommune: vedr. Fund af forurenet jord Kielshusvej 12, 5250 Odense SV
  535823/21
 • Til Home: Svar vedr. Ahlmannsvej 13, 6400 Sønderborg
  539612/21

5. oktober 2021

Indgående

 • Fra Odense Kommune: SV: Dalum papirfabrik -Brandøvelse ca. 1945?
  536899/21
 • Til DMR: SV: PFAS forekomst Dalum Papirfabrik
  536895/21
 • Fra Odense Kommune: SV: Dalum papirfabrik -Brandøvelse ca. 1945?
  536894/21
 • Fra Niras: RE: Næste fase i Torvegadesagen
  542150/21
 • Fra DMR: Re: PFAS forekomst Dalum Papirfabrik
  536893/21
 • Fra DMR: vedr. BØP og PFAS forekomst Dalum Papirfabrik
  533451/21
 • Fra Kerteminde Kommune: T.o. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Rynkebyvej 223, 5350 Rynkeby
  533943/21
 • D440-2021-113557 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Rynkebyvej 223, 5350 Rynkeby 23000293021-258090306865654.pdf
  533944/21
 • Fra WSP: Svar på spørgsmål om vandanalyser
  533807/21
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om afslutning af kloakarbejde, Gl.Byvej 2, 5540 Ullerslev
  532964/21
 • Fra JEMA: Parkering
  535117/21
 • Fra SWECO: Nørrebro 118, Rudkøbing - 1 års gennemgang
  532216/21
 • AR-20-VL-01030393-01.pdf
  533936/21
 • Anmeldelse (202071).pdf
  533934/21
 • VS: ESDH: JordWeb anmeldelse (202071) Mail 1 af 1
  533935/21
 • fra faaborg midtfyn kommune Annulering af sag - Sundstien 1, 5600 Faaborg
  530732/21
 • Fra Odense Kommune: Jordforurening Østre Stationsvej 2
  532092/21
 • Fra Niras - Rapport for indledende undersøgelse Nistedvej 31, 5270 Odense N - Grundejerrapport.pdf
  530759/21
 • FEJL Fra Odense Kommune: svar vedr. kort med Jordforurening Langelinie 91
  533848/21
 • Fra projekt: revideret budget
  533350/21
 • Fra Jord-Miljø: Vedr. afgravning i byggefelt B0 og B8, Rismarksvej Odense
  533145/21
 • Fra grundejer : mail vedr. kortlægning af Vardevej 151, Journal nr. 21/23160
  532590/21
 • Fra rådgiver: mail med kortbilag og gisfiler vedr. ansøgning om forlængelse af gravetilladelse, Skovhuse-Aller
  530674/21
 • Fra Nira Rapportforindledendeundersøgelse Nistedvej 31, 5270 Odense N - Teknisk rapport.pdf
  530740/21
 • Fra Svendborg Erhvervsskole: vedr. projekt Verdensmål som fagmål
  532517/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. restforurenig, Nytorv, Middelfart
  533328/21
 • FEJL Fra Odense Kommune: JordWeb anmeldelse (202071) Mail 1 af 1
  533843/21
 • Fra Rambøll: RE: Afgørelse efter jordforureningsloven- en del af Fynsgade 52, 7000 Fredericia udgår af kortlægning
  533374/21
 • Fra Tønder: Udveksling af godkendte kandidatlister - Tønder Kommune
  532438/21
 • Fra Kolding: Stemmeseddelforlæg til kommunalbestyrelsesvalget_Kolding Kommune 2021
  532794/21
 • Fra Realkredit Danmark: VS: "HENV.: Vedr. Lokaliteter på Matrikel nr. 13a, Middelfart Bygrunde og 14c Middelfart Bygrunde"
  533480/21
 • Fra projekt. Meddeler at projektet aflyses.
  532601/21
 • Henv fra Lindbergs Ejendomshandel SV: Henvendelse vedr. Hovedgaden 10, 6800 Varde, lok. 567-80009
  532976/21
 • Fra Rambøll: Byggefelt 46 og Kongensstræde Nord, Kanalbyen
  532802/21
 • Fra Middelfart: Revideret fortegnelse/opslag Middelfart Kommune
  530831/21
 • Anmodning om aktindsigt
  534708/21
 • Fra Advokat, Klima og Råstoffer, fremsendelse faktura
  535610/21
 • Fra ansøger: supplerende materiale til ansøgning
  534468/21
 • VS: Faktura for hjælp med klimacamp - CONCITO jr. 21/38527
  536247/21
 • Fra Nordicals: Foresp vedr Industrivej 9, 5750 Ringe
  536946/21
 • Fra Realkredit Danmark: Henvendelse, Møllergade 71, 5700 Svendborg
  534518/21
 • Fra projekt: rev. budget
  535974/21
 • Fra Advokat, Klima og Råstoffer, faktura
  535614/21
 • Fra Odense Kommune: Kommunens og regionens bemærkninger til COWI vedr. revideret § 8-ansøgning, Svendborgvej 35, 5700 Svendborg
  534632/21
 • Høring: Områder til at mindske unødig behandling og undersøgelse
  534567/21
 • Fra projekt: meddelelse om projektets status
  538062/21
 • Fra projekt: vedr. tilpasning af projektet
  539274/21
 • Fra Borger - Forurening grund - Nordre Strandvej 35A, 6731 Tjæreborg
  541100/21

Udgående

 • Til DGE: Kommentering af oplæg - Lok. nr. 450-81128, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  533557/21
 • Til NST: SV: Brandøvelsespladser og evt. PFOS på Naturstyrelsens arealer
  536900/21
 • SV: Møsvrå: Udkast til grave/efterbehandlingsplan
  533396/21
 • Til borger: svar på Telefonhenvendelse: Langager 2, 5470 Ærøskøbing
  533298/21
 • Til parter RÅSTOF Telefonnotat om klage over Hågerup
  533826/21
 • Til JEMA: Vedr. parkeringskontrol
  533112/21
 • Til Odense kommune, V1-høringsbrev med bilag, Kanalvej 52C, 5000 Odense C.pdf
  532553/21
 • Til Odense Forenede Skydeselskab, V1-høringsbrev med bilag, Kanalvej 52C, 5000 Odense C.pdf
  532549/21
 • Til WSP: Spørgsmål vedr. antal prøver
  532499/21
 • Prøver igen
  536837/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, mail med screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  532119/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  532114/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  532112/21
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, FØLGEBREV screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  532113/21
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. 515-50270
  532071/21
 • Til Odense Kommune: VS: Dalum papirfabrik -Brandøvelse ca. 1945?
  536889/21
 • Til DMR: SV: PFAS forekomst Dalum Papirfabrik
  536887/21
 • Til WSP: Slutregning
  530566/21
 • Til FMK og Skat, Ejendommen på Rudmevej 85, 5750 Ringe udgår af kortlægning på baggrund af undersøgelse
  532227/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af afgørelse vedr. ejendommen: A C Møllersvej 3, 7100 Vejle (matr.nr. 31ø, Hornstrup By, Hornstrup) – lokalitet 630-82488.
  532430/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering vedr. restforurenigen på Nytorv, Middelfart
  533345/21
 • Til borger, Udgår på baggrund af undersøgelse, Rudmevej 85, 5750 Ringe.pdf
  532228/21
 • FEJL SV: ESDH: JordWeb anmeldelse (202071) Mail 1 af 1
  533851/21
 • Til virksomhed - Svar på henvendelse om forurening på Møllergade 71A-B, 5700 Svendborg
  532818/21
 • Fra/Til Nito-Tek:Tilbud på Lamper inkl. montering, Rugårdsvej 46
  531819/21
 • Til grundejer, kommune og vurdst.: Afgørelse efter jordforureningsloven. En del af Vardevej 151, 7100 Vejle kortlægges på V1.
  532750/21
 • Til BDO - Anmodning om revisorpåtegning
  530388/21
 • Til grundejer: mailbekræftelse Vardevej 151, Journal nr. 21/23160
  532755/21
 • Til Middelfart Kommune: VS: Vedr. regionens bemærkninger til det reviderede oplæg til undersøgelser på Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  531515/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af afgørelse vedr. ejendommen: A C Møllersvej 3, 7100 Vejle (matr.nr. 31ø, Hornstrup By, Hornstrup) – lokalitet 630-82488.
  532437/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår A C Møllersvej 3, 7100 Vejle
  532404/21
 • Til Haderslev Kommune: E-sag vedr Tingvadvej 16D, Vojens
  533596/21
 • Til Landbo Syd - staldbygninger i graveområde for sand, grus og sten
  533481/21
 • Til grundejer, kommune og vurdst. : Afgørelse efter jordforureningsloven. En del af Vardevej 151, 7100 Vejle kortlægges på V1.
  533311/21
 • Til Jord-Miljø: Vedr. vurdering af kortlægning af byggefelt B0 og B8, Rismarksvej
  532978/21
 • Til Fjernvarme Fyn - Svar på henvendelse om undersøgelse på Nistedvej 31, 5270 Odense N
  530782/21
 • Til borgere, V2-afgørelse incl bilag, Storegade 38, 5592 Ejby.pdf
  533415/21
 • Til DGE A/S: Tilbagemelding vedr. sagen angående opgravning af en olietank på Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  534450/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stenløkken 13B, 5260 Odense S
  536792/21
 • Region Syddanmarks høringssvar
  537875/21
 • Til borger: Besvarelse af henvendelse om speciallægeerklæringer.
  530379/21

4. oktober 2021

Indgående

 • Spørgsmål fra Jill i Toftum - Hvem var informeret?
  530413/21
 • VS: Hvem var informeret?
  532398/21
 • Fra RSj: Dalum papirfabrik -Brandøvelse ca. 1945?
  536885/21
 • Fra Niras: Bredgade 13 - status og oplæg
  542151/21
 • Fra borger: henv. forureningsundersøgelse på grund
  532066/21
 • Vedtægt 2018-2022_FINAL_200318_underskrevet.pdf
  528851/21
 • SV: udpegning til ny valgperiode for professionshøjskolen University College Syddanmark
  528850/21
 • Fra MOE: Besigtigelsesreferat
  528390/21
 • Fra advokat for tidl. grundejer, Slotsgade 5: Sagsnr. 81722 - Vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa.
  537440/21
 • fra Rådgiver : Kochsgade 79, Odense. §8 ansøgning til boliger og nedrivning
  539459/21
 • Rapport_Kochsgade 79_01-10-2021.pdf
  539460/21
 • fra fredericia kommune : Oprensningsnotat for Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia
  539043/21
 • J20.0443 - Gl. Færgevej 61 Fredericia_oprensningsnotat.pdf
  539044/21
 • Evaluering af tilbud vedr. CO2-scenarieberegner
  530629/21
 • Modelreview af 'temporale begreber' - opstartDIGST (Id nr.: 1233100)
  527734/21
 • Yderligere aktindsigt
  530333/21
 • Fra Kolding - Fortegnelse over kandidater og oversigt over valgforbund Kolding Kommune
  530500/21
 • Fra Vejle: Vedr. fortegnelse over kandidatlister, kandidater og valgforbund ved kommunalvalg 2021 i Vejle Kommune
  530661/21
 • Fra Kolding Kommune: Svar til DMR vedr. mindre ændring til § 8-tilladelse, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  530590/21
 • Fra Fredericia: Opslag med kandidater og valgforbund fra Fredericia Kommune
  530517/21
 • Fra Vejen: Orientering fra Kommunen vedr. kandidatlister & valgforbund
  530574/21
 • Fra Fanø: Fanø Kommune - Fortegnelse - Kandidater og valgforbund
  530628/21
 • fra fonden: dagsordensmateriale til møde okt 2021
  531004/21
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til § 8-ansøgning, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  529105/21
 • Fra Haderslev: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  529094/21
 • Fra Fredericia kommune: Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  528905/21
 • Fra Varde Kommune: Orientering om renovering af baghus, Vestergade 28, Varde
  528524/21
 • Fra Middelfart: Godkendte kandidatlister Middelfart Kommune
  530538/21
 • Fra Haderslev: Fortegnelse med kandidatlister, kandidater og valgforbund - Haderslev Kommune
  530618/21
 • Fra Realkredit Danmark: VS: "HENV.: Vedr. Lokaliteter på Matrikel nr. 13a, Middelfart Bygrunde og 14c Middelfart Bygrunde"
  533474/21
 • Fra Aabenraa: Oversigt over kandidater til kommunalvalget i Aabenraa Kommune
  530567/21
 • Fra Langeland: Bekendtgørelse med opslag af kandidater
  530821/21
 • Fra Grindsted Gymnasium vedr. projekt
  533431/21
 • Fra Kerteminde: Kandidatlister Kerteminde Kommune
  530555/21
 • VS_ Svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter i råstofgraveområde
  532407/21
 • Fra Svendborg: Kandidatliste Svendborg Kommune
  530506/21
 • Fra Esbjerg: Esbjerg: Udveksling af godkendte kandidatlister
  530641/21
 • Fra Ærø: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  530467/21
 • Fra Nyborg: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  530534/21
 • Fra Fjernvarme Fyn - Henvendelse om forureningsundersøgelse Nistedvej 31
  530775/21
 • Fra ansøger: Revideret ansøgning og budget
  533393/21
 • Fra Varde: Stemmeseddelforlæg fra Varde Kommune
  530631/21
 • fra ansøgerz. trækker ansøgning tilbage
  533271/21
 • Fra Odense: Fortegnelse over kandidatlister, kandidater og valgforbund til valg til Odense Byråd
  530524/21
 • Fra Billund: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  530637/21
 • Præsentation til af forskningsprojekt om medicinsk cannabis til møde i Sundhedsudvalget tirsdag d. 5. oktober
  533992/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. sagen angående opgravning af en olietank på Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  534444/21
 • Fra Sønderborg: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  527465/21
 • Fra Assens: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  527470/21
 • Fra Fredericia: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  528451/21
 • Fra Kerteminde: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  527488/21
 • Fra Fredericia kommune: Supplerende undersøgelse af aluminium i grundvand på arealer nord for Skærbækvej/Vest for Vejled Landevej
  527225/21
 • Fra Vejen: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  527503/21
 • Fra Odense: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  528445/21
 • Fra Svendborg: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  527496/21
 • Fra Aabenraa Kommune: DGE Notat 16_samlet - Forureningsafgravning - Thorsvej 1, Padborg
  529006/21
 • Fra NIRAS: Endeligt detailprojekt
  527108/21
 • Fra ejendomsmægler: henv vedr. friv undersøgelse Varpytvej 75, 5220 Odense SØ - V1
  528063/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Afslutning af forureningsoprensning på Thorsvej 3, 6330 Padborg
  528940/21
 • Fra Nyborg: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  528466/21
 • Til Fredericia kommune: SV: Supplerende undersøgelse af aluminium i grundvand på arealer nord for Skærbækvej/Vest for Vejled Landevej
  527255/21
 • Fra Crossbridge Energy: RE: Følgegruppemøde oprensningsprojektet på Skanseodde, Fredericia
  528345/21
 • Faaborg-Midtfyn: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  527492/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail omkring kloakledninger, C.F. Tietgensvej 10, 6000 Kolding
  527913/21
 • Fra Billund: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  529595/21

Udgående

 • spørgsmål vedr aktindsigt
  530929/21
 • Bilag 3 Ansøgers oplysninger.pdf
  529328/21
 • Rykker for udtalelse - VS: Høringsbrev ansøgning om råstofindvinding ved Tjæreborg
  529324/21
 • Høringsbrev ansøgning råstofindvinding Tjæreborg.pdf
  529331/21
 • Til borger, SV på mail angående udsigt til undersøgelses opstart samt spørgsmål om opmåling, Bullerupvej 27a, 5240 Odense SØ
  528834/21
 • Til MOE: Besigtigelsesreferat godkendt
  528401/21
 • Svar på aktindsigtsanmodning - Mail 3
  528097/21
 • Svar på aktindsigtsanmodning - Mail 1
  528104/21
 • Svar på aktindsigtsanmodning - Mail 2
  528106/21
 • Svar på aktindsigtsanmodning
  527962/21
 • Til DMR og Alm. Brand: Orientering om kortlægningsvurdering af asbestundersøgelse Holmemarksvej 28, Fredericia
  527533/21
 • Til grundejer: Jeres grund er ikke forurenet, Holmemarksvej 28, 7000 Fredericia
  527531/21
 • Til grundejer: bilag - Jeres grund er ikke forurenet
  527532/21
 • Til Moe: SV: Forureningssituation Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  527295/21
 • Til Contea: Forsikringsvurdering
  527294/21
 • Til Contea; Forsikringsvurdering
  527297/21
 • Til Skyttekreds, V1-afgørelse, Engløkken 5B, 5320 Agedrup..pdf
  527241/21
 • Til HF VIBORG INVEST ApS, V2-afgørelse med bilag vedr. Slotsgade 17, 6100 Haderslev.pdf
  529318/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Østbirkvej 17, 5240 Odense NØ.pdf
  529810/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev Rughøjvej 134, 5250 Odense SV - Ejer 1.pdf
  527893/21
 • Til VVS Jensen, V1-høring, Petersmindevej 14, 5000 Odense C.pdf
  528549/21
 • Til Borger: Høring detailprojekt
  527256/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Toften 5, 5220 Odense SØ
  536787/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjergfyrvangen 43, 5270 Odense N
  536780/21
 • Til VVS Jensen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Petersmindevej 14, 5000 Odense C.pdf
  528548/21
 • Til DGE A/S: Vedr. sagen angående opgravning af en olietank på Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  528901/21
 • Til Borger, svar vdr. ønske om hurtig undersøgelse
  528632/21
 • Doodle med invitation til workshop om børn og unge som pårørende
  528563/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på mail omkring kloakarbejde, C.F. Tietgensvej 10, 6000 Kolding
  527923/21
 • Til borger - Grundejerorientering Stigvej 273, 5270 Odense N.pdf
  529152/21
 • Til Borgere, V2-afgørelse med bilag vedr. Slotsgade 13-13a, 6100 Haderslev.pdf
  529302/21
 • Til firma - Grundejerorientering Åkanden 1 m.fl., 5250 Odense SV.pdf
  528199/21
 • Til Fredericia kommune: vedr. Skærbækvej/Vest for Vejled Landevej
  527542/21
 • Til Vejle Kommune: Kvittering og kommentering af oprensningsnotat Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  529149/21
 • Til Lokalbolig, yderligere svar vedr. Stigevej 260, Odense
  529102/21
 • Til Borgere, Bilag til V2-afg, Endelig grudnejerrapport Nabo - Slotsgade 13.pdf
  529308/21
 • Til Odense Kommune: Bemærkninger til § 8-ansøgning, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  529116/21
 • Til Borger - Grundejerorientering Planteskolevej 51B, 5260 Odense SV.pdf
  527817/21
 • Til Haderslev Kommune, Bilag til V2-afg., Grundejerrapport - Slotsgade 15 mv.pdf
  529439/21
 • Til Firma - Grundejerorientering Hedelundhegnet 1, 5270 Odense N.pdf
  528977/21
 • Til Crossbridge Energy: vedr. Følgegruppemøde oprensningsprojektet på Skanseodde, Fredericia
  527907/21
 • Til firma - Grundejerorientering Bakketoppen 37 og 39, 5250 Odense SV - Ejer 2, .pdf
  528009/21
 • Til Odense Kommune - Grundejerorientering Del af Assensvej, 5250 Odense SV - Ejer 3.pdf
  528039/21
 • Til HF VIBORG INVEST ApS, Bilag til V2-afg., Endelig grundejerrapport Nabo - Slotsgade 17.pdf
  529362/21
 • Til VVS Jensen, V1-kortbilag, Petersmindevej 14, 5000 Odense C.pdf
  528546/21
 • Svar på aktindsigtsanmodning - Mail 1 - Kunne ikke leveres
  528108/21
 • Svar på aktindsigtsanmodning - Mail 1 - Kunne ikke leveres
  528151/21
 • Til Haderslev Kommune, V2-afgørelse med bilag, Vejareal udfor Slotsgade 15 og en del af Høppners gård, 6100 Haderslev.pdf
  529395/21

3. oktober 2021

Indgående

 • Fra Lægevagten vedr. konsultationssteder ifm indstilling til vagtapoteker
  538456/21
 • Fra BOrger, ønsker fremrykket undersøgelse af ejendommen pga. salg
  528603/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjergfyrvangen 55, 5270 Odense N
  536777/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjergfyrvangen 41, 5270 Odense N
  536770/21

2. oktober 2021

Udgående

 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Brandgade 12, 5871 Frørup
  536784/21

1. oktober 2021

Indgående

 • Fra NIRAS: kopi af udbud
  527310/21
 • Fra NIRAS: Kopi af udbud
  527306/21
 • Fra Moe: Forureningssituation Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  527293/21
 • fra ejendomsmægler: Ejendommen Matr. nr. 4 la Boldesager, Esbjerg Jorder - beliggende Marievej 3, 6700 Esbjerg - Forureningssag 56 - 61063
  539014/21
 • Fra DGE: Gl. Donsvej - Notat 23. Status sept. 2021.
  527583/21
 • Ejendommen Matr. nr. 4 la Boldesager Esbjerg Jorder - beliggende Marievej 3 6700 Esbjerg - Forureningssag 56 - 61063.msg
  539016/21
 • Videresendelse af henvendelse
  539015/21
 • Fra Odense Kommune: Status på forureningssag, Krogagerrenden
  527177/21
 • Fra Trefor: SV: MTBE undersøgelse ved Herslev kildeplads
  527586/21
 • Møsvrå Eltang
  525767/21
 • Korrespondance m. JP, Svar på aktindsigt vedr. spildevand, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  525322/21
 • Lok.nrfra rådgiver . 461-80031 - Rosengårdcentret - Afrapportering af frivillig afværge overfor forurening med chlorerede opløsningsmidler
  525888/21
 • Lok.nr. 461-80031_Rosengårdcentret-Afrapportering af frivillig afværge overfor forurening med chlorerede oplæsningsmidler_inkl.bilag.pdf
  525891/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - A3 beliggenhedsplan, Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster
  526250/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Anmeldelse, Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster
  526249/21
 • Fra Tønder Kommune: Ansøgningsmateriale vedr slaggeudlægning under ny bygning, Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster
  526248/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration jan og feb 2020, Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster
  526251/21
 • fra Varde kommune forespørgsel - indsats i forhold til overfladevand - Nordentoftsvej 5, 6800 Varde - JAR 573-81082
  525851/21
 • Jens Holms Vej 44 Kolding - oversigtskort.pdf
  525763/21
 • Fra borgere: Henvendelse vedr. salg af V1-kortlagt ejendom, Nymarksvej 89, 5800 Nyborg, Lokalitetsnr.: 450-81136
  526016/21
 • Orientering om afsluttet anlægsarbejde vedr. anvendelse af Fra Aabenraa kommune restprodukt på Trekroner 2A, 6392 Bolderslev - 21/526
  525695/21
 • Slaggedeklaration Jan-juni 2020.pdf
  525696/21
 • ODE050919.PDF
  525698/21
 • ODE280219.PDF
  525700/21
 • Slaggedeklaration Jan-juni 2020.pdf
  525701/21
 • Orientering om afsluttet anlægsarbejde vedr. anvendelse af restprodukt på Trekroner 2A, 6392 Bolderslev - 21/522
  525697/21
 • Analyseresultater, område 2, Tipsvænget 17-19, 5700 Svendborg
  541741/21
 • Analyseresultater, område 3, Tipsvænget 17-19, 5700 Svendborg
  541738/21
 • Fra Svendborg Kommune: Analyseresultater af jordprøver, Tipsvænget 19, 5700 Svendborg, lok nr. 479-81254
  541736/21
 • Situationsplan med forureningsklasser område 2+3, 0,0-0,2 mut, Tipsvænget 17-19, 5700 Svendborg
  541737/21
 • Analyseresultater, område 1, Tipsvænget 17-19, 5700 Svendborg
  541740/21
 • Situationsplan med forureningsklasser område 1, 0,0-0,2 mut, Tipsvænget 17-19, 5700 Svendborg
  541739/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for statusrapport vedr. afværgepumpning, Uno-X, Odensevej 98, Odense
  524540/21
 • Fra ansøger: eftersendt budget og baggrundsmaterialer
  533518/21
 • Fra Rådgiver - Rapporter, A C Møllersvej 3, Vejle, Endelige udgaver
  532401/21
 • SV: Kontaktperson fra regionerne til Amgros vedr. Sundhedskortet
  530861/21
 • Fra Svendborg Erhvervsskole: vedr. Verdensmål som fagmål
  532512/21
 • Fra Rigsarkivet: Melding om Arkivalier er afsendt til det ønskede benyttelsessted, Tingvadvej, Vojens
  533609/21
 • Fra rådgiver NIRAS, Historisk materiale, Elleholmvej 38, 5200 Odense V
  524126/21
 • Fra Ærø: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  527445/21
 • Fra Kolding: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  527448/21
 • Fra projeketet: program for Folkemødet
  530135/21
 • VS: Grindstedforureningerne
  527943/21
 • SV: Atea Manglende betaling - levering af rackskab
  528629/21
 • Fra Nybolig, Henv. vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ - V1
  527205/21
 • SV: Soc, Udby, IT-fiber kontrakt, aftale om afslutning
  528617/21
 • Fra projekt: afrapportering
  530180/21
 • Fra Aabenraa: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  527453/21
 • Fra Vejle: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  527438/21
 • Fra projekt: invitation til åbning og program
  530162/21
 • Fra Odense Kommune: mail vedr. poreluftundersøgelse Rugårdsvej 40, Odense - poreluftundersøgelse
  524248/21
 • fra projekthaver
  526327/21
 • fra projekthaver
  526321/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning (M-8803A, FDO) (MST Id nr.: 3797177)
  524229/21
 • Fra Kolding Kommune: Accept af forslag til poreluftprøver, Warmingsgade
  525873/21

Udgående

 • Til rådgiver, RÅSTOF, svar vedr. opdateret projektmateriale matr.nr. 729, 267, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  526231/21
 • SV: Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  525968/21
 • Fra Niras, Grundejerrapport, Ågårdvej 41, 6040 Egtved
  526006/21
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - en del af jeres grund er forurenet, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  526005/21
 • Til borger, Høringsbrev, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  526004/21
 • Til Vejle Kommune, Høringsbrev, Ågårdvej 41, 6040 Egtved
  526002/21
 • Fra Niras, Teknisk rapport, Ågårdvej 41, 6040 Egtved
  526007/21
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse: Fremsendelse af materiale vedr. V1-kortlagt ejendom, Stigevej 260, 5270 Odense N
  525849/21
 • til Varde kommune SV: forespørgsel - indsats i forhold til overfladevand - Nordentoftsvej 5, 6800 Varde - JAR 573-81082
  525825/21
 • SV: Møsvrå Eltang
  525801/21
 • til Kolding kommune SV: Vurdering om §8 - tilladelse - Jens Holms Vej 44, 6000 Kolding
  525756/21
 • SV: Ambulancepersonale - hvordan ser det ud hos jer?
  525637/21
 • Stemmesedler - kontakt oplysninger og spørgsmål
  525616/21
 • Stemmesedler og opslag - Regionsrådsvalg_#146588-21_CaseNo21-1224.pdf
  525620/21
 • Sagsnr20-10683_Doknr10947-21_v1_Labels - Stemmesedler til Regionsrådsvalget 16. nov. 2021.DOC
  525618/21
 • Sagsnr20-10683_Doknr179784-20_v1_Oversigt over antal stemmesedler til hvert valgbord - KV21.DOC
  525619/21
 • SV: Yderligere oplysninger, Møsvrå grusgrav
  525686/21
 • Flere_Oplysninger_RSYD.docx
  525691/21
 • SV: Reminder: Ambulancepersonale - hvordan ser det ud hos jer?
  525638/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, digital afgræsning af ansøgt areal matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  529802/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. punktkilder og lovhjemmel, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  525080/21
 • mail til Fredericia kommune: Nymarksvej 37-41
  525071/21
 • Til Ejendomsmægler MDE, Vedr. henvendelse på ejendommen Pilekrogen 24 5700 Svendborg, lok: 479-81252
  525126/21
 • Til DGE: Orientering om kortlægningsvurdering, Åbyskovvej 3B, Skårup
  524905/21
 • Til grundejer: Bilag - Udgår efter oprensning
  524912/21
 • Til grundejer: Jeres grund er ikke forurenet, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  524911/21
 • Til Odense Kommune: Rugårdsvej 40, Odense - poreluftundersøgelse
  525078/21
 • Til INSTALLATIONSFIRMAET GNISTEN. SØ - V1-afgørelse med bilag, Lumbyvej 80, 5000 Odense C.pdf
  524832/21
 • Til NIRAS: Kopi af varsel mv.
  524660/21
 • Til SL Knudsen Ejendomme ApS, V1-afgørelse med bilag, Østbirkvej 7, 5240 Odense NØ.pdf
  524599/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Munkerodgyden 19A, 5200 Odense V.pdf
  524499/21
 • 461-06100, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  524146/21
 • SV: Vedr. lokalitets nr. 461-06100 - Svendborgvej 84, Hjallese, 5260 Odense S - aktindsigt
  524145/21
 • Til Borger: Varsel 2021 monitering
  524619/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Hermed fremsendes kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Møllevej 4A, Søndersø (matr.nr. 15a, Maderup By, Særslev) – lokalitet 480-81172.
  525245/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Møllevej 4A, 5471 Søndersø
  525150/21
 • Til borger - Grundejerorientering Smedegyden 1 og 4, 5985 Søby Ærø.pdf
  526071/21
 • Til sygehusene VS: Kræftsygdomme, cancer, spiserørskræft: Medicinrådets anbefaling vedr. nivolumab til behandling af planocellulært karcinom i spiserøret, version 1.0
  524740/21
 • Til sygeusene VS: Kræftsygdomme, cancer, tyk- og endetarmskræft: Medicinrådets anbefaling vedr. pembrolizumab til behandling af MMR-deficient (MSI-H/dMMR) metastatisk kolorektalkræft, version 1.0
  524687/21
 • Til kommune - Dagsorden til møde om brandøvelsesplads
  524449/21
 • Til Lindegaardens Finas ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  524961/21
 • Til sygehusene VS: Kræftsygdomme, cancer, lungekræft: Medicinrådets anbefaling vedr. selpercatinib til behandling af RET-forandret kræft i skjoldbruskkirtlen eller ikke-småcellet lungekræft – version 1.0
  524681/21
 • Til Odense Kommune: mail om sagsbehandler Rugårdsvej 40, Odense - poreluftundersøgelse
  524257/21
 • Til sygehusene VS: Sikkerhedsinformation (DHPC) fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Champix
  525512/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Møllevej 4A, 5471 Søndersø_ejer2
  525167/21
 • Til Nordfyns Kommune - Hermed fremsendes kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Møllevej 4A, Søndersø (matr.nr. 15a, Maderup By, Særslev) – lokalitet 480-81172.
  525242/21
 • Til Broekhuizen Diary I/S: Afgørelse - del af din grund er forurenet, Vollerupvej 13, Tinglev
  524579/21
 • Til sygehusene VS: Kræftsygdomme, cancer, æggestokkræft: Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
  524724/21
 • Til Lindegaardens Finas ApS, V1-afgørelse, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  524959/21
 • Til borger - Grundejerorientering Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev.pdf
  525949/21
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Til orientering, kopi af afgørelse om V2 kortlægning, Vollerupvej 13, Tinglev, lok. 539-30003
  524606/21

30. september 2021

Indgående

 • Besvarelser der uddyber I got skills 23 ansøgning til Uddannelsespuljen
  530988/21
 • Transformerstation 1978.pdf
  524269/21
 • ILG_0143_K40_C08.1_ZBilag GDOK 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport.pdf
  524272/21
 • ILG_0143_K40_C08.1_ZBilag GDOK 4 Jordhåndteringsplan.pdf
  524270/21
 • Fra Odense kommune Lerchesgade 35,5000 Odense C - anmodning om vurdering af kortlægning
  524268/21
 • VS: HØRING: vejledninger om gratis influenzavaccination og gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme
  524160/21
 • Fra Odense Kommune, Status, Dalumvej 60, Odense
  523867/21
 • OPI-afrapportering
  526023/21
 • OPI-afrapportering
  526070/21
 • Fra ejendomsmægler: Henvendelse: Anmodning om totaludskrift for lokalitetsnummer 480-81416, Hjorslevvej 27, 5450 Otterup
  523858/21
 • Fra DGE: SV: Tilbud på løbende drift og tilsyn med anlæg
  527697/21
 • Fra borger: Henvendelse vedr. V1-kortlægning, Brandgaden 12, 5871 Frørup
  523632/21
 • Fra DMR: Oprensningsrapport, Svanevej 30, Tommerup
  524952/21
 • Fra DMR: Bilag - Tilsynsnotat Svanevej 30, Tommerup
  524954/21
 • Fra DMR, Supplerend und. Dalumvej 60, Odense
  524223/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Vurdering af om indvinding af råstoffer påvirker § 3 søer og moser matr.nr. 5a, 14b og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  529793/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Supplerende notat til ansøgning matr.nr. 5a, 14b og 21d Sødover By, Nørup
  529792/21
 • Fra rådgiver : Forureningsundersøgelser og ansøgning om §8-tilladelse, Storegade 88, Esbjerg
  523102/21
 • SV Forureningsundersøgelser og ansøgning om §8-tilladelse Storegade 88 Esbjerg.msg
  523103/21
 • Bekræftelse på modtagelse
  523137/21
 • Fra JP: SV: henv. Uglviggårdsvej, Esbjerg
  536874/21
 • VS Enghavevej 22B Ombygning fra Erhverv til bolig. Journal nr. 02.34.02-P19-2242-21 - V2 kortlagt .msg
  523551/21
 • fra Rådgiver : Enghavevej 22B, Ombygning fra Erhverv til bolig. Journal nr. 02.34.02-P19-2242-21 - V2 kortlagt
  523549/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Noter vedr. notat om ventilation og 3. målerunde, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  530624/21
 • fra projekt: rev. budget
  533408/21
 • Fra FMK vedr. projekt
  533398/21
 • Fra Campus Vejle: vedr. Viden der virker
  532534/21
 • Fra Vejen Kommune: Anmodning om udtalelse til tilldelse efter JFL § 8, Lourupvej 24, 6690 Gørding
  535238/21
 • Fra Vejle Kommune,Råstof, Høring vedr. udvidelse af husdyrbruget Sdr. Egsgårdvej 12, 7323 Give
  537190/21
 • Fra SUM: Vurdering af Nyt OUH's kvartalsrapport for 1. kvartal 2021
  527264/21
 • Fra Jord- Miljø: Spørgsmål om kortlægning i Byggefelt B0 og B8, Rismarksvej Odense
  527170/21
 • Fra COWI. RE: 21/32674 Fangel Vandværk Udbud pulje 36. Rådgiveraftale til underskrift.
  524157/21
 • Fra borger, Mail angående udsigt til undersøgelsesopstart samt spørgsmål om opmåling, Bullerupvej 27a, 5240 Odense SØ
  528813/21
 • Fra Vejle Kommune: "HENV.: Telefonhenvendelse: Vestergade 7, 7080 Børkop - Lok. nr. 603-00801"
  523848/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  523542/21
 • Fra DMR: Afsluttende tilføjelse til undersøgelsesoplæg, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  521780/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  523565/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Høring vedr. markvandingstilladelse tæt ved mulig forurenet lokalitet på Bylderup Mark
  523552/21
 • Høringssvar til Fødeplan 2022 Svendborg Kommune
  522921/21
 • Fra Kolding Kommune: Vurdering af DMR's forslag til PL, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  521778/21
 • Fra Tønder Kommune: Lovliggørende tilladelse efter JFL § 8, Stampemøllevej 11b, 6280 Højer
  523619/21
 • Tandlæge - Adresse ændring
  522564/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  524508/21
 • Fra DMR - Analyseresultater (chlorerede) for B504, B505 + B506
  524858/21
 • Fra DMR: Nøjere angivelse af bygningers placering, Lindehaven, Sønderborg
  524583/21
 • Fra Nyborg Kommune: Tankattester, Brandgaden 12, Tårup, 5871 Frørup
  523880/21
 • Fra Ejendomsmægler - ønsker materiale fremsendt samt status for sag
  525887/21
 • fra projekthaver
  526357/21

Udgående

 • Til Tønder Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale vedr slaggeudlægning under ny bygning, Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster
  523958/21
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse og fremsendelse af totaludskrift, Hjorslevvej 27, 5450 Otterup
  523862/21
 • Totaludskrift fra JAR 30-09-2021, lok.nr. 480-81416
  523863/21
 • Til borger: Telefonnotat og svar på henvendelse vedr. mulighed for boligundersøgelse, Brandgaden 12, Tårup, 5871 Frørup
  523806/21
 • Til Borger, Afgørelse om et mindre areal udgår af kortlægningen.pdf
  523674/21
 • Til Nordfyns Kommune og Vurderingstyrelsen, Jordforurening, Rugårdsvej 959, Søndersø, lok: 480-81163
  523664/21
 • Til JP: SV: henv. Uglviggårdsvej, Esbjerg
  536877/21
 • Til MOE: Tilbud ønskes
  523051/21
 • Til WSP: Ressourcepersonopgave
  541494/21
 • Til Trefor: MTBE undersøgelse ved Herslev kildeplads, rapport til orientering
  522940/21
 • Til FDO: Rapport over undersøgelser udført ved Herslev kildeplads og FDO olielager
  522905/21
 • Til NIras: SV: Kommentar til Dokumentationsrapport Søndergade 11C, Aabenraa - aktiv ventilation
  522873/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Store Markvej 8, 5250 Odense SV.pdf
  522547/21
 • Til E F Hørdumsgade, V1-afgørelse, Hørdumsgade 23-25, 5000 Odense C.pdf
  522449/21
 • Aktindsigt
  522284/21
 • Fra DMR, Undersøgelsesrapport, Prangersvej 175, 7000 Fredericia
  537861/21
 • Fra DMR, Undersøgelsesrapport, Prangersvej 175, 7000 Fredericia
  537860/21
 • Reminder: Ambulancepersonale - hvordan ser det ud hos jer?
  521924/21
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 621-81229, Industrivej 22, 6580 Vamdrup
  521758/21
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks repræsentant i den faglige arbejdsgruppe for Medicinpuljen
  533957/21
 • Til borger om Undersøgelse af Fangelvej 150, 5260 Odense S
  524153/21
 • Til borger: vedr. henvendelse fra nabo om problemer i forbindelse med råsofudvinding
  523777/21
 • Til DMR: Svar på oplæg til undersøgelser, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  521748/21
 • Til Aabenraa Kommune: Regionens høringssvar vedr. markvandingstilladelse tæt ved mulig forurenet lokalitet på Bylderup Mark
  523787/21
 • Til Danish Crown, Sønderborg: T.O Tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  523058/21
 • Til FES: Orientering om historisk redegørelse for matr. 7c og 18a Stegsted By, Paarup
  522127/21
 • Til Kolding Kommune: Regionens vurdering af DMR's forslag til PL prøver, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  521717/21
 • Til ansøger, parter og myndigheder: Tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs
  521699/21
 • Til Ejlskov: Spørgsmål og bemærkninger til undersøgelsesrapport og notat, Hjallesegade 60A, 5260 Odense S
  523968/21
 • Til Vejel Kommune: Dialog vedr regulering af minivådområde ved Ammitsbølvej 168, Ågård
  521682/21
 • Til Middelfart Kommune: Arbejdsmøde den 13. okt
  524050/21
 • Til WSP - Bemærkninger til revideret budget (22-09-2021)
  523194/21
 • Til Borger: Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse: Matr. nr. 4ac, 4ad og 4ai Heager By, Øse - varsel undersøgelse 567-80006.pdf
  521942/21
 • Til COWI. 21/32674 Fangel Vandværk Udbud pulje 36. Rådgiveraftale til underskrift.
  524162/21
 • Fra Rådgiver - Pulje 57, Rapporter, Møllevej 4A, Søndersø, Endelige udgaver
  524814/21

29. september 2021

Indgående

 • Fra DMR: Odensevej 29, resultater fase 1
  527717/21
 • Fra DMR: Odensevej 22, resultater fase 1
  527702/21
 • Kontrakt, fase2 + LULUCF
  523560/21
 • Fra NST: Brandøvelsespladser og evt. PFOS på Naturstyrelsens arealer
  536861/21
 • Fra DMR: Bilag - Asbestundersøgelse Holmemarksvej 28, Fredericia
  524950/21
 • Fra DMR: Asbestundersøgelse Holmemarksvej 28, Fredericia
  524949/21
 • Fra Vejle kommune Orientering om jordforurening - Vejmatrikel Toldbodvej / Sjællandsgade
  523279/21
 • Toldbodvej-Sjællandsgade.pdf
  523286/21
 • Toldbovej, Vejle.pdf
  523278/21
 • Anmeldelse (224932).pdf
  523285/21
 • VFE, Toldbovej - Sjællandsvej a7o 3060006714.pdf
  523283/21
 • Kategorisering 1452 VFE, Toldbovej - Sjællandsvej a7o 3060006714.xls
  523277/21
 • Fra ejendomsmægler - henvendelse vedr. kortlægning
  521755/21
 • Henvendelse, aktindsigt, Nordicals, Vedr. lokalitets nr. 461-06100 - Svendborgvej 84 Hjallese 5260 Odense S - aktindsigt.msg
  524143/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - ODE 180820, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  523842/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Situationsplan 29.09.2021, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  523841/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Færdigmelding, Slaggeudlægning, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  523840/21
 • Fra JP: SV: henv. Uglviggårdsvej, Esbjerg
  536860/21
 • ESDH JordWeb anmeldelse (221424) Mail 1 af 1.msg
  523182/21
 • Fra Fredericia kommune oprensning af mindre oliespild på Dapsi international ApS, Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia
  523181/21
 • Re Dapsi Internatinal Google Datacenter - Fuel Oil Leak and Emission Reports Update.msg
  523184/21
 • fra rådgiver VS: Forureningsundersøgelser og ansøgning om §8-tilladelse, Storegade 88, Esbjerg
  523108/21
 • Re Forureningsundersøgelser og ansøgning om §8-tilladelse Storegade 88 Esbjerg.msg
  523110/21
 • Fra rådgiver VS: Forureningsundersøgelser og ansøgning om §8-tilladelse, Storegade 88, Esbjerg
  523111/21
 • SV Forureningsundersøgelser og ansøgning om §8-tilladelse Storegade 88 Esbjerg.msg
  523112/21
 • fra Rådgiver VS: Forureningsundersøgelser og ansøgning om §8-tilladelse, Storegade 88, Esbjerg
  523113/21
 • Forureningsundersøgelser og ansøgning om §8-tilladelse Storegade 88 Esbjerg.msg
  523115/21
 • Opstartsmøde i Kolding DK2020
  520570/21
 • Kortbilag etape 3 separatkloakering Nørre Nebel.pdf
  523063/21
 • fra Varde kommune SV: Til orientering - tilladelse til grundvandssænkning i Nørre Nebel
  523062/21
 • SV: Status på "SSH-kompetencer i fokus"
  521978/21
 • Fra rådgiver - Bestilling af materiale på lok.
  520796/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Tilføjelser til projekt matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  520236/21
 • Fra ejendomsmægler: Henvendelse med anmodning om fremsendelse af V1-materiale, Stigevej 260, 5270 Odense N
  525741/21
 • Fra Rambøll: vedr. 1 års gennemgang
  519777/21
 • fra projekt: rev. ansøgning og budget
  533424/21
 • Fra Middelfart Kommune: Nu med rapport, Middelfart. Liljehaven 3, 5500 Middelfart
  524787/21
 • Fra DMR - Borerapporter B504, B505 + B506
  524847/21
 • Fra Vejle Kommune: Oprensningsnotat Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  524627/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kort over sted med fund af forhøjet nikkel i intaktjorden, Liljehaven 3, 5500 Middelfart
  524796/21
 • VS: Tillykke med valget
  525666/21
 • Fra DMR - Problemer med at udføre boringer langs søbred
  524886/21
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. minivådområde ved Ammitsbølvej 168, Ågård
  521529/21
 • Fra/til WSP - Korrespondance om fejl i regning/analyser
  519044/21
 • Fra ejendomsmægler - ønsker baggrundsmateriale mm.
  520860/21
 • Fra/til WSP - Svar og konklusion om regning fra Eurofins
  519086/21
 • Fra DGE: Bestilling af materiale på lok. nr. 491-70125 og 491-04019 VS Kristian
  521428/21
 • Fra LMS SV: præcisering af femårdig periode
  519171/21
 • Fra Sweco: Bilag - Læsøvej 8 Fredericia Revideret Grundejerrapport.pdf
  520372/21
 • Fra Sweco: Revideret grundejerrapport - Læsøvej 8, 7000 Fredericia
  520365/21
 • Fra rådgiver: Stevninggaard, matr. n3 136 Stevning - Forslag til efterbehandlingsplan
  521398/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af tilsynsbesøg
  521745/21
 • Fra Vejle Kommune: Orientering til konsulent vedr minivådområdet, Ammitsbølvej 168, Ågård
  521531/21
 • Fra DMR: Forslag til PL prøver til dokumentationsrapport, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  521712/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  523484/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for svar vedr. den geotekniske rapport på Liljehaven 3, 5500 Middelfart
  524822/21
 • Fraprojekt; underskrevet tilsagnsbrev
  521953/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  523510/21
 • Fra Middelfart Kommune: Fund af nikkel i intakte aflejringer. Liljehaven 3, 5500 Middelfart
  524783/21
 • Fra Middelfart Kommune: 2016 luftfoto Middelfart. Liljehaven 3, 5500 Middelfart
  524806/21
 • Fra middelfart Kommune: Geoteknisk rapport, Liljehaven 3, 5500 Middelfart
  524813/21

Udgående

 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening ,Banegårdsalleen 51 - Nyborg, lok: 449-22
  521198/21
 • Til BA Nyuborg APs, Kortlægning suppl. fra 13-03-2002, område 3-5,7 - 449-00022.pdf
  521203/21
 • Til BA Nyborg Aps, Ophævelse af mindre areal på Matr. nr 927e og 937 Nyborg Bygrunde.pdf
  521204/21
 • Lynhøring - RSDs høringssvar til Rigsrevisionens beretningsudkast om beskæftigelsesrettede indsatser for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.pdf
  520976/21
 • Lynhøring af beretningsudkast om den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.msg
  520975/21
 • SV: Vedr. undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  520974/21
 • Til ejendomsmægler - fremsendelse af baggrundsmateriale mm.
  520871/21
 • Til rådgiver - fremsendelse af baggrundsmateriale
  520809/21
 • Til Borger: Svar på mail
  520600/21
 • til Realkredit: svar på henv. vedr. Matrikel nr. 294a, Bogense Bygrunde, Kyst Camping
  520462/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, spørgsmål til ændret projektbeskrivelse matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  520216/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, mail med spørgsmål til ændret projektbeskrivelse matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  520215/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, SV: VVM-screeningsskema
  527855/21
 • Til PFA DK, V1-afgørelse, Hestehaven 21 m. fl., 5260 Odense S.pdf
  518960/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjergfyrvangen 43, 5270 Odense N
  536765/21
 • Til Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål om den geotekniske rapport, Liljehaven 3, 5500 Middelfart
  524817/21
 • Til projekt: Revideret tilsagnsbrev vedr. projektet
  520284/21
 • til COWI Tilsagn om støtte til projekt om Isotoper og DPC
  520777/21
 • Til Borger: Bilag til høring - Udkast til afgørelse - del af jeres grund er forurenet, Ø Vedsted Mark 28, Ribe
  520458/21
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: Sv på borgerhenvendelse om prioritering af undersøgelse af V1 kortlagt grund
  521434/21
 • Til Nito-tek: Forespørgsel på nye loftarmaturer til kontor
  520091/21
 • Til Esbjerg Kommune: Afslutning af sag - Tilladelse til midlertidig oplægning af sediment, Snedkervej, Bramming, journal nr. 19/31239
  520520/21
 • Til borger Høring, med bilag, Bindekildevej 38, 5250 Odense SV.pdf
  521262/21
 • Til Borger: Følgeskrivelse - revideret grundejerrapport til Læsøvej 8.pdf
  520414/21
 • Til kommunerne, råstof, Syddansk Råstofforum, 2021
  520679/21
 • Til Tønder Kommune: Høringssvar for lovliggørende §8 tilladelse på Stampemøllevej 11b, 6280 Højer, matr. 22 Emmerlev ejerlav, Emmerlev, lok.nr 517-05702
  521555/21
 • Til Borger: Naboorientering, Møllegade 16, Løgumkloster.pdf
  518968/21
 • Til Borger: Høring - del af jeres grund er måske forurenet. Ø Vedsted Mark 28
  520456/21
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om høring af V1 kortlægning, Øster Vedsted Mark 28, 6760 Ribe, Esbjerg Kommune, matr.nr. 6b Ø. Vedsted By, Ribe
  520540/21
 • Til Tønder Kommune: Orientering om naboundersøgelse, Vejareal ud for Møllegade 12, Løgumkloster, Naboorientering.pdf
  519099/21
 • Til DGE: Fremsendelse af materiale på lok. nr. 491-70125 og 491-04019 [Sendt med Bluewhale]
  521432/21
 • Til DMR og Tønder Kommune: Orientering om naboundersøgelse på Møllegade 16 samt vejareal ud for Møllegade 12, Løgumkloster
  519101/21
 • Til borger, Høring, med bilag, Assensvej 245, 5250 Odense SV.pdf
  520018/21

28. september 2021

Indgående

 • Fra DMR: Endelig rapport, Herslev Kildeplads
  518840/21
 • Møde i den politiske partnerskabsgruppe
  519138/21
 • Dagsorden til møde i den politiske partnerskabsgruppe 8. oktober
  519136/21
 • Henvendelse Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 551-75016
  518405/21
 • Oversigtskort 1 - Birkedam 18.pdf
  518307/21
 • Analyser - Birkedam 18.pdf
  518308/21
 • fra Kolding kommune Orientering om jordforurening - Birkedam 18, 6000 Kolding
  518304/21
 • CaseNo08-4931_Arkivmateriale - Skitse med placering af 20.000 l nedgravet olietank - opl. om at dieselolietanken p_DocNo47742-16_v1.PDF
  518309/21
 • Oversigtskort 2 - Birkedam 18.pdf
  518306/21
 • Fra Aabenraa kommune Høring vedrørende markvandingstilladelse tæt ved muligt forurenet lokalitet 503-03726
  518265/21
 • 292049-21_v1_Fornyet_tilladelse_168_462_Kelstrupgårdvej.docx.PDF
  518266/21
 • Fra DMR, Rapport Rugårdsvej 959
  523365/21
 • henvendelse fra borger om video i Lægevagten
  517833/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Langeagre 2, 5470 Ærøskøbing
  533105/21
 • Indsendelse 1, Situationsplan - 15042021pdf.pdf
  517630/21
 • Deklaration, slaggeparti 130220 - 030420.pdf
  517629/21
 • vedr udlægning af slagge - sagsID 09.08.35-P19-5-21
  517631/21
 • Indsendelse 1, Situationsplan - 15042021pdf.pdf
  517633/21
 • Deklaration, slaggeparti 130220 - 030420.pdf
  517632/21
 • Fra Esbjerg kommune nye oplysninger om reg nr. 561-91037
  517861/21
 • Deklaration slaggeparti 040420-050620.pdf
  517620/21
 • Deklaration AR-20 jan-mar2020.pdf
  517621/21
 • Situationsplan.pdf
  517622/21
 • fra Tønder kommune vedr udlægning af slagge - Midetervej 12, 6520 Toftlund - sagsID 09.08.35-P19-2-21
  517619/21
 • Fra DGE: Lok. nr. 450-81128 - Oplæg forureningsundersøgelse til kommentering, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  523909/21
 • Fra DGE: Bilag - Oplæg forureningsundersøgelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  523910/21
 • Kreditnota 421001170.pdf
  518116/21
 • faktura nr. 421001240.pdf
  518114/21
 • fra skat : faktura fra Administrations- og Servicestyrelsenl
  518115/21
 • Fra VMR: VS: PFOS på Naturstyrelsens arealer
  536847/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Nedlæggelse af gammel legeplads i Lergravsparken, Gammel Ringvej 10, 6700 Esbjerg
  538552/21
 • Fra borger - kvittering for svar ang. video i lægevagten
  518962/21
 • Fra Sønderborg kommune: Tålepåbud vedr. Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  519032/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Påbud om undersøgelse, Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  519018/21
 • fra COWI Nedbrydning og kildeopsporing af DPC til COWI fonden
  520731/21
 • Fra SUM: Vurdering af Nyt OUH's kvartalsrapport for 4. kvartal 2020
  517730/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. mindre ændring i forhold til § 8-tilladelse, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  518574/21
 • Fra Sønderborg kommun e: vedr. hjemmel til. varsling af undersøgelsespåbud, Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  517806/21
 • Fra/til DMR - Betaling for reparation af fjernvarmerør
  516709/21
 • Fra Medicinrådet: Afvikling af Medicinrådets fagudvalg vedr. antibiotika
  518349/21
 • Fra Tønder kommune: Færdigmelding vedr udlægning af slagge, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  517628/21
 • Fra IRF: Seponeringslisten 2022_post høringsversion
  522693/21
 • Fra entreprenør, Vejesedler, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  518100/21
 • Fra entreprenør, Vejesedler, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  518099/21
 • Forespørgsel fra DR
  518442/21

Udgående

 • Til FRITS FRANDSEN HOLDING ApS, V1-høring, Overstræde 8, 5000 Odense C
  518197/21
 • Til FRITS FRANDSEN HOLDING ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Overstræde 8, 5000 Odense C
  518199/21
 • Til Odense Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Bangs Boder 0, 5000 Odense C
  518201/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring, Bangs Boder 0, 5000 Odense C
  518200/21
 • Til Entreprenør, Der mangler vejesedler for felt s29, Guldrankevej 120, 5200 Odense
  518144/21
 • Til Haderslev Kommune, RÅSTOF, SV: Ang. råstofansøgning til matr. nr. 24 Arnitlund, Vedsted
  518751/21
 • Til Udbetaling Danmark - Anmodning om at betale egenbetaling tilbage til grundejer
  517895/21
 • Til Odense kommune - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ.pdf
  517850/21
 • Svar til borger vedr. video i lægevagten
  517929/21
 • Til Grundejerforeningen OHT - OHV - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ.pdf
  517911/21
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg, lok: 450-81257
  517749/21
 • Til Borger, Udgår af kortlægning.pdf
  517751/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Vej 63B, 5220 Odense SØ.pdf
  517600/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 23, 5220 Odense SØ.pdf
  517582/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 21, 5220 Odense SØ.pdf
  517559/21
 • Til NAVNEBESKYTTEDE borgere kopi uden oplysninger, Bilag til V2-høring, UDKAST til V2-afgørelse, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  517567/21
 • Til NAVNEBESKYTTEDE borgere kopi uden oplysninger, V2-høring, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  517566/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 7, 5220 Odense SØ.pdf
  517520/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 19, 5220 Odense SØ.pdf
  517510/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 11, 5220 Odense SØ.pdf
  517494/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 17, 5220 Odense SØ.pdf
  517470/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 27, 5220 Odense SØ.pdf
  517461/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 25, 5220 Odense SØ.pdf
  517445/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 9, 5220 Odense SØ.pdf
  517435/21
 • til borger, V1-høring med bilag, Havegårdsvej 9, 5240 Odense NØ (2).pdf
  517390/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Havegårdsvej 9, 5240 Odense NØ.pdf
  517397/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Over-Holluf-Toften 5, 5220 Odense SØ.pdf
  517324/21
 • Til kommune og Skat - (KOPI) Afgørelse om ændret kortlægning og offentlig indsats + boligerklæring
  517307/21
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, Over-Holluf-Toften 13, 5220 Odense SØ.pdf
  517250/21
 • Til NIRAS: Kommentar til detailprojekt
  517168/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Johannevej 35, 5000 Odense C.pdf
  517002/21
 • Til Kerteminde Kommune: Regionen vil varsle areal kortlagt på V2 mens der afventes muligt § 40-påbud, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  516388/21
 • Til borgere, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om boligundersøgelse, Assensvej 212, 5250 Odense SV
  536851/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Humlehaven 4, 5320 Agedrup
  536758/21
 • Til Kolding Kommune: Bilag til høring - Afgørelse - del af jeres grund er måske forurenet, Ålegården, matr. nr. 350 og 7000bt
  517830/21
 • Til ejer - (KOPI) Anmodning om at betale egenbetaling tilbage til grundejer (sendt digitalt: Job nr. 206142214 + 206142475)
  517873/21
 • Til Sønderborg kommune: høringssvar til varsling af undersøgelsespåbud, Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  517860/21
 • Aktindsigt kan ikke besvares inden for 7 hverdage
  518425/21
 • Til Borger: Høring detailprojekt
  517675/21
 • Til Bensimon Rossing Ejd, V1-og V2-afgørelse , Bystævnevej 3-5, 5200 Odense V.pdf
  517293/21
 • Til ejer - Afgørelse om ændret kortlægning og offentlig indsats + boligerklæring (sendt digitalt: Job nr. 206106975 og 206107384
  517184/21
 • Til Trefor El-net A/S: V1 og V2 høring, Ålegården, matr. 349.pdf
  517805/21
 • Til Kolding Kommune: Svar vedr. mindre ændring i forhold til § 8-tilladelse, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  518577/21
 • Til Kolding Kommune: V1 høring, Ålegården, matr. 350 og 7000bt.pdf
  517825/21
 • Til Interimstyregruppen Dagsorden og materiale til interimstyregruppemøde 5. oktober 2021 - Dansk-Tysk Udviklingsalliance
  517787/21
 • til Borger Nyvej 4 Orientering om indeluftmålinger i ejendommen Nyvej 4, Vissenbjerg
  518567/21
 • til Assens Kommune og WSP Orientering om indeluftmålinger i ejendommene Nyvej 4 og Nyvej 8, Vissenbjerg
  518562/21
 • Til Sønderborg kommune: tildelling af sagsbehandler og spørgsmål til varsling af undersøgelsespåbud, Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  517659/21
 • Til Trefor El-net A/S: Bilag til høring - Udkast til V1- og V2 afgørelse, Ålegården,6000 Kolding, matr. 349
  517809/21
 • Til WSP - Spørgsmål til regning fra Eurofins
  516658/21
 • Til Tøjsbo Ejendomsservice ApS, Bemærkninger til undersøgelse fra 2005, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  518415/21
 • Til Kolding Kommune: Til orientering - kopi af høring af kortlægning af del af matr. 349, 350 og 7000bt Kolding Markjorder 1. afd, Ålegården, 6000 Kolding, lok. 621-81419
  517857/21
 • til Borger Nyvej 8 Orientering om indeluftmålinger i Nyvej 8, Vissenbjerg -
  518565/21
 • Til Lidl Danmark, V1- og V2-afgørelse, Bystævnevej 3-5, 5200 Odense V.pdf
  517289/21
 • Til LMR: Afvikling af Medicinrådets fagudvalg vedr. antibiotika
  518401/21
 • Til Kerteminde Kommune: Til orientering: V2-varsling for Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  517565/21

27. september 2021

Indgående

 • Tyskansøgning - ny version
  517217/21
 • Ansøgning - Tysk i et karriereperspektiv 150921 med tilføjelser 270921.pdf
  517218/21
 • Fra RSj: T.O.: Henvendelse til Forsvaret om deres lokaliteter med brandøvelsespladser i Region Sjælland
  536842/21
 • Fra NIRAS: Udkast detailprojekt
  516324/21
 • Fra NIRAS: Endeligt detailprojekt og budgetoverslag
  516317/21
 • Fra JP: VS: henv. vedr. Uglviggårdsvej, Esbjerg
  536836/21
 • Mail fra Danske Regioner 27.09.2021 - Høring af puljefinansieret National Klinisk Retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning til personer som får foretaget større benamputationer
  518180/21
 • Fra DGE: Orientering om resterende bundprøve til O4-1, Åbyskovvej 3B, Skårup
  517007/21
 • Fra MOE: Telefonhenvendelse. lok. nr. 461-80031
  523973/21
 • Fra Geo: Fremsendelse af rapport og orientering om forventede tiltag og supl. undersøgelser, Dyrehavegårdsvej 38 og Fynsvej 17-23
  515578/21
 • Fra Geo: Rapport for indledende undersøgelser
  515580/21
 • Fra Realkredit: henv. vedr. Lokaliteter på matriklen:
  520461/21
 • Jord_rapport_vestafjord_U.PDF
  515691/21
 • Fra Nyborg kommune : Afslutning af sag: Midtermolen 6, 5800 Nyborg
  515689/21
 • Korrespondance m. Sweco, Resultater fra undersøgelse, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  514985/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - A3 beliggenhedsplan., Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster
  523955/21
 • Fra Tønder Kommune: Færdigmelding - slaggeudlægning under ny bygning, Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster
  523953/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Batch 224 - 291220 10, Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster
  523954/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Situationsplan - 15042021, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  523924/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Slaggedeklaration ARC 22-20, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  523923/21
 • Fra Tønder Kommune: Færdigmelding - slaggeudlægnimng under bygning, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  523922/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Slaggedeklaration ARC 22-20, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  523925/21
 • fra rådgiver : Notat vedr. jordundersøgelse ved nedgravet tank, Næshallen
  514828/21
 • Notat_Kelstrup Bygade 45, Haderslev.pdf
  514829/21
 • Sagsbehandler på lok.nr. 461-80031 .msg
  516789/21
 • fra rådgiver : Sagsbehandler på lok.nr. 461-80031
  516788/21
 • Thorsvej 105 Grindsted - Jordanalyser .pdf
  517411/21
 • Thorsvej 105 Jordprøver.pdf
  517412/21
 • Fra Billund kommune Thorsvej 105, 7200 Grindsted - påvisning af jordforurening på ikke kortlagt ejendom.
  517410/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om dialog om gener hos Fangelvej 1 med rådgiver, Vejlegårdsvej 2, Broby
  514220/21
 • fra faaborg Midtfyn kommune - Mulig placering af pumpestation - Lok.nr. 431-00011
  515087/21
 • Skitse.pdf 430263443.pdf
  515088/21
 • fra odense kommune SV: Dalum Papirfabrik - screening af poreluft i byggefelter
  514899/21
 • Fra Odense Kommune, Poreluftsresultater, Bogensevej 39/Banevænget 4, 5270 Odense N
  534678/21
 • Fra rådgiver NIRAS, Historisk materiale, Egebæksvej 14, 5000 Odense C
  513788/21
 • Fra NIRAS: Forslag til model, Nordborgvej 81, Nordborg
  530270/21
 • Fra partner: kommentarer til sagsfremstilling
  516048/21
 • Spørgsmål om Hvor mange venter på psykologhjælp i Region Syd
  515371/21
 • Fra Sweco: Revideret grundejerrapport, Hjarnøvej 10, Fredericia
  516035/21
 • 30.08.2021_rev._Referat_-_geand._Protokoll (1).pdf
  515372/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  514117/21
 • Fra Haderslev Kommune: Bekræftelse på mødetid og modtagelse af dagsorden
  516122/21
 • Fra Rådgiver - Pulje 57, Rapporter, Lok. nr. 630-82501, Horsensvej 576, Vejle Øst, Endelig version
  514694/21
 • Fra Sweco: Bilag - revideret grundejerrapport, Hjarnøvej 10 Fredericia.pdf
  516041/21
 • Fra DMR: Udkast til undersøgelser, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  514431/21
 • fra Fredericia kommune:mail med Feltnotater FRD - nickel and aluminium
  515239/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  515826/21
 • Fra Rådgiver - Pulje 57, Rapporter, Lok. nr. 630-82205, Amlundvej 10, Gadbjerg, Endelige udgaver
  515517/21
 • Fra DMR - Mail fra feltmand om ødelagt fjernvarmerør
  517039/21
 • fra Danske Regioner, Regional udvikling
  520094/21
 • Fra Rådgiver: Ansøgning om forlængelse af gravetilladelse, Skovhuse-Aller
  517650/21
 • Fra projekt: afrapportering og programmer
  518523/21
 • fra TAUW RE: [EXT] SV: Lindan undersøgelse
  517645/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Anmodning om regionsrådets indstilling af vagtapoteker i Region Syddanmark - sag 2021063423
  516740/21
 • Aktindsigtsanmodning
  521874/21
 • Aftale om MED klippekort 2021 den 30. september 2021
  525892/21
 • Fra DMR - Svar på spørgsmål til budgetoversigt (08-09-2021)
  524547/21

Udgående

 • Til Assens Kommune: møde om brandøvelsesplads i Assens Kommune
  536841/21
 • Anmodning om oplysninger - sv: Møsvrå ny ansøgning
  516057/21
 • Til borger, Slotsgade 5: SV: Slotsgade 5, Aabenraa
  516032/21
 • Til borger, tidl grundejer Slotsgade 5: SV: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  516036/21
 • Til JP: vedr. henv. Uglviggårdsvej, Esbjerg
  536840/21
 • Til Kolding Kommune, 2. opfølgning på spørgsmål samt ønske om fremsendelse af rapport, Matr. nr. 7000c, Bastrup By, Vamdrup
  515980/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 28c, 5270 Odense N.pdf
  515552/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 30, 5270 Odense N.pdf
  515544/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 28, 5270 Odense N.pdf
  515529/21
 • Til DGE: Spørgsmål til manglende dokumentationsprøve, Åbyskovvej 3B, Skårup
  515531/21
 • Til Borger, Svar på henvendelse på Nymarksvej 89, 5800 Nyborg, Lokalitetsnr.: 450-81136
  515375/21
 • til faaborg Midtfyn kommune: Haster - Mulig placering af pumpestation - Lok.nr. 431-00011
  515126/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, DMR og FAABORG BÅDEBYGGERI OG MOTORVÆRKST: Regionens kortlægningsvurdering efter spildet med aluminium chlorid på Værftsvej 3, 5600 Faaborg
  514902/21
 • Til Niras: Ingen billeder af kloakinstallation, Torvegade 15
  514782/21
 • Til DMR: Svar på forespørgsel, Østervoldgade 54, Nyborg
  514735/21
 • Til Assens Kommune: Brandøvelsesplads i Assens Kommune
  536831/21
 • Til Cervogruppen Aps - V1-afgørelse med bilag, Mellemhaverne 31, 5320 Agedrup.pdf
  514399/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Mellemhaverne 29, 5320 Agedrup.pdf
  514384/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Mellemhaverne 27, 5320 Agedrup.pdf
  514372/21
 • Til NIras: Prissætning af moniteringsopgave
  514323/21
 • Til borger, V1-afgørelse, H.C. Lumbyes Vej 50, 5270 Odense N.pdf
  514344/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Humlehaven 4, 5320 Agedrup.pdf
  514306/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Humlehaven 2, 5320 Agedrup.pdf
  514292/21
 • Svar på henvendelse angående Østervoldgade 54, 5800 Nyborg
  514038/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Vænget 15, 5220 Odense SØ
  536751/21
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  528701/21
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  528696/21
 • Til Middelfart Kommune: Spørgsmål i forbindelse med ansøgning om indvind af grundvand fra forurenet lokalitet.
  514979/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund - en del udgår inden kortlægning
  514715/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Hermed fremsendes kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Amlundvej 10, 7321 Gadbjerg (matr.nr. 16a, Åst By, Lindeballe) – lokalitet 630-82205.
  516029/21
 • til Tauw (rådgiver) SV: [EXT] SV: Lindan undersøgelse
  514734/21
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring - Hjarnøvej 10, Fredericia.pdf
  516074/21
 • Til information, V1-kortbilag, afgørelse, Over-Holluf Vænget 3-19z, Over-Holluf Vej 36, 5220 Odense SØ.pdf
  514078/21
 • Til grundejer vedr. kortlægningsvurdering Lillebæltsvej 37-39, 6715 Esbjerg N
  514781/21
 • Til Kirkeby & Thrane: Svar vedr. igangsætning af bolig-undersøgelse, Sinaivej 16, 5672 Broby
  513933/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 7, 5220 Odense SØ.pdf
  514086/21
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. status på sagsbehandling, Lindvedvej 55, 5260 Odense S
  514512/21
 • Til Nyborg Kommune og SKAT: Orientering om V2 afgørelse, Hovedgaden 34, 5853 Ørbæk, Nyborg Kommune, Matr. nr. 33b, Ørbæk By, Ørbæk, lok. 495-50060
  514764/21
 • Til Borger: V2 afgørelse, Sodegade 12, Haderslev
  515308/21
 • Til Varde Kommune: spørgsmål vedr. Vestergade 28, Varde
  514470/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  514683/21
 • Til information. V1-kortbilag, afgørelse, Bullerupvej 39A-H, 41, 5240 Odense NØ.pdf
  514815/21
 • Til Vejle Kommune - Hermed fremsendes kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Amlundvej 10, 7321 Gadbjerg (matr.nr. 16a, Åst By, Lindeballe) – lokalitet 630-82205.
  516024/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund, hovedejer
  514673/21
 • Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: Afgørelse - del af jeres ejendom er forurenet, Vestergade 31, Ærøskøbing
  515164/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 9, 5220 Odense SØ.pdf
  514087/21
 • Til Borger: Bilag til afgørelse - Boligerklæring, Hovedgaden 34, Ørbæk
  514733/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Læsøvej 8, Fredericia.pdf
  515991/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 11, 5220 Odense SØ.pdf
  514088/21
 • Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: Bilag til afgørelse - Boligerklæring, Vestergade 31
  515165/21
 • Til Fredericia Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Læsøvej 8, 7000 fredericia
  516000/21
 • Til Borger: Afgørelse - del af grunden er forurenet, Hovedgaden 34, Ørbæk
  514730/21
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring - Læsøvej 8, Fredericia.pdf
  515990/21
 • Til UM Til udenrigsminister Jeppe Kofod
  515369/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 13, 5220 Odense SØ.pdf
  514090/21
 • Til Vejle Kommune - Hermed fremsendes kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst (matr.nr. 10s, Bredal By, Engum) – lokalitet 630-82501.
  514793/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Hermed fremsendes kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst (matr.nr. 10s, Bredal By, Engum) – lokalitet 630-82501.
  514804/21
 • Til Borger - Kopi af afgørelse vedr Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst
  514731/21
 • Til Borgere - Afgørelse Udgår Amlundvej 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  515701/21
 • Til Ørbæk Vandværk: Orientering om fund af grundvandsforurening ved undersøgelse på ejendommen Hovedgaden 34, Ørbæk, lok. 495-50060
  515213/21
 • Til Borger: V2-afgørelse - Læsøvej 8, Fredericia.pdf
  515988/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Over-Holluf-Vej 36, 5220 Odense SØ.pdf
  514093/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund, medejer
  514677/21
 • Til Borger: V2-afgørelse - Hjarnøvej 10, Fredericia.pdf
  516071/21
 • Til Kommunen og vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  516077/21
 • Til SSD, V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 19Z, 5220 Odense SØ.pdf
  514084/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 17, 5220 Odense SØ.pdf
  514092/21
 • Bidrag sendt til Danske Regioner
  514580/21
 • Til Svendborg Kommune og SKAT: Orientering om afgørelse om V2 kortlægning af del af Vestergade 31, 5970 Ærøskøbing, lok. 493-00011
  515179/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst
  514705/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 15, 5220 Odense SØ.pdf
  514091/21
 • SKAL SLETTES Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: Bilag til afgørelse - Boligerklæring, Hovedgaden 34, Ørbæk
  515129/21
 • SKAL SLETTES Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: Afgørelse - del af grunden er forurenet, Hovedgaden 34, Ørbæk
  515118/21
 • Til partner: kommentarer til sagsfremstilling og budget
  516054/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 3, 5220 Odense SØ.pdf
  514085/21
 • Til Lægemiddelstyrelsen: Kvittering for modtagelse af anmodning om regionsrådets indstilling af vagtapoteker i Region Syddanmark - sag 2021063423
  516732/21
 • Til rådgiver: vs. gis filer Ansøgning om forlængelse af gravetilladelse, Skovhuse-Aller
  517654/21

26. september 2021

Indgående

 • Fra Kerteminde Kommune: Svar på høring om påbudsmulighed vedr. olieforurening. Kommunen enig i ny forurening kræver § 40-påbud. Påbudshøring forventes sendt i høring omkring uge 40, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  515005/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Vievej 3, 5700 Svendborg
  536747/21

24. september 2021

Indgående

 • Tilladelse til midlertidigt afvandingsbassin_CaseNo21-26269_4399109_v1.pdf
  514972/21
 • fra esbjerg kommune Tilladelse til midlertidigt afvandingsbassin_CaseNo21-26269_4399109_v1
  514971/21
 • Fra RAmbøll: Ny tidsplan
  513804/21
 • Fra Sweco, Analyseresultater, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest.pdf
  514861/21
 • Fra Sweco, Analyseresultater, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  514862/21
 • Fra FMG, Videresendelse af ønske om dokumentation for oprensning, Guldrankevej 120, 5200 Odense
  513899/21
 • Orientering om 2. rul kommuner og opstartskonference
  513277/21
 • Fra VMR: Forsvarets liste over brandøvelsespladser
  536823/21
 • Grundvandprøver - som vi talte om
  512799/21
 • Environmental report-Fredericia_selected pages.pdf
  512791/21
 • Fra Fredericia kommune: Nikkel i de øverste jordlag - igen, igen
  512789/21
 • Fra Assens Kommune §19-Tilladelse til midlertidig oplagsplads af fræset asfalt
  513449/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - UDKAST-Lovliggørende tilladelse til bygge- og anlægsarbejder efter jordforureningslovens § 8, Stampe.pdf
  513549/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Notat Kløvkærvej 1, Seest.pdf
  513568/21
 • Fra Tønder Kommune: §19 tilladelse til anvendelse af materiale indeholdende bl.a. knust asfalt - Bøderbyvej 19, 6270 Tønder - Bønderbyvej 19, markvej.pdf
  513561/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Notat Stampemøllevej 11B, Højer m bilagpdf.pdf
  513551/21
 • Fra projekt: regnskab for projektet
  513437/21
 • Fra projekt: afrapporteringsskema
  512401/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - VVM screening, slagge, Gørdingvej 87, 6690 Gørding.pdf
  513530/21
 • fra projekthaver
  513259/21
 • Fra Tønder Kommune: Høring af udkast til lovliggørende §8-tilladelse, Stampemøllevej 11B, 6280 Højer - sagsID 09.08.05-P19-8-21
  513547/21
 • Fra Fredericia Kommune: Google - Meeting 31 Aug 2021
  512795/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Miljøgodkendelse 2021, Slaggeudlægning, Gørdingvej 87, 6690 Gørding
  513527/21
 • Fra ApS af 8/8 1995, svar vedr. Slotsgade 15, Haderslev
  512462/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Skippervej 31A, 5270 Odense NØ.pdf
  512937/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Østparken 129C, 5220 Odense SØ.pdf
  512925/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Følgebrev til § 19 tilladelse.pdf
  513562/21
 • Fra Ajouradvokater, Vedr. anmodning om boligundersøgelse, Kærmosevej 20, 5260 Odense S
  513320/21
 • §19 tilladelse til anvendelse af materiale indeholdende bl.a. knust asfalt - Bøderbyvej 19, 6270 Tønder
  513560/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.pdf
  513563/21
 • Fra Nyborg Kommune: Afslutning af sag: Midtermolen 6, 5800 Nyborg
  513531/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering vedr. funden forurening på Kløvkærvej 1, 6000 Kolding
  513567/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Miljøgodkendelse 2021, Slaggeudlægning, Gørdingvej 87, 6690 Gørding.pdf
  513529/21
 • Fra Kirkeby & Thrane: Spørgmål vedr. igangsætning af bolig-undersøgelse, Sinaivej 16, 5672 Broby
  513928/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  513866/21
 • fra TAUW RE: [EXT] SV: Lindan undersøgelse
  514717/21
 • Fra DMR: Status for oppumpning samt anmodning om at indstille afværge, Lindehaven, Sønderborg
  514032/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Svar vedr anmodning om at indstille afværge, Lindehaven, Sønderborg
  514039/21
 • Fra partner: Udkast til budget og sagsfremstilling
  516005/21
 • Fra Fredericia Kommune: Nyager 6, 7000 Fredericia - ingen påbudsmulighed
  525028/21

Udgående

 • Til DMR: SV: PFAS forekomst Dalum Papirfabrik
  536829/21
 • Til Vejle Spildevand: Kvittering for svar angående kortlægningsvurdering, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  513556/21
 • SV: Ambulancepersonale - hvordan ser det ud hos jer?
  521920/21
 • Til Fuldendt: Regionens kortlægningsvurdering af forureningsundersøgelse, Byvejen 1, 6818 Årre
  513451/21
 • Til ENTREPRENØR KIM VIND ApS: Kortbilag
  513442/21
 • Til ENTREPRENØR KIM VIND ApS: Delarealer udgår af kortlægningen
  513443/21
 • Til ENTREPRENØR KIM VIND ApS: En del af din grund er ikke forurenet, Byvejen 1, 6818 Årre
  513441/21
 • Til Borger, Vedr. henvendelse på Stationsvej 7
  513148/21
 • Til Totalkredit, Henvendelse om oplysninger om kortlægning
  513037/21
 • Til Esbjerg Kommune og Skat: V1- og V2-kortlægningsbrev, Tangevej 120 og 122, 6760 Ribe
  512919/21
 • Til N1 A/S: Bilag - V1V2-kortlægningsbrev, Tangevej 120 og 122 - 6760 Ribe
  512896/21
 • Til N1 A/S: V1- og V2-kortlægningsbrev, Tangevej 120 og 122, 6760 Ribe
  512895/21
 • Til Nyborg Kommune, Jordforurening, Skaboeshusevej 102, lok: 450-81194
  512764/21
 • SKU pkt. 3 - Godkendelse af proces for ny Sundhedsaftale 2023-27.docx
  513054/21
 • Tids- og procesplan for ny sundhedsaftale 2023-27.pdf
  513055/21
 • Til Odense Kommune: SV: Dagsorden til møde på tirsdag.
  536821/21
 • Til Odense Kommune: Dagsorden til møde på tirsdag.
  536820/21
 • SV: Ambulancepersonale - hvordan ser det ud hos jer?
  521916/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev
  536744/21
 • Til Middelfart Kommune: Spørgsmål i forbindelse med ansøgning om indvind af grundvand fra forurenet lokalitet.
  514606/21
 • Til boligf, V1-afgørelse, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C.pdf
  511491/21
 • Til ApS AF 8-8-1995, V2-afgørelse med bilag vedr. Slotsgade 15, 6100 Haderslev.pdf
  512418/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Åløkke Allé 6, 5000 Odense C.pdf
  512267/21
 • Til boligf, V1-kortbilag, afgørelse, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C.pdf
  511492/21
 • Til Haderslev Kommune, Bilag til V2-afg., 515-20006 Slagtergade 9 - Endelig rapport, grundejerdel.pdf
  512210/21
 • Til Borger: Tilsagn oprensning efter værditabsordningen
  511998/21
 • Til Beboer på Slotsgade 15, kopi af rapport vedr. undersøgelse af ejendommen Slotsgade 15, 6100 Haderslev - til orientering
  512444/21
 • til WSP og Borger af Vestergade 29A - 491-50045 - Orientering om supplerende undersøgelse nedstrøms Nyvej 6, Vissenbjerg ved Vestergade 29A
  513293/21
 • Til boligfore., V1-afgørelse, Store Glasvej 44, 5000 Odense C.pdf
  512191/21
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr. Kortlægning af nye virksomheder?
  513363/21
 • til projekthaver
  513317/21
 • OFV, officiel screening, Seebladsgade 17, 19, 5000 Odense C.pdf
  511772/21
 • Til Haderslev Kommune, V2-afgørelse, Vejareal udfor Slagtergade 9, 6100 Haderslev.pdf
  512204/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Østerbro 8, 5000 Odense C.pdf
  511531/21
 • Til boligfore., V1-kortbilag, afgørelse, Store Glasvej 44, 5000 Odense C.pdf
  512193/21
 • Til NIRAS. SV: Tilbud på videregående undersøgelser, pulje 37
  513261/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Åløkke Allé 6, 5000 Odense C.pdf
  512270/21
 • Til FS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tolderlundsvej 36, 38, 5000 Odense C.pdf
  513063/21
 • Til FS, V1-høring, Tolderlundsvej 36, 38, 5000 Odense C.pdf
  513064/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. mail nr. 5 med materiale fra jr. nr. 8-16-37-32-445-2-96.
  513689/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. mail nr. 4 med materiale fra jr. nr. 8-16-37-32-445-2-96
  513688/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. mail nr. 2 med materiale fra jr. nr. 8-76-51-445-25-2000 - lok. 445-04022
  513685/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. mail nr. 3 med materiale fra jr. nr. 8-76-51-445-25-2000 - lok. 445-04022
  513686/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. mail nr. 4 med materiale fra jr. nr. 8-16-37-32-445-2-96 - lok. 445-04022
  513687/21
 • Til MTM, bilag til V2-afg., 515-20006 Slagtergade 7A-7B - Endelig rapport, grundejerdel.pdf
  512192/21
 • Til Nyborg Kommune: Anmodning om dokumenationsrapport ifm. Afslutning af sag: Midtermolen 6, 5800 Nyborg
  513532/21
 • Til Ajouradvokater, Svar på mail omkring anmodning om boligundersøgelse, Kærmosevej 20, 5260 Odense S
  513348/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Østerbro 8, 5000 Odense C.pdf
  511528/21
 • Til Borger, Bilag til V2-afg, 515-20006 Slagtergade 9 - Endelig rapport, grundejerdel.pdf
  512174/21
 • Til projekt: Tilsagnsbrev vedr. projektet
  513036/21
 • Til Seebladsgade ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Seebladsgade 17, 19, 5000 Odense C.pdf
  511773/21
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag for Slagtergade 9, Haderslev.pdf
  512171/21
 • Til FS, V1-Kortbilag, Tolderlundsvej 36, 38, 5000 Odense C.pdf
  513065/21
 • Til MTM, V2-afgørelse med bilag for en del af Slagtergade 7a,7b, Haderslev.pdf
  512187/21
 • Til DMR: Opfølgning sløjfning af boringer, P50
  512564/21
 • Til Seebladsgade ApS, V1-afgørelse, Seebladsgade 17, 19, 5000 Odense C.pdf
  511771/21
 • Fra/til JP Lokal - Henvendelse og svar på spørgsmål om sikkerhedsafstand
  513362/21
 • Til ApS af 8/8 1995, Bilag til V2-afgørelse, 515-20004 Endelig rapport grundejerdel - Slotsgade 15.pdf
  512424/21
 • Til DMR. SV: Videregående undersøgelser, Pulje 37, 2021
  515649/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Aktindsigtsanmodning, lokalitets nr. 445-04022.
  513684/21
 • Til Crossbridge Energy, kommunen og vurderingsst.: Afgørelse om V2 kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  511775/21
 • Til rådgiver: Strandmøllen - Anlægsarbejde på Industribuen 24-30, Ejby
  512237/21

23. september 2021

Indgående

 • Fra rådgiver - boringer er sløjfet
  514590/21
 • Dagsorden til møde i den politiske styregruppe den 8. oktober 2021 DK2020
  511648/21
 • Fra Udbetaling Danmark: På venteliste til afværge
  511502/21
 • fra rådgiver: Neversvej 38, Tommerup. Oplæg til undersøgelse
  510435/21
 • Fra DMR: Forespørgsel om materiale, Østbirkvej 3, 5240 Odense SØ
  511044/21
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, svar på ændret projektbeskrivelse matr.nr. 729, 267, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  509906/21
 • Fra DMR, vedrørende oprensning på Trojelsvej 32
  510986/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til rådgiver om indeluftmålinger og ibrugtagning, Skt. Jørgens Engen
  509169/21
 • Fra COWI: Oplæg forsinket
  509153/21
 • Fra Rambøll, Nordenhusevej 11, Aunslev undersøgelse af ejendom med lok. nr. 450-81257
  514665/21
 • Fra COWI: Boringssløjfninger: Højmevej 19, Odense
  509125/21
 • Fra projektet: rev. budget
  537885/21
 • Fra Borger, spm. vedr. Bjergfyrvangen 81, lokalitetsnr. 461-81788
  510187/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-05067, Rughøjvej 31, 5250 Odense SV.pdf
  508734/21
 • Fra Varde Kommune: Orientering - tilladelse grundvandssænkning Grærup Strand, samt udsprøjtning af vandet på matr. nr. 1i og 2m Grærup By, Ål
  513526/21
 • Modtagelse af anmodning og bekræftelse på modtagelse
  511789/21
 • Fra projekt. revideret budget
  513073/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. brand i eternittag på Skullebjergvej 41
  513482/21
 • Fra Middelfart Kommune: Aktindsigtsanmodning, lokalitets nr. 445-04022.
  513393/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Udrykningsrapport.pdf
  513491/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Kursuscenter Gudsø oplæg til ny plan for området den 23-08-2021.pdf
  513518/21
 • Fra Fredericia Kommune: Henv om §8-pligt til Kloakeringprojekt i Gudsø, Birkemosevej 204?
  513516/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Skullebjergvej 41, brandvæsnets rapport
  513489/21
 • Fra Billund Kommune, Fælles bemærkninger t. § 8-ansøgning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  513818/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. status på sagsbehandling, Lindvedvej 55, 5260 Odense S
  514506/21
 • Fra Region N: ref af møde 14/9 Tværgående Forum for implementering
  514110/21
 • Fra Fredericia kommune: Indeklima - Nymarksvej 37, 7000 Fredericia
  516300/21
 • Fra Danske Regioner: Status ang. medicin til patienter med prostatakræft - temagruppemøde i Danske Regioner
  516949/21
 • Fra Odense Kommune: Revideret § 8-ansøgning, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  514450/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  510144/21
 • Fra Lokalbolig: Telefonhenvendelse: Bjergfyrvangen 55, Stige, Odense
  511172/21
 • Fra Sweco_ Bilag - Samsøvej 11 Fredericia - Revideret Grundejerrapport.pdf
  509955/21
 • Fra Franck Gepoteknik: Geoteknisk rapport på Vejrøvænget 8, Fredericia
  511370/21
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Vejrøvænget 8, Fredericia - Rapport 2.pdf
  511371/21
 • Fra TreFor: Henvendelse vedr. Forureningen i Erritsø (Ved Læøvej)
  510747/21
 • Fra Sweco: Revideret grundejerrapport til Samsøvej 11
  509952/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Mindelundsvej 64, 5240 Odense NØ.pdf
  511017/21
 • Fra Fredericia Kommune: Videresendt henvendelse fra TreFor vedr. Forureningen i Erritsø
  510694/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Nørrevoldgade 4A, 4B, 4D og 4E, 5000 Odense C.pdf
  511008/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  510098/21
 • Fra Billund Kommune: Spm vedr §8 ansøgning fim. tilbygning, Møllevej 49, Billund
  516308/21
 • Fra Vejle Kommune: § 8-tilladelse til opførelse af maskinhus og personalebygning, Løveparkvej 3, 7323 Give
  520233/21

Udgående

 • Til DMR: Bilag - Scannet historisk materiale
  511134/21
 • Til DMR: Fremsendelse af materiale, Østbirkvej 3, 5240 Odense SØ
  511132/21
 • Til FMG, Ønske om dokumentation for bortkørsel, Guldrankevej 120, 5200 Odense
  511062/21
 • VS: Ambulancepersonale - hvordan ser det ud hos jer?
  521911/21
 • Til WSP, Regionens og komunens bemærkninger til risikovurdering ifm. § 8 t. nedrivning, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  509717/21
 • til Faaborg midt fyn kommune SV: Ny sag - Lok.nr. 430-81637 - Værkmestervej 1, 5600 - Udkast til §8 tilladelse
  509172/21
 • Til PVV ApS: Din grund er måske forurenet, Værkstedsvænget 6, 5260 Odense S
  509145/21
 • Til COWI: Vedr. oplæg og regning på oprydning
  509159/21
 • Til PVV ApS: Bilag - V1-kortlægning
  509146/21
 • Til PVV Aps: En del af jeres grund er måske forurenet, Vinkelvej 16 og Værkstedsvænget 4 og 4B, 5260 Odense S
  509102/21
 • Til PVV Aps: Bilag - V1-kortlægning
  509103/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, tidsplan pt. matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  509044/21
 • Til NIRAS: Kommentar til detailprojekt
  508939/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på udkast til tilbagemelding til rådgiver ang. indeklimamålinger Skt. Jørgens Engen
  508784/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Rughøjvej 31, 5250 Odense SV.pdf
  510392/21
 • Til borger, V1-høring, Rughøjvej 31, 5250 Odense SV.pdf
  510390/21
 • Til Borger: Vej Randerup 23, 6261 Bredebro
  509646/21
 • Til esbjerg Kommune: Svar vedr. Ansøgningsmateriale til miljøgodkendelse til slagge, Gørdingvej 87, 6690 Gørding
  511409/21
 • Til Borger: Agtindsigt Lokaliteter på matriklen : 510­81150
  511283/21
 • Til Tønder Kommune:: Vej Randerup 23, 6261 Bredebro
  509641/21
 • Referat fra august 21 vedr. Børn og unge som pårørende
  510195/21
 • Til Danske Regioner: Status ang. medicin til patienter med prostatakræft
  509410/21
 • Til Lokalbolig SV: Svar på henvendelse vedr. Bjergfyrvangen 55, Stige Odense
  511292/21
 • Til Franck Geoteknik: Anmodning om Geoteknisk rapport på Vejrøvænget 8, Fredericia
  510900/21
 • Til Borger: Svar vedr. forureningsdybde på Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  510889/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Rughøjvej 31, 5250 Odense SV.pdf
  510387/21
 • Til borgere, rykker DGE inden svar vedr. lokalitetsnr. 461-81788
  510204/21
 • Til lokalbolig: Svar på henvendelse vedr. Bjergfyrvangen 55, Stige Odense
  511178/21
 • Til Kolding Kommune: Svar vedr. vurdering om §8-tilladelse - Nedrivning - Jens Holms Vej 51, 6000 Kolding
  511374/21
 • Til Borger: Svar på henvendelse - Hjarnøvej 10, Fredericia
  509802/21
 • Til DR: Svar på anmodning om aktindsigt
  511236/21
 • Til Billund kommune: Svar vedr nedrivning, Møllevej 49, Billund
  516128/21
 • Til borger, kvitteringsmail for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Østparken 129C, 5220 Odense SØ
  512948/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Skippervej 31A, 5270 Odense N
  512958/21
 • Til DMR: Regionens vurdering af oplæg til oprensning på Hellesvej 28, Bramming
  512691/21
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedrørende: Bellevue 55A, Rudkøbing
  509859/21
 • Til Borger: Følgeskrivelse, Samsøvej 11 - revideret grundejerrapport.pdf
  511211/21
 • Til TreFor: Svar på henvendelse vedr. Forureningen i Erritsø (Ved Læsøvej)
  510753/21

22. september 2021

Indgående

 • Fra COWI, Adelgade 3/Raadhusstræde 1, Kolding: Byggemødereferat 8
  511101/21
 • Følgebrev endelig råstoftilladelse 1079 Kliplev.pdf
  512813/21
 • Fra VD: VS: Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten, på del af matr. nr. 1079Kliplev Ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  512811/21
 • Råstoftilladelse 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev m bilag.pdf
  512815/21
 • Fra Odense Kommune: Udkast til tilbagemelding til rådgiver ang. indeklimamålinger Skt. Jørgens Engen
  508780/21
 • Fra DMR: PFAS forekomst Dalum Papirfabrik
  536819/21
 • Fra NIRAS: Udkast detailprojekt
  507731/21
 • Fra DMR: Henvendelse: Anmodning om historisk materiale for kortlægning, lokalitetsnr. 430­-81172
  507788/21
 • Fra Rambøll: RE: 3 VTO Fyn og Jylland - besigtigelse tirsdag d. 28. sep.
  512880/21
 • Fra Rambøll: RE: 3 afværgesager Fyn og Jylland - besigtigelse tirsdag d. 28. sep.
  512887/21
 • Fra RAmbøll: RE: 3 afværgesager Fyn og Jylland - besigtigelse tirsdag d. 28. sep.
  512890/21
 • Fra indvinder, RÅSTOF, svar vedr. vejadgang matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  507114/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Graveplan 22/09/2021 matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  507049/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Mail med graveplan matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  507048/21
 • Henvendelse: Aktindsigt jordforureningssag på matr.nr. 145, Nyby Ny, Bregninge, Svendborg Kommune. lokalitet 479-81030
  506539/21
 • Fra borger - kvittering for svar_ Solceller Holsted
  506608/21
 • Fra Vejen Kommune: Kvitteringssvar fra Vejen Kommune vedr. sagen fra Lourupvej 24, 6690 Gørding - beskrivelse af foreslåede vilkår i §-8 tilladelse mv.
  507939/21
 • Fra Fredericia Kommune: Kort over områdeklassificeringen ved Nyager 6, 7000 Fredericia
  525000/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Nyager 6, 7000 Fredericia
  524988/21
 • Fra DGE, kvittering
  508327/21
 • SV: faktura Gaia Madservice kr. 4387,50
  506433/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Karensvej 15 - afgrænsning af forurening.pdf
  508644/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Varsel om afgørelse om ikke påbud, Forurening fra gammel olietank, Karensvej 15, 9122302_1_1.PDF
  508641/21
 • Fra Rambøll: Beslutningsreferat fra møde d. 22-09-2021
  509701/21
 • Fra Kolding Kommune: Vurdering om §8-tilladelse - Nedrivning - Jens Holms Vej 51, 6000 Kolding
  511373/21
 • Fra GD-sekretariatet. invitation til rute-præsentation
  510846/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Ansøgningsmateriale til miljøgodkendelse til slagge, Gørdingvej 87, 6690 Gørding
  511395/21
 • Fra Ejer - Henvendelse (Afgræsning af arealer)
  513076/21
 • Fra DMR: Anmodning om vurdering af oplæg til oprensning, Hellesvej 28, Bramming
  512622/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Samlet ansøgning_CaseNo21-20519__207456-21.PDF
  511420/21
 • Fra Svendborg Kommune: Vedr. §8 til opsætning af antennemastStærkærvej 1, 5884 Gudme lok nr 479-81095
  511419/21
 • Fra rådgiver: SV: Strandmøllen - Anlægsarbejde på Industribuen 24-30, Ejby
  512241/21
 • Fra DMR: Svar på spørgsmål vedr. oplæg, Hellesvej 28, Bramming
  512682/21
 • Fra Assens Kommune: Bilag - § 19 tilladelse til oplag af fræset asfalt.doc
  513450/21
 • Fra Varde Kommune: Oplysninger om renovering, Vestergade 28, Varde
  514456/21
 • Fra WSP - Revideret budget (22-09-2021)
  523093/21
 • Fra Vejen Kommune: Lourupvej 24, beskrivelse af foreslåede vilkår i §-8 tilladelse mv.
  507611/21
 • Fre Middelfart Kommune, Undersøgelserapport og Varsel om afgørelse om ikke påbud, forurening fra gammel olietank, Karensvej 15, 5500 Middelfart
  508638/21
 • Fra Aabenraa Kommune:Opfølgning på dagens møde - info om boringer og rensningsanlæg, Nørremarken, Tinglev
  507567/21
 • Fra Vejle Kommune: Ansøgningsmateriale til § 8-tilladelse til opførelse af maskinhus og personalebygning, Løveparkvej 3, 7323 Give
  508060/21

Udgående

 • Korrespondance m. Billund Kommune, Bemærkninger til § 8-ansøgning, Kløvermarken 106, 7190 Billind
  508673/21
 • Ambulancepersonale - hvordan ser det ud hos jer?
  521904/21
 • til vejle kommune godkendelse af undersøgelsesoplæg: Oplæg til forureningsundersøgelse forud for §8 ansøgning
  507873/21
 • Til DMR: SV på henvendelse: Anmodning om historisk materiale for kortlægning, lokalitetsnr. 430­-81172
  507799/21
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Herslev Kildeplads
  507735/21
 • Til Esbjerg Kommune: Fortsat dialog om gamle fyldpladser og lossepladsgas mm.
  507688/21
 • Til Esbjerg Kommune: Kopi af analyseparametre for gamle fyldpladser på regionale undersøgelser
  507437/21
 • SV på telefonisk henvendelse vedr. Reventlowsvej 28, Faaborg
  506964/21
 • Til rådgiver, RÅSTOF, SV: Ansøgning om forlængelse af frist for efterbehandling og modtagelse af jord
  506921/21
 • Korrespondance m. tømrer, Status og tid, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  506586/21
 • SVpå henvendelse: Aktindsigt jordforureningssag på matr.nr. 145, Nyby Ny, Bregninge, Svendborg Kommune. lokalitet 479-81030
  506543/21
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Mejerivej 2, Ødis, lok: 629-62
  506198/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til oprensning
  506191/21
 • Til borger, V2-kortlægning med bilag, Assensvej 30, 5591 Gelsted.pdf
  529811/21
 • Til Vejle Kommune: Regionens § 8-høringssvar til opførelse af maskinhus og personalebygning, Løveparkvej 3, 7323 Give
  508216/21
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  507043/21
 • Til DGE, Godkendelse af ny tidsplan
  508044/21
 • Til Brørup Agriteam - Svar på henvendelse på Ribe-Vejle Landevej 80, 6622 Bække - matr.nr. 4 æ V. Torsted, Veerst.
  507621/21
 • Til grundejer: Vedr. mail omkring telefonsamtale den 21-09-2021 samt oplysninger til brug for frivillig oprensning af forurening på din ejendom Nyager 6, 7000 Fredericia
  525011/21
 • Til Vejen Kommune: SV: Lourupvej 24, beskrivelse af foreslåede vilkår i §-8 tilladelse mv.
  507866/21
 • Til Aabenraa Kommune: Regionens svar vedr. ansøgning om jordvarmeanlæg, Østermarkvej 12, 6230 Rødekro
  507263/21
 • Til politisk følgegruppe: Opdateret dagsorden til møde 28. september 2021
  506406/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. regionens udtalelse til Fredericia Kommunes udstedte påbud om undersøgelse og oprensning af jordforurening fra villaolietank på Idasvej 13, 7000 Fredericia
  506871/21
 • Til Vejle Kommune: Rekvirering af § 8-ansøgning, Løveparkvej 3, 7323 Give
  507840/21
 • Til grundejere: Kortbilag med areal, der er under sagsbehandling, lok. 607-81187
  507350/21
 • Til grundejer: Orienteringsbrev til medejer af Idasvej 13, 7000 Fredericia
  507343/21
 • Til Borger: Endeligt afslag VTO
  506279/21
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Fynshovedvej 555, 5390 Martofte.pdf
  507167/21
 • Til grundejer: Orienteringsbrev til hovedejer af Idasvej 13, 7000 Fredericia
  507335/21
 • Til projekt: efterlyser plan for slutregnskab
  506901/21
 • Til boerger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Nørrevoldgade 4E, 5000 Odense C
  511046/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Mindelundsvej 64, 5340 Odense NØ
  511038/21
 • Til DMR: spørgsmål til oplæg, Hellesvej 28, Bramming
  512672/21
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag for ejendommen Lindvedvej 51, 5260 Odense S.pdf
  507178/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Idasvej 13, 7000 Fredericia - kopi af orienteringsbreve sendt til grundejere
  507399/21
 • Til Advokat - V1-kortlægning af Ribe-Vejle Landevej 80, 6622 Bække.pdf
  507468/21
 • Til Home - Afgørelse om V1-kortlægning for Ribe-Vejle Landevej 80, 6622 Bække
  507566/21
 • Til Borger: Omfattet af værditabsordningen
  506206/21

21. september 2021

Indgående

 • Fra borger: Supplerende spørgsmål vedr. punktkilder og lovhjemmel ifm. høringssvar, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  513996/21
 • Telefonnotat - Samsøvej 11, Fredericia - talt med grundejer 2. sep 2021
  506058/21
 • Fra Rambøll, Pulje 33_2021 Underskreven kontrakt retur
  515428/21
 • VS: Udtalelse om forurening
  507820/21
 • layout handlingsplan + samlet notat
  507200/21
 • RE: Pronestor nedbrud
  506704/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  506144/21
 • fra ISS: Faktura 94541249
  505639/21
 • VS: Syddanske Forskerparkers visionsproces - opsamling efter interview
  505414/21
 • Visions- og strategiproces_opsamling efter indledende interviews med bestyrelsen_15092021.pdf
  505416/21
 • Fra Faaborgmidtfyn Kommune, Notat: Verningevej 9 - Opfølgning på §8 tilladelse
  524220/21
 • Fra Nowocoat, Gl. Donsvej 6, Re: Vedr. aftale om køb af el til afværgeanlæg på Gl. Donsvej 4a, Kolding
  505190/21
 • Henvendelse vedr. Mojbølvej 1, Øster Lindet, 6630 Rødding
  505623/21
 • Fra DMR: Henvendelse VS: Aktindsigt
  505111/21
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende oplysninger til tidl. Flyvestation Vandel, brandøvelsesplads
  536818/21
 • fra assens kommune: Neversvej 38, Tommerup. Oplæg til undersøgelse
  504770/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  506208/21
 • Fra bygningsstyrelsen: Info mail vedr. covid indmeldinger til Statens Facility Management
  504438/21
 • fra Iss: Faktura 94541249
  504439/21
 • fra ISS Faktura 94541249
  504112/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Påbud undersøgelse Adelengvej 5 6851 Janderup Vestj
  513078/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Til orientering - undersøgelsespåbud Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  513077/21
 • VS: Kontaktperson fra regionerne til Amgros vedr. Sundhedskortet
  530874/21
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om ikke påbud, Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  528891/21
 • Fra Middelfart Kommune: Oplysninger om jordflytning, Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  528862/21
 • Fra DMR: Østergade 13, Assens - Resultater canister og ORSA
  513572/21
 • Fra DMR: Bilag til "Fremsendelse" - Oplæg til oprensning af parcelgrund 5, Hellesvej 28, Bramming
  512603/21
 • Fra DMR: Fremsendelse af oplæg til oprensning af parcelgrund 5, Hellesvej 28, Bramming
  512601/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, dokumentationsrapport for spildoprensning (spild id: 13.07.2021, M-8803B) (MST Id nr.: 3736053)
  512882/21
 • Fra DMR: Bilag - Resultater ORSA+canisters - Østergade 13.docx
  513573/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Kortlægning af nye virksomheder?
  513359/21
 • Fra DGE, Ny tidsplan pulje 60 - Revideret 21-09-2021.pdf
  508041/21
 • Fra SUM: SV: Forslag til udbetalinger af kvalitetsfondsmidler til Nyt OUH til 4. kvartal 2021
  508841/21
 • Opgraderingsdato 20-11-2021 bekræftet
  509923/21
 • Fra BDO - Revisorerklæring
  522043/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Vesterende 5, 6261 Bredebro.pdf
  505919/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Høring af afgrænsning for miljøkonsekvensvurdering - Uge Aktivitetslandskab, Friisvej 11, 6392 Bolderslev
  504080/21
 • Orlov og sygemelding; 745103
  504827/21
 • Fra Borger, Vestergade 30 - mener vi kortlægger 30 F og ikke 30 A
  505756/21
 • Fra Borger, henvendelse om Granlyvej 11, Ringe
  505702/21
 • Fra projekt: revi. budget
  508623/21
 • Fra Jord og Miljø A/S: Notat m. beskrivelse af ventilation og indeklimamålinger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  506357/21
 • Fra DGE, Opfølgning på pulje 60
  508035/21
 • Fra Viamap vedr. IT-system
  508600/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. høring af afgrænsningsrapport for Uge aktivitetslandskab, Friisvej, Uge
  504049/21

Udgående

 • SV på henvendelse vedr. Mojbølvej 1, Øster Lindet, 6630 Rødding
  505633/21
 • Til Borger: Kopi af rapporter
  505386/21
 • Til Borger: Rapporter til borger
  505387/21
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om situationsplan for forplads, Slaggeudlægning, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  505222/21
 • Til DMR. SV på henvendelse Vedr. lok.nr. 461-06294, Svendborgvej 85, 5260 Odense S
  505116/21
 • Til Kolding Kommune, Regionens svar på forurening på Mejerivej 2, 6580 Vamdrup
  506194/21
 • til rådgiver : Neversvej 38, Tommerup. Oplæg til undersøgelse
  504660/21
 • til assens kommune : Neversvej 38, Tommerup. Oplæg til undersøgelse
  504661/21
 • Til Fredericia kommune: Kortlægningsvurdering, Vendersgade 36, 7000 Fredericia
  504514/21
 • Til JL-TEKNIK HOLDING A/S: Bilag - Uændret kortlægning
  504484/21
 • Til JL-TEKNIK HOLDING A/S: Jeres grund er ikke forurenet, Vendersgade 36, 7000 Fredericia
  504483/21
 • til ISS: Faktura 94541249
  504447/21
 • Til bygningsstyrelsen : Info mail vedr. covid indmeldinger til Statens Facility Management
  504448/21
 • Til NIRAS: Rykker for Detailprojekt
  504146/21
 • til Bygningsstyrelsen: Info mail vedr. covid indmeldinger til Statens Facility Management
  504117/21
 • til ISS SV: Faktura 94541249
  504115/21
 • Til MST: JF/63681-42171 – Værditabsafværge Ørstedsgade 24, 5900 Rudkøbing
  503819/21
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning, Blåbærvej 22.pdf
  503808/21
 • Til Odense Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Blåbærvej 22, Odense, lok: 461-82064
  503804/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. kontakt til grundejer af Nyager 6, 7000 Fredericia
  524982/21
 • Til grundejer: Vedr. den konstaterede forurening med kulbrinter på din ejendom Nyager 6, 7000 Fredericia
  524967/21
 • Til Middelfart Kommune: Svar: Oplysninger om jordflytning, Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  528880/21
 • Til kommune - Dagsorden til møde om brandøvelsesplads
  523429/21
 • Til kommune - Dagsorden til møde om brandøvelsespladser
  523482/21
 • Til kommune - Dagsorden til møde om brandøvelsespladser
  523550/21
 • Til kommune - Dagsorden til møde om brandøvelsespladser
  523573/21
 • Til Borger, Svar vedr. Vestergade 30, Varde
  505764/21
 • Til Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - indeluftmåling oktober 2021
  505442/21
 • Til Aabenraa Kommune:: Svar vedr. høring af afgrænsningsrapport for Uge aktivitetslandskab, Friisvej, Uge
  504063/21
 • Til grundejer og kommunen: høring om varsling af kortlægning af del af Østermarkvej 14, 6230 Rødekro
  505730/21
 • Til projekt; spørgsmål vedr. svar fra andre fonde og samlet finansiering nu
  505950/21
 • Til rådgiver: mailom sagsbehandler Rugårdsvej 40, Odense - poreluftundersøgelse
  504377/21
 • Til rådgiver: SV: Strandmøllen - Anlægsarbejde på Industribuen 24-30, Ejby
  503832/21

20. september 2021

Indgående

 • Regnskabsskema 3. semester - STEM Escape Room Esbjerg Gymnasium.pdf
  503009/21
 • Halvårlig statusrapport, STEM Escape Room j.nr. 19/36451
  503007/21
 • Halvårsrapportering Escape Room.pdf
  503010/21
 • Regnskabsskema 3. semester - STEM Escape Room Esbjerg Gymnasium.xls
  503008/21
 • Fra Nymølle RÅSTOF Ansøgning om råstoftilladelse, Fjelsted
  529222/21
 • Fra Odense Kommune: Status på § 8-sag ang. aktivitetshus (Åens Hus) på Skt. Jørgens Engen, Odense
  503838/21
 • Fra DMR: Bekræftelse af modtaget bemærkninger, Holmemarksvej 28, Fredericia
  502672/21
 • Fra Ejendomsmægler MDE, Aktindsigt jordforureningssag på matr.nr. 2 Nyby Ny Bregninge Svendborg Kommune. lokalitet 479-81252.msg
  525323/21
 • Fra Niras: Dokumentationsrapport Søndergade 11C, Aabenraa - aktiv ventilation
  522749/21
 • Fra COWI, Retableringsaftale, lok: 621-886
  515533/21
 • Situationsskitse til geoboring UTM32.pdf
  506496/21
 • image001.jpg
  507163/21
 • Ansøgt_areal_juli2021.MAP
  507161/21
 • Ansøgt_areal_juli2021.ID
  507160/21
 • Ansøgt_areal_juli2021.DAT
  507159/21
 • image002.jpg
  507164/21
 • Myndighedshøring Møsvrå 21.docx
  507162/21
 • Ansøgt_areal_juli2021.TAB
  507158/21
 • VS: Tillæg Møsvrå Eltang
  507156/21
 • image003.jpg
  507157/21
 • Fra DMR: boring tæt på vej
  501434/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af analyserapport fra JordWeb-sag, Værftsvej 3, 5600 Faaborg
  501584/21
 • Fra DGE: Oprensningssapport, Åbyskovvej 3B, Skårup
  501525/21
 • Fra DGE: Bilag - Oprensning af forurenet jord, Åbyskovvej 3B, Skårup
  501526/21
 • Fra TV2Fyn: spm. vedr. PFOS/PFAS
  536806/21
 • Fra Fyns Amts avis - Endnu en forespørgsel - om antallet af læger på Ærø
  507870/21
 • Fra Brørup Agriiteam - Henvendelse om jordforurening på Ribe-Vejle Landevej 80, 6622 Bække
  507590/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Revideret Undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 5580 Nr 9118695_2_0.pdf
  506384/21
 • Fra Vejle Kommune: Sejersmosevej 4, supplerende undersøgelsesnotat
  506497/21
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  508674/21
 • Fra Ejlskov: Undersøgelsesrapport, Hjallesesgade 60, 5260 Odense S
  506423/21
 • Fra borger - oplysninger vedrørende Råstofinterresseområde Solcellepark Holsted
  506495/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. Hedetoften 70 - asfaltlag
  512589/21
 • Syddanske Forskerparkers visionsproces - opsamling efter interview
  515574/21
 • Fra ansøger. revideret budget
  518546/21
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål i forbindelse med ansøgning om indvind af grundvand fra forurenet lokalitet.
  514546/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Haugevej 233, 5270 Odense N.pdf
  502583/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Haugevej 225, 5270 Odense N.pdf
  501534/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Rapport nr. 25350, for Projekt: JO21370074, Sagsnavn: Kulsøvej 2, 7323 Give
  502056/21
 • Fra indenrigs og boligministeriet - partistøtte for 2022
  502520/21
 • Henvendelse til koncernledelsen i Region Syddanmark
  501494/21
 • Til Andelsboligforeningen Gartnerløkke: V1-kortlægning, matr. nr. 12m, Gartnerløkken 10-20, 5270 Odense N
  502958/21
 • fra borger, Råstofplan 2020, vedtagelse, Trunderup Fyn
  502108/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 40, 5270 Odense N.pdf
  501533/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Vimmelsbækløkken 1-27 m.fl., 5270 Odense N.pdf
  501598/21
 • Fra Geopal, vedr. Højmosevej 7, Fredericia
  501516/21
 • Fra Milton Huse, Ibrugtagningstilladelse, Haugevej 233, Odense N
  502880/21
 • Fra Borger, ansøgning om undersøgelse haster pga. salg af dødsbo
  503083/21
 • 445-55144, Kauslundevej 103, 5500 Middelfart - Status ark.pdf
  501076/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 35, 5270 Odense N.pdf
  501535/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Tilladelse §19 Klinting Vandværk.pdf
  506598/21
 • Fra Middelfart Kommune: Nyt undersøgelsespåbud fremsendes, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 5580 Nr Aaby
  506379/21
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse MBL § 19 til okkerslambassin ved Klinting Vandværk
  506594/21
 • Fra Rambøll: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen og vejmatrikleen
  503617/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  504429/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  504335/21
 • Samlet svar fra DR: Økonomisk høring vedr. ændring af lov om tolkning til personer med hørehandicap (SIM Id nr.: 452659)
  503793/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  503586/21
 • Fra Vejle Kommune: Svar på spørgsmål_Rapport nr. 25350, for Projekt: JO21370074, Sagsnavn: Kulsøvej 2,7323 Give
  503798/21
 • Fra Borger, svar vedr. mødet på torsdag den 23-9-21 vedr. Slotsgade 15, Haderslev
  505867/21
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - indeluftmåling oktober 2021
  505432/21

Udgående

 • Til Varde Kommune: V0-brev ifm. oliespild fra fyringsanlæg, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  503161/21
 • Til borger: V0-brev ifm. oliespild fra fyringsanlæg, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  503155/21
 • Til borger: Bilag - V0-brev - Spild villaolietank, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  503156/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring, Over-Holluf-Vej 82 og Krogslundvej 42, 5220 Odense SØ
  503125/21
 • Til borgere, V1-høring, Over-Holluf-Vej 76, 5220 Odense SØ
  503127/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf-Vej 76, 5220 Odense SØ
  503129/21
 • Til Odense Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf-Vej 82 og Krogslundvej 42, 5220 Odense SØ
  503126/21
 • SV: Tilsyn og henstilling grusgrav Kirkebyvej 122 Sdr Omme
  503206/21
 • Til DMR, Accept og tilbud på sløjfning af boring 161.228, Vesterlund LP.
  502847/21
 • Til Nyborg Kommune og Skat: Kopi af opdateret V1-kortlægningsafgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  502517/21
 • Til LT Boliger - V1-afgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  502518/21
 • Til LT Boliger ApS: V1-kortlægningsafgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  502483/21
 • Dialog nabo, myndighed og regionsråd RÅSTOF Klagesag, Trunderup opfølgning på svar
  515313/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Fraugde-Radby-Vej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  502133/21
 • anmeldeskema lbk 973 bek 1376.docx
  501682/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, VVM-screeningsskema
  501681/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Hvenekildevej 27, 5240 Odense NØ.pdf
  501624/21
 • Til DMR: Forespørgsel om kvittering for modtagelse efter IT-bøvl, Holmemarksvej 28, Fredericia
  501378/21
 • Til Dyrup - V1-afgørelse med bilag, Åsum Bygade 13, 5240 Odense NØ.pdf
  501237/21
 • SV: Lynhøring af beretningsudkast om den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  501288/21
 • Til Aabenraa Kommune: Dagsorden for PFAS-møde på onsdag
  506145/21
 • Til Tønder Kommune: Dialog vedr forureningsnotat Stampemøllevej 11B, Højer
  503195/21
 • Til borger: Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 630-82301 Ågade 26, 7323 Give.pdf
  503037/21
 • Til DMR: Kommentar til forureningsnotat Stampemøllevej 11B, Højer
  501315/21
 • Til Andelsboligforeningen Gartnerløkke: Bilag, Kortbilag, matr. 12m, Gartnerløkke 10-20, 5270 Odense N
  502985/21
 • Til Assens Kommune, §8-høringssvar, Ellemosevej 12B, 5620 Glamsbjerg
  502752/21
 • Til grundejer: Udgår af V1, Algade 3, 5750 Ringe
  501711/21
 • Til borger - Undersøgelse af boligejendom Stigevej 237, 5270 Odense N
  501836/21
 • Til DMR A/S: Vedr. ejendommen Algade 3, 5750 Ringe - udgår af V1-kortlægningen
  501817/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. rapport nr. 25350, for Projekt: JO21370074, Sagsnavn: Kulsøvej 2, 7323 Give
  502139/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1, Algade 3, 5750 Ringe
  501712/21
 • Til Sønderborg Kommune: Kopi af grundejerbrev
  502954/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haugevej 225, 5270 Odense N
  501555/21
 • Til DMR: Dialog vedr forureningsnotat Stampemøllevej 11B, Højer
  502037/21
 • Til Milton Huse AS, Afslag på ansøgning om boligundersøgelse, Haugevej 233, 5270 Odense N.pdf
  502587/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: Vedr. Algade 3, 5750 Ringe - udgår af V1-kortlægningen
  501811/21
 • Til Borger, svar vedr. ansøgning om undersøgelse af boligejendom
  503088/21
 • Til Milton Huse, svar på henvendelse vedr. afslaf på boligundersøgelse - Haugevej 233, Odense N
  502899/21
 • Til Sønderborg BoligE: Grundejerbrev
  501935/21
 • Til Sønderborg Kommune: Kopi af grundejerbrev
  502980/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Vesterende 5, 6261 Bredebro
  505923/21
 • Til Vejle Kommune: vedr. henv til regionen vedr. knust asfalt
  503612/21
 • Til Borger, Vedr. mødet på torsdag den 23-9-21 vedr. Slotsgade 15, Haderslev
  505862/21

19. september 2021

Indgående

 • Fra fonden: vedr. Odense Kommunes bevilling til fonden
  504322/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Vimmelbækløkken 1-27 m.fl, 5270 Odense N
  501605/21
 • Til borger: høring om rapport, Anemonevej 10, Vejen, med bilag
  500994/21
 • Til kommune: Orientering om rapport med alle breve
  501009/21
 • Til VV: Orientering om rapport med breve
  501010/21

18. september 2021

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 35, 5270 Odense N
  501550/21

17. september 2021

Indgående

 • Re: Pronestor nedbrud
  501529/21
 • Referat
  504046/21
 • Fra Vejle Spildevand: Angående kortlægningsvurdering, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  513555/21
 • 2021_08_17_Bestyrelsesmøde_DLSC_REFERAT.pdf
  500573/21
 • DLSC - godkendt referat fra bestyrelsesmøde og forretningsorden
  500571/21
 • Forretningsorden_for_bestyrelsen_Danish_Life_Science_Cluster_FINAL_TIL_UNDERSKRIFT_fjern_denne_teksti.pdf
  500572/21
 • Aftale om fornyet fintælling.pdf
  500098/21
 • Fra Rambøll, Udbudsmateriale, VTO Brudagervej 22, Vejstrup
  523750/21
 • Sv: UAS: Invitation til deltagelse i modelreview af 'temporale begreber'DIGST (Id nr.: 1223004)
  499892/21
 • SKM_C55821091713230.pdf
  500082/21
 • SV: Beredskab til eventuel fornyet fintælling i forbindelse med regionalvalg
  500083/21
 • Scenarieværktøj - Opdaterings mail - fristudsættelse, svar på spørgsmål mv.
  500570/21
 • Fra DMR, Avlsgårdsvænget (tidl. Skaboeshusevej), Nyborg. Miljøundersøgelse
  512761/21
 • Fra byggesag Lillebæltsvej 37 - med bilag.docx.pdf
  499145/21
 • 21-912 Naboorientering Lillebæltsvej 37 - med bilag.docx.pdf_CaseNo21-912_4140828_v1(1).PDF
  499148/21
 • Fra EDC - spørgsmål - er tanke opgravet?
  498942/21
 • Fra Vejle Spildevand: Svar angående kortlægnings spørgsmål, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  499005/21
 • Overenskomst Speciallæger.pdf
  498613/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  500401/21
 • Fra jura: status vedr. sagen
  500164/21
 • Fra projekt: vedr. budgetpost til deltagerudgifter
  500498/21
 • Fra Odense Kommune - Orientering om beskyttelse af BNBO
  498597/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  500365/21
 • Til DMR. SV: Videregående undersøgelse, pulje 36, 2021
  499032/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering af bygherre vedr. vilkår i § 8 tilladelse, B0 + B8, Rismarksvej 52
  512582/21
 • Fra Fredericia Dagblad: generelt spørgsmål affødt af Undersøgelser på Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej, Vejrøvænget
  521530/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æ....pdf
  499598/21
 • Fra DMR: mail med oversigtskort/ Skitse Lillebæltsvej, Esbjerg
  499491/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen: Undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 55580 Nr. Aaby
  499597/21
 • Høringssvar - Billund Kommune
  502271/21
 • 30.9.2021 Invitation og program Regionaldag-Einladung und Programm Regionaltag
  502396/21
 • Vedrørende ledersituationen
  501496/21
 • Fra projekt: vedr. rammer for justering af projekt
  505942/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Ang. prøver efter brand på Nyager 6, 7000 Fredericia_forespørgsel fra grundejer til DMR A/S.
  504078/21
 • Fra ansøger: rev. budget pba af telefonmøde
  504475/21

Udgående

 • Til Grundejerforening, V1-afgørelse, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  500681/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundmarken 18, 5270 Odense N
  500679/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  500660/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 40, 5270 Odense N
  500657/21
 • Til Haugelund, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 37, 5270 Odense N
  500652/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  500648/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 35, 5270 Odense N
  500643/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 34, 5270 Odense N
  500638/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 33, 5270 Odense N
  500634/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 32, 5270 Odense N
  500631/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  500627/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  500618/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 28, 5270 Odense N
  500609/21
 • Til Milton Huse, V1-afgørelse, Haugevej 233, 5270 Odense N
  500606/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Haugevej 225, 225T, 5270 Odense N
  500604/21
 • Referat Arbejdsgruppemøde om anbefaling om direkte kørsel på mistanke om storkarsokklusion160921.docx
  508438/21
 • Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. direkte kørsel ved storkarsokklusion den 16/9
  508437/21
 • Til borger: Delareal udgår af kortlægningen, Heden 12, 5450 Otterup
  500345/21
 • Til borger: Bilag - Delareal udgår af kortlægningen pba historisk gennemgang
  500347/21
 • Til Chrone: Tilbagemelding på supplerende oplysninger og orientering om kortlægningsvurdering, Heden 12,5450 Otterup.
  500343/21
 • Til Bevtoft Meningsråd, Afgørelse - en del af jeres grund er måske forurenet, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft.pdf
  500220/21
 • Til Bevtoft Meningsråd, Kortbilag, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft.pdf
  500221/21
 • Til Haderslev Kommune + SKAT, Endelig V1-afgørelse, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  500219/21
 • Til virksomhed V1V2 Høringsbrev, Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia.pdf
  499847/21
 • Til Fredericia Kommune: Høringsbrev vedrørende Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  499846/21
 • Til virksomhed UDKAST V1V2 afgørelsesbrev, Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia.pdf
  499848/21
 • SV: Lynhøring af beretningsudkast om den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  499530/21
 • Lynhøring - RSDs høringssvar til Rigsrevisionens beretningsudkast om beskæftigelsesrettede indsatser for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.pdf
  499531/21
 • Vedr. udveksling af godkendte kandidatlister
  499630/21
 • til Odense kommune §8-høringssvar for Havnegade 12-14 5000 Odense , matr. 6a Nørremarken Odense jorde, lok.nr 461-06393
  499497/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  499498/21
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo, Orientering om resultaterne efter 3. maålerunde.
  499331/21
 • til Odense kommune: Dalum Papirfabrik - screening af poreluft i byggefelter
  499286/21
 • Klimadata i KONTUR - skriftlig høring
  505987/21
 • Til Vejle Spildevand: Svar på spørgsmål angående kortlægnin, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  499009/21
 • Til borger -Svar på telefonhenvendelse vedr. kortlægning
  498990/21
 • Til borger: Svar på supplerende spørgsmål om erfaringer fra gartneri-undersøgelser ifm. høringssvar, Hedelundhegnet 42, Odense N
  498977/21
 • Til EDC - Svar på spørgsmål - er tanke opgravet?
  498944/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar med tidsplan 5a, 14b og 21d Sødover By, Nørup
  499067/21
 • Til EDC - Svar på telefonhenvendelse vedr. kortlægning
  498839/21
 • Til borger: Svar på telefonhenvendelse: Vedr. køb af grund med mulig forurening, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  498833/21
 • Til Andersen-Partners: SV: Vedr. Gl. Donsvej 4a, Kolding
  498792/21
 • Til WSP: SV: Skovvej 22, kommentar til rapport og moniteringsprogram
  498777/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Anmodning om kopi af afvist vedhæftning på tidl. mail, Værftsvej 3, 5600 Faaborg
  498740/21
 • Til borger: Status på asbestoprensningen, Holmemarksvej 28, Fredericia
  498641/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Ørbækvej 729, 5220 Odense SØ.pdf
  499965/21
 • SV: Indsigelse til høring om potentielt forurenede grunde på Bullerupvej 39-41, 5240 Odense NØ
  499261/21
 • Til Olav de Linde, V1-kortbilag, Rugårdsvej 23, 5000 Odense C.pdf
  499405/21
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Hedetoften 70 - asfaltlag
  499917/21
 • Til Svendborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Åkildevej 23A og B, 5762 Vester Skerninge
  500686/21
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Åkildevej 23A og 23B, 5762 Vester Skerninge.pdf
  500623/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Åkildevej 23, 5762 Vester Skerninge.pdf
  500622/21
 • Til Svendborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Åkildevej 23A og B, 5762 Vester Skerninge
  500685/21
 • Til HK Midt, V1-kortbilag, Vindegade 72, 74, 5000 Odense C.pdf
  499612/21
 • Til Olav de Linde, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rugårdsvej 23, 5000 Odense C.pdf
  499400/21
 • til Politisk parti - udbetaling
  499194/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Banevej 12 - 3e, 5900 Rudkøbing.pdf
  500744/21
 • til Borger Vestergade 29A- Orientering_undersøgelse_Vestergade29A_nabo_17092021.pdf
  499244/21
 • Til Meier Consult, afgørelse om udgår af kortlægning, Lucernemarken 14, 5260 Odense S.pdf
  500703/21
 • Til WSP - Bemærkninger til budgetoversigt (06-09-2021)
  499832/21
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, 630-82314, Vorkvej 121, 7100 Vejle.pdf
  500711/21
 • Til Borger2, V1-afgørelse med bilag, Banevej 12 - 3e, 5900 Rudkøbing.pdf
  500743/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Åkildevej 23A og 23B, 5762 Vester Skerninge.pdf
  500617/21
 • Til HK Midt, V1-høring, Vindegade 72, 74, 5000 Odense C.pdf
  499611/21
 • Til Borger: Afgørelse - V2 kortlagt areal udgår af kortlægning, Hans Tausens Vej 10
  499620/21
 • Til COWI. SV: Videregående undersøgelser, pulje 36
  499037/21
 • Til HK Midt, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vindegade 72, 74, 5000 Odense C.pdf
  499610/21
 • til Assens Kommune, assens Forsyning og Vandværk Orientering om supplerende undersøgelse nedstrøms Nyvej 6, Vissenbjerg
  499225/21
 • Til projekt: kvittering for midtvejsstatus
  499977/21
 • Til Fredercia Kommune og SKAT: Orientering om afgørelse - Hans Tausens Vej 10 og 12, 7000 Fredericia, udgår af kortlægning pga. lettere forurening, lok. 607-00028
  499653/21
 • Til Fredericia Kommune: §8a høringssvar til REVIDERET UDKAST Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhorstgade 2, matrikel 696bd, Fredericia Bygrunde
  498856/21
 • Til EDEN FELLS A/S - Svar på høringssvar på V1-høring, Gammelsø 2, 5000 Odense C
  524897/21
 • Til borger - Svar på henvendelse, Strandholtvej 28, 5270 Odense N
  524877/21
 • Bilag Svar på høringssvar på V1-høring, Kortbilag revurdering af kortlægning, Gammelsø 2, 5000 Odense
  524898/21
 • Til projekt: vedr. budgetpost
  500511/21
 • Til DMR - Godkendelse af budgetoversigt (08-09-2021)
  500619/21
 • til Borger Parkvej 3 - Orientering_undersøgelse_resultat_Parkvej 3_nabo_17092021.pdf
  499234/21
 • Til Forskningsenheden: detaljer vedr. præsentation i Sundhedsudvalget om medicinsk cannabis den 5. oktober
  499552/21
 • Til Borger: Afgørelse - V2 kortlagt areal udgår af kortlægning, Hans Tausens Vej 12, Fredericia.pdf
  499636/21
 • Til Olav de Linde, V1-høring, Rugårdsvej 23, 5000 Odense C.pdf
  499404/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering af Middelfart Kommunes varsel om afgørelse om ikke påbud i sagen fra Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  501837/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 40, 5270 Odense N
  501544/21
 • til borger, Råstofplan 2020, vedtagelse, Trunderup Fyn
  502102/21

16. september 2021

Indgående

 • Indsigelse til høring om potentielt forurenede grunde på Bullerupvej 39-41, 5240 Odense NØ
  498591/21
 • Indsigelse til Region Syddanmark - undersøgelse af forurenede grunde..pdf
  498592/21
 • SV: Vedr. lok.nr. Fra Nyborg Kommune: 495-00005, Højgårdsvej losseplads, Svindinge
  498600/21
 • Fra borger - Telefonhenvendelse vedr. kortlægning
  498989/21
 • Fra EDC - Telefonhenvendelse vedr. kortlægning
  498836/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ønske om tidsplan 5a, 14b og 21d Sødover By, Nørup
  499024/21
 • SU FOD - Godkendt forretningsorden 2018-2021.pdf
  498642/21
 • SU FAS - Godkendt forretningsorden 2018-2021.pdf
  498645/21
 • SU FYS - Godkendt forretningsorden 2018-2021.pdf
  498678/21
 • SU KIRO - Godkendt forretningsorden 2018-2021.pdf
  498683/21
 • SU PSYK - Godkendt forretningsorden 2018-2021.pdf
  498682/21
 • Fra MST: ang. placering af nogle bøp
  536790/21
 • forretningsorden SU 17-03-2014.pdf
  497914/21
 • SV: Udpegning til regionsrådsmedlemmer til samarbejdsudvalg - Speciallæger
  498608/21
 • Overenskomst-almen-laeger.pdf
  496961/21
 • Kopi af underskrevet kontrakt med Added Values vedrørende PtX m.m.
  497108/21
 • Fra advokat - Henvendelse - Ønsker oplysninger/aktindsigt
  496157/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  498719/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Højrupvej 6, 6560 Sommersted.pdf
  497406/21
 • fra Danske Regioner
  497360/21
 • Fra DigtitalLead VS: Region Syddanmark - Tak for jeres indmeldelse
  496311/21
 • Fra Fredericia kommune: henv. vedr. Midlertidig flugtskydebane ved Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia
  498083/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  496558/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  496509/21
 • Fra Borger, Mail med oplysninger om tidligere virksomhed og mulige kilder
  497716/21
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  496541/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Østparken 129F, 5220 Odense SØ.pdf
  497297/21
 • Regning - Rambøll (06-09-2021)
  497155/21
 • Fra Borger, henvendelse vedr. 482-81148, Banevej 12, Rudkøbing
  497929/21
 • Fra/til ejedomsmægler - Henvendelse om oplysninger og svar (kortlægningsbrev + kortbilag)
  496545/21
 • Forespørgsel fra FAA
  497166/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  496472/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496683/21
 • Fra Miljøteknik: Vedr. betinget accept af dokumentationsrapport for byggefelt 3-5 i Kanalbyen
  499527/21
 • Fra projekt: midtvejsstatus på projektet
  499040/21
 • Fra Fredericia Kommune: Betinget accept af dokumentationsrapport for byggefelt 3-5 i Kanalbyen
  499428/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  499031/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Kanalbyen Fredericia byggelfet 13.docx_ver3.pdf
  498795/21
 • Aftale om MED Klippekort 2022 den 16. september 2021
  498634/21
 • Fra projekt: revideret budget
  506680/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Vedr. tilladelse til ibrugtagning af hus 1-3 (byggefelt 3-5) på Voldmesterstræde 2 m.fl., matrikel matrikel 696bb og 696bc, F.pdf
  499429/21
 • Fra Borger, spm. vedr. den indledende undersøgelse af boligejendom nr. 237
  499208/21
 • Fra Fredericia Kommune: Frank Geoteknisk input til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhortsgade 2 matrikel 696bd Fredericia Bygrun.DOCX
  498844/21
 • Fra Meierconsult, ønsker svar på henvendelse
  500585/21
 • Fra Frederivia Kommune: tilrettet ansøgning byggefelt 13, ver. 3
  498793/21
 • Fra Jordkonsulenterne ApS, Mail med undersøgelsesrapport, Rudmevej 85, 5750 Ringe
  498943/21
 • Fra politisk parti - ansøgning
  499152/21
 • Fra Home - Supplerende oplysninger til revurdering af kortlægning af Ribe-Vejle Landevej 80, 6622 Bække
  502296/21
 • Fra rådgiver på vegne af borger - Hulkær grusgrav ny privat bolig.
  502400/21
 • Fra DMR: Forureningsnotat Stampemøllevej 11B, Højer
  501293/21
 • Fra DLA Piper: Vurdering underskrivere
  504187/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  501443/21

Udgående

 • Fra WSP, Resultater af vandprøvetagning, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  509687/21
 • Til Vejle Spildevand: Information omkring kortlægningsvurdering, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  498109/21
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for svar, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  498099/21
 • Til borger, skat og Odense Kommune: V2 afgørelsesbrev, Hvidkærvej2A, Odense SV
  497826/21
 • Til borger, Odense kommune og skat. V2 afgørelsesbrev for Hvidkærvej 2A, Odense SV
  497817/21
 • Til VORES ELNET - V1-høring med bilag, Sverigesgade 17, 5000 Odense C.pdf
  497454/21
 • TIl MST: svar med placering af bøp, Brudsigevej
  536793/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Svendsagervej 82, 5240 Odense NØ.pdf
  497149/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse, Bjerggårdsløkken 129B, 5240 Odense NØ.pdf
  497146/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Tanggårdvej 9, 5270 Odense N.pdf
  496662/21
 • Høring - landzonetilladelse oplag af håndsprit (002).docx_Sagsnr_20-2402_Dokid_280087-20_v1.PDF
  496661/21
 • Til E og A Transport, V1-afgørelse, Grønnegyden 122, 5270 Odense N (2).pdf
  496326/21
 • Til Nyborg Kommune, Højgårdsvej losseplads, Svindinge. Betaling for supplerende overfladefelter
  496177/21
 • Regionens nuancering på F0 og svar på spørgsmål om forureningen på Pompholevej 7, Give, lok: 611-00130
  496246/21
 • Til Vejle kommune - spørgsmål vedrørende henvendelse om etablering af fyrværkerilager
  496660/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 24, Vejle.pdf
  498320/21
 • Til grundejerforening: Afgørelse varsel V2-kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 44Q, Vejle.pdf
  498308/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 14, Vejle.pdf
  498316/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 18, Vejle.pdf
  498317/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om boligundersøgelse, Højrupvej 6, 6560 Sommersted.pdf
  497431/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 6, Vejle.pdf
  498311/21
 • Fra ansøger: svar på mail vedr.supplerende oplysninger til ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  498125/21
 • Til advokat - Svar på henvendelse (rapport + afgørelse)
  496178/21
 • Til ansøger: vedr. supplerende oplysninger til ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  496224/21
 • Til MOE - Svar på henvendelse på Nyborgvej 26, 5550 Langeskov
  497614/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 8, Vejle.pdf
  498312/21
 • Til Fredericia kommune: SV: Midlertidig flugtskydebane ved Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia
  498086/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 36, Vejle.pdf
  498332/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Finlandsvej 30, Vejle.pdf
  498336/21
 • Til Borger, svar vedr.Banevej 12, 5900 Rudkøbing - Lok.nr. 482-81148
  497936/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 22, Vejle.pdf
  498319/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 2, Vejle.pdf
  498309/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 32, Vejle.pdf
  498329/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 4, Vejle.pdf
  498310/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 20, Vejle.pdf
  498318/21
 • Til Borger, kvittering for modtagelse af oplysninger
  497743/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 26, Vejle.pdf
  498323/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 38, Vejle.pdf
  498333/21
 • Til NIRAS, videresender oplysninger om mulige kontakter
  497756/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 30, Vejle.pdf
  498325/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 34, Vejle.pdf
  498331/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 12, Vejle.pdf
  498315/21
 • til projektansøger
  498442/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 10, Vejle.pdf
  498313/21
 • Til ejer - Svar på henvendelse (rapport + kortlægningsbrev)
  497450/21
 • Til Udbudshuset SV: Aktindsigt - Tilbudsgivere og tildelte leverandører (CVR nr) på udbud?
  498001/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 42, Vejle.pdf
  498335/21
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, 630-82493 Boråsvej 40, Vejle.pdf
  498334/21
 • Til borger: høring om rapport, Irisvej 11, Vejen, med bilag
  500991/21
 • Til borger: høring om rapport,ejer2, Irisvej 13, Vejen, med bilag
  500993/21
 • Til borger: høring om rapport, Anemonevej 12, Vejen, med bilag
  500995/21
 • Til borger: høring om rapport, ejer1, Irisvej 13, Vejen, med bilag
  500992/21
 • til MST : Tilsagn - Bedre konceptuel forståelse af pesticidernes transport under kilde områder (MST Id nr.: 3304691)
  505642/21
 • Til DLA Piper: Spørgsmål vedr. kontrakt
  504014/21
 • Til kommune_ svar på henvendelse om Interesseområde for ler og solcelleanlæg
  498036/21
 • Til DLA Piper: Udkast til kontrakt
  504116/21

15. september 2021

Indgående

 • Til kommentering og godkendelse: Referat af 6. styregruppemøde om vejledningsfunktionen i Én fælles indgang til sundhedsdata
  496903/21
 • Fra DMR, Tilsynsnotat Lillebæltsvej 37-39, Esbjerg N
  496381/21
 • Aftale om partnerskab Generationsforureningen Himmark Strand.pdf
  496645/21
 • Fra Himmark strand: Hjælp til udpegning til grindstedforureningerne og Himmark Strand
  496644/21
 • Kommissorium for politisk følgegruppe for Grindstedforureningerne.pdf
  496617/21
 • Fra Odense Kommune: Ønske om snak om fælles tilbagemelding til rådgiver ang. indeklimamålinger, Skt. Jørgens Engen, Odense
  498647/21
 • Fra NIRAS: Endelig undersøgelsesnotat
  496117/21
 • fra rådgiver Telefonbesked vedr. 495-00012
  499166/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Kommunes høringssvar mht. bentonitgravningen ved Bjerreby er nu blevet overført til Byrådsmødet den 12 oktober og er igen en godkendelse sag.
  506798/21
 • Fra Kolding Kommune, §8-ansøgning vedr. bygge og anlægsprojekt ved ROCKWOOL Vamdrup, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  495632/21
 • Beretningsudkast 15092021.docx.pdf
  495794/21
 • Følgebrev lynhøring Region Syddanmark.pdf
  495793/21
 • Lynhøring af beretningsudkast om den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  495791/21
 • Fra DMR, Ingen bem. til - Udkast til §8 tilladelse til nedrivning af bygninger mv. Havnegade 12-14 (461-06393)
  495477/21
 • Fra Odense Kommune, Udkast til §8 tilladelse til nedrivning af bygninger mv. Havnegade 12-14 (461-06393)
  495462/21
 • Udkast til §8 tilladelse til fjernelse af belægninger og bygninger mv. Havnegade 12-14.pdf
  499451/21
 • fra odense kommune Udkast til §8 tilladelse til nedrivning af bygninger mv. Havnegade 12-14 (461-06393)
  499450/21
 • fra odense kommune : Dalum Papirfabrik - screening af poreluft i byggefelter
  499277/21
 • 2020-1586 2021-08-20 Poreluftundersøgelse, byggefelt B07-B10, B14, B15 og B18, Dalumvej 116, Odense, inkl. bilag.pdf
  499279/21
 • 2020-1586 2021-08-20 Status.docx
  499281/21
 • Fra borger - sp. vedr. areal mm.
  514582/21
 • VG - projekt sprog og samskabelse - signeret revisionsprotokol perioderegnskab 1 og 2.pdf
  494176/21
 • Halvårlig opfølgning juni 2021.pdf
  494174/21
 • Regnskab pr. 30.06.21 Sprog og samskabelse.pdf
  494175/21
 • VG - projekt sprog og samskabelse - signeret revisorerklæring.pdf
  494177/21
 • Regnskab, afrapportering og udbetalingsanmodning sprog og samskabelse
  494173/21
 • Fra BDO: Revisorpåtegning
  493965/21
 • Fra Danren: Ny udfyldt rapport: Kvalitetsrapport, standard, alle kunder, v1
  493966/21
 • Fra COWI - Henvendelse om jordforurening på matr.nr. 6b Måde, Esbjerg Jorder (561-00200)
  494565/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495741/21
 • Fra DLA Piper: Orientering vedr. profylaksebekendtgørelse
  495331/21
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til uddannelsespuljen
  494765/21
 • Fra/til Dansk Gartneri: Korrespondance om henv. vedr. tilladelse til etablering af energipil efter nedrivning af væksthuse
  493956/21
 • Fra Grindstedforureningerne: Hjælp til udpegning til grindstedforureningerne og Himmark Strand
  496618/21
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til uddannelsespuljen
  494770/21
 • Fra Engel Voelkers - Henvendelse om jordforurening på Lokalitetsnr. 439 - 50018, 439 - 50052 - Hans Schacksvej 2 og Nordre Havnekaj 17 og Grønlandsgade 8, 5300 Kerteminde
  495342/21
 • Rapport grundejerdel Endelig udg - 630-82493 Boråsvej 2-14, 18-44Q og Finlandsvej 30, Vejle.pdf
  494374/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495698/21
 • Fra EUC Syd: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494673/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495706/21
 • Fra projekt. kvittering og tak for udsættelse
  495906/21
 • Fra e-arkivet: Ændring af V1-kortægning Ribe-Vejle Landevej 80, 6622 Bække.pdf
  495893/21
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  494686/21
 • VIP invitation til URS Årsdag 2021, tirsdag den 26. oktober 2021 - Invitation til URS Årsdag 2021 den 26. oktober 2021.pdf
  497808/21
 • Fra Grindsted Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496400/21
 • Fra Svendborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496442/21
 • Fra Engel Voelkers - Henvendelse om jordforurening på Lokalitetsnr. 439 - 50018, 439 - 50052 - Hans Schacksvej 2 og Nordre Havnekaj 17 og Grønlandsgade 8, 5300 K
  495398/21
 • Fra EUC Syd: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494669/21
 • Rapport teknisk del endelig udg - 630-82493 Boråsvej 2-14, 18-44Q og Finlandsvej 30, Vejle.pdf
  494371/21
 • Fra kvalitetskonsulenter - : Høring af ’Fækal Mikrobiota Transplantation ved Clostridioides difficile infektion (CDI)' - senest den 13-09-2021, kl. 12
  496070/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496753/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  496441/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496759/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496710/21
 • T.o. om svar på folketingsspørgsmål - Bidrag til folketingsspørgsmål om udgifter til pressehåndtering.pdf
  496080/21
 • Fra MOE - Henvendelse på Nyborgvej 26, 5550 Langeskov. matr.nr.5n Birkende
  497602/21
 • Fra Tornbjerg Gymnasium: Ansøgning uddannelsespuljen
  496816/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496737/21
 • Fra Tornbjerg Gymnasium: Ansøgning uddannelsespuljen
  496837/21
 • Fra Grindsted Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496380/21
 • T.o. om svar på folketingsspørgsmål
  496079/21
 • Fra Svendborg Gymnasium: Ansøgning uddannelsespuljen
  496413/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496698/21
 • VS: VIP invitation til URS Årsdag 2021, tirsdag den 26. oktober 2021 - URS præsentation september 2021.pdf
  497813/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496705/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om fjernet kælder, Carolinelunden
  498786/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilbagemelding til DMR vedr. dokumentation af § 8 vilkår, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  498708/21
 • Fra projekt: midtvejsstatus fra projektet
  499959/21
 • Fra DMR: Grundejerrapport, Gåskærgade 23, 6100 Haderslev
  512355/21
 • Fra DMR: Opfølgning sløjfning af boringer, P50
  512488/21
 • Fra DR Nyheder: Supplerende spørgsmål
  521532/21
 • Fra FES: Forureningsundersøgelse ved Dispersal 38, lilholtvej 2, Skrydstrup
  504470/21
 • Fra Assens Kommune, Svar på mail, Ellemosevej 12B, 5620 Glamsbjerg
  502738/21

Udgående

 • Til Vejle Kommune, Jordforurening, Pompholevej 7, Give, Lok: 611-130
  495902/21
 • Til Borger, Regionens nuancering på F0 og svar på spørgsmål om forureningen på Pompholevej 7, Give, lok: 611-00130
  495904/21
 • Tilsynsskema til orientering
  495868/21
 • Tilsynsskema Brørup 10092021.pdf
  495869/21
 • Til Esbjerg Kommune, Regionens svar på henvendelse på §8, lokalitet 561-00306
  495853/21
 • SV: Telefonhenvendelse: Skravevej 21, 6630 Rødding, 575-81131
  495819/21
 • Til Kolding Kommune, Regionens svar om ingen krav til §8-tilladelse vedr. bygge og anlægsprojekt ved ROCKWOOL Vamdrup, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  495688/21
 • SV: Telefonhenvendelse: Markdanersgade 7, 6000 Kolding - Lok. nr. 621-00285
  495601/21
 • SV: Telefonhenvendelse: Grænsevejen 102, 6372 Bylderup-Bov
  495427/21
 • Til Niras: SV: Højgårdsvej, godkendelse af supplerende arbejder
  494958/21
 • Til Esbjerg Komune, Påbudsmuligheder, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  494885/21
 • Til borger - Svar på størrelse af kortlagt areal
  514587/21
 • Til DMR: Tilbagemelding på oplæg til dokumentation af oprensning, Holmemarksvej 28, Fredericia
  494117/21
 • Til FDO: Svar vedr. status, SV: FDO J8 - Resultat af boringer
  493871/21
 • Til Nyborg Kommune: Info omkring udført undersøgelse og forslag til supplerende undersøgelser
  493867/21
 • Til projekt: godkendelse af udskudt projektperiode
  494879/21
 • TIl Billund Kommune: §8 ansøgning fim. tilbygning til gennemsyn, Møllevej 49, Billund
  495965/21
 • Til Engel Voelkers - Svar på henvendelse om jordforurening på Lokalitetsnr. 439 - 50018, 439 - 50052 - Hans Schacksvej 2 samt Nordre Havnekaj 17 og Grønlandsgade 8, 5300 Kerteminde
  495414/21
 • Til Egtved Vandværk - Østergade 11, Egtved_Grundejerorientering_nabo.pdf
  495762/21
 • Til Universal Ejendomme ApS - Vestbanevej 51F, Vejle_Grundejerorientering_nabo.pdf
  495787/21
 • Til Engel Voelkers - Svar på henvendelse om jordforurening på Lokalitetsnr. 439 - 50018, 439 - 50052 - Hans Schacksvej 2 samt Nordre Havnekaj 17 og Grønlandsgade 8, 5300 Kerteminde
  495439/21
 • Til COWI - Svar på henvendelse om jordforurening på , Måde gamle Losseplads, Mådevej 113, 115, 6705 Esbjerg Ø, matr.nr. 6a, 6b, Måde, Esbjerg Jorder - 561-00200
  494574/21
 • Til Finansselskab: Bilag - Kortbilag - Udgået, Petersmindevej 1B, 5000 OdenseC.pdf
  495874/21
 • Finansselskab: Udgået inden kortlægning, Petersmindevej 1B, 5000 Odense C.pdf
  495872/21
 • Til ansøger: vedr. evt. tilbagetrækning af ansøgning
  495407/21
 • Til/fra DMR - Pris for og accept af tilbud på opdatering af GeoGIS/Jupiter
  494842/21
 • til projekthaver
  495279/21
 • Til Odense Kommune: Orientering vedr. Petersmindevej 1B, 5000 Odense C
  495875/21
 • Til virksomhed: Afgørelse vedr. ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg, matr. nr 7ø 1qy
  494343/21
 • Til JHP EJENDOMSSELSKAB ApS, V1-afgørelse med bilag vedr. Havnegade 21, 5000 Odense C.pdf
  495857/21
 • Fra/til Colliers - Henvendelse og svar om V2-kortlægning på matr. 685b Svendborg Bygrunde
  495887/21
 • Fra/til Colliers - Henvendelse og svar om V2-kortlægning på matr. 685b Svendborg Bygrunde
  495889/21
 • Til projekt; vedr. rev. budget, evaluering og film
  494474/21
 • Til Borger - Vestbanevej 55, Vejle_Grundejerorientering_nabo.pdf
  495778/21
 • Til borger: BILAG til afgørelse, Rapport grundejerdel Endelig udg - 630-82493 Boråsvej 2-14, 18-44Q og Finlandsvej 30, Vejle.pdf
  498350/21
 • Til Home - Svar på henvendelse om kortlægning af Ribe-Vejle Landevej 80, 6622 Bække
  497763/21
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles pejling af boringer hos en række grundejere i Søndersø
  505868/21

14. september 2021

Indgående

 • Fra Rambøll, Brudagervej 22, 5882 Vejstrup. Underskreven reetableringserklæring
  515439/21
 • Fra Fredericia kommune SV: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  498589/21
 • Bluewhale download-kvittering: nicki.brochnerenevoldsen@colliers.com
  493281/21
 • Fra FDO: Spørgsmål omkring status, SV: FDO J8 - Resultat af boringer
  493860/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Notat fra møde vedr. standsningspåbud, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  494918/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Orientering §8, lokalitet 561-00306, matrikel nr. 7l Tjæreborg By, Tjæreborg
  495827/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Henvendelse om §8 Indledende mail lokalitet 561-00306
  495824/21
 • Fra Vejle Kommune: Svar på spørgsmål angående kortlægning, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  498087/21
 • Vedr. lynhøring af beretningsudkast om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  492440/21
 • Fra Chrone Entreprenør: Orientering om historik på adressen Heden 12,5450 Otterup.
  494739/21
 • Telefonhenvendelse: Skravevej 21, 6630 Rødding
  495810/21
 • Telefonhenvendelse: Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  495699/21
 • Fra Vejen Kommune, Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.
  495809/21
 • Telefonhenvendelse: Markdanersgade 7, 6000 Kolding - Lok. nr. 621-00285
  495594/21
 • Fra Fredericia Dagblad - spørgsmål til Undersøgelser på Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej, Vejrøvænget
  492798/21
 • Fra Niras: Pulje 31, Vestre Tirslundvej borearbejde
  502944/21
 • Til WCG: Dialog om møde 13/9-21
  491452/21
 • Fra JEMA: Vedr. lister på kontor
  491340/21
 • 2021-2559 2021-09-14 Oplæg til undersøgelse med bilag 1.pdf
  504010/21
 • fra rådgiver Neversvej 38, Tommerup. Oplæg til undersøgelse
  504009/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kvittering for modtagelse matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  491307/21
 • Fra Colliers: anmodning om rapporter vedr. Matrikel 922A Nyborg bygrunde, Nyborg kommune
  493275/21
 • Fra DBS, Revideret oplæg, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia - Lok. nr. 607-00823
  492768/21
 • VS: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  492295/21
 • Fra DMR: Mail-korrespondance med Odense Kommune om spørgsmål til krav om to indeklimamålinger, etape 2, Skt. Jørgens Engen
  494737/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ønske om orientering om tidsplan matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  491323/21
 • Fra Allround Byg: Accept af opgave for regionen
  490928/21
 • Fra projekt: vedr. byer for afvikling af projektet
  492164/21
 • 211004-03 Sydtrafik vedtægter pr. 1.1.2022 med ændringer.pdf
  492748/21
 • Orienteringsbrev SU d. 2.11.19.
  491041/21
 • Fra Kolding Kommune: Miljøgodkendelse til anlæg af plads på adressen, Eltangvej 134, 6051 Almind
  492293/21
 • Bilag driftsomkostning Genoptræn.dk i fysioterapipraksis.
  491444/21
 • Landzonetilladelse-forløb okt 20.
  491055/21
 • Mailkorrespondance-Landzonetilladelse okt 20.
  491066/21
 • VS: Varsel om sympatikonflikt (delvis tilbagekaldelse)
  490936/21
 • Fra Tønder Kommune. spørgsmål vedr lovliggørende § 8
  491778/21
 • Ændring i Fysioterapi Praksis - SU den 29/9-21
  492309/21
 • Ansøgning til SU møde d. 29.9.2021
  491011/21
 • Ansøgning til SU møde 8.11.2020.
  491047/21
 • Afgørelse november 2020.
  491076/21
 • Fra projekt: kvitteret for OK til to kunstnere
  492159/21
 • Ændringer i Fysioterapi Praksis - SU den 29/9-21
  492358/21
 • Fra Rambøll: oplæg til undersøgelse af overfladejorden: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  492238/21
 • Fra DMR: Status vedr oplæg til undersøgelser og risikovurdering, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  492751/21
 • Bilag 7b, Politiken side 4, den 2. september 2021.png
  495731/21
 • Baggrund for pilotprojekt Genoptræn.dk i fysioterapipraksis.
  491431/21
 • Kvittering for modtagelse fra Danske Regioner
  493307/21
 • Beslutningsnotat Pilotprojekt Genoptræn.dk til SDU.
  491435/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  493751/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbagetrækning af besøgsrapporter
  493927/21
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  494704/21
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493720/21
 • Fra EUC Ssyd: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494632/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495728/21
 • Fra Home - Henvendelse: Ribe-Vejle Landevej 80 , 6622 Bække,, matr.nr. 4æ, V. Torsted, Veerst
  497740/21
 • Fra EUC Ssyd: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494640/21
 • Fra EUC Ssyd: Ansøgning til Uddannelsespuljen:
  494605/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  493891/21
 • Fra EUC Syd: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494601/21
 • Fra Borger - Indsigelse - V1 Høringssvar på V1-høring, Gammelsø 2, 5000 Odense C
  524932/21
 • Fra FES: Info vedr møde vedr. status, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  504463/21
 • Fra Rambøll: Søndersø - pejlinger
  505879/21

Udgående

 • Til borger - Fremsendelse af materiale vedr. Ærvej Losseplads
  514571/21
 • Til Colliers: svar på henv. vedr. rapporter: Matrikel 922A Nyborg bygrunde, Nyborg kommune [Sendt med Bluewhale]
  493278/21
 • SV: Svar fra Region Syddanmark - Sundhedsdirektørmail nr. 25/2021
  508419/21
 • Til Assens Kommune, Mail med supplerende spørgsmål, Ellemosevej 12B, 5620 Glamsbjerg
  493041/21
 • Til DMR, Regionens svar på revideret oplæg til supplerende §8-undersøgelse Plumgaarden, Assens
  492881/21
 • Til DBS, Regionens svar på revideret oplæg, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia - Lok. nr. 607-00823
  492772/21
 • Til økonomi og indkøb: Forespørgsel vedr. midler i robotpuljen samt forhandling
  492745/21
 • Til OK og VCS: Endeligt referat af styregruppemøde 6. september
  492259/21
 • Tillæg 6 Konsulentaftale - RSD - Formpipe - Acadre.pdf
  491620/21
 • Til NIRAS: Mangler bilag i rapport
  491597/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, Orientering om tilføjelser til projektbeskrivelse matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  491298/21
 • Dagsorden til møde i arbejdsgruppe vedr. direkte kørsel ved storkarsokklusion den 16/9
  508415/21
 • Bilag 1_Redegørelse_storkarsokklusionv130921.docx
  508417/21
 • Dagsorden Arbejdsgruppemøde om anbefaling om direkte kørsel på mistanke om storkarsokklusion160921.docx
  508416/21
 • Bilag 2_Referat Arbejdsgruppemøde om anbefaling om direkte kørsel på mistanke om storkarsokklusion31082021v100921.pdf
  508418/21
 • Til borger - referat af telefonsamtale.
  491498/21
 • til projekt: anmodet om underskrevet tilsagnsbrev samt kort afrapportering
  491737/21
 • Fra/til DMR: Korrespondance vedr. analyse for mangan, Hellesvej 28, Bramming
  492135/21
 • Til Borger: Grundejerbrev
  491863/21
 • til Engineer the Future
  491690/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005)
  492730/21
 • Til Fredericia kommune: SV: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  492299/21
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  491836/21
 • Til Tønder Kommune. SV: spørgsmål vedr lovliggørende § 8
  491858/21
 • til/fra HedeDanmark, råstov, forespørgsel, Sadderup, ESbjerg
  492786/21
 • Brev til Danske Regioner
  493113/21
 • til projekthaver
  492242/21
 • Til Formpipe_ Konsulentaftale
  491619/21
 • Til Fredericia Dagblad - svar på spørgsmål til Undersøgelser på Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej, Vejrøvænget
  492810/21
 • til Engineer the Future
  492197/21
 • Til Grundejer: Orientering om dokumentationsrapport og varsel monitering 2021
  491222/21
 • Til Rambøll: godkendelse af oplæg Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  492241/21
 • Til Billund Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005)
  492692/21
 • TK19 Property Investment ApS: Grundejerbrev
  492398/21
 • til projekthaver
  492117/21
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, Boråsvej 28, Vejle.pdf
  493257/21
 • Til Crossbridge Energy og myndigheder: afgørelse om kortlægning af restforurening på V2 efter jordforureningsloven- Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  490848/21
 • til projekthaver
  491833/21
 • Til projekt: Tilsagnsbrev med div. materialer
  492011/21
 • Til HedeDanmark, råstof, diverse forespørgsler, matr. nr. 4m Sadderup, ESbjerg Jorder, ESbjerg Kommune
  492105/21
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  491829/21
 • Mail til OUH
  491962/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005).pdf
  492462/21
 • Notat vedr. besigtigelse 07-09-2021
  514578/21

13. september 2021

Indgående

 • Til/fra rådigiver, RÅSTOF, spørgsmål og svar ang. uklarheder i projektbeskrivelsen matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  491258/21
 • SV: Tool til at tracke Performance
  494487/21
 • Fra DMR: Spørgsmål til krav om to indeklimamålinger, etape 2, Skt. Jørgens Engen
  494732/21
 • Fra Fuldendt: Forureningsundersøgelse, Byvejen 1, 6818 Årre
  494743/21
 • Fra Fuldendt: Bilag - Notat, forureningsundersøgelse
  494744/21
 • Fra Sweco, Chrom udgår også - prøvetagningsplan, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  494899/21
 • Installationsudgifter til Digital post - modulet til Acadre
  490166/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Odensevej 150, 5600 - Børne-pumptrack på Gåsebjergsand
  495326/21
 • Fra Rambøll, VTO Assensvej 128, Steenstrup - økonomiopgørelse
  515437/21
 • Fra Kolding Kommune, §8-tilladelse, C.F. Tietgensvej 10, 6000 Kolding
  490014/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Orientering - nedrivning - Hillerupvej 41, 6760 Ribe - sagsnr. 21-23970
  495444/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Odensevej 150, 5600 - Børne-pumptrack på Gåsebjergsand
  495324/21
 • 03.05.2021_Referat-Protokoll_TOP_2_Praesentation-Prasentation..pdf
  489096/21
 • Fra Niras: Rapport teknisk del - 630-82493 Boråsvej 2-14, 18-44Q og Finlandsvej 30, Vejle.pdf
  490086/21
 • Ansøgning
  489894/21
 • Referat-Protokoll.pdf
  489130/21
 • 30.08.21_TOP_3_Taenketank_Thinktank.pdf
  489106/21
 • Sagsfremstilling vedr. dispensation til vikariat for ridefys (002).pdf - Bilag 2 - Sagsfremstilling vedr. dispensation til vikariat for ridefys (002).pdf
  489899/21
 • Fra projekt: rev. budget i nyt skema
  491594/21
 • Mail fra OUH om kommende høringssvar
  491936/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  491617/21
 • Fra Tornbjerg Gymnasium: Ansøgning til Uddannelsespuljen.
  494482/21
 • Fra Odense Kommune: vedr. vilkår i § 8 tilladelse til B0 +B8, Rismarksvej 52
  492163/21
 • Fra DLA Piper: Notat vedr. vurdering af udbudspligt af kontrakt
  493321/21
 • Fra projekt: spørger til afrapportering
  491725/21
 • Fra Tornbjerg Gymnasium: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494489/21
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 630-82314 Vorkvej 121, 7100 Vejle.pdf
  500708/21
 • Fra Region Midt SV: Feedback ang. ordination af Marevan i EPJ
  489548/21
 • WissenstransferimregionalenManagementHochschuleFlensburg.pdf
  489145/21
 • Fra Crossbrigde Energy: invitation til Følgegruppemøde for oprensningprojektet på Skanseodden efteråret 2021
  527916/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  489504/21
 • Dagsorden-Tagesordnung (4).pdf
  489123/21
 • Referat fra møde i NIS-følgegruppen d. 03.09.2021
  490353/21
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 630-82493 Boråsvej 2-14, 18-44Q og Finlandsvej 30, Vejle.pdf
  490089/21
 • 30.08.21_TOP_4_Graenseoverskridende_samarbejde_-_Grenzuberschreitdende_Zusammenarbeit.pdf
  489113/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 313, 5210 Odense NV.pdf
  489374/21
 • Fra Rambøll: vedr. jordprøver forsøgsbyggeri på byggefelt 46 i Kanalbyen
  490424/21
 • TndermarskInitiativet.pdf
  489138/21
 • Bestyrelse til orientering - Vorstand zur Kenntnis
  489829/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 34, 5240 Odense NØ.pdf
  488698/21
 • Fra DGE: Justeret arbejdsliste vedr. Gl Donsvej. - 13-09-2021
  489212/21
 • Fra Borger - Indsigelse - V1 Høringssvar på V1-høring, Assensvej 212, 5250 Odense SV
  514495/21
 • Fra DMR: Orientering vedr. Østergade 13, Assens
  513571/21
 • Fra SUM: Forslag til udbetalinger af kvalitetsfondsmidler til Nyt OUH til 4. kvartal 2021
  508836/21
 • fra projekt: svar på reminder vedr. rev. regnskab
  505847/21
 • fra borger, Råstofplan 2020, vedtagelse, Trunderup Fyn
  502087/21
 • Fra Borger - Indsigelse - V1-høringssvar på V1-Høring, Fraugde-Radby-Vej 67, 5220 Odense SØ
  501284/21
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. budget
  500554/21
 • Fra Niras: Rapport Teknisk del - 630-82314 Vorkvej 121, 7100 Vejle.pdf
  500707/21

Udgående

 • Til VMR: VS: liste over brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  536762/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 10, 5000 Odense C.pdf
  490432/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegyden 35, 35B, 5270 Odense N (2).pdf
  490882/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 49, 5270 Odense N.pdf
  490881/21
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc
  490384/21
 • 26 Kultur på kant.pdf
  490385/21
 • revisionsinstruks_kultur.pdf
  490382/21
 • Til ansøger: tilsagn: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 21/14223
  490381/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf
  490383/21
 • Til Grundejerf. Bjergfyrvangen Stige, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 53, 5270 Odense N.pdf
  490884/21
 • Til Borger, Høring og status for det kortlagte areal efter undersøgelse.pdf
  490154/21
 • Til Borger, Afrapportering af suppl. undersøgelse.pdf
  490156/21
 • Til Borger, Udkast til V2 kortlægning.pdf
  490158/21
 • Til Borger, Udkast Boligerklæring.pdf
  490159/21
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Bolderslev Hovedgade 4, Bolderslev, lok: 539-50013
  490145/21
 • 20 Kunst mod utilstrækkelighed.pdf
  490375/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf
  490376/21
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc
  490377/21
 • Til ansøger: Sendt tilsagn: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 21/13992
  490373/21
 • revisionsinstruks_kultur.pdf
  490374/21
 • Referat planlægningsgruppe plasmaferesecenter 030921vs130921.pdf
  508412/21
 • Et par ejendomme i Kolding især Albuen 42 er interessant..msg
  508410/21
 • Forslag til ejendomme til plasmaferesecenter i Kolding samt endeligt referat af møde om etablering af plasmaferesecenter i trekantsområdet den 3/9
  508409/21
 • SV Et par ejendomme i Kolding især Albuen 42 er interessant..msg
  508411/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 31 mfl., 5270 Odense N_31.pdf
  489521/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 31 mfl., 5270 Odense N.pdf
  489511/21
 • Til Sweco, OK at undlade nikkel i fremtidige analyser, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  489507/21
 • Referat_dialogmøde Specialeråd for diagnostisk radiologi130921.docx
  508407/21
 • SV: Referat_dialogmøde Specialeråd for diagnostisk radiologi
  508406/21
 • Til Kurator: Forureningsundersøgelse af Bevtoft savværk og kortlægning af matrikel 183.
  488965/21
 • Til COWI, Regionens godkendelse af budget, Adelgade 3, Kolding: Budgetstatus 10.09.21
  488789/21
 • Til BRØDRENE KIER A, V1-høringsbrev med bilag, Tolderlundsvej 115, 5000 Odense C.pdf
  488554/21
 • Til Odense havn ejendomsselskab Aps, V1-afgørelse, Toldbodhusevej 10, 5000 Odense C.pdf
  488453/21
 • Til Rambøll: Sløjfning af boringer på Elkjærhøjevej
  488365/21
 • Til KEAS invest Aps, V1-afgørelse, Vindegade 41 og 43, 5000 Odense C.pdf
  488356/21
 • Til BDO: Erklæring underskrevet
  488230/21
 • Digital post til Acadre - [Sagsnr.:19/46849]
  488170/21
 • Til projekt: link til budgetskema
  488859/21
 • Til Åbenrå Kommune: Kopi af Grundejerbrev
  490408/21
 • Til Borger: Regionens vurdering af kortlægnings grundlaget for Hans Tausens Vej 12, 7000 Fredericia
  489283/21
 • V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 19, 21A-F, 23 ,25 ,27 ,39, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 57, Kirkegyden 31, 33, 5270 Odense N(samlet).pdf
  490902/21
 • Til GEUS: Svar vedr. zirkon-datering
  493319/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Østparken 129F, 5220 Odense SØ
  497322/21
 • Til Borger: Svar på henv. Vedr. Pile Alle 16-20, 7200 Grindsted - Lok. Nr. 565-32017
  490249/21
 • Til Rambøll: suppl. undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  490419/21
 • Til T. H. THOMSEN;, INTERNATIONAL HANDE: Grundejerbrev.pdf
  490388/21
 • Fra borger, spm. vedr. undersøgelse af Birkum Kohave Vej 126
  489993/21
 • Til COWI: Fremsendelse af historisk materiale, Spangsbjerggade 28-30, 6700 Esbjerg
  488590/21
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  490173/21
 • Til borger, afslag på ansøgning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 313, 5210 Odense NV
  489684/21
 • Til Ejlskov: Vedr. aftale om møde, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  488600/21
 • Til grundejer, kommune og vurderingsstyrelsen: Afgørelse om kortlægning af del af Østergade 46-48, 5000 Odense C på V2 efter jordforureningsloven
  488500/21
 • Til Borger, svar på om undersøgelse kan fremskyndes
  490508/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om undersøgelse Hjallesegade 24D, 5260 Odense S
  490111/21

12. september 2021

Indgående

 • Fra Tornbjerg Gymnasium: Ansøgning uddannelsespuljen
  496832/21
 • Fra Borger: Vedr. jordprøver, Hans Tausens Vej 12, 7000 Fredericia
  489136/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 34, 5240 Odense NØ
  489327/21

11. september 2021

Indgående

 • Fra borger - Henvendelse om afgørelse Hjallesegade 24 D, 5260 Odense S
  490103/21

10. september 2021

Indgående

 • INT: Notat, svar på henv, ang. Fyens Stiftstidende - PFOS-undersøgelse
  536749/21
 • Fra Eurofins: Standat filer for gamle data, FW: Datafil(er) fra Eurofins
  493633/21
 • Fra Eurofins: Standat filer på gamle data, FW: Datafil(er) fra Eurofins
  493631/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om ny sagsbehandler, Skt. Jørgens Engen, etape 2, Odense
  488393/21
 • Fra FS: Forklaring omkring brandøvelsesplads
  536739/21
 • 20210305_Kongenstræde_byggefelt46_lille.pdf
  488305/21
 • Bilag 1 Udstykningsplan for byggefelt 46.pdf
  488304/21
 • Fra Rambøll: Info om forsøgsbyggeri på byggefelt 46 i Kanalbyen
  488302/21
 • Fra Svendborg Kommune: Situationsplan, Stenstrup Børnehus, Hostrupvej 12, 5771 Stenstrup
  487694/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til DMR ang. regionens holdning til indeklimamålinger Skt. Jørgens Engen
  487576/21
 • Fra Kolding Kommune: Fund af forurening, Mejerivej 2, 6580 Vamdrup
  487662/21
 • Fra DMR: Notat vedr. miljøundersøgelse 07-09-2021, Mejerivej 2, Ødis, 6580 Vamdrup
  487663/21
 • Fra COWI, Adelgade 3, Kolding: Budgetstatus 10.09.21
  488779/21
 • Høringssvar - RM.pdf
  487084/21
 • Fra Sweco, Fund af nikkel i jordprøver - muligvis naturligt forekommende, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  488606/21
 • Fra VMR: PM om brandøvelsespladser er klar til udsendelse
  536735/21
 • Fra Billund Kommune, Kvittering for modtagelse af § 8-ansøgning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  489534/21
 • Fra Niras: Revideret notat Vinylchlorid i kloakker samt oplæg til undersøgelser
  493635/21
 • Fra Billund Kommune, § 8-tilladelse til arkæologisk undersøgelse, Kløvermarken 106, 7190 Billund.pdf
  509889/21
 • Fra Billund Kommune, § 8-tilladelse til arkæologisk undersøgelse, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  509888/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej forslag til supplerende boringer og overfladefelter
  493740/21
 • Korrespondance m. Billund Kommune, § 8a-høringssvar arkæologisk udgravning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  489559/21
 • Fra TEST: Bilag - Giraffen Gumle - Adobe fuld
  486265/21
 • Fra TEST: Bilag - Giraffen Gumle - original
  486263/21
 • Fra TEST: Giraffen Gumle
  486262/21
 • Fra TEST: Bilag - Giraffen Gumle - Adobe lite
  486264/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg til supplerende §8-undersøgelse Plumgaarden, Assens
  492869/21
 • Geoteknisk rapport, sydlige del af BF46.pdf
  487237/21
 • Geoteknisk rapport nordlige del af BF46.pdf
  487239/21
 • Geoteknisk rapport Kongensstræde.pdf
  487238/21
 • Fra Rambøll: geotekniske rapporter: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  487236/21
 • Fra JEMA: Vedr. nyt toilet
  485781/21
 • Fra FMG, § 8-ansøgning - tilbygning, Kløvermarken 106, 7190 Billund.pdf
  489647/21
 • Fra FMG, § 8-ansøgning - tilbygning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  489646/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. byggeri på Hedetoften 50, Bramming
  488325/21
 • fra Engineer the Future
  491608/21
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  490168/21
 • Fra COWI: Anmodning om forureningsoplysninger - Spangsbjerggade 28-30, 6700 Esbjerg - 561-04064
  488466/21
 • Fra TED: Bekræftelse på modtagelse af bekendtgørelse
  493298/21
 • Fra DLA Piper: Orientering om status
  493300/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til Regionen:Redegørelse for sikring mod spredning ifm. grundvandsænkning, etablering af spuns, Gl. Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  491525/21
 • Fra GEUS: Projektbeskrivelse og udkast til kontrakt
  493294/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495725/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495715/21
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493724/21
 • Fra rådgiver NIRAS, Historisk materiale, Petersmindevej 20, 5000 Odense C
  486478/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: Varsling af ikke påbud, og dokumentationsrapport, Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  500379/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. varsling af ikke påbud, og dokumentationsrapport, Østre Hougvej 77, 5500 Middelfart
  500373/21
 • Fra mst: Afslutning af forureningssag, konstateret forurening i udgravning til vandkanon nr. 8 ved T8411 på havneterminalen (MST Id nr.: 3673609)
  487596/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Accept af møde m regionen
  488113/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. møde og gennemgang af notat, Hjallelsesgade 60, 5260 Odense S
  488592/21
 • 30.08.2021_Referat_-_Protokoll.pdf
  488963/21
 • Fra projekt: godkender budget med småjusteringerne
  489588/21
 • Fra Vejen Kommune: Lokalisering af brandøvelsesplads
  487969/21
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. Lourupvej 24, 6690 Gørding
  487773/21
 • Fra SUM: SV: Spørgsmål vedr. det angivne pl for Nyt OUH for 2. kvartal 2021
  486843/21
 • Fra SUM: Spørgsmål vedr. det angivne pl for Nyt OUH for 2. kvartal 2021
  486833/21
 • Høringssvar formular - RM
  487083/21
 • Fra Nymølle: vedr. udskiftning af slæbeskovlsmaskine Kliplev grusgrav
  485977/21
 • Fra Niras, Historisk materiale, 461-81979, Mindelundsvej 62, 64, 68, 5240 Odense NØ.pdf
  485793/21
 • Therkildsen ejendomme: Bluewhale download-kvittering: Mads@t-e.dk
  486516/21
 • Fra DMR: Teknisk rapport, renseriundersøgelse P38, Gåskærgade 23, 6100 Haderslev
  512344/21
 • Fra DMR: Nabo, Grundejerrapport, Gåskærgade 21, 6100 Haderslev
  512334/21
 • Fra DMR: Nabo, Grundejerrapport, Gåskærgade 25, 6100 Haderslev
  512365/21
 • Fra DMR: Nabo, Grundejerrapport, Storegade 24, 6100 Haderslev
  512323/21
 • Fra Vejle Kommune: Bemærkninger til placering af overskudsjord i færdig reetableret råstofområde, Egtvedvej, Almind
  518766/21
 • Fra Trekantområdet: vedr. Bæredygtig industri som karrierevej
  524928/21
 • Fra Rambøll: Budgetstatus 100921
  505877/21
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af supplerende materiale vedr. legeplads ved tidl. losseplads, kommunen vurderer at projektet ikke kræver § 8, Hostrupvej 12, 5771 Stenstrup
  487693/21
 • Evt. yderligere input fra Danske Regioner til Sundhedsministeriets drøftelse om frontpersonale
  502911/21

Udgående

 • Endeligt referat fra møde i arbejdsgruppe vedr. direkte kørsel ved storkarsokklusion den 31/8
  508400/21
 • Referat Arbejdsgruppemøde om anbefaling om direkte kørsel på mistanke om storkarsokklusion31082021v100921.pdf
  508401/21
 • Forslag til referat af dialogmøde med Specialerådet for diagnostisk radiologi den 12/5
  508387/21
 • Referat_dialogmøde Specialeråd for diagnostisk radiologi.docx
  508388/21
 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål i forbindelse med kortlægning, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  486749/21
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om status på § 8-sag ang. aktivitetshus (Åens Hus) på Skt. Jørgens Engen, Odense
  486449/21
 • Til Vejle Spildevand: Kvittering for fremsendte svar på spørgsmål vedrørende fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  486500/21
 • Til Radio4: svar på aktindsigt om liste med brandøvelsespladser i RSyd
  486365/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding ang. ønske fra rådgiver om ændring af indeklimamålinger, Skt. Jørgens Engen
  486142/21
 • Til VMR: liste over brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  486233/21
 • Svar på mail vedr. overdragelse af projekt - Vi efterspørger nyt projektbeskrivelse og budget inden godkendelse - SV:Projekt "Unge på scenekanten"
  485866/21
 • VS: [Sagsnr.:21/4168] dynamictemplate, version 2.6.019
  485731/21
 • Til Jens: Vedr. opsætning nyt toilet
  485616/21
 • Til borger - V2-høring Hjallesegade 24 C, 5260 Odense S.pdf
  490019/21
 • Til Fyens Stiftstidende - Svar på PFOS-spørgsmål, Odense
  490030/21
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Hjallesegade 24 D, 5260 Odense S.pdf
  489999/21
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Hjallesegade 24A, 5260 Odense S.pdf
  489982/21
 • til HOME svar henvendelse : Tjæreborg - 561-04031 Vestre Strandvej 7
  487521/21
 • Til Lodsejer: orientering vedr. besigtigelsesnotat matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  486681/21
 • Til Borgere, Bilag: Grundejerrapporten vedr. 573-81109 Nabo til renseri, Nørregade 3.pdf
  487819/21
 • Til Borger: Bilag til "V2 høring" - udkast til boligerklæring, Vestergade 28
  487265/21
 • til HOME svar på henvendelse : Tjæreborg - 561-04092 Kærvangen 2
  487308/21
 • Til Borger - V1-høring, Mindelundsvej 64, 5240 Odense NØ.pdf
  485809/21
 • Til Domea, Nørregade 2-8, 6800 Varde kortlægges ikke.pdf
  487811/21
 • Til GeoDania: Svar vedr grus tur-retur fra Blæsbjerggyden grusgrav
  486131/21
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. varsling af undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 55580 Nr. Aaby
  487001/21
 • Til Borger -BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, Mindelundsvej 62, 5240 Odense NØ.pdf
  485811/21
 • Til Vejen Kommune og borger: V0Kortlægning af jordforurening, Brudsigvej, Rødding
  487843/21
 • Til BILLUND SPILDEVAND, V1-V2-afgørelse, Svinget 12, 7200 Grindsted.pdf
  485927/21
 • til Nordicals Svar på henvendelse om rapporter VS: Naffet 31, 6100 Haderslev
  486253/21
 • Til CNRK HOLDING ApS, BILAG: Grundejerrapport vedr. 573-81109 nabo til renseri, Vestergade 32.pdf
  487842/21
 • til Nordicals Svar på henvendelse om rapporter VS: Naffet 31, 6100 Haderslev
  486244/21
 • Til CNRK HOLDING ApS, høring med bilag om V2-kortlægning af del af Vestergade 32, Varde.pdf
  487834/21
 • til Borger VS: Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 505-50032
  487789/21
 • Til Borger, V2-høring, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup J.pdf
  486876/21
 • Til Borger: Bilag til "V2 høring" - udkast til V2 afgørelse, Vestergade 28
  487261/21
 • Til DANN KRISTENSEN ApS, høring med bilag om V2-kortlægning af en del af Vestergade 30, Varde.
  487828/21
 • Til Andelsboligforeningen Vesterport, V2-afgørelse med bilag, Vesterlund 4-22, 5700 Svendborg.pdf
  487850/21
 • Til Borger: V2 høring, Vestergade 28, Varde
  487254/21
 • Til Nymølle: bekræftelse på udskiftning af slæbeskovlsmaskine Kliplev grusgrav
  485983/21
 • til borger, råstofplan 2020, vedtagelse
  487212/21
 • Til Ejendomsaktieselskabet Varde, Bilag til brev: grundejerrapport vedr. 573-81109, nabo til renseri, Nørregade 1-1A.pdf
  487804/21
 • Til kommuner: Oplysninger til brug for levering af stemmesedler til regionsrådsvalget
  487002/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. høring om forurening på Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  485799/21
 • til Geoteknik Svar på henvendelse - Morsøgade 1, Esbjerg - 561-81026
  487087/21
 • Til projekt: Vedr. afrapportering og behov for tilpasning af budget.
  485874/21
 • til Geoteknik Svar på henvendelse - Morsøgade 1, Esbjerg - 561-04050
  487065/21
 • Til Borger -BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, Mindelundsvej 64, 5240 Odense NØ.pdf
  485805/21
 • Til Borger - V1-høring, Mindelundsvej 62, 5240 Odense NØ.pdf
  485808/21
 • Til Varde Kommune: Vedr. Vestergade 28, Varde - renovering af baghuset
  486687/21
 • Til Therkildsen Ejendomme: Krav til dokumentation
  486530/21
 • Til borger - Kortbilag Hjallesegade 24 A-D, 5260 Odense S - UDKAST.pdf
  490039/21
 • Til borger - Udgået af kortlægningen efter undersøgelse Hjallesegade 24 B, 5260 Odense S.pdf
  489971/21
 • Til borger - Bilag til V2-høring - Udkast til V2-afgørelse Hjallesegade 24 C, 5260 Odense S .pdf
  490027/21
 • Til projekt: Tilsagnsbrev vedr. projekt "med div. materialer
  486977/21
 • Til Advokat, Vand og Jord, køb af bistand
  487627/21
 • Til Domea, Bilag til brev - Grundejerrapporten vedr. 573-81109 nabo til renseri, Nørregade 2-4 og 8.pdf
  487815/21
 • Til EJENDOMSAKTIESELSKABET VARDE, Nørregade 1-1a, 6800 Varde kortlægges ikke.pdf
  487798/21
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup J.pdf
  486874/21
 • Til Borger, BILAG: Grundejerrapporten vedr. Nørregade 7, 6800 Varde, nabo til renseri lok nr. 573-81109.pdf
  487824/21
 • Til Aabenraa Kommune: Invitation til møde med regionen
  486673/21
 • Til Therkildsen Ejendomme A/S: Dokumentationskrav
  486502/21
 • Til Borger - V1-kortbilag, Mindelundsvej 62, 64 og 68, 5240 Odense NØ.pdf
  485810/21
 • Til Borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Mindelundsvej 68, 5240 Odense NØ.pdf
  485807/21
 • Til Dann Kristensen Aps, BILAG: Grundejerrapport vedr. 573-81109, Nabo til renseri, Vestergade 30.pdf
  487831/21
 • Til Varde Kommune: Orientering om V2 varsling af del af Vestergade 28, varde, lok. 573-81109
  487279/21
 • til Borger Svar på Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 543-40013
  487844/21
 • Til Ærø Kommune: Oplysninger til brug for levering af stemmesedler til regionsrådsvalget
  522236/21
 • TIl borger: speciallæge erklæringer
  487802/21
 • Til borger: speciallæge erklæringer
  487801/21

9. september 2021

Indgående

 • Fra Langeland Kommune: Kommentar til jordhåndteringen mm., Bellevue 6, 5900 Rudkøbing
  501962/21
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, svar om manglende afrapportering matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  491248/21
 • Fra COWI, Adelgade 3/Raadhusstræde 1, Kolding: Byggemødereferat 7
  485252/21
 • Fra JEMA: Tilbud på udskiftning af toilet
  485613/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering VTO undersøgelse
  485626/21
 • Fra COWI, Adelgade 3 Kolding: Armering af kældergulv
  485103/21
 • Fra DMR, status vedrørende oprensning på Trojelsvej 32
  512268/21
 • Fra DGE: Bestilling af baggrundsmateriale lok. nr 450-81128; Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  485117/21
 • Følgebrev endelig råstoftilladelse 1079 Kliplev.pdf
  485082/21
 • Fra DOF: vedr. mailadresser Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten, på del af matr. nr. 1079Kliplev Ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  485081/21
 • Råstoftilladelse 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev m bilag.pdf
  485083/21
 • Fra Andersen-partners: SV: Vedr. Gl. Donsvej 4a, Kolding
  494768/21
 • Fra Vejle Spildevand: Svar på fremsendte spørgsmål vedrørende fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  486490/21
 • Fra DR P4 - Henv om aktindsigt i rapporten - Indledende forureningsundersøgelse i Fredericia - Læsøvej 14
  484710/21
 • Fra KORTL: Undersøgelse på V1 varslet lokalitet, 461-06160, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  486421/21
 • Fra Franck Geoteknik: Geoteknisk rapport med miljøtekniske boringer ifm. nedrivning, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  486423/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedrørende oprensning på Trojelsvej 32
  484781/21
 • Fra DMR, Banegårdsalleen, Nyborg. Undersøgelse og §8-ansøgning
  512346/21
 • Fra DMR, Banegårdsalleen, Nyborg. Undersøgelse og §8-ansøgning
  514669/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Oprensningsnotat, Ørritslev Gade, 5450 Otterup
  486034/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Dieselspild på vejstrækning, ved Ørritslev Gade 47, 5450 Otterup
  486032/21
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til udlægning af slagge under ny foderlade, Porshusvej 9, 7323 Give
  486119/21
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til udlægning af slagge under ny foderlade, Porshusvej 9, 7323 Give
  486120/21
 • Fra Sweco, Begrænset tykkelse af vejkasse 1, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484111/21
 • Fra Sweco, Prøvetagningsplan og fotos, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484108/21
 • Fra Sweco, Prøvetagningsplan, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484109/21
 • Fra Sweco, Begrænset tykkelse af vejkasse 2, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484114/21
 • sprog og samskabelse - vedr. evaluering
  488822/21
 • Drejebog aug. 20- jan 2023 for projekt Sprog og samskabelse.docx
  488823/21
 • Fra Rambøll: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  490894/21
 • Bilag 3 Oversigtskort med boringer.pdf
  490898/21
 • Bilag 2 Analyserapporter.pdf
  490897/21
 • Bilag 1 Sammenfatning af analyseresultater.pdf
  490896/21
 • Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen.pdf
  490895/21
 • Fra ansøgers konsulent, RÅSTOF, svar på rykker matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  483967/21
 • miljoekonsekvensrapport - solceller Holsted_udkast_01-07-2021.pdf
  497587/21
 • Ideer og forslag_Holsted Solcellepark_Fornyet foroffentlighed.pdf
  497586/21
 • Fra Kolding Kommune: Status for afslutning af § 8 sag - oplæg til undersøgelse af indeklima, Warmingsgade 1, 6000 Kolding, 621-00328
  491542/21
 • 10.9.2021__Dagsorden_-_Tagesordnung (1).pdf
  489723/21
 • 10.09.21_TOP_12_Interreg_6A_Fond_for_borgernaere_projekter_-_Burgerprojektfond.pdf
  489754/21
 • 10.09.2021_TOP_2_Halvarsberetning-Halbjahresbericht_2021.pdf
  489733/21
 • Fra RNord: Do Tværgående Forum 14. sept 2021
  489532/21
 • Fra Grindsted Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  496395/21
 • Fra Vejen Kommune - henvendelse og materiale om planlægning for selcelleanlæg
  497585/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493800/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles bemærkninger til §8 ansøgning, byggefelt 14, Kanalbyen, Fredericia, Carolinelunden
  487704/21
 • 10.09.2021_TOP_3_Halvarsregnskab_2021-Halbjahresrechnung_2021.pdf
  489749/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Kopi af mail til DMR, Nørrevang 19, 5792 Årslev
  486085/21
 • Fra DMR, Vedr. undersøgelsesomfang, Nørrevang 19, 5792 Årslev
  486090/21
 • Fra Fredercia Kommune: Bilag - UDKAST Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhortsgade 2, matrikel 696bd, Frederia (Byggefelt 13)
  487638/21
 • Fra Kai Andersen EFT: Dialog vedr grus tur-retur fra Blæsbjerggyden grusgrav
  486129/21
 • Fra Fredericia Kommune: REVIDERET UDKAST Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhorstgade 2, matrikel 696bd, Fredericia Bygrunde
  487633/21
 • Fra DMR, modtaget teknisk rapport,vedr. undersøgelse af naboer ved 573-81109 Nørregade 5.pdf
  484458/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilbagemelding på forespørgsel: Vedr. regionens vurdering efter gennemgang af version 2.0 af afslutningsrapporten fra Kurkmarkvej16, Sjølund
  484118/21
 • Fra Borger: Bilag, Skøde
  483661/21
 • Fra Kolding Kommune: Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund - Sagsafslutning
  484231/21
 • Fra Tønder Kommune, Færdigmelding af udlægning af slagger under plansilo, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup J
  486521/21
 • Fra RPSA vedr. projekt
  487253/21
 • Fra DMR: Seneste beregning vedr jordtilførsel, Magtenbølle, Skalbjerg
  485733/21
 • Fra projekt: vedr. gennemførelse af projekt og afregninger
  485867/21
 • Region Sjælland: Endelig program til Læringsseminar for LKT Akut Kirurgi d. 4 og 5 oktober på Comwell i Odense
  484307/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr. Nørregade 2-4 og 8, nabo til 573-81109.pdf
  484478/21
 • Fra SWECO, Teknisk rapport, Storegade 48, 5592 Ejby.pdf
  485038/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr. Nørregade 1-1a, nabo til 573-81109.pdf.pdf
  484476/21
 • Telefonnotat, Ultoftevej 14, 5892 Gudbjerg Sydfyn.docx
  484676/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - NOTAT_sejersmosevej 4, Gadbjerg_Supplerende_090921_NIRAS.pdf
  506508/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 20, 5240 Odense NØ.pdf
  485216/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr.Vestergade 32 nabo til 573-81109.pdf
  484481/21
 • Fra SWECO, Grundejerrapport, Storegade 48, 5592 Ejby
  485032/21
 • Fra rådgiver SWECO, grundejerrapport, Assensvej 30, 5591 Gelsted
  484547/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  483659/21
 • Fra DMR, modtaget rettet grundejerrapport vedr. Vestergade 30, nabo til 573-81109.pdf
  484908/21
 • Fra DMR, modtaget rettet grundejerrapport vedr. Vestergade 28, nabo til 573-81109.pdf
  484905/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 12, 5240 Odense NØ.pdf
  485215/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr. Nørregade 7 nabo til 573-81109.pdf
  484468/21
 • Fra DMR, modtaget rettet grundejerrapport vedr. Nørregade 1-1a, nabo til 573-81109.pdf
  484931/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr. Nørregade 3 nabo til 573-81109.pdf.pdf
  484472/21
 • Fra Vejle Kommune - aktiviteter i råstofgraveområde ved Hofmansfeld
  483672/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr. Vestergade 30 nabo til 573-81109.pdf
  484485/21
 • Fra DMR, modtaget rettet grundejerrapport vedr. Nørregade 3, nabo til 573-81109.pdf
  484927/21
 • Fra DMR, modtaget rettet grundejerrapport vedr. Nørregade 1-1a, nabo til 573-81109.pdf
  484918/21
 • Basisliste
  483971/21

Udgående

 • Til DR P4 - Svar på henvendelse om aktindsigt - Læsøvej 14, Fredericia
  485380/21
 • Til DGE: Fremsender baggrundsmateriale lok. nr 450-81128, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  485303/21
 • Til DGE: Bilag - JAR 090921, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  485302/21
 • Til DGE: Bilag - 450-81128, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  485304/21
 • Til DBS A/S, Regionens svar på oplæg, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia - Lok. nr. 607-00823 - Ændret arealanvendelse
  484757/21
 • Til DGE: Kvittering for forureningsundersøgelse, Tokkendrup 17, 5450 Otterup
  484673/21
 • Til borger og Nordfyns kommune: T.O. Grunden er ikke forurenet, Tokkendrup 17, 5450 Otterup
  484648/21
 • Til borger og Nordfyns kommune: Udgår af kortlægning
  484649/21
 • Til borger: Orientering vedr. overdragelse af undersøgelsesrapport til vurdering, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  486439/21
 • Til Nyborg Kommune, Regionens svar på anmodning til stillingtagen til videresalg af jord fra kortlagt ejendom, lok: 449-11
  484228/21
 • til kolding kommune : Høring - Schous Byggeri ved Tankedalsvej/Nova Boulevard- nedlægning af veje - matr. nr. 9c Seest By, Seest
  484157/21
 • Susanne Jepsen - VS: Løntilbud på Jens Hauge Rasmussen
  484123/21
 • Til Sweco, OK til prøvetagningsplan, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484117/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring med bilag, Østparken 129, 5220 Odense SØ.pdf
  483994/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Østparken 129F, 5220 Odense SØ.pdf
  483978/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østparken 129E, 5220 Odense SØ.pdf
  483919/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østparken 129D, 5220 Odense SØ.pdf
  483895/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østparken 129C, 5220 Odense SØ.pdf
  483874/21
 • Til Sweco, Videresendelse af bemærkninger ift. dokumentationsprøver, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484063/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler VTO
  483793/21
 • Status til projektstyregruppen
  483657/21
 • Til Borger: Kopi af rapport fra 1994, Rugårdsvej
  483640/21
 • Til DLA Piper: Notat vedr. udbudspligt
  493293/21
 • Til DGE: Justeret arbejdsliste vedr. Gl Donsvej.
  486013/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Rughøjvej 110, 5250 Odense SV
  484732/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Enighedsvej 34A, 34B, 5000 Odense C
  484703/21
 • Til Haderslev Kommune: Opfordring til møde med foreslået mødedato
  484062/21
 • Til projekt: tilpasset budget til godkendelse hos projekt
  484937/21
 • Til Indvinder: accept af øget Indvindingsmængde i HH Grus Lejrskov for 2021
  483818/21
 • Til Ejerfor., V0-orienteringsbrev, Damhusvej 97, Kochsgade 80, 82, 5000 Odense C
  484827/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Skibhusvej 231, 5000 Odense C
  484783/21
 • Til CERVOGRUPPEN, V0-orienteringsbrev, Skibhusvej 415A-N, 5000 Odense C
  484807/21
 • Til evaluator: svar på status
  485251/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Rughøjvej 108, 5250 Odense SV
  484729/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Damhusvej 56, 5000 Odense C
  484670/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Astrupvej 35, 5000 Odense C
  484636/21
 • Til borger - Svar på henvendelse på Helsnedvej 13, 5932 Humble
  484177/21
 • Til Borger: Optaget under værditabsordningen
  483755/21
 • Til borgere, høring af V2-kortlægning med bilag, Storegade 38, 5592 Ejby.pdf
  485045/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Rughøjvej 106, 5250 Odense SV
  484725/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Tranevej 5, 5000 Odense C
  484686/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Baumgartensvej 46, 48, 5000 Odense C
  484658/21
 • Til projekt: godkendelse af justering i projektet
  484897/21
 • Til projekt: rev. tilsagnskontrak samt øvrige materialer
  484526/21
 • Til Nybolig, svar vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense - forespørgsel om V1 status
  483926/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Skibhusvej 419, 5000 Odense C
  484805/21
 • Til DMR A/S: Svar på status for kortlægningsafgørelse i sagen fra Kurkmarkvej 16, Sjølund
  484212/21
 • Til borger: svar på henvendelse
  484956/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Vibækvej 51, 5250 Odense SV
  484743/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Skibhusvej 374, 5000 Odense C
  484799/21
 • Til ansøger, lodsejer og parter: Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten, på del af matr. nr. 1079Kliplev Ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  484895/21
 • Til MYN, Undersøgelse på V1 varslet: 461-06160, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  484402/21
 • Til NIRAS: Spm vedr kommende samarbejde omkring modellering, Nordborgvej 81, Nordborg
  484450/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Damhusvej 66, 5000 Odense C
  484683/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev, Østre Kanalvej 10, 5000 Odense C
  484815/21
 • Til projektet: anmodet om opsamling / status.
  485300/21
 • Til borger, Høring af V2-kortlægning med bilag, Assensvej 30, 5591 Gelsted.pdf
  484566/21
 • Til Kræmmergaarden, V0-orienteringsbrev, Skibhusvej 140, 140B, 5000 Odense C
  484767/21
 • Til Haderslev Kommune: Drøftelse om emner og formøde
  484041/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Irenevej 18, 5000 Odense C
  484715/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Tranevej 7, 5000 Odense C
  484692/21
 • Til Kolding Kommune, §8-høringssvar - C.F. Tietgens Vej 10 - 6000 Kolding
  485405/21
 • Til FIOTEK, V0-Orienteringsbrev, Agerhatten 11, 5220 Odense SØ
  484577/21
 • Til Kolding Kommune: Svar på tilbagemelding på forespørgsel vedr. regionens vurdering efter gennemgang af version 2.0 af afslutningsrapporten fra Kurkmarkvej16, Sjølund
  484125/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Petersmindevej 19, 5000 Odense C
  484760/21
 • Til Borger: Endelig V2 Kortlægning efter VTO
  484535/21
 • SV: Undersøgelse på V1 varslet: 461-06160, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  484394/21

8. september 2021

Indgående

 • Tidsplan kommende aktiviteter, besvarelse af spørgsmål og evaluering - Scenarieværktøj
  487086/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Situationsplan og liste over anvendte stoffer. AMS-rapport endnu ikke færdig. Vedr. forurening ifm. brand, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  485764/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Stødagervej 3 ApS
  483018/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Post Danmark A/S
  483023/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Erund Ejendomme ApS
  483022/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Rube Karrosseri
  483013/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud Arne Nielsen Sørensen
  483019/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Sønderborg Forsyning A/S
  483020/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om varsling af tålepåbud til omkringliggende ejendomme til Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg m.fl..
  483012/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Sønderborg Skov-Park og Have ApS
  483014/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud Hans Helge Nielsen
  483015/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud Timco Ejendomme ApS
  483017/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Dagrofa Foodservice A/S
  483024/21
 • Fra COWI: Vestergade 8, 5600 Faaborg - Dispensation til ventilationsanlæg
  483749/21
 • Fra Billund Kommune, Udkast til § 8-tilladelse til arkæologisk udgravning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  489549/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Situationsplan_plansilo §33, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484996/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 2, KonfliktRapport, Abterp 40, 6261 Bredebro
  485000/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 2, Bilag_Spildevand, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484999/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Anmeldelse_underskrevet, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484987/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration, slaggeparti 140220-020420, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484988/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 2, Ansoegning, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484997/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Ansoegning, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484993/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Situationsplan_lade_bek, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484989/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, KonfliktRapport, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484990/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Bilag_Spildevand, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484994/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Bilag_VVM, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484992/21
 • Fra Tønder Kommune: Fremsender materiale ifm accept og godkendelse, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484986/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 2, Bilag_VVM, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484998/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Deklaration, slaggeparti 140220-020420, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484995/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Ansøgning_§33_underskrevetpdf.pdf
  484991/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration, slaggeparti 030420-190520, Abterp 40, 6261 Bredebro
  485001/21
 • Fra DMR: Status på Rønningevej 4
  541509/21
 • Fra DMR: Status på Nyborgvej 39
  541512/21
 • SV fra HNC: Kvittering for bemærkning til regionsdirektørmødet d. 10. september
  481643/21
 • Aftale om Fodterapi.pdf
  481600/21
 • Overenskomst for kiropraktik.pdf
  481522/21
 • bekendtgørelse om tandpleje.pdf
  481424/21
 • Overenskomst-om-psykologhjaelp.pdf
  481386/21
 • Fra MST: Orientering vedr. nye regler for PFOA
  481481/21
 • Fra COWI, Adelgade 3 Kolding - Tillægsarbejder version 5
  484237/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Havnegade 67 og Hedvigslundsvej 2, 5000 Odense C
  483442/21
 • Fra GEUS: Spørgsmål vedr. zirkon-datering
  493289/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Killerupgade 5, 5220 Odense SØ
  483445/21
 • Fra DMR - Budgetoversigt (08-09-2021)
  499902/21
 • Fra Fredericia Kommune: revideret ansøgning, Byggefelt 13, Kananlbyen Fredericia
  487593/21
 • Temperaturmåling på Digitaliseringsstyrelsens signaturprojekter
  485580/21
 • Fra DGE. SV: 519-05715 Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa_587 Kliplev. UDKAST til udbudsbrev
  489818/21
 • Fra DGE. SV: 519-05715 Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa_587 Kliplev. UDKAST til udbudsbrev
  489410/21
 • NIS - Tilsynsbrev 2021.pdf
  490317/21
 • Henvendelse vedr. tilsyn 08-09-21
  490304/21
 • fra borger, råstofplan 2020, vedtagelse
  487203/21
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. forventet sagsbehandlingstid, C.F. Tietgens Vej 10 - 6000 Kolding
  484593/21
 • TOP2rshjulbestyrelse-JahreskalenderVorstand2021 (1).pdf
  483004/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  483276/21
 • Dagsorden-Tagesordnung (4).pdf
  482956/21
 • ReferatProtokoll (2).pdf
  482996/21
 • Fra Nybolig, Henv. vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense - forespørgsel om V1 status
  483916/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  484084/21
 • TOP3Handlingsplan2021-Handlungsplan2021 (1).pdf
  483009/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. påbudsmuligheder, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  482547/21
 • TOP3Status-SachstandFehmarn-Belt.pdf
  483030/21
 • TOP3Status-SachstandFehmarn-Belt.pdf
  482977/21
 • Fra Sønderborg Kommune: notat flora/fauna i forbindelse med efterbehandling matr. nr. 136 Stevning Svenstrup
  482453/21
 • EvalueringoenskerEvaluierungwuensche (1).pdf
  482988/21
 • rshjulbestyrelse-JahreskalenderVorstand2021 (3).pdf
  483001/21
 • TOP3rsregnskab-Jahresabschluss2020 (1).pdf
  483025/21
 • Fra Odense Kommune, Mail vedr. påbudsmuligheder, Fangelvej 21, 5260 Odense S
  482535/21
 • Fra Indvinder: anmeldelse af forøget Indvindingsmængde HH Grus Lejrskov
  481253/21
 • fra borger, Råstofplan 2020, vedtagelse, Trunderup Fyn
  502078/21
 • Fra Nyborg Kommune: Endelig §8-tilladelse til nedrivning af eksisterende hal og opførelse af ny hal, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  503066/21

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Rykker for oplysninger til oplysning af sagen vedr. ansøgning om råstoftilladelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  483293/21
 • Dagsorden til møde i Den Regionale Antibiotikagruppe d. 16. september 2021 kl. 12.30
  483218/21
 • Til SBS FRICTION, V2-afgørelse, Udvidelse af V2-kortlagt areal, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg
  482989/21
 • Til Nordic Oily Waste, V2-afgørelse, Udvidelse af V2-kortlagt areal, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  482873/21
 • Til Esbjerg Havn, V2-afgørelse, Udvidelse af V2-kortlagt areal, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  482874/21
 • Svar til borger på henvendelse om medicinudlevering
  482878/21
 • Syddansk Mobilitetsråd
  484166/21
 • Til HNC: Bemærkninger til regionsdirektørmøde d. 10. september vedr. Sani Nudge
  481513/21
 • Til COWI, Regionens godkendelse af merarbejde på Adelgade 3 Kolding - Tillægsarbejder version 5
  484245/21
 • Til Kerteminde Kommune: Høring om påbudsmulighed ifm. funden olieforurening, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  481476/21
 • Til GEUS: Kommentarer til projektbeskrivelse
  493288/21
 • Til Esbjerg Kommune: Afklaring omkring påbudsmulighed på nordøstlig forurening, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  482689/21
 • til borger, råstofplan 2020, vedtagelse
  487175/21
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  484090/21
 • Til Trekantområdet: vedr. Bæredygtig industri som karrierevej
  482921/21
 • Til BR: rev udgave af analysetema forslag: TOKS
  482141/21
 • Til Kolding Kommune: Forespørgsel: Vedr. regionens vurdering efter gennemgang af version 2.0 af afslutningsrapporten fra Kurkmarkvej16, Sjølund
  484106/21
 • Til borger, Kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 20, 5240 Odense NØ
  485231/21
 • Til borger, Kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 12, 5240 Odense NØ
  485230/21
 • Til Sønderborg Kommuen: mail vedr. besøg i forb. med efterbehandlingsplan matr. nr. 136 Stevning Svenstrup
  481525/21
 • Til politisk følgegruppe: Dagsorden til møde 22. september 2021
  506391/21
 • Til banken RÅSTOFFrigivelse af garanti
  481265/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Svar på undersøgelsesoplæ, Nørrevang 19, 5792 Årslev
  483160/21
 • Til Faarborg-Midtfyn Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder - VS: Kopi af V2-brev (afgørelse) på Egenskog 12, 5642 Millinge (430-81549)
  482859/21
 • Til DTU: Accept til analyseforslag
  481275/21

7. september 2021

Indgående

 • Rev. referat af møde i LMS-Syd netværkssekretariatsmøde d. 24. august 2021
  483752/21
 • Referat LMS-netværkssekretariat 240821.docx
  483753/21
 • Fra COWI, Rapport - Bolderslev Hovedgade
  490080/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering om fund af olieforurening ifm. jordflytning, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  481458/21
 • Fra Kerteminde Kommune: JordWeb anmeldelse (nr. 208431), analyseresultater og situationsplan, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  481459/21
 • overenskomst-om-almindelige-fysioterapi_jan-2020.pdf
  480614/21
 • overenskomst-vederlagsfri-fysioterapi.pdf
  480613/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  492613/21
 • Fra DMR: Spørgsmål til kommunen om status på tilbagemelding ang. indeklimemålinger, Skt. Jørgens Engen, Odense
  486111/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om ny sagsbehandler, Vesterbro 28-32, Odense
  486106/21
 • Fra NIRAS: Underskrevet retableringsaftale for afgravning af forurenet jord
  480241/21
 • Fra Rambøll: Tilsynsnotat 24. august 2021, optagning af olietanke, Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  480306/21
 • Fra Fredericia Kommune: Anmeldelse af jordflytning fra JordWeb (nr. 224112)
  480310/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fund af kulbrinteforurening på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  480308/21
 • Analyseresultater 30-08-2021, Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  480311/21
 • Analyseresultater 24-08-2021, Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  480309/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fund af kulbrinteforurening ifm. etablering af to nye lagerhaller, Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  480304/21
 • Fra NIRAS: Udskiftning af 2 stk. målerskabe
  480191/21
 • Fra Colliers: SV: svar på henv. vedr. Matrikel 922A Nyborg bygrunde, Nyborg kommune
  480115/21
 • Fra DMR: Status på oprensning og prøvetagning af tørv, Svanevej 30, Tommerup
  484730/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om fund af lettere forurenet jord, Skovbyvej 99, 6470 Sydals
  480422/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Notat: fund af lettere forurenet jord og situationsplan, Skovbyvej 99, 6470 Sydals
  480423/21
 • Fra Colliers: henv vedr. matrikel 922A Nyborg bygrunde, Nyborg kommune
  479501/21
 • Fra Vejen Kommune: Bilag 1, analyser af gummigranulat, Askov Kirkevej 9, 6600 Vejen
  479316/21
 • Fra Vejen Kommune: MBL § 19, Lovliggørende tilladelse til udlæg af gummigranulat i ridebane, Askov Kirkevej 9, 6600 Vejen
  479315/21
 • Fra Vejen Kommune: Lovliggørende § 19-tilladelse til anvendelse af gummigranulat i ridebane, Askov Kirkevej 9, 6600 Vejen
  479314/21
 • Fra DMR: Bilag - Rapport med risikovurdering dyb poreluft-måling inkl. bilag
  486105/21
 • Fra DMR: Notat vedr. dyb poreluftmåling Vesterbro 28, Odense
  486104/21
 • VS: Udpegning af regionsrådsmedlemmer for valgperioden 2022-2025 til samarbejdsudvalg
  496947/21
 • VS: Udpegning af regionsrådsmedlemmer for valgperioden 2022-2025 til samarbejdsudvalg
  496906/21
 • Fra Fredericia Kommune: Mail 2 med JordWeb anmeldelse (nr. 223726)
  478683/21
 • Fra Fredericia Kommune: Mail 1 med JordWeb anmeldelse (nr. 223725)
  478682/21
 • Fra Fredericia Kommune: Friv. oprensning efter fund af kulbrinter under bygge - og anlægsarbejder, Vendersgade 36, 7000 Fredericia
  478681/21
 • Fra PST Miljø: Mail med situationsplan og analyseresultater, Vendersgade 36, 7000 Fredericia
  478685/21
 • Fra Nyborg Kommune: Anmodning om stillingtagen til videresalg af opgravet jord fra V1-kortlagt ejendom, lok.nr. 449-80011
  479649/21
 • Fra Region Nord: Nyt udkast til afrapportering - Tværregional arbejdsgruppe for osteoporose
  479534/21
 • Fra projekt; udfyldt afrapp.skema
  481094/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ.pdf
  479343/21
 • Fra Niras - Rapport for indledende undersøgelse på Hjallesegade 24A-D, 5260 Odense S - Teknisk rapport.pdf
  489941/21
 • Fra rådgiver NIRAS, Historisk materiale, Petersmindevej 10, 5000 Odense C
  478466/21
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. kortlægning mm, Hellesvej 28, Bramming
  480246/21
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  480382/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 24, 5240 Odense NØ.pdf
  479360/21
 • Fra Fodterapi: Udpegning af regionsrådsmedlemmer for valgperioden 2022-2025 til samarbejdsudvalg
  481542/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Over-Holluf-Vej 36, 5220 Odense SØ.pdf
  479368/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Over-Holluf-Toften 21, 5220 Odense SØ.pdf
  479324/21
 • Fra DMR: Konstateret barium i jordprøver, Hellesvej 28, Bramming
  479937/21
 • Fra STRING-netværket: Referat fra STRING Steering Group meeting on September 1st, 2021
  480195/21
 • Fra Middelfart Kommune: Underskrevet aftale
  488012/21
 • Bidrag til svar på folketingsspørgsmål - frist mandag den 13.
  488116/21
 • Fra Region Nord: Afrapportering tværregional arbejdsgruppe for opsporing af Osteoporose endelig.docx
  479477/21
 • Fra Niras - Rapport for indledende undersøgelse på Hjallesegade 24A-D, 5260 Odense S - Grundejerrapport.pdf
  489953/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ.pdf
  479338/21
 • Fra Borger, spm. om undersøgelse af boligejendom kan fremskyndes
  490464/21
 • Sagsfremstilling vedr. dispensation til vikar for ridefys.
  489776/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bauhaus Sønderborg, Augustenborg Landevej, Sønderborg
  479308/21
 • Ansøgning
  489750/21
 • Afgørelse - vedr. ansøgning om dispensation
  489767/21
 • FLS Økonomi oplæg fra videnscenter_FV.pdf
  479481/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Over-Holluf-Toften 27, 5220 Odense SØ.pdf
  479313/21
 • Fra Sønderborg Kommune, Kopi af mail til grundejer, Østkystvejen 40, 6440 Sønderborg
  480955/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8-ansøgning - Kanalbyen Fredericia byggelfet 13.docx_ver2.pdf
  487605/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. Undersøgelse, Hellesvej, Bramming
  480956/21
 • fra HOME Tjæreborg- 561-04031
  487501/21
 • fra Geoteknik VS: HENV: VS: J21.0080 - Morsøgade 1, Esbjerg
  487053/21
 • fra HOME Henvendelse Kærvangen 2, Tjæreborg
  487300/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  479375/21
 • fra Geoteknik VS: HENV: VS: J21.0080 - Morsøgade 1, Esbjerg
  487059/21
 • Fra DMR - Status og resultater (07-09-2021)
  518455/21
 • Kvalitetsdatabase_arbejdsdokument april 2021.pdf
  479482/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Strandvejen 10c, 5800 Odense.pdf
  479376/21
 • SV_ Svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter i råstofgraveområde
  483533/21
 • Garanti - Danske Bank - Garantinr. 72G1242969
  478960/21
 • Fra projekt; eftersendt rev. budget
  482970/21
 • fra GEO Aktindsigt 631-00296
  480256/21
 • Fra projekt: udfyldt afrapporteringsskema
  480662/21
 • Fra borger, Henv, Strandvejen 50, 5240 Odense NØ
  480873/21
 • Fra Formpipe_ CU opgradering færdig
  480948/21
 • Fra projekt: vedr. ændrede budgetposter
  480064/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Strandholtvej 28, 5270 Odense N.pdf
  479352/21
 • Entreprisekontrakt - Ærø Møbler A/S
  478987/21

Udgående

 • til Odense kommune Dalum Fjernvarme. Oplæg til suppl. §8 undersøgelse
  480638/21
 • Til Sønderborg Kommune: Regionen kortlægger ikke lettere forurenet jord, ejendom er tidligere undersøgt og delvist udgået i 2013, Skovbyvej 99, 6470 Sydals
  480433/21
 • Til EL-ANDERSEN EJENDOM Aps - V1-høring med bilag, Havnegade 11, 5000 Odense C.pdf
  480390/21
 • Til NIRAS: Vedr. udskiftning af skabe
  479552/21
 • Til Colliers: svar på henv. vedr. Matrikel 922A Nyborg bygrunde, Nyborg kommune
  479510/21
 • INT: svar på henvendelse fra Vejle Amts Folkeblad
  480394/21
 • Til Cassin Networks ApS, V1-høring med bilag, Nørrebjergvej 64B, 5220 Odense SØ.pdf
  479062/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Kvittering for modtaget anmeldelse af forøget volumen 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  483076/21
 • Til DMR: Vedr. VTO og Nordentoftsvej 1
  478696/21
 • Til DMR: Svar på spørgsmål om VTO
  478521/21
 • Til DMR: Undersøgelsesomfang fyldplads, Hellesvej, Bramming
  480109/21
 • Til JP: besvarelse af aktindsigt, bilag: liste med sendte dokumenter
  480703/21
 • Til JP: Svar på aktindsigt, materiale vedrørende fluorstoffer i Region Syddanmark [Sendt med Bluewhale]
  480632/21
 • Til Odense Kommune, V1-varsel af 461-06163, Fjernvarmeværk, Udlodsgyden 54C, 5220 Odense SØ, Matr.nr. 4s, Davinde By, Davinde, Odense Kommune - Til ODENSE KOMMUNE, Høring, med bilag, matr 4s, Udlodgyden 54C, Odense.pdf
  480648/21
 • Til DMR: supplerende til undersøgelsesomfang, Hellesvej, Bramming
  480133/21
 • Til Borger, Svar på HENV, Strandvejen 50, 5240 Odense NØ
  480879/21
 • Til Sønderborg Kommune og Augustenborg Landevej 15 A/S: Høring vedr V2-kortlægning efter jordforureningsloven, Augustenborg Landevej, Sønderborg
  480877/21
 • Til FES og Aabenraa Kommune: Høring vedr V2-kortlægning efter jordforureningsloven, Søgaardlejren, Aabenraa
  480802/21
 • Til rådgiver: sagsmateriale matr nr. 136 Stevning Svenstrup
  479483/21
 • Til Fredericia Kommune: SV: Vedr. mulig jordforurening efter brand på ejendommen Nyager 6, Fredericia
  478759/21
 • Til DGE. SV: 519-05715 Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa_587 Kliplev. UDKAST til udbudsbrev
  489799/21
 • Til projekt: kvittering for modtaget regnskab
  480325/21
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: Henvendelse
  480331/21
 • Fra/til DMR og Esbjerg Kommune: Korrespondance vedr. webmøde og analyseomfang, Hellesvej, Bramming
  480970/21
 • Til borger, V2-kortlægning incl bilag, Hejrevej 11, 7100 Vejle.pdf
  485161/21
 • Til projekt: ok til budgettal i næste uge
  480081/21
 • til GEO SV: Aktindsigt lok. nr. 631-00296
  480266/21
 • Til Borger: Udskiftning måleskab
  479986/21
 • Model for opgørelse af sparede lønudgifter ifm strejken og præmisserne omkring aktivitetsafregning 2021
  480644/21

6. september 2021

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, høringssvar screeningsudkast matr.nr. 52 Grøngrøft
  483101/21
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Mail vedhæftet høringssvar screeningsudkast matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted i Aabenraa Kommune
  483100/21
 • Fra Svendborg Kommune: Oplysning om, at kommune har vurderet at der ikke er ændret arealanvendelse, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  480273/21
 • Fra Udbetaling Danmark - Ny frist godkendt
  478346/21
 • Fra JP: VS: Aktindsigt / Flourstoffet PFOS
  480357/21
 • Fra NIRAS: Endligt dokumentationsnotat - aktiv ventilation
  477880/21
 • Fra Svendborg Kommune: Har rykket rådgiver for dokumentation, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  477910/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - situationsplan indretning, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  501728/21
 • Fra Varde Kommune: Oplysninger om placering, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  501727/21
 • Fra DGE: Kvittering for modtagelse af regionens besked om kortlægningen af mindre asfaltområde, Åbyskovvej 3b Skårup.
  477859/21
 • Dagsorden til 6. styregruppemøde om vejledningsfunktionen i Én fælles indgang til sundhedsdata
  481325/21
 • Fra NIRAS: Retableringsaftale for afgravning af forurenet jord
  477650/21
 • Fra NIRAS: Kopi af mail til grundejer - Retableringsaftale for afgravning af forurenet jord
  477422/21
 • Fra NIRAS: Udkast retableringsaftale
  477414/21
 • Ansøgers rådgier, RÅSTOF, Ansøgning om forlængelse af frist for efterbehandling og modtagelse af jord
  478842/21
 • Ansøgning om forlængelse af frist for efterbehandling og modtagelse af jord.pdf
  478843/21
 • Regnskab_2021.pdf
  484627/21
 • Beretning_2020.pdf
  484628/21
 • VS: Underskrevet Projektregnskab Voyager
  484625/21
 • Erklæring_2021.pdf
  484626/21
 • VS: Fyn-Als broen
  477543/21
 • Fra NIRAS: Udkast reetableringsaftale
  476949/21
 • fra odense kommune : Udløbsbygværk ved Dalum Papirfabrik - håndtering af overskudsjord
  480480/21
 • Analyserapport.pdf
  480482/21
 • Situationsplan, geoteknik_20200806.pdf
  480481/21
 • Fra COWI, Adelgade 3 Kolding - Tillægsarbejde v3
  477033/21
 • Fra MH: Godkendelse af dagsordenspunkt og sat i kø
  476625/21
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Anmeldelse af forøget volumen 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  483071/21
 • image001.png
  476428/21
 • Fra DMR: Bilag - Undersøgelsesoplæg Holmemarksvej 28, Fredericia
  477815/21
 • Fra DMR: Oplæg til dokumentationsrapport og supplerende billededokumentation, Holmemarksvej 28, Fredericia
  477813/21
 • Fra GEUS: Forslag til projektbeskrivelse samt budget
  493286/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentation for forurening, Bauhaus Augustenborg landevej 26, Sønderborg
  478627/21
 • Fra fonden: vedr. svar om partner til Creative Europe
  476792/21
 • Fra projekt: forespørger om budgetposter
  477934/21
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale på lok. 631-00262
  478047/21
 • Fra Geoservice: Dialog vedr leverancen mht overflyvning RSYD 2021
  478220/21
 • Fra PKO-konsulent - Udpegning af repræsentant til tværsektoriel arbejdsgruppe.
  478562/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. afgrænsning af fyldområde, Hellesvej, Bramming
  477776/21
 • fra Nordicals HENV 28573 Rugårdsvej 182C, Tarup, 5210 Odense NV - aktindsigt lokalitets nr. 461-81250
  478115/21
 • Fra NIRAS: Underskrevet retableringsaftale
  479462/21
 • Fra WSP - Revideret tidsplan (06-09-2021)
  499849/21
 • Fra Medicinrådet: Immundefekter og transplantation, immunhæmmende behandling efter transplantation: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved nyretransplantation – version 1.2
  478041/21
 • Fra DMR: Midtvejsresultater - 6. september, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  478184/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Byggefelt 13
  479614/21
 • Fra Billund Kommune, Vedr. kommunens vurdering af påbudsmuligheder, Svinget 12, 7200 Grindsted
  485943/21
 • fra Nordicals Henvvendelse VS: Naffet 31, 6100 Haderslev
  486115/21
 • Fra DMR: Vedr. undersøgelse af fyldplads, Hellesvej 28, Bramming
  477768/21
 • fra borger, råstofplan 2020, vedtagelse
  487164/21
 • Borgerhenvendelse: Udarbejdelse af speciallæge erklæringer
  487792/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. lok. 445-00013 - besvarelse af henvendelse
  476641/21
 • Fra Rambøll: Ansøgning om forlængelse af frist for efterbehandling og modtagelse af jord, matr nr 59b Spandet
  477706/21
 • fra Nordicals Henvendelse VS: Naffet 31, 6100 Haderslev
  486108/21
 • Fra DGE A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart
  484392/21
 • Fra Rambøll A/S: FORSP.: "Forsp. om to kortlægningsbreve - det ene på lok. 631-00262"
  477489/21
 • Fra SST
  476427/21
 • Fra borger: HENV, HASTER lidt - Telefonhenvendelse: Færgevej 31, 6100 Haderslev - Lok. nr. 510-81307
  478058/21
 • Fra WSP - Budgetoversigt, pulje 4 (06-09-2021)
  499761/21
 • Fra Rambøll A/S: FORSP.: "Forespørgsel om to kortlægningsbreve - det ene på Lok. 631-00313"
  477701/21

Udgående

 • Fra Radio4: VS: Aktindsigt, Radio4
  480362/21
 • Til Borger, Varsling af kortlægning på V2.pdf
  478206/21
 • Til Borger, Udkast Boligerklæring.pdf
  478205/21
 • Til Langeland Kommue, Jordforurening, Strandløkken 1A, Rudkøbing, lok: 482-81230
  478201/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, Strandløkken 2A.pdf
  478207/21
 • Svar på henvendelse vedrørende brandøvelsespladser i Region Syddanmark [Sendt med Bluewhale]
  478126/21
 • Til Svendborg Kommune: Uddybning af jordprojekt udført vest for boligområdet, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  478061/21
 • Til DMR: Godkendt ny medarbejer hos DMR.
  477921/21
 • Til Udbetaling Danmark - RSD ønsker tidsfrostforlængelse til 31.12.2022
  477922/21
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale til accept og miljøgodkendelse, Abterp 40, 6261 Bredebro
  477861/21
 • Til DGE: Tilbagemelding om at asfaltareal ikke er en del af kortlægningen, Åbyskovvej 3b Skårup. (lok nr. 479-70152)
  477748/21
 • Til NIRAS: Kommentar til notat
  477711/21
 • Til Svendborg Kommune: Anmodning om slutdokumentation - §8-tilladelse, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  477693/21
 • Fyn-Als broen
  477559/21
 • Til NIRAS: Kommentar til reetableringsaftale
  477418/21
 • Til OWI, Godkendelse af, Adelgade 3 Kolding - Tillægsarbejde v3
  477056/21
 • Til Skyttekreds, V1-høring med bilag, Engløkken 5B, 5320 Agedrup.pdf
  476987/21
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om situationsplan samt tilsyns- og dokumentationsrapport fra branden, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  476956/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 631-00313
  477738/21
 • Til DGE A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart , lok. 445-00013 - mail nr. 1
  477235/21
 • Til DR: svar. på henv. bilag: liste med sendte dokumenter
  478082/21
 • Til Brogaard Ejendomme Aps, V1-V2-Afgørelse, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg.pdf
  476545/21
 • Til projekt: materialer vedr. evaluering og afrapp.
  477257/21
 • Til projekt: projektet bliver realiseret, anmodet om rev. budget.
  477825/21
 • Til borger, Høring, med bilag, Svendborgvej 82, Odense.pdf
  477542/21
 • til Din Forsyning og Esbjerg Kommune Referat fra møde den 30-08-2021 om forhold ved Aike vandværk og undersøgelser ved Risagervej
  478237/21
 • Til Kolding Kommune: Orientering om videregående forureningsundersøgelser og kortlægningsafgørelse i kvarteret omkring Konsul Graus Gade 2, Kolding
  477672/21
 • Til Energinet: SVHenvendelse PIN-kodebeskyttet besked
  478171/21
 • Til Rambøll A/S: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 631-00262
  478053/21
 • Til projekt: bemærkninger til revideret budget
  478141/21
 • Til projekt; svar vedr. budgetrokeringer
  477952/21
 • Til Borger: Varsel monitering 2021
  476621/21
 • Til NIRAS: Tillægsaftale 2021
  476637/21
 • til Din Forsyning og Esbjerg Kommune Referat fra møde den 30-08-2021 om forhold ved Aike vandværk og undersøgelser ved Risagervej
  478230/21
 • Til DGE A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart , lok. 445-00013 - mail nr. 2
  477251/21
 • til Aabenraa Kommune Svar på henvendelse : Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  477103/21
 • Til DMR: Vurdering af grundlag for kortlægning. Hellesvej 28, Bramming
  476925/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 631-00262
  477756/21
 • til Nordicals Svar på henvendelse SV: 28573 Rugårdsvej 182C, Tarup, 5210 Odense NV - aktindsigt lokalitets nr. 461-81250
  478129/21
 • Til DGE A/S: Vedr. lok. 445-00013 - fremsendelse af kortrids fra 2005 for Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart
  477377/21
 • Til borgergruppen og Billund Kommune: Referat fra møde
  506454/21

5. september 2021

Indgående

 • Fra nabo til grusgrav RÅSTOF Re: Ødelagt natur!!
  515307/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025t
  476217/21
 • Fra fonden: vedr.ansøgning til Creative Europe
  476749/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025z
  476212/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025y
  476213/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025v
  476215/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025u
  476216/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025x
  476214/21

Udgående

 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Vej 36, 5220 Odense SØ
  479484/21
 • Til fonden: RSD svar vedr. ansøgning til Creative Europe
  476756/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 24, 5240 Odense NØ
  479444/21

4. september 2021

Udgående

 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Strandvejen 10c, 5800 Nyborg
  479469/21

3. september 2021

Indgående

 • Til Vejle Spildevand: Strømpeforing af hovedkloak i Torvegade og Enghavevej i Give
  475886/21
 • Fra borger: Supplerende spørgsmål vedr. gartneri-undersøgelseserfaringer, ifm. høringssvar, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  477022/21
 • Konceptnote - faglige nedslagsmøder
  485268/21
 • Referat af møde i LMS-Syd netværkssekretariatsmøde d. 24. august 2021
  476273/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Forvarsling af påbud om undersøgelser efter brand, Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  476667/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om varsling af undersøgelsespåbud efter brand, Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  476666/21
 • Fra WSP: Budget for pulje 5
  476417/21
 • FVF_oplæg_04-06-2021.pdf
  480582/21
 • fra Odense kommune: Dalum Fjernvarme. Oplæg til suppl. §8 undersøgelse
  480581/21
 • RE: Nye adgange til supportsager D4
  475625/21
 • Fra NIRAS: Slutopgørelsen sommer 2021
  476412/21
 • Fra NIRAS: Dokumentationsrapport aktiv ventilation
  476405/21
 • Telefonhenvendelse: PFOS sager i Vejle og Vandel (henvendelse fra Vejle Amts Folkeblad)
  477705/21
 • Fra NIRAS: Tilbud på monitering
  474969/21
 • Fra Totalkredit: Vedr. dato for V1-kortlægning, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  475350/21
 • Fra Borger, Henvendelse, Pompholevej 7, 7323 Give
  475135/21
 • VS Freltoftevej 38 5792 Årslev - VIGTIGT.msg
  474586/21
 • VS: Freltoftevej 38, 5792 Årslev - VIGTIGT
  474587/21
 • Godkendelse af faktura vedr. Transportvaneundersøgelsen
  474958/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-70219, Assensvej 217, mfl, 5250 Odense SV.pdf
  474750/21
 • Fra Borger, kvittering for kopi af afgørelse om, at Fredemarksvej 62, 5320 Agedrup ikke kortlægges efter jordforureningsloven
  475718/21
 • SV: Tilbud på opdatering af grundvandskort til DK2020 - Tillæg til kontrakt om oversvømmelseskortlægning - grundvandskort.pdf
  475355/21
 • Fra Esbjerg Kommune: SV: Kopi af Oversigt over mulige brandøvelsespladser i Region Syddanmark.xlsx
  474760/21
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Vestergade 24-28, 7080 Børkop, lok. 603-00811 - kopi af afgørelsesbrev
  474330/21
 • Fra Fredericia Kommune: Korrespondance med Miljøteknik om jordkørsel og rene materialer fra grusgrav
  475706/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftelse af aftale
  480440/21
 • Fra Odense Kommune, Mail omkring poreluftsundersøgelse, Bogensevej 39, 5270 Odense N
  475671/21
 • Fra borger; Anmodning om boligundersøgelse på matr. nr. 71c Bogense Bygrunde, Odensevej 1, 5400 Bogense
  474495/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra 36. bestyrelsesmøde i HCD den 23. august 2021
  476751/21
 • Fra SWECO, Teknisk rapport - Fynshovedvej 555 5390 Martofte
  475618/21
 • fra COWI RE: Afslag - Nedbrydning og kildeopsporing af DPC (MST Id nr.: 3302348) til COWI fonden?
  477805/21
 • Fra SWECO, Grundejerrapport, Fynshovedvej 555 5390 Martofte.pdf
  475613/21
 • Fra projekt;: sppørgsmål vedr. afrapportering
  475874/21
 • Fra Odense kommune: accept af kontrolplan Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  476676/21
 • Fra DGE A/S: VS: Bestilling af baggundsmateriale lok.nr. 445-00013
  474305/21
 • Fra Trekantområdet: vedr. Bæredygtig industri som karrierevej
  482912/21

Udgående

 • Til borger: Svar på aktindsigt, fremsendelse af materiale på journal nr. 21/25403 (mail 2 af 2)
  475811/21
 • Til borger: Svar på aktindsigt, fremsendelse af materiale på journal nr. 21/25403 (mail 1 af 2)
  475802/21
 • Til Niras: Næste fase i Torvegadesagen
  475559/21
 • Bilag 2_Notat plasmaferesecenter i Odense.pdf
  508270/21
 • SV: Referat af møde om etablering af plasmaferesecenter i trekantsområdet den 3/9 kl. 8-9
  508261/21
 • Referat planlægningsgruppe plasmaferesecenter 030921vs2.docx
  508265/21
 • Bilag 3_ Plantegninger plasmaferesecenter Odense.pdf
  508272/21
 • Bilag 1_ Salgsprospekt Kokholm 14, 6000 Kolding.pdf
  508267/21
 • Til Totalkredit: Fremsendelse af hørings- og afgørelsesbreve, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  475369/21
 • Bilag 2_Notat plasmaferesecenter i Odense.pdf
  508251/21
 • Bilag 3_ Plantegninger plasmaferesecenter Odense.pdf
  508254/21
 • Referat planlægningsgruppe plasmaferesecenter 030921.docx
  508247/21
 • Bilag 1_ Salgsprospekt Kokholm 14, 6000 Kolding.pdf
  508249/21
 • Referat af møde om etablering af plasmaferesecenter i trekantsområdet den 3/9 kl. 8-9
  508246/21
 • Dagsordenspunkt til godkendelse: Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner
  475232/21
 • Til DR: SV: Regionens liste over PFAS-grunde
  474757/21
 • Dialog med ansøger, RÅSTOF, SV: Links der er relevante i forbindelse med en råstofansøgning
  474845/21
 • Klage-over-erhvervsmæssig-råstofindvinding-på-matr-136.docx_Sagsnr_19-19279_Dokid_73762-20_v1.DOCX
  474658/21
 • Til Sønderborg kommune: RÅSTOF, Tilladelse, 136 Stevning, Svenstrup, Als, Sønderborg Kommune
  474655/21
 • Fra Nævnenes hus Ny klage til behandling Klagenummer 1005972 - Dalvej 1 6430 Nordborg_Sagsnr_19-19279_Dokid_93833-20_v1.MSG.msg
  474654/21
 • Fra Klageportalen Karen-Bonde.klagekvittering.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_73761-20_v1.PDF
  474659/21
 • Fra nævnenes hus Ny klage til behandling Klagenummer 1005972 Dalvej 1 6430 Nordborg_Sagsnr_19-19279_Dokid_73789-20_v1.MSG.msg
  474657/21
 • betalingskvittering.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_73763-20_v1.PDF
  474656/21
 • Fra Nævnenes hus Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1005972 Dalvej 1 6430 Nordborg_Sagsnr_19-19279_Dokid_93828-20_v1.MSG.msg
  474653/21
 • SV: Freltoftevej 38, 5792 Årslev - VIGTIGT
  474589/21
 • 497-00574_Statusark.doc
  474590/21
 • Til DMR, Regionens svar på oplæg til supplerende §8-undersøgelse Plumgaarden
  474472/21
 • Til borger: Svar på opklarende spørgsmål vedr. V1-kortlægning, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  474390/21
 • Til SL Knudsen Ejendomme ApS, V1-høring med bilag, Østbirkvej 7, 5240 Odense NØ.pdf
  474257/21
 • Svar vedr. Assens Landevej 4, 5471 Søndersø
  474081/21
 • V2-afgørelse for matr. 3h Hindevad By, Hårslev_Sagsnr_07-4212_Dokid_16856-08_v1.PDF
  474080/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  479434/21
 • Til projekt: kvittering for statusrapport
  475860/21
 • Til Haderslev Kommune: Beredskab til fornyet fintælling
  474232/21
 • Til projekt: forslag om tlf. møde om budget til færdiggørelse
  475880/21
 • Til Borger, svar vedr. orientering
  474902/21
 • Til KP Maskinhandel: Regionens vurdering af resultat af undersøgelser udført på Vestergade 26-30 Børkop, 603-00811
  474340/21
 • til projekt: anmodet om eftersendelse af budgetskema
  475867/21
 • Til Vejle Kommune: Beredskab til fornyet fintælling
  474225/21
 • Til Aabenraa Kommune, vurderingsstyrelsen og Maersk Container Industry mfl: Orientering om lokalitet udgår af jordforureningskortlægning, Bjerndrupvej 47, Tinglev
  475942/21
 • Til DGE A/S: Vedr. lok. 445-00013 - besvarelse af henvendelse
  474309/21
 • Til Fredericia Kommune: §8a høringssvar til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhorstgade 2, matrikel 696bd, Fredericia Bygrunde
  475944/21
 • Til borger, H. C. Lumbyesvej 216, 5270 Odense N kortlægges ikke.pdf
  475771/21
 • Til borger: Til borger_Kvittering for boliganmodning på matr. nr. 71c Bogense Bygrunde, Odensevej 1, 5400 Bogense
  475105/21
 • Til Fredericia Kommune: Bilag - kommenteret_Vedr. tilladelse til ibrugtagning af hus 1-3 (byggefelt 3-5) på Voldmesterstræde 2 m.fl. matrikel matrikel 696bb og 696b
  475701/21
 • Til borger, høring af V2-afgørelse med bilag, Fynshovedvej 555, 5390 Martofte.pdf
  475623/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. drøftelse af punkter ifm. § 8 tilladelse, Gl Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  483999/21
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projekt med materialer
  475902/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østbirkvej 17, 5240 Odense NØ.pdf
  475881/21
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til udkast vedr. ibrugtagningstilladelse - Byggefelt 3-5
  475692/21
 • Til borger, ejendommen Fredemarksvej 62, 5320 Agedrup kortlægges ikke.pdf
  475519/21
 • RSDs Bidrag til SUU Alm. del om patientvejledere og demensudredning / Frist 03.09
  503883/21

2. september 2021

Indgående

 • Fra DR: SV: Regionens liste over PFAS-grunde
  474753/21
 • Fra Nyborg Kommune: Billeddokumentation 2 for fjernelse af kontorpavillon, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  474060/21
 • Fra Nyborg Kommune: Dokumentation for fjernelse/nedrivning af kontorpavillon på Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  474058/21
 • Fra Nyborg Kommune: Billeddokumentation 1 for fjernelse af kontorpavillon, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  474059/21
 • Opsamling på 1. møde i referencegruppen for Organisation
  473492/21
 • Fra DGE: BFL - notater
  473849/21
 • Telefonbesked vedr. Assens Landevej 4, 5471 Søndersø
  474079/21
 • Fra DGE: Spørgsmål til mindre asfaltområde og kortlægning, Åbyskovvej 3b Skårup
  477740/21
 • Analysenotat
  485273/21
 • Fra DMR, Oplæg til supplerende §8-undersøgelse Plumgaarden
  474471/21
 • Fra Geopartner RÅSTOF Tinglysning - Deklaration om råstofindvinding
  482495/21
 • Fra Middelfart Kommune: Varsling af undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 5580 Nr. Aaby
  474339/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, fremsendelse af faktura
  474303/21
 • Fra KP Maskinhandel: Regionens vurdering af resultat af undersøgelser udført på Vestergade 26-30 Børkop, 603-00811
  474334/21
 • Fra DMR - Budgetstatus (02-09-2021)
  474268/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentationsrapport for byggefelt 3-5, udkast til afslutningsbrev
  475677/21
 • Fra DBS, Mail med undersøgelsesoplæg, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474484/21
 • Fra Andersen Partners Advokatfirma - Ejendommen H.C. Ørsteds Vej 10, 6000 Kolding - tilhørende boet efter Lillian Jessen - Andersen Partners j.nr. 327129-1
  473757/21
 • Fra DMR - Status (02-09-2021) - Resultater af lokaliseringsboringer
  474480/21
 • Fra Borger, orientering og invitation til orienteringsmøde
  474882/21
 • Fra DBS, Bilag, opsamling på miljøhistoriske oplysninger, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474488/21
 • DPC Punktkilde eller fladekilde Miljøprojekt 2172_juni 2021.pdf
  473077/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, faktura
  474307/21
 • Fra SWECO, Teknisk rapport, Lindvedvej 51, 5260 Odense S
  473871/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail med udkast til §8-tilladelse, Værkmestervej 1, 5600 Faaborg
  473707/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af § 8-sag, Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  474354/21
 • Fra Middelfart Kommune: Revideret varsling af undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 55580 Nr. Aaby
  474990/21
 • Fra projekt: anmoder om møde vedr. projektets gennemførelse
  475818/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag til mail, §8-udkast, Værkmestervej 1, 5600 Faaborg
  473719/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag til mail, Gravemarkering, Værkmestervej 1, 5600 Faaborg
  473710/21
 • Fra Vejle Kommune, Mail med oplæg til forureningsundersøgelse forud for §8 ansøgning, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  473657/21
 • Fra WSP - Referat af møde om oplæg for sø/kyst (25-08-2021)
  473752/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag til mail, Plantegning, Værkmestervej 1, 5600 Faaborg
  473714/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  474603/21
 • Fra Vejle Kommune, Orientering om fund af tolouen i drikkevand på Bødkervej 1, 7100 Vejle
  474419/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  475719/21
 • Fra DBS, Bilag, Situationsplan, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474494/21
 • Fra SWECO, Grundejerrapport, Lindvedvej 51, 5260 Odense S
  473869/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. mulig jordforurening efter brand på ejendommen Nyager 6, Fredericia
  476493/21
 • Fra DMR - Budgetoversigt (03-09-2021)
  475393/21
 • Høringsudkast til diagnostisk pakkeforløb
  471927/21
 • VS: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje september 2021
  472459/21
 • Vedrørende tilsyn med Webtilgængelighed
  473057/21
 • fra borger, Råstofplan 2020, vedtagelse
  487154/21
 • Fra DMR - Status (02-09-2021)
  505724/21
 • Fra DBS, Bilag, Beliggenhedsplan, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474493/21
 • Fra evaluator: Status i september
  485244/21
 • Fra Vejle Kommune: Kvittering for svar: FGU Vejle, Sandagergård
  484435/21
 • Fra Nybolig - Telefonbesked vedr. Åsum Bygade 8, 5240 Odense
  473782/21
 • Fra DBS, Bilag, Beliggenhedsplan, grund 1-2, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474490/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: FGU Vejle, Sandagergård, Sandagervej 61, 7100 Vejle
  475196/21
 • Fra DBS, Bilag, Oplæg til undersøgelse, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474498/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Varsling af undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 9093519_1_1.PDF
  474342/21
 • Fra Vejle Kommune, Bilag. Oplæg til forureningsundersøgelse, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  473659/21
 • Fra Fredeicia Kommune: Bilag - Vedr. tilladelse til ibrugtagning af hus 1-3 (byggefelt 3-5) på Voldmesterstræde 2 m.fl., matrikel matrikel 696bb og 696bc, F.DOCX
  475683/21
 • Til Broekhuizen Dairy I/S: V2 høring - kortlægning af slagge under plansilo, Vollerupvej
  473172/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. mulig jordforurening efter brand på ejendommen Nyager 6, Fredericia
  476500/21
 • Til Broekhuizen Diary I/S: Bilag til V2 høring - udkast til V2 afgørelse, Vollerupvej.pdf
  473182/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-06100, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  472014/21

Udgående

 • Til DGE: SV: Prisoverslag vedr. udarbejdelse at opfølgende notat for Gl. Donsvej 4a, Kolding.
  473846/21
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, Slotsbakkevænget 15, 5000 Odense C.pdf
  473467/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Store Markvej 8, 5250 Odense SV.pdf
  473308/21
 • Til INSTALLATIONSFIRMAET GNISTEN. SØ - V1-høring med bilag, Lumbyvej 80, 5000 Odense C.pdf
  473272/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Munkerodgyden 19A, 5200 Odense V.pdf
  472630/21
 • Til E F Hørdumsgade, V1-høring med bilag, Hørdumsgade 23-25, 5000 Odense C.pdf
  472675/21
 • SV: Til underskrift
  472337/21
 • Til DGE: Svar på henvendelse med anmodning om historisk materiale på lok. nr. 461-81925
  471839/21
 • Til Andersen Partners Advokatfirma - Svar på henvendelse om jordforurening - Ejendommen H.C. Ørsteds Vej 10, 6000 Kolding - tilhørende boet efter Lillian Jessen - Andersen Partners j.nr. 327129-1
  473770/21
 • Til JP: svar på aktindsigt
  475847/21
 • Til Lindegaardens Finas ApS, V1-kortbilag, høring, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  473521/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje.
  472665/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Banevej 12, 5900 Rudkøbing
  479453/21
 • Til Lindegaardens Finas ApS, V1-høring, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  473523/21
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  473817/21
 • Til Lindegaardens Finas ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  473522/21
 • Til praksis: bekræftelse på åbning af tilgang for patienter
  473815/21
 • Til Vejle Kommune: Kvittering og svar på forspørgsel vedr. renoveringsarbejde på FGU Vejle, Sandagergård, Sandagervej 61, 7100 Vejle
  475212/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. tidspunkt for drøftelse af Gl. Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  483987/21
 • Til borger, V2-høring med bilag, Lindvedvej 51, 5260 Odense S
  473872/21
 • Til Nordicals erhvervsmæglere - Svar på henvendelse om jordforurening - SV: Vængevej 9, 5772 Kværndrup
  473333/21
 • Til BR: rev udgave af analysetema forslag: klimaterapi
  482137/21
 • Til Nybolig - svar
  473787/21

1. september 2021

Indgående

 • Fra borger: Opklarende spørgsmål vedr. V1-kortlægning og høring, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  474051/21
 • Fra JEMA: Maling af vinduer på Rugårdsvej
  471902/21
 • Netværk for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet - præsentationer fra møde 1.9.2021
  471865/21
 • Netværksmøde 1.9.2021 - Corona-indsamling.pdf
  471867/21
 • Netværksmøde 1.9.2021 - sikker opbevaring af papirarkivalier.pdf
  471869/21
 • Netværksmøde 1.9.2021 - Hvordan forløber en aflevering til RA.pdf
  471868/21
 • Netværksmøde 1.9.2021 - Beregningsmodel.pdf
  471870/21
 • Netværksmøde 1.9.2021 - orientering fra Rigsarkivet.pdf
  471866/21
 • Netværksmøde1.9.2021 - aflevering af Horsens Stadsarkiv.pdf
  471871/21
 • Fra Esbjerg Kommune: fotos af huller og affald NØ for nr. 70
  474451/21
 • Fra Esbjerg Kommune: hul og affald NØ for nr. 70
  474446/21
 • Fra Esbjerg Kommune: billeder fra nr. 28 - bortkøres
  474438/21
 • Fra Esbjerg Kommune: billeder fra nr. 28
  474442/21
 • SV: [Ekstern] J.nr. 20/14562 - Projekt "STEM4CLIMATE"
  475851/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - SV jernkærvej 20., Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  473466/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - VS Slagge Jernkærvej 20, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  473465/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - VS Jernkjærvej 20., Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  473463/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Slagge, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  473462/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Jernkærvej 20, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  473461/21
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om udtalelse fra regionen angående ændring af indeklimamålinger, Skt. Jørgens Engen
  477717/21
 • Fra Odense Kommune: Dialog med rådgiver angående ændring af indeklimamålinger, Skt. Jørgens Engen
  477716/21
 • Fra/Til advokat - dialog om alt tilsendt materiale er modtaget - vedr. Læsøvej 14, Fredericia
  473509/21
 • Geoteknisk undersøgelse - Jens Johan Andersen - Vejrøvænget 8, Fredericia.pdf
  470341/21
 • Fra Varde Kommune: Vil indhente oplysninger ift. placering, Adelengvej 5, Janderup
  470486/21
 • Fra DMR: Statusrapport vedr. afværgepumpning, Uno-X, Odensevej 98, Odense
  477726/21
 • Fra DMR: Bilag - Statusrapport-11, Uno-X, Odensevej 98, Odense 2021-08-31
  477727/21
 • Underskrevet samarbejdsaftale PFN 2021
  471993/21
 • Fra Sønderborg Kommune: SV: vedr. efterbehandlingsplan på matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  474620/21
 • Fra projekt: invitation til deltagere i projekt
  472965/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. situationen på Hellesvej 28, Bramming
  474492/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025aa
  476211/21
 • Fra Fredericia Kommune,Mail med påbud om undersøgelse og oprensning af jordforurening fra villaolietank, Idasvej 13, 7000 Fredericia
  471283/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Hørdumsgade 23A, 5000 Odense C
  470641/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af korrespondance med borger vedr. Hellesvej/Hedetoften - kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk
  474473/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om konstateret fyld i huller gravet i forbindelse med vandrør
  474486/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af korrespondance med borger, Hellesvej/Hedetoften - forurening
  474481/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025s
  476218/21
 • Fra/til Esbjerg Kommune: Vedr. Hellesvej, Bramming
  470755/21
 • Fra Rambøll - Budgetskemaer, slutopgørelse (01-09-2021)
  498062/21
 • Fra Formpipe_ Idriftsættelsesdato 11-10-2021 bekræftet
  471863/21
 • Fra Danofss: Aftale om nyt møde, Nordborgvej 81, Nordborg
  470495/21
 • Fra Fredericia Kommune, Bilag, Påbud om undersøgelse og oprensning, Idasvej 13, 7000 Fredericia
  471289/21
 • Re: Ansøgning til Kulturpuljen, september 2021 fra Nordic Performance Art
  472482/21
 • 445-00008, Hasseriisvej 34, 5500 Middelfart - Status ark.pdf
  470172/21
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. forureningsdybde på Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  474612/21
 • Fra projekt: overvejelser vedr. fortsættelse af projektet
  475781/21
 • Fra Nordicals erhvervsmæglere - Henvendelse om jordforurening - Vængevej 9, 5772 Kværndrup
  473325/21
 • Fra yder<. Anmodning om åbning af tilgang for patienter
  473807/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Jordvold på butterflygrunden øst for nr. 70
  474464/21
 • Fra Vejle Kommune, Udkast til §8 tilladelse på Løveparkvej 3, 7323 Give
  471365/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025r
  476219/21
 • Fra Esbjerg Kommune: den østlige afgrænsning af nr. 70
  474469/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks kulturpulje
  472550/21
 • Fra Niras: Rapport uden bilag
  470448/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks kulturpulje
  472633/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje – september 2021
  472567/21
 • RE_ Regionerne & Cisco - Besøg hos Region Nordjylland
  476816/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025h, i, k, l, m, n, o, p, q og æ
  476220/21
 • Fra projekt: Status på projektets første år
  475842/21
 • fra MST SV: Lokaliteter i Danmark hvor der har været produceret eller håndteret Lindan
  470123/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. ophør af tre arbejdspladser til kartering og mellemdeponering af jord samt genindbygning af let forurenet jord
  475713/21
 • Fra Esbjerg Kommune: huller og affald NØ for nr. 70
  474458/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks kulturpulje
  472591/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vesthavnsvej 17, Nedbrydning af silo - Dokumentationsrapport - Kommunens bemærkninger
  484496/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje – Øhavet Festival
  472609/21
 • Fra borger: Begæring om aktindsigt vedr. tidl. stejle- og tjæreplads på Aarø, lok.nr. 510-81368, journal nr. 21/25403
  471316/21
 • Fra Vejle Kommune, Bilag til mail, §8-udkast, Løveparkvej 3, 7323 Give
  471366/21
 • Fra DMR: Mindre ændring i forhold til §8-tilladelse, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  474553/21
 • Fra DMR: svar til Esbjerg Kommune Vedr. Hellesvej 28, Bramming
  474497/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  470187/21
 • Fra Rambøll - Svar på bemærkninger
  473622/21

Udgående

 • Referat fra møde i arbejdsgruppe vedr. direkte kørsel ved storkarsokklusion den 31/8
  508233/21
 • Bilag 3_RACECAT-studiet.pdf
  508237/21
 • Bilag 1_RACECAT-studiet.pdf
  508235/21
 • Bilag 4_RACECAT-studiet.pdf
  508238/21
 • Referat Arbejdsgruppemøde om anbefaling om direkte kørsel på mistanke om storkarsokklusion31082021.docx
  508234/21
 • Bilag 2_RACECAT-studiet.pdf
  508236/21
 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 25/2021 - Svarfrist 06-09-2021
  508230/21
 • Bilag 1_Business case plasmaferesecenter i trekantsområdet_vs1.1.docx
  508224/21
 • Dagsorden planlægningsgruppe plasmaferesecenter 030921.docx
  508222/21
 • Bilag 2_Referat møde plasmaferesecenter 180821.docx
  508225/21
 • Dagsorden til møde om etablering af plasmaferesecenter i trekantsområdet den 3/9 kl. 8-9
  508223/21
 • Ekstraordinær opgradering i Region Syddanmark - [Sagsnr.:20/53017]
  471396/21
 • Til Vejle Spildevand, Spørgsmål vedrørende fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  471351/21
 • Til Odense Kommune, Regionens svar, Krudthusgade 18-20, Odense (461-05042) - kortlægningsvurdering?
  471210/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf
  471155/21
 • 23 Game & FGU.pdf
  471151/21
 • Til ansøger: tilsagn: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 21/14028
  471150/21
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc
  471152/21
 • revisionsinstruks_kultur.pdf
  471153/21
 • Til ansøger: Tilsagn: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 21/13867
  470912/21
 • revisionsinstruks_kultur.pdf
  470914/21
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc
  470913/21
 • 1 Grupetto Cycling Festival.pdf
  470916/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf
  470915/21
 • Svar på HENV, Vedr. værditabsordningen og evt. køb, Søndergade 41, 6800 Varde
  470733/21
 • Samarbejdsaftale mellem SDU og Region Syddanmark, klima
  470712/21
 • revisionsinstruks_kultur.pdf
  470568/21
 • Til ansøger: Tilsagn til Underskift: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 20/39955
  470565/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf
  470569/21
 • Tilsagnsbrev - tæt på træer.pdf
  470566/21
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc
  470567/21
 • Til advokat - Materiale vedr. Læsøvej 14, Fredericia - mail 3
  470487/21
 • Til advokat - Materiale vedr. Læsøvej 14, Fredericia - mail 2
  470481/21
 • Til Odense Kommunes afdeling for køb og salg af grunde, Fremsendelse af materiale vedr. ejendomme ved Snedronningen, 5240 Odense NØ
  470411/21
 • Til PFA DK, V1-høring med bilag, Hestehaven 21 m. fl., 5260 Odense S.pdf
  470308/21
 • Til Borger, Orientering om opstart af oprensning efter Værditabsloven.pdf
  470299/21
 • Revision af databehandleraftale - [Sagsnr.:19/46849]
  470191/21
 • IV procesplan (31.8.21).docx
  470294/21
 • Notat monitorering og evaluering ny IV-aftale - tilrettet 30.08.21 (MF).docx
  470293/21
 • Sag til DAK september 2021.docx
  470292/21
 • Sag vedr. monitorering og evaluering af IV-aftale til DAK
  470291/21
 • Til Andelsboligforeningen Stærehaven 2, V1-afgørelse, Vimmelbækløkken 1-27, 5270 Odense M.pdf
  470055/21
 • Til Rambøll, Regionens accept af tilbud på VTO lokalitet i Vejstrup - Øst Fyn
  470109/21
 • Til borger, V1-afgørelse, 8i, Søhusvej 242, 5270 Odense N.pdf
  469976/21
 • Til borger: Telefonnotat og svar på henvendelse vedr. afklaring af mulig forurening, Bakketoppen 3-31, 5250 Odense SV
  469882/21
 • Til borger - Svar på henvendelse, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ
  471602/21
 • Svar på henvendelse vedrørende 461-81705 - Bilag
  471589/21
 • HENV, Korrespondance m. Ejendrøm, Årsag til V2-kortlægning, Frodesgade 125F, 2. 13., 6700 Esbjerg
  471344/21
 • Fra Enggaard: Svar vedr. edr. dokumentationsrapport. Bådhusene Fredericia
  475715/21
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt samt bilag
  471194/21
 • Til Sønderborg Kommune: efterbehandlingsplan på matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  474625/21
 • Til borger: Nuancering, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  470044/21
 • Til Borger: Svar vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  471652/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag Hjarnøvej 10, Fredericia - opdateret.pdf
  516072/21
 • Til Borger: Svar på suppklerende spørgsmål vedr. jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  470617/21
 • Til Odense Kommune: Kvittering for fremsendt dokumentationsmateriale vedr. afslutning af §8-sag, Skt. Jørgens Engen 1 og Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  469907/21
 • Til Danbolig: Svar på FORSP vedr. sagsmateriale
  471590/21
 • Til borger - Svar på henvendelse - Bilag, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ
  471593/21

31. august 2021

Indgående

 • Henvendelse fra borger: medicinudlevering
  482838/21
 • Fra Kommune: Svar på spørgsmål vedr. etablering af byeskyttebaner på Stauerbyvej 7, 5500 Middelfart
  469735/21
 • FW: Jrn. Fra COWI: Betinget tilladelse Vestergade 8, Wedels Gård, Faaborg-Midtfyn Kommune. Etablering af permanent ventilationsanlæg
  477980/21
 • Fra Svendborg Kommune, Mail vedr. §8 ved etablering af legeplads, Hostrupvej 12, 5771 Stenstrup
  470426/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Svar vedr. påbudsmuligheder, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  494876/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Oprensning af forurenet jord inden for et §3 område beliggende på Kirkegyden 4 i Nr. Aaby
  469555/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Bilag, Deklaration om anvendelse af slagger, Østermarksvej 14, 6230 Rødekro
  469844/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Orientering om færdigmelding af projekt, Østermarkvej 14, 6230 Rødekro
  469843/21
 • Fra Vejle Kommune: mail på kontaktperson fra Vejle Spildevand, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  480138/21
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på påbudshøring: Driften af virksomheden er skyld i forureningen, ingen specifikke hændelser, ikke mulighed for påbud pga. ejerskifte, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg.
  468959/21
 • Fra Rambøll, Tilbud på VTO lokalitet i Vejstrup - Øst Fyn
  470090/21
 • SV Tilbud på spørgeskemaundersøgelse.msg
  469082/21
 • Tilbud på spørgeskemaundersøgelse omkring livet i de syddanske landdistrikter .msg
  469081/21
 • SOM 702 Bjerreby bentonit_Høringssvar Svendborg Museum.pdf
  469707/21
 • Fra Svendborg Museum, RÅSTOF, SV: Myndighedshøring af bentonit råstofansøgning i Bjerreby, Svendborg Kommmune
  469706/21
 • Fra Rambøll, Tilbud på VTO lokalitet i Vejstrup - Øst Fyn
  470303/21
 • Fra DMR: Revideret rapport, Herslev Kildeplads
  507729/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  468220/21
 • Fra DMR, Rugårdsvej 959 - placering af supplerende poreluftmålinger
  469252/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering undersøgelse
  467517/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutningsbreve vedr. afslutning af § 8-sag, Skt. Jørgens Engen, etape 1, 5000 Odense C
  476210/21
 • Re: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje.
  469038/21
 • Fra Borger, kvittering for indledende svar
  471518/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Info om oprensning af vandløb på matrikel 1101 Ulkebøl, Ulkebøl
  471301/21
 • Fra Tønder Kommune: Godkendelse af oplæg fra DMR, Stampemøllevej 11B, Højer
  475134/21
 • VS: Endelig rapportversion af evalueringen af Den didaktiske podcast (22)
  475849/21
 • Fra Rambøll: Kvittering for tilbagemelding og forsp vedr tidligere vej, Bjerndrupvej 47, Tinglev
  467997/21
 • Fra Borger: Supplerende spørgsmål vedr. jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  470613/21
 • Fra Borger: Skøde
  467173/21
 • SV: Sundhedsstyrelsen: Anmodning om yderligere vedr. opfølgning på specialeplan 2020 - Region Syddanmark (Intern svarfrist den 31. august)
  478660/21
 • Fra Borger: Ansøgning vto
  467172/21
 • 20.08.2021_Referat_-_Protokoll.pdf
  467949/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Mail om afslutning af projekt, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  469858/21
 • Referat af sikkerhedsmøde 30_8 - 2c i vores fælles Governance
  476826/21
 • 20.08.21_Referat_Protokoll_TOP_3_PP_Intereg6a.pdf
  467934/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Bilag, slaggedeklaration 2, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  469863/21
 • Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til akutplan for Region Syddanmark - Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Syddanmarks Akutplan.pdf
  478374/21
 • Fra DMR: Endeligt oplæg til undersøgelse, Stampemøllevej 11B, Højer -
  475106/21
 • Fra Billund Kommune: §8 ansøgning fim. tilbygning, Billund Varmeværk, Møllevej 9, Billund
  475119/21
 • Fra BDO - Revisorpåtegning
  468919/21
 • Budget 2022 for Sano Middelfart
  517716/21
 • Brev til Region, Budget 2022 for Sano Middelfart.pdf
  517717/21
 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding fra kommune og region, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  474311/21
 • Fra Middelfart Kommune: Nyt kort med tanke og problemområder mrkert iflg gl. rapport, lok. 445-00013
  468988/21
 • Fra borger: FORSP vedr. revurdering
  471599/21
 • Referat af Økonomimøde 30_8-2021 - 2B i vores fælles Governancemodel
  476824/21
 • Fra Rambøll: Oplysninger om seneste gravning, Rolighed grusgrav
  471469/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Bilag, slaggedeklaration, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  469861/21
 • Fra Rambøll: Svar vedr dybde på gravning, Rolighed grusgrav
  471477/21

Udgående

 • Til Rambøll: VS: Oprensning af forurenet jord inden for et §3 område beliggende på Kirkegyden 4 i Nr. Aaby
  469567/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse, Snedronningen 0, 5240 Odense NØ
  469422/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Snedronningen 34, 5240 Odense NØ
  469412/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Mail om jordforurening ved smedeværksted, Nørremarken 21, 6360 Tinglev
  470563/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  469376/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Snedronningen 30, 5240 Odense NØ
  469349/21
 • Til Odense Kommune og VURDST: Til orientering: V1-afgørelse til navne- og adressebeskyttede borgere på Snedronningen 28, 5240 Odense NØ
  469292/21
 • Til borgere, UDEN NAVN OG ADRESSE, V1-afgørelse, Snedronningen 28, 5240 Odense NØ
  469293/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Snedronningen 26, 5240 Odense NØ
  469269/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Snedronningen 24, 5240 Odense NØ
  469255/21
 • Til DMR, Regionens svar på oplæg, Rugårdsvej 959 - placering af supplerende poreluftmålinger
  469254/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  469239/21
 • Til Nordfyns Kommune, Regionens svar, Rugårdsvej 959 - placering af supplerende poreluftmålinger
  469242/21
 • Til Varde Kommune: Spørger til placering af forurening, påbud JFL § 48, Adelengvej 5, Janderup
  469220/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Snedronningen 20, 5240 Odense NØ
  469167/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Snedronningen 12, 5240 Odense NØ
  469137/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Snedronningen 10, 5240 Odense NØ
  469062/21
 • Korrespondance m. DMR, HENV, Fremsendelse af rapport, Naffet 27 og 27A, 6100 Haderslev
  469033/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Samsøvej 11, Fredericia
  469037/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Alrøvænget 8, Fredericia
  469034/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Assensvej 180, 5250 Odense SV
  468921/21
 • Besvarelse af aktindsigt [Sendt med Bluewhale]
  476940/21
 • SV Tilbud på spørgeskemaundersøgelse.msg
  469080/21
 • SV Tilbud på spørgeskemaundersøgelse omkring livet i de syddanske landdistrikter .msg
  469079/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Assensvej 168A, 5250 Odense SV
  468857/21
 • Til DMR: Status på kørevej, Skårup Fjernvarme
  468971/21
 • Til SCANIA DANMARK EJENDOM ApS, V1-afgørelse, Krumtappen 2 og 6, 5260 Odense S
  468825/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Haugevej 225, 5270 Odense N
  468792/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Vejrøvænget 2, Fredericia
  468724/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Samsøvej 9, Fredericia
  468719/21
 • Til borger: Svar på henvendelse med høringssvar og geoteknisk rapport, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  468345/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Læsøvej 10, Fredericia
  468710/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Hjarnøvej 8, Fredericia
  468708/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Alrøvænget 4, Fredericia
  468699/21
 • Til Sønderborg Kommune, Regionens svar på Udstykningssag - Lokalitet 523-05703, færgevej, Nordborg
  468551/21
 • Til borger, V1-afgørelse, 22a, Stavadgyden 188, 5270 Odense N.pdf
  468189/21
 • Til borger: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. fjernelse af olietank, matr. nr. 3b, Haugevej 225, 5270 Odense N
  468134/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. olietank på matr. nr. 3bd, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  468037/21
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab A, V1-afgørelse, 20d, Espestok 101, 5210 Odense NV.pdf
  468024/21
 • Til kommune (kopi) - Orientering om rapport + høring om ændret kortlægning og offentlig indsats
  467870/21
 • Til Andelsboligforeningen Næsbygaard III, V1-afgørelse, 23eq, Kirkendrupløkken 1-33, 5270 Odense N.pdf
  467877/21
 • Til Andelsboligforeningen Næsbygaard I, V1-afgørelse, 23ep, Kirkendrupløkken 1-33, 5270 Odense N.pdf
  467874/21
 • Til borger: Oplysninger om frivillig undersøgelse og mulige rådgivere, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  467678/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler
  467220/21
 • tillæg tilladelse bjerreby by (1).pdf
  468216/21
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  468214/21
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  468213/21
 • Til Boehringer Ingelheim: vedr. køb af basisliste
  467914/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Strandholtvej 28, 5270 Odense N
  479451/21
 • Til Odense Kommune, Vedr. Påbudsmuligheder på 2 gartnerier på Fangelvej 21 og 26, 5260 Odense
  469210/21
 • Til Kommune: Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling
  469359/21
 • til MST SV: Lokaliteter i Danmark hvor der har været produceret eller håndteret Lindan
  468875/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  467740/21
 • Til Odense Kommune, Vedr. påbudsmuligheder på 2 gartnerier på Fangelvej 21 og 26, 5260 Odense S
  469201/21
 • til Miljøministeriet SV: Lindan undersøgelse
  468888/21
 • Til JP: besvarelse af aktindsigt, bilag: liste med sendte dokumenter
  477032/21
 • Til Borger: Optaget under Værditabsordningen
  467283/21
 • Til ejendomsmægler: Svar på FORSP
  468958/21
 • Til Borger: V0-brev, Æblegyden 30, 5580 Nr. Aaby.pdf
  467078/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V0-brev, Æblegyden 30, 5580 Nr. Aaby.pdf
  467079/21
 • Fra DGE, Mail med notat over poreluftsundersøgelse, Rugårdsvej 40, 5000 Odense C
  468680/21
 • Til Rambøll: Bekræftelse på kortlægning skyldes den tidligere offentlige vej, Bjerndrupvej 47, Tinglev
  468005/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del II - Bilag til dagsordenspunkt Revisionsberetning for 2020 og endelig godkendelse af regnskab 2020.pdf
  477973/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del II - Region Syddanmark Revisors påtegning på årsregnskab 2020.pdf
  477972/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del I - Årsrapport 2020, bilagssamling IV.pdf
  477951/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del II - Punkt_Redegørelse vedr. resultatafhæ.. Ekstraktudskrift fra møde 21.06.2021.PDF
  477981/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del II - Region Syddanmark beretning nr. 4 Regnskabsår 2020.pdf
  477969/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del II - Pkt. 1 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2020.pdf
  477977/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del I - Brev til Ankestyrelsen.pdf
  477945/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del II - Region Syddanmark beretning nr. 5 Regnskabsår 2020.pdf
  477971/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del II - Punkt_Revisionsberetning for 2020 Ekstraktudskrift fra møde 23.08.2021.pdf
  477975/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del I - Årsrapport 2020 - ledelses- og regnskabsberetning - endelig version I.pdf
  477949/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del I
  477941/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del I - image001.jpg
  477957/21
 • VS: Region Syddanmark, Revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 og årsrapport 2020 del II
  477967/21
 • Til DMR: kvittering for modtagelse af notat, Hellesvej 28, Bramming
  468795/21
 • Til projekt. godkendt udvidet geografi i projektet
  469618/21
 • Til ejer - Orientering om rapport + høring om ændret kortlægning.... (med bilag) (sendt digitalt: Job nr. 203168463 + 203169117)
  467736/21
 • Til Varde Kommune: Orientering om borgermøde om Grindsted-forureningerne
  506443/21
 • Til Vejen Kommune. [Sagsnr.:10/2632] - [Dok.nr.:245331/13] Undersøgelses rapport Autoscan dok 2 .pdf
  469367/21
 • Til Middelfart Kommune: Orientering vedr. Æblegyden 30. 5580 Nr. Aaby
  467080/21
 • Til Rambøll: Svar vedr afsluttet undersøgelser på Bjerndrupvej 47, Tinglev
  467545/21

30. august 2021

Indgående

 • Forretningsvision_fra_4501-Organisationsportalen-RSI-version_v1_sendt_til_regioner.pdf
  473494/21
 • SV: Dagsorden til 1. møde i referencegruppen for Organisation
  473493/21
 • Udkast til dagsorden til projektstyregruppemøde
  485284/21
 • Fra DGE: Vedr. økonomi og drift af afværge for Kolding Kommune.
  467308/21
 • Vedr opfølgning på tilsyn Brørup / Per Nielsen / Nabo
  466981/21
 • Fra Chrones Entreprenør og Anlæg: Ønske om fritagelse fra kortlægningen pga. 2 overfladeprøver, Heden 12,5450 Otterup.
  477766/21
 • Fra DGE: Prisoverslag vedr. udarbejdelse at opfølgende notat for Gl. Donsvej 4a, Kolding.
  467306/21
 • Fra MOE: SV: Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev - 1 års gennemgang
  480797/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilagsnr#3730422_v1_Beskriv det ansøgte projekt, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466885/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilagsnr#3730419_v1_Konfliktrapport for ansøgningen, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466888/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Miljøgodkendelse til udlægning af slagge under bygning plansilo og plads, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466890/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilagsnr#3730420_v1_Beskriv det ansøgte projekt, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466887/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Miljøgodkendelseanmeldelse, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466884/21
 • Fra Varde Kommune: Fremsendt ansøgningsmaterialet, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466881/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilagsnr#3730421_v1_Beskriv det ansøgte projekt, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466886/21
 • Fra Miljøteknik, Afrapportering af afværge og status, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing.
  478144/21
 • RE: Referat Region Syd 17-08-2021
  466436/21
 • Internt - Telefon notat 136 Stevning, Svenstrup
  465398/21
 • T.o. Tilladelse til indvinding af grundvand til Langeskov Planteskole Nyborgvej 39 5550 Langeskov.msg
  471259/21
 • Fra Nyborg Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  465061/21
 • Fra Berendsen: Klude igang
  464926/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  468202/21
 • Fra Miljøteknik: Vedr. boringer
  464818/21
 • Fra DMR: Vedr. forslag til undersøgelse på Stampemøllevej 11B, Højer
  466694/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - UDKAST Byggefelt 13, Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhortsgade 2, matrikel 696bd, Freder
  475662/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  470146/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering for: Høringssvar - Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2021
  464712/21
 • Fra DMP - Referat af styregruppemøde (27-08-2021)
  467178/21
 • Fra CFFB: Besked om ny ansat
  466657/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. tilladelse til ibrugtagning af bygning 1
  475670/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af §8-sag, boliger etape 1, Skt. Jørgens Engen 1 og Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  469278/21
 • Fra Varde Kommune, Mail med varsling af påbud, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  467210/21
 • Fra Varde Kommune, Varsel af påbud, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  467214/21
 • Fra Kolding Kommune, Ny mail med redigerede §8-udkast, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464831/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af §8-sag, boliger etape 1, Skt. Jørgens Engen 1 og Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  469271/21
 • Fra DMR, Vedr. placering af prøver, Lillebæltsvej 37, 6715 Esbjerg N
  464921/21
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST Byggefelt 13, Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhorstgade 2, matrikel 696bd, Fredericia Bygrunde
  475656/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: Kort med tanke og problem-områder mrkert iflg gl. rapport, lok. 445-00013
  468545/21
 • Fra Odense Kommune: Resultater af jordprøver, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  467581/21
 • Fra Vejle Kommune, Kopi af analyseresultater og deklarationer for slaggen, Pottervej 8, 7323 Give
  464950/21
 • Fra DMR. Resultater for blanderpøver, Lillebæltsvej 37, 6715 Esbjerg N
  464914/21
 • Fra Boehringer Ingelheim: vedr. køb af basisliste?
  467916/21
 • Fra Meierconsult, yderligere bemærkninger samt fremsendelse af kort
  500579/21
 • Fra Meierconsult, bilag: Kort med angivelse af værksted påf Lucernemarken 14 Odense - img086.pdf
  500580/21
 • Fra Ejlskov: Notat med svar på spørgsmål, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  476221/21
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. psykotiske tilstande
  466178/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Vedr. tilladelse til ibrugtagning af bygning 1.DOCX
  475672/21
 • Fra borger, HENV, Rådgivning om forurening ved køb af ejendom, Bogensevej 96, 5464 Brenderup
  468949/21
 • Fra Kolding Kommune: Naboorientering vedr. ansøgning om landzonetilladelse på Dons Landevej 275, Kolding
  466688/21
 • Modtaget serviceklage over øre-næse-halslæge Søren Fast
  466998/21
 • Fra DMR: Orientering vedr. luftrenser på 1. sal, tages retur
  471135/21
 • Middelfart budget 2022 skema til Region.pdf
  517719/21
 • Fra Varde Kommune, Supplerende sagsmateriale, Sdr Mallevej 50, 6800 Varde
  467257/21
 • Fra Odense Kommune, Dokumentation for færdigmelding af nedtagning af 500.000 l OJ tank, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  465376/21
 • Fra DTU: Oplæg til yderligere analyser
  481269/21
 • Fra projekt; indsendt slutregnskab
  480196/21
 • Fra apotek: Præsentation til møde med UNS
  467025/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  470167/21
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål til genbrug af jord på kortlagt ejendom, lok. 445-00013
  468541/21

Udgående

 • Tilsynsskema Brørup.pdf
  466977/21
 • Følgebrev udkast påbud Brørup.pdf
  466978/21
 • Partshøring af påbud og orientering fra Region Syddanmark
  466976/21
 • Til borger - Høringsbrev - Kortlægning på vidensniveau 2 - Læsøvej 8, Fredericia.pdf
  466904/21
 • Til Vejle Kommune, Spørgsmål vedrørende fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  466846/21
 • Til Ejendomsmægler: Vedr. varslet kortlægning, Snedronning 22, 5240 Odense NØ
  466804/21
 • Til borger - Afgørelse - Ejendommen kortlægges ikke - Hjarnøvej 6, Fredericia
  466785/21
 • Til borger - Afgørelse - Ejendommen kortlægges ikke - Hjarnøvej 12, Fredericia
  466790/21
 • Til Borgere: Telefonnotat vedr. mulighed for boligundersøgelse, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  466702/21
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Havevej 6, 6760 Ribe, lok: 561-81004
  466778/21
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  466779/21
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Vejrøvænget 6 Fredericia
  466573/21
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Læsøvej 14, Fredericia
  466569/21
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Læsøvej 12, Fredericia
  466566/21
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Alrøvænget 6, Fredericia
  466560/21
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Alrøvænget 2, Fredericia
  466556/21
 • Til Esbjerg Kommune: Opdateret ansøgningsmateriale - Miljøgodkendelse 2021, Slaggeudlægning, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466482/21
 • Til Advokat: Mulighed for at søge om boligundersøgelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  466438/21
 • Til borger og Faaborg-Midtfyn Kommune: Telefonnotat og kontaktoplysninger, forurening ved Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  466390/21
 • Til DJ MILJØ OG GEOTEKNIK P/S, Bemærkninger til oplæg, Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  465850/21
 • Til COWI, Tilbagemelding Adelgade 3 Kolding - Gulve
  467144/21
 • Til ansøger: vedr. efterbehandlingsplan på matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  465300/21
 • Aftale.pdf
  464854/21
 • Til Berendsen: Ny underskrevet aftale - klude
  464852/21
 • Til Miljøteknik. Svar vedr. regionens boringer
  464771/21
 • Til Borger, kvittering for svar
  466755/21
 • Fra Kolding Kommune, §8-udkast, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464843/21
 • Til EDC. Sv på henvendelse Vesterballe 17, 5600 Faaborg
  466956/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Toften 21, 5220 Odense SØ
  479408/21
 • Til projekt: ok til tidsplan for regnskab
  466709/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Toften 27, 5220 Odense SØ
  479400/21
 • Til HF VIBORG INVEST ApS, V2-varsel med bilag vedr. Slotsgade 17, 6100 Haderslev.pdf
  466272/21
 • Til Nybolig. Henvendelse omk. V2 afgørelse
  466486/21
 • Til Haderslev Kommune, V2-varsel med bilag, Vejareal udfor Slotsgade 15 og en del af Høppners gård, 6100 Hade
  466297/21
 • Til Kolding Kommune: Spm vedr. ansøgning om landzonetilladelse på Dons Landevej 275, Kolding
  466843/21
 • Til Behandlingsrådet - Indstilling af analysetemaer - Region Syddanmark
  465852/21
 • Fra Fredericia Kommune: svar på anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser fra den 20. august 2021
  467612/21
 • Til Miljøstyrelsen: Høringssvar - Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2021
  464711/21
 • Til Odense Kommune: Forslag til yderligere spørgsmål til § 8-ansøgning, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  465700/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  479423/21
 • Til Rambøll - Rapport er godkendt (med bemærkninger)
  466522/21
 • Til ejer - Boligerklæring
  466533/21
 • Til Borgere, V2-varsel med bilag vedr. Slotsgade 13-13a, 6100 Haderslev.pdf
  466281/21
 • Til Borgere, Bilag til V2-varsel, naborapport fra indledende undersøgelse - Slotsgade 13.pdf
  466286/21
 • Til ApS AF 8-8-1995, V2-varsel med bilag vedr. Slotsgade 15, 6100 Haderslev.pdf
  466264/21
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for fremsendelse af kopi af analyseresultater og deklaration for slaggen på Pottervej 8, 7323 Give
  465026/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Læsøvej 8, Fredericia
  466761/21
 • Til EDC: Kopi af orienteringsbrev, Gyden 1, Ærøskøbing
  465943/21

29. august 2021

Indgående

 • Fra Arbejdstilsynet: Ændring af dato
  470124/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  470099/21

28. august 2021

Udgående

 • Møde i arbejdsgruppe vedr. direkte kørsel ved storkarsokklusion den 31/8
  508188/21
 • Bilag 2_Referat møde direkte kørsel til EVT på mistanke om storkarssygdom09062021.pdf
  508195/21
 • Bilag 1_Redegørelse_storkarsokklusionV280821.docx
  508190/21
 • Dagsorden Arbejdsgruppemøde om anbefaling om direkte kørsel på mistanke om storkarsokklusion31082021.pdf
  508189/21
 • Bilag 3_Kommissorium vedr. nNBV's rekommandation om direkte kørsel til EVT på mistanke om storkarssygdom.pdf
  508196/21

27. august 2021

Indgående

 • Dagsorden til 1. møde i referencegruppen for Organisation
  473495/21
 • Status for DK2020 til følgegruppen august 2021
  463948/21
 • Fra Miljøteknik: Vedr. svar på spørgsmål vedr. etablering af byeskyttebaner på Stauerbyvej 7, 5500 Middelfart
  464758/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Miljøscreeningsrapport,Tangevej122, 6760 Ribe
  463154/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Fremsender Miljøscreeningrapport,Tangevej122, 6760 Ribe
  463152/21
 • Høringssvar fra Bjerreby menighedsråd og Fyns Stift, RÅSTOF, Svar (STPR F2: 1519567)
  463121/21
 • Fra DGE: vedr. forureningen og afværgen på Gl. Donsvej 4, i Kolding.
  463838/21
 • Fra Niras: Tværvej, poreluft mv.
  463800/21
 • Fra Rambøll, revideret oplæg til undersøgelse for ejendommen Nordenhusevej 11, Aunslev. Lok. nr. 450-81257
  463157/21
 • Fra DGE: Spørgsmål til oprensning, Åbyskovvej 3b Skårup.
  466403/21
 • Fra DGE: Bilag 1 - situationsplan over oprensning
  466404/21
 • AR-21-CA-21093494-01.pdf
  466405/21
 • Fra Moe: Kosterlevsvej 88, Søndersø - Besigtigelsesreferat
  462700/21
 • Fra Moe: Hjarnøvej 14, Fredericia - Besigtigelsesreferat
  462707/21
 • VS: Indkaldelse til bestyrelsesmøde 10. september
  463112/21
 • Bilag 1, ref_bestmøde_EJS_19.05.21 underskrevet via Penneo.pdf
  463114/21
 • Bilag 2, KPIer til opfølgning august 2021.pdf
  463117/21
 • Bilag 3, Perioderegnskab Q02 2021.pdf
  463115/21
 • Indkaldelse til bestyrelsesmøde EJS 10.09.21.pdf
  463111/21
 • Fra MOE, Skrudstrup Bygade - 1 års gennemgang
  466008/21
 • Fra MOE: Nørrebyvej 2, Rødding - 1 års gennemgang
  462295/21
 • Fra GeoSyd: Geoteknisk notat 2016, Snedroningen 22, 5240 Odense NØ
  466510/21
 • Fra Rambøll, Havevej 6, Kærbøl, 6760 Ribe_Notat miljøundersøgelse
  466551/21
 • Fra DMR: Forslag til undersøgelse på Stampemøllevej 11B, Højer
  462926/21
 • Fra DMR: Revideret historik, Rismarksvej 52
  492192/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  470013/21
 • Sv: Partshøring af gennemført tilsyn med webstedet Fremtidens SyddanmarkDIGST (Id nr.: 1206735)
  464170/21
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  474308/21
 • fra HedeDanmark, råstof, diverse forespørgsler, matr. nr. 4m Sadderup, ESbjerg Jorder, ESbjerg Kommune
  492104/21
 • Fra MOE, Oplæg til forureningsundersøgelse, Industribuen 24-30, 5592 Ejby
  464904/21
 • Fra Kolding Kommune, Udkast til §8-tilladelse til padel tennis, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464820/21
 • Fra MOE, Mail med oplæg til forureingsundersøgelse, Industribuen 24-30, Ejby
  464898/21
 • Fra DGE A/S: Forureningsundersøgelse - Tokkendrup 17, 5450 Otterup
  462941/21
 • Fra Kolding Kommune, §8 ansøgning, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464835/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail med udkast til §8-tilladelse til padel tennis, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464812/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag for spildoprensning (spild id 17.03.2021, T38 skumrør) (MST Id nr.: 3587951)
  462460/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  470051/21
 • Fra Tønder Kommune: Dokumenter vedr. monitering mv 2014-2019, Vesterhavsvej 15, 6792 Rømø
  462949/21
 • Fra Borgere: Salgssituation og fremsendelse af geotekniske resultater fra 2016, Snedroningen 22, 5240 Odense NØ
  466509/21
 • Fra Borger - mødetidspunkt accepteret
  466749/21
 • Fra NIRAS A/S: SV: Vedr. regionens bemærkninger til det reviderede oplæg til undersøgelser på Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  464361/21
 • Fra DGE A/S: Bilag: Forureningsundersøgelse, Tokkendrup 17, 5450 Otterup, 25.08.2021
  462943/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Kopi af høringsbrev og udkast til V1/V2-kortlægning, Tangevej 120 og 122, 6760 Ribe
  464394/21
 • Til N1 AS - Bilag - Udkast til V1V2-kortlægningsbrev, Tangevej 120 og 122 - 6760 Ribe
  464374/21
 • Til N1 A/S: Høringsbrev og udkast til V1/V2-kortlægning, Tangevej 120 og 122, 6760 Ribe
  464372/21
 • Til N1 AS - Bilag - V1V2-høringsbrev, Tangevej 120 og 122, 6760 Ribe
  464373/21
 • Til Svendborg Kommune, Jordfourening, Assensvej 138, Svenstrup.
  464327/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  464332/21
 • Til Borger Orientering om oprensning og afslutning af den offentlige indsats.pdf
  464336/21
 • Til Borger Rapport værditabsafværge_Assensvej 128, Stenstrup_26.08.2021.pdf
  464335/21
 • Til Borger Udkast, boligerklæring.pdf
  464333/21
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  464094/21
 • Til Rambøll, Regionens OK til revideret oplæg til undersøgelse Nordenhusevej 11, Aunslev. Lok. nr. 450-81257
  463165/21
 • Kvittering for Fyns Stift, RÅSTOF, SV: Svar (STPR F2: 1519567)
  463354/21
 • Til Fredericia Kommune: SV: Vedr. undtagelse af oplysninger fra aktindsigt, Samtank A/S
  465057/21
 • Seneste nyt fra sekretariatet for DK2020 Syd
  504600/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyesvej 50, 5270 Odense N.pdf
  462588/21
 • Til Allround Ejendomme, Udgår af kortlægning efter oprensning og undersøgelse.pdf
  462473/21
 • Til Odense Kommune og Vurderingstyrelsen, Jordforurening, Grønnevangen 56-58, Odense NV, lok: 461-6090
  462468/21
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om rapport og oplysning om kortlægning, Tangevej 122, 6760 Ribe
  462452/21
 • Til DGE, Regionens svar på oplæg til undersøgelser lok. nr. 525-40303
  462374/21
 • Fra Kolding Kommune, Geoteknisk rapport, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464837/21
 • Til borger: svar på henvendelse
  462309/21
 • Fra MST: Brev til regioner og kommuner om tiltag vedr. PFOS fra brandøvelsespladser
  463093/21
 • TIl JV: Besvarelse af aktindsigt
  466349/21
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. Rågelundvej 87 og Lindvedvej 53, Odense.
  463065/21
 • Til NIRAS A/S: SV: Vedr. regionens bemærkninger til det reviderede oplæg til undersøgelser på Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  464366/21
 • Forslag fra Region Syddanmark - Invitation til indstilling af emner til lærings- og kvalitetsteam 2021
  462044/21
 • Til Borger, forslag til mødetidspunkt
  466742/21
 • Til rådgivere på rammeaftalen, Regionerne har indgået forlig med laboratorierne på rammeaftalen om opbevaring af arkivprøver
  471565/21
 • Til Borger: Svar vedr. vejareal på Enghavevej 11 6800 Varde
  462360/21
 • Til Meierconsult, svar vedr. Lucernemarken 14 Odense
  464042/21
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  462097/21
 • Fra Kolding Kommune, §8 ansøgning, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464825/21
 • Til Tønder Kommune: Bem. til forslag til undersøgelse på Stampemøllevej 11B, Højer
  462932/21
 • til Crossbridge Energy, Fredericia kommune og mst: Høring vedr. varsling af V2 kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  462905/21
 • Til Sønderborg Kommune, Bemærkninger og spørgsmål til udkast til § 8 tilladelse, Østkystvejen 40, 6440 Augustenborg
  464334/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  462446/21
 • til Borger, svar vedr. status for Vestergade 30, Varde
  464317/21
 • Til borger: Besvarelse af aktindsigt
  466222/21
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. revurdering af undersøgelse og kortlægning, Lindvedvej 55, 5260 Odense S
  462339/21

26. august 2021

Indgående

 • Fra borger: Geoteknisk rapport, Hedelundhegnet Grund 57, 5270 Odense N
  466931/21
 • Fra borger: Høringssvar, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  466930/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Fjernvarme Fyn - 311019, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466445/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Oversigtskort, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466449/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Situationsplan 04.01.2021, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466448/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Konfliktrapport for ansøgningen, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466447/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Ansøgning MBL §33 - plansilo _underskrevet, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466442/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. undtagelse af oplysninger fra aktindsigt, Samtank A/S
  465053/21
 • Fra JEMA: Svar på spørgsmål - vinduer mv
  461946/21
 • Fra COWI: Grønnegade - resultatopdatering
  464815/21
 • Til borger, V1-høring, Snedronningen.pdf
  466469/21
 • Fra Ejendomsmægler: Vedr. salg og ophævning af kortlægning på baggrund af geoteknisk undersøgelse, Snedronning 22, 5240 Odense NØ
  466468/21
 • Fra COWI: Grønnegade - resultatopdatering
  464811/21
 • fra middelfart kommune Varsel om afgørelse om ikke påbud, forureningssag, Vindebjergvej 16a, 5463 Harndrup
  484350/21
 • 2020-006234-5 Varsel om afgørelse om ikke påbud, forureningssag, Vindebjergvej 16a, 546 9059260_7319529_0.pdf
  484351/21
 • Fra Odense Kommune, Grønnevangen 56, Odense - forurenet jord er bortskaffet
  462454/21
 • Fra Rambøll, Afrapportering af Værditabsoprydning, Assensvej 128, Steenstrup
  464090/21
 • Fra Niras: Tværvej 3 - Budget justering
  463723/21
 • Fra AlmBrand: Orientering om hyring af rådgiver, Holmemarksvej 28, 7000 Fredericia
  477803/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej 5, jordanalyser fra boringer, Godkendt
  463690/21
 • Status på ansøgninger til 2. rul
  462899/21
 • Til/fra grundejer - korrespondance vedr. besigtigelse
  514561/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Supplerende information vedr. spildet med aluminium chlorid på Værftsvej 3, 5600 Faaborg
  466583/21
 • Fra Berendsen: Samarbejdsaftale - karklude
  460645/21
 • 2021-1592 §8 ansøgning nedrivning-rev1..pdf
  484324/21
 • fra odense kommune Pakhuskaj boringer undersøgelse
  484322/21
 • Fra SWECO - grundejerrapport - Hjarnøvej 12 Fredericia
  460103/21
 • Fra SWECO - grundejerrapport - Hjarnøvej 6 Fredericia Grundejer
  460098/21
 • RE: Pulje 54, Hjarnøvej 6 og 12 - grundejerrapporter
  460097/21
 • Debat i klimamonitor om kommunale klimamål
  485297/21
 • Fra Geopartner: Jnr.: 2106259, Ørstedsgade 26, 5900 Rudkøbing - Tinglysning
  464287/21
 • Fra DMR: status på Dageløkkevej
  459549/21
 • Fra rådgiver - tilbud på sløjfning
  514554/21
 • VS: prapppronest01v
  466453/21
 • Fra Kolding Kommune: Kvittering for orientering om kommende rapport, Boligprojekt, Fynsvej og Dyrehavegårdsvej
  479981/21
 • Fra GEO: Kvittering for regionens tilbagemelding samt orientering om kommende rapport, Boligprojekt, Fynsvej og Dyrehavegårdsvej
  479977/21
 • image001.jpg
  460918/21
 • Sv: tilbagemelding fra tilsyn
  460917/21
 • Fra Middelfart Kommune: Drøftelse af punkter ifm. § 8 tilladelse, Gl Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  468397/21
 • Fra Odense Kommune: Svar fra COWI på stillede spørgsmål, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  465685/21
 • Svar fra Ærø Kommune: Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling
  459816/21
 • Fra Varde Kommune: Orientering om anvendelse af knust asfalt, Sønderskovvej 113, 6800 Varde
  461476/21
 • Fra projekt: spørgsmål om udvidelse af geografi i projektet
  469616/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 34, 5270 Odense N.pdf
  460940/21
 • Fra Odense Kommune: VS: Udløbsbygværk ved Dalum Papirfabrik - håndtering af overskudsjord
  459896/21
 • Fra Borger, ønsker at drøfte sagen på møde
  466734/21
 • Fra Rambøll A/S: Fremsendelse af historik og oplæg til undersøgelse for ejendommen Nordenhusevej 11, Aunslev. Lok. nr. 450-81257
  460679/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  460705/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stenløkken 19, 5260 Odense S.pdf
  460969/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  461492/21
 • Fra/Til Heimstaden: korrespondance om oplysningspligt om forurening
  460136/21
 • Fra Borger: Forespørgsel vedrørende kortlægning af Tværsigvej 31, Bramming
  459809/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Over-Holluf-Toften 23, 5220 Odense SØ.pdf
  461054/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Tranehøjen 202, 5250 Odense SV.pdf
  460868/21
 • Fra rådgiver NIRAS, Historisk materiale, Sverigesgade 17, 5000 Odense C
  458994/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag 1: Billede 1 - IMG_2120
  460924/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 381, 5210 Odense NV.pdf
  461014/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Svar på mail vedr. påbud om undersøgelse af jordforurening, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  462012/21
 • Miljøteknisk rapport - Frank Geoteknik - supl undersøgelse ifm §8 ansøgning - Vejrøvænget 8 Fredericia.pdf
  461691/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Havnegade 48, 5000 Odense C
  460376/21
 • Fra Varde Kommune: Anvendelse af knust asfalt, Højvangvej 9, 6800 Varde
  461159/21
 • Fra projekt: meddelelse vedr. slutregnskab
  466682/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Storegade 21, 6310 Broager.pdf
  460778/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Tranehøjen 204, 5250 Odense SV.pdf
  460844/21
 • Fra GeoSyd: Geoteknisk notat 2016, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  466471/21
 • Fra Odense Kommune: Svar fra COWI på stillede spørgsmål til § 8- ansøgning, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  465356/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stenløkken 21, 5260 Odense S.pdf
  460999/21
 • Fra Esbjerg Kommune: VS: EMS - Billeder fra fyld i bombekratere på Lillebæltsvej 37, 6715 Esbjerg N
  460914/21
 • Historisk redegørelse - Frank Geoteknik - Vejrøvænget 8, Fredericia, 2020.pdf
  461683/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag: Ansøgningsmateriale
  461680/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. afsluttende dokumentation på § 8-sag, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  464813/21
 • Fra Dansk Design Center: Samarbejdsaftale med Dansk Design Center
  480874/21
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding, opdateret rapport
  477529/21
 • Fra Rambøll A/S: Bilag: Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg_Historik og oplæg til undersøgelse.
  460770/21
 • Fra Borger: Vedr. konsekvenser af kortlægning
  460155/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Tolderlundsvej 115, 5000 Odense C
  460517/21
 • Fra Rambøll: Status på afgravning af jord i Rolighed Grusgrav
  460746/21
 • SDU: DB aftale
  507153/21
 • SDU: DB aftale
  507118/21
 • Fra Rambøll A/S: Bilag: Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg_Historik og oplæg til undersøgelse_til myndigheder
  460702/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag 2: Billede 2 - IMG_2126
  460929/21
 • fra Miljøstyrelsen Lokaliteter i Danmark hvor der har været produceret eller håndteret Lindan
  468371/21
 • Fra Forskningsenheden Konklusioner fra RSyd forskningsprojekter om medicinsk canabis -
  464144/21
 • Fra Rambøll A/S: Fremsendelse af historik og oplæg til undersøgelse for ejendommen Nordenhusevej 11, Aunslev. Lok. nr. 450-81257
  460766/21
 • Fra Rambøll: Foreløbig status på afgravning af jord i Rolighed Grusgrav
  461187/21
 • til/fra LandSyd, Råstof, diverse forespørgsler, plan, 2021vedr. nedgravning af el-ledninger nord for Varde by
  502474/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Strandholtvej 31, 5270 Odense N.pdf
  460920/21
 • fra LandSyd, Råstof, diverse forespørgsler, plan, 2021
  502451/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  462330/21
 • Fra Bygherre: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  459880/21
 • Fra Dahl Advokatfirma, kvittering for svar vedr. Limfjordsvej 11, 6715 Esbjerg N [DAHL-A.FID3436350]
  461923/21
 • Fra Rambøll - Endelig rapport (26-08-2021)
  465698/21
 • fra/til NCC, Råstofplan 2020, vedtagelse
  502398/21
 • Fra Ejendomsmægler: Jordforureningsattest, matr. nr. 10ft Seden By, Seden, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  466472/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Tranehøjen 208-212 og 218B, 5250 Odense SV.pdf
  460807/21
 • Fra CFFB: Referat 19/8 2021 til godkendelse
  459512/21
 • Fra Aabenraa Kommune: VS: Ansøgning om jordvarmeanlæg på Østermarkvej 12, 6230 Rødekro, matr. nr. 151 Nr. Hostrup, Egvad
  461679/21
 • Fra DGE A/S: Oplæg til undersøgelser lok. nr. 525-40303
  460093/21
 • Psykologe - Ændring af navn på sundhed.dk
  460801/21

Udgående

 • Til advokat - Materiale vedr. Læsøvej 14, Fredericia - mail 1
  461741/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Assensvej 212, 5250 Odense SV.pdf
  461722/21
 • Til Svendborg Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  465052/21
 • Til JEMA: Spørgsmål til udlejer
  461677/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Strandholtvej 28c, 5270 Odense N.pdf
  461588/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Strandholtvej 30, 5270 Odense N.pdf
  461562/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Strandholtvej 28, 5270 Odense N.pdf
  461534/21
 • Til Kolding Kommune, Opfølgning på spørgsmål til undersøgelsespåbud, Skodborgskovvej/Tøndervej i Vamdrup
  461437/21
 • Vedr klage af 26.821: SV: Råstofgrav Tingvej 4, 6650 Brørup
  462472/21
 • Til Rambøll, Regions svar på oplæg til undersøgelse for ejendommen Nordenhusevej 11, Aunslev. Lok. nr. 450-81257
  461185/21
 • Til rådgiver - ok til sløjfning af boringer
  514565/21
 • Til DGE, Regionens svar vedr. oplæg til undersøgelser - elmevænget 8, asperup på fyn, lok: 451-22
  460612/21
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. indsats og §8 på lokalitet 561-42006
  460267/21
 • Korrespondance m. Circle K, Rette modtager af brev, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  460139/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Humlehaven 2., 5320 Agedrup.pdf
  459848/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Humlehaven 4, 5320 Agedrup.pdf
  459833/21
 • Til Cervogruppen Aps - V1-høring med bilag, Mellemhaverne 31, 5320 Agedrup.pdf
  459808/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Mellemhaverne 29, 5320 Agedrup.pdf
  459792/21
 • Til Borger: SV på forespørgsel vedr. Tværsigvej 31 i Bramming
  459828/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Mellemhaverne 27, 5320 Agedrup.pdf
  459779/21
 • SV: Bangs Boder 37, 5000 Odense C
  459036/21
 • Til Rambøll: Status for afgravning af jord i Rolighed Grusgrav
  460751/21
 • Til FDO, kommune, mst og Crossbridge Energy: afgørelse vedr. Spild på ubefæstet areal ved T8851, FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  460104/21
 • fra projekthaver
  461676/21
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. påbud om undersøgelse af jordforurening, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  461093/21
 • Til IBF A/S: - V1-varsel Forsendelse 202772305.pdf
  460598/21
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. Forurening i Guderup
  461470/21
 • Til Heimstaden: svar på spørgsmål om oplysningspligt om forurening
  459665/21
 • Scan from YSoft SafeQ
  462841/21
 • Til Svendborgvej 90 Aps, V1-afgørelse med bilag, Svendborgvej 100-104, 5260 Odense S.pdf
  461580/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Toften 23, 5220 Odense SØ
  461163/21
 • Til Tønder Kommune: Bemærkninger til nyt oplæg, Stampemøllevej 11B, Højer
  459303/21
 • Til ejer - Afgørelse om ændret kortlægning og offentlig indsats
  461175/21
 • Til WSP, Vedr. undersøgelse på Slivsø
  460948/21
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune og Skat: kopi af V1 varsel 430-81438, Steghavevej 30, Ringe, 20/18859
  460621/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering og forslag til tidspunkt for drøftelse af punkter ifm. § 8 tilladelse, Gl Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  483980/21
 • Til WSP: Svar vedr. Aktindsigt, Platinvej 14, 6000 Kolding
  461565/21
 • Region Syddanmarks svar på anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. atopisk eksem
  460584/21
 • Til Borger: Vedr. revurdering af Reventlowsvej 44, 5600 Faaborg
  461186/21
 • Til kandidat: Spørgsmål og svar vedr. underskrift
  459910/21
 • Fra Haderslev Kommune, Svar på mail om jordforureningsundersøgelse på ø i Slivsø
  460933/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende atopisk eksem
  460457/21
 • til projekthaver
  461480/21

25. august 2021

Indgående

 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, høringssvar screening matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  466365/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Foreløbige kommentarer til NCC's ansøgning om forlængelse af gravetilladelsen til Bentonit ved Bjerreby
  462725/21
 • VS Endelig bentonit.msg
  462728/21
 • SV Myndighedshøring af bentonit råstofansøgning i Bjerreby Svendborg Kommune.msg
  462729/21
 • bentonit.msg
  462726/21
 • Mail fra grundejer - vedr. kortlægning
  514551/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  462723/21
 • Fra landinspektør, RÅSTOF, mail med tinglysningssvar matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  466375/21
 • Fra landinspektør, RÅSTOF, tinglysningssvar matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  466376/21
 • A201308-T-001_Rev_1.0.pdf
  480449/21
 • fra odense kommune : Udløbsbygværk ved Dalum Papirfabrik - håndtering af overskudsjord
  480447/21
 • A201308-T-002_Rev_1.0.pdf
  480448/21
 • Fra Faaborgmidtfyn Kommune, Verningevej 9, 5672 - Om håndtering af gammel sag efter §8 i Jordforureningsloven
  524224/21
 • Fra Geopartner RÅSTOF Tinglysning - deklaration om råstofindvinding
  458208/21
 • Fra Varde Kommune: Forlængelse af § 19-tilladelse ifm. jordhåndteringsplan - Nr. Nebel etape 3
  465087/21
 • 2020-1586 2021-08-20 Poreluftundersøgelse, byggefelt B07-B10, B14, B15 og B18, Dalumvej 116, Odense, inkl. bilag.pdf
  484295/21
 • fra odense kommune: Dalum Papirfabrik - screening af poreluft i byggefelter
  484293/21
 • 2020-1586 2021-08-20 Status.docx
  484297/21
 • Fra Svendborg Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  465045/21
 • fra rådgiver Neversvej 40, Tommerup
  483867/21
 • fra rådgiver Neversvej 40, Tommerup
  459393/21
 • Fra Odense Kommune: Videresendelse af status fra rådgiver for supplerende § 8-projekt, Skt. Jørgens Engen
  464992/21
 • fra rådgiver : 2021-1092 Pakhuskajen - ansøgning §8 til nedrivning
  484279/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvitteringsmail
  456727/21
 • 2021-1592 §8 ansøgning nedrivning-rev1..pdf
  484275/21
 • fra odense kommune Pakhuskaj risiko for overfladevand
  484273/21
 • 2021-1592 §8 ansøgning nedrivning-rev1..pdf
  484248/21
 • fra odense kommune: 2021-1092 Pakhuskajen - ansøgning §8 til nedrivning
  484246/21
 • Fra SWECO - grundejerrappport - Læsøvej 8 Fredericia Grundejerrapport.pdf
  460069/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag 2: - Bilag 2 - jordhåndteringsplan - Varde Etape 5
  457458/21
 • Fra Danfoss: Holdning til involvering ved fremmøde på tirsdag
  457321/21
 • VS: Vedrørende tilsyn med webtilgængelighed
  462868/21
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - Notat vedr. gravetilsyn, Hellesvej 28
  457873/21
 • Fra Borger
  479953/21
 • Fra Borger, henv. vedr. status for Vestergade 30, Varde
  464306/21
 • Fra Meierconsult, ønsker baggrundsmateriale vedr. V1-kortlægning af Lucernemarken 14 Odense tilsendt
  464038/21
 • Fra Forskningsenheden: Rapporter om forskningsprojekter om medicinsk cannabis for regionen
  464147/21
 • Fra SWECO - spm. om lok.nr. 557-33106 - Tværsigvvej 31 i Bramming
  457866/21
 • Fra WSP: Nyt oplæg til undersøgelse, Stampemøllevej 11B, Højer
  459297/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - tilladelse til midlertidig oplagsplads i Varde Kommune på Nordre Boulevard 302 i Varde
  457440/21
 • Fra Odense Kommune: Kommunens spørgsmål til konstaterede forureninger i §8-sagen fra Havnegade 12-14, 5000 Odense C
  456548/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag 1: Tilladelse_oplagsplads_Nordre Boulevard 302, 6800 Varde
  457453/21
 • Fra Odense Kommune, mail med undersøgelsesoplæg, Bogenseve 31 og Banevænget 41, 5270 Odense N
  458512/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Kvittering for svar vedr. sagen fra Tårupvej 35, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune, Matr. nr. 13b Røjle By, Vejlby
  457057/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Telefonhenvendelse: Vedr. lok. 410-81524
  456880/21
 • Fra SWECO, Kvittering for svar
  458675/21
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse - lok. 630-81096
  458608/21
 • fra kulturregionerne: opsamling på input til Kulturtræfkoncept og nyt møde
  460945/21
 • Fra DMR: Anmodning om stillingtagen til kortlægningsgrundlag, Vedr. Hellesvej 28, Bramming
  457868/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Nærmere aftale om mødets indhold inkl aftale om oppumpning
  457105/21
 • Fra rådgiver SWECO, Grundejerrapport, Nørremarksvej 51, 7100 Vejle.pdf
  485106/21
 • Fra SWECO, henvendelse vedr Lokalitetsnr. 557-33106 - Tværsigvvej 31 i Bramming
  457666/21
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr. Platinvej 14, 6000 Kolding
  461561/21
 • Fra rådgiver SWECO, Teknisk rapport, Nørremarksvej 51, 7100 Vejle.pdf
  485113/21
 • Fra DMR A/S: Re: 2021-1092 Pakhuskajen - ansøgning §8 til nedrivning
  457307/21
 • Fra DGE A/S: Oplæg til undersøgelser - Elmevænget 8, 5466 Asperup
  456351/21

Udgående

 • Til Odense Kommune, Svar på mail om oplæg til poreluftsprøver, Bogensevej 31 og Banevænget 41, 5270 Odense N
  458550/21
 • tilbagemelding fra tilsyn
  458303/21
 • Tilsynsskema Ø Gasse .pdf
  458304/21
 • Til Niras: Resultater af udbud - Videregående undersøgelser, pulje 35, 2021
  459750/21
 • Til Rambøll: Resultater af udbud - Videregående undersøgelser, pulje 35, 2021
  459757/21
 • Korrespondance m. WSP, Pesticidanalyser, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  458181/21
 • Til ansøger: svar på sp. vedr. budget
  458019/21
 • Til WSP: Kommentar til oplæg 431-3
  460816/21
 • Til Odense kommune - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ.pdf
  457897/21
 • Til Grundejerforeningen OHT - OHV - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ_ 3u.pdf
  457874/21
 • til rådgiver : Neversvej 40, Tommerup
  483861/21
 • Henvendelse til Region Syddanmark vedr. DM i Skills 2023.pdf
  510836/21
 • Svar på henvendelse om DM i Skills - Fredericia Kommune
  510835/21
 • Fredericia Kommune DM i Skills 2023.pdf
  510837/21
 • Til Grundejerforeningen OHT - OHV - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ.pdf
  457654/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 5, 5220 Odense SØ.pdf
  457603/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 25, 5220 Odense SØ.pdf
  457483/21
 • Til Tønder Kommune: Vurdering af slaggeanvendelse, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  457294/21
 • Til virksomhed: Bilag - Vurdering af slaggeudlægning - Nørrehedevej 6 6280 Højer.pdf
  457279/21
 • Til virksomhed: Følgemail - Vurdering af slaggeanvendelse, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  457280/21
 • Til NIRAS: Tidsplan
  457220/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 23, 5220 Odense SØ.pdf
  457222/21
 • Til NIRAS: Tidsplan
  457232/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Vej 63B, 5220 Odense SØ.pdf
  457141/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 17, 5220 Odense SØ.pdf
  457073/21
 • Til Esbjerg Kommune, Mail omkring sagen på Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  457081/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 19, 5220 Odense SØ.pdf
  456927/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 9, 5220 Odense SØ.pdf
  456890/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 13, 5220 Odense SØ.pdf
  456778/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 7, 5220 Odense SØ.pdf
  456667/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 21, 5220 Odense SØ.pdf
  456636/21
 • Støjredegørelse fra Niras f
  456625/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 27, 5220 Odense SØ.pdf
  456602/21
 • Til DMR og Assens Kommune, Regionens svar, Rapporter Østergade, Assens
  456788/21
 • 2v Dalover By_Randbøl_END_Dispensation_ck.pdf
  456466/21
 • SV: Hofmansfeld §52
  456464/21
 • SV: 2a Hofmansfeld, Randbøl
  456449/21
 • Akut
  456440/21
 • 2a Hofmansfeld, Randbøl
  456399/21
 • 2v Dalover By_Randbøl_END_Dispensation_ck.pdf
  456402/21
 • Udvindingsplan_ver20210705.pdf
  456401/21
 • kortbilag forsvaret.pdf
  456320/21
 • R.syd kortbilag.pdf
  456322/21
 • Mynhøsvar R.syd.pdf
  456321/21
 • SV: Hofmansfeld
  456319/21
 • SV: Ansøgning om grusgrav
  456233/21
 • SV: Jnr.: 2106798, Kaslundvej 6, 5610 Assens - deklaration om råstofindvinding
  456221/21
 • Til Fensmark Miljø ApS: Vedr. Tårupvej 35, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune, Matr. nr. 13b Røjle By, Vejlby
  457048/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39G, 5240 Odense NØ.pdf
  457367/21
 • Til SWECO, svar på henvendelse vedr. Lok.nr. 557-33106 - Tværsigvvej 31 i Bramming
  457672/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39D, 5240 Odense NØ.pdf
  457362/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39C, 5240 Odense NØ.pdf
  457699/21
 • Til SWECO, svar vedr. lok.nr. 557-33106 - Tværsigvvej 31 i Bramming
  457870/21
 • Til information. V1-kortbilag, høring, Bullerupvej 39A-H, 41, 5240 Odense NØ.pdf
  457808/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39C, 5240 Odense NØ.pdf
  457360/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39H, 5240 Odense NØ.pdf
  457705/21
 • Til Rambøll - RSD's bemærkninger til udkast til rapport
  456826/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39B, 5240 Odense NØ.pdf
  457708/21
 • til Dahl advokater, Bilag til henvendelse, Ribe Amts Afgørelse om at ejendommen ikke kortlægges, 2004.pdf
  456560/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 41, 5240 Odense NØ.pdf
  457706/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 11, 5220 Odense SØ.pdf
  456825/21
 • Til WSP - RSD's kommentarer til oplæg (445-00006)
  456924/21
 • til NELLEMANN HOLDING A/S, Høring m Bilag, Odensevej 101, 5260 Odense S.pdf
  458695/21
 • Til Varde Kommune: SV: Til orientering - tilladelse til midlertidig oplagsplads i Varde Kommune på Nordre Boulevard 302 i Varde
  457506/21
 • Til borger, Ejendommen udgår efter undersøgelse - med bilag, Beldringevej 122, 5270 Odense N.pdf
  457892/21
 • Til Odense Kommune, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Bullerupvej 30, 5240 Odense NØ.pdf
  456328/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39G, 5240 Odense NØ.pdf
  457704/21
 • Til Dahl Advokater, Svar vedr. Limfjordsvej 11, 6715 Esbjerg N
  456546/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39E, 5240 Odense NØ.pdf
  457363/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39F, 5240 Odense NØ.pdf
  457703/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39A, 5240 Odense NØ.pdf
  457369/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39A, 5240 Odense NØ.pdf
  457707/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39E, 5240 Odense NØ.pdf
  457702/21
 • Til/fra DMR - Aftale om økonomi/regning (22-07-2021)
  458622/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Tranevej 12, Vejle.pdf
  485127/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Hejrevej 14, Vejle.pdf
  485129/21
 • Til Foreningen af Yngre Læger Lægeboliger - Nye vurderinger fra LLO 2022-2024
  456612/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 41, 5240 Odense NØ.pdf
  457368/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Toften 19, 5220 Odense SØ
  461158/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39B, 5240 Odense NØ.pdf
  457370/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39F, 5240 Odense NØ.pdf
  457365/21
 • Til Borger, sender link til at søge boligundersøgelse af Rugårdsvej 381, Odense
  457657/21
 • Til borger, høring af V2-kortlægning, Hejrevej 11, Vejle.pdf
  485159/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39D, 5240 Odense NØ.pdf
  457701/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Hejrevej 9, Vejle.pdf
  485130/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Tranevej 14, Vejle.pdf
  485140/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Hejrevej 16, Vejle.pdf
  485128/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Tranevej 16, Vejle.pdf
  485126/21
 • Til Dahl advokater, bilag til henvendelse, Baggrundsmateriale, rapport fra oprensing, arkivmateriale mv.pdf
  456551/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 381, 5210 Odense NV
  461153/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39H, 5240 Odense NØ.pdf
  457653/21

24. august 2021

Indgående

 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse
  456178/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse
  456179/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse
  456180/21
 • Fra Assens Kommune, Bemærkninger til krav om §8 og Rapporter Østergade, Assens
  456844/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse
  456183/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse
  456186/21
 • Fra Varde Kommune: Melding om ingen kommentarer til jordhåndteringsplan, Byvejen 1, 6818 Årre
  455743/21
 • Fra Fredericia Dagblad - mail modtaget - Undersøgelser på Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej, Vejrøvænget
  455559/21
 • RE: Test af version 10.0.25
  466461/21
 • Fra Assens Kommune, Vedr. indsats på Ellemosevej 12B, Matr. nr. 102 Ørsted By, Ørsted
  492968/21
 • Fra DMR: Bilag - Oprensningsrapport, Værftvej 3, 5600 Faaborg m. bilag
  455101/21
 • Fra DMR: Afslutningsrapport vedr. spildet med aluminium chlorid på Værftsvej 3, 5600 Faaborg
  455100/21
 • Telefonnotat - Læsøvej 8, Fredericia - talt med grundejer 24-08-2021
  454941/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration - ODE 130520, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  455397/21
 • Fra Tønder Kommune: Færdigmelding, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  455396/21
 • Udstykningssag - Lokalitet 523-05703 færgevej Nordborg.msg
  468544/21
 • Orientering fra SDU om ansøgning
  455731/21
 • Fra Svendborg Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  455555/21
 • Sv: FDA-Modelreview af Model for temporale begreberDIGST (Id nr.: 1203822)
  499890/21
 • Fra ansøger - Ny kontakt person
  455775/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om vurdering af indsats i forhold til OFV på lokalitet 561-42006
  455942/21
 • Fra Heimstaden: Spørgsmål vedr. Oplysningspligt om forurening
  459601/21
 • fra projekthaver
  456004/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493771/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  455880/21
 • Fra advokat: SV: 15n Ravning By, Bredsten
  455292/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende metakromatisk leukodystrofi
  454390/21
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om indsats på V1 kortlagt grund beliggende på Ellemosevej 12B, Matr. nr. 102 Ørsted By, Ørsted
  455792/21
 • Fra Borger: Supplerende spørgsmål vedr. Østergade 13,
  455773/21
 • Fra Tønder Kommune: Moniteringsrapport vedr. Vesterhavsvej 15, 6792 Rømø
  455287/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 2: Gl. Banegårdsvej 5-7 - Jordhåndteringsplan
  456444/21
 • Fra Niras : Rekvirering af arkivmateriale. Lok. 461-06004, Jarlsberggade 4, Odense
  454977/21
 • Fra Odense KOmmune: Afslutning af sag - Bondovej 11 i Odense
  454639/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493787/21
 • Fra OUH: Forslag til analysetema til Behandlingsrådet vedr. klimaterapi og håndholdt ultralyd
  458004/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Miljøtilsyn, Lindehaven, Sønderborg
  457155/21
 • Fra DMP - VanDa styregruppemøde - Referat (07-06-2021) + dagsorden (27-08-2021)
  462630/21
 • Osteoporose forslag til punkt til det kommende sundhedsudvalgsmøde
  479490/21
 • Fra Middelfart Kommune: Godkendelse af jordhåndteringsplan, Gl. Banegårdsvej 5 mfl. - 5500 Middelfart
  456510/21
 • fra advokat: Henv. vedr. 630-81810
  455279/21
 • Fra Fredericia Kommune:Tilladelse efter § 8 til etablering af udestue, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  476222/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om anvendelse af restprodukt på Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  454998/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag 2: MGK, K206, Lønholm Agro, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  455009/21
 • VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger og udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen
  469171/21
 • Fra Dahl advokater, henvendelse vedr. 561-90002
  456511/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. revurdering af tidl. udført undersøgelse og kortlægning, Lindvedvej 55, 5260 Odense S
  462279/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 1: Gl. Banegårdsvej 5 - §8 ansøgning
  456430/21
 • Fra Middelfart Kommune: Ansøgning til § 8 tilladelse til nybyggeri og jordhåndteringsplan, Gl. Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  456419/21
 • Fra Medicinrådet: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. atopisk eksem
  455725/21
 • Fra WSP: Oplæg til undersøgelse, Stampemøllevej 11B, 6280 Højer
  456200/21
 • Fra Rambøll: Espersens fiskefabrik - område for jordhåndtering
  455014/21
 • Korrespondance mellem Praksis og Vagtchef
  455644/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag 1: Ansøgningsmateriale - Hyndingholmvej 7 6372 Bylderup-Bov
  455002/21
 • Fra Rambøll: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  456175/21

Udgående

 • Til Ffredericia kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  465042/21
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale - Miljøgodkendelse 2021, Slaggeudlægning, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  455940/21
 • Til Pradio4: bruttoliste med mulige brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  474743/21
 • Til projekt: SV: Mindre ændring i budget for tilskud til Egtvedpigens jubilæumsfejring
  457910/21
 • til danske bank RÅSTOF VS: Frigivelse af garanti
  455861/21
 • Til banken RÅSTOFFrigivelse af garanti
  457535/21
 • Til Svendborg Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  465030/21
 • Til NIRAS: Tilbagemelding om revurdering af kortlægning for 4 lokaliteter på Vinkelvej/Værkstedsvænget, Odense S.
  455737/21
 • Til PVV ApS: Bilag - V1-kortlægning UDKAST
  455718/21
 • Til PVV ApS: Bilag - V1-høring
  455719/21
 • Til PVV ApS: Høring af V1-kortlægning af Vinkelvej 16 og Værkstedsvænget 4 og 4B, 5260 Odense S
  455717/21
 • Til kommune, lodsejer og indvinder RÅSTOF Endelig godkendelse af efterbeh notat
  455846/21
 • image001.jpg
  455249/21
 • Overtagelse af sag med rødbrændeler matr.nr. 46a Tumbøl, Aabenraa Kommune
  455248/21
 • Til RD Data Holding ApS: Bilag - V1-kortlægning UDKAST
  455723/21
 • Til RD Data Holding ApS: Bilag - V1-høring
  455722/21
 • Til RD Data Holding ApS: Høring af V1-kortlægning af Værkstedsvænget 6, 5260 Odense S
  455721/21
 • Tilparter RÅSTOF Vvm - screeningsafgørelse - Grusgrav Fyn IVS's ansøgning om tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  490566/21
 • Til Fredericia Dagblad - Undersøgelser på Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej, Vejrøvænget, Fredericia
  455142/21
 • Til parter RÅSTOF Vvm screeningsafgørelse - endelig
  455871/21
 • Til Rambøll, Regionens svar oplæg, tidligere olieforurening på Havevej 6 i Kærbøl
  453789/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stenløkken 19, 5260 Odense S
  461134/21
 • Til Vejle kommune og ejer: Høring vedr. varsling af V1 kortlægning af Vardevej 151, 7100 Vejle
  454925/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Tranehøjen 202, 5250 Odense SV
  461107/21
 • Til boligfore., V1-kortbilag, høring, Store Glasvej 44, 5000 Odense C.pdf
  454666/21
 • Til boligfore., V1-høring, Store Glasvej 44, 5000 Odense C.pdf
  454668/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stenløkken 21, 5260 Odense S
  461148/21
 • Til Seebladsgade ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Seebladsgade 17, 19, 500 Odense C.pdf
  453940/21
 • svar på høring over revideret bekendtgørelse om specialuddannelsen til sundhedsplejerske - j.nr. 06-0300-19
  468570/21
 • Til Rambøll: SV: Espersens fiskefabrik - område for jordhåndtering
  455030/21
 • Til Bensimon Rossing Ejd, V1- og V2-høring, Bystævnevej 3-5, 5200 Odense V.pdf
  454244/21
 • Til Borger: Svar på supplerende spørgsmål vedr. status på Østergade 13,
  455790/21
 • Til sygehusenhederne: Analysetemaer til Behandlingsrådet efterspørges
  457944/21
 • Til SDE vedr. projekt
  456759/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Tranehøjen 204, 5250 Odense SV
  461104/21
 • Til Totalkredit: SV:på henv. vedr. Lokalitet 461-06370 vedr. Tolderlundsvej 90, 5000 Odense C
  453749/21
 • Til advokat: 15n Ravning By, Bredsten
  455284/21
 • Til Bensimon Rossing Ejd, Bilag til høringsbrev, Udkast til afgørelse om V1- og V2-kortlægning, Bystævnevej 3-5, 5200 Odense V.pdf
  454239/21
 • Til Rambøll: SV: Espersens fiskefabrik - område for jordhåndtering
  455037/21
 • Til Lidl Danmark, V1- og V2-høring, Bystævnevej 3-5, 5200 Odense V.pdf
  454241/21
 • Til DMR - Rettelser til GeoGIS og Jupiter
  455079/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Åløkke Allé 6, 5000 Odense C.pdf
  455424/21
 • Til Rambøll: SV: Espersens fiskefabrik - område for jordhåndtering
  455044/21
 • Til borger, V1-høring, Åløkke Allé 6, 5000 Odense C.pdf
  455427/21
 • Til Haderslev Kommune, V2-varsel med bilag, Vejareal udfor Slagtergade 9, 6100 Haderslev.pdf
  454200/21
 • Til Seebladsgade ApS, V1-kortbilag, høring, Seebladsgade 17, 19, 5000 Odense C.pdf
  453942/21
 • Til DMR - Udkast til rapport med RSD bemærkninger (24-08-2021)
  456012/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Åløkke Allé 6, 5000 Odense C.pdf
  455425/21
 • Til Lidl Danmark, Bilag til høringsbrev, Udkast til afgørelse om V1- og V2-kortlægning, Bystævnevej 3-5, 5200 Odense V.pdf
  454247/21
 • Til Odense Kommune: Kvittering på modtagelse af dokumentationsoplysninger
  454655/21
 • Til Haderslev Kommune, Vedr. jordforureningsundersøgelse på ø i Slivsø
  460927/21
 • Til Danbolig: svar på henv vedr. Lydinge Mølle Vej 1, 5750 Ringe
  453823/21
 • Til WSP: Svar vedr. Aktindsigt på Platinvej 14, 6000 Kolding
  455701/21
 • Til RAMBØLL: SV: Espersens fiskefabrik - område for jordhåndtering
  455031/21
 • Til Niras: Arkivmateriale. Jarlsberggade 4, Odense. Lok. nr. 461-06004
  454987/21
 • Til Nyborg Kommune: Orientering om høring af V2 kortlægning af del af Hovedgaden 34, 5853 Ørbæk,,lok. 495-50060
  456002/21
 • Til Borger: V2 høring, Hovedgaden 34, Ørbæk
  455987/21
 • til Billund Kommune, råstof, diverse forespørgsler, plan, 2021
  502613/21
 • til Vejen Kommune, råstof, diverse forespørgsler, plan, 2021
  502548/21
 • Til Boligforeningen, Høring m bilag- Solsikkemarken 1-35, 2-58,, 5260 Odense S.pdf
  455837/21
 • Til Borger: Bilag til "V2 høring" - Udkast til afgørelse, del af grunden er forurenet, Hovedgaden 34, Ørbæk
  455990/21
 • Til Niras: vedr. Arkivmateriale. Jarlsberggade 4, Odense. Lok. nr. 461-06004
  454997/21
 • Til Borger: Svar vedr. status på Østergade 13, Assens
  455771/21
 • Til boligfore., Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Store Glasvej 44, 5000 Odense C.pdf
  454667/21
 • Til Borger: Bilag til "V2 høring" - udkast til boligerklæring, Hovedgaden 34, Ørbæk
  455993/21
 • Til Seebladsgade ApS, V1-høring, Seebladsgade 17, 19, 5000 Odense C.pdf
  453941/21

23. august 2021

Indgående

 • Status til projektstyregruppen
  463033/21
 • VS: Tillæg til aftale om juridisk bistand,, RSD
  455762/21
 • Tillægsaftale råstof 31-05-2021.pdf
  455763/21
 • Fra Rambøll, Oplæg, tidligere olieforurening på Havevej 6 i Kærbøl
  453783/21
 • Fra Baltic Pipe RÅSTOF Forespørgsel nr. 15/12405 / Energinet lb.nr. 1113
  458111/21
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig tilladelse til oprensning Åbyskovvej 3b Skårup.
  452691/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til oprensning af V2 kortlagt forurening på Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  452692/21
 • Fra Assens Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  455545/21
 • SV_ Gen aktivering af min bruger konto.
  453852/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - 3. udkast til tilladelse til oprensning af V2 kortlagt forurening på Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  452418/21
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af 3. udkast til § 8-tilladelse efter høringssvar fra bygherre og rådgiver, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  452417/21
 • Fra GEO og Kolding Kommune: Korrespondance om planlægning af møde om videre forløb, Fynsvej og Dyrehavegårdsvej, Kolding
  452562/21
 • mailkorrespondance om aftalen
  453180/21
 • Fra Niras: Torvegade 15, Give - resultater fra juli 2021
  451899/21
 • Fra NIRAS: Status på efter dyb boring
  451286/21
 • Fra GEO: Indledende udkast af resultater fra poreluftundersøgelse og forespørgsel om møde om videre forløb, Boligprojekt, Fynsvej og Dyrehavegårdsvej
  452555/21
 • Fra GEO: Bilag - Situationsplan med poreluftresultater
  452556/21
 • Fra GEO: Bilag - Analyseoversigt over poreluftresultater
  452557/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej - status borearbejde og afgrænsning mod syd
  454257/21
 • FRa Advokat Marcus M Rey, forespørgsel vedr. evt. jordforurening .msg
  452407/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe DK2020 den 26. august
  460105/21
 • Fra Rambøll - Udkast til dokumentationsrapport
  456606/21
 • Fra DMR: Teknisk rapport, Hovedgaden 34
  450856/21
 • Mailkorrespondance med OUH -
  451504/21
 • Fra borger - Svar på modtagelse af statusnotat Hjallesegade 24 B, Odense
  459140/21
 • Fra DMR: Vestergade 31 - Nabo, Grundejer rapport
  450930/21
 • fra MST Lindan undersøgelse
  460440/21
 • Fra projekt: opsamling af projekt efter coronaudsættelse
  481047/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning (T33, M-3133) - Crossbridge Energy Fredericia (MST Id nr.: 3562027)
  454012/21
 • SV_ Gen aktivering af min bruger konto.
  453851/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag til 8-høring - Nybrovej 185, Janderupvej
  452531/21
 • fra Danske regioner
  455749/21
 • Fra DMR: Grundejer rapport, Hovedgaden 34
  450860/21
 • Fra Borger: Vedr. vejareal på Enghavevej 11 6800 Varde
  462356/21
 • Fra totalkredit: henv vedr.Lokalitet 461-06370 vedr. Tolderlundsvej 90, 5000 Odense C
  453746/21
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til opførelse af lagerbygning på Nybro Gasbehandlingsanlæg
  452574/21
 • fra DMR Udsivning af pesticider fra jorddeponier
  452976/21
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af §8 tilladelse på Horsensvej 329, 7120 Vejle Ø
  453066/21
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  471650/21
 • Fra Odense Kommune: Krudthusgade 18-20, Odense (461-05042) - kortlægningsvurdering?
  453015/21
 • Fra Borger: Vedr. status på Østergade 13, Assens
  455768/21
 • fra VMR Desphenylchloridazon (DPC) - puntkilde eller fladekilde
  473062/21
 • Fra WSP: Anmoder om materiale, Stampemøllevej 11B, 6280 Højer
  452796/21
 • Fra borger: Vedr. fjernelse af olietank (tank 6), Haugevej 225, 5270 Odense N
  466912/21
 • Fra Colliers: Foresp. vedr Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  452965/21
 • Yderligere henvendelse fra DR
  455159/21
 • Ansøgning om adresseændring for satellitklinik
  453835/21
 • Fra Varde KOmmune: Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til opførelse af lagerbygning på Nybro Gasbehandlingsanlæg - Tilladelse JFL §8 Nybrovej 185 Janderup.pdf
  452560/21
 • fra LandSyd, Råstof, diverse forespørgsler, plan, 2021
  502464/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  451702/21

Udgående

 • Til borger: Ørstedsgade 28, Rudkøbing - udgår af kortlægning om jordforurening
  464284/21
 • Til borger: Kontaktoplysninger hos Region Syddanmark
  464274/21
 • Til Geopartner: Ørstedsgade 26, Rudkøbing - nedrivningstilladelse og tegning af facademur efter nedrivning
  464281/21
 • Til DMR: Godkendelse af revideret oplæg, Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  453109/21
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. Tidligere olieforurening på Havevej 6 i Kærbøl
  453078/21
 • Til kommune, indvinder og lodsejer RÅSTOF Endelig godkendelse af efterbehandlet delareal Møsvrå/Eltang
  457727/21
 • Til GEO og Kolding Kommune: Regionens tilbagemelding på undersøgelsen og mangler inden et møde kan afholdes, Fynsvej og Dyrehavegårdsvej, Kolding
  452677/21
 • Til Svendborg Kommune: Høringssvar på 3. udkast til § 8-tilladelse til oprensning, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup
  452473/21
 • Til Svendborg Kommune: Høringssvar på 2. UDKAST til § 8 tilladelse til oprensning af forurening på Åbyskovvej 3b 5881 Skårup
  452413/21
 • Til Advokat Marcus M Rey, Vedr. henvendelse om Vesterlund Losseplads
  452410/21
 • Til borger - afslutning af forureningssag - Ærvej 10.pdf
  452051/21
 • Til kommunen - Orientering om afslutning af forureningssag - 523-05707 - Ærvej 10, 6430 Nordborg.
  452045/21
 • Til Kommune, lodsejer, mst og nabo RÅSTOF Godkendelse af efterbehandling af 15 ha af Ålsbo Grusgrav
  458127/21
 • til ansøger: svar på spørgsmål vedr. uddybende budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Game & FGU, kulturaktiviteter for og med unge - j.nr. 21/14028
  452014/21
 • Til borger - V2 høring - matr. nr. 529.pdf
  451827/21
 • Til borger - Udkast til V2 kortlægning - matr. nr. 529.pdf
  451830/21
 • Til kommunen - Orientering om varsling af kortlægning efter Jordforureningsloven - Skovvej 16, 640 Nordborg
  451823/21
 • Til rådgiver - Vedr. sløjfning af boringer
  514548/21
 • Til Ansøger: svar på sp. vedr. indsendelse af rev. budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Unge på Scenekanten - j.nr. 21/14024
  451287/21
 • Til Borger: Bilag til "V2 høring" - udkast til V2 afgørelse, Sodegade 12, Haderslev
  453093/21
 • Til Colliers: Materiale vedr Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  452970/21
 • Til Borger: Orientering om resultat af undersøgelse, Gyden 1B, Ærøskøbing
  451359/21
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om foreløbig resultat af undersøgelsen på tidl. renseri, Gyden 1, Ærøskøbing
  453132/21
 • Til Borger: Orientering om resultat af undersøgelse, Gyden 1B, Ærøskøbing,
  451364/21
 • til borger, V1-høring med bilag, Rågelundvej 180, 5240 Odense NØ.pdf
  452988/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag vedr. Slagtergade 11 6100 Haderslev.pdf
  453411/21
 • Til Boehringer Ingelheim: SV: "Fælleslisten"
  452281/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 34, 5270 Odense N
  461123/21
 • Til WSP: Materiale vedr Stampemøllevej 11B, 6280 Højer
  452861/21
 • Til boligf, V1-kortbilag, høring, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C.pdf
  452172/21
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om V2 varsling - 515-30008, Flyveaske/slagger, Sodegade 12, 6100 Haderslev, Haderslev, matr. nr. 1 Sode, Halk
  453102/21
 • Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: Bilag til "V2 høring" - udkast til boligerklæring, Vestergade 31
  451114/21
 • Til Ejerforeningen Slagtergade 5, Afgørelse om Slagtergade 5 kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  453329/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og høring med bilag om V2-kortlægning af en del af Slagtergade 9, Haders
  453350/21
 • Til borger: svar på spm ved undersøgelse, Torvegade 7a - matr. 320a Vejle Bygrunde
  451429/21
 • Til Geoservice: Bekræftelse på modtagelse af luftfoto 2021
  450814/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende metakromatisk leukodystrofi
  451575/21
 • Til boligf, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C.pdf
  452174/21
 • Til Fredericia Kommune, Vedr. §8 til cykelsti, Madsbyparken, 7000 Fredericia
  450839/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Østerbro 8, 5000 Odense C.pdf
  452669/21
 • Til boligf, V1-høring, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C.pdf
  452175/21
 • Til Borger: Bilag til "Gyden 1 - Orientering" - boligerklæring, Gyden 1
  451318/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Østerbro 8, 5000 Odense C.pdf
  452666/21
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om at få tilsendt analyseresultater og deklarationer i fm. tilladelse til genanvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Pottervej 8, 7323 Give
  452276/21
 • Til Borger: Gyden 1 - Orientering om resultat af undersøgelse, samt afgørelse om fortsat V2 med F0
  451306/21
 • Til Fredericia Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8- tilladelse, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  451289/21
 • Til Borger: V2 høring, Sodegade 12, 6100 Haderslev
  453091/21
 • Til Borger: Gyden 1 - Orientering om resultat af undersøgelse, samt afgørelse om fortsat V2 med F0
  451296/21
 • Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: V2 høring, Vestergade 31, Ærøskøbing
  451102/21
 • Til MST: Svar til udkast- afslutning af jordforureningssag, FDO tanklager J70 (MST Id nr.: 3511613)
  451599/21
 • Til STEGSMØLLEGÅRD ApS, Afgørelse om Slagtergade 1 kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  453321/21
 • Til borger, V1-høring, Østerbro 8, 5000 Odense C.pdf
  452667/21
 • Til borger: svar vedr. resultater Boråsvej 28
  452370/21
 • Til MTM, Høring med bilag om V2-kortlægning af en del af Slagtergade 7a,7b, Haderslev.pdf
  453342/21
 • Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: Bilag til "V2 høring" - Udkast til V2 afgørelse, Vestergade 31, Ærøskøbing
  451109/21

22. august 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: Fase 2 Baseline undersøgelser på Maersk Container Industry A/S', Tinglev
  451017/21
 • Fra Geoservice: Forespørgsel om modtagelse af produktet - luftfoto 2021
  450781/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Strandholtvej 31, 5270 Odense N
  461118/21

21. august 2021

Indgående

 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  451776/21

20. august 2021

Indgående

 • Re: FDA-Modelreview af Model for temporale begreber
  499889/21
 • Fra DGE: Bilag - Mail vedr. svar på henvendelse vedr. muligheden for at få fjernet kortlægningen, Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  449580/21
 • Fra DGE: Ansøgning § 8 tilladelse - 479-70152: Vognmands- & entreprenørforretning- Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  449571/21
 • Fra DGE: Bilag - Sag om jordforurening - V2-afgørelse, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  449575/21
 • Fra DGE: Bilag - Sag om Jordforurening - Endelig undersøgelsesrapport, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  449577/21
 • Fra DGE: Bilag - Sag om jordforurening - Kortbilag - V2-afgørelse, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  449574/21
 • Fra Svendborg Kommune: Oplysning om nedlagte flugtskydningsbaner på ejendommen, Tipsvænget 19 (tidl. Hellegårdsvej 63), 5700 Svendborg
  450289/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Oplysninger, Tipsvænget 19 (tidl. Hellegårdsvej 63), 5700 Svendborg
  450288/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Oplysninger, Tipsvænget 19 (tidl. Hellegårdsvej 63), 5700 Svendborg
  450290/21
 • Fra Niiras: Prisoverslag vinylchlorid i kloakker 18-08-2021.xlsx
  450367/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  455539/21
 • Fra Rambøll: Tilbud Videregående undersøgelser - pulje 35
  459743/21
 • Fra DMR: Resultat af poreluftsmålinger omkring værksted
  454286/21
 • Internt kortlægningsnotat, Over-Holluf-Vej 36 mfl., 5220 Odense SØ - udkast.docx
  447814/21
 • fra odense kommune: 2021-1092 Pakhuskajen - ansøgning §8 til nedrivning
  484235/21
 • 2021-1592 §8 ansøgning nedrivning-rev1..pdf
  484236/21
 • Fra Odense kommune: SV: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  450692/21
 • Fra projekt; ændringer i projektet pga coronaudsættelse
  477993/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag: §8 ansøgning nedrivning-rev1.
  456565/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag 2: Sag fra 2006. Havevej 6, 6760 Ribe - Re: Vedr forurening
  451685/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Sag fra 2006. Havevej 6 i Kærbøl, 6760 Ribe
  451648/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag: 2. UDKAST til § 8 tilladelse til oprensning af forurening på Åbyskovvej 3b 5881 Skårup - Tilladelse til oprensning af forurening på Åbyskovvej 3b 5881 Skårup
  451386/21
 • 30082021DagsordenTagesordnung.pdf
  489603/21
 • Til EDC: Svar vedr. Hornelandevej 21A, 5600 Faaborg - Haster.
  448593/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgningsmateriale fra byggesagen, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  451281/21
 • Fra Niras -461-81551 Hjallesegade 24C 5260 Odense - statusnotat_REV.pdf
  459106/21
 • Fra EDC: Henv. vedr. Hornelandevej 21A, 5600 Faaborg - Haster.
  448570/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning - høring af formulering af specialfunktioner vedrørende sakral neuromodulation
  468684/21
 • Indkørsel på Beriderbakken i Vejle
  450251/21
 • Fra 3C Retail, Kvittering for modtagelse
  449579/21
 • Fra Svendborg Kommune: 2. UDKAST til § 8 tilladelse til oprensning af forurening på Åbyskovvej 3b 5881 Skårup
  451384/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag: §8 ansøgning til nedrivning-rev1, Havnegade 12-14, 5000 Odense C.
  451222/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493761/21
 • Fra Franck Geoteknik: Jagg-beregning pba Boreprofiler og analyseskemaer Vejrøvænget 8
  479583/21
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr. Platinvej 14, 6000 Kolding
  448803/21
 • Fra DMR: Gyden 1 - Grundejerrapport
  450910/21
 • Fra DMR: Gyden 1B - Nabo, Grundejerrapport
  450923/21
 • Fra Focus advokater: Henv - Salg af Ribjergvej 51-55, 5260 Odense S - Forureningsundersøgelse
  450173/21
 • Fra Boehringer Ingelheim: "Fælleslisten"
  452273/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar på høring om udkast til tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  450695/21
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af udestue, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  451273/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag 3: Sag fra 2006. Havevej 6, 6760 Ribel - Vedr forurening
  451696/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - CaseNo06-11740_Undersøgelsesrapport_DocNo716430-09_v1.PDF
  448815/21
 • Afslutning af jordforureningssag, konstateret forurening i udgravning til vandkanon ved T8401 på havneterminalen (MST Id nr.: 3550875)
  450720/21
 • Fra Rambøll A/S: RE: Vedr. V1-kortlægningbrev for matr. nr. 763v Fredericia Bygrunde
  450802/21
 • Fra Odense Kommune: VS: 2021-1092 Pakhuskajen, Havnegade 12-14, 5000 Odense C - ansøgning §8 til nedrivning,
  451207/21
 • Fra Udbetaling Danmark. VS: Værditabsordning
  447583/21
 • Fra Vejle Kommune:Tilladelse til genanvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Pottervej 8, 7323 Give
  451998/21

Udgående

 • Til Niras: SV: Prisoverslag vinylchlorid i kloakker 18-08-2021.xlsx
  450369/21
 • Til Dyrup, V1-høring med bilag, Åsum Bygade 13, 5240 Odense NØ.pdf
  448620/21
 • Til DMR: SV: Resultat af poreluftsmålinger
  454299/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering sendes retur - ingen undersøgelse udføres
  448466/21
 • Til Rambøll: SV: Tilbud Videregående undersøgelser - pulje 35
  459745/21
 • Til DGE: Kvittering og kortlægningsvurdering til rådgiver, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  448457/21
 • Til borger: Bilag - Udgår af kortlægningen efter oprensning
  448448/21
 • Til borger: Jeres grund er ikke forurenet, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  448440/21
 • Til Langeland Kommune og Miljøteknik, Regionens bemærkninger til STATUS.
  447586/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Søhusvej 216, 5270 Odense N.pdf
  447519/21
 • Til Home: Svar på Telefonbesked vedr. 545-50070, Nygade 56, 5600 Aabenraa
  447880/21
 • Til Sundhedsstyrelsen: Region Syddanmarks høringssvar Seponeringslisten
  448207/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Radbyvej 90, 5320 Agedrup.pdf
  450266/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 7, 5220 Odense SØ.pdf
  448985/21
 • Til ABF Skippergården, V1-afgørelse med bilag, Skippervej 31A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  450351/21
 • Til Focus Advokater:Svar vedrRibjergvej 51-55, 5260 Odense S - Forureningsundersøgelse
  450180/21
 • Til SSD, V1-høring, Over-Holluf Vænget 19Z, 5220 Odense SØ.pdf
  448983/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 13, 5220 Odense SØ.pdf
  449000/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 11, 5220 Odense SØ.pdf
  448999/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 9, 5220 Odense SØ.pdf
  448997/21
 • Til Kolding Kommune: Spørgsmål vedr. Platinvej 14, 6000 Kolding
  448749/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf-Vej 36, 5220 Odense SØ.pdf
  448994/21
 • Til Agriteam: Svar vedr forurneing på Ør Kærupvej 7, Varde
  450308/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 3, 5220 Odense SØ.pdf
  448995/21
 • Til borger 2, V1-afgørelse med bilag, Skippervej 31A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  450349/21
 • Til SSD, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 19Z, 5220 Odense SØ.pdf
  448982/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf-Vej 36, 5220 Odense SØ.pdf
  448979/21
 • Til information, V1-kortbilag, høring, Over-Holluf Vænget 3-19z, Over-Holluf Vej 36, 5220 Odense SØ.pdf
  448980/21
 • til Politisk parti - udbetaling
  448413/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 11, 5220 Odense SØ.pdf
  448988/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 13, 5220 Odense SØ.pdf
  448990/21
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Skippervej 31A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  450347/21
 • Til DGE. 561-45035 Islandsgade 15, 6700 Esbjerg, matr. nr. 246c, Esbjerg Bygrunde. Værditab afværge
  489808/21
 • Til borger. 561-45035 Islandsgade 15, 6700 Esbjerg, matr. nr. 246c, Esbjerg Bygrunde. Værditab afværge.
  489777/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 7, 5220 Odense SØ.pdf
  448996/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 9, 5220 Odense SØ.pdf
  448987/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 3, 5220 Odense SØ.pdf
  448984/21
 • Til Aabenraa Havn, Varsel undersøgelse af fjord langs matr.nr. 3393a Aabenraa.pdf
  512335/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 17, 5220 Odense SØ.pdf
  448978/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 15, 5220 Odense SØ.pdf
  449001/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 17, 5220 Odense SØ.pdf
  448993/21
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens spørgsmål og bemærkninger til indeklima-undersøgelse og udkast til § 8-tilladelse, Sundsmarkvej 12, 6400 Sønderborg
  449881/21
 • Til Aabenraa Havn, Varsel af undersøgelse af fjord langs matr.nr. 3393a Aabenraa.pdf
  450047/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 15, 5220 Odense SØ.pdf
  448991/21

19. august 2021

Indgående

 • DK2020 notat om den nye IPCC rapport
  485306/21
 • Fra Odense Kommune: SV: Oplysninger om brandøvelsespladser i Odense Kommune
  455538/21
 • Fra Svendborg Kommune: Udkast til tilladelse til oprensning af forurening, Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup Fyn
  449468/21
 • Fra Svendborg Kommune: Udkast til § 8 ifm. oprensning af kortlagt forurening lok nr 479-70152, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  449467/21
 • SV: Projekt Sprog og samskabelse - forlængelse
  505453/21
 • Fra Geopartner: Jnr.: 2106259, Ørstedsgade 26, 5900 Rudkøbing - Tinglysning
  464272/21
 • Referat styregruppemøde
  447300/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Bilag - V1-afgørelse, Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  448820/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Bilag - Kort med placering af legeplads, Lisemosegyden 6, 5580 Nr. Aaby
  448823/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Bilag - Suppl. tankoplysning, Lisemosegyden 6, 5580 Nr. Aaby
  448822/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Undersøgelsesoplæg til kommentering, Limosegyden 6, 5580 Nr. Aaby
  448821/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Bilag - Oplæg til undersøgelse, Lisemosegyden 6, 5580 Nr. Aaby
  448824/21
 • Fra advokat - anmodning om aktindsigt - Læsøvej 14, Frederica - (Sagsnr. 27486)
  454653/21
 • Fra WSP: Skovvej 22, Afslutningsrapport samt udkast til moniteringsprogram
  447387/21
 • Fra Billund Kommune, Ingen fotos, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  444963/21
 • Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter.pdf
  444964/21
 • Fra Niras: Tilbud på videregående undersøgelser - pulje 35
  459734/21
 • Fra Odense Kommune: Kommunen efterspørger supplerende dokumentationsmateriale fra DMR, Skt. Jørgens Engen 1, 5000 Odense C
  447376/21
 • Fra Rambøll: Analyseresultater fra Rolighed Grusgrav
  444261/21
 • fra Danske Regioner, Center for Regional Udvikling
  444508/21
 • Fra WSP: Anmodning om Aktindsigt på Platinvej 14, 6000 Kolding
  448733/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune: Højgårdsvej 9, 5750 - Afgravning af jordskråning i østligt skel
  445980/21
 • Fra MOE - Henvendelse om anlægsarbejde
  446056/21
 • Fra Totalkredit - kvittering for svar
  446116/21
 • Gen aktivering af min bruger konto.
  447437/21
 • Fra VejLe Kommune: Tilsynsrapport -UNO-X - Vardevej 62, Vejle
  446057/21
 • Fra Odense Kommune: Jordflytningsanmeldelse - Petersmindevej 1b, dokumentation for jordflytning
  447010/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  445395/21
 • Fra borger - Svar om undersøgelse på Hjallesegade 24 B, Odense
  459126/21
 • Fra DMR - Fakturagrundlag (20-08-2021)
  447449/21
 • Erklæring Nyt OUH 2. kvt. 2021.pdf
  448170/21
 • Fra Politisk parti - ansøgning
  448421/21
 • VS: Acceptskrivelse - Soc, Børne-Ungehusene, Udby, jordbundsundersøgelse
  453099/21
 • Fra: Revisor - erklæring
  448163/21
 • Fra Totalkredit, henv. om Ørbækvej 752a, Odense
  446022/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail med oplæg til undersøgelse, Nørrevang 19, 5792 Årslev
  482562/21
 • TOP 3 Forvaltningsgruppemøde/Verwaltungsgruppensitzung
  445366/21
 • Fra Nybolig: Henv. vedr. Klosterbakken 8A, 2. th., 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  447126/21

Udgående

 • Til mødedeltagerne: Dagsorden for møde i Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis d. 26.8.21
  447166/21
 • Til Odense kommune, V1-afgørelse, Præstevej 18, 5210 Odense NV.pdf
  446751/21
 • Til Rambøll, Udbud på VTO lokalitet i Vejstrup - Øst Fyn
  446215/21
 • Til Billund Kommune, Kortlægningsafgørelse - udgår inden kortlægning, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  445649/21
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Passagerterminalen 2, 7190 Billund.pdf
  445652/21
 • Til CIRCLE K DANMARK, Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, Passagerterminalen 2, 7190 Billund_Sagsnr_21-41553_Dokid_444381-21_v2.pdf
  445650/21
 • Til Niras: SV: Tilbud på videregående undersøgelser - pulje 35
  459737/21
 • Til Vejle Kommune: Svar på orientering om jordforurening, Havnepladsen 5, 7100 Vejle
  445240/21
 • Til Varde Kommune: Anmodning om sagsmateriale, Sdr Mallevej 50, 6800 Varde
  444392/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: SV: Højgårdsvej 9, 5750 - Bortskaffelse af jordvold mod øst
  444380/21
 • Til Billund Kommune, Spm. om der findes fotodokumentation for oprensning, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  444330/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bekræfter modtagelse og sagen er lukket, Assensvej 480, 5642 Millinge
  444254/21
 • til projekthaver
  444948/21
 • Til FES: Rykker for svar vedr mødedatoer med FES
  444530/21
 • Til Totalkredit, svar vedr. Ørbækvej 752a, Odense
  446034/21
 • Til mst, kommunen og Crossbrigde: Afslutning på forureningssager Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  445928/21
 • Til mst, kommunen og Crossbrigde: Afslutning på forureningssager Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  445907/21
 • Til boligforening, V1-afgørelse: Treschowsgade 2 og 4, 7100 Vejle, Matr. nr. 63a Engene, Vejle Jorder, del af 631-00175 - V1 afgørelse, m kortbilag, BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, 63a Engene, Vejle Jorder.
  444919/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering om revurdering, Reventlowsvej 44, 5600 Faaborg
  446100/21
 • Til BILLUND LUFTHAVN, Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  445234/21
 • Til NCC: Svar vedr forespørgsel om Bjerreby bentonitbrud
  498585/21
 • Til MOE - Svar på henvendelse om anlægsarbejde
  446104/21
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om slutdokumentation - Afslutning af §8 tilladelse for opførelse af parkeringshus ved Vejle Lystbådehavn.
  446922/21
 • Til borgere. V1-varsel: 461-81896, Gartneri, Stenløkken 13B, 13C,15, 17, 19, 21, 5260 Odense S, Odense Kommune, matr.nr. 5dm, 5di, 5dg, 5df, 5x, 5dh, Hjallese By, Dalum.
  447120/21
 • Til 3C Retail, bilag: Fyns Amt, Rambøll, Indledende undersøgelse, dec 1997.pdf
  449539/21
 • Tilborger - Korrespondance om undersøgelse Hjallesegade 24 B, Odense
  459121/21
 • Til borgere, V1-afgørelse,. 461-81890, Gartner, Skippervej 58, 5270 Odense N, Odense Kommune, matr.nr. 7h, Stige By, Lumby. - Til borger, V1-afgørelsesbrev m kortbilag - Skippervej 58, 5270 Odense N.pdf
  445562/21
 • Til FES: Nye datoer for møde med FES
  445802/21
 • til borger, V1-varsel: 461-81896, Gartner, Stenløkken 13B, 13C,15, 17, 19, 21, 5260 Odense S, Odense Kommune, matr.nr. 5dm, 5di, 5dg, 5df, 5x, 5dh, Hjallese By, Dalum. - til borger Høring m bilag, Stenløkken 13C og 21, 5260 Odense S, 5di og 5 dh.pdf
  447129/21
 • Til 3C Retail, Svar på henvendelse vedr. undersøgelser på 461-06131, Tidligere Roulund, Hestehaven, Odense [Sendt med Bluewhale]
  449532/21
 • Til Nybolig: Svar vedr. Klosterbakken 8A, 2. th., 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  447130/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - revurdering, udgår.pdf
  446079/21
 • Til mst, kommunen og Crossbrigde: Afslutning på forureningssager Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  445917/21
 • til borger, V1-varsel: 461-81896, Gartner, Stenløkken 13B, 13C,15, 17, 19, 21, 5260 Odense S, Odense Kommune, matr.nr. 5dm, 5di, 5dg, 5df, 5x, 5dh, Hjallese By, Dalum. - Til borgere, Høring m bilag, Stenløkken 17, 5260 Odense S, 5df.pdf
  447125/21
 • til borger, V1-varsel: 461-81896, Gartner, Stenløkken 13B, 13C,15, 17, 19, 21, 5260 Odense S, Odense Kommune, matr.nr. 5dm, 5di, 5dg, 5df, 5x, 5dh, Hjallese By, Dalum. - til borger, Høring med bilag, Stenløkken 19, 5260 Odense S, 5x.pdf
  447124/21
 • Til CIRCLE K DANMARK, Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  444381/21
 • Til Kommune, mst og Crossbridge: Afslutning på forureningssager Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  445874/21
 • Til Ejlskov: Svar vedr. møde, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  445567/21
 • Til Borger: Revurdering - Udgår, Reventlowsvej 44, 5600 Faaborg.pdf
  446075/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Slettensvej 191, 5270 Odense N.pdf
  446942/21
 • Til 3C Retail, Bilag: 461-06131, V1- og V2 kortlægningsbrev, 07-01-2006.pdf
  449543/21
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse: Reventlowsvej 44, 5600 Faaborg
  446070/21
 • til borger, V1-varsel: 461-81896, Gartner, Stenløkken 13B, 13C,15, 17, 19, 21, 5260 Odense S, Odense Kommune, matr.nr. 5dm, 5di, 5dg, 5df, 5x, 5dh, Hjallese By, Dalum. - til borgere, V1- høring m bilag, Stenløkken 13B, 5260 Odense S, 5dm.pdf
  447127/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Slettensvej 201, 5270 Odense N.pdf
  446994/21
 • Til Odense kommune: Anmodning om supplerende oplysninger ifm oprensning
  446807/21
 • Til 3C Retail, BILAG: NIRAS, Notat om ændret forureningsudbredelse 15-06-18.pdf
  449565/21

18. august 2021

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Påbud vedr. vest-sydvestlig forurening til Samtank A/S (naboejendom) er under behandling i klagenævnet, ophav og tidspunkt for den nordøstlige forurening er ukendt, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  466942/21
 • Fra DGE: Oprensningsrapport, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  447372/21
 • Fra DGE: Bilag - Tarupvej 27 - Oprensning efter miljøundersøgelse
  447373/21
 • SV: Byvejen 19, 6818 Årre
  444078/21
 • RE Tilbud på spørgeskemaundersøgelse.msg
  444237/21
 • Fra DMR: Opsummering af planlagt oprensningsarbejde, Svanevej, Tommerup. Lokalitetsnr.: 485-00013
  443478/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Færdigmelding ift §8, Assensvej 480, 5642 Millinge
  444244/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - IBS-attest, Assensvej 480, 5642 Millinge
  444245/21
 • Fra Moe: Kontrakt Kosterslevvej 88, Søndersø
  443372/21
 • Fra Moe: Kontrakt Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  443375/21
 • ICP_C10_Kontrolplan.pdf
  444129/21
 • Fra Odense kommune: vedr. kontrolplan og bem. hertil Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  444128/21
 • Korrespondance m. FMG, Udfordring med ønsket PFAS-pakke, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  443274/21
 • Fra Fuldendt: Jordhåndteringsplan, Byvejen 1, 6818 Årre
  443678/21
 • Fra Fuldendt: Bilag - Jordhåndtering
  443680/21
 • Fra Odense Kommune: Mail til rådgiver der spørger på status for Skt. Jørgens Engen, Odense
  443161/21
 • Fra Odense Kommune: Mail til rådgiver om status på undersøgelser: Vesterbro 28-32, Odense
  443158/21
 • Til DMR fra Billund Kommune, Accept af undersøgelsesoplæg, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  443238/21
 • Korrespondance m. Billund Kommune, Afstemning af bemærkninger til oplæg, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  443076/21
 • Fra Rambøll: Kontrolplan Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  444113/21
 • ICP_C10_Kontrolplan.pdf
  444114/21
 • Fra Sønderborg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar screening matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  443726/21
 • Fra Rambøll: Udarbejder dokumentationsrapport - § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse, Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  444750/21
 • Fra Fredericia Dagblad - Status for forureningssag Alrøvænget 2 m.fl, Fredericia
  454615/21
 • Fra DMR: Re: Status, Dageløkkevej og emballagedepot
  444203/21
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm del spm. 1402 vedr. regionernes brug for pædagogiske konsulenter eller socialrådgivere
  468757/21
 • Fra Odense Kommune: kvittering for modtagelse af kontrolplan Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  444132/21
 • Fra CFFB: ny status fra OUH til styregr møde 19/8 2021
  442412/21
 • Godkendelse af arkiveringsversionen af DAMD, Voksendiabetes (mail)
  441939/21
 • Godkendelse af arkiveringsversionen af DAMD
  441860/21
 • Fra Faaborg-Midgfyn Kommune: Højgårdsvej 9, 5750 - Bortskaffelse af jordvold mod øst
  444362/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Kvittering for underskrevet dokument fra Generalforsamling
  465996/21
 • Fra Odense Kommune: SVar vedr regionens kommentarer til oplæg om Flintagergårdvej 95, Odense
  450340/21
 • Godkendelse af arkiveringsversion af DAMD, Depression (mail)
  441952/21
 • Fra borger, henv. ved indledende undersøgelse
  443319/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. spørgsmål fra Franck Miljø ang. Vejrøvænget 8, Fredericia
  444563/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar til Franck Miljø vedr. Vejrøvænget 8, Fredericia
  444567/21
 • Godkendelse af arkiveringsversion af DAMD, Hjertesvigt (mail)
  441946/21
 • Godkendelse af arkiveringsversion af DAMD, Depression (brev)
  441955/21
 • 445-04016, Chr. Danningsvej 66, 5500 Middelfart - Status ark.pdf
  470217/21
 • Fra STRING-netværket: Agenda and material for the virtual STRING Steering Group meeting on September 1st, 2021
  484055/21
 • Fra DMR: Grundejer rapport, Gerritsgade 35 5700 Svendborg, DMR.pdf
  441767/21
 • Fra Borger
  462946/21
 • Godkendelse af arkiveringsversion af DAMD, Hjertesvigt (brev)
  441949/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag, Oplæg til undersøgelse, Nørrevang 19, 5792 Årslev
  482565/21
 • Godkendelse af arkiveringsversion af DAMD, Voksendiabetes (brev)
  441941/21
 • Fra Rambøll A/S: Vedr. hjælp til at finde et kortlægningsbrev på lok. 607-00721 og 607-00164
  450358/21
 • Fra rådgiver SWECO, Grundejerrapport, Beldringevej 122, 5270 Odense N
  457871/21
 • Godkendelse af arkiveringsversionen af DAMD
  441859/21
 • fra/til DK Råstof ApS, råstofplan 2020, vedtagelse
  502418/21
 • 461-81182_Beldringevej 122 5270 Odense N_Teknisk rapport.pdfFra rådgiver SWECO, Teknisk rapport, Beldringevej 122, 5270 Odense N
  457881/21

Udgående

 • Varsling af kortlægning på V2.pdf
  443903/21
 • Til Odense Kommune, Jordforurening, Blåbærvej 22, Odense V., Lok: 461-82064
  443901/21
 • Udkast til kortlægning på V2.pdf
  443904/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring med bilag, Bjerggårdsløkken 129B, 5240 Odense NØ.pdf
  443623/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Svendsagervej 82, 5240 Odense NØ.pdf
  443621/21
 • Til Borger: Vedr. prioritering af oprensning af Ved Slottet 25 i Aabenraa lok. 545-07402
  443611/21
 • Til DMR: Resultater fra jordprøvetagning på nabomatriklen, matr.nr. 1dz, Tommerup
  443439/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Tanggårdvej 9, 5270 Odense N.pdf
  443283/21
 • Til SKAT - Kopi af Orientering om endelig V2 kortlægning af vejareal, Matr. nr. 7000r Rudkøbing Bygrunde - Langeland Kommune
  443301/21
 • Til kommunen - Endelig V2 kortlægning af vejareal
  443293/21
 • Til Ejerforening Gerritsgade 35: Bilag til "orientering" - pjecer
  443317/21
 • Til Ejerforening Gerritsgade 35: Orientering om resultat af regionens forureningsundersøgelse, Gerritsgade 35, 5700 Svendborg, lok. 479-00037
  443307/21
 • Til DGE: Orientering om forventet sagsbehandlingstid, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  442030/21
 • Acadre Testmiljø opgraderes i uge 36
  441920/21
 • Til Billum Vogmandsforr. og Esbjerg Kommune: Afslag på ansøgning om jordtilførsel, matr nr 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  443722/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. igangværende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  443535/21
 • Til Borger - Orientering om igangværende forureningsundersøgelse Boeskærvej 4, Vejle
  443243/21
 • Til Borger - Boeskærvej 4, 7100 Vejle + fællesvej - Orientering vedr igangværende undersøgelse
  443208/21
 • Til Borger - Boeskærvej (fællesvej)2 - Orientering vedr igangværende undersøgelse
  443235/21
 • Til Borger: V2-varsling, Åkildevej 23A og 23B, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443508/21
 • Til Borger - Boeskærvej 6, 7100 Vejle + fællesvej - Orientering vedr igangværende undersøgelse
  443216/21
 • Til Ejerforening Gerritsgade 35: Bilag til "Orientering" - Orientering om resultat af undersøgelse, Gerritsgade 35
  443308/21
 • Til Svendborg Kommune: Orientering vedr. Åkildevej 21, 23A og 23B, 5762 Vester Skerninge
  443537/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag Udgår, Åkildevej 21, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443533/21
 • Til SKAT: Vedr. forureningsundersøgelse, Gerritsgade 35, 5700 Svendborg, lok. 479-00037
  443765/21
 • Til Faaborg Midfyn Kommune: Orientering vedr. Østergade 38, 5600 Faaborg
  443950/21
 • Til ApS Invisteringsselskabet af 1.10: Afgørelse - mindre del af P-areal udgår inden kortlægning, matr. 406b,
  443386/21
 • Til Borger - Boeskærvej 10, 7100 Vejle + fællesvej - Orientering vedr igangværende undersøgelse
  443223/21
 • Til Borger - Orientering om igangværende forureningsundersøgelse - Boeskærvej 6, Vejle
  443247/21
 • Til DGE. 519-05715 Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa_587 Kliplev. UDKAST til udbudsbrev
  489434/21
 • Til Borger - Boeskærvej (fællesvej)1 - Orientering vedr igangværende undersøgelse
  443229/21
 • Til Svendborg Kommune: afgørelse - del af matr. 7000ax udgår inden kortlægning samt orientering om resultat af forureningsundersøgelse, Gerritsgade 35, lok. 479-00037
  443656/21
 • Til Gartneriet Markhaven Aps, Lufthavnvej 27, 5270 Odense N.pdf
  442069/21
 • Til Borger: Udgår, Åkildevej 21, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443529/21
 • Til Borger: Udgår, Østergade 38, 5600 Faaborg.pdf
  443944/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. V1-kortlægningbrev for matr. nr. 763v Fredericia Bygrunde
  450379/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, Østergade 38, 5600 Faaborg.pdf
  443945/21
 • Til Ejerforening Gerritsgade 35: Bilag til "Orientering" - Grundejerrapport, Gerritsgade 35, 5700 Svendborg
  443313/21
 • Til Vinding Vand - Orientering om undersøgelserne - SV: Undersøgelse på Boeskærvej 4-12, 7100 Vejle
  443276/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Åkildevej 23A og B, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443524/21

17. august 2021

Indgående

 • Fra NIRAS: Møde om oprensning af jordforurening på Langgyden 25, Nørre Aaby
  441565/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (222502), Havnepladsen 5, 7100 Vejle
  445232/21
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om jordforurening, Havnepladsen 5, 7100 Vejle
  445230/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (222502), Havnepladsen 5, 7100 Vejle
  445231/21
 • Fra Odense Kommune: SV: Oplysninger om brandøvelsespladser i Odense Kommune
  455533/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Deltagelse i markmøde 18.8.21
  441136/21
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. salg, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  466463/21
 • Fra rådgiver: Underskrevet kontrakt, Rønningevej 4
  455724/21
 • IMG_20210817_104121.jpg
  441989/21
 • IMG_20210817_104207.jpg
  441990/21
 • Råstofgrav Tingvej 4, 6650 Brørup
  441987/21
 • Tilladelse med alle bilag 30-01-2012.pdf
  441988/21
 • Fra Varde Kommune_ Bilag - Accept slagge, Sdr Mallevej 50, 6800 Varde
  444374/21
 • Kommunernes ønsker til forhåndsvurdering
  439548/21
 • Fra Billund Kommune, Orientering vedr. flisebelægning på vendeplads, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  439738/21
 • RE_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  441871/21
 • Re Region Syddanmark Bestilling til Regional IT - SMP+ DocID59317927.msg
  441868/21
 • Region Syddanmark SMP+ licenser.msg
  441867/21
 • Region Syddanmark Ændringsanmodning nr. 15 16 og 17 til godkendelse.msg
  441870/21
 • Region Syddanmark_ Cisco CMS licenser
  441866/21
 • SV Region Syddanmark Ændringsanmodning nr. 17 DocID59296548.msg
  441869/21
 • Fra ejendomsmægler - Anmodning om aktindisigt - Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg
  438854/21
 • RE_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  438888/21
 • Fra Ejlskov: Vedr. møde, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  445561/21
 • Fra Codex: Svar vedr oprensning af nitrat, matr nr 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  440221/21
 • fra Danske Regioner, Center for Regional Udvikling
  444659/21
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  465847/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  440639/21
 • Fra Rambøll: vedr. indledende undersøgelse Byvejen 19, 6818 Årre
  439553/21
 • Fra NIRAS: loknr. 630-82406 Torvegade 7A, Vejle - Statusnotat
  443379/21
 • Fra NCC:: Ansøgning om dispensation i Bjerreby bentonitbrud, matr nr 11d Bjerreby By
  498578/21
 • Amgros Markedsovervågning 2. kvartal 2021
  442807/21
 • Fra Cowi - Pulje 57: Endelig rapport for lok. nr. 461-81907 Lunden 35b, Agedrup, vers. 1.0
  439038/21
 • Fra Varde Kommune: § 8-høring - Nybrovej 185, Janderupvej
  441181/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  440577/21
 • SV_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  438887/21
 • fra Politisk Parti - ansøgning
  441667/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Rapport nr. 23576, for Projekt: JO21320276, Sagsnavn: Vestergade 7, Børkop
  441076/21
 • SV_ Region Syddanmark_ Cisco CMS licenser
  441865/21
 • Fra Varde Kommune_ Til orientering - accept af anvendelse af slagge, Sdr Mallevej 50, 6800 Varde
  444373/21
 • Fra Varde Kommune: VS: § 8-høring - Nybrovej 185, Janderupvej
  452518/21
 • Fra SDE vedr. projekt
  443872/21

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Kopi af varsel om ny kortlægningsafgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  441268/21
 • Til LT Boliger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  441256/21
 • Til LT Boliger - V1-varsel, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  441254/21
 • Til LT Boliger ApS: Varsel om ny kortlægningsafgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  441253/21
 • Til DMR, Regionens svar , Rapporter Østergade, Assens
  456348/21
 • Til Odense Kommune: SV: Oplysninger om brandøvelsespladser i Odense Kommune
  455535/21
 • Til Elin og Alex Andersen Transport, V1-høring med bilag, Grønnegyden 122, 5270 ODense N.pdf
  441015/21
 • Til DMR, Vedr. Resultater fra undersøgelse på Rugårdsvej 959
  440933/21
 • SV: Opdateret kortbilag, Vranderupvej 90mv, 6000 Kolding
  440680/21
 • V1-kortbilag, opdateret, matr. nr. 4u, Seest By, Seest.pdf
  440681/21
 • SV: Råstofgrav Tingvej 4, 6650 Brørup
  441997/21
 • SV: Opdateret kortbilag, Vranderupvej 90mv, 6000 Kolding
  440677/21
 • 3301_001.pdf
  440676/21
 • Korrespondance m. Kolding Kommune, Dokumentationsprøver ifm. fjernelse af vej, Matr. nr. 9c Seest By, Seest
  439504/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 94, 5220 Odense SØ.pdf
  439353/21
 • Til ejendomsmægler - Besvarelse af aktindsigt - Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg
  438855/21
 • Til NIRAS: Status møde detailprojektering
  438797/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Tranehøjen 208-212 og 218B, 5250 Odense SV
  461096/21
 • V1-kortbilag, opdateret, matr. nr. 4u, Seest By, Seest.pdf
  440641/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 201769121.pdf
  439989/21
 • Til PrintDet: Østergade 20, Toftlund, matr. nr. 204 Toftlund, 525-40297
  441148/21
 • Til borger_Orientering af grundejer om udbudt undersøgelse.pdf
  439988/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Storegade 21, 6310 Broager
  461090/21
 • Til Andelsboligforeningen Gartnerløkke: Bilag, V1-kortlægning, Gartnerløkken 10-20, 5270 Odense N, UDKAST
  439706/21
 • Til Nordfyns Bank. Henvendelse vedr. rapport
  439786/21
 • Til Interimstyregruppen Referat fra møde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance, 10. august 2021 kl. 18.00-19.30
  446472/21
 • Til Crossbridge Energy, kommune og mst: varsling om kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia (Culvert under Vej 4)
  440772/21
 • Til Varde Kommune: Anmodning om Bilag og ansøgning til § udkast til 8-tilladelse
  441186/21
 • Til Andelsboligforeningen Gartnerløkke: Bilag, Kortbilag, Gartnerløkken 10-20, 5270 Odense N
  439674/21
 • Til Esbjerg Kommune. Orientering om kommende forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Chr. Nielsens Plads 2, 6690 Gørding, matr. nr. 25a, 25 Sdr. Gørding By, Gørding
  439960/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Lunden 35b, Agedrup
  439062/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Åkildevej 23A og 23B, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443513/21
 • Til GØRDING BYGGESELSKAB ApS. Orientering af grundejer om udbudt undersøgelse.pdf
  439986/21
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelseNordentoftsvej 5, 6800 Varde
  439121/21
 • til Politisk Parti - udbetaling
  441804/21
 • Til Tønder Kommune. Orientering om kommende forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Algade 28, 6780 Skærbæk, matr. nr. 209 Vodder Ejerlav, Vodder
  439956/21
 • Til BDO - Underskrevet erklæring om at regnskab er lavet efter bedste evne
  439239/21
 • Til Politisk Parti - udbetaling
  441684/21
 • Til arbejdsgruppen VS: Referat fra møde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance, 10. august 2021 kl. 18.00-19.30
  446503/21
 • Til Borger: Svar vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  440559/21
 • Til Odense Kommune - Kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Lunden 35B, 5320 Agedrup (Matr. nr. 17cd Bullerup By, Agedrup) – lokalitet 461-81907.
  439143/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Lunden 35B, 5320 Agedrup (Matr. nr. 17cd Bullerup By, Agedrup) – lokalitet 461-81907.
  439148/21
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for materiale: SV: Rapport nr. 23576, for Projekt: JO21320276, Sagsnavn: Vestergade 7, Børkop
  523768/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Åkildevej 23A og 23B, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443518/21
 • Til Andelsboligforeningen Gartnerløkke: V1-høring, Gartnerløkken 10-20, 5270 Odense N
  439634/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 201748776.pdf
  439228/21
 • Til Codex: Nyt spm vedr juridisk vurdering af svar, matr nr 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  440047/21
 • Til Borger: Supplerende svar vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  440569/21

16. august 2021

Indgående

 • Fra COWI, Flensborglandevej 9 - retableringsaftale til underskrift
  444220/21
 • Fra Billund Kommune til FMG, Fælles bemærkninger til oplæg, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  438480/21
 • Fra Varde Kommune_ Bilag Tilladelse grundvandssænkning Viking Link sektion 04-36, Varde Kommune
  439482/21
 • Fra Kerteminde Kommune: SV: Svar på anmodning fra regionen om mulige brandøvelsespladser i Kerteminde Kommune
  455522/21
 • Fra Odense Kommune, Videresendt svar fra FMG, Forurening efterlades, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  438485/21
 • Fra Sønderborg Kommune: VS: Brandøvelsespladser i Sønderborg Kommune
  455520/21
 • Fra borger: Ørstedsgade 26 Rudkøbing
  464257/21
 • Korrespondance m. Odense Kommune, Opfølgning om nyt i sagen, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  437615/21
 • Fra Langeland Kommune: FORSP - Forkert kortbilag, V1-kortlægning, Ristingevej 57, 5932 Humble
  438489/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - Varsling påbud JFL § 48, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  437937/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Varsel påbud JFL §48, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  437938/21
 • Fra DMR, Rapporter Østergade, Assens
  456346/21
 • Fra MST RÅSTOF Mst har ingen kommentarer til godkendelsen af ebh Ålsbo
  458163/21
 • Fra MST RÅSTOF Videresendt besked
  458159/21
 • Fra Rigsarkivet: Status på Region Syddanmarks Acadre-aflevering forventes ca. 01-09-2021
  436455/21
 • Fra borger henv, Kystvej 7, Lundeborg (lokalitets nr. 479-81217) - oplysninger om V1 jordforurening
  437242/21
 • Fra ejendomsmægler - ønsker totaludskrift
  438762/21
 • Fra Niras: Statusnotat loknr. 630-82493 Boråsvej 2-44Q, 7100 Vejle - Statusnotat
  452342/21
 • Fra Codex: Juridisk vurdering af svar, matr nr 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  440035/21
 • Telefonbesked henv. Østergade 20, Toftlund
  440944/21
 • Vedr. manglende VPN adgang
  438918/21
 • Fra Varde Kommune_ Til orientering - tilladelse grundvandssænkning Viking Link, sek. 04-36, Varde Kommune
  439481/21
 • Fra Borger: Henv. vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  440544/21
 • Fra Rambøll: Orientering om gravearbejde, Rolighed grusgrav
  439727/21
 • Fra lægevagten SV: Kommende indstilling til vagtapoteker - input?
  438595/21
 • Vedr. manglende VPN adgang
  438916/21
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik P/S, - Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  438118/21
 • Fra Kolding kommune: til rådgiver vs. moniteringsinstruks §8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld - accept af moniteringsinstruks afventer fortsat
  438090/21
 • Fra Miljøstyrelsen, Endeligt påbud om oprensning af jord, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  438869/21
 • Fra Styrelsen for patientsikkerhed: Udtalelse om forurening
  443599/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger og udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen
  468657/21
 • 20.08.2021_Dagsorden_-_Tagesordnung (1).pdf
  445335/21
 • Regneark vedr CMS udløb 31_7 2022
  441890/21
 • 20.08.2021_TOP_3_Halvarsregnskab_Halbjahresrechnung_2021_2 (2).pdf
  445352/21
 • fra borger,- Telefonbesked vedr. køb af Kildegårdsvej 125
  437939/21
 • 20.08.2021_TOP_3_Halvarsberetning-Halbjahresbericht_2021 (1).pdf
  445345/21
 • Endeligt svar fra Danske Regioner til Sundhedsministeriet
  502900/21

Udgående

 • Til Langeland Kommune: FORSP - Svar på henvendelse og forkert kortbilag, Ristingevej 57, 5932 Humble
  438507/21
 • Korrespondance m. Billund Kommune, Vendeplads og § 8-pligt til arkæologisk udgravning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  438474/21
 • Til DGE: Svar på henvendelse - Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  438464/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 31 mfl., 5270 Odense N_31.pdf
  438441/21
 • Til Kerteminde Kommune: SV: Svar på anmodning fra regionen om mulige brandøvelsespladser i Kerteminde Kommune
  455528/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 31 mfl., 5270 Odense N.pdf
  438391/21
 • Til Odense havn ejendomsselskab Aps, V1-høring med bilag, Toldbodhusevej 10, 5000 Odense C.pdf
  438382/21
 • Til Andelsboligforening, V1-høring med bilag, Strandholtvej 31 mfl., 5270 Odense N.pdf
  438364/21
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, Til orientering: Tilsynsnotat grusgraven Kollemortenvej: matr. nr. 5c, del af 12e og 12f Sejrup By, Thyregod
  438168/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, mail med brev efter opfølgende tilsyn 12 08 2021 matr. nr. 5c, 12e og 12f Sejrup By, Thyregod (vedr. tilladelsen matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod)
  438166/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Brev efter opfølgende tilsyn ved grusgraven matr. nr. 5c, 12e og 12f Sejrup By, Thyregod (vedr. tilladelsen matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod)
  438167/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 10, 5000 Odense C.pdf
  438019/21
 • Til Varde Kommune: Anmodning om materiale - Varsling påbud JFL § 48, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  437976/21
 • Til Moe: kopi af varslingsbrev, Hjarnøvej 14, Fredericia
  437864/21
 • Til medarbejder i VD, Råstof, VS: Markmøde ifb. bentonit råstofansøgning i Bjerreby, Svendborg Kommmune
  445214/21
 • Til grundejers søn: Vedr. forureningsundersøgelse på Hjarnøvej 14, Fredericia
  437826/21
 • Til borger, Fredericia Kommune: varslingsbrev vedr. forureningsundersøgelse på Hjarnøvej 14, Fredericia
  437824/21
 • Til borger, Nordfyns Kommune og Moe: varslingsbrev vedr. lok.nr. 480-81081, Kosterslevvej 88, Søndersø
  437692/21
 • Til borger: Ørstedsgade 26 Rudkøbing
  464259/21
 • Til KEAS Invest aps, V1-høring med bilag, Vindegade 41 og 43, 5000 Odense C.pdf
  437514/21
 • Til Fuldendt: Analyseparametre ifm. overfladeprøver fra tidl. betonvarefabrik
  436960/21
 • Til Borger, Råstof, tlf notat
  437165/21
 • Til Kolding Kommune, Kortlægningsafgørelse, Borchs Gård, 6000 Kolding
  436799/21
 • Til Kolding Kommune, Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, Borchs Gård, 6000 Kolding_Sagsnr_21-34377_Dokid_343577-21_v2.pdf
  436800/21
 • Til Kolding Kommune, Kortbilag, Borchs Gård, 6000 Kolding.pdf
  436801/21
 • Til Niras: SV: Tværvej 3 - oplæg og boringslokalisering
  436416/21
 • Til BDO: Underskrevet erklæring
  436129/21
 • Til ejendomsmægler - fremsendelse af totaludskrift
  438764/21
 • Til borger SV på henv: Kystvej 7, Lundeborg 479-81217
  437244/21
 • Til DMR - Aftale om tilførsel af farve til Rislebæk
  437399/21
 • Til Odense Kommune og grundejer: høring vedr. V2 kortlægning af del af Østergade 46, Odense
  436779/21
 • Til borger, afgørelse V2-kortlægning med bilag, Volderlev Bygade 2, 5260 Odense S.pdf
  438016/21
 • Til DJ Miljø & Geoteknik, SV: materiale på- Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  438201/21
 • Til MOE - Svar på henvendelse
  438287/21
 • Til Cowi: Vedr. LER-søgning i område nær Hvenetved
  505855/21

15. august 2021

Indgående

 • Fra Syddansk Erhvervsskole vedr. projekt
  436431/21

14. august 2021

Indgående

 • Fra borger: Anmodning om tilbagekaldelse af påbud om jordrensning på Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup.
  437540/21
 • fra borger, råstof, diverse forespørgsler, plan, 2021
  505184/21

13. august 2021

Indgående

 • Opsamling efter mødet i den lille arbejdsgruppe d. 13. august 2021
  439226/21
 • SV_ [EXT] VS_ Databehandler aftale
  439252/21
 • FRA RÅDGIVER Neversvej 40, tommerup
  459405/21
 • Fra indvinder RÅSTOF Svar på MST spsm om beplantning, (MST Id nr.: 3500284)
  458148/21
 • Fra WSP: Volbrovej - revideret oplæg
  436443/21
 • Fra Haderslev Kommune: Spg. vedr §3 beskyttet natur, Vedr. forureningsundersøgelser på 2 af Haderslevs kommunes arealer
  436451/21
 • §8 tilladelse ladegårdsvej 2
  484189/21
 • 215373-21_v1_Endelig tilladelse(4).PDF
  484190/21
 • Fra Niras: RE: svar på spørgsmål til Pulje 35
  459727/21
 • Fra Eurefa: Underskrevet kontrakt på tilsyn kølesystem
  434923/21
 • Fra borger: Vedr. V1-høring og olietank på ejendom, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  466869/21
 • Fra Moe: Tilbud Hjarnøvej 14, Fredericia og Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  439864/21
 • Fra COWI: FW: godkendelse af faktura 1241074
  436075/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Tilladelse til opførelse af Klimapark ved Stævnen 1, 7120 Vejle Ø i henhold til jordforureningsloven
  436270/21
 • Fra Vejle Kommune: Endelig tilladelse til opførelse af klimapark i henhold til jordforureningsloven §8
  436269/21
 • Fra Kolding Kommune, Bortkørt jord og analyser, Borchs Gård, 6000 Kolding
  436718/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Svar på anmodning fra regionen om mulige brandøvelsespladser i Kerteminde Kommune
  455505/21
 • Fra Advokat: Klienter agter at søge om boligundersøgelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  466432/21
 • Fra Advokat: Klienter agter at søge om boligundersøgelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  466433/21
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. Slotsgade 17, Haderslev.pdf
  435799/21
 • Fra Tietgen vedr. projekt
  436422/21
 • Fra DMR, Modtaget grundejerrapport vedr. Slagtergade 7A, 7B, Haderslev, 515-20006.pdf
  435776/21
 • fra Danske Regioner, Center for Regional Udvikling
  444656/21
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. Slagtergade 1, Haderslev, 515-20006.pdf
  435770/21
 • Fra revisor: Endelig udgave - DTØ rapport 2. kvartal 2021
  435116/21
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. Slotsgade 15, Haderslev .pdf
  435797/21
 • Endelig udgave - DTØ rapport 2. kvartal 2021- END 130821.pdf
  435121/21
 • Fra Roche: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab) til neoadjuverende og metastatisk HER2-positiv brystkræft
  435673/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Mail med ansøgning om råstoftilladelse matr.nr. 5a, 14b o g 21d Sødover By, Nørup
  441291/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Tønder Kommune
  435611/21
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. 515-20006 Slagtergade 9, Haderslev.pdf
  435766/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Tønder Kommune
  435605/21
 • Fra DMR - Problemer med at tilføre farve til Rislebæk
  436649/21
 • Sv på henvendelse fra Realkredit Danmark. SV: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461-06174 og 461-06184 - matr.nr. 17 bt Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  434283/21
 • Fra MST: Udkast- afslutning af jordforureningssag, FDO tanklager J70 (MST Id nr.: 3511613)
  435477/21
 • SV_ [EXT] VS_ Databehandler aftale
  439251/21
 • Fra MOE - Henvendelse - Ønsker materiale
  438255/21
 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse Abterp 40, 6261 Bredebro
  434785/21
 • Fra DMR, modtaget den tekniske rapport vedr. Slotsgade 15, Haderslev m. fl..pdf
  435796/21
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. Slotsgade 13, Haderslev.pdf
  435798/21
 • Fra DGE: Bilag - V1-kortbilag, afgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  438453/21
 • Høring over revideret bekendtgørelse om specialuddannelsen til sundhedsplejerske - j.nr. 06-0300-19
  468065/21
 • Årsregnskab 2020
  434566/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark om forurening fra villaolietank, Æblegyden 30, 5580 Nr. Aaby
  446972/21
 • Fra Middelfart Kommune: Dokumenter i sagen, vedr. brand i traktor, Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  434950/21
 • Fra DGE, Bilag, Notat over udført poreluftundersøgelse, Rugårdsvej 40, 5000 Odense C
  468671/21
 • Eva Ullisch - bekymring omkring psykiatrien i Sønderborg
  436238/21
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på forespørgsel vedr. uheldsstedet og prøvetagningsstedet i sagen vedr. brand i traktor, Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  435507/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N.pdf
  435788/21
 • Fra DMR, Modtaget grundejerrapport vedr. Slagtergade 5, Haderslev, 515-20006.pdf
  435774/21
 • Fra DMR A/S: Mailkorrespondance vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  484073/21
 • 13/8/21 Økonomisk høring vedr. ændring af lov om tolkning til personer med hørehandicap (SIM Id nr.: 452659)
  468617/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Møllegyden 6, 5750 Ringe.pdf
  435789/21
 • Fra DMR, Modtaget grundejerrapport vedr. Slagtergade 11, Haderslev, 515-20006.pdf
  435779/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Dorrits Alle 17, 5250 Odense SV.pdf
  435787/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Møllegyden 6, 5750 Ringe.pdf
  435785/21
 • Fra DGE: Bilag - V1-afgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  438451/21
 • Fra DMR, modtaget den tekniske rapport vedr. 515-20006 Slagtergade 9, Haderslev.pdf
  435764/21
 • Fra PLO-Syd - udpegning af deltagere til planlægningsgrupen af workshop, der følger op på kortlægningsrapporten
  436956/21
 • RE_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  439191/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Følgebrev til ansøgning matr.nr. 5a, 14b og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  441292/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning matr.nr. 5a, 14b og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  441293/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg.pdf
  435786/21

Udgående

 • Til Haderslev Kommune: "Lossepladsundersøgelse" i §3 natur
  436433/21
 • Til Kerteminde Kommune: SV: Svar på anmodning fra regionen om mulige brandøvelsespladser i Kerteminde Kommune
  455518/21
 • Til Borger, Orientering om optimering af afværgeanlægget og kontrolmålinger.pdf
  446106/21
 • SV: Jerlev etape 3
  435529/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Bemærkning om markeringsnet. jord til bikepark ved Gåsebjergsand
  436797/21
 • Til Niras: SV: svar på spørgsmål til Pulje 35
  459730/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Svar på vurdering af §8-pligt, Rønnevej 6, 5672 Broby - lok.nr. 425-00018
  435442/21
 • Til TARUP INVEST Aps - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, Gammelsø 4, 5000 Odense C.pdf
  435414/21
 • Til Fynbus - V1-høring med bilag, Gammelsø 6, 5000 Odense C.pdf
  435397/21
 • Til begge rådgivere: svar på spørgsmål til Pulje 35
  459725/21
 • Til fjernvarme distribution, V1-afgørelse, Zachariasvænget 40, 5260 Odense S.pdf
  434849/21
 • Til Haderslev Kommune: Vedr. forureningsundersøgelser på 2 af Haderslevs kommunes arealer
  434823/21
 • Til Eurefa: Kontrakt vedr. lovpligtig eftersyn af køleanlæg
  434512/21
 • Til Lumby Skytteforening, V1-afgørelse, Hammergyden 63, 5270 Odense N.pdf
  434491/21
 • Til borger, V1-afgørelse. Nørrebjergvej 68, 5220 Odense SV.pdf
  434441/21
 • SV: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461-82021 - matr.nr. 478 Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  434214/21
 • Til Bruun Sivmøsevænget, V1-afgørelse, Sivmosevænget 1, 5260 Odense SV.pdf
  434178/21
 • Til Billund Kommune, Vedr. V2-kortlægning af del af matr.nr. 7000ab Grindsted By, Grindsted og 1mz St. Modvig Gde., Grindsted.pdf
  435402/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Dorrits Alle 17, Odense SV
  435792/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kirkegyden 77, matr. nr. 5cm, 5270 Odense N.pdf
  434649/21
 • Til lægevagten SV: Kommende indstilling til vagtapoteker - input?
  435150/21
 • Til HF VIBORG INVEST ApS, Bilag til V2-varsel, naborapport fra indledende undersøgelse - Slotsgade 17.pdf
  466275/21
 • Til Middelfart Kommune: Forespørgsel om dokumenter i forb. med modtaget varsel om afgørelse om ikke-påbud efter spild af olie i forbindelse med brand i traktor på Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  434937/21
 • Til Roche SV: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab) til neoadjuverende og metastatisk HER2-positiv brystkræft
  435671/21
 • Til Bertelco Ejendomme AS, V1-kortbilag, høring, Egegårdsvej 3B, 5260 Odense S.pdf
  434892/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om afgørelse om ikke-påbud efter spild af olie i forbindelse med brand i traktor på Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  435556/21
 • Til Billund Kommune, V2-afgørelse, del af matr.nr. 1mz Modvig Gde., Grindsted.pdf
  435396/21
 • Til borger: Høring V2-kortlægning m bilag, 630-82301, Ågade 26, Give.pdf
  435590/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nistedvej 16, 16B, 5270 Odense N.pdf
  434667/21
 • Til Billund Kommune, Vedr. V2-kortlægning af del af matr.nr. 7000ab Grindsted By, Grindsted og 1mz St. Modvig Gde., Grindsted.pdf
  435416/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Møllergyden 6, 5750 Ringe
  435795/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  435793/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, 461-81801, Kirkegyden 77,90, 5270 Oden - 77.pdf
  434658/21
 • Bilag, Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket, Marts 2011.pdf
  434745/21
 • Til Billund Kommune, V2-afgørelse, del af matr.nr. 7000ab Grindsted By, Grindsted.pdf
  435412/21
 • Til borger. 431-00046 Reventlowsvej 44, 5600 Faaborg
  435332/21
 • Bilag, Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket, Marts 2011.pdf
  434757/21
 • Til ApS af 8-8-1995, Bilag til V2-varsel, grundejerrapport fra indledende undersøgelse - Slotsgade 15.pdf
  466270/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for tilbagemelding ang. uheldsstedet og prøvetagningsstedet i sagen vedr. brand i traktor, Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  435541/21
 • Til Fashion Flowerser, V1-afgørelse med bilag, Nistedvej 10, 5270 Odense N.pdf
  434674/21
 • Til Bertelco Ejendomme AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Egegårdsvej 3B, 5260 Odense S.pdf
  434887/21
 • Til lægevagten: Kommende indstilling til vagtapoteker - input?
  434835/21
 • Til borger. Undersøgelse af Fangelvej 150, 5260 Odense S
  524151/21
 • Til Vejle Kommune: Kopi af Høring V2-kortlægning + rapport, 630-82301, Ågade 26, 7323 Give
  435610/21
 • Til Bertelco Ejendomme AS, V1-høring, Egegårdsvej 3B, 5260 Odense S.pdf
  434889/21
 • Til Hoffmann, råstof, diverse henvendelser, tilladelser mm, 2021
  505115/21
 • Til Middelfart Kommune: Forespørgsel om luftfoto med uheldssted og prøvetagningsted i sagen vedr. brand i traktor, Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  435501/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for dokumenter i sagen, vedr. brand i traktor, Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  434962/21

12. august 2021

Indgående

 • Fra DMR: Forespørgsel om indledende snak om oprensning, Svanevej 30, Tommerup.
  437646/21
 • Fra Niras: Tværvej 3 - oplæg og boringslokalisering
  436411/21
 • Vedr. Lokaliteter på matriklen 461-82021 - matr.nr. 478 Åløkkegård Hgd. Odense Jorder.msg
  434210/21
 • VS: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461-82021 - matr.nr. 478 Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  434211/21
 • Fra Varde Kommune: VS: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark, att. Agniezka T. Bentzen
  455502/21
 • Fra DGE: Lok. nr. 450-81128 - ang. kortlægningsgrundlag og krav til analyser, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  438979/21
 • Fra borger - henv incl fotos baghave - Hjarnøvej 10, Fredericia
  454604/21
 • SV: Vedr. fremtidig fakturering af aftaler om finansiering af administrative stillinger på KI/IRS
  432825/21
 • Fra DMR: Bilag - Grønnegyden 44, oplæg til undersøgelse_revideret
  432681/21
 • Fra DMR: Revideret oplæg til undersøgelse, Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  432680/21
 • A201308-T-001_Rev_1.0.pdf
  484182/21
 • fra odense kommune: Udløbsbygværk ved Dalum Papirfabrik - håndtering af overskudsjord
  484179/21
 • A201308-T-002_Rev_1.0.pdf
  484180/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  431719/21
 • Fra Borger: Bilag ansøgning
  431714/21
 • VS_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  432108/21
 • Fra Borger: Bilag ansøgning
  431712/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  431713/21
 • Fra DMR - Status efter borearbejde 11-08-2021
  434176/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  431708/21
 • Fra Kolding Kommune, Endeligt undersøgelsespåbud, Matr. nr. 7000c, Bastrup By, Vamdrup
  436402/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  432916/21
 • Fra Borger: bilag Ansøgning VTO
  431721/21
 • Fra Odense Kommune, Bilag, Rapport, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  455740/21
 • Fra MST: svar på henv. påbud, Skærbæbværket
  432212/21
 • Region Hovedstadens svar til Danske Regioner
  432945/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med dokumentationsrapport fra Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  455736/21
 • Fra Borger: Bilag ansøgning
  431718/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. regionens tilrettelæggelse af undersøgelser på Vejrøvænget 8
  432611/21
 • Fra Borger: Bilag Skøde
  432928/21
 • Telefonhenvendelse: Møllevænget 11, 6310 Broager
  434437/21
 • Fra Franck Miljø: Spørgsmål vedr. Boreprofiler og analyseskemaer Vejrøvænget 8
  432605/21
 • Fra projekt: spørgsmål til budget, standardsats og revision
  457788/21
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsbrev, Mølleskovvej 51, asbestforurening efter brand
  434700/21
 • Internt: notat vurdering ansøgning
  431878/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 11-08-2021
  434138/21
 • Fra Rambøll: Vedr prøvetagning i felt 3, 6 og 7, Rolighed grusgrav
  433354/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Vedr. regionens vurdering efter gennemgang af version 2.0 af afslutningsrapporten fra Kurkmarkvej16, Sjølund
  484057/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  431723/21
 • Fra DMR A/S: Version 2.0 af afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  432339/21
 • Fra DMR: Svar vedr opfølgning på TCE afværge, LIndehaven Sønderborg
  433428/21
 • SV: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461- 70265 - matr.nr. 17 cr Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  433473/21
 • Fra CFFB Dagsorden til styregruppemøde 19/8 2021
  432371/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  431717/21
 • Fra Formpipe_ Kontaktsøgning og finansiering af installation
  433721/21
 • Fra projekt: Afrapportering og regnskab Grænsesten
  455158/21

Udgående

 • Til Varde Kommune: Anmodning om ansøgningsmaterialet, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  433425/21
 • Til Bevtoft Meningsråd, Kortbilag, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft.pdf
  433232/21
 • Til Bevtoft Meningsråd, Høringsbrev, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft.pdf
  433230/21
 • Til Haderslev Kommune, V1-høring, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  433229/21
 • Til Bevtoft Meningsråd, UDKAST, Afgørelse - en del af jeres grund er måske forurenet, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft.pdf
  433231/21
 • Til Varde Kommune: Kortlægningsvurdering af boligdelen, Byvejen 1, 6818 Årre
  433174/21
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V1, Gispel Mosevej 3.pdf
  433013/21
 • Til Vejen Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Gispel Mosevej 3, Bække, lok: 575-81298
  433011/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering af midler til undersøgelse
  432962/21
 • Status på Region Syddanmarks Acadre-aflevering
  432725/21
 • Til Kolding Kommune: Orientering om modtagelse af oplæg samt koordinering af tilbagemelding, Fynsvej 17 m.fl., 6000 Kolding
  432722/21
 • Til borger: V2-hørings brev, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV [Sendt med Bluewhale]
  432574/21
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale, Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster
  432560/21
 • Til Vejle Kommune: Regionens høringssvar til udkast til §8 tilladelse for klimapark ved Stævnen 1, 7120 Vejle ø
  432078/21
 • Til Kolding Kommune,§8-høringssvar, Floravej 1, 6000 Kolding
  432199/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO
  431965/21
 • Til borger: Del-areal udgår inden kortlægning, matr. 35d, Fiskopvej 19, 5700 Svendborg
  433726/21
 • Bilag, Kopi af tidligere V2-kortlægningsbrev, 03-10-2011.PDF
  434753/21
 • SV: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461- 06127 - matr.nr. 17bu Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  433463/21
 • Til Borger: Optaget under VTO
  432973/21
 • Til D.C.S. Holding ApS: V2-kortlægning, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  433672/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO
  431971/21
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr. Boligundersøgelse af Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  432867/21
 • Til Ejendomsselskabet Randsborg 9 ApS: Afgørelse - udgår af kortlægning, 603-00811
  432889/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Floravej, 7200 Grindsted
  435790/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO
  431968/21
 • Til D.C.S. Holding ApS: Bilag_Kortbilag
  433680/21
 • Til Formpipe_ Finansiering af installation udestår
  433725/21
 • Til Borger: Optaget under VTO
  432045/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg
  435791/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO
  431975/21
 • Til Borger: Optaget under VTO
  432035/21
 • Til borger: Bilag_Kortbilag
  433731/21
 • Til Franck Miljø: Svar vedr. regiones undersøgelse - Boreprofiler og analyseskemaer Vejrøvænget 8
  432614/21
 • Til Borger: Optaget under VTO
  432038/21
 • Til Borger; Afslag på VTO-anmodning.pdf
  432888/21
 • Til Borger: Optaget under VTO
  432041/21
 • Til SDE og Tietgen vedr. projekt
  434092/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. regionens vurdering efter gennemgang af version 2.0 af afslutningsrapporten fra Kurkmarkvej16, Sjølund
  484052/21
 • Til Billund Kommune: Orientering om møde med borgergruppen
  506425/21
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. Generelt spørgsmål om orientering om fund af forurening ved jordflytning
  513537/21
 • Til Rambøll: Svar vedr oprensning felt 3, 6 og 7 i Rolighed grusgrav
  433368/21
 • TIl Borger: Fremsendelse af kortlægningsmateriale, Middelfartvej 129, Vissenbjerg
  432144/21
 • Til borger: V2-høring, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  432522/21
 • til projekthaver
  433643/21
 • til borger, råstof, diverse forespørgsler, plan, 2021 evt. aktindsigt vedr. miljøvurdering af råstofplan og tilladelser i Aabenraa K
  505177/21
 • Svar til Danske Regioner
  432755/21
 • Kopi af tidligere V2-kortlægningsbrev, 1mz St. Modvig Gde., Grindsted m.fl.
  434706/21
 • Til Nordicals: Svar på forespørgsel vedr. lokalitets nr. 62100860 - matr.nr. 332 Kolding Bygrunde
  432346/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik, Borger og Vejle Kommune: Regionens vurdering af resultat af undersøgelser udført på Vestergade 26-30 Børkop, 603-00811
  432516/21
 • Til Bevtoft Meningsråd, Afgørelse - en del af jeres grund er måske forurenet, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  433183/21

11. august 2021

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Oplysninger om brandøvelsespladser i Odense Kommune
  455475/21
 • Fra MST RÅSTOF efterspørger tilplantningsplan (MST Id nr.: 3500284)
  458140/21
 • Fra Fredericia Kommune: Afgørelse vedr. oprensning af forurening efter spild af dieselolie på Brahesborgvej 41, 7000 Fredericia
  433254/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Afgørelse af oprensning af forurening efter spild af dieselolie på Brahesborgvej 41
  433255/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til VTO undersøgelse
  431073/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Brandøvelser på lufthavnen - historie
  455499/21
 • Fra Crossbridge Energy: RE: Skilt
  430704/21
 • Fra Miljøministeren: Svar på henvendelse vedr. mål for oprensning
  431838/21
 • Visit from local authority in Romania - Ialomita County Council
  438946/21
 • Fra Crossbridge Energy: vedr. logo på Skilt ved Øster strand
  430683/21
 • Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 431-00046
  433336/21
 • Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 543-50006
  431377/21
 • Fra rådgiver: opdateret moniteringsplan § 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld - accept af moniteringsinstruks afventer fortsat
  431271/21
 • Henvendelse fra Realkredit Danmark. VS: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461-06174 og 461-06184 - matr.nr. 17 bt Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  434284/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 57, 5000 Odense C
  431063/21
 • Fra ejedomsmægler: spørgsmå til kortlægning Naffet 27a, Haderslev
  430392/21
 • fra projekthaver
  432342/21
 • Fra Nordicals: Forespørgsel vedr. lokalitets nr. 62100860 - matr.nr. 332 Kolding Bygrunde - Forespørgsel vedr. lokalitets nr. 62100860 - matr.nr. 332 Kolding Bygrunde
  432299/21
 • RE_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  439179/21
 • RE_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  430192/21
 • Reminder_ Change CHG0061254 ligger til CQC godkendelse (start_ 19-08-2021 12_00_50 CEST - end_ 19-08-2021 19_00_04 CEST)
  430195/21
 • Fra DMR, modtaget grundejer rapport vedr. 479-00043, Vesterlund 2-22, 5700 Svendborg.pdf
  431357/21
 • Fra Fredericia Kommune: Boreprofiler og analyseskemaer Vejrøvænget 8
  432595/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Henv. vedr. boligundersøgelse af Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  432863/21
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende atopisk eksem
  432729/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af mailkorrespondance med rådgiver på sagen fra Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  431402/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om forureningsrapport vedr. H P Hanssens Gade 5, Aabenraa, 545-08007
  431171/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om forureningsrapport vedr. Møllebakken 1, Sønderborg
  430735/21
 • Fra Borger: 2. tlf. henv. vedr. oplysninger om forurening på Middelfartvej 129, lokalitetsnr, 491-04006
  431369/21
 • VS: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461- 06127 - matr.nr. 17bu Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  433459/21
 • Fra DMR, modtaget den tekniske rapport vedr. 479-00043, Vesterlund 2-22, 5700 Svendborg.pdf
  431346/21
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. forurening, Lammesøvej 17, Otterup
  431260/21
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. oplysninger om forurening på Middelfartvej 129, 491-04006
  431361/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431828/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om forureningsrapport vedr. H P Hanssens Gade 5, Aabenraa, 545-08007
  430845/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af mailkorrespondance med rådgiver på sagen fra Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  431814/21
 • Fra Borger: Henv. vedr. status for forureningsundersøgelse på ejendommen Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  431330/21
 • Fra Borger, mail vedr. forureningsundersøgelse på Bjergfyrvangen 81, Odense N
  431442/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Fremsendelse af rapport opdateret med feltdata for suppl. porelufprøver, Vestergade 26-30 Børkop
  432464/21

Udgående

 • Til rådgiver: svar på henv. vedr. 451-00022
  459827/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Jord til bikepark ved Gåsebjergsand
  431201/21
 • Til borger - Svar på høringssvar på V1-høring til matr. nr. 4q, Fraugde-Kærby-Vej 203, 5220 Odense SØ
  466620/21
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om færdigmelding, når projekt et udført, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  430999/21
 • Til EDEN FELLS - V1-høring med bilag, Gammelsø 2, 5000 Odense C.pdf
  430883/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Faaborgvej 395, 5250 Odense SV.pdf
  430746/21
 • Til AB Tranehøjen, V1-afgørelse, Tranehøjen 208-212 og 218B, 5250 Odense SV.pdf
  430731/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 206, 5250 Odense SV.pdf
  430722/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Fraugde-Radby-Vej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  430713/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 204, 5250 Odense SV.pdf
  430693/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 202, 5250 Odense SV.pdf
  430687/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 198D, 5250 Odense SV.pdf
  430677/21
 • Til Haderslev Kommune, Vurdering om kortlægning på V1, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  430691/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 198C, 5250 Odense SV.pdf
  430672/21
 • Til Bellinge Ejendomme, V1-afgørelse, Tranehøjen 198B, 5250 Odense SV.pdf
  430664/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 198A, 5250 Odense SV.pdf
  430658/21
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Tranehøjen 198A, 5250 Odense SV.pdf
  430647/21
 • Til Kolding Kommune: SV: Brandøvelser på lufthavnen - historie
  430575/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 84, 5220 Odense SØ.pdf
  430323/21
 • Til Kolding Kommune, Vedr. nedlægning af vejstykke, Matr. nr. 9c Seest By, Seest
  430560/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 77, 5220 Odense SØ.pdf
  430276/21
 • Til Kolding Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af mailkorrespondance med rådgiver på sagen fra Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  431806/21
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks høringssvar til udkast til forslag til lov vedr. ny veterinærforordning og SAD-lægemidler
  430155/21
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr. Kronprinsensgade 13, Esbjerg
  431239/21
 • Til andelsboligforeningen og Svendborg Kommune, Bilag til V2-varsel, grundejerrapport vedr. 479-00043, Vesterlund 2-22, 5700 Svendborg.pdf
  431375/21
 • Til ejendomsmægler: SV: Naffet 27a, Haderslev
  430398/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 57, 5000 odense c
  431067/21
 • Til grundejer: Ny V2-afgørelse, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  430282/21
 • Til Kolding Kommune: godkendelse af moniteringsinstruks: § 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld - accept af moniteringsinstruks afventer fortsat
  431290/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. aftale med DMR - en version 2.0 af afslutningsrapporten på Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  431839/21
 • Til Svendborg Kommune, V2-varsel med bilag, Vejareal ved Vesterlund, 5700 Svendborg.pdf
  431371/21
 • Doc2Mail - Forsendelse 201246876.pdf
  431279/21
 • Til EDC Assens: Svar på henvendelse, Skovbakken 5 og 6a, 5560 Aarup
  430941/21
 • Til Borger, mail vedr. forureningsundersøgelse på Bjergfyrvangen 81, Odense N
  431407/21
 • Til Nordicals: Fremsendelse af kortlægningsoplysninger H P Hanssens Gade 5, Aabenraa, lok. 545-08007 og 545-00002
  431156/21
 • Til Nordicals: Fremsendelse af kortlægningsoplysninger, Møllebakken 1, Sønderborg, lok. 540-81195
  430803/21
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431822/21
 • Til Andelboligforeningen Vesterport,BILAG: Grundejerrapport vedr. 479-00043 Vesterlund 2-22, 5700 Svendborg.pdf
  487851/21
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal, lok. 410-81522, 11-08-2021
  430289/21
 • Til Vejen Kommune og Vejen Forsyning: Svar på brev om forureningen under Vejen By
  455198/21
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Nørregade 15, 5592 Ejby.pdf
  430732/21
 • Til Nordicals: Fremsendelse af kortlægningsoplysninger H P Hanssens Gade 5, Aabenraa, lok. 545-08007 og 545-00002
  431188/21
 • Til Crossbrigde Energy : SV: Skilt
  430698/21
 • Til borger - Afgørelse, Udgået inden kortlægning, Fraugde-Kærby-Vej 203, 5220 Odense SØ
  431209/21
 • Alle Børn Cykler Alliancen - Underskrevet erklæring om partnerskab
  430709/21
 • VS: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461- 70265 - matr.nr. 17 cr Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  433474/21
 • Til Borger: svar på status for afslutning af forureningsundersøgelse på ejendommen Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  431336/21
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Odensevej 19, 5500 Middelfart - en del V2-kortlægges med F0-nuancering
  430657/21
 • Til Andelsboligforeningen Vesterport, V2-høring med bilag, Vesterlund 4-22, 5700 Svendborg.pdf
  431366/21

10. august 2021

Indgående

 • Acadre 20 CU 10 - Releasnotes.pdf
  432270/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg til forureningsundersøgelse, Prangervej 175, 7000 Fredericia.pdf
  440919/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg til forureningsundersøgelse, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  440918/21
 • Fra Niras: Spørgsmål til tilbud på pulje 35
  459716/21
 • Fra Nordfyns Kommune RÅSTOF Godkendelse af efterbeh Denkers grusgrav 2a Vellinge By, Bederslev
  455834/21
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til pulje 35
  459714/21
 • Fra Kolding Kommune, Ønske om udtalelse vdr. kortlægning af nedlagt vej, mail 2, Matr. nr. 9c Seest By, Seest
  430571/21
 • Fra Kolding Kommune, Ønske om udtalelse vdr. kortlægning af nedlagt vej, mail 1, Matr. nr. 9c Seest By, Seest
  430576/21
 • Fra Sønderborg Lufthavn: SV: kategori af lufthavn
  430574/21
 • Fra Niras: Pulje 31, opdateret økonomi
  436069/21
 • Fra Niras: Pulje 31, opdateret økonomi
  436070/21
 • Fra Niras: Pulje 31, opdateret økonomi
  436067/21
 • Fra Odense Kommune, Suppl. Olieforurening Blåbærvej 22
  441679/21
 • Fra Formpipe_ Indhold i Acadre 20 CU10 samt releasenotes
  432269/21
 • Fra DMR: Svar på bemærkning til referat, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  427371/21
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag til besvarelse af FT-spm. om ventetider på demensudredning
  433029/21
 • Fra Franck miljø- og geoteknik A/S - Henvendelse om jordforurening - Løvevej 1, Givskud,
  428167/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af ændring i aftale
  427961/21
 • Hjælpemidler
  444844/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Lammesøvej 11, 5450 Otterup.pdf
  430003/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Birkum Kohave Vej 126, 5220 Odense SØ.pdf
  429863/21
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Analyseresultater fra jordprøver, Lindholmvej 14, 5800 Nyborg
  430832/21
 • Fra Realkredit Danmark A/S - Henvendelse vedr jordforurening - Vedr. Lokaliteter på matriklen : 423-00023 - matr.nr. 27 C Bogense Bygrunde
  428286/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Dorrits Alle 15, 5250 Odense SV.pdf
  430008/21
 • Fra COWI: Underskrevet Kontrakt 2021
  428064/21
 • Fra Cowi - Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 561-00200 og 561-03019
  427800/21
 • DFN: Reply of VP Jourova to your letter to President von der Leyen on ECI
  429752/21
 • Fra Cowi: Hvenetved - resultatopdatering i udkast
  439120/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering om §19-tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Dalsgårdsvej 39, 5350 Rynkeby (t.o.)
  433106/21
 • Fra Kolding Kommune: Materiale vedr matr nr 21 og 22 Skovhuse, Aller
  429785/21
 • SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  430199/21
 • Fra NORTEX, ønsker længere høringsfrist
  429015/21
 • Fra Formpipe_ CU opgradering i testmiljø uge 36_
  432254/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Rugsted Tværvej 14, Vejle.pdf
  430001/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. Kronprinsensgade 13, Esbjerg
  431218/21
 • Fra Odense Kommune: Generelt spørgsmål om orientering om fund af forurening ved jordflytning
  513536/21
 • Fra Fredericia Kommune: revision af byggefelt 14, Kanalbyen, Fredericia, Carolinelunden
  475554/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 64A og 64B m.fl., 5270 Odense N.pdf
  430007/21
 • SV: Spørgsmål til det kommende RSI projekt vedr. ICD10/11
  434576/21
 • Fra ABF Blomsterparken, etape IV, ansøgning om boligundersøgelse, Haugevænget 1-19, 5270 Odense N.pdf
  429959/21
 • fra projekthaver
  433250/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse,Sandagervej 24A, 5854 Gislev.pdf
  430005/21

Udgående

 • Til borger - Svar på henvendelse 9. aug - Hjarnøvej 10, Fredericia
  429926/21
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Mail med høring over UDKAST til screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  429689/21
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, Følgebrev Høring udkast screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  429680/21
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, UDKAST screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  429681/21
 • Til FMG, Hvornår de kan forvente bemærkninger til oplæg, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  429657/21
 • Til Formpipe: Konfigurationsdokumentation i forhold i digital post løsning til Acadre
  429635/21
 • Acadre Digital Mail Provider - Opsætning og Konfiguration.docx
  429636/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 4, 5000 Odense C.pdf
  429611/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 3, 5000 Odense C.pdf
  429591/21
 • Til borger, V1-afgørelse, H.C. Lumbyes Vej 42, 5270 Odense N.pdf
  429597/21
 • Finansiering af administrative stillinger på Klinisk Institut og Institut for Regional sundhedsforskning
  429579/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 2, 5000 Odense C.pdf
  429568/21
 • Vedr. fremtidig fakturering af aftaler om finansiering af administrative stillinger på KI/IRS
  429578/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 1, 5000 Odense C.pdf
  429467/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lunden 37, 5320 Agedrup.pdf
  429394/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 4, 5000 Odense C.pdf
  429380/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 3, 5000 Odense C.pdf
  429360/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 2, 5000 Odense C.pdf
  429340/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 1, 5000 Odense C.pdf
  429267/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4D, 5000 Odense C.pdf
  429621/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4C, 5000 Odense C.pdf
  429065/21
 • Til Borger: Din grund er ikke forurenet, Brahesborgvej 41, 7000 Fredercia
  429051/21
 • Til Borger: Bilag - Udgår inden kortlægning
  429052/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4B, 5000 Odense C.pdf
  429045/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4A, 5000 Odense C.pdf
  429020/21
 • Til ejerforening, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4A-E, 5000 Odense C.pdf
  428999/21
 • Til MUP ejendomme, V1-afgørelse, Vibækvej 15, 5250 Odense SV.pdf
  428426/21
 • Til Dahls Invest Aps - V1-afgørelse med bilag, Industrivej 3, 5260 Odense S.pdf
  428266/21
 • Til Jansen ejendomme, V1-afgørelse, Slettensvej 55 m.fl. 5270 Odense N.pdf
  428257/21
 • Til Administrationsservice Fyn, V1-afgørelse, Slettensvej 55T, 5270 Odense N.pdf
  428241/21
 • Til Moth Holding, V1-afgørelse med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 72, 5220 Odense SØ.pdf
  428138/21
 • Til Kolding Kommune, Høringssvar efter frist, Matr. nr. 7000c, Bastrup By, Vamdrup, 6000 Kolding
  428088/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Ørbækvej 705, 5220 Odense SØ.pdf
  428075/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Engløkken 56, 5320 Agedrup.pdf
  428015/21
 • Til Udbetaling Danmark - Egenbetaling skal betales tilbage til grundejer
  427891/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, H.C. Lumbyes Vej 58, 5270 Odense N.pdf
  427855/21
 • Til borger, V1-afgørelse, H.C. Lumbyesvej 185, 5270 Odense N.pdf
  427688/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Grønnegyden 59, 5270 Odense N.pdf
  427631/21
 • Til Bolbro ejendomsinvest Aps, V1-afgørelse, Odensevej 100, 5260 Odense S.pdf
  427498/21
 • Til Formpipe: Spørgsmål vedr. CU opgradering i Region Syddanmark
  427337/21
 • Fra/til DMR - Der bores snart + bemærkninger til hvad der skal bores
  427400/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57, 3., 5000 Odense C.pdf
  430020/21
 • Til Cowi - Svar på henvendelse vedr. 561-03019
  427806/21
 • Til FHP, V1-afgørelse med bilag, Ørbækvej 724, 5220 Odense SØ.pdf
  429150/21
 • Til Realkredit Danmark A/S - Svar på henvendelse vedr jordforurening - SV: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 423-00023 - matr.nr. 27 C Bogense Bygrunde
  428333/21
 • Til ejerforen, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57, 5000 Odense C.pdf
  430056/21
 • Til Fredericia Kommune: Boreprofiler og analyseskemaer Vejrøvænget 8 m.fl.
  432590/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57-59B., 5000 Odense C.pdf
  430027/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. fremsendelse af mailkorrespondance med rådgiver på sagen fra Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  431395/21
 • Til Billund Kommune, Høring om forurening på Svinget 12, 7200 Grindsted samt orientering om V2-varsling
  429774/21
 • Til Franck miljø og geoteknik A/S - Svar på henvendelse vedr jordforurening - SV: Løvevej 1, Givskud,
  428187/21
 • Spørgsmål til det kommende RSI projekt vedr. ICD10/11
  429208/21
 • lTil Kolding Kommune, V2-afgørelse, Banegårdspladsen 8 m.fl., 6000 Kolding.pdf
  427281/21
 • Til BDO - Anmodning om revisorpåtegning
  428225/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57-59 st., 5000 Odense C.pdf
  430024/21
 • Til Borger: Svar vedr. boliganmodning på Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg
  429875/21
 • Til Borger:: Svar vedr. boliganmodning på Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg
  429881/21
 • Til Fischer Ejendomme A/S - Svar på henvendelse om jordforurening - SV: Rekvirering af miljøsagsnr. 441-­00009
  428118/21
 • Til Julius Nielsen AS, V1-afgørelse med bilag, Bangs Boder 28-30, 5000 Odense C.pdf
  428223/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, mail med høring over udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted i Aabenraa Kommune
  429679/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57, 1., 5000 Odense C.pdf
  430017/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Stat-Ene-Vej 135, 135B, 5220 Odense SØ.pdf
  428353/21
 • Til Vejle Spildevand, Svar på henvendelse - Damhaven 12, 7100 Vejle
  427870/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57-59, 5000 Odense C.pdf
  430025/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Vestergade 7, 7080 Børkop - OM-rapport fra 2000 og brev om udgået af Kortlægning
  428099/21
 • Til NORTEX, høringsfristen udskydes 4 uger
  429025/21
 • Til BILLUND SPILDEVAND, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Svinget 12, 7200 Grindsted.pdf
  429775/21
 • Til ejer (kopi) - Egenbetaling skal betales tilbage (sendt digitalt: Job nr. 201056320)
  427895/21
 • Til N & H, V1-afgørelse med bilag, Overgade 17, 19 m.fl., 5000 Odense C.pdf
  428296/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Bemærkninger til forureningsundersøgelse. Rapport 3, 603-00811
  428786/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57, 2., 5000 Odense C.pdf
  430018/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57, 4., 5000 Odense C.pdf
  430021/21
 • Til Billund Spildevand, Kopi af Videregående Forureningsundersøgelse, Svinget 12, 7200 Grindsted
  429781/21
 • Til Udbetaling Danmark - Egenbetaling skal betales tilbage til grundejer
  427790/21
 • Temaafrapportering 2021 - patientinddragelse
  427373/21
 • Til BILLUND SPILDEVAND, V2-høring, Svinget 12, 7200 Grindsted.pdf
  429777/21
 • Til Civica, V1-afgørelse med bilag, Åløkke Allé 35A, 35B, 5000 Odense C.pdf
  428162/21

9. august 2021

Indgående

 • Fra borger - yderligere spørgsmål - Hjarnøvej 10, Fredericia
  427326/21
 • Fra Esbjerg Kommune Bilag - Del 4 dok 1 - par 19 ansøgning Tangevej 122 6760 Ribe.PDF
  427032/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Del 2 dok 3 og del 3 dok 1 - mail rådgiver-kommune, Tangevej 122, 6760 Ribe
  427022/21
 • Fra Esbjerg Kommune Bilag - del 1 dok 3 - mail kommune-rådgiver Tangevej 122 6760 Ribe.pdf
  427011/21
 • Fra Esbjerg Kommune Bilag - del 1 dok 8 - mail rådgiver-kommune Tangevej 122, 6760 Ribe.pdf
  427013/21
 • Fra Kolding Kommune: VS: Brandøvelser på lufthavnen - historie
  430569/21
 • Fra Fredericia Kommune: Enighed i vurdering af godkendt oprensning, Brahesborgsvej 41
  428328/21
 • SV: TV Avisen: Ventetid på telefonen til lægevagten
  426613/21
 • Fra Odense Kommune: Supplerende oplysninger og kontaktinformationer på entreprenør, Helgavej 4, 5230 Odense M
  466852/21
 • Telefonnotat - Hjarnøvej 12 - talt med grundejer 09-08-2021
  425774/21
 • Fra borger tak for svar om VTO - Alrøvænget 8 Fredericia Journal nr. 20/39841
  425637/21
 • Fra COWI: RE: Resultater fra Hvidkærvej 2A - færdigt notat supplerende undersøgelse
  425421/21
 • Fra Langeland Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  430567/21
 • Fra borger - sp til VTO - Alrøvænget 8 Fredericia Journal nr. 20/39841
  425195/21
 • Fra SDU: Billeder af målestationer
  436722/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Zip-fil del 3 -Tangevej 122, 6760 Ribe
  426795/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Zip-fil del 4 -Tangevej 122, 6760 Ribe
  426798/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Zip-fil del 2 -Tangevej 122, 6760 Ribe
  426803/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Zip-fil del 1 -Tangevej 122, 6760 Ribe
  426805/21
 • Fra Odense Kommune, Olieforurening Blåbærvej 22
  441676/21
 • Fra Faaborg-Mistfyn Kommune, Accept af oplæg til undersøgelser af byggefelt
  425318/21
 • Referat for møde i LKT: tovholdergruppen d. 09.08.21
  427503/21
 • Fra DMR: Referat/ forslag til videre arbejde, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  427051/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 25, 5270 Odense N
  425136/21
 • Fra advokat, Klima og Ressourcer, afventer betaling
  424231/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Thomas B. Thriges Gade 87, 5000 Odense C.pdf
  426416/21
 • Bilag 1 Patientinddragelse - KLF august 2021
  427141/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Høringssvar til Region Syddanmark, matr nr 4n Sadderup, Esbjerg Jorder
  427393/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431351/21
 • Fra Borger: Bilag, Skøde
  423335/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. forespørgsel om at få tilsendt mailkorrespondance med DMR vedr. efterladelse af restforureningen på Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431323/21
 • Fra Fischer Ejendomme A/S - Rekvirering af miljøsagsnr. 441-­00009
  428097/21
 • Temaafrapportering - patientinddragelse Bilag 1 Patientinddragelse - KLF august 2021.pdf
  427376/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Ændring af dato for Arbejdstilsynets besøg
  426479/21
 • Fra Rambøll: Opsummering af forberedelse til oprensning, Rolighed Grusgrav
  424771/21
 • Fra Odense Kommune: Revideret oplæg til undersøgelse, Flintagergårdvej 95, Odense
  433462/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund - spørgsmål om behandlingstid
  431338/21
 • Temaafrapportering - patientinddragelse - DO KLF temaafrapportering patientsamarbejde 2021.docx
  427382/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund - kvittering for svar
  431372/21

Udgående

 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Assensvej 162, 5250 Odense SV.pdf
  427063/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Ørbækvej 752, 5220 Odense SØ.pdf
  427045/21
 • Til Esbjerg Kommune: Dokumenter fra jeres sag 21-3539, Tangevej 122, 6760 Ribe
  427038/21
 • Til Boligforeningen Kristiansdal, V1-afgørelse med bilag, Odensevej 4, 5260 Odense S.pdf
  427021/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rughøjvej 51, 5250 Odense SV.pdf
  427002/21
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Dorrits Alle 17, 5250 Odense SV.pdf
  426926/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Dorrits Alle 15, 5250 Odense SV.pdf
  426787/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Toldbodgade 4, 5000 Odense C.pdf
  426748/21
 • Til Odense kommune, V1-afgørelse, Enggade 2, 5000 Odense C.pdf
  426592/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 38, 5270 Odense N.pdf
  426585/21
 • Til Odense Renovation AS - V1-afgørelse med bilag, Matr. nr. 6g, Seden By, Seden, Bullerupvej 84B, 5240 Odense NØ.pdf
  426426/21
 • Til borger - Svar på henvendelse - Hjarnøvej 10, Fredericia
  426404/21
 • Til DKM Finans Aps, V1-afgørelsesbrev, Ejlskovsgade 8, 5000 Odense C.pdf
  426380/21
 • Til Varde Kommune, Regionens svar, nedrivning af bygninger og kommende forureningsfjernelse
  425969/21
 • Til borger - svar på spørgsmål vedr VTO - Alrøvænget 8 Fredericia Journal nr. 20/39841
  425364/21
 • VS: TV Avisen: Ventetid på telefonen til lægevagten
  425036/21
 • Til COWI: SV: Resultater fra Hvidkærvej 2A, kommentarer til udkast til notat
  425034/21
 • Til BDO: Regnskab til revision
  424927/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Links til ansøgningsformularer
  423773/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering midler til VTO undersøgelse
  423487/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse med bilag, Nyborgvej 540, 5220 Odense SØ.pdf
  427042/21
 • Til Home: Svar på FORSP
  425077/21
 • Til DGE: SV: Forureningsundersøgelse Østergade 46, Odense
  426518/21
 • Til DMR: Svar på referat/ forslag til videre arbejde, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  427054/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelsen af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Dorrits Alle 14, Odense
  430014/21
 • Til NIRAS: Vedr. regionens bemærkninger til det reviderede oplæg til undersøgelser på Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  426822/21
 • Tilbud på spørgeskemaundersøgelse - Bilag 1 Opgavebeskrivelse - Det attraktive liv i landdistrikterne - Journalnr. 21-28177.pdf
  423545/21
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431362/21
 • Til DMR - Bemærkninger til opdateret økonomi (22-07-2021)
  424170/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Radbyvej 70, 5320 Agedrup.pdf
  427018/21
 • Til Borger, Boligerklæring, Tarupvej 8, 5792 Årslev.pdf
  424892/21
 • Til Odense Bolig, Svar vedr. Thomas B. Thriges Gade 87, Odense C
  426521/21
 • Til Kolding Kommune: Re.: Vedr. forespørgsel om at få tilsendt mailkorrespondance med DMR vedr. efterladelse af en restforurening på Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431384/21
 • Tilbudsindhentning
  423542/21
 • Til Odense Ejendomsselskab AS, brev vedr. ingen kortlægning af Thomas B. Thriges Gade 87, 5000 Odense C.pdf
  426515/21
 • Til TDC Net, V1-afgørelse med bilag, Staupudevej 25, 5220 Odense SØ.pdf
  427037/21
 • Tilbud på spørgeskemaundersøgelse
  423558/21
 • Tilbud på spørgeskemaundersøgelse
  423561/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Tarupvej 8, 5792 Årslev.pdf
  424893/21
 • Til Borger: Ejendom omfattet af VTO
  423496/21
 • Tilbud på spørgeskemaundersøgelse - Indhentning af tilbud - Journalnr. 21-28177.pdf
  423546/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Assensvej 188, 5250 Odense SV.pdf
  427048/21
 • Fra advokat, Klima og Ressourcer, faktura er godkendt
  424254/21
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A, V1-afgørelsesbrev, matr. nr. 1626a, Buchwaldsgade 31, 5000 Odense C
  425398/21
 • Svar til EDC på henvendelse om jordforurening - SV: Dokumenter vedr. EDC sags nr. 62303808 (Terkelsbøl Bygade 52, Terkelsbøl, 6360 Tinglev)
  424851/21
 • Til Michael Høyer Holding Aps, V1-afgørelse, matr. nr. 22al, Buchwaldsgade 29, 5000 Odense C
  425389/21
 • Aktindsigt i referater fra forskergruppe ang. Grindstedforurening
  427347/21
 • Til NIRAS: Vedr. regionens bemærkninger til det reviderede oplæg til undersøgelser på Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  426918/21
 • Til Cowi: Pesticider målinger i Lettebækken
  505852/21

8. august 2021

Indgående

 • Fra Ansøger RÅSTOF Vedr. grusgrav ansøgning gravedybde.
  490562/21

Udgående

 • Til Rambøllk: Svar vedr flyer, Rolighed Grusgrav
  423312/21
 • Til DMR: Svar vedr møde om undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  423372/21
 • Til borger: Foreløbigt svar vedr efterbehandling, Rolighed Grusgrav
  423316/21

7. august 2021

Indgående

 • Referater fra markedsdialog
  440984/21

6. august 2021

Indgående

 • Fra COWI: RE: Resultater fra Hvidkærvej 2A, udkast notat supplerende undersøgelser
  424981/21
 • Fra borger - Vedr. udkast til afgørelse af forurening - Hjarnøvej 10, Fredericia - journalnr.: 20/39841
  425174/21
 • Telefonnotat - Alrøvænget 8, Fredericia - talt med grundejer 06-08-2021
  422926/21
 • Fra Vejle Kommune: Ansøgningsmateriale til § 8-sag vedr. klimapark ved Stævnen 1, 7120 Vejle ø
  422577/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - § 8-ansøgning, Klimapark Vejle
  422579/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for lukning af sagen, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  422335/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret til undersøgelse
  422112/21
 • Fra FMK, Spm. vedr. § 8-pligt, Rønnevej 6, 5672 Broby
  422131/21
 • Fra DMR, Henv, Lammesøvej 11, 5450 Otterup
  422277/21
 • Fra Crossbrigde Energy: svar vedr. opfølgende kommentering af UDKAST til midlertidig udledningstilladelse (oprensning, Havnelaboratoriet)
  422877/21
 • Fra DMR, Henvendelse, Nørrevang 15-19, 5792 Årslev
  422848/21
 • Fra Borger: Bilag , Skøde
  421312/21
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  421311/21
 • Fra Vejle Spildevand, Telefonhenvendelse, Damhaven 12, 7100 Vejle
  423056/21
 • Aftagerpanelmøde 13.08.21 for FSV og MPH
  446997/21
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende metakromatisk leukodystrofi
  423488/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  423334/21
 • Fra Søndeerborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Martin Lagoni, Østkystvejen 40, 6440 Augustenborg, Sønderborg Kommune
  431341/21
 • Fra Udviklingsråd Sønderjylland; Fortrolighedserklæring projekt SARA fra URS
  425997/21
 • Fra Rambøll: Eksempel på flyer i anledning af oprensning, Rolighed Grusgrav
  423310/21
 • Fra Koldiing kommune: bemærkninger til rådgiver - § 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld - accept af moniteringsinstruks afventer fortsat
  423362/21
 • Henvendelse fra EDC - Dokumenter vedr. EDC sags nr. 62303808 (Terkelsbøl Bygade 52, Terkelsbøl, 6360 Tinglev)
  424801/21
 • Fra borger: Efterbehandling og Rolighed Grusgrav
  423309/21

Udgående

 • Til AARØ FISKERIFORENING, V1-afgørelse, Aarø 2, 4G og 7, 6100 Haderslev
  423202/21
 • Til Aarø Beboerforening, V1-afgørelse, Aarø 4G, 6100 Haderslev
  423200/21
 • Til Haderslev Kommune, V1-afgørelse, Aarø 1, 2A, 4C, 35 og 186, 6100 Haderslev
  423199/21
 • Til UNILEVER DANMARK, V1-afgørelse, Aarø 4A, 6100 Haderslev
  423198/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Aarø 3, 6100 Haderslev
  423196/21
 • Til borger1, V1-afgørelse, Aarø 248, 6100 Haderslev
  423194/21
 • Til borger2, V1-afgørelse, Aarø 248, 6100 Haderslev
  423195/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Aarø 7B, 6100 Haderslev
  423190/21
 • Til Langeland Kommune: Bemærkninger til jordhåndteringen mm., Bellevue 6, 5900 Rudkøbing
  423188/21
 • Til Gartneriet Møllerhøj, V1-afgørelse, Anderupvej 70 og 70B samt Grønnegyden 55, 5270 Odense N
  423187/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  423186/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Grønnegyden 45, 5270 Odense N
  423184/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Grønnegyden 31, 5270 Odense N
  423183/21
 • Til Bøg Madsen Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Tolderlundsvej 42A, 42B, 44A-44D, 5000 Odense C
  423176/21
 • Til Esbjerg Havn, V2-høring, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  423169/21
 • Til Nordic Oily Waste, V2-høring, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  423171/21
 • Til Nordic Oily Waste, Bilag til V2-høring, Udvidelse af V2-kortlagt areal, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  423172/21
 • Til Esbjerg Havn, Bilag til V2-høring, Udvidelse af V2-kortlagt areal, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  423170/21
 • Til grundejer: Høring, korlægning af matr. nr. 183 Hjartbro, Bevtoft (Savværksvej 10, Bevtoft)
  423108/21
 • Til Vejle Kommune, Høringssvar § 40 undersøgelsespåbud, Diskovej 20 og 20A, 7120 Vejle Ø
  423125/21
 • Til Vejle Spildevand, Bilag, Damhaven 12, 7100 Vejle
  423062/21
 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål til § 8-ansøgning og projektet ved Stævnen 1, 7120 Vejle ø
  422928/21
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel om ansøningsmateriale ifm. klimapark ved Stævnen 1, 7120 Vejle ø
  422488/21
 • Til OS: Rykker for manglende udviklingsplan fra PSYK
  430217/21
 • Til SBS FRICTION, V2-høring, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg
  421758/21
 • Til Svendborg Kommune: Til orientering: V2-varsling for del af ejendom, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg
  421757/21
 • Til SBS FRICTION, Bilag til V2-høring, UDKAST til V2-afgørelse, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg
  421759/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering midler
  421367/21
 • Til Borger: Svar vedr. sløjfnig af boringer
  421304/21
 • Til Vejle Spildevand, Svar på henvendelse, Damhaven 12, 7100 Vejle
  423065/21
 • Til DMR - RSD ønsker resultater præsenteret mere visuelt
  422114/21
 • Til Billund Kommune: V1-kortlægningsbrev med bilag
  422315/21
 • Til Borger: Høring undersøgelsesrapport og varsel om ændring af V2 kortlægning
  422565/21
 • Til Borger: Optaget under værditabsordningen
  421402/21
 • Til Vejle Spildevand, Bilag 2, Damhaven 12, 7100 Vejle
  423070/21
 • Til Rambøll: SV: Byvejen 19, 6818 Årre
  423007/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  422441/21
 • Til DMR, Svar på Henvendelse, Nørrevang 15-19, 5792 Årslev
  422851/21
 • Til DMR, Svar på henvendelse, Lammesøvej 11 og 17, 5450 Otterup
  422296/21
 • SV: Fysioterapi - ændring af praksisbetegnelsen
  421372/21

5. august 2021

Indgående

 • Telefonnotat - vejrøvænget 4, Fredericia - talt med mulig køber
  421170/21
 • Telefonnotat - Vejrøvænget 4, Fredericia - talt med grundejer 05-08-2021
  421163/21
 • Telefonnotat - vejrøvænget 4, Fredericia - talt med mulig køber
  420916/21
 • Opfølgning på Driftsmøde i dag 15-6-2021.msg
  430511/21
 • NetDesign driftsrapport for juni måned 2021.msg
  430510/21
 • Region Syddanmark Service Management Rapport 7 - juli 2021 (1).pdf
  430509/21
 • Skovrejsning _accept_vvm_Granhøjgårdvej_3.pdf
  490490/21
 • Opsamling efter sommerferien inkl. bilag
  440981/21
 • Fra Odense Kommune, § 8-ansøgning til ændret arealanvendelse, Admiralens Have, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  421643/21
 • Fra Cowi, §8 ansøgning, Admiralens Have, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  421644/21
 • Fra DMR - Status (05-08-2021)
  423148/21
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud efter spild af AO-87 - Crossbridge Energy Fredericia (MST Id nr.: 3478443)
  420276/21
 • NetDesign driftsrapport for juli måned 2021
  430508/21
 • Fra MOE A/S, Henv, Tandholtvej, 6000 Kolding
  420913/21
 • Fra projekt: spørger til frist for budget
  475869/21
 • Henvendelse fra Danske Regioner
  431008/21
 • Fra Politisk Parti - Ansøgning
  441763/21
 • Fra kommune - orientering om accept af skovrejsning på Granhøjgårdvej 3, 6600 Vejen
  490487/21
 • Fra projekt: vedr budgettilretning
  475861/21
 • fra Vejen Kommune, råstof, diverse forespørgsler, plan, 2021, Vedr. Læskure til dyr i interesseområde for sand, grus og sten
  502527/21

Udgående

 • Forlængelse af samarbejdsaftale - underskrevet
  421033/21
 • Til Cowi: Tilbagemelding moniteringsresultater
  420870/21
 • Til Estate, Svar på telefonhenvendelse, Mosetoften 8, 5700 Svendborg
  420658/21
 • Fra Ribe Amt: Afgørelse om registrering af affaldsdepot, 10-10-1990
  420523/21
 • Fra Ribe Amt: Ejendom vil blive V2-kortlagt og kan derfor ikke udgå, 04-12-2002
  420533/21
 • Fra Esbjerg Farve- og Lakfabrik: Anmodning om tilbagetrækning af registrering, 26-11-1990
  420525/21
 • Til Esbjerg Kommune: Fremsendelse af historisk materiale for lok.nr. 561-25001, Energivej 13, 6700 Esbjerg
  420522/21
 • RAPPORT - RAMBØLL - Esbjerg Farve- og Lakfabrik. Grundvandsforurening: Vurdering af analyseresultater, 31-05-2002
  420532/21
 • Fra E-arkiv: Kloakplan, tilsynsnotater, byggesag, m.m.
  420524/21
 • Fra Esbjerg Farve- og Lakfabrik: Anmodning om at udgå af registrering, 24-09-2002
  420531/21
 • RAPPORT - Ribe Amt - Registreringsundersøgelse i henhold til lov om affaldsdepoter - juli 1993
  420529/21
 • Fra Ribe Amt: Fastholdelse af affaldsdepot-registrering, 13-12-1990
  420526/21
 • Fra Ribe Amt: V2-afgørelse m. kortbilag, 22-04-2003
  420534/21
 • Fra Industrirådet: Beskrivelse af virksomhedsaktivitetsforhold, 23-01-1992
  420527/21
 • Til Rambøll: SV: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  419576/21
 • Til Rambøll: SV: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  419572/21
 • Til Rambøll: SV: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  419574/21
 • Fra Vejle Kommune, Fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej 13, 7080 Børkop
  421829/21
 • Fra FMG, Anmeldelse af jordflytning, Bjørnsvej 13, 7080 Børkop
  421831/21
 • Fra FMG, Jordklassifikation, Bjørnsvej 13, 7080 Børkop
  421830/21
 • Til Danren: Regning vinduespolering betales ikke
  419401/21
 • Til Niras: SV: Højgårdsvej 5 - oplæg kontaktrisiko, accepteret af Nyborg Kommune
  418712/21
 • Korrespondance m. Billund Kommune, Bemærkninger til oplæg, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  418641/21
 • Til Rambøll: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  418512/21
 • Til Rambøll: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  418510/21
 • Til Rambøll: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  418509/21
 • Til Ajour Advokater, svar på henvendelse, Kortlægningsbreve for Østergaards Plads 13, 5620 Glamsbjerg
  420169/21
 • Til Cowi - Pulje 57 og 58 - Resultater og vurderinger - generelle betragtninger
  420747/21
 • Til Brogaard Ejendomme Aps, V1-V2-varsel, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg.pdf
  419174/21
 • Fra Fredericia Kommune, Svar omkring §8 pligt i forbindelse med anlæggelse af cykelsti i Madsbyparken, 7000 Fredericia
  419648/21
 • Til borger, svar på henvendelse, SV: Bullerupvej 41, Matrikel 23b, Seden by, Seden, lok.nr. 461-82051
  421297/21
 • Til Bovrup Vandværk - Kopi af Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019)
  421120/21
 • Til Aabenraa Kommune - VS: Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019)
  421071/21
 • Til Udbetaling Danmark. Værditabsordningen – Journal nr. VDT/63681-95116. Egenbetaling. Opkrævning af egenbetaling.
  421018/21
 • Til borger - V2-brev (afgørelse) Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019).pdf
  421030/21
 • Til ejendomsmægler, svar på henvendelse, VS: Vedr. henvendelse på Bullerupvej 39, 5240 Odense NØ
  419193/21
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse - Naffet 27a, Haderslev
  419410/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019)
  421078/21
 • Til Brogaard Ejendomme Aps, Bilag til V1-V2-varsel, Udkast til afgørelse, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg.pdf
  419172/21
 • Til MOE A/S, Svar på henvendelse, Tandholtvej, 6000 Kolding
  420922/21
 • Til Udbetaling Danmark. Værditabsordningen – Journal nr. VDT/63681-95106. Opkrævning af egenbetaling.
  421006/21
 • Til Kolding kommune: bemærkninger til moniteringsplan til 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld
  419160/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 200743427.pdf
  421031/21
 • Til Fredericia kommune, grundejer og vurderingsstyrelsen: afgørelse - V2 kortlægning Vestre Ringvej 106 (koncertplads), 7000 Fredericia
  420708/21
 • Til ejendomsmægler, svar på henvendelse, SV: Lokaliteter på matriklen : 420­81275, Teglværksvej 22, 5620 Glamsbjerg
  420459/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 200745655.pdf
  421028/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelsen af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 64A og 64B m.fl., 5270 Odense N
  430013/21
 • SKAL SLETTES!!! Til Vejle Kommune, Spørgsmål til fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej, 7080 Børkop - Orientering om jordforurening
  466833/21

4. august 2021

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om fremsendelse af arkivmateriale for lok.nr. 561-25001, Energivej 13, 6700 Esbjerg
  420418/21
 • Telefonnotat - Vejrøvænget 4 , Fredericia - talt med grundejer
  418181/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, Vilkår efter Jordforureningsloven til etablering af padeltennisbaner
  425312/21
 • Korrespondance m. Kolding Kommune, Nedlægning af vej ifm. byggeprojekt, Matr. nr. 9c Seest By, Seest
  430601/21
 • Fra Haderslev kKommune: SV: drikkevandsandanalyse fra Savværksvej 10
  416849/21
 • Kommunesvar på høring RÅSTOF Kommentar til delvis godkendelse af efterbehandlet areal Møsvrå/Eltang
  457718/21
 • Fra Ajour Advokater, henvendelse, Østergaards Plads 13, 5620 Glamsbjerg, Telefonbesked vedr. 420-81163
  420057/21
 • RE_ Region Syddanmark_ Roadmap møde
  422121/21
 • Fra borger, henvendelse, SV: Bullerupvej 41, Matrikel 23b, Seden by, Seden, lok.nr. 461-82051
  421296/21
 • Fra EDC Assens: Henvendelse vedr. udgifter til oprensning, Skovbakken 5 og 6a, 5560 Aarup
  430926/21

Udgående

 • Til DMR: Afblæsning af fase 2
  418396/21
 • SV: Tilsyn og henstilling grusgrav Kirkebyvej 122 Sdr Omme
  418394/21
 • SV: Tilsyn og henstilling grusgrav Kirkebyvej 122 Sdr Omme
  417820/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Vejrøvænget 4, Fredericia
  416964/21
 • Til COWI - rykker for regning, som er sendt til RSD uden korrekt personreference - Reminder from COWI A/S regarding invoice 1004305288, 1004305289
  416821/21
 • Til Kirkeværge Svendborg Provsti, RÅSTOF, Myndighedshøring af bentonit råstofansøgning i Bjerreby, Svendborg Kommmune
  416729/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Koordinering af markmøde
  416702/21
 • Godkendt referat fra møde mellem FAS og Region Syddanmark d. 2. juni 2021
  535437/21
 • REF møde ml FAS og RSD 210602 - godkendt 210802.pdf
  535439/21
 • Til Kommune: Svar på forespørgsel del 1
  415443/21
 • Til Kommune: Svar på forespørgsel del 2
  415444/21
 • Til Hovedpostkasserne VS: Kræftsygdom, cancer, prostatakræft: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og kliniske sammenligningsgrundlag vedrørende lægemidler til højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft
  417374/21
 • Til Nybolig: Svar på Henv, Landgangen 10, 6100 Haderslev
  416502/21

3. august 2021

Indgående

 • Fra Haderslev Kommune, Jordflytningsanmeldelse, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  430680/21
 • Improvento - ISAE 3000 GDPR - Høj sikkerhed - Erklæring 2021.pdf
  413457/21
 • VS: ISAE 3000 erklæring - Improvento A/S
  413456/21
 • Fra KielRegion: Fortrolighedserklæring SharePoint
  414563/21
 • Psykolog - ændring af adresse
  415168/21
 • Lidt aktuelt - Aktuelles
  424818/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Godkendte funktioner i relation til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
  433308/21
 • Fra SDE vedr. projekt
  434099/21
 • Telefoniudbud_ Sortimentsbilag
  415528/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  415653/21
 • VS: Aktindsigt i referater fra forskergruppe ang Grindstedforurening
  427344/21
 • Fra projekt; Rev. projektbeskrivelse med underskrift
  470964/21
 • Fra Rambøll: Udskudt oprensning i Rolighed Grusgrav
  423300/21
 • Fra Miljøstyrelsen, Råstof, § 19 tilladelse Erhvervspark Vandel, Vejle Kommune
  467246/21

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Høring om påbudsmulighed ifm. fund af forurening i grundvandet, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg.
  415141/21
 • Til Esbjerg Kommune: Høring om påbudsmulighed ifm. fund af olieforurening i friv. und., Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  415033/21
 • Til Middelfart Kommune: om PFAS i lossepladsfyld på 445-00004 m.m.
  430565/21
 • Til Fensmark Miljø og Middelfart Kommune: Regionens kvittering for modtagelse af rapport, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  414662/21
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  414637/21
 • Til borger: Bilag - Udgår inden kortlægning Kløvervej 1
  414638/21
 • Til borger: Bilag - Udgår inden kortlægning Hollændervej 59
  414640/21
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Hollændervej 59, 5500 Middelfart
  414639/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afslutning af sagen, Bygmestervej 3, Ringe
  414100/21
 • Til Tønder Kommune og Vurderingsstyrelsen: Kopi af V2-kortlægningsbrev: Udlagt knust asfalt, K L. Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  413627/21
 • Til Tønder Kommune og Vurderingsstyrelsen: Bilag - Til borger - V2-afgørelse, K. L. Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  413628/21
 • Til Fredericia Kommune: Regionens vurdering af beregnet massebalance, Brahesborgsvej 41
  413526/21
 • Til Middelfart Kommune m.fl.: Udgår efter oprensning
  414631/21
 • Til Middelfart Kommune m.fl.: Ejendommen Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg udgår af kortlægningen
  414630/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 200539294.pdf
  415139/21
 • Til Haderslev Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Fjordagervej 40A og 40B, 6100 Haderslev (Matr. nr. 481 Vandling, Starup). Lokalitet 515-50058.
  413132/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Fjordagervej 40A og 40B, 6100 Haderslev (Matr. nr. 481 Vandling, Starup). Lokalitet 515-50058.
  413117/21
 • Til ejendomsmægelr: Svar på henvendelse vedr. 501-40064, Stenkobbel 6 6440 Augustenborg
  415232/21
 • Til EDC: SVar på HENV, Rapport på forurenet grund, Lokaliteter på matriklen : 430­81149
  413063/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev (539-10028).pdf
  413499/21
 • Til BDO - Tillæg til anmodning om revisorpåtegning
  414770/21
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark har revurderet kortlægningen af Rugbjergvej 2A og Slotsvej 16, 6520 Toftlund, matr. nr. 60 Arrild Ejerlav, Arrild
  415153/21
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om materiale ang. Tangevej 122 - Ansøgning om karteringsplads.
  414377/21
 • Til Penta advokater: svar på henvendelse om aktindsigt - 569-42001, Vesterbyvej 29, 6683 Føvling
  414444/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 200538129.pdf
  415133/21
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark har V1 kortlagt Rugbjergvej 2B, 6520 Toftlund, matr. nr. 940 Arrild Ejerlav, Arrild
  415148/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev (519-50058).pdf
  413047/21
 • Til Vurderingsstyrelsen. Region Syddanmark har V1 kortlagt Rugbjergvej 2B, 6520 Toftlund, matr. nr. 940 Arrild Ejerlav, Arrild
  415151/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev (Matr. nr. 169 Terkelsbøl, Tinglev). Lokalitet 539-10028.
  413575/21
 • Til Vurderingsstyrelsen. Region Syddanmark har revurderet kortlægningen af Rugbjergvej 2A og Slotsvej 16, 6520 Toftlund, matr. nr. 60 Arrild Ejerlav, Arrild
  415159/21
 • Til Aabenraa ommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev (Matr. nr. 169 Terkelsbøl, Tinglev). Lokalitet 539-10028.
  413570/21
 • Til BDO - Anmodning om revisorpåtegning
  414754/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelsen af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Sandagervej 24A, Gislev
  430012/21
 • Psykologe - Ændring af adresse
  415175/21

2. august 2021

Indgående

 • Fra NIRAS: Udkast til rapport - prøvepumpning
  412592/21
 • Telefonnotat - Vejrøvænget 6, Fredericia - dialog med grundejere
  411901/21
 • Telefonnotat - Vejrøvænget 4, Fredericia - dialog med mulige købere
  411896/21
 • Telefonnotat - Vejrøvænget 4, Fredericia - dialog med grundejer
  411892/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - jordflytningssag
  412780/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi af jordflytningssag, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  412779/21
 • Fra Rådgiver: Vedr. boringer på lossepladsen
  411527/21
 • Fra Odense Kommune, Orientering om fund af nikkelforurening og oprensning, Petersmindevej 1B, 5000 Odense C
  416091/21
 • Fra Udbetaling Danmark, egenbetaling modtaget Brudagervej 22.pdf
  445763/21
 • Fra SWECO - grundejerrapporter - Alrøvænget 2,4, 6, 8, Hjarnøvej 8, 10, Fredericia
  410542/21
 • Fra borger: Indberetning af klage vedr. lokaliteter på matriklen: 430-81149
  413088/21
 • Fra Neptun Apotek: vedr. oplæg om vagtapotek for UNS
  412666/21
 • Region Syddanmark - Opgaver_aktiviteter 2H. 2021.xlsx
  415540/21
 • Fra Nybolig: HENV, Landgangen 10, 6100 Haderslev
  416419/21
 • fra Niras RE: Lokaliteterne - Risagervej - Aike
  449734/21
 • Fra Penta advokarer: anmodning aktindsigt, - Vesterbyvej 29, 6683 Føvling
  414338/21
 • Fra firma: HENV, Stenkobbel 6 6440 Augustenborg
  415218/21
 • Fra EDC: HENV, Rapport på forurenet grund, Lokaliteter på matriklen : 430­81149
  413031/21
 • Fra Borger: Bilag til ansøgning
  411159/21
 • Høring: Seponeringslisten - FRIST d. 23. august
  411873/21
 • Fra Advokaterne Strandvejen, henvendelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  411477/21
 • Fra Vejle Kommune: SV: materiale om Vardevej 151, 7100 Vejle, matr. nr. 38a Kølholt, Skibet
  419781/21
 • Fra DGE: 1. Økonomioversigt for Pulje 60, juli 2021
  423369/21
 • Fra SWECO - grundejerrapporter - Læsøvej 10, 12, 14, Samsøvej 9, 11, Vejrøvænget 2, 4, 6, Fredericia
  410544/21
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse under VTO
  411150/21
 • Fra Danske Regioner - Høring: Seponeringslisten - FRIST d. 23. august
  443710/21
 • Fra DMR: Mødeaftale vedr undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  423366/21
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af §8 tilladelse for opførelse af parkeringshus ved Vejle Lystbådehavn.
  446908/21
 • Fra Rambøll: Præcis placering af overfladeoprensning efter udbrændt traktor, Nørre Forumvej 19, Esbjerg
  423382/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: SV: Kopi af Oversigt over mulige brandøvelsespladser i Region Syddanmark.xlsx
  415278/21
 • SV: Tilsyn og henstilling grusgrav Kirkebyvej 122 Sdr Omme
  411853/21
 • SDR Omme Kirkebyvej112.pdf
  411854/21
 • Til Borger: Afslag på ansøgning om optagelse under VTO
  411419/21
 • Til Rådgiver: Vedr. boringer på lossepladsen og ændret arealanvendelse
  411407/21
 • Til Lertranskøb, RÅSTOF, Kvittering for modtagelse af sikkerhedsstillelse på matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl Hjordkær, Aabenraa Kommune
  411117/21
 • Til NIRAS: Vedr. regning Schrøder
  411027/21
 • Til borger: Kvittering for modtagelse af høringssvar, samt fremsendelse af dokumentation for V1, matr. nr. 386 og 390, Årø, Øsby, Aarø 248, 6100 Haderslev
  410923/21
 • Til Nordicals, Fremsendelse af nyt kortbilag, Sørup Kirkevej 74, 5700 Ssvendborg
  410846/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Vejrøvænget 6, Fredericia
  410756/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Vejrøvænget 4, Fredericia
  410750/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Vejrøvænget 2, Fredericia
  410746/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Samsøvej 11, Fredericia
  410742/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Samsøvej 9, Fredericia
  410735/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Læsøvej 14, Fredericia
  410729/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Læsøvej 12, Fredericia
  410718/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Læsøvej 10, Fredericia
  410714/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Hjarnøvej 10, Fredericia
  410708/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Hjarnøvej 8, Fredericia
  410705/21
 • Til rådgiver, RÅSTOF, videresendelse af opdateret projektbeskrivelse matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  410647/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Alrøvænget 8, Fredericia
  410701/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Alrøvænget 6, Fredericia
  410699/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Alrøvænget 4, Fredericia
  410698/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Alrøvænget 2, Fredericia
  410694/21
 • Til Advokaterne Strandvejen, Svar på henvendelse, Hjarupvej 112 6000 Kolding
  411484/21
 • Til Nordicals, Kortbilag, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg
  410847/21
 • Til Advokaterne Strandvejen, Svar på henvendelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  411106/21
 • SV: Ændring af behandleroplysninger på Sundhed.dk
  411945/21

1. august 2021

Indgående

 • Fra projekt: svar vedr. revideret budget
  410683/21
 • Fra borger: spørgsmål vedr resultater for Boråsvej 28
  452287/21
 • Til Borger: Vedr. boliganmodning på Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg
  429871/21

31. juli 2021

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tilføjelser til projektbeskrivelse 30.07.21.docx
  410642/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Skrivelse Region Syddanmark 30.07.21 1.docx
  410641/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ballum Dige - rev. udkast til efterbehandlingsplan.pdf
  410643/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tilføjelser til projektbeskrivelse matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  410640/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ballum Dige - Tværsnit mellem klægsø og Døde Arm.pdf
  410644/21
 • Fra borger: Høringssvar vedr. ejendommen, Årø 248, matr. nr. 248, Årø, Øsby
  410675/21
 • Fra projekt: vedr. justering af aktiviteter
  410869/21
 • Fra projekt: revideret budget
  410877/21

30. juli 2021

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af Oversigt over mulige brandøvelsespladser i Region Syddanmark.xlsx
  415266/21
 • VS Akt indsigt jordforurening - Lucernemarken 14 5260 Odense S.msg
  409899/21
 • fra ejendomsmægler VS: Akt indsigt jordforurening - Lucernemarken 14, 5260 Odense S
  409898/21
 • Fra projekt: revideret budget
  411384/21

Udgående

 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 20, 5240 Odense NØ
  410135/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 34, 5240 Odense NØ
  410151/21
 • Til Odense Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 0, 5240 Odense NØ
  410153/21
 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  410137/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 12, 5240 Odense NØ
  410134/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 20, 5240 Odense NØ
  410136/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  410138/21
 • Til borger, V1-høring, Snedronningen 34, 5240 Odense NØ
  410150/21
 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  410148/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring, Snedronningen 0, 5240 Odense NØ
  410152/21
 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 24, 5240 Odense NØ
  410139/21
 • Til borger, V1-høring, Snedronningen 26, 5240 Odense NØ
  410141/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 26, 5240 Odense NØ
  410142/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 24, 5240 Odense NØ
  410140/21
 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 12, 5240 Odense NØ
  410132/21
 • Til borger, V1-høring, Snedronningen 30, 5240 Odense NØ
  410146/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 28, 5240 Odense NØ
  410145/21
 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 28, 5240 Odense NØ
  410144/21
 • Til orientering: V1-varsling af Snedronningen 0, 10, 12 samt 20-34, 5240 Odense NØ
  410129/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 30, 5240 Odense NØ
  410147/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  410149/21
 • Til borger, V1-høring, Snedronningen 10, 5240 Odense NØ
  410130/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 10, 5240 Odense NØ
  410131/21
 • Til Ejendomsmægler: Til orientering: V1-varsling af Snedronningen 10, 5240 Odense NØ
  410120/21
 • V1-kortbilag end.pdf
  409905/21
 • Til Meier Consult, V1-afgørelse, Lucernemarken 14, 5260 Odense S.pdf
  409904/21
 • til Ejendomsmægler SV: Akt indsigt jordforurening - Lucernemarken 14, 5260 Odense S
  409902/21
 • 461-81811, Lucernemarken 14, 5260 Odense S.pdf
  409903/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelsen af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Lammesøvej 11, Otterup
  430011/21
 • Til DMR: Vedr. Rismarksvej 52, Historisk redegørelse
  409812/21

29. juli 2021

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: SV: Brandøvelsesplads, Kolding Lufthavn
  415265/21
 • Fra Haderslev Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  415264/21
 • INT: SV: PFAS-forurening i Region Syddanmark. om Seest brand
  415262/21
 • Telefonnotat vedr. Storegade 21 6130 Broager
  408849/21
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  409084/21
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af § 8-tilladelse til fjernelse/nedrivning af kontorpavilloner, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  409083/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse. lok. nr. 540-81159
  408676/21
 • Fra projekt: status vedr. medfinansiering og projektstart
  409497/21

Udgående

 • Til Kolding Kommune: SV: Brandøvelsesplads, Kolding Lufthavn
  415259/21
 • Til Fredericia Kommune: Regionen foretager sig ikke yderligere vedr. fund af benzo(a)pyren i jord fra vejmatriklen, matr. nr. 7000a, Himmerighus, Fredericia Jorder, nær Vejle Landevej 54, 7000 Fredericia
  409112/21
 • Til Haderslev Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  415260/21
 • Til borger, Boligejendom udgår af kortlægning efter revurdering af historisk materiale, Heimdalsvej 12, 7200 Grindsted
  408888/21
 • Til Billund Kommune: Til orientering: Del af ejendom udgår af kortlægningen, Heimdalsvej 12, 7200 Grindsted
  408887/21
 • V1-afgørelse fra 18-05-2004, Heimdalsvej 12 og 14, 7200 Grindsted
  408889/21
 • Til Myndigheder, RÅSTOF, Udsættelse af frist på myndighedshøringssvar
  411657/21
 • Til borger: svar på henv. vedr. Storegade 21 6130 Broager
  408677/21
 • Til Odense Kommune: Anmodning om supplerende oplysninger om forurening, Helgavej 4, 5230 Odense M
  408591/21
 • Til Kudsk & Nissum A/S, Patientstyrelsen og Haderslev Kommune: Kopi af dispensation til modtagelse af jord, Vojensvej 22, Skrydstrup
  408634/21
 • Til erhvervsmægler. SV: 47312018 Stationsgade 3, Vester Sottrup - mailsvar fra 2014
  408593/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelsen af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle
  430010/21

28. juli 2021

Indgående

 • Fra WCG: Dagsorden til møde 9. september
  455095/21
 • Fra COWI: Boreprofiler
  410602/21
 • Fra borger: Vedr. V1-høring af lok.nr. 461-81759 og anmodning om forlængelse af høringsfrist med 2 uger, Hedelundhegnet 42, Odense N
  408230/21
 • Fra Nyborg Kommune: SV: Vedr. lok.nr. 495-00005, Højgårdsvej losseplads, Svindinge
  418705/21
 • Fra Nybolig: Telefonhenvendelse. lok. nr. 561-39114
  408332/21
 • VS: Opdatering af oplysninger på sundhed.dk
  422609/21
 • Fra Odense Bolig, Brev vedr. Thomas B- Thriges vej 87, Odense, Journal nr.: 11/26915
  426388/21

Udgående

 • Til STOUSTRUP HOLDING ApS, Udgår efter oprensning og undersøgelse, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  408360/21
 • Til Fredericia Kommune og forsikring: Til orientering: Ejendom udgår inden kortlægning efter oprensning og undersøgelse, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia.
  408359/21
 • Til Nybolig: svar på henv. ang. Strandbygade 54 6700 Esbjerg
  408338/21
 • Til borger: Forlængelse af høringsfrist med ca. 3 uger pga. ferie, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  408257/21
 • Til Nyborg Kommune: Regions høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Odensevej 16, 5853 Ørbæk. Matr. 12e, Ørbæk By, Ørbæk. Lokalitetsnummer 450-81139
  408003/21
 • Slutrapport på Karrierematch til SOSU
  421587/21
 • Til DMR: Svar vedrørende -afværge, LIndehaven Sønderborg
  407597/21

27. juli 2021

Indgående

 • Fra Sønderborg Kommune: UDKAST til § 8-tilladelse og tilknyttede bilag inkl. ansøgningsmateriale og DMR-undersøgelsesrapport, Sundsmarksvej 12, 6400 Sønderborg
  407308/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse, Sundsmarkvej 12, 6400 Sønderborg
  407307/21
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. kortlægning på matr.nr. 1 hv. Bågegård, Tommerup
  410991/21
 • Fra Nybolig: Forespørgsel om jordforurening Rugårdsvej 226F
  407047/21
 • Bilag 5 Bachmann_Ansøgningsskema til brug for ansøgning om screeningsafgørelse iht. MVL.docx
  474839/21
 • Ansøgningsskema - underskrevet.pdf
  474833/21
 • Bilag 2 Adgangsvej og graveplan 2021-07-19.pdf
  474835/21
 • Bilag 1 Oversigtskort.pdf
  474834/21
 • Tingbogsattest Bachmann.pdf
  474837/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema - Bachmann
  474832/21
 • Grave- og efterhandling Bachmann.pdf
  474836/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: SV: Tidsplan for processen med tildeling af apotekernes vagttjeneste fra 1.1.2023?
  406836/21
 • Fra borger: spm vedr undersøgelse, Torvegade 7a - matr. 320a Vejle Bygrunde
  443370/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Fremsendelse af historisk materiale og bemærkninger vedr. nedsivning, Energivej 19, 6700 Esbjerg
  407282/21
 • Kortbilag V1, Energivej 16, 6700 Esbjerg, 31-10-2005
  407284/21
 • Til Esbjerg Farve- og Lakfabrik, V1-afgørelse, Energivej 19, 6700 Esbjerg, 08-11-2005
  407283/21
 • Fra E-arkiv, indscannet historisk materiale
  407285/21
 • Til Nybolig: Oplysninger om jordforurening på Rugårdvej 226F
  407075/21
 • Til Vejdirektoratet, Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af E45, matr. nr. 7000a, Favervrå, Tyrstryp, Kolding Kommune
  406667/21
 • Til Kolding Kommune, Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af matr. nr. 7000h, Almind By, Almind, Kolding Kommune
  406490/21
 • Til Rambøll: :Overfladeoprensning efter udbrændt traktor, Nørre Forumvej 19, Esbjerg -
  406848/21
 • Til projekt: meddelt RR tilskud, og bedt om rev. budget
  406549/21
 • Til FES: Møde forslag i efteråret?
  406874/21

26. juli 2021

Indgående

 • Fra HAderslev Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  415256/21
 • Fra LIFA: Anmodning om udtalelse ifm. nedlægning af privat fællesvej i forbindelse med udstykning, Andreas Schous Vej, 6000 Kolding, matr.nr. 9c Seest By, Seest
  406140/21
 • Til Sønderborg kommune Ladegårdsvej 2 6300 Gråsten, matr. 113 Kværs Ejerlav, Kværs lok.nr 540-81382
  405767/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  405768/21
 • Fra Miljøteknik: Forespørgsel om 445-00005, Rebbelsgrave Losseplads
  406110/21
 • fra COWI FW: Afslag - Nedbrydning og kildeopsporing af DPC (MST Id nr.: 3302348)
  453237/21
 • Fra Haderslev Kommune: Endelig § 8 tilladelse, Fjernvarmeledning, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  405185/21
 • Fra LIFA, Endeligt oversigtskort efter ændringer og opførsel af højlager
  406143/21
 • Fra LIFA, Skematisk redegørelse ifm. matrikulære ændringer, vedr. ejerlav Seest By, Seest
  406139/21
 • Fra LIFA, Ændringskort fase 1
  406141/21
 • Fra LIFA, Ændringskort fase 2
  406142/21
 • fra Billund Kommune, råstof, diverse forespørgsler, plan, 2021
  502599/21

Udgående

 • Til Miljøteknik: Korrespondance om projekt og materiale om Rebbelsgrave Losseplads
  406115/21
 • Dialog m grundejer . Telefonnotat - stubdrupvej 75, Vejle
  406064/21
 • Til borgere: Telefonnotat, fremsendelse af ortofotos og svar på bemærkninger til høring, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  406055/21
 • Til HOME - svar på henv - Ringridervej 2F, 6500 Vojens matr. 223 Nustrup Bæk, Nustrup
  405715/21
 • Til landinspektør - svar matrikelændringer - Tapsøre Vestergade 1, 6070 Christiansfeld
  405668/21
 • Til borger - svar på henv Lammesøvej 11, Lammesøvej 17, 5450 Otterup
  405431/21
 • Boligerklæring, Hovborgvej 48, 7200 Grindsted
  405341/21
 • Til borger, V2-afgørelse, Hovborgvej 44 og 48, 7200 Grindsted
  405339/21
 • Boligerklæring, Hovborgvej 44, 7200 Grindsted
  405340/21
 • Til borgere, V2-afgørelse, bibeholdelse af del på V1, samt del udgår, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  405258/21
 • Til VURDST og Kolding Kommune: Til orientering: V2-afgørelse for C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  405257/21
 • Til/Fra Nybolig - Telefonnotat incl henv - Stennevej 4, Aabenraa
  405192/21
 • Til borger - Svar på henvendelse - Naffet 27a, Haderslev
  405151/21
 • Til Rambøll: Svar fra Varde og Middelfart kommune vedr. §3 områder
  405003/21
 • Til Rambøll: Svar fra Varde og Middelfart kommune vedr. §3 områder
  405002/21
 • Til projekt: ved tilretning af budget
  406018/21
 • Til Sloth Møller og Sønderborg Kommune: Svar vedr tilladelser efter jfl §8, Danish Crown Blans
  406199/21
 • Til DMR: Svar vedr møde om undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  406155/21
 • Til Home - V1-kortbilag lok. 510-81188 - Ringridervej 2F, Vojens
  405716/21
 • Til Ejendomsselskabet Vestbirkvej 6 ApS, V1-afgørelse, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  405352/21
 • Til Home - V1-afgørelse lok. 510-81188 - Ringridervej 2F, Vojens
  405717/21
 • Til projekt: sendt tilrettet budgetskema
  405926/21
 • Til projekt: anmodet om status for anden medfinansiering
  406179/21

24. juli 2021

Indgående

 • Fra Neptun Apoteket Sv: Udkast til evt. kommentering
  405520/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haugevænget 8-34, Odense N
  430009/21

23. juli 2021

Indgående

 • Fra NIRAS: Tidsplan
  410478/21
 • Fra Middelfart Kommune, Afgørelse om ikke-påbud, forurening fra gl. olietank, Vestergade 46, 5500 Middelfart.
  426514/21
 • Fra Kolding Kommune, Endelig afgørelse om ikke-påbud, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  418654/21
 • Fra Kolding Kommune, Endelig afgørelse om ikke-påbud, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  418653/21
 • Fra HOME - Henv - Ringridervej 2F 6500 Vojens matr. 223 Nustrup Bæk Nustrup.msg
  405713/21
 • Fra Kommunen RÅSTOF Kommunen godkender også Del godkendelse af efterbehandling i Ålsbo Grusgrav
  458171/21
 • Fra Nyborg Kommune: UDKAST - Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til nedrivning, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  405096/21
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse: Odensevej 16, 5853 Ørbæk. Matr. 12e, Ørbæk By, Ørbæk. Lokalitetsnummer 450-81139
  405095/21
 • VS Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024811 vedrørende Klage vedr. råstof - Donsvej 11 6052 Viuf.msg
  404000/21
 • Fra ejendomsmægler: henv. vedr. Naffet 27a
  419371/21
 • Fra Landinspektør - henv vedr udmatrikulering - Tapsøre Vestergade 1 6070 Christiansfeld.msg
  405455/21
 • Fra klagenævnet_ Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024811 vedrørende Klage vedr. råstof - Donsvej 11, 6052 Viuf
  403999/21
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  466311/21

Udgående

 • SV: Ansøgning til kulturpuljen - Sårbarhedsrum for Unge - j.nr. 21/13984
  404334/21
 • Til projekt: svar på anmodning vedr. gennemgang af projekt
  404806/21
 • til Esbjerg Kommune SV: Varsel om V2 kortlægning af del af Risagervej 10, 6740 Bramming
  404145/21
 • Til projekt. bedt om ny tilretning af budget
  404809/21
 • Til projekt: tilsagnsbrev pba af rev. budget
  404657/21
 • Til projekt; bemærkninger til rev. budget
  404770/21
 • Til projekt: godkendelse af udskydelse af starttidspunkt
  406642/21
 • til Borger afgørelse om ikke kortlægning efter OM oprensning Stennevej 4 6200 aabenraa matr. nr 111 Stollig Løjt lok nr. 545-00013.pdf
  405212/21

22. juli 2021

Indgående

 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Lammesøvej 11, Otterup, lok. nr.: 480-81451
  405365/21
 • Fra FMG, Oplæg til undersøgelser forud for § 8-ans, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  418635/21
 • Fra FMG, Oplæg til undersøgelser forud for § 8-ans, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  418634/21
 • Fra Danbolig - Telefonhenvendelse: Hjallesegade 24b, Odense S, lok. nr.: 461-81551
  403368/21
 • Fra Kolding Kommune: Brandøvelsesplads, Kolding Lufthavn
  415255/21
 • Kopi af Kopi af Budget og regnskabsskema kultur revideret 22.7.2021 (002).pdf
  404349/21
 • Fra ansøger: nyt budget: VS: Ansøgning til kulturpuljen - Sårbarhedsrum for Unge - j.nr. 21/13984
  404348/21
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Naffet 27a, Haderslev, lok. nr.: 515-06005
  405138/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Orientering" - Forureningsundersøgelse. Rapport 3, Vestergade 26-30 Børkop
  423472/21
 • Fra Haderslev Kommune: Svar vedr. fintælling
  431915/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Orientering om resultat af supplerende poreluftprøver, Rapport 3
  423419/21
 • Fra DMR - Opdateret økonomi (22-07-2021)
  423672/21
 • fra Esbjerg Kommune VS: Varsel om V2 kortlægning af del af Risagervej 10, 6740 Bramming
  404124/21
 • Fra DMR - Udkast til rapport
  423663/21

Udgående

 • Til borger - fremsendelse af historisk materiale - Vievej 3, 5700 Svendborg
  403019/21
 • til præstegård Stenstrup RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødbrændende ler på del af matr. nr. 6p og 7i Stenstrup By, Stenstrup (Mariendal)
  402969/21
 • Til danbolig - Svar på henvendelse: 461-81551 - Hjallesegade 24b, Od S
  403429/21
 • Til projekt: bemærkninger til rev. budget
  403514/21
 • Til Forskningsenheden: udkast til sagsfremstilling til sundhedsudvalget med bilag
  403926/21
 • Til Esbjerg Neptun Apotek: Udkast til sagsfremstilling i UNS til evt. kommentering
  403930/21
 • Til Vejen Kommune - svar Skovrejsning i interesseområde for sand, sten og grus VS Råstofplan
  401861/21

21. juli 2021

Indgående

 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Vievej 3, 5700 Svendborg, lok. nr.: 479-70381
  403012/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende adgang til den offentlig vej - Hundstrupvej.
  401547/21
 • Situationsplan bygning Abterp 40.pdf
  404007/21
 • Fra Tønder kommune Anvendelse af slagge under bygning, Abterp 40, 6261 Bredebro
  404005/21
 • Accept til anvendelse af slagge under bygning Apterp 40.pdf
  404006/21
 • ?? Et væld af events, nyt content og en rigtig god sommer
  410435/21
 • Fra borger - Svar på V1-høring, matr. nr. 4q, Fraugde-Kærby-Vej 203, 5220 Odense SØ
  466557/21
 • Fra rådg ing Sloth-Møller: Forspørgsel vedr ansøgninger om ansøgninger om tilladelser efter jfl §8, Danish Crown Blans
  406172/21
 • Fra Neptun Apotek: Baggrundsinfo om antallet af apoteker og lønudgifter
  402296/21
 • Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024737 vedrørende Klage vedr. råstof - Stenløsegyden 31 5260 Odense S.msg
  401044/21
 • Fra borger - Indsigelse - V1 Høringssvar på V1-høring, 4q, Fraugde-Kærby-Vej 203, Odense SØ
  466558/21
 • Fra nævnenes hus - Nymølle -Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024737 vedrørende Klage vedr. råstof - Stenløsegyden 31, 5260 Odense S
  401043/21

Udgående

 • Til myndigheder RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse rødbrændende ler på del af matr. nr. 6p og 7i Stenstrup By, Stenstrup (Mariendal)
  401551/21
 • Til kommune og lodsejer RÅSTOF Efterbehandling af Denkers grusgrav 2a Vellinge By, Bederslev
  401231/21
 • 2021-07-21 Afvigelser SDS skemaspecifikation.docx
  426938/21
 • PRO hjerterehabilitering til Sundhedsdatastyrelsen: PRO skema Afvigelser OUH
  426937/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  400618/21
 • Til kommuener - orientering om Råstofplan 2020
  401896/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Birkum Kohave Vej 126, 5220 Odense SØ
  429872/21

20. juli 2021

Indgående

 • Fra borger: Hvidkærvej 2a, 5250 Odense SV, henvendelse vedr. status
  418861/21
 • Test ved opgradering af Pronestor
  399067/21
 • Fra Varde Kommune, Nedrivning af bygninger og kommende forureningsfjernelse - Jernbanegade 23, 6753 Agerbæk - Forureningsundersøgelse
  425962/21
 • Fra ansøger, Råstof, Dialog om grundvandsforhold
  398546/21

Udgående

 • tilladelsen af 1999.pdf
  399623/21
 • Til indvinder, Råstof, Fremsendelse af ansøgningsmateriale ifb. med råstofindvinding
  399622/21
 • Skovhuse 39 Forlængelse af gravetilladelse.pdf.pdf
  399624/21
 • DAK beslutning d. 27. maj 2021 - pkt. 12
  511616/21
 • Bilag 3 Ansøgers oplysninger.pdf
  399001/21
 • Høringsbrev ansøgning råstofindvinding Tjæreborg.pdf
  399002/21
 • VS: Høringsbrev ansøgning om råstofindvinding ved Tjæreborg
  399000/21
 • Høringsbrev ansøgning råstofindvinding Tjæreborg.pdf
  398998/21
 • Bilag 3 Ansøgers oplysninger.pdf
  398996/21
 • Høringsbrev ansøgning om råstofindvinding ved Tjæreborg
  398994/21
 • Tilsyn og henstilling grusgrav Kirkebyvej 122 Sdr Omme
  398671/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 25, 5270 Odense
  425158/21
 • Nymølles høringssvar til forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark.pdf
  402014/21
 • Bilag tiil Klagenævnet
  402009/21
 • AnnonceringsbrevTiilNymølle.pdf
  402015/21
 • Til klagemyndighed -Bemærkninger til klage
  401985/21

19. juli 2021

Indgående

 • Sag ang. spild med dieselolie på tankstation afsluttes_2223197_21-8282_v1.PDF
  397737/21
 • fra Billund kommune Passagerterminalen 2, 7190 Billund. Spild af diesel ved OK-tanken
  397735/21
 • VS Miljøvagtrapport mindre spild af diesel ved OK-tanken, Passagerterminalen 2, 7190 Bill_2223129_21-8282_v1.PDF
  397736/21
 • RE: Outlook add-in Pronestor Planner 10.0.25
  396750/21
 • historik på kortlægning.msg
  396920/21
 • fra rådgiver : historik på kortlægning
  396919/21
 • Fra borger Telefonhenvendelse: Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg, lok. nr.: 491-04006
  396416/21
 • Tapsøre Vestergade 1 6070 Christiansfeld.msg
  396120/21
 • fra borger Tapsøre Vestergade 1, 6070 Christiansfeld
  396119/21
 • Fra Ejendomsmægler, Telefonhenvendelse: Bullerupvej 39, 5240 Odense, lok. nr.: 461-82051
  419171/21
 • Ny behandlerfarmaceutvejledning
  396744/21
 • Fra Klagenævn - Kvitteringsbrev
  395960/21
 • Beslutning DAK 27.maj 2021
  397285/21
 • Fra ministerium- Kvittering for modtagelse af orientering om vedtagelse af Råstofplan 2020 for Region Syddanmark - Fristen for at klage er tirsdag d. 20. juli 20 (MFVM Id nr._ 5946496)
  399545/21
 • Fra klægenævnet -Kvitteringsbrev Trunderup
  401971/21
 • Korrespondance med OPEN 20.7.2021
  406884/21
 • Fra Vejen Kommune og Vejen Forsyning: Brev om forureningen under Vejen By
  455180/21

Udgående

 • til kolding kommeune: Høring - Schous Byggeri ved Tankedalsvej/Nova Boulevard- nedlægning af veje - matr. nr. 9c Seest By, Seest
  484167/21
 • Til svendborg kommune svar vedr §8 pligt: lok nr 479-04070 opsætning af skilt ved Naturama
  397469/21
 • til rådgiver svar på henvendelse PIN-kodebeskyttet besked
  396928/21
 • til Nyborg Kommune RÅSTOF Kvittering for Partshøringssvar af screenings afgørelse Anhof i Nyborg Kommune
  397045/21
 • Til borger - vender tilbage mht sløjfning af boringer - Vibækvej 1, Odense SV
  397150/21
 • til borger svar på: Telefonhenvendelse: Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg, lok. nr.: 491-04006
  396419/21
 • TIl Kolding KOmmune, Arkil A/S og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation til modtagelse af jord, Vranderupvej 46, Seest
  396214/21
 • Til Sundhedsministeriet og Danske Regioner: Region Syddanmarks høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  396359/21

18. juli 2021

Indgående

 • Fra borgere, Supplerende bemærkninger til høring, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  405085/21

Siden er sidst opdateret 18-05-2016
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring