Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

17. oktober 2019

Indgående

 • Powershell kursus
  454331/19
 • Fra Orbicon: Historik og oplæg til miljøundersøgelser, Bülowsvej 9, Sønderborg
  454164/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Historik og oplæg til miljøundersøgelser, Bülowsvej 9, Sønderborg
  454163/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453888/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse med bilag og korrespondance, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453889/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse med bilag, Assensvej 480A, 5672 Millinge
  454323/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Assensvej 480A, 5672 Millinge
  454322/19
 • Fra Fabborg-Midtfyn Kommune: Forslag til ændring af det tidligere § 8-udkast, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  454320/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Supplerende bemærkninger, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453829/19
 • Fra projekt: Accepteret tilsagnskontrakt
  453048/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. ønske om at etablere drænlag uden afkast
  454041/19
 • Fra ansøger: rev. ansøgning og rev. budget
  453495/19

Udgående

 • Til borger: Link til boligansøgningsskema, lok.nr. 430-81354, Bystævnet 1, 5792 Årslev, matr.nr. 7a, Årslev By, Årslev
  454047/19
 • Til virksomhed, Høringsbrev, Bronzevej 7, 6000 Kolding.pdf
  453990/19
 • Til virksomhed, UDKAST, Afgørelse - V2 kortlægningsbrev, Bronzevej 7, 6000 Kolding.pdf
  453992/19
 • Til virksomhed, kortbilag, Bronzevej 7, 6000 Kolding.pdf
  453991/19
 • Til Kolding Kommune, Orientering om V2 varsling, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  453989/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. ejendommen Adelvej 26, 6500 Vojens
  454048/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bekræftelse på at høringssvar er afgivet ifm kommentarer, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453269/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: afgørelse - udgår af kortlægning
  453924/19
 • Til BLL Holding, V1-varsel med bilag, Koldinghave 18, 5591 Gelsted.pdf
  454319/19
 • Til borger: Svar på FORSP
  454054/19
 • Til Danbolig: Svar på FORSP
  453963/19
 • Til realmæglerne: svar på spm vedr. evt forurening og økonomi, Rugårdsvej 94, Harndrup
  453517/19
 • Undersøgelsesrapport - Grundejer
  453975/19

16. oktober 2019

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Situationsplan, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  451180/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opstart på §8-sag, Bystævnet 1, 5792 Årslev, lok. nr. 430-81354
  451178/19
 • Fra grundejer - Svar til spørgsmål vedr. placering af tank
  450428/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt i regionens svar til DMR A/S , Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  450433/19
 • Fra projekt: anmodet om yderligere projektforlængelse
  450026/19
 • Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 5. november 2019
  451437/19
 • Fra bruger. Sv: Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  449767/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 28. oktober 2019
  451129/19
 • Fra Nordcals. Vindingvej 34, Vejle
  450786/19
 • Fra borger. Sv: Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  450269/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: Kommentarer til notat om opgr. af olietank, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  451574/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og borger: Bemærkninger til opstart på § 8-sag,Bystævnet 1, 5792 Årslev
  451531/19
 • Til virksomhed, Kortbilag, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding.pdf
  451519/19
 • Til virksomhed, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding.pdf
  451518/19
 • Til Kolding Kommune: Udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding
  451516/19
 • Til Kolding Kommune: Ingen kommentarer til rapport, udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding
  451506/19
 • Til rådgiver: Opdatering af JAR og slutfaktura
  451315/19
 • Til Esbjerg Kommune: Ingen risiko for indeklima, Kongensgade 107-109, 6700 Esbjerg
  450838/19
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Dialog om dato for godkendelse af efterbehandling
  450640/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Til DMR AS Supplerende undersøgelser Storebæltsvej 10 5800 Nyborg
  450420/19
 • Til TV2 Fyn: Svar på anmodning om aktindsigt om vores svar mail til DMR A/S, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  450418/19
 • Til grundejer - kortlægning ændres ikke
  450432/19
 • Til borger, Høringsbrev, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  449659/19
 • Til Aabenraa Kommune: V2-varsling, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa
  449658/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  449661/19
 • Til borger, Kortbilag, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  449660/19
 • Til grundejer - spørgsmål vedr. placering af tank
  450425/19
 • til DGE kopi - til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Knudshovedvej 25
  452070/19
 • Til borger. SV: Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  450260/19
 • til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Knudshovedvej 25.pdf
  452072/19
 • Til vagtlægen: Bekræftelse på afmelding af vagtydernummer pr. 16. oktober 2019
  449679/19
 • Til Rudkøbing Apotek: bekræftelse på adresseændring
  450738/19
 • Til Johan Andersen A/S. SV: lokalitets nr 580-81209, Øster Madevej Aabenraa.
  450374/19
 • Til borger - Bilag til følgebrev vedr. fejl... - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 711.pdf
  449609/19
 • Til borger - følgebrev vedr. fejl i fremsendelse af udkast til nyt V2 brev - Åsumvej 711.pdf
  449606/19
 • Til T. S. BOLIG ApS, V1-høring med bilag, Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  451866/19
 • til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Knudshovedvej 25
  452071/19
 • TIl Rambøll, Råstof, Miljøvurdering af graveområder
  452552/19
 • Til Bredeådalens Digelag, Råstof, mødereferat
  452449/19
 • Til FDO, kommune og MST: Afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser FDO Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  449599/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af varslingsbreve samt undersøgelsesrapporter
  451542/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  452074/19
 • Til Lægevagten: Afmedling af vagtydernummer
  449708/19
 • Til borger - Boligerklæring - Skovkrogen 40, Vejle
  450030/19
 • Til Nordcalls. SV: Vindingvej 34, Vejle
  450789/19
 • Til projekt: meddelt accept af projektforlængelse
  450037/19
 • Region Syddanmarks svar på høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  450721/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  451161/19
 • Bilag til grundejer - kort udgået areal, Knudshovedvej 25.pdf
  452073/19
 • Til borger - Boligerklæring - Rugårdsvej 42, Harndrup.pdf
  450471/19
 • Til FDO, kommune og MST: Afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser FDO Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  450790/19
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Skovkorgen 40, Vejle.pdf
  450032/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Wedellsborgvej 61, Ejby.pdf
  451466/19
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup.pdf
  450472/19

15. oktober 2019

Indgående

 • Fra grundejer - info med placering af olietanke
  450419/19
 • Udkast Kursus
  449118/19
 • Fra Eurofins: VS: Rapport AR-19-CA-00876002-01 vedr.Bredgade 13 Bredgade 13 Affaldsdepot nr. 499-21, 402.1. Lokation: 499-00021 att: Michael Fogh
  449055/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1 - Budgetstatus samt fakturaoversigt
  449050/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus samt Fakturaoversigt
  449046/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2019-1653 Assensvej 480A, Millinge_Rapport undersøgelse, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  454317/19
 • Fra DMR A/S: Undersøgelsesrapport, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  454316/19
 • Korrespondance mlm. Kommune og rådgiver: Fund af olieforurening, Banegårdspladsen 1, 5600
  449003/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fund af olieforurening, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  449073/19
 • Re: Volderslev Bylaug - Klage over regionens passivitet i efterbehandling af råstofgrav på Bramstrup Gods
  449189/19
 • Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 5. november 2019
  449413/19
 • Analyser for pesticider, Agrolab fra 2019.
  449409/19
 • Fra Borger, henvendelse vedr. 607-81053
  448164/19
 • Udbetaling af timer
  447674/19
 • Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 11. november 2019
  448348/19
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. 533-50054
  448456/19
 • Fra Advopartner, bilag til mail: DGE rapport vedr. Nørregade 5, Varde.pdf
  447756/19
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. 461-81448
  449301/19
 • fra HF & VUC Fyn
  448387/19
 • VS: Høring af 2 ansøgninger om driftsoverenskomster FVU og OBU pr. 01.01.2020 - HF & VUC FYN
  448052/19
 • Fra HK-Kommunal: Begæring om Niveau 3 - Sygehus Lillebælt
  447859/19
 • Høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  448306/19
 • Fra Jens Johan Andersen A/S. lokalitets nr 580-81209, Øster Madevej Aabenraa.
  449789/19
 • Svar fra formandsskabet - danske fys
  449592/19
 • Svar fra formandsskab - kommuner
  449595/19
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Rapport - Antilopevej 5, 7100 Vejle, Miljøscreening.pdf
  454165/19
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om truffen forurening på Antilopevej 5, 7100 Vejle
  454161/19
 • Fra Advokat Thomas Harder - Kort fra undersøgelsen.pdf
  452444/19
 • Svar fra formandsskab - regioner
  449598/19

Udgående

 • Til DMR A/S: Supplerende undersøgelser, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  449501/19
 • Til Esbjerg Kommune: V1 og V2 kortlægning i høring, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  448890/19
 • Til borger, UDKAST, V1 og V2-kortlægning, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  448894/19
 • Til borger, Kortbilag, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  448893/19
 • Til borger, Høringsbrev, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  448892/19
 • Til Rådgiver: OK til 2 supplerede boringer mod øst
  448739/19
 • Til Aabenraa Kommune: Kommentarer til ønske om ændret arealanvendelse, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  448655/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  448639/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: 7100-20-6610 Grejsdalsvej 390, Vejle Undersøgelsesrapport.pdf
  448881/19
 • Til Borger, svar vedr Middelfartvej 405, 5491 Blommenslyst - lok.nr. 461-81448
  449316/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: V1-kortlægningsbrev.pdf
  448887/19
 • Til Tønder Kommune og Rambøll: Regionens bemærkninger til udkast til § 8 samt oplæg til undersøgelse, Branderup Mejejri, lok. 525-40025
  447786/19
 • Til borger. Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  449731/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  448628/19
 • Til Realkredit DK, svar vedr. Nørregade 49, del af lokalitetsnr. 575-78001
  448745/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: Baggrundsmateriale fra e-arkiv.pdf
  448891/19
 • V1-høring med bilag, Ludvigsgårdevej 14, 5591 Gelsted.pdf
  448689/19
 • BILAG til grundejer - kort - udgåede arealer, GASA okt 2019.pdf
  447899/19
 • til grundejer - udgår af V2-kortlægning, matr. 1akp, Lavsensvænget.pdf
  447898/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang pr. 1. november 2019
  449456/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  449193/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  447900/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  449463/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: Baggrundsmateriale fra e-arkiv, samt V1-varsel.pdf
  448895/19
 • Til Realkredit DK, bilag: V2-kortlægningsbrev, Nørregade 49, Vejen.pdf
  448747/19
 • til vurderingsstyrelsen - suppl. mat, ang. afgørelse matr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder
  447901/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Svanedamsgade 15 og 17, 5800 Nyborg.pdf
  447593/19
 • Til Borger, svar vedr. Smedegade 14, Blans
  448462/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Svanedamsgade 15 og 17, 5800 Nyborg.pdf
  447592/19
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-høring, Svanedamsgade.pdf
  447591/19
 • til borger Afgørelse om udgår af kortlægning lok. nr. 565-64011 Kærbækvej 18 7200 Grindsted matr. nr 3ah Morsbøl By Grindsted.docx
  449238/19
 • Til Hede Danmark, Råstof, Skovrejsning i interesseområde, Ribe
  448395/19
 • Til Realkredit DK, BILAG: Rapport Nørregade 58 mv.,04-07-2013.pdf
  448750/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: Kortbilag til V1-afgørelse Grejsdalsvej 390 Vejle.pdf
  448885/19
 • Til Rambøll, Svar vedr. Lok. 631-00803, Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  448874/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  449197/19
 • Til Borger, fremsendelse af rapporter og afgørelsesbreve fra 2013 og 2014
  448480/19
 • til grundejer, følgemail - matr. 1akp, Lavsensvænget, udgår jf. jordforureningsloven
  447897/19

14. oktober 2019

Indgående

 • Fra DR - sprøgmål vedr. data og OSD
  450455/19
 • Fra Middelfart Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup
  450328/19
 • Rapport monitering #2#3_samlet.pdf
  449371/19
 • fra Varde kommune 2. og 3. moniteringsrunde, §8-tilladelse Storegade 44-46, Varde
  449370/19
 • Fra Orbicon: 621-02005_Gl. Stationsvej 7A. Revideret rapport-Nu med bilag
  445681/19
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, Råstofplan 2016, Afgørelse på klage
  446749/19
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet: Orientering om afslutning af sag - Klage vedr. råstof, klagenummer: 1001527,
  446754/19
 • BILAG fra Odense Kommune - kan V2-kortlægningen udgå? - Notat opfølgning på §8-tilladelse.pdf
  447864/19
 • fra Odense Kommune - kan V2-kortlægningen udgå?
  447855/19
 • Fra Rambøll, henvendelse vedr. lok. 631-00803
  448868/19
 • VS: ændring praksisadresse psykolog
  449443/19
 • Fra Borger, henvendelse vedr. lok. 629-00078
  449101/19
 • Fra Mailreal, Henvelse vedr. Buen 6a, del af lok.nr. 495-50014
  448919/19
 • Fra Assens Kommune, henv. med spm. om frivillig undersøgelse mv.
  449011/19

Udgående

 • Til DR - Svar på spørgsmål
  450466/19
 • Til Niras: Tilbagemelding på oplæg til supl. undersøgelse, Torvegade
  446792/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på påbud + ønske om yderligere info, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  446411/19
 • Svar vedr. høring fra Lægemiddelstyrelsen - ansøgning om flytning af et apotek
  445754/19
 • Doc2Mail - Forsendelse 135853922.pdf
  446635/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 18, 6690 Gørding
  446736/19
 • Til projekt; Tilsagnsbrev med rev.instruks og standardvilkår
  447523/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 23 6690 Gørding
  445905/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  445544/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 25 6690 Gørding
  445907/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446201/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446247/19
 • Til Borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse på Vestergade 38a, Vojens.pdf
  445815/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  445543/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 14, 6690 Gørding
  446741/19
 • Til Estate, Ønsker rapporten fra frivillig undersøgelse efter aftale med ejer
  447123/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Korupmarkvej 25, B-Bov.pdf
  445552/19
 • Til Ørsted, Kommune, MST og skat: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447000/19
 • Til Advokat Harder, mail om at vi ønsker rapport fra udført undersøgelse tilsendt
  447215/19
 • Til lejer: orienteringsbrev
  446965/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135830833.pdf
  445873/19
 • Til kommune, Ørsted, skat og MST: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447019/19
 • til borger Høring om V2 kortlægning matr. nr 697 Engene , Vejle jorde 7100 Vejle.docx
  447101/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Korupmarkvej 25, B.-Bov.pdf
  445554/19
 • Til borger, V1-høring, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446222/19
 • Til kommune, Ørsted, skat og MST: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447008/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Vestervoldgade 36, Nyborg.pdf
  446216/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 16, 6690 Gørding
  446722/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446210/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135852985.pdf
  446626/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135825243.pdf
  445845/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning matr. nr 697 Engene Vejle jorde. 7100 vejle.docx
  447060/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 14, 6690 Gørding
  446727/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 23 6690 Gørding
  445897/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 16, 6690 Gørding
  446738/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135825243.pdf
  445910/19
 • Til Mailreal, Bilag: Buen 6a, Udgået efter undersøgelse.pdf
  448934/19
 • Til Mailreal, Svar vedr. Buen 6a, Ørbæk, del af lok. nr. 495-50014
  448929/19
 • Til Mailreal, bilag: Rapport, Begrænset teknisk undersøgelse, Buen 8A, 5853 Ørbæk, December 2000.pdf
  448937/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135854630.pdf
  446644/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 25 6690 Gørding
  445900/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 18, 6690 Gørding
  446731/19
 • Til kommune, Ørsted, skat og MST: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447028/19

13. oktober 2019

Indgående

 • Autosvar:Tekniske minimumskrav for statslige myndigheder
  445697/19
 • fra Vejle kommune Øsbyparken, 7100 Vejle - orientering iht jordforurenigslovens § 70 - 2 analyseresultaer overskdrider afskæringskriterium for kulbrinter
  446453/19
 • fra vejle kommune Østbyparken, den grønne kile, 7100 vejle - Orientering iht Jordforureningslovens § 70 - overskridelse af afskæringskriterium
  446444/19
 • Råstofindvinding Anderup - Grusgrav 13102019.pdf
  445624/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang
  448558/19

Udgående

 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445514/19
 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445512/19
 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445509/19
 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445510/19
 • Til PEH 1 ApS: Grundejerorientering, Badstuegade 2a, 6100 Haderslev
  445502/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelse af tidl. renseri, Badstuegade 2a, 6100 Haderslev, 515-50010
  445503/19
 • Til virksomhed - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Åsumvej 709.pdf
  449565/19
 • Til borger - Høring - ændring af offentlig indsats på V2 kortlagt areal - Åsumvej 711.pdf
  449571/19
 • Til Borger - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Åsumvej 707.pdf
  449566/19
 • Til borger - Bilag til høring - Boligerklæring - Åsumvej 707.pdf
  449589/19
 • Til borger - Bilag til høring - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 707.pdf
  449588/19
 • Til Borger - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Åsumvej 711.pdf
  449567/19
 • Til borger - Høring - ændring af offentlig indsats på V2 kortlagt areal - Åsumvej 707.pdf
  449587/19
 • Til borger - Bilag til høring - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 711.pdf
  449573/19
 • Til virksomhed - Bilag til høring - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 709.pdf
  449570/19
 • Til virksomhed - Høring - din grund er forurenet - Åsumvej 709.pdf
  449569/19
 • Til borger - Bilag til høring - Boligerklæring - Åsumvej 711.pdf
  449575/19

12. oktober 2019

Indgående

 • SV: Status på "Screening ud af DK-Jord" og godkendelse af JAR 3.9.2
  445698/19

Udgående

 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP - Aktindsigt - Vedr. lokalitetsnr. 480-81131 - Frugthaven 37, 5462 Morud
  445498/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelser af tidl. renserier i Haderslev
  445492/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelser af tidl. renserier i Haderslev
  445490/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelser af tidl. renserier i Haderslev
  445491/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Slotsgade 13, 6100 Haderslev
  445488/19
 • Til grundejer - Svar på FORSP vedr. evt. byggeri på ejendom
  445501/19
 • Til Borger: Grundejerorientering, Slotsgade 15 A-F, 6100 Haderslev
  445487/19

11. oktober 2019

Indgående

 • orientering fra Vejle kommune . orientering om Jordforureningslovens § 70 - overskridelse af afskæringskriterium for tunge kulbrinter
  454043/19
 • FRA RH: Status på "Screening ud af DK-Jord" og godkendelse af JAR 3.9.2
  445705/19
 • RE: Problem med brug af nøglefil ved underskriftDIGST (Id nr.: 584269)
  444441/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Fælles svar til oplæg, Gl. Vardevej 70, A-C, 6700 EsbjergTovværket - Esbjerg
  444582/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Fælles kommentar til oplæg, Gl. Vardevej 70, A-C, 6700 Esbjerg
  444572/19
 • Fra Odense Kommune: Rykker for regionens udtalelse til undersøgelsesnotat, Sandvadvej 3, 5210 Odense, lok.nr. 461-81313
  444684/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat med bilag 1-5
  444685/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.201910-07.datanotat-fase3. transekt1. B101-B104, B110-B112.Med bilag, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  443958/19
 • Fra DMR A/S: Resultater fase 3 - supplerende boringer, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  443957/19
 • Fra Rådgiver: Boringer er sløjfet
  451635/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål fra Ejlskov vedr. Afkast fra drænlag
  450410/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  449429/19
 • Afslagsbegrundelser i POK - april 2017.docx
  445585/19
 • Revideret ansøgning samt bilag til "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  445888/19
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.1.2020 (F2 DP Id nr.: 2221353) - Forretningsorden for Bedømmelsesudvalg for psykologer - Januar 2017.docx
  445583/19
 • Tidsplan - pr. 1.1.2020.doc
  445591/19
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.1.2020 (F2 DP Id nr.: 2221353)
  445581/19
 • Oversigt over ledige ydernumre 1.1.2020.docx
  445590/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering, Jagtvænget 10, Hjerting
  445504/19
 • Fra Haderslev kommunes kontaktperson, fremsendelse af materiale mv. vedr. Simmerstedvej 1, Haderslev
  444330/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Matr.nr. 7000ad Aabenraa, Tidligere H P Hansensgade 44, 65200 Aabenraa
  445179/19
 • Fra NIRAS: Vedr. tidsplan sløjfning
  444914/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  444028/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag, Tegninger, Skolegade 86, 6700 Esbjerg
  445136/19
 • Fra Varde Kommune: Til orientering 10.000 l olietank Toften 2, 6818 Årre
  445261/19
 • Fra projekt: Rev. projektbeskrivelse og budget
  445417/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade, matrikel 696bb og 696bc, Fr
  445089/19
 • Fra SEG - aflevering af tillægsspørgsmål #2 + forandringsteori
  444368/19
 • Til Advokat: Svar vedr jordudjævning, Søndre Kobbelvej 11, Fredericia
  444605/19
 • Fra Haderslev kommune, Bilag til mail: Gamle tegninger. Simmerstedvej 1, Haderslev..pdf
  444338/19
 • Fra SK - halvårsrapport - første halvår 2019
  444696/19
 • Fra projekt: Regnskab, underskrevet
  445408/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40 m.fl., matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  445076/19
 • Fra COWI: Adelgade 138 og 140, Bogense
  444161/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar Vedr. spørgsmål ti udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444494/19
 • Attached Image
  443827/19
 • Fra NIRAS: Udkast til moniteringsrapport 2019
  443623/19
 • Fra Orbicon - Endelig version af Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding ved Jerlev Etape 4
  444504/19
 • Til COWI: Frydsvej 6, Egtved, pulje 10 - 2019
  443705/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering Vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444505/19
 • Fra VTG - svar på spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS - 2
  444968/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag, Supplerende notat med poreluftmålinger, Skolegade 86, 6700 Esbjerg
  445129/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail vedr. elevatortårn, Skolegade 36, 6700 Esbjerg
  445111/19
 • Fra NIRAS: kopi af mail til Odense Kommune om Ændringer i pumpetest ved Lindvedværket
  453605/19

Udgående

 • Til TV2 Fyn: Svar på anmodning om aktindsigt , Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  445391/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: § 8-høringssvar for udkast til § 8-tilladelse på Odensevej 45, 5750 ringe, matr.nr. 22a Rynkeby By, Ringe
  445293/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens udtalelse til oplæg ifm. undersøgelsespåbud, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  445239/19
 • Til Odense Kommune: Bekræftelse af modtagelse af mail, samt angivelse af tidshorisont for tilbagemelding på undersøgelsesnotat, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV
  444704/19
 • Til STAUN Miljørådgivning: Opsummering af telefonsamtale angående supplerende dokumentation for oprensning på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  443986/19
 • Til Borger: Gennemgang af fremtidig sagsbehandlig og tidshorisonter, Kalkbrænderivej 13a, Kværndrup
  443854/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  445457/19
 • Til Haderslev Kommune, kvittering for mail og oplysninger
  444349/19
 • Til grundejer, Stevneskovvej 39F, 5700 Svendborg
  444907/19
 • Til Borger1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443727/19
 • Til Billund Kommune: praksis i Grindsted åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  443774/19
 • Til Frøs Sparekasse, Orientering om revurdering af tidligere og opstart af ny undersøgelse af Frøsvej 5, Rødding.pdf
  444372/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lammesøvej 11, 5450 Otterup
  443755/19
 • Til Borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse på Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  445400/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39D, 5700 Svendborg
  444875/19
 • Til Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  444342/19
 • Til borger, V1-kortbilag-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443726/19
 • Til Borger: Grundejerorientering, Gåskærgade 23, 6100 Haderslev
  445480/19
 • Til Borger: Grundejerorientering, Naffet 18, 20, 22, 6100 Haderslev
  445489/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev Gåskærgade 25, 6100 Haderslev
  445482/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: Kortbilag til V2-varsling, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  445458/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for orientering om spild af gearkasseolie i indkørsel på Præstevænget 47, 7323 Give.
  444149/19
 • Til Domhusgaarden, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443723/19
 • Til borger: Orienteringsbrev Storegade 24, 6100 Haderslev
  445483/19
 • Til DigiTech: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446157/19
 • Til DR Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  445869/19
 • Til GF-sekretariatet: deltagere fra regonsrådet til åbning
  446892/19
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446077/19
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446087/19
 • Til TV2 Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446059/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. spørgsmål fra Franck Geoteknik vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444358/19
 • Til Grundejer, vedr. Stevneskovvej 39B, 5700 Svendborg
  444854/19
 • DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG GODS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse.pdf
  443992/19
 • Til Borger, bliver kontaktet vedr. besigtigelse
  443817/19
 • Til borger: Bystævnet 41
  445473/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gelstedvej 42, 5591 Gelsted
  443669/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443725/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39A, 5700 Svendborg
  444821/19
 • Til Rambøll A/S: Svar vedr. forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 131 Engene, Vejle Jorder
  444483/19
 • Til Ansøge: vedr. revideret kort. Ansøgning, erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  443569/19
 • Til Domhusgaarden, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443722/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lammesøvej 17, 5450 Otterup
  443766/19
 • Til Rambøll: Status ønskes
  444881/19
 • Til praksis i Grindsted: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  443770/19
 • DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG, V1-høring, Sandbjergvej 104 m.fl., 6400 Sønderborg.pdf
  444001/19
 • Til Krogsbølle Skytteforening, V1-afgørelse, Kørupvej 38, 5450 Otterup
  443806/19
 • Til borger2, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443730/19
 • Til borger1, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443728/19
 • Til Brenderup Højskole V1-afgørelse med bilag, Stationsvej 54, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  444185/19
 • Til Odense Kommune, Høring om forurening på Fangelvej 36-38, 5260 Odense S
  444407/19
 • Til NIRAS: Sløjfning af boringer
  443617/19
 • Til COWI: Oplæg ønskes til tilsyn 2019
  444898/19
 • Til Borger2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443729/19
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22, kommentar til rapportudkast
  444178/19
 • Til borger - svar på forespørgsel
  445018/19
 • Til Fredericia Kommune: Supplerende svar vedr. spørgsmål fra Franck Geoteknik vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444362/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39E, 5700 Svendborg
  444893/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: V2-varsling, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  445456/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443724/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39C, 5700 Svendborg
  444867/19
 • Til Ribe Kommune, Vedr. sammenlægning af erhvervsejendomme - Industrivej 47 og 49, 6760 Ribe
  443831/19
 • Til DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG GODS, Kortbilag til V1-høring.pdf
  443987/19
 • Til RealKredit Danmark, svar på henvendelse vedr. Stærmosegårdsvej 38, Odense
  445356/19

10. oktober 2019

Indgående

 • Fra TV2 Fyn: Aktindsigt i sagsnr.:18/8731, Korrespondance med DMR A/S, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  444929/19
 • Fra Orbicon: 621-02005_Gl. Stationsvej 7A. Revideret rapport
  443826/19
 • Fra Vejen Kommune: Endelig tilladelse til udledning
  442682/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445508/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445507/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  450623/19
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Undersøgelsesrapport, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  443845/19
 • Fra Miljøteknik: Undersøgelsesrapport, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrup, lok.nr. 430-81221
  443848/19
 • Fra Borger: Forespørgsel om gennemgang af fremtidig sagsbehandlig og tidshorisonter, Kalkbrænderivej 13a, Kværndrup
  443838/19
 • Fra Niras - FORSP ang. materiale på 479-70120
  450687/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445511/19
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af min mail, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  443791/19
 • Fra ejendomsmægler - FORSP vedr. Nederdammen 33, 6760 Ribe - Matr.nr. 477 Ribe bygrunde
  445505/19
 • Fra grundejer - FORSP vedr. evt. byggeri på ejendom
  445500/19
 • Fra Eurofins; Revideret analyserapport vedr.479-00008 Holmdrup Huse Losseplads. Lokation: 479-00008 att: Anita Hjørringsgaard
  445435/19
 • Fra ansøger: underskrevet ansøgnning ang erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  443566/19
 • Fra Haderslev Kommune, oplysninger om kontaktperson vedr. Simmerstedvej 1, Haderslev
  443864/19
 • Fra Aberdeenshiree: Referat fra North Sea Commission - Energy and Climate Change Group okt 2019
  445474/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Dejrupvej
  444223/19
 • Fra Borger, ønsker at være tilstede ved besigtigelse
  443803/19
 • HØRING: Udkast til lov om ændring af tatoveringsloven (Regulering af tatovørområdet samt undtagelser fra loven for personer i exitforløb) - frist 31. oktober 2019
  446084/19
 • Fra Vejle Kommune: Spild af gearkasseolie i indkørsel på Præstevænget 47, 7323 Give
  443952/19
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  445005/19
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsespåbud, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  443782/19
 • Fra Fredericia Kommune: Franck Geotekniks spørgsmål/kommentarer til Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444292/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. spørgsmål fra Franck Geoteknik vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444300/19
 • Fra advokat: Angående udjævneing, Søndre Kobbelvej 11, Fredericia,
  443969/19
 • Fra Borger - Henvendelse om Bystævnet 41
  445472/19
 • Fra Borger, kvittering vedr. modtaget mail
  443793/19
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsesoplæg, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  443783/19
 • Fra borger - Bilag
  443473/19
 • fra Niras, borger henvendelse angående Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  442655/19
 • Fra borger - bilag
  443475/19
 • Ændring af cvr.nr.
  441622/19
 • MED Klippekortmodul d. 9. oktober 2019
  441986/19
 • Fra borger - bilag
  443474/19
 • Fra Borgerf - materiale om tidligere ansøgning
  443472/19

Udgående

 • Til Vejen Kommune: Svar vedr. udkast til tilladelse
  441430/19
 • Til Borger - kvittering for mail
  441479/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  442401/19
 • Til borger - V2-kortbilag, del af matr. nr. 4l Tirslund By, Føvling.pdf
  442518/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Lille Jyndevadvej 6, 6360 Burkal.pdf
  441048/19
 • Kommunemeddelelse - Bekræftelse på oprettelse af solopraksis i Grindsted samt oplysning om ansat læge ophører i Billundd
  441263/19
 • Til kommunen - til orientering, en del af ejendommen Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted, del af matr. nr. 4L Tirslund By, Føvling kortlægges på V2
  442523/19
 • Til NP Udlejning, V1-kortbilag - høring, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  442472/19
 • Til Billund kommune - til orientering, V1-kortlægning Billundvej 2, 7250 Hejnsvig
  442936/19
 • Til NIRAS: Kommnentarer til oplæg fase 3
  442388/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  442397/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted, 6670 Holsted.pdf
  442515/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Oprettelse af solopraksis i Grindsted samt ansættelse i Billund ophører
  441252/19
 • Dagsorden til Strategisk Styregruppe den 23. oktober 2019
  442385/19
 • Til Rambøll: Accept af tilbud
  441499/19
 • Varslingsbreve, monitering 2019, lejere og grundejer
  442813/19
 • Til NP Udlejning, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  442464/19
 • Til NP Udlejning, V1-høring, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  442471/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  442877/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  442896/19
 • Til Sweco:- Pulje 11 - Dejrupvej
  444235/19
 • Ti dermatologerne: Nyt fra Praksisafdelingen
  443771/19
 • Fra Ejendomsmægler -FORSP - aktindsigt - Vedr. lokalitetsnr. 480-81131 - Frugthaven 37, 5462 Morud
  445497/19

9. oktober 2019

Indgående

 • Fra COWI: § 8-Ansøgning - Jyllandsvej 4-6, Bogense
  443714/19
 • Fra COWI: Bilag - § 8 ansøgning
  443720/19
 • RE: PowerShell kursus
  441134/19
 • Fra Borger: Bekræftelse af regionens kommentarer, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  443810/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg t. omfang for § 8-tilladelse, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  444212/19
 • RE: referat af RIT-møde den 26-09-2019
  440819/19
 • (BR18) Ibrugtagningstilladelse..pdf
  441286/19
 • VS: 1806 - Vejle Sygehus, P-hus nr. 2 - Ibrugtagningstilladelse
  441285/19
 • PowerShell
  440005/19
 • Fra Kolding Kommune: Notat - vurdering af gulv, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  439394/19
 • Telefonhenvendelse ang. lokalitetsnr. 491-70134.
  438729/19
 • Fra DMR: Dokumentation for materialer brugt til genopbygning af udgravning, Brovejen, 5900 Rudkøbing
  438370/19
 • RE: Sent to swecodanmark.dk: Møde i RIT IT
  437810/19
 • RE: Sent to swecodanmark.dk: Møde i RIT IT
  437776/19
 • FRA SwecoE: Sent to swecodanmark.dk: Møde i RIT IT
  437805/19
 • Fra Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  439463/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Godkendelse af oplæg til suppl. und., Jagtvænget 10, Hjerting
  437993/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af påbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  438876/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby.pdf
  437943/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsel om Påbud om undersøgelse af jordforurening ved Stena Recycling A/S på Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  438860/19
 • Fra Esbjerg Jerne Apotek: Soolantra creme mod fnat
  439262/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019
  439575/19
 • Fredericia kommune: vedr. Slutnotat og boligerklæring - Skærbæk Havnegade 43b, Skærbæk
  438774/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast Undersøgelsespåbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  438878/19
 • Fra borger - ønske om møde
  441466/19
 • FFra NIRAS: Vedr. pumpe i uge 43
  440973/19
 • Fra Rambøll: JAGG beregning, Jagtvænget 10, Hjerting
  440996/19
 • Fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning II
  444980/19
 • Fra NIRAS: Rapportudkast
  440970/19
 • Fra COWI: Opsummering efter møde 09-10-2019
  440969/19
 • Fra Esbjerg kommune, Sammenlægning af erhvervsejendomme - Industrivej 47 og 49, 6760 Ribe
  443820/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  443884/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: §8-ansøgning - Havnegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  444773/19
 • Fra Haderslev Kommune, kontaktoplysninger på medarbejder
  443948/19
 • Fra projekt; revideret budget
  443878/19
 • Fra Ditmer: Status APOS-integration til DitmerFlex (Lægers bibeskæftigelse)
  447072/19
 • Høring: Udkast til lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udvidelse af virksomhedsområdet for tandplejere)
  446819/19
 • Fra Hede Danmark, Råstof, Skovrejsning i interesseområde, Ribe
  448391/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Sløjfning af boringer på Kuopiovej 36 - rykker
  440897/19
 • Til DR - liste med lossepladser i RSD
  445533/19
 • Til rådgiver: Risikovurdering af Skovvej 22
  440877/19
 • TIL DR: Gamle lossepladser
  440869/19
 • Til SKAT: Orientering om V2-kortlægning, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  440868/19
 • Til borger: Zinkforurening udgør ikke risiko for grundvand, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  440850/19
 • Til EDC: Kopi af regionens kommentarer til afgravning af forurenet jord, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle, lok. nr. 631-00428.
  440622/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer vedr. undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  440158/19
 • til DMR: Ny sagsbehandler på Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  443879/19
 • Til borger, V2 kortlægningsbrev, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  440866/19
 • Til kommune, V2 kortlægningsbrev, Aabenraa Landevej, 6100 Haderslev, matr. nr. 979, Sdr. Otting under Haderslev.pdf
  440867/19
 • Til kommune: Endelig V2-kortlægning og spm om påbudsmuligheder, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  440864/19
 • Til borger, kortbilag, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  440865/19
 • Til Kolding Kommune: Svar til basistilstandsrapport, Mønten 9, 6000 Kolding
  439489/19
 • Til JRS: Kommentarer til oplæg om friv. opr., Langevad 3, 6200 Aabenraa
  439266/19
 • Til Vejdirektoratet: Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af Brovejen, 5900 Rudkøbing, matr. 7000y Rudkøbing Markjorder
  438959/19
 • Til Vejdirektoratet: Bilag - Udgår - inden kortlægning efter oprensning med bilag
  438960/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Referering af telefonsamtale angående Gåsebjergsand, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  438433/19
 • TIL KB software: BiD estimater og releaseplan 2019/2020
  437800/19
 • Til Middelfart Kommune: Afgørelse Udgået inden kortlægning
  440601/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Slagtergade 9,Haderslev.pdf
  440530/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune og Ingeniør'ne - RSYD's bemærk til DMR oplæg nedrivning bygninger
  439093/19
 • Til COWI: kontrakt, monitering
  442807/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart
  444719/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  443888/19
 • Til Aabenraa Kommune, vedr. indvindingsopland, Hovedgaden 91, 6360 Tinglev
  439579/19
 • Til Rambøll og Esbjerg Kommune: Godkendelse af oplæg til suppl. undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  437985/19
 • Til DGE: svar på mail vedr. suppl vandprøver Østervold 5, 6800 Varde
  438973/19
 • Til Brdr Hartmann A/S, GEO, Vuderingsstyrelsen og TØnder Kommune: V1V2-Afgørelse, Hartmannsvej 2, Tønder
  438856/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune og Ingeniør'ne - SV_ Ansøgning om § 8 tilladelse - Faaborg Sygehus - anvendelse til beboelse, Odensevej 51, Faaborg.
  439092/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse af Slagtergade 20a, Haderslev.pdf
  440553/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Simmerstedvej 1.pdf
  440654/19
 • Til borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Åvej 4, Gram.pdf
  440510/19
 • Til VTG - vedr. spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS - part II
  439604/19
 • Til borger - V1-høring - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg.pdf
  439898/19
 • Til Tønder Kommune, Vurderingsstyrelsen, Tønder Kommune og Brdr. Hartmann: V1V2-afgørelse, Hartrmannsvej 2, Tønder
  440191/19
 • Til borger - V1-kortbilag høring - matr.nr. 48 Nyborg Markjorder.pdf
  439906/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  437957/19
 • Til Nyborg Kirke - bilag til V1-høring udkast til V1-afgørelse - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg.pdf
  439909/19
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg.pdf
  439838/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Rødding Vestergade 18.pdf
  440640/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Rødding Vestergade 16.pdf
  440623/19
 • Til Fredericia kommune : Vedr. Skærbæk Havnegade 43B
  437992/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kystvejen 32, Asperup.pdf
  440568/19
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse, Kirkebjergvej 16, Asperup.pdf
  440293/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hjordkærvej 20, Bolderslev.pdf
  438371/19
 • Til borger, V1-høring, Hjordkærvej 20, 6392 Bolderslev.pdf
  438378/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Sprøgsmål omkring indvindingsopland, Hovedgaden 91, 6360 Tinglev
  439567/19
 • Til Nyborg Kirke - V1-høring - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg.pdf
  439912/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hjordkærvej 20, Bolderslev.pdf
  438375/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Rødding Vestergade 14.pdf
  440610/19

8. oktober 2019

Indgående

 • FRA KB: BiD estimater og releaseplan 2019/2020
  437784/19
 • Fra rådgiver: Info om prøvepumpning
  437601/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune: Omplacering af poreluftprøver, Saltgade 21, Ribe
  437346/19
 • fra fredericia kommune dokumentation of at §8 vilkår er overholdt i forbindelse med etablering af omfangsdræn; Grethevej 19
  451325/19
 • 19-8124_v1_Vedr. etablering af omfangsdræn, Grethevej 19.pdf
  451326/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune og Niras: Kommentarer til poreluft og boringer, Saltgade 21, Ribe
  437338/19
 • Fra Orbicon: 621-02004_Gl. Stationsvej 7_revideret rapport
  436649/19
 • Fra Vejen Kommune: Udkast til tilladelse
  441424/19
 • Vedr. Grethevej 19, Fredericia
  451328/19
 • 18-9833_v1_Vedr. dokumentation i forbindelse med understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på ejendommen Grethevej 19.pdf
  451329/19
 • Fra indvinder RÅSTOF Ansøgning om tilladelse til fortsat udledning af søvand fra tidligere råstofsø i Tjæreborg
  451683/19
 • Fra danske regioner: Bidrag til folketingsspørgsmål vedr. osteoporose / Frist 18.10
  450326/19
 • HØRING: Udkast til lov om ændring af tatoveringsloven (Regulering af tatovørområdet samt undtagelser fra loven for personer i exitforløb) - frist 6. november 2019
  446038/19
 • Fra NIRAS: Status supplerende undersøgelser - fase 2
  441555/19
 • Fra Västra Götalandsregionen: Proposal for NSC letter of support for a continued North Sea Region Programme
  444632/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Lettere forurenet jord fra Sct Knuds alle 7, Bramming
  436477/19
 • Fra DMR A/S: Orientering om ophængning af ORSA-rør på Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  436684/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Jordflytning fra Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg
  436616/19
 • Fra borger: Fwd: Vedr. Kløvermarken 15, 7190 Billund - materialet fra Landsarkivet
  437936/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  440066/19
 • Fra psykiatri - respons på mail om praksiskoordinatorer
  435773/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436693/19
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  436373/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedhæftede filer fra JordWeb, Sct Knuds alle 7, Bramming
  436467/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail med vedhæftede jordprøver, Sct. Knuds Alle 7, Bramming
  436487/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  437400/19
 • Fra Kolding Kommune, Forureningsundersøgelse, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  438800/19
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. Skærbæk Havnegade 43B
  437976/19
 • Fra Rambøll: rev. forslag til suppl undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  437956/19
 • Fra Kolding Kommune, Geoteknisk Undersøgelse, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  438812/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  440090/19
 • Fra OUH - respons på praksiskoordinatorer
  436003/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436689/19
 • Invitation til høring om Medicinrådet onsdag den 23. oktober kl. 09.00-12.00
  435869/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436746/19
 • Fra O. B. Delevopment A/S. SV: 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  437286/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  437387/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. oliespild i Billund Lufthavn tirsdag den 1/10 2019
  437237/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436687/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436686/19
 • Bidrag til folketingsspørgsmål vedr. osteoporose / Frist 18.10
  437370/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Vestre Nørremarksvej 26 - Ny sagsbehandler
  437580/19
 • Til Miljøstyrelsen, RÅSTOF, Svar på flere ting matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  437516/19
 • Til Langeland Kommune: Opklarende spørgsmål om oprensning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  437231/19
 • Til Kolding Kommune: Kommentarer til Undersøgelsespåbud, Kokmose 7, 6000 Kolding
  436748/19
 • Til Ingenior-ne: Svar på henvendelse vedr. Middelfartvej 291 i Odense, del 3/5
  436580/19
 • Til Ingenior-ne: Svar på henvendelse vedr. Middelfartvej 291 i Odense, del 2/5
  436578/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til ønske om nedrivning af bygninger på Vesterbro 28, 5000 Odense C
  436478/19
 • Til borger: Kopi af kortlægningsafgørelse, Grejsdalsvej 390 Vejle
  436452/19
 • Til borger, Høringsbrev, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  436364/19
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om V1-kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  436363/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - Vidensniveau 1 kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  436366/19
 • Til borger, kortbilag, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  436365/19
 • Til COWI, Svar på telefonhenvendelse, Grimstrupvej 125, 6705 Esbjerg Ø
  435785/19
 • Til Nordic Medicare - Høring af praksisplan for almen praksis
  435868/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Ribjergvej 25 mfl, 5260 Odense S.pdf
  437075/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437550/19
 • Til Kommunen : Kommunemeddelelse - Odense kommune - lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  437345/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437564/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437559/19
 • Til Vejen Byudvikling: Bilag - Kortbilag afgørelse, ingen nuancering, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  436646/19
 • Til Specialerådet: Svar på spørgsmål vdr. Soolantra og scabies
  437572/19
 • Til Nybolig: SV: Vedrørende forureningskortlægning på Felstedvej 24, 6300 Gelsted
  436714/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437557/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437567/19
 • Til Fredericia Kommune: Kopi -Afgørelse udgået inden kortlægning
  436685/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslev Bygade 10, 5260 Odense S.pdf
  437050/19
 • Til Vejen Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen
  436880/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel og partshøring af påbud om undersøgelse efter JFL's §48 af fyringsolie på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst
  436774/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437558/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kystvejen 38, Asperup.pdf
  437533/19
 • Til Odense kommune - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslev Bygade 35, 5260 Odense S.pdf
  437064/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Dahlsvej 151, 5260 Odense S.pdf
  437029/19
 • Til DR: Svart på spørgsmål om aktindsigt
  447954/19
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 7. oktober 2019
  437326/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  437534/19
 • Til Nordicals: Orientering om bestilling af sagen i Landsarkivet - Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437584/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437569/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437562/19
 • Til Vejen Byudvikling: Afgørelse - Udgår delvist, nuancering bortfalder, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  436639/19
 • Til Stenbogård - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslevvej 147, 5260 Odense S.pdf
  437023/19
 • Til Alles Lægehus - Praksisplan til høring
  435874/19
 • Til Cowi: Svar på henvendelse
  437547/19
 • Til COWI: svar på henvendelse
  437555/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Bramstrup 2, 5792 Årslev.pdf
  437046/19
 • Til Borger: Optagelse under værditabsordningen
  436630/19
 • Fra COWI: RE: Kontrakt, Adelgade 138 og 140, Bogense
  436484/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  436622/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslevvej 100, 5260 Odense S.pdf
  437079/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Dahlsvej 153, 5260 Odense S.pdf
  437035/19
 • Til O. B. Development A/S. SV: 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  437149/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437560/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437552/19

7. oktober 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - endelig undersøgelsesrapport, Åsumvej 707-711, Odense
  449564/19
 • Fra Rådgiver: Budget 2020
  435518/19
 • Fra Rådgiver: Sagsafslutning
  435214/19
 • Til Aabenraa Kommune: Kortlægingsvurdering, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  435029/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Korrespondance omkring planlagt projekt, Gåsebjergsand, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  435871/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilbud på screeningsundersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  434759/19
 • fra borger . tankundersøgelse Kærbækvej 18, 7200 Grindsted
  449255/19
 • SV: JAR strategiseminar mandag den 7. oktober 2019
  434989/19
 • Fra Langeland Kommune: Dokumentationsrapport for afsluttet oprensning, Brovejen, 5900 Rudkøbing
  433593/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Notat vedr. afgravning af oliefoureing - Brovejen v. Peløkkevej, Rudkøbing
  433594/19
 • Fra borger VS: Borgerhenvendelse [Ref.nr.=8e65d157a9ba4cadbad17d5e99b6cc7c]
  434906/19
 • Fra projekt: Meddeler at have fået sendetilladelse
  434603/19
 • telefonhenvendelse - Advokat
  434794/19
 • Til Nordfyns kommune, odense museum og Odense lufthavn: Høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering til udvidelse af grusgrav matrikel nr. 2a Vellinge By Bederslev
  434359/19
 • Miljøprøver, tillæg til supplerende geoteknisk undersøgelse, sept. 2019.pdf
  434457/19
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  434183/19
 • Teknisk høring - Rapport med anbefalinger for den akutte sundhedsindsats - FRIST 11. oktober kl. 12
  434853/19
 • Fra Vejen Kommune - Godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 12e Veerst By, Veerst
  435020/19
 • Fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning II
  435556/19
 • Fra Kolding Kommune: Basistilstandsrapport, Mønten 9, 6000 Kolding
  434846/19
 • Mail fra Danske Regioner
  434880/19
 • DUT-høring om ændring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
  434185/19
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr. Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  434004/19
 • Fra Niras - aftale om fuld adresseindsamling - pulje 24 - Give, Egtved, Jelling
  433959/19
 • VS: Afmelde
  435210/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Abortankenævnet
  434235/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted.pdf
  436188/19
 • BILAG fra Niras - Oplæg § 8-undersøgelse, Dalum Papir, 24-09-2019.pdf
  434397/19
 • Fra NIRAS: kort med Arealer - kortlægning tTEM ved. Volderslev
  437007/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på regionens udtalelse vedr. ORSA-rør i sagen fra Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  436553/19
 • til projekthaver
  437466/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. JordWeb, Sct Knuds Alle 7b, 6740 Bramming
  435797/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  435039/19
 • MED Klippekortmodul d. 4. oktober 2019
  434935/19
 • telefonhenvendelse - Advokat_Sagsnr_18-52717_Dokid_434794-19_v1.DOCX
  434829/19
 • Historisk redegørelse, Dalum Papir, 2019-09-23.pdf
  434439/19
 • Fra DR: Spørgsmål til aktindsigt
  447925/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail med miljøteknisk rapport, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø
  435922/19
 • Fra DMR A/S: Prøvetegning over lejligheder på 1. sal over butik på Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart
  436677/19
 • Fra Stürup A/S - opfølgning på mail vedr. tilsyn - matr.nr. 12a Veerst
  437761/19
 • Fra Esbjerg Kommune: mail til rådgiver vedr. suppl undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  437939/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Billeder med losseplads 2
  438440/19
 • Fra Esbjerg Kommune: billeder med losseplads
  438435/19
 • Fra Rambøll A/S: RE: forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 131 Engene, Vejle Jorder
  444476/19

Udgående

 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 9/9
  447183/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 8/9
  447182/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 7/9
  447181/19
 • Til Rådgiver: OK til GeoGIS, økonomi og tilfredshedserklæring
  440902/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 5/9
  447174/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 4/9
  447170/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 3/9
  447164/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 2/9
  447161/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 1/9
  447155/19
 • Til rådgiver - kommentarer til Udkast til rapport, Åsumvej Losseplads
  449563/19
 • Til STAUN Miljørådgivning: Regionens kommentarer til afgravning af forurenet jord, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle, lok. nr. 631-00428.
  434902/19
 • Til Udbetaling Danmark, Vedr: Værditabsordningen på ejendommen Jernbanegade 17, 7200 Grindsted, matr. nr. 3cv Grindsted By, Grindsted
  434379/19
 • Til alle uddannelser i Vejen Kommune: Invitation til møde om røgfrie uddannelser i Vejen Kommune
  433636/19
 • Til Esbjerg Kommune + SKAT: Orientering om ændr. af offentlig indsats, Saltgade 11, 6760 Ribe
  433526/19
 • Til borger, kortbilag, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  433528/19
 • Til borger, Afgørelse, Indsats for OFV, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  433527/19
 • til praktiserende læger - høring af Praksisplan 2020 - 2023
  435951/19
 • Til EG - vedr. svar på spørgsmål til ansøgning
  436739/19
 • Til Henneing Have A/S: Vedr udløb af dispensation, Gejsing matr nr 4f, i og m
  436391/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  434006/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Kortbilag til V2-høring, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  435442/19
 • Til Odense Kommune: V2-varsel af ejendommene Fangelvej 36-38, 5260 Odense S
  435436/19
 • Til Ecoplus: CLUSTERIX 2.0 - approved Action Plan signed
  434743/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 29, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435504/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 3.1 Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435470/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  435439/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Vestergade 62, 6270 Tønder.pdf
  435092/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Skolegade 14, 6780 Skærbæk.pdf
  435099/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 15, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435480/19
 • Til projekt: anmodet om rev. budget og projektbeskrivelse
  434067/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 7, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435475/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding
  434835/19
 • Til borger, Kortbilag, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  434815/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 9, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435476/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 31, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435507/19
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse med bilag, Jan.pdf
  435473/19
 • Til borger, Høringsbrev, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  434822/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 1, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435451/19
 • Til Vejle Kommune §8 høringssvar
  435387/19
 • Til Lundager Ejendomme, Udkast til Boligerklæring, Fangelvej 36-38, 5260 Odense S.pdf
  435448/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 17, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435483/19
 • Til Miljøstyrelsen, Billund Kommune og Region Midtjylland: Referat af møde 3
  433507/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. regionens udtalelse til den supplerende poreluft-undersøgelse udført i sep. 2019 på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  434670/19
 • Til ejerforeningen, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg.pdf
  435220/19
 • Til høringsparter - Godkendelse af efterbehandling, 12e Veerst By, Veerst.pdf
  434881/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Møllegade 1, 6330 Padborg.pdf
  435469/19
 • Til Borger, følgemail til afgørelse vedr. Ahlmannsvej 1, Gråsten - sendes til søn Eigil Hansen
  435449/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 19, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435485/19
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse med bilag, Eva.pdf
  435472/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-høring, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  435445/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Møllegade 17, 6240 Løgumkloster.pdf
  435104/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, lok. 445-60002, 07-10-2019
  434971/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 3.1 Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435460/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 35, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435515/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart
  434882/19
 • Til Kolding Kommune: Hørningsbrev om V2 kortlægning, Mønten 9, 600 Kolding
  434828/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 33, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435512/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart - V1-kortlægning
  435466/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  434810/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 25, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435495/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansættelse af læge er ophørt i Billund
  434127/19
 • til Odense Kommune og Niras - kvittering - SV_ §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  434540/19
 • Til Grundejerforeningen, V2 varsel med bilag, Ahlmannsvej 1-35, 6300 Gråsten.pdf
  435539/19
 • Til STRANDAGER SKYDECENTER ApS, V1-afgørelse, Otterupvej 500, 5270 Odense N
  433559/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 13, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435478/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 5, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435471/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 21, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435488/19
 • Til Ingeniør'ne: Aceppt af oplæg til undersøgelse, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002
  433836/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 27, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435498/19
 • Til Borgere, Brev om ikke-kortlægning, Hårevej 48, Gelsted.pdf
  433489/19
 • Til Danfoss China: Invitation letter for Delegation Minsitry of Housing
  434771/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-høring med bilag, Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  433986/19
 • Til advokat - kopi af brev om V1-kortlægning - matr. nr. 3a Havbølle By, Humble
  434554/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 23, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435490/19
 • Til ansøger, lodsejer og parter: Følgebrev til høring over udkast til screeningsafgørelse_Denckers.pdf
  434373/19
 • Til ansøger, lodsejer og parter: Udkast-Screeningsafgørelse 2a Vellinge By Bederslev_Denckers.pdf
  434369/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Jernbanegade 1A, 1.1, 6300 Gråsten
  435076/19
 • Til ansøger, lodsejer og parter:Informationsbrev til omboende.pdf
  434374/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Jernbanegade 1A, st, 6300 Gråsten.pdf
  435085/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted
  436195/19
 • Til VCS: svar vedr. samarbejdsaftale om tTEM og prøvepumpning, Volderslevvej, tTEM og prøvepumpning
  436998/19
 • Til borger - Udgået efter kortlægning, Nordenbro 11, 5932 Humble, med bilag
  439944/19

6. oktober 2019

Indgående

 • Fra borger - Opfølgning på møde med digelag
  435083/19

Udgående

 • Til borger, Råstof, Opfølgning på mødet den 03. oktober 2019.
  445676/19

4. oktober 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  433549/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse Lindevej 29
  433551/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag Lindevej 29
  433550/19
 • Fra Rådgiver: Økonomistatus
  433408/19
 • Fra Rådgiver: Økonomistatus
  433407/19
 • FRA KB: BiD test-proces og understøttede enheder
  433414/19
 • FRA ProActive: Status Jordforurening
  441875/19
 • Fra Kiel: vedr. deltagelse
  437586/19
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads, Svendborg - pris på 2 supplerende boringer
  432474/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - kort med nedgravet emballage
  432294/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Abortankenævnet
  432661/19
 • DUT-høring om ændring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
  432643/19
 • Fra Vejle Kommune - mail om at aftale om vejadgang fortsat er gældende - Sødover
  432440/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæg
  432762/19
 • Undersøgelse af regionernes styring af sygehusenes resurseeffektivitet
  432684/19
 • Fra Ingeniørerne: henv, Lokalitet 461-00199 - Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  435370/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433643/19
 • Fra NIRAS: Tilrettet endelig rapport - faneundersøgelse
  433562/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  433628/19
 • Fra Nymølle: Svar vedr. Partshøring vedr. ansøgning om tilførsel af ren jord til Kliplev Grusgrav
  433655/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  433625/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433618/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433612/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  433631/19
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering: Vedr. miljøprojekt fra 2019 - i forbindelse med sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  433988/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433609/19
 • Fra Ingeniør'ne: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002
  433825/19
 • Fra Niras: Budgetstatus - Brændekildevej 37
  435513/19
 • Fra Rambøll: Oplæg til supplerende undersøgelser efterår 2019
  433610/19
 • Fra Niras - Tidsplan pulje 24 - Give, Egtved, Jelling
  433622/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  436447/19
 • Fra VCS: Korrespondance vedr. samarbejde om tTEM og prøvepumpning, Volderslevvej, tTEM og prøvepumpning
  436971/19
 • Fra NIRAS: korrespondance vedr. udpegning af område til tTEM, Volderslevvej -tTEM område
  436990/19
 • Fra Rogaland Fylkeskommune: INVITATION: conference "Go Local: Supporting Regions, Cities and Rural Areas in Migrants' Inclusion" (3 December 2019 - Brussels)
  445156/19

Udgående

 • Til borger på baggrund af henvendelse - UDKAST til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  433072/19
 • Til projektkommuner: kopi af udkast til Realdania
  434593/19
 • Til DGE: Regionens kommentarer til revideret undersøgelsesoplæg til Søndergade 30, 5450 Otterup
  432916/19
 • Til Boehringer-Ingelheim: Rammer for diabetesbehandling
  432647/19
 • svar til Kiel
  437589/19
 • Til mødedeltagere: Minutes from the meeting in Krusaa 24 september
  437588/19
 • Til Rambøll: Regionens accept af undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  431548/19
 • SVTil Region Syddanmark, RÅSTOF, Høringssvar afgrænsning af miljøvurdering forslag til råstofgraveområde Frederikshåb, Vejle Kommune
  431507/19
 • Til Odense kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Allesøvej 122, 5270 Odense N
  432987/19
 • Til DMR: SV: - Glasvænget 9, Besigtigelse
  432048/19
 • Til Kogsgaard Miljø og Tasso: Svar på kommentarer til undersøgelse
  432849/19
 • Til Estate: Rapporter vedr. 555-55003 Baunhøjvej 38, 6040 Oksbøl
  431785/19
 • Til NIRAS: Vedr. kommentarer fra grundejer
  432466/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. miljøprojekt fra 2019 - i forbindelse med sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  433980/19
 • Til JV: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432796/19
 • Til Odense Kommune, Norrecco og entrepr. Jørn Nielsen A/S: partshøring - udkast til dispensation efter jfl §52, Davinde Søvej, ODense
  432641/19
 • Til TV2 Fyn: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432782/19
 • Til DMR: SV: Besigtigelse - Vandværksvej 9
  431621/19
 • Til Colliers: Svar på supplerende henvendelse
  432053/19
 • Til Stürup A/S - Tilsyn - Veerst matr.nr. 12a - i forbindelse med efterbehandling af 12e
  432248/19
 • Til DR: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432750/19
 • Til DMR: SV: vedr. vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  432296/19
 • Til DR: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432768/19
 • Til Ingeniør'ne: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002
  432719/19
 • Til DigiTech: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432741/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansættelse af læge i Grindsted
  431793/19
 • til kommunerne i syddanmark - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435943/19
 • Til COWI: SV: Adelgade 138-140, Bogense: Besigtigelse
  436096/19
 • Til KKR Syddanmark - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435877/19
 • Til PLO Syddanmark - Høring af praksisplan for almen praksis
  435883/19
 • til PLO K - Høring af Praksisplan for almen praksis
  435896/19
 • Til Langeland Kommune: Status påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing?
  431457/19
 • Til KEU - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435886/19
 • Til COWI: SV: Adskillelse af interne kulbrinte bidrag, Adelgade, Bogense
  436083/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering ang. Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  436538/19
 • Til øvrige regioner - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435908/19
 • til samarbejdsudvalget - høring af praksisplan for almen praksis 2020 -2023
  435925/19
 • 7.10.2019 Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Syddanmark, endelig dagsorden - 7.10.2019 endelig dagsorden.pdf
  436539/19
 • Til Patientinddragelsesudvalget - Høring af Praksisplan for almen praksis
  435904/19
 • 7.10.2019 Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Syddanmark, endelig dagsorden
  436536/19
 • til Lægeforeningen - Høring af Praksisplan for almen praksis
  435880/19
 • Til COWI: accept tilbud monitering 2019
  442791/19

3. oktober 2019

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Bilag - undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  431448/19
 • Fra Miljøteknik: Undersøgelsesoplæg,. Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  431447/19
 • MaasterRIT
  433413/19
 • Fra rådgiver: Rapport version 2
  431157/19
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, Svar vedr. udestående tilladelser vedr. ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup. Info om tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  430402/19
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance om § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429858/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Oplysninger om tidligere tilladelse til suger matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  430963/19
 • Støjberegning_ralsuger_2013_Grontmij.pdf
  429298/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar vedr. suger matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  429297/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429605/19
 • fra Middelfart kommune Orientering til Region Syddanmark om notat fra DGE, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  433009/19
 • Fra Ingeniør'ne: Forslag til friv. undersøgelse af lokalitet, Birkegade 17, 6818 Årre
  431478/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om notat fra rådgiver vedr. Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  431600/19
 • Fra Medicinrådet: formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  432060/19
 • Udviklingsaftale ensartning af PRO 521
  429945/19
 • Fra SWECO - rapport for indledende undersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N - Teknisk_del.pdf
  430648/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. tidligere projekter på grunden, Jernbanegade 2, 5500 Middelfart
  431603/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæg
  431556/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Opsamling på nyeste resultater
  432492/19
 • Høring vedr. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for
  431561/19
 • Fra Jordrens Syd: bilag til "Vedr. oplæg" - Oplæg til friv. oprensning, Langevad 3
  431405/19
 • Fra grundejer: Henvendelse om naboejendom
  431096/19
 • Fra Stürup - Brev om afsluttet efterbehandling og grundejers kommentar - matr.nr. 12e Veerst By, Veerst.pdf
  429562/19
 • Fra MOE: Tidsplan for prøvetagning
  429885/19
 • Fra SWECO -rapport for indledende undersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N, grundejer_del.pdf
  430639/19
 • Fra Jordrens Syd: Vedr. oplæg til frivillig oprensning, Langevad 3, Aabenraa
  431374/19
 • BILAG fra Ingeniør'ne - Orienterende undersøgelse 03.10.2019.pdf
  439037/19
 • RJ - Rykker for status på henvenelse
  444803/19
 • Fra Conferencen af Maritime Perifere Regioner: WORKING PAPERS - CPMR General Assembly, 16-18 October 2019, Palermo (Sicily, Italy)
  445113/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t,
  438526/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019 - 20190923_Entwurf_Satzung-Minderheiten-Komtetenz-Netzwerk.docx
  439596/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019 - DFN Protokoll 20190930.pdf
  439580/19
 • fra Ingeniør'ne - Ansøgning om § 8 tilladelse - Faaborg Sygehus - anvendelse til beboelse, Odensevej 51, Faaborg.
  439035/19
 • BILAG fra Ingeniør'ne - Fåborg Sygehus § 8 ansøgning.pdf
  439036/19
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  438503/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019 - RSD_DialogForumNorden.pdf
  439607/19
 • Revideret ansøgning med bilag til projektet "sprogprofilering"
  445903/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Endelig tilbudsliste for tillægsarbejde
  431549/19
 • Til Rådgiver: Endelig rapport, Assensvej 63
  431158/19
 • Til SST: rådgivning af praksisplan 2020 - 2023 i Region Syddanmark
  431100/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, dato for tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  430980/19
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, svar matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup om ansøgningen
  430979/19
 • 20191003 Besvarelse af anmodning om aktindsigt - Rekrutteringsprojekter 2014-19.pdf
  430952/19
 • 20191003 Bilag 1 - Rekrutteringsprojekter 2014-19.xlsx
  430953/19
 • Besvarelse af anmodning om indsigt i data om ledige stillinger
  430950/19
 • Til Borger: V2-Kortlægningsbrev UDKAST
  430859/19
 • Til COWI A/S m.fl: Regionens kommentarer til miljøteknisk undersøgelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  430858/19
 • Til Borger: V2-Høringsbrev
  430860/19
 • Til Odense Kommune: Korrespondance om § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429866/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på spørgsmål om prøveomfang ifm § 8-ansøgning til MTB-park, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  429738/19
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429608/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Oplysninger om suger matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  429291/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens tilbagemelding på analyserapport, Ringe Station, 5750 Ringe
  429142/19
 • Til Nyborg Kommune: § 8-Høringssvar af revideret udkast for Tåsingevej 1, 5800 Nyborg, matr.nr. 15ao Vindinge By, Vindinge, lok. 449-55122
  428994/19
 • Til Odense Kommune: Uddybende svar til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  428959/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Grindsted
  431120/19
 • Til Estate: Rapporter vedr. 555-55003 Baunhøjvej 38, 6040 Oksbøl
  431142/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  428489/19
 • Til borger -rapport for indledende undersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N, grundejer_del.pdf
  430743/19
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om dokumenter, Sct Knuds Alle 7b, Bramming
  428674/19
 • SV: placering af udgifter på Cargluminsyre
  431959/19
 • Til Niras - Filer til brug for opstart af pulje 24 - Give, Egtved, Jelling
  431237/19
 • Til Vejle Kommune - mail om opstart af systematisk kortlægning iht. jordforureningsloven
  431238/19
 • Til MDE: Vedr. Industrivej 7, 6200 Aabenraa
  430981/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  430702/19
 • Til Sloth-Møller A/S: Svar vedr forureningssituation, Hilmar Finsens Gade 10 Sønderborg
  429426/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Allesøvej 122, 5270 Odense M.pdf
  430672/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  428587/19
 • Til lægevagten: Oprettelse af vagtlæge pr. 1. oktober 2019
  430208/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Norupvej 77, 5450 Otterup
  428519/19
 • Til borger - boligerklæring, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  430710/19
 • Til grundejer: Vedr. sagsmateriale på 430-81277 - Møllevej 26, 5792 Årslev
  431091/19
 • Til Nybolig: Vedrørende forureningskortlægning på Felstedvej 24, 6300 Gelsted
  430844/19
 • Til Rambøll - Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Billund Kommune
  428547/19
 • Til Odense kommuene - til orintering, V2-varsel Allesøvej 122, 5270 Odense N
  430821/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ørbæksled 6, 5464 Brenderup Fyn
  428757/19
 • il borger, Kortbilag, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  428584/19
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af kommentarer
  429851/19
 • Til borger - V2-høring, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  430659/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtlæge
  430357/19
 • Til Colliers: Svar på henvendelse
  429967/19
 • Til DTU: Accept af udvidelse af projektet
  431087/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: V1-kortlægning af ejendommen Dalgasvej 5, 7200 Grindsted
  428580/19
 • Til EDC: Svar på forespørgel Vinkelvej 4
  430504/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i Grindsted
  431138/19
 • Bilag til dagsordenspunkt ”Optagelse på ungdomsuddannelse i Syddanmark 2019”
  428865/19
 • Til EB: Præcisering af aktindsigt
  446365/19
 • Til praksis: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  428476/19
 • Til DR: Præcisering af aktindsigt
  446348/19

2. oktober 2019

Indgående

 • fra borger Forurening Grethevej
  428647/19
 • Fra Rådgiver: Pulje 3_2019 Elvejgårdsvej/Viernevej 50 - budgetstatus
  432477/19
 • Fra rådgiver: Havrekær 65, Veflinge - budgetstatus
  432485/19
 • Fra Rådgiver: Elkærhøjevej 10, Billund - budgetoversigt mv.
  431539/19
 • Fra rådgiver - Udkast til rapport, Åsumvej Losseplads
  449562/19
 • Til Niras fra Kommune: Filtersat boring, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431575/19
 • Korrespondeance m Niras: Svar på spm. ang. poreluft, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431571/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Info om vedtagelse af lokalplan, Saltgade, 6760 Ribe
  431530/19
 • Fra HGV - Svar på spørgsmål til ansøgning
  432766/19
 • Fra Rambøll: Forslag til suppl undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  428526/19
 • Fra Rambøll: Bilag til "Vedr. friv. und" - Luftfoto med angivelse af potentielle kilder
  428586/19
 • Fra VTG - Spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  430262/19
 • Fra Borger: Kommentar til varsel om prøvetagning
  429791/19
 • Fra GEO: Bilag til Høgebjerg - rapporten
  431573/19
 • Fra Niras Kontraktudkast
  433467/19
 • Fra O. B. Development A/S. VS: 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  437136/19
 • Ansøgningen til sprogprofileringen - Forandringsteori for Sprogprofilering prøveark.docx
  434755/19
 • Opdateret ansøgning til sprogprofileringen inkl. bilag
  434726/19
 • Bilag til andet udkast - ansøgning til sprogprofileringen
  434941/19
 • Fra DMR: Dokumentation fpor oprensning af parceller, Linde Alle, Sønderborg
  433698/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedrørende ansættelse af læge i Grindsted
  431070/19
 • Fra Rambøll: Bilag til "Vedr. friv. und" - Miljøhistorisk redegørelse.
  428581/19
 • Fra Rambøll: Bilag til "Vedr. friv. und" - Oplæg til §8 ansøgning
  428592/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, 5. Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  428605/19
 • Fra Rambøll: Vedr. oplæg til undersøgelser, 525-40025
  428574/19
 • 630-81249, oplæg til undersøgelser på Torvegade 17A i Give
  428409/19
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH for 1. kvartal 2019
  428759/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  428551/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen okt. 2019
  427507/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  427565/19
 • FRa Vejle Kommune: Kvittering for modtagelse af svar,, Ammitsbølvej 168
  428330/19
 • Fra ansøger - ansøgening til kulturpuljen
  427656/19
 • Fra DMR, modtaget mødereferat og opdateret tidsplan, pulje 37 og 38.pdf
  428262/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  427719/19
 • Fra Syns- og skønsmand: Oplæg til Supplerende undersøgelsere, Enghavevej 11.
  427273/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring i henhold til jordforureningslovens §48 ang. Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  428255/19
 • Sagsbehandling 1 af projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  445883/19
 • Fra Nordicals: Anmodning om yderligere oplysninger vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437278/19
 • Fra Nordicals: Henv. vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437250/19
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  444990/19
 • Forespørgsel om foredrag - fra Merck A/S, KBH
  443794/19
 • Fra VTG - vedr. spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  439573/19
 • Fra Cowi: oplæg monitering 2019
  442786/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Kommentarer til rapport på Assensvej 63
  431156/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Ingen klager og ok til ibrugtagning af tillæg til tilladelsen matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  427267/19
 • Til ansøger og Vejle Kommune, RÅSTOF, Orientering om manglende tilladelser vedr. ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup. Info om tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  427259/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Info om tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  427263/19
 • Korrespondance m Esbjeg Kommune: Kommentarer til oplæg, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431565/19
 • Til Sweco: Dejrupvej 16 - tilbagemeldinger
  432787/19
 • Til Syns- og Skønsmand: Kommentarer til oplæg til Supplerende undersøgelsere, Enghavevej 11.
  427286/19
 • Til Kolding Kommune: V2-kortlægningsmateriale
  428161/19
 • Til Esbjerg Kommune: vedr. sparring, 561-55006
  426753/19
 • til grundejer - Hudevad Byvej 30 udgår af V1-kortlægning.pdf
  427466/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal.pdf
  427467/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 24-34 og 50, 7200 Grindsted.pdf
  428251/19
 • Til Ejerforeningen for Dalgasparken 10, V0-orienteringsbrev, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  428240/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Oldenborggade 38-40 m.fl., 7000 Fredericia, matr. nr. 696bb og 696bc Fredericia Bygrunde
  427675/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken II, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 12-22, 7200 Grindsted.pdf
  428243/19
 • Til Borger, V2-høring, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427405/19
 • Til Skat: kopi af V2-kortlægningsmateriale
  428129/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, V0-orienteringsbrev, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  428252/19
 • Til Borger_1, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  428244/19
 • til grundejer - Hudevad Byvej 30 udgår af V1-kortlægning
  427465/19
 • Til ansøger: påmindelse vedr. Ansøgning, erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  426292/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  427468/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Toften 2A, 7323 Give
  426489/19
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  427764/19
 • Til AB Dalgasparken, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 2-8 7200 Grindsted.pdf
  428242/19
 • Til Billund Kommune, Høring om forurening på Almstokvej 10, 7190 Billund samt orientering om V2-varsel af en del af ejendommen
  427400/19
 • Til Borger_2, V0-orienteringsbrev, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  428245/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-høring med bilag, Skovgyden 60, 5450 Otterup
  427733/19
 • Til Carmes Erhverv, V0-orienteringsbrev - Glentevej 2A, 7200 Grindsted.pdf
  428236/19
 • Til Borger, Udkast til Kortbilag, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427403/19
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427401/19
 • Til DR: Præcisering af aktindsigt
  428875/19
 • Til EB: Præcisering af aktindsigt
  428882/19
 • Til borgere, V1-høring med bilag, Malmose 3, 5540 Ullerslev.pdf
  427612/19
 • Til EB: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  427718/19
 • Til Nordicals: Foreløbigt svar vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437265/19

1. oktober 2019

Indgående

 • Fra Niras: Svar på kommune og regions kommentarer til oplæg, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431525/19
 • Til Niras: Kommunens og regionens samlede kommentarer til oplæg, Saltagde 21, 6760 Ribe
  431514/19
 • SV: Tal på ledige stillinger
  430945/19
 • Fra Rambøll: Bilag - situationsplan over boringsplacering, Delfinvej 24, 5800 Nyborg
  428910/19
 • Fra Rambøll: Undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  428909/19
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  425690/19
 • Fra Jydske Vestkysten - aktindsigt vedr. overfladevand og økonomi
  426158/19
 • fra fredericia kommune Vedr. Grethevej 17, sikring mod kontaktrisiko i jeres forhave
  428635/19
 • Teknisk rapport - Elsesvej18 20 22 -Grethevej 15 17 21 Fredericia.pdf
  428638/19
 • VS: JydskeVestkysten: Antal ledige stillinger i Region Syddanmark
  425995/19
 • Fra Odense Kommune: Uddybende spørgsmål til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  428929/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål og supplerende oplysninger, Svendborgvej 384,5600 Faaborg
  435109/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Telefonnotat fra kommunen, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  434991/19
 • fra fredericia kommune Vedr. Grethevej 17
  428626/19
 • Udviklingsaftale-RSYD-622_PRO gravide
  429953/19
 • Fra DMR: Vedr: vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  432293/19
 • BILAG fra Niras - FTP Account for you.msg
  434274/19
 • Fra DMR: Besigtigelse - Vandværksvej 9
  431615/19
 • Fra DMR - Glasvænget 9, Besigtigelse
  432027/19
 • Fra DMR: Tegning, Herslev Kildeplads
  432231/19
 • Fra Ecoplus: CLUSTERIX 2.0 - Action Plan approved
  434733/19
 • fra Niras - §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  434273/19
 • fra Grundejer - SV_ ok til prøveudtagning - SV_ Olietank v_hudevad byvej 30
  426938/19
 • Fra EDC: Henv. Vestergade 16, 5750 Ringe
  427427/19
 • Referat af møde med Region Syddanmark og Nyt OUH 02.09.19 - Referat af møde med Region Syddanmark og Nyt OUH 02.09.19.docx
  426705/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  426375/19
 • Fra Jordlab: Jord fra Fidalvej 40, 7100 Vejle med affalt og asfalt
  427422/19
 • Fra SUM Referat af møde med Region Syddanmark og Nyt OUH 02.09.19
  426696/19
 • Fra Rambøll A/S: Notat over supplerende undersøgelse på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  426812/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om konstateret forurening, Sct Knuds Alle 7b, Bramming
  428643/19
 • fra projektansøger
  430652/19
 • Fra system: lukket automatisk.
  428481/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  429872/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  426068/19
 • VS: Vedr. Håndkirugisk afd. Vejle sygehus.
  426201/19
 • Fra DGE: opdatering af status for sløjfning af boringer i pulje 12
  425264/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  425787/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen okt. 2019
  426163/19
 • IMG_0385.JPG
  425818/19
 • DJI_0006.JPG
  425855/19
 • Til ansøger: svar vedr. sagsbehandlingstid ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  424413/19
 • Svar til Jean Starostka - 2815_001.pdf
  426179/19
 • Fra Assens Komune: orientering vedr. dige vedr. ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  423989/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  424398/19
 • DJI_0013.JPG
  425867/19
 • DJI_0009.JPG
  425859/19
 • DJI_0008.JPG
  425858/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  424303/19
 • DJI_0015.JPG
  425870/19
 • IMG_0381.JPG
  425815/19
 • Fra rådgiver - Supplerende materiale fra fra kommunens miljøsagsarkiv : Søndergade 25, 5953 Tranekær -
  425366/19
 • IMG_0634.jpg
  425812/19
 • DJI_0018.JPG
  425849/19
 • DJI_0003.JPG
  425851/19
 • IMG_0383.JPG
  425817/19
 • IMG_0382.JPG
  425816/19
 • DJI_0010.JPG
  425861/19
 • DJI_0002.JPG
  425850/19
 • DJI_0016.JPG
  425846/19
 • DJI_0005.JPG
  425854/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  426194/19
 • DJI_0007.JPG
  425857/19
 • DJI_0004.JPG
  425853/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  424225/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Henv vedr lokalitet: 513-05706, 513-30011, matr.nr. 329s Gråsten, Gråsten-Adsbøl,
  426048/19
 • Fra middelfart kommune: Afslutning af forureningssag, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  424397/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Toften 2A, 7323 Give.pdf
  426451/19
 • DJI_0017.JPG
  425848/19
 • Fra rådgiver - Supplerende materiale, fra kommunens byggesagsarkiv Søndergade 25, 5953 Tranekær
  425383/19
 • IMG_0380.JPG
  425814/19
 • Fra borger: Foresp vedr boligerklæring, Skovglimt 51 i Sønderborg
  425907/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpulje
  424362/19
 • IMG_0379.JPG
  425813/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  426141/19
 • Fra projekt; regnskab med underskrift
  424478/19
 • DJI_0012.JPG
  425866/19
 • DJI_0014.JPG
  425868/19
 • DJI_0011.JPG
  425863/19
 • fra ansøger - ansøgning til kulturpulje
  424483/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437719/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437711/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437721/19
 • Fra DR: Spørgsmål vedr. fristudsattelse af aktindsigt
  447913/19
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse efter MBL §19 til lettere forurenet jord, Kastanjevangen, Sig, Varde Kommune
  454286/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilag 1 Tegning af støjvold.pdf
  454291/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilag 3 Kemiske jordanalyser.pdf
  454297/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Tilladelse_§19_Kastanjevangen.pdf
  454288/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilag 2 Kort Kastanjevangen natur miljø.pdf
  454295/19

Udgående

 • Til kommunen - Orientering vedr. forureningsundersøgelser på 631-00056
  426255/19
 • Til Borger - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 12.pdf
  426251/19
 • Til Virksomhed - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 18.pdf
  426253/19
 • Til Virksomhed - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 16.pdf
  426254/19
 • Til rådgiver - ok til adgang via naboer
  426250/19
 • Til Borger - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 14.pdf
  426252/19
 • Til Rådgiver: Rykker for Notmark 21- Sløjfning, geoGIS og JAR
  424539/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af endelige kortlægningsafgørelse, Bavnevej 9, Gadbjerg
  424253/19
 • PP_status 26. september 2019.pptx
  424213/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Udkast til referat fra styregruppemøde: Røgfri ungdomsuddannelser 26. september 2019
  424210/19
 • Referat_styregruppemøde 26. september 2019.docx
  424211/19
 • Til Kolding Kommune: Kopi af kortlægningsafgørelse til orientering, Nr. Bjertvej 65-69, Kolding
  424042/19
 • Korrespondance m. Haderslev Kommune: Rapport forureningsundersøgelse, Vester Lindetvej 8, Gram
  423756/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på henv vedr okalitet: 513-05706, 513-30011, matr.nr. 329s Gråsten, Gråsten-Adsbøl
  426052/19
 • Til Aabenraa Kommune_V1-høring med bilag, Engløkke 30, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  425122/19
 • TIl borger - Rapport for indledende undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev Grundejer_del.pdf
  425069/19
 • Til Haderslev kommune - til orientering, ejendommen Vandlingvej 134, 6100 Haderslev udgår af V1 kortlægning
  425090/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  425501/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  426084/19
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Kingstrupvej 126, Gelsted.pdf
  424191/19
 • Til borger: Opl vedr vedr jordforurening, Nørregade 50, Vejen
  425806/19
 • Til borger, V1-høring, Ølundgyden 29, med bilag, 5450 Otterup.pdf
  426106/19
 • Til Rambøll: Høringssvar til afgrænsning af miljøscreening for muligt råstofgraveområde Søhale- Esbjerg Kommune
  424289/19
 • Til borger - udgår efter undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  424979/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gelstedskovvej 10, 5591 Gelsted
  424193/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, matr. 34as, 631-00175 og 630-81744
  424891/19
 • SV: Soolantra creme mod fnat
  425123/19
 • Til borger: Tilsendt boligerklæring, Skovglimt 51 i Sønderborg
  425919/19
 • WEFRI AS, Brev om ikke-kortlægning, Holmemarksvej 5, Ejby.pdf
  423373/19
 • Til MSN Ejendom ApS_V1-høring med bilag, Vindmøllevej 2, 6392 Bolderslev.pdf
  425571/19
 • Til Billund Kommuene: SV §8 høring
  425102/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Jydby 17, Otterup.pdf
  425096/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Noldevej 36, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  423348/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  424475/19
 • Til borger - Kortbilag, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  425052/19
 • Til Deutsche Schule, V1-høring med bilag, Burkal Kirkevej 4-8, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  425788/19
 • Til borger, V1-høring, Ølundgyden 25, med bilag, 5450 Otterup.pdf
  426101/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart, matr. nr. 1ahd, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov - udgår af og udgår inden kortlægningen
  424249/19
 • Fra Billund Kommune: Høring § 8
  425083/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, matr. 34as, 631-00175 og 630-81744
  424982/19
 • Til Vejle Kommune - Godkendelse af efterbehandling på del af tidligere råstofgrav - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Øster Nykirke
  425759/19
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427408/19
 • Til Læge - Korrespondance vedr. oprettelse af lægepraksis i Grndsted
  433613/19
 • Til Sweco: Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  432690/19
 • Til Alfred Nielsen AS - brev om efterbehandling - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Øster Nykirke.pdf
  425786/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Jydby 17, Otterup.pdf
  425086/19
 • Til projekt: anmodning om revisorpåtegnet regnskab
  425427/19
 • V1-afgørelse, Lillebro 62, 5450 Otterup
  423362/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 som følge af udlagt knust asfalt, lok. 575-64004, 01-10-2019
  424520/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vestergade 78 og 80, 5560 Aarup.pdf
  425966/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  424414/19
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække, Matr. nr. 1g Kragelund By, Bække - V2-kortlægning af udlagt knust asfalt
  424693/19
 • Til borger - udgår efter undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  424817/19
 • Til borger - udgår efter undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  424811/19
 • Til DR: svar på spørgsmål vedr. fristudsættelse af aktindsigt
  447920/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437727/19

30. september 2019

Indgående

 • Referater af workshop, samt dagsorden for mandag
  424703/19
 • Referater af workshop, samt dagsorden for mandag
  425880/19
 • Referater af workshop, samt dagsorden for mandag
  424702/19
 • fra borger : Grethevej 17
  428624/19
 • Anmodning om at få adgang til at opdatere MasterRIT
  425027/19
 • Fra Rådgiver: Udkast til rapport
  422866/19
 • Fra DMR - Indledende undersøgelse - grundejer og teknisk rapport - Koldinghave 24, Gelsted
  422680/19
 • Sidste klippekortopgørelse
  422627/19
 • Fra Niras: Ønske om hurtigt svar, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431500/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Opdateret udkast til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  423400/19
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af opdateret udkast til §8-tilladelse til grave- og anlægsarbejde på Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  423399/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 til etablering af forsøgslejligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  422250/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilladelse efter Jordforureningsloven, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  422248/19
 • Fra Vejle Kommune: Referat Vejle Kommune som røgfri uddannelsesby
  424338/19
 • Referat 24-09-2019.pdf
  424339/19
 • Fra borger : Grethevej 17
  422999/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Analyser på blågrøn jord, Ringe Station, 5750 Ringe
  423408/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Analyserapporter af blågrøn jord, Ringe Station, 5750 Ringe
  423409/19
 • Fra Faaborg- Midtfyn Kommune: Nyt udkast til §8 tilladelse, Hestehavevej 22. 5856 Ryslinge
  422020/19
 • Fra Faaborg- Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til §8 (30-09-2019), Hestehavevej 22. 5856 Ryslinge
  422019/19
 • Fra Volderslev Bylaug RÅSTOF Klage over regionens passivitet i efterbehandling af grusgrav på Bramstrup Gods
  449180/19
 • Fra Niras: Oversigt over aktiviteter 2019, Volderslevvej 147
  436958/19
 • Fra NIRAS: Vedr. montering af pumpe på luftafkast
  422001/19
 • Fra Fredericia kommune : mail med Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell Kongensgade 113
  422008/19
 • Fra projekt: udskydelse af projektet
  423053/19
 • Fra Fredericia kommune:Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell Kongensgade 113 Fredericia.pdf.PDF
  422013/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422387/19
 • Fra NIRAS: GeoGis kontrolrapport
  421981/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Såderupvej 9, Villerslev, Fyn,
  422529/19
 • Fra Ansøger - ansøgning til kulturpulje
  421482/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422846/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422408/19
 • Fra HK: Vedrørende begæring om forhandling
  421305/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422393/19
 • Fra Grundejer: Vedr. adgang til ejendom
  422506/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422402/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422418/19
 • VS: Fodterapi - yder nr. 310239 - vedr. §18.1 - SKM_C30819093010020.pdf
  422086/19
 • Fra ansøger - vedtægter m.v.
  421489/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422553/19
 • Autorisation
  422105/19
 • Ansøgning om behandlende medhjælp § 18.1
  422858/19
 • Fra Anøger - ansøgning til kulturpulje
  423152/19
 • VS: Fodterapi - yder nr. 310239 - vedr. §18.1
  422080/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpulje okt. 2019
  422593/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422449/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422428/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Præstegårdsvej 5, 6510 Gram - 510-81222, talt med ejer,
  422602/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422505/19
 • Fra Designskolen Kolding: Oplæg til workshop til udsendelse
  424547/19
 • Fra rådgiver - Rapporter fra indledende undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev
  423591/19
 • Fra Tønder Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar, bygge-og anlægsarbejder, 525-40025
  424244/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse til bygge-og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  424271/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  424456/19
 • Ridefysioterapeut - adresseændring
  424275/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål i forbindelse med øsnke om ændring i arealanvendelse på 1. sal, 545-10004
  424292/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. gravearbejde ved Assensvej 141, 5500 Middelfart
  424349/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Anmodning" - kortbilag
  424274/19
 • Fra Norrecco: Kortbilag med angivelse af jordplacering, matr nr 3ø Davinde
  424357/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia - ønske om drøftelse
  425008/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Såderupvej 9, 5540 Ullerslev.pdf
  423693/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  424443/19
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning/lukning af praksis
  430374/19
 • Piskesmæld
  428045/19
 • Fra Sweco: Oplæg til udluftning i kloak
  432772/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Besigtigelse
  431788/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 49 - underskrift fra grundejer
  432716/19

Udgående

 • Til Sønderbrog KOmmune: Kopi af høring af undersøgelsesresultat, Smedegade 25, Augustenborg
  423239/19
 • Til Jydske Vestkysten - Svar på aktindsigt vedr. Himmark Strand
  423405/19
 • Til DMR A/S: Svar på oplæg til undersøgelse, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  423202/19
 • Til Esbjerg Kommune: Kommentarer til oplæg om jordhåndtering og §8, Saltgade 21, 6760 Ribe
  424229/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Ingen bemærkninger til nyt udkast til §8 tilladelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  422081/19
 • Til Borger, V1-høring, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  421282/19
 • Til grundejer: Kortbilag, udgår V2 samt udgår inden kortlægning, en del af Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  423173/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: boligerklæring Storegade 17.pdf
  421933/19
 • Til Borgere: Høring af undersøgelsesresultat og nyt kortlægningbrev
  423235/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17.pdf
  421949/19
 • Til Norrecco: Afklaring af placering af jordmængder, matr nr 3ø Davinde
  422591/19
 • Til Ingeniør'ne: Fremsendelse af materiale, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002 og 567-64001
  422737/19
 • Til Skat og Vejle kommune: V2 varsel
  422072/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17 gr4.pdf
  421942/19
 • Til Ingeniør'ne: Vedr. Birkegade 17, 6818 Årre
  422681/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17 gr2.pdf
  421939/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Lillebro 36, Otterup.pdf
  421264/19
 • Til grundejer: Udgår af V2 samt inden kortlægning, en del af Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  423169/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  422364/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17 gr3.pdf
  421944/19
 • Til borger_V1-høring med bilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Anna Marie.pdf
  423147/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17_1_th.pdf
  421916/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  421278/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lillebro 36, Otterup.pdf
  421265/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af materiale, 631-02075
  422829/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  421280/19
 • Til NIRAS: Videresendelse af kontraktoplysninger
  422517/19
 • Til Kolding KOmmune: Rykker for svar vedr landzonetill. på Dons Landevej 275, KOlding
  422581/19
 • Til Esbjerg kommune: Kopi af høring af V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  421621/19
 • Til COWI, Vedr. boringssløjfningssedler, pulje 28
  422541/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17Ejendakt.pdf
  421925/19
 • Til borger_V1-høring med bilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Hanne.pdf
  423146/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: Grundejerrapport 573-86004 Storegade 17 grundejer.pdf
  421954/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: kortbilag Storegade 17.pdf
  421930/19
 • Til DMR: Vedr. Stålvej 6, 6000 kolding, 621-00456 - fremsendelse af materiale
  421603/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: mail med Afg om V2 kortlægning af del af Storegade 17, 6800 Varde
  421905/19
 • Til borger_V1-høring med bilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov- Esther.pdf
  423144/19
 • Til projekt: anmodet om underskrevet regnskab
  423220/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Såderupvej 9, 5540 Ullerslev
  423765/19
 • Til lodsejer, RÅSTOF, svar vedr. adresse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  427271/19
 • Til Fredericia Kommune: Svaret: vedr. sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  425031/19

29. september 2019

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - JAGG-beregning vinylchlorid, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge , matr. nr. 18i, Ryslinge By
  421255/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens §8-høringssvar for Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge , matr. nr. 18i, Ryslinge By
  421254/19
 • Til Orbicon: Nørregade 90 rapport
  431863/19

28. september 2019

Indgående

 • Fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning I
  436729/19

27. september 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Bruttoliste til pejling
  421164/19
 • Fra Niras: Oplæg §8 og jordhåndtering nu med bilagsforsider, Saltgade 11, 6760 Ribe
  421644/19
 • Fra Niras: Oplæg til jordhåndtering og § 8, Saltgade 21, 6760 Ribe.pdf
  421638/19
 • Fra Cowi: Bilag - Undersøgelsesrapport, Jyllandsvej 4, Bogense
  421053/19
 • Fra Cowi: Miljøteknisk undersøgelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  421051/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Høringssvar udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  425695/19
 • Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Geofysik MEP-målinger
  421267/19
 • Fra Rådgiver: Resultater B117-B119
  419954/19
 • FRA RH: RIT-møde den 29-06-2019 - Udkast til referat
  419711/19
 • Fra Fredericia kommune: Spørgsmål til Franck Miljø vedr. omfangsdræn, Promenaden
  420189/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart - Notat vedr. oprensning
  420220/19
 • Fra Fredericia Kommune: Korrespondance vedr. Promenaden
  420200/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37
  421041/19
 • Fra Fanø Kommune. VS: Ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til ændret arealanvendelse.
  419703/19
 • Fra EDC: anmodning om sagsmateriale, 575-81213
  420288/19
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Fortsat dialog om interim veje,: Moselund Grusgrav
  419443/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejer rapport vedr. 479-81214 Gl Lundeborgvej 23 Hesselager.pdf
  420449/19
 • Fra Sweco - Gothersgade 47, Fredericia - underskrift fra grundejer
  419605/19
 • Fra NIRAS: Ny tidsplan
  419604/19
 • Fra Ingeniør'ne: anmodning om rapport samt §8 spørgsmål, Birkegade 17, 6818 Årre
  421792/19
 • Fra Ingeniør'ne: anmodning om materiale samt § 8 spørgsmål, Birkegade 17, 6818 Årre
  421921/19
 • Fra Esbjerg Kommune: mail til rådgirver vedr. Jagtvænget 10, Hjerting
  421736/19
 • Fra DMR: anmodning om arkivmateriale, Stålvej 6, 6000 Kolding
  421423/19
 • Fra Dansk Gasditribution - høringssvar - udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  421341/19
 • Fra Fredericia Kummune: Bilag - UDKAST - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fre
  424814/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  424810/19
 • Fra Fredericia Kommune: Høring af udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  427667/19
 • Fra Billund Kommune: Ingen kommentarer til udkast til referat
  427778/19
 • Fra COWI: Tilbud, Grundvandsmonitering Middelfartvej 126, Odense
  432660/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejerrapport vedr. 430-81560 Smedegyden 4 Faaborg.pdf
  453233/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport vedr. 430-81560, Smedegyden 4, Faaborg.pdf
  453249/19

Udgående

 • Til regioner: Status for BiD projektet
  421176/19
 • Til Rambøll: Boringer til pejlerunde
  421159/19
 • Til/fra Jydske Vestkysten - materiale kommer på mandag
  423390/19
 • Til Odense Kommune: § 8-hørringssvar for Dahlsvej 43, 5260 Odense S, lok.nr. 461-81485
  421071/19
 • Til Rambøll: Regionens kommentarer til foreløbig undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  420458/19
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Mail med udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  420090/19
 • TIL HØRING, RÅSTOF, Følgebrev til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  420084/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  420083/19
 • TIL HØRING, RÅSTOF, UDKAST Screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  420086/19
 • TIL HØRING, RÅSTOF, UDKAST screeningsskema matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  420087/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: §8-høringssvar for Industrivej 13, 5672 Broby, matr.nr. 31bb Nr. Broby By, Nr. Broby, lok.nr. 425-70009
  419394/19
 • Til kommunen - orientering vedr. aktindsigt
  422549/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Brovangen 1, Brenderup Fyn.pdf
  419147/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. en del af Overgade 10, 6670 Holsted, Matr. nr. 5gt Sdr. Holdsted By, Holsted - V2-varsling
  421093/19
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, V2-høring, Bolderslev Hovedgade 26A og 26B, 6392 Bolderslev
  419544/19
 • Til borger, V1-høring, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  420606/19
 • Til DR: Fristudsættelse af aktindsigt
  420384/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419500/19
 • Til DigiTech: Fristudsættelse af aktindsigt
  420337/19
 • Til Fredericia kommune: Afgørelse - Udgået inden kortlægning
  421133/19
 • til projekt Fokus på Erhvervsvejen
  421135/19
 • til projekthaver
  421091/19
 • Til projekt: svar vedr. udbetaling af midler
  422805/19
 • Til borger - V2-høring m bilag, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding.pdf
  421608/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  419352/19
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr veje og bygninger, Moselund Grusgrav
  419299/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag til V1-høring, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  419359/19
 • Til Borger; Varsel monitering 2019
  419400/19
 • Til Borger, V1-afgørelse Brenderupvej 29.pdf
  419408/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  420597/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. nedrivning af bygning på V2-kortlagt del af Uraniavej 15-21, 5500 Middelfart
  419630/19
 • Til DR Fyn:Fristudsættelse af aktindsigt
  420379/19
 • Til grundejer: Udkast_V2-afgørelse, en del af Overgade 10, 6670 Holsted
  421066/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419521/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  420603/19
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. forslag til supplerende undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  419860/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  419364/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419497/19
 • Til grundejer: V2-høring_en del af Overgade 10, 6670 Holsted.
  421060/19
 • Til Aabenrra kommune - Høring om påbudsmuligheder, Bolderslev Hovedgade 26A og 26B, 6392 Bolderslev
  419625/19
 • Til TV2Fyn: Fristudsættelse af aktindsigt
  420343/19
 • Til partnere. Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  420027/19
 • Til grundejer: Kortbilag_areal, der V2-kortlægges, og areal, der udgår inden kortlægning, lok. 575-81288
  421074/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019 og ny boring
  419505/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419512/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Sagsmateriale for ejendommen Ådalsparken 3, 6710 Esbjerg
  420390/19
 • Til EDC: Fremsendelse af sagsmateriale, Terpvej 30, 6630 Rødding
  420324/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Brovangen 1.pdf
  419137/19
 • Til DMR: tanker vedr. MTBE sag
  420685/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419516/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 19, 5560 Aarup
  420355/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Brenderupvej 29.pdf
  419405/19
 • til projekthaver
  419494/19
 • SV: oprettelse på rekv. listen
  426103/19

26. september 2019

Indgående

 • Fra kommunen - spørgsmål vedr. forurenet areal ejet af Sønderborg Kommune
  419029/19
 • A079498-102_20190620.pdf
  418231/19
 • A079498-101_20190620.pdf
  418230/19
 • A079498_Miljøansøgning_Måde_sendt.pdf
  418229/19
 • A079498-105_20190620.pdf
  418228/19
 • fra Rådgiver : Måde Deponeringsanlæg, Ansøgning om miljøgodkendelse
  418227/19
 • A079498-103_20190620.pdf
  418232/19
 • A079498-104_20190620.pdf
  418233/19
 • Fra DGE: Bilag - Revideret boreplan pr. 26.09.2019 - boringer indendørs
  418447/19
 • Fra DGE: Bilag - Revideret boreplan pr. 26.09.2019 - alle boringer
  418448/19
 • Fra DGE: Respons til kommentarer til undersøgelsesoplæg til Søndergade 30, 5450 Otterup
  418446/19
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance omkring offentlig indsats på Havnegade 120, 5000 Odense C
  415622/19
 • Fra DMR: Libavej 1 - Glysophat og AMBA mangler
  415919/19
 • Fra DMR: Ønske om opførelse af ny gummihal, udtage delområde af kortlægning?, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  443876/19
 • Fra DMR: Bilag - situationsplan til oplæg, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  443877/19
 • Fra HAnssen Ejendomme: Mødedato, Lindehaven, Sønderborg
  418098/19
 • Thommysminde APS ansøgning
  418238/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  418830/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 631-02075
  420704/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen:Anmodning om ansøgning til funktioner vedr. kønsidentitetsforhold
  421047/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 631-00175
  420427/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  419451/19
 • Fra Nyborg Kommune. VS: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  420006/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmøde
  422351/19
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Ny foresp. vedr interim veje, Moselund Grusgrav
  419294/19
 • Høring over udkast til vejledning om brug af strålingsgeneratorer
  419768/19
 • fra COWI
  419441/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 630-81744
  420417/19
 • Fra Niras: Vurdering af mulighed for pumpetest 146.492, 461-81545
  420948/19
 • Fra Moe: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  420235/19
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Almstokvej 10, 7190 Billund
  422704/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Almstokvej 10, 7190 Billund
  422696/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpulje okt. 2019
  418275/19
 • Akkreditering - mobil fysioterapi
  416858/19
 • Fra Meldgård Miljø A/S: Forespørgsel vedrørende etablering af vej, Moselund Grusgrav
  418787/19
 • Fra Esbjerg kommune. VS: Ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til ændret arealanvendelse.
  418871/19
 • Fra Esbjerg kommune. SV: Færdig med asfaltpladsen?
  418873/19
 • Kopi af budget_RegionSyddanmark_elmos_29_9_2019_JP.xlsx
  418910/19
 • Sundhedsstyrelsens svar: opfølgning på specialplan 2018
  416133/19
 • SV: Meget vigtig- ny deadline til at besvare spørgsmål på NEPTUN-interreg ansøgning
  418937/19
 • Fra SWECO - Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_grundejer del.pdf
  418307/19
 • Fra Esbjerg kommune. VS: Færdig med asfaltpladsen?
  418856/19
 • Fra Esbjerg kommune. VS: Ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til ændret arealanvendelse.
  418868/19
 • fra Fredericia kommune : kortlægningsbrev - del af Fredericia Station
  416241/19
 • Fra ansøger: spørgsmål vedr sagsbehandlingsstid på ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  423882/19
 • Fra nabo RÅSTOF Ønske om aktindsigtAktindsigt
  424419/19
 • Fra Sloth-Møller A/S: Foresp vedr 540-81234, Hilmar Finsens Gade 10 Sønderborg
  429381/19
 • fra Jord-Miljø - anmoder om Aktindsigt, matr. 1l, Dalumvej 116, Odense
  433486/19

Udgående

 • Til Entreprenør - info vedr. Himmark Strand Sagen
  419043/19
 • Til Nyborg Kommune: § 8-Høringssvar for Tåsingevej 1, 5800 Nyborg, matr.nr. 15ao Vindinge By, Vindinge, lok. 449-55122
  418339/19
 • Til Middefart Kommune - UDKAST til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  432989/19
 • Til Odense Kommune: § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  418258/19
 • Til kommunen - SV: Vedr. Forurenet areal ejet af Sønderborg Kommune
  419030/19
 • Til borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  416875/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  416462/19
 • Til høringsparter - Screeningsskema - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  418280/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.pdf
  415797/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  417601/19
 • Til Fanø Kommmune. Doc2Mail - Forsendelse 133801585.pdf
  418849/19
 • Til JUNGE BYG ApS, Kortbilag til V1-høring, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  416455/19
 • Til ansøger: T.O : Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  418541/19
 • Til partnere. Anmodning om tilladelse til to boringer ved Lindeborgvej 6, Nyborg
  416799/19
 • Til DMR. SV op undersøgelsesoplæg.
  418915/19
 • Til Kommunen: Rettelse af Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  415330/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 32, 5560 Aarup.pdf
  418093/19
 • Til Syns- og Skønsmand: Forslag til ændret undersøgelsesstrategi -
  418710/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag til V1-høring, Tårnvej 135, 7200 Grindsted .pdf
  415805/19
 • Udkast til råstoftilladelse - matr.nr. 5t Fjeldsted.pdf
  416909/19
 • Til EGEBÆK BYG, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  418076/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  417583/19
 • Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  418284/19
 • Til Vejle Tekniske Gymnasium: Spørgsmål til projektansøgning FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  417964/19
 • Til EGEBÆK BYG, V1-høring, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  418092/19
 • Til borger: fejl i matrikelkort og kortlægning af jordforurening, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  418244/19
 • Til Ansøger: svar vedr. ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  418380/19
 • Til Esbjerg kommune. 563-55005 Postvejen 10, Fanø_Del udgår af V2 - knust asfalt under fast belægning
  418876/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: V2 varsel
  418990/19
 • Til borger - UDKAST - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Bytævnevej 8, Brenderup
  418312/19
 • Til høringsparter - Følgebrev - udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  418282/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev
  418064/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørrevoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  415327/19
 • Til Middelfart Kommune - anmodning om udtalelse vedr efterbehandlingsplan jf. § 10a - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  416764/19
 • Til ejere, Kortbilag til V1-afgørelse, Burkal Kirkevej 60, B-Bov.pdf
  416844/19
 • Til høringsparter - brev om partshøring - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted.pdf
  416902/19
 • Til borger - Høring - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Bystævnevej 8, Brenderup.pdf
  418315/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Tårnvej 135, 7200 Grindsted .pdf
  415823/19
 • Til Nyborg Kommune. Hjulby Bro Kildeplads. Projektbeskrivelse - tidsforbrug.
  416881/19
 • Til JUNGE BYG ApS, V1-høring, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  416466/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Burkal Kirkevej 60, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  416851/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-høring, Nørrevoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  415333/19
 • Til DGE. SV vedr. modtagelse af rapport
  417677/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 563-55005 Postvejen 10, Fanø_Del udgår af V2 - knust asfalt under fast belægning
  418881/19
 • Til EGEBÆK BYG, Kortbilag til V1-høring, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  418091/19
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr etabelering af køreveje, Moselund Grusgrav
  418790/19
 • Fra SWECO- Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_Teknisk del.pdf
  418324/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Kortbilag til V1-høring, Nørrevoldgade 33, Nyborg.pdf
  415322/19
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37, 7000 Fredericia, matr. 145f, Fredericia Stadsjorder, lok.nr. 607-00083"
  417165/19
 • Til JUNGE BYG ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  416446/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 133731390.pdf
  416793/19
 • Til Esbjerg kommune. SV: Færdig med asfaltpladsen?
  418862/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kaslundvej 32, Aarup.pdf
  418090/19
 • Til Sweco: SV: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  419628/19
 • Til Alssundgymnasiet - Spørgsmål til ansøgning
  421169/19
 • Til borger - V2-høring, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419469/19
 • Til VUC Fyn - Spørgsmål til ansøgning - STEM HF videre
  421167/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419513/19
 • Til borger - boligerklæring, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419525/19
 • Til Sweco SV: VU - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding - resultater af poreluftmålinger
  419641/19
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_Grundejer Rapport.pdf
  419528/19
 • Til Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  420228/19
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419491/19
 • Til HG Vestfyn - Spørgsmål til ansøgning
  421165/19
 • Pressemeddelse om RSDs tilsagn fra EIP on Aha
  440767/19
 • Til Niras - Supplerende pulje 23 - 449-80002 - Hyrdegyden 5 5800 Nyborg - kan den fremskyndes?
  439576/19
 • Til Kolding Kommune: Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  418878/19
 • Til yder: Mail med information om lukning/åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  418870/19

25. september 2019

Indgående

 • Fra DMR - indledende undersøgelse - grundejerrapport og teknisk rapport - Bystævnevej 8, Brenderup
  413529/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Skitse over carport
  414917/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport, 2014
  414918/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om der er offentlig indsats på Havnegade 120, 5000 Odense C
  414916/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oversigtskort over placering af carport
  414919/19
 • Høring fra Lægemiddelstyrelsen - ansøgning om flytning af et apotek
  434559/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Høringssvar screening Arkæologisk udtalelse matr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted (Aabenraa Kommune)
  413881/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Jordhåndtering og §8 ansøgning
  421581/19
 • 2019-009379-11 Varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gl 8034660_6_0.pdf
  418833/19
 • fra Middelfart kommune Varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gl olietank, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  418832/19
 • Fra AM-Centrret:Tilbagemelding på Vision Zero gennemgang hos Ambulance Syd - Aabenraa
  411047/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. anvendelse af bygning 2, Algade 74, 5592 Ejby
  411434/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41B
  414459/19
 • Fra Home, vedr. Grejsdalsvej 224a, 2, 7100 Vejle
  414847/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr.
  413086/19
 • Fra Shell: Høringssvar til UDKAST til tilladelse efter JFLs § 8 til etablering af afværgeanlæg på havneterminalen/Østerstrand
  411429/19
 • Fra Niras, Henv. Parkvej 18 m.fl., 7100 Vejle
  414352/19
 • Fra BDO: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  413931/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Løngang 29 og 29a, 6400 Sønderborg.pdf
  413347/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr.
  413101/19
 • Fra Hanssen Ejendomsselskab: Mødedatoer - Lindehaven, Sønderborg
  411823/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr.
  413066/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  411472/19
 • Fra COWI: Samlet materiale som up-loades i morgen, Grindsted udbud af lab. forsøg
  421163/19
 • Fra Middelfart Kommune: Situationsplan m.m. vedr. Uraniavej 13, 15, 17, 19 og 21, 5500 Middelfart.
  419617/19
 • Fra COWI: kontraktudkast
  421161/19
 • Fra COWI: Udbudsvilkår_dansk.pdf
  421162/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 561-80003
  420342/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel om §8_Uraniavej 13, 15, 17, 19 og 21, 5500 Middelfart.
  419599/19
 • Opdateret udgave af kortlægningen af aktiviteter, kompetencer og styrkepositioner inden for personlig medicin
  415920/19
 • fra projektet
  418928/19
 • Mail med ønske om lukning for tilgang af patienter
  418882/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om § 8 pligt, Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  417115/19
 • Fra Recordati: placering af udgifter på Cargluminsyre
  431971/19
 • Fra EB: Anmodning om aktindsigt
  426793/19
 • Fra Ankestyrelsen: Kvittering
  448531/19

Udgående

 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål om offentlig indsats på Havnegade 120, 5000 Odense C
  414926/19
 • Til Jydske Vestkysten - info vedr. aktindsigt
  419042/19
 • Svar til Novo Nordisk på bemærkninger til Region Syddanmarks Basisliste for type 2-diabetes
  411467/19
 • Til Orbicon: VS: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  411034/19
 • Bilag - Rekrutteringsprojekter vedr. afdelings- og oversygeplejersker 2014-19.xlsx
  420059/19
 • Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  420057/19
 • Besvarelse af anmodning om aktindsigt - HR Manager.pdf
  420058/19
 • Til COWI: kontraktudkast
  421160/19
 • Til Esbjerg Gymnasium - Spørgsmål til ansøgning
  421168/19
 • Til borger: bilag til V2-høring, Rapport grundejerdel, 557-45007 Vestergade 28, 6690 Gørding grundejerdel.pdf
  421613/19
 • til Vurderingsstyrelsen - SVAR del2: kortlægningsmateriale, forureningsundersøgelse mv. matr. 226c, 443-00005
  411385/19
 • SVAR del3: kortlægningsmateriale, forureningsundersøgelse mv. matr. 226c, 443-00005
  411407/19
 • Til Sønderborg Kommune: Henvendelse - Fremsendelse af afklarende spm
  413160/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  411046/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  413121/19
 • Til Borger, Kortbilag, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  411499/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  413125/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  411504/19
 • Til Sønderborg Kommune: Henvendelse Sv vedr matrikkelsammenlægning
  413501/19
 • Til Sønderborg Kommune: Henvendelse -sv på høring vedr. matrikelsammenlægning.
  413053/19
 • Til Niras, Svar på Henv., Parkvej 18 m.fl., 7100 Vejle
  414412/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  411042/19
 • til Vurderingsstyrelsen - SVAR del1: kortlægningsmateriale, forureningsundersøgelse mv. matr. 226c, 443-00005
  411366/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  413339/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Kvittering for modtagelse af bemærkninger
  411014/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune- åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  413146/19
 • Til borger, V1-høring, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  411044/19
 • Til Hanssen Ejendomme, Sønderborg Kommune: Svar vedr mødedatoer, Lindehaven, Sønderborg
  411849/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  413120/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tørresøvej 60, 5450 Otterup
  411223/19
 • Til Mægler: Svar på spørgsmål om oprensning
  411002/19
 • Til borger, V1-høring, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  413130/19
 • Til borger: Kløvermarken 15, 7190 Billund - materialet fra Landsarkivet
  413155/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Løngang 29 og 29A, 6400 Sønderborg
  413358/19
 • Til Center - Bekræftelse på tildeling af nyt ydernummer
  411414/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. anvendelse af bygning 2, Algade 74, 5592 Ejby
  411475/19
 • Til Realkredit Danmark: Henvendelse: Fremsendelse af V2 afgørelse
  411313/19
 • Til Rambøll A/S: Svar på forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 313 Engene, Vejle Jorder
  424823/19

24. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - pris på eftersøgning af boringer
  415533/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - §8 til opførelse af bålhytte, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  422854/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: UDKAST til §8 til opførelse af bålhytte, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  422850/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  422853/19
 • RE: VPN Adgang til Master Rit
  410454/19
 • FW: VPN Adgang til Master Rit
  410453/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Korrigeret afgørelse om ikke-påbud, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  410502/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Vurdering af påbudsmulighed
  409842/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringssvar
  409844/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af påbudsmulighed, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  409843/19
 • FW: Problem med brug af nøglefil ved underskriftDIGST (Id nr.: 576662)
  410449/19
 • RE: VPN Adgang til Master Rit
  410418/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  409374/19
 • Fra Jydske Vestklysten - Ønsker til dokumenter - nu med liste
  419037/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Kvittering på regioenens svar på henvendelse - Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  409982/19
 • Fra Jydske Vestklysten - Ønsker til dokumenter
  419036/19
 • Fra BDO: Vedr. værditabsregnskb Møllegade 36
  408824/19
 • Fra DMR: Supplerende analyser for vurdering af kortlægningsstatus på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  410708/19
 • Fra Kolding kommune: SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  410266/19
 • Fra Novo Nordisk: bemærkninger til Region Syddanmarks Basisliste for type 2-diabetes
  411436/19
 • Fra Kolding kommune: SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  410170/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpulje
  409146/19
 • Fra Rambøll: Vedr. Kjærsgårdsvej 2 i Give - foto fra den 24-09-2019
  409801/19
 • Fra Sani Nudge: Re: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  410610/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Moniteringsoplæg
  414619/19
 • Fra ansøger: SV: vedr. ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  409794/19
 • Fra Vejen Kommune: De efterspurgte oplysninger vedr. den udlagte affaldsforbrændingsslagge på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  409964/19
 • fra Borger . Henvendelse vedr aktindsigt postvejen 8a 6720 Fanø
  410191/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  415890/19
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse - 515-20003
  420223/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  415877/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  415846/19
 • Fra Grundejer: Bemærknniger til høring og rapport
  411009/19
 • Fra Rådgiver - spørgsmål til fremsendt materiale
  411860/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  411144/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for gruppe 1-sikrede
  413075/19
 • Fra Moe: Grejs Bakke 9, Vejle - analyseresultater
  413564/19
 • Fra SUM SV: Ændringer i investeringsprofiler
  411295/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen på opfølgende henvendelse Vedr. Intern Medicin: Hæmatologi; Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, 4-1012-1019/1
  422703/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Forslag til omfang af suppl. undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  419845/19
 • Fra COWI: kontraktudkast
  421158/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  415873/19
 • Fra DSB: SV: Brev vedr. opsporing af forurenende aktiviteter i Nyborg-området
  420750/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  415840/19
 • Fra DTU: Endeligt materiale vedr. Grindsted Å kampagne
  431073/19
 • Fra DMR, modtaget opdateret tidsplan, pulje 37 og 38.pdf
  428269/19
 • Fra projekt: opdatering fra projektets opstart
  434005/19
 • fra projekthaver
  447882/19
 • fra projekthaver
  447877/19
 • fra projekthaver
  447876/19
 • fra projekthaver
  447886/19
 • Fra DMR: Bilag - analyseresultater, Tømmervej 12, 20-09-19.pdf
  410713/19

Udgående

 • Til rådgiver - Endelig ok til sløjfning
  415582/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 124a.docx.pdf
  415575/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 218a.docx.pdf
  415581/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 172, 173a.docx.pdf
  415579/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 161.docx.pdf
  415577/19
 • Til kommunen - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 123.docx.pdf
  415573/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 171.pdf
  415578/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 159a.docx.pdf
  415576/19
 • Til kommunen - Kopi af orienteringsbreve vedr. boringssløjfning på lok. nr. 443-00006
  415572/19
 • Til borger og kommunen - Bilag til breve - Kort med placering af boringer.pdf
  415574/19
 • Til Rådgiver: Oplysninger fra grundejer på 1bo ved Elkjærhøjevej Losseplads
  410899/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Analyserapport(er) i fh.t. fund af blågrøn jord under gl. asfalt, Ringe Station, 5750 Ringe
  410477/19
 • Til borger, Svar på spørgsmål omkring kortlægning af Dybdalsvej 6, 6500 Vojens som forurenet
  410440/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt ved indretning af stald i hal, Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  410433/19
 • Til Rambøll: Aftaler med grundejere på matr. 1ag og 1bo ved Elkjærhøjevej Losseplads
  410391/19
 • Til klageberettigede org, RÅSTOF, Orientering om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum i Varde Kommune
  411258/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum i Varde Kommune
  411253/19
 • Til ansøger, parter, myndigheder, org, RÅSTOF, Råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  411240/19
 • Til parter, RÅSTOF, Info om databeskyttelse.pdf
  411242/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, mail med tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  411239/19
 • Til parter, myndigheder, org, RÅSTOF, Følgebrev afgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  411241/19
 • Til Jord og Miljø A/S: Svar på forespørgsel om regionens høringssvar til §8-udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  410006/19
 • 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  409636/19
 • Til Grindsted Boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  409384/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  409716/19
 • Til Adv. Trolle: V2-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  410685/19
 • Til Kolding kommune: vedr. vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  408836/19
 • Til Maskinfabrikken Pan A/S: Bilag - Kortbilag udgår (8o), Tømmervej 12, 7080 Børkop.pdf
  410879/19
 • Til Fredericia Kummune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  410694/19
 • Til Vejle Kommune: V2-kortlægning
  410593/19
 • Til Adv. Trolle: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  410691/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  410205/19
 • Til Sønderborg Kommune: Endelig V2-kortlægning, Nørre Havnegade 39-42, Sønderborg
  410617/19
 • Til Vurderingsstyrrelsen: SV. Henvendelse. Fremsendelse af dokumenter
  410177/19
 • V2-kortlægningsbrev
  410597/19
 • Til Friskolen, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Burkal Skolevej 48A, B-Bov.pdf
  408799/19
 • Til Gørding Klinker - mail om ansøgning om §52 dispensation - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  410458/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, V1-høring, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  409720/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  410210/19
 • Til DR: Meddelelse om videresendelse af klage
  409068/19
 • til Vurderingsstyrelsen. Hnevndelse - Fremsendelse af sagakter
  410283/19
 • Til Billund kommune: Kopi af Udkast til V2-kortlægning + rapporter, 565-32102, Brunbjergvej 41, 7200
  410132/19
 • Til Billund Kommune, Kortbialg til V1-høring, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  410208/19
 • Til Vejle Kommune:: Svar vedr klarmelding af landzonetilladelse til ændring af terræn - Ammitsbølvej 168
  409864/19
 • Til ansøger: svar på ansøgning til lergravning 32a Bovrup, Varnæs
  409896/19
 • Til Sani Nudge: SV: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  410622/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  410721/19
 • Til Kolding kommune: SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  410175/19
 • Til NIRAS, vedr. Søndergade 11C, Aabenraa
  410077/19
 • Til Vurderingstyrelsen: V2-kortlægningsbreve
  410611/19
 • Til praksis: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 23. september 2019
  409076/19
 • Til Ny indvinder - Forslag til tekst ifm. sikkerhedsstillelse - Råstofindvinding Fruens Banke
  410774/19
 • Til praksis: automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. september 2019
  409103/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. problematikken med at udtage poreluft på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  409063/19
 • Til Axel&Borre. Sv. Henvendelse i forbindelse med køb og salg af grund
  410893/19
 • Til borgere Nuværende ejere orienteres om Alsgade 69, Sønderborg.pdf
  410396/19
 • Til Vejle Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Tømmervej 12, 7080 Børkop, Vejle Kommune, matr.nr. 8o Gauerslund By, Gauerslund
  410882/19
 • Til Maskinfabrikken Pan A/S: Udgår (8o), Tømmervej 12, 7080 Børkop.pdf
  410877/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 23. september 2019
  409081/19
 • Til borger - Ejendommen udgår af regionens kortlægning - Fønsvej 11, Nørre Aaby
  410898/19
 • Til Borger, Svar på høringssvar, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted
  408992/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, Kortbilag til V1-høring, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  409717/19
 • Til Rambøll: Kvittering for mail med foto fra den 24-09-2019 fra Kjærsgårdsvej 2 i Give
  409849/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  410716/19
 • Til Vejen Kommune: Kvittering for oplysninger vedr. udlagte affaldsforbrændingsslagger på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  415705/19
 • Til DGE: Orientering om ny sagbehandler Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  419434/19
 • Til DGE: Orientering om ny sagsbehandler. Grundvandsundersøgelse. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  419483/19
 • Til Friskolen, V1-høring, Burkal Skolevej 48A, 6372 Bylderup Bov.pdf
  408795/19
 • Til borger, interesseret køber beder om resultater fra undersøgelser
  410393/19
 • Til Grindsted Boligforening, Kortbilag til V1-høring, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  409391/19
 • Til Nyborg kommune, V1-høring med bilag, Hyrdegyden 4, 5800 Nyborg
  410079/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-høring, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  409398/19
 • Til Realkredit Danmark. Henvendelse - fremsendelse af sagsakter.
  410728/19
 • Til JV: Besvarelse på din anmodning om aktindsigt
  409013/19
 • Til projekt: afklares om rev. budget
  410431/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  409494/19
 • Kortbilag, V2-kortlægning
  410602/19
 • Til NIRAS: Vedr. ekstra tilsyn
  410307/19
 • Til borger: V2-høring m bilag, 565-32102, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted.pdf
  410085/19
 • Til Orbicon - mail vedr. tilsyn og efterbehandling - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge, Øster Nykirke
  408923/19
 • Til projekt: forespurgt om udbetaling i rater
  410683/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. september 2019
  409119/19
 • Til borger, V1-høring, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  410725/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Svar på anmodning om fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nørre Havnegade 45, Sønderborg
  410358/19

23. september 2019

Indgående

 • Fra RH - Kopi af OFV gruppens kommentarer til MFVM´s strateginotat og undersøgelsesoplæg
  426146/19
 • Fra REGLAB: Proces for offentliggørelse af REG LAB CØ-analyse
  424526/19
 • SV: PULS StanLab problemer, rettelse af data i PULS
  408525/19
 • fra miljøstyrelsen: Afrapportering og dokumentation for etablerede biocover til Regioner?
  408476/19
 • Fra BDO: revisorpåtegning- Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  408731/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: FORSP - Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  408644/19
 • Fra Jord og Miljø A/S: Forespørgsel om svartidspunkt på § 8-udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413123/19
 • Fra Orbicon: Risikovurdering og ikke behov for yderligere dybe boringer
  407572/19
 • Fra Nyborg Kommune: §8-sag afsluttet med færdigmelding fra bygherre, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  434772/19
 • Fra Nyborg Kommune: 450_2019_153904_Ansoegning_2___Færdigmelding, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  434773/19
 • VVM-screening - NCC.pdf
  453781/19
 • FRA KB: BiD estimater og releaseplan 2019/2020
  421146/19
 • Fra FVST - FVST vil evt. gerne tjekke borgers fisk
  419034/19
 • Fra Rambøll: Vedr. fotos fra forsøg på poreluftmåling på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  409019/19
 • Fra Vejle Kommune - mail vedr. efterbehandlingsplan - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge, Øster Nykirke
  408908/19
 • Til Middelfart Kommune: kvittering for tilbagemelding vedr. bygning nr. 2 på Algade 74, 5592 Ejby
  409174/19
 • Autogeneret mail fra Patienterstatningen
  410919/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. bygning nr. 2 på Algade 74, 5592 Ejby
  409165/19
 • Fra NIRAS, vedr. Søndergade 11C, Aabenraa
  410070/19
 • Fra system: Yder 042196 er lukket automatisk.
  409071/19
 • Fra PKO i arbejdsgruppe - kommentering - udkast til referat af møde den 09-09-2019 vedr. revision af den gode elektroniske kommunikation mm - svarfrist den 03-10-2019
  409116/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nørre Havnegade 45, Sønderborg
  410349/19
 • Fra NIRAS: Vedr. mere tilsyn ved borearbejde
  410293/19
 • Fra Vejen Kommune - svar på myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding - Matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  409383/19
 • Fra COWI: Dokumentformater ved upload til udbud.dk
  421156/19
 • Fra Sundhed.dk - samling af aftale af 2018 med bilag
  426197/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428053/19
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  426780/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Accept af regionens vurdering af off. indsats samt anmodning om sparring, 561-55006
  426734/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428058/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428065/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428026/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428071/19
 • SV_ VS_ Tilbud til Whiplash patienter
  428044/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428040/19
 • Fra SWECO- Referat af opstartsmødet Pulje 35 og 36
  441619/19
 • Fra NIRAS: Vedr. tank
  407286/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen, Henvendelse, Hovedvejen 73A-B, 5600 Faaborg
  408281/19
 • Fra Landsyd, Henvendelse vedr. arealoverførsel, Kystvej 7, 6320 Egernsund
  408055/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af notat fra besigtigelse af spild af fyringsolie på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  407485/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkninger til oplæg til nedlukningsundersøgelser, Vestkraftvej 2, Esbjerg
  408097/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til udskiftning af tank T8423 på havneterminalen, Kongensgade 113, Fredericia
  408639/19
 • Fra Borger, Henvendelse, Nymarksvej 41, 7000 Fredericia
  407779/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Forsp vedr kortl, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa. Lok.nr. 545-50055
  408104/19
 • Svar på PEBL Trigger 2 udløst - Odense Universitetshospital - Anæstesiologi og intensiv medicin
  407722/19
 • Fra Shell: Svar på UDKAST til §8 tilladelse, udskiftning af tank T8423 på havneterminalen
  408226/19
 • Fra NIRAS: Vedr. VVS og pumpe
  407659/19
 • Fra system: 039675 er lukket automatisk.
  409087/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  409199/19
 • Fra Assens Kommune: spørgsmål til sagsbeh. tid i forb. med råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse
  407973/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på regionens svar vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  408010/19

Udgående

 • Til Regnsgabsafd.: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Lavninggyde 8, Haderslev
  408741/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar på henvendelse - Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  408716/19
 • Til regnskabsafd.: Vedr. Anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Nørrebyvej 2, Rødding
  408638/19
 • til dmp: PULS StanLab problemer, rettelse af data i PULS
  408536/19
 • Til regnsbabsafd: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Jyllandsgade 44, Fredericia
  408523/19
 • Til Billund Kommune: Kopi af varsel om undersøgelse af naboejendomme til Elkjærhøjevej 10
  408341/19
 • Til Rådgiver: Kopi af varselsbreve til naboer
  408343/19
 • Til borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  408294/19
 • Til Borger, varsling af undersøgelse.pdf
  408286/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, mail med høring screening matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  408060/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, UDKAST Screeningsskema matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408062/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Følgebrev udkast screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408059/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, UDKAST Brev om screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408061/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Info om databeskyttelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408063/19
 • Til DR - ny liste fremsende med 2 ekstra kommuner
  445531/19
 • Til FVST - ok til at kontakte borger direkte
  419035/19
 • Til COWI: Dokumentformater ved upload til udbud.dk
  421157/19
 • Til deltagere i opstartsmøde - Referat af opstartsmøde - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  408943/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Foresp. vedr. fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nørre Havnegade 43, Sønderborg
  410321/19
 • til COWI
  408098/19
 • Til Vejle Kommune: kvittering for besigtigelsnotatet fra Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  424787/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  407944/19
 • til grundejer - udgået af V2-kortlægning, Ørbækvej 726.pdf
  407942/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  407766/19
 • Til Ingeniørerne. Henvendelse. Fremsendelse af undersøgelsesrapporter m.m.
  408725/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. orientering om § 19 tilladelse, Søndre Landevej/Borgmester Andersens Vej, 6400 Sønderborg
  406802/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  407938/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Nymarksvej 41, 7000 Fredericia
  407782/19
 • Til Vurderingsstyrelsen, Svar på henvendelse, Hovedvejen 73A-B, 5600 Faaborg
  408325/19
 • Til Landsyd, Svar på Henvendelse vedr. arealoverførsel, Kystvej 7, 6320 Egernsund
  408066/19
 • følgemail til grundejer - Udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, Ørbækvej 726
  407941/19
 • Til NIRAS: Vedr. boretilsyn
  406781/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  407749/19
 • Til DK Råstof:: Svar vedr status på Engmarksvej i Jerlev
  407872/19
 • Til Kolding Kommune: Bilag til "Genfremsendelse" - Afgørelse, V1-areal udgår af kortlægning, lok. 621-00707
  407058/19
 • Til NIRAS: Historisk materiale
  406755/19
 • Fra/Til Kolding Kommune: genfremsendelse af afgørelse, V1 udgår af kortlægning, lok. 621-00707
  407045/19
 • Fra Penta Advokater, Svar på Aktindsigt, BILAG, Pilealle 20, 7200 Grindsted
  407556/19
 • Til Norconsult, Svar på aktindsigt for ejendommen Albanigade 30, 5000 Odense C
  407317/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Knudshovedvej 39, 5800 Nyborg
  407902/19
 • Til Assens Kommune svr. vedr. sagsbehandlingstid i forb. med råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse
  407980/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal.pdf
  407943/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Bogensevej 19, Brenderup fyn.pdf
  406789/19
 • Til Borger, Svar på høringssvar, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  408679/19
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse: Grøndalsvej 4, 6000 Kolding
  407874/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Henvendelse - Fremsendelse af V2-afgørelse
  408647/19
 • Til Nyborg Skytteforening, V1-høring med bilag, Halvej 8, 5800 Nyborg
  408134/19
 • Til Borger, Råstof, Transportcenter ved Korskro, Esbjerg Kommune
  408317/19
 • Fra Penta Advokater, Svar på aktindsigt, Pilealle 20, 7200 Grindsted
  407551/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, bogensevej 19, Brenderup Fyn.pdf
  406791/19

22. september 2019

Indgående

 • VS: Langeland Kommune: Mammografibussen
  409954/19

20. september 2019

Indgående

 • FW: Dit password udløber på din administrative bruger
  406622/19
 • FW: Dit password udløber på din administrative bruger
  406621/19
 • Fra rådgiver - problemer med udførsel af boringer
  426249/19
 • KB: BiD backlog mv.
  406484/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål angående videre sagsbehandling med nedrivning, Vesterbro 28, 5000 Odense C
  409379/19
 • Fra entreprenør - spørgsmål til undersøgelsesresultater
  419033/19
 • Referat - 190919-Ribe.docx
  406168/19
 • Fra skat Referat fra kantineudvalgsmøde i går
  406167/19
 • Præsentation Kick Off byg.st catering.pptx
  406172/19
 • VS: Præsentation Kick Off byg.st catering.pptx
  406170/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse, budget og finansieringsplan, Gåsebjergsand
  409353/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Drøftelse af spørgsmål forud for oplæg til undersøgelser ifm. § 8-tilladelse, Odensevej 150
  409352/19
 • Fra kommunen - vedr. borgerhenvendelse fisk - det må være FVST der svarer
  405828/19
 • Fra BDO: Revisorerklæring vedr. Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  408570/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - Gothersgade 49, Fredericia - økonomi
  409994/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - Økonomi
  409774/19
 • Fra Sweco Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  409998/19
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  411309/19
 • Fra Adv. Vogel & Gammelby: Vedr. tidfrist for Enghavevej 11, 6800 Varde
  415416/19
 • Fra COWI: Revideret tidsplan
  421155/19
 • fra grundejer - om arealstørrelse - Re_ antal dokumentations-prøver - SV_ Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  426913/19
 • fra projekthaver
  447919/19
 • Tilbud CE toolbox
  442805/19
 • Fra Middelfart Kommune: Dokumentationsrapport
  440586/19
 • Fra NIRAS:Supplerende undersøgelser
  406753/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406963/19
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret §8-ansøgning Oldenborggade 25, Fredericia
  406234/19
 • Fra Trefor: Vandmængder DGU 125.197
  405642/19
 • Fra DMR: Svar vedr. jordprøver på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  406372/19
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding fase 2
  405376/19
 • Fra DMR: "Vedr. prøvetagning" - Notat, udtagning af jordprøver fra laget under slaggelaget, 621-00707
  405336/19
 • Fra NIRAS: Tidsplan fase 2
  406304/19
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt efter fase 1
  406283/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af afværgeanlæg på havneterminalen/Østerstrand, Kongensgade 113, Fredericia
  406084/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406958/19
 • Fra Norconsult, HENV, Aktindsigt for ejendommen Albanigade 30, 5000 Odense C
  407310/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Orientering" - § 19 tilladelse mellemdeponi, Søndre Landevej
  406785/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om § 19 tilladelse til midlertidigt jorddeponi, Søndre Landevej/Borgmester Andersens Vej, 6400 Sønderborg
  406782/19
 • Fra DMR: Vedr. prøvetagning under slaggelag, 621-00707
  405320/19
 • Fra Niras: Status fase 1
  405333/19
 • Fra NIRAS: Status fase 1
  405747/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8 ansøgning_ver4, v. Oldenborggade 25, Fredericia_.pdf
  406239/19
 • Henvendelse fra borger
  404860/19

Udgående

 • Til Sønderborg Kommune: Kopi af Orientering om undersøgelsesresultat på Katry1A, Augustenborg
  406442/19
 • Til MST: Høringssvar, Esbjergværkets HFO tankanlæg 4, Amerikavej
  406405/19
 • Til BDO: regnskabserklæring - Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  408729/19
 • Til Borger, Varsling af afgravning af forurenet jord.pdf
  406331/19
 • Til Jydske Vestkysten - Liste med dokumentoversigt
  406295/19
 • Til Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. Kløvkærgrunden" - Udgået af V1-kortlægning, 621-00707
  405942/19
 • Til Danfoss - kommentarer til referat af møde om resultater
  419032/19
 • Til Kommunen - vedr. Borgerhenvendelse Himmark Strand - RSD har spurgt FVST
  419031/19
 • Til Kommunen - vedr. Borgerhenvendelse Himmark Strand - RSD har spurgt FVST
  405837/19
 • Telefonnotat med borger vedr. fisk - borger 2
  405848/19
 • Telefonnotat med borger vedr. fisk - borger 1
  405846/19
 • Til FVST - Vedr. Borgerhenvendelse Fisk - er i sikre på at den ikke ligger på jeres bord?
  405840/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af undersøgelse af jordlag under slaggelag, Kløvkærgrunden,
  405361/19
 • RE: Kommuneinddragelse ift. mobilitetsstrategi..
  405037/19
 • Til Adv. Vogel & Gammelby: Svar vedr. Enghavevej 11, 6800 Varde
  415424/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens grundejer.pdf
  417090/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens teknisk.pdf
  417092/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 421-00016.pdf
  417094/19
 • Boligerklæring, 421-00016.pdf
  417093/19
 • Til Vejen Kommune: Kvittering samt forespørgsel vedr. den udlagte affaldsforbrændingsslagge på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  409958/19
 • V2-høring, 421-00016.pdf
  417095/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Aktindsigt sagen RÅSTOF, Tilsyn, Faaborg-Midtfyn, del af matr nr. 1a Bramstrup Hgd. Nr. Lyndelse
  449171/19
 • 2018.11956.0001(5) Rapport - Kresten Philipsens Vej 15 Aabenraa.pdf.PDF
  406024/19
 • Til Nyborg Kommune, V1-høring med bilag, matr.nr. 119a (Nyenstad, grønt område)
  405230/19
 • Til Middelfart Kommune - mail vedr. vejadgang - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  405067/19
 • 2018.11956.0001(2) Rapport - Psykiatrisk Afd. Aabenraa.pdf.PDF
  406020/19
 • Til JN Enterprise, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  406147/19
 • Til Borger-, V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  405699/19
 • VS_ PAM 1 VS_ 12959 - Fugtudbedring af kælder Psykiatrisk afdeling Esbjerg - geotekniske undersøgelser - 17005 Esbjerg, Gl Vardevej 101 -%2.PDF
  406030/19
 • Til NIRAS: Svar på fase 1 resultater
  405751/19
 • Til Landbogruppen: Svar på forespørgsel
  404961/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  405708/19
 • VS_ Skimmeltest Psykiatrisk afdeling Esbjerg - 27388-1.pdf.PDF
  406033/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  405712/19
 • Til JN Enterprise, V1-høring, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  406158/19
 • Til DMR: Kommentarer til undersøgelsesomfang på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  405831/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Margrethevej 7, 5800 Nyborg
  405397/19
 • Til Svendborg Kommune og Skat: kopi af V2 afgørelse, lok. nr. 427-00018, Stationsvej 25, Stenstrup
  406333/19
 • B-11251 Rapport - Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15, Aabenraa.pdf
  406048/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Bårdesøvej 103A, Otterup.pdf
  404868/19
 • Til EF Nørrevoldgade 74-76, Nyborg, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 74-76, 5800 Nyborg
  405223/19
 • Til Kolding Kommune: Vedr. Kløvkærgrunden, V1-areal udgår af kortlægning, lok. 621-00707
  405940/19
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell, Kongensgade 113, Fredericia
  404891/19
 • B-10678-9 Rapport - Kolding Sygehus, Blok 9, Skovvangen 2-8, 6000 Koldin....pdf
  406057/19
 • til grundejer - antal dokumentations-prøver - SV_ Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  404965/19
 • 2018.11956.0001 Rapport -Kresten Philipsens Vej 15, Aabenraa.pdf.PDF
  406018/19
 • Til Rambøll: Grindsted Pulje 9 - underskrevet kontrakt
  406238/19
 • Byg. 12.01 og 12.02.pdf
  405999/19
 • Til Home: Svar på forespørgsel
  405834/19
 • til Borger Svar omkring Jordbrugskommissionen : Post til Region Syddanmark [Ref.nr.=a42e17f6867144b3ab720666f42dcaa7]
  405661/19
 • Til EF Nørrevoldgade 74-76, Nyborg, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 74-76, 5800 Nyborg - til administrator
  405225/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  405696/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Møllevej 14, Otterup.pdf
  404896/19
 • Til NIRAS: Forslag til fase 2
  405347/19
 • Til DMR: SV: vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  405357/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Møllevej 14, Otterup.pdf
  404899/19
 • 20190194 Kløvervænget 22A lejl. 22 5000 Odense C - Notat inkl. bilag.pdf
  405997/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Kløvkærvej 4, 6000 Kolding - udgået af V1-kortlægning, 621-00707
  405953/19
 • Korkhat.pdf
  406066/19
 • 2018.11956.0001(6) Rapport - Kresten Philipsens Vej 5, Aabenraa.pdf.PDF
  406025/19
 • Protokoll - Esbjerg 1.pdf.PDF
  406027/19
 • Byg. 15.00.pdf
  406000/19
 • 2018.11956.0001(4) Rapport - Kresten Philipsens Vej 15 Aabenraa.pdf.PDF
  406023/19
 • Til JN Enterprise, Kortbilag til V1-høring, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  406150/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-kortlægning,, Bårdesøvej 103A, Otterup.pdf
  404867/19
 • 20190194 (KS) Kløvervænget 22 A lej 22 5000 Odense C 04-03-2019.pdf
  406001/19
 • 2018.11956.0001(3) Rapport - Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.pdf.PDF
  406021/19
 • Til NIRAS: Rykker for svr vedr. pumpe og videre forløb
  405353/19
 • B-10678-9(3) Rapport - Kolding Sygehus, Blok 9, Plan 4T, Skovvangen 2-8, Kolding.pdf
  406058/19
 • VS_ PAM 1 VS_ Rapport vedr. Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg - B-11137 Rapport - Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg.pdf.PDF
  406029/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Carlshøjvej 17.pdf
  405691/19
 • 461-81644, Markhaven 19, 5320 Agedrup grundejer.pdf
  407305/19
 • 461-81644, Markhaven 19, 5320 Agedrup teknisk.pdf
  407301/19
 • Udgået brev, 461-81644.pdf
  407303/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel og partshøring af påbud om undersøgelse efter jordforureningslovens §40 af fyringsoliespild på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst
  407450/19

19. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - foreløbige resultater
  449561/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til nedrivning, Industrivej 13, 5672 Broby
  409314/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST af § 8-tilladelse til nedrivning
  409315/19
 • PULS StanLab problemer, rettelse af data i PULS
  404895/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til screeningsundersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  404537/19
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Accept af revideret efterbehandlingsplan
  429671/19
 • Fra Rådgiver: Viernevej 50_godkendelse af faktura for gravearbejde
  404283/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse bilag 2A, ansøgning
  440924/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse UDKAST (§8 tilladelse til opførelse af boliger)
  440926/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8-tilladelse til opførelse af bygninger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  440923/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse bilag 2C, situationsplan
  440925/19
 • Fra MST - videresendelse af - Borgerhenvendelse Himmark Strand
  405819/19
 • Fra Ejlskov - foreløbige data (ikke kvalitetstjekket)
  405688/19
 • Fra Esbjerg Kommune: DMR undersøgelse 2018 for LIDL, Saltgade 21, 6760
  403947/19
 • Fra Volderslev Bylaug Aktindsigt Dialog om aktindsigt i BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404389/19
 • Invitation to the STRING Political Forum on October 10th, 2019 and the dinner on October 9th, 2019 in Brussels
  424920/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedrørende ansættelse af læge i Billund er ophørt
  434032/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende oprettelse af lægepraksis i Grindsted
  433649/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - resultater af poreluftmålinger
  409746/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg Konsul Graus Gade 2, Kolding
  409751/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Økonomi
  409736/19
 • Fra Vejle Kommune: §40 afgørelse om ikke påbud
  418995/19
 • Fra Jydske Vestkysten - Spørgsmål vedr. antal OFV sager
  426140/19
 • Fra Rockwool: Analyseresultater, foråret 2019, Industrivej 9, Kolding
  421751/19
 • Fra projekt; revideret budget og projektbeskrivelse
  418166/19
 • Fra projekt; revideret regnskab
  418464/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403287/19
 • Til Shell: SV: Status på § 8 ansøgning (Østerstrand)
  404280/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Julianehåbvej 27 og 66, 6360 Tinglev.pdf
  403535/19
 • Fra Healtcare DENMARK: Endeligt referat fra HCD SV udvalgsmøde d. 4. april
  404817/19
 • Fra DMR: Udkast tidsplan pulje 37 og 38
  402847/19
 • fra Nybolig : Jordforureningsstatus, Rugbjergvænget 7, 5400 Bogense
  404794/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403294/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403296/19
 • VS: Eftersendelse af bilag Inspiring Denmark
  405489/19
 • Fra Nybredit, Henv. vedr. 479-00577
  406501/19
 • Fra ansøger: SV: Grusgrav
  403444/19
 • Fra modtager af høringsbidrag - Kvittering for indsendelse af høringssvar
  402851/19
 • Fra Boreteknik: Boringer er sløjfet
  404225/19
 • SV: Anmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål B og udvalgsspørgsmål 87
  404690/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403278/19
 • Fra NIRAS: Status B158
  403868/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup.pdf
  406540/19
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. Gåskærgade 23, 6100 Haderslev
  405184/19
 • fra grundejer - prøveantal? - SV: Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  404938/19
 • Fra Fredericia kommune: Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell, Kongensgade 113, Fredericia
  404887/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  407930/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406921/19
 • Fra projekt: link til FB
  408686/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406930/19
 • Fodterapi - Opsigelse af yder nr.
  407342/19
 • Fra Rambøll: Vedr. forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 313 Engene, Vejle Jorder
  410607/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. udlagt affaldsforbrændingsslagger på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  409952/19

Udgående

 • Til borger - Svar vedr. status på sag (707)
  449560/19
 • Til rådgiver - rykker for færdiggørelse
  449559/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål i forbindelse med køb/salg af Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  404668/19
 • Pjece - Min boliggrund er forurenet - værd at vide om værditabsordningen.pdf
  404669/19
 • Til Volderslev Bylaug IV Besvarelse af aktindsigt, BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404435/19
 • Til Volderslev Bylaug III Besvarelse af aktindsigt, BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404429/19
 • Til Volderslev Bylaug II Besvarelse af aktindsigt, BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404422/19
 • Til Volderslev Bylaug I Besvarelse af aktindsigt i BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404412/19
 • Til Rockwool: Vedr. analyseresultater fra 2019, Industrivej 9, Kolding
  404174/19
 • Til kommunen - Er det jer der skal svare på borgerhenvendelse vedr. fisk?
  405825/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til oprensningen, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  404022/19
 • Til/fra DR - korrespondance vedr. gamle lossepladser
  445530/19
 • Til BDO: revisorerklæring, Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  408565/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Lavniggyde 8, Haderslev
  408728/19
 • Til Volderslev Bylaug RÅSTOF Aktindsigt i BG Stone råstofgravnning på Bramstrup Gods
  404446/19
 • Til kommunen - Svar på spørgsmål fra borgere
  405681/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. § 8 pligt, Store Landevej 34, 5580 Nr. Aaby
  424716/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  406548/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTED, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  403860/19
 • Til ansøger: mail vedr. manglende underskrift - Ansøgning, erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  403409/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Julianehåbvej 66.pdf
  403485/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB GRINDSTED, Kortbilag til V1-høring, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  403851/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  403437/19
 • Til DMR: Bilag til "Vedr. opstartsmøde" - dagsorden
  402856/19
 • Til Rigsrevisionen: Region Syddanmarks svar på høring af udkast til beretning om lægemiddelanbefalinger
  404063/19
 • Til Borger, V1-høring, Julianehåbvej 66,.pdf
  403481/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag til V1-høring, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  403431/19
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse : Udgået inden kortklgning
  404235/19
 • til Nybolig Svar på henvendelse om Jordforureningsstatus, Rugbjergvænget 7, 5400 Bogense
  404800/19
 • Til DMR: Pejlerunde omkring Herslev kildeplads
  403301/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB GRINDSTED, V1-høring, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  403855/19
 • til Erhvervshus Fyn - Afvikling af konference i projekt Triple/Helix
  406199/19
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Julianehåbvej 27.pdf
  403659/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  403426/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Præstevænget 40b, Vejen, lok. 575-80007
  403030/19
 • til LandSyd Svar på arealoverførsel af del til matr. nr. 324 Bro, Ketting
  404677/19
 • Til DMR: Vedr. opstartsmøde
  402854/19
 • Til Bredeådalens Digelag, Råstofplan
  402862/19

18. september 2019

Indgående

 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. "dybe" målinger i havbund
  405675/19
 • Fra DMR: Bilag - notat om poreluftundersøgelse, Vesterbro 28-32, 5000 Odense C
  403355/19
 • Fra DMR: Notat om poreluftundersøgelse, Vesterbro 28-32, 5000 Odense C
  403353/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Analyserapport af slagger
  402750/19
 • Fra Assens Komunne: Dokumentation for Kategori 3 slagge under plansilo på matrikelnr. 7a Flemløse By, Flemløse
  402749/19
 • Fra kommunen - Spørgsmål fra borgere
  405678/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar til afklaring af §8 i fh.t. forsikringsomfang, Industrivej 13, 5672 Broby
  402187/19
 • Fra kommunen - kopi af Anvisning af jord fra Ørstedsgade 26 5900 til Klintholm IS.msg
  418806/19
 • Revisorerklæring vedr. værditabsordning for Møllegade 27, 6400 Sønderborg
  404870/19
 • Fra BDO: Revisorerklæring vedr. værditabsordning Jyllandsgade 44, 7000 Fredericia
  408521/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afklaring af §8 i fh.t. forsikringsomfang, Industrivej 13, 5672 Broby
  401933/19
 • VS_ Anmodning om oplysninger fra HR-manager
  420044/19
 • Fra COWI: Tro- og loveerklæringer - Udbudsportalen
  421153/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  424977/19
 • Fra Fredericia Kommune: Mailkorrespondance vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  424995/19
 • Mail fra Danske Regioner
  424678/19
 • Fra Billund Kommune: Punkter til dagsorden for mødet 20. september 2019
  427725/19
 • Fra DK Råstof: Henvendelse vedr afgørelse efter jfl §52, Engmarksvej i Jerlev
  402774/19
 • Fra Rambøll - henvendelse om yderligere information om V1-kortlagt grund - Sønderbyvej 106 6731 Sneum
  401616/19
 • Når du har brug for os - DR's akutudspil
  402648/19
 • Grovskitse til arbejdet med akutplan 2020
  402420/19
 • Fra Rambøll: svar vedr. UDKAST til §8 tilladelse, udskiftning af tank T8423 på havneterminalen
  402619/19
 • SV: Ansøgning - projekt Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde - Ansøgning - Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde.pdf
  400686/19
 • SV: Ansøgning - projekt Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde
  400683/19
 • Fra Rambøll: Vedr. LER
  401832/19
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til byggeri på Møllegade 51 i Sønderborg
  402757/19
 • fra LandSyd Henvendelse om arealoverførsel til matr. nr. 324 Bro, Ketting
  404664/19
 • Fra Vejle Kommune: Henvendelse vedr landzonetilladelse til ændring af terræn - Ammitsbølvej 168
  402773/19
 • Fra ejendomsmægler - henvendelseVedr. V2 registrering på ejendommen Faaborgevej 37, 5854 Gislev .
  401829/19
 • Fra DMR: vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  405647/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  403700/19
 • Fra Sweco: Presentation containing uptake rate data ect.
  403213/19
 • Fra GEO: Høgebjerg rapportudkast
  403243/19
 • Fra Sweco: link Beacon
  403219/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 3: Påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst i henhold til JFL
  406468/19
 • fra DMR Henvendelse om Baggrundmateriale lok. nr. 450-81150
  404734/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen, udkast til rapport med moniteringsprogram
  403257/19
 • FEJL Fra Fredericia kommune: UDKAST til §8 tilladelse, udskiftning af tank T8423 på havneterminalen
  401261/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  405409/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  405413/19
 • Fra DigiTech: Anmodning om aktindsigt
  406480/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 2: Tålepåbud i forhold til undersøgelse og oprensning af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  406461/19

Udgående

 • Til rådgiver - ok til tilbud. Ønsker pris på eftersøgning af boring B47 og B48
  415516/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer vedr. Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  402788/19
 • Til Rambøll: OK til brug af data på internt seminar
  402642/19
 • Dialog med Volderslev Bylaug RÅSTOF Aktindsigt i Bramstrup Grusgrav
  402448/19
 • Til Borger: Udgået af kortlægning - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, matr.nr. 1c og 2 Ellegård Paarup, lok.nr. 164-81372
  402172/19
 • Til Borger: Bilag - udgået af kortlægning med bilag
  402173/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar på afklaring af §8 i fh.t. forsikringsomfang, Industrivej 13, 5672 Broby
  402065/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til status i fh.t. jordforureningsloven, Industrivej 13, 5672 Broby
  400431/19
 • Til COWI: Tro- og loveerklæringer - Udbudsportalen
  421154/19
 • Til Rambøll - Svar på henvendelse - 1 - Yderligere information om V1-kortlagt grund - Sønderbyvej 106 6731 Sneum
  401635/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om historik på v1 kortlagt ejendom - Fabriksvej 7 5450 Otterup
  400347/19
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til udskiftning af tank 8423 på Shells Havneterminal, Kongensgade 113
  400910/19
 • til Rambøll - kopi af kortlægningsbreve; ang. mulige aktuelle matr.fejl i JAR; lok. 449-80011, Lindholmvej 20 m.fl.
  401673/19
 • Til borger, V1-kortlægning med bilag, Hjerupvej 31, 5560 Aarup.pdf
  402201/19
 • Til projekt: forespørgsel om status
  401539/19
 • Til Lassen Erhverv - Svar på henvendelse - 561-­04036 - Ingemanns Alle 59-61, 6700 Esbjerg
  400877/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse - Vedr. V2 registrering på ejendommen Faaborgevj 37, 5854 Gislev .
  401836/19
 • Til Rambøll: Vedr. LER
  401837/19
 • Til MISA FINANS ApS, V1-høring med bilag, Halvej 6, 5800 Nyborg
  402231/19
 • Til NIRAS: Vedr. planlægning af 2 borerunder
  401697/19
 • Til Rambøll - Svar på henvendelse - 2 - Sønderbyvej 106, 6731 Sneum.
  401643/19
 • Til BARFOED GROUP PS - V1-høring - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  402591/19
 • Til BARFOED GROUP PS - bilag til V1-høring -udkast til V1-afgørelse - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  402589/19
 • Til Kolding Kommune: Ang. afværgeboring på adressen Metalvej 10, 6000 Kolding
  402959/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  402593/19

17. september 2019

Indgående

 • Fra Jord og Miljø A/S: Ingen bemærkninger til § 8-udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413186/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.10-09-2019.Storebæltsvej 10, Nyborg-datanotat-fase3-transekt1-med bilag, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  434741/19
 • Fra DMR A/S: Resultater fase 3 - transekt 1, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  434740/19
 • Fra rådgiver - spørgsmål vedr. facademur
  418798/19
 • Fra DMR A/S: Kvitteringssvar på regionens vurdering af de nyeste undersøgelser i transekt 1, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  434691/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret efterbehandlingsplan
  429668/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til screeningsundersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  403309/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til §8 tilladelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413007/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: UDKAST til §8 tilladelse til indretning af 4 forsøgslejligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413006/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med skovlovsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399880/19
 • Skovlovstilladelse tom 2026 matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399881/19
 • SV Billeder.msg
  416581/19
 • Billeder.msg
  416584/19
 • fra Billund kommune Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse - §8 tilladelse
  416582/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Revideret §8 ansøgning, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  412973/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Rev. §8 ansøgning med bilag, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  412974/19
 • Fra RH - Region H´s kommentarer til strateginotat og undersøgelsesoplæg
  426105/19
 • Fra DMR - Indledende undersøgelse - grundejerrapport og teknisk rapport - Fønsvej 11, Nr. Aaby
  410810/19
 • fra borger sløjfning af tank
  449246/19
 • J19.1356 - Kærbækvej 18 7200 Grindsted. Tankundersøgelse.pdf
  449247/19
 • Fra vagtlæge: anmodning om afmelding af vagtydernummer
  449674/19
 • Fra Sweco, modttaget Teknisk rapport, 482-81184, Nordenbro 11 Humble.pdf
  410044/19
 • Fra Sweco, modtaget teknisk rapport vedr. 479-81214 Gl Lundeborgvej 23 Hesselager.pdf
  420389/19
 • Fra Orbicon. SV: Nyborg - Fase 1 undersøgelser
  416788/19
 • Fra projekt: Henvendelse vedr. udbetaling
  422761/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen Vedr. udefunktion; Intern Medicin: Hæmatologi; Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, 4-1012-1019/1
  422676/19
 • Fra Nyborg Kommune, Dokumenter vedr. gravearbejde på Wilsonsgade 21, 5800 Nyborg
  428616/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Status vedr. afklaring om anvendelse af midler
  433690/19
 • Fra Orbicon - mail vedr. efterbehandling ved Oksenbjerge
  398327/19
 • Aftale om MED Klippekort d. 16. september 2019
  398573/19
 • Booket Comwel Middelfart
  398668/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar Vedr. revideret §8 ansøgning (version 3), byggefelt 3-5, version 3
  399752/19
 • Fra SWECO - rapporter for indledende undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved
  399732/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. § 8 pligt, Store Landevej 34, 5580 Nr. Aaby
  399999/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev
  398665/19
 • Fra COWI: GeoGis Kontrolrapport
  398305/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om planlagt arbejde, Store Landevej 34, 5580 Nr. Aaby
  399986/19
 • SV: Anmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål B og udvalgsspørgsmål 87
  402937/19
 • Din henvendelse er modtaget / Your mail is received
  402934/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - kamera
  403199/19
 • FRa Menzer og Kristensen. Sup. Analyseresultater
  404233/19
 • Fra Jansen Cilag : EMA godkendelse (Stelara)
  402855/19
 • OK fra Frank Ingemann Jensen til honorering af PLO repræsentanter i følgegruppearbejde
  399313/19
 • Fra Esbjerg Kommune: historisk materiale 2004, Briksbølvej 5, 6705 Esbjerg Ø
  404108/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  402655/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  402671/19
 • Fra DGE - henvendelse om historik på v1 kortlagt ejendom - Fabriksvej 7 5450 Otterup
  400343/19
 • Fra Trefor: Pejledata fra DGU nr. 125.197
  405653/19
 • Fra borger - notat vedr. placering af brandhul
  405657/19
 • Fra Kolding Kommune. Oprensningsrapport - Tankedalsvej 51
  407597/19
 • Fra Sweco, modtaget grundejer rapport, vedr. 482-81184, Nordenbro 11 Humble.pdf
  410057/19

Udgående

 • Til Ejlskov - mangler jorddata
  405640/19
 • Til rådgiver - facademur skal opføres
  418800/19
 • Til Nybolig: FORSP- Henvendelse om undersøgelsesrapport på lok.nr. 630-81136, j.nr. 08/15570, Håndværkervej 10, 7120 Vejle
  400037/19
 • Til DMR A/S: Regionens vurdering af de nyeste undersøgelser i transekt 1, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  399897/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport
  400264/19
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, mail med ønske om evt. tilladelser matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399902/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtaget ansøgning matr.nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål
  399893/19
 • Til MST, RÅSTOF, Høringsbrev myndighedshøring Miljøstyrelsen matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  399899/19
 • Til MST, RÅSTOF, Høring og anmodning om evt. dispensation efter skovloven matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399898/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, tidsplan, skovlov mv. matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399869/19
 • Til grundejer - Ørstedsgade 24 - Opdatering på regionens arbejde
  418795/19
 • Oplæg vedr årets røgfri skole 2020.docx
  399324/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Dagsorden til møde i styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser 26. september 2019
  399322/19
 • Dagsorden_styregruppemøde 26. september 2019.docx
  399323/19
 • Til SKAT: Orientering om V2-kortlægning
  398891/19
 • Til 4 regioner (jordchefer) - Orientering om muligt ryk på generationsforurenings-listen (Himmark Strand)
  405631/19
 • Deltagerliste Kolding 24.-25. september 2019.docx
  398900/19
 • Til kursusdeltagere på Røgfrit liv: Program og deltagerliste til kursus i Røgfrit liv 24.-25. september 2019
  398899/19
 • Program_Kommunale medarbejdere sept. 2019.docx
  398902/19
 • Til borger, kortbilag, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  398885/19
 • Til borger, Afgørelse, V2-kortlægningsbrev, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  398884/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V2-kortlægning
  398883/19
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om indkomne høringssvar
  429667/19
 • Til Orbicon. SV: Nyborg - Fase 1 undersøgelser
  416783/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 39, 5800 Nyborg
  398518/19
 • Til projekt: fremsendt rev. instruks og standardvilkår
  399299/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 22-42, 5800 Nyborg
  398525/19
 • Til DMR: kopi af varselbrev mv.
  399745/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kogsbøllevej 16, 5800 Nyborg
  398652/19
 • Fra SWECO - rapport fra indledende undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved_Teknisk del.pdf
  399830/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Algade 14B, 6780 Skærbæk (550-81082)
  398988/19
 • Til vagtchefen vedr. - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Vejle
  399923/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Algade 14B, 6780 Skærbæk (550-81082)
  398978/19
 • Til Nyborg Kommene, V0-orienteringsbrev - Halvej 1, 5800 Nyborg
  398593/19
 • Til Langtved Friskole, V0-orienteringsbrev - Langtvedvej 4A og 4B, Kissendrupvej 69, 71, 5800 Nyborg
  398677/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fynsgade 58, 7200 Grindsted
  398795/19
 • Til borger - kortbilag, Horstedvej 4, 7100 Vejle.pdf
  399678/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Horstedvej 4, 7100 Vejle_Grundejer del.pdf
  399709/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Blichersvej 2, 7200 Grindsted
  398725/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vestermarksvej 7, 7200 Grindsted
  398894/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Perbølvej 5, 6360 Tinglev.pdf
  399676/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 12, 7200 Grindsted
  398814/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Østergade 10, 7200 Grindsted
  398914/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  399966/19
 • Til praksis i Oksbøl: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399017/19
 • Til Frifelt Vandværk - Orientering om indledende forureningsundersøgelse på Algade 14B, Skærbæk
  399512/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bryggerivej 1-3, 5800 Nyborg
  398441/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Knudshovedvej 20, 5800 Nyborg
  398643/19
 • Til NAVN og ADRBESKYTTET V0-orienteringsbrev - Lindavænget 12 5800 Nyborg
  398411/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Borgergade 1, 7200 Grindsted
  398766/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Malmose 7, 5540 Ullerslev
  398693/19
 • Til borger - Kortbilag, Donsvej 73, 6040 Egtved.pdf
  399813/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Møllegade 51, 6400 Sønderborg, matr. 2445 Sønderborg, lok.nr 540-81072
  399772/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til miljønotat over udført undersøgelse på Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  398657/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lærkevang 11A, 11B, 9B, 7200 Grindsted
  398806/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Mellemgade 11, 5800 Nyborg
  398704/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  399295/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Malmose 5, 5540 Ullerslev
  398684/19
 • Til TAXA SYD , V0-orienteringsbrev - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg
  398569/19
 • Til Danske Olieberedskabslagre, Vejle Kommune: varslingsbrev vedr. forureningsundersøgelse på lok. 603-00053
  399771/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Vejle
  399439/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Frederiksberg Alle 4, 7200 Grindsted,
  398780/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bryggerivej 0 (matr.nr. 927z), 5800 Nyborg
  398430/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted
  398874/19
 • Til borger, V1-høring, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  399967/19
 • Til projekt: eftersendt rev. instruks og standardvilkår
  398935/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Gammel Vejlevej 4A, 7200 Grindsted
  398801/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved.pdf
  399808/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Trehøjevej 2, 7200 Grindsted
  398845/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 21, 5800 Nyborg
  398481/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kgs. Bastionsvej 2, 5800 Nyborg
  398636/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kogsbøllevej 18, 5800 Nyborg
  398659/19
 • Til Kolding kommune - til orientering, Donsvej 73, 6040 Egtved udgår af kortlægning
  399840/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Algade 14B, Skærbæk
  398929/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Frederiksberg Alle 8, 7200 Grindsted
  398790/19
 • Til DR: Kvittering
  399344/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Vejle
  399930/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 18, 5800 Nyborg
  398472/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev
  398673/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  399405/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Borgergade 33, 7200 Grindsted
  398773/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  398721/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 2, 4, 6, Engvej 1A-1C, 3A-3B, 7200 Grindsted
  398855/19
 • Til borger - udgået brev, Horstedvej 4, 7100 Vejle.pdf
  399668/19
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Vejle
  399927/19
 • Til Vejle Kommune - efterlysning af efterbehandlingsplan - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge, Øster Nykirke
  398488/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. prøvetagning via svanehalse og Vedr. revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398867/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kogsbøllevej 33, 5800 Nyborg
  398667/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bygaden 14, 5800 Nyborg
  398455/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  399462/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 27, 5800 Nyborg
  398513/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fredensgade 5, 5800 Nyborg
  398576/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 21, 7200 Grindsted
  398881/19
 • Til Niras: Kommentar til boringsplaceringer
  399706/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 9, 7200 Grindsted
  398823/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted - udkast.pdf
  399961/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vestermarksvej 5, 7200 Grindsted
  398893/19
 • Til Varde Kommune: praksis i Oksbøl åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399028/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg
  398603/19
 • Til Vejle kommune - til orientering, udgår af kortlægning, Horstedvej 4, 7100 Vejle
  399700/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af resultat af poreluftprøver, Jagtvænget 10, Hjerting
  399598/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Tinghusgade 18 og 20, 7200 Grindsted
  398838/19
 • Til Vejle kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  398728/19

16. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - sp. vedr. områder der skal facadeisolering
  418789/19
 • FRA ProActive: Timerapportering på skabelonfunktionalitet til Jordforurening
  397707/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status i fh.t. jordforureningsloven, Industrivej 13, 5672 Broby
  400426/19
 • Fra rådgiver - ok til etabering af dræn mod nr. 28
  418788/19
 • Fra rådgiver - vedr. etablering af dræn mod nr. 28
  418783/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på opklarende spørgsmål til udkast til §8 tilladelse, Industrivej 13, 5672 Broby
  396495/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Bialg - D2019-86564 KonfliktRapport
  396334/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Bialg - D2019-86563 Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
  396335/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Kopi af ansøgningen til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  396333/19
 • Fra FMK RÅSTOF Trafiktælling Blæsbjerggyden Grusgrav
  400260/19
 • FRA ZOOMTEK: fakturering af løse timer
  442166/19
 • Fra Staun Miljørådgivning: bilag - Rapport, Afgravning af forurening, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  430960/19
 • Fra Staun Miljørådgivning: Rapport for afgravning af forurenet jord, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle, Lok. nr. 631-00428.
  430959/19
 • Fra FMK RÅSTOF Svar til Volderslev Bylaug
  401868/19
 • Dialog med Volderslev Bylaug RÅSTOF Efterbehandling af BG Stone råstofgrav på Bramstrup Gods
  401847/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Indledende tilbagemelding på regionens spørgsmål, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  395467/19
 • Fra COWWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg
  421148/19
 • Fra borger - spørgsmål til kortlægning (Åsumvej 707)
  449558/19
 • Fra projekt LabMat - underskrevet regnskab og revisorerklæring
  396817/19
 • Fra Vejen Kommune - svar på myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  395883/19
 • Fra Jansen Cilag Information vedr. Imbruvica
  397562/19
 • Fra Fredericia: Orientering om ny revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398879/19
 • Prisregulering pr. 1. september 2019 - ambulancekontrakt Delaftale 2
  397148/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Resultat" - analyseresultater poreluftprøver, Jagtvænget 10, Hjerting
  398262/19
 • fra advokat - VS_ Ørbækvej 726, 5220 Odense SØ. Miljønotat
  396503/19
 • Bilag fra advokat - Miljønotat_Ørbækvej_726_5260_Odense_SØ_1209_QA-01.pdf
  396504/19
 • Fra projekt: Signeret tilsagnskontrakt
  398371/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag- _§8 ansøgning_ver3, v. Oldenborggade 25, Fredericia.pdf
  398887/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Resultat af poreluftundersøgelse samt forlsag til supplerende, Jagtvænget 10, Hjerting
  398254/19
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projekt "De Forbudte Sange" 19/14221
  398403/19
 • Fra projekt; Underskrevet tilsagnskontrakt 19/14221
  398406/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. målepunkter og Vedr. revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398924/19
 • Fra Svendborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398418/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om status for olietanke, Jagtvænget 10, Hjerting
  398191/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  402639/19
 • fra Niras følgemail - §8 ansøgning. Ændret arealanvendelse på tidl. slambassiner, Dalum Papir.
  400350/19
 • Bilag fra Niras - §8 ansøgning_regnvandsbassiner_1.pdf
  400351/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af ATD-rør
  403139/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af online kamera
  403174/19
 • Fra Orbicon - godkendelse af efterbehandling ved Oksenbjerge, matr.nr. 3a og 4h
  398306/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af "lyddæmper"-kasse
  403182/19
 • Fra Sweco: RE: Præsentation af VC-forsøg på gå hjem møde
  403191/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af flowkamre
  403165/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af canister
  403158/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af beacon samplere
  403147/19
 • Fra Rambøll: Svar fra GEUS vedr. eventuel modtagelse af boreprøver
  406191/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. placering af boring GÅ1
  406200/19
 • Fra DMR: Vurdering af kortlægningsstatus efter frivillig undersøgelse på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  405815/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. ny placering af boring GÅ1
  406220/19
 • Fra Borger, Høringssvar til V1-høring, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  408581/19

Udgående

 • Til Kerteminde Kommune: Regionens kommentarer til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  397456/19
 • Til Assens Kommune: Kommentarer til tilladelse til udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på matrikelnr. 7a Flemløse By, Flemløse
  397213/19
 • Til rådgiver - dræn mod nr. 28 skal laves
  418784/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - Kortbilag
  396328/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - Udgået inden kortlægning
  396327/19
 • Til borger m.fl.: Udgået inden kortlægning, Fleningevej 2, 5600 Faaborg
  396326/19
 • Til borger - svar på spørgsmål vedr. sagen
  405627/19
 • Til Middelfart Kommune - HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup, Middelfart Kommune, Matr.nr. 25a, HARNDRUP BY, HARNDRUP.
  395859/19
 • Til BDO: regnskabserklæring, Jyllandsgade 44, Fredericia
  408515/19
 • Til Kerteminde Kommune: Forespørgsel om kopi af ansøgningen til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  395552/19
 • Til Odense Kommune: Accept af udstedelse af nedrivningstilladelse før udgået-af-kortlægningsbrev er afsendt, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  395460/19
 • Til COWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg
  421151/19
 • Til COWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg - image002.jpg
  421150/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Indkaldelse af punkter til dagsorden for møde 20. september 2019
  427717/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  396463/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 7, 5800 Nyborg
  397792/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132732348.pdf
  397900/19
 • Til Grindsted Boligforening, Kortbilag til V1-høring, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395798/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skalkendrupvej 45, 5800 Nyborg
  397714/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 7, 5800 Nyborg
  397768/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132731929.pdf
  397902/19
 • Til Hotel Nyborg Strand, V0-orienteringsbrev - Østerøvej 2, 5800 Nyborg
  397843/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 4, 5800 Nyborg
  397759/19
 • Til borger, Vejle Kommune : varselsbrev vedr. videregående forureningsundersøgelser på Frydsvej 6, Egtved
  397395/19
 • Til Nyborg Gymnasium, V0-orienteringsbrev - Skolebakken 13-17, 5800 Nyborg
  397723/19
 • Til Hotel Nyborg Strand, V0-orienteringsbrev - Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg
  397740/19
 • Til borger, Kortbilag, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396419/19
 • Bilag til grundejer - V1V2-udkast Nordre Havnekaj 27 m.fl. - uden indsats.pdf
  396460/19
 • Til Ravsted vandværk, Aabenraa kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om V2-kortlægning + Rapporter, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov
  396837/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 3, 5800 Nyborg
  397758/19
 • Til projekt; Tilsagnskontrakt vedr. projekt
  395990/19
 • Til Borger: Orientering til grundejer om mulig forurening efter udlæggelse af slagger, matrikel 7a Flemløse By, Flemløse
  397422/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 9, 5800 Nyborg
  397773/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 2, 5800 Nyborg
  397756/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 20, 5800 Nyborg
  397836/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 5, 5800 Nyborg
  397785/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 6, 5800 Nyborg
  397764/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397176/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Torvet 8, 5800 Nyborg
  397826/19
 • Til Udbetaling Danmark: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen
  395952/19
 • Til Realmæglerne: Svar på forespørgsel vedr. Paabyvej 1, 6000 Kolding lokalitets nr. 621-00117
  397164/19
 • til Niras - gensender V12-breve....bassin 1-2 hhv. 2-6; SV_ Dalum Papir - slambassiner. Del af lok. nr. 461-04004
  396111/19
 • Til Aabenraa kommune, V1-afgørelse, Hovedgaden 78, 6360 Tinglev
  395434/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132671968.pdf
  397568/19
 • Til borgere, Aarup Vandværk, Assens Kommune: varselsbreve vedr. videregående forureningsundersøgelser
  397403/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 65, 5800 Nyborg
  397669/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 1C, 5800 Nyborg
  397780/19
 • Til Nyborg Gymnasium, V0-orienteringsbrev - Skolebakken 19-21, 5800 Nyborg
  397728/19
 • Til NYBORG FRISKOLE, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 7, 5800 Nyborg
  397839/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandvejen 13, 15, 5800 Nyborg
  397825/19
 • Bilag til grundejer - kort over V1V2-arealer, Nordre Havnekaj 27 m.fl..pdf
  396461/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132672850.pdf
  397564/19
 • Til borger, Boligerklæring, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396415/19
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup
  395776/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  396462/19
 • Til borger, V2-afgørelse, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396420/19
 • til Niras - kopi af V2-breve for slambassiner 1-2 + 4-6. Del af lok. nr. 461-04004
  395842/19
 • Til borger, V1-høring, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397178/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skaboeshusevej 180, 5800 Nyborg
  397704/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer1.pdf
  397232/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Øksendrupvej 14, 5871 Frørup
  397841/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 5, 5800 Nyborg
  397760/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 11, 5800 Nyborg
  397776/19
 • Til Grundejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 0, 5800 Nyborg
  397801/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 97, 5800 Nyborg
  397678/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg
  397783/19
 • Til Grindsted Boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395797/19
 • Til ansøger: Kvittering for modtaget ansøgning
  395834/19
 • til grundejer - høring - V1V2-kortlægning Nordre Havnekaj 27 m.fl.pdf
  396459/19
 • Til Sønderborg Kommune: SV: Lokalitet: 540-81258, matr.nr. 3570 Sønderborg, Møllegade 68, 6400 Sønderborg
  395411/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 8, 5800 Nyborg
  397770/19
 • Til KI ejendomme, Vissebjerg Vandværk, Assens Kommune: varselsbrev vedr. videregående forureningsundersøgelser på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  397388/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397171/19
 • Til borger - afgørelse, V2-kortlægning m bilag, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup- Bov.pdf
  396819/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer2.pdf
  397253/19
 • V1-høring med bilag, Kogsbøllevej 49, 5800 Nyborg
  397263/19
 • Til Vejle Kommune og Skat. V1 -Varsel
  397680/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandalleen 85, 5800 Nyborg
  397809/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132672424.pdf
  397558/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 10, 5800 Nyborg
  397775/19
 • Til Grevelund Ejd., V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 1B, 5800 Nyborg
  397795/19
 • Til JP Ejendomme, V0-orienteringsbrev - Vestervoldgade 22, 5800 Nyborg
  397828/19
 • følgemail til grundejer - varsling - kortlægning jf. jordforureningsloven Nordre Havnekaj 27 m.fl
  396458/19
 • Til Rambøll: OK til placering af boring GÅ1
  406232/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. placering af boring GÅ1
  406208/19
 • Til NYBORG FRISKOLE, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 11, 5800 Nyborg
  397833/19
 • Til Orbicon anmodning om kommentarer - Miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  397619/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-høring, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395803/19
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup
  395777/19
 • Til Esbjerg Kommune. Varsel af kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 25 6690 Gørding, mfl.
  397899/19
 • Til borger - UDKAST - Boligerklæring - Rugårdsvej 42, Harndrup.pdf
  395778/19

15. september 2019

Indgående

 • Fra Danfoss - referat af møde om resultater
  419191/19
 • Ansøgning
  396194/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst.pdf
  395931/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398467/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399434/19
 • Fra Kolding HF & VUC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  398901/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399282/19
 • Fra Alssundgymnasiet Sønderborg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398581/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398933/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399288/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398764/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399272/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398945/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399280/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399425/19
 • Fra Kolding HF & VUC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  398911/19
 • Ansøgning om støtte fra Uddannelsespuljen - Når plastik motiverer - bilag 5 - forandringsteori.pptx
  398916/19
 • Fra Alssundgymnasiet Sønderborg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398585/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398942/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398448/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398755/19
 • Fra Alssundgymnasiet Sønderborg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398587/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398444/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398456/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398749/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398471/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399417/19
 • Fra Kolding HF & VUC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  398913/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398465/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398450/19
 • Fra Alssundgymnasiet Sønderborg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398588/19
 • Fra Alssundgymnasiet Sønderborg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398591/19
 • Fra Svendborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398423/19
 • Fra Kolding HF & VUC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  398906/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398946/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398454/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398453/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398462/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399432/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398460/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398447/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399429/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398939/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399422/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399278/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398756/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398439/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398753/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  395947/19

14. september 2019

Indgående

 • Fra projekt: rev. budget med mindre korrektur
  395895/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399287/19

Udgående

 • Til Vejle Kommune og Skat. Udgået inden kortlægning samt revideret V1 varsel
  395160/19

13. september 2019

Indgående

 • Fra Ejlskov - kopi af data
  405620/19
 • FRA KB: Opdateret BiD backlog
  406473/19
 • Fra FVST - Fødevarestyrelsen fraråder at fiske ved Himmark Strand
  405611/19
 • FRA KB oftware: Estimater på V1.5.7.0
  395083/19
 • Til Esbjerg Kommune: Håndtering af forurening på Refshedevej 22, Bramming
  395007/19
 • Fra Odense Kommune: Udstedelse af nedrivningstilladelse? - Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  395453/19
 • Til FVST - Info om sagen
  405608/19
 • FRA RM: RIT release 3.4
  394831/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyserapport for overfladeprøver, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  394815/19
 • Fra Odense Kommune: Analyseresultater for supplerende overfladeprøver, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  394814/19
 • Fra RFHotline: nyt hovedbogudskrift, Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  408712/19
 • Fra Esbjerg Kommune: formulering i kortlægningsbrevet til gartneri, Refshedevej 22, Bramming
  395004/19
 • Fra Rådgiver: Elkjærhøjevej 10 - Placering af boringer fase 2
  393683/19
 • Fra rådgiver - revideret tilbud
  415493/19
 • Fra Billund Kommune: Kvittering: vedr. olieforureningssagen på Stilbjergvej 6, Billund
  409499/19
 • Fra DGE: Tilbud. Grundvandsundersøgelse. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  410442/19
 • Fra Borger, Høringssvar til V1-høring, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted
  408984/19
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  411289/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  393489/19
 • Ansøgning, Syddansk Kulturpulje // Esbjerg Fuzztival 2020
  393870/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  393440/19
 • Fra DMR: Oplæg til frivillig undersøgelse af olietank, 631-00491 Skibetvej 140, Vejle
  393577/19
 • Fra GEO A/S: Kvittering vedr. fremsendelse af historisk materiale for lok. 479-00667, Thurø Skibsværft
  395113/19
 • Fra ansøger: ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  394011/19
 • Fra Advokat : henvendelse vedr. Lille Risevej 23, Ærø - lok. 493-04004
  395392/19
 • Fra borger: Svar vedr regionens indsats, Galgemark 9, Bredebro
  394971/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  393451/19
 • Fra BDO: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  393315/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Varde Kommune
  406983/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Vejle Kommune
  407038/19
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Billund Kommune
  406965/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Varde Kommune
  406989/19
 • Fra DGE: Bilag - Tilbud grundvandsundersøgelse Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.pdf
  410446/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. olieforureningssagen på Stilbjergvej 6, Billund
  409447/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Esbjerg Kommune
  406975/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Billund Kommune
  406947/19
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399158/19
 • Fra Trekantomraadet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399215/19
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399162/19
 • Fra Trekantomraadet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399212/19
 • Fra Trekantomraadet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399202/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398880/19
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399229/19
 • Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399225/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsepuljen
  399409/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsepuljen
  399406/19
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399156/19
 • Fra HF&VUC Fyn: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399253/19
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399228/19
 • Fra Fredericia Kommune: Franck Miljø's svar Vedr. revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398848/19
 • Fra Trekantomraadet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399205/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397981/19
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. Middelfartvej 574
  395332/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398854/19
 • Fra HF&VUC Fyn: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399258/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsepuljen
  399401/19
 • Kvitteringsmail til Region Syddanmark for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Kommuneplan 2019 - 2031
  395881/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397970/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397975/19
 • Fra DMR: Forespørgsel - Jarlsberggade 4 Odense. Matr. nr. 533a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder. Lokalitet 461-06004.msg
  395353/19
 • Høring: ”Anbefalinger for transitionsforløb fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi” - Høringsfrist: D. 27/9-19 kl. 12.00
  396720/19
 • Fra Sønderborg Kommune:Lokalitet: 540-81258, matr.nr. 3570 Sønderborg, Møllegade 68, 6400 Sønderborg
  395405/19
 • 020742 Eva Laursen
  395416/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397976/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397965/19
 • Fra DR: Klage over aktindsigt
  399329/19
 • Fra Trekantomraadet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399209/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399393/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397974/19
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399232/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399446/19
 • Fra HF&VUC Fyn: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399249/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsepuljen
  399407/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399376/19
 • Fra HF&VUC Fyn: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399243/19
 • Fra HF&VUC Fyn: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399238/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399380/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399386/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399379/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399326/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399171/19
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399154/19
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399147/19

Udgående

 • Til Advokat: svar vedr. Lille Risevej 23, 5970 Ærøskøbing
  395396/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kortlægningsvurdering, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  394870/19
 • Til Rådgiver: Overvejelse om revision af kortlægning
  394861/19
 • Til DR - Svar vedr. lossepladser - liste vedlagt
  445529/19
 • Til alle kommuner i Syddanmark: Invitation og program for netværksdag om røgfri ungdomsuddannelser 29. oktober 2019
  394576/19
 • Program for netværksdag 29. oktober 2019.pdf
  394577/19
 • Til Orbicon, Råstof, SV: Høring - Miljøvurdering af mulige nye råstofgraveområder i Middelfart, Nordfyns og Aabenraa Kommuner - frist 13. september 2019
  406916/19
 • Til Rådgiver: Skift af sagbehandler, foreløbig afrapportering og oplæg på supplerende arbejde
  394193/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Opklarende spørgsmål til udkast til §8 tilladelse, Industrivej 13, 5672 Broby
  394020/19
 • Til Region Syddanmark, RÅSTOF, Tilladelsesgruppens høringssvar vedr. afgrænsning af miljørapport nye graveområder RP 2020 i Aabenraa Kommmune
  393947/19
 • Mail +svar fra/til Esbjerg Kommune: Pesticid analysepakke, Refshedevej 22, Bramming
  393809/19
 • Til Vejen Kommune: Udledning til Vejen Bæk
  393789/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Opklarende spørgsmål til oprensningsdokumentation, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  393701/19
 • Til Rådgiver: OK til Boringsplaceringer, Fase 2
  393808/19
 • Til JV: Fristudsættelse på aktindsigt
  446970/19
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. olieforureningssagen på Stilbjergvej 6, Billund
  409481/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81415, Børnehjem - olietank, Møllebakkevej 6 (tidl. Møllebakkevej 4), 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 7c, Sdr. Højrup By, Sdr. Højrup.
  394524/19
 • Til vagtlægesekretariatet: vagtlæge afgangsført
  393312/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev - image001.jpg
  394620/19
 • Til Aabenraa kommune - Til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse på Aabenraa kommunes børneinstutution, Bovrup skole, Bytoften 13, 6200 Aabenraa
  394664/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81392 Sdr. Højrupvej 12A, 5750 Ringe
  394075/19
 • Til FONDEN MAGION, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  394807/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 473-00899 Lensvej 24, 26, 30, 32, 5750 Ringe
  394000/19
 • Til Tønder kommune - orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse på Tønder kommunes børneinstutution, Motorikbørnecentret Æblehuset, Algade 55, 6780 Skærbæk
  394546/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Stenvej 5, 6300 Gråsten.pdf
  394134/19
 • Til Tønder kommune - ejerorienteringsbrev, Algade 55, 6780 Skærbæk.pdf
  394536/19
 • Til Øbolig: svar på HENV vedr. potentiel benzintank på Tværby 16, 5970 Ærøskøbing
  393984/19
 • Til borger, V1-høring, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  394489/19
 • Til borger: Vedr. svar på henvendelse angående lok. 561-00201
  395103/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 4. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393445/19
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Skovkorgen 40, Vejle
  394693/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring - Skovkrogen 40, Vejle.pdf
  394695/19
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Skovkrogen 40, Vejle.pdf
  394696/19
 • Til FONDEN MAGION, V1-høring, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  394802/19
 • Til Ansøger: vedr. ansøgt areal på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  393387/19
 • Til Nordicals, Svar på Aktindsigt, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393412/19
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Mosbækvej 9, Gl. Brenderup, 5464 Brenderup Fyn
  394006/19
 • Til Assens kommune: vedr. møde om vejadgang mm i forb. med råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse
  394689/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 3. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393436/19
 • Til Sdr. Omme Handel og Transport - Ingen klager vedr. tilladelsen til råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By,Sdr. Omme
  393258/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  393812/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev - image002.jpg
  394621/19
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  393960/19
 • Til borger: Svar vedr indsats overfor forurening, Galgemark 9, Bredebro
  394966/19
 • Til JLK Ejendomme ApS- ejerorienteringsbrev, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense.pdf
  394177/19
 • Til Skat og Vejle Kommune: V1 Varsel
  395110/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  393797/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Lindevej 8, 7200 Grindsted
  394571/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81418, Smedie, Møllebakkevej 501, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 42, Sdr. Højrup By, Sdr. Højrup.
  394508/19
 • Til vagtlæge i Tørring: ydernr. afgangsført
  393309/19
 • Til projekt: kvittering for rev. budget
  393688/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  394490/19
 • Til DGE - kopi af ejeroplysningsbreve
  394874/19
 • Til Kolding kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  393777/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 2. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393433/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81422 Sdr. Højrupvej 42, 5750 Ringe
  394030/19
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Kirkegyden 4, Ronæs, 5580 Nørre Aaby
  393818/19
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Stenvej 5, 6300 Gråsten
  394146/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af oplæg til undersøgelse af olietank, 631-00491 Skibetvej 140, Vejle
  393647/19
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  393630/19
 • Til borger - Ejerorienteringsbrev, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  393950/19
 • Til GEO A/S: "SVAR.: Vedr. fremsendelse af historisk materiale på lok. 479-70101"
  394237/19
 • Til borger: Henvendelse vedrørende Kløvermarken 15, 7190 Billund
  394573/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. Birkebjergvej Losseplads, Birkebjergvej 7, 5792 Årslev, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr. nr. 16b, 16d, 7000am, 10l Årslev By, Årslev
  394569/19
 • Til DR Fyn: Delvis svar på aktindsigt
  397463/19
 • Til Aabenraa Kommune, Sundhedsstyrelsen og Nymølle Stenindustrier: dispensation efter jfl §52 i høring, matr nr 163 Kliplev
  393973/19
 • Til Hededanmark, Råstof, Skovrejsning Koldingvej, Ribe.
  395013/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395372/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Forureningsundersøgelse, Kolding Åpark 24, Kolding
  395046/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  393663/19
 • Til borger, V1-høring, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  393794/19
 • Til Vejen Kommune - Myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  393948/19
 • Til Kudsk og Nissum, Status om råstofplan
  395019/19
 • Til Nordicals, Svar på aktindsigt, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393606/19
 • Til GEO A/S: "SVAR: Vedr. fremsendelse af historisk materiale for lok. 479-00667, Thurø Skibsværft"
  393702/19
 • Til borger. [Sagsnr.:15/37405] - [Dok.nr.:264603/19] Til Nr. Lyndelse vandværk: Svar på tlf. henvendelse vedr. fremsendelse af materiale, Søstedvej 15, 5792 Årslev
  394598/19
 • Til Sønderborg Kommune - svar på forespørgsel
  394677/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  394486/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov.pdf
  393772/19
 • Til Rambøll, Miljøvurderinger af råstofområder -
  395123/19
 • Til Nordfyns kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense
  394185/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 1. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393428/19
 • Til Haderslev kommune - ejerorienteringsbrev, Skolevej 2, 6510 Gram.pdf
  394605/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup.pdf
  393997/19
 • Til Aabenraa kommune - ejerorienteringsbrev, Bytoften 13, 6200 Aabenraa.pdf
  394657/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansættelse af læge i Billund
  393819/19
 • Til FONDEN MAGION, Kortbilag til V1-høring, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  394777/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  393799/19
 • Til Vejle Kommune - orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  393677/19
 • Til Haderslev kommune -til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse på Haderslev kommunes børneinstutution, Arnum skole, Skolevej 2, 6510 Gram
  394614/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev
  394615/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81420 Sdr. Højrupvej 39A, 5750 Ringe
  394107/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395366/19
 • Til DMR: Svar vedr. Jarlsberggade 4 Odense
  395359/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395368/19
 • Til Borger: Fremsendelse af kopi af kortlægningsbrev vedr. Middelfartvej 574
  395334/19
 • Til DR: Delvis svar på aktindsigt
  397449/19
 • Til TV2 Fyn: Delvis svar på aktindsigt
  397423/19
 • Til JV: Delvis svar på aktindsigt
  397475/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395364/19

12. september 2019

Indgående

 • Referat af projektgruppemøde 2019-sep-12
  394397/19
 • Fra borger: Videresendelse af accept til nedrivning af bygning til entreprenør, Industrivej 13, 5672 Broby
  393475/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Accept til nedbrydning til betondække, Industrivej 13, 5672 Broby
  393471/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse.pdf
  422798/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning.pdf
  422801/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §§ 8 i høring, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  422799/19
 • Fra Jyske Vestkysten - kan citater godkendes
  404849/19
 • Fra REGLAB: Endelig pjece om det offentlige som katalysator for cirkulær omstilling
  424705/19
 • Fra Kommunen - kort med placering af badeforbudszone
  404848/19
 • Fra Tønder Kommune: Referat fra møde 30. august 2019 om Røgfri Fremtid på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Tønder Kommune
  400520/19
 • Referat 300819 - Møde om røgfri fremtid.pdf
  400521/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - Oplæg undersøgelse, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  422754/19
 • Fra DMR A/S: Undersøgelsesoplæg til opførsel af lagerhal, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  422753/19
 • Fra Jydske Vestkysten - Anmodning om aktindsigt
  405419/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til undersøgelser på Odensevej 150, 5600 Faaborg
  391759/19
 • Fra Billund Kommune: Kort over cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  391781/19
 • Fra Middelfart Kommune: Sagsdokumenter + analyseresultater, Støjvold ved Indslev.
  391819/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Interviev med tidligere medarbejdere, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413156/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af mail til grundejer omkring sagsbehandlingstid og grundejers høringssvar
  393464/19
 • Fra SUM: Ændringer i investeringsprofiler
  411282/19
 • Fra SUM Udkast til referat af møde 2. september 2019
  411305/19
 • Fra DTU: Oplæg om vandprøver i tilknytning til Riverscapes kampage
  428669/19
 • Fra DFN - invitation og DO til møde den 30. sep.
  427277/19
 • Fra GEO A/S: "FORSP.: Telefonbesked, 479-00667 og 479-70101"
  394181/19
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Moniteringsrapport for havneterminalen (2018)
  393218/19
 • Fra projekt; orientering om projektets resultater
  394922/19
 • Fra DMR: Jarlsberggade 4, Odense. Matr. nr. 533a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder. Lokalitet: 461-06004
  395340/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr. lok. 561-00201 i forbindelse med bachelorarbejde om Esbjerg Havns påvirkning på vadehavet
  395092/19
 • Fra borger: Vedr. henvendelse om lok. 561-00201 i forbindelse med bachelorarbejde om Esbjerg Havns påvirkning på vadehavet
  395096/19
 • Fodterapi - ændring af behandlende medhjælp §18 stk. 1
  392291/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgninger i relation til Region Syddanmarks statusrapport
  392699/19
 • Fra Geopartner: Jnr.: 1914615, Tårnbjergvej 26, 5485 Skamby - aflysning af deklaration
  391801/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. § 8 sag, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart - orientering om rev. notat fra rådgiver
  392248/19
 • Fra MOE: Tilbud monitering 2019
  392128/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Moniteringsoplæg
  392078/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. rev. miljønotat, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  392306/19
 • Fra GEO A/S: "FORSP.: Telefonbesked vedr. lok. 479-00667 og Lok. 479-70101"
  393007/19
 • Fra Praksis - Svar vedr. ansat læge i deletilladelse
  392271/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  391271/19
 • Fra borger: Vedr. Kløvermarken 15, 7190 Billund
  392106/19
 • Fodterapi - ændring af behandlende medhjælp §18 stk. 1
  392284/19
 • Fra Middelfart Kommune: Påbud om undersøgelse af dieselolieforurening ved motorvej matr. nr. 7000e Aulby samt jord i regnvandsbassin
  392704/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  393048/19
 • Aktindsigt
  393132/19
 • Fra Kolding Kommune, Henvendelse omkring slaggelignende fyldlag, Lindegade 11, 6070 Christiansfeld
  392838/19
 • Fra Sweco: Artikel beoconsamplere og summacanister
  403206/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Justeringer til forslag til program for modelberegninger, Nordborgvej 81, Nordborg
  399569/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398877/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398866/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399187/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399450/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398859/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399455/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399461/19
 • fra Odense Kommune - §8-sag sat i bero; istedet 1-års undersøgelse; Lok.nr. 461-81335 - Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense NV
  396017/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399467/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar Vedr. revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398843/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399456/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398873/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399191/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399189/19
 • Fra Eurofins, vedr. Nørregade 98, Gørding
  398849/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399459/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399453/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399182/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399186/19

Udgående

 • Korrespondance m. Billund Kommune: Svar på spm. til §8, Cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  393335/19
 • Til Billund Kommune: §8-pligt uden vilkår, Cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  393123/19
 • Til Borger, Orientering om detailprojekt.pdf
  392615/19
 • Til borger - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 91
  404971/19
 • Til TVSYD - Kort badeforbudszone
  404851/19
 • Til Jyske Vestkysten - Citater til artikel kommenteret
  404850/19
 • Til MST - Foreløbige data vedr. forureningen
  404847/19
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed - info vedr. pressemeddelse
  404846/19
 • Til Jydske Vestkysten - kopi af udtalelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  404845/19
 • Til borger - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 91
  405266/19
 • Til borger - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 672, 165
  404966/19
 • Til borger - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 672, 165
  405264/19
 • Til virksomhed - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 1
  404915/19
 • Til borger - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 576
  404911/19
 • Til Middelfart Kommune: Anm. om dokumentation for udnyttelse af § 19-tilladelse, Støjvold ved Indslev.
  391809/19
 • Til kommunen - skitse med forslag til placering af badeforbudszone
  404844/19
 • Til Rambøll: Pris på 2 ekstra boringer
  392149/19
 • Til COWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg
  421147/19
 • Til COWI: JUPITER, exception has occurred, sample:835-2019-80696394
  421144/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391638/19
 • Til Borgere, Nordfyns Kommune og COWI: orienteringsbreve vedr. lok. 423-00018, Adelgade 138, Bogense
  392665/19
 • Til borger - Grundejerorientering Jersorevej 61, 5400 Bogense - ejer 2.pdf
  392206/19
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392543/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Vester Skerninge
  391922/19
 • TIl Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391793/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Snødevej 138, 5953 Tranekær.pdf
  392660/19
 • Til borger, V1-høring, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  392216/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Hallinggade 25B, 5932 Humble.pdf
  392697/19
 • Til Borger, V1-høring, Korupmarkvej 25, B-Bov.pdf
  391205/19
 • Til praksis i Ribe: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391844/19
 • Til borger - Grundejerorientering Jersorevej 61, 5400 Bogense.pdf
  392194/19
 • Til DGE: SV på henvendelse om afgørelse og kortlægningsmaterialer
  392057/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Korupmarkvej 25, B-Bov.pdf
  391213/19
 • Til Krogsbølle Skytteforening, V1-høring med bilag, Kørupvej 38, 5450 Otterup
  391732/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for oreientering om rev. notat i sagen fra Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  392276/19
 • Til borger - Grundejerorientering, Glasmestervej 1, 5772 Kværndrup.pdf
  392568/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for påbud om undersøgelse af dieselolieforurening ved motorvej matr. nr. 7000e Aulby By, Aulby samt jord i regnvandsbassin
  392727/19
 • Til borger - Grundejerorientering Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  392258/19
 • Til borger - Grundejerorientering Skovbakkevænget 20, 5260 Odense S.pdf
  392147/19
 • Til DMR: fremsendelse af materiale samt svar på § 8 forespørgsel, 631-00491
  392540/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392283/19
 • Til borger - Grundejerorientering, Glasmestervej 1A, 5772 Kværndrup.pdf
  392588/19
 • Til borger - Grundejerorientering, Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  392374/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Skolevej 50, 5874 Hesselager.pdf
  392751/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Svendborgvej 98, 5853 Ørbæk.pdf
  392820/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391986/19
 • Til DMR: Bilag til "Fremsendelse" - tegning med olietank.pdf
  392556/19
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391994/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391957/19
 • Til Nybolig: Svar vedr. Stævnen 28, 2. 1., Centrum, 7100 Vejle
  393021/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391633/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392505/19
 • Til borger: Foreløbigt svar ved jordforurening og matrikkelskel, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  392629/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392555/19
 • Til Billund Kommune: §8 Høringssvar
  392317/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Billund
  392370/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  392213/19
 • Til kommunen: 040851 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391929/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391991/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392492/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Korupmarkvej 25, B.-Bov.pdf
  391210/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391731/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  392215/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391992/19
 • Bekræftelse på modtagelse - SV: Høring af udkast til beretning om lægemiddelanbefalinger
  393350/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted
  394581/19
 • Til borger - Grundejerorientering Søndergade 25, 5953 Tranekær.pdf
  392313/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391852/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1 patienter pr. 1. oktober 2019
  392033/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391919/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Billund
  403649/19

11. september 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Økonomi, Nyborgvej 438
  395143/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Påbudshøring m. oplæg t. undersøgelse, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg
  396833/19
 • Fra Kolding Kommune: Har vi yderligere information om denne afværgeboring? Metalvej 10, 6000 Kolding
  397072/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - § 19 Tilladelse, E 20 ved Gribsvad, Genanvendelse af TSG under nye ramper
  394747/19
 • Fra Assens Kommune: Tilladelse til genanvendelse af tjærestabiliseret grus (TSG) under Fynske Motorvej ved flytning af til- og afkørselsramper ved Gribsvad
  394746/19
 • Fra Miljøteknik: Notat om screeningsundersøgelse og projektbeskrivelse, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  394678/19
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Notat, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  394680/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Hotspot gravet op, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  390486/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering om ikke § 8-pligt, Sundvænget 5A, 5600 Faaborg
  390483/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8 tilladelse, til genopførelse af bygning efter brand, sendt i høring, Industrivej 13, 5672 Broby
  393459/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 ansøgning, Industrivej 13, 5672 Broby
  393461/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8 tilladelse til genopførelse af bygning efter brand, Industrivej 13, 5672 Broby
  393460/19
 • Fra Danfoss - spørgsmål til kommunikationsplan vedr. evt. restriktioner for fiskeri
  404839/19
 • Revideret kortbilag 1, Placering af slagger.pdf
  454119/19
 • fra Vejen kommune : Accept og tilladelse til brug af affaldsslagger på Esbjergvej 134, Holsted
  454115/19
 • 69163-16_v1_Accept-tilladelse til brug af slagger.DOCX
  454117/19
 • 69169-16_v1_Deklaration, Esbjergvej 134, Holsted.PDF
  454118/19
 • Fra Orbicon: ang. vandprøvetagning på Anemonevej 12, Vejen
  393971/19
 • Fra Rådgiver: Orientering om fastklemt diver
  389302/19
 • Fra DMR: revideret oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  390443/19
 • Fra DMR: revideret oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  390442/19
 • Fra Orbicon. Nyborg - Fase 1 undersøgelser - image001.png
  416763/19
 • Fra DGE: Bilag - Tilbud VTO Tingskovhedevej 21, Christiansfeldt.pdf
  410427/19
 • Fra DGE: Tilbud VTO. Tingskovhedevej 21, Christiansfeldt
  410424/19
 • Fra Orbicon. Nyborg - Fase 1 undersøgelser - Kontrolprogram regneark pesticider - NFS-NFS Hjulby Bro Vandværk og NFS Skovparkens Vandværk.xlsx
  416769/19
 • rejsekort, DSB, Sundhedsinno. og kultur
  389521/19
 • Fra kommunal repræsentant i SU - Høringssvar
  389328/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  389493/19
 • Fra HK-Kommunal: Fase 1 forhandling lokal løndannelse 2019- Onkologisk afd. Øjenafdeling SLB Vejle
  390368/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog om møde med rådgiver, Lindehaven, Sønderborg
  390574/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 sag, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  390732/19
 • Fra DMR: Jordhåndteringsplaner, Lindehaven, Sønderborg
  389745/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. undersøgelse - Nørregade 5, Varde
  389761/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  390534/19
 • Fra HK-Kommnunal: Fase 1 forhandling lokal løndannelse 2019- Onkologisk afd. Øjenafdeling SLB Vejle
  390363/19
 • Fra DMR: Dokumentation og jordhåndtering, Lindehaven, Sønderborg
  389742/19
 • Fra DMR: Opfordring til møde, Lindehaven, Sønderborg
  389738/19
 • fra Erhvervsstyrelsen
  389809/19
 • Fra DGE: Svar vedr. frivillig undersøgelse på Nørregade 5, Varde
  389442/19
 • Høring over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling
  390361/19
 • Fra system: Yder 041750 er lukket automatisk.
  390516/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra referencegruppemøde den 29. august vedr. besøgscenter
  389034/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering for høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - J.nr. MST-022-00453
  390697/19
 • Fra DMR - Indledende undersøgelse rapporter (grundejerdel og teknisk del) - Skovkrogen 40, Vejle
  394375/19
 • Fra Kolding kommune. VS: Forureningsundersøgelse, Kolding Åpark 24, Kolding
  394786/19
 • Fra Sønderborg Kommune - høring om etablering af minivådområde indenfor et råstofinteresseområde
  393642/19
 • Fwd: Anmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål B og udvalgsspørgsmål 87
  395140/19
 • Fra DMR - indledende undersøgelse - rapporter (grundejerdel og teknisk del) Rugårdsvej 42, Harndrup
  394990/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. påbudsmuligheder på Præstevænget 40b, Vejen, lok. 575-80007
  393320/19
 • Fra Nybolig: Henv. Stævnen 28, 2. 1., Centrum, 7100 Vejle
  393009/19
 • Ansøgning om ændring af behandlende medhjælp
  392161/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  391896/19
 • Ansøgning om ændring af behandlende medhjælp
  392165/19
 • Fra Arkitekt: Udluftning forbliver
  390941/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Vedr. vurdering af om højt indhold af aluminium i jord- og grundvandsprøver udgør en risiko for sundhed og miljø
  390985/19
 • Ansøgning om ændring af behandlende medhjælp
  392163/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Jordforurening
  397897/19
 • Bilag fra grundejer - analyseblanketter - jord - Dokumentationsprøver.pdf
  395922/19
 • Bilag fra grundejer - kortfigur udgravning.pdf
  395924/19
 • fra grundejer - sender undersøgelsesresultater - Vs_ Hudevad Byvej, Årslev
  395921/19
 • Bilag fra grundejer - skemaer jord - Dokumentationsprøver.xls
  395925/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Jordforurening
  396382/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  399199/19
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. offentlig indsats, Koldingvej 39, 6760 Ribe, lok. 571-77014
  399679/19
 • Fra Gigthospitalet: Vedr. varetagelsen af højt specialiseret funktion 11 inden for specialet Intern medicin: reumatologi - anmodning om redegørelse senest den 23. september
  409709/19

Udgående

 • Til kommune og vv: varsel om undersøgelse, også Anemonevej 12, Vejen
  393987/19
 • Til Orbicon: ang. vandprøveatgning på Anemonevej 12, Vejen
  393974/19
 • Bilag - Udkast til mobilitetsstrategi.pdf
  390678/19
 • Til borger, afgørelse, udgår inden kortlægning, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.pdf
  390410/19
 • Til borger, kortbilag, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.pdf
  390411/19
 • Til Odense Kommune: orientering om udgår inden kortlægning, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ
  390409/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelser på Odensevej 150, 5600 Faaborg
  390336/19
 • Til kommunen - kopi af henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed
  404841/19
 • Til Danfoss - kommunikationsplan - Fiskeri - sp. afklares idag
  404840/19
 • Til kommunen og Danfoss - forslag til kommunikationsplan
  404838/19
 • Til Sweco: Dejrupvej
  432751/19
 • Til Esbjerg Kommune. VS: Jordforurening
  397620/19
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Skovrejsning Lourupvej ,Holsted
  388385/19
 • Til Praksis - Forespørgsel vedrørende ansættelse af læge i Billund
  390802/19
 • Til Miljøstyrelsen: Høringsvar til Udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - J.nr. MST-022-00453
  390648/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  389160/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  388927/19
 • Til borger, V1-høring, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  388630/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lammesøvej 11, 5450 Otterup
  389993/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Plantagevej 15.pdf
  388919/19
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. september 2019
  390539/19
 • Til borger, V1-afgørelsesbrev med bilag, Dybdalsvej 2, 5466 Asperup.pdf
  390869/19
 • Til Lægerne i Lunderskov: tak for svar på vores henvendelse
  390060/19
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt
  390488/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Kolding
  390108/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  388631/19
 • Til ejendomsmæglerfirmaet, Asger Olsen - Aktindsigt vedr. jordforurening, Slaugvej 7-9, 6623 Vorbasse
  388891/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ophør i praksis i Kolding og ansættelse i praksis i Billund
  389241/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. svar på forespørgsel om §8 pligt på Brejning Strand 11, 7080 Børkop
  389225/19
 • Til Borger, V1-høring, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  388913/19
 • Til Arkitekt: Svar på spørgsmål om boringer
  390506/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  390762/19
 • Til Ejendomsmæglaer Asger Olsen - FORSP "svar" vedr. Aktindsigt vedr. jordforurening, Slaugvej 7-9, 6623 Vorbasse
  388691/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  388629/19
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  390111/19
 • Til yder i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  390759/19
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. frivillig undersøgelse på Nørregade 5, Varde
  389460/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på 2 lægers ophør i kompagniskab i Kolding
  389358/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lammesøvej 17, 5450 Otterup
  390119/19
 • Til Kommunen: 041750 Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. september 2019
  390663/19
 • Afgørelse - ansøgning imødekommet
  389396/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  391277/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for mail vedr. §8 sag, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  392226/19
 • Til Billund Kommune: Varsel om kommende undersøgelser
  392726/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, nabo, Anemonevej 12, Vejen
  394022/19

10. september 2019

Indgående

 • Konflikanalyse RIT 3.3
  388370/19
 • Konflikanalyse RIT 3.3
  388382/19
 • Telefon snak vedr. RIT og PowerShell
  388118/19
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Svar på Anmodning om udtalelse vedr. forurening
  404835/19
 • FW: Problem med brug af nøglefil ved underskriftDIGST (Id nr.: 559258)
  388116/19
 • Fra Rambøll: Resultater fra supplerende dybe boringer
  392148/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Samlede kommentarer til DMR's oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600
  388405/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Skriftlig opfølgning i fh.t. fund af blå-grøn jord under gl. asfalt, Matr.nr. 45h, Ringe By, Ringe
  410281/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Jordhåndteringsplan, Ringe Station
  410279/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fund af blå-grøn jord ved etablering af parkeringsplads, matr.nr. 45h Ringe By, Ringe
  410275/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat om registrering af blå_grøn jord
  410276/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - C1_DE_1_4001_A
  410278/19
 • FRA ProActive: Status på Jordforurening
  442361/19
 • Fra rådgiver - Tilbud fra entreprenør på boringssløjfning
  387624/19
 • Borger: Henvendelse vedr. helikopterlandingspladser i boligområder
  427608/19
 • Fra Syns- og skønsmand: foreløbige resultater - Enghavevej 11
  387256/19
 • SV: 19/30343 - mosto - BG - Høringssvar fra Region Syddanmark vedr. Planstrategi 2019.
  386626/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41.DOCX
  387575/19
 • Region Nordjylland: Materiale fra studietur til Region Nordjylland den 13. august 2019 for Koncernledelsesforum m.fl.
  387856/19
 • Fra Varde Kommune: Svar vedr. Nørregade 5, Varde
  388012/19
 • Fra KLH Erhverv: Anmodning om alt sagsmateriale
  387572/19
 • Fra kommunen - Kvitteringssvar på høringssvar til udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Hjersing kildeplads.
  386688/19
 • Fra PLO - Meddelelsel vedrørende praksishandel i Kolding
  388875/19
 • Fra Ejendomsmæglerfirma Asger Olsen - FORSP "henv" Aktindsigt vedr. jordforurening, Slaugvej 7-9, 6623 Vorbasse
  388663/19
 • Fra DMR: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forespørgsel om §8, 631-00491
  392170/19
 • Fra borger: Fwd: Opgravning af jord på Kløvermarken 15, Billund
  386783/19
 • Fra Arkitekt: Vedr. boringer i bygning
  389123/19
 • Fra Restato: Anmodning om totaludskrift
  387406/19
 • Fra DMR, undersøgelsesoplæg, Banegårdspladen 1, 5600 Faaborg
  387223/19
 • Fra Nordicals: FORSP vedr. sagsmateriale
  387347/19
 • Fra Syns og skønsmand. Spørgsmål vedr. Enghavevej 11, Varde
  387190/19
 • Fra Syns- og skønsmand: Vedr. Enghavevej 11
  387275/19
 • Høring over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling
  387874/19
 • Udkast fra Sonja Damsted Lidsey til § 2 aftale.
  385932/19
 • Fra borger: Fwd: Opgravning af V2 forurening på Kløvermarken 15, 7190 Billund
  386753/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Jordflytningsanmeldelse
  387078/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  391932/19
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense
  392073/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Påmindelse om undersøgelse
  391924/19
 • Fra Nordicals, Aktindsigt, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393400/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af korrespondance vedr. udstykning af ejendommen, Koldingvej 39, Ribe
  399651/19
 • fra Ingeniørerne - Fåborg Ssygehus, Odensevej 51, 5600 - Spørgsmål ang ansøgning om § 8
  395544/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af korrespondance vedr. framelding af tømning af bundfældningstank, Koldingvej 39, 6760 Ribe
  399645/19

Udgående

 • Til kommunen - info om badebro tæt på Himmark Strand
  404837/19
 • Til Kommunen og Danfoss - udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  404836/19
 • Til DTU - vi går ikke videre med Drone projekt
  404834/19
 • Til SKAT + Haderslev Kommune: Orientering om V2-kortlægning + stillingstagen til kommune om påbud, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  389589/19
 • Til borger, Afgørelse, V2 kortlægningsbrev, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  389590/19
 • Til rådgiver - ønske om revideret tilbud fra rådgiver inkl. 2 tilsynsdage
  387629/19
 • Korrespondence med Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommentarer til oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  387156/19
 • Til Danfoss - Resultater fra Ejlskov
  404833/19
 • Til Billund Kommune: Cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  385896/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387662/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Andkærvej 255, 7080 Børkop.pdf
  387225/19
 • Til Lægevagten: Afgangsført vagtydernummer 151653 pr. 1. september 2019
  387073/19
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Koldingvej 39, 6760 Ribe, lok. 571-77014
  387350/19
 • Til borger, V1-høring, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  385916/19
 • Til projekt; anmodet om status vedr. afrapp. og regnskab
  387903/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til revideret §8 ansøgning, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  388087/19
 • Til Esbjerg kommune - høringssvar til udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Hjersing kildeplads.
  386612/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  385911/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387621/19
 • Til advokat: Svar på anmodning om aflysning af servitutter
  386587/19
 • Til Vestermarkskirken, V1-høring, Nymarksvej 1, 1A-B, 3, 7200 Grindsted.pdf
  387149/19
 • TIl KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387673/19
 • Til Varde Kommune: Spørgsmål vedr. undersøgelse på Nørregade 5, Varde
  387401/19
 • Til borger - V2-kortbilag, matr. nr. 6a og 70a Andkær By, Gauerslund.pdf
  387240/19
 • SV: Tolkegebyr - Svar på spørgsmål d. 04.09.2019 til DR
  386706/19
 • Til DMR: Svar på henvendelse
  386465/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387608/19
 • Til Nordicals: Svar på FORSP
  387371/19
 • Til borger: Udgår inden kortlægning, Juvrevej 99, 6792 Rømø
  387222/19
 • Til Vestermarkskirken, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 1, 1A-B, 3, 7200 Grindsted.pdf
  387140/19
 • Til Syns- og skønsmand: Svar samt fremsendelse af materiale fra Web-lager vedr. Enghavevej 11
  387269/19
 • Til Rambøll, Stevneskovvej 39, Svendborg
  389920/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387585/19
 • Til vagtlægen: mail med bekræftelse på opsigelse af vagt ydernummer.
  387068/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387648/19
 • til orientering, endelig V2-kortlægning af en del af matr. nr. 6a Andkær By, Gauerslund
  387288/19
 • Til Restato: Svar på FORSP
  387423/19
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41
  386486/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Kortbilag, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  385906/19
 • Til Vestermarkskirken, Kortbilag til V1-høring, Nymarksvej 1, 1A-B,3, 7200 Grindsted.pdf
  387141/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387639/19
 • Til Råstofinteressenter, Status for ny råstofplan
  386042/19

9. september 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  405697/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  405695/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  405693/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - høringssvar, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  405694/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - høringssvar, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  405684/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  405683/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  405686/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  405685/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  405670/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - høringssvar, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  405667/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  405671/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  405669/19
 • Fra rådgiver - analyserapport - 3. række + vandprøver fra hav
  404829/19
 • Fra Odense Kommune: Overfladeprøver udtaget af DGE, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  385441/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Korrespondance mellem Odense Kommune og DGE ang. overfladeprøverne, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  385445/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyserapport, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  385442/19
 • Fra Rambøll: Diagonalvej - vedr. ødelagt boring
  393876/19
 • Fra Odense Kommune RÅSTOF Endelig Vandindvindingstilladelse 6b 6t 7b Højby
  425368/19
 • Fra Odense Kommune: Ansøgningsmateriale til §8-tilladelse, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  383069/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ansøgningsmateriale til nyt skur, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  383070/19
 • Fra Esbjerg Kommune: PFAS kan skyldes søsediment
  383601/19
 • Fra Rambøll: Diagonalvej - ødelagt boring
  393874/19
 • Fra COWI: Revideret undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382721/19
 • Fra COWI: Bilag - Revideret undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382722/19
 • Fra COWI, GeoGIS-kontrolrapport, Tybovej 1, 6040 Egtved
  436908/19
 • Fra Orbicon - Telefonnotat lodsejer og ansøger Arne Møller ang. matr. 5t Fjelsted By, Fjelsted
  419207/19
 • Fra COWI: Emission fra ozonanlæg
  421139/19
 • Fra DMR, Henv. vedr. 603-00350 Johansens Planteskole - Tømmervej 12, Børkop
  386112/19
 • Fra advokat: Anmodning om aflysning af servitutter
  386579/19
 • Fra DMR: Anmodning om vurdering af undersøgelseoplæg af V1-kortlagt vejareal, Kløvkærvej 4
  387197/19
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - Oplæg til undersøgelse af V1 areal, Kløvkærgrunden
  387201/19
 • Fra Skatteankesytyrelsen. VS: Anmodning om aktindsigt
  383156/19
 • Fra borger: Vedr. anmodning om fuld aktindsigt i Kløvermarken 15, 7190 Billund
  384808/19
 • Fra Billinud Kommune. Telefonhenvendelse - 565-91001
  384410/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev.pdf
  383891/19
 • Automatisk svar: Høringssvar fra Region Syddanmark vedr. Planstrategi 2019.
  384086/19
 • Fra Lindbjerg Ejendomshandel: FORSP om sagsmateriale
  385832/19
 • Fra Boreteknik: Sløjfning af 2 boringer
  382636/19
 • Fra Odense Kommune: Orientering om oprensning af oliespild på Blangstedgårdsvej 1B, Odense
  385723/19
 • Telefonhenvendelse - 565-91001 - image005.jpg
  384416/19
 • Fra Skatteankestyrelsen. VS: Anmodning om aktindsigt
  384258/19
 • Fra SWECO - Endelig rapporter, Herningvej 36, 7300 Jelling
  384595/19
 • Fra Kolding Kommune:: Anmodning om sSupplerende oplysninger - ansøgning om påfyldning af jord i gammel grusgrav Dons Landevej 276 m.fl.
  385803/19
 • Fra Arkil - Ansøgning, matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  385596/19
 • Mailkorrespondance mlm. DMR og Kommune: forurening i sydlig ende af matriklen (B2), Banegårdspladesen 1, 5600 Faaborg
  387263/19
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Endelig vedtagelse af tillæg 43 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0641-11 Ved Donsvej i Vester Nebel - et haveboligområde
  385237/19
 • Fra system: Yder 037966 er lukket automatisk.
  385519/19
 • Telefonhenvendelse - 565-91001 - image006.jpg
  384419/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Miljørapport - Privatskolen Als, linde Allé, Sønderborg
  389558/19
 • VS: Afmelding af ydernummer
  389991/19
 • Fra MST: Afslutning af oprensninger af spild ved T53
  386064/19
 • Fra Hede Danmark, Råstof, Skovrejsning Koldingvej, Ribe.
  393641/19
 • Fra Middelfart Kommune: P-plads på kortlagt ejendom_V2-kortlagt_Matr. nr. 15r, Middelfart Markjorder_445-00013
  391897/19
 • Fra Billund Kommune: Afgørelse om ikke VVM-pligt
  392671/19
 • Fra borger. VS: Forureninger i området syd for Årslev
  394624/19
 • Fra Sundheds- og ældreministeriet: SV: Vedr. Beskikkelse af medlem af det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  394495/19
 • Respons fra SHS - Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395554/19
 • Fra MundiPharma_ Omkostningsmodel for type 2 diabetes
  396651/19
 • Fra Jensen Advokatfirma, Vedr. høringssvar, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  396373/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Korrespondance om manglende faktura. Er betalt!
  385626/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til overfladeprøver udtaget på Middelfartvej 305, Odense
  385624/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - resultater fra piexometra og havvand
  404832/19
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed - Anmodning om udtalelse vedr. forurening
  404831/19
 • Til kommunen og Danfoss - Orientering vedr. kommunikation
  404830/19
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af dokumentationsprøver udtaget på Hjallesesgade 3, Odense S
  385112/19
 • TIL ProActive: Status på Jordforurening
  384999/19
 • Til Haderslev Kommune: Anmodning om færdigmelding, Slagger, Ribevej 75, 6500 Vojens
  384132/19
 • Til Rambøll: Diagonalvej - foto af B106
  393894/19
 • Til Rambøll: vedr. placering af nye boringer Diagonalvej
  393891/19
 • Til Esbjerg Kommune: Foreslåede pesticid analyseparametre, Refshedevej 22, Bramming
  383611/19
 • Til kommunen - baggrundsdata - kort mm.
  404826/19
 • Til COWI: Regionens godkendelse af revideret undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382965/19
 • Til NIRAS, vedr. Søndergade 11C, Aabenraa
  410060/19
 • Til borger: Din grund udgår af kortlægingen, Hjallesegade 3, 5260 Odense S, matr.nr. 15f, lok.nr. 461-70233
  385364/19
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2019
  385522/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384214/19
 • til grundejer - ok til prøveudtagning - SV_ Olietank v_hudevad byvej 30
  384550/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384241/19
 • Til Skatteankesytyrelsen. Anmodning om aktindsigt. [Sagsnr.:07/23771] FRIV, 621-00503, §8, Levisonsvej 7, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr. nr. 166e, Kolding Markjorder 4. afd., Kolding Kommune
  383806/19
 • Til Landbrugsstyrelsen: Høring om påbudsmuligheder, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  382819/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 48, 5560 Aarup
  382750/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384250/19
 • Til Thobo-Carlsen: Lok. nr. 461-81522, Lindeskovsgyden 46, Odense
  383737/19
 • Til borger: Vedr. fuld aktindsigt i Kløvermarken 15, 7190 Billund, lok. 551-00014
  385815/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384209/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Gammel Vejlevej 4B, 720 Grindsted.pdf
  384728/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384200/19
 • Til Odense Kommune: Sløjfning af 2 boringer
  382637/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384226/19
 • Til KP Ejendomme Bylderup Bov ApS, V1-afgørelse, Bovvej 2, 6372 Bylderup-Bov
  382649/19
 • Til Skatteankestyrelsen. VS: Anmodning om aktindsigt - VS Anmodning om aktindsigt .msg
  384268/19
 • Til STRANDAGER SKYDECENTER ApS, V1-høring med bilag, Otterupvej 500, 5270 Odense N
  383558/19
 • Til projekt: spørgsmål om de endelige produkter i projektet
  385743/19
 • Til borger: Vedr. fuld aktindsigt i Kløvermarken 15, 7190 Billund, lok. 551-00014
  385817/19
 • Til Kommunen: 037966 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. september 2019
  385537/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384245/19
 • Udgår af kortlægning, med bilag, pga VA undersøgelse i 1998.pdf
  385482/19
 • Til Skatteankesytyrelsen. Anmodning om aktindsigt. [Sagsnr.:14/19788] KORTL, 621-00027, GORIværk, Dyrehavegårdsvej 38, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr.nr. 164a Kolding Markjorder 4. afd., matr.nr. 166e Kolding Markjorder 4. afd.
  383782/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vollerupvej 26, 6360 Tinglev
  382694/19
 • Til Skatteankesytyrelsen. Anmodning om aktindsigt. Levisonsvej 7-31, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr. nr. 166e, Kolding Markjorder 4. afd., Kolding Kommune
  383816/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge 162728
  385466/19
 • Til projekt: kvittering for rev. budget og projektbeskrivelse.
  384098/19
 • Til borger, V1-høring, Gammel Vejlevej 4B, 7200 Grindsted.pdf
  384738/19
 • Til borger: V0-brev, slaggeudlægning, Ribevej 75, 6500 Vojens
  385070/19
 • Til borger, Kortbilag- V1-varsel, Gammel Vejlevej 4B, 7200 Grindsted.pdf
  384736/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384235/19
 • Til borger - rapport fra indledende undersøgelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386073/19
 • Til borger - boligerklæring, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386078/19
 • Til Boreteknik. Accept af tidsplan
  382642/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev
  383896/19
 • Til Lindbjerg Ejendomshandel: Sagsmateriale
  385836/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386066/19
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386053/19
 • Til borger - V2-høring, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386046/19

8. september 2019

Indgående

 • Fra Århus Universitet: Rapport over geofysik projekt nedstrøms lossepladsen
  433888/19
 • Fra Aarhus Universitet: Geofysik fra Grindsted
  433867/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  382764/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  382772/19

7. september 2019

Udgående

 • Til Brenderup Højskole, V1-høring med bilag, Stationsvej 54, 5464 Brenderup.pdf
  382576/19

6. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - forslag til metode til dybe målinger i havet, Himmark Strand
  404825/19
 • Fra COWI: Svar til bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382311/19
 • Fra Kolding Kommune: Opgravet restforurening, Ambolten 3, 6000 Kolding
  381970/19
 • Henvendelse fra borger Forurening Grethevej 17
  381315/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - mail vedr. dokumentationsrapport, Storebæltsvej 7A 5800 Nyborg
  406728/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - mail - Dokumentationsrapport, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  406730/19
 • Fra Nyborg Kommune: Dokumentationsrapport mm., Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  406727/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - mail - storebæltsvej 7 - supplerende notat, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  406729/19
 • Fra Nyborg Kommune: supplerende notat, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  406725/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Supplerende notat til Nyborg Kommune vers. 2, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  406726/19
 • FRA PROACTIVE: Status på Jordforurening uge 36
  381346/19
 • Fra rådgiver - tegninger med piezoresultater
  404824/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af § 8-pligt ifm. indretning af stald i ladbygning, Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  410232/19
 • Fra COWI: Til kommentering/godkendelse -SAB Laboratorieforsøg.
  421134/19
 • Fra borger - uddybende spørgsmål vedr. undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  381943/19
 • Fra Landssyd, ønsker at få ændret afgrænsning af kortlægning på Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg
  382422/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  382060/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  381706/19
 • Fra Odense Kommune: Gamle undersøgelsesboringer
  382104/19
 • Fra Danske Regione: Aconto løn og trække tilbud om ansættelse tilbage
  380937/19
 • vedlagt fil
  382381/19
 • opdatering på projekt
  382378/19
 • fra Welfare Tech: Referat best.møde d 27. august 2019
  381698/19
 • Fra projekt HF BIIG - spørgsmål vedr. studietur og evalueringsworkshop
  382147/19
 • Svar fra SST: Vedr. varetagelsen af højt specialiseret funktion 11 inden for specialet Intern medicin: reumatologi
  382443/19
 • Fra politisk parti - ansøgning
  381281/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  383061/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  383054/19
 • Fra Danske Regioner:: Regionernes Medicin- og behandlingspulje 2019
  384142/19
 • Fra Odense Kommune: Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand, Volderslevvej 147
  384482/19
 • fra Nyborg Kommune - §8-tilladelse til nedrivning af lagerbygning på Lindholmvej 20, 5800 Nyborg
  382631/19
 • Fra Museet på Sønderskov - høringssvar - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  383046/19
 • Bilag fra Nyborg Kommune - 450_2019_141502_Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8_til_nedr.pdf
  382632/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - august 2019
  382668/19
 • Fra Rigsrevisionen: Høring af udkast til beretning om lægemiddelanbefalinger
  384774/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen vedr. bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 86. : Region Syddanmark
  383820/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om jordflytningsanmeldelse, Saxovej 2, 6000 Kolding
  387065/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Revideret §8-ansøgning v. Oldenborggade 25, Fredericia_§8 ansøgning_ver2.pdf
  388081/19
 • Fra Middelfart Kommune: §19-tilladelse til støjvold
  388400/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fredericia Kommunes bemærkninger til moniteringsrapport vedrørende grundvandsafværge på Fredericia Havn
  389584/19
 • Fra Fredericia Kommune:Videresendelse af revideret §8 ansøgning
  388070/19
 • Fra Vejle Kommune: Spørgsmål vedr. §8 pligt på Brejning Strand 11, 7080 Børkop
  389217/19
 • Fra Fredericia kommune: Accept af dokumentationsrapport for byggefelt 57, 59 og 60på matr.nr.763o m.fl. Fredericia Bygrunde
  390788/19
 • Fra Rambøll: Budgetopfølgning - september 2019
  389453/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering omkommende moniteringsboring
  392594/19
 • Fra Vestre Skole: Svar vedr. møde
  392649/19
 • Til Rambøll: Udkast til kontrakt
  392626/19

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Kvitteringsmail på høring af udkast til §8-tilladelse: Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382307/19
 • Til Odense Kommune: Forespøgsel om sagsmateriale, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382306/19
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om færdigmelding, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  382309/19
 • Til COWI: Regionens reviderede bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  381904/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til DGE's forslag til undersøgelser, Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  381783/19
 • Svar på henvendelse fra Boehringer-Ingelheim fra d. 2.9.19
  382346/19
 • Til borger, Endeligt V2 kortlægningsbrev, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  381729/19
 • Til Kommune + Skat: Orientering om V2 kortlægning og stillingstagen til påbudsmulighed, Ambolten 3, 6000 Kolding
  381728/19
 • Til Esbjerg Kommune: Korrespondance om jordprøver fra Marbæk Plantage
  381489/19
 • Til borger: Resultat af jordprøver
  381404/19
 • Til Esbjerg Kommune: Jordprøver fra Marbæk Plantage
  381408/19
 • Til Ingeniør'ne: Medgiver mindre analyseomfang v. påfyldningsplads, Jutlandia, Esbjerg
  381352/19
 • SV: Dagsorden til 2. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  381290/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  382129/19
 • Til COWI: Til kommentering: Udkast til kontrakt, lab.forsøg, Grindsted
  421131/19
 • Til Landsyd, svar vedr. ønske om ændret afgrænsning af kortlægning på Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg
  382427/19
 • Invitation
  381771/19
 • Til Nybolig, Bilag til mail, V1-kortlægningsbrev 2001.pdf
  381185/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Følgebrev vedr. tinglysning 1999.pdf
  382186/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: Bilag, Rapport_teknisk del, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381213/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Kortlægningsbrev 21.04.1999.pdf
  382176/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af off. indsats, 561-55006
  381735/19
 • Til Nybolig, Svar vedr. Heden 24, 5450 Otterup
  381291/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering vedr. Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen
  382028/19
 • Til Praksiskonsulent: CPO-screening i Almen praksis
  382216/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  382395/19
 • LKT Hoftenære lårbensbrud - frem mod det afsluttende seminar i 2020
  381149/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Varsel om kortlægning, marts 1999.pdf
  382171/19
 • Til advokat - Udgået efter supplerende undersøgelse Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  380931/19
 • Til Alfabo, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382370/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  382392/19
 • Til Borger, Bilag til mail, Rapport - Begrænset teknisk undersøgelse (1999).pdf
  382167/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. påbudsmuligheder på Præstevænget 40b, Vejen, lok. 575-80007
  380682/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Bekkassinvej 21-27, 41-69, 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382387/19
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Bilag - Kortbilag afgørelse, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  382024/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Jernbanegade 37, 5500 Middelfart - udgår af V1-kortlægningen
  382355/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: Bilag, Boligerklæring_udkast, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381194/19
 • Til Odense Kommune: Boringer kan sløjfes
  382120/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen
  382032/19
 • Til AKUDIM Ejendomme - Kortbilag 2011, Ambolten 4, 6715 Esbjerg.pdf
  382468/19
 • Til FSH ApS, Bilag til mail, kopi af udgåetbrev fra 2018.pdf
  382440/19
 • Til Esbjerg kommune - orientering, Høring om ændret indsats, Ambolten 4, 6715 Esbejrg N
  382469/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1 og V1-kortlægges, lok. 445-60002
  382009/19
 • Til Cirkle K: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  381984/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: Bilag, Rapport_grundejer-del, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381208/19
 • Til Boreteknik: Sløjfning af 2 boringer
  382144/19
 • Til grundejer: Udgår af V1, Jernbanegade 37, 5500 Middelfart
  381413/19
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart
  382075/19
 • Til FSH ApS, Bilag til mail, Nyt Kortbilag, justering af V1-areal, september 2019.pdf
  382437/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af udskrift fra database vedr. 461-00158 (samlet) 06-09-2019.pdf
  382205/19
 • Til borger - svar på undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  380982/19
 • Til COWI: Tilbud ønskes på monitering på lok. nr. 461-00123, Middelfartvej 126, Odense
  381203/19
 • til projekt: tilsagnsbrev samt rev. instruks og standardvilkår
  382418/19
 • Svar til projekt HF BIIG - svar på spørgsmål om studietur
  382423/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  382396/19
 • Til Advokat Vest: Svar vedr. Nørregade 5, 6800 Varde, matr. nr. 21 Varde Bygrunde
  382133/19
 • Til borger - Svar til uddybende spørgsmål vedr. udersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  381951/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  382383/19
 • Til Borger, Svar vedr. Majas Alle 13 vedlagt kopi af breve og rapport
  382160/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering vedr. Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  381993/19
 • Til advokat -Kortbilag Jerstrupvej 52, 5400 Bogense - efter supplerende undersøgelse.pdf
  380942/19
 • Til Cirkle K: V2-afgørelse, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  381976/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  382386/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: V2-høring, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381167/19
 • Til FSH ApS, Justering af V1-kortlægning på Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg
  382433/19
 • Til Landbrugsstyrelsen: Høring om påbudsmuligheder, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381280/19
 • Til Gartnneriet Tingdal ApS: Bilag, V2-afgørelse, udkast, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381179/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Tinglyst deklaration.pdf
  382195/19
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Udgår delvist, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  382017/19
 • Til grundejer: V1-høring - en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart
  382027/19
 • Til borger - V2-afgørelse-endelig 2011, Ambolten 4, 6715 Esbjerg.pdf
  382466/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  382380/19
 • Til Borger: Revurdering af V1 og V2 kortlægningsafgørelse på Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  381005/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  382376/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Brev fra amtet vedr. præcisering vedr. værditabsordningen.pdf
  382196/19
 • Til Alfabo, V1-høring, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382374/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Brev, Orientering om ny lov, 31-08-2000.pdf
  382203/19
 • TilGartneriet Tingdal ApS: Bilag, Kortbilag, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381186/19
 • Til Rambøll: Vedr. LER
  380862/19
 • Til Nybolig, Svar vedr. Jordforureningsstatus på naboen til Lavendelhaven 6, 5320 Agedrup
  381182/19
 • Til Vejle Kommune: SV: Oprensningsnotat for Petersmindevej 53, 7100 Vejle
  382353/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  382391/19
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381651/19
 • Intern mail
  381770/19
 • Til borger - udkast til afgørelse om ændret indsats, Ambolten 4, 6715 Tarp, Esbjerg N.pdf
  382464/19
 • Til borger - Høring vedr. ændret indsats, Ambolten 4, 6715 Esbjerg N.pdf
  382461/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382398/19
 • Til Gartneriet LUNDAGER: Svar på spørgsmål om status på undersøgelse, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  382463/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart - V1-varsling
  382388/19
 • Afslutning af projekt
  382172/19
 • Invitation
  383577/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Møllevej 14, 5450 Otterup
  383063/19
 • Invitation
  383578/19
 • Til COWI: Til kommentering/godkendelse -SAB Laboratorieforsøg.
  391917/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted
  392743/19
 • Svar til borger 5. september 2019
  404859/19

5. september 2019

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tidligt udkast til § 8-tilladelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  406723/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Tidligt udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  406724/19
 • Fra RH - Status på Økonomiforhandlinger om jordforurening med risiko for overfladevand - status og videre proces
  426097/19
 • FRA PROACTIVE: Revideret oplæg jordforurening
  381349/19
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  380633/19
 • Satellitdata i jordforureningssager
  380378/19
 • Fra Rådgiver: Budgetoversigt Skovvej 22
  433409/19
 • Fra Rådgiver: Første udkast til Rapport - mangler risikovurdering
  390804/19
 • Fra rådgiver - Foreløbige borejournaler for de 39 boringer, Himmark Strand
  404823/19
 • Fra rådgiver - resultater for 17 seneste piezorør og havvand
  404822/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Udkast af tilladelse efter jordforureningslovens §8, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382079/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansøgning fra BOM, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382081/19
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse: Tåsingevej 1, 5800 Nyborg, lok.nr 449-55122
  382078/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansøgning til vaskeplads, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382080/19
 • Dialog med museet RÅSTOF Om aktivitet på projektarealet
  400228/19
 • fra miljøstyrelsen Afrapportering og dokumentation for etablerede biocover til Regioner?
  379345/19
 • Fra Udbetaling Danmark, Modtagelse af egenbetaling Avnøvej 47.pdf
  385513/19
 • VS: Forurening Grethevej 17
  381316/19
 • Fra Nyborg Kommune: §8-tilladelse til bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  381096/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Endelig §8-tilladelse til bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  381097/19
 • FRA PROACTIVE: Revideret oplæg jordforurening
  378835/19
 • Fra Haderslev Handelsskole - EUD Merkantil går digitalt - halvårsrapport
  424925/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  411275/19
 • Brev fra AstraZeneca vedr. Brilique 60 mg
  382368/19
 • fra Erhvervsstyrelsen
  380495/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  380259/19
 • Fra ansøger, ansøgning Kulturpuljen okt. 2019
  379704/19
 • Fra Jansen-Cilag: EMA godkendelse Stelara
  380919/19
 • Fra borger - Spørgsmål til undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  380976/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  381030/19
 • VS: Møde angående kraftværksskrotningsprojekt
  382226/19
 • Fra DGE: SV: Endelig Rapport. Lagervej , Bredebro
  381279/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Kommentarer fra RSD til tidligere udsendte datatræk vedr. monitorering af specialeplanen 2018
  382271/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  380681/19
 • Fra Nybolig, spm. om 461-06357 pga. salg af naboen Lavendelhaven 6 5320 Agedrup.msg
  381178/19
 • Fra Nybolig, henv. vedr. Heden 24, 5450 Otterup
  381287/19
 • Fra GFsekretariat: Referat af møde
  380985/19
 • Fra Healthcare Denmark: Request for Information from NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways - Anmodning om kontaktperson
  382425/19
 • Svar fra NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways - answer from Region Syddanmark
  382441/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  380869/19
 • Fra projekt: rev. budget og projektbeskrivelse
  383210/19
 • Re: Orientering om modtaget aktindsigt
  390375/19
 • Fra COWI: Til kommentering/godkendelse -SAB Laboratorieforsøg.
  391907/19
 • Fra NIRAS: Forslag til program for modelberegninger, Nordborgvej 81, Nordborg
  399561/19
 • Fra SWECO- rapporter fra indledende undersøgelse, Horstedvej 4, 7100 Vejle
  399348/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tidligt udkast (mangler en del under argumentation) - Kom gerne med feedback, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  380540/19
 • Til Svendborg Kommune: Svar på forespørgsel om § 8-pligt. Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380535/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for byggefelt 2 ud mod Bredstedgade, matr.nr. 1626a, Odense Bygrunde
  380524/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C, matr.nr. 1626a, Odense Bygrunde
  380484/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Tolderlundsvej 15-19, matr.nr. 1626a, Odense Bygrunde
  380434/19
 • Til Rambøll og Orbicon - Råstof, fristforlængelse Miljørapporter
  380313/19
 • Til borger, kortbilag, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  380261/19
 • Til borger, V2-høringsbrev, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  380264/19
 • Til Tønder Kommune: Orientering om V2-høring, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  380260/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  380263/19
 • Til grundejer - Ørstedsgade 24 - ok til etablering af nyt gulv
  418782/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bemærkninger ifm. besigtigelse , Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  380183/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse 4. grundejer.pdf
  380211/19
 • Til Borger, Jordforurening, lok: 621-293, Adelagde 3 og Rådhusgade 1
  380229/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse 2. grundejer.pdf
  380210/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse 1. grundejer.pdf
  380209/19
 • Til Borger, Varling af undersøgelse 3. grundejer.pdf
  380212/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljørapporter og lufthavne
  380308/19
 • Til DGE: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg til Søndergade 30, 5450 Otterup
  379894/19
 • Til COWI: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  379586/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  379526/19
 • Til Nabo ej part RÅSTOF Besvarelse af klage
  400233/19
 • Til rådgiver - ønske om revideret pris på Karthotrak model
  404821/19
 • Afgørelse om V2 kortlægning Borkvej 4, 6830 Nørre Nebel
  378701/19
 • kortbilag Borkvej 4.pdf
  378703/19
 • 553-78001 Borkvej 4 Grundejer.pdf
  378704/19
 • AFG V2-Borkvej 4.pdf
  378702/19
 • 553-78001 Borkvej 4 Teknisk.pdf
  378705/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  378663/19
 • Til grundejer - Ørstedsgade 24 - spørgsmål til etablering af nyt gulv
  418776/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. svar på screnning for overfladevand i forb. m. nedrivning af butiksbygning på Norgesgade 50, 7000 , lok. 607-00085
  378836/19
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse_grundejer del, Diernæsvej 104, 6100Haderslev.pdf
  380137/19
 • Til Esbjerg kommune, Varsling af undersøgelse
  379479/19
 • Til kommunen - orientering, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev udgår af kortlægningen på V1 efter undersøgelse
  380218/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev.pdf
  380128/19
 • følgemail til grundejer - Udgået af kortlægning jf. jordforureningsloven, Guldrankevej 52 m.fl., Lavsensvænget
  380473/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Norupvej 77, 5450 Otterup
  379922/19
 • til grundejer m.fl. - korrekt journalnummer - SV_ Udgået af kortlægning jf. jordforureningsloven, Guldrankevej 52 m.fl., Lavsensvænget
  380491/19
 • Bilag til grundejer - kort - udgåede arealer samt V2 på matr. 1akp, sep 2019.pdf
  380475/19
 • Til Varde Kommune: Sv. på oplæg til gasmålinger
  381886/19
 • Til projekt; kvittering for underskrevet tilsagnsbrev
  379519/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  380476/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Algade 74, 5592 Ejby
  381048/19
 • Til Praksiskonsulent: CPO-screening i Almen praksis
  382212/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  380729/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  380735/19
 • Til Janssen-Cilag vedr. EMA godkendelse
  380915/19
 • til grundejer - udgår af kortlægning, område A, B og C under tidl. bygning 1, sep 2019.pdf
  380474/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted
  392740/19

4. september 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382164/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382163/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382162/19
 • Fra rådgiver - GPS koordinater for boringer og piezometre
  380608/19
 • Fra Lidl Denmark: Mødedeltagere til møde ang. §8, Saltgade 11, 6760 Ribe
  403990/19
 • Fra Orbicon: RapportudkastGl. stationsvej 7A
  377985/19
 • Fra Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  377249/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. nedrivning af drivhuse uden §8-till, Refshedevej 22, Bramming
  377864/19
 • fra rådgiver forespørgsel ifm. kommede frivillig forureningsundersøgelse lok 631-02002 Vestre Engvej, matr. 130
  378955/19
 • Fra DR - henvendelse vedr. gamle lossepladser
  445525/19
 • Fra COWI, Boringssløjfningssedler fra Pulje 28
  422519/19
 • VS: Fysioterapeuter der er varslet surveybesøg 01.03.2020 - 30.06.2020 ift honorar - 2. varsling af fysioterapiklinikker (01.03.2020 - 30.06.2020) til regioner.xlsx
  419895/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til HCD Life Science udvalgsmøde d. 11. September hos Novo Nordisk
  424583/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Norgesgade 50, Fredericia, lokalitetsnummer 607-00085
  378813/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering vedr. fremsendelse af materiale på Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378413/19
 • Fra Boreteknik: VS: Skamby tårnbjergvej 26
  375964/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37
  377833/19
 • fra Odense Kommune - Lokalitetsnummer_ 461-70266, Ørbækvej 726, 5220 Odense SØ
  379749/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup - Rapport
  380896/19
 • Sv på forespørgsel om brug af midler
  378920/19
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsmål om status på høringssvar til udkast til §8-tilladelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381480/19
 • Fra Niras: Midlertidig tilladelse fra Odense kommune til udledning af oppumpet vand
  381994/19
 • Fra Gartneriet LUNDAGER: Spørgsmål om status på undersøgelse, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  382460/19
 • Fra Odense Kommune: Supplerende svar vedr. påbudsmyndighed, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381021/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om at sø syd for Tjæreborg losseplads huser bilag IV arter, 561-55006
  380877/19
 • Fra rådgiver - Rapport for den samlede undersøgelse på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  380832/19
 • Fra Borger, henvendelse vdr. Majas Alle 913, Odense SV, 461-00158
  382150/19
 • Fra jyske vestkysten, Telefonbesked, vedr. Dybdalvej 6, Vojens
  381300/19
 • Fra rådgiver - Samlede endelig rapport på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  380864/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  380688/19
 • Fra system: Yder 042552 er lukket automatisk.
  378458/19
 • Social og indenrigsministeriet - Støttebeløb 2020
  376894/19
 • HØRING: Projektbeskrivelse for lærings- og kvalitetsteam i børnediabetes - frist d.25.september 2019
  376030/19
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale vedr. en del af ejendommen Bramdrupvej 33, 6040 Egtved. Matr. nr. 3d Ågård By, Ø. Starup - udgår inden kortlægning
  378333/19
 • Læst: Orientering om modtaget aktindsigt
  378660/19
 • Fra system: Yder 037974 er lukket automatisk.
  378326/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering vedr. fremsendelse af mere materiale på lok. 445-00025, Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378542/19
 • Fra Geus: SV: Sløjfning af boring med DGU nr. 136.1112
  377761/19
 • Fra Nordicals: 27735 Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø
  376862/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Østerbro 5, 5000 Odense C
  377948/19
 • Fra borger, henv. vedr. Bruuns Alle 9, 5700 Svendborg
  377822/19
 • Fra COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391783/19
 • Fra COWI: Til kommentering: Udkast til kontrakt, lab.forsøg, Grindsted
  391786/19
 • Bilag fra grundejer - Gunnar Kirk 7-1997.pdf
  384533/19
 • Bilag fra grundejer - Naboerne siger.docx
  384532/19
 • fra grundejer - Vedr.V1 Kortlægning af hudevad Byvej 30, 5792 Årslev
  384531/19
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  389743/19
 • Bilag fra grundejer - Kort 1 Hudevad Byvej 30.jpg
  384535/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Region Hovedstaden ift. HSF 18 i kardiologi, Kunstige hjerter
  381139/19
 • Bilag fra grundejer - Kort med Foto.jpg
  384534/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Hudevad Byvej 30, 5792 Årslev - Fjernet olietank
  384529/19
 • Fra Psykiatri - Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395556/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. varetagelsen af højt specialiseret funktion 11 inden for specialet Intern medicin: reumatologi
  410787/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Forslag til midlertidig fast belægning, Refshedevej 22, Bramming
  378272/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til revideret oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  378120/19
 • Til Esbjerg Kommune: SV: vedr. nedrivning af drivhuse uden §8 till, Refshedevej 22, Bramming
  377848/19
 • Til borger: Kortbilag
  377775/19
 • Til borger: Udgår inden kortlægning efter undersøgelse, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  377774/19
 • Til Odense Kommune: Udgår inden kortlægningen, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  377773/19
 • Til mødedeltagere: Møde ang. §8, Saltgade 11, 6760 Ribe
  399629/19
 • Til grundejer: Bilag - Udgår af kortlægningen med bilag, Mejerivej 10, 5700 Svendborg
  376255/19
 • Til grundejer: Din grund udgår af kortlægningen, Mejerivej 10, 5700 Svendborg, matr.nr. 22r Thurø By, Thurø, lok.nr. 479-81024
  376252/19
 • Til kommunen: 042552 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 4. september 2019
  378527/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til suppl. undersøgelser på Kløvkærgrunden, matr. 13gz og 13eø
  376338/19
 • Til Fredericia Kommune: Moniteringsrapport, grundvandsafværge, Dan Gødning
  377807/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikulær ændring, Matr.nr. 183 Svenstrup
  376108/19
 • Udkast v2-kortlægning
  378290/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. september 2019
  378369/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. en del af ejendommen Bramdrupvej 33, 6040 Egtved. Matr. nr. 3d Ågård By, Ø. Starup - udgår inden kortlægning
  378323/19
 • Til TV2Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  376022/19
 • Til kommunen: 037974 Kommunemeddelelse - Odense Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. september 2019
  378406/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  378475/19
 • Kortbilag V2.pdf
  378302/19
 • Til Ejendomsselskabet Østerbro 1-7 P/S: V2-høring, Østerbro 5, 5000 Odense C
  378138/19
 • Til borger, V1-høring, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  378498/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg. Henvendelsesnr: RQH000019515896
  376099/19
 • til Orbicon - snarlig revurdering af kortlægning jff. jordforureningsloven, lokalitets nr. 461-05043 ved bygning 1, Lavsenvænget 1
  377335/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dalbovej 7, 5591 Gelsted.pdf
  378109/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Vedr. Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg. Henvendelsesnr: RQH000019515896
  376087/19
 • Til Nybolig: Jordforurening på Kikkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  376982/19
 • Varslingsbrev V2
  378281/19
 • Til Frijsenborg & Wedelsborg Skovbrug, V1-høring med bilag, Fønsskovvej 27, 5580 Nørre Aaby.pdf
  376911/19
 • Til borger, svar vedr. Bruuns Alle 9, 5700 Svendborg
  377827/19
 • Til Ejendomsselskabet Østerbro 3-7 P/S: Bilag, Kortbilag, Østerbro 5, 5000 Odense C
  378168/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af V2-varslingsbrev
  378278/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til suppl. undersøgelser på Kløvkærgrunden, matr. 13gz og 13eø
  376435/19
 • Til Nordicals: Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø
  376889/19
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar på udkast til § 8-tilladelse, Østerbro 5, 5000 Odense C
  376195/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af kortlægningsgrundlag ved evt. flytning af slagge, matr. 13eø, lok. 621-00707
  376392/19
 • Til Geopartner: Ophævning af tinglysning
  376018/19
 • Til Skatteankestyrelsen: Kortlægningsafgørelser, Askelund 10, Aabenraa
  376580/19
 • Til Ejendomsselskabet Østerbro 3-7 P/S: Bilag, V2-afgørelse, udkast, Østerbro 5, 5000 Odense C
  378159/19
 • Grundejer Rapport.pdf
  378440/19
 • Til praksis: Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 4. september 2019
  378487/19
 • Til Geus: Anmeldelse af boringssløjfning, DGU nr. 136.1112
  375970/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: vedr. Afrapporteringsmøde
  378172/19
 • Teknisk Rapport.pdf
  378469/19
 • Til Sundheds- og ældreministeriet: Vedr. Beskikkelse af medlem af det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  378191/19
 • Til Nordicals: Matr. 677, Sønderborg - lokalitet 537-30052
  378243/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  378453/19
 • Til Thobo-Carlsen og Partnere A/S: Lok. nr. 461-81522, Lindeskovsgyden 46, Odense
  378194/19
 • Svar til Jyske Vestkysten, vedr. Dybdalvej, Vojens
  381307/19
 • Til Odense Kommune. Status på § 8-høringssvar, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381498/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af mere materiale på lok. 445-00025, Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378530/19
 • Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (ovariecancer)
  376453/19
 • Til Orbicon: Fremsendelse af historisk materiale, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg, lok. 573-00003
  376303/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378391/19
 • Til COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391774/19

3. september 2019

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Revideret oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  376955/19
 • Fra Miljøteknik: Bilag - dgu nr. 155.1366
  376956/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommentarer til oplæg afsendt til DMR, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  375777/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-sep-03
  375346/19
 • Vedr. revideret ansøgning om §8 tilladelse, Kongensgade 113
  375427/19
 • Fra Orbicon: opdateret tilbudsliste til Irisvej og Anemonevej
  393927/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Skovrejsningsansøgning matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  385495/19
 • Kortbilag med bindinger.pdf
  385499/19
 • VVM.pdf
  385505/19
 • Kommunehøring.pdf
  385497/19
 • ATT00001.htm
  385496/19
 • ATT00005.htm
  385504/19
 • ATT00006.htm
  385506/19
 • Skovrejsnings og Dispensationsansøgning.pdf
  385503/19
 • ATT00003.htm
  385500/19
 • kortbilag.pdf
  385502/19
 • ATT00004.htm
  385501/19
 • ATT00002.htm
  385498/19
 • Fra borger (nabo) - spørgsmål vedr. forueningsudbredelse af losseplads
  406398/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Mail til DGE om at kommunen ikke anser § 8-tilladelsen for nedrivning for fuldendt, Odensevej 45, 5750 Ringe
  440922/19
 • Fra OUH - Den regionale kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395569/19
 • Fra SLB - Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395561/19
 • VS: Svar fra SST vedr. henv. om udredning af kvinder med smerter fra brystet
  398271/19
 • fra poiltisk parti - ansøgning
  392006/19
 • Fra Rambøll A/S: Vedr. Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - forespørgsel og foto
  375498/19
 • Fra borger, ansøgning om 1-års undersøgelse.pdf
  375497/19
 • PARTNERSKABSAFTALE_Hjulby Bro_underskrevet_0418_001.pdf
  375340/19
 • Idébeskrivelsesskabelon med fokus på sprog - Svendborg Gymnasium
  374861/19
 • Høring over udkast til vejledning om samtykke til transplantation og transplantationsrelateret forskning - Frist. 16. september
  374177/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  376092/19
 • Fra DMR: henv. vedr. regionens vurdering af kortlægningsgrundlag ved evt. flytning af slagge, matr. 13eø
  376345/19
 • Fra Fredericia Kommune: Moniteringsrapport, grundvandsafværge, Dan Gødning
  377771/19
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. Kløvkærgrunden matr. 13eø ig 13gz, suppl undersøgelser
  374306/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Ribe Østerå vådområde - forundersøgelse indstilles
  376003/19
 • Fra Nordicals: Matr. 677, Sønderborg - lokalitet 537-30052
  378238/19
 • Spørgeramme regionshuset 2019
  375979/19
 • Fra Nybolig: Jordforurening på Kikkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  376978/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  377450/19
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. Kløvkærgrunden matr. 13eø ig 13gz, suppl undersøgelser
  374321/19
 • Fra MST: Afslutning af sag - lille spild bag kontorbygning ved midlertidig skurby, DOP - Råolieterminalen, Fredericia
  374875/19
 • Fra MST: Afslutning af sag - spild ved kompressor på T9803 vestlige side
  374883/19
 • Fra DMR: Svar med bilag 7 og 8, Fuglsangvej 12, Sønderborg.
  375433/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Nyt skolebyggeri, Linde Alle, Sønderborg
  374238/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  373832/19
 • Fra COWI: Moniteringsrapport
  374916/19
 • Analyserapport, Eurofins, rapport AR-19-CA-00859423-02 vedr.Højmevej 19, Odense Affaldsdepot nr. 461-224
  375854/19
 • RE: Nyheder om lægemidler og Region Syddanmarks Basisliste 2019-2020
  376849/19
 • Fra GF sekretariatet: Referat netværksmøde 27/8-19 i Vejle
  380496/19
 • Fra projekt; Fremsendt tilsagnsbrev
  379146/19
 • Fra Varde Kommune: Undersøgelsesoplæg til gasmålinger
  381898/19
 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: Request for Information from NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways - Anmodning om kontaktperson
  382421/19
 • Fra Rambøll: Vedr. LER
  380839/19
 • Fra NIRAS: Analyseprogram
  380631/19
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  380674/19

Udgående

 • Til Tietgen: Påmindelse om aftale på 3 temamøder om røgfri skoletid
  375454/19
 • Til Nyborg Gymnasium: Aftaler om temamøder 19. sept., 24. sept. og 1. okt. - Røgfri skoletid
  375456/19
 • til rådgiver : forespørgsel ifm. kommede frivillig forureningsundersøgelse lok 631-02002 Vestre Engvej, matr. 130
  375397/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Middelfart.pdf
  375467/19
 • Til Middelfart Produktionsskole: Temamøde om røgfri skoletid hos jer 24. september
  375469/19
 • Til SosuSyd: Temamøder om røgfri skoletid 19. sept. og 1. okt.
  375470/19
 • Til kommune og vv: varsel om undersøgelse, Irisvej 11, 13 og Anemonevej 10, Vejen
  393931/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Bavnevej 9, pulje 8
  374978/19
 • Til Vejle Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Bavnevej 9, 7321 Gadbjerg
  374980/19
 • Til kommune: Enghavevej 14, Varde, varsel om undersøgelse
  394047/19
 • Til Kræftens Bekæmpelse: Oplæg på netværksmøde i Region Syddanmark
  374724/19
 • Til Niras: Supl. grundvandsundersøgelse ved eventuelt nyt hotspot, Torvegade 17
  374700/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Tarp Byvej 81H, 6715 Esbjerg N
  375758/19
 • Til kopimodtagere, RÅSTOF, Følgebrev afgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373745/19
 • Til kopimodtagere, RÅSTOF, Underretning om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373744/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med tillæg til tilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373736/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tillæg til tilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373737/19
 • Til kopimodtagere, RÅSTO, Følgebrev til afgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373738/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Slogsherredsvej 16, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  374324/19
 • til Borger Undersøgelsesrapport med tAfgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  373999/19
 • Til kolding Kommune. 621-00193 Vejlevej 332 og 336, 6000 Kolding kortlægges ikke.
  374065/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gelstedvej 42, 5591 Gelsted
  375262/19
 • Til Bramdrupdam Kro & Hotel A/S. Doc2Mail - Forsendelse 131513102.pdf
  374062/19
 • Til Tønder Kommune. Doc2Mail - Forsendelse 131530391.pdf
  374360/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilang af gruppe 1-sikrede
  374259/19
 • Til Miljøstyrelsen: Henvendelse vedr. jordkvalitetskriterier
  375240/19
 • Til Idrætscenter Bylderup - Udgår efter vurdering af historik - Slogsherredsvej 41, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  373939/19
 • Til borger - V1-afgørelsesbrev 2009.pdf
  375242/19
 • til Borger Afgørelse V2F0 ej offentlig indsats Søndergade 2, 6622 Bække
  374017/19
 • til Vejen Kommune og SKAT, Afgørelse - vedrørende ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække ej videre offentlig indsats, Kortlægning V2F0 opretholdes
  374012/19
 • Til Kolding kommune: mail vedr. efterbehandlingsplan for erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  375382/19
 • til Borger Boligerklæring med Afgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  374023/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Rugmarken 54, 6360 Tinglev.pdf
  375199/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  374265/19
 • Til Franck Miljø & Geoteknik A/S. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  374060/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. regionens tilbagemelding i sagen fra Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  375507/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på ejendommen Frydsvej 26, 6040 Egtved, matr. nr. 5iv Egtved By, Egtved - Orientering om forureningsundersøgelse 605-02005.pdf
  375830/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på ejendommen Frydsvej 26, 6040 Egtved, matr. nr. 5iv Egtved By, Egtved
  375828/19
 • Til kommunen, svar vedr. Lokalitet 571-55034
  375882/19
 • til Vejen Kommune og SKAT, Afgørelse - vedrørende ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække ej videre offentlig indsats, Kortlægning V2F0 opretholdes
  373971/19
 • til HDK - aftale om leje af Healthcare DENMARK Besøgscenter
  374979/19
 • Til Esbjerg kommune -orientering, ændret indsats, Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg V
  375249/19
 • Til Aabenraa Kommune - Udgår efter vurdering af historik - Slogsherredsvej 41, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  373936/19
 • Til borger - V1-høring, Stortstrømsvej 49, 6715 Esbjerg N.pdf
  375227/19
 • til Borger Kortbilag Søndergade 2, 6622 Bække
  373991/19
 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af Kælebro 14, Bogense - Til borger, Kvittering for ansøgning om indledende undersøgelse.pdf
  375571/19
 • til Borger Kortbilag Søndergade 2, 6622 Bække
  374019/19
 • Til Partnere. Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  375362/19
 • Til vagtlæge: ydernr. afgangsført
  374987/19
 • til Borger Boligerklæring med Afgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  373996/19
 • Fra Skatteankestyrelsen: Forespørgsel vedr kortlægningsafgørelser, Askelund 10, Aabenraa
  376462/19
 • Til borger - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Storstrømsvej 48, 6715 Esbjerg N.pdf
  375233/19
 • til Borger Undersøgelsesrapport med tAfgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  374025/19
 • Til Lægevagten: ydernr. afgangsført
  374998/19
 • til Borger Afgørelse V2F0 ej offentlig indsats Søndergade 2, 6622 Bække
  373976/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg N.pdf
  375239/19
 • Til Biluned Kommune: SV: §8-høringssvar for Granvej 2, m.fl, 7910 Billund By, 1g Billund By, Grene, lok.nr"551-04001 og 551-91002, 19/11157
  375670/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr nyt skolebyggeri, Linde Alle, Sønderborg
  374295/19
 • Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  373790/19
 • fra Orbicon - VS: Revurdering af kortlægning jff. jordforureningsloven, lokalitets nr. 461-05043 ved bygning 1, Lavsenvænget 1
  377295/19
 • Forespørgsel om projektforløb
  374311/19
 • til borger: varsel om undersøgelse; Enghavevej 14, Varde
  394038/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted
  394484/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, nabo, Irisvej 13, Vejen
  394017/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, Anemonevej 10, Vejen
  394013/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, Irisvej 11, Vejen
  394007/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. VVM-screening
  392484/19

2. september 2019

Indgående

 • Fra part, RÅSTOF, Høringssvar - 2. september 2019.pdf
  373749/19
 • Fra part, RÅSTOF, mail med høringssvar til fornyet partshøring matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  373748/19
 • Fra borger - forslag til frivillig tiltage - Forurening Grethevej 17
  378806/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Forskellige processpørgsmål matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  373130/19
 • Fra Miljøteknik: Indledende respons på regionens kommentarer til oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  372656/19
 • Fra Odense Kommune: DGE's forslag til undersøgelser, Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  372694/19
 • Fra Tønder Kommune: Oversigt over anvendt slagge + mængder, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  378662/19
 • Fra part, RÅSTOF, Høringssvar til fornyet høring matr.nr. 15 Kjelst By, Billum
  372251/19
 • Fra Orbicon: Pulje 5, referat fra opstartsmøde
  393925/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - telefonnotat for samtale mellem kommunen og DGE
  440921/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om snak med DGE angående vilkår i en § 8-tilladelse, Odensevej 45, 5750 Ringe
  440920/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Mødedeltagere fra kommunen
  398297/19
 • Fra rådgiver: Udkast til rapport
  390803/19
 • Fra Lægevagten:Tilmelding til yderregistret
  430251/19
 • Fra Lægevagten: Tilmelding til yderregistret
  430072/19
 • Fra Rambøll: Orientering vedr. VVM-screening
  392462/19
 • Fra Rambøll: Udkast til referat
  392473/19
 • Fra borger, mail vedr. Lokalitets nr 410-81453
  373061/19
 • Fra rådgiver Niras, interviewskema, supplerende indsamling, Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  373182/19
 • Fra projekt: orientering om projektindhold og budget
  373302/19
 • NKR for behandling af aldersbetinget grå stær sendes i høring via Høringsportalen - høringsfrist er den 18. september 2019
  372879/19
 • Finansiering af videreførelse af professorat i reumatologi ved Dansk Gigthospital
  373236/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372579/19
 • Fra jord.dk: Kvittering for modtagelse af svar, Kragelundvej 9, Vejen
  373412/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  372946/19
 • Fra COWI: RE: Kontrakt Adelagde 138
  373012/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372505/19
 • Fra Odense Kommune: Kommunen spørger til status på høring af udkast til § 8-tilladelse, Østerbro 5, 5000 Odense C
  376186/19
 • Fra Orbicon: Akter fra miljøsag, Bölowsvej 9, Sønderborg
  376423/19
 • Fra Kommunen, spm. vedr. Lokalitet 571-55034
  375874/19
 • Fa Sønderborg Kommune: MAtrikulær ændring, , Matr.nr. 183 Svenstrup,
  376102/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Statusnotat 4 og budgetstatus 4 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  373997/19
 • Fra Rambøll: Resultater efter 5 borerunde.
  374156/19
 • Fra Borger: Nye oplysninger angående formodet møbelpolstringsindustri på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  376946/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene
  375980/19
 • Fra Sundheds og ældreministeriet: Afbeskikkelse af medlem af Det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  378186/19
 • Fra Menzer og Kristensen: Status på bortskaffelse af jord
  376973/19
 • Fra Boehringer-Ingelheim_ Nyheder om lægemidler og Region Syddanmarks Basisliste 2019-2020
  380800/19
 • Fra SVS- Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395566/19
 • Fra Nyborg Kommune: Nyt revideret udkast til § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  372684/19
 • Fra Faaborg Gymnasium - Halvårs-rapport første halvår 2019
  372593/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372567/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372546/19
 • VS: ME
  371880/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afgørelse om at ejendommen udgår af kortlægningen, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  373642/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udgået af kortlægningen - Kortbilag - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  373640/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Ejendom udgået af V1-kortlægning, Gestelevvej 31, 5750 Ringe, matr.nr. 4a, Gestelev By, Gestelev
  373638/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afgørelse - Udgået af kortlægning, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  373639/19
 • Fra Region Syddanmark: Opdatering om forventede kommentarer fra regionens side, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  373277/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar på forskellige processpørgsmål matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  373133/19
 • Til Nyborg Kommune: Regionens § 8-høringssvar for Østervoldgade 69, 5800 Nyborg, matr.nr. 103, Nyborg Bygrunde, lok.nr. 449-00029
  372743/19
 • Til Kolding Kommune: Udkast til kortlægingsafgørelse vedr. Nr. Bjertvej 65, 67 og 69, 6000 Kolding
  372411/19
 • Til Odense Kommune: Kvitteringsmail for modtagelse af udkast til § 8-tilladelse på Dahlsvej 43, 5260 Odense S, lok.nr. 461-81485
  372174/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  372018/19
 • Til kommunen og Danfoss - Info vedr. oplæg i Rotary - Nordborg
  404820/19
 • Til rådgiver - fremsendelse af kortlægningsmateriale
  371939/19
 • Til grundejer - Svar på spørgsmål vedr. boligundersøgelse
  371924/19
 • Til borger - Telefonnotat vedr. muligt køb af naboareal
  371847/19
 • Til borger - Svar på spørgsmål vedr. vandforsyning samt forurening
  406394/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  371770/19
 • til projekthaver
  372042/19
 • Til Borger: Orientering om forurening inkl. bilag, 561-81143
  372171/19
 • til kommune, Skat, vandforsyning orienteringsmail Afgørelse - ejendommen Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg udgår af kortlægningen ihht Jordforureningsloven
  373500/19
 • Til Odense Kommune: Til orientering varsles ændring af V2-kortlægning på Brændekildevej 37, Odense SV
  373403/19
 • til Borger Bilag Teknisk rapport Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg
  373516/19
 • Til Borger, bilag til brev, Naborapport - Storegade 24, 6740 Bramming, lok.nr, 557-78002.pdf
  372758/19
 • Til borger, svar på mail vedr. Lokalitets nr 410-81453
  373066/19
 • Til Borger, bilag til brev, Naborapport - Nørregade 7, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  372738/19
 • Til borger - V1-høring, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  372297/19
 • Til Esbjerg Kommune, V2-afgørelse med bilag, vejareal 7000ap, Bramming.pdf
  372935/19
 • Til projekt; kvitteret for modtaget tilsagnskontrakt
  373441/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gelstedskovvej 10, 5591 Gelsted
  372928/19
 • Til borger - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  372304/19
 • til grundejer - udgår af V1, Klintebjergvej 9a
  372323/19
 • Til Borger, Bilag til brev, Naborapport - Nørregade 9, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  372744/19
 • Til Henning Have A/S: vedr. §52 ansøgning Gl. Landevej 9, 6640 Lunderskov
  372544/19
 • til grundejer - udgår af V1, Klintebjergvej 9a.pdf
  372387/19
 • Til Vejle KOmmune. Sv. på vurdering vedr. overfladevand
  373180/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  373184/19
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted
  373478/19
 • til Borger Afgørelse - ejendommen Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg udgår af kortlægningen -
  373505/19
 • Til Esbjerg Kommune: kopi af orientering, 561-81143
  372205/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for tilbagemelding på regionens spørgsmål og bemærkning til sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  373331/19
 • Til projekt; kvittering for orientering om budget og gennemførelse
  373326/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - udgår inden kortlægning
  373529/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  372405/19
 • Til Tønder Kommune: kopi af høringsbreve vedr. afsluttet værditabsundersøgelse på lok. nr. 505-50018, Lagervej 1, Bredebro
  373244/19
 • Til kommunen - til orientering, V1-varsel af en del af ejendommen Billundsvej 2, 7250 Hensvig
  372319/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Nørregade 9, Bramming.pdf
  372740/19
 • Til Esbjerg Kommune: kopi af orienteringsbrev, 561-81142
  372715/19
 • Til Vejle Kommune: Svar på forespørgsel vedr ansøgning om §52-tilladelse i Jerlev, matr 5bf
  373388/19
 • Til Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  372963/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 530-81076
  373496/19
 • Til Borger: Orientering om oplysning om forurening, 561-81142
  372705/19
 • Til Vejen kommune: Orientering vedr. afsluttet grundvandsundersøgelse i Vejen by
  373833/19
 • Til Billund Kommnune: §8 høringssvar
  374015/19
 • Til borger - udgået kort, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev.pdf
  380146/19
 • Til COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391764/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Billundsvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  372310/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal.pdf
  372397/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Storegade 24, Bramming.pdf
  372749/19
 • Til Middelfart Kommune: Tilbagemelding med svar vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  372955/19
 • Til HH A/S: §52 ansøgning Gl. Landevej 9, 6640 Lunderskov
  372586/19
 • til Borger Bilag Grundejerrapport med Afgørelse Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg -
  373512/19

1. september 2019

Indgående

 • SV: tværsektoriel anvendelse af video
  373977/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  373704/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  373705/19
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnskontrakt
  372467/19

31. august 2019

Indgående

 • Fra Geoservice: Færdigmelding af luftfotos for regionen 2019
  372638/19

30. august 2019

Indgående

 • Fra Orbicon - tilrettet abstrakt til Batelle - forureningshunden
  380606/19
 • Fra Rambøll, RÅSTOF, Kvitteringssvar 4 forslag i Tønder Kommune.
  371524/19
 • Fra Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  371757/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - ansøgning om nedrivning
  372143/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  372141/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - JAGG udskrift fugacitet DDT
  372146/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til ansøgning
  372144/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til nedrivning af drivhuse på Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  372139/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - JAGG udskrift grundvand øvrige
  372149/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag til udkast til tilladelse
  372142/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - JAGG udskrift fugacitet øvrige
  372147/19
 • Dialog med Baltic Pipe RÅSTOF Råstofindvinding ift. gasledningstracé. BRAMSTRUP
  401838/19
 • Fra kommune: ang. sløjfning af gamle drikkevandsboring på Skovbyvej 26, Haderslev
  393871/19
 • Fra Rambøll: ang. prøvetaning i Hoptrup Vandværk
  393854/19
 • Fra borger (nabo) - supplerende spørgsmål vedr. forurening
  406390/19
 • Fra grundejer - spørgsmål vedr. V1 kortlagt grund
  371919/19
 • Fra borger - spørgsmål vedr. naboareal - køb
  371839/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Kommunens kommentarer til markeringsnet, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  371193/19
 • Fra DMR A/S: Spm. og uddybning af dokumentationsniveau ifm oprensning, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  371180/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-aug-29
  370920/19
 • VS: Vejledning vedr. TLS
  370923/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opsummering af sagen og efterspørgsel af opklarende spørgsmål til DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  370812/19
 • Fra borger (nabo) - spørgsmål vedr. vandboring samt andre spørgsmål
  406385/19
 • Fra Odense Kommune: Bekræftelse af modtagelse af Regionens kommentarer til oplæg for undersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV.
  370800/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - opfølgning på kommunens forureningsundersøgelse
  372877/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på opklarende spørgsmål angående fjernelse af olieforurening, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  372876/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - accept af indgåelse af frivillig aftale om oprensning
  372878/19
 • NotatJordhåndtering_1.pdf
  375580/19
 • Anmeldelse (165853).pdf
  375577/19
 • SKM_C30819082705460.pdf
  375578/19
 • Vejle Østby prøve 69-88.PDF
  375581/19
 • Fra rådgiver - ønsker kortlægningsmateriale fremsendt
  371936/19
 • Til Odense Kommune: Opklarende spørgsmål angående fjernelse af olieforurening, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  370451/19
 • Fra MiljøTeknik: Ny forespørgsel på estimeret svartid, Kalbrænderivej 13 A, 5772 Kværndrup. Lok.nr. 430-81221
  370981/19
 • Fra DGE: Rykker for tilbagemelding fra regionen samt kommunen, Odensevej 45, 5750 Ringe
  440919/19
 • Fra projekt: regnskab for afholdt aktivitet
  375542/19
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  376115/19
 • Fra DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  376219/19
 • SV: Udpegning af medlemmer til styregruppe for fællesregionalt akuttolkecenter
  373507/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  371825/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse Møllegade 51 6400 Sønderborg
  371903/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  371840/19
 • fra rådgiver - bekræfter selv at have udtaget prøverne - Vedr. Klintebjergvej 9a, Otterup
  371938/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - image002.jpg
  375986/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på spørgsmål vedr. påbudsmyndighed, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381010/19
 • VS: Interviewguide -Region Syddanmark
  380887/19
 • Fra COWI: Sprog for kontrakt med laboratorie
  391741/19
 • Svar fra borger 30. august 2019
  404857/19
 • Fra Middelfart Kommune: Fund af forurening over afskæringskriteriet, hos Danlad, Industribuen 9, 5592 Ejby
  371678/19
 • Fra Moe: SV: Kontrakt, Grejs Bakke 9
  370438/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Miljøvagtrapport - motorvej, dieselforurening
  371625/19
 • Fra Tommerup Fysioterapi & Ostepati vedr. ansættelse af vikar.
  370843/19
 • Fra HK: Underskrevet referat.
  370652/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, kan udleveres, Kystvejen 32, 5466 Asperup.pdf
  370875/19
 • Fra Udbetaling Danmark: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  370961/19
 • Fra NIRAS: Status på undersøgelsen
  371145/19
 • Fra COWI: Nye analyseresultater august 2019
  372725/19
 • Ny aftale mellem Dansk Psykolog Forening og RTLN 29/8-2019
  370747/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra styregruppemødet den 20. august 2019 i Campus Styregruppen
  371740/19

Udgående

 • Til borger: Vurdering af mulig kortlægning af areal ved boring HB6, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  371615/19
 • Til kommune: ang. sløjfning af gamle drikkevandsboring på Skovbyvej 26, Haderslev
  393872/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Svendborgvej 73, 5750 Ringe.pdf_Sagsnr_15-465....pdf
  371359/19
 • til ejendomsmægler henvendelse vedr [Sagsnr.:15/46576] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 430-81454, Smedje, Svendborgvej 73, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 9n, Ringe By, Ringe.
  371353/19
 • Til borger - boligerklæring, Svendborgvej 73, 5750 Ringe.pdf_Sagsnr_15-46576_Dokid_382099-17_v1.PDF
  371354/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Svendborgvej 73, 5750 Ringe.pdf_Sagsnr_15-46576_Dokid_382076-17_v1.PDF
  371355/19
 • Fra NIRAS - Rapport for indledende undersøgelse, Svendborgvej 73, 5750 Ringe_grundejer del.pdf_Sagsnr_15-46576_Dokid_288577-17_v1.PDF
  371356/19
 • Til Rambøll: ang. prøvetaning i Hoptrup Vandværk
  393859/19
 • Til Region Syddanmark v. Rambøll, RÅSTOF, Høringssvar til afgrænsning af miljøscreening for 4 forslag til råstofområder i Tønder Kommune.
  371295/19
 • Til DMR A/S: Tilkendegivelse ifm. oprensning, Klintevej 24,5300 Kerteminde
  371290/19
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. piezorør omkring R1040 (syd)
  380605/19
 • Udgår efter undersøgelse.pdf
  371062/19
 • Udgår efter undersøgelse.doc
  371059/19
 • 461-06363 Undersøgelsesrapport februar 2006.pdf.PDF
  371052/19
 • afsluttende undersøgelsesrapport 5000-20-7543 Skibhusvej 228-240.pdf
  371056/19
 • udgår med lettere forurenet jord.doc
  371063/19
 • til ejendomsmægler svar på henvendelse: Jordforureningsstatus, Skibhusvej 228, 5000 Odense C
  371049/19
 • OM-afslutningsbrev til rådgiver efter undersøgelse.doc
  371057/19
 • Til borger - Svar vedr. vandboring samt andre spørgsmål
  406389/19
 • Fra Esbjerg Kommune. SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen._Sagsnr_18-19321_Dokid_526566-18_v1.PDF
  370999/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image004.jpg_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371006/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - Andel del af jorden fra Storetoft til Es_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371003/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image002.jpg_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371008/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image001.png_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371010/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image003.jpg_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371007/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - fremsendelse af kort med placering af piezometre
  380604/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Nørrebyvej 2, Rødding
  408564/19
 • Til Rambøll, Råstof, Høringssvar på screeninger
  406909/19
 • Til rådgiver - ønsker til placering af nye piezometre
  380602/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - fremsendelse af resultater vedr. piezometre mm.
  380603/19
 • til Vejle kommune svar på henvendelse vedr udvidelse af byggefelt
  370760/19
 • Til Danfoss - præsentation 29-08-2019
  404819/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af kortlægningsafgørelse, Torvegade 11, 12 og 13, Give
  370647/19
 • Til Svendborg Kommune: Opsummering af dialog om opklarende spørgsmål ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370573/19
 • Til bygningsstyrelsen Underskrevet kontrakt
  370537/19
 • 1504_001.pdf
  370538/19
 • SV: Kreditnota
  370531/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP - ønsker materiale vedr. kortlægning
  370208/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 430-81038.pdf
  406080/19
 • 430-81038, Gl. Byvej 64, 5792 Årslev grundejer.pdf
  406077/19
 • V2-høring, 430-81038.pdf
  406082/19
 • Boligerklæring.pdf
  406079/19
 • 430-81038, Gl. Byvej 64, 5792 Årslev teknisk.pdf
  406078/19
 • 410-81140, Koldinghuse Syd 16, Nørre Aaby, grundejer.pdf
  385494/19
 • V2-høring, 410-81140.pdf
  385492/19
 • 410-81140, Koldinghuse Syd 16, Nørre Aaby, teknisk.pdf
  385487/19
 • Kortbilag, 410-81140, Rapport.pdf
  385488/19
 • Til Orbicon: Svar på anmodning om aktindsigt, Havnegade 110, 5000 Odense C
  373027/19
 • Til Orbicon: Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt, Havnegade 110, 5000 Odense
  373009/19
 • Til Centrovice, Spørgsmål vedr. råstofplan
  373808/19
 • 480-81433, Østergade 35, 5471 Søndersø, grundejer.pdf
  393594/19
 • Udgået af kortlægning, 480-81433.pdf
  393597/19
 • Til COWI: Sprog for kontrakt med laboratorie
  391753/19
 • 480-81433, Østergade 35, 5471 Søndersø, teknisk.pdf
  393596/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 410-81140.pdf
  385490/19
 • Til JEMA: Rengøring fællesarealer
  371328/19
 • Til Orbicon: høringssvar til udsendt forslag til råstofgraveområde Voesbjerg, Assens Kommune
  370286/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  370870/19
 • SVAR del3 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370811/19
 • Til Kolding Kommune og Mosvig Vandværk. Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  370541/19
 • Til Orbicon: Høringssvar ttil forlag til graveområde i kommende Råstofplan 2020 fra regionens tilladelsesgruppe Barløse, Assens Kommune
  370456/19
 • Til Borger, Råstof, vedr. Klæg til diger
  371082/19
 • Til Vejen Kommune og Skat: Kopi af V2 varsel
  371622/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Gelstedvej 47, 5591 Gelsted
  371046/19
 • Til Borger: Vedr. erstatning - slåmaskine
  371324/19
 • Til Udbetaling Danmark SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  370967/19
 • SVAR del2 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370807/19
 • Boligerklæring, 461-81248.pdf
  370861/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 461-81248.pdf
  370857/19
 • 497-00501, Stationsvej 120, 5792 Årslev, grundejer_ver 1.0.pdf
  371574/19
 • Til Orbicon: høringssvar til udsendt forslag til råstofgraveområde Søllested, Assens Kommune
  370268/19
 • til grundejer - om kortlægning af tyndt asfaltlag, prøvetagning, Balsgyden 11, Ullerslev
  370586/19
 • til Rambøll - SVAR del5 + mailoversigt Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370795/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  371667/19
 • Til Vejen Kommune: Kopi af V2 varsel
  371626/19
 • Til grundejer: UDKAST, V2-afgørelse, en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  370866/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 pga. udlagt knust asfalt, lok. 575-64004
  370901/19
 • Til Efterskolen Flyvesandet, V1-afgørelse, Flyvesandsvej 27, 5450 Otterup
  370620/19
 • Til Menzer og Kristensen, Rykker for dokumentationsrapport
  371670/19
 • SVAR del4 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370831/19
 • Til vejen kommune og skat: Kopi V2 varsel
  371621/19
 • Til Orbicon: Høringssvar ttil forlag til graveområde i kommende Råstofplan 2020 fra regionens tilladelsesgruppe- Ålsbo, Assens Kommune
  370470/19
 • Til Orbicon: høringssvar vedr. udsendt forslag til råstofgraveområde Brylle, Assens Kommune
  370434/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække - V2-varsling
  370959/19
 • SVAR del1 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370796/19
 • Til Udbetaling Danmark: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  370973/19
 • Boligerklæring, 497-00501.pdf
  371570/19
 • 497-00501, Stationsvej 120, 5792 Årslev, teknisk_ver 1.0.pdf
  371569/19
 • V2-høring, 461-81248.pdf
  370858/19
 • Kortbilag, 461-81248.pdf
  370855/19
 • udkast til V2-afkørelse, 498-00501.pdf
  371572/19
 • 461-81248 Roers Allé 13 5210 Odense NV teknisk.pdf
  370860/19
 • 461-81248 Roers Allé 13 5210 Odense NV grundejer.pdf
  370859/19
 • Kortbilag, 497-00501.pdf
  371571/19
 • V2-høring, 498-00501.pdf
  371573/19

29. august 2019

Indgående

 • Re: SV: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-aug-29
  370198/19
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport for Vester Lindetvej 8, Gram
  383732/19
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport, Vester Lindetvej 8, Gram.pdf
  383743/19
 • Fra Tønder Kommune: Analyseresultater, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  371595/19
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på opklarende spørgsmål 2 ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370571/19
 • Til Svendborg Kommune: Opklarende spørgsmål 2 ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370568/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om oprensning, Fleningevej 2, 5600 Faaborg
  371140/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat, Fleningevej 2, 5600 Faaborg
  371141/19
 • Fra ejendomsmægler - FORSP - ønsker materiale vedr. kortlægning
  370205/19
 • Fra rådgiver - forslag til placering af nye piezometre
  380600/19
 • Fra Advokat: Svar, Saltgade 11, 6760 Ribe
  369648/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370242/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af høringssvar af udkast til §8-tilladelse for ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370244/19
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370241/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag: kortbilag til § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370243/19
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på opklarende spørgsmål ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370563/19
 • Fra Ansøger RÅSTOF Kommentarer til Odense Kommunes udkast til vandindvind
  425364/19
 • Eksempel
  368397/19
 • Fra Orbicon: Endelig rapport Gl. Stationsvej 5B
  368062/19
 • Re VS Post til Region Syddanmark Ref.nr.335728b3cd5c488a8d311d7c701b0b6d.msg
  371018/19
 • henvendelse fra ejendomsmægler Jordforureningsstatus, Skibhusvej 228, 5000 Odense C
  371038/19
 • VS Jordforureningsstatus Skibhusvej 228 5000 Odense C.msg
  371039/19
 • FRA ZOOMTEK: 044 Kort kladde/godkendt - lagt ud (men med kommentarer)
  367811/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev
  417804/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Hyrdegyden 4, 5800 Nyborg
  410021/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 450-81240, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  448353/19
 • Fra Franck Miljø: Vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  382217/19
 • Fra Franck Miljø: Bilag - Revideret §8 ansøgning.pdf
  382224/19
 • Fra Fredericia Kommune: Drøftelser vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia - opfølgning på telefonsamtale d.d.
  382233/19
 • Fra Sweco: Vedr.: Evt. udskiftning af del af faldstamme
  380911/19
 • Fra laban Arkitekter: Orientering vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  382230/19
 • Fra sekretariatet: Referat fra møde august 2019
  375533/19
 • Fra Esbjerg Kommune - Opfølgning på møde
  374194/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - Følgebrev.docx
  375984/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - §18, stk. 4 notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.pdf
  375982/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - image001.png
  375981/19
 • Fra Sundheds- og ældreministeriet: Beskikkelse af medlem af det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  378181/19
 • Fra Billund Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering om valg af rådgiver
  373030/19
 • Fra DMR: Svar på bemærkninger fra Regionen, Linde Alle, Sønderborg
  389955/19
 • fra projektet
  386721/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391878/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbne for tilgang
  392154/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Halvej 6, 5800 Nyborg
  401937/19
 • Relevant materiale fra e-arkiv og indsamlet.pdf
  402373/19
 • Fra Niras - historisk materiale 449-00012, Kongegade 2A, 5800 Nyborg.pdf
  402370/19
 • Fornyet henvendelse fra JP
  404861/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Kogsbøllevej 49, 5800 Nyborg
  397260/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  396474/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Knudshovedvej 39, 5800 Nyborg
  407414/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Halvej 8, 5800 Nyborg
  408120/19
 • Fra Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik vedr. ændring af cvr.nummer.
  368378/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vedr. nedrivning Rørkæsvej 24, 5500 Middelfart
  370068/19
 • Kvittering for modtagelse
  368784/19
 • Fra Kerteminde Kommune: § 19 tilladelse ifm. jordvarmeanlæg Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  371160/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Spørgeskemaundersøgelse
  371186/19
 • Høring over udkast til vejledning om samtykke til transplantation og transplantationsrelateret forskning
  370445/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  371093/19
 • Evaluering af statskundskab på SDU
  370894/19
 • Fra Nyborg Fysioterapi og Træning vedr. afmelding af pension.
  370392/19
 • Fra projekt: Invitation til åbning
  372215/19
 • Fra DGE: Endelig rapport. Lagervej 1, Bredebro
  372187/19
 • Fra Moe: Besigtigelse - Grejs Bakke 9, Vejle
  368566/19
 • Fra Ingeniør'ne: Spørgsmål ift. etablering af påfyldningsplads, Jutlandia, Esbjerg
  368795/19
 • Fra Kolding Kommune, Afslutningsnotat for §19 tilladelse til Hørparken, Mosevej 7, 6000 Kolding
  369370/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  369920/19
 • VS: Samspil mellem egen læge og special læge
  369129/19
 • Til yder: Ønske og information om lukning/åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  368445/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  369736/19

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, mail med tilsynsbrev (også sendt til e-boks) matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  370071/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsynsbrev Ølufgård sept 2019 matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel.pdf
  370072/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark: Reminder! Invitation - eftermiddagsmøde om røgfri skoletid
  370513/19
 • Til Rådgiver: OK til feltarbejde i uge 38 og ny sagsbehandler i oktober
  369762/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 5C_Revideret
  378664/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Jyllandsgade 44, Fredericia
  408513/19
 • Til Rådgiver: OK til reetablering af have
  369669/19
 • Til ORbicon: bemærkninger til Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  369611/19
 • til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring af Udkast til tilladelse Gyngstrupvej
  369788/19
 • Til kommune: ang. sløjfning af gamle drikkevandsboring på Skovbyvej 26, Haderslev
  393851/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 5B
  378665/19
 • Til Esbjerg Kommune: Nyt udkast til kortlægningsbrev om ændr. af offentlig indsats, Saltgade 11, 6760 Ribe
  368605/19
 • Til borger, Høringsbrev OFV, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  368606/19
 • Til borger, UDKAST Indsats for OFV, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  368609/19
 • Til borger, kortbilag, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  368608/19
 • Til Advokat: Afvisning af indsigelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  368306/19
 • Til Svendborg Kommune: Opklarende spørgsmål ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  368260/19
 • til ansøger RÅSTOF Mere dialog om sagsgang og status
  370968/19
 • Jordhåndteringplan Vejlevej 270 7323 Give.msg
  370753/19
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på vejlevej 270, 7323 Give, Welcon.pdf
  370752/19
 • fra vejle kommune tilladelse til byggearbejde
  370751/19
 • TIL ZOOMTEK: 044 Kort kladde/godkendt - lagt ud (men med kommentarer)
  367813/19
 • Til Orbicon: Bemærkninger til Gl. Stationsvej 5C_Revideret
  367686/19
 • Rapport forside og bagside.docx
  367632/19
 • Til Orbicon: Gl. Stationsvej 5B
  367631/19
 • Til DTU: Korrespondance vedr. Grinsted campaign
  428662/19
 • Til Rambøll: Vedr. regionens bemærkninger til fremsendte oprensningsrapport på sagen fra Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  373557/19
 • Til Rambøll: Orientering om nyhed web om borearbejdet
  372950/19
 • Til DGE - Lokalitetsliste for pulje 35, indledende undersøgelser
  394866/19
 • Til projektet; fremsendt rev. tilsagnskontrakt
  370005/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurdeingsstyrelsen: Orientering vedr. Knudedybet 12, 6700 Esbjerg
  369992/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, matr. nr. 7000bd, 6700 Esbjerg.pdf
  369941/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  369913/19
 • Til Varde Kommune, Råsstof, Høring nyt byggeri i interesseområde for ler
  367819/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg
  370010/19
 • Til Ejendomsselskabet Hjallese 2014: Varsel om supplerende V2 kortlægning
  368582/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om valg af rådgiver
  373005/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Knudedybet 14 m.fl, 6700 Esbjerg.pdf
  369945/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Gormsgade 109, 6700 Esbjerg
  369995/19
 • Til Boligforening Kristiansdal: Orientering om undersøgelse - ejendomme kortlægges ikke
  368434/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  370065/19
 • SV: Region Syddanmarks kulturpulje - Genforeningsmagi (33)
  369387/19
 • Til Munk Ejendomme: Orientering om undersøgelse - ejendom udgår af V1
  368560/19
 • Til naboparter RÅSTOF Følgebrev sendt til eboks via doktomail
  369798/19
 • Til Dalum Parken: Orientering om undersøgelse - ejendom kortlægges ikke
  368442/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  369908/19
 • Til Borgere: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Knudedybet 14 m.fl, 6700 Esbjerg.pdf
  369935/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Knudedybet 14, 6700 Esbjerg.pdf
  369854/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg
  370008/19
 • Til Fjernvarme Fyn: Orientering om undersøgelse
  368435/19
 • Til jord.dk: Besvarelse vedr statusforespørgsel, Kragelundvej 9, Bække
  368120/19
 • Til borger, V1-Varsel m bilag, Kystvejen 32, Asperup.pdf
  369546/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  369927/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Gormsgade 111, 6700 Esbjerg
  370003/19
 • Til Billund Kommune, Råstof, planlægning
  367662/19
 • Til Sønderborg Kommune: Link til undersøgelse af havnesediment
  370075/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Knudedybet 14, 6700 Esbjerg
  369988/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Knudedybet 12, 6700 Bramming.pdf
  369896/19
 • Til Moe: SV: Besigtigelse - Grejs Bakke 9, Vejle
  368618/19
 • Til Humlebo Ejendomme: Orientering om undersøgelse - ejendom udgår af V1
  368548/19
 • Til Odense Kommune: Orientering om undersøgelse - ejendomme kortlægges ikke
  368425/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup
  369753/19
 • Til RBJ Ejendomme: Orientering om undersøgelse
  368569/19
 • Til grundejer: Brev om ikke-kortlægning, Kærvej 6, 6200 Aabenraa
  368242/19
 • Til Dalum Staden: Orientering om undersøgelse - ejendom kortlægges ikke
  368447/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Knudedybet 12, 6700 Esbjerg.pdf
  369857/19

28. august 2019

Indgående

 • Fra Vejle Kommune: Røgfri uddannelsesby
  370511/19
 • Referat 26-08-2019.pdf
  370510/19
 • fra rådgiver forespørgsel ifm. kommede frivillig forureningsundersøgelse lok 631-02002 Vestre Engvej, matr. 130
  375388/19
 • Fra Niras - beder om mailadr til myndighedsteam - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367547/19
 • Fra Niras - ønsker kontakt til myndighedsteamet - lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367542/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Spørger til status
  370963/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej 5B og 5C_Revideret
  367624/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej 5B og 5C_Revideret
  367625/19
 • Fra Niras - uddrag af det fremsendte materiale - lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367539/19
 • Fra Orbicon - Abstrakt til Batelle vedr. forureningshund - til kommentering og godkendelse
  380597/19
 • Henvendelse om aktindsigt og efterspørgsel om yderligere info - Postvejen 8a (ingen postnr)
  365854/19
 • fra kommunen RÅSTOF Nye kommentarer til efterbehandlingsplan
  369775/19
 • fra ansøger RÅSTOF Ændet Grave- og efterbehandlingsplan
  369767/19
 • Fra Firma: - Henvendelse om oplysninger på Lokalitet 430-81453 - Bygmestervej 32 Ringe
  366177/19
 • Fra rådgiver - opdatering vedr. nye piezorørsmålinger
  380596/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  434907/19
 • Fra Conferencen af PerifereMaritime Regioner: Referat fra CPMR Political Bureau / Compte rendu - Réunion du Bureau Politique CRPM, 13-06-2019, Donegal (IE)
  445120/19
 • Fra Rambøll: Deltagere - opstartsmøde
  372971/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  373125/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Kommentar til oplæg, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  375623/19
 • Fra Billund Kommune: VS: Granvej 2, 7190 Billund - Udkast til tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  374022/19
 • Fra COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391714/19
 • fra Nyborg Kommune - om undersøgelser inden ny hal - Sagsbehandler hos Regionen - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg
  382644/19
 • fra borger Post til Region Syddanmark [Ref.nr.=335728b3cd5c488a8d311d7c701b0b6d]
  403676/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367366/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Påbud om oprensning, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg N
  367507/19
 • VS: Stamcellebehandling af slidgigt - image001.jpg
  365338/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til fælles kommentarer til §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367335/19
 • fra projekt: takker for orientering
  366637/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag, Påbud om oprensning, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg N
  367511/19
 • Fra IHK Flensborg, projekt Starforce
  367270/19
 • VS: Stamcellebehandling af slidgigt
  365337/19
 • Fra Orbicon - Telefonnotat med lodsejer samt vejaftale - matr. nr. 5t Fjelsted By, Fjelsted - mail 2 af 2
  368600/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Svar på anmodning om uddybning vedr. OUH i formaliseret samarbejde i specialfunktion 54, 55 og 56 i pædiatri
  367251/19
 • fra Borger Telefonhenvendelse 430- 81687
  367478/19
 • Fra DBG Tønder - Afrapportering 3_projekt Uddannelse og Bildung
  369662/19
 • Fra Middelfart Kommune: Nyt udkast_§ 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  370061/19
 • Mail fra yder: Ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  368644/19
 • Fra Kolding kommune: vs. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  368616/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Tilladelse til udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på Karlemosevej 3, 5620 Glamsbjerg, matr.nr. 7a Flemløse By, Flemløse
  371197/19
 • Fra Fredericia kommune: afgørelse vedr etablering af søgerender
  367824/19
 • Fra Assens Kommune: Tilladelse til udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på Karlemosevej 3, 5620 Glamsbjerg, matr.nr. 7a Flemløse By, Flemløse
  371196/19
 • Fra Aabenraa Kommune: ansøgningsmateriale, anvendelse af slagge
  368257/19
 • Henvendelse fra ejendomsmægler 27735 Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø - aktindsigt
  367284/19
 • Fra Varde Kommune, Råsstof, Høring nyt byggeri i interesseområde for ler
  367722/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  367797/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Værditabsordning
  367937/19
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Mødedeltager
  371089/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Til orientering - Påbud om ændret vilkår for kontrol af N2O emission og for grundvandsmonitering, Industrivej 9, 6580 Vamdup
  370214/19
 • Fra Sani Nudge: Re: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  371094/19
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om undersøgelsespåbud af jordforurening efter uheld med tankbil fra Ole´s Olie, på motorvej ...
  371612/19
 • Fra Billund kommune: Svar på høring om forurening, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted
  371620/19
 • Fra Miljøstyrelsen: om stillingtagen til påbudsmuligheder - Rockwool Vamdrup
  370252/19

Udgående

 • Til DR-Syd: svar på spørgsmål vedr. affaldssortering på sygehusene
  367599/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - V0-kortlægningsbrev af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev, lok.nr. 430-81709
  367571/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: V0-kortlægning af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev, lok.nr. 430-81709
  367570/19
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om analyseresultater + svar på seneste mail, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  367567/19
 • Til Orbicon - abstrakt kommenteret
  380599/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til påvist forurening på Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  367493/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar for §8 tilladelse til forlængelse af Langesøstien berørende lok.nr. 461-04128 og 461-00109
  367357/19
 • Til borger - V1-varsel, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367297/19
 • til ejendomsmægler : 27735 Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø - aktindsigt
  367302/19
 • Til borger - V1 kortbilag, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367295/19
 • Fra borger - Telefonnotat med borger, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.doc
  367303/19
 • Til Skovsgårde Ejendomsselskab IS - V1-afgørelse, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367298/19
 • Til Skovsgårde Ejendomsselskab IS - V1-varsel, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367300/19
 • BILAG. Supplerende indsamling_interviewskema, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367301/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367296/19
 • Til Skovsgårde Ejendomsselskab IS - V0-brev, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367299/19
 • Rugårdsvej 959-961, 5471 Søndersø.pdf
  367304/19
 • TIL PROACTIVE: Revideret oplæg jordforurening
  367188/19
 • Til Niras - mailadresser til myndighedsteamet fremsendt - henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367549/19
 • Til Niras - kontakt til myndighedsteamet - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367546/19
 • Til Niras svar på spørgsmål vedr. tilsendt materiale - lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367540/19
 • Til Orbicon - ok til anvendelse af data til præsentation
  380598/19
 • Orientering om igangsætning af oprensning.pdf
  366693/19
 • Til Niras - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130 - del 3 (sidste mail)
  366651/19
 • Til Niras - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130 - del 2
  366636/19
 • Til grundejer: Kopi af kortlægningsafgørelse inkl. bilag
  366380/19
 • Til TV2 Fyn: Lynfrosten artikel 280819 TV2 Fyn, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  366364/19
 • Til TV2 Fyn: Tilbagemelding på artikel, Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  366365/19
 • Til Firma - materiale vedr. [Sagsnr.:16/2914] Bygmestervej 32, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, matr. nr. 4r, Sødinge By, Ringe
  366212/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar af udkast til §8-tilladelse for ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C, lok.nr.: 461-81654
  365930/19
 • Til Rambøll: Dagsorden - opstartsmøde
  372930/19
 • Til COWI: Word-filer - aftaler med RSD logo
  391724/19
 • Til Borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  367282/19
 • Til Fredericia Kommune: Supplerende kommentar til telefonsamtale vedr. Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367349/19
 • Til Borger, Ikke-kortlægningsbrev, Industrivej 4, Bolderslev.pdf
  366301/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  366455/19
 • Til projekt; kvittering for modtaget rev. budget
  366617/19
 • Til projekt: anmoddning om fremsendelse af regnskab
  366336/19
 • Til Esbjerg Kommune -undersøgelser af råstofinteresse vd Korskro
  367018/19
 • Til Borger, V1-høring, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  367291/19
 • Til Borger, Kortbilag, V1-varsel, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  367288/19
 • Til borger, Varsel af V1-kortlægning, med bilag, Kirkebjergvej 16, Asperup (1).pdf
  366403/19
 • Til Sønderborg Kommune, Råstof, Omlægning af privat fællesvej i graveområde, Nybøl
  366814/19
 • Til rådgiver - svar på forespørgsel
  366420/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til udkast til svar - §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367354/19
 • Til rådgiver - svar vedr rapportskabelon
  367135/19
 • Til Firma - V1-afgørelse, Bygmestervej 32, 5750 Ringe
  366211/19
 • Til firma - Fra Niras, historisk materiale, 430-81453, Bygmestervej 32, 5750 Ringe
  366215/19
 • Til firma - Telefonnotat 01.02.2016. - bygmestervej 32, Ringe
  366214/19
 • Til firma - V1-kortbilag, afgørelse, Bygmestervej 32, 5750 Ringe.
  366213/19
 • Til Rambøll: Resultat af miniudbud pulje 9, 2019
  372926/19
 • Til DMR: Resultat af tilbudsevaluering
  372921/19

27. august 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til regionens høringssvar af udkast til nedrivning af samtlige bygninger - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  364616/19
 • Fra Niras - tak og vedlagt luftfotos TO - vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr 130
  366394/19
 • FRA SEWCO: Fjernstyrings PC imod regioner med VPN Compliance
  364322/19
 • Fra rådgiver - Dioxinanalyser fra piezometre
  380595/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-aug-29
  364229/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-aug-15
  364227/19
 • Dialog med kommunen RÅSTOF Om ny vejadgang fra råstofgrav på Gyngstrupvej
  369747/19
 • Fra Firma - Lokalitetsnr. 461-05586 - matrikelnr. 796q Odense Bygrunde - Falen 18A 5000 Odense C
  366321/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - DMR-2019-0658 2019-08-26 Rapport vedr. oprensning, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  402782/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opfølgning på oprensning, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  402781/19
 • Fra rådgiver - resultater af piezometre (2)
  380594/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Revideret udkast til § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  365876/19
 • Fra Nyborg Kommune: Revideret udkast til § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  365879/19
 • Fra rådgiver - resultater af piezometre (1)
  380593/19
 • Fra Firma - Jordforureningsstatus Enrumvej 6, Od N
  366284/19
 • Fra Nyborg Kommune: Svar fra bygherre om rørføring til radiatorer - Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  365874/19
 • Fra Niras, Historisk materiale, Dalgasparken 2 m.fl., 7200 Grindsted.pdf
  427958/19
 • Fra Niras, Arkivmateriale, Dalgasparken 1, 7200 Grindsted.pdf
  427625/19
 • Fra Vejle Kommunne: §40 Høring påbudsvarsel
  418992/19
 • Fra DMR: Svar vedr bem. til rapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  375403/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Moniteringsrapport-grundvandsafværge DanGødning inkl bilag 1-2.pdf
  377792/19
 • Fra COWI: JUPITER, exception has occurred, sample:835-2019-80696394
  391702/19
 • Bilag fra Odense Kommune - § 8-tilladelse, overdækket skur til E-skrot.pdf
  382661/19
 • Bilag fra Odense Kommune - 8-høringssvar - skur, Snapindvej 21.pdf
  382663/19
 • fra Odense Kommune - § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde (skur) på Snapindvej 21, 5200 Odense V
  382660/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Kort Snapindvej 21.pdf
  382662/19
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark
  386247/19
 • Fra COWI: Mødereferat - Møde 1 om udbud af laboratorieforsøg_FINAL
  390843/19
 • Fra Evald Møller Ejendomsmægler MDE: Henvendelse, ønsker rapport fremsendt, Vestervang 4, 6520 Toftlund
  363808/19
 • Fra projekt Voyager - Underskrevet tilsagnskontrakt
  365081/19
 • Fra:yder
  364276/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa
  364525/19
 • Fra Niras: Brændekildevej - endelig rapport
  366603/19
 • Bilag fra grundejer - jordanalyser
  366382/19
 • fra grundejer - Jordprøverj. nr_ 19_20336
  366381/19
 • Bearbejdet screening (foreløbig)
  363033/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende oplysninger om olieforurening, Jagtvænget 10, Hjerting
  363698/19
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om fortsat monitering af grundvandsforurening på Mølmarksvej 187-191, 5700 Svendborg
  364666/19
 • Fra FAS: UNDERSKREVET referat af fase 1-forhandling mellem SLB og FAS
  365113/19
 • Fra borger - HENV - matr.nr. 386k er unders sagsbehandling - Telefonbesked, 475-50006
  364440/19
 • Fra revisor SV: dagsordenspunkt vedr. rapportering for Aabenraa
  363858/19
 • Fra Sønderborg Kommune: kommenteret Oplæg til forureningsundersøgelse Nordborg Kraftvarmeværko
  364481/19
 • Fra Niras - HENV edr matr.130, lokalitet 631-02002
  364218/19
 • Fra Aabneraa Kommune: Tilladelse til fjernelse af fundamenter, gulve og belægninger i henhold til jfl § 8, Østerbækvej 4, Padborg
  363684/19
 • Fra rådgiver - spørgsmål til korttemaer
  365066/19
 • Fra Franck Miljø: Svar vedr. Forureningsundersøgelse Korskildevej 10, Fredericia
  364831/19
 • projekthaver
  364491/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning til afsluttende rapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  364618/19
 • Erklæring Sygehus Sønderjylland 2. kvt. 2019.pdf
  363860/19
 • fra projekthaver
  363340/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  364977/19
 • Fra NIRAS: Placering af boringer
  364222/19
 • Fra Vejle Kommune: Anmeldelse af jordflytning
  365873/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommunens bemærkninger til videre undersøgelser, Jagtvænget 10, Hjerting
  365138/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. nedrivning og anlægsarbejde, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  365272/19
 • Fra Fredericia kommune: bemærkninger til opsamling på mødet den 20. august 2019 (Østerstrand)
  363934/19
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om ny risikovurdering af grundvandsforurening på Mølmarksvej 187-191, 5700 Svendborg
  363585/19
 • Mødemateriale til møde i Aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab og Master of Public Health - bemærk høring over ny studieordning på FSV BA
  371735/19
 • Fra DMR: Svar på spørgsmål vedr. tilbud
  372905/19
 • SV: tværsektoriel anvendelse af video
  370454/19
 • Fra Vejle Kommune: Dokumentationsrapport fra Tankgrav
  371665/19

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - Kort i Kladde
  364788/19
 • Til firma - 461-05586 - svar på forespørgsel til kortlægning, Falen 18, Odense C
  366352/19
 • til ansøger RÅSTOF Detaljer i Efterbehandlingsplanen
  369758/19
 • Til Rådgiver: OK til ændret oplæg og ny tidsplan
  364661/19
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål til høringssvar af udkast til nedrivning af samtlige bygninger - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  364619/19
 • Til firma Svar på forespørgsel - Enrumvej 6, 5270 Odense
  366289/19
 • Til Niras - sender 2 filer i morgen - lokalitet 631-02002- matr.nr. 130
  366402/19
 • Til DMR A/S og Assens Kommune: Regionens kommentarer til poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  364535/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar af udkast til nedrivning af samtlige bygninger - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  364578/19
 • Dagsorden til 2. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  363952/19
 • Til Nordfyns Kommune Korrespondance om boringer
  363617/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til revideret oplæg til Sanderumvej 174, Odense
  364515/19
 • Til Nyborg Kommune: Udtalelse om Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder, lok.nr. 449-80011
  364502/19
 • Til DMR: SV: Nr. Bjertvej 67
  363032/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted
  392747/19
 • Til Zhanjiang City: Letter of Invitation
  380534/19
 • Til rådgiver - Afklaring vedr. rapportskabelon til miljørapporter
  363581/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Lillebro 36, Otterup.pdf
  363820/19
 • Til Franck Miljø: Spørgsmål til Forureningsundersøgelse Korskildevej 10, Fredericia
  364614/19
 • Til borger,Varsel af V1-kortlægning med bilag, Eva.pdf
  364719/19
 • 605-00701_Engelsholmvej 6, Teknisk Rapport.pdf
  364925/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Odinsvej 29, 7200 Grindsted, 27-08-2019
  364356/19
 • Til Bobestyrer Adv. Trolle: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  365086/19
 • Kortbilag V2-kortlægning.pdf
  364918/19
 • Til Vejle Kommune: kopi af varsling
  364902/19
 • Til Vejen Gymnasium - Regnskab, afrapportering og udbetalingsanmodning - projekt Anvendt Naturvidenskab
  365072/19
 • Udkast V2-kortlægning
  364916/19
 • Til Rambøll: SV: Vedr. grundvandsmodel Odense Vest
  363749/19
 • Til Bobestyrer Adv. Tolle: V2-varsling, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  365082/19
 • Varslingsbrev V2
  364908/19
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  364554/19
 • Til Borger, V1-høring, Jydby 17, Otterup.pdf
  363030/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted.pdf
  364426/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. Odinsvej 29, 7200 Grindsted, Billund Kommune, matr. nr. 4m Dal By, Grindsted - ud af indsats
  364460/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Jelling
  364560/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Gulløkken 27, 5471 Søndersø.pdf
  364374/19
 • Til Niras - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr 130
  364505/19
 • Til PLo og Levernadører - Vedr. praksishandel i Jelling
  364557/19
 • Til grundejer: Afgørelse - ud af indsats, Odinsvej 29, 7200 Grindsted
  364347/19
 • Til borger - V2-høring, del af Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted.pdf
  364413/19
 • Til Borger,, V1-høring, Lillebro 36, Otterup.pdf
  363816/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Jydby 17, Otterup.pdf
  363031/19
 • Til Evald Møller Ejendomsmægler MDE: Svar på henvendelse, fremsendelse af rapport m.m., Vestervang 4, 6520 Toftlund
  363844/19
 • Til Aabenraa Kommune, Mailkorrespondence, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro
  364715/19
 • Til borger,Varsel af V1-kortlægning med bilag, Jan.pdf
  364710/19
 • Til projekt Voyager - underskrevet tilsagnskontrakt
  365084/19
 • 605-00701_Engelsholmvej 6, Grundejer Rapport.pdf
  364923/19
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for Østerbækvej 4, 6330 Padborg, matr. 23 Vejbæk, Bov, lok.nr 580-81030
  363481/19
 • Til Bobestyrer Adv Trolle: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  365089/19
 • Til Menzer og Kristensen: Tilsagn til lukning af udgravning
  365881/19
 • Til rådgiver - Rapportskabelon + liste
  367123/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  365090/19
 • Til rådgiver - svar på spørgsmål til korttemaer
  365068/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  364800/19
 • Til Nordicals Erhvervsmæglere: Svar vedr. Gåskærgade 23, 6100 Haderslev matr. 594, Haderslev
  363416/19
 • Underretning
  364513/19
 • Til borger - ønske om fotodokumentation af sætninger på Asbjørnvænget 5
  363929/19
 • Til Menzer og Kristensen: SV: Telefonaftale vedr. Plantagevej 7, 7120 Vejle Øst
  371659/19
 • Til DMR: Spørgsmål til tilbud
  372868/19

26. august 2019

Indgående

 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse til anv. af slagger under plansilo, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  367413/19
 • Fra Advokat: Indsigelse mod ændr. af off. indsats, Saltgade 11, 6760 Ribe
  368282/19
 • 1 Brev fra Region Syddanmark.PDF
  368283/19
 • Bkg. 1552 af 17.12.2013 om supplerende forureningskortlægning.pdf
  368284/19
 • Fra DMR: Bilag - Oprensningsrapport, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  370913/19
 • Fra DMR: Rapport vedr. oprensning, Assensvej 102, Faaborg
  370912/19
 • Fra Nyborg Kommune: Mail til bygherre angående rørføring til radiatorer - Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  362276/19
 • Fra borger - oplysninger om sætninger på Asbjørnvænget 5
  363926/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Kvittering for modtagelse af Redegørelse vedr. tilskud
  433604/19
 • Fra Danske Regioner: Indvindingsoplande og evt. opdatering af ét fælles GIS lag
  374570/19
 • Protokol vedr. evaluering af ULRUS
  374703/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  373986/19
 • Fra Orbicon: Anmodning om aktindsigt. Havnegade 110, 5000 Odense
  372803/19
 • FRa Vejle Kommune: Forespørgsel vedr ansøgning om §52-tilladelse i Jerlev, matr nr 5bf
  373381/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Svar vedr. fælles overvågning af Grindsted Å
  392437/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej - rapport endelig
  363456/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  363492/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  363733/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Dialog vedrørende §8 høring på Østerbækvej 4, 6330 Padborg. Lok.nr. 580-81030
  363485/19
 • Fra rådgiver - forespørgsel
  366406/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Anmoder om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  365284/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  363517/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  363235/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering vedr. renovering af Ingo salgsanlæg, Præstevænget 40B, Vejen.
  363767/19
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til landzonetilladelse til ændring af terræn - Ammitsbølvej 168
  364447/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  368034/19
 • Fra Fredericia Kommune:Bilag - Fundaments- og pæleplan, OLD 1, BYG 1 og BYG 2.pdf
  366411/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr. Kanalbyen byggefelt 3-5
  366409/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. afmelding af ydernummer.
  362850/19
 • fra Miljøteknik - uddybning _ 461-70266. Ørbækvej 726, 5260 Odense Sø
  361711/19
 • Fra Haderslev Kommune: Høring af Miljøkonsekvensvurdering for ændring af Flyvestation Skrydstrup, Vojens
  361986/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Rev. oplæg til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  362166/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  363337/19
 • Fra Sweco: VVS-vurdering: Evt. udskiftning af del af faldstamme
  363656/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. svar på §8 i forhold til at totalrenovere boligen på 1. salen på Store Landevej 34, 5580 Nr. Åby
  362139/19
 • Fra Esbjerg kommune, Oplysninger om olieforurening, Jagtvænget 10, Hjerting
  362271/19
 • Fra Kolding Kommune - ønsker baggund for at ejendommen er udgået af kortlægningen - matr.nr. 18h V. Nebel By, V. Nebel
  362715/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig tilladelse L2, Nordborgvej 81, Nordborg
  362679/19
 • Fra Rambøll: Overslagspris for kontrol af alle transmittere
  361741/19
 • Fra Kolding Kommune: Ansøgning om dispensation efter jfl §52, Vranderupvej 31, Seest
  362008/19
 • Fra Rambøll: RE: Vedr. grundvandsmodel Odense Vest
  361945/19
 • Fra ansøger: VS: Dispensation til fjernelse af dige i forbindelse med indvinding af råstoffer
  361722/19
 • Fra Ejendomsmægler - ønsker materiale vedr. lokalitet 491-70118 - Glasvænget 6, 5492 Vissenbjerg
  362524/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup.pdf
  362893/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - skur, Snapindvej 21
  361161/19
 • fra projekthaver
  362964/19
 • Fra ejendomsmægler - Telefonhenvendelse vedr: Lok. nr. 575-99006 - Ladelundvej 101, Vejen
  362106/19

Udgående

 • Til Orbicon: Resultat af tilbudsgivning, videregående undersøgelser, Pulje 5, 2019
  393919/19
 • Til Cowi: Resultat af tilbudsgivning, videregående undersøgelser, Pulje 5, 2019
  393917/19
 • Til Inginiør'ne: Krav om undersøgelse ifm. ny påfyldningsplads, Jutlandia, Esbjerg
  362784/19
 • Til Kolding Kommune - materiale fremsendt vedr losseplads ved Bavnehøj I Vester Nebel - matr.nr 18hV. Nebel By, V. Nebel
  366415/19
 • Til DMR A/S: Materiale for Østergade 81A, 5610 Assens, matr.nr. 477a og 447b Assens Bygrund, lok.nr. 420-81049
  362570/19
 • Dialog med nabo ej part RÅSTOF fortsat dialog med Enggården grundejerforening
  370954/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar til kommentarer om antal poreluftmålinger, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  361369/19
 • til projekthaver
  361939/19
 • til projekthaver
  362951/19
 • Til JEMA: Udeareal
  360996/19
 • Til projekt: bedt om samlet tilsagn med underskrift
  361925/19
 • Til Varde Kommune, Råstof, Ansøgning om en gyllebeholder Visselbjergvej 10, 6800 Varde indenfor interesseområde Hostrup
  361656/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  362328/19
 • KOPI: Til Jysk Fynske Medier: SV: Anmodning om aktindsigt
  361704/19
 • Til Sani Nudge: SV: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  362887/19
 • Til Ejendomsselskabet Assens 2005 ApS: Bilag, Kortbilag, 26-08-2019, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  362308/19
 • Til projekt: eftersendt revionsinstruk og standardvilkår
  361921/19
 • Til Rambøll: SV: Vedr. grundvandsmodel Odense Vest
  361712/19
 • Til Fredericia kommune: sv. vedr. Notat omkring håndtering af opgravet jord i forbindelse med søgegrøfter for Vejle Museerne
  362759/19
 • Til lodsejer og kommune: invitation til markmøde vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  361759/19
 • Til ansøger: regionen lukker sagen - ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  361262/19
 • Til Rambøll: Godkendelse trasmitter budget samt budgetskema 2019
  361850/19
 • til Miljøteknik - SV_ Oplæg til godkendelse Lokalitetsnummer_ 461-70266. Ørbækvej 726, 5260 Odense Sø
  361644/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup
  362899/19
 • Til projekt; standardvilkår og revisionsinstruks
  363007/19
 • Til Jyske Fynske Medier: SV: Anmodning om aktindsigt
  361685/19
 • Til Ejendomsselskabet Assens 2005 ApS: Delareal udgår af V1-kortlægningen, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  362285/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Danfoss, Nordborgvej 81, L2, 6430 Nordborg, matr. 19 Lunden, Nordborg - lok. nr. 523-06010
  361845/19
 • Til projekt: standardvilkår og revisionsinstruks
  362986/19
 • KOPI: Til Jyske Fynske Medier: SV: Anmodning om aktindsigt
  361717/19
 • Til ejendomsmægler - Glasvænget 6, 5492 Vissenbjerg - Sagsnr.:11/21076
  362597/19
 • Til Esbjerg Kommune, Svar vedr. overfladevand, Høgevej 2,4, 6705 Esbjerg Ø
  361691/19
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om ny risikovurdering af grundvandsforurening på Mølmarksvej 187-191, 5700 Svendborg
  363578/19
 • Til DMR: Bemærkninger til rapporter og anmodning om at udgå af kortlægn, Linde Alle, Sønderborg
  368802/19

25. august 2019

Indgående

 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  361851/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - cVBM_N_19_16116A_09_07_2019, Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ
  360928/19

Udgående

 • Til Jord og Miljø: Nye mødemuligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360920/19
 • Til DMR A/S: Tilbagemelding, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360911/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  360908/19
 • Til borger: Bilag - svar på spørgsmål om Lynfrostgrunden mm.
  360903/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål via spørgeordning om Lynfrostgrunden mm.
  360902/19

24. august 2019

Indgående

 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1 patienter pr. 1. oktober 2019
  392022/19

23. august 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Boreskader på Havrekær 65
  363643/19
 • Fra DTU - revideret projekt - dronemålinger
  404818/19
 • Fra rådgiver - resultater fra boringer i Kiddesvej
  426200/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret tabel 2, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360857/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret bilag 2, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360859/19
 • Fra Odense Kommune: Rev. oplæg til §8 undersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360858/19
 • Fra DGE: Konceptuel model efter ny pejlerunde på Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  360855/19
 • Fra DMR: VS: Revideret rapport, Bavnevej 9, pulje 8
  372990/19
 • FRA KB: Workshop - pakning af efterårets program.
  367597/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Opdateret rapport oprensning Hans Egedes Vej 14, 5210 Odense NV
  360589/19
 • Fra Odense Kommune: Fjernelse af olieforurening - oplysninger til kortlægningsvurdering, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  360588/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360434/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360431/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8 ansøgning til ændret anvendelse til boliger, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360433/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360436/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - K09_H5_N200, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360435/19
 • Fra Jord og Miljø: Forespørgsel på nye mødemuligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360919/19
 • fra varde kommune Afslag til anvendelse af tæpperester på ridebane, Vrenderupvej 40B, 6818 Årre
  363832/19
 • Bilag 2 ASground analyser.pdf
  363836/19
 • Afslag_Vrenderupvej_40B_23.08.2019.pdf
  363833/19
 • Bilag 3 Grundvandsinteresser Helle Rideklub.pdf
  363837/19
 • Bilag 4 Overfladeinteresser Helle Rideklub.pdf
  363838/19
 • Bilag 1 Situationsplan Helle Rideklub.pdf
  363834/19
 • Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen
  360556/19
 • Svarbrev til Region Syddanmark_Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  360558/19
 • 2_Kirkeby_Sand_Screening.pdf
  359948/19
 • Høringsbrev_pulje_2.pdf
  359947/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, høring afgrænsning af miljøvurdering Svendborg Kommune
  359946/19
 • Fra rådgiver - vedr. vandprøve der skifter farve...
  380592/19
 • Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter.pdf
  360751/19
 • Efterbehandlingsplan.pdf
  360757/19
 • Oversigtskort 1 til 50000.pdf
  360752/19
 • Forventede lergravningsområder.pdf
  360755/19
 • Oversigtskort 1 til 25000.pdf
  360753/19
 • Ansøgningsskema til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer.docx
  360749/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Ønske om høringssvar fra tilladelsesgruppen Haderslev Kommun
  359771/19
 • 2_Kastrup_Screening.pdf
  359772/19
 • 2_Oksenvad_Ejerlav_Oksenvad_Screening.pdf
  359773/19
 • 2_Over_Jerstal_Screening.pdf
  359775/19
 • Høringsbrev_pulje_2.pdf
  359774/19
 • 2_Lejrskov_Syd_Screening.pdf
  359755/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, ønske om høringssvar fra tilladelsesgruppen Kolding Kommune
  359754/19
 • Høringsbrev_pulje_2.pdf
  359756/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om udlevering af materiale fra Østergade 81A og B, 5610 Assens, 420-81049
  359402/19
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående forureningsundersøgelser Pulje 9_2019
  372718/19
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. Interreg midler
  375014/19
 • VS: Ansøgning om behandlende medhjælp § 18 stk. 1 underskrevet af Danske Fodterapeuter .pdf
  389403/19
 • VS: Ansøgning om behandlende medhjælp § 18 stk. 1
  389401/19
 • Ansøgning om behandlende medhjælp § 18 stk. 1
  389400/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende praksishandel i Vejle
  390332/19
 • Fra COWI: Opdateret tidsplan, udbud lab. forsøg
  390846/19
 • Ansøgningsskema til beh. Medhjælp.msg
  389406/19
 • Fra udbetaling Danmark: VS: Værditabsordning
  359824/19
 • Fra Nyborg Kommune, SV: Høring af udkast til §8-tilladelse: Åvej 10, 5871 Frørup (lok. 450-81157)
  360263/19
 • fra Epinion
  359977/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oprindeligt undersøgelsesoplæg. §8 tilladelse til boliger, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360860/19
 • Fra stedfortræder - bekræftelse
  360408/19
 • Fra Palle Johansen A/S: Bekræftelse på udførelse af tank-screening, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360440/19
 • Fra SWECO, modtaget Grundejer Rapport, 482-81199, Frellesvigvej 10.pdf
  360181/19
 • Oplæg - Pkt. 13, 20-08-2019 - Kapacitet - medicinske afdelinger
  360690/19
 • Fra Danbolig: Kvittering for svar vedr. regionens tilbagemelding på henvendelse vedr. Refsvindinge Byvej 14, 5853 ørbæk mat.nr: 41 a, Refsvindinge by, Refsvindinge
  359550/19
 • Fra SWECVO, modtaget teknisk rapport vedr. 482-81199 - Frellesvigvej 10.pdf
  360194/19
 • Fra Moe: Tilbud Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  360470/19
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression
  360429/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Retableringsplan matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  360754/19
 • Fra Rambøll - ønsker kortlægningsmateriale ifm forberedelse af forureningsundersøgelse på ejendommen - Haulundvej 1-3, Ribe
  360665/19
 • Fra Borger: henv. vedr. lok.nr. 429-00013
  361004/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. afmelding af ydernummer.
  361946/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: OK Søndre Landevej 225, Høruphav, 6470 Sydals
  361818/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik vedr. ansættelse af vikar.
  360967/19
 • Fra COWI: Budgetstatus
  360964/19
 • Fra Shell: mødenotat - Opsamling på mødet den 20. august 2019 (Østerstrand)
  361032/19
 • Fra Esbjerg Kommune: henv. vedr. om der er indsats overfor overfladevand, Høgevej 2, 6705 Esbjerg Ø
  361010/19
 • Fra Strandby Fysioterapi og Træning vedr. tilmelding til yderregistret.
  361260/19
 • Fra Vejle Kommune: Dokumentation for vilkår på Skudehavnen, Ibæk Strandvej, Vejle
  363368/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar på spørgsmål vedr. påbud om gennemmførelse af ophørsforanstaltninger hos Fortum, Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia
  363263/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning. Regionskontrol
  363325/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Meddelelse af §19 tilslutningstilladelse fra nye p-pladser, Sydvang 1, 6400 Sønderborg
  363314/19
 • Fra Fredericia Kommune: §8 tilladelse til reetablering af tankgård på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  366362/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til genetablering af tanke og tankgård på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia, matr.nr..pdf
  366367/19
 • Fra DMR: Tilbud på videregående undersøgelse, pulje 9 - 2019
  372699/19

Udgående

 • Til TV2 Fyn: Svar på aktindsigt i sagsnr.:18/8731, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  360777/19
 • Til parter, Råstof, Bilag samlet.pdf
  379094/19
 • Til parter, Råstof, Fornyet partshøring i Gadsbølle
  379091/19
 • Til parter, Råstof, Udkast til Råstoftilladelse Gadsbølle_Nymølle til fornyet partshøring.pdf
  379093/19
 • Til parter, Råstof, Til Parter.pdf
  379092/19
 • Til Assens Kommune, Råstof, telefonnotat
  379071/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forslag til mødedatoer, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360921/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om hvornår vi opmåler under vand efterbehandling af omkringliggende matrikler
  359541/19
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af tilbud
  372768/19
 • Til Rambøll: Kvittering for modtagelse af tilbud
  372775/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  360598/19
 • Til Borger, Frellesvigvej 10, Tranekær udgår af kortlægning.pdf
  360199/19
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. Vestervang 4, 6520 Toftlund, Lokalitetsnummer: 525-10022
  359540/19
 • Til Orbicon: vedr. forlængelse af høringssvarsfrist- Miljøvurdering af mulige råstofgraveområder
  360831/19
 • Til Agenda Advokater: Svar vedr. telefonbesked vedr. Byhøjvej 9, 5250 Odense SV, lokalitetsnr. 461-70125
  360165/19
 • Til SKAT og Kolding Kommune: Ejendommen Lindegade 9, 11,13 og 15 og Nørregade 13, 6070 Christiansfeld udgår af kortlægning
  360605/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Nørrebrogade 111-121, Fredericia
  360854/19
 • Til Sloth Møller: Svar vedr. Kortlægningsbaggrund matr. 2664a Kolstrup under Aabenraa
  359893/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af varslingsbrev vedr. værditabsundersøgelse på lok. nr. 630-82112, Grejs Bakke 9, Vejle
  360509/19
 • Til Assens Kommune: Areal kan udgå af V1-kortlægningen, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360572/19
 • Til Moe: SV: Tilbud Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  360535/19
 • Til Kolding kommune, Kortbilag, Lindegade 9, 11, 13 og 15 og Nørregade 13, 6070 Christiansfeld.pdf
  360617/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Sønderportsgade 23, Ribe.pdf
  360023/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. Møllegade 54 Sønderborg
  360107/19
 • Til R-Arkitekter: Svar på Telefonbesked vedr. Sanderumvej 163, 5250 Odense SV
  359987/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 26. august 2019
  360254/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  360591/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Sønderportsgade 19, Ribe.pdf
  360012/19
 • Til Kolding kommune, Afgørelse om af ejendommen udgår af kortlægning, Lindegade 11, 13, 15 og 9 og Nørregade 13, 6070 Christiansfeld.pdf
  360607/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på §8 i forhold til at totalrenovere boligen på 1. salen på Store Landevej 34, 5580 Nr. Åby
  361982/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. lok. 565-32016 - ikke længere offentlig indsats
  363875/19
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding på svar fra kommunen vedr. påbud om gennemmførelse af ophørsforanstaltninger hos Fortum, Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia
  363276/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for dokumentation for vilkår på Skudehavnen, Ibæk Strandvej, Vejle
  363390/19
 • Til Vejle Kommune: SV: Plantagevej 7, 7120 Vejle øst - supplerende forureningsundersøgelse
  371658/19

22. august 2019

Indgående

 • Fra nabo part RÅSTOF Opfølgning på tidligere henvendelse
  370949/19
 • Fra Svendborg Kommune: Spørgsmål vedr. Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380530/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - BBR, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380532/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Forespørgsel, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380531/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Oprettelse af maskinsmedie, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380533/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om dokumenter om korrespondance mellem region og DMR A/S, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  360761/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Markering af jordprøveudtagningMejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359441/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - situationsplan Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359440/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8 ansøgning Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359442/19
 • Fra Svendborg Kommune: §8-ansøgning til Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359439/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse angående § 8 ansøgning Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359438/19
 • Fra Nyborg Kommune: Forespørgsel på sagsstatus: Høringssvar vedr. Østervoldgade 69, 5800 Nyborg (lok. 449-00029)
  359889/19
 • fra ansøger, RÅSTOF, Endeligt ansøgningsskema matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360695/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Endelig ansøgning matr. 32 a Bovrup, Varnæs
  360694/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Oversigtskort 1 til 50000 matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360689/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Retableringsplan matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360684/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Oversigtskort 1 til 25000 matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360688/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Vandløb.pdf
  360680/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Retableringsplan for råstofgraveområde på matr.docx
  360681/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Underskrevet screeningsskema matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs.pdf
  360682/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kortbilag 2 Adgangsveje matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360686/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Maksimalt graveområde matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360678/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Matr. 32 a Bovrup, Varnæs.pdf
  360679/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs.docx
  360676/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema til screeningsafgørelse matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360677/19
 • Fra ArcgencY: Mødedeltagelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360918/19
 • fra Vejen Kommune, Østerbygårdvej 2, 6682 Hovborg. Anvendelse af slagger, vedlagt miljøgodkendelse og afgørelse efter VVM-reglerne.
  451464/19
 • Fra Windspace: Efterspørgsel om estimat på regionens svar angående 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358718/19
 • Elementer i CE-mærkningsprocessen + vejl. dokumenter
  443893/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til referencegruppemødet den 29. august
  386638/19
 • Fra Borger, ansøgning om 1-års undersøgelse.pdf
  358693/19
 • Mail fra Azets dejendomsadm. vedr. Lægevagten i Assens
  357428/19
 • Fra Danbolig: "FORSP.: Henv. vedr. Refsvindinge Byvej 14, 5853 Ørbæk mat.nr: 41a, Refsvindinge By, Refsvindinge"
  359082/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  358886/19
 • Brev fra Azets Ejendomsadministration - vedr. lægevagten i Assens.pdf
  357421/19
 • Fra Fredericia Kommune: Hnev. Nørrebrogade 111-121, Fredericia
  360853/19
 • Fra R-Arkitekter: Telefonbesked, Sanderumvej 163, 5250 Odense SV
  359971/19
 • fra projekthaver
  360627/19
 • Fra Agenda Advokater: Telefonbesked vedr. Byhøjvej 9, 5250 Odense SV, 461-70125
  360146/19
 • Fra Langeland Kommune: Jordanvisning
  359907/19
 • Fra Rambøll: Henv. vedr. Møllegade 54 Sønderborg
  360101/19
 • Reminder: Høring vedr. ændring af biosikringsbkg.
  360095/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Snapindvej 21 kort.pdf
  361143/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast §8 Snapindvej.pdf
  361142/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. tilmelding til yderregistret.
  362544/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  361540/19
 • Fra Middelfart Kommune: Foto af Store Landevej 34, 5580 Nr. Åby i forb. m. §8-forespørgsel til renovering af boligen på 1. sal
  361873/19
 • BILAG fra Odense Kommune - §8 til Odense Kommune
  361144/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade - faldstamme
  363629/19
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: Henv. Gåskærgade 23, 6100 Haderslev matr. 594, Haderslev
  363412/19
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 høring, Østerbækvej 4, 6330 Padborg. Lok.nr. 580-81030
  363478/19
 • Fra COWi, GEOGIS-Kontrolrapport for Koldingvej 426, 7100 Vejle
  364378/19
 • Fra Johnson Instituttet Odense vedr. overtagelse af kapacitet.
  363440/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8 ansøgning.pdf
  366340/19
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  366331/19
 • fra SWECO Pulje 20 - slutfakturering
  373592/19

Udgående

 • Til borger: svar vedr. kort over målebrønde Skovbyvej 26, Haderslev
  393850/19
 • Til Nyborg Kommune: Svar på forespørgsel på sagsstatus: Høringssvar vedr. Østervoldgade 69, 5800 Nyborg (lok. 449-00029)
  359895/19
 • Til Windspace: Svar på efterspørgsel om estimat på regionens svar angående 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358726/19
 • Til WindSpace: Opsummering af og tilrettelser fra telefonsamtale angående 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358714/19
 • til DMR - ingen rapporter pt., men §8-tilladelse - SV_ Havnegade 12-14, Odense (matr. 6ab, tidl. Unicon). Undersøgelsesrapporter.
  357722/19
 • Fra NIRAS - historisk materiale, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  358537/19
 • Til Borger, Kvittering for ansøgning om undersøgelse.pdf
  358848/19
 • Til praksis i Rødding: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  357346/19
 • Til Franck Miljø- og GeoteknikA/S: Vedr. regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  359115/19
 • Til Vejen Kommune: praksis i Rødding lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  357352/19
 • måbillededata psykiatrisk dialogforum 28-8-19.pdf
  358005/19
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. Jordflytning fra v1-kortlagt areal, Møllevej 9, 7190 Billund
  359154/19
 • Til Danbolig: "SVAR: Vedr. regionens tilbagemelding på henvendelse vedr. Refsvindinge Byvej 14, 5853 Ørbæk mat.nr: 41a, Refsvindinge By, Refsvindinge"
  359086/19
 • til Nyborg Kommune - uddybning §8-høringssvar - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder)
  357069/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. yderligere materiale, Parkvej 29, 6040 Egtved
  358882/19

21. august 2019

Indgående

 • Fra MiljøTeknik: Spørgsmål om estimeret svartid, Kalbrænderivej 13 A, 5772 Kværndrup. Lok.nr. 430-81221
  370977/19
 • Fra Jord og Miljø: Mødeforslag, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360917/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Dokumenter fra sagen Vestre Strandvej 22, 6731 Tjæreborg
  361189/19
 • Fra Ejlskov - opdatering på resultater
  380591/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Opsummering af snak med regionen - Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360916/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar 2 på kommentarer til oplæg, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  361348/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar 1 på kommentarer til oplæg, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  361339/19
 • Forespørgsel om deltagelse i møde, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360915/19
 • Fra Orbicon: Tilbud: Videregående undersøgelser, Pulje 5, 2019
  393916/19
 • Fra Cowi: Tilbud: Miniudbud videregående forureningsundersøgelser pulje 5, 2019
  393915/19
 • Til/fra DRU korrespondance vedr. droneprojekt / hyperspektrale billeder
  380590/19
 • Fra DGE: Miljørapport for Odensevej 45, 5750 Ringe
  440917/19
 • Fra DGE: Bilag - Miljørapport for Odensevej 45, 5750 Ringe
  440918/19
 • Sv: suturer
  426122/19
 • Fra Billund Kommune: Fotos af skilte ved lossepladsen
  392419/19
 • Fra projekt: Revideret budget
  393057/19
 • Fra Sloth Møller: Henv. vedr. Kortlægningsbaggrund matr. 2664a Kolstrup under Aabenraa
  359881/19
 • Fra MW konsulent: Henvendelse om forhåndstilsagn, Amnitsbølvej 168, Vejle
  362693/19
 • Fra Fredericia kommune: Notat omkring håndtering af opgravet jord i forbindelse med søgegrøfter for Vejle Museerne
  362740/19
 • Fra Sønderborg Kommune: LIste over §8 tilladelser, Nordborgvej 81, Nordborg
  362622/19
 • Revisorerklæring - Nyt OUH 2. kvartal 2019 .pdf
  357345/19
 • Fra Vejle Kommune: Analyseresultater på supplerende undersøgelser
  359879/19
 • Fra Borger: Telefonbesked, Vestervang 4, 6520 Toftlund
  359535/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Norupvej 134, 5450 Otterup.pdf
  358602/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 1
  359112/19
 • Fra politisk parti - erklæring
  357172/19
 • Engbo Hus 3-4/Uge 25 2019/Nulstilling af normtimer inden uge 51 2018
  356092/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 1
  359114/19
 • Fra politisk parti - erklæring vedr. ansøgning
  357195/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 4
  359118/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 2
  359113/19
 • Fra Rockwool: Vedr. resultat af moniteringsboringer, Industrivej 9, Kolding
  359361/19
 • Fra AER: Request for Information from NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways
  364396/19
 • Fra Vejle Kommune: Deldokumentation Ibæk Strandvej, Vejle
  363331/19
 • Fra projekt EUD merkantil - forespørgsel vedr. udvikling af digitale materialer i engelsk
  355749/19
 • Engbo Hus 3-4 uge 43 og 50 2018/Udb. af normtimer
  356080/19
 • Fra NIRAS - historisk materiale, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  355782/19
 • Engbo Hus 3-4/Udb. af normtimer/juni 2019
  356085/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi vedr. afmelding af pensionsordning.
  355788/19
 • Fra praksis: mail med max. grænse på 6400 patienter
  356306/19
 • Engbo Hus 3-4/Uge 51 2018
  356088/19

Udgående

 • Til Esbjeg Kommune: Svar på § 19 till. med ingen kommentarer, Vestre Strandvej 22, 6731 Tjæreborg
  355662/19
 • Til Orbicon: Bemærkninger til rapport vedr.Gl. Stationsvej 5B version 2
  355618/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: Orientering om V1- og V2 kortlægning af ejendommen Bredsten Landevej 37H og 39, 7321 Gadbjerg, Vejle Kommune, matr. nr. 6k Lindeballe By, Lindeballe og 3b, 3k og 4i Klausholm, Gadbjerg,lok. 611-00128
  355469/19
 • Til projekt - feedback på udkast til ansøgning
  372890/19
 • Til vagtlæge: ændring fra cpr. til CVR
  355876/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Norupvej 134, 5450 Otterup
  358612/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  364404/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Jelling
  364415/19
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. offentlig indsats overfor overfladevand på lokalitetsnummer 607-00579?
  355630/19
 • Til COWI: Adelgade 138, Bogense
  355637/19
 • Svar til projekt EUD merkantil - vedr. udvikling af digitale materialer til engelsk
  355751/19
 • Til DK Råstof, Råstofplan 2020
  355569/19
 • Til Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af udvalgsspørgsmål vedr. forventede antal somatiske sengepladser i 2020
  356104/19

20. august 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - status på understøbning
  418770/19
 • Fra borger (ejer) - Vestergade 15, Aabenraa
  450662/19
 • Fra borger: Kort over målebrønde Skovbyvej 26, Haderslev
  393842/19
 • Fra Rambøll: Tilbud på Videregående undersøgelser Pulje 6_2019
  411147/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375686/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til boliger, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375685/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - ansøgning inkl bilag, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375688/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oplæg til supplerende miljøundersøgelse inkl bilag, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375689/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375687/19
 • Tillæg 8 til lejekontrakt ved forbedringslejestigning kantine.doc.pdf
  359448/19
 • fra bygningsstyrelsen Tillæg til lejekontrakt - Sorsigvej 35, Ribe.
  359447/19
 • fra Vejen kommune : Orientering om lovliggørelse af udlægning af knust asfalt på Tvielevej 14B, 6752
  450802/19
 • Orientering om lovliggørelse af udlægning af knust asfalt på Tvielevej 14B 6752 .msg
  450803/19
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Partshøring svar
  429649/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel vedr. svar på §8 ansøgning Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360913/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Accept af igangsætning af frivillig oprensning af jordforurening på Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360912/19
 • Fra rådgiver - forslag til analyseprogram
  380588/19
 • Fra DMR A/S: Tilpasning af undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  354828/19
 • Fra DMR A/S: 2018-1168 2019-08-20 Undersøgelsesomfang fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  354829/19
 • SV: Vedr. fund af fra fredericia kommune flyveaske udenfor det V2-kortlagte areal på Tingvejen 24A, 7000 Fredericia
  355025/19
 • Revideret pjece om det offentlige som katalysator for cirkulær omstilling
  360546/19
 • Fra DMR A/S: Forespørger om ejendom kan udtages af kortlægning efter oprensning er udført, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360909/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-0253 2018-10-10 Oplæg til oprensning inkl. bilag, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360910/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om forurening og anmodning om sparring, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359501/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2006, Vendeplads, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359497/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2006, Arbejdsvej i fbm anlægning af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359503/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over forurening, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359496/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, aftale med kommunen om placering af jordvold, Bodumvej
  359522/19
 • Fra Kommunen - Svar på henvendelser om mulig olieforurening/stander med rørføringer på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  380768/19
 • Fra Billund Kommune: Henv. vedr. Jordflytning fra v1-kortlagt areal, Møllevej 9, 7190 Billund
  359152/19
 • Fra borger: Henvendelse, rekvirering af yderligere materiale, Parkvej 29, 6040 Egtved
  358873/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Undersøgelsesoplæg - Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  359120/19
 • fra Nyborg Kommune - spørgsmål ang. §8-høringssvar - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder)
  357062/19
 • Mail fra Danske Regioner
  356624/19
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmå i forb. med anmodning af regionen om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  361701/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport for Huholt 18, 6400 Sønderborg
  362521/19
 • Fra Orbicon: Liste over boringer - Nørregade 90, Vejen
  363699/19
 • Fra Sani Nudge: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  362882/19
 • Fra COWi, GEOGIS-Kontrolrapport for Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby
  363711/19
 • Fra COWI, GEOGIS- Kontrolrapportm Nørre Bygade 16 og Sønder Bygade 21, 7100 Vejle
  363475/19
 • Fra Franck Miljø: Forureningsundersøgelse Korskildevej 10, Fredericia
  364377/19
 • Fra Vejen Kommune: BILAG 1: § 19 sag, lovliggørelse af udlægning af knust asfalt på Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  363569/19
 • Fra Vejen Kommune: BILAG 2: Kortudsnit over udlagt knust asfalt på Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  363573/19
 • Fra COWI, GEOGIS- Kontrolrapport for Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding
  363763/19
 • Fra COWI, GEOGIS- Kontrolrapport for Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  363424/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering om § 19 sag, lovliggørelse af udlægning af knust asfalt, Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  363538/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport for Brovejen 266, 5500 Middelfart
  363288/19
 • Fra Franck Miljø: Bilag - Rapport, Korskildevej 10 Fredericia
  364382/19
 • Fra rådgiver: vedr. Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  355136/19
 • Fra Niras- Historisk materiale, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  354879/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup.pdf
  354027/19
 • fra COWI
  355261/19
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af svar på henvendelse, Parkvej 29, 6040 Egtved
  354901/19
 • Kompasrosen uge 3 2019/rest til afholdelse til Påske
  355254/19
 • Fra Orbicon - svar på spørgsmål Miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  355506/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  355498/19
 • Fra DR P4 Fyn: SV: notat rengøring
  355496/19
 • Fra DR P4 Fyn: notat rengøring
  355484/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af patienter
  354795/19
 • Kompasrosen uge 2 2019/Udbetaling af normtimer
  355252/19
 • Spørgsmål til PE fra OUH vedr. samme sager som i tidl trigger
  354229/19

Udgående

 • Til parter RÅSTOF Partshøring af Udkast til tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 30. august 2018
  355176/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding vedr. svar ift §8 ansøgning Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360914/19
 • Til rådgiver - kommentarer til analyseprogram
  380589/19
 • Til borger, V2 høring, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  354869/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  354868/19
 • Til borger, kortbilag, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  354866/19
 • Til DMR A/S: Regionens bekræftelse på tilpasset undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  354841/19
 • Til ansøger. RÅSTOF, Orientering om høringsbrev udsendt matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  354833/19
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, Orientering om fornyet høring matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  354820/19
 • Til parter, RÅSTOF, Foelgebrev fornyet hoering udkast 15a Kjelst By, Billum.pdf
  354823/19
 • Til parter, RÅSTOF, ANDEN HØR UDK till samlet m bilag matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  354824/19
 • SV: Vedr. fund af til fredericia kommune flyveaske udenfor det V2-kortlagte areal på Tingvejen 24A, 7000 Fredericia
  354150/19
 • Til Niras: Svar på forespørgsel om hurtig sagsbehandling af §8-udkast, Ejlskovsgade 15, Odense.
  354100/19
 • til projekthaver
  355271/19
 • Til DMR: Yderligere spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  372676/19
 • Til rådgiver: SV: vedr. Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  355144/19
 • Sv borger Nymarksvej 41 Fredericia, 607-00083
  354393/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354836/19
 • Svar til borger Karl Bjarnhofs Vej 3, Vejle - 630-81152
  354225/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  354877/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo og Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354959/19
 • SV til DGE, Teglværksvej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  355267/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nørregade 19, 6700 Esbjerg
  354929/19
 • Til ROCKWOOL: svar på høringssvar, Industrivej 9, Kolding
  353591/19
 • Til NIRAS: Vedr. VVS og manglende svar
  353530/19
 • Til lægerne: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. august 2019
  354911/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  354936/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  354400/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  355028/19
 • Til DR P4 Fyn: SV: notat rengøring
  355490/19
 • Til FC Beton A/S: V1- og V2 afgørelse, matr. 3b og 6k
  354784/19
 • Til borger (ejer) - statusnotat vedr. undersøgelse på ejendommen - Vestergade 15, Aabenraa
  355227/19
 • Til kommunen: 041068 Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. august 2019
  354875/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. jordforureningssag, Parkvej 29, 6040 Egtved
  354882/19
 • Til Assens Kommune: Regionens bemærkninger til udgravning af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  353827/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  354752/19
 • Til EDC: Vedr. henv. om Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  353924/19
 • Til grundejer: Afgørelse vedr. en del af Røde Banke 100, 7000 Fredericia
  353780/19
 • Til borger (evt. købers rådgiver) - vedr foreløbige undersøgelsesresultater - Vestergade 15, 6200 Aabenraa
  355235/19
 • Til Svendborg Kommune: kopi af høringsbrev vedr. ændring af V2 kortlagt areal på lok. nr. 427-00018, Stationsvej 25, Stenstrup
  354553/19
 • Til Højkilde ApS: V1- og V2 afgørelse, matr. 3k og 4i
  354758/19
 • Til LandSyd: Vedr. overførsel af areal til matr. 1145 Aabenraa
  354245/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg
  354920/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nørregade 19, 6700 Esbjerg
  354975/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354937/19
 • Til praksis: svar på anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  354799/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg - teknisk rapport
  354924/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  355185/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  354821/19
 • SV:til BP ejendomsmægler. Svendborgvej 339, 5600 Faaborg
  354965/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. afgørelse vedr. kortlægningsstatus for en del af Røde Banke 100, 7000 Fredericia
  353839/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg - teknisk rapport
  354972/19
 • Til FLP Stenstrup Aps: bilag til høringsbrev vedr. ændring af V2 kortlagt areal
  354535/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg
  354967/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup
  354036/19
 • Til DGE: SV: Rapportudkast. Lagervej , Bredebro
  354382/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo og Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354842/19
 • Til Haderslev Kommune: orientering om V2-kortlægning, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  354867/19
 • Til EDC: Vedr. henv. om Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  353913/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering og spørgsmål til sagen vedr. anmodning om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  361686/19
 • Til Jyske Fynske Medier: Afklarende spm. vedr. Baltic Pipe
  361746/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar fra regionen vedr. udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger og etablering af ny P-plads, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  361291/19
 • Til FC Beton A/S: V1- og V2 afgørelse, matr. 3b og 6k
  355446/19
 • Til Adv. Trolle: Orientering vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  364390/19
 • Til Rambøll: Yderligere spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  372669/19

19. august 2019

Indgående

 • Fra DTU - vedr. droneprojekt / hyperspektrale billeder
  380587/19
 • Fra Niras: Forespørgsel om hurtig sagsbehandling af §8-udkast, Ejlskovsgade 15, Odense.
  354093/19
 • Fra kommunen - vedr. kendskab til 3 nye boringer.
  387619/19
 • Fra DMR A/S: Kvittering på modtagelse af regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  359983/19
 • Fra Orbicon: 621-02002 Gl. Stationsvej 5B version 2
  352195/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Uddybelse fra DGE af udsagn om evt. tilstrømmende fri fase, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  368309/19
 • Fra FAS: UNDERSKREVET referat af fase 1-forhandling mellem SLB og FAS,
  382061/19
 • Fra Sweco Konsul Graus Gade 2 - lidt opklarende spørgsmål
  363612/19
 • Fra Niras: Vedr. Mølmarksvej, Svendborg ny risikovurdering
  363448/19
 • Fra Adsbøll Entreprise, Bilag: Notat vedr, jordprøvetagning i forbindelse med fjernelse af nedgravet olietank på Nørregade 13, 6070 Ckristiansfeld
  359426/19
 • fra grundejer - ang mulig oprensning og kortlægning
  357047/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af miljøteknisk notat fra Havnegade 4A, 5500 Middelfar, maj 2019
  362160/19
 • Fra Jysk Fynske Medier. Anmodning om aktindsigt vedr. Baltic Pipe
  361728/19
 • Fra IBC - opdateret version af ansøgning
  361652/19
 • Fra Adsbøll Entreprise, Mail vedr. opgravning af olietank, Nørregade 13, 6070 Christiansfeld
  359405/19
 • Fra Billund Kommune: Svar på spørgsmål om tilladelse til boringer og VVM-screening
  373020/19
 • Fra Nyborg Kommune, Vedr. dokumentationsrapport, matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  354184/19
 • Fra borger.Forurening på Nymarksvej 41 Fredricia
  354342/19
 • Fra TI: Følgegruppemøde på fredag - Fremtidens Byggematerialer
  355311/19
 • Fra COWI, Vedr. GEoGIS kontrolrapporter, pulje 15.
  354104/19
 • Fra ROCKWOOL: Høringssvar
  353578/19
 • fra B. P. ejendomsmægler Svendborgvej 339, 5600 Faaborg
  354940/19
 • Fra Tønder Kommune: Accept til anvendelse af slagge under køreareal, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  354484/19
 • Fra Ingeniør'ne: Spørgsmål ift. etablering af påfyldningsplads ved Jutlandia, Esbjerg
  354516/19
 • Fra DGE henv. Teglværksvej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  355264/19
 • Personlig medicin Intra-nyhed.docx
  352542/19
 • Kommunikationsplan Samarbejde Personlig Medicin_050819.doc
  352537/19
 • Fra Rigsrevisionen: Undersøgelsen af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuser - revisionsnotat til høring i Region Syddanmark
  353175/19
 • RE: Resultater fra patienttilfredshedsundersøgelser - formidling til regionerne
  352797/19
 • Antwort: SV: Antwort: Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353211/19
 • Fra Rambøll: Vedr. LER
  352091/19
 • Personlig medicin Intra-nyhed.docx
  352534/19
 • Svarkvittering fra SST: Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  352971/19
 • Fra PKO-koordinator -respons på anmodning om bidrag til høringssvar - nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression i Syddanmark
  352874/19
 • Fra haderslev kommune. SV: Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  352420/19
 • Dagsorden til møde 16. august 2019 kl. 15.10-16.10 om Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - KortlægningPMVestdanmark_udkast130819.pdf
  352541/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Miljøteknisk notat fra Havnegade 4A, 5500 Middelfart. maj 2019
  352328/19

Udgående

 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune: Status for §40 for Orionvej 7, 6700 Esbjerg
  353168/19
 • Til Kolding Kommune: Ikke kortlægning v. genanvendelse af vejmateriale, Ålykkegade, 6000 Kolding
  353075/19
 • Til borger, Oreintering om undersøgelse.pdf
  353020/19
 • Til Tønder Kommune: Slagge under to nye stalde og kørevej, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  353012/19
 • Til URS og Trefor, Referat
  355480/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  352822/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  352524/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  352351/19
 • Til rådgiver - Ok til udbudsmateriale - løsning vedr. 3 nye boringer
  352332/19
 • Til vurderingsstyrelsen: Kopi af kortlægnignsafgørelse vedr. Ribevej 79, Roustvej 106 og 111, 6800 Varde
  352341/19
 • Til Varde Kommune: Kortlægningsafgørelse vedr. Ribevej 79, Roustvej 106 og 111, 6800 Varde
  352335/19
 • Til ansøger, Råstof, Gadsbølle
  379053/19
 • Til kommunen - Vedr. sløjfning af boringer inkl. 3 nye boringer
  352337/19
 • til nabo ej part RÅSTOF Svar på bekymringer fra Enggården grundejerforening
  370886/19
 • fra projektleder projekt Fokus på Erhvervsvejen
  352702/19
 • til grundejer - kvittering - SV_ Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  357050/19
 • Til Bjert-Stenderup Vandværk. VS: Anmodning om samarbejde vedr. fund af sprøjtemidler i boringer
  352612/19
 • til Nyborg Kommune - §8-høringssvar - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder)
  352222/19
 • Bilag til grundejer - kort V1-areal - 2014.PDF
  352810/19
 • Til Aabenraa kommune, V1-høring med bilag, Hovedgaden 78, 6360 Tinglev
  352377/19
 • til vurderingsstyrelsen - NØ-areal udgået af V1-kortlægning, Rugårdsvej 286 m.fl
  352840/19
 • Til Borger: Vedr. erstatning - slåmaskine
  353142/19
 • til grundejer, følgemail - NØ-areal udgået af V1-kortlægning, Rugårdsvej 286 m.fl
  352805/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Burkal Kirkevej 60,.pdf
  351711/19
 • Til borger, V1-høring, Burkal Kirkevej 60, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  351709/19
 • Til Vejle Kommune - spørgsmål vedr. aftale om vejadgang - Etape 4 Jerlev
  352875/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kaslundvej 32, Aarup.pdf
  352018/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Brenderupvej 29, Brenderup Fyn.pdf
  352346/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Kaslundvej 32, 5560 Aarup.pdf
  352017/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  352061/19
 • Til Borger, V1-høring, Brenderupvej 29, Brenderup Fyn.pdf
  352336/19
 • Til borger: Vedr. sløjfning af undersøgelsesboringer, matr. 14a, Svenstrup By, Stenløse
  353159/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse Brenderupvej 29.pdf
  352343/19
 • Til borger, V1-høring, Kaslundvej 32, 5560 Aarup.pdf
  352010/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  352063/19
 • SV: Antwort: SV: Antwort: Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353214/19
 • til grundejer - NØ-areal udgår pga. historik, Rugårdsvej 286, Pårupvej 1 m.fl.pdf
  352806/19
 • Til Haderslev kommune. SV: Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  352417/19
 • Bilag til grundejer - kort V1 og udgåede arealer, Rugårdsvej 286 m.fl, Paarupvej 7, aug 2019.pdf
  352807/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Burkal Kirkevej 60, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  351710/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: kvittering og forespørgsel vedr. undersøgelsesoplæg - Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  352143/19
 • V1-høring med bilag, Lillebro 62, 5450 Otterup
  352575/19
 • Til borger, V1-høring, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  351814/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1sikrede
  351946/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kaslundvej 22, Aarup.pdf
  351825/19
 • Bilag til grundejer - V1-afgørelse, Rugårdsvej 286 m.fl. - 2014.PDF
  352809/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af miljøteknisk notat fra Havnegade 4A, 5500 Middelfar, maj 2019
  352368/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  352808/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  351952/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  351818/19

18. august 2019

Indgående

 • Fra COWI: Indledende vandprøvetagning Svinget 12, Grindsted
  390841/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353796/19
 • Fra projekt: revideret budget til godkendelse
  366605/19

17. august 2019

Indgående

 • Referat fra møde 16. august 2019 om vestdansk samarbejde om personlig medicin
  367206/19
 • Hensigtserklæring vedr. etablering af Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - med underskrifter
  352226/19
 • Hensigtserklæring vedr. etablering af Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - med underskrifter
  352228/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  351829/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn
  353803/19

16. august 2019

Indgående

 • Fra DMR: økonomi, Nr. Bjertvej 67
  351694/19
 • Fra myndigheder RÅSTOFKvitteringer fra myndigheder vvm screeningsafgørelse
  351463/19
 • Fra rådgiver: Resultater fra georadar + udskydelse af boringer
  364649/19
 • Fra DMR: Opdateret rapport, Nr. Bjertvej 67, med nye vandprøver
  351693/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, tilladelse til genanvendelse af eternitplader i intern kørevej.
  421957/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om kommentar fra regionen ang. oktanbestemmelse af faseprøve, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  368302/19
 • Fra Kolding Kommune: Forespørgsel om kortlægning v. genanvendelse af vejmateriale, Ålykkegade, 6000 Kolding
  351692/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Henvendelse om kortlægningsstatus, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  360907/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Stålbjergvænget 5, 5642 Millinge - Orientering om OM-oprensning efter spild med olie
  422176/19
 • Deltagerliste - Flowseminar 10. september 2019.pdf
  390888/19
 • Sikkert Patient Flow - Endeligt program - Flowseminar september 2019.pdf
  390887/19
 • Endeligt program samt evalueringsrapport - Sikkert Patient Flow
  390884/19
 • Evaluering Sikkert Patientflow - 3. afrapportering.pdf
  390886/19
 • Fra projekt: NY VERSION revideret budget og beskrivelse
  372737/19
 • anbefalinger version ultimo august 2019
  402445/19
 • Fra Middelfart Kommune: Anmoder om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  361660/19
 • Dagsorden til møde i Steno DK-kreds
  356307/19
 • Fra DMR: Spørgsmål til pulje 9
  372665/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning:SV: Regionskontrol
  351954/19
 • fra Odense Kommune - om skuret, flytbart
  352362/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  351883/19
 • Fra Menzer og Kristensen. Hnevndelse fra rådgiver
  351424/19
 • Brev med spørgsmål til Region Syddanmark aug 2019.pdf
  350948/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: Regionskontrol
  352000/19
 • Fra projekt: Tilsgansskrivelse underskrevet
  354015/19
 • SV: Kontering 010119
  355058/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  354578/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  354587/19
 • Protokol til baseline
  356314/19
 • Fra Danske Regioner: Referat 11.06.2019
  355988/19
 • Program for folkemødet 2019
  356333/19
 • Protokol til graviditets-biobank
  356318/19
 • interessetilkendegivelse graviditetsprojekt
  356325/19
 • Interessetilkendegivelse om IDA projekt
  356324/19
 • Fra ansøger. udkast til ansøgning og partnerskabsaftale
  355860/19
 • Protokol til Hjerte CT projekt
  356321/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Ny kontaktperson
  354595/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  354583/19
 • Fra DGE: Rapportudkast. Lagervej , Bredebro
  353804/19
 • Fra borger (rådgiver for mulig køber) - Vestergade 15, 6200 Aabenraa
  355203/19
 • Fra Aabenraa kommune til borger (mulig købers rådgiver) - Vestergade 15, 6200 Aabenraa
  355199/19
 • Fra Ingeniør'ne: tlf. henvendelse, anmodning om afgørelsesbreve og materiale, 561-80045
  350995/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen :Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  351533/19
 • Fra Norrecco: Indberetning II, matr nr 3ø Davinde
  351063/19
 • Fra EDC: Vedr. Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  351290/19
 • Fra NIRAS: Perlegade 17 - Midtvejsnotat
  350426/19

Udgående

 • Til ansøger, Råstof, Telefonnotat vedr. størrelse af sø
  379034/19
 • Til Region Syddanmark, RÅSTOF, Første høringssvar til forslag til graveområder i kommende Råstofplan 2020 fra regionens råstoftilladelsesgruppe
  351446/19
 • Til kommune: kommentar til forslag til lokalplan ved Grønnemose 499-00010 matrikelnummer 37 Gribsvad by, Rørup
  351406/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en en miljøkonsekvensrapport
  351459/19
 • Til ansøger, RÅSTO, Kjelst udsat pga. manglende høring vedr. søbeskytteleslinje matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  351373/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. dd/mm-åååå til
  351343/19
 • Til kommune: Varsel om udvidelse af forureningsundersøgelse, Løjt Nørregade 10, Løjt Kirkeby
  350330/19
 • Til Billund Kommune: Spørgsmål om tilladelse til boringer og VVM-screening
  372982/19
 • Til Cowi: Kontrakt, Grindsted - laboratorieforsøg
  390836/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Perlegade 78, 1., 6400 Sønderborg
  350392/19
 • Til Borger: Bilag til V2-afgørelse - Boligerklæring, Finlandsgade 1-3, 6700 Esbjerg.pdf
  350927/19
 • Til spec konsulent MW: Svar vedr tilladelser, Ammitsbølvej 168.
  350902/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelser, Store Rådhusgade 19 - 2019, 6400 Sønderborg.pdf
  350450/19
 • Til JV: Svar på spørgsmål vedr. partistøtte
  350199/19
 • Til Ingeniø'ne: fremsendelse af materiale, lok. 561-80045
  351023/19
 • Til grundejer: Kortbilag over V2-kortlagte areal, lok. 551-00014
  351020/19
 • TIl borger og Svendborg Kommune: Orientering vedr matrikelskel, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  350854/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Perlegade 15, 6400 Sønderborg
  350813/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  350930/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Jyllandsgade 54, 6700 Esbjerg
  350953/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. Kløvermarken 15, 7190 Billund, Matr. nr. 5dm Billund By, Grene - ud af indsats
  351045/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. lok. 551-00014 - ikke længere offentlig indsats
  350445/19
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn (2).pdf
  351561/19
 • Til NIRAS: Fremsendelse af materiale. Lok. 425-70009
  351139/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. Perlegade 80, 6400 Sønderborg, lok. 537-20008 - kopi af orienteringsbreve til nabogrundejere
  350409/19
 • Til COWI, Kommentarer til GEoGIS kontrolrapporter, pulje 15.
  351534/19
 • Fra borger,Karl Bjarnhofs Vej 3, Vejle -
  354219/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelser, Store Rådhusgade 23, 6400 Sønderborg.pdf
  350473/19
 • Til borger: varsling af udvidelse af forureningsundersøgelse, nabo, Løjt Nørregade 10, Aabenraa
  350350/19
 • Til Sønderborg Kommune: kopi af orienteringsbreve til naboer, Perlegade 17, 6400 Sønderborg
  350866/19
 • Til Borger: Bilag til V2-afgørelse - Boligerklæring, Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg.pdf
  350936/19
 • Til DMR: Spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  351189/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Finlandsgade 1-3, 6700 Esbjerg
  350945/19
 • Til Ingeniø'ne: fremsendelse af materiale, lok. 561-80045
  351026/19
 • til Odense Kommune - udfør som ansøgt
  352372/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Perlegade 19, 6400 Sønderborg
  350842/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg
  350952/19
 • Til DGE: Udbud - Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  351389/19
 • Til Kolding Kommune: mail vedr. efterbehandling 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  350613/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Perlegade 19, 6400 Sønderborg
  350827/19
 • Til udbetaling Danmark: Vedr. værditabsafværge 63681-42058, Adelgade 138, Bogense
  351075/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Perlegade 82, 6400 Sønderborg
  350370/19
 • Til borger 2, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn (2).pdf
  351562/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev Perlegade 12, 6400 Sønderborg
  350785/19
 • Til Borgere: Kortbilag til V2-afgørelse - Finlandsgade 1, 3 og 5 samt Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg og naboer.pdf
  350938/19
 • Til Menzer og Kristensen: Telefonaftale vedr. Plantagevej 7, 7120 Vejle Øst
  351430/19
 • Til grundejer: 551-00014 - ud af indsats - afgørelse
  351001/19
 • Til Borger: Bilag til V2-afgørelse - Boligerklæring, Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  350931/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Perlegade 78, st., 6400 Sønderborg
  350385/19
 • Til borger: varsling om udvidelse af undersøgelse, nabo Løjt Nørregade 10
  350344/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Finlandsgade 1-3A,6700 Esbjerg.pdf
  350923/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg.pdf
  350934/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg
  350949/19
 • Til COWI: Spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  351187/19

15. august 2019

Indgående

 • VS: REMINDER - fem spørgsmål til besvarelse - deadline den 14. august
  350052/19
 • FRA ProActive: Revideret oplæg jordforurening
  352039/19
 • Fra rådgiver - Kort med placering af 3 nye boringer
  352322/19
 • Fra rådgiver - udkast til nyt boreudbud/sløjfning
  352316/19
 • Screening_Ålsbo_Høring.pdf
  349279/19
 • Screening_Brylle_Høring.pdf
  349282/19
 • Screening_Barløse_Høring.pdf
  349281/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring af afgrænsinger af miljørapporter i Assens og Odense Kommuner til Råstofplan 2020
  349276/19
 • Screening_Voesbjerg_Høring.pdf
  349284/19
 • Screening_Davinde_Høring.pdf
  349278/19
 • Screening_Stenløse_Høring.pdf
  349277/19
 • Screening_Søllested_Høring.pdf
  349283/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - Poreluftundersøgelse, Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  354077/19
 • Fra DMR A/S: Poreluftundersøgelse, Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  354075/19
 • 1_Kirkeby_Screening.pdf
  349122/19
 • 1_Sneum_Screening.pdf
  349124/19
 • 1_Vilslev_Screening.pdf
  349129/19
 • 1_Store_Darum_Screening.pdf
  349125/19
 • 1_Tømmerby_Screening.pdf
  349128/19
 • Høringsbrev .pdf
  349130/19
 • 1_Tjæreborg_Enge_Screening.pdf
  349127/19
 • 1_Lille_Darum_Screening.pdf
  349123/19
 • 1_Hillerup_Screening.pdf
  349121/19
 • Til Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over afgrænsing af miljøvurdering Råstofplan 2020 Esbjerg Kommune
  349120/19
 • 1_Randerup-Mjolden_Screening.pdf
  349085/19
 • 1_Ballum_Screening.pdf
  349081/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over afgrænsning af miljøvurdering Råstofplan 2020 Tønder Kommune
  349076/19
 • 1_Ballum_Nord_Screening.pdf
  349079/19
 • 1_Astrup_Screening.pdf
  349078/19
 • 1_Emmerlev_-_Daler_Vest_Screening.pdf
  349082/19
 • Høringsbrev .pdf
  349084/19
 • 1_Emmerlev_-_Nyeng_Screening.pdf
  349083/19
 • Fra indvinder, Råstof, Almind restressource
  408946/19
 • Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Tønder Kommune.msg
  349068/19
 • VS: Fem spørgsmål til besvarelse - spørgsmål vedrørende data og overførsel af data på jordforureningsområdet
  348700/19
 • Fra Orbicon. VS: Oplæg til moniteringsprogram pesticidforurening Hjulby Bro
  416895/19
 • Korrespondance mlm DMR og Kommune: faseopdeling af byggeprojekt, Banegårdspladsen 1, 5700 Faaborg
  387278/19
 • Fra rådgiver - Udateret Jerstrupvej 52, 5400 Bogense, luftfoto fra ejendomsmægler
  381327/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, Bogensevej 17, 19, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  348246/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Spørgsmål vedr. § 8, Alsion 2, 6400
  349724/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til pulje 9 - dybe boringer i Grindsted
  351175/19
 • fra grundejer - vælger i stedet 1-årsundersøgelse og nedrivning af garage
  350241/19
 • 61.html
  350242/19
 • Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  351419/19
 • Fra EDC: Vedr. Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  351258/19
 • Fra NIRAS: 2. udkast til undersøgelsesrapport
  349248/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, Bogensevej 17, 19, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  348250/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen:Vedr. formaliseret samarbejdsaftale mellem Odense Universitetshospital og Rigshospitalet i forhold opfølgning af patienter med kunstige hjerter
  349373/19
 • Fra kommunal repræsentation - emne for møde den 03-09-2019 om FMK forpligtelser i kommunen?
  349180/19
 • Fornyet ansøgning
  352232/19
 • Til regionen vedr. praksishandel i Jelling
  354830/19
 • Fra praksis: Vedr køb af ydernummer til nedsættelse i 6700-6715 Esbjerg
  354656/19
 • Fra LandSyd: Spørgsmål vedr. overførsel af vejmatrikel, matr. 1145 Aabenraa
  354177/19
 • Fra Fredericia kommune: henv vedr. offentlig indsats overfor overfladevand på lokalitetsnummer 607-00579?
  355595/19
 • Adresseliste udførende.pdf
  352146/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense NV.pdf
  350284/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  350310/19
 • Fra NIRAS: Anmodning om materiale, lok. 425-70009.
  351044/19
 • Fra Agriteam: Forespørgsel vedr. Fromssejervej 5, 6623 Vorbasse
  350098/19
 • Re: Formandsbeslutning - psykolog - endnu et ledigt ydernummer.
  350081/19
 • Fra Kolding Kommune, Bilag: Afslutningsnotat_§19_Hørparken, 6000 Kolding
  369376/19
 • Fra Fredericia kommune: §8-ansøgning og supplerende undersøgelse, Nymarksvej 37, Fredericia
  361053/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Danfoss L2, kørergården, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune
  361826/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  361221/19
 • Fra Adv. Trolle: Orientering vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  364372/19

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Tidsplan matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby og bentonit
  350009/19
 • Til nabo part RÅSTOF Regionens svar på høringssvar
  351453/19
 • Til rådgiver - kommentarer til udkast - 3 nye boringer?
  352320/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, orientering og tak for mailadresse til lodsejer matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  371448/19
 • 19_5765-8_1_3 - Matr 15 og 375 Tumbøl Felsted - Arkæologisk Vurdering.pdf
  371439/19
 • Til lodsejer, RÅSTOF, høringssvar fra museum og kommune
  371438/19
 • 19_5765-8_1_3 - Matr 15 og 375 Tumbøl Felsted - Kortbilag.pdf
  371440/19
 • 314675-19_v1_til regionen.pdf
  371437/19
 • Til COWI og Orbicon: svar på spørgsmål til Pulje 5, 2019
  350510/19
 • Til indvinder, Råstof, SV: Almind restressource
  408952/19
 • Til grundejer - Telefonnotat vedr. fremadrettede tiltag
  350050/19
 • Til grundejer - kopi af telefonnotat samt sp. til fremadrettede tiltag
  350051/19
 • Til Haderslev Kommune: Spørgsmål t. udnyttelse af §19-tilladelse, matr. nr. 520, Gram Ejerlav, Gram
  348266/19
 • Telefonnotat m Haderslev Kommune: Ang. Gram Slotssø og Gram Å
  348226/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2019
  349633/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Brovangen 1.pdf
  348860/19
 • Til Borger, kortbilag til V1-høring.pdf
  348726/19
 • Til Vejdirektoratet, V1-afgørelse, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  348753/19
 • Til Rambøll: Boringer og ledninger i LER
  349483/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  349072/19
 • Til borger - Boligerklæring Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  349119/19
 • Til Esbjerg Kommune - konfliktanalyseskemaer
  350014/19
 • Til borgere, V1-høring, Bogensevej 19, Brenderup Fyn.pdf
  348243/19
 • Til Borger, Bilag, Udkast til V1-afgørelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  348743/19
 • Til Sønderborg Kommune: Fra Sønderborg Kommune: Svar vedr. § 8, Alsion 2, 6400
  349729/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-afgørelse, Sønderjyske Motorvej 765, 6330 Padborg.pdf
  348754/19
 • Til Vejdirektoratet og Aabenraa Kommune, V1-kortbilag - afgørelse, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  348755/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Brovangen 1, Brenderup Fyn.pdf
  348859/19
 • Til borger - V2-kortbilag Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  349112/19
 • Til NIRAS: Vedr. GeoGis kontrolrapport og sløjfning af boringer
  349269/19
 • Til Borgere, Bilag, Udkast til V1-afgørelse, bogensevej 19, Brenderup Fyn.pdf
  348242/19
 • Til Borger, V1-høring, Brovangen 1, Brenderup Fyn.pdf
  348854/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse- Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  348877/19
 • Til Menighedsråd - V1-afgørelse, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev .pdf
  348350/19
 • Til kommunen: 042978 Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2019
  349654/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup.pdf
  351501/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Gyden 26, 6600 Vejen.pdf
  351514/19
 • Grundejer orienteringsbrev,Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  351485/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Vestervej 1, 6792 Rømø.pdf
  351512/19
 • Til DK Import, V1-afgørelse - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  348881/19
 • til Borger Svar på forespørgsel V1 - salg af ejendom Alsædevej 23
  349676/19
 • V2-kortbilag Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  349089/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Bogensevej 19.pdf
  348240/19
 • Til Borger, V1-høring, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  348747/19
 • Til Menighedsråd - V1-kortbilag - afgørelse, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev.pdf
  348348/19
 • Til borger - V2-afgørelse Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  349102/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Tørsbølgade 28, 6300 Gråsten.pdf
  351504/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense N
  350291/19
 • Til Agriteam: Svar vedr. ejendommen Fromssejervej 5, 6623 Vorbasse
  350101/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Nordre Industrivej 3, 6270 Tønder.pdf
  351506/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Orelundvej 56, 5592 Ejby.pdf
  351475/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Krusåvej 20, 6240 Løgumkloster.pdf
  351496/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  351489/19
 • Til FLP Stenstrup Aps: høring vedr. ændring af V2 kortlagt areal
  354529/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Redegørelse vedr. "Tilskud i 2019 vedrørende oprensning af generationsforurening ved Cheminova og Grindstedværket"
  358877/19

14. august 2019

Indgående

 • RE: Færdiggørelse af slutrapport om terrænnære pejledata
  348471/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  375651/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oplæg til supplerende miljøundersøgelse inkl bilag, Thrigefirkanten, 5000 Odense C
  375657/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - ansøgning inkl bilag, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  375655/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  375652/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - ansøgning inkl bilag, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  375656/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag til udkast til tilladelse, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  375654/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Thrigefirkanten, 5000 Odense C
  375650/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  375653/19
 • Bilag_4_jordbundsundersøgelse_2014.pdf
  347351/19
 • Tilladelse §8 - tilbygning Ringkøbingvej 30 Varde.pdf
  347346/19
 • fra varde kommune Tilladelse efter §8 i jordforureningsloven, tilbygning Ringkøbingvej 30, 6800 Varde
  347345/19
 • Bilag_3_profiltegning_tilbygning.pdf
  347349/19
 • Bilag_2_grundplan_tilbygning.pdf
  347348/19
 • Bilag_1_oversigtsplan.pdf
  347347/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, SV: partshøring af tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup i Aabenraa Kommune
  379700/19
 • Regionernes ønsker til forhandling med Danske Kiropraktorforening om ny overenskomst om kiropraktik (deadline 1. november 2019) - Brev til regionerne vedr. forhandling med Dansk Kiropraktorforening om ny overenskomst om kiropraktik.pdf
  427410/19
 • Regionernes ønsker til forhandling med Danske Kiropraktorforening om ny overenskomst om kiropraktik (deadline 1. november 2019)
  427409/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på regionens spørgsmål til § 8-udkast samt revideret § 8-udkast, Østerbro 5, 5000 Odense C
  376176/19
 • Fra borger - Svar på Resultater fra undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager
  347784/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar vedr Høring om forurening
  347638/19
 • Attached Image
  346387/19
 • Fra borger - Henvendelse om resultater fra undersøgelse Svinget 21, 5874 Hesselager
  347218/19
 • Fra Langeland Forsyning: SV: Kontaktoplysninger, Region Syddanmark
  347606/19
 • Fra Middelfart Kommune: kvittering for regionens svar vedr. tilbagemelding på jordflytning, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  346761/19
 • Fra JV: Spørgsmål til partistøtte
  350194/19
 • Dagsorden til møde 16. august 2019 kl. 15.10-16.10 om Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin
  350873/19
 • Ændringer ift. kontering af afdelingsledelse - Silkeborg Data
  355094/19
 • Fra Danske Regioner: Dagsorden 20.08.2019
  355960/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Undersøgelsesoplæg - Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  352132/19
 • Personlig medicin Intra-nyhed.docx
  350879/19
 • Kommunikationsplan Samarbejde Personlig Medicin_050819.doc
  350875/19
 • Fra Varde kommune.Sv på spørgsmål
  353361/19

Udgående

 • SV: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348633/19
 • Til Rambøll: svar. prøvetaning i Hoptrup Vandværk
  350405/19
 • Korrespondance m. DMR: Svar til anmodning om historik, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  347852/19
 • Til DMR: analyseresultater fra Langeland Forsyning
  347610/19
 • Til Rambøll: vedr. prøvetagning på Skovbyvej 26, Haderslev
  350400/19
 • Til RAMBØLL: Løjt Nørregade 22a_vedr. indeklima, accept
  350328/19
 • Til deltagerne på kurset: Information vedr. Røgfrit liv - korte samtaler med unge 24.-25. september
  346991/19
 • Til Esbjerg Kommune: Ny status for Orionvej 7, 6700 Esbjerg?
  346586/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1,1th, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348169/19
 • Til Esbjerg Kommune: Erindring om Høring om forurening, Finlandsgade 1, 6700 Esbjerg
  347415/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørese, Bårdesøvej 103A, Otterup.pdf
  347281/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346570/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1,1tv, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348171/19
 • Til borger - Følgebrev til tilladelse matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  346430/19
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune og DMR: Fremsendelse af amtets undersøgelse og afgørelse fra 2006, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  347268/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Møllevej 14, Otterup.pdf
  347193/19
 • Til borger - Resultater fra undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager
  347234/19
 • Til Borger-, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346549/19
 • Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, sten og grus - matr.nr. 1p Bøvl By Sdr. Omme.pdf
  346431/19
 • Til Borgere, V1-høring, Bårdesøvej 103, Otterup.pdf
  347285/19
 • Til Borger, V1-høring, Carlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346566/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347745/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347205/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tørresøvej 60, 5450 Otterup
  347591/19
 • Til Langeland Forsyning: SV: Kontaktoplysninger, Region Syddanmark
  347613/19
 • Til Sønderborg kommune: mail vedr jordtilførsel ved Stevning, Sønderborg Kommune
  346402/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Møllevej 14, Otterup.pdf
  347192/19
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347531/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. august 2019
  347539/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om jordflytning, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  346575/19
 • Til Borger, kortbilag til V1-høring, Bårdesøvej 103A.pdf
  347278/19
 • Til borger - Bilag: Resultater fra undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  347240/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1, 1tv, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348172/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Carlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346534/19
 • Til borger - V2-kortbilag Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  346531/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347749/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347277/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347676/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1,1th, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348170/19
 • Til Esbjerg Kommune: kvittering for modtagelse af kopi af § 19 tilladelse
  346352/19
 • Til borger - Boligerklæring Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  346537/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-høring med bilag, Højskolevej 1, 6360 Tinglev.pdf
  348161/19
 • Til Borger, V1-høring, Møllevej 14, Otterup.pdf
  347196/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347182/19
 • Til Borger Adelgade 3, V2-afgørelse m bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348168/19
 • til Odense Kommune - ok til skur; kan det flyttes?
  346971/19
 • Følgebrev til tilladelse matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  346428/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Slettensvej 623, 5450 Otterup
  346881/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347273/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  347665/19
 • Til Borger A3, V2-afgørelse m bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348167/19
 • Til Nyborg Kommune, Vedr. afslutningsrapport, matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  346917/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1, 2, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348174/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1, 2, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348173/19
 • til Faaborg-Midtfyn kommune - ikke §8-pligt
  347241/19
 • Til Borger-, V1-høring, Carlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346547/19
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bialg, Egense Bygegade 8, 5450 Otterup.pdf
  347418/19
 • Til borger - V2-afgørelse Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  346517/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  348697/19
 • Til borger - V2-kortbilag Industriparken 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  348703/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  350293/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Gelsted Byvej 4A, 5591 Gelsted.pdf
  351473/19
 • SV: Antwort: Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353208/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Referat af møde
  355774/19
 • Til Aumento: Henvendelse: Fremsendelse af sagsakter
  361803/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: SV: manglende materiale
  361791/19
 • Til Nordicals: Fremsendelse af afgørelse
  361779/19

13. august 2019

Indgående

 • Fra MiljøTeknik: Bilag - Undersøgelsesoplæg, Kalbrænderivej 13 A, 5772 Kværndrup. Lok.nr. 430-81221
  370972/19
 • Fra MiljøTeknik: Undersøgelsesoplæg, Kalbrænderivej 13 A, 5772 Kværndrup. Lok.nr. 430-81221
  370971/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Afgrænsning af VVM-areal 13_08_2019 matr.nr. 11a og 594 Uge Ejerlav, Uge
  371468/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ønske om at igangsætte miljøvurderingsproces matr.nr. 11a og 594 Uge Ejerlav, Uge
  371467/19
 • RE: Færdiggørelse af slutrapport om terrænnære pejledata
  348475/19
 • 19-4996_v1_Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til kartering og nyttiggørelse af overskudsjord på Holstensvej 15.pdf
  347333/19
 • fra fredericia kommune 19-4996_v1_Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til kartering og nyttiggørelse af overskudsjord på Holstensvej 15.pdf
  347332/19
 • RE: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348476/19
 • RE: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348477/19
 • FW: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348478/19
 • Vedr. fund af Fra fredericia kommune flyveaske udenfor det V2-kortlagte areal på Tingvejen 24A, 7000 Fredericia
  353258/19
 • 17-5661_v1_Elbohallen 1.01A Situationsplan.pdf.pdf
  353260/19
 • J18.1484 - Tingvejen 24 Fredericia jordhåndtering.pdf
  353259/19
 • Fra Kolding Kommune: Miljøgodkendelse til afskærmningsvold, Profilvej 26, 6000 Kolding
  347433/19
 • Fra Kolding Kommune: Miljøgodkendelse til afskærmningsvold, Profilvej 26, 6000 Kolding
  347434/19
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til referat, Roesskovsvej losseplads - Chr. Park, Roesskovsvej, 5200 Odense V
  360906/19
 • Fra rådgiver - forslag til placering af boringer
  380585/19
 • Fra RAMBØLL: svar og pris_ Løjt Nørregade 22a_vedr. indeklima
  350326/19
 • FW: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348479/19
 • Fra Esbjerg Kommune RÅSTOF efterbehandling NCC Krogsgård- den store grav
  346095/19
 • Fra Odense Kommune: Udkast til §8 tilladelse til forlængelse af Langesøstien, 5000 Odense C
  359519/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast forlængelse af langesøstien §8 tilladelse
  359526/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort udkast §8 forlængelse af Langesøstien
  359520/19
 • Fra Orbicon: Spørgsmål til pulje 5 afgrænsende undersøgelser region syd
  350509/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, navn på ansøger matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  346292/19
 • Fra Danske Regioner: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019
  374553/19
 • fra projekt: vedr. rev. budget
  372776/19
 • Fra Cowi: Kontrakt labtest, Grindsted, underskrevet
  390832/19
 • Fra vagtlægen: opsigelse af vagt ydernummer.
  387058/19
 • Fra grundejer: Spørgsmål til Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  345251/19
 • Til Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 16, 7200 Grindsted.pdf
  346127/19
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning - høringssvar journalnr. 15/15458 - Efterbehandling af matrikel nr. 5f Tårup By, Gelsted
  345941/19
 • Fra PHByg: Svar på spørgsmål til projektet, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  346258/19
 • Fra Vejle Kommune: Tilsynsnotat på Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  345273/19
 • Fra Miljøstyrelsen; Kvitteringsmail
  344511/19
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til etablering af solcelleanlæg på mat. nr. 4z Vandel By, Randbøl
  345386/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fremsendelse af sagsmateriale til bygherre samt spørgsmål til projektet, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  346257/19
 • fra Odense Kommune - SV_ Snapindvej 21, 5200 Odense V (461-81399) - forureningsundersøgelse før § 8-tilladelse_
  346960/19
 • Fra Sønderborg kommune: bilag Dalvej, matr. 136, Stevning, Svenstrup, 6430 Nordborg.pdf
  346379/19
 • Re: Tolkegebyr - svar på spørgsmål d. 12.08.2019 til Kristeligt Dagblad
  344703/19
 • Fra grundejer: Kvittering for §8 tilladelse til etablering af solcelleanlæg på mat. nr. 4z Vandel By
  346922/19
 • Fra Sweco: Endelig notat - Vedrørende Vinylchloridforsøg
  347605/19
 • Bilag fra Odense Kommune - om skur2
  346962/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. Dejrupvej 18 i Outrup
  347649/19
 • Fra Sønderborg kommune: Høringssvar, Indvinding af sand og grus ved Stevning, Sønderborg Kommune - sonderborgkommune_logo_udsigt_i_verdensklasse.jpg
  346375/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  348081/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  348056/19
 • Fra praksis i Ribe: anmodning om åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  347640/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikreder
  347525/19
 • Fra Sønderborg kommune: høringssvar, region syddanmark, 136 Svenstrup.PDF
  346377/19
 • Fra Sønderborg kommune: mail med Høringssvar, Indvinding af sand og grus ved Stevning, Sønderborg Kommune
  346373/19
 • Bilag fra Odense Kommune - om skur
  346961/19
 • Høringssvar fra borgere - matr.nr. 12f og 12g Tårup By, Gelsted
  350177/19
 • Fra Vejle Kommune: orirnetring om friv. opr.
  351421/19
 • Dagsorden til møde 16. august 2019 kl. 15.10-16.10 om Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - KortlægningPMVestdanmark_udkast130819.pdf
  350874/19
 • Antwort: Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353193/19
 • Fra spec konsulent MW: Forespørgsel vedr tilladelser, Ammitsbølvej 168.
  350893/19
 • Fra DTU: Feltparametre
  358867/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse
  359521/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Situationsplan for forlængelsen af Langesøstien
  359523/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortudtræk fra kortdatabase med V1 og V2
  359524/19
 • Fra Adv. Trolle: Orientering vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  364368/19
 • VS: Henvendelse fra Ærø Kommune til Regionsrådet om nedlæggelse af mammografibussen på Ærø
  363269/19
 • VS: Henvendelse fra Ærø Kommune til Regionsrådet om nedlæggelse af mammografibussen på Ærø - D2019-39551 Brev til regionsråd 23000293019-225131019993139.pdf
  363272/19

Udgående

 • Til DMR A/S: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  346274/19
 • Til rådgiver - ok til placering af boringer
  380586/19
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om indkomne Høringssvar på VVM screeningen
  370851/19
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Orientering om endelig V1 kortlægning, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  345937/19
 • Til borger, Endeligt V1 kortlægningsbrev, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  345938/19
 • Til borger, kortbilag, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  345751/19
 • Til borger, V2 høringsbrev, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  345756/19
 • Til Haderslev Kommune og DMR: Orientering om V2-kortlægning i høring, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  345748/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  345754/19
 • Til BG Stone RÅSTOF Forespørgsel om pejleserie fra Baltic Pipe
  401725/19
 • Til indvinder, Råstof, Godkendelse af efterbehandlede arealer i Kliplev grusgrav
  408937/19
 • Til indvinder, Råstof, Udkast godkendelse af arealer på matr.nr. 163 Kliplev Ejerlav, Kliplev Aabenraa kom.pdf
  408938/19
 • Til kommunale kontaktpersoner vedr. røgfri ungdomsuddannelser: Sæt kryds i kalenderen - netværksmøde tobaksforebyggelse i Syddanmark
  345159/19
 • Til Strøjer Tegl RÅSTOF Eksempler på sikkerhedsstillelser
  344876/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. dd/mm-åååå til
  344697/19
 • Til RAMBØLL: Løjt Nørregade 22a_vedr. indeklima
  350323/19
 • Til borgere - Kvitering for modtagelse af høringssvar ifm. høring om tilførsel af jord - matr.nr. 5f Tårup By, Gelsted
  350163/19
 • Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353188/19
 • Til borger - V2-afgørelse Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  345395/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4, 5500 Middelfart, Matr. 405a, Middelfart Bygrunde - mail nr. 1
  345052/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  346232/19
 • Til borger - Boligerklæring Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  345491/19
 • Til Borger, Vedr. boliganmodning, Vestergade 38A, 6500 Vojens.pdf
  345220/19
 • Til Odense Kommune, Kommentar til planlagt indeklimaundersøgelse, Albanigade 19, 5000 Odense
  345843/19
 • Til grundejer: Vedr. forureningssagen fra Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  345278/19
 • Til Miljøstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed: Vedr. vurdering af aluminium
  344508/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  346138/19
 • Til borger - V2-kortbilag Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  345485/19
 • Til Amgros: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (alfa-1-antitrypsin mangel)
  345904/19
 • Til Varde Kommune: Kvittering for orientering - accept af anvendelse af slagge, Ndr. Bounumvej 22, Ølgod
  345883/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  345041/19
 • Til borger - V2-kortbilag Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  345049/19
 • Til borger - Boligerklæring Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  345053/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening på 529-40104. SV: 48252019 Nybølvej 23, Hjordkær, 6230 Rødekro
  344918/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4A, 5500 Middelfart, Matr. 405a, Middelfart Bygrunde - mail nr. 4
  345075/19
 • Til Vejen Kommune, Råstof, vedr tilladelse til husdyrbrug i råstofområde
  345086/19
 • Til LIFA, Svar på HENV, Middelfartvej 298 og 302, 5491 Blommenslyst
  344872/19
 • Til borger - V2-høring m bilag, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  345275/19
 • Til BOrger: Orientering om mulig kortlægning, 561-81038
  345090/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4, 5500 Middelfart - mail nr. 2
  345062/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4A, 5500 Middelfart - mail nr. 3
  345068/19
 • Til Aabenraa kommune: Kopi af rapporter og V2-høring, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, Bylderup-Bov
  345288/19
 • Til Adv. Trolle: Svar vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  345992/19
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning - kvittering for modtagelse af høringssvar - matr.nr. 5f Tårup By, Gelsted i Middelfart Kommune
  350140/19

12. august 2019

Indgående

 • RE: HIP - Liste med oprettede DGU nr. til regionernes boringer
  348480/19
 • Fra rådgiver - kommentarer til placering af boringer
  380581/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, spørgsmål til proces matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  344289/19
 • Fra Orbicon, Råstof, SV: Ny kontrakt
  408868/19
 • Fra Orbicon, Råstof, Allonge Orbicon underskrevet_august_2019.pdf
  408869/19
 • Fra Niras, Råstof, Ressourceperson råstofsager - 3. allonge underskrevet
  408832/19
 • Fra Niras, Råstof, Allonge_NIRAS råstofsager_august 2019.pdf
  408833/19
 • Referat af implementeringsmøde Nordborg Nødbehandlerbil den 8. august 2019
  343648/19
 • Referat af implementeringsmøde ny kontrakt Nordborg Nødbehandlerbil080819.docx
  343649/19
 • Instruks vedr. konkret delegation til ambulancepersonale.pdf
  343650/19
 • Fra DMR: Resultater fra undersøgelse, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  344557/19
 • Fra DMR: Resultater fra undersøgelse, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  344555/19
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Sekær og Terpling - forslag til opgaveløsning
  408830/19
 • Møde om delrapport 3 og pjece d. 16. august - det offentlige som katalysator for en cirkulær omstilling
  345156/19
 • Fra Rambøll: Referat af møde 8.august, Chr. Park, Odense - Roesskovsvej losseplads Roesskovsvej, 5200 Odense V
  360905/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Opdateret ansøgning med orsa-målinger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350996/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - §8 ansøgning samlet med bilag NY, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350998/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr. jordforureningssag, Parkvej 29, 6040 Egtved
  354873/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (alfa-1-antitrypsin)
  344909/19
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik A/S: Vedr. Havnegade 4A, 5500 Middelfart - Miljøsager ønskes
  344521/19
 • Fra LIFA, HENV, Middelfartvej 298 og 302, 5491 Blommenslyst
  344868/19
 • STPS afslutning af sagen.pdf
  343853/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på spørgsmål vedr. forpagter
  343081/19
 • Fra Adv. Trolle: Vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  345983/19
 • Fra Odense Kommune, Vedr. undersøgelse, Albanigade 19, 5000 Odense C
  345598/19
 • Fra grundejer: Vedr. Vinkelvej 3, 7100 Vejle - analyserapport af jordbundsundersøgelse
  345234/19
 • Henvendelse fra Ejendomsmægler - 48252019 Nybølvej 23, Hjordkær, 6230 Rødekro
  344791/19
 • Høring af praksisplan for kiropraktorer
  349039/19
 • Fra DGE: Opfølgning vedr. sløjfning af boringer, Puljer 12
  342679/19
 • Fra Rambøll: Sender kort til forpagter
  343076/19
 • Fra Rambøll: Kopi af kort sendt til forpagter
  343732/19
 • Fra repræsentant - bekræfte deltagelse til møde dem 20-08-2019 om styrkelse af samarbejdet mellem apotek og almen praksis
  343954/19
 • Fra Home Erhverv: "FORSP.: Lokalitetsnr. 431-00021, Markedspladsen 7, 5600 Faaborg - matr.nr. 11ar Faaborg Markjorder"
  343763/19
 • til Odense Kommune - bemærkninger til oplæg - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  343430/19
 • Fra Fredericia kommune: Ansøgning om nyt afværgeanlæg på Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  344059/19
 • fra Miljøteknik - Region Syddanmarks myndighedsteam. Oplæg til godkendelse Lokalitetsnummer_ 461-70266. Ørbækvej 726, 5260 Odense Sø
  361619/19
 • Bilag fra Miljøteknik - Oplæg_undersøgelse_Ørbækvej_726_Odense_1208_JJG_Miljøteknik.pdf
  361621/19
 • Fwd: VS: Mammografibus
  364970/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: 2. rykker efter status på gamle sager
  344285/19
 • Til Kolding Kommune: 2. rykker for gamle sager
  344272/19
 • til Varde kommune §8-høringssvar for Frisvadvej 35 6800 Vardet, matr.161p Varde markjorde, lok.nr 573-99008
  344124/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  344125/19
 • Til Haderslev Kommune: Rykker for slutdokumentation af deponi, Ribe Landevej, Matr. nr. 189b, Fredsted, Gl. Haderslev
  343980/19
 • Til Esbjerg Kommune: Rykker for udlægning af slagger, Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe
  343827/19
 • Til Tønder Kommune: Rykker om tilbagemelding om udbringelse af slagger, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  343719/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om indkomne høringssvar til myndighedshøring matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  343683/19
 • Til borger, kortbilag, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N.pdf
  343623/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N.pdf
  343625/19
 • Til Esbjerg Kommune, Udgår inden kortlægning, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N
  343622/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål om formelle navn på ansøger matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  343685/19
 • Tilladelse Tjæreborg 2017 matrnr 1h med bilag.pdf
  343434/19
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, vedr. godkendelse af efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  343433/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. august 2019
  344227/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sirkede pr. 15. august 2019
  344212/19
 • Til JEMA: Vedr. udeareal
  343087/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Koldingvej 430, 7100 Vejle (630-82125)
  343241/19
 • Til borger, V1- afgørelse - Middelfartvej 210, 5500 Middelfart.pdf
  342753/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse.pdf
  343513/19
 • Til borger: V2 afgørelse, ændring af indsats
  343620/19
 • Til borger, V1- kortbilag - afgørelse - Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  342756/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  343885/19
 • Til Vejen Kommune: Sv. på §8 høring
  344353/19
 • Til Sønderborg Kommune: KOmmentarer til afslutningsrapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  344132/19
 • Til Odense Kommune, Vedr. Albanigade 19, 5000 Odense
  343679/19
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale på Nannasvej 1, 5750 Ringe - lok. nr. 473-00543 - mail nr. 1
  342728/19
 • til Faaborg-Midtfyn og DMR - SV_ ODensevej 51, 5600 - Oplæg til undersøgelser
  343194/19
 • Til Home Erhverv: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Markedspladsen 7, 5600 Faaborg, lok. 431-00021 - mail nr. 1
  344191/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 5ag Å Højrup By.pdf
  343527/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kaslundvej 48, 5560 Aarup
  342934/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Koldingvej 430, 7100 Vejle (630-82125)
  343250/19
 • Til Assens Kommune og borger: Afslag på ansøgning efter jfl §52, Assensvej, Tommerup
  344200/19
 • Til Home Erhverv: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Markedspladsen 7, 5600 Faaborg, lok. 431-00021 - mail nr. 2
  344214/19
 • Til borger - V2-kortbilag Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  343893/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 5as Å Højrup By.pdf
  343518/19
 • Tolkegebyr - Svar på spørgsmål til DR-Fyn
  344319/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vollerupvej 26, 6360 Tinglev
  343561/19
 • til Odense Kommune - ok til §8 uden undersøgelse, hvis skur uden gulv; SV_ Snapindvej 21, 5200 Odense V (461-81399) - forureningsundersøgelse før § 8-tilladelse_
  343574/19
 • Til Assens kommune: mail vedr. status på råstoftilladelse på matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse.
  343193/19
 • Til nordfyns Kommune: Kopi af V2 afgørelse, lok. nr. 483-00013, Tårnbjergvej 26, Skamby
  343638/19
 • til Niras - industrikortlægning 1996 - SV_ Henvendelse_ anmodning om kopi af materiale, lok.nr. 461-04004
  344120/19
 • Til Skat. Kopi af V2 afgørelse, lok. nr. 483-00013, Tårnbjergvej 26, Skamby
  343640/19
 • Til Borger - V2-brev Koldingvej 430, 7100 Vejle
  343189/19
 • Til KP Ejendomme Bylderup Bov ApS, V1-høring med bilag, Bovvej 2, 6372 Bylderup-Bov
  343315/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  343781/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  343783/19
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Nannasvej 1, 5750 Ringe - mail nr. 2
  342734/19
 • Til URK: ang. anvendelse af prismidler
  343570/19
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Nannasvej 1 (tidligere Svendborgvej 34A), 5750 Ringe - mail nr. 3
  342742/19
 • Fra/Til DGE: Korrespondance vedr. sløjfning af boringer, pulje 12
  342670/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kaslundvej 19, 5560 Aarup
  342701/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 5at Å Højrup By.pdf
  343515/19

10. august 2019

Indgående

 • Re: Formandsbeslutning - ledig ydernummer - psykolog
  351199/19

9. august 2019

Indgående

 • Fra Ejlskov - XY koordinater
  380579/19
 • RE: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348481/19
 • Fra Niras, Råstof, SV: Ny kontrakt
  408817/19
 • Fra Niras, Råstof, SV: Ressourceperson 6 råstofsager - Status juni 2019
  408814/19
 • exporteddata-8.xls
  408815/19
 • Fra borger: Spørgsmål 1-2 fra borgere til regionspolitiker/regionen
  360897/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til tilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  341247/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ansøgning om vaskerl Frederikshåb Grusgrav matr.nr. 10a Fredrikshåb By, Randbøl
  353164/19
 • Fra borger: Spørgsmål 3-6 fra borgere til regionspolitiker/regionen
  360896/19
 • fra praksis: anmodning om lukning for patienttilgang pr. 1. oktober 2019
  392519/19
 • RKKP-prioritering: Dagsorden til møde fredag d. 23. august
  350676/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang
  349577/19
 • RKKP-prioritering: Dagsorden til møde fredag d. 23. august - Dagsorden_2 møde.pdf
  350678/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - § 19 til midlertidig oplægning af sediment fra regnvandsbassin
  346349/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om § 19 tilladelse til midlertidig oplægning af sediment fra regnvandsbassin, Snedkervej, Bramming
  346347/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: [Sagsnr.:19/32112] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342400/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: [Sagsnr.:19/32112] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342437/19
 • Til Borger: Kvittering for erstatningskrav
  341854/19
 • Fra Energi Danmark, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  341433/19
 • Forespørgsel fra GeoPartner/Sønderborg Kommunel
  342225/19
 • Fra borger, bemærkninger til høringsbrev vedr. V1-kortlægning af 410-81453
  342027/19
 • 2019-07-02 Databehandleraftale KOPA LUP light.pdf
  342299/19
 • Kommuneleasing, Indgåelse af rammeaftaler under masteraftale.pdf
  341632/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: Fjernelse af tank Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342406/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Foresp vedr opstilling af permanent 700 m² stort arbejdstelt Contiga Tinglev, Mads Clausens Vej 58, 6360 Tinglev
  342238/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  342636/19
 • Re: Formandsbeslutning - ledig ydernummer psykolog
  341515/19
 • fra Odense Kommune_ omfang af evt. frivillig undersøgelse - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  343356/19
 • Fra DMR: Anmodning om materiale på Nannasvej 1, Ringe - lok. nr. 473-00543
  342719/19

Udgående

 • Til borger, V2 høringsbrev, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  342423/19
 • Til Kolding Kommune: Orientering om V2-høring, Ambolten 3, 6000 Kolding
  342420/19
 • Til borger, UDKAST V2 kortlægningsbrev, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  342422/19
 • Til borger, kortbilag, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  342421/19
 • Til rådgiver - Ønsker til placering af boringer
  380580/19
 • Til Kolding Kommune: Kommentarer til oplæg, Gl. Vardevej 70 A-C, Kolding
  342001/19
 • Til Ejlskov - We agree with the suggestions - request XY coordinates
  380578/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Forslag til ændringer af vilkår matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  341323/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ørritslev Gade 11, 5450 Otterup.pdf
  342085/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skovtoft 5, 6300 Gråsten
  342641/19
 • Til EDC - FORSP "svar vedr. Bellevue 55B, 5900 Rudkøbing"
  341331/19
 • Til ejer: Afgørelse - ejendommen udgår af regionens kortlægning - Fønsskovvej 38, Nørre Aaby
  341614/19
 • Til Grundejerne: Vedrørende forureningsundersøgelser på udearealer på Blæsbjerggade 36 i Kolding
  341296/19
 • Til borger, svar på bemærkninger til høringsbrev til Lokalitets nr 410-81453
  342055/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Vinkelvej 3, 7100 Vejle - V1-kortlægning
  341343/19
 • Til Naturstyrelsen, Kortbilag til V1-afgørelse, Vigelsø 2.pdf
  341132/19
 • Til høringsparter - brev om myndighedshøring - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  341439/19
 • Til DANSK OVERFLADEBEHANDLING IS, V1-afgørelse, Rugårdsvej 206.pdf
  341230/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 580-81415 Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev, Matr. nr. 889 Tinglev Ejerlav, Tinglev. Udgår af V1 kortlægningen.
  342413/19
 • Til Rambøll: Vedr. orientering af forpagter fremover
  341093/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  341272/19
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning, Vinkelvej 3, 7100 Vejle, 09-08-2019
  341326/19
 • Til Sønderborg Kommeune - Afgørelse - Ejendommen udgår af regionens kortlæning - matr.nr. 408, Blans, Ullerup
  341825/19
 • til Odense Kommune - SV_ undersøgelsesomfang ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  341479/19
 • Til DGE: Afslutning af pulje 12 - vedr. sløjfning af boringer
  341756/19
 • Til Sport- und Kulturzentrum Tingleff. Doc2Mail - Forsendelse 129593581.pdf
  342367/19
 • Til Dansk Overfladebehandling, Kortbilag til V1-afgørlse, Rugårdsvej 206.pdf
  341220/19
 • Til Aabenraa Kommune. SV: [Sagsnr.:19/32112] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342434/19
 • Til Kommune:Spørgsmål vedr. varsel og forpagter
  341862/19
 • Til borger: Jordforureningsattest Mosevang 1 6430 Nordborg.pdf
  341906/19
 • Til borger - Afgørelse - Ejendommen udgår af regionens kortlæning - Mosevej 6, Sønderborg (matr.nr. 215, Blans, Ullerup)
  341830/19
 • Til Kolding Kommue og Skat: orientering om V2 kortlægning, lok. 62-00682
  341695/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen: Vedr. Kløvkærvej 6, 6000 Kolding: Afgørelse om V2-kortlægning, lok. 621-00682
  341684/19
 • Til Naturstyrelsen_V1-afgørelse, Vigelsø 2, 5450 Otterup.pdf
  341139/19
 • Til samarbejdsparter - Opstartsmøde ifm ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  341675/19
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr opstilling af permanent 700 m² stort arbejdstelt Contiga Tinglev, Mads Clausens Vej 58, 6360 Tinglev
  342258/19
 • Til Aabenraa Kommune. 580-81415 Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev, Matr. nr. 889 Tinglev Ejerlav, Tinglev. Udgår af V1 kortlægningen.
  342424/19
 • Til borger: Svar på henvendelse Mosevang 1 6430 Nordborg.pdf
  341901/19
 • Til Orbicon: Nørregade 90, Vejen
  363683/19

8. august 2019

Indgående

 • Fra DGE: Diskussion af oktanbestemmelse af faseprøve, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  368293/19
 • Fra DGE: Bilag - Analyse af benzin prøve F313 sag 17-0831 hos Intertek Denmark AS
  368295/19
 • Fra DGE: Bilag - Intertek korespondance med DGE vedr. Ethanol i benzin
  368296/19
 • VS: Svar fra Region H på: Fem spørgsmål til besvarelse - opfølgning på referatet fra i torsdags - Data til Jupiter
  348745/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - §8 ansøgning samlet med bilag uden orsa, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350986/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - BILAG etageadskillelelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350987/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - BILAG JAGG (orsa, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350988/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Supplerende orsa-undersøgelsr, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350983/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - VBM_N-19-14286A_22-07-2019, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350985/19
 • Korrespondance m. Tønder Kommune: Svar på spørgsmål ang. slaggeudlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  340852/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Vurdering af landbrugsjord
  408809/19
 • Fra Ejlskov - PAH and Heavy Metal Soil Results - VBM Lab
  380577/19
 • VS: Udpegning af medlemmer til styregruppe for fællesregionalt akuttolkecenter
  373514/19
 • Fra borger: "HENV._Telefonbesked vedr. lok. 565-80005"
  340789/19
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til etablering af beboelse på Hørup Klint 5, 6470
  340612/19
 • Projektbeskrivelse miljømodel
  340970/19
 • Aftale om MED Klippekort d. 7. august 2019
  340345/19
 • Kontrakt miljømodel CRT
  340958/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej 191 - økonomi
  340154/19
 • Fra Århus Universitet: Vedr. tTEM i Søndersø - status på høstarbejdet
  340125/19
 • Fra MST: Afslutning af sag - Spild ved midlertidig skurby d. 18.6.2019
  340849/19
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. budget
  342278/19
 • Fra Medicinrådet: Igen tid til at indsende forslag til nye behandlingsvejledninger
  340608/19
 • Fra Borger: Slåmaskine ødelagt billeder
  341085/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341468/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341470/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341467/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Godkendelse af nedsviningsanlæg.pdf
  341465/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341469/19
 • Fra EDC - FORSP "henv. vedr. Bellevue 55B, 5900 Rudkøbing"
  341330/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341466/19
 • Fra Borger: Erstatningskrav
  341079/19
 • fra Odense Kommune - SV_ §8-høringssvar - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  341464/19
 • Nye ydernumre - psykolog
  341511/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  341750/19
 • Fra Bygningsstyrelsen:Vedr. manglende regninger og 2018 regnskab
  341169/19
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger og etablering af ny P-plads, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  342827/19
 • SV: Formandsbeslutning - ledige ydernumre pr. 1. januar 2020 - psykologer
  341504/19
 • Fra Borger: Slåmaskine. 4 billeder
  341082/19
 • Fra styrelsen: orientering om udbetalingsform til de to kunstfonde
  343282/19
 • fra Niras, mail - Historisk gennemgang mhp. revurdering af kortlægning, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
  352578/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til pulje 9 - dybe boringer i Grindsted
  351167/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Behov for udsættelse af svarfrist vedr. redegørelse for varetagelse af TIPS (transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt)
  351483/19
 • fra Niras - Henvendelse: ønsker industrikortlægning; anmodning om kopi af materiale, lok.nr. 461-04004
  344098/19
 • fra DMR - ønsker undersøgelsesrapport fra 2006-08. Havnegade 12-14, Odense (matr. 6ab, tidl. Unicon). Undersøgelsesrapporter.
  357705/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: Vi vil ikke afgive vurdering pba. for lidt information, Tøndervej/V. Ringgade, Kolding
  340686/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Vurdering af landbrugsjord
  408806/19
 • Til Rambøll, Råstof, SV: Sekær og Terpling - forslag til opgaveløsning
  408441/19
 • Til Tønder Kommune: Spørgsmål ang. slaggeudlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  340360/19
 • Til Kolding Kommune: Spørgsmål til omlægn. af vejrkyds, Tøndervej/V. Ringgade, Kolding
  339597/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Nyborg.pdf
  339512/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Aabenraa.pdf
  339510/19
 • Til kommunale kontaktpersoner vedr. røgfri ungdomsuddannelser: VS: Invitation - eftermiddagsmøde om røgfri skoletid
  339509/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Middelfart.pdf
  339511/19
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse i Haderslev er ophørt
  340926/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansat læge stopper og ny læge ansættes
  340916/19
 • Til borger og Varde kommune: Rapport- 553-78001 Borkvej 4 Teknisk.pdf
  340773/19
 • Til Kolding Kommune: Til orientering - kopi af Høring - V1 og V2 kortlægning, lok. 629-00010
  340529/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 430-81392, Sdr. Højrupvejen 12A, 5750 Ringe.pdf
  340667/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 430-81205, Dømmestrupvej 14, 5792 Årslev.pdf
  340653/19
 • Til Nordfyns Kommune: Vedrørende tTem på markerne syd for Søndersø industrikvarter
  340077/19
 • Til Vedsted Cotel: Bilag - Kortbilag - V2-afgørelse, Slotsvej 59, 6510 Gram.pdf
  340299/19
 • Til Sønderborg kommune: kommenteret oplæg til undersøgelse Nordborg Kraftvarmeværk
  340539/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  339691/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  339690/19
 • Til borger og Varde kommune: kortbilag Borkvej 4.pdf
  340760/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bøgebjergvej 2, Ejby.pdf
  339409/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  340203/19
 • Til Bygningsstyrelsen: Vedr. evt. manglende regninger på Lerchesgade
  340129/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Slotsvej 59, 6510 Gram
  340306/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering vedr. Slotsvej 59, 6510 Gram
  340303/19
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse, Svendborgvej 73, 5750 Ringe
  340285/19
 • Til Vedsted Cotel: V2-afgørelse, Slotsvej 59, 6510 Gram.pdf
  340297/19
 • Til borger, V1-høringsbrev med bilag, Dybdalsvej 2, 5466 Asperup.pdf
  340983/19
 • Til Billund Kommune: Anmodning om tilbagemelding på tidligere sager med udlægning af slagger under stald og plansilo.
  340289/19
 • Til grundejer: Kortbilag_areal der V2-kortlægges m. F2, en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart, 08-08-2019
  341046/19
 • Til Rockwool: Høring - V1 og V2 kortlægning inkl. bilag, 629-00010
  340512/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 430-81561, Smedemestervej 12, 5600 Faaborg.pdf
  340679/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 482-81155, Harnbjergvej 2, 5932 Humble.pdf
  340683/19
 • Til Miljøstyrelsen: Kopi af høring af V1 og V2 kortlægning samt anmodning om stillingtagen til påbudsmuligheder, lok. 629-00010
  340573/19
 • Til Kolding Kommune: svar på henv. om §8-pligt, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  339562/19
 • Til Vejle Kommune: Regionens §8-høringssvar for Flyveplads Vandel, matr. nr. 4z Vandel By, Randbøl, lok. nr. 605-00136
  340366/19
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Ansat læge ophører og ny læge ansættes
  340946/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81167, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.pdf
  340582/19
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT, Til orientering, V2-kortlægning af en del af ejendommen Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa
  340196/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bøgebjergvej 2.pdf
  339408/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81416, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340634/19
 • Til Sønderborg Kommune, V2-kortlægning af ejendommen Huholt 18, 6400 Sønderborg
  339685/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Haderslev
  340932/19
 • Til borger og Varde kommun: UDKAST V2-Borkvej 4.pdf
  340763/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81388, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340627/19
 • Til borger og Varde kommune: mail vedr. høring om kortlægning af Borkvej 4, 6830 Nørre Nebel
  340757/19
 • Til borger og Varde kommun: Rapport 553-78001 Borkvej 4 Grundejer.pdf
  340769/19
 • Til grundejer: Afgørelse om V2-kortlægning af en del af Kærvangen 5 5500 Middelfart, Hovedejer
  341044/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81442, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340649/19
 • Til grundejer: Afgørelse om V2-kortlægning af en del af Kærvangen 5 5500 Middelfart, Med..
  341045/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81379, Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340597/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart - V2-kortlægning med F2-nuancering
  341047/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81418, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup.pdf
  340640/19
 • Til Vejen Kommune: Svar på telefonhenvendelse vedr. Materiale vedr. lok. nr. 575-80039
  340083/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  340206/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Ansat læge ophører og ny læge ansættes i praksis i Haderslev
  340944/19
 • Til borger og Varde kommun: V2-høring Borkvej 4.pdf
  340766/19
 • Til projekt: svar vedr. rev. budget
  342287/19
 • Til Aabenraa Kommune, Vedr. påbudsmuligheder, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro
  345948/19

7. august 2019

Indgående

 • Høringssvar - 5. august 2019.pdf
  340939/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  340938/19
 • Fra Ejlskov - Modeling Data and Suggestions
  380576/19
 • Fra Odense Kommune: Region Syddanmarks og Odense Kommunes bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Sanderumvej 174, matr.nr. 42b, Sanderum By, Sanderum
  354136/19
 • VS: Fem spørgsmål til besvarelse - opfølgning på referatet fra i torsdags
  348744/19
 • Fra kommune: Moniteringsboringer ved Grønnemose 499-00010 matrikelnummer 37 Gribsvad by, Rørup
  350751/19
 • Fra Niras, Råstof, SV: Ressourceperson 6 råstofsager - Status juni 2019
  408420/19
 • Fra OR: agenda for final workshop on Feasibility Study
  424676/19
 • Feasibility Study - møde inden final workshop på tirsdag
  424683/19
 • Fra Shell: Øster Strand - notat_med vandresultater_Final.pdf
  371776/19
 • Bilag fra Niras - Historisk gennemgang Rugårdsvej 286, august 2019.pdf
  352584/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansat læge stopper og ny læge starter i praksis i Haderslev
  340842/19
 • Kontrakt Energiregnskaber 2019
  340945/19
 • Fra vejen kommune: Svar på Høring om forurening på værksted, Storegade 49, 6670 Holsted
  339219/19
 • Fra Syns og Skønsmand: Spørgsmål vedr. Kortlægning af Enghavevej 11, varde
  336841/19
 • Fra Kolding Kommune. Albuen 10, 6000 Kolding - nedrivning af eksisterende og opførelse af industribygning
  338827/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. svar på spørgsmål om §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339319/19
 • Fra ejendomsmægler. VS: Miljødata
  338189/19
 • Fra Ejlskov: Øster Strand - notat_med vandresultater_Final.pdf
  336925/19
 • Fra Ejlskov: svar vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  336920/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri - frist 10. juli
  338968/19
 • Fra Syns- og skønsmand: Bilag - Suppl. unders. Boringsplacering.pdf
  336844/19
 • Fra projekt: afrapporteringsskema
  337572/19
 • Fra Akcea Therapeutical: Forespørgsel om procedure ved anvendelse af orphan drugs som ikke er godkendt af Medicinrådet
  339121/19
 • Fra Geoservice: Modtaget kontrakt, overflyvning 2019
  337077/19
 • Fra Rigsrevision: Foreløbige spørgsmål til Region Syddanmark i forbindelse med kommende revisionsnotat om kvalitetsfondsprojekter
  340635/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - juli 2019
  342561/19
 • Fra Assens Kommune: Resultater af geotekniske undersøgelser og miljøtekniske analyser , Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360233/19
 • Fra Assens Kommune: Rapport, Geoteknisk undersøgelse, Ny erhvervstilbygning, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360243/19
 • Fra Vejen Kommune: Ansøgningsmateriale fra sagen Nielsbygårdvej 7, 6683 Føvling
  367499/19

Udgående

 • Til omboende, RÅSTOF, kvittering for modtaget høringssvar matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  338777/19
 • Til Orbicon, Orbicon august 2019.pdf
  408437/19
 • Til Orbicon, Råstof, Ny kontrakt
  408436/19
 • Til Niras, Råstof, Niras august 2019.pdf
  408430/19
 • Til Niras, Råstof, Ny kontrakt
  408428/19
 • Til Kolding Kommune: Høringssvar til miljøgodkendelse til støjvold
  336752/19
 • Til Danfoss - kommentarer til referat af møde d. 5. juli 2019
  380566/19
 • Til borger, Afgørelse - udgår af kortlægning, Årslevvej 12, 6230 Rødekro.pdf
  336647/19
 • Til borger, Kortbilag, Årslevvej 12, 6230 Rødekro.pdf
  336648/19
 • Til Home: Orientering om udgår af kortlægning, Årslevvej 12, 6230 Rødekro
  336646/19
 • Til Niras, Råstof, SV: Ressourceperson 6 råstofsager - Status juni 2019
  408185/19
 • [Sagsnr.:11/13927] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 525-40002, Maskinfabrik Otto Frej og Co., Allerupvej 22, 6520 Toftlund, Tønder Kommune, Matr. nr. 116 Allerup, Toftlund
  338273/19
 • Til vejle kommune, Vandværk og Skat: kopi af Rapporter og afgørelse V2-kortlægning, Bredsten Landevej 58, 7321 Gadbjerg
  339122/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336881/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  337164/19
 • Til fonden: meddelelse om udpegning til bestyrelse fra RSD
  339382/19
 • Til Middelfart Kommune og Skat: V2-kortlægning af en del af ejendommen Brovejen 266 og 266a, 5500 Middelfart på baggrund af regionens indledende undersøgelse
  337155/19
 • til grundejer - høringbrev V2-kortlægning, fortsat V1, august 2019.pdf
  336819/19
 • Bilag til grundejer - kort V1V2-rids.pdf
  336821/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336875/19
 • Til Esbjerg Kommune - aftael om møde med Region Syddanmark ang. råstofplanen
  336861/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Degneløkkevej 22, Otterup.pdf
  336569/19
 • Til Vejen kommune: svar vedr høring om forurening på værksted, Storegade 49, 6670 Holsted
  339235/19
 • Til Tønder Kommune - Høring af påbudsmuligheder vedr. Algade 14B, 6780 Skærbæk (550-81082), samt kopi af V2-varslingsbrev (høring)
  339307/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Degneløkkevej 22, Otterup.pdf
  336567/19
 • Til Amgros: SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (Crysvita til XLH)
  336478/19
 • Til Borger, Kortbilag, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  339291/19
 • Til Haderslev Kommune. SV: Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  339293/19
 • Til Varde Kommune: SV: Baltic Pipe - §8 ifm. anlægsarbejde på Nybro
  338831/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Brale 22, Otterup.pdf
  336937/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339274/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  337183/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Albuen 10, 6000 Kolding - nedrivning af eksisterende og opførelse af industribygning
  338869/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark:Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Middelfart.pdf
  339499/19
 • Til Vejen kommune + Skat: Kopi af rapporter + V2-kortlægning, Storeagde 49, 49, 6670 Holsted
  339377/19
 • Til Brdr. Clausen I/S - V2-varsel (hørring) Algade 14B, Skærbæk
  339272/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark: Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Nyborg.pdf
  339500/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark:Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Aabenraa.pdf
  339497/19
 • Til Middelfart Kommune: Regionens §8-høringssvar for Bubbelvej 22, 5464 Brenderup, matr. nr. 1g Vejrup By, Indslev, lok.nr. 429-80001
  338339/19
 • til grundejer - høring af V2-kortlægning med regionens indsats
  336818/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  339296/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag (A), 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted.pdf
  339372/19
 • Bilag til grundejer - udkast V1V2-kortlægning august 2019.pdf
  336820/19
 • Til Haderslev Kommune. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336898/19
 • Til EDC. SV: Lokalitet 480-81080, Autoværksted, Bastrupvej 37, 5485 Skamby, Nordfyns kommune, matr.nr. 3a Bastrup By, Skamby
  336855/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT, V2-kortlægning af en del af ejendommen Koldingvej 426, 7100 Vejle på baggrund af regionens indledende undersøgelse
  339279/19
 • Bilag til grundejer - tidligere V1-afgørelse, Grønnegade 40, 5450 Otterup.pdf_Sagsnr_15-31....pdf
  336822/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Brale 22.pdf
  336932/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  336823/19
 • Til Hejsager Vandværk. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336886/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  339285/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark:Invitation - eftermiddagsmøde om røgfri skoletid
  339498/19
 • Til borger: V2-kortlægning afg m bilag, 611-00071, Bredsten Landevej 58, 7321 Gadbjerg.pdf
  339097/19
 • Til Syns- og skønsmand: Svar vedr. Kortlægning af Enghavevej 11, varde
  336850/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  336824/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag (B), 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted.pdf
  339370/19
 • SV: Kulturelt Samvirke
  342533/19
 • Dagsorden til møde i den politiske styregruppe om Brørup Sundhedscenter den 15. august 2019
  338926/19
 • Til borger, V2-kortlægningsbrev, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  354997/19
 • Til Aabenraa Kommune. Anmodning om kopi af ansøgning, Kærvej 6
  368251/19

6. august 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Svar til Højfeldt, Overboring og i Nyborg
  350569/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse, Middelfartvej 305, 5200 Odense
  354123/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til nedrivning af samtlige bygninger, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  354116/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag til §8-udkast, Middelfartvej 305, 5200 Odense
  354121/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Miljøundersøgelser, DGE, Middelfartvej 305, 5200 Odense
  354120/19
 • Fra Rambøll: Svar til Aarsleff, Overboring og i Nyborg
  350568/19
 • Fra ejlskov - Palletank fjernes
  380575/19
 • Fra Rambøll: Svar til Awell, Overboring og i Nyborg
  350566/19
 • Fra nabo part RÅSTOF Høringssvar VVM Screeningagaørelse
  370845/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til forureningsundersøgelse, Gl. Vardevej 70 A-C, Esbjerg
  341050/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til forrueningsundersøgelse, Gl. Vardevej 70 A-C, Esbjerg.pdf
  341051/19
 • Fra Kolding Kommune: Nødvendigt med §8 til omlægn. af vejkryds?, Tøndervej/V. Ringgade, Kolding
  339477/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, VS: Vedr. Skovlovssag MST-521-03538
  408177/19
 • Fra COWI: Forespørgsel om sagsbehandlingstid, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  360937/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - regionens høringssvar, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375484/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375459/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375478/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375463/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375479/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - regionens høringssvar, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375468/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375481/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375464/19
 • Fra Kolding kommune: Henv. vedr. sløjfning af boringer, 621-00487 VS: Forureningsundersøgelse Nr Bjertvej 67, 6000 Kolding
  335207/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding und....pdf
  407825/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, SV: Tilladelse til råstofindvinding under GVS
  407824/19
 • Fra nabo part RÅSTOF høringssvar vvm screeningsudkast og kvittering for modtagelse
  370838/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til tilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  335783/19
 • Orientering om oprensning af spild af hydraulikolie på og ved Bragesvej 12, Odense
  418336/19
 • Referat af aftagerpanelsmøde medicin 2018
  454341/19
 • Fra DMR - Endelige rapporter (grundejerdelog teknisk del) indledende undersøgelse på Fønsskovvej 38, Nørre Aaby
  335999/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog vedr deadline for iste over § 8 sager, Nordborgvej 81, Nordborg
  336324/19
 • Fra Stürup A/S - ændring af ansøgning - matr.nr. 12a Veerst By Veerst
  335861/19
 • Fra Borger: Vedr. oprensningsmuligheder
  335493/19
 • Fra Kolding kommune. henv. vedr. spørgsmål om §8-pligt, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  339124/19
 • Fra DMR - Endelig rapporter (grundejerdel og teknisk del) for indledende undersøgelse - Mosevej 6, Povlstoft 0, 6400 Sønderborg
  335369/19
 • fra borger/rådgiver, mail - Fw: Analyseresultat Klintebjergvej 9a - 5 Lettere Forurenet
  336377/19
 • fra bygningsstyrelsen Sorsigvej 35, Ribe - Kontantfinansiering
  339642/19
 • Anmodning om aktindsigt i antal speciallæger med flere ydernumre
  340184/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  336598/19
 • Fra EDC. Lokalitet 480-81080
  336450/19
 • Fra Middelfart kommune: OM undersøgelse på Assensvej 141, 5500 Middelfart
  336414/19
 • Bilag fra borger/rådgiver - Klintebjergvej9a-jordbilag.pdf
  336378/19
 • Fra Billund Kommune: Rykker for svar på forespørgsel om §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339261/19
 • Bilag fra borger/rådgiver - analyseblanketter
  336379/19
 • ErklæringTavshedspligt, UNDERSKREVET.pdf
  351938/19
 • Fra Odense Kommune: Kortbilag til udkast til §8-tilladelse til nedrivning af 5 drivhuse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  362568/19

Udgående

 • Fra Rambøll: resultat af udbud, overboring Nyborg
  350561/19
 • Til Ejlskov - Vedr. palletank med forurenet vand placeret på stranden - bør fjernes
  380574/19
 • Til grundejer: SV: Forureningsundersøgelse Nr Bjertvej 67, 6000 Kolding
  335194/19
 • Til Skovdyrkerne, Råstof, VS: Kvittering for modtaget høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  407843/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Gasse Høje 25, Skærbæk (550-81286)
  335498/19
 • Til KKR: vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335636/19
 • Til Rambøll: Sløjfning af boringer
  334853/19
 • Til Vejle kommune - V1-kortlægning, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  335813/19
 • TIl Sønderborg Kommune, SKAT og borgere: Afgørelse om afkortlæging, Hørup Klint 5 og 7
  336125/19
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-afgørelse, Duborgvej 50, Tinglev.pdf
  335353/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i region Syddanmark
  335511/19
 • Til EDC - vedr Forespørgsel matr.nr. 267 Aabenraa - Vestergade 15, Aabenraa
  335764/19
 • Til KKR: Vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335725/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Middelfartvej 255, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  335413/19
 • Til Rambøll: Sløjfning af boringer
  334857/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse, Hjerupvej 37, 5560 Aarup.pdf
  335214/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Gasse Høje 25, 6780 Skærbæk 550-81286
  335473/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på Lukket for tilgang af patienter
  334843/19
 • Til Aabenraa Kommune - V1-kortbilag - afgørelse, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  335293/19
 • Tl borger: Svar på henvendelse vedr bygningsopførelse, Taurusvej 1, Esbjerg.
  334800/19
 • Til borger_V1-afgørelse, Håndværkersvinget 7, 6360 Tinglev.pdf
  335248/19
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense
  335987/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Padborg
  335332/19
 • Til Vejen Kommun: Anmodning om ansøgningsmateriale vedr. Tilladelse til anvendelse af støbesand til fundering af gulv, Nielsbygårdvej 7, 6683 Føvling
  335932/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Hjerupvej 37, 5560 Aarup.pdf
  335212/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Gasse Høje 25, Skærbæk (550-81286)
  335496/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Lukket for tilgang af patienter
  334847/19
 • Til borger: svar på henvendelse
  335710/19
 • Til PLO - Ansættelse af læge iht. §19 i Padborg
  335481/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Hørup Klint 5, matr. nr. 734 Hørup
  336271/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ansættelse af læge i Odense
  336461/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn
  336601/19
 • Til BSJ Advokatfirma, vedr. udsættelse af høringsfrist, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  335236/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Håndværkersvinget 7, Tinglev.pdf
  335252/19
 • Til Aabenraa Kommune - V1-afgørelse, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  335292/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Bårdesøvej 92, 5450 Otterup
  334833/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  335775/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Odense
  335798/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  335870/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Middelfartvej 255, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  335411/19
 • Til Borger - Afgørelse om V1-kortlægning iht. jordforureningsloven af ejendommen Garverland 8 6372 Bylderup-Bov
  334971/19
 • Til Energinet - V1-afgørelse, Duborgvej 50, 6360 Tinglev.pdf
  335351/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om udbud vedr. etablering af moniteringsboringer
  351354/19

5. august 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Overboring Nyborg - Tilbuds evaluering
  350555/19
 • Fra rådgiver - Placering af alle udførte geoprobeboringer, Himmark Strand
  380572/19
 • Fra Niras, Råstof, Ressourceperson 6 råstofsager - Status juni 2019
  407789/19
 • Fra DMR A/S: Fase 3 - Ny placering boringer, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  335911/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.2019-07-31.nye boringsplaceringer -fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  335912/19
 • Fra COWI: Frivilligt undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  360935/19
 • Fra COWI: Bilag - Undersøgelsesoplæg_jyllandsvej4_Bogense_endelig, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  360936/19
 • Kontrakt - Hoffmeyer Tolkning A/S
  429195/19
 • Fra Lægevagten: 162728 anmodning om vagtydernummer
  385320/19
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnskontrakt
  362988/19
 • Fra projekt: rev. porojektbudget
  364454/19
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  334484/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted - NIRAS - Pulje 23 - Budget status_3.pdf
  334025/19
 • Fra Borger - Telefonbesked, 420-81035
  333860/19
 • Fra Nordicals: Henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026 og 461-00142, Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334525/19
 • Fra JN Sten & Grus A/S: §52 ansøgning, matr nr 3ø Davinde
  334345/19
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression
  334148/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Aabenraa Sygehus - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019
  333863/19
 • Fra NIRAS: Vedr. køreplader
  334042/19
 • Fra Nordicals: Henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026, 461-00142,Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334536/19
 • MED Klippekortmodul d. 5. august 2019
  333959/19
 • Hovedentreprise Garanti, UNDERSKREVET.pdf
  334300/19
 • Fra borger - oplysninger om skovrejsningskområde
  334100/19
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333444/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted - Statusnotat 3_pulje 23.pdf
  334043/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  334003/19
 • Fra Norrecco: Indberetning, matr nr 3ø Davinde
  334188/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar på orientering, Taurusvej 1, Esbjerg
  334801/19
 • Fra Haderslev Kommune. Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  339259/19
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag til tidligere sendt: Udtalelse ønskes til tilladelse til etablering af jord varmeanlæg i kortlagt areal, Bubbelvej 22, 5464 Brenderup
  336723/19
 • Fra DGE: mail med rapporter Pulje 4: Lok. nr. 553-78001, Borkvej 4, 6830 Nørre Nebel - Endelige rapporter
  336386/19
 • Fra Haderslev Kommune. Slagger - Ribevej 75, 6500 Vojens
  339350/19
 • Fra Tønder Kommune. Accept til anvendelse af slagge
  339247/19
 • Fra Middelfart Kommune Kvittering for svar på spørgsmål til dokumentation ifm. § 19 tilladelse til midlertidig oplag af spormaterialer, matrikel 90h, Middelfart Markjorder
  345963/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  352013/19
 • Fra DGE: Vedr. afgrænsning af chlorerede opløsningsmidler og poreluft med analyse for kulbrinter, Odensevej 45, 5750 Ringe
  354998/19

Udgående

 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. dd/mm-åååå til
  334915/19
 • KontraktNordborgNødbehandlerbil2019medbilag.pdf
  334785/19
 • Forslag til dagsorden implementeringsmøde ny kontrakt Nordborg Nødbehandlerbil 8. august
  334784/19
 • Mail fra Styrelsen for Patientsikkerhed.PDF
  334786/19
 • Til Rådgiver: OK til supplerende arbejder, Skovvej 22, Espe
  334582/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering for høringssvar udkast til tilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  334470/19
 • Svar til borger vedr henvendelse om rygning ved Aabenraa sygehus
  334518/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, info om tilsyn med omkringliggende efterbehandlede arealer
  334463/19
 • Til Rådgiver: OK til ny tilbudslister for prøvepumpning, OK til ny projektleder.
  334376/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - de sidste zip filer
  380573/19
 • Til Niras: SV: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  334803/19
 • Til ÅF Consult: svar på henv., Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  350551/19
 • Til nabo ej part råsTOF Kvittering for modtagelse af bekymringer
  370829/19
 • Til Borger - Udgå brev Gørklintvej 9, 6670 Holsted (569-32006).pdf
  335310/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  334619/19
 • Til borger - opfølgning på telefonbesked
  333851/19
 • Til Esbjerg Kommune, V2-varsel med bilag, vejareal 7000ap, Bramming.pdf
  333842/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om borgerhenvendelse, Taurusvej 1, Esbjerg
  334681/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  334620/19
 • Til Nordicals: Svar på henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026, 461-00142, Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334544/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Garverland 8 6372 Bylderup-Bov.pdf
  334947/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. 01/08-2019 til politiken
  334669/19
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  333482/19
 • Til Skat - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Gørklintvej 9, 6670 Holsted – 569-32006
  334733/19
 • Til Borger, Orientering og rapport vedr. Sønderportsgade 21a-c med bilag, Ribe.pdf
  334736/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Børkop
  334466/19
 • Til Dansk Landbrug - V1-kortbilag - afgørelse, Ringvej 1, 6392 Boldeslev.pdf
  333634/19
 • Til Nordicals: Svar på henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026, 461-00142, Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334530/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. VTO
  334616/19
 • Til Borger - Afgørelse vedrørende Gørklintvej 9, 6670 Holsted (lokalitet 569-32006)
  334726/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i lægepraksis i Børkop
  334409/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Børkop
  334171/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om tilstedeværelse
  333813/19
 • Til Borger - Svar på henvendelse på Industrivænget 1, 5610 Assens - lokalitet 420-81035
  333870/19
 • til Nordfyns Kommune - om kommende V2-varsling med indsats. SV_ Forureningsundersøgelse - Grønnegade 40, Otterup
  334602/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Ansættelse af læge i Børkop
  334475/19
 • Til Arkitekt - Pjece ved byggeprojekt - Jyllandsvej 9 5400 Bogense
  334211/19
 • Til Vejen Kommune - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Gørklintvej 9, 6670 Holsted – 569-32006
  334730/19
 • Til Dansk Landbrug - V1-afgørelse - Ringvej 1, 6392 Bolderslev.pdf
  333632/19
 • Til Lejer: Vedrørende forureningsundersøgelse på Blæsbjerggade 36 i Kolding
  340191/19
 • Til Svendborg Kommune: svar på spørgmål om ansøgning.
  342534/19

4. august 2019

Indgående

 • Fra nabo ej part råstof Bekymringer affødt af rygter om vvm screeningsudkast
  370814/19
 • Fra Borger: Spørgsmål til forurening
  333561/19

3. august 2019

Indgående

 • VS: Post fra Sundhedsstyrelsen mfl. -
  333631/19
 • mail.PDF
  333633/19

2. august 2019

Indgående

 • Fra Ejlskov - Oversigtskort med Ejlskovs resultater
  380571/19
 • Fra DGE: Vedr. etablering af vaskehal, Søndergade 30, 5450 Otterup
  360933/19
 • Fra DGE: Bilag - 2019.07.31 Historik og forslag til boreundersøgelse, OK, Søndergade 30, 5450 Otterup
  360934/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Notat, friv. und, Odinvsej 5, kolding
  428717/19
 • Fra:yder
  333572/19
 • Borgerhenvendelse: Savner et sted for indberetning af positive oplevelser vedr. Medicinering.
  332893/19
 • Re: Sv: Savner et sted for indberetning af positive oplevelser vedr. Medicinering.
  333035/19
 • SV: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  332527/19
 • Fra Guangdong Provinsen: Takkebrev for delegationsbesøg i Syddanmark juni 2019
  340040/19
 • fra Campus Vejle
  336727/19
 • Akkreditering 1. august 2019 psykologer
  348707/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: Spørgsmål til §8 afslutningsnotat, Hørparken, Kolding
  333152/19
 • Udskudt udmøntning_komm IHO.docx
  333071/19
 • SV: Dagsordenpunkt regionsrådsmøde vedr. udmøntning af 50 mio. kr.
  333070/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bilag til afgørelse, Grundejerrapport - Storegade 20, 6740 Bramming, lok. nr. 557-78002.pdf
  372970/19
 • Til Læge - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Grindsted
  332976/19
 • Til Skern Bank, Bilag til brev: Grundejerrapport - Storegade 20, 6740 Bramming, lok. nr. 557-78002.pdf
  333173/19
 • Til Skjern Bank, Orientering og rapport vedr. Storegade 20-22, Bramming m. bilag.pdf
  333172/19
 • Til Borger, Bilag til brev: Naborapport - Nørregade 9, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333159/19
 • Sv: Savner et sted for indberetning af positive oplevelser vedr. Medicinering.
  332897/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Storegade 24, Bramming.pdf
  333166/19
 • Til Borger anonymiseret, orientering om at Storegade 18, Bramming ikke kortlægges.pdf
  333109/19
 • Til Moe: Udbud af værditabsundersøgelse
  332532/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Torballegyden 12, 5450 Otterup
  332586/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bilag til brev: Grundejerrapport - Storegade 20, 6740 Bramming, lok. nr. 557-78002.pdf
  333857/19
 • Til Sundheds- og Ældreministeriet: Aabenraa Sygehus - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019
  332917/19
 • til BOrger, Bilag til brev- Naborapport, Nørregade 5, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333085/19
 • Til Amgros: Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (psoriasis)
  332885/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Nørregade 7, Bramming.pdf
  333143/19
 • Til Borger, Bilag til brev: Naborapport - Storegade 24, 6740 Bramming, lok.nr, 557-78002.pdf
  333168/19
 • Til Borger, Bilag til brev: Naborapport - Storegade 18, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333119/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Nørregade 9, Bramming.pdf
  333156/19
 • Til Borger, Orientering om at Nørregade 5 kortlægges ikke efter JFL.pdf
  333083/19
 • Til NIRAS: Tilbud ønskes på monitering 2019
  332881/19
 • til Borger, bilag til brev: Naborapport - Nørregade 7, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333144/19
 • Til PLO, Lægevagten og leverandører vedr. Praksishandel i Grindsted
  333001/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Praksishandel i Grindsted
  333007/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering og spørgsmål vedr. påbud om gennemmførelse af ophørsforanstaltninger hos Fortum, Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia
  363255/19

1. august 2019

Indgående

 • SV: Udbud af Bognæs
  336305/19
 • Udbud af Bognæs
  336303/19
 • Re: SV: Bognæs
  336302/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-aug-1
  348208/19
 • 180705_Antragsformular_Ansøgningsskema-V.4-ELMOS-FINAL_NEPTUN_Bemærkninger Jacob.doc
  418918/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Oversigtstegninger - Tilpasning af bygningsmassen.pdf 430194607.pdf
  347212/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Stationsvej 14, 5672 - Vurdering af §8-pligt_
  347211/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. nedrivning af bygninger og § 8-pligt, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  346253/19
 • Fra KKR: Vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335614/19
 • Fra Århus Universitet RE: Vedr. tTEM i Søndersø
  332868/19
 • fra Odense Kommune - Lavsenvænget 11 - kopi af §8-tilladelse
  333393/19
 • Fra EDC - Forespørgsel vedrørende igangværende sagsbehandling på matr.nr. 267 Aabenraa
  333706/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Region Syddanmarks høringssvar.pdf
  333396/19
 • Bilag fra Odense Kommune - §8-tilladelse.pdf
  333394/19
 • Fra DMR: Kvittering for modtagelse af Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333433/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Kortbilag - Lavsenvænget 11.pdf
  333395/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-08-2019 07:00:04
  331782/19
 • Fra HK: Referat fra forhandling 4. juni
  332038/19
 • Fra Portola Pharmaceuticals: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  332002/19
 • Fra DGE: Forureningsundersøgelse, Årslevvej 12, 6230 Rødekro.pdf
  331905/19
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-08-2019 07:00:04
  331790/19
 • Fra KKR: Vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335617/19
 • Fra Aabenraa Kommune. Endelig accept af anvendelse af slagge
  368246/19

Udgående

 • Bognæs udbudsmateriale_HH_2.docx
  336244/19
 • Bilag 01 Tilbudsblanket.docx
  336243/19
 • Bilag 02 Oplysninger om ejendommen.docx
  336245/19
 • Bilag 14 Bognæs - Gennemgang.pdf
  336246/19
 • SV: SV: Bognæs
  336240/19
 • Til 1abolig: Kopi af kortlægningsafgørelse vedr. Ringgade 183, Sønderborg
  331913/19
 • Til Home: Udgår af kortlægning, Årslevvej 12, 6230 Rødekro
  331877/19
 • Til Tønder Kommune: Høringssvar om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder
  331563/19
 • Til DTU: Svar vedr. Grindsted Survey Activities
  428623/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331707/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Praksishandel i Ribe
  331340/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  332665/19
 • Til DMR: Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333424/19
 • Til Rambøll: Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333429/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331702/19
 • Til Portola Pharmaceuticals: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  332000/19
 • Til NIRAS: Kommentarer til rapportudkast
  331583/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Ribe
  331345/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge pr. 1.9.19
  331651/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - nedrivning bygning 4, matr. 1akp, Lavsenvænget
  331234/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Sønderborg
  331777/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i Sønderborg
  331765/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331691/19
 • Til Efterskolen Flyvesandet, V1-høring med bilag, Flyvesandsvej 27, 5450 Otterup
  331508/19
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, Hygindvej 10, 5592 Ejby.pdf
  331535/19
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Ansættelse af læge i Sønderborg
  331784/19
 • Til ansøger: spørgsmål til projektets finansiering
  331791/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331694/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331697/19

31. juli 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Rapport i udkast omkring 1. september
  330913/19
 • Fra Ejlskov til rådgiver - kopi af mail vedr. dioxin analyser - endnu ikke modtaget fra lab.
  380570/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Konstateret jordforurening, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  331514/19
 • Fra ÅF Consult: henv., Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  350547/19
 • Fra rådgiver til Ejlskov - kopi af mail vedr. dioxinanalyser
  380569/19
 • Fra Danske Regioner: CAR T-celle behandling af lymfekræft i Danmark
  330422/19
 • VS: PEBL Trigger 2 udløst - Sygehus Lillebælt - Kirurgi
  331961/19
 • Fra Dansk Lymfomgruppe : CAR T-celle behandling af lymfekræft i Danmark
  330424/19
 • SV: Ønsker og ændringer til ny OK for almen praksis - administrative input
  333195/19
 • Fra Praksis - Anmodning om at åbne for patienttilgang
  331798/19
 • til SOS: besvarelse på forespørgsel
  331170/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vestergade 38A, 6500 Vojens.pdf
  337003/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster.pdf
  336577/19
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til styregruppemødet for Campus Odense den 20. august
  363868/19

Udgående

 • Til Realkredit Danmark, Svar på henvendelse vedr. Høje Bøgevej 12, Svendborg
  331075/19
 • VS Telefonbesked 479-00599.msg
  331078/19
 • Til Rådgiver: Status på Nyborgvej 438
  330909/19
 • Til grundejer: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  330256/19
 • Til grundejer: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  330248/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  331125/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Kolding
  330986/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tørresøvej 14, 5450 Otterup
  330358/19
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. lossepladsen
  330433/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Geldstedvej 47, 5591 Gelsted
  330964/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  330989/19
 • Til borger, Orientering om at Møllevej 55, 5450 Otterup ikke kortlægges.pdf
  330810/19
 • Til borger, ejendommen Bjergevej 9, 5560 Aarup kortlægges ikke.pdf
  330544/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup
  330318/19
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  331007/19
 • Til borger 2, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  331044/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tørresøvej 33, 5450 Otterup
  330284/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Kolding
  331004/19
 • Til Danish Agro, V1-høring med bilag, Bylderup-Bov Bygade 4 og 8A, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331519/19
 • Til A&G Handel, V1-høring med bilag, Bylderup-Bov Bygade 4A, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331512/19
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  331045/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster
  336587/19

30. juli 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Endelig Rapport
  329404/19
 • Fra Rådgiver - høring af Regionen som tilladelsesmyndighed på vegne af Regionen som planmyndighed
  330349/19
 • Fra borger - eftersendt materiale
  328991/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Assens Kommune på vegne af Region Syddanmark
  330393/19
 • Fra rådgiver - brevskabelon
  330317/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Odense Bys Museer på vegne af Region Syddanmark
  330355/19
 • Fra Bygst: Svar vedr. manglende regninger
  330217/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Miljøstyrelsen på vegne af Region Syddanmark
  330388/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Odense Kommune på vegne af Region Syddanmark
  330368/19
 • Fra Odense Kommune: Vedr. rettelse af resultater af pesticidmålinger i en boring, Brogårdsvej 66, 5250 Odense SV
  333858/19
 • Fra Reconor A/S: Følgeseddel til indberetning og ansøgning, matr nr 3ø Davinde
  334545/19
 • Fra Vandcenter Syd: Svar på orientering om resultater af pesticidmålinger i en boring, Brogårdsvej 66, 5250 Odense SV
  333846/19
 • Fra Odense Kommune, vedr. Albanigade 19, 5000 Odense
  343324/19

Udgående

 • Korrespondance m. Aabenraa Kommune, Spm og svar til byggesag, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  330057/19
 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af Varsel om undersøgelse Havrekær 59, Veflinge
  330012/19
 • Til Rådgiver: Kopi af Varsel om undersøgelse Havrekær 59, Veflinge
  330007/19
 • Til Aabenraa Kommune, orientering om høring, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  331169/19
 • Til Rådgiver: Notmark 21- Sløjfning, geoGIS og JAR
  424534/19
 • Bognæs tilbud AH Ejendomme Bogense.pdf
  336241/19
 • SV: SV: Bognæs
  336239/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Nr. Bjertvej 67, Kolding
  328800/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Nr. Bjertvej 67, Kolding
  328699/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-afgørelse med bilag, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted.pdf
  329256/19
 • Til borger - kvittering for data
  329019/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel del 4
  329608/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gerskov Bygade 4, 5450 Otterup
  329433/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel
  329592/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel del 3
  329604/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel del 2
  329598/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Krogsbøllevej 58, 5450 Otterup
  329583/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  329207/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Egensevej 28, 5450 Otterup
  329396/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om undersøgelse
  328860/19
 • Til Danish Agro - V1-afgørelse med bilag, Smedeland 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  329169/19
 • Til NIRAS: Orientering om bundforhold
  328867/19
 • Til Tinglev Jagt & Flugtskydnings Forening, V1-afgørelse, Plantagevej 19, 6360 Tinglev
  329347/19
 • Til Otterup Autolak, V1-afgørelse med bilag, Ørkebyvej 10, 5450 Otterup.pdf
  328994/19
 • Til Statens Ejendomssalg AS, V1-afgørelse, Flensborgvej 22, 6360 Tinglev
  329185/19
 • Til grundejer 7N: svar på henvendelse
  330082/19
 • Til Verein Deutsche Privatschule, V1-afgørelse med bilag, Grønnevej 50, 6360 Tinglev.pdf
  329069/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Norupvej 134, 5450 Otterup
  329470/19
 • Til Moe: Oplæg og pris på monitering 2019
  329108/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Bårdesøvej 79, 5450 Otterup
  329541/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-afgørelse med bilag, Slogsherredsvej 27, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  329217/19
 • Til borger, UDKAST, V1 kortlægningsbrev, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331167/19
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse af Havrekær 59
  330011/19
 • Til borger, V1 høringsbrev, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331168/19
 • Til borger, Kortbilag, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331166/19
 • måbillededata psykiatrisk dialogforum 28-8-19.pptx
  357155/19

29. juli 2019

Indgående

 • Fra Esbjerg kommune: Kontaktoplysninger på skovmand, Marbæk Plantage
  327969/19
 • Fra DMR: Re: Revideret rapport, Nr. Bjertvej 67, Kolding
  328695/19
 • Fra rådgiver - vedr. dioxinanalyser
  380568/19
 • INT: Nørrebyvej 2 optaget på venteliste
  408559/19
 • INT: Optaget på venteliste, Lavninggyde 8
  408710/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  329445/19
 • Fra projekt: vedr. invitation om rundvisning i udstilling
  329453/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019 - Boringsnr. 145.2372A.msg
  328332/19
 • Fra Agrolab, pesticidanalyserrapporter vedr. 485-00009, juli 2019 - Boringsnr. B301.msg
  328357/19
 • Fra EDC, Henv. vedr. status for 621-81153
  328548/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019.
  328265/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019 - Boringsnr. 145.2370A.msg
  328286/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019 Boringsnr. B301.msg
  328280/19
 • Fra HK: Fase 1-forhandling
  328563/19
 • Fra EDC, Henv. vedr. Vestre Stationsvej 12b, Odense C, 461-05649
  328606/19
 • Fra borger, henv. vedr. køb af 429-00018
  328565/19
 • Fra borger. VS: Kolding Landevej 69
  331312/19
 • Fra Home: Forureningsundersøgelse, Årslevvej 12, 6230 Rødekro
  331885/19
 • Fra Sweco: Hermed indeklimaforsøg - rapportering. jf. aftale.
  332882/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  334550/19
 • Fra Odense Kommune: Orientering om resultater af pesticidmålinger i en boring, Brogårdsvej 66, 5250 Odense SV
  333831/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skovbakkevænget 20, 5260 Odense S.pdf
  335860/19
 • Fra Vejen Kommune: Bilag - Dokumentationsrapport_samlet, Præstevænget 42.pdf
  335718/19
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense
  335983/19
 • Fra Vejen Kommune: Indstilling om delvis afkortlægning af Præstevænget 42, Vejen
  335716/19
 • Fra Billun Kommune: §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339249/19

Udgående

 • SV: "Bognæs", Vestergade 30, Bogense
  336238/19
 • Til borger, Endelig V1-afgørelse, Østerbro 32A, 5985 Søby, Ærø.pdf
  328598/19
 • Til borger, V1 Kortbilag, Østerbro 32A, 5985 Søby, Ærø.pdf
  328597/19
 • Til Kolding Kommune, SV. varsling af undersøgelsespåbud,Vejlevej 81, Kolding
  328403/19
 • Odense kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  327455/19
 • Til Praksis - SV: Åbning for tilgang
  327456/19
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  328624/19
 • Til borger, sender undersøgelsesresultater på 482-81200
  327845/19
 • Til NIRAS: Kontrakt til underskrift
  328410/19
 • Til EDC, svar vedr. Vedr. Vestre stationsvej 12b, 5000 Odense
  328608/19
 • Til Skat og Ærø Kommune, Orientering om V1-afgørelse
  328595/19
 • Til kommune - svar på forespørgsel
  327989/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skovbakkevænget 20, 5260 Odense S
  335871/19

28. juli 2019

Indgående

 • Henvendelse fra borger vedr. rygning ved Aabenraa sygehus
  334516/19

27. juli 2019

Indgående

 • Fra WEKU, Anmodning om boligundersøgelse, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg.pdf
  335687/19

26. juli 2019

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Kvittering på modtagelse -Oplysninger om henvendelse fra ejendomsmægler, Hesselbjergvej 5, 5260 Glamsbjerg
  327269/19
 • Fra Billigt Hus Mægler ApS: FORSP - Forespørgsel om mulighed for 1 årsboligundersøgelse på lokalitetsnr. 420-81093, Hesselbjergvej 5 og 10, 5620 Glamsbjerg
  327166/19
 • Fra Tønder Kommune: Udkast til afgørelse om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder
  331559/19
 • Fra Tønder Kommune: UDKAST - afgørelse om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder.pdf
  331560/19
 • Fra Kommune, Varsling af undersøgelsespåbud, Vejlevej 81, Kolding.pdf
  327910/19
 • Fra Kommune, Varsling af undersøgelsespåbud
  327896/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - 2018-1509.2019-07-10.gravekort., Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ
  360929/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - VBM_N-19-16116A_09-07-2019, Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ
  360927/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - jordwebanmeldelse 461-80031, Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ
  360926/19

Udgående

 • Til Rådgiver: TO Korrespondance med grundejer på Elvedgårdsvej 14, Veflinge
  327288/19
 • Til Billigt Hus Mægler ApS: FORSP - Svar på mulighed for boligundersøgelse på lokalitetsnr. 420-81093, Hesselbjergvej 5 og 10, 5620 Glamsbjerg
  327198/19
 • Sv: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  326873/19
 • Til WEKU, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg
  335690/19
 • Til Orbicon - kommentarer til miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  344498/19

25. juli 2019

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: Udkast til miljøgodkendelse til støjvold, Profilvej 26, 6000 Kolding
  330889/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over muligt graveområde ved Vester Hornstrup i Vejle Kommune
  349305/19
 • VesterHornstrup Vejle Kommune.pdf
  349306/19
 • VesterHornstrup Vejle Kommune.pdf
  349302/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over miljørapport Vester Hornstrup i Vejle Kommune
  349301/19
 • Fra Praksis - Åbning for tilgang af patienter
  326163/19
 • Bilag_4_jordbundsundersøgelse_2014.pdf
  344116/19
 • Bilag_3_profiltegning_tilbygning.pdf
  344115/19
 • Udkast tilladelse §8 Ringkøbingvej 30 Varde.docx
  344112/19
 • Bilag_2_grundplan_tilbygning.pdf
  344114/19
 • Bilag_1_oversigtsplan.pdf
  344113/19
 • fra varde kommune §8-tilladelse efter JFL til udtalelse, Ringkøbingvej 30, Varde
  344111/19

Udgående

 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 7/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326439/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 6/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326438/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 5/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326437/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 3/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326435/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 2/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326434/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 1/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326433/19
 • Til Rådgiver: Region Syds kommentarer til rapport
  329410/19
 • Til Svendborg Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325400/19
 • Til Praksis- Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325401/19
 • SV: Depot og enterotbl. i sonde
  326191/19

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |