Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

17. april 2019

Udgående

 • Tolkegebyr - svar på spørgsmål d. 16.04.2019 til DR
  177009/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  176970/19

16. april 2019

Indgående

 • Fra Tre For: Kvittering for vores indsats
  176133/19
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse under VTO
  176023/19

Udgående

 • Til nomineret indsats: Ang. prisuddeling
  176832/19
 • Til Borger - Udgå brev Bobølvej 4, 6683 Føvling (569-80014)
  176027/19
 • Til Vejen Kommune - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Bobølvej 4, 6683 Føvling – 569-80014
  176042/19
 • Til nomineret indsats: Ang. prisuddeling
  176835/19
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Bobølvej 4, 6683 Føvling – 569-80014
  176045/19
 • Til nomineret indsats: Ang. prisuddeling
  176830/19
 • Til Borger: Optaget under VTO
  176098/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  176083/19
 • Til JEMA: Elektronisk adgangskontrol og nøgler
  176487/19
 • Til nomineret indsats: Ang. prisuddeling
  176836/19
 • Til Orbicon: Svar på spørgsmål vedr forureningsrapport, Simmerstedvej 26, Haderslev
  176177/19
 • Til Rambøll: TreFor kontaktes for dataserier
  176224/19
 • Til nomineret indsats: Ang. prisuddeling
  176837/19

15. april 2019

Indgående

 • Fra Nordisk Sikring: Svar ved ny cylinder
  175805/19
 • Fra HK Sydjylland: Uenighed samt anmodning om forhandling.
  174366/19
 • Fra MOE, vedr. Tornhøj Losseplads, Vollsmose Alle, 5240 Odense NØ
  175781/19

Udgående

 • Til MOE, vedr. Tornhøj Losseplads, Vollsmose Alle, 5240 Odense NØ
  175802/19
 • Til MOE, vedr. Tornhøj Losseplads, Vollsmose Alle, 5240 Odense NØ
  175797/19
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Ribe Landevej 73, 7100 Vejle – 630-82139
  174586/19
 • Til JEMA: Nøgle og ventilation
  174624/19
 • Til Nordisk Sikring: Adgangskontrol og alarm Rugårdsvej 46C
  174667/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Ribe Landevej 73, 7100 Vejle – 630-82139
  174575/19
 • Til Borger - Udgå-brev Ribe Landevej 73, 7100 Vejle (630-82139)
  174541/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. 12/04-2019 til Radio24syv
  174765/19

14. april 2019

Indgående

 • Fra WT - ref af generalforsamling 2019
  176631/19
 • fra Welfare Tech: referat af 9. april 2019
  176618/19
 • fra Welfare Tech: ref. af bestyrelsesmøde den 9. april 2019
  176621/19

12. april 2019

Indgående

 • Fra ansøger: supplerende oplysninger
  172382/19
 • Borger: Bemærkning til svar
  173013/19
 • SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. cerebral parese
  172222/19
 • Høring - Pakkeforløb primær hjernekræft frist 1. maj 2019
  172506/19
 • Opfølgning
  174248/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger om budget
  172073/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om jordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Vittenbergskolen, Ribe
  172773/19
 • Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Kommenteret Årsrapport 2018l (1. december 2017 - 30. november 2018) - HOFTE_LPRRAPPORT_Høringsversion_årsrapport 2018data_08042019.pdf
  172999/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.pdf
  172544/19
 • Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Kommenteret Årsrapport 2018l (1. december 2017 - 30. november 2018)
  172996/19
 • Fra Rambøll: Udkast til retableringserklæring
  173824/19
 • Fra rådgiver - 461-06427 Astrupvej 46C, 5000 Odense C - Teknisk Rapport_ (3).pdf
  172503/19

Udgående

 • Til TV2 Fyn: Svar på henvendelse - Lynfrost-grunden - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  173073/19
 • Til DMR A/S: Svar på henvendelse om afkortlægning - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - matr. nr. 1qv - den østlige del
  173026/19
 • Til Kolding kommune: Ejendom udgår af kortlægning - kopi af rapporter og afgørelsesbrev
  172925/19
 • Til Skat og Billund Kommune; V2-varsel
  173576/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Til orientering - Afgørelse om V2 kortlægning, Åstbyvej 3a, 7184 Vandel, lok. 630-81684
  173541/19
 • Til Billund kommune, Mail om opstart.pdf
  172533/19
 • Til Borger: Afgørelse - V2 kortlægning, 630-81684
  173528/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens vurdering mht. benzinspild ved Sundhedshuset
  173278/19
 • Til Borger, bilag til afg.: Rapportens grundejerdel - 491-70116, Glasvænget 10, Vissenbjerg.pdf
  173187/19
 • Til Vejen kommune, Kortbilag til reduceret V1.pdf
  172971/19
 • Til praksis i Bramming: ændring fra selektiv lukket til helt lukket
  172754/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Orelundvej 56, Ejby.pdf
  171732/19
 • Til borger_V1-afgørelse, Orelundvej 56, 5592 Ejby.pdf
  171731/19
 • Til Nybolig: Svar på forespørgsel om ejendom udgået af kortlægning
  172238/19
 • Til Vejen kommune, Kortbilag til reduceret V1.pdf
  172952/19
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Astrupvej 46A, 5000 Odense C.pdf
  171902/19
 • til borger - VS_ SVAR_ kortlægningsbreve og nuancering - lok. 461-00076
  172697/19
 • Til GMF Holding ApS, V1-afgørelse, GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  172542/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel
  171792/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Storegade 48, Ejby.pdf
  173353/19
 • Til borger_V1-afgørelse, Storegade 48, 5592 Ejby.pdf
  173339/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, vejareal ud for GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  172540/19
 • til Ingenørerne - VS_ foreløbig kortlægningsvurdering_SV_ Odensevej 51, 5600 Faaborg (Faaborg Sygehus)
  173208/19
 • Til GMF Holding ApS, V1-kortbilag, afgørelse, GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  172543/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Gl. Assensvej 15, 5580 Nørre Aaby.pdf
  172805/19
 • til Ingeniørerne - kopi af undersøgelsesrapport - SVAR henvendelse om undersøgelse_ telefonbesked - lok. 430-81167
  173098/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Glasvænget 10, Vissenbjerg.pdf
  173184/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Gl. Assensvej 15, 5580 Nørre Aaby.pdf
  172815/19
 • Til DGE: Bemærkninger til udført indledende undersøgelser og bemærkninger til oplæg til yderligere undersøgelser, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  173533/19
 • Til praksis i Vejle Ø: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  172510/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Grønnegyden 4, 5466 Asperup.pdf
  172115/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Dybøl Banke 26, 6400 Sønderborg
  171876/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hovedvejen 201, Nørre Aaby.pdf
  173182/19
 • Til Vejen kommune, V1-afgørelse på del af matr.nr.269 Skodborg.pdf
  172944/19
 • Til Brende Mølle Fonden, V1-afgørelse, Tanderupvej 32, 5591 Gelsted.pdf
  173154/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hovedvejen 201, Nørre Aaby.pdf
  173175/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Grønnegyden 4, 5466 Asperup.pdf
  172111/19
 • Til Estate: Fremsendelse af V1 brev
  171803/19
 • - Til borger_V1-afgørelse, Skræppedalsvej 2, 5592 Ejby.pdf
  171758/19
 • Til Nyborg kommune, Mail om opstart.pdf
  172529/19
 • Til virksomhed - V2 Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  171895/19
 • Til virksomhed - Borligerklæring Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  171910/19
 • Til Kanalbyen i Fredericia: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, matr. nr. 61, 70 og 125e, Fredericia Bygrunde.pdf
  172797/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  172518/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming ændret til helt lukket
  172763/19
 • - Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Skræppedalsvej 2, Ejby.pdf
  171769/19
 • Til Danren: Vedr. ny rengøringsaftale og flytning
  173222/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orinentering vedr. matr. nr. 70 og 125e Fredericia Bygrunde
  172833/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-afgørelse, vejareal ud for GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  172538/19
 • til borger - SVAR matr. 2025a areal mod åen - Jordforurening
  171809/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  172558/19
 • Til Brende Mølle Fonden_V1-kortbilag, afgørelse, Tanderupvej 32, 5591 Gelsted.pdf
  173157/19
 • Kanalbyen i Fredericia: V2-afgørelse, matr. nr. 70 og 125e, Fredericia bygrunde.pdf
  172789/19
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse om værditabsordning på nr. 12
  172690/19

11. april 2019

Indgående

 • Fra Jyske Medier - Info vedr. brug af oplysninger, samt ros
  171733/19
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om at §8 er unødvendig, Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  173676/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - 2019-01-22 00.00 Situationsplan, Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  173677/19
 • Fra TV2 Fyn: Henvendelse om Lynfrost-grunden, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  173101/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Middelfartvej 78 5400 Bogense - Teknisk rapport.pdf
  170220/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelses på Middelfartvej 78 5400 Bogense - Grundejerrapport.pdf
  170206/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om erklæring vedr. frivillig oprensning samt indskærpelse, Trindholmsgade 2, Kolding
  172862/19
 • Fra Frank Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171529/19
 • Fra ansøger: supplerende budgetoplysninger
  169650/19
 • Fra ansøger
  176817/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af mail til DMR vedr. videre tiltag, Forum Kirkevej 2, Esbjerg
  170275/19
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering_ Afslutning af sag vedr. jordforurening efter uheld på Assensvej ved Nr. Aaby
  172759/19
 • SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171520/19
 • Fra Sydbank, Råstof, Tilladelse, matr. nr. 541b Kværs Ejerlav, Kværs i Sønderborg Kommune
  170209/19
 • Fra Borger, ny ejer overtager først 1. juni
  171953/19
 • Fra ansøger: rev. budget
  170219/19
 • Fra Borger, Kvittering for svar vedr. den udførte undersøgelse på autoværkstedet din ejendom, Glasvænget 10, Vissenbjerg
  171940/19
 • Fra rådgiver - Pulje 24: Lok. nr. 569-80014, Bobølvej 4, 6683 Føvling - endelige rapporter
  176009/19
 • VS: Høring over forslag til lov om anlæg af ny jernbane over Vestfyn (Id nr.: 495615)
  172804/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. Forum Kirkevej - 2-4, Esbjerg
  170292/19
 • Fra PKO-koordinator - respons på deltagelse i revision af den gode elektroniske kommunikation - svarfrist den 25-04-2019
  170634/19
 • Til kvalitetschefer og epj-forvaltning - Revision af den gode elektroniske kommunikation - svarfrist den 25-04-2019
  170630/19
 • Fra Kolding Kommune: Miljøscreening og jordklassifikation, Trindholmsgade 2, Kolding
  171086/19
 • Fra ansøger: tilrettet budgetskema, gældende
  170015/19
 • Fra DMR: Plan for oprydning og indeklimasikring, Linde alle 7, Sønderborg
  171366/19
 • Fra Danfoss: Supplerende info vedr opfølgningsmøde om forurening L2, Nordborgvej 81, Nordborg
  171041/19
 • Fra Frank Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171456/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  171355/19
 • Fra Rådgiver - Pulje 24: Lok. nr. 630-82139, Ribe Landevej 73, 7100 Vejle - endelige rapporter
  174274/19
 • Høring af bekendtgørelser om uddannelse af speciallæger (afskaffelse af 6-årsfristen) FRIST 23. april
  172113/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  171390/19

Udgående

 • til Vejle kommune §8-høringssvar for dyreskuevej 19 7100 Vejle, matr. 34as Engene ; Vejle jorde, lok.nr nr 631175
  171239/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  171240/19
 • til Vejle kommune : Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  171011/19
 • Til Borger: Materiale om lok. nr. 410-81167 på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  170867/19
 • TIl EDC: Lok. Nr. 410-81167 på Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  170769/19
 • Til EDC: Materiale om Hørdumsgade 41, Odense C
  170635/19
 • til Vejle kommune : RAC membran som led i risikovurdering
  169476/19
 • Til Jyske Medier - Svar på spørgsmål vedr. overfladevandssager i Nyborg
  169327/19
 • Præcisering af REM-tilsagn
  170069/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-afgørelse, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager.pdf
  169186/19
 • Til Frank Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171523/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  169810/19
 • Til Berendsen: Levering af karklude
  169150/19
 • Til LUNDEBORG HAVN ApS, V1-høring med bilag, Havnevej 1 m.fl., 5874 Hesselager
  170661/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelsel - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  170031/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  170509/19
 • Til praksis i Sønder Omme: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171367/19
 • Til Billund Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171373/19
 • Fra/Til Esbjerg Kommune: korrespondance om udkast til mail til rådgiver, Forum Kirkevej 2, 561-61005
  170258/19
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171447/19
 • TIl Kolding Kommune: Afgørelse om at arealet udgår inden kortlægning, Trindholmsgade 2, Kolding
  171422/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-kortbilag, afgørelse, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager.pdf
  169187/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Middelfartvej 78, 5400 Bogense.pdf
  170188/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  170507/19
 • Standardvilkår for REM-finansierede projekter
  170071/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bemærkninger til udkast til mail til rådgiver, Forum Kirkevej 2, 561-61005
  169288/19
 • Til Borger, spm om hvem skal have V2-afgørelsen?
  171948/19
 • til Borger Ansøgningsskema Værditabsordningen Flensborglandevej 9
  169889/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2019
  170023/19
 • Til Frank Geoteknik A/S. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171494/19
 • Til Frank Geoteknik A/S. VS: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  171495/19
 • Til DMR. SV: Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup - Forureningsundersøgelse
  170113/19
 • Til TreFor: Orientering om indsats
  170783/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming åbent for tilgang
  171148/19
 • til Borger Ansøgningsskema Værditabsordningen Flensborglandevej 9
  169892/19
 • Til praksis i Fredericia: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  171445/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelsel - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  169863/19
 • Til Aabenraa kommune: Kopi af V2-høring, 580-81311, Hornsevej 10, 6372 Bylderup-Bov + Rapporter
  171317/19
 • Til borger - V2-høring m bilag, 580-81311, Hornsevej 10, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  171246/19
 • Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. cerebral parese
  170398/19
 • Til indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 541b Kværs Ejerlav, Kværs i Sønderborg Kommune
  170236/19

10. april 2019

Indgående

 • FRA COWI: JAR support i marts 2019
  170003/19
 • Fra EDC: Oplysninger om Hørdumsgade 41
  170621/19
 • Fra vejle kommune RAC membran som led i risikovurdering
  169472/19
 • Invitation - Indvielse af Kærgård Strandsti - generel.docx
  176646/19
 • Invitation til åbningen af Kærgård Strandsti
  176644/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-apr-11
  170622/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Skovbovej 31 5592 Ejby.pdf
  167258/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  167230/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger
  171637/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysning til ansøgning
  169691/19
 • Fra praksis i Bramming: anmodning om åbning for tilgang
  171128/19
 • Fra Rådgiver, Niras, Tidsplan pulje 23 - Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  167240/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Båring Skole - asfalt fra tidl. mooncarbane - dokumentation
  168906/19
 • Re: Kvittering - Ansøgning til kulturpuljen , Genforeningen 2020
  172484/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Middelfartvej 255 5464 Brenderup.pdf
  167243/19
 • Fra borge: Henvendelse om Assens Kommune
  169429/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger til ansøgning
  169364/19
 • Fra Kolding Kommune. § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse - Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  171301/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Middelfartvej 272 5464 Brenderup.pdf
  167239/19
 • Høring Årsrapport 2017/2018 for Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)
  171959/19
 • Sikkerhedsstillelse, Oksenbjerge by, Ø. Nykirke, 3a - Alfred Nielsen.pdf
  168928/19
 • Fra Thyregod A/S (Hovedejer)): Angående jnr. 11/14763
  168490/19
 • Fra DGE: Svar på tidligere bemærkninger, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  173526/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Middelfartvej 210 5464 Brenderup.pdf
  167251/19
 • Fra Kolding Kommune. § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse - Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  168751/19
 • Fra Thyregod A/S (Hovedgrundejer): Vedr. jnr. 11/14763
  168804/19
 • Fra grundejer: Kvittering for meddelelse om fjernelse af bemærkning om jordforurening i Tingbogen på ejendommen Nybrovej 136, 6851 Janderup
  168988/19
 • Fra Thyregod A/S (Hovedgrundejer): Kvittering for regionens tilbagemelding angående jnr. 11/14763
  168795/19
 • Fra Vejle Kommune: Oprensningsnotat, Tiufkærvej 107, 7000 Fredericia
  167161/19
 • DUT-høring: Sundhedsstyrelsens Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet
  169477/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Rugårdsvej 191 5464 Brenderup.pdf
  167226/19
 • Slettet
  167235/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af info, matr nr 68a, 68d og 68h Rolsted
  167115/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  167383/19
 • Fra DGE: Gennemgang af indledende undersøgelser og oplæg til yderligere undersøgelser, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  173520/19
 • Fra rådgiver Niras - Supplerende indsamling - interviewskema - Nymarken 12 5464 Brenderup.pdf
  167233/19
 • Fra Tinglysningsretten: Tinglysningsretten Sag nr.: 34539917 - notering om jordforurening slettet
  168994/19
 • Svarkvittering fra Sundhedsstyrelsen:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  168107/19
 • fra Ingeniørerne - telefonbesked - lok. 430-81167
  173093/19
 • DUT-høring: Sundhedsstyrelsens Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet
  167321/19
 • Fra Kolding Kommune: Opdatering om sagsgang, Trindholmsgade 2, Kolding
  167394/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Udkast til mail til rådgiver, 561-61005
  169279/19
 • Fra FG - orientering om Firehøjeskolens lejrtur
  169048/19
 • Høring Årsrapport 2017/2018 for Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) - DPCD årsrapport 2017-2018, Høringsversion.pdf
  171985/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Ingen pumper
  170639/19
 • Til Orbicon: Videre feltarbejde
  170645/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Etablering af 5 lejligheder (modulsystemer i bygningskulturen) - Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  168489/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Ansøgning kan betragtes som bortfaldet matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  168229/19
 • Til ansøger RÅSTOF Kvittering for modtaget Ansøgning sdr. Nærå vest
  166591/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkning til dokumentation for nye håndboringer ved MP10 på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  169045/19
 • In-Trans Holding ApS - Garanti frigivet - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Ø. Nykirke.pdf
  168891/19
 • Til HOME: Svar på forespørgsel vedr Bellevue 4, Gråsten
  167962/19
 • Til Borger, svar vedr.den udførte undersøgelse på autoværkstedet din ejendom, Glasvænget 10, Vissenbjerg
  171934/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 621-81395, Bjert Vestervang 1, 6091 Bjert.pdf
  168631/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 621-81395, Vesterløkke 38, 6091 Bjert.pdf
  168622/19
 • Referat af møde Strategisk Styregruppemøde d. 20.marts 2019
  170648/19
 • Til Sønderborg kommune og Skat: Kopi af V2-kortlægning + rapporter, 540-81394, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg
  167589/19
 • Til Borger: V2 afgørelse, 630-81933
  166987/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Orientiering om V2 afgørelse, 630-81933
  167032/19
 • Til Rådgiver, NIRAS, Materiale til ny pulje 23 - Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  166550/19
 • Til Realmæglerne - Svar på henvendelse om jordforurening - Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.doc.pdf
  166966/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - 93-1 - Autoscannet rapport_001 0001.pdf
  167608/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 540-81394, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg.pdf
  167542/19
 • Til borger, Udgået af kortlægning, 430-81640.pdf
  167426/19
 • Kortbilag.pdf
  167428/19
 • Faaborg. Værkmestervej 4. Geoteknisk rapport nr. 1.pdf
  167427/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - 93-2 - Autoscannet rapport_001 0001.pdf
  167609/19
 • Underskrevet revideret overdragelsesaftale vedr. Syddansk OPI-pule - Underskrevet overdragelsesaftale af 040419 OPI-Pulje.pdf
  167097/19
 • Til grundejer: Vedr. tinglysningen om forurening på ejendommen Nybrovej 136, 6851 Janderup
  168882/19
 • Til borger - V1-høring - Bubbelvej 22 5464 Brenderup.pdf
  168277/19
 • Til borger, Udgået af kortlægning, Valhalsvej 3, 5200 Odense.pdf
  167106/19
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Bubbelvej 22 5464 Brenderup.pdf
  168274/19
 • Til Thyregod A/S (Hovedgrundejer): Svar vedr. jnr. 11/14763
  168858/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Bubbelvej 22 5464 Brenderup.pdf
  168279/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup
  166876/19
 • Underskrevet revideret overdragelsesaftale vedr. Syddansk OPI-pule
  167094/19
 • Til Kolding kommune + Skat: Kopi af Afgørelse V2-kortlægning, 621-81395, Vesterløkke 38 og Bjert Vestervang 1, 6091 Bjert + Rapporter
  168659/19
 • Til Epinion vedr. evaluering af projekt Educatia
  169047/19
 • Til Vejdirektoratet: Orientering om afgørelse - udgår inden kortlægning, matr. 7000d Røllum, Ensted
  166836/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - miljøteknisk beskrivelse - SV_ Havnegade 5, 5600 - Udvidelse af offentlig legeplads
  167607/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Storegade 25, 5592 Ejby
  167144/19
 • Til Faaborg-Midtfyn: Svar vedr tidligere gravning, matr nr 68a, 68d og 68h Rolsted
  167073/19
 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål til oprensningsnotat, Tiufkærvej 107, 7000 Fredericia
  168584/19
 • Til Vejdirektoratet: Bilag til "Orientering" - Afgørelse - udgået inden kortlægning, 580-81422.pdf
  166841/19
 • Til Thyregod A/S (Hovedejer): Vedr. tilbagemelding angående jnr. 11/14763
  168510/19

9. april 2019

Indgående

 • Fra lodsejer RÅSTOF Sv: Angående Vindebjerg grusgrav
  168503/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Projekttilpasset Ansøgning sdr. Nærå vest
  166582/19
 • Fra DGE: OK Vejlegårdsvej 2, Allested-Vejle
  173689/19
 • Fra DGE: Bilag - 09.04.2019 Status for undersøgelser ved OK, Vejlegårdsvej 2, Allested-Vejle.pdf
  173690/19
 • Vinylchlorid M2 med 20 cm gulv uden RAC membran - rah.pdf
  169464/19
 • Vinylchlorid M2 med 20 cm gulv og RAC membran - rah.pdf
  169465/19
 • stueetage.pdf
  169466/19
 • Ventilationslag.pdf
  169467/19
 • stueetage.pdf
  169468/19
 • fra rådgiver Indeklima: Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), Vejle JAGG
  169463/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af påbud, Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  164957/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2019-71186 Opfyldelse af påbud om forureningsundersøgelse, Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  164959/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Oprensningsnotat - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  164943/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Notat_Melby Vognmandsforretning - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  164944/19
 • Fra Holmris B8: Ordrebekræftelse
  164755/19
 • Dagsorden til møde den 3. maj 2019 om pesticider i grundvandet der indvindes på Broager Vandværk
  164552/19
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr forespørgsel om Trindholmsgade 2, Kolding
  167342/19
 • VS: Opfølgning på specialeplanen 2018
  168907/19
 • Tuk fordelingsudvalgets formand
  167420/19
 • Høring: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade
  166847/19
 • Fra Tinglysningsretten: Tinglysningsretten Sag nr.: 34539917
  168991/19
 • BILAG fra Svendborg Kommune - Tilladelse til etablering af Skipper Park_CaseNo13-8700.pdf
  171997/19
 • Fra DMR: boreprofiler B1-B5, 561-61005
  167630/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser)
  166559/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser)
  166564/19
 • fra Svendborg Kommune - RSYD lok 443-00005 j.nr_ 13_11448
  171996/19
 • Fra Messe C: Arrangement 06.11.2019
  166698/19
 • Høring: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme
  166656/19
 • Fra Billund Kommune: Deltagelse i styregruppe for forprojekt Sundhed, Kultur og Natur
  167162/19
 • SV: Værkmestervej 4, 5600 - Lok nr. 430-81640 - Kan byggefelt udtages på foreliggende grundlag?
  167457/19
 • Fra apoteker - Møde mellem apoteker, Region Syddanmark + lægekonsulenter?
  164667/19
 • Fra Fahlen: Aftale om tidspunkt for opsætning
  164724/19
 • fra fordelingsudvalgets formand
  161503/19
 • Intern opfølgningsliste PRÆ 08-04-2019
  165826/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. benzinspild ved Sundhedshuset
  166403/19
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt
  161651/19
 • Fra Danske Regioner vedr. OK-Nyt-Praksis 014-19
  162168/19
 • Fra apoteker - Møde mellem apoteker, Region Syddanmark + lægekonsulenter?
  164661/19
 • SV: Overenskomst - Praktiserende læge CRM:0916068
  161224/19
 • Fra Moe: GPS koordinator
  164572/19
 • fra PKO - møde om behov for dialog mellem almen praksis og de private apotekere
  164670/19
 • Fra Fahlenskilte: Opsætning d. 23. april
  164597/19
 • Fra Deloitte: Revisorpåtegning af værditabssag i region Syddanmark
  161334/19
 • fra Borger - henvendelse VS_ Jordforurening
  171802/19
 • Fra Odense Kommune: Kommunen sender et samlet svar med bemærkninger til undersøgelsesoplægget, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  167031/19
 • Fra Jyske Medier - telefonnotat af henvendelse vedr. overfladevandssager i Nyborg
  169321/19

Udgående

 • Til Langeland Kommune: Regionens bemærkninger til miljøundersøgelse Dageløkke Feriecenter - Lokalitet: 482-81005 - Dageløkke Marina 13, 5390 Tranekær
  166353/19
 • Referat fra arbejdsgruppen den 27. november 2018#335804-18_CaseNo18-34546.DOC
  165703/19
 • Dagsorden_arbejdsgruppe_271118.doc
  165702/19
 • Bekendtgørelse 918.pdf
  165688/19
 • Vejledning - genoptræning og vedligeholdelsestræning - juli 2018.pdf
  165690/19
 • Dagsorden til arbejdsgruppemøde 12.03.19.pdf
  165685/19
 • Vejledning vedr. krav om indhold i genoptræningsplaner.pdf
  165691/19
 • Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser.pdf
  165687/19
 • 181120 GOP eksempel.pdf
  165686/19
 • Dagsorden til følgegruppemøde den 4. december 2018 - endelig.doc
  165666/19
 • Aftale om afgrænsning specialiseret rehab - revideret 301115 (2).pdf
  165672/19
 • Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser.pdf
  165673/19
 • Referat fra mødet i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering den .._.pdf
  165667/19
 • Dagsorden for fællesmøde mellem Arbejds- og Følgegruppen 06.02.19.pdf
  165668/19
 • Oversigt over leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau, januar 201.pdf
  165671/19
 • Bekendtgørelse 918.pdf
  165674/19
 • Følgegruppernes input til den administrative del af Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  165670/19
 • Referat fra fællesmøde mellem Arbejds- og Følgegruppen 06.02.19.pdf
  165669/19
 • Til Svendborg Kommune: Vurdering af byggeprojektet ift. fremtidig indsats - Filippavej 41, gartneri, 190 m2 tilbygning - V1-lokalitet 479-81144
  164816/19
 • Til Sønderborg Kommune: Høring. Udkast til kortlægningsafgørelse, Møllegade 21, 6400 Sønderborg
  161109/19
 • Til Borger, Kortbilag, matr.nr. 5cl Dal By, Grindsted.pdf
  166234/19
 • Til Kolding kommune: Kopi af varsel af V2-kortlægning + udgår af kortlægning, 509-50096, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld + Rapporter
  165756/19
 • Til Fahlenskilte: Nedtagning af gammelt skilt
  164612/19
 • Til FMK: Vedr. olieforurening på Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup By, lok. 430-81704
  161265/19
 • Til Welfare Tech - svar på stillede spørgsmål
  163107/19
 • Til LandboSyd, råstof, diverse forespørgsler, matr. 32 a, Bovrup, Varnæs i Aabenraa Kommune
  167282/19
 • Til LandboSyd, råstof, diverse forespørgsler, matr. nr. 1, Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  167311/19
 • Til borger - Kortbilag Middelfartvej 78, 5400 Bogense.pdf
  170195/19
 • Til Borger: Afgørelse - V2 kortlægning, 611-00040
  165650/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. 607-81149 Gartneri, Korskildevej 10, 7000 Fredericia, matr. nr. 120b, Erritsø By, Erritsø
  163370/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 13.pdf
  166377/19
 • Til virksomhed -udgår af kortlægning m bilag, (matr. 67b), 509-50096, Vejstruprødvej.pdf
  165717/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Kronprinsensgade 13.pdf
  166378/19
 • til borger - V2-høring m bilag (matr 67c), 509-50096, Torningvej 25A,.pdf
  165616/19
 • Til Billund Kommune, En del af matriklen 5cl Dal By, Grindsted udgår af kortlægning
  166232/19
 • Til Fahlenskilte: Accept af tilbud
  161098/19
 • Til Kolding Kommune: Svar på spørgsmål om tinglysning af vilkår i forbindelse med § 8, østlig del af Warmingsgade 1, 6000 Kolding, lok. 621-00328
  164609/19
 • Til borger - V2høring (matr 67a) m bilag, 509-50096, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld.pdf
  164742/19
 • Til Rambøll: Kommentarer til forslag til indsats og ønske om tilbud/tidsplan
  162717/19
 • Til Borger, Udgår af kortlægning, matr.nr. 5cl Dal By, Grindsted.pdf
  166236/19
 • Til Byggeringen i Esbjerg: V2-varsling, Kronprinsensgade 15.pdf
  166371/19
 • Til HolmrisB8: Bestilling af reoler jf. tilbudsnr. 250258
  164428/19
 • Til DMR: anmodning om boreprofiler fra B1-B5, Vedr. Forum Kirkevej 2
  164165/19
 • Til Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. Nygade 5, 5500 Middelfart
  166402/19
 • Til Store Lihme Vandværk: orientering om afgørelse kortlægning efter jordforureningsloven, lok. 611-00040
  165725/19
 • Til Skat og Billund Kommune: V2 afgørelse
  164473/19
 • Til Rambøll: GPS koordinater
  164574/19
 • Til Byggeringen i Esbjerg: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 15.pdf
  166373/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Orientering om afgørelse om V2 kortlægning, 611-00040
  165683/19
 • Til Boligringen i Esbjerg: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Kronprinsensgade 15.pdf
  166375/19
 • Svar til SDE vedr. statusrapport for 2. halvår 2018 - projekt City of Educatia
  164486/19
 • Til grundejer: Vedr. ejendommen Nybrovej 136, 6851 Janderup - fremsendelse af rapport og kortlægningsbreve
  164713/19
 • Til borger: V2-høring m bilag (matr 67a), 509-50096, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld.pdf
  164748/19
 • Til Borger: V2-varsling, Kronprinsensgade 13.pdf
  166376/19

8. april 2019

Indgående

 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: J18.0347 - Assensvej 285, Millinge. Forureningsundersøgelse, Assensvej 285 , 5642 Millinge
  163366/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Rapport med en mindre frivillig undersøgelsesoplæg for revurdering af ejendommens kortlægningsstatus, Assensvej 285 , 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, 17c, Østerby By, Svanninge
  163359/19
 • Fra Orbicon: B107 og B108
  168849/19
 • Fra Orbicon: Status Vestre Nørremarksvej 26, Vester Skerninge
  168846/19
 • Fra Langeland Kommune: Oprensningsrapport i sag om påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank - Afværge_Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing
  160651/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - CaseNo18-4729_#48815-18_v1_Påbud om undersøgelse og oprensning af olieforuren(1) - Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing
  160652/19
 • Fra EDC: ang. afhentning af nøgle Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  160041/19
 • Fra DGE: ang. opstartsmøde. Lavninggyden 8, Haderslev.
  159932/19
 • Fra advokat: kontaktoplysninger, vedr. Lavninggyde 8
  159887/19
 • Fra Orbicon: Oplæg til videre arbejde
  168753/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2B - Ansøgning om §8-tilladelse.pdf
  171761/19
 • Fra Messe C: Arrangement 06.11.2019
  166694/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, faktura marts
  168528/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  167625/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Udkast vedr. nedrivning
  171760/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2A - Situationsplan (hvilke bygninger, der rives ned).pdf
  171764/19
 • Fra Fahlenskilte: Tilbud på skilte
  161092/19
 • Fra grundejer: "HENV.: Telefonhenvendelse vedr. Nybrovej 136, 6851 Janderup"
  164708/19
 • Re: SV: Til kommentering - møde om behov for dialog mellem almen praksis og de private apotekere
  164680/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - UDKAST.pdf
  171762/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, faktura marts
  168524/19
 • Fra ansøger: rev. delansøgning
  159599/19
 • Fra Atea: Afleveringsdokumenter IT netværk
  158820/19
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: "FORSP.: Vedr. lokalitetsnr. 461-06081 - matr.nr. 1 rq Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Grønlandsgade 1-3, 5000 Odense C"
  159112/19
 • Fra Langeland Kommune: Meddelelse om at påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank er opfyldt
  160363/19
 • Fra Geo: Ansøgning om tilsætning af Petrocleance, Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  161057/19
 • Fra Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, Fredericia - indhentning af udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  159614/19
 • Fra STUK
  158866/19
 • Høring: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade - frist 6/5-19 kl. 12.00
  159615/19
 • Fra Rigspolitiet - Godkendt børneattest ifm. praksishandel
  158332/19
 • Fra Orbicon: spørgsmål i forhold til påvist jordforurening ,Simmerstedvej 26, Haderslev - spørgsmål i forhold til påvist jordforurening - HASTESAG
  161055/19
 • Fra NIRAS: Anbefalinger efter fase 8
  162106/19
 • Fra Danske Regioner. Svarskrivelse
  161202/19
 • Fra UU Danmark: vedr. Unge med kant Syddanmark
  163103/19
 • Fra FMK: opsummering af indsats overfor oliespild, Gultvedholm 1, 5772
  161200/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. etablering af tilbygning på V2 kortlagt areal på Skjoldborgsvej 8, 7000 Fredericia
  166404/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmnål vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  163316/19

Udgående

 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Opfølgning på sag om frivillig undersøgelsesoplæg for revurdering af ejendommens kortlægningsstatus, Assensvej 285 , 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, 17c, Østerby By, Svanninge
  161043/19
 • Til Odense Kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, hvor der er konstateret overskridelse af kobber, Næsbyvej 20, 5000 Odense C.
  160980/19
 • Til Langeland Kommune: Opfølgning på sag om påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank, Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing
  159999/19
 • til EDC: ang. afhenting af nøgler Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  159981/19
 • Til projekt: godkendt ændret lokation
  159903/19
 • Til borger - V2 afgørelse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby.pdf
  158311/19
 • Til medgrundejer nr. 1,2: V1-høring, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give, medgrundejer 1,2
  161078/19
 • til Danbolig - SVAR del1 - oplysninger boligareal matr. 2025b - lok. 461-00076
  159241/19
 • Til Varde Kommune: Høringsvar på §8 høring
  160810/19
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  158670/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Middelfartvej 274, 5464 Brenderup Fyn
  158766/19
 • til Danbolig - SVAR del2 - oplysninger boligareal matr. 2025b - lok. 461-00076
  159252/19
 • Til borger - V2 afgørelse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby.pdf
  158308/19
 • Til Kolding Kommune. Anden høring: Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  159430/19
 • Til hovedgrundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give
  161073/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Agerstien 11, 5591 Gelsted.pdf
  158321/19
 • Til borger - kortbilag til V2-afgørelse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby.pdf
  158307/19
 • Til borger - V1-høring, Agerstien 11, 5591 Gelsted.pdf
  158325/19
 • til Home Erhverv - SVAR henvendelse Lokalitetsnr. 430-81492 - Gørtlervej 1A, 5750 Ringe - matr.nr. 3y Brangstrup By, Ringe
  159406/19
 • Til Langeland Kommune: Anmodning om dokumentation på sag om påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank
  160346/19
 • til Niras - SV_ Halk Skydeterræn - ingen oplysninger hos regionen
  158679/19
 • Til Vejdirektoratet. Anden høring: Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  159433/19
 • Til hovedgrundejer: V1-høring, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give
  161072/19
 • Til Esbjerg Kommune: Vurdering af afslutning af § 8, Frodesgade 125,
  160954/19
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der udgår inden, udgår af og V1-kortlægges, lok. 630-81772.
  160649/19
 • Til borger - kortbilag til V2-afgørelse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby.pdf
  158310/19
 • Til Aunbøl AS: Udgået af kortlægning inkl. bilag, 561-80031.pdf
  161044/19
 • Til grundejer: Udgår af V2-kortlægningen, en del af Borgergade 25 og 27A, 7323 Give
  160664/19
 • til Danbolig - SVAR del3 - oplysninger boligareal matr. 2025b - lok. 461-00076
  159276/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 120213360.pdf
  159437/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Agerstien 11, 5591 Gelsted.pdf
  158326/19
 • SV: udpegning af apoteksansat til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  159367/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. en del af Borgergade 25 og 27A. 7323 Give - udgår af V2-kortlægningen
  160746/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give - V1-høring
  161082/19
 • Til medgrundejer nr. 1: V1-høring, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give, medgrundejer 1
  161074/19
 • Til Nordicals Erhvervsmæglere: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. nr. 461-06081, Grønlandsgade 1-3, 5000 Odense C, Matr. nr. 1rq Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  159200/19
 • Til medgrundejer nr. 1,2: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give, medgrundejer nr. 1,2
  161079/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. fremsendelse af rapport fra indledende undersøgelse på lok. 607-81055, Skjoldborgsvej 8, 7000 Fredericia
  159022/19
 • Til medgrundejer nr. 1: UDkAST, V1-afgørelse, en del af Nygade 16C, Thyregod, 7323 Give, medgrundejer nr. 1
  161076/19
 • Til Fredericia Kommune: SV: Vedr. etablering af tilbygning på V2 kortlagt areal på Skjoldborgsvej 8, 7000 Fredericia
  166405/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted
  167629/19

6. april 2019

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bogensevej 1, 5464 Brenderup.pdf
  167315/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn
  167326/19
 • Til Kolding Kommune: Kommentar vedr anlægsarbejde, Trindholmsgade 2, Kolding
  159245/19

5. april 2019

Indgående

 • D2019-66484 borgerhenvendelse 23000293019-93090934825616.pdf
  167093/19
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Borger henvendelse ude fra Gyngstrup
  167092/19
 • Udkast - § 8 tilladelse Dyrskuevej 19, 7100 Vejle.doc
  171212/19
 • §8-ansøgning_nedrivning Dyrskuevej 19, 7100 Vejle_rev_medbilag.pdf
  171211/19
 • Fra Vejle kommune Haster - Høring udkast til § 8 tilladelse til opgravning af fundamenter og etablering af parkeringsplads på dyrskuevej 19, 7100 Vejle
  171210/19
 • H-19-001_P-plads_dyrskuevej_stævnen.pdf
  171213/19
 • VS: Ansøgning om sø ved Over Jerstal
  166798/19
 • Fra borger Ønsker at komme ud af den nu eksisterende V2 kortlægning, idet ejendommen skal sælges.
  155728/19
 • Mailkorrespondance: Gannt-diagram
  155034/19
 • Tilbagemelding fra KL: Udpegning til ADHD-netværk
  156731/19
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen - kvitteringsskrivelse
  156830/19
 • De løbende svartidsrapporter
  155769/19
 • Aftale om MED Klippekortmodul d. 5. april 2019
  157913/19
 • DUT-høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation - frist 12. april
  156078/19
 • Høring - Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper (frist 25. april)
  156201/19
 • Fra COWI A/S: RE: Vedr. spørgsmål til analyseresultater for dokumentationsprøver ved udgravning af olieforurening ved sport 6, Varde Station
  158118/19
 • Fra Borger: Vedr. Forureningsrapport Ørbækvej 859
  156204/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oplæg til undersøgelser forud for § 8 ansøgning, P-hus
  155466/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Oplæg undersøgelser Ribe Jernindustri, Saltgade Ribe
  156791/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. April
  158634/19
 • Liste over beredskabslægemidler - Revideret liste 2019
  160335/19
 • fra projekthaver
  158755/19
 • fra ansøger
  158763/19
 • DUT-høring: forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger
  158620/19
 • Fra Franck Geoteknik:Dokumentation for oprensning på Trindholmsgade 2, Kolding
  158188/19
 • Fra Nymølle: Vedr. ansøgning om tilførsel af ren jord til råstofgrav på matr. nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup, i Assens Kommune.
  158198/19
 • Fra Nymølle: Vedr. bemærkninger til udkast til dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på, matr.nr. 22e Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå, Faaborg- Midtfyn Kommune.
  158199/19
 • Fra DMR: Rersultat af jordprøver efter nedrivning af bygninger, Forum Kirkevej 8
  161328/19
 • fra Home Erhverv - Lokalitetsnr. 430-81492 - Gørtlervej 1A, 5750 Ringe - matr.nr. 3y Brangstrup By, Ringe
  159393/19
 • fra Danbolig henvendelse - lok. 461-00076 - matr. 2025b
  159207/19
 • Fra EU-DK support: Faktablad om standardisering i Horizon 2020
  158908/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Havnegade 5, 5600 - Udvidelse af offentlig legeplads
  166585/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om § 8a høringssvar, Skolevej 53, 6430 Nordborg
  166530/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2C - Undersøgelse for forurening.pdf
  166588/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - UDKAST.pdf
  166586/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse, skolevej 53, 6430 Nordborg
  166539/19
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt
  170030/19
 • Revideret overdragelsesaftale, OPI-puljen
  167056/19
 • Udkast til høringssvar fra SKU vedr. Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark.pdf
  157327/19
 • Fra Esbjerg kommune. SV: Oplæg undersøgelser Ribe Jernindustri, Saltgade Ribe
  156645/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Krusåvej 20, 6240 Løgumkloster
  155274/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  157350/19
 • fra Nybolig - henvendelse - lok. 575-03002
  157097/19
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH for 3. kvartal 2018
  156345/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: Tilladelse efter § 8 i JFL angående Skolevej 18 i Vester Sottrup
  156911/19
 • Fra:yder
  155756/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2A - Situationsplan.pdf
  166589/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2B - Situationstegning i fh.t. V2-kortlægning.pdf
  166587/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Anmodning" - § 8 ansøgning, Matrialegård Havnbjerg
  166545/19

Udgående

 • til Vejle kommune : Danmarksgade 1, Vejle: placering af drænrør
  157925/19
 • Til Grindsted Vandværk: Orientering om resultat af undersøgelse på Kobjergvej 6, Billund
  157351/19
 • Program til dagen for netværksdag for kommunale medarbejdere om forebyggelse af tobak.pdf
  157244/19
 • Til tilmeldte til Netværksdag vedr. Røgfri ungdomsuddannelser 10. april 2019
  157243/19
 • Deltagerliste netværksdag 10. april 2019.pdf
  157245/19
 • Til kommunen: orientering om forureningsundersøgelse, Lavninggyde 8, Haderslev
  159825/19
 • Til Billund Kommune: Afgørelse om justering af kortlægning på Kobjergvej 6, Billund
  157280/19
 • Til Skat: Afgørelse om justering af kortlægning på Kobjergvej 6, Billund
  157272/19
 • Til Advokat: orientering om undersøgelse, Lavninggyden 8, Haderslev
  159725/19
 • Til Svendborg Kommune - Nye oplysninger ændre i RSD vurdering af indsats
  158201/19
 • Til DGE: resultat af udbud "VTO, Lavninggyde 8, Haderslev"
  159700/19
 • Til FM&G: resultat af udbud "VTO, Lavninggyde 8, Haderslev"
  159687/19
 • Til Niras: FORSP - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  155474/19
 • til borger: Ønsker at komme ud af den nu eksisterende V2 kortlægning, idet ejendommen skal sælges.
  155732/19
 • Til praksis - Bekræftelse på at ansat læge er ophørt i praksis
  156804/19
 • TIl Tønder Kommune og Geo: Svar vedr høring af udkast til tilladelse (MBL § 19 mm), Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  158113/19
 • til borger - SVAR del1: henvendelse studieprojekt - materiale lok. 461-00223
  156835/19
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til "Vurdering af undersøgelsesoplæg ift. §8 eller evt. ændret kortlægning", Middelfartvej 305, 5200 Odense
  158148/19
 • Til Borger: Kortlægningsbrev - V2-areal justeret efter undersøgelse
  157566/19
 • Til Borger: V2-høring inkl. bilag, 630-81940
  155014/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af undersøgelse
  157430/19
 • til Nordfyns Kommune - Ang. kortlægning, muligt tilsyn og påbudsvurdering - P Hansensgyden 44, 5450 Otterup
  157567/19
 • Til NIRAS, Råstof, Dokumentation af lerressourcer, Råstofplan 2020
  155481/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Krusåvej 20, 6240 Løgumkloster.pdf
  155485/19
 • til Borger - SVAR del3: henvendelse studieprojekt - materiale lok. 461-00223
  156880/19
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Oplæg undersøgelser Ribe Jernindustri, Saltgade Ribe
  156564/19
 • til Nybolig - SV_ henvendelse - lok. 575-03002 - oprensningsrapport, kortlægningsbrev og boligerklæring
  157120/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Ansættelse af læge ophører i praksis i Esbjerg
  157008/19
 • Til ansøger: mail med Kodeks for godt naboskab
  156535/19
 • Til Assens KOmmune: Orintering Vedr. ansøgning om tilførsel af ren jord til råstofgrav på matr. nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup, i Assens Kommune.
  158111/19
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om stillingtagen til påbudsmulighed, Stavnkærvej 12, 7184 Vandel, lok. 630-81940 på baggrund af indledende undersøgelse
  155038/19
 • Til borger: orientering om undersøgelse, Lavninggyden 8
  159788/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansat læge stopper i praksis i Esbjerg
  157002/19
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Bystævnevej 6, 5464 Brenderup fyn.pdf
  155003/19
 • Til Kommuner, Digelag og KDI, Teknisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning
  157233/19
 • Til Borger: Orientering om låneordning - Ørbækvej 859
  156222/19
 • Til Digitaliseringsstyrelsen - udfyldt skema retur
  156818/19
 • til borger - SVAR del2: henvendelse studieprojekt - materiale lok. 461-00223
  156870/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Udkast § 8-tilladelse - Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  157258/19
 • Ansættelse af Lasse Mühlback Hansen
  156868/19

4. april 2019

Indgående

 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Statusopdatering - Assensvej 102, 5600 Faaborg
  154933/19
 • Fra Nordfyns Kommune RÅSTOF Tilladelse til indvinding af vand
  167089/19
 • Fra Svendborg kommune - materiale vedr. 10.000L tank
  154950/19
 • fra Vejle kommune : Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  156541/19
 • Kurser og arrangementer fra HK
  154219/19
 • Sagsbehandlere er mere troværdige end politikere
  154218/19
 • Fra Nordicals: FORSP Henvendelse om lok.nr. 420-81153 - Holmevej 10, 5683 Haarby
  154932/19
 • Fra Niras: FORSP Henvendelse om materiale - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154919/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  166381/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Etablering af 5 lejligheder (modulsystemer i bygningskulturen), Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  166380/19
 • Fra Ejendomscentret: FORSP - henvendelse - lok. 577-80009 - Lindbjergvej 24, 6870 Ølgod
  154931/19
 • Skitse - Ventileret drænopbygning.pdf
  153605/19
 • D1_V_-1_1_200 - Indvendig kloakplan.pdf
  153606/19
 • Fra vejle kommune : Danmarksgade 1, Vejle: placering af drænrør
  153604/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  154942/19
 • Fra DMR: Rapport, grundejerdel, 509-50096, Torningvej 25.pdf
  154647/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  154868/19
 • Fra Rambøll: Vurdering af supplerende tiltag
  153947/19
 • Fra WT : materiale til bestyrelsesmøde 9. april 2019
  154899/19
 • Telefonnotat med ejer vedr. undersøgelse af Krusåvej 20.pdf
  153112/19
 • Fra Kombit - bekræftelse
  153988/19
 • fra fordelingsudvalgets formand
  154305/19
 • Fra DGE - Erklæring ifm. adgang til Region Syddamarks systemer og databaser.pdf
  153663/19
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  155207/19
 • -Fra WT - materiale til bestyrelsesmødet
  154892/19
 • Fra Bygningsstyrelsen: Vedr. maler til prisfastsættelse
  153129/19
 • Fra WT: materiale til bestyrelsesmøde 9. april 2019
  154904/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra fællesmøde Campus Odense den 28. marts
  154101/19
 • Fra ATEA: Revideret plan med nye og gamle netværksstik
  154468/19
 • Til fordelingsudvalgets formand
  154298/19
 • Fra DMR: Rapport, teknisk del, 509-50096, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld.pdf
  154753/19
 • Fra WT - materiale til bestyrelsesmødet
  154890/19
 • Fra DGE - Allonge til DGE vedr. renserigennemgang.pdf
  153656/19
 • Fra WT -materiale til bestyrelsesmødet
  154894/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet:Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 2. kvartal 2019 til Aabenraa
  153270/19
 • Resultat af skriftlig afstemning om genåbning af prioritet 4
  154374/19
 • Fra DGE - Svar vedr. tilbud om "Gennemgang af gamle renseriundersøgelser fra tidligere Fyns Amt"
  153692/19
 • Fra WT: materiale til bestyrelsesmøde 9. april 2019
  154902/19
 • Fra Primavent: Vedr. renovering af ejendom på ribevej 60
  153078/19
 • Skjult kamera til kontrol af medarbejdere
  154161/19
 • Telefonnotat - Vejen Kommune: Vedr. Rødding Vestergade 16
  153660/19
 • Fra Middelfart Kommune: Lokalitets nr. 445-70159_sted for kommende bygge-og anlægsarbejde
  166397/19
 • Til deltagere: opsamling og evaluering på fælles topmøde
  164926/19
 • Fra projekt; Vvedr. ændret lokation
  159837/19
 • fra Niras - Henvendelse Halk skydebane
  158673/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene
  159458/19
 • Fra Fysioterapeuterne i Esbjerg vedr. nyt CVR.nummer.
  159259/19
 • Olietanke på Skodborg Børnecenter - image002.jpg
  156874/19
 • Mail fra Vejen kommune, Olietanke på Skodborg Børnecenter
  156867/19
 • Fra Svendborg kommune - Supplerende historisk materiale
  154949/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Ansøgning om flytning af cricketbane, Esbjerg
  155269/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Følger af stævning, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  158191/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr overfladevand, Vittenbergskolen, Ribe
  158192/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Dialog omkring drængrøft, Vittenbergskolen, Ribe
  158196/19
 • VS: P-Hus Sønderborg, Jordprøve resultater, matr nr 1434 og 5685 Sønderborg
  158197/19
 • Fra Esbjerg
  158193/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene - deadline 17. april - Kommissorium for fagudvalget vedr. kræft i æggestokkene - vers. 1.1.pdf
  159455/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2B - Ansøgning (oversigt over forurening).pdf
  166474/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Oplysninger om oprensning efter dieselspild, Sønderjyske Motorvej E 45, tilkørsel fra Sønderborgvej
  166511/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2C - Dialog om det opdaterede projekt.pdf
  166475/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2A - Ansøgning (situationsplaner mv).pdf
  166473/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8 tilladelse.pdf
  166471/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3 - Regionens bemærkninger til sagen.pdf
  166477/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2D - Forældet §8 tilladelse.pdf
  166476/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven
  166470/19

Udgående

 • Til Niras: mail 6 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154927/19
 • Til Niras: mail 5 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154926/19
 • Til Niras: mail 3 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154922/19
 • Til Niras: mail 4 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154924/19
 • Til Niras: mail 2 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154921/19
 • Til Niras: mail 1 - Sagsmateriale på 525-08814 - Savværksvej 10, 6541 Bevtoft
  154915/19
 • SV: Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S - vedr. ansøgning til kulturpuljen
  154914/19
 • [Sagsnr.:19/14593] – Nyt dokument med brevskabelon
  154035/19
 • Referat fra første arbejdsgruppemøde behandlingsredskaber og hjælpemidler 22.03.19.pdf
  165290/19
 • Til Nordicals: FORSP. Henvendelse vedr. materiale lok.nr. 420-81153 - Holmevej 10, 5683 Haarby
  153763/19
 • til Vejle kommune : Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  153620/19
 • Til Home: FORSP. -Svar på henvendelse om boligerklæring - lok. 513-00015 - matr.nr. 779d, Gråsten, Gråsten-Adsbøl - Bellevue 4, 6300 Gråsten
  153564/19
 • Til Svendborg kommune - Tak for oplysninger - info om presse
  158200/19
 • Til Franck Geoteknik:Svar vedrørende. forurening på Trindholmsgade 2, 6000 Kolding
  158187/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr.overfladevand, Vittenbergskolen, Ribe
  158194/19
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding på svar vedr. KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  155226/19
 • Til Ekstra Blandet: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  155726/19
 • Til borger: BILAG til V2høring (matr 67c), Rapport, 509-50096 rapport, grundejer - Torningvej 25.pdf
  165626/19
 • svar til ansøger - afklaring af brug af logoer
  163084/19
 • Til borger: BILAG til V2-høring, Rapport, grundejer,Torningvej 25.pdf
  164754/19
 • Til ABG Sundal Collier - kvittering for modtagelse.msg
  153115/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby
  153022/19
 • Til Shell: bemærkninger til placering af moniteringsboringer på Øster Strand
  153939/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Åbakkevej 4-6, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  153343/19
 • Svar til AGS vedr. STEM-projektet - Timesedler
  154911/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer vedr. oplæg til undersøgelser forud for § 8 ansøgning, P-hus
  154097/19
 • Til Borger2, afgørelse med bilag om V1-kortlægning af Helsnedvej 13, 5932 Humble.pdf
  154594/19
 • Til ABG Sundal Collier - svar på aktindsigtsanmodning.msg
  153116/19
 • Til Sønderborg Kommune vedr. halvårsrapport fra projekt Passage til virkeligheden
  154910/19
 • Fra ABG Sundal Collier - anmodning om aktindsigt.msg
  153114/19
 • Til borgere, Afgørelse med bilag om V1-kortlægning af Humblevej 20, 5932 Humble.pdf
  154005/19
 • Nyt dokument med brevskabelon
  153975/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tanderupvej 9, 5591 Gelsted
  153089/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-afgørelse, Åbakkevej 4-6, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  153345/19
 • Til Primavent: Svar vedr. renovering af ejendom på ribevej 60
  153081/19
 • Til borger: Besked om fristudsættelse
  154200/19
 • Til Borger1, afgørelse med bilag om V1-kortlægning af Helsnedvej 13, 5932 Humble.pdf
  154596/19
 • Til Varde Kommune - spørgsmål til høringssvar - matr.nr .11a Hesselmed, Ål
  154377/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  154943/19
 • Mail til Diabetesforeningen
  154900/19
 • Til borger: Areal kortlægges ikke, matr. nr. 3æ, Langelund, Ringive, Diagonalvejen, 7323 Give
  152991/19
 • Til Kombit - udfyldt skema retur
  153601/19
 • TIl Sønderborg Kommune: Svar vedr kortlægning, Gerlachsgade 2, Sønderborg
  153744/19
 • Til borger: Bilag, Kortbilag - udgået inden kortlægning
  153000/19
 • Svar.Diabetesforeningen.040419.docx
  154903/19
 • Til borger,V1-afgørelse med bilag, Tanderupvej 30, 5591 Gelsted.pdf
  154448/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. udvidelse af KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  155197/19

3. april 2019

Indgående

 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168_Storebæltsvej 10, B45-B50 Boreprofiler, Storebæltsvej 10, matr. nr. 1qv - den østlige del
  154936/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168. Storebæltsvej 10, Analyser_matr. nr. 1qv, Storebæltsvej 10, matr. nr. 1qv - den østlige del
  154938/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168 2019-03-25_Storebæltsvej 10_Situationsplan, Storebæltsvej 10, matr. nr. 1qv - den østlige del
  154937/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168_Storebæltsvej 10, B20-B25 Boreprofiler, Storebæltsvej 10, matr. nr. 1qv - den østlige del
  154935/19
 • Fra DMR A/S: Henvendelse om afkortlægning, Storebæltsvej 10, matr. nr. 1qv - den østlige del
  154934/19
 • Fra nabo RÅSTOF Ang klage om trafik Hansengyden
  151764/19
 • Fra Rambøll: Resultater fra Agrolab, Odensevejens Losseplads, Svendborg
  151566/19
 • Svar til Henning og hans brev til kommunen
  151742/19
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  150041/19
 • Fra Rambøll: Nyt om dræn og svanehalse, Vittenbergskolen, Ribe
  152662/19
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  152635/19
 • Fra Netavisen Piopio: Klage over aktindsigt
  151892/19
 • Fra NIRAS: Boring rykkes lidt på Solbakken
  150185/19
 • Fra Kommune: Vedr. nye boringer og ønske om resultater
  150160/19
 • Fra Landinspektørfirmaet Nørgaard, VS: J.nr. 182347 /hh. Udstykning af landbrugsejendommen matr. nr. 11a m.fl., Helsned by, Humble - beliggende Helsnedvej 23, Helsned, 5932 Humble - Dit J.nr. 18/53109 - Lokalitets nr.: 482-81160
  152775/19
 • Fra Kombit - skema til udfyldelse
  153590/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen
  154573/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Ny info om falckgrunden, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  152924/19
 • Fra DGE: Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg - Teknisk rapport, endelig udgave
  164375/19
 • Fra SHS - uddybning af status af april 2019 for FMK - mini-audit
  165282/19
 • Fra SLB - accept af kommuneopdeling af FMK - mini-audit
  165243/19
 • Fra OUH - status af apriil 2019 for FMK - mini-audit
  165269/19
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk Rapport - Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg, lok.nr. 561-78006.pdf
  164389/19
 • fra grundejer - kvittering for svar - Re_ vedr. spørgsmål om evt. ophævelse af V2-kortlægning
  159472/19
 • Fra Guangdong Province: Delegationsbesøg om HR og arbejdskraft i Danmark
  157132/19
 • Fra SUM Tilrettet endeligt referat af møde med SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH
  156770/19
 • Fra Assens Kommune: kvittering for svar vedr. §8 i sagen fra Rybergsvej 1, 5631 Ebberup
  155243/19
 • Fra Middelfart Kommune: Forsp. om §8 på lokalitets nr. 445-70159
  158133/19
 • Fra Svendborg Kommune. Referat fra møde den 21. februar 2019 om partnerskabsaftale på jordforureningsområdet for Skovmølleværkets kildepladser, Svendborg Kommune
  156572/19
 • Fra Franck Geoteknik: Spm vedrørende forurening på Trindholmsgade 2, 6000 Kolding
  158186/19
 • Fra Amgros:Anmodning om udpegning af klinisk personale og apoteksansat til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  158838/19
 • 1699_001.pdf
  161048/19
 • fra forvaltningsmyndigheden_vedr. lederskifte Interreg Sekretariat
  161047/19
 • fra Svendborg Kommune Referat fra møde den 21. februar 2019 om partnerskabsaftale på jordforureningsområdet for Skovmølleværkets kildepladser, Svendborg Kommune
  160782/19
 • Fra SHS - status af april 2019 på FMK - mini-audit
  165253/19
 • Ansøgning om overflytning af kapacitet
  167849/19
 • Fra yder: Opsigelse af lægevagtsnummer
  173415/19
 • Fra tværsektoriel afdeling - anmodning om udpegning til deltagelse i KICK-off for arbejdsgruppe vedr. pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser
  169268/19

Udgående

 • Invitation til kurser for kommunale forebyggelsesmedarbejdere_unge og røg 24.-25. sep. 2019.pdf
  151540/19
 • Til kommunale kontakter vedr. røgfri ungdomsuddannelser: "Røgfrit liv - korte samtaler med unge om røg"
  151539/19
 • Til nabo RÅSTOF Svar på telefonisk klage P Hansengyden
  151755/19
 • Til NIRAS, RÅSTOF, kvittering for modtagelse af ansøgning matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  150669/19
 • Fra ansøger RÅSTOF dialog om Sikkerhedsstillelse
  150409/19
 • til grundejer - Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  150295/19
 • Til Fahlenskilte: Rykker for tilbud på skilteopgaven
  150111/19
 • Til Kommune: Tilbagemelding på oplysninger om boringer
  150173/19
 • Til Indenrigsministeriet: Oversendelse af klage over afgørelse om aktindsigt
  151964/19
 • Til Rambøll: Svar vedr svanehalse, Vittenbergskolen
  152665/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Østergade 7 5953 Tranekær.pdf
  149980/19
 • Til Netavisen Piopio: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  151249/19
 • Til Primavent: Svar vedr. renovering af ejendom på ribevej 60
  150575/19
 • Til Vejle Kommune: Det oprensede areal kortlægges ikke, Diagonalvejen, Give
  152687/19
 • Til Politiken: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  151579/19
 • Til Kolding Kommune, Svar på henvendelse, Storgaden 68, 6052 Viuf
  150511/19
 • Til JV. Besvarelse af spørgsmål om Folkemøde
  150526/19
 • Til høringsparter - Screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering ifm. ansøgningen om råstofindvinding - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted, Middelfart Kommune
  150508/19
 • Til NIRAS: Spørgsmål vedr. boring på Solbakken
  150180/19
 • Til Henning Have A/S: folder: kodeksforgodtnaboskab.pdf
  152221/19
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  151506/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Østergade 7 5953 Tranekær.pdf
  149979/19
 • Til borger, mail vedr. Målinger af indeluften i eksisterende lejligheder på Perlegade 80, Sønderborg
  151560/19
 • Til Henning Have A/S: Kodeks for godt naboskab 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  152210/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på oprettelse af nyt CVR-nummer til praksis
  150518/19
 • til udvalgsformanden på FAnø, råstof, afgørelse, matr. nr. 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  152696/19
 • Til høringsparter - Screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering ifm. ansøgningen om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  150201/19
 • Til Odense kommune: Undersøgelsesrapport + kopi af V2-varsel, 461-06022, Højløkke Alle 2A, 5270 Odense N
  152232/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  151504/19
 • Til virksomhed - V2-høring m bilag, 461-06022, Højløkke Alle 2A, 5270 Odense N.pdf
  152219/19
 • til grundejer - vedr. spørgsmål om evt. ophævelse af V2-kortlægning
  150294/19
 • Til Netavisen Piopio: Besvarelse på klage over aktindsigt
  151958/19
 • Til Middelfart Kommune, Høring om påbud, med rapportudkast, Værstedsvej 30.pdf
  153325/19
 • Fra Region Syddanmark - Tilbud om opgaven "Gennemgang af gamle renseriundersøgelser fra tidligere Fyns Amt" på baggrund af aftalen om ressourcepersoner
  153689/19
 • SV: Kolding Landevej 69, Fredericia - afværgetiltag.
  155755/19
 • Til Primavent: Svar vedr. renovering af ejendom på ribevej 60
  153069/19
 • Til Vejen Kommune, RÅSTOF, Svar ang. efterbehandling af tidligere grusgrav matr.nr. 9a Kragelund By, Bække
  150361/19
 • Til borger: BILAG til V2-høring, Rapport, grundejerdel - Hornsevej 10, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  171281/19
 • Til Middelfart Kommune: SV: Lokalitets nr. 445-70159
  166396/19

2. april 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Status efter B220-B222, Odensevejens Losseplads, Svendborg
  151580/19
 • Fra Odense Kommune: kopi af tilladelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  165038/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - regionens høringssvar, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  165042/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oversigtskort undersøgelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  165041/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  165040/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  165039/19
 • Underskreven aftale retur
  148899/19
 • Samarbejdsaftale underskrevet.pdf
  148900/19
 • fra borger : Fjernelse af Forurening
  153633/19
 • Fra indvinders bank. RÅSTOF, vedr. overtagelse garanti
  149675/19
 • garanti.pdf
  149677/19
 • fra vejle kommune Havnegade 10 / Danmarksgade 1
  153599/19
 • fra vejle kommune: orientering RAC membran: Danmarksgade 1, 7100 Vejle vedr. udførelse af en miljømembran
  153664/19
 • Fra Fredericia Kommune: SV: KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  154865/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oplæg til undersøgelser forud for § 8 ansøgning, P-hus
  153106/19
 • Fra JJA A/S: Svar til kommunen vedr. ? ang. KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004
  154866/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Oplæg undersøgelser Ribe Jernindustri, Saltgade Ribe
  156465/19
 • Fra Primavent: Vedr. renovering af ejendom på Ribevej 60, 6760 Ribe
  153065/19
 • Fra udvalgsformand Fanø Kommune, Råstof, afgørelse, matr. nr. 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  152690/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup.pdf
  150596/19
 • Fra borger eftersendte bilag vedr forslag til graveområder i Råstofplan 2020
  152162/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Sønder Voldgade, matrikel 70 og 125e Fredericia Bygrunde
  150584/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kort beskrivelse af projekt - Terrænregulering, Vittenbergskolen , Ribe
  150548/19
 • Fra borger - forslag til graveområder i råstofplan 2020
  152044/19
 • Fra Primavent: Vedr. renovering af ejendom på Ribevej 60, 6760 Ribe
  150564/19
 • Fra udvalgsformand Fanø Kommune, Råstof, afgørelse, matr. nr. 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  152688/19
 • Fra Praksis - Meddelelse vedr. nyt CVR-nummer til praksis
  150516/19
 • Fra DN, Høringssvar råstofdebatoplæg fra DN Sekretariatet og DNs Samråd Sydjylland_
  150151/19
 • fra Orbicon - SV_ Revurdering af kortlægning, lokalitets nr. 461-05043 - Bygning 1, Lavsensvænget 1 m.fl.
  150342/19
 • Fra Primavent: Bilag - renoveringsplan for ejendom.doc
  150569/19
 • Fra borger: Forslag til udlæg af graveområde ved Sødover
  148217/19
 • Fra NIRAS - Historisk materiale, Kløverbakken 20, Broby
  146811/19
 • fra ministeren
  147275/19
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  146410/19
 • Fra Borger: Svar på svar
  147195/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale Bystævnevej 6, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146302/19
 • Fra Medicinske tidsskrifter: Vedr. anmodning om aktindsigt dagsordner og referater fra alle specialeråd i 2018 i Region Syddanmark - eftersendelse af referat fra specialerådet for Dermatologi
  149034/19
 • fra ministeren
  147285/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  146552/19
 • Fra rådgiver -Ang. forslag til råstofgraveområde ved Bevtoft-OverJerstal og ved Kastrup
  147882/19
 • Fra Landinspektørfirmaet Nørgaard, information omkring udmatrikuleJ.nr. 182347 /hh. Udstykning af landbrugsejendommen matr. nr. 11a m.fl., Helsned by, Humble - beliggende Helsnedvej 23, Helsned, 5932 Humble - Dit J.nr. 18/53109 - Lokalitets nr.: 482-81160
  147415/19
 • fra ministeren
  147249/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på matrikel 70 og 125e, Fredericia Bygrunde
  147880/19
 • fra ministeren
  147304/19
 • Fra NIRAS - historisk materiale, Møllesvinget 38, Moltrup Bygade 81, 6100 Haderslev.pdf
  148803/19
 • Fra Bygningsstyrelsen: Aftale om syn af lejemål mv.
  148466/19
 • Fra Vejen Kommune: Kvittering for regionens bemærkninger til oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  166407/19
 • Fra MST: Svar på forslag til dagsorden til besøg i Grindsted
  156569/19
 • Fra projekt: regnskab og afrapportering, rev. erklæring
  155538/19
 • Fra DTU: Orientering
  155123/19
 • Fra Vejle Kommune: Resultater fra ny poreluftmåling, Gammelbyvej 27, 7323 Give
  155331/19
 • Anmodning om svar
  167339/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om hændelse/sag - Assensvej 102, 5600 Faaborg
  148348/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for lok.nr. 461-70139 - matr.nr. 2q, Dyrup DGE, Sanderum, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  147530/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Forslag om temamøder og sparringsseancer
  146572/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på HENV, Materiale vedr. Vesterbro 28, 461-00129 - mail 1
  148934/19
 • Til Borger: Vestergade 8, Faaborg: Resultater af monitering marts 2019
  147183/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om undersøgelsesresultater for undersøgelsen på Astrupvej 46C, 5000 Odense C
  146443/19
 • Til Kolding Kommune, Svar på henvendelse, Storgaden 68, 6052 Viuf
  146867/19
 • Til Borger, V0-kortbilag, Gl. Darumvej 6, 6740 Bramming.pdf
  148912/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på HENV, Materiale vedr. Vesterbro 28, 461-00129 - mail 5
  149005/19
 • Til Borger, V0-brev, Gl. Darumvej 6, 6740 Bramming.pdf
  148697/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering til Region Syddanmark om undersøgelsesrapport, Nygade 5, 5500 Middelfart
  149061/19
 • Til Sønderborg Kommune. SV: Høring af udkast til § 8 tilladelse på OK station, Skolevej 18, 6400 Sønderborg (lokalitet 533-50052)
  147482/19
 • V1-afgørelse_Sagsnr_10-18731_Dokid_9240-11_v1(1).PDF
  148319/19
 • Til borger - Udgår inden kortlægning, Bues Gyde 19, 5592 Ejby.pdf
  148454/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på HENV, Materiale vedr. Vesterbro 28, 461-00129 - mail 3
  148967/19
 • V1-kortbilag - endelig_Sagsnr_10-18731_Dokid_9241-11_v1.PDF
  148320/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. 527-10023, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup
  148339/19
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i region Syddanmark
  147754/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, matr.nr. 4l Å Højrup By.pdf
  146875/19
 • Til Henrik Holmegaard Ejd_V1-kortbilag, afgørelse, Stationsvej 10, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146711/19
 • Til Borger - Forslag til udlæg ved Katrup og Over Jerstal
  147895/19
 • Til Åbenrå Kommune, Vand og Jord, Vurdering påbudsmulighed
  148127/19
 • Til Henrik Holmegaard Ejd, V1-afgørelse_Stationsvej 10, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146709/19
 • Til Mst: Høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud for forurening ved tank T9802
  148312/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 4l Å. Højrup By, Bystævnevej, Brenderup Fyn.pdf
  146870/19
 • Til Bygningsstyrelsen: Rykker for bekræftelse af flyttesyn
  146804/19
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar, Gl Darumvej 6, Bramming
  148695/19
 • Til Landbrugsmæglerne. SV: Jordforurening - Kortlægningsnummer
  147999/19
 • Til Borger, V1-høring, Kirkevej 40, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  146456/19
 • til borger - svar på HENV 527-10023, Mejlbyvej 28, Lintrup.pdf
  148316/19
 • Til borger -Forslag til udlæg af graveområde ved Over Jerstal - dokumentation af råstofinteressen
  147074/19
 • Til Borger-, V1-afgørelse, matr.nr. 4l Å. Højrup By, Bystævnevej, Brenderup Fyn.pdf
  146864/19
 • Til Esbjerg Kommune - svar på hring vedr. læskure til kvæg inden for råstofgraveområde, Hostrupvej 48, 6710 Esbjerg V
  148073/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kirkevej40, 5464 Brenderu9.pdf
  146469/19
 • Scannet historisk materiale_Sagsnr_10-18731_Dokid_57084-11_v1(2).PDF
  148317/19
 • Til borger - Forslag til udlæg af graveområde ved Kastrup - dokumentation af råstofforekomsten
  147723/19
 • Til Vejle Kommune. Sv.på høring om varsel om påbud
  149179/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på HENV, Materiale vedr. Vesterbro 28, 461-00129 - mail 4
  148975/19
 • Til Jens Johan Andersen AS: Godkendelse af oplæg - Korskildevej 10 - lokalitets nr. 607-81149
  147062/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kirkevej 40, Brenderup fyn.pdf
  146464/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på HENV, Materiale vedr. Vesterbro 28, 461-00129 - mail 2
  148958/19
 • OM-undersøgelsesrapport_Sagsnr_10-18731_Dokid_185035-10_v1(1).PDF
  148321/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  146988/19
 • Til Indenrigsministeriet: Oversendelse af klage
  151992/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Meljbyvej 28, 6660 Lintrup
  150599/19
 • Til Piopio: svar på opfølgende spørgsmål
  150176/19
 • Til Netavisen Piopio: Kvittering for modtagelse af klage
  151974/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Storegade 48, Nordborg
  150219/19
 • Til borger - V2-varsel Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  153400/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  153466/19
 • Til borger - UDKAST til boligerklæring Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  153491/19
 • Til borger - BILAG til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Tørresøvej 93, 5450 Otterup.pdf
  153424/19
 • Til Borger: Kortbilag til V2-afgørelse
  157607/19
 • Til YL/FAS: Svar på anmodning om aktindsigt
  166211/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge 167356
  146916/19

1. april 2019

Indgående

 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Kvittering for modtagelse
  153140/19
 • Fra FM&G: Tilbud, VTO, Lavninggyde 8, Haderslev
  159668/19
 • En fast forbindelse mellem Als og Fyn_rap_596.pdf
  145041/19
 • FRA GEUS: Jupiter-Reformation - Teknik & Arkitektur - Workshop 3
  145207/19
 • Fra TV2 Fyn: Aktindsigt på supplerende undersøgelser, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  144821/19
 • Fra ATP: Ny tidsfrist 27. juni 2020
  144653/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplysning om at sagen lukkes - Svendborgvej 419, 5600 Faaborg
  149248/19
 • Fra COWI: Fotodokumentation ny vindhætte
  144353/19
 • Fra Niras: Referat fra Midtvejsmøde 25. marts 2019
  146891/19
 • Fra Landbrugsmæglerne. Jordforurening - Kortlægningsnummer
  147881/19
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-04-2019 07:00:05
  144429/19
 • Fra Dorthealund, Råstof, Spørgsmål til høring
  146340/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  145107/19
 • Fra Danske Regionier: Anmodning om fase 3-forhandling.
  146314/19
 • Fra borger - Henvendelse om undersøgelse på Astrupvej 46C, 5000 Odense C
  146432/19
 • National Klinisk Retningslinje om Fedtleversygdom til høring - FRIST 23. APRIL
  145915/19
 • Fra Haderslev Kommune. Tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge - Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  147860/19
 • Fra Miljøstyrelse, BILAG:;BTR-rapport Sønderborg kraftvarmeværk, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  144975/19
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. afgørelse om ikke-påbud, Åbenråvej 72, 6780 Skærbæk
  148138/19
 • Fra rådgiver, henvendelse, 550-81155, Vestervej 1, 6792 Rømø
  145670/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  146387/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om afslutning af § 8, Frodesgade 125, Esbjerg
  145392/19
 • Fra Niras, Regning 6, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 21, Ejby, Nr.Aaby, Sundeved og lidt GV i Sønderborg, Gråsten, Odense og Faaborg
  145736/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144872/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Vedr. afgørelse" - Syd- og Sønderjyllands politi frafalder sag
  148190/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144734/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  145721/19
 • Fra Borger: henv. vedr. oplysninger om opgravet olietank, 541-20002
  145478/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Vedr. afgørelse" - Afgørelse om ikke-påbud
  148186/19
 • Fra Rambøll: Vedr. reetableringsmøde
  145344/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: OK station ved Vester Sottrup
  146510/19
 • fra borger: HENV Telefonhenvendelse: Mejlbyvej 28, 6660 Lindtrup
  148201/19
 • Fra Atea: Netværksdokumentation (IT)
  145881/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr. Ådalen 11
  145947/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Vedr. afgørelse" - Afgørelse om Ikke påbud - Afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud
  148148/19
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Resultater af monitering marts 2019
  147140/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. cerebral parese
  146060/19
 • Fra Shell: mail med placering af Moniteringsboringer på Øster Strand
  153915/19
 • Fra JJA A/S: Vedr. KFUM Spejderhus - lokalitets nr. 607-02004 - forslag til undersøgelse
  154863/19
 • Fra Sønderborg Kommune - halvårsrapport fra projekt Passage til virkeligheden
  154909/19
 • Fra IBC - Spørgsmål til ansøgning
  154912/19
 • Fra Kystdirektoratet, Høringssvar vedr. indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020
  150143/19
 • fra grundejer - ønsker rådgivning - Journal nr. 16_11337
  150113/19
 • Fra Geo: Ingen bemærkninger til høring af udkast til tilladelse (MBL § 19 mm), Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  150574/19
 • Fra Miljøstyrelsen, Mail med kopi af basistilstandsrapportundersøgelse, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  144967/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. afgørelse om ikke-påbud, Refshedevej 22, 6740 Bramming
  148171/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  146397/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-04-2019 07:00:05
  144435/19
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  145796/19
 • Fra Allround Byg: Accept af opgave
  146310/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  146394/19
 • Fra Museum, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  146406/19
 • Fra Jens Johan Andersen AS: Revideret oplæg til frivillig undersøgelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  146998/19
 • Fra SUM Udkast til kommissorium for ekstern gennemgang af Nyt OUH
  159023/19
 • Fra P4 Trekanten: Skilte på banegravsdepotet
  156544/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedlagt miljøgodkendelse til anvendelse af slagge fra affaldsforbrænding, Gammelgårdsvej 1, 6752 Glejbjerg
  166406/19
 • Fodterapi - ansøgning §18.1
  167147/19
 • Fra rådgiver, undersøgelsesnotat, Teknikvej 57, Odense
  168127/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  176910/19

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - GO til de sidste små opgaver
  146222/19
 • Til myndigheder og parter RÅSTOFPartshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Basselund
  153132/19
 • Til TV2 Fyn: Afslag på løbende aktindsigt på supplerende undersøgelser - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  145373/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Orientering om V2 høring, 630-81684
  145333/19
 • Til TV2 Fyn: Svar på anmodning om løbende aktindsigt på supplerende undersøgelser, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  144830/19
 • BILAG til Svendborg Kommune - datablad, kortlægning- og nuanceringsbrev, Søgårdsvej 37 Svendborg.msg
  145011/19
 • Til Advokat - FORSP "Svar på henv. Bygaden 99, 5953 Tranekær"
  145643/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  145513/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146093/19
 • Til PLO og Levernadører vedr. Praksishandel i Fredericia
  146165/19
 • Til borger - høring ændret indsats, Rørhaven 6, 7100 Vejle.pdf
  145221/19
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  144691/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  146000/19
 • BILAG til Svendborg Kommune - datablad, kortlægning- og nuanceringsbrev, Søgårdsvej 39 Svendborg.msg
  145010/19
 • Til Erholm Gods A/S, Nymølle Stenindustrier og Assens Kommune: Høring ved returjord til råstofgrav, Gelstedvej, Assens
  144893/19
 • Til Vejle kommune - orientering, ændret indsats, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  145289/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - ikke bemærkninger til nyt udkast, §8
  145284/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146087/19
 • Til DMR A/S: Vedr. tilsynsrapporten fra oprensningen på Borgergade 25, Thyregod
  145407/19
 • Til borger - V1-høring, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  145515/19
 • Til Miljøstyrelsen, Høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  144609/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Ådalen 11
  145969/19
 • Til Cowi - svar fra projektet til evalueringsoplæg_EUD Merkantil går digitalt
  144998/19
 • Til Grundejer: Varsel nye boringer (4b)
  145451/19
 • Til Allround Byg: Tømreropgaver
  146309/19
 • Til Kommune - Kopi af situationsplan for Middelfartvej 78, 5400 Bogense
  144589/19
 • Til borger: Kvittering for modtagelse af aktindsigt
  146026/19
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  144717/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  145517/19
 • til grundejer - SV_ Revurdering af kortlægning, lokalitets nr. 461-05043 - Bygning 1, Lavsensvænget 1 m.fl.
  146056/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  146167/19
 • Til Grundejer: Varsel boringer (4hu)
  145419/19
 • Til borger - FORSP "svar" vedr. henvendelse på naboejendom til Rørhaven 6, 7100 Vejle
  144941/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Ådalen 11
  145960/19
 • Til borger - Kortlægningsbrev fra 2005-02-25, Rørhaven 6, 7100 Vejle.pdf
  145247/19
 • Til Læge - Velkommen som prakiserende læge i Region Syddanmark
  145950/19
 • SV: Møde 8. april kl. 11:00 i Kiel
  145899/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle.pdf
  145230/19
 • Til Borger: svar på henv. vedr. olietank, 541-20002
  145494/19
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  144685/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. oprensning af V2-kortlagt forurening på Borgergade 25, Thyregod, 7323 Give
  145998/19
 • Til Kommune: Kopi af varselsbreve samt orientering
  145525/19
 • til Niras og Svendborg Kommune - SV_ §8-ansøgninger, Søgårdsvej 37 og 39
  145009/19
 • til Orbicon, Odense Kommune m.fl. - VS_ Revurdering af kortlægning, lokalitets nr. 461-05043 - Bygning 1, Lavsensvænget 1 m.fl.
  146055/19
 • Til Grundejer: Varsel nye boringer (4au)
  145470/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Ådalen 11
  145955/19
 • Svar fra Haderslev Handelsskole vedr. evalueringsoplæg_EUD Merkantil går digitalt
  146129/19
 • Til Kommune - Bilag til: Kopi af situationsplan for Middelfartvej 78, 5400 Bogense - Situationsplan.pdf
  144595/19
 • Til Cowi: Svar på forespørgsel
  145254/19
 • Til Cowi: Svar på forespørgsel
  145265/19
 • Til borgere, Orientering om kommende forureningsundersøgelse af Storegade 37-Pottemagergade 7-9, Nordborg.pdf
  146226/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Rørhaven 6, 7100 Vejle.pdf
  145234/19
 • Til Asger Olsen A/S: Besvarelse af aktindsigt
  144841/19
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  144707/19
 • Til COWI: Svar på forespørgsel
  144714/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  145974/19
 • Til P4 Trekanten: Skilte på banegravsdepotet
  156552/19
 • til Borger svar på spørgsmål : Forurening Guldagervej 76
  146213/19
 • Til rådgiver, Svar på henvendelse, Vestervej 1, 6792 Rømø
  145682/19
 • Til borger - Forslag til udlæg af graveområder på Fanø
  146134/19
 • Til Asger Olsen A/S: Besvarelse af aktindsigt
  144865/19
 • Til Cowi: Svar på forespørgsel
  145272/19
 • Til Lægevagten vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Fredericia
  146160/19
 • Til Grundejer: Varsel boringer (4hv)
  145437/19
 • Til borger -Forslag til udlæg af graveområde ved Sødover
  146247/19
 • Til Billund Kommune: Supplerende spm. til §8 udkast
  152612/19
 • Til Assens Kommune: Sv på afklarende spørgsmål til undersøgelsesoplæg
  151617/19
 • Til Billund Kommune: Sv på §8 udkast
  152633/19

31. marts 2019

Indgående

 • Fra Grundejer: Vedrørende boring
  144747/19
 • DGI Sønderjylland ansøgning til kulturpuljen marts 2019 GF2020
  145840/19
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144476/19

30. marts 2019

Indgående

 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144482/19
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144505/19

29. marts 2019

Indgående

 • Fra DGE: Tilbud, VTO, Lavninggyde 8, Haderslev
  159649/19
 • fra skat Opsigelse af driftsaftale med Skatteforvaltningen - Region Syddanmark - Ribe
  143789/19
 • Driftsaftale underskrevet - Ribe - med Region Syddanmark.pdf
  143790/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bekræftelse fra beredskabet af forløbet, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  146218/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over spildevandstilsyn, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  146221/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over møde med Shell, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  146220/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om hændelse/sag, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  146216/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over forløb (FFV), Assensvej 102, 5600 Faaborg
  146219/19
 • fra Borger Forurening Guldagervej 76
  145747/19
 • Fra Vejen Kommune (og ansøger), RÅSTOF, VS: Matr. nr. 9a Kragelund By, Bække - Ansøgning om landzonetilladelse
  149602/19
 • Fra SUM: Forventet ibrugtagning af Nyt OUH
  146843/19
 • Fra Kolding Kommune: Afslutning af sag med regnvandsbassin, 629-00010
  144438/19
 • Fra Deloitte: Revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  142700/19
 • Fra JEMA: Tilbagemelding vedr. udeareal
  142681/19
 • VS: En bogmester bekender
  143947/19
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt boringer
  142696/19
 • tilk fordelingsudvalg Trekantområdet
  146180/19
 • fra ansøger
  153506/19
 • Fra Varde Kommune - Høringssvar vedr. udkast til råstoftilladelsen - matr.nr. 11a Hesselmed. Ål
  144326/19
 • Fra Tønder Kommune: Høring af udkast til tilladelse (MBL § 19 mm), Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  150566/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144545/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  144582/19
 • Fra Advokat - FORSP "henv" vedr. forureningsoplysning, Bygaden 99, 5953 Tranekær
  145633/19
 • Fra Tønder Kommune: høring af udkast til tilladelse (MBL § 19 mm), Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  157598/19
 • Fra Digitaliseringsstyrelsen - vedr. indsamling af oplysninger til "Det offentlige Danmark 2019"
  156793/19
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerrapport - Nabo Kronprinsensgade 13, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78006.pdf
  164357/19
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerrapport - Kronprinsensgade 15, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-78006.pdf
  164337/19
 • Fra DGE: Grundejerrapporter Kronprinsensgade nr. 13 og 15, endelig udgave
  164328/19
 • Fra SLB - Status på stikprøve marts 2019
  165110/19
 • Fra Ejlskov: Ingen yderligere bemærkninger til udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på matrikel 70 og 125e, Fredericia Bygrunde
  143841/19
 • Fra fredericia Kommune: Jordhåndteringsplan ver2 -Bådhusene
  144225/19
 • Fra Kolding Kommune. Udkast § 8-tilladelse - Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  144247/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  143573/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  143152/19
 • Fra Praksis til klinik for fysioterapi, Give vedr. opsigelse af ydernummer
  142685/19
 • Fra Ejlskov: Orientering vedr. Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på matrikel 70 og 125e, Fredericia Bygrunde
  143833/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  142679/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale - 410-81394, Fuglemosegyden 19, 5592 Ejby.pdf
  142706/19
 • Fra Cowi: Rapport, 461-06022, Højløkke Allé 2A, Odense N.pdf
  143806/19
 • Bearbejdet screning for overfladevand
  142499/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  142839/19
 • 461-06022, Højløkke Allé 2A, Odense N, grundejer rapport.pdf
  143807/19
 • Fra DK Råstof: VS: Forespørgsel 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  144074/19
 • Fra borger - FORSP "henv" vedr. forurening på naboejendommen til Rørhaven 6, 7100 Vejle
  144934/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  143142/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  143529/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Sparring om oprensning af forurening omkring OBU - Svendborgvej 419, 5600 Faaborg
  144258/19
 • Skema trin 1 - Afdækning af behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet organisering og arbejdsgange.docx
  165313/19
 • Til Assens Kommune RÅSTOF Svar på henvendelse om dige
  166973/19
 • SV: Opsigelse af driftstil skalt aftale med Skatteforvaltningen - Region Syddanmark - Ribe
  143795/19
 • Til grundejer: Svar på forespørgsel vedr. Thyregodvej 42 B i Give
  143701/19
 • TIL ZOOMTEK: 40 - rettelser
  144955/19
 • Til Rådgiver: Resultater fra Odensevejens Losseplads?
  143146/19
 • Til borger - Boligerklæring Bubbelvej 27, 5592 Ejby.pdf
  143184/19
 • Til borger - V2-kortbilag Bubbelvej 27, 5592 Ejby.pdf
  143179/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at kompagnon udtræder af praksis
  142915/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. marts 2019
  142736/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. indsatsområde for OFV, matr.nr. 2akm Bramming Hgd., Bramming
  144057/19
 • Kommunemeddelelse - Middelfart Kommune - Praksishandel læge ophører i Nørre Aaby
  142948/19
 • Til NIRAS: Ok til budget
  143451/19
 • 575-61026 - Kirkevej 13A, 6600 Vejen - ejendommen udgår af kortlægning - Ejendom udgår af kortlægning.pdf
  143941/19
 • Til Kolding Kommune og Ejendomsselskabet Kokbjerg: Høring vedr V2-kortlægning samt påbudsmulighed, Kokbjerg 25, Kolding
  144244/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  144158/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 119520865.pdf
  144231/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Sønder Voldgade, matr. nr. 70 og 125e Fredericia Bygrunde (Bådhusene)
  143217/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Kolding
  143638/19
 • Til Kommuner, Materiale fra Syddansk Råstofforum 2019
  143200/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Ansættelse af læge i Kolding
  144068/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Praksishandel i Nørre Aaby
  142941/19
 • 575-61026 - Kirkevej 13A, 6600 Vejen - ejendommen udgår af kortlægning - 575-61026 Kirkevej 13, 6600 Vejen_grundejer rapport.pdf
  143963/19
 • Til Esbjerg Kommune, Mail vedr. solcelleanlæg i muligt indsatsområde, Tværsigvej 31, 6740 Bramming
  143643/19
 • Til WEFRI AS, Kortbilag til V1-afgørelse, Fuglemosegyden 19, Ejby.pdf
  142714/19
 • Til Boligselskabet Langeland: V2 afgørelse inkl bilag, 475-80003.pdf
  142677/19
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Ansættelse af læge i Kolding
  144073/19
 • Til Kolding Kommune. En del af Jernbanegade 59 og 61, 6580 Vamdrup, matr. nr. 1a og 2r Bønstrup By, Vamdrup som forurenet (V2)
  144233/19
 • Til Vejen Kommune og Skat: kopi af afgørelsesbrev og rapporter - ejendom udgår af kortlægning
  143936/19
 • Til Borger: Tilsagn om afværge, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  144167/19
 • Til WEFRI AS, V1-afgørelse, Fuglemosegyden 19, 5592 Ejby.pdf
  142711/19
 • Til Borger: V2-høring (ændring), Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  144150/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  142790/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-kortbilag, afgørelse, Holmemarksvej 10, 5592 Ejby.pdf
  142982/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Kolding
  143691/19
 • Til Nordisk Sikring: Underskrevet kontrakt
  143134/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  144160/19
 • Til Borger: Høring - V2, 630-81684
  144146/19
 • Til Langeland Kommune og SKAT: Orientering om V2 afgørelse, Bellevue 6, Rudkøbing, lok. 475-80003
  142693/19
 • til Borger svar på spørgsmål : Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  144221/19
 • Til fredericia Kommune. Kolding Landevej 69, Fredericia og indeklimaproblemer
  143127/19
 • til Borger SV: Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  144219/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V1-afgørelse, Møllebo Alle 61, 7000 Fredericia.pdf
  143512/19
 • TIl Svendborg Kommune, NCC, Kirkebyskoven A/S og Styrelsen for Patientsikkerhed: DIspensation til returjord, Sellebjerg Fyldplads, Svendborg
  142807/19
 • 575-61026 - Kirkevej 13A, 6600 Vejen - ejendommen udgår af kortlægning - Kortbilag - udgået af kortlægning.pdf
  143949/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-afgørelse, Holmemarksvej 10, 5592 Ejby.pdf
  142981/19
 • Til DK Råstof: svar vedr. Forespørgsel om område v. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  144142/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. overfladevandsindsats, Bådebrogade 4, 6700 Esbjerg
  142732/19
 • 575-61026 - Kirkevej 13A, 6600 Vejen - ejendommen udgår af kortlægning - 575-61026 Kirkevej 13, 6600 Vejen teknisk rapport.pdf
  143971/19
 • Til borger - Grundejerorientering Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg.pdf
  146620/19
 • Til borger - V2-kortlægning på Bubbelvej 27, 5592 Ejby.pdf
  143169/19
 • Til Kulturstyrelsen, Råstofgravning ved Uge - Aabenraa Kommune
  142973/19
 • Til praksis: mail med automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. marts 2019
  142724/19
 • Til virksomhed: Bilag til V2-høring, Rapport grundejerdel - 461-06022, Højløkke Allé 2A, Odense N.pdf
  152228/19
 • Til MST: Forslag til dagsorden for besøg i Grindsted
  156538/19

28. marts 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: revideret §8-ansøgning med supplerende forureningsundersøgelse, Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  149120/19
 • Fra Rambøll: Bilag - Revideret § 8 ansøgning, Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  149128/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Forslag til tidspunkt for besigtigelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  149395/19
 • Fra borger: FORSP - henvendelse vedr. lok. 461-00135, Mogensensvej 26, 5000 Odense C
  145553/19
 • FRA ZOOMTEK: Version 40
  141309/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Astrupvej 46C, 5000 Odense C - Grundejer Rapport
  141331/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: CaseNo05-6993_Miljøgodkendelse - specialdeponi_DocNo813393-09_v1
  141968/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: CaseNo05-6993_Miljøgodkendelse - specialdeponi_DocNo813393-09_v1
  141907/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tekstforslag fra Ejlskov til vilkår vedr. ventilationsdræn
  142615/19
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69, Fredericia - indhentning af udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  141627/19
 • Fra DGE: Anmodning om regionens accept af undersøgelsesoplæg, 533-05704
  142000/19
 • ydermummer i udkantsområde
  142504/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr efterbehandlingsplan v. Tjæreborg,
  141434/19
 • Fra Rambøll: Foreløbig tilbagemelding vedr. fund i boring
  141144/19
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:19/9342] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Jordforurening - Olieforurening fra revnet plast fyringsolietank Overbyvej 43, 6094 Hejls
  142282/19
 • DaBlaCa: Fremsendelse af kommenteret årsrapport 2018
  140910/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Kvittering for modtagelse af kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 4. kvartal 2018 - Region Syddanmark
  141299/19
 • JordWeb 156112_matr 12mf Kolding Markorder.pdf
  142242/19
 • Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
  141680/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansættelse af læge i Kolding
  143185/19
 • Ansøgning og afslag
  142508/19
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  141083/19
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  141180/19
 • Alle med kronisk Hepatitis C skal behandles
  142456/19
 • Fra Almirall SV: Til Lægemiddelrådet: Økonomisk fordelagtig psoriasisbehandling på vej i en tid uden national rekommendationsliste
  142548/19
 • JordWeb 156111_matr 12mf Kolding Markorder.pdf
  142263/19
 • Fra JEMA: Igangsætning af køkkenskabe
  140971/19
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia (lokalitet 607-00206)
  141480/19
 • Fra Fredericia KommuneBolig på Kolding Landevej 69, Fredericia
  142748/19
 • Fra Kolding kommune. DMS i Mosvig Vandværk (Acadre 19/8484)
  141669/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast (I høring hos Ejlskov) til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på matrikel 70 og 125e, Fredericia Bygrunde
  142667/19
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af svar, matr nr 18a Almind
  141404/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  140808/19
 • Fra Aabenraa Kommune. [Sagsnr.:18/13346] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Haderslevvej 2, Cimbriagrunden, Cimbriaparken, Karpedam 4B-F, 6200 Aabenraa Matr.nr. 746 Aabenraa Lok.nr. 545-10014
  143414/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  146162/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, 6855 Outrup. Lokation: 553-78002
  145098/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 2C - Dialog om det opdaterede projekt.pdf
  145268/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  141487/19
 • Fra DMR, Endelig rapport, teknisk - Bogensevej 345 5270 Odense N.pdf
  141706/19
 • Fra Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  142753/19
 • Orientering om tidsplanen for undersøgelse af implementeringen af Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger i almen praksis (j.nr.: 19/00012)
  142529/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål om tilladelse ramning af pæle på Sønder Voldgade 17-21
  142651/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Nyt §8-udkast
  145259/19
 • Fra Middelfart Kommune: Fotos fra uheld på Assensvej i Nr. Aaby
  146121/19
 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål vedr. §8 i forbindelse med kommende byggeri på en del af ejendommen Rybergsvej 1, 5631 Ebberup
  146106/19
 • Fra DMR, Endelig rapport, grundejer - Bogensevej 345 5270 Odense N.pdf
  148825/19
 • VS: Ang. mammografiscreening.
  146246/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Nyt udkast - UDKAST (2019-03-28).pdf
  145273/19
 • SVar til borger fra kommuneVS: Svar til Malene Petersen - 104596-19_v1_Borgmestersvar.pdf
  149757/19
 • Fra JV: Spørgsmål om Folkemøde
  150520/19
 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål om lokalisering af forurening på Fuglebækvej 115, 7080 Børkop - orientering iht jordforureningslovens § 70
  171965/19

Udgående

 • VS: DUT-høring: Ændring af komitélov og sundhedsloven - frist d. 26. marts 2019 kl. 10.00
  144861/19
 • TIL ZOOMTEK: Tilbagemelding på Version 40
  142226/19
 • Svar udbud nødbehandlerbil Nordborg
  140526/19
 • Til Fredericia Kommune: Høringssvar til vilkår i Udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Sønder Voldgade 17-21
  142647/19
 • Til virksomhed - BILAG til V2-varsel - UDKAST til V2 afgørelse Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  141498/19
 • Til virksomhed - V2-varsel Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  141492/19
 • Til Arbejdernes Andels-Boligforening: Bilag, Kortbilag, Skolegade 7-21, 7100 Vejle
  142424/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141068/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. nedrivning af tanke på Bådebrogade 4, 6700 Esbjerg
  142273/19
 • Til Jens Johan Andersen AS: Supplerende vedr. Korskildevej 10 - lokalitets nr. 607-81149
  141067/19
 • til Borger SV: Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  142449/19
 • til Borger Teknisk rapport Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  141239/19
 • BILAG til Nordfyns Kommune - Undersøgelse Børnehaven Kastaniegården del1 2004.pdf
  141291/19
 • Til PLO, Lægevagten og leverandører vedr. Ansættelse i praksis i Odense V
  141726/19
 • til Kommune og Skat meddelse om Afgørelse om kortlægning på V2, F0 af del af Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141425/19
 • Til Borger: Varsel detailprojektering
  140329/19
 • Til virksomhed - UDKAST til Borligerklæring Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  141505/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Søndenbro 12, 5935 Bagenkop
  140858/19
 • TIl RG Grus og Sten: Svar vedr jodtilførsel, matr nr 18a Almind
  141033/19
 • til Borger SV: Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  142448/19
 • til Borger SV: Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  142442/19
 • Til Jens Johan Andersen AS: Korskildevej 10 - lokalitets nr. 607-81149
  140991/19
 • Til Rambøll: Rykker for tilbagemelding
  140934/19
 • Til Læge - Bekræftlse på ansættelse i praksis i Odense
  141653/19
 • til Borger Boligerklæring Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141440/19
 • Til JEAM: Vedr. udeareal
  142042/19
 • Til JEMA: Alarmsystem og nøgle til glasdør
  141766/19
 • BILAG til Nordfyns Kommune - V2-kortlægning, mødeinvitationer mm. Børnehaven Kastaniegården 2004.pdf
  141242/19
 • til Nordfyns Kommune - sagsakter Børnehaven Kastaniegården lok. 471-71001
  141222/19
 • til Borger Bilag med boligerklæring Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  141223/19
 • Til Arbejdernes Andels-boligforening: Bilag, V1-kortlægning, udkast, Skolegade 7-21, 7100 Vejle
  142420/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141102/19
 • til Borger Afgørelse om kortlægning på V2, F0 af del af Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141430/19
 • Til JEMA: Accept af opsætning af køkkenskabe og bordplade
  140836/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ansættelse af læge i Odense V
  141720/19
 • Til Borger, V1-høring, Bro Skov 19, Brenderup Fyn.pdf
  140490/19
 • til Niras - SV_ Sagsmateriale for Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C. Lok. nr. 461-81654
  141392/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge
  141469/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bro Skov 19, Brenderup Fyn.pdf
  140473/19
 • Til Arbejdernes Andels-boligforening: V1-høring, Skolegade 7-21, 7100 Vejle
  142414/19
 • til Borger Teknisk rapport Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  141743/19
 • til Borger Afgørelse om kortlægning på V2 af dele af Kragelundvej 16, 6330 Padborg - Afg_V2_Kragelundvej16.pdf
  141211/19
 • til Borger Teknisk rapport Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141445/19
 • BILAG til Nordfyns Kommune - Udgået af V2 kortlægning_Børnehaven Kastaniegården - 2007.pdf
  141229/19
 • til firma_borger - kan du oplyse placering_ - SV_ P h gyden 44
  140394/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141114/19
 • Til Fyns Almennyttige Boligselskab: Areal kortlægges ikke, Egebjerg 1, 5863 Ferritslev
  141842/19
 • TIl NIRAS: Svar på spm om oplysninger om matr.nr. 1 og 159 Lunden Havnbjerg
  140654/19
 • til Borger Grundejerrapport Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141444/19
 • til Bæredygtigt Landbrug - SVAR_ Aktindsigt, vej mellem Otterup og Strandvejen
  140634/19
 • Til CPMR: Vedr. samarbejde
  141254/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141107/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Tekstforslag til vilkår vedr. ventilationsdræn
  142627/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr efterbehandlingsplan v. Tjæreborg
  141435/19
 • Til DGE: accpet af oplæg, 533-05704
  142008/19
 • Til Kolding Kommune. SV: CaseNo05-6993_Miljøgodkendelse - specialdeponi_DocNo813393-09_v1
  141980/19
 • Til GeoDania: Vedr. regionens vurdering af udarbejdet jordhåndteringsplan i forbindelse med kommende byggeri på en del af ejendommen Rybergsvej 1, 5631 Ebberup
  142082/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Bro Skov 19, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  140470/19
 • Til borger - Regionen undersøger ejendommen Vestergade 7, Aabenraa matr.nr 263, Aabenraa og P-pladsen matr.nr 2241, Aabenraa
  141759/19
 • til Borger Kortbilag V2F0 Langevad 3, 6200 Aabenraa
  141437/19
 • til Borger Grundejerrapport Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  141737/19
 • til Borger Boligerklæring Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  141734/19
 • Til JV: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  144140/19
 • BILAG til Nordfyns Kommune - Undersøgelse Børnehaven Kastaniegården del2 2004.pdf
  141251/19
 • Til Læge - Bekræftelse på oprettelse af cvr-nr
  140700/19
 • Til Kolding Kommune. VS: CaseNo19-9342_Undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening som følge af revnet fyringsolietank på ejendommen Overbyvej 43, Hejls
  141396/19
 • til Borger Kortbilag V2 Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  141725/19
 • Til Fredericia Kommune: Høringssvar til resterende udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Sønder Voldgade 17-21
  142658/19
 • Til Miljøteknik: Svar på anmodning om sagsmateriale
  141152/19
 • til Borger Grundejerrapport Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  141232/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141081/19
 • Til virksomhed - UDKAST til V2-kortbilag Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  141502/19
 • Til Aabenraa Kommune. SV: lok.nr. 580-81025
  142758/19
 • Til Fyns Almennyttige Boligselskab: Bilag, Kortbilag, 28-03-2019, Egebjerg 1, 5863 Ferritslev
  141853/19
 • til Borger Kortbilag V2 Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  141216/19
 • til Borger Afgørelse om kortlægning på V2 af Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V -
  141718/19
 • Til skole - Grundejerorientering Fåborgvej 9, 5620 Glamsbjerg.pdf
  146566/19
 • Til borger - Grundejerorientering Søndervej 17, 5700 Svendborg.pdf
  146581/19
 • Til borger - Grundejerorientering Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  146498/19
 • Til Assens Kommune: Vedr. §8 i sagen om byggeri på en del af ejendommen Rybergsvej 1, 5631 Ebberup
  146102/19
 • Til Rambøll: Kontrakt til underskrift
  140295/19
 • Til borger, Udgår efter undersøgelse, med bilag, Bogensevej 345, Odensen N.pdf
  141646/19
 • Til Aabenraa Kommune (som ejer) - Nørreport 5-13, Aabenraa, orienteringsbrev om undersøgelse
  141106/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Karensvej 1
  141125/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Bro Skov 19, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  140479/19
 • til Borger SV: Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  142440/19
 • BILAG til firma_borger - flyfoto P Hansensgyden 44.pdf
  140395/19
 • Til praksis i Esbjerg: fremtidig registrering mht åbne/lukke-tal
  141076/19
 • Til Kolding Kommune. VS: CaseNo19-9342_Undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening som følge af revnet fyringsolietank på ejendommen Overbyvej 43, Hejls
  141400/19
 • Til borger - Grundejerorientering Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  146532/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til varsel om afslutning af sag vedr. jordforurening efter uheld på Assensvej ved Nr. Aaby
  146045/19
 • Til borger - Grundejerorientering Markhaven 110, 5320 Agedrup.pdf
  146508/19
 • Til borger - Grundejerorientering Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  146547/19
 • Til borger - Grundejerorientering Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  146518/19

27. marts 2019

Indgående

 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-mar-28
  141930/19
 • VS: LMS Syd, referat af møde 30/11
  144920/19
 • VS: [Sagsnr.:19/216] - DUT-høring: Ændring af komitélov og sundhedsloven - frist d. 28. marts 2019 kl. 12.00
  144864/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Tillægsaftale fase 3 samt budgetoversigt
  139642/19
 • Fra rådgiver: manglende værktøj til analyseprisberegning
  159639/19
 • Fra Asger Olsen A/S: Aktindsigt vedr. jordforurening
  144771/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade
  145147/19
 • Fra Netavisen Piopio: Klage over aktindsigt
  144548/19
 • Fra Ekstra Bladet: Anmodning om aktindsigt
  144588/19
 • Fra Epinion: Vedr. evaluering
  141790/19
 • fra firma_borger - P h gyden 44
  140353/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939676: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.474 Indtag I - E26" af 28.01.19
  140997/19
 • Fra DMR A/S: Tilsynsrapport, Borgergade 25, Thyregod, 7323 Give
  139859/19
 • Fra Praksis - Meddelelse om nyt cvr-nr
  146665/19
 • Møde 8. april kl. 11:00 i Kiel
  145892/19
 • Fra COWI: Telefonhenvendelse vedr. sagsmateriale
  144643/19
 • Fra Asger Olsen A/S: Aktindsigt vedr. jordforurening
  144849/19
 • Vedr. udpegninger til Interreg-udvalget
  145769/19
 • Fra borger, Re: Analyseresultater Felt 10 og 11
  154486/19
 • Fra Praksis til Klinik for Fysioterapi Børkop vedr. ændringer i yderregistret.
  139932/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Sønder Voldgade 17-21
  142600/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138806/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930813: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.3303-1 U351 I" af 17.12.18
  141039/19
 • Fra Vejen Kommune: SV: Vedr. oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  140059/19
 • Fra FysioDanmark Esbjerg vedr. ansættelse af vikar
  141260/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1948124: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2584 - U290" af 12.03.19
  139731/19
 • Accept af REM-tilsagn
  139502/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Jordprøve fra B116
  138535/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering Vedr. afværgeanlæg - passiv ventilation under gulv, Bådhusene
  142611/19
 • Fra DGE. Kolding Landevej 69, Fredericia - afværgetiltag.
  140461/19
 • VS fra Bæredygtigt Landbrug - SV_ Aktindsigt Strandvejen
  140621/19
 • fra Borger Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  142400/19
 • Fra FysioDanmark Esbjerg vedr. ansættelse af vikar.
  141203/19
 • Fra VCS. VS: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939675: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.453- E25" af 28.01.19
  140010/19
 • Fra DGE: fremsendelse af materiale, 533-05704
  140791/19
 • Bidrag til Folketingsspørgsmål om familieambulatorier
  139858/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen marts 2019 G2020
  141281/19
 • Fra Danske Regioner vedr. FAS-fond
  140587/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138257/19
 • Fra Esbjerg Kommune, tidsfrist udskydes, Uglviggårdsvej 3, 6715 Esbjerg
  139762/19
 • fra firma/borger(?) - mere om mulig forurening - P h gyden 44
  140323/19
 • Fra Rigsrevision - orientering om status på materialeanmodninger og tidsplan
  140339/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr.Karensvej 1.
  141042/19
 • Fra EmCare Sundhed Esbjerg vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  140014/19
 • Fra FysioDanmark Esbjerg vedr. ansættelse af vikar
  141241/19
 • Fra FysioDanmark Esbjerg vedr. ansættelse af vikar
  141249/19
 • Fra Aabenraa Kommune. lok.nr. 580-81025
  141099/19
 • Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
  139748/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1948126: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2587" af 12.03.19
  139841/19
 • Korrespondance med STUK
  140029/19
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138345/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  139542/19
 • Fra SUM VS: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH, 2. kvartal 2018
  140680/19
 • Fra Netavisen Pio: Anmodning om aktindsigt
  143502/19
 • Fra VCS. VS: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1948126: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2587" af 12.03.19
  140002/19
 • SV: visitation til gigtbehandling på Sanocentre
  140049/19
 • Fra Læge - Dokumentation til omkostningsdækning
  140113/19
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  139277/19
 • Fra PLO medd. vedrørende Praksishandel i Nørre Aaby
  142356/19
 • Fra Svendborg Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  141047/19
 • Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930812: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Lokalitetsnr: 146.3307-2 - Boringsnr.: 146.3307-2 U354K" af 17.12.18
  141048/19

Udgående

 • Til DJ Miljø & Geoteknik: Region Syddanmarks bemærkninger til det reviderede undersøgelsesoplæg - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  140117/19
 • Til rådgiver: Værktøj til analyseprisberegning
  159644/19
 • Til Orbicon: OK til oplæg af 4/3-2019
  139790/19
 • Til ATP: Udsættelse af tidsfrist på værditabsoprensning på Avnøvej 47, Haderslev
  138858/19
 • Forespørgsel om materiale om forureningsundersøgelser på matrikel 16z og 16x Vejen By Vejen.msg
  139915/19
 • Henvendelse om jodforureningsundersøgelser : Forespørgsel om materiale om forureningsundersøgelser på matrikel 16z og 16x Vejen By, Vejen
  139916/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Godkendelse af rettelse i tekst til besvarelse af MOF alm. del - spm. 648-650 om vandrammedirektivet (MFVM Id nr.: 4243316)
  138548/19
 • Til Fredericia Havn AS: V2-varsling, ændret kortlægningsgrundlag (391oø) FREDERICIA HAVN AS.pdf
  138873/19
 • Til borger - Forslag til graveområde i råstofplan -Dokumentation for råstofinteressen.
  138588/19
 • Godkendelse af budgetændring
  139578/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringssvar til § 8-udkast til nedrivning af bygninger 12, 13 og del af bygning 22, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  138489/19
 • Til netavisen Piopio: tillæg til aktindsigt
  140594/19
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Flytning af lægepraksis i Gråsten
  140204/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  138308/19
 • Til Borger, V0-brev, Bekkasinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  140845/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Storegade 15, 5592 Ejby
  140290/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V0-orienteringsbrev_Fønsskovvej 27, 5580 Nørre Aaby
  141765/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Flytning af praksis
  140202/19
 • Til Meldgaard Transport: Dialog vedrørende mødedato om jordtilførsel, Ribevej 15, Rødekro
  139902/19
 • Til Thiak ApS, V1-afgørelse, Odensevej 35-37, 5591 Gelsted.pdf
  138765/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  140041/19
 • Til Borger, V0-brev, Bekkasinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  140840/19
 • Til FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, udgår inden kortlægning, Gelstedvej 32, 5591 Gelsted
  138604/19
 • Til Borger, V0-brev, Bekkasinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  140843/19
 • Til Fredericia Havn AS: Kortbilag til V2-varsling, ændret grundlag (391oø) FREDERICIA HAVN AS.pdf
  138884/19
 • Til Fredericia Havn AS: Udkast til V2-afgørelse, ændret grundlag (391oø) FREDERICIA HAVN AS.pdf
  138880/19
 • FEJL
  140194/19
 • Til Kolding Kommune, ingen kommentar til §19 tilladelse, Saxovej 2, 6000 Kolding
  139082/19
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, 533-05704
  141117/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. virkning af ventilationsanlæg - matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  142606/19
 • Til Alfabo, V0-brev, Bekkasinvej 41-69, 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  140841/19
 • Til Læge - Bekræftelse på udbetaling af omkostningsdækning
  140328/19
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  138808/19
 • Til Niras A/S - Ideer og forslag til Råstofplan 2020 - dokumentation af råstofinteresser
  138759/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering om varsling af boringer i kvarteret omkring Gothersgade 47, 7000 Fredericia
  139463/19
 • Til DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia.
  138981/19
 • Til borger: Svar på anmodning om aktindsigt på lok.nr. 482-81005, Dageløkke Marina 13, 5953 Tranekær
  138586/19
 • Til Borger, V0-brev, Bekkasinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  140844/19
 • Til Meldgaard Transport A/S: Tilbud om hjælp til ansøgning (§52), Ribrvej 15, Rødekro
  138671/19
 • Til STRING: Vedr. Political Forum
  138367/19
 • Til borger - forslag til råstofplan 2020 - dokumentation for råstofinteressen
  138495/19
 • Til Thiak ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Odensevej 35-37, 5591 Gelsted.pdf
  138818/19
 • Til Sweco: Orientering om varsling af boringer i kvarteret omkring Gothersgade 47, 7000 Fredericia
  145082/19
 • Til DMR A/S: Kvittering for tilsynsrapport ovr oprening på Borgergade 25, Thyregod
  145400/19

26. marts 2019

Indgående

 • Fra omboende, RÅSTOF, forespørgsel om modtagelse af høringssvar matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  149311/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Forslag til mindre rettelse af tekst til besvarelse af MOF alm. del - spm. 648-650 om vandrammedirektivet (MFVM Id nr.: 4243316)
  138829/19
 • DMR_Fortrolighedserklæring
  141168/19
 • Fra Rambøll: Opdateret tilbudsliste
  136537/19
 • Fra Home. Telefonbesked,
  137968/19
 • VS: Mammografi op OUH
  141174/19
 • Fra Kolding kommune. VS: CaseNo19-9342_Undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening som følge af revnet fyringsolietank på ejendommen Overbyvej 43, Hejls
  141387/19
 • Fra Agrolab <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939675: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.453- E25" af 28.01.19
  139699/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138276/19
 • Fra borger - bemærkninger ift. Forurening Hønnerupvej 24, 5591 Gelsted
  137533/19
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138258/19
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til koordinationsgruppen Campus Odense
  137238/19
 • Fra Rådgiver, Niras, Historisk materiale - image001.jpg
  137102/19
 • Anmodning om budgetoverflytning
  139565/19
 • - image002.jpg
  137107/19
 • Fra Nymølle Stenindustrier; Ansøgning om jordtilførsel, matr nr 163 Kliplev
  136517/19
 • Fra Schantz Byg A/S: Indberetning MST 2018, matr nr 15 Ølufgaard
  137845/19
 • Fra Almirall Nordic til LMR : Økonomisk fordelagtig psoriasisbehandling på vej i en tid uden national rekommendationsliste
  138729/19
 • Fra Jens Johan Andersen A/S: Oplæg til undersøgelse, Korskildevej 10 - lokalitets nr. 607-81149
  140959/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939876: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.254 U161" af 29.01.19
  139706/19
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud for forurening ved tank T9802
  142668/19
 • Fra Meldgaard Transport: Forespørgsel vedr ansøgning om jordtilførsel, Ribevej 15, Rødekro
  138664/19
 • Fra NIRAS: Tidsplan borearbejde
  141133/19
 • Fra Praksis - Godkendelse af praksisbetegnelse og adresse
  137082/19
 • Fra Praksis - Bekrfætesle vedr. praksisbetegnelse og flytning af praksis
  140191/19
 • DUT-høring over revideret vævsbekendtgørelse - frist 3. april 2019
  138097/19
 • Fra Rigsrevision: Kvittering for Materialeanmodning nr. 2 fra Region Syddanmark - orientering om forsinkelse vedr. Kolding
  140320/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138270/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål Vedr. evt. §8 pligt i forbindelse med etablering af ny gasledning på Fredericia havn
  138952/19
 • Fra ansøger: revideret budget (efter anmodning)
  137463/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138268/19
 • Fra EDC. VS: Forureningsrapport Industrivej 33, Langeskov
  138013/19
 • Fra PLO-repræsentation i temagruppe 2 - revideret udkast til spørgeguide om almen praksis kræftopfølgning generelt og i forhold til de urologiske kræftformer
  139657/19
 • Fra Arkil: Indberetning jordtilførsel 2018, Vranderupvej 46, Seest
  137996/19
 • Fra NIRAS Indhentning af oplysninger og matr.nr. 1 og 159 Lunden Havnbjerg
  140561/19
 • Fra Vejen Kommune: Mail nr. 2 vedr. oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  140018/19
 • Fra Miljøteknik: Anmodning om sagsmateriale
  140187/19
 • fra Trekantområdet
  138143/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  138293/19
 • Fra DMR, vurdering af resultater fra undersøgelser - er OK
  138181/19
 • Fra Cowi: Forespørgsel vedr. sagsmateriale.
  145242/19
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. OUH
  146989/19
 • Fra Borger: Anmodning om aktindsigt
  144526/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale - 410-81377, Kirkevej 40, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  137095/19
 • Fra Miljø- & Fødevarestyrelsen: Undersøgelsespåbud - Dupont Nutrition Biosciences ApS
  136627/19
 • Fra Esbjerg kommune. Accept af slagge_Størsbølvej 1a
  142202/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr. afklaring af §8 pligt ifm. vVej- og sporanlæg på Fredericia Havn
  138972/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittring for modtagelse af mail omkring afslutning af lånesag
  140303/19
 • VS: Undersøgelsespåbud - Dupont Nutrition Biosciences ApS
  138058/19
 • Fra Kommune, SV: Analyseresultater Felt 10 og 11
  154492/19
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. Kærgård Klitplantage
  156427/19
 • Fra Borger: Rykker på svar vedr. henvendelse om OUH
  146992/19
 • Fra Billund Kommune: Opdatering af oversigtsskema vedr. sundhedsaspekter
  156525/19
 • Fra MST: Orientering om undersøgelsespåbud
  156205/19
 • Fra praksis i Fredericia: anmodning om åbent for tilgang
  171399/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Vedr. nedrivning og opførelse af skur samt screening af overfladevand, Vestre Havnevej 13i, 5400 Bogense
  167138/19

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - tilbagemelding til version 039
  138186/19
 • Til EDC: Vedr. Ingrids Alle 44, 5250 Odense SV
  137988/19
 • Ansøgning til kulturpuljen
  137969/19
 • Til omboende, RÅSTOF, svar vedr. reetableringsplaner matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  149050/19
 • Til entreprenør - Svar - forventer tilbagemelding når besigtigelse er aftalt
  137054/19
 • til Vejle kommune : Tegningsmateriale omkring ventilering af drænlaget , Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  136905/19
 • Til TV2 Fyn: Interview tirsdag den 26. marts ang. Storebæltvej 10, Nyborg
  136648/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nygårdsvej 24, 5464 Brenderup Fyn
  136559/19
 • Kortlægning på Vidensniveau 2 - 630-81183 Ballevej 118, 7300 Jelling - 630-81183 Ballevej 118, Jelling_ grundejer rapport.pdf
  137552/19
 • Til Rambøll: Kommentarer til tilbud
  136467/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region syddanmark
  137521/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om udtalelse fra STPS
  156227/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. Kærgård Klitplantage
  156463/19
 • Til borger: Orientering om udtalelse fra STPS
  156304/19
 • Til Faabrg Midtfyns Kommune, Ny mailadresse hos regionen, Vejlegårdsvej 2, Alleted-Vejle
  137216/19
 • Til HolmrisB8: Anmodning om pristilbud på reoler
  136610/19
 • Til kommune og skat: endelig v2-kortlægning
  138034/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  137727/19
 • Til grundejer: Vedrørende boring
  138467/19
 • Til Fredericia Kommune. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia (lokalitet 607-00206)
  138994/19
 • Til Food Folk Danmark ApS, Nu offentlig indsats, Nørrevold 23, 6800 Varde
  137635/19
 • Til borger - kvittering for modtagelse af høringssvar - Søndergade 13 i Gelsted
  136300/19
 • Til RG Grus og Sten: Oplysninger om møde, matr nr 18a Almind By, Almind
  137678/19
 • Til Haderslev Kommune, spørger til nyt, Uno-X Danmark A/S Aabenraa landevej 118, 6100 Haderslev
  137563/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: V2-kortlægningsbrev med bilag
  137540/19
 • Til Home. Alrøvænget nr. 5, Middelfart
  137976/19
 • Til grundejer: En del af Jernbanealle 1, Starup, 7200 Grindsted udgår inden kortlægning
  137516/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Hønnerupvej 24, 5591 Gelsted.pdf
  137731/19
 • Til Assens Kommune: Kvittering og svar vedr. udvidelse af virksomhed på Rybergsvej 1, 3 og 7, 5631 Ebberup
  136990/19
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Fredericia
  137719/19
 • Til DGE: anmodning om baggrundsmateriale, 533-05704
  137883/19
 • til Svendborg Kommune - §8-høringssvar - Skipper Park, Gasværksvej 16, Marstal
  137565/19
 • Til RSYD Serviceafd.: Status for reoler
  136697/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens tilbagemelding på orientering om truffen forurening i vejareal ved Marius Hansens Vej 9, 7080 Børkop
  136817/19
 • Til advokat - Boligerklæring Industriparken 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  137496/19
 • Kortlægning på Vidensniveau 2 - 630-81183 Ballevej 118, 7300 Jelling - Kortbilag.pdf
  137549/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. evt. §8 pligt i forbindelse med etablering af ny gasledning på Fredericia havn
  138962/19
 • Til Borger: V1-afgørelse, Møllebo Alle 61, 7000 Fredericia.pdf
  143420/19
 • Til borger: Udgået brev, Nordstrandsvej 8 , 5953 Tranekær.pdf
  137716/19
 • Til borger - Kortlægning på vidensniveau 2 af en del af ejendommen Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  137515/19
 • Til COWI: Aftale om tidspunkt for næste statusnotat
  136304/19
 • Til EDC. [Sagsnr.:11/30033] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL 440-81031Karosseriværksted, Industrivej 33 5550 Langeskov, matr.nr. 10g Røjerup By, Rønninge, Kerteminde Kommune
  138030/19
 • Til grundejer: SV: Boringer Fr.d.7´s gade, 6600 Vejen.
  138459/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Jernbanealle 1, 7200 Grindsted
  137531/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Fredericia
  137654/19
 • Kortlægning på Vidensniveau 2 - 630-81183 Ballevej 118, 7300 Jelling - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2.pdf
  137546/19
 • Til Varde Kommune: Vedr. en del af Jernbaneallé 1, 7200 Grindsted - udgår inden kortlægning
  137572/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. afklaring af §8 pligt ifm. vVej- og sporanlæg på Fredericia Havn
  138979/19
 • Til PLO og Levernadører vedr. Praksishandel i Fredericia
  137725/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Hønnerupvej 24, 5591 Gelsted.pdf
  137729/19
 • Til advokat - V2-afgørelse Industriparken 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  137480/19
 • Kortlægning på Vidensniveau 2 - 630-81183 Ballevej 118, 7300 Jelling - 630-81183 Ballevej 118, Jelling_teknisk rapport.pdf
  137554/19
 • Til advokat - V2-kortbilag Industriparken 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  137486/19

25. marts 2019

Indgående

 • Fra TV2 Fyn: Oplæg til spm. ifm. med interview tirsdag den 26. marts ang. Storebæltvej 10, Nyborg
  138949/19
 • Fra entreprenør - svar vedr. rykker
  137049/19
 • JAGG beregning Vinylchlorid M2 med 20 cm gulv og RAC membran - Havnegade 10, 7100 Vejle.pdf
  136071/19
 • fra vejle kommune SV: Tegningsmateriale omkring ventilering af drænlaget , Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  136069/19
 • JAGG beregning Vinylchlorid M2 med 20 cm gulv med dampspærre - Havnegade 10, 7100 Vejle.pdf
  136070/19
 • Fra grundejer - Rykker vedr. græsplæne
  135189/19
 • Fra ansøger sendt til Svbg kommune RÅSTOF Udkørsel Munck
  137640/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Til orientering, nabofolder råstoffer Højby, Odense Kommune
  137877/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. oplæg til oprensning af olieforurening på Storkevej 2, 6621 Gesten
  140004/19
 • Fra Ejlskov: Svar vedr. revideret ansøgning om § 8-tilladelse (revision 3) til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  142593/19
 • Ansøgning om lukning under normtallet
  139521/19
 • Fra Niras: Søndersø vedr. profilsnit
  138504/19
 • Fra PLO-repræsentation i temagruppe 2 - revideret udkast til spørgeguide om almen praksis kræftopfølgning generelt og i forhold til de urologiske kræftformer
  139773/19
 • Databasen for Akutte Hospitalskontakter (DAH) - Udsendelse af ukommenteret årsrapport for 2018
  136414/19
 • Fra JEMA: Pris for opsætning af køkkenskabe og bordplade
  136307/19
 • Fra Vejen Kommune: Fælles svar på revideret oplæg, Søndergade 52-60 Brørup
  136532/19
 • Fra Praksis - Oplysning om ny adresse efter flytning
  135324/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - SV_ ang. Dampskibsmolen..-etape A
  135802/19
 • Autoscannet dokument 0001.PDF
  136136/19
 • Fra borger - høringssvar - Søndergade 13 5591 Gelsted
  135817/19
 • Fra Rambøll: Tilbud detailprojektering
  135753/19
 • Ændring i Fysioterapi Praksis - SU den 8. april 2019
  134603/19
 • Fra DK Planteservice: Bekræftelse på flytning
  134359/19
 • Fra fra formanden for fordelingsudvalg Sydvestjylland
  135627/19
 • Fra Nordfyns Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  135407/19
 • Fra borger: Henvendelse om Assens Kommune
  134433/19
 • Ansøgning
  133967/19
 • Fra Nybolig. Telefonhenvendelse - 565-32010
  136145/19
 • fra Nyborg Kommune - SV_ ang. Dampskibsmolen..-etape A
  135801/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr Assens Kommune
  134435/19
 • Fra Sundheds- og ældreministeriet: SV: Vedr. medafsender på inspirationskatalog
  135195/19
 • Fra Komiteen for Sundhedsoplysning: SV: Vedr. medafsender på inspirationskatalog
  135196/19
 • Fra DGE: svar Forslag til supplerende målepunkter på lok. nr. 573-78002, Østervold 5, Varde
  134480/19
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  135417/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. stillingtagen till påbudsmuligheder, 580-81237
  135800/19
 • Fra Kuben: henv. vedr. V2 varsling, 475-80003
  135838/19
 • Fra vagtlæge: opsigelse af vagtydernr.
  135372/19
 • Ansøgning til SU.pdf
  134821/19
 • Fra Assens Kommune: Vedr. Rybergsvej 1, 3 og 7, 5631 Ebberup, Matr. nr. 13b Ebberup By, Kærum og 25f Sønderby By, Sønderby
  136975/19
 • Fra klinik for fysioterapi Børkop vedr. ændringer i yderregistret.
  139968/19
 • JordWeb link til jordflytningsanmeldelse 156112
  142249/19
 • Fra Vamdrup Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  137078/19
 • Fra Grundejer: Boringer Fr.d.7´s gade, 6600 Vejen.
  138448/19
 • Fra FysioDanmark Rødekro vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  137994/19
 • OK-Nyt - Løn nr. 011-19 - indbetaling til administrationsudvalget
  138033/19
 • Fra PLO-repræsentation i temagruppe 2 - revideret udkast til spørgeguide om almen praksis kræftopfølgning generelt og i forhold til de urologiske kræftformer
  139661/19
 • Fra EU DK Support: Vejledning til Horizon 2020 Dashboard
  137341/19
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  138325/19
 • Fra Vamdrup Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  137117/19
 • Fra Nymøllestenindustrier: Bilag til Kliplev ansøgning om modtagelse af jord, matr nr 163 Kliplev
  136526/19
 • fra Bæredygtigt Landbrug - beder om aktindsigt - Fwd: VS: Aktindsigt
  140445/19
 • Fra Middelfart Kommune - svar på mail vedr. Bubbelvej 22, 5464 Brenderup
  142716/19
 • Fra COWI: Pumpning i RI2 startes op igen
  136302/19
 • fra Nyborg Kommune - Dokument fra byggesag 2002.pdf
  135803/19
 • Fra STPS: Svar på anmodning om udtalelse vedr. den gamle losseplads
  156175/19
 • Fra Tietgen vedr. projekt
  174208/19
 • Fra borger Fwd: Analyseresultater Felt 10 og 11
  154481/19
 • Fwd: Analyseresultater Felt 10 og 11 - AR-19-CA-00776410-02.pdf
  154483/19
 • Fra Klinik for Fysioterapi Børkop, vedr. ejer/lejer forhold.
  139822/19
 • Fra HF og VUC Fyn: Opdateret regnskab pr. 27-02-2019 (andet halvår 2018)
  146779/19
 • JordWeb link til jordflytningsanmeldelse 156111
  142267/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Afslutningsbrev for Ellegårdvej 11, Sønderborg
  137140/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra styregruppemøde 23. januar 2019
  136994/19
 • fra Assens Kommune - VS: Tilladelse til OK Vaskehal på Stensgårdsvej 26, 5620 Glamsbjerg.
  145427/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade - Borearbejde på andre matrikler
  145072/19
 • BILAG fra Assens Kommune - endelig §8-tilladelse - vaskehal, Stensgårdsvej 26.doc
  145436/19

Udgående

 • VS: web-service og e-katalog projekt del stoppes.
  136833/19
 • Til oplægsholdere på netværksdag om tobaksforebyggelse 10. april 2019: Praktisk vedr. jeres oplæg 10. april 2019 i Vejle (regionshuset)
  136157/19
 • Program_netværksdag for kommunale medarbejdere om forebyggelse af tobak_10.april 2019.pdf
  136158/19
 • til Vejle kommune : Tegningsmateriale omkring ventilering af drænlaget , Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  135910/19
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, uddybning af svar matr.nr. 7v og 3m Skads, Esbjerg Jorder
  135781/19
 • Til entreprenør - rykker for besigtigelse af græsplæne
  135215/19
 • Til grundejer - Entreprenør rykkes igen
  135192/19
 • Til TV2 Fyn: Forslag til TV-interview - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  134627/19
 • Til ansøger RÅSTOF Spørgsmål til detaljer omkring afgrænsning
  137524/19
 • Udbud Nødbehandlerbil i Nordborg
  134363/19
 • Til myndigheder RÅSTOF Udskydelse af høringsfrist grundet påskeuge
  137855/19
 • Til TV2 Fyn: Interview samt anmodning om dokumenter fra sagsnr.:18/8731 - Aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - mail 3/3
  133982/19
 • Til TV2 Fyn: Interview samt anmodning om dokumenter fra sagsnr.:18/8731 - Aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - mail 2/3
  133978/19
 • Til TV2 Fyn: Interview samt anmodning om dokumenter fra sagsnr.:18/8731 - Aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - mail 1/3
  133977/19
 • 429-50091, V1-kortlægningsbrev, Rugårdsvej 198, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  134096/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Ansættelse af læge i Vejle
  135811/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Koldinghave 14, Gelsted.pdf
  134643/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Vejle
  135766/19
 • 565-32010 Hovedgaden 42, 7260 Sdr Ommme_Udgår inden kortlægning.pdf
  136139/19
 • Til Kerteminde Kommune og Skat: Vedr. ejendommen Hundslevgyden 83A og 83B, 5300 Kerteminde - V1-kortlægning
  134630/19
 • til Nyborg Kommune - §8-tilladelse, Dampskibsmolen 22-01-2002 - SV_ ang. Dampskibsmolen..-etape A
  135830/19
 • BILAG til Nyborg Kommune - 2002 - §8-tilladelse Dampskibsmolen.pdf
  135835/19
 • Til Ejerforeningen for Søndergade 2 - V1-kortbilag - afgørelse - Søndergade 2-4 5953 Tranekær.pdf
  133919/19
 • Til Miljøudvalget, Fredericia kommune og Shell: Referat fra politiske følgegruppemøde med Shell og Fredericia kommune den 21. marts 2019.
  134965/19
 • Til Sweco, Svar på henvedelse vedr. Lok.nr. 480-81004
  136228/19
 • TilDGE: bemørkninger til analyseprogram Østervold 5, Varde
  133983/19
 • til Nordfyns Kommune, spørgsmål om prøvetagning - SV_ Nye prøveresultater fra P Hansensgyden 44 (nordfyns kommune)
  134799/19
 • Redegørelse for afviste og slettede utilsigtede hændelser
  134354/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Flytning af lægepraksis
  135674/19
 • Til borger: Rapport, bilag til V2-høring, 540-81394 Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg.pdf
  136213/19
 • Til Ejerforeningen for Søndergade 2 - V1-afgørelse - Søndergade 2-4 5953 Tranekær.pdf
  133917/19
 • Til Nymølle StenIndustrier, Tarup-Davinde I/S, SfP og FM Kommune: Udkast til dispensation, Sdr. Nærå
  134174/19
 • Til SlothMøller: Bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup
  136290/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Hundslevgyden 83A og 83B, 5300 Kerteminde
  134556/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Koldinghave 14, Gelsted.pdf
  134638/19
 • Til Sundheds- og Ældreministeriet: Vedr. inspirationskatalog
  135070/19
 • BILAG til Nyborg Kommune - 2001-12-19 amtets bemærkninger til undersøgelse Dampskibsmolen.pdf
  135831/19
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagt areal, Hundslevgyden 83A og 83B, 5300 Kerteminde
  134545/19
 • BILAG til Nyborg Kommune - kortlægningsbrev fra 13-03-2002 samt revurderingsbrev fra 2008.pdf
  135834/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, lindegaardsvej 4, Asperup.pdf
  133893/19
 • Til Nybolig. 565-32010 Hovedgaden 42, 7260 Sdr Ommme_Udgår inden kortlægning
  136163/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Vejle
  135729/19
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Flytning af praksis
  135675/19
 • Til Udbetaling Danmark: Der skal ikke gennemføres værditabsoprensning
  135363/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  135333/19
 • Til DGE: godkendels ef supplerende unders, Borkvej 4, Nr. Nebel
  133991/19
 • BILAG til Nyborg Kommune - 2002-01-02 Hedeselskabet prøvetagningssteder.pdf
  135832/19
 • Til Lægevagten: opsigelse af vagtydernr.
  135405/19
 • til Nyborg Kommune - SV_ ang. Dampskibsmolen..-etape A
  135829/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på flytning af praksis
  135620/19
 • Til PLO, Lægevagten og leverandører vedr. Ansættelse af læge i Vejle
  135809/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Lindegaardsvej 4, Asperup.pdf
  133894/19
 • Til indvinder, lodsejer og kommune: markmøde vedr. fremtidig råstofindvinding på del af matr. 5ag og 6l, Lejrskov by, Lejrskov Tirsdag den 2. april kl 09.
  133996/19
 • Til Staun Miljørådgivning ApS: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  136294/19
 • Til Sønderborg kommune: Kopi af rapport og udkast til V2-kortlægning, 540-81394, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg
  136216/19
 • Til LIFA A/S: Vedr. regionens udtalelse, J.nr. 20182432 - Enghavevej 15 - udtalelse vedr forurening ifm nedlæggelse af privat fællessti
  136644/19
 • Til DMR, videresender bemærkninger ejer af Glasvænget 10, Vissenbjerg (Top-Car) til kommentering
  138180/19
 • Til TV2Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  140631/19
 • Til borger - Dokumentation for råstofinteressen i ansøgt graveareal
  138147/19
 • Til Netavisen Piopio: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  140585/19
 • Til borger: V2-høring med bilag, 540-81394, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg.pdf
  136211/19
 • Til SDU og Designskolen: Opsamling fra Styregruppemøde 1 for Sundhed, Kultur, Natur
  135733/19
 • Til NIRAS: Svar vedr. boringsplacering og anmodning om tidsplan
  135351/19
 • Til Borger, V1-høring, Koldinghave 14, Gelsted.pdf
  134633/19
 • Til borger: BILAG til V2-kortlægning, Rapport, grundejerdel - Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg.pdf
  167567/19
 • Til DTU: Spørgsmål vedr. faktura
  155044/19
 • Til Billund Kommune: Udkast til program for præsentation for MST
  156100/19

24. marts 2019

Indgående

 • G2020: Referat mm. fra præsidiemødet i Sønderborg
  134527/19
 • Fra LGL Fysioterapi vedr. rettelse til yderregistret.
  133962/19

Udgående

 • Referat af jordchefmødet 27. februar 2019
  145115/19

23. marts 2019

Indgående

 • Fra Johnson Instituttet vedr. opsigelse af ydernummer.
  135260/19

22. marts 2019

Indgående

 • Fra ansøger RÅSTOF Vedr. Højby, Ny sidste side m. underskrift
  137840/19
 • fra miljøstyrelsen SV: vedr oplysning om nye biocover ansøgninger
  134031/19
 • SPA-3 testforløb
  133774/19
 • Folder_Sdr_Nærå_vest.pdf
  137828/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Omkring ejerunderskrift og nabofolder
  137826/19
 • VS: Nødbehandlerbil i Nordborg
  134395/19
 • Fra TV2 Fyn: FORSP -Henvendelse vedr. Storebæltsvej 10, Nyborg
  133657/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. Lok. 551-04001 og lok. 551-94002, Granvej 2 m.fl. Billund, 19/11157
  132469/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar til Ejlskov vedr. revideret ansøgning om § 8-tilladelse (revision 3) til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  133647/19
 • CaseNo18-290BILAG fra Assens Kommune - 31.01.2019 Miljøteknisk rapport, OK vaskehal, Glamsbjerg.pdf.PDF
  133689/19
 • Fra VSC. Analysedata - partnerskabsprojekt
  132410/19
 • fra Assens Kommune - VS_ Stensgårdsvej 26, 5620 Glamsbjerg
  133688/19
 • Fra VCS. VS: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1943808: "Undersøgelsesboringer - 146.2586 - U 292 - Pesticider" af 12.03.19
  132577/19
 • MED Klippekortmodul d. 19. marts 2019
  133482/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. Svar til DGE - Søndergade 52-60 Brørup
  133455/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. Granvej 2, 7190 Billund. Historisk redegørelse og oplæg til videre undersøgelser.
  132427/19
 • VS: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1943810: "Undersøgelsesboringer - 146.2583 - U 289 - Pesticider" af 12.03.19
  132486/19
 • Fra DGE: Forslaganalyseprogram Østervold 5, Varde
  133979/19
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  134011/19
 • Fra VCS. lidt mere til partnerskabet :-)
  134210/19
 • Fra Politiken: Anmodning om aktindsigt
  135615/19
 • Fra LIFA A/S: Vedr. fremtidig forureningsregistrering ifm. sletning af priv. fællessti- og vej beliggende på nr. 10s Pjedsted By, Pjedsted
  136186/19
 • Fra Orbicon - Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding ved Jerlev - matr. nr. 10o Jerlev By, Jerlev , 3a og 3b Høllund By, Ødsted
  133892/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Bekræftelse af revideret lånebeløb til kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa 2019
  135763/19
 • Fra COWI: Vindhætten er opsat
  133900/19
 • Fra Kolding Kommune. Varsling af undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening som følge af revnet fyringsolietank
  141375/19
 • Fra DMR: Bilag - Rapport Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn
  143921/19
 • Fra DMR: Endelig rapport, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev
  143912/19
 • Fra Assens Kommune: Afklarede spm. vedr. undersøgelseoplæg
  151601/19
 • fra Niras - Søgårdsvej 37 og 39
  145047/19
 • BILAG fra Niras - §8 - ansøgning Søgårdsvej 37 - Svendborg.pdf
  145048/19
 • BILAG fra Niras - §8 - ansøgning Søgårdsvej 39 - Svendborg.pdf
  145049/19
 • Fra MST: Ønsker til møde om og besigtigelse af Grindstedforureningerne
  156074/19
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. sundhedsundersøgelse
  155968/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag.pdf
  159527/19
 • BILAG fra Odense Kommune - §8-tilladelse.pdf
  159526/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Region Syddanmarks høringssvar.PDF
  159528/19
 • fra Odense Kommune - Kopi af §8-tilladelse. Seebladsgade 7-11 (tidl. Ejlskovsgade 19_Seebladsgade 13)
  159525/19
 • Fra rådgiver, Klintevej 21, Kerteminde
  167773/19
 • Fra praksis: anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  170649/19

Udgående

 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Bilag - Enighedspapir vedrørende inddragelse af hensyn til vand og natur-rev 02
  133770/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Region Syddanmarks input til besvarelse af MOF alm. del - spm. 648-650 om vandrammedirektivet (MFVM Id nr.: 4243316)
  133769/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Bilag - 1977-11-15 Tjærekompagniet brev - Om virksomhedens affaldshåndtering og deponering - Storebæltsvej - til Miljøstyrelsen - mangler bilag
  133771/19
 • Til DJ Miljø & Geoteknik: Svar på henvendelse om sagsbehandling - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  133762/19
 • Til DMR A/S: VS: Interview samt anmodning om dokumenter fra sagsnr.:18/8731 - Aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  133720/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Storebæltsvej 10 Nyborg - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  133692/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - 628919-18 Fra DMR Bilag - 2018-1168.2018-10-30. Storebæltsvej 10, Nyborg-undersøgelsesrapport-med bilag - Storebæltsvej 10, Nyborg
  133694/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Til Philipsen Gruppen og DMR AS Region Syddanmarks bemærkninger til forslag til supplerende undersøgelser - Storebæltsvej 10 5800 Nyborg
  133695/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Re Til DMR Storebæltsvej 10 Nyborg
  133699/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Til DMR Storebæltsvej 10 Nyborg
  133698/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - 628918-18 Fra DMR Bilag - 2018-1168.2018-10-29.Afløbsforhold fra pumpe ved dræn langs Storebæltsvej - Storebæltsvej 10, Nyborg - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  133693/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Storebæltsvej 10 Nyborg
  133696/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - 68425-19 Fra DMR Bilag - 2018-1168.2019-02-05. Oplæg til supplerende undersøgelse, med bilag 1 og 2 - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  133697/19
 • Til TV2 Fyn: Interview samt anmodning om dokumenter fra sagsnr.:18/8731 - Aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  133691/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af afgørelse, Max Jørgensensvej 2 og Overbyvej 6, Kolding, lok. 621-00707 og 621-00703
  133294/19
 • Bilag til "afgørelse" - Udgået af kortlægning, 621-00707.pdf
  133285/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltning: Afgørelse - Udgået af kortlægning, lok. 621-00707 og 621-00703
  133283/19
 • Bilag til "afgørelse" - Udgået inkl. bilag, 621-00703.pdf
  133286/19
 • Bilag til "afgørelse" - V1-afgørelse, 621-00707.pdf
  133284/19
 • Til indvinder RÅSTOF Tillæg til et vaskeanlæg i Jordløse gældende
  133111/19
 • Til myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Højby, Odense Kommune
  137831/19
 • Til Kolding Kommune: Afgørelse - Udgået af kortlægning, 621-00707
  136754/19
 • Til Kolding Kommune: Afgørelse - Udgået inkl. bilag, 621-00703
  136732/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Snøde Udflyttervej 8, 5953 Tranekær
  132519/19
 • Til Sydbank, Tønder: Svar på henvendelse vedr. boligerklæring, Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  132457/19
 • Til borger: følgeskrivelse ifm. fremsendes af materiale
  133580/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Tørsbølgade 34, Gråsten.pdf
  131934/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. Lok. 551-04001 og lok. 551-94002, Granvej 2 m.fl., 7190 Billund, 19/11157
  132482/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-høring, Tybrindvej 47-49, 5592 Ejby.pdf
  132882/19
 • Til Borger, F0-nuancering af V2-kortlagt ejendom samt boligerklæring - Til Borger, F0-Nuanceringsbrev 603-00709 med bilag, 22-03-19.pdf
  133740/19
 • VS: DUT-høring over lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  132740/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen om jordforurening efter uheld med spild af transformatorolie på Assensvej i Nr. Aaby
  132627/19
 • Til EDC: Lokalitet 480-81074 / Rugårdsvej 881, 5471 Søndersø
  133411/19
 • til Assens Kommune og DGE - foreslår §8 vilkår om presenning - VS_ Stensgårdsvej 26, 5620 Glamsbjerg
  133701/19
 • Til Odense Kommune. SV: Pesticid partnerskab Odense. Mussegyden 2, 5260: DGU nr. 146.530
  132389/19
 • Til Rambøll, kopi af historiske oplysninger vedr. Vester Voldgade 15, Fredericia
  133270/19
 • Til borger, fremsendelse af høringssvar til Råstofplan 2012 - Område ved Allerup
  132312/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kingstrupvej 140, Gelsted.pdf
  131969/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. Lok. 551-04001 og lok. 551-94002, Granvej 2 m.fl. Billund, 19/11157
  132441/19
 • Til COWI: Ok til ny pumpeperiode og spørgsmål til statusnotat
  133052/19
 • Til Berendsen: Aftale om nedtagning og flytning
  133211/19
 • Til Middelfart Kommune - kommentarer til påtænkt V1-kortlægning - Bubbelvej 22 5464 Brenderup
  133324/19
 • Til Skat: Orientering om afgørelse efter jordforureningsloven - V1 afgørelse samt udgået af kortlægning, Max Jørgensensvej 2 og Overbyvej 6, 6000 kolding
  133309/19
 • Til Fyns Planteservice: Aftale om flytning af planter
  133217/19
 • Til Realkredit Danmark, Svar vedr. jordforurening reg på V1 niveau
  132736/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Kingstrupvej 140, Gelsted.pdf
  131967/19
 • SV: Lokation samt CVR-nummer på regionale lægemiddelkonsulenter
  132668/19
 • Til borger - svar.vedr. opstart af videregående forureningsundersøgelse, Irisvej 11, Vejen
  132620/19
 • Til Vejen Kommune:Bemærkninger til revideret oplæg Søndergade 52-60 Brørup
  133445/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-kortbilag, høring, Tybrindvej 47-49, 5592 Ejby.pdf
  132883/19
 • Til borger - svar på henvendelse vedr. revurdering, Mosevej 1, 6400 Sønderborg
  132820/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tybrindvej 47-49, 5592 Ejby.pdf
  132881/19
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39 F, Svendborg
  133220/19
 • Til Novartis: SV: referater fra Det Regionale Lægemiddelråd
  132853/19
 • Til rådgiver : svar på henv. vedr. Dakavej 12, 6640 Lunderskov
  132296/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Tørsbølgade 34, Gråsten.pdf
  131933/19
 • Til Varde Kommune og COWI: Vedr. spørgsmål til analyseresultater for dokumentationsprøver ved udgravning af olieforurening ved spor 6, Varde Station
  133412/19
 • Analyserapporten for Dalhsvej 153 har DGU nr. 146.3005
  132386/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146112/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146074/19
 • Til Kolding Kommune: Afgørelse - V1-kortlægning inkl. bilag, 621-00707
  136749/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer Vedr. revideret ansøgning om § 8-tilladelse (revision 3) til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  138055/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146067/19
 • Til TV2-Fyn: svar på henvendelse
  146031/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146053/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146049/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146044/19
 • Svar vedr. Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. genåbning af prioritet 4
  145874/19
 • Til TV2 Fyn: svar på henvendelse
  146158/19
 • Til borger: Orientering om anmodning til STPS
  155926/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. sundhedsundersøgelse
  155994/19

21. marts 2019

Indgående

 • FRA SWECO: RIT -gruppemøde 21/3/2019
  164506/19
 • FRA Rsyd: Udkast til referat
  164521/19
 • Fra Aalborg Kommune: OPI seminar invitation til videresendelse
  131565/19
 • SV: Samarbejdsaftale til underskrift
  130972/19
 • Fra DMR: Re: Pulje 10 Libavej 1, Ørbæk - Budgetstatus samt fakturaopgørelse pr. 01-03-2019
  130841/19
 • Fra Orbicon: SV: Møllegade
  130837/19
 • Fra indvinder cc RÅSTOF Stenløse, Høringssvar Baltic Pipe
  137714/19
 • Fra miljøstyrelsen : vedr oplysning om nye biocover ansøgninger
  130550/19
 • Fra Naturstyrelsen - ønsker teknisk rapport - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  130121/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tørsbølgade 28, 6300 Gråsten.pdf
  131207/19
 • Mail fra Julie - Danske Regioner vedr. FAS fond 2018
  130722/19
 • Fra Frisesdahl: Tilsyn Gejsing Grusgrav
  131201/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  131791/19
 • Svar på henvendelse af 12. marts 2019 - Det præhospitale beredskab region Syddanmark.pdf
  130396/19
 • Fra NIRAS, Vand og Jord, anmoder om udsættelse
  130563/19
 • Fra Esbjerg Kommune, rapport,. forureningssag på Forumlundvej 15, 6705, Esbjerg N
  131654/19
 • Fra Esbjerg Kommune, ingen nye oplysninger om Susåvænget 9A?
  131606/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43C, parcel 6
  131229/19
 • Fra NIRAS, Vand og Jord, der kommer bemandingsplan 1.5.19
  130642/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43A, parcel 4
  131233/19
 • Databehandleraftale - Region Syddanmark og HR Manager
  130139/19
 • Fra Rambøll, Henv., ønsker kopi af historiske oplysninger
  133246/19
 • Fra Rambøll, ønsker kopi af historiske oplysninger
  133314/19
 • Fra EDC, Telefonhenvendelse vedr. Ingrids Alle 44, Odense 461-00158
  132829/19
 • Fra DGE: status samt forslag til supple. 553-78001, Borkvej 4, Nr. Nebel
  133316/19
 • Fra Sweco, ønsker at få kopi af materiale
  133348/19
 • Fra Odense Kommune. SV: Pesticid partnerskab Odense. Mussegyden 2, 5260: DGU nr. 146.530
  132381/19
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om afslutning af sag vedr. jordforurening efter uheld på Assensvej i Nr. Aaby
  132609/19
 • Fra Botex: Ordrebekræftelse gardiner
  131929/19
 • fra Nordfyns Kommune, mail - Nye prøveresultater fra P Hansensgyden 44 (nordfyns kommune)
  134814/19
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding boringsplacering
  135331/19
 • BILAG fra fra Nordfyns Kommune - analyseblanket - AR-19-CA-00770784-01 (1).pdf
  134819/19
 • referat
  134008/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - jordanalyser.xlsx
  134829/19
 • Fra MST. Afslutning af sag - Spild fra hydraulikslange ved T-9803 d. 9.10.2018
  134058/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - analyser og kvalitetskriterier.xlsm
  134754/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  143928/19
 • fra Trekantområdet
  138141/19
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  141776/19
 • Fra yder: Ønske om åbning for tilgang af patienter uden spærre grænse
  137665/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende praksishandel i Fredericia
  145869/19

Udgående

 • Til Aabenraa kommune: svar vedr. tidsplan m.m.
  132112/19
 • Til ansøger RÅSTOF supplerende oplysninger om ejerforhold
  137821/19
 • Til myndigheder og org, RÅSTOF, mail med screeningsafgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg Kommune
  133430/19
 • til miljøstyrelsen : vedr oplysning om nye biocover ansøgninger
  131362/19
 • Referat_styregruppemøde 20. marts 2019.docx
  130584/19
 • Slides med billeder.pptx
  130589/19
 • PP_status 20. marts 2019.pptx
  130586/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Referat + slides fra styregruppemøde om røgfri ungdomsuddannelser
  130585/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kærbyvej 16, 5466 Asperup
  129921/19
 • Til Borger: Afgørelse - udgået af V2, 539-08401
  129886/19
 • Til Frisesdahl og vejen kommune: mail med Tilsynsnotat
  131211/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Bogensevej 62, Brenderup F.pdf
  130074/19
 • Til DGE: godkendt forslag til supplerende målepunkter på lok. nr. 573-78002, Østervold 5, Varde
  129901/19
 • Til Borger: Afgørelse - V1 kortlægning, inkl. bilag, 430-81704.pdf
  130935/19
 • Til Kolding kommune: ansøgningsmaterial råstofindvinding 5ag, 6l,Lejrskov By, Lejrskov
  131714/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Tørsbølgade 28, Gråsten.pdf
  130564/19
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Vandværksvej 3, Middelfart, del af Matr.nr. 18a Staurby, By, Vejlby
  130814/19
 • Til Rambøll, Vand og Jord, opdatering
  130625/19
 • Til Vejen kommune: aftale om tilsyn efterbehandling råstofgrav matr. nr. 11a, Gejsing By, Andst mfl.
  131208/19
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  131457/19
 • Til JEMA: opsætning af køkkenskabe og bordplade
  131550/19
 • Til borger - V1-høring kortbilag, Dalbovej 5, 5591 Gelsted.pdf
  131378/19
 • Referat fra politisk følgegruppe, Grindstedforureningerne, 11. marts 2019 - image001.jpg
  131252/19
 • Til NIRAS, Vand og Jord, ok med udsættelse
  130574/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalbovej 5, 5591 Gelsted.pdf
  131374/19
 • Til NIRAS, Vand og Jord, anmodning om opdatering
  130553/19
 • Til naturstyrelsen - vedlagt teknisk rapport - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  130132/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Tørsbølgade 28, Gråsten.pdf
  130572/19
 • Til Danren: Vedr. tilbud på rengøring - bemærkning og rettelse
  129829/19
 • Til DGE: godkendt Forslag til supplerende målepunkter på lok. nr. 573-78006, Storegade 52.
  129888/19
 • Til borger - V1-høring, Dalbovej 5, 5591 Gelsted.pdf
  131376/19
 • Til ansøger: kommentar vedr. budget
  130619/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boliganmodning, Tørsbølgade 28, 6300 Gråsten
  131215/19
 • SV: Pesticid partnerskab Odense. Mussegyden 2, 5260: DGU nr. 146.530
  131474/19
 • Til borger: Dialog vedrørende placering af tanke, Vestervej 1, Rømø
  131188/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  130177/19
 • Til FMK og Vurderingsstyrelsen: Til orientering; Afgørelse om V1 kortlægning, Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup, 430-81704
  130980/19
 • Til ansøger: uddybende spørgsmål til ansøgning
  130420/19
 • Til Slth-Møller: kvittering for modtagelse af rapport
  129923/19
 • 485-70127 Ellehaven 2 og 9, 5690 Tommerup_grundejer.pdf
  130900/19
 • Til grundejer, V2-kortlægning, 485-70127.pdf
  130899/19
 • Kortbilag, 485-70127.pdf
  130901/19
 • Til FØNS EKSPORT-IMPORT ApS, udgår inden kortlægning, Fønsvej 19, 5580 Nørre Aaby
  130404/19
 • Til borger - Boligerklæring Huggetvej 125, 5400 Bogense.pdf
  130152/19
 • Til Tønder Kommune: Dialog med sagsbenahndler vedr nedsivning af oppumpet grundvand - Hartmannsvej 2, Tønder
  131124/19
 • Til Borger SV: Vedr luftrensere i Vestergade 8 i Faaborg
  131443/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bogensevej 62, 5464 Brenderup fyn.pdf
  130071/19
 • dialog med indvinder, råstofplan 2020, høring - indkaldelse af ideer og forslag
  130937/19
 • Til ansøger: kvittering for modtaget ansøgning
  131434/19
 • Til borger - V2-kortbilag Huggetvej 125, 5400 Bogense den 21-03-2019.pdf
  130145/19
 • Til borger - V2-kortlægning Huggetvej 125, 5400 Bogense.pdf
  130136/19
 • Til Borger, V1-høring, Bogensevej 62, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  130069/19
 • Til Udbetaling Danmark: Svar på spørgsmål om udbetaling
  129910/19
 • Til Middelfart Kommune, udgår inden kortlægning, Gelstedvej 29 og Sportsvænget 3, 5591 Gelsted
  130635/19
 • Til Botex: Bekræftelse på ordre på levering og montering af plissegardiner
  131883/19
 • Til borger: Ørstedsgade nedrivning
  133446/19
 • Til borger - tilbagemelding og retningslinjer
  134444/19
 • Til DTU: Regionens input til ansøgning
  155114/19
 • Til Billund Kommune: Input til dagsorden til teknikermøde
  155788/19
 • Til MST: Spørgsmål vedr. ønsker til besøg i Grindsted
  155783/19
 • Til Faaborg-Midtfyns Kommune, råstof, diverse forespørgsler, matr. nr. 6a Stenderup By, V. Hæsinge i FAaborg Midtfyns Kommune
  167393/19

20. marts 2019

Indgående

 • Samarbejdsaftale til underskrift
  130966/19
 • Referat kantinemødet 13-03-2019.docx
  130542/19
 • fra Skat Referat
  130541/19
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, kvitteringssvar matr.nr. 7v Skads, Esbjerg Jorder
  149110/19
 • Fra rådgiver Danmarksgade 1, 7100 Vejle vedr. udførelse af en miljømembran
  135356/19
 • DK Tekniske specifikationer på RAC.pdf
  135357/19
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  135721/19
 • Fra borger, kvittering vedr. Elbækvej 68, Børkop
  136199/19
 • fra SlothMøller: Genfremsendelse af oplæg til undersøgelse, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup
  136289/19
 • Sv: Partnerskabsaftale om røgfrit Syddanmark
  134316/19
 • Fra PLo - Medd. vedrørende praksishandel i Fredericia
  136177/19
 • Fra Sweco: Status - Gothersgade Fredericia
  138546/19
 • Fra Borger: Vedr luftrensere i Vestergade 8 i Faaborg
  131439/19
 • Fra Sydbank, Tønder: Henvendelse vedr. mulighed for boligerklæring, Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  132425/19
 • Fra Region Syddanmark, Bygningsafdelingen: Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  133486/19
 • Fra Region Syddanmark, Bygningsafdelingen: Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  133492/19
 • Fra Ejlskov: Vedr. jordhåndteringsplan og revideret ansøgning om § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  133644/19
 • Fra borger - mail vedr. opstart af videregående undersøgelse, Irisvej 11, 6600 Vejen
  132602/19
 • Fra Vejen Kommune: Bemærkninger til revideret oplæg - Søndergade 52-60 Brørup
  133433/19
 • Fra Varde Kommune - Dispensation søbeskyttelseslinje - matr.nr. 11a Hesselmed, Ål
  130143/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939673: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.16 - G1 9''" af 28.01.19
  131298/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1939667: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - DGU-nr. 146.530 - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Lokalitetsnr.: Musegyden 7,5260" af 23.01.19
  131278/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938867: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2048 - E230" af 23.01.19
  131250/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938407: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2487 - Hedebækken" af 22.01.19
  131230/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938406: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2424 Dyr B1" af 22.01.19
  131244/19
 • Fra Naturstyrelsen - flere spørgsmål - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  130097/19
 • Fra GEO: Orienterintg om ansøgning om tilladelse til infiltration efter rensning på virksomheden Brødrene Hartmann A/S, Tønder
  130052/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  129723/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938875: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2507 - A266" af 23.01.19
  131263/19
 • Fra system: 041270 er lukket automatisk.
  128751/19
 • Fra rådgiver: Vedr. §8 pligt mv. ifm. etablering af vandforsyningsledning, brandvej, skumcentral og vandreservoir
  128333/19
 • Fra Vejdirektoratet: Vejdirektoratets svar på høring vedr. matr.nr. 5ag 6l Lejrskov By, Lejrskov
  129408/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  129616/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  129558/19
 • Deling af ydernummer
  128942/19
 • Fra Langeskov Fysioterapi vedr. rettelse til opsigelse af ydernummer.
  128649/19
 • Fra GMF Holding, Anmodning om boligundersøgelse, Gelsted Byvej 4A, 5591 Gelsted.pdf
  128346/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Orelundvej 56, 5592 Ejby.pdf
  128370/19
 • fra projekthaver
  129403/19
 • Fra Vejen Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  129144/19
 • Fra Haderslev Kommune, § 8 tilladelse - Storegade 51A, 6100 Haderslev
  129434/19
 • Interreg-Auschuss: Beschlussvorschlag im schr. Verfahren zur Wiederöffnung der Priorität 4 / Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. genåbning af prioritet 4
  145835/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag: Varsling af påbud om indledende undersøgelse, Gl darumvej 6, 6740 Bramming
  148336/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - jordbortskaffelse Udskrift.pdf
  145602/19
 • fra Nordfyns Kommune - sag lukket, dokumentation for jordbortskaffelse - SV_ Enghavevej 13
  145601/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1941954: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Lokalitetsnr.: Dalilsvej 153, Od.S. Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.3005" af 11.02.19
  141063/19
 • fra Trekantområdet
  139999/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af påbud om undersøgelse af eventuel jordforurening ifm afbrænding af affald på Gl Darumvej 6, 6740 Bramming
  148328/19
 • Fra Billund Kommune: Naturpleje på Grindsted gl. losseplads
  155725/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag: UDKAST Påbud om indledende undersøgelse, Darumvej 6. 6740 Bramming
  148344/19
 • Fra Assens Kommune: Afklarede spm. vedr. undersøgelseoplæg
  151593/19
 • Fra rådgiver, Klintevej 21, Kerteminde
  167761/19

Udgående

 • Intern, Råstof, Oversendelse af akter fra 2019 matr.nr. 11d Kjelst By, Billum
  133409/19
 • Ansøgningen om udvidelse af Sundhedscenter Haderslev er afsendt
  129122/19
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, svar på høring matr.nr. 7v Skads, Esbjerg
  129499/19
 • Til Naturstyrelsen - svar på spørgsmål - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  128887/19
 • Til Miljøstyrelsen, Fejl i oplyst oliekoncentration i V2-brev, Læssevejen 23, 6700 Esbjerg
  128819/19
 • Møde om og besigtigelse af Grindstedforureningerne mandag den 29. april 2019 kl. 09.30-11.30 i Grindsted
  128957/19
 • til TV2Fyn - SVAR_ Ansøgning om aktindsigt - 12 mulige forurenede lokaliteter i Otterup
  128132/19
 • Til IBC: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  129278/19
 • Til Varde kommune - Høringssvar til udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Baldersvæk og Tofterup Vandværk i Varde kommune
  129072/19
 • Til Esbjerg Kommune, rykket for oplysninger om Susåvænget 9A, Esbjerg
  128362/19
 • Til Tønder Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  129087/19
 • Til GMf Holding, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Gelsted Byvej 4A, 5591 Gelsted
  128351/19
 • Til Haderslev Kommune, Noget nyt om påbudt undersøgelse Slotsvej 59, Gram
  129472/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  128707/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  128934/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  128938/19
 • Til Svendborg Erhvervsskole og -gymnasier: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  129045/19
 • Til Miljøstyrelsen, Fejl i oplyst oliekoncentration, Læssevejen 20, 6700 Esbjerg
  128808/19
 • til TV2-Fyn - SVAR_ Ansøgning om aktindsigt - 12 mulige forurenede lokaliteter i Otterup
  128138/19
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43A
  128325/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Orelundvej 56, 5592 Ejby
  128374/19
 • Til Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  129052/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - boliger, tidl. Ejlskovsgade 19, nu Seebladsgade 7,9,11
  129466/19
 • Til Esbjerg Kommune, rykker for dokumentation, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N
  128317/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  128910/19
 • Til Esbjerg Kommune, Kommentar til varslet påbud om afværge, Læssevejen 23 m.fl., 6700 Esbjerg
  129239/19
 • Til Fredericia kommune: høringssvar til UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43
  129497/19
 • Til Naturstyrelsen - henvisning til teknisk rapport - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  130116/19
 • Fra HJ Frisesdahl, Råstofplan 2020, høring indkomne forslag og ideer, Gejsing By, Andst
  130073/19
 • Til Region Syddanmark, Bygningsafdelingen: Bemærkninger vedr. Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  133507/19
 • Fra borger: forespørgel om dækning af transportudgifter
  132261/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  128912/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  128705/19
 • Til Niras: Gamle rapporter Pasopvej - mail 1
  138482/19
 • Til Niras: Pasopvej - gamle rapporter mail 2 af 2
  138486/19
 • Til Fredericia Kommune. Spørgsmål til bolig på Kolding Landevej 69, Fredericia
  138990/19
 • Til interessenter: Invitation til møde om og besigtigelse af Grindstedforureningerne
  155553/19

19. marts 2019

Indgående

 • Fra lodsejer, RÅSTOF, Svar vedr. høring matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  129486/19
 • Fra varde kommune - Miljøtilladelse solvarmeanlægget Sakskærvej 30, 6800 Varde
  133325/19
 • Solfangeranlægget Sakskærvej 30.pdf
  133326/19
 • Referat af projektgruppemøde 14-mar-2019
  126900/19
 • Referat af projektgruppemøde 14-mar-2019
  126907/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930810: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2574 Filter 2" af 17.12.18
  127878/19
 • Fra Langeskov Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer.
  127350/19
 • Fra Fredericia kommune: SAMTANK_brandvej_nyt_forslag5.pdf - SAMTANK_brandvej_nyt_forslag5.pdf
  127105/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930354: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.2103 L244" af 13.12.18
  127845/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930356: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.492 V7" af 13.12.18
  127864/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930355: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 145.2399 E257" af 13.12.18
  127850/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930360: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.81B V1a" af 13.12.18
  127870/19
 • Fra Deloitte: Kvittering for modtagelse af Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  127536/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930358: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.437 V3e" af 13.12.18
  127859/19
 • Fra EDC: Lokalitet 480-81074 / Rugårdsvej 881, 5471 Søndersø
  133402/19
 • Fra Borger: Ørstedsgade nedrivning
  133435/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar til Ejlskov Vedr. jordhåndteringsplan og revideret ansøgning om § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  133639/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  130175/19
 • Refusion af udlæg til afføringsmiddel
  131321/19
 • Fra DGE: Revideret underasøgelsesoplæg - Søndergade 52-60 Brørup
  133422/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Følgebrev til ansøgning.pdf
  134641/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 2 Anmeldeskema VVM_Freiberg_Uge_matr.nr. 474.pdf
  134537/19
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Strategy task force
  128607/19
 • Fra Fredericica kommune: mail vedr. §8 pligt mv. ifm. etablering af vandforsyningsledning, brandvej, skumcentral og vandreservoir
  128292/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Smedemestervej 12, 5600 Faaborg.pdf
  128277/19
 • Fra DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia.
  129417/19
 • Fra Danske Regioner: Referat 27.02.2019
  131297/19
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43
  129424/19
 • Fra DGE, Vedr. fri fase Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  128651/19
 • Fra Fredericia kommune: bilag UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43A - 19-1501_v1_UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43A(1).DOCX
  128321/19
 • fra Nordfyns Kommune - venter fortsat på dokumentation for jordbortskaffelse - SV_ Enghavevej 13
  128220/19
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43A
  128319/19
 • Fra DGE: Forslag til supplerende målepunkter på lok. nr. 573-78002, Østervold 5, Varde
  129896/19
 • Fra DGE: Forslag til supplerende målepunkter på lok. nr. 573-78006, Storegade 52.
  129871/19
 • Fra Niras: Brændekildevej - kontaktoplysninger
  138528/19
 • Fra yder: Ønske om åbning/lukning for patienttilgang
  143069/19
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  141773/19
 • Fra DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia.
  138975/19
 • Fra NIras: Brændekildevej - kontaktoplysninger og rettelser af økonomi
  138523/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansættelse af læge i Odense
  141236/19
 • Fra borger. Re: Kolding Landevej 69, Fredericia.
  138998/19
 • Fra projekt: anmodning om udbetaling af 3. rate
  134702/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 6 Efterbehandlingsplan.pdf
  134626/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 5 Graveplan.pdf
  134558/19
 • Fra Orbicon. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  139020/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 1 Ansøgning om indvinding af råstoffer_Freiberg_Uge_matr.nr. 474_Underskrevet.pdf
  134532/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 4 Kortbilag 2.pdf
  134553/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning om restgravning af råstoffer på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge - Bilag 3 Kortbilag 1.pdf
  134547/19
 • Fra SIF: Svar vedr. listen over sammenlignelige byer
  155535/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel om påbud
  151550/19
 • Bilag til møde i Formandssekretariat 21. marts 2019
  145790/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel om påbud
  151559/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel om påbud
  151574/19
 • Fra Vejle KOmmune. Høring af Påbud
  148467/19

Udgående

 • VS: Udviklingsplan for RBGB i høring - svarfrist 18. marts 2019
  128117/19
 • Til Borger: Vedr. Ingrids Alle 44, 5250 Odense SV
  128047/19
 • Til advokat: yderligere svar på henv. Vedr 26lb Svanninge by ,Svanninge
  126614/19
 • Til Orbicon: Budgetopfølgning, Møllegade 21
  126245/19
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning - Svendborgvej 28
  127103/19
 • Til projekt: vedr. tilrettet projektbeskrivelse og budget
  128068/19
 • Til Sønderborg Kommune: Foresp vedr matrikelændringer på lokalitet: 537-30011, 537-30043, matrikel 5601i og 5601e Sønderborg
  127003/19
 • Til KI EJENDOMME ApS,V2-afgørelse med bilag, Glasvænget 9, 54924 Vissenbjerg.pdf
  126789/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  127781/19
 • Til læge - Meddelelse vedr. reguleret basishonorar for 1. kvt. 2019
  127937/19
 • Til BR INVEST 2007 ApS, V2-afgørelse med bilag vedr. Vestergade1, 6670 Holsted.pdf.pdf
  126631/19
 • Til Kai Andersen Eftf A/S: Dialog vedr ansøgning om dispensation til jordtilførsel, Vindebjergvej, Fjelsted
  127038/19
 • Til Virksomhed, Kvittering for supplerende bilag til høringssvar. til ideer og forslag til Råstofplan
  126238/19
 • Til borger -vedr.det fremsendte
  126682/19
 • Til Randbøl Savværk: V2 høring, Rygbjergvej 4, 7183 Randbøl inkl. bilag.pdf
  126637/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Fraugdegårds Alle 2, 3, 4, 7, 5220 Odense SØ.pdf
  127297/19
 • Til borger - Boligerklæring og nuancering af Bøgebjerget 4, 5853 Ørbæk.pdf
  127461/19
 • Til Praksis - Orientering vedr. basishonorar 1. kvt. 2019.
  126743/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Fraugdegårds Alle 2, 3, 4, 7, 5220 Odense SØ.pdf
  127299/19
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab ApS, V1-kortbilag, høring, Engvej 18, 18B, 12, 12A, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  127099/19
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab ApS, V1-høring, Engvej 18, 18B, 12, 12A, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  127101/19
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Engvej 18, 18B, 12, 12A, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  127100/19
 • Til DMR. Sv på spm.
  126828/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V2 høring samt anmodning om stillingtagen til påbudsmulighed, Randbøl Savværk, Rygbjergvej 4, 7183 Randbøl
  126686/19
 • Til Dorthealund, Råstof, spørgsmål til indkaldelse af ideer
  127996/19
 • Til borger - Boligerklæring Bøgebjerget 4, 5853 Ørbæk.pdf
  127484/19
 • Til Grundejer, genfremsendt Varsel om V1-kortlægning af Studiestræde 8, 6560 Sommersted
  126305/19
 • Til Sønderborg Kommune: Spm til borgerhenvendelse, Matr nr 764 Egernsund
  126535/19
 • Til Kommuner og KDI, Råstof,: Referat af myndighedsmøde om klæg 22. frebruar 2019
  126554/19
 • Til Varde Kommune og Skat: Vedr. en del af ejendommen Nordentoftsvej 5, 6800 Varde - V2-kortlægning
  127934/19
 • Til Borger: V2-høring, Hærvejen 107, Jelling
  127398/19
 • Til grundejer: Kortbilag, V2-kortlagte areal, Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  127737/19
 • Til Aabenraa Kommune. Matr. 7000i, Varnæsvej er udgået inden kortlægning
  126252/19
 • Til Syddansk Universitet og Designskolen Kolding: mødemateriale til Styregruppemøde for Sundhed, Kultur, Natur
  131535/19
 • SV: Refusion af udlæg til afføringsmiddel
  131327/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V2-høring samt anmodning om stillingtagen til påbudsmulighed, Hærvejen 107, Jelling, lok. 611-00040
  127423/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedemestervej 12, 5600 Faaborg
  128287/19
 • Svar til JV: Vedr. anmodning om aktindsigt
  129123/19
 • Til DMR. Sv. på spørgsmål
  152225/19
 • Til STPS: Anmodning om udtalelse vedr. den gamle losseplads
  155541/19

18. marts 2019

Indgående

 • FRA RAMBØLL: Kontrakt implementering nye Jupiter services i GG20 - Underskrevet
  126184/19
 • FRA TENGBERG: SV: SPA-3 Ønske om at kunne søge i træstrukturen
  126110/19
 • FRA TENGBERG: VS: [JIRA] (SPA-110) Indsatsområde (SPA-3) - Tilføj dato for hvornår en tekst er tilføjet i ”Log over system…”
  126111/19
 • FRA TENGBERG: VS: SPA-3 Ønske om at kunne søge i træstrukturen
  126112/19
 • Fra Borger: Henvendelse om jordforurening
  128042/19
 • FRA TENGBERG: Opdaterede wireframes for SPA-5 (Projekt/fase fanen)
  126113/19
 • Fra EDC Mæglerne Vesterholm: Spørgsmål vedr. retablering, Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  126153/19
 • Fra EmCare Sundhed Esbjerg vedr. ansættelse af vikar.
  125884/19
 • Fra EU-DK Support: Nyheder fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
  126204/19
 • SV: Flytning af regionsfunktion i det reumatologiske speciale - Sundhedsstyrelsens svar på Region Syddanmarks anmodning om flytning af regionsfunktion i det reumatologiske speciale.pdf
  125575/19
 • fra Geoteknik - revideret projekt på Rugårdsvej 644, Odense NV
  125288/19
 • Fra Danren: Tilbud med bilag
  125314/19
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende oplysninger på nybyggeri på Dalgasvej 1, 7100 Vejle
  125058/19
 • Fra kulturministeren: Svar på fællesskrivelse
  125356/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Foresp vedr matrikelændringer på lokalitet: 537-30011, 537-30043, matrikel 5601i og 5601e Sønderborg
  126997/19
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. NSC Strategy task force
  126651/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag om manglende ansøgning efter Jordforureningslovens § 8., Nørregade 144, Ejby
  126534/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. svar til revideret ansøgning til § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  127139/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  127015/19
 • Fra Komiteen for Sundhedsoplysning: Angående inspirationskatalog om antibiotika
  127279/19
 • Fra FTO: Fysioterapi - Træning, Odense vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  127869/19
 • SV: Vedr. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  124589/19
 • Fra DGE: Revideret slutopgørelse, Pulje 12
  125814/19
 • Kørselsgodtgørelse
  124769/19
 • Fra kulturministeren: Svar vedr. tilslutning til regionale kunstfonde
  126103/19
 • Fra TreFor: Vedr. mindre pumpeforsøg i 134.766
  124843/19
 • Fra DGE: Vedr. afsluttende økonomi Pulje 12
  125765/19
 • DUT-høring over lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  125318/19
 • Fra DGE: Slutopgørelse økonomi Pulje 12
  125781/19
 • MED Klippekortmodul d. 14. marts 2019
  125215/19
 • Fra Fahlen skilte: Reviderede skitser på skilte
  124725/19
 • fra TV2Fyn - Fwd: VS: Ansøgning om aktindsigt
  128130/19
 • Fra Botex: Levering og montering af plissegardiner, Ordrebekræftelse
  131882/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  134209/19
 • Fra Staun Miljørådgivning ApS: Undersøgelsesoplæg, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  136293/19
 • Fra Niras: Borearbejde: Pasopvej, Svendborg / Tilbud.
  138491/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra styregruppemøde 23. januar 2019
  124387/19
 • Fra PLO-repræsentation i temagruppe 2 - udarbejdelse af spørgeguide om almen praksis kræftopfølgning generelt og i forhold til de urologiske kræftformer
  139650/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering om rensemetode
  155523/19
 • Fra Esbjerg Kommune: anmodning om stillingtagen til risiko overfor OFV, 557-00033
  137945/19
 • Fra Kolding Kommune, Henvendelse, Storgaden 68, 6052 Viuf
  146857/19
 • fra Odense Kommune til ansøger - spørgsmål til ændret projekt - SV_ Vedr. boligprojekt på Rugårdsvej 644, Odense NV
  144546/19

Udgående

 • kortbilag 577-99001.pdf
  125853/19
 • Til varde kommune svar på Høringssvar V2 - Bygningerne på Hovdegaden 2 bliver nedrevet
  125852/19
 • Til advokat: svar på henv. Vedr 26lb Svanninge by ,Svanninge
  125583/19
 • Til parter og kommune, RÅSTOF, Høring: Plan 3 fra indvinder med kortmateriale.pdf
  125126/19
 • Til parter og kommune, RÅSTOF, Høring vedr. reetableringsplaner
  125122/19
 • Til parter og kommune, RÅSTOF, Høring: Plan 1 fra indvinder.pdf
  125123/19
 • Til parter og kommune, RÅSTOF, Høring: Plan 2
  125124/19
 • Til Lægevagten - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Odense C
  125361/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Del af 630-82186 Høgelundvej 11, 7323 Give er kortlagt på V2.
  125083/19
 • Til Danren: Endnu et spørgsmål til tilbud
  124359/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 118290788.pdf
  125068/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  125577/19
 • Til EDC Mæglerne Vesterholm: Svar vedr. retablering m.m., Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  126157/19
 • Til Cowi: svar, resultat 5-årsgennemgang
  124580/19
 • Til borger - V1-høring, Engvej 20, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  125497/19
 • Svar til Hans Villendrup, Novartis vedr. referater fra Det Regionale Lægemiddelråd
  124640/19
 • Til DGE: Regionens godkendelse af udkast til rapporter, Bredsten Landevej 37H og 39, Gadbjerg, Lok. 611-00128
  124544/19
 • Til læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  125178/19
 • Til Bæredygtigt Landbrug:SV: Ansøgning om aktindsigt vedr. P. Hansensgyden 44, 5450 Otterup
  124807/19
 • Til parter, RÅSTOF, Høring vedr. reetablering sendt til matr.nr. 17c Ølufgård, V. Nebel .pdf
  125147/19
 • Til Orbicon. VS: Ukendt lokalitet - 430-813636
  124537/19
 • Til Lexsos Advokater og Assens Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til boringer, Bredgade 29, Aarup
  125747/19
 • Til Stokager A/S, Udgår inden kortlægning, Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa udgår inden kortlægning
  126012/19
 • Til COWI, Vedr fjernsynsantenne, Sønder Bygade 21, 7100 Vejle
  124557/19
 • Til Vejle Kommune. Del af 630-82186 Høgelundvej 11, 7323 Give er kortlagt på V2.
  125089/19
 • Region Syddanmarks svar på høring: IRFs Nationale Rekommandationsliste vedr. vandladningsbesvær hos mænd
  125931/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn
  127032/19
 • Til Komiteen for Sundhedsoplysning: SV: Angående inspirationskatalog om antibiotika
  127284/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Engvej 20, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  125496/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Engvej 20, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  125498/19
 • Til grundejer, Varsel om V1-kortlægning af Studiestræde 8, 6560 Sommersted
  125426/19
 • Til parter, RÅSTOF, Høring vedr. reetablering sendt til matr.nr. 17c Ølufgård, V. Nebel Bilag Plan 2.pdf
  125155/19
 • til Nordfyns Kommune - dokumentation for jordbortskaffelse_ - SV_ Enghavevej 13
  126192/19
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune, svar ang. fri fase i B403-1, Vejlegårdsvej 2, Allested-Vejle - fund af benzinfase i F403-1
  125633/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  125100/19
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Odense C
  125363/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. sagen om brændstoftyveri ved Sundhedshuset i Vejle
  124594/19
 • Til Frisesdahl og vejen kommune: mail med Tilsynsnotat
  125076/19
 • Til Rambøll. Ønske om vurdering af DGU 134.766
  125827/19
 • Til Tre For: Svar på henvendelse om DGU 134.766
  124678/19
 • BILAg til grundejer - Orientering om mulig kortlægning - (V0).pdf
  125264/19
 • til grundejer - Orientering om senere kortlægningsvurdering, Odensevej 54
  125263/19
 • Til DGE: Vedr. afslutning af Pulje 12
  125774/19
 • Til Danren: Spørgsmål til tilbud
  124351/19
 • Til borger. Svar på henvendelse om forureningsrisiko, Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  126148/19
 • Til Vejle Kommune: Anmodet om materiale vedr. det kommende byggeri på Dalgasvej 1, 7100 Vejle
  124991/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense C
  125366/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens svar på spørgsmål om projektet på Dalgasvej 1, 7100 Vejle vil kræve en §8-tilladelse
  125397/19
 • Til Esbjerg Kommune, Svar på mail, Storegade 222, 6705 Esbjerg Ø
  125998/19
 • Til DTU: Forslag om tilkøb af ressourcer
  155159/19

17. marts 2019

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til den frivillige oprensning og behov for supplerende oplysninger - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  124214/19

15. marts 2019

Indgående

 • Fra Region Hovedstaden - Regionernes PP præs fra VMR mødet d 23.1
  169303/19
 • Fra advocat: henv. Vedr 26lb Svanninge by ,Svanninge
  125581/19
 • Fra Lexsos Advokater: Bilag - Kortbilag - Bredgade 29, 5560 Aarup
  123929/19
 • Fra Lexsos Advokater: Kortbilag - Bredgade 29, 5560 Aarup
  123928/19
 • Fra Lexsos Advokater: Kortbilag - Bredgade 29, 5560 Aarup
  123922/19
 • Fra Lexsos Advokater: Bilag - Kortbilag - Bredgade 29, 5560 Aarup
  123923/19
 • Fra ansøger, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  123673/19
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Fri fase i F403-1,Vejlegårdsvej 2, Allested-Vejle
  123545/19
 • Fra Homris B8: Forslag til reoler
  122599/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles kommentarer Vedr. revideret ansøgning til § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  122777/19
 • Fra Fahlen Skilte: Tilbud på skilte
  122371/19
 • Fwd: JP/forkerte retningslinjer
  123829/19
 • Fra Niras: Resultat af pejlinger på Bystævnet
  122538/19
 • Høring Årsrapport 2017 for Dansk Urogynækologisk Database
  124323/19
 • SV: Høring: IRFs Nationale Rekommandationsliste vedr. stressinkontinens hos kvinder - frist den 14. marts
  124566/19
 • fra Vejle Kommune - høringssvar ny myndighedshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Vejle Kommune
  124314/19
 • Fra Bæredygtigt Landbrug: Ansøgning om aktindsigt
  124814/19
 • Fra Svendborg Gymnasium: ansøgning til uddannelsespuljen
  125819/19
 • Fra DGE: Reviderede udkast til rapporter, Bredsten Landevej 37H og 39, Gadbjerg
  124460/19
 • Fra Svendborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125825/19
 • Fra Rosborg Gymnasium og HF: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125530/19
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125513/19
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125509/19
 • Fra Rosborg Gymnasium og HF: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125534/19
 • 19/00272 Materialeanmodning nr. 2 til Region Syddanmark
  127047/19
 • Fra FTO: Fysioterapi - Træning, Odense vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  127800/19
 • Fra Klinik for Fysioterapi og Træning Vojens, vedr. afmelding af pension.
  124355/19
 • Fra Pio: Anmodning om aktindsigt
  127914/19
 • Fra Rosborg Gymnasium og HF: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125525/19
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125512/19
 • Fra Danren: Tilbud rengøring
  124346/19
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125506/19
 • Fra Agrolab. Ukendt lokalitet - 430-813636
  124533/19
 • Fra IBC Fredericia: ansøgning til uddannelsespuljen
  125516/19
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Gelstedvej 29, Sportsvænget 3, 5591 Gelsted
  130626/19
 • Fra Kai Andersen A/S: Spm til status vedr ansøgning om dispensation til jordtilførsel, VIndebjergvej
  128323/19
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Fønsvej 19, 5580 Nørre Aaby
  130401/19
 • Fra yder: Ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  137144/19
 • Fra Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  134515/19
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Gelstedvej 32, 5591 Gelsted
  138530/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup.pdf
  167119/19
 • Fra Middelfart Kommune: Bemærkninger til afrapportering af forureningsundersøgelse samt spørgsmål om § 8-tilladelse, Algade 15B, 5592 Ejby
  154286/19
 • Fra DTU: Status vedr. notat
  155144/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Svar vedr. byggeplaner og planer vedr. oprensning af forurening, Algade 15B, 5592 Ejby
  154304/19
 • Fra DMR: Spm. til brev
  152178/19

Udgående

 • Til REGLAB: Kommentering af oplæg fra G21
  126124/19
 • Afgrænsningscirkulære.pdf
  165303/19
 • Kommissorium Afdækning af behandlingsredskabs- og hjælpemiddelområdet i Syddanmark.pdf
  165299/19
 • snitfladekatalog_hjaelpemidler_2015_final.pdf
  165301/19
 • Dagsorden for første arbejdsgruppemøde behandlingsredskaber og hjælpemidler 22.03.19.pdf
  165298/19
 • Anbefaling fra Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, 2017.pdf
  165304/19
 • 29.05.18 Notat om behandlingsredskabsområdet i Region Syddanmark.pdf
  165302/19
 • Til Lexsos Advokater: Anmodning om kortbilag - Bredgade 29, 5560 Aarup
  123838/19
 • Til Lexsos Advokater: Anmodning om kortbilag - Bredgade 29, 5560 Aarup
  123842/19
 • Til dommerkomiteen vedr. årets røgfri skole: Opfølgning på møde i dommerkomite vedr. røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark 4. marts kl. 10
  123684/19
 • VS_ Bag Hjelm 9, Aabenraa - 6200-80-880 Bag Hjelm 9, Aabenraa_Afslutningsrapport.pdf.PDF
  122485/19
 • ikke kortlægningsbrev Bag hjem 7 6200 Aabenraa.DOC
  122486/19
 • til Ejendomsmægler vedr Bag Hjelm 9, Aabenraa - 6200-80-880 Bag Hjelm 9, Aabenraa_Afslutningsrapport.pdf.PDF
  122484/19
 • Ikke kortlægningsbrev Bag hjem 9, 6200 Aabenraa.DOC
  122487/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gl. Assensvej 15, 5580 Nørre Aaby.pdf
  122280/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag vedr. del af Søndersøvej 41a, Vissenbjerg.pdf
  123130/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 118170323.pdf
  122747/19
 • Til borger - V1-høring, Søndergade 13, 5591 Gelsted.pdf
  122729/19
 • Til Fahlen skilte: Kommentar til skilteplan
  123471/19
 • Til Kanalbyen i Fredericia: Bilag - Kortbilag, matr. nr. 61, 70 og 125e, Fredericia Bygrunde.pdf
  124016/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Gl. Assensvej 15, 5580 Nørre Aaby.pdf
  122285/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - V2-afgørelse (ændring).pdf
  123853/19
 • Til læge - Oplysning om fordeling af patienter efter opsplitning af praksis
  122750/19
 • Til Niras: Tillægsaftale pulje 1
  122508/19
 • Til GMF Holding ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  123588/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Udvidelse af legeplads på gl. slagterigrund
  123283/19
 • til myndighederne, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  123836/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Gartnervænget 2, Asperup.pdf
  122856/19
 • Til Niras: Mølmarksvej - tillægsaftale
  122565/19
 • Til Glasvænget17 Aps, Afgørelse om V2-kortlægning af del af Glasvænget 17, Vissenbjerg.pdf
  123060/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring UDKAST til V1-afgørelse Skræppedalsvej 36 5592 Ejby.pdf
  124169/19
 • Til GMF Holding ApS, V1-høring, GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  123589/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby.pdf
  123068/19
 • Til borger. Kolding Landevej 69, Fredericia.
  124060/19
 • Til ansøger: sv på ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  122881/19
 • Til Kanalbyen i Fredericia: V2-varsling, matr. nr. 70 og 125e, Fredericia Bygrunde.pdf
  123859/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, matr. nr. 70 og 125e, Fredericia bygrunde.pdf
  123862/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Gartnervænget 2, Asperup.pdf
  122853/19
 • Til Kanalbyen i Fredericia: Delvist Udgået, matr. nr. 61 Fredericia Bygrunde.pdf
  124014/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 7000i Herslev By, Herslev- udgår inden kortlægning
  124136/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 118169876.pdf
  122743/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-høring, vejareal ud for GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  123592/19
 • Til RG Grus og Sten: Oplysninger om møde, matr nr 18a Almind By, Almind
  124148/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dybøl Banke 26, 6400 Sønderborg
  122542/19
 • Til borger - V1-høring, Gl. Assensvej 15, 5580 Nørre Aaby.pdf
  122284/19
 • Til Niras: Tillægsaftale pulje 1
  122503/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81150
  124124/19
 • Til borger - V1-kortbilag høring Skræppedalsvej 36 5592 Ejby.pdf
  124171/19
 • Til praksis - Bekræftelse vedrørende ny kompagnon i praksis
  125189/19
 • VS: Svar fra Stephanie Lose på spørgsmål om apotekspriser
  124543/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  124157/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Søndergade 13, 5591 Gelsted.pdf
  122728/19
 • Til Borger: V2-afgørelse (ændring), Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk.pdf
  123848/19
 • Til borger - V1-kortbilag høring, Søndergade 13, 5591 Gelsted.pdf
  122730/19
 • il HF VUC Fyn, Udgår efter oprydning, Kottesgade 2, 5000 Odense C.pdf
  124093/19
 • Til Sønderborg kommune, svar,SV: Vedrørende Østervej 16, 6430
  122563/19
 • Til borger - svar på anmodning om aktindsigt - matr.nr. 519 Kværs
  122623/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - paragrafotterapport.pdf
  123284/19
 • Til Holmris B8: henv. vedr. reoler
  122534/19
 • Til Haderslev Kommune. Høringssvar, udkast til §8-tilladelse, Storegade 51A, 6100 Haderslev
  122663/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortægning, en del af matr. nr. 7000i Herslev By, Herslev
  124121/19
 • Til Haderslev Kommune. Varsel af V2 kortlægning af kategori 3 slagge under to siloer og vej - Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  122919/19
 • Til borger: Info om boliganmodning, matr nr 144 Juvre, Rømø
  124155/19
 • Til Rambøll. Flensborgvej 9A, Kruså. Afslutningsrapport.
  122570/19
 • Til borger - V1-høring, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby.pdf
  123067/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, matr. nr. 61, 70 og 125e, Fredericia Bygrunde.pdf
  123866/19
 • Til borger - V1-høring Skræppedalsvej 36 5592 Ejby.pdf
  124170/19
 • Til Niras: Tillægsaftale pulje 1
  122513/19
 • Til Middelfart Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, vejareal ud for GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  123591/19
 • Til Niras: Vedr. boringsplaceringer
  122580/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby.pdf
  123066/19
 • Til Vejdirektoratet: Vedr. en del af matr. nr. 7000i Herslev By, Herslev - udgår inden kortlægning
  124131/19
 • Til HF VUC Fyn, Kortbilag, Kottesgade 2, 5000 Odense C.pdf
  124084/19
 • Til GMF Holding ApS, V1-kortbilag, høring, GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  123590/19
 • Til Arkil: Svar vedr bemærlning til Indberetning 2018, Vranderupvej 46, Kolding
  122775/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-kortbilag, høring, vejareal ud for GelstedByvej 4, 5591 Gelsted.pdf
  123593/19
 • Til JV: Besvarelse af opfølgende spørgsmål/aktindsigt
  131027/19
 • Til DTU: Svar vedr. status for notat
  155153/19
 • Til SIF: Spørgsmål til listen over sammenlignelige byer
  155505/19
 • Region Syddanmark er indforstået med, at der rejses forslag om at genåbne prioritet 4
  145830/19

14. marts 2019

Indgående

 • FRA Rsj: RIT IT scripter
  124009/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: U2-Report 1030 - MOF alm. del spm 648 - 650
  133766/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Bidrag til besvarelse af MOF alm. del - spm. 648-650 om vandrammedirektivet (MFVM Id nr.: 4243316)
  133765/19
 • FRA KB Software: PWA estimater og ny releaseplan for 2019
  123999/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse.pdf, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  146195/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  146196/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oversigtskort undersøgelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  146197/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - myndighedsprojekt, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  146198/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udstykningsplan, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  146199/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Faaborgvej 258, 5250 Odense SV
  146194/19
 • Fra ejendomsmægler elefonhenvendelse: Bag Hjelm 9, 6200 Aabenraa
  122481/19
 • Fra Niras: RE: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  121089/19
 • Hastrupvej 34_notatark.pdf
  125921/19
 • Bilag (situationsplan) til ansøgning.pdf
  125925/19
 • Færdigmelding.pdf
  125923/19
 • fra Vejle kommune svar vedr Kopi af tilladelse til genanvendelse af slagger på Hastrupvej 34, 7323 Give
  125920/19
 • Kopi til Rengion Syddanmark af anmeldelse samt accept til anvendelse af slagge.pdf
  125922/19
 • Accept til anvendelse af kategori 3 slagge.pdf
  125924/19
 • Anmeldelse om brug af 1500 tons slagger (kategori 3).pdf
  125926/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125731/19
 • Fra Billund Kommune - bemærkninger vedr. vejadgangen - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  124319/19
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125550/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125739/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125745/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125743/19
 • Fra HF & VUC FYN : Ansøgning til uddannelsespuljen
  125596/19
 • Fra cowi: geogis rapporter for Sønder Esterbøllevej 2
  127851/19
 • Fra cowi: geogisrapporter for LIndegade 57
  127807/19
 • Fra cowi: geogisrapporter for Koldingvej 141
  127790/19
 • Fra Cowi: geogisrapporter for Tryggelev 12
  127867/19
 • Fra cowi: geogisrapporter for Åstorpvej 44
  127888/19
 • Fra cowi: geogisrapporter for Viekær 1
  127880/19
 • Fra TV2Fyn: Begæring om aktindsigt
  127899/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  126234/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  126230/19
 • Fra cowi: geogisrapporter for Odensevej 40
  127844/19
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125611/19
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125554/19
 • Fra HF & VUC FYN: ansøgning til uddannelsespuljen
  125601/19
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsepuljen
  125621/19
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsepuljen
  125568/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125734/19
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125573/19
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125564/19
 • Referat af møde 1. marts 2019
  124213/19
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125574/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  125746/19
 • Fra HF & VUC FYN: ansøgning til uddannelsespuljen
  125615/19
 • BILAG fra Odense Kommune - høring af udkast til §8-tilladelse, Seebladsgade 7, 9 og 11 i Odense (tidl. Ejlskovsgade 19/Seebladsgade 13) - Supplerende oplysninger til §8-ansøgning - 11-3-2019.pdf
  122551/19
 • Fra COWI, Vedr. problemer ved prøvetagning, Pulje 28
  122737/19
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse, Seebladsgade 7, 9 og 11 i Odense (tidl. Ejlskovsgade 19/Seebladsgade 13)
  122504/19
 • Fra Sønderborg kommune,VS: Vedrørende Østervej 16, 6430
  122556/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  122257/19
 • fra Odense Kommune - Eftersendelse af materiale - høring af udkast til §8-tilladelse, Seebladsgade 7, 9 og 11 i Odense (tidl. Ejlskovsgade 19/Seebladsgade 13)
  122536/19
 • Fra Arkil: Bemærkning til indberetning jordtilførsel 2018, Vranderupvej 46, Kolding
  122742/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Rapport 2019 - Seebladsgade 7, 9 og 11 (tidl. Ejlskovsgade 19). Supplerende miljøundersøgelse. Dokumentation for a
  122548/19
 • Fra Museum Sønderjylland: VS: Markmøde ang. erhvervsmæssig indvinding på en del af matr. nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding Kommune.
  122248/19
 • BILAG fra Odense Kommune - høring af udkast til §8-tilladelse, Seebladsgade 7, 9 og 11 i Odense (tidl. Ejlskovsgade 19/Seebladsgade 13) - Rapport 2018 - Ejlskovsgade 19A-19C, Odense, miljøundersøgelser.pdf
  122545/19
 • Fra Orbicon. Kolding Landevej 69, Fredericia
  122279/19
 • Mail fra Julie - Danske Regioner - FAS fond 2018
  130726/19
 • Fra KTC: Forespørgsel om faglig artikel eller debatindlæg
  131703/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen 2019 G2020
  131398/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen G2020
  131349/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  135257/19
 • Fra Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  134510/19
 • Fra virksomhed: Vedr. evaluering
  122157/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Meddelse af endelig § 8 tilladelse, Forum Kirkevej 2-4 , Esbjerg
  121463/19
 • Fra Esbjerg Kommune: revideret udkast til § 8 tilladelse, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  121433/19
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  122154/19
 • Fra DMR: Bygherrer og rådgiver har ingen bemærkninger til revideret udkast til §8
  121441/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag til udkast til tilladelse.pdf
  122520/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Meddelse" - § 8 tilladelse til nedrivning og oprensning
  121472/19
 • Fra RG Grus og Jord: Foresp vedr tilførelse af jord, Donsvej 69, Viuf
  122327/19
 • BILAG fra Odense - høring af udkast til §8-tilladelse, Seebladsgade 7, 9 og 11 i Odense (tidl. Ejlskovsgade 19/Seebladsgade 13) - Rapport 2017 - aftale om ændring af arealanvendelse og grave- og anlægsarbejde i forurenet jord.pdf
  122541/19
 • Fra Museum Sønderjylland: Arkæologisk udtalelse vedr. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding ved Lejrskov på del af matr. 5ag og 6 l Lejrskov By, Lejrskov ejerlav, Kolding kommune (Region Syddanmark J.nr. 19/4404)
  122239/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast til §8-tilladelse.pdf
  122507/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Til godkendelse: VS: Fra Region Syddanmark vedr. behandling af kæbeledsdysfunktion - specialevejledning for Tand-,mund- og kæbekirurgi
  124135/19
 • Fra G2020: dagsorden til møde i præsidiet
  124096/19
 • BILAG fra Odense Kommune - høring af udkast til §8-tilladelse, Seebladsgade 7, 9 og 11 i Odense (tidl. Ejlskovsgade 19/Seebladsgade 13) - Mail af 7-3-2019. Kommunens bemærkninger til §8-ansøgning nr. 1.PDF
  122554/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Mail af 13-3-2019. Rådgivers bemærkninger ift. lille del af ventilationslag.PDF
  122564/19
 • BILAG fra Odense Kommune - høring af udkast til §8-tilladelse, Seebladsgade 7, 9 og 11 i Odense (tidl. Ejlskovsgade 19/Seebladsgade 13) - Mails af 12-3-2019. Kommunens bemærkninger og rådgivers svar ift. supplerende §8-materiale.PDF
  122560/19
 • Fra fonden: Dagsorden for bestyrelsesmøde
  122460/19
 • Fra Orbicon. Kolding Landevej 69, Fredericia
  122265/19
 • VS: Vedrørende Østervej 16, 6430 - nmrk_hoved_udsigt_i_verdensklasse_cfl_groengraa_RGB_160x80px_c23105cd-35fe-4241-8140-7db6a218afb1.png
  122559/19
 • Fra Lægevagten:167356 Anmodning om vagtydernummer - Frederik Vestergaard.pdf
  146678/19
 • Fra Billund Kommune: Friv. undersøgelse- påvist Nikkelforureninf
  161033/19

Udgående

 • Til KB Software: PWA estimater og ny releaseplan for 2019
  124006/19
 • Referat fra arbejdsgruppemøde 12.03.19.pdf
  165695/19
 • Til Niras: SV: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  121180/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlægning, Rybergsvej 1, 3 og 7, 5631 Ebberup
  121904/19
 • Til From & Lykke Invest Aps. Doc2Mail - Forsendelse 118014937.pdf
  121250/19
 • SV: OPI-projekt MeWeConnect
  121663/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Grønnegyden 4, 5466 Asperup.pdf
  120240/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Søndergad 1, 3A, 3B, Gelsted.pdf
  120439/19
 • Til Brende Mølle Fonden_V1-kortbilag, høring, Tanderupvej 32, 5591 Gelsted.pdf
  120711/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Sønderskovvej 20, 5932 Humble
  121220/19
 • Til LGdental: Svar på spørgsmål vedr. Vestergade 8 i Faaborg
  121674/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Rybergsvej 1, 3 og 7, 5631 Ebberup
  121796/19
 • SV: Gl. Ålbovej 2, Sdr. Stenderup - Oplæg til supplerende forureningsundersøgelse
  120731/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Grønnegyden 4, 5466 Asperup.pdf
  120237/19
 • Til Brende Mølle Fonden_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tanderupvej 32, 5591 Gelsted.pdf
  120708/19
 • Til Kolding Kommune. 621-00814 Jernbanegade 24, 6000 Kolding_Udgår af kortlægningen
  121285/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  121519/19
 • Region Syddanmarks svar:på høring: IRFs Nationale Rekommandationsliste vedr. stressinkontinens hos kvinder - frist den 14. marts
  122158/19
 • Til borger_V1-høring, Søndergade 1, 3A, 3B, 5591 Gelsted.pdf
  120447/19
 • Til borger - V1-høring, Grønnegyden 4, 5466 Asperup.pdf
  120239/19
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Søndergade 1, 3A, 3B, 5591 Gelsted.pdf
  120440/19
 • Til virksomhed_V1-høring, Søndergade 1, 3A, 3B, 5591 Gelsted.pdf
  120430/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til revideret udkast til § 8 tilladelse til nedrivning, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  121450/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Stengadevej 44, 5953 Tranekær
  120432/19
 • Til Esbjerg Kommune: rettelser til udkast til §8 godkendt, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  120369/19
 • Til virksomhed_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Søndergade 1, 3A, 3B, 5591 Gelsted.pdf
  120435/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 621-00814 Jernbanegade 24, 6000 Kolding_Udgår af kortlægningen
  121281/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  121114/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  122019/19
 • Til Assens Kommune: Vedr. Rybergsvej 1, 3 og 7, 5631 Ebberup, Matr. nr. 13b Ebberup By, Kærum og 25f Sønderby By, Sønderby - V1-høring
  121975/19
 • Til Brende Mølle Fonden_V1-høring, Tanderupvej 32, 5591 Gelsted.pdf
  120709/19
 • Til Esbjerg Kommune: Tlf notat - Regionens § 8 Høringssvar, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  120335/19
 • Til læge - Bekræftelse på oprettelse af fiktivt ydernummer
  122455/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  121535/19
 • Til borger. SV: Forureningsundersøgelse af Gl. ålbovej 2, 6092
  120943/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr 1. arpil 2019
  121846/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  122020/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  121844/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  121564/19
 • Til grundejer: V1-høring - Rybergsvej 1, 3 og 7, 5631 Ebberup
  121779/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  121567/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  121129/19
 • til Strategisk Styregruppe -do til d. 20. marts 2019 & ref. af 24. januar
  160195/19

13. marts 2019

Indgående

 • Fra ansøger RÅSTOF Ansøgning trækkes tilbage sdr. Nærå vest
  166579/19
 • VS: [Sagsnr.:19/216] - DUT-høring: Ændring af komitélov og sundhedsloven - frist d. 26. marts 2019 kl. 10.00
  144866/19
 • FRA RM: Status for BiD projektet.
  120193/19
 • FRA RSJA: Status for BiD projektet.
  120017/19
 • fra Varde kommune Høringssvar V2 - Bygningerne på Hovdegaden 2 bliver nedrevet
  125715/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Svar på forespørgsel Basselund lergrav.
  119443/19
 • fra Vejle kommune: Tegningsmateriale omkring ventilering af drænlaget , Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  119392/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_13700_Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8_til_nedr - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  124185/19
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af §8-tilladelse: Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  124184/19
 • Fra fredericia kommune Vedr. undersøgelseskrav i forbindelse med §8 tilladelse efter JFL, Slotsstien 6A, 7000 Fredericia
  119535/19
 • Fra MOE: Langegyde 68, Vester Skerninge - opfølgning
  119824/19
 • Fra rådgiver Tegningsmateriale omkring ventilering af drænlaget , Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  119372/19
 • Fra DMR: Endelig rapport, grundejerdel, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  119690/19
 • Til Esbjerg Kommune, Mailkorrespondence, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  119493/19
 • DUT-høring: Ændring af komitélov og sundhedsloven - frist d. 26. marts 2019 kl. 10.00
  119501/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vestervej 1, 6792 Rømø.pdf
  119898/19
 • fra Odense Kommune - SV_ Seebladsgade (Ejskovsgade). Suppl. oplysninger til §8 ansøgning
  119603/19
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding på ønske om oplæg
  119359/19
 • fra Niras - §8 ansøgning. Seebladsgade 7 - 11 (tidl. Ejlskovsgade 19)
  119607/19
 • BILAG fra Niras - Rapport_Ejlskovsgade 19_2.pdf
  119608/19
 • Porteføljestyringsværktøj - Opgaveoverdragelse - april 2019.pdf
  118718/19
 • Fra Fredericia Kommune: Henv. om §8-pligt til midlertidig skaterhal på Norgesgade 10-12, 7000 Fredericia
  119742/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: §8 tilladelse til opførelse af solceller. - Tilladelse til opsætning af solceller i Erhvervspark Vandel (mat nr 21) i henhold til JFL
  119236/19
 • BILAG fra Niras - Bilag 15_rev2.pdf
  119606/19
 • Fra borger - anmodning om aktindsigt - matr.nr. 519 Kværs Ekerlav, Kværs, Sønderborg Kommune
  119553/19
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af rapport på Store Okseø
  118021/19
 • Fra DanGrit: Indb jordtilførsel 2018, Broengvej 4, Oksbøl.pdf
  119366/19
 • fra Niras - SV_ Seebladsgade (Ejskovsgade). Suppl. oplysninger til §8 ansøgning
  119602/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 15_rev2.pdf
  119604/19
 • Fra Rambøll:: Forslag til pesticid pakke, Østerbyvej 21, Tjæreborg
  118616/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. undersøgelsesoplæg, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  118955/19
 • Fra Fredericia Kommune: Jordhåndteringsplan- BF63 og 64, Fredericia
  119784/19
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til opførelse af solceller på Vandel Flyveplads - følgemail.
  119229/19
 • Fra Universal: Levering af kasser og labels
  119461/19
 • Fra borger: Opgørelse for tulførsel af muld, Amnitzbølvej/ Egtvedvej, Vejle Kommune
  119412/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 2: §8 tilladelse til opførelse af solceller. - Tilladelse til opsætning af solceller ved Flyveplads Vandel (mat nr 4z) i henhold til JFL
  119245/19
 • Fra grundejer af Erhvervspark Vandel: Kvittering for §8 tilladelse til opførelse af solceller.
  119256/19
 • fra Niras - SV_ Seebladsgade (Ejskovsgade). Suppl. oplysninger til §8 ansøgning
  119605/19
 • Fra DMR: Endelig rapport, teknisk, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  119715/19
 • Fra COWI: Moniteringsnotat 2018
  118097/19
 • Fra Billund Kommune - tilladelse til grundvandsænkning i forbindelse med råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  119183/19
 • Fra Rambøll: Rapport i endelig udgave
  122366/19
 • BILAG fra Odense Kommune - kortbilag til udkast til tilladelse.pdf
  122389/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Placering.PNG
  122336/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Snit A, B, D og E - feb 2019.pdf
  122395/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Situationsplan - feb 2019.pdf
  122392/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Analyseresultater.xls
  122340/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - spørgsmål ang. teknisk redegørelse - Udvidelse af legeplads på gl. slagterigrund
  122441/19
 • Fra DMR. Gl. Ålbovej 2, Sdr. Stenderup - Oplæg til supplerende forureningsundersøgelse
  120669/19
 • Fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: Vedr. optagelseskapacitet
  121440/19
 • Fra borger. VS: Forureningsundersøgelse af Gl. ålbovej 2, 6092
  120964/19
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse, Skt. Jørgens Engen 2
  122387/19
 • Fra Esbjerg Kommune: rettelser til udkast til § 8 til kommentering, Forum Kirkevej 2-4
  120362/19
 • Fra Deloitte: Erklæring vedr. Værditabsordning
  120261/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Redegørelse for oprensning.pdf
  122335/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Snit C - feb 2019.pdf
  122396/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Oversigtsplan - feb 2019.pdf
  122394/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Bevaring af eksisterende træer - feb 2019.pdf
  122397/19
 • Fra COWI: Status efter yderligere 1 måneds stilstand
  122364/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bøjdenvejen 50, 5750 - Oprensning
  122334/19
 • BILAG fra Odense Kommune - udkast til tilladelse.pdf
  122388/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Ansøgning til Vand og Natur.docx
  122390/19
 • Fra Middelfart Gymnasium: Vedr. fordelingsudvalg
  125822/19
 • Fra Vejle Kommune: Vil dette kræve en §8 tilladelse at opføre tilbygning på Dalgasvej 1, 7100 Vejle?
  124741/19
 • It-fejl i forbindelse med udsendelse af afgørelser og breve fra Patienterstatningen
  125504/19
 • Fra Klinik for fysioterapi Give vedr. opsigelse af ydernummer.
  127155/19
 • Fra Komiteen for Sundhedsoplysning: SV: Angående inspirationskatalog om antibiotika
  127265/19
 • Fra Niras: Udkast afgrøde erstatning, markskader, Volderslevvej 147, Odense
  126919/19
 • fra Fredericia kommune: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nyt centralt brandberedskabssystem til Samtank
  126273/19
 • Indkommen høring - Høring af myndigheder og interesseorganisationer om Tysklands delstatsudviklingsplan i Slesvig-Holsten og tilhørende miljøvurdering - frist 17. april 2019
  128584/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  134197/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Gothersgade 45, 2. sal
  138542/19
 • Fra Epinion: Vedr. evaluering
  142796/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dokumentation vedr. oprensning af område O1, Egebjergvej , 5863 Ferritslev
  140952/19
 • Fra Niras: Oplæg og notat - Søndersø Industrigrunde
  138501/19

Udgående

 • til fredericia kommune: Vedr. undersøgelseskrav i forbindelse med §8 tilladelse efter JFL, Slotsstien 6A, 7000 Fredericia
  119541/19
 • Til ansøger RÅSTOF Yderligere spørgsmål om Basselund lergrav.
  119450/19
 • 030 Kloak.pdf
  119384/19
 • D1_K_X_5_500 Fundamentsdetaljer.pdf
  119385/19
 • Til Vejle kommune bemærkninger til: Tegningsmateriale omkring ventilering af drænlaget , Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  119382/19
 • D1_V_-1_1_200 - Indvendig kloakplan.pdf
  119383/19
 • Til ansøger RÅSTOF Rykker ang udkast til Basselund lergrav.
  118920/19
 • Til Nybolig: FORSP: Henvendelse om jordforureningsstatus, Overstræde 12, 5000 Odense C
  118499/19
 • Til ansøger RÅSTOF Om vejadgang Wienerberger
  137631/19
 • Til ansøger RÅSTOF Forespørgsel om yderlig præcicering af projektet
  166575/19
 • Til YL/FAS: Vedr. anmodning om aktindsigt
  165971/19
 • Til Komiteen for Sundhedsoplysning: SV: Angående inspirationskatalog om antibiotika
  127260/19
 • dialog med ansøger, råstof, ansøgning, matr. nr. 126a Rindby By, Nordby på Fanø
  124923/19
 • Til borgere, V1-afgørelse, Østervej 1, 5935 Bagenkop
  118271/19
 • Til Universal: Accept af tilbud på flytning
  119091/19
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Erhvervspark Vandel, matr. nr. 21 Vandel By, Randbøl, lok. nr. 605-00136
  118507/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vestervej 1, 6792 Rømø
  119907/19
 • Til lodsejer, ansøger og myndigheder: invitation til Markmøde ang. erhvervsmæssig indvinding på en del af matr. nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding Kommune.
  119320/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. undersøgelsesoplæg, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  119376/19
 • Brev til Danske Bank - frigivelse af garanti - Skodsbøl.pdf
  119507/19
 • Til praksis i Bramming: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  118887/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-pligt til midlertidig skaterhal på Norgesgade 10-12, 7000 Fredericia
  119756/19
 • Svar til Danmarks Statistik
  118531/19
 • Til praksis i Billund: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  119554/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Stoense Udflyttervej 22, 5953 Tranekær
  118909/19
 • Til Vejle Kommune, Vand og Jord, bilag til orientering om miljøgodkendt losseplads
  118900/19
 • Anmodning om bidrag til svar på SUU alm. del spm. 666 om introduktionsstillinger i almen medicin - svar fra Videreuddannelsesregion Syd
  119904/19
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Ansøgning om udlægning af belægning på P-plads ved Lystbådehavnen.
  117910/19
 • til COWI - SV: Oplæg til frivillig undersøgelse Tuemosevej 40
  120147/19
 • Til Odense Ny Flytteforretning: Afslag på tilbud
  119611/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  118896/19
 • Til Kolding kommune, vejdirektoratet og museum Sønderjylland: høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov Kolding kommune
  119033/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering om bemærkninger til rådgiver vedr. oplæg - Søndergade 52-60, Brørup
  120186/19
 • Til Danhatch Denmark A/S, Kortlægning af Østerbækvej 4, 6330 Padborg
  117979/19
 • Til borger - høring V2-kortlægning inkl bilag, 621-81395 Vesterløkke 38, 6091 Bjert.pdf
  119711/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  119065/19
 • Til Billund Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  119560/19
 • Til borger - høring V2-kortlægning inkl bilag, 621-81395 Bjert Vestervang 1, 6091 Bjert.pdf
  119721/19
 • Til DMr, Vedr. undersøgelse, Finlandsgade 65, Esbjerg
  119707/19
 • Til vagtlægesekretariatet: oprettelse af ny vagtlæge
  119938/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  119063/19
 • Til Rambøll: Afklaring mht pesticid analyse omfang, Østerbyvej 21, Tjæreborg
  118625/19
 • Til Nybolig Odense: Svar på henvendelse. Åsumvej 701, 5240 Odense NØ
  119589/19
 • Til Vejle Kommune, Vand og Jord, Orientering om miljøgodkendt losseplads
  118889/19
 • til BDN_ vedr. mødet den 18. marts i Flensborg
  119479/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vestergade 8 i Faaborg
  117919/19
 • Til Danske Bank - frigivelse af gammel sikkerhedsstillelse
  117981/19
 • Til Vagtsekretariatet: oprettelse af ny vagtlæge
  120366/19

12. marts 2019

Indgående

 • Fra DMR A/S: Bilag - 1998-147 Statusrapport 10 vedr afværgepumpning, Uno-X, Odense 2018-12-21 - Odensevej 98D, 5260 Odense
  122179/19
 • Fra DMR A/S: Statusrapport vedr. afværgepumpning, Uno-X, Odensevej 98D, 5260 Odense
  122178/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-mar-14
  116627/19
 • VS: Udviklingsplan for RBGB i høring - svarfrist 18. marts 2019
  128112/19
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til det reviderede undersøgelsesoplæg - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  124182/19
 • FRA KL: Implementering i kommunerne
  116654/19
 • Fra rådgiver. ny vandprøve i forbindelse med moniteringskrav til §8 tilladelse, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  116672/19
 • Spørgsmål
  117439/19
 • Aftale om MED Klippekortmoduler dateret d. 6. marts 2019
  117381/19
 • Anmodning om bidrag til svar på SUU alm. del spm. 666 om introduktionsstillinger i almen medicin
  117886/19
 • Fra Esbjerg Kommune, accept af Revideret oplæg til forureningsundersøgelse ifm. opførelse af Esbjerg Towers, Gl. Vardevej 66, Esbjerg
  116406/19
 • Høring: Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet
  117419/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Yderligere oplysning omkring optagelse af lån i 2019 til kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa
  117471/19
 • Fra DGE: Udkast til rapporter, Pulje 12, Bredsten Landevej 37, Gadbjerg
  116867/19
 • Fra rådgiver: svar vedr oprensning Lollandsvej 31, middelfart
  117229/19
 • Aftale om MED Klippekortmoduler dateret d. 12. marts 2019
  117392/19
 • Fra Esbjerg Kommune, fælles kommentarer sendt til DMR, Gl. Vardevej 66, Esbjerg
  116142/19
 • Fra DMR, Revideret oplæg til forureningsundersøgelse, Esbjerg Towers, Gl. Vardevej 66, Esbjerg
  116421/19
 • fra Svendborg Kommune - Gasværksvej 16 Marstal
  122296/19
 • Fra Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  120661/19
 • Fra DanGrit: Endelig status for indberetning 2018, matr nr 1i Langsom og 11a Hesselmed
  117201/19
 • Fra Rmabøl: Dialog med rådgiver vedrørende friv unds, Østerbyvej 21, Tjæreborg
  117491/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Tillæg til tilladelse efter jordforureningslovens§ 8, Teglværksgade 29 og 31, 6700 Esbjerg
  119338/19
 • Fra Haderslev Katedralskole: Vedr. fordelingsudvalg
  118677/19
 • Fra Sydvestjyske Museer - ingen anbefaling af forundersøgelser - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme, Billund Kommune
  118002/19
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: Ansøgning om udlægning af belægning på P-plads ved Lystbådehavnen.
  117908/19
 • Fra Nybolig Odense: Henvendelse vedr. forurening, Åsumvej 701, 5240 Odense NØ
  119557/19
 • VS: Det præhospitale område - Det præhospitale beredskab region Syddanmark.pdf
  120189/19
 • Fra DMR: Bygherrer og Rådgiver har ingen bemærkninger til udkast til § 8, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  119543/19
 • Fra Komiteen for Sundhedsoplysning: SV: Angående inspirationskatalog om antibiotika
  127252/19
 • BILAG fra Svendborg Kommune - §8-udkast - Tilladelse til etablering af Skipper Park_CaseNo13-8700.pdf
  122297/19
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. skilte ved banegravsdepotet
  131693/19
 • Fra SlothMøller: Oplæg til undersøgelse, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup
  136287/19
 • SV: Kommunens bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg - Knullen 14, Odense S
  168620/19

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Forslag til besigtigelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  129577/19
 • Til Billund Kommune: Forespørgsel vedr. skilte ved banegravsdepotet
  131688/19
 • Til Agrolab. Ukendt lokalitet
  124518/19
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Flyveplads Vandel, matr. nr. 4z Vandel By, Randbøl, lok. nr. 605-00136
  118352/19
 • Til Arkil: Reminder vedr Indberetning 2018, Seest
  117021/19
 • Til Schantz Byg: Reminder vedr Indberetning 2018, matr nr 15 Ølufgård
  117037/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-høring, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager, justeret 1,2.pdf
  115924/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Jernbanegade 24 - 6000 - Kortlægnings nr. 621-00814
  121272/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Jernbanegade 24 - 6000 - Kortlægnings nr. 621-00814
  121275/19
 • Til DGE: Tlf. notat - Bemærkninger til rapportudkast, Bredsten Landevej 37, Gadbjerg, lok. 611-00128
  120540/19
 • Til Sweco: Resultater af TV-inspektion, den 5. november 2014
  122601/19
 • Til Esbjerg Kommune, kommentarer til arealoverførsel fra landbrugsejendommen Refshedevej 22, St. Darum
  115888/19
 • Til Vejen Kommune: Kommentarer til oplæg til forureningsundersøgelse - Søndergade 52-60, 6650 Brørup - Vejen Kommune
  117779/19
 • Til rådgiver: mail vedr status på oprensning Lollandsvej 31, middelfart
  117215/19
 • Til Esbjerg Kommune. SV: Ansøgning om udlægning af belægning på P-plads ved Lystbådehavnen.
  117045/19
 • Til vognmand KW: Reminder vedr Indberetning 2018, matr nr 2aø Sadderup
  117011/19
 • Til Brdr. Freiberg A/S, Råstof, forespørgsel vedr. tidligere fremsendt materiale
  116256/19
 • Svar fra Videreuddannelsesregion Syd vedr. forespørgsel om KBU
  117871/19
 • Til Kolding Kommune, kommentar til opstart af §8 - Kolding Åpark 18, 6000
  116101/19
 • Til Borger: Svar på spm om kortlægning af forurening på Store Okseø, Aabenraa Kommune
  117390/19
 • Til Klintholm IS, Bilag til V1+V2 høring, Udkast til V1+V2-afgørelse, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager, justeret 1,2.pdf
  115922/19
 • Til Ritzau: Besvarelse af aktindsigt
  117585/19
 • Til DGE, Opstart af Datakvalitetsprojekt 2019
  116976/19
 • Til DanGrit: Reminder vedr Indberetning 2018, matr nr 1i Langsom, 11a Hesselmed Gde, Ål
  117049/19

11. marts 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: 2019-mar-4-5 workshop referat
  115817/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Nyt revideret undersøgelsesoplæg - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  124178/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Tilpasset oplæg til supplerende miljøundersøgelseinkl.bilag - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  124179/19
 • Fra rådgiver ny vandprøve i forbindelse med moniteringskrav til §8 tilladelse, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), 7100 Vejle
  116661/19
 • Fra Arkitekt: Oplysninger om byggeri - Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  124168/19
 • Fra Haderslev Kommune, § 8 udkast - Storegade 51A, 6100 Haderslev
  122305/19
 • Fra Grundejer: Vedr. fliser i carport
  122595/19
 • Fra yder: Ønske om ændring i yderregisteret
  130579/19
 • Odense Kommunes bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg - Knullen 14, Odense S
  144049/19
 • Fra Odense Ny Flytteforreting: Tilbud for flytning af kontor
  135472/19
 • Fra Borger: Kvittering for modtagelse af svar
  116594/19
 • Fra Kolding Kommune, oplæg til indeklimasikring, Kolding Åpark 18, Kolding,
  116084/19
 • Fra ansøger: svar vedr gravning under grundvandsspejl Råstof indvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov Kolding Kommune
  115887/19
 • Kolding Kommune, Orientering om opstart af § 8 - Kolding Åpark 18, 6000
  116093/19
 • Fra Rigsrevisionen: Kvittering på modtagelse af efterspurgt materiale
  116958/19
 • Fra borger: Spm vedr kortlægning af forurening på Store Okseø, Aabenraa
  117128/19
 • Fra Cowi: vedr. Industrien som karrierevej 2.0.
  117363/19
 • Udviklingsplan for RBGB i høring - svarfrist 18. marts 2019
  116072/19
 • VS: Tilrettede evalueringsoplæg - 06. Industrien som Karrierevej 2.0, evalueringsoplæg, v1.0.docx
  117365/19
 • ERSTs svar til ansøger: vedr. forlængelse
  116495/19
 • Svar fra ansøger - i fht. forlængelse af projektet
  116480/19
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  115630/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  113747/19
 • Fra AstraZeneca: Evidens og økonomi for dapagliflozin til TD2
  114888/19
 • Til Esbjerg Kommune, Høring v Arealoverførsel fra landbrugsejendommen Refshedevej 22, St. Darum
  115672/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  115740/19
 • Fra NIRAS, Historisk materiale, 410-81378, Koldinghave 14, 5591 Gelsted.pdf - 410-81378, Koldinghave 14, 5591 Gelsted.pdf
  113504/19
 • Fra projekt: sprøgsmål vedr. endelig afregning fra regionen
  114836/19
 • Fra EDC Mæglerne Vesterholm: Henvendelse vedr. forurening, Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  115847/19
 • Fra virksomhed - Svar på svar til henvendelse om kortlægningsgrundlag for Dakavej 12, 6640 Lunderskov
  113782/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Tørresøvej 93, 5450 Otterup - Grundejerrapport.pdf
  114909/19
 • Fra Borger: Fwd: Engangsbestik
  114867/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Middelfartvej 274, 5464 Brenderup Fyn
  113542/19
 • Fra Kolding Kommune: Kviitering for modtagelse af svar, Seest Gl losseplads
  113846/19
 • Fra Rambøll: Kort m forslag til frastykning, Østerbyvej 21, Tjæreborg
  114562/19
 • Fra Rambøll: Anmodning om status for svar på tidl. henv., Østerbyvej 21, Tjæreborg
  114565/19
 • Fra Rigsreviision: slides med dataindsamlingsmetode og tidsplanen for "undersøgelse om byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse"
  115216/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Tørresøvej 93, 5450 Otterup - Teknisk rapport.pdf
  114898/19
 • Fra borger. Forureningsundersøgelse af Gl. ålbovej 2, 6092
  120959/19
 • Dagsorden for besøg 15. marts
  118321/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  124150/19
 • Fra Vejle Kommune: Udkst til §8 tilladelser for etablering af solcelleanlæg på Vandel Flyveplads
  116496/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Optaget på venteliste - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn
  115943/19
 • svar fra virksomheden - Ansøgning om forlængelse
  116472/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. høring af udkast til §8 tilladelse til nedrivning, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  119531/19
 • Fra Borger: Vedr. ambulance flytning
  119565/19
 • Fra Odense Ny Flytteforretnin: Tilbud for flytning af kontor,
  117956/19
 • Fra Borger: Fornyet henvendelse vedr. ambulance flytning
  119558/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til " Vedr. høring" - Udkast til § 8 tilladelse
  119537/19
 • Fra projekt. Status vedr. udbetaling af 3. rate
  119151/19
 • Fra Tre For: Tilbagemelding på 2018 drift notat
  117960/19
 • SV: Kommunens bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg - Knullen 14, Odense S
  168613/19
 • Fra Varde KOmmune: Høring § 8 tilladelse
  161019/19
 • Fra Varde Kommune: Høring af §8
  161023/19
 • Fra Varde Kommune: Høring § 8 tilladelse
  161027/19
 • til medlemmer af bestyrelsen : do og materiale til 2. bestyrelsesmøde den 14. marts 2019 i Danske regioner kl. 16-18.
  160590/19

Udgående

 • Til Parter, Råstof, Endelig screeningsafgørelse_Sødover II.pdf
  117546/19
 • Til Parter, Råstof, Screeningsafgørelse matr. 2b Sødover By, Nørup og 5aa Balle By, Bredsten i Vejle Kommune
  117545/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. dd/mm-åååå til
  115807/19
 • Til DMR: Yderligere arkivmateriale
  114408/19
 • Til kommunale kontaktpersoner vedr. Røgfrie ungdomsuddannelser: Nyt om årets røgfri ungdomsuddannelse og andre ting i Røgfri Syddanmark
  114328/19
 • Til DMR: SV: Videooptagelse af porevandsprøvetagning
  113566/19
 • Til borger - svar på forespørgsel vedr, indkaldelse af ideer og forslag til råstofplanen.
  114179/19
 • - 410-81396, Middelfartvej 201 (tidl. Middelfartvej 103). 5464 Brenderup Fyn.pdf
  113516/19
 • Til Borger, V1-høring, Middelfartvej 227, Brenderup Fyn.pdf
  113525/19
 • til IHK_ Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung
  115653/19
 • Til HOME, Varsel om V1-kortlægning af Refshedevej 22, Bramming
  115239/19
 • til Hochschule Flensburg_Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung
  115709/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse Middelfartvej 227, Brenderup Fyn.pdf
  113527/19
 • Til EDC Mæglerne Vesterholm: Svar på henvendelse, Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  115848/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 117573251.pdf
  115812/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Middelfartvej 274, 5464 Brenderup Fyn
  113580/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  114196/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Middelfartvej 201, Brenderup Fyn.pdf
  113515/19
 • Til Kolding Kommune. Skolevej 4, 6640 Lunderskov. Matr. nr. 9es Nagbøl By, Skanderup. Udgår af kortlægningen.
  113719/19
 • Til Kolding Kommune. 621-81403 Fynsvej 51, 6000 Kolding_Udgår inden kortlægning
  115808/19
 • Til borger - Vedrørende forslag til graveområde
  114641/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Middelfartvej 227, Brenderup Fyn.pdf
  113528/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. regionens bemærkninger til oplægget til undersøgelse på Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  114835/19
 • Til Middelfart Kommune, udgår inden kortlægning, Bromsmae 2 og 4, 5464 Brenderup Fyn
  114515/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 117573251.pdf
  113708/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn
  113759/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  114191/19
 • Til projekt: vedr. regning og anmodning om genfremsendelse af regnskab
  114498/19
 • Til formandskabssekretariat_vedr. genåbning af prioritet 4
  114826/19
 • Til Kolding Kommune. Doc2Mail - Forsendelse 117664204.pdf
  115804/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. regionens bemærkninger til oplægget til undersøgelse på Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  114831/19
 • Til Borger, V1-høring, Middelfartvej 201, Brenderup Fyn.pdf
  113513/19
 • 410-81397, Middelfartvej 227 (tidl. Middelfartvej 75), 5464 Brenderup Fyn.pdf.pdf - 410-81397, Middelfartvej 227 (tidl. Middelfartvej 75), 5464 Brenderup Fyn.pdf.pdf
  113529/19
 • til Odense Kommune og Franck Geoteknik - SV_ Oplæg til supplerende forureningsundersøgelse, Rugårdsvej 644, Odense NV
  114824/19
 • Til Esbjerg Kommune, kommentarer til oplæg til forureningsundersøgelse ifm. opførelse af Esbjerg Towers, Gl. Vardevej 66, Esbjerg
  114882/19
 • Fra Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Middelfartvej 201, Brenderup Fyn.pdf
  113514/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Skolevej 4, 6640 Lunderskov. Matr. nr. 9es Nagbøl By, Skanderup. Udgår af kortlægningen.
  113723/19
 • til Stadt Flensburg_letzte Abstimmung für das gemeinsame Treffen in Flensburg.
  115449/19
 • Til fordelingsudvalg: Dagsorden
  116057/19
 • Til borger. § 8 Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på kortlagt boligejendom - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  117637/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for udkst til §8 tilladelser for etablering af solcelleanlæg på Vandel Flyveplads
  116508/19
 • Fra virksomhed: Vedr. evaluering
  114547/19
 • Afrapportering fra arbejdsgruppe vedr flash glucosemonitorering
  118724/19
 • Til Orbicon. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  139010/19
 • Til borger - om dokumentation af råstofforekomsten
  138294/19
 • Til borger - oplysninger om Fyns Amts kortlæginger
  138286/19
 • Til Niras: Vedr. tidsplan og model
  122557/19
 • Til Niras. SV: V1 og V2 arealer, ved Mosvig Vandværk
  141662/19

10. marts 2019

Indgående

 • SVfra ejer: Gulløkken 27, 5471 Søndersø
  118052/19

9. marts 2019

Indgående

 • Fra virksomhed: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  127217/19

8. marts 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: SPA-5 wireframes og noter
  113270/19
 • Fra REG-Lab - næste styregruppemøde 12. april samt bilag
  131692/19
 • Fra vurdst: SV: svar på henv. Andelsgade 6-20, Gredstedbro
  112587/19
 • SV: drøftelse af Hepatitis C - indsats i Sundhedsudvalget
  142450/19
 • Notat_Neuropsykiatriske manifestationer af hepatitis C_final.pdf
  142453/19
 • Fortroligt punkt om hep c DR bestyrelse.pdf
  142451/19
 • Inspirationsoplæg til regional handlingsplan.pdf
  142452/19
 • Organisering af elimineringsinitiativer.pdf
  142454/19
 • Outreach program - generisk beskrivelse_final.pdf
  142455/19
 • Fra Aabenraa: bilag vedr. tidsplan, organisering m.m.
  131694/19
 • Fra Fåborg-Midtfyn Kommune, Råstof, telefonbesked - hastesag
  117484/19
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, svar ang. sagsstatus ej ansøgt kommunen om indvindingstilladelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  129411/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering
  128146/19
 • Forlænget høringsfrist - Høring: Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet - Frist d. 2/4-19 kl. 12.00
  116649/19
 • Fra Fredericia Kommune: Oprensning af dieselolieforurening i rabatten på Sønderjyske motorvej efter uheld den 28.2.2019
  117403/19
 • Høring: Evaluering af komitélovens § 14, stk. 3, om anonymt biologisk materiale- frist 19. marts 2019
  116609/19
 • Fra Nordsøkommissionen: Strategy task force
  114276/19
 • Fra Nordisk Sikring: Ordrebekræftelse på tyverialarm og ADK
  113532/19
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  114483/19
 • Fra borger - Indkaldelse af ideer og forslag til råstofplanen.
  114173/19
 • Fra Shell: høringssvar ti varsel om oprensningspåbud for forurening fra lækage på afløbsrør på Havneterminalen, Fredericia
  113524/19
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  114326/19
 • Fra DMR: Bilag til "Vedr. oplæg" - Forslag til undersøgelser m bilag
  112522/19
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  111663/19
 • Fra Cowi: Forespørgsel om offentlig indsats på kortlagt grund i Fredericia
  111717/19
 • Fra Borger: Orientering om kommende undersøgelse, Korskildevej 10
  113000/19
 • Fra DaRe: Optag på liste over vederlagsfri medicin - antibiotika - svarfrist 15. marts
  115729/19
 • Fra Kemp Lauritsen: Tilbud alarm og adgang
  112729/19
 • Fra COWI: Prisoverslag ventilator
  111771/19
 • Fra Rambøll: Anmodning om status for svar på tidl. henv., Østerbyvej 21, Tjæreborg
  112487/19
 • Fra DGE: Vedr. oplæg til undersøgelse af losseplads, matr. 15 Nybøl ejerlav Nybøl
  113211/19
 • Fra advokat: henv. vedr. kortlægning af ejendommen
  112563/19
 • Fra Cowi: Forespørgsel om offentlig indsats på kortlagt grund i Fredericia
  111728/19
 • Fra borger, henvendelse, Vedr. forurening af grund - Fraugdegård Hgd, Fraugde, 5220 Odense SØ
  118782/19
 • Fra JV: Yderligere aktindsigt
  118030/19
 • Fra JV: Opfølgende spørgsmål
  118034/19
 • Borgerhenvendelse - opfølgning på ombygning af hovedindgang på Sygehuset i Sønderborg
  112433/19
 • Fra Nybolig, kvittering for modtaget nuancering af 603-00709, Elbækvej 68, 7080 Børkop
  112293/19
 • VS: Underskrevet behandler aftale - SKM_C554e19030811560.pdf
  112598/19
 • til projekthaver
  112455/19
 • Fra DMR: Vedr. oplæg til forureningsundersøgelse, Finlandsgade 65, Esbjerg
  112513/19
 • Fra Praksis - medd. vedrørende nyt cvr nr
  113017/19
 • Fra AM-Centret: Præsentation - projektbeskrivelse
  171875/19

Udgående

 • TIL Regionerne: Møde i RIT IT 8. marts 2019
  113401/19
 • Til myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Mail med screeningsafgrørelse vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 15a Kjelst By, Billum i Varde Kommune
  113082/19
 • Til advokat: svar på henv. Vedr 26lb Svanninge by ,Svanninge
  112569/19
 • Til styregruppen for Røgfri ungdomsuddannelser: Dagsorden til møde i styregruppen for Røgfri ungdomsuddannelser 20. marts kl. 13-15
  112470/19
 • Dagsorden_styregruppemøde 20. marts 2019.docx
  112471/19
 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - tilbagemelding og lille ekstra opgave
  112439/19
 • Screeningsafgørelse Kjelst matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  113054/19
 • Følgebrev - Screeningsafgørelse Kjelst matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  113052/19
 • screeningsskema Kjelst matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  113056/19
 • Til vurdst: svar på henv. Andelsgade 6-20, Gredstedbro
  112585/19
 • Til Fåborg-Midtfyn Kommune, Råstof, Råstofgrav på matr. 15a Espe By, Espe
  117538/19
 • Til Fåborg-Midtfyn Kommune, Råstof, Råstoftilladelse, Espe By, Espe, 15a, Faaborg-Midtfyn Kommune.pdf
  117539/19
 • Til ansøger, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  123659/19
 • Til borger, Varsel om V1-kortlægning af Refshedevej 22, Bramming
  113350/19
 • Fra Varde Kommune - vedr. dispensationer - matr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  114261/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  111883/19
 • Til borger - V2-høring - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby .pdf
  113021/19
 • Til Haderslev Kommune, Vedr. screeningsundersøgelse - Gasværksvej, 6100 Haderslev
  112879/19
 • Til borger: Bemærkning vedr indberetning MST 2018, matr nr 3a Nørbølling
  112567/19
 • Til kommune - Bemærkninger til kopi af V2-afgørelse Hedagervej 83 5270 Odense N, Odense Kommune
  112735/19
 • Til Niras: Accept af tilbud
  112196/19
 • Til Borger, Brev med F2-Nuancering af 603-00709, Elbækvej 68, 7080 Børkop
  111989/19
 • Til Borger: Kammentar til orientering, Korskildevej 10
  113009/19
 • Til borger - V2-høring - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby .pdf
  113101/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring-Udkast til V2 afgørelse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby.pdf
  113104/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Mosevej 10, 6400 Sønderborg.pdf
  111696/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  112862/19
 • Til Nordsøkommissionen: Vedr. samarbejde
  112409/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  113050/19
 • Til Vejdirektoratet, råstof, tilladelse, matr.nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov.
  112267/19
 • Til Udbetaling DK: Anmodning om disponering af midler
  111920/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Taulov
  112831/19
 • Til Borger, Følgemail ved nuancering af 603-00709, Elbækvej 68, 7080 Børkop
  111986/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  111887/19
 • Til Virksomhed - Svar på henvendelse om kortlægningsgrundlag for Dakavej 12, 6640 Lunderskov
  112018/19
 • Til Esbjerg Kommune: Kopi af Efterbehandlingsplan, Krogsgårdvej 7B, Tjæreborg
  112300/19
 • Skitse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby - lok.nr. 481-00009 og 481-00010.pdf
  113118/19
 • Til Fraugde Menighedsråd, V1-afgørelse, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  111785/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring-Udkast til V2 afgørelse - matr.nr. 15a Nordenbro By, Magleby.pdf
  113020/19
 • Til Inspiring DK: SV: Anmodning om 3 mdr. forlængelse af nuværende bevilling Projekt Inspiring Denmark 2016-2018
  111763/19
 • Til ansøger: vedr. gravning under grundvandsspejl 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov Kolding Kommune
  112199/19
 • Til Borger: Ejendom optaget under værditabsordningen
  111859/19
 • Fra Rambøll, råstofplan 2020, Aabenraa Kommune
  113015/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  112867/19
 • Til Vejen Kommune: Til orientering udgår 4 ejendomme i Lynggårdsvej-kvarteret, Vejen efter undersøgelse
  112098/19
 • Til Cowi: Svar på Forespørgsel om offentlig indsats på kortlagt grund i Fredericia
  111721/19
 • Til Kolding Kommune: Bem til Seest Gl losseplads, Vranderupvej 30, Seest
  113374/19
 • Til PLO, Lægevagten og leverandører vedr. Praksishandel i Taulov
  112826/19
 • Til Cowi: Svar på Forespørgsel om offentlig indsats på kortlagt grund i Fredericia
  111733/19
 • Til Fraugde Menighedsråd, V1-kortbilag, afgørelse, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  111786/19
 • Til vagtsekretariatet: oprettelse af ny vagtlæge
  112283/19
 • Til borger - V1-afgørelse, kortbilag, Mosevej 10, 6400 Sønderborg.pdf
  111695/19
 • SV til ejer: Gulløkken 27, 5471 Søndersø
  113234/19

7. marts 2019

Indgående

 • 3308_001.pdf
  117342/19
 • Fra Fredericia kommune forspørgsel forud for ansøgning om §8 tilladelse efter JFL, Slotsstien 6A, 7000 Fredericia
  117341/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej
  113635/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej
  113634/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej
  113639/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej
  113630/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Mail med ortofoto med frasolgt areal matr.nr. Kjelst By, Billum.pdf
  113123/19
 • Fra LEXSOS Advokater: Oplæg til supplerende undersøgelser - Bredgade 29, Aarup
  122133/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - 00.00 Situationsplan.PDF_CaseNo19-973 - Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  124161/19
 • Fra Svendborg Kommune: Yderligere sagsmateriale - gartneri, 190 m2 tilbygning - V1-lokalitet 479-81144 - Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  124160/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - 02.00 Tværsnit.PDF_CaseNo19-973(1) - Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  124164/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - 01.10 Stueplan A.PDF_CaseNo19-973 - Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  124163/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - 02.10 - .30 Facader.PDF_CaseNo19-973(1) - Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  124165/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - 01.00 Stueplan.PDF_CaseNo19-973 - Filippavej 41, 5762 Vester Skerninge
  124162/19
 • Fra estate: henvendelse - lok. 631-00009
  112575/19
 • Fra vurdst: henvendelse vedr. Andelsgade 6-20, Gredstedbro
  112584/19
 • fra Vejle kommune tilladelse til genanvendelse af slagger på Hastrupvej 34, Give
  117566/19
 • Fra DMR: Arkivmateriale mangler
  114889/19
 • Re: Svar på aktindsigt i udbudsmateriale Nødbehandlerbil i Nordborg
  110125/19
 • Fra Niras: Budgetter for pulje 1 - sagerne revideret 07-03-2019
  110848/19
 • Fra system: 040150 er lukket automatisk. pr. 7. marts 2019
  110469/19
 • Fra Kolding Kommune. § 8 Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på kortlagt boligejendom - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  110004/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: Udkast til § 8 tilladelse - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  110003/19
 • Ansøgning.pdf
  108842/19
 • Udkast til § 8 tilladelse - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  109982/19
 • Fra Rambøll: Endelig 2018 moniteringsrapport
  109092/19
 • Fra borger, ønsker nuancering af 603-00709, Elbækvej 68, 7080 Børkop
  111978/19
 • Fra Nybolig, henvendelse vedr. lok. 603-00709
  111023/19
 • Fra Kolding Kommune. Re: Udkast til § 8 tilladelse - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  109995/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  110889/19
 • Fra DMR. Arkivmateriale vedr. Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup, lok. nr. 621-81394
  109954/19
 • Fra Niras: Budgetter for pulje 1 - sagerne revideret 07-03-2019
  110898/19
 • Fra Niras: Tidsplan - Bystævnet
  110534/19
 • Fra projekt: fremsendt faktura på restbeløb
  114138/19
 • Fra Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning af Værditabssag i Region Syddanmark Pile Alle 208, Svendborg
  111667/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  109563/19
 • Læst-kvitteringer fra Rigsrevisionen
  109748/19
 • Fra DMR. Re: Arkivmateriale vedr. Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup, lok. nr. 621-81394
  109971/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: Oplæg til undersøgelse på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  109965/19
 • Fra NIRAS, Historisk materiale - 410-81380, Koldinghave 24, 5591 Gelsted.pdf
  109576/19
 • Fra Niras. V1 og V2 arealer, ved Mosvig Vandværk
  113408/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkning til efterbehandling, Krogsgårdvej 7B, Tjæreborg
  112289/19
 • Fra Niras: Budgetter for pulje 1 - sagerne rev. 07-03-2019
  110914/19
 • fra projekthaver
  112412/19
 • Fra LEXSOS Advokater: Oplæg til supplerende undersøgelser - Bredgade 29, Aarup
  123546/19
 • Fra Borger: Ekstrem lang ventetid på liggende hjemtransport med AMK fra sygehus til bopæl
  123846/19
 • Fra Naturstyrelsen - spørgsmål til kortlægningsomfang - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  121269/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  119988/19
 • Fra DMR: sv. på spørgsmål at lade grund udgår
  119062/19
 • Fra Odense Kommune. SV: Pesticid partnerskab Odense
  124507/19
 • FW: Opfølging på udvekslingen & de næste skridt - image001.jpg
  139948/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Gl. Byvej 18, 5792 - Orientering efter frivillig oprensning
  138137/19
 • Fra UU Danmark: vedr. Unge med Kant
  139946/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Indsatsrapport - Gl. Byvej 18, Årslev.docx.pdf
  138138/19
 • Fra borger, Fwd: Vedr. indledende undersøgelse af Klintevej 21a
  154488/19

Udgående

 • Til estate: svar på henv. Tueager 3, Vejle Øst, matr.nr. 11ad Bredballe – lok. 631-00009
  112578/19
 • Til DMR: SV: Pulje 10 Libavej 1, Ørbæk - Budgetstatus samt fakturaopgørelse pr. 01-03-2019
  110420/19
 • Til DTU - svar vedr. Himmark Strand
  112261/19
 • Til indvinder, Råstof, SV: Grusgrav, Grimstrupvej
  117463/19
 • Til DTU - Svar vedr. Himmark Strand
  112258/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i lægepraksis i Taulov
  111757/19
 • Til Borger, V1-høring, Hovedvejen 201, 5580 Nørre Aaby.pdf
  109052/19
 • Til Billund Kommune, Mail med V1-kortlægningsbrev, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  110237/19
 • Til Grundejer: Svar på Henvendelse vedr. Sommervej 4 og 6, 6360 Tinglev
  110358/19
 • Til Borger, Kortbilag, Nydamsvej 17, 6040 Egtved.pdf
  110807/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  109984/19
 • Til NIRAS: kopi af rapport del 3
  109732/19
 • Til Varde Kommune - Partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål, Varde Kommune
  111235/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-kortbilag, høring, Åbakkevej 4-6, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  109681/19
 • Udkast - Tilladelse, Hesselmed Hgd., Ål, matr.nr. 11a .pdf
  111242/19
 • Til JV: besvarelse af opfølgende spørgsmål
  109602/19
 • Til COWI, Fremsendelse af sagsmateriale, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  110214/19
 • Til Dupont Nutrition, V1-afgørelse, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted.pdf
  110241/19
 • Til JyllandsPosten: Besvarelse på aktindsigt og spørgsmål
  111195/19
 • Til borger, udkast til V1-afgørelse, Storegade 25, 5592 Ejby
  109263/19
 • Til DMR: Supplerende kommentar vedr. Udkast til rapport, Ørbækvej 859
  110417/19
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning af Værditabssag i Region Syddanmark Pile Alle 208, Svendborg
  109646/19
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  109985/19
 • Til grundejer: Vedr. forureningssituationen på jeres ejendom Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  110492/19
 • Til borgere, V1-høring med bilag, Ovnhusvej 3, 5580 Nørre Aaby
  108970/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Storegade 48, Ejby.pdf
  108758/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  109553/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  111159/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-høring, Åbakkevej 4-6, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  109683/19
 • Til NIRAS: Kopi af rapport til geologisk tolkning
  109714/19
 • Til Rambøll: Rykker for endeligt notat 2018
  108883/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tanderupvej 9, 5591 Gelsted
  110144/19
 • Til NIRAS: Kommentarer til resultater og videre forløb
  109126/19
 • Til borger, kommune og skat: afgørelse: kortlægning af Pile Alle 208, Thurø, Svendborg kommune
  108897/19
 • Til Sønderborg Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  109983/19
 • Til borger - Opfølgning på telefonsamtale
  109514/19
 • Til kolding Kommune. SV: Oplæg til undersøgelse på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  109967/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler til VTO afværge, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  110450/19
 • Til DMR. SV: Arkivmateriale vedr. Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup, lok. nr. 621-81394
  109962/19
 • Til Vejle Kommune: Svar på henvendelse - Undersøgelsesrapport Spinderigade 11, 7100 Vejle
  110304/19
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Storegade 48, 5592 Ejby.pdf
  108757/19
 • Til Middelfart Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Åbakkevej 4-6, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  109682/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hovedvejen 201, 5580 Nørre Aaby.pdf
  109056/19
 • Til borger_V1-høring, Storegade 48, 5592 Ejby.pdf
  108756/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup
  109586/19
 • Til DMR: Kommentarer til Udkast til rapport, Ørbækvej 859
  110410/19
 • Til Borger, BILAG, udkast til V1-afgørelse, Hovedvejen 201, Nørre Aaby.pdf
  109053/19
 • Til høringsparter - Brev om partshøring - matr.nr. 11a Hesselmed By, Ål.pdf
  111240/19
 • Til Esbjerg Kommunen: Svar på mulig opstart af nedrivning, Forum Kirkevej 2-4
  108841/19
 • Til TreFor og Kommune: Driftrapport 2018
  110963/19
 • Til læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  111116/19
 • Til boets advokat: Vedr forureningsundersøgelse af Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  110556/19
 • Til Rambøll: Fremsendelse af sagsmateriale, Gammelbyvej 49, Jelling
  109480/19
 • Til kolding Kommune. SV: Udkast til § 8 tilladelse - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  110000/19
 • Til NIRAS: kopi af rapport del 2
  109729/19
 • Til FynBo Mæglerne - Svar på henvendelse
  110280/19
 • Til Nybolig - tilføjelse til svar vedr. 603-00709, Elbækvej 68, 7080 Børkop
  111139/19
 • Til Nybolig, Svar vedr. 603-00709, Elbækvej 68, 7080 Børkop
  111135/19
 • Til Cowi, Svar på telefonisk henvendelse, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  109536/19
 • Til Dupont Nutrition, V1-kortbilag, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted.pdf
  110243/19
 • Slutrapport godkendt
  111140/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  109555/19
 • Til Sønderborg Kommune, V1-afgørelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  109987/19
 • Til LGDental: Vestergade 8A i Faaborg
  111134/19
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Dyregårdsvej 12, 5591 Gelsted
  108830/19
 • Til borgere, Høring med bilag om V1-kortlægning af Humblevej 20, 5932 Humble.pdf
  110740/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Nydamsvej 17, 6040 Egtved.pdf
  110814/19
 • Arkivmateriale vedr. Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup, lok. nr. 621-81394
  109969/19
 • Til Nordicals: Svar på henvendelse
  110334/19
 • Til Læge - Uddybende spørgsmål vedr. ydernummer til Billund kommune
  122420/19
 • Til Borger: Bilag - ANSØGNINGSSKEMA til låneordning.docx
  144170/19
 • Til kommunerne, råstof, Syddansk Råstofforum 2019
  125284/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om geofysik-feltkursus
  128141/19

6. marts 2019

Indgående

 • Fra DTU - Vedr. possible site Himmark Strand
  112253/19
 • Fra DTU - Vedr. Grindsted field site
  112249/19
 • Afslutning af Tilladelse til etablering af legeplads på Skolegade 5, 7100 Vejle.pdf
  137126/19
 • fra vejle kommune Afslutning af §8 tilladelse til etablering af legeplads på Bullerbo
  137125/19
 • RE: Udkast_konsulentaftale TOF_KiAP/Medicoteknik
  106667/19
 • Aftale med Medicoteknik.pdf
  106672/19
 • Fra Middelfart Kommune - mail vedr. tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  105368/19
 • Fra MST: Afgørelse om ikke påbud om oprensning af jordforurening på Brødrene Hartmann A/S, Tønder
  106106/19
 • Fra Vejle Kommune: Miljøvagtrapport_Benzinspild ved Vestre Engvej 51, 7100 Vejle
  106456/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for svar_ Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  108627/19
 • PRO psoriasis: tilbagemelding fra regionerne
  108138/19
 • Fra Vejle Kommune: Tilsynsrapport i forbindelse med §8 tilladelse til opførsel af uopvarmet lagerhal på Grønlandsvej 102y, 7100 Vejle
  105605/19
 • Fra Penta Advokater: Anmodning om Aktindsigt vedrørende Tiufkærvej 126, 7000 Fredericia
  107302/19
 • Fra Vejen Kommune: Bilag - Oplæg til forureningsundersøgelse, Søndergade 52-60, Brørup.pdf
  108167/19
 • Fra Penta Asdvokater: Svar vedr. Aktindsigt vedrørende Tiufkærvej 126, 7000 Fredericia
  108347/19
 • Fra Vejen Kommune: Oplæg til forureningsundersøgelse - Søndergade 52-60, 6650 Brørup - Vejen Kommune
  108149/19
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af §8 tilladelse på Grønlandsvej 96/102Y, 7100 Vejle
  106597/19
 • Fra Unoversal: Tilbud flytning
  119087/19
 • Fra Grundejer: Telefonhenvendelse - 550-81155
  110388/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, forsøg
  110793/19
 • SV: DD2, model 1 - to have or not to have...
  111921/19
 • Fra Læge - Korrespondance vedr. vikarliste for almen læger
  108924/19
 • fra Odense Kommune - SV_ Beregninger af forureningsbidrag - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  114104/19
 • Igangsætning Klima og strata.
  142298/19
 • Mail fra Jysk analyse
  142296/19
 • CATI ver04.doc
  142297/19
 • Fra Vejle Kommune: Tilsynsrapport til dokumentation af opfyldelse af påbud, Diagonalvejen, Give
  152683/19
 • Fra PKO - ønske om dialog om samarbejde mellem almen praksis og apoteker
  164698/19
 • Fra rådgiver, Indledende undersøgelse Teknikvej, Odense
  167993/19

Udgående

 • Anmodning om aktindsigt
  106465/19
 • Til ansøger RÅSTOF Kvittering for modtagelse af ansøgning
  137702/19
 • Til Middelfart Kommune - vedr. tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet- matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  105154/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for modtagelse af tilsynsrapport i forbindelse med §8 tilladelse til opførsel af uopvarmet lagerhal på Grønlandsvej 102y, 7100 Vejle
  105614/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hindballevej 5, Asperup.pdf
  105021/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  105904/19
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  108161/19
 • Til Penta Advokater: Aktindsigt, mail 3 vedrørende Tiufkærvej 126, 7000 Fredericia - mail 3
  108668/19
 • Til Borger: Udgået brev, Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup.pdf
  106539/19
 • til grundejer, mail - høring, kortlægning jf. JFL, Ejlskovsgade 15, Odense
  105899/19
 • til Odense Kommune og rådgiver - vender tilbage...SV_ Bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Rugårdsvej 644
  105532/19
 • Til Borger2, høring med bilag vedr. V1-kortlægning af Helsnedvej 13, 5932 Humble.pdf
  108413/19
 • Til Borger2, V1-afgørelse, Fønsvej 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  105100/19
 • til Odense Kommune, mail - justerede begninger ok - forureningsbidrag - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  105256/19
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  108162/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  105480/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  105247/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  105336/19
 • Til Borger1, høring med bilag vedr. V1-kortlægning af Helsnedvej 13, 5932 Humble.pdf
  108404/19
 • til grundejer - høringsbrev V1-kortlægning.pdf
  105900/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Fønsvej 11, Nørre Aaby.pdf
  105098/19
 • Til Penta Advokater: Aktindsigt, mail 2 vedrørende Tiufkærvej 126, 7000 Fredericia - mail 2
  108660/19
 • Til Borger: Bilag - Udgået Kortbilag - Uggerslev Mose 21, 5750 Otterup.pdf
  106585/19
 • Til Borger: Status på oprensningen og tidsplan
  105311/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for oplæg og historik til undersøgelse på Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  108620/19
 • Til Rådgiver: Tilbud på afgravning
  106398/19
 • Til Borger, Kortbilalg til V1-afgørelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup.pdf
  105483/19
 • BILAG til grundejer - V1-kort, Ejlskovsgade 15.pdf
  105902/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Fønsvej 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  105095/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. sagen om benzinspildet stammende fra tyveri/hærværk på P-areal ved Vestre Engvej 51, 7100 Vejle
  106451/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering om sagsbehandler vedr. Oplæg til forureningsundersøgelse - Søndergade 52-60, 6650 Brørup - Vejen Kommune
  108194/19
 • BILAG til grundejer - UDKAST V1-kortlægning, Ejlskovsgade 15.pdf
  105901/19
 • Til Penta Advokater: Spørgsmål til omfang af Aktindsigt vedrørende Tiufkærvej 126, 7000 Fredericia
  107355/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  105330/19
 • Til Penta Advokater - Aktindsigt, mail 1 - vedrørende Tiufkærvej 126, 7000 Fredericia - mail 1
  108659/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  105242/19
 • Til borger - Råstofplan 2020 - indkaldelse af ideer og forslag
  108617/19
 • til delstaten Slesvig-Holsten_opfølgning på brevet til ministerpræsidenten
  108730/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tanderupvej 30, 5591 Gelsted .pdf
  105647/19
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  105903/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Hindballevej 5, 5466 Asperup .pdf
  105019/19
 • Til borger_V1-høring, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  108163/19
 • VS: SV: Aktindsigt (journal 19/10098) - ambulance syd.pdf
  105312/19
 • VS: SV: Aktindsigt (journal 19/10098)
  105310/19
 • Svar på anmodning om aktindsigt - patienterstatning
  106698/19

5. marts 2019

Indgående

 • Fra DMR: Pulje 10 Libavej 1, Ørbæk - Budgetstatus samt fakturaopgørelse pr. 01-03-2019
  108747/19
 • Fra DMR: Pulje 10 - Dageløkkevej 8, Tranekær -Statusvurdering fase 2 - opdateret Konceptuel model
  108748/19
 • Fra DMR: Pulje 10 - Dageløkkevej 8, Tranekær -Statusvurdering fase 2
  108749/19
 • Fra Aalborg Kommune: reporting Period 4
  108643/19
 • FRA ZOOMETK: 038 kort med højde, bredde, zoom
  112437/19
 • SV: Screening af en Fyn-Als-forbindelse
  110361/19
 • psykiatriaftale
  103459/19
 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  103646/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Forespørgsel om Basselund lergrav.
  118901/19
 • Fra ansøger:- Kort 1_2000.pdf
  118122/19
 • Fra ansøger: ansøgningsmat [Untitled].pdf
  118106/19
 • Fra ansøger:- Grusgrav_2A.pdf
  118120/19
 • Fra ansøger: Kort 1_25000.pdf
  118126/19
 • Fra Kolding Kommune: Anmodning om regionens vurdering af kortlægningsgrundlag efter opreninsg, Kløvkærgrunden
  108857/19
 • Supplerende oplysninger til slutrapport
  111136/19
 • Fra Boets advokat: Vedr forureningsundersøgelse af Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  110512/19
 • Fra Ansøger: svar på suppl. spørgsmål til ansøgning Råstof indvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov Kolding Kommune
  108972/19
 • Fra Nordisk Sikring: Tilbud på alarm og adgangskontrol
  112724/19
 • Fra Orbicon. Kolding Landevej 69, Fredericia
  113409/19
 • Fra Ejlskov: Bilag - Ansøgning par8 FredericiaC-Bådhusene_ver2.pdf
  117807/19
 • Fra Middelfart Gymnasium: Vedr. fordelingsudvalg
  114337/19
 • Fra Middelfart Gymnasium: Vedr. fordelingsudvalg
  114331/19
 • Fra Ejlskov: Revideret ansøgning til § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse for matr. 125e, byggefelt 64, Bådhusene
  117806/19
 • Fra NCC: Indberetning MST 2018 - Sellebjerg Fyldplads, Svendborg
  103463/19
 • Vejledning_investigatorinitierede protokoller_februar 2019_med rettelse.docx
  104815/19
 • Bilag 1 Kommissorium.Flash.pdf
  103203/19
 • Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr flash glukosemonitorering
  103196/19
 • Afrapportering fra arbejdsgruppe vedr flash glucosemonitorering m retningslinje.pdf
  103199/19
 • Aftale om MED Klippekortmodul d. 4. marts 2019
  103681/19
 • Fra DGE: Ny Revideret tidsplan
  104180/19
 • Fra Borger: Bilag - Historik omkring gartneriet på matrnr 120b Erritsø By og Sogn.doc
  103762/19
 • Korrektion af for meget indbetalt pension - ændring af pensionsbeskatningsloven
  103504/19
 • Fra DGE: Bilag - Tidsplan pulje 3 - revideret marts 2019.pdf
  104184/19
 • Fra Varde Kommune - tillladelse til vandindvinding og grundvandssænkning - matr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  103377/19
 • Fra Borger - VS: Sag 18/34099 . Ribe Landevej 73
  104256/19
 • Fra Borger - VS: Sag 18/34099 . Ribe Landevej 73
  104250/19
 • Fra Home: Telefonbesked, loknr: 515-50117
  104302/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilbagemelding vedr fremtidsudsigt, Vittenbergskolen, Ribe
  103538/19
 • Fra Borger: Orientering om historik, Korskildevej 10
  103761/19
 • fra Franck Geoteknik - Oplæg til supplerende forureningsundersøgelse, Rugårdsvej 644, Odense NV
  105527/19
 • BILAG fra Franck Geoteknik - Oplæg til supplerende forureningsundersøgelse, Rugårdsvej 644, Odense NV - sendt til myndighederne.pdf
  105528/19
 • Fra system: yder 42919 er lukket automatisk.
  105245/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra HCD SV-udvalgsmøde d. 18. februar
  105502/19
 • Fra Rambøll: Svar vedr omfanget af nyetablering, Vittenbergskolen, RIbe
  103272/19
 • AFV. TIJ - VS: NIR Nøglepersoner 2019 udgave 2 i høring
  105797/19
 • Fra Orbicon: Poreluftmålinger Lynggårdsvej, Vejen
  110642/19
 • Fra Tønder Kommune: Accept til anvendelse af slagge, Trøjborgvej 21, 6261 Bredebro
  108867/19
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  109772/19
 • Fra Rambøll: Anmodning om sagsmateriale, Gammelbyvej 49, Jelling
  109288/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om stillingtagen til om der er indsats overfor OFV, Tværsigvej 31, 6740 Bramming
  109074/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2 - 2. målerunde (dag 7)
  110789/19
 • Fra Esbjerg Kommune: spørgsmål vedr. mulig opstart af nedbrydning, Forum Kirkevej 2-4
  108837/19
 • Fra Revisor - Praksis omkostninger efter praksisophør
  105116/19
 • Fra JV: Opfølgende spørgsmål
  106104/19
 • Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening, 1. delrapport om Engangstilbuddet, høringsversion
  105208/19
 • Fra Borger, Fremsender bemærkninger til den varslede kortlægning
  138176/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Afstemning i fh.t. dine bemærkninger til udkastet
  122231/19
 • SV: Værkmestervej 4, 5600 - Kan V1 begrænses (lok. nr. 430-81640)?
  167456/19

Udgående

 • Til rådgiver, Råstof, Høringssvar fra Vejle Kommune - Høring af udkast til screeningsafgørelse Sødover II.msg
  117424/19
 • Til rådgiver, Råstof, Flere høringssvar
  117422/19
 • Til rådgiver, Råstof, Råstofindvinding sødover .msg
  117423/19
 • Til borger, Råstof, SV: Råstofindvinding sødover
  117416/19
 • Til ansøger RÅSTOF Kvittering for modtaget ansøgning
  117734/19
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, rykker for supplerende tilladelser matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  104228/19
 • VS: Kommentering: Input til udvikling af forskningsportal til Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice FRIST 4. MARTS kl. 12
  104016/19
 • Til Andelsboligforening - Orientering om undersøgelsesresultater.pdf
  103972/19
 • Til kommunenen og andelsboligforening - kopi af orienteringsbrev
  103977/19
 • Dokumenter til aktindsigt Tour de France.pdf
  104679/19
 • Anmodning om aktindsigt
  104676/19
 • Til ansøger RÅSTOF Forespørgsel om udkast Basselund lergrav.
  118911/19
 • Til Parter, Råstof, udkast til en afgørelse af, at der ikke er krav om en miljøvurdering på matr.nr. 1n Juellingholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  117411/19
 • Til Parter, Råstof, Udkast til Screeningsafgørelse Svollibjerg samlet.pdf
  117412/19
 • Til ansøger RÅSTOF Om Vejadgang til Basselund lergrav.
  137497/19
 • Til kommunerne, råstof, Syddansk Råstofforum 2019
  125192/19
 • Til Home, begge parceller kan være forurenede, Refshedevej 22, St Darum, 6740 Bramming
  109036/19
 • Til borger - V2-kortbilag Hedagervej 83, 5270 Odense N.pdf
  112688/19
 • Til Borger: Svar vedr. Ørbækvej 859
  103599/19
 • Til Borger - Vedr. boring fra undersøgelse på Ribe Landevej 73, Vejle
  104265/19
 • Til borger_V1-høring, Orelundvej 56, 5592 Ejby.pdf
  103219/19
 • TIl JV: Besvarelse af aktindsigt
  106099/19
 • Til borger Orientering om indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2020
  107979/19
 • Til Fahlenskilte: Skilte
  104348/19
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Orelundvej 56, 5592 Ejby.pdf
  103221/19
 • - Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Skræppedalsvej 2, 5592 Ejby.pdf
  103499/19
 • Til DGE: Godkendelse af Revideret tidsplan
  104192/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Praksishandel og ansættelse af læge i Billund
  103739/19
 • Til Borger: Svar vedr. Korskildevej 10
  103642/19
 • Til Home: Svar på Telefonhenvendelse, loknr: 515-50117
  104310/19
 • Til borger_V1-høring, Skræppedalsvej 2, 5592 Ejby.pdf - Til borger_V1-høring, Skræppedalsvej 2, 5592 Ejby.pdf
  103479/19
 • Til Henrik Holmegaard Ejd_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse_Stationsvej 10, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  104023/19
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skræppedalsvej 2, 5592 Ejby.pdf - Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skræppedalsvej 2, 5592 Ejby.pdf
  103483/19
 • Til DGE: Kommentarer til revideret tidsplan
  104174/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Praksishandel og ansættelse af læge i Billund
  103740/19
 • Til Henrik Holmegaard Ejd_V1-høring, Stationsvej 10, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  104026/19
 • Til Læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  103295/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Billund
  103559/19
 • Til Henrik Holmegaard Ejd_V1-kortbilag, høring, Stationsvej 10, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  104028/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr mulig afslutning, Vittenbergskolen, Ribe
  103216/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Orelundvej 56, 5592 Ejbyt.pdf
  103224/19
 • Til Rambøll: Svar vedr etablering af svanehalse, Vittenbergskolen, Ribe
  103195/19
 • Til borger - V2-afgørelse Hedagervej 83, 5270 Odense N.pdf
  112681/19
 • Til borger - Boligerklæring Hedagervej 83, 5270 Odense N - 05-03-2019.pdf
  112691/19
 • Til Borger: svar på tlf. henv. om Finlandsgade 65, Esbjerg
  104271/19

4. marts 2019

Indgående

 • FRA RH: Kontrakt for implementering af nye Jupiter services
  106588/19
 • Fra Odense Robotics: udkast til oplæg
  109189/19
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport, 480-81233
  150475/19
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport, 611-00040
  150483/19
 • SV: Svendborgvej 419, 5600 Faaborg
  142037/19
 • SV: HASTER - Aktindsigt - Forespøgsel vedr. henvendelse til Trafik, bygge og boligstyrelsen
  102082/19
 • Fra kommunen - vedr. mulige målinger i Engsøen
  112243/19
 • Tilbud Nordborg Nødbehandlerbil 20. april 2016
  101903/19
 • Tilbud Nordborg Nødbehandlerbil 20. april 2016
  101902/19
 • Fra Orbicon: Tilbud på 3 boringer + genudtagning af 2 vandprøver
  139789/19
 • Information om CØ-studietur Holland
  109223/19
 • Referat 28.02.2019 Samarbejdsmøde Røgfri Fremtid.doc
  101875/19
 • Fra Ærø Kommune: Referat samarbejdsmøde 28/2
  101874/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om adresse, Storegade
  102416/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. marts 2019
  101322/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Forespørgsel fra ansøger
  102066/19
 • Til NIRAS: Kommentar til resultat
  101139/19
 • Fra DMR: Tegning fra udgravninger samt analyseresultater, Borgergade 25, 7323 Give
  102230/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25-03-2019
  101917/19
 • Fra DMR: Vedr. Borgergade 25, 7323 Give
  102216/19
 • Høringssvar
  101586/19
 • Fra Odense Kommune, Fælles bemærkninger til undersøgelsesoplæg Bogensevej 39/Banevænget 4, 5270 Odense N
  101519/19
 • Fra NIRAS: Svar på tilbagemelding på forespørgsel om mulighed for tilførsel af jord, matr nr 136 Stevning, Svenstrup
  102100/19
 • Fra AGS - Evalueringsoplæg for projekt Science og anvendt teknologi på STX
  102933/19
 • Fra RG Grus & Jord Aps: Indberetning MST 2018, matr nr 14a dons By, Almind
  102766/19
 • Fra grundejer, Vedr. Klintevej 21a, Kerteminde
  102857/19
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Svar på forespørgsel og kvittering.
  102084/19
 • Fra Udlejer: Vedr. nøgle til glasdør
  102592/19
 • Fra SWECO -Tidsplan, pulje 29 og 30.pdf
  102544/19
 • Høring: Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet
  101951/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen marts 2019
  108705/19
 • Fra MST: Orientering om udkast til varsel af påbud
  104981/19
 • Fra ansøger: ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje
  108693/19
 • Fra Home ang, matrikulære ændringer, Refshedevej 22, St Darum, 6740 Bramming - Sag: 711-01691
  109028/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - Accept til udlægning af slagge
  109496/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2 - 2. målerunde (dag 7)
  110779/19
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  109768/19
 • Fra Borger: Orinetring og spørgsmål til V1-proces og frivillig undersøgelse, Korskildevj 10
  103636/19
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. prøvetagningen på Borgergade 25, 7323 Give
  103437/19
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. undersøgelsen på Ørbækvej 859
  103593/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  103139/19
 • Fra Niras, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 21, Ejby, Nr.Aaby, Sundeved og lidt GV i Sønderborg, Gråsten, Odense og Faaborg
  103411/19
 • fra Cowi_ Oplæg til frivillig undersøgelse
  105427/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  108711/19
 • fra Odense Kommune - Bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Rugårdsvej 644
  105511/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  108728/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  108703/19
 • BILAG fra Cowi_ Historisk og oplæg_m bilag.pdf
  105428/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  108696/19
 • Fra ansøger: ansøgning til Kulturpuljen marts 2019
  108704/19
 • Fra virksomhed - Telefonhenvendelse og jordforurening på Dakavej 12, 6640 Lunderskov
  112001/19
 • Fra virksomhed: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  109758/19
 • Fra Esbjerg Kommune: anmodning om vurdering af om der er indsats overfor OFV, Bådebrogade 4, 6700 Esbjerg
  109561/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om accept af udlægning af slagge, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming
  109490/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ §8-høringssvar - udvidelse af offentlig legeplads, 431-00027
  119490/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - BLA1-3 - Feltinddeling.pdf
  119492/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - BLA1-3 - Analyseresultater.pdf
  119491/19
 • Fra Haderslev Kommune. SV: Godkendelse af indbygning af kategori 3 slagge under vej - Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  122899/19
 • Fra PLo - Medd. vedr. ansættelse af læge i Vejle
  135701/19
 • Fra DMR: Projektkontrol og kort - Geogis - 540-81394 Nørreløkke 7 - Kontrolrapport.pdf
  136197/19
 • Mail fra Lægvagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  134195/19
 • Fra DMR: Projektkontrol og kort - Geogis - 540-81394 Nørrelykker 7 - Kort.pdf
  136198/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring af §8-udkast til nedrivning af bygning 12, 13 og del af bygning 22, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  138481/19
 • Dagsorden til: Politisk følgegruppemøde, Grindstedforureningerne - 11. marts 2019 kl. 13.00-14.00
  125069/19
 • Høringssvar - Martin Lange.pdf
  126933/19
 • Fra Læge - Forespørgsel vedr. tildeling af fiktivt ydernummer til Billund kommune
  122418/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Varsel af påbud - jordforurening med MIBK
  132330/19
 • Fra MST: Udkast til undersøgelsespåbud
  131678/19
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport, 611-00128
  150487/19
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport, 630-82003
  150527/19
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport, 630-81684
  150491/19
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport, 630-81933
  150497/19
 • Fra DGE: Projektkontrol fra GeoGis, Pulje 12:
  150458/19
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport, 630-81995
  150521/19
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport, 630-81971
  150510/19
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport, 630-81940
  150504/19
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport, 630-81960
  150506/19
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af undersøgelsesoplæg ift. §8 eller evt. ændret kortlægning, Middelfartvej 305, 5200 Odense
  158143/19

Udgående

 • Kontrakt til borgerinddragelse workshoppen
  114912/19
 • Til deltagerne på kursus om røgfri liv: Program m.m. for kurset "Røgfrit liv - korte samtaler med unge om røg" 12.-13. marts 2019
  102185/19
 • Program_Kolding marts 2019.pdf
  102186/19
 • Til kommunen - vedr. mulige målinger i Engsøen
  112241/19
 • Til rådgiver - ønske om pris på to målerunder mere i 2019
  103971/19
 • 13. maj 2019 annulering udbud Nordborg Nødbehandlerbil
  101969/19
 • Til ansøger RÅSTOF Svar på forespørgsel og link
  117730/19
 • VS: Kommentering: Input til udvikling af forskningsportal til Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice
  101873/19
 • Til borger: Rapport over Forureningsundersøgelse Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  102601/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  102839/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om dialog med borger, Gammelby Ringvej 4 - 6, 6700 Esbjerg.
  102602/19
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  102369/19
 • til Nyborg Kommune - ingen indsats, ikke-§8-pligt_ Bøgebjerget 4, 5853 Ørbæk (lok. 495-00010)
  102793/19
 • Til DAN EGTVED, V2-afgørelse, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved A.pdf
  101645/19
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om oplysninger om eksakt adresse, Storegade, Esbjerg
  102407/19
 • Til Daltec, V2-afgørelse, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  101861/19
 • Til Kommunen: 038555 Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  102853/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  102669/19
 • Til Autodan - SVAR - kortlægningsbrev vedlagt, Hjorslevvej 5, matr. 3z, Hjorslev By, Otterup
  101929/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksisophør
  102703/19
 • Til borger: Svar på oplysninger om miljøforhold, Gammelby Ringvej 4 - 6, Esbjerg
  102593/19
 • Til Aabenraa Kommune: Regionen vurderer, at der ikke er grundlag for ændring af V1 kortlægning, Trondhjemsvej 4, Rødekro, Lok.nr. 529-40276
  102384/19
 • Til Borger - Svar på henvendelse vedr. 430-81549 (Egenkrog 12, 5642 Millinge)
  102937/19
 • Til COWI: Tillægskontrakt
  101806/19
 • Til NIRAS: Svar på forespørgsel om mulighed for tilførsel af jord, matr nr 136 Stevning, Svenstrup
  101936/19
 • til Skatteankestyrelsen - SV del1: Anmodning om materiale, Dampskibsmolen 2, del af lok. 449-00022
  102599/19
 • Til DMR: Vedr. prøvetagningen på Borgergade 25, 7323 Give
  102612/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn
  101107/19
 • Svar til AGS - Evalueringsoplæg for projekt Science og anvendt teknologi på STX
  102930/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Praksisophør i Esbjerg
  102715/19
 • Til COWI: Vestergade 8 i Faaborg
  101804/19
 • Til JEMA: Dør repareres i Rum nr. 1
  102306/19
 • Til Danfoss - vedlagt matr vedr Ulsnæs 19-21, Gråsten
  102453/19
 • Til ansøger: suppl spørgsmål til ansøgning Råstof indvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov Kolding Kommune
  102702/19
 • Til Kommune - Lægevalgsbreve ifm. praksisophør
  102720/19
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. prøvetagningen på Borgergade 25, 7323 Give
  103446/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Kommissorium for teknisk følgegruppe
  104985/19
 • Svar til JV: Vedr. anmodning om aktindsigt
  129264/19
 • Svar til JV: Vedr. anmodning om aktindsigt
  129237/19

3. marts 2019

Indgående

 • Fra borger, Råstof, Råstofindvinding sødover
  109810/19

2. marts 2019

Indgående

 • Høringssvar
  101098/19
 • Høringssvar
  101099/19

Udgående

 • til Borger Høring om kortlægning af dele af Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  101018/19
 • til Borger Grundejerrapport Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  101022/19
 • til Borger Udkast til V2 afgørelse af dele af Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  101019/19
 • til Borger Teknisk rapport Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  101023/19
 • til Borger Kortbilag V2 varsel Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  101020/19
 • til Borger Høring om kortlægning af dele af Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  101017/19
 • til Borger Udkast til Boligerklæring Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
  101021/19

1. marts 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - endelig rapport
  103968/19
 • Fra Vejle Kommune, Råstof, Høringssvar fra Vejle Kommune - Høring af udkast til screeningsafgørelse Sødover II
  109777/19
 • Fra Vejle Kommune, Råstof, Udkast til screeningsafgørelse SødoverII.pdf
  109778/19
 • FRA KB software: Tidsforbrug februar
  109783/19
 • Fra Aalborg Kommune: accept af tilbud - Innoba
  100214/19
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, SV: Efterbehandling på 18a Almind By, Almind
  109580/19
 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  99698/19
 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  99701/19
 • Fra DMR A/S: Høringssvar - ingen bemærkninger - Lok. nr. 461-00195 - Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  124125/19
 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  99703/19
 • Fra rådgiver - Udkast til rapport, supplerende indeluftmålinger Hertug Hans Gade 14C og 14D
  103959/19
 • Fra indvinder, Råstof, møde i Almind
  109565/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse - Skibhusvej 63, 5000 Odense C - Skibhusvej 63, 5000 Odense C
  121958/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag for §8 - Skibhusvej 63, 5000 Odense C
  121963/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse - Skibhusvej 63, 5000 Odense C
  121957/19
 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  99353/19
 • Genforhandlet samarbejdsaftale TOF/KiAP
  100247/19
 • Fra COWI: Vestergade 8, Monitering med luftrensere i drift
  100741/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. overdragelse af kap. samt ny kompagnon i praksis i Jelling
  100440/19
 • Fra Borger: Orientering vedr. Korskildevej 10 - Skrivelse af 13/2 2019
  100976/19
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-03-2019 07:00:04
  99208/19
 • Fra DGE - Henvendelse om forurening på Middelfartvej 137, 5400 Bogense
  100628/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-03-2019 07:00:04
  99198/19
 • Fra OIM: Kvittering for modtagelse
  99840/19
 • Høring - bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion
  99311/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. salg af kapacitet i Egtved
  99842/19
 • Fra HOME,. Refshedevej 22, Darum, 6740 Bramming
  100790/19
 • Fra COWI: Vestergade 8: Monitering med luftrensere i drift
  100752/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. Gammelbyvej 27, 7323 Give - boringsplacering
  99781/19
 • Fra Tirslund Grusgrav: Indberetning returjord 2018, matr nr 3a Nørbølling By, Tirslund
  100579/19
 • Fra COWI: Sørger for udskiftning
  100837/19
 • Fra EDC Tørring: Vedr. tanke på ejendommen, Ulvehavevej 36 - 38, 7100 Vejle
  100231/19
 • Høringssvar
  101096/19
 • Høringssvar
  101093/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, afregning februar
  101272/19
 • Fra projekt Crossing IT - Halvårsrapport - feb. 2019
  102947/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, afregning februar
  101266/19
 • Fra Faaborg Gymnasium - eksempel på uv-forløb
  102923/19
 • Fra Køng Idrætsfriskole, Vedr. anmodning om boligundersøgelse., Fåborgvej 9, 5620 Glamsbjerg
  101140/19
 • Fra NIRAS: Rykker for svar på forespørgsel om mulighed for tilførsel af jord, matr nr 136 Stevning, Svenstrup
  101915/19
 • fra Odense Kommune - vil vurdere sagen - Vedr. din drøftelse med rådgiver omkr. nedrivning på Lavsenvænget 11 i Odense
  105044/19
 • Fra ansøger: Ansøgning kulturpuljen marts 2019
  108714/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  108716/19
 • Fra ansøger: supplerende materiale til ansøgning
  108717/19
 • BILAG fra DMR - Grundvandsberegning - Udskrift.pdf
  105217/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  108715/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  108718/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Fredericia
  111065/19
 • Fra Haderslev Kommune: Afslutning af § 19 mellemdepot - Skovby Bygade 23, 6500 Vojens
  109662/19
 • Fra Niras: Tidsplan 01-03-2019
  110944/19
 • VFra ansøger: ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  108719/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  108713/19
 • BILAG fra DMR - JAGG tabeller 35 m strømning - revideret.pdf
  105218/19
 • fra DMR - Justerede Beregninger af forureningsbidrag - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  105216/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Orientering om varsel om påbud om undersøgelse, Vestermark 16, Sønderborg
  109107/19
 • Fra Region Syddanmarks Byggeafdeling: Orientering vedr. Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  117804/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  119903/19
 • Fra Niras: Tidsplan 01-03-2019
  110929/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  112156/19
 • Fra Niras: Tidsplan 01-03-2019
  110932/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Bilag til "Orientering" - Varsel om påbud om undersøgel [Ref.nr.=d7808f98a37b4f67900f07c5cc8aa530] - Varsel af undersøgelsepåbud til Sønderborg Kraftvarmeværk
  109121/19
 • Fra Tønder Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  109776/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Bilag til "Orientering" - Udkast til påbud om undersøgelse
  109159/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Ansøgning om udlægning af belægning på P-plads ved Lystbådehavnen.
  117040/19
 • Fra Borger: Vedr. ambulance flytning
  116572/19
 • SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. arveligt angioødem
  114610/19
 • SV: Materiale fra Region Syddanmark ifm undersøgelse om lægemiddelanbefalinger
  114624/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Odense C
  123557/19
 • Fra Komuiteen for Sundhedsoplysning: SV: Angående inspirationskatalog om antibiotika
  127235/19
 • Fra DGE: Grundejerrapport, indledende undersøgelse, 611-00128
  171121/19
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Pulje 12, Lok nr. 611-00128
  171126/19

Udgående

 • Til Rambøll: kommentar til resultater fra Skovbyvej 26
  140906/19
 • Til dommerkomiteen for årets røgfri ungdomsuddannelse 2019: Materiale til: Møde i dommerkomite vedr. røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark 4. marts kl. 10
  100694/19
 • Social- og sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens 2019.pdf
  100699/19
 • Middelfart Produktionsskole 2019.pdf
  100698/19
 • Elsesminde Produktionsshøjskole 2019.pdf
  100696/19
 • Sydfyns Erhvervsforskole 2019.pdf
  100697/19
 • Nyborg Gymnasium 2019.pdf
  100701/19
 • Sammenligning af indstillinger_2019.pdf
  100695/19
 • Social- og sundhedsskolen Syd 2019.pdf
  100700/19
 • Til DGE: Oplysning om sagsbehandling - lok.nr. 450-81082 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  124127/19
 • Til rådgiver - kommentarer til Udkast til rapport
  103962/19
 • Til Parter, Råstof, screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering på 1at Gadsbølle, Vissenbjerg i Assens Kommune
  109765/19
 • Til Parter, Råstof, Screeningsafgørelse 1at Gadsbølle, Vissenbjerg samlet.pdf
  109766/19
 • Svar på spørgsmål d. 27. feb. 2019 til TV2 Fyn vedr. tolkegebyr
  100360/19
 • Til indvinder, Råstof, SV: møde i Almind
  109575/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Almind efterbehandling ved Ole byskov.msg
  109573/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Efterbehandling på 18a Almind By, Almind
  109572/19
 • Til borger: BILAG til V2høring, Rapport grundejerdel, 621-81395 Vesterløkke 38, Bjert og Bjert Vestervang 1.pdf
  119746/19
 • Til DGE. Fremsendelse af kortlægningsmateriale
  100172/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Holmemarksvej 10, 5592 Ejby.pdf
  99742/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Østergade 7 5953 Tranekær.pdf
  100287/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om Middelfartvej 137, 5400 Bogense - E-arkiv 8-76-51-423-23-2001 - del 1 V2-brev og del af undersøgelsesrappo....pdf
  100690/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Østergade 15 5953 Tranekær.pdf
  99304/19
 • Til COWI: Svar vedr. Vestergade 8: Monitering med luftrensere i drift
  100759/19
 • Til region Syddanmark, Bygningsafdeling: Kommentarer til oplæg til Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  100134/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om Middelfartvej 137, 5400 Bogense - BILAG - vurdering af nye historiske oplysninger - Middelfartvej 13.pdf
  100654/19
 • Til Køng Friskole, Spørgsmål vedr. anmodning om boligundersøgelse, Fåborgvej 9 og 15, 5620 Glamsbjerg
  100991/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om Middelfartvej 137, 5400 Bogense - BILAG -E-arkiv 8-76-51-423-23-2001 - del 2 - del af undersøgelsesrapport Middel..pdf
  100703/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om Middelfartvej 137, 5400 Bogense
  100637/19
 • Til Odense Kommune, Mailudveksling, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  100924/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om Middelfartvej 137, 5400 Bogense - BILAG - Scannet Historisk materiale.pdf
  100681/19
 • Til Middelfart Kommune: Kortbilag med V2-kortlagt areal, lok. 410-81363
  100411/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Jelling
  100754/19
 • Til Middelfart Kommune og Skat: Vedr. en del af matr. 9c Middelfart Markjorder - en del V2-kortlægges
  100460/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på salg af ubesat kapacitet i praksis
  99992/19
 • Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. arveligt angioødem
  100733/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Jelling
  100749/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Foldingbrovej 20, 6670 Holsted
  99851/19
 • Til Miljøstyrelsen - Høring om forurening med forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter, olieforureninger på maskinstation og entreprenørvirksomhed, Gasse Høje 25, 6780 Skærbæk
  100993/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-kortbilag, høring, Holmemarksvej 10, 5592 Ejby.pdf
  99707/19
 • Til ABC Lavpris, Videbæk ApS, Kortlægning af Lindedal 22B, 6100 Haderslev
  100087/19
 • Til grundejere: varsling af tilsynsbesøg
  100590/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-høring, Holmemarksvej 10, 5592 Ejby.pdf
  99743/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om Middelfartvej 137, 5400 Bogense - BILAG - Baggrundsmateriale fra afkortlægning 2008.pdf
  100665/19
 • Til borger - BILAG til V2-varsel - UDKAST til V2-kortlægning på Bubbelvej 27, 5592 Ejby.pdf
  100341/19
 • Til Home, dokumenter ang. Refshedevej 22, St Darum, 6740 Bramming
  100921/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-kortbilag, høring, Holmemarksvej 10, 5592 Ejby.pdf
  99739/19
 • Til borger - V2-varsel Bubbelvej 27, 5592 Ejby.pdf
  100336/19
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. §8-pligt Vejle Havn - dæmning til Havneøen
  100969/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Søndermarken 8, 6670 Holsted
  99844/19
 • Til borger - V1-høring - Østergade 7 5953 Tranekær.pdf
  100288/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagt areal, lok. 575-81285
  99912/19
 • Til Vejen Kommune og Skat: Vedr. en del af Søndermarken 8 og Foldingbrovej 20, 6670 Holsted - V2-kortlægning pga. udlagt knust asfalt
  100038/19
 • Til Odense Kommune, Vedr. undersøgelsesoplæg, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  100463/19
 • Til Middelfart Kommune: V2-afgørelse for en del af vejmatr. nr. 9c Middelfart Markjorder
  100406/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Bubbelvej 27, 5592 Ejby.pdf
  100347/19
 • Til Langeland Kommune: Orientering om V2 høring, Bellevue 6, Rudkøbing
  100829/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Bubbelvej 5592 Ejby.pdf
  100354/19
 • Til Borger, Raastof, Råstof-interesseområde ved Allerup
  99519/19
 • Til JEMA: Overdragelsesdokument til underskrift
  100569/19
 • Til SDST: Adgang til ordiprax+ apps og superbrugertræning
  99480/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for orientering om sagen fra Gammelbyvej 27, 7323 Give - vedr. boringsplacering
  99790/19
 • Til EDC Tørring: Regionens bemærkninger til antal tanke på ejendommen, Ulvehavevej 36 - 38, 7100 Vejle
  100252/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-høring, Holmemarksvej 10, 5592 Ejby.pdf
  99706/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om Middelfartvej 137, 5400 Bogense - BILAG - Nyt historisk materiale, Middelfartvej 137, 5400 Bogense.pdf
  100660/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på overtagelse af kapacitet samt ny kompagnon i praksis i Jelling
  100538/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Østergade 7 5953 Tranekær.pdf
  100286/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om Middelfartvej 137, 5400 Bogense - BILAG - Brev vedr. afkortlægning, fortsat kortlagt, Middelfartvej 137, 5400 Boge.pdf
  100684/19
 • Til Odense Kommune, Vedr. fælles undersøgelsesoplæg, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  100971/19
 • Til Læge - Bekræftelse på indtræden i kompagniskabspraksis i Jelling
  100689/19
 • Fra SWECO - referat fra opstartsmøde Pulje 29 og 30
  101366/19
 • Til Boligselskabet Langeland: V2-høring inkl. bilag, Bellevue 6, Rudkøbing
  100796/19
 • Til Borger: Svar og vejledning vedr. Korskildevej 10, frivillig undersøgelse - Skrivelse af 13/2 2019
  100973/19
 • Til borger: BILAG til V2-kortlægning, Rapport, grundejerdel - Vesterløkke 38, Bjert.pdf
  168642/19

28. februar 2019

Indgående

 • VS: Ansøgning sdr. Nærå vest
  117096/19
 • Ansøgning om tilførsel af rent jord.pdf
  117097/19
 • screening efter miljøvurderingsloven.pdf
  117106/19
 • Produktion- støjvolde- tilkørsel.pdf
  117104/19
 • Reetapleringsplan.pdf
  117105/19
 • Dokumenter og udstykningssag til KA Grus som ny ejer af arealet.pdf
  117102/19
 • Bilag 5 Ny indkørsel.pdf
  117100/19
 • Ansøgningsskema.pdf
  117099/19
 • Areal 1-50000.pdf
  117098/19
 • Graveplan.pdf
  117103/19
 • Fra Nordfyns Kommune RÅSTOF indvindingstilladelse
  151568/19
 • Fra Orbincomn: SV: Budgetoversigt, Gl. stationsvej
  98627/19
 • Fra Orbicon: SV: Budgetoversigt, Gl. stationsvej
  98629/19
 • Fra Orbicon: SV: Budgetoversigt, Gl. stationsvej
  98623/19
 • Fra Orbicon: SV: Budgetoversigt, Gl. stationsvej
  98634/19
 • Fra indvinder, Råstof, Fra indvinder, Råstof, Grusgravkontrakt Styrup 21.2.2019.pdf
  109560/19
 • Fra indvinder, Råstof, Grusgrav, Grimstrupvej
  109559/19
 • Fra Odense Kommune: Status på vurdering af monitering/grundvandsrisiko/moniteringsboring og fremtidig offentlig indsats - Roesskovsvej 28, 5200 Odense
  124123/19
 • Opfølgning på styregruppemøde CØ-analyse - 27. februar
  100881/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Nygade 12, Thyregod, 7323 Give
  100740/19
 • Fra Region Syddanmark, Bygningsafdelingen: Oplæg til Miljøundersøgelse ved Fredericia Sygehus.
  100125/19
 • Fra DGE: Forespørsel om fremsendelse af kortlægningsmateriale
  100170/19
 • Fra DK Råstof Aps: Indberetning MST 2018, matr nr 10 a Jerlev
  100979/19
 • Fra DMR: Bilag til "Kopi" - §8 ansøgning, Forum Kirkevej 8, 6715 Esbjerg N
  100205/19
 • Fra Eigil Jensen A/S: Indberetning MST 2018, matr nr 2v Daldover, Randbøl
  100963/19
 • Fra Tietgen vedr. projekt
  97086/19
 • venskabspraksis
  98483/19
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr Korskildevej 10, V1-varsling og evt.frivillig undersøgelse - Skrivelse af 13/2 2019
  100970/19
 • Fra borger - situationsplan med nye oplysnigner, Mosevej 1, 6400 Sønderborg
  98427/19
 • Fra Bygst: Aftale om syn af lejemål mv.
  98466/19
 • Biosimilær skifte DRS Policy paper update november 2018.docx
  98158/19
 • Høring - bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion - FRIST 26/03
  97888/19
 • Fra DMR: Opsamling resultater, foreløbigt dokument, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  98962/19
 • Fra Borger: Kvittering på mail om udskiftning
  100246/19
 • Fra Billund Kommune: Orienteringsmails fra Billund Kommune vedrørende indeklimaundersøgelser
  102952/19
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr svanehalse, Vittenbergskolen, Ribe
  101963/19
 • Fra NIRAS: Resultater med lukket luftindtag
  101127/19
 • Præhospitaldatabasen årsrapport 2017
  99170/19
 • Fra DMR: kopi af §8 ansøgning - Forum Kirkevej 8, 6715 Esbjerg N
  100201/19
 • Fra Niras: Oplæg og tilbud Mølmarksvej
  99831/19
 • Underskrevet allonge DGE ressourceperson til Datakvalitetsprojekter 2019
  99696/19
 • Fra Niras: Brændekildevej - oplæg og budget fase 3
  99823/19
 • Høringssvar fra yder
  99120/19
 • Fra Faaborg Gymnasium - halvårsrapport for andet halvår 2018
  102926/19
 • Fra Vejle KOmmune: Færdig afmelding på §19
  113394/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om stillingtagen til indsats pba. Historisk redegørelse Ribe jernindustri
  109632/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til Kulturpuljen marts 2019
  108726/19
 • Mail fra yder: Ønske om ændring af åbne/lukketal
  105397/19
 • Fra ansøger: Ansøgning Kulturpuljen marts 2019
  108724/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  108725/19
 • BILAG fra Odense Kommune - §8-ansøgning_nedrivning Gartnerbyen.pdf
  105028/19
 • fra Odense Kommune - Vedr. din drøftelse med rådgiver omkr. nedrivning på Lavsenvænget 11 i Odense
  105027/19
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning - § 19 tilladelse til genanvendelse af overskudsjord til udvidelse af Cirkuspladsen, Vejle
  103378/19
 • Fra HF og VUC Fyn: Bilag, Udbetalingsanmodning marts 2019
  134529/19
 • Fra HF og VUC Fredericia: Halvårlig opfølgning HF BIIG
  134520/19
 • fra Varde kommune : Her modtager du som aftalt et undersøgelsesoplægget for Harsø Maskiner A/S.
  98467/19
 • Fra Praksis - Bekræftelse vedr. udsendelse af sundhedskort
  97436/19
 • Fra borger, Fwd: Valhalsvej forurening
  154477/19
 • Fwd: Valhalsvej forurening - plan tegning.JPG
  154480/19
 • Anmodning om faglig repræsentant for børne og unge diabetes i det Nationale netværk for Diabetes 27.02.19.docx
  146249/19
 • Anmodning om repræsentant for børne og ungediabetes i det Nationale Netværk for Diabetes
  146248/19

Udgående

 • Til DMR: Arkivmateriale: Storegade 225C, Esbjerg
  98952/19
 • Til DMR: Arkivmateriale: Esbjergvej 4, 6000 Kolding
  98895/19
 • Til DTU - Info vedr. Grindsted - possible project field site
  112234/19
 • Til DMR: Arkivmateriale: Odensevej 121, 5260 Odense S
  98763/19
 • Bilag 3.pdf
  98692/19
 • Bilag 2.pdf
  98691/19
 • Bilag 1 - detaljeret argumentation for forslag til nyformuleringer (005).pdf
  98693/19
 • Til ansøger, Råstof, SV: Råstofindvinding
  98380/19
 • Fwd Journal nr. 187684.msg
  98377/19
 • Til rådgiver, Råstof, Høringssvar ind til nu
  98375/19
 • Journalnr.187684 - Miljø og Råstoffer.msg
  98374/19
 • Journalnr 187684 Sødoberll.msg
  98376/19
 • Til borger: Orientering om udbud, Lavninggyde 8, Haderslev
  97881/19
 • Til rådgiver: udbudsmateriale, Lavninggyde 8, Haderslev
  97718/19
 • Til rådgiver: udbudsmateriale, Lavninggyde 8, Haderslev
  97663/19
 • Mailkorrespondance - valg af leverandør
  100211/19
 • Til samarbejdspartner: Ang. workshop
  99350/19
 • Til økonomi- og indenrigsministeriet: Svar på henvendelse
  99274/19
 • Til borger: Vedr. ungdomsuddannelse
  98371/19
 • Til Thiak ApS, V1-kortbilag, høring, Odensevej 35-37, 5591 Gelsted.pdf
  97518/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, Kortbilag til V1-afgørelse, Fønsskovvej 38, Nørre Aabyt.pdf
  97101/19
 • Til Thiak ApS, V1-høring, Odensevej 35-37, 5591 Gelsted.pdf
  97517/19
 • til borger afgørelse om kortlægning på vidensniveau 1. på lok nr 607-709 Gl. Færgevej 61 7000 Fredericia.docx
  98440/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Sønder Bygade 7, Vejle.pdf
  96903/19
 • Til borger: Orientering om kommende forureningsundersøgelse
  97873/19
 • Til Frisesdahl:Opsætning af palletank på Bekkasinvej
  101633/19
 • Til Praksis - Bekrfætelse på kompagnons udtræden samt ansættelse af læge.
  103510/19
 • Til Aarhus Universitet: Svar vedr. feltkursus i Grindsted
  104556/19
 • til Odense Kommune, mail - SV_ Vedr. din drøftelse med rådgiver omkr. nedrivning på Lavsenvænget 11 i Odense
  105031/19
 • Til SDU og Designskolen: Opfølgning på workshop 22. februar
  140271/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Gelsted Byvej 21, Gelsted.pdf
  97254/19
 • Til Borger: Vindhætte udskiftes
  98000/19
 • Til Borger2, V1-afgørelse, Gelsted Byvej 21, Gelsted.pdf
  97260/19
 • Til DTU: Opsætning af palletank ved DGUnr. 114.2619
  98830/19
 • Til Lægevagten: Afmelding af vagtydernummer 151106 pr. 31.12.2018
  98390/19
 • Til Rambøll: Kommentar til rapport
  98386/19
 • Til Kolding kommune: Høring om forurening med oliestoffer og tungmetaller stoffer på eksisterende bådeværksted, Vesterløkke 38, 6091 Bjert
  98799/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Sønder Bygade 7, 7100 Vejle.pdf
  96902/19
 • Til Bund Deutscher Nordschleswiger_ kontrakt om udarbejdelse af videomateriale ifm. UNESCON ansøgningen
  97731/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Gelsted Byvej 21, Gelsted.pdf
  97258/19
 • Til borger - spørgsmål til nye oplysninger, Mosevej 1, 6400 Sønderbog
  97361/19
 • Til Thiak ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Odensevej 35-37, 5591 Gelsted.pdf
  97516/19
 • til varde kommune bemærkninger til oplæg til undersøgelsesoplægget for Harsø Maskiner A/S.
  97747/19
 • Kontrakt om udarbejdelse af videomateriale ifm ansøgningen til UNESCO immaterial kulturarv.pdf
  97732/19
 • Til COWI: Uskiftning af vindhætte
  98013/19
 • Til Borger;: Vestergade 8 i Faaborg - Kort referat fra møde
  98912/19
 • Til borger: Udgår af kortlægning, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  98972/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-afgørelse, Fønsskovvej 38, 5580 Nørre Aaby.pdf
  97097/19
 • Til Vejen Kommune: Monitering af udledning
  177362/19

27. februar 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Svar på kommunens kommentarer - Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  124066/19
 • Fra Svendborg Kommune: Kommunens kommentarer til oplæg - Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  124058/19
 • Fra Nordfyns Kommune RÅSTOF Angående indvindingstilladelsen i Krogsbølle (Nordfyn)
  151564/19
 • Hovedaftalen
  103466/19
 • ang. Aktindsigt
  96590/19
 • Høring screeningsskema Bjerreby By.pdf
  112926/19
 • Følgebrev screeningsafgørelse Bjerreby By.pdf
  112924/19
 • Høring screeningsafgørelse Bjerreby By.pdf
  112925/19
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, høringssvar til screeningsudkast matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  112923/19
 • OPI kursus og valg af leverandør
  100210/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, VS: Kvittering for modtaget høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  98292/19
 • FRA RSJA:Udkast til referat fra RIT projektgruppemøde den 26 feb. 2019
  164522/19
 • Fra Rambøll: Orientering til Svendborg Kommune - Linkenkærsvej 50, 5700Svendborg
  124032/19
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering - Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  124023/19
 • Fra Rambøll: §8 - suppl.undersøgelser - oplæg til kommentering - Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  124013/19
 • Fra Rambøll: Bilag - Oplæg suppl und Linkenkærsvej 50-svendborg - Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  124015/19
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:19/3855] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Fynsvej 51, 6000 Kolding
  113412/19
 • Fra DMR, Oplæg til forureningsundersøgelse, Esbjerg Towers, Gl Vardevej 66, Esbjerg
  109070/19
 • Fra DMR: Udkast til rapport, Ørbækvej 859
  110404/19
 • Fra Jyllands-Posten: Svar vedr. fristudsættelse
  113817/19
 • Fra COWI, Økonomioversigt med budgetoversigt for Pulje 28
  117218/19
 • Fra Sweco: Screenshot webkamera
  99711/19
 • Anmodning om aktindsigt fra Finn Andersen
  100248/19
 • Fra Borger, Kommentar til svar på henvendelse, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  99398/19
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  98387/19
 • fra fredericia kommune . opfyldelse af påbud om oprensning af olieforurening fra villatank på ejendommen Krogtoftevej 50
  97818/19
 • Fra Sweco: Korrespondance med lejer
  99809/19
 • Danbolig, Assens - Telefonhenvendelse 433-50015 - Fåborgvej 96, Glamsbjerg
  99258/19
 • Fra Region Midt: Vedr. Conference of Peripheral Maritime Regions
  98307/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  97164/19
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. status for jordforurening, Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  97062/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Analyseresultater-Enghavevej 13.pdf
  101795/19
 • Fra Orbicon: Grindsted - FaceBook-opslag
  102955/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - 0504_001.pdf
  101794/19
 • fra Nordfyns Kommune, mail - VS_ Enghavevej 13
  102892/19
 • fra Nordfyns Kommune - SV_ anmoder om oplysninger - SV_ Enghavevej 13, 5450 Otterup
  101792/19
 • Fra borger: Oplysninger om miljøforhold, Gammelby Ringvej 4 - 6, 6700 Esbjerg.
  102589/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Enghavevej 13 Otterup.msg
  101793/19
 • Fra Vejle Kommune: Spørgsmål om §8-pligt Vejle Havn - dæmning til Havneøen
  100954/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - prøvetagning udgravning - Enghavevej 13,skel.pdf
  102893/19
 • fra Nyborg Kommune - punktfundamenter - SV_ Afgørelse om ikke-§8-pligt_ Bøgebjerget 4, 5853 Ørbæk (lok. 495-00010)
  102770/19
 • Fra Esbjerg Kommune, ang. Oplæg til forureningsundersøgelse, Gl Vardevej 66, Esbjerg
  109061/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Ribegade 8-10, 7100 Vejle - Historik og oplæg til undersøgelse
  103186/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Ribegade 8-10, 7100 Vejle - Historik og oplæg til undersøgelse
  103218/19
 • Fra Varde Kommune: Analyseresultater for dokumentationsprøver ved udgravning af olieforurening ved sport 6, Varde Station
  103123/19
 • SV: vedr. Knullen 14, Odense S - image001.png
  144044/19
 • Fra IBC: vedr. Vejen til Ny Mesterlære
  139572/19
 • Fra Odense kommune, SV: vedr. Knullen 14, Odense S
  144040/19
 • Fra Niras: Budget og oplæg for Klemmeløkken - fase 3
  98429/19
 • fra fredericia kommune . opfyldelse af påbud om oprensning af olieforurening fra villatank på ejendommen Krogtoftevej 50 - Opfyldelse af påbud om oprensning af olieforurening fra villatank på ejendommen Krogtoftevej 50.pdf
  97822/19
 • Autodan - Telefonhenvendelse 471-00020 - Hjorslevvej 5, Otterup
  99239/19
 • Fra Niras: Bystævnet - budgetstatus
  98598/19
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  98291/19
 • Fra Niras: Tilbudsliste - Klemmeløkken
  98432/19
 • Fra Kolding Kommune, krav om bedre sikring mod gas, Kolding Åpark 18, Kolding
  96064/19
 • Fra DGE, Accept af tilbud om opgave til ressourceperson
  95996/19
 • Fra Danske Regioner: Repræsentant til Uddannelsesrådet for Kommunomuddannelserne
  96848/19
 • Fra Sloth-Møller: 2. revideret undersøgelsesoplæg, Rens Bygade 2, 6372 Bylderup-Bov
  96346/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på:Bubbelvej 27, 5592 Ejby - Teknisk rapport.pdf
  96249/19
 • 2018-nov-30_OversigtNemlis_Psyk.pdf
  96125/19
 • Fra Frisesdahl: Tilsyn Gejsing Grusgrav
  96438/19
 • Fra rådgiver - Rapporter for indledende undersøgelse på Bubbelvej 27, 5592 Ejby - Grundejerrapport.pdf
  96253/19
 • Fra Rambøll: Nyt udkast til rapport
  95460/19
 • Fra praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  96373/19
 • Interview til JV
  95652/19
 • Fra Geoservice: Tilbud på luftfotos 2019
  95117/19
 • Fra NCC: Indberetning MST 2018 udskudt - Sellebjerg, Svendborg
  95174/19
 • Fra Borger, Henvendelse, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  95857/19
 • Fra borger, journalnr 17/40705
  154473/19

Udgående

 • Høringssvar fra Region Syddanmark: Høring over udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center
  96720/19
 • Høringssvar bekendtgørelser Nationalt Genomcenter_Region Syddanmark.pdf
  96721/19
 • SV: ang. Aktindsigt
  101389/19
 • Til borger, Råstof, SV: Journal nr. 18/7684
  98354/19
 • 0838_001.pdf
  95957/19
 • Kvittering for modtagelse af aktindsigt
  95956/19
 • Til Skovdyrkerne, Råstof, SV: Kvittering for modtaget høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  98300/19
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af endelig V2 kortlægning
  95635/19
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af endelig V2 kortlægning
  95637/19
 • Til Lodsejer, Råstof, VS: Kvittering for modtaget høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  98286/19
 • Til Orbicon: Møllegade 21
  95189/19
 • Til PLo, Lægevagten og Leverandører vedr. Flytning af lægepraksis
  96201/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  95865/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. Del af Drivvejen 1, 6623 Vorbasse - arealet udgår efter undersøgelse og oprensning
  96291/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørremøllevej 5, 6400 Sønderborg
  95319/19
 • Til JyllandsPosten: Fristudsættelse
  96689/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  95253/19
 • Til Naturstyrelsen - Endelig V2 kortlæging - inkl. bilag.PDF
  95615/19
 • Til Sloth-Møller: Regionens bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg, Rens Bygade 2, 6372 Bylderup-Bov
  95497/19
 • Til Ritzau: Fristudsættelse
  96660/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-høringssvar - udvidelse af offentlig legeplads, 431-00027
  95574/19
 • Til Sønderborg kommune - Bilag til V2 høring - Udkast til V2 kortlægning
  96265/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn
  96240/19
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Flytning af lægepraksis
  96204/19
 • Til Sønderborg kommune - Bilag til V2 høring - Kortbilag
  96268/19
 • Til borger, Kortbilag, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N.pdf
  96595/19
 • Til vagtlæge i Fredericia: afgangsførelse af ydernr.
  96319/19
 • Til Miljøstyrelsen: SV: MiljøGIS: Struktur i datasæt
  96690/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N.pdf
  96597/19
 • Til Lægevagten: vagtlæge afgangsført
  96327/19
 • Til Sønderborg kommune - Bilag til V2 høring - Notat vedr. besigtigelse - august 2018
  96271/19
 • Til DTU: Svar på praktiske spørgsmål
  98810/19
 • Til Sønderborg kommune - V2 høring
  96263/19
 • Til Borger: Vedr. køb af ejendommen
  96097/19
 • til Nyborg Kommune - SV: ang. Dampskibsmolen..-etape A - 2015-09-18_OVERSIGT over journalnumre i Acadre og E-arkiv - LoD.doc
  96679/19
 • Til grundejer - endelig V2 kortlægning - matr. nr 1e - inkl. bilag.PDF
  95614/19
 • Til Vejen kommune: aftale om tilsyn efterbehandling råstofgrav matr. nr. 11a, Gejsing By, Andst mfl.
  96441/19
 • Til WEFRI AS, V1-høring, Fuglemosegyden 19, 5592 Ejbydocx.pdf
  95306/19
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Rønsdam 15, 6400 Sønderborg
  95554/19
 • Til Borger - V2-varsel (hørring) Gasse Høje 25, 6780 Skærbæk
  96471/19
 • Kontrakt ifm. ansøgningen til UNESCO immateriel kulturarv.pdf
  95734/19
 • Til WEFRI AS, Kortbilag til V1-høring, Fuglemosegyden 19, Ejby.pdf
  95311/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Hovvej 40, 5591 Gelsted
  95451/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Gasse Høje 25, 6780 Skærbæk (550-81286)
  96515/19
 • Til Naturstyrelsen - Endelige V2 kortlæginng - inkl. bilag
  95585/19
 • Til WEFRI AS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Fuglemosegyden 19, 5592 Ejby.pdf
  95315/19
 • Til grundejer - endelig V2 kortlægning - inkl. bilag
  95573/19
 • til Bund Deutscher Nordschleswiger_kontrakt vedr. UNESCO ansøgningen
  95733/19
 • til Nordfyns Kommune - kan fortsætte nedrivning
  102875/19
 • til Nyborg Kommune, mail - punktfundamenter? SV: Afgørelse om ikke-§8-pligt: Bøgebjerget 4, 5853 Ørbæk (lok. 495-00010)
  102764/19
 • Til vurderingsstyrelsen - Industrivej 8, 5471 Søndersø, matr.nr. 21t, Søndersø By
  101977/19
 • Til Orbicon: Grindsted - FaceBook-opslag
  102954/19
 • VS: Interview til JV
  96468/19

26. februar 2019

Indgående

 • Fra borger, Råstof, Fwd: Journal nr. 18/7684
  98271/19
 • Fra Lodsejer, Råstof, Svollibjerg Plantage
  98264/19
 • Fra VejleMuseerne, Råstof, SV: Høring af udkast til screeningsafgørelse Sødover II (VKH 7325)
  98262/19
 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  94561/19
 • Fra Kudsk og Nissum A/S: Returjord Indberetning MST 2018, matr nr 179 Skrydstrup mfl
  94420/19
 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  94562/19
 • Fra rådgiver - nye tilbud på overboringer - Marstal
  95192/19
 • Fra ansøger, Råstof, Råstofindvinding
  98255/19
 • Fra RM: BiD - Opdateret prioriteringsliste
  93532/19
 • Fra DMR A/S: Oprensning - Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  123982/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1775_18.02.2019_Svendborgvej 337_Tilsynsrapport_oprensning - Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  123983/19
 • VS: Anmodning om bidrag til SUU alm. del spm. 527-528 vedr. arbejdsmedicinske klinikker
  133042/19
 • Fra HF og VUC Fredericia. Bilag, Halvårsrapport marts 2019
  134525/19
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  98709/19
 • fra fredericia kommune Vedr. flytning af forurenet jord fra Brovadvej/Erritsø Møllebanke, Fredericia, JordWeb anmeldelse (154385) - Opgravet jord DEP.pdf
  98503/19
 • Fra Central Enhed for Infektionshygiejne: SV: Udvælgelse af medlemmer til revision af National infektionshygiejnisk retningslinje (NIR) på det operative område.
  100208/19
 • Fra Varde Komune - bemærkninger vedr. screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering ifm. ansøgningen om råstofindvinding- matr.nr. 11a Hesselmed By, Ål
  101071/19
 • fra Skatteankestyrelsen - VS: Anmodning om materiale
  102591/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om oprensning af olieforurening, Trondhjemsvej 4, Rødekro
  102355/19
 • Telefonhenvendelse - Utzonsgade 16, 6000 Kolding
  102051/19
 • Fra DGE: Bilag - Tidsplan pulje 3 - revideret februar 2019.pdf
  104147/19
 • Fra DGE: Revideret tidsplan
  104144/19
 • fra Sweco Teknisk rapport 561-61054 - Guldagervej 76 - Endelige rapporter
  94910/19
 • Fra Rambøll: Kontrakt 2019
  94150/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen - Industrivej 8, 5471 Søndersø, matr.nr. 21t, Søndersø By
  95011/19
 • Fra DMR Anmodning om sagsakter for arealet - Nytoft 4 Egtved
  95001/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  94704/19
 • Fra FaDL: Ansøginger om dispensation for 8. semester-reglen
  96308/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. Birkehøjvej 10/Strandvejen 200, 5500 Middelfart
  95321/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg.pdf
  95541/19
 • Fra Middelfart Kommune: Birkehøjvej 10/Strandvejen 200, 5500 Middelfart
  95297/19
 • Fra Sloth-Møller: Revideret undersøgelsesoplæg, Rens Bygade 2, 6372 Bylderup-Bov
  95485/19
 • Fra Rambøll: Udkast til undersøgelsesrapport
  95057/19
 • Fra Sloth-Møller: Kortbilag til oplæg, Rens Bygade 2, 6372 Bylderup-Bov
  95115/19
 • VS: Behandling af patienter med thorako-abdominale aortasygdomme - Svarfrist d. 18/2-19 - Vedr. behandling af thorako-abdominale aortasygdomme_Syddanmark.pdf
  95551/19
 • fra fredericia kommune Vedr. flytning af forurenet jord fra Brovadvej/Erritsø Møllebanke, Fredericia, JordWeb anmeldelse (154385) - box 4 22-2-19, DEP.pdf
  98502/19
 • fra fredericia kommune Vedr. flytning af forurenet jord fra Brovadvej/Erritsø Møllebanke, Fredericia, JordWeb anmeldelse (154385)
  98493/19
 • Mail fra Styrelsen for Patientklager
  97312/19
 • fra fredericia kommune Vedr. flytning af forurenet jord fra Brovadvej/Erritsø Møllebanke, Fredericia, JordWeb anmeldelse (154385) - Anmeldelse (154385).pdf
  98498/19
 • Fra Danfoss - Uldsnæs, Gråsten - ønsker rapporter over forurening der vedrører Danfoss ejendom
  95009/19
 • Kontrolstatistik 2018 - Høringssvar
  93878/19
 • Fra borger: anmodning om aktindsigt
  94801/19
 • fra Sweco Grundejerrapport 561-61054 - Guldagervej 76 - Endelige rapporter
  94908/19
 • Fra borger: anmodning om aktindsigt
  94989/19
 • Fra DMR: rapport, teknisk del, 567-61010, Smedegade 2B, 7200 Grindsted.pdf
  152521/19
 • Fra DMR: Rapport, grundejer del, 621-81379, Nørregyde 6, Kolding.pdf
  152624/19
 • Fra DMR: Rapport, grundejerdel, 550-81287, Guldhornsvej 9A, 6270 Tønder.pdf
  152638/19
 • Fra DMR: Rapport, teknisk del, 550-81287, Guldhornsvej 9A, 6270 Tønder.pdf
  152646/19
 • Fra DMR: Rapport teknisk del, 621-81379, Nørregyde 6, Kolding.pdf
  152632/19
 • Fra DMR: Rapport Grundejerdel, Smedegade 2B, 7200 Grindsted, 567-61010.pdf
  152482/19
 • Fra DMR: Rapporter grundejer matr. 4em, 567-61010, Smedegade 2B, 7200 Grindsted.pdf
  152517/19

Udgående

 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for lok.nr. 461-06079 - Skibhusvej 63, 5000 Odense C
  121831/19
 • Kort notat fra møde 21.februar
  109156/19
 • Til deltagerne på kursus Røgfrit liv: Program m.m. for kurset "Røgfrit liv - korte samtaler med unge om røg" 6.-7. marts 2019
  94828/19
 • Invitation til kursus__Røgfrit liv - korte samtaler med unge om røg_Odense marts 2019.pdf
  94829/19
 • Program_Odense 6.-7. marts 2019.pdf
  94830/19
 • Til Fredericia kommune: SV: Vedr. Samtank A/S, etablering af ny tankgårdsvæg
  94352/19
 • Til dommerkomiteen for årets røgfri ungdomsuddannelse: Møde i dommerkomite vedr. røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  94806/19
 • Til borger: kvittering for henvendelse vedr. aktindsigt
  94995/19
 • Til Fredericia kommune: SV: Vedr. Samtank A/S, etablering af ny tankgårdsvæg
  94353/19
 • Til Sloth-Møller: Anmodning om kortbilag, Rens Bygade 2, 6372 Bylderup-Bov
  94270/19
 • Til Brinck, Svar ang. mulighed for at udgå af kortlægningen, Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  93752/19
 • Til DMR - sagsakter Nytoft 4, Egtved
  95006/19
 • til Borger Kortbilag Kliplev Hovedgade 16, 6200 Aabenraa udgår
  94667/19
 • Til borger - Kortbilag, Udgået efter kortlægning, Trelde Næsvej 8, 7000 Fredericia.pdf
  94208/19
 • Til borger: kvittering for henvendelse vedr. aktindsigt
  94848/19
 • til Borger Afgørelse ejendommen Kliplev Hovedgade 16, 6200 Aabenraa udgår af kortlægningen -
  94662/19
 • Til MST: høringssvar til varsel om oprensningspåbud for forurening fra lækage på afløbsrør på Havneterminalen, Fredericia
  94026/19
 • Til Fredericia kommune: Vedr. Samtank A/S, etablering af ny tankgårdsvæg
  94478/19
 • Til Fredericia kommune: Vedr. Samtank A/S, etablering af ny tankgårdsvæg
  94388/19
 • til Borger Teknisk Rapport Kliplev Hovedgade 16, 6200 Aabenraa
  94677/19
 • Til Fredericia kommune: Vedr. Samtank A/S, etablering af ny tankgårdsvæg
  94474/19
 • til Borger Grundejerrapport Kliplev Hovedgade 16, 6200 Aabenraa
  94673/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen om flytning af jord fra Birkehøjvej 10/Strandvejen 200, 5500 Middelfart
  95310/19
 • Til borger - V2-varsel Industriparken 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  95136/19
 • Til COWI: Kommentar til notat
  95367/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Hønnerupvej 24, 5591 Gelsted.pdf
  95049/19
 • Til borger - BILAG til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Industriparken 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  95140/19
 • Til Sloth-Møller: Bemærkninger til 1. undersøgelsesoplæg, Rens Bygade 2, 6372 Bylderup-Bov
  95494/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  96704/19
 • Til Bygst: Aftale om syn og rykker for svar om reetablering efter besigtigelse
  95374/19
 • Til høringsparter - Udkast - Screeningsafgørelse - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted.pdf
  95034/19
 • Til borger - Varsling om kortlægning på vidensniveau 2 af en del af ejendommen Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  95177/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Industriparken 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  95148/19
 • Til borger - V1-høring, Hønnerupvej 24, 5591 Gelsted.pdf
  95051/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg
  95546/19
 • Til Danfoss - SP. hvilke adresser/matrikler er det der ønskes materiale på? .- Ulsnæs, Gråsten
  95010/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis
  96701/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Industriparken 1, 7321 Gadbjerg.pdf
  95157/19
 • Til DR: Besvarelse af aktindsigt
  96768/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Fredericia
  96711/19
 • Til Tønder Kommune - Høring af påbudsmuligheder vedr. Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk (550-81162), samt kopi af V2-varslingsbrev (høring)
  96562/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  96687/19
 • Til Fredericia kommune: Vedr. §8 pligt Samtank A/S, etablering af ny tankgårdsvæg
  96450/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til afslutning af manglende §8-ansøgning på Nørregade 144, Ejby
  95362/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hønnerupvej 24, 5591 Gelsted.pdf
  95050/19
 • Til DGE, Tilbud om opgave til ressourceperson
  95993/19
 • Til Borger - V2-varsel (høring) Åbenråvej 67, 6780 Skærbæk 550-81162
  96552/19
 • Til DR: Svar på henvendelse
  96770/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkning til tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til offentlig kloak_Niels Lambertsens Vej 6 , Esbjerg
  93996/19
 • Til Fredericia kommune: SV: Vedr. Samtank A/S, etablering af ny tankgårdsvæg
  94367/19
 • Til borger - udgået brev, Trelde Næsvej 8, 7000 Fredericia.pdf
  94195/19
 • Til Fredericia kommune - orientering ejendommen Trelde Næsvej 8, 7000 Fredericia udgår af V2-kortlægning efter revurdering
  94262/19
 • Udkast - screeningsafgørelse - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  94057/19
 • Til Skat og Vejle Kommune: V2 afgørelse
  94152/19
 • Til Praksis - Forespørgsel vedr. praskisbetegnelse ifm. flytning af praksis
  94941/19
 • Til høringsparter - Følgebrev - udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  94056/19
 • Til Fredericia kommune: SV: Vedr. Samtank A/S, etablering af ny tankgårdsvæg
  94358/19
 • Til Fredericia kommune: Vedr. Samtank A/S, etablering af ny tankgårdsvæg
  94475/19
 • Til Central Enhed for Infektionshygiejne: SV: Udvælgelse af medlemmer til revision af National infektionshygiejnisk retningslinje
  100204/19
 • Til Skat og Vejle Kommune: V2 afgørelse
  100996/19
 • Til Region Syddanmark, Bygningsafdelingen: Svar vedr. Jordbundsprøve på Fredericia Sygehus
  100118/19

25. februar 2019

Indgående

 • FRM VMR: Dagsorden til GrundRisk styregruppemøde 27. februar kl. 13-14, web
  96222/19
 • Udkast til dagsorden til GR styregruppens møde med Mst, til møde den 27. februar 2019.docx
  96224/19
 • Fra DMR: Faktura, Kobjergvej 6, Billund
  139801/19
 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  92861/19
 • Fra DMR: Oplysninger om Vejlevej 20, Fredericia?
  92066/19
 • Fra DMR: Oplysninger om jordforurening
  98951/19
 • Fra DMR: Oplysninger om jordforurening
  98653/19
 • Fra DMR: Oplysninger om jordforurening
  98892/19
 • VS: Kommentering: Input til udvikling af forskningsportal til Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice
  101866/19
 • telefonmøde.pdf
  96075/19
 • Møde ifm mulig alsfyn bro.pdf
  96073/19
 • Als-Fyn forbindelsen som tunnel.pdf
  96076/19
 • telefonmøde2.pdf
  96074/19
 • Danica Pension.pdf
  96080/19
 • Alsfyn som tunnel.pdf
  96079/19
 • Ifm møde.pdf
  96083/19
 • eftersending - Agtindsigt
  96071/19
 • Bilag til - Danica Pension.pdf
  96078/19
 • Als-Fyn forbindelsen som tunnel2.pdf
  96077/19
 • Gæstetaler ved generalforsamling.pdf
  96081/19
 • møde ifm als fyn.pdf
  96082/19
 • Bilag til - ny rapport mail.pdf
  96084/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Svolibjerg Plantage
  98219/19
 • Intern, RÅSTOF, videre sagsbehandling matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  112913/19
 • Fra DGE: Bilag til "Vedr. oplæg" - Oplæg til undersøgelse
  113214/19
 • Forespørgsel vedr. KBU
  117872/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Tværkajen 1_afrapportering_§8_vers 2.pdf
  102710/19
 • fra Odense Kommune, mail - Tværkajen 1 - afslutning af sag
  102700/19
 • Fra Haderslev Kommune: Orientering om afslutning af § 19 mellemdepot, matr. nr. 1329 Vandling, Starup
  101170/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Tværkajen 1 - afslutning af sag - suppl oplysninger.pdf
  102717/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Afslutning af § 19 til byggeplads og jorddepot ved DAT-Schaub, Storegade, Esbjerg
  102403/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune, mail - Standsningspligt på ikke kortlagt areal 23000293019-56124720861300.pdf
  101778/19
 • fra Nordfyns Kommune, mail - Enghavevej 13, 5450 Otterup
  101777/19
 • Fra Midtfyns Gymnasium: Vedr. fordelingsudvalg
  98352/19
 • Fra Kolding Kommune. § 8 Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på kortlagt boligejendom - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  109103/19
 • Fra DMR: Endelige rapporter, 621-81395 Vesterløkke 38,Bjert - Endelig rapport
  98395/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  98833/19
 • Fra Rådgiver: Tilsynsrapport for oprensning
  96126/19
 • Fra Varde Kommune: Miljøgodkendelse - Skamstrup Entreprenør ApS, Sønderskovvej 113, 6800 Varde
  95486/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  98748/19
 • Region Nordjylland: PKO udpegning til lærings- og kvalitetsteam vedr. ADHD
  95576/19
 • fra Odense Kommune, mail - SV_ Beregninger af forureningsbidrag - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  95019/19
 • VS: Ansættelse af fysioterapeut
  98619/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  98739/19
 • Fra Kolding Kommune, revideret §8-ansøgning, Kolding Åpark 18, Kolding
  96062/19
 • Fra FaDL: Ansøginger om dispensation for 8. semester-reglen
  96303/19
 • Fra Esbjerg kommune, Fristforlængelse, Læssevejen 23, Esbjerg
  93448/19
 • Fra kulturregion: Dagsorden og bilag til styregruppemøde
  94019/19
 • Fra Vejle Kommune: Forespørgsel om §8 pligt i forhold til etablering af solceller på Vandel Flyveplads
  92626/19
 • Fra KA Grus A/S: Ansøgning om dispensation efter jfl §52 I, matr nr 15 Sdr Nærå
  91648/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til VTO undersøgelse
  92471/19
 • Høring: frist 18. marts - IRFs Nationale Rekommandationsliste vedr. vandladningsbesvær hos mænd
  93761/19
 • Fra borger: Ansøgning om dispensation efter jfl §52 II, matr nr 13a Ågård By, Ø. Starup mfl
  92053/19
 • Fra Centrovice, Indkaldelsen af Idéer og forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  91733/19
 • Fra Henning Have A/S: Indberetning MST 2018, matr nr 4f Gejsing, Andst mfl
  92190/19
 • Fra Meldgaard A/S: Indberetning 2018, Moselund, Aabenraa
  93218/19
 • Fra SLB. Faseforhandling - HK
  94960/19
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Fønsvej 14, 5580 Nørre Aaby
  92024/19
 • Fra KA Grus A/S: Ansøgning om dispensation efter jfl §52 II, matr nr 15 Sdr Nærå
  91650/19
 • Fra borger: Indberetning jordfyld, Blæshøjbakken 2, Ærø
  91662/19
 • Fra Home Erhverv - Materiale ønskes på Industrivej 6, 5471 Søndersø - matr.nr. 21q Søndersø By, Søndersø
  93010/19
 • Fra borger: Ansøgning om dispensation efter jfl §52, matr nr 13a Ågård By, Ø. Starup
  92040/19
 • Fra praksis: mail med afmelding af vagtydernummer 152870
  93256/19
 • Fra Praksis - Bekræftelse af dato for flytning af praksis
  94932/19
 • Henvendelse fra Danmarks Statistik
  92251/19
 • Fra borger Telefonhenvendelse 573-81109 - Nørregade 5, Varde
  92586/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade
  92820/19
 • Fra Brinck, Analyseresultater, Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  93476/19
 • Til ansøger: svar vedr. hvem der kan søge
  92187/19
 • NIRAS - Telefonhenvendelse: Lok. 607-00721- Værftsvej 13, Fredericia - matr.nr. 763æ
  92395/19
 • Til projekt: godkendelse af ændring i projekt
  92068/19
 • Telefonhenvendelse: Borger ønsker info om Karensvej 1, 7000 Fredericia
  93272/19
 • Fra projekt: Slutafrapportering og regnskab
  94027/19
 • Fra rådgiver: Undersøgelsesrapport
  92836/19
 • Fra Billund Kommune: Høringssvar til V2 afgørelse
  164441/19

Udgående

 • TIL RM/RSJA: BiD - Opdateret prioriteringsliste
  93397/19
 • Til DMR: Arkivmateriale og sagsakter: Vejlevej 20, 7000 Fredericia, lokalitet nr 607-00106
  93227/19
 • Til Nyborg Kommune:Screening-450-81082-20190225 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  93129/19
 • Til Nyborg Kommune: §8-høringssvar for lok.nr. 450-81082 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  93127/19
 • Til kommunen - Kopi af afslutningsbrev til grundejer
  92871/19
 • Til Billund Kommune, Råstof, SV: Svolibjerg Plantage
  98252/19
 • SV: Referat fra styregruppe/aftagerpanel for beskrivende radiografer den 19. februar 2019
  91786/19
 • Referat 190219 - aftagerpanel- styergruppe beskrivende radiografer.pdf
  91787/19
 • Til DTU - info vedr. Himmark Strand possible project field site
  112210/19
 • Til Skat og Fredericia Kommune: afgørelse -udgået
  101003/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kørvelvej 5, 5500 Middelfart
  91580/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansat læge er ophørt i praksis
  91948/19
 • Til Universal: Aftale om besigtigelse
  91953/19
 • Program for URU-mødet d. 18.marts i Flensborg.docx
  91840/19
 • Til Assens Kommune og Skat: Vedr. ejendommen Gamtoftevej 69 og Mejerivej 6, 5610 Assens, Matr. nr. 9b, Turup By, Turup - V1-kortlægning
  93172/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Langøvej 2, 5932 Humble
  91619/19
 • til Borger Høring om kortlægning på V2 nuancering F0 af del af Langevad 3, 6200 Aabenraa -
  93411/19
 • Til Home Erhverv - Vedlagt materiale - Industrivej 6, 5471 Søndersø, matr. nr. 21q Søndersø By, Søndersø
  93043/19
 • Til Lægevagten vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Aabenraa
  93326/19
 • Til Borger - V2-følgebrev (høring) Vinumvej 3, 6640 Løgumkloster_550-81046
  92440/19
 • Til Tønder Kommune - Høring af påbudsmuligheder vedr. Åbenråvej 72, 6780 Skærbæk (550-81163), samt kopi af V2-varslingsbrev (høring)
  92977/19
 • Til Grundejer, delvis udgået af kortlægningen, Oksbølvej 14, Haderslev
  93067/19
 • Til Nybolig, vedr. Humblevej 81, 5900 Rudkøbing
  92357/19
 • Pkt. 1_Besøg hos Stadt Flensburg.docx
  91839/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Brovangen 2, 5464 Brenderup Fyn
  91727/19
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Praksishandel i Aabenraa
  93336/19
 • Til Sweco: Forsøg på Konsul Graus Gade med opstart i morgen
  92751/19
 • Til syddanske kommuner: Region Syddanmarks nye undersøgelser og oprensninger i 2019
  92542/19
 • Til Niras: Accept af tilbud fase 3
  92771/19
 • til Borger Teknisk Rapport Langevad 3, 6200 Aabenraa
  93416/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal, lok. 575-81284
  92523/19
 • pilotprojekt om syddansk kvalitetsdatabase
  93367/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, lok. 421-70115
  93054/19
 • Til Læge - Bekræftelse på praksishandel i Aabenraa
  93292/19
 • til Borger Grundejerrapport Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  93368/19
 • Til Borger - Orientering om udført forureningsundersøgelse.pdf
  92868/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Vinumvej 3, 6240 Løgumkloster (550-81046)
  92456/19
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Aabenraa
  93331/19
 • til Borger Bilag med Udkast til afg. om V2 kortlægning af en del af Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  93363/19
 • Til Sweco: Take A Walk på Gothersgade
  92918/19
 • til Borger Udkast Boligerklæring Langevad 3, 6200 Aabenraa
  93414/19
 • Til skat og Fredericai KOmmune. Afgørelse - Udgået
  93166/19
 • til Borger Kortbilag V2F0 Langevad 3, 6200 Aabenraa
  93413/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksishandel i Aabenraa
  93252/19
 • Til Rambøll: Kontrakt 2019 til underskrift
  92642/19
 • Til NIRAS - Svar på henvendelse 607-00721 - kortlægning på Vesthavnen herunder 763æ Fredericia Bygrunde
  92490/19
 • Udkast til kommissorium for teknologigruppe
  93356/19
 • Til Food Folk Danmark ApS, Høring om Nørrevold 23, Varde nu omfattet af offentlig indsats
  91748/19
 • Til Praksis - Korrespondance vedr. lægevalgsbrev til patienter ifm. praksisophør
  92353/19
 • Til MST: Region Syddanmarks nye undersøgelser og oprensninger i 2019
  92539/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedrørende kortlægning, Lergravsparken, Esbjerg
  92686/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Fønsvej 14, 5580 Nørre Aaby
  92035/19
 • til Borger Teknisk rapport Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  93369/19
 • til Borger Grundejerrapport Langevad 3, 6200 Aabenraa
  93415/19
 • til Borger Varsel om kortlægning på V2 af en del Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  93362/19
 • til Borger Udkast til Boligerklæring ved V2 varsling Kragelundvej 16, 6330 Padborg
  93366/19
 • Til Kommunen - Rykker for høringssvar om påbudsmuligheder på Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  92499/19
 • Til Borger - V2-følgebrev (høring) Åbenråvej 72, 6780 Skærbæk 550-81163
  92961/19
 • Til Vandværksforeninger: Region Syddanmarks nye undersøgelser og oprensninger i 2019
  92544/19
 • Til Niras: Erstatningsberegning på Klemmeløkken
  93070/19
 • til Borger Kortbilag ved V2Varsel Kragelundvej 16, 6330 Padborg -
  93364/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Gamtoftevej 69 og Mejerivej 6, 5610 Assens
  93069/19
 • Til Vejen Kommune og Skat: Vedr. en del af Vestermarksvej 9, 11 og 13, 6600 Vejen, Matr. nr. 1di, 1dx og 1dy Vejen By, Vejen - V2-kortlægning
  92546/19
 • Til Borger - Udgå-brev matr. 316 Åbenråvej 72, 6780 Skærbæk 550-81163
  92948/19
 • Til grundejer: Vedrørende boringer på Bystævnet 41 og marken vest herfor
  92779/19
 • til Borger Udkast til afgørelse om kortlægning V2 nuancering F0 af del af Langevad 3, 6200 Aabenraa
  93412/19
 • Til Centrovice, Indkaldelsen af Idéer og forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  91736/19
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks nye undersøgelser og oprensninger i 2019
  92536/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Egelundvej 54, 5464 Brenderup Fyn
  91687/19
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Ansat læge er ophørt i praksis i Haderslev
  91975/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Vestermarksvej 9, 11 og 13, 6600 Vejen
  92500/19
 • Til Take A Walk: Bestilling af opgave
  92932/19
 • Til borger - Kortlægningsbrev med bilag og rapport - Karensvej 1, Fredericia
  93280/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om kommunens svar på Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  92515/19
 • til Stadt Flensborg_forberedelse af udvalgsmødet i Flensborg
  91838/19
 • til Svendborg Kommune - bemærkning til KBJ's undersøgelse af Marstal Gasværk
  92360/19
 • Til Orbicon: Vejen Vestre og Østre vandværk
  92955/19

24. februar 2019

Indgående

 • Fwd: Anmodning om Aktindsigt - anmodning om aktindsigt.pdf
  94129/19

23. februar 2019

Indgående

 • Fra DTU - regarding Riverscapes project field sites
  112207/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Søndervej 17, 5700 Svendborg.pdf
  95466/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Søndervej 17, 5700 Svendborg
  95472/19

22. februar 2019

Indgående

 • Fra Region Hovedstaden - Endelige artikel til VMR blad: Jordforurening og overfladevand
  102681/19
 • Høring - Projektbeskrivelse af nedknusningsaktivitet i Ølufvad Grusgrav.msg
  90961/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, kontakt fremadrettet i kommunen matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  90731/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar vedr. manglende tilladelser matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  90736/19
 • FRA ZOOMTEK: WordMakro - GO til opgave
  90806/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ændring af mødedato matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  90751/19
 • Dagsorden for styregruppemøde og workshop 27. februar
  90870/19
 • Fra styrelser RÅSTOF Kvitteringer fra styrelser Jordløse vaskeanlæg
  89878/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Kortbilag - råstofindvinding - matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  89472/19
 • Fra Varde Kommune; RÅSTOF, VS: matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  89471/19
 • VS: Svar fra Medicinrådet vedr. indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  91316/19
 • Fra Kolding Kommune: Kopi af orientering til rådgiver, Warmingsgade
  91574/19
 • Fra Udlejer: Svar vedr. overtagelse og udgang til udeareal
  89718/19
 • fra Odense Kommune - om mulig kommende lermembran - Havnegade 76 - etablering af tanke + rør
  89521/19
 • Fra Borger: Kvittering for modtagelse
  89707/19
 • Fra Borger: Kvittering for modtagelse
  91283/19
 • Fra Freiberg A/S: Mollerup 197, Indberetning MST 2018
  89846/19
 • VS:Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, henvendelse ang. råstofansøgning matr.nr. 7v Skads, Esbjerg Jorder
  90958/19
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  90624/19
 • Fra Niras. DMS Mosvig Vandværk, mulig partnerskabsprojekt
  90793/19
 • Fra Frandsen Sten og Grus: Jordtilførsel 2018, matr nr 10 Stepping
  90739/19
 • Fra Frandsen Sten og Grus: Jordtilførsel 2018, matr nr 10 Stepping
  90746/19
 • Fra Sønderborg Kommune. SV: Forurening i Broager
  89958/19
 • Fra Ingo: Orientering om renovering af forplads ved Ingo, Storegade 222, 6705 Esbjerg Ø
  89429/19
 • Fra Sweco: Undersøgelsesrapport
  93151/19
 • Fra Nybolig, vedr. Humblevej 81, 5900 Rudkøbing
  92346/19
 • Fra Kolding Kommune: Spm til regionens hjemmel, Vranderupvej 57, Kolding
  91700/19
 • fra Region Hovedstaden Bemærkninger til TUP- Pesticider og Grundrisk
  92746/19
 • Fra Niras: Figur med pesticidindhold
  92667/19
 • Fra Kolding Kommune: Forspørgsel vedr undersøgelser, Jernbanegade 24 - 6000 - Kortlægnings nr. 621-00814
  92381/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Spørgsmål vedr. marken vest og sydvest for Bystævnet 41 i Veflinge
  92683/19
 • Region Hovedstaden: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  95572/19
 • Fra FaDL: Ansøginger om dispensation for 8. semester-reglen
  96295/19
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Strategy task force
  98339/19
 • NY timereg. J.nr. 18/27226 Støttende Borger-Bobler, december 2018
  95490/19
 • Fra Sundhedsministeriet: Vedr. myndighedssamarbejde
  98323/19
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  98330/19
 • Fra Folketinget: Vedr. spørsgmål til ministeren
  98208/19
 • fra Nyborg Kommune, mail - Afgørelse om ikke-§8-pligt_ Bøgebjerget 4, 5853 Ørbæk (lok. 495-00010)
  96217/19
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som karrierevej 2.0
  96273/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2018_91814_Oversigtskort_over_bygn_på_9m____24m____46m_.pdf
  96218/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om møde og forespørgsler vedr. Vittenbergskolen, Ribe
  101958/19
 • Fra borger - indsendelse af nye oplysninger, Mosevej 1, 6400 Sønderborg
  97214/19
 • Fra vejdirektoratet, råstof, tilladelse, matr.nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov.
  112257/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: Udkast til § 8 tilladelse - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  109087/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm til en mulig afslutning på afværge, Vittenbergskolen, Ribe
  103210/19
 • Fra Århus Universitet: Henvendelse vedr. feltkursus i Grindsted
  104541/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen marts 2019
  112753/19
 • Fra COWI, Kopi af boresløjfningsskemaer, Pulje 15
  117186/19
 • SV: vedr. Knullen 14, Odense S
  144034/19
 • Fra rådgiver, vedr. Knullen 14, Odense S
  144025/19
 • Fra UU Danmark: vedr. "Unge med kant Syddanmark"
  139917/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Renovering af forplads ved Ingo, Storegade 222, 6705 Esbjerg Ø
  125683/19
 • Fra UU Danmark: "Unge med kant Syddanmark"
  139955/19

Udgående

 • Til DJ Miljø & Geoteknik: Region Syddanmarks bemærkninger til det reviderede undersøgelsesoplæg - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  124177/19
 • Til Fredningsnævnet: Svar på høring
  91318/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. behov for tilladelser fra kommunen før råstoftilladelse gives matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  90744/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, udestående tilladelser matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  90564/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Ændring af mødedato matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  90566/19
 • Til Assens Kommune RÅSTOF Tillæg til et vaskeanlæg i Jordløse Grusgrav i Assens Kommune
  89893/19
 • Til Aarup Vandværk: Orientering om V2 kortlægning på ejendomme beliggende indenfor Aarup Vandværks indvindingsopland
  89859/19
 • ATT00007.htm
  90772/19
 • ATT00002.htm
  90760/19
 • ATT00001.htm
  90758/19
 • VS SV Møde ifm. mulig Als-Fyn Bro.msg
  90759/19
 • VS Gæstetaler ved generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen.msg
  90768/19
 • VS Danica Pension og Als-Fyn Broen.msg
  90766/19
 • ATT00005.htm
  90767/19
 • ATT00003.htm
  90762/19
 • ATT00008.htm
  90774/19
 • VS Telefonmøde ang. Als-Fyn projekt.msg
  90771/19
 • VS Als-fyn forbindelsen som tunnel.msg
  90764/19
 • ATT00006.htm
  90769/19
 • VS Als-fyn forbindelsen som tunnel.msg
  90761/19
 • VS Telefonmøde ang. Als-Fyn projekt.msg
  90773/19
 • VS Møde ifm. mulig Als-Fyn Bro.msg
  90775/19
 • VS ny rapport om AlsFynBroen - regionale effekter for 19 mia. kr..msg
  90763/19
 • Fwd: Aktindsigt Fyn-Als
  90757/19
 • ATT00009.htm
  90776/19
 • ATT00004.htm
  90765/19
 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - GO til opgave
  89836/19
 • Til Assens Kommune og Skat: Orientering om kortlægning på V2 af del af Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  89828/19
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, svar vedr. sagsstatus matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  89478/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, 439-90001
  90148/19
 • Til Borger: kopi af afgørelse til søn
  90641/19
 • Til Ejerforeningen for Søndergade 2 - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Søndergade 2-4 5953 Tranekær.pdf
  90802/19
 • Til Assens Kommune og Skat: Orientering om kortlægning på V2 af del af Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  89872/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Sø Søbyvej 26, 5610 Assens
  89566/19
 • Til Kerteminde Kommune: Vedr. Hundslevgyden 83A og 83B, 5300 Kerteminde, Matr. nr. 15a Hundslev By, Kølstrup - V1-høring
  90583/19
 • Til Assens Kommune og Skat: Vedr. Sø Søbyvej 26, 5610 Assens, Matr. 3f, 3n og en del af 3o, Sø Søby By, Søby - V1-kortlægning
  89582/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Hundslevgyden 83A og 83B, 5300 Kerteminde
  90137/19
 • Til Kolding Kommune, Mosvig Vandværk og Niras. DMS i Mosvig Vandværk (Acadre 19/8484)
  91317/19
 • Til Ejerforeningen for Søndergade 2 - V1-kortbilag - høring - Søndergade 2-4 5953 Tranekær.pdf
  90804/19
 • Til Fredericia Kommune, Tilbagemelding på høringssvar ang. AP2019
  89547/19
 • til Odense Kommune og DMR - SV_ Beregninger af forureningsbidrag - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  90800/19
 • Til Udbetaling DK: Anmodning om disponering af midler
  90648/19
 • Til Borger: V2 afgørelse inkl. bilag, Bredgade 31, 5560 Aarup
  89869/19
 • Til RDR Holding Aps: V2 afgørelse inkl. bilag, Bredgade 29, 5560 Aarup
  89366/19
 • Til Aarup Vandværk: Orientering om V2 kortlægning på ejendomme beliggende indenfor Aarup Vandværks indvindingsopland
  89874/19
 • Til Broager Vandværk og Sønderborg Kommune. SV: Forurening i Broager
  89952/19
 • Til borger, Tilbagemelding på høringssvar til indsats overfor jordforurening 2019
  89575/19
 • Til Borger: Tidsplan for igangsætning
  89331/19
 • Til Nybolig: Supplerende materiale fremsendes
  89294/19
 • Til Serviceafdelingen: Vedr. flytning
  89768/19
 • Til Borger: V2 afgørelse inkl. bilag, Bredgade 31, 5560 Aarup
  89798/19
 • Til Danske Regioner vedr. - Udgifter til kronikere og differentieret basishonorar på almen praksis
  89584/19
 • Til Assens Kommune og Skat: Vedr. Ravnekærvej 34, 5631 Ebberup - V1-kortlægning
  89363/19
 • Til Vejen Kommune, Tilbagemelding på høringssvar til AP2019
  89551/19
 • Til grundejer: V1-høring - Hundslevgyden 83A og 83B, 5300 Kerteminde
  90112/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Sø Søbyvej 26, 5610 Assens
  89569/19
 • Til Ejerforeningen for Søndergade 2 - V1-høring - Søndergade 2-4 5953 Tranekær.pdf
  90803/19
 • Til Borger: Ejendom omfattet af VTO
  90634/19
 • FEJLJOURNALISERET - Til Odense Kommune - sagsbehandler - SV_ Orientering om muligt forurenende erhvervsaktiviteter på Ejlskovsgade 15 i Odense - vurdering af kortlægning
  91766/19
 • til SWECO SV: Sløjfning af boringer på pulje 20?
  92890/19
 • Til borger - Bilag: Svar på henvendelse om forurening på Hedagervej 83, 5270 Odense N - Høringssvar til grundejer om forurening på Hedagervej 83 5270 Odense N.pdf
  91799/19
 • til Rambøll SV: TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  92736/19
 • Til Odense Ny Flyt: Tilbud på flytning
  91950/19
 • Til Kolding Kommune: Svar vedr hjemmel spm,:Vranderupvej 57, Kolding
  91706/19
 • Til Nordfyns Kommune: Spørgsmål vedr. marken vest og sydvest for Bystævnet 41 i Veflinge
  92676/19
 • Til Universal: Tilbud på flytning
  91946/19
 • Til borger - Bilag 2: Svar på henvendelse om forurening på Hedagervej 83, 5270 Odense N - teknisk rapport
  91817/19
 • til Assens Kommune - sagsbehandler - SV_ Påbud om undersøgelse og oprensning af jordforurening fra villaolietankanlæg på ejendommen Odensevej 54, 5610 Assens.
  91762/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om forurening på Hedagervej 83, 5270 Odense N
  91797/19
 • Til DK Råstof - Fra Vejle Kommune - svar på myndighedshøring - Jerlev Etape 4
  95385/19
 • Til kolding Kommune. SV: Udkast til § 8 tilladelse - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  109077/19
 • Til ansøger, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  112193/19
 • Til borger: Vedr. ungdomsuddannelse
  98396/19
 • Til DGE: Vedr. misligholdelse af rammeaftale på indledende undersøgelser
  125755/19
 • Dansk Byplanlab: Bestyrelsesmedlem til Dansk Byplanlaboratorium
  102673/19

21. februar 2019

Indgående

 • Fra Niras: Rammeaftale
  91699/19
 • Fra DMR A/S: Situationsplan med oprensning og vurderet restforurening - Svendborgvej 335-337, 5260 Odense S
  89190/19
 • Fra DMR A/S: - Dokumentation fra frivillig oprensning - Svendborgvej 335-337, 5260 Odense S
  88192/19
 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  88012/19
 • Klassifikation Vandret (19-02-2019 12.08.26)2.xls
  88169/19
 • 2018-1775, 28043-28051-19 19-02-2019 11.59.10-894 V 1.pdf
  88172/19
 • 2018-1775, 27468-27473+27888-19 19-02-2019 12.08.16-537 V 2.pdf
  88173/19
 • 2018-1775, 29353-29357-19 21-02-2019 10.08.03-796 V 1.pdf
  88170/19
 • Klassifikation Vandret (20-02-2019 13.33.27)V 1.xls
  88167/19
 • Klassifikation Vandret (19-02-2019 11.59.23)V 1.xls
  88168/19
 • Klassifikation Vandret (21-02-2019 10.08.10)V 1.xls
  88166/19
 • Fra DMR A/S: - Dokumentation fra frivillig oprensning - Svendborgvej 335-337, 5260 Odense S
  88190/19
 • Fra DMR A/S: - Dokumentation fra frivillig oprensning - Svendborgvej 335-337, 5260 Odense S
  88165/19
 • 2018-1775, 28521-28527-19 20-02-2019 13.33.20-150 V 1.pdf
  88171/19
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Om Vejadgang til Basselund lergrav.
  118849/19
 • Fra Orbicom: Gl. Stationsvej, Kolding
  87925/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej, Kolding
  87918/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej, Kolding
  87916/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej, Kolding
  87926/19
 • 20190221104437042.pdf
  98202/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Reetablering ved Svolibjerg
  98201/19
 • Fra DMR A/S: - Dokumentation fra frivillig oprensning - Svendborgvej 335-337, 5260 Odense S
  88161/19
 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  88013/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 tilladelse - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  89193/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 3 - Ansøgning - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  89194/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 4 - Regionens høringssvar - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  89192/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 til opførelse af kontorbygning - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  89191/19
 • Fra DMR A/S: - Dokumentation fra frivillig oprensning - Svendborgvej 335-337, 5260 Odense S
  88143/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Oplysning om undersøgelser, som iværksættes når regionen har afgivet bemærkninger til supplerende oplæg - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  86803/19
 • Fra Odense Kommune: Odense Kommunes bemærkninger til supplerende undersøgelsesoplæg - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  86755/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  86648/19
 • Svarbrev til kulturministeren
  86280/19
 • Fra IRF: Høring: IRFs Nationale Rekommandationsliste vedr. vandladningsbesvær hos mænd
  88107/19
 • Fra Niras: Opsamling på møde vedr. Søndersø Industrigrunde den 20/2 - 2019
  88624/19
 • Fra stedfortræder - vedr. mødedatoer
  86380/19
 • Fra system: lukket automatisk.pr. 20. februar 2019
  85792/19
 • VS: Aktindsigt fra Fagbladet FOA
  86285/19
 • Fra RG Grus og Jord: Afklaring vedr ansøgning om §52 dispensation, matr nr 13a Ågård,
  86019/19
 • Fra rådgiver - Rapport fra indledende undersøgelse på Hedagervej 83, 5270 Odense N - Grundejerrapport.pdf
  85883/19
 • Fra Esbjerg Kommune: jordprøveanalyser fra DMR, Forum Kirkevej 2, Ribe
  85977/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  86660/19
 • Fra borger: §52 ansøgning, Assensvej Tommerup
  85877/19
 • CKV - Center for Høretab
  88748/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar vedr kommunikation, Vadehavsskolen, Ribe
  88875/19
 • Svar fra Medicinrådet vedr. indstilling som formand for Medicinrådet fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  89318/19
 • Fra Kolding Kommune. Jordforurening på matr. 46l, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert
  90530/19
 • Fra Tønder Kommune: Svar på regionens bemnærkninger, Hydrovej 6, 6270 Tønder
  89479/19
 • Fra system: Yder 041270 er lukket automatisk.
  89553/19
 • BILAG fra Assens Kommune - 1. påbud_Odensevej_54.docx
  91752/19
 • fra Assens Kommune - Påbud om undersøgelse og oprensning af jordforurening fra villaolietankanlæg på ejendommen Odensevej 54, 5610 Assens.
  91751/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Huggetvej 125, 5400 Bogense - Teknisk rapport_rev210219.pdf
  92216/19
 • fra Nordfyns Kommune, mail - Påbud om forureningsundersøgelse
  91666/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Dejrupvej 16 - analyseresultater
  92797/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Huggetvej 125, 5400 Bogense - Grundejerrapport_rev210219.pdf
  92206/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - D2019-37194 Påbud om forureningsundersøgelse 23000293019-51151234818845.pdf
  91667/19
 • Fra Borger - Henvendlese om V2-varsel på Hedagervej 83, 5270 Odense N
  91774/19
 • Fra kulturministeriet: kvittering for modtaget brev
  95709/19
 • Udkast til § 8 tilladelse - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  109067/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af endelig §8-tilladelse, Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  109579/19
 • Dagorden til møde i Aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab og Master of Public Health d. 1. marts kl. 14-16
  113460/19
 • Fra Kolding Kommune. Re: Udkast til § 8 tilladelse - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  109073/19

Udgående

 • Til parter og styrelser RÅSTOF Meddelt Tillæg til et vaskeanlæg i Jordløse Grusgrav i Assens Kommune
  89877/19
 • Til DMR A/S: Vurdering af mulighed for afkortlægning/revidering af kortlægning - Svendborgvej 335-337, 5260 Odense S
  88271/19
 • Til Praksis - Bekræftlese på ansat læge er ophørt i praksis
  86370/19
 • Til NCC: Svar vedr tilførsel af jord med affald, Vranderupvej 57, Kolding
  87975/19
 • Til Kriminalforsorg - Bekræftelse på udstedt rekvisitionsydernummer
  86032/19
 • Til Esbjerg Kommune (miljø): Dialog med sagsbehandler, Vadehavsskolen, Ribe
  88229/19
 • Til indvindere/ grundejere: Reminder, Indberetning MST 2018
  88747/19
 • Til Kolding Kommune: Opmærksomhedspunkter i forhold til myndighedsrolle, Vranderupvej 57, Kolding
  87989/19
 • Til Borger: Orientering om opretholdelse af kortlægning, Fogderup Østermark.pdf
  88008/19
 • Til Sweco: AP 19 og tidsplan for sporgasmålinger og pumpeforsøg
  88561/19
 • Fra borger - svar på tidsplan, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev
  87430/19
 • Til Geoservice: Dialog vedr luftfotos 2019, Råstofgrave i Region Syddanmark
  88371/19
 • Til Frederica Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  85821/19
 • Til Jydskevestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  88228/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar til udkast til § 8-tilldelse til nedrivning og opførelse af boliger, Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  86538/19
 • Til Take a Walk
  88505/19
 • Til Esbjerg Kommune (byg): Afrapportering Fase 2, samt udtalelse, Vadehavsskolen, Ribe
  88225/19
 • Til Sweco: Tillægskontrakt, Grundejerkontakt på Gothersgade og Take A Walk
  88514/19
 • Til Aabenraa Kommune og Miljøstyrelsen: Kopi af orientering til grundejer, Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup Bov, lok. 580-81179
  88049/19
 • Til borger - svar på henvendelse vedr. tidsplan for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev
  86251/19
 • Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (multibel sclerose)
  87879/19
 • til tyske udvalgsmedlemmer_nyheder fra Danmark
  86319/19
 • Til kommunen - orientering, afgørelse om ændret indsats Fredericiagade 21B og 21C, 7100 Vejle
  86916/19
 • Til Sweco: Tillægskontrakt,
  88586/19
 • Til Sweco: Tillægskontrakt, Grundejerkontakt på Gothersgade og Take A Walk
  88567/19
 • Til NCC: Reminder, Indberetning MST 2018 - Sellebjerg
  88798/19
 • Til TOUBRO HOLDING ApS - Afgørelse om ændret indsats, Fredericiagade 21B og 21C, 7100 Vejle.pdf
  86867/19
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  85817/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Ravnekærvej 34, 5631 Ebberup
  89351/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, lok. 421-04015
  89355/19
 • Til borger - UDKAST til V2-kortlægning Huggetvej 125, 5400 Bogense.pdf
  92244/19
 • Til TOUBRO HOLDING ApS - V1-kortbilag, Fredericiagade 21B og 21C, 7100 Vejle.pdf
  86880/19
 • Til borger - V2-høring Huggetvej 125, 5400 Bogense.pdf
  92232/19
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilag Huggetvej 125, 5400 Bogense.pdf
  92250/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Huggetvej 125, 5400 Bogense.pdf
  92256/19
 • Til kommunerne, råstof, syddansk råstofforum 2019
  125161/19
 • Til Søren Toft Nielsen, råstof, Råstofplan 2019
  125175/19
 • Til Kriminalforsorgen - Bekræftelse på tildeling af fiktivt ydernummer
  143929/19
 • Til ansøger: Slutevaluering af OPI LDL
  160399/19

20. februar 2019

Indgående

 • Koordiner mellem regioner
  134302/19
 • Koordiner mellem regioner
  134244/19
 • VS: Aktindsigt
  134219/19
 • FRA RH: GEOGIS2020 - ÆNDRINGSØNSKE - Interface til Jupiter Web Service
  92316/19
 • SV: Kvittering for modtagelsen af din henvendelse vedr. ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 1p Bøvl by, Sdr. Omme
  91881/19
 • MST-521-03733_Skovlovsansøgning inkl. bilag.pdf
  91883/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Rådgivers kommentarer til Odense Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  85367/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Bilag - vejledning_luft_2016 - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  85366/19
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om svar til rådgiver - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  85300/19
 • FRA RM: ÆØer for release 3.3
  91372/19
 • Fra nabo RÅSTOF Henvendelse fra nabo via Nordfyns Kommune
  89970/19
 • Fra Nordfyns Kommune RÅSTOF Et opråb fra en borger
  89973/19
 • Fra borger - Henvendelse om svar på forureningsundersøgelse på Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  92497/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Supplerende spørgsmål og svar til §19-ansøgning.PDF
  91613/19
 • Fra Vejle Kommune - svar på myndighedshøring - råstofindvinding - Jerlev Etape 4
  89288/19
 • Fra Rambøll: Kort m forslag til frastykning, Østerbyvej 21, Tjæreborg
  89469/19
 • ANNULLERET Fra Billund Kommune - Placering af tunnel under Herningvej, Sdr. Omme - matr.nr. 1p Bøvl
  93424/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Tilladelse til at genindbygge forurenet jord.pdf
  91610/19
 • Fra projekt: anmodning om godkendelse ændring af en lokation
  92058/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Følgemail til ansøgning.PDF
  91611/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Kote- og belægningsplan, rev. bilag 5.pdf
  91614/19
 • Fra Sydvestjyske Museer - Myndighedshøring af ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  93697/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Yderligere spm til kortlægning, Lergravsparken, Esbjerg
  92666/19
 • ANNULLERET Herningvej, placering af tunnel.pdf
  93425/19
 • fra Odense Kommune - Kopi af tilladelse til genindbygning af forurenet jord på Ejlskovsgade 19 i Odense
  91609/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Ansøgning om genindbygning af jord.pdf
  91612/19
 • Fra projekt: korrigeret projektbeskrivelse og budget
  96379/19
 • fra varde kommune : Anvendelse af slagge Søvigmarkvej 41, Janderup
  97884/19
 • Fra rådgiver - 550-81162 Åbenråvej 67, Skærbæk - Endelig rapport
  96545/19
 • Fra rådgiver - 550-81286 Gasse Høje 25, Skærbæk - Endelig rapport
  96454/19
 • Fra Billund Kommune - Placering af tunnel under Herningvej, matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  95059/19
 • Fra Skovdyrkerne - mail til Miljøstyrelsen vedr. ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 1p Bøvl by, Sdr. Omme
  95056/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 461 brev Ejlskovsgade 15 S. Guldfeldt Nielsen Miljøtilsyn.pdf
  85683/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Guldfeldt,varselpåbud.pdf
  85687/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Spildevandstilladelse, Absolut Vask, nov. 2009.pdf
  85694/19
 • fra Odense Kommune - Orientering om muligt forurenende erhvervsaktiviteter på Ejlskovsgade 15 i Odense - vurdering af kortlægning
  85681/19
 • SV: Svar på henvendelse vedr. nyt børnehus - jeres brev af 18. februar 2019
  84264/19
 • BILAG fra Odense Kommune - flere Datablad..... Afkalkningsmiddel 0307.pdf
  85695/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 461 Ejlskovsgade 15 Vurdering afkast Guldfeldt Tømrer-Snedker.pdf
  85684/19
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  84565/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Miljøtilsyn S. Guldfeldt Nielsen, 2008.pdf
  85689/19
 • Fra Kommunen - Spørger om regionen har bemærkninger til kommunens høringssvar på Bladstrupvej 130, Odense
  84222/19
 • BILAG fra Odense Kommune - påbud,Guldfeldt-Nielsen.pdf
  85688/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Tilsynsbemærkninger og noter, S. Guldfeldt Nielsen.pdf
  85682/19
 • Fra:yder
  84615/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Miljøtilsyn marts 2010, Absolut Vask og Måtteservice.pdf
  85693/19
 • Fra Kommunen - Svar omkring høringssvar på Bladstrupvej 130, Odense
  84238/19
 • Fra NIRAS: Orientering vedr. borearbejde
  85043/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Henvendelse til byggesagskontor, kloaktegning mv..pdf
  85690/19
 • Fra COWI: Tilbud 2019 monitering
  85048/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Kemiprogrammer og forbrug af kemi på maskiner hos Absolut Vask.pdf
  85691/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Miljøtilsyn dec. 2013, Aboslut Vask og Måtteservice.pdf
  85692/19
 • RE: Information om Braltus i Praksisnyt, Region Syddanmark februar 2019
  83875/19
 • Fra IRF: Høring: IRFs Nationale Rekommandationsliste vedr. stressinkontinens hos kvinder
  85176/19
 • Fra rådgiver - Rapport fra indledende undersøg3else på Hedagervej 83, 5270 Odense N - Teknisk Rapport.pdf
  85878/19
 • J.nr. 18/2709 "Ernæring af gravide kvinder og deres ufødte børn.." Jan 2019 - SV: Løn + time regsitrering JSJ Dec 2018
  85865/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Guldfeldt oplysninger vedr. bla. filteranlæg.tif
  85686/19
 • VS: Engangsinvesteringer i 2019 - udnyttelse af råderummet mens vi venter på psykiatriplanen
  84481/19
 • BILAG fra Odense Kommune - FremsendelsesskrivtilS.GudfeldtNielsenASmiljøtilsynden23.april2001.pdf
  85685/19
 • Fra COWI: Udkast til moniteringsnotat 5 runde - 2018
  85076/19
 • Fra:yder
  85836/19
 • Fra borger - Svar på ejerorienteringsbrev, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev
  86246/19
 • Fra Niras: Bystævnet 41, Fase 3 - budget
  88628/19
 • Fra Staun Miljø: Kvittering for modtagelse af sagsmateriale, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  87266/19
 • Fra Danske Regioner: Dagsorden jordchefmødet 27. februar 2019
  89198/19
 • Ansøgning om at behandle med sygesikringstilskud på ny lokation
  85772/19
 • VS: Anmodning om bidrag til SUU alm. del spm. 527-528 vedr. arbejdsmedicinske klinikker - SUU alm. del - spm. 528 (S).pdf
  133047/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  134184/19
 • VS: Anmodning om bidrag til SUU alm. del spm. 527-528 vedr. arbejdsmedicinske klinikker - SUU alm. del - spm. 527 (S).pdf
  133044/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering Vedr. Fredericia, BF64, Bådhusene, jordklassifikation
  104603/19
 • Fra Region Syddanmark, Bygningsafdelingen: Spørgsmål vedr. Jordbundsprøve på Fredericia Sygehus
  100113/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  94598/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  94597/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  94599/19
 • fra projekt: rev. projektbeskrivelse og budget
  113359/19
 • Fra COWI, Plan for borearbejde, Pulje 28
  117203/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Rapport, forureningsundersøgelse, februar 2019, Algade 15B, 5992 Ejby
  154271/19

Udgående

 • Svar på aktindsigt
  86002/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: §8-høringssvar for matr.nr. 91a, V. Åby By, V. Åby - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  85566/19
 • Til Svendborg Kommune: Brug for supplerende materiale - Filippavej 41, gartneri, 190 m2 tilbygning - V1-lokalitet 479-81144
  85075/19
 • Til Region Hovedstaden - kommentarer til forslag til artikel til Miljø & Ressourcer
  102672/19
 • Til Billund Kommune: Supplemerende punkter til møde
  104532/19
 • Kvittering
  83653/19
 • Anmodning
  83652/19
 • Til SDU og Designskolen: Program for Workshop Sundhed, Kultur og Natur på Designskolen Kolding 22.2.2019 kl. 12-16
  140270/19
 • Endelig svar
  83655/19
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Skydebane 3, 6760 Ribe, matr. 2e m.fl. - ændring af offentlig indsats på V1- og V2 kortlagt areal
  85141/19
 • til Borger Afgørelse om at ejedommen Vilstrup Næsvej 34, 6100 Haderslev udgår af kortlægningen ihht Jordforureningsloven
  83936/19
 • Boligerklæring Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  84276/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, lindegaardsvej 4, Asperup.pdf
  84239/19
 • Til Home: Henvendelse -Sagsmateriale
  85274/19
 • Til borger - V2-kortlægning Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  84262/19
 • Til borger - V2-kortbilag Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  84270/19
 • Til grundejer: V1-høring - Fåborgvej 97, 5610 Assens
  84699/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Fåborgvej 97, 5610 Assens
  84726/19
 • Til Middelfart Advokaterne, svar på spm Værkstedsvej 30 i Middelfart
  85158/19
 • til Faaborg-Midtfyn kommune - §8-høringssvar - ombygning maskinstation, Egenskrog 12, Millinge
  85584/19
 • Til COWI: Tilbud godkendt
  85060/19
 • Til Hochlaw: Henvendelse om sagsmateriale
  85281/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 530-81071
  85204/19
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (migræne)
  84008/19
 • Gensidigt underskrevet overdragelsesaftale for Syddansk OPI-pulje
  84104/19
 • Til Kommunen - Regionen har ingen bemærkninger til Kommunens høringssvar på Bladstrupvej 130, Odense
  84232/19
 • Til borger - V2-varsel Hedagervej 83, 5270 Odense N.pdf
  85888/19
 • Til borger - UDKAST til boligerklæring Hedagervej 83, 5270 Odense N.pdf
  85914/19
 • Til Kommune - Høring om forurening på Hedagervej 83, 5270 Odense N
  85939/19
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilag Hedagervej 83, 5270 Odense N.pdf
  85907/19
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Hedagervej 83, 5270 Odense N.pdf
  85898/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  85193/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted - udgår inden kortlægning
  85258/19
 • Spørgsmål til Slutrapport for projekt TARS
  85376/19
 • Til Borger, V1-høring, Lindegaardsvej 4, Asperup.pdf
  84236/19
 • Til borger - UDKAST - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Vandværksvej 3, Middelfart, del af Matr.nr. 18a Staurby, By, Vejlby
  84247/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kærbyvej 16, 5466 Asperup
  85012/19
 • Til Sønderborg Kommune, Svar på henvendelse, matr.nr. 177 Nordborg
  84176/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Lindgaardsvej 4, Asperup.pdf
  84243/19
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  85045/19
 • til Orbicon Tillægsaftale til poreluftmålinger ved : Nyvej 6, Vissenbjerg
  84781/19
 • Til NIRAS: Sagsmateriale Bøjdenvej 107, Nyborg
  85260/19
 • Til Assens Kommune: Vedr. ejendommen Fåborgvej 97, 5610 Assens - V1-høring
  84948/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Fåborgvej 97, 5610 Assens.pdf
  84763/19
 • Til Staun Miljø: Fremsendele af sagsmateriale til brug i frivillig undersøgelse, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  84629/19
 • Til NIRAS: Henvendelse: Sagmateriale
  85265/19
 • Gensidigt underskrevet overdragelsesaftale - Syddansk OPI-Pulje.pdf
  84108/19
 • Til Kommue: Vedr. afslutning af §8 sag
  84395/19
 • Til Esbjerg Kommune, Børn og Kultur: Orientering om ændring af offentlig indsats, Skydebane 3, 6760 Ribe
  85115/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg
  95317/19

19. februar 2019

Indgående

 • SoMe plan og guidelines.docx
  85532/19
 • Faktaark_fransk_tdf_feb2019.pdf
  85548/19
 • Faktaark - fransk.docx
  85536/19
 • Grafiske elementer.pdf
  85534/19
 • Pressemeddelelse_fransk_tdf_feb2019.pdf
  85551/19
 • Fortroligt - Opdateret pressekit
  85526/19
 • Pressemeddelelse - fransk.docx
  85535/19
 • Beredskaber (til ministre og borgmestre).docx
  85530/19
 • Faktaark - Engelsk (til pressen).docx
  85533/19
 • Citatark - engelsk.docx
  85538/19
 • Faktaark_dansk_tdf_feb2019.pdf
  85545/19
 • Bilag 2- Deloitte rapport Grand Départ 2017.pdf
  85531/19
 • Faktaark_english_tdf_feb2019.pdf
  85546/19
 • Citatark - dansk.docx
  85537/19
 • Drejebog - lanceringen.docx
  85552/19
 • Pressemeddelelse - på dansk.docx
  85529/19
 • Pressemeddelelse - på engelsk.docx
  85528/19
 • Faktaark (til pressen).docx
  85527/19
 • Citatark_dansk_feb2019.pdf
  85541/19
 • Citatark - fransk.docx
  85539/19
 • Pressemeddelelse_dansk_tdf_feb2019.pdf
  85549/19
 • Citatark_fransk_feb2019.pdf
  85543/19
 • Pressemeddelelse_english_tdf_feb2019.pdf
  85550/19
 • Rutekort.pdf
  85540/19
 • Citatark_engelsk_feb2019.pdf
  85542/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Henvendelse fra grundejer
  83639/19
 • Als- Fyn Forbindelsen - meddelelse.pdf
  82837/19
 • Infrastrukturanalyse Fyn-Als Bro (1).pdf
  82848/19
 • Udarbejdelse af analyse af potentiel Fyn-Als forbindelse.pdf
  82869/19
 • Anmodning om foretræde for udvalg.pdf
  82840/19
 • Kommunernes bidrag til Fyn-Als rapporten (2).pdf
  82850/19
 • Als Fyn Broen, mail.pdf
  82836/19
 • Fyn-Als-forbindelsen - Henvendelse fra Sønderborg Kommune.pdf
  82844/19
 • Telefonnotat.pdf
  82868/19
 • Kommunernes bidrag.PNG
  82852/19
 • Microsoft Outlook - Notatformat.pdf
  82855/19
 • Politisk møde om den fasst forbindelse mellem Fyn og Als.pdf
  82859/19
 • Broforbindelse mellem alsfyn - møde .pdf
  82843/19
 • Fast Fyn- Als forbindelse .pdf
  82845/19
 • Politisk møde om fast forbindelse mellem Fyn og Als.pdf
  82860/19
 • Kommunernes bidrag til Fyn-Als rapporten.pdf
  82851/19
 • screeningsrapport angående fast forbindelse mellem Fyn og Als.pdf
  82864/19
 • Arbejdet for en fast forbindelse mellem Fyn og Als.pdf
  82841/19
 • Nye beregninger af en fast forbindelse mellem Fyn og Als (1).pdf
  82858/19
 • Infrastruktur og Region Syddanmark.pdf
  82847/19
 • Mail opfølgning på telefonsamtale.pdf
  82853/19
 • Analyser - genberegninger (1).PDF
  82839/19
 • Henvendelse fra Sønderborg Kommune vedr. Fyn-Als-forbindelsen (1).pdf
  82846/19
 • Fra borger, Råstof, SV: Journalnr 18/7684 Sødoverll
  98185/19
 • Fra Odense Kommune: Odense Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  83134/19
 • SV: Dagsorden til i styregruppe/aftagerpanel for beskrivende radiografer den 19. februar 2019
  91823/19
 • Fra borger, Råstof, Journalnr 18/7684 Sødoberll
  97721/19
 • Fra grundejer: Re: Vedr. nuanceringen på jeres ejendom Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  95728/19
 • Fra Sweco: Beregning detektionsgrænse TCE
  92730/19
 • Fra SWECO A/S: Forespørgsel vedr. kortlægningen på Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup
  82238/19
 • 11. august. - bilag 3 - memo vedrørende finansiering (1).PDF
  82854/19
 • Fra Gråsen Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  83548/19
 • Fra Borger, Supplerende oplysninger, Brenderupvej 12
  83757/19
 • Fra COWI: Budget for monitering 2019
  82830/19
 • 11. august - bilag 1 -Sammenfattende rapport 2016 (1).PDF
  82863/19
 • Endelig bekræftelse på arrangement v. Scandin Kolding, samt afbestillingsbetingelser
  83102/19
 • 11. august - bilag 2 - Pressemeddelelse (1).PDF
  82861/19
 • AlsFyn forbindelsen (Intern)
  82838/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Ansøgning om tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til offentlig kloak_Niels Lambertsens Vej 6 og 10
  83266/19
 • 10. juni - bilag 1 - Nedsættelse af politisk styregruppe for den faste forbindelse Als-Fyn .PDF
  82856/19
 • Til COWI: Accept af 2019 tilbud
  82878/19
 • Fra Esbjerg Kommune::Kvittering for mdotagelse af udtalelse af udstykning/arealoverførsel - Gørdingvej 49, Gredstedbro
  83209/19
 • brev fra sønderborg
  82835/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Nygårdsvej 24, 5464 Brenderup Fyn
  82453/19
 • Fra system: 039675 er lukket automatisk.
  85403/19
 • Fra Sønderborg kommune, Henvendelse, Matr.nr. 177 Nordborg, Sønderborg Kommune
  84169/19
 • Fra Kriminalforsorg - Anm. om rekvisitionsydernumre til Fængsel
  86015/19
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  86736/19
 • Fra Haderslev Kommune, Oplysninger ang. Oksbølvej 14, Haderslev, lokalitetsnr. 515-50187
  85763/19
 • Fra Sweco: Tidsplan for Konsul Graus Gade
  88574/19
 • Fra Sweco: Vedr. Take A Walk
  88442/19
 • VR Buddies timer og løn 2018-2 gældende
  82157/19
 • svar fra Region SydVS.pdf
  82866/19
 • VR Buddies timer og løn 2018-2 gældende
  82172/19
 • VR Buddies timer og løn 2018-2 gældende
  82180/19
 • Brev fra rsyd
  82870/19
 • VR Buddies timer og løn 2018-2 gældende
  82185/19
 • brev til Danfoss.PDF2
  82857/19
 • Brev til Danfoss.PDF
  82849/19
 • Bilag til mail henvendelse fra sønderjyske kommuner
  82842/19
 • VR Buddies timer og løn 2018-2 Opening gældende
  82467/19
 • svar fra region Syd
  82865/19
 • Peter Mygind
  83083/19
 • Svar fra Region syd 2015
  82867/19
 • Fra DTU: Praktiske spørgsmål vedr. gennemførelse af undersøgelserne
  98794/19
 • Fra DR: Aktindsigt i teknisk dialog med 3F forud for udbud af ambulancedrift
  102191/19
 • Fra Energinet, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  112175/19
 • Fra Radio24syv: Aktindsigtsanmodning
  113025/19
 • Fra DR: Aktindsigt i kommunikation med 3F
  119639/19
 • TFra Kriminalforsorgen - Supplerende oplysning til oprettelse af ydernummer
  143915/19

Udgående

 • Til Borger: Oplysninger om jordforurening
  83428/19
 • Til Råpdgiver: Sløjfning af B103 og B109 + nye boringer og ekstra vandprøver
  83244/19
 • Til ansøger, Råstof, VS: Høringssvar vedr. ansøgning om ny råstoftilladelse i Svolibjerg Plantage
  98198/19
 • Til Esbjerg Kommune: Godkendelse af matrikulær sag til høring, Gørdingvej 49, Gredstedbro
  82443/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Fraugdegårds Alle 2, 3, 4, 7, 5220 Odense SØ.pdf
  82742/19
 • Til virksomhed: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  82995/19
 • Til Brinck, svar ang. kortlægning, Niels Lambertsvej 6, Esbjerg Ø
  82473/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  82697/19
 • Udkast til Kontrakt - UNESCO ansøgning.docx
  83364/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fraugdegårds Alle 2, 3, 4, 7, 5220 Odense SØ.pdf
  82737/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  82693/19
 • Til SWECO A/S: Vedr. fremsendelse af scannede rapporter fra 2002 og 2005 over udførte forureningsundersøgelser på Egelundvej 28 og Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup
  82295/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om V1 høring af del af ejendommen Gultvedholm 1, Kværndrup, lok. 430-81704
  81958/19
 • Til Borger: Møde vedr. Vestergade 8 i Faaborg
  82566/19
 • Til Esbjerg Kommune, anmodning om oplysninger, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  82181/19
 • Til GASAgroup: Foreløbigt svar på spm, matr nr 1g Verninge Præstegaard, Verninge
  83587/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nygårdsvej 24, 5464 Brenderup Fyn
  82476/19
 • Til Borger: V1-høring inkl. bilag, Gultvedholm 1, Kværndrup.pdf
  81943/19
 • Til borger - V1-høring, Fraugdegårds Alle 2, 3, 4, 7, 5220 Odense SØ.pdf
  82741/19
 • Til Billund KOmmune: Spm vedr §8 ansøgning
  82731/19
 • Til Bund Deutscher Nordschleswiger_vedr. udarbejdelse af videomateriale om samlivet i grænselandet
  83363/19
 • til Borger Afgørelse Udgår Vilstrup Næsvej 34, 6100 Haderslev
  83938/19
 • Til Borger: Henvendelse vedr Køb og salg
  84154/19
 • til Borger Bilag med Grundejerrapport Vilstrup Næsvej 34, 6100 Haderslev
  83941/19
 • Til Revisor - Svar vedr. opgørelse ifm. praksisophør
  83258/19
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  82539/19
 • Til Tønder Kommune. SV: Hydrovej 6, 6270 Tønder
  83378/19
 • Til Sweco Tilbagemeldinger pulje 11
  82281/19
 • Til esbjerg Kommune: Svar vedr V1 og V2 afgørelse, Gammelby Ringvej 10, Esbjerg
  83443/19
 • til Borger Bilag med Teknisk rapport Vlstrup Næsvej 34, 6100 Haderslev
  83949/19
 • Fra borger - tilbagemelding med kontaktoplysninger, Bredstrupvej 155, 7000 FredericiaLok nr. 607-00282
  87741/19
 • Til Varde Kommune - Svar på Kirsten Forst Hansens kommentarer til screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering ifm. ansøgningen om råstofindvinding - matr.nr. 11a Hesselmed By, Ål
  89278/19
 • Til ansøger, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  112180/19

18. februar 2019

Indgående

 • Fra borger: Henvendelse om jordforurening
  83324/19
 • Fra Kammeradvokaten: Anmodning om materiale på Firhøjvej 4-12 Nordborg
  81370/19
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Dialog og tilladelse til vejadgang fra råstofgrav på Gyngstrupvej
  89957/19
 • Henv. EDC vedr. Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  96132/19
 • Fra AU: Udkast til Letter of support
  81325/19
 • Fra Læge - Forespørgsel vedrørende ansættelse af læge i almen praksis
  81346/19
 • Fra Billund Lufthavn - høringssvar på ny myndighedshøring af ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  81596/19
 • Fra Gørding Klinker - kommentar vedr. gravning udenfor tilladt område - matr.nr. 3k Terpling
  81675/19
 • Fra EDC, HENV, Hjallesevej 242B, 5230 Odense M)
  81644/19
 • Fra Energinet - Råstofgravning i Terpling - Vejen Kommune
  81652/19
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Indberetning 2018, matr nr 3m Skads By
  81919/19
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse, Nordstrandsvej 1A, 5953 Tranekær
  81782/19
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Indberetning 2018, matr nr 13, Ølufgård, V Nebel
  81922/19
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Indberetning 2018, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  81916/19
 • Fra Varde Kommune: Følgemail: §19-tilladelse til varmepumpeanlægget, Outrup Varmeværk, Gartnervænget 22, 6855 Outrup
  82415/19
 • Fra Franck Geoteknik A/S. J18.0933 - Elvej 2, Kolding_oprensning af let forurening.pdf
  80062/19
 • Fra system: 041734 er lukket automatisk. pr. 16. februar 2019
  80482/19
 • Fra Sydvestjyske Museer - har overset myndighedshøring af ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  80454/19
 • fra Orbicon Hagenborgvej 3
  81225/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af matr. nr. 2 Lerbæk Hgd., Hover
  81812/19
 • Udviklingsplan for RBGB i høring - svarfrist 18. marts 2019
  85277/19
 • Fra Esbjerg Kommune, spørgsmål om kortlægning, Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg sags id: 18/21612
  82174/19
 • Fra Sweco: Opdateret økonomi
  82009/19
 • Fra Sweco: Opdateret Økonomi - forsøgsdel
  82126/19
 • Høring: IRFs Nationale Rekommandationsliste vedr. stressinkontinens hos kvinder
  84883/19
 • Fra Varde Kommune: BILAG: §19-tilladelse med bilag - til luft-vand-varmepumpeanlægget, Outrup Varmeværk, Gartnervænget 22, 6855 Outrup
  82417/19
 • Til borger: Vedr fuld aktindsigt, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade, Esbjerg
  81874/19
 • Fra IBC: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  82102/19
 • Fra Sweco: Opdatering af økonomi og tidsplan på Dejrupvej 16
  82022/19
 • Fra Kommune - Høringssvar om påbudsmuligheder overfor forurening på Bladstrupvej 130, 5270 Odense N
  84057/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr lokalitet 561.55044, Gammelby Ringvej 10, Esbjerg
  83438/19
 • Fra Museum Odense - svar på myndighedshøring - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  81975/19
 • Fra grundejer: Kvittering for regionens besvarelse af spørgsmål vedr. undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  82381/19
 • Fra Palliativ fysioterapeut vedr. opsigelse af ydernummer.
  83557/19
 • Fra DGE - Vandværksvej 3, Middelfart - endelige rapporter - teknisk del og grundejerdel
  84013/19
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Åstbyvej 3a, Vandel
  85912/19
 • Fra DGE: Grundejer rapport, Åstbyvej 3a, Vandel
  85905/19
 • Fra Fredningsnævnet: Høring af fredning af Møllebakken, Ærøskøbing
  91184/19
 • Fra DGE: Endelige rapporter, Pulje 12, Stavnkærvej 12, Vandel
  85932/19
 • Fra DGE: Grundejer rapport, Stavnkærvej 12, Vandel
  85940/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Region og kommunens vurdering af den videre § 8 process, Forum Kirkevej 2, Esbjerg
  85879/19
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Stavnkærvej 12, Vandel
  85943/19
 • Fra Berlingske: Aktindsigtsanmodning
  87901/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Bygbjergvej 15A, 6200 Aabenraa
  91569/19
 • Fra Varde Kommune - Kirsten Forst Hansens kommentarer til screeningsafgørelse om ikke miljøvurdering ifm. ansøgningen om råstofindvinding - matr.nr. 11a Hesselmed By, Ål
  89277/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelse af læge i Haderslev er ophørt
  91903/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Enghavevej 14, 6800 Varde
  91573/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  91575/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fønsskovvej 38, 5580 Nørre Aaby.pdf
  93716/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Bjerning Hovedgade 41, 6100 Haderslev
  91567/19
 • fra varde kommune undersøgelsesoplægget for Harsø Maskiner A/S. - Undersøgelsesoplæg - Harsø Maskiner AS - Fåborgvej 5 Årre - KS.pdf
  97492/19
 • fra varde kommune undersøgelsesoplægget for Harsø Maskiner A/S. - Bilag 1 - Placering af PL punkter..pdf
  97490/19
 • fra Varde kommune : undersøgelsesoplægget for Harsø Maskiner A/S.
  97489/19
 • RE: Opdatering af CV på ressourcepersoner der arbejder for Region Syddanmark
  99104/19
 • RE: Opdatering af CV på ressourcepersoner der arbejder for Region Syddanmark
  99114/19
 • Fra MST: Orientering om brud på kloakledning
  104524/19
 • Vinkældervej 22A. Kopi af §8-tilladelse
  168682/19
 • Fra rådgiver, Re: endeligt oplæg, Teknikvej
  167964/19

Udgående

 • Til DGE: Forventet sagsbehandlingstid - lok.nr. 450-81082 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  81913/19
 • Til ansøger RÅSTOF Mere snak om Grave- og efterbehandlingsplan
  89964/19
 • Til Svendborg Kommune: Udtalelse om behov for supplerende undersøgelser ifm. nyt boligbyggeri - Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  81685/19
 • Til Kammeradvokaten: Materiale om Firehøjevej 4-12, Nordborg
  81462/19
 • Til EDC: Svar på henv. vedr. Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  96134/19
 • Til AU: Letter of Support
  81330/19
 • Program_netværksdag for kommunale medarbejdere om forebyggelse af tobak_10.april 2019.pdf
  80290/19
 • Til kommunale kontaktpersoner for røgfri ungdomsuddannelser: Invitation til netværksdag 10. april 2019 om unge og tobak
  80289/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Tørsbølgade 34, Gråsten.pdf
  79819/19
 • Til Gørding Klinker - skitser vedr gravning uden for tilladelsesområde - matr.nr. 3k Terpling
  81667/19
 • Til Shell, mst, kommune og vurderingstyrelse: afgørelse om kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven
  80787/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  80909/19
 • Til Frisesdahl: mail vedr. overdragelse af sag -rindvinding af sand og grus på del af matr.nr. 11a, 10b, 8a, og 12c Gejsing By, Andst i Vejen Kommune
  80481/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev.pdf
  81479/19
 • Til Slott Møller: Materiale i sagen
  80876/19
 • Til Læge - Svar vedr. ansættelse iht. §20
  81405/19
 • Til Borger; Svar på spørgsmål
  81079/19
 • Til Gørding Kliker - Matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup - overskridelse af indvindingsmængde 2018 og indvinding udenfor tilladt område
  81645/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved.pdf
  80763/19
 • Til Nordfyns kommune - orientering, opstart af indledende undersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  80968/19
 • Til Middelfart Kommune og Vurderingsstyrelsen: Vedr. en del af Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted, Matr. nr. 3b Tårup By, Gelsted - V2-kortlægning
  81681/19
 • SV: Opsamling på møde og dato for besøg i RSyd
  81072/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. El-Vej 2, 2A, 2B og 2C, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægning. Den lettere forurenede jord er gravet bort.
  80609/19
 • til Orbicon SV: Nyvej 6, Vissenbjerg
  81670/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Allesøvej 112, 5270 Odense.pdf
  81399/19
 • Til Slot Møller: Materiale i sagen
  80873/19
 • Til Faaborg - Midtfyn Kommune: Regionens bemærkning til kommunens vurdering af påbudsmulighed, Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup
  81176/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia.pdf
  81598/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel vedr. Vindeby Strandvej 19
  80891/19
 • Til Borger, V1-høring, Kingstrupvej 140, Gelsted.pdf
  79814/19
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse: Nordstrandsvej 1A, 5953 Tranekær
  81787/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  80961/19
 • Til Vejle Kommune og Vurderingsstyrelsen: Vedr. en del af matr. nr. 2 Lerbæk Hgd., Hover - V1-kortlægning
  81838/19
 • Til borger. 621-81400 Ødisvej 29, 6000 Kolding. Kommentar til kortlægningsbrevet.
  81736/19
 • Til Haderslev kommune - til orienting, opstart af indledende undersøgelse, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev
  81489/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kingstrupvej 140, Gelsted.pdf
  79815/19
 • Til Assens kommune - orientering, opstart af indledende undersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  81070/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2, lok. 410-81353
  81630/19
 • Til Franck Geoteknik A/S. El-Vej 2, 2A, 2B og 2C, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægning. Den lettere forurenede jord er gravet bort.
  80541/19
 • Til NIRAS; Svar på forespørgsel del 1
  80894/19
 • Til Borgere, V1-høring, Tørsbølgade 34, Gråsten.pdf
  79818/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  81815/19
 • Til Nordfyns kommune - til orientering, opstart af indledende undersøgelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  80918/19
 • Til EDC, Svar på henvendelse, Hjallesevej 242B, 5230 Odense M
  81691/19
 • Til KI Ejendomme, bilag til høringsbrev, rapportens grundejerdel - Glasvænget 9, Vissenbjerg.pdf
  80915/19
 • Til Berlingske: Svar på spørgsmål vedr. aktindsigt
  80878/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. matr 12av Vejen By, Vejen
  80069/19
 • Til Borger; Svar på spørgsmål
  80754/19
 • Til Vejle kommune - orientering, opstart af indledende undersøgelse Herningvej 36, 7300 Jelling
  81262/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  81846/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  81060/19
 • Til Odense kommune - til orientering, opstart af indledende undersøgelse Allesøvej 122, 5270 Odensen N
  81411/19
 • Til Gigtforeningen - vedr. valg til repræsentantskabet
  81772/19
 • Til Museum Odense - Rykker: Myndighedshøring - ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  81763/19
 • Til NIRAS; Svar på forespørgsel del 2
  80902/19
 • Til Vejle kommune - orientering, opstart af indledende undersøgelse, Horstedvej 4, 7100 Vejle
  81786/19
 • Til borger: Svar vedr forureningshenv., Teglværksgade 31, Esbjerg
  81365/19
 • Til RG Grus&Jord: Spm vedr dispensationsansøgning, matr nr 13a Ågård By, Ø. Starup
  81907/19
 • Til El-vej 2, Kolding ApS. Doc2Mail - Forsendelse 115687466.pdf
  80596/19
 • Til Fredecia kommune - til orienting, opstart af indledende undersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  81617/19
 • Til Kolding kommune - orientering, opstart af indledende undersøgelse Donsvej 73, 6040 Egtved
  80769/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, lok. 630-82180
  81817/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Horstedvej 4, 7100 Vejle.pdf
  81788/19
 • Til DMR, Kopi af afgørelse, Londongade 1, 5000 Odense C
  81475/19
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  81252/19
 • Til Haderslev kommune - orientering, opstart af indledende undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev
  81819/19
 • Til grundejer: Svar på forespørgsel om opstart af indledende undersøgelse på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  81385/19
 • Til Kolding kommune. El-Vej 2, 2A, 2B og 2C, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægning. Den lettere forurenede jord er gravet bort.
  80581/19
 • Til KI Ejendomme, V2-høring med bilag, Glasvænget 9, 54924 Vissenbjerg.pdf
  80911/19
 • Til Aabenraa kommune - orientering, opstart af indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev
  81854/19
 • Til grundejer: Vurdering af oprensning af olieforurening samt afgørelse om V2-korlægning af en del af Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  81601/19
 • Til Kommune: Materiale på sagen
  80884/19
 • Til borger: Tilsagn om delvis oprensning efter værditabsordningen
  82602/19
 • Til høringsparter - Ny myndighedshøring af ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  81266/19
 • Til Energinet, Råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  80683/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Tørsbølgade 34, 6300 Gråsten.pdf
  79820/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kingstrupvej 140, Gelsted.pdf
  79816/19
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om status efter forureningsundersøgelse ved Mølmarksvej 187, 5700 Svendborg
  82405/19
 • Svar på spørgsmål om mulig budgetomflytning
  82439/19
 • Fra JyllandsPosten: Aktindsigt og spørgsmål
  96124/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  91605/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Konsul Graus Gade 2, 6000 Kolding.
  91585/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Vestergade 34A (3), 7100 Vejle.
  91607/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Elkjærhøjevej 10, 7190 Billund
  91572/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Vestergade 34A (3), 7100 Vejle.
  91622/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Vestergade 34A, 7100 Vejle.
  91620/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Raadhusstræde 1, 1th, 6000 Kolding.
  91590/19
 • Til SWECO - ejerorienteringsbreve pulje 29 og opdateret lokalitetsliste
  87786/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Skovbølgaardvej 10, 6200 Aabenraa.
  91597/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Herslev Skovvej 200, 7000 Fredericia
  91582/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Basmosevej 11, 6430 Nordborg
  91565/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Nybøl Landevej 16, 6310 Broager.
  91587/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Hellevej 10, 6753 Agerbæk.
  91579/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Mølleparkvej 1-5, 6715 Esbjerg.
  91586/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Skovgyden 15, Otterup.
  91600/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Irisvej 11, 6600 Vejen.
  91584/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Hvenetved 5, 5250 Odense SV
  91583/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Basmosevej 11, 6430 Nordborg
  91566/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Ravnebjerggyden 65, 5491 Blommenslyst.
  91588/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Glasvænget 9, Vissenbjerg.
  91578/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Frydenlundvej, 6430 Nordborg
  91576/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fønsskovvej 38, 5580 Nr. Aaby
  93971/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Vestergade 34A (2), 7100 Vejle.
  91606/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Raadhusstræde 1, 1tv, 6000 Kolding.
  91593/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Raadhusstræde 1, 2, 6000 Kolding.
  91596/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Voldgade 18-18A, 6430 Nordborg
  91942/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Frydsvej 6, 6040 Egtved
  91577/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Viernevej 50, 5474 Veflinge.
  91939/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Adelgade 3, 6000 Kolding
  91563/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Storegade 1, 6310 Broager.
  91603/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Vestergade 34A (2), 7100 Vejle.
  91624/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Skrænten, Bakkevej og Dalen, 6700 Esbjerg.
  91601/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Anemonevej 10, 6600 Vejen
  91564/19
 • Til borger - Orientering om endelig arbejdsplan 2019, Byvej 54, 6261 Bredebro
  91570/19
 • Til Billund Kommune: Svar på spørgsmål vedr. analyseprogram for jord der skal bortskaffes fra fabriksgrunden
  104518/19
 • SV: Opdatering af CV på ressourcepersoner der arbejder for Region Syddanmark
  99107/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Forureningsundersøgelse Trianglen 18, Kolding
  117510/19
 • SV: Forureningsundersøgelse Trianglen 18, Kolding
  117518/19

17. februar 2019

Indgående

 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  80224/19

15. februar 2019

Indgående

 • Dialog med ansøger RÅSTOF Status på ansøgning og eksisterende grusgrav
  79103/19
 • Fra ansøger, Råstof, Re: Høring af udkast til screeningsafgørelse Sødover II
  97678/19
 • Fra borger, Råstof, Journalnr.:18/7684 - Miljø og Råstoffer
  97673/19
 • Fra MST: Varsel om oprensningspåbud for forurening fra lækage på afløbsrør på Havneterminalen, Fredericia
  92833/19
 • Fra Rigsrevisionen: <124158> Tilbagemelding
  89476/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - UDKAST.DOCX
  79399/19
 • For januar
  79546/19
 • Fra Fredericia Kommune: accept af udsættelse af tidsfrist for fremsendelse af dokumentationsrapport for afværgeforanstaltninger på byggefelt 57,59 og 60 Sdr. Voldgade 14, 7000 Fredericia
  78457/19
 • Attached Image - 3128_001.pdf
  79323/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3D - Indretning (mandskabsrum, stueetage, vestlænge).pdf
  79403/19
 • Fra Politisk Parti
  79473/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3A - Ansøgning (beskrivelse af projektet).pdf
  79400/19
 • Attached Image - 3128_001.pdf
  79701/19
 • Attached Image - 3132_001.pdf
  79483/19
 • Fra grundejer: Vedr. forespørgsel til opstart af indledende undersøgelse på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  81373/19
 • Fra RESTATO, ønsker brev og rapport vedr. 491-70117 - Glasvænget 19, 5492 Vissenbjerg
  79731/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3B - Situationsplan.pdf
  79401/19
 • Re: Opening - afrapportering vedr. VR Buddies
  78840/19
 • Fra Medicinske Tidsskrifter: Kvittering for modtagelse af referater fra Det Regionale Lægemiddelråd
  79672/19
 • Re: OPI-projekt ernæring af gravide
  78465/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Egenskrog 12, 5642 Millinge - Er der behov for analyser forud for ansøgning om §8_
  79397/19
 • For perioden 01-08-2018 - 31-01-2019
  79557/19
 • Fra Assens Kommune, svar på høring om forurening på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  79607/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3C - Indretning (kontor, første sal, vestlænge).pdf
  79402/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  79184/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3E - Indretning (kontor, første sal, sydlænge).pdf
  79398/19
 • Fra RESTATO, henvendelse vedr. 491-70117 - Glasvænget 19, 5492 Vissenbjerg
  79705/19
 • SV: DD2 aftale maj 2013_PLO-Syd bemærkning (2).doc
  79758/19
 • Fra Udbetaling Danmark: optaget på venteliste til oprensning
  79833/19
 • Fra MST: Påbud om oprensning af forurening med olie og methanol ved tank T9803 på DOP - Råolieterminalen, Fredericia - DOP_T9803_oprensningspåbud.pdf
  79842/19
 • fra Orbicon SV: Pulje 8 vingårdsvej
  80203/19
 • Fra Niras: Forslag til supplerende tiltag
  81073/19
 • Fra MST: Påbud om oprensning af forurening med olie og methanol ved tank T9803 på DOP - Råolieterminalen, Fredericia
  79838/19
 • Fra MST: mail med varsel om oprensningspåbud for forurening fra lækage på afløbsrør på Havneterminalen, Fredericia
  79951/19
 • fra Orbicon SV: Pulje 8- status Hagenborgvej 3
  80197/19
 • Fra MST: Miljøteknisk rapport- Råolieterminalen, Fredericia - 18024W_07 Miljøteknisk rapport T9803 REV B.pdf
  79843/19
 • Spørgsmål om overflytning af budget
  82438/19
 • Fra virksomhed: Vedr. evaluering
  83014/19
 • Fra Moeve: vedr. Unge med kant
  83526/19
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  85849/19
 • Fra SUM: SV: Møde på Nyt OUH bekræftes den 7. marts
  100129/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bådhusene - tegninger fra Rambøll vedr. fundamenter/gulv og kloak
  104598/19
 • Fra Billund Kommune: Spørgsmål vedr. analyseprogram for jord der skal bortskaffes fra fabriksgrunden
  104505/19
 • Fra Billund Kommune: Tårnvej 25, Grindsted - Brud på kloakledning
  132319/19
 • Fra SVS - status af februar 2019 for FMK mini-audit
  165353/19

Udgående

 • Til Svendborg Kommune RÅSTOF Forespørgsel om VandIndvindingstilladelser
  118411/19
 • Til grundejer: Boligerklæring, Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  127857/19
 • Til Borger, Bilag til høringsbrev, Rapportens grundejerdel - 491-70116, Glasvænget 10, Vissenbjerg.pdf
  79579/19
 • til Borger Kortbilag med Afgørelse om at ejendommen Egelykke 12, 6400 Sønderborg udgår -
  79721/19
 • Til BR Invest 2007 Aps, bilag: Rapportens grundejerdel, Lok. nr. 569-78001, Vestergade 1, Holsted.pdf
  78613/19
 • til grundejer - Orientering af grundejer, Industrivej 2 - feb 2019.docx
  79526/19
 • Til JV: Kvitterintg for anmodning om aktindsigt
  79213/19
 • Til medlem af dommerkomite: Ang. møde
  78918/19
 • Til grundejer: V2-høring - en del af Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  79726/19
 • Til Skat og Frdericia Kommune: V2 afgørelse
  79735/19
 • Til RESTATO, svar vedr. 491-70117 - Glasvænget 19, 5492 Vissenbjerg
  79728/19
 • til Borger Svar på Telefonhenvendelse - 607-00139
  78482/19
 • Til Medicinsk Tidsskrift, referater fra Det Regionale Lægemiddelråd ifm. anmodning om aktindsigt
  79656/19
 • Til dommerkomite: Ang. møde
  78791/19
 • Til Borger, V2-høring med bilag, vedr. Glasvænget 10, Vissenbjerg.pdf
  79577/19
 • Til projekt: svar vedr. forespørgsel om forlængelse
  79002/19
 • Til RESTATO, fremsendelse af rapport og brev vedr. 491-70117 - Glasvænget 19, 5492 Vissenbjerg
  79732/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fromssejervej 5, 6623 Vorbasse, matr. nr. 1a Nebel By, Vorbasse
  78917/19
 • til Borger : Svar på : Telefonhenvendelse - 461-00116 vedrørende Dalumvej 62, Odense SV, mail 5 af 5
  78938/19
 • til Kommune, Skat, borger Afgørelse om at ejendommen Egelykke 12, 6400 Sønderborg udgår af kortlægningen ihht. Jordforureningsloven
  79719/19
 • til Borger Svar på : Telefonhenvendelse - 461-00116 vedrørende Dalumvej 62, Odense SV
  78925/19
 • Til Varde Kommune: Vedr. en del af Nordentoftsvej 5, 6800 Varde, Matr. nr. 139as, Varde Markjorder - V2-høring
  79740/19
 • Til Ritzau: Præcisering af anmodning
  79739/19
 • Til borger: Kvittering for modtagelse af henvendelse
  79674/19
 • Fra Ritzau:: Ansøgning om aktindsigt
  79727/19
 • Til medlem af dommerkomite: Ang. suppleant
  78739/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal, Nordentoftsvej 5, 6800 Varde, 15-02-2019
  79734/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fromssejervej 5, 6623 Vorbasse, matr. nr. 1a Nebel By, Vorbasse - Fromssejervej
  78919/19
 • Til grundejer: Vedr. nuanceringen på jeres ejendom Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  79718/19
 • til Borger Svar på : Telefonhenvendelse - 461-00116 vedrørende Dalumvej 62, Odense SV, mail 4 af 5
  78934/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fromssejervej 5, 6623 Vorbasse, matr. nr. 1a Nebel By, Vorbasse
  78915/19
 • Til BR Invest 2007 Aps, V2-høring med bilag vedr. Vestergade 1, Holsted
  78610/19
 • Til grundejer: UDKAST, V2-afgørelse, en del af Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  79729/19
 • Til Ulbølle Vandværk:SV på spørgsmål vedr. Fåborgvejens Losseplads
  79520/19
 • til Borger Afgørelse om at ejendommen Egelykke 12, 6400 Sønderborg udgår af kortlægningen ihht. Jordforureningsloven -
  79720/19
 • til Borger Svar : henvendelse - lok. 493-00011 232 Ærøskøbing Bygrunde
  79335/19
 • til Borger : Svar på : Telefonhenvendelse - 461-00116 vedrørende Dalumvej 62, Odense SV, mail nr. 2 af 5
  78927/19
 • til Borger : Svar på : Telefonhenvendelse - 461-00116 vedrørende Dalumvej 62, Odense SV, mail 3 af 5
  78931/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til Oplæg til miljøteknisk undersøgelse af indeklima Byggefelt 59, FredericiaC
  79267/19
 • Til grundejer: Boligerklæring, Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  79733/19
 • Til Billund KOmmune: Afklarende spørgmål vedr. §8 høring
  79694/19

14. februar 2019

Indgående

 • miljoe-raastoffer@rsyd.dk - Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  80054/19
 • VS: Anmodning om aktindsigt
  82648/19
 • SV: Aktindsigt fra Fagbladet FOA
  86258/19
 • Fra Assens Kommune, Høring om påbudsmuligheder, Ellehaven 2 og 9, 5690 Tommerup
  80323/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  79988/19
 • Fra borger - Høringssvar på V2-varsel på Bladstrupvej 130, 5270 Odense N
  81068/19
 • vedr opi
  78443/19
 • Fra politisk parti - ansøgning
  78687/19
 • Fra Ejlskov: Oplæg til miljøteknisk undersøgelse af indeklima Byggefelt 59, FredericiaC
  79282/19
 • Fra Kulturaftale Vadehavet : Tillægsaftale 2019
  78600/19
 • Fra Assens Kommune, Høring om forurening på Glasvænget 10, Vissenbjerg
  78702/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.m. - frist d. 25. februar
  77254/19
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  77263/19
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  78064/19
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  78102/19
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  78070/19
 • Fra SWECO A/S: "FORSP.: Foresp. til kortlægningsbrevet på Dyreskuevej 19, 7100 Vejle, lok. 631-00175"
  78141/19
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  77255/19
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  77250/19
 • Høringsfrist udskudt: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger
  86688/19
 • Fra Varde kommune: Brud på kloakledning - Tårnvej 25, Grindsted
  132316/19

Udgående

 • til Nordfyns Kommune - Svar på anmodning om udtalelse om 12 mulige forurenede lokaliteter nord for Otterup
  77617/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Tørsbølgade 28, Gråsten.pdf
  76963/19
 • til Nordfyns Kommune - Svar på anmodning om udtalelse om 12 mulige forurenede lokaliteter nord for Otterup
  77621/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 2. tv., 6700 Esbjerg.pdf
  77270/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse (ændring), Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk.pdf
  77973/19
 • Til Borger, V1-høring, Tørsbølgade 28, Gråsten.pdf
  76957/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 2. th, 6700 Esbjerg.pdf
  77266/19
 • Til Borger: Tilsagn om afværge, Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk.pdf
  78009/19
 • Til Esbjerg Kommune, ang. Tilladelse til nedsivning, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  77370/19
 • Til journalist: Svar på aktindsigt
  77388/19
 • Til Borger: V2-høring (ændring), Svendborgvej 28, 5853 Øræk.pdf
  77968/19
 • Til Borger, kortbilag til V1-høring, Gartnervænget 2, Asperup.pdf
  77403/19
 • Til borger: Kvittering
  79659/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Tørsbølgade 28, Gråsten.pdf
  76962/19
 • Til Borger, V1-høring, Gartnervænget 2, Asperup.pdf
  77391/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - V2-varsling (ændring).pdf
  77979/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 1. th, 6700 Esbjerg.pdf
  77260/19
 • Til Bæredygtigt Landbrug: Svar på ansøgning om aktindsigt vedr. tidl. fyldplads, P Hansens Gyden 44, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune, Matr.nr. 10d, Gyngstrup By, Krogsbølle
  76946/19
 • Til Esbjerg Kommune og Skat: Orientering vedr. Smedegade 24-28 samt Skolegade 66, 6700 Esbjerg
  77502/19
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: V2-afgørelse, Smedegade 24-28 samt Skolegade 66, 6700 Esbjerg.pdf
  77292/19
 • Til Theilgaard Ejendomme: V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 1. tv og loft, 6700 Esbjerg.pdf
  77264/19
 • Til Esbjerg Kommune og Skat: Orientering vedr. Kronprinsensgade 17 og Skolegade 68, 6700 Esbjerg
  77497/19
 • Til borger, vedr. Risagervej 4, Gørding
  77353/19
 • Til SWECO A/S: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbrev for Dyreskuevej 19, 7100 Vejle
  78166/19
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse - Smedegade 24-28 og Skolegade 66.pdf
  77296/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget 2, Asperup.pdf
  77396/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 st. tv, 6700 Esbjerg.pdf
  77256/19
 • Til DR: Besvarelse af aktindsigt
  79279/19
 • Til grundejer: Vedr. regionens svar på mail angående konstateret forurening i forb. med suppl. undersøgelse på Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  78377/19
 • Til grundejer: Tidsplan for undersøgelsen
  81085/19
 • Fra Region Syddanmark: Korrespondance om aktindsigt
  80807/19
 • Til Ejendomsforeningen Skolegade 68: V2-afgørelse, Skolegade 68, 6700 Esbjerg.pdf
  77275/19
 • Til Borgere, Theilgaard Ejendomme og Ejendomsforeningen Skolegade 68: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse- Kronprinsensgade 17 og Skolegade 68.pdf
  77281/19

13. februar 2019

Indgående

 • Fwd: Tilføjelse til klage
  77102/19
 • Sv: Klage
  77100/19
 • FRA DMP: Data Ud scope - Udkast til oplæg
  78407/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Miljøscreening J19.0138 - Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  78273/19
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om fund af forurenet jord - Storebæltsvej 7, 5800 Nyborg. Matr. 40f, Nyborg Markjorder. Lok. 449-00005
  78272/19
 • Opsamling på videomøde 12.2
  76895/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  77262/19
 • Fra Danfoss: Resultater af undersøgelser og afværge, Nordborgvej 81, Nordborg
  77519/19
 • Fra Klinik for fysioterapi og træning, Vojens vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  76385/19
 • Fra Ulbølle Vandværk: Fåborgvejens Losseplads spørgsmål om udtagning af prøver
  79513/19
 • Fra Niras: Status undersøgelse
  81096/19
 • RR ulighed // udtalelse til ministeren fra regionsrådene
  80866/19
 • Fra Niras: Vurdering af foreløbige resultater
  81064/19
 • Fra Niras: Beskyttelse af boringer
  81067/19
 • Fra Revisor - Forespørgsel vedr. opgørelser ved praksisophør
  83256/19
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen 2019
  92177/19
 • Fra DGE: mail med Resultater fra lok. nr. 573-78002, Østervold 5, Varde
  92385/19
 • Fra DGE: Undersøgelsesresultater fra lok. nr. Storegade 52, Varde.
  92374/19
 • Fra Middelfart Kommune: Nørregade 144, Ejby - udtalelse ønskes
  76705/19
 • Fra Tønder Kommune, afgørelse om ikke at meddele påbud, Hydrovej 6, 6270 Tønder
  76629/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.m.
  76253/19
 • DUT-høring over udkast til bekendtgørelser udarbejdet i forbindelse med oprettelse af Nationalt Genom Center
  76314/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.m.
  75965/19
 • Re: SV: Udbetaling til projekt PLUMA fra OPI-puljen
  75790/19
 • SV: Timer dec 2018
  75196/19
 • Timeopgørelse december
  75570/19
 • MED Klippekortmodul d. 5. februar 2019
  76413/19
 • Fra Vejen Kommune: Varsel om fornyet påbud om oprensning af olieforurening på Guldagervej 13B, 6670 Holsted
  76472/19
 • HØRING - Udkast til ændring af bekendtgørelse om finansiering - frist 13. marts 2019
  76680/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  76561/19
 • Fra Frøs Sparekasse - henvendelse om jordforurening - Rugbjergvej 18, 6230 Rødekro
  75708/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  76589/19
 • Fra DMR: Resultat af afsluttende prøvetagning: Ørbækvej 859
  110384/19
 • Fra rådgiver, Oplæg, Teknikvej
  167960/19

Udgående

 • Til ansøger RÅSTOF Spørgsmål til Grave- og efterbehandlingsplan
  89908/19
 • Til Nordfyns Kommune RÅSTOF Om vandindvinding Gyngstrupvej grusgrav
  89903/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  95218/19
 • Til Sweco: Foto sendt af grundejer på Dejrupvej
  82287/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75740/19
 • Endelig version af slutevaluering Destination Talent
  75355/19
 • Svar på henvendelse om jordforurening - Middelfartvej 149 5492 Vissenbjerg
  75170/19
 • Slutrapport for OPI-projekt Køling fra Fjernvarme godkendt
  75537/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om jordforurening - Ribevej 1 6800 Varde
  76099/19
 • Til borger - kvittering for modtagelse af henvendelse - Matr 12av Vejen By, Vejen
  75205/19
 • Til journalist: Kvittering for modtagelse af aktindsigt
  77407/19
 • Til NAVNEBESKYTTET - V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 st. th, 6700 Esbjerg.pdf
  77252/19
 • Til journalist: Kvittering for modtagelse af aktindsigt
  77457/19
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: Bilag - Boligerklæring, Smedegade 24-28.pdf
  77299/19
 • til tolk_tolkebistand den 18 marts i Flensburg
  76745/19
 • Brev til DK Råstof - afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold - Jerlev - Etape 4.pdf
  75697/19
 • til Nyborg Kommune - §8 ikke nødvendig - SV: ....tank99, Avernakke 1, 5800 Nyborg (matr. 1ac, Dyrehavegård, Nyborg. Lokalitetsnr. 449-00008)
  75165/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-høringssvar, fornyet tilladelse nedrivning + bolig - Lodskovvej 17
  75530/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  76017/19
 • Til Borgere, Theilgaard Ejendommen og Ejendomsforeningen Skolegade 68: Bilag - Boligerklæring, Kronprinsensgade 17.pdf
  77287/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  76008/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75792/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Korskildevej 10 og Møllbo Alle 61, 7000 Fredericia
  76633/19
 • til IHK Flensburg_Anfrage. Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung
  76189/19
 • Til Frøs Sparekasse - Svar på henvendelse - Rugbjergvej 18, 6230 Rødekro
  76265/19
 • Til Miljøstyrelsen: Kvittering - SV: MiljøGIS: Struktur i datasæt
  75349/19
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr. Varsel om fornyet påbud om oprensning af olieforurening på Guldagervej 13B, 6670 Holsted
  76474/19
 • Til Adv. Sigurd Trolle og Borger: Bilag - Kortbilag - V1-varsling.pdf
  76416/19
 • Til Borger: V1-varsling, Møllebo Alle 61, 7000 Fredericia.pdf
  76408/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75789/19
 • til Hochschule Flensburg_Anfrage. Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung
  76184/19
 • Til praksis i Jelling: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75686/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  76218/19
 • Til Universitet Flensborg_Anfrage. Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung
  76179/19
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af DMR-rapport over forureningsundersøgelse udført på Strandvejen 200, Strib (i dag Birkehøjvej 10, Strib)
  76658/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  76221/19
 • Til bobestyrer Adv. Sigud Trolle: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  76403/19
 • Til Vejle Kommune: praksis i Jelling åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75691/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Møllebo Alle 61, 7000 Fredericia.pdf
  76411/19
 • Til Bobestyrer Adv. Sigurd Trolle: V1-varsling, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  76400/19

12. februar 2019

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune: § 8-ansøgningsmateriale - Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  78191/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - §8 ansøgning - Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  78197/19
 • FRA FORMEPIPE: Status klippekort - Region Syddanmark - januar 2019
  78476/19
 • FRA SEWCO: Revisorerklæring - ift databehandleraftalen.
  78479/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bemærkninger til oplæg til undersøgelse - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  74575/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_17960_110___Situationsplan_FORELØBIG_2019_01_24_Ingolfsg- Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  74574/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-feb-14
  78488/19
 • FRA SWECO: ÆØer for release 3.3
  78492/19
 • Fra projekt: forespørgsel om forlængelse af projekt
  78987/19
 • Fra Langeland vedr. udbud
  78576/19
 • Fra Bæredygtigt Landbrug:Ansøgning om aktindsigt vedr. tidl. fyldplads, P Hansens Gyden 44, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune, Matr.nr. 10d, Gyngstrup By, Krogsbølle
  76922/19
 • fra Orbicon - Supplerende undersøgelse Gartnerbyen, Lavsenvænget 1
  74990/19
 • Fra Fredericia kommune: mail med §8 ansøgning parcel 6
  79858/19
 • Fra Middelfart advokaterne, spm ang Værkstedsvej 30, Middelfaart
  85151/19
 • Fra Helsinki-Uusimaa: iEER 1st monitoring & high level committee meetings
  82544/19
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  86052/19
 • Fra Praksis til Vissenbjerg Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer.
  74000/19
 • Fra Sloth-Møller, Oplæg til forureningsundersøgelse,Rens Bygade 2, 6372 Bylderup-Bov
  74174/19
 • Fra sekretæren
  73484/19
 • Fra sekretæren
  73495/19
 • Fra Kolding Kommune, Konstateret forurening, Ambolten 3, Kolding.
  74159/19
 • Fra DMR, modtaget rapportens grundejerdel - 491-70120, Glasvænget 9, Vissenbjerg.pdf
  74826/19
 • Fra Svendborg Fysioterapi vedr. forlængelse af vikariat.
  73713/19
 • Fra COWI: Anmodning om kortlægningsmateriale for Tuemosevej 4 i Odense
  74025/19
 • Fra DMR, modtaget rapportens tekniske del - Glasvænget 9, Vissenbjerg, 491-70120.pdf
  74829/19
 • Høring af MTV - HPV-vaccination af drenge - FRIST 4. MARTS
  73550/19
 • Høring vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 3/2018 om forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene
  76227/19
 • BILAG fra Orbicon - Supplerende undersøgelse på Lavsenvænget 1, Odense - Bygning 1, inkl. bilag.pdf
  74991/19
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  75661/19
 • Fra borger - henvendelse vedr. Matr 12av Vejen By, Vejen
  75200/19
 • Fra Orbicon, Revideret ansøgning til § 8 tilladelse, Storegade 51A/Gammel Brandvej 3, 6100 Haderslev
  75113/19
 • Henvendelse om jordforurening - Middelfartvej 149 5492 Vissenbjerg
  75167/19
 • Fra Miljøstyrelsen: MiljøGIS: Struktur i datasæt
  75300/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger i offentlig høring
  74604/19
 • Fra Billund Kommune: Bekræftelse at deltagelse i rundvisning af MST
  104470/19
 • Fra Franck miljø- og geoteknik, Undersøgelsesoplæg, Bogensevej 39/Banevænget. 4,5270 Odense N
  100106/19
 • BILAG fra Orbicon - Supplerende undersøgelse Gartnerbyen, Lavsenvænget 1 - Rapport. Supplerende undersøgelse på Lavsenvænget 1, Odense - Bygning 1, inkl. bilag.pdf
  145814/19
 • fra Orbicon - Supplerende undersøgelse Gartnerbyen, Lavsenvænget 1
  145804/19

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Anmodning om sagsakter - Udkast Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på V2-kortlagt - Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  74783/19
 • Dagsorden til i styregruppe/aftagerpanel for beskrivende radiografer den 19. februar 2019
  91775/19
 • Oplæg Region H - BR til CT diagnostik af det perifere skelet.pdf
  91778/19
 • Dagsorden 190219 - aftagerpanel- styergruppe beskrivende radiografer.pdf
  91777/19
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til supplerende undersøgelser - lok.nr. 461-06043 - Thrigegrunden, 5000 Odense C
  73519/19
 • Til Parter, Råstof, Høring af udkast til screeningsafgørelse Sødover II
  97623/19
 • Til Parter, Råstof, Udkast til screeningsafgørelse SødoverII.pdf
  97624/19
 • Til Niras: SV: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  72623/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse på matr.nr. 7f, Havbølle By, Humble 482-81196.pdf
  74585/19
 • Til Assens Kommune, Høring om forurening på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  74855/19
 • til Kreis Ostholstein_Reform in DK und eine gemeinsame Aufgabe ;O)
  72839/19
 • Til Borger, Varsel med bilag om V2-kortlægning af del af Søndersøvej 41a, Vissenbjerg.pdf
  72947/19
 • Til GLASVÆNGET 17 ApS, Høring med bilag om V2-kortlægning af del af Glasvænget 17, Vissenbjerg.pdf
  73511/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, 479-81084.pdf
  74586/19
 • Til COWI: Svar på anmodning om kortlægningsmateriale forTuemosevej 40
  74029/19
 • Til Nybolig:Svar på henvendelse vedr. Vestbirkvej 1, 5240 Odense NØ
  74034/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Sletterødvej 19, 5463 Harndrup.pdf
  74396/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, 479-81214
  74557/19
 • Til GLASVÆNGET 17 ApS, Bilag , Rapportens grundejerdel, Glasvænget 17, Vissenbjerg.pdf
  73534/19
 • Til borger - V2-varsel Stetterødvej 19, 5463 Harndrup.pdf
  74377/19
 • Til borger -Telefonhenvendelse om forurening på Bladstrupvej 130, Odense N.pdf
  73128/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, 49170128.
  74578/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. regionens udtalelse til afgørelsesbrev om ikke at meddele påbud om oprydning af forurening på Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  74779/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse på Blandebjerg 15, Rudkøbing, 482-81196, matr. 46a.pdf
  74571/19
 • Til Haderslev Kommune, Anmodning om oplysninger ang. Oksbølvej 14, Haderslev, lokalitetsnr. 515-50187
  73150/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  74110/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V2-afgørelse, en del af matr. nr. 28p Middelfart Markjorder
  72790/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  74709/19
 • Til Vurderingsstyrelsen (SKAT): Vedr. en del af Østre Hougvej 104, 5500 Middelfart, Matr. nr. 28p Middelfart Markjorder - V2-kortlægning
  73040/19
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-kortlægning Stetterødvej 19, 5463 Harndrup.pdf
  74384/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse af Nordenbro 11, Humble, 482-81184.pdf
  74629/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse af Smedegade 14, Tranekær, 482-81171.pdf
  74671/19
 • Til Home. SV på henvendelse vedr, V2 afgørelse
  73058/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse af Herslevvej 25, Rudkøbing, 482-81164.pdf
  74655/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse på Frellesvigvej 10, Tranekær, 482-81199.pdf
  74540/19
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning, Anmodning om supplerende oplysninger ang. Oksbølvej 14, Haderslev, lokalitetsnr. 515-50187
  72919/19
 • Til Kommunen: 040525 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  74160/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med to V2-kortlagte arealer, lok. 410-81367
  72795/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, 430-81560.
  74569/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Østre Hougvej 104, 5500 Middelfart, Matr. nr. 28p Middelfart Markjorder - V2-kortlægning
  72870/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, 479-81239.
  74594/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for svar på spørgsmål om asbest i sagen Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  74647/19
 • Svar til WLS vedr. slutafrapportering på projekt Destination Talent
  74792/19

11. februar 2019

Indgående

 • Fra Niras: Tilbud på supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  70867/19
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Manglende oplysninger Basselund
  118797/19
 • Fra Køng idrætsfriskole, Anmodning om boligundersøgelse, Fåborgvej 9, Glamsbjerg.pdf
  100994/19
 • Fra DMR: tilbud monitering 2019
  100580/19
 • Fra sekretæren
  73554/19
 • Fra Home: Henvendelse vedr. V2-afgørelse
  73053/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lok.nr. 431-00027 - Udkast til §8 tilladelse til udvidelse af offentlig legeplads
  69574/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3B - Situationstegning i fh.t. V2-kortlægning.pdf
  69577/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - UDKAST.PDF
  69575/19
 • fra Nordfyns Kommune - Kopi af påbud om forureningsundersøgelse
  69667/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - D2019-28029 Påbud om forureningsundersøgelse 23000293019-38130630139450 (2).pdf
  69669/19
 • Fra Orbicon: Rapport Fromssejervej 5, Vorbasse
  77239/19
 • Fra Kolding Kommune, Frivillig oprensning, Trianglen 18, Kolding
  72732/19
 • Fra Ejlskov: Anmodning om møde vedr § 8-tilladelse, Kanalbyen, Byggefelt 64, Bådhusene
  76652/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  75652/19
 • Fra Home: Henvendelse vedr. V2 afgørelse
  73046/19
 • Fra Nybolig:Henvendelse vedr. jordforureningsstatus, Vestbirkvej 1, 5240 Odense NØ
  74031/19
 • Høring NIR Nøglepersoner 2019 udgave 2 i høring
  73233/19
 • Fra Vejdirektorater: Tlf. henv. vedr. 621-81400
  71586/19
 • Fra GSK: RE: Oversigt over inhalatorer til behandling af astma- og KOL
  69132/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3A - Situationsplan.pdf
  69576/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: oprensning El-vej 2 kolding
  80049/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: oprensning El-vej 2 kolding
  80044/19
 • Fra borger, vedr. Borggade 10, Gråsten
  80137/19
 • Offentliggørelse af Søvnapnø årsrapport 2017
  80094/19
 • Fra Assensklinikken vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  75638/19
 • Fra borger: Aktindsigt i udgifter til Kammeradvokaten
  79628/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen økonomioversigt
  88764/19
 • Offentliggørelse af Demensdatabasens årsrapport 2017
  80190/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Koldinghave 24, 5591 Gelsted.pdf
  86328/19
 • Fra rådgiver, Re: Oplæg til indledende undersøgelse
  167953/19

Udgående

 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  73933/19
 • Sv: Klage
  77083/19
 • Til Boreteknik: SV: Fakturakladde til godkendelse
  68520/19
 • Til EDC - vedlagt rapporter og afgørelse m bilag - Nannasvej 1, 5750 Ringe
  71546/19
 • Referat fra møde mellem Region Syddanmark og Forskningsenheden om cannabis-projekt
  69389/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  71609/19
 • Til Sweco: Ny tid for opstart af forsøg på Konsul Graus Gade tirsdag den 26/2
  70049/19
 • SV: Oversigt over inhalatorer til behandling af astma- og KOL
  68598/19
 • Til vagtlægen: mail med bekræftelse på ændring fra cpr. til cvr. nummer
  69219/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 1i Brenderup By, Brenderup udgår af V2-kortlægningen
  71674/19
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. marts 2019
  69630/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  71639/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V2, samt areal, der forbliver V2, lok. 429-00033
  71755/19
 • Til DaRe: VS: Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer
  68752/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  69451/19
 • SV: lægemiddelkommite - nyt antipsykotika
  72231/19
 • Til DanGrit - Screeningsafgørelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  72157/19
 • Til Advokatfirmaet Birgit Thomsen: Svar på forespørgsel vedr. Vestervej 1, 6792 Rømø
  69271/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup, matr. nr. 1i Brenderup by, Brenderup - udgår af V2-kortlægningen
  72073/19
 • Til Grundejer: Referat af telefonsamtale om indeluftmålinger på Konsul Graus Gade 2
  70044/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  72217/19
 • Til SWECO A/S: Vedr. en del af Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup, matr. nr. 1i Brenderup by, Brenderup - udgår af V2
  72180/19
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henv. vedr. 621-81400
  71892/19
 • SV : lægemiddelkommite - nyt antipsykotika
  68711/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtlæge
  69363/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune- åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  72291/19
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Koldinghave 24, 5591 Gelsted
  86334/19
 • Til Køng Idrætsfriskole, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fåborgvej 9, 5620 Glamsbjerg
  100995/19

10. februar 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag fra jordweb - analyser 19-10-2018 - Næsbyvej 20, 5000 Odense C
  68456/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag fra jordweb - kortbilag - Næsbyvej 20, 5000 Odense C
  68458/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag fra jordweb - analyser 31-10-2018 - Næsbyvej 20, 5000 Odense C
  68457/19
 • Fra Boreteknik: Fakturakladde til godkendelse
  68521/19
 • Fra Kræftens Bekæmpelse: Orientering om status vedrørende ændret organisering af mammografiscreeningen i Region Syddanmark
  80145/19

9. februar 2019

Indgående

 • Fra Niras: Vedr. Brændekildevej - status og videre forløb
  69210/19

8. februar 2019

Indgående

 • Fra indvinder, Råstof, SV: kliplev grusgrav.
  97613/19
 • FRA KB Software: BiD. Releaseplan 2019
  68346/19
 • Fra UD: SV: Forlængelse af frist for værditabsafværge, Møllegade 21, Sønderborg - VDT/63681-95009
  68958/19
 • Fra DMR: Bekræfter at ændringsforslag tilføjes - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  68428/19
 • Fra Orbicon: Møllegade
  68522/19
 • Fra Region Hovedstaden - Forslag til artikel til Miljø & Ressourcer
  102671/19
 • FRA RN: JAR – projektledelse frem til 1. juni 2020
  67998/19
 • FRA tengberg: Preliminary screenings integration from JAR to Surfacewaterscreening and Grundrisk
  68275/19
 • Fra Rådgiver: Revideret rapport, Kobjergvej 6, Billund
  133036/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2019-13028 Varsel om påbud om forureningsundersøgelse 23000293019-22152202456328 - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  68480/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag for §8 - Skibhusvej 63, 5000 Odense C
  68466/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse - Skibhusvej 63, 5000 Odense C
  68467/19
 • Fra Nordfyns Kommune: § 40-påbud om undersøgelse af jordforurening fra sandfang - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  68461/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2019-27863 Påbud om undesøgelse af jordforurening 23000293019-38112111929418 - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  68462/19
 • Endelig rapportversion af Destination Talent
  69125/19
 • Fra DGE: status pulje 4, Renseriundersøgelser
  68557/19
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Orientering" - DGE undersøgelsesrapport, Gasværksvej Haderslev
  72283/19
 • Fra Medicinrådet SV: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  69162/19
 • Fra projekt; Underskrevet regnskab
  71021/19
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  69156/19
 • Fra Haderslev Kommune: Orientering om udført screeningsundersøgelse - Gasværksvej, 6100 Haderslev
  72274/19
 • Fra Sweco: Vedr. ATD - CX tages med i flowkamre
  68944/19
 • Fra EDC - beder om fremsendelse af undersøgelsesrapport - Nannasvej 1, Ringe
  70654/19
 • Fra MST: endeligt påbud om oprensning pumpepit version 7.pdf
  68561/19
 • Fra Advokatfirmaet Birgit Thomsen: Forespørgsel vedr. Vestervej 1, 6792 Rømø
  69262/19
 • Fra vagtlægen:anmodning om ændring fra cpr. til cvr. nummer
  69209/19
 • fra Svendborg Kommune - undersøgelse poreluft mm . - VS: Gasværksvej 16, 5960 Marstal
  68679/19
 • Information om ny lovgivning og aftalte tiltag vedr. epikriserFINAL.pdf
  74019/19
 • Information om ny lovgivning og aftalte tiltag vedr. epikriserFINAL.docx
  74023/19
 • Fra Billund Kommune: Svar: Vedr. spørgsmål om asbest i sagen Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  74622/19
 • Fra Lillebælts Fysioterapi & Træningscenter vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  75626/19
 • Fra FOA: vedr. forhandling
  75561/19
 • Fra borger - Henvendelse om forurening på Bladstrupvej 130, Odense
  72863/19
 • fra Niras: Bilag - Beskrivelse og materialevalg vedr nyt afværge anlæg.pdf
  76698/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - økonomi og tidsplan
  68998/19
 • SV: OPI-projekt CCFC
  68656/19
 • Fra VCS. SV: Fund af nyt stof over kravværdi
  66696/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Varsel om påbud om forureningsundersøgelse - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  68479/19
 • fra projekthaver
  67612/19
 • Fra DMR: Orientering vedr. Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup.
  68307/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevandm Ugliggårdsvej 3, Øsbjerg Ø
  66885/19
 • Fra borger: Præcisering af aktindsigt, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade, Esbjerg
  66805/19
 • fra Rambøll RE: TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  66677/19
 • Faglig høring vedr. ændring af regler om fjernelse af tatovering ved anvendelse af metoder, der ikke er laser - Frist d. 7. februar
  67406/19
 • Fra Frøs Sparekasse: Forespørgsel vedr. Hygumvej 22, 6510 Gram
  68090/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om klage, Gammelby Ringvej/ Teglværksgade, Esbjerg
  66793/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Gothersgade, Fredericia - Take a Walk
  67221/19
 • JP: Aktindsigtsanmodning
  67767/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Konsul Graus Gade - økonomi
  67198/19
 • Fra Borger, Anmoding om boligundersøgelse, Svinget 1, 5874 Hesselager.pdf
  81347/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Svinget 1, 5874 Hesselager.pdf
  81338/19
 • Regulering af pris lægevagt
  80793/19
 • Fra Niras: Beskrivelse af afværgeanlæg jf. Referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  76693/19
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  79261/19
 • Fra Fredericia Kommune: Kommentarer vedr. ændring af Vilkår 9, BF59
  78427/19
 • Fra Sweco: Tidsplan forsøg konsul graus
  78397/19
 • Fra Odense Kommune: Supplerende oplysninger efterspørges ifm. §8-ansøgning til indretning af studieboliger, Østerbro 5, 5000 Odense C
  87780/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Rettelse til matrikulær sag til høring - Udstykning/arealoverførsel - Gørdingvej 49, Gredstedbro
  81912/19
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  85381/19
 • Fra samarbejdspartner: Om workshop
  84774/19
 • Odense Kommune: til Campus Odense styregr. vedr. WHINN 2019
  82428/19
 • VS: Nationalt Steno Forum for Kvalitetsdata indenfor Diabetes
  96203/19
 • Fra DASEM: Rykker på henvendelse
  95881/19
 • Fra Odense Kommmune: Referat fra møde i Campus Odenses koordinationsgruppe
  67606/19
 • Fra Odense Kommune: Flytníng af WHINN 2019
  86523/19
 • Fra PLo - Medd. vedrørende praksishandel i Billund samt ansættelse af læge
  97969/19
 • VS: Opdatering af CV på ressourcepersoner der arbejder for Region Syddanmark
  99090/19
 • Fra Odense Kommune, Høring af udkast til §8-tilladelse, Vinkældervej 22A i Odense
  168677/19
 • Fra Odense Kommune: Campus Odense- Referat fra møde i koordinationsgruppen den 15. januar 2019
  86737/19

Udgående

 • TIL Projektgruppen: Releaseplan for BiD projektet
  68354/19
 • Til Orbicon: SV: Møllegade
  68527/19
 • Til DMR: Kommentarer til revideret oplæg - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  68427/19
 • Fra Aalborg Kommune/RSYD: invitation til OPI seminar
  66795/19
 • Mailkorrespondance - markedsafdækning, OPI
  100207/19
 • SV: Opdatering af CV på ressourcepersoner der arbejder for Region Syddanmark
  99091/19
 • Til Billund Kommune: Forespørsel vedr. anmodning om udtalelse
  104422/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Odense V
  67026/19
 • Til PLo, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Odense V
  67098/19
 • BILAG til borger - afværgerapport - fra e-arkivet.pdf
  67066/19
 • Til Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - økonomi og tidsplan
  67325/19
 • Til Frøs Sparekasse:SV på forspørgsel vedr. Hygumvej 22, 6510 Gram
  68099/19
 • BILAG til borger - udgået uden kortlægning brev 2012 - RSYD.pdf
  67069/19
 • Til Carco Tex Ejendomsselskab, V2-kortlægning af Snur-Om 1, 6230 Rødekro
  66429/19
 • Til Sweco: Vedr. ATD - SP og ATD-CX
  67177/19
 • BILAG til borger - undersøgelser Industrivej - Autoscannet dokument 0005 fra e-arkivet.PDF
  67064/19
 • Til kommunen: Oprettelse af vagtlæge
  67843/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Mosevej 10, 6400 Sønderborg.pdf
  66383/19
 • BILAG til borger - breve fra Ribe Amt jf affaldsdepotlov 1994, 98, historik tankdepot - fra e-arkivet.pdf
  67068/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ansættelse af læge i Odense V
  67104/19
 • Til Vejle kommune - Teknisk rapport til mail vedr. Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  68061/19
 • Til Fraugde Menighedsråd, V1-høring, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  67225/19
 • Til Kolding Kommune. Høring: Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  68269/19
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af status, Roersvej 33, 5000 Odense C
  66626/19
 • Til Billund kommune og Skat: V1 afgørelse
  68331/19
 • Til Haderslev Kommune, materiale ang.Badstuegade 12A, Haderslev
  67916/19
 • til Odense Kommune Svar regionernes store pesticidpakke
  66595/19
 • Til Niras: Vedr. ny risikovurdering Pasopvej
  67070/19
 • Til borger - V1-høring, Mosevej 10, 6400 Sønderborg.pdf
  66384/19
 • Til JJA A/S: Vedr. fremsendelse af oplysninger på jordforurening på Højmosevej 9A, 7000 Fredericia, matr. nr. 28bn Erritsø By, Erritsø
  67545/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lønkildevej 2, 5900 Rudkøbing
  66423/19
 • Til Vejle kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  68052/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge pr. 1.2.19.
  66958/19
 • Til Haderslev Kommune Fjerrenseri og dampvaskeri, Badstuegade 12A
  67978/19
 • Til Fraugde Menighedsråd, V1-kortbilag, høring, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  67228/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing.pdf
  66680/19
 • til RD - hvilke oplysninger ønskes? SV: lokalitetsnr. 575-80011
  67698/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Botofte Strandvej 6, Tranekær.pdf
  66453/19
 • til RD - ...hvilke oplysninger ønskes2_ SV_ lokalitetsnr. 573-42002
  67723/19
 • Til MST: høringssvar vedr. varsel om oprensningspåbud for forurening ved tank T9803
  66678/19
 • Til Esbjerg Kommune: Foreløbigt svar vedr udstykning/arealoverførsel - Gørdingvej 49, Gredstedbro
  67023/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Blandebjerg 15, Rudkøbing.pdf
  66672/19
 • Til Fraugde Menighedsråd, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  67222/19
 • Til borger: Svar på anmodning om yderligere aktindsigt, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade, Esbjerg
  66418/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Mosevej 10, 6400 Sønderborg.pdf
  66382/19
 • Til DMR: Svar vedr. Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup.
  67043/19
 • Til virksomhed: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  66868/19
 • Til borger,: Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart
  68357/19
 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - aftaler
  68328/19
 • Til borger, V2-kortlægning af Høybergvej 75, 6261 Bredebro
  66611/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 7f Havbølle by.pdf
  66668/19
 • Til Skat og Vejle Kommune: V1 afgørelse
  68293/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Blandebjerg, Rudkøbing.pdf
  66558/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Svinget 21, 5874 Hesselager
  66481/19
 • Til Vejle KOmmune. Sv. vedr. §8 pligt
  67262/19
 • til borger, mail - Status for Industrivej 2 - SV_ Telefonhenvendelse - 571-00052
  67063/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af § 8 pligt, Skydebanevej 3a, Ribe
  67425/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Blandebjerg 1, 5900 Rudkøbing.pdf
  66560/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kortbilag til V1-afgørelse, Botofte Strandvej 6.pdf
  66457/19
 • BILAG til borger - afsluttende risikovurdering - fra e-arkivet.pdf
  67067/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om dialog med parter, Teglværksgade, Gammelby Ringvej 2, 6700 Esbjerg
  66889/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 115102707.pdf
  68273/19
 • Boligerklæring.pdf
  66822/19
 • 485-90001 Ellehaven 4, Tommerup_grundejerrapport.pdf
  67629/19
 • Kortbilag, 485-90001.pdf
  67630/19
 • Kortbilag, 420-81132.pdf
  66823/19
 • V2-kortlægning, 485-90001.pdf
  67628/19
 • Til vagtlægen: Rettelse til brev med tildeling af vagtydernummer 162612.pdf - Brev til Mikkel Dyhr Rasmussen med tildeling af vagtydernummer 162612.pdf
  67841/19
 • Rapport til grundejer inkl. suppl undersøgelser, 420-81132.pdf
  66824/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn
  73172/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Storegade 43, 5592 Ejby
  74080/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Middelfartvej 255, 5464 Brenderup Fyn
  73483/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn
  73348/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Fluebjergvej 29, 5592 Ejby
  74059/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Elmegårdsvej 10, 5464 Brenderup Fyn
  73358/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kingstrupvej 126, 5591 Gelsted
  73876/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hårevej 50, 5591 Gelsted
  73869/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn
  73503/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Skovbovej 31, 5592 Ejby
  74075/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn
  73581/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Fruerhøjvej 9, 5464 Brenderup Fyn
  73407/19
 • Til DK Auto Import AS, V0-Orienteringsbrev_Middelfartvej 52, 52B, 5466 Asperup
  73641/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hønnerupvej 32, 5591 Gelsted
  73815/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Dalbovej 7, 5591 Gelsted
  73660/19
 • Til Eck. Børneunivers, V0-orienteringsbrev_Skoletoften 2, 6400 Sønderborg
  73533/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hønnerupvej 32, 5591 Gelsted
  73817/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Gartnervænget 1, 5466 Asperup
  73628/19
 • Til borger_V0-Orienteringsbrev_Bogensevej 17, 19, 5464 Brenderup Fyn
  73105/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Brovangen 1, 5464 Brenderup Fyn
  73217/19
 • Til Middelfart Kommune, V0-Orienteringsbrev_Gelstedvej 29, 5591 Gelsted
  73692/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Carlshøjvej 1, 5464 Brenderup Fyn
  73326/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Bogensevej 19, 5464 Brenderup Fyn
  73307/19
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende kommentarer Vedr. jeres ansøgning om § 8-tilladelse, Kanalbyen, Byggefelt 64, Bådhusene
  76642/19
 • Til WEFRI AS, V0-Orienteringsbrev_Holmemarksvej 9, 5592 Ejby
  74068/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Gartnervænget 1, 5466 Asperup
  73623/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Ludvigsgårdevej 14, 5591 Gelsted
  74053/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hønnerupvej 32, 5591 Gelsted
  73822/19
 • Til WEFRI AS, V0-Orienteringsbrev_Holmemarksvej 5, 5592 Ejby
  74063/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn
  73452/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted
  73773/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn
  73551/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hovvej 25, 5591 Gelsted
  73760/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Dybdalsvej 2, 5466 Asperup
  73601/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Gelstedskovvej 10, 5591 Gelsted
  73679/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Assensvej 40, 5591 Gelsted
  73653/19
 • Til Fyns Alm. Boligselskab, V0-Orienteringsbrev_Gelstedvej 32, 5591 Gelsted
  73705/19
 • Til BLL Holding, V0-Orienteringsbrev_Koldinghave 18, 5591 Gelsted
  74040/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Gelstedvej 42, 5591 Gelsted
  73722/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hygindvej 10, 5592 Ejby
  74072/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Bøgebjergvej 2, 5592 Ejby
  74056/19
 • Til T.S. BOLIG ApS, V0-Orienteringsbrev_Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn
  73431/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn
  73532/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Engvej 13, 5464 Brenderup Fyn
  73395/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn
  73579/19
 • Til borger_V0-Orienteringsbrev_Brenderupvej 12, 5464 Brenderup Fyn
  73118/19
 • V2-kortlægning, 420-81132.pdf
  66821/19
 • Til DTU: Accept af ny kontrolboring
  98749/19
 • Til borger: Vedr. uddannelse
  83564/19
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Svinget 21, 5874 Hesselager
  81353/19

7. februar 2019

Indgående

 • fra Varde Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.PDF
  66563/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, mail med Høringssvar - udkast screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  66562/19
 • FRA TENGBERG: Projekt-Fase fanen (SPA-5)
  66145/19
 • FRA TENGBERG: ”Dynamiske” knapper til JAR SPA menulinje - v.4
  66143/19
 • FRA TENGBERG: Release 3.9
  66144/19
 • Fra Kolding Kommune: Dokumentation for forespørgsel, Vranderupvej 57, Seest
  66032/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_9371_Tilladelse_efter_Jordforureningslovens__8 - Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  68431/19
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af tilladelse efter jordforureningslovens §8 - Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  68430/19
 • Fra NCC: Ingen kommentarer til disp udkast, Sellebjerg Fyldplads, Svendborg
  64291/19
 • Fra REGLABSeneste nyt om CØ-studietur til Holland 27.-28. marts
  66221/19
 • Fra Berlingske: Vedr aktindsigt
  66135/19
 • Fra/Til Canon: korrespondance vedr. flytning af printer
  65196/19
 • Fra Revisor: Revisorerklæring 4. kvartal 2018
  65992/19
 • Fra Deloitte: Revisorerklæring 4. kvartal 2018 - kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa
  65217/19
 • fra borger - VS Forurening Baungårdsvej.msg
  65545/19
 • Fra Esbjerg Kommune::Dokumentation for ekstra prøver i ledningstrace, Teglværksgade/ Gasværksgade, Esbjerg
  66733/19
 • Fra JJA A/S: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia - forespørgsel om informationer
  66918/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930354: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.2103 L244" af 13.12.18
  66643/19
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8-tilladelse, Jutlandia Terminal A/S, Europakaj 1, Esbjerg - Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, stk. 2.
  64027/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen. Tak for din henvendelse til Skatteforvaltningen. Den har fået nummer RQH000017762320
  65624/19
 • Ansøgning om ydernummer
  64935/19
 • Attached Image - 3029_001.pdf
  66008/19
 • Attached Image - 3030_001.pdf
  66001/19
 • Fra borger: SV: Vedr. ejendommen Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart
  66641/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup - økonomi og tidsplan
  67309/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938407: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2487 Hedebøkken" af 22.01.19
  66665/19
 • Henvendelse fra borger om Sønderborg Sygehus, ombygning af hovedindgang,
  67352/19
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. dokumentation for ren bund og sider - Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup
  67036/19
 • Fra Revisor: RE: Opdateret DTØ rapport
  66534/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938867: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2048 - E230" af 23.01.19
  66667/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930356: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.492 V7" af 13.12.18
  66630/19
 • VS: Ny analyse af sygefravær på sygehusene fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed
  67027/19
 • Fra Økonomi og Indenrigsministeriet - lånedispensation til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  68318/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930360: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.818 V1a" af 13.12.18
  66637/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938875: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2507 - A266" af 23.01.19
  66686/19
 • Fra Swecoa. - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - økonomi og tidsplan
  67213/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938873: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2510 - U269" af 23.01.19
  66675/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930358: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.437 V3e" af 13.12.18
  66647/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om afrapportering vedr gasmålinger fase 2, Vadehavsskolen, Ribe
  66781/19
 • Fra borger: Anmodning om supplerende aktindsigt, Teglværksgade, Gammelby Ringvej 2, 6700 Esbjerg
  66410/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938406: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2424 Dyr B1" af 22.01.19
  66661/19
 • Excel med pesticidanalyser fra Lindved og Eksercermarken
  66691/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding, forsøg - økonomi og tidsplan
  67169/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930813: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.3303-1 U351 I" af 17.12.18
  66657/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930810: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2574 Filter 2" af 17.12.18
  66652/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930355: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 145.2399 E257" af 13.12.18
  66623/19
 • Slutrapport fra tilsagnsmodtager
  67050/19
 • Åbning af undersøgelse om lægemiddelanbefalinger
  68578/19
 • Fra Niras: Brændekildevej - status og videre forløb
  69205/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - resultat af boringer efterår 2018
  69197/19
 • Svar fra Medicinske tidsskrifter: Vedr. aktindsigt - endnu et spørgsmål
  74054/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse. Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  80964/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fønsvej 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  80403/19
 • fra Politisk Parti - ansøgning
  81714/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hindballevej 5, 5466 Asperup.pdf
  80365/19
 • Oversigt fra Rejsekort Erhverv
  79480/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Revideret ansøgning til Industriens Fond om besøgscenter
  82976/19
 • Fra DTU: Forslag til anden kontrolboring
  98746/19
 • Fra borger: Kommentar til ansøgning, matr nr 13a Ågård By, Ø. Starup mfl
  92067/19
 • Fra Borger: Aktindsigtsanmodning
  113080/19
 • Fra Middelfart Kommune - svar myndighedshøring - ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  96936/19

Udgående

 • Til Nordicals: Materiale om Lokalitetsnr. 461-70162 - Holkebjergvej 90, 5250 Odense SV
  66215/19
 • Til DGE: V1-kortlægningsbrev - lok.nr. 450-81082 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  66095/19
 • Til rådgiver, Råstof, Sødover
  97598/19
 • Til rådgiver, Råstof, Klagenævnsafgørelse.pdf
  97599/19
 • Til borger: orientering og afgørelse, Vestergade 3, Vamdrup
  64994/19
 • Til UD: Forlængelse af frist for værditabsafværge, Møllegade 21, Sønderborg - VDT/63681-95009
  63972/19
 • Til Esbjerg Kommune ang. Refshedevej 22, Darum
  64187/19
 • Til borger, Udgår efter undersøgelse brev, m kortbilag og rapport, Frørup Byvej 11, 5871 Frørup.pdf
  65593/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Vestervænget 10A, B og C, 5953 Tranekær.pdf
  64016/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Vestervænget 10B 5953 Tranekær.pdf
  64017/19
 • Til projekt; eftersendt tilsagnsmail
  64666/19
 • Til Berlingske: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  66073/19
 • til Vejle kommune : Haste - Dyrskuevej 19, 7100 Vejle - høring om § 8 pligt for overfladevand
  64296/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64188/19
 • Til Niras: Ny risikovurdering Pasopvej Mail 1 af 2
  66971/19
 • Til SWECO A/S: Vedr. "Cirkuspladsen" på Vestre Engvej i Vejle
  65728/19
 • Til Borger: Svar vedr. ændret kortlægning, Mosevej 16
  66223/19
 • Til Sønderborg Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64194/19
 • Til JP: Fremsendelse af aktindsigt
  65209/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  66236/19
 • Til Canon: Flytning af printer, move request
  64167/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  66235/19
 • Til Kuli Properties A/S, Oplysninger om forurening, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  65368/19
 • Til Assens Kommune - tak for svar vedr påbudsmuligheder - Krengerupvej 84, 5620 Glamsbjerg
  64488/19
 • Til Skat og Vejen kommune: Afgørelse - ugår af kortlægning.
  65937/19
 • Til Sønderborg Kommune. Del af Matrikel 468 Lysabild Ejerlav kortlægges ikke.
  65612/19
 • Til borger - Kortbilag til Volderslevvej 38, 5260 Odense S.pdf
  65339/19
 • Til Sønderborg Kommune, V1-høring, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64195/19
 • til Europa-Universität Flensburg_invitation til URU mødet den 18. marts 2019
  65475/19
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64193/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Vestervænget 10C 5953 Tranekær.pdf
  64014/19
 • Til Borger: V2-afgørelse (ændring), Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.docx.pdf
  66231/19
 • Til Billund Kommune: Svar på tilbagemelding fra Billund Kommune vedr. spørgsmål om asbest i sagen Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  65625/19
 • Til borger: Svar på anmodning om aktindsigt, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  66237/19
 • Til Berlingske: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  66124/19
 • Til borger: Svar på anmodning om aktindsigt, Teglværksgade, Gammelby Ringvej 2, 6700 Esbjerg, Esbjerg Kommune
  66238/19
 • Til borger, V1-høring, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64192/19
 • Til Sønderborg Kommune, V1-kortbilag, høring, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64196/19
 • Til Esbjerg Kommune, Ingen bemærkninger til ændret §8- udkast, Jutlandia Terminal A/S, Europakaj 1, Esbjerg.
  63969/19
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning jf Jordforureningsloven - Krengerupvej 84, 5620 Glamsbjerg kortlægges på vidensniveau 2
  65541/19
 • Til Haderslev Kommune, ang. tidligere renseri Badstuegade 12, 6100 Haderslev
  67276/19
 • Til Niras: Pasopvej mail 2 af 2
  67048/19
 • Til EDC Tørring: Svar vedr. V1-kortlægning, Ulvehavevej 36-38, 7100 Vejle
  66487/19
 • Til borger: Vedr. ejendommen Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart
  66635/19
 • V2-kortlægning, 485-70126.pdf
  66212/19
 • 485-70127 Ellehaven 2 og 9, 5690 Tommerup_grundejer.pdf
  65439/19
 • Udkast til V2-kortlægning, 485-70127.pdf
  65441/19
 • Kortbilag, 485-70126.pdf
  66214/19
 • Kortbilag, 485-70127.pdf
  65440/19
 • V2-høring, 485-70127.pdf
  65443/19
 • 485-70127 Ellehaven 2 og 9, 5690 Tommerup_ teknisk rapport.pdf
  65438/19
 • Til Esbjerg Kommune - oplysninger om indkaldelse af ideer og forslag
  64690/19
 • Til kommune - kopi af fremsendt mail
  64701/19
 • 485-70126 Ellehaven 6, Tommerup_grundejerrapport.pdf
  66213/19
 • Til DTU: Tilsagn til projekt samt kommentarer til undersøgelsesoplæg
  98723/19
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hindballevej 5, 5466 Asperup
  80370/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Branebjerg 2, 5471 Søndersø
  80972/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fønsvej 11, 5580 Nørre Aaby
  80414/19
 • Til borgere: Fremsendelse af undersøgelsesrapport, poreluft
  102948/19
 • Til MST: Svar vedr. rundvisning af departementet i Grindsted
  104412/19

6. februar 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: Samarbejdet med COWI (og release 3.9.1)
  64664/19
 • Fra Nordicals: FORSP - Lokalitetsnr. 461-70162 - Holkebjergvej 90, 5250 Odense SV
  66204/19
 • Fra DMR: Oplysninger om opstart på borarbejde - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  68426/19
 • Fra DGE: Bilag - Oplæg til undersøgelser - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  66110/19
 • Fra DGE: Oplæg til undersøgelser - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  66109/19
 • Fra DGE: Bilag - Oplæg til miljøundersøgelser - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68453/19
 • Fra DGE: Oplæg til undersøgelser - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68452/19
 • Fra Rådgiver: Resultater Fase 2 Skovvej 22, Espe
  64900/19
 • Fra DGE: Telefonhenvendelse - 450-81082 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  66085/19
 • Fra Interbolig; FORSP - Telefonhenvendelse - 629-00048 - Vestergade 3, 6580 Vamdrup
  65905/19
 • Fra Assens Kommune, Råstof, SV: UDKAST til Afgørelse om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering
  96372/19
 • Fra Kolding Kommune. CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1
  80037/19
 • VS: Dansk kvalitetsdatabase for Fødsler: Årsrapport 2017-2018
  80877/19
 • Fra Franck Geoteknik A/S. SV: El-Vej 2, 2A, 2B og 2C, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægning.
  80015/19
 • Dansk kvalitetsdatabase for Fødsler: Årsrapport 2017-2018
  80879/19
 • Fra COWI: § 8-ansøgning om tilladelse til indretning af studieboliger, Østerbro 5, 5000 Odense C
  87770/19
 • VS: Behandling af patienter med thorako-abdominale aortasygdomme - Svarfrist d. 18/2-19 - Vedr. behandling af thorako-abdominale aortasygdomme_Syddanmark.pdf
  86051/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til mail vedr § 8 tilladelse jfr. jordforureningsloven til nedbrydning af del af L8, Nordborgvej 81, Nordborg
  66277/19
 • Fra Sweco: Korrespondance med tømrer
  63958/19
 • Fra STUK: Vedr. optagelseskapacitet
  66074/19
 • Fra Home: telefonhenvendelse - 621-00271
  65623/19
 • Fra STUK: Vedr. optagelseskapacitet
  66068/19
 • Fra Middelfart Kommune - Brev fra kommunen: Krav til vejtilslutning til Store Landevej - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  64219/19
 • SV: Region Syddanmarks udmeldelse af Danish food Cluster
  64078/19
 • Fra DMR: Anmodning om vurdering af undersøgelse, Forum Kirkevej 2-6, Esbjerg
  65233/19
 • VS: Ansøgning om ydernummer - ydernummer_dok.pdf
  64939/19
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - analyseresultater for vandprøve (Boring B1, B3, B5)
  65237/19
 • Fra STUK: Vedr. optagelseskapacitet
  66146/19
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - Situationsplan
  65241/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om vurdering af risiko for OFV og § 8 i forbindelse med etablering af volde, Skydebanevej 4, Ribe
  65832/19
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse jfr. jordforureningsloven til nedbrydning af del af L8
  66274/19
 • Fra Esbjerg Komune, tilpasset udkast, § 8, stk. 2 - Jutlandia Terminal A/S, Europakaj 1, Esbjerg.
  63965/19
 • Fra Vejle Kommune - Ideer og forslag - Jerlev Etape 4
  64312/19
 • Fra Sundhedsministeriet: Vedr. myndighedssamarbejde med Kina
  66902/19
 • Fra Healthcare DENMARK: EMS white paper om Præhospital Indsats i DK
  67631/19
 • Fra Recordati RE: lægemiddelkommite - nyt antipsykotika
  68688/19
 • fra Nordfyns Kommune - Varsel om påbud om forureningsundersøgelse
  69238/19
 • Fra SUM: SV: Konference om forsøgsordningen med medicinsk cannabis
  69220/19
 • Fra Billund Kommune: Påbud
  66999/19
 • Fra Varde Kommune - høringssvar udkast til screeningsafgørelse om ikke krav om miljøvurdering ifm. ansøgning om råstofinvinding- matr.nr. 11a Hesselmed By, Ål
  67694/19
 • Fra Sundhedsministeriet: Vedr. myndighedssamarbejde med Kina
  66898/19
 • JP: Anmodning om aktindsigt
  67751/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Supplerende oplysninger.PDF
  69054/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Ansøgning om genindbygning af jord.pdf
  69041/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Tilladelse til at genindbygge lettere forurenet jord.pdf
  69032/19
 • Fra Middelfart Kommune - brev vedr. vejadgang - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  68569/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Email til ansøgning.PDF
  69049/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Beregninger af forureningsbidrag - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør - 2019-0186 20190205 Beregninger af forureningsbidrag til Odense Kanal inkl. bilag (DMR).pdf
  68624/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Varsel om påbud om forureningsundersøgelse - D2019-25925 Varsel om påbud om forureningsundersøgelse 23000293019-36131003274532.pdf
  69241/19
 • fra Odense Kommune, mail - Beregninger af forureningsbidrag - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  68621/19
 • fra Odense Kommune - Kopi af tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord på Ejlskovsgade 19 i Odense
  69017/19
 • Fra medicinske tidsskrifter :Vedr. Aktindsigt - dagsordner og referater fra alle specialeråd i 2018
  74051/19
 • Fra Handicapcenter Syd vedr. ansættelse af vikar.
  73771/19
 • Fra praksis:Anmodning om åbning for tilgang af patienter Lægehuset i Fraugde pr. 1. marts 2019
  74143/19
 • Fra Medicinske tidsskirfter :Vedr. Aktindsigt - dagsordner og referater fra alle specialeråd i 2018
  74050/19
 • Fra medicinske tidsskrifter: Vedr. Aktindsigt - dagsordner og referater fra alle specialeråd i 2018
  74046/19
 • CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1 - image002.png
  63673/19
 • Svar fra Region Sjælland: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  62021/19
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. ændret kortlægning, Mosevej 16
  66222/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center (Sundheds- og Ældreministeriet)
  62774/19
 • CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1 - image001.png
  63669/19
 • CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1 - CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1.DOCX
  63676/19
 • Fra Kolding Kommune. CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1
  63665/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger til ansøgning Råstof indvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, LejrskovKolding Kommune
  63573/19
 • Fra Rambøll: Region Syddamarks vejrstation i Grindsted
  102946/19

Udgående

 • Til Meldgaard Transport: Svar på foresp vedr jord til Ribevej 15, Rødekro
  63659/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Føns Strandvej 13, 5580 Nørre Aaby
  73390/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Fønsvej 14, 5580 Nørre Aaby
  73399/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Blansskov 9, 6400 Sønderborg
  73494/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Snogbæk Nederby 21, 6400 Sønderborg
  73548/19
 • Til Sønderborg Kommune, V0-orienteringsbrev_Katforte 20, 6400 Sønderborg
  73527/19
 • Til Føns Ex-Import, V0-Orienteringsbrev_Fønsvej 19, 5580 Nørre Aaby
  73404/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Brobølvej 17, 6400 Sønderborg
  73515/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Brobølvej 17, 6400 Sønderborg
  73501/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  73413/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kirkebjergvej 10, 5466 Asperup
  73281/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Blans Nørremark 18, 6400 Sønderborg
  73434/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Snogbæk Nederby 3, 6400 Sønderborg
  73558/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby
  73417/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kystvejen 38, 5466 Asperup
  73383/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Skovtoft 3, 6300 Gråsten
  73426/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kirkebjergvej 16, 5466 Asperup
  73302/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kirkebjergvej 12, 5466 Asperup
  73285/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kystvejen 32, 5466 Asperup
  73361/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Fuglsangvej 4, 6400 Sønderborg
  73523/19
 • Til Grundejer: Gulv på Dejrupvej 16, Outrup
  63961/19
 • Til Kolding Kommune. SV: El-Vej 2, 2A, 2B og 2C, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægning.
  80030/19
 • Til Franck Geoteknik A/S. SV: El-Vej 2, 2A, 2B og 2C, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægning.
  80018/19

5. februar 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: SPA_4 opdaterede mockups
  64204/19
 • Fra DMR og tlf.notat: Vurdering af forslag til frivillig oprensning for afkortlægning af Lok. nr. 461-56500 og lok. nr. 461-00195 - Aulkærvænget 21 og Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  61438/19
 • Fra NCC: Tilbagemelding vedrørede parti returjord, Vranderupvej 57, Kolding
  64276/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: lok. nr. 431-00720 - Udkast til §8 tilladelse - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  68441/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 3 - Ansøgning - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  68443/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  68442/19
 • Fra DMR: Bilag - 2018-1168.2019-02-05. Oplæg til supplerende undersøgelse, med bilag 1 og 2 - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  68425/19
 • Fra DMR: Revideret oplæg til supplerende undersøgelse - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  68424/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetoversigt + fakturaoversigt pr. 31.01.2019
  60073/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Overkørselstilladelse
  118789/19
 • Fra Sønderborg Kommune - mail med spørgsmål til gammel sikkerhedsstillelse
  117977/19
 • Fra DMR: Resultater af supplerende prøvetagning, Ørbækvej 859
  110342/19
 • Fra Orbicon: Afdampningsundersøgelse i Grindsted By, Udeluft, endelig rapport
  102943/19
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse vedr. værditabsordningen
  60071/19
 • SV: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling med immunoglobuliner
  61179/19
 • Fra Danske regioner: Referat af jordchefmødet 28. januar 2019
  60355/19
 • fra varde kommune : vedr femsendelse af Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune
  60797/19
 • Svarkvittering fra SST: Bidrag til specialeplansproces vedr. variationer i kønskarakteristika fra Region Syddanmark
  60007/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (migræne)
  61522/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (Hæmofili A)
  61488/19
 • VS: Mamografi
  61513/19
 • Fra Læge - Meddelelse vedr. nyt tlf.nr til praksis
  63166/19
 • Fra Læge - Medd. vedrørende nyt cvr-nr til praksis
  63155/19
 • Fra Medicinske tidsskrifter: Begæring om aktindsigt
  63405/19
 • Fra Haderslev Kommune. Påbud om undersøgelse af forurening
  63535/19
 • Fra Læge - Meddelelse med nyt tlf.nr til praksis
  63159/19
 • Påbud om undersøgelse af forurening - Påbud om undersøgelse af forurening.pdf
  63538/19
 • Fra DGE: godkendt Undersøgelsesapport Pile Alle 208 Svendborg.pdf
  60837/19
 • Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer
  62839/19
 • SV: Forespørgsler om optag på liste over vederlagsfri medicin - frist 23. januar - kan I bakke op om revideret forslag 3?
  61479/19
 • Fra DMR: Resultater af afgrænsende undersøgelse - Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup
  60155/19
 • Henvendelse, Fra Rambøll, Jernvedvej 1, 6771 Gredstedbro, Telefonbesked, 571-80029
  60286/19
 • Fra praksis: mail med amodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  69573/19
 • Fra Faaborg Fysioterapi & Træningscenter vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  74181/19
 • Fra rådgiver - Rapport fra indledende undersøgelser på Sletterødvej 19, 5463 Harndrup - Grundejerrapport
  73152/19
 • Fra DMR, Modtaget rapportens tekniske del vedr. 491-50076, Glasvænget 17, Vissenbjerg.pdf
  73425/19
 • Fra rådgiver - Rapport fra indledende undersøgelser på Sletterødvej 19, 5463 Harndrup - Teknisk rapport
  73161/19
 • Fra DMR, modgatet rapporens grundejerdel vedr. 491-50076 Glasvænget 17, Vissenbjerg.pdf
  73394/19
 • Fra FTO Fysioterapi og Træning Odense vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  75233/19
 • Fra Haderslev Kommune, Tidligere renseri Badstuegade 12, 6100 Haderslev
  67270/19
 • Fra Vejle KOmmune: Forespørgsel omkring indsat i forhold itl overfladevand
  67193/19
 • Fra Midtfyns Gymnasium: Vedr. fordelingsudvalg
  67156/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, Faktura
  66567/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, faktura
  66561/19
 • Fra Sweco: Opsamlingstid Beaconsamplere
  67131/19
 • fra vejle kommune Haste - Dyrskuevej 19, 7100 Vejle - høring om § 8 pligt for overfladevand - Indsendelse 1, Situationsplan med notaterpdf.pdf
  64295/19
 • Fra DGE: Sup. undersøgelse
  65980/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  64139/19
 • Fra Rambøll, bemærkning til udkast i høring, Jutlandia Terminal, Europakaj 1, Esbjerg
  63963/19
 • fra Rambøll : TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  64265/19
 • fra vejle kommune Haste - Dyrskuevej 19, 7100 Vejle - høring om § 8 pligt for overfladevand
  64294/19
 • Fra Sweco: Tilbud på canister-analyse
  67143/19
 • Fra Esbjerg Kommune, supplerende oplysninger, Refshedevej 22, Darum
  64184/19
 • Fra Sweco: Korrespondance om opsamlingstid
  63977/19
 • Fra DTU: Revideret oplæg til mikrobielle undersøgelser ved Grindsted Å
  98706/19

Udgående

 • TIL KB software: Referat og materiale fra BiD pl-mødet i dag.
  61473/19
 • TIL RM OG RSJA: Referat og materiale fra BiD pl-mødet i dag.
  61402/19
 • Til DMR: Vurdering af forslag til frivillig oprensning for afkortlægning af Lok. nr. 461-56500 og lok. nr. 461-00195 - Aulkærvænget 21 og Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  60909/19
 • Til ansøger RÅSTOF Efterspørgsel oplysninger
  118748/19
 • Til Niras: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  59976/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  60450/19
 • til borger Høring om V2 kortlægning på lok.nr 577-99001 Hovedgaden 2 Skovlund .docx
  60743/19
 • Til Sweco: VU - Pulje 11 - målinger bag vandlåse
  59974/19
 • kortbilag 577-99001.pdf
  60742/19
 • Til borger - V2-varsel Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  61143/19
 • Fra borger: Rykker for ansøgning om dispensation til rent jord - 13a Ågård By, Ø. Starup
  60972/19
 • Til Ejerforeningen Peder Skrams Gade 5: Orientering vedr. V2-afgørelse - Peder Skramsgade 5, 6700 Esbjerg
  61494/19
 • Svar på henvendelse, Til Niras, SV: Sagsmateriale for lok. nr. 461-81483. Knullen 14, 5260 Odense S
  60371/19
 • Til Niras, svar på henvendelse, sv. rekvivering af arkivmateriale. Lok 607-00721
  59538/19
 • Til virksomhed, V1-høring med bilag, Dyregårdsvej 12, 5591 Gelsted
  59823/19
 • til varde kommune : Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune - kortbilag 577-99001.pdf
  60779/19
 • Til Udbetaling Danmark: mail med anmodning om midler til oprensning efter Værditabsordningen
  61011/19
 • Til Sweco: Mulighed for poreluftmålinger u gulv
  59856/19
 • til varde kommune: Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune - til borger Høring om V2 kortlægning på lok.nr 577-99001 Hovedgaden 2 Skovlund .docx
  60782/19
 • Til LHN, svar på henvendelse, SV: Sagsnr.2019017 Handel af Flensborgvej 8, Rens, 6372 Bylderup Bov
  59670/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksishandel i Fredericia
  60366/19
 • Til borger: høring vedr. ændring i kortlægning værditabsundersøgelse Pile Alle 208, 5700 Svendborg
  61019/19
 • til Varde kommune : Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune - til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning på lok nr 577-99001 Hovedgaden 2 Skovlund .docx
  60789/19
 • Til Borger, V1-høring, Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  59654/19
 • Til Esbjerg Kommune og Skat: Orientering vedr. Peder Skrams Gade 5 og Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg
  61508/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Bladstrupvej 130, 5270 dense N.pdf
  61172/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  59660/19
 • Til Rambøll, svar på henvendelse, Jernvejvej 1, 6771 Gredstedbro
  60332/19
 • SV til Recordati: lægemiddelkommite - nyt antipsykotikum (Reagila)
  61171/19
 • Til borger - svar på henvendelse, Vedr. Søndergade 41, 6800 Varde
  60727/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  60234/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  59656/19
 • Til IBC : Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  60061/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tiselholtvej 30 og 32, 5882 Vejstrup
  59534/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - Udkast til V2-kortlægning Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  61153/19
 • Til Sønderborg Kommune, V2-afgørelse med kortbilag, , Amtsvejen 11, Sønderborg, losseplads matr.nr. 15, Nybøl Ejerlav, Nybøl.pdf
  60302/19
 • Til Ejerforeningen Peder Skrams Gade 5: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Peder Skrams Gade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  61487/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  61316/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  61313/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  60423/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål om partistøtte
  61033/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Fredericia
  60420/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  61320/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning på lok nr 577-99001 Hovedgaden 2 Skovlund .docx
  60740/19
 • Til Ejerforeningen Peder Skrams Gade 5: V2-afgørelse, Peder Skrams Gade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  61485/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  61161/19
 • Til Læge - Anmodning om bekræftelse på korrekt tlf. nr til praksis
  60687/19
 • Til L202 ApS, V1-afgørelse, Landevejen 202, 5874 Hesselager
  59470/19
 • til varde kommune : Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune
  60775/19
 • Til Ejerforeninge Peder Skrams Gade 5: Bilag - Boligerklæring Peders Skramsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  61491/19
 • Svar på henvendelse, Bøjdenvej 107, 5800 Nyborg
  60089/19
 • Til Borger: Telefonnotat, Svar vedr. værditabsordningen
  60075/19
 • Til Sweco: Målemetode til målinger bag vandlåse
  59916/19
 • Til kommune - Høring af Odense Kommune om påbudsmuligheder Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  61214/19
 • Til DMR: Svar vedr. oprensning under betonplade - Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup.
  60160/19
 • Fra Sweco: Planlægning af poreluftprøvetagning
  63952/19
 • Ti praksis i Ribe: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75734/19
 • Til DMR. Svar vedr. supplerende prøvetagning, Ørbækvej 859
  110369/19
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven
  102944/19
 • Til Billund Kommune: Afgørelse efter undersøgelse efter Jordforureningsloven
  102945/19
 • Til DTU: Kommentarer til udkast til notat
  104341/19

4. februar 2019

Indgående

 • FRA KBsotfware: BiD -Prioritering
  59361/19
 • Fra danbolig: kontakt til ejer (sælger), Vestergade 3, Vamdrup
  65056/19
 • FRA RH: Endeligt referat af møde den 29.01.2019
  59094/19
 • Telefonhenvendelse: Vestergade 3, 6580 Vamdrup
  65029/19
 • fra Orbicon: Oprindelig tilbudsliste fra entreprenør
  65024/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Tinglysningssvar_tinglyst påtegning_deklation om højspænding_314 Hønkys, Egvad.pdf
  96363/19
 • Fra rådgiver, Råstof, tinglysningssvar_AFVIST_påtegning deklaration_01.02.2018.pdf
  96365/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Nr. Hostrup - Status for: Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  96364/19
 • FRA KBsoftware: BiD -Prioritering
  58257/19
 • Fra Orbicon: ny pris, Torvet 13-17 Vamdrup
  65017/19
 • Fra Billund Kommune: Tilbagemelding på spørgsmål om asbest i sagen Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  65137/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen. Tak for din henvendelse til Skatteforvaltningen. Den har fået nummer RQH000017722944
  64880/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedr. ansættelse af læge i Odense V
  66857/19
 • Fra Assens Kommune, svar på Høring om forurening på Søndersøvej 41A, Vissenbjerg
  71747/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  71768/19
 • fra Borger VS: Afgørelse for kortlægning på V2,F0 af del af Egelykke 12, 6400 Sønderborg
  71808/19
 • Fra MST:Baggrundsrapport vedr ikke-påbud, Hartmannsvej 2, Tønder
  58229/19
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Vedr. supplerende dokumentation, tilførsel af jord - Ålsbo/ Hækkebøl
  58435/19
 • Attached Image - 2896_001.pdf
  58380/19
 • Fra kommune - anmodning om oplysninger
  58489/19
 • Fra Esbjerg Kommune: anmodning om bemærkninger til matrikulære ændringer, Gørdingvej 49, Gredstedbro
  58778/19
 • Fra Kolding Kommune: Oplæg til undersøgelse på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  58790/19
 • DUT-høring vedr. konsekvensændringer i bekendtgørelser vedr. indberetning til og godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser
  58549/19
 • Attached Image - 2909_001.pdf
  58741/19
 • Fra MST: Ikke oprense laguner hos Brødrene Hartmann A/S, HArtmannsvej 2, Tønder
  58212/19
 • VS: Yder 044857 er lukket automatisk.
  59116/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  59235/19
 • Attached Image - 2895_001.pdf
  58373/19
 • MED Klippekortmodul d. 4. februar 2019
  59172/19
 • Fra Læge - Forespørgsel vedr. kapaciteter i praksis
  57996/19
 • Re: sep og nov
  59281/19
 • Fra Varde Kommune - Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning - matr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  58330/19
 • fra ansøger
  57969/19
 • Journal nr.17/34016 - Scan0018.pdf
  62330/19
 • Fra borger. Oprensning efter brand i traktor. Journal nr.17/34016
  62324/19
 • HØRING: Udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center (Sundheds- og Ældreministeriet)
  59627/19
 • Timesedler september og november 2018
  59573/19
 • Fra Recordati til lægemiddelkommite - nyt antipsykotikum (Reagila) (cariprazin)
  61163/19
 • RE: udgifter vedr. opgavetid og overtid - Ambulance Syd
  60266/19
 • Præhospitaldatabasen Høring årsrapport 2017
  59426/19
 • Henvendelse, Niras, Bøjdenvej 107, 5800 Nyborg
  60082/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Bladstrupvej 130 5270 Odense N - Teknisk rapport
  61056/19
 • Fra Berlingske Business: Anmodning om aktindsigt
  61190/19
 • Indberetning af timer for sept og nov 2018
  59581/19
 • Fra Berlingske Business: Anmodning om aktindsigt
  61157/19
 • Fra LHN, henvendelse, lok. nr. 539-10036, Sagsnr.2019017 Handel af Flensborgvej 8, Rens, 6372 Bylderup Bov
  59647/19
 • Fra Ejlskov: Forslag til ændring af Vilkår 9, FredericiaC - BF59
  60879/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Bladstrupvej 130 5270 Odense N - Grundejerrapport
  61065/19
 • Fra Niras, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 21, Ejby, Nr.Aaby, Sundeved og lidt GV i Sønderborg, Gråsten, Odense og Faaborg, REGNING 4
  59386/19
 • Re: OPI-puljen, projekt VR Buddies
  59531/19
 • Henvendelse, Fra Niras, Sagsmateriale for lok. nr. 461-81483. Knullen 14, 5260 Odense S
  60359/19
 • Svar fra Region Midtjylland: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  58127/19
 • Fra Digelag, Råstof, Klæg til digerne på Mandø
  81235/19
 • Fra Vejle KOmmune: Sv. vedr undersøgelsespåbud
  75454/19
 • Fra Billund Kommune: Oplysning om interesseret firma (Golder)
  102745/19
 • RE: Opdatering af CV på ressourcepersoner der arbejder for Region Syddanmark
  99079/19

Udgående

 • Til danbolig: svar på henvendelse, Vestergade 3, Vamdrup
  65050/19
 • Svar på telefonhenvendelse: Vestergade 3, 6580 Vamdrup
  65044/19
 • til Orbicon: accept af ny pris, Torvet 13-17 Vamdrup
  65032/19
 • Doc2Mail - Forsendelse 114584204.pdf
  58937/19
 • Doc2Mail - Forsendelse 114584204.pdf
  58964/19
 • Til Vejle Kommune. Del af 630-82186 Høgelundvej 11, 7323 Give kortlægges på V2.
  58963/19
 • Til borger. Del af 630-82186 Høgelundvej 11, 7323 Give kortlægges på V2.
  58936/19
 • Klage til Region Syddanmark, dårligt knæ Føtex Vejle.docx
  58645/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  58110/19
 • Til Svbg Komm og Wienerberger RÅSTOF Mødeaftale med Svbg Kommune og Wienerberger Lunde 4.GIF
  58276/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Opsplitning af kompagniskabspraksis i Kerteminde pr. 1. april 2019
  58337/19
 • Til NCC, Svendborg Kommune og Kirkeskoven Aps: Udkast til dispensation, Sellebjerg Fyldplads, Svendborg
  59105/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  59054/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hindballevej 5, 5466 Asperup .pdf
  57522/19
 • til rådgiver SV: Vedr. evt. frivillig oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), Vejle
  58693/19
 • Til projekt; kvittering for update og invitation til RR
  58877/19
 • Til Borger2, V1-høring, Fønsvej 11, 5590 Nørre Aaby.pdf
  57695/19
 • Til digelag, kommuner og KDI, Råstoffer til klimatilpasning - Udarbejdelse af ny råstofplan
  58525/19
 • til Borger afgørelse udgår inden kortlægning lok nr. 607-81146 Krotoftevej 50 7000 fredericia matr. nr 78v Erritsø By, Erritsø.pdf
  59118/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  57652/19
 • Til Assens Kommune, Høring om forurening på Søndersøvej 41A, Vissenbjerg
  58690/19
 • Til Læge - Bekræftelse på oprettelse af nyt ydernummer ifm. opsplitning af kompagniskab
  58241/19
 • Til Borger, V1-høring, Fønsvej 11, 5590 Nørre Aaby.pdf
  57686/19
 • Til SWECO - Dagsorden til opstartsmøde for pulje 29 og 30 - Region Syddanmark
  58763/19
 • Til Læge - Bekræftelse på oprettelse af nyt ydernummer ifm. opsplitning af kompagniskab
  58254/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Fønsvej 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  57689/19
 • Til Borger, V1-høring, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  58102/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  58697/19
 • Til Praksis - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  58997/19
 • Svar fra Region Syddanmark Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer - Frist 28. februar 2019
  59255/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  58701/19
 • Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - Opsplitning af kompagniskabspraksis i Kerteminde
  58360/19
 • Til borger: svar vedr. beløbsgrænser til kulturpuljen
  58668/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Fredericia
  59041/19
 • Til interessenter, advisering om indkaldelse af ideer og forslag til råstofplan 2020
  58599/19
 • Til Lokalbolig: Fremsendelse af materiale, Gl. Donsvej 4, 6000 Kolding
  58106/19
 • Til Vejle Kommune og Ejgil Jensen A/S: Afslag på dispensation efter jfl §52, Mørupvej 2, Vandel
  59125/19
 • Til Borger2, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Fønsvej 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  57697/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Hindballevej 5, 5466 Asperup.pdf
  57523/19
 • Til borger: svar vedr. støttemuligheder
  58774/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksishandel i Fredericia
  58986/19
 • Til borger, Høgelundvej 11, 7323 Give
  58908/19
 • Til Læge - Svar vedr. kapaciteter i praksis
  57999/19
 • Til Kommuner og KDI, Planlægning af møde om råstoffer til klimatilpasning
  58134/19
 • Til Borger, BILAG. Udkast til V1-afgørelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  58108/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Mosbækvej 9, Brenderup Fyn.pdf
  58111/19
 • Til Borgere, V1-høring, Hindballevej 5, .pdf
  57521/19
 • Til kommune: svar vedr. kulturpulje til anlæg
  59309/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  57648/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Fønsvej 11, Nørre Aaby.pdf
  57692/19
 • Til kolding Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  58794/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder. V2 kortlægning
  64854/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 114554422.pdf
  65449/19
 • 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder. V2 kortlægning - image002.jpg
  64864/19
 • 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder. V2 kortlægning - Doc2Mail - Forsendelse 114554422.pdf
  64856/19
 • 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder. V2 kortlægning - image001.jpg
  64860/19
 • Til Teknisk følgegruppe for Råstoffer til klimatilpasning - Udarbejdelse af ny råstofplan
  85996/19
 • SV: Opdatering af CV på ressourcepersoner der arbejder for Region Syddanmark
  99080/19
 • Opdatering af CV på ressourcepersoner der arbejder for Region Syddanmark
  99078/19

1. februar 2019

Indgående

 • FRA KBSoftware: Tidsforbrug januar måned
  57823/19
 • FRA TENGBERG: Status på release 3.9 og SPA-1 og SPA-2
  57827/19
 • FRA COWI: Ny version af SPA-2 er klar til test
  66249/19
 • FRA TENGBERG: Referat af projektgruppemøde 31-jan-2019
  56860/19
 • FRA RSj: 20190130_Oversigt over æø ønsker_RSj_.xlsx
  56203/19
 • Fra danbolig: Vestergade 3, Vamdrup
  65006/19
 • Fra DMR, Endelig rapport, grundejer - Frørup Byvej 11.pdf
  65590/19
 • Change in bylaws - extraordinary general assembly February 22, 2019
  64089/19
 • Fra DMR, Endelig rapport, teknisk - Frørup Byvej 11.pdf
  65581/19
 • Fra EDC Tørring: Uddybende information vedr. spørgsmål om V1-kortlægning, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  66471/19
 • FRA ZOOMTEK: Midlertidig stop for udviklingen
  72492/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til oprensning efter Værditabsordning
  57186/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn
  55756/19
 • Fra Ejendomsmægler - Forureningsopl. vedr. Pantonevej 2, 6580 Vamdrup
  56580/19
 • Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer - Frist 28. februar 2019
  56983/19
 • fra politisk parti - ansøgning
  55536/19
 • Fra Klagenævnet - Afgørelse - Sødover I.pdf
  56588/19
 • Fra OK-Nyt - Vedr. Praksis nr. 003-19
  56532/19
 • Fra Det Blå Gymnasium Tønder - Slutregnskab for projekt praksisnær undervisning
  57225/19
 • Fra borger: forespørgsel vedr. kulturmidler til musikfestival
  58769/19
 • Fra borger - Ømsle møde -Transportcenter
  58312/19
 • Fra projekt: status på projektet
  58544/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  59158/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  59108/19
 • OPI-pulje - timeregistrering, januar 2019
  58041/19
 • Fra borger. henvendelse, Søndergade 41, 6800 Varde
  60721/19
 • Henvendelse, Niras, rekvirering af arkivmateriale. Lok. 607-00721
  59530/19
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. partistøtte
  61029/19
 • Fra Klintholm A/S, oversigtskort over aktiviteter på området.
  61646/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  86179/19
 • Fra Odense Kommune: Revideret høring af udkast til §8-tilladelse, Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  86186/19
 • VS: Spørgsmål vedr. den regionale håndtering af patienter med cystisk fibrose
  98957/19
 • Fra DMR, Spørgsmål vedr. frivillig oprensning, Londongade 1, 5000 Odense C
  81452/19
 • Fra ABC Lavpris, ingen boliger på Lindedal 22b, Haderslev
  100301/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Forespørgsel om rundvisning i Grindsted
  101695/19

Udgående

 • Til danbolig: Vestergade 3, Vamdrup
  65008/19
 • Det regionale strategiske forskningsråd
  55830/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. spørgsmål om asbest i sagen Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  56393/19
 • Til Vejle kommune S spørgsmål vedr. påbudsmulighed for Diskovej 16, 7100 Vejle
  56185/19
 • Til ejendomsmægler - opl om. Pantonevej 2, 6580 Vamdrup
  56585/19
 • Til kommune - Biogasanlæg ved Kværs - vej gennem råstofområde
  57114/19
 • Til Vejle kommune: SV: Vardevej 268, 7100 Vejle - Vurdering af § 8 pligt i forhold til overfladevand
  56790/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, konditionsmæssighed
  57201/19
 • Til ABC Lavpris, ang byggeri, Lindedal 22b, Haderslev
  56402/19
 • Til borger, udgået inden kortlægning, Vester Lindetvej 6b, 6510 Gram
  55623/19
 • Til grundejer: Vedr. kvittering for tilsendte resultater fra supplerende undersøgelse på Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  57325/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn
  55813/19
 • Til SHell, kommunen, skat: afgørelse om kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  56460/19
 • Til Niras: Moniteringsresultater
  60015/19
 • Til JV: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  62694/19
 • til VandCenetr Syd Re: SV: Fund af nyt stof over kravværdi
  67796/19
 • til VandCenter Syd SV: Fund af nyt stof over kravværdi
  67786/19
 • Fra Vejle kommune - Svar vedr. påbudsmulighed på Diskovej 1, 7100 Vejle
  68101/19
 • Til Sydvestjyske Museer - rykker vedr. myndighedshøring af ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  67561/19
 • Til Region Midtjylland: Referat af 1. møde i teknisk følgegruppe
  102103/19
 • Til kommunerne, råstof, Syddansk Råstofforum 2019
  125150/19

31. januar 2019

Indgående

 • Fra ansøger: supp. materiale om organisering
  61249/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, SV: Nedlæggelse af vej i råstofområde
  96351/19
 • FRA RM: BiD - ny prioriteringsrunde for projektet
  56194/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Nedlæggelse af vej i råstofområde_1800730_19-1900_v1.DOCX
  96338/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Nedlæggelse af vej i råstofområde
  96337/19
 • Fra LER RÅSTOF Kvittering for forespørgsel nr. 3266 i LER
  73899/19
 • LER_Kvittering_forespørgsel3266.pdf
  73900/19
 • Coordinator meeting Northern Connections 14 March
  82032/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: El-Vej 2, 2A, 2B og 2C, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægning.
  80005/19
 • Fra Epinion vedr. projekt
  78601/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Optaget på venteliste efter Værditabsordning
  79569/19
 • VS: Vedrørende høring over udkast til forslag om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
  90249/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi og Idrætsklinik vedr. opsigelse af ydernummer.
  73808/19
 • Fra Praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  76464/19
 • Fra Ejlskov: Svar på kommentarer vedr. ansøgning om § 8-tilladelse, Kanalbyen, Byggefelt 64, Bådhusene
  76623/19
 • Fra Sweco. Afklarende spm. mgp at grunden kan udgå af kortlægning.
  56470/19
 • Fra SWECO: Kvittering for svar vedr. afgørelselse, Fruerhøjvej 17,5464 Brenderup
  57335/19
 • Fra Tønder Kommune: orientering om miljøgodkendelse til udlægning af slagge, Skast 60, 6261 Bredebro
  58729/19
 • Fra Vejle kommune - svar på påbudsmulighed for Diskovej 16, 7100 Vejle
  56174/19
 • VS: Høring: RKKP-strategi, frist 14. februar 2019
  56616/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Banevang 15 7100 Vejle - Grundejerrapport.pdf
  54399/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende niraparib som mulig standardbehandling til kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
  54529/19
 • Fra Læge - Oplysning om højeste patienttal pr 1.4.2019
  57847/19
 • Fra Kolding Kommune: vedr. rådgivers vurdering af forurening i byggefelt, Warmingsgade 1, Kolding
  57946/19
 • Fra LER RÅSTOF Kvittering_forespørgsel3266.pdf
  58238/19
 • Henvendelse vedr. udvælgelse af deltagere til Sundhedsprofil
  60103/19
 • fra varde kommune Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune
  60754/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Fredericia
  58678/19
 • Fra borger: Ørstedsgade nedrivning
  60544/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om brand samt § 8 spørgsmål, Koldingvej 71, 6000 Kolding
  58745/19
 • fra varde kommune Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune - Forureningsundersøgelse Hovedgaden 2, 6823 Ansager.pdf
  60757/19
 • Fra Regionsudvalget: Invitation til REVES Excellence Award 2019 l
  59765/19
 • Fra FAS: Aftale om honorering af ad hoc tilknyttede speciallæger til Friklinikken.
  63566/19
 • fra yder
  64536/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse Volderslevvej 38, 5260 Odense S - Grundejerrapport.pdf
  54027/19
 • Invitation fra Boehringer Ingelheim: Kronikermøde Aarhus d. 21. marts 2019
  54637/19
 • Fra borger: Aktindsigt i tilladelsessag, Teglværksgade 31 og 29
  55496/19
 • Fra Praksis til Johnson Instituttet vedr. tildeling af ydenummer.
  53812/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid som mulig standardbehandling til knoglemarvskræft efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte
  54555/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som mulig standardbehandling til hoved-halskræft
  54553/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende ocrelizumab som mulig standardbehandling til subgrupper af patienter med primær progressiv multipel sklerose
  54547/19
 • Så er slutafrapporteringen på vores hjertebarn klart
  54728/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Banevang 15 7100 Vejle - Teknisk rapport.pdf
  54388/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende bictegravir/emtricitabin/ tenofovir alafenamid som mulig standardbehandling til hiv-1-infektion
  54527/19
 • Fra DMR - Henvendelse om jiordforurening - VS: Til regional udvikling jordforruening vedr. Brovejen 191. 5500 Middelfart
  54579/19
 • Fra Skovdyrkerforeningen -erstatningsskoven - Myndighedshøring af ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  53683/19
 • Fra Kommunen - Vurdering af påbudsmulighed på Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  55122/19
 • VS: Lægemiddelrekommandation fra Medicinrådet vedr. dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD)
  54561/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende tisagenlecleucel som mulig standardbehandling til B-celle akut lymfatisk leukæmi (ALL)
  54559/19
 • Udkast til slutevalueringen af 'Destination Talent' (095s)
  54724/19
 • Fra SDE - halvårsrapport 2. halvår 2018 for projekt City of Educatia
  109284/19
 • Værkmestervej 4, 5600 - Kan V1 begrænses (lok. nr. 430-81640)?
  167448/19

Udgående

 • TIL NIRAS: Fejlmeddelelse 2.0.0.11 ver 2KDS
  55441/19
 • TIL ZOOMTEK: Midlertidig stop for udviklingen
  55310/19
 • til Wienerberger RÅSTOF Information om deltagere ved besigtigelse den 5 feb 2019
  73929/19
 • Til Billund Kommune, Råstof, SV: Nedlæggelse af vej i råstofområde
  96343/19
 • Referat 160119.pdf
  55959/19
 • Til ansøger, parter mv., RÅSTOF, Høring screeningsafgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  55248/19
 • Til Kolding Kommune: Til orientering varsles videregående forureningsundersøgelse på Konsul Graus Gade 2, 6000 Kolding
  59969/19
 • Til Kolding Kommune: Til orientering varsles videregående forureningsundersøgelse på Konsul Graus Gade 2, 6000 Kolding
  59964/19
 • Til Læge - Vedr. tildeling af ydernummer og vedr. ansøgning om nyt lokationenummer til praksis
  57853/19
 • Til Region Midtjylland: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  54895/19
 • Til Region Sjælland: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  54899/19
 • Til ansøger og Svendborg Kommune, RÅSTOF, Følgebrev screeningsafgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  55247/19
 • Til ansøger, parter og Svendborg Kommune, RÅSTOF, Følgebrev screeningsafgørelse Bjerreby By matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  55255/19
 • Til DMR - Svar på henvendelse om jordforurening - VS: Til regional udvikling jordforruening vedr. Brovejen 191. 5500 Middelfart
  54585/19
 • Til Region Nordjylland: PKO-udpegning et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  54889/19
 • Til Kommune - Rykker for høringssvar om påbudsmuligheder på 4 lokaliteter i Gadbjerg
  54163/19
 • Til Billund Kommune: praksis i Grindsted lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  54869/19
 • Til MST og Billund Kommune: Endeligt referat af møde i teknisk følgegruppe
  53710/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Banevang 15, 7100 Vejle.pdf
  54655/19
 • Til Region Hovedstaden: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  54901/19
 • Til ansøger og Svendborg Kommune, RÅSTOF, Høring matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  55246/19
 • Til praksis i Grindsted: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  54856/19
 • Til Kommune - Rykker for høringssvar om påbudsmuligheder på 4 lokaliteter i Gadbjerg
  54166/19
 • Til ansøger og Svendborg Kommune, RÅSTOF, nyt følgebrev med korrekt dato matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  55254/19
 • Til Kommune - Rykker for høringssvar om påbudsmuligheder på 4 lokaliteter i Gadbjerg
  54174/19
 • Til Kommune - Rykker for høringssvar om påbudsmuligheder på 4 lokaliteter i Gadbjerg
  54171/19
 • Til Region Syddanmark: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  54907/19
 • Til ansøger, parter mv., RÅSTOF, Høring screeningsskema matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  55249/19
 • Til Boehringer Ingelheim: Kronikermøde Aarhus d. 21. marts 2019
  54640/19
 • Til borger: Ørstedsgade nedrivning
  133463/19

30. januar 2019

Indgående

 • Fra Nyborg Kommune: Rapport - Opfølgning på §8-tilladelse - Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg
  68421/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 2018-2076.2019-01-30.Opfølgning på §8-tilladelse med bilag - Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg
  68422/19
 • FRA NIRAS: Fejlmeddelelse 2.0.0.11 ver 2.docx
  52179/19
 • Fra Borger: Ørstedsgade nedrivning
  60063/19
 • FRA NIRAS: Aftale vedrørende klippekort
  51462/19
 • FRA NIRAS: 30_01_2019_ÆØ_Høringssystemet.xlsx
  51329/19
 • Fra Odense Kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse - Næsbyvej 20, 5000 Odense C
  68455/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, En rettelse til høringssvar
  96311/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Høringssvar vedr. ansøgning om ny råstoftilladelse i Svolibjerg Plantage
  96305/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_10524_Ansoegning - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68448/19
 • Fra Nyborg Kommune: Udkast til §8-tilladelse, matr. 4a, Nyborg Bygrund, Lokalitetsnummer 450-81082 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68446/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_10523_BILAG_2___BBR - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68449/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_10522_BILAG_6___FULDMAGT - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68451/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_10521_KonfliktRapport - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68450/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_13700_UDKAST___Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68447/19
 • Fra NCFF: Advisory Board møde
  66950/19
 • Fra EDC Tørring: Spørgsmål om ejendom kan udgå af V1-kortlægning, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  66455/19
 • Fra DMR: Status vedr. oprensning, Roersvej 33, 5000 Odense C
  66612/19
 • Fra Lægevagten: Anmodning om vagtydernummer
  69380/19
 • Fra Niras: Vedr. Referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  76689/19
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergården vedr. ændringer til yderregistret.
  52122/19
 • fra Vejen kommune Lovliggørende § 8 tilladelse, Jels Vestergade 4, 6630 Rødding - 15656-19_v1_Lovliggørende § 8 tilladelse.PDF
  52798/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar.
  51158/19
 • Fra MOE A/S: Vedr. status på § 8-sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  50929/19
 • Fra yder: Mailkorrespondance vedr. vikar
  52609/19
 • Fra Fysio Sønderborg vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  53982/19
 • Aftagerpanelet for uddannelserne ved Institut for Statskundskab
  53936/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkats til accept af dokumentation for vilkår 11, 13 og 14, BF 59 - opdaterede dokumenter
  51299/19
 • Henvendelse fra Geodatastyrelsen_Registreringsmeddelelse Registreringsmeddelelse U2018-60885. Referencen... [Ref.nr.=3b2e40d958ce45c5a0e260f2b92229ec]
  52263/19
 • Fra FysioDanmark Vejle vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  54615/19
 • Fra DGE: mail med Rapportudkast. Pile Allé 208, Svendborg
  50812/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering på status på § 8 Nygade 5, 5500 Middelfart
  50932/19
 • Henvendelse fra Københavns Professionshøjskole: LKT Hofteforløb
  54552/19
 • Fra Fredericia Kommune: Sønder Voldgade 14, 7000 Fredericia, Byggefelt 59 - accept af dokumentation for overholdelse af vilkår 11,13 og 14 i § 8 tilladelse af 4. september 2017
  51995/19
 • Fra Billund Kommune: Kommentar til udkast til referat af møde
  53681/19
 • Fra Sweco: Revideret referat på Gothersgade.
  59899/19
 • Fra Sweco: Vedr. differenstrykmålinger
  59883/19
 • Fra projekt: status samt invitation af regionsråd til temarundvisning
  58858/19
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. partistøtte
  61025/19
 • Forureningsundersøgelse Trianglen 18, Kolding
  65788/19
 • fra vejen kommune Lovliggørende § 8 tilladelse, Jels Vestergade 4, 6630 Rødding
  52774/19
 • fra vejen kommune Lovliggørende § 8 tilladelse, Jels Vestergade 4, 6630 Rødding - 15662-19_v1_Kortbilag, Jels Vestergade 4.PDF
  52787/19
 • Fra Vejle kommune: Vardevej 268, 7100 Vejle - Vurdering af § 8 pligt i forhold til overfladevand
  56635/19
 • Fra Fysio Sønderborg vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  53976/19
 • Fra Fysio Sønderborg vedr. ansættelse af vikar.
  51439/19
 • NIR Genbehandling i høring
  56485/19
 • Fra Casagroup: Detaljer vedrørende jordtilførsel, matr nr 1g Verninge Præstegård, Verninge
  57118/19
 • Fra MST: FDO J70: Afslutning af spildsag ved tankmixer M-8805B, FDO - 2019-01-18 Dokumentationsrapport (M-8805B, FDO).pdf
  56251/19
 • Fra grundejer: Vedr. fremsendelse resultater af supplerende undersøgelse på Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  57323/19
 • Fra MST: mail vedr. FDO J70: Afslutning af spildsag ved tankmixer M-8805B, FDO
  56246/19
 • Fra Billund Kommune - Høringssvar myndighedshøring - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  55516/19
 • fra rådgiver Vedr. evt. frivillig oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), Vejle
  58682/19
 • fra rådgiver Vedr. evt. frivillig oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), Vejle - Tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opførelse af ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100 Vejle.pdf
  58683/19
 • fra rådgiver Vedr. evt. frivillig oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), Vejle - J18.0848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - supplerende poreluftsundersøgelse.pdf
  58687/19
 • fra rådgiver Vedr. evt. frivillig oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), Vejle - J18.0848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - miljøundersøgelse mhp §8 ansøgning.pdf
  58685/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden til Life Science udvalgsmøde d. 6.2.2019
  58133/19
 • Fra Region Midt - udkast til Anbefalinger til Danske Regioner vedr. OK2018 for almen praksis
  97922/19
 • Forslag om ændring word
  90302/19
 • Forslag om ændring
  90298/19
 • Høringsbrev
  90275/19
 • Høringsliste
  90292/19
 • Fra Moe. Forureningsundersøgelse Trianglen 18, Kolding
  81421/19
 • Fra læge: anmodning om attestering af at jeg er praktiserende læge.
  102376/19
 • Fra Folketinget: Vedr. foretræde
  98196/19
 • Fra Niras, historiske oplysninger, 410-81409, Middelfartvej 299, Åbakkevej 4-6, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  108768/19

Udgående

 • Til dommerkomiteen for røgfri ungdomsuddannelser: Dato for møde i dommerkomite vedr. røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  51126/19
 • Til Elsesminde Produktionsskole: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50624/19
 • Til Sydfyns Erhvervsforskole: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50627/19
 • Til Middelfart Produktionsskole: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50619/19
 • Til Social- og sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50616/19
 • Til Social- og sundhedsskolen Syd: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50606/19
 • Til Social- og sundhedskolen Fyn: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50603/19
 • Til Nyborg Gymnasium: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50592/19
 • Til omboende, RÅSTOF, kvittering for høringssvar matr.nr .15a Kjelst By, Billum
  55339/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Sjodvangen 6, 5610 Assens
  50844/19
 • Til Faaborg Midfyn kommen, Skat - orientering, ændret indsats Færgevej 6E, 5600 Faaborg
  50994/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Esbjerg
  52756/19
 • Til Sweco: Mulighed for placering af målepunkter
  50641/19
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  52552/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-kortbilag, høring, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager.pdf
  51993/19
 • Til grundejer: Kortbilag, en del af Sjodvangen 6, 5610 Assens udgår inden kortlægning
  50835/19
 • Til Læge - Bekræftelse på praksishandel i Skærbæk
  53587/19
 • til Varde kommune §8-høringssvar for Jels Vestergade 4, Jels 6630 Rødding , matr. 80 Jels ejerlav, lok.nr 527-5702
  50720/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Ansættelse af læge i Esbjerg
  53564/19
 • Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: Optagelseskapaciteten for 2019
  51057/19
 • Til Vejle kommune - orientering - V2-varsel af en del af ejendommen Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  52564/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af matr. 9c Middelfart Markjorder - V2-høring
  51859/19
 • Til borger - V2-høring, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  52434/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. vejmatr. nr. 9c Middelfart Markjorder - V2-høring - nu med alle bilag
  51886/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i lægepraksis i Esbjerg
  52887/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  52556/19
 • Til Borger2, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Gelsted Byvej 21, Gelsted.pdf
  51835/19
 • Aftale om videomøde mellem Region Syd og Rigsrevisionen om materialeanmodning ifm implementering af lægemiddelanbefalinger
  51399/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørremøllevej 5, 6400 Sønderborg
  50387/19
 • Til Borger, V1-høring, Gelsted Byvej 21, 5591 Gelsted.pdf
  51820/19
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune - V1V2-kortbilag, Færgevej 6E, 5600 Faaborg.pdf
  50938/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Ansættelse af læge i Esbjerg
  53566/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn
  50947/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, lok. 410-81363
  51798/19
 • Til Borger: Vestergade 8 i Faaborg - notat vedr. indeklima
  52470/19
 • Til virksomhed, V1-høring med bilag, Rønsdam 15, 6400 Sønderborg
  51845/19
 • Til grundejer og Assens Kommune: Vedr. en del af Sjodvangen 6, 5610 Assens - udgår inden kortlægning
  50872/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. BF 59 - opdaterede dokumenter
  51304/19
 • Til ABC LAvpris, Varsel om V1-kortlægning, Lindedal 22B, Haderslev
  51817/19
 • Til Esbjerg Kommune. SV: lokalitet 561-33131
  50891/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  53589/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  50420/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Skærbæk
  53584/19
 • Til ansøger: spørgsmål til ansøgning Råstof indvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov Kolding Kommune
  50645/19
 • Til Klintholm IS, Bilag til V1+V2 høring, Udkast til V1+V2-afgørelse, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager.pdf
  51989/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-høring, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager.pdf
  51992/19
 • Til DGE. Bem. til friv. undersøgelse
  51768/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse for en del af vejmatr. nr. 9c Middelfart Markjorder
  51775/19
 • Til Borger, Udgår, Fogedgade 2, 5935 Bagenkop.pdf
  51470/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Fønsskovvej 38, 5580 Nørre Aaby.pdf
  50587/19
 • Til Frijsenborg & Wedelsborg Skovbrug, V1-høring, Fønsskovvej 38, 5580 Nørre Aaby.pdf
  50575/19
 • Til Borger2, V1-høring, Gelsted Byvej 21, 5591 Gelsted.pdf
  51831/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, kortbilag til V1-høring, Fønsskovvej 38, Nørre Aaby.pdf
  50578/19
 • Til SWECO A/S: Regionens svar på resultatet af undersøgelsen til revurdering af kortlægning på Fruerhøjvej 17, Brenderup - lok. nr. 429-00033
  50510/19
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune - afgørelse om ændret indsats, Færgevej 6E, 5600 Faaborg ml.pdf
  50933/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af vejmatr. nr. 9c Middelfart Markjorder
  51766/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle_grundejer del.pdf
  52560/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Hovvej 40, 5591 Gelsted
  50770/19
 • Til borgere, Kortbilag til V1-høring, Gelsted Byvej 21, Gelsted.pdf
  51857/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Gelsted Byvej 21, Gelsted.pdf
  51826/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  50422/19
 • Til Sweco: Tidsplan for opstart
  59933/19
 • SVS_SEI-handleplan resultatoversigt februar.pdf
  67719/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-høring, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager, justeret.pdf
  93988/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-kortbilag, høring, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager, justeret.pdf
  93989/19
 • Til Klintholm IS, Bilag til V1+V2 høring, Udkast til V1+V2-afgørelse, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager, justeret.pdf
  93744/19

29. januar 2019

Indgående

 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar screening matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  50470/19
 • Fra grundejer: Re: SV: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  50280/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, høringssvar screening matr.nr. 15a Kjelst By, Billlum
  50139/19
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, svar ang. kontaktoplysninger matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  49451/19
 • Fra Sweco. Vedr.: Sønderport 68, Aabenraa - fortroligt
  49750/19
 • Fra Tønder Kommune. § 19 tilladelse
  49929/19
 • UDKAST.PDF
  47018/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3C - Dialog om det opdaterede projekt.pdf
  47021/19
 • Fra Miljøstyrelsen, ang revideret V2-kortlægning af Læssevejen 23, 6700 Esbjerg
  48919/19
 • Mail med information om automatisk luk
  49977/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Udkast til §8 tilladelse
  47016/19
 • Fra HK: Opsigelse af forhåndsaftale
  48443/19
 • Fra Ejlskov: Bilag - Cykelskur-passiv ventilation_opd.pdf
  48034/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3B - Ansøgning (oversigt over forurening).pdf
  47020/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Stegshavevej 7, 5750 - Vurdering af påbudsmulighed
  47024/19
 • Fra Dupont, Korrespondence omkring V1-kortlægning, Kolstrupvej 55, Grindsted
  48804/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3A - Ansøgning (situationsplaner mv).pdf
  47019/19
 • Fra Ejlskov: Opdaterede dokumenter vedr. BF 59
  48017/19
 • VS: Flytning af praksisadresse
  49685/19
 • Fra DGE: Notat m. historik, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  49464/19
 • Fra Ejlskov: Bilag - Drifts-og vedligeholdelsesinstruktion_BF59.pdf
  48040/19
 • Fra KMErhverv. SV: Telefonhenvendelse vedr. 631-00067 Niels Bohrs Vej 2, 7100 Vejle
  48943/19
 • Fra Dupont, Kommentar til pressemeddelelse, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  48656/19
 • fra Odense Kommune, mail - SV_ Bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri på Odense Havn, Gammelsø 49 mf.
  47029/19
 • SV: Svar på henvendelse vedr. flytning af den benigne nyrekirurgi
  48519/19
 • Fra Miljøstyrelsen - svar på myndighedshøring - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  49141/19
 • Fra DGE: Historisk arkivmateriale, del 2, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  49510/19
 • Fra DGE: Historisk arkivmateriale, del 3, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  49539/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen. Skedebjergvej 14, 6200 Aabenraa. Indvinding af rødbrændende ler.
  48794/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3D - Forældet §8 tilladelse.pdf
  47017/19
 • NIR Genbehandling i høring
  48516/19
 • Fra DGE: Historisk arkivmateriale, del 1, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  49482/19
 • Fra Esbjerg Kommune, udgå af kortlægning?, Gl. Vardevej 66, 6700 Esbjerg
  50602/19
 • Fra yder: Ønske om åbning af praksis
  52594/19
 • fra Rambøll TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  54311/19
 • Møde om rigsrevisionens undersøgelse af lægemiddelanbefalinger <114418>
  51412/19
 • Fra Middelfart Kommune: Påbud om afgrænsende forureningsundersøgelse
  50568/19
 • Fra MST: 18024W_07 Miljøteknisk rapport T9803 REV B.pdf
  50577/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930810: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2574 Filter 2" af 17.12.18
  50711/19
 • Mail vedr. automatisk luk
  51449/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930813: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.3303-1 U351 I" af 17.12.18
  50715/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup - billeder af ny belægning
  50584/19
 • Fra Sweco: Vedr. opstart på Konsul Graus Gade 2
  50758/19
 • Fra Sweco: Flowkammer og ATD-SP
  50763/19
 • Fra MST: Varsel om oprensningspåbud for forurening ved tank T9803
  50571/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar 29-01-2019 matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  50471/19
 • Fra Esbjerg Kommune. lokalitet 561-33131
  50875/19
 • Fra MST: Kommentar til udkast til referat af møde
  53678/19
 • Fra Sweco - revideret referat opstartsmøde
  50632/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om bidrag til specialeplansproces vedr. variationer i kønskarakteristika (DSD)
  59949/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930812: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Lokalitetsnr: 146.3307-2 - Boringsnr.: 146.3307-2 U354K" af 17.12.18
  50706/19
 • Fra Lokalbolig: henv. vedr. materiale på Gl. Donsvej 4, 6000 Kolding
  58017/19
 • fra frdericia kommune Villatanksagen Krogtoftevej 50, Fredericia - udkast til sagsafslutning - 18-10075_v1_UDKAST Opfyldelse af påbud om oprensning af olieforurening fra villatank på ejendommen Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia, matr.pdf
  58854/19
 • fra fredericia kommune Villatanksagen Krogtoftevej 50, Fredericia - udkast til sagsafslutning
  58852/19
 • fra Fredericia kommune Villatanksagen Krogtoftevej 50, Fredericia - udkast til sagsafslutning - OM-sag 7000-80-2015_Tilsynsrapport_Krogtoftevej (003).pdf
  58855/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - vil drøfte internt hvornår krav om miljørådgiver - Forum Faaborg - Afslutningsrapport
  68536/19
 • fra Nyborg Kommune, mail - suppl. oplysninger om tank 99,. Avernakke 1, 5800 Nyborg
  68537/19
 • fra Odense Kommune regionernes store pesticidpakke
  66589/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Forum Faaborg - Afslutningsrapport
  68548/19
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Strategy task force
  114288/19

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: doc2mail - cpr.nr.
  54372/19
 • Til Boreteknik: SV: Sløjfninger : Særmarksvej 56 Holsted
  47043/19
 • Til borger: SV: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  47034/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Foldingbrovej 20, 6670 Holsted
  50205/19
 • Til prakis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  48266/19
 • Til Dupont, Svar på henvendelse, Kolstrupvej 55, Grindsted
  48727/19
 • Til Dupont, Mail med pressemeddelelse, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  48547/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Søndermarken 8 og Foldingbrovej 20, 6670 Holsted, Matr. nr. 8a og 11b, Sdr. Holsted By, Holsted
  50278/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Søndermarken 8, 6670 Holsted
  50201/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, lok. 575-81285
  50207/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Søndermarksvej 8, 6670 Holsted
  50186/19
 • Til Sweco. SV: Vedr.: Sønderport 68, Aabenraa - fortroligt
  49895/19
 • Til Praksis - Svar vedr. journal overdragelse
  49450/19
 • Til Niras og Vejen Kommune: Bemærkninger til Niras kommentarer til Referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  50177/19
 • Til Dupont, Pressemeddelelse af V1-kortlægning af rensningsanlæg, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  48607/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  48272/19
 • Til DMR: Accept af tillægspris - Ørbækvej 859, Fjerritslev Fyn
  48112/19
 • Til Middelfart Kommune. Bekræftigelse af aftale omkring påbud.
  49142/19
 • Til Jordkonsulenterne ApS: Reminder 2: Vedr. spørgsmål til den udførte undersøgelse og oprensning af forurening på Hollændervej 4, 5500 Middelfart
  47474/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Foldingbrovej 20, 6670 Holsted
  50204/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  49410/19
 • Til Sweco. SV: Vedr.: Sønderport 68, Aabenraa - fortroligt
  49885/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. overført beløb til udligning
  50857/19
 • Til Kolding Kommune, regnvandsbassin, Saxoparken, Kolding
  50292/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Volderslevvej 38, 5260 Odense S.pdf
  65333/19
 • Til Kriminalforsorgen - Anmodning om supplerende oplysninger ifm. oprettelse af fiktive ydernumre
  143907/19

28. januar 2019

Indgående

 • Fra grundejer: Re: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  50279/19
 • Fra Boreteknik: S: Sløjfninger : Særmarksvej 56 Holsted
  47041/19
 • Fra Boreteknik: VS: Sløjfninger : Særmarksvej 56 Holsted
  47040/19
 • Fra Orbicon: SV: Resultater forundersøgelse
  44085/19
 • Fra AstraZeneca A/S: Vedrørende nyheder omkring vores diabetes produkter.
  44069/19
 • Fra Vejle Museerne - høringssvar vedr ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev, 3a og 3b Høllund By, Ødsted
  49287/19
 • Høring vedr. tidlig opsporing af knoglemarvskræft
  45674/19
 • Høring vedr. tidlig opsporing af knoglemarvskræft
  46005/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Snit_A_A_Delsnit_B_B__C_C___D_D.pdf.pdf
  46944/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95840_w_0070_010_Oversigtsplan.pdf.pdf
  46946/19
 • Fra Provas, svar på spørgsmål ang. DGE-sag 17-0885, Lindedal 22b, Haderslev
  46310/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95837_w_Bilag_B1___1701482_Notat_om_servitutter_og_lokal.pdf
  46949/19
 • Fra vejdirektoratet: henv. vedr. Aktindsigt i forurenede grunde
  45624/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2018_235707_Miljøgodkendelse_af_tank_99.pdf
  46952/19
 • Fra KMErhverv. Telefonhenvendelse: Niels Bohrsvej 2, 7100 Vejle
  46136/19
 • Høring - NKR om Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en implanterbar cardioverter defibrillator - FRIST 21. februar 2019
  45737/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for regionens svar vedr. varsel om påbud, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  49558/19
 • Fra Odense Kommune: Svar vedr. kopi af historik, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  44077/19
 • Fra Praksis - Forespørgsel vedr. journaler
  49445/19
 • Fra Nybolig. VS: Jordforureningsstatus, Kragsbjergvej 16, 5000 Odense C
  46978/19
 • Fra DMR: Tilbud på supplerende prøvetagning på Ørbækvej 859, Fjerritslev Fyn
  48099/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95839_KonfliktRapport.pdf.pdf
  46947/19
 • Fra Nybolig. Telefonhenvendelse: Søndergade 41, 6900 Varde
  46887/19
 • fra Nyborg Kommune, mail - Anmodning om udtalelse vedr. §8-krav til etablering af tank på Avernakke 1, 5800 Nyborg (matr. 1ac, Dyrehavegård, Nyborg. Lokalitetsnr. 449-00008)
  46942/19
 • Fra KMErhverv. Re: Telefonhenvendelse vedr. 631-00067 Niels Bohrs Vej 2, 7100 Vejle
  48941/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - tank99_20170629.pdf.pdf
  46943/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen. Telefonhenvendelse: Skedebjergvej 14, 6200 Aabenraa
  46898/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_BILAG fra Nyborg Kommune - Situationsplan_fremtidige_forhold.pdf.pdf
  46945/19
 • Fra Varde Kommune - udkast - tilladelse til grundvandssænkning ifm råstofindvinding - matr.nr. 11a Hesselmed By, Ål
  48212/19
 • Fra EDC: SV: Dokumenter vedr. EDC sags nr. 60700966 (Lavninggyde 8, 6100 Haderslev)
  46877/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95835_w_0070_020_Situationsplan_eks.forhold.pdf.pdf
  46951/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95838_w_Fuldmagt_tk_99.pdf.pdf
  46948/19
 • Fra EDC: henv vedr. VTO Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  46869/19
 • Fra COWI A/S: Kvittering vedr. matr. nr. 13b Hjadstrup By, Hjadstrup - udgår af V1-kortlægningen
  47431/19
 • Fra SWECO A/S: vedr. undersøgelse til revurdering af kortlægning på Fruerhøjvej 17, Middelfart - lok. nr. 429-00033
  47510/19
 • Fra Center for fysioterapi & Træning, Munkebo vedr. ansættelse af vikar.
  50045/19
 • Orion Pharma om Easyhaler Salflumix og Basislisteefterlevelse
  46410/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95836_w_Ansoegning.pdf.pdf
  46950/19
 • Fra Tønder Kommune. Udkast til afgørelse - Hydrovej 6, 6270 Tønder
  49967/19
 • VS: Vedr Sundhedsudvalgets møde 29. januar (https://www.regionsyddanmark.dk/wm513079 )
  47375/19
 • Fra PLo - Medd. vedrørende praksishandel i Skræbæk
  50915/19
 • Fra MST: Kommentar til udkast til referat
  53674/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Stationsvej 3, 5464 Brenderup F.pdf
  53967/19
 • Fra MST: varsel om oprensningspåbud.pdf
  50574/19
 • fra varde kommune Udkast til lovliggørelse af garage efter Jordforureningslovens § 8
  50621/19
 • fra varde kommune Udkast til lovliggørelse af garage efter Jordforureningslovens § 8 - Kortbilag, Jels Vestergade 4.pdf
  50625/19
 • Fra HK: Underskrevet referat fase 1 forhandling.
  50985/19
 • RE: Lægerne Næsbyhovedvej I/S, ydernr. 040118 - image005.jpg
  51777/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 410-81405, Hindballevej 5, 5466 Asperup.pdf
  54954/19
 • Fra Oden Kommune. §8 tilladelse
  51889/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Rønsdam 15, 6400 Sønderborg.pdf
  51736/19
 • Fra Sweco: Korrespondance om arkivmateriale
  50679/19
 • fra varde kommune Udkast til lovliggørelse af garage efter Jordforureningslovens § 8 - § 8 tilladelse, lovliggørelse.docx
  50623/19
 • Henvendelse
  51770/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Hovvej 40, 5591 Gelsted
  50755/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. overtagelse af kapacitet.
  52711/19
 • Fra MST: T9803_oprensningspåbud_udkast.pdf
  50576/19
 • fra Nordfyns Kommune - Anmodning om udtalese om mulige forurenede lokaliteter nord for Otterup - sendt til Anette Kure
  57951/19
 • Fra borger: forespørgsel vedr. beløbsgrænse
  58661/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  58914/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Anmodning om udtalese om mulige forurenede lokaliteter nord for Otterup - sendt til Anette Kure - Svar-til-kommune (1).pdf
  57968/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Fristforlængelse
  59006/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Nordfyns Kommunes supplerende bemærkninger til klagers bemærkninger af 23-01-2019.pdf
  58023/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  58881/19
 • Fra Kulturregion: referat af styregruppemøde 4. januar
  58930/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Kort over lokaliteter.pdf
  58015/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Nørremøllevej 5, 6400 Sønderborg
  50311/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 540-81455, Mosevej 6, Povlstoft 0, 6400 Sønderborg.pdf
  56215/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 540-81454, Mosevej 10, 6400 Sønderborg.pdf
  64662/19
 • Fra Fredericia Kommune: Henv. vedr. Korskildevej 10, Fredericia
  68041/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81653, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  66421/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 540-81462, Tørsbølgade 34, 6300 Gråsten.pdf
  79817/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81652, Fraugdegårds Allé 2, 3, 4, 7, 5220 Odense SØ.pdf
  79928/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 540-81461, Tørsbølgade 28, 6300 Gråsten.pdf
  77308/19
 • Overdragelsesaftale til underskrift
  84066/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 429-50077, Gl. Odensevej 12, 5591 Gelsted.pdf
  133974/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 429-50091, Rugårdsvej 198, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  134066/19
 • Fra Niras - historisk materiale - Bubbelvej 22, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  133132/19
 • Fra Cowi: resultat af 5-årsgennemgang
  124570/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Bromsmae 2 og 4, 5464 Brenderup Fyn
  114477/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 410-81406, Hovedvejen 201, 5580 Nørre Aaby.pdf
  108746/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 410-81403, Gl Assensvej 15, 5580 Nørre Aaby.pdf
  121006/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Dybbøl Banke 26, 6400 Sønderborg
  122537/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 410-81404, Grønnegyden 4, 5466 Asperup.pdf
  110498/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 410-81414, Holmemarksvej 10, 5592 Ejby.pdf
  97776/19
 • Fra DTU: Foreløbigt udkast til ansøgning
  101605/19
 • VS: FMK målopfyldelse
  176652/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Osmark 5, 6400 Sønderborg
  138845/19

Udgående

 • Til grundejer: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  44146/19
 • Til Orbicon: SV: Resultater forundersøgelse
  43655/19
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Tillæg til tilladelse efter jfl §8 på boligmatriklerne 1084g og 1084s Esbjerg Bygrunde
  45014/19
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Vester Skerninge
  45485/19
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4 Gørding
  46406/19
 • Fourth report submitted by Dennmark 2014.pdf
  43768/19
 • Til COWI A/S: Vedr. matr. nr. 13b Hjadstrup By, Hjadstrup - udgår af V1-kortlægningen
  47008/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Skedebjergvej 14, 6200 Aabenraa, lokalitet 545-03705
  46916/19
 • Observations and rekommandations of the Advisory Committee´s fourth opinion.pdf
  43767/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  45037/19
 • Til Nordfyns Kommune og SKAT: Vedr. en del af matr. nr. 13b Hjadstrup By, Hjadstrup - udgår af V1-kortlægningen
  47004/19
 • Til EDC: svar på henv. vedr. Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  46874/19
 • Dialog med indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 3m Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  44006/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  44191/19
 • Til Borger, Kortbilag, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.pdf
  45003/19
 • Til grundejer (Nordfyns Kommune): Udgår af V1-kortlægning, matr. nr. 13b Hjadstrup By, Hjadstrup
  46936/19
 • Til læge - Korrespondance vedr. registrering i praksis
  44065/19
 • Til Amgros: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  44139/19
 • Til Lægevagten vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Vester Skerninge
  45473/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Brovangen 2, 5464 Brenderup Fyn
  43990/19
 • Til Esbjerg Kommune, Rambøll, NCC Industry og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation til modtagelse af uforurenet jord, matr nr 1i og 1h Krogsgård Hgd, Tjæreborg
  44963/19
 • V2-Varselsbrev med bilag, losseplads matr.nr. 15, Nybøl Ejerlav, Nybøl.pdf
  45723/19
 • Til Vejdirektoratet: SV: Aktindsigt i forurenede grunde
  45632/19
 • Til SWECO A/S: Kvittering for undersøgelse til revurdering af kortlægning på Fruerhøjvej 17, Middelfart - lok. nr. 429-00033
  47517/19
 • Til Nybolig. SV: Jordforureningsstatus, Kragsbjergvej 16, 5000 Odense C
  46981/19
 • Til Esbjerg Kommune, Kommentar til kloakplan - Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  46146/19
 • Til Dupont, Svar omkring pressemeddelelse, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  48484/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  45028/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar vedr. udkast til vurdering af påbudsmuligheder, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  46008/19
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Vester Skerninge
  45507/19
 • Til grundejer (Nordfyns Kommune): Kortbilag med areal, der udgår af V1, lok. 480-81303
  46932/19
 • Bidrag Region Syddanmark_Denmark`s fifth report under Council of Europes Framework Convention got the Protection of National Minorities.docx
  43769/19
 • Til Niras: SV: Søgårdsvej 37, Svendborg
  46124/19
 • Til IBC: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  45712/19
 • Til Foreningen Lindelse Sognegård, V1-afgørelse med kortbilag, Illebøllevej 3, 5900 Rudkøbing.pdf
  46168/19
 • Til Nybolig. 573-77008 Søndergade 41, 6900 Varde
  46889/19
 • Til Billund Kommune og Miljøstyrelsen: Udkast til referat af møde 23/1-19
  45756/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Egelundvej 54, 5464 Brenderup Fyn
  43753/19
 • Til SWECO: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve vedr. lok. 631-02002 - Vestre Engvej Losseplads
  44624/19
 • Til Læge - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Vester Skerninge
  46125/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.pdf
  45006/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  44185/19
 • Til borger,V1-afgørelse med kortbilag, Langøvej 19, 5900 Rudkøbing.pdf
  46760/19
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  46130/19
 • Til KMErhverv. Telefonhenvendelse vedr. 631-00067 Niels Bohrs Vej 2, 7100 Vejle
  48932/19
 • Til KEMIC, vedr. Risagervej 4, Gørding
  46445/19
 • Til DGE: Anmodning om fremsendelse af historik og baggrundsmateriale, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  44308/19
 • til kulturministeriet_ Indkaldelse af bidrag til _Denmark’s fifth report "Protection of National Minorities"
  43766/19
 • Til Sweco: Arkivmateriale - Mail 4 af 4
  50699/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 410-81370, Kingstrupvej 140, 5591 Gelsted.pdf
  54777/19
 • Til Sweco: Arkivmateriale mail 2 af 4
  50693/19
 • Til Sweco: Arkivmateriale - Mail 5 af 4
  50702/19
 • Til Sweco: Vejledning i prøvetagning med Canister
  50740/19
 • Til Sweco: Arkivmateriale - Mail 3 af 4
  50696/19
 • Til Borger, BILAG til V2-afg. Rapportens grundejerdel - Søndersøvej 41A, Vissenbjerg.pdf
  123145/19
 • til medlemmer af Strategisk Styregruppemøde - ref af d. 24.1.2019
  159998/19

27. januar 2019

Indgående

 • Fra Sweco - referat opstartsmøde Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding
  45390/19
 • Fra Sweco: Referat opstartsmøde - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia
  45369/19
 • Fra Sweco: Referat opstartsmøde Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup
  45356/19

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |