Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

13. juli 2018

Indgående

 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr høring om udlægning af slagge, Klåbyhøjvej 3, RIbe
  488032/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, ok med betaling i august
  486821/18
 • Fra Nyborg Kommune, Endelig §8-tilladelse til etablering af regnvandsledning ved Wilsonsgade m.fl. på matrikel 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  487801/18
 • Fra Nyborg Kommune, Kopi af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt oplag af jord på matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  487915/18
 • Fra Danbolig, henvendelse, Frederiksberg Alle 8, 6700 Esbjerg
  487553/18
 • bevillingsbevis med underskrift.pdf
  487489/18
 • Fra Nyborg Kommune, Endelig §8-tilladelse til etablering af regnvandsledning ved Wilsonsgade m.fl. på matrikel 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  487810/18
 • Fra Nyborg Kommune, Kopi af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt oplag af jord på matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  487911/18

Udgående

 • Til Rådgiver: Er "test med pumper og divere" korrigeret for barometertryk?
  488237/18
 • Til Rådgiver: Pesticidscreening hos Eurofins
  487819/18
 • til middelfart kommune : Orientering om henvendelse vedr. nedgravede biler, Kirkegyden 1, 5500 Middelfart
  487350/18
 • Til Borger: Udskydelse af opresning, Møllegade 21 , Sønderborg
  486391/18
 • Til Borger, Boligerklæring, Krogen 2, 5871 Frørup.pdf
  487272/18
 • til landinspektør, råstof, tilladelse, matr nr 80 Oksenvad ejerlav, oksenvad i Haderslev
  487309/18
 • Til HAderslev Kommune: §8-høringssvar for matr. 1216 Haderslev, lok.nr 515-00013
  487516/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Nørregade 12, 6690 Gørding.pdf
  486241/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Nørregade 12, 6690 Gørding.pdf
  486239/18
 • Til borger - 575-32030, Totaludskrift Vejenvej 55, 6600 Vejen
  487228/18
 • til landinspektør, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i KOlding
  487273/18
 • Til Danbolig, svar på henvendelse, Frederiksberg Alle 8, 6700 Esbjerg
  487563/18
 • Til Kolding Kommune, Endelig afgørelse samt høring om forurening på Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  488128/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, betaling af faktura
  486271/18
 • Til Borger, V2-afgørelse, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld.pdf
  488129/18
 • Til SKAT og Nyborg kommune, Mail vedr. V2-kortlægning af en del af ejendommen Krogen 2, 5871 Frørup
  487265/18
 • Til borger og Sønderborg Kommune: Høring vedrørende V2-kortlægning, Nørreløkke 7, Sønderborg
  486407/18
 • Til Naturstyrelsen - UDKAST - Miljøkonsekvensvurdering vedr. erhvervsmæssig indvinding af rødler på matr. nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær,
  487887/18
 • Til Borger, V0-Orienteringsbrev_Vestermarksvej 1, 7100 Vejle.pdf
  488230/18
 • Til Borger, V2-afgørelse, Krogen 2, 5871 Frørup.pdf
  487278/18
 • Til Borger, V0-Orienteringsbrev_Sønder_Bygade_1, 7100 Vejle.pdf
  488240/18
 • Til borger - V1-høring, Nørregade 12, 6690 Gørding.pdf
  486240/18

12. juli 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Vestre Nørremarksvej 26, markskadeerstatning
  485362/18
 • Fra rådgiver: Budgetskema for Skovvej 22, Ringe
  485366/18
 • SV: Referat fra mødet 29. maj 2018 om evt. ændringer i sagsbehandlingsproceduren grundet lovændringen
  484716/18
 • Fra Ebjerg Kommune: Matrikulær sag til høring - Arealoverførsel vedr. matr.nr. 1371 og 1307a Esbjerg Bygrunde
  485058/18
 • Klage
  483745/18
 • fra landinspektør, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i KOlding
  487266/18
 • fra konsulent, råstof, tilladelse, matr nr 15 Ølufgård, V. Nebel i Esbjerg Kommune
  486110/18
 • Klage
  483754/18
 • Dialog med advokat, råstof, samarbejdsprojekt med Varde og Esbjerg Kommune
  485868/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Frørup Byvej 11, 5871 Frørup.pdf
  486519/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Kommunens kommentarer til undersøgelse, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  486528/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  486489/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om påbud efter jfl §48, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  486521/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Stedstedvej 10, 5200 Odense V.pdf
  486455/18

Udgående

 • Til Vejen Kommune, Høring over godkendelse af efterbehandling matr.nr. 3g Nørbølling By, Folding og matr.nr. 11h Tirslund By, Folding
  485633/18
 • Til læge - Fejl i adresse på sundhedskort
  485841/18
 • Til læge - forkert adresse på Sundhedskort
  485758/18
 • PLO, DAK-E, Mediq, SOR - Rettelse til ydernr.
  485842/18
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Rettelse til ydernr. og adresse
  485843/18
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Rettelse til ydernr. og forkert adresse på Sundhedskort
  485762/18
 • Vagtchef - Rettelse til ydernr.
  485764/18
 • Vagtchef - Rettelse til ydernr.
  485844/18
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, Høring over udkast til råstoftilladelse matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  485626/18
 • ATT00001.htm
  483691/18
 • Korrespondance m regioner nedskrivning af projekt.pdf
  483679/18
 • Til Regionerne: Nedjustering af socialfondsprojekt Danske Turismekompetencer
  483678/18
 • SV_ Vedr. regnskab 2017-2, SFD-15-0025 (Danske Turismekompetencer) - 02.07.2018.pdf
  483680/18
 • Svar til borger på henvendelse vedr. Rs Andersensvej 1, 5580 Nørre Aaby.
  484083/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af vagtlægeydernr.
  483710/18
 • Til Geopartner, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding
  483869/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ejendommen Nygårdsvej 86-90, Esbjerg
  485725/18
 • Til Miljø- og Fødevareklagenævnet - anmodning om udsættelse af fremsendelsesfrist - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  484869/18
 • Til Lægevagten: 152935 oprettelse af vagtlæge
  483379/18
 • PLO, DAK-E, Mediq, SOR - Rettelse til ydernr.
  485761/18
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  483741/18
 • Til konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 15 ølufgård, v. Nebel i Esbjerg
  486114/18
 • Til Trekantområdets Brandvæsen: aftale vedr. overvågning
  485787/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Frørup Byvej 11, 5871 Frørup
  486523/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Stegstedvej 10, 5200 Odense V
  486461/18

11. juli 2018

Indgående

 • fra borger anmodning om kommentarer til afgørelse vedr kortlægning
  482510/18
 • Fra Odense Kommune - Arkivmateriale, Markhaven 21 5320 Agerup
  482248/18
 • Fra COWI, Mail med overslagspriser for reparation af kloak efter boreskader i Egtved, Pulje 15
  480576/18
 • Fra Odense Kommune - Tidligere gartnerier i nyt lokalplanområde - Lunden 33a 5320 Agedrup
  482414/18
 • Fra Odense Kommune - Tidligere gartnerier i nyt lokalplanområde - Markhaven 110 5320 Agedrup
  481887/18
 • Fra Odense Kommune - Arkivmateriale, Frugtplantage?matr.nr. 30c og 30l, Åsum By, Åsum
  482438/18
 • MED kontrakt d. 10. juli 2018
  480322/18
 • Fra Odense Kommune - Tidligere gartnerier i nyt lokalplanområde - Markhaven215320 Agedrup
  482214/18
 • Alle kommunernes svar på 2. brev
  481713/18
 • Fra Odense Kommune - Tidligere gartnerier i nyt lokalplanområde ved Markhaven, Agedrup - vurdering af kortlægning - Markhaven 84 og 86 5320 Agedrup
  481527/18
 • Fra Odense Kommune - Arkivmateriale, Markhaven 84 og 86 5320 Agedrup
  481543/18
 • Fra Kolding Kommune: Tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde på den østlige del af matr. nr. 124c, Kolding Markjorder 3. afd. Warmingsgade 1
  480697/18
 • Fra LIFA, henvendelse om arealoverførsel til Fjordvej 116, Kolding fra offentlig vej
  482597/18
 • Fra Fond Re: Notat - Det udbudsretlige gavebegreb (j.nr. 038143-0113)
  486909/18
 • Fra Niras: Svar vedr. gasalarmer
  483054/18
 • Fra Odense Kommune - Arkivmateriale, Markhaven 31, 35 og 39 5320 Agedrup
  482117/18
 • Fra Odense Kommune - Tidligere gartnerier i nyt lokalplanområde - Markhaven 35 5320 Agedrup -
  482109/18
 • Fra COWI, Mail omkring anboring af kloak på Verstvej 1 og Kirkevej 20 , Egtved, Pulje 15
  480593/18
 • Fra Odense Kommune - Tidligere gartnerier i nyt lokalplanområde - Markhaven 69 5320 Agedrup
  481867/18
 • Fra Odense Kommune - historisk materiale 1 - Markhaven 110 5320 Agedrup
  481891/18
 • Fra Odense Kommune - Historisk materiale 2 - Markhaven 110 5320 Agedrup
  481894/18
 • Fra Realmæglerne: Rapport og spm vedr Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg
  483495/18

Udgående

 • til borger Svar på anmodning om at kommentere afgørelse om kortkægningsafgørelse
  482514/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, Ny gældende afgørelse om accept af større mængde (med særligt vilkår) matr.nr. 220 Alslev, Hjordkær
  485577/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, denne mail er ikke gældende matr.nr. 220 Alslev, Hjordkær
  485570/18
 • Til DKNT: Svar på Første udkast, REM-ansøgning Place Making Fyn
  485507/18
 • KOM akselAnsøgningsskema PlaceMakingFyn_01.doc
  485509/18
 • Til Fredericia Kommune: Opsætning af gasalarmer
  483073/18
 • Til UNICON AS - BILAG til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Ulvevænget 9, 7100 Vejle.pdf
  479806/18
 • Til Kerteminde Kommune, Høringssvar, Blochvænget 4, 5300 Kerteminde
  482203/18
 • Til LIFA, svar vedr. Arealoverførsel til Fjordvej 116, Kolding fra offentlig vej
  482602/18
 • Til Assens Kommune: praksis i Tommerup åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  482492/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  480674/18
 • Til Fredericia Havn: Afg-spild v T8420 mm Fredericia Havn.pdf
  480387/18
 • til formandskabssekretariatet_ fælles møde i august vedr. Interreg 6A
  480327/18
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  480670/18
 • Til Holdingselskabet Hansen og Kruse ApS, V1-afgørelse, Søndergade 3-3A, 6690 Gørding.pdf
  479872/18
 • Til praksis i Ribe: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  480825/18
 • Til praksis i Tommerup: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  482488/18
 • Til Fredericia havn: Afg-spild v T8420 mm Fredericia Havn.pdf
  480403/18
 • Til praksis i Esbjerg: fortsat åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  481259/18
 • Til UNICON AS - V1-varsel, Ulvevænget 9, 7100 Vejle.pdf
  479808/18
 • Til Shell: Afg-spild v T8420 mm.pdf
  480381/18
 • Til Kolding Kommune - V1-varsel med bilag, Esbjergvej 138, 6000 Kolding.pdf
  482683/18
 • Til Kolding Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  482172/18
 • Til Shell: Afg-spild v T8420 mm.pdf
  480375/18
 • til forvaltningsmyndigheden_ Comments on final draft minutes MC meeting 20.6.2018
  481452/18
 • Til UNICON AS - V1-kortbilag, varsel, Ulvevænget 9, 7100 Vejle.pdf
  479809/18
 • Til Vejle Kommune - vedr. manglende godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 11a Jerlev By, Jerlev
  479739/18
 • Til Holdingselskabet Hansen og Kruse ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Søndergade 3-3A, 6690 Gørding.pdf
  479874/18
 • Til Aabenraa kommune, V1-afgørelse med bilag vedr. Kirkevej 2 og 4, Bov.pdf
  482675/18
 • Til borger, svar på henvendelse vedr. Frederiksberg Alle 8, 6700 Esbjerg, loknr. 561-77009
  480663/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  480828/18
 • Til FIBRI ERHVERVSPARKER ApS - V1-varsel, Nørre Bygade 25, 7100 Vejle.pdf
  479482/18
 • Til praksis i Kolding: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  482165/18
 • Til Sønderborg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  482071/18
 • Til praksis i Sønderborg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  482062/18
 • Til FIBRI ERHVERVSPARKER ApS - V1-kortbilag, varsel, Nørre Bygade 25, 7100 Vejle.pdf
  479483/18
 • Til InterAct_InterActs arrangement d. 25.9 i Bruxelles
  480064/18
 • Referat møde 11. juli 2018
  482395/18
 • Til FIBRI ERHVERVSPARKER ApS - BILAG til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Nørre Bygade 25, 7100 Vejle.pdf
  479481/18
 • Til borger - SV: Til information. V1-afgørelse, Kokbjerg 25, 6000 Kolding
  486373/18

10. juli 2018

Indgående

 • Fra Via UC: Møde efter sommerferien
  479633/18
 • PlaceMakinigFyn_Succeskriterieskema bilag 1.xls
  485489/18
 • Fra DKNT: Første udkast, REM-ansøgning Place Making Fyn
  485488/18
 • Fra Rådgiver: Indl. vandprøver uge 33
  477519/18
 • Fra Rådgiver: Tiilbudsliste 100718
  477507/18
 • Fra Haderslev Kommune: Opfølgning på udkast til § 8 tilladelse i høring_Damparken, matrik 1216, Haderslev
  480936/18
 • Fra COWI, Vedr. anboring af kloak på Verstvej 1 og Kirkevej 20 , Pulje 15
  480574/18
 • Fra Haderslev Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til anlægsarbejde ifm. vandledning, Damparken, Haderslev
  480784/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om mulig manglende kortlægning - Lundvej 28, 6372 Bylderup-Bov
  480883/18
 • Til Kerteminde kommune, Afgørelse om ikke-påbud om undersøgelse/oprensning af asbest på Blochvænget 4, 5300 Kerteminde
  482187/18
 • Fra Kerteminde Kommune, Mail med afgørelse om ikke-påbud om undersøgelse/oprensning af asbest på Blochvænget 4, 5300 Kerteminde
  482182/18
 • Vejle Kommune - sektoransvar
  479261/18
 • Fra Fredericia Kommune: Koordineret svar vedr. undersøgelsesoplæg
  477458/18
 • Oversigt fra Rejsekort Erhverv
  478936/18
 • Fra Fredericia Kommune: Tilsynsnotat
  483049/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret, vagtlæge
  483470/18
 • Fra Borger, henvendelse vedr. loknr. 561-77009
  480657/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Notat for undersøgelse af sediment på delstrækning af Uglvig Bæk ved brandskole
  485781/18
 • Fra firma: SV: Notat - Det udbudsretlige gavebegreb (j.nr. 038143-0113)
  486898/18
 • Fra borger - Re: Til information. V1-afgørelse, Kokbjerg 25, 6000 Kolding
  486370/18
 • fra politisk parti - ansøgning
  477504/18
 • Juni
  478921/18
 • Manglende tjek ud
  478901/18

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune: Kvittering for modtagelse af kopi af påbud om oprensning af asbest - Ruevej 20, 5462 Morud
  479193/18
 • Til Assens Kommune - Indsigelse i forbindelse med § 19 til støjvold - matr.nr. 4ah og 2a - Kelstrup By - Vissenbjerg.pdf
  479071/18
 • Til Assens Kommune - Bilag - Indsigelse i forbindelse med § 19 til støjvold - matr.nr. 4ah og 2a - Kelstrup By - Vissenbjerg.pdf
  479072/18
 • Til Via UC: SV: Aflevere lånt udstyr
  478592/18
 • Til Borger: Vedr. ansøgning til værditab, se bort fra tidligere mail
  477438/18
 • Til Borger: Vedr. ansøgning til værditab
  477433/18
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. "Notat vedr. moniteringsboringer nedstrøms banegravsdepotet"
  479338/18
 • Til MST: Høringssvar vedr. udkast til afgørelse vedr. A/S Dansk Shell -oprensning ved brønd I, II og III
  476443/18
 • til ansøger, råstof, tilladelse, matr 3d og 8q Viuf By, Viuf, Kolding
  477047/18
 • Til Kolding Kommune: Spørgsmål vedr jord til Nagbøl, matr nr 14i Nagbøl, Skanderup
  476817/18
 • Til praksis i Vejen: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  478532/18
 • Til Nordfyns kommune og SKAT: Kopi af afgørelse, V1-kortlægning, Uggerslevvej 23 og 23A, 5450 Otterup
  478362/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Nørregade 21, 6690 Gørding.pdf
  476791/18
 • Til Haderslev kommune og SKAT: Kopi af Afgørelse Udgår af V1-kortlægning + undersøgelsesrapporter, 510-81262 Viekær 1, 6100 Haderslev
  479076/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om svar til borger
  479340/18
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilang af gruppe 1-sikrede
  478524/18
 • Til borger - afgørelse V1-kortlægning med kortbilag, Uggerslevvej 23 og 23A, 5450 Otterup.pdf
  478357/18
 • Til borger - Afgørelse V2 Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 2.pdf
  477386/18
 • Til KD MASKINFABRIK - V1-varsel, Karetmagervej 25, 7100 Vejle.pdf
  477748/18
 • Til DMR: Forslag til ændret kortlægning på baggrund af Miljøhistorisk redegørelse, Ladelund Efterskole, Ladelundvej 75, 6600 Vejen
  479342/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Nørregade 21, 6690 Gørding.pdf
  476789/18
 • Til KD MASKINFABRIK - V1-kortbilag, varsel, Karetmagervej 25, 7100 Vejle.pdf
  477749/18
 • Til Ejendomsselskabet I&K IS, Vejrup Undervognscenter, V1-afgørelse, Gl. Hovedvej 7, 6740 Bramming.pdf
  477148/18
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Skovbakken 7, 7100 Vejle.pdf
  478257/18
 • Til borger - Afgørelse V2 Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 1.pdf
  477364/18
 • Til HAB: Afgørelse Udgår af kortlægning 510-81262 Viekær 1, 6100 Haderslev.pdf
  479045/18
 • Til HAB: BILAG til afgørelse, Rapport grundejerdel, 510-81262, Viekær 1, Haderslev.pdf
  479062/18
 • Til Nyborg Kommune, §8-høringssvar, matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  479191/18
 • Til KD MASKINFABRIK - BILAG til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Karetmagervej 25, 7100 Vejle.pdf
  477747/18
 • Til borger - Afgørelse V2 Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 3.pdf
  477409/18
 • Til Fredericia Kommune: Supplerende kommentarer til undersøgelsesoplæg
  477209/18
 • Til DGE A/S: Bilag -Dokumentation af undersøgelser og oprensning - Dageløkke Marina 13, 5953 Tranekær
  479374/18
 • Til Nyborg Kommune, §8-høringssvar, matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  479184/18
 • Til Ejendomsselskabet I&K IS, Vejrup Undervognscenter, V1-kortbilag, afgørelse, Gl. Hovedvej 7, 6740 Bramming.pdf
  477152/18
 • Til EJENDOMSSELSKABET BERTEL NIELSEN A, V0-Orienteringsbrev_Skov Allé 1-33, 7100 Vejle.pdf
  478247/18
 • Til Borger: Svar vedr. V2-varsling på baggrund af frivillig undersøgelse
  477626/18
 • Til borger - V2-KortBilag Tømrervej 8, 6800 Varde - 10072018.pdf
  477426/18
 • Til borger - Afgørelse V2 Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 4.pdf
  477413/18
 • Til politisk parti - udbetaling
  477467/18
 • Til DGE A/S: Svar på dokumentationskrav ifm. ønske om afkortlægning - Dageløkke Marina 13, 5953 Tranekær
  479373/18
 • til borger Vedr forureningssagen på 13cy, Vejen by og sogn , Baungårdsvej 1 C, 6600 Vejen
  479154/18

9. juli 2018

Indgående

 • Fra Borger: Ansøgning om Værditabsordning
  477425/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, svar vedr. manglende informationer matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  478948/18
 • 09072018 Ansøgningsskema PlaceMakingFyn_01.doc
  485484/18
 • Fra DKNT: Første udkast, REM-ansøgning Place Making Fyn
  485483/18
 • Fra Rådgiver: Vandprøver på Assensvej 63
  473294/18
 • Fra:praksis
  473503/18
 • Fra JydskeVestkysten: Henvendelse vedr. aktindsigter
  473277/18
 • Fra Middelfart kommune: VS: § 8 vurdering af til- og ombygning, Skrillinge Strand 72, 5500 Middelfart
  473122/18
 • Fra:yder
  473548/18
 • Fra Udbetaling danmark: Autosvar
  473042/18
 • Fra system:lukket automatisk for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 7. juli 2018
  478889/18
 • VS: VS: Høring om ændring af dansk lov om turisme
  477330/18
 • Fra Esbjerg Kommune: afgørelse om ikke krav om miljøvurdering af anvendelse af affaldsforbrændingsslagge til bundsikring af plansiloer Hedegårdsvej 8, 6760 Ribe
  476852/18
 • Fra Nyborg Kommune, Mail med udkast til §8-tilladelse: Wilsonsgade m.fl., 5800 Nyborg (matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde)
  479131/18
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til kommentarer til undersøgelsesoplæg
  477198/18
 • Fra borger: Rykker for svar vedr. "Notat vedr. moniteringsboringer nedstrøms banegravsdepotet"
  479335/18
 • Fra Nyborg Kommune, Mail med udkast til §8-tilladelse: Wilsonsgade m.fl., 5800 Nyborg (matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde)
  479112/18
 • VS: VS: Høring af lov om erhvervsfremme
  477312/18
 • VS: VS: Høring om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
  477328/18

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, tidsplan med anmodning om svar senest 6. august matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  476363/18
 • Til SKAT: Østerbro 20A, Søby Ærø, afgørelse, delvis udgår V2 med rapport
  476097/18
 • Til kommune: Østerbro 20A, Søby Ærø, afgørelse, delvis udgår V2
  476088/18
 • Til borger 4: afgørelse om delvis udgår V2 med bilag
  476038/18
 • Til borger 3: afgørelse om delvis udgår V2 med bilag
  476037/18
 • Til borger 2: afgørelse om delvis udgår V2 med bilag
  476036/18
 • Til borger 1: afgørelse om delvis udgår V2 med bilag
  476025/18
 • til rådgiver : Havnegade 10, Vejle - historik og oplæg
  474065/18
 • Til Asger Olsen A/S, Svar på henvendelse, Stradbyvej 4, 5953 Tranekær
  473853/18
 • til Borger Udkast til afg. V2F0 med Varsling af kortlægning på V2F0 af del af Ahlmannsvej 4, 6300 Gråsten
  473413/18
 • Til Læge - Bekræftelse på opsplitning af praksis samt indtræden i kompagniskabspraksis
  473431/18
 • Til Asger Olsen A/S, Svar på henvendelse, matr.nr. 1cc Korsebølle, Tranekær
  473775/18
 • Til Udbetaling Danmark: anmodning om disponering af midler til oprensning VDT/63681-95117 Elsesvej 20, 7000 Fredericia
  472994/18
 • til Borger Grundejerrapport med Varsling af kortlægning på V2F0 af del af Ahlmannsvej 4, 6300 Gråsten
  473424/18
 • Til borger - Endelig V2-afgørlese Bøllingvej 24, 6064 Jordrup.pdf
  473541/18
 • Til læge - Bekræftelse på opsplitning af lægepraksis i Fredericia
  473449/18
 • Til borger: brev - VTO undersøgelse frafaldes_2.pdf
  473000/18
 • til Borger Udkast til boligerklæring med Varsling af kortlægning på V2F0 af del af Ahlmannsvej 4, 6300 Gråsten
  473421/18
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Opsplitning af praksis i Fredericia
  473259/18
 • Til Asger Olsen A/S, Svar på henvendelse, Korsebøllevej 2, 5953 Langeland
  473599/18
 • Til Nybolig, Svar på telefonhenvendelse, Frørupvej 41, 5853 Ørbæk
  475636/18
 • til Borger Varsling af kortlægning på V2F0 af del af Ahlmannsvej 4, 6300 Gråsten
  473409/18
 • Til praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  473512/18
 • Til PLO, DAK-E, Vagtchefen og Lev. vedr. Oprettelse af Regionspraksis
  473104/18
 • STil Asger Olsen A/S, Svar på henvendelse, Slotsgade 86, 5953 Tranekær
  473590/18
 • Til Middelfart kommune: Ingen § 8 pligt
  473126/18
 • VTO undersøgelse frafaldes_1.pdf
  473001/18
 • til Borger Teknisk rapport med Varsling af kortlægning på V2F0 af del af Ahlmannsvej 4, 6300 Gråsten
  473427/18
 • Til Landbogruppen Sønderjyske, Svar på henvendelse, Holmevej 19, 6240 Løgumkloster
  473250/18
 • Til PLO, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Opsplitning af lægepraksis i Fredericia
  473241/18
 • til Borger bortbilag med Varsling af kortlægning på V2F0 af del af Ahlmannsvej 4, 6300 Gråsten
  473418/18
 • Til Vejle Kommune - svar på kommunens bemærkninger vedr. godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 11a Jerlev By, Jerlev
  472860/18
 • Til Orbicon, Svar på henvendelse, Simmerstedvej 26, 6100 Haderslev
  474642/18
 • til delstaten Slesvig-Holsten_ opfølgning kollektiv trafik
  475871/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Oprettelse af Regionsklinik
  473112/18
 • Til Orbicon, Svar på henvendelse, Teglværksvej 21, Odense
  474649/18

8. juli 2018

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse. Hærvejen 263 m.fl., 7323 Give.pdf
  476324/18

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse. Hærvejen 263 m.fl., 7323 Give
  476335/18
 • Til Syd og Sønderjyllands Politi: Erhvervsmæssig droneflyvning i bymæssigt område, Tirslundvej 40, Brørup
  472846/18

7. juli 2018

Indgående

 • fra borger Vedr forureningssagen på 13cy, Vejen by og sogn , Baungårdsvej 1 C, 6600 Vejen
  473049/18
 • Fra Landbogruppen Sønderjysk, Henvendelse, Holmevej 19, 6240 Løgumkloster
  473235/18
 • Fra Borger: Kommenterer vedr. V2-varsling på baggrund af frivillig undersøgelse
  477471/18

Udgående

 • Til Home Erhverv: Vedr. afslutning af datavask på ejendommen Haveskovvej 1, 5350 Rynkeby, Matr. nr. 1b Rynkeby By, Rynkeby
  472835/18
 • Til borger: Vedr. telefonsamtale omkring lok. 541-20002
  472841/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. spørgsmål til den bortkørte jord med tjære/bitumen fra Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  472837/18

6. juli 2018

Indgående

 • Fra indvinders bank, RÅSTOF, RE: Garanti matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  472826/18
 • Fra Rådgiver: Godkendelse af faktura fra Fyns Pumpe og Brøndboring
  472449/18
 • Forurening - Notat fra Henrik.docx
  473045/18
 • Forureningssagen.docx
  473047/18
 • henvendelse fra borger : Forurening Baungårdsvej 1 C, 6600 Vejen
  473043/18
 • Fra MST: Shell- Raffinaderiet havneterminalen, Fredericia. Rapportering af spild på ubefæstet areal ved T8408
  473319/18
 • Fra Kommunen - Høringssvar om vurdering af påbudsmuligheder på Ulkjærvej 50, 6771 Gredstedbro
  473767/18
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Anmodning" - 2. Revideret udkast til § 8 tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde
  472465/18
 • Fra MST: Rapportering af spild, fortrinsvis på befæstet areal, id: 24.02.2017 84 MOV 025.
  473316/18
 • Fra DMR: Bilag - Analyseresultater
  471260/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Sønderport 2, 6270 Tønder.pdf
  472831/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Orientering" - plantegning
  472210/18
 • Mail fra Styrelsen for Patientklager
  470718/18
 • Fra Fysiolife, Kolding vedr. ansættelse af vikar.
  471804/18
 • Fra Strandvejen Advokater: Yderligere spørgsmål vedr. offentlig støtte, Præstevænget 42A-B og 42C, 6600 Vejen
  472363/18
 • Tilsynsskema 10.12.2009_167618_09-27663_v1.pdf
  470391/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  472043/18
 • Fra Tønder Kommune: vedr jordforurening mv. ved Vindtved kanal , matr nr 649 Sæd, Ubjerg
  472457/18
 • Fra SOR - Tildeling af lokationsnummer
  472073/18
 • VS: svar vedr. ortodontisk-kirurgisk behandling - Svar til Patienterstatningen.pdf
  472518/18
 • Fra Kolding Kommune: Anmodning om udtalelse til 2. revideret udkast til § 8 tilladelse, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  472458/18
 • Fra NIRAS, modtaget arkivmateriale vedr. Skov Allé 1-33, 7100 Vejle.pdf
  472814/18
 • Tilsynsskema 30.08.2013_847450_09-27663_v1.pdf
  470393/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Ophævelse af afgørelse
  471921/18
 • Fra DMR: Egebjerget resultater supplerende prøver
  471248/18
 • Fra NIRAS, tidsplan for pulje 20
  472585/18
 • Kvitteringsskrivelse SFD-17-0042
  470865/18
 • Fra Rambøll: Udtalelse vedr. UDKAST Vedr. vurdering jf. vilkår 13 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af veje og promenader i Sdr.
  470956/18
 • Fra Funktionel Fysioterapi vedr. vikar ansættelse.
  471511/18
 • Fra Vejle Kommune: Revideret udkast til §8-tilladelse på Koldingvej 18, 7100 Vejle
  472077/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om status for udtagning af poreluftprøver, Slotsgade 19-21 i Gråsten
  472187/18
 • Fra Nørre Nebel fysioterapi og Træning vedr. ansættelse af vikar.
  471392/18
 • Til DMR: Kvittering for modtagetlse af Miljøhistorisk redegørelse, Ladelund Efterskole, Ladelundvej 75, 6600 Vejen
  472712/18
 • Fra DMR: Bilag - Miljøhistorisk redegørelse, Ladelund Efterskole.pdf
  472709/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. vurdering jf. vilkår 13 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af veje og promenader i Sdr. Voldgad.pdf
  471200/18
 • Kvitteringsskrivelse SFD-17-0042.pdf
  470881/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Orientering" - Orientering om kommunens møde med bygherrer
  472202/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Afgørelse Vedr. vurdering jf. vilkår 13 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af veje og p
  471215/18
 • Lok. 551-61005, Statusark_2018 kobjergvej 17, 7190 Billund.pdf
  470394/18
 • Fra Strandvejen Advokater: spørgsmål ved offentlig støtte til oprensning, Præstevænget 42A-B og 42C, 6600 Vejen
  472230/18
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til at ændre arealvendelse på baghuset ved koldingvej 18, 7100 Vejle
  472272/18
 • Fra Praksis - Meddelelse vedr. "Hemmeligt nummer"
  470716/18
 • Fra DMR: Miljøhistorisk redegørelse, Ladelund Efterskole, Ladelundvej 75, 6600 Vejen
  472670/18

Udgående

 • Til Rådgiver:Tillægskontrakt nr 2 på niveaupsecifik prøvetagning og flowlog
  472740/18
 • Til Rådgiver: Vandprøver på Assensvej 63, Boltinge ved Ringe (pulje 5)
  472739/18
 • Til Vejen Kommune, RÅSTOF, vedr. godkendelse af efterbehandling matr.nr. 3g Nørbølling By, Folding og 11h Tirslund By, Folding
  472824/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, tilsyn på tirsdag kl. 11 matr.nr. 3g Nørbølling By, Folding og 11h Tirslund By, Brørup. Gældende tilladelse er vedhæftet.
  472823/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, vedr. manglende efterbehandlingsplan matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  472822/18
 • Til Rambøll: Udbud værditabsundersøgelse Elsesvej 20, 7000 Fredericia frafalder
  471194/18
 • Til Strandvejen Advokater: svar på yderligere spørgsmål vedr. offentlig støtte, Præstevænget 42A-B og 42C, 6600 Vejen
  472371/18
 • til delstaten Schleswig-Holstein_opfølgning på mødet den 22. juni
  472254/18
 • Til virksomhed - Afgørelse - kortlægning af en del af Tarp Byvej 53, 6715 Esbjerg N - Udkast .pdf
  470759/18
 • Til Borger: Resumé af telefonsamtale om forurening på Odensevej 26
  470579/18
 • Til DGE: Udbud værditabsundersøgelse Elsesvej 20, 7000 Fredericia frafalder
  471198/18
 • Til Middelfart, Langeland og Svendborg Kommuner, BILAG: Kort Middelfart,Gudme,Langeland.pdf
  472788/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kobjergvej 17, 7190 Billund.pdf
  470384/18
 • Til Strandvejen Advokater: Regionens svar på henv. om mulig offentligstøtte, Præstevænget 42A-B og 42C, 6600 Vejen
  472295/18
 • Til Assens Kommune, Orientering om systematisk kortlægning af en lille af Assens Kommune (ved Mariendal VV)
  472790/18
 • Til Sønderborg Kommune: kvittering for modtagelse af orientering, Slotsgade 19-21 i Gråsten
  472219/18
 • Til DWS: Materiale fra 07/27555
  470945/18
 • Til virksomhed - V2-KortBilag Tarp Byvej 51, 53, 6715 Esbjerg N.pdf
  470770/18
 • Til borger - V1-høring, Kobjergvej 17, 7190 Billund.pdf
  470387/18
 • Til Assens Kommune, BILAG - Kort over område ved Mariendal.pdf
  472791/18
 • Til Langeland kommune, Orientering om systematisk kortlægning af en del af Langeland Kommune
  472787/18
 • Til Middelfart Kommune, Orientering om systematisk kortlægning af en del af Middelfart Kommune
  472786/18
 • Til KBI Kokmose AS - V1-afgørelse, Kokmose 6, 6000 Kolding.pdf
  471527/18
 • Til Ejendomsselskabet Kokbjerg 25 AS, Trinova ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Kokbjerg 25, 6000 Kolding.pdf
  471204/18
 • Til Tønder Kommune: Kvittering for modtagelse vedr jordforurening mv. ved Vindtved kanal, matr nr 649 Sæd, Ubjerg
  472466/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Sønderport 2, 6270 Tønder
  472832/18
 • Til DK Råstof og lodsejer - spørgsmål om beplantning ved gylletank - matr.nr. 11a Jerlev By, Jerlev
  472906/18
 • Til JydskeVestkysten: Svar på henvendelse vedr. aktindsigter
  473285/18
 • Til Vejle Kommune: Nyt §8-høringssvar for Koldingvej 18, 7100 Vejle, matr. nr. 188ad Engene, Vejle Jorder, lok.nr. 631-00059
  472088/18
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for ejendommen Koldingvej 18, 7100 Vejle, matr. nr. 188ad Engene, Vejle Jorder, lok.nr. 631-00059
  472067/18
 • Til NIRAS, mail vedr. pulje 20 - Middelfart GV, Gudme, Langeland. Desuden lidt Assens (Mariendal VV).
  472592/18
 • Til KBI Kokmose AS - V1-kortbilag, afgørelse, Kokmose 6, 6000 Kolding.pdf
  471529/18
 • Til praksis i Fredericia: Lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  471199/18
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til supplerende undersøgelser, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  471561/18
 • til Borger Vestergade 15A, Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  472690/18
 • Til Ejendomsselskabet Kokbjerg 25 AS, Trinova ApS, V1-afgørelse, Kokbjerg 25, 6000 Kolding.pdf
  471206/18
 • Til Schantz Varde ApS, V1-kortlægning, Laboratorievej 8, 6800 Varde
  470285/18
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  471211/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Kobjergvej 17, 7190 Billund.pdf
  470389/18
 • Til Svendborg kommune, Orientering om systematisk kortlægning af en del af tidligere Gudme Kommune
  472785/18
 • Til Haderslev kommune, anmodning om analyseresultater for jordflytning - nr.: 930100186, dec. 2011
  471240/18
 • Til Kolding Kommune: Regionens § 8a høringssvar til 2. revideret udkast til § 8 tilladelse, østlig del af Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  472503/18
 • til OUH AMK Embedslægeudtalelse vedr. forurening ved Vestergade 15A, Vissenbjerg
  472696/18
 • Til DWS: Arkivmateriale for Vejle Losseplads, Lok 631-02001 fortsat
  471185/18
 • Korrespondance med FOA
  479765/18

5. juli 2018

Indgående

 • Fra Journalist: Kanalvejsdepotet og Ansager Sø Sanddepot
  469792/18
 • fra bygningsstyrelsen Husudvalgsmøder, Sorsigvej
  470271/18
 • Fra DKNT: Nedjustering af socialfondsprojekt Danske Turismekompetencer
  470886/18
 • Korrespondance m regioner nedskrivning af projekt.pdf
  470887/18
 • SV_ Vedr. regnskab 2017-2, SFD-15-0025 (Danske Turismekompetencer) - 02.07.2018.pdf
  470888/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - 480_2018_175588_Påbud_om_oprydning_af_asbest_og_olieforurening - Ruevej 20, 5462 Morud
  478534/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Påbud om oprensning af asbest - Ruevej 20, 5462 Morud
  478533/18
 • fra miljøstyrelsen ORIENTERING: Tilsagn til trin 2 biocover projekt på Assens Gamle Losseplads
  470251/18
 • Fra kommunen: vedr. sø på Diagonavej, Bevtoft
  468319/18
 • VS Sag til fordeling.msg
  487336/18
 • Orientering om henvenFra middelfart kommune henvendelse vedr. nedgravede biler, Kirkegyden 1, 5500 Middelfart
  487335/18
 • Fra Rådgiver Niras, Sønder Bygade 1, 7100 Vejle.
  488238/18
 • Fra rådgiver Niras, Historisk materiale, Vestermarksvej 1, 7100 Vejle.pdf
  488227/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af patienter pr. 1. august 2018
  484012/18
 • fra rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  480986/18
 • Mail fra FOA
  479754/18
 • Fra Niras - historisk materiale - Gl Ribevej 2A, 7100 Vejle.pdf
  478423/18
 • Fra Niras - Historisk materiale - Holtumvej 37, 7100 Vejle.pdf
  478405/18
 • Fjernparkering ifm. arrangement på IBC Innovationsfabrikken den 20. september 2018
  473388/18
 • Fra Niras - historisk materiale - Egevang 10, 7100 Vejle.pdf
  478418/18
 • fra Odense Kommune - SV_ Toldbodhuse (boligkarré 2-5), Toldbodhusevej - oplæg til poreluftsundersøgelse
  466910/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Bakkevej 12, 5750 - Byggesagsakterne
  469577/18
 • Fra Billund Kommune: Godkendt referat politisk følgegruppemøde 28 juni 2018.
  467501/18
 • Fra Fredericia kommune: vedr. afslutning af § 8 sag Baldersparken
  468718/18
 • Fra Borger: Bilag - ejd. Åstbyvej 41.Vandel. Endeligt høringssvar af 05.07.18.pdf
  468816/18
 • Fra Kolding Kommune ang. tilladelser til nedrivning , Riberdyb 5, 6000 Kolding
  468740/18
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Grethevej 19, 7000 Fredericia
  467934/18
 • Fra Danske Regioner Forslag til mødedato: Anmodning om niveau 2 forhandling Region Syddanmark
  466904/18
 • OK-Nyt - Praksis nr. 0121-2018
  468914/18
 • fra Ejlskov til Odense Kommune - SV_ Toldbodhuse (boligkarré 2-5), Toldbodhusevej - oplæg til poreluftsundersøgelse
  469825/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  468758/18
 • Fra DMR. Forespørgsel vedr. Bøgevej 1, Børup (Vejen Kommune)
  469158/18
 • Fra Fysio Sønderborg, vedr. ansættelse af vikar.
  468717/18
 • Mitglieder-Medlemmer 18 07 04.pdf
  468531/18
 • Fra Svendborg Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  468744/18
 • Fra Haderslev Kommune. Vurdering af risikoen for forurening i Gram Slotssø
  468062/18
 • Tillægsaftale vedr. satspuljemidler 2018-2021.
  468931/18
 • Fra SUM Vedr. Region Syddanmarks fremsendelse af anlægsregnskab for Kolding Sygehus
  471913/18
 • Fra Realkredit Danmark: "FORSP.: Forespørgsel vedr. ejendommen Henriettevej 3 B, 5000 Odense C"
  468474/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Bakkevej 12, 5750 - Oplæg fra FMK
  469644/18
 • Fra EU-DK support: Sundhed: prepublication af 2019 topics og IMIs 15 &16 call & webinarrække
  468310/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Status for frivillig oprensning af jordforurening - Lykkegårdsvej 48-50, Kolding
  470390/18
 • Fra COWI: Rapport teknisk del 510-81262, Viekær 1, Haderslev.pdf
  470403/18
 • Fra Vejle Kommune - bemærkninger vedr. efterbehandling - matr.nr. 11a Jerlev By, Jerlev
  470409/18
 • Mail fra Styrelsen for Patientklager
  471805/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - UDKAST Vedr. vurdering jf. vilkår 13 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af veje o
  470248/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om høring - UDKAST Vedr. vurdering jf. vilkår 13 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af veje og promenader i Sdr.
  470244/18
 • VS: Anvendelse af sygesikrings-sundhedskort privat
  470731/18
 • Fra borger: Kvittering for fremsendelse af oplysninger på lok. 541-20002 samt yderligere spørgsmål
  472840/18
 • Fra Loxam: Kontoudtog, Nybølnorvej 26, Broager
  470339/18
 • Fra Borger: Bilag - Fotobilag. Åstbyvej 41 Vandel. Olieplet nordøst for maskinhus.jpg
  468813/18
 • BILAG fra Odense Kommune - placering af målepunkter.pdf
  466912/18
 • 17 07 19 GeschäftsordnungInterreg-Ausschuss_forretningsordenInterreg-udvalg.pdf
  468532/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD kommenterer på oplæg
  469679/18
 • 17 07 19 GeschäftsordnungInterreg-Ausschuss_forretningsordenInterreg-udvalg.pdf
  468499/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Regionens bemærkninger - Algade 20, 5750 - Vurdering af afrapportering
  467658/18
 • fra Odense Kommune - SV_ Toldbodhuse (boligkarré 2-5), Toldbodhusevej - oplæg til poreluftsundersøgelse
  469829/18
 • Mitglieder-Medlemmer 18 07 04.pdf
  468500/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_ny medlem Interreg udvalget_suppleant SDU
  468530/18
 • BILAG fra Odense Kommune - B4 Bruttoarealer.pdf
  466911/18
 • fra Odense Kommune - Oprensning af mindre oliespild på Kronhjortløkken 135, Odense NV
  469817/18
 • BILAG fra Ejlskov til Odense Kommune - Poreluft_placeringer Etageplan_kælderetage_skitse_oplæg_ver3.pdf
  469826/18
 • Fra Varde kommune, Miljø og Råstoffer, behøver ikke arkiv materiale
  468866/18
 • fra Ejlskov til Odense Kommune - om senere rapport - SV_ Toldbodhuse (boligkarré 2-5), Toldbodhusevej - oplæg til poreluftsundersøgelse
  469830/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune, Svar vedr. §8-lovliggørelse, Hestehavevej 41, 5750 Årslev
  467919/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Notat - Kronhjortløkken 135, Korup.pdf
  469818/18
 • Fra Home Erhverv: Kvittering for svar på forespørgsel til ejendommen Haveskovvej 1, 5350 Rynkeby, Matr. nr. 1b Rynkeby By, Rynkeby
  467712/18
 • Fra Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, mail ikke kommet frem
  468604/18
 • Re: Indbydelse til lægerne i Billund kommune.doc
  468494/18
 • Fra Borger: Ejd. Åstbyvej 41 Vandel. Undersøgelse af evt. forurening fra tidl. autoværksted.
  468810/18
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Grethevej 19, 7000 Fredericia
  467916/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, §40 påbud til Brugsen Supermarked Ringe,Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  469651/18
 • Fra Journalist: Kanalvejsdepotet og Ansager sø Sanddepot
  469802/18
 • Fra Realkredit Danmark: Kvittering for fremsendelse af jordforureningsattest, V2-kortlægningsbreve og undersøgelsesrapport for Henriettevej 3B, 5000 Odense C, lok. 461-06060
  468998/18
 • fra Ejlskov til Odense Kommune - SV_ Toldbodhuse (boligkarré 2-5), Toldbodhusevej - oplæg til poreluftsundersøgelse
  469827/18
 • Fra Journalist: Kanalvejsdepotet og Ansager Sø Sanddepot
  469794/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_ny medlem i Interreg udvalget_Arbejdsmarkedsrådet
  468498/18

Udgående

 • Til DWS: JAR-rapporter for 631-02004 og 631-02001
  469774/18
 • Til Danish Waste solutions: Oversigt over Arkivmateriale for Vejle Losseplads, Lok 631-02001
  469706/18
 • Til Danish Waste Solutions: Arkivmateriale for Vejle Losseplads, Lok 631-02004
  469702/18
 • Til Borger - varsling af afværgeindsats på naboejendom (brev til Ørstedsgade 28).pdf
  468221/18
 • Til Borger - varsling af afværgeindsats på naboejendom (brev til Ørstedsgade 24).pdf
  468222/18
 • Til kommunen - Kopi af varslingsbreve - Ørstedsgade 24-28 - vedr. nedrivning pga. jordforurening
  468225/18
 • Til borger: Vedr. Grethevej 19, 7000 Fredericia
  467929/18
 • BILAG til grundejer - kort, udgået areal.pdf
  467243/18
 • BILAG til grundejer - kort, udgået areal.pdf
  467267/18
 • Til DGE: mail med Udbud værditabsundersøgelse Fredericia
  467957/18
 • Til Circle K: Bilag til "Vedr. V2" - V2 afgørelse inkl. bilag, Præstevænget 40b, Vejen
  469088/18
 • Til Rambøll: mail med Udbud Værditabsundersøgelse Fredericia
  467962/18
 • Til Kolding Kommune ang. nedrivning af toiletbygning på Riberdyb 5, 6000 Kolding
  468756/18
 • til Faaborg Midfyn Kommune - Regionens bemærkninger 2 - Algade 20, 5750 - Vurdering af afrapportering
  467684/18
 • Til Circle K: Vedr. V2 afgørelse, Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  469082/18
 • Til Borger, Udgår INDEN kortlægning_Jernbanegade 13, 6360 Tinglev.pdf
  467949/18
 • Til politisk følgegruppe Grindstedforureningerne: referat 28. juni 2018
  467520/18
 • Til Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, mail til orientering
  468647/18
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Jels Vamdrupvej 28, 6630 Rødding – 575-81282
  468088/18
 • Til Vejen Kommune, SKAT: Orientering om V2 kortlægning af del af Præstevænget 40B, 42A-C, 6600 Vejen, lok. 575-80007
  469141/18
 • til grundejer, matr. 53c - Arealer kortlægges ikke efter jordforureningsloven, Dannesbovej 46
  467241/18
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for vurdering jf. vilkår 13 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af veje og promenader i Sdr. Voldgadekvarteret på matr.nr.763.docx
  469615/18
 • Til Fredericia kommune: Vedr. Grethevej 19, 7000 Fredericia
  467925/18
 • Til Vejen Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Jels Vamdrupvej 28, 6630 Rødding – 575-81282
  468070/18
 • Fra Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, materiale til orientering
  468618/18
 • til grundejer matr. 53c - kortlægges ikke efter jordforureningsloven, Dannesbovej 46 m.fl..pdf
  467242/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  467244/18
 • Til Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, mail til orientering
  468659/18
 • Til Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, mail til orientering
  468702/18
 • Tildeling af ydernummer
  467943/18
 • afmelding af ydernummer
  468021/18
 • Til Danish Waste Solutions: Arkivmateriale for Vejle Losseplads, Lok 631-02004
  468747/18
 • Til borger: Orientering til grundejer Elsesvej 20_1.pdf
  468672/18
 • Til Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, mail til orientering
  468723/18
 • Til Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, mail til orientering
  468682/18
 • Til DMR: Svar vedr. Bøgevej 1, Børup (Vejen Kommune)
  469163/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, mail med bilag og svar på mail fra kommunen, Hestehavevej 41, 5750 Årslev
  467778/18
 • Til vagtlæge: bekræftelse på afmeldelse af vagtydernr.
  468159/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  467268/18
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Vedr. V2 afgørelse, Præstevænget 42A-B og 42C, 6600 Vejen
  469061/18
 • Til læge - Forespørgsel vedr. loft på tilmeldte patienter i praksis
  469772/18
 • Til borger: orienteringsbrev til grundejer Elsesvej 20_2.pdf
  468664/18
 • Til Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, mail til orientering
  468707/18
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Bilag til "Vedr. V2" - V2 afgørelse inkl. bilag, Præstevænget 42A-B og 42C, 6600 Vejen
  469070/18
 • Til Læge - Forespørgseln vedr. max.grænse til tilmeldte patienter
  469816/18
 • Til Nordfyns kommune: RSD har ingen bemærkninger til påbud
  469732/18
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Mads Clausens Vej 9, 6360 Tinglev.pdf
  468344/18
 • til grundejer, matr 15 bg. m.fl - Vejarealer kortlægges ikke efter jordforureningsloven, ved Dannesbovej 46
  467265/18
 • Til Nybolig: svar på HENV vedr. Kirkestræde 4, 5600
  468380/18
 • Til Gram og Nybøl Godser, Mulig kortlægning, Slotsvej 56, 6510 Gram
  468271/18
 • Til Borger, Kortbilag, Hestehavevej 41, 5792 Årslev.pdf
  467801/18
 • til borger Afgørelse om ændret indsats på matr. nr 270 Holbøl ejerlav, Holbøl.docx
  469167/18
 • Til Borger - Ejendommen udgår af kortlægningen (afgørelse)
  468006/18
 • til grundejer matr. 15bg m.fl. - kortlægges ikke efter jordforureningsloven, vejarealer ud for Dannesbovej 46 m.fl..pdf
  467266/18
 • Til vagtsekretariatet: afmeldelse af vagtydernr.
  468153/18
 • Til Borger: Fremsendelse af Teknisk rapport - Ejd. Åstbyvej 41 Vandel. Undersøgelse af evt. forurening fra tidl. autoværksted.
  468825/18
 • Til Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, mail til orientering
  468714/18
 • Til Vejen Forsyning: Orientering om V2 kortlægning af forurening konstateret på Præstevænget 40B, 42A-C, 6600 Vejen, lok. 575-80007
  469199/18
 • Til borger: Foreløbigt svar på spørgsmål vedr. "Notat vedr. moniteringsboringer nedstrøms banegravsdepotet"
  467796/18
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering af midler til afværgeforanstaltninger efter værditabsordningen på Smedevænget 6A, 7000 Fredericia
  469714/18
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - UNICON_lava_beton__jan_2011.pdf
  467685/18
 • Til Realkredit Danmark: "FORSP.: Vedr. fremsendelse af jordforureningsattest, V2-kortlægningsbreve og undersøgelsesrapport for Henriettevej 3B, 5000 Odense C, lok. 461-06060"
  468958/18
 • Til Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, mail til orientering
  468676/18
 • Til virksomhed - UDKAST Boligerklæring Tarp Byvej 51, 6715 Esbjerg N.pdf
  470781/18
 • Til virksomhed - V2-varsel Tarp Byvej 51, 6715 Esbjerg N.pdf
  470751/18
 • til rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  481016/18

4. juli 2018

Indgående

 • Fra indvinder, RÅSTOF, svar på spørgsmål vedr. anmeldelse af forøget indvindingsmængde matr.nr. 220 Alslev, Hjordkær
  467124/18
 • Fra GTC: Revideret dagsorden til møde 5. juli 2018
  467187/18
 • [LEGO House - Home of the Brick] Re: Forespørgsel om lokalelje til møde
  467493/18
 • Fra borger: Vedr. Grethevej 19, 7000 Fredericia
  467908/18
 • Fra Nybolig: materiale vedr Kirkestræde 4, 5600 Faaborg
  468376/18
 • Fra Danske Regioner: Referat fra møde 19. juni 2018
  467213/18
 • Fra Nordfyns kommune: Påbud om forureningsundersøgelse
  469729/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  470275/18
 • Fra nyborg gymnasium vedr. tilskud
  471848/18
 • Fra nyborg gym vedr tilskud
  471852/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  470268/18
 • SV: Møde med lægerne i Billund kommune
  464558/18
 • MED Grundmodul d. 4. juli 2018
  465045/18
 • SV: [LEGO House - Home of the Brick] Re: Forespørgsel om lokalelje til møde
  466574/18
 • Fra Varde Kommune: Høring af §8
  466283/18
 • Samtale med Borger 29-06-2018 omkring den varslede forurening
  466639/18
 • Samtale med Borger 02-07-2018
  466650/18
 • Fra Vejle Kommune: Følgemail til nyt udkast til §8-tilladelse til ændring af arealanvendelsen af baghuset på Koldingvej 18, 7100 Vejle
  466535/18
 • fra Nyborg Kommune - har nu sendt §8-udkast i høring hos øvrige partere
  465333/18
 • Fra borger: "HENV:. Telefonhenvendelse vedr. lok. nr. 541-20002"
  466872/18
 • fra Assens Kommune - nyt tilsyn viser ingen asfalt
  463283/18
 • 450_2018_122941_UDKAST___Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8.pdf
  465334/18
 • Fra Billund Vand: Kortmateriale til Region Syddanmark
  466858/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  465771/18
 • Telefonnotat med ejer, Grejs Bakke 9.docx
  465039/18
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Grethevej 19, 7000 Fredericia
  466620/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG: Udkast - Tilladelse til at ændre arealanvendelse på baghuset ved Koldingvej 18, 7100 Vejle
  466538/18
 • Fra SKAT: Anmodning om aktindsigt - Materiale vedr. jordforurening
  466716/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Sletterødvej 19, 5463 Harndrup.pdf
  467233/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Slaggeansøgning, Klåbyhøjvej 3, Ribe
  469719/18
 • Fra borger: Spørgsmål vedrørende "Notat vedr. moniteringsboringer nedstrøms banegravsdepotet"
  467780/18
 • Fra Billund kommune: Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand
  480112/18
 • Fra Billund kommune: Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand
  480120/18
 • PLO Syddanmarks visions- og idékatalog
  478018/18
 • PLO Syddanmarks visions- og idékatalog - PLO Syddanmarks visions- og idékatalog.pdf
  478021/18
 • Fra Billund kommune: Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand
  480099/18
 • Fra Lægevagten: Anmodning om tilmelding til yderegisret
  483848/18
 • Fra Lægevagten: Anmodning om tilmelding ttil yderregisret
  483755/18

Udgående

 • Til Skat: SVar på Henvendelse om Materiale vedr 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Sagsnummer: 14-3101260. mail 8
  466822/18
 • Til Skat: SVar på Henvendelse om Materiale vedr 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Sagsnummer: 14-3101260. mail 7
  466821/18
 • Til Skat: SVar på Henvendelse om Materiale vedr 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Sagsnummer: 14-3101260. mail 6
  466820/18
 • Til Skat: SVar på Henvendelse om Materiale vedr 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Sagsnummer: 14-3101260. mail 5
  466818/18
 • Til Skat: SVar på Henvendelse om Materiale vedr 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Sagsnummer: 14-3101260. Mail 4
  466816/18
 • Til Skat: SVar på Henvendelse om Materiale vedr 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Sagsnummer: 14-3101260. mail 3
  466814/18
 • Til Skat: SVar på Henvendelse om Materiale vedr 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Sagsnummer: 14-3101260. mail 2
  466813/18
 • Til Skat: SVar på Henvendelse om Materiale vedr 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Sagsnummer: 14-3101260.
  466812/18
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, høring vedr. anmeldelse § 9, stk. 2 matr.nr. 220 Alslev, Hjordkær
  467141/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, tilsyn matr.nr. 3g Nørbølling By, Folding samt 11h Tirslund By, Brørup i næste uge aflyses
  464836/18
 • Til projekt: Sommerhilsen fra OPI-sekretariatet
  463171/18
 • til Borger Høring om V2F0 kortlægning af del af Elmevej 1, 6400 Sønderborg
  466618/18
 • BILAG til grundejer - V1-afgørelse af 04-04-2016, Skolevej 2, 5600 Faaborg.pdf.PDF
  464288/18
 • Til Kolding Kommune. Indledende ang. §8, Saxovej 2, 6000 Kolding
  464837/18
 • Til rambøll: materiale 471-00016,Kroggyden3, 5450 Otterup, matr. nr. 5a,5i,5k,5l,5n og 5ad Norup By, Norup
  466501/18
 • Til Adv. Bertel Rasmussen: Orientering om V2-varsling på baggrund af frivillig undersøgelse
  466328/18
 • Bewertungsschema Bonebank Ergänzungsantrag.pdf
  464206/18
 • Til borgere: Notat vedr. moniteringsboringer nedstrøms banegravsdepotet
  466847/18
 • til Borger Kortbilag med Varsel om kortlægning V2F0 af del af Egelykke 12, 6400 Sønderborg
  466886/18
 • til Borger Udkast til boligerklæring med Høring om V2F0 kortlægning af del af Elmevej 1, 6400 Sønderborg
  466633/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  463402/18
 • BILAG til grundejer - nyt V1-rids, Skolevej 2, Faaborg.pdf
  464287/18
 • til Nyborg Kommune - §8-høringssvar - matr. nr. 927m, Nyborg Bygrunde, Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg
  463603/18
 • Til Borger: Vedr. varsel om ændring af off. indsats på Zachariasvænget 20, lok. 461-00086
  466216/18
 • 18 06 27 Ergänzungsantrag AF Version 4.pdf
  464201/18
 • til Borger Varsling kortlægning V2F2 af del af Oksevej 1, 6270 Tønder
  466817/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - Regionens bemærkninger ang. vilkårsopfyldelse - Algade 20, 5750 - Vurdering af afrapportering
  466414/18
 • Til borger: "HENV.: Vedr. fremsendelse af oplysninger på lok. 541-20002"
  466879/18
 • til grundejer, følgemail - Revurdering af kortlægning jf. jordforureningsloven, Skolevej 2, 5600 Faaborg
  464285/18
 • Til ejendomsmægler BP: SVar på HENV Vedr. V2 registrering på ejendommen Holmdrup Huse 10A, 5881 Skårup Fyn
  465622/18
 • Til Odens kommune: kopi af varsel om ændring af off. Indsats på Dalum Gasværk
  466240/18
 • BV Bonebank Ergänzungsantrag DK.pdf
  464208/18
 • til Assens Kommune - kvittering tilsyn knust asfalt på Matrikel 53c, m.fl. Brylle By, Brylle, Dannesbosvej 46 m.fl.
  463312/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  464290/18
 • 18 06 27 Ergänzungsantrag Bonebank AF Version 6.pdf
  464205/18
 • til grundejer - genfremsendes til anden mailboks - VS_ Revurdering af kortlægning jf. jordforureningsloven, Skolevej 2, 5600 Faaborg
  464416/18
 • Til borger, V1-afgørelse, med bilag, Øsby Nedergade 10 6100 Haderslev.pdf
  466282/18
 • Til Adv. Bertel Rasmussen: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg.pdf
  466337/18
 • Til Sønderborg Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Peter Kaads Vej 10, 6400 Sønderborg (540-81434)
  464232/18
 • til Borger Kortbilag med Høring om V2F0 kortlægning af del af Elmevej 1, 6400 Sønderborg
  466629/18
 • Til rådgivere: Varsling af nyt udbud fra Region Syddanmark i august 2018
  466851/18
 • Til BRAMDRUPDAM BRUGSFORENING - V1-afgørelse, med bilag, Centervej 5, 6000 Kolding.pdf
  464428/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  463405/18
 • til Borger Udkast boligerklæring med Varsel om kortlægning V2F0 af del af Egelykke 12, 6400 Sønderborg
  466887/18
 • Til Teknisk Følgegruppe, Råstof, Kortlægning af klæg mellem Højer og Esbjerg
  465536/18
 • til Borger Kortbilag med Varsling kortlægning V2F2 af del af Oksevej 1, 6270 Tønder
  466824/18
 • Til Foreningen af Speciallæger: Udpegning til Arbejdsgruppe til afgrænsning af lærings- og kvalitetsteam ADHD børn og unge
  465404/18
 • Til Borger - Nye rapporter vedr. Nørrebyvej 2, Rødding
  466686/18
 • til Borger Teknisk rapport med Varsling kortlægning V2F2 af del af Oksevej 1, 6270 Tønder
  466830/18
 • til Borger Udkast til afg V2F0 med Varsel om kortlægning V2F0 af del af Egelykke 12, 6400 Sønderborg
  466885/18
 • Til Højvang: Analyse for Grindstedstoffer i luftprøver
  466857/18
 • til Borger Grundejerrapport med Varsling kortlægning V2F2 af del af Oksevej 1, 6270 Tønder
  466828/18
 • Til Home Erhverv: "FORSP. Svar på forespørgsel til ejendommen Haveskovvej 1, 5350 Rynkeby, Matr. nr. 1b Rynkeby By, Rynkeby"
  466871/18
 • Bewertungsschema JUMP Ergänzungsantrag.pdf
  464202/18
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse)
  464173/18
 • Til borger: Kvitering på anmodning om undersøgelse af deres ejendom indenfor et år
  466039/18
 • til syddanske medlemmer_faglige bemærkninger til tillægsansøgningerne Bonebank og JUMP
  464200/18
 • Til Eurofins: Analsye af luftprøver for Grindstedstoffer
  466855/18
 • Til rambøll: MAteriale vedr. 471-50043 Emmelev Mølle
  466590/18
 • Til Adv. Bertel Rasmussen: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg.pdf
  466349/18
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Peter Kaads Vej 10, 6400 Sønderborg (540-81434)
  464248/18
 • til grundejer - delareal udgår af V1, Skolevej 2.pdf
  464286/18
 • Til Svendborg Kommune. Prioritering af sag om påbudsmulighed for Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  466806/18
 • Til Varde Kom. Sv. §8 tilladelse
  466253/18
 • Til borger:Grethevej 19, 7000 Fredericia
  466615/18
 • til Borger Udkast til afgørelse V2F0 med Høring kortlægning af del af Elmevej 1, 6400 Sønderborg
  466625/18
 • BILAG til grundejer_ Kortbilag af 04-04-2016, Skolevej 2, 5600 Faaborg.pdf
  464289/18
 • til Borger Teknisk rapport med Høring om V2F0 kortlægning af del af Elmevej 1, 6400 Sønderborg
  466643/18
 • til Borger Teknisk rapport med Varsel om kortlægning V2F0 af del af Egelykke 12, 6400 Sønderborg
  466889/18
 • til Borger Grundejerrapport med Høring om V2F0 kortlægning af del af Elmevej 1, 6400 Sønderborg
  466638/18
 • Til LRP Advokater, Kommentarer til høringssvar vedr. Vejlevej 332-336, Vejle.pdf
  464542/18
 • til Borger Varsel om kortlægning V2F0 af del af Egelykke 12, 6400 Sønderborg
  466884/18
 • til Borger Udkast til afg V2F2 med Varsling kortlægning V2F2 af del af Oksevej 1, 6270 Tønder
  466823/18
 • Til Odense Kommune: Vedr. varsel om ændring af offentlig indsats på Solbakken 23, 23B & 23C, lok. 461-00086
  466120/18
 • Til borger; V1-afgørelse, med bilag, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa.pdf
  464915/18
 • BV JUMP Ergänzungsantrag DK.pdf
  464204/18
 • til Borger Grundejerrapport med Varsel om kortlægning V2F0 af del af Egelykke 12, 6400 Sønderborg
  466888/18
 • Til Adv. Bertel Rasmussen: Bilag - V2-varsling, Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg.pdf
  466334/18
 • Til Healthcare DENMARK: Vækstforum godkender ændring af HCD vedtægter
  464438/18
 • Til SlothMøller. Høring – om dækning af omkostningerne til oprensning på Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  466403/18
 • Til borger - V1-høring, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  463404/18
 • BV JUMP Ergänzungsantrag DE.pdf
  464203/18
 • BV Bonebank Ergänzungantrag DE.pdf
  464207/18
 • Til Q8 Danmark, Aabenraa Kommune og SKAT: Udgået af V2 kortlægning, Lejrvejen 9, Padborg
  468263/18
 • Til Borger, Udkast til V2-afgørelse, Hestehavevej 41, 5792 Årslev.pdf
  467790/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  468547/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  468515/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  468567/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  467585/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  468501/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  468350/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  468594/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  468550/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  467644/18
 • Til Varde Kommune, Miljø og Råstoffer, orientering
  467573/18
 • Til Varde kommune, Miljø og Råstoffer, orientering
  467554/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, JAR udtræk
  468528/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  467705/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, JAR udtræk
  468534/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  467614/18
 • Til Borger, V2-høring, Hestehavevej 41, 5792 Årslev.pdf
  467797/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  467607/18
 • Til Borger, Udkast til boligerklæring, Hestehavevej 41, 5792 Årslev.pdf
  467782/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  468512/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, arkivmateriale
  468378/18
 • til rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  480957/18

3. juli 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Geogis, Katry 1A (manglende data OK)
  477723/18
 • Fra Miljøstyrelsen. Råstof, Afgørelse om Linko Biogasledning (MST-530-00049)
  463148/18
 • Fra GTC: Referat af SE2M Arbejdsgruppe
  472497/18
 • Fra Udbetaling Danmark: optaget på venteliste
  476403/18
 • Notat om status på grænseoverskridende bustrafik juli 2018.pdf
  463749/18
 • Fra Udbetaling Danmark: accept af forlængelse af fristen, Østerbro 20a, Søby, Ærø
  463374/18
 • Fra Vejen Kommune: vedr. udlægning af slagge, Ribevej 13a, Føvling
  466096/18
 • Fra Naturstyrelsen - dialog omkring klage - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  463307/18
 • Fra rambøll: anmdning om materiale på Kroggyden 3, 471-00016.
  466490/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - UDKAST Tilladelse efter JFL´s § 8 til nedrivning af ejendommen Sønder Voldgade 10 og etablering af erhvervsbygninger.DOCX(1).
  465169/18
 • Fra Home Erhverv: "FORSP.: Henvendelse angående lok. 439-70101 - Haveskovvej 1, 5350 Rynkeby"
  466718/18
 • Fra Billund Vand: Kortmateriale til Region Syddanmark - inden 6. juli
  466860/18
 • Fra borger - Bilag 2. Foto af boringsafslutning på Tarp Byvej 51 , 6715 Esbjerg N - WIN_20180630_17_11_53_Pro.jpg
  461104/18
 • Skriftlig høring af udkast til visitationsretningslinje for radikal prostatektomi
  461164/18
 • Høring_ Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for analgetisk behandling af primær dysmenoré
  461079/18
 • Opsigelse af fysioterapeut
  460271/18
 • Fra borger - Bilag 1. Foto af boringsafslutning på Tarp Byvej 51 , 6715 Esbjerg N - WIN_20180630_17_12_38_Pro.jpg
  461102/18
 • Fra Niras - Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 19, Vejle rest GV
  461436/18
 • Fra Orbicon: Søndersø - Notat_Søndersø_modelsimuleringer_inkl_bilagsnr.pdf
  461199/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. opsplitning af praksis i Fredericia
  462625/18
 • Fra Sweco: Bilag - Grundejer Rapport, Åstbyvej 41.pdf
  462433/18
 • Fra Sweco: Rettede rapporter - Åstbyvej 41, 7184 Vandel. Undersøgelse af olieforurening fra det tidligere autoværkssted på ejendommen.
  462427/18
 • Mail fra Styrelsen for Patientklager
  462745/18
 • Samtale med Borger - Telefonnotat
  462686/18
 • Fra borger - Billeder af defekte boringsafslutninger påTarp Byvej 51 , 6715 Esbjerg N
  461093/18
 • Fra borger - Bilag 3. Foto af boringsafslutning på Tarp Byvej 51 , 6715 Esbjerg.jpg
  461107/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  462331/18
 • Fra Sweco: Bilag - Grundejer Rapport, Skovgade 5.pdf
  462640/18
 • Revideret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
  461215/18
 • Fra LRP Advokater, høringssvar, - 18/23077 - Bramdrupdam Kro & Hotel A/S
  461639/18
 • Mail fra ejer: Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  465035/18
 • Fra rambøll: HENV, materiale på 471-50043, Emmelev Mølle
  466586/18
 • Telefonnotat - henvendelse fra borger vedr. V1-høring, Grejs Bakke 9docx.docx
  464994/18
 • Fra Rådgiver - Jels Vamdrupvej - Endelig rapport
  467975/18
 • Fra Billund Kommune, Tilsynsskema, Almstokvej 10, 7190 Billund
  463412/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om UDKAST Tilladelse efter JFL´s § 8 til nedrivning af ejendommen Sønder Voldgade 10 og etablering af erhvervsbygninger
  465167/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  463193/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Grejs Bakke 9, 7100 Vejle.pdf
  463473/18
 • Fra DGE: Godkendt notat VTO undersøgelse, Vesterbrogade 18 A-C - Notat VTO undersøgelse, Vesterbrogade 18, 2018.07.03.pdf
  464974/18
 • fra Orbicon SV: traverskitet , Skårup med tilfredshedtilkendegivelse efter borearbejde.
  466182/18
 • Fra Ejendomsmægler: HENV Vedr. V2 registrering på ejendommen Holmdrup Huse 10A, 5881 Skårup Fyn
  465243/18
 • Fra COWI: Rapport grundejerdel 510-81262, Viekær 1, Haderslev.pdf
  470396/18
 • Nyt cvr.nr.
  471492/18
 • Fra Nybolig: HENV Telefonbesked, Kirkestræde 4, 5600
  468371/18
 • Fra NIRAS, Svar vedr ny pulje 20 - Middelfart GV, Gudme, Langeland. Deuden lidt Assens (Mariendal VV).
  472579/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering og bemærkninger fra kommunen vedr. V1-afgørelse i høring, Skovvej 8, 5750 Ringe
  471635/18
 • Fra rådgiver - Korrespondance om risikovurdering overfor fremtidig følsom arealeanvendelse på Tarp Byvej 51, 6715 Esbjerg N
  470737/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Mails vedr. Slotsalleen 6A, 5600 Faaborg
  468514/18
 • fra ansøger, råstof, tilladelse, matr 3d og 8q Viuf By, Viuf, Kolding
  477030/18
 • dialog med styregruppen, råstof, samarbejdsprojekt varde og esbjerg kommuner
  487961/18
 • Fra home: Henvendelse vedr. Kobberbæksvej 77, Svendborg Øst, 5700 Svendborg
  461615/18
 • Fra Sweco: Bilag - Teknisk Rapport, Skovgade 5.pdf
  462635/18
 • Fra Orbicon: Præciseringsnotat, NST
  460668/18
 • Skriftlig høring af udkast til visitationsretningslinje for radikal prostatektomi
  461127/18
 • Fra borger - Telefonnotat om defekte boringer på Tarp Byvej 51, 6715 Esbjerg N.pdf
  460977/18
 • Forlængelse af høringsfristen på høring af 1. version af DDKM for privatpraktiserende tandplejere
  460866/18
 • Fra Sweco: Opdaterede rapporter - Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  462632/18
 • Til Undervisningsministeriet: Vedr. sprogkompetencer
  461010/18
 • Fra Sweco: Bilag - Teknisk Rapport, Åstbyvej 41.pdf
  462430/18
 • Fra Orbicon: Søndersø modelsimuleringer
  461222/18

Udgående

 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. Odense Station (461-60010 og 461-60016)
  463112/18
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. Odense Station (461-60010 og 461-60016)
  463115/18
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. Odense Station (461-60010 og 461-60016)
  463114/18
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. Odense Station (461-60010 og 461-60016)
  463113/18
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. Odense Station (461-60010 og 461-60016)
  463110/18
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. Odense Station (461-60010 og 461-60016)
  463111/18
 • Til kommune: Kopi til orientering, Svendborgvej 337, 5260 Odense S.
  462300/18
 • Til kommune: Kopi til orientering, Dageløkkevej 8, 5853 Tranekær
  462294/18
 • Til borger: varsel_2 om suppl. undersøgelse, Kobberbæksvej 67, Svendborg
  462228/18
 • Til Kommune: Kopi af orienteringbrev, Libavej 1, 5853 Ørbæk
  462287/18
 • Til kommune: kopi af varsel om suppl. undersøgelse, Kobberbæksvej 67, Svendborg
  462243/18
 • Til borger: varsel_1 om suppl. undersøgelse, Kobberbæksvej 67, Svendborg
  462205/18
 • Til home: svar på henvendelse vedr. Kobberbæksvej 77, Svendborg Øst, 5700 Svendborg
  461619/18
 • Til SDU: evalueringsoplæg CIE
  461350/18
 • SV: Ang. §8 på Dyrskuevej 2, 7323 Give
  460927/18
 • Svar til CLEAN: Ændringsanmodning 1.0 (CGP-SYD)
  466856/18
 • Til Skat: Orientering vedr. Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  462788/18
 • Til Udbetaling Danmark: Kopi af opkrævning af egenbetaling - Sdr. Landevej 19 og 21, 6200 Aabenraa - Egenbetaling
  461213/18
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Jenlevej 3, Vejle.pdf
  460467/18
 • Til rådgiver - Billeder af nogle af de defekte boringer på Tarp Byvej 51 , 6715 Esbjerg N
  461121/18
 • Til Borger: Svar vedr. Åstbyvej 41, 7184 Vandel. Undersøgelse af olieforurening fra det tidligere autoværkssted på ejendommen.
  461381/18
 • Til Kolding Kommune, Teknisk rapport, Tingvej 1, 6070 Christiansfeld
  461431/18
 • Til Borger: Udgår efter supplerende undersøgelse, Åstbyvej 41, 7184 Vandel.pdf
  462511/18
 • Til Borger, Udkast til V2-afgørelse, Tingvej 1, 6070 Christiansfeld.pdf
  461417/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag, Revurdering af kortlægningsstatus, Skovvej 8, 5750 Ringe
  462014/18
 • Til Borger: Opkrævning af egenbetaling, Sdr Landevej 19, 6200 Aabenraa.pdf
  461201/18
 • Til Odense Kommune, Svar på mail omkring vilkår, Bondovej 17, 5250 Odense SV
  462431/18
 • TIl COWI - svar på udbedring af skade på tank på Diskovej 8, 7100 Vejle
  462094/18
 • Til Vejle kommune, tegning med tankplacering, Jenlevej 3, Vejle.pdf
  460439/18
 • Til Praksis - Fremsendelse af udkast til brev vedr. opsplitning af praksis
  462774/18
 • Til Egtved Varmeværk, Høring om kortlægning af Søndergade 35, 6040 Egtved
  460180/18
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til Udgår, Åstbyvej 41, 7184 Vandel.pdf
  462519/18
 • Til borger - V1-afgørelse, med bilag,Bredevadvej 14, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  462800/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  463481/18
 • til arbgruppen, råstof, samarbejdsprojekt med varde og esbjerg kommuner
  488135/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag, Kortbilag
  462040/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: V2-høring, Skovvej 8, 5750 Ringe
  461993/18
 • Til Nordfyns kommune: RSD er enig i at påbudssag kan afsluttes
  460697/18
 • Til Kolding Kommune, Høring om forurening på Tingvej 1, 6070 Christiansfeld samt V2-varsel af ejendommen
  461409/18
 • Til Borger: Afgørelse om at ejendommen Bladstrupvej 81 er udgået inden kortlægning
  462717/18
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia, matr. nr. 763ak, Fredericia Bygrunde
  462917/18
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til Udgået, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg.pdf
  462757/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse vedr. kortbilag på 561-80035
  462699/18
 • Til Borger: Opkrævning af egenbetaling, Sdr Landevej 21, 6200 Aabenraa.pdf
  461204/18
 • Til Vejle Kommune og Skat: Orientering vedr. Åstbyvej 41, 7184 Vandel
  462528/18
 • Til virksomheder ang. projekter
  463101/18
 • Til Fynskebank, svar på henvendelse, Lok. 410-81169, Sletterødvej 19, 5463 Harndrup
  460243/18
 • Til Borger, V2-høring, Tingvej 1, 6070 Christiansfeld.pdf
  461421/18
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Skovgade 5, 7321 Gadbjerg.pdf
  462752/18
 • Til Vejle kommune, Kortbilag til V1-høring, Jenlevej 3, 7100 Vejle.pdf
  460480/18
 • Til BRAMDRUPDAM BRUGSFORENING - V1-afgørelse, med bilag, Centervej 4, 6000 Kolding.pdf
  462962/18
 • Til Kolding Kommune ang. nedrivning af toiletbygning, Riberdyb 5
  462443/18
 • Til Borger, Kortbilag, Tingvej 1, 6070 Christiansfeld.pdf
  461414/18
 • Til rådgiver - Korrespondance om sløjfning af defekt boring eller defekte boringer på Tarp Byvej 51, 6715 Esbjerg N - Pulje 64
  460991/18
 • Til Nordfyns kommune: Kopi af afgørelse om, at Bladstrupvej 81 ikke kortlægges
  462734/18
 • Til Vejle Kommune, UDKAST til V1-afgørelse, Jenlevej 3, 7100 Vejle.pdf
  460470/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  463100/18
 • Til Aabenraa Kommune. SV: Contiga, Mads Clausens Vej 58, 6360 Tinglev, høringsmail ifm. tilbygning
  462418/18
 • Til 5 rådgivere Udbud af videregående undersøgelser i Søndersø industrikvarter
  460757/18
 • Til Vejle Kommune: Orientering vedr. Skovgade 5, 7321 Gadbjerg
  462776/18
 • Til Lertranskøb - spørgsmål vedr. anmeldelse af større råstofsmængde - matr.nr. 353 og 355 Tumbøl, Feldsted
  460208/18
 • Til KOFF - V1-afgørelse med bilag, Kravlundvej 8, 6360 Tinglev.pdf
  461438/18
 • Til Borger, Grundejerrapport, Tingvej 1, 6070 Christiansfeld
  461427/18
 • Til borger - V1-afgørelse, med bilag, Bredevadvej 14, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  462623/18
 • Tildeling af ydernummer
  461940/18
 • Ansættelse
  460427/18

2. juli 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Vandprøver på Assensvej 63, Boltinge ved Ringe (pulje 5)
  472771/18
 • Nyhedsbrev, bla. om 2018-konferencen og GDPR
  458464/18
 • Fra DGE A/S: Bilag- Notat - Langgade 38, 5874 Hesselager
  478301/18
 • Fra DGE A/S: Forureningsundersøgelse - lovliggørelse af udvidelse af bygning 11 - Langgade 38, 5874 Hesselager
  478300/18
 • Ændring fra lejer til ejer - fysioterapeut
  468130/18
 • Fra Nyborg Fysioterapi & Træning vedr. ansættelse af vikar.
  468570/18
 • Ændring fra lejer til ejer - fysioterapeut
  468143/18
 • Fra Kolding Kommune - Høringssvar om mulighed for påbud i forbindelse med forurening på Bøllingvej 24, 6064 Jordrup
  473393/18
 • Intern Mail, modtaget Lister og kort vedr. pulje 20 - Middelfart GV, Gudme, Langeland. Deuden lidt Assens (Mariendal VV).
  472559/18
 • Samtykkeerklæring.pdf
  473545/18
 • Fra Borger: Grethevej 19, 7000 Fredericia
  466611/18
 • Fra Orbicon : Vurdering af usikkerheder
  461247/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Vedr. persondataforordning
  461084/18
 • Fra Tietgen: vedr. Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer
  462771/18
 • Fra Borger: Forespørgsel vedr. Åstbyvej 41, 7184 Vandel. Undersøgelse af olieforurening fra det tidligere autoværkssted på ejendommen.
  461371/18
 • Fra borger - Henvendelse om defekt boring på Tarp Byvej 51, 6717 Tarp
  460904/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Indvinding omrking Søndersø
  460662/18
 • Fra Fynskebank, henvendelse, loknr: 410-81169
  460240/18
 • Fra MST: vedr. basistilstandsrapport for RW, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  466262/18
 • Fra SHS - Udpegning af repræsentation til arbejdsgruppe om kompetenceudvikling i forbindelse med opgaveflytning til almen praksis - svarfrist den 13-08-2018
  463146/18
 • Fra DTU: Udkast til aftale om notat
  466811/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - §8-tilladelse (Have nr. 55) til opførelse af nyt kolonihaveh_CaseNo18-17092_3047392_v1.pdf
  469800/18
 • Fra Billund Vand: Kortmateriale til Region Syddanmark
  466861/18
 • Fra Esbjerg Kommune: §8-tilladelse (Have nr. 55) til opførelse af nyt kolonihaveh_CaseNo18-17092_3047392_v1
  469799/18
 • Overtagelse af kapacitet - fysioterapeut
  467897/18
 • Fysioterapeut overtager kapacitet
  467894/18
 • Fra Faaborg Fysioterapi & Træningscenter vedr. ansættelse af vikar.
  468626/18
 • Fra:yder
  459675/18
 • Fra:yder
  459637/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Orientering om meddelelse af tilladelse vedr. Gestelevvej 16, 5750 Ringe
  459861/18
 • fra Nyborg Kommune - elevatorskakt bør også omfattes af afværge_ SV_ Regionens bemærkninger til Rambølls svar på spørgsmål ang. sikring af indeklima
  459865/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - FMK - Skønsmæssig optegning.pdf
  457016/18
 • Fra Loxam: Bekræftelse på forkert modtager af regning, Nybølnorvej 26, Broager
  458342/18
 • Fra:yder
  457053/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Algade 20, 5750 - Vurdering af afrapportering
  457010/18
 • fra Nyborg Kommune, følgemail - Udkast til §8-tilladelse til Dampskibsmolen
  459887/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn kommune - endelig §8-tilladelse
  459862/18
 • Fra Reakkredit Danmark: Kvittering for V2-kortlægningbrev_vedr. Viaduktvej 28, 5500 Middelfart, matr. 39b, Middelfart Markjorder
  457685/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Efter snak med regionen skrives til berørt grundejer
  459689/18
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning: Forespørgsel om endelig afklaring, matr nr 5f Tårup, Gelsted
  458987/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - DGE - Kort over analyseret jord (O1).pdf
  457013/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8.docx
  459889/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Rapport for vilkår 1-3.pdf
  457011/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Endeligt notat
  457838/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - FMK - Nye og gamle matrikelskel.pdf
  457015/18
 • Fra Ribe Katedralskole vedr. projekt
  458752/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Endeligt notat
  457834/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Redegørelse for vilkår 4.pdf
  457012/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - DGE - Undersøgelse af felt O1.pdf
  457014/18
 • Fra:yder
  457361/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - UDKAST___Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8.pdf
  459888/18
 • Fra Orbicon: Underskrevet Kontrakt
  460633/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Øvej 1, 5600 - Påbud opfyldt
  459612/18
 • Fra COWI - mail vedr. udbedring af skade på tank på Diskovej 8, 7100 Vejle
  462064/18
 • Fra sundheds- og Ældreministeriet: Det regionale anlægs-p/l pr. juni 2018 til kvalitetsfondsprojekter
  462249/18
 • Fysioterapeut overtager af kapacitet
  460550/18
 • Fra Region Midtjylland: vedr. Ditbarnsfremtid
  462739/18
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: Contiga, Mads Clausens Vej 58, 6360 Tinglev, høringsmail ifm. tilbygning
  462375/18
 • Bud vedrørende o praksis i Nyborg By - fra Familielægen Nyborg
  462646/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  460258/18
 • Fra Esbjerg Kommune - Godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding - mat.rn.r 59b Spandet Ejerlag, Spandet.
  460085/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  460256/18
 • Fra Orbicon: Foreløbigt notat vedr. Søndersø
  460656/18
 • Fysioterapeut overtager kapacitet
  460554/18

Udgående

 • Til DGE - Udbud af afværge - Nedrivning mm. - Ørstedsgade 26, 5900 Rudkøbing
  468201/18
 • Til DGE - Udbud af afværge - Nedrivning mm. - Ørstedsgade 26, 5900 Rudkøbing
  468198/18
 • Udbudsbrev_Pulje10_2018.pdf
  458596/18
 • Til rådgiver: Udbud af videregående undersøgelser, Pulje 10 - 2018
  458016/18
 • Til rådgiver: Udbud af videregående undersøgelser, Pulje 10 - 2018
  457977/18
 • Til rådgiver: Udbud af videregående undersøgelser, Pulje 10 - 2018
  458008/18
 • Til rådgiver: Udbud af videregående undersøgelser, Pulje 10 - 2018
  458595/18
 • Udbudsbrev_Pulje10_2018.pdf
  458009/18
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  459540/18
 • Til Kolding Kommune - Telefonnotat - Rykker for afklaring om påbudsmuligheder Bøllingvej 24, 6064 Jordrup.pdf
  457576/18
 • Til Vejen Kommune: Kvittering for modtagelse af accept til udlægning af slagge
  459200/18
 • Til Kolding Kommune: § 8 høringssvar for rev. udkast til § 8 af den 21/5-18 samt svar på mail af d. 29/6-18, østlige del af matr. nr. 1246c, Kolding Markjorder 3. Afdeling, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  457040/18
 • til grundejer, følgemail - Kortlægning efter jordforureningsloven, Falen 95, 5000 Odense
  457660/18
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse_grundejerdel, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  459560/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Nørlundvej 7, 6740 Bramming.pdf
  457783/18
 • Ophør af delepraksis 125 efter Anni Hornum ophører
  458923/18
 • Til Kolding Kommun: Bilag til "§ 8 høringssvar" - § 8 høringssvar til revideret udkast af 21/5-18
  457045/18
 • Til praksis i Billune: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  459314/18
 • Til borger - V1-høring, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  459520/18
 • Til Vejen Kommune: kopi af undersøgelsesrapporter, Præstevænget 40b, 42A-42C, 6600 Vejen
  458992/18
 • BILAG til grundejer - kort V2-areal.pdf
  457662/18
 • Mail til Miljøministeren - tak for drøftelse under besøg og udkast til kommisorium til følgegruppe
  458758/18
 • Til:yder
  459714/18
 • til grundejer, følgemail - oliespild kortlægges ikke efter jordforureningsloven, NCC-grusgrav
  458382/18
 • Til borger - V2-kortbilag, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  459547/18
 • Til Borgere, UDKAST til V1-afgørelse, Horstedvej 4, 7100 Vejle.pdf
  457275/18
 • BILAG til grundejer - udgået areal Humlekrogen 18.pdf
  458384/18
 • Til læge - Tilladelse til flytning af kapacitet i Fredericia
  458164/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af kopi af V1-kortlægningsbrev for Hærvejen 261-263, 7323 Give, Matr.nr. 6f, 7k, 8d, 8e Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke
  458998/18
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning: Svar vedrørende oplysning af sagen, matr nr 5f Tårup, Gelsted
  459084/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  459536/18
 • Til Borgere, V1-høring, Horstedvej 4, 7100 Vejle.pdf
  457274/18
 • Til Billund Vand: Kortmateriale til Region Syddanmark
  459031/18
 • Fra kommunen - til orientering, V2-varsel af en del af ejendommen Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev
  459582/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD gør opmærksom på, at en del af arealet er Naturstyrelsens
  459707/18
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  459319/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD spørger om der er sendt et egntligt brev til grundejer og om en kopi af brevet
  459636/18
 • Til borger - V1-høring, Nørlundvej 7, 6740 Bramming.pdf
  457784/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune og SKAT: Kopi af afgørelse samt bilag
  458466/18
 • Til borger - V1-kortbilag, varsel, Nørlundvej 7, 6740 Bramming.pdf
  457785/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Ændring fra selektiv lukning til alm. lukning
  459107/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  457664/18
 • Til Borger: En del af Mørkebjergvej 1 udgår af kortlægning.pdf
  458172/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  458385/18
 • til grundejer - V2-afgørelse - mulig indsats mht grundvand.pdf
  457661/18
 • Til Borger: Kortbilag 02-07-2018.pdf
  458177/18
 • Til borger, skat, kommune: Afgørelse om kortlægning af del af Hjortsvangen 44, 7323 Give
  457058/18
 • Til praksis - Ændring af lukkestatus for tilgang af patienter
  458726/18
 • til grundejer - udgår inden kortlægning - Humlekrogen 18, 5690 Tommerup.pdf
  458383/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Horstedvej 4, 7100 Vejle.pdf
  457279/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  457663/18
 • Til borger - Udkast til V2-afgørelse, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  459531/18
 • Til NIRAS, Fremsendelse af materiale til pulje 20 - Middelfart GV, Gudme, Langeland. Deuden lidt Assens (Mariendal VV).
  472571/18
 • Til DTU: Kvittering for i idekatalog
  466846/18

1. juli 2018

Indgående

 • Tilbud fra lægerne Enghavevej, Nyborg: Vedr. køb af ydernummer til nedsættelse Nyborg midtby
  464720/18
 • Fra Kokbjerg 25 A/S - indsigelse, Kokbjerg 25, 6000 Kolding som måske forurenet grund
  471186/18
 • Fra LOXAM: Fejlagtig udsendelse af faktura og link til din konto hos Loxam, Nybølnorvej 26, Broager
  458334/18
 • Fra LOXAM: Fejlagtig oprettelse af elektronisk faktura, Nybølnorvej 26, Broager
  458329/18
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-07-2018 06:55:05
  457792/18

30. juni 2018

Indgående

 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Vedr. vurdering jf. vilkår 13 i tilladelse efte
  469417/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. vurdering jf. vilkår 13 i tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af veje og promenader i Sdr. Voldgadekvarteret på matr.nr.763.docx
  469410/18
 • Fra borger: Kvittering for svar
  466804/18

29. juni 2018

Indgående

 • FRA DGE: Faktura juni 2018 for Datavask i GG2020
  456301/18
 • Revisionsberetning.pdf
  457725/18
 • Revisorerklæring.pdf
  457726/18
 • RE: Revision af Teknologiudviklingsprojektet: ”Guide til indledende undersøgelser af jordforureninger, der udgår en potentiel risiko for overfladevand”
  457724/18
 • Fra NIRAS: Placering af supplerende boring ved Kobberbæksvej og varsling af grundejer
  457304/18
 • Fra Rådgiver: Skovvej 22 i Espe Prøve af misfarvet jord?
  456591/18
 • Fra CLEAN: oplæg til Ændringsanmodning 1.0 (CGP-SYD)
  466854/18
 • Fra Via UC: Aflevere lånt udstyr
  478590/18
 • Fra COWI: Pulje 15 - Samlet budgetoversigt
  480529/18
 • Fra DTU: Idekatalog for Grindsted by og omegn
  466798/18
 • Fra rådgiver - P9: 575-81270 Nørrebyvej 2, Rødding - Revideret endelig rapport
  466672/18
 • Fra Kerteminde Kommune: BILAG 1: §19-tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Lundsgårdsvej 6, 5540 Ullerslev
  462827/18
 • Fra Assens Kommune: BILAG 1: Tilladelse efter § 19 til genanv. af nedknust sanitet el. glas under betonplads el. plansilo på Langgade 68, 5620 Glamsbjerg
  462558/18
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering fra Kerteminde Kommune vedr. ansøgning om §19-tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Lundsgårdsvej 6, Ullerslev
  462804/18
 • Fra DGE, mail med risikovurdering, Slotsalleen 6, 5600 Faaborg
  468491/18
 • Fra DGE, Mail med pplæg til udgåen af kortlægning, Slotsalleen 6, 5600 Faaborg
  468207/18
 • Fra DGE, Notat - Risikovurdering Slotsalléen 6A, 5600 Faaborg
  468493/18
 • Fra DGE, Oplæg til udgåen af kortlægning, Slotsalléen 6a, 5600 Faaborg
  468220/18
 • fra Embedslæge Region Syddanmark Til udtalelse Forurening med TCE på boligejendommen Vestergade 15A, 5492 Vissenbjerg - Region Syddanmark Til udtalelse Forurening med TCE på boligejendommen Vestergade 15A, 5492 Vissenbjerg.pdf
  472630/18
 • fra Embedslæge Region Syddanmark Til udtalelse Forurening med TCE på boligejendommen Vestergade 15A, 5492 Vissenbjerg
  472628/18
 • Fra projekt: Godkendelse aktivitetsbeskrivelser i statsstøttevurdering
  454629/18
 • Fra MST: mail med Høring af Region Syddanmark - udkast til afgørelse vedr. A/S Dansk Shell
  456027/18
 • Vedr. svar om finansieringsansvar under indlæggelse
  459530/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Orinetering om afslutning på Lejrvejen 9, 6330 Padborg
  458393/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  457752/18
 • Referat. Møde i Temagruppen for Kvalitet d. 22/6/2018
  457369/18
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - dokumenter tilknyttet klage - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  454357/18
 • Fra borger. Re: 607-00206 Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia VS: Undersøgelse og udbud
  455311/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  456020/18
 • Fra projekt; Invitation til Dynamo Circus Festival
  455899/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Afgørelse om ikke at meddele påbud. Ribe Fjernvarmecentral.
  454594/18
 • VS: Oplæg på FVU-møde d. 22. august
  456610/18
 • Fra borger. Re: 607-00206 Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia VS: Undersøgelse og udbud
  455884/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  456077/18
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - dokumenter tilknyttet klage - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  454355/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Tilladelse til udlægning af knust asfalt uden dæklag på P-plads._CaseNo18-9677_3053630_v1
  455661/18
 • Fra Kolding Kommune: svar på anmodning om supplerende oplysninger den østlige del af matr. nr. 1246c, Kolding Markjorder 3. Afdeling, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  457033/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang og automatisk luk ved 1700 patienter
  458336/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  458210/18
 • Fra studerende: Beskrivelse af pilotmålinger
  456981/18
 • Fra Assens Kommune: Følgemail fra Assens Kommune til § 19-tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til genanvelse af sanitet el. glas, Langgade 68, 5620 Glamsbjerg
  462523/18
 • Fra Orbicon: Søndersø Resultat af modelsimuleringer
  460623/18
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  454691/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Godkendelse af dokumentation på opfyldelse af § 8-tilladelser, Skovvej 8, 5750 Ringe
  456540/18
 • Fra COWI: Udkast til endeligt undersøgelsesnotat
  454838/18
 • MED Klippekortmodul dateret 21. juni 2018
  455705/18

Udgående

 • Til Rådgiver: OK til prøve af misfarvet jord
  457289/18
 • Til projekt: Tilsagn om støtte fra uddannelsespuljen
  457077/18
 • Til studerende: Accept til pilotmålinger
  456984/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Viaduktvej 28, 5500 Middelfart, matr. 39b Middelfart Markjorder - en del V2-kortlægges
  456450/18
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  456344/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-06904, Teaterstien 2
  454855/18
 • Til borger. SV: 607-00206 Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia VS: Undersøgelse og udbud
  455562/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-81141 Naffet 33A
  454627/18
 • Til Codan. SV: Entrepriseskema fra Codan
  454395/18
 • til Avis, Miljø og Råstoffer, Materiale II
  456684/18
 • Til Fredericia Havn A/S: Brev orientering faseII ADP.pdf
  456180/18
 • Til Nordfyns Kommune og SKAT: Kopi af undersøgelsesrapporter, Kronborgvej 24, 5450 Otterup
  454856/18
 • Til borger. SV: 607-00206 Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia VS: Undersøgelse og udbud
  454415/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-06902, Jomfrustien 27
  454684/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-06002, Bygnaf 2
  454671/18
 • Til COWI: Tilbagemelding på udkast til rapport
  456042/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-81163, Nørregade 38A
  454636/18
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørre Vilstrup Bygade 72, 6100 Haderslev.pdf
  456602/18
 • Til NIRAS: 1 års eftersyn - kontakt til NIRAS
  454827/18
 • Til COWI: Vedr. regionens bemærkninger til oplægget til undersøgelser på Frøslevvej 79, Padborg, lok. 503-50004
  455360/18
 • Til Geopartner - Svar på henvendelse om matrikulæreændringer i forhold til V2-kortlagt areal på matr.nr. 168 Dynt, Broager
  456382/18
 • Til Vagtchefen - vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Kolding
  454646/18
 • Til Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  456341/18
 • Til MST: henvendelse vedr. basistilstandsrapport, Industrivej 9, 6580 Vamdrup, lokalitet nr. 629-00010
  455076/18
 • Til Borger: fremsendelse af undersøgelsesrapporter, Kronborgvej 24 og 30, 5450 Otterup, lok. 480-81233
  454844/18
 • Til Plejehjemmet - kopi af afgørelsesbrev og grundejerrapport til personalet
  455888/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-00406, Jomfrustien 6
  454658/18
 • Til Grundejer: Orientering om statusnotat 1
  454445/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-04201, Gasværksvej 2
  454666/18
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal, en del af Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  456350/18
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. Viaduktvej 28, 5500 Middelfart, matr. 39b, Middelfart Markjorder - en del V2-kortlægges
  456525/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, materiale
  456452/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-00402, Jomfrustien 24A
  454645/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-00403, Remisen 6-89
  454652/18
 • Til PLO, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Kolding
  454654/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar vedr. dokumentation på opfyldelse af § 8-tilladelser, Skovvej 8, 5750 Ringe
  454886/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, Materiale I
  456681/18
 • Til NIRAS: 1 års eftersyn - kontakt til NIRAS
  454822/18
 • Til Borger, Svar på mail, Krogen 2, Frørup
  456279/18
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  456342/18
 • Til DGE: mail vedr. indhentning af tilbud, Vesterbrogade 18 A-C
  455872/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, Materiale VI
  456689/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-06005, Naffet 27A
  454679/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, Materiale
  456645/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, materiale
  456679/18
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  454664/18
 • Til Fuldent Ingeniører: Vedr. mangelfuld skitse, matr. 25a, sdr. Gørding By
  455327/18
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune, Mail ved. besigtigelse på Hestehavevej 41, 5750 Årslev
  454934/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vesterled 6, 6270 Tønder
  456033/18
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørre Vilstrup Bygade 72, 6100 Haderslev.pdf
  456613/18
 • Underskrevet WHINN 2018 kontrakt - kontraktWHINN2018RU_SDSI_SLUT.pdf
  454624/18
 • Til Avis, Miljø og Råstoffer, Materiale III
  456686/18
 • Kortbilag, 430-81211.pdf
  455823/18
 • Til Codan. ConteaEsbjerg_20180604_141554_RDS underskrevet.pdf
  454384/18
 • Boligerklæring.pdf
  455822/18
 • Kommissorium for politisk styregruppe, RSD og Ærø
  455909/18
 • Til borger, V2-afgørelse.pdf
  455824/18
 • 430-81211 Endelig Rapport, grundejer - Ørbækvej 7, Gislev.pdf
  455825/18
 • Til Borger - Vedr. Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  466647/18
 • Til Jydske Vestkysten: Journalliste
  466791/18
 • Til borger: Svar vedr. status for notat
  466784/18
 • Til Billund Kommune: til godkendelse: referat politisk følgegruppemøde 28 juni 2018
  467508/18
 • til ansøger, råstof, tilladelse, matr 3d og 8q Viuf By, Viuf, Kolding
  477014/18

28. juni 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Endelig rapport, Katry 1A, Augustenborg
  456594/18
 • Fra Rådgiver: Vestre Nørremarksvej 26 - revideret tilbudsliste efter borearbejde
  472744/18
 • Torvegade 17, Give
  453638/18
 • Fra DGE A/S: Afkortlægning - Dageløkke Marina 13, Tranekær
  478747/18
 • Fra rådgiver - kopi af tilfredshedserklæring
  461130/18
 • Fra DR nyhedsbrev vedr. Udbetaling og offentliggørelse af differentieret basishonorar - Nyhed - fordeling af differentieret _Sagsnr_17-45993_Dokid_452008-18_v1.DOCX
  452729/18
 • Fra Danske regioner materiale vedr. Udbetaling og offentliggørelse af differentieret basishonorar_Sagsnr_17-45993_Dokid_452003-18_v1.MSG.msg
  452730/18
 • Fra Rådgiver: Status på borearbejde
  472745/18
 • Fra GTC: Digitalisering - Samarbejde Danfoss-AI-House
  467179/18
 • J18.0848 - Havnegade 10, Vejle - Historik og oplæg til undersøgelse.pdf
  473167/18
 • Havnegade 10, Vejle - historik og oplæg
  473166/18
 • fra rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  480948/18
 • Fra Varde Kommune_ § 8-tilladelse til naturrum ved Ansager Kanalsti, 577-55050
  487842/18
 • Fra Varde Kommune_ Kopi af kommunens oplysninger i sagen, 577-55050
  487874/18
 • Fra Varde Kommune_ Analyseresultater fra sandfang i Varde Å
  487869/18
 • Fra Varde Kommune_ §8-høring, Kanalvej 16, Ansager kanal
  487854/18
 • Fra Lægevagten: Anmodning om vagtydernummer
  483500/18
 • Fra Varde Kommune_ Kvittering og spg. til baggrundsniveau, 577-55050
  487891/18
 • Fwd: Lægehus i Bellinge v/ Odense - Meddelelse om status ændring til forslag for lokalplan 6-872 Boliger ved Elmegårdsvej i Bellinge i Odense.msg
  470594/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2018
  471955/18
 • Fwd: Lægehus i Bellinge v/ Odense
  470589/18
 • Fwd: Lægehus i Bellinge v/ Odense - ATT00003.htm
  470597/18
 • Fwd: Lægehus i Bellinge v/ Odense - Meddelelse om status ændring til forslag for kommuneplantillæg Tillæg nr. 66 - Centerområde ved Elmegårdsvej i Odense.msg
  470596/18
 • Fwd: Lægehus i Bellinge v/ Odense - ATT00002.htm
  470595/18
 • Fwd: Lægehus i Bellinge v/ Odense - ATT00001.htm
  470593/18
 • Fra OUH: Aftale om modregning
  463327/18
 • Fra borger: Forespørgsel vedr. status for notat
  466778/18
 • Fra NIRAS: Vedr. boretidspunkt
  452552/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kvittering for svar fra RSD
  454220/18
 • Fra COWI: Rapportudkast - undersøgelser fra juni+sept. 2017
  452591/18
 • Fra COWI: Ny revideret moniteringsnotat 2017
  453965/18
 • Fra DMR:: Endelig rapport Øsbygade 89K, haderslev - grundejerdel og tekniskdel
  452779/18
 • Fra Niras: mail vedr. timeforbrug
  453079/18
 • Høring vedr. udkast til ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond - frist for tilbagemelding 8. aug 2018
  452406/18
 • Fra borger. Dato for undersøgelse
  454412/18
 • Fra Varde kommune: Forureningsundersøgelse Storegade 8, 6800 Varde
  455109/18
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - ny klage til behandling - matr.nr. 121,177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  454353/18
 • Fra SUM: Projekt Kolding Sygehus - kvartalsrapporten for 4. kvartal 2017
  455588/18
 • Fra SUM: Nyt OUH - kvartalsrapporten for 4. kvartal 2017
  455640/18
 • Fra Boehringer-Ingelheim: Nye guidelines for type 2-diabetes
  452232/18
 • Fra Niras, teknisk rapport, Tingskovhedevej 21 6070 Christiansfeld
  454117/18
 • Henv. fra borger, Vedr. undersøgelse, Nybølvej 23, .docx
  452392/18
 • Fra FOA: anmodning om lønforhandling.
  451905/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Svar
  454204/18
 • fra Danbolig henvendelse - lok. 473-00031
  453873/18
 • Fra Sydfyns fysioterapi, Svendborg vedr. forlængelse af vikar periode.
  452961/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Accept af oplæg til supplerende undersøgelser, Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  452483/18
 • Fra virksomhed: Ang. besøg
  452919/18
 • Fra NIRAS: Vedr. ny tidsplan
  453976/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om at få automatisk lukket ved 3200 patienter
  453494/18
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Aabenraa Sygehus - kvartalsrapporten for 4. kvartal 2017
  453698/18
 • Fra Kolding Kommune: kvittering for modtagelse af bemærkninger, Fynslundvej 59, Jordrup
  451982/18
 • Fra DMR: Enig i RSD forslag om boringsplacering
  452230/18
 • Fra DGE: mail med notat om VTO undersøgelse, Vesterbrogade 18 A-C
  453088/18
 • Høring_ Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for analgetisk behandling af primær dysmenoré
  451983/18
 • Fra IRF: Høring_ Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for analgetisk behandling af primær dysmenoré
  454000/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 40, Vejen - økonomioversigt
  460612/18
 • Fra Svendborg kommune: Anmeldelse af jordflytning
  460540/18
 • Fra Nybolig. Aktindsigt vedr. jordforurening
  461501/18
 • Fra Odense Kommune: Orientering vedr. renovering af belægninger på Ingo tankanlæg, Rugårdsvej 193, Odense NV
  462872/18
 • Fra Odense Kommune: BILAG 1: Notat vedr renovering af salgsplads, Ingo, Rugårdsvej 193, 5210 Odense NV
  462887/18
 • Notat om dækningsområdet
  457691/18
 • Fysioterapeut opsiger sit ydernummer
  457395/18
 • Fysioterapeut opsiger sit ydernummer
  457392/18
 • Fra Kolding Kommune: Referat af jordhåndteringsmøde, Lykkegårdsvej 48, Kolding
  458834/18
 • Fysioterapeut opsiger sit ydernummer
  457386/18
 • Fysioterapeut opsiger sit ydernummer
  457390/18
 • Fra Kolding Kommune: Hele referat af Jordhåndteringsmøde, Lykkegårdsvej 48, Kolding
  458870/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  454598/18
 • Fra Fuldent Ingeniører: Oplysninger om feltindeling og dybder, matr. 25a, sdr. Gørding By
  455295/18
 • Fra Nyborg Kommune, Afslutning af §8-sag, Odensevej 82, 5853 Ørbæk
  455929/18
 • Fra Danske Regioner: DSAM sender klinisk vejledning om type 2-diabetes i præ-høring
  455737/18
 • Projekt Kolding Sygehus - kvartalsrapporten for 4. kvartal 2017
  455609/18
 • Fra Svendborg Kommune ang. status for påbud, Hovedvejen 35, 5771 Stenstrup
  454451/18
 • Fra Kolding Kommune: Vandanalyser, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  454940/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nybølvej 23, 6230 Rødekro.pdf
  454517/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  454539/18
 • GODKENDT - annonceringsmateriale - sundheds- og velfærdsinnovation
  454548/18
 • Fra Vejen Kommune: Orientering om status for sagsbehandling af påbudsmuligheder, Præstevænget 40b, 42A-42C, 6600 Vejen
  458985/18
 • Fysioterapeut opsiger sit ydernummer
  457397/18
 • Fra NIRAS: Kvittering for modtagelse og opfordring til at konktakte NIRAS, matr nr 983 Kollund, Bov
  457933/18
 • Juridisk seminar i Patienterstatningen 22. november 2018
  457634/18
 • Fra COWI - rapport for indledende undersøgelse, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev
  458921/18

Udgående

 • Til firma Novartis: SV: Lægemiddelrådet
  453666/18
 • Til firma Novartis: SV: Lægemiddelrådet
  453620/18
 • Til Haderslev Kommune. Opfølgning på slaggetilladelse, 2012, Sodegade 19
  452467/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD er enig med kommunen i at påbudssagen kan lukkes
  454155/18
 • Til Kommune : Statusrapport
  453042/18
 • Til Niras: Mølmarksvej - tillægsaftale
  451876/18
 • Til ansøger: Bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje, marts 2018
  453171/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, ekstra spm.
  454203/18
 • Til ansøger: Bevilling fra Region Syddanmarks kulturpulje, marts 2018
  453221/18
 • Til ansøger: svar på henvendelse vedr. afslag
  452908/18
 • Til ansøger: vedr. tastefejl i tilsagnsbrev
  453328/18
 • Til PLO, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Ansat læge ophører i praksis i Kerteminde
  452522/18
 • Til Kolding Kommune, Høring om foruening om påbudsmuligheder på Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  454099/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, Endeligt notat kan fremsendes
  455561/18
 • Infoark_Plejehjemmet Øsby_efter undersøgelsen_02.pdf
  455787/18
 • Til NIRAS: Svar på boringsplaceringer og kommende varsler
  452480/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD finder undersøgelse utilstrækkelig
  453205/18
 • Til skat/kommune - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforurening - Fynshovedvej 559, 5390 Martofte
  452416/18
 • Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - Ansat læge stopper i Kerteminge
  452529/18
 • 607-00206 Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia VS: Undersøgelse og udbud
  453722/18
 • Til ansøger: bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje, marts 2018
  453275/18
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Vejlevej 328A, Kolding.pdf
  451654/18
 • til Danbolig Svar på henvendelse om rapport vedr. Vestergade 20, Ringe
  453889/18
 • til Frank Geoteknik svar på henvendelse om materiale : Indsamling af El vej 2A, Kolding
  453762/18
 • Til ansøger: bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje, marts 2018
  453234/18
 • Til Haderslev Kommune ang. slutdokumentation for midlertidigt jorddepot, Louisevej 76, Haderslev
  453195/18
 • til Søndersø Energi Svar på henvendelse om rapport vedr. Skårupøre Strandvej 62, Skårup
  453479/18
 • Til Praksis - Ansat læges ophør i praksis
  452795/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læges ophør i praksis
  452463/18
 • Til ansøger: bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje, marts 2018
  453253/18
 • Til JydskeVestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  454074/18
 • Til borger - Afgørelse om at ejendommen udgår af regionens kortlægning - Øsbygade 89K, 6100 Haderslev
  453020/18
 • Til ansøger: bevilling fra Region Syddanmarks kulturpulje, marts 2018
  453263/18
 • Til Niras: Svar vedr. økonomioversigt og faktura, pulje 13
  451671/18
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til udkast til dispensation til at anvende slagge som bundsikring
  451743/18
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforurening - Fynshovedvej 559, 5390 Martofte
  452390/18
 • Til Orbicon. SV: Referat af møde ved Nyborg Forsyning 22. juni 2018
  452766/18
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - historisk materiale, 430-81376, Korsvangen 5 og 7, 5750 Ringe.pdf.PDF
  454263/18
 • Til Kolding Kommune: Anmodning supp. oplysninger, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  451877/18
 • Til ansøger: bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje, marts 2018
  453249/18
 • Til ansøger: bevilling fra Region Syddanmarks kulturpulje, marts 2018
  453229/18
 • Til DMR: Ok at boringsplacering justeres efter forholdene
  451907/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - RSYD bemærkninger ang. krav om belægning - SV: Korsvangen 5, 5750 Ringe (lok.nr. 430-81376)
  454261/18
 • Til ansøger: bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje, marts 2018
  453259/18
 • Til ansøger: Bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje, marts 2018
  453196/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Vejlevej 328A, Kolding.pdf
  451657/18
 • Til Borger: Varsel monitering efterår 2018
  453104/18
 • Til Borger: Genfremsendelse af rapport mv.
  453902/18
 • Til ansøger: bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje, marts 2018
  453301/18
 • Til ansøger: bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje, marts 2018
  453292/18
 • Annulleret - Nyt brev udfærdiget
  453419/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Kolding
  454476/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nybølvej 23, 6230 Rødekro
  454526/18
 • Til Plejehjemmet Øsbygade 89K, Haderslev Følgeskrivelse/plakater -efter undersøgelsen
  455785/18
 • Til borger. Re: 607-00206 Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia VS: Undersøgelse og udbud
  454410/18
 • Til Nyborg Kommune. Jar, Brancher og stoffer i Nyborg Kommune
  460997/18
 • Til Nybolig. SV: Aktindsigt vedr. jordforurening
  461505/18
 • Til Esbjerg Kommune: §8a-høringssvar (Have nr. 55) vedr. Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til nedrivning af gammelt og opf_CaseNo18-17092_3047392_v1
  469797/18
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr. kortlægning af slaggefunderede arealer
  469676/18
 • Til Varde Kommune_ § 8-høringssvar, Kanalvej 16, 577-55050
  487893/18
 • Til Varde Kommune_ Svar ang. baggrundsniveau, 577-55050
  487903/18
 • Referat møde 20/6-2018
  479746/18

27. juni 2018

Indgående

 • Fra Erhvervsstyrelsen: Vedr opstartsmøde
  451973/18
 • Fra DMR. Oplæg til supplerende undersøgelser, Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  451539/18
 • Ang. §8 på Dyrskuevej 2, 7323 Give
  460922/18
 • Ikke §8 pligt 1.docx
  460923/18
 • FRA SEWCO: Tilslutning af system til e-Boks
  450457/18
 • FRA SWECO: Digital Post
  450117/18
 • FRA RM: RIT webmøde 27. juni 2018 - beslutnings referat
  449819/18
 • FRA RH: Udkast til referat, RIT-workshop
  449740/18
 • Fra firma Novartis: Lægemiddelrådet
  453614/18
 • Fra DMR: Prøver er udtaget på traditionel vis
  451855/18
 • Fra Center for Fysioterapi & Træning, Munkebo vedr. ændring af navn.
  452375/18
 • Fra Esbjerg kommune: Mail med jordweb udskrift
  453354/18
 • Fra EWII: Kvittering for moniteringsrapport
  452222/18
 • fra Franck Geoteknisk Indsamling af El vej 2A, Kolding
  453735/18
 • Fra COWI: BILAG 1: Frøslevvej 79, Padborg - oversigt
  450462/18
 • Fra Borger: Anmodning om optagelse under VTO
  450118/18
 • Fra COWI: BILAG 4: Frøslevvej 79, Padborg - vest_foto
  450555/18
 • Fra MST: Påbud med frist mandag den 9. juli 2018 - fristudsættelse til mandag d. 2. september 2018, Hartmannsvej 2, Tønder
  450651/18
 • Fra Kolding Kommune. Nr. Bjertvej 80
  449898/18
 • Høring_ ”Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier_ - Høringsfrist d. 8. august 2018 kl. 12.00
  450030/18
 • Fra Rambøll: Resultater fra de eksisterende boringer
  449700/18
 • Fra ejendomsmægler:Grønnevej 1A, 6360 Tinglev
  450040/18
 • Fra COWI: Endelig statusnotat 1 - Drift af afværge
  450055/18
 • Fra Lægernes Pensionskasse - Medd. vedr. læge påbegynder udbetaling af alderspension
  451320/18
 • Reminder høring 1. version af DDKM for kiropraktorer
  448878/18
 • Fra Borger: Orientering vedr. Vingårdsvej 15, Faaborg - Videre arbejde
  449630/18
 • Fra rådgiver: kopi af mail til grundejer vedr. Værditabsundersøgelse på Skrillinge Strand 72
  450353/18
 • Fra rådgiver: kopi af mail til grundejer - undersøgelses_felter.pdf
  450365/18
 • Fra COWI: BILAG 2: Frøslevvej 79, Padborg - nord_foto
  450513/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, fremsendelse af udkast til notat
  454096/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Udkast til notat
  454097/18
 • Fra Esbjerg kommune: Mail med samlet rapport
  453375/18
 • Fra NIRAS: Placering af boringer i transekter
  452446/18
 • Fra Esbjerg kommune: Bilag - Samlet rapport
  453396/18
 • Fra Arbejdtilsynet:SmileyBrev
  448975/18
 • VS: Fra Region Syddanmark, regionsrådsformanden - Svar på henvendelse om bemærkninger - Vedr. evt. lukning af Buldalen, Vejle Kommune (Id nr.: 394894)
  450263/18
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning/lukning for tilgang samt indsættelse af lukketal
  451940/18
 • Fra Borger: Spørgsmål til indsats
  452236/18
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud - T16, sydlig tankmixer.pdf
  451082/18
 • Fra DGE: Feltnotater - Knudevejen 24, Vejen
  449648/18
 • SV: Svar fra Medicinrådet vedr. indstilling til Medicinrådets fagudvalg vedr. neuroblastom
  450473/18
 • Fra Økonomi og indenrigsministeriet - Offentliggørelse af erklæringer om partistøtte
  458011/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Oversigt over tilsynsbemærkninger.pdf
  457290/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  457457/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Anmodning om frivillig aftale til ændring af arealanvendelse og bygge- og anlægsarbejder i forurenet jord, Ejlskovsgad
  457237/18
 • BILAG fra Odense Kommune - vejledning til historik.pdf
  457301/18
 • fra Odense Kommune - frivillig aftale (§8) til ændring af arealanvendelse og bygge- og anlægsarbejde på Ejlskovsgade 19
  457232/18
 • BILAG fra Odense Kommune - oversigtskort indretning.pdf
  457297/18
 • BILAG fra Odense Kommune - miljøteknisk redegørelse.pdf
  457280/18
 • Fra COWI: Oplæg til undersøgelser på Frøslevvej 79, 6330 Padborg
  450449/18
 • Fra DGE: Bilag - Jordprøver_skema_geologi.docx
  449651/18
 • Fra COWI: BILAG 3: Frøslevvej 79, Padborg - syd_foto
  450518/18
 • Fra ejendomsmægler: henv vedr. Savværksvej 11a, 6340 Kruså
  448923/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Forespørgsel om kortlægningsbrev, Kærmindevej 2B, 6580 Vamdrup, matr.nr. 6z Bønstrup By, Vamdrup
  449724/18
 • Fra COWI: BILAG 5: Frøslevvej 79, Padborg - øst_foto
  450567/18
 • Fra MST: mail vedr. undersøgelsespåbud - Spild ved T16 (utæt mixer)
  451075/18
 • Fra:yder
  449046/18
 • fra arbgruppen, råstof, samarbejdsprojekt med varde og esbjerg kommuner
  488118/18

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på forespørgsel - Gultvedgyden 4, 5772 - lok.nr. 430-81278
  451436/18
 • Til Odense Kommune: Kvittering på henvendelse om etablering af lagerhal - Slettensvej 280, 5270 Odense N
  451433/18
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. moniteringsboringer Middelfartvej 50, Odense
  451246/18
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af endelig kortlægning - Tørvelong 42
  450064/18
 • Til Borger: Svar på henvendelse om forurening på Pile Allé 208, Thurø
  449835/18
 • Til borger: udkast, delvis V2-kortlægning, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  449826/18
 • 4585_001.pdf
  450269/18
 • Svar på henvendelse om bemærkninger vedr. evt. lukning af Buldalen, Vejle Kommune
  450267/18
 • Til ejendomsmægler: svar vedr. Grønnevej 1A, 6360 Tinglev
  450042/18
 • Til Ingeniør-ne: Aktindsigt Nordentoftsvej 5, 6800 Varde - mail2
  450946/18
 • Til praksis: mail med bekræftelse på åbning for patienttilgang pr. 1. august 2018
  450461/18
 • Til Borger - V2 kortlægning - ingen offentlig indsats - Tørvelong.pdf
  449956/18
 • Til PE Damkjær Holding, Kortbilag til V1-høring, Karetmagervej 23, Vejle.pdf
  449973/18
 • Til Kahr-El: Bilag - Kortbilag - udgår, Knudevej 24, 6600 Vejen.pdf
  450417/18
 • Til PLO, DAK-E, og Lev. vedr. Praksishandel i Rødekro
  450517/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler
  450502/18
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Praksishandel i Rødekro
  450550/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Amtsvejen 44, 6400 Sønderborg
  449996/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Grejs Bakke 9, 7100 Vejle.pdf
  449810/18
 • Til Ingeniør-ne: Aktindsigt Nordentoftsvej 5, 6800 Varde - mail3
  450951/18
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  450514/18
 • Til Borger: Varsel boring
  450093/18
 • Til Borger: Optaget under VTO ordningen
  450707/18
 • Til Borger, UDKAST til V1-afgørelse, Grejs Bakke 9, 7100 Vejle.pdf
  449803/18
 • Til Ingeniør-ne: Aktindsigt Nordentoftsvej 5, 6800 Varde - mail4
  450960/18
 • Til Borger: Rettelse vedr. tidshorisont
  450807/18
 • Kortlægning af Gyden 26, 6600 Vejen på V1, Gyden 26.pdf
  449024/18
 • Til COWI: Vedr. container
  450058/18
 • Til Skatteankestyrelsen: Kopi af kortlægningsbrev, Kærmindevej 2B, 6580 Vamdrup, matr.nr. 6z Bønstrup By, Vamdrup
  449729/18
 • Til Borger: Kopi af brev vedr. egenbetaling
  449394/18
 • Til REMA BUTIKSUDVIKLING A/S. Doc2Mail - Forsendelse 97470419.pdf
  451434/18
 • Til Borger, Udkast til V2-afgørelse, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld.pdf
  454107/18
 • Til Borger, V2-høring, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld.pdf
  454110/18
 • Til borger Kortlægning på V1 af del af Stilbjergvej 87, Tinghøj
  448746/18
 • Til vagtchefen vedr. - Afmeldt vagtydernr samt praksishandel i Rødekro
  450500/18
 • Til Borger - Bilag til V2 kortlægning... - Kortbilag
  450057/18
 • Til Ingeniør-ne: Aktindsigt Nordentoftsvej 5, 6800 Varde - mail5
  450968/18
 • Til Kolding Kommune. 621-81397 Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding. Varsel af kortlægning på V1.
  451435/18
 • Til Borger: Varsel boring
  450096/18
 • Til Ingeniør-ne: Aktindsigt Nordentoftsvej 5, 6800 Varde - mail1
  450941/18
 • Til Borger: Svar vedr. Vingårdsvej 15, Faaborg - Videre arbejde
  449016/18
 • Til DGE: Svar vedr. undersøgelse af Knudevejen 24, Vejen
  449836/18
 • Til ejendomsmægler: Grønnevej 1A, 6360 Tinglev - arkivmat-1.pdf
  450044/18
 • Til Ingeniør-ne: Aktindsigt Nordentoftsvej 5, 6800 Varde - mail6
  450976/18
 • Til ejendomsmægler: Grønnevej 1A, 6360 Tinglev - arkivmat-2.pdf
  450046/18
 • Til Fredericia kommune: Gl forureningssag Baneterræn Stenbroen, Fredericia
  448876/18
 • Til COWI: Vedr. kvittering for tilsendte oplæg til undersøgelse på Frøslevvej 79, 6330 Padborg
  451028/18
 • Til borger ang. Kortlægning af Stilbjergvej 87, Tinghøj, 6800 Varde
  448754/18
 • Til Vejle Kommune - Råstofindvinding - godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 11a Jerlev By, Jerlev
  451027/18
 • Til Borger, V1-høring, Grejs Bakke 9, 7100 Vejle.pdf
  449825/18
 • Til ejendomsmægler: svar på henv. Vogmandsforretning og Tidl. Savværk, Savværksvej 11, 6340 Kruså
  448932/18
 • Til Kahr-El: Udgår efter undersøgelse, Knudevejen 24, 6600 Vejen.pdf
  450398/18
 • Til Ingeniør-ne: Aktindsigt Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  451014/18
 • Til borger, Kortbilag til V1-kortlægning af Gyden 26, 6600 Vejen
  449031/18
 • Til høringsparter - godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 11a, 2f og 29b Jerlev By, Jerlev.pdf
  451023/18
 • Til PE DAMKJÆR HOLDING ApS, Udkast til V1-afgørelse, Karetmagervej 23, 7100 Vejle.pdf
  449972/18
 • Til DGE: Spørgsmål vedr. prøvetagning - Knudevejen 24, Vejen
  449643/18
 • Til PE DAMKJÆR HOLDING ApS, V1-høring, Karetmagervej 23, 7100 Vejle.pdf
  449969/18
 • Til Borger: Varsel boring
  450097/18
 • Til Borger, Kortbilag, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld.pdf
  454102/18
 • Til Borger, Indledende forureningsundersøgelse, Tingskovhedevej 21 6070 Christiansfeld
  454114/18
 • Til DMR: RSD kan som udgangspunkt ikke acceptere den alternative analysemetode
  451850/18

26. juni 2018

Indgående

 • FRA TENGBERG: 2018-jun-26 - JAR designworkshop
  450132/18
 • FRA RM: Revision af de regionale bevaringsbestemmelser - råstofområdet
  450134/18
 • Fra Orbicon: RETTET_endelig rapport_Kelstrup Strandvænge 3
  448208/18
 • Lerpøtvej_Dokumentationsnotat_samlet.pdf
  447663/18
 • fra rådgiver : Lerpøtvej 8, Varde - afkortlægning
  447659/18
 • Fra Assens Kommune: Bilag - E171002 Orienterende sedimentprøver Fynske Motorvej - Motorvej E20 - Odense V-Nørre Aaby
  448160/18
 • Fra Assens Kommune: Følgemail - Ansøgning, oplandsgrænser og prøvegravninger - Motorvej E20 - Odense V-Nørre Aaby
  448072/18
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Indvindingsoplande Magtenbølle Kelstrup og Skallebølle Vandværk - Motorvej E20 - Odense V-Nørre Aaby
  448075/18
 • Fra Assens Kommune: Bilag - §19-ansøgning_Odense V - Nørre Aaby_Støjvold_120618 - Motorvej E20 - Odense V-Nørre Aaby
  448073/18
 • Fra Assens Kommune: Bilag - 4046_Odense V-Gribsvad_Vejjordundersøgelse_prøvegravninger_060618 - Motorvej E20 - Odense V-Nørre Aaby
  448074/18
 • Fra Orbicon: rapport endelig, Kelstrup Strandvænge 3
  447392/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - 2013-06-10 - Billeder fra tilsyn - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448294/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - 2018-02-15 - VBM_N-18-3046A_15-02-2018 - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448303/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - 2013-08-30 - Billeder fra tilsyn - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448295/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - 2018-02-19 - Internt notat om forløb - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448302/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - DMR - Simpel poreluftundersøgelse inkl. bilag - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448299/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - 2018-02-08 - Notat over prøveudtagning - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448298/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - 2018-02-08 - kromatogrammer_EUDKVE-00638426 - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448297/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - 2018-02-15 - WP_20180215_003 - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448300/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Fremsendelse af nyt udkast og supplerende oplysninger - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448292/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - 2018-02-08 - AR-18-CA-00638426-01 - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448296/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse (26-06-2018) - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448305/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast (bilag 1) - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448304/18
 • Fra Faaborg -Midtfyn Kommune: Bilag - 2018-02-15 - Skitse for udgravning - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  448301/18
 • FRA KB Software: Kreditnotanr. 3 - 26.06.18
  450137/18
 • Fra Danish Waste Solutions: Henvendelse vedr. arkivmateriale på Lok 631-02004 og Lok 631-02001,
  468739/18
 • Fra Danish Waste Solutions: Materiale om lokalitet 631-02004 og 631-02001
  469698/18
 • Fra Danish Waste Solutions: Materiale om lokalitet 631-02004 og 631-02001
  469700/18
 • Fra Danish Waste Solutions: Anmodning om aktindsigt, Lok 631-02004 og Lok 631-02001,
  469717/18
 • FRA KB Software: Fakturanr. 2 - 26.06.18
  450139/18
 • Fra Assens Kommune: Forureningsundersøgelser fra Archiland A/S - Vejjord og regnvandsbassiner - Motorvej E20 - Odense V-Nørre Aaby
  447879/18
 • Fra Assens Kommune: Bilag- 4046-4047_Odense V-Nørre Aaby_Vejjordundersøgelse_040518 - Motorvej E20 - Odense V-Nørre Aaby
  447882/18
 • Fra Assens Kommune: Bilag- 4046_Odense V-Gribsvad_Forureningsunders af bassiner_030518 - Motorvej E20 - Odense V-Nørre Aaby
  447883/18
 • Fra Borger: Hjortbjergvej, Harndrup - Resultater af jordprøver
  447019/18
 • FRA KB Software: Re: BID supportaftale
  450142/18
 • FRA KB Software: BID supportaftale
  450145/18
 • Fra Assens Kommune: Uddybning af bemærkninger - § 19 tilladelse til anvendelse af forurenet jord i støjvold ved Skallebølle i forbindelse med anlæg af 3. spor på MV E20 fra Odense V til Nr. Aaby
  447805/18
 • FRA KB Software: BiD. Understøttelse af SQL Server 2012
  450143/18
 • Fra ansøger, RÅSTOF, udfyldt screeningsskema matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted i Fredericia Kommune
  447569/18
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse 479-70104
  449716/18
 • Fra varde kommune Færdigmelding slaggesag Tøndingvej 7, 6862 Tistrup
  446639/18
 • Fra:yder
  449058/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  447184/18
 • mailkorr med tandlægeforeningen og screendump fra CSC
  448264/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Kvittering for modtagelse, Nørrevang 15, Årslev
  447391/18
 • Fra:yder
  446146/18
 • VS: Medicinrådet - indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende neuroblastom
  449997/18
 • Fra ansøger
  451405/18
 • Fra:yder
  449073/18
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:18/3042] - § 8 tilladelse - Nedrivning af eksisterende bygninger og etablering af butik
  449910/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - UDKAST (§8 tilladelse).pdf
  446079/18
 • Fra Danske Regioner: Dispensationsansøgning.
  447926/18
 • Offentliggørelse af Geriatridatabasens årsrapport 2017
  448078/18
 • fra nabo - SV_ kvittering for henvendelse, plastik på Ørkebyvej 11, 5450 Otterup, matr. 1oo, Nislevgård Hgd.
  448397/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 1 - Ansøgning.pdf
  446080/18
 • Fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - kvittering
  447491/18
 • til nabo og grundejer - kvittering for henvendelse, plastik på Ørkebyvej 11, 5450 Otterup, matr. 1oo, Nislevgård Hgd.
  448342/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål i sagen fra Algade 4a, 5500 Middelfart
  447416/18
 • VS fra nabo til grund - Kæmpe Plastik forurening ved Otterup.
  448329/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - ok til §8-høringssvar - Gestelevvej 16, lok. 430-81034
  447670/18
 • SV_ Anmodning om indstilling af observatører til Syddansk Vækstforum
  446336/18
 • mail korr med tdl foren
  448268/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  447049/18
 • Fra rådgiver: oplæg undersøgelse Skrillinge Strand. Besigtigelse
  447871/18
 • Fra borger: Hjortbjergvej, Harndrup - Resultater af jordprøver
  447230/18
 • mail korr med tdl foren.
  448281/18
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Egevang 4-6, Ellevang 1A og 1B, 7100 Vejle
  446339/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Gestelevvej 16, 5750 - Udkast til simpel §8-tilladelse (oprensning af asfalteret indkørsel)
  446078/18
 • Fra DMR: Undersøgelse opstartes
  447354/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  446909/18
 • Fra projekt: PM - Information fra Sønderborg Lokal TV
  449968/18
 • Fra borger - henvendelse, Vedrørende journal nr.: 18/31493- lokalitets nr.: 621-81378 - Kokmose 2-6 ? Kokbjerg 12, 6000 Kolding
  448898/18
 • Fra Journalist, Miljø og Råstoffer, aktindsigt
  450931/18
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Høring" - Situationsplan
  451728/18
 • Fra Niras: Vedr. økonomioversigt og faktura, pulje 13
  451658/18
 • Fra Danske Regioner: Svar på henvendelse vedr. aktindsigt
  454087/18
 • Fra Kolding Kommune: Anmodning om regionens vurdering af om genanvendelse af lettere forurenet jord kræver § 8, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  451865/18
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Høring" - Udkast til tilladelse til at anvende slagger under plansilo
  451718/18
 • Fra Kolding Kommune: Høring af dispensation til at anvende slagge som bundsikring
  451713/18
 • Fra Niras: Kan økonomiopdatering vente til efter sommerferien?
  451954/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, tidsforbrug
  453617/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, notatet kan laves i morgen
  453887/18
 • Fra PLo - Medd. vedr. praksishandel i Kolding
  453000/18
 • Fra ansøger: ønsker afslag uddybet
  452901/18
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Høring" - Tegninger
  451720/18
 • Fra DMR: Spørger til alternativ analysemetode
  451847/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, ok
  453932/18
 • SV: IB-udbud
  456608/18
 • Fra Borger, Spørgsmål omkring tank og oprensning, Krogen 2, Frørup
  456271/18
 • Fra SWECO: Svar på supplerende oplysninger i forbindelse med sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle
  456257/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar på mail vedr. suppl. oplysninger
  456231/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  457399/18
 • Fra Odense Kommune, Etablering af vaskehal på Bondovej 17, 5250 Odense SV
  462165/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Undersøgelsesoplæg FredericiaC byggefelt 64 vers. 1.pdf
  469395/18
 • Fra Fredericia Kommune: Undersøgelsesoplæg, Fredericia C - BF64
  469387/18
 • fra NIRAS svar vedr. risikovurdering ved loknr. 540-81360 Elmevej 1, Sønderborg
  464239/18
 • Fra Ribe Katedralskole vedr. møde
  476874/18

Udgående

 • Til Rambøll ang. analyseprogram for Jutlandia Terminalen
  448188/18
 • Til kommune: orientering om rapport, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  448213/18
 • Til borger: orientering om rapport, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  448211/18
 • Til Orbicon: godkendt rapport samt sløjfningsstatus, Kelstrup Strandvænge 3
  447390/18
 • til billund kommune : Afgørelse om at der ikke meddeles påbud efter jorforureningsloven
  446594/18
 • TIL MST m.fl.: Region Syddanmarks Indberetning af jordforurening 2017
  446433/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Spørgsmål til ansøgning - runde 2
  445876/18
 • Til borger: svar vedr. opgravet olietank på Hjortebjergvej 37, 5463 Hamdrup
  447318/18
 • Til borger - afgørelse V2-kortlægning med bilag, Søndermarken 7, 6670 Holsted.pdf
  448231/18
 • Til Shell: mail vedr. Tidsplan for etablering af Bos200 anlæg
  446135/18
 • BILAG til grundejer - UDKAST V1V2-revurdering 2018 - Odensevej 48.pdf
  447367/18
 • Til ADHD-foreningen: Et lærings- og kvalitetsteam vedr. ADHD børn og unge
  447462/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD er enig med kommunen i krav om §8
  446231/18
 • BILAG til grundejer - kort over lokalitet - Odensevej 48.pdf
  447368/18
 • Til Kolding Kommune: Suppl. spørgsmål til udkast til § 8, østlig del af matr. nr. 1246c, Kolding Markjorder 3. Afdeling
  446455/18
 • Til kommunen - orientering, Højmark 24, 6300 Gråsten, udgår efter undersøgelse
  446296/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  447370/18
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på forespørgsel vedrørende Kærmindevej 2B, 6580 Vamdrup, matr.nr. 6z Bønstrup By, Vamdrup
  447382/18
 • Til Cowi: Kommentar til notat
  446693/18
 • Til borger - Udgår af undersøgelse, Højmark 24, 6300 Gråsten.pdf
  446331/18
 • Til DMR: RSD godkender oplæg
  446382/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for svar på spørgsmål i sagen fra Algade 4a, 5500 Middelfart
  447444/18
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse V2-kortlægning, Søndermarken 7, 6670 Holsted
  448235/18
 • Til Nybolig: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale på lok. 439-00029, Rynkeby Bygade 49 og 51, 5350 Rynkeby
  447254/18
 • Til borger - Kortbilag, Højmark 24, 6300 Gråsten.pdf
  446337/18
 • til borger afgørelse om udgået af kortlægningen lerpøtvej 8 6800 Varde.docx
  448036/18
 • Til rådgiver: godkendelse af oplæg efter besigtigelse Skrillinge Strand. Besigtigelse
  447880/18
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Praksishandel i Nørre Nebel
  447466/18
 • til grundejer - høringsbrev V1V2-revurdering.pdf
  447366/18
 • til grundejer, følgemail - høring af revurdering jf. jordforureningsloven, Odensevej 48 m.fl.
  447365/18
 • Til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - udpegning af medlem til bestyrelsen
  447483/18
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel vedrørende Vardevej 66A, Vejle - matrikel nr. 401d Engene, Vejle Jorder, Vejle Kommune
  447554/18
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om status for sagsbehandling af påbudsmuligheder overfor forurening på ejendommen Præstevænget 40b, 42A-42C, 6600 Vejen, lok. 575-80007
  446084/18
 • Til Birthe Pedersen A/S: Svar vedr Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  447825/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  447369/18
 • Til borger: Attester for Poppelvej 57, Odense
  446512/18
 • Til borger, skat, kommmune: Afgørelse efter jordforureningsloven, Hjortebjergvej 37, 5463 Harndrup udgår af kortlægning
  447847/18
 • Til PLO, DAK-E, vagtchefen og Lev. vedr. Praksishandel i Nørre Nebel
  447458/18
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, Klægkortlægning
  445840/18
 • Til ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING, V1-høring med bilag, Ellevang 1A, 7100 Vejle
  446355/18
 • Til Nybolig: Svar på forureningsforespørgsel, Vesterhavnen 19, 5800 Nyborg
  447227/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  448331/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-høringssvar - Gestelevvej 16, lok. 430-81034
  446246/18
 • Til Nordfyns kommune: RSD har ingen bemærkninger til det varslede påbud.
  447845/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør
  447593/18
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Højmark 24, 6300 Gråsten, grundejer_del.pdf
  446352/18
 • Til Læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  448132/18
 • Til JydskeVestkysten: 1. del af besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446660/18
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar vedrørende kortlægningsstatus for Nørrevang 15, Årslev
  446941/18
 • Til politisk følgegruppe Grindstedforureningerne:Dagsorden møde 28. juni
  448882/18
 • Til Borger, beboerorientering til Odensevej 5.pdf
  456690/18
 • Til Borger, beboerorientering til Odensevej 2.pdf
  456688/18
 • Til Borger, beboerorientering til Vedbendvej 5.pdf
  456691/18
 • Til Borger, beboerorientering til Vedbendvej 7.pdf
  456692/18
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om suppl. oplysninger
  456221/18
 • TIl Lægevagten: Afmelding af vagtydernummer 149381
  446530/18
 • Til vagtlægen:. mail med bekræftelse på afmelding af vagatydernummer pr. 1. august 2018
  446482/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, konklusion skal bruges i morgen
  453923/18
 • Til Niras: RSD er enig i at økonomiopdatering kan vente
  451958/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, myndighedskompetence
  453580/18
 • Til borger, beboerorientering til Kastanievej 8, .pdf
  456687/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, aflevering i denne uge
  453876/18
 • Til Billund Vand og Billund Kommune: Referat af møde mellem Billund Vand, Billund Kommune og Region Syddanmark
  451377/18

25. juni 2018

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til påbud - P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  451416/18
 • Fra Odense Kommune: kopi af varsling af undersøgelsespåbud til orientering - P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  451414/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - varsling af påbud - P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  451415/18
 • fra vejle kommune Give genbrugspalds - vurdering af § 8 pligt
  446190/18
 • SV §8 pligt på Give Genbrugsplads.pdf
  446191/18
 • Fra GTD: revideret ansøgning
  467987/18
 • Fra Odense Kommune: Gammel Højmevej 56, 5250 Odense SV
  451322/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag- Notat oprensning Elvej 3_med bilag - Elvej 3, 5260 Odense S
  478689/18
 • Fra Odense Kommune: Notat om oprensning - Elvej 3, 5260 Odense S
  478688/18
 • FRA RN: Referat af RIT projektgruppemøde 20180614
  444919/18
 • FRA Rigsarkivet: Revision af de regionale bevaringsbestemmelser - råstofområdet
  445421/18
 • Fra rådgiver: Underskrevet kontrakt
  445688/18
 • Fra rådgiver: Underskrevet kontrakt
  445689/18
 • Fra rådgiver: Underskrevet kontrakt
  445687/18
 • Fra COWI: Endelig rapportversion af Clean Green Plan
  466852/18
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. dokumentation, Bøvlvej 69, 7260 Sønder Omme
  443928/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Beskrivelse af undersøgelse.PDF
  444492/18
 • Fra Kolding Kommune. Udkast til § 8 tilladelse til udtalelse - Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding
  445243/18
 • BILAG fra Odense Kommune - undersøgelse 2013 med bilag.pdf
  445643/18
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi og Idrætsklinik vedr. ansættelse af Fysioterapeut.
  443963/18
 • Foto fra Arkiv.dk - 1933-38
  445015/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Sverigesvej 18, 08-06-18.pdf
  444493/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Boreprofiler geoteknik.pdf
  444495/18
 • fra Ejlskov til Odense Kommune - status? - Toldbodhuse (boligkarré 2-5), Toldbodhusevej - oplæg til poreluftsundersøgelse
  444628/18
 • fra Restato - Lokalitetsnummer: 449-00031 - Kirkegyden 8, 5800 Nyborg
  445719/18
 • Fra Fredericia Kommune: Følgemail: Kommunens vurdering af påbudsmuligheder i sagen fra Nyhavevej 73-75, 7000 Fredericia
  446375/18
 • Fra Tønder Kommune. SV: Rettelse af kortlægning på V2
  444363/18
 • Fra Klinik for fysioterapi i Jels vedr. overtagelse af kapacitet.
  445165/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Oplysning om olieforurening.PDF
  444490/18
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. læge ophører i Nørre Nebel
  445658/18
 • BILAG fra Odense Kommune - boringsoversigt.pdf
  444494/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Tilladelse til nyttiggørelse af jord.pdf
  445544/18
 • Fra COWI: Underskrevet kontrakt
  444719/18
 • Fra danske regioner: Referat af Danis Soil Partnership følgegruppemøde 11. juni
  448487/18
 • fra borger - Betaling for ydelser jeg ikke har bedt om
  448052/18
 • Fra Rambøll: Pilegårdsvej 9+11 Svendborg - Opdatering
  446871/18
 • Fra DMR: Revideret undersøgelsesoplæg - Cederfeldsgade 2, Aarup
  446376/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG: Vurdering af påbudsmuligheder på Nyhavevej 73-75, 7000 Fredericia
  446378/18
 • Fra DMR: Bilag - . Forslag til undersøgelse med bilag.pdf
  446380/18
 • Fra Nationalpark Vadehavet - høringssvar - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  447723/18
 • Fra Tønder Handelsskole: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  446766/18
 • Fra COWI - Rapport for indledende undersøgelse, Højmark 24, 6300 Gråsten
  446138/18
 • Fra COWI: Udkast - Statusnotat 1 - Drift af afværge
  445045/18
 • Fra Praksis til klinik for fysioterapi i Jels vedr. tildeling af ydernummer.
  445388/18
 • fra Odense Kommune - SV_ placering af udgangspunkt = 'Roulund bakken'_ - SV_ Kopi af tilladelse til nyttiggørelse af jord,
  445642/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Angivelse af udgravning-nedbrydning.pdf
  444491/18
 • fra Odense Kommune - Kopi af tilladelse til nyttiggørelse af jord
  445543/18
 • BILAG fra Odense Kommune - undersøgelse 2013.pdf
  445644/18
 • Fra Nybolig: Forespørgsel til status på Lokalitet 439-00029
  444161/18
 • Fra COWI - Rapport for indledende undersøgelse, Ribevej 1, 6520 Toftlund
  445061/18
 • fra Odense Kommune - projekt forventes afsluttet omkring årsskiftet 2018-19
  445682/18
 • Fra Estate Sønderborg: anmodning om nuancering/boligerklæring på V2-notering på fælles areal ved Redstedstedsgade 21B, 6400 Sønderborg
  445541/18
 • Fra Svendborg Kommune: Dialog vedr jordWeb anmeldelse, Sellebjerg Grusgrav
  444660/18
 • fra Odense Kommune - Orientering om forurening på Sverigesgade 18, 5000 Odense C
  444489/18
 • Fra Kolding Kommune. Udkast til § 8 tilladelse til udtalelse - Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding
  448535/18
 • Fra DGE: Bilag - Notat. Knudevejen 24, Vejen. Forureningsundersøgelse 2018.pdf
  449641/18
 • Fra Ingeniør'ne: Anmodning om aktindsigt vedr. Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  451011/18
 • Fra DGE: Opdateret undersøgelsesnotat - Knudevejen 24, Vejen
  449635/18
 • Fra Nordfyns kommune: Kort med boringsplacering
  453218/18
 • Fra Ingeniør'ne: Anmodning om aktindsigt vedr. Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  450926/18
 • Fra Nordfyns kommune: Kommentarer fra tilsyn på Snavevej 25 inkl. kort over boringsplacering
  453215/18
 • Fra borger: Rykker for svar
  454275/18
 • SV: Oplæg på FVU-møde d. 22. august
  456603/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen vil gerne drøfte om undersøgelse er fyldestgørende
  453201/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af mail til borger angående §8-udkast
  453156/18
 • Fra Vejen Kommune: Bilag til "Orientering" - Accept til anvendelse af slagger
  459176/18
 • Fra Vejen Kommune: Bilag til "Orientering" - kortbilag
  459171/18
 • Fra Vejen Kommune: Orientering om accept til udlægning af affaldsslagger under stald og køreveje, Ribevej 13a, Føvling
  459162/18
 • Fra Nordfyns kommune: Bilag - Opfyldelse_af_påbud_om_undersøgelse_afgravning_af_.pdf
  460661/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Udkast til §8-tilladelse (Have nr. 55) til nedrivning af gammelt og opførelse af nyt kolonihavehus -
  469791/18
 • Fra DGE: Bilag - Notat oprensning Bladstrupvej 81, Bogense_CODAN sags nr. 556058.pdf
  460638/18
 • Fra DGE: Mail med oprensningsnotat
  460636/18
 • Fra Nordfyns kommune: Kommunen betragter påbud som opfyldt
  460657/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse (Have nr. 55) til nedrivning af gammelt og opf_CaseNo18-17092_3047392_v1.DOCX
  469793/18
 • Fra COWI, Mail med Boreplan, Pulje 15 og 16
  480524/18

Udgående

 • Til Assens Kommune: Kommentarer til tilladelse efter MBL § 19, matr.nr. 2a og 4ah, Kelstrup By, Vissenbjerg
  445744/18
 • Til udbetaling danmark: Enghavevej 19, 6800 Varde anmodning om disponering midler til oprydning
  447378/18
 • Til udbetaling danmark: Enghavevej 19, 6800 Varde anmodning om disponering midler til oprydning
  445681/18
 • Til borger: Enghavevej 17, Varde_tilsagn om delvis oprensning med bilag
  445630/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. tilsendte supplerende oplysninger matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup i Vejle Kommune
  445563/18
 • Til GEO, Øget budget for udførelse af Datakvalitetsprojekt
  445476/18
 • Til borger, Varsel om kortlægning af Fælledvej 16, Grindsted
  444332/18
 • Til evaluator: Godkendelse af udkast til Evalueringsrapport
  444618/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Algade 4a, 5500 Middelfart - spørgsmål om jordmodtager og bortkørt mængde jord
  443943/18
 • Til grundejer: Kortrids med arealer, der udgår inden kortlægning, en del af Algade 4a, 5500 Middelfart
  443939/18
 • Til borger - V2-kortbilag, Ribevej 1, 6520 Toftlund.pdf
  445294/18
 • Til borger: Bilag, kortbilag
  444093/18
 • Til borger - udgår efter undersøgelse, Lendemark 87, 6372 Bylderup-Bov..pdf
  444568/18
 • til forvaltningsmyndigheden_RSD bidrag under pkt 10 "Diverse"
  444748/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Vesterløkke 1, bjert.pdf
  443319/18
 • Til borger - Udkast til boligerklæring, Ribevej 1, 6520 Toftlund.pdf
  445324/18
 • Til borger: Areal kortlægges ikke, Bøvlvej 69, 7260 Sønder Omme
  444076/18
 • til SDU_Møde på SDU Kolding fredag den 22. juni
  443444/18
 • Til borger - orientering om afgørelse og undersøgelsesrapport, Jægersborgvej 6, 6630 Rødding.pdf
  444943/18
 • Til grundejer - Rapport for indledende undersøgelse, Ribevej 1, 6520 Toftlund_grundejer del.pdf
  445302/18
 • Til NIRAS: Svar på tilbud om 4 transekter
  444871/18
 • Til Vejen Kommune: Svar på udkast til udledningstilladelse i Vejen
  444915/18
 • Fra kommunen - til orientering, ejendommen Lendemark 87, 6372 Bylderup-Bov, Aabenrå kommune udgår af V1-kortlægningen
  444605/18
 • Til MOE: Vedr. 1 års gennemgang
  443573/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  445712/18
 • Til Orbicon: Aftale til underskrift - Aftale 210618.pdf
  447030/18
 • Til Borger: Anmodning om indbetaling af egenbetaling
  443739/18
 • Tildeling af ydernummer
  445605/18
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, Klægkortlægning
  445842/18
 • Halvårsevaluering af projekt Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser
  444737/18
 • til grundejer - V2-Endelig med F0 - Søndergade 10
  445274/18
 • BILAG til Restato - totaludskrift JAR - 449-00031.pdf
  445722/18
 • Til Tønder Kommune. [Sagsnr.:10/13563] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Friv. Slagge, l550-81216, Høybergvej 73, matr.nr 96, Visby ejerlav, visby 6261 Bredebro
  444469/18
 • Til Tønder Kommune, Råstof, orientering om Klægkortlægning
  443868/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Algade 4a, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  443969/18
 • Til kommunen - til orientering, eftersendelse af rapport, Jægersborgvej 6, 6630 Rødding
  444978/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Vesterløkke 38, Bjert.pdf
  443317/18
 • Til Nybolig: Vedr. til bagemelding på forespørgsel fra Nybolig til ejendommen Rynkeby Bygade 51, 5350 Rynkeby
  444168/18
 • Til borger - BILAG til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Ribevej 1, 6520 Toftlund.pdf
  445286/18
 • Til borger - V1-høring, Ribevej 1, 6520 Toftlund.pdf
  445276/18
 • til Odense Kommune - placering af udgangspunkt = 'Roulund bakken'?_ - SV_ Kopi af tilladelse til nyttiggørelse af jord,
  445617/18
 • til grundejer - V2-Endelig med F0 - Søndergade 10.pdf
  445277/18
 • TIl borger - Kortbilag, Lendemark 87, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  444572/18
 • kopi til Nordfyns Kommune - V2-Endelig med F0 - Søndergade 10
  445433/18
 • Halvårsevaluering af Kongresværtskab
  444742/18
 • Til EDC - eftersendelse af rapport, Jægersborgvej 6, 6630 Rødding
  444965/18
 • Til kommunene - orientering, en del af ejendommen Ribevej 1, 6520 Toftlund kortlægges på V2
  445373/18
 • til Restato - SV_ Lokalitetsnummer_ 449-00031 - Kirkegyden 8, 5800 Nyborg
  445721/18
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, Lendemark 87, 6372 Bylderup-Bov_grundejer del.pdf
  444594/18
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, orientering om Klægkortlægning
  443861/18
 • Til Advokat: Svar på forespørgsel om kortlægningsstatus
  445054/18
 • Til Sønderborg Kommune. SV: Påbud efter § 40 i jordforureningsloven, Als Møbelindustri, Fruerhøj 9B, Nordborg
  444922/18
 • Til Nordfyns Kommune - spørgsmål vedr. påbudssag
  447249/18
 • Til borger: Svar vedr, matr nr 14x Skrillinge By, Kauslunde
  446695/18
 • FrTil Orbicon: Aftale til underskrift
  447048/18
 • Til Kolding Kommune. Udtalelse til Udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding
  448537/18
 • til arbgruppen, råstof, samarbejdsprojekt med varde og esbjerg kommuner
  488131/18

24. juni 2018

Indgående

 • Fra Erhvervsstyrelsen Vedr. SFD-16-0026: EUX - en del af svaret:
  451426/18
 • Fra Birthe Pedersen A/S: Forespørgsel vedr Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  447822/18
 • Fra COWI - Rapport for indlednede undersøgelse, Jærgersborgvej 6, Rødding_grundejer del.pdf
  444680/18
 • Fra COWI - Rapport for indledende undersøgelse, Jærgersborgvej 6, 6630 Rødding, teknisk_del.pdf
  444684/18

Udgående

 • Til borger - Rapport for indlednede undersøgelse, Jærgersborgvej 6, Rødding_grundejer del.pdf
  444953/18
 • Til borger - svar på spørgsmål
  443245/18

23. juni 2018

Indgående

 • Fra Vejle kommune: Kvittering for modtagelse af svar på henvendelse, Esbern Snares Vej, 7100 Vejle
  443326/18
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  444367/18
 • Fra Borger: Vingårdsvej 15, Faaborg - Videre arbejde
  449009/18

22. juni 2018

Indgående

 • FRA TENGBERG: 2018-jun-22 - JAR orientering
  443211/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oversigtskort Slettensvej 280, 5270 Odense N - Slettensvej 280 (276-286), 5270 Odense N
  451407/18
 • Fra Odense Kommune: Etablering af lagerhal - Slettensvej 280 (276-286), 5270 Odense N
  451406/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Tilsynsbrev for Slettensvej 280 - Slettensvej 280 (276-286), 5270 Odense N
  451409/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort over Lumbyholm - Slettensvej 280 (276-286), 5270 Odense N
  451408/18
 • Fra projekt: Kommentar til frist for spøgsmål til ansøgning
  444608/18
 • Kopi fra SDU: Udbetalingsanmodning 1.1.2017-31.12.2017
  443128/18
 • SV: Afgørelsfra billund kommune om at der ikke meddeles påbud efter jorforureningsloven
  446571/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Bakkevej 12 - En hurtig lille afklaring
  446215/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Forespørgsel vedrørende Nørrevang 15, Årslev
  446931/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 1_Foto1_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446346/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 2_Foto2_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446350/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 6_Foto6_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446366/18
 • Fra Nybolig: Forureningsforespøgsel Vesterhavnen 19, st. 3., 5800 Nyborg
  447220/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om tjære/bitummen forureningen på Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446340/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 5_Foto5_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446363/18
 • Fra Danbolig: Forespørgsel ved rørende Vardevej 66A, Vejle - matrikel nr. 401d Engene, Vejle Jorder, Vejle Kommune
  447548/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Forespørgsel vedrørende jordforurening, Kærmindevej 28, Vamdrup
  447375/18
 • ændring af cvr nr.
  449670/18
 • Fra Arbejdstilsynet:Besøgsrapport
  444563/18
 • Fra Assens Kommune: Bilag - §19-tilladelse til anvendelse af jord fra udvidelse af MV E 20 Støjvold ved Skallebølle - matr.nr. 2a og 4ah, Kelstrup By, Vissenbjer
  445360/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til slagge under plansilo_CaseNo18-11066_2980089_v1
  444160/18
 • Fra Svendborg Kommune: JordWeb anmeldelse vedr egenkontrol, Sellebjerg Grusgrav
  444652/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale 7_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446288/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  443947/18
 • Mail fra borger: Sv.:Forslag til forbedringer til syge borger i Region Syddanmark
  443461/18
 • Til og fra Miljøstyrelsen - aftale om vilkår for fugleø - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  445773/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 3_Foto3_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446353/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 4_Foto4_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446358/18
 • Fra Billund Kommune: Referat af møde den 14. juni 2018.
  442521/18
 • Fra Billund Vand: Kontaktoplysning, Region Syddanmark
  443192/18
 • Fra Vejen Kommune: §8 tilladelse
  443141/18
 • SV: Vedr. tilbud fra Medware omkring opkobling til infrastrukturen.
  442570/18
 • Fra MOE: Tilfredshedserklæring
  443314/18
 • Information fra Orion Pharma vedr. Salflumix Easyhaler
  444805/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale 6_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446287/18
 • Fra MOE: Slutopgørelse samt Geo Gis
  443311/18
 • Fra Assens Kommune: Tilladelse til anvendelse af jord fra udvidelse af motorvej til støjvold - matr.nr. 2a og 4ah, Kelstrup By, Vissenbjer
  445320/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale 3_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446283/18
 • Fra DMR. Anmodning om historisk materiale for kortlægning, lokalitetsnr. 575-34011
  444221/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  444454/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale 2_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446281/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale 4_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446284/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  444949/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  444272/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  445173/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale 5_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446285/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale 1_Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446279/18
 • Fra Cowi - Rapport for indledende undersøgelse, Lendemark 87, 6372 Bylderup-Bov
  444279/18
 • Afmelding af ydrenummmer
  445521/18
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  445271/18
 • Bilag fra mail fra borger: Sv.:Forslag til forbedringer til syge borger i Region Syddanmark - Screenshot_2018-06-04-08-32-32.png
  443465/18
 • Fra DMR: Tager kommentarerne til sig og vender med kommunen
  442057/18
 • Samlet svar på høring om livstestamenter
  441619/18
 • Fra Kolding Kommune: Jordklassifikation mhp. jordhåndtering, Lykkegårdsvej 48, Kolding
  442332/18
 • Fra Billund Vand: Referat af møde den 14. juni 2018.
  442515/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. Frøslevvej 79, Padborg - ønske om at få tilsendt kortlægningsmaterialet pånær tidligere fremsendte registreringsundersøgelse
  443050/18
 • Fra JF Medier: spørgsmål i forbindelse med afgørelse om aktindsigt
  442803/18
 • Fra Niras, Teknisk rapport, Krogen 2, 5871 Frørup
  443138/18
 • Fra JF:medier SV: Afgørelse om aktindsigt
  449855/18
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang pr. 1. august 2018
  450426/18
 • Fra virksomhed: Ang. besøg
  449626/18
 • Fra praksis: mail med anmodning åbne/lukke grænser
  450437/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Hurtig afklaring af et enkelt aspekt
  453141/18
 • Fra Billund Kommune: Orientering om svar til borger
  451709/18
 • mail fra tandlægeklinikken Sydfyn
  451994/18
 • Re: Oplæg på FVU-møde d. 22. august
  456601/18
 • Fra Fanø Kommune, råstof, tilladelse, matr nr 126a Rindby By, Rindby på Fanø
  480139/18
 • fra arbgruppen, råstof, samarbejdsprojekt med varde og esbjerg kommuner
  488127/18

Udgående

 • Til firma Pfizer: SV: vedr. ny prisaftale / kontrakt på Ibrance (palbociclib) med virkning fra i mandags d. 18 juni
  443116/18
 • Til Billund Kommune: Spørgsmål vedr. dokumentation i forbindelse med afgørelse om ikke at udstede påbud, Bøvlvej 69, 7260 Sønder Omme
  443065/18
 • Til Rådgiver: Kan spejdernes boringer sløjfes?
  442959/18
 • Til KFUM-spejderne: Boringer
  442952/18
 • Til statens administration: anmodning om forlængelse af økonomifrist, Østerbro 20a, Søby, Ærø
  442110/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om afgørelse om afslutning af sag vedr. fund af forurening fra gl. tank og tønde, Algade 4a, 5500 Middelfart
  441911/18
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. fremsendelse af kortlægningsmateriale på sagen fra Frøslevvej 79, 6330 Padborg
  443118/18
 • Til Vejen Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Nørrebyvej 2, 6630 Rødding (575-81270)
  443149/18
 • Til Borger, Udkast til V2-afgørelse, Krogen 2, 5871 Frørup.pdf
  443143/18
 • Til Vejle Kommune: svar vedr. ansøgning om tilladelse til tilsætning af stenmel til grusgrav i Vandel
  441528/18
 • kortbilag 530-81066.pdf
  442683/18
 • Til borger - Svar på henvendelse, Sportsvej 4, 5683 Assens
  441618/18
 • Til Borger, V2-høring, Krogen 2, 5871 Frørup.pdf
  443144/18
 • Til Ejendomsmægler MDE, Svar på henvendelse: Lokalitetsnummer: 461-81007 - Industrivej 8, 5260 Odense S
  441487/18
 • Til DMR: RSD godkender oplæg til supplerende prøvetagning
  442888/18
 • Bilag
  443189/18
 • Til Borger - V2-følgebrev (hørring)
  443137/18
 • Til borger: Dokumenter fra sagen KORTL, 515-50152, Autoforhandler, Haderslev, Chr. X´s vej 1, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune, matr.nr. 3481 Haderslev (1/2)
  443123/18
 • Til Borger, Indledende forureningsundersøgelse, Orientering til grundejer, Krogen 2, 5871 Frørup
  443135/18
 • Til borger - svar på henvendelse, Lok. 529-40104, Nybølvej 23, 6230 Rødekro
  441507/18
 • Til Vejle Kommune: Svar på henvendelse vedr. Vindinggård, Esbern Snares Vej, 7100 Vejle
  443106/18
 • Til borgere -Udsendelse af varsling for klægkortlægning
  443151/18
 • Til Skatteankestyrelsen Svar på henvendelse, lokalitetsnummer 515-00403 - Remisen 6 og 7, 6100 Haderslev
  441686/18
 • Til Kolding Kommune, Nedrivning af offentlig toiletbygning kan kræve §8 tilladelse
  441566/18
 • Til DMR: RSD kommenterer på undersøgelsesoplæg
  441933/18
 • til borger udkast til afgørelse om V2 kortlægning på matr, nr 4c. Plougslund By Grene.docx
  442682/18
 • TIl borger:Dokuemtner vedrørende Christian X'Vej 1-3 , Haderslev
  443125/18
 • Til borger: Oplysninger vedr Christian X's Vej 1-3, Haderslev
  442974/18
 • til borger Høring om afgørelse om kortlægning på V2 Grenevej 11, Billund.docx
  442684/18
 • Til Borger, Udkast til boligerklæring, Krogen 2, 5871 Frørup.pdf
  443142/18
 • Til Borger, Kortbilag, Krogen 2, 5871 Frørup.pdf
  443140/18
 • Til rådgiver - Orientering om varsling af ejere
  443171/18
 • Til borgere -Udsendelse af varsling for klægkortlægning - VarslingKortlægningKlæg7.docx
  443152/18
 • Til virksomhed - Høring af V2 kortlægning - Vejlegårdsvej 2
  443238/18
 • Til Virksomhed - Bilag til Høring...- Kortbilag
  443240/18
 • Til virksomhed - Bilag til høring... Udkast til V2 kortlægning - Vejlegårdsvej 2.pdf
  443239/18
 • Til virksomhed: Vedr. uddannelsespuljen
  445434/18
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for mail med orientering vedr. hullet med tjære/bitumen på Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446372/18
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Algade 4a, 5500 Middelfart
  443931/18
 • Til Fanø Kommune, råstof, tilladelse, matr nr 126a Rindby By, Rindby på Fanø
  480130/18
 • Til Borger, Kortbilag, Krogen 2, 5871 Frørup.pdf
  487268/18
 • Til ansøger, råstof, tilladelse, matr nr 126a Rindby By, Rindby på Fanø
  480149/18
 • Til JydskeVestkysten: Besked om udsættelse af frist
  483609/18

21. juni 2018

Indgående

 • FRA TENGBERG: Referat af projektgruppemøde 2018-jun-21
  441718/18
 • Fra GTC: Kopi TO, referat af arbejdsgruppemøde SE2M
  443929/18
 • Rapport vedr. oliespild hos Vesterhavsral , Orionvej 7, 6700 Esbjerg.
  440886/18
 • FRA DPM: Testplan for vand- og sedimentkemi
  450686/18
 • Møllegade 21 , Sønderborg
  440047/18
 • Fra firma Orion: salflumix
  442496/18
 • Fra ansøger - Svar på Spørgsmål til Digitalisering i faget
  443217/18
 • Fra borger - henvendelse - lok. 529-40104
  441506/18
 • Fra Slesvig-Holsten: Vedr. samarbejde
  441647/18
 • fra Cowi - Forespørgsel, Teglværksvej 21, 5220 Odense SØ
  440243/18
 • fra Odense Kommune - Orientering om olieudslip ifm. afsporing af tog
  440315/18
 • fra Nyborg Kommune - rådgivers svar på spørgsmål ang. poreluftsforurening - VS_ Dampskibsmolen 2, Nyborg - resultat af poreluftscreening - svar på kommentarer fra Region Syddanmark
  441156/18
 • fra Cowi - åbne afløb, riste - Indeklimaundersøgelse
  440433/18
 • Fra Borger, Spørgsmål omkring undersøgelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  439253/18
 • fra Cowi - om trykforhold mv. - RE_ Søndergade 10, Otterup - Indeklimaundersøgelse
  440421/18
 • BILAGv fra Nyborg Kommune - Situationsplan - Oversigt.pdf
  441157/18
 • Fra projekt: meddelelse om udsættelse af projekt
  441266/18
 • Fra projekt: markeringsevent gennemføres ikke
  441273/18
 • Fra COWI - rapport for indledende undersøgelse, Åbenråvej 131, 6780 Skærbæk_teknisk rapport.pdf
  439657/18
 • Fra COWI - rapport for indledende undersøgelse, Åbenråvej 131, 6780 Skærbæk_grundejer del.pdf
  439689/18
 • Fra Orbicon - Allonge vedr. F2-boligliste projekt 2018
  440311/18
 • BILAG fra Rambøll - Anbefalinger til indeklimasikring Dampskibsmolen 2 - 21.06.2018.pdf
  441302/18
 • fra Rambøll - RE_ VS_ bemærkninger til Dampskibsmolen 2, Nyborg, anbefalinger til sikring af indeklima
  441300/18
 • Fra Boulevarden 13, Vejle Kommune: Bilag - Supplerende undersøgelser.pdf
  442192/18
 • BILAG fra Rambøll - Flowmålinger passivt ventilationsanlæg.pdf
  441303/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Svar fra Region Syddanmark på anmodning om supplerende oplysninger - SUU. DSD - svar på opfølgende spørgsmål
  441236/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen kommenterer oplæg fra DMR
  442866/18
 • Fra vejle Kommune: Bilag - Tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger jf jordforureningslovens §8.pdf
  442184/18
 • Fra DMR: Bilag - afgrænsningsoplæg.pdf
  442850/18
 • Fra Fredericia Kommune: Opdateret Undersøgelsesrapport byggefelt 50A-Øst, Fredericia C
  442821/18
 • Fra Skatteankestyrelsen, henvendelse - lok. 515-00403
  441676/18
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til nedrivning af bygninger på Boulevarden 13
  442180/18
 • Fra borger - henvendelse, Sportsvej 4, 5683 Assens
  441615/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Opdateret Undersøgelsesrapport, Byggefelt 50A-Øst, Fredericia C vers. 2.pdf
  442824/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. flytning af regionsfunktion fra Give til Grindsted - anmodning til Sundhedsstyrelsen fra Region Syddanmark
  443156/18
 • Fra DMR: oplæg til supplerende prøvetagning på Egebjerget
  442845/18
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - supplerende.pdf
  442196/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 5: Slaggeblanket
  447303/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 4: Ansøgning om tillæg til slaggetilladelse Høgelundvej 11, 7323 Give
  447302/18
 • Fra Fredericia Kommune: Følgemail til medsendte dokumenter vedr. Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446181/18
 • Fra Kolding kommune. Revideret udkast til tilladelse til ændret arealanvendelse samt bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på den østlige del af matr. nr. 1246c, Kolding Markjorder 3. Afdeling, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  444136/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 6: Nyhavevej 75, 7000 Fredericia_Referat af moede om ophoer af virksomhed.doc(1)
  446232/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 5: Nyhavevej 75, 7000 Fredericia_tif-fil 2
  446223/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: Tilladelse til udlægning af slagger på Høgelundvej 11, 7323 Give
  447296/18
 • Fra Vejle Kommune: Tillaldelse til slagger på Høgelundvej 11, 7323 Give
  447293/18
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Forespørgsel vedr jordtilførsel, matr nr 13 Ølufgård
  448659/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 4: Nyhavevej 75, 7000 Fredericia_tif-fil 1
  446220/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 8: Nyhavevej 75, 7000 Fredericia_Forureningsundersoegelse.pdf(1)
  446244/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 3: Nyhavevej 75, 7000 Fredericia_Overdragelse af miljoetilsynet med Ny Nitrogen til Fredericia Kommune.(1)
  446214/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 7: Nyhavevej 75, 7000 Fredericia_Afgraensende undersoegelse.pdf(1)
  446239/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 2: Ansøgning om tillæg til slaggetilladelse Høgelundvej 11, 7323 Give
  447298/18
 • Fra Kolding Kommune: Jordklassifikationsrapport - Lykkegårdsvej 48, Kolding
  447861/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 1:Nyhavevej 75_Overdragelse af miljoetilsynet med Ny Nitrogen til Fredericia Kommune.(1)
  446199/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 2: Nyhavevej 75, 7000 Fredericia _Afgraensende undersoegelse.pdf(1)
  446209/18
 • Fra Niras: Revideret tilbud Mølmarksvej - Svendborg
  446992/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 6: Ansøgning om tillæg til slaggetilladelse Høgelundvej 11, 7323 Give
  447306/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 3: Ansøgning om tillæg til slaggetilladelse Høgelundvej 11, 7323 Give
  447299/18
 • Fra busselskab: Ang. transport
  449646/18
 • Fra borger: Musik, helhed og sammenhæng
  449904/18
 • SV: Møde om evt. behov for IB-udbud
  456597/18
 • Re: SV: Svar
  458188/18
 • Fra Lægevagten: Anmodning om tilmelding til yderregisret
  482407/18
 • Re: SV: SV: Svar
  466294/18
 • Fra Odense Kommune, Vollsmose infrastrukturprojekt. Høring Lokalplanforslag med miljørapport, VVM-rapport og udkast til VVM-tilladelse. Høringsfrist 10. august 2018
  471718/18
 • BILAG fra Cowi - Trykforhold i måleperioden.pdf
  440422/18

Udgående

 • Til kommune: orientering om dokumentationsrapport, Østerbro 20a, Søby
  441407/18
 • Til projektleder: Halvårlig opfølgning,
  467221/18
 • Til projektleder: Halvårlig opfølgning PE:Region og CIE
  467245/18
 • Til projektleder: Halvårlig opfølgning
  467226/18
 • SV: Møllegade 21 , Sønderborg
  440132/18
 • Til COWI: Bemærkninger til udkast, midtvejsevaluering
  440153/18
 • Til Faaborg -Midtfyn Kommune: Supplerende oplysninger ifm. fremsendelse af § 8-udkast i høring, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  439780/18
 • Til Praksis - Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)
  439147/18
 • Opkrævning af egenbetaling, Møllegade 29.pdf
  438863/18
 • Kopi af brev vedr. opkrævning af egenbetaling på 6 værditabssager
  438871/18
 • Opkrævning af egenbetaling, Møllegade 27.pdf
  438862/18
 • Kopi af brev vedr. opkrævning af egenbetaling på 6 værditabssager
  438870/18
 • Kopi af brev vedr. opkrævning af egenbetaling på 6 værditabssager
  438873/18
 • Opkrævning af egenbetaling, Møllegade 21.pdf
  438860/18
 • Kopi af brev vedr. opkrævning af egenbetaling på 6 værditabssager
  438859/18
 • Kopi af brev vedr. opkrævning af egenbetaling på 6 værditabssager
  438874/18
 • Kopi af brev vedr. opkrævning af egenbetaling på 6 værditabssager
  438869/18
 • Opkrævning af egenbetaling, Møllegade 24.pdf
  438861/18
 • Opkrævning af egenbetaling, Møllegade 36.pdf
  438865/18
 • Opkrævning af egenbetaling, Møllegade 44.pdf
  438866/18
 • til Cowi - spørgsmål om resultatets robusthed og prøvebetingelser - Indeklimaundersøgelse
  440161/18
 • Til borger 4: orientering om dokumentationsrapport, Østerbro 20a, Søby
  441406/18
 • Tillæg af 21. juni 2018 til tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 10a og 29a Jerlev By, Jerlev.pdf
  439076/18
 • Til kommunen - til orientering, ejendommen Åbenråvej 131, 6780 Skærbæk, Tønder kommune, udgår af V1 kortlægningen efter undersøgelse
  439715/18
 • Til Fredericia Kommune. Høringssvar til udkast af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Taulov og Skærbæk
  439044/18
 • til Nyborg Kommune - Regionens bemærkninger til Rambølls svar på spørgsmål ang. sikring af indeklima
  441311/18
 • Til borger 2: orientering om dokumentationsrapport, Østerbro 20a, Søby
  441404/18
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, Åbenråvej 131, 6780 Skærbæk.pdf
  439630/18
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse, Åbenråvej 131, 6780 Skærbæk.pdf
  439599/18
 • til Cowi - offentlig indsats mht. OFV - sagen afventer kommunen
  440231/18
 • Til Borger, Svar på henvendelse om undersøgelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  439260/18
 • Til Langeland Kommune: Byggetilladelse 2015269
  441318/18
 • Til borger 1: orientering om dokumentationsrapport, Østerbro 20a, Søby
  441403/18
 • Til borger - Kortbilag, Åbenråvej 131, 6780 Skærbæk.pdf
  439618/18
 • Til myndigheder og interessenter - Offentlig høring af Redegørelse for råstofområdet i Region Syddanmark
  439620/18
 • Til Nordfyns Kommune- Offentlig høring af Redegørelse for råstofområdet i Region Syddanmark
  439649/18
 • Til borger 3: orientering om dokumentationsrapport, Østerbro 20a, Søby
  441405/18
 • til Cowi - var afløb dækkede til _ SV_ Søndergade 10, Otterup - Indeklimaundersøgelse
  440429/18
 • Til høringsparter - følgebrev til tilæg til tilladelse - matr.nr. 10a og 29a Jerlev By, Jerlev.pdf
  439074/18
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Ole Rømers Vej 9, 6100 Haderslev
  439660/18
 • Til Kolding Kommune, V1-høring med bilag, Bramdrupskovvej 108 og 110, 6000 Kolding
  439003/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  439613/18
 • Til Eigil Jensen A/S m. fl.:Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 2n og 14 Daldover By samt del af matr. nr. 4b Hofmansfeld, Randbøl
  443493/18
 • Afgørelse om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstofferpå matr. nr. 212a, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune
  443473/18
 • Til Petersen Tegl A/S: Afgørelse om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstofferpå matr. nr. 212a, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune
  443471/18
 • Til Petersen Tegl A/S m. fl: Afgørelse om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstofferpå matr. nr. 212a, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune - følgebrev Tilladelse.pdf
  443480/18
 • Til Medicinrådet Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende neuroblastom
  444598/18
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for materiale på sagen fra Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446332/18
 • Til Rambøll: Godkendelse af budgetjustering Odensevej 26
  446954/18
 • Til Eigil Jensen A/S: Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 2n og 14 Daldover By samt del af matr. nr. 4b Hofmansfeld, Randbøl
  443490/18
 • Til Eigil Jensen A/S: Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 2n og 14 Daldover By samt del af matr. nr. 4b Hofmansfeld, Randbøl
  443486/18

20. juni 2018

Indgående

 • Fra indvinder, RÅSTOF, svar vedr. manglende oplysninger matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  440087/18
 • Fra Rambøll, Notat om analyseparametre, Jutlandia §8
  438857/18
 • FRA DMP: VanDa: tidsplan for datamigreringen
  438581/18
 • fra fredericia kommuneTilladelse §8 til gravearbejde i forbindelse med tømning af søkabel .pdf
  441199/18
 • Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til gravearbejde i forbindelse med tømning af søkabel hos Ørsted Bioenergy & Thermal Power.pdf
  441201/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast til afgørelse om ikke påbud, Ribe Fjernvarme.
  438852/18
 • Fra evaluator: Udkast til godkendelse: Evalueringsrapport
  444622/18
 • Fra grundejer - Placering af boringer (Kort og fotos)
  438526/18
 • Telefonhenvendelse - vedr. rør på parkeringsareal
  438518/18
 • Fra grundejer - Telefonhenvendelse vedr. rør der stikker op af jorden
  437967/18
 • FRA Niras: Høringssystemet
  450691/18
 • Fra Realkredit Danmark: Kvittering for svar på henvendelse vedr. lokalitetsnummer 461-56500 og 461-00195
  443117/18
 • Fra Realkredit Danmark: Kvittering for svar på henvendelse vedr. lokalitetsnummer 461-56500 og 461-00195
  443119/18
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2018-jun-21
  438231/18
 • Fra NIRAS : Økonomi hhv. traditionelle boringer og GeoProbe
  437092/18
 • Fra Borger: Korrigeret rapport vedr. Vingårdsvej 15, Faaborg - resultat af poreluftprøve
  437372/18
 • Fra Borger: Bilag - Rapport, Vingårdsvej 15, Faaborg.pdf
  437373/18
 • fra praksis: anmodning om at bibeholde 1400 som max men uden autoamtisk lukning
  438580/18
 • Fwd: Input til oplæg til Det Kreative Vækstteam
  439154/18
 • Fra Tønder Kommune: Svar vedr afgørelse, Fabriksvej 2, Tønder
  437301/18
 • HØRING National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens sendes i høring via Høringsportalen - høringsfrist er den 13. august 2018
  438229/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Strandvejen 175, 5450 Otterup.pdf
  439015/18
 • Rev. rev. budget ROBO ART
  439242/18
 • Fra fysiocenter Haarby vedr. overtagelse af kapacitet.
  440444/18
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende analyserapport byggefelt 50A-Øst, Fredericia C
  442797/18
 • Fra ejendomsmægler MDE, henvendelse: Lokalitetsnummer: 461-81007 - Industrivej 8, 5260 Odense S - Lokalitetsnummer 461-81007 - Industrivej 8 5260 Odense S.msg
  441484/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Analyserapport.PDF
  442802/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - UDLKAST Tilladelse efter JFL´s § 8 til nedrivning af ejendommen Sønder Voldgade 10 og eta
  442816/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75 -1975 kompressorbygning
  446018/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om afgørelse om afslutning af sag vedr. fund af forurening fra gl. tank og tønde, Algade 4a, 5500 Middelfart
  441843/18
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST Tilladelse efter JFL´s § 8 til nedrivning af ejendommen Sønder Voldgade 10 og etablering af erhvervsbygninger i den østlige del agf byggefelt 50A
  442812/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75_1964
  445999/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75_1973 hegnsmur
  446005/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75 1971 lagerbygning 1 af 2
  446015/18
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Susåvænget 9A - Jnr. 18/5346
  444120/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75_1969
  446011/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75_1972 udhus
  446003/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75_værksted 1971 - 3 af 3
  445998/18
 • Fra Tønder Kommune. Rettelse af kortlægning på V2
  443727/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75_1968
  446000/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75_værksted 1971 -1 af 3
  446010/18
 • Fra Lillebælts Fysioterapi & Træningsklinik, vedr. ansættelse af Fysioterapeut.
  445002/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75_1970 - kloak
  445997/18
 • Sv: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (reumatoid artrit) Region Syddanmark
  444614/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75 1972 lager 3
  446017/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75 - 1971 lagerbygning 2 af 2
  446012/18
 • overtagelse af kapacitet - fysioterapeut
  445599/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75 1972 lager 2
  446016/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  445254/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75 hegnsmur 2
  446021/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75 1980 olietank
  446020/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75_værksted 1971 - 2 af 3
  446008/18
 • Fra Fredericia Kommune: Scannet materiale_Nyhavevej 75_1972 lager 1
  446002/18
 • overtagelse af kapacitet - fysioterapeut
  445593/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om tjære/bitumen forurening på Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  445942/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 2: Foto 2 af tjære/bitumen forurening på Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  445961/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 1: Foto 1af tjære/bitumen forurening på Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  445954/18
 • Fra ansøger RÅSTOF Telefonnotat NCC Sellebjerg
  446828/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 3: Foto 3 af tjære/bitumen forurening på Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  445967/18
 • Fra DGE: Bilag - § 8 ansøgning inkl. undersøgelse
  453102/18
 • Fra borger - vedr UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforurening - Fynshovedvej 559, 5390 Martofte
  452245/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen spørger til formålet med undersøgelse og §8-tilladelse
  453110/18
 • Fra DuPont: Endelig aftale vedr. teknikermøde
  451642/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om fund af grundvandsforurening
  456216/18
 • Fra DGE: Mail med § 8 ansøgning + undersøgelse
  453100/18
 • Fra Vejen Kommune: Spørgsmål vedr. kortlægning af slaggefunderede arealer
  469661/18
 • Faktanotat til rapport fra Danske Regioner vedr. erfaringer med regions- og udbudsklinikker
  468527/18
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen, Revisionsberetning vedr. statsrefusion
  475410/18
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om status vedr overvejelser om påbud, Fabriksvej 2, Tønder
  437034/18
 • Fra yder: Brev med ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  437858/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af nye patienter
  437326/18
 • SV: Aktindsigt / vikardækning
  438233/18
 • HØRING_ Indkaldelse af bidrag til dansk udmelding om nationale anti-korruptionsinitiativer under International Anti-Corruption Conference (UM id_ 3295896)
  438547/18
 • Fra Danske Regioner: Svarskrivelse dispensationsansøgning.
  437466/18

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, mangler ved ansøgningen matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  438733/18
 • Mail til grundejer - vedr. boringer
  440062/18
 • Telefonnotat - grundejer kontaktet - vedr. gl. boringer
  438522/18
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Middelfartvej 14, 5466 Asperup
  438474/18
 • Til DGE - Svar på henvendelse vedr. Studiestræde 8, Sommersted
  437249/18
 • Til fredningsnævnet - spørgsmål til hvornår vi kan forvente at blive hørt
  438812/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Strandvejen 175, 5450 Otterup
  439021/18
 • Til borger: Brev vedr. opkrævning af egenbetaling, Møllegade 36.pdf
  438018/18
 • Til Borger: Tilsagn om oprensning efter VTO
  437033/18
 • Til ejendomsmægler: svar på henv. vedr. Taulov Bygade 12, 7000 Fredericia
  437377/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Stubdrupvej 26, 6000 Kolding
  437915/18
 • Til virksomhed: Vedr. uddannelsespuljen
  445419/18
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for mail med fotomateriale og oplysninger vedr. den konstaterede tjære/bitumen forurening på Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446257/18
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for de mange scannede dokumenter på sagen fra Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446270/18
 • Til Fredericia Kommune: Accept af udbedring af vejbelægning på Nyhavevej 75, 7000 Fredericia
  446262/18
 • Til Vejen Kommune m.fl. : Referat af møde i administrativ følgegruppe vedr. vandindvinding i Vejen By
  444924/18
 • Til Vejen Kommune m.fl. : Referat af møde i administrativ følgegruppe vedr. vandindvinding i Vejen By
  444929/18
 • Til Varde Kommune: Regionens vurdering af påviste indhold af vinylklorid mv. i Grindsted Å
  451651/18
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Boulevarden 13, 7100 Vejle
  437662/18
 • Til Borger. Varsel om kortlægning af Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  437849/18
 • Til borger, brev vedr. opkrævning af egenbetaling, Møllegade 21.pdf
  438003/18
 • Til virksomhed: Vedr. dansk-tysk samarbejde
  437956/18
 • Til Franck Geoteknik: Svar på undersøgelsesoplæg Juelsmindevej/Odins Parken
  437555/18
 • Til Billund Vand og Billund Kommune: Referat af møde den 14. juni 2018.
  438783/18
 • Til Tønder Kommune: Rykker for afgørelse, Fabriksvej 2, Tønder
  437290/18
 • Til borger, Brev vedr. opkrævning af egenbetaling, Møllegade 29.pdf
  438016/18
 • Til Ingeniørne: Fremsendelse af dokumenter på anmodning vedr. Nordentoftsvej 5, 6800 Varde, Varde Kommune, Matr. nr. 139as, Varde Markjorder
  438807/18
 • Til borger: Brev vedr. opkrævning af egenbetaling, Møllegade 44.pdf
  438019/18
 • Til borger, Brev vedr. opkrævning af egenbetaling, Møllegade 27.pdf
  438014/18
 • Underskrevet interessetilkendegivelse
  438091/18
 • Til Kolding kommune, V1-afgørelse, Møllegårdsvej 10-12, 6000 Kolding
  437913/18
 • Til Borger: Svar vedr. Forureningsundersøgelsen af Kronprinsensgade 17, 6700 Esbjerg
  438816/18
 • Til ON HANDEL, V1-varsling med bilag, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev.pdf
  438358/18
 • Til borger: Brev vedr. opkrævning af egenbetaling, Møllegade 24.pdf
  438011/18

19. juni 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Nyborgvej 438, resultater af test med pumper og divere
  488233/18
 • FRA FORMPIPE: Status klippekort - Region Syddanmark - maj 18
  436880/18
 • Fra skatteankestyrelsen: Forespørgsel vedr. forurening, om yderlige materiale
  435407/18
 • Fra borger Sløjfning af fyringsolietank, Storgade 112, 6052 Viuf
  435787/18
 • Sløjfning af fyringsolietank - skade 318 804 819 30-2018.msg
  435788/18
 • Fra projekt: Orientering om opfyldelse af vilkår
  436960/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang
  437286/18
 • Fra Niras: fil med oversigt over timeforbrug
  435381/18
 • Fra Udbetaling Danmark: På venteliste til VTO afværge
  436946/18
 • Fra Deloitte: Revisorpåtegning
  436938/18
 • Fra Niras, Teknisk Rapport, Ravnbjerg 4, 6070 Christiansfeld
  437279/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S.pdf
  438101/18
 • Fra DJØF: Resultatløn 2016 til sygehusledelser (somatikken) [djoef-Id:1567313]
  437554/18
 • Fra Kommune: Sag bør sættes i bero
  436972/18
 • Til borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fangelvej 21, 5260 Odense S
  438047/18
 • Fra DGE - henvendelse vedr. Studiestræde 8, Sommersted
  437240/18
 • fra entreprenørs advokat, råstof, tilladelse, matr nr 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  436349/18
 • Fra ejendomsmægler - aktindsigt Andresens Købmandsgård 3, 1
  436538/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  435632/18
 • Fra Vejen Kommune, Råstof, Udvidelse af område til solenergi ved Veerst - Indkaldelse af idéer og forslag
  434766/18
 • Fra Realkredit Danmark: Henvendelse vedr. V2-kortlægning, Svendborgvej 333, 5260 Odense S
  436863/18
 • Fra Epinion: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  435735/18
 • Fra Frecia Kommune. Udkast. Indsatsplan for Taulov og Skærbæk 356419760.pdf
  435877/18
 • Fra ansøger: anmodning om udsættelse
  436553/18
 • SV: Aktindsigt / vikardækning
  436861/18
 • SV: Aktindsigt / vikardækning
  436864/18
 • VS: Aktindsigt / vikardækning
  436856/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. Interreg-projekt
  435555/18
 • Fra Vejen Kommune. Kvitteringsmail til Regionen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
  435915/18
 • Fra Niras: mail vedr. oversigt over timeforbrug
  435271/18
 • Lønservicebrev - 2017.pdf
  436569/18
 • Fra Realkredit Danmark: Henvendelse vedr. V2-kortlægning, Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  436846/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  435639/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. genindbygning af forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  435492/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  435514/18
 • Fra grundejer: Kvittering for Middelfart Kommunes svar vedr. genindbygning af forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  435540/18
 • fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang
  435599/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. Interreg-projekt
  435561/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Annual Business Meeting
  435580/18
 • Fra Slesvig-Holsten: Vedr. møde
  435566/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag.pdf
  436011/18
 • Fra Billund kommune: rettelse vedr. indvindingsopland, Undersøgelsesrapport + varsel af v2-kortlægning, 551-32104, Østerbyvej 3B, 7190 Billund
  435886/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. Interreg-projekt
  435548/18
 • BILAG fra Odense Kommune - §8-tilladelse.pdf
  435997/18
 • VS: Aktindsigt / vikardækning
  436853/18
 • fra Odense Kommune - Carlsen-Skiødts Vej 2. Kopi af §8-tilladelse
  435992/18
 • Faktura VMI juni 2018
  436323/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, anmeldelse af større råstofsmængde matr.nr. 220 Alslev, Hjrodkær
  465623/18
 • Fra Niras: Bilag oversigt over timeforbrug - 2573_001.pdf
  453081/18
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Pulje 12, Kronborgvej 24, Otterup
  454804/18
 • Fra Dupont: Forslag til mødetidspunkt
  451606/18
 • Fra DGE:: Grundejer Rapport, Pulje 12, Kronborgvej 24, Otterup
  454780/18
 • Fra yder: Mail med ønske om afmelding af ydernummer
  452571/18
 • Fra borger: Kvittering for svar
  451631/18
 • Fra DGE: Fremsendelse af undersøgelsesrapporter, Kronborgvej 24, Otterup, Pulje 12
  454772/18
 • Fra Lertranskøbe - anmeldelse om forøgelse af råstofsmængde - matr.nr. 353 og 355 Tumbøl, Felsted
  458232/18
 • Fra Fanø Kommune. SV: 563-55005 Postvejen 10, 6720 Fanø 18/19321. Knust asfalt - screening af overfladevand.
  443464/18
 • Sv:Udpegning af klinisk personale vedr hepatitis C fra Region Syddanmark
  444627/18
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: 563-55005 Postvejen 10, 6720 Fanø 18/19321. Knust asfalt - screening af overfladevand.
  443433/18
 • Fra Nordfyns kommune: Bilag - Varsel_om_påbud_om_forureningsundersøgelse.pdf
  442126/18
 • Fra Nordfyns kommune: Bilag - Langehede 26 Søndersø Notat.pdf
  442128/18
 • Fra Niras: Forslag til analyseparametre i B5 da der ikke er vand i B4
  442460/18
 • Fra Borger: Henv. om Forureningsundersøgelsen af Kronprinsensgade 17, 6700 Esbjerg
  438815/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fangelvej 21, 5260 Odense S.pdf
  438040/18
 • Fra Nordfyns kommune: Mail med varsel om påbud
  442123/18
 • Fra Tønder Kommune: Dagsorden møde i politiske styregruppe d. 27. juni 2018
  441247/18

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Oplysning om placering ovenpå afværgedræn, Storebæltsvej 1 5800 Nyborg, matr. 40b, Nyborg Markjorder. Lok. nr. 449-00005
  436918/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50109, Østergade 38, del 2 af 2
  437103/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50109, Østergade 38, del 1
  437101/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50169, Naffet 22
  437086/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50271, Ved Havnen 25
  437084/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50170, Nordhavnsvej 8 / Chr. X´s Vej 28
  437094/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50159, Gravene 12
  437095/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien,515-50108, Vinkelvej 2, del 2 af 2
  437077/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien,515-50108, Vinkelvej 2, del 1 af 2
  437076/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien,515-50077, Nordhavnsvej 5A
  437067/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien,515-50009, Lindedal 22A
  437061/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien,515-50086, Smedegade 6
  437072/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50083, Slotsgade 18, Store Klingberg 10-12
  437070/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 510-81254, Chritian X´s vej 47
  437051/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, V1-kortlagte lokaliteter i bufferzonen udenfor projektområdet
  437049/18
 • Høringssvar_RSD.docx
  436791/18
 • Til Ejendomsmægler - Svar på aktindsigt vedr. Andresens Købmandsgård 3, 1
  436579/18
 • Til ejendomsmægler - svar på aktindsigt Andresens Købmandsgård 3, 1 (lok. 439-50086)
  436611/18
 • Til vandværk - Orientering vedr. forureningssag tæt på jeres indvindingsopland - Mail 2 af 2
  443237/18
 • Til vandværk - Orientering vedr. forureningssag tæt på jeres indvindingsopland - Mail 1 af 2
  443236/18
 • Til Rambøll: svar på henvendelse: 621-00388 – Tidligere produkthandel og sukkerfabrik, mail 3
  436328/18
 • Til Rambøll: svar på henvendelse: 621-00388 – Tidligere produkthandel og sukkerfabrik, mail 2
  436322/18
 • Fra Rambøll: svar på henvendelse: 621-00388 – Tidligere produkthandel og sukkerfabrik, mail 1
  436316/18
 • Til virksomhed - Orientering om undersøgelsesresultater - Vejlegårdsvej 2.pdf
  443235/18
 • Til kommunen - kopi af brev til grundejer
  443234/18
 • Til Kolding Kommune, Bemærkninger til varslet påbud, Storgaden 112, 6052 Viuf.
  436144/18
 • Til Rambøll: svar på henvenndelse: Brandsøvej 12 og 14
  435596/18
 • Til skatteankestyrelsen: svar på forespørgsel, yderligere materiale
  435411/18
 • Til kommunen - Fremsendelse af endelig rapport
  443233/18
 • Til Esbjerg Kommune. SV: 563-55005 Postvejen 10, 6720 Fanø 18/19321. Knust asfalt - screening af overfladevand.
  443450/18
 • Til Borger, Kortbilag, Ravnbjerg 4, 6070 Christiansfeld.pdf
  437280/18
 • Til Niras: RSD er enig i forslag fra Niras
  442468/18
 • Til Niras: Mølmarksvej 187 - montering af hane
  446974/18
 • Til DuPont: OK til mødetidspunkt
  451613/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. notat
  451623/18
 • Høringssvar fra Region Syddanmark vedrørende bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven.docx
  435539/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  435357/18
 • Til Realkredit Danmark: Svar på henvendelse, Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  436851/18
 • Til Fredericia Kommune: Høringssvar til udkast af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Taulov og Skærbæk
  436242/18
 • til Svendborg Kommune - Gasværksvej 16, fornyet §8-tilladelse nok mulig
  435549/18
 • Til praksis i Bredsten: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  436522/18
 • til Shell og Fredericia Havn A/S: Afgørelse- ingen ændring i kortlægning efter oprensning af jordbunker Skanse Odde, Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  435443/18
 • Til DGE: Kommentarer til resultater af afgrænsning samt forslag til supplerende - Knudevejen 24, Vejen
  436877/18
 • Til Borger og Faaborg-Midtfyns Kommune: Kommentarer vedr. Vingårdsvej 15, Faaborg - resultat af poreluftprøve
  436550/18
 • Til Vejen Kommune. Høringssvar til Indsatsplan i Vejen Kommune.pdf
  435881/18
 • Til Epinion: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  435743/18
 • Til lægen: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra den 1. juli 2018
  435423/18
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juli 2018
  435428/18
 • Til Esbjerg Kommune: prakis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  435406/18
 • Til praksis i Esbjerg: åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  435348/18
 • Til praksis i Billund: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  435950/18
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - legeplads mm, Carlsen-Skiødts Vej 2, 5220 Odense SØ
  435896/18
 • til DMR - senere muligt udgået V1-areal, Skolevej 2, 5600 Faaborg
  436826/18
 • Til Billund Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  435954/18
 • Til Vejle Kommune: praksis i Bredsten åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  436529/18
 • Til ansøgning: accept af frafaldet ansøgning
  436090/18
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. Interreg-projekt
  435586/18
 • Til Fredericia Kommune. Høringssvar til Indsatsplan for Taulov og Skærbæk.pdf
  435874/18
 • Til Realkredit Danmark: Svar på henvendelse, Svendborgvej 333, 5260 Odense S
  436867/18
 • Til Borger, Grundejerrapport, Ravnbjerg 4, 6070 Christiansfeld
  437275/18
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  438109/18
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Ravnbjerg 4, 6070 Christiansfeld.pdf
  437281/18

18. juni 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Odensevejens losseplads niveaubestemt prøvetagning - tidsplan for prøvetagning og revideret budget
  472122/18
 • Anmodning om arkivmateriale Havnegade 10 Vejle.msg
  434996/18
 • fra Vejle kommune : Anmodning om arkivmateriale: Havnegade 10, Vejle
  434995/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Sønderbyvej 6, 6510 Gram.pdf
  434403/18
 • Fra evaluator: Vedr. aftaler for kommende evaluering
  434260/18
 • Telefonhenvendelse: Middelfartvej 14, 5466 Asperup
  438470/18
 • Status politiske aktiviteter / Sachstand politische Aktivitäten
  435592/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om materiale - flere lokaliteter
  435593/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om materiale - flere lokaliteter
  435499/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om materiale - flere lokaliteter
  435476/18
 • Fra Rambøll: Anmodning om materiale - flere lokaliteter
  436309/18
 • FRA SEWCO : Materiale til workshop på onsdag
  434250/18
 • Supplerende poreluftsundersøgelse, Hjortsvangen 44, Give
  433653/18
 • Fra DMR: vedr. betaling for 1-års gennemgan, Kelstrup Strandvænge 1
  433529/18
 • Fra Vejle Kommune: henvendelse vedr. forurening fra losseplads, Esbern Snares Vej, 7100 Vejle
  441777/18
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  443596/18
 • Bilag: Naturen er rykket ind i villakvarteret (e5ecebd5).pdf
  441762/18
 • Bilag: Forurenet grund.pdf
  441760/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  437501/18
 • Fra Borger, Mail vedr. handel, Sønderbyvej 6, 6510 Gram
  437289/18
 • Bilag: Mere natur i Vindinggård - risikovurdering for forurening.pdf
  441761/18
 • Fra vagtlægen: mail med anmodning om afmelding af vagtydernummer
  446465/18
 • Fra projekthaver EUX - en del af svaret:
  451421/18
 • Fra borger. VS: Undersøgelse og udbud
  453714/18
 • Fra borger: Kommentar til svar vedr. forurening af Grindsted Å og Varde Å systemet
  451596/18
 • Fra Dupont: Svar vedr. mødetidspunkt
  451543/18
 • Fra Billund Kommune: Kvittering for modtagelse af henvendelse
  451565/18
 • Fra Billund Kommune: Henvendelse vedr. skiltning ved vådområder
  451572/18
 • Fra borger: Henvendelse vedr. notat
  451602/18
 • Fra Varde Kommune: Orientering om analyseresultater
  451579/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Mødemateriale fra 3. Referencegruppemøde - Besøgscenter for Sundhed og velfærd
  461071/18
 • Fra Geopartner - Bilag til henvendelse om matrikulærerændringer i forbindelse med V2-kortlagt areal på matr.nr. 168 Dynt, Broager - Måleblad.pdf
  455828/18
 • Fra rådgiver - Følgemail om ejendomsberigtigelse mellem matr.nr. 168 og 187 Dynt, Broager
  455811/18
 • Fra Geopartner - Bilag til henvendelse om matrikulærerændringer i forbindelse med V2-kortlagt areal på matr.nr. 168 Dynt, Broager - Luftfotos 1995, 1999, 2010 og 2017.pdf
  455841/18
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen, Revisionsberetning vedr. statsrefusion - Region Syddanmark.pdf
  475424/18
 • Mail fra Region Midtjylland
  471797/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra Sundheds- og Velfærdsudvalgsmøde d. 12. Juni 2018
  460811/18
 • Fra STUK vedr. udbud
  476856/18
 • Fra praksis: mail med ønske om åbning for tilgang pr. 1. juli 2018
  435416/18
 • Fra Nyborg kommune: Tilladelse efter jodforureningslovens §8 til anlægsarbejde
  433997/18
 • Fra Borger: Efterspørger kortlægningsmateriale
  434647/18
 • Telefonnotat, Sønderbyvej 6, 6510 Gram
  434195/18
 • Fra grundejer, Kopi af undersøgelse fra 1996, Sønderbyvej 6, 6510 Gram
  434197/18
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - 8_tilladelse_til_anlægsarbejde.pdf
  433999/18
 • Fra Odense kommune: Mail med kopi af sagsmateriale samt forslag til undersøgelse
  434644/18
 • Fra Danske Regioner vedr. OK-Nyt - Praksis nr. 020-18.
  435452/18
 • Fra Frank Geoteknik: Svar til Faaborg-Midtfyns Kommune, Vingårdsvej 15 - resultat af poreluftprøve
  436540/18
 • VS Kommentarer til punkt 9 Konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjylland. Forretningsudvalgets dagsorden 13. juni 2018. .msg
  434922/18
 • Fwd: Materiale, bestyrelsesmøde D2i d. 22. Juni kl 10:00-13:00
  436381/18
 • Fra ansøger: Frafalder ansøgning
  436068/18
 • Fra Orbicon: Analyse af partiklers fordeling i lag
  435174/18
 • fra entreprenør, råstof, tilladelse, matr nr 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  436327/18
 • Fra lægen: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2018
  435551/18
 • fra danske regioner: Dagsorden til jordchefmøde 19. juni
  436920/18
 • Fra danske regioner: Supplement til Dagsorden til jordchefmøde 19. juni
  436919/18
 • Fra DGE: Notat for supplerende undersøgelser - Knudevejen 24, Vejen
  436572/18
 • Fra DGE: Bilag - Notat. Knudevejen 24, Vejen. Poreluftmålinger.pdf
  436577/18
 • Fra Mst: Påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening på FDOs J70 af 18. juni 2018
  434797/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lykkegårdsvej 3, 6600 Vejen.pdf
  437642/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Korsvangen 5, 5750 Ringe (lok.nr. 430-81376)
  437938/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fangelvej 36, 38, 5260 Odense S.pdf
  437485/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Plantegning Korsvangen 5.pdf.pdf
  437947/18
 • Yder 045292 er lukket automatisk.
  438625/18
 • SV: pdf version - rapporten
  437577/18

Udgående

 • Udgår af kortlægningen, Marcus Alle 30, Kolding
  434672/18
 • Til Rambøll: svar på henvendelse: 621-00270 – Havneareal Øst for Leman
  435507/18
 • Til borger. Svar på spørgsmål om varsling
  434623/18
 • Til Rambøll: svar på henvendelse, Losseplads Tvedvej
  435487/18
 • TIL KB Software: "Lille" kontrakt
  434397/18
 • Intet problem med afgrænsningen af V1 og lokalplan
  434418/18
 • Kortlægning af del af Hjortsvangen 44, 7323 Give
  434330/18
 • til borger vedr Revninge Bygade 6 5300 Kerteminde
  434299/18
 • Brev . afkortlægning, udgår af kortlægningen, Revninge Byga....doc
  434300/18
 • Telefonhenvendelse; Lok.: 439-70111
  434286/18
 • Dorthe Eering - SV: Myndighedsansvar - Region Syd
  434160/18
 • høring vedr. kortlægnig af del af Hjortsvangen 44, 7323 Give
  434084/18
 • Til Danmarks Naturfredningsforening i Nyborg: Oplysninger om Region Syddanmarks strategi ift. undersøgelser og afværge på lokaliteter med offentlig indsats - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg - "Lynfrosten"
  434045/18
 • Svar til RoboCluster: Speaker til R-18, d. 11/9, industry 4.0 case
  467165/18
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  434117/18
 • Til COWI: svar på henvendelse, 551-71003 (V2 kortlagt) – En del af Billund Lufthavn
  433694/18
 • SV: Supplerende poreluftsundersøgelse, Hjortsvangen 44, Give
  433658/18
 • Til arbejdsgruppen - referat fra møde 5. juni
  434060/18
 • Til Kolding Kommune ang. olie i B102
  434325/18
 • Til Fuldent Ingeniører: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse og afværge, Chr. Nielsens Plads, lok. 561-81030
  433495/18
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af analyseparametre, Tjæreborg Grusgrav, lokalitet 561-55006
  433546/18
 • til Fredericia kommune §8-høringssvar for Klippehagevej 22, 7000 Fredericia matr. 4d, Skærbæk By Taulov, lok.nr 607 -583
  434116/18
 • 563-55005 Postvejen 10, 6720 Fanø 18/19321. Knust asfalt - screening af overfladevand.
  434130/18
 • Til COWI: Kontrakt til underskrift
  433919/18
 • Til Nordfynes kommune: RSD er enig i at påbudssag kan afsluttes
  434640/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Sønderbyvej 6, 6510 Gram
  434405/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse i forhold til notat med supplerende oplysninger til §8-ansøgning og forhøring til udkast til §8-tilladelse på Koldingvej 18, 7100 Vejle
  434052/18
 • Til Borger: Kortbilag Ølundgyden 6
  434586/18
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  434565/18
 • Til Deloitte: Værditabsregnskab til revision
  433660/18
 • Til vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Fredericia
  434483/18
 • Til Nordfyns kommune: kopi af afgørelse om, at Ølundgyden 6 ikke kortlægges samt bilag
  434597/18
 • Til Borger: Afgørelse - Ølundgyden 6 kortlægges ikke
  434583/18
 • Til Borger: Kortlægningsmateriale Juelsmindevej
  434651/18
 • fra entreprenørs advokat, råstof, tilladelse, matr nr 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  436343/18
 • fra entreprenørs advokat, råstof, tilladelse, matr nr 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  436334/18
 • Til projek: ok for status til 2. rate.
  436217/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lykkegårdsvej 3, 6600 Vejen
  437649/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  437529/18
 • Til rådgiver - Korrespondance om manglende mails fra geopartner!!!
  455805/18
 • Til P4 Trekanten: Svar på anmodning om aktindsigt
  452169/18
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. skiltning ved vådområder
  451588/18
 • Til Billund Kommune: Henvendelse vedr. fiskeri og forurening af Grindsted Å og Varde Å systemet
  451558/18
 • Til Dupont: Mødetidspunkter samt orientering
  451550/18
 • Fra borger: Svar på henvendelse vedr. forurening af Grindsted Å og Varde Å systemet
  451583/18
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fangelvej 36, 38, 5260 Odense S
  437520/18

17. juni 2018

Indgående

 • Fra borger angående varslet kortlægning
  434616/18
 • Fra Svendborg Kommune: Undersøgelser på KFUM-spejdernes grund på Dronningsholmsvej 62A, Svendborg
  436211/18

16. juni 2018

Indgående

 • Fra Danmarks Naturfredningsforening i Nyborg: Anmodning om aktindsigt - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  434029/18
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  445195/18

15. juni 2018

Indgående

 • FRA KB Software: kontrakt
  433366/18
 • Fra Haderslev Kommune, §19-tilladelse til afvanding og opbevaring af sediment fra Gram Slotssø
  435135/18
 • Tilladelse til opbevaring af bundsediment fra oprensning af Gram Slotssø.pdf
  435136/18
 • Re SV SV Yderligere informationer i forbindelse med opbevaring af sediment fra oprensning af Gram Slotssø.msg
  435139/18
 • Bilag 1 - Analyse AR-17-CA-00612684-01.pdf
  435137/18
 • Bilag 2 - Ansøgning om pgf. 19 til opbevaring af sediment.pdf
  435138/18
 • INT: Forespørgsel vedr. forurening
  433701/18
 • §8-ansøgning, Saxovej 2, Kolding
  434433/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Henvendelse om køb/salg - Gultvedgyden 4, 5772 Kværndrup - lok.nr. 430-81278
  436633/18
 • Fra projekt; status forud for 2. rate
  436136/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  435790/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  435761/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  435757/18
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelser - Cederfeldsgade 2, Aarup
  438618/18
 • Fra DMR: Bilag - Forslag til undersøgelse med bilag 1.pdf
  438624/18
 • Projektidé Destination Fyn - 1. udkast
  434352/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  435782/18
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Give vedr. ansættelse af vikar.
  435477/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr prøvetæthed, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  431790/18
 • Telefonbesked, RÅSTOF, henvendelse fra Vejle Kommune ang. matrnr. 20a
  433641/18
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 1: Notat vedr. udførte undersøgelser i udgravning, Indre Ringvej 25, 7000 Fredericia
  434653/18
 • Erklæring på refusionsopgørelse (002).pdf
  432466/18
 • Beretning vedr. regnskab 2017 (002).pdf
  432436/18
 • Beretning vedr. sociale udgifter 2017 (002).pdf
  432453/18
 • Fra Nybolig: Vedr. henvendelse om Lokalitet 439-00029
  433246/18
 • Fra Kolding Kommune. § 8 Tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde på matr. nr. 506a Kolding Bygrunde, Stejlbjergvej 1 - del af ejendommen Haderslevvej 16, 6000 Kolding
  433009/18
 • Påtegning på regnskab 2017.pdf
  432445/18
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Omtrendtlig placering af tank.pdf
  433119/18
 • Deloitte, Revisionsberetning vedr. statsrefusion
  432228/18
 • Fra Franck Geoteknik: Oplæg til undersøgelse, Juelsmindevej 19, Odense SV, Odinsparken
  433095/18
 • Fra Kolding Kommune: Kopi af orientering til grundejer vedr. myndighedsfordeling, Stationsvej 7A, Kolding
  431702/18
 • fra Niras RE: Henvendelse fra GEUS
  431531/18
 • Fra borger: Telefonbesked, loknr. 461-80036
  433253/18
 • Fra NIRAS: Høringssvar vedr ren jord til råstofgrav, matr nr 983 Kollund, Bov
  433217/18
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Forureningsattest.pdf
  433104/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Aftale om prøvetæthed, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  432477/18
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Situationsplan - fremtidige forhold.pdf
  433114/18
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - J17.1220 Juelsmindevej 19 Odense V. - Odinsparken. Miljøteknisk rapport.pdf
  433110/18
 • Deloitte, Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2017
  432252/18
 • Fra Orbicon - mail vedr, erklæring om adgang til Region Syddanmarks systemer og JAR certifikat
  432888/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  431479/18
 • Fra COWI: Forsikringscertifikat
  432592/18
 • Fra Kystdirektoratet - mail med §3 dispensation - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  445774/18
 • Fra Franck Miljø-Geoteknik: Oplæg til undersøgelse, Juelsmindevej 19, Odense SV, Odinsparken
  447816/18
 • Fra Billund Vand: Kontaktoplysning, Region Syddanmark
  438765/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Svar fra Region Syddanmark på anmodning om supplerende oplysninger - SUU. DSD
  438727/18
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 630-82112, Grejs Bakke 9, 7100 Vejle.pdf
  449892/18
 • Fra Billund Kommune: Henvendelser til Styrelsen for Patientsikkerhed
  451533/18
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 630-82122, Karetmagervej 23, 7100 Vejle.pdf
  449984/18
 • Svar på opklarende spørgsmål
  458171/18
 • Dagsorden til møde i Temagruppen for Kvalitet d. 22/6/2018
  457365/18
 • LUP: Dagsorden til styregruppemødet den 22. juni 2018
  469631/18

Udgående

 • Til Ejendomsselskabet af 9-11 1989 A/S: V0-orientering, mulig forurening - Elvej 3, 5260 Odense S
  433453/18
 • Til Odense Kommune: Kopi af V0-brev - Elvej 3, 5260 Odense S
  433452/18
 • Til skatteankestyrelsen: svar på Forespørgsel vedr. forurening
  433707/18
 • Til kommune og skat: Afgørelse, delvis udgår kortlægningen, Kelstrup Strandvænge 1, 6100 Haderslev
  433372/18
 • Til borger: Afgørelse, delvis udgår kortlægningen, Kelstrup Strandvænge 1, 6100 Haderslev, med bilag om persondataloven
  433367/18
 • Til borger: Afgørelse, delvis udgår kortlægningen, Kelstrup Strandvænge 1, 6100 Haderslev, med bilag om persondataloven
  433368/18
 • Til borger: Afgørelse, delvis udgår kortlægningen, Kelstrup Strandvænge 1, 6100 Haderslev
  433365/18
 • Til borger: Afgørelse, delvis udgår kortlægningen, Kelstrup Strandvænge 1, 6100 Haderslev
  433363/18
 • Til ansøger: Tilbagemelding på projektidé
  433296/18
 • Til Rådgiver: OK til ekstra tid til lokalisering
  432890/18
 • TIL RM og Rsja: Bid økonomi
  432467/18
 • Korrektion af budgetskema for "Ernæring af gravide kvinder..."
  432137/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Godkendelse af udskydelse af vilkår
  431552/18
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  431814/18
 • Til Niras: Kortlægningsoplysninger vedr. kathale 4, 6200 Aabenraa
  433456/18
 • Til Borger: Vedr. forurenet lokalitet 461-80036
  433254/18
 • Til COWI: Ønsker tilbud på monitering
  431725/18
 • Til Kolding Kommune og Skat: Afgørelse om V1-kortlægning
  433413/18
 • Til DMR: Svar på telefonhenvendelse Granvej 2, 7190 Billund
  432718/18
 • til Borger 1 Bilag Udkast til afgørelse V2 med Varsel om kortlægning på V2 af dele af Hørtoftvej 18 og 18A, 6400 Sønderborg
  432271/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Børkop
  432030/18
 • Til Landbrugsstyrelsen ang. økologisk anvendelse af Mågehøj, Esbjerg
  431440/18
 • Til Esbjerg Kommune, Kommentarer til flyttet byggefelt, Niels Lambertsens Vej 6 mfl., Esbjerg
  433251/18
 • Til Niras: rekvirering af kortlægningsoplysninger vedr. Kilen 15-17, 6200 Aabenraa
  433460/18
 • Til Niras: Nyere kortlægningsoplysninger ved Gasværksvej 34, 36 og 38, 6200 Aabenraa
  433431/18
 • til Borger Bilag Teknsik rapport med Varsel om kortlægning på V2 af dele af Hørtoftvej 18 og 18A, 6400 Sønderborg
  432407/18
 • til Borger Kortbilag med Varsel om kortlægning på V2 af dele af Hørtoftvej 18 og 18A, 6400 Sønderborg
  432317/18
 • Til Niras: Mail 4: Reg. nr. 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  433438/18
 • Til borger - Høring af V2-kortlægning Østerbyvej 3B inkl bilag, 7190 Billund.pdf
  432533/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør i praksis
  431894/18
 • Til Kolding kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Egtved Alle 10, Kolding.pdf
  431631/18
 • til Borger 2 Bilag Udkast til afg V2 med Varsel om kortlægning på V2 af dele af Hørtoftvej 18 og 18A, 6400 Sønderborg
  432297/18
 • Til Vejen KOmmune: Bem. Til rapport og §8 tilladelse
  433220/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr prøvetæthed, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  431792/18
 • Til Billund Vand: Kontaktoplysning, Region Syddanmark
  433441/18
 • Til Niras: Mail 1: Reg. nr. 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  433432/18
 • til Borger Bilag med udkast boligerklæring med Varsel om kortlægning på V2 af dele af Hørtoftvej 18 og 18A, 6400 Sønderborg
  432345/18
 • Til borger. V1 varsling og kortbilag.pdf
  433341/18
 • Til Niras: Kortlægningsoplysninger vedr H. P. Hansens Gade 3-5, 6200 Aabenraa
  433449/18
 • Til Borger: V1-kortlægning Gl. Ålbovej 2, 6093 Sønder Stenderup
  433410/18
 • Til JydskeVestkysten: Kvittering
  431556/18
 • Til SfP, Esbjerg Kommune og borger: Meddelelse om dispensation efter jfl §62, matr nr 5c Fæsted By, Obbekær
  433377/18
 • Til Nyborg kommune: §8-høringssvar for "Sludevej 7, 5871 Frørup, matr. 1c, Slude By, Frørup, lok.nr. 450-81140"
  432122/18
 • Til borger. 543-40007 Adelvej 26, 6500 Vojens
  433401/18
 • Til Niras: Mail 5: Reg. nr. 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  433440/18
 • Til Borger: Svar påTelefonhenvendelse - Hellevad 37, 5690 Tommerup
  432962/18
 • Til borger, Sønderborg Kommune, SKAT og DMR: Udgået af kortlægningen, Peter Kaads Vej 7, Sønderborg
  433200/18
 • Til Vejle Biblioteker, Forespørgsel: Regionplan 2001-2013: tillæg nr. 33, råstofgrav ved Vandel, Hofmandsfeld
  431717/18
 • Til Borger: V1-kortlægning Gl. Ålbovej 2, 6093 Sønder Stenderup
  433408/18
 • til Borger 2 Varsel om kortlægning på V2 af dele af Hørtoftvej 18 og 18A, 6400 Sønderborg
  432241/18
 • Til PLO, SOr, DAK-E, VAgtchef og Lev. vedr. Praksishandel i Børkop
  432019/18
 • Til Orbicon: Svar vedr. Gl. Donsvej 8, 6000 Kolding, matr. nr. 2bm Bramdrup By, Nr. Bramdrup
  433405/18
 • Til Nybolig: Svar matr. nr. 456b og 456c Nyborg Bygrunde
  433221/18
 • Til Jordkonsulenterne: Regionens bemærkninger til undersøgelsesooplæg, Gl. Stationsvej 7A, Kolding
  431694/18
 • Til borger: BILAG til høring, Rapport grundejerdel - 551-32104 Østerbyvej 3B, 7190 Billund.pdf
  432535/18
 • til Borger 1 Varsel om kortlægning på V2 af dele af Hørtoftvej 18 og 18A, 6400 Sønderborg
  432223/18
 • Til Billund kommune: Kopi af Undersøgelsesrapport + varsel af v2-kortlægning, 551-32104, Østerbyvej 3B, 7190 Billund
  432550/18
 • til Borger Bilag Grundejerrapport med Varsel om kortlægning på V2 af dele af Hørtoftvej 18 og 18A, 6400 Sønderborg
  432383/18
 • Til Niras: Kortlægningsmateriale vedr. 545-00002, Træimprægnering, Reberbanen, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr. nr. 1163 og 7000aq Aabenraa
  433450/18
 • Til Niras: Mail 2: Reg. nr. 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  433436/18
 • Til Niras: Mail 3: Reg. nr. 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  433437/18
 • Til Kolding Kommune - V1-afgørelse, Egtved Alle 10, 6000 Kolding.pdf
  431630/18
 • Til Borger: Svar vedr. Filosofgangen 70, 5000 Odense
  433357/18
 • Til DMR: Svar på tlf-henvendelse, Hovedgade 46, 7190 Billund
  432705/18
 • Til DuPont: Input til emner til møde
  451536/18
 • Til Jydske Vestkysten: Journalliste og supplerende materiale
  451540/18

14. juni 2018

Indgående

 • Fra projekt: Projektbeskrivelse til hjemmeside
  431447/18
 • fra rn: Workshop om RIT
  431404/18
 • Fra Cowi: Dialog vedr. midtvejsevaluering
  431449/18
 • Fra Rådgiver: Skitser fra besigtigelse og ektra tid til lokalisering
  432853/18
 • Fra Rådgiver: Skitser fra besigtigelse og tilbudsliste inkl. køreplader
  432857/18
 • Fra Rådgiver: Skitser fra besigtigelse
  432859/18
 • Status og spørgsmål. Kolding Åpark 18, Campus Kolding, Etape II
  434318/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Påbud om undersøgelse efter væltet marksprøjte
  434999/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Nyt udkast til § 8-tilladelse - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  431416/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8 tilladelse - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  431417/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 1 - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  431418/18
 • Kommentarer fra Erhvervsstyrelsen vedr. resultatindikatorer
  430276/18
 • fra SDU_ vedr. møde mellem regionsrådsformand og Slesvig-Holstens Europaminister i Kolding
  430497/18
 • fra SDU_ Møde mellem regionsrådsformand og Slesvig-Holstens Europaminister i Kolding
  430367/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - 621-00492
  430756/18
 • Fra Orbicon: Anmodning om materiale om vedr. 510-81112
  431352/18
 • fra SDU_ vedr. mødet mellem regionsrådsformand og Slesvig-Holstens Europaminister i Kolding
  430484/18
 • fra SDU_ planlægning af mødet den 22.6
  430436/18
 • Fra DMR - Fynshovedvej 559, Martofte - Endelig rapport (teknisk- og grundejerdel)
  431344/18
 • Fra Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar.
  428790/18
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  429316/18
 • Fra COWI: Status pejlerunde mv
  430280/18
 • Fra Nyborg kommune: Mail med nyt udkast til §8
  431356/18
 • Fra Vejle Kom. §8 ansøgning til Fundersvej 6, 7100 Vejle
  429460/18
 • Fra Arbejdsmarkedskontor Syd - bekræftelse
  428794/18
 • fra Nyborg Kommune til rådgiver - VS_ bemærkninger - SV_ Dampskibsmolen 2, Nyborg - resultat af poreluftscreening
  428140/18
 • Fra praksis: mail med anmonding om åbning pr. 1. august 2018
  429943/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  429571/18
 • Fra COWI: Besigtigelse - boringsplacering
  429969/18
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 551-32104 Østerbyvej 3B, 7190 Billund.pdf
  431178/18
 • fra SDU_ planlægning af mødet den 22. juni i Kolding
  430390/18
 • fra SDU_ vedr.mødet mellem regionsrådsformand og Slesvig-Holstens Europaminister i Kolding
  430335/18
 • Fra system: automatisk lukning d. 14.06.2018
  428438/18
 • fra SDU_ vedr. mødet mellem regionsrådsformand og Slesvig-Holstens Europaminister i Kolding
  430466/18
 • Fra Niras: Rapport Teknisk del - 551-32104 Østerbyvej 3B, 7190 Billund.pdf
  431180/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  430462/18
 • fra SDU_ vedr. Møde mellem regionsrådsformand og Slesvig-Holstens Europaminister i Kolding
  430783/18
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - Udkast til 8_tilladelse_til_anlægsarbejde.pdf
  431357/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. praksishandel i Fredericia
  433832/18
 • Fra Fredercia kommune UDKAST Revideret tilladelse efter jordforureningslovens §8 til gravearbejde i forbindelse med tømning af søkabel hos DONG Ene.DOCX
  434112/18
 • fra fredericia kommune UDKAST Revideret tilladelse efter jordforureningslovens §8 til gravearbejde i forbindelse med tømning af søkabel hos DONG Ene
  434111/18
 • Fra Varde Kommune: Kvittering for besvarelse af spørgsmål om offentlig indsats overfor overfladevand på Enghavevej 21, 6800 Varde
  434909/18
 • Fra Orbicon: Eksempler på output partikelbaner
  435167/18
 • fra SDU_ Møde mellem regionsrådsformand og Slesvig-Holstens Europaminister i Kolding
  430338/18
 • Fra SDU_Lidt om det praktiske på SDU Kolding
  430330/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  430547/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang pr. 1. august 2018
  428939/18
 • Fra Kolding Kommune, Nedrivning af offentlig toiletbygning, Riberdyb 5, Kolding
  431731/18
 • Fra system: automatisk lukket for tilgang pr. 14. juni 2018
  431705/18
 • Fra Vejle Biblioteker, Forespørgsel: Regionplan 2001-2013: tillæg nr. 33, råstofgrav ved Vandel, Hofmandsfeld
  431595/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rudmevej 109, 5750 Ringe.pdf
  432850/18
 • Fra DuPont: Spørgsmål vedr. teknikermøde
  433311/18
 • Anmodning om materiale vedrørende undersøgelsen af kræftområdet
  432830/18
 • Fra Danske Regioner: HK dd
  431536/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  432974/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  431517/18
 • Fra Nybolig: Henvendelse om Lokalitet 439-00029
  433239/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dokumentation vedr. opfyldelse af § 8-tilladelser, Skovvej 8, 5750 Ringe
  453050/18
 • Fra DGE: Mail med undersøgelsesrapport
  454208/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Ikke brug for §8-tilladelse da kortlagt areal udgår
  454211/18
 • Fra DGE: Bilag - Rapport § 8 undersøgelse- Mørkebjergvej 1, 5600 Faaborg.pdf
  454209/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Svar fra Region Syddanmark på anmodning om supplerende oplysninger - SUU. DSD
  438720/18
 • Fra yder: Mail med ønske om åbne/lukkegrænse
  440442/18

Udgående

 • Til COWI: ændringsforslag evalueringsoplæg,
  467239/18
 • Til Rådgiver: Skovvej 22 - Afgrødeerstatning
  428735/18
 • til Borger Kortbilag med Høring om kortlægning V2 F2 af del af Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  431098/18
 • Bilag 5 - Udkast til indstilling til ministeren
  431314/18
 • til Borger Bilag med udkast boligerklæring med Varsling V2 af del af Emmerskevej 10, 6270 Tønder
  431409/18
 • Notat - opmærksomhedspunkter v2 - IU 20-06-18.docx
  428890/18
 • til Borger Bilag Grundejerrapport med Varsling V2 af del af Emmerskevej 10, 6270 Tønder
  431410/18
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  429202/18
 • Til virksomhed - Bilag til Høring V2... - Boligerklæring - Koldingvej 16a, b og c
  431081/18
 • Til Virksomhed - Høring V2 - Koldingvej 16a, b og c
  431056/18
 • til yder
  430105/18
 • Til virksomhed - Bilag til Høring V2... - Kortbilag
  431054/18
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  429962/18
 • til Borger Bilag med udkast til afgørelse V2F2 med Høring om kortlægning V2 F2 af del af Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  431091/18
 • Til kolding Kommune: kopi af V2-varsling
  431343/18
 • Til virksomhed - Bilag til Høring V2... - Boligerklæring - Koldingvej 18
  431046/18
 • Til Advokat, Kortlægningsbrev for lok. 510-81112, Sønderbyvej 6, Gram
  431355/18
 • til Borger Teknisk rapport med Høring om kortlægning V2 F2 af del af Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  431109/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Odense C
  429127/18
 • Til DLG, henvendelse om Puggårdsvej 4, Bramming
  428176/18
 • til Borger Varsling V2 af del af Emmerskevej 10, 6270 Tønder
  431406/18
 • Til Kommunen:Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  430564/18
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforurening - Fynshovedvej 559, 5390 Martofte
  431393/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  430627/18
 • Til virksomhed - Bilag til Høring V2... Kortbilag
  431087/18
 • til Borger Bilag Teknisk rapport med Varsling V2 af del af Emmerskevej 10, 6270 Tønder
  431411/18
 • til Borger Grundejerrapport med Høring om kortlægning V2 F2 af del af Flensborglandevej 9, 6270 Tønder
  431104/18
 • Til SDU_Møde mellem regionsrådsformand og Slesvig-Holstens Europaminister i Kolding
  430551/18
 • til Borger Bilag Udkast til afg V2 med Varsling V2 af del af Emmerskevej 10, 6270 Tønder
  431407/18
 • Til Niras: Bystævnet 41 - accept af budgetudvidelse
  428459/18
 • Til Orbicon: Tillægsaftale af 5-6-2018
  429144/18
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rudmevej 109, 5750 Ringe
  432860/18
 • Til Miljøstyrelsen: Svar vedr. udemålinger
  431532/18
 • Til DuPont: Forslag til mødetidspunter for teknikermøde
  431632/18
 • til Borger Kortbilag med Varsling V2 af del af Emmerskevej 10, 6270 Tønder
  431408/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Esbjergvej 128, 6000 Kolding
  428565/18
 • Til Orbicon: Vedrørende materiale på 510-81112
  431353/18
 • Til Orbicon: SV: Nørregade 90, Vejen - ekstraarbejder og omkostninger
  429094/18
 • Til borger: Vedr. sagsmateriale på Hospitalsgade 29, Kolding
  430762/18
 • Til læge - velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  429238/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. havevand.
  431645/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. boringer ved banegravsdepotet
  431635/18
 • Til vagtchefen vedr. Afmelding af vagydernummer og praksis handel i Odense C
  429111/18
 • Til Virksomhed - Høring V2 kortlægning - Koldingvej 18
  430964/18
 • Til COWI: Svar på mail omkring opstart pumpecyklus 2
  430743/18
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense C
  429152/18
 • Til COWI: Accept af tilbud
  429314/18
 • Til SDU_ Møde mellem regionsrådsformand og Slesvig-Holstens Europaminister i Kolding2
  429323/18
 • til Borger Høring om kortlægning V2 F2 af del af Flensborglandevej 9, 6270 Tønder - V2_høring.pdf
  431086/18
 • Til projekt: ok til forlængelse
  430172/18
 • Til SDU_ Møde mellem regionsrådsformand og Slesvig-Holstens Europaminister i Kolding
  428885/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  431405/18
 • Til borger angående økologisk areal ved Mågehøj
  431316/18
 • Til Arbejdsmarkedskontor Syd - vedr. udpegning af medlem til Interreg-udvalget
  428774/18
 • til syddanske interreg-udvalgsmedlemmer_Opmærksomhedspunkter vedr. Interreg-udvalgsmødet 20. juni 2018
  428889/18
 • Til borger. V1-brev – lok. 430-81359, Rudmevej 109, 5750 Ringe
  431345/18
 • Til Niras: Skrillinge Strand 72. Underskrevet kontrakt
  428175/18
 • Til Virksomhed - Bilag til Høring V2... - Udkast V2 - Koldingvej 16a, b og c.
  431069/18
 • Svar fra Region Syddanmark ang. Høring: Lovforslag om indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet
  431278/18
 • Til Virksomhed - Bilag til Høring V2... - Udkast V2 kortlægning - Koldingvej 18
  430969/18

13. juni 2018

Indgående

 • FRA SWECO: Statusrapport
  428014/18
 • Fra DMR: Afværgerapport, Østerbro 20A, endelig
  441402/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  439673/18
 • MED Klippekortmodul d. 8. juni 2018
  442988/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Egebjerget - Opfølgning i fh.t. JFL §72b
  447732/18
 • Fra Vejen kommune, Forespørgsel om justering af kortlægning
  452540/18
 • Fra praksis - Medd. vedrørende ansat læges ophør
  450921/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til Life Science udvalgsmøde d. 21. Juni hos Dansk Erhverv
  472046/18
 • fra Orbicon Nyvej 6, Vissenbjerg
  472706/18
 • Fra firma: RE: Mulighed for momsrefusion
  486885/18
 • Bilag 2 Gennemgang af indkaldelsesbreve.docx.pdf
  428083/18
 • fra Rambøll Disposition - TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  429449/18
 • Følgebrev til regionerne.pdf
  428084/18
 • Fra Fredericia kommune: Cirkusplads (- eller måske Eventplads) øst for Gl. Havn.
  428221/18
 • Revisionsnotat 1 høring.pdf
  428079/18
 • Revisionsnotat 3 høring.pdf
  428081/18
 • SV: afgørelse om aktindsigt
  428192/18
 • Fra Mst: mail med undersøgelsesrapport mm Danish Oil Pipe. Undersøgelsespåbud T9803
  428189/18
 • Maj
  427031/18
 • Revisionsnotat 2 høring.pdf
  428080/18
 • Fra Borger: Oplysninger om mulig placering af olietank
  432948/18
 • Fra Nybolig: henvendelse matr. nr. 456 Nyborg Bygrunde
  433216/18
 • fra Billund kommune henvendelse vedr : Fortynding af jordforurening med slagge
  431654/18
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse vedr. Hellevad 37, 5690 Tommerup
  432955/18
 • Fra borger: Supplerende oplysninger vedr. henvendelse
  431477/18
 • VS: Yderområde ansøgning - eCampus Syd
  427821/18
 • Fra DMR: Telefonhenvendelse Hovedgade 46, 7190 Billund
  432695/18
 • Danske Regioner: Dagsorden til møde 19. juni 2018
  428015/18
 • Fra Borger: Bilag - Miljø - Juelsmindevej - Juelsmindevej - placering af tank.pdf
  432961/18
 • Fra Niras: rekvirering af kortlægningsoplysninger vedr. Kilen 15-17, 6200 Aabenraa
  433459/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  432848/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Birkebjergvej 6, 6A, 5792 Årslev.pdf
  432604/18
 • Fra Niras: rekvirering af kortlægningsoplysninger vedr. Kathale 4, 6200 Aabenraa
  433455/18
 • Fra Niras: rekvirering af kortlægningsoplysninger, Gasværksevej 34, 36 og 38, 6200 Aabenraa
  433427/18
 • Fra Orbicon: Forespørgsel på Gl. Donsvej 8, 6000 Kolding, matr. nr. 2bm Bramdrup By, Nr. Bramdrup
  433403/18
 • Fra Borger: henvendelse vedr. Filosofgangen 70, 5000 Odense
  433355/18
 • Fra Niras: rekvirering af kortlægningsoplysninger vedr. Reberbanen, 6200 Aabenraa
  433448/18
 • Fra DMR: Telefonhenvendelse, Granvej 2, 7190 Billund
  432713/18
 • Fra borger: Orientering og kommentar vedr. havevanding
  431489/18
 • Fra Johnson Instituttet vedr. afmelding af vikar.
  428817/18
 • Fra JFmedier: anmodning om aktindsigt
  428229/18
 • Fra Nørre Nebel fysioterapi og Træning vedr. afmelding af Pension.
  426309/18
 • Bilag 1 Figur mulige udredningsforløb.pdf
  428082/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplanen 2017 - Monitorering - er spørgsmål undervejs?
  428691/18
 • Fra ansøger. Ændring af locations til Martin Creed værk
  427219/18
 • Manglende tjek ud
  427039/18
 • fra Region Sjælland_Kommissionen ved Interreg udvalgsmødet
  425851/18
 • Fra Niras: Mølmarksvej - Bugetstatus 130618
  428489/18
 • Afgørelse
  427091/18
 • Fra Niras, Teknisk rapport, Anlægsvej 49, Give,
  427362/18

Udgående

 • Til Rådgiver: OK til Referat af opstartsmøde, Pulje 5
  428738/18
 • Til Rådgiver: OK til Referat af opstartsmøde, Pulje 5
  428742/18
 • Til Rådgiver: OK til Referat af opstartsmøde, Pulje 5
  428740/18
 • Til Odense Kommune: Kvittering på orientering om jordforurening på Elvej 3, 5260 Odense S
  425411/18
 • Til Bo-To Ejendomsadministration ApS - Telefonnotat vedr. omdannelse til bolig - Vestergade 36
  425412/18
 • Til Borger, V2-kortbilag, Anlægsvej 49, 7323 Give.pdf
  427352/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  427379/18
 • Til borger, Høring om kortlægning af Mukkerten 2, 6715 Esbjerg N
  425629/18
 • Fra læge - Bekræftelse på praksisbetegnelse
  425523/18
 • Til Borger, V2-afgørelse, Anlægsvej 49, 7323 Give.pdf
  427350/18
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. analyseparametre Cirkusplads (- eller måske Eventplads) øst for Gl. Havn.
  428226/18
 • Til Grundejer, Orientering til grundejerm Anlægsvej 49, 7323 Give
  427359/18
 • Til borgmestre: Punkter til kommende møde i KKU
  428717/18
 • Til Holdingselskabet Hansen og Kruse ApS, V1-høring, Søndergade 3-3A, 6690 Gørding.pdf
  425635/18
 • Til Holdingselskabet Hansen og Kruse ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Søndergade 3-3A, 6690 Gørding.pdf
  425633/18
 • Til Borger, Boligerklæring, Anlægsvej 49, 7323 Give.pdf
  427349/18
 • Til læge - Forespørgsel vedr. praksisbetegnelse
  425445/18
 • Til praksis i Vejle: ønsker automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  426128/18
 • Til Holdingselskabet Hansen og Kruse ApS, V1-kortbilag, høring, Søndergade 3-3A, 6690 Gørding.pdf
  425636/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om undersøgelse af bolig, Birkebjergvej 6, 6A, 5792 Årslev
  432618/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. boringer ved banegravsdepotet
  431467/18
 • Til borger: Spørgsmål til henvendelse
  431474/18
 • Til Nyborg kommune: §8-høringssvar for Sludevej 7, 5871, Frørup, matr. +1c, Slude By, Frørup, lok.nr. 450-81140
  427968/18
 • Til Sundhedsministeriet: Region Syddanmarks redegørelse vedr. forbruget af de kritisk vigtige antibiotika
  426621/18
 • Til Varde Kommune: Vedr. spørgsmål om offentlig indsats overfor overfladevand på Enghavevej 21, 6800 Varde
  427894/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  427374/18
 • til entreprenør, råstof, tilladelse, matr nr 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  436318/18

12. juni 2018

Indgående

 • FRA AROSIT Re: Faktura 2573
  432161/18
 • Fra Rådgiver: Opfølgning på suplperende boringer
  427562/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, opdateret ansøgningsmateriale vedr. matr. nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  433552/18
 • Fra Bo-To Ejendomsadministration ApS - Vedr. byggeri på Vestergade 36
  425410/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. juni 2018
  423474/18
 • VS: Yderområde ansøgning - eCampus Syd
  425558/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  425315/18
 • En-laege-taet-paa-dig-juni-2018.pdf
  424387/18
 • Fra Praksis til FysioDanmark Odense vedr. ansættelse af Fysioterapeut.
  423795/18
 • Fra projekt: anmodning om forlængelse af projektet
  430088/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  425570/18
 • Fra projekt: Anmodning om udbetaling + bilag
  428877/18
 • Fra Varde Kommune, svar på spørgsmål ang. Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  423144/18
 • en læge tæt på dig - pressemedd..pdf
  424403/18
 • Fra Orbicon - Skitse ifm søbeskyttelseslinjen - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  424980/18
 • Fra Praksis til Otterup Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  423283/18
 • Fra Jordkonsulenterne: Bilag til "mail" - Oplæg, Gl. Stationsvej 7a
  425404/18
 • Fra Otterup Fysioterapi vedr. ansættelse af Josephine Josiasen Nyatekani.
  423463/18
 • Telefonnotat DGE, Vedr. Knudevejen 24, 6600 Vejen
  424471/18
 • Fra Jordkonsulenterne: mail vedr. oplæg til frivillig undersøgelse, Stationsvej 7A, Kolding
  425402/18
 • Fra projekt: pressemateriale vedr. projekt
  427923/18
 • fra Varde kommune : vedr vesterhavsvej 30 6852 Billum
  431785/18
 • Fra Nordfyns kommune: Mail omkring afslutning af påbud
  433141/18
 • Fra Niras: Håndboring viser tegn på forurening
  433541/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Tegninger.pdf
  435815/18
 • DR: Revideret anmodning om aktindsigt
  435602/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Ansøgning om byggetilladelse.pdf
  435801/18
 • Fra ansøgers konsulent RÅSTOF Nye kort
  435295/18
 • Fra Orbicon: SV: eksempel på partikelbanesimulering
  435158/18
 • fra Odense Kommune - HASTER - høring af udkast til §8-tilladelse, Carlsen-Skiødts Vej 2, 5220 Odense SØ
  435771/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag.pdf
  435791/18
 • Fra Orbicon: Tilbud partikelbanesimuleringer
  435154/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Projektbeskrivelse (naboorientering).pdf
  435807/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast til §8-tilladelse.pdf
  435780/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om supplerende oplysninger - SUU. DSD
  438707/18
 • Fra Nordfyns kommune: Bilag - Opfyldelse_af_påbud_om_forureningsundersøgelse.pdf
  433145/18
 • Fra Region Midt: Vedr. Conference of Peripheral Maritime Regions
  432838/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  432847/18
 • Fra Nordfyns kommune: Bilag - Simpel forureningsundersøgelse.pdf
  433147/18
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  432843/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  432832/18
 • Forlængelse af prisaftale i underskrevet stand -OnLine Translation - OnLine Translation.pdf
  428906/18
 • Mail fra Rigsrevisionen: Rigsrevisionen lukker forundersøgelse om jordforurening <3938>
  425542/18
 • Oversigt fra Rejsekort Erhverv
  427067/18
 • Orientering om sikre arbejdsgange omkring methotrexat.pdf
  430274/18
 • Fra Gartneriet Birkebjerg: Telefonhenvendelse - 430-81175 m.fl.
  425301/18
 • Skadenr. 27672 - afvisning af krav fra Protector/omfattet af kasko Reg.nr. AV 13377 skadedato 02-01-2018
  426286/18
 • Fra Rådgiver -Kontaktpersoner
  430699/18
 • Fra Praksis til Assens klinikken vedr. ansættelse af fysioterapeuter.
  423104/18
 • OK-Nyt - Praksis nr. 019-18.
  422081/18
 • Fra Kolding KOmmune, Varsling af undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening, Storgaden 112, 6052 Viuf.
  425300/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  424848/18
 • modtaget orlængelse af prisaftale -OnLine Translation
  428902/18
 • Fra borger: Vedr. spørgsmål og kvittering for regionens svar på yderligere spørgsmål i sagen fra Frøslevvej 79, 6330 Padborg, Matr.nr. 194, Frøslev, Bov
  424212/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Esbjergvej 128, 6000 Kolding.pdf
  424842/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  424548/18
 • Fra:yder
  422469/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
  425221/18
 • Fra Kolding Kommune: Koteliste, Lykkegårdsvej 50, Kolding
  423324/18
 • Fra Fredericia Kommunen: høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud - Spild ved T16 (utæt mixer)
  422843/18
 • Fra STPS: Orientering om sikre arbejdsgange omkring methotrexat
  430272/18
 • Skadenr. 27672 - afvisning af krav fra Protector/omfattet af kasko Reg.nr. AV 13377 skadedato 02-01-2018 - image001.png
  426288/18
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - UDKAST____8_tilladelse_til_anlægsarbejde.pdf
  427964/18
 • Fra Praksis til Otterup Fysioteapi vedr. ansættelse af Fysioterpeut.
  423520/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. opsigelse af ansatte fysioterapeuter.
  424647/18
 • VS: Ansøgning til Vækst Forums Yderområdepulje
  425546/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
  425185/18
 • Fra Lange Gruppen vedr. analyse
  482709/18
 • Fra Billund Kommune: Skiltning ved den gamle losseplads
  451523/18
 • VS: Møde om evt. behov for IB-udbud
  456587/18
 • Fra PLo - Medd. vedrørende praksishandel i Rødekro
  447999/18
 • Fra lægevagten: Mail med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  445495/18

Udgående

 • Til Bo-To Ejendomsadministration ApS - Orientering om at kommunen er kontaktet
  425415/18
 • Til kommunen - Vedr. Vestergade 36 - Jordforurening, byggetilladelse og indeklima
  425414/18
 • Til Envidan: Svar på henvendelse ifm. vådområdeprojekt Damrenden - Lang Gyde, 5683 Haarby - lok.nr. 420-81310
  424409/18
 • Til borger: Skovbyvej 26, 6100 Haderslev, varsel om forureningsundersøgelse, nabo
  423043/18
 • Til borger. Varsel om kortlægning af Lykkegårdsvej 3, Veerst
  434613/18
 • Til Rambøll: kontakt vedr. majshøst, Diagonalvej 2T, Bevtoft
  423112/18
 • Til Formandsekretariat_ muligt input til udvalgsmødet juni 2018
  422670/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 7/15
  428715/18
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. Frøslevvej 79, 6330 Padborg, lok.nr. 503-50004 - svar på, hvad skal der til for at udgå af kortlægningen
  424882/18
 • Til borger: Kvittering samt svar på et yderligere spørgsmål i sagen fra Frøslevvej 79, 6330 Padborg, Matr.nr. 194, Frøslev, Bov
  424248/18
 • Til DMR: Underskrevet kontrakt - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  425068/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 12/15
  428763/18
 • Til Borger: Høring af rapport og varsel om V2 kortlægning
  424495/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 14/15
  428771/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 2/15
  428693/18
 • Til Landbrugsstyrelsen, Økologisk areal er V2-kortlagt, Mågehøj, Esbjerg
  431309/18
 • Til DMR: Underskrevet kontrakt - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  425097/18
 • Til Danbolig: svar på henvendelse vedr. Markdanersgade 5-7.pdf
  423560/18
 • Til Ejendomsselskabet I&K IS, Vejrup Undervognscenter, V1-varsel, Gl. Hovedvej 7, 6740 Bramming.pdf
  423888/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Esbjergvej 128, 6000 Kolding
  424849/18
 • Til GEO. Delvis opsigelse af aftale om udførelse af Datakvalitetsprojekt
  422542/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 3/15
  428697/18
 • Til Kommune: Kopi af V2 varsel og rapport
  424512/18
 • Til DMR: Bilag - Underskrevet kontrakt.pdf
  425076/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 11/15
  428761/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 15/15
  428776/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 6/15
  428707/18
 • Til Ejendomsselskabet I&K IS, Vejrup Undervognscenter, V1-kortbilag, varsel, Gl. Hovedvej 7, 6740 Bramming.pdf
  423891/18
 • Til Borger: Udgået inden kortlægning, del af matr. 13a, Sdr. Højrup By
  424404/18
 • Til Billund Vand og Billund Kommune: Dagsorden til møde
  431818/18
 • Til borger - V1-varsel, Nørregade 21, 6690 Gørding.pdf
  421989/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 10/15
  428753/18
 • Til Borger: Udgået inden kortlægning, Møllebakkevej 2, Ringe.pdf
  424445/18
 • Til borger - Bilag til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Nørregade 21, 6690 Gørding.pdf
  421986/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. tankopgravning, Rudmevej 109, 5750 Ringe
  423309/18
 • Til virksomhed, V1-varsel med bilag, Bødkervej 11 og 13, 7100 Vejle.pdf
  425017/18
 • Til Mst: Høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud - Spild ved T16 (utæt mixer)
  422798/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. juni 2018
  421943/18
 • Til Ejendomsselskabet I&K IS, Vejrup Undervognscenter, Bilag til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Gl. Hovedvej 7, 6740 Bramming.pdf
  423890/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 5/15
  428702/18
 • Til Aabenraa Kommune, V1-høring med bilag, Gråstenvej 1, 6200 Aabenraa
  423446/18
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelsen af tilladelse til nedsivning ved Auraskolen i Hjerting
  424555/18
 • Til Praksis - Bekræftlse på ændring til nyt cvr nummer
  425226/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 8/15
  428747/18
 • Evalueringsoplæg for Co-Create Sydfyn I og II
  424631/18
 • Evalueringsoplæg for Co-Create Sydfyn I og II
  424614/18
 • Til borger - V1-kortbilag, varsel, Nørregade 21, 6690 Gørding.pdf
  421990/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 4/15
  428701/18
 • til Embedslæge Orientering om nye indeklimaresultater ved boligejendommen Vestergade 15A, Vissenbjerg
  423171/18
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune og SKAT: Orientering om at tidl. vejstrækninger ved Sdr. Højrupvej, Ringe ikke kortlægges efter jordforureningsloven, lok. 473-80009
  424472/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO afværge
  422628/18
 • Til DMR: Bilag - Underskrevet kontrakt.pdf
  425098/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 9/15
  428750/18
 • Til Gartneriet Birkebjerg: Svar på telefonhenvendelse - 430-81175 m.fl.
  425303/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 1/15
  428687/18
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om udlevering af historisk materiale mv på matrikel 64, 69 og 125e Fredericia Bygrunde - del 13/15
  428766/18
 • Til DMR:RSD kommenterer undersøgelsesresultater
  424761/18

11. juni 2018

Indgående

 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Sitiationsplan___11289_H1_101 - Storebæltsvej 1 5800 Nyborg, matr. 40b, Nyborg Markjorder.
  424919/18
 • Fra Nyborg Kommune: Anmodning om udtalelse vedrørende - Storebæltsvej 1 5800 Nyborg, matr. 40b, Nyborg Markjorder. Lok. nr. 449-00005
  424917/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Tegninger - Storebæltsvej 1 5800 Nyborg, matr. 40b, Nyborg Markjorder.
  424918/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 11289_C02.3_Fuldmagt - Storebæltsvej 1 5800 Nyborg, matr. 40b, Nyborg Markjorder.
  424920/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansøgning___Orientering - Storebæltsvej 1 5800 Nyborg, matr. 40b, Nyborg Markjorder.
  424921/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansoegning - Storebæltsvej 1 5800 Nyborg, matr. 40b, Nyborg Markjorder.
  424922/18
 • Fra landinspektøren, RÅSTOF, tinglysningssvar til opbevaring vedr. matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd. Varde Jorder
  421543/18
 • VS: Udvikling og konsolidering af designklyngen - REM-ansøgning
  421345/18
 • Fra Medicinrådet: Indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende neuroblastom
  421618/18
 • Fra COWI: Tilbud på monitering og 2 nye boringer
  421125/18
 • Forlængelse af prisaftale i underskrevet stand
  419861/18
 • Telefonnotat, Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg.docx
  419740/18
 • Fra bank - Henvendelse om jordforurening på Matr. nr. 1246c Kolding Markjorder 3. afd. - lokalitet nr. 621-00328
  420982/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om supplerende oplysninger - SUU. DSD
  419741/18
 • Høring (frist 13. juni 2018)_ EU-Kommissionens forslag til ændring af forordning om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
  419886/18
 • Fra MOE: Endelig VTO undersøgelsesrapport
  421577/18
 • Fra Offshoreenergy.dk ang. projekt
  421076/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet
  421037/18
 • Fra advokat: anmmodning om aktindsigt
  421852/18
 • fra Hansson & Knudsen - Svar høring, er ikke grundejer
  419720/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet
  421601/18
 • Modtaget forlængelse af prisaftale - Tolkeservice
  421092/18
 • fra Hansson & Knudsen - ejer ikke vejareal ved Dannesbosvej 46 - SV_ Høring
  420367/18
 • fra ansøger Digitalisering i faget.pdf
  421451/18
 • Fra Billund Kommune ang. Fælledvej 16, Billund
  420850/18
 • Referat fra mødet 29. maj 2018 om evt. ændringer i sagsbehandlingsproceduren grundet lovændringen
  421392/18
 • Høring (frist 13. juni 2018)_ EU-Kommissionens forslag til ændring af forordning om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
  421529/18
 • Fra projekt; Slutafrapportering
  427277/18
 • Bemærkninger fra PKO-konsulent til udkast til regional arbejdsgangsbeskrivelse for visitation af patienter med akut opstået symptomer på apopleksi
  422012/18
 • Fra Arbejdsmarkedskontor Syd - vedr. udpegning af medlem til Interreg-udvalget
  428713/18
 • Fra Mst: mail med Varsel om undersøgelsespåbud - Spild ved T16 (utæt mixer)
  422329/18
 • SV: Anmodning om indstilling af observatører til Syddansk Vækstforum
  422650/18
 • Fra praksis: bedt om at få automatisk lukket ved 3200 patienter
  428796/18
 • Fra PKO-konsulent - bermærkninger til udkast til regional arbejdsgangsbeskrivelse for visitation af patienter med akut opstået symptomer på apopleksi
  422016/18
 • Fra DMR. Notat vedr. poreluftmålinger på Nr. Bjertvej 88, Kolding
  422352/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. opgravning af tank, Rudmevej 109, 5750 Ringe
  423280/18
 • Forlængelse af prisaftale i undeerskrevet stand - Tolkeservice
  421093/18
 • Fra Mst: Undersøgelsespåbud_UDKAST_T16.pdf
  422336/18
 • Fra VUC Vest vedr. udbud
  423240/18
 • Henvendelse fra Dansk Metal i 2010 vedr. Finn Ravn
  421308/18
 • fra:yder
  421941/18
 • Fra Niras, historisk materiale, Bødkervej 11 7100 Vejle.pdf
  424969/18
 • Fra University College Lillebælt - vedr. udpegning
  430983/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om supplerende oplysninger - SUU. DSD
  431135/18
 • Fra rådgiver - Henvendelse om forurening på matrikel 64, 69 og 125e, Fredericia Bygrunde
  428680/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen kommenterer på svar fra RSD
  422672/18
 • Fra Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. sag om flytning af forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  428406/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg Sydfyn.pdf
  422426/18
 • Ændring i praksis siden sidst - SU den 26. juni 2018
  421488/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. flytning af forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  428364/18
 • Fra Mst: Varsel om undersøgelsespåbud T16.pdf
  422342/18
 • fra Orbicon : Nyvej 6, Vissenbjerg - øko oversigt
  423250/18
 • Forespørgsel fra yder
  432479/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. læges ophør i Børkop
  431767/18
 • Fra Borger: Bilag - Rapport, Vingårdsvej 15, Faaborg.pdf
  436521/18
 • Deloitte, Servicebrev vedr. løn - 2017
  436549/18
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Spørgsmål vedr. Vingårdsvej 15 - resultat af poreluftprøve
  436532/18
 • Fra Borger: Vingårdsvej 15, Faaborg - resultat af poreluftprøve
  436520/18
 • DR: Anmodning om aktindsigt
  435598/18
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Ole Rømers Vej 9, 6100 Haderslev
  439116/18
 • Fra DMR. Notat vedr. poreluftmålinger på Nr. Bjertvej 88, Kolding
  448894/18
 • Fra Aabenraa Komune, har fundet rapporten fra Miljøundersøgelser - Bov Skole og Bov Brand.PDF
  482658/18
 • Fra Aabenraa Kommune, BILAG: Miljøundersøgelser - Bov Skole og Bov Brand.PDF - 171539-16_v1_339267-13_v1_Miljøundersøgelser - Bov Skole og Bov Brand.PDF(1).PDF
  482659/18

Udgående

 • Til kommune: kopi, varsel om undersøgelse, Diagonalvej 2T, Bevtoft
  423103/18
 • Til borger: varsel om undersøgelse, Diagonalvej 2T, Bevtoft, matr. 521
  423085/18
 • Til borger: varsel om undersøgelse, Diagonalvej 2T, Bevtoft, matr. 509
  423075/18
 • Til Rådgiver: Rsyds kommentarer til rapport, Katry 1A
  421862/18
 • Til kommune: kopi, varsel om undersøgelse, Løjt Nørregade 22a, 6200 Aabenraa
  423120/18
 • Til borger: varsel om undersøgelse, Løjt Nørregade 22a, Aabenraa
  423116/18
 • Til NIRAS svar på Henvendelse fra GEUS
  423763/18
 • Til borger - V1-høring ændret indsats, Aaresund Havn 24, 6100 Haderslev.pdf
  419995/18
 • Til Formandsekretariat_muligt input til udvalgsmødet den 20. juni 2018
  421817/18
 • Til Orbicon. Møde om Hjulby Bro kildeplads
  420249/18
 • Til bank - Svar på henvenvendelse om sagsmateriale for Warmingsgade 1, 6000 Kolding, 621-00328 - del 1
  420988/18
 • Til Flexman: Vedrørende græsslåning omkring boring
  420879/18
 • TIl Geoservice: Resterende data til skråfotos fra RSYD 2018
  420374/18
 • Oplysninger om V1-kortlagt grund, Donsvej 46, 6052 Viuf, 621-81314
  420648/18
 • Til Varde Kommune: Orientering - del af ejendommen Aalholtvej 1, Oksbøl, Ål Præstesø depot, udgår inden kortlægning, lok. 573-81093
  421259/18
 • Til bank - Svar på henvendelse om sagsmateriale for Warmingsgade 1, 6000 Kolding, 621-00328 - del 2
  420992/18
 • Til University College Lillebælt - vedr. udpegning
  420408/18
 • til Nyborg Kommune - bemærkninger - SV_ Dampskibsmolen 2, Nyborg - resultat af poreluftscreening
  421112/18
 • Til Skat og Aabenraa kommune, vedr. Møllevej 7, 6200 Aabenraa
  421170/18
 • til Assens Kommune - spørgsmål om knust asfalt og ejere, Dannesbosvej 46 og vejareal m.m.
  420344/18
 • Til Shell, kommune, skat, mst: afgørelse - Ingen ændringer i kortlægning-
  420524/18
 • Svar fra Region Syddanmark vedr. Høring (frist 13. juni 2018): EU-Kommissionens forslag til ændring af forordning om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
  420477/18
 • SV på henv fra Sønderjysk Miljørådgivning: Donsvej 46, 6052 Viuf
  420378/18
 • Til DMR. SV: Status for forurening på Storegade 48-50 og oplæg til supplerende målinger
  419758/18
 • Til Niras: Mølmarksvej 191 - kommentarer til budgetstatus og tilbud
  420457/18
 • Til Niras: Mølmarksvej 191 - vedr fakturaer
  420435/18
 • Til Shell, kommune, skat, mst: Afgørelse - Ingen ændringer i kortlægning
  420540/18
 • til Hansson & Knudsen - ejer vejarealet ved Dannesbosvej 46(_) - SV_ Høring
  419723/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  421848/18
 • Til DMR, kommentarer til Status for undersøgelser, Saxovej 2, Kolding
  420572/18
 • Til borger - V2-varsel Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 4.pdf
  422598/18
 • Til borger - Bilag til V2-varsel: Afgørelse V2 Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 4 - Udkast.pdf
  422604/18
 • Til borger V2-varsel Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 2.pdf
  422558/18
 • Fra Geoservice: Kvittering for modtagelse af Data til skråfotos fra RSYD 2018
  424448/18
 • Til borger - Bilag til V1-varsel - Kortbilag - Fangelvej 40, 5260 Odense S
  421837/18
 • Til Juridica Advokaterne, vedr. Møllevej 7, 6200 Aabenraa
  421081/18
 • Til Naturstyrelsen: Afgørelse - en del af jeres ejendom Aalholtvej 1, 6840 Oksbøl udgår inden kortlægning.pdf
  421223/18
 • Til borger - V2- varsel Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 1.pdf
  422518/18
 • Til borger - Udkast til afgørelse, ændret indsats, Aarøsund Havn 24, 6100 Haderslev.pdf
  420009/18
 • Til borger - Bilag til V2-varsel: Afgørelse V2 Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 2 - Udkast.pdf
  422570/18
 • Til borger - V1-kortbilag, Aarøsund Havn 24, 6100 Haderslev.pdf
  420022/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  422430/18
 • Til borger - Bilag til V2-varsel: Afgørelse V2 Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 3 - Udkast.pdf
  422587/18
 • Til borger - V2-varsel Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 3.pdf
  422582/18
 • Til borger - V1-varsel, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  421839/18
 • Til borger - Bilag til V2-varsel: Afgørelse V2 Tømrervej 8, 6800 Varde - ejer 1 - Udkast.pdf
  422528/18
 • Til Haderslev Kommune. Masterplan for Jomfrustien, 515-50005, Hansborggade 7, 6100 Haderslev
  432871/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50082, Slotsgade 17
  432898/18
 • Til HAderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 510-81150 Jomfrustien 40
  432844/18
 • Til Haderslev Kommune. Masterplan for Jomfrustien: 515-50162, Jomfrustien 28
  433083/18
 • Til Haderslev Kommune. Masterplan for Jomfrustien: 515-50162, Jomfrustien 28, 3b
  433115/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, V1-kortlagte lokaliteter indenfor projektområdet
  431538/18
 • Til Haderslev Kommune. Masterplan for Jomfrustien: 515-50162, Jomfrustien 28, 3a
  433106/18
 • Til Haderslev Kommune. Masterplan for Jomfrustien: 515-50162, Jomfrustien 28, 4
  433124/18
 • Til Haderslev Kommune. Masterplan for Jomfrustien: 515-50162, Jomfrustien 28, 1b
  433090/18
 • Til Haderslev Kommune. Masterplan for Jomfrustien. 510-81161, Nørregade 32,
  432050/18
 • Til Haderslev Kommune. Masterplan for Jomfrustien: 515-50162, Jomfrustien 28, 2
  433096/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50150, Bygnaf 6
  432949/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50067, Jomfrustien 26A
  432941/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 515-50151, Bygnaf 8 og Ny Allegade 2,
  433065/18
 • Til Haderslev Kommune. Masterplan for Jomfrustien, 510-81162, Nørregade 34
  432862/18
 • Til borger - Bilag til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  421840/18
 • Til Haderslev Kommune, Masterplan for Jomfrustien, 510-81158, Maskinfabrik, Nordhavnsvej 4
  432851/18
 • Til Billund Kommune: Skiltning ved den gamle losseplads
  451521/18

10. juni 2018

Indgående

 • Fra Nyborg kommune: bilag - Ansøgning efter jordforureningslovens § 8 om tilladelse til ændring af arealanvendelsenanlægsarbejder pa° forurenet grund...pdf
  427957/18
 • mail fra Rambøll A/S om timeforbrug ved graveundersøgelse, m.m.
  419375/18
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - Rapport Sludevej 7 5871 Fro~rup(7).pdf
  427962/18

Udgående

 • Til Orbicon: bemærkninger til rapportudkast, Kelstrup Strandvænge 3
  447386/18
 • Til DMR: Bemærkninger til rapportudkast, Østerbro 20a, Søby
  441401/18
 • Mail til Sønderborg kommune om udvidelse af undersøgelse
  419332/18
 • Til ansøger og konsulent, råstof, tilladelse, matr nr 197 og matr nr 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  419398/18

9. juni 2018

Indgående

 • Mail fra borger, Spørgsmål til nærmere undersøgelse, Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg
  419717/18

8. juni 2018

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Orientering om jordforurening - Elvej 3, 5260 Odense S
  421857/18
 • Fra Odense Kommune: Elvej 3 olieforureningsnotat m bilag - Sweco - Elvej 3, 5260 Odense S
  421858/18
 • FRA Rigsarkivet: Revision af de regionale bevaringsbestemmelser - råstofområdet
  419241/18
 • 8.5 Svar på Vækstforums spørgsmål.docx
  418653/18
 • erklæring om likviditet opi-pulje (1).docx
  418655/18
 • Budget FaldGUIDEN.xlsx
  418654/18
 • Fra ansøger: Besvarelse af spørgsmål
  418652/18
 • Fra FOA: referat fra mødet den 18. maj
  419203/18
 • Fra Rambøll: Odensevej 26 - nabogrunde - tidsplan
  418080/18
 • Fra Odense kommune: Supplerende bemærkninger ift. telefonsamtale vedr. projekt på Krakas Vænge/Juelsmindevej, Odense
  418878/18
 • Fra UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole - vedr. udpegning
  419261/18
 • Attached Image
  417479/18
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  419237/18
 • Høring (frist 13. juni 2018)_ EU-Kommissionens forslag til ændring af forordning om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
  418454/18
 • Dagens post fra Sygehus Lillebælt - Sider: 1 - Dokument: _BATCH_D077005_2018-06-08T10_46_41_432[1] - Original:
  418403/18
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  421105/18
 • Fra COWI: Underskrevet kontrakt
  419426/18
 • Fra borger: Spm til forureningsrapport og kortlægning, Stenholt 8 og Stenholt 14, Sdr. Stenderup
  421454/18
 • Fra borger: Materiale vedr undersøgelser og kortlægning (kortlægningsbrev), Stegholt 4, Sdr Stenderup
  421442/18
 • Udvikling og konsolidering af designklyngen - REM-ansøgning
  421103/18
 • Fra Niras: Mølmarksvej 191 - tilbud transsekt
  420442/18
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  420974/18
 • Fra Niras: Mølmarksvej 191 - budgetstatus
  420428/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  420957/18
 • Fra borger: Materiale vedr undersøgelser og kortlægning (Forureningsrapport 2004), Stegholt 8, Sdr Stenderup
  421446/18
 • Fra Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelsesportal _ Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelsesportal.pdf
  418181/18
 • VS: Udpegning fra Vækstforum
  422614/18
 • Fra yder: Åbne/lukketal indsættes
  428575/18
 • Fra FysioDanmark Odense vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  423637/18
 • Fra VUC Vest vedr. udbud
  423227/18
 • Fra Varde Kommune: Forhøring - nedrivning nær målsat vandløb, Enghavevej 21, 6800 Varde
  427487/18
 • DaTeCa årsrapport til høring
  422105/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om tilladelse til nedsivning ved Auraskolen i Hjerting, matr 2gu Hjerting, Guldager
  424545/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  425539/18
 • Poster til konference - Endelig udgave
  430723/18
 • Indberetning tandskader - juni 2018
  428340/18
 • Fra Otterup Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  423238/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Fastlagt møde med Danfoss vedr Danfoss Vandforsyning
  425188/18
 • Fra Borger - Klage over forsendelsesform på sundhedskort
  438587/18
 • SV: Drøftelse med de forpligtende samarbejder vedr. fremadrettet styring af optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser
  456584/18
 • Fra Lægevagten: brev med anmodning om vagtydernummer
  459076/18
 • Fra kurator: Cirkulæreskrivelse
  454620/18

Udgående

 • Til Kerteminde Kommune: Bemærkninger i forhold til kortlægning og påbud om oprensning af jordforurening, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  419264/18
 • Til kommune: kopi, varsel om forureningsundersøgelse, Skovbyvej 26, 6100 Haderslev
  422867/18
 • Til borger: Skovbyvej 34, 6100 Haderslev, varsel om forureningsundersøgelse, nabo
  422863/18
 • Til ansøger: Dialog vedr. livkvidtetserklæring
  417307/18
 • til Borger Resultat af indeklimamålinger samt sporgas-undersøgelse ved din ejendom Vestergade 15A, 5492 Vissenbjerg
  419178/18
 • Til læge - Brev vedr. udbetalt basishonorar
  417512/18
 • Til Tønder Kommune: Rykker for afgørelse om påbud, Fabriksvej 2, Tønder
  417797/18
 • Til Læge - Brev vedrørende udbetalt aconto basishonorar
  419194/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: Orientering om revurdering af V2 kortlagt areal på Nordskovvej 20, Ringe
  418904/18
 • Til EDC: Kopi af afgørelse om ændring af V2 kortlægning, Nordskovvej 20, Ringe
  418889/18
 • Til borger: Svar på henvendelse om Industrivej Vest 41, 6600 Vejen
  418807/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD kommer med sine bemærkninger til analyseresultater og undersøgelse
  419222/18
 • Svar på høringsbrev af 25. maj 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet
  418710/18
 • Henvendelse EDC Bylderup-Bov Bygade 11, 6372 Bylderup-Bov), 580-81093
  418883/18
 • Til Praksis - Brev vedr. udbetaling af aconto basishonorar
  419182/18
 • Til KKR-sekretariatet - vedr. udpegning
  419262/18
 • Til SVendborg Kommune: Svar på henv vedr dispensation, Sellebjerg Grusgrav
  417678/18
 • Til Midtfyns Ejendomme ApS: Vedr. ændring i areal kortlagt på V2 på ejendommen Nordskovvej 20, Ringe, lok. 473-00802
  418876/18
 • til AMK Orientering om resultat af indeklimamålinger i ejendommen Vestergade 15A, Vissenbjerg
  419181/18
 • henvendelse avodan, Sønderport 2 , Tønder - lok. 541-10031
  418824/18
 • mail til Rambøll A/S om dybe boringer boringer på Ærvej
  419386/18
 • Til Region Nord og Region Midt: Vedr. Nordsøkommissionen
  421088/18
 • Til Orbicon: Vedr. Nørregade 90, Vejen - ekstraarbejder og omkostninger
  420868/18
 • Til Midtfyns Ejendomme ApS: Bilag til "Vedr. ændring" - Afgørelse vedr. ændring af V2 kortlægning, Nordskovvej 20, Ringe.pdf
  418881/18
 • Til Ejendomsselskabet Kokbjerg 25 AS, Trinova ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kokbjerg 25, 6000 Kolding.pdf
  418025/18
 • Til Ejendomsselskabet Kokbjerg 25 AS, Trinova ApS, V1-kortbilag, varsel, Kokbjerg 25, 6000 Kolding.pdf
  418028/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Løkkeled 16, 6100 Haderslev
  418153/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Mejerivej 6, 6510 Gram
  418009/18
 • Til Ejendomsselskabet Kokbjerg 25 AS, Trinova ApS, V1-høring, Kokbjerg 25, 6000 Kolding.pdf
  418027/18

7. juni 2018

Indgående

 • Afgørelse om at der ikke meddeles påbud efter jorforureningsloven
  442712/18
 • Afgørelse om at der ikke meddeles påbud efter jorforureningsloven.docx_1696214_18-11488_v1.PDF
  442713/18
 • Fra rådgiver - Opdateret tegning med ppb-RAE punkter, Vestergade
  425399/18
 • Fra Rådgiver: Referat af opstartsmøde
  421813/18
 • Fra Rådgiver: Referat af opstartsmøde m. rev. tilbudsliste
  421816/18
 • Fra Rådgiver: Referat af opstartsmøde, Pulje 5
  421811/18
 • Fra Rådgiver: Referat af opstartsmøde
  421815/18
 • Fra Privat Hospitalet Mølhom vedr. nyrepatienter
  420019/18
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - ekstraarbejder og omkostninger
  420853/18
 • Fra Orbicon. VS: Pesticider ved Nyborg Forsyning - punktkilde?
  416888/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om automatisk luk ved. 1775 patienter
  418747/18
 • fra fredericia kommune Projekt for opgravning af søkabel hos DONG Energy, Klippehagevej 22 er ændret - Opgravning af sløjfet højspændingskabel ved Skærbækværket.msg
  418158/18
 • Fra DMR Notat vedr. supplerende poreluftmålinger, Saxovej 2, Kolding
  417253/18
 • fra fredericia kommune Projekt for opgravning af søkabel hos DONG Energy, Klippehagevej 22 er ændret - SV Opgravning af sløjfet højspændingskabel ved Skærbækværket.msg
  418154/18
 • Fra Coontea. VS: Entrepriseskema fra Codan
  419046/18
 • fra Rambøll - lokalisering, FW_ Spild ved Brylle Grusgrav
  415896/18
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til udkast til §8 ansøgning på Koldingvej 18, 7100 Vejle
  418988/18
 • Fra projekt: Invitationer til URU til Tall Ships Races
  415688/18
 • Meddelelse om ejerskifte i fysioterapiklinik.
  416649/18
 • Fra Varde kommune vedr §8 tilladelse Vesterhavsvej 30, Billum
  418195/18
 • fra Haderslev kommune Vedrørende høring af offentlig indsat på Aarøsund Havn 10, 12, 14A, 2 og 4, 6100 Haderslev.
  417580/18
 • Tilbagemelding fra møde hos GEUS om Jupiter
  417249/18
 • fra fredericia kommune Projekt for opgravning af søkabel hos DONG Energy, Klippehagevej 22 er ændret
  418150/18
 • fra Orbicon Vestergade 15A, Vissenbjerg - indeluftmålinger
  418909/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Svar til rådgiver ang. poreluft i skel, Havnegade m.fl., Esbjerg
  417284/18
 • fra fredericia kommune Projekt for opgravning af søkabel hos DONG Energy, Klippehagevej 22 er ændret - SV Opgravning af sløjfet højspændingskabel ved Skærbækværket.msg
  418157/18
 • fra Nyborg Kommune til rådgiver - VS: bemærkninger til Dampskibsmolen 2, Nyborg, anbefalinger til sikring af indeklima
  419641/18
 • fra Nyborg Kommune - Information vedr. Tunnelvej Losseplads, Lok. 449-00006
  428194/18
 • Fra Vejle Kommune: Ang. §8 tilladelse til Boulevarden 13, 7100 Vejle
  416595/18
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål vedr. belægning i indkørsel og etablering af terrasse, Nygade 5, 5500 Middelfart
  416976/18
 • fra COWI - slutevaluering af PatientatHome
  417157/18
 • Fra Tønder Kommune Projektbeskrivelse og § 3 dispensation matr. 449 Østerende-Ballum, Ballum
  416813/18
 • Ændring af selskabsform
  416002/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Høring om ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020
  416940/18
 • Fra projekt; uddybende vedr. projektet
  415659/18
 • Fra Vejle Kommune: Ang. supplerende undersøgelse og risikovurdering, Koldingvej 18, 7100 Vejle
  416962/18
 • Fra Realkredit Danmark: Kvittering_Vedr. en del af Viaduktvej 28, 5500 Middelfart -en del udgår inden kortlægning - lok. 410-81303
  415745/18
 • Bilag 2 - Ansøgning fra Rybners
  431256/18
 • Fra Fredericia kommune: brev vedr. dokumentationsrapport for etablering afspildevandsledning på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde.pdf
  416498/18
 • Fra Niras: Bystævnet 41 - tilbudsliste ekstra boring
  428448/18
 • Bilag 3 - Høringssvar fra Esbjerg Gymnasium og VUC Vest
  431260/18
 • Bilag 4 - Høringssvar fra Varde Gymnasium og Ribe Katedralskole
  431263/18
 • Fra Læge - Medd. vedrørende cvr-nr
  425435/18
 • Ansøgning om ændringer på ydernummer
  429652/18
 • Fra Assens Klinikken vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  417366/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  417633/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Guldhornsvej 9A, 6270 Tønder.pdf
  415448/18
 • Fra Assens Klinikken vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  422938/18
 • Fra Assens Klinikken vedr. ansættels af vikar.
  417358/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - kortfigur - 20180607145751820.pdf
  428239/18
 • Fra Læge - Oplysning om CVR nr
  426341/18
 • Fra Vejel Kommune: Bilag - Udkast til Tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger jf jordforureningslovens §8.doc
  437386/18
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Udkast til Tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger jf jordforureningslovens §8 1.doc
  437657/18
 • Fra Vjle Kommune: Svar vedr. Udkast til udkast til §8 tilladelse til nedrivning af bygninger på Boulevarden 13.
  437650/18
 • Fra Vejle Kommune: Høring af §8 tilladelse til nedrivning på Boulevarden 13, 7100 Vejle
  437654/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  417657/18
 • Fra Borger: Bilag - Miljø - Juelsmindevej - 16115_2018_06_05_SITUATIONSPLAN.pdf
  432959/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Opfølgning vedr. måling af udeluft
  431456/18
 • Fra Borger: Bilag - Juelsmindevej 19 Odense V. - Odinsparken. Miljøteknisk rapport.pdf
  432952/18
 • Fra Rådgiver - Endelige rapporter - Nørrebyvej 2, Rødding
  443132/18
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til udkast til §8 tilladelse til nedrivning af bygninger på Boulevarden 13.
  437383/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. spørgsmål om belægningen i indkørsel og etablering af terrasse, Nygade 5, Middelfart
  460206/18
 • Fra HF og VUC Fyn
  482698/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: JordWeb anmeldelse
  467404/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål vedr. Paragraf 8 tilladelse på kolonihave
  469785/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 4: VBM_analyserapporter
  467473/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 3: Sit plan
  467416/18

Udgående

 • Til Rambøll: Datbehandleraftale
  417180/18
 • TIL NiRAS: Høringssystemet
  417178/18
 • Drosselvej 10, 5000 Odense C - nuancering af V2-kortlægning
  417156/18
 • SV: Drosselvej 10, Odense - nuancering af kortlægning
  417154/18
 • Drosselvej 10, Odense - nuancering af kortlægning
  417155/18
 • Til kommunen - Kopi af breve til grundejere - Vestergade 30-36, 7100 Vejle - Orientering om resultater, varsel og kortlægning
  416820/18
 • Til rådgiver - ønske om pris på 2-3 ekstra borigner
  416818/18
 • Til Nyborg Kommune: Udtalelse vedr. Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev. Matr. nr. 16d, Skellerup By, Skellerup. Lokalitetsnummer 450-81042
  416522/18
 • Til Skat: KOpi af fortsat kortlægning af Kuopiovej 36, 5700 Svendborg
  416068/18
 • Til projekt: Fremsendelse af tilsagn
  416031/18
 • Til Svendborg Kommune: Kopi af Fortsat V1V2-kortlægning, Kuopiovej 36 5700 Svendborg
  416033/18
 • Til rådgiver - ok til afgrænsning med ppbRAE dog ikke mod syd.
  415086/18
 • Til borger, Varsel om kortlægning af Laboratorievej 8, 6800 Varde
  415197/18
 • Til Varde Kommune: Vedr. matr. nr. 2ae Mosevrå By, Oksby - en del udgår inden kortlægning på baggrund af oprensning
  416865/18
 • Til Borger: Svar vedr. Vedr. Stationsvej 12, 5792 Årslev
  417023/18
 • til grundjer matr. 53 c - følgemail Høring - kortlægning af knust asfalt på Dannesbosvej 46, 46A
  416636/18
 • Til Assens Kommune: Anmodning om status for påbudssagen, Bredgade 29, Aarup.
  415319/18
 • Til Vejle Kommune: Svar Ang. §8 tilladelse til Boulevarden 13, 7100 Vejle
  416601/18
 • Til Aabenraa Kommune, svar Vdr. Bov gl. skole, Kirkevej 2, 4b, 6330 Padborg
  415341/18
 • Til Mst: høringssvar til varsel om påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening efter spild med gasolie på FDO J70 i Fredericia
  415260/18
 • Til Sønderborg Kommune - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Lundgaardsvej 9, 6400 Sønderborg – 540-81445
  415703/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Guldhornsvej 9, 6270 Tønder
  415466/18
 • Til Orbicon: Partikelbanesimuleringer i Søndersø
  416515/18
 • Til Tønder Kommue - mail om regionens besigtigelse - matr.nr. 429 og 449 Østerende-Ballum
  416817/18
 • Til DGE: Kommentarer til undersøgelsesresultater - Knudevejen 24, Vejen
  416278/18
 • Til Billund Kommune: Anmodning om status for kommunens sagsbehandling af Klinkvej 43, Vorbasse, lok. 530-81039
  415425/18
 • Til Esbjerg kommune - Høringssvar til udkast til indsatsplan for Fanø Vandværk
  415941/18
 • Til Skat - Kopi af udgå-brev (afgørelse) – Lundgaardsvej 9, 6400 Sønderborg – 540-81445
  415710/18
 • til yder
  416029/18
 • til grundejer matr. 15bg m.fl følgemail - Høring - kortlægning af knust asfalt på kørevej ud for Dannesbosvej 46, 46A
  416823/18
 • Til Kolding Kommune: Vedr. 629-00112 Bavnevej 14, 6580 Vamdrup, matr. nr. 17bp Ø. Vamdrup By, Vamdrup
  415467/18
 • Til EDC: Svar på henv. vedr. Nordskovvej 20, 5750 Ringe
  416329/18
 • Fra og til Esbjerg Kommune: Poreluft i skel, Havnegade m.fl., Esbjerg
  415412/18
 • Til Tonny Madsen A/S: Kortbilag til V1-V2-brev
  416091/18
 • BILAG til grundejer matr. 53c - V2-Udkast - jordforurening, Dannesboesvej 46, 46A.pdf
  416638/18
 • Til Vejdirektoratet - V1-kortbilag - afgørelse, Esbjergmotorvejen 647A, 6000 Kolding.pdf
  415240/18
 • Til Borger - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 34A, 1 m.fl. (grundejer 1).pdf
  416807/18
 • Til Vejdirektoratet - V1-afgørelse, Esbjergmotorvejen 647A, 6000 Kolding.pdf
  415241/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  416828/18
 • Til Vejdirektoratet - V1-afgørelse, Esbjergmotorvejen 646, 6000 Kolding.pdf
  415146/18
 • Til grundejer (Forsvaret): Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. nr. 573-81108
  416833/18
 • Til grundejer (Forsvaret): En del af matr. nr. 2ae Mosevrå By, Oksby udgår inden kortlægning
  416821/18
 • Til Borger - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 34A, 1 m.fl. (grundejer 2).pdf
  416808/18
 • til grundejer matr. 15bg m.fl. - V2-høringsbrev.pdf
  416824/18
 • BILAG til grundejer - kort V2-areal.pdf
  416639/18
 • Til Virksomhed - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 32.pdf
  416811/18
 • BILAG til grundejer - kort V2-areal.pdf
  416827/18
 • Til Vejdirektoratet - V1-kort-bilag - afgørelse - Esbjergmotorvejen 646 6000 Kolding.pdf
  415147/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  416640/18
 • Til Borger - Afgørelsen ejendommen udgår af kortlægning
  415695/18
 • Til Tonny Madsen A/S: Fortsat V1-V2-kortlægning
  416086/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  416829/18
 • Til Virksomhed - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 36.pdf
  416805/18
 • til grundejer matr. 53c - V2-høringsbrev.pdf
  416637/18
 • Til Borger - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 34D, 2..pdf
  416810/18
 • Til KBI Kokmose AS - V1-høring, Kokmose 6, 6000 Kolding.pdf
  415855/18
 • Til KBI Kokmose AS - Udkast til V1-afgørelse, Kokmose 6, 6000 Kolding.pdf
  415851/18
 • BILAG til grundejer matr. 15bg, 71ao+an - V2-Udkast - jordforurening, Dannesboesvej 46, 46A.pdf
  416826/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  416641/18
 • Til Borger - Orientering om resultater samt varsel om nye undersøgelser - Vestergade 34D, 1..pdf
  416809/18
 • Til KBI Kokmose AS - V1-kortbilag, varsel, Kokmose 6, 6000 Kolding.pdf
  415856/18
 • til rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  480939/18
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. Udkast til udkast til §8 tilladelse til nedrivning af bygninger på Boulevarden 13.
  437611/18

6. juni 2018

Indgående

 • Fra Envidan: Henvendelse om V2-lokalitet ift. vådområdeprojekt - Lang Gyde 6, 5683 Haarby
  416790/18
 • Fra Envidan: Bilag - Damrenden vådområdeprojekt - Lang Gyde 6, 5683 Haarby
  416791/18
 • Fra rådgiver - Foreløbige resultater af ppb-RAE målinger (Skovgade 5)
  415085/18
 • Fra DMR A/S: Revideret oplæg - Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  415005/18
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-0253 2018-06-06 Oplæg til undersøgelse, Klintevej 24, Kerteminde inkl. bilag - Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  415006/18
 • FRA LIFA: OIS-adgang til ejers adresse
  414959/18
 • FRA LIFA: RIT skema - RIT_141
  414887/18
 • FRA COWI: JAR support i maj 2018
  414594/18
 • Fra GTC: svar på spørgsmål - tillægsbevilling
  443924/18
 • Fra projekt: Sandsynliggørelse af 18 %
  413649/18
 • Fra Robocluster - forslag ifbm robot-messe
  434064/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kiskelundmarkvej 2A, 6340 Kruså.pdf
  415342/18
 • Fra DGE: Bilag - Notat. Poreluftundersøgelse.pdf
  416149/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om tilladelse til nedsivning fra Bassin Tjæreborg, matr nr 3b Tjæreborg
  424580/18
 • anmodning om sagsakter samt bekræftelse af sag: Fra LSU
  414269/18
 • Fra Rådgiver - Endelige rapporter vedr. Lundsgaardsvej 9 - Endelig rapport
  414786/18
 • Ny underleverandør
  413428/18
 • Fra projekt: uddybet status på projekt
  414080/18
 • Fra Esbjerg Kommune: anmodning om hjælp til at bestemme analyseparametre, Tjæreborg Grusgrav, lokalitet 561-55006
  413350/18
 • fra bygherrerådgiver - mener at høringsbrev mangler
  413652/18
 • Fra Assens Kommune, vedr. Glasvænget 19, ingen oplysninger om kran
  414669/18
 • anmodning om sagsakter samt bekræftelse af sag: fra LSU
  414271/18
 • Fra Middelfart kommune: mail med notat og afslutning af sag om olieforurening Jernbanegade 31, 5500 Middelfart
  414721/18
 • Høring over udkast til Bekendtgørelse om autorisation af osteopater og udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner
  413764/18
 • Korrespondance vedr. ansøgningsproces
  413745/18
 • Anke til LSU: Anmodning om materiale
  414057/18
 • Fra DMR. Rapport vedr. undersøgelser på Niels Lambertsens Vej 6 mfl., Esbjerg
  414926/18
 • anmodning om sagsakter samt bekræftelse af sag: Fra LSU
  414238/18
 • Fra Middelfart kommune: notat vedr. olieforurening Jernbanegade 31, 5500 Middelfart
  414712/18
 • Fra Aabenraa Kommune, svar vedr. rapporten fra Bov gl. skole, Kirkevej 2, 4b, 6330 Padborg
  415326/18
 • Modtaget forlængelse af prisaftale - A2D Tolkeservice ApS
  415406/18
 • Fra DGE. Status for forurening på Storegade 48-50 og oplæg til supplerende målinger
  416708/18
 • Fra DGE: Undersøgelsesnotat - Knudevejen 24, Vejen
  416146/18
 • Fra Franck Miljø- & Geoteknik AS Poreluft i skel mod øst, Havnegade m.fl., Esbjerg
  415106/18
 • Fra EDC: Anmodning om sagsmateriale, Nordskovvej 20, 5750 Ringe
  416296/18
 • Fra Varde Gymnasium vedr. udbud
  416445/18
 • Fra DMR: Mail med analyseresultater
  419218/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  417590/18
 • Fra Billund Kommune: Vedr. traktorbrand på Bøvlvej 69, 7260 Sønder Omme. Afgørelse om at der ikke meddeles påbud efter jorforureningsloven
  419268/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen kommenterer resultater fra DMR
  419221/18
 • Fra Svendborg Kommune: Foresp vedr dispensation til muld i Sellebjerg Grusgrav
  417419/18
 • mail fra Rambøll A/S med analyseresultater af sedimentprøver
  419390/18
 • mail fra Rambøll A/S med resultat af sedimentanalyser
  419389/18
 • mail fra Rambøll A/S om udførelse af dybe boringer
  419377/18
 • Fra Kommune - Høringssvar Varde Kommune om forurening på Tømrevej 8, 6800 Varde
  420117/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  421134/18
 • Fra virksomhed ang. ansøgning
  421847/18
 • Underskrevet forlængelse af prisaftale - A2D Tolkeservice ApS - forlængelse af prisaftale - A2D Tolkeservice ApS kopi.pdf
  415408/18
 • Telefonnotat, Badens Oliefyrsservice, vedr. udskiftning af olietank, Vesterløke 38, Bjert.pdf
  414228/18
 • Fra ansøger RÅSTOF Grave og EB plan
  439701/18
 • Fra nyborg gymnasium vedr. tilskud
  471824/18

Udgående

 • Til DMR A/S: Udtalelse til revideret oplæg Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  415007/18
 • Til Erhvervsstyrelsen: Svar på spørgsmål til ansøgning
  413662/18
 • Til ejedomsmægler: svar på henvendelse
  414381/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør i praksis
  414342/18
 • til Nyborg Kommune - bemærkninger til Dampskibsmolen 2, Nyborg, anbefalinger til sikring af indeklima
  414344/18
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  414570/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchefen og Lev. vedr. Praksishandel i Augustenborg
  414420/18
 • Til DMR: Mail med materialet på sagen
  413504/18
 • Til Kerteminde kommune: Kopi af mail med sagsmateriale mail 1
  413402/18
 • Til kommune og NIRAS: Kopi af varsel af videregående undersøgelse hos nabo til Volderslevvej 147, 5260 Odense S (Dahlsvej 150, 5260 Odense S). loknr: 461-81545
  413485/18
 • Til Vagtchefen vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Skårup Fyn
  413727/18
 • til borger - Oplysninger om forurenet lokalitet 461-00184
  413422/18
 • Til Kammeradvokaten, svar på henvendelse, Lok.nr.: 630-81961, Østergade 10A, 6040 Egtved [KA-Active.FID741724]
  413501/18
 • til bygherrerågiver - høringsbrev er tidl. fremsendt; præcisering af betydning. - Teglværksvej 21
  413666/18
 • Til Kerteminde kommune: Kopi af mail med sagsmateriale mail 2
  413406/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Skårup Fyn
  413734/18
 • Til offshoreenergy ang. projekt
  414870/18
 • Til Clean ang. projekt
  414860/18
 • Til borger: svar på henvendelse om kortlægning, Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  414424/18
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. en del af Viaduktvej 28, 5500 Middelfart -en del udgår inden kortlægning - lok. 410-81303
  413119/18
 • til Langeland Kommune svar på afgrænsende boring ved Søndergade 69, 5953 Tranekær
  414615/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kiskelundmarkvej 2A, 6340 Kruså
  415348/18
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Praksishandel i Augustenborg
  414433/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  414288/18
 • Til Interreg udvalgsmedlem vedr. Dansk formøde den 8. juni i Odense
  414823/18
 • Notat - opmærksomhedspunkter - IU 20-06-18.docx
  414824/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Kiskelundmarkvej 2A, 6340 Kruså.pdf
  413740/18
 • til Borger Kortbilag V2F1 med Afgørelse om kortlægning på V2F1 af del af Søndergade 69, 5953 Tranekær
  414522/18
 • til Borgere Bilag Boligerklæring med Afgørelse om kortlægning på V2F1 af del af Søndergade 69, 5953 Tranekær
  414538/18
 • TIL REGIONSMEDLEM_DRMiljø: Følgebrev til indberetningen 2017
  416859/18
 • til Borger Bilag Teknisk rapport ,med Afgørelse om at ejendommen Kalvetoft 8, 6400 Sønderborg
  414981/18
 • Til virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  421079/18
 • til Borger 2 Afgørelse om kortlægning på V2F1 af del af Søndergade 69, 5953 Tranekær
  414511/18
 • Til borger - varsel af videregående undersøgelse 461-81545 m bilag, (nabo) Dahlvej 150.pdf
  413476/18
 • Til SULA EJENDOMME APS - V1-afgørelse, Esbjergvej 111, 6000 Kolding.pdf
  413128/18
 • til Borger 1 Afgørelse om kortlægning på V2F1 af del af Søndergade 69, 5953 Tranekær
  414507/18
 • Til DuPont og Billund Kommune: Referat af møde (mail)
  414340/18
 • Til DuPnot og Billund Kommune. Referat af møde
  414345/18
 • Til Bramdrupdam Kro, Kortbilag til V1-høring, Vejlevej 332, 336, Kolding.pdf
  413039/18
 • Til BRAMDRUPDAM KRO, V1-høring, Vejlevej 332, 336, Kolding.pdf
  413034/18
 • Til Virksomhed - Bilag til Høring... - Udkast til V2 kortlægning - Vestergade 30
  415078/18
 • Til Virksomhed - Høring - V2 kortlægning - Vestergade 30
  415077/18
 • Til BRAMDRUPDAM KRO, Udkast til V1-afgørelse, Vejlevej 332, 336, Kolding.pdf
  413036/18
 • Til virksomhed - Bilag til høring... - Boligerklæring - Vestergade 30
  415081/18
 • Til borger, Udgår af kortlægning på baggrund af nye oplysninger, Møllebakken 5, 6040 Egtved.pdf
  414125/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Hammersvej 12, 6000 Kolding
  413147/18
 • til Borgere Bilag Grundejerrapport med Afgørelse om kortlægning på V2F1 af del af Søndergade 69, 5953 Tranekær
  414548/18
 • Til Aabenraa Kommune, V1-varsel med bilag vedr. Kirkevej 2 og 4b, Padborg.pdf
  414719/18
 • til Borger Bilag Grunderejerrapport med Afgørelse om at ejendommen Kalvetoft 8, 6400 Sønderborg
  414977/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Eltangvej 184, 6000 Kolding
  413050/18
 • til Borger Afgørelse om at ejendommen Kalvetoft 8, 6400 Sønderborg udgår af kortlægningenf
  414971/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Kiskelundmarkvej 2A, 6340 Kruså.pdf
  413739/18
 • til Borger Bilag Kort med Afgørelse om at ejendommen Kalvetoft 8, 6400 Sønderborg
  414974/18
 • bilag 3 _Referat møde_ 03.05.18_final.pdf
  414825/18
 • Til borger, kvittering for modtagelse af boligundersøgelse, Nørregyde 6, 6000 Kolding
  413394/18
 • Til Virksomhed - Bilag til Høring... - Kortbilag - Vestergade 30
  415080/18
 • Til SULA EJENDOMME, Kortbilag til V1-afgørelse, Esbjergvej 111, Kolding.pdf
  413130/18
 • Til borger - varsling af V1-kortlægning, Uggerslevvej 23 og 23A, 5450 Otterup.pdf
  414444/18
 • til Borgere Bilag Teknisk rapport med Afgørelse om kortlægning på V2F1 af del af Søndergade 69, 5953 Tranekær
  414553/18
 • Til borger2, V1-afgørelse, Hammersvej 12, 6000 Kolding
  413187/18

5. juni 2018

Indgående

 • SV: Bilag til REM-ansøgning
  413046/18
 • Fra Ejerforeningen Dageløkke Feriecenter: Tilbagemelding på regionens udtalelse - Dageløkke Marina 13, 5953 Tranekær
  412909/18
 • Fra DMR: Underskrevet kontrakt - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  412682/18
 • Fra Fredericia Kommune: Undersøgelsesrapport byggefelt 50A-Øst, Fredericia C
  412788/18
 • fra Varde kommune SV: Vedr Arbejdsprocedure fra rådgivertensen for Adsbølvej 24, Strellev
  412355/18
 • Fra DMR: Underskrevet kontrakt - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  412661/18
 • Fra Fredericia kommune: mail med Dokumentationsrapport -
  413107/18
 • Register for tumorer i øjne: Kommenteret årsrapport 2016-17
  413070/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune, Mailkorrespondence med kommunen, Hestehavevej 41, 5750 Årslev
  412315/18
 • Fra rådgiver: mail om Poreluftsundersøgelse, Hjortsvangen 44, 7323 Give
  413090/18
 • Fra Esbjerg Gymnasium vedr. udbud
  415937/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om sløjfet boring, Koldingvej 17
  417786/18
 • fra DGE Teknisk rapport med suppl. boring Søndergade 69 , Tranekær
  413307/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til Sundheds- og Velfærds udvalgsmøde d. 12. juni hos Systematic
  421870/18
 • fra DGE Grundejer-Rapport med suppl. boring Søndergade 69 - Orientering af grundejer
  413300/18
 • fra DGE Endelig teknisk rapport efter supplerende boring Søndergade 69
  414453/18
 • Fra Vejen Kommune. Revideret undersøgelsesrapport
  432470/18
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. boringer ved banegravsdepotet
  431452/18
 • Fra DMR: Bilag - DMR-underskrevet kontrakt, Ørbækvej og Svendborgvej.pdf
  412685/18
 • Bilag til REM.pdf
  413047/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport, Byggefelt 50A-Øst, Fredericia C.pdf
  412797/18
 • Fra DMR: Bilag - DMR-underskrevet kontrakt, Ørbækvej og Svendborgvej.pdf
  412664/18
 • Fra rådgiver: Undersøgelsesnotat - Hjortsvangen 44, 7323 Give - Poreluftsundersøgelse.pdf
  413096/18
 • Fra DMR: Rapport med supplerende undersøgelser, poreluft og en enkelt boring, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  470792/18

Udgående

 • Til Langeland Kommune: Regionens bemærkninger til miljøundersøgelse Dageløkke Feriecenter - Lokalitet: 482-81005 - Dageløkke Marina 13, 5390 Tranekær
  412820/18
 • Til Svendborg Kommune: Kopi af varsel af forureningsundersøgelse på Vestre Nørremarksvej 26, 5763 Vester Skerninge
  413429/18
 • Til Faabrorg-Midtfyn KOmmune: Kopi af Varsel af forureningsundersøgelser på Skovvej 22 og Assensvej 63, 5750 Ringe
  413434/18
 • Til Faabrorg-Midtfyn KOmmune: Kopi af Varsel af forureningsundersøgelser på Skovvej 22 og Assensvej 63, 5750 Ringe
  413436/18
 • Til Rådgiver: Grundejerbreve pulje 5
  413443/18
 • Til Rådgiver: Grundejerbreve pulje 5
  413447/18
 • Til Rådgiver: Grundejerbreve pulje 5
  413446/18
 • Til Esbjerg Kommune: kvittering for modtagelse af orientering om status i sø syd forTjæreborg Grusgrav, lokalitet 561-55006
  412738/18
 • Til Kommune - Rykker for høringsvar om forurening Hammeren 8, 6715 Esbjerg N
  412686/18
 • Til Vejle kommune og SKAT: Orientering om V2 kortlægning, Engvej 4, 7321 Gadbjerg
  412574/18
 • Til Kolding Kommune 621-02026 Stejlbjergvej 1, 6000 Kolding 15/42640. Udkast til § 8 tilladelse til ændring af arealanvendelse samt bygge- og anlægsarbejde
  412860/18
 • Til Assens kommune, Spm fra Husfabrikken på Glasvænget 19, Vissenbjerg
  412798/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Viaduktvej 28, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  412862/18
 • Til Gadbjerg Vandværk - Orientering om kortlægning af forurening på Engvej 4, 7321 Gadbjerg
  412588/18
 • Svar vedr. ansøgningsproces
  412691/18
 • Til borger. Kortlægning af Bøgevej 11, 6800 Varde
  412027/18
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Udvidelse af område til solenergi ved Veerst - Indkaldelse af idéer og forslag
  412774/18
 • Til Kerteminde kommune og NIRAS: Kopi af varsling af videregående undersøgelse, Rynkeby bygade 25, 5350 Rynkeby (lok 439-00041)
  412816/18
 • Til Borger: Bilag til afgørelse - Boligerklæring, Engvej 4, Gadbjerg
  412572/18
 • Til Tønder Kommune - mail med anmodning om oplysninger - matr.nr. 429 og 449 Østerende-Ballum, Ballum
  416789/18
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse
  413502/18
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk.pdf
  412712/18
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  412817/18
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn.pdf
  412749/18
 • Til borger V1-varsel, med bilag, Øsby Nedergade 10, 6100 Haderslev.pdf
  412681/18
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  412831/18
 • Til virksomhed - Udgår efter undersøgelse Lerpøtvej 56, 6800 Varde.pdf
  412621/18
 • Til Virksomhed - Orientering om resultater samt varsel om nye undersølgeser - Vestergade 30.pdf
  412913/18
 • Til Borger: V2 afgørelse, Engvej 4, Gadbjerg
  412568/18
 • Til borger - varsel af videregående undersøgelse, Rynkeby bygade 25 m bilag.pdf
  412811/18
 • Til høringsparter - godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet.pdf
  412771/18
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse
  413511/18
 • Til Borger: Bilag til afgørelse - kortbilag
  412569/18

4. juni 2018

Indgående

 • Fra DMR: Udkast til rapport vedr. afværge, Østerbro 20A, Søby Ærø
  441400/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Tegning med ridebane Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev. Matr. nr. 16d, Skellerup By, Skellerup.
  412911/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansøgning skellerupvej 15, 5540 Ullerslev. Matr. nr. 16d, Skellerup By, Skellerup.
  412912/18
 • Fra Nyborg Kommune: Ønske om udtalelse vedr. §8-ansøgning - Lokalitetsnummer 450-81042 - Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev. Matr. nr. 16d, Skellerup By, Skellerup.
  412910/18
 • Underskreven ansøgning 2. version
  410366/18
 • Fra Region Hovedstaden: Udviklingsprojekt om visualisering af boringer
  411729/18
 • FRA SWECO: RE: NemLog-in har godkendt integrationstest
  411250/18
 • Fra NIRAS: Status poreluftmålinger
  410732/18
 • Fra grundejer/bygherre: Kvittering for §8 tilladelse til det resterende areal på Ibæk Strandvej, matr. 670i Engene, Vejle Jorder
  411326/18
 • fra Assens Kommune - VS_ Spild af hydraulikolie i NCCs grusgrav i Brylle
  409844/18
 • Fra COWI: Ingen tegn på brud
  410160/18
 • Fra PST Miljø: Metode til prøvetagning, Fabriksvej 2, Tønder
  410007/18
 • Fra Adv. Skjøde Knudsen & Partnere - Partshøring vedrørende udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvending af råstoffer på matr.nr. 2 a Møsvrå by, Nørup
  411809/18
 • Fra Niras: Brændekildevej 37, Odense - ændret strategi
  411788/18
 • Fra Niras: Brændekildevej 37 - resultat kloakinspektion
  411785/18
 • Fra Tønder Gymnasium: vedr. Praksisnære projektuger
  412536/18
 • Fra Realkredit Danmark: henv. vedr. sagsmateriale, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  410381/18
 • Høring (frist 13. juni 2018)_ EU-Kommissionens forslag til ændring af forordning om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
  410482/18
 • Fra Niras - Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 19, Vejle rest GV
  409851/18
 • SFD-15-0020 Indikatorskema 2017-2 (ID 341612).xlsm - SFD-15-0020 Indikatorskema 2017-2 (ID 341612).xlsm
  410562/18
 • Korrespondance om ansøgningsproces
  411305/18
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til det resterende areal på Ibæk Strandvej, matr. 670i Engene, Vejle Jorder
  411319/18
 • fra Odense Kommune - Odense gasværk, Skt. Jørgens Gade - spørgsmål til supplerende undersøgelse
  409816/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier) (SM Id nr._ 579416)
  410457/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  410582/18
 • Fra Kolding Kommune Partshøring (efterbehandlingsvilkår) råstofindvinding - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  411806/18
 • DKLS - årsrapport 2017 i høring
  411821/18
 • Fra projekt: status forud for udbetaling af 2. rate
  413586/18
 • Fra system: 043451 er lukket automatisk.
  413049/18
 • Fra Odense kommune: Vurdering af projekt - bygge- og anlægsarbejde
  413955/18
 • Fra Dansker Regionier: Referat fra mæglingsmødet vedr. TR-tillægget til reddere ved overgang til Ambulance Syd
  414037/18
 • Chefmøde 1 4/6-18 - CM1 opfølgning - 2018 06 04
  413683/18
 • Fra Kammeradvokaten, henvendelse, lok.nr.: 630-81961, Østergade 10A, 6040 Egtved
  413484/18
 • modtaget forlængelse af prisaftale -TolkeAkut ApS
  413220/18
 • Fra DMR: Materialer vedr. Cederfeldsgade 2, 5560 Årup.
  413500/18
 • modtaget forlængelse af prisaftale - Flygtningehjælpens Tolkeservice
  413229/18
 • Fra COWI: Udkast til godkendelse Evalueringsrapport for Patient@home
  415614/18
 • Forprojekt om kernefortælling og fysisk sammenhæng
  415095/18
 • Fra Ribe Katedralskole vedr. udbud
  415948/18
 • Fra Rybners vedr. udbud
  415824/18
 • Fra STUK vedr. fagpakker
  416417/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  421128/18
 • Fra Region Hovedstaden: Vedr. Kina-samarbejde
  421116/18
 • Fra DMR, modtaget oplæg til undersøgelse af 491-70156 Søndersøvej 41A - Endeligt oplæg.pdf
  411915/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Lerpøtvej 56, 6800 Varde - Grundejer Rapport.pdf
  411222/18
 • Fra Region Midt: Vedr. Nordsøkommissionen
  421019/18
 • Fra DMR, Modtaget oplæg til indledende under søgelse af 491-70117 Glasvænget 19 - Endeligt oplæg.pdf
  412656/18
 • BILAG fra Assens Kommune - analyseblanket - bunddokumentation
  409845/18
 • Underskrevet forlængelse af prisaftale - Flygtningehjælpens Tolkeservice - Forlængelse Region Syddanmark.pdf
  413232/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Lerpøtvej 56, 6800 Varde - Teknisk Rapport.pdf
  411211/18
 • Underskrevet forlængelse af prisaftale -TolkeAkut ApS
  413221/18
 • Fra DMR, modtaget oplæg til indledende undersøgelse af 491-50076 Glasvænget 17 - Endeligt oplæg.pdf
  412395/18
 • Fra Niras, Teknisk Rapport, Middelfartvej 37, 5400 Bogense
  411546/18
 • Fra Fanø Kommune. SV: 563-55005 Postvejen 10, 6720 Fanø 18/19321. Knust asfalt
  434144/18
 • Fra FE: Rapport Skrydstrup - undersøgelse af utætte olieudskillere
  435159/18
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: 563-55005 Postvejen 10, 6720 Fanø 18/19321. Knust asfalt
  434137/18
 • Fra Esbjerg Kommune. info
  434135/18
 • Fra vagtlægen: mail med opsigelse af vagtydernummer.149322
  485340/18

Udgående

 • Til GTC: tilbagemelding - ansøgning om tillægsbevilling
  411888/18
 • [Sagsnr.:18/31157] KORTL. 515-30030 aarøsund havn 10 6100 Haderslev matr . nr. 94a, Hajstrup , Østby
  411113/18
 • Til Nyborg Kommune: Materiale fra Storebæltsvej, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  411045/18
 • Til ansøger: Spørgsmål til ansøgning
  410361/18
 • Til Allround Byg: Vedr. udbedring af vinduer og afslutning af tidl. ventilation, Lerchesgade 35, 2. sal, 5000 Odense
  411403/18
 • Til Nordfyns Kommune, Ejendommen Middelfartvej 37, 5400 Bogense udgår af kortlægning på baggrund af regionens undersøgelse
  411537/18
 • til Assens Forsyning Kloakforhold Vestergade 15A, Vissenbjerg
  411382/18
 • Til Region Sjælland_ kommenteret dagsorden IU-mødet 20. juni 2018
  411592/18
 • Til læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  410952/18
 • Fra Fanø Kommune. SV: 563-55005 Postvejen 10, 6720 Fanø 18/19321. Knust asfalt
  410190/18
 • Til Fanø Kommune. 563-55005 Postvejen 10, 6720 Fanø 18/19321. Knust asfalt
  410170/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  410560/18
 • Kommenteret dagsorden - IU 20-06-18.docx
  411593/18
 • Til SlothMøller: Mail 2 med sagsmateriale
  409882/18
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbrev m.m. for ejendommen Toftegårdsvej 4, 6650 Brørup, lok. 559-32101
  411163/18
 • Til Realkredit Danmark: Svar på henv. vedr. sagsmateriale, Warmingsgade 1, 6000 Kolding, 621-00328 del 1
  410930/18
 • Til Praksis - Meddelelse vedrørende ny kompagnon i praksis
  411356/18
 • Til SlothMøller: Mail med sagsmateriale
  409867/18
 • Til Vejle kommune og skat. V2-varsel
  411374/18
 • Til ansøger: Tilsagn yderområdeprojekt
  410433/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering af Middelfart Kommunes afgørelse om ikke-påbud i sagen fra Algade 4a, 5500 Middelfart
  410297/18
 • Til Borger: Orientering om afgørelse om at Kronborgvej 24 og 30, Otterup udgår af kortlægning, lok. 480-81233
  411329/18
 • til Rambøll - placering på kort_ - SV_ Spild af hydraulikolie i NCCs grusgrav i Brylle
  409878/18
 • Til Fjelsvig Vandværk. V2-varsel
  411408/18
 • Til Moe: Kommentar til rapport
  410298/18
 • Til Nordfyns Kommune og SKAT: Orientering om at ejendommen Kronborgvej 24 og 30, 5450 Otterup, matr.nr. 1q Ulkendrup, lunde - udgår af kortlægning efter jordforureningsloven
  411365/18
 • til SDU _Møde mellem Stephanie og Slesvig-Holstens Europaminister
  410986/18
 • Til Niras: SV: Vedr. økonomistyring på Mølmarksvej 187
  409999/18
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for areal øst for Ibæk Strandvej 25, 7100 Vejle, matr. nr. 670i Engene, Vejle Jorder, lok.nr. 631-00296
  410150/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  411133/18
 • Til Kommune - Høring om forurening på Ulkjærvej 50, 6771 Gredstedbro
  410921/18
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Skårup
  413694/18
 • Til Niras: Brændekildevej 37, Odense - accept af ændring
  411790/18
 • Til Borger: Bilag til "Orientering" - kortbilag, 480-81233
  411337/18
 • Oversigt over bevilgede midler fra Syddansk OPI-pulje maj 2018
  410082/18
 • Til Borger: Bilag til "Orientering" - Afgørelse - Udgået af kortlægning, Kronborgvej 24 og 30, 5450 Otterup
  411331/18
 • Til SlothMøller: Mail med sagsmateriale - Bilag - Begrænset teknisk undersøgelse 2001 - bilag.pdf
  409870/18
 • Til Borger, Udgået af kortlægning efter undersøgelse, Middelfartvej 37, 5400 Bogense.pdf
  411542/18
 • Til Borger, Indledende forureningsundersøgelse, Orientering til grundejer, Middelfartvej 37, 5400 Bogense
  411549/18
 • Til Fanø Kommune. 563-55005 Postvejen 10, 6720 Fanø 18/19321. Knust asfalt
  434132/18
 • Til SlothMøller: Mail 2 med sagsmateriale - Bilag - OM- Afsluttende undersøgelsesrapport_og_risikovurdering 2010.pdf
  409884/18
 • Til SlothMøller: Mail med sagsmateriale - Bilag - Begrænset teknisk undersøgelse 2001.pdf
  409877/18
 • Til Borger, Kortbilag, Middelfartvej 37, 5400 Bogense.pdf
  411539/18
 • Til SlothMøller: Mail 2 med sagsmateriale - Bilag - Indledende undersøgelse 2006.pdf
  409889/18

3. juni 2018

Indgående

 • Fra borger:: Kommentarer til grundvandssænkning, Teglværksgade 25
  425225/18
 • Fra borger, anmodning om boligundersøgelse, Nørregyde 6, 6000 Kolding
  413379/18

2. juni 2018

Indgående

 • modtaget forlængelse af prisaftale - Mine Tolke
  409965/18
 • Forlængelse af prisaftale - i underskrevet stand
  409968/18
 • Fra borger: Kommentar vedr. havevanding
  431450/18

1. juni 2018

Indgående

 • Fra projekt: Fremsendelse af slutrapport
  409871/18
 • Skabelon til slutrapport_v4.docx
  409872/18
 • Fra Rambøll: Svar på spgm til niveaubestemt prøvetagning.
  409681/18
 • FRA SWECO: Regulering af timetakster jf. RIT hovedkontraktens bilag 10
  409683/18
 • FRA KB SOFTWARE: Referat af telefonsamtale idag
  409684/18
 • Fra projekt: Svar på spørgsmål til ansøgning
  409511/18
 • Fra Kerteminde Kommune: Kopi af påbud om oprensning af jordforurening i baghaven på Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  409180/18
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - 440_2018_64108_Påbud om oprensning af jord i baghaven -Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  409182/18
 • FRA NEMID: NemLog-in har godkendt integrationstest
  409682/18
 • fra NIRAS Boringer pulje 6 er sløjfet
  409307/18
 • Fra JFmedier: aktindsigt i sag vedrørende aktindsigt om klimabehandling
  408100/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, følgeskrivelse
  407566/18
 • Fra COWI: Tidsplan rapport
  407969/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - supp.- poreluftsmålinger - SV Dampskibsmolen 2 Nyborg - oplæg til undersøgelse i område C.msg
  407270/18
 • Fra Rambøll. RE: Flensborgvej 9A, Kruså. Udlægning af slidlag og entrepriseforsikring inden 1. juni 2018
  408569/18
 • Fra Meldgaard Miljø A/S:#. prøve fra moniteringsboring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  409238/18
 • Fra Bech Bruun: Endelig advokatredegørelse omkring Fast Track
  407549/18
 • modtaget underskrevet forlængelse af prisaftale -Translation Team
  409545/18
 • Fra MOE: Vedr. tidsplan og boreteknik
  409025/18
 • Fra Danish Waste Solution: Bekræftiglese på modtagelse af baggrundsmateriale
  408821/18
 • Fra rådgiver - Rapport indledende undersøgelse på Tarp Byvej 51, 6715 Esbjerg N - Grundejer Rapport.pdf
  408969/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Nye oplysninger om Danfoss Vandværk
  425180/18
 • Fra Odense kommune: Vurdering af projekt - bygge- og anlægsarbejde - Bilag - Bygning D - stueplan.pdf
  413965/18
 • Fra Praksis - Anmodning om ændring af cvr nummer
  425223/18
 • Fra Odense kommune: Vurdering af projekt - bygge- og anlægsarbejde - Bilag - Hoveddokument for ansøgning.pdf
  413958/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Tarp Byvej 51, 6715 Esbjerg N - Teknisk Rapport.pdf
  408956/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Anbefalinger til indeklimasikring Dampskibsmolen 2.pdf
  407269/18
 • fra vejle kommune Grejsdalsvej 324 - §8 tilladelse - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Grejsdalsvej 324.pdf
  407232/18
 • Forlængelse af prisaftale i underskrevet stand
  409564/18
 • Fra Danfoss: Svar vedr nye oplysninger om Danfoss Vandværk
  425183/18
 • Fra Odense kommune: Vurdering af projekt - bygge- og anlægsarbejde - Bilag - Situationsplan.pdf
  413963/18
 • Fra DMR, oplæg til indledende undersøgelse af 491-70116 Glasvænget 10 - Endeligt oplæg.pdf
  412192/18
 • forlængelse af prisaftale i underskrevet stand
  409573/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Tømrervej 8, 6800 Varde - Grundejer Rapport.pdf
  407674/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Ulkjærvej 50 Gredstedbro - Grundejer Rapport.pdf
  410869/18
 • BILAG fra DMR - Jordforureningsattest_430-81543.pdf
  436822/18
 • BILAG fra DMR - Figur 1 - nedgravet tank.jpg
  436814/18
 • fra DMR, mail - Vedr. lokalitet 430-81543, Horne Skole, Skolevej 2, 5600 Faaborg
  436811/18
 • BILAG fra DMR - Figur 2 - Placering af tank.png
  436818/18
 • Fra system: 040940 er lukket automatisk.
  408488/18
 • Kvittering fra sundhedsministeriet af mail om tilskudsbetingelser vedr. Tønder - tværsektoriel samdrift
  411276/18
 • Fra Miljøstyrelsen - Partshøringssvar - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  408750/18
 • modtaget forlængelse af prisaftale i underskrevet stand -Tolkecentret TRAW-Service
  409569/18
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Dampskibsmolen 2, Nyborg - anbefalinger til sikring af indeklima
  407268/18
 • Fra Advokaterne Strandvejen: høringssvar på V2 varsel, Præstevænget 42, 6600 Vejen
  408094/18
 • Fra Rambøll, Tilsynsnotat, Egtvedvej 121, 6040 Egtved.docx
  407188/18
 • Fra Danske regioner: Dagsorden Danish Soil Partnership Følgegruppemøde
  408149/18
 • modtaget forlængelse af prisaftale i underskrevet stand fra International Tolkeservice
  409562/18
 • Referat fra mødet om Jupiter hos GEUS
  410126/18
 • Fra SlothMøller: Efterspørger baggrundsmateriale
  409852/18
 • Fra MOE: Rapportudkast
  409840/18
 • Dialog med ansøger RÅSTOF 3. gang efterlysning af efterbehandlingsplan
  412754/18
 • Fra DMR - Sløjfning af boringer pulje 60
  410208/18
 • Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister, årsrapport 2017 HØRING
  411831/18
 • Fra ansøger RÅSTOF Efterbehandlingsplan
  412763/18
 • Fra DMR: P2: Sløjfning af boringer
  412614/18
 • Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - vedr. udpegning af medlemmer og suppleanter til Regionale Arbejdsmarkedsråd
  410203/18
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-06-2018 06:55:06
  410686/18
 • Fra Fredericia kommune: Høringssvar om afgørelse: Varsel om påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening efter spild med gasolie på FDO J70 i Fredericia
  413682/18
 • Fra VUC Vest vedr. udbud
  416410/18
 • Økonomi vedr. indkøb af tavler
  413581/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra møde i Life Science udvalget d. 24. maj 2018
  421869/18
 • Fra Odense kommune: Vurdering af projekt - bygge- og anlægsarbejde - Bilag - Projektforslag.pdf
  413959/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Ulkjærvej 50 Gredstedbro - Teknisk Rapport.pdf
  410823/18
 • Fra Odense kommune: Vurdering af projekt - bygge- og anlægsarbejde - Bilag - Miljoteknisk rapport.pdf
  413967/18
 • Mail fra Rambøll A/S
  419374/18
 • Fra Niras: Vedr. økonomistyring på Mølmarksvej 187
  415161/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Tømrervej 8, 6800 Varde - Teknisk Rapport.pdf
  407662/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Tømrervej 8, 6800 Varde - Grundejer Rapport
  408546/18
 • Underskrevet forlængelse af prisaftale -Translation Team
  409549/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, notat
  407569/18
 • fra rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  480932/18
 • Fra Kolding Kommune: Nye undersægelser af jordforurening, Lykkegårdsvej 48, Kolding
  447850/18

Udgående

 • TIL KB SOFTWARE: Materiale til drøftelse
  409693/18
 • Til firma Pfizer: SV: vedr. møde om Ibrance (palbociclib)
  409627/18
 • fra bygningsstyrelsen Budget kantine.pdf
  434210/18
 • Fra bygningsstyrelsen Finansieringstilbud efter licitation_Region Syddanmark.pdf
  434209/18
 • Fra bygningsstyrelsen Endeligt finansieringstilbud , kantinen på Sorsigvej
  434208/18
 • Til kommunen - Orientering om undersøgelsesresultater samt varsling af nye undersøgelser på kommunen ejendom inkl. kopi af rapport
  412853/18
 • Til rådgiver - kopi af brev til kommunen - undersøgelser begrænses mod syd til matr. nr. 503
  412852/18
 • Ønske om tilkøb af "kritisk ven"
  407797/18
 • Til rådgiver - Tilbud accepteret
  412851/18
 • Dokumenter til ansøgning af REM medfinansiering
  411295/18
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  407332/18
 • Til Læge - Fornyet forespørgsel vedr. manglende patientjournal
  409223/18
 • Til SOr, DAK-E, vagtchef og Lev. vedr. Ansættelse af læge er ophørt.
  409536/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge er ophørt
  409489/18
 • til grundejer, følgemail - Varsel af kortlægning jf. jordforureningsloven, Falen 95
  408506/18
 • Til mødedeltagere. Referat af møde mellem VandcenterSyd, Odense Kommune og Region Syddanmark
  409316/18
 • Mail til Niras A/S
  411313/18
 • Til borger ang. Egtvedvej 121, 6040 Egtved.
  409826/18
 • til DGE Korrespondance om Hjælp til en boring på Langeland - rapport?
  413286/18
 • Mail til Rambøll A/S med orientering om ny sagsbehandler m.m.
  419373/18
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  421004/18
 • Til borger - Bilag til høring om ændret indsats, udkast til afgørelse om ændret indsats, Engdraget 20, 6800 Varde.pdf
  408345/18
 • Til TITAN WIND ENERGY - V1V2-korbilag, Engdraget 20, 6800 Varde.pdf
  408352/18
 • BILAG til grundejer - kort V2-areal.pdf
  408510/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  408512/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  408511/18
 • Til Jydske Vestkysten: Orientering om forsinkelse samt yderligere aketer
  431438/18
 • Til kommune - Høring om påbudsmuligheder overfor forurening på Tarp Byvej 51, 6715 Esbjerg N .pdf
  408982/18
 • BILAG til grundejer - V2-UDKAST mulig indsats mht grundvand.pdf
  408508/18
 • Til borger - V1V2-Høring af ændret indsats, Engdraget 20, 6800 Varde.pdf
  408333/18
 • Til borger - Afgørelse om ændret indsats, Kongenshøj 11, 6340 Kruså.pdf
  409026/18
 • Til kommune - Høring om påbudsmuligheder ift forurening på Tømrevej 8, 6800 Varde
  408560/18
 • til grundejer - V2-varsling - Falen 95.pdf
  408507/18
 • Kommunenmeddelelse - Aabenraa Kommune - Åbent for tilgang af patienter
  408527/18
 • Til Jyske Vestkysten: Orientering om forsinkelse på journalliste
  408815/18
 • Til Vejle Kommune: Høringssvar til §8 tilladelse på Boulevarden 13
  409127/18
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar på resultater af boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  409510/18
 • Til Niras: Vedr. økonomistyring på Mølmarksvej 187
  407667/18
 • Til borger, Ændring af kortlægning af Egtvedvej 121, 6040 Egtved
  407664/18
 • til Odense Kommune - kilde og påbudsmuligheder_
  408540/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  407318/18
 • Til COWI: Tilbagemelding på resultater
  407634/18
 • Til Danish Waste Solution. Fremsende af baggrundsmatriale
  408915/18
 • mail til Rambøll A/S om bl.a. sagsoverdragelse
  409033/18
 • Kommunemeddelelse - Fanø Kommune - Ansættelse af læge er ophørt
  409542/18
 • Til Niras: RSD godkender oplæg
  407588/18
 • Til PLO - Ansættelse af læge på Fanø er ophørt
  409535/18
 • til arbgruppen, råstof, samarbejdsprojekt med varde og esbjerg kommuner
  488110/18

31. maj 2018

Indgående

 • Fra rådgiver - Revideret oplæg til supplerende undersøgelser inkl. nyt budget
  412850/18
 • FRA NEMID: It-system overført til NemLog-in’s integrationstestmiljø
  409680/18
 • Fra DMR A/S: Oplæg til undersøgelse til godkendelse - Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  406359/18
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-0253 2018-02-02 Oplæg til undersøgelse inkl. bilag, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  406361/18
 • Fra projekt: Orientering vedr. ny projektleder
  406215/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, svar vedr. mailadresse pga. nyt navn matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  406481/18
 • Fra Vejle Kommune: Svar vedr. historisk redegørelse på Boulevarden 13
  406860/18
 • fra vejle kommune Skolegade 5 - §8 tilladelse til opførsel af legeplads
  406433/18
 • Høring_ Lovforslag om indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet
  405507/18
 • Sommerferieliste afdelingschefer cm 1 - Liste over sommerferie 2018 for afdelingschefer i chefmøde 1.docx
  406112/18
 • Fra Niras: SV: bookning af entreprenører - godkendelse af boringsplaceringer
  406575/18
 • Fra Udbetaling Danmark: accept af tidsfristforlængelse
  405895/18
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om historisk redegørelse på Boulevarden 13
  406791/18
 • Fra DMR: Opdateret Geo Gis
  406121/18
 • Fra Middelfart Kommune: Dokumenter i sagen, vedr. Algade 4A, 5500 Middelfart
  406692/18
 • DAHANCA: Kommenteret årsrapport 2017
  404557/18
 • Høring_ Bekendtgørelse vedrørende genoptræning
  405202/18
 • Fra Orbicon - ny grave- og efterbehandlingsplan - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  406189/18
 • Mail fra Rigsrevisionen: Kvittering for svar Fwd: SV: Spørsgmål vedr. påbud
  404754/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 1: Orientering om fund af gl. tank på ejendommen i forbindelse med renovering, Algade 4a, 5500 Middelfart
  406698/18
 • Fra Guidenonline: bekræftelse af modtagelse af Spørgsmål til ansøgning til Syddansk OPI-pulje - FaldGuiden j.nr. 18/27222
  408523/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar fra miljøchef til bygherre, Gasværksgrund, Esbjerg
  407234/18
 • Fra COWI: Status kloakledning
  407165/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om varsel om afgørelse om afslutning af sag vedr. fund af gammel olietank og tønde, Algade 4A, 5500 Middelfart
  406659/18
 • Fra DGE: Revideret oplæg til undersøgelse - fase 1 - Knudevejen 24, Vejen
  406712/18
 • Fra KOMBIT - aftale
  407872/18
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  407499/18
 • Referat af bestyrelsesmøde
  405779/18
 • Fra Shell. mailkorrespondance vedr. godkendelse af målepunkter
  405942/18
 • Fra MOE, vedr. Dyreborgvej 1, Faaborg
  405754/18
 • Fra COWI: Vedr. spildevandsledning
  404846/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven
  405432/18
 • Fra Assens Kommune: Tilbagemelding på forespørgsel til lok. 421-00003, Årøvænget 13, 5610 Assens, matr. nr. 12bd Lundager By, Gamtofte - tidligere smedie?
  406936/18
 • fra Vejle kommune Udkast til §8 tilladelse til Skolegade 5, 7100 Vejle - Bullerbo - Ansøgning efter jordforureningslovens §8.pdf
  406316/18
 • fra vejle kommune Udkast til §8 tilladelse til Skolegade 5, 7100 Vejle - Bullerbo - Ansøgning efter jordforureningslovens §8.pdf
  406303/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 621-81376, Kokbjerg 25, 6000 Kolding.pdf
  416083/18
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra 15. juli 2018
  431520/18
 • Fra Esbjerg Kommune: suppl. billeder til orientering om status for sø syd for Tjæreborg Grusgrav, lokalitet 561-55006
  412709/18
 • Fra projektpartner ang. projekt
  410432/18
 • Fra Vejle Kommune:: Høring af ansøgning om tilladlese til tilsætning af stenmel til grus
  408122/18
 • Fra DGE: Mail med miljørapport Sct. Anna Park
  408914/18
 • Fra Esbjerg Kommune: SVar vedr bygherres bemærkn.,Gasværksgrund, Esbjerg
  407225/18
 • Fra Rambøll: Økonomiopdatering
  407342/18
 • Fra MST: Høring om afgørelse: Varsel om påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening efter spild med gasolie på FDO J70 i Fredericia
  407166/18
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  407495/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang
  408191/18
 • Fra Niras: Mail med redigeret oplæg
  407582/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om tilstand i sø syd for Tjæreborg Losseplads, lokalitet 561-55006
  412706/18
 • Fra Esbjerg Kommune. SV: Knust asfalt
  410164/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  410437/18
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøkommissionen
  421012/18
 • fra rådgiver Vedr Arbejdsprocedure for Adsbølvej 24, Strellev
  418229/18
 • Fra Danske Regioner: Høring: Lovforslag om indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet
  420535/18
 • fra Vejle kommune Udkast til §8 tilladelse til Skolegade 5, 7100 Vejle - Bullerbo - Ansøgning efter jordforureningslovens §8.pdf
  406308/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 621-81378, Kokmose 6, 6000 Kolding.pdf
  413903/18
 • fra vejle kommune Udkast til §8 tilladelse til Skolegade 5, 7100 Vejle - Bullerbo - Ansøgning efter jordforureningslovens §8.pdf
  406312/18
 • fra vejle kommune Udkast til §8 tilladelse til Skolegade 5, 7100 Vejle - Bullerbo - Ansøgning efter jordforureningslovens §8.pdf
  406300/18
 • Fra DGE: Bilag - Rapport Sct. Anna Park.pdf
  408918/18
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 2: Rapport med dokumentation for oprensning, Algade 4a, 5500 Middelfart
  406702/18
 • fra Vejle kommune Udkast til §8 tilladelse til Skolegade 5, 7100 Vejle - Bullerbo - VS Vedr ansøgning om flytning af legepladsjord på AAB's græsarealer .pdf
  406296/18
 • Kærgård Plantage - Referat, koordinerende sikkerhedsmøde 2018-05-29
  430690/18
 • fra vejle kommune Skolegade 5 - §8 tilladelse til opførsel af legeplads - Tilladelse til anlægsarbejde på Skolegade 5, 7100 Vejle.pdf
  406437/18
 • Fra styregruppen, råstof, samarbejdsprojekt med varde og esbjerg kommuner
  487957/18
 • Fra Eurofins, regneark med resultat af analyse af blindprøver - Res_EUDKVE-00669204.xlsx
  487983/18
 • Fra Eurofins, analyserapporter for blindprøver_ AR-18-CA-00669204-01.pdf
  487980/18

Udgående

 • Til DMR A/S: Svar på oplæg til undersøgelse på Klintevej 24, Kerteminde til godkendelse
  406818/18
 • Til Svendborg Kommune: Endnu en udvidelse af forureningsundersøgelsen på Dronningemaen
  406627/18
 • Til Rambøll: Spørgsmål til tilbud på niveaubestemt prøvetagning.
  406285/18
 • Til rådgiver - tillægsaftale - kontrol af boringer
  443232/18
 • Til rådgiver - Rapport er godkendt. Sp. til Geogis.
  443231/18
 • Dagsorden for opfølgningsmøde, projekt Livsstilsguide i praksis den 7. juni 2018.pdf
  405542/18
 • Udkast til rammeprogram for temadag den 4. dec. 2018.pdf
  405544/18
 • Referat fra styregruppemøde den 29. nov. 2017.pdf
  405543/18
 • Til DBF, RÅSTOF, orientering om offentlighedsfase 2 sendt til nyeste mailadresse vedr. matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  406504/18
 • Til offentligheden og myndigheder, RÅSTOF, orientering om høringsfase 2 matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  406493/18
 • Til offentligheden og myndigheder, RÅSTOF, Følgebrev offentlighedsfase 2.pdf vedr. matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  406494/18
 • Til partnerkredsen - dagsorden til arbejdsgruppemøde 5. juni 2018
  405574/18
 • Til myndigheder og org, RÅSTOF, orientering om råstoftilladelse, matr.nr. 5c, 12a, 12c Sejrup By, Thyregod
  406439/18
 • Til mydigheder, organisationer, parter, RÅSTOF, Følgebrev til endelig afgørelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  406440/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, Endelig tilladelse.pdf matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  406419/18
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, orientering om tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  406418/18
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af boringstjek
  443229/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, tak for det fremsendte udkast
  407387/18
 • Til grundejer: Varsling af borearbejde på Fr. d. 7's Gade 1, 6600 Vejen
  406551/18
 • Til Ib Nielsen A/S - spørgmål vedr ny efterbehandlingsplan - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  405406/18
 • Til Billund Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser - hos en nabo
  406431/18
 • Til Nybolig. Sv på henvendelse vedr. udgådet kortlægning
  407055/18
 • til Borger Orientering om undersøgelse Ulkebøldam 3 Sønderborg
  405338/18
 • Til Vejen Kommune: Varsling af borearbejde på Fr. d. 7's Gade 1, 6600 Vejen
  406557/18
 • Til Ejendommægler: Svar på spørgsmål omkring værditabsordningen
  404728/18
 • Til EDC. Sv. vedr. Værditabsordning
  407058/18
 • Nyt brev fremsendt vedr. afmelding
  405919/18
 • Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering - vedr. indstilling af ny suppleant til RAR Fyn
  404827/18
 • Til Amgros - udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S
  404858/18
 • Til Niras: Tilbud på værditabsundersøgelse. Skrillinge Strand
  404668/18
 • Til Skat. Akter i forbindelse med aktinsigt
  407059/18
 • Fra/Til DGE: Korrespondance om foreløbige resultater, Kronborgvej 24 , Otterup
  406040/18
 • Til DGE: Bekræftelse på oplæg - Knudevejen 24, Vejen
  406719/18
 • Til Niras: kopi af varslingsbrev Skrillinge strand 72
  406833/18
 • Til Eigil Jensen A/S: Fremsendelse af dokumenter vedr. Gødding Skovvej 15, 7183 Randbøl. Beliggende matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup. Vejle Kommune
  405971/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, vedr. Dyreborgvej 1, Faaborg
  406034/18
 • Til Borger. Sv. V1 afgørelse i forbindelse med køb/salg
  407061/18
 • Til Orbicon: Undersøgelsesrapport Præstevænget 40-42
  405085/18
 • Til Skat, vedr. Dyreborgvej 1, Faaborg
  406026/18
 • Til borger - Afgørelse om V2-kortlægning jf Jordforureningsloven af Grethevej 21, 7000 Fredericia
  406309/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for varsel for orientering om varsel om afgørelse om afslutning af sag vedr. fund af gammel olietank og tønde, Algade 4A, 5500 Middelfart
  406686/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr Boulevarden 13
  406864/18
 • Til NIRAS: Kontraktforhold ift. friskluftventil mv
  404637/18
 • Til Kolding kommune. SV: Udkast til tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 506a Kolding Bygrunde, Stejlbjergvej 1 - del af ejendommen Haderslevvej 16, 6000 Kolding
  405284/18
 • Til borgere. Kortlægning af Lerpøtvej 11 og 13, 6800 Varde
  404694/18
 • Til Lertranskøb - Tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121,177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  405221/18
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  407694/18
 • Til Borger - Naboorientering 565-64002, vedr. undersøgelse
  406370/18
 • Til HD EJENDOMME , Brev om ikke-kortlægning, Kokholm 13A, Koldingdocx.pdf
  405217/18
 • Til høringsparter - følgebrev til tilladelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  405192/18
 • Til BRAMDRUPDAM BRUGSFORENING- V1-varsel, med bilag, Centervej 5, 6000 Kolding.pdf
  406279/18
 • 430-81211 Endelig Rapport, teknisk - Ørbækvej 7, Gislev.pdf
  406185/18
 • til Skårup Fjernvarme Bilag Rapport fra videregående undersøgelse sendt med Afgørelse - V2 kortlægning af en del af Traverskiftet1, 5881 Skårup
  405538/18
 • Til grundejer, vedr. Dyreborgvej 1, Faaborg
  405964/18
 • Udkast til boligerklæring.pdf
  406190/18
 • Kortbilag, 430-81211.pdf
  406186/18
 • til Skårup Fjernvarme Bilag V2 kortbilag Traverskiftet1, 5881 Skårup
  405516/18
 • Til borger, høring om V2-afgørelse.pdf
  406187/18
 • Til borger: Ejendom kortlægges ikke, Søndre Landevej 1, 5900 Rudkøbing
  405866/18
 • Til BRAMDRUPDAM BRUGSFORENING- V1-varsel, med bilag, Centervej 4, 6000 Kolding.pdf
  406027/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørre Vilstrup Bygade 72, 6100 Haderslev
  405150/18
 • Til borger: Ejendom kortlægges ikke, Søndre Landevej 3, 5900 Rudkøbing
  405888/18
 • Til borger, udkast til V2-afgørelse.pdf
  406188/18
 • 430-81211 Endelig Rapport, grundejer - Ørbækvej 7, Gislev.pdf
  406183/18
 • Til borger: Følgebrev til påbudsadressat m. bilag, Søndre Landevej 1 og 3, 5900 Rudkøbing
  406060/18
 • Til grundejer, vedr. Dyreborgvej 1, Faaborg
  405960/18
 • til Skårup Fjernvarme Afgørelse - V2 kortlægning af en del af Traverskiftet1, 5881 Skårup
  405511/18
 • Til grundejer, vedr, Dyreborggvej 1, Faaborg
  405951/18
 • Til Borger: varsel om undersøgelse.pdf
  404929/18
 • Til høringsparter - Tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær..pdf
  405191/18
 • Til arbejdsgruppe vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018: Vedr. Kina-samarbejde
  421115/18
 • mail til Rambøll A/S med orientering om ny sagsbehandler, m.m
  419372/18
 • Til ansøger og parter, råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune.
  411288/18
 • Til IBC: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  410418/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  410428/18

30. maj 2018

Indgående

 • Fra rådgiver - revideret tilbud - tjek af evt. utætte bringer
  443227/18
 • Fra rådgiver - mail med endelig rapport
  443228/18
 • Fra DMR A/S -Er i gang med at lave undersøgelsesoplæg - Fangelvej 40, 5220 Odense S
  404413/18
 • Fra Odense Kommune: Oplysning om at § 8 stilles i bero, idet ejendom ønskes undersøgt for at udgå af kortlægning - Fangelvej 40, 5220 Odense S
  404412/18
 • Fra projekt: Pressemeddelelse: Odenses 5. klasser skal lære at digte som H.C. Andersen
  402474/18
 • 18 05 17 Entwurf Tagesordnung_dagsorden_18 06 20.docx
  402686/18
 • PÅMINDELSE_ Anmodning om bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål vedr. ernæring på hospitaler - frist_ mandag den 28. maj.
  402471/18
 • 18 05 15 Anlage 1 Bewertungsplan_DK_2018_final.docx
  402745/18
 • HERACLES Anlage 1 final DK.docx
  402812/18
 • NorDigHealth 17 10 24_Anlage 1.docx
  402814/18
 • 18 05 15 KultKit2.0 17 10 24_Anlage 1 zur Beschlussvorlage.docx
  402846/18
 • Fra DMR: Rådgiver vil indarbejde forslag fra RSD
  403153/18
 • Fra Odense kommune: Kvittering for svar fra RSD
  402089/18
 • Fra Billund kommune: kommentar vedr. indvindingsoplande, Kobjergvej 3, 7190 Billund, 551-04008
  402160/18
 • 18 05 17 Entwurf BV TOP 5 Evaluation_final.docx
  402687/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_ svar vedr. kommentarer til Interreg årsrapport
  402720/18
 • 180518 Beschlussvorlage_CheckNano Versand.docx
  402807/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Dispensation for beskyttet natur ved indvinding af ler, Petersen Tegl, Skodsbøl.pdf
  401928/18
 • NorDigHealth 087 - 1.1 - 18_Beschlussvorlage DK.docx
  402815/18
 • Matkult 084 - 4.2 - 17_Beschlussvorlage DK.docx
  402847/18
 • Til HAderslev Kommune: SVar vedr § 19 tilladelse til genanvendelse af eternit uden asbest i skovvej på matrikel 1314, Vandling, Starup, 6100 Haderslev
  403331/18
 • Høring_ Lovforslag om indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet
  403321/18
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse, Gl. Hovedvej2,4,6, 5560 Årup
  403057/18
 • 18 05 15 BV TOP 3_DE final.docx
  402681/18
 • 18 05 02 Entwurf TOP 8 Mehrwert Interreg.docx
  402658/18
 • 18 05 18 BV TOP 8a_final DE.docx
  402683/18
 • Til region Syddanmark 22-5-18
  403162/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, redigeret udkast
  404342/18
 • fra DMR - ang. undersøgelse for evt. ophævning af V1-kortlægning
  401641/18
 • Fra systemet: Yder 040460 er lukket automatisk.
  404148/18
 • CGM #805151467# - Completed - Netværk / forbindelse
  401752/18
 • 18 05 15 Oversigt over pipeline-projekter.docx
  402684/18
 • Fra Varde Kommune: Kvittering for svar på forhøring om § 8-tilladelse til projekt nær sø og inden for vandløbsbuffer - lok. 553-91001
  403097/18
 • 18 05 18 Anlage 1 zur Beschlussvorlage_Taste.docx
  402838/18
 • 180515 CheckNano_Anlage 1.docx
  402808/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_mødebilag FS møde
  402678/18
 • HERACLES 090 - 1.1 - 18_BV final DK.docx
  402811/18
 • Høring_ Bekendtgørelse vedrørende genoptræning
  402348/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_ mødebilag2 til mødet den 26.4 i Kiel
  402743/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  405027/18
 • Fra Deloitte: Revisionspåtegnet tilsagnsskrivelse vedr. sundhedshus i Tønder
  406591/18
 • Liste - dialogmøder 2018 05 30
  405127/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven
  402926/18
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. udkast til § 8 tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 506a Kolding Bygrunde, Stejlbjergvej 1 - del af ejendommen Haderslevvej 16, 6000 Kolding
  404615/18
 • 18 05 17 Anlage 1 Bewertungsplan_DE_2018_final.docx
  402690/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_mødebilag4 til mødet den 26.4 i Kiel
  402836/18
 • TOP 8b_Projektliste.docx
  402693/18
 • 18 05 18 BV TOP 3_DK-final.docx
  402682/18
 • 18 05 18 TOP 2 Bericht DE final.docx
  402685/18
 • 18 05 15 KultKIT II BV final DK.docx
  402844/18
 • 18 05 18 TOP 2 Bericht DK final.docx
  402746/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, redigeret udkast
  404345/18
 • 18 05 17 Anlage B zum Bewertungsplan_DK_final.docx
  402692/18
 • fra Odense Kommune - VS_ Supplerende undersøgelsesrapport
  401696/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. flytning af forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  403820/18
 • fra Kreis Plön_fælles middag inden udvalgsmødet
  402891/18
 • Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Sydtrafik den 25. maj 2018
  403981/18
 • 18 05 18 Beschlussvorlage Taste Final DK.docx
  402837/18
 • TOP 8a_Anlage 1.pptx
  402689/18
 • Matkult 17 10 24_Anlage 1.docx
  402849/18
 • 18 05 18 BV ELMOS_final DE.docx
  402688/18
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse, Gl. Hovedvej 6, 5560 Årup
  403050/18
 • Fra SWECO: Koldingvej 18, Vejle, supplerende oplysninger til §8-ansøgning
  401977/18
 • 18 05 18 Entwurf BV TOP 5 Evaluation_DK_final.docx
  402744/18
 • Fra DMR: Reviderede tilbudslister - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  409595/18
 • mail fra Rambøll A/S vedlagt økonomiopgørelse
  409002/18
 • Fra DMR: Reviderede tilbudslister - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  409577/18
 • Dansk Reumatologisk Database (Danbio): Årsrapport til offentliggørelse
  404575/18
 • Fra Guangdong-provinsen: Vedr. samarbejde
  405073/18
 • Fra Orbicon: Økonomioversigt 300518 Nørregade 90, Vejen
  404926/18
 • Liste - koncernledelsesforum - 2018 05 30
  405124/18
 • fra Landindinspektør J.nr. 20172212 Regionens udtalelse ifm. matrikulær sag med omlægning og sletning af privat fællesvej, Rudolfs Steiner Alle 55, 7000 Fredericia
  405498/18
 • fra Varde kommune Politianmeldt - Adsbølvej 24, 6870 Ølgod
  405684/18
 • Fra COWI: Vedr. spildevand i filter - kloakledning utæt?
  404561/18
 • Til/Fra Tønder Kommune: korrespondance om supplerende oplysninger, Fabriksvej 2, 6270 Tønder
  404625/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  405081/18
 • Fra Varde Kommune ang.: Laboratorievej 8A, 8B, 6800 Varde
  404546/18
 • Fra Kolding Kommune. Udkast til tilladelse til ændret areal anvendelse samt bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 506a Kolding Bygrunde, Stejlbjergvej 1 - del af ejendommen Haderslevvej 16, 6000 Kolding
  405281/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Annual Business Meeting
  405014/18
 • Fra COWI: Vedr. løft af pumper mv
  404555/18
 • Fwd: [Sagsnr.:18/219] - Høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven
  405059/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_ mødebilag3 til mødet den 26. april i Kiel
  402806/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_vedr. møde i formandssekretariat den 26. april i Kiel
  402657/18
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  410397/18
 • Fra DMR: Forslag til supplerende undersøgelser - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  409570/18
 • Fra DMR: Forslag til supplerende undersøgelser - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  409592/18
 • Udsættelse af møde den 6. juni 2018
  411350/18
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  410403/18
 • Fra ansøgers konsulent, råstof, tilladelse, matr nr 197 og matr nr 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  419397/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  420994/18
 • Anlage 2 NorDigHealth.pdf
  402816/18
 • Bewertungsschema_ CheckNano_final.pdf
  402809/18
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  420969/18
 • MatKult_ Anlage 2.pdf
  402851/18
 • Anlage 2 KultKIT II.pdf
  402843/18
 • Fra DMR, modtaget oplæg til undersøgelse af 491-70162 Trævænget 9, Vissenbjerg - Endeligt oplæg.pdf
  411945/18
 • Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Sydtrafik den 25. maj 2018 - Referat 25. maj 2018.pdf
  403982/18
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. Udkast" - Udkast til § 8 tilladelse
  404622/18
 • Application Form KK2.pdf
  402842/18
 • Anlage 2 TASTE.pdf
  402840/18
 • fra rådgiver Vedr Arbejdsprocedure - Arbejdsprocedure for oprensning af forurenet jord.pdf
  418234/18
 • Bewertungsschema Herakles_final.pdf
  402813/18
 • Fra DMR: Bilag - Revideret tilbudsliste svendborgvej 28, 30-05-2018.pdf
  409596/18
 • NordigHealth Antrag Version 3.pdf
  402818/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Rapport for forureningsundersøgelse med bilag.pdf
  401697/18
 • TovTEM Odense Vest
  430665/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar fra landmåler i forbindelse med udstykning m.v. af matr.nr. 3am Nr. Vejrup By, Vejrup
  432686/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  403575/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  403642/18
 • Application Form Check Nano Version 3.pdf
  402810/18
 • Anlage 1_FLC für IA 2018-06-20.pdf
  402680/18
 • Heracles Antrag Version 3.pdf
  402817/18
 • Application Form Mat Kult Version 3.pdf
  402850/18
 • Fra DMR, modtaget oplæg til undersøgelse af 491-70119 Glasvænget 8 - Endeligt oplæg.pdf
  411962/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  404623/18
 • Application Form Taste.pdf
  402839/18
 • Fra DMR: Bilag - Revideret tilbudsliste Ørbækvej, 30-05-2018.pdf
  409580/18

Udgående

 • Til Rådgiver: OK til supplerende boringer B130-133
  406413/18
 • Til Envidan: Kontaktoplysninger - Lange Gyde 6, 5683 Haarby
  404377/18
 • Til Skat: Kopi af afgørelse om jordforurening, Kobjergvej 4C
  404294/18
 • Til Billund kommune: Kopi af afgørelse om Kobjergvej 4C fortsat ikke kortlagt
  404291/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, vedr. nyt navn på indvinder, samme CVR, matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  405958/18
 • Til Borger: Svar på henvendelse om undersøgelsesomfang, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  403643/18
 • Til rådgiver - kommentarer til supplerende undersøgelser - udvidelse
  402366/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Samarbejde om Røgfri Fremtid
  401669/18
 • Til Odense Kommune: Samarbejde om Røgfri Fremtid
  401650/18
 • Til Middelfart Kommune: Samarbejde om Røgfri Fremtid
  401649/18
 • Til Kolding Kommune: Samarbejde om Røgfri Fremtid
  401648/18
 • Til Esbjerg Kommune: Samarbejde om Røgfri Fremtid
  401647/18
 • Til Odense kommune: RSD mener ikke der kan stilles krav om pesticidanalyser
  402098/18
 • til grundejer, følgemail - høring af ændret indsats efter jordforureningsloven, matr. 15v
  403003/18
 • Til DGE: Kommentarer til oplæg - Knudevejen 24, Vejen
  402892/18
 • til grundejer, følgemail - Endelig kortlægning efter jordforureningsloven, Havnegade 9
  403668/18
 • Til Varde Kommune: Svar på forhøring om § 8-tilladelse til projekt nær sø og inden for vandløbsbuffer - lok. 553-91001
  402156/18
 • Til Langeland Kommune: Kvittering for modtagelse af opfyldelse af påbud, Søndre Landevej 1 og 3, 5900 Rudkøbing
  404169/18
 • Til Region Syddanmark (Bygningsafdelingen): Kommentarer til undersøgelsesoplæg, Dronningensgade 95, 7000 Fredericia
  403739/18
 • Til Borger, Kopi af afgørelser, Gl. Hovedvej 2,4,6, 5560 Årup
  403100/18
 • Til Borger, Kopi af afgørelser, Gl. Hovedvej 2,4,6, 5560 Årup
  403096/18
 • Til Sønderborg Kommune, Svar på henvendelse om matrikelsammenlægning med matr. nr. 588 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebø
  402076/18
 • Til Borger, Kopi af afgørelser, Gl. Hovedvej 2,4,6, 5560 Årup
  403110/18
 • Til SSF_PJ tale til friluftsmødet den 3. juni i Husum
  402352/18
 • Til DMR: RSD kommenterer på forslag til undersøgelsesomfang
  402672/18
 • Til ansøger: afslag på anmodning om udskydelse af støtte til projektet
  402166/18
 • Til billind kommune: svar på kommnetar om indvindigsopland Kobjergvej 3, 7190 Billund, 551-04008
  402171/18
 • Til Praksis - Svar vedr. opsplitning af kompagniskabspraksis
  404208/18
 • Til DMR, svar på henvendelse, lok. nr. 461-81544, Grønvænget 3, 5260 Odense S
  403649/18
 • Til Miljøstyrelsen - Partshøring af udkast til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  402354/18
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  401687/18
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  401688/18
 • Til Homer. Baggrundsmateriale
  407064/18
 • Til COWI: Accept af løftegrej
  404558/18
 • til Sweco SV: Pulje 19 og 20 - Referat af opstartsmøde
  404831/18
 • Til DMR: Spørgsmål vedr. Tilbud Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  409565/18
 • Til mægler: JAR er opdateret - matrikel 14a fremgår ikke længere
  404550/18
 • Til. RealMæglerne: Sv. Boligerklæring
  407057/18
 • Til DMR: Svar vedr Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  409576/18
 • Til DMR: Svar vedr Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  409593/18
 • Til DMR: Spårgsmål vedr. Tilbud Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  409590/18
 • Tildeling af ydernummer
  401898/18
 • Tale_Årsmøde i Husum 2018_PJ.pdf
  402353/18
 • BILAG til grundejer matr. 15v - ændret indsats, udkast, Teglværksvej 21.pdf
  403005/18
 • BILAG til grundejer matr. 15ht - ændret indsats, udkast, Teglværksvej 21.pdf
  409081/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  403008/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  403673/18
 • BILAG til grundejer - rids over kortlagte arealer.pdf
  403006/18
 • Til borger: V1-afgørelse, Mikkelborg Bygade 3-7, 6630 Rødding
  402159/18
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Tumbøl Bygade 2, Aabenraa.pdf
  401745/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hovedvejen 242, Viuf.pdf
  401700/18
 • Til Søndergård I/S: V2-afgørelse, Møgelbjergvej 7, 6800 Varde
  402391/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  403671/18
 • Til Borger - V1-afgørelse med bilag, Havstedvej 53, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  403980/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_nuanceringssystemet_Hvad betyder forureningen.pdf
  403672/18
 • til grundejer - V2-endelig, værkstedsareal, Havnegade 9.pdf
  403669/18
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Galgebrostene 5, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  403851/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. materiale
  404542/18
 • til grundejer matr. 15ht - høring, omfattet af indsats.pdf
  409076/18
 • BILAG til grundejer - V1-afgørelse 2001.pdf
  403007/18
 • til grundejer matr. 15v - høring, omfattet af indsats.pdf
  403004/18
 • Til Søndergård I/S: Bilag, Kortbilag V2, Møgelbjergvej 7, 6800 Varde
  402418/18
 • Til borger: V1- afgørelse, med bilag, Øsbygade 31 og 35, 6100 Haderslev.pdf
  403047/18
 • Til Borger: Din grund er fortsat ikke kortlagt
  404276/18
 • BILAG til grundejer - kort over V1 og V2-arealer, Havnegade 9.pdf
  403670/18
 • BILAG til grundejer - rids over kortlagte arealer.pdf
  409079/18
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Teglgård 8, 6330 Padborg.pdf
  402388/18
 • BILAG til grundejer - V1-afgørelse 2001.pdf
  409080/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hovedvejen 242, 6052 Viuf.pdf
  401699/18
 • til DMR - om sagsbehandler - SV_ evt. driv-_væksthuse - Fangelvej 40 - ophævelse af V1_
  401645/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, Mikkelborg Bygade 3-7, 6630 Rødding
  402178/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, Kommentarer
  403565/18
 • til Odense Kommune - Er §8-pligtig - SV_ Nedrivning af lagerhal og opførelse af ny lagerhal på Teglværksvej 21, 5220 Odense SØ
  440193/18

29. maj 2018

Indgående

 • Fra DMR: Obduktionsprojektet - Udkast til rapport om dynamiske kloakbidrag
  443244/18
 • Fra ecoplus: Referat fra CLUSTERIX 2.0 møde i Clermont-Ferrand & Next Steps
  462812/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  420986/18
 • Til indvinder RÅSTOF Efterlysning af grave og efterbehandlingsplan Vindebjerg
  412745/18
 • Fra praksiskonsulent: Vedr. oplæg
  407925/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Høring - afslag på forlængelse af midlertidig godkendelse til RF 21 i neurologi - Capio CFR Lyngby
  407333/18
 • Det endelige materiale samt Mandag Morgen
  407605/18
 • Fra Kolding Kommune: Opdateret forslag til jordhåndteringsplan, Lykkegårdsvej 50, Kolding
  408383/18
 • Fra Varde Kommune: Forsvarets notat - Oksbøllejren - Dieselspild oprenset
  413338/18
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Orientering" - Godkendelse af indbygning af forbrændingsslagge på Grarup Overby 31
  404593/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. godkendelse af handel i Skårup
  410363/18
 • Casesamling_enkelt.pdf
  407614/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: §8 tilladelse til midlertidig opstilling af pavillon.pdf
  401377/18
 • Fysioterapeut - afmelding af ydernummer
  400674/18
 • Fra Billund Kommune: Kopi af svar på borgerhenvendelse
  404525/18
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Boulevarden 13, Vejle.pdf
  403866/18
 • Fra borger: Anmodning om materiale vedr. moniteringsboringer
  404513/18
 • DEL_RAP_1_enkelt[1].pdf
  407613/18
 • DEL_RAP_2_enkelt.pdf
  407608/18
 • DEL_RAP_3_enkelt.pdf
  407611/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Bilag 2 - Produktfaktablad_C40_4-sidet_okt12_low.pdf
  401360/18
 • Harmonika_udkast_05[1].pdf
  407615/18
 • Fra SWECO - ang sløfninger på Elvedgårdsvej 27, Veflinge
  428752/18
 • Fra Fuldent Ingeniører: Bilag til "Oplæg" - Oplæg til udtagning af kortlægning
  432764/18
 • Fra Fuldent Ingeniører: Oplæg til undersøgelse, matr. 25a Sdr. Gørding
  432759/18
 • Fra borger - endnu en rykker for boringssløjfning - Elvedgårdavej 27, Veflinge
  428736/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 3: Poreluftsondering, øst nr 25, Ibæk Strandvej
  401849/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Bilag 1 - Placering af pavillon.pdf
  401358/18
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning: Ansøgning om dispensation efter jfl §52, matr nr 5f og 5z Tårup, Gelsted
  401683/18
 • Fra SWECO til borger - ang tidspunkt for sløjfning af boringer på ejendommen - Elvedgårdsvej 27, Veflinge
  428755/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 2: §8-ansøgning, Fjordhusene, Ibæk Strandvej, Vejle
  401833/18
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse til at ændre arealanvendelse samt til bygge- og anlægsarbejde jf jordforureningsloven.doc
  403860/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med endelig §8-tilladelse
  401356/18
 • fra Region Sjælland SV: TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - kalkmagasiner og dichlorprop
  401568/18
 • fra Orbicon SV: Højbjergvej 5 Toftlund og GeoGIS rapporter
  400982/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplanen 2017 - Monitorering og forskning
  401427/18
 • Tak for en god Partnerdag
  400247/18
 • Fra COWI: Opgørelse Frisesdahl 1. regning
  399425/18
 • GDPR fra Carestream
  400457/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kvittering for modtagelse af høringssvar
  400918/18
 • Fra Udbetaling Danmark: kvittering- Autosvar
  399291/18
 • Fra bygherre: Kortlægningsstatus Gasværksgrunden - miljøforhold, udbud, Gasværksgade 30, Esbjerg
  401597/18
 • Fra Realkredit Danmark: Kvittering fra Realkredit Danmark for orientering om, at en del af ejendommen Viaduktvej 28, 5500 Middelfart varsles V2-kortlagt
  401197/18
 • Responce: Kvittering vedr. Ændring af vagttype jf. pkt.
  401488/18
 • Fra Kystdirektoratet - Udkast disp. §3 høring - dispensation til klæggravning - matr.nr 407 Østerende-Ballum, Ballum
  400174/18
 • Fra Borger: Kvittering for modtagelse af mail
  399164/18
 • Fra borger: Kvittering for fremsendte materiale samt yderligere spørgsmål til sagen fra Frøslevvej 79, 6330 Padborg, Matr.nr. 194, Frøslev, Bov
  401278/18
 • Fra Niras: Tilbud på værditabsundersøgelse. Skrillinge Strand
  400499/18
 • Fra Vejen Kommune: Bem. til Regionens kommentarer til §8
  401487/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kortlægningsstatus Gasværksgrunden - miljøforhold, udbud, Gasværksgade 30, Esbjerg
  401596/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Lån er indfriet
  398897/18
 • fra Rambøll RE: TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - kalkmagasiner og dichlorprop
  401075/18
 • Fra KOMBIT - indgåelse af aftale
  407812/18
 • Fra Danske regioner: Referat fra jordchefmødet den 8. maj 2018
  409435/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  405060/18
 • Fra Haderslev Kommune: Orientering om godkendelse af indbygning af kategori 3 - Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  404584/18
 • Fra Niras: Status efter gravninger
  404788/18
 • Fra Orbicon: Foreløbige resultater - Nørregade 90, Vejen
  404924/18
 • Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - udpegning af medlemmer for perioden 2018-2022
  404797/18
 • Fra Sundheds- og ældreministeren: Brev vedr. miljøforureningerne i Grindsted
  404521/18
 • Fra Billund Kommune: Referat af teknikermøde nr. 2
  404516/18
 • Vedr. henvendelse angående lok. 421-00003
  406379/18
 • Sommeferieliste afdelingschefer chefmøde 2 - Liste over sommerferie 2018 for afdelingschefer i chefmøde 2.docx
  406110/18
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af §8-sag, Bystævnevej 3, 5200 Odense V
  406786/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. gl losseplads Fanø.
  401643/18
 • Fra Region Syddanmark (Bygningsafdelingen): Oplæg til frivillig undersøgelse, Dronningensgade 95, 7000 Fredericia
  403714/18
 • Fra Sønderborg, Henvendelse om matrikelsammenlægning med matr. nr. 588 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl
  402074/18
 • Fra Vejle Kommune: Følgemail fra vejle Kommune, Ibæk Strandvej 25 - Udkast til §8 tilladelse
  401818/18
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: UDKAST, Tilladelse til at ændre arealanvendelse på Ibæk Strandvej 25
  401825/18
 • Fra borger, Ulkebøldam 3, 6400 Sønderborg, Mulig forurening af Matr 22 ulkebøldam 3-3a
  402091/18
 • Fra:yder
  401887/18
 • Fra Niras SV: Etablering af boringstransekt på Pasopvej i Svendborg
  404573/18
 • Fra Kystdirektoratet - aftale om senere udvalgsbehandling - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  406675/18
 • Fra Praksis - Forespørgsel vedr. opsplitning af kompagniskabspraksis
  404207/18
 • Fra DMR, Henvendelse, Studiestræde 8, 6560 Sommersted
  401798/18
 • Fra DMR: Forslag til dokumentation på Egebjerget i Ferritslev
  402668/18
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse på Boulevarden 13
  403853/18
 • Fra:yder
  402057/18

Udgående

 • Til Odense Kommune: Etablering af væksthus og regnvandsbassin på Fangelvej 40, 5220 Odense S
  401578/18
 • Til Via UC: Møde d. 19 maj
  401566/18
 • Referat - Politisk Styregruppe vedr. Sundhedscenter Haderslev 23-05-18.docx
  400772/18
 • KOL_Præsentation af indsatser.pptx
  400776/18
 • Referat fra møde i den politiske styregruppe vedr. udvidet samarbejde om Sundhedscenter Haderslev den 23. maj 2018
  400771/18
 • Til kommunen - Kopi af rapport vedr. afslutning af sag på 427-00004
  401640/18
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af supplernede undersøgelser
  399843/18
 • Til rådgiver - Tillægsaftale 29-05-2018
  399844/18
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. afslutning af sag på 427-00004
  399587/18
 • Til rådgiver - ok til igangsættelse af PFAS prøveudtagelse
  399116/18
 • Til projekt: vedr. reduceret budget og 2. rate
  401482/18
 • Til NIRAS: Svar på forespørgsel del 3
  399320/18
 • Til Circle K: Orientering om afslutning af regionens indledende undersøgelse samt høring af V2 kortlægning, Præstevænget 40B, 6600 Vejen, lok. 575-80007
  399973/18
 • Til Svendborg kommune og SKAT: Afgørelse om ændret offentlig indsats på jeres ejendom Skovballe Havn
  401150/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: §8-høringssvar for Gestelevvej 45, 5750 Ringe, matr.nr. 24f, Vantinge By, Vantinge, lok.nr. 430-81474
  400677/18
 • Til DMR: Rapporter på Ferritslev Savværk mail 2
  399249/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399548/18
 • Til Læge - Ny forespørgsel vedr. manglende patientjournal
  398896/18
 • Til borger: Vedr. svar på yderligere spørgsmål i sagen fra Frøslevvej 79, 6330 Padborg, Matr.nr. 194, Frøslev, Bov
  401469/18
 • Til NIRAS: Svar på forespørgsel del 1
  399311/18
 • Til Haderslev Kommune, Mail omkring afslutning af sag, matr. 19a Haderslev
  401324/18
 • Til landinspektør. Ændret kortlægning af Havborgvej 8, 6710 Esbjerg V
  401000/18
 • Til Gammelgaard Ejendom ApS, V1-kortlægning ophæves delvist for Havborgvej 8, 6710 Esbjerg V
  400698/18
 • Til Vejen Kommune: Orientering om V2 varsling af dele af Præstevænget 42A-B, 42C og 40B, 6600 Vejen, lok. 575-80007
  400164/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399696/18
 • Til Skat. Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld Udgår af kortlægningen efter oprensning
  399930/18
 • Til Udbetaling Danmark: Ventelisten værditabsordningen
  398825/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  399515/18
 • Til NIRAS: Svar på forespørgsel del 2
  399315/18
 • Til DMR: Rapporter på Ferritslev Savværk mail 1
  399178/18
 • Til Vejle KOmmune og Skat. V2 -afgørelse
  400520/18
 • til Nordfyns kommune: RSD mener kommunen bør udstede påbud
  399937/18
 • Til Kolding kommune. Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld Udgår af kortlægningen efter oprensning
  399935/18
 • Til Aabenraa Kommune: Kvittering for orientering om miljøundersøgelse, Haderslevvej 2
  400765/18
 • Til Borger: Orientering om lån er indfriet
  398900/18
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. orientering om, at en del af ejendommen Viaduktvej 28, 5500 Middelfart varsles V2-kortlagt
  401169/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  401452/18
 • Til Fredericia Havn, mst og kommune: Afgørelse - kortlægning af del af Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  398886/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399701/18
 • Til Borger: Svar vedr. ventelisten
  398828/18
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Orientering om afslutning af regionens indledende undersøgelse samt høring af V2 kortlægning, Præstevænget 42A-B og 42C, 6600 Vejen, lok. 575-80007
  400081/18
 • Til borger. Varsel om kortlægning af Gyden 26, Veerst
  400103/18
 • Til Vejen KOmmune. Svar på henvendelse vedr. §8 vilkår
  401518/18
 • Til DMR: Rapporter på Ferritslev Savværk mail 3
  399262/18
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399550/18
 • Til Kolding kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om V2-kortlægning inkl. kortbilag og undersøgelsesrapport
  400900/18
 • Til Realkredit DK: Svar på forespørgsel
  399558/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om forlængelse af tidsfrist for værditabssag
  399283/18
 • Til Allround Byg: Vedr. utætte vinduer, Lerchesgade 35, 2. sal, 5000 Odense
  400524/18
 • Til Billund Kommune: Regionens svar vedr. placering af støjvolde, Vesterhedevej 7, 7200 Grindsted
  399389/18
 • Til DMR: Vedr. problemer med Geo Gis indtastning
  401096/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchefen og Lev. vedr. Ophør af 2 solopraksis og oprettelse af udbudsklinik i Aabenraa
  400985/18
 • Til Billund kommune og SKAT: Kopi af afgørelse Udgår af kortlægning + Rapporter, 551-04008, Kobjergvej 3, 7190 Billund
  401590/18
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Praksishandel i Aabenraa
  401002/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommen Viaduktvej 28, 5500 Middelfart, matr. 39b, Middelfart Markjorder - en del V2-varsles
  401047/18
 • Til Varde Kommune, sps ang. Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  401364/18
 • til yder
  400939/18
 • Til Niras: Etablering af boringstransekt på Pasopvej i Svendborg
  404553/18
 • Til KOMBIT - aftale
  407842/18
 • Til DMR: Bilag - Forureningsundersøgelse Fyns Amt 2002 - Bilag 1.pdf
  399255/18
 • Til DMR: Bilag - Undersøgelse Fyns Amt 1995.pdf
  399238/18
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  400887/18
 • Til DMR: Bilag - Notat 2001.pdf
  399228/18
 • Til borger, V2-høring, 485-00020.pdf
  400923/18
 • Til Borger - Bilag til høring... - Kortbilag
  399073/18
 • Til borger - Orientering om den indledende undersøgelse - 510-81353
  401238/18
 • Til DMR: Bilag - Forureningsundersøgelse Fyns Amt 2002 - Bilag 2.pdf
  399265/18
 • Sortebrovej 26, Tommerup, Forureningsundersøgelse og vurdering af kortla....pdf
  400935/18
 • Til Kolding kommune: V2-afgørelse 29-05-2018.pdf
  400770/18
 • Til Kolding kommune: Bilag til V2-afgørelse - V2-kortbilag 29-05-2018.pdf
  400789/18
 • Til borger - Grundejerorientering om undersøgelse Pilekrogen 22, 5600 Faaborg.pdf
  399901/18
 • Til DMR: Bilag - Grundvandsanalyser 2000.pdf
  399215/18
 • Til borger - Orientering om undersøgelsesresultater - Tørvelong 42.pdf
  399047/18
 • Til virksomhed - Grundejerorientering om undersøgelse Astrupvej 46C, 5000 Odense C.pdf
  399477/18
 • Til DMR: Bilag - Forureningsundersøgelse 1988.pdf
  399195/18
 • Til virksomhed - Grundejerorientering Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  400957/18
 • Til borger: Bilag RAPPORT grundejerdel 551-04008 Kobjergvej 3, 7190 Billund RAPPORT_grundejerdel.pdf
  401589/18
 • Til grundejer: Udkast til V2-afgørelse, en del af Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  400914/18
 • Til Borger - Bliver ikke kortlagtg... - Kortbilag
  399089/18
 • Til borger - Orienteringsbrev vedr. indledende undersøgelse - 575-37003
  401293/18
 • Til DMR: Bilag - Begrænsede tekniske undersøgelser 1995 - bilag.pdf
  399187/18
 • Til Borger - Bliver ikke kortlagt som forurenet - Lysbjergvej 30.pdf
  399074/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørregyde 6, 6000 Kolding.
  398843/18
 • Til Sydslesvigsk Forening: Vedr. Danske Årsmøder
  399287/18
 • Til Aabenraa kommune, Brev om ikke-kortlægning, Bytoften 18, Bovrup, Aabenraa.pdf
  398819/18
 • Til DMR: Bilag - Forureningsundersøgelse 1998.pdf
  399208/18
 • Til Circle K: Bilag til "Orientering" - Bilag til udkast til afgørelse - kortbilag, Præstevænget 42A.B og 40B, Vejen
  400006/18
 • Til DMR: Bilag - Undersøgelse Fyns Amt 1995 bilag.pdf
  399232/18
 • Til borger - Orientering om undersøgelsesresultater - Tørvelong 24.pdf
  399049/18
 • Bilag3A.pdf
  400825/18
 • Kortbilag, 485-00020.pdf
  400934/18
 • Til DMR: Bilag - Forureningsundersøgelse ved oliespild 2002.pdf
  399257/18
 • Bilag 4.pdf
  400822/18
 • Til DMR: Bilag - Begrænsede tekniske undersøgelser 1995.pdf
  399189/18
 • Til borger - Orienteringsbrev vedr. indledende undersøgelse - 580-81291
  401317/18
 • Til Circle K: Bilag til "Orientering" - Udkast til V2 afgørelse, Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  399993/18
 • Til Tyrstrups Menighedsråd. Doc2Mail - Forsendelse 94924851.pdf
  399906/18
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Bilag til "Orientering" - Udkast til V2 afgørelse, Præstevænget 42A-B og 42C, Vejen
  400109/18
 • Til borger - Grundejerorientering om undersøgelse Huggetvej 125, 5400 Bogense.pdf
  399714/18
 • Bilag2.pdf
  400823/18
 • Til borger - Orientering om den indledende undersøgelse - 540-81300
  401260/18
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Tornhøjvej 11, Aabenraa.pdf
  399933/18
 • Til DMR: Bilag - Notat 2001 del 2.pdf
  399223/18
 • Til borger - Orientering om undersøgelsesresultater - Lysbjergvej 30.pdf
  399048/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Stubdrupvej 2, kolding.pdf
  399690/18
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Bilag til "Orientering" - V2 høring, Præstevænget 42A-B og 42C, 6600 Vejen
  400094/18
 • Til Borger - Høring af ændret indsats i V2 kortlægning - Tørvelong 42
  399061/18
 • Til DMR: Bilag - Forureningsundersøgelse Fyns Amt 2002 - Bilag 3.pdf
  399268/18
 • Bilag3b.pdf
  400828/18
 • Til Borger - Bilag til høring... - Udkast til ændret indsats i V2 kortlægning - Tørvelong 42.pdf
  399066/18
 • Til Circle K: Bilag til "Orientering" - V2 Høring, Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  399986/18
 • Til DMR: Bilag - Forureningsundersøgelse 1998 - bilag.pdf
  399204/18
 • Til virksomhed - Grundejerorientering Kokmose 7, 6000 Kolding.pdf
  400996/18
 • Til DMR: Bilag - Forureningsundersøgelse Fyns Amt 2002.pdf
  399256/18
 • Til EJD.SELSKABET SLESVIG, Brev om ikke-kortlægning, Tumbøl Møllegade 9, Aabenraa.pdf
  399129/18
 • Til SWECO - ang manglende boringssløjfninger - Elvedgårdsvej 27, Veflinge
  428743/18
 • Til borger - Orienteringsbrev vedr. indledende undersøgelse - 580-81322
  401329/18
 • til Aabenraa Kommune Orientering om den kommende indledende undersøgelse af din ejendom, Grønnevej 42, 6360 Tinglev - 580-81307 .pdf
  401308/18
 • Til Borger: Udgået inden kortlægning, Kollevej 41, 6830 Nr. Nebel.pdf
  400950/18
 • Til borger - Grundejerorientering Sletteskovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  401092/18
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til Udgået inden kortlægning, Kollevej 41, 6830 Nr. Nebel.pdf
  400953/18
 • Til borger - Afgøreslse Udgår af kortlægning Kobjergvej 3, 7190 billund.pdf
  401588/18
 • til Borger Orientering om den kommende indledende undersøgelse af jeres ejendom, Kliplev Hovedgade 16, 6200 Aabenraa - 519-10023.pdf
  401258/18
 • Bilag 1.pdf
  400932/18
 • Til advokatfirmaet Marselis, fremsender indholdsfortegnelse
  400473/18
 • Til borger - Orienteringsbrev vedr grundvandsundersøgelsen - 501-40031 GV
  401215/18
 • Til borger - Orienteringsbrev vedr. den indledende undersøgelse - 510-81355
  401247/18
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Bilag til "Orientering" - Udkast til Boligerklæring, Præstevænget 42A-B og 42C, 6600 Vejen
  400119/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Stubdrupvej 2, 6000 Kolding.pdf
  399684/18
 • Til borger, udkast til V2-afgørelse, 485-00020.pdf
  400931/18
 • Til grundejer: Varsel om V2-kortlægning af en del af Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  400898/18
 • Til borger - Orientering vedr. den indledende undersøgelse - 561-61054
  401270/18
 • Bilag2.pdf
  459189/18
 • Sortebrovej 26, Tommerup, Forureningsundersøgelse og vurdering af kortla....pdf
  459195/18
 • Bilag3A.pdf
  459191/18
 • Bilag3b.pdf
  459193/18
 • Kortbilag, 485-00020.pdf
  459194/18
 • Bilag 1.pdf
  459198/18
 • Til borger, V2-afgørelse, 485-00020.pdf
  459196/18
 • Bilag 4.pdf
  459199/18
 • til rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  480923/18

28. maj 2018

Indgående

 • Fra Vejen Kommune ang. Lykkegårdsvej 3, Vejen
  434609/18
 • Fra rådgiver - tilbud på supplerende undersøgelser
  402363/18
 • Fra rådgiver - tilbud på supplerende
  399836/18
 • fra Region Sjælland SV: TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - kalkmagasiner og dichlorprop
  401055/18
 • Fra Borger: Ventetid
  398827/18
 • Til Nordfyns Kommune: Oplysninger om muligt olieforurening
  399853/18
 • fra DTU RE: TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager - kalkmagasiner og dichlorprop
  401064/18
 • Referat fra MeetDenmark generalforsamling
  401462/18
 • Ændring af selskabsnavn og CVR.nr.
  400661/18
 • Mail fra Rigsrevisionen: Tak for indberetning samt et par spørgsmål
  399170/18
 • Fra projekt: revideret budget pr. maj 2018
  400998/18
 • Fra FysioDanmark Odense vedr. samarbejde om kapacitet.
  399157/18
 • Fra Vejen Kommune, oplysninger om Gyden 26, Vejen
  398883/18
 • Fra Nyborg Kommune, overvågning ved vandværk nær Hagenborgvej 3, 5871 Frørup (lokalitet 450-81112)
  401542/18
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Spørger hvornår ansøgningen kommer for udvalget
  397851/18
 • Mail svar fra VMR til Rigsrevisionen: Spørsgmål vedr. påbud/Rigsrevisionen
  399185/18
 • Mail fra VMR svar til Rigsrevisionen: Spørsgmål vedr. påbud
  399211/18
 • Fra borger - Henvendelser om undersøgelse på Bogensevej 103 5471 Søndersø
  397637/18
 • Fra Cowi - Pulje 16 - Supplerende materiale Toldbodvej 20 - del 1/2 fra weblager
  398298/18
 • Fra Middelfart kommune: mail om ophævning af standsningsforbud på Jernbanegade 31, 5500 Middelfart
  397026/18
 • Fra Rambøll ang. prøvetagning på Egtvedvej 121, Egtved
  398385/18
 • Endelig afgørelse vedr. fratagelse af håndkirurgisk specialfunktion på OUH
  397263/18
 • Fra mægler: Matrikel 14a skal sælges
  398159/18
 • Mail fra MST vedr. Moms på tilskudsprojekter under Teknologipuljen for jord- og grundvandsforurening
  397964/18
 • Fra Esbjerg Kommune, undersøgelse af jord med affald fra gl losseplads, Fanø
  398422/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bøjdenvej 50, Spørgsmål i fht. evt. kortlægning af bygninger - nu med bilag _-)
  396421/18
 • Fra mægler: Telefonhenvendelse
  398151/18
 • Fra Fredericia kommune: Cirkusplads på arealet i Kanalbyen
  397989/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Videresendelse af svar til landmåler vedr matrikulær sag til høring - Udstykning m.v. af matr.nr. 3am Nr. Vejrup By, Vejrup
  397526/18
 • fra varde kommune SV: Vesterhavsvej 30, Billum
  405662/18
 • Til Innovationsfonden: Kort evaluering af AAL-programmet
  409493/18
 • Mail fra Danske Regioner til Jordemoderforeningen
  422840/18
 • Fra DMR: Notat om oprensning, Peter Kaadsvej 7, 6400 Sønderborg
  432841/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  398533/18
 • Fra Nordfyns kommune: Bilag - Billeder _fra_Langehede_26___olieforurening.pdf
  399871/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Kort fra tilsyn 24-05-2018.pdf
  396422/18
 • Fra Nordfyns kommune: Bilag - Notat_vedr._fundet_forurening.pdf
  399882/18
 • Fra Nordfyns kommune: Bilag - Kort_med_ca._placering_af_tank.pdf
  399877/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  399831/18
 • Fra Niras: Oversigt over prøveantal og analyser
  399092/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  420984/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  421856/18
 • fra varde kommune SV: Vesterhavsvej 30, Billum - Situationsplan revideret.pdf
  405664/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Billeder fra tilsyn 24-05-2018.pdf
  396423/18
 • FysioDanmark Odense, vedr. ansættelse af Fysioterapeut.
  400040/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  398626/18
 • Fra Nordfyns kommune: Bilag - Lertykkelses_kort.pdf
  399857/18
 • Fra DMR, modtaget oplæg til undersøgelse af 491-90006 Industrivej 6 - Endeligt oplæg.pdf
  411953/18
 • fra rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  480914/18
 • Fra busselskab: Bekræftelse på booking
  449880/18

Udgående

 • til rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  480907/18
 • Til Borger, Kvittering for ansøgning om undersøgelse.pdf
  397893/18
 • Til borger - Grundejerorientering om undersøgelse Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe.pdf
  398301/18
 • Til DSB, V1-afgørelse med bilag, del af stationsvej 33 og Birkealle 3, 6360 Tinglev.pdf
  397068/18
 • Til Borgere, V1-høring, Vejlevej 328A, 6000 Kolding.pdf
  396508/18
 • Telefonnotat om undersøgelser af Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe.pdf
  396734/18
 • Til Banedanmark, V1-afgørelse med bilag, del af Birkealle 3-5, 6360 Tinglev.pdf
  397063/18
 • Til Borgere, BILAG til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vejlevej 328A, Kolding.pdf
  396512/18
 • Til Borger - V2-følgebrev
  398550/18
 • Til Kokbjerg ApS, udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Kokbjerg 6, 6000 Kolding
  396970/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Vejlevej 328A, Kolding.pdf
  396516/18
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Hornsevej 10, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  397911/18
 • Til borger - Grundejerorientering om undersøgelse Hedagervej 83, 5270 Odense N.pdf
  398002/18
 • Til Varde Kommune: Svar på afklarende spørgsmål vedr. vinylchlorid
  408763/18
 • Til borger - vedr. retningslinjer for spørgetid
  406699/18
 • Til Petersen Tegl: Jordtilførsel ved indvinding af råstoffer på matr.nr. 212A, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune
  397448/18
 • til Nordfyns Kommune - Gentager anmodning om påbudsvurdering, sprængt bunker, lufthavnen, Beldringevej
  397037/18
 • til Kreis Plön_Forberedelse IU i Malente_kommenteret dagsorden
  398056/18
 • Til Esbjerg Kommune: Tidsplan for afværgepumpning Gørding Vandværk
  398053/18
 • Til Mægler: Supplerende svar vedr. 14a
  398309/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - Evt. V1-varsel i august 2018 - Bøjdenvejen 50, 5750
  396428/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Toldbodvej 20 - del 2/2 fra Weblager
  398302/18
 • Til Home, Svar på telefonisk henvendelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  397840/18
 • Til borger. Varsel om kortlægning af Stilbjergvej 87, Tinghøj
  396684/18
 • Til Borger, Svar på henvendelse vedr. undersøgelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  397976/18
 • til Faaborg-Midtfyn KOmmune - Evt. V1 omfaftter ikke bygninger, Bøjdenvejen 50, 5750 - Spørgsmål i fht. evt. kortlægning af bygninger - nu med bilag _-)
  396429/18
 • Til Sønderborg Kommune - Kopi af V2-varslingsbrev (høring) på Peter Kaads Vej 10, 6400 Sønderborg (540-81434):
  398598/18
 • Afmelding af ydernummer og ansættelse hos Kasper Ringsholt
  400584/18
 • Til Vejen KOmmune: Høringssvar til §8 tilladelse
  398251/18
 • Til RAmbøll, oplysninger om olietank på Egtvedvej 121, 6040 Egtved
  398387/18
 • Til Odense Kommune: RSD er enig med kommunen i at nedrivning af drivhuse kræver undersøgelse
  397863/18
 • Til borger - Svar på henvendelse om undersøgelse Bogensevej 103, 5471 Søndersø
  397874/18
 • Til Petersen Tegl: Jordtilførsel ved indvinding af råstoffer på matr.nr. 212A, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune
  397426/18
 • Til Borger: Tlf. notat: vedr. henvendelse af den 24. maj 2018, lok. 543-40278
  397022/18
 • Ansættelse af Kamilla K. Schmidt
  396749/18
 • Afmelding af ydernummer
  397599/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på matrikulær sag til høring - Udstykning m.v. af matr.nr. 3am Nr. Vejrup By, Vejrup
  397483/18
 • Til Vejle Kommune. Sv. på henvendelse
  398730/18
 • Til advokatfirmaet Marselis, Svar vedr ønsket aktindsigt - forurening Thurøvænget 4b, Skærbæk, 7000 Fredericia
  400019/18
 • Til NIRAS: Orientering om telefonledning fra grundejer
  397356/18
 • Til Esbjerg Kommune: Matrikulær sag til høring - Udstykning m.v. af matr.nr. 3am Nr. Vejrup By, Vejrup
  396687/18
 • Til Vejle KOmmune: Sv. vedr. undersøgelsesoplæg ved tanke.
  398697/18
 • Til advokatfirmaet Marselis, fremsender indholdsfortegnelse over sagen 16/23067
  400041/18
 • Til Aabenraa Kommune, Kopi af V1-afgørelser vedr. dele af Stationsvej 33, Birkealle 3 og 5, 6360 Tinglev - til orientering
  397100/18
 • Til Esbjerg Kommune, vedr. Gørding Vandværk
  399567/18
 • Til Nyborg Kommune, svar vedr. Hagenborgvej 3, 5871 Frørup (lokalitet 450-81112)
  401544/18

27. maj 2018

Indgående

 • Fra Svendborg Erhvervskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  397835/18
 • Fra Nyborg gymnasium vedr. tilsud
  471810/18

26. maj 2018

Indgående

 • Fra Borger, Spørgsmål omkring undersøgelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  397844/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  397396/18

25. maj 2018

Indgående

 • Fra Orbicon: Kelstrup Strandvænge - rapport til kommentering
  447384/18
 • FRA DMP: Dagsorden - Første møde i DMPs IT arkitetur følgegruppe
  397330/18
 • Høringsbrev vedr. Trafikplan 2018-22
  395841/18
 • Udkast til Trafikplan 2018-22.pdf
  395843/18
 • Høringsbrev trafikplan 2018-22.pdf
  395842/18
 • Fra rådgiver: Tilbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  409495/18
 • Fra rådgiver: Tilbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  409481/18
 • Fra rådgiver: Tilbud "Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7"
  409476/18
 • Fra rådgiver: Tilbud "Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7"
  409473/18
 • Fra rådgiver: Tilbud "Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7"
  409478/18
 • Fra rådgiver: Tilbud, Videregående undersøgelser 2018, pulje 7
  409457/18
 • Fra rådgiver: Tilbud, Videregående undersøgelser 2018, pulje 7
  409466/18
 • Fra rårgiver: Tilbud, Videregående undersøgelser 2018, pulje 7
  409470/18
 • Beskrivelse af projektidé - kvindeprojekt.doc
  407154/18
 • Fra mulig ansøger: Fremsendelse af projektide
  407153/18
 • FRA SWECO: RIT Sagsbehandlermodul
  394279/18
 • FRA SWECO: databehandleraftale
  394266/18
 • FRA SWECO: databehandleraftale
  394272/18
 • Fra firma Boehringer-Ingelheim: RE: Diabetes Update - Boehringer Ingelheim
  394277/18
 • Fra rådgiver - Endelig rapport
  402362/18
 • Fra DGE: Oplæg til frivillig undersøgelse - Knudevejen 24, 6600 Vejen
  402049/18
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. grænseværdier
  404067/18
 • Fra borger, SV: Kortlægning af ejendom
  394236/18
 • Fra Home, henvendelse vedr. Prinsesse Maries Allé 12, 5000 Odense C - Lokalitetsnummer 461-05964
  396071/18
 • Fra Fuldendt. Analyser af jordprøver 1-28 på Havborgvej 8 i Hjerting
  393689/18
 • Fra COWI: Nedlukning af anlæg i 1 måned
  395209/18
 • Fra Niras: Mølmarksvej, Svendborg - revideret notat
  395094/18
 • Fra Middelfart kommune: Kvittering for renbundsdokumentation, Jernbanegade 31, 5500 Middelfart
  394606/18
 • Fra Langesøegnens Rideklub vedr. bevilling af ekstra ridefys. time.
  394610/18
 • Fra DMR: Tilbud - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  394604/18
 • RE: Diabetes Update - Boehringer Ingelheim
  395988/18
 • Fra Borger, Billeshavevej 41, Strib. Ukendte prøveboringer
  395747/18
 • Fra rådgiver: SV: Oplæg til undersøgelse i rundbuehallen, Hjortsvangen 44, Give
  394894/18
 • Fra Borger, ønsker indledende undersøgelse af Hornsevej 10, 6372 Bylderup Bov
  397432/18
 • Fra borger - Telefonhenvendelse om undersøgelser Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe
  396720/18
 • Fra Vejen Kommune. Spm, til status på sagsbehandling
  398649/18
 • Fra DMR. Status for undersøgelser på Saxovej 2, Kolding
  396439/18
 • Fra Niras: foreløbige resultater 3. runde indeklima Konsul Graus Gade, Kolding
  398222/18
 • Fra COWI: Potentialekort mv.
  396464/18
 • Kopiorientering fra Fra Bygningsstyrelsen.
  398637/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Rykker for svar på matrikulær sag til høring - Udstykning m.v. af matr.nr. 3am Nr. Vejrup By, Vejrup
  396676/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Rykker fopr svar på matrikulær sag til høring - Udstykning m.v. af matr.nr. 3am Nr. Vejrup By, Vejrup
  397476/18
 • Tigrab - årsrapport 2017 i høring
  401524/18
 • Fra Sundheds- og Ældreministeren: Svar på henvendelse
  404102/18
 • Fra projekt: Status på projektet ifb med 3. rate
  394286/18
 • fra Sweco Pulje 19 og 20 - Referat af opstartsmøde
  395591/18
 • Fra DMR: Tilbud - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  394654/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Udkast til notat
  395101/18
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse om 561-81049
  395926/18
 • Fra Middelfart kommune: Orientering til Region Syddanmark om fund og oprensning af olietanke og forurening på Jernbanegade 31/33, 5500 Middelfart
  394446/18
 • Fra Niras: Økonomioversigt, 25-05-2018, pulje 13
  396017/18
 • Fra Niras: Analyser fra NynyB17
  395068/18
 • Fra rådgiver: supplrende oplysninger vedr. maskinværksted
  394785/18
 • Fra Tønder Gymnasium vedr. udbud
  415743/18
 • Fra Aabenraa Statsskole vedr. udbud
  415752/18
 • Fra Sundhedsministeriet: Brev fra sundhedsministeren vedr. forbruget af de kritisk vigtige antibiotika
  418631/18
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  393666/18
 • Fra Varde Kommune: BILAG 1: Forsvarets notat - Oksbøllejren - Dieselspild - - FES - ETAB 451 Oksbøllejren - Dieselspild - besigtigelse
  413353/18
 • Fra NIRAS: Rapport teknisk del - 611-00071 Bredsten Landevej 58, Gadbjerg_Teknisk rapport.pdf
  403881/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Information vedr. Tunnelvej Losseplads, Lok. 449-00006 - IMG_20180523_144456.jpg
  428198/18
 • Fra DMR: Bilag - Tilbud Ørbækvej 859 og Svendborgvej 28.pdf
  394657/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - foto - IMG_20180523_144439.jpg
  428232/18
 • Fra NIRAS: Rapport grundejerdel - 611-00071 Bredsten Landevej 58, Gadbjerg_grundejerdel.pdf
  403872/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - foto - IMG_20180523_144532.jpg
  428207/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - foto - IMG_20180523_144535.jpg
  428225/18
 • Fra DMR: Bilag - Tilbud Ørbækvej 859 og Svendborgvej 28.pdf
  394611/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - foto - IMG_20180523_144541.jpg
  428237/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. læges ophør i Augustenborg
  414202/18
 • Fra Varde Kommune: BILAG 2: Forsvarets notat - Oksbøllejren - Dieselspild - - Fremsendelse af notat vedrørende miljøuheld ved mørkekørselsbanen
  413358/18
 • Fra borger - rykker for sløjfning af boringer- Elvedgårdsvej 27, Veflinge
  428710/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - foto - IMG_20180523_144444.jpg
  428236/18

Udgående

 • Til Langeland Kommune: Kvitteringssvar - Lokalitet: 482-81005 - Dageløkke Marina 13, Tranekær - Miljøundersøgelse Dageløkke Feriecenter
  396070/18
 • Til Langeland Kommune: Kvitteringssvar på påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank, Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing
  396062/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommentarer og opfølgning på vores snak fra i går, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  395524/18
 • Til rådgiver - Ønske om tilbud på supplerende - forsøg med luftrensere mm.
  399833/18
 • Til Rambøll: Databehandleraftale - Geogis
  394389/18
 • TIL NIRAS - Databehandleraftale - Høringssystemet
  394315/18
 • TIL COWI: Databehandleraftale
  394292/18
 • TIL SWECO: SV: databehandleraftale
  394270/18
 • Til kommunen - Kopi af orienterings- og varslesbrev - Jernbanegade 7, 7080 Børkop
  394205/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 34
  395463/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 14
  395304/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt - mail nr. 8
  395263/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt - mail nr. 1
  395037/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 40
  395487/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 30
  395421/18
 • Til Vejle Kommune ang. Søndergade 35, 6040 Egtved
  394808/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 12
  395295/18
 • Til projekt - OK til afrapportering og regnskab i aug. 18
  394320/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 23
  395364/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 37
  395475/18
 • Til Vejen Kommune, ang. Lykkegårdsvej 3, Vejen, lok. 575-7201
  394380/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 26
  395405/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 17
  395319/18
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af tilbud - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  394619/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 43
  395508/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 51
  395588/18
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  394755/18
 • Til DMR, Saxovej 2, Kolding kan ikke udgå af kortlægning
  393624/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 35
  395465/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 29
  395415/18
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om Vejen Kommunes stillingtagen til påbudsmuligheder overfor forurening på ejendommen Præstevænget 40b, 42A-42C, 6600 Vejen
  394951/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 33
  395438/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  394748/18
 • Til COWI: Vedr. aflevering af notater
  393943/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 22
  395361/18
 • Til rådgiver: kommentarer til oplæg til undersøgelse i rundbuehallen, Hjortsvangen 44, Give
  394329/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 24
  395368/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 50
  395586/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 49 (2 af 3)
  395568/18
 • Til Niras: Kvittering for økonomioversigt, Pulje 13
  396019/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 16
  395313/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr.15
  395310/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 18
  395325/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 25
  395376/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt - mail nr. 7
  395238/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt - mail nr. 6
  395212/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 45
  395520/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt - mail nr. 2
  395176/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr.13
  395299/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 20
  395334/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 41
  395495/18
 • Til Vejen Kommune ang. Gyden 26, Vejen, lok. 575-33110
  394399/18
 • til Odense Kommune - kvittering - SV_ Vurdering af påbudsmuligheder, Tarup Engvej 5
  394101/18
 • Til Home, svar vedr. Prinsesse Maries Allé 12, 5000 Odense C - Lokalitetsnummer 461-05964
  396072/18
 • til grundejer - Er olieudskiller og V1-areal fejlplaceret_ - Tarup Engvej 5
  393956/18
 • Til Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  397469/18
 • Til Rambøll, vedr. Stevneskovvej, Svendborg
  400077/18
 • Til borger: Analyserapporter
  404058/18
 • Til borger: Svar vedr. grænseværdier
  404072/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 36
  395471/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt - mail nr. 5
  395191/18
 • Til DGE: Kvittering for modtagelse af Projektkontrol GG20 , pulje 62
  396092/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 21
  395356/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 10
  395276/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 49 ( 1 af 3)
  395552/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 19
  395329/18
 • Til rådgiver: godkendelse af oplæg til undersøgelse i rundbuehallen, Hjortsvangen 44, Give
  394789/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til varslet om undersøgelsespåbud på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  393883/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt - mail nr. 4
  395187/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 11
  395286/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 28
  395409/18
 • Til Varde Kommune. Sv. på spm knyttet tikl §8 tilladelser
  395950/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 31
  395426/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 38
  395479/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, tak for udkast
  395107/18
 • Til Vejen kommune. Sv på spm. om sagsbehandlingstider
  395975/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 44
  395512/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 27
  395407/18
 • Til Danbolig, Svar på telefonhenvendelse, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld
  393715/18
 • Til COWI: Nedlukning og tidsplan for 2 notater
  394111/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 42
  395503/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt - mail nr. 9
  395267/18
 • Til JydskeVestkysten: Materiale vedr. aktindsigt, mail nr. 49 (3 af 3)
  395578/18
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af tilbud - Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  394667/18
 • BILAG til grundejer - kloaktegning fra ansøgning, 19-06-2017.pdf
  393957/18
 • Til Borger, Orientering omkring anmodning om boligundersøgelse, Vesterløkke 38, 6091 Bjert.pdf
  394338/18
 • Til Tysk Privatskoleforening Felsted - Udgår efter vurdering af historik - Kildemarken 1 6200 Aabenraa.pdf
  393906/18
 • til Borger matr. 89 Orientering om forureningsundersøgelse ved Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
  395269/18
 • til Borger af matr. 381 Bilag Undersøgelsesrapport ifbm Orientering om forureningsundersøgelse ved Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
  395242/18
 • Til SWECO - ang sløjfning af boringer - Elvedgårsvej 27, Veflinge
  428725/18
 • til Borger Udkast afgørelse V2F0 ved Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
  395281/18
 • til Borger af matr. nr. 381 Arrild Ejerlav, Arrild Orientering om forureningsundersøgelse ved Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
  395228/18
 • Til Borger - Orientering om resultater, samt varsel om nye undersøgelser - Jernbanegade 7.pdf
  394199/18
 • Til borger - V1-kortbilag, Ringemarken 18, 5450 Otterup.docx, 25-08-2018.pdf
  395801/18
 • til Borger af matr. 89 Høring af V2 kortlægning ved Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
  395274/18
 • til Borger matr. 89 Rapport videregående undersøgelse ved Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
  395296/18
 • til Borger af matr. nr. 381 Bilag til Orientering om forureningsundersøgelse ved Højbjergvej 5, 6520 Toftlund - Kortbilag.
  395234/18
 • til Borger matr. 89 Kortbilag ved Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
  395287/18
 • til Borger matr. 89 Udkast til boligerklæring ved Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
  395302/18
 • BILAG til grundejer - fra jordweb - kort - Engvej 5.pdf
  393958/18
 • Til borger - Revideret V1-afgørelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup, 25-05-2018.pdf
  395799/18

24. maj 2018

Indgående

 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Rapport Forureningsundersøgelse - lok. nr. 482-81005 - Dageløkke Marina 13, Tranekær
  396065/18
 • Fra Langeland Kommune: Miljøundersøgelse Dageløkke Feriecenter - Lokalitet: 482-81005 - Dageløkke Marina 13, Tranekær
  396064/18
 • Fra Interreg sekretariatet - bemærkninger til oplæg
  401326/18
 • Fra revisor: Tabsordningen for Bjerrebyvej 73A
  390521/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bogensevej 345, 5270 Odense N
  394570/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Links vedr. sundhedsanalyser
  392707/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Anmodning om bidrag til svar på spørgsmål til ministeren
  392518/18
 • Fra EDC, henvendelse om Dinestrup Strand 1, Ullerslev
  392516/18
 • Fra Geoservice: Underskrevet konkrakt Geoservice 2018
  392004/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Uddybning af spørgsmål
  392592/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Supplererende spørgsmål vedr. spm. 386
  392667/18
 • Fra Esbjerg Kommune. ang. gravning i gammel losseplads på Fanø
  391716/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Svar på ministerspørgsmål 386
  392564/18
 • Fra DMR. Analyseresultater. Saxovej 2, Kolding
  393553/18
 • Fra Orbicon: Vejen - foreløbige profiler
  395050/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Udkast til notat
  395103/18
 • fra Nyborg Kommune - VS: Dampskibsmolen 2, Nyborg - resultat af poreluftscreening
  394746/18
 • Referat af bestyrelsesmøde den 8. maj 2018
  395378/18
 • Fra SST: Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  391974/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Ny fremgangsmåde for beregning af normtid for en medarbejder, der holder ferie uden løn (gældende fra den 21. marts 2018)
  391425/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Høringssvar angående funden forurening
  392036/18
 • Fra rådgiver: henv vedr. undersøgelsesomfang Hjortsvangen 44, Give
  392408/18
 • Fra Kolding Kommune. SV: [Sagsnr.:18/10854] - [Dok.nr.:112688/18] Miljøkrav til nedrivningstilladelse
  391473/18
 • Fra borger , Bredevadvej 14, 6372 Bylderup-Bov, Aabenraa, 580-81305
  391822/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Anmodning om bidrag til ministerspørgsmål
  392670/18
 • Afmelding af ydernummer som fysioterapeut
  391846/18
 • Fra Miljøstyrelsen: DuPonts kommenrarer til forureningen
  392037/18
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Ændringsforslag til dagsorden
  392717/18
 • Høring over ændring af to vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling
  390429/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Svar samt anmodning om notater
  392031/18
 • Fra Styrelsen fra Patientsikkerhed: Kvittering for modtagelse af invitation
  392815/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  391856/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Status for påbudssag
  392053/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering for bidrag til svar på ministerspørgsmål
  392573/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Anmodning om bidrag til ministerspørgsmål
  392603/18
 • SV: vedr. ordlyd i formidling af forespørgsel om ABS-forordning til Region Syddanmarks sygehuse
  393120/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  393513/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Ændret frist for besvarelse af ministerspørgsmål
  392582/18
 • Fra Miljøministeriet: Uddybning af anmodning om bidrag
  392600/18
 • Fra Miljøsstyrelsen: Kvittering for modtagelse af bidrag
  392607/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med udkast til §8 til opstilling af pavillon
  400623/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Billedeksempel.jpg
  400642/18
 • Fra COWi - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 16 - del 2/2 fra weblager
  397422/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 16 - del 1/2 fra weblager
  397409/18
 • Fra advokatfirmaet Marselis, Anmodning om aktindsigt - forurening Thurøvænget 4b, Skærbæk, 7000 Fredericia
  399978/18
 • Fra advokatfirmaet Marselis, Anmodning om aktindsigt - forurening Thurøvænget 4b, Skærbæk, 7000 Fredericia
  399966/18
 • Fra advokatfirmaet Marselis, Anmodning om aktindsigt - forurening Thurøvænget 4b, Skærbæk, 7000 Fredericia
  399992/18
 • Fra Assens Fysioterapi vedr. registrering af arbejdsplads iht. satelitklinik.
  397137/18
 • Fra busselskab: Ang. transport
  396553/18
 • Fra Danske Regioner: Spørgsmål vedr. samdrift i Tønder
  397686/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 12 - del 1/2 fra weblager
  397489/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  397465/18
 • Fra Udbyder - Medd. vedr. etablering af lægepraksis i Aabenraa
  397635/18
 • Fra Borger: henv. vedr. forureningssituationen, Studiestræde 8, 6560 Sommersted
  395640/18
 • Fra rådgiver: Oplæg til undersøgelse i rundbuehallen, Hjortsvangen 44, Give
  394323/18
 • Fra projekt: afrapportering og regnskab i august 2018
  394303/18
 • Fra DMR. Analyseresultater for nedbrydn. produkter. Saxovej 2, Kolding
  393570/18
 • Fra Langeland Kommune: Afslutning af påbudssag, notat fra DGE, Søndre Landevej 1 og 3, 5900 Rudkøbing
  404133/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Egebjerg - Forurenet jord i stak 140
  403204/18
 • fra vejle kommune Udkast til §8 på Skolegade 5 - Tilladelse til anlægsarbejde på Skolegade 5, 7100 Vejle - Bullerbo 6.doc
  406070/18
 • fra varde kommune VS: Vesterhavsvej 30, Billum
  405652/18
 • Fra forum: Referat fra netværksmøde 15. maj 2018
  408123/18
 • Mail fra Rambøll A/S vedlagt underskrevet aftale
  408990/18
 • Fra Praksis - Medd. vedr. ansat læge er ophørt i praksis
  409309/18
 • Fra danske regioner: Referat fra Danish Soil Partnership styregruppemøde
  409443/18
 • Fra Praksis - Meddelselse vedrørende ansættelse af læge er ophørt
  409486/18
 • fra varde kommune §8-tilladelse efter jordforureningsloven for Storegade 2-4, Varde
  405708/18
 • fra vejle kommune Ansøgning om §8 tilladelse på Grejsdalsvej 324 - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Grejsdalsvej 324 5.doc
  405953/18
 • fra vejle kommune Udkast til §8 på Skolegade 5
  406068/18
 • fra varde kommune §8-tilladelse efter jordforureningsloven for Storegade 2-4, Varde - Tilladelse_jordforurening_Storegade_2-4.pdf
  405711/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Bilag til svar på ministerspørgsmål 386
  392527/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Bilag 2 - Produktfaktablad_C40_4-sidet_okt12_low.pdf
  400635/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Udkast.pdf
  400646/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Bilag til svar på ministerspørgsmål 386
  392553/18
 • Fra Rybners vedr. udbud
  415853/18
 • mail fra Rambøll A/S vedlagt underskreven tillægskontrakt retur
  419355/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Vedr. 430-81142 Bøjdenvejen 50, 5750 Ringe
  394353/18
 • Fra Rybners vedr. udbud
  415790/18
 • Fra Leverandør - Kopi af Velkomstbrev til patienterne i Aabenraa
  408749/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bøjdenvejen 50 5750 Ringe.msg
  394357/18
 • fra Varde kommune VS: Vesterhavsvej 30, Billum - Skitse_ny_bolig_Vesterhavsvej_30.pdf
  405655/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Bilag 1 - Placering af pavillon.pdf
  400629/18
 • fra vejle kommune Ansøgning om §8 tilladelse på Grejsdalsvej 324 - Re Sagsbehandler på §8 tilladelse på Grejsdalsvej 324.pdf
  405956/18
 • Fra Fredericia kommune: dokumentationsrapport for etablering af parkeringsplads i byggefelt 5 på Oldenborgade 40, matri
  393567/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  393600/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Bilag til svar på ministerspørgsmål 386
  392548/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bogensevej 345, 5270 Odense N.pdf
  394514/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Bilag til svar på ministerspørgsmål 386
  392531/18
 • Fra Lægevagten: Brev fra Lægevagten med anmodning om vagtydernummer 152889
  429044/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  393637/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Bilag til svar på ministerspørgsmål 386
  392545/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vesterløkke 38, 6091 Bjert.pdf
  394356/18
 • Fra Region Midtjylland: vedr. Dit barns fremtid
  462668/18
 • VS: Pressepakke op til næste kampagneheat i Ditbarnsfremtid - PM - Skolehjem får flere til at gennemføre.docx
  462674/18

Udgående

 • Til projekt: Fremsendelse af midtvejsevaluering
  393545/18
 • Til rådgiver - tilbagemelding på tilbud - kontrol skal udvides
  443226/18
 • Til Regnskab og finans: Anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Bjerrebyvej 73a
  390529/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på henvendelse, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  390453/18
 • Til SDU: Tilrettet evalueringsoplæg til kommentering
  401891/18
 • Til Niras: Accept af tilbud på supplerende ydelse
  404048/18
 • Til Orbicon: Accept af budget køreplader
  405017/18
 • Til Orbicon: Accept af budgetændring for suppl. boring
  405032/18
 • Til Orbicon: Accept af budgetændringer
  394700/18
 • SV: Underskrevet aftale om brugeradministration og fælles dataansvar
  396411/18
 • Til Vejle Kommune: Regionens svar vedr. varsel af påbud om undersøgelse af jordforurening, Diagonalvej v. kilometerpæl 57,2, 7100 Vejle
  393083/18
 • Til Niras: Svar vedr. revideret tidsplan pulje 13 og 14, indledende undersøgelser
  391568/18
 • til Sweco Indberetning mv af data af rådgiver i forbindelse med vores indledende undersøgelser
  391578/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. orientering om samtale med køber af ejendommen Koldingvej 18, 7100 Vejle
  391789/18
 • Til rådgiver: svar vedr. undersøgelsesomfang Hjortsvangen 44, Give
  392415/18
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Forslag om møde vedr. forureningerne i Grindsted
  392817/18
 • Til Miljøstyrelsen: Regionens bidrag til svar på ministerspørgsmål
  392618/18
 • Til COWI: Status på notat og potentialekort
  390070/18
 • Til STPS, SST, MST og Billund Kommune: Revideret dagsorden
  392712/18
 • Til MST - Vedr. TUP projekt - Risikovurdering af overfladevand.
  391730/18
 • Til Miljøstyrelsen: Anmodning om status for påbudssag
  392044/18
 • Til Miljøstyrelsen: Afklarende spørgsmål til ministerspørgsmål
  392655/18
 • Til Miljøstyrelsen: Regionens bidrag til svar på ministerspørgsmål
  392577/18
 • Til borger: "FORSP.: Vedr. svar på forespørgsel i sagen fra Frøslevvej 79, 6330 Padborg, Matr.nr. 194, Frøslev, Bov"
  390226/18
 • Til Læge - resterende bilag efter praksis nedlukning
  391438/18
 • Til COWI: Kontrakt til underskrift
  390047/18
 • til Assens Kommune VS: Kontakt til Orbicon vedr. Vestergade 15A, Vissenbjerg
  391744/18
 • Til Svendborg kommune: opfølgning vedr., Landevejen 42, Vejstrup
  392517/18
 • Til borger ang. aktindsigt om den gamle losseplads og lystbådehavn, Fanø
  391709/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  393514/18
 • Til Miljøstyrelsen: Kommentarer vedr. tilsendelse af basistilstandsrapport
  392038/18
 • Til Styrelsen for Patiententsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Billund Kommune: Referat af møde den 17. april 2018
  392694/18
 • Til STPS, SS, MST og Billund Kommune: Dagsorden til møde
  392721/18
 • Til Miljøstyrelsen: Bidrag til svar på spm. 386
  392653/18
 • Til NIRAS: Kommentar til ny undersøgelsesstrategi - GeoProbe
  392045/18
 • Til Miljøstyrelsen: Anmodning om status for påbudssag
  392051/18
 • Til Miljøstyrelsen: Anmodning om afgørelse
  392040/18
 • Til borger. Afgørelse ang. Seggelundvej 31, 6070 Christiansfeld
  390764/18
 • Til Vejle Kommune: Kopi af orientering til grundejer, Diagonalvej v. kilometerpæl 57,2, 7323 Give
  393335/18
 • Svar vedr. projektidé
  390494/18
 • Til Miljøstyrelsen: Bidrag til svar på spm. 386
  392661/18
 • SV: Brugeradministrations og fælles dataansvarsaftale til underskrift senest d. 24. maj
  392579/18
 • Fejlmeddelelser i Tidsreg
  390111/18
 • til Orbicon accept af supplerende V: Nyvej 6, Vissenbjerg
  392166/18
 • Til Varde Kommune: Kvittering for mail og forløbigt svar på forhøring - § 8-tilladelse nær sø og inden for vandløbsbuffer, Borkvej 63, 6830 Nørre-Nebel
  390370/18
 • Til Miljøstyrelsen: 3 rapporter
  392034/18
 • til sweco materiale fra ved opstart pulje 19 og 20
  391581/18
 • Til Miljøstyrelsen: Regionens bidrag til svar på ministerspørgsmål
  392513/18
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Forespørgsel vedr. Grindsted-forureningerne
  392801/18
 • Til Kolding Kommune. SV: [Sagsnr.:18/10854] - [Dok.nr.:112688/18] Miljøkrav til nedrivningstilladelse
  391459/18
 • Til DONG, kommune og mst. Afgørelse V2 kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  390154/18
 • Til EDC, svar Vedr. Dinestrup Strand 1, 5540 Ullerslev
  392525/18
 • Til Miljøstyrelsen: Høring om forurening fra eksisterende rensningsanlæg
  392025/18
 • Til Miljøstyrelsen: Anmodning om uddybning af ministerspørgsmål
  392593/18
 • til Orbicon Kloakdæksel ved Vestergade 15A, Vissenbjerg
  391735/18
 • Til Miljøstyrelsen: Bidrag til ministerspørgsmål
  392672/18
 • Til Vejle Kommune: Kommentering af undersøgelsesoplæg
  393309/18
 • Til borger - varsling af undersøgelse, Anemonevej 12, 6600 Vejen.pdf
  392588/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-varsel, Vesterløkke 38, 6091 Bjert.pdf
  392246/18
 • Til borger: V1-varsel med bilag, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa.pdf
  392896/18
 • Til DONG, Kommune og mst: Afgørelse V2 kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia -
  390157/18
 • Til Vejle Kommune: Regionens svar vedr. varsel af påbud om undersøgelse af jordforurening, Diagonalvej v. kilometerpæl 57,2
  392994/18
 • Til Borger, BILAG til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vesterløkke 1, bjert.pdf
  392222/18
 • Til DONG, kommune og mst: Afgørelse V2 kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia -
  390161/18
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Vilsbækvej 4, 6330 Padborg.pdf
  392842/18
 • Til Borger, V1-høring, Vesterløkke 38, 6091 Bjert.pdf
  392214/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger - Bakketoppen 8, Bramdrupdam, 6000 Kolding.
  393272/18
 • Til borger: Bilag, kortbilag
  393334/18
 • Til borger: Orientering om forurening, matr. nr. 3æ, Nr. Langelund, Ringive, 7323 Give, Diagonalvej v. kilometerpæl 57,2
  393330/18

23. maj 2018

Indgående

 • FRA MST: Referat af mødet om digital VVM-ansøgning i Byg og Miljø den 22. maj 2018
  450808/18
 • FR
  389526/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Henvendelse om Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  395380/18
 • FRA KOMBIT: Byg og Miljø Snitfladebeskrivelse
  388023/18
 • FRA KOMBIT: Byg og Miljø Snitfladebeskrivelse
  389528/18
 • Fra rådgiver - tilbud - tjek om boringer er utætte i kildeområde
  443225/18
 • Fra Langeland Kommune: Påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank - Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing
  396044/18
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening - Longelsevej 28, 5900 Rudkøbing
  396045/18
 • FRA DMP: Følgegruppemøde Overfladevand - Lokalebookning
  434687/18
 • fra varde kommune VS: Vesterhavsvej 30, Billum - AR-18-CA-00668038-01.pdf
  405653/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. forespørgsel til Frøslevvej 79, 6330 Padborg lok.nr. 503-50004
  424269/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail fra kommunen vedr. udlægning af fliser, Hestehavevej 41, 5752 Årslev
  412311/18
 • Fra DGE: Projektkontrol GG20, pulje 62
  396091/18
 • Fra Haderslev Kommune, § 8 tilladelse til byggeri af siloer,Thomashusvej 12, 6100 Haderslev
  394947/18
 • fra Odense Kommune - Vurdering af påbudsmuligheder, Tarup Engvej 5
  394005/18
 • Fra Niras: Revideret tidsplan pulje 13 og 14, indledende undersøgelser
  391560/18
 • fra Styrelsen for Patientsikkerhed: [Sagsnr.:18/6113] Afrapportering til EU-Kommissionen om planlagt behandling i udlandet
  390258/18
 • Dansk Anæstesi Database
  390152/18
 • FRa Varde KOmmune: Status på afgravning af jord i åbrinken.
  391999/18
 • Fra Thomas Tengberg: JAR Styregruppemøde den 25. maj 2018
  393366/18
 • Fra Orbicon: Vejen - foreløbige resultater
  390384/18
 • Fra NIRAS : Status og forslag til videre forløb
  390158/18
 • Fra borger: "Telefonbesked vedr. lok. nr: 631-00059"
  391769/18
 • [Sagsnr.:18/6114] Afrapportering til EU-Kommissionen omkring anvendelsen af EHIC
  390303/18
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:18/10854] - [Dok.nr.:112688/18] Miljøkrav til nedrivningstilladelse
  391450/18
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  391337/18
 • Fra Eurofins: Dialog vedr analysemetode for farvetal , Moselund Grusgrav, Aabenraa
  392091/18
 • fra Varde kommune : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger. - Sagsnr17-2450_Doknr78636-18_v1_Revideret tilladelse §8 - Storegade 2-4, 6800 Varde - nybyggeri, monitering, afværge.DOCX
  390273/18
 • Fra borger: Gl. Ålbovej 2, 6092 Stenderup
  389950/18
 • Fra FE: svar på anmodning om rapport, Tågholmvej
  392342/18
 • Fra borger: "FORSP.: Telefonhenvendelse vedr. lok: 503-50004 "
  389882/18
 • SV: Dataansvarlig myndighed - DPCD-2017-07-31_Ekstern videregivelse af data.doc
  389075/18
 • Fra Campus Vejle: vedr. Innovation i gymnasiale uddannelser
  387473/18
 • Fra borger: Gl. Ålbovej 2, 6092 Stenderup
  389934/18
 • fra Varde kommune : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  390267/18
 • Fra Tønder Kommune - aftale om skrænthældning - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  390005/18
 • DMD: Offentliggørelse af Dansk Melanom Database Årsrapport 2017
  390126/18
 • Fra Niras: Mail med revideret tidsplan pulje 13 og 14
  397235/18
 • Fra Billund Kommune: Notat
  396691/18
 • Fra Billund Kommune: Henvendelse fra borger
  396450/18
 • Fra Billund Kommune: Orientering om henvendelse fra borger
  396446/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  397438/18
 • Fra Niras: Priser på supplerende analyser
  397244/18
 • Fra Læge - Resterende bilag efter praksis nedlukning
  397136/18
 • Fra Aabenraa Kommune: henv. vedr. Frøslevvej 79, Padborg
  398264/18
 • Fra Varde Kommune: Afklarende spørgsmål vedr. vinylchlorid og åen.
  408754/18
 • Fra Niras: Tilbud på supplerende ydelse
  404036/18
 • Fra projekt: status vedr. udbetaling af tilskud
  403452/18
 • fra rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  480899/18

Udgående

 • Vagtchefen og vagtsekretariatet - Afmelding af 2 vagtydernumre samt praksis handel i Kerteminde
  389678/18
 • Vagtchefen og vagtsekretariatet - Afmelding af 2 vagtydernumre samt praksis handel i Kerteminde
  389725/18
 • PLO, SOR, DAK-E og Lev. - Kerteminde Kommune - Praksishandel i Langeskov
  389726/18
 • PLO, SOR, DAK-E og Lev. - Kerteminde Kommune - Praksishandel i Langeskov
  389676/18
 • Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - Praksishandel i Langeskov
  389677/18
 • Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - Praksishandel i Langeskov
  389729/18
 • Til Praksis - Ændringer i praksis
  389672/18
 • Til Praksis - Ændringer i praksis
  389733/18
 • Til Borger - Fremsendelse af sagsmateriale
  387250/18
 • Til Borger - Fremsendelse af sagsmateriale - 11/32282
  387254/18
 • Status på Hermesvej 8 Vejle.msg
  387257/18
 • Orientering om Hermesvej 8.msg
  387256/18
 • Til Miljøstyrelsen: vedr. ordlyd i formidling af forespørgsel om ABS-forordning til Region Syddanmarks sygehuse
  388680/18
 • Til Vagtchefen - Vedr. medd. om afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Odense C
  388965/18
 • Til Borger: Orientering om resultat af regionens indledende undersøgelse samt afgørelse, Ellum Bygade 13, Løgumkloster, lok. 550-81288
  387077/18
 • Til Kolding Kommune: Afgørelse om V2-kortlægning, Dridekærvej 5, 6580 Vamdrup
  389941/18
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  388423/18
 • Til Praksis - Forespørgsel vedr. manglende patientjournal
  389255/18
 • Indledende korrspondance vedr. projektidé
  388557/18
 • Til Skat: Afgørelse om V2-kortlægning, Dridekærvej 5, 6580 Vamdrup
  389942/18
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Orientering om at ejendommen Ellum Bygade 13, Løgumkloster - udgår af kortlægning
  387085/18
 • Til PLO, SOr, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Odense C
  388989/18
 • Til borger: Gl. Ålbovej 2, 6092 Stenderup
  389938/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  388139/18
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense
  389250/18
 • Fra/Til grundejer: korrespondance vedr. sløjfning af boringer, Ellum Bygade 13, Løgumkloster
  390008/18
 • Til borger ang. analyse, Egtvedvej 121, Egtved
  398381/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  421844/18
 • Til borger:Dridekærvej 5 Vamdrup
  389945/18
 • Til Borger: Bilag til "Orientering" - Udgået af kortlægning, Ellum Bygade 13
  387079/18
 • Til borger: Dridekærvej 5, Vamdrup
  389947/18
 • Til borger: Dridekærvej 5, Vamdrup
  389949/18
 • Til borger: Dridekærvej 5, Vamdrup
  389946/18

22. maj 2018

Indgående

 • FRA MST: Møde om VVM i Byg og Miljø
  388019/18
 • FRA MST: Møde om VVM i Byg og Miljø
  389529/18
 • Fra Via UC: Møde d. 19 maj
  401565/18
 • Fra mulig ansøger: Feedback ift projektide
  387270/18
 • Ansoegning.doc
  387271/18
 • DPD:
  387104/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Er du bruger af genetiske ressourcer?
  388655/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Vurdering af at slaggeudlægning i hhv. 2014 og 2017 er gennemført, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  390315/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  391340/18
 • Fra Varde Kommune: Forhøring - § 8-tilladelse nær sø og inden for vandløbsbuffer, Borkvej 63, 6830 Nørre-Nebel
  390288/18
 • Fra Jysk Fynske Medier: anmodning om aktindsigt
  387097/18
 • fra Odense Kommune - Nedrivning af lagerhal og opførelse af ny lagerhal på Teglværksvej 21, 5220 Odense SØ
  385750/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune supp.- poreluftsmålinger - SV Dampskibsmolen 2 Nyborg - oplæg til undersøgelse i område C.msg
  385212/18
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Midtermolen 10
  385118/18
 • HØRING - Bekendtgørelse om befordring og befordringsbekendtgørelse efter sundhedsloven i høring
  385492/18
 • Vedr. høring om bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold m.m.
  385334/18
 • fra Cowi - oplæg til indeklimaundersøgelse
  385589/18
 • Fra Fuldendt ang. jordprøver, Havborgvej 8 i Hjerting
  386719/18
 • Kommunal godkendelse af referatudkast fra mødet i DAK den 14. maj 2018
  385458/18
 • fra vejle kommune : Etablering af legeplads på Skolegade 5, 7100 Vejle
  386789/18
 • Fra projekthaver på projekt KompetenceVækst
  386618/18
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: 1. resultat af ny boring, Moselund Grusgrav
  385333/18
 • Fra Vejle KOmmune. Oplæg til supplerende undersøgelser
  393200/18
 • til Cowi - SVAR til oplæg indeklimaundersøgelse - Søndergade 10
  385608/18
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Etablering af ny moniteringsboring - Moselund Grusgrav
  385531/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Ny Matrikelgrænse pr. 03042018.png
  385120/18
 • Fra projekthaver til Erhvervsstyrelsen vedr. SFD-15-0012 Kompetencevækst
  386612/18
 • Esbjerg Kommune/Franck Geoteknik mailkorrespondance ang. Østre Havnevej/Jernbanegade, Esbjerg
  386739/18
 • [Sagsnr.:18/219] - Vedr. høring om bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold m.m.
  385650/18
 • fra Nyborg Kommune, mail - VS_ Dampskibsmolen 2, Nyborg - anbefalinger til sikring af indeklima
  385210/18
 • Høring over bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen
  385063/18
 • fra vejle kommune §8 tilladelse til udvidelse af pladelager på Welcon
  386579/18
 • fra Cowi - RE_ SVAR til oplæg indeklimaundersøgelse - Søndergade 10
  385641/18
 • Fra rådgiver ang. undersøgelse, Østre Havnevej/Jernbanegade, Esbjerg
  386079/18
 • Fra Energinet - Vilkår til tinglysning som grundlag for dispensation fra servitut vedr. højspænding 016289/1990, matr.nr. 2a, Møsvrå By, Almind
  385636/18
 • Fra Haderslev kommune, Svar vedr. §19-tilladelse på matr. 19a Haderslev
  401256/18
 • Fra Danske Regioner: Uddybende spørgsmål inden mæglingsmødet den 31. maj - TR-tillæg til reddere ved overgang fra BIOS til Ambulance syd
  401255/18
 • Fra Haderslev kommune, Svar vedr. Krügersvej 2, 6541 Bevtoft - svar
  400653/18
 • Fra Kolding mobil Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer.
  396681/18
 • Fra Fredericia kommune: Cirkusplads på arealet i Kanalbyen
  397123/18
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Partshøring vedr. UDKAST til tillæg til Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding råstoffer på matr.nr. 1b Ålsbo, Rørup, 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune
  402478/18
 • Fra Varde Kommune: Orientering vedr. vinylchlorid i varde Å
  408739/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Vurdering " - Deklaration slagge fra Renosyd, maj 2017
  390338/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Teglværksvej 21 - nedrivningsoversigt.pdf
  385751/18
 • Rigspolitiet - Børneattest
  386897/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - reg.medd midtermolen.pdf
  385119/18
 • RegSyd-DenGodeTrio-enkeltsider.pdf
  386419/18
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Møllegårdsvej 10, 12, 6000 Kolding.pdf
  385415/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Vurdering" - Meddelelse af miljøgodkendelse
  390342/18
 • FW: Vedr.: Sidste læs poser fra Kærgård.
  430548/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag til korrespondance af 29-06-2017.pdf
  394039/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Vurdering af påbudsmuligheder, Tarup Engvej 5 - kloaktegning fra ansøgning, 19-06-2017.pdf
  394009/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Vurdering" - slaggedeklaration samt analyserapport
  390339/18
 • fra vejle kommune §8 tilladelse til udvidelse af pladelager på Welcon - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på vejlevej 270, 7323 Give, Welcon.pdf
  386581/18
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Anbefalinger til indeklimasikring Dampskibsmolen 2.pdf
  385211/18
 • Fra DMR: Endeligt oplæg, indledende undersøgelse, pulje 2.pdf
  386080/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Korrespondance vedr. tilkobling, 29-06-2017.pdf
  394012/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Teglværksvej 21 - nedrivningsoversigt1.pdf
  385752/18
 • RegSyd-DenGodeTrio-opslag- endelig.pdf
  386415/18
 • Til/Fra DGE: Korrespondance om økonomi for Bredsten Landevej 37
  412628/18
 • MED Klippekortmodul d. 15. maj 2018
  386434/18
 • Fra PLo - Meddelelse vedr. praksishandel i Odense C
  425421/18
 • mail fra Rambøll A/S vedlagt 4 filer med resultater af de supplerende undersøgelser for dioxin
  419353/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Odense
  387580/18

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, vedr. indsendelse af opdateret ansøgningsmateriale matr.nr. 6a, Gøddinggård, Nørup
  386587/18
 • Kommunemeddelelse - Svendborg kommune - Ændringer i praksis
  386336/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchefen og LEV - Svendborg kommune - Ændringer i praksis
  386335/18
 • Til Praksis - Ændringer i praksis
  386337/18
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle, matr. nr. 670d, 670i, 670k og 670h, Engene, Vejle Jorder, lok.nr. 631-00296 og lok. nr. 631-00369
  385148/18
 • Til Borger: Vedr. Sødover Tværvej 7, Bredsten - fremsendelse af materiale
  384964/18
 • Til Skov Advokater - Svar på henvendelse om aktinsidsigt - 39399 - Knudevejen 24 6600 Vejen - mail nr. 3
  384452/18
 • Til Nordfyns kommune: RSD spørger til opbygning af ridebane
  386260/18
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Kvitteirng for modtagelse af 1. resultat, Moselund Grusgrav
  385397/18
 • Til Niras: RSD godkender oplæg
  385099/18
 • Til Skov Advokater - Svar på henvendelse om aktinsidsigt - 39399 - Knudevejen 24 6600 Vejen - mail nr. 4
  384459/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: kopi af afgørelsesbrev samt undersøgelsesrapport
  385851/18
 • Til Varde KOmmune og Skat. V1 varsel
  386951/18
 • Til Skov Advokater - Svar på henvendelse om aktinsidsigt - 39399 - Knudevejen 24 6600 Vejen - mail nr. 6
  384475/18
 • Til Niras: RSD godkender undersøgelsesoplæg
  384957/18
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Åbent for tilgang af patienter
  386896/18
 • Sv: Høring over bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold samt tilføjelse til Danske Lægemiddelstandarder - frist 4/6-18
  385622/18
 • Til Varde Kommune. Sv på henvendelse
  385354/18
 • Til Praksis - Korrespondance vedr. yderlig godtgørelse ifm. praksis lukning
  386653/18
 • Til Haderslev Kommune. §8-høringssvar for Thomashusvej 12, 6100 Haderslev
  385625/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. undersøgelse, Østre Havnevej/Jernbanegade, Esbjerg
  386086/18
 • Til EURADA (European Association for Development Agencies: Svar på henvendelse vedr EASME udbud
  386210/18
 • VS: Er du bruger af genetiske ressourcer?
  388687/18
 • Til Sønderborg Kommune ang. Ellegårdvej 11 i Sønderborg
  385285/18
 • Til Borger: Afgørelse om kortlægning af del af ejendommen Frydsvej 6, 6040 Egtved, lok. 630-82016 på V2 efter jordforureningsloven
  385827/18
 • Sv: Høring over bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold samt tilføjelse til Danske Lægemiddelstandarder - frist 4/6-18
  385638/18
 • Til Skov Advokater - Svar på henvendelse - 39399 - aktindsigt på ejendommen Knudevejen 24, 6600 Vejen - 7. og sidste mail
  384480/18
 • Til SWECO: Vedr. fremsendelse af V2-afgørelsesbrev på sag fra Gl. Christiansfeldvej 51, 6100 Haderslev
  386346/18
 • Til NIRAS: Rykker for bekræftelse for foto samt kop af varsel
  386040/18
 • Til Niras: RSD har godkendt undersøgelsesoplæg
  384792/18
 • Til Skov Advokater - Svar på henvendelse om aktinsidsigt - 39399 - Knudevejen 24 6600 Vejen - mail nr. 5
  384467/18
 • brev - tidl apoteker
  385219/18
 • Til Niras: RSD godkender oplæg
  385047/18
 • brev - ny apoteker
  385216/18
 • Til Skov Advokater - Svar på henvendelse - 39399 - aktindsigt på ejendommen Knudevejen 24, 6600 Vejen
  384442/18
 • Til Skov Advokater - Svar på henvendelse om aktinsidsigt - 39399 - Knudevejen 24 6600 Vejen - mail nr. 2
  384443/18
 • Til varde Kommuen: Svar vedr. vinylchlorid og åen
  408746/18
 • overdragelse af Børkop apotek
  399275/18
 • til grundejer Delareal udgået af V1-kortlægning jf. jordforureningsloven, Springenbjergvej 15-17
  386723/18
 • Til Kolding kommune, V1-høring med bilag, Møllegårdsvej 10, 12, 6000 Kolding
  385430/18
 • Til borger - V1-varsel med bilag, Bredevadvej 14, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  385686/18
 • mailkorrespondance med Rambøll A/S om analyseresultater
  419354/18
 • Til Borger: Bilag til "Afgørelse" - kortbilag, Frydsvej 6, Egtved
  385840/18
 • BILAG til grundejer - kort over V1-kortlagt og udgået areal.pdf
  386725/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  386728/18
 • BILAG til grundejer - 2014-V1-afgørelse, Springenbjergvej 15-17, 5620 Glamsbjerg.pdf
  386726/18
 • Til Borger: Varsel om monitering og friskluftventil
  385992/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  386727/18
 • Til Borger: Bilag til "Afgørelse" - V2 afgørelse, Frydsvej 6, 6040 Egtved
  385829/18
 • til grundejer - delareal udgår af V1.pdf
  386724/18

21. maj 2018

Indgående

 • RegSyd-DenGodeTrio-opslag-200518.pdf
  384871/18
 • RegSyd-DenGodeTrio-enkeltsider-200518.pdf
  384873/18
 • Færdig triopublikation
  384870/18
 • Respons fra repræsentant i arbejdsgruppen - Dagsorden til møde den 28-05-2018 i den tværsekoriel FMK-arbejdsgruppe
  390149/18
 • Fra EURADA - European Association of development Agencies: Kind request for a support letter
  386246/18
 • fra nyborg gymnasium vedr. tilskud
  471802/18

19. maj 2018

Indgående

 • Fra DMR: Rettet undersøgelsesrapport, Dridekærvej 5, Vamdrup
  389940/18

18. maj 2018

Indgående

 • Udkast til Trafikplan 2018-22.pdf
  383352/18
 • Fra kommunen - svar vedr. analyseprogram
  382209/18
 • Fra Esbjerg Kommune: svar på henv. vedr. status - Kommunen afventer et eksternt svar, Hjerting landevej 26, 561-81098
  383063/18
 • Fra DMR, Henvendelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  383976/18
 • Mails ang. Røgfri Fremtid til de unge i Esbjerg Region Syd - ACT ON IT - don't smoke..msg
  383846/18
 • Til Erhvervsstyrelsen - fra projekt Kompetencevækst
  382308/18
 • Fra COWI: Tilbud monitering
  381965/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forspørgsel vedr. Kløvervej 73 i Haderslev lokalitets nr. 515-04201 m.fl.
  383631/18
 • Fra Udbyer - Svar vedr. Portering i forbindelse med den nye Persondataforordning.
  382246/18
 • Til NIRAS: Accept af økonomi og tidsplan
  381814/18
 • Fra Niras: Skal lige bruge lidt tid til at vurdere kommentarer fra RSD
  385136/18
 • Fra COWI - Supplerende materiale Diskovej 6- del 2/4 fra weblager
  385006/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af mail til bygherre omkring håndtering af forureningssituationen
  386354/18
 • Fra COWI - Supplerende materiale Diskovej 6 - del 1/4 fra weblager
  384688/18
 • Fra KlarMiljø. Rapport . Seggelundvej 31, Christiansfeld
  383637/18
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr. matr. 1g, 1ab og 1s Grene, Billund
  383834/18
 • Fra COWI: Vedr. container ved Spar Nord
  382541/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forspørgsel vedr. Slagtergade 16 i Haderslev lokalitets nr. 515-04201 m.fl.
  383600/18
 • Fra Skov Advokater - 39399 - aktindsigt på ejendommen Knudevejen 24, 6600 Vejen
  384607/18
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr. matr. 1g, 1ab og 1s Grene, Billund
  383821/18
 • Status - Aktiv Kiropraktik, Tønder
  383943/18
 • Fra Miljøstyrelsen: henv. vedr. hvem der er sagsbehandler i kommunen, matr. 138 Kassø, Hjortkær. lok. 580-81179
  382614/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Forespørgsel vedr. matr. 165 Tjæreborg By, Tjæreborg
  383884/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forspørgsel vedr. Sønderbro 18 i Haderslev lokalitets nr. 515-04201 m.fl.
  383609/18
 • Fra KlarMiljø. Bilag 2 til rapport. Seggelundvej 31, Christiansfeld
  383663/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forspørgsel vedr. Fjordagervej 10A i Haderslev lokalitets nr. 515-04201 m.fl.
  383660/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 20, 20A - del 1/5 fra weblager
  389859/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 20, 20A - del 5/5 fra weblager
  391145/18
 • Fra borger: rykker vedr. spørgsmål og kommentar vedr. kortlægningsbreve Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  392090/18
 • Fra Sønderborg Kommune. Påbud om oprydning af forurening ved Ellegårdvej 11 i Sønderborg
  385074/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 6 - del 4/4 fra weblager
  385336/18
 • Fra Niras: Mail med tilrettet oplæg
  385089/18
 • Fra Niars; Mail med tilrettet oplæg
  385030/18
 • Fra Vejle Kommune: Bilag: Udkast til §8 høring for Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  384777/18
 • Bestyrelsesmøde i Sydtrafik den 25. maj 2018
  386060/18
 • fra rådgiver : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  384578/18
 • Fra Vejle Kommune: Følgemail til udkast til §8 høring for Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  384770/18
 • Fra COWI - Supplerende materiale Diskovej 6 - del 3/4
  385303/18
 • Nyt fra Danske Regioners okportal.dk - tidspinkt for omlægning af nyt grundbeløbsniveau
  384436/18
 • Fra Skov Advokater aktindsigt på ejendommen Knudevejen 24, 6600 Vejen
  384401/18
 • Høring - Geriatridatabasens årsrapport 2017
  385056/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 20, 20A - del 2/5 fra weblager
  390213/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 20, 20A - del 3/5 fra weblager
  390427/18
 • Fra borger - anmodning om fremskyndet sagsbehandling.
  393279/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  397106/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  397112/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  396694/18
 • Mail fra VMR vedr. svar på spørgsmål fra Rigsrevision
  399075/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar på udtalelse og revurdering af indvinding og afværgeanlæg ved Gørding Vandværk
  398046/18
 • Mail fra Rigsrevisionen: Tak for indberetning samt et par spørgsmål
  399065/18
 • Fysioterapeut - Overtagelse af kapacitet
  401855/18
 • Fra Dahl Advokatfirma: SV: partshøring vedr. UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 212A, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune [DAHL-A.FID2558223]
  403275/18
 • Kærgård Plantage - Referat, indledende arbejdsmiljømøde 2018-05-15
  430502/18
 • rOpen: Minutes from the workshop on April 25
  430516/18
 • Bilag 1.pdf
  382379/18
 • Redegørelse fra Aktiv Kiropraktik, Tønder
  384001/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  397101/18
 • Bilag 2 - fra Jobcenter.pdf
  382384/18
 • Bilag 2 - Brev fra skoleleder Lykke Rønholt.pdf
  388650/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  396697/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Kokholm 13A, 13B, 6000 Kolding.pdf
  405242/18
 • Fra Lægevagten: Tilmelding til Yderreg. Axel Holm - Axel holm.pdf
  427860/18
 • Fra Niras: Endeligt oplæg 18-05-2018
  384940/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Korsvej 1, 6000 Kolding.pdf
  422406/18
 • Fra Lægevagten: Brev fra Lægevagten med anmodning om vagtydernummer
  427628/18
 • Fra Odense Kommune, Afslutning af sag på Havnegade 120 , 5000 Odense C
  411990/18
 • Mail fra NIras A/S vedlagt rapportudkast
  411292/18
 • mail fra Niras A/S vedlagt rapportudkast i word-format
  411302/18
 • rapportudkast vedlagt mail fra Niras A/S
  411306/18
 • Fysioterapeut - Overtagelse af kapacitet
  401856/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bakketoppen 8, 6000 Kolding.
  393268/18
 • Fra Niras: Endeligt undersøgelsesoplæg af 18-05-2018
  384787/18
 • Notat - Fodterapeutisk behandling af vorter 014.05.2018.pdf
  388640/18
 • Ansøgning.pdf
  382320/18
 • Rapportudkast vedlagt mail fra Niras A/S
  411298/18
 • dialog med konsulent, råstof, tilladelse, matr nr 126a Rindby By, Rindby på Fanø
  480088/18
 • Fra Niras, Pulje 5 GeoGis
  483353/18
 • Bemærkninger til handleplan for National Styregruppe for PRO
  457362/18

Udgående

 • Til Sweco: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383979/18
 • Til Sweco: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383977/18
 • Til Sweco: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383978/18
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383984/18
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383983/18
 • Til DMR: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383980/18
 • Til DMR: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383981/18
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383987/18
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383988/18
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383986/18
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383989/18
 • Til DMR: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383982/18
 • Til Niras: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383991/18
 • Til Niras: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383992/18
 • Til Niras: Tilbagemelding på miniudbud af Pulje 5 2018
  383990/18
 • Til ansøger: Fremsendelse af kvitteringsbrev
  383934/18
 • Kvitteringsbrev.pdf
  383935/18
 • Referat fra samarbejdsmøde mellem SOSU-skoler _Region og Ankerkommune den 09 05 18.pdf
  386531/18
 • Rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale i kommunerne ....pdf
  386534/18
 • Referat fra samarbejdsmøde den 9. maj på Esbjerg Rådhus
  386532/18
 • Til borger: boring på St. Byhavevej 22, 5700 Svendborg
  382625/18
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg kommune - Ændringer i praksis
  382082/18
 • Til Vagtchefen og vagtsekretariatet - Sønderborg kommune - ændring i praksis
  382079/18
 • Til Praksis - Ændring i praksis
  382081/18
 • Til kommunen - Svar vedr. analyser
  381821/18
 • Til rådgiver - ok til planlægning af PFAS prøveudtagning
  399112/18
 • Til Sloth Møller. SV: Vedr. Journal nr.: 18/13699 – lokalitets nr. 621-81362, Cyanidforurening ved Degneskolen, Tyrstrup Kirke, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  399577/18
 • Til borger: Svar vedr. regionens analyseprogram for vandprøver
  396440/18
 • Til Niras: Oplæg godkendt med få tilføjelser
  382511/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr nedsivningsbassin ved Skråtoften i St Darum
  384132/18
 • Til LandboGruppen: SV: Vestagervej 22, Bevtoft - Lokalitet 525-03722
  383519/18
 • Til Realkredit Danmark: SV vedr.forespørgsel lokalitets nr. 515-50015
  383712/18
 • Til Niras: Slutregning
  381945/18
 • Til Kolding Kommune. VS: Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  381952/18
 • Til Nyborg kommune: RSD kommenterer på udkast til brev omkring nuancering
  383898/18
 • Til Colliers International Danmark A/S: "Svar på forespørgsel vedr. ejendommen Gothersgade 40, 7000 Fredericia"
  382478/18
 • Til Rambøll: Svar på forspørgsel vedr. Matrikel 1g, 1ab og 1s, Billund Kommune
  383847/18
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  381870/18
 • Til Realkredit Danmark: SV på forespørgsel vedr. Gasværksvej 2 i Haderslev
  383689/18
 • Til Estate: Svar på forespørgsel vedr. Højvangen 1 i Varde
  383487/18
 • Til Niras: RSD vil gerne have justeret på analyseparametre
  382572/18
 • Til FE: kvittering for modtagelse af statusrapport 4, grundvandmonitering
  381801/18
 • Beslutning om betaling af gebyrer til patienter med terminalbevillig?
  383967/18
 • Til Colliers International Danmark A/S: "Svar på forespørgsel til ejendommen Gothersgade 40, 7000 Fredricia"
  382530/18
 • Til Niras: RSD godkender oplæg med få tilføjelser
  382404/18
 • Til Rambøll: Svar på forspørgsel vedr. Matrikel 1g, 1ab og 1s, Billund Kommune
  383855/18
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om status for supplerende oplysninger, Hjerting landevej 26, 561-81098
  382735/18
 • Til Skat. Kortlægningen af Skovbyvej 26, 6100 Haderslev, matr.nr. 181 Hoptrup ejerlav, Hoptrup, på vidensniveau 2.
  382157/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr tilladelse til nedsivning ved Aalborg Universitet Esbjerg
  384133/18
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på forespørgsel vedr. Tradsborgvej, Tjæreborg
  383889/18
 • Til DaRe: Invitation til deltagelse i Kvalitetsforum i Lægemiddelstyrelsen (Danske Regioner)
  382962/18
 • Til Realkredit Danmark: "Svar på status for lok. 479-00520 og lok. 479-00625"
  383931/18
 • Til Fredericia Kommune. V2 kortlægning af del af 607-00436 Cellulosevej 6, 7000 Fredericia (matrikel nr. 7i, Fredericia Kobbeljorde)
  382555/18
 • Til Niras: RSD vil gerne have analyseret for PFAS i vandet
  382469/18
 • Til borger, Aabenraa Kommune, Jakobsen Sten og Grus og NIRAS: Høring vedr ren jord til råstofgrav, Nørrevej 60, Kollund
  384129/18
 • Til Realkredit Danmark: SVpå forespørgsel vedr. ejendommen Fjordagervej 10A i Haderslev
  383796/18
 • Til JydskeVestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  382842/18
 • Til Høj Agro ApS ang. Kortlægning af Dejrupvej 126 og 130, 6830 Nr. Nebel
  381849/18
 • Til DMR, Svar på henvendelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  383985/18
 • Til Nordea: Svar på. henvendelse Landevejen 21, 5683 Hårby - 437-50028
  383414/18
 • Til Hoptrup Vandværk. Kortlægningen af Skovbyvej 26, 6100 Haderslev, matr.nr. 181 Hoptrup ejerlav, Hoptrup, på vidensniveau 2.
  382147/18
 • Til FE: anmodning om kopi af rapport, Tågholmvej, lok. 580-81179
  381913/18
 • Til Skat. V2 kortlægning af del af 607-00436 Cellulosevej 6, 7000 Fredericia (matrikel nr. 7i, Fredericia Kobbeljorde)
  382548/18
 • Til Colliers International Danmark A/S: "Svar på forespørgsel vedr. Gothersgade 40, 7000 Fredericia"
  382403/18
 • Til Udbyder - Forespørgsel vedr. Portering i forbindelse med den nye Persondataforordning.
  382024/18
 • Til Realkredit Danmark: SV på forspørgsel vedr. ejendommen Kløvervej 73 i Haderslev
  383807/18
 • Til COWI: Accept af tilbud og tidsplan
  382393/18
 • Til Realkredit Danmark: "Svar på status for lok. 479-00520 og lok. 479-00625"
  383940/18
 • Til Niras: RSD kan godkende oplægget med få tilføjelser
  382388/18
 • Til Realkredit Danmark: SV vedr. forespørgsel på ejendommen Sønderbro 18 i Haderslev
  383791/18
 • Til Haderslev Kommune. Kortlægningen af Skovbyvej 26, 6100 Haderslev, matr.nr. 181 Hoptrup ejerlav, Hoptrup, på vidensniveau 2.
  382151/18
 • Til NIRAS: Accept af tilbud og ønske om foto ved opsætning og nedtagning af rør
  382592/18
 • Til DMR. SV: Vedr. 577-32104 Haugegårdvej 4, Tirstrup
  385908/18
 • Til virksomhed ang. ansøgning
  386914/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 20, 20A - del 4/5 fra weblager
  390447/18
 • Til Aabenraa Kommune: Anmodning om færdigmelding af projekt med udlægning af slagge fra 2014 og 2017, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  390293/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stubdrupvej 26, 6000 Kolding
  381996/18
 • Til Inicio ejendomme aps - Udgår, Industrivej 37, 6740 Bramming.pdf
  384042/18
 • Til BoligSyd - Udgår efter vurdering af historik - Centerpladsen 21-25 6360 Tinglev.pdf
  383228/18
 • Til Borger: Varsel om udførsel af grundvandsboring
  381811/18
 • Til borger- Udgår efter vurdering af historik - Grønnevej 27 6360 Tinglev.pdf
  381946/18
 • Til borger: Afgørelse m. bilag, areal kortlægges ikke, Bavnedamvej 21, 5200 Odense V
  383830/18
 • Til P. Olesen og Sønner A/S. Doc2Mail - Forsendelse 94055307.pdf
  382484/18
 • Til Inicio ejendomme aps - Bilag - Kortbilag til Udgår, Industrivej 37, 6740 Bramming.pdf
  384043/18
 • Til Systemtech Ejendomme ApS - Udgår efter vurdering af historik - Centerpladsen 21-25 6360 Tinglev.pdf
  383231/18
 • Til KOFF - V1-varsel med bilag, Kravlundvej 8, 6360 Tinglev.pdf
  383844/18
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 94040737.pdf
  382161/18
 • Til Den Jyske Sparekasse - Udgår efter vurdering af historik - Centerpladsen 21-25 6360 Tinglev.pdf
  383230/18
 • Til Kolding Kommune. VS: Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  449035/18
 • til styregruppen, råstof, samarbejdsprojekt med Varde og Esbjerg Kommune
  487943/18

17. maj 2018

Indgående

 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - 480_2018_136407_Påbud_jf._Jordforureningslovens___40 - Gyldensteensvej 160, 5400 Bogense
  384328/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Påbud jf. Jordforureningslovens § 40 - Gyldensteensvej 160, 5400 Bogense
  384327/18
 • FynBus Trafikplan 2018-2021 - HØRINGSUDGAVE.pdf
  383364/18
 • Fra Janssen-Cilag A/S: RE: kan du hjælpe mig med et spørgsmål?
  382051/18
 • Danske Regioner - Betaling for lægeskift, når en læge dør og boet drives videre med en vikar
  382309/18
 • Fra firma ABBLO Pharma ApS: Kalk & Jern
  388678/18
 • Fra rådgiver - Tilbud på PFAS prøveudtagning
  399107/18
 • Fra COWI: Tidsplan_Kobberbæksvej 75D, Svendborg: PFT-sporgasundersøgelse
  382654/18
 • Fra Nyborg kommune: Brevudkast med forslag til formulering omkring nuancering
  383755/18
 • Fra grundejer: "FORSP. :Telefonhenvendelse vedr. lok. 480-81181"
  384031/18
 • SV: spørgsmål vedr. nyt forsendelsesgebyr til håndkøbsudsalg
  383953/18
 • Fra NIRAS: Økonomi og tidsplan for supplerende boringer
  381813/18
 • Fra LandboGruppen: Forespørgsel vedr. Vestagervej 22, Bevtoft - Lokalitet 525-03722
  383506/18
 • fra varde kommune : Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  383904/18
 • Fra Mst: mailkorrespondance vedr. læk ved råolietank/afværge ved sekundært grundvand
  381845/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forspørgsel vedr. Østergade 49 i Haderslev lokalitets nr. 515-04201 m.fl.
  383555/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 8 (del 3/3) fra weblager
  385925/18
 • Fra Nyborg kommune: Mail med endelig §8-tilladelse: Sentvedvej 2, 5853 Ørbæk. (Lok. 450-81119)
  385209/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 8 (del 1/3) fra weblager
  385836/18
 • Fra Vejle Kommune: Varsel am undersøgelse efter jordforureningslovens §40, Gammelbyvej 27, 7323 Give
  386786/18
 • Fra Estate: Forespørgsel på ejendommen Højvangen 1A i Varde
  383449/18
 • Fra Miljøstyrelsen: FW: Referat fra hedenstedmøde - 1 af 2
  378045/18
 • Mail fra Nini - VS: Min tid den 17. maj 2018 kl. 10.00 kan ende som spildtid.
  377972/18
 • Fra Janssen-Cilag A_S_ kan du hjælpe mig med et spørgsmål_
  381577/18
 • Årsberetning for Dansk Hjerteregister (DHR) til høring
  379117/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale fra Weblageret, del 2, Diskovej 2
  379602/18
 • Fra Franck Miljø- & Geoteknik ang. Havnegade m.fl, Esbjerg
  381341/18
 • DMR. § 8 ansøgning til nedrivning af Nr. Bjertvej 88
  381872/18
 • fra rådgiver VS: Storegade 2-4 - §8 tilladelse - beskrivelse afværgeforanstaltninger.
  383902/18
 • Fra miljøstyrelsen: Referat fra hedenstedmøde - 2
  378033/18
 • Fra Cowi - Pulje 16 - Supplerende materiale fra Weblageret, Diskovej 1
  379592/18
 • Fra Arkil: Spm vedr sikkerhedsstillelse, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  381446/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale fra weblageret, Diskovej 2
  379598/18
 • Fra Offentlig partner ang. projekt
  389948/18
 • Fra SDE: projekt Forældreindsats Journal nr. 13/13868
  386462/18
 • Fra Nordfyns kommune: Tilladelse til etablering af ridebane
  386254/18
 • fra vejle kommune §8 ansøgning Grejsdalvej 324
  385664/18
 • Fra COWI - Pulje 16 - Supplerende materiale Diskovej 8 (del 2/3)
  385673/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  391147/18
 • Fra Niras: Mølmarksvej - notat i udkast
  395061/18
 • Fra Vejen Kommune, Råstof,udvidelse af park til solceller ved Veerst, Vejen Kommune
  402147/18
 • Fra Vejle Kommune: §8 ansøgning på Boulevarden 13
  403833/18
 • Fra Billund Kommune: Skiltning på lossepladsen
  404512/18
 • Fra rådgiver - Moniteringsnotat - Jernbanegade 7 - maj 2018.pdf
  394167/18
 • fra vejlekommune §8 ansøgning Grejsdalvej 324 - Grejsdalsvej-324-§8-tilladelse-Hus-1-og-2-fra-2015.pdf
  385669/18
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - ansøgning om §8 tilladelse 2.pdf
  403836/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup.pdf
  381980/18
 • fre vejle kommune §8 ansøgning Grejsdalvej 324 - Grejsdalsvej-324-§8-ansøgning-Hus-3-5-2018.pdf
  385668/18
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - Endelig §8-tilladelse
  385215/18
 • Fra Nordea: Forespørgsel på ejendommen Landevejen 21 i Hårby
  383405/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Nyt udkast til §8 tilladelse - Hestehavevej 41, 5792 Årslev
  412236/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, underskrevet kontrakt
  378844/18
 • Ansøgning og bilag.pdf
  389201/18
 • Postkort fra DA om gebyr
  383958/18
 • fra vejle kommune §8 ansøgning Grejsdalvej 324 - Grejsdalsvej 324, Vejle Ansøgning om §8 tilladelse for Hus 3, 4 og 5.pdf
  385666/18
 • Fra Mst: Oplæg til afværge- 18024W_12 notat afværge.pdf
  381846/18
 • Fra Ribe Katedralskole vedr. projekt
  476686/18
 • Fra DMR. Re: Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  449040/18

Udgående

 • Til Janssen-Cilag A/S: VS: kan du hjælpe mig med et spørgsmål?
  381576/18
 • Til DGE: Status på datavask-opgaverne
  381334/18
 • Til Destination Sønderjylland: SV: MaritimSYD (journal nr. 18/7112): orientering om ny kontaktperson
  381219/18
 • Til rådgiver - Kromatogram af smøreolie fra boringsetablering
  443224/18
 • Til SDU: oplæg til kommentering
  377301/18
 • Digital Valley_udkast.pptx
  377300/18
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  380147/18
 • Til vagtchefen - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Løgumkloster
  381521/18
 • Til Miljøstyrelsen: Kvittering - Referat fra hedenstedmøde
  378644/18
 • Til LandSyd: "Svar på henvendelse vedr. lok. 561-81098 og lok. 561-81131"
  381239/18
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Praksishandel i Løgumkloster
  381529/18
 • Til LandSyd: "Svar på henvendelse vedr. lok. 561-81098 og lok. 561-81131"
  381268/18
 • Til Copenhagen Economics: Svar vedr. henvendelse om Nyt projekt: Udbudsbekendtgørelse: Fremme af samarbejde gennem kortlægning, analyse og sammenkædning af europæiske iværksætterregioner
  377311/18
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i region syddanmark
  380807/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E og Lev. vedr. Praksishandel i Løgumkloster
  381522/18
 • Til Niras: Klemmeløkken - godkendelse af revideret budget
  376967/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  381989/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Opstart af plan for, Ribe Bykerne, Ribe Jernstøberi.
  382094/18
 • Til Varde Kommune. Afklarende spm.
  383691/18
 • Til Arkil: Svar på smo vedr sikkerhedsstillelse, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  384037/18
 • Til Varde Kommune: Foreløbigt svar vedr. vinylchlorid og åen
  408721/18
 • Til Borger, Savværksvej 13, 6340 Kruså kortlægges ikke efter JFL.pdf
  381286/18
 • TIL REGIONSMEDLEM_DRMiljø: Bilag: Indbetretning 2017
  416862/18
 • Til Aabenraa Kommune - V1-afgørelse, Ravsted Skolegade 18, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  376494/18
 • dialog m arbgruppen, råstof, samarbejdsprojekt med varde og esbjerg kommuner
  488106/18

16. maj 2018

Indgående

 • Partnererklæring underskrevet.pdf
  376005/18
 • partnererklæring fra Odense på MGT
  376004/18
 • Draft from Vejle to web site info.docx
  375264/18
 • Fra projekt Godkendelse af projektbeskrivelse til hjemmeside
  375263/18
 • Fra kommunen - spørgsmål til evt. analyser i vandværk
  381819/18
 • Fra CLEAN: vedr. ændringsansøgning
  386584/18
 • Endelig forandringsteori UMK
  384019/18
 • Fra Realkredit Danmark: " FORSP. : Vedr. forespørgsel til status på lokalitetsnr. 479-00520 og 479-00625, Klostervænget 2-4, Svendborg"
  383018/18
 • Fra Colliers International Danmark A/S: "FORSP. Forespørgsel vedr. ejendommen Gothersgade 40, 7000 Fredericia"
  382446/18
 • fra bygningsstyrelsen Referat husudvalgsmøde, Sorsigvej - image003.png
  381931/18
 • Fra Grindsted Fysioterapi & Træning vedr. ændring af cvr.nummer.
  382326/18
 • Fra LandSyd: " Henvendelse vedr, matr.nr. 7ht og 7no Hjerting By, Guldager - lokaliteter 561-81098 og 561-81131"
  377040/18
 • Fra LandSyd; "Henvendelse vedr matr.nr. 7ht og 7no Hjerting By, Guldager - lokaliteter 561-81098 og 561-81131"
  381254/18
 • Fra Region Nord: Vedr. Nordsøsamarbejde
  381409/18
 • Fra DMR ang.: Fase I, Niels Lambertsvej 6, Esbjerg
  377106/18
 • Fra Åbenrå Kommune ang. Åbovej 10A, Bylderup-Bov
  376961/18
 • til Cowi - kopi af høringsbrev om V2-kortlægning - SV_ Otterup - undersøgelse af gl. apotek
  372692/18
 • Fra Colliers International Danamark A/S: "FORSP.: Forespørgsel vedr. ejendommen Gothersgade 40, 7000 Fredericia"
  382524/18
 • Fra Realkredit Danmark: "FORSP.: Forespørgsel til status på lokalitetsnr. 479-00520 og 479-00625, Klostervænget 2-4, Svendborg"
  383038/18
 • Fra SlothMøller. VS: Vedr. Journal nr.: 18/13699 – lokalitets nr. 621-81362, Cyanidforurening ved Degneskolen, Tyrstrup Kirke, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  383485/18
 • Fra borger: spørgsmål og kommentar vedr. kortlægningsbreve
  378843/18
 • Fra NIRAS: Tilbud på supplerende tiltag
  379106/18
 • Fra Colliers International Danmark A/S: "FORSP.: Forespørgsel vedr. Gothersgade 40, 7000 Fredericia"
  381589/18
 • fra bygningsstyrelsen Referat husudvalgsmøde, Sorsigvej
  381926/18
 • Fra Udbyder - Portering i forbindelse med den nye Persondataforordning.
  382019/18
 • Fra OUH ang. projekt
  393512/18
 • Bonde & Noringriis - Anmodning om aktindsigt
  391717/18
 • Fra OUH ang. projekt
  393510/18
 • Brugeradministrations og fælles dataansvarsaftale til underskrift senest d. 24. maj
  392348/18
 • SV: Forkningsudtræk, Henrik Toft, ekstern videregivelse
  387273/18
 • mail fra Rambøll A/S vedlagt resultater af vandprøver fra gravninger og vandprøve udtaget langs kysten
  408979/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering for svar vedr. spm 547 og 549
  396430/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  401366/18
 • Fra virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  397717/18
 • Fra Vejle Kommune: Spm. om der skal flere Undersøgelser til i forbindelse med §8 tilaldelse.
  398677/18
 • Fra Deloitte: Revisorpåtegning af værditabssag, Gl. Nyborgvej 81, 5772 Kværndrup
  394137/18
 • fra Cowi - beder om sagsakt - Otterup - undersøgelse af gl. apotek
  372691/18
 • Fra Odense Kommune: Energivej 30. Kopi af §8-tilladelse
  375372/18
 • Fra MOE: Underskrevet kontrakt
  373962/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - Oprensning af dieselforurening i JAR og journal, Vestergade 27, 5750 Ringe
  376280/18
 • VS: Opfølgning på specialeplanen 2017 - Monitorering og forskning - svarfrist 13. august 2018
  376405/18
 • Fra Kolding Kommune ang. Etape II Kolding Åpark 18, Campus Kolding
  375416/18
 • Fra borger: henvendelse Roustvej 192 - 567-80014
  375842/18
 • SV: Møde med PE og AfP den 29. maj 2018
  375239/18
 • Fra DMR: Henv. vedr. Udbud af to værditabssager på Fyn
  373612/18
 • fra NIRAS Økonomioversigt - pulje 6
  374496/18
 • Tal fra Patienterstatningen 2017
  374497/18
 • Fra advokat: henvendelse - lok. 479-00600, matr 10ag skt. Jørgens, Svendborg jorder
  375574/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  401371/18
 • fra bygningsstyrelsen Referat husudvalgsmøde, Sorsigvej - Dagsorden og referat husudvalgsmøde, Sorsigvej 03.05.2018.pdf
  381937/18
 • April
  374144/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til Life Science udvalgsmøde d. 24. maj hos Dansk Industri
  421868/18
 • Fra Niras, Økonomioversigt - pulje 5
  483343/18

Udgående

 • Til rådgiver - Ønske om udtagning af nye vandprøver på Lysbjergvej (427-00004) til analyse for PFAS
  399104/18
 • JEPS - budget 18 procent midler.xlsx
  374137/18
 • Til ansøger: Videresendelse af spørgsmål fra Erhvservsstyrelsen
  374136/18
 • Til rådgiver - Rykker for endelig rapport
  443223/18
 • Til Kommunen, SKAT og Trefor - Kopi af breve mm. vedr. V2 kortlægning på Gl. Donsvej 4a og 6, 6000 Kolding (lok. nr. 621-00271)
  373390/18
 • Til Franck Miljø- & Geoteknik ang. Kortlægning som følge af tidligere vejareal, Havnegade m.fl, Esbjerg
  375511/18
 • Fra lægen - Brev til patienter vedr. læges ophør
  374671/18
 • Til praksis i Esbjerg: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  373055/18
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Lukket for tilgang af lægevalg
  375032/18
 • Til Arkil: Kvittering for modtagelse af orientering, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  374432/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  373067/18
 • Til ejendomsmægler Evald Møller: "Fremsendelse af materiale på ejendommen Frøslevvej 79, 6330 Padborg, Matr.nr. 194, Frøslev, Bov"
  373204/18
 • Til Skat: Grethevej 19, 7000 Fredericia - Afgørelse om V2-kortlægning
  376136/18
 • Til DMR ang. Fase I, Niels Lambertsvej 6, Esbjerg
  374227/18
 • Til borger: svar på henvendelse Vedr. Ejendommen Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  374546/18
 • Til Praksis - bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  376659/18
 • Til Miljøstyrelsen: Svar vedr. ministerspørgsmål 547 og 549
  396427/18
 • Til Kolding Kommune: Tilkendegivelse vedr kortlægning, Marcus Allé 30, 6000 Kolding
  374441/18
 • TIL Realkredit DK: svar på henvendelse - [Dok.nr.:65102/10] 630-81286_Vejlevej 2 (1947) - L1855_35a.tif
  375419/18
 • Til STRING: Vedr. Political Forum
  376147/18
 • 18 05 15 Ergebnisprotokoll Treffen 03.05.18 Kiel_final_Versand.docx
  375815/18
 • Til Stadt Flensburg_kommentarer til FM's referat 3.5.2018
  375814/18
 • Til Fredericia Kommune: Grethevej 19, 7000 Fredericia - Afgørelse om V2-kortlægning
  376123/18
 • Til Odense kommune: §8-høringssvar for "Energivej 30, 5260 Odense S, matr. 2h, Volderslev By, Stenløse, lok.nr. 461-80066"
  373741/18
 • til Region Sønderjylland-Schleswig - kontakter vedr. sundhedsworkshoppen
  373397/18
 • Til Realkredit DK: svar på henvendelse, materiale fra sagen KORTL, 630-81286, CVU Jelling Seminarium, Vejlevej 2, 7300 Jelling, Vejle Kommune, Matr.nr. 1m, Jelling By, Jelling
  375474/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar vedr. §8-pligt på Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg
  375706/18
 • Til advokat: svar på henvendelse vedr. KORTL, 479-00600, autoværksted, Søkildevej 4, 5700 Svendborg, Svendborg Kommmune, matr.nr. 10ag Skt. Jørgens, Svendborg Jorder
  375597/18
 • Til realkredit DK: svar på henvendelse materiale, KORTL, 630-81286, CVU Jelling Seminarium, Vejlevej 2, 7300 Jelling, Vejle Kommune, Matr.nr. 1m, Jelling By, Jelling
  375461/18
 • Til Kolding kommune og SKAT: kopi af afgørelse om ændring af den offentlige indsats
  376176/18
 • Til DMR: Fremsendelse af rapporter - vedr. udbud af to værditabssager på Fyn
  373602/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommen Løs Gyde 6, 5592 Ejby, Matr. nr. 3e Sdr. Åby By, Husby - en del udgår inden kortlægning på baggrund af en oprensning
  376339/18
 • til ejendomsmægæer, svar vedr. Søgårdsvej 9, 5700 Svendborg
  376355/18
 • SV: 540-81300, Re: Undersøgelse af evt forurening på matr. 22 Sønderborg
  374669/18
 • Til Nyborg kommune: §8-høringssvar
  374992/18
 • Til Vejle Kommune vedr. dansk formøde den 8. juni 2018
  373162/18
 • til Kreis Plön - diverse spørgsmål
  373567/18
 • Til DMR: Fremsendelse af rapporter - vedr. udbud af to værditabssager på Fyn
  373620/18
 • Til Åbenrå Kommune ang. Åbovej 10A, Bylderup-Bov lok.nr. 580-81280
  376259/18
 • Til Virksomhed - Endelig V2 kortlægning - Gl. Donsvej 6.pdf
  373348/18
 • Til borgere: Orientering om forureningsundersøgelser, Ahlmannsvej, 6300 Gråsten
  373742/18
 • mailkorrespondance med Niras A/S om regninger og rapportering
  411262/18
 • Mail til VMR: Indberetning 2017 Region Syddanmark
  398931/18
 • Til Borger, V2-høring, Anlægsvej 49, 7323 Give.pdf
  375961/18
 • Til grundejere: En del af ejendommen udgår inden kortlægning, Løs Gyde 6, Sdr. Åby, 5592 Ejby
  376296/18
 • Til Shell, Skat, kommune og Mst: afgørelse -brev vedr. uændret kortlægning af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia efter spildhændelser -
  373654/18
 • Mail til VMR Indberetning 2017 Region Syddanmark - TIL MST_Indbetretning 2017_farve8b.pdf_Sagsnr_18-24917_Dokid_357403-18_v1.PDF
  398968/18
 • Til Borger: V2-afgørelse.pdf
  376157/18
 • Til Borger Kædebyvej 5, Humble bilag Historikdel fra rapport
  374284/18
 • Til Virksomhed - Endelig V2 kortlægning - Gl. Donsvej 4a.pdf
  373350/18
 • Til borger: Grethevej 19, 7000 Fredericia
  376116/18
 • til Borger Afgørelse udgår af kortlægning Kædebyvej 5, 5932 Humble
  374262/18
 • Til borger: Grethevej 19, 7000 Fredericia
  376118/18
 • Til borger: svar på henvendelse, V1-brev.pdf
  375895/18
 • Til Borger, Udkast til boligerklæring, Anlægsvej 49, 7323 Give.pdf
  375971/18
 • Til Virksomhed - Bilag til V2 kortlægning - Kortbilag
  373361/18
 • Til borger: Grethevej 19, 7000 Fredericia
  376114/18
 • Til Borger, Udkast til V2-afgørelse, Anlægsvej 49, 7323 Give.pdf
  375977/18
 • Til Borger, Kortbilag, Anlægsvej 49, 7323 Give.pdf
  375969/18
 • Til Borger: Kortbilag 16-05-2018.pdf
  376163/18
 • Til grundejere: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Løs Gyde 6, 5592 Ejby
  376300/18
 • Til Shell, kommune, mst og skat: Afgørelse -brev vedr. uændret kortlægning af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia efter spildhændelser -
  373643/18

15. maj 2018

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - Placering af nedgravet 50.000 l tank - Fangelvej 40, 5220 Odense S
  384315/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Bom ansøgning - Fangelvej 40, 5220 Odense S
  384312/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - byggetegning - Fangelvej 40, 5220 Odense S
  384313/18
 • Fra Odense Kommune: Etablering af væksthus og regnvandsbassin på Fangelvej 40, 5220 Odense S
  384311/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oversigtskort - Fangelvej 40, 5220 Odense S
  384314/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen: Spørgsmål til ansøgning
  372468/18
 • FRA COWI: RE: Analyse - Migrering fra MapServer til GeoServer
  434688/18
 • FRA COWI: Analyse af opgradering af JAR brugergrænseflade
  434689/18
 • Fra GTC: tillæg til ansøgning SE2M
  386490/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med oplysninger om fund af forurening i forbindelse med jordflytning
  386345/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Kommunen er enig i vurdering fra RSD
  386317/18
 • Mail fra borger - Sundhedshus Sønderborg
  382463/18
 • Til Erhvervsstyrelsen fra projekt KompetenceVækst
  382303/18
 • Databehandleraftale til underskrift
  381785/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Fanø gl losseplads.pdf
  371525/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Fanø gl losseplads
  371522/18
 • Fra DGE: Svar vedr. status, pulje 62
  373305/18
 • Re: LAG - Status på udbetalingssager
  372590/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. : Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for Fanø gl losseplads.
  371518/18
 • Fra DGE: Storegade 15 - Supplerende poreluftmålinger
  371503/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, vedr. kontrakt
  373315/18
 • Databehandleraftale - CGM_logo_Email-signature_96dpi_RGB_1.1.png
  381786/18
 • Fra projekthaver - SFD-15-0012 KompetenceVækst
  382263/18
 • Fra DMR. Vedr. 577-32104 Haugegårdvej 4, Tirstrup
  385904/18
 • Fra Jyske Vestkysten: Anmodning om aktindsigt og journalliste
  386081/18
 • Fra borger: oplysninger vedr. forurening, Landevejen 42, Vejstrup
  391922/18
 • Fra OUH ang. projekt
  393508/18
 • Fra Energinet - oplysninger om servitut - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  390318/18
 • Fra Varde Kommune: Afslutningsmail - forureningssagen lukkes - Kollevej 41, Nr. Nebel
  395759/18
 • Fra Miljøministeriet: Spørgsmål til svar på spm. 547 og 549
  396424/18
 • Fra rådgiver ang. Dokumentation af fjernelse af forurenet jord, Havnegade m.fl, Esbjerg
  370980/18
 • Fra DMR: Henv. vedr. Udbud af to værditabssager på Fyn
  373590/18
 • Fra Fredningsnævnet for Sydjylland. ang. Skydebanevej 3, Ribe
  372733/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - 480-81211
  374542/18
 • Fra Advokat Skjøde Knudsen og Partnere - partshøring - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind.
  372712/18
 • Fra MOE: Tilbud
  371989/18
 • Fra Danske Regioner: Nedlæggelse af styregruppe
  373341/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplanen 2017 - Monitorering og forskning
  376404/18
 • Fra Realkredit DK: Forespørgsel på V1 registrering. 630-81286
  375288/18
 • Fra Danske Regioner
  373391/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Ang. gl losseplads, Fanø
  371521/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering fra Arkil, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  374314/18
 • Fra ejendomsmægler Evald Møller: "FORSP.: Forespørgsel om materiale om jordforurening på Frøslevvej 79, 6330 Padborg"
  372934/18
 • Fra Kolding Kommune ang. opgravet olietank på Egtvedvej 121 - 6040
  372769/18
 • Fra virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  375204/18
 • Fra Danske Regioner: Mæglingsmøde vedr. TR-tillæg til BIOS-reddere ved overgang til Ambulance syd
  376398/18
 • Fra Bygningsstyrelsen: Svar på forespørgsel om evt. lejemåls ophør
  370730/18
 • Fra Dimter: Status
  370651/18
 • Fra Niras, Teknisk rapport, Industrivej 22A 5762 Vester Skerninge
  372541/18
 • Fra COWI - Pulje 15 og 16 Tidsplan.pdf
  371859/18
 • Databehandleraftale - Databehandleraftale - Laeger - CGM.pdf
  381787/18
 • Fra ejendomsmægler, Henv. vedr. Søgårdsvej 9, 5700 Svendborg
  376292/18

Udgående

 • Til kommunen - Ønske om sagsmateriale vedr. Vestergade 36, byggesag
  372927/18
 • Til Borger - Vedr. info om frivillig oprensning
  372010/18
 • Til rådgiver - ønske om tilbud på to supplerende boringer
  430895/18
 • Til Kommunen og Skat - Kopi af breve vedr. kortlægning mm. på lokaliteten 443-00006 - Kirkestræde, Marstal
  370498/18
 • Rettelsesbrev - da dato var forkert for tildeling af ydernummer
  380882/18
 • Til Dahl Advokatfirma, supplerende dokumenter fra journalnr. 08/7317 Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  370655/18
 • Til Niras: Udbud af en værditabsundersøgelse Skrillinge Strand 72, 5500 Middelfart
  370606/18
 • Til Svendborg Kommune og skat: Ejendommen Industrivej 22A, 5762 V. Skerninge udgår af kortlægning efter undersøgelse
  372527/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  371810/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, vedr. kontrakt
  373295/18
 • Til Orbicon: Godkendelse af budget for ændret borestategi
  370532/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. aktindsigt i gl losseplads på Fanø.
  370320/18
 • Til JydskeVestkysten: Kvittering
  371398/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse vedr. Hjortebjergvej 37, 5463 Harndrup (lokalitet 410-81192)
  371624/18
 • Til MOE: Accept af tilbud
  372208/18
 • Til projekt: forespurgt til afrapportering og regnskab
  372547/18
 • Til Ekmanbolig - Svar på henvendelse vedr. Fruerstuevej 43B, 5700 Svendborg - Forurening - Mail 3
  371572/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, vedr. kontrakt
  373332/18
 • Til Ekmanbolig - Svar på henvendelse vedr. Fruerstuevej 43B, 5700 Svendborg - Forurening - Mail 1
  371564/18
 • Ansættelse af Michaela Kjær
  371497/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. tilbagemelding på fremsendt projektbeskrivelse fra rådgiver i §8-sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle
  371363/18
 • Til advokatfirmaet Poul Schmith - Svar på henvendelse vedr. Brakkervej 36, 6040 Egtved
  370531/18
 • Til Ekmanbolig - Svar på henvendelse vedr. Fruerstuevej 43B, 5700 Svendborg - Forurening - Mail 2
  371567/18
 • Rettelsesbrev da dato for tildeling var forkert
  380867/18
 • til Sweco Dagsorden til opstartsmøde for pulje 19 og 20 2018 - Region Syddanmark
  372247/18
 • Til Borger: Svar vedr. klagevejledning og tidsplan
  371007/18
 • Til borger: Vedr. tilmelding til værditabsordningen
  370720/18
 • Til Nybolig - svar på henvendelse vedr. Alexandervej 13, 6640 Lunderskov
  370948/18
 • Til OUH ang. projekt
  393506/18
 • Til OUH ang. projekt
  393509/18
 • Til borger, Udgår af kortlægning efter undersøgelse, Industrivej 22A-B, 5762 Vester Skerninge.pdf
  372536/18
 • Til Bjerndrupvej 47 ApS, V1-afgørelse, Bjerndrupvej 51, 6360 Tinglev
  370763/18
 • Til borger: Orientering grundejer vedr. udbud af værditabsundersøgelse.pdf
  370932/18
 • Til Borger, Kortbilag, Industrivej 22A, 5762 V. Skerninge.pdf
  372532/18
 • Til advokat, miljø og Råstoffer, kontrakt
  373349/18
 • Til Lynggaard ApS, V1-afgørelse, Bjerndrupvej 45A, 6360 Tinglev
  370776/18
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Kielsbjergvej 12 6200 Aabenraa.pdf
  370170/18
 • Til grundejer: Orientering om undersøgelse Møllevangsvej, 6830 Nørre Nebel -
  371491/18
 • Til Borger, Indledende forureningsundersøgelse - orientering til grundejer, Industrivej 22A, 5762 Vester Skerninge
  372549/18
 • Til Borger: Varsel VTO undersøgelse
  372139/18
 • Til Borger V0-Orienteringsbrev_Vesterløkke 38 6091 Bjert.pdf
  371189/18
 • Til borger - V1-afgørelse - Kielsbjergvej 12 6200 Aabenraa.pdf
  370169/18
 • Til Maersk Container Industry AS, V1-afgørelse, Bjerndrupvej 47, 6360 Tinglev
  370752/18
 • Til Kolding Kommune - BILAG til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Egtved Alle 10, 6000 Kolding.pdf
  370443/18
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Esbjergvej 128, 6000 Kolding
  370527/18
 • Til Kolding Kommune - V1-varsel, Egtved Alle 10, 6000 Kolding.pdf
  370439/18
 • mail til Rambøll A/S vedlagtTillægsaftaler vedr Ærvej/Skovvej lossepladser og Himmark Strand
  419352/18

14. maj 2018

Indgående

 • Fra CLEAN: referat fra møde 9.maj 2018
  370167/18
 • Det Kgl. Biblioteks databehandleraftale
  472539/18
 • Fra PL: WP3 report/analysis
  370309/18
 • Fra DMR: Oplægstegning B130-B133
  384006/18
 • Fra DMR: Dronningemaen 10A, supplerende boringer B130-B133
  384005/18
 • Fra URS: bemærkninger til projektoplæg
  370163/18
 • Fra Morten Brixtofte: spørgsmål vedr. transport til Ærø og madpakke ifbm. udskrivelse
  391556/18
 • VS: Follow-up 24 April Brussels Network Meeting
  392602/18
 • Bevillingen til at drive Børkop Apotek
  385065/18
 • Fra DMR. Nr. Bjertvej 88, 600 Kolding, rapport vedr. grundvandsundersøgelse
  381874/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Niels Lambertsens Vej, Esbjerg
  371937/18
 • Fra advokat, Miljø og Råstoffer, svar
  370565/18
 • Fra Esbjerg Kommune.: kommentarer ang. Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  377102/18
 • Fra Epinion: vedr. EUD i skolen - skolen i EUD
  383876/18
 • fra landinspektør Regionens udtalelse ifm. matrikulær sag med omlægning og sletning af privat fællesvej, Rudolfs Steiner Alle 55, 7000 Fredericia
  385431/18
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  400016/18
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4
  399997/18
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  400008/18
 • Fra:yder
  371291/18
 • Fra Nyborg Kommune: Mail med udkast til §8
  372597/18
 • Fra Niras: Tidsplan supplerende vandprøvetagning
  370520/18
 • Fra DaRe: Invitation til deltagelse i Kvalitetsforum i Lægemiddelstyrelsen (Danske Regioner)
  375396/18
 • Fra Henan-provinsen: Vedr. besøg
  375315/18
 • Fra EU-DK support: Ledelsesnetværksmøde 31. maj - endelig dagsorden + tilmelding
  371969/18
 • Fra Kolding kommune, Oplysninger om forurenende aktiviteter - Vesterløkke 38. 6091 Bjert
  370151/18
 • Fra Arkil: Færdigmelding og omlægning sti, matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  373611/18
 • Fra Energinet - spørgsmål ifm partshøring - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind, Kolding Kommune
  370235/18
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  371369/18
 • Fra borger til Fanø Kommune. Anmodning om aktindsigt i jordflytning mv. fra lok. 563-55005.
  370269/18
 • Fra Niras: Budget ekstra vandprøvetagning
  370512/18
 • Fra DMR ang.: Saxovej 2, Kolding,
  370339/18
 • Fra STRING: Vedr. Political Forum
  374095/18
 • Fra Borger: Spørgsmål om klagevejledning og tidsplan
  371000/18
 • Fra:yder
  371449/18
 • Fra borger - FORSK "henv. vedr. Vestre Stationsvej 14, st. th., 5000 Odense C"
  368308/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, pris for svar på spm. juridisk
  369980/18
 • fra Orbicon Nyvej 6, Vissenbjerg økonomi
  370530/18
 • SV: Ændring af KEL
  365891/18
 • VS: Ansøgning om tillægsansøgning til Smart Enery to Market
  368242/18
 • Fra Borger - FORSK "henv. vedr. Hjortebjergvej 37, 5463 Harndrup"
  366261/18
 • Fra Kommune: Sløjfninger af afværgeboringer ved Svenstrup Vandværk
  369272/18
 • Fra borger - FORSP "henv. Smedegade 2, 7200 Grindsted"
  368174/18
 • SV: Møde med regioner, PEBL og ankenævnet
  369844/18
 • Fra Deloitte: Påtegning fra Deloitte
  368613/18
 • Fra Esbjerg Gymnasium vedr. udbud
  415943/18
 • Fra DGE: Pulje 12: opdateret økonomioversigt og fakturaopgørelse (faktura 35482)
  412625/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, kopi af mail til grundejer, Hestehavevej 41, 5792 Årslev
  412227/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Smedegade 2, 7200 Grindsted.pdf
  371350/18
 • Kærgårdstien. Dispensation fra Fredningsnævnet.
  430481/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Udkast_til_tilladelse_efter_jordforureningslovens_.pdf
  372604/18
 • Fra Niras, Status Pulje 5
  483336/18
 • Fra DMR. Nr. Bjertvej 88, 600 Kolding, rapport vedr. grundvandsundersøgelse
  449044/18

Udgående

 • Til Miljøstyrelsen - MST-530-00049 - Høring af berørte myndigheder - VVM screening af Linko Biogasledning
  369450/18
 • AstraZeneca A/S: Vedrørende møde omkring vores nye biologiske lægemiddel til svær astma, når det passer ind i jeres program.
  368489/18
 • Til firma Bristol-Myers Squibb: Information vedr. Opdivo® (nivolumab)
  368135/18
 • Til borger - FROSP "svar vedr. forureningsoplysninger om ejendommen Smedegade 2, 7200 Grindsted"
  368183/18
 • Til Borger: svar på henv. vedr. resultat af indl. und, Ellum Bygade 13
  365734/18
 • til Rambøll SV: Parametre for udvalgte cases skems Risagervej 10
  370015/18
 • Til Kolding Kommune ang. Kolding Åpark 18, Campus Kolding,
  370008/18
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  368368/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  369083/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. Dokumentation af fjernelse af forurenet jord, Havnegade m.fl, Esbjerg
  369993/18
 • Til SKAT: Svar på forespørgsel vedrørende boligerklæring, Gramvej 1, Toftlund
  369833/18
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  368377/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af rapport på OM-sag fra Røjle Bygade 89, 5500 Middelfart
  368141/18
 • Til Tønder Kommune: Miljøgodkendelse til anvendelse af knust glas og sanitet giver ikke grundlag for kortlægning, Geestruplund 2, 6534 Agerskov
  369039/18
 • Til Kommune: Svar på spørgsmål om sløjfning
  369303/18
 • Til Kolding Kommune: Gl. Ålbovej 2, 6093 Sønder Stenderup
  368422/18
 • Til Geoservice: Data til skråfotos fra RSYD 2018
  369707/18
 • Til borger - FORSK "svar, vedr. forureningsoplysninger på ejendommen Hjortebjergvej 37, 5463 Harndrup"
  366267/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, spm. juridisk
  369961/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, aftale vedr. spm. juridisk
  369983/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, spm. juridisk
  369970/18
 • Til borger: Anmodning om analyseresultater fra drikkevandsboring på Dridekærvej 5, 6580 Vamdrup
  369232/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedegade 2, 7200 Grindsted
  371365/18
 • Til borger - FORSP "svar vedr. forureningsoplysninger på ejendommen Vestre Stationsvej 14, st. th., 5000 Odense C"
  368318/18
 • Svar til DaRe: Prognose for medicintilskud 2018 og 2019
  365969/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD oplyser hvordan regionen ser bygherres muligheder for undersøgelse af forurening
  370052/18
 • til Rambøll bilag til Risagervej 10
  370017/18
 • Til Vejle Kommune m. fl: : Svar på spørgsmål vedr. grusgravning i Vandel
  369489/18
 • til grundejer, følgemail - Høring af kortlægning på vidensniveau 2 - Søndergade 10, Otterup
  369953/18
 • Til Asger Olsen A/S: Svar på anmodning om aktindsigt
  386398/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. fremsendte projektbeskrivelse i sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle
  371358/18
 • Til nabo - svar på spørgsmål ifm. partshøring - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  370189/18
 • Til Dansk Normann ApS: Areal kortlægges ikke, Skamlingvejen 129, 6093 Sjølund
  369798/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  369958/18
 • Til borger - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Korsgade 10.pdf
  368695/18
 • BILAG til grundejer - V2-UDKAST - Søndergade 10.pdf
  369955/18
 • Til virksomhed - Udgår af kortlægning - Kirkestræde 31.pdf
  368707/18
 • Til virksomhed - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Kirkestræde 31.pdf
  368696/18
 • Til Borger - Bilag til udgår af kortlægning - Kortbilag (Kirkestræde 31, 33 og Korsgade 10)
  368714/18
 • Til Borger - Bilag til Justering af V2 kortlægning - Kortbilag
  369479/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  369957/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_nuanceringssystemet_Hvad betyder forureningen.pdf
  369959/18
 • Til Borger - Bilag til Justering af V2 kortlægning - Lærkegade 3 - Boligerklæring
  368936/18
 • BILAG til grundejer - V2-kort - Søndergade 10.pdf
  369956/18
 • til grundejer - V2-høring.pdf
  369954/18
 • Til Borger - Justering af V2 kortlægning - Kirkestræde 29, Nygade 9-11
  369457/18
 • Til Borger - Udgår af kortlægning - Kirkestræde 33.pdf
  368702/18
 • Til borger - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Lærkegade 3.pdf
  368916/18
 • Til Dansk Normann ApS: Bilag, Kortbilag - areal kortlægges ikke
  369819/18
 • Til Borger: Gl. Ålbovej 2, 6093 Sønder Stenderup, Varsling V1-kortlægning
  368487/18
 • Til Borger - Udgår af kortlægning - Korsgade 10.pdf
  368704/18
 • Til Borger - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Kirkestræde 29, Nygade 9-11
  369448/18
 • Til Borger - Justering af V2 kortlægning - Lærkegade 3
  368926/18
 • Ubenyttet - fejljournaliseret
  368942/18
 • Til borger - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Kirkestræde 33.pdf
  368697/18
 • Til Borger: Gl. Ålbovej 2, 6093 Sønder Stenderup, Høring af V1-kortlægning
  368496/18
 • Til Borger: Gl. Ålbovej 2, 6093 Sønder Stenderup, Kortbilag
  368507/18
 • Til Borger - Bilag til Justering af V2 kortlægning - Lærkegade 3 - Kortbilag
  369041/18
 • BILAG til grundejer - V2-kort - Søndergade 10.pdf
  445288/18

13. maj 2018

Indgående

 • Support til opstart af Moving Global Talent.docx
  407791/18
 • Oplæg: Support til opstart af Moving Global Talent
  407790/18
 • Fra nabo - spørgsmål ifm. partshøring - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  370186/18
 • Fra Borger: Høringssvar vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl
  365880/18

12. maj 2018

Indgående

 • Fra Sønderborg Kommune vedr. mål og resultater i projekt
  369843/18

11. maj 2018

Indgående

 • MeetDenmark generalforsamling 22/5 2018
  377320/18
 • Fra Vejle Kommune: Forhøring til udkast til §8 tilladelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  417742/18

Udgående

 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Almstrupvej 51, 6360 Tinglev.pdf
  364678/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_nuanceringssystemet_Hvad betyder forureningen.pdf
  365672/18
 • BILAG til grundejer - kort, udgået og V1V2-arealer, Klosterbakken 8A,12.pdf
  365668/18
 • til grundejere - del udgår, resten fortsat V1V2, Klosterbakken 8.pdf
  365667/18
 • Til Aabenraa Kommune, V1-afgørelse med bilag, Grønnevej 42, 6360 Tinglev.pdf
  364674/18
 • Til Borger, Ny varsel om V1- kortlægning af en del af Hornsevej 10, 6372 Bylderup Bov
  365631/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er din boliggrund forurenet.pdf
  365671/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  365670/18
 • BILAG til grundejere - V1V2-kortlægningsbrev 2005.pdf
  365669/18
 • til grundejere følgemail - Delareal udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, Klosterbakken 8, Odense
  365666/18
 • Til Borgere: Svar vedr. den varslede kortlægning af en del af Hornsevej 10, 6372 Bylderup Bov
  365630/18

10. maj 2018

Indgående

 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, vedr. kontrakt
  373265/18
 • Bestyrelsesmøde - Partnerskab for Østersøturisme 23/5 2018
  378044/18

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afgørelse omkring påbudsmulighederne, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  364375/18

9. maj 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver: Odensevejens losseplads, tilbud på niveaubestemt prøvetagning.
  384007/18
 • FRA SWECO: Databehandler aftale
  434690/18
 • Endelig ansøgning - tilrettet 30.04.2018.pdf
  390666/18
 • Fra Væksthus Syddanmark: SV: Interreg projekt TASTE
  390665/18
 • Fra landmåler, RÅSTOF, deklarationer - tinglysning og aflysning - klar til underskrift matr.nr. 1bo, 1g og 1h Lunderup Hgd., Varde Jorder
  363680/18
 • Fra Vejle Kommune: Miljøteknisk rapport , rev.1, Forureningsundersøgelse, Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  362821/18
 • Rapport vedr. uddannelsesruter
  362266/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  372344/18
 • Tildeling af ydernummer - fysioterapeut
  372218/18
 • fra ansøger RÅSTOF Forespørgsel om alternativ tilkørselsvej
  435256/18
 • Klage.pdf
  362037/18
 • Anmodning og ønske om møde i undersøgelsen af rettigheden i indsatsen for kræftpatienterr
  432788/18
 • Manglende tjek ud
  364092/18
 • RE: Kærgård Plantage - PSS
  430438/18
 • Oversigt fra Rejsekort Erhverv
  364120/18
 • Tildeling af ydernummer - fysioterapeut
  372207/18
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Kommentarer til moniteringen af Skovbækken, Sellebjerg
  410199/18
 • Fra SDU ang. projekt
  393503/18
 • Fra Billund Kommune: Referat af snak med personer med kendskab til Elkjærhøjevej
  386493/18
 • Partnerskabserklæring
  384021/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 485-70115 - Oplæg EFTER besigtigelse
  382477/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 430-81459 - Oplæg EFTER besigtigelse
  382375/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Historik og oplæg til undersøgelse på Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  377096/18
 • Fra projekthaver på projekt KompetenceVækst
  382126/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 485-90001 - Oplæg EFTER besigtigelse
  382391/18
 • Svar fra advokat
  378643/18
 • Besked fra fagforening
  378706/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  375284/18
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse - 410-81192
  371608/18
 • Fra Ekmanbolig - VS: Fruerstuevej 43B, 5700 Svendborg - Forurening
  371543/18
 • Fra Dahl Advokatfirma ang. journalnr. 08/7317 Oksbølvej 14, 6100 Haderslev [DAHL-A.FID3019353]
  370380/18
 • Fra Asger Olsen A/S: Anmodning om aktindsigt
  386387/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 485-70114 - Oplæg EFTER besigtigelse
  382438/18
 • Fra Esbjerg Kommune: tilladelse til nedsivning ved Aalborg Universitet Esbjerg
  384130/18
 • Fra Niras:Pulje 14, loknr. 485-70127 - Oplæg EFTER besigtigelse
  382521/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Nedsivningsbassin ved Skråtoften i St Darum
  384131/18
 • fra NIRAS Pulje 6 Geogis kontrolrapporter og kort
  401139/18
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej, Svendborg
  400067/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. fejl i PL3 kulbrinteværdi i sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  370039/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med kopi af byggesag på Egebjerg 1
  363999/18
 • Fra EDC Vejle - Telefonhenvendelse 605-00708
  363992/18
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgmål vedr. vurdering af poreluft- og indeklimamålinger, Nygade 5, 5500 Middelfart
  370037/18
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. Blegbanken 10, Vejle - opførelse af toiletbygning kræver ikke § 8 tilladelse i henold til jordforureningsloven
  366254/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Udættelse af frist for undersøgelsespåbud, Hartmannsvej 2, Tønder
  369852/18
 • Fra Kolding kommune, Sagsmateriale, Vesterløkke 38
  365725/18
 • Fra Sønderborg Kommune vedr. mål og resultater i projekt
  369846/18
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Rugårdsvej 115, 5000 Odense C
  365892/18
 • Realdania og DKNT projekt
  368326/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg lukket automatisk for tilgang af gr. 1-sikrede
  363607/18
 • Fra DMR. Program for analyse af poreluftmålinger, Nr. Bjertvej 88, Kolding
  361784/18
 • Diabetes Update - Boehringer Ingelheim
  363122/18
 • Danmarks placering på verdensranglisten
  363350/18
 • fra Assens Kommune, råstof, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  363626/18
 • Fra Fredericia kommune: mail med fornyet. tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37 og 41
  362852/18
 • Fra rådgiver - henvendelse vedr. Lok. nr. 461-06285
  364208/18
 • Fra busselskab: Ang. bustransport
  361827/18
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse 630-81205
  364132/18
 • fra NIRAS RE: Pulje 6, sløjfe boringer
  370464/18
 • Tildeling af ydernummer - fysioterapeut
  372213/18
 • Fra Dahl Advokatfirma ang. aktindsigt, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev [DAHL-A.FID3019353]
  370374/18
 • Tildeling af ydernummer - fysioterapeut
  372204/18
 • Fra DaRe: Prognose for medicintilskud 2018 og 2019 - input?
  365957/18
 • SV: Ændring af KEL
  365874/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om ny højtspecialiseret (PIPAC)
  376109/18
 • Esbjerg Kommune ang. Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  371889/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 23. april 2018 samt ny HCD partner
  376316/18
 • Fra COWI - Pulje 15-16, mødereferat og tidsplan
  371812/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. forvaltningsgruppe
  375242/18
 • Fra DMR. Program for analyse af poreluftmålinger, Nr. Bjertvej 88, Kolding
  449062/18
 • Svar fra Region Midt: Mødetidspunkt samt referat
  462246/18
 • Fra COWI, Opdateret referat, pulje 15 og 16
  480520/18
 • fra NIRAS Pulje 6, loknr. 540-81350 Ahlmannsvej 4, Gråsten - endelige rapporter
  473389/18
 • fra NIRAS Teknisk rapport loknr. 540-81350 Ahlmannsvej 4, Gråsten
  473398/18
 • fra NIRAS Grundejerrapport loknr. 540-81350 Ahlmannsvej 4, Gråsten
  473394/18

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Regionens udtalelse vedr. behov for § 8-tilladelse til toiletbygning på Storebæltsvej 7C, 5800 Nyborg (matr. 2ayo, Nyborg Markjorder), lokalitetsnummer: 449-00005
  364204/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Kommentarer til frivillig undersøgelsesoplæg for revurdering af ejendommens kortlægningsstatus, Assensvej 285 , 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, 17c, Østerby By, Svanninge
  362766/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Kommentarer til frivillig undersøgelsesoplæg for revurdering af ejendommens kortlægningsstatus, Assensvej 285 , 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn Kommune, 17c, Østerby By, Svanninge
  362909/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - 430-81593 Endelig rapport - teknisk - Assensvej 293
  362912/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - 430-81593 Endelig rapport - grundejer - Assensvej 293
  362910/18
 • Til partnere: udkast til projektide
  370162/18
 • Til rådgiver - kommenteret rapport
  372920/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, størrelse ansvarsbegrænsning
  371165/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  383408/18
 • Til Niras: RSD godkender oplæg med få tilføjelser
  382400/18
 • Til Agri Team. 577-32104 Haugårdvej 4, 6862 Tirstrup.
  385897/18
 • Til Billund Kommune: Hjemmesiden
  396419/18
 • Revision af regnskab for Teknologiudviklingsprojekt for jord- og grundvandsforurening: ”Guide til indledende undersøgelser af jordforureninger, der udgår en potentiel risiko for overfladevand”.
  369208/18
 • Til Vej KOmmune. Svar på modtagelse af §8 høring
  363931/18
 • Til Aabenraa kommune, vedr. Møllevej 7, 6200 Aabenraa
  363536/18
 • Til Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  375294/18
 • Til Skatteankestyrelsen. SV: Vedr. oplysninger 515-50155
  364039/18
 • Til Skatteankestyrelsen. SV: Vedr. oplysninger 515-50155
  363909/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse - Bramdrupvej 2, 6040 Egtved, Vejle Kommune, matr. nr. 4s Ø. Starup By, Ø. Starup
  364143/18
 • Til VJ Huse: Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N
  363913/18
 • Til Rådgiver - Svar på henvendelse - SV: Lok. nr. 461-06285 mail 2
  364217/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Torningvej 25, 6070 Christiansfeld.docx
  361874/18
 • Til EDC Vejle - svar på henvendelse - Vedr. Ahornvej 31, 7183 Randbøll (lokalitet 605-00708)
  363997/18
 • Til praksis i Vejen: aftale om reg. af automatisk lukning v/1600 tilmeldte
  361673/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  363695/18
 • Til borger: Svar på forespørgsel vedr. V1-kortlægning
  363242/18
 • Til og fra DMR. Dialog om yderligere undersøgelse, Saxovej 2, Kolding
  363488/18
 • Til Skatteankestyrelsen. SV: Vedr. oplysninger 515-50155
  364033/18
 • Til Shell: Referat fra møde d. 2. maj 2018
  361562/18
 • Til Advokat Fink - Svar (2 af 2) på forespørgsel om aktindsigt - [Sagsnr.:17/5186] - Stegholt 40, 6200 Åbenrå
  362831/18
 • Til Aabenraa Kommune: Reminder: Vdr. Bov gl. skole, Kirkevej 2, 4b, 6330 Padborg
  364086/18
 • Til Borger: Mail med historiske luftfoto
  362264/18
 • Til Nybolig: Svar på tlf.-henvendelse + JAR-rapport - 621-00523
  363884/18
 • Til Kommune: Orientering om resultater fra borerunde 2018
  363133/18
 • Til Nybolig, vedr. Møllevej 7, 6200 Aabenraa
  361995/18
 • Til Skatteankestyrelsen. SV: Vedr. oplysninger 515-50155
  363908/18
 • Til Borger: Areal omfattet af værditabsordningen og den offentlige indsats.
  363357/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  363687/18
 • Til Dahl Advokatfirma: SV: Partshøring vedr. UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 212A, 652, og 180 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune
  362491/18
 • Til Rådgiver - VS: Svar på henvendelse - SV: Lok. nr. 461-06285 - mail 1
  364212/18
 • Til Advokat Fink - Svar (1 af 2) på forespørgsel om aktindsigt - [Sagsnr.:17/5186] - Stegholt 40, 6200 Åbenrå
  362829/18
 • Til Vejen Kommune: Kopi af Varsling af V2-kortlægning, Søndermarken 7, 6670 Holsted
  363620/18
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for oplysninger om bortgravning af forurenet jord, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup
  363579/18
 • Til Aabenraa Kommune, Reminder: Vedr. området ved Tinglev station - opfølgning på tilladelse til midlertidigt oplag (sags.nr. 15/16376)
  364079/18
 • Til COWI: Kommentar til resultater - mangler potentialer
  362990/18
 • Til DMR ang.: Saxovej 2, Kolding,
  361904/18
 • Til Aabenraa Kommune, Reminder: Vdr. Bov gl. skole, Kirkevej 2, 4b, 6330 Padborg
  364427/18
 • Til Vejdirektoratet - V1-varsel, Esbjergmotorvejen 647A, 6000 Kolding.pdf
  361801/18
 • Til Vejdirektoratet - BILAG til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Esbjergmotorvejen 646, 6000 Kolding.pdf
  361680/18
 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af anmodning om boligundersøgelse, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg.pdf
  361492/18
 • Til boet efter grundejer, vedr. Møllevej 7, Felsted
  363448/18
 • Til Vejdirektoratet - V1-kortbilag - varsel, Esbjergmotorvejen 647A, 6000 Kolding.pdf
  361802/18
 • Til Bilcentret Toftlund ApS: Bilag, kortbilag V1 og V2, Vestervang 4, 6520 Toftlund
  362053/18
 • Til Vejdirektoratet - V1-kort-bilag - høring - Esbjergmotorvejen 646 6000 Kolding.pdf
  361683/18
 • BILAG RAPPORT 569-04003 Søndermarken 7, 6670 Holsted Grundejerdel.pdf
  363582/18
 • Til Vejdirektoratet - V1-varsel, Esbjergmotorvejen 646, 6000 Kolding.pdf
  361684/18
 • Til Shell: Referat vedr. status på BOS200 anlæg 02-05-2018.pdf
  361577/18
 • Til borger - varsling af V2-kortlægning m bilag, Søndermarken 7, 6670 Holsted.pdf
  363578/18
 • Til Bilcentret Toftlund ApS: V1 og V2 afgørelse, Vestervang 4, 6520 Toftlund
  362045/18
 • Til Vejdirektoratet - BILAG til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Esbjergmotorvejen 647A, 6000 Kolding.pdf
  361800/18
 • Til DMR. SV: Program for analyse af poreluftmålinger, Nr. Bjertvej 88, Kolding
  449052/18

8. maj 2018

Indgående

 • FRA RSja: udkast til referat RIT 8 maj
  361369/18
 • Fra ORbicon: kontrakt, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  447379/18
 • Fra Niras, Status Pulje 5
  483332/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen, analyserapport kulrør, Nygade 5, 5500 Middelfart
  361401/18
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel til Lok nr. 451-00008
  361192/18
 • Fra VJ Huse: Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N
  360660/18
 • fra Langeland Kommune - spildet skete på Havnegade 9 - SV: Opfølgning opgravning af tanke Havnegade 9/18, flere lokaliteter måske
  358389/18
 • fra Svendborg Kommune - Gasværksvej 16 Marstal
  358443/18
 • dialog med entreprenør, råstof, søprojekt solevadvej 74, assens kommune
  361450/18
 • fra Nordfyns Kommune - Kopi af påbud om forureningsundersøgelse
  358469/18
 • Fra system: automatisk lukket
  363856/18
 • Fra Niras: Klemmeløkken revideret situationsplan og økonomi
  366218/18
 • Fra Billund Kommune: Vedr. placering af støjvolde, Vesterhedevej 7-9, 7200 Grindsted
  365937/18
 • Fra SKAT: Forespørgsel vedr boligerklæring, Gramvej 1, Toftlund
  369821/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. jord fra gl losseplads på Fanø.
  365757/18
 • fra Kolding Kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune.
  362396/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Torningvej 25. 6070 Christiansfeld
  361778/18
 • Fra MOE: Foreløbige analyseresultater
  361615/18
 • Telefonhenvendelse - 577-32104
  363534/18
 • Fra Vejen Kommune. Høring vedr. § 8-tilladelse
  363928/18
 • Fra Rambøll: Prøvetagning i eksisterende boringer
  361744/18
 • Fra Varde Kommune: Orientering om Besvarelse af kommentarer til afslutningsrapporten - Kollevej 41, Nr. Nebel
  362802/18
 • Fra Varde Kommune: Svar vedr. revideret rapport - Kollevej 41, Nr. Nebel
  362795/18
 • Mail fra VMR: SV: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3
  358301/18
 • Til praksis: mail med tilbagetrækning af lukning for patienttilgang
  358436/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Tarp Byvej 81G, 6715 Esbjerg N
  360821/18
 • Fra Rambøll: Kommentarer til økonomi
  358619/18
 • Fra Sloth Møller. SV: Vedr. Journal nr.: 18/13699 – lokalitets nr. 621-81362, Cyanidforurening ved Degneskolen, Tyrstrup Kirke, Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld
  364088/18
 • Fra Bygningsstyrelsen: Vedr. beskidte havemøbler
  361542/18
 • fra NIRAS Status pulje 6 - data i GeoGis
  370376/18
 • Fra projekt: Sponsorprogram 2018
  375951/18
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej, Svedborg
  400055/18
 • Bekræftelse på deltagere i ungeforløb
  384023/18
 • Klage fra borger
  378051/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  375147/18
 • Fra yder: Mail med ønske om ændring til CVR nr.
  376104/18
 • Henvendelse
  386000/18
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Påbud_om_forureningsundersøgels_jf._Jordforurening.pdf
  358470/18
 • Fra borger: Forespørgsel om evt. undersøgelse
  361485/18
 • Fra Brørup Fysioterapi og Træning vedr. ansættelse af vikar.
  363330/18
 • BILAG fra Svendborg Kommune - forslag kommuneplantillæg - skipper park - politisk behandli....pdf
  358444/18
 • BILAG fra Svendborg Kommune - forslag lokalplan - skipper park - politisk behandling 23000....pdf
  358445/18
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - analyseresultater
  372601/18
 • Redegørelse 2017 - samlet 1. maj 2018 - Ikke politisk godkendt
  358327/18

Udgående

 • Internt, RÅSTOF, proces vedr. matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  363659/18
 • Til DKNT SV: Deltagelse i Danske Turismekompetencer - tværregionale problemstillinger
  361433/18
 • Besvarelse fra Region Syddanmark vedr. aktindsigt i regionens udgifter til taxa
  363960/18
 • Til potentiel ansøger: Tilbagemelding på projektide
  361283/18
 • Til revisor: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Bjerrebyvej 73a, Svendborg
  360225/18
 • Til GTC: bemærkninger vedr. tillæg til ansøgning SE2M
  370160/18
 • Til virksomhed: Vedr. samarbejde med Kina
  375260/18
 • Til Vejen Kommune: Varsel om forureningsundersøgelse på Nygade 17, Øster Allé 92B-C og Parcelvej 2A, 6600 Vejen
  360784/18
 • Til borger: Svar på forespørgsel
  361487/18
 • Til Varde Kommune: Orientering om sagsbehandler samt spørgsmål vedr. revideret rapport - Kollevej 41, Nr. Nebel
  362784/18
 • Til projekt: Vejledning om udbetalingsregler
  363066/18
 • Til ansøger Godkendelse af projektforlængelse til 31-08-2018 - MeWe Connect
  362104/18
 • Til lodsejer - Svar på spørgsmål vedr. gennemgravning af skel - matr.nr. 2a Sødover By, Almind
  358272/18
 • til ansøger og konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  358918/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. tilbagemelding på kortlægningsforløb på Lok nr. 451-00008, Hovedvejen 31A, 5580 Nr. Aaby
  361197/18
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  358555/18
 • dialog med borger, råstof, søprojekt Solevadvej 74, assens kommune
  361451/18
 • Til Bygningsstyrelsen: Vedr. rengøring af havemøbler
  359841/18
 • til indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 197 og 115 Mollerup, Visby i Tønder Kommune
  361453/18
 • til advokat, Lexsos - SVAR: Jordforurening - aktindsigt
  358207/18
 • Til busselskab: Ang. tilbud på transport
  359701/18
 • Til busselskab: Ang. tilbud på transport
  359707/18
 • Til Lægevagten: afgangsførelse af vagtydernr.
  358914/18
 • Til Bygningsstyrelsen: Vedr. evt. forlængelse af lejemål
  359840/18
 • Til Vejen Byudvikling: Varsling om mulig forureningsundersøgelse på Præstevænget 32A, 6600 Vejen
  360774/18
 • Til borger ang. gl. losseplads på Fanø
  361054/18
 • Til Rambøll: Svar på forespørgsel om økonomi
  358214/18
 • Til COWI: Vedr. boringsplacering
  358516/18
 • Til Vejle Kommune: praksis i Vejle åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  358559/18
 • Til Borger: Resultater og vurdering af indeklimamålinger på Vestergade 8 i Faaborg
  358599/18
 • Til busselskab: Ang. tilbud på transport
  359694/18
 • SV: Vemmingbundvej 19, 6310 Broager
  360447/18
 • Til NIRAS: Svar på forslag til nye boringer
  359055/18
 • Til Vejen Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på Præstevænget 32A, 6600 Vejen
  360788/18
 • Til Jyske Vestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  386459/18
 • Til JydskeVestkysten: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  393219/18
 • Mail til SDU ang. projekt
  393502/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_nuanceringssystemet_Hvad betyder forureningen.pdf
  358368/18
 • BILAG til grundejer - kort over V1 og V2-arealer, Havnegade 9.pdf
  358367/18
 • til grundejer - V2-udkast, værkstedsareal, Havnegade 9.pdf
  358366/18
 • Til Vejen Invest A/S: Delareal udgår, Ladelundvej 85, 6600 Vejen.pdf
  361375/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  358370/18
 • til grundejer - V2-høring, 2. udgave, værkstedsareal, Havnegade 9.pdf
  358365/18
 • mail til Rambøll A/S vedlagt Tillægsaftaler vedr Ærvej/Skovvej lossepladser og Himmark Strand
  419349/18
 • Tillægsaftaler vedr Ærvej/Skovvej lossepladser og Himmark Strand vedlagt mail til Rambøll
  419350/18
 • EDC Videbæk Vemmingebundvej 19, Broager.pdf
  360440/18
 • Tillægsaftaler vedr Ærvej/Skovvej lossepladser og Himmark Strand , vedlagt mail til Rambøll A/S
  419351/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  358369/18
 • Aftale om undersøgelse på Himmark Strand
  408940/18
 • Til Kolding kommune, Kortbilag til V1-høring, Egtved Alle 10, Kolding.pdf
  370447/18

7. maj 2018

Indgående

 • Brev til Region Syddanmark.pdf
  381637/18
 • FRA SWECO: RE: Mockup møder
  357976/18
 • SV_ Notat om responstider
  358129/18
 • fra tolk_tolkebistand 3. maj i Kiel
  358063/18
 • fra Odense Kommune - Vesterbro 9B (lejl. 8). Kopi af §8-tilladelse
  358011/18
 • fra IB-SH- fejl ELMOS
  357331/18
 • fra RSJ vedr. baggrundsnotatet til mødet den 3. maj 2018
  356510/18
 • SV_ Krav til mobiliseringstider
  358156/18
 • fra IB-Sh_svar vedr. formøde i formandssekretariatet
  357893/18
 • SV_ Krav til mobiliseringstider
  358147/18
 • VS_ Krav til mobiliseringstider
  358152/18
 • besøg IHK 11. april 2018 (Preben og Søren)
  357405/18
 • fra RSJ Interreg 5A_endelige version aftale
  357205/18
 • fra Advokat Lexos - VS: Jordforurening - anmoder om aktindsigt
  358198/18
 • Høring over bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold samt tilføjelse til Danske Lægemiddelstandarder - frist 4_6-18
  357325/18
 • fra RSJ vedr. ansøgningsfrist til udvalgsmødet d. 12. december
  357341/18
 • fra Middelfart Kommune - Bemærkning vedr. vilkår 6 og 7 i § 8 tilladelse til Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  356004/18
 • formøde i formandssekretariatet inkl. Interreg-administration
  357882/18
 • fra Sweco - kvittering, RE_ SVAR_ oplysninger om 607-00721 (+607-00164 og 607-81082_)
  356752/18
 • Fra rådgiver: henv vedr. lokalitet 561-00810
  356675/18
 • Fra Haderslev Kommune. Påbud ang. olieforurening på Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  357598/18
 • Fra Økonomi- og indenrigsministeriet: ang. udvidet udfordringsret
  358054/18
 • fra RSJ_tilføjelser til baggrundsnotat til mødet med Westermann-Lammers
  358096/18
 • Fra tolk_tolkebistand den 3. maj i Kiel
  357869/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  356824/18
 • Høring over bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen
  356540/18
 • VS_ Mobiliseringstidsgrænser
  358151/18
 • fra Kreis Plön vedr. ELMOS redegørelse
  357194/18
 • fra IB-SH vedr. ny ELMOS release
  357559/18
 • fra Region Sønderjylland-Schleswig_svar Flensborg og Kurskultur midler
  357668/18
 • fra Region Sønderjylland-Schleswig_Flensborg og KursKultur midler
  357658/18
 • formøde i formandssekretariatet (video)
  357475/18
 • VS_ Mobilisering
  358154/18
 • fra Interreg SEK_ ERFAREG Kontaktpersoner
  357357/18
 • fra IB-SH_skypemøde med formandssekretariat den 24 maj 2018
  358056/18
 • fra RSJ ELMOS redegørelse fra Interreg-administrationen
  357190/18
 • Besøg Preben og Søren CAU i Kiel
  357371/18
 • fra Region Sønderjylland-Schleswig_info om ESPON-arrangement
  358078/18
 • SV_ Notat om responstider
  358131/18
 • Fra DMR oplæg til undersøgelse af Saxovej 2, Kolding
  358201/18
 • Fra Skatteankestyrelsen. Vedr. oplysninger 515-50155
  363761/18
 • Afslag fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Brørup Sundhedscentetr
  361256/18
 • Fra Rambøll: Vedr. økonomi
  358213/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi til orientering: Afslutning af jordforureningssag, Løs Gyde 5, 5592 Ejby
  361393/18
 • Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Tønder samdrift
  361286/18
 • Fra yder: Ønske om Åbne/lukke for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  359179/18
 • Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Sundhedshus i Aabenraa
  361292/18
 • Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Fredericia Sundhedshus
  361267/18
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål til rådgiver til foreløbige resultater, Nygade 5, 5500 Middelfart
  361397/18
 • Afslag fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Haderslev sundhedshus
  361274/18
 • Fra Advokat. Aktindsigt. VS: Deres j.nr. 17/5186 - Foruregning Stegholt 40, 6200 Aabenraa
  362477/18
 • fra Interreg SEK_ Referat ERFAREG-møde marts 2018
  357828/18
 • fra RSJ vedr. ELMOS_ redegørelse
  357185/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  356417/18
 • noter DFN møde den 12. marts 2018
  357526/18
 • Baggrundsnotat til mødet med Westermann-Lammers v4.docx
  358097/18
 • Fra Boehringer-Ingelheim: KOL Update - Boehringer Ingelheim
  356850/18
 • KursKultur projekter statistik 23.2.2018.pptx
  357659/18
 • fra Odense Kommune - vinylchlorid_ SV_ §8-høringssvar
  357973/18
 • fra tolk_oversigt over tolke
  357691/18
 • Fra IB-Sh vedr. Interreg-udvalgsmøde
  356430/18
 • Fra advokat Fink - foresp om aktindsigt - Deres j.nr. 17/5186 - Foruregning Stegholt 40, 6200 Aabenraa
  362552/18
 • Fra Klinisk Funktion, Friklinikken - Samarbejdsaftale med Billund Kommune i øvrige sager på beskæftigelsesområdet
  358939/18
 • Fra COWI: Anbefalinger til placering af ny boring
  358267/18
 • Ang. manglende a conto, 1. kvartal 2018, klage- og erstatningsankesager
  362471/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nørreløkke 7, 6400 Sønderborg
  361476/18
 • Referat fra møde med Region Syddanmark
  369623/18
 • Fra Miljøstyrelsen, Høring af berørte myndigheder - VVM screening af Linko Biogasledning (MST-530-00049)
  369154/18
 • Fra Vejle Kommune: Høring om § 8-pligt - Blegbanken 10, 7100 Vejle - opførelse af toiletbygning ved Maria Plads
  366069/18
 • Fra Morten Ditmer: Gennemførelse af "manuel" kopiering af arbejdsgange
  365920/18
 • Påmindelse - Invitation til partnermøde 2018 d. 24. maj
  368160/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  375270/18
 • Fra SDU vedr. projekt
  393499/18
 • Svar fra DanTaxi
  378620/18
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning for tilgang af patienter
  399139/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail med §8-tilladelse til banedanmarks kabelprojekt , matr.nr. 33d Årslev By, Årslev m.fl.
  399944/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Opfølgning på møde om § 8 ansøgning, Gasværksgrunden, Esbjerg
  403203/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag.pdf
  358013/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Løgumkloster
  375853/18
 • MED Klippekortmoduler d. 7. maj 2018
  357535/18
 • 01.18k-04 Flensburg Ahøj.pdf
  357669/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, §8-tilladelse til banedanmarks kabelprojekt , matr.nr. 33d Årslev By, Årslev m.fl.
  399947/18
 • BILAG fra Odense Kommune - §8-tilladelse.pdf
  358012/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Region Syddanmarks Høringssvar.PDF
  358014/18
 • Sekretariatets stillingtagen til ELMOS final.pdf
  357186/18

Udgående

 • Til kommune: Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev, orientering om rapport
  357615/18
 • Fremsendelse af første mail
  386823/18
 • SV: Fremsendelse af aktindsigt
  386822/18
 • Til Boehringer Ingelheim: KOL Update - Boehringer Ingelheim
  356867/18
 • Til rådgiver - kommentarer til udkast
  394160/18
 • til Odense KOmmune - vinylchlorid bør medtages, SV_ §8-høringssvar
  357985/18
 • dialog med borger og Assens Kommune, råstof, Solevadvej 74, assens kommune
  358065/18
 • til nabo, råstof, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  358000/18
 • Til DGE: SV: Vesterbrogade 18 a-c, Vejle - resultater monitering
  356685/18
 • Til ejendomsmægler: svar på henv. Adelvej 36, 7000 Fredericia
  356290/18
 • Til grundejer: svar på henv. vedr. Hennekesdamvej 15, 6630 Rødding, Vejen Kommune, Matr.nr. 18, Jels Ejerlav, Jels
  356357/18
 • Til Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  357380/18
 • BILAG til Sweco - historik kort gennemgang.TXT
  356394/18
 • Til Kolding Kommune - Partshøring (efterbehandlingsvilkår) råstofindvinding - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  356885/18
 • BILAG til Sweco - Svar Lifa j.nr. 20092032.msg
  356427/18
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  357900/18
 • Til Healthcare DENMARK: Supplement til tilsagn om tilskud til udvikling af multimediecenter
  356842/18
 • til Sweco - SVAR: oplysninger om 607-00721 (+607-00164 og 607-81082?)
  356388/18
 • BILAG til Sweco - Henv. Lifa Fredericia 2009.tif
  356424/18
 • BILAG til Sweco - spildevand.tif
  356407/18
 • Til Andersen Partneres, rapporter ang. forurening på Tarp Byvej, lok. 561-61059
  356519/18
 • til Estate Sønderborg - SVAR henv_ Oplysninger omkring omfang af forurening V2 på fælles areal ved Redstedsgade 21B, 6400 Sønderborg
  357912/18
 • Til Deloitte: Rykker for påtegning
  357895/18
 • til Assens Kommune, råstof, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  358047/18
 • BILAG til Sweco - V1-kortlægningsbrev.doc
  356397/18
 • Til rådgiver: SV: henv vedr. lokalitet 561-00810
  356680/18
 • Til borger: svar vedr. knust asfalt
  356918/18
 • Til borger: Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev, orientering om rapport
  357608/18
 • Til borger, Kortbilag, Dærupvej 32, 5620 Glamsbjerg.pdf
  357518/18
 • Til Lundeborg Havn: V1-kortlægning, Havnevej, 5874 Hesselager
  357804/18
 • Til høringsparter - Udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind.pdf
  356876/18
 • BILAG til Sweco - 2005 - matrikelliste V1.PDF
  356436/18
 • BILAG til Estate Sønderborg - 1997 - afgrænsende undersøgelse.pdf
  357913/18
 • BILAG til Sweco - historik.pdf
  356421/18
 • Til Lundeborg Havn: Bilag, Kortbilag V1, Havnevej, 5874 Hesselager
  357812/18
 • Til borger, Udgår efter oprydning, Dærupvej 32, 5620 Glamsbjerg.pdf
  357515/18
 • Til Svendborg Kommune: V1-kortlægning, Havnevej 9, 5874 Hesselager
  357763/18
 • Til høringsparter - Brev om partshøring - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind.pdf
  356874/18
 • Til Svendborg Kommune: Bilag, Kortbilag V1, Havnevej 9, 5874 Hesselager
  357772/18

6. maj 2018

Indgående

 • Borger angående Losseplads på Fanø
  361026/18
 • Fra:yder
  357849/18
 • Spørgsmål til ansøgning "Unge med Kant" - j.nr. 18/16403
  384025/18

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vesterløkke 38, 6091 Bjert
  394360/18

4. maj 2018

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, ekstra uddybende bemærkninger vedr. ansøgning matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  356586/18
 • FRA MST - Autosvar / Autoreply
  354892/18
 • Fra rådgiver - Udkast til rapport
  372919/18
 • FRA DGE: Datavask Rsyd
  353876/18
 • Fra kommunen - Svar vedr. rykker - (dog svar vedr. anden lokalitet)
  372730/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Spørgsmål til hvordan bygherre kommer videre
  370078/18
 • Fra Sønderborg Kommune - svar på opfølgende spørgsmål
  369854/18
 • Fra Esbjerg Kommune ang. Havnegade m.fl, Esbjerg
  365746/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn kommune: Mail med kort over placering af pavillon og olietank
  370074/18
 • Fra Amgros - interessentskabskontrakt
  354285/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  354543/18
 • Høring vedr. ændringen af to vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling
  353780/18
 • Anmodning om bidrag til folketingsspørgsmål vedr. overbelægning - frist_ 14. maj kl. 12.
  354561/18
 • Til borger: Forurening på Museumsgade 5
  354739/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Om referat af møde GKO Hedensted - RE: 20180515 Dagsorden
  355962/18
 • Fra Danske regioner: Dagsorden og materiale til jordchefmødet tirsdag 8. maj
  356991/18
 • fra Estate Sønderborg - henv: Oplysninger omkring omfang af forurening V2 på fælles areal ved Redstedsgade 21B, 6400 Sønderborg
  357901/18
 • Fra DGE: Sprogasundersøgelse Vesterbrogade 18 a-c, Vejle - resultater monitering
  356567/18
 • Fra Fredericia kommune: forespørgsel om pligt til at indhente tilladelse efter Jordforureningsloven s§8 i forbindelse med etablering af orangeri på plejecentret Othello
  357680/18
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om konstatering af jordforurening, Fabriksvej 2, 6270 Tønder
  357876/18
 • fra entreprenøren, råstof, søprojekt Solevadvej 74, Assens Kommune
  358010/18
 • Fra MST: mail afslutning af sag - hydraulikoliespild på vej 8 ved CAT II
  357573/18
 • fra Danske regioner: Dagsorden Danish Soil Partnership styregruppemøde
  357017/18
 • Fra Varde Kommune: Afslutningsrapport, revideret - Kollevej 41, Nr. Nebel
  359127/18
 • Fra Niras: Tidsplanen for igangssætning af pulje 1
  359155/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om luking for patienttilgang
  358298/18
 • Fra COWI: Foreløbige vandresultater
  356115/18
 • Fra Niras: Tidsplanen for igangssætning af pulje 1
  359149/18
 • Fra HK (TR): Anmodning om Niv. 1 forhandling
  359606/18
 • Fra Niras: Tidsplanen for igangssætning af pulje 1
  359147/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  393491/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  393489/18
 • Fra Varde KOmmune. Analyseresultater samt Notat
  383508/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  371641/18
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Orientering" - analyserapporter og kortskitse
  357878/18
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Afslutningsrapport, revideret - Kollevej 41, Nr. Nebel.PDF
  359132/18
 • Fra MST: Dokumentationsrapport (hydraulikoliespild ved CAT II).pdf
  357587/18
 • Fra MST: Spildindberetning (hydraulikoliespild ved CAT II).pdf
  357593/18
 • mail fra Rambøll A/S, vedlagt oversigter over Økonomi Skovvej og Ærvej lossepladser
  419348/18
 • mail fra Rambøll A/S vedlagt oversigter over Økonomi Skovvej og Ærvej lossepladser
  419347/18
 • Fra Niras, Teknisk rapport, Rugårdsvej 143A, 5210 Odense NV
  354316/18
 • Fra Region Midtjylland: vedr. Ditbarns fremtid
  462697/18

Udgående

 • Fra rådgiver - udkast til notat
  394156/18
 • Til Tonny Hansen A/S: Høring om kortlægning V1V2 - Kuopiovej 36, 5700 Svendborg
  355870/18
 • Til Svendborg Kommune: Kopi af høring om fortsat kortlægning V1V2 - Kuopiovej 36, 5700 Svendborg
  355865/18
 • Bjerrebyvej 73A, Svendborg, anmodning om udbetaling af egenbetaling.pdf
  355804/18
 • Til Udbetaling Danmark: VDT/63681-95007, Bjerrebyvej 73A, 5700 Svendborg
  355795/18
 • Til SKAT og kommune: Bjerrebyvej 73A, 5700 Svendborg, delvis udgår af V2-kortlægning
  355792/18
 • SFD 14-0008 Anmodning om forlængelse indstillles positivt
  355381/18
 • TIL MST: Indberetning 2017 og ekstra data
  354794/18
 • Til kommunen - Klarifisering vedr. hvilken lokalitet det drejer sig om.
  372734/18
 • Til COWI: Kobberbæksvej 75D, Svendborg: tillægsaftale
  353858/18
 • Til landinspektør - Servitut er aflyst - Vedr. anmodning om aflysning af servitut om affaldsdepot på matr. nr. 223b, Svendborg Bygrunde
  353718/18
 • Til rådgiver - ok til Geogis opdatering - kun enkelt fejl vedr. placering af prøve i sø
  354891/18
 • Til Miljøstyrelsen: Afbud til møde om GKO Hedensted - SV: 20180515 Dagsorden
  355797/18
 • Til Haderslev Kommune, endeligt undersøgelsespåbud?
  353554/18
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af analyseparametre for pesticider
  354375/18
 • Til Sønderborg Kommune: Udstykningssag vedr. matr.nr. 1330 Sønderborg, Sønderborg Kommune, Holger Drachmanns Plads 1, 6400 Sønderborg m.fl.
  354342/18
 • til Borger svr på henvendelse om arbejde med Nedbrydning
  355827/18
 • Til Læge - Korrespondance vedr. børneattest og indbet. af pension
  355929/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. tilbagemelding på Vejle Kommunes bemærkninger til forureningsundersøgelsen på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  355904/18
 • Til arbejdsgruppen. Dagsorden
  354608/18
 • Til Sønderborg Kommune: Udstykningssag vedr. matr.nr. 1330 Sønderborg, Sønderborg Kommune, Holger Drachmanns Plads 1, 6400 Sønderborg m.fl.
  354328/18
 • Til landinspektør - Servitut er aflyst - Vedr. anmodning om aflysning af servitut om affaldsdepot på matr. nr. 223b, Svendborg Bygrunde
  353717/18
 • Til P4 Trekanten: Svar på henvendelse
  373618/18
 • Til Orbicon: Ændringer for boringer på Nørregade 90, Vejen
  360825/18
 • Til Svendborg Kommune, Kortbilag, Storkehavevej 2, 5884 Gudme.pdf
  354902/18
 • Til Svendborg Kommune, Indledende undersøgelse - teknisk rapport, Storkehavevej 2, 5884 Gudme
  354900/18
 • Til SULA EJENDOMME APS - BILAG til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Esbjergvej 111, 6000 Kolding.pdf
  354419/18
 • Til Svendborg Kommune, Udgår efter undersøgelse, Storkehavevej 2, 5884 Gudme.pdf
  354904/18
 • Til borger: Bjerrebyvej 73A, Svendborg, afgørelsen med bilag.pdf
  355787/18
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Rugårdsvej 143A, 5210 Odense NV.pdf
  354304/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Hammersvej 12, 6000 Kolding
  354061/18
 • Til SULA EJENDOMME APS - V1-varsel, Esbjergvej 111, 6000 Kolding.pdf
  354417/18
 • Til Svendborg Kommune, Indledende undersøgelse - orientering til grundejer, Storkehavevej 2, 5884 Gudme
  354894/18
 • Til Borger, Kortbilag, Rugårdsvej 143A, 5210 Odense NV.pdf
  354299/18
 • til Borger bilag - 550-81296 Kærvej 19, 6270_orientering til grundejer.pdf
  355881/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Hammersvej 12, 6000 Kolding
  354057/18
 • til Borger Afgørelse ejendommen Kærvej 19, 6270 Tønder udgår af kortlægningen ihht Jordforureningsloven
  355878/18
 • Til SULA EJENDOMME, Kortbilag til V1-varsel, Esbjergvej 111, Kolding.pdf
  354421/18
 • Til Borger, Indledende forureningsundersøglese - orientering til grundejer, Rugårdsvej 143A, 5210 Odense NV.pdf
  354294/18
 • til Borger Bilag - 550-81296 Kærvej 19, 6270_teknisk rapport.pdf
  355883/18
 • til Politisk parti - udbetaling
  354472/18

3. maj 2018

Indgående

 • Summary_ansøgning_NORDBUK.pdf
  360765/18
 • Fra potentiel ansøger: Projektide
  360764/18
 • Fra Sweco: Tilbud Pulje 5 - 2018
  354302/18
 • Fra Sweco: Tilbud Pulje 5 - 2018
  354310/18
 • Fra Sweco: Tilbud Pulje 5 - 2018
  354305/18
 • Dansk formøde
  356403/18
 • Fra Kerteminde Kommune: Kopi af varsel om påbud om oprensning af jord i baghaven på Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  363898/18
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - 440_2018_38134_Varsel_om_påbud_om_oprensning_af_udlagt_jord_i_for
  363899/18
 • Fra Niras: Tilbud Pulje 5 2018
  353002/18
 • Fra Niras: Tilbud Pulje 5 2018
  353003/18
 • Fra Niras: Tilbud Pulje 5 2018
  353001/18
 • 145M Social inklusion af udsatte flygtninge 0.3.docx
  352789/18
 • Fra COWI: Udkast evalueringsrapport
  352788/18
 • Fra Rambøll: Tilbud Pulje 5 2018
  352185/18
 • Fra Rambøll: Tilbud Pulje 5 2018
  352174/18
 • Fra Rambøll: Tilbud Pulje 5 2018
  352184/18
 • Fra GTC: udkast til tillægsansøgning
  370177/18
 • Fra DMR: Tilbud Pulje 5 2018
  352171/18
 • Fra DMR: Tilbud Pulje 5 2018
  352167/18
 • Fra DMR: Tilbud Pulje 5 2018
  352169/18
 • FRA DGE: Datavask Rsyd
  353881/18
 • Fra DMR: vedr. dokumenter fra frivillig sagen, 561-78012
  353630/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  354719/18
 • fra Vejle kommune §8 pligt på Give Genbrugsplads
  355261/18
 • fra Vejle kommune §8 pligt på Give Genbrugsplads - image001.jpg
  355264/18
 • fra Orbicon svar ved kloakdæksel: Vestergade 15A, Vissenbjerg
  353689/18
 • Fra Haderslev Kommune. Påbud om Undersøgelse, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  353549/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. juni 2018
  353524/18
 • fra Orbicon Indeklimarør Vestergade 15A, Vissenbjerg
  353676/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 5 2018
  353079/18
 • Anmodning om bidrag til samrådsspørgsmål vedr. overbelægning - frist_ 14. maj kl. 12.
  351831/18
 • fra Cowi - VS_ Miljøteknisk undersøgelse på Søndergade 10, Otterup
  351698/18
 • fra billund kommune : Vedr Varslet undersøgelsespåbud Skovvej 52 Sønder Omme
  350798/18
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Kvittering for svar vedr forespørgsel om jordflytning, matr nr 1303 Brunde, Rise
  350805/18
 • Udstedelse af bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)
  352035/18
 • Fra EDC, henvendelse vedr. Kragsbjergvej 22 ST, 5000 Odense C
  352375/18
 • Fra politisk parti - ansøgning
  354462/18
 • Fra Sønderborg Kommune, vedr arealoverførsel af matr.nr. 274, Helved, Notmark, Sønderborg Kommune, Frederiksgård 42, 6440 Augustenborg, 501-03721
  352799/18
 • Fra Varde Kommune, oplysninger om tanke, Laboratorievej 4, 6800 Varde
  351879/18
 • Punkt til evt. på bestyrelsesmødet den 8. maj
  352013/18
 • Henvendelse fra borger
  352135/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 5 2018
  353080/18
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse, Vesterbro 9B, 5000 Odense C
  351946/18
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål vedr. ernæring på hospitaler - frist_ mandag den 28. maj.
  350525/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 5 2018
  353081/18
 • Fra ejendomsmægler: henv. vedr. forureningsforspørgsel - haster desværre
  356284/18
 • Fra grundejer: henv. vedr. Henneskesdamvej 15, Jels, 6630 Rødding matr. 18 Jels ejerlav, Jels - Udgået inden kortlægning
  356354/18
 • fra Museum Sønderjylland, råstof, tilladelse, matr. 8q og del af 3d Viuf By, Viuf , Kolding kommune
  358811/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  362634/18
 • BILAG fra Cowi - VS Miljøteknisk undersøgelse på Søndergade 10 Otterup.msg
  351699/18
 • fra og til lodsejer - spørgsmål vedr. evt. ændringer til efterbehandlingsplan - matr.nr. 2a Møsvrå By, Almind
  350453/18
 • Fra projekthaver - SFD-16-0012 KompetenceVækst
  382122/18
 • SV: Spørgsmål til ansøgning "Unge med Kant" - j.nr. 18/16403
  384027/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SV: SFD-16-0012 KompetenceVækst
  382107/18
 • Fra Jyske Vestkysten: Anmodning om aktindsigt i dokumenter fra postlisten
  386451/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om genåbning af ansøgningsrunden i forhold til Sundhedsstyrelsens svar for specialet Anæstesiologi af 14. juni 2017 vedr. regionsfunktion.
  386045/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Eks Stueplan.pdf
  351951/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Ny Stueplan.pdf
  351952/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Ansøgning af 24-02-2018.pdf
  351949/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  351304/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast til §8-tilladelse.pdf
  351947/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  352141/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Nyt Snit.pdf
  351954/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Eks Snit.pdf
  351953/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Situationsplan.pdf
  351950/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag.pdf
  351948/18
 • VS: Dagsorden mødet i uddannelsesnetværket den 9. maj 2018 - 8.1 Projektbesrkivelse DBF 2.0.pdf
  462704/18
 • VS: Dagsorden mødet i uddannelsesnetværket den 9. maj 2018 - 1.1 Dagsorden møde 9. maj 2018.pdf
  462701/18

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. supplerende oplysninger til samtykkesag matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  353054/18
 • Til ORbicon: Kommentar til resultater Kelstrup Strandvænge 3, Kelstrup og kontrakt
  355877/18
 • Fra RSD: Bidrag til svar på SUU alm. del spm 812 - frist 03. maj
  352008/18
 • Skabelon til slutrapport_v4.docx
  350774/18
 • Til projekt: Svar vedr. projektforlængelse
  350773/18
 • Til Energinet, Baltic Pipe gasprojektet - forespørgsel på råstofområder
  350650/18
 • Til Esbjerg Kommune og DMR: Svar på kortlægningsstatus, Gasværksgrunden Esbjerg
  350571/18
 • Til Vejle Kommune: Svar på forespørgsel om §8-tilladelse for nedrivning af salthal hos Centrum Pæle, Grønlandsvej 102, 7100 Vejle
  351697/18
 • Svar til Borger - SV: Faskine placering
  352376/18
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - lejlighed nr. 8 (+9), Vesterbro 9, Odense
  353013/18
 • Til Sønderborg Kommune, Svar til arealoverførselssag, Matr.nr. 274, Helved, Notmark, Sønderborg Kommune, Frederiksgård 42, 6440 Augustenborg
  352833/18
 • Til EDC, Svar vedr. Kragsbjergvej 22 ST, 5000 Odense C - EDC 51103522
  352378/18
 • Til DMR: svar på anmodning, Niels Lambertsensvej 6, Esbjerg - materiale for 561-39013
  350721/18
 • Til DMR: Kortlægningsmateriale, lok. 561-80035
  351878/18
 • Til Vejle Kommune: kopi af V2 høring, Engvej 4, 7321 Gadbjerg
  350444/18
 • Til borger: Svar på henvendelse Torningvej 25, 6070 Christiansfeld
  353046/18
 • Til DMR: Svar på anmodning om kortlægningsmateriale, 561-78012
  353614/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet i juni
  353527/18
 • Til MHL Advokatgruppen: Lok. nr. 631-00207, Frugthaven 18, 7120 Vejle Ø
  353084/18
 • Til DMR: kortlægningsmateriale for 561-78012
  351655/18
 • Til borger, Varsel om kortlægning, Bøgevej 11, 6800 Varde
  351834/18
 • Til JydskeVestkysten: Kvittering
  350482/18
 • VS: Vedr. det fjerde potentielle netværkskonsortium i OPI LDL
  351318/18
 • Til OUH ang. projekt
  393485/18
 • Til indvinder og parter RÅSTOF Igangsætningstilladelse
  350791/18
 • Til Borger, V0-Orienteringsbrev, Sønderholmsvej 12A 6000 Kolding
  351657/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  425246/18
 • Til borger: Torningvej 25, 6070 Christiansfeld
  353037/18
 • Til EDC, BILAG: Udgået brev 23-05-2001.pdf
  352380/18
 • Til EDC, BILAG: Scannet historisk materiale 461-06087.pdf
  352381/18
 • Til borger: svar på henvendelse
  353039/18
 • Til borger: svar på henvendelse
  353041/18
 • Til borger: svar på henvendelse
  353040/18

2. maj 2018

Indgående

 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, svar ang. nyt bilag med efterbehandling matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  350690/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, mail med opdateret kortbilag matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  350683/18
 • PLO - Til regionen vedr. godkendelse af handel.
  386879/18
 • PLO - Til regionen vedr. godkendelse af handel.
  386882/18
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af §8-tilladelse: Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  363545/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_94858_Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8.pdf
  363546/18
 • Fra COWI: St. Byhavevej/Kobberbæksvej: Orienteringsfoldere
  355863/18
 • Fra Kolding Kommune: Undersøgelser vedr Marcus Allé 30, 6000 Kolding
  434522/18
 • 2017-0524 - 2018-04-23 Notat vedr. undersøgelse af slagger Marcus Allé 30 (002).pdf
  434524/18
 • Prøveudtagningssteder KIF Fodbold.pdf
  434523/18
 • RE: Koncernspørgeramme
  347649/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  349901/18
 • Fra Odense Kommune, Kopi af korrespondence om Berlinergynge på Stige Ø, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348506/18
 • Fra Tønder Kømmune - Telefonhenvendelse - 525-40008
  348497/18
 • Fra Odense Kommune, mail med nyt kortbilag og ansøgning, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348503/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349317/18
 • Fra DMR: anmodning om kortlægningsmateriale, Niels Lambertsensvej 2, Esbjerg, lok. 561-78012
  351651/18
 • Møde i følgegruppen 7. maj i Esbjerg
  352043/18
 • Fra borger: Torningvej 25, 6070 Christiansfeld
  352986/18
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. Centrum Pæle - Spørgsmål om §8 tilladelse for nedrivning af brændt salthal på Grønlandsvej 102, 7100 Vejle
  350752/18
 • DMD: Høring årsrapport 2017 for Dansk Melanom Database
  349512/18
 • Fra DXC: praksis i Vejle lukket autoamatisk for tilgang af gruppe 1-sikrede
  348739/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349340/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349371/18
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8-tilladelse til etablering af gynger på Stige Ø, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  349978/18
 • Høring over ændring af to vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling
  349479/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349242/18
 • Fra VejleMuseerne: SV: Høring af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl (vores: 19.03.17-P20-62-18)
  350335/18
 • Fra VejleMuseerne: SV: Høring af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl (vores: 19.03.17-P20-62-18)
  350330/18
 • Fra Tadlægeforningen
  348725/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349289/18
 • Fra Niras - Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 19, Vejle rest GV
  349749/18
 • Dokumenter til afrapportering for 2017.
  350309/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  349076/18
 • Fra Svendborg Kommune: Afslutning efter jordforureningsundersøgelser
  349501/18
 • Fra DMR; anmodning om kortlægningsmateriale, 561-78012
  353600/18
 • fra billund kommune : Vedr. væltet marksprøjte på Skovvej, Sdr. Omme
  354493/18
 • fra NIRAS : Pulje 6, loknr. 550-81296 Kærvej 19, Tønder - endelige rapporter
  355837/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kortlægningsstatus, Gasværksgrunden Esbjerg
  350563/18
 • Re: pris på øjendråber
  350503/18
 • Fra DMR: anmodning om kortlægningsmateriale, Niels Lambertsensvej 6, Esbjerg, matr. nr. 1a Boldsager
  350536/18
 • Fra borger: Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  352955/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om miljøundersøgelse på matr. 746 Aabenraa
  350484/18
 • Fra DMR: anmodning om kortlægningsmateriale, Strandby Kirkevej 185, Esbjerg, lok. 561-80035
  351666/18
 • fra Vejle kommune : Vedr. ansøgning om flytning af legepladsjord på AAB's græsarealer
  350693/18
 • Fra Amgros - vedr. udpegning af medlem og suppleant
  357817/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. § 8 vurdering af etablering af orangeri, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  361386/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. lettere forurenet jord, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  361389/18
 • Fra banestyrelsen, svar vedr. hørng i forbindelse med V1-kortlægning af en del af Stationsvej 33 og Birkealle 3 og 5, 6360 Tinglev efter jordforureningsloven (BDK ID: 653492)
  358071/18
 • Fra EVM: Tidsplan ift. endelig kontraktsindgåelse
  363408/18
 • Fra EVM: bekræftelse af model for kontraktsindgåelse, myndighedsudøvelse etc.
  363396/18
 • Fra Tietgen: vedr. EUD i skolen - skolen i EUD
  386381/18
 • Fra Kolding Kommune: Resultat af undersøgelser, Marcus Allé 30, 6000 Kolding ,
  374351/18
 • Fra Odense Kommune, Kortbilag2, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348531/18
 • Fra Odense Kommune, Kortbilag til endelig tilladelse, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  349983/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  348422/18
 • Fra DMR: Teknisk rapport, Engvej 4 Gadbjerg
  349438/18
 • Fra Odense Kommune, §8-tilladelse til Berlinergynger på Stige Ø., Østre kanalvej 1, 5000 Odense C
  349991/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  348873/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  348787/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  371305/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  348724/18
 • Fra DMR: Grundejer rapport, Engvej 4 Gadbjerg
  349436/18
 • fra NIRAS - 550-81296 Kærvej 19, 6270_orientering til grundejer
  355839/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  348928/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  348983/18
 • fra NIRAS - 550-81296 Kærvej 19, 6270_teknisk rapport.
  355838/18
 • Fra Beskæftigelsesministeriet: Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  348696/18
 • Fra Svendborg kommune ang. projekt
  390173/18

Udgående

 • TIL DGE: Datavask Rsyd
  350359/18
 • Til rådgiver: vedr tilbudsfristen ved miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349692/18
 • Til rådgiver: vedr tilbudsfristen ved miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349696/18
 • Til rådgiver: vedr tilbudsfristen ved miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349690/18
 • Til rådgiver: Miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349685/18
 • Til rådgiver: Miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349657/18
 • Til rådgiver: Miniudbud, Videregående undersøgelser 2018, Pulje 7
  349671/18
 • Til konsulent, RÅSTOF, svar til indvinders konsulent ang. yderligere mangler og videre proces matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  350723/18
 • Til indvinider, RÅSTOF, kvittering for modtagelse af supplerende oplysninger matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  350718/18
 • Til Business Region Esbjerg: SV: Local cooking
  348013/18
 • Til borger - orientering om forurening og tidsplan for rapport og afgørelse - Fynshovedvej 559
  349149/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  349823/18
 • TIl borger: Vedr forureningsundersøgelse på Faaborgvej 41a i Odense
  350053/18
 • Til Eigil Jensen A/S: Vedr. efterbehandlingsplan Vandel Grusgrav
  350340/18
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347897/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansættelse af læge er ophørt
  348841/18
 • SV: Svar: pris på øjendråber
  349141/18
 • Telefonnotat 525-40008 samtale med grundejer
  350147/18
 • Til MHL Advokatgruppen: Lok. nr. 631-00207, Frugthaven 18, 7120 Vejle Ø
  349816/18
 • Til borger ang. Varslet kortlægning af Lerpøtvej 11-13, 6800 Varde
  350296/18
 • Til borgere. Varsel om kortlægning af Lerpøtvej 11 og 13, 6800 Varde
  347597/18
 • Til PLo, SOR, Dak-E, Vagtchefen og Lev. vedr. Praksishandel i Vejle
  350332/18
 • Til Læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  350211/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  348751/18
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om V2-kortlægning jf Jordforureningsloven af Grethevej 21, 7000 Fredericia
  350245/18
 • Til Nordfyns kommune: RSD har ingen kommentarer til det udstedte påbud
  350054/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons ophør i praksis
  350264/18
 • Til DMR: Udbud af to værditabssager på Fyn
  350005/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansat læge ophører i fredericia
  349097/18
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Kopi til orientering, Prins Georgs Kvarter 4, 7000 Fredericia
  350044/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Vejle
  350336/18
 • Til borgergruppe: Dagsorden mv. vedr. møde i Grindsted sundhedsgruppe
  350283/18
 • Til Nybolig: Møllevej 7, Felsted, 6200 Aabenraa
  350370/18
 • Til praksis i Vejen: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347888/18
 • TIl Nymølle Stenindustrier: Svar vedr forespørgsel om jordflytning,matr nr 1187 og 1303 Brunde, Rise
  350184/18
 • Til Vejle Kommune: praksis i Vejle lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  348757/18
 • Til Styrelsen for Patiententsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Billund Kommune: Referat af møde den 17. april 2018
  350308/18
 • Til Nordfyns kommune: Kopi af brev - oplysninger om dieselforurening
  350176/18
 • Telefonnotat 525-40008, samtale med Tønder Kommune
  350153/18
 • Til Borger: Svar på supplerende spørgsmål vedr. Knudedybet 18
  348008/18
 • Til Svendborg Kommune: Svar vedr. Afslutning efter jordforureningsundersøgelser
  349503/18
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348965/18
 • Til Sweco: Sløjfning af boringer i Svendborg
  349507/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  348498/18
 • Til DMR: Udbud af to værditabssager på Fyn
  349934/18
 • Til borger: Gl. Ålbovej 2, 6092 Stenderup
  352969/18
 • Til borger: Orienteringsfolder vedr. afværge på St. Byhavevej 39, Svendborg
  355836/18
 • til Borger Orientering om at ejendommen Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg udgår af kortlægningen ihht Jordforureningsloveen - Udgår_KærBygade8.pdf
  350297/18
 • Til DMR: Bilag - Udbudsbrev Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk.pdf
  350008/18
 • Til borger: Diagonalvej, Bevtoft, matr. 509_orientering om udbud
  353765/18
 • til Borger bilag - 540-81378 Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg_orientering til grundejer.pdf
  350302/18
 • Til borger: Skovbevej 26, Haderslev_orientering om udbud
  353771/18
 • Til Borger: V2 høring, Engvej 4, Gadbjerg
  350410/18
 • til Borger Bilag - 540-81378 Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg_teknisk rapport.pdf
  350307/18
 • Til borger: Kortlægges ikke, Bogensevej 9, 5471 Søndersø
  348728/18
 • Til Borger: Orientering om udbud, Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk.pdf
  350120/18
 • Til Borger: Orientering om udbud, Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev.pdf
  350045/18
 • Til DMR: Bilag - Udbudsbrev Ørbækvej 859, 5863 Ferritslev Fyn og Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk.pdf
  349944/18
 • Til Rauff Ejendomme A/S: Areal kortlægges ikke, Prins Georgs Kvarter 4, Fredericia
  350025/18
 • Til Borger: Oplysninger om dieselforurening på din ejendom.pdf
  350165/18
 • Til Kolding Kommune: Udgår af kortlægning, Østermarksvej 1, 6580 Vamdrup
  348384/18
 • Til Borger: Bilag til udkas til V2 afgørelse - Udkast til Boligerklæring, Engvej 4, Gadbjerg
  350437/18
 • Til borger: Diagonalvej, Bevtoft, matr. 521_orientering om udbud
  353761/18
 • Til Rauff Ejendomme A/S: Bilag, Kortbilag
  350031/18
 • Til Borger: Bilag til udkast til V2 afgørelse - kortbilag
  350430/18
 • Til Søndergård I/S: V2-høring m. bilag, Møgelbjergvej 7, 6800 Varde
  349567/18
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Eltangvej 184, 6000 Kolding
  348238/18
 • Til Kolding Kommune: Udgår af kortlægning, Østermarskvej 1, 6580 Vamdrup
  348436/18
 • Til Borger: Bilag til V2 høring - udkast til V2 afgørelse, Engvej 2, Gadbjerg
  350427/18
 • Til borger: Løjt Nørregade 22A, Aabenraa_orientering om udbud
  353758/18

1. maj 2018

Indgående

 • Fra firma Bristol-Myers Squibb: Information vedr. Opdivo® (nivolumab)
  368130/18
 • Svar angående partnerkreds og egenfinansiering
  347147/18
 • Spar Nord - medfinansiering.pdf
  347149/18
 • 9. LINAK-2 medfinansiering.pdf
  347150/18
 • Afdelingslokale spørgsmål regionshuset, vaskerierne og medicoteknik
  346678/18
 • FRA COWI:JAR support i april 2018
  348065/18
 • Fra ansøger, RÅSTOF, supplerende oplysninger matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  347366/18
 • FRA SWECO:Databehandleraftale
  348071/18
 • FRA SWECO: Endeligt referat af RIT-workshop 19. - 20. april 2018.
  348077/18
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, tilsendt landzonetilladelse og info vedr. efterbehandling af naboråstofgrav til matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  347370/18
 • Landzonetilladelse virksomheder Mørupvej 2.pdf
  347371/18
 • Telefonnotat - Er der afklaring af offentlig indsats på Bøllingvej 24, 6064 Jordrup.pdf
  345609/18
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  344937/18
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "anmodning" - Udkast § 8 tilladelse Thomashusvej 12.
  346338/18
 • Fra Kystdirektoratet - svar på partshøring - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum.pdf
  345504/18
 • BILAG fra Middelfart Kommune - § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart 7280939_6412621_0.pdf
  344429/18
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "anmodning" - § 8-ansøgning
  346362/18
 • BILAG fra Geodania - Odense. Mindelundsvej. Notat vedr. Jordhåndtering udført i 2014.pdf
  344446/18
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Orientering" - § 19 tilladelse til genanvendelse af eternit uden asbest, matrikel 1314, Vandling, Starup, 6100 Haderslev
  346242/18
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Eltangvej 184, 6000 Kolding
  348213/18
 • fra vejle kommune : Vedr. ansøgning om flytning af legepladsjord på AAB's græsarealer - 18.03.12 2006955-278r.pdf
  350695/18
 • fra Geodania - Følgemail Mindelundsvej. Notat vedr. Jordhåndtering i 2014
  344445/18
 • Fra DGE: mail vedr. Pulje 4: Østervold 5 - ny plaering af boringer
  346684/18
 • Fra Landsyd: Spørgsmål om jordforurening, Skovbovænget 14, Tinglev
  346981/18
 • Fra projekt: status forud for 3. rate af projekt
  347447/18
 • fra DMR om vilkår- Re_ § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  344430/18
 • Fra Haderslev Kommune: Orientering om § 19 tilladelse til genanvendelse af eternit uden asbest i skovvej på matrikel 1314, Vandling, Starup, 6100 Haderslev
  346236/18
 • Dansk Reumatologisk Database: Kommenteret årsrapport i høring
  347385/18
 • MeetDenmark: Afrapportering for 2017
  350299/18
 • Fra Borger: Supplerende spørgsmål vedr. Knudedybet 18
  348001/18
 • Fra PwC vedr. projekt
  350240/18
 • Fra Haderslev Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar, Thomashusvej 12, 6100 Haderslev
  346300/18
 • Fra DXC: praksis i Vejen lukket automatisk for tilgang af gruppe 1-sikrede
  348780/18
 • Mail fra Rigsrevisionen: Møde med Rigsrevisionen om data vedr. jordforurening
  347935/18
 • Fra projekt: endelig afrapportering og regnskab
  350751/18
 • Telefonhenvendelse - 631-00207
  349801/18
 • Fra NIRAS: Status på Holtevej
  347600/18
 • Fra Nybolig: Møllevej 7, Felsted, 6200 Aabenraa
  350369/18
 • Fra EU-DK Support: Horizon 2020-projekter - en introduktion til de økonomiske regler
  345578/18
 • Fra Fredericia kommune: Statusmødet imorgen
  345497/18
 • Fra Museum Sønderjylland - svar på partshøring - Matr. 407, Østerende-Ballum, Ballum
  347368/18
 • fra Middelfart Kommune - følgemail til § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  344428/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. maj 2018
  345196/18
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse den 01-05-2018 06:55:04
  346126/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - KompetenceVækst - kort status vedr. AUB refusion
  346080/18
 • Fra projekt: Dagsorden til netværksmøde 15. maj 18
  346656/18
 • Fra Haderslev Kommune: kortbilag, matr. 1314 Vandling, Starup
  346370/18
 • Fra Epinion - vedr. indsamling af data ifm. evaluering af projekt Harteværket
  347497/18
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse den 01-05-2018 06:55:04
  346176/18
 • Fra system: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2018
  346241/18
 • Fra EVM: Bekræftelse af proces og foreslået model
  363369/18
 • Fra system: praksis lukket automatisk.
  363716/18
 • Fra yder: Ønske om lukning for tilgang
  353555/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  351237/18
 • Møde i følgegruppen 7. maj i Esbjerg
  352030/18
 • Bestyrelsesmøde den 8. maj 2018
  351979/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Region Syddanmark anmoder om af notering af regionsfunktion indenfor Specialet Urologi.
  351306/18
 • Fra vagtlæge: Reaktivering af ydernr. 150746
  358357/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opgørelser over årligt antal børn født med variationer i kønskarakteristika og antal behandlinger - Region Syddanmark
  438682/18

Udgående

 • Til NIRAS: SV: Pris på supplerende boringer og monitering ved Kobberbæksvej i Svendborg
  355871/18
 • Til rådgiver - Svar vedr. overfladevand. Ingen risiko på nuværende tidspunkt
  372907/18
 • Til kommunen - Rykker for påbudsvurdering på 430-81526
  346256/18
 • Spørgsmål om partnerkreds og egenfinansiering i rev. ansøgning
  347105/18
 • TIL MST: Jordforurening - Indberetning 2017
  345851/18
 • Til Borger: Svar vedr. undersøgelse på Knydedybet 18, 6700 Esbjerg
  344820/18
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune, vedr. Vestergade 7 Faaborg
  345814/18
 • Til Clean - ang. ansøgning
  347491/18
 • Til Skat, vedr. Vestergade 7 i Faaborg
  345824/18
 • Til RAmbøll ang. Analyseparametre, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  347439/18
 • Til Haderslev Kommune: anmodning om kortbilag, matrikel 1314, Vandling, Starup, 6100 Haderslev
  346258/18
 • Til kommune - 2. Rykker for høringssvar om muligheden for påbud i forbindelse med forurening på Bøllingvej 24, 6064 Jordrup
  345735/18
 • Til Kolding Kommune: tidshorisont for gravearbejde, Nordkajen 4, Kolding
  344442/18
 • til Borger Vestergade 15A Svar på eventuelle nye indeklimarør Vestergade 15A, Vissenbjerg
  346108/18
 • Til DGE: Pulje 62, status på afslutning af puljen
  346680/18
 • Til MOE: Udbud undersøgelse
  346655/18
 • til grundejer m.fl. - følgemail - udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, Mindelundsvej 102
  344810/18
 • til Middelfart Kommune - suppl. bemærkninger - SV_ § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  344431/18
 • Til Høringsparter: Høring af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl
  345565/18
 • Til Offshoerenergy - ang. ansøgning
  347494/18
 • til grundejer - høring kortlægning af værkstedsareal, Havnegade 9
  345323/18
 • Til borgergruppe: Orientering om lancering af ny hjemmeside
  350274/18
 • Til Kolding Kommune: Kopi af afgørelse, udgår inden kortlægning, Overbyvej 49, 6094 Hejls
  348091/18
 • Til AOF Center Fyn ang. ansøgning
  347489/18
 • Til Landsyd: Svar vedr matruíkulær ændring, Skovbovænget 14, Tinglev,
  347008/18
 • Til borger: Rapport fra NIRAS vedr undersøgelser omkring Faaborgvej 41, Odense
  345768/18
 • Til Haderslev Kommune,Kommentarer til varslet påbud, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  345877/18
 • følgemail til grundejer m.fl. - Endelig kortlægning jf. jordforureningsloven, Vemmæsvej 10 mm.
  345073/18
 • Til KomTek - accept af tidsplan for efterbehandling - Drivervej 8 6670 Holsted
  347431/18
 • Til Fredericia kommune: SV: Statusmødet imorgen
  345502/18
 • til grundejer - høring kortlægning af værkstedsareal, Havnegade 9
  358332/18
 • Til Svendborg Kommune ang. projekt
  390164/18
 • Til borger, kommune,. skat: Afgørelse- V1 Blæsbjerggade 31.pdf
  344841/18
 • Til borger: V1-Høring, Mikkelborg Bygade 3-7, 6630 Rødding
  347468/18
 • Til Borger, Udkast til V1-afgørelse, Hovedvejen 242, 6052 Viuf.pdf
  345737/18
 • Til borger, kommune, skat: Afgørelse- kortlægning af Blæsbjerggade 31, 6000 Kolding - kort Blæsbjerggade 31.pdf
  344836/18
 • Til Borger, V1-høring, Hovedvejen 242, 6052 Viuf.pdf
  345730/18
 • BILAG til grundejer - V1-kortlægning 2003.pdf
  345076/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  345327/18
 • Høring af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl - Vandel Flyveplads Grusgrav-efterbehandlingsplan_23_01_2018b.pdf
  345569/18
 • BILAG til grundejer - Rettigheder efter persondataloven - JFL.pdf
  345079/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_nuanceringssystemet_Hvad betyder forureningen.pdf
  345328/18
 • Til borger, kommune og mst: Høring vedr. kortlægning af del af Kongensgade 113, 7000 Fredericia -
  346663/18
 • til grundejer - V2-kortlægning endelig, Vemmenæsvej 10 mm..pdf
  345074/18
 • til grundejer - V2-høring, værkstedsareal, Havnegade 9.pdf
  345324/18
 • BILAG - kort - udgået af kortlægning. Mindelundsvej 2.pdf
  344812/18
 • BILAG til grundejer - V2-udkast, værkstedsareal, Havnegade 9.pdf
  345325/18
 • Til borger: Bilag, V1-afgørelse, udkast, Mikkelborg Bygade 3-7, 6630 Rødding
  347475/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, Overbyvej 49, 6094 Hejls
  348117/18
 • Til borger: Udgår inden kortlægning, Overbyvej 49, 6094 Hejls
  348110/18
 • BILAG til SKAT - Mindelundsvej. Notat vedr. Jordhåndtering udført i 2014.pdf
  344814/18
 • Til borgere, udgået inden kortlægning, Øsby Møllebjerg 15, 6100 Haderslev.pdf
  346035/18
 • BILAG til grundejer - kort over V1 og V2-arealer, Havnegade 9.pdf
  345326/18
 • BILAG til grundejer - V1V2-kortrids, Vemmenæsvej 10.pdf
  345075/18
 • Til borger, kommune og Mst: Høring vedr. kortlægning af del af Kongensgade 113, 7000 Fredericia -
  346659/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, Mikkelborg Bygade 3-7, 6630 Rødding
  347484/18
 • til grundejer - udgået af kortlægning, Mindelundsvej 2.pdf
  344811/18
 • Til borger. vedr. Vestergade 7, Faaborg
  345770/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  345329/18
 • Til borger vedr. Vestergade 7, 5600 Faaborg
  345790/18
 • Til borgere, V1-varsel, Øsbygade 31 og 35, med bilag, 6100 Haderslev.pdf
  347485/18
 • Til borger, kommune og mst: Høring vedr. kortlægning af del af Kongensgade 113, 7000 Fredericia -
  346665/18
 • BILAG til grundejer - Rettigheder efter persondataloven - JFL.pdf
  344813/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørregyde 6, 6000 Kolding
  345385/18
 • BILAG til SKAT - Scannet hist. mat.1_orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 25 Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  345081/18
 • Til Region Syddanmark: Bilag, Kortbilag, Vester Voldgade 19, 7000 Fredericia
  346277/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hovedvejen 242, Viuf.pdf
  345745/18
 • Til Region Syddanmark: Revurdering af afgørelse, Vester Voldgade 19, 7000 Fredericia
  346261/18
 • Til politisk parti - udbetaling
  352754/18

30. april 2018

Indgående

 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune: Opfølgning på fremsendelse af §8-udkast - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  364365/18
 • Kontaktpersoner
  344050/18
 • FRA RN: Endeligt referat af RIT-workshop 19. - 20. april 2018.
  342992/18
 • Aktindsigtsanmodning
  343975/18
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, endelig tilrettet miljøkonsekvensvurdering matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  344241/18
 • Fra DMR: Arbejdet er færdiggjort, Østerbro 20A, Søby, Ærø
  441399/18
 • VS: Tak for din ansøgning til Socialfonden, Syddansk Vækstforum
  342143/18
 • Moving Global Talent - projektpartnerens rolle.pdf
  342146/18
 • Moving Global Talent.pdf
  342147/18
 • Partnererkl?ringer underskrevet - samlet fil.pdf
  342150/18
 • Fra COWI: vedr. udbedring af facade, kvitering, Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355860/18
 • Fra COWI: vedr. udbedring af facade, kvitering, Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353849/18
 • Fra busselskab: Ang. transport
  351175/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  350888/18
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  350478/18
 • Fra Billund Kommune: SV: Lossepladsen på Elkjærhøjevej ved Billund
  355947/18
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om oliespild
  357025/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: VS: Opfølgning
  356342/18
 • Fra Copenhagen Economics: Invitation til deltagelse i nyt projekt om Europæiske iværksætterregioner
  372146/18
 • fra Svendborg Kommune - lille projekt, hvor §8 er unødvendig - SV_ Linjeparken - forurenet jord
  341746/18
 • fra Ejlskov - SV_ Toldbodhuse (boligkarré 2-5), Toldbodhusevej - oplæg til poreluftsundersøgelse
  342133/18
 • Henvendelse vedr prisstigning på øjendråber til grøn stær
  342980/18
 • Fra Niras: drøftelse af igangsætning af undersøgelse
  343262/18
 • Fra Uddannelses- og Forskningsministeriet: Modtagelse af støtteerklæring til SDU forslag om bestyrelsesformand og medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond
  342426/18
 • Fra KomTek - forslag til tidsplan for efterbehandling af resterende areal - Drivervej 8 6670 Holsted
  342271/18
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. undersøgelse på Knudedybet 18, 6700 Esbjerg
  344815/18
 • Fra projekt: Status på projekt ifm. udbetalingsanmodning
  346698/18
 • Fra Rambøll: Oversigtskort med gamle drivhuse
  344450/18
 • Fra Fredericia kommune. mail vedr. §8 pligt Plejecentret Othello - Nyt Orangeri - §8
  345101/18
 • Fra Odense Kommune, Mail med høring af udkast til 8-tilladelse, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348481/18
 • Fra Middelfart kommune; mail om Standsningsforbud, Jernbanegade 31, 5500 Middelfart
  394454/18
 • Fra Epinion: vedr. Innovation i gymnasiale uddannelser
  386580/18
 • fra Vejle kommune Ansøgning om bygge- og anlægsarbejde på Vejlevej 270, Give - Welcon
  382930/18
 • SV: Spørgsmål til ansøgning "Unge med Kant" - j.nr. 18/16403
  384030/18
 • fra vejle kommune Ansøgning om bygge- og anlægsarbejde på Vejlevej 270, Give - Welcon - Udkast Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på vejlevej 270, 7323 Give....doc
  382938/18
 • Fra bygherre: mail vedr. Standsningsforbud, Jernbanegade 31, 5500 Middelfart
  394468/18
 • Fra Middelfart kommune: Standsningsforbud, Jernbanegade 31, 5500 Middelfart - image001.jpg
  394462/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål vedr. udtalelse og revurdering af indvinding og afværgeanlæg ved Gørding Vandværk
  398034/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  343976/18
 • Fra DGE: Oplæg indledende undersøgelse, Pulje 12- Kronborgvej 24, .pdf
  406014/18
 • fra vejle kommune Ansøgning om bygge- og anlægsarbejde på Vejlevej 270, Give - Welcon - Jordhåndteringsplan Vejlevej, Give..pdf
  382943/18
 • Fra Odense Kommune, Bilag: Tilladelse til Berlinergynger på Stige Ø, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348490/18
 • Fra Odense Kommune, Bilag: Spørgsmål fra Byggesag om opstilling af gynge, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348495/18
 • Fra Odense Kommune, Kortbilag, Østre Kanalvej 1, 5000 Odense C
  348486/18
 • BILAG fra Ejlskov - Poreluft_placeringer Etageplan_kælderetage_skitse_oplæg_ver2.pdf
  342134/18
 • VS: Ændring af selskabsform - vedtægter
  416018/18
 • Underskrevet samarbejdsaftale Region Syddanmark 5.9.2017.pdf
  342773/18
 • VS: Dagsorden mødet i uddannelsesnetværket den 9. maj 2018 - 8.4 Budgetestimat for DBF 2.0 - 300418.xlsx
  462709/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6A, Fredericia - supplerende prøver
  469217/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6A, Fredericia - supplerende prøver
  469210/18

Udgående

 • Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning
  343968/18
 • Til Business Region Esbjerg: SV: Local cooking
  343710/18
 • Til rådgiver, RÅSTOF, svar ang. tilrettet miljøkonsekvensrapport matr.nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  350697/18
 • VS: Aktindsigt vedr. j.nr. 15/1745
  350379/18
 • Fremsendelse af aktindsigt
  350378/18
 • Til Esbjerg Kommune: Udtalelse og revurdering af indvinding og afværgeanlæg ved Gørding Vandværk
  344444/18
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Ansættelse af 2 læger i Skærbæk
  345765/18
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Skærbæk
  345753/18
 • Svar på henvendelse om prisstigning på øjendråber til grøn stær
  342994/18
 • Råstof, dokument, matr. nr. 197 Mollerup, Visby og matr. nr. 115 Mollerup, Visby, Tønder Kommune
  343086/18
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse af læge i Skærbæk
  344075/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD har ikke kommentarer til påbuddet
  344225/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Lukket for tilgang af patienter pr. 1.5.2018.
  343271/18
 • Til borger. SV: 550-81284 Vesterled 6, 6270 Tønder.
  342955/18
 • Dahl Advokatfirma, 2. del af dokument 8,Oksbølvej 14, Haderslev
  342666/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansættelse af 2 læger i Skærbæk
  344283/18
 • Til Dahl Advokatfirma, 1. del af dok. 8 Oksbølvej 14, Haderslev
  342657/18
 • Til Lanbo Syd, Råstof - omfang af områder udpeget ved Aabenraavej, 6360 Tinglev
  343988/18
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i lægepraksis er ophørt pr.1.5.18
  342907/18
 • til parter, råstof, dokument, matr. nr. 115 Mollerup, Visby begge i Tønder Kommune
  343294/18
 • Til Dahl advokatfirma, aktindsigt i journalnr. 08/7317 Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  342647/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Ansat læge stopper samt med. vedr. lukket for tilgang af patienter
  343304/18
 • Til Odense kommune: Mail med kopi af afgørelse samt kortbilag
  343509/18
 • Til praksis - Bekræftelse på at ansat læge ophører i praksis 1.5.18
  342953/18
 • Til borger: svar på henv. vedr. Haderslevvej 5, Maugstrup, 6500 Vojens
  341817/18
 • Til NIRAS: Svar på tilbud fase 2, 2018
  343589/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchefen og LEV- vedr. Ansat læge ophører i Vejle
  343295/18
 • Til Esbjerg Kommune, Styrelsen for Patientsikkerhed, Obbekær Vognm. samt borger: Udkast til dispensation efter jfl §52, Horslundvej 32, Ribe
  343926/18
 • Til Kolding Kommune. SV: TO - forureningsundersøgelse Fabriksvej 12, 6000 Kolding. Lokalitets nr. 621-00063
  344145/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet den 28. maj 2018
  344237/18
 • Til Billund Kommune: Henvendelse vedr. oplysninger om lossepladsen
  373604/18
 • Til Billund Kommune vedr. Lossepladsen på Elkjærhøjevej ved Billund
  355946/18
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  350737/18
 • Til Rambøll. VS: Oprensningen på Flensborg Landevej 9A, Kruså
  408522/18
 • Til Ejendomsselskabet. Doc2Mail - Forsendelse 92537227.pdf
  344133/18
 • Til FJORD-FRANDSEN -Varsling om ændret indsats, Niels Bohrs Vej 3, 6100 Haderslev.pdf
  343052/18
 • Til FJORD-FRANDSEN - Afgørelse om ændret indsats, Niels Bohrs Vej 3, 6100 Haderslev.pdf
  410520/18
 • Til Borger: Afgørelse - Kortlægges ikke
  343494/18
 • Til FJORD-FRANDSEN - Afgørelse om ændret indsats, Niels Bohrs Vej 3, 6100 Haderslev.pdf
  343111/18
 • Til FJORD-FRANDSEN, V1V2-kortbilag, Niels Bohrs Vej 3, 6100 Haderslev.pdf
  410523/18
 • Til Fyns galvanisering, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Mosevænget 5, 5550 Langeskov, 30-04-2018.pdf
  342583/18
 • Til Borger, Udkast til V1-afgørelse, Stubdrupvej 2, 6000 Kolding.pdf
  341963/18
 • Til Borger, V1-høring, Stubdrupvej 2, 6000 Kolding.pdf
  341958/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Stubdrupvej 2, Kolding.pdf
  341967/18
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag
  343501/18
 • Til FJORD-FRANDSEN, V1V2-kortbilag, Niels Bohrs Vej 3, 6100 Haderslev.pdf
  343147/18
 • Til Stenbjerg Ejendomme AS - Udgår efter vurdering af historik - Løjt Skolegade 4 6200 Aabenraa.pdf
  342116/18

29. april 2018

Indgående

 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  350733/18

28. april 2018

Indgående

 • fra Borger Vestergade 15A Forespørgsel om nye indeklimaundersøgelse Vestergade 15A, Vissenbjerg
  345481/18
 • Fra projekt: Udbetalingsanmodning 3. rate
  346687/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ravsted Bygade 32, 6372 Bylderup Bov.pdf
  344900/18

Udgående

 • Til Borger, Kvittering fra anmodning om boligundersøgelse, Ravsted Bygade 32, 6372 Bylderup-Bov
  344912/18

27. april 2018

Indgående

 • Fra yder: Ønske om ændrring til CVR nr.
  343441/18
 • Fra yder: Bekræftelse på opsigelse af ydernummer
  454610/18

26. april 2018

Indgående

 • Fra COWI: vedr udbedring af facade, Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355858/18
 • Fra COWI: vedr. udbedring af facade Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353846/18
 • Pronestor : [Outlook] 22-05-2018 12:30 - 13:00 [22-05-2018 13:30]
  342958/18
 • Pronestor : MTU: Arbejdsgruppe omkring trusler og vold [22-05-2018 13:30]
  342956/18
 • VS: SLB, Vejle Sygehus, P-hus nr. 2, totalentrepriseudbud
  340508/18
 • Fra FE: PFAS undersøgelser Flyvestation Skrydstrup 2017
  435112/18
 • VS: VS: Vigtig Information om MTU-processen 2018 og tilbud om MTU Workshop
  343054/18
 • FRA AROSIT: BiD - udtræk af flere metadata oplysniger.
  340072/18
 • FRA Tengberg: Browserversioner
  340067/18
 • FRA AROSIT: SV: BiD systemet
  340064/18
 • FRA TENGBERG: Test af JAR-1099
  340227/18
 • FRA AROSIT: Milepæl 4.1 backlog
  340054/18
 • SV: MTU - sparring
  342960/18
 • Fra NIRAS: Tilbud - tætning spredningsvej og yderligere kontrol
  341616/18
 • Fra Vejle Kommune: Screeningsundersøgelse
  343993/18
 • Fra Dahl Advokatparnerskab, ang. aktindisgt i journalnr. 08/7317, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
  341934/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om undersøgelse af olieforurening på Kaj 3 - Kolding Havn (Nordkajen 4 - Jens holms Vej 1)
  344434/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3
  345014/18
 • VS: Undersøgelse af uønskede forskelle i behandlingskvalitet - forslag til besøg <94804>
  344819/18
 • SV: Tidsplan og materialeønsker jordforurening
  344955/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 1 af 3
  345093/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - image002.gif
  345022/18
 • Fra COWI: Poreluftanalyser methan
  341611/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - Benchlearning paragraf 8 Rapport endelig version _06-06-2014_SDL.DOC
  345027/18
 • Opfølgning efter møde med Rigsrevisionen - Videomøde onsdag
  344831/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 1 af 3 - image001.gif
  345103/18
 • Fra Rambøll ang. Europakaj 1
  347436/18
 • NYT REVISIONTRÆ FRA RR // SV: Opfølgning efter møde med Rigsrevisionen - Videomøde onsdag
  344827/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - image001.png
  345024/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om undersøgelse af olieforurening på Kaj 3 - Kolding Havn
  344438/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 2 af 3
  344974/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - Benchlearning paragraf 8 BILAG SAMLET_endelig version.doc
  345063/18
 • Fra Vejle Kom. Screeningsrapport
  347164/18
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om miljøgodkendelse til anvendelse af knust glas og sanitet til bundsikring, Geestruplund 2, 6534 Agerskov
  345921/18
 • Fra landinspektør - Anmodning om aflysning af servitut om affaldsdepot på matr. nr. 223b, Svendborg Bygrunde, Jessens Mole 12, 5700 Svendborg
  353649/18
 • Fra Odense kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Energivej 30, Odense S
  350197/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6A, Fredericia
  341019/18
 • kvittering fra Bisnode for modtagelse af svar på aktindsigt.msg
  339649/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
  339526/18
 • Fra COWI: Obduktionsprojektet
  341008/18
 • fra Orbicon svar på forespørgsel om Tilfredshedserklæring 479-70144 Traverskiftet-
  339799/18
 • SV: Invitation til følgegruppe - Datacenteranalyse
  340134/18
 • Fra COWI: Foreløbige moniteringsresultater forår 2018
  340310/18
 • Fra Kolding Kommune, vedr. Kokholm 10, Kolding
  341250/18
 • Anmodning fra Bisnode om aktindsigt i regionernes køb fra eksterne leverandører i 2017 .msg
  339637/18
 • Henv fra ejer af Nytoft 1, Kolding
  340115/18
 • henv fra ejer, Nytoft 1, Kolding
  340104/18
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål vedr. fremtidige ressourcemæssige flaskehalse ifm. screeningsprogrammet for brystkræft
  339864/18
 • DUT og faglig høring vedr. bkg. om ændring af bkg. om sikring af visse biologiske stoffer mv.
  341058/18
 • Fra landinspektør - Anmodning om aflysning af servitut om affaldsdepot på matr. nr. 223b, Svendborg Bygrunde, Jessens Mole 12, 5700 Svendborg
  353710/18
 • Fra Aabenraa, yderligere materiale vedr. Hornsevej 10
  365627/18
 • Fra:yder
  362309/18
 • Fra Varde Kommune. Oplysninger om olieforurening
  383452/18
 • Fra FE: Grundvandsmonitering på Flyvestation Skrydstrup - 2017
  435141/18
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Orientering" - Analyseresultater
  345926/18
 • Fra Odense kommune: Bilag - Facadetegning.pdf
  350215/18
 • Fra lægen: fax med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  339641/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 2 af 3 - Region Midtjylland strategi og planer samlet.pdf
  345008/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - Benchlearning V1 - Samlet bilag.pdf
  345035/18
 • Fra Odense kommune: Bilag - Plantegning.pdf
  350219/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - Region Midtjylland Indberetning 2017 inkl. bilag (endelig).pdf
  345061/18
 • Fra Odense kommune: Bilag - §8-ansøgning.pdf
  350208/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 1 af 3 - Benchlearning V1 - Samlet Appendiks 2 Historikker.pdf
  345106/18
 • Fra Odense kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse.pdf
  350202/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  343931/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - Benchlearning V1 - Samlet rapport_januar 2017.pdf
  345065/18
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Orientering" - Følgebrev til miljøgodkendelse
  345930/18
 • Fra Odense kommune: Bilag - Snittegning.pdf
  350223/18
 • Fra FysioDanmark Vejen vedr. ansættelse af vikar.
  339942/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - Benchlearning V1 - Samlet Appendiks 1.pdf
  345052/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - Benchlearning V1 - Samlet rapport_januar 2017.pdf
  345032/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6A, Fredericia
  341030/18
 • Fra FysioDanmark Rødekro vedr. ansættelse af vikar.
  339926/18
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Orientering" - Kortbilag
  345936/18
 • Fra Odense kommune: Bilag - Kortbilag.pdf
  350206/18
 • fra bygningsstyrelsen Dagsorden husudvalgsmøde, Sorsigvej 03.05.2018.pdf
  350760/18
 • Fra Odense kommune: Bilag - Kloakplan.pdf
  350212/18
 • VS: materiale vedr. jordforureningsområdet 3 af 3 - RH Indberetning om jordforurening 2017_150418.pdf
  345053/18
 • Fra NCC RÅSTOF Opsætning af målebræt - skovbækken, Sellebjerg
  410195/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6A, Fredericia - supplerende prøver
  469201/18
 • Fra vagtlæge: mail med ønske om ophør af vagtydernummer 151319
  461992/18
 • VS: Dagsorden mødet i uddannelsesnetværket den 9. maj 2018 - 8.2 Pressestrategi for to første kampagneheat DBF 2.0 - til regionerne.docx
  462706/18

Udgående

 • Til Advokathuset - Svar på henvendelse
  340511/18
 • Til MOE: Smedevænget 6A, Fredericia
  341037/18
 • Til NIRAS: Tilbud ønskes på supplerende tiltag
  339842/18
 • Til Hansen & Søn Ejendomme A/S. Afgørelse om ingen offentlig indsats på Transitvej 1, Padborg
  340251/18
 • Til Borger: Materiale vedr. Vingårdsvej 15, Faaborg
  339878/18
 • Til COWI: Accept af ændret tidsplan
  339088/18
 • Til Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier og virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  340846/18
 • Til EVM: kommentarer til besvarelse vedr. kontraktsforhold, myndighedsudøvelse etc.
  363351/18
 • Til Parter, Råstof, Partshøring vedr. UDKAST til tillæg til Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding råstoffer på matr.nr. 1b Ålsbo, Rørup, 3d Hækkebølle By, Rørup i Assens Kommune
  402467/18
 • Til Borger: Orientering om resultat, Finlandsgade 1, 1.pdf
  341002/18
 • Til Borger: naboorientering Gormsgade 111.pdf
  341209/18
 • Til Borger: Rettet Orientering om resultat, Jyllandsgade 54.pdf
  341055/18
 • mail til Rambøll A/S om det videre arbejde og afslutning på sagen
  419345/18
 • Til Borger: naboorientering Knudedybet 12.pdf
  341203/18
 • til Skårup Fjernvarme Bilag Kortbilag ændret indsats Traverskiftet 1 Skårup
  340634/18
 • Til borger - V1-varsel med bilag, Havstedvej 53, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  402429/18
 • til Skårup Fjernvarme Bilag Undersøgelsesrapport Traverskiftet 1 Skårup Videregående undersøgelse.
  340621/18
 • til Borger af Traverskiftet 6 - Orientering_nabo_til_Traverskiftet1_efter us.pdf
  340723/18
 • Til Borger: Orientering om resultat, Knudedybet 14.pdf
  341202/18
 • Til HD Ejendomme, V0-Orienteringsbrev_Kokholm 13A og B, 6000 Kolding.pdf
  339151/18
 • Til Borger: naboorientering Finlandsgade 5.pdf
  341010/18
 • Til Borger: Orientering om resultat, Finlandsgade 1- 3.pdf
  340999/18
 • Til Borger: naboorientering Gormsgade 109.pdf
  341208/18
 • Til Borger: naboorientering Jyllandsgade 58.pdf
  341014/18
 • Til Borger: Orientering om moniteringsresultat og videre forløb
  339848/18
 • Til borger - V1-varsel med bilag, Galgebrostene 5, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  402440/18
 • Til Ejendomsselskabet Sjællandsvej, V0-Orienteringsbrev_Korsvej 1, 6000 Kolding.pdf
  339510/18
 • Til DONG: Vejlbyvej 28 V2 udkast 26-04-2018.pdf
  339326/18
 • Til Borger: Orientering om resultat, Jyllandsgade 54.pdf
  341007/18
 • Til DONG: Vejlbyvej 28 V2 høring26-04-2018.pdf
  339299/18
 • Til Borger: naboorientering Knudedybet 18.pdf
  341205/18
 • Til Skårup Fjernvarme Orientering om resultat af den videregående undersøgelse ved Traverskiftet 1, 5881 Skårup
  340614/18
 • Til Borger: naboorientering Knudedybet 16.pdf
  341204/18
 • Til grundejer: Varsel besigtigelse - boring B310
  339115/18
 • til Skårup Fjernvarme Udkast til ændret indsats ved Traverskiftet 1, 5881 Skårup -
  340631/18
 • til Skårup Fjernvarme Ændret indsats ved Traverskiftet 1, 5881 Skårup - Høringe_efter_Vus_Traverskiftet.pdf
  340627/18
 • Til HD Ejendomme, V0-Orienteringsbrev_Kokholm 13A og B, 6000 Kolding.pdf
  339475/18
 • Til DONG: kortbilag V2 Hejreprojekt.pdf
  339328/18

25. april 2018

Indgående

 • FRA AROSIT: BiD - udtræk af flere metadata oplysniger.
  339079/18
 • FRA AROSIT: BiD - udtræk af flere metadata oplysniger.
  339078/18
 • RE: Databehandleraftale
  343727/18
 • Referat af SE2M 24.04.18.docx
  370176/18
 • Fra GTC: kopi af referat af arbejdsgruppemøde
  370175/18
 • Fra Advokathuset - Henvendelse vedr. kortlægning
  340507/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75C, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355857/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75C, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353840/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75B, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353837/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75B, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355855/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355853/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353833/18
 • Fra COWI: St. Byhavevej 39, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355851/18
 • Fra COWI: St. Byhavevej 39, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353827/18
 • Fra Rådgiver - Endeligt notat - indeluft og poreluft
  368683/18
 • FRA COWI: Analyse - Migrering fra MapServer til GeoServer
  338874/18
 • FRA TENGBERG: JAR 3.6
  337802/18
 • Fra ORbicon: Foreløbige resultater Kelstrup Strandvænge 3, Kelstrup
  355876/18
 • FRA TENBERG: Labels vedrørende godkendelser af specs
  338875/18
 • SV: Databehandleraftale
  343728/18
 • Fra firma AstraZeneca A/S: Vedrørende møde omkring vores nye biologiske lægemiddel til svær astma, når det passer ind i jeres program.
  368449/18
 • Tilskrivning på ydernummer
  368296/18
 • Fra Aabenraa Kommune, svar vedr. Hornsevej 10, 6200 Aabenraa
  365616/18
 • Fra Orbicon: Vedr. kreditnota
  354695/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75A-D, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  353825/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 30. april 2018
  341952/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang
  346407/18
 • fra Rambøll Parametre for udvalgte cases
  347393/18
 • Fra borger. Re: Kolding Landevej 69, Fredericia
  341723/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  344056/18
 • Fra COWI: Obduktionsprojektet
  339356/18
 • Fra Svendborg Kommune, Mail vedr. varsel af påbud, Østergade 62, 5881 Skårup Fyn
  339368/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  343886/18
 • Fra indvinder RÅSTOF garantistillelse Vedr. Stenløse, igangsætning
  350786/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej 75A, Svendborg: 5 års opfølgning efter etablering af afværge
  355849/18
 • Fra Assens kommune: Byggeriet er opført uden §8-tilladelse
  349377/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  348484/18
 • Henvendelse - Vilstrup Næsvej 34, 6100 Haderslev
  338385/18
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Kvittering for modtagelse af dispensation, Broeng 1, Varde
  336326/18
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. regionens forespørgsel - Lok. nr. 445-55136
  338891/18
 • Fra Solar a/s: svar vedr. afgørelse
  337372/18
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt. revideret økonomi og referat opstarsmøde
  338312/18
 • Fra DMR: Svar vedr drænsystem på Nygårdsvej, Esbjerg
  338026/18
 • Fra Kolding Kommune. SV: Kolding Åpark 18, Campus Kolding, Etape II - § 8-ansøgning
  337335/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Fælles svar vedr. indeeklimakontrol, Nygårdsvej, Esbjerg
  338013/18
 • Fra Svendborg Kommune, Kopi af varsel om påbud om undersøgelse af olie-benzinforurening, Østergade 62, 5881 Skårup
  339384/18
 • Fra DXC: praksis i Esbjerg automatisk lukket
  338583/18
 • Fra virksomhed: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  340835/18
 • Fra IBC: vedr. Fremskudt trivselsindsats
  340925/18
 • Fra IBC: vedr. Fremskudt trivselsindsats
  340931/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  340776/18
 • Fra Sønderborg Kommune. Lokalitets nr.: 537-­01101,537-­10034,537-­50013, Matr.nr. 1330 Sønderborg, Sønderborg Kommune, Holger Drachmanns Plads 1, 6400 Sønderborg m.fl.
  337322/18
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt og referat opstarsmøde
  338318/18
 • Fra teamleder - udpegning fra PKO til Klyngeteamet
  338960/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - SFD-17-0041 "JEPS Job Engagement Personlig udvikling og Social inklusion" - Kvitteringsskrivelse
  337278/18
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt. revideret økonomi og referat opstarsmøde
  338307/18
 • Fra Billum Vognmandsforretning: Spm vedr dispensation, Broeng 1, Varde
  336313/18
 • Mail vedr. høring
  337794/18
 • Dialog lodsejer RÅSTOF Rettelse til Høring af screeningsafgørelse Lunde 4 i Svendborg Kommune
  398096/18
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Svar - Høring af screeningsafgørelse Lunde 4 i Svendborg Kommune
  398111/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  343889/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  343861/18
 • Fra Aabenraa Fysioterapi & Træning vedr. ansættelse af vikar.
  339866/18
 • Fra Aabenraa Kommune, tilsynsrapport fra Hornsevej 10, 2006
  365617/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  348492/18
 • Fra Svendborg Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  339856/18
 • SHS - Barselspuljeopgørelse for 1. kvartal 2018
  337624/18
 • Fra lodsejer RÅSTOF Meddeler at der er angivet forkert adresse i screeningsafgørelsen
  410197/18
 • fra NIRAS Teknisk rapport loknr. 550-81299 Oksevej 1, Tønder
  466277/18
 • fra Niras Grundejer rapport , loknr. 550-81299 Oksevej 1, Tønder
  466270/18
 • fra NIRAS RE: Pulje 6, loknr. 550-81299 Oksevej 1, Tønder - endelige rapporter
  466263/18

Udgående

 • SV: Svar på henvendelse vedr. Industrivej 12, Kolding
  339366/18
 • Til advocat, Borch: svar på henv. vedr. Kobberbæksvej 75 D, 5700 Svendborg
  353843/18
 • Til borger: Afværgerapport, Kelstrup Strandvænge 1, Haderslev
  355872/18
 • Skabelon til slutrapport_v4.docx
  338601/18
 • Til projekt: Skabelon til slutrapport
  338600/18
 • 137. Parat til turisme oplevelser og gastronomi, midtvejsevaluering, V1.0.docx
  337362/18
 • Til Frie fagskoler: VS: 137. Parat til turisme oplevelser og gastronomi, midtvejsevaluering, V1.0.docx
  337361/18
 • Til SKAT og Kommunen - Kopi af breve mm. vedr. endelig V2 kortlægning efter Jordforureningsloven - 439-00005 Drabækvej Losseplads
  336370/18
 • Nye forretningsmodeller i oplevelsesindustrien
  336314/18
 • Til Esbjerg Kommune: Udtalelse og revurdering af indvinding og afværgeanlæg ved Gørding Vandværk
  336261/18
 • Til Assens kommune: Er der givet §8 til byggeri
  337967/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Projektet kræver §8 tilladelse
  338304/18
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens kommentar til fremsendt udkast til §8-ladelse for Koldingvej 18, 7100 Vejle
  338806/18
 • til embedslægeen Til udtalelse: Forurening med TCE på boligejendommen Vestergade 15A, 5492 Vissenbjerg
  338209/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Lok. nr. 445-55136
  336308/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  338603/18
 • Til NIRAS: Ønske til nyt oplæg/tilbud
  336148/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  338605/18
 • Til Svendborg Kommune, Sprøgsmål vedr. varsel om §40-påbud, Østergade 62, 5881 Skårup Fyn
  338594/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet på mandag den 30. april 2018
  336224/18
 • Til Rambøll: Kommentar til rerefat
  338327/18
 • Til Rambøll: Kommentar til rerefat
  338337/18
 • Til Vejen Kommune: praksis i Vejen åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  336306/18
 • Til Rambøll: Kommentar til rerefat
  338334/18
 • Til Deloitte: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark. Gl. Nyborgvej 81, 5772 Kværndrup
  338651/18
 • Til borger. Kortlægning af del af Fiskerivej 19, 6818 Årre
  336107/18
 • Til COWI: Ønsker tilbud på monitering
  338296/18
 • til Arbejds- & Miljømedicinsk Klinik Materiale vedr. Vestergade 15A
  338463/18
 • Til Nymølle Stenindustrier: Kvittering for modtagelse, matr nr 1303 Brunde, Rise m.fl.
  338374/18
 • Til Billum Vognmandsforretning: Svar ved dispensation, Broeng 1, Varde
  336322/18
 • Til borger. 550-81284 Vesterled 6, 6270 Tønder.
  337653/18
 • til Odense Kommune - ok - SV_ Odense Gasværk. Forslag til supplerende undersøgelse
  336689/18
 • til Niras svar på tilrettet tidsplan : Vedr. pulje 5 og 6
  349111/18
 • Til Borger Kolding Landevej 69, Fredericia
  338949/18
 • svar på henvendelse: Salg af Mejlholmgade 31, 5000 Odense C - EDC 50201850 - V2-afgørelse, Mejlholmgade 1, 5000 Odense C.doc
  338472/18
 • til Vejle kommune svar vedr. Etablering af legeplads på Skolegade 5, 7100 Vejle
  337068/18
 • henvendelse V1-afgørelse.pdf
  338535/18
 • svar på henvendelse : Salg af Mejlholmgade 31, 5000 Odense C - EDC 50201850
  338468/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af 2 læger
  344019/18
 • henvendelse vedr Strandgade 38 5300 Kerteminde
  338340/18
 • Borger: Svar på henvendelse til Regionsrådsformanden
  340489/18
 • Til borger, V1-afgørelsebrev med bilag, Vonsbækvej 40B 6100 Haderslev.pdf
  337417/18
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Vilstrup Næsvej 34, 6100 Haderslev.pdf
  337304/18
 • henvendelse V1-afgørelse.pdf - Historisk materiale.PDF
  338555/18
 • Til Borger, V0-Orienteringsbrev, Sønderholmsvej 12, 6000 Kolding
  337853/18
 • Til grundejer: Orientering om undersøgelsesresultat og varsel om udbedring og kontrol
  337990/18
 • Til Borger, V0-Orienteringsbrev_Vejlevej 306, 6000 Kolding.pdf
  337844/18
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Løjt Skolegade 16, 6200 Aabenraa.pdf
  337213/18
 • Til borger V1-afgørelse, med bilag, Navervej 3, 6360 Tinglev.pdf
  336816/18
 • Til Esbjerg Kommune: Udtalelse og revurdering af indvinding og afværgeanlæg ved Gørding Vandværk
  336265/18
 • Til Den Selvejende Institution, V0-Orienteringsbrev, Æblehaven 23, 6000 Kolding
  337862/18
 • Til Borger, V0-Orienteringsbrev, Sidevej 2, 6000 Kolding
  337847/18
 • Til DSB, V1-høring med bilag, del af stationsvej 33 og Birkealle 3 og 5, 6360 Tinglev.pdf
  338813/18
 • henvendelse ] V1-afgørelse.pdf - 112155-14 V1-afgørelse.pdf.pdf
  338544/18
 • Til Lui's Vel, V0-Orienteringsbrev_Petersmindevej 8, 6000 Kolding.pdf
  337872/18
 • henvendelse : vedr Strandgade 38 5300 Kerteminde - Arkivmateriale __.pdf
  338343/18
 • Til Borger, V0-Orienteringsbrev_Nytoft 1A, 6000 Kolding.pdf
  337839/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Ballumvej 2 med bilag, 6280 Højer.pdf
  337218/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Ballumvej 3 med bilag, 6280 Højer.pdf
  337229/18

24. april 2018

Indgående

 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_47638_UDKAST_til__8_tilladelse_efter_Lov_om_forurenet_jo - Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  414958/18
 • Fra Nyborg Kommune: Udkast til tilladelse efter jordforureningslovens §8 - Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  414957/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - Historik og oplæg til undersøgelse - Assensvej 285, 5642 Millinge.
  360606/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Oplæg til undersøgelse Assensvej 285, 5642 Millinge, 17c, Østerby By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn Kommune
  360600/18
 • Har videresendt din mødeindkaldelse den 13.6. ValideringsWorkshop - MTU
  342997/18
 • MTU 2018
  342998/18
 • VS: MTU 2018 | Vigtige datoer i april og maj
  342999/18
 • Fra Odense Kommune: Orientering om forurening på P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ samt kommunens vurdering af påbudsmuligheder
  384290/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Orienterende miljøundersøgelse - PL Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  384291/18
 • RE: Svar på henvendelse vedr. Industrivej 12, Kolding
  339355/18
 • RE: Databehandleraftale
  343729/18
 • Bilag 1 til databehandleraftale - Instruks Rambøll (002).doc
  343732/18
 • Skabelon databehandleraftale Rambøll.docx
  343730/18
 • RE: Koncernspørgeramme
  344777/18
 • RE: Koncernspørgeramme
  347676/18
 • MTU 2018 - Spørgeramme.pdf
  347677/18
 • MTU 2018 - Spørgeramme.pdf
  344778/18
 • Fra rådgiver - Spørgsmål vedr. overfladevand
  372903/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om genåbning af ansøgningsrunden i forhold til Sundhedsstyrelsens svar for specialet Anæstesiologi af 14. juni 2017 vedr. regionsfunktion.
  351353/18
 • Fra Esbjeg Kommune: henv. om analyseparametre for pesticider
  354368/18
 • Fra Orbicon: Vejen - Prisoverslag 3 stk. 10" boringer
  354660/18
 • Fra grundejer SV: Vedr. forureningsundersøgelse på Klemmeløkken
  359126/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  349753/18
 • fra NIRAS revideret tidsplan Vedr. pulje 5 og 6
  348006/18
 • Fra DMR, Mail med undersøgelsesrapport, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  346885/18
 • fra Rambøll Svar på valg af casees til TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  347389/18
 • fra NIRAS : Pulje 6, loknr. 540-81378 Kær Bygade 8, Sønderborg - Endelige rapporter
  350007/18
 • fra politisk parti - ansøgning
  352784/18
 • Fra Haderslev kommune: Udtalelse vedr. undersøgelse af indeklimaet på 1. sal, Vestergade 38A, 6500 Vojens
  347193/18
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. status for kortlægning, Hovedvej A1 37, Bramming
  345153/18
 • Fra projekt: Status på projektet forud for 2. rate
  339514/18
 • Fra ansøger: Dokumentation for kontant medfinansiering (Partnererklæringer)
  344183/18
 • Fra ansøger: Rev. ansøgning til Kulturpulje - indføjet suppl. oplysninger
  340408/18
 • Fra IBC: vedr. Fremskudt Trivselsberedskab
  340922/18
 • Fra EU-DK support: 39 nye COST netværk godkendt
  340441/18
 • fra middelfart kommune Orientering til Region Syddanmark om afgørelse i sag om væltet lastbil på motorvejen
  340964/18
 • Til Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  340763/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  339148/18
 • Fra borger - mail om at ejer selv foretager forureningsundersøgelse - Vesterled 6 i Tønder
  336078/18
 • Fra DGE. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  336267/18
 • Fra Det Regionale Lægemiddelråd - anmodning om udpegning af repræsentant til Det Regionale Lægemiddelråd fra praksiskoordinator
  338893/18
 • Henvendelse : Salg af Mejlholmgade 31, 5000 Odense C - EDC 50201850
  338459/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Kort beslutningsreferat af møde den 24.4.2018 - Resultater af moniteringer _CaseNo18-9249_2986352_v1.DOCX
  337342/18
 • Påmindelse om høring om bloddonation i Ligestillingsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget den 25.4
  335149/18
 • Fra praksis i Vejen: aftale om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  336281/18
 • Henvendelse - Telefonhenvendelse - 491-500045
  338191/18
 • Fra Rambøll: Videregående undersøgelser Pulje 3 2017 - Mosevej 16 - Rapportudkast
  337400/18
 • Fra Aabenraa Kommune. [Sagsnr.:18/423] - [Dok.nr.:148591/18] §8 tilladelse til tilbygning
  336951/18
 • Henvendelse : Salg af Mejlholmgade 31, 5000 Odense C - EDC 50201850 - Salg af Mejlholmgade 31 5000 Odense C - EDC 50201850.msg
  338462/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kort beslutningsreferat af møde den 24.4.2018 - Tankområde Guldager
  337341/18
 • henvendelse Telefonhenvendelse-439-00017
  338333/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  334847/18
 • Fra Skatteankestyrelsen: Anmodning om fremsendelse af kortlægningsmateriale, Strandby Kirkevej 274, 6700 Esbjerg
  333276/18
 • Til og fra DMR - aftale om fremsendelse af materiale - matr.nr. 83 og 85 Anderup, Stepping,
  332807/18
 • Fra borger: Kvittering for svar, Ribegade 24, 6700 Esbjerg
  334970/18
 • Fra Assens Kommune, Godkendelse af sagen, Dærupvej 32, 5620 Glamsbjerg..msg
  333899/18
 • fra Rigsrevisionen: Tidsplan og materialeønsker jordforurening
  336010/18
 • Fra borger: Supplerende spørgsmål vedr. undersøgelse af grunden, Ribegade 24, 6700 Esbjerg
  334350/18
 • Fra DGE: Oplæg Undersøgelse - Bygning 11, Langgade 38, 5874 Hesselager - Lok. nr. 479 - 81066
  384917/18
 • Ansøgning
  382179/18
 • rOpen: dagsorden til styregruppemødet i morgen
  430291/18
 • fra Middelfart kommune Orientering til Region Syddanmark om afgørelse i sag om væltet lastbil på motorvejen - 2018-005586-6 2018-005586-6 Afgørelse i sag om væltet lastbil på motorvej, strækning mellem Ej 7273509_1_1.PDF
  340966/18
 • fra NIRAS Grundejerrrapport , loknr. 550-81275 Flensborglandevej 9, Tønder
  424720/18
 • Fra DMR: Grundejer rapport, Frydsvej 6 Egtved
  334360/18
 • Fra DMR, Kortbilag, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  346920/18
 • fra NIRAS : Teknisk rapport loknr. 533-50016 Kalvetoft 8, Sønderborg
  414968/18
 • fra NIRAS Teknisk rapport loknr. 550-81275 Flensborglandevej 9, Tønder
  424709/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljøteknisk notat CIMBRIA
  350486/18
 • fra NIRAS Teknisk rapport loknr. 550-81303 Emmerskevej 10, Tønder
  431329/18
 • fra NIRAS : Grundejerrapport loknr. 533-50016 Kalvetoft 8, Sønderborg
  414966/18
 • fra NIRAS Rapporter for : Pulje 6, loknr. 533-50016 Kalvetoft 8, Sønderborg - endelige rapporter
  414965/18
 • Dialog med nabo RÅSTOF Støjklage i Sellebjerg
  410193/18
 • fra Niras Teknisk rapport : Pulje 6, loknr. 540-81378 Kær Bygade 8, Sønderborg
  350029/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Niras præsentation - Statusmøde Esbjerg kommune april 2018.pdf
  337347/18
 • fra NIRAS Grundejerrapport loknr. 540-81367 Hørtoftvej 18, Sønderborg
  431428/18
 • fra NIRAS RE: Pulje 6, loknr. 550-81275 Flensborglandevej 9, Tønder - udkast til rapporter
  424697/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Anmodning om boligundersøgelse, Grønnevej 42, 6360 Tinglev.pdf
  337396/18
 • fra NIRAS Grundejerrapport loknr. 540-81367 Hørtoftvej 18, Sønderborg - endelige rapporter
  431430/18
 • fra NIRAS Grundejrrapport loknr. 540-81378 Kær Bygade 8, Sønderborg - Endelige rapporter -
  350021/18
 • Fra DMR, Undersøgelsesrapport, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  346901/18
 • Fra DMR: Teknisk rapport, indledende undersøgelse, Frydsvej 6 Egtved
  334371/18
 • fra NIRAS Grundejerrapport loknr. 550-81303 Emmerskevej 10, Tønder
  431325/18
 • fra NIRAS Grundejerrapport, loknr. 540-81367 Hørtoftvej 18, Sønderborg
  431429/18
 • Fra Rambøll: Bilag - Rapportudkast - Rapport Mosevej 16 - version 1 2018-04-24 udkast.pdf
  337408/18
 • fra NIRAS : Pulje 6, loknr. 540-81360 Elmevej 1, Sønderborg - endelige rapporter
  464212/18
 • fra Niras RE: Pulje 6, loknr. 540-81437 Egelykke 12, Sønderborg - Endelige rapporter
  466881/18
 • fra Niras Teknisk rapport loknr. 540-81437 Egelykke 12, Sønderborg
  466883/18
 • fra Niras Grundejerrapport loknr. 540-81437 Egelykke 12, Sønderborg - Endelige rapporter
  466882/18
 • fra NIRAS , Grundejerrapport loknr. 540-81360 Elmevej 1, Sønderborg
  464218/18
 • fra NIRAS Teknisk rapport loknr. 540-81360 Elmevej 1, Sønderborg
  464226/18
 • Fra Niras, Revideret tidsplan, pulje 5 og 6
  483323/18

Udgående

 • Til rådgiver: Odensevejens losseplads niveaubestemt prøvetagning.
  335987/18
 • Til firma Roche a/s: Information om lægemidlet Ocrelizumab
  335295/18
 • Til Nyborg Kommune: §8-høringssvar for Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg, del af matr. 40f, Nyborg Markjorder, Lokalitetsnummer 449-00005
  414947/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, tilbagemelding vedr. Vejle Kommunes bemærkninger matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  335187/18
 • Til ansøger: Vejledning vedr. afgørelse
  335111/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Anmodning om at få tilsendt oplæg til undersøgelse Assensvej 285, 5642 Millinge, 17c, Østerby By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn Kommune
  360674/18
 • Til Vejle Kommune: kopi af V2 høring inkl. bilag, Frydsvej 6, 6040 Egtved
  334399/18
 • Til Borger Bilag til Orientering - V2 høring inkl. bilag, Frydsvej 6, 6040 Egtved_Sagsnr_17-4271_Dokid_334377-18_v1(1).PDF
  334400/18
 • Til rådgiver, RÅSTOF, tilbagemelding på miljøkonsekvensrapport matr. nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk
  335183/18
 • Opstartsmøde med Cowi
  332994/18
 • Til høringsparter: Høring af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl
  332831/18
 • Opstartsmøde med Cowi
  333002/18
 • Til Aabenraa Kommune, mail vedr. området ved Tinglev station - opfølgning på tilladelse til midlertidigt oplag (sags.nr. 15/16376)
  335818/18
 • TIl Solar a/s: Ny afgørelse om kortlægning Industrivej 39 og 43, 6600 Vejen
  333099/18
 • Til Borger: Orientering om resultat af indledende undersøgelse samt høring af V2 afgørelse, Frydsvej 6, 6040 Egtved, lok. 630-82016
  334375/18
 • Til Eurofins, vedr. Gørding Vandværk
  333322/18
 • Til Billum Vognmandsforretning, borger, Embedslægerne Syd og Varde Kommune: Dispensation efter jfl §52, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  334220/18
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis
  335501/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Ansager
  335344/18
 • Til Vejle KOmmune. Bem. til forureningsundersøgelse
  333822/18
 • Til borger: Svar på supplerende spørgsmål, Ribegade 24, 6700 Esbjerg
  334358/18
 • Til Kolding Kommune og SKAT: kopi af afgørelse, Åstorpvej 57, Sjølund
  335364/18
 • Til COWI: Tilbud på nye boringer og monitering
  335294/18
 • Til Energinet, Spørgsmål ang. råstofområder ved Uge, Aabenraa Kommune
  334222/18
 • Til Solar A/S: vedr. ny afgørelse om kortlægning Industrivej 39 og 43, 6600 Vejen
  332753/18
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Strandby Kirkevej 274, 6700 Esbjerg
  333338/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchefen og Lev. vedr. Ansættelse af læge i Ansager
  335902/18
 • til Langeland Kommune - Opfølgning opgravning af tanke Havnegade 9_18, flere lokaliteter måske
  335503/18
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Ansættelse af læge i Ansager
  335896/18
 • Til Aabenraa Kommune, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grønnevej 42, 6360 Tinglev
  337439/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til varsel om undersøgelsespåbud på Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  333454/18
 • Til borger: Svar på henvendelse, Ribegade 24, 6700 Esbjerg
  333889/18
 • Til Borger: Orientering om at ejendom udgår af kortlægning efter indledende undersøgelse, Åstorpvej 57
  335225/18
 • Til KomTek - forslag efterbehandling efter råstofindvinding - Drivervej 8 6670 Holsted -
  334917/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forsøg på at finde §8-tilladelse på lok. 445-04025
  335527/18
 • Til COWI: Kopi af mail vedr. nye boringer
  335337/18
 • Til Danske regioner: Rigsrevisionens materialeønsker jordforurening
  336012/18
 • Til Niras: Mølmarksvej 187, Svendborg - aftale til underskrift
  354747/18
 • Til Aabenraa kommune, spm. vedr. Hornsevej 10, 6200 Aabenraa
  365615/18
 • Til DGE: Svar på oplæg om undersøgelse - Bygning 11, Langgade 38, 5874 Hesselager - Lok. nr. 479 - 81066
  384922/18
 • Til Borger, V0-Orienteringsbrev_Bakketoppen 8, 6000 Kolding.
  335946/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Sønder Hostrup Østergade 100.pdf
  333076/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Sønder Hostrup Østergade 100, Aabenraa.pdf
  333080/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Eskær 19, 6200 Aabenraa_Lorens.pdf
  332730/18
 • Til Søgård Friskole, Kortbilag til V1-afgørelse, Søgård Ringvej 1.pdf
  332934/18
 • Til borger - Varsling om ændret indsats, Storegade 10, 6310 Broager.pdf
  334264/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Sønder Hostrup Østergade 100.pdf
  333038/18
 • Til Høringsparter: UDKAST til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl
  332835/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Eskær 19, 6200 Aabenraa_Christian.pdf
  332726/18
 • Til Borger: Bilag til "Orientering "- Udgået af kortlægning, Åstorpvej 57, Sjølund.pdf
  335231/18
 • Til borger - Udkast til afgørelse om ændret indsats, Storegade 10, 6310 Broager.pdf
  334284/18
 • Til Søgård Friskole, V1-afgørelse, Søgård Ringvej 1, Aabenraa.pdf
  332935/18
 • Til Borger: Bilag til "Orientering" - V2 høring inkl. bilag, Frydsvej 6, 6040 Egtved
  334377/18
 • Til borger - V1-kortbilag, Storegade 10, 6310 Broager.pdf
  334293/18
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Vilsbækvej 4, 6330 Padborg.pdf
  333417/18
 • Mail til Niras A/S med svar ang Status for arbejdet
  411246/18
 • Til borger - Afgørelse om ændret indsats, Storegade 10, 6310 Broager.pdf
  409209/18
 • Til Borger, V0-Orienteringsbrev_Bramdrupvej 23, 6000 Kolding.
  335948/18
 • Til Danske Leasing, V0-Orienteringsbrev_Kokholm 10, 6000 Kolding.pdf
  335179/18
 • Til borger: BILAG ANSØGNINGSSKEMA til låneordning.pdf
  335496/18
 • Til Høringsparter: Høring af tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl
  332841/18
 • Til Høringsparter: UDKAST til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 14, 2n Daldover By, Randbøl samt del af 4b Hofmansfeld, Randbøl
  332839/18
 • Til borger Tilsagn om delvis oprensning efter VTO Brudagervej 22, 5882 Vejstrup.pdf
  335495/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Eskær 19, Aabenraa.pdf
  332725/18

23. april 2018

Indgående

 • FRA RH: Input til vores møde vedr. GrundRisk Screening - Onsdag den 2. maj
  335523/18
 • FRA ArosIT: SV: BiD systemet
  335485/18
 • Der er taget Beslutning i sag nr: 18/14711
  343056/18
 • Punkt_MTU 2018- koncernspørgeramme.docx
  343057/18
 • PLO - Til regionen vedr. godkendelse af handel.
  386878/18
 • PLO - Til regionen vedr. godkendelse af handel.
  386881/18
 • SV: Video om SPOT
  343114/18
 • SV: SPOT om stress
  343115/18
 • Sagsnr. 62414 - UK Transport IVS, CVR 35850147, Nordborgvej 69, 6430 Nordborg under konkurs
  340138/18
 • Annonce.pdf
  340142/18
 • Cirkulære §§ 124 og 125, stk. 1.PDF
  340139/18
 • Retsbog.pdf
  340140/18
 • Kuratorattest.pdf
  340141/18
 • Fra firma Roche a/s: Information om lægemidlet Ocrelizumab
  335277/18
 • RE: hjælp til SPOT rapport
  343116/18
 • Fra COWI: Angående midtvejsevaluering
  334920/18
 • Fra DR: Bidrag til svar på SUU alm. del spm 812 - frist 03. maj 2018.
  332622/18
 • Sundhedsudvalget (SUU) alm. del - spm. 812 (S).pdf
  332623/18
 • Bilag til SUU alm. del - spm. 812 - Etablering af tænketanken _Nordic Center for Fertility Awareness (002).PDF
  332624/18
 • Fra rådgiver - resultater af PFAS TOP analyser
  373330/18
 • Kattegat rapport 2018 (1).pdf
  331001/18
 • Skønsmæssig vurdering af ren vejforbindelse over Kattegat (1).pdf
  331005/18
 • FRA TENGBERG: Input til vores møde på mandag vedr. GrundRisk Screening
  332346/18
 • SV: hjælp til SPOT rapport
  343117/18
 • FRA RN: Referat af workshop d. 19. og 20. april
  332454/18
 • Fra ansøger: Fremsendelse af underskrevet ansøgning_inkl tegningsberrettiget
  330577/18
 • SC_MF335-1180423084000.pdf
  330578/18
 • SV: hjælp til SPOT rapport
  343118/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, orientering om ansøgning om overkørselstilladelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  331154/18
 • Fra Klarmiljø, supplerende undersøgelse udført for Seggelundvej 31, Christiansfeld
  332012/18
 • Fra COWI: Koncentrationer i oppumpet vand samt tidsplan notat for undersøgelse
  331732/18
 • Fra Vejen Kommune: kvittering for anmodning om status, Ribevej 13a, 6683 Føvling
  330561/18
 • Høringssvar vedr. minimumsomsætning
  331677/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om Tilbudsportalen
  332544/18
 • Fra Sønderbrog Kommune ang. matr.nr. 413a og 413b Sundsmark, Ulkebøl, Jyllandsgade 30, 6400
  331755/18
 • Fra Borger: Afventer tilbagemelding fra RSD og bygherre mht. afgrænsende dokumentationsprøver
  331764/18
 • 20-04-2018 Dispensation fra lokalplan nr. 1046 til byggefelt
  335184/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - underskrevet kontrakt
  330871/18
 • Spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen: Specialevejledning for urologi HSF26
  332051/18
 • Høring over to bekendtgørelser om Det nationale råd for lægers videreuddannelse m.v. - Høringsfrist 1. juni 2018
  331408/18
 • Fra Nyborg kommune: Mail med forslag til handleplan for oprensning
  331233/18
 • Fra Kolding Kommune ang. projekt
  331105/18
 • Kvittering for mail
  332337/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
  332436/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - underskrevet kontrakt
  330869/18
 • Fysioterapeut - Vikaransættelse
  332053/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar vedr henvendelse, Teglværksgade, Esbjerg
  331754/18
 • Fysioterapeut - forespørgsel til ansættelse
  331060/18
 • Fra COWI: Status borearbejde B301
  332148/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Specialevejledning for urologi HSF26
  332092/18
 • Fra Fredericia kommune: dokumentationsrapport samt bilag
  332225/18
 • Fra Energinet - Udkast til dispensation til råstofindvinding, matr.nr. 2a, Møsvrå By, Almind
  332248/18
 • Fra Rambøll, Råstof, kortlægning af klægområder ved Vadehavet
  331597/18
 • Fra yder: Dialog vedr. vagt ydernummer.
  331437/18
 • Fysioterapeut - Ansættelse
  332069/18
 • Fra Solar A/S: mail med opgørelse og beskrivelse af lager
  332737/18
 • Fra Middelfart Kommune: Følgemail til varsel om undersøgelsespåbud - forurening fra utæt malkemaskine, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  333279/18
 • Fra Energinet, Spørgsmål ang. råstofområder ved Uge, Aabenraa Kommune
  334217/18
 • Kommunal - Formandsskabsgodkendelse af dagsorden til møde i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018
  332828/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplement til dagsorden - Møde vedr. Tankområde Guldager.
  337288/18
 • Fra Tønder Kommune - Partshøring vedr. UDKAST til tilladelse til fortsat indvinding af klæg på matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum
  339084/18
 • Fra ansøger. supplerende oplysninger til ansøgning
  337238/18
 • Fra Sweco: Pulje 63 - Lukning af boringer på Skovgade 5 og Åst Byvej 41
  337371/18
 • Fra ansøger: Dokumentation for kontant medfinansiering (Partnererklæringer)
  344177/18
 • Fra Sønderborg Kommune - svar på uddybende spørgsmål til ansøgning
  345795/18
 • fra praksis: mail med max grænse 3200
  369796/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Invitation til møde om GKO Hedensted - 20180515 Dagsorden
  355784/18
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på specialeplanen 2017
  376380/18
 • Fra Rådgiver - P9: 540-81434 Peter Kaads Vej 10 - Endelig rapport
  398577/18
 • Fysioterapeut - Ansættelse
  332073/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelse af læge i Skærbæk
  335945/18
 • Jordweb 133611.pdf
  330849/18
 • Fra Solar a/s: bilag miljøforsikring- Endorsement 1 - UST - Solar 2017.pdf
  332742/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Nordre Boulevard 102, 6800 Varde - grundejer rapport.pdf
  332113/18
 • Strategisk analyse: Den grænseoverskridende trafik i Jyllandskorridoren
  332904/18
 • Fra Kolding kommune. SV: Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  331459/18
 • Jordweb 133613.pdf
  330853/18
 • Fra Nyborg kommune: Bilag - Handleplan
  331237/18
 • Fra Fredericia kommune: brev- Afslutning af sag i forbindelse med tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger i B
  332145/18
 • Fysioterapeut - Vikaransættelse
  332057/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Nordre Boulevard 102, 6800 Varde - teknisk rapport.pdf
  332126/18
 • Tværsektoriel vejledning utilsigtede hændelser.pdf
  337498/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  332515/18
 • Fra SWECO - Grethevej 21_Notat om supplerende undersøgelse
  350233/18
 • Fra Niras: Bilag - Rapport - transektmonitering nr 3 december 2017_inklBILAG.pdf
  337070/18
 • Fra Solar A/S: Bilag til mail - Tegning til Region Syddanmark.pdf
  332739/18
 • Fra SWECO - OPDATERET Grundejerrapport_Blåbjergvej 50, Nørre Nebel
  331986/18
 • Overfladevand - Bearbejdet screening, 509-03724.pdf
  331346/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG: Varsel om undersøgelsespåbud - forurening fra utæt malkemaskine, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  333284/18
 • Fra Ribe Katedralskole vedr. projekt
  476701/18
 • Fra HF og VUC Fyn vedr. projekt
  482699/18
 • Fra DMR. Re: Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  449080/18
 • Fra Borger: Rykker for svar
  454273/18
 • Fra Kolding kommune. SV: Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  449074/18

Udgående

 • Til rådgiver - Kommentarer til rapportudkast
  368178/18
 • Til NIRAS: TOP PFAS på Brændevej 2
  355892/18
 • Til rådgiver - korrespondance vedr. supplerende undersøgelser - tilbud benyttes ikke
  394154/18
 • Til Landinspektør - vedr. arealoverførsel fra matr. 7000ø, Fåborg kommune - arealer kortlægges ikke.
  331086/18
 • Til Sønderborg Havneselskab, Sønderborg Kommune og SKAT: Kortlægning efter jordforureningsloven, Nærre Havnegade 102, Sønderborg
  332392/18
 • Til Aabenraa Kommune. Udtalelse til udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Østergade 62, Rødekro
  331158/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  331108/18
 • Til Solar a/s: spørgsmål vedr. stedfæstelse af kilder Industrivej 39 og 43, 6600 Vejen
  330574/18
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: RSD vil gerne kontaktes af kommunen
  331772/18
 • SV_ Spørgeskem om ondt i nakke og ryg
  330727/18
 • Til Petersen Tegl: Orientering om tilsyn i forbindelse med gravetilladelse, Nybølnorvej 12, Broager
  331120/18
 • Til Tønder Kommune: Regionens bemærkninger til § 19 tilladelse, Juvrevej 99, Rømø, journalnr. 18/20511
  331844/18
 • SV_ Anmodning om aktindsigt _ TV 2 Nyhederne
  330761/18
 • Til borger. 561-81128 Holbergs Alle 31, Esbjerg_Udgår inden kortlægning
  332373/18
 • Til vagtsekretariatet - Afmelding af læge i Fredericia
  331939/18
 • Til Veflinge Vandværk. SV: Placeringen af boringen ved morud skov
  331915/18
 • Rambøll. Mailkorrespondance om analyseprogram ang. §8, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  332869/18
 • Til Naturstyelsen/bruger - Kopi: Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf. jordforureningsloven - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  332246/18
 • Til Svendborg kommune: Vedr. varsel om ændring af offentlig indsats på Skovballe Havn, lok. 479-70427
  332347/18
 • Til Aabenraa Kommune ang. byggeri, Transitvej 1, Padborg
  330486/18
 • Til Ensted Bulk, Aabenraa Kommune og SKAT: V2-kortlægning, Flensborgvej 185, Aabenraa
  332556/18
 • Til Sønderbrog Kommune. Udtalelse om matrikulære ændringer., Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg
  331762/18
 • Til Naturstyrelsen, som ejer - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf. jordforureningsloven - Blåbjergvej 50, 6830 Nørre Nebel
  332203/18
 • Til Nyborg kommune: RSD kommenterer på handleplanen
  331288/18
 • Til Vejle Kommune - Partshøring af udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 10a og 29a Jerlev By, Jerlev
  331061/18
 • til Middelfart Kommune - §8-høringssvar - Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  331449/18
 • Til Esbjerg Kommune. 561-81128 Holbergs Alle 31, Esbjerg_Udgår inden kortlægning
  332422/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  332123/18
 • Fysioterapeut - Tildeling af kapacitet
  331865/18
 • Kvittering vedr. ansættelse
  331674/18
 • Til Klarmilø ang. afgravning af olieforurening på Seggelundvej 31, Christiansfeld
  332047/18
 • Til Nordfyns Kommune. Møde om Veflinge Vandværk den 19. april 2018
  331921/18
 • Til DMR. SV: Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  330738/18
 • Til Sweco: Pulje 63 - Lukning af boringer på Skovgade 5 og Åst Byvej 41
  337374/18
 • Til Odense Kommune: Udkast til §8-tilladelse: Svanedamsgade 2, 5800 Nyborg (matr. 592, 593, 594 Nyborg Markjorder). Lokalitetsnummer 449-551125, 449-90002
  331366/18
 • Til Niras: B17 ny - fotos fra besigtigelsen den 20/3
  360846/18
 • mailkorrespondance med Sønderborg Kommune om vandprøvetagning
  408885/18
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse på Nørrebyvej 2, Vorbasse, Billund Kommune
  334180/18
 • Til høringsparter - Udkast - Tillæg til tilladelse - matr.nr. 10a og 29a Jerlev By, Jerlev.pdf
  331057/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Grøngrøftvej 16, 6200 Aabenraa.pdf
  330660/18
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 92054049.pdf
  332432/18
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse på Bækkevej 21B, Vorbasse, Billund Kommune
  334170/18
 • Til Den Tyske Efterskole Tinglev - V1-afgørelse, Grønnevej 51, 47, 51A, 6360 Tinglev.pdf
  331197/18
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag,Tingvej 3, 6400 Sønderborg.pdf
  332285/18
 • Til borger: SVar vedr hendelse, Teglværksgade, Esbjerg
  331761/18
 • Til Svendborg kommune:Bilag - Kortbilag.pdf
  332366/18
 • Til Svendborg kommune: Bilag - Afgørelse - V1 kortlægning OFV.pdf
  332365/18
 • Mail til Niras A/S med anmodning om status for arebjdet
  411238/18
 • Til Borger - Endelig V2 kortlægning
  336336/18
 • Til Borger: varsel om forureningsundersøgelse på Fromssejervej 5, Vorbasse, Billund Kommune - varsel om undersøgelse af ejendom 551-88006.pdf
  334154/18
 • Svar på anmodning om aktindsigt_TV2 Nyhederne_Udenlandske samarbejdspartnere.pdf
  330762/18
 • Udgået efter undersøgelse Nordre Boulevard 102, 6800 Varde.pdf
  332159/18
 • Til Borger - Bilag til Endelig V2 kortlægning - Kortbilag
  336338/18
 • Til Borger, ejendommen Vilsbækvej 15b, 6340 Kruså kortlægges ikke.pdf
  330898/18
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse på Bækkevej 21B, Vorbasse, Billund Kommune
  334163/18
 • Til Borger, V1-Varsel med bilag, Vilsbækvej 15a, 6330 Padborg.pdf
  330909/18
 • Til Svendborg kommune: Bilag - V1-høring - Ændring af offentlig indsats.pdf
  332369/18
 • Til Den Tyske Efterskole Tinglev- V1-kortbilag - afgørelse, Grønnevej 51, 47, 51A, 6360 Tinglev.pdf
  331198/18
 • Til høringsparter - Brev om partshøring - matr.nr. 10a og 29a Jerlev By, Jerlev - tillæg til Etape 3.pdf
  331051/18
 • Til DMR og Kommunen. SV: Oplæg til undersøgelse af poreluft og grundvand, Nr. Bjertvej 88
  449632/18
 • dialog med konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 126a Rindby By, Rindby på Fanø
  480076/18

22. april 2018

Indgående

 • Fra UUO: vedr. EUD i skolen - skolen i EUD
  345802/18
 • Info om IMPACT studiet fra GSK (KOL)
  330472/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ændring af cvr.nummer.
  330558/18
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  331160/18

20. april 2018

Indgående

 • FRA SWECO: Præsentationer
  332607/18
 • Fra DGE A/S: Bilag - Scenarier - Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  414942/18
 • Fra DGE A/S: Yderligere uddybning af beregningsgrundlaget - risikovurdering ved grundvandssænkning - Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  414941/18
 • Fra rådgiver - Sammenstilling af resultater
  430891/18
 • FRA AROSIT: Milepæl 5 i BiD projektet
  329996/18
 • Fra Langeland Kommune - tak for opdatering
  329561/18
 • Skabelon databehandleraftale Rambøll.docx
  343734/18
 • Bilag 1 til databehandleraftale - Instruks Rambøll.doc
  343735/18
 • SV: Databehandleraftale
  343733/18
 • Fra DGE A/S: Uddybning af beregningsgrundlaget - risikovurdering ved grundvandssænkning - Storebæltsvej 7D, 5800 Nyborg
  414932/18
 • Uddannelsesruter i Region Syddanmark_ver2.0.pdf
  330425/18
 • Ok - Nyt - Praksis nr. 037-2017 - Indbetaling for 2018 til Fonden for almen praksis.pdf
  330283/18
 • Fra DMR, BILAG: Referat af opstartsmøde, pulje 17 og 18.pdf
  328424/18
 • Materiale til mødet på mandag - FVI Executive Summary 12-04-2018 (002).pdf
  330594/18
 • Fra DMR: Endelig rapport, Dridekærvej 5, Vamdrup
  329668/18
 • rOpen: Materialer til brug for styregruppemødet på onsdag
  430281/18
 • Vækstforums beslutning vedr. Co-Create Sydfyn I
  336488/18
 • Vikarskema fysioterapeut
  331470/18
 • MED Klippekortmodul d. 20. april 2018
  329271/18
 • Manglende tjek ud
  329697/18
 • Materiale til mødet på mandag - Bilag 7.1 Markedsføringsaktiviteter 2018 A4 (002).pdf
  330603/18
 • Fra rådgiver - Endelig Rapport
  354888/18
 • Marts
  329713/18
 • Oversigt fra Rejsekort Ervherv
  329728/18
 • Fra ansøger: Dokumentation for kontant medfinansiering (Partnererklæringer)
  344174/18
 • Fra Danske Regioner: www.godtsygehusbyggeri.dk
  348165/18
 • Fra vagtlæge i Kolding: ydernr. skal opsiges, er indgået i almen praksis
  328371/18
 • Fra Vejle kommune: SV: §8 tilladelse på Vesterbrogade 20, Vejle
  328475/18
 • Fra Haderslev Kommune: kopi af korrespondance vedr., Sodegade 12, 6100 Haderslev
  329226/18
 • Fra Vejle kommune: SV: §8 tilladelse på Vesterbrogade 20, Vejle
  328479/18
 • Fra NIRAS, svar vedr. 580-81408, Skovglimt 2a-2b, Kruså
  329161/18
 • Henvendelse vedr tilskud på medicin til leddegigt
  330608/18
 • Fra Epinion: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  331348/18
 • Fra AAbenraa Kommune ang. byt byggeri, Transitvej 1, Padborg
  330482/18
 • Fra NIRAS, OK til brevudkast 580-81408, Skovglimt 2a-2b, Kruså
  329191/18
 • Fra MOE: Smedevænget 6a, Fredericia
  330093/18
 • Oplæg til drøftelse den 26. april
  330846/18
 • Fra MOE: Underskrevet kontrakt
  328488/18
 • fra Fredericia kommune Vedr. dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på Skærbæk
  329773/18
 • Fra DMR, Referat fra opstartsmødet
  328423/18
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om § 8 tilladelse, Lok. nr. 445-04025
  329397/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. recipientprøver, Fruenlundvej 12, Nordborg
  328744/18
 • Fra DMR: Orietering vedr. oprensning af palmeolie på Fredericia Havn - færdigmelding af udskiftning
  329662/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kinasamarbejde
  328900/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. Kina-samarbejde
  329445/18
 • undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet <9458>
  330600/18
 • Materiale til mødet på mandag - coverbrev fvi årsresultatet JN.docx
  330605/18
 • Fra Kolding Kommune, §8-ansøgning, Kolding Åpark 18, Campus Kolding, Etape II - § 8-ansøgning
  330583/18
 • PROJEKTBESKRIVELSE FRA RIGSREVISIONEN MODTAGET
  330606/18
 • Vikarskema fysioterapeut
  331464/18
 • Fra entreprenør, vedr. Vesteralle 1 6600 Vejen
  331617/18
 • Fra Nordfyns Kommune. Veflinge Vandværk
  331908/18
 • Høring af årsrapport 2017 for Dansk Anæstesi Database (DAD)
  330555/18
 • Udviklingsplan for Vestkysten
  330963/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - underskrevet kontrakt
  330864/18
 • Materiale til mødet på mandag - dagsorden sekretariatsmøde.docx
  330591/18
 • Fra ansøger: supplerende bilag
  330723/18
 • Fra Veflinge Vandværk. Fwd: Placeringen af boringen ved morud skov
  331903/18
 • Henvendelse med spørgsmål om vagtlægehonorrar
  330649/18
 • Fra SDSI - notat om den omvendt epikrise.docx
  330533/18
 • Fra FOA: vedr. forhandling af Ambulance Syd
  332090/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 485-70115 - Oplæg FØR besigtigelse
  337122/18
 • Fra Niras: Pulje 14, - Oplæg FØR besigtigelse
  337062/18
 • Fra Niras: Pulje 14, loknr. 485-70114 - Oplæg FØR besigtigelse
  337118/18
 • Fra Niras: Pulje 14, besigtigelsesplan d. 1. maj
  337059/18
 • Fra Niras: Pulje 14 - Oplæg FØR besigtigelse
  337069/18
 • fra rådgiver. råstof, opgave bekræftet afsluttet
  340515/18
 • Fra Niras: Dagorden til Møde vedr. Tankområde Guldager.
  337282/18
 • Fra Varde Kommune: Miljøgodkendelse af nyttiggørelse af ikke-forurenet og lettere forurenet jord på matr.nr. 2a, Hesselmed Hgd., Ål, Broeng
  336340/18
 • Fra Niras: Pulje 14 - Oplæg FØR besigtigelse
  337076/18
 • Fra Rambøll. Analyseprogram, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  332880/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: Opfølgning
  356337/18
 • FRa Geoservice: Aftale vedr levering, Skråfotos 2018
  370140/18
 • Fra Geoservice: Pris på lokaliteter ud over aftalt, Skråfotos 2018
  370138/18
 • Fra Niras, Pulje 5, Økonomioversigt, supplerende feltarbejde
  483318/18
 • fra rådgiver, råstof, kortlægning Ribe 2018-19 sand, grus og sten
  480829/18

Udgående

 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Industrivej 12, Kolding
  332976/18
 • Til rådgiver - Kommentarer til RSD's rettelser til rapport_kommenteret
  354842/18
 • Til Vejen Kommune, RÅSTOF, svar vedr. indvinders bemærkninger om ændret efterbehandling matr.nr. 3a, Nørbølling By, Folding
  330046/18
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. 5 års eftersyn og lukning af sag
  373556/18
 • Til home: svar på henv. vedr. lokaliteter på matriklen : 461-06079
  329396/18
 • Til ENVICON: SV: Matrikel 1gf Åløkkegård Hgd. Kochsgade 31 Odense_mail 3
  329229/18
 • Til ENVICON: SV: Matrikel 1gf Åløkkegård Hgd. Kochsgade 31 Odense_mail 2
  329224/18
 • Til ENVICON: svar på henv. Matrikel 1gf Åløkkegård Hgd. Kochsgade 31 Odense_mail 2
  329022/18
 • Til ENVICON: svar på henv. Matrikel 1gf Åløkkegård Hgd. Kochsgade 31 Odense_mail 1
  329002/18
 • Til ejendomsmagler: svar: henvendelse vedr. Helletoften 10, Nyborg
  328469/18
 • Til Langeland - Svar på status for Dageløkkevej 8, Tranekær lok. 482-81047 og grundvandsressource
  328759/18
 • til Odense Kommune - Påbudsmuligheder?_ Mulig forurening, Tarup Engvej 5, Odense
  328753/18
 • føglemail til grundejer - Endelig kortlægning efter jordforureningsloven, BOKA Holding
  328165/18
 • til Skat - Baggrundsmateriale for kortlægning Østre Gjesingvej 23A-D, 6715 Esbjerg N.
  328170/18
 • BILAG til Skat - Østre Gjesingvej 23..msg
  328171/18
 • til grundejer følgemail - Endelig kortlægning jf. jordforureningsloven, Østre Gjesingvej 23
  328160/18
 • Til Praksis - bekræftelse på ansættelse af læge i Haderslev
  328427/18
 • Til DGE: mail vedr. det videre forløb Vesterbrogade 18 a-c, Vejle - resultater monitering
  328357/18
 • følgemail til grundejer - Høring af V1-kortlægning, Tarup Engvej 5
  328538/18
 • Til NIRAS, tjek af udkast til brevtekst til 580-81408, Skovglimt 2a-2b, Kruså
  329186/18
 • Til NIRAS, Spm til interviewskema vedr. 580-81408, Skovglimt 2a-2b, Kruså
  329146/18
 • Til MOE: Smedevænget 6a, Fredericia
  330027/18
 • Til COWI: Obduktionsprojektet - rapportudkast
  330053/18
 • Til kommunen -orientering om høring vedr. ændret indsats, Kongenshøj 11, 6340 Kruså
  329246/18
 • TIl Vejen Kommune: anmodning om status for projektet, Ribevej 13a, 6683 Føvling,
  329326/18
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning, Dridekærvej 5, 6580 Vamdrup
  328878/18
 • Til den kinesiske ambassade: Vedr. invitation
  328482/18
 • Til Haderslev Kommune: vedr. dispensation og § 19 tilladelse, Sodegade 12, 6100 Haderslev
  328436/18
 • Til PLO, SOR, DAK-E, Vagtchef og Lev. vedr. Ansat læge i Haderslev
  328708/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering af kommunens afgørelse om ikke-påbud i sagen fra Løs Gyde 6, 5592 Ejby
  329358/18
 • Til Vejle kommune: mail vedr. ventilationsanlæg Vesterbrogade 20, Vejle
  328310/18
 • Til vagtlæge i Odense: bekræftelse på tilbagekaldelse af opsigelse af vagtydernr.
  328450/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Esbjerg åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  328252/18
 • Til Grundejer: Vedr. forureningsundersøgelse på Klemmeløkken
  328530/18
 • Til Haderslev Kommune: kopi af dispensation til indbygning af flyveaske, Sodegade 12, 6100 Haderslev
  328235/18
 • Til faaborg-Midtfyn kommune, §8-høringssvar, matr.nr. 33d Årslev By, Årslev
  330373/18
 • Til Borger: Svar vedr. Vingårdsvej 15, Faaborg
  329223/18
 • Til Kommune: Svar til kommunen på tilsyn
  328264/18
 • Til Tønder Kommune: kopi af afgørelse vedr. Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  329031/18
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - ansættelse af læge i Haderslev
  328717/18
 • Til Borger: Supplerende svar - Vingårdsvej 15, Faaborg
  329247/18
 • Til Niras: SV: Status på Shell
  329574/18
 • Til vagtlæge i Horsens: information om at ydernr. er aktivt
  328416/18
 • Til Vejle kommune: mail vedr. ventilationsanlæg på Vesterbrogade 20, Vejle
  328303/18
 • Til Helsinki-Uusimaa: iEER action plan for Southern Denmark
  329618/18
 • Annulleret - Dobbelt journaliseret
  331958/18
 • Svar på henvendelse om tilskud til medicin til leddegigt
  330656/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forsøg på at trylle § 8 tilladelsen for projekt på Lok. nr. 445-04025 frem
  335311/18
 • til Rambøll SV: supplerende svar til Voldersllvej : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -
  347380/18
 • til Fredericia kommune svar til_UDKAST Vedr. dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på Skærbæk
  329422/18
 • til Billund kommune : Vedr Varsket undersøgelsespåbud Skovvej 52 Sønder Omme
  329681/18
 • til Rambøll Børkop Vandværk. 630-81822 : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -
  347397/18
 • til Vejle kommune Listen over kontaktpersoner på myndighedsområdet i region og kommuner
  328448/18
 • til Rambøll svar på uddybende spørgsmål Volderslevvej : TUP- Afprøvning af GrundRisk ift pesticidsager -
  347382/18
 • Til Dansk Servicerådgivning: Opfølgning
  356330/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  328543/18
 • BILAG til grundejer - V1V2-rids 2018, Tarup Engvej 5 m.fl..pdf
  328541/18
 • Til Borger, ejendommen Skovglimt 2a, 6340 Kruså kortlægges ikke.pdf
  329459/18
 • Til borger - Udkast til afgørelse om ændret indsats, Kongenshøj 11, 6340 Kruså.pdf
  329166/18
 • Til Borger: Varsel vandprøvetagning mv
  328629/18
 • BILAG til grundejer - V1-rids.pdf
  328162/18
 • BILAG til grundejer - V1-udkast og V2-resume, 2018, Tarup Engvej 5 m.fl..pdf
  328540/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  328168/18
 • Til Borger: Bilag til "Udgår" - Kortbilag, Overbyvej 26, Skærbæk
  329019/18
 • Til borgere, Resultat af råstofkortlægning
  330353/