Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

9. april 2021

Indgående

 • Fra Nyborg Kommune: indhentning af supl. oplysninger
  188210/21
 • Fra NIRAS: Regning Skov VVS 2019
  187697/21
 • Halvårsrapport april 2021
  187141/21
 • Fra Odense Kommune: Fund af forurenet jord Kielshusvej 12, 5250 Odense SV
  188463/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune: Vedr. Fangelvej 36 og Fangelvej 72, 5672 Broby
  188443/21
 • Halvårsrapport, april 2021
  187167/21
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  186684/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  187698/21
 • Halvårsrapport april 2021
  187061/21
 • Fra Sweco: Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188517/21
 • fra projekthaver
  188506/21
 • Fra Kommune, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  186838/21
 • Bemærk kort høringsfrist - Høring til EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Konsekvensanalyse og køreplan ang. en kommende revision af den generelle lægemiddellovgivning
  187968/21
 • Fra Sweco: Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188515/21
 • Fra Advokat, Vand og Jord, fremsendelse af faktura
  186862/21
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af jordforurening på Dandyvej 19, 7100 Vejle
  188451/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  187062/21
 • Fra Advokat, Vand og Jord, faktura marts
  186866/21
 • Fra Assens Kommune. Kopi på korrespondance om §8
  188520/21
 • Fra DGE: Oversigtskort med angivelse af søgerender, Borggårdvænget, Nybøl. lok.nr.: 533-05704
  186791/21
 • Informationer til virksomhedsoverdragelse - deadline 17.06.2019
  188000/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune: Vedr. Fangelvej 72, 5672 - Korrigering
  188445/21
 • Ændringer i Fysioterapi praksis - SU den 27/4-21
  188042/21
 • Fra DGE Pulje 52: Petersmindevej 59, 7100 Vejle, lok.nr. 630-82419 - Endelige rapporter - Teknisk Rapport - Petersmindevej 59, 7100 Vejle, lok.nr. 630-82419.pdf
  188485/21
 • fra projekthaver
  188507/21
 • Fra Sweco: Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188511/21
 • fra DGE, Pulje 52: Petersmindevej 59, 7100 Vejle, lok.nr. 630-82419 - Endelige rapporter
  188483/21
 • Fra Dge, Pulje 52: Petersmindevej 59, 7100 Vejle, lok.nr. 630-82419 - Endelige rapporter - Grundejerrapport - Petersmindevej 59, 7100 Vejle, lok.nr. 630-82419.pdf
  188484/21
 • Fra Pluss SV: Kontrakt fremsendes til jeres underskrift
  188438/21
 • Fra SWECO: Dialog vedr oprensning, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  187775/21
 • Fra Cowi, RE: Faktura modtaget datakvalitet 2021, budgetstatus 1
  186536/21
 • Fra Haderslev Kommune:Kortlægningsbreve - Haderslev Havn
  188533/21
 • Fra Hderselv Kommune: Kortlægningsbreve - Haderslev Havn
  188532/21
 • Fra/til MOE - Aftaler om tilkørsel af jord
  186559/21
 • Fra Rambøll: Jordhåndteringsplan og historisk gennemgang, Energivej 20, Esbjerg
  187783/21

Udgående

 • Til Rubjerglund Aps, Ophævelse af kortlægningen efter supplerende undersøgesler, 1. ejer.pdf
  188348/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Søvej 28A m.fl., Ringe, lok: 430-81455
  188324/21
 • Til Fonden af 12.12.2005, Ophævelse af kortlægningen efter supplerende undersøgesler, 2. ejer..pdf
  188346/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Ingen klager på matr.nr. 28 Søgård, Kliplev i Aabenraa Kommune
  188320/21
 • til Assens kommune : Etablering af ny vej på V1 kortlagte arealer kortlægningsnummer 421-60003 i Assens
  188212/21
 • Til Tønder Kommune: Kopi af høringsbrev ifm. V2-kortlægning af udlagt knust asfalt, K L. Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  187917/21
 • Til Tønder Kommune: Bilag - Doc2Mail - Forsendelse 189045548, K L. Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  187918/21
 • Til NIRAS: Oplæg ønskes
  187850/21
 • Til NIRAS: Oplæg ønskes
  187852/21
 • Til NIRAS: Ønske om tidsplan for dokumentationsrapport
  187769/21
 • Ingen klager vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  188321/21
 • Til LSP: Vedr. tid i Peter Sørensens kalender til formøde og møde i projektgruppen primo maj 2021
  187328/21
 • Til Odense Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse vedr. Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N.
  186687/21
 • Til rådgiver (grundejes) - Sløjfning af boringer igangsættes
  186535/21
 • Til rådgiver - sløjfning kan igangsættes
  186531/21
 • Til Rambøll: Vedr. prøvetagningstidspunkt
  186433/21
 • Til TARCO: Høring omkring den offentlige indsats overfor forurening - lok. nr. 429-00011 - Høring af revurderingsnotat.pdf
  188046/21
 • SV til ejer: Forureningssag og svar på undersøgelser, tarupvej 27, Årslev
  188449/21
 • Til Haderslev KOmmune: SV: Kortlægningsbreve - Haderslev Havn
  188542/21
 • Til DGE: Vedr. dokumentation for fjernelse fyld, Borggårdvænget, Nybøl. lok.nr.: 533-05704
  186601/21
 • Til information. V1-kortbilag, afgørelse, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  186356/21
 • Til Sweco: Svar - Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188516/21
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter oprensning, Skovhavevej 40, 6091 Bjert.pdf
  187315/21
 • Til Vores Elnet, V1-afgørelse, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  186355/21
 • Til Tønder Kommune - Høringssvar til forslag til Råstofplan
  187025/21
 • Til WSP: Genfremsendelse til korrekt mailadresse - HASTER Telefonbesked vedr. 515-50162
  188508/21
 • Til FaaborgMidfyn Kommune: Svar vedr. Fangelvej 36 og Fangelvej 72, 5672 Broby
  188446/21
 • Til DMR: Telefonnotat 09-04-2021. Ejendom kan ikke udgå pga. kommende systematisk kortlægning samt opklarende spørgsmål
  187799/21
 • Til TARCO: Høring omkring den offentlige indsats overfor forurening - lok. nr. 429-00011 - Revurderingsnotat juli 2020.pdf
  188050/21
 • Til projekt: svar på anmodning om udsættelse pga corona
  188480/21
 • Til haderselev Kommune: SV: Kortlægningsbreve - Haderslev Havn
  188543/21
 • Til WSP: SVAR - HASTER Telefonbesked vedr. 515-50162
  188174/21
 • Til FaaborgMidfyn Kommune: Svar vedr. Fangelvej 36 og Fangelvej 72, 5672 Broby
  188430/21
 • Til Boligforening, V1-afgørelse, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  186357/21
 • Til Sweco: Svar - Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188518/21
 • Til Sweco: Svar - Anmodning om udlevering af materiale, matr. nr. 17at og 500a Åløkke Hgd., Odense Jorder
  188513/21
 • Til CEO: SVAR spørgsmål til jordforurening, Kohavevænget 1, 5800 Nyborg, matr. nr. 1gt Nyborg Markjorder
  187856/21

8. april 2021

Indgående

 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186274/21
 • Fra TreFor: Spørgsmål vedr. pesticider
  185398/21
 • Fra Rambøll: Dialog vedr sagsgang, Energivej 20, Esbjerg
  184686/21
 • Fra EDC, Tarup: HENV. Jordforureningsattest - Rugårdsvej 230, Tarup, 5210 Odense NV - Lok. nr. 461-00169
  186216/21
 • Fra MST: Situationsplan for spild, Ørsted, Skærbækværket
  185776/21
 • Fra Nordicals: Henv. Vedr. lokalitetsnr. 461-81397 - Valkendrupsgyden 10C, Næsbyhoved-Broby, 5270 Odense N
  186230/21
 • Fra/til MOE - Svar på bemærkninger til reetableringsaftale
  186235/21
 • Fra DGE: vedr. omfang af dokumentation, Borggårdvænget, Nybøl. lok.nr.: 533-05704
  185882/21
 • Fra Kerteminde Kommune: § 8 tilladelse til byggeri af boliger på Nordre Havnekaj, 5300 Kerteminde
  186316/21
 • Telefonnotat 08-04-2021, grundejer, Svendborgvej 38E, 5260 Odense S
  185637/21
 • Fra rådgiver - info om at de er færdige med at benytte boringer
  186527/21
 • Fra Svendborg Kommune: Dialog vedr tilkørsel af jord til Sellebjerg Fyldplads
  186895/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  186240/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. etablering af nye tanke, Fangelvej 35, Odense S
  185383/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fund af asbest forurenet jord på Herslev Bygade 6, 7000 Fredericia
  188391/21
 • Fra Varde Kommune: Orientering - tilladelse midlertidig oplagsplads Kollevej 25, Nørre Nebel
  188299/21
 • Fra SWECO: Undersøgelsesrapport, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  187766/21
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse jordoplagsplads Stationsvej 1, Nørre Nebel
  188328/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hundslevvej 89, 5300 (t.o.)
  188357/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spm til efterbehandlingsplan for Flensborgvej 389, Aabenraa
  185319/21
 • Fysioterapeut - Afmelding af ydernummer
  185150/21
 • Fra Danske Regioner - Regionerne deltager ikke i Styregruppens arbejde med ændringsønsker til VanDa
  186087/21
 • Fra borger -Graveområde ved Barlæse, sammenfald med bebygget område i have
  185072/21
 • Fra Vejen Kommune, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  186189/21
 • Fra CEO: HENV. spørgsmål til jordforurening, Kohavevænget 1, 5800 Nyborg, matr. nr. 1gt, Nyborg Markjorder
  187851/21
 • Høring over bekendtgørelser om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. - bemærkninger senest mandag den 26. april kl. 12:00
  184218/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune: Vedr. Fangelvej 36 og Fangelvej 72, 5672 Broby
  188418/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  186500/21
 • Fra kommune - Kommune ejer 7000b og 7000y og er hermed underrettet om besigtigelse og undersøgelse
  186589/21
 • Psykolog - Flytning af ydernummer
  186361/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Vedr. rettelser i rapport, Vestergade 24-28. Børkop
  186695/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Vedr. rettelser" - tilrettet rapport, vers. 3, Vestergade 24-28. Børkop
  186747/21
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bortgravning og afskæring af forurening, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  187774/21
 • Fra Kolding Kommune: Oplæg til frivillig undersøgelse - Stadionvej 39-45 - Kolding
  188379/21

Udgående

 • Til Rambøll: Vedr. analyser for pesticider 2021
  185685/21
 • Til TreFor: Svar vedr. pesticider
  185681/21
 • Til Pronestor: Konsulentimer vedr. serverudskiftning og opgradering
  185174/21
 • til Haderslev kommune : VVM - Opførelse af "Det Blå Forenings" ved havnen i Haderslev - Høring af berørt myndigehed.
  184746/21
 • Til MST: anmodning om ny mail med situationsplan, Ørsted, Skærbækværket, lok. 607-00583
  185734/21
 • Til borger Graveområde ved Barlæse, sammenfald med bebygget område i have
  184835/21
 • til borger, V1- afgørelse: Kirkegyden 80, 80B, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 5al, Stige By, Lumby. - Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kirkegyden 80, 80B, 5270 Odense N.pdf
  185285/21
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  184612/21
 • Til borger: Telefonnotat 08-04-2021, mulig køber, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  185936/21
 • Til Kolding Kommune, Trefor og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Vadhusevej 4, 6580 Kolding
  184621/21
 • Til Haderslev Kommune og ABJ Metal: Høring af V2-kortlægning, Ribevej 20, Vojens
  184085/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Korrigering af hvilket stof der er påvist i de supplerende PL, Vestergade 24-28. Børkop
  184650/21
 • Til Nordicals: Svar Vedr. lokalitetsnr. 461-81397 - Valkendrupsgyden 10C, Næsbyhoved-Broby, 5270 Odense N
  186236/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  184605/21
 • Til Vejen Kommune, til forslag til Råstofplan 2020
  186222/21
 • Til Aaberaa Kommune: Svar vedr efterbehandlingsplan for Flensborgvej 389, Aabenraa
  185354/21
 • til borger. V1 afgørelse: Kirkegyden 116, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 18b, Stige By, Lumby. - Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kirkegyden 116, 5270 Odense N.pdf
  185208/21
 • Til Medicinrådet: Ny indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledninger – Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske tarmsygdomme.
  186126/21
 • Til EDC, Tarup: SVAR Jordforureningsattest - Rugårdsvej 230, Tarup, 5210 Odense NV - Lok. nr. 461-00169
  186219/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse.pdf
  184609/21
 • Til Nordfyns Kommune: SV: Bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse Dallundvej 11, Søndersø
  185086/21
 • Til Vejle KOmmune: Rykker for afgørelse jf. §40/41
  186303/21
 • TIl Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens vurdering af resultat af suppl. poreluftprøver samt § 8 ansøgning, Vestergade 24-28. Børkop
  184393/21
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Høgsholtvej 32, 7100 Vejle, matr. nr. 7ia, Uhre By, Hover, lok.nr. 630-82462
  186244/21

7. april 2021

Indgående

 • Fra Odense Kommune, Forureningsundersøgelse på Grønnevangen 56, 5210 Odense NV - lokalitetsnummer:461-06090
  182892/21
 • Telefonhenvendelse: Vedr. køb af V1-kortlagt ejendom, Bakketoppen 7, Odense, lok. nr.: 461-81707
  185500/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe den 15. april 2021
  183710/21
 • HASTER - VS: VVMFra Haderslev kommune - Opførelse af "Det Blå Forenings" ved havnen i Haderslev - Høring af berørt myndigehed.
  184737/21
 • VS VVM - Opførelse af Det Blå Forenings ved havnen i Haderslev - Høring af berørt myndigehed..msg
  184742/21
 • Fra Schrøder: Ventilator udskiftet
  181722/21
 • Fra Rambøll: Oversigtskort afledning af vand
  181648/21
 • fra Danske Regioner
  183797/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  183444/21
 • Ny mail fra Danske Regioner på vegne af Beskæftigelsesministreiet
  182818/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  183426/21
 • Fra Svendborg Kommune: Spm vedr jord til Sellebjerg Grusgrav
  183684/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  183430/21
 • Fra MST: Vedr. situationsplan, Ørsted, Skærbækværket, lok. 607-00583
  185716/21
 • Kolding Gymnasium: vedr.pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelser
  184602/21
 • Fra Vejle KOmmune. Orientering om kemikaliespild
  188448/21
 • Fra Sønderborg Kommune: SV: Høring over udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 32b Bovrup, Varnæs i Aabenraa Kommune
  182916/21
 • Fra Nordfyns Kommune: mail med revideret oplæg til forureningsundersøgelse Dallundvej 11, Søndersø
  185065/21
 • Ophør af Patientforsikring - Police: 670 - 8500150
  181747/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Korrespondance vedr kortmateriale på udstykningssag - Lokalitet 540-81452 og 540-81470, Nordals Ferieresort
  182685/21
 • Fra Grindsted Gymnasium: vedr. pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelser
  184593/21
 • Fra MOE/ejer - Grundejer godkender prissætning af planter
  186220/21
 • Fra Svendborg kommune: Tillæg af vejareal til boliggrund
  188384/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Miljøspild, Fertin, Dandyvej - resultat af vandprøve - varsling af høje indhold
  188450/21

Udgående

 • BInteresseomrBarløseOrienterEjere.pdf
  183672/21
 • Til Assens Kommune og EtterupGrønnemose VV, Vedr. Delvis nedlukning af monitering/undersøgelser på Grønnemose Losseplads
  182954/21
 • Til TreFor: Svar vedr. afledning
  182730/21
 • 20210407AkkerupInteresseomrAkkerup.pdf
  182611/21
 • Screeningsafg-udkast26022021.pdf
  182585/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Svendborgvej 38E, 5260 Odense S
  185623/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Svendborgvej 38D, 5260 Odense S
  185616/21
 • Til borgere - Råstofplan 2020 - høring Barløse
  183671/21
 • til parter, myndigheder, og ansøger: Screeningsafgørelse matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  183587/21
 • Til 313a - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188712920)
  182135/21
 • Til WSP + kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  183680/21
 • Til Naturstyrelsen: Høringssvar på råstofplan 2020
  183348/21
 • til Borger Gulleshøj 10. Undersøgelsesrapport -Gulleshøj_Okt_2020.
  183558/21
 • til Borger Gulleshøj 10. Afgørelse om at ejendommen Gulleshøj 10, Søndersø udgår af kortlægningen
  183551/21
 • til Borger Afgørelse - en del af grunden Gulleshøj 11, 5471 Søndersø er kortlagt på V2, F0 - Afg_V2F0_Gulleshøj11_20210330.pdf
  183516/21
 • Til virksomhed: Høring V2-kortlægning m bilag, 509-50055, Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld.pdf
  182808/21
 • Til 93 - Varsel om besigtigelse og undersøgelse, kildegrund (sendt digitalt: Job nr 188751599)
  182744/21
 • til Borger Svar på Henvendelse: Telefonbesked vdr. nabogrunde V2 kortlagt, Raunsbjergvej Gråsten
  182100/21
 • til Borger Gullehøj 10 Afgørelse om at ejendommen Gulleshøj 10, Søndersø udgår af kortlægningen
  183548/21
 • Til 16o - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188735118)
  182397/21
 • Til Svendborg Kommune: SV: havnegade 1 Marstal - oliedepot til detailhandel
  183737/21
 • Til kommune + DMR (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  181604/21
 • til Borger, Gulleshøj 11, 5471 Søndersø - Boligerklæring
  183535/21
 • til Borger Svar på Henvendelse: Telefonbesked vdr. nabogrunde V2 kortlagt, Raunsbjergvej Gråsten
  182094/21
 • Til 5aa - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188768678)
  183220/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Columbinevej 13, 5270 Odense N.pdf
  181572/21
 • Tilf borgere - interesseområde ved Akkerup
  182610/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr udstykningssag - Lokalitet 540-81247, Linde Haven, 6400
  182306/21
 • Til Kolding Kommune og Meldgaard Miljø A/S: Høring af V2-kortlægning, Eltangvej 140, Kolding
  183740/21
 • Til 314b - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188714953)
  182191/21
 • til Borger Gulleshøj 10, Søndersø - Kortbilag_Gulleshøj10
  183553/21
 • Til Kolding kommune: Kopi af V2-høring + rapport, 509-50055, Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld
  182813/21
 • Til 312a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188708516)
  182050/21
 • Til 20n - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188756785)
  182752/21
 • til Borger , Gulleshøj 11 - Kortbilag V2 Gulleshøj 11, 5471 Søndersø
  183529/21
 • Til DMR + kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  183045/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Columbinevej 13, 5270 Odense N.pdf
  181571/21
 • Til 16a - Orientering om undersøgelse (sendt fysisk: Job nr 188723716)
  182346/21
 • Til Borger: Orientering resultat af monitering 2020
  182381/21
 • Til WSP + kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  183577/21
 • Til 314a - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188713884)
  182183/21
 • til Borger Gulleshøj 11, 5471 Søndersø - Resultater_Fase7_2021
  183544/21
 • Til 16d + 16s - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188737615)
  182410/21
 • Til 126n, 127b, 129, 696, 130, 131, 1a, 140, 667, 668a, 692c - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188778639)
  183411/21
 • Til Svendborg Kommune, bemærkninger til Råstofplan 2020
  183257/21
 • Til 20d (kildegrund), 12a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188754559)
  182776/21
 • til Borger Afgørelse - en del af grunden Gulleshøj 11, 5471 Søndersø er kortlagt på V2, F0
  183429/21
 • Til DMR + kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  182316/21
 • til Borger -Gulleshøj 11, 5471 Søndersø - Rapport_Gulleshøj_fase 6,Okt_2020
  183540/21
 • til Borger Gulleshøj 10- Undersøgelsesrapport - 483-70104 Gulleshj 11, Snders Rapport, september 2017_mbilag1
  183556/21
 • Til 16g - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188732742)
  182356/21
 • Til DMR + kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  182715/21
 • Til 71a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188789960)
  183592/21
 • Til/fra DMR - Rettelser til "Oversigt over matrikler, der skal varsles"
  186394/21
 • Til WSP + kommune (kopi) - Orientering om undersøgelse + spørgsmål om ejer af 7000b og 7000y
  183369/21

6. april 2021

Indgående

 • NPV mødenotat,
  181631/21
 • Svar fra Nationalpark Vadehavet, RÅSTOF, Høringssvar vedr. 2 ansøgninger i Natura 2000-område matr. nr. 267 (nordlige del) samt matr. nr. 267 (sydlige del), 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  185783/21
 • Fra Unimedic - information om Prednisolon klysma
  182270/21
 • Fra Rambøll, Afrapportering af supplerende und med tankundersøgelse på Søvej 28 i Ringe
  188339/21
 • Fra PLO S formand - udskrift af negativt testsvar
  181022/21
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26, den resterende del af Odense Kommune
  181575/21
 • NIRAS - Pulje 26 - Budget status_8.pdf
  181576/21
 • Statusnotat 8 - pulje 26.pdf
  181577/21
 • Fra Kolding kommune - Supplerende data inkl. sp. vedr. ny pumpeboring
  180160/21
 • Fra Tønder Kommune: Ansøgningsmaterialee og § 19 tilladelse til anvendelse af knust asfalt, K L Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  179667/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Ansøgningsmail fra grundejer Knust asfalt på pladsen, K L Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  179668/21
 • Fra Landbogruppen - Henvendelse om hele V2-afgørelsen på Lok.nr. 450-81044 Skiftemose 1, 5550 Langeskov
  179847/21
 • fra/til politiker, Råstofplan 2020, høring af forslag
  181084/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  180973/21
 • Til Sønderborg Kommune,Orientering om forureningsundersøgelse af Vadbæk langs den kortlagte ejendom på matr.nr. 746b m.fl. Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl (lok.nr. 537-03706)
  179532/21
 • Fra MOE - Underskrevet aftale om reetablering
  180625/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  179601/21
 • Fra MOE/entreprenør - Prissætning af planter
  180750/21
 • Fra: SH VS: URGENT!! AW: DIVA Interreg Project - Partner Ship agreement for your signature IMPORTANT
  179335/21
 • Svar fra Nationalpark Vadehavet, RÅSTOF, Høringssvar vedr. 2 ansøgninger i Natura 2000-område matr. nr. 267 (nordlige del) samt matr. nr. 267 (sydlige del), 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  185790/21
 • Fra Odense Kommune: vedr. status for § 8 tilladelse, Rismarksvej 52, Odense - Møde om status + det videre arbejde ifm. §8 tilladelser
  185673/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: §48- forurening påvist ved villatank
  188275/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. Englandsgade 34
  185847/21
 • Svendborg Kommunes bemærkninger til Råstofplan 2020
  183221/21
 • Fra Naturstyrelsen, Høringssvar på råstofplan 2020
  183338/21
 • Til Vurderingsstyrelsen, FES, Haderslev Kommune og Skrydstrup Vandværk: V2-kortlægning, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  181536/21
 • Fysioterapi - ændringer til yderregistret
  179527/21
 • Fra UFM VS: Åbent opslag efter nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond
  187217/21

Udgående

 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186199/21
 • Til DMR, SV: Oplæg til miljøundersøgelse ifb. med tankoptagning, Knudshovedvej 39, Nyborg.
  180330/21
 • Til B.J. INNOVATION/EJENDOMME , Vedr. inspektion af boringer på ejendommen, Dyregårdsvej 1, Gelsted
  180228/21
 • Til DMR: Glasvænget, kommentar til udkast til delrapport
  180069/21
 • Til Koling Kommune - Vedr. evt. ny pumpeboring - mere data nødvendig
  180162/21
 • Til PLO S - udskrift af Covid-testsvar til patienter uden NemId
  180979/21
 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  179569/21
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Øksendrupvej 41, 5871 Frørup, Lok: 450-81219
  179566/21
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning - V2.pdf
  179570/21
 • Til Kolding Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Skartved Bæk nær den kortlagte ejendom på Skamlingvejen 85, 6091 Bjert
  180369/21
 • Til Aalborg Portland, Varsel af undersøgelse af fjord ved Mellemvej 30, 6200 Aabenraa.pdf
  179821/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 1.pdf
  179282/21
 • Orientering om forureningsundersøgelse af Skartved Bæk nær den kortlagte ejendom på Skamlingvejen 85, 6091 Bjert (lok.nr. 621-00159) - Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs din grund, Matr.nr. 2b Skartved By, Sdr. Bjert.pdf
  180372/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 99, 5320 Agedrup.pdf
  180129/21
 • Til skat - Kopi af afgørelse vedr indledende undersøgelse Grejsdalsvej 23A, 7100 Vejle (Matr. nr. 360a Engene, Vejle Jorder). 630-82380
  181318/21
 • Til MOE - Bemærkninger til reetableringsaftale + OK til pris for planter
  180809/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 87, 5320 Agedrup.pdf
  180125/21
 • Til Grønvang Invest Gørding, Orientering om undersøgelse af Aabenraa Fjord nær din kortlagte ejendom, Sønderga
  179510/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af Aabenraa Fjord nær din kortlagte ejendom, Søndergade 9A-B og Fisker
  179506/21
 • Til Sønderborg Kommune, Varsel af undersøgelse af sø på kommunens ejendom på matr.nr. 108 Augustenborg.pdf
  179673/21
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, 06-04-2021, Dybbøl Bygade 50, 6400 Sønderborg
  179595/21
 • Til information. V1-kortbilag, afgørelse, Brolandvej 76-99, 100-103, 5320 Agedrup.pdf
  180138/21
 • Til Aabenraa Kommune, Varsel om undersøgelse af vandløb langs matr.nr. 568 Genner, Ø. Løgum.pdf
  179872/21
 • Til Ejerforeningen Blæsbjerggade 42, Orientering om undersøgelse af sø nær din kortlagte ejendom, Blæsbjerggade 42,
  180213/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 101C, 5320 Agedrup.pdf
  180131/21
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Nørreå nær den kortlagte ejendom på Slotsvej 3 og Tovskovvej 18, 6560 Sommersted
  180341/21
 • Til X-Yachts, Varsel om undersøgelse af fjord nær din ejendom, Fjordagervej 21, 6100 Haderslev
  180837/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N.pdf
  179287/21
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Haderslev Fjord nær den kortlagte ejendom på Fjordagervej 21, 6100 Haderslev
  180833/21
 • KOPI til kommunen, V1-afgørelse, Brolandvej 83, 5320 Agedrup.pdf
  180140/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 101E, 5320 Agedrup.pdf
  180134/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Elsted Bæk langs den kortlagte ejendom på matr.nr. 568 Genner, Ø. Løgum
  179865/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af sø på din ejendom på matr.nr. 116 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  179647/21
 • Til Ejendomsselskabet Skamlingvejen 85, Varsel om undersøgelse af vandløb nær din kortlagte ejendom, Skamlingvejen 85, 6
  180386/21
 • Til Grundejer.Sv, vedr henvendelse om status.
  179488/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  179457/21
 • Til D.C.S HOLDING ApS: BIlag, V2-kortlægning_udkast, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  181516/21
 • Til Sønderborg Kommune: Kopi af V0-orienteringsbrev, Dybbøl Bygade 50, 6400 Sønderborg
  179615/21
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Ørsted Å nær den kortlagte ejendom på Ørstedvej 4, 6560 Sommersted
  180314/21
 • Til Kolding Kommune, Varsel om undersøgelse af sø nær din ejendom, matr.nr. 7000br Kolding Bygrunde.pdf
  180220/21
 • Til Kolding Kommune, Varsel om undersøgelse af sø nær din ejendom, matr.nr. 7000ax Kolding Markjorder 1. Afd og 700
  179991/21
 • Til Kolding Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Kolding Slotssø nær den kortlagte ejendom på Blæsbjerggade 42, 6000 Kolding
  180205/21
 • Til grundejer - Afgørelse - Udgår af kortlægningen Grejsdalsvej 23A, 7100 Vejle (630-82380).pdf
  181172/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Råstofsø ved Uge nær den kortlagte ejendom på matr.nr. 177 og 592 Uge Ejerlav, Uge (lok.nr. 539-05732)
  179643/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 101D, 5320 Agedrup.pdf
  180133/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs din grund, Matr.nr. 1k Strårup By, Dalby.pdf
  180371/21
 • Til Kolding kommune: Høring om forurening på eksisterende maskinværksted, Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld. Loknr 509-50055
  181290/21
 • KOPI til kommunen, V1-afgørelse, Brolandvej 105, 107, 5320 Agedrup.pdf
  180141/21
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens svar vedr. § 40-undersøgelsespåbud, Dybbøl Bygade 50, 6400 Sønderborg
  179447/21
 • Til Sønderborg Kommune, Varsel om undersøgelse af vandløb langs matr.nr. 300 Vollerup, Ulkebøl.pdf
  179536/21
 • Til D.C.S. HOLDING ApS: V2-høring, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  181514/21
 • Til Kolding Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Kolding Slotssø nær den kortlagte ejendom på Låsbygade 32 A-H, 6000 Kolding
  179982/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Aabenraa Fjord nær den kortlagte ejendom på Søndergade 11 m..fl., 6200 Aabenraa (lok.nr. 545-30009)
  179503/21
 • Til borger: V0-orienteringsbrev, Dybbøl Bygade 50, 6400 Sønderborg
  179587/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Mølleå nær den kortlagte ejendom på Engvej 19, 6200 Aabenraa
  179905/21
 • Til Vejle Kommune: Rykke for afgørelse jf. §40-41 i JFL
  179480/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Aabenraa Fjord nær den kortlagte ejendom på Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa
  179805/21
 • VS: ÆRØ
  180517/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 93, 5320 Agedrup.pdf
  180126/21
 • Til Naturstyrelsen, Varsel af undersøgelser af sø på matr.nr. 40 Diernæs, Hoptrup.pdf
  179845/21
 • Til D.C.S. HOLDING ApS: Bilag, Kortbilag, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  181518/21
 • Til Svendborg Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  181409/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 95, 5320 Agedrup.pdf
  180127/21
 • Til projekt: godkendt forlængelse af projektperiode
  179725/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 3.pdf
  179286/21
 • Til Tinglev Vandværk, Aabenraa Kommune, Vurderingsstyrelsen og Bredsskabsstyrelsen: V2-kortlægning på Nørremarksvej, Tinglev
  181428/21
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Slivsø ved den kortlagte ejendom på matr.nr. 40 Diernæs, Hoptrup
  179838/21
 • Til Riis Ejendomme, Orientering om undersøgelse af sø nær din kortlagte ejendom, Blæsbjerggade 42, 6000 Kolding.pdf
  180225/21
 • Til Stema Shipping, Varsel af undersøgelse af fjord ved Nyhavn 28, 6200 Aabenraa.pdf
  179811/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af afgørelse vedr indledende undersøgelse Grejsdalsvej 23A, 7100 Vejle (Matr. nr. 360a Engene, Vejle Jorder). 630-82380
  181288/21
 • Til Fredericia Havn Ejendomme, Varsel af undersøgelse af kyst ved matr.nr. 391od Fredericia Stadsjorder.pdf
  179937/21
 • Til Den Katolske Kirke i Danmark, Orientering om undersøgelse af Aabenraa Fjord nær din kortlagte ejendom, Søn
  179508/21
 • Fra/til kommune - Spørgsmål og svar på bemærkning til varsel om undersøgelse
  180967/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs din grund, Matr.nr. 5c og 6d Skartved By, Sdr. Bjert.pdf
  180377/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Strandholtvej 21, 5270 Odense N
  179465/21
 • V2-afgørelse Skiftemose 1, 5550 Langeskov.pdf
  179860/21
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Brolandvej 105, 107, 5320 Agedrup.pdf
  180139/21
 • Til Nordicals - Svar om fremtidig offentlig indsats på Platinvej 37-39, Kolding, lok. 621-00152
  179658/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 85, 5320 Agedrup.pdf
  180120/21
 • Til Arbejdernes Andelsboligforening, Varsel om forureningsundersøgelse af sø nær din ejendom , Låsbygade 32C-H, 600
  179984/21
 • Til Sønderborg Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Lillehav nær den kortlagte ejendom på Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg
  179661/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 2.pdf
  179285/21
 • Til Grundejerforeningen Brolandparken, V1-afgørelse, Brolandvej 83L og matr. nr. 16a, Agedrup By, Agedrup, 5320 Agedrup.pdf
  180136/21
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om undersøgelse af Aabenraa Fjord nær din kortlagte ejendom, del af matr.nr.
  179512/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindehaven 18, 5270 Odense N
  179501/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindehaven 20, 5270 Odense N
  179505/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 97, 5320 Agedrup.pdf
  180128/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 103, 5320 Agedrup.pdf
  180135/21
 • Til DMR: Vedr. regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  181415/21
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af Jernhyt Bæk nær den kortlagte ejendom på Aage Grams Vej 1 m.fl., 6500 Vojens
  180247/21
 • Til Sønderborg Varme, Orientering om undersøgelse af vandløb nær matr.nr. 746b Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl.pdf
  179540/21
 • Til Aabenraa Havn, Varsel af undersøgelse af fjord langs matr.nr. 3393a Aabenraa
  179817/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. boringer til forpagter
  179470/21
 • Til Fredericia Kommune, Orientering om forureningsundersøgelse af kyst nær den kortlagte ejendom på matr.nr. 391od Fredericia Stadsjorder
  179934/21
 • Til Grundejerforeningen Låsbygade, Varsel om undersøgelse af sø nær din ejendom, matr.nr. 6g Kolding Markjorder 1.
  179989/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af vandløb på din ejendom, Haderslevvej 462, 6200 Aabenraa
  179869/21
 • Til Landbogruppen - Svar på henvendelse om jordforurening på Lok.nr. 450-81044 Skiftemose 1, 5550 Langeskov
  179867/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af sø nær din kortlagte ejendom, Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg
  179670/21
 • Til 17c, 17f, 94a, 143a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188692710)
  181036/21
 • Til 311b, 337a, 475b - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 188707006)
  181114/21

5. april 2021

Indgående

 • Fra Nordicals - Henvendelse om offentlig indsats på Platinvej 37-39, 6000 Kolding, 621-00152, 1. mail
  179637/21

2. april 2021

Indgående

 • Fra borger: mail vedr. V2 registrering på Thurøvænget 2C Skærbæk 7000 Fredericia
  185112/21

31. marts 2021

Indgående

 • Fra rådgiver - tilbud på supplerende undersøgelser (Grundvand) - Vestergade 30-36
  178661/21
 • Fra Nybolig: Anmodning om sagsmateriale, Ravnebjerggyden 1, Blommenslyst, 5491 Blommenslyst
  178424/21
 • Fra Ejendomsmægler: Anmodning om sagsmateriale, Skaus Vej 7, Over Jerstal, Vojens,
  178050/21
 • Fra Advokat: henv. vedr. status for forurening, Ådalen 4k, 6710 Esbjerg V
  177991/21
 • Fra Nyborg Kommune: Endelig § 8-tilladelse til opførelse af tilbygning, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  179707/21
 • Kostpolitik
  178467/21
 • Fra projekt: resultater af workshops
  179439/21
 • Fra projekt: resultater af workshops
  179443/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Orientering om resultat af supplerende poreluft, Vestergade 24-28. Børkop
  184357/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Orientering" - rapport inkl. supplerende poreluftprøver, Vestergade 24-28. Børkop
  184383/21
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til miljøgodkendelse til etape 2-3 på adressen Eltangvej 134, 6051 Almind
  181847/21
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til §8-tilladelse på Søndre Alle 7, Stepping, 6070 Christiansfeld
  179524/21
 • Fra projekt: resultater af workshops
  179450/21
 • Fra Grundejer. Forespørgsel om status.
  179471/21

Udgående

 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skovmålvej 26, 5320 Agederup.pdf
  179031/21
 • Til borger, V1-høring, Skovmålvej 26, 5320 Agedrup.pdf
  179030/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - Vestergade 34D 2..pdf
  179011/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 1.pdf
  179013/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - Ejerforeningen Vestergade 34.pdf
  179005/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning - Ejerforeningen Vestergade 34.pdf
  179012/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - Vestergade 34D 1..pdf
  179009/21
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. vasling af kortlægning - Vestergade 34, 7100 Vejle - lok. nr. 631-02034
  179006/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning - Vestergade 34D 2..pdf
  179004/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 1.pdf
  179007/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning - Vestergade 34D 1..pdf
  179015/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 2.pdf
  179014/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 2.pdf
  179008/21
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. varsling af forureningsundersøgelser på 631-02034 inkl. moniteringsresultater
  179002/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. kortlægning af Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  178756/21
 • Til borger, V1-høring, Borsvinget 18, 5320 Agedrup.pdf
  178464/21
 • Til grundejer - Varsel om forureningsundersøgelse - Vestergade 36A-H.pdf
  178868/21
 • Til Ejendomsmægler: Fremsendelse af materiale, Skaus Vej 7, Over Jerstal, Vojens, lok. 543-40235
  178143/21
 • Til Nordicals: Vedr. Platinvej 37-39, Kolding, 621-00152, 3. mail
  177866/21
 • Til Ejendomsselskab: Bilag - Kortbilag til V1-varsling, Englandsgade 34, 6700 Esbjerg.pdf
  179010/21
 • Til grundejer - Varsel om forureningsundersøgelse - Vestergade 30.pdf
  178866/21
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Englandsgade 34, 6700 Esbjerg
  179017/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af supplerende undersøgelser - Vestergade 34D 2..pdf
  178585/21
 • Til Ejendomsselskab: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Englandsgade 34, 6700 Esbjerg.pdf
  179003/21
 • Til Esbjerg Kommune: orientering om afgørelse, Vedr. Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N, lok. 561-81156
  178410/21
 • Til Nybolig: Vedr. sagsmateriale for Ravnebjerggyden 1, Blommenslyst, 5491 Blommenslyst, 461-00100
  178469/21
 • Til grundejer - Forespørgsel vedr. bolig-erhverv i bagbygning - Vestergade 36A-H.pdf
  178869/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Brolandvej 51, 53, 5320 Agedrup.pdf
  177814/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 53, 5320 Agedrup.pdf
  177813/21
 • Til Ejendomsselskab: V1-varsling, Danmarksgade 34, 6700 Esbjerg.pdf
  179001/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af supplerende undersøgelser - Vestergade 34D 1..pdf
  178587/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Borsvinget 18, 5320 Agedrup.pdf
  178462/21
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr varsling af påbud om oprensning af jord med glasfiberrester, Hjerting Skovvej 21, Rødding
  178220/21
 • Til Nordicals: Vedr. Platinvej 37-39, Kolding, 621-00152, 2. mail
  177862/21
 • Til grundejer - Varsel om forureningsundersøgelse - Skovgade 4, Gulkrog 9, 11.pdf
  178865/21
 • Til grundejer - Varsling af supplerende undersøgelser Vestergade 34A - Grundejer 2.pdf
  178655/21
 • Til grundejer - Varsling af supplerende undersøgelser Vestergade 34A - Grundejer 1.pdf
  178654/21
 • Til Advokat: Svar på henv. vedr. Ådalen 4k, 6710 Esbjerg V, lok. 561-91001
  177998/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af supplerende undersøgelser - Vestergade 34D 1..pdf
  178870/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 51, 5320 Agedrup.pdf
  177812/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af supplerende undersøgelser - Vestergade 34D 2..pdf
  178863/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Borsvinget 18, 5320 Agedrup.pdf
  178463/21
 • Til grundejer - Varsling af supplerende undersøgelser Vestergade 34A-E - Ejerforening.pdf
  178657/21
 • Til Nordicals: Vedr. Platinvej 37-39, Kolding, 621-00152, 1. mail
  177852/21
 • Til Jaxhouse ApS: Afgørelse - udgået inden kortlægning, 561-81156
  178392/21
 • Til grundejer - Varsel om forureningsundersøgelse - Vestergade 32.pdf
  178867/21

30. marts 2021

Indgående

 • Fra Niras: VS: Bogense. Forsikringsforhold i forbindelse af indeluft afværge
  177712/21
 • Fra borger: Henvendelse vedr. V1-kortlægning på nyligt købt grund, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  178750/21
 • Fra medejer: Torvegade 11 + 13 + 15 + 17 i 7323 Give - sag 16/5374
  176351/21
 • Fra Rambøll: Afledning af vand fra behandlingsanlæg til vandsystem
  181614/21
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel vedr. forureningsundersøgelse - Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  176019/21
 • Fra Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg , Høringssvar - Råstofplan 20202
  175908/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175876/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Forlængelse af høringsfrist
  176916/21
 • Fra Danbolig - Henvendelse om jordforurening på Dronningensgade 20A, 2. TV., 5000 Odense C - Matrikel 1148a Odense Bygrunde
  176853/21
 • Fra NIRAS: Historisk materiale for Bellingevej 107 samt Bakketoppen 3-31, 5250 Odense SV
  176014/21
 • Fra Nybolig: Tlf. henv. vedr. betydning af "udgået inden kortlægning"
  176974/21
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. V2 kortlægning Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  176182/21
 • fra projekthaver
  177348/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  176064/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  176018/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse til boliger på Østergade 38-42, Assens
  178493/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse for "afkortlægning", Avlsgårdsvænget, Nyborg.
  178522/21
 • OK-NYT Praksis 017-21 Regulering af knæk- og omsætningsgrænser for speciallægeområdet april 21.pdf, OK-NYT Praksis 018-21 Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-04-2021.pdf
  176184/21
 • Fra Nordicals: Vedr. forureningsstatus, Platinvej 37-39, Kolding
  177151/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. Sønderled 32 , 6000 Kolding
  178515/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. status for afslutning af § 8 sag, Warmingsgade 1, 6000 Kolding, 621-00328
  178007/21
 • Fra Kolding Kommune: Opfølgning på afsluttende § 8 dokumentation, Ndr. Ringvej 1
  178020/21
 • Fra Kolding Kommune: Mindre forurening med hydraulikolie - Esbjergvej, Kolding
  178477/21
 • Skriftlig votering og møde d. 21. april 2021
  179353/21
 • Fra BDO: Underskrevet revisorerklæring
  179499/21

Udgående

 • Til borger, Slotsgade 3: SV: VS: FORURENING , undersoegelse i gang ? MATRIZEN 204, AABENRAA BY
  177652/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 13, 5250 Odense SV
  177565/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  177558/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 25, 5250 Odense SV
  177577/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 3, 5250 Odense SV
  177554/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 31, 5250 Odense SV
  177582/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 19, 5250 Odense SV
  177571/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 19, 5250 Odense SV
  177570/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 9, 5250 Odense SV
  177559/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bellingevej 107, 5250 Odense SV
  177552/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  177557/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 27, 5250 Odense SV
  177579/21
 • Til Grundejerforeningen Bakketoppen 3-31, V1-høring, Bakketoppen 15X, 5250 Odense SV
  177568/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 9, 5250 Odense SV
  177561/21
 • Til borgere, V1-høring, Bakketoppen 27, 5250 Odense SV
  177578/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 23, 5250 Odense SV
  177574/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 21, 5250 Odense SV
  177572/21
 • Til Grundejerforeningen Bakketoppen 3-31, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 15X, 5250 Odense SV
  177569/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 25, 5250 Odense SV
  177576/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 11, 5250 Odense SV
  177563/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 23, 5250 Odense SV
  177575/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 15, 5250 Odense SV
  177566/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 15, 5250 Odense SV
  177567/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 13, 5250 Odense SV
  177564/21
 • Til borgere, V1-høring, Bakketoppen 3, 5250 Odense SV
  177553/21
 • Til borgere, V1-høring, Bakketoppen 11, 5250 Odense SV
  177562/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 21, 5250 Odense SV
  177573/21
 • Til borger, V1-høring, Bellingevej 107, 5250 Odense SV
  177551/21
 • Til Tandlægeselskabet PEB 2007, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 29, 5250 Odense SV
  177581/21
 • Til borger, V1-høring, Bakketoppen 5, 5250 Odense SV
  177555/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 5, 5250 Odense SV
  177556/21
 • Til Tandlægeselskabet PEB 2007, V1-høring, Bakketoppen 29, 5250 Odense SV
  177580/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bakketoppen 31, 5250 Odense SV
  177583/21
 • Til Ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. kortlægning - Bakketoppen 7, 5250 Odense SV VS Lea I.
  177163/21
 • Til Billund Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Elkjærhøjevej 10, Elkjærhøjevej 8A og Kobjergvej 8, Billund
  176759/21
 • Til Billund Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Elkjærhøjevej 10, Elkjærhøjevej 8A og Kobjergvej 8, Billund
  176755/21
 • Til Tønder Kommune Anmodning om ansøgningsmateriale til : § 19 tilladelse til anvendelse af knust asfalt - K L Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  176717/21
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel på ansøgningssmateriale , gensendt- Midtervej 12, 6520 Toftlund
  176415/21
 • til Borger SV: Bygrund med mulig forurening (V1)
  176909/21
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Stigehaven 1-39, 5270 Odense N.pdf
  175663/21
 • Til Nordicals: Vedr. Platinvej 37-39, Kolding, lok. 621-00152
  177251/21
 • Til virksomhed, V1-kortbilag, afgørelse, Stigehaven 1-39, 5270 Odense N.pdf
  175662/21
 • Til Skat pg Vard Kommune: Kopi af V1 varsel
  175989/21
 • Til Nyborg Kommune, Vedr. risiko for overfladevand - DSB-arealer i Nyborg
  176851/21
 • til projekthaver
  177386/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 6, 5320 Agedrup.pdf
  176395/21
 • Til Varde Kommune: V1-varsel
  175848/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 6, 5320 Agedrup.pdf
  176397/21
 • Til Borger: Rapporter og pjecer, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  176920/21
 • Til Middelfart Kommune: Regionens vurdering af § 8 til opstilling af TNV anlæg, Æblegyden 18, 5592 Ejby. lok. 410-81191
  176091/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Stigevej 283, 5270 Odense N.pdf
  175684/21
 • Til L.O.K.A. ApS, Ulvehavevej 42 og44, 7100 Vejle.
  176337/21
 • Til Danbolig - Svar på henvendelse på Dronningensgade 20A, 02 TV, 5000 Odense C.pdf
  176861/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Brolandvej 6, 5320 Agedrup.pdf
  176394/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Stigevej 283, 5270 Odense N.pdf
  175683/21
 • til Borger, Gulleshøj 11.Analyserapport_483-70104_F17-2.pdf
  183476/21
 • til Borger, Gulleshøj 11. Analyserapport_483-70104_B102-1.pdf
  183479/21
 • til Borger, Gulleshøj 11. Analyserapport_483-70104_F12-1.pdf
  183474/21
 • til Borger, Gulleshøj 11. Analyserapport_483-70104_F6-1.pdf
  183473/21
 • til Borger, Gulleshøj 11. Analyserapport_483-70104_B101-1.pdf
  183478/21
 • til Borger Gulleshøj 11, Analyserapport_483-70104_B103-1.pdf
  183472/21

29. marts 2021

Indgående

 • Fra borger, Slotsgade 3: Re: VS: FORURENING , undersoegelse i gang ? MATRIZEN 204, AABENRAA BY
  177650/21
 • Udkast til samarbejdsaftale baselinemåling EK, RS, NPV
  181628/21
 • supplerende oplysninger vedr. projektide
  181624/21
 • Fra Contea: SV: Forsikringsforhold i forbindelse af indeluft afværge
  177710/21
 • Fra borger, grundejer Slotsgade 3: Henvendelse FORURENING , undersoegelse i gang ? MATRIZEN 204, AABENRAA BY
  175194/21
 • Fra Kolding Kommune - Seneste data for selvhjælpshandling
  180158/21
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse grundvandssænkning og udledning i Blåbjerg Klitplantage ifm. Baltic Pipe-projektet
  178345/21
 • Fra Jordkonsulenterne: Oplæg til forureningsundersøgelse, Rudmevej 85, 5750 Ringe, Lok. nr.: 430-81374
  178393/21
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om påbudsmulighed, forurening fra gl. olietank, Odensevej 19, 5500 Middelfart
  178294/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Forlængelse af tidsfrist for afslutning, midlertidig karteringsplads, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg
  181223/21
 • OK-NYT Praksis 018-21 Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-04-2021.pdf - 018-21 Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-04-2021.pd
  176195/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175802/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175847/21
 • Fra Middelfart Kommune: Tlf. henvendelse vedr.status for § 8 vurdering af etablering af anlæg, 410-81191
  175820/21
 • OK-NYT Praksis 017-21 Regulering af knæk- og omsætningsgrænser for speciallægeområdet april 21.pdf,
  176189/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  175678/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175709/21
 • Fra Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg, Høringssvar - Råstofplan 20202
  175680/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175740/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175695/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175734/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175685/21
 • Fra Borger: Henv. vedr. Hans Tausens Vej 14, Fredericia
  175692/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  175704/21
 • Fra Varde Kommune: Forespørgsel omkring vilkår - § 8-tilladelse til Dejrupvej 73, Outrup
  178437/21
 • Fra Vejen Kommune: Varsling af påbud om oprensning af jord med glasfiberrester, Hjerting Skovvej 21, Rødding
  178198/21
 • Fra Kommune, Høringssvar vedr. forslaget til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  174261/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175540/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175560/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175573/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175476/21
 • Til Niras: Fremsendelse af sagsmateriale for lok. 565-75002, Huginsvej 2-4 og lok. 565-45007, Odinsvej 12, Grindsted
  174242/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175371/21
 • Kort & Matrikelstyrelsen, Slettet notering om jordforurening på matr. 6BEAE_1_ap-u2006-05406-1311.PDF
  174440/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175110/21
 • Til Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174267/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175599/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175512/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  173900/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175188/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175570/21
 • Fra Vejle Kommune, Høringssvar til forslag til Råstofplan 2020
  174464/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174758/21
 • Fra Borger: Vedr. kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk
  174120/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  173885/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  173889/21
 • Til Middelfart Kommune - Kvittering for høringssvar - Forslag til Råstofplan 2020
  175600/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174761/21
 • FRa Sønderborg Kommune: Udstykningssag - Lokalitet 540-81247, Linde Haven, 6400
  182017/21
 • Fra Sø nderborg Kommune: Udstykningssag - Lokalitet 540-81452 og 540-81470, Nordals Ferieresort
  182006/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail med Oprensningsnotat - Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  187274/21
 • Fra Kolding Kommune, Oprensningsnotat - Skovhavevej 40, 6091 Bjert
  187280/21

Udgående

 • Til kommunen - Orientering om undersøgelsesresultater - Kiddesvej 1 og 3 lok. nr. 631-00056
  175309/21
 • Til Borger, grundejer Slotsgade 3 SV Henvendelse: FORURENING , undersoegelse i gang ? MATRIZEN 204, AABENRAA BY
  175197/21
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel på ansøgningssmateriale - Midtervej 12, 6520 Toftlund
  174611/21
 • Til Borger: Vedr. erstatning Tvevadgyden
  174397/21
 • Til DMR og Rambøll, Spørgsmål og svar på spørgsmål til undersøgelse på Pulje 27
  174245/21
 • Til Rambøll: Rykker for svar
  174006/21
 • Til Niras: VS: Adelgade. Kontrakt underskrevet, genhusning
  173936/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 48, 5270 Odense N.pdf
  174060/21
 • Til Borger: Varsel boringer Vestergade 33
  174081/21
 • SV til Lilienhoff : Brejning Strand 103, 7080 Børkop, 6dn, Brejning By, Gauerslund, 603-00354
  174400/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 84, 5320 Agedrup.pdf
  175020/21
 • Til Niras: Fremsendelse af sagsmateriale for lok. 565-75002, Huginsvej 2-4 og lok. 565-45007, Odinsvej 12, Grindsted
  174213/21
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af rapport, Bredgade 29, Årup
  173696/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 84, 5320 Agedrup.pdf
  175022/21
 • Til Kivi-Tex, V1-kortbilag, afgørelse, Teknikvej 51, 5260 Odense S.pdf
  173708/21
 • Til Grundejer: Orientering status afværge 2021
  174085/21
 • Til Borger: Vedr. kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk
  173670/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Brolandvej 84, 5320 Agedrup.pdf
  175019/21
 • Til Kivi-Tex, V1-afgørelse, Teknikvej 51, 5260 Odense S.pdf
  173707/21
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. jordforurening" - Miljøundersøgelse af fyldlag DGE januar 2001
  175657/21
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. jordforurening" - Indledende undersøgelse, OM, maj 1994
  175655/21
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. jordforurening" - Afslutningsrapport oprensning september 1997
  175656/21
 • SV til RealMæglerne: Vedr. slagger/ jordforurening og hvad det har at sige
  174960/21
 • Til borger, Høring af forslag til råstofplan
  174248/21
 • til borger: Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig 565-04005
  174662/21
 • Til Vejle Kommune - V1-afgørelse - matr.nr. 7000bs Vejle Bygrunde.pdf
  173906/21
 • SV til RealMæglerne: vandværksvej Middelfart
  175049/21
 • Til Borger: Varsel eftersyn
  174056/21
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. jordforurening" - Vandprøver, DGE, februar 2001
  175658/21
 • Til Borger: Vedr. jordforurening, Skovvej 24, 6400 Sønderborg, lok. 537-10068
  175654/21
 • Til Borger: Bilag til "Vedr. jordforurening" - Afrapportering af miljøtilsyn ved gravearbejde, DGE, marts 2001
  175659/21

28. marts 2021

Indgående

 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175012/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174845/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174865/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stigevej 258, 5270 Odense N
  173483/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Ædelgranvænget 21, 5270 Odense N.pdf
  173486/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  173961/21
 • Fra Borger, Forslaget til Råstofplan 2020 Høringssvar,
  173818/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  175034/21
 • Høringssvar Mølgaard og Rowley, Skallebjerg, Hårby
  173876/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174915/21

Udgående

 • Til borger 2, V1-høring med bilag, Skippervej 31A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  173529/21
 • Til Skippergården, V1-høring med bilag, Skipperkrogen 2-12, 16-30, 5270 Odense N.pdf
  173523/21
 • Til borger 1, V1-høring med bilag, Skippervej 31A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  173527/21

27. marts 2021

Indgående

 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174798/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Ædelgranvænget 21, 5270 Odense N
  173487/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stigevej 258, 5270 Odense N
  173484/21
 • Til Varde Kommune: V1 varsel
  173471/21
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V1 afgørelse
  173469/21
 • Til Varde Kommune: V1 varsel
  173468/21
 • Til Varde Kommune og Skat. Kopi af V1 varsel
  173472/21

26. marts 2021

Indgående

 • Fra Nyborg Kommune: Anmodning om fristforlængelse SV: Udkast til V1 kortlægning, parkeringsareal Sylleskovvej, Nyborg
  172855/21
 • Fra COWI: Underskrevet kontrakt 2021
  172259/21
 • Fra WSP: Endeligt moniteringsnotat 2021 primære boringer
  172248/21
 • Fra DMR: Udkast til delrapport for undersøgelse på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  171407/21
 • Fra JS-Bolig A/S: Status på nedbrydning og fjernelse af slagge, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  171838/21
 • fra WSP Korrespondance vedr. prøve ved omboring : Pulje 26 - 479-81251 Skårup Tværvej 1-3
  170988/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172447/21
 • fra WSP 621-00461 Logbog Stenderupvej 47, Bjert i forhold til Agrolab
  171015/21
 • Fra projekt: Slutrapport, regnskab, presse og andre bilag
  170768/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  171444/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172567/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 79, 5270 Odense N
  172970/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172532/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  171992/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172269/21
 • fra projekthaver
  172719/21
 • Fra Rambøll - Undersøgelse udføres 08-04-2021
  172893/21
 • Fra DMR: Bredgade 29, Årup. Oprensning af olieforurening
  173268/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  171979/21
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse - Lindholmvej 14, 5800 Nyborg (matr. 1axp, Nyborg Markjorder), Lokalitetsnummer: 449-00002
  171262/21
 • Fra Borger, Høringssvar råstofplan
  172067/21
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  170605/21
 • fra projekthaver
  170851/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172992/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172471/21
 • Fra rådgiver: mail vedr planlagt oprensning delareal matr. 17av udgår, 17d afventer oprensning - SV: Kottesgade 21 kortlægningsvurdering
  171224/21
 • Fra Borger: Telefonbesked vdr. spørgsmål til kortlægning af grund, Hellesvej 28, Bramming
  173245/21
 • Fra Odense Kommune: T.O. Kommunens bemærkninger ift. oplæg til §8-undersøgelse på Hvidkærvej 3, Odense
  171622/21
 • Fra NIRAS, kvittering for mail vedr. Rammeaftalen for systematisk kortlægning
  173101/21
 • fra borger, Telefonbesked vdr. Nr. Stenderupvej 28, 6000 Kolding
  174506/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174753/21
 • Fra Niras: Anmodning om sagsmateriale, Huginsvej 2-4 og Odinsvej 12, Grindsted
  174197/21
 • Fra Niras: Anmodning om sagsmateriale, Huginsvej 2-4 og Odinsvej 12, Grindsted
  173850/21
 • henv.fra Lilienhoff: Brejning Strand 103, 7080 Børkop
  174383/21
 • Fra Borger: henv. vedr. Skovvej 24, 6400 Sønderborg, matr. nr. 4291
  175175/21
 • fra RealMæglerne: Vandværksvej/Endelavevej, 5500 Middelfart
  174941/21
 • Fra Borger: Vedr. Gl. Losseplads Hellesvej
  173664/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  174783/21
 • Fra WSP - Reetableringsaftale sendt til grundejer
  171218/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelser om gebyrer for medicinsk udstyr - bemærkninger inden onsdag d. 14 april
  171462/21
 • Fra Aabenraa Kommune: SV: Høring over udkast til screeningsafgørelse 32b Bovrup, Varnæs
  171662/21
 • fra ERST
  173234/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  173011/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, Shell raffinaderiet i Fredericia - Dokumentation for oprensning af forurening i grøft syd for raffinaderiets VRU (MST Id nr.: 2839362)
  172076/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  172433/21
 • fra projekthaver
  175774/21
 • fra Borger Re: Bygrund med mulig forurening (V1)
  176907/21
 • fra Borger Kvittering for modtagelse : Bygrund med mulig forurening (V1)
  176770/21
 • Fra Varde Kommune: Spørgsmål vedr. markvandsboring, matr. nr. 3a Lindbjerg Hgd., Ølgod
  178324/21
 • Fra Rådgiver - Lok. nr. 630-82380, Grejsdalsvej 23A, 7100 Vejle - Rapporter - endelig
  180913/21
 • Fra NIRAS: Tilbud og oplæg, konceptuel forståelse, supplerende pumpeforsøg
  172535/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. vaskeplads med sandfang og olieudskiller
  186759/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Havnehus/vaskeplads
  186728/21
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. nedrivning af gl. havnehus på Møllebugtvej 3, 7000 Fredericia.
  186685/21
 • Fra Danske Regioner: Midler til FADL
  175158/21
 • Fra Danske Regioner: Midler til FADL
  175165/21
 • Fra Miljøstyrelsen, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  184873/21
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Svar på spørgsmål vedr. målinger i Grindsted Å
  179299/21

Udgående

 • Til borgere, V2-høring, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  173348/21
 • Til borgere, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse samt delvis bibeholdelse af V1-kortlægning på baggrund af undersøgelse, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  173349/21
 • Til Varde Kommune, Regulering af det kortlagte areal, V2-jordforurening Gellerupvej 61, Varde
  173334/21
 • Til Nyborg Kommune: Forlængelse af høringsfrist - Sylleskovvej, Nyborg
  173126/21
 • Til NIRAS: Godkendt oplæg og tilbud ekstra pumpetest af VCS
  172780/21
 • Til borger, V1-afgørelse samt del udgår, Strandholtvej 44B, 5270 Odense N
  172362/21
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Tøndervej 43-45, Padborg, lok: 503-20010
  172303/21
 • Til Vesterbæk motor cross, Udgår af kortlægningen efter undersøgelse.pdf
  172311/21
 • Til borger, V1-afgørelse samt del udgår, Strandholtvej 44A, 5270 Odense N
  172126/21
 • Til Rambøll, Accept af tanksøgning til dukumentation, Søvej 28,5750 - Regionens lok. nr. 430-81455 - Anmodning om udtagelse af kortlægning
  172088/21
 • Til HANSE, V1-afgørelse samt del udgår, Strandholtvej 34A + 34B, 5270 Odense N
  172034/21
 • Til borger, V1-afgørelse og del udgår, Strandholtvej 36, 5270 Odense N
  171984/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lerhusene 18, 5330 Munkebo
  171907/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Rævegyden 26, 5240 Odense NØ.pdf
  171801/21
 • Til EDC: SV: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  170900/21
 • Til advokat: Fremsendelse af sagsmateriale vedr. V1-kortlægning af Gartnervænget Øst 22 A, 5240 Odense NØ - matr. nr. 14 Åsum by, Åsum
  170750/21
 • Til Borger: Foreløbige resultat af de seneste målinger i indeluft i Vestergade 8 i Faaborg
  170773/21
 • Acadre opgradering 2021
  170651/21
 • til Vejle kommune: Strandgaardsvej 32, 7120 Vejle ø - vurdering i forhold til § 8
  170712/21
 • Til Formpipe: Referat Opstartsmøde RSD 20210318 HI
  170457/21
 • Til Virksomhed - Afgørelse - din grund er nu omfattet af offentlig indsats.pdf
  170410/21
 • Til Varde Kommun og SKAT - Kopi af brev vedr. ændring af indsats efter Jordforureningsloven.
  170409/21
 • Til Virksomhed - Bilag til afgørelse - Tidligere afgørelsesbrev af 18.05.2004 inkl. kort over kortlagt område.PDF
  170412/21
 • Til Virksomhed - Bilag til afgørelse - Kort over kortlagt område.pdf
  170411/21
 • Til borger, udgået brev - Skippervej 38, 5270 Odense N.pdf
  171456/21
 • Til DMR + Kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  173115/21
 • Til Fjernvarme Fyn Distribution AS, V1-høring, Brolandvænget 20, 5320 Agedrup.pdf
  171974/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Lunden 35, 5320 Agedrup
  172128/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af afgørelse udgået inden
  170648/21
 • Til NIRAS, Vedr. Rammeaftalen for systematisk kortlægning
  173098/21
 • Høring af Region Syddanmarks rekommandationslister for lægemidler – Basislisten og Fællelisten – svarfrist 4. maj 2021
  173086/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjergfyrvangen 79, 5270 Odense N
  172991/21
 • Til MST: Regionens høringssvar til udkast til § 40 påbud på Ørsted, Skærbækværket, lok. 607-00583
  172116/21
 • Til advokatselskabet: Vedr.2884 - Skolevej 21, 5690 Tommerup - matr.nr. 6p Tommerup by, Tommerup.
  171081/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Sanderumgårdvej 32, 5220 Odense SØ.pdf
  172406/21
 • Til Varde Kommune: V1 afgørelse
  173298/21
 • Til Home: sv på Skippervej 38, Odense, Lok. nr.: 461-81886
  171588/21
 • Til 89g - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr 188139522)
  171552/21
 • Til Odense Renovation AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Energivej 10, 5260 Odense S.pdf
  170413/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lunden 35B, 5320 Agedrup
  171478/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Hirsevej 4, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  173374/21
 • Til Kolding Kommune og SKAT: kopi af Afgørelse - Udgår af kortlægning, Bjerndrupgårdvej 29, Bjerndrup, 6070 Christiansfeld, lok. 621-82004
  171940/21
 • Til Fjernvarme Fyn Distribution AS, V1-kortbilag, høring, Brolandvænget 20, 5320 Agedrup.pdf
  171975/21
 • SV til EDC: Lok. nr. 561-93003 - Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg
  171809/21
 • Til JS-Bolig A/S: Kvittering for status-opdatering, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  171909/21
 • Til Fjernvarme Fyn Distribution AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvænget 20, 5320 Agedrup.pdf
  171973/21
 • Sv til Advokathuset, : 5ø Stige By, Lumby, Odense Kommune - Skippervej 38 -Odense
  171522/21
 • Ændret form ved møde i Styregruppen for Interreg 6A den 21. april
  171382/21
 • Til 48a, 89d + 264a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund m.fl) (sendt digitalt: Job nr 188137860)
  171585/21
 • Til nabo ejerforening, udgået brev - Skippervej 38, 5270 Odense N.pdf
  171467/21
 • Til Varde Kommune, Skat: Kopi af V1 afgørelse
  173308/21
 • Til borger: Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 630-82293, Vejlevej 65, Bredsten.pdf
  171577/21
 • Til Borger: Afgørelse - Udgår af kortlægning, 621-82004
  171542/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Hirsevej 4, 5500 Middelfart, medejer
  173365/21
 • til projekthaver
  177592/21
 • Til Vejle kommune + Skat: Kopi af: Rapport + Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 630-82293, Vejlevej 65, 7182 Bredsten
  171594/21
 • Til Varde Kommune : Afgørelse Udgår inden
  170603/21
 • Til DMR: svar på aktindsigt Kongevej 243, 6510 Gram
  171421/21
 • Til 628n - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr 188141183)
  172053/21
 • Til Odense Renovation AS, V1-høring, Energivej 10, 5260 Odense S.pdf
  170414/21
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Gl. Banegårdsvej 5, 5500 Middelfart, matr. nr. 12y Middelfart Markjorder, lok. nr. 445-00030
  172787/21
 • Til Odense Renovation AS, V1-kortbilag, høring, Energivej 10, 5260 Odense S.pdf
  170415/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgå inden kortlægning, en del af Hirsevej 4, 5500 Middelfart, medejer
  173363/21
 • Til DMR, Kopi af Varselsbreve (2), Pulje 2
  181262/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs din ejendom, matr.nr. 563a m.fl. Vojens Ejerlav, Vojens.pdf
  180267/21
 • Til Svendborg Kommune, Justering af V2-kortlægning, Wandalsparken 62, 5700 Svendborg
  179548/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs din ejendom, matr.nr. 559 Vojens Ejerlav, Vojens.pdf
  180265/21
 • Til Onyx Denmark Propco, Orientering om undersøgelse af vandløb nær matr.nr. 541a m.fl. Vojens Ejerlav, Vojens.pdf
  180262/21
 • Til WSP, Kopi af Varselsbreve (2), Pulje 1
  181274/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb på din ejendom, matr.nr. 554 Vojens Ejerlav, Vojens og 375 Gl. Ladegård, Hammelev.pdf
  180269/21
 • Til Bækkedal Plantage ApS, Varsel om undersøgelse af vandløb på din ejendom, Søndre Ringvej 2, 6500 Vojens.pdf
  180270/21
 • Til WSP, Kopi af Varselsbreve (1), Pulje 1
  181267/21
 • Til DMR, Kopi af varselsbreve (1), Pulje 2
  181255/21
 • til projekthaver
  177586/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. nedrivning af gl. havnehus på Møllebugtvej 3, 7000 Fredericia.
  186676/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. nedrivning af gl. havnehus på Møllebugtvej 3, 7000 Fredericia.
  186720/21

25. marts 2021

Indgående

 • Fra EDC: Re: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  170897/21
 • Fra nabo - foto 2 træfældning - Sødover
  170789/21
 • Fra nabo - foto 1 træfældning - Sødover
  170783/21
 • Fra Formpipe: Referat Opstartsmøde RSD 20210318 HI
  170453/21
 • Referat Opstartsmøde RSD 20210318 HI.docx
  170454/21
 • Strandgaardsvej - ledningsplan.pdf
  170703/21
 • fra Vejle kommune : Strandgaardsvej 32, 7120 Vejle ø - vurdering i forhold til § 8
  170715/21
 • Strandgaardsvej - ledningsplan.pdf
  170716/21
 • fra Vejle kommune : Strandgaardsvej 32, 7120 Vejle ø - vurdering i forhold til § 8
  170701/21
 • Telefonnotat - Borgerhenvendelse angående træfældning - Sødover
  170775/21
 • Strandgaardsvej 32, 7120 Vejle ø - vurdering i forhold til § 8
  170702/21
 • Strandgaardsvej 32, 7120 Vejle ø - vurdering i forhold til § 8
  170717/21
 • RE: Pulje 53 og 54 - revideret tidsplan
  170780/21
 • VS: Regionalt bidrag til RU-direktør-punkt/punkt til USE
  186152/21
 • Fra bank, RÅSTOF, garanti matr.nr. 13e Hesselmed Hgd., Ål
  169699/21
 • Fra bank, RÅSTOF, medfølgende skrivelse til garantier matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  169690/21
 • Fra bank, RÅSTOF, Garanti matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  169682/21
 • Fra bank, RÅSTOF, medfølgende skrivelse til garantier matr.nr.13e Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  169700/21
 • Udkast til samarbejdsaftale baselinemåling EK, RS, NPV
  173307/21
 • Fra ansøger RÅSTOF GIS filer Tillæg til Koledhus
  171789/21
 • Fra Energi Danmark: ÅSV: Personreference
  169399/21
 • Fra Energi DK: Vedr. el måler tilmelding
  169243/21
 • Fra DMR: Grundejer vil forsøge at fjerne forureningen i jorden, Haugevej 180, 5270 Odense N
  170209/21
 • Fra EDC: Henvendelse; VS: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  168825/21
 • Fra Frisesdahl, TIlbud på entreeprise, VS: ”Tilbud – Adelgade 138, Afværge”
  168865/21
 • Fra CJ Anlæg: VS: Tilbud på entreprise - Adelgade 138 - Bogense
  168861/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Sagsnr21-639_Doknr36335-21_v1_Miljøgodkendelse, Vestterpvej 18, Grindste..., Vestterpvej 18, 7200 Grindsted.
  174289/21
 • Fra Varde Kommune: Miljøgodkendelse til udlægning af slagge under plansilo og kørearealer, Vestterpvej 18, 7200 Grindsted.
  174288/21
 • Repræsentant til den tværsektorielle forskningsgruppe
  168210/21
 • Endelig rapport 'Energiscenarier for Region Syddanmark'
  173310/21
 • Fra Energi Danmark: Vedr. tilmelding
  167617/21
 • Fra indvinders bank, RÅSTOF, vedr. indsendt garanti matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  169548/21
 • Fra indvinders bank, RÅSTOF, ny garanti fremsendt fysisk som erstatning for tidligere garanti matr.nr. 13e Hesselmed Hgd., Ål
  169569/21
 • Fra Schrøder: Aftale om tilsyn af anlæg
  167925/21
 • Fra Schrøder: Fejl i system
  167344/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for regionens tilbagemelding: Til orientering, Fund af forurening og renbundsprøve, Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  170211/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Pejrupvej 60, 5600 Faaborg.pdf
  168010/21
 • Mail fra Kirsten Kjeldal, Martha Nussbaum
  167840/21
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål om §8-pligt tilVaskeplads med sandfang og olieudskiller
  170233/21
 • Fra borger: Vedr. undersøgelse, Pejrupvej 60, 5600 Faaborg
  167973/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  168708/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  171950/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 81, 5270 Odense N.pdf
  168497/21
 • Fra borger, Råstof, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  172983/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  172585/21
 • Fra Home, Skippervej 38, Odense, Lok. nr.: 461-81886
  171556/21
 • Tidsplan - pr. 1.7.2021.doc
  167774/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 20, 5270 Odense N.
  168451/21
 • Fra Rådgiver: henv vedr. materiale på Kongenstæde, Fredericia
  170374/21
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering, opstilling af TNV anlæg, Æblegyden 18, 5592 Ejby
  170722/21
 • Fra advokatselskab: Vedr.2884 - Skolevej 21, 5690 Tommerup - matr.nr. 6p Tommerup by, Tommerup.
  171074/21
 • Fra EDC: Lok.nr 561-93003 - Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg
  171804/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om oprensning, Bjerndrupgårdvej 29 - 6070 Christiansfeld
  170640/21
 • Fra Esbjerg Kommune : mail vedr. § 8 pligt og undersøgeles Energivej 20, Esbjerg: oplæg til undersøgelse
  171155/21
 • Fra DK Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  170475/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Oprensningsrapport
  170696/21
 • Fra Svendborg kommune: mail med udkast til § 8 tilladelse 479-70106
  171122/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  170523/21
 • Fra DMR: mail om aktindsigt Kongevej 243, 6510 Gram
  171376/21
 • Fysioterapeut - ændringer i yderregistret.
  168997/21
 • Fra FES: Kauslunde Øvelsesplads Miljøhistorik og orienterende unds, Koesmosevej 51, Middelfart
  168928/21
 • Fysioterapeut - Ændringer til yderregistret
  169015/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167536/21
 • OPP undersøgelse - Følgebrev Region Syddanmark
  168194/21
 • Udkast til beretning om OPP
  168215/21
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.7.2021 (F2 DP Id nr.: 2711604) - Afslagsbegrundelser i POK - april 2017.docx
  167767/21
 • Fysioterapeut - Rettelser til yderregistret
  169019/21
 • Fra Klagenævnet - Afgørelse vedr. screeningsafgørelse - marts 2021 - Sødover.PDF
  169156/21
 • Fra Miljøstyrelsen, forslag til råstofplan 2020
  168699/21
 • Fra Fåborg/Midtfyn Kommune: tiil rådgiver SV: Højgårdsvej 9, 5750 - JFL §8 - Om oplæg til undersøgelser (forud for ansøgning)
  167357/21
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.7.2021 (F2 DP Id nr.: 2711604) - Forretningsorden for Bedømmelsesudvalg for psykologer - Januar 2017.docx
  167658/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167963/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering, Fund af forurening og renbundsprøve, Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  170197/21
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget for psykologer - ydernumre pr. 1.7.2021 (F2 DP Id nr.: 2711604)
  167654/21
 • Ledige ydernumre 1.7.2021, Sj, Sy, Mi, No.docx
  167777/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ
  167274/21
 • Opsamling på aftaler efter møde mellem Region Syddanmark og Rigsrevisionen
  168162/21
 • Fra COWI, Jupiterkontrolrapporter, Pulje 42
  183156/21

Udgående

 • Til VURDST: V2-afgørelse, ingen risiko, 510-81252, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev samt rapport
  173279/21
 • Til kommune: V2-afgørelse, ingen risiko, 510-81252, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  173277/21
 • Til Haderselv Kommune, Svar på screening for § 8 pligt - Bufferzone - Vinkelvej 2, 6100 Haderslev
  169987/21
 • Til DMR: Kortlægningsvurdering afventer resultat af oprensning, Haugevej 180, 5270 Odense N
  170210/21
 • Til Kolding Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Kongensgade 15, Christiansfeld, lok: 621-81215
  169799/21
 • Til Kolding kommune, grundejer, Udgår af kortlægningen efter oprensning.pdf
  169804/21
 • Til UD: Anmodning rettet om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Skolevej 7, Nr. Aaby
  169767/21
 • Til Fensmark: Forespørgsel om mulighed for poreluftsmålinger og risikovurdering ifm. konstateret olieforurening på Hovborgvej 44-48, 7200 Grindsted
  169689/21
 • Til Rådgivere: Udbud af videregående undersøgelser Pulje 29
  169289/21
 • Til NIRAS og Schrøder: Vedr. elmåler
  169246/21
 • Til Stenbjerg Ejendomme og Aabenraa Kommune: Høringsbrev V2 kortlægning
  169082/21
 • Til EDC: SV på henvendelse: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  168857/21
 • Til parter RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  172489/21
 • Til DMR: Kortlægningsvurdering pba. undersøgelsesresultater, Haugevej 180, 5270 Odense N
  168749/21
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Skolevej 7, Nr. Aaby
  168450/21
 • Til UD: anmodning om tilbagebetaling af egenbetaling
  168183/21
 • Til WSP: Kommentarer til ekstra moniteringsnotat 2021
  168045/21
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse: Rugårdsvej 1, 5000 Odense
  168050/21
 • SV: Opdateret forretningsorden for LKO-styregruppen til kommentering
  167869/21
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse: Møllebakken 11, 6683 Føvling
  167762/21
 • Til SWECO - Pulje 53 og 54 - revideret tidsplan
  167635/21
 • Brev og undersøgelsesrapport vedr Kastanie Alle 19 Lunderskov_Sagsnr_12-20984_Dokid_41755-14_v1(1).MSG.msg
  167496/21
 • Brev og undersøgelsesrapport vedr Kastanie Alle 19, Lunderskov - Kastanie Alle 19 Lunderskov rapport.pdf_Sagsnr_12-20984_v1.PDF
  167498/21
 • Til Miljøteknik, Svar på Henv (2), Kastanie Alle 19, 6640 Lunderskov
  167493/21
 • Dokumentationsnotat Kastanie All´19, Lunderskov - Rambøll_notat_Kastanie Allé 19_endelig.pdf_Sagsnr_12-20984_v1.PDF
  167494/21
 • Brev og undersøgelsesrapport vedr Kastanie Alle 19, Lunderskov - 2014-02-13 DOK4_Høring undersøgelsesrapport.pdf_Sagsnr_12-20984_v1.PDF
  167499/21
 • Til Miljøteknik, Svar på Henv (1), Kastanie Alle 19, 6640 Lunderskov
  167491/21
 • Til Schrøder: Vedr serviceeftersyn
  167347/21
 • Til Borger: Svar på yderligere spørgsmål
  167320/21
 • Samarbejdsaftale NPV, EK, Reg Syddk - baseline naturvenligt landbrug
  167509/21
 • Til Moddelfart Kommune og FES: Høring af V2-kortlægning, Koesmosevej 51, 5500 Middelfart
  170238/21
 • Til WSP + Kommune (kopi) - Varsel/orientering om undersøgelse
  168118/21
 • Til WSP + Kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  169228/21
 • Til Middelfart Kommune: Tilføjelse til svar: Til orientering, Fund af forurening og renbundsprøve, Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  170208/21
 • Til Borger: Vedr. forureningsundersøgelse på Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  168772/21
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020
  167714/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Rågelundvej 117, 5240 Odense NØ.pdf
  167637/21
 • Til Ejerforeningen, V1-høring med bilag, Svendborgvej 100-104, 5260 Odense S.pdf
  169105/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-pligt til Vaskeplads med sandfang og olieudskiller
  170235/21
 • Til 669b - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (IKKE sendt: Kan ikke finde en ejer)
  170037/21
 • Til 175a - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187992336)
  169884/21
 • VS: Stofskiftesygdomme, endokrinologi, væksthormonmangel: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af væksthormon hos børn og voksne - version 1.3
  168613/21
 • VS: Kræftsygdomme, cancer, kræft med NTRK-fusion: Medicinrådets anbefaling vedr. entrectinib til behandling af NTRK-fusion-positiv kræft - version 1.0
  168600/21
 • Til Svendborgvej 90 Aps, V1-høring med bilag, Svendborgvej 100-104, 5260 Odense S
  169111/21
 • Til 24 - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187961713)
  168189/21
 • Til borger: kopi af anmodning om tilbagebetaling af egenbetaling, Skolevej 7, Nr. Aaby
  168171/21
 • Til Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167472/21
 • Til 18n + 42c - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund m.fl) (sendt digitalt: Job nr 187970605)
  169347/21
 • Til 692d - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187998335)
  169891/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stigevej 273, 5270 Odense N.pdf
  167553/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjergfyrvangen 20, 5270 Odense N
  168491/21
 • Til Odense Kommune, spm. vedr. Nyborgvej 540, 5220 Odense SØ
  170012/21
 • Til Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020
  167486/21
 • Til WSP + Kommune (kopi) - Varsel og orientering om undersøgelse
  170192/21
 • Til borger: Kelstrup Strandvænge 3, V2-afgørelse, ingen risiko med boligerklæring
  173275/21
 • Til rådgiver: 3 og sidste mail vedr. sagsmateriale matr. 704 ha, Fredericia Bygrunde, Oldenborggade 37, 7000 Fredericia
  170373/21
 • Til Middelfart sparekasse: vedr. nuancering og boligerklæring på byggegrund Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  170416/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Tovskovvej 30, 6560 Sommersted.pdf
  180352/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Tovskovvej 19, 5660 Sommersted.pdf
  180349/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Tovskovvej 28, 5660 Sommersted.pdf
  180351/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Ørstedvej 2, 6560 Sommersted.pdf
  180320/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Skotvej 2, 6560 Sommersted.pdf
  180319/21
 • Til Enoch Estate, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Slotsvej 3, 6560 Sommersted.pdf
  180354/21
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Forespørgsel om tidshorisont for svar
  179298/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Ørstedvej 6, 6560 Sommersted.pdf
  180323/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Ørstedvej 4, 6560 Sommersted.pdf
  180322/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Ørstedvej 8, 6560 Sommersted.pdf
  180317/21
 • VS: Kræftsygdomme, cancer, lungekræft: Medicinrådets anbefaling vedr. entrectinib til førstelinjebehandling af uhelbredelig ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft – version 1.0
  168602/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Til orientering, Fund af forurening og renbundsprøve, Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  170203/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom , Bjergfyrvangen 81, 5270 Odense N
  168511/21
 • Til Grundejer, UDKAST, Afslag på dispensation, 3k, Terpling By, Åstrup.pdf
  169589/21
 • Til boerger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Pejrupvej 60, 5600 Faaborg
  168090/21
 • Til rådgiver: sagsmateriale matr. 704 ha, Fredericia Bygrunde, Oldenborggade 37, 7000 Fredericia
  169046/21
 • Til Grundejer, Høringsbrev, 3k, Terpling By, Åstrup.pdf
  169587/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Radbyvej 90, 5320 Agedrup
  167325/21
 • Til Miljøstyrelsen, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  168819/21
 • Til 27, 11n, 10bf, 43b og 22g - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund m.fl.) (sendt digitalt: Job nr 187959174)
  168209/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Rågelundsgyden 11, 5240 Odense NØ.pdf
  167315/21
 • Til 17k, 17l og 17m - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt med fodpost: Job nr 187976963)
  169308/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Rågelundvej 117, 5240 Odense NØ.pdf
  167580/21
 • Til WSP + Kommune (kopi) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse
  169819/21
 • til WSP analyse med bred pesticid pakke: Pulje 26 - 479-81251 Skårup Tværvej 1-3
  169972/21
 • Til borger: Kvittering for henvendelse vedr. undersøgelse, Pejrupvej 60, 5600 Faaborg
  167995/21
 • Til 7000ds - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (IKKE sendt: Kan ikke finde en ejer)
  170044/21
 • Til Vejen Kommune, Orientering om høring vedr. § 52 afslag, 3k, Terpling By, Åstrup
  169585/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Rågelundsgyden 11, 5240 Odense NØ.pdf
  167313/21
 • Til 1i og 14s - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187906932)
  167542/21
 • Til rådgiver: mail 2: sagsmateriale matr. 704 ha, Fredericia Bygrunde, Oldenborggade 37, 7000 Fredericia
  169202/21
 • VS: Kræftsygdomme, cancer, lungekræft: Medicinrådets anbefaling vedr. lorlatinib til behandling af uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft - version 2.0
  168651/21
 • til Region Sjælland Tilsagn om deltagelse -: Genindsendelse af IFD-projektansøgning om non-target-analyser, regionernes bidrag (Aquaplexus)
  170131/21
 • Revisionsnotat for Region Syddanmark vedr. undersøgelse af OPP
  168206/21
 • Til Energi Danmark: Valg af el-leverandør - Region Syddanmark
  167373/21
 • Til borger, Høring af forslag til råstofplan
  170000/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs Ørstedvej 3, 6560 Sommersted.pdf
  180321/21
 • Til Borger, Varsel om undersøgelse af vandløb langs matr.nr. 302 Mølby, Oksenvad.pdf
  180347/21
 • Til borgerforeningerne, Råstofplan 2020, høring af forslag
  181075/21

24. marts 2021

Indgående

 • Fra Orbicon, Sløjfning af boringer, Pulje 17 - Flyvepladsen 6
  171184/21
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Partshøringssvar på screeningsafgørelse
  172459/21
 • Oplæg til samarbejdsaftale NPV, EK, Reg Syddk - baseline naturvenligt landbrug
  173357/21
 • Fra SWECO - Pulje 53 og 54 - revideret tidsplan
  167628/21
 • Vilkår efter Jordforureningsloven.pdf
  165449/21
 • fra fåborg midtfyn kommune Ny Vestergade 20, 5672 - Vilkår efter Jordforureningsloven
  165448/21
 • SV: Parallelanalyser
  166566/21
 • Fra Niras - Oversigtkort fra GEOGIS - Nørreport 15 og 17, Aabenraa
  166079/21
 • Henvendelse vedr. lokalitet 491-­70120
  164900/21
 • Fra Rambøll A/S: Vedr. lok. 631-00430 - lige en rapport mere..........
  166571/21
 • Fra STRING-netværket: Political follow-up on the OECD recommendations and the process moving forward
  167144/21
 • Internt, RÅSTOF, videresendelse af § 21-afgørelse, ikke krav om miløjvurdering
  165122/21
 • DUT-høring: Sundhedsstyrelsens anbefalinger for organisering af sammedagsundersøgelser
  166198/21
 • Bilag 3 - Høringssvar fra SDE
  167252/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til undersøgelse på Algade 3, 5750 Ringe
  164940/21
 • Fra Borger: Vedr. status for undersøgelse Gyden 1, 5970 Ærøskøbing
  167059/21
 • Fra Miljøstyrelsen, RÅSTOF, ej modtaget høringssvar
  165088/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Møde
  166718/21
 • Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Xeljanz (tofacitinib)
  165835/21
 • Fra ansøger: revideret budget
  166430/21
 • Bilag 1 - Ansøgning og støtteerklæringer
  167250/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Ændret mødedato
  166495/21
 • Fra Miljøstyrelsen, RÅSTOF, § 21-afgørelse ikke krav om miløjvurdering gasledning mellem Blåbjerg Biogas og Tarm MR-station (MST Id nr. 2686245).msg
  165110/21
 • Fra revisor: Aftalebrev 2021 underskrevet
  165862/21
 • Fra Rådgiver: vedr. stander Højgårdsvej 9, 5750 - JFL §8 - Om oplæg til undersøgelser (forud for ansøgning)
  166973/21
 • Fra revisor: Aftalebrev Nyt OUH 2021 END 230321.pdf
  165866/21
 • Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
  165759/21
 • Fra Nordicals, spm. vedr. Matrikel 115 Sønderborg, Lokalitet 537-3002
  166123/21
 • Fra GEO, Henv.,Fynsvej 17, 6000 Kolding
  166793/21
 • Bilag 2 - Campus Faaborg analyse
  167251/21
 • Fra GEO, Henv, Dyrehavegårdsvej 38, 6000 Kolding
  166798/21
 • Fra projekt: anmoder om godkendelse af udsættelse pga coroan
  166520/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  166286/21
 • Fra Miljøteknik, Henv., Kastanie Alle 19, 6640 Lunderskov
  167487/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  167391/21
 • Fra Arbejdstilsynet Besøgsrapport
  167422/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167369/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Varsel om påbud Jordforurening Skærbækværk-
  170528/21
 • Fra Rambøll - Opdateret tilbudsliste (med undersøgelse)
  170515/21
 • Fra Rambøll - Referat af besigtigelse (22-03-2021)
  170526/21
 • Fra Geopartner: vedr. tinglysning Brokbjergvej 2, Bovrup, 6200 Aabenraa
  171639/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: 431-80004 og 431-00022 - Afstemning af oplæg for nye boligområder i Faaborg
  170442/21
 • SV: Welfare Tech Invest - udpegning til bestyrelse, herunder ændring af vedtægter
  172997/21
 • Fra projekt: vedr. gennemførelse af projektet ov evt. udsættelse
  167910/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  167589/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167364/21
 • Fra DMR, Tidsplan, Pulje 2+3 - Overfladevand
  181298/21
 • Fra evaluator: grafisk tilrettede version af rapport
  179945/21
 • Fra DMR - Tidsplan for sagsforløb
  183890/21
 • Dagsorden - Styregruppemøde (VanDa)
  186071/21
 • Fra COWI, Økonomioversigt og fakturakopi, Pulje 42
  183159/21

Udgående

 • Til DMR: Materiale
  166361/21
 • Til COWI: Kontrakt til underskrift
  166321/21
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  166246/21
 • Opdateret forretningsorden for LKO-styregruppen til kommentering
  165606/21
 • 201008 UDKAST LKO forretningsorden.docx
  165608/21
 • Til Svendborg Kommune: Opfølgende spørgsmål vedr. Jessens Mole, 5700 Svendborg, lok. nr. 479-00059 og etablering af transformerstation
  165328/21
 • Til borger, Søndergade 9, SV på henvendelse vedr. forureningsundersøgelser på Søndergade 9, Aabenraa
  165192/21
 • SV på henvendelse vedr. lokalitet 491-­70120
  164911/21
 • Til Mægler: Svar på forespørgsel - Bredgade 23, 5560 Aarup
  164807/21
 • Til Mægler: Svar på forespørgsel - Bredgade 23, 5560 Aarup
  164806/21
 • Til Mægler: Svar på forespørgsel - Bredgade 23, 5560 Aarup
  164808/21
 • Til Mægler: Svar på forespørgsel - Bredgade 23, 5560 Aarup
  164809/21
 • Til Nordicals: Svar på forespørgsel
  164709/21
 • Til GEO, Svar på henvendelse, Fynsvej 17, 6000 Kolding
  166805/21
 • Til grundejer: Kortbilag med V1 og placering af tidl. drivhus, Algade 3, 5750 Ringe
  166539/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. Algade 3, 5750 Ringe - V1-varsling
  166764/21
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2 varsel
  166992/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på spm vedr udstykningssag - Lokalitet 523-06010, Danfoss, Lunden
  164884/21
 • Til sygehusene og Lægemiddelrådet VS: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen (DHPC) vedr. Xeljanz (tofacitinib)
  165824/21
 • Til Rambøll A/S: Tilbagemelding vedr. lok. 631-00430 - lige en rapport mere..........
  166594/21
 • Til Miljøstyrelsen, RÅSTOF, spørger om de har modtaget høringssvar fra os
  165094/21
 • Til projekt: anmodet om status for gennemførelse af projekt
  167121/21
 • Til projekt: godkendelse af udsættelse af projekt pga corona
  166894/21
 • Til GEO, Svar på henvendelse, Dyrehavegårdsvej 38, 6000 Kolding
  166811/21
 • Til A Ejendomme ApS, V1-kortbilag, høring, Enggårdsvej 6B-D, 5270 Odense N.pdf
  166358/21
 • Til Tistrup Erhverv og Borgerforening: V2 varsel
  166624/21
 • Til grundejer: V1-varsel, Algade 3, 5750 Ringe
  166512/21
 • Til LMR: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. COVID-19 vaccine AstraZeneca
  167222/21
 • Til Fåborg/Midtfyn Kommune: VS: Højgårdsvej 9, 5750 - JFL §8 - Om oplæg til undersøgelser (forud for ansøgning)
  166990/21
 • Til Tistrup Boldklub: V2 varsel
  166806/21
 • Til A Ejendomme ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Enggårdsvej 6B-D, 5270 Odense N.pdf
  166359/21
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Algade 3, 5750 Ringe
  166524/21
 • Til Sønderborg Andelsboligforeninge og Sønderborg Kommune: Høring af V2-kortlægning, Kløvermarken 5, Søndeborg
  165693/21
 • Til 18b + 38c - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187747419)
  165384/21
 • Til Ejlskov: SV- henvendels
  165799/21
 • Til WSP + Kommune (kopi) - Varsler om besigtigelse og undersøgelse
  165914/21
 • til projekt: anmodet om planerne for projektet
  167109/21
 • Til DMR og Kommune (kopi) - Varsler om besigtigelse og undersøgelse
  165320/21
 • Til A Ejendomme ApS, V1-høring, Enggårdsvej 6B-D, 5270 Odense N.pdf
  166360/21
 • Til projekt: forespurgt om planer for gennemførelse af projekt
  167090/21
 • Til Borger, Råstof, Hørnigaf forslag til råstofplan
  166467/21
 • Til Borger: svar på henv. vedr. status for forureningsundersøgelse på ejendommen Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  167068/21
 • Til 10g - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr 187739198)
  165371/21
 • Til Tistrup Børnehave: V2 varsel
  166909/21
 • Til Nordicals, svar vedr. Matrikel 115 Sønderborg, Lokalitet 537-3002
  166130/21
 • Til Miljøstyrelsen, Råstofplan 2020 Region Syddanmark
  168423/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Smedegyden 3, 5320 Agedrup.pdf
  169126/21
 • Bilag 5 - Forslag til høringssvar til SESG
  167254/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Smedegyden 3B, 5320 Agedrup.
  169130/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagaelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ
  167275/21
 • Fra Rambøll, Placering af gravearealer, Søvej 28,5750 - Regionens lok. nr. 430-81455 - Anmodning om udtagelse af kortlægning
  172077/21

23. marts 2021

Indgående

 • Fra Borger: Svar på høring af undersøgelsesrapport Ved Slottet 25 i Aabenraa
  164822/21
 • Fra Vores ELnet: Vedr. valg af el-leverandør
  165173/21
 • Fra NIRAS: Vedr. el selskab
  163703/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - alt materiale er modtaget
  164534/21
 • VS: RBGB kvartalsudtræk 2020, Q4
  162860/21
 • Søvej 28,5750 - Regionens lok. nr. 430-81455 - Anmodning om udtagelse af kortlægning
  163307/21
 • FW Søvej 28 - Byhotellet.msg
  163310/21
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - Er der kommet svar?
  175294/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. tilbagemelding angående TV-inspektion af boring D1 på Gelsted Galvano A/S
  172029/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for høring om påbudsmuligheder, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  172490/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. tilbagemelding angående TV-inspektion af boring D1 på Gelsted Galvano A/S
  171988/21
 • Fra Svendborg Kommune: Rapport, Undersøgelse, 23-04-2020, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  180516/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. marts 2021
  164342/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Gelsted. Hylkedamsvej 77-19. Jordhåndtering felt 1-50 og opstakket jord. MAIL 1 AF 2
  164101/21
 • Fra Odense Kommune: Rapport miljøundersøgelser Chr Park jan 2020.pdf
  163651/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Fanø Kommune
  162498/21
 • fra DMR : Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder
  162923/21
 • fra DMR : Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder
  162920/21
 • Fra Fanø Kommune Høringssvar vedr. Forslaget til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  163396/21
 • Fra Nyborg Kommune: I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse - afklaring på jordfor
  163391/21
 • Final - National konsensus vedr DPD mangel
  162897/21
 • Fra DMR, modtaget 450-81304 Sofienbergvej , 5800 Nyborg - Projektkontrol.pdf
  163929/21
 • Fra DMR, modtaget 450-81197 Skippergade , 5800 Nyborg - kort.pdf
  163934/21
 • Fra DMR: modtaget 450-81197 Skippergade , 5800 Nyborg - Projektkontrol.pdf
  163926/21
 • Fra Odense Kommune: § 8 ansøgning - Christians Park, Odense - Udpegning af sagsbehandler - 8 ansøgning Christians Park-feb2021.pdf
  163634/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Vestervoldgade 41, Nyborg
  162365/21
 • Fra Nyborg Kommune: mail vedr, Høring af udkast til §8-tilladelse: Lindholmvej 18, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder), Lokalitetsnummer: 449-80011.
  163330/21
 • Fra Rambøll A/S: Forespørgsel om kortlægningsbrev på lok. 631-00430
  164043/21
 • Fra projekt: vedr. forlængelse af projektperiode
  163646/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  163360/21
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse: Lindholmvej 18, 5800 Nyborg
  163337/21
 • Fra Nyborg Kommune: Anmodning om udtalelse vedr. byggesag 450-2020-46792 Lindholmvej 18 5800 Nyborg.msg
  163384/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Fanø Kommune
  162485/21
 • Fra Nyborg Kommune: UDKAST - Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til opsætning af kontorpavillion på Lindholmvej 18, 5800 Nyb
  163341/21
 • Høring over vejledninger om medicinsk udstyr - bemærkninger inden den 6. april
  162827/21
 • Fra WSP: Supplerende moniteringsnotat 2021
  162474/21
 • Fra DMR, modtaget 450-81304 Sofienbergvej , 5800 Nyborg - kort.pdf
  163954/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  165092/21
 • Høring af ny national klinisk retningslinje for behandling af forreste korsbåndslæsioner.
  165314/21
 • Fra Odense Kommune: § 8 ansøgning - Christians Park, Odense - Udpegning af sagsbehandler
  163449/21
 • Fra Haderslev kommune: henv. om Screening for § 8 pligt - Bufferzone - Vinkelvej 2, 6100 Haderslev
  161997/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  163401/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  163543/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Spm Udstykningssag - Lokalitet 523-06010, Danfoss, Lunden
  164868/21
 • Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.
  165129/21
 • Fysioterapi - Ydernummer og opdatering på sundhed.dk
  164796/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  166318/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse om ikke påbud, Skagerrakvej 1
  166874/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  166310/21
 • Udkast til beretning om OPP - Beretningsudkast OPP.docx
  168263/21
 • Udkast til beretning om OPP - Følgebrev Region Syddanmark.docx
  168269/21
 • Fra Odense Katedralskole: vedr. pilotprojekt om bæredygtigt forbrug og adfærd
  184582/21
 • Fra COWI, Vedr. boringssløjfning, Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted
  183265/21

Udgående

 • Parallelanalyser
  164599/21
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Fåborgvej 24, 5700 Svendborg.pdf
  164465/21
 • Til Svendborg Kommune og VURDST: Område omkring 15.000 L tank udgår inden kortlægning pga. tidl. undersøgelse, Fåborgvej 24, 5700 Svendborg
  164464/21
 • Fra COWI: Vedr. boringer
  166307/21
 • Til Tønder Kommune: Svar på fremsendelse af § 19.-tilladelse til midlertidig oplagsplads, Østermarkvej 22, 6280 Højer
  163386/21
 • Til borger, Udgået inden kortlægning efter oprensning, Dons Landevej 123, 6000 Kolding.pdf
  162746/21
 • Til Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af materiale og ingen bemærkninger til afslutning af sagen på Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  162206/21
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - Der er ikke kommet svar
  175295/21
 • Til DGE A/S: Kvittering for tilbagemelding angående, hvornår der sløjfes boringer på Gelsted Galvano A/S
  172014/21
 • Til DGE A/S: Tilbagemelding på spørgsmål: Vedr. angående TV-inspektion af boring D1 på Gelsted Galvano
  172044/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167772/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167794/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167895/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167786/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167782/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167838/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167727/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167911/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167809/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167819/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167862/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167812/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167755/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167784/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167850/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af vandløb langs din ejendom, Skinderbro 4A, 6200 Aabenraa.pdf
  179910/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af vandløb langs din ejendom, Skinderbro 11, 6200 Aabenraa.pdf
  179914/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af vandløb nær Engvej 15, 6200 Aabenraa.pdf
  179918/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af vandløb på din ejendom, Skinderbro 6, 6200 Aabenraa.pdf
  179916/21
 • Til Odense Kommune: V1-kortlægning, Blangstedgårds Alle 70 + 93/95, Odense
  163362/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gammelhavn 2/Banegårdspladsen 3, 7100 Vejle - mail nr. 1
  164055/21
 • Til 3a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 187631029)
  162993/21
 • til DMR Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder - sagsnr.: 18/60796, 493-00006 - mail 3 og sidste
  162960/21
 • Til projekt: tilsagnsbrev samt standardvilkår og rev-instruks
  163413/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på udstykningssag - Lokalitet 523-06010, Danfoss, Lunden
  164030/21
 • til Borger Svar på : Telefonbesked vedr. 611-00077
  163105/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gammelhavn 2/Banegårdspladsen 3, 7100 Vejle - mail nr. 2
  164066/21
 • Til 15a, 17e, 94d, 94f (kommune) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 187630377)
  163015/21
 • Til Grundejerforeningen Søballehøjen, V1-afgørelse, Søballehøjen 20, 5270 Odense N
  163892/21
 • Til borger og Vejle Kommune: Udkast til afgørelse efter jordforureningsloven, Julius Jepsensvej 126, Skibet
  163958/21
 • Til DMR + Kommune (kopi) - Varsel om undersøgelse
  164274/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Søballehøjen 3, 5270 Odense N
  163837/21
 • Til 94b - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 187628713)
  163363/21
 • Til DMR + Kommune (kopi) - Varsler + orienteringer om undersøgelse
  163838/21
 • Til Borger - Afgørelse - Udgår af kortlægningen Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev (515-50247).pdf
  162941/21
 • til Borger Svar på: Telefonbesked -Lokalitets nr.: 445-00022
  162379/21
 • Til Borger, Vedr. undersøgelse af Glentevej 2 - V2-varsel med bilag.pdf
  163843/21
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks svar på HØRING: 4 vejledninger om medicinsk udstyr
  162473/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbreve for lok. 631-00430
  164051/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Hjallesegade 24C, 5260 Odense S.pdf
  163134/21
 • Til Frisesdahl - Underskrevet entreprisekontrakt
  162793/21
 • Til Vores elnet AS, V1-høring med bilag, Kirkegyden 129T, 5270 Odense N
  163316/21
 • Til Vejle Kommune: Rykker for dokumentationsrapport
  164310/21
 • Til 17b - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 187629652)
  163177/21
 • Til Haderslev Kommune - Kopi af Afgørelse - Udgår af kortlægningen Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev
  164131/21
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks svar på høring af udkast til bekendtgørelser om medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om reklame for lægemidler
  162489/21
 • til DMR Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder - sagsnr.: 17/975, 493-00006 - mail 2
  162953/21
 • til DMR Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder - sagsnr.:08/12764 KORTL, 493-00006, matr. nr. 9m og 9ah Ærøskøbing Markjorder - mail 1
  162940/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lodsvej 10, 5270 Odense N.pdf
  163952/21
 • Til 477a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt med fodpost: Job nr 187638574)
  162631/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af Afgørelse - Udgår af kortlægningen Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev
  164117/21
 • Til Odense Kommune; SV: Vedr. ændret projekt på Middelfartvej 124, Odense
  162964/21
 • Til Rudolf Steiner Skoleforening: V1-kortlægning efter jordforureningsloven, Blangstedgård Alle 70, Odense
  163340/21
 • til DMR Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder - sagsnr.: 17/975, 493-00006 - mail 2
  162987/21
 • Til Ejendomsselskabet Fasion Flowers, V1-høring med bilag, Kirkegyden 129, 5270 Odense N
  163317/21
 • til DMR Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder - sagsnr.: 18/60796, 493-00006 - mail 3 og sidste
  162995/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Søballehøjen 1, 5270 Odense N
  163857/21
 • Til 11a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr. 187667588)
  163946/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse, Søballevej matrikel 46c
  163990/21
 • Til Borger, bilag til varselsbrev: Grundejerrapport vedr. 495-50069, Glentevej 2 5853 Ørbæk.pdf
  163853/21
 • Til 17a - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 187626576)
  163390/21
 • til borger, Råstofplan 2020, høring
  166609/21
 • Til 27 - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr 187720898)
  164368/21
 • Til 3d - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (kildegrund) (sendt digitalt: Job nr 187722544)
  164326/21
 • Til 9a - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187719403)
  164379/21
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til undersøgelse på Algade 3, 5750 Ringe
  164932/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167753/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167744/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167847/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167897/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167732/21
 • Til Kommune: Varsel undersøgelse overfladevand
  167760/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167832/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167775/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167751/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167764/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167857/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167903/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse overfladevand
  167778/21
 • Til Kommune: Varsel undersøgelse overfladevand
  167804/21
 • Til Aabenraa Kommune, Varsel af undersøgelse af vandløb på din ejendom, matr.nr. 636, 655, 1859 og 1863 Aabenraa.pdf
  179917/21
 • Til Borger, Varsel af undersøgelse af vandløb på din ejendom, Engvej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  179915/21

22. marts 2021

Indgående

 • Notat intromøde baseline naturvenlig landbrugsdrift i Ribemarsken
  162242/21
 • Fra TreFor: Resultaterne fra afværgeanlægget - analyser
  161877/21
 • Fra Svendborg Kommune: Dokumentation for fjernelse af 2 x 4.000 L tanke, Fåborgvej 22 (24), 5700 Svendborg, Vognmandsforretning lok nr 479-00620
  161513/21
 • Dokumentation for 4000L autogasolieanlæg fjernet.pdf
  161515/21
 • Dokumentation for 4000L benzinanlæg fjernet.pdf
  161514/21
 • fra Odense kommune : bemærkninger til undersøgelse Dalumfra Rådgiverr Fjernvarme. Miljøtekniske undersøgelser. § 8 ansøgning
  165463/21
 • Fra Pronestor: Garanti for fakturering af faktisk forbrug
  161245/21
 • 241226-20_v1_461 Søgårdlejren. Supplement til Forslag til afværgeforanstaltninger juni 2020.PDF.PDF
  161538/21
 • Tilladelse til fjernelse af belægninger og udskiftning af olieudskiller i henhold til §8 i Jordforureningsloven mail 6 af 6
  161532/21
 • 314963-20_v1_314933-20_v1_Påbud om oprensning af olieforurening ved olieudskiller.PDF.PDF
  161539/21
 • Tilladelse til fjernelse af belægninger og udskiftning af olieudskiller i henhold til §8 i Jordforureningsloven mail 5 af 6
  161521/21
 • 170713-20_v1_461 Søgårdlejren. Forslag til afværge overfor jordforurening ved byg 29 og 30. 2019.pdf.PDF
  161526/21
 • 170713-20_v1_461 Søgårdlejren. Forslag til afværge overfor jordforurening ved byg 29 og 30. 2019.pdf.PDF
  161518/21
 • 170712-20_v1_461 Søgårdlejren notat monitering byg 29 og 30. 2019.pdf.PDF
  161508/21
 • 170710-20_v1_461 Søgårdlejren afgrænsende undersøgelse ved bygning 30. 2019.pdf.PDF
  161491/21
 • 170709-20_v1_461 Søgårdlejren Afgrænsende undersøgelse ved bygning 29. 2019.pdf.PDF
  161497/21
 • 498767-18_v1_461 Søgårdlejren Afgrænsende undersøgelse 2018 endelig [DOK388740].PDF.PDF
  161481/21
 • Tilladelse til fjernelse af belægninger og udskiftning af olieudskiller i henhold til §8 i Jordforureningsloven mail 2 af 6
  161477/21
 • Fra Kolding Kommune: Supplerende oplysninger vedr. C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  162760/21
 • Vedr. oplæg til undersøgelse, Hvidkærvej 3 i Odense
  162552/21
 • 2021-0246 2021-02-11 Oplæg til forureningsundersøgelse, Hvidkærvej 3, Odense inkl. bilag.pdf
  162555/21
 • Fra DMR, Resultater vandprøver, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  161286/21
 • Fra DMR, Resultater vandprøver, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  161288/21
 • Fra Pronestor: Referat fra planlægningsmøde 22-03-2021
  160356/21
 • Pronestor serverskifte og opgradering - Mødereferat
  160357/21
 • Tilladelse rørledning husdyrgødning Aasgaard Agro.pdf
  165437/21
 • Til orientering - tilladelse til rørledning til transport af gylle ved Søvig og Nybro i Varde Kommune
  165436/21
 • 1 Brev fra Region Syddanmark.PDF
  159791/21
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Antilopevej 5, 7100 Vejle
  161815/21
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  161816/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Dagsorden for mødet den 7. april 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  160045/21
 • Fra WSP: ressourcepersonaftaler tTEM
  159046/21
 • Fra Formpipe: Løsnings-/integrationsoversigt
  159016/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Udkast til §8 tilladelse til fjernelse af belægninger og udskiftning af olieudskiller i henhold til §8 i Jordforureningsloven mail 1 af 6
  161447/21
 • Telefonnotat, grundejer, 22-03-2021
  160069/21
 • Fra virksomhed: henvendelse vedr. Brev fra Region Syddanmark
  161155/21
 • Fra Vejle Kommune: Udbrændt rendegraver ved Tinnetvej 78, 7323 Give
  161265/21
 • Til firma - spørgsmål til areal, ejendom, Skallebjergvej 500
  159789/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Vedrørende oplysninger til brug for kommunens afgørelse i forureningssag på ejendommen Gelsted Galvano
  159497/21
 • Fra FM Kommune: Højgårdsvej 9, 5750 - JFL §8 - Om oplæg til undersøgelser (forud for ansøgning)
  161049/21
 • Fra Haderslev kommune: Anvendelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge - Øsby Søndergade 31, 6100 Haderslev
  161149/21
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Perlegade 80, 6400 Sønderborg.pdf
  161126/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  162841/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  162798/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udstykningssag - Lokalitet 523-06010, Danfoss, Lunden
  164022/21
 • Fra NIRAS, modtaget teknisk rapport vedr. Perlegade 80, 6400 Sønderborg.pdf
  161103/21
 • fra WSP 479-81250 Skårup Tværvej 2 - analyserapporter
  160211/21
 • Fra Esbjerg Kommune: VS: Snedkervej 1
  161303/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  161501/21
 • Fra Odense Kommune: mail med oplæg til undersøgelse Dalumvej 58-60, Odense
  161898/21
 • Fra Klagenævnet - Afgørelse fra Klagenævnet af 19. marts 2021 - matr.nr. 2a Møsvrå, Almind.PDF
  159432/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  160640/21
 • Svar på forespørgsel
  161148/21
 • Fra NIRAS, Modtaget Perlegade 82 grundejerrapport.pdf
  161253/21
 • Fra NIRAS, modtaget naborapport vedr. Perlegade 78, 6400 Sønderborg.pdf
  161186/21
 • fra Borger VS: Ang. matrikel 738m
  161584/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning ifm. råstofindvinding under grundvandsspejlet på dele af matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev m.fl.
  161799/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  162687/21
 • Fra Middelfart Kommune: Jordhåndteringsplan, bygge- og anlægsarbejde, Hylkedamvej 79, 5591 Gelsted.
  162539/21
 • Fra projekt: Projektet opgives, gennemføres ikke
  161939/21
 • Fra Hindsgaul Entreprise: Gelsted. Hylkedamsvej 77-19. Jordhåndtering felt 1-50 og opstakket jord.
  162655/21
 • fra DMR : Aktindsigt - Matr.nr. 9m Ærøskøbing Markjorder
  162912/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  162301/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til undersøgelse på Algade 3, 5750 Ringe
  164919/21
 • Fra Nordfyns Kommune: mail vedr. Fund af olietank
  162097/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  167718/21
 • VS: Welfare Tech: DAGSORDEN for ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2021, kl. 16:00 - 18:00
  179700/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK, kopi af mail til kommunen onkring oplæg til undersøgelse - Højgårdsvej 9, 5750 Ringe
  176724/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for oplysninger omkring TV-inspektion af boring D1 på Gelsted Galvano A/S
  171978/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedrørende oplysninger til brug for kommunens afgørelse i forureningssag på gelsted Galvano A/S
  171744/21
 • Fra Fredericia Kommune: Opdateret moniteringsnotat for Bådhusene
  184693/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks kanal
  184660/21
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. Nedrivning af gl. havnehus på Møllebugtvej 3, 7000 Fredericia.
  186660/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 27
  164533/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 25
  164531/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 26
  164532/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 23
  164528/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 24
  164530/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 22
  164525/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 20
  164522/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 21
  164523/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 19
  164521/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 18
  164520/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 17
  164519/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 16
  164518/21
 • Til Esberg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 15
  164517/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 14
  164516/21
 • Til Esberg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 12
  164514/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 13
  164515/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 10
  164512/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 11
  164513/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 9
  164511/21
 • Til Esberg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 8
  164510/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 7
  164509/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 6
  164508/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 5
  164507/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 4
  164506/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 3
  164505/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 2
  164503/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 1
  164502/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 3
  164500/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 2
  164499/21
 • Til Esbjerg Kommune: Aktindsigt lokalitet 563-55006 - mail 1
  164496/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 27
  162622/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 27
  164492/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 26
  162618/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 26
  164491/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 25
  162613/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 25
  164490/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 24
  164488/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 24
  162612/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 23
  164487/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 23
  162609/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 22
  162602/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 22
  164486/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 21
  162601/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 21
  164484/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 20
  162599/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 20
  164483/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 19
  162598/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 19
  164482/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 18
  164479/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 18
  162594/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 17
  162590/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 17
  164477/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 16
  162589/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 16
  164476/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 15
  162585/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 15
  164474/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 14
  162578/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 14
  164472/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 13
  164470/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 13
  162574/21
 • Ti Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 12
  162565/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 12
  164468/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 11
  162563/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 11
  164467/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 10
  164463/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 10
  162559/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 9
  164462/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 9
  162554/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 8
  164461/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 8
  162553/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 7
  164459/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 7
  162548/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 6
  164456/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 6
  162544/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 5
  162542/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 5
  164455/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 4
  162538/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 4
  164454/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 3
  162535/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 3
  164453/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 2
  162534/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 2
  164452/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 1
  162531/21
 • Til wurdst: endelig V2-afgørelse, Skolevej 5, Nr. Aaby samt rapport
  161579/21
 • Til kommune: endelig afgørelse V2-kortlægning, ingen risiko, Skolevej 5, Nr. Aaby
  161578/21
 • Til borger, Udgår efter oprensning, Niels Juels Allé 51, 5250 Odense SV.pdf
  161249/21
 • Til Pronestor: Projektestimat godkendt
  161238/21
 • Til NIRAS, Kortlægningsafgørelse, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  161164/21
 • Til Svendborg Kommune, Kortlægningsafgørelse, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  161115/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - en del af din grund er ikke forurenet, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup.pdf
  161109/21
 • V2-afgørelse af d. 15-03-2000, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup.pdf
  161111/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup.pdf
  161110/21
 • Til SKAT, Orientering om kortlægningsafgørelse, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  161108/21
 • [Sagsnr.:21/4991] – Referat fra planlægningsmøde 22-03-2021
  160256/21
 • Til wurdst: endelig V2-afgørelse, Skolevej 7, Nr. Aaby samt rapport
  160271/21
 • Til kommune: endelig afgørelse V2-kortlægning, ingen risiko, Skolevej 7, Nr. Aaby
  160269/21
 • Til Varde Kommune: Kvitteringssvar på orientering om tilladelse grundvandssænkning og nedsivning i Nordenskov, 6800 Varde Kommune
  160123/21
 • Til DMR: Telefonnotat, 22-03-2021, Haugevej 180, 5270 Odense N
  159891/21
 • Til Borger, Jordforurening, Hjulsagervej 100, Henne, lok: 573-81130
  159740/21
 • Til Varde Kommune, Jordforurening, Hjulsagervej 100, Henne, lok: 573-81130
  159738/21
 • Kunstruten Fyn - Underskrevet tilsagn.pdf
  159686/21
 • Til ansøger: tilsagn til underskrivt: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 20/35647
  159685/21
 • Svar på høringssvar - Skebyvej 10, Otterup
  159243/21
 • Opfølgende teknisk undersøgelse august 1993, Fåborgvej 22, 5700 Svendborg
  159124/21
 • Til Svendborg Kommune: Vedr. Fåborgvej 22 (24) Vognmandsforretning, 5700 Svendborg, lok nr 479-00620
  159123/21
 • Kortbilag Harndrup.JPG
  159099/21
 • Korrigeret referat Opstartsmøde RSD 20210318.docx
  159020/21
 • Til Formpipe: Korrigeret referat Opstartsmøde RSD 20210318
  159019/21
 • Til Skat: endelig V2-kortlægning
  161197/21
 • Til grundejer: Resultat af gentagen undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  160291/21
 • til ejendomsmægler Evald Møller Svar på henvendelse : 49442020 Kirkegade 23, Hjordkær -
  160683/21
 • Til borger link til kortlægning fremsendt på forespørgsel
  158644/21
 • Til Borger, mail vedr. brev med varsel om kortlægning af del af Smedegyden 7.
  159712/21
 • Til borger: endelig V2-afgørelse, ingen risiko, Skolevej 7, Nr. Aaby
  160253/21
 • Til Ejlskov, SV: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 631-00264
  158819/21
 • til Borger svar på henvendelse VS: Ang. matrikel 738mSvendborg - 479-00052
  161590/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring vedr. påbudsmuligheder, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  160673/21
 • til Borger Svar på henvendelse SV: Jordforurening matr. 6e Ødis - lokalitet 629-­00064
  161439/21
 • Til Aabenraa Kommune: endelig V2-kortlægning
  161157/21
 • Til borger - Kortbilag - Forslag til råstofplan 2020
  159097/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Engumvej 150, 7120 Vejle Øst.pdf
  161421/21
 • Til Sønderborg Kommune: : Svar vedr forslag til undersøgelser, Skovvej 16, Sønderborg
  158724/21
 • Til borger: endelig V2-afgørelse, ingen risiko, Skolevej 5, Nr. Aaby
  161576/21
 • Til projekt: svar vedr. budget
  159956/21
 • til Ejendomsmægler Asger Olsen Svar på henvendelse SV: Aktindsigt V1 forurening på matr.nr. 1a, Østerby By, Svanninge. lokalitet 431-80018
  161789/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Vestervoldgade 41, 5800 Nyborg
  162378/21
 • Til virksomhed - Vedr. spørgsmål til areal, ejendom, Skallebjergvej 500
  159808/21
 • Til projekt: vedr. regnskab
  160048/21
 • Til Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Odden By, Nordby - mail 1
  164447/21
 • Til grundejer: Bilag, V2-kortlægning m. bilag, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  160325/21
 • til Borger svar på henvendelse : Bygrund med mulig forurening (V1)
  161210/21
 • Til Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. boring D1 på Gelsted Galvano A/S
  171945/21
 • Til DGE A/S: Vedr. tilbagemelding angående TV-inspektion af boring D1 på Gelsted Galvano A/S
  171953/21
 • Til Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. sagen fra Gelsted Galvano A/S
  171774/21
 • Til JV: Svar på anmodning om aktindsigt
  167852/21
 • Til Danske Regioner: Anmodning om tal - Region Syddanmark
  160398/21

21. marts 2021

Indgående

 • Fra advokat: Henvendelse vedr. kortlægningsårsag for Gartnervænget Øst 22 A, 5240 Odense NØ - matr. nr. 14 Åsum by, Åsum
  170746/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 17.03.2021 - Region Syddanmark
  172610/21
 • Fra WSP, matrikler til besigtigelse, Pulje 1
  181314/21
 • fra ejendomsmægler Evald Møller Henvendelse 49442020 Kirkegade 23, Hjordkær -
  160613/21
 • Fra Borger Henvendelse Jordforurening matr. 6e Ødis - lokalitet 629-­00064
  161431/21
 • fra Borger Henvendelse 450-81228- Bygrund med mulig forurening (V1)
  161098/21
 • Fra WSP - Oversigt over matrikler, der skal varsles
  162447/21

20. marts 2021

Indgående

 • Annulleres: Planlægning og koordinering for afprøvning af reduceret hjerterehabiliteringspakke og konditest
  158461/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  160270/21
 • Fra projekt: ny budget
  159302/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  160628/21
 • fra Ejendomsmægler Asger Olsen Aktindsigt V1 forurening på matr.nr. 1a, Østerby By, Svanninge. lokalitet 431-80018
  161788/21

Udgående

 • Til Vejle Kommune: Rykker fremsen vedr. manglende oplysninger.
  158336/21

19. marts 2021

Indgående

 • Referat Opstartsmøde RSD 20210318.docx
  159014/21
 • Fra Formpipe: Referat Opstartsmøde RSD 20210318
  159013/21
 • Fra BDO: Underskrift af Ledelseserklæring og refusionsbrev
  163404/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret grave og EfterbehandlingsplanTilladelse Jordløse - Ny grave - og efterbehandlingsplan version 2
  172412/21
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Budgetstatus og honorarregning 19.03.21
  157873/21
 • Fra Kolding Kommune: Afslutningsrapport, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  158057/21
 • OM-sag 6000-80-2140 Tilsynsrapport, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  158058/21
 • 2020-3088 Vestervejen 37A, Nordby_Rapport forureningsundersøgelser.pdf
  171163/21
 • fra Esbjerg kommune Forureningsundersøgelse, Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fanø
  171162/21
 • Undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  158052/21
 • Fra Kolding Kommune: Undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  158051/21
 • Fra Kolding Kommune - Fremsendelse af potentialekort
  180152/21
 • Fra Varde kommune, Til orientering - OM-forueningssag på Hjulsagervej 100, Henne afsluttes
  157811/21
 • fra borger : oplæg miljøundersøgelse
  157526/21
 • Aktindsigt
  157611/21
 • Fra DMR - Oversigt over matrikler, der skal varsles
  158151/21
 • Kommissorium_Godkendt af Direktionen 18.januar2021.pdf - Kommissorium_Godkendt af Direktionen 18.januar2021.pdf
  156066/21
 • Fra Odense Kommune: Svar til Ingeniør'ne ved analyseprogram ved V2NV, Rismarksvej 52, Odense
  157829/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  157834/21
 • fra WSP Pulje 26 - 479-81251 Skårup Tværvej 1-3
  159828/21
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg
  156555/21
 • Fra Niras: Grundejer rapport, Løngang 33, 6400 Sønderborg, 537-30010
  156464/21
 • Fra Ingeniør'ne: Dokumentation efter fjernelse af forurening i B0+B8 samt anmodning om §8 tilladelse til boliger i B0+B8
  157793/21
 • Fra Niras: Grundejer rapport, Perlegade 94, 6400 Sønderborg, 537-30010
  156511/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  157381/21
 • Fra Niras: Grundejer rapport Perlegade 90-92, 6400 Sønderborg, 537-30010
  156480/21
 • Fra Niras: Teknisk rapport, Løngang 37 Sønderborg, 537-30010
  156419/21
 • Nationalt Genom Center: Udpegning af medlemmer til nationale specialistnetværk frist 23. april
  162296/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afslutning af sag
  162109/21
 • Fra Kolding Kommune: Undersøgelsespåbud - Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  160920/21
 • Aktindsigtsanmodning fra DR - TK og afstandstakst i vagt i 2019 og 2020
  160009/21
 • Fra Ejlskov, VS: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 631-00264.
  158809/21
 • Fra Rådgiver - SV: 515-50247, Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev - Rapport endelig
  162649/21
 • Fra DMR, Mail med matrikler, som forventes berørt ifm. undersøgelse af overfladevand, Pulje 2
  181305/21
 • Fra SUM Omkostningsfordelinger mellem Nyt OUH og tilgrænsende anlægsprojekter
  185296/21

Udgående

 • Til borger, Slotsgade 5, SV: Resultater af de seneste undersøgelser på Slotsgade 5.
  158164/21
 • Til DMR: Umiddelbare tanker omkring kortlægning efter resultater af undersøgelse, Haugevej 180, 5270 Odense N
  158161/21
 • Til Grundejer - Vestergade 34 - Udbetaling af erstatning for strømforbrug - Grundejer 1.pdf
  178885/21
 • Til Grundejer - Vestergade 34 - Udbetaling af erstatning for strømforbrug - Grundejer 2.pdf
  178886/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Orientering om udsendt myndighedshøring matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted i Aabenraa Kommune
  157623/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøring 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  157618/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøring matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted i Aabenraa Kommune
  157616/21
 • Til COWI: Kommentar til oplæg og tilbud 2021
  157522/21
 • Til Rambøll: Oplæg/tilbud ønsker på supplerende undersøgelser
  157318/21
 • til Faaborg-Midtfyn kommune §8-høringssvar for kærvej 1, 5672 Broby, Faaborg-Midtfyn kommune, matr. 44a, 64a Vejle By, Vejle, lok.nr 430-81526
  156573/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  156572/21
 • SV: Til Varde Kommune, Svar på forespørgsel om oplysninger til brug for sagen vedr. varsling af undersøgelse af olieforurening - Hjulsagervej 100, 6854 Henne
  157484/21
 • Til borger og Kerteminde Kommune: Orientering om kommende forureningsundersøgelse
  157441/21
 • Til Haderslev Kommune og SKAT: Til orientering - V2 afgørelse, Slagtergade 20 A, Slagtergade 16A-D 6100 Haderslev, lok. 515-20007
  158166/21
 • Til Borger: Svar vedr. Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg
  156561/21
 • Til Assens Forsyning: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg.pdf
  156615/21
 • Til Assens Kommune - Grundvand: Orientering om klorid i grundvandet, som ikke kortlægges, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  156639/21
 • Til borger og Kerteminde kommune: Orientering om forestående forureningsundersøgelse
  157414/21
 • Til MST: høringssvar vedr. påbud vedrørende jord- og grundvandsforurening A/S Dansk Shell (MST Id nr.: 2767943) om oprensning, lænsning og monitering af jord- og grundvandsforurening med DEA og kulbrinter på raffinaderiet
  156965/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  156632/21
 • Til Larsen og Ibsen Holding, V1-afgørelse med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl., 5260 Odense S.
  158149/21
 • Til projekt: meddelse om tilsagn til projektet
  156948/21
 • Til Midtby-Bolig Aps: V2 afgørelse, Slagtergade 16A-16D, 6100 Haderslev
  158026/21
 • Bilag til V2-afg., 543-07501 Endelig grundejer rapport - Vestergade 38A.pdf
  157892/21
 • Til Aabenraa Kommune: SV: vedr. Partshøring - Tilladelser til grundvandssænkning og vandindvinding ifm. råstofindvinding ved Kliplev
  157351/21
 • Til TI Vedr. tilbud om konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance - 20/52772
  157437/21
 • Til L-Mediehus A/S og Kerteminde kommune. Orientering om forestående forureningsundersøgelse
  157430/21
 • Til HI3G Denmark ApS, V1-afgørelse med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl (4Z), 5260 Odense S.pdf
  158152/21
 • Til projekt: henvendelse vedr. projektmidler
  157373/21
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, byggeri i interesseområde, Tornhøjvej 26
  157355/21
 • Til myndighed - rykker for forespørgsel
  158531/21
 • Til Middelfart Kommune: Anmodning om nyt excelark med analyser - Fund af nikkel og olie over afskæringskriteriet ved jordflytning fra Assensvej 141, 5500 Middelfart
  157855/21
 • Til Borger, bilag til V2-afg. 543-07501 Endelig grundejer rapport - Nabo Vestergade 38.pdf
  157883/21
 • Til projekt: påpeget manglende rettelse i budget
  156861/21
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag vedr. Vestergade 38a, 6500 Vojens.pdf
  157889/21
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. Teglværksvej 21, 6830 Nørre Nebel
  157459/21
 • Til Landbrug: Udgår delvist, Teglværksvej 21, 6830 Nørre Nebel.pdf
  157444/21
 • Til Virksomhed: BilagKortbilag - Udgår, Vestergade 5, 6230 Rødekro.pdf
  158141/21
 • Til projekt: meddelelse vedr. tilsagn
  156989/21
 • VS: Stofskiftesygdomme, endokrinologi, amyloidose: Medicinrådets anbefaling vedrørende tafamidis til behandling af arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 - version 1.0
  156873/21
 • Til Borger: V2 afgørelse, Slagtergade 20a, 6100 Haderslev
  158156/21
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag vedr. Vestergade 38, 6500 Vojens.pdf
  157879/21
 • Til Virksomhed: Udgår, Vestergade 5, 6230 Rødekro.pdf
  158139/21
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering vedr. Vestergade 5, 6230 Rødekro
  158144/21
 • Til Nordfyns Kommune, Høring om forurening samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen,Møllevej 14, 5450 Otterup
  157286/21
 • Til Borger, V2-høring, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  157292/21
 • Til borger og Kerteminde Kommune: Orientering om kommende forureningsundersøgelse
  157448/21
 • Til Vores Elnet, V1-afgørelse med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl. (4T), 5260 Odense S
  158147/21
 • Til Pluss Vedr. tilbud om konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance - 20/52772
  157426/21
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  157291/21
 • Til projekt: vedr. tilskud til projekt
  157394/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 42, 5270 Odense N.
  158158/21
 • Til Assens Forsyning: V2-afgørelse, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg.pdf
  156609/21
 • Beslutning i LMS-syd (17.03.21): Udpegning af repræsentanter fra SDU til projektgruppe for et tværsektorielt forskningscenter i Region Syddanmark (frist: 9. april 2021)
  157072/21
 • Til Assens Forsyning: Supplerende anbefaling vedr. sløjfning af afværgebrønd, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  156629/21
 • til WSP svar på overboring : Pulje 26 - 479-81251 Skårup Tværvej 1-3
  159839/21
 • Til Middelfart Kommune: Anmodning om nyt regneark med analyser - Fund af nikkel og olie over afskæringskriteriet ved jordflytning fra Assensvej 141, 5500 Middelfart
  163897/21
 • Til Eljskov: Henvendelse omrking undersøgelsesog dokumentationsrapport
  165722/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af suppl. undersøgelser - Vestergade 34A - Grundejer 1.pdf
  178898/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af suppl. undersøgelser - Vestergade 34A - Grundejer 2.pdf
  178894/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater, samt varsling af suppl. undersøgelser - Vestergade 34A-E - Ejerforening.pdf
  178897/21

18. marts 2021

Indgående

 • Fra borger, Slotsgade 5: Re: Resultater af de seneste undersøgelser på Slotsgade 5.
  158165/21
 • Fra borger, tidl grunejer Slotsgade 5, SV: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  157220/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186153/21
 • Fra DMR - 480-81440 Bårdesøvej 84, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  161002/21
 • Fra DMR - 480-81462 Storhøjvej 60, 5450 Otterup.pdf
  161016/21
 • Fra DMR - 461-05070 Vibækvej 1, 5250 Odense SV - kort.pdf
  161010/21
 • Fra DMR - 430-81191 Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup - kort.pdf
  161009/21
 • Fra DMR - 480-81483 Lammesøvej 8, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  161005/21
 • Fra DMR - Følgemail Pulje 46: Geogis - Projektkontroller og kort
  161026/21
 • Fra DMR - 461-81661 Grønnegyden 12, 5270 Odense N - kort.pdf
  161012/21
 • Fra DMR - 480-81440 Bårdesøvej 84, 5450 Otterup - kort.pdf
  161015/21
 • Fra DMR - 480-81488 Skovgyden 37, 5450 Otterup - kort.pdf
  161014/21
 • Fra DMR - 461-81661 Grønnegyden 12, 5270 Odense N - Projektkontrol.pdf
  161001/21
 • Fra DMR - 480-81462 Storhøjvej 60, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  161004/21
 • Fra DMR - 480-81488 Skovgyden 37, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  161006/21
 • Fra DMR - 461-05070 Vibækvej 1, 5250 Odense SV - Projektkontrol.pdf
  160998/21
 • Fra DMR - 430-81191 Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup - Projektkontrol.pdf
  160997/21
 • Fra DMR - 480-81200 Skebyvej 10, 5450 Otterup - kort.pdf
  161013/21
 • Fra DMR - 480-81483 Lammesøvej 8, 5450 Otterup - kort.pdf
  161017/21
 • Fra DMR - 480-81200 Skebyvej 10, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  161003/21
 • fra varde kommune: Slaggeansøgning Tiphedevej 29
  156662/21
 • RSD attest Gellerupvej 61.pdf
  157469/21
 • fra Varde kommune V2-jordforurening Gellerupvej 61, Varde
  157468/21
 • Fra COWI: Oplæg 2021 indsats
  155160/21
 • Fra COWI: Endelig undersøgelsesrapport Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Udkast til afrapportering
  154975/21
 • Rosildevænget 2. Vindinge.msg
  157439/21
 • Rosildevænget 2..msg
  157440/21
 • fra Nyborg kommuneOplysning om forurening fundet ved opgravning af olietank på ejendommen Rosildevænget 2, 5800 Nyborg (matr. 12e, Rosilde By, Vindinge)
  157436/21
 • Rosildevænget 2. Vindinge.msg
  157438/21
 • Olietanksoplysninger fra weblager - Rosildevænget 2 5800 Nyborg.pdf
  157442/21
 • fra assens kommune : Meddelelse fra Assens Kommune Godkendelse af, at d
  157398/21
 • Tøjstedvej 5.docx
  157399/21
 • Vedr. ansøgning om VBA i almen praksis
  154410/21
 • Allonge om GG-oprydning på 499-00010
  154546/21
 • fra haderslev kommune Screening af forurening indenfor bufferzonen - Chr. X Vej Haderslev
  155553/21
 • Fra COWI: vedr. revnedannelse reparation
  153648/21
 • fra odense kommune Vibækvej 1 i Odense - §8 ifm. nedrivning af drivhuse?
  155499/21
 • Fra Frisesdahl: Dato for reparation
  153502/21
 • Fra COWI: Kopi af mail til Frisesdahl
  153455/21
 • Gelænder på OUH-Svendborg
  155355/21
 • Fra rådgivder for Middelfart Kommune - supplerende oplysninger
  154812/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Forslag til undersøgelser, Skovvej 16, Sønderborg
  156147/21
 • Fra Cowi: Hvenetved 5 - plantebunke?
  156958/21
 • VS: Afstemt udkast brev BGE
  156564/21
 • Fra borger Forespørgsel V2-kortlagt forurening
  156185/21
 • Fwd: Genudsendelse: Invitation til indstilling af medlemmer til NGCs nationale advisory board for forskning og infrastruktur – S.U. 20. april 2021
  156115/21
 • VS: Afstemt udkast brev BGE
  156554/21
 • Fra Nymølle: SV: 21/7954: Partshøring - Tilladelser til grundvandssænkning og vandindvinding ifm. råstofindvinding ved Kliplev
  157923/21
 • Fra DGE: Vedr. omfang af V2 kortlægning, Amtsvejen 11 Sønderborg
  157075/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  155461/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bogensevej 450, 5270 Odense N.pdf
  155867/21
 • Fra DMR A/S: Vedr. fremsendelse af oplæg til forureningsundersøgelse, Algade 3, 5750 Ringe
  153988/21
 • faktura 50.000 plus moms betalt ang. Wasterland
  155766/21
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  153980/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Møde
  155684/21
 • Gelænder på Svendborg Sygehus.docx
  155360/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bogensevej 450, 5270 Odense N.pdf
  155758/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  155526/21
 • Fra mst: mail med undersøgelsesrapporter vedr. skimmerrør Dansk Shell (MST Id nr.: 2787996)
  154853/21
 • Sender: 17-45404 Wasteland rest
  155773/21
 • Fra COWI, teknisk rapport, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  153983/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Møde
  155736/21
 • Telefonnotat med høringssvar fra grundejer, Brunbjergparken 132, 6200 Aabenraa
  155229/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  155622/21
 • Fra Praksis - Bekræftelse på flytning af praksis pr. 12.5.21.
  159584/21
 • Fra DMR - 480-81443 Egensevej 28, 5450 Otterup - Projektkontrol.pdf
  164740/21
 • Fra DMR - 480-81443 Egensevej 28, 5450 Otterup - kort.pdf
  164738/21
 • Re: Info om flytning af fysioterapiklinik
  169902/21
 • Referat - Møde mellem regioner og DMP (18-03-2021)
  171378/21
 • Fra Vejen Business College: vedr. pilotprojekt om bæredygtigt forbrug og adfærd
  184570/21
 • Fra EUC Syd vedr. pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelser
  184559/21
 • SV: Spørgsmål til sagsfremstilling om førerhundes adgang til regionernes sygehuse
  186846/21
 • SV: Spørgsmål til sagsfremstilling om førerhundes adgang til regionernes sygehuse
  186865/21

Udgående

 • Til Nybolig: SV: Slotsgade 5, Aabenraa
  155674/21
 • Til borger, tidl. ejer af Slotsgade 5: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  155659/21
 • Til borger, Slotsgade 5: SV: Resultater af de seneste undersøgelser på Slotsgade 5.
  155638/21
 • til Haderslev kommune: Screening af forurening indenfor bufferzonen - Chr. X Vej Haderslev
  155558/21
 • Til COWI: Rapportudkast er godkendt, Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N
  154394/21
 • Til DMR: SV: Herslev Kildeplads, overvejelser vedr. videre tiltag
  154157/21
 • SV: Fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling
  156758/21
 • Til borger Udgår efter vurdering af historik, Overtvedvej 16, Odense.PDF
  154017/21
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse om jordforurening - nabogrund - N300826 Overtvedvej 14, 5270 Odense N
  154016/21
 • Til COWI: Rykker for afklaring af revne reparation
  153410/21
 • Til rådgiver for Middelfart Kommune - svar: Landzoneansøgning inden for råstof interesseområde - Middelfart
  154818/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Davinde Bygade 1A, 5220 Odense SØ.pdf
  154074/21
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 621-81132, Herredsvejen 41-43, Lunderskov.pdf
  154471/21
 • Til Assens Kommune: Orientering vedr. kastanievej 2, 5492 Vissenbjerg
  155733/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 20, 5270 Odense N.pdf
  155126/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 79, 5270 Odense N.pdf
  155144/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Mosevej 27, 5492 Vissenbjerg
  155339/21
 • Til Ejendomsselskab: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 25, 5492 Vissenbjerg.pdf
  155046/21
 • til borger svar : Telefonhenvendelse: Gulleshøj 11, 5471 Sundersø, Lok. nr.: 483-70104
  155925/21
 • Til Svendborg Kommune, Kopi af svar til EDC: Vedr. Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  154657/21
 • Til SELECT DEVELOPMENT, V1-afgørelse med bilag for del af Kirketorvet 16, Vejle .pdf
  153500/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Mosevej 23 ( 19c), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154931/21
 • Til borger, Høring af forslag til råstofplan
  155408/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 19, 5270 Odense N.pdf
  153743/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 10 (8o), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154473/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ.pdf
  154079/21
 • Til rådgiver for Middelfart Kommune - Landzoneansøgning inden for råstof interesseområde - Middelfart
  153309/21
 • Assens Kommune: Orientering vedr. Mosevej 21, 5492 Vissenbjerg
  155728/21
 • Til Odense Kommune, Davinde Vandværk og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ
  154126/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Mosevej 20, 5492 Vissenbjerg
  155354/21
 • Til M og T Carlsen, V1-høring med bilag, Rolundvej 25, 5260 Odense S.pdf
  153716/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bogensevej 450, 5270 Odense N
  155772/21
 • Til Realmæglerne: Vonge Skovvej 12, 7173 Vonge
  154259/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ.pdf
  153385/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, matr. nr. 4br.pdf
  154400/21
 • Til Borger: Udgår, Mosevej 21 (5r), 5491 Vissenbjerg.pdf
  155645/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag Udgår, Kastanievej 2 (7o), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155660/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 27, 5492 Vissenbjerg.pdf
  155142/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  154771/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Mosevej 10 (8o), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154468/21
 • Til borger: Oplysninger om forurening på nabogrund til Dorrits Allé 5, 5250 Odense SV
  154743/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Mosevej 10, 5492 Vissenbjerg
  155300/21
 • til borger, Ædelgranvænget, 5270 Odense N, Gartneri, Stigevej 312 m.fl., Odense N, 461-81794
  154639/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag vedr. Smedegyden 7, 5320 Agedrup.pdf
  155726/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg
  155308/21
 • til borger, Ædelgranvænget 11, 5270 Odense N, Gartneri, Stigevej 312 m.fl., Odense N, 461-81794
  155019/21
 • Til Kolding kommune og SKAT: Kopi af V2-kortlægning + Undersøgelsesrapport, 621-81132, Herredsvejen 41, 6640 Lunderskov
  154569/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stigevej 258, 5270 Odense N.pdf
  155104/21
 • Til Ejendomsselskab: V2-afgørelse, Mosevej 25 (10r), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155040/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Mosevej 20 ( 3bm), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154827/21
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til undersøgelse på Algade 3, 5750 Ringe
  155829/21
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Antilopevej 5, 7100 Vejle, matr. nr. 2fa, Nørremarken, Vejle Jorder
  153588/21
 • Til Borger: Udgår, Kastanievej 2, 5492 Vissenbjerg.pdf
  155653/21
 • Til Trefor: kopi af Undersøgelsesrapport og V2-kortlægning, 621-81132, Herredsvejen 41, 6640 Lunderskov
  154563/21
 • Til Ejendomenssleskab: Boligerklæring, Mosevej 25 ( 10r), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155050/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stigevej 260, 5270 Odense N.pdf
  155111/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Allerup Bygade 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  153386/21
 • Til DLR, V1-høring med bilag, Tanggårdvej 7, 5270 Odense N.pdf
  155864/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 23, (19c), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154937/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Lundegårdsvej 11 (4br), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154393/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Mosevej 27 ( 10s), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155130/21
 • til DMR svarved deltagelse : TUP projekt - udsivning af pesticider fra jorddeponier
  154681/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 77, 5270 Odense N.pdf
  155136/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom
  155874/21
 • Til Borger: Bialg - Kortbilag Udgår - Mosevej 21 (5r), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155649/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 20, 5492 Vissenbjerg.pdf
  154871/21
 • til borger SV: Ædelgranvænget, 5270 Odense N, Gartneri, Stigevej 312 m.fl., Odense N, 461-81794
  154765/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af udgå-brev vedr Trædballehusvej 5, 7100 Vejle (Matr. nr. 2ab Kølholt, Skibet) - lok 630-82484
  155704/21
 • Til Borger: Boligerklæring, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ.pdf
  154091/21
 • Til borger Afgørelse_Udgår af kortlægningen Trædballehusvej 5, 7100 Vejle (630-82484).pdf
  155691/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 81, 5270 Odense N.pdf
  155150/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Allerup Bygade 25, 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  153356/21
 • Til MST: mail vedr. undersøgelsesrapporter vedrørende jord- og grundvandsforurening A/S Dansk Shell (MST Id nr.: 2767943)
  154488/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Mosevej 23, 5492 Vissenbjerg
  155322/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Mosevej 16 (3p, 6u, 7m), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154764/21
 • Til Borger: Boligerklæring, Mosevej 23 ( 19c), 5492 Vissenbjerg.pdf
  154943/21
 • Til Borger: Boligerklæring, Mosevej 27 ( 10s), 5492 Vissenbjerg.pdf
  155146/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Mosevej 25, 5492 Vissenbjerg
  155329/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af udgå-brev vedr Trædballehusvej 5, 7100 Vejle (Matr. nr. 2ab Kølholt, Skibet) - lok 630-82484
  155696/21
 • Til 14f - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 187908549)
  154035/21
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrlesen: Orientering vedr. matr. nr. 4br Bred By, Vissenbjerg (tilhørende Lundegårdsvej 11), 5492 Vissenbjerg
  155294/21

17. marts 2021

Indgående

 • Fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling
  156749/21
 • Bilag 3.2 Udkast til sagsfremstilling for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling - 17. marts 2021.pdf
  156751/21
 • Bilag 3.2 Udkast til sagsfremstilling for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling - 17. marts 2021.docx
  156752/21
 • Bilag 3.3 COWI, Adgang til biogas og el til busser på Fyn, marts 2021 Endeligt.pdf
  156755/21
 • Bilag 3.1 Rammen for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling fælles udbud - beslutningsoplæg marts 2021.pdf
  156754/21
 • Retningslinjer for deltagelse i det fælles udbud med grøn omstilling.pdf
  156750/21
 • Fra Borger: Vestergade 8 i Faaborg - svar fra grundejer
  153428/21
 • Fra AssensKommune RÅSTOF Vandtilladelse
  172313/21
 • Wordudgave ansøgningsskema - kultur kreativitet og mental trivsel (FMK).doc
  152662/21
 • Ansøger sender ansøgning i nyt format: Ansøgning til Region Syddanmarks tematiserede kulturpulje
  152661/21
 • Fra DMR, Suppl. til oplæg til undersøgelse på Grønnevangen 56 - Odense, lok: 461-6090
  152961/21
 • Situationsplan nye dobbelthuse.pdf
  152556/21
 • Tilsynsoplysninger, Brobyvej 4.pdf
  152553/21
 • Snit dobbelthuse.pdf
  152559/21
 • fra odense kommune Anmodning om revurdering af kortlægning samt krav til evt. §8-tilladelse - Brobyvej 4
  152554/21
 • Udstykningsplan nye dobbelthuse.pdf
  152557/21
 • Situationsplan nedrivning.pdf
  152555/21
 • Referat til kommuner: Virtuelt møde om tidsplaner og Søjle 1
  152175/21
 • Telefonnotat, dialog med grundejer - Vibækvej 1, Od SV
  151975/21
 • Attest - Niels Juels Allé 51 - 5250 Odense SV
  156542/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om oprensning af forurening ved tank på Niels Juels Allé 51 i Odense SV
  156540/21
 • Oprensningsnotat, Niels Juels Allé 51, 5250 Odense SV inkl. bilag
  156543/21
 • fra odense kommune § 8 ansøgning - tidligere losseplads - afklaring af vilkår
  151803/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Ingen geotekniske rapporter i byggesagen vedr. Brunbjergparken 128 og 130, 6200 Aabenraa
  150814/21
 • Fra borger: Re: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  151073/21
 • Fra rådgiver - Revideret moniteringsrapport, Vestergade 34, Vejle
  178471/21
 • Fra WSP, Referat fra opstartsmøde
  181282/21
 • Fra Advokathuset, 5ø Stige By, Lumby, Odense Kommune - Skippervej 38 - lok.nr. 461-81886
  171533/21
 • Fra Odense Kommune: Endeligt tillæg til § 8-tilladelse, Skt. Jørgens Engen 1, 5000 Odense C
  172562/21
 • Fra projekt: tilrettet budget
  156849/21
 • Fra Cowi: Hvenetved - fremsendelse af resultater jvf. telefonsamtale
  156949/21
 • Fra Realmæglerne: Vonge Skovvej 12, 7173 Vonge
  154248/21
 • Fra projekt: PM om bestyrelse
  154562/21
 • Fra MST: FDO J70 Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia: Påbud om undersøgelse ved blindflanger tank T8851 (MST Id nr.: 2783514)
  153315/21
 • fra Ribe og Haderslev Stift, råstofplan 2020, høring
  153044/21
 • Fra Odense Kommune, mail med §8-tilladelse til nedrivning af tank, Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  153854/21
 • Fra Odense Kommune, §8-tilladelse, Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  153861/21
 • Fra WSP - Referat af opstartsmøde 15-03-2021
  153504/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Vedr. forureningssagen fra Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  160904/21
 • fra borger, Ædelgranvænget 11, 5270 Odense N
  152447/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. regionens høringssvar, Skt. Jørgens Engen 1, 5000 Odense C
  151614/21
 • Fra DMR - OPDATERET - Endelig rapport grundejer Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  152085/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  151068/21
 • Fra Sønderborg Kommune: MST notat vedr indvindingsoplandet til Broager Vandværk
  152656/21
 • Fra Nybolig - henvendelse - Jordforurening nabogrund - N300826 Overtvedvej 14, 5270 Odense N
  154013/21
 • Fra projekt: Aflysning af projekt pga corona
  152128/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  153013/21
 • Fra SOR - Svar vedr. nedlukning af lokationsnummer til Regionsklinik
  151526/21
 • SV: Underskrevet tilsagnskontrakt
  151877/21
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål om §8-pligt til Nedrivning af gl. havnehus på Møllebugtvej 3, 7000 Fredericia.
  152857/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  153063/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  151025/21
 • Fra Deutsches Gymnasium: vedr. Pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelser
  184549/21

Udgående

 • Til Vejdirektoratet, Udgår inden kortlægning, Sønderjydske Motorvej 50M, del af matr. nr. 7000n, Kliplev Ejerlav, Kliplev
  153231/21
 • Kortbilag udgået
  153232/21
 • Kortbilag udgået
  153234/21
 • Til Vejdirektoratet, Udgår inden kortlægning, Sønderjydske Motorvej 50M, del af matr. nr. 7000d, Røllum, Ensted
  153233/21
 • Til Aabenraa Kommune, Grundejer, Udkast til kortlægning på V1 og V2.pdf
  153173/21
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Smedefod 10A, Bolderslev, lok: 580-81183
  153169/21
 • Til Aabenraa Kommune, Grundejer,Varsling om kortlægning på V2, V1 kortlægning opretholdes.pdf
  153174/21
 • Til grundejer - Materiale vedr. jordforurening - Odinsvej 14 og 16 i Grindsted
  153087/21
 • Til Hanssen Stagnum, Udgår inden kortlægning efter oprensning, Vejlevej 123, 7000 Fredericia.pdf
  153014/21
 • Til DMR, Endelig svar på oplæg til undersøgelse på Grønnevangen 56 - Odense, lok: 461-6090
  152966/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brunbjergparken 132, 6200 Aabenraa.pdf
  152941/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brunbjergparken 126, 6200 Aabenraa.pdf
  152935/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brunbjergparken 128, 6200 Aabenraa.pdf
  152939/21
 • Til borger, V1-høring, Brunbjergparken 126, 6200 Aabenraa.pdf
  152934/21
 • Til borger, V1-høring, Brunbjergparken 132, 6200 Aabenraa.pdf
  152940/21
 • Til borger, V1-høring, Brunbjergparken 128, 6200 Aabenraa.pdf
  152938/21
 • Til Vibe-Huse Ejendomme, V1-høring, Brunbjergparken 006 og 130, 6200 Aabenraa.pdf
  152936/21
 • Til Vibe-Huse Ejendomme, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brunbjergparken 006 og 130, 6200 Aabenraa.pdf
  152937/21
 • Til LandSyd: SV: Vedr. V1-kortlagt areal lok.nr. 575-81018, Brændstrup Røddingvej 5, Rødding
  152566/21
 • Til Udb.Danmark: tilbagebetaling af egenbetaling, 475-50048, Nørrebro 118, Rudkøbing, VDT/63681-95080
  152163/21
 • Til borger - Efter aftale, Historisk materiale vedr. uheld i 1981 og 1990 mv - Vibækvej 1, od. SV
  152031/21
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS, V2-afgørelse, Seebladsgade 12, 5000 Odense C.pdf
  151987/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  152076/21
 • til odense kommune : § 8 ansøgning - tidligere losseplads - afklaring af vilkår
  151817/21
 • Til ansøger RÅSTOF Efterlyser ny G og E plan
  172304/21
 • Til NCC RÅSTOF Kvittering for modtagelse af ansøgning
  165599/21
 • Til Aabenraa Kommune: Forespørgsel om fremsendelse af geotekniske rapporter fra byggesag på Brunbjergparken 128 og 132, 6200 Aabenraa
  150688/21
 • Til rådgiver - Vestergade 34 - ønsker pris på justering af afværgeløsning
  178468/21
 • Til rådgiver - vedr. Opfølgning på grundvandsfane, Vestergade
  178466/21
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. moniteringsrapport
  178441/21
 • Til Tinglev Menighedsråd, Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen: Kortlægning på vidensniveau 2, Nørremarken, matr nr 891 og 1681 Tinglev
  153211/21
 • Til Park Street Nordicom AS, V1-afgørelse, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf
  150559/21
 • Til Park Street Nordicom AS, V1-kortbilag, afgørelse, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf
  150562/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 32, 7100 Vejle.pdf
  152716/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 4, 7100 Vejle.pdf
  152691/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 42, 7100 Vejle.pdf
  152732/21
 • til kommune, Danish Oil Pipe, mst og Shell: høring om kortlægning af restforurening v tank T9802 efter oprensning, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia - Høring V2 Tank T9802.pdf
  151019/21
 • til DMR, hist matr, Stigevej 310, 312A, Ædelgranvænget 7-21,
  152119/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - en del af din grund er ikke forurenet, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  152534/21
 • Til borger- varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 32, 7100 Vejle.pdf
  152722/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 28, 7100 Vejle.pdf
  152713/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 18, 7100 Vejle (2).pdf
  152699/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  152689/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 40, 7100 Vejle.pdf
  152731/21
 • til Esbjerg Kommune, råstofplan 2020, høring
  151897/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 34, 7100 Vejle.pdf
  152725/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Boråsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  152749/21
 • Til virksomhed: varsling af undersøgelse, 630-82449, Vestergade 10A, 7100 Vejle.pdf
  152646/21
 • Fra Borger, Råstof, Spørgsmål til høringsproces
  153059/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 36, 7100 Vejle.pdf
  152726/21
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  152896/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 30, 7100.pdf
  152715/21
 • til projekt: forespurgt vedr slutregnskab
  151471/21
 • Til projekt: vedr. aflysning
  152257/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 6, 7100 Vejle (2).pdf
  152692/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  152697/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 40, 7100 Vejle (2).pdf
  152729/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 34, 7100 Vejle (2).pdf
  152706/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 14, 7100 Vejle.pdf
  152698/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 18, 7100 Vejle.pdf
  152688/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  152694/21
 • Til borger: varsling af undersøgelse, 630-82314, Vorksvej 121, 7100 Vejle.pdf
  152670/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 24, 7100 Vejle.pdf
  152711/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82314, Vorkvej 121, 7100 Vejle.pdf
  152671/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 38, 7100 Vejle.pdf
  152728/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 6, 7100 Vejle.pdf
  152693/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Boråsvej 38, 7100 Vejle.pdf
  152750/21
 • Til Danish Oil Pipe, kommune, mst og Shell: høring om kortlægning af restforurening v tank T9802 efter oprensning, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  151014/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 26, 7100 Vejle.pdf
  152712/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 4, 7100 Vejle (2).pdf
  152690/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Finlandsvej 30, 7100 Vejle.pdf
  152734/21
 • Til borger: varsling af undersøgelse, 630-82369, Ørstedsgade 23A, 7100 Vejle.pdf
  152663/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 20, 7100 Vejle.pdf
  152708/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 10, 7100 vejle.pdf
  152696/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 22, 7100 Vejle (2).pdf
  152709/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. forureningssagen fra Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  151668/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 22, 7100 Vejle.pdf
  152710/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Finlandsvej 30, 7100 Vejle.pdf
  152747/21
 • Til Danish Oil Pipe, mst, kommune og Shell: UDK_Afg V2 Tank T 9802.pdf
  151034/21
 • Til ejerforening : varsling af undersøgelse, 630-82369, Ørstedsgade 23A, 7100 Vejle.pdf
  152653/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Finlandsvej 30, 7100 Vejle (2).pdf
  152733/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 20, 7100 Vejle (2).pdf
  152707/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar og supplerende spørgsmål vedr. Nedrivning af gl. havnehus på Møllebugtvej 3, 7000 Fredericia.
  152867/21
 • Til Borger: Resultat af monitering 2020
  152127/21
 • Til virksomhed: varsling af undersøgelse, 630-82406, Torvegade 7A, 7100 Vejle.pdf
  152675/21
 • Til virksomhed - varsling af undersøgelse, 630-82406, Torvegade 7 A, 7100 Vejle.pdf
  152676/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82493, Boråsvej 38, 7100 Vejle (2).pdf
  152727/21
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  152892/21
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 630-82369, Ørstedsgade 23 A, 7100 Vejle.pdf
  152664/21
 • Til Borger: Vestergade 8 i Faaborg - Orientering om målerunden i november-december 2020.
  151738/21

16. marts 2021

Indgående

 • Råstofinteresseområde_længere væk.PNG
  150582/21
 • Staurbyskovvej 25_placering.PNG
  150581/21
 • Råstofinteresseområde_matrikel.PNG
  150580/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186154/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186155/21
 • What's new in Pronestor
  159827/21
 • Fra Esbjerg Kommune: aktindsigt
  164494/21
 • Fra Niras, Notat og §8-ansøgning, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup.pdf
  151710/21
 • Fra Svendborg Kommune, Fremsendelse af undersøgelsesnotat og bemærkn. til § 8, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  151705/21
 • Fra Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Rindby, Nordby
  162878/21
 • Fra Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Rindby, Nordby
  164443/21
 • Fra Bech Bruun: Anmodning om aktindsigt i oplysninger vedr. Fanø Losseplads, matr.nr. 133 f, Rindby, Nordby
  162521/21
 • Fra grundejer - kommetarer til mail med link - : Svar på henvendelse - Middelfartvej 210
  149732/21
 • SV: Fra Varde Kommune, forespørgsel om oplysninger til brug for sagen vedr. varsling af undersøgelse af olieforurening - Hjulsagervej 100, 6854 Henne
  157490/21
 • Dialog med Assens Kommune RÅSTOF Om grundvandstilladelse
  172257/21
 • Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til bygge- og anlægsarbejder ved transformatorstation, Klippehagevej 22.pdf
  149858/21
 • Tilladelse efter jordforureningsloven til renovering af transformatorstation på Skærbækværket
  149857/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186156/21
 • Referat fra møde i den politiske styregruppe den 12. marts 2021
  149362/21
 • Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 01.03.21
  150096/21
 • Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 01.03.21_#48433-21_CaseNo20-26452.PDF
  150095/21
 • Præsentation EU-programmer Allan Ottesen d. 1. marts 2021.pdf
  150097/21
 • Tøjstedvej 5.docx
  149840/21
 • Godkendelse af, at der udlægges 4500 m3 forbrændingsslagge under svinestalde på matr. nr. 29a fra Assens kommune Haarby By, Haarby Beliggende Tøjstrupvej 5, 5683 Haarby
  149839/21
 • Tilladelse til afledning af overfladevand via sf og ou til nedsivningsbassin.msg
  148348/21
 • fra esbjerg kommune : Tilladelse til afledning af overfladevand via sf og ou til nedsivningsbassin
  148347/21
 • Fwd: Anmodning om oplysninger vedr spild og tilslutning COVID-19 vacciner. FRIST 17. marts kl 14
  148117/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Brolandvej 95, 5320 Agedrup.pdf
  149615/21
 • Fra Billund Kommune: Foresp vedr indsats, Møllevej 9 7200 Grindsted
  150093/21
 • Beskrivelse af værktøjet "Fif for unge - fællesskaber i fokus"
  149910/21
 • Fra FES: Etablissementsgrænser fordelt på regioner.
  147973/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Rørkrogen 8, 5270 Odense N
  149402/21
 • Fra FES: Nyt vedr Etab grænser, Region Syddanmark
  150150/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Partshøring - Tilladelser til grundvandssænkning og vandindvinding ifm. råstofindvinding ved Kliplev
  150241/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Nymarksvej 56, 5800 Nyborg.
  149348/21
 • Fra Aabenraa Kommune: udkast til Tilladelser til grundvandssænkning og vandindvinding råstofindvinding ved Kliplev - 20-7954 - Partshøring; Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding ifm. råstofindvinding ved Kliplev, matr. nr. 1079 m.fl..pdf
  150245/21
 • Fra Ejlskov A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale på lok. 631-00184, 631-00430 og 631-00302
  149871/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Den hydrologiske model for Fyn ligger nu på modeldatabasen (MST Id nr.: 2771864)
  149495/21
 • Svar fra Medicinrådet: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  149996/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  148705/21
 • Fra Danske Regioner: Kvittering på Forsinket svar fra Region Syddanmark vedr. Sundhedsdirektørmail nr. 7 / 2021
  149715/21
 • Fra International Foundation for Integrated Care: Kvittering for modtagelse af tilskud.
  150266/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen VS: Information om sikkerhedsmeddelelse, Rygsøjlestavskærer (Spinal rod cutter) fra Zimmer Inc., ref. 2020122943 Lægemiddelstyrelsen
  148884/21
 • Fra NIRAS - modtaget tilrettet endelig grundejerrapport vedr. Perlegade 17.pdf
  148162/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Middelfartvej 210, 5464 Brenderup.pdf
  149717/21
 • Ny version af one-pagers for LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende 2020
  151997/21
 • Ny version af one-pager for LUP Psykiatri 2020
  151989/21
 • Fra Middelfart Kommune - anm om udtalelse itl Landzoneansøgning inden for råstof interesseområde - Middelfart
  150579/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Resultater fra 1. målerunde, ORSA rør, Brovejen 101 (Danmarksgade 2), Middelfart
  150864/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  150822/21
 • Fra Billund Kommune: SV: Stilbjergvej 6, Billund. Monitering af terrænnært grundvand
  151513/21
 • Fra Kolding Kommune: § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  173073/21
 • fra projekthaver
  177516/21
 • Fra borger: Bekræftelse på matrikel, som ønskes nuanceret, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  173040/21
 • Fra Niras: Grundejer rapport, Løngang 37 Sønderborg
  156438/21
 • Fra Boligkontoret Danmark: Vedr. oprensning af forurening, vestergade 5, 6230 Rødekro
  158138/21
 • Fra MST: Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia -Spild fra flange i rørtræk ved T8856 (MST Id nr.: 2775091)
  151220/21
 • Telefonbesked vdr. forurening fra nabogrund, Odense SV
  154736/21
 • Fra Miljøministeriet: Kvittering for status og redegørelse
  158697/21

Udgående

 • Til LINDØ port of ODENSE, V2-høring, Strandager 251 og 255, 5270 Odense N og Grusgyden 901, 5450 Otterup
  150311/21
 • Til LINDØ port of ODENSE, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Strandager 251 og 255, 5270 Odense N og Grusgyden 901, 5450 Otterup
  150312/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Strandholtvej 2B, Stige, 5270 Odense N
  150206/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 2B, Stige, 5270 Odense N
  150205/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Strandholtvej 2A, Stige, 5270 Odense N
  150204/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 2A, Stige, 5270 Odense N
  150203/21
 • Bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse Dallundvej 11, Søndersø
  150037/21
 • Til Naturstyrelsen, Udgår inden kortlægningen efter oprensning, del af matr. nr. 371, Holbøl Ejerlav, Holbøl, 6340 Kruså
  149812/21
 • Kortbilag - udgår
  149814/21
 • Til grundejer - link til hjemmesiden for ansøgning om boligundersøgelser - Middelfartvej 210/ Journal nr 19/5911
  149594/21
 • 16mrsEnaboGraveområderNyeKathale6.pdf
  158560/21
 • Til Jordkonsulenterne: Svar på telefonhenvendelse: Rudmevej 85, 5750 Ringe, Lok. nr.: 430-81374
  148828/21
 • til varde kommune : Slaggeansøgning Tiphedevej 29
  148881/21
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse: Landgangen 7, 1. th 6100 Haderslev
  148673/21
 • Til borger, V1-høring, Stigevej 278, 5270 Odense N
  148608/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Stigevej 278, 5270 Odense N
  148609/21
 • SV: Betaling for support med LKO-databasen
  148516/21
 • Til rådgiver - kommentarer til udkast til moniteringsrapport
  178436/21
 • Til Miljøteknik, Svar på oplæg til oprensning, Prinsensgade 18, 7000 Fredericia. Indledende undersøgelse
  148140/21
 • Til Kolding Kommune, §8-høringssvar til indvendig renovering - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  148104/21
 • Til Danica Ejendomme II: Ejendom udgår efter oprensning, matr. 1aho, Roersvej 33, 5000 Odense C
  150103/21
 • Til Langeland Kommuen: kopi af afgørelse "udgået inden"
  148904/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom Middelfartvej 210, 5464 Brenderup
  149721/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kirkegden 97, 5270 Odense N.pdf
  149920/21
 • Til Odense Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bjerggårdsløkken 129B, 5240 Odense NØ.pdf
  148443/21
 • Til SKAT: Vedr. Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia - en del V2-kortlægges
  150238/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Industrivej 7, 5260 Odense S.pdf
  150216/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Kortbilag med V2-kortlagte areal, lok. 607-00289
  150176/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar til nedrivning af tank, Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  150276/21
 • Fra Tønder Kommune, høring af forslag til råstofplan
  150392/21
 • Til Danica Ejendomme II: Bilag, Kortbilag, matr. 1aho, Roersvej 33, 5000 Odense C
  150109/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kirkegden 99, 5270 Odense N.pdf
  149914/21
 • Dokumenter til virtuelt møde 17 marts
  148455/21
 • Til Danica Ejendomme II: Bilag, Notat vedr. oprensning, matr. 1aho, Roersvej 33, 5000 Odense C
  150116/21
 • Til borger: Afgørelse - Udgået inden
  148883/21
 • Til Billund Kommune: Svar vedr indsats, Møllevej 9 7200 Grindsted
  150126/21
 • Til Ejlskov A/S: Vedr. 631-00430, DSB, Gammelhavn 2 og Banegårdspladsen 3, 7100 Vejle. Matr.nr 690a, 690d, 690e Engene, Vejle Jorder
  150043/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring, Bjerggårdsløkken 129B, 5240 Odense NØ.pdf
  148444/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): V2-afgørelse, en del af Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia
  150171/21
 • Til Borger, bilag til V2-varsel, grundejerrapporten vedr. Perlegade 17.pdf
  148203/21
 • Til Sønderborg Kommune, V2-varsel med bilag vedr. vejarealet.pdf
  149379/21
 • Til Borger: Samtlige sagsakter - Aktindsigt
  150316/21
 • til COWI
  150443/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer og myndighed): Vedr. en del af matr. nr. 7000o Tårup By, Taulov - udgår inden kortlægning
  150395/21
 • Til Odense Kommune, V1-kortbilag, høring, Bjerggårdsløkken 129B, 5240 Odense NØ.pdf
  148440/21
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks svar vedr. Sundhedsdirektørmail nr. 7 / 2021
  149378/21
 • Til Ejlskov A/S: Tilbagemelding vedr. kvittering for fremsendelse af materiale på lok. 631-00184, 631-00430 og 631-00302
  149895/21
 • til Langtved Friskole - V2-afgørelse Langtvedvej 4a og 4b, 5540 Ullerslev.pdf
  149121/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Brolandvej 95, 5320 Agedrup
  149639/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Lok. 607-81155
  150357/21
 • Til DMR - Svar på henvendelse om undersøgelse af jordforurening på Branebjerg 2, 5471 Søndersø
  149311/21
 • Til Ejerforeningen Kærhaven 4, V1-afgørelse med bilag, Kærhaven 4, 5320 Agedrup.pdf
  150163/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia - V2-kortlægning
  150218/21
 • Til Heimstaden EJENDOMME, V1-afgørelse med bilag, Kærhaven 4, 5320 Agedrup.pdf
  150165/21
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Vedr. Perlegade 17, 6400 Sønderborg.pdf
  148196/21
 • til MST, råstofplan 2020, høring
  153036/21
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Aflysning af møde
  150585/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Udgår inden kortlægning, oprensnin af bitumenspild, lok. 607-81155
  150318/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 7000o Tårup By, Taulov - udgår inden kortlægning
  150394/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. analyseprogram for PL ved N2NV, Rismarksvej 52, Odense V - Poreluftsdokumentation efter afværge, V2NV (område 4)
  157819/21
 • til Borger Svar på henvendelse : Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Stenderupvej 47, Bjert, 621-00461
  153960/21
 • Til borger - eftersendt høringsbrev
  158559/21

15. marts 2021

Indgående

 • SV: "Skamlingsbanken - De store kræfters sted" udsættes til 31. maj 2021
  147839/21
 • Fra Niras: Adelgade - budget for entreprenørarbejder
  147722/21
 • fra odense kommune HASTER! Høring af udkast til §8-tilladelse, nedrivning af tank på Fangelvej 35 i Odense.
  148306/21
 • Fangelvej 35, kortbilag.pdf
  148310/21
 • Udkast til §8-tilladelse.pdf
  148309/21
 • SV: Oplægfra Rådgiver til miljøundersøgelse ifb. med tankoptagning, Knudshovedvej 39, Nyborg.
  147416/21
 • Fyns Amts Jnr 8-76-51-461-261-2001 del 1pdf 1.pdf
  147505/21
 • Retningslinjer for udtagning af luftprøver-Final - inkl. rettet figur 5.7.pdf
  147504/21
 • fra Odense kommune vedr. Oplæg til poreluftundersøgelse ifm. §8-tilladelse til boliger på Unicongunden, Havnegade 12-14, Odense
  147501/21
 • 2020-3285 20210204 Oplæg til §8-undersøgelse i byggefelter, Havnegade 12-14, Odense inkl. bilag.pdf
  147503/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186157/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186158/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186159/21
 • Fra Odense Kommune - historiske oplysninger vedr. uheld i 1981 og 1990 mv - Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  152013/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Ingen arkivmateriale vedr. mulig fyldplads, Brunbjergparken 130-132, 6200 Aabenraa
  150682/21
 • Fra Kolding Kommune: Analyseresultat fra jordwebsag nr. 206866, Toften 1, 6000 Kolding
  146624/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Analyserapport, jordwebsag nr. 206866, Toften 1, 6000 Kolding
  146625/21
 • 2021-0850 2021-03-15 Oplæg til undersøgelse, Knudshovedvej 39, Nyborg inkl. bilag .pdf
  146999/21
 • fra rådgiver oplæg til miljøundersøgelse ifb. med tankoptagning, Knudshovedvej 39, Nyborg.
  146998/21
 • fra varde kommune : Slaggeansøgning Tiphedevej 29
  148889/21
 • Fra COWI: Revideret moniteringsnotat 2021
  146133/21
 • fra Odense kommune : Odense Kommunes høringssvar samt forespørgsel til det videre §8-forløb - Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  147252/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Samlet svar til rådgiver, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  145842/21
 • fra odense kommmune svar på forspørgsel : Havnegade 12-14 oplæg til poreluftundersøgelse
  147507/21
 • Ændrede tidsforløb for sidste hold af kommuner
  146646/21
 • Fra Odense kommune Orientering om afgravning af forurenet jord efter oliespild på Store Markvej 4, Odense
  145734/21
 • 2020-3314 Tilsynsrapport - Store Markvej, Odense med bilag.pdf
  145735/21
 • Supplerende oplysninger, Store Markvej 4.PDF
  145736/21
 • Fra ansøger: projektbudget
  147654/21
 • Fra DMR A/S: "FORSP:: Vedr. lokalitetsnummer: 430-81371: Algade 3 5750 Ringe"
  145238/21
 • Fra DMR - Referat af opstartsmøde (11-03-2021)
  147595/21
 • Telefonnotat grundejer oplysninger om dagplejer på ejendommen m.m. 15-03-2021
  145999/21
 • Fysioterapi - Ændringer på profiler i Sundhed.dk
  147540/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, §8, Odensevej 150, 5600 - Etablering af MTB-park på Gåsebjergsand
  146987/21
 • Fra evaluator: revideret rapport
  147553/21
 • fra ERST
  147713/21
 • Høring over udkast til vejledning om helbredskrav til kørekort
  146927/21
 • Fra Shell: Svar på kommunens spørgsmål til miljøansøgning (oprensning, Havnelaboratoriet)
  147446/21
 • Fra DMR: Nyt oplæg til undersøgelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  147566/21
 • Fra Weblager - Indsamling af materialer fra weblager
  147765/21
 • SV: Ændringer på profiler i Sundhed.dk
  147544/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser
  148377/21
 • Dokumenter til virtuelt møde 17 marts
  148244/21
 • Fra Odense Kommune: vedr. analyseprogram for oprensning ved V2NV, Rismarksvej 52, Odense V
  149346/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  147963/21
 • Fra CFFB - Aflysning af styregruppemøde 18/3
  148602/21
 • Fra MST:: Undersøgelsesrapport fra jordforureningssag ved T9802 på råolieterminalen (Svar til: afgørelse om afslutning af jordforureningssag ved T9802) - RE Observation råolietank T-9802.msg
  148168/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - archiveIndex_Hjertesvigt.xml
  148421/21
 • Fra MST: Høring om påbud vedrørende jord- og grundvandsforurening A/S Dansk Shell (MST Id nr.: 2767943)
  148094/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - contextDocumentationIndex_KOL.xml
  148417/21
 • Fra DMR - Henvendelse om undersøgelse af jordforurening på Branebjerg 2, 5471 Søndersø
  148278/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - AflBest_RegSyd_DAMD-Voksendiabetes_15.03.2021.pdf
  148382/21
 • Fra DGE: Statusnotat jan 2021, Brovej 90, Broager
  149163/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: Kpi af Opfølgning på §8 sager hos jer
  148267/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - contextDocumentationIndex_Depression.xml
  148433/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - AflBest_RegSyd_DAMD-Depression_15.03.2021.pdf
  148395/21
 • Fra Arkil A/S Indberetning returjord 2020, matr nr 1s og 4u Seest By, Seest
  147299/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - archiveIndex_Voksendiabetes.xml
  148427/21
 • Fra Assens Kommune Assens Kommune: Orientering om tilladelse til afledning af drænvand
  147067/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  147959/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - contextDocumentationIndex_Voksendiabetes.xml
  148418/21
 • Fra PE til Frank Ingemann vedrørende Datatilsynets sletning af sager ældre ned 5 år, hvortil de ældste sager omfattet af sagen er fra marts 2016
  145229/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - AflBest_RegSyd_DAMD-KOL_15.03.2021.pdf
  148379/21
 • Fra MST: Undersøgelsesrapport fra jordforureningssag ved T9802 på råolieterminalen (Svar til: afgørelse om afslutning af jordforureningssag ved T9802) - RE Observation råolietank T-9802.msg
  148173/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - archiveIndex_KOL.xml
  148423/21
 • Fra MST: mail med undersøgelsesrapport fra jordforureningssag ved T9802 på råolieterminalen (Svar til: afgørelse om afslutning af jordforureningssag ved T9802)
  148163/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - contextDocumentationIndex_Hjertesvigt.xml
  148413/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - archiveIndex_Depression.xml
  148419/21
 • Afleveringsbestemmelser samt archiveIndex og contextDocumentationIndex for Dansk Almenmedicinske databaser - AflBest_RegSyd_DAMD-Hjertesvigt_15.03.2021.pdf
  148410/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftigelse
  147931/21
 • Fra borger. henv ang. V1 kortl. Ædelgranvænget 115270 Odense N
  152154/21
 • fra Ribe og Haderslev Stift, Råstofplan 2020, høring
  152976/21
 • Fra MOE, til Frisesdahl - Entreprisekontrakt
  160946/21
 • Fra SUM: SV: Prognose for Nyt OUH's forbrug i 1. kvartal 2021
  164362/21
 • Fra SUM: SV: Prognose for Nyt OUH's forbrug i 1. kvartal 2021
  164372/21
 • fra Borger Re: Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Stenderupvej 47, Bjert, 621-00461
  153955/21
 • fra WSP SV: Forureningsundersøgelse Stenderupvej 47, 6091 - Gl. frøhandel.
  153949/21
 • Fra DMR, Referat af opstartsmøde, overfladevand
  181289/21

Udgående

 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  147802/21
 • Til Contea: SV: Forsikringsforhold i forbindelse af indeluft afværge
  147721/21
 • til esbjerg kommune afgørelse om ikke indsats : 571-20002, Ribe Fjernvarme
  147147/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Svar på - Udkast til §8 tilladelse, Odensevej 150, 5600 - Gåsebjergsand
  146831/21
 • Til Kolding Kommune: Svar på henvendelse om jordwebsag nr. 206866, Toften 1, 6000 Kolding
  146726/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stigevej 312E-F, 5270 Odense N.pdf
  146687/21
 • Til borger, V1-høring m bilag, Stigevej 310, 5270 Odense N.pdf
  146683/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ædelgranvænget 9, 5270 Odense N.pdf
  146685/21
 • Til Ejerforeningen, V1-høring med bilag, Stigevej 312A-F, 5270 Odense N.pdf
  146688/21
 • Til grundejerforeningen, V1-høring med bilag, Ædelgranvænget 15, 5270 Odense N.pdf
  146681/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ædelgranvænget 11, 5270 Odense N.pdf
  146686/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ædelgranvænget 7, 5270 Odense N.pdf
  146684/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stigevej 312D, 5270 Odense N.pdf
  146691/21
 • Til Krüger, V1-høring med bilag, Stigevej 312A-B, 5270 Odense N.pdf
  146689/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ædelgranvænget 21, 5270 Odense N.pdf
  146680/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ædelgranvænget 19, 5270 Odense N.pdf
  146679/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stigevej 312C, 5270 Odense N.pdf
  146690/21
 • Til borger - Opdateret beskrivelse af tidligere uheld incl. Odense Kommunes høringssvar til orientering - Vibækvej 1, Odense SV
  152054/21
 • Til Pronestor: Pronestor serverskifte og opgradering
  146447/21
 • Planlægningsmøde 22-03-2021.docx
  146448/21
 • Til DMR: svar på spørgsmål vedr. analyse
  146082/21
 • Til Varde Kommune: Anmodning om fremsendelse af dokumentation ved færdigmeldinger af slaggeudlægning for hhv. anmeldelse/accept efter restproduktbekendtgørelsen og miljøgodkendelsee, Vestterpvej 18, 7200 Grindsted
  146004/21
 • SV: Bemærkninger til Sundhedsdirektørmøde den 19.03.21
  146610/21
 • Til Udbetaling Danmark: Ejendom udgår af værditabsordningen
  145788/21
 • Til Aabenraa Kommune: Høring af undersøgelsesrapport og forslag til nødvendig indsats på ejendommen Ved Slottet 25, 6200 Aabenraa, matr. nr. 1165 Aabenraa
  145829/21
 • Til Odense Kommunes - IKKE-påbud tages til efterretning - ønske om materiale vedr olieforurening 1981 og 1990 - Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  145824/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Anmodning om supplerende oplysninger matr.nr. 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  145364/21
 • Til borger, V1-afgørelse og udgår, Rørkrogen 8, 5270 Odense N.pdf
  145160/21
 • Til Borger, Almind Østergade 6, 5061 Almind --> Nuancering af grund
  145976/21
 • Til COWI: Fejl i rapport
  145076/21
 • Til borgere. V1-varsling, Stigevej 310, 312A-F, 5270 Odense N, matr.nr. 2s, 2r, Stige By, Lumby, Ædelgranvænget 7-21, 5270 Odense N, matr.nr. 2ax, 2av, 2au, 2at, 2a, 2as, 2ar, 2aq Stige By, Lumby - Til borger, V1-høring med bilag, Æ
  146647/21
 • til projekthaver
  147784/21
 • Til Borger: V2 kortlægning Ved Slottet 25, 6200 Aabenraa
  145799/21
 • Til Ejlskov A/S: Vedr. fremsendelse af materiale for sagen på lok. 631-00430, Banegårdspladsen 3, 7100 Vejle. Matr.nr. 690a, 690d, 690e Engene, Vejle Jorder - mail nr. 4
  146587/21
 • Til ansøger: kvitteret for modtaget projektbudget
  147668/21
 • Til GREV-AND, V1-kortbilag, høring, Lucernemarken 6, 5260 Odense S.pdf
  146224/21
 • Til borger: Vedr. nuancering, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  147434/21
 • Til Ejlskov A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gammelhavn 2, 7100 Vejle, matr. nr, 17b Vejle Bygrunde, lok. 631-00184 - mail nr. 3
  146334/21
 • Til borger: Høring V2-kortlægning m bilag, 630-82293, Vejlevej 65, 7182 Bredsten.pdf
  146991/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. status på § 8- dokumentationsrapport på opførte boliger, Skt. Jørgens Engen 1, 5000 Odense C
  147336/21
 • Til Ejlskov A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 631-00184, 631-00430 og 631-00302
  147267/21
 • Til borgereV1-varsling,Stigevej 310, 312A-F, 5270 Odense N, matr.nr. 2s, 2r, Stige By, Lumby, Ædelgranvænget 7-21, 5270 Odense N, matr.nr. 2ax, 2av, 2au, 2at, 2a, 2as, 2ar, 2aq Stige By, Lumby - Til borger, V1-høring med bilag, Æ
  146649/21
 • Til Ejlskov A/S: Vedr. fremsendelse af materiale under lok. 631-00184 - mail nr. 1
  146230/21
 • Til Borger, bilag til brev vedr. Perlegade 12 - grundejerrapport.pdf
  147733/21
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: SV: Stegshavevej 30, 5750 - Kan felter udgå af kortlægning?
  145434/21
 • Til borger: V2 Varsel
  147401/21
 • Til Borger, Bilag til brev: rapporten fra den indledende undersøgelse vedr. Perlegade 15 grundejerrapport.pdf
  147745/21
 • Kvittering for modtagelse af tilbud - Pluss
  145517/21
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Vedr. Perlegade 15, 6400 Sønderborg.pdf
  147744/21
 • Til Borger: Høring af forureningsundersøgelse - Ved Slottet 25, 6200 Aabenraa
  145775/21
 • Til Vejle Kommune og Skat. Kopi af V2 afgørelse
  147440/21
 • Til borger, V1-høring, Nyborgvej 546, 5220 Odense SØ.pdf
  145474/21
 • Til Ejlskov A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra lok. 631-00302 - mail nr. 6
  147230/21
 • Til evaluator: kvitteret for revideret rapport
  147570/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Nyborgvej 546, 5220 Odense SØ.pdf
  145475/21
 • Til GREV-AND, V1-høring, Lucernemarken 6, 5260 Odense S.pdf
  146229/21
 • Fra Danfoss Universe Fond A/S: Dialog vedr fejlfremsendelse, Gildbækken, Nordals
  145327/21
 • Til GREV-AND, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lucernemarken 6, 5260 Odense S.pdf
  146226/21
 • Til Ejlskov A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Gammel Havn 2, 7100 Vejle, matr. nr. 17b, Vejle Bygrunde, lok. 631-00184 - mail nr. 2
  146241/21
 • Kvittering SV: Tilbud_Teknologisk Institut_Konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance
  145525/21
 • Til Borger, Orientering om at Perlegade 12, Sønderborg ikke kortlægges.pdf
  147731/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. status på § 8-dokumentationsrapport på opførte boliger, Skt. Jørgens Engen, 5000 Odence C
  146036/21
 • Til Ejlskov A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Lok. 631-00430 - mail nr. 5
  146595/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nyborgvej 546, 5220 Odense SØ.pdf
  145472/21
 • Til Langtved Friskole - V2-kortbilag Langtvedvej 4A, 5540 Ullerslev.pdf
  149130/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rørkrogen 8, 5270 Odense N
  149412/21
 • Doc2Mail - V2 varsel- borger 1 Forsendelse 186813125.pdf
  148143/21
 • Til borger: Dialog vedr tidshorisont for ansøgning om jordtiførsel, Julius Jepsens Vej 126, 7100 Vejle
  147964/21
 • Notat om valg af ressourceperson_GG_oprydning_499-00010
  153017/21
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Status og redegørelse vedr. aktstykke 137
  158684/21

14. marts 2021

Indgående

 • Fra Borger, Almind Østergade 6, 5061 Almind --> Nuancering af grund
  145974/21
 • Fra Miljøteknik, Afrapportering og oplæg til oprensning, Prinsensgade 18, 7000 Fredericia. Indledende undersøgelse
  148135/21
 • Tilbud_Teknologisk Institut_Konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance
  148180/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af kortlægningsgrundlag for ejendommen Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg, lok. 561-81156
  144911/21

13. marts 2021

Indgående

 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  147954/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  147949/21

Udgående

 • Til Fredericia Kommune og Vurderingstyrelsen, Jordforurening, Smedevænget 6A, Fredericia, Lok: 607-81087
  144839/21
 • Notat - Smedevænget 6A, Fredericia - Forureningsoprensning.pdf
  144840/21
 • Til Borger, Ophævelse af kortlægning efter oprensning.pdf
  144841/21
 • Til DMR: tilbagemelding på mulig klorerede opl. i falske fra depot
  144835/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Nymarksvej 56, 5800 Nyborg
  149358/21

12. marts 2021

Indgående

 • Re: Aktindsigt lydfiler, lægevagten i region Syddanmark
  147180/21
 • Fra borger: Henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  147799/21
 • Fra DMR, Opdateret tilbudsliste for Bogensevej 39, Aarup
  147038/21
 • Fra DMR: Problemer med analyse af indhold i flaske fra depot, muligvis opløsningsmidler og ikke pesticider
  144834/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar efter møde ikke afholdt matr.nr. 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  145252/21
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, proces og status
  145259/21
 • Fra Nordicals: Oplysninger om Dunsbjergvej 14, 5900 Rudkøbing
  142631/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, Opfølgende svar på - Udkast til §8 tilladelse, Odensevej 150, 5600 - Gåsebjergsand
  146824/21
 • Fra Rambøll - Status for tilladelser
  156007/21
 • Fra MOE: Budgetstatus
  142693/21
 • Til MOE: Tilbagemelding på resultater
  142211/21
 • Fra MOE: Analyseresultater
  142145/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186160/21
 • SV: Retningslinjer for adgang med førerhund på sygehuset
  186827/21
 • SV: Retningslinjer for adgang med førerhund på sygehuset
  186825/21
 • Fra MOE - Tilbud fra entreprenør + priser fra jordmodtager
  144597/21
 • afvisning af ankesag om limitering: Fra LSU
  144467/21
 • Fra Center for Offentlig Innovation: Tilbagemelding vedr. indstilling til NYT SAMMEN BEDRE-prisen
  143536/21
 • Fra Eigil Jensen A/S: Dialog vedr. efterbehandling af matr. 5f Tårup By, Gelsted
  144766/21
 • Fra MOE - Udkast til kontrakt med Frisesdahl
  144673/21
 • Fra DMR, Endelig grundejerrapport , 479-00532 Gerritsgade 48, 5700 Svendborg.pdf
  143520/21
 • Fra Rambøll: Oplæg til undersøgelse, Energivej 20, Esbjerg:
  142664/21
 • Fra DMR, modtaget Endelig teknisk rapport - 479-00532 Gerritsgade 48, 5700 Svendborg.pdf
  143537/21
 • Fra Varde Kommune: Yderligere oplysninger om olieforurening - Hovborgvej 48, 7000 Grindsted
  143106/21
 • Fra DMR - Rapport om DNA-sekventering
  144636/21
 • Fra Kolding Forsyning: Dialog vedr jordtilførsel 2020 Vranderupvej 31, Kolding
  142944/21
 • Fra Billund Kommune: Vedr. ny tilbygning på Møllevej 9, 7200 Grindsted
  143161/21
 • Fra DGE: SV: Bemærkninger 479-70163: Karosseriværksted - Bodøvej 7, 5700 Svendborg - oplæg bortgravning af forurenet jord
  142855/21
 • Fra Eurofins: Resultat af jordprøvetagning, matr nr 42 Ø. Gasse
  142028/21
 • Fra Ejlskov A/S: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 631-­00184, 631­-00430 og 631­-00302
  146215/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Vedr. sagsmateriale Andholm matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891
  145279/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Sag kan annulleres, Odensevej 58, 5772 Kværndrup
  146161/21
 • Fra NIRAS, grundejer rapport vedr. Perlegade 12, Sønderborg.pdf
  145354/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  147557/21
 • Tilbud fra Pluss
  145408/21
 • Fra NIRAS, grundejer rapport vedr. Perlegade 15, Sønderborg.pdf
  145344/21
 • Fra Ejlskov A/S: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 631-­00184, 631­-00430 og 631­-00302 VS Anne C
  146572/21
 • Fra NIRAS, grundejer rapport vedr. Perlegade 17, Sønderborg.pdf
  145342/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  145993/21
 • Fra Ejlskov A/S: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 631-­00184, 631­-00430 og 631­-00302
  146346/21
 • Modtaget fra NIRAS, teknisk rapport - Perlegade 17, Sønderborg.pdf
  145336/21
 • Fra Ejlskov A/S: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 631-­00184, 631­-00430 og 631­-00302 VS Anne C
  147214/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  147942/21
 • Fra CFFB: CFFB nøgletal for aktiviteter i 2020
  148628/21
 • Fra projekt: anmoder om ny udsættelse pga corona
  146163/21
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. dagsordenspunkter
  150578/21
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om ikke at meddele et oprensningspåbud, til virksomheden Gelsted Galvano A/S på Galvanovænget 6, 5591 Gelsted, CVR. nr. 87394913.
  151536/21
 • Fra yder: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  152885/21
 • Fra Fredericia Kommuen: §8 tilladelse til etablering af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  152957/21
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST til § 8 tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger, Gl Banegårdsvej 5, 5500 Middelfart
  166867/21
 • RCA - PUSH service incident v1.2.pdf
  171686/21

Udgående

 • Virtuelle møde om CAPF og opstart af Peer-grupper
  146724/21
 • Spørgsmål til Projekt vedr. projektperiode: Region Syddanmarks kulturpulje, "Skamlingsbanken - De store kræfters sted" j.nr. 19/10286
  144293/21
 • Til DMR: Tilbagemelding på udkast til undersøgelsesrapport, Libavej 1, Ørbæk
  144135/21
 • til fredericia kommune §8-høringssvar for Klippehagevej 22 , 7000 Fredericia , matr. 4d Skærbæk by lok.nr 607-00583
  144087/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  144089/21
 • Til Aabenraa Kommune, Regionens bemærkn. t. rådgivers svar, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  143326/21
 • Til Rambøll (kopi) - Orientering om valg af rådgiver
  143180/21
 • Til Rambøll (kopi) - Orientering om valg af rådgiver
  143167/21
 • Bemærkninger 479-70163: Karosseriværksted - Bodøvej 7, 5700 Svendborg - oplæg bortgravning af forurenet jord
  142666/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kort møde vedr. klægsagerne ikke afholdt matr.nr. 267 m.fl. Østerende-Ballum, Ballum
  142637/21
 • Til Nordicals: V2-brev og oplysninger
  142633/21
 • Til Rambøll - vedr. status for fremdrift
  156006/21
 • SV: 479-70163: Karosseriværksted - Bodøvej 7, 5700 Svendborg - oplæg bortgravning af forurenet jord
  142668/21
 • Til Assens Kommune, Kvittering for modtagelse af § 8-udtalelse, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  141914/21
 • Til Boligforening, V1-høring, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  143157/21
 • Til Odense Kommune, Stigevej 247, 5270 Odense N.pdf
  143146/21
 • Til borger - Udtagning af arealer af graveområde ved Krogsbølle
  142019/21
 • Til borger, vedr. Vestergade 11A, 5600 Faaborg
  144698/21
 • Til Vores Elnet, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  143160/21
 • Til borger, vedr. Vestergade 11B 1 sal_II, 5600 Faaborg
  144711/21
 • Til Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning, Danfoss, Danfoss Universe og Nordals Ferie Ejendommen: Høring af V1-kortlægning, Gildbækken, Nordals
  144758/21
 • Til borger, vedr. Vestergade 11, 5600 Faaborg
  144715/21
 • Til ejer - Orientering om valg af rådgiver (sendt digitalt: Job nr 186613811 + 186614829)
  142643/21
 • Til evaluator: svar vedr. endelig rapport
  144664/21
 • Til borger, vedr. Vestergade 11B 1 sal, 5600 Faaborg
  144707/21
 • Til borger, vedr. Vestergade 11B st., 5600 Faaborg
  144705/21
 • Til SDU: Godkendelse af nyt medlem af Styregruppen for 'Sundhed, kultur og natur'
  143513/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N.pdf
  141917/21
 • Til Borgere, Orientering om at Gerritsgade 48 ikke kortlægges.pdf
  144481/21
 • Til Brdr Kristense Aps og Tønder Kommune: Tilsynsbrev grusgrav v Renbæk
  144762/21
 • Til MOE - Valg af entreprenør + bemærkning til kontraktudkast
  144680/21
 • Til Meier Consult, V1-høring med bilag, Lucernemarken 14, 5260 Odense S.pdf
  143144/21
 • Til Vores Elnet, V1-høring, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  143162/21
 • 1. møde i arbejdsgruppen vedr. Børn og unge som pårørende
  143673/21
 • Til borger - Kortbilag fremsendes - kort ref af telefonsamtale -Tellerup
  142787/21
 • Til Odense Kommune: Regionens svar på høring af udkast til tillæg til §8-tilladelse, Skt. Jørgens Engen 1, 5000 Odense C
  144821/21
 • Til Billund Kommune: Dialog vedr undersøgelseskrav til ny tilbygning på Møllevej 49 7200 Grindsted
  143205/21
 • Til Sønderborg kommune:svar på høring: Udstykningssag - Lokalitet 540-81129 og 540-81131, Petersen Tegl, Nybølnorvej, 6310 Broager
  142581/21
 • VS: Kræftsygdomme, brystkræft, cancer: Medicinrådets anbefaling vedr. neratinib til forlænget adjuverende behandling af ER+ og HER2+ brystkræft - version 1.0
  144323/21
 • Til Geoservice: Rev filer vedr Overflyvning RSYD 2021
  144763/21
 • Til evaluator: accept af koncept og tilbud
  143628/21
 • Til information. V1-kortbilag, høring, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  143159/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N_Marokko.pdf
  141916/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N.pdf
  141913/21
 • Til Boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Odensevej 54A m.fl., 5260 Odense S.pdf
  143156/21
 • Til Stige Jagtf., V1-høring med bilag, Strandholtvej 36S, 5270 Odense N.pdf
  144149/21
 • Til Sønderborg kommune: Svar på høring Udstykningssag - Lokalitet 540-81129 og 540-81131, Petersen Tegl, Nybølnorvej, 6310 Broager
  142568/21
 • til borger, Tanggårdvej 20, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 1k, Hauge By, Lumby. - Til borger, V1-høring m kortbilag, Tanggårdvej 20, 5270 Odense N.pdf
  142954/21
 • Til borger, vedr. Vestergade 11A, 5600 Faaborg
  144703/21
 • Til grundejer, vedr. Vestergade 11, 5600 Faaborg
  144696/21
 • Til borgere, Bilag til afgørelse. Grundejerrapport 479-00532 , Gerritsgade 48, 5700 Svendborg.pdf
  144492/21
 • til Ribe og Haderslev Stift, Råstofplan 2020, høring
  152952/21
 • til MST, råstofplan 2020, høring
  152984/21

11. marts 2021

Indgående

 • Fra Assens Kommune, § 8 ufornøden, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  141909/21
 • Fra WSP: Analyseresultat gentaget
  142113/21
 • 20-7171_v1_Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til bygge- og anlægsarbejder ved transformatorstation, Klippehagevej 22, matrikel 4.DOCX
  142878/21
 • [Sagsnr.:20/7171] - [Dok.nr.:37125/21] Tilladelse efter jordforureningslovenfra fredericia kommune §8 til bygge- og anlægsarbejder ved transformatorstation, Klippehagevej 22, matrikel 4d,
  142877/21
 • Fra LandSyd: SV: Vedr. V1-kortlagt areal lok.nr. 575-81018, Brændstrup Røddingvej 5, Rødding
  152565/21
 • Dagsorden til 3. møde i projektstyregruppe for vejledningsfunktionen
  146605/21
 • Fra Nationalpark Vadehavet: supplerende oplysninger
  142281/21
 • Renbundsprøver Hokkerup Hede 03-02-21
  141989/21
 • Analyse af opgravet jord Hokkerup Hede 03-02-21
  141988/21
 • NOTAT Hokkerup Hede 24-02-2021
  141991/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Oprensningsdokumentation efter brand i Rode Skov, ved Hokkerup Hede, på del af matr. nr. 371, Holbøl Ejerlav, Holbøl, 6340 Kruså.
  141987/21
 • Integnet prøve udtagning 03-02-21
  141990/21
 • Udkast til liste over Sub-arbejdsgruppe og test kommuner i Energi og CO2-regnskabet
  143376/21
 • Fra MOE, Afrapportering, Smedevænget 6a, Fredericia - frivillig oprensning
  144838/21
 • Fra DMR, Kontrakt Vestergade - Tønder
  146976/21
 • Præsentationer fra mødet d. 9. marts (klimagasser)
  186921/21
 • Fra naboklager RÅSTOF Svar påsvar - Ingen reaktion !!
  172235/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på oprydning, Odensevej 58, 5772 Kværndrup
  173152/21
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  167829/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen: spg. til status og jordhåndtering herunder opgravning af tekniske anlæg
  166800/21
 • SV: Retningslinjer for adgang med førerhund på sygehuset
  186816/21
 • SV: Retningslinjer for adgang med førerhund på sygehuset
  186818/21
 • SV: Retningslinjer for adgang med førerhund på sygehuset
  186822/21
 • Revideret ansøgning pr. 10. marts 2021
  187248/21
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  147636/21
 • Fra Politiken: Spørgsml vedr. partistøtte
  142214/21
 • Fra Danske Regioner: SV: Forsinket svar fra Region Syddanmark VS: Sundhedsdirektørmail nr. 7 / 2021 - Svarfrist 12-03-2021
  142928/21
 • Fra Geoservice: Foreløbigt svar vedr overflyvning RSYD 2021
  142110/21
 • Fra Danske Regioner udpegningsbrev via Sundhedsdirektørmail nr. 7 / 2021
  142813/21
 • Fra Sønderborg kommune: Høring vedr. Udstykningssag - Lokalitet 540-81129 og 540-81131, Petersen Tegl, Nybølnorvej, 6310 Broager
  142555/21
 • Fra Assens Kommune: Etablering af ny vej på V1- kortlagte arealer, Søndre Ringvej, Assens
  142678/21
 • Fra Sweco, Svar på regionens og kommunens bemærkninger, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  143316/21
 • Fra Sønderborg kommune: Høring vedr. Udstykningssag - Lokalitet 540-81129 og 540-81131, Petersen Tegl, Nybølnorvej, 6310 Broager
  142540/21
 • Fra borger: vedr risikogruppe 5
  141089/21
 • Fra Tønder Kommune: § 19 tilladelse til anvendelse af knust asfalt - K L Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  141349/21
 • Fra Kolding Kommune: Afsluttet oprensning - notat vedr. udgravningskontrol på Kongensgade 15, 6070 Christiansfeld
  141385/21
 • Fra Assnes Kommune: Fejl vedr kviktest
  141325/21
 • Fra Rambøll: Foresp vedr område langs GIldbæk, Nordals
  139789/21
 • MKN Protokoll MV 20200209.pdf
  141072/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Kortudsnit, Dybbøl bygade 50, Dybbøl
  139904/21
 • Opsamling af regionernes praksis
  139253/21
 • Fra Rambøll A/S: RE: Stilbjergvej 6, Billund. Monitering af terrænnært grundvand
  138953/21
 • Fra Varde Kommune: Olieforurening - Hovborgvej 48, 7000 Grindsted
  139254/21
 • Fra Svendborg Kommune: Foresp vedr dokumentation, Fåborgvej 22 (24), lok nr 479-00620
  141416/21
 • Fra Fensmark Miljø Aps: Olieforurening på Hovborgvej 48, 7200 Grindsted
  139337/21
 • Til borger: ang corona vaccination
  140641/21
 • Fra Welfare Tech: REFERAT
  139007/21
 • LUP styregruppemøder i 2021
  148742/21
 • VS: Invitation til indstilling af medlemmer til NGC’s arbejdsgruppe for National Genomdatabase – S.U. 20. april 2021
  148543/21
 • Invitation til indstilling af medlemmer til NGC’s arbejdsgruppe for Tools og Workflows – S.U. 20. april 2021
  148510/21
 • VS: Invitation til indstilling af medlemmer til NGCs nationale advisory board for forskning og infrastruktur – S.U. 20. april 2021
  148519/21
 • VS: Invitation til indstilling af medlemmer til NGC’s arbejdsgruppe for Fortolkning – S.U. 20. april 2021
  148532/21

Udgående

 • VandelHofmansfeldKorrigeret.pdf
  141419/21
 • til Odense kommune : Havnegade 12-14 oplæg til poreluftundersøgelse
  140989/21
 • Til Svendborg Kommune, høringssvar - § 8 bagatel, Wandalsparken 62, 5700 Svendborg
  140512/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - udgår af kortlægning, Holmevej 6, 5683 Haarby.pdf
  140204/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Holmevej 6, 5683 Haarby.pdf
  140205/21
 • Til Assens Kommune + SKAT, Område udgår af kortlægning, Holmevej 6, 5683 Haarby
  140203/21
 • Til AQUAPRI, V1-afgørelse, Øsby Møllebjerg 9, 6100 Haderslev.pdf
  139660/21
 • Referat dialogmøde mellem Regionsbestyrelsen for bloddonorerne og Region Syddanmark 250820.pdf
  182001/21
 • Dagsorden til møde mellem Regionsbestyrelsen for bloddonorerne og Region Syddanmark den 17/3
  181999/21
 • Dagsorden dialogmøde mellem Regionsbestyrelsen for bloddonorerne og Region Syddanmark 170321.pdf
  182000/21
 • til Odense kommune: § 8 sager Odense Kommune - Dalum Papirfabrik og Dalum kraftvarme
  139201/21
 • Til rådgiver - sløjfning af boringer afventer
  138524/21
 • Til borger - fremsendelse af rapporter
  138394/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Eddavej 3, 5210 Odense NV.pdf
  139812/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Hjallesegade 24D, 5260 Odense S.pdf
  140735/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Helsnedvej 13, 5932 Humble - ejer 1.pdf
  140254/21
 • Til Rambøll A/S: Kvittering for moniteringsrapport_Stilbjergvej 6, Billund. Monitering af terrænnært grundvand
  138918/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Hovhavevej 27, 5491 Blommenslyst.pdf
  141005/21
 • Til Vejle Kommune - Korrektion af visning på kort – Forslaget til Råstofplan 2020
  141420/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Bellingevej 54, 5250 Odense SV.pdf
  139526/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Bellingevej 52, 5250 Odense SV.pdf
  139483/21
 • Til grundejer (hovdejer): Udgår inden kortlægning, en del af Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Øst, hovedejer
  141747/21
 • Til Fjernvarme Fyn Produktion - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Nistedvej 31, 5270 Odense N.pdf
  141109/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - udgår af kortlægning, Holmevej 6, 5683 Haarby
  138756/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. transthyretin amyloidose
  138566/21
 • Til Nyborg Kommune: Regionens høringssvar til udkast til §8-tilladelse, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  139228/21
 • Til borgere -Korrigeret arealafgrænsning Vandel -Hofmansfeld
  141418/21
 • Til grundejer (medejer): Udgår inden kortlægning, en del af Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Øst, medejer
  141749/21
 • Til Assens kommune: fejlen er rettet
  141345/21
 • Til grundejer - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Eddavej 1, 5210 Odense NV.pdf
  139667/21
 • Til Odense Kommune - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Bellingevej 60, 5250 Odense SV.pdf
  139566/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Hjallesegade 24C, 5260 Odense S.pdf
  140418/21
 • Til Home, svar på henvendelse, Vedr. henvendelse på Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn
  138388/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Middelfartvej 405, 5491 Blommenslyst.pdf
  141054/21
 • Til Geoservice: Overflyvning RSYD 2021
  140008/21
 • Til Ejendomsselskabet Ronald Carlsen AS, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Energivej 2, 5260 Odense S.pdf
  139892/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Hjallesegade 24B, 5260 Odense S.pdf
  140627/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Rugårdsvej 224, 5210 Odense NV.pdf
  139889/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Hollufgårdsvej 10, 5260 Odense S.pdf
  140973/21
 • Til projekt: godkendelse af udsættelse grundet corona
  141431/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. høring af udkast til tillæg til §8-tilladelse, Skt. Jørgens Engen 1, 5000 Odense C
  139666/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Vesterskovvej 1, 5792 Årslev.pdf
  141157/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Øst
  141750/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Øst - en del udgår inden kortlægning
  141751/21
 • Til svendborg Kommune: Rapport fra Fyns Amt 1993, Fåbprgvej 22, Svendborg
  141425/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Anderupvej 10, 5270 Odense N.pdf
  139256/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Helsnedvej 13, 5932 Humble - ejer 2.pdf
  140308/21
 • Til projekt: afklaring af ansvar for projektets gennemførelse
  140614/21
 • Til projekt: yderligere spørgsmål til budget
  139807/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Anderupvej 16, 5270 Odense N.pdf
  139368/21
 • Til Ejendomsselskabet Ronald Carlsen AS, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Energivej 2, 5260 Odense S.pdf
  140405/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Rugårdsvej 226C, 5210 Odense NV.pdf
  141255/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Rugårdsvej 226B, 5210 Odense NV.pdf
  141243/21
 • Til Windspace: svar på HENV, Kortlægningsbreve vedr. Matrikel 1ayz, Nyborg, 449-80011
  141286/21
 • Til borger - Grundejerorientering om indledende undersøgelse Rugårdsvej 226A, 5210 Odense NV.pdf
  141194/21
 • Til ejer - Orientering om valg af rådgiver (sendt digitalt: Job nr 186605630)
  140645/21
 • Til Politiken: Svar på henvendelse vedr. partistøtte
  142235/21
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Indkaldelse af dagsordenspunkter
  150577/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering: SV: Orientering til Regionen: spg. til status og jordhåndtering herunder opgravning af tekniske anlæg, Gl. Banegårdsvej 5, 5500 Middelfart
  166817/21

10. marts 2021

Indgående

 • Fra indvinder, RÅSTOF, Overdragelse matr.nr. 4i Lunderup Hgd., Varde.pdf
  141429/21
 • SV: henvendelse vedr. overdragelse matr.nr. 4i Lunderup Hgd., Varde
  141427/21
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Museet matr.nr. 4i Lunderup Hgd., Varde.docx
  141428/21
 • Korrespondance m. DMR, Bemærkninger til friv. und., Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  137655/21
 • FW: Dagsorden LMS-Syd 170321.docx
  161779/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Vejen Kommune
  158828/21
 • Hovedaftale HjerteSyd - Vejen Kommune
  158818/21
 • Fra projekt;: svar vedr. budget
  159878/21
 • Fra borger: vedr overskudsvacciner
  160742/21
 • Jens Peter Andersen - SV_ SV_ SV_ RE_ SV_ Skriv til NemID tjenesteudbydersupport
  171695/21
 • Jens Peter Andersen - VS_ e-Boks extra ordinary service window from March 13th 21_00 to March 14th 09_00
  171687/21
 • Underskrevet NETS aftale.pdf
  171702/21
 • Aftale for tilslutning af PID-RID v1.2. APP Platform-underskrevet.pdf
  171705/21
 • Fra Medicinrådet SV: Ny indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledninger – Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske tarmsygdomme.
  135556/21
 • Fra grundejer: Vedr. Journal nr. 11/12535 - Gadedam 5, 6200 Aabenraa
  136340/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  138186/21
 • Fra projekt: meddelelse om ny udskydelse pga corona
  138010/21
 • Høring vedr. ændret bekendtgørelse om vaccination mod COVID-19
  137592/21
 • Fra projekt: anmodning om ny udsættelse pga corona
  136194/21
 • Fra Borger, Spm vedr. ejendommen Søndergade 44 Ærøskøbing
  138304/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  138197/21
 • Fra DGE: Tilretning af oplæg til poreluft-prøvetagning, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  138071/21
 • Fra Eurofins: Orientering om igangsat analyse, Renbæk Grusgrav, Skærbæk
  138255/21
 • Fra Odense Kommune: Referat fra møde i koordinationsgruppen den 030321
  136033/21
 • Fra Tønder Kommune: Accept af anvendelse af slagge - Midtervej 12, 6520 Toftlund
  136930/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Undersøgelsespåbud, Dybbøl bygade 50, 6400 Sønderborg
  139920/21
 • Input til vidensgrundlag om seksuel chikane (frist 19. marts 2021)
  139234/21
 • Fra projekt: anmodning om godkendelse af yderligere udsættelse grundet corona
  141404/21
 • fra projekthaver
  138199/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Stenløse Bygade 22C, 5260 Odense S
  135902/21
 • Fra Politisk Parti - oplysninger om partistøtte
  139947/21
 • SV: Rammeaftale konsulentydelser - Region Syddanmark
  139995/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale
  136742/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bemærkninger til oplæg og skitse over forløb, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  138060/21
 • HØRING: 4 vejledninger om medicinsk udstyr - evt. BEMÆRKNINGER SENEST 23. marts 2021
  137632/21
 • Fra grundejer: Re: SV: Vedr. Journal nr. 11/12535 - Gadedam 5, 6200 Aabenraa
  138256/21
 • Fra borger - Telefonbesked vdr. V2 kortlægning Odense 461-70189.msg
  138552/21
 • Fra Windspace: HENV, vedr. Matrikel 1ayz - Nyborg
  141276/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  138747/21
 • Fra grundejer: Kvittering for svar: Re: SV: SV: Vedr. Journal nr. 11/12535- Gadedam 5, 6200 Aabenraa
  138661/21
 • VS: Input til vidensgrundlag om seksuel chikane (frist 19. marts 2021)
  139469/21
 • Fra ansøger: spørgsmål vedr. ansøgers status
  143072/21
 • Fra Vejle Kommune: Undersøgelsesrapporter
  147277/21
 • SV: Sundhedsdirektørmail nr. 8 / 2021
  186812/21

Udgående

 • Investeringsplan 2021
  138258/21
 • Investeringsplan 2021
  138260/21
 • Investeringsplan 2021
  138259/21
 • Investeringsplan 2021
  138262/21
 • Investeringsplan 2021
  138261/21
 • Kortbilag.pdf
  137938/21
 • Til Naturstyrelsen, V2-høring, del af matr. nr. 371, Holbøl Ejerlav, Holbøl, 6340 Kruså.pdf
  137936/21
 • Til Naturstyrelsen, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, del af matr. nr. 371, Holbøl Ejerlav, Holbøl, 6340 Kruså.pdf
  137935/21
 • Telefonnotat - samtale med kommunen vedr. skilte
  156004/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Ansøgningsmateriale efter telefonsamtale Tjæreborg
  137357/21
 • Til Assens Kommune, En mindre fejl + manglende inddragelse, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  137661/21
 • Fra nabo, RÅSTOF, gravning tæt ved skel matr.nr. 13 Ølufgård, V. Nebel
  137163/21
 • Til DMR, SV: Vedr. Frivillig oprensning, Lok. nr 621-81084: Stationsvej 15, 6580 Vamdrup:
  136679/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  136354/21
 • [Sagsnr.:20/53017] Acadre opgradering 2021
  136322/21
 • Til borger, V1-høring, Svendborgvej 38E, 5260 Odense S.pdf
  136063/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Svendborgvej 38E, 5260 Odense S.pdf
  136064/21
 • Til borger, V1-høring, Svendborgvej 38D, 5260 Odense S.pdf
  135987/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Svendborgvej 38D, 5260 Odense S.pdf
  135988/21
 • Til Niras, P56, Telefonhenvendelse, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle Øst
  135931/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar ang. møde og supplerende beskrivelse af mulighed for depot matr.nr. 267syd m.fl. Østerende-Ballum, Ballum
  135877/21
 • Til GARTNERIET HANSE, V1-afgørelse samt del udgået, Kirkegyden 68, 5270 Odense N.pdf
  135366/21
 • Til advokat - Svar på anmodning om aktindsigt i sags. nr. 11/2107 - inkl. oversigt
  135504/21
 • Til COWI: Udskydelse af tilbudsfrist på pulje 28, 2021
  135093/21
 • Til Niras: SV: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 28, 2021
  135090/21
 • Internt: Regnskab til refusion hos Udbetaling Danmark
  134998/21
 • Til advokat - Svar på anmodning om aktindsigt i sags. nr. 11/2107
  135499/21
 • Til grundejer: SV: Vedr. Journal nr. 11/12535 - Gadedam 5, 6200 Aabenraa
  136375/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om jordforurening på Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V
  139153/21
 • Til Campus Odenses koordinationsgruppe: Invitation til at medvirke ved WHINN 2021
  136146/21
 • til Danish Crown Foods, Abelones Plads, V1- afgørelse med bilag.pdf
  135792/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Columbinevej 13, 5270 Odense N.pdf
  134944/21
 • Til borger, V1-afgørelse Søhusvej 212, 5270 Odense N
  136005/21
 • - Til Kold college, V1-høring med bilag, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S.pdf
  136331/21
 • Til Boligforeningen Kristiansdal, V1-afgørelse, Smedebakken 41-97, 5270 Odense N
  136513/21
 • Til Dalum Landbrugsskole, V1-varsel: 461-81807, Landbrugsvej 65, Odensevej 45, 5260 Odense S, Odense Kommune, Matr.nr. 5b, Hjallese By, Dalum. - Til DALUM LANDBRUGSSKOLE, V1-høring med bilag, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.pdf
  136839/21
 • Til borger, V1-høring, Columbinevej 13, 5270 Odense N.pdf
  134938/21
 • Til borger, V1-afgørelse. med kortbilag, Baunholtvej 68, 7100 Vejle.pdf
  138250/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Columbinevej 13, 5270 Odense N.pdf
  134943/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Tyrsbjergvej 67, 5210 Odense NV
  136378/21
 • Til borger; Svar vedr. ejendommen Søndergade 44 Ærøskøbing
  138306/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Slettensvej 261, 5270 Odense N
  136257/21
 • Til Nipelsø Invest, V1-varsel af 461-81858, Gartneri, Nistedvej 25, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 1e, Hauge By, Lumby. - Til NIPELESØ INVEST, V1-høring med bilag, Nistedvej 25, 5270 Odense N.pdf
  136969/21
 • Til grundejer: SV: SV: Vedr. Journal nr. 11/12535 - Gadedam 5, 6200 Aabenraa
  138257/21
 • Til borger, Skippervej 39, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 8d, 9a (del af), Stige By, Lumby. - Til borger, V1-høring med bilag, Skippervej 39, 5270 Odense N
  138214/21
 • Til borger, Strandholtvej 46 (tidl. Strandvejen 46), 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 8d, 9a (del af), Stige By, Lumby. - Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 46, 5270 Odense N.pdf
  138213/21
 • til projekthaver
  138208/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. Odensevej 58, 5772 Kværndrup
  146148/21
 • Til Focus-advokat: Svar på henvendelse vedr. sagsmateriale90 Tommerup
  148860/21
 • Til grundejer: Bilag, Notat, Stenløsegyden 11, gentagen undersøgelse, februar 2021
  160316/21

9. marts 2021

Indgående

 • Dialog m borger - spørgsmål og svar til status og afslutning af undersøgelse - Grønnegyden 12, Od N
  136388/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, beskrivelse af driften matr.nr. 267syd m.fl. Østerende-Ballum, Ballum.docx
  135858/21
 • Fra rådigiver, RÅSTOF,svar med beskrivelse fra ansøger matr.nr. 267syd m.fl. Østerende-Ballum, Ballum
  135859/21
 • Fra BDO: Revisorerklæring
  134954/21
 • Fra Niras: RE: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 28, 2021
  135103/21
 • Fra borger - ønsker rapport fremsendt
  138393/21
 • Fra Sweco: Statusmøde 9/3
  133696/21
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - Svar vedr. drift af ejendom
  175290/21
 • Ang. Vejadgang til Kliplev
  133526/21
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - Sp. vedr. nedtagning af rør
  175284/21
 • Fra COWI, projektkontrol, Møllevej 14, 5450 Otterup
  146519/21
 • Fra COWI, Mail med ny kontrolrapport, Møllevej 14, 5450 Otterup
  146518/21
 • Fra Niras - Boringssløjfninger: Vestergade 9, Aabenrå
  164776/21
 • Fra advokat - svar på sp. vedr. afgrænsning af materiale på 11/2107
  135468/21
 • Fra advokat - alle 6 mails er modtaget
  135458/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Fælles bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  135283/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. V2 kortlægning af del af matr. 15 og betydning for planlagt udstykning, Borggårdsvænget, Nybøl
  135128/21
 • Fra SUM: Referat af møde vedr. Nyt OUH d. 1. marts 2021.pdf
  135111/21
 • Fra Home, henvendelse, Middelfartvej 210, 5464 Brenderup
  138387/21
 • Fra Svendborg Kommune: etablering af transformerstation, Jordforurening Jessens Mole (5700) lok nr 479-00059
  134242/21
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse: Andkær Bygade 6, 7480 Børkop, Lok. nr.: 603-00357
  134222/21
 • Fra Konferencen af perifere Maritime Regioner: Modtagelse af medlemsgebyr 2021
  132302/21
 • Fra Medicinrådet: NY Indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledninger – Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske tarmsygdomme
  132380/21
 • Fra Rambøll: Kvittering fro svar vedr bentonit til Bjerreby bentonitbrud, Tåsinge
  131873/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Grejsdalsvej 252, 7100 Vejle.pdf
  133910/21
 • Fra DMR: Foresp vedr skaboeshusevej 102, 5800 Nyborg. Lokalitet: 450-81194. Matr. nr.: 1aa, Nyborg Markjorder
  132874/21
 • Fra SUM: Referat af møde vedr. Nyt OUH d. 1. marts 2021
  135105/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  134993/21
 • Fra Nymølle: SV: Ang. Vejadgang til Kliplev
  133528/21
 • Fra Assens kommune: Foresp vedr kortlægning, Holmevej 8 og Holmevej 6, 5683 Haarby
  134330/21
 • Fra COWI: Endelig moniteringsrapport 2020
  132377/21
 • Fra borger: Forespørgsel vedr ordforurening på byggegrund, Haugevej 180, Odense
  132846/21
 • Fra Rambøll: Kvittering for svar vedr bentonit til Vranderupvej 57, Seest
  131909/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast §8 tilladelse, Høgsholtvej 32, Vejle
  134697/21
 • Fra Kerteminde Kommune - Telefonhenvendelse: Sibiriensvej 130, 6300 Kerteminde
  133161/21
 • Praktische Informationen_virtuelles SG Treffen 17. März
  132504/21
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om oliespild ved Kulsøvej 2, 7323 Give
  134698/21
 • Telefonnotat, supplerende oplysninger fra grundejer, Strandholtvej 44B, 5270 Odense N
  133558/21
 • Fra evaluator: spørger til evt. bem. til evalueringsrapport
  143649/21
 • Fra Borger: Svar vedr. Vestergade 8 i Faaborg - Orientering om målerunden i november-december 2020.
  151730/21
 • Fra Rambøll: Indbygning af jord med forhøjet indhold af arsen og fluorid
  187010/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Svar på henvendelse vedr. jordkvalitetskriterier
  133103/21
 • Til borger: jSvar på foresp vedr jordforurening på byggegrund, Haugevej 180, Odense
  132895/21
 • Fra DVB Syd: Korrespondance vedr. V2-varsling, Vestergade 5, 6230 Rødekro
  158135/21

Udgående

 • Til DMR: SV: Glasvænget 9, tillægskontrakt nr. 5
  134723/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Svar på - Udkast til §8 tilladelse, Odensevej 150, 5600 - Gåsebjergsand
  134496/21
 • Til DMR, Vedr. Frivillig oprensning, Lok. nr 621-81084: Stationsvej 15, 6580 Vamdrup:
  134283/21
 • Til DMR og Esbjerg Kommune, Svar vedrørende §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg, lok: 561-4057
  133952/21
 • Til borger, V1-afgørelse samt udgået, Strandholtvej 32, 5270 Odense N.pdf
  133708/21
 • Til naboklager RÅSTOF Svar på klage -Ingen reaktion !!
  172187/21
 • Til Nationalpark Vadehavet, RÅSTOF, Høring vedr. 2 ansøgninger i Natura 2000-område matr. nr. 267 (nordlige del) samt matr. nr. 267 (sydlige del), 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum MYNHØR M BILAG NATPARK VADEH NORD.pdf
  133135/21
 • Til Nationalpark Vadehavet, RÅSTOF, Høring vedr. 2 ansøgninger i Natura 2000-område matr. nr. 267 (nordlige del) samt matr. nr. 267 (sydlige del), 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  133139/21
 • Til Nationalpark Vadehavet, RÅSTOF, Høring vedr. 2 ansøgninger i Natura 2000-område matr. nr. 267 (nordlige del) samt matr. nr. 267 (sydlige del), 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  133134/21
 • Til Nationalpark Vadehavet, RÅSTOF, Høring vedr. 2 ansøgninger i Natura 2000-område matr. nr. 267 (nordlige del) samt matr. nr. 267 (sydlige del), 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum MYNHØR M BILAG NATPARK VADEH SYD.pdf
  133136/21
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - Svar vedr. nedtagning samt sp. vedr. drift af ejendom til udlejning
  175286/21
 • Fra rådgiver - pris på sløjfning af boringer
  138519/21
 • Til COWI: Tillægskonrakt 2021
  132720/21
 • Til advokat - sp. vedr. afgrænsning af materiale på 11/2107
  135460/21
 • Til COWI: Tilbud godkendt
  132467/21
 • Til advokatfirma - fremsendelse af materiale på 14/31120 - mail 4 af 6
  135448/21
 • Til advokatfirma - fremsendelse af materiale på 14/31120 - mail 5 af 6
  135449/21
 • Til advokatfirma - fremsendelse af materiale på 14/31120 - mail 3 af 6
  135446/21
 • Til advokatfirma - fremsendelse af materiale på 14/31120 - mail 6 af 6
  135454/21
 • Til advokatfirma - fremsendelse af materiale på 14/31120 - mail 1 af 6
  135456/21
 • Til advokatfirma - fremsendelse af materiale på 14/31120 - mail 2 af 6
  135457/21
 • Til Langeland Kommune, Jordforurening, Bogøvej 8 m.fl, Lindelse, lok: 841-3
  132246/21
 • Udkast til V2-kortlægning, 2. ejer.pdf
  132258/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning af offentlig indsats, 1. ejer.pdf
  132253/21
 • Orientering om undersøgelse og af slutning af offentlig indsats, 2. ejer.pdf
  132257/21
 • Til Borger, Rapport, Lok: 481-00003 Lindegårdsvej Losseplads, Lindegårdsvej 4, 5900 Rudkøbing, Videregående forureningsundersøgelse, rapport.pdf
  132255/21
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning, 1. ejer.pdf
  132254/21
 • Til Langeland Kommune, Grundejer, Orientering om undersøgelse og af slutning af offentlig indsats, 2. ejer.pdf
  132270/21
 • Til Langeland Kommune, Grundejer, Udkast til V2-kortlægning, 2. ejer.pdf
  132271/21
 • Til Langeland Kommune, Grundejer, Rapport. Lindegårdsvej Losseplads, Lindegårdsvej 4, 5900 Rudkøbing, Videregående forureningsundersøgelse, rapport.pdf
  132268/21
 • Til BDO : Underskrift på dokumenter
  131994/21
 • Til borger, V1-høring, Lindehaven 20, 5270 Odense N.pdf
  131933/21
 • Til borger, V1-høring, Lindehaven 18, 5270 Odense N.pdf
  131931/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Lindehaven 18, 5270 Odense N.pdf
  131926/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 21, 5270 Odense N.pdf
  131934/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Strandholtvej 21, 5270 Odense N.pdf
  131929/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Lindehaven 20, 5270 Odense N.pdf
  131927/21
 • Til Vejen Kommune: Svar på forespørgsel om oppumpede vandmængder fra boring 132.1574
  131928/21
 • MPO05627 - Servere til pronestor, reg.docx
  131691/21
 • Til Pronestor: MPO05627 - Servere til pronestor, reg: SIGNOFF GODKENDELSE
  131690/21
 • Til Grundejer3, Grundejerorienteringsbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Øst.pdf
  132432/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse, Møllemarksvej 75, 5200 Odense V
  133497/21
 • Til Medicinrådet: Ny indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledninger – Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske tarmsygdomme.
  134556/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Otto Skous Vej 13, 6000 Kolding.pdf
  132392/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Kliplev Hovedgade 27, 6200 Aabenraa.pdf
  132439/21
 • Til borger 1, orientering om supplerende undersøgelse, Søndergade 46, Ærøskøbing.pdf
  134434/21
 • Til Embedslæge Ønske om Udtalelse i forb m forurening
  132631/21
 • Til Konferencen af Perifere Maritime Regioner: Information vedr. betaling af medlemsgebyr 2021
  132236/21
 • Til Andelsboligforeningen Rughøjparken, V1-afgørelse, Rughøjvej 65-121, 5250 Odense SV.
  132745/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Svar på henvendelse om jordforurening på Fjordvejen 27, 7000 Fredericia (607-02014)
  132713/21
 • Til Sct Norberts Stiftelse, V1-afgørelse m bilag - Fjellegade 2, 7100 Vejle.pdf
  134400/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Stenløse Bygade 22B, 5260 Odense S.
  133395/21
 • Til Grundejer2, Grundejerorienteringsbrev, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  132447/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET RANDSBORG 2 ApS, V1-afgørelse, Hollufgårdsvej 2, 5260 Odense S.
  132308/21
 • Til Rambøll: Svar vedr Bentonittilførsel, Vranderupvej 57, Seest
  131891/21
 • Til Grundejer2, Grundejerorienteringsbrev, Østerbrogade 52, 4. th, 2100 København Ø.pdf
  132388/21
 • Til borger, V1- afgørelse m bilag - A C Møllersvej 3, 7100 Vejle.pdf
  134460/21
 • Til borger Svar på supplerende US, med tilbud om opsætning af luftrensere, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig
  133098/21
 • Til kommunen, Præstevænget 6 , 7250 Hejnsvig, Billund Kommune, 4eæ, Hejnsvig By, Hejnsvig
  132809/21
 • Til Grundejer2, Grundejerorienteringsbrev, Tagesvej 6B, 1., -4, 7120 Vejle Øst.pdf
  132413/21
 • Til borger, orientering om supplerende undersøgelser på Søndergade 42, Ærøskøbing.pdf
  134406/21
 • Til grundejere: UDKAST, V1-kortlægning, en del af Gadedam 5, 6200 Aabenraa
  134509/21
 • Til Grundejer2, Grundejerorienteringsbrev, Kirkegade 26, 7182 Bredsten.pdf
  132451/21
 • Til Grundejer2, Grundejerorienteringsbrev, Tagesvej 6C, 7120 Vejle Øst.pdf
  132435/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Rughøjvej 61, 5250 Odense SV.
  132945/21
 • Til borger, orientering om supplerende undersøgelser på Søndergade 44, Ærøskøbing.pdf
  134425/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Tagesvej 6B, st tv, 7120 Vejle Øst.pdf
  132368/21
 • Til Rambøll: Svar på foresp vedr bentonit til Bjerreby bentonitbrud, Tåsinge
  131678/21
 • Til grundejere: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, og areal, der udgår af kortlægning
  134514/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Tagesvej 6B, 1.,-2, 7120 Vejle Øst.pdf
  132372/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Østerbrogade 52, 4. th, 2100 København Ø.pdf
  132376/21
 • Til grundejer (Aabenraa Kommune): Udgår af kortlægning, en del af matr. nr. 7000a Bodum, Løjt
  134517/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  132443/21
 • Til borger, V1-afgørelse Pederstrupvej 92 5210 Odense NV.
  133278/21
 • Til Sønderborg Kommune: besvarelse af henv. vedr. V2 kortlægning, Borggårdsvænget, Nybøl
  135139/21
 • Til Civica: Bilag, Kortbilag, Markhaven 86, 5230 Agedrup
  132758/21
 • Svar til ejendomsmægler - SV: Svar på henvendelse vedr. Ellehaven 35, 5690 Tommerup (485-70120)
  132881/21
 • Til DMR: Svar på foresp vedr Skaboeshusevej 102, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune, Matr.nr. 1aa, Nyborg Markjorder
  132882/21
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening vedr. Andkær Bygade 6, 7080 Børkop - Lok. nr. 603-00357
  134231/21
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 7000a Bodum, Løjt - udgår af V2-kortlægningen
  134573/21
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. en del af Gadedam 5, 6200 Aabenraa - V1-varsling
  134568/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Tagesvej 6B, 1.,-4, 7120 Vejle Øst.pdf
  132355/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Tagesvej 6C, 7120 Vejle Øst.pdf
  132363/21
 • Til Andelsboligforeningen Rughøjparken, V1-afgørelse, Rughøjvej 65-121, 5250 Odense SV.
  132698/21
 • Til Civica: Bilag, V1-afgørelse, udkast, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  132731/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Kalmarvej 3, 7140 Stouby.pdf
  132419/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Strandgaardsvej 13A, 7120 Vejle Øst.pdf
  132400/21
 • Til grundejere: V1-høring, en del af Gadedam 5, 6200 Aabenraa
  134505/21
 • Til GARTNERIET ANDERUPLUND ApS, V1-afgørelse, Anderupvej 60, 5270 Odense N
  133938/21
 • Til borger 2, orientering om supplerende undersøgelse, Søndergade 46, Marstal.pdf
  134432/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET H.C. Lumbyesvej, V1-afgørelse, H.C. Lumbyesvej 119, 5270 Odense N.
  132472/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Kirkegade 26, 7182 Bredsten.pdf
  132450/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom Stenløse Bygade 22C, 5260 Odense S
  135930/21
 • Svar til Danske Regioner: Anmodning om tal - Region Syddanmark
  132461/21
 • Til Grundejer2, Grundejerorienteringsbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Øst.pdf
  132425/21
 • Til Home: Vedr. tilbagemelding i sagen fra Gadedam 5, Bodum, 6200 Aabenraa
  134605/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Stenløse Bygade 22C, 5260 Odense S.
  133425/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Østermarksvej 49, 5260 Odense S.
  132164/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Rughøjvej 123, 5250 Odense SV.
  132888/21
 • Til Grundejer2, Grundejerorienteringsbrev, Tagesvej 6B, st tv, 7120 Vejle Øst.pdf
  132379/21
 • Til Grundejer, Grundejerorienteringsbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Øst.pdf
  132406/21
 • Til Kerteminde Kommune - Svar på henvendelse - VS: Telefonhenvendelse: Sibiriensvej 130, 6300 Kerteminde
  133168/21
 • Til Civica: V1-høring, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  132722/21

8. marts 2021

Indgående

 • Fra Assens Kommune, Kvittering + opl. om § 8-pligt, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  132931/21
 • Fra MOE: Budgetstatus
  131784/21
 • Fra Orbicon, Afrapportering 481-00003 Lindegårdsvej Losseplads
  132238/21
 • Fra DMR, Resultater fra friv. und., Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  132923/21
 • Fra Vejdirektoratet - foreløbige vurdering at ansøgning om tilladelse til brug af adgang for grusgrav på matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  154656/21
 • Fra COWI: Tilbud 2021 monitering
  130524/21
 • Fra advokatfirma - liste med ønskede dokumenter på 14/31120
  135414/21
 • Fra Odense Kommunes - høringssvar samt forespørgsel til det videre §8-forløb - Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  141381/21
 • Fra MOE: Tilfredshedserklæring
  129279/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, opdaterede tilbudslister, dyb boring B110 og pumpetest
  134749/21
 • Tolke og kontakt.
  131945/21
 • Fra ejendomsmægler - SV: Svar på henvendelse vedr. Ellehaven 35, 5690 Tommerup (485-70120)
  132749/21
 • Fra Vurderingsstyrelsen - VS: Venlig påmindelse om kortlægning over Jordforurening
  132670/21
 • Fra Rambøll A/S: Stilbjergvej 6, Billund. Monitering af terrænnært grundvand
  138791/21
 • Fra projekt: rev. budget, fejltastning rettet
  139764/21
 • Fra NIRAS: Ved Slottet 25, Aabenraa rapport over forureningsundersøgelse
  145820/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af mail fra Flextrack ApS vedr. materiale fra Rambøll, Skagerrakvej 1
  144885/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedrørende spildtidspunkt, Skagerrakvej 1
  144888/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af mail fra WSP vedrørende materiale fra Rambøll, Skagerrakvej 1
  144887/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om Mødereferat vedr. Afværgeprojekt Dan Gødning, moniteringsboringer
  152946/21
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om tal - Region Syddanmark .
  131538/21
 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 8 / 2021
  186787/21
 • Fra ejendomsmægler - Telefonbesked vdr. rensning af V1, Tommerup 485-70120
  131185/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om historiske oplysninger - Blangstedgårds Allé 93-95, Stammen 2 med flere i Odense
  129503/21
 • Fra SWECO A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale på Jernbanegade 37, 5500 Middelfart
  129634/21
 • Fra ejendomsmægler - Telefonbesked vdr. fremsøgning af grund Fredericia
  131321/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  130381/21
 • Fra Danbolig - Henvendelse på.Dronningensgade 20C 1. th. 5000 Odense C - matrikel 1148a Odense Bygrunde.msg
  129826/21
 • Fra Odense Kommune: præsentation fra Campus Odense styregruppemøde den 22. feb. 2021 - præsentation
  129239/21
 • Fra rådgiver - henvendelse- VS: Anmodning om Historik
  130928/21
 • Fra SWECO A/S: "FORESP.; Vedr. forespørgsel om materiale fra Jernbangade 37, 5500 Middelfart"
  129011/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  130092/21
 • Fra Museum Sønderjylland: Svar på høring over udkast til screeningsafgørelse 32b Bovrup, Varnæs
  130995/21
 • Fra Danbolig - SVar til svar på henvendelse på Dronningensgade 20C 1. th. 5000 Odense C - matrikel 1148a Odense Bygrunde.msg
  129879/21
 • Fra Miljøstyrelsen, Råstofplan 2020
  130465/21
 • Fr aoDense Kommune: Orientering om historiske oplysninger - Blangstedgårds Allé 70 i Odense
  162437/21
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Lunden 35 og 35B, 5320 Agedrup
  171394/21

Udgående

 • Til EDC - svar på FORSP vedr. Vestergade 4, 6580 Vamdrup - mail 1 af 2
  131530/21
 • Til EDC - svar på FORSP vedr. Vestergade 4, 6580 Vamdrup - mail 2 af 2
  131531/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2016,_Sagsnr_16-13883_Dokid_212471-16_v1.PDF
  131310/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2016, - Todsbøl.docx_Sagsnr_16-13883_v1.PDF
  131311/21
 • Boldeslev den sidste del.pdf
  131312/21
 • til Aabenraa Kommune, §8-høringssvar, Hermesvej 18, 6330 Padborg
  131319/21
 • Til Miljøteknik, Svar på oplæg til undersøgelse, Prinsensgade 18, 7000 Fredericia. Indledende undersøgelse Fase 1 - oplæg til kommentering
  131181/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  130761/21
 • 0830_001.pdf
  130760/21
 • Standardvilkår_kulturpulje_17012020_.pdf
  130762/21
 • Standardvilkår_kulturpulje_17012020_.pdf
  130725/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  130726/21
 • 0829_001.pdf
  130727/21
 • Til borger, Nordfyns kommune, skat: Adelgade 140, orientering om monitering, afslutning af monitering og nuancering
  130363/21
 • Dagsordenspunkt samordningsfora.docx
  136464/21
 • Punkt vedr. akutplanen til SOF-Sønderjylland
  136465/21
 • Uddrag akutplan til samordningsfora.pdf
  136466/21
 • Justeret tids- og procesplan for akutplan.pdf
  136467/21
 • OK til opdateret pris af 8/3-21
  144321/21
 • Til COWI: Accept af tilbud samt ny tillægskontrakt, Grønnegade
  130086/21
 • Til Aabenraa Kommune, Bemærkn. t. oplæg t. suppl. unders., Kilen 29, 6200 Aabenraa
  130071/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Status matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og del af matr.nr. 1187, 1303, samt del af 1306 Brunde, Rise i Aabenraa Kommune
  143169/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Status matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og del af matr.nr. 1187, 1303, samt del af 1306 Brunde, Rise i Aabenraa Kommune
  143725/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, indskærpelse matr.nr .5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  129393/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Rævestræde 4 og 6 Varde
  129150/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Ribjergvej 59 Odense S
  129141/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 1.pdf
  129581/21
 • Til borger. Grejsdalsvej 252, 7100 Vejle. Ansøgning for undersøgelse af boliggrund
  128856/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Gyden 26 Vejen
  128948/21
 • Til Odense Kommune og DMR: Godkendelse af oprensning af jordforurening, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  130411/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg og skitse over forløb, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  129564/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Sdr Landevej 18 Aabenraa
  129158/21
 • Til Jord-ERFA Fyn: Tilbagemelding vedr. poreluft-prøvetagningstæthed
  129179/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Horsebækvej 64 Otterup
  128989/21
 • Til borger, V1-høring, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 2.pdf
  129592/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Bjerlev Hedevej Jelling
  128842/21
 • Til Kommune Vedtaget AP2021 Havnepladsen 1 Marstal
  128961/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Horsebækvej 72 Otterup
  128997/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Diagonalvej 9 Haderslev
  128907/21
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse vedr. Bolskovvej 28, 7000 Fredericia
  131323/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Guldhøjvej 8 Ringe
  128943/21
 • Til Kommune Vedtaget AP2021 Ravnsbjergvej 4a Gråsten
  129230/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Slotsvej 14 Toftlund
  129166/21
 • Til Fredericia Dagblad - svar: evt. forurening Alrøvænget mfl. - modtager i del resultater?
  128562/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Gestelevevej Ringe
  128916/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Allestedsgårdsvej 58 Broby
  128763/21
 • Til DGE: FORSP vedr. kortlægningsmateriale
  129456/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Hørløkkevej 55 Vojens
  129004/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 2.pdf
  129583/21
 • Til Kommune Vedtaget AP2021 Guldhøjvej 1-5 2-6 Odensevej 26L Ringe
  128940/21
 • Til Kommune Vedtaget AP2021 Fjellumvej Vojens
  129213/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Sommerstedvej 16, Sommersted
  129176/21
 • Til Melgaard Miljø A/S: Vurdering af analyseresultater, Flensborgvej 387, Aabenraa
  131375/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Kingstrupvej 31 Ejby
  129023/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Chr Nielsens Plads 1 a Gørding
  128857/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Algade 28 Skærbæk
  128751/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Allevej 26, Gadbjerg
  128771/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 3.pdf
  129586/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 gl grand 4 Nr Aaby
  128924/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Vestre Tirslundsvej 11 Holsted
  129183/21
 • Til Kommune Vedtaget AP2021 Bygaden Vojens
  129202/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Møbjergvej 47 Sdr Omme
  129053/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Heagervej 15 Varde
  128980/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Værkstedsvej 30 Middelfart
  129193/21
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse vedr. Knudshovedvej 39, Nyborg, matr. 7c Nyborg Bygrunde (450-81239)
  130965/21
 • Til Danbolig - Svar på henvendelse på Dronningensgade 20C 1. th. 5000 Odense C - matrikel 1148a Odense Bygrunde.msg
  129866/21
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse vedr. Ellehaven 35, 5690 Tommerup (485-70120)
  131192/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Ravsted Hovedgade 32 Bylderup Bov
  129075/21
 • Til projekt; meddelelse om ny støtteprocent
  129927/21
 • Til borger - Svar på anmodning om oplysningern Råstofplan 2016 Bolderslev
  131309/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Andkærsvej 255 Børkop
  128786/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Kastrupvej Gram
  129016/21
 • Til borger, V1-høring, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 3.pdf
  129593/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Arnhøjvej 11 Rødekro
  128813/21
 • Til EDC. SV: 510-81338 Vestergade 4, 6580 Vamdrup
  128445/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Dalskovvej 32, 5270 Odense N.pdf
  129595/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Dalvænget 10 Assens
  128896/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Nyborgvej 68, Ørbæk
  129064/21
 • VS: Kræftsygdomme, lungekræft, cancer: Medicinrådets lægemiddelrekommandation inkl. behandlingsvejledning vedr. lægemidler til 1. linjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.4
  131133/21
 • Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 20/38810
  130759/21
 • Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 20/38538
  130724/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Kolstrup Bygade 7 Christiansfeld
  129032/21
 • Til borger, V1-høring, Dalskovvej 32, 5270 Odense N, 1.pdf
  129590/21
 • Til Borger Vedtaget AP2021 Ribevej 75 Gabøl Byvej 28 Vojens
  129108/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Ringevej 35, 5450 Otterup
  130093/21
 • Til Borger: Ved Slottet 25 - rapport over forureningsundersøgelse
  145785/21
 • Til borger, kvitteringsmail for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Grejsdalsvej 252, 7100 Vejle
  133930/21

7. marts 2021

Indgående

 • Fra projekt: status på fremdrift
  134502/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  129060/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  128640/21

6. marts 2021

Indgående

 • Fra nabo RÅSTOF Re: Ingen reaktion !!
  133198/21
 • Fra EDC. SV: 510-81338 Vestergade 4, 6580 Vamdrup
  128455/21

5. marts 2021

Indgående

 • Fra DMR, Svar vedrørende §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg, lok: 561-4057
  133945/21
 • Bilag - referat LMS-syd kommissorium for fælles forskerportal. 230221.pdf
  127828/21
 • Referat fra møde i brugergruppen tirsdag d. 2-3
  127827/21
 • Referat 2-3-21.docx
  127829/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Oplæg til suppl. undersøgelse, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  130060/21
 • bilag-2-kortmaterialeRibeANdst.pdf
  127614/21
 • § 21 afgørelse kabelanlæg Ribe-Andst.pdf
  127612/21
 • Fra COWI: opdateret tilbud supl. undersøgelser Grønnegade
  128486/21
 • Fra Contea: VS: Forsikringsforhold i forbindelse af indeluft afværge
  147720/21
 • Fra Kommune: Vedr. brønd
  130534/21
 • Orientering vedr. revisionsnotater i høring - Rigsrevisionens undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  126896/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplæg til undersøgelser forud for § 8-ansøgning, Højgårdsvej 9, 5750 Ringe
  127222/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene og livmoderkræft
  126055/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  127246/21
 • RE: oplæg til uddatagruppen
  127129/21
 • Fra Vejen Kommune: Vedrørende byggesag 20210104 på Terpvej 69, 6630 Rødding
  126963/21
 • Fra energistyrelsen - Kabeltrace Ribe Andst - miljøvurderingsafgørelse
  127608/21
 • Fra EDC. Telefonbesked vdr. salg af lejlighed i Vamdrup 510-81338
  127849/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 18, Vejle.pdf
  126032/21
 • Fra Vejle Kommune: Ansøgningsmateriale fra Antilopevej 5
  126979/21
 • Fra Estate-mæglerne: Kvittering for fremsendelse af materiale på sagen fra Drigstrup Bygade 11, 5300 Kerteminde
  127342/21
 • Fra Biogen: RE: Opdatering på omkostninger på MS behandling Tysabri .
  126684/21
 • Fra borger: tak for svar
  127283/21
 • Fra borger. Telefonbesked vdr. omlægning fra virksomhed til beboelse 430-81374
  127214/21
 • Fra SWECO - Grundejerrapport - Kratholmvej 25, 5260 Odense S.
  127634/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Vibækvej 30, 5250 Odense SV
  126991/21
 • Fra borger. VS: 1344 Rødding Ejerlav, Rødding, Vejen Kommune
  127647/21
 • Fra borger VS: Oplæg til undersøgelse - Højgårdsvej 9, 5750 Ringe
  127846/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 4 - Antilopevej 5
  127025/21
 • Fra Vejle Kommune: SV: Koldingvej 18, Vejle, Indeluftmonitering
  129174/21
 • Fra odense Kommune: Referat fra Campus Odense styregruppemøde den 22. feb. 2021
  130068/21
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport, Haugevej 180, Odense
  129372/21
 • Fra borger. Telefonbesked vdr. ansøgning og informationer på privatgrund 631-00814 og 631-00242
  128843/21
 • Fra Kolding Kommune: Henvendelse fra borger vedr. kortlægningsstatus og nuancering, Almind Østergade 6, 6051Almind
  127258/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Bakkevej 26, 5492 Vissenbjerg
  126829/21
 • Region Syddanmark - Uddatagruppen - InnovationPlatform.pdf
  127136/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 2 - Antilopevej bilag 2
  127010/21
 • Telefonnotat med høringssvar fra grundejer på Strandholtvej 44B, 5270 Odense N
  127696/21
 • Fra Rambøll. VS: Vedhæftet er en henvendelse
  127852/21
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  127236/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Spm vedr Gildbækken, Nordborgvej 81, Nordborg
  127895/21
 • oplæg om innovationsplatform SAS
  127860/21
 • Fra SWECO - Teknisk rapport - Kratholmvej 25, 5260 Odense S.
  127640/21
 • DR Dokumentar efterspørger oplysninger for hele 2020
  126905/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 1 - Antilopevej 5 bilag 1
  126998/21
 • Fra EDC. Telefonbesked vdr. salg af lejlighed i Vamdrup 510-81338
  128398/21
 • Fra Odense KOmmune, Kopi af mail til rådgiver omkring poreluftprøvetagning, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  130311/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling - interviewskema, Thorupvej 71, 5220 Odense SØ
  145224/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling - interviewskema, Stigevej 278, 5270 Odense N
  147307/21
 • Fra DGE Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig - Supplerende indeluftmålinger
  132748/21
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til tilbygning,Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  139116/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling - interviewskema, Strandholtvej 2A og 2B, 5270 Odense N
  148075/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Skippervej 38, 5270 Odense N.pdf
  169658/21
 • Fra STRING-sekretariatet: Mødemateriale til Politisk forum marts 2021
  154608/21
 • fra DMR_Forespørgsel_TUP projekt - udsivning af pesticider fra jorddeponier
  153827/21
 • Fra Epinion - Uddannelse og Bildung - endelig evalueringsrapport
  165496/21

Udgående

 • kommentering af rapport
  128772/21
 • Til Regskab: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Nørrebro 118, Rudkøbing
  127947/21
 • Til Aabenraa Kommune: Afventer yderligere oplysninger fra papirarkiv vedr. mulig fyldplads, Brunbjergparken 130-132, 6200 Aabenraa
  127801/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Vedr. Bygmestervej 5, 5854 Gislev, lok: 430-81020
  127780/21
 • SV: Udkast 4 - database kontrakt
  127597/21
 • Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf
  127515/21
 • olderslevHøringsnotat2016.pdf
  127348/21
 • Til Borger, Rapport på Prinsensgade 18, LOK: 607-373
  127276/21
 • SV: Orientering vedr. revisionsnotater i høring - Rigsrevisionens undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  126950/21
 • SV: Opfølgende spørgsmål til besvarelse af Rigsrevisionens redegørelsesanmodning - Undersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  126931/21
 • Bilag til anmodning - Regional retningslinje for udskrivningsepikrise, overflytningsnotat og ambulantepikrise.pdf
  126932/21
 • Til advokatfirma - Fremsendelse af oversigt over 14/31120
  135408/21
 • Henvendelse om dialog med Sagro (landbrugsorganisation)
  142301/21
 • Til Vejle Kommune m.fl: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Åstbyvej 3A, 7184 Vandel, matr. nr. 4d og 4g Åst By, Lindeballe
  128575/21
 • Til Contea forsikring: Forsikringsforhold i forbindelse af indeluft afværge
  126486/21
 • Til Rambøll: Undersøgelsesrapport er godkendt
  126291/21
 • Til Assens Kommune: Kopi til orientering, videregående forureningsundersøgelse på Bredgade 13, Aarup
  126262/21
 • Til Niras: VS: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 28, 2021
  126493/21
 • Til Niras: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 28, 2021
  126492/21
 • Til COWI: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 28, 2021
  126489/21
 • Til Kommune: Spørgsmål til mail
  130539/21
 • Til Nyborg Kommune: Udkast til V1 kortlægning, parkeringsareal Sylleskovvej, Nyborg
  126258/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Vibækvej 30, Odense SV
  126999/21
 • Til borger. Sadelmagervej 22, 7100 Vejle - Lok. nr. 630-82428
  126471/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  127164/21
 • Til borgere, bilag til V2-afgørelserne - Endelig grundejerrapport, 450-81304 Sofienbergvej 1B m.fl .pdf
  127964/21
 • Råstofplan 2016 Bolderslev
  127347/21
 • Til Borger. Henvendelsse - div sagsakter ved evt- køb
  127768/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  126823/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Bjerning Hovedvej 41, 7100 Haderslev.pdf
  127171/21
 • Til SWECO A/S: "Vedr. fremsendelse af materiale på Jernbanegade 37, 5500 Middelfart"
  129128/21
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Åstbyvej 3A, 7184 Vandel, matr. nr. 4d og 4g Åst By, Lindeballe
  128593/21
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Åstbyvej 3A, 7184 Vandel, matr. nr. 4d og 4g Åst By, Lindeballe - 630-81684
  128589/21
 • Til ejer, V1- varsel: 461-81765, Maskinfabrik/-værksted, Rolundvej 33, 33T, 35, 5260 Odense S, Odense Kommune, Matr.nr. 13i, Volderslev By, Stenløse. - Til Energi Fyn, V1-høring med bilag, Rolundvej 33, 33T og 35, 5760 Odense S.pdf
  127200/21
 • Til Odense Kommune, Vedr. påbudsmuligheder, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  126406/21
 • Til Rågelund Efterskole, V1-høring med bilag, Rågelundvej 175-179, 5240 Odense NØ.pdf
  127319/21
 • Til borger. Rudmevej 85, 5750 Ringe. Lok nr. 340-81374.
  127219/21
 • Til borger,V2 afgørelse, med bilag, Malmose 5, 5540 Ullerslev.pdf
  126726/21
 • Til EDC. 510-81338 Vestergade 4, 6580 Vamdrup
  127851/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  126831/21
 • Til Svendborg Kommune og SKAT: Vedr. Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup - Afgørelse om V2-kortlægning med F2 nuancering, lok. 479-81242
  126161/21
 • Til borger. 575-82004 Industrivej 12 - 14, 6630 Rødding. 1344 Rødding Ejerlav, Rødding, Vejen Kommune
  127659/21
 • Til borger. Bakkevej 26, 5492 Vissenbjerg - Lok. nr. 491-70109
  126341/21
 • Til Rambøll. 561-04041, Energivej 20, 6700 Esbjerg, SV: Anmodning om arkivmateriale
  127854/21
 • Til Kolding Kommune: Orientering vedr. Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  126881/21
 • Til projekt: anmodning om status vedr. afslutning af projekt
  126507/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr indsats overfor Gildbækken, Nordborgvej 81, Nordborg
  127898/21
 • Til MST: høringssvart til Høring af myndigheder: FDO J70: Varsel om påbud om undersøgelse af forurening spild id 22.02.2021, T8851 blindflanger (MST Id nr.: 2687266)
  126779/21
 • Til Borger: V2-varsling, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  126586/21
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag vedr. Sofienbergvej 1C, 5800 Nyborg.pdf
  127962/21
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag vedr. Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  127961/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bakkevej 26, 7100 Vejle
  126852/21
 • Til borgere, ejendommen udgår efter undersøgelse med bilag, Kratholmvej 25, 5260 Odense S
  127658/21
 • Til Borger: Afgørelse om V2-kortlægning med F2 nuancering, Skårupøre Strandvej 133, Skårup
  126135/21
 • til ejer, V1- varsel: 461-81765, Maskinfabrik/-værksted, Rolundvej 33, 33T, 35, 5260 Odense S, Odense Kommune, Matr.nr. 13i, Volderslev By, Stenløse. - Til Stevnhoved, V1-høring med bilag, Rolundvej 33, 33T og 35, 5760 Odense S.pdf
  127204/21
 • Til borger: vedrørende bestilling af tid til coronavaccination
  126939/21
 • Til grundejer, svar på henvendelse
  126263/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til Boligerklæring, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  126848/21
 • Til Odense Kommune - Jordvarmeansøgning - inden for "Interesseområde for sand, grus og sten"
  127513/21
 • Til Borger: Afgørelse om V2-kortlægning, Humlevænget 8, Ryslinge
  126415/21
 • Til Ejendrøm: Fremsendelse af Endelig § 8 tilladelse til bolig, Nygårdsvej 25-29, 6700 Esbjerg.
  127466/21
 • Til Fåborg/Midtfyn Kommune: bemærkninger til oplæg Højgårdsvej 9, 5750 - Oplæg til undersøgelser forud for ansøgning om tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven - image001.jpg
  160619/21

4. marts 2021

Indgående

 • Fra DMR: Re: Tilbud på udførelse af supplerende dyb boring, Glasvænget 9, Vissenbjerg
  134750/21
 • OK NYT 014-21 Rammeaftale om vaccination mod covid-19 i eget hjem.pdf
  126203/21
 • Fra DMR, Kvittering for modtagelse, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  125815/21
 • 1953_001.pdf
  125475/21
 • Fra NCC RÅSTOF Ansøgning om råstoftilladelse 1a Anhof Marts 2021
  165595/21
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Udkast til afrapportering
  125320/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Enig i fælles svar til DMR, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  125808/21
 • fra middelfart kommune Orientering om jordflytninng og vurdering af § 8 pligt til anlægsarbejde, belægninger ved Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  125239/21
 • Referat fra møde vedr. placering af solcelleanlæg på områder udpeget til råstofsinteresseområde (ved Staurby).docx
  125119/21
 • mail m bilag: Rammeaftale mellem RLTN og PLO om honorering for vaccination mod COVID-19 i eget hjem
  126154/21
 • bilag: Sygebesøg - Rammeaftale mellem RLTN og PLO om honorering for vaccination mod COVID-19 - Endelig.pdf
  126155/21
 • Bilag: Sygebesøg - Rammeaftale mellem RLTN og PLO om honorering for vaccination mod COVID-19 - Endelig.docx
  126156/21
 • Fra konsulent: baselinemåling ifbm natur, klima,miljøvenligt landbrug i Ribemarsken
  142268/21
 • Fra DMR, Olietanke uden for projektområde, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  125809/21
 • Fra DMR, Pris suppl. indeklimamålinger Vestergade 62, Tønder
  133705/21
 • Fra grundejer, vedr. Vestergade 11, 5600 Faaborg
  144281/21
 • Fra grundejer, vedr. Vestergade 11, 5600 Faaborg
  144263/21
 • Fra Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  126814/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Nyt udkast til § 8-tilladelse til nedrivning af bygninger, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  126810/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af at etablering af hundesportshal ikke kræver § 8-tilladelse, Bygmestervej 5, 5854 Gislev
  126738/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til MTB-park, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  126366/21
 • Fra borger. Telefonhenvendelse: Bakkevej 26, 5492 Vissenbjerg - Lok. nr. 491-70109
  126336/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  127112/21
 • Fra borger. Telefonhenvendelse: Sadelmagervej 22, 7100 Vejle - Lok. nr. 630-82428
  126467/21
 • Re: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje Marts 2021 - FLOW performancefestival
  124632/21
 • fra Rosborg
  125675/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. møde om videre forløb, Rismarksvej 52, Odense
  124695/21
 • Returpost
  125474/21
 • Fra Orifarm RE: Nystatin oral opløsning bruges ikke iht. gudeline
  124472/21
 • Sv: Ansøgning fra GAME Streetmekka Esbjerg til kulturpuljen
  125075/21
 • Fra Atlas A/S: Vedr. næste § 8 tilladelse, Rismarksvej 52, Odense
  125919/21
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S: Foresp ang. tilførsel af jord, § 52, matr nr 6t Højby fl
  126049/21
 • Fra NIRAS, modtaget supplerende materiale vedr. Vejle Havn - 631-00561, Stålvej 1, Pakhusgade 72..pdf
  126186/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  127135/21
 • Fra borger: vedr vaccine i Odense
  127543/21
 • Fra Museum, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  126820/21
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik P/S: Oplæg til undersøgelse forud for § 8, Højgårdsvej 9, 5750 Ringe
  127206/21
 • Fra borger: Mistet sundhedskort ved Svendborg vaccinecenter
  123451/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  123498/21
 • Fra Rudkøbing Kommune, svar på mail vedr. telefonsamtale
  123599/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Afrapportering - Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle
  125731/21
 • Indsatser og målepunkter i Handleplan 2021.pdf
  123588/21
 • Fra Orifarm: Nystatin oral opløsning bruges ikke iht. gudeline
  124461/21
 • VS: Ansøgning til Region Syddanmarks temapulje 2021 fra Kulturmaskinen Odense
  123609/21
 • Fra Kommune - udkast til Referat fra møde vedr. placering af solcelleanlæg ved Staurby (til gennemgang hos jer)
  125117/21
 • Fra Ingeniør'ne: Møde om status + det videre arbejde ifm. §8 tilladelser, Rismarksvej 52, Odense
  124687/21
 • FRa D.R. Svar og fastholdelse af tidligere svar vedr. Hvem betaler for vaccine efter stikuheld
  123510/21
 • Fra Abenraa Kommune: Kan midlertidig pavillion opstilles uden § 8-tilladelse, Hermesvej 18, 6330 Padborg
  126201/21
 • Fra projekt: nyt udkast til rev. budget
  129134/21
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. flytning af jord fra Jernvej 2, 7100 Vejle, lok. 630-82077
  128747/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for status i §8 sag og orientering om afslutning af sag Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  128590/21
 • Fra Middelfart Kommune: Jordflytning-sagen er afsluttet pr. 02-03-2021, det blev til 25,12 ton, Gl Vestergade 41 5500 Middelfart
  128643/21

Udgående

 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  125682/21
 • Til Nyborg Kommune, Jordforurening, Øksensdrupvej 41, Frørup, Lok: 450-81219
  125679/21
 • Til Borger, Varsling af V2-kortlægning.pdf
  125680/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  125681/21
 • Til Odense Kommune, Udgår inden kortlægning, del af matr. nr. 7000eb, Marienlund Hgd., Odense Jorder.pdf
  125660/21
 • Til part, RÅSTOF, Svar vedr. henvisning og ok tilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  125606/21
 • Til Kolding Kommune: Ingen bemærkninger til varsel om undersøgelsespåbud, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  125518/21
 • Til borger, V0-brev ifm. varslet undersøgelsespåbud, Dons Landevej 123, 6000 Kolding.pdf
  125446/21
 • Til DMR, Ikke behov for yderligere poreluft, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  125813/21
 • Til klageberettigede, RÅSTOF, Ændret klagefrist i tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af rødbrændende ler gældende til den 4. marts 2031 på matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  125214/21
 • Til klageberettigede, RÅSTOF, Ændret klagefrist i tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af rødbrændende ler gældende til den 4. marts 2031 på matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  125211/21
 • Til klageberettigede, RÅSTOF, Ændret klagefrist i råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  125206/21
 • Til klageberettigede, RÅSTOF, Følgebrev 2 forlængelse af klagefrist 64b 69 Ørsted By Ørsted.pdf
  125207/21
 • Referat MiddelfartUdkastRetkf.docx
  125105/21
 • Til Rådgiver: Underskrevet kontrakt
  124646/21
 • Til DMR: SV: Tilbud på udførelse af supplerende dyb boring, Glasvænget 9, Vissenbjerg
  123900/21
 • Til medlemmerne: Dagsorden til møde i Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis d. 10.3.
  127138/21
 • Til ansøger - Tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev - inkl. miljøkonsekvensrapport
  123607/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Fangelvej 72, 5672 Broby
  123310/21
 • Til organisationer, RÅSTOF, Orientering om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  123317/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  123316/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted.pdf
  123301/21
 • Til parter myndigheder foreninger, RÅSTOF, Følgebrev til tilladelsen matr.nr. 64b 69 Ørsted By Ørsted.pdf
  123299/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, mail med råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  123298/21
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Jordweb + rykker for svar ift. poreluft, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  125805/21
 • Til kopimodtagerer - Følgebrev råstoftilladelse - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev.pdf
  123593/21
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse: Andkær Bygade 6, 7080 Børkop - Lok. nr. 603-00357
  125323/21
 • Til borger, Vedr. undersøgelse af Slagtergade 11A.pdf
  123287/21
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om ansøgning tilhørenden Udkast til §8 tilladelse på Antilopevej 5
  125422/21
 • Til borger, svar på høring, Brolandvej 53, 5320 Agedrup
  122940/21
 • Til Virksomhed, V1-høring med bilag, Industrivej 4, 5260 Odense S.
  124773/21
 • Til Ingeniør'ne og Odense Kommune: Forslag til mødedato, Rismarksvej 52, Odense
  124708/21
 • Til Kommune - Rettelser til det fremsendte udkast til referat
  125104/21
 • Til Tønmde kommune Adresseoplysninger ønskes
  125492/21
 • Til Rambøll: Henvendelse- sagsakter
  125374/21
 • Til Borger, Orientering om forureningsundersøgels på en del af Vestergade 32, Varde.pdf
  123669/21
 • Til Borger. Henvendelse om sagsakter ved køb af ejendom
  125649/21
 • Til DMR: Svar på foresp vedr Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  123006/21
 • Tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 Søgård Kliplev.pdf
  123595/21
 • til projekt: forspurgt om status på realisering
  125140/21
 • Til Ejerforeningen Møbelgården - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20A, 5000 Odense C.pdf
  128911/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 22A, 02 TH, 5000 Odense C.pdf
  129322/21
 • Til Hjemsted Ejendomme og udlejning - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20C, ST TV, 5000 Odense C.pdf
  128974/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 22B, 02, 5000 Odense C.pdf
  129416/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20D, 01, 5000 Odense C.pdf
  129253/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20C, 01 TH, 5000 Odense C.pdf
  129200/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 22A, 01 TV, 5000 Odense C.pdf
  129312/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20A, 01, TH, 5000 Odense C.pdf
  128768/21
 • Svar til Ekstra Bladet Vedrørende anmodning om aktindsigt
  130694/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 22A, 02 TV, 5000 Odense C.pdf
  129338/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 22C, ST. og 01, 5000 Odense C.pdf
  129433/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 22B, ST, 5000 Odense C.pdf
  129383/21
 • Til Uretek Holding - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20C, ST TH, 5000 Odense C.pdf
  128949/21
 • Til KA Invest ApS - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20C, 01 TV, 5000 Odense C.pdf
  129217/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 22A, 01 TH, 5000 Odense C.pdf
  129292/21
 • Til Fremma Holding - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20A, 02 TV, 5000 Odense C.pdf
  128874/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20B, 5000 Odense C.pdf
  128932/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20A, 02 TH, 5000 Odense C.pdf
  128830/21
 • Til borger, Kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 18, 7100 Vejle
  126038/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 22A, ST, 5000 Odense C.pdf
  129277/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 22B, 01, 5000 Odense C.pdf
  129395/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20D, ST, 5000 Odense C.pdf
  129238/21
 • Til borger -Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20A, ST, 5000 Odense C.pdf
  128724/21
 • Til borger - Revurdering af forureningsundersøgelse Dronningensgade 20A, 01 TV, 5000 Odense C.pdf
  128746/21
 • Til grundejer, vedr. Vestergade 11, 5600 Faaborg
  144271/21
 • Til Verner Byg ApS, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 16, 5240 Odense NØ.pdf
  123008/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse, del af matr. nr. 7000o, Åsum By, Åsum.pdf
  122998/21
 • Til Odense Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, del af matr. nr. 7000o, Åsum By, Åsum.pdf
  123010/21
 • Til Verner Byg ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 16, 5240 Odense NØ.pdf
  123009/21

3. marts 2021

Indgående

 • Fra Miljøstyrelsen - Påbud om garantistillelse for gentilplantning af fredskov i grusgrav på matr. nr. 177, 182 og 234 Arnitlund, Vedsted
  154673/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret til VTO undersøgelse
  123025/21
 • Fra Nyborg KommuneVS: Nedlæggelse af vejareal, Sylleskovvej, Nyborg
  122705/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Oplysninger om byggesager og forsøg på at tilgå papirarkiv vedr. mulig fyldplads, Brunbjergparken 130-132, 6200 Aabenraa
  127813/21
 • Fra DMR: opdatering af geogis, Skolegade 7, Aarup
  160282/21
 • Fra DMR: opdatering af geogis, Skolegade 7, Aarup
  160262/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Tankplacering
  170003/21
 • Fra Formpipe: Godkendelse af fejlliste og notat til kontekstdokumentation og tidsplan
  135809/21
 • Fra Fredericia Kommune, Dokumenter i sagen, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  121304/21
 • Fra Niras: FW: Afløb stueetage Torvegade
  121014/21
 • Fra Orbicon, Kontrolrapport, Lok: 481-00003 Lindegårdsvej Losseplads, 5900 Rudkøbing,
  131295/21
 • Fra Orbicon, 481-00023 Eggertsvej 3, Humble, digitaliseringsbilag
  183974/21
 • Fra Rambøll: Foresp vedr bentonit til Bjerreby bentonitbrud, Tåsinge
  131671/21
 • Fra Tønder Handelsskole: vedr. Projekt Bæredygtighed
  150113/21
 • Fra Middelfart Kommune: Status i §8 sag: tilladelse til etablering af ny motorvej og midlertidig arbejdsareal, på dele af ejendommen Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  128528/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  127049/21
 • Fra Vejdirektoratet: SV: Status i §8 sag: tilladelse til etablering af ny motorvej og midlertidig arbejdsareal, på dele af ejendommen Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  128582/21
 • Spørgsmål fra læge om antistoftest i almen praksis
  122537/21
 • Fra Miljøstyrelsen, Råstofplan 2020 Region Syddanmark
  121421/21
 • Fra Tønder Kommune: § 19 -tilladelse til midlertidig oplagsplads, Østermarkvej 22, 6280 Højer
  122594/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Meddelse" - Kortbilag V2-NV
  122825/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail med §8-udkast til den indvendige renovering - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  121864/21
 • Fra borger: spørgsmål vedr. testbil til virksomhed
  120568/21
 • Fra borger. Præstevænget 6 Hejnsvig
  121875/21
 • HØRING Udkast til bekendtgørelser om medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om reklame for lægemidler - BEMÆRKNINGER SENEST 23. marts 2021
  122439/21
 • Fra Kolding Kommune, §8-Udkast til den indvendige renovering - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  121869/21
 • Fra Borger: Bilag Skøde
  120299/21
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til møde i Koordinationsgruppen 030321
  120436/21
 • Fra Freiberg A/S: Indberetning jordtilførsel 2020, UgeHulvej 1, Bolderslev
  122835/21
 • Interreg-udvalg: nyt mødedato og godkendt referat !!!
  121646/21
 • Fra Odense Kommune: Meddelse af § 8 tilladelse til fjernelse af terrændæk (bygn, 7, 9 og 15), oprensning V2-NV og kloaktracé
  122822/21
 • Fra Freiberg A/S: Indberetning 2020, Hellevadvej 32, Rødekro
  122834/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  123486/21
 • Fra Borger: Bilag skøde
  120303/21
 • Aftale om honorar ved ligsyn på ikke landfaste øer i Region Syddanmark.pdf
  121651/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, (spild id: 29.04.2020, GOB2-rør, 39LP079) (MST Id nr.: 2701269)
  125541/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Påbud om undersøgelse af jordforurening, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  125657/21
 • Fra MST: Afgørelse om ikke at meddele påbud efter spild d. 14. juli 2020 - Shell raffinaderiet (MST Id nr.: 2697131)
  125445/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. UDKAST Tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks Kanal
  123115/21
 • Fra Advokat,, Råstoffer, Fremsendelse af faktura
  123229/21
 • Fra Danbolig: henv vedr. Skibhusvej 63, 1. TV., 5000 Odense C
  123203/21
 • Fra Danske Regioner HØRING Udkast til bekendtgørelser om medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om reklame for lægemidler - BEMÆRKNINGER SENEST 23. marts 2021
  124259/21
 • Fra Advokat,, Råstoffer, Faktura
  123232/21
 • Fysioterapeut - ændring til sundhed.dk
  123111/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Mail med påbud om undersøgelse af jordforurening ved olieudskiller, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  125652/21
 • Fra borger, Høring, Brolandvej 53, 5320 Agedrup
  122920/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bemærkninger til miljøansøgning - oprensning af olie- og xylenforurening fra Shells havnelaboratorie på Kongensgade 113a
  126223/21
 • Fra borger: adresse på teststed ikke korrekt
  127352/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af Rambølls kommentarer til kommunens udkast til afgørelse om ikke-påbud, Skagerrakvej 1, Esbjerg
  121377/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  120258/21
 • Fra DGE. ønsker godkendelse af medarbejder på rammeaftale for indledende undersøgelser
  121731/21
 • Fra Middelfart Kommune, Vedr. vurdering af påbudsmuligheder, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  121851/21
 • Fra Odense Kommune,Fælles høringssvar til rådgiver vedr. oplæg til supplerende undersøgelse, Bogensevej 39/Banevænget 4, 5270 Odense N
  121894/21
 • Fra Borger: Bilag oplysninger til ansøgning
  120264/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Meddelse" - § 8 tiladelse til bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med fjernelse af terrændæk bygning 7, 9, 15, delvis oprensning af V2NV og ledningstrace, Rismarksvej 52
  122823/21
 • Fra Atlas A/S: Kvittering for modtagelse af § 8 tilladelse samt oplysninger om retablering af udgravning ved bygning 13
  122826/21

Udgående

 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, lok 630-82527.pdf
  122777/21
 • Til Vejle Kommune, Jordforurening, Møgelholtvej 23, Vejle, lok: 630-82527
  122776/21
 • Til Nyborg Kommune: Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af vejareal, Sylleskovvej, Nyborg
  122700/21
 • til DMR: kommentar til opdatering af geogis, Skolegade 7, Aarup
  160265/21
 • Til DMR: bemærkninger til opdatering af geogis, Skolegade 7, Aarup
  160289/21
 • 141772-10_v1_Boligerklæring.PDF
  122629/21
 • 141774-10_v1_Endelig V2.PDF
  122628/21
 • svar på henv. vedr. Nydam 13, Augustenborg
  122627/21
 • 96605-10_v1_Kortbilag udkast.PDF
  122630/21
 • Afslutningsbrev, Nydam 13, 6440 Augustenborg.pdf
  133520/21
 • Bilag 1 Nydam 13_ Augustenborg Afslutningsrapport.pdf.pdf
  133524/21
 • Totaludskrift fra regionens database.pdf
  122603/21
 • §8-tilladelse - Skibhusvej 63, 5000 Odense C - Skibhusvej 63, 5000 Odense C.pdf
  122608/21
 • Scannet historisk materiale_461-06079.pdf
  122601/21
 • V1-kortbilag, 461-06079.pdf
  122606/21
 • Til Fredericia Kommune, Justering af kortlægning, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia.pdf
  122683/21
 • V1-afgørelse_31-10-2001, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia.pdf
  122685/21
 • Til Fredericia Kommune, Kortbilag, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia.pdf
  122684/21
 • Til SKAT + Fredericia Kommune, Afgørelse vedr, justering af V1-kortlægning, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  122681/21
 • svar på Henv vedr. Vestervang 4, 6230 Rødekro
  133518/21
 • Til Aabenraa Kommune: Svar på henvendelse vedr. kortlægningsvurdering af en tidl. fyldplads under Brunbjergparken 126-132, 6200 Aabenraa
  121845/21
 • Til Fredericia Kommune, Revurdering af kortlægning, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  121335/21
 • Korrespondance m. Vejen Kommune, Private indvindere i området, Humlundvej 6, 5752 Glejbjerg
  125942/21
 • Til Fredericia Kommune, Mulighed for udtagning af kortlægning, Erritsø Bygade 15, 7000 Kolding
  121192/21
 • Til kommunen - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelse - Torvet 13-17 - 629-00048
  120893/21
 • Til lejer 17B, 1.sal - Vedr. forureningssag på Torvet 13-17 - nye resultater
  120884/21
 • Til kommunen - Orientering om undersøgelsesresultater - lok. 629-00048
  120767/21
 • Til grundejer - orientering om undersøgelsesresultater - Torvet 21-23.pdf
  120769/21
 • Til grundejer - orientering om undersøgelsesresultater - Torvet 19.pdf
  120768/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  120377/21
 • Til kommunen - Kortlægning af kommunens areal pga. jordforurening - lokalitet 629-00048
  120759/21
 • Til grundejer - V2-høring matr. nr. 9ea.pdf
  120761/21
 • Til grundejer - udkast til V2 kortlægning, matr. nr. 9ea.pdf
  120760/21
 • Til DGE, Godkendelse af medarbejder på rammeaftale for indledende undersøgelser
  121810/21
 • Til borger Kirkegyden 80 Odense - Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegyden 80, 80B, 5270 Odense N.pdf
  122248/21
 • Til Borger. Henvendelse om sagsakter i forbindelse med køb
  125557/21
 • Til Ejlskov. Henvendelse om sagsakter
  125598/21
 • Til borger Kirkegyden 116, 5270 Odense N - V1-høring med bilag, Kirkegyden 116, 5270 Odense N.pdf
  121825/21
 • Til EDC: Bilag til "Vedr. Gyden 1," - 1998 Rapport om begrænset teknisk undersøgelse.pdf
  122819/21
 • Til Estate-mæglerne: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Drigstrup Bygade 11, 5300 Kerteminde - mail nr. 1
  121772/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse; V2-varsel Motorprøvetstanden
  122858/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene og livmoderkræft
  120366/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østergårdsvej 2, 5330 Munkebo
  121857/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 53, 5320 Agedrup.pdf
  121364/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stigevej 252, 5270 Odense N
  121560/21
 • Til kommune (kopi) – Orientering om udbud af undersøgelse m bilag
  122346/21
 • Til AASUM SMEDIE ApS, V1-høring med bilag, Rågelundvej 121, 5240 Odense NØ
  121274/21
 • Til Haderselv Kommune og Skat; Kopi af V2 varsler
  122860/21
 • Til ejer - Orientering om udbud af undersøgelse m bilag
  122083/21
 • Til EDC: Bilag til "Vedr. Gyden 1" -2001 og 2002 Rapport om suppl. indeklimaundersøgelse, Kruger
  122820/21
 • Til DMR: Vedr.historik
  127744/21
 • Til Rudkøbing Kommune, svar vedr. telefonsamtale om boringer på Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  122251/21
 • Til Estate-mæglerne: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Drigstrup Bygade 11, 5300 Kerteminde - mail nr. 2
  121779/21
 • Til Estste-mæglerne: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Drigstrup Bygade 11, 5300 Kerteminde - mail nr. 4
  121794/21
 • Til Borger: Omfattet af VTO
  120387/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2-varsel- brandøvelsesområde
  122856/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Brolandvej 51, 53, 5320 Agedrup.pdf
  121374/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 51, 5320 Agedrup.pdf
  121357/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rågelundvej 87, 5240 Odense NØ
  121069/21
 • Til ejer - Orientering om udbud af undersøgelse m bilag
  122100/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 53, 5320 Agedrup.pdf
  121371/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 51, 5320 Agedrup.pdf
  121368/21
 • Til Fredericia Kommune, Justering af kortlægning, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  121768/21
 • Til Estate-mæglerne: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Drigstrup Bygade 11, 5300 Kerteminde - mail nr. 3
  121784/21
 • Til EDC: Vedr. Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  122818/21
 • Til Haderslev Kommune og FE: Høring af V2-kortlægning, nordøstlig del, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  122831/21
 • Til Estate-mæglerne: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Drigstrup Bygade 11, 5300 Kerteminde - mail nr. 5
  121798/21
 • Til ejer - Orientering om udbud af undersøgelse m bilag
  122110/21
 • Til Brøup Vandværk. Kolding Landevej 69, Fredericia. Oprensningsrapport - del 1 af 3
  121245/21
 • Til Fredericia Kommune.Kolding Landevej 69, Fredericia. Oprensningsrapport - del 1 af 3
  121229/21
 • Til Healthcare DENMARK: udpegning af regionale repræsentanter til HCD bestyrelse og repræsentantskab
  122353/21
 • Til fredericia Kommune: §8-høringssvar for Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia, matr. nr. 391pg Fredericia Stadsjorder
  121049/21
 • Til kommune (kopi) - Orientering om udbud af undersøgelse m bilag
  122253/21
 • Til kommune (kopi) - Orientering om udbud af undersøgelse m bilag
  122179/21
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Åstbyvej 3A, 7184 Vandel, matr. nr. 4d og 4g Åst By, Lindeballe - 630-81684 Åstbyvej 3A -
  128602/21

2. marts 2021

Indgående

 • FRA ZOOMTEK: Doc2Mail-knap fjernet
  121879/21
 • Opsamling fra møde med frontløberkommunerne DK2020
  120188/21
 • Fra Formpipe: Acadre kurser i marts 2021 aflyses
  120182/21
 • Opfølgende spørgsmål til besvarelse af Rigsrevisionens redegørelsesanmodning - Undersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  120053/21
 • Fra revisor: underskrevet revisorerklæring Værditabsordning Nørrebro 118, 5900 Rudkøbing
  127922/21
 • Fra COWI: Nyt forslag til ny undersøgelsesfase, Grønnegade
  119198/21
 • Placering af spild (MST Id nr.: 2691971)
  118646/21
 • Fra Miljøstyrelsen, RÅSTOF, § 21-afgørelse ikke krav om miløjvurdering gasledning mellem Blåbjerg Biogas og Tarm MR-station (MST Id nr. 2686245).msg
  156946/21
 • Internt, RÅSTOF, videresendelse af § 21-afgørelse, ikke krav om miløjvurdering
  156945/21
 • Fra Haderslev kommune : § 8 tilladelse - Aabenraavej 16A, 6100 Haderslev
  120252/21
 • Fra rådgiver - svar vedr. anbendelse af regionens boringer
  186519/21
 • Fra rådgiver - undersøgelsesrapport - inkl. afværgeprogram februar 2021
  175283/21
 • Orientering om prioritering til afværge - Kiddesvej 1
  175281/21
 • Fra DMR: Tilbud på udførelse af supplerende dyb boring, Glasvænget 9, Vissenbjerg
  123890/21
 • Fra Fredericia Dagblad - evt. forurening Alrøvænget m.fl - modtager i del resultater?
  128553/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Stigevej 310, 312A, Ædelgranvænget 7-21, 5270 Odense N
  117933/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endeligt referat fra møde d. 11-02-2021 samt status, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  129363/21
 • Fra Fredericia Kommune:vedr. Detailprojekt og miljøansøgning til myndighedsvurdering (Havnelaboratoriet)
  126968/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Oplæg og skitse over forløb, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  129550/21
 • VS: Budget-korrektion til ansøgning
  123543/21
 • Fra Rudkøbing kommune, mail vedr. opringning fra ejers ven på Blandebjerg 15.
  122041/21
 • VS: ”Kultur, kreativitet og mental trivsel” – marts 2021 Trapholt ansøgning
  120666/21
 • Fra Engel & Völkers: Forespørsel vedr lokalitetsnr. 485-70120, Ellehaven 35, 5690 Tommerup
  122838/21
 • Re: Ansøgning vdr. kulturpuljen
  120569/21
 • Fra DJ Miljø og Teknik: Foresp vedr Højgårdsvej 9, 5750 Ringe
  122841/21
 • Fra borger: Vaccinested i Kolding?
  121055/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Invitation til introduktionsmøde med direktør
  120596/21
 • Fra DMR: Foresp vedr dokumenter på Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  123000/21
 • Fra mst: kortbilag med markering af spildsted i forb. med høring af myndigheder: FDO J70: Varsel om påbud om undersøgelse af forurening spild id 22.02.2021, T8851 blindflanger (MST Id nr.: 2694686)
  123292/21
 • Fra Obbekær Vognm: Indberetning MST 2020, matr nr 5c Fæsted Ejerlav, Obbekær
  122836/21
 • Offentlig høring - tillæg 28 til Kommuneplan 2017-
  119455/21
 • Fra Fredericia Kommune: Korrespondance vedr. ændring i Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Voldmesterstræde 2 m.fl., matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde - etablering af ny ekstra boliger i stueplan, bygning 3
  119820/21
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmark: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i æggestokkene og livmoderkræft
  118653/21
 • Fra Nybolig, kvittering for svar vedr. Nyborgvej 10D, 1. 3., 5000 Odense C
  118021/21
 • Fra DMR A/S: Vedr. PFAS i forb. med oplæg til undersøgelser på Bøgebjergvej 34, Vester Aaby, 5600 Faaborg
  117778/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Højrupvej 10, 5750 Ringe
  117676/21
 • Fra Fredericia Kommune: REVIDERET UDKAST Tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks kanal
  119843/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsens opfølgning på specialeplan 2020: Bestilling vedr. statusrapporter og forskning. Deadline d. 13. maj
  120032/21
 • Fra Fredericia Kommune: Slagger i skolegård på Ullerupbæk skolen, Skolesvinget 3, 7000 Fredericia
  118869/21
 • Fra borger, ønsker resultater fra indeluftmålinger på Vestergade 30
  119423/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering på modtagelse af notat ifm. reetablering af areal til rekreativt område, Stationsvej/Skolevej, matrikel 3n Skovs Højrup By - Brenderup
  118651/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om indberetning til Sundhedsdatastyrelsens samlede indsats for data i det nære sundhedsvæsen.
  118105/21
 • Fra Gørdign Klinker: Indberetning jordtilførsel 2020, matr nr 3k Terpling By, Åstrup
  122837/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. ændret projekt, Middelfartvej 124, 5200 Odense V
  120132/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  120351/21
 • Brevstemmeafgivning til valget til Inatsisartut i Grønland den 6. april 2021 (SIM Id nr.: 393195)
  118964/21
 • Fra MST: modtaget endeligt påbud om undersøgelse af jord og grundvandsforurenig -Shell raffinaderiet (MST Id nr.: 2691863)
  118632/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen: notat ifm. reetablering af areal til rekreativt område, Stationsvej/Skolevej, matrikel 3n Skovs Højrup By - Brenderup
  118339/21
 • Fra Borger: Kommentarer til V2-varsling, vestergade 5, 6230 Rødekro
  118743/21
 • MKN Protokoll MV 20200209.pdf
  119994/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen: notat ifm. reetablering af areal til rekreativt område, Stationsvej/Skolevej, matrikel 3n Skovs Højrup By - Brenderup
  118616/21
 • JV: Aktindsigtsanmodning om helikopterflyvninger fra Sønderborg sygehus
  136267/21
 • Fra NIRAS: RAPPORT, 630-82293 Vejlevej 65, Bredsten - grundejerrapport.pdf
  145493/21
 • 630-82293 Vejlevej 65, Bredsten - teknisk rapport.pdf
  145495/21
 • VS: URU-dagsorden Climate Adaption Mission - 210302_ClimaAdaptMission_URU.docx
  157253/21
 • Fra Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier vedr. udbud
  156017/21
 • Fra Aabenraa kommune - Høring af myndigheder - Miljøvurdering – slagge under plansilo i råstofgraveområde (21/6463)
  153301/21

Udgående

 • Til Formpipe: Acadre kurser i marts 2021 aflyses
  120181/21
 • Til rådgiver - pris på afværgeprogram ikke nødvendigt - er lavet tidligere
  120757/21
 • SV: Høringsparter akutplan
  136400/21
 • Til Danfoss - Kommentarer til Udkast til boringsplaceringer
  156001/21
 • til rådgiver SV: Østergade 26, Egtved, Byggesag nr. 02.34.02-P19-1072-20 - Udvidelse af autoværksted
  119271/21
 • til borger afgørelse om af del af areal udgår af V1 kortlægningen Østergade 26 6040 Egtved, matr. nr 7ex, Egtved By, lok nr. 630-81963.pdf
  119272/21
 • Til Kolding Kommune, Spørgsmål ifm. ansøgning om § 52 dispensation, Nr. Stenderupvej 89, 6051 Almind, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  119312/21
 • Til Borger: Boligundersøgelse på Fælledvej 18A, 7200 Grindsted
  118830/21
 • Til rådgiver - ønsker pris på udførelse af afværgeprogram - Torvet 19-21-23
  118449/21
 • til Haderselv kommune : § 8 tilladelse - Aabenraavej 16A, 6100 Haderslev
  118114/21
 • til Borger Afgørelse om udgået af kortlægningen Gl. Færgevej 61 7000 Fredericia matr. nr 12c Erritsø By Erritsø lok nr. 607-709.pdf
  118054/21
 • til rådgiver afgørelse om udgået af kortlægningen Oplæg. Gl.Færgevej 61, Fredericia
  118053/21
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - orientering om undersøgelsesresultater - Kiddesvej 1
  175272/21
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - Orientering om prioritering til afværge - Kiddesvej 1
  175271/21
 • Til Trefor: SV: Vedr. MTBE på Herslev kildeplads - korrospondance
  117627/21
 • Til Formpipe: Tidsplan for resterende proces efterspørges
  117479/21
 • til projekthaver
  120036/21
 • Til DMR A/S: Kvittering for orientering om negativt indhold af PFAS i hammerlak, vedr. oplæg til undersøgelser på Bøgebjergvej 34, Vester Aaby, 5600 Faaborg
  117812/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stigevej 283, 5270 Odense N.pdf
  118707/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): V2-høring, en del af Skolesvinget 3, 7000 Fredericia
  120042/21
 • Til virksomhed, V1-kortbilag, høring, Stigehaven 1-39, 5270 Odense N.pdf
  118197/21
 • Til virksomhed, V1-høring, Stigehaven 1-39, 5270 Odense N.pdf
  118196/21
 • Til Svendborg Kommune: Svar vedr. vurdering af behov for § 8-tilladelse, Rytterskoven 3, 5700 Svendborg
  117429/21
 • Til virksomhed, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stigehaven 1-39, 5270 Odense N.pdf
  118191/21
 • Til Borger, Svar på Henvendelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  117880/21
 • Til Borger: Svar vedr V2-varsling, Vesteergade 5, 6230 Rødekro
  118749/21
 • Til projekt: godkendt anmodning om udsættelse af delaktivitet
  119773/21
 • Til Nybolig, svar vedr. Nyborgvej 10D, 1. 3., 5000 Odense C
  117993/21
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for byggemodning af arealer syd for Frederiks Kanal, matr. nr. 696t, Fredericia Bygrunde
  119908/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): UDKAST, V2-afgørelse, en del af Skolesvinget 3, 7000 Fredericia
  120045/21
 • Til Borger, vedr. tidspunkt for undersøgelse, Nørregade 19, Ejby.pdf
  117604/21
 • Til Rambøll SV: Spørgsmål til udbud vedr. konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance
  118774/21
 • Til Nybolig, Bilag: Diverse breve, 2002.pdf
  118002/21
 • Fra: TI SV: vedr. udbud om konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance
  118768/21
 • Til IRF: udkast tekst om RLS til seponeringslisten
  117556/21
 • Til Nybolig, Bilag: Nyborgvej 10D, 1.3 - Nuanceringsbrev 04-12-2003.pdf
  118005/21
 • til projekthaver
  118526/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Skolesvinget 3, 7000 Fredericia - en del varsles V2-kortlagt
  120062/21
 • Til Nybolig, Bilag: V2-korlægningsbrev af 03-01-2003.pdf
  118010/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Stigevej 283, 5270 Odense N.pdf
  118682/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, lok. 607-00317
  120048/21
 • Til ejer - Orientering om udbud af undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 185671398)
  119769/21
 • Til ejer - Orientering om udbud af undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 185678756)
  119917/21
 • Til borger, V1-høring, Stigevej 283, 5270 Odense N.pdf
  118708/21
 • Til Tønder Kommune: Regionen vil gerne orienteres vedr. færdigmelding af udlægning af slagge, Krusåvej 15, 6240 Løgumkloster
  119880/21
 • Til Lindved Ejd, V0-orienteringsbrev - Værkstedsvænget 7, 5260 Odense S
  117883/21
 • Til borger, orientering om resultater fra indeluftmålinger på Vestergade 30
  119433/21
 • Til Nybolig, Bilag: Rapport fra indledende undersøgelse, Oktober 2002.pdf
  118007/21
 • Til Nybolig, Bilag: V1-kortlægningsbrev 16-07-2001.pdf
  118008/21
 • Til Engel & Völkers: : Svar på foresp vedr lokalitetsnr. 485-70120, Ellehaven 35, 5690 Tommerup
  122839/21
 • Til ejer - Orienteirng om udbud af undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 185675464)
  119894/21
 • Til DJ Miljø og Teknik: Dokumenter vedr Højgårdsvej 9, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, matr.nr. 2æ, Sødinge By, Ringe
  122844/21
 • Til Jyllands-Posten: Svar på aktindsigt vedr. børneonkologien
  124294/21
 • JV: Svar vedr. helikopterflyvninger fra Sønderborg Sygehus
  136442/21
 • Til borger: BILAG til V2-høring, RAPPORT, 630-82293 Vejlevej 65, Bredsten - grundejerrapport.pdf
  146994/21
 • til borger, råstofplan 2020, høring
  153083/21
 • til borger, råstofplan 2020, høring
  151910/21
 • Til borger - orientering om undersøgelsesresultater - Kiddesvej 3
  175278/21
 • SHS og Psykiatrisygehuset om brevstemmeafgivning til valget til Inatsisartut i Grønland den 6. april 2021 (SIM Id nr.: 393195)
  118976/21

1. marts 2021

Indgående

 • Fra Danfoss - vedr. dialog med Kystdirektoratet/Miljøstyrelsen om fravigelsessag
  156000/21
 • FRA ZOOMTEK: Problemer med at fjerne ikon
  117582/21
 • FRA ZOOMTEK: Nye version 053 er lagt ud
  117581/21
 • Fra COWI: RE: Tilbagemelding, oplæg på supplerende undersøgelser Grønnegade
  117424/21
 • Fra Rambøll - Udkast til baggrundsmateriale vedr. tilladelser
  155997/21
 • Godkendelse af fejlliste og notat til kontekstdokumentation - med rigtige dokument
  117464/21
 • Rigsarkivets godkendelse af fejlede dokumenter
  117467/21
 • Fra Rigsarkivet: dokukumentskabelon - kan slettes
  117469/21
 • Godkendelse af fejlliste og notat til kontekstdokumentation
  117468/21
 • Fra Haderselv Kommune, § 8 tilladelse - Thomashusvej 12
  117280/21
 • FRA ZOOMTEK: Version 053 er lagt ud
  115587/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Midler disponeret til undersøgelse
  115363/21
 • Fra Rambøll - Udkast til boringsplaceringer
  155278/21
 • fra haderslev kommune § 8 tilladelse - Aabenraavej 16A, 6100 Haderslev
  118107/21
 • § 8 tilladelse - Aabenraavej 16A, 6100 Haderslev.pdf
  118106/21
 • Bilag 1. Ansøgning om § 8 tilladelse - Aabenraavej 16A, 6100 Haderslev.pdf
  118108/21
 • Fra rådgiver - svar på sp.
  175261/21
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: GeoGIS projektkontrol
  114059/21
 • Fra mødedeltagere - kommentering af opsamling på møde den 23-02-2021 mellem SLB og SydKIP
  115799/21
 • VS: Alle parter har nu underskrevet Voyager - regnskab og udbetaling
  115453/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Kertemindevej 160, 5800 Nyborg
  115753/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om Miljøgodkendelse til anvendelse af slagger, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  115352/21
 • Fra NCC: Indberetning af returjord for Sellebjerg Grusgrav 2020
  115789/21
 • Fra NCC: Indberetning returjord 2020, matr nr 1h Krogsgaard, Tjæreborg
  115817/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  114351/21
 • Fra NCC: Indberetning 2020, matr nr 11d bjerreby
  115813/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljøgodkendelse, K206, Broekhuizen Dairy, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  115379/21
 • Fra NCC: Indberetning af returjord 2020 for Vranderupvej 57 Seest
  115800/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Ansøgningsmateriale
  115369/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. jordflytning fra Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  117069/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Trunderup Gade 1A, 5772 Kværndrup.
  114500/21
 • Fra MOE / Til TC Anlæg - Udbud af detailprojekt - Fjordvejen 37, 7000 Fredericia
  115211/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  114355/21
 • Fra Nyborg Kommune: Anmodning om screening af risiko for overfladevand, DSB-arealer, 449-00022, matr. 927u og 927ap Nyborg Bygrunde, Nyborg Kommune
  119547/21
 • fra projekthaver
  117691/21
 • Fra MST: Høring af myndigheder: FDO J70: Varsel om påbud om undersøgelse af forurening spild id 22.02.2021, T8851 blindflanger (MST Id nr.: 2687266)
  117802/21
 • Fra Ingeniør'ne: Beskrivelse af projektet med etablering af tværgående ledningstrace, Rismarksvej 52
  115650/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Spørgsmål til jordmængder, kælder areal osv. - mailkorrespondance
  117043/21
 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse til anvendelse af slagge under plansilo og på forplads, Krusåvej 15, 6240 Løgumkloster
  119865/21
 • Fra projekt. slutafrapportering og regnskab mv.
  119860/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  117440/21
 • Fra borger Re: Præstevænget 6, hejnsvig.
  118892/21
 • Fra Borger, Henvendelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  117870/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Oplæg til forureningsundersøgelse, Dallundvej 11, 5471 Søndersø
  119611/21
 • Fra EDC: Tlf. henvendelse vedr. status for Gyden 1, Ærøskøbing
  119654/21
 • Fra projekt: anmodet om evt. udsættelse af visse aktiviteter pga corona
  119691/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  117989/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  117449/21
 • Fra Varde Kommune: § 19-tilladelse til midlertidigt nedsivningsbassin, matr. 2bc Nordenskov By, Øse, 6800 Varde Kommune
  117654/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje marts 2021
  120594/21
 • Vedr. ansøgning til temapuljen kultur, kreativitet og mental trivsel
  121282/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje Marts 2021 - FLOW performancefestival
  120636/21
 • Ansøgning - kulturpulje "Kultur, kreativitet og metal trivsel"
  121253/21
 • Ansøgning Kulturpulje - Rudme Højskoledage
  121273/21
 • Ansøgning fra Ballhaus
  120640/21
 • Ansøgning ang fællessang
  121267/21
 • Ansøgning fra GAME Streetmekka Esbjerg til kulturpuljen
  121637/21
 • Vejle Kommune ansøgning
  120620/21
 • Ansøgning 'AKADEMIET FOR ÅBEN LYTNING' til puljen for Kultur, kreativitet og mental trivsel
  121645/21
 • Ansøgning til kulturpuljen: Kultur, kreativitet og mental sundhed
  121650/21
 • Ansøgning til temapulje Kultur, kreativitet og mental trivsel // Kultur på kant
  123274/21
 • Ansøgning 'Frøer, firben og fællesskaber' til puljen for Kultur, kreativitet og mental trivsel
  124486/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks temapulje 2021 fra Kulturmaskinen Odense
  123565/21
 • Ansøgning · Kultur, kreativitet og mental trivsel
  123331/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje fra Designskolen Kolding
  120605/21
 • Ansøgning til Regionens Kulturpuljemidler
  120587/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks tematiserede kulturpulje – ”Kultur, kreativitet og mental trivsel"
  123311/21
 • Ansøgning til temapulje "Kultur, kreativitet og mental trivsel"
  123321/21
 • temapulje:kultur, kreativitet og mental trivsel
  121614/21
 • En atypisk ansøgning, måske nærmere en god ide til jer.
  121260/21
 • Fra vognm KW: Indberetning MST 2020, matr nr 2aø Sadderup
  122846/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks tematiserede kulturpulje - Kultur, kreativitet og mental trivsel
  121243/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks tematiserede kulturpulje – ”Kultur, kreativitet og mental trivsel”
  121632/21
 • Ansøgning til kulturpuljen til projektet MINDWALK
  120686/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks tematiserede kulturpulje
  121388/21
 • Fra Ekstra Bladet vedrørende anmodning om aktindsigt
  130659/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9, 5600 Faaborg
  144253/21
 • Fra Nyborg Kommune, Anmodning om screening af risiko for overfladevand - DSB-arealer i Nyborg
  176847/21
 • Fra borger: Ang problemer med tidsbestilling til coronatest
  114917/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Spørgsmål til jordmængder, kælder areal osv.
  117007/21
 • Fra MOE / Til Frisesdahl - Udbud af detailprojekt
  115205/21
 • Fra Borger, Telefonbesked vedr. Højrupvej 10, Ringe
  114845/21
 • Fra Niras, VS: Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26, den resterende del af Odense Kommune, statusnotat 7
  113943/21

Udgående

 • Til Miljøteknik: svar på henv ved. 607-00373
  117370/21
 • Til EDC Fredericia, Afgørelse om kortlægning på Prinsensgade 18, Fredericia
  117277/21
 • 20-2195_v1_M2.20 - Stueplan - Promenaden Bygning 3.pdf.pdf
  116590/21
 • 21-1116_v1_2-20 - Stueplan - Promenaden Bygning 3.pdf.pdf
  116593/21
 • Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Voldmesterstræde 2 m.fl., matrikel 696bb og 696b, Fredericia Bygrunde.pdf
  116582/21
 • Svar til Realkredit vedr. henv om Voldmesterstræde 2 m.fl., matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  116578/21
 • Til Danfoss - vedr. dialog med Kystdirektoratet/Miljøstyrelsen om fravigelsessag
  155998/21
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  115960/21
 • SV: Oplæg til §8-undersøgelse på Hvidkærvej 3, Odense
  115849/21
 • Til firma Steen K: Kopi af rapport vedr. Fårupgårdsvej 3, 7300 Jelling
  115611/21
 • Til Ansøger: Tilsagn til underskrift - Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 20/10845
  116287/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  116293/21
 • Standardvilkår_kulturpulje_17012020_.pdf
  116301/21
 • 5 Egtvedpigens Jubilæum.pdf
  116295/21
 • Fra advokatfirma - Anmodning om aktindsigt
  135379/21
 • Til Rådgiver: OK til genudtagning af vandprøver fra B209, 210 og 215
  114630/21
 • §8-høringssvar for Aabenraavej 16 6100 Haderslev, matr.nr. 352 Sdr. Otting Haderslev lok.nr 515-50111
  114496/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  114497/21
 • Til Haderslev kommune svar : Udkast til § 8 tilladelse - Aabenraavej 16A, Haderslev
  114495/21
 • Til WSP: Underskrevet kontrakt Ringe Tjære Asfaltfabrik RTA Villavej 13, Ringe
  114878/21
 • Til Vejen Kommune, Spørgsmål vedr. vandforsyning, Humlundvej 6, 5752 Glejbjerg
  114388/21
 • Til rådfiver - ok til rapport
  175265/21
 • Korrespondance m. Kolding Kommune, Anv. af restproduktbekendtgørelsen + § 8, Skamlingvejen 3, 6000 Kolding
  114150/21
 • SV: Høring - vedr Østermarkvej 22, 6280 Højer - sagsID 09.08.26-P19-5-21
  114094/21
 • Til rådgiver - Regionens boringer bevares til I er færdige med analyser
  114238/21
 • Til rådgiver - sp. til udkast til rapport
  175260/21
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Forespørgsel om tidshorisont for svar
  158647/21
 • SV til borger : Præstevænget 6, Hejnsvig.
  114027/21
 • Til Aabenraa Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering om godkendelse til anvendelse af restprodukt på Vollerupvej 13, 6360 Tinglev, lok. 539-30003
  115472/21
 • Til Home: "HENV.: Vedr. svar på baggrunden for V2-registreringen på Gadedam 5A, Bodum, 6200 Aabenraa"
  114110/21
 • Til FE og Haderslev Kommune: V2-høring jordforurening, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  115545/21
 • Til Odense Kommune: §8a høringssvar- høring af udkast til § 8-tilladelse, bygning 7, 9, 15 og oprensning ved V2-NV samt etablering af tværgående ledningstrace
  115839/21
 • Til information, V1-kortbilag, afgørelse, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  114582/21
 • Til borger: angående testcenter på Tysklandsvej i Vejle
  115496/21
 • Til kreditforening: svar på henvendelse
  115049/21
 • Til DMR A/S: SV: Bøgebjergvej 34, Vester Aaby, opdateret oplæg til undersøgelser
  116894/21
 • Til grundejer: Kortbilag_areal med V1-kortlægning, lok. 569-77015
  115028/21
 • Til Kivi-Tex, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Teknikvej 51, 5260 Odense S.pdf
  115174/21
 • Til borger - V2-afgørelse Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  117396/21
 • Til borger, ingen boligindsats på ejendommen Trunderupgade 1A, 5772 Kværndrup
  114505/21
 • Boligerklæring Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  117401/21
 • Til borger_2, V1-afgørelse, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  114581/21
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar vedr kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 537-05702, Skovglimt 41, Sønderborg
  116743/21
 • Til FE og Haderslev Kommune: Høring af V2-kortlægning - vestlig del, Skrydstrup Flyvestation, Skrydstrup
  113691/21
 • Til Borger, Svar vedr. kommen de undersøgelse
  115047/21
 • Til borger_1, V1-afgørelse, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  114553/21
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar vedr kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 537-05702, Skovglimt 33, Sønderborg
  116761/21
 • Til Ingeniør'ne: Regionens vurdering af resultat af suppl. undersøgelse ved bygning 7, 9 og 15 samt spørgsmål til manglende projektbeskrivelse af etablering af tværgående ledningstrace, Rismarksvej 52
  114955/21
 • Til Kivi-Tex, V1-høring, Teknikvej 51, 5260 Odense S.pdf
  115176/21
 • Til grundejer: V1-afgørelse for en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  115006/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Kertemindevej 160, 5800 Nyborg
  115772/21
 • Til Rambøll, svar vedr. arkivmateriale vedr. 550-81236
  114982/21
 • Til Kivi-Tex, V1-kortbilag, høring, Teknikvej 51, 5260 Odense S.pdf
  115177/21
 • Til dlr - Svar på henvendelse om aktuel forureningsregistering på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  115344/21
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. Lourupvej 24, 6690 Gørding - en del V1-kortlægges
  115192/21
 • Til borger - V2-kortbilag Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  117399/21
 • til Danske Regioner
  115003/21
 • Til Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH: Vedr. V1-afgørelse for en del af ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  115170/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev, revurderingsbrev samt rapport over supl. undersøgelse af losseplads på Taulov Engvej 9, 7000 Fredericia, lok. 607-00007
  114504/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Højrupvej 10. 5750 Ringe
  117698/21
 • til Politisk Parti - udbetaling
  124397/21
 • Til Sweco: Tillægsaftale på Konsul Graus Gade 2
  127697/21

28. februar 2021

Indgående

 • Angående tematiseret kulturpulje
  123336/21
 • Ansøgning vdr. kulturpuljen
  120565/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  114017/21

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til mødereferat, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  113536/21

27. februar 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: Ny version af rapporten vedr. Elkjærhøjevej losseplads
  113599/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks tematiserede kulturpulje
  120555/21
 • Fra projekt: projektansvarlige godkender rev. budgetskema
  125370/21
 • Gylden Booking ansøgning - "Kultur, kreativitet og mental trivsel"
  123355/21
 • Fra Revisor: Indberetning jordtilførsel 2020, Leby, Ærø
  113567/21
 • Re: Forureningssag og svar på undersøgelserTarupvej 27, 5792 Årslev
  114359/21

26. februar 2021

Indgående

 • Fra rådgiver - rør er ophængt på Kiddesvej 1
  175259/21
 • Fra Rambøll - udkast til foreløbig Tids- og aktivitetsplan_260221.xlsx
  155271/21
 • Telefonnotat 24. feb 2021 - Foresp vedr Hjarnøvej 14, Fredericia, nabo til Vejrøvænget 8 m.fl, Fredericia
  170859/21
 • Telefonnotat 25. februar 2021 - Foresp vedr Hjarnøvej 14, Fredericia, nabo til Vejrøvænget 8 m.fl, Fredericia
  112351/21
 • Telefonnotat 25. feb 2021 - Foresp vedr Hjarnøvej 14, Fredericia, nabo til Vejrøvænget 8 m.fl, Fredericia
  170862/21
 • Fra Varde Kommune, Til orientering Påbud om jordforureningsundersøgelse Hjulsagervej 100 Henne.msg
  113023/21
 • Udkast til § 8 tilladelse - Aabenraavej 16A, 6100 Haderslev.pdf
  114450/21
 • Bilag 1. Ansøgning om § 8 tilladelse - Aabenraavej 16A, 6100 Haderslev.pdf
  114452/21
 • fra Haderslev kommune Udkast til § 8 tilladelse - Aabenraavej 16A, Haderslev
  114449/21
 • RE: Netværkssekretariatet for LMS Syd: Referat fra mødet d. 23/2-21
  113933/21
 • Referat. LMS-netværkssekretariat 23. februar 2021.docx
  113935/21
 • Fra Fredericia Kommune, Bilag til mail,Tilsynsrapport, Vejlevej 123, 7000 Fredericia
  111414/21
 • Fra Fredericia Kommune, Mail omkring oprensning efter spild af hydraulikolie, Vejlevej 123, 7000 Fredericia,
  111413/21
 • SV: kan jeg få dit oplæg fra i tirsdags
  112618/21
 • Fra Kudsk&Nissum: Indberetning jordtilførsel 2020_2, Matr nr 423 skrydstrup
  112473/21
 • Fra Cowi: Hvenetved 5 - oplæg på supplerende undersøgelser
  112778/21
 • Fra Billund Kommune -Vedr. opførsel af maskinhus inden for Råstofplan 2016 (Region Syddanmark) - Interesseområde for sand grus og sten .msg
  112013/21
 • Fra Biogen: henvendelse om MS Behandling /optimering
  112826/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  112663/21
 • Ina W. Ibro, COWI
  111616/21
 • Fra MOE/ejer - Fliser skal bortskaffes og ikke genanvendes (ændring ifht. referat af besigtigelse)
  111097/21
 • Telefonnotat 24. februar 2021 - Foresp vedr Hjarnøvej 14, Fredericia, nabo til Vejrøvænget 8 m.fl, Fredericia
  112345/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  111069/21
 • Fra projekt "Den gode overgang mellem grundskole og FGU" vedr. svar på 3. spørgsmålsrunde
  111819/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ
  111599/21
 • Til/fra MOE, Fredericia Spildevand - Renovering af spildevandsanlæg på Fjordvejen gør tidsplan for afværge usikker
  111083/21
 • Fra Kudsk&Nissum: Indberetning jordtilførsel 2020, Matr nr 423 skrydstrup
  112458/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Kollemortenvej 24, 7323 Give
  111480/21
 • SV Opbakning til etablering af national andelsmodel til etablering af nation
  113662/21
 • SLB Forslag til RSYD repræsentanter Opbakning til etablering af national an
  113658/21
 • Fwd Opbakning til etablering af national andelsmodel til etablering af natio
  113687/21
 • INDSTILLING FRA OUH Opbakning til etablering af national andelsmodel til eta
  113671/21
 • SV Opbakning til etablering af national andelsmodel til etablering af nation
  113667/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Endelig § 8 til opbrydning og nedrivning af bygning, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  111224/21
 • VS Opbakning til etablering af national andelsmodel til etablering af nation
  113660/21
 • FRa Kudsk&NIssum: Bemærkning til indberetning 2020, Skrydstrup
  112743/21
 • Udpegning af praksiskonsulent til arbejdsgruppe om børn og unge som pårørende
  112294/21
 • Fra miljøstyrelsen: Status og seneste data (MST Id nr.: 2676122)
  113113/21
 • Fra Odense Kommune: Referat fra møde i Koordinationsgruppen 040221
  112922/21
 • Til ejer - Høring af detailprojekt - Fjordvejen 37, Fredericia
  112451/21
 • Fra Danske Regioner
  114983/21
 • Fra Rambøll, Anmodning om arkivmateriale vedr. 550-81236
  114897/21
 • Fra borger: coronatest i Billund Lufthavn
  115327/21
 • Svar på henvendelse fra DR vedr. indsatte i Kriminalforsorgens institutioner.pdf
  113723/21
 • Evalueringsoplæg godkendt
  167918/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Ansøgning om udlægning af slagge, Buskmosevej 16, 6300 Gråsten
  117435/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Emulsionsspild - Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia
  118226/21
 • Fra energistyrelsen, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  114291/21
 • Fra DMR A/S: Bøgebjergvej 34, Vester Aaby, opdateret oplæg til undersøgelser
  115459/21
 • Fra borger: vedr. mobile coronatests
  115214/21
 • Fra COWI, JAR-certifikat+erklæring
  113685/21
 • Sundhedsydelser til indsatte i Kriminalforsorgens institutioner
  113719/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Mængdeindberetning til Produktregistret
  114088/21
 • Fra Borger, henv. om kommende undersøgelse
  115040/21
 • Vejdirektoratets bemærkninger til Råstofplan 2020
  114297/21
 • Fra Fælleskommunale sundhedssekretariat - bidrag til evaluering af postkasse praksiskontakt@rsyd.dk - svarfrist senest den 23-02-2021, kl. 10
  113610/21
 • Fra borger: problemer med tidsbestilling til testcenter på Tysklandsvej
  115168/21
 • Fra Svendborg Kommune: Spørgsmål om behov for § 8-tilladelse, Rytterskoven 3, 5700 Svendborg
  117422/21
 • Grupetto - Festival for cykelkultur - Ansøgning kulturpuljen marts 2021
  120473/21
 • Skønhedsskolen - korrekt ansøgning
  120552/21
 • Fra Nybolig, henv. vedr. Nyborgvej 10D, 1. 3., 5000 Odense C
  117954/21
 • Fra Advokat, Råstoffer, tillæg retur fra advokat
  123214/21
 • Ansøgning fra Det Fynske Dyrskue
  123496/21
 • Ansøgning til puljen for kultur, kreativitet og mental trivsel
  123475/21
 • ansøgning til Region Syddanmarks tematiserede kulturpulje "Kultur, kreativitet og mental trivsel"
  123511/21
 • Fra Advokat, Råstoffer, Underskrevet tillæg til kontrakt
  123218/21
 • Ansøgning
  123521/21
 • Ansøgning til Kultur, kreativitet og mental trivsel puljen
  123493/21
 • Borger: Henvendelse vedr. svangreområdet
  136214/21
 • Fwd: Besøgsrestriktioner på sygehuse og klinikker efter vedtagelsen af den nye epidemilov
  144836/21

Udgående

 • Til Fredericis Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Prinsensgade 18, 7000 Fredericia, lok: 607-373
  113165/21
 • Til Borger, Revurdering af kortlægningen.pdf
  113166/21
 • Til Niras: Kommentar til Detailprojekt/udbudsmateriale på Adelgade 138, Bogense
  113073/21
 • Til Esbjerg Kommune, Udkast til samlet svar til rådgiver, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  112933/21
 • TIL Zoomtek: GO til estimat
  112873/21
 • Til COWI: Vestergade 8 - kontrakt til underskrift
  111871/21
 • TIL ZoomTek: Word-Makro problemer med ejerlavskoden
  111642/21
 • Til Miljøteknik, Vedr. Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing, lok: 482-81230
  112382/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Svar på henvendelse, Assensvej 280, 5642 Millinge
  111592/21
 • Til virksomhed - Høring - din grund er nu omfattet af offentlig indsats.pdf
  112501/21
 • Til kommunen - Orientering om ændring af indsats - Nordre Boulevard 96B, 6800 Varde 573-61030
  112500/21
 • Til virksomhed - bilag tli Høring - Udkast til Afgørelse - din grund er nu omfattet af offentlig indsats.pdf
  112502/21
 • Til IVECO DANMARK AS, V1-kortbilag, afgørelse, Krumtappen 10, 5260 Odense S.pdf
  110867/21
 • Til Virksomhed: V2-høring, vestergade 5, 6230 Rødekro.pdf
  113191/21
 • Til Kommune-: Vedr. opførsel af maskinhus inden for Råstofplan 2016 (Region Syddanmark) - Interesseområde for sand, grus og sten
  111987/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindehaven 17, 5270 Odense N.pdf
  110931/21
 • Til borger - bekræftelse af telefonsamtale
  111741/21
 • Til FE og Haderslev Kommune: Høring af V2-kortlægning, sydøstlig del, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  113205/21
 • Til Home: Svar vedr Sdr. Landevej 17 6200 Aabenraa
  112762/21
 • Til ApS Investeringsselskabet af 1.10, vedr. mindre forureningsundersøgelse på Valdemarsgade 73, Svendborg.pdf
  111054/21
 • Til projekt: spørgsmål til budget
  112782/21
 • Til IVECO DANMARK AS, V1-afgørelse, Krumtappen 10, 5260 Odense S.pdf
  110869/21
 • til borger: Tarupvej, 27, Årslev
  112755/21
 • Til Kolding Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  110856/21
 • Til COWI, Opstart af datakvalitetsprojekt - lokalitetslisten og indledende info
  113702/21
 • Til lodsejer, parter og myndigheder: Høring over udkast til screeningsafgørelse 32b Bovrup, Varnæs
  111715/21
 • Til Biogen: svar på henvendelse om MS Behandling /optimering
  112823/21
 • Til projekt.Accept af projektforlængelse pga corona
  111247/21
 • Til Virksomhed: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, vestergade 5, 6230 Rødekro.pdf
  113192/21
 • Til Virksomhed: Bilag - Kortbilag til V2-høring, vestergade 5, 6230 Rødekro.pdf
  113194/21
 • Til P. CHRISTENSEN EJENDOMME AS, V1-afgørelse med bilag, Krumtappen 20, 5260 Odense S
  111294/21
 • Til grundejer, vedr Stevneskovvej 39, Svendborg
  113098/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Lindehaven 17, 5270 Odense N.pdf
  110932/21
 • Til Borger: Orientering om tidligere fremsendt brev vedr. Høring AP2021 Sdr Landevej 17 Aabenraa.
  112754/21
 • Til Virksomhed - bilag til Høring - Tidligere afgørelsesbrev af 18.05.2004 inkl. kort over kortlagt område.PDF
  170405/21
 • Pukkelafvikling gyn/obs afd D OUH i 2021
  112336/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til notatet over den udførte indeluftmonitering på Koldingvej 18, 7100 Vejle
  125298/21
 • Til Advokat, Råstoffer, Fremsendelsesmail til advokat
  123206/21
 • Til Fredericia Kommune: UDKAST Tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks k
  118216/21
 • Til DMR A/S: Kvittering for opdateret oplæg til undersøgelser på Bøgebjergvej 34, Vester Aaby, 5600 Faaborg
  115493/21
 • SV til borger: Tarupvej 27, 5792 Årslev
  114347/21

25. februar 2021

Indgående

 • Fra COWI: Tilbagemelding på spørgsmål til kommentarer
  111119/21
 • Dagsorden og bilag til møde tirsdag d. 2-3
  114036/21
 • Dagsorden og bilag til møde tirsdag d. 2-3
  127826/21
 • Fra museet RÅSTOF Partshøringssvar screeningsafgørelse Jordløse
  115963/21
 • Fra kommunen - vedr. regionens boringer i forbindelse med §8 sag
  114232/21
 • Fra Niras: Søndergade 12A-C - rapporter (3), grundejerrapporter
  111507/21
 • Søndergade 10_grundejer.pdf
  111512/21
 • Slotsgade 1B_grundejer.pdf
  111516/21
 • Søndergade 14A-B_grundejer.pdf
  111514/21
 • Søndergade 16A-I_grundejer.pdf
  111515/21
 • Slotsgade 3_grundejer.pdf
  111509/21
 • Slotsgade 5_grundejer.pdf
  111510/21
 • Søndergade 12A-C_grundejer_.pdf
  111513/21
 • Søndergade 9_grundejer.pdf
  111511/21
 • Bilag 05-09.pdf
  111506/21
 • Fra Niras: Søndergade 12A-C - rapporter (2), bilag til teknisk rapport
  111501/21
 • Fra Home: Søparken 151, 6230 Rødekro
  110362/21
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Lokalitetsnummer 439-00022
  110239/21
 • Bilag 01-03.pdf
  111496/21
 • Søndergade 12A-C_teknisk_ekskl bilag.pdf
  111494/21
 • Bilag 04.pdf
  111497/21
 • Fra Niras: Søndergade 12 - rapporter
  111492/21
 • Fra DGE, Bilag, Anayseresultater, Bodøvej 7, 5700 Svendborg
  110024/21
 • Fra DGE, Mail med analyseresultater, Bodøvej 7, 5700 Svendborg
  110018/21
 • Fra DGE, Oplæg til bortgravning af forurenet jord, Bodøvej 7, 5700 Svendborg
  109988/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Miljøgodkendelse til anvendelse af slagger under plansilo, Trekroner 2A 6392 Bolderslev
  109686/21
 • Fra Borger, Henv omkring kortlægning, mail 2, Hvidkærvej 2a, 5250 Odense SV
  115889/21
 • Fra Borger, Henv omkring kortlægning, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  115885/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Godkendelse af små præciseringer, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  109122/21
 • Fra borger, RÅSTOF, Telefonhenvendelse matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  111591/21
 • Endeligt udkast til rapport
  112726/21
 • Fra Vejle Erhvervshavn Fond - svar på mail om status på den systematiske kortlægning iht. jordforureningsloven af aktiviteter på havnen i Vejle
  108490/21
 • Fra Esbjerg Kommune,Spørgmål omkring overfladevandsindsats, matr.nr. 1dø og 1ec Endrupholm Hgd.,V. Nykirke
  108821/21
 • Fra Borger: Bilag, Skøde
  107149/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  107144/21
 • fra projekt: vedr. dato for afrapportering
  108882/21
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. transthyretin amyloidose
  109766/21
 • Fra Danbolig: Henvendelse vedr. Filosofgangen 60, 1. TH., 5000 Odense C
  109436/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledninger – Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske tarmsygdomme
  107307/21
 • Fra fredningsnævnet, - akter om Fredning af Hesbjergkilen nyt fredningskort mm. .msg
  111011/21
 • Fra VURDST: Henvendelse vedr. 540-81108, Møllevej 10, Kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 540-81105
  110398/21
 • Fra fredningsnævnet, - akter om Bemærkninger til indsigelser i fredningssagen om Hesbjergkilen - mail 3 af 3.msg
  111003/21
 • Fra Eigil Jensen A/S: Indberetning MST 2020, matr nr 5f Tårup Udlod
  107098/21
 • Fra VURDST: Henvendelse vedr. Lindevej 31, Kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 461-00114
  110263/21
 • Til VURDST: Henvendelse ved Lindevej 29, Kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 461-00114
  108691/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  109717/21
 • Fra Home: Henvendelse vedr. 545-06003, V2 registrering på Gadedam 5A, Bodum, 6200 Aabenraa
  109359/21
 • Fra fredningsnævnet, - akter omBemærkninger til indsigelser i fredningssagen om Hesbjergkilen - mail 1 af 3.msg
  110978/21
 • Fra Fjernvarme Fyn,. Kvittering for svarersøgelse af boligejendom (lok. nr. Nistedvej 31, Odense N, 461-81676)
  108132/21
 • Fredningsforslag - Hesbjergkilen
  110960/21
 • Fra DGE: GeoGis kontrolrapport - Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ
  112780/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse på Antilopevej 5
  113208/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Pressemeddelelse om ny direktør i spidsen for Healthcare DENMARK
  112205/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  111066/21
 • Fra fredningsnævnet -Hesbjergkilen - mail 4 af 4
  111007/21
 • Fra advokat: Henvendelse: Anmodning om aktindsigt - Jordforurening - matr. 60-d og 54-b Hesselager By, Hesselager beliggende Skolevej 19, 5874 Hesselager
  109294/21
 • Fra fredningsnævnet - Hesbjergkilen - mail 3 af 4
  111002/21
 • Fra Fredningsnævnet -Hesbjergkilen - mail 1 af 4
  110975/21
 • Fra projekt: anmodet om projektforlængelse
  111217/21
 • Fra Home: Spørgsmål vedr. nuancering af Sdr. Landevej 17 6200 Aabenraa
  112644/21
 • Fra Fredningsnævnet Hesbjergkilen - mail 2 af 4
  110991/21
 • Fra Miljøteknik: henv. vedr 607-00373
  117369/21
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Vedr kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 537-05702, Skovglimt 33, Sønderborg
  116652/21
 • Fra fredningsnævnet, - akter om Bemærkninger til indsigelser i fredningssagen om Hesbjergkilen - mail 2 af 3.msg
  110996/21
 • Fra VURDST. Henvendelse vedr. Lindevej 31, Odense SV, Kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 461-00114
  108839/21
 • Fra Politisk parti - ansøgning
  109266/21
 • Fra borger: Indberetning jordtilførsel 2020_2, Tirslundvej 47, Brørup
  109565/21
 • Fra DK Råstof: Indberetning jordtilførsel 2020, Engmarksvej mfl, Jerlev
  107634/21
 • Fra VURDST: Henvendelse vedr. 523-40113, Kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 523-40113
  109607/21
 • Fra VURDST: Henvendelse vedr. 523-00402, Kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 523-00402
  109561/21
 • Fra Nyborg Kommune: Placering af ny trykmaskine, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  179808/21
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse til placering af ny trykkemaskine, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  179831/21
 • Fra Nyborg Kommune: Jordprøver og projektbeskrivelse, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  179823/21
 • Fra borger: tidsbestilling corona vaccine
  118993/21
 • Fra COWI, accept af opgave, RE: Tilbud om opgave til ressourceperson Ina W. Ibro
  113600/21
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Ved kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 537-05702, Skovglimt 41, Sønderborg
  116662/21
 • Fra Ingeniør'ne: Opdateret situationsplan med tidl. boringer, dokumentation af vilkår 8 i §8 tilladelse til opresning v. V2-NØ.
  115713/21
 • fra projekthaver
  119910/21
 • Fra borger: Booking corona vaccine
  119086/21
 • fra STAR
  119884/21
 • Fra Radio4: Anmodning om aktindsigt
  124840/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Stigevej 247, 5270 Odense N
  107230/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: Stegshavevej 30, 5750 - Kan felter udgå af kortlægning?
  145419/21
 • Fra Kl: vedr. Unge med kant
  137235/21

Udgående

 • Til kommunen - Orientering om udført afværge efter Jordforureningsloven - 603-00045 - Jernbanegade 7, Børkop.
  110852/21
 • Til grundejer - mail med brev mm. inkl. spørgsmål vedr. mulighed for moniteringsrunde i marts
  110850/21
 • Til grundejer - Orientering om resultater af udført afværge inkl. bilag
  110851/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 36, 5270 Odense N.pdf
  110713/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandholtvej 36, 5270 Odense N.pdf
  110714/21
 • Til HANSE, V1-høring, Strandholtvej 34A + 34B, 5270 Odense N.pdf
  110703/21
 • Til HANSE, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandholtvej 34A + 34B, 5270 Odense N.pdf
  110702/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandholtvej 44A, 5270 Odense N.pdf
  110646/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 44A, 5270 Odense N.pdf
  110645/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 44B, 5270 Odense N.pdf
  110552/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandholtvej 44B, 5270 Odense N.pdf
  110553/21
 • SV: Godstrafik på lokalbanerne
  110501/21
 • Til kommunen - Vedr. Sløjfning af regionens boringer - vi sløjfer dem
  114235/21
 • Til rådgiver - Ønske om pris på sløjfning af boringer - 425-00568
  114233/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lerhusene 18, 5330 Munkebo.pdf
  110427/21
 • Til borger, V1-høring, Lerhusene 18, 5330 Munkebo.pdf
  110426/21
 • Til VURDST: SV henvendelse vedr. 540-81105: Kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 540-81105
  110401/21
 • Til Home: Søparken 151, 6230 Rødekro
  110368/21
 • Til borger, V1-høring, Rævegyden 26, 5240 Odense NØ.pdf
  110343/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rævegyden 26, 5240 Odense NØ.pdf
  110344/21
 • Til VURDST: SV Henvendelse vedr. lok.nr. 461-00114, Lindevej 31, Odense SV
  110285/21
 • Til Vurderingsstyrelsen: Lokalitetsnummer 439-00022
  110252/21
 • Til Nykredit: SV på Henvendelse vedr. lok. nr. 485-00016, Tallerup 11, 5690 Tommerup
  110197/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 22A, 5240 Odense NØ
  110144/21
 • Til Cowi: Kommentar rapport
  109689/21
 • Til VURDST: SV henvendelse vedr. 523-40113, : Kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 523-40113
  109673/21
 • Til VURDST: Svar på henvendelse vedr. V2-kortlægning af Skovglimt 57, 6400 Sønderborg, lok.nr. 537-05702
  109683/21
 • Til Kolding Kommune, Projektet vil kræve § 8, Bemærkn. t. genbrugsmateriale, Skamlingvejen 3, 6000 Kolding
  109655/21
 • Til VURDST: SV henvendelse vedr. 523-00402: Kortlægning over Jordforurening, lokalitetsnummer 523-00402
  109575/21
 • Til VURDST: Svar på henvendelse vedr. V2-kortlægning på Bjernevej 15, 5610 Faaborg, lok.nr. 431-04030
  109546/21
 • Til VURDST: Svar på henvendelse vedr. V2-kortlægning af Tranevænget 5, 5610 Assens, lok.nr. 421-00028
  109473/21
 • Til Danbolig: SV på henvendelse vedr.: Filosofgangen 60, 1. TH., 5000 Odense C
  109445/21
 • Supplerende oplysninger; ansøgning om midler fra den centrale pulje
  109375/21
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af Udkast til tilladelse 12g Ørsted i Assens Kommune
  115686/21
 • Til Esbjerg Kommune, Svar vedr. overfladevandsindsats, matr.nr. 1dø og 1ec Endrupholm Hgd.,V. Nykirke
  108842/21
 • Til VURDST: SV på Henvendelse vedr. lok.nr. 461-00114, Lindevej 29, Odense SV
  108695/21
 • Til COWI: Revideret tidsplan
  108223/21
 • Til Vejle Erhvervshavn Fond - Status på den systematiske kortlægning iht. jordforureningsloven af aktiviteter på havnen i Vejle
  108459/21
 • Til Aabenraa Kommune, Små præciseringer til revideret § 8-udkast, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  107675/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  107384/21
 • Til home: Henvendelse vedr. lok. nr. 557-320004, snedkervej 14, 6740 Bramming
  107452/21
 • Telefonnotat efter samt. m. Aabenraa Kommune, § 8-vilkår, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  107673/21
 • Til borger, svar på høring, SV: Vedr. partshøring ang. at mit grund er måske forurenet
  108682/21
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der udgår inden kortlægning, og arealer, der er udgået af kortl., lok. 607-00343
  110587/21
 • Til borger: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  110799/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Rågelundvej 117, 5240 Odense NØ.pdf
  109533/21
 • Til rådgiver: svar på henvendelse
  109961/21
 • Til Borger, orientering om undersøgelse pga. nabogrund, Nørregade 19, Ejby.pdf
  110637/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ.pdf
  106999/21
 • Til borger, V1-høring, Rågelundsgyden 11, 5240 Odense NØ.pdf
  108891/21
 • Til Advokat: SV Henvendelse: Anmodning om aktindsigt - Jordforurening - matr. 60-d og 54-b Hesselager By, Hesselager beliggende Skolevej 19, 5874 Hesselager
  109302/21
 • Fra borger: Indberetning jordtilførsel 2020_1, Tirslundvej 47, Brørup
  109551/21
 • Udpegning Interreg-udvalg Sebastian Mernild SDU
  108224/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, Thygesminde Allé 41, 7000 Fredericia
  110578/21
 • Til borgere, Vurderingsstyrelsen og Sønderborg Kommune: nuanceringer af boliggrunde, Skovglimt 19, 33, 35, 41, 49, 55 og 57, Sønderborg
  109513/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledninger – Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske tarmsygdomme
  107251/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rågelundvej 117, 5240 Odense NØ.pdf
  109534/21
 • Til Borger, orientering om undersøgelse pga. nabogrund, Nørregade 11, Ejby.pdf
  110651/21
 • Til COWI, Tilbud om opgave til ressourceperson
  113598/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Rågelundsgyden 11, 5240 Odense NØ.pdf
  108892/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ.pdf
  106998/21
 • Til Assens Kommune og SKAT: Orientering om kortlægning på V2 af del af ejendommen Skovvangsvej 44, Assens, lok. 420-81001
  110191/21
 • Til projekt: forslag til ny opstilling af budget
  109162/21
 • Til borger, V1-høring, Rågelundvej 117, 5240 Odense NØ.pdf
  109536/21
 • Til Ejendomsselskab: genfremsendelse - Englandsgade 34 - naboorienteringsbrev.pdf
  110526/21
 • Til Borger: Vejledning til dokumentation af fjernelse af knust asfalt, Skovvangsvej 44
  109986/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Thygesminde Allé 41, 7000 Fredericia - dele af matrikler og hele matrikler udgår inden kortlægning
  110636/21
 • Til Borger: V2 afgørelse, Skovvangsvej 44, Assens
  110177/21
 • Til Borger: Omfattet af VTO
  107420/21
 • Til projekt: oplysninger vedr. tilbagebetaling af tilskud
  110524/21
 • til FjernvarmeFyn, svar vedr. ansøgning om undersøgelse af boligejendom (lok. nr. Nistedvej 31, Odense N, 461-81676)
  107859/21
 • Til borger: Vedrørende forespørgsel om jordtilførsel til mergelgrav, Københovedvej, Rødding
  108651/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rågelundsgyden 11, 5240 Odense NØ.pdf
  108885/21
 • Til borger: Bemærkning til Indberetning MST 2020, Tirslund Syd, Brørup
  110695/21
 • Bilag 2_Databilag 1. afrapportering målbilleder 2021.pdf
  110261/21
 • Til Borger: Genfremsendelse - Danmarksgade 23 naboorienteringsbrev.pdf
  110521/21
 • Bilag 1_Notat 1. afrapportering målbilleder 2021.pdf
  110253/21
 • Databilag 1. afrapportering målbilleder 2021.pdf
  110210/21
 • Notat 1. afrapportering målbilleder 2021.pdf
  110204/21
 • Til projekt: kvittering for mail
  124297/21

24. februar 2021

Indgående

 • Fra DMR, Oplæg til frivillig oprensning, Stationsvej 15, 6580 Vamdrup
  107037/21
 • Fra OK benzin: Henvendelse vedr. V2 kortlagt grund, Søndergade 45, 5580 Nørre Åby
  106795/21
 • Fra Fredericia Kommune, Henv vedr. kommende ombygning, Prinsensgade 18, Fredericia
  108685/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Revideret § 8-udkast, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  107693/21
 • Dialog med Svbg Kommune RÅSTOF Om Digegennembrud
  115256/21
 • Fra Nykredit: Telefonbesked vedrørende 485-00016, Tallerupvej 11, Tommerup
  110190/21
 • Fra Franck Miljø & Geoteknik: Henvendelse: Rekvirering af materiale, Bystævnevej 5, Odense
  106703/21
 • Fra borger: Henvendelse vedr. V1 kortlagt areal 575-81018
  106644/21
 • Fra Langeland Kommune: VS: VVM-afgørelser til etablering af vandindvindingsboringer - Lejbølleværket Langeland
  106291/21
 • Fra rådgiver - tilbud på ny moniteringsrunde
  110849/21
 • Vedr. Kliplev grusgrav
  105643/21
 • Fra rådgiver - udkast til rapport vedr. suppl undersøgelser
  175256/21
 • Fra Danfoss - vedr. deling af materiale
  155077/21
 • Fra BDO: Vedr. underskrift
  126386/21
 • Fra rådgiver - tilbud på supplerende undersøgelser - inkl. info placering af tidl. poreluft.
  121132/21
 • fra rådgiver : Oplæg. Gl.Færgevej 61, Fredericia
  114323/21
 • Rapport Gl.Færgevej 60, Fredericia. Samlet.pdf
  114324/21
 • fra Middelfart kommune Til orientering: § 8 tilladelse til nedrivning af drivhuse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup
  108895/21
 • 2020-015562-12§ 8 tilladelse til nedrivning af drivhuse, Rugårdsvej 148, 5463 Ha 8805950_1_1.PDF
  108896/21
 • Fra Langeland Kommune, Orientering om kommende boringer på Nørrebro 51, 5900 Rudkøbing
  103845/21
 • 206221-15_v1_Forenklet kontrol udtaget d. 9-7-2015 fra badeværelse - Ordre Nr. 1624668 Potterhusvej 124, 6200 Å.PDF
  104078/21
 • 370603-07_v1_Kontrolprøve for kimtal 22 gr C.PDF
  104076/21
 • Fra Varde Kommune, Tilladelse til oplag af jord på J C Jensensvej 13, Nordenskov, 6800 Varde
  111638/21
 • Fra Borger: Vedr. mulig fjernelse af knust asfalt, Skovvangsvej 44, lok. 420-81001
  109971/21
 • Fra Borger, høring, Vedr. partshøring ang. at mit grund er måske forurenet
  106982/21
 • Fra DMR, Undersøgelsesrapporter, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  109097/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. analyser, ORSArør, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  107267/21
 • Re: SV: SV: Ansøgning om ydernummerflytning internt i Region Syddanmark
  107031/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. regionens udtalelse i sagen om kommende undersøgelse på Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  115445/21
 • Fra dlr - Henvendelse på aktuel forureningsregistering på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  115313/21
 • Fra Ingeniør'ne: svar på suppl. undersøgelse ved jerrrycan - området
  105473/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Skudehavnen, Beddingen 61-91, 7100 Vejle
  106597/21
 • Fra KA Grus: Indberetning jordtilførsel 2020, matr nr 15fl Sdr Nærå
  106890/21
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Indberetning jordtilførsel 2020, Sdr Nærå og Kliplev Grusgrave
  106888/21
 • Fra Jens Johan Andersen: Revideret jordhåndteringsplan, vers. 3, Ålegården, 6000 Kolding
  105020/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 24.02.2021 - Region Syddanmark
  105844/21
 • Ansøgning vedr. Energiens Folkemøde den 16.-17. september 2021 - EF21 ansøgning til Region Syddanmark 02-02-2021.pdf
  104237/21
 • SydKIP Handleplan 2021
  105253/21
 • Fra Borger, Høringssvar, Forslag til Råstofplan, Davinde
  104217/21
 • Fra SHS - -evaluering af postkasse praksiskontakt@rsyd.dk
  104421/21
 • Fra Eigil Jensen A/S: Indberetning jordtilførsel 2020, matr nr 2v Daldover og 5f Tårup Udlod
  106893/21
 • Fra Fjernvarme Fyn, Vedr. ansøgning om undersøgelse af boligejendom
  107811/21
 • Fra Odense Kommune: Fælles bemærkninger til dokumentation for opfyldelse af vilkår 8 i § 8 tilladelse til anlægsarbejde i B0+B8, Rismarksvej 52, Odense
  106717/21
 • Fra MST: Afslutning af forureningssag, Forurening truffet ifm. gravearbejde i tankgården T71 (under produktrør) (MST Id nr.: 2661212)
  106590/21
 • Fra Aabenraa Kommune - oplysninger om privat vandforsyning, Potterhusvej 124, 6200 Aabenraa - bemærkninger fra Aabenraa Kommune
  104075/21
 • Fra Jacobsen Sten & Grus: Indbretning af jordtilførsel, Bygaden 2, Krusaa
  104539/21
 • Fra Ingeniør'ne: Vedr. status ift. §8 tilladelse i høring?
  105479/21
 • Fra borger - Henvendelse om udfyldelse af boliganmodning på Kollemortenvej 24, 7323 Give
  105265/21
 • Fra Home: Henvendelse vedr. 557-32004, Snedkervej 14, 6740 Bramming
  107440/21
 • Fra NCC: Håndhævelse af lovliggørelsespåbud, Rolighed Grusgrav
  104396/21
 • Fra Niras: Rapport teknisk del - 509-50055 Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld.pdf
  160310/21
 • Rapport grundejerdel - 509-50055 Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld.pdf
  160312/21
 • Jens Peter Andersen - SV_ Vedr. ændring af EntityID på PainData NemLogIN løsningDIGST (Id nr._ 1045077)
  171726/21
 • Jens Peter Andersen - Mail ID_ DKAL2021A02A08A12B32B37B856707
  171722/21
 • Fra DMR, Afstemning af undersøgelsesomfang, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  114269/21
 • Fra: Tønder Kommune - Forslag til Råstofsplan
  114302/21
 • SV: SydLIS
  115372/21
 • Fra DMR A/S: Kvittering for regionens svar samt kommentarer i sagen vedr. regionens udtalelse til oplæg til miljøteknisk undersøgelse på Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  115397/21
 • Fra borger: blev så glad
  118515/21
 • Fra borger: Booking covid 19 vaccine
  118900/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilbagemelding til rådgiver vedr. jordhåndtering, Ålegården, 6000 Kolding
  117782/21
 • Ansøgning - Den fynske Sangskole
  123537/21
 • Fra Center for Offentlig Innovation: Modtagelse af indstilling af 'fif for unge' til COI Innovationsprisen NYT SAMMEN BEDRE
  124688/21
 • Fra borger: vedr. tidsbestilling til corona vaccination
  126962/21
 • Fra Odense Kommune, mail med oplæg til nye supplerende undersøgelser, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  126494/21
 • Fra borger: Problemer med bestilling af tid coronavaccine
  126757/21
 • Fra projekt: kommentarer til rev. budget
  129122/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9, 5600 Faaborg
  144245/21

Udgående

 • Til VURDST: Svar på henvendelse vedr. Strib Landevej 34, 5500 Middelfart, matr. nr. 1amm, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov, lok. nr. 445-00003
  106755/21
 • Til OK benzin: SV Hnevendelse: V2 kortlagt grund, Søndergade 45, 5580 Nørre Åby
  106797/21
 • til Franck Miljø & Geoteknik: SV på henvendelse Vedr. lok.nr. 461-04048, Bystævnevej 5, Odense
  106707/21
 • Til rådgiver: Svar på henvendelse vedr. Lok.nr.: 561-12015 og 561-71010, Dokvej 3A, 6700 Esbjerg, matr. 1207a, Esbjerg Bygrunde
  106680/21
 • Til borger: SV på henvendelse Vedr. V1-kortlagt areal lok.nr. 575-81018, Brændstrup Røddingvej 5, Rødding
  106647/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Svar på henv om arealoverførsel, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  106604/21
 • Til rådgiver: Svar på henvendelse vedr. Lok. nr.: 561-32057, D. Lauritzens Vej 8, 6700 Esbjerg, matr. nr. 1207k, Esbjerg Bygrunde
  106491/21
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af screeningsafgørelse Jordløse i Assens Kommune
  115945/21
 • Til COWI: Tilbagemelding, oplæg på supplerende undersøgelser Grønnegade
  106308/21
 • Til COWI: SV: Pesticidprøve fra emballagedepot ved Dageløkkevej
  105797/21
 • Til DMR, Regionens svar vedrørende undersøgelse - §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg, lok: 561-4057
  106643/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på henvendelse vedr. fremsendelse af oplysninger om mulig forurening på Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  105334/21
 • Til mægler: Svar på henvendelse vedr. Uggerslevvej 35B, Uggerslev, 5450 Otterup (nabo til lok. nr. 480-81211)
  105237/21
 • Til mægler: Svar på henvendelse vedr. Uggerslevvej 35A, Uggerslev, 5450 Otterup (nabo til lok. nr. 480-81211)
  105236/21
 • Til ansøger RÅSTOF Råstofansøgning 1f m.fl. Trunderup - Områdeafgrænsning
  115944/21
 • Til Aabenraa Kommune, Regionens § 8-høringssvar, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  104450/21
 • Til ansøger RÅSTOF Forespørgsel vej og dige
  115246/21
 • Til DMR, Vedr. oplæg til undersøgelse på Grønnevangen 56 - Odense, lok: 461-6090
  105890/21
 • Til Rambøll og Niras - vedr. deling af Himmark Strand materiale
  155070/21
 • til rådgiver vedr svar på bemærkninger Aabenraavej 16, Haderslev
  103728/21
 • Videresendelse af udpegning af nyt medlem til Interreg-udvalg.
  106649/21
 • Til rådgiver: Svar på henvendelse vedr. lok.nr.: 561-04009 og 561-78018, Kongensgade, 6700 Esbjerg, matr. nr. 97, Esbjerg Bygrunde
  106315/21
 • Til Praksis - Orientering vedrørende åbning for tilgang af patienter
  106677/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. ny revideret jordhåndteringsplan, Ålegården, 6000 Kolding
  105033/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse, Kirkegyden 23, mfl., 5270 Odense N.pdf
  105009/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. dokumentation af vilkår 8 i 1. § 8 tilladelse
  103980/21
 • Til grundejer: Kortbilag_udgår inden kortlægning, en del af matr. nr. 1kv Stovstrup, Fredericia Jorder
  106406/21
 • Til Borger, Høringssvar, Forslag til Råstofplan, Davinde
  104126/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 1kv Stovstrup, Fredericia Jorder - udgår inden kortlægning
  106450/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Kirkegyden 23, mfl., 5270 Odense N_6.pdf
  105013/21
 • til DMR : lok.nr. 630-82527: Frivillig undersøgelse, Møgelholt 23, 7100 Vejle
  104321/21
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse vedr. naboejendomme, Lillegaden 4, 5474 Veflinge
  103635/21
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 1kv Stovstrup, Fredericia Jorder udgår inden kortlægning
  106394/21
 • Til Jyske Bank: Svar på henvendelse, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  106748/21
 • Til borger - Svar på henvendelse ifb med udfyldelse af boliganmodning på Kollemortenvej 24, 7323 Give
  105284/21
 • Til FE og Haderslev Kommune: Høring af V2-kortlægning, Lilholtvej 2, Skrydstrup (nordlig del)
  106796/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Kirkegyden 23, mfl., 5270 Odense N_8.pdf
  104987/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Kirkegyden 23, mfl., 5270 Odense N_4.pdf
  105012/21
 • Til Borger: Svar på høringgsvar vedr. V2 kortlægning, Skovvangsvej 44, lok. 420-81001
  104567/21
 • Til ansøger, parter og myndigheder: Afgørelse om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering
  105540/21
 • Til Vejen Kommune: Vedr henvendelse om jordtilførsel, Københovedvej, Rødding
  105050/21
 • Til information, V1-kortbilag, afgørelse, Kirkegyden 23, mfl., 5270 Odense N.pdf
  105010/21
 • Til NCC: Svar på oprientering om påbud,, Rolighed Grusgrav
  104457/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Kirkegyden 23, mfl., 5270 Odense N_2.pdf
  105011/21
 • Fra/Til Ingeniør'ne: korrespondance vedr. status for § 8a høringssvar, Rismarksvej 52, Odense
  104847/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Kollemortenvej 24, 7323 Give
  111495/21
 • Til DMR A/S: Kvittering for tilbagemelding vedr. den kommende undersøgelse på Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  115425/21
 • SV: Bilag til udbudsmateriale - Pluss Leader
  118759/21
 • til borger, råstofplan 2020, høring
  151925/21

23. februar 2021

Indgående

 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - Ok til ophængninh af rør - inkl. ønsker et fysisk møde
  175252/21
 • Dagsorden og bilag til administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 1. marts
  105900/21
 • Bilag 2 Fordele og ulemper ved de skitserede forslag til visionsprocesser.pdf
  105903/21
 • Dagsorden administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 01.03.21.pdf
  105901/21
 • Bilag 3 Opgavebeskrivelse til lederforum vedr. en ambulatoriefunktion i Sundhedscenter Haderslev.pdf
  105904/21
 • Bilag 1 Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19.11.20.pdf
  105902/21
 • Fra kommunen - svar vedr. indvindingsopland
  112489/21
 • Fra DMR, Undersøgelsesrapport, 23-02-2021, Møgelholt 23, 7100 Vejle
  103724/21
 • Fra DMR, Mail med Frivillig undersøgelse, Møgelholt 23, 7100 Vejle
  103723/21
 • Fra Kommunen - Kræver bygge-anlægsarbejde en § 8 - Nordre Boulevard 96B, Varde
  112480/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Spørgsmål til arealoverførsel, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  106595/21
 • Fra Niras: Søndergade 12 - GeoGIS, kontrolrapport, oversigtskort mv - godkendt
  101747/21
 • Fra OBH-Gruppen Telefonhenvendelse: Vindegade 94, 5000 Odense
  101273/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Regnskabsfrist 1/3-2025
  100849/21
 • Fra Jacoksen Sten & Grus APS: Indberetning returjord 2020, Hønsnap3_4.pdf
  103609/21
 • Fra Jacoksen Sten & Grus APS: Indberetning returjord 2020, Hønsnap3_3.pdf
  103608/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  104027/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  104031/21
 • fra DMR lok.nr. 630-82527: Frivillig undersøgelse, Møgelholt 23, 7100 Vejle
  103295/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Vedr. analyser, ORSA-rør, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  104627/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Etablering af Buffertank til vand. Meddelelse om ikke krav til jordhåndteringsplan, Langbro, Blans
  103592/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Etablering af Buffertank til vand. Meddelelse om ikke krav til jordhåndteringsplan, Langbro 78, Blans
  103587/21
 • Fra Jacoksen Sten & Grus APS: Indberetning returjord 2020, Hønsnap3_2.pdf
  103607/21
 • Fra Ærø Kommune: Rammeordination til godkendelse
  103138/21
 • Fra Jacoksen Sten & Grus APS: Indberetning returjord 2020, Hønsnap3_5.pdf
  103611/21
 • Fra Jacoksen Sten & Grus APS: Indberetning returjord 2020, Hønsnap3_1.pdf
  103606/21
 • Fra Jacoksen Sten & Grus APS: Indberetning returjord 2020, Hønsnap3_6.pdf
  103619/21
 • Fra NIRAS, mail vedr. sløjfning af filtersatte boringer, Blandebjerg 15, Langeland
  102593/21
 • Fra Sønderborg Kommune: suppl. oplysninger vedr. elevator, Ringgade 186-198, 6400 Sønderborg
  101359/21
 • Fra Odense Kommune, Orientering om afgravning af forurenet jord efter oliespild på Hellevad, Odense
  103400/21
 • Fra Odense Kommune, Tilsynsrapport - Hellevad, Odense
  103401/21
 • Fra Assens Forsyning: Tilbagemelding på V2-varsling, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  103841/21
 • Fra Jyske Bank: Henvendelse, Markhaven 86, 5620 Agedrup
  106738/21
 • Fra Medicinrådet: Indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledninger – Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske tarmsygdomme
  104288/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  104052/21
 • Fra SWECO A/S: Koldingvej 18, Vejle, Indeluftmonitering
  106522/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  104496/21
 • Kielberg advokater: henvendelse vedr. COVID-19 testbiler
  105219/21
 • Fra Medicinrådet VS: Opfølgning: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  103881/21
 • Fra projekt: opgiver projektet
  110487/21
 • Fra borger: vaccinationsbestilling virker ikke
  118098/21
 • Høringssvar Nordfyns Kommune - Skebyvej 10, Otterup
  159234/21
 • Fra Welfare Tech: REFERAT
  139020/21
 • Fra Welfare Tech: REFERAT
  139034/21
 • Fra Welfare Tech: REFERAT
  139052/21
 • Fra Welfare Tech: REFERAT
  139040/21
 • Fra IRF: Dagsorden møde 1.marts 21 Seponeringslisten
  117536/21
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. afslutning og regnskab
  122416/21
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  121040/21
 • Fra GeoDania: Kvittering vedr. fremsendelse af boreprofiler for FB1 og FB2 fra sagen fra Middelfartvej 124 og 126, 5200 Odense V
  115315/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til miljøteknisk undersøgelse på Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  115367/21

Udgående

 • Til Odense Kommune, Mail med afgørelse, Hellevad, Odense
  103563/21
 • Til Odense Kommune, Udgår efter oprensning, Del af matr.nr. 7000a Dannesbogårde, Bellinge.pdf
  103564/21
 • Til COWI: SV: Forslag til rettelse af prøvetagningspunkter, Højløkke Alle 2A
  103335/21
 • Til kommunen - spørgsmål vedr. indvindingsopland
  112484/21
 • Kvittering for odtagelse til Ærø KOmmune: Rammeordination til godkendelse
  103199/21
 • Opfølgning på opstartsmøde
  103161/21
 • Til COWI: Forslag til rettelse af prøvetagningspunkter, Højløkke Alle 2A
  103136/21
 • Til Franck Geoteknik og Vejle Kommune, Vedr. undersøgelse på Engelsholmsvej 6, Bredsten, lok: 605-00701
  102966/21
 • Til Formpipe: Udviklingsopgave 35089 og digital post
  102695/21
 • Til Advokat: Svar på spørgsmål om tingbogen
  101853/21
 • Til Faaborgmidtfyn Kommune, Jordforurening, Allestedgårdsvej, Broby, lok: 430-81131
  101755/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og udbud.pdf
  101757/21
 • Til ansøger RÅSTOF Sender: Tilladelse Jordløse gammel.zip
  115927/21
 • Til kommune: orientering om rapport samt udkast V2-kortlægning, ingen risiko, 510-81252, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  173274/21
 • Til OBH-Gruppen - Svar på henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-80047 - Vindegade 94, 5000 Odense C, matr.nr. 1025d Odense Bygrunde
  101278/21
 • Til rådgiver - ok til dokumentationsrapport og moniteringsnotat inkl. ønsker tilbud på ny moniteringsrunde
  110848/21
 • Til BDO: Underskrevet dokument
  100889/21
 • Til borger, Nordfyns kommune og skat: V1-kortlægningsbrev, matr. 11a, lok.nr. 480-81185
  100467/21
 • Til rådgiver - ønsker pris på supplerende undersøgelser
  121125/21
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om suppl. oplysninger, Ringgade 186-198, 6400 Sønderborg
  100386/21
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - tidspunkt for ophængning af rør
  175248/21
 • Til rådgiver - kommentarer til nyt udkast.
  121121/21
 • Til Center for Offentlig Innovation: Indstilling af 'fif for unge' til COI Innovationsprisen NYT SAMMEN BEDRE
  124678/21
 • Til DMR A/S: Svar på spørgsmål og kommentarer til DMR A/S vedr. regionens udtalelse til opl
  115384/21
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til miljøteknisk undersøgelse på Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  115333/21
 • til borger, råstofplan 2020, høring
  151935/21
 • til borger: høring, rapport samt udkast f V2-afgørelse, ingen risiko
  173272/21
 • Til fredningsnævn - forespørgsel om Fredningsforslag - Hesbjergkilen
  102807/21
 • Til vagtlægen: bekræftelse på opsigelse vagtydernummer
  101867/21
 • Til borger - svar vedr. Råstofudvindning i Davinde
  100576/21
 • Til projekt: svar og spørgsmål til rev. budget
  101419/21
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af høring af udkast til afgørelse for oprensning af forurening på Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N
  100739/21
 • til DMR Kvittering og vidersendt mail : lok.nr. 630-82527: Frivillig undersøgelse, Møgelholt 23, 7100 Vejle
  103355/21
 • Til Lægevagten: Afmelding af vagtydernummer 167762
  101890/21
 • Til borger: Fremsendelse af sagsmateriale, Pejrupvej 60, 5600 Faaborg
  103633/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om undersøgelsesresultater på Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  100601/21
 • Fra/Til Franck Miljø- og Geoteknik: Accept af forslag til placering af suppl. PL, Vestergade 24-28 børkop
  100723/21
 • Kielberg advokater: svar på henvendelse vedr. COVID-19 testbiler
  105228/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. arveligt angioødem
  101420/21
 • VS: Kvitteringsmail fra udbud.dk - Konsulentbistand i relation til forberedelse og etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance
  102980/21
 • Til NIRAS, svar vedr. sløjfning af filtersatte boringer, Blandebjerg 15, Langeland
  102633/21
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til Sønderborg Andelsboligforening, Ringgade 186-198, 6400 Sønderborg. lok. 537-20010
  103409/21
 • Til GeoDania: Vedr. fremsendelse af boreprofiler for FB1 og FB2 fra sagen fra Middelfartvej 124 og 126, 5200 Odense V
  100690/21

22. februar 2021

Indgående

 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - Tidspunkt for ophængning af rør
  175244/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. oprensning af sparebassin, Assensvej 280, 5642 Millinge
  111549/21
 • Ny arkiveringspolitik og bevaringsstrategi for digitalt skabte data
  135816/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune,Byggeansøgning tilbygning, Højgårdsvej 9, 5750 Ringe
  101050/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail omkring kommende byggeprojekt, Højgårdsvej 9, 5750 Ringe
  101049/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Nedrivningsansøgning, Højgårdsvej 9, 5750 Ringe
  101051/21
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Oplæg til monitering og permanent etablering af anlæg
  100654/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Moniteringsnotat nr. 2 fra DGE, 22-02-2021, Odensevej 45, 5750 Ringe
  100824/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail med Moniteringsnotat 2, Odensevej 45, 5750 Ringe
  100820/21
 • Korrigeret budget og projektbeskrivelse - "Varde brænder " - j.nr. 20/38810
  119383/21
 • Koorigeret oplæg til Middelalder forestillingen Varde Brænder.pdf
  119381/21
 • Fra Sweco - Bekræftelse på inddragelse af Samsøvej 9 og 11, Fredericia i undersøgelserne
  144278/21
 • 20_01456-22 Ansøgning om §8-tilladelse til anlægsarbejder Station Skærbækværket på matr. nr 7476235_1_1.PDF
  98088/21
 • Notat om godstrafik på lokalbanerne, IDA Rail og NJS, 18.02.21.pdf
  110499/21
 • VS: Godstrafik på lokalbanerne
  110498/21
 • Fra Assens Kommune, OK til rev. oplæg + orientering om § 8-pligt v. fund af forurening, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  96998/21
 • Fra Odense Kommune, Kommunen kan ikke meddele påbud, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  126092/21
 • Fra DMR: Dagløkkevej, Emballagedepot
  96652/21
 • Fra DMR: Dageløkkevej 8, fase 7
  96647/21
 • 1. Halvårsrapport (juli - december 2020)
  98738/21
 • Fra Miljøteknik, Mail omkring undersøgelse, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  100743/21
 • Fra Grøn Omstilling vedr. klimarigtig behandling med inhalationsmedicin
  101712/21
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. arveligt angioødem
  98074/21
 • Fra Brdr Kristensen Aps: Skriftlig ansøgning efter jfl §52, Rømøvej 76, Skærbæk
  100062/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Søhusvej 246, 5270 Odense N.pdf
  99516/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Peder Hedes Vej 29, 6721 Tjæreborg.
  99072/21
 • National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge sendes i høring - høringsfrist er torsdag d. 12. marts kl. 15.00
  97550/21
 • Orientering fra JV
  96156/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr forespørgsel i forbindelse med jordhåndtering, Langbro, Blans
  96639/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  100992/21
 • Fra projekt: revideret budget
  100942/21
 • Fra GeoDania: "FORSP. : Vedr. Middelfartvej 124 og 126, 5200 Odense V - foresp. til boreprofil FB1 og FB2"
  100487/21
 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  101008/21
 • Fra Kolding Kommune: Spørgsmål til rådgiver til håndtering af jord ved B3, Ålegården, 6000 Kolding
  104919/21
 • Fra Nybolig: Henvendelse vedr. naboejendomme, Lillegaden 4, 5474 Veflinge
  103634/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Svar på regionens bemærkninger til resultat af undersøgelse, Vestergade 24-28 børkop
  97982/21
 • anmodning om aktindsigt om - akter om lydfiler
  96588/21
 • Fra Nymølle: Kliplev - status fra Nymølle incl efterbehandlingsplan
  98744/21
 • AW: [EXTERN] VS: Tender for external expertise - Interreg 5a DIVA
  97963/21
 • Fra Nybolig: Henvendelse vedr. sagsmateriale, Bordingsvej 14B, 5000 Odense
  99427/21
 • Fra Brdr Kristensen Aps: Ansøgning efter jfl §52, Rømøvej 76, Skærbæk
  100060/21
 • Fra DMR, spm. om kommende GV undersøgelse på lok. 480-81163 Rugårdsvej 959, Søndersø
  98874/21
 • Re: SV: Ansøgning om ydernummerflytning internt i Region Syddanmark
  96400/21
 • FraDMR, modtaget, Endelig rapport - grundejer, Glentevej 2, 5853 Ørbæk.pdf
  107261/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse i medfør af Lov om forurenet jord § 8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  112822/21
 • Fra DMR, modtagert teknisk rapport vedr. Glentevej 2, 5853 Ørbæk.pdf
  107271/21
 • Halvårsrapport Forår 2021
  167894/21
 • Halvårsrapport underskrift forår 2021
  167898/21
 • Fra DMR, 450-81304 Sofienbergvej 1B m.fl - Endelig rapport, teknisk.pdf
  127975/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9, 5600 Faaborg
  144225/21
 • Fra DMR: Endeligt notat vedr. gentagen undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  146465/21

Udgående

 • Til kommune: varsling af delvis V2-kortlægning, ingen risiko: 451-80004, Skolevej 5 og Skolevej 7, Nr. Aaby
  100082/21
 • Til kommune: varsling af delvis V2-kortlægning, ingen risiko: 451-80004, Skolevej 5 og Skolevej 7, Nr. Aaby
  100083/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, grundejer,Orientering til grundejer om udbudt undersøgelse, 1. ejer.pdf
  99153/21
 • Til Borger, Orientering til grundejer om udbudt undersøgelse, 2. ejer.pdf
  99154/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Jordforurening, Guldhøjvej 1 m.fl., Ringe, lok: 473-12
  99133/21
 • TTil Rambøll, Sagsmatariale på lok: 430-81131l
  98223/21
 • Til Rambøll, Sagsmetariale lok: 473-12
  98140/21
 • Til DMR, Sagsmateriale til 473-12
  98137/21
 • Til DMR, Sagsmateriale lok: 430-81131
  98210/21
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - sp. vedr. tidspunkt for opsætning af rør
  175242/21
 • Til Aabenraa Kommune: Sangmateriale vedr. tyske deponier
  99333/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på forespørgsel om køb af kommunens ejendom ved Overbyvej 62 i Seest
  96859/21
 • Til DMR: SV: Dagløkkevej, Emballagedepot
  96672/21
 • Til Odense Kommune, Vedr. overfladefelter, Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  96479/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål i mail
  96064/21
 • Til WSP: Godkendt budget
  95983/21
 • Til TreFOr: Svar vedr. prøvetagningsstuds
  95951/21
 • Til Rambøll: Bemærkninger til rapportudkast, Elkjærhøjevej losseplads
  95857/21
 • Til Nordicas: Svar på henvendelse, Odinsvej 1, 7200 Grindsted
  100045/21
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse vedr. sagsmateriale, Bordingsvej 14B, 5000 Odense
  99482/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Horsensvej 329, 7120 Vejle Øst - en del V2-kortlægges
  96367/21
 • Til borgere - supplerende partshøring vedr Langeskov
  97902/21
 • Til HEM EJD. INVEST ApS, V1-afgørelse med bilag, Lomholtvej 8, 7100 Vejle.pdf
  99874/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  95856/21
 • Til MOE - Bemærkninger til detailprojekt
  99459/21
 • Til borger: Skolevej 7, varsling om V2-kortlægning, ingen risiko
  100078/21
 • Til boligforening, udgår inden kortlægning, Aagade 2C, 7100 Vejle
  98238/21
 • Til borger: Svar vedr jordtilkørsel, Nørrevej, Højer
  99920/21
 • Til boet efter J.V.Jørgensen, V1-afgørelse med bilag, Juelsmindevej 213, 7120 Vejle Øst.pdf
  99526/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  95855/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Forslag til suppl. undersøgelse, Vestergade 24-28 børkop
  97993/21
 • Til Åbenrå kommune - forespørgsel vedr. Privat vandforsyning, Pottervej 124
  102814/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med areal, der udgår af V1, og areal, der forbliver V1, lok. 451-04009
  99993/21
 • Til borger: Skolevej 5, varsling om V2-kortlægning, ingen risiko
  100076/21
 • Til Nordicas: Besvarelse af henvendelse, Odinsvej 3, 7200 Grindsted
  100048/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Vestergade 21 A-D, 7100 Vejle
  97369/21
 • Til Aabenraa Kommune: Information vedr. tyske deponier
  99362/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Vestergade 21A-D,7100 Vejle
  97383/21
 • Til Aaabenraa Kommune - Spørgsmål om Privat vandforsyning, Pottervej 124
  96314/21
 • til Danske Regioner
  100005/21
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Horsensvej 329, 7120 Vejle
  96294/21
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby - en del udgår af V1-kortlægningen
  99997/21
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal, og areal, der udgår af kortlægning, lok. 631-00221
  96305/21
 • Til DMR, svar vedr. GV-undersøgelse på lok. 480-81163 Rugårdsvej 959, Søndersø
  98892/21
 • Til Advokat Ann Andersen, mail vedr. Juelmindevej 213, Vejle Øst - til bobestyrer
  99507/21
 • Til SKAT: Vedr. Horsensvej 329, 7120 Vejle Øst - en del V2-kortlægges
  96448/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Udgår af V1-kortlægningen_en del af Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  99991/21
 • Til Søgaard Erhverv ApS, V1-afgørelse med bilag, Lomholtvej 10, 7100 Vejle.pdf
  99879/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Vestergade 21 A-D,7100 Vejle
  97377/21

21. februar 2021

Indgående

 • Fra borger: Rykker vedr svar ang jordudjævning, Nørrevej, HøjerFwd: Jord på losseplads.
  95990/21
 • 20210223_Data Scientist på OUH_Uddatagruppen 23. februar 2021.ppt
  112621/21
 • Fra IBC: vedr. Unge og trivsel i fællesskaber
  184844/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Peder Hedes Vej 29, 6731 Tjæreborg
  99083/21

20. februar 2021

Indgående

 • Fra Organisation/Forening, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  100984/21
 • Oplæg til en andelsmodel for samarbejde om COVID.pdf
  113657/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Søhusvej 246, 5270 Odense N
  99618/21

19. februar 2021

Indgående

 • Fra borger: Klarhed over forureningen Kirkehelle 15
  96436/21
 • Fra Fredericia Dagblad - modtaget afgørelser jf Jordforureningsloven - Alrøvænget 2, Fredericia mfl, som efterspurgt
  95474/21
 • Fra Rådgiver: Arkivgennemgang udsat
  121089/21
 • Fra NIRAS: Foreløbige moniteringsresultater
  97315/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Accept af anmeldt anvendelse
  95759/21
 • Svar til Sydtrafik.pdf
  94780/21
 • Oversigt ændringer Sydtrafiks vedtægter pr 01-01-2022.docx
  94778/21
 • SV: Ændrede vedtægter for Sydtrafik.
  94777/21
 • Sagsfremstilling og beslutning ændring af vedtægter pr. 1.1.22.pdf
  94781/21
 • Henvendelse - transportminister.pdf
  94779/21
 • Henvendelse Ustykning med jordforurening
  95049/21
 • 20212015_Måleblad.pdf
  95053/21
 • 20212015_Ændringskort.pdf
  95052/21
 • 20212015_Oversigtskort_ortofoto.pdf
  95050/21
 • Jordforurening_2006751-696t.pdf
  95048/21
 • 20212015_Skematisk redegørelse.pdf
  95051/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ
  94625/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Nye analyser fra boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  95792/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - spildoprensning (spild id: 15.10.2020, P84016 udskiftning) (MST Id nr.: 2635339)
  96389/21
 • Fra DMR A/S Re: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til miljøteknisk undersøgelse på Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  96119/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til miljøteknisk undersøgelse på Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  96108/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - for oprensning (spild id: 23.03.2020, 37X469) (MST Id nr.: 2634921)
  95903/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom,A C Møllersvej 3, 7100 Vejle.pdf
  94756/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmeldelse om anvendelse af restprodukt på Trekroner 2A, 6392 Bolderslev
  95758/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - spildoprensning (spild id: 01.11.2020, 37RV011) (MST Id nr.: 2635145)
  96202/21
 • Anmodning om aktindsigt om udgifter til videosystem
  96146/21
 • Respons fra praksiskonsulent på OUH - møde i praksisinformationsgruppen og koordinatorgruppen 12.4.21
  95858/21
 • Fra borger - spørgsmål - Råstofudvindning i Davinde
  100567/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  100971/21
 • Fra borger -Henvendelse om undersøgelsesresultater på Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  100592/21
 • Fra borger: Vedrørende ældre der ikke har nem-id og ikke kan komme igennem på telefonen
  132889/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9, 5600 Faaborg
  144189/21

Udgående

 • Til Fredericia Dagblad - Vedlagt afgørelser jf Jordforureningsloven - Alrøvænget 2, Fredericia mfl, som efterspurgt
  95437/21
 • Til Fredericia Dagblad - Vedlagt orientering til grundejere om indledende undersøgelser - Alrøvænget 2, Fredericia mfl, som efterspurgt
  95435/21
 • Til Odense Kommune, Kommentarer til supplerende undesøgelse, Bogensevej 39 m.fl. , 5270 Odense N
  95147/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Samsøvej 9, 7000 Fredericia.pdf
  94973/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Samsøvej 11, 7000 Fredericia.pdf
  94972/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. ansøgning om §8 tilladelse til etablering af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  95102/21
 • Til Vejdirektoratet: Bilag - Kortbilag til Udgår efter oprensning.pdf
  95761/21
 • Til Vejle Kommune - V1-høring - matr.nr. 7000bs Vejle Bygrunde.pdf
  94900/21
 • Til Vejdirektoratet: Udgår efter oprensning (7000u St. Darum By, Darum).pdf
  95760/21
 • Til Vejle Kommune - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - matr.nr. 7000bs Vejle Bygrunde.pdf
  94902/21
 • Til borger - Henvendelse og forurening på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  94496/21
 • Til Vores Elnet, V1-høring med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl., 5260 Odense S.
  95519/21
 • Til Amgen: Sv: Vedr.: Medicinrådets ny rekommandation og behandlingsvejledning for PCSK9-hæmmere
  95329/21
 • Til Varde Kommune - besvarelse af: HØRING vedr. ansøgning om landzonetilladelse til en maskinhal ved Alslev Møllevej 12, 6800 Varde
  94350/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. ansøgning om §8 tilladelse til etablering af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  95096/21
 • Til Larsen og Ibsen, V1-høring med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl., 5260 Odense S.
  95527/21
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000u St. darum By, Darum ved KM 13,3, 6740 Bramming
  95762/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 42, 5270 Odense N.pdf
  95121/21
 • Til projekt: godkendt udsættelse til 2021 pga corona
  95088/21
 • Til HI3G Denmark ApS, V1-høring med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl., 5260 Odense S
  95530/21
 • Til Assens Forsyning: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg.pdf
  103822/21
 • Til assens Forsyning: V2-varsling, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg.pdf
  103813/21
 • Til Assens Kommune: Orientering vedr. Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  103835/21
 • Til Assens Forsyning: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg.pdf
  103820/21

18. februar 2021

Indgående

 • Fra DMR, Re: Svar vedrørende §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg, lok: 561-4057
  106640/21
 • 2019-2167 2021-02-18 placering af adm bygn og grønne område-2.pdf
  96417/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. analyser, Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  96416/21
 • Fra Odense Kommune: Supplerende mail med oplysninger og spørgsmål ifm. oplæg til poreluftundersøgelse, Havnegade 12-14, 5000 Odense C
  94213/21
 • SV: Ang. screeningsafgørelse af ansøgt område ved Kliplev
  100002/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Miljøvagtens tilsynsnotater fra brand i skovmaskine ved Mosevej 20, 6340 Kruså, matr. nr. 371, Holbøl Ejerlav, Holbøl
  93846/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Ikke mulighed for påbud ifm. brand i skovmaskine ved Mosevej 20, 6340 Kruså, matr. nr. 371, Holbøl Ejerlav, Holbøl
  93844/21
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, Tilladelse til nedsivning matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl.pdf
  126817/21
 • Fra ansøgers rådgiver, RÅSTOF, Mail med nedsivningstilladelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  126816/21
 • Fra Rådgiver: Økonomi Margårdsvej 2A
  121077/21
 • fra haderslev kommune : Aabenraavej 16, Haderslev
  94022/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_17.pdf
  93664/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_16.pdf
  93660/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_19.pdf
  94205/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_18.pdf
  94203/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - OM-oprensnigsrapport 2001.pdf
  93770/21
 • Fra SVS - respons til evaluering af postkasse praksiskontakt@rsyd.dk - svarfrist senest den 23-02-2021, kl. 10
  94368/21
 • Fra borger - svar på forespørgsel fra regionen
  93840/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_20.pdf
  94340/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. jeres bemærkninger til udkast til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8
  94976/21
 • Fra Amgen: Vedr.: Medicinrådets ny rekommandation og behandlingsvejledning for PCSK9-hæmmere
  95335/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  94411/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  94414/21
 • Fra koordinationsgruppen - respons på udpegning på deltagelse i gruppen fra RSD
  94351/21
 • Høring - udkast til bekendtgørelse om obligatorisk registrering af tv-overvågning
  93505/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_1.pdf
  93589/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_7.pdf
  93595/21
 • Danske Regioners høringssvar vedr. NKR om seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom
  93564/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_15.pdf
  93588/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Svar vedr. OM-rapport på østkystvejen 40
  93765/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020_ 3, matr nr 13 Ølufgård, V. Nebel
  93582/21
 • Dialog med journalist fra Frederica Dagblad - indledende undersøgelser på Alrøvænget, Vejrøvænget, Hjarnøvej og Læsøvej, Fredericia
  95368/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_5.pdf
  93593/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_13.pdf
  93605/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_10.pdf
  93599/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_4.pdf
  93592/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_3.pdf
  93591/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_14.pdf
  93606/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_11.pdf
  93600/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_12.pdf
  93602/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_9.pdf
  93597/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_8.pdf
  93596/21
 • Fra Ingeniør'ne: Vedr. dokumentation af vilkår 8 i §8 tilladelse V2-NØ.
  103700/21
 • VS: Udpegning af praksiskonsulent til arbejdsgruppe om Børn og unge som pårørende
  112287/21
 • Fra DMR - Opdateret økonomi (18-02-2021)
  108887/21
 • Referat - Møde mellem regioner og DMP (18-02-2021)
  171346/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Rågelundvej 175-179, 5240 Odense NØ
  93793/21
 • Fra borger: umuligt at ringe vaccinecenter op
  129921/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_2.pdf
  93590/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - situationsplaner til OM-rapport 2001.pdf
  93774/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_6.pdf
  93594/21
 • Fra borger: Vedr vaccinations udbud
  140502/21
 • Fra DMR, Vurdering af restforurening under garage, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  151047/21

Udgående

 • til Haderslev kommune bemærkninger til §8 ansøgning: Aabenraavej 16, Haderslev
  94176/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fangelvej 72, 5672 Broby.pdf
  93410/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: V1-varsling med 2 ugers høringsfrist, Fangelvej 72, 5672 Broby
  93408/21
 • Til borger, V1-høring, Fangelvej 72, 5672 Broby.pdf
  93409/21
 • Til DMR, Vedr. vurdering af restforurening under ny garage, Gl Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  93278/21
 • Til Odense Kommune, mailkorespondence omkring Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  92988/21
 • Til Odense Kommune, Mail omkring videre forløb, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  92968/21
 • Til DMR, OK til undersøgelsesoplæg, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  93025/21
 • Afg_END-spild fra 98MOV002.pdf
  92873/21
 • Afgørelse om kortlægning af restforurening efter spild ved 98MOV002, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  92872/21
 • kortbilag spild 98MOV002.pdf
  92874/21
 • 2020-0533-25 210209 §8 ansøgning_med bilag.pdf
  94178/21
 • VS: Aabenraavej 16, Haderslev
  94177/21
 • Til DMR: Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020 - mail 9 af 9
  93146/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Allerup Bygade 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  93475/21
 • SVtil Ejendomsmægler : Lokalitetsnr. 479-81178 - Langgade 5, 5874 Hesselager
  93249/21
 • Til borgere: Bilag til V2-varsel - 543-07501 Endelig rapport grundejer rapport - Nabo Vestergade 38.pdf
  94223/21
 • Til DMR: Svar vedr, Dalumvej 62 - mail 2 af 9
  93121/21
 • Til DMR: Supplerende svar vedr. Dalumvej 60, Odense
  93220/21
 • Til Palle Staal Ejendomme Aps: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling, matr. nr. 1ai Fårupgård, Jelling - Høring 617-00021.pdf
  93391/21
 • Til DMR: Svar vedr. Dalumvej 62, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  93116/21
 • Til borger: Bilag til V2-varsel - 543-07501 Endelig rapport grundejer rapport - Vestergade 38A.pdf
  94236/21
 • Til borger, V1-høring, Allerup Bygade 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  93478/21
 • Til Fredericia Kommune: Høringssvar nr. 2 til Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8
  93911/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 6 af 9
  93138/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 5 af 9
  93136/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 3 af 9
  93124/21
 • Til Borger: Svar Østkystvejen 40, 6440 Augustenborg
  93536/21
 • Til DMR: Dalumvej 60, Odense
  93217/21
 • Til Borger: Supplerende vedr. Østkystvejen 40, 6440 Augustenborg
  93780/21
 • Til Palle Staal Ejendomme Aps.:Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling, matr. nr. 1ai Fårupgård, Jelling - 617-00021 V2 UDKAST.pdf
  93397/21
 • Til Vejle Kommune: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling, matr. nr. 1ai Fårupgård, Jelling
  93427/21
 • Til LOKA Aps, V1-høring med bilag - Ulvehavevej 42 og 44, 7100 Vejle.pdf
  94049/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 8 af 9
  93142/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 7 af 9
  93140/21
 • Til DMR: Vedr. Dalumvej 60, Odense
  93205/21
 • Til Sønderborg Kommune: Efterlysning af OM-oprensningsrapport. Østkystvejen 40, 6440 Augustenborg
  93758/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Allerup Bygade 25, 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  93479/21
 • Til borger: Bilag til afgørelse - 543-07501 Endelig rapport grundejer rapport - Nabo Vestergade 36 (002).pdf
  94228/21
 • Til DMR: Dalumvej 62, Odense, matr.nr 1bd - 461-00116 - mail 1 af 9
  93120/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ.pdf
  93473/21
 • Til borger, V1-høring, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ.pdf
  93477/21
 • Til Danske Regioner
  93683/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 4 af 9
  93129/21
 • Til borgere, V2-varsel med bilag vedr. Vestergade 38, 6500 Vojens.pdf
  94221/21
 • Til borger, V2-varsel med bilag vedr. Vestergade 38a, 6500 Vojens.pdf
  94233/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, A C Møllersvej 3, 7100 Vejle
  94765/21
 • Til Borger, Afgørelse om Vestergade 36, Vojens ikke kortlægges - bilag.pdf
  94226/21
 • Fra Borger, kvitteringsbrev for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Gartnervænget 37, 5240 Odense NØ
  94628/21

17. februar 2021

Indgående

 • UiPath License Configuration 8015b00000N9vIDAAZ.pdf
  102702/21
 • UiPath Studio licens til Dataenheden på OUH
  102703/21
 • Opstartsmøde (230221) - udkast til evalueringsdesign og dagsorden
  92933/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret efterbehandlingsplan 12g Ørsted gulbrændende ler
  115670/21
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Vedr. vurdering af undersøgelse, Vestergade 24-28 børkop
  92666/21
 • Fra borger Alrøvænget 8, Fredericia - Forurening af fyldområde Læsøvej - Samsøvej - Hjarnøvej - Alrøvænget - Vejrøvænget i Fredericia
  164831/21
 • Fra DMR, Revideret undersøgelsesoplæg, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  92920/21
 • Fra DMR, Revideret undersøgelsesoplæg, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  92921/21
 • Dagsorden til RFI driftsmøde den 23. februar 2021.docx
  101088/21
 • Referat fra RFI driftsmøde den 28. januar 2021.docx
  101089/21
 • Bilag fra rådgiver: Oplæg til undersøgelse på Engelsholmsvej 6, 7182 Bredsten
  92571/21
 • Fra rådgiver: Oplæg til undersøgelse forud for byggeri på delvis V2-kortlagt ejendom, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten
  92569/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186161/21
 • VS: Ang. screeningsafgørelse af ansøgt område ved Kliplev
  100001/21
 • Ang. screeningsafgørelse af ansøgt område ved Kliplev
  91878/21
 • Fra lodsejer kvittering
  115231/21
 • Sv: vedr. påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening fra spild af Avtur Jet A1 v. WOB syd for Vej 3 (MST Id nr.: 2626545)
  91850/21
 • Fra NIRAS - kort og kontrolrapport - Vestergade 9 - GeoGis
  164785/21
 • Fra Nordfyns Kommune, § 8 tilladelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  92915/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spild og delvis oprensning efter færdselsuheld på Sønderjydske Motorvej E45
  91567/21
 • Bilag fra Aabenraa Kommune: Tilsynsrapport fra færdselsuheld på Sønderjydske Motorvej E45
  91570/21
 • Fra Svbg Kommune RÅSTOF Partshøringssvar til screeningsafgørelse Præstevænget
  115450/21
 • Bilag fra Aabenraa Kommune: Tilsynsrapport fra færdselsuheld på Sønderjydske Motorvej E45
  91129/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spild og oprensning efter færdselsuheld på Sønderjydske Motorvej E45
  91128/21
 • Fra Elektriker: SIM kort
  100245/21
 • Fra Svbg kommune RÅSTOF Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding
  115431/21
 • fra rådgiver Aabenraavej 16, Haderslev
  92507/21
 • 2020-0533-25 210209 §8 ansøgning_med bilag.pdf
  92508/21
 • Fra Haderslev Kommune, Råstof, SV: partshøring over tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune
  170830/21
 • Fra Haderslev kommune : Oplæg til forureningsundersøgelse - Aabenraavej 16, 6100 Haderslev
  92505/21
 • Fra kommuner: referat af fællesmøde
  93964/21
 • Fra borger - Nyt graveområde for sand grus og sten Røllum
  92669/21
 • Fra DMR: Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  93083/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr 13 Ølufgård, V. Nebel
  91682/21
 • Erklæring Nyt OUH 4. kvt. 2020.pdf
  91947/21
 • Fra Revisor: SV: Ny version af bilag 2 uploaded til sharepoint
  91944/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  91811/21
 • Fra EDC: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på Beddingen 57, 7100 Vejle - en del af lok. 631-­00296
  92073/21
 • VS: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe om "Børn og unge som pårørende"
  91459/21
 • Fra Jens Johan Andersen: Revideret jordhåndteringsplan - Ny 60/10 kV transformerstation, Ålegården, 6000 Kolding
  98009/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  92731/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om kosmetisk tatovering
  93156/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentationsrapport, Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia
  96092/21
 • Fra Sønderborg KOmmune: Udstykningssag - Skovvej, 6400 Sønderborg
  99945/21
 • Fra WSP: VS høringssvar: Ang. screeningsafgørelse af ansøgt område ved Kliplev
  91951/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Ølufg13_2.pdf
  91687/21
 • Fra borger. VS: Jordforureningsatt. Havkrogen 5, 6064 Jordrup
  91745/21
 • Fra EDC: "FORSP.: Vedr. lok. 631-­00296 - yderligere information for Beddingen 57, 7100 Vejle"
  90930/21
 • SV: Ansøgning til uddannelsespuljen - svar på spm. 2
  92304/21
 • Fra borger: Tid til coronavaccination
  120915/21
 • Fra Odense Kommune, Bilag, Oplæg til nye supplerende undersøgelser, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  126500/21
 • Fra borger: Region Syddanmarks Corona callcenter
  130351/21
 • Fra borger: vedrørende tider
  132798/21
 • Fra borger: test af borgere bosiddende i Flensborg
  140374/21

Udgående

 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens bemærkninger til resultat af undersøgelse, Vestergade 24-28 børkop
  92667/21
 • Til borger Alrøvænget 8 - mail modtaget - Forurening af fyldområde Læsøvej - Samsøvej - Hjarnøvej - Alrøvænget - Vejrøvænget i Fredericia
  164835/21
 • Til borger, V2-afgørelse, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  92521/21
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Nørreløkke 45, 5400 Bogense.pdf
  91937/21
 • Til Borger, Kortbilag, Nørreløkke 45, 5400 Bogense.pdf
  91939/21
 • Til NFK, Udgår inden kortlægning, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  91936/21
 • [Sagsnr.:21/4168] dynamictemplate, version 2.6.019
  91229/21
 • Til Nordfyns Kommune, Høringssvar til varsel om påbud om undersøgelse på Åbakkevej 1, 5462 Morud
  90986/21
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS, V2-høring, Seebladsgade 12, 5000 Odense C.pdf
  90929/21
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Seebladsgade 12, 5000 Odense C.pdf
  90931/21
 • Til orientering: V2-varsling af Seebladsgade 12, 5000 Odense C
  90928/21
 • Model til brug for risikovurdering og prioritering af forurenede.pdf
  90964/21
 • Til Naturstyrelsen - Afgrænsning af OSD i Svendborg by.pdf
  90962/21
 • Til parter RÅSTOF Afgørelse af at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport Mariendal
  115227/21
 • Til Nordfyns Kommune, §8-høringssvar, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  90546/21
 • Til Aabenraa Kommune, Ejendom udgår inden kortlægning, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  90386/21
 • Svendborg - Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033" - råstofinteresser
  90596/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, matr. 93 Middelfart Markjorder
  92582/21
 • til SDU
  91055/21
 • Til EDC: Vedr. fremsendelse af materiale på Beddingen 57, 7100 Vejle - en del af lok. 631-­00296
  91965/21
 • Til Skat, Varde Kommune, Grærup Vandværk: Kopi af V2 afgørelse
  92356/21
 • Til MST: Høringssvar til varsel af undersøgelsespåbud efter spild af Avtur jet A1, 1. februar 2021. (MST Id nr.: 2584639)
  91349/21
 • Til EDC. SV: 631-­00296 - yderligere information
  90254/21
 • Til Miljøstyrelsen, Region Syddanmark bemærkninger til forslag til OSD revision på Fyn (MST Id nr.: 2503516)
  90963/21
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81325
  92611/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 29, 5240 Odense NØ.pdf
  90102/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening på Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  92646/21
 • SV: vedr. positivlisten
  91971/21
 • Til Park Street Nordicom AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf
  91665/21
 • Til Palle Staal Ejendomme Aps.:Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling, matr. nr. 1ai Fårupgård, Jelling - 617-00021 Fårupgårdvej 3, Jelling
  93412/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandholtvej 43, 5270 Odense N.pdf
  90404/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, matr. nr. 30fg Middelfart Markjorder
  92599/21
 • Til Park Street Nordicom AS, V1-høring, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf
  91666/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 Varsel
  92315/21
 • Til boger -Afklarende spørgsmål vedr. grusgravsområde, Seest -Vranderupvej 57, 6000 Kolding
  90107/21
 • Til MST: høringssvar:til varsel af afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud (MST Id nr.: 2619489)
  92644/21
 • til projekthaver
  91627/21
 • Til EDC: Vedr. fremsendelse af materiale vedrørende Beddingen 47-59, 7100 Vejle - mail nr. 3
  92138/21
 • Til EDC: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på Beddingen 57, 7100 Vejle - en del af lok. 631-­00296
  92111/21
 • Til borger. SV: Jordforureningsatt. Havkrogen 5, 6064 Jordrup
  91751/21
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  91812/21
 • Til borger - vedr,Høringssvar - Forslag til Råstofplan 2020 Rølllum
  91144/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 43, 5270 Odense N.pdf
  90402/21
 • Til grundejer, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  90312/21
 • Til MST: vedr. påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening fra spild af Avtur Jet A1 v. WOB syd for Vej 3
  91859/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Østre Hougvej 70 og 74, 5500 Middelfart, Matr. 93 og 30fg Middelfart Markjorder - udgår inden kortlægning
  92616/21
 • Til Park Street Nordicom AS, V1-kortbilag, høring, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf
  91667/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 29, 5240 Odense NØ.pdf
  90101/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Strandholtvej 43, 5270 Odense N.pdf
  90403/21
 • Til EDC: Vedr. fremsendelse af materiale, der vedrører Beddingen 47-59, 7100 Vejle - mail nr. 2
  92126/21

16. februar 2021

Indgående

 • §8 Ansøgning Grejsdalsvej 390.pdf
  91064/21
 • RE: Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  91062/21
 • Fra borger - Forurening af fyldområde Læsøvej - Samsøvej - Hjarnøvej - Alrøvænget - Vejrøvænget i Fredericia
  144266/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Åbakkevej 1, 5462 Morud
  111269/21
 • Råstofplan graveområde ved matr. 10a.PNG
  90746/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Vestergade 80, 5560 Aarup
  111277/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  111282/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Møllevej 14, 5450 Otterup
  111289/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  111292/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Malervænget 1, 5560 Aarup
  111299/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn
  111305/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted
  111310/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  111317/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  111322/21
 • Fra COWI, Kontrolrapport - Algade 74, 5592 Ejby
  111342/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  186162/21
 • AR-21-CA-21013858-01.pdf
  92473/21
 • fra Rådgiver :dokumentation for undersøgelse af delareal Østergade 26, Egtved, Byggesag nr. 02.34.02-P19-1072-20 - Udvidelse af autoværksted
  92471/21
 • Prøveudtagning, oversigt - Østergade 26, Egtved.pdf
  92472/21
 • Bilag fra Svendborg Kommune: Snit tegning af garage med materialebeskrivelse
  89627/21
 • Bilag fra Svendborg Kommune: Måleblad med matrikulære ændringer 2020
  89626/21
 • Fra Svendborg Kommune: forespørgsel om §8-pligt grundet matrikulære ændringer for Wandalsparken 62, 5700 Svendborg
  89624/21
 • Bilag fra Svendborg Kommune: Plan tegning garage
  89625/21
 • Kortbilag 2 bindinger Staurby (A3).pdf
  106970/21
 • Kortbilag 1 oversigtskort Staurby (A3).pdf
  106969/21
 • Fra Niras og Esbjerg Kommune, Orientering om. miljøundersøgelser på transformatorstation matr. 486d,
  89024/21
 • Fra borger - Uanmeldt borearbejde på grund - Hjarnøvej 10, Frederica
  88725/21
 • 2020-12-21 Dokumentationsrapport for spildoprensning (T42 voldventil) 20112 rev.pdf
  91028/21
 • afgørelse.pdf
  91030/21
 • Varselsbrev.pdf
  91029/21
 • Varsel af afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud (MST Id nr.: 2619489)
  91021/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Oversigtskort med kilder
  88508/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Mailkorrespondance med tidl. sagsbehandler. Arealer omfattet af OFV-indsats og §8 ved nedrivning og fjernelse af bygninger og belægning - Havnegade 12-14, Odense C
  88506/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Havnegade 12-14 Oversigtskort
  88511/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Undersøgelsesrapport 10-01-2020.pdf
  88505/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Oplæg til undersøgelse af poreluft forud for §8-tilladelse i byggefelter (04-02-2021), Havnegade 12-14, Odense inkl. bilag
  88512/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Oversigtskort fra mgk
  88509/21
 • Fra Odense Kommune: §8-ansøgning om nedrivning og fjernelse af belægninger, indsats over for overfladevand (mail 1/2)
  88504/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Placering af nye og gamle 30.000 liters olietanke
  88507/21
 • ?? Du er inviteret til Discover #4!
  91746/21
 • FRa BV A/S: Indberetning for jordtilførsel, 2020, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  88947/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  89707/21
 • Fra borger. VS: Lokalitetsnr. 479-81178 - Langgade 5, 5874 Hesselager
  89863/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Langtvedvej 4A, 5540 Ullerslev - Teknisk rapport.pdf
  88921/21
 • Fra Danske Regioner
  88430/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Langtvedvej 4A, 5540 Ullerslev - Grundejerrapport.pdf
  88938/21
 • Fra borger Telefonhenvendelse Nørregade 15, 6100 Haderslev
  89826/21
 • Fra DGE: Rapporter - Davinde Bygade 1 og 1B, 5220 Odense SØ - rapporter
  89922/21
 • Fra RG Grus og Jord Aps: Indberetning 2020, Almind
  88974/21
 • Fra borger. VS: Forureningsoplysninger på en ejendom Vemmenæsvej 24, Tåsinge, 5700 Svendborg
  89855/21
 • referat skriflig votering 21.1.-4.2.2021
  88472/21
 • Fra DGE: Bilag - rapporter - Teknisk Rapport - Davinde Bygade 1 og 1B, 5220 Odense SØ, lok.nr. 461-81497.pdf
  89928/21
 • Fra DGE: Bilag - rapporter - Grundejerdel - Davinde Bygade 1 og 1B, 5220 Odense SØ, lok.nr. 461-81497.pdf
  89923/21
 • Fra borger: problem med at kunne ringe til jer
  129396/21
 • Fra Kolding Kommune: :Svar vedr orientering vedrørende jord til DK Råstof ApS, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  90967/21
 • Fra borger. SV: Nørregade 15, Haderslev
  90293/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Indvindingsoplandspartikler og grundvandsdannede partikler (MST Id nr.: 2622602)
  90837/21
 • Fra EDC. VS: 631-­00296 - yderligere information
  90248/21
 • Fra borger - BIRKENDE BY
  90743/21
 • Fra borger. Telefonhenvendelse, Nørregade 15a, Haderslev
  90265/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning om §8 tilladelse til etablering af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  95089/21
 • Fra Niras: Bialg - Rapport, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  99985/21
 • Spørgsmål om antal vagter og interview med vagtlæge
  96142/21
 • Fra Niras: Bilag - Kontrolrapport-621-81323.pdf
  99986/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning om §8 tilladelse til etablering af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  95084/21
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  110797/21
 • Fra Niras: Rapport - Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup
  99982/21
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse til fjernelse af bygning 7, 9 og 15 samt oprensing af forurening i V2-NV
  103455/21
 • Fra Ingeniør'ne: bemærkninger til udkast til § 8-tilladelse (V2-NV mm)
  103463/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Høring" - Kortbilag udkast V2-NV
  103461/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Høring" - Udkast § 8-tilladelse bygning 7, 9 og 15, V2-NV mm
  103458/21
 • Fra kommune - materiale til møde - Solceller ir råstofområde ved Middelfart
  106968/21
 • Fra DMR: Udkast til historik for Rismarksvej 52 og forslag til V1 kortlægninger
  112677/21

Udgående

 • til haderslev kommune: Oplæg til forureningsundersøgelse - Aabenraavej 16, 6100 Haderslev
  89873/21
 • Til DMR, Spørgsmål og svar, Adelgade, Kolding: Spørgsmål til udbud
  89704/21
 • Til COWI, Spørgsmål og svar, Adelgade, Kolding: Spørgsmål til udbud
  89702/21
 • Til Haderslev Kommune, Vedr. Udkast til §8-tilladelse på Thomashusvej 12, Haderslev
  115374/21
 • Til Nyborg Kommune, Jordforurening, Assensvej 11, Ørbæk, lok: 450-81310
  89172/21
 • Til Borger, Ingen kortlægning efter oprensing.pdf
  89175/21
 • Til borger - Svar - Uanmeldt borearbejde på grund - Hjarnøvej 10, Fredericia
  88767/21
 • Til Odense Kommune, Svar på mail om nyt §8-projekt, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  88755/21
 • Til DMR: SV: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 3 (sidste del)
  88207/21
 • Til DMR: SV: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 3 (sidste del)
  88199/21
 • Til DMR: SV: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 2
  88198/21
 • Til DMR: SV: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 2
  88206/21
 • Til DMR: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 1
  88197/21
 • Til DMR: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 1
  88204/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88716/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Davinde Bygade 1A, 5220 Odense SØ.pdf
  89936/21
 • Til friskole - V2-høring Langtvedvej 4a og 4b, 5540 Ulerslev.pdf
  88946/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88759/21
 • Til Borger, Lindavænget 9, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90027/21
 • Til Nybolig: information om forurening på matrikel 3b Sdr. Starup By, V. Starup
  88859/21
 • Til DGE: Svar vedr. Anmodning om kortlægningsbreve på Stationsvej 7, Brenderup Fyn
  89986/21
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 varsel
  89193/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88728/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88721/21
 • Til Borger, Lindavænget 11, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90030/21
 • Til borger. Vemmenæsvej 24, Tåsinge, 5700 Svendborg
  89860/21
 • Til Odense Kommune: Orientering vedr. Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ
  89956/21
 • Til Borger, Lindavænget 2, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90018/21
 • Til borger - V2-kortbilag Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø.pdf
  89835/21
 • Til NCC Industry A/S og Faaborg Midtfyn Kommune: Meddelelse af påbud, Rolighed Grusgrav
  89329/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88702/21
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2 afgørelse
  89947/21
 • Til Borger, Lindavænget 10, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90028/21
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til miljøteknisk undersøgelse på Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  90044/21
 • Til borger, Gerritsgade 23, 5700 Svendborg udgår inden kortlægning.pdf
  90048/21
 • Til Borger, V2-varsel med bilag vedr. Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  90016/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88738/21
 • Bilag vedlagt alle breve akt 106-122, Grundejerrapport vedr. 450-81304 Sofienbergvej 1B, 5800 Nyborg m.fl.pdf
  90037/21
 • Til Borger, Lindavænget 6, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90022/21
 • Til Borger: V2-høring, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ.pdf
  89933/21
 • Til Grevelund ejendomme, Sofienbergvej 1b, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90036/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88769/21
 • Til Borger, Sofienbergvej 5, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90035/21
 • Til Borger, V2-varsel med bilag vedr. Sofienbergvej 1C, 5800 Nyborg.pdf
  90017/21
 • Bilag til mail til kommunen og SKAT: Teknisk rapport vedr. 450-81304 Sofienbergvej 1B, 5800 Nyborg m.fl .pdf
  90041/21
 • Til Borger, Lindavænget 3, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90019/21
 • Til Borger, Lindavænget 7, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90023/21
 • Til borger: Høring V2-kortlægning m bilag, 621-81132, Herredsvejen 41-43, Lunderskov.pdf
  89733/21
 • Til Borger: Svar på telfonhenvendelse vedr. Davinde Bygade 1
  88544/21
 • Til mulig køber: svar på henvendelse 2
  90189/21
 • Til Borger, BILAG til afgørelse, Grundejerrapport vedr. 479-00571 Gerritsgade 23, 5700 Svendborg.pdf
  90050/21
 • Til Colliers: Svar vedr. Viddingherredsgade 26A, Tønder
  88665/21
 • Til Borger, Lindavænget 12, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90031/21
 • Til friskole - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Langtvedvej 4a og 4b, 5540 Ullerslev.pdf
  88951/21
 • Til Borger, Lindavænget 5, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90021/21
 • Til Grundejerforeningen Lindavænget, fællesarealet udgår af kortlægning.pdf
  90032/21
 • Til borger Telefonhenvendelse Nørregade 15, 6100 Haderslev
  89832/21
 • Til friskole - UDKAST til V2-kortbilag Langtvedvej 4a og 4b, 5540 Ullerslev.pdf
  88959/21
 • Til Skat, Varde Kommune og Vejers strand Vandværk: Kopi af V2 varsel
  89267/21
 • Til Borger, Lindavænget 8, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90026/21
 • Til Borger, Sofienbergvej 7, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90034/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ.pdf
  89939/21
 • Til Nyborg Kommune, og SKAT: Fremsendelse af teknisk rapport vedr. undersøgelse af Lindavænget 2-12 og Sofienbergvej 1B-7, 5800 Nyborg
  90039/21
 • Til Borger, Lindavænget 4, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90020/21
 • Til Borger: Svar vedr. kortbilag Mosevej 16
  88156/21
 • Til kolding kommune: Kopi af Høring V2-kortlægning + Rapport; 621-81132,. Herredsvejen 41, 6680 Lunderskov
  89746/21
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
  89931/21
 • Til borger - V2-afgørelse Kosterslevvej 88. 5471 Søndersø.pdf
  89827/21
 • Til DMR: Svar vedr. Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  90003/21
 • Til DMR: Svar vedr. Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  90008/21
 • Til borger. Nørregade 15, Haderslev
  90270/21
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse
  90191/21
 • Til JV: Besvarelse af aktindsigt
  171287/21

15. februar 2021

Indgående

 • Fra Niras: Adelgade 138. Udkast til detailprojekt
  113070/21
 • Høringssvar fra Aabenraa Kommune: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  90629/21
 • 26495-21_v1_høringsskema, udkast screeningsafgørelse.PDF
  90630/21
 • Sagsnr21-282_Doknr19612-21_v1_tegninger til tværfaglig.PDF
  94347/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Rundbordsmøde den 23. februar 2021, kl. 14-15 - yderligere deltagelse
  170822/21
 • Fra WSP: Pris på supplerende vandprøver
  95969/21
 • Fra Fredericia Kommune: Kortlægningsbrev 2001, 607-00706, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  87236/21
 • Fra Fredericia Kommune: Placering olietank, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  87237/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. etablering af ny fitness plads på Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  87235/21
 • Fra Fredericia Kommune: Placeringskort - ny fitness plads, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  87238/21
 • Fra DMR - Endelig rapport, grundejer, Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  87082/21
 • Fra Odense Kommune: Arkivmateriale fra Fyns Amt, Havnegade 12-14, 5000 Odense C.pdf
  87155/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Høring vedr. § 8 tilladelse, Horsebækvej90, 5450 Otterup
  90348/21
 • Fra borger, tidligere grundejer Slotsgade 5, Henvendelse vedr. Slotsgaxde 5 VS: Telefonbesked
  86813/21
 • fra fredericia kommune : Vedr. anlægsarbejder på Skærbækværket, transformatorstation
  86995/21
 • Fra Fredericia Kommune - kort med shells rørledninger nord for undersøgelsesområdet - Alrøvænget 2 mfl., Fredericia
  95402/21
 • Fra DMR: Re: Glasvænget 9, revideret tilbud pumpetest
  110570/21
 • Fra Nordicals: VS: Tværvej 35, 5700 Svendborg
  86855/21
 • fra fredericia kommune Vedr. anlægsarbejder på Skærbækværket, transformatorstation
  86875/21
 • Fra Rambøll: Vedr. prøvetagningsstuds på anlæg
  95948/21
 • lokalitetsnr. 631-00034.msg
  86347/21
 • fra ejendomsmægler henvendelse lokalitetsnr. 631-00034
  86346/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, pumpetest, tilbud fra Frisesdahl
  110566/21
 • SV: ansøgning om indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til graveplan
  90637/21
 • Fra Pronestor: VPN-konto René Nielsen forlænges
  85569/21
 • Fra ejendomsmægler: V2 registrering på ejendommen Faaborgevj 37, 5854 Gislev .
  87717/21
 • Fejl - hører til på 15/20381
  89462/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  87209/21
 • SV til borger: Telefonbesked vedrørende Svendborg Landevej 9. 5871 Frørup
  86084/21
 • Fejl - Hører til på 15/20381
  89453/21
 • Anlægsregnskab ramme til mindre anlæg 2020 - underskrevet.pdf
  87044/21
 • Fejl - hører til på 15/20381
  89463/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Endelig version af drikkevandsmagasiner og OSD (MST Id nr.: 2617650)
  90807/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  87918/21
 • Fra Borger: Spørgsmål til kortbilag på Mosevej 16
  88145/21
 • Anmodning
  89332/21
 • Fra Odense Kommune: §8, Nedrivning og fjernelse af belægninger ved Pakhuskajen, Havnegade 12-14, 5000 Odense C (mail 2/2)
  87151/21
 • Fra Agrolab, Fejlberegning ved Dithiocarbamat- analysen ved Agrolab, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  118578/21
 • Fra borger: ang tilbud om vaccine
  122394/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9; 5600 Faaborg
  144167/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8
  93849/21
 • Spørgsmål om takster
  96129/21
 • Fra Varde Kommune - HØRING vedr. ansøgning om landzonetilladelse til en maskinhal ved Alslev Møllevej 12, 6800 Varde
  94346/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Høring af udkast til afgørelse for oprensning af forurening på Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N
  100622/21
 • Fra borger: Oplysninger vedrørende jordudjævning, Nørrevej, Højer
  95984/21
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST Tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til gennemførelse af byggemodning af arealer syd for Frederiks k
  111144/21

Udgående

 • Til VURDST: 575-81270, Nørrebyvej 2, Rødding, afgørelse: udgår af kortlægning samt rapport
  87829/21
 • Til kommune: Nørrebyvej 8, Rødding, afgørelse, udgår af kortlægning
  87828/21
 • Til DMR: Aktindsigt matr. nr. 13fh Ringe By, Ringe
  87806/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 7 (sidste del)
  87799/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2, Ringe - del 7 (sidste del)
  88212/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2, Ringe - del 6
  88215/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 6
  87798/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2, Ringe - del 5
  88219/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 5
  87797/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 4
  87795/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2, Ringe - del 4
  88221/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2 Ringe - del 3
  88223/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 3
  87794/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2, Ringe - del 2
  88225/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 2
  87793/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 1
  87791/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt, Centrumpladsen 2, Ringe - del 1
  88229/21
 • Til borger- Kortbilag Skebyvej 10, Otterup
  87760/21
 • Til borger - Boligerklæring, Skebyvej 10, otterup
  87759/21
 • Til borger - Afgørelse kortlægning på vidensniveau 2 - Skebyvej 10, Otterup
  87758/21
 • Til Odense Kommune - HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  87112/21
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Vibækvej 1, Odense SV
  87098/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse kortlæning på vidensniveau 2 - Vibækvej 1, Odense SV
  87097/21
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring
  87099/21
 • Til Jysk Kapital APS: Svar på forespørgsel, Nørregade 15A, Haderslev
  86948/21
 • Til Nordicals: SV: Tværvej 35, 5700 Svendborg
  86857/21
 • Til borger: Tidligere grundejer på Slotsgade 5, Kontaktoplyningser Region Syddanmark, vedr. Slotsgade 5, Aabenraa
  86809/21
 • 200622 ENDELIG UDGAVE Regionale principper for bustrafik 2020.docx.pdf
  86444/21
 • Notat om praktisk implementering af de regionale principper for den regionale kollektive trafik
  86441/21
 • 201210 Klimasamarbejdsaftale_Regering_Region Sydddanmark.pdf
  86446/21
 • 210215 Notat om udmøntning af regionale principper_ENDELIG VERSION.docx.pdf
  86442/21
 • Til borger - Orientering om indledende undersøgelser på Vejrøvænget 8, Fredecia
  86376/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86264/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86263/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86261/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86258/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86255/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86250/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86254/21
 • Til DGE: VS: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86248/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86246/21
 • Til borger, V1-høring, Rørkrogen 8, 5270 Odense N.pdf
  86146/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse og udgår, Rørkrogen 8, 5270 Odense N.pdf
  86147/21
 • Til DGE: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86244/21
 • Til DGE: Svar på forespørgsel, Dalumvej 58-62
  86129/21
 • Til Niras: Tillægskontrakt til arbejdet på Søndergade i Aabenraa, februar 2021
  86074/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Industrivej 7, 5260 Odense S.pdf
  86186/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegden 99, 5270 Odense N.pdf
  87774/21
 • Til Virksomhed, V2-afgørelse med bilag vedr. St. Rådhusgade 21, Sønderborg.pdf
  87823/21
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  86930/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Udgår af kortlægning, en del af matr. nr. 526, Fredericia Bygrunde
  86614/21
 • Til borger - Bilag til V2-høring -UDKAST til V2-afgørelse Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  86914/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Kortbilag_Udgår af V2, en del af matr. nr. 526 Fredericia Bygrunde
  86622/21
 • Til Ejerforeningen Kærhaven 4, V1-høring med bilag, Kærhaven 4, 5320 Agedrup.pdf
  87809/21
 • Til Heimstaden EJENDOMME, V1-høring med bilag, Kærhaven 4, 5320 Agedrup.pdf
  87811/21
 • Til projektdeltager: henvist til projektejer vedr. afvikling
  85952/21
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag vedr. St. Rådhusgade 23, Sønderborg.pdf
  87821/21
 • Til Borger, Bilag til V2-afgørelsen: Grundejerrapport - Store Rådhusgade 23 Sønderborg.pdf
  87822/21
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilag Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  86922/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om kortlægning på V1 på Kollemortenvej 24, 7323 Give
  85966/21
 • Til Kolding kommune + Skat: kopi af Afgørelse V2-kortlægning + Rapporter, 621-81146, Nørremarksvej 7, 6064 Jordrup
  87664/21
 • Til ejer - Kortlægningsbrev m alle bilag - Ejendom udgår af kortlægningen
  86046/21
 • Til Virksomhed, Bilag til V2-afgørelsen: Fremsendelse af grundejerrapporten vedr. Store Rådhusgade 19 Sønderborg.pdf
  87827/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegden 97, 5270 Odense N.pdf
  87773/21
 • Til borger - V2-høring Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  86902/21
 • Till virksomhed, Bilag til V2-afgørelsen: fremsendelse af grundejerrapport vedr. Store Rådhusgade 21 Sønderborg.pdf
  87824/21
 • Til borger: Nørrebyvej 2, Rødding, afgørelse: udgår af kortlægning
  87826/21
 • Til Virksomhed, V2-afgørelse med bilag vedr. St. Rådhusgade 19, Sønderborg.pdf
  87825/21
 • Til Ejendomsmægler: V2 registrering på ejendommen Faaborgevj 37, 5854 Gislev .
  87719/21
 • Til kommune + SKAT - Kopi af kortlægningsbrev
  86067/21
 • Til borgere, V1-afgørelse med bilag, Svendsgade 1 og Nyboesgade 45, 7100 Vejle
  87782/21
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia, matr. nr. 526 Fredericia Bygrunde - en del udgår af V2-kortlægningen
  86701/21
 • Til borger: Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 621-81146, Nørremarksvej 7, Jordrup.pdf
  87650/21
 • Til Kommune - Høring om påbudsmuligheder Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  87035/21
 • SV_ Opfølgning på møde om data på Ambulance Syds kørsel
  136477/21
 • Svar til JP - Aktindsigt fødeområdet
  110809/21

14. februar 2021

Indgående

 • Fra borger Afklarende spørgsmål - Seest -Vranderupvej 57, 6000 Kolding
  90105/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  85557/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  85552/21
 • Fra projekt: svar vedr. opdateret budget og projektplan
  85819/21

13. februar 2021

Indgående

 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85947/21

Udgående

 • Til DMR: Regionens bemærkninger til notat-udkast, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  85203/21

12. februar 2021

Indgående

 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85168/21
 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85165/21
 • Fra DMR - Endelig rapport, teknisk, Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  87089/21
 • Udkast til status for Region Midtjylland
  186163/21
 • Fra borger via SWECO - Miljørapport 19-05-2020 - Vejrøvænget 8 7000 Fred
  144231/21
 • Høringssvar fra museum Sønderjylland: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  90619/21
 • Ansøgningsskema_Uddannelsespuljen_Projekt_MIME_140121_Udkast2.pdf
  89904/21
 • MIME Udkast Ansøgning - svar på spm. 2. runde
  89902/21
 • Fra DMR: Oplæg til forureningsundersøgelse inkl. bilag, Grønnevangen 56, 5210 Odense NV
  85662/21
 • Fra DMR: Oplæg til forureningsundersøgelse på Grønnevangen 56, 5210 Odense NV
  85661/21
 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85026/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om afgravning af forurenet jord - Odins Bro i Odense C
  85810/21
 • Fra DMR: Notat vedr. afgravning af forurenet jord + bilag - Odins Bro, Odense C.pdf
  85811/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Varsel om påbud om undersøgelse af olieforurening, Åbakkevej1, 5462 Morud
  90951/21
 • Fra WSP: Vedr. prøvetagning
  84217/21
 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85025/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til Afgørelse med Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra boliger ved Højvangs Parkvej, 6700 Esbjerg
  84238/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse med Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra boliger og veje i området ved Højvangs Parkvej i Esbjerg.
  84237/21
 • Følgebrev - Høring over udkast til screeningsafgørelse.pdf
  83824/21
 • skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kliplev1079 END..pdf
  83822/21
 • Informationsbrev til omboende.pdf
  83819/21
 • Kliplev Screeningsafgørelse udkast.pdf
  83818/21
 • Høringssvar - Screeningsafgørelse Kliplev.pdf
  83827/21
 • Vs: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev (BDK ID: 1988650)
  83817/21
 • Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  83823/21
 • fra bygningsstyrelsen Revision af samarbejdsaftalen
  84240/21
 • Fakturaeksempel_Bestillingsydelse.pdf
  84243/21
 • Bilag 10.2 - Databehandleraftale - revideret februar 2021.docx
  84242/21
 • Fakturaeksempel_Tilkøb.pdf
  84244/21
 • Samarbejdsaftale februar 2021.docx
  84241/21
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - Svar vedr. møde og ok til igangsætning af indeluft målinger
  175239/21
 • Fra rådgiver - FORSP vedr. arkivmateriale
  85184/21
 • Fra Odense Kommune: Mosevænget 18 - ingen krav om §8-tilladelse, dog fortsat krav til øverste jordlag og jordhåndtering
  84640/21
 • Fra Indvinder, Råstof, SV: Nr. Hostrup
  170807/21
 • 7. møde i Regionsudvalget 1. februar 2022
  85466/21
 • Udkast til referat af 6. møde i Regionsudvalget 8. februar 2021
  85471/21
 • UDKAST Referat af møde i Regionsudvalget 8. februar 2021.DOCX
  85472/21
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. udsættelse af koncerter
  85868/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  85562/21
 • fra Danske Regioner
  87289/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. afkast Vejrøvængget 8, Fredericia
  89964/21
 • Fra NFK, Opfyldelse af påbud, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  91303/21
 • VS: Reminder: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe om "Børn og unge som pårørende"
  85568/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Dokumentation for oprensning af spild af formationsvand i tankfarm T-9804, Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 2601588)
  84587/21
 • Fra Amgros: Implementeringsgruppe_Kommissorium_Opdateret_20210212
  83431/21
 • Science og anvendt teknologi på stx, journalnr. 18/47532 på AGS - spm. til regnskab
  84574/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Grønnegyden 9, 5270 Odense N - Grundejerrapport.pdf
  83008/21
 • Fra Medicinrådet SV: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  84634/21
 • VS: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe om "Børn og unge som pårørende" - deadline 12.02.
  83085/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Grønnegyden 9, 5270 Odense N - Teknisk rapport.pdf
  82991/21
 • Fra Niras: Aftaler med grundejer samt opfølgning på aftalte om indeklimaundersøgelse
  83066/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning (P3706D, WOB) (MST Id nr.: 2604094)
  84504/21
 • Fra Rishøj A/S: SV: Vedr. spørgsmål til renoveringen af huset på Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  84025/21
 • Indstilling af suppleant til nyt medlem af Interreg-udvalg.
  84924/21
 • Fra IBC: vedr. Unge og trivsel i fællesskaber
  184819/21
 • Fra AMS, Notat fra oprensning af olieforurening, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  91333/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Revideret § 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord på karteringsplads, Sahara 2c, 6700 Esbjerg
  93577/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Revideret § 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord på karteringsplads, Sahara 2C, 6700 Esbjeg
  93578/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Første version af indvindingsoplande for Fyn (MST Id nr.: 2607312)
  90784/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel i forbindelse med jordhåndtering, Langbro, Blans
  96630/21
 • Fra Sweco: Gothersgade 47 v8_20210209_Bilag del1.pdf
  95959/21
 • Fra Sweco: Gothersgade 2 - bilag
  95964/21
 • Fra projekt "Den gode overgang mellem grundskole og FGU" Vedr. Besvarelse 2. spørgerunde
  106530/21
 • Fra Borger: vedr. varsling af V2 kortlægning, høringssvar, Skovvangsvej 44
  104446/21
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til § 8-tilladelse i høring, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  107773/21
 • Fra Odense Kommune: Kommunens bemærkninger til oprensning af forurenet jord, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  113523/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til mødereferat, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  113529/21

Udgående

 • Til rådgiver - svar på FORSP vedr. arkivmateriale - mail 4 af 4
  96208/21
 • Til rådgiver - svar på FORSP vedr. arkivmateriale - mail 3 af 4
  96206/21
 • Til rådgiver - svar på FORSP vedr. arkivmateriale - mail 2 af 4
  85193/21
 • Til rådgiver - svar på FORSP vedr. arkivmateriale - mail 1 af 4
  85189/21
 • Til Nybolig: svar på henv: Præstevej 30, 5210 Odense NV - Jordforurening nabogrund
  85164/21
 • Til borger: SV: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85169/21
 • Til borger: SV: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85167/21
 • Til Nybolig: svar på henv. Enggårdsvej 25, 5270 Odense N
  85155/21
 • Svar på forespørgsel vedr. Haugevej 180 SV: Oplysning kortlægning -461-81664 - del 1
  85073/21
 • Til home: svar på henvendelse om forurening Søndervænget 11, 6230 Rødekro
  85045/21
 • Til borger: SV: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85028/21
 • Til udbetaling Danmark, 63681-42058, Adelgade 138, Bogense, regnskabsfrist
  84967/21
 • SV: Forlængelse af kontrakt med TideBus
  85144/21
 • Til Borger, Afgørelse om V1-kortlægning, Stenderup Byvej 4, 6250 Toftlund.pdf
  84875/21
 • Til Orbicon, Underskrevet tillægkontrakt, Gasser Høje 25
  88188/21
 • Til Farup Smede ApS, Afgørelse om V1-kortlægning af Farup Sønderby 17, 6760 Ribe.pdf
  84798/21
 • Til Parter, Råstof, Følgebrev Høring udkast.pdf
  170817/21
 • Til Parter, Råstof, Udkast til tilladelse Skrydstrup inkl. bilag.pdf
  170818/21
 • Til Parter, Råstof, partshøring over tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune
  170816/21
 • Suppl. spørgsmål til ansøgning om indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til graveplan
  84348/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Svar på fund af forurening under Højgårdsvej 5750.msg
  84808/21
 • Til Rambøll: Spørgsmål til besvarelse
  84172/21
 • Til DMR, Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  84117/21
 • Høringssvar til udkast til undersøgelsespåbud for forurening ved tank T9804, DOP - Råolieterminalen, Fredericia
  83907/21
 • Til borger: SV: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  83784/21
 • OpfølgningTelefonnotatBarløse.pdf
  83470/21
 • Til Niras: Aftale med grundejer samt præcisering af undersøgelsesomfang
  83119/21
 • Endelig kortlægningsafgørelse, Nyborgvej 438, Skårup Fyn
  83027/21
 • Til Svendborg Kommune: Endelig kortlægningsafgørelse, Nyborgvej 438, Skårup Fyn
  83030/21
 • Til grundejer - møde er stadig aflyst, da svar kom for sent.
  175237/21
 • Til Sparekassen Fyn: Bekræftelse af ønske om nuancering, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  82927/21
 • Til Sparekassen Fyn: Tidshorisont for svar på nuancering af Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  82875/21
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, SV: UDKAST - HASTER Rundbordsmøde den 23. februar om indvinding af rødler og planlægning for et solcelleanlæg vest for Torp - DAGSORDEN OG SUPPLERENDE MATERIALE FRA PROJEKTUDVIKLEREN/GRUNDEJEREN
  170800/21
 • Til Niras: Orientering af grundejer om kommende undersøgelse?
  82788/21
 • Til grundejer: En del af Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart udgår indenkortlægning, hovedejer
  85093/21
 • Til borger - telefonnotat og kort
  83469/21
 • Til projekt: Tilsagnsbrev
  84646/21
 • Til borger 8, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85074/21
 • Til borger: Opfølgning på henvendelse vedrørende evt. forureningskilder i Grindsted og omegn
  83622/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia, Matr. nr, 19bk Erritsø By, Erritsø - V2-varsling
  85046/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N.pdf
  82723/21
 • Til Borger: V2-varsling, Mosevej 20 (3bm), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84523/21
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85142/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Vibækvej 30, Odense SV.pdf
  82820/21
 • Til grundejer: En del af Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart udgår indenkortlægning, medejer
  85095/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  85104/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  83328/21
 • Til borger 4, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85146/21
 • Til Borger: V2-varsling, Mosevej 27 ( 10s), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84686/21
 • Til Haugelund ApS, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85087/21
 • Til Borgere: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Mosevej 16, 20, 21,25,27 og Lundegårdsvej 11.pdf
  85065/21
 • Til Borger: V2-varsling , Mosevej 16 (3p, 6u, 7m), 5492 Vissenbjerg.pdf
  83700/21
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85062/21
 • SVAR tilSekretariatet for RBGB: RBGB midler 2020 - hvad har I fået udbetalt?
  83762/21
 • Til Rishøj A/S: Kvittering for svar på spørgsmål til renoveringen af huset på Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  84059/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): V2-varsling, en del af Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia
  85029/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81518
  85102/21
 • Til Borger: Bilag: Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 10 (8o), 5492 Vissenbjerg.pdf
  85063/21
 • Til borger 11, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85079/21
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85064/21
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85145/21
 • Til Assens Kommune: Orientering vedr. Mosevej 10, 16, 20, 23,25,27 og Lundegårdsvej 11, 5492 Vissenbjerg - Rapport
  85078/21
 • Til Borger, mail med oplysninger vedr. overboring i forbindelse med sløjfning af boringer, Blandebjerg 15
  84687/21
 • Til Aabenraa Kommnune: kopi af V2-varsling
  84637/21
 • Til mulig køber. Undersøgelsesrapport samt kortlægningsmateriale
  84717/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 23 ( 19c), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84960/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 16 (3p, 6u, 7m), 5492 Vissenbjerg.pdf
  83707/21
 • Til borger 15, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85086/21
 • Til projekt: godkendt udskydelse af projekt pga corona
  84288/21
 • Til borger 4, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85068/21
 • Til Borger: V2-varsling, Mosevej 10 (8o), 5492 Vissenbjerg.pdf
  85059/21
 • Til Borger: V2-varsling, Mosevej 23 ( 19c), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84959/21
 • Til borger 7, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85149/21
 • Til borger 13, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85083/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Udkast, V2-afgørelse, en del af Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia
  85032/21
 • Til borger 6, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85148/21
 • Til Borger: V2-varsling, Lundegårdsvej 11 (4br), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84994/21
 • Til Assens Kommune: Orientering vedr. Mosevej 10, 16, 20, 23,25,27 og Lundegårdsvej 11, 5492 Vissenbjerg
  85076/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Vibækvej 30, Odense SV.pdf
  82821/21
 • Til Borger: V2-varsling, Mosevej 25 (10r), 5492 Vissenbjerg.pdf
  85081/21
 • Til Sønderborg Kommune og Danfoss Universe: V2-høring matr nr 53 Lunden, Havnbjerg
  84166/21
 • Til grundejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85151/21
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85143/21
 • Til borger 12, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85080/21
 • Til borger 8, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85150/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, lok. 607-00289
  85037/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 25 (10r), 5492 Vissenbjerg.pdf
  85082/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N_Marokko.pdf
  82722/21
 • Til borger 6, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85071/21
 • Til borger 5, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85147/21
 • Til projekt: godkendt forlængelse af projekt pga corona
  83201/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 27 ( 10s), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84699/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N_Marokko.pdf
  82724/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 20 ( 3bm), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84528/21
 • Til Medicinrådet Sv: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  83394/21
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85061/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Mosevej 27 ( 10s), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84712/21
 • Til borger 10, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85077/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Lundegårdsvej 11 (4br), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84996/21
 • Til Haderslev Kommune: Til Orientering - Vedr. høring af V2 kortlægning af del af Slagtergade 20 A og Slagtergade 16A-D, 6100 Haderslev, 515-20007
  82686/21
 • Til administrator, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85126/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N.pdf
  82725/21
 • Til projekt: spørgsmål til budgetposter
  83982/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N.pdf
  82721/21
 • Til Radio 4: Svar på anmodning om aktindsigt
  84164/21
 • Til borger 16, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 mfl, 5270 Odense N
  85085/21
 • Til borger 14, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85084/21
 • Til borger 5, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85070/21
 • Til borger 9, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85075/21
 • Til Sønderborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: V2-kortlægning langs Gildbæk og tilløb, Nordals
  84083/21
 • Til TDC, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85091/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Mosevej 10.pdf
  85067/21
 • Til borger 7, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85072/21
 • Til LSJ, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85088/21
 • Til Midtby-Bolig ApS: V2 høring - del af jeres grund er forurenet, Slagtergade 16A-16D, 6100 Haderslev
  82685/21
 • Til Milton Huse, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85090/21
 • til Danske Regioner
  87250/21
 • Til Middelfart Kommune - anmodning om oplysninter Solceller ir råstofområde ved Middelfart
  106973/21

11. februar 2021

Indgående

 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - ok til møde
  175233/21
 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  83782/21
 • Statistik for januar 2021
  83841/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Torp Bilag 1.pdf
  170588/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, lerudgravningsinteresseområde.pdf
  170589/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Rundbordsmøde den 23. februar om indvinding af rødler og planlægning for et solcelleanlæg vest for Torp - DAGSORDEN OG SUPPLERENDE MATERIALE FRA PROJEKTUDVIKLEREN/GRUNDEJEREN
  170587/21
 • Fra Nybolig: Præstevej 30, 5210 Odense NV - Jordforurening nabogrund
  85163/21
 • Svar på spørgsmål til ansøgning (2. runde, 120221)
  84201/21
 • Fra Nybolig: Enggårdsvej 25, 5270 Odense N - Jordforurening nabogrund
  85154/21
 • Fra DMR: Notat vedr. erfaringer fra etablering af CMT7 boring, Herslev Kildeplads
  127824/21
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til tillæg til §8-tilladelse, Skt. Jørgens Engen 1 i Odense
  82297/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til tillæg til §8-tilladelse
  82296/21
 • Fra DMR: Ønske om øget prioritering grundet køb/salg, Assensvej 11, Ørbæk
  82191/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Torp Bilag 1.pdf
  170580/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, lerudgravningsinteresseområde.pdf
  170581/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, VS: UDKAST - HASTER Rundbordsmøde den 23. februar om indvinding af rødler og planlægning for et solcelleanlæg vest for Torp - DAGSORDEN OG SUPPLERENDE MATERIALE FRA PROJEKTUDVIKLEREN/GRUNDEJEREN
  170578/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering til rådgiver om kommende udkast til § 8-tilladelse, Odense Gasværk
  82134/21
 • Fra DMR: Bilag - Oprensningsnotat, Assensvej 11, Ørbæk inkl. bilag
  82079/21
 • Fra DMR: Oprensningnotat, Assensvej 11, Ørbæk
  82077/21
 • Fra DMR, Undersøgelsesoplæg, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  84111/21
 • Fra DMR, Undersøgelsesoplæg, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  84110/21
 • Fra Home: Kortlægningsgrundlag, Humlevænget 8, 5856 Ryslinge
  82105/21
 • Orientering fra DK2020 Syd sekretariatet
  82276/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om besked til rådgiver om mindre rettelser til planer, Odense Gasværk
  81875/21
 • Telefonhenvendelse
  82648/21
 • Fra DMR: Mindre rettelser til revideret kontrolplan, Odense Gasværk
  81863/21
 • Fra DMR: Revideret moniterings, kontrol og vedligeholdelsesplan samt nyt tidspunkt for indeklimamålinger, Odense Gasværk
  81856/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på udklip af beregning af forhold mellem BTEX og TVOC
  81771/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Torp Bilag 1.pdf
  170569/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, VS: UDKAST - HASTER Rundbordsmøde den 23. februar om indvinding af rødler og planlægning for et solcelleanlæg vest for Torp - DAGSORDEN OG SUPPLERENDE MATERIALE FRA PROJEKTUDVIKLEREN/GRUNDEJEREN
  170568/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, lerudgravningsinteresseområde.pdf
  170570/21
 • Bilag B - Løsningsbeskrivelse Kvalitetskontrol v.1.2_dec 2017.docx
  85638/21
 • Bilag C - Alm betingelser for support- og serviceydelser_Formpipe_nov 20....pdf
  85636/21
 • Bilag A - Licensbetingelser Kvalitetskontrol.docx
  85637/21
 • Dagsorden for møde med de fem syddanske frontløberkommuner den 23 februar 2021.docx
  81778/21
 • Dagsorden til møde m pilotkommuner
  81777/21
 • Organisering DK2020 Syd.pdf
  81779/21
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Tidsplan for Skrydstrup
  170540/21
 • PRO HJERTE_EVALUERINGSRAPPORT_final (2).pdf
  81668/21
 • PRO Hjerte evalueringsrapport
  81667/21
 • Information om VBA-indsatsen ifb. coronatest og -vaccine i Region Sjælland i samarbejde med Stoplinien.pdf
  81068/21
 • VBA netværksmøde oplæg Region Syddanmark.pdf
  81066/21
 • Røgfri i en coronatid - VBA-indsats i Region Sjælland i samarbejde med Stoplinien.pdf
  81065/21
 • Referat af netværksmøde 14. januar 2021.pdf
  81069/21
 • 20210114_Rygestop_psykiatri_VBA.pdf
  81067/21
 • Referat af VBA netværksmøde den 14. januar
  81062/21
 • Rygestop og Psykiatri VBA-netværket den 14. januar 2021.pdf
  81064/21
 • Fra Esbjerg Kommune og DMR, Vedr. Status på undersøgelser - Ribe Jern
  82573/21
 • RE: Kærgård - Udkast til tillægskontrakt 25 - Dokumentation af injektionsrunde 5-8 i lag 2.1 i grube 3 (ISCO og S-ISCO)
  91236/21
 • Kærgård tillægskontrakt nr 25 S-ISCO og ISCO rapportering i grube 3_LNS.pdf
  91235/21
 • Kærgård tillægskontrakt nr 26 baseline gr 2 og 4_LNS.pdf
  91243/21
 • RE: Kærgård - Udkast til tillægskontrakt 26 - Baseline vandprøvetagning i grube 2 og 4
  91242/21
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til forureningsundersøgelse, Hvidkærvej 3, Odense inkl. bilag
  81421/21
 • Fra DMR: Oplæg til §8-undersøgelse på Hvidkærvej 3, Odense
  81420/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for svar vedr. Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  80821/21
 • Fra NIRAS, Historisk materiale, 461-81717, Ruegyden 56, 5250 Odense SV.pdf
  80472/21
 • Fra DMR, modtaget Endelig teknisk rapport - 450-81304 Sofienbergvej 1B m.fl..pdf
  82671/21
 • Fra Borger: Vedr. kortlægning af forurening Vejrøvænget 8 7000 Fredericia
  81497/21
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  81844/21
 • Fra DMR, modtaget endelig grundejer rapport, 450-81304 Sofienbergvej 1B m.fl.pdf
  82672/21
 • SV: Kristian Jensen - kan trække på KJ hele 2021
  81027/21
 • Fra NIRAS, Historisk materiale, 461-81689, Grønnegyden 69, 5270 Odense N.pdf
  80332/21
 • Fra borger, indsigelse vedr. Gartnervænget Øst 16, 5240 Odense NØ, journal nr. 21/7742 lokalitet nr. 461-81728
  82743/21
 • Fra revisor: Nyt OUH - DTØ rapport 4. kvartal 2020 - Nyt OUH - Det Tredje Øje Rapport Q4 2020 - END 110221.pdf
  81746/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  82843/21
 • Fra MOE - Notat/rapport - Supplerende undersøgelse (ENDELIG)
  83101/21
 • Fra projekt: Opdateret budget og projektplan
  84041/21
 • Fra borger - kvittering
  84227/21
 • Fra Danbolig: Opfølgning på telefonhenvendelse fra borger
  85934/21
 • Fra Danbolig: Telefonhenvendelse
  85932/21
 • Fra: jj-bolig: Telefonhenvendelse
  85963/21
 • Fra home: henv. forurening Søndervænget 11, 6230 Rødekro
  85043/21
 • Fra IBC: vedr. Fremskudt trivselsberedskab
  88380/21
 • Fra Tverskov Advokater: Telefonhenvendelse
  85968/21
 • Fra odense Kommune: Dagsorden til Campus styregruppemøde den 22. februar 2021
  86632/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Strandholtvej 46, Skippervej 39, 5270 Odense N
  80347/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fredericia Kommunes bemærkninger til Dan Gødnings brev af 16. december 2020
  95683/21
 • Fra DMR: Notat vedr. oprensning af forurenet jord jf. vilkår i § 8-tilladelse, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  113522/21
 • Fra Kolding Kommune, § 8 til havneprojekt, Skamlingvejen 3, 6000 Kolding
  109650/21

Udgående

 • Til borger: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  82649/21
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - møde aflyses, da jeg ikke har hørt fra dig
  175231/21
 • Til DMR, Opfølgning på Vestergade 62, Tønder, lok: 541-20001
  133703/21
 • Til Sparekassen Fyn: Korrespondance om manglende nuancering af Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  82828/21
 • Til Niras, Regions svar på status på undersøgelser - Ribe Jern
  82414/21
 • Til Sparekassen Fyn: Orientering om mulighed for indhenting af forureningsattest, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  82331/21
 • Til Borger, Del af ejendommen udgår af kortlægning, Johannevej 11, 5863 FerritslevFyn.pdf
  82294/21
 • Til Home: Fremsendelse af kortlægningsgrundlag, Humlevænget 8, 5856 Ryslinge
  82132/21
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til nyt tidspunkt for indeklimamålinger, Odense Gasværk
  81857/21
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  81830/21
 • Til Sønderborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Skovvej 27, losseplads, 6430 Nordborg, lok: 523-5704
  81827/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på ønske om deling af Excel-ark beregning af forhold mellem BTEX og TVOC, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  81804/21
 • Til DMR, Svar vedrørende §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg, lok: 561-4057
  81718/21
 • VS: Ang. Kliplev
  82909/21
 • Til indvinder, Råstof, Nr. Hostrup
  170555/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Udklip af beregning af forhold mellem BTEX og TVOC til mødereferat, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  81555/21
 • Til ansøger, Råstof, SV: Tidsplan for Skrydstrup
  170552/21
 • EnaboGraveområderNyeVoesbjerg.pdf
  81359/21
 • BeboerDavindeDrivhuse.pdf
  81353/21
 • Bovrup Varnæs 32a, Aabenraa Kommune.pdf
  82918/21
 • Tinglysning af efterbehandlingsvilkår i råstoftilladelse matr.nr. 32a Bovrup Varnæs i Aabenraa Kommune
  82917/21
 • Til WSP: Vedr. ny vandprøvetagning
  81237/21
 • Til Borger, Råstof, Råstoftilladelse, Akkerup Nymølle.pdf
  81278/21
 • Til Borger, Råstof, Akkerup - Skallebjerg.pdf
  81277/21
 • Til WSP: Vedr. oprydning i Geo Gis databasen
  81233/21
 • Til Borger, Råstof, SV: Stripmining Råstofplan 2020
  81276/21
 • Til Borger, Boligerklæring, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  81155/21
 • Til Nordfyns Kommune, SKAT og Arbejdstilsynet: V2-kortlægnig af en del af Åbakkevej 1, 5462 Morud
  81154/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  81156/21
 • Til Borger, Råstof, svar til borger sendt med fysisk post, Højes Dong.pdf
  81327/21
 • Til Borger, Råstof, svar til borger sendt med fysisk post
  81326/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Spørgsmål vedr. vandindvindingstilladelse på dele af matr. nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  84459/21
 • Til Borger, Råstof, svar til borger sendt med fysisk post, Vilslev.pdf
  81316/21
 • Til Borger, Råstof, svar til borger sendt med fysisk post
  81315/21
 • Til borger, Slotsgade 5: Svar på hendvendelse vedr. undersøgelse mv, slotsgade 5
  80530/21
 • Til Odense Kommune: Bekræftelse af udtagning af indeklimamålinger indenfor fyringssæson, Odense Gasværk
  81849/21
 • Til kommunen og Skat - Kopi af V2 kortlægning - Ny Vestergade 20, lok. nr. 430-81526
  80232/21
 • Til borger - V2 kortlægning
  80233/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Grønnegyden 69, 5270 Odense N.pdf
  81611/21
 • Til borger - partshøring udlæg ved Voesbjerg
  81358/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Ruegyden 56, 5250 Odense SV.pdf
  81546/21
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Vejrøvænget 8 7000 Fredericia
  81510/21
 • Til Ejendomsselskabet TT Invest. Hader: Afgørelse - del af jeres grund er ikke forurenet, Slagtergade 20B - 20G, 6100 Haderslev
  82684/21
 • Til borger, V1-høring m bilag - Engumvej 150, 7120 Vejle Øst.pdf
  82318/21
 • Til borgern -Udtagning af graveareal ved Fæsted
  80940/21
 • Til MST: Høringssvar vedr. udkast til afgørelse (udkast) om afslutning af jordforureningssag ved T9802, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  80317/21
 • til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Grønnegyden 69, Odense N.html
  81606/21
 • Til borger - Henvendelse om undesøgelsesresultater på Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  82168/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbrev vedr. indledende undersøgelse på ejendommen, matr.nr. 45u Vinding By, Mølholm, som ligger Rønshovedvej 17, 7100 Vejle. Lokalitet 631-00808.
  82124/21
 • Til Haderslev Ældreboligselskab: Afgørelse - Del af grund er ikke forurenet, Bakkebo 40-56, 6100 Haderslev
  82683/21
 • Til Borger: V2 høring - del af din grund er forurenet, Slagtergade 20A, 6100 Haderslev
  82681/21
 • Til Borger: Bilag til V2 høring - udkast til V2 afgørelse, Slagtergade 20a, 6100 Haderslev
  82682/21
 • Til borger -Link til råstofkortlægningen
  82288/21
 • Til Energinet Eltransmissions A/S og Aabenraa Kommune: V1 og V2 kortlægning, Hviids Vej, Aabenraa
  80661/21
 • Til borger - partshøring - udlæg af graveområde Davinde- Drivhuse
  81352/21
 • Til Borger - Grundejerorientering 631-00808 - Rønshovedvej 17, 7100 Vejle.pdf
  82000/21
 • VS: Kristian Jensen
  80977/21
 • Til eEnerginet - bemærkninger vedr.400kV luftledning og råstofinteresseområder ved Ribe
  80282/21
 • Til projekt: godkendelse vedr overdragelse af projekt
  82372/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Ruegyden 56, 5250 Odense SV.pdf
  81551/21
 • Til projekt; meddelt accept af overførsel af projekt
  82533/21
 • Til Borger: Vedr. kortlægning af forurening Vejrøvænget 8 7000 Fredericia
  81501/21
 • Til EDC: Vedrørende lokalitet 530-81040
  85990/21
 • Til Nordicals: Vedr. henvendelse på lokalitet 461-70154 - Holkebjergvej 54, Højme, 5250 Odense SV
  85998/21
 • Til JJ-Bolig: Vedr. Egensevej 37, 5450 Otterup
  85983/21
 • Til Tverskov Advokater: Vedr. Egensevej 37, 5450 Otterup
  85976/21
 • Til Danbolig: Vedrørende henvendelse på 445-00021 Odensevej 151
  85943/21
 • Til Home: Svar på henvendelse om Algade 41, 5592 Ejby
  85894/21
 • Tender for external expertise - Interreg 5a DIVA
  97953/21

10. februar 2021

Indgående

 • Fra Rådgiver - Udkast til moniteringsrapport - Vestergade 34
  178434/21
 • fra varde kommun Slaggeansøgning Tiphedevej 29
  148844/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Supplerende oplysninger vedr, gartneri på Fangelvej 72, 5672 Broby
  80032/21
 • Fra Odense Kommune: Ønske bekræftelse på tidspunkt for udtagning af indeklimamålinger, Odense Gasværk
  81847/21
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Godkendelse af adgang fra graveområde til Basselundvej
  115660/21
 • Fra Projektejer, Råstof, Torp Bilag 1.pdf
  169583/21
 • Fra Projektejer, Råstof, Revideret Solcelle område i Torp
  169582/21
 • Fra Projektejer, Råstof, lerudgravningsinteresseområde.pdf
  169584/21
 • Fra Orbicon, Forslag til supplerende, Gasse Høje 25, placering af supplerende boringer
  83187/21
 • Fra WSP: Vedr. ny vandprøvetagning
  81224/21
 • Fra COWI: Resultattabel samt fortyndingsberegning
  78999/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til rådgiver angående revideret kontrol-, vedligeholdelses og moniteringsplan, Sankt Jørgens Engen
  78718/21
 • Anmeldelse i JordWeb 203238.pdf
  78563/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Analyser prøve 1-20
  78566/21
 • Fra Kolding Kommune: Analyserapporter, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  78562/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Analyser prøve 21-25
  78567/21
 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding til rådgiver ang. forslået afværgeforanstaltninger, Sanderumvej 174, Odense.
  78557/21
 • Fra borger, Slotsgade 5: Henvendelse vedr. undersøgelser mv. på Slotsgade 5
  80520/21
 • Fra Kolding Kommune: Første fremsendelse af supplerende materiale, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  78324/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for regionens bemærkninger om bl.a indeklimamålingerne, Odense Gasværk
  78344/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens tilbagemelding, Sanderumvej 174, Odense.
  78112/21
 • Fra Odense Kommune: Ny revideret plan for omfangsdræn, Odense Gasværk
  78010/21
 • Fra Odense Kommune: Ny revideret plan for monitering, vedligeholdelse og kontrol, Odense Gasværk
  77998/21
 • Fra TreFor: Nye spørgsmål
  78303/21
 • Fra DMR: Herslev Kildeplads, overvejelser vedr. videre tiltag
  154150/21
 • Fra BT : Anmodning om aktindsigt
  171219/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om § 8a høringssvar - udkast til § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse, Ringgade 186-198, 6400 Sønderborg
  96268/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Uddybning af ventiltion samt elevatorskakt
  96293/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse
  96286/21
 • Fra Sønderborg Kommune: §8 ansøgning- ansøgnigsmateriale
  96330/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Anmodning" - billede af ventilationen
  96302/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag; Oprensning ved P-3728A/B (spild id: 06.05.2020, overløb dræntragt ved P-3728A/B) (MST Id nr.: 2590022)
  77987/21
 • fra rådgiver: § 8 pligt, jordforurening ved Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  79554/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. regionens udtalelse til fund af forurening ved boring 3 og efterfølgende oprensning heraf - en del af matr. nr. 3n, Skovs Højrup By, Brenderup
  79477/21
 • Fra NCC Industry A/S: Svar vedrørende tidsfrist for opfyldelse af påbud, Rolighed Grusgrav
  80370/21
 • National klinisk retningslinje for hofteartrose sendes i høring - høringsfrist er den 8. marts 2021
  77666/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81823, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N.pdf
  76978/21
 • Fra Kolding Kommune: tilbagemelding til rådgiver vedr. jordhåndtering, Ålegården, 6000 Kolding
  79850/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. Jordhåndteringsplan, Ålegården, 6000 Kolding
  77898/21
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse efter § 8- bygge- og anlægsarbejde - Enghavevej 11, Varde
  78007/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. tilbagemelding på forespørgsel vedr. vejforløb hen over Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia
  77287/21
 • Oplæg pkt. 3. Patientinddragelse-Co-production RSYD. A.Janssens.090221.pdf
  81015/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  80323/21
 • Underskreivet version Tilbud om opgradering af ydernummer
  82597/21
 • Fra projekt; anmodning om overførsel af projektejerskab
  82490/21
 • Fra DMR, modtaget endelig teknisk rapport, Gerritsgade 23, Svendborg.pdf
  82677/21
 • Fra DMR, modtaget endelig grundejerrapport, Gerritsgade 23, Svendborg.pdf
  82676/21
 • Fra Praksis - Suppl. korrespondance vedr. ansat læge
  82147/21
 • Fra projekt: rev. budget og aktivitetsplan
  83232/21
 • Fra Home: Telefonhenvendelse
  85884/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9, 5600 Faaborg
  144144/21

Udgående

 • Til TJØRNTVED, V2-afgørelse, Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  80071/21
 • Til TJØRNTVED, V2-afgørelse, Biskopstorpvej 3, 5900 Rudkøbing.pdf
  80052/21
 • Til TJØRNTVED, V2-afgørelse, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing.pdf
  80047/21
 • Til TJØRNTVED, V2-afgørelse, Byvej 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  80040/21
 • Til Arbejdstilsynet, V2-kortlægning af en del af Malervænget 1-3, 5560 Aarup
  79856/21
 • Til Scankab Nordic, V2-afgørelse, Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  79841/21
 • Til Assens Kommune og SKAT; V2-kortlægning af en del af Malervænget 1-3, 5560 Aarup
  79843/21
 • Til Grundejer Kiddesvej 1 - forslag til mødetidspunkt
  175228/21
 • Til Borger, Teknisk Rapport, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  79661/21
 • Til Borger, Boligerklæring, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  79662/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  79663/21
 • Til Middelfart Kommune og SKAT, V2-kortlægning af Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  79658/21
 • Til GARTNERIET HANSE, V1-høring, Kirkegyden 68, 5270 Odense N.pdf
  79592/21
 • Til GARTNERIET HANSE, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse og udgået, Kirkegyden 68, 5270 Odense N.pdf
  79593/21
 • Adoxa kontrakten
  79337/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens § 8-høringssvar til § 8-udkast for bygge- og anlægsarbejder, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  78689/21
 • Til Estate, Svar på telefonhenvendelse, Øsbygade 59, 6100 Haderslev
  78390/21
 • Til Kolding Kommune: Forspørgsel om analyserapporterne, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  78339/21
 • Til borger - Ejendommen kortlægges ikke - Vestergade 7A-C, 6200 Aabenraa.pdf
  78194/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på ny revideret plan for omfangsdræn, Odense Gasværk
  78107/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på ny revideret plan for monitering, vedligeholdelse og kontrol, Odense Gasværk
  78102/21
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til tilbagemelding fra rådgiver, Sanderumvej 174, Odense.
  77953/21
 • Til Kolding Kommune: Forespørgsel om supplerende oplysninger vedrørende jord til DK Råstof ApS, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  77814/21
 • OpfølgningRingOpDavindeBy31.pdf
  77801/21
 • Til Borger, Afgørelse om at ejendom udgår af kortlægning, Østerbygade 59, 6100 Haderslev.pdf
  77316/21
 • Til AQUAPRI, V1-høring, Øsby Møllebjerg 9, 6100 Haderslev.pdf
  77317/21
 • Til AQUAPRI, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Øsby Møllebjerg 9, 6100 Haderslev.pdf
  77315/21
 • Til Kruså-Padborg Flyveplads, Afgørelse om V2-kortlægning.pdf
  77300/21
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Flyvepladsen 6, Padborg, lok: 503-20010
  77296/21
 • Til TreFor: Vedr. vandløb og udledning
  77173/21
 • Til Concito: ansøgning om midler fra den centrale pulje
  80843/21
 • Til NIRAS, spm. fra ejer videresendes til NIRAS og borefirma
  84236/21
 • Til Aabenraa Kommune, Tinglev Menighedsråd og Beredskabsstyrelsen: Høring vedr V2-kortlægning, Nørremarken 19 mfl, TInglev
  79624/21
 • Til Nyborg Kommune: Regionens svar på anmodning om udtalelse vedr. opførelse af tilbygning, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  79307/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V1-afgørelse, en del af Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart
  78259/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev - H.C. Lumbyes Vej 9A-9D, Harlekinvej 74, 76, Cecilievej 2, 8X, 5270 Odense N
  76942/21
 • Til Kolding kommune + Skat: Kopi af Afgørelse V2-kortlægning + Rapport, 509-50020, Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld
  79471/21
 • til Politisk Parti - udbetaling
  79890/21
 • til Politisk Parti - udbetaling
  79896/21
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af en del af Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart, Matr. nr. 14æ Skrillinge By, Kauslunde
  78387/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  80016/21
 • Til borger, Forslag til Råstofplan 2020, Gesten
  80008/21
 • til borger SV: Søndergade 177D, 5591 Gelsted
  79061/21
 • Til borger - anmodning om at borger ringer tilbage
  77800/21
 • Til Ejendomsselskabet, Udgået brev - Dæmningen 19, 7100 Vejle.pdf
  79952/21
 • Til Vurderingsstyrelsen og Sønderborg Kommune: V1-kortlægning, Kær Halvø, Sønderborg
  77266/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med V1 og areal udgået inden kortlægning, 410-81516, 10-02-2021
  78270/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til fund af forurening ved boring 3 og efterfølgende oprensning heraf - en del af matr. nr. 3n, Skovs Højrup By, Brenderup
  79466/21
 • SVtil borger: Søndergade 177D, 5591 Gelsted
  79798/21
 • Til borger: Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 509-50020, Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld.pdf
  79450/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  80018/21
 • Til Varde Kommune: Høringssvar til udkast til § 8 - Enghavevej 11, Varde - grundejer ønsker hurtig afgørelse
  77328/21
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til Jordhåndtering - Ny 60/10 kV transformerstation, Ålegården, 6000 Kolding
  77913/21
 • Til revisor: Kvartalsrapport 4.Q 2020 - Kvartalsrapport 4.kvartal 2020 inkl. bilag v2..pdf
  79689/21
 • Til Rishøj A/S: Vedr. spørgsmål til renoveringen af huset på Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  80041/21

9. februar 2021

Indgående

 • Noter fra DK2020 møde 9.februar2021
  80854/21
 • Fra Styrelsen for patientsikkerhed, Svar på anmodning om sundhedsfaglig vurdering
  77844/21
 • Fra grundejer - Kiddesvej 1 - forslag til dato for møde
  175223/21
 • Supplerende_undersøgelse_Uraniavej_8_12_5500_Middelfart_1201-2021-QA -01....pdf
  78255/21
 • image004.jpg
  78253/21
 • fra middelfart kommune : Spørgsmål til § 8 Jordforureningssag
  78250/21
 • Fra Odense Kommune, Mail omkring ny §8-sag på Fangelvej 35, 5260 Odense S
  88745/21
 • Fra Kolding Kommune: Til orientering - jord med slagge gravet op indendørs, Toften 1, 6000 Kolding
  77830/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Jordweb 206866 - jord med slagge
  77831/21
 • Fra DGE: Orientering om udført undersøgelse og planlagt oprensning, Åbovej 10, Bylderup-Bov
  76411/21
 • Fra DGE: Bilag - Rapport Åbovej 10, Bylderup-Bov
  76414/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilbagemelding på forespørgsel om supplerende materiale, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  76312/21
 • Fra Kolding Kommune: Til orientering vedrørende jord til DK Råstof ApS, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  77781/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Jordweb 203238 - til grusgrav
  77782/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Udkast til §8 tilladelse, nedrivning af drivhuse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup
  77737/21
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til §8 tilladelse, nedrivning af drivhuse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup
  77736/21
 • Fra Niras, Råstof, 46a Tumbøl - Partshøring og graveområde
  169565/21
 • Fra Odense Kommune, Kopi af mail omkring cykelkælder, Østerbro 1,5000 Odense C
  74640/21
 • Fra Tønder Kommune: Høring vedr §19, Østermarkvej 22, 6280 Højer
  76271/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - §19 ansøgning Højer_04022021_RJL
  76273/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - UDKAST - § 19 tilladelse til midlertidig oplag af overskudsjord.pdf
  76272/21
 • Fra rådgiver - accept af betingelser vedr. Lån af areal, Middelfartvej 126, Odense.
  74189/21
 • Fra Odense Kommune, Mailkorrespondence omkring cykelkælder, Østerbro 1, 5000 Odense C
  74248/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Undersøgelsespåbud, Johannevej 11, 5863 Ferritslev Fyn
  82219/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail med § 48-påbud og undersøgelses- og oprensningsrapport, Johannevej 11, 5863 Ferritslev Fyn
  82218/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, OM-rapport, Johannevej 11, 5856Fjerritslev Fyn
  82220/21
 • Fra Kolding Kommune: Varsel om undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  74144/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Varsel om undersøgelsespåbud efter fyringolieforurening
  74145/21
 • Fra FMK, Orientering om jordforureningssag, Stationsvej 14, 5792 Årslev
  74171/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  75882/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 6, 7100 Vejle.
  74721/21
 • Svar fra Ministeren
  75370/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 36, 7100 Vejle.
  74769/21
 • SV: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe om "Børn og unge som pårørende"
  75374/21
 • Interreg-udvalg: Beslutninger ved skriftlig afstemning fra 21.1. til 4.2.2021
  76112/21
 • Fra MST: Varsel af undersøgelsespåbud efter spild af Avtur jet A1, 1. februar 2021. (MST Id nr.: 2584639)
  75357/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 24, 7100 Vejle.
  74743/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  74801/21
 • Fra MST: Afslutning af forureningsag, forurening ved T3 - Shell raffinaderiet (MST Id nr.: 2587094)
  76211/21
 • Fra projekt: anmodning for forlængelse af projekt pga corona
  77848/21
 • Fra Fredericia Kommune: Opdateret moniteringsnotat for Bådhusene - opdateret for 64A og D
  78115/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jels Vestergade 54, 6630 Rødding.pdf
  79443/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Mynderup Hestehave 12, 5762 Vester Skerninge.pdf
  79534/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Møllevej 30, 5762 Vester Skerninge.pdf
  79517/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Mynderupvej 47, 5762 Vester Skerninge.pdf
  79546/21
 • Hovedaftale HjerteSyd
  81963/21
 • Fra Varde Kommune: Høring - udkast til § 8 - Enghavevej 11, Varde - grundejer ønsker hurtig afgørelse
  77323/21
 • Fra projekt; meddelelse om fusion i Museum Kolding
  82039/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Assens Kommune
  81928/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Varde Kommune
  81894/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Assens Kommune
  81937/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Middelfart Kommune
  81958/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Varde Kommune
  81887/21
 • Fra Amgros: Implementeringsgruppen_referat videomøde_20210208
  83444/21
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  84541/21
 • Fra Radio 4: Anmodning om aktindsigt
  84148/21
 • Fra DGE: Anmodning om kortlægningsbreve på Stationsvej 7, Brenderup Fyn
  89984/21
 • Fra DMR: Henv. Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  90004/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  85571/21
 • Fra DMR: Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  90001/21
 • Fra Sweco: Kommentarer vedr. Gothersgade 47 - rapport
  112707/21

Udgående

 • Til Rådgiver: OK til budget af 3/2 og ny tidsplan
  76688/21
 • SV: Repræsentant til Behandlingsrådet
  76593/21
 • Til Kolding Kommune: Nyt forsøg på forespørgsel om materiale ifm. varsel af undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  76382/21
 • Til Aabenaa Kommune, vedr. Udkast til §8-tilladelse, Bylderup Skole - reducering af kortlægningen
  75969/21
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Reducering af det kortlagte areal.pdf
  75971/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om prøvetagning i grundvand
  75426/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 32, 5270 Odense N.pdf
  74558/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse samt udgået, Strandholtvej 32, 5270 Odense N.pdf
  74559/21
 • Region Syddanmarks tilbagemelding (pkt. A.2) - Sundhedsdirektørmail nr. 4 / 2021 - Svarfrist 12-02-2021
  74432/21
 • Til Kolding Kommune: Forespørgsel om supplerende materiale ifm. varsel, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  74164/21
 • Til MILJØ-BO, Udgår efter undersøgelse, Mosevænget 18, 5270 Odense N.pdf
  74107/21
 • Til rådgiver - ok til lån af areal inkl. betingleser
  74188/21
 • Status for røntgenhenvisninger
  75868/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Rågelundsgyden 1, 5240 Odense NØ
  76899/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grønnegyden 73, 5270 Odense N
  76860/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandholtvej 2B, 5270 Odense N
  76923/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lunden 35, 5320 Agedrup
  76888/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skippervej 58, 5270 Odense N
  76908/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for forespørgsel_Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  74770/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grønnegyden 98, 5270 Odense N
  76862/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 19, 5260 Odense S
  76930/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fredemarksvej 62, 5320 Agedrup
  76858/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Thorupvej 71, 5220 Odense SØ
  76925/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ.pdf
  74704/21
 • Til Bokebo ApS, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 33, 33B, 5240 Odense NØ.pdf
  74398/21
 • Til Boligforeningen, V0-orienteringsbrev - Solsikkemarken 1-35, 2-58,, 5260 Odense S
  76912/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 16, 16A-16E, 5320 Agedrup
  76624/21
 • Svar på henvendelse - Gravearbejder på Langagervej 14, Vejle
  75102/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegyden 61, Taksvænget 15, 5270 Odense N_1
  76881/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_8
  76669/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - H. C. Lumbyesvej 216, 5270 Odense N
  76864/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_6
  76662/21
 • Til Haderslev Kommune og Vurderingsstyrelsen: Endelig afgørelse vedr V1-kortlægning, Chr X Vej 22, Haderslev
  76740/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lunden 58, 5320 Agedrup
  76892/21
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Værkstedsvænget 7, 5260 Odense S
  76896/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Markhaven 1, 5320 Agedrup
  76894/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev - Solbærvej 5, 5260 Odense SØ
  76910/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Rågelundvej 180, 5240 Odense NØ
  76901/21
 • Til Borgere - bilag til afgørelse, Rapport fra den indledende undersøgelse af Kallehaven 17, Svendborg
  76797/21
 • Status for røntgenhenvisninger
  75874/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lunden 35B, 5320 Agedrup
  76889/21
 • Til projekt: godkendt tilpasning af projekt pba covid-19
  75832/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindehaven 11, 5270 Odense N
  76886/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 21, 5260 Odense S
  76931/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_3
  76656/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandholtvej 2A, 5270 Odense N
  76922/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sanderumgårdvej 30, 5220 Odense SØ
  76903/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Stigevej 278, 5270 Odense N
  76918/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegyden 126, 5270 Odense N
  76877/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 13B, 5260 Odense S
  76927/21
 • Til Meninghedsråd, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 0, 25, 5260 Odense S
  76871/21
 • Til Fensmark Miljø ApS: Svar: Undersøgelsesoplæg for Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Ø
  76764/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - H. C. Lumbys Vej 30, 5270 Odense N
  76866/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stigevej 250, 5270 Odense N
  76917/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ.pdf
  74729/21
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 13C, 5260 Odense S
  76933/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_2
  76653/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_1
  76649/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Daltoften 35, 5320 Agedrup
  76679/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_4
  76657/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_5
  76661/21
 • Til Grundejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_9
  76647/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. tilbagemelding på forespørgsel vedr. vejforløb hen over Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia
  74088/21
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 13C, 5260 Odense S
  76932/21
 • til projekthaver
  75902/21
 • SV borger: Søndergade 177D, 5591 Gelsted
  75362/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindehaven 1, 5270 Odense N
  76884/21
 • Til Middelfart Kommune: Forespørgsel til de kommende bygninger_Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  74779/21
 • Til Estate - Svar på henvendelse om jordforurening på Nybrovej 134, Kærup, 6851 Janderup Vestj.
  74004/21
 • Til borgere, Kallehaven 17, Svendborg udgår inden kortlægning.pdf
  76796/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stigevej 278, 5270 Odense N
  76919/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fichstræde 2, 5240 Odense NØ
  76856/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Sletmadevej 29, 6040 Egtved
  75578/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 0, 25, 5260 Odense S
  76872/21
 • Til ejendomsmægler - Svar på envendelse om V1-V2-kortlægningen på Hovedgaden 10, 6800 Varde
  74114/21
 • Status for røntgenhenvisninger
  75870/21
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Værkstedsvænget 7, 5260 Odense S
  76897/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 15, 5260 Odense S
  76928/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bjergfyrvangen 75, 5270 Odense N
  76916/21
 • Til Hjallesegade 17, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 17, 19, 5260 Odense S
  76875/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 33, 33B, 5240 Odense NØ.pdf
  74396/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 17, 19, 5260 Odense S
  76874/21
 • Til Stige Skole, V0-orienteringsbrev - Hedelundvej 2, 5270 Odense N
  76868/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_7
  76665/21
 • Til Borger, svar vedr. sløjfning af filtersatte boringer, Blandebjerg 15
  80031/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 17, 5260 Odense S
  76929/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_10
  76670/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skippervej 38, 5270 Odense N
  76906/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Evelundsvænget 18, 5270 Odense N
  76854/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegyden 61, Taksvænget 15, 5270 Odense N_1
  76882/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegyden 61, Taksvænget 15, 5270 Odense N
  76880/21

8. februar 2021

Indgående

 • Referat byggemøde nr 5_2021 den 2-2-2021 ver1.docx
  91371/21
 • Kærgård - udkast byggemødereferat - Byggemøde nr 5 2021
  91370/21
 • Fra rådgiver - nyt udkast til Notat vedr. supplerende prøvetagning, Ørstedsgade 24-28, Rudkøbing
  100153/21
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding på bemærkninger fra region og kommune, Sanderumvej 174, Odense.
  77917/21
 • Introduktion til DK2020-projektweb til de geografiske organiseringer
  73924/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering midler VTO oprensning
  73821/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Midler disponeret undersøgelse
  73782/21
 • Fra Borger, Råstof, Stripmining Råstofplan 2020
  81269/21
 • Fra COWI: afværgeafsnit skal indarbejdes i rapport. RE: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Status undersøgelser februar 2021
  72706/21
 • Sydtrafiks vedtægter gældende pr.1.1. 2022 UDEN ændringsmarkeringer.pdf
  72760/21
 • Sydtrafiks vedtægter MED ændringsmarkeringer.pdf
  72761/21
 • Ændrede vedtægter for Sydtrafik.
  72759/21
 • Fra borger: vedr. sløjfning og erstatning, Skolevej 5, Nr. Aaby
  89044/21
 • Fra DMR: Oplæg til prøvepumpning, Glasvænget 9
  110532/21
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Status undersøgelser februar 2021
  72242/21
 • Fra WSP: Vedr. ny vandprøveresultat
  71609/21
 • Fra COWI: præcisering af salgspriode for pesticider
  80224/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering til rådgiver for modtagelse af §8-ansøgning, Christians Park
  74100/21
 • SV: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  71977/21
 • SV: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  71981/21
 • Fra rådgiver - svar vedr periode for lån
  74183/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  74748/21
 • Fra energinet - oplysninger om graveanvisninger ved kabel og master
  73823/21
 • Fra Borger, mail med spm vedr- undersøgelsen
  74246/21
 • Fra borger: Søndergade 177D, 5591 Gelsted
  75347/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  73814/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  73906/21
 • Anmodning til sletning af lydfiler til RecordIt - fra Lægevagten
  73884/21
 • Fra Borger, tilføjelse til mail om filtersatte boringer
  80024/21
 • Fra evaluator: Evaluering af Kulturpuljen 2016-2017
  76562/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  73854/21
 • Fra Borger, Mail vedr. sløjfning af filtersatte boringer, Blandebjerg 15
  80023/21
 • Fra Fanck Miljø- og Geoteknik: Svar på spørgsmål og geoteknisk rapport, Vestergade 28, Børkop
  84851/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. kvittering for rapport over supplerende poreluft undersøgelse på Sct. Norberts Skole i Vejle
  88960/21
 • Fra Colliers: Henvendelse vedr. Viddingherredsgade 26A, Tønder
  88658/21
 • Fra Lertranskøb: SV: ansøgning om indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til graveplan
  72682/21
 • Fra MST: Påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og T36
  72916/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Kvittering for modtagelse af svar, Skovglimt 25, Sønderborg
  71524/21
 • Fra Nymølle: SV: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  71986/21
 • Fra MST: Påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og T36
  72924/21
 • Fra DMR, modtaget Endelig teknisk rapport, 479-00573, Kallehaven 17 (Gl Skårupvej 59), 5700 Svendborg.pdf
  72967/21
 • Fra DK Råstof Kvittering for svar, Jerlev Landevej, Jerlev
  73620/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  71633/21
 • Fra Andelsboligforeningen Rughøjparken, ansøgning om boligundersøgelse, Rughøjvej, Odense.pdf
  71403/21
 • Fra DMR, modtaget Endelig grundejerrapport, 479-00573, Kallehaven 17 (Gl Skårupvej 59), 5700 Svendborg.pdf
  72957/21
 • VS: Post fra Sundhedsstyrelsen mfl. -
  92556/21

Udgående

 • Til Borger, Orientering om igangsætning af gravearbejde.pdf
  73480/21
 • Til MOE, Udbud - 3 VTO - mindre gravesager, Region Syddanmark
  73206/21
 • SV: Ændrede vedtægter for Sydtrafik.
  73114/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Anmodning om yderligere oplysninger vedr. gartneri på Fangelvej 72, 5672 Broby
  73027/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Bystævnet 21A-G, Årslev, lok: 430-81294
  72913/21
 • Til CR Ejendomme, Ophævelse af kortlægningen.pdf
  72918/21
 • Til borger: svar vedr. sløjfning og erstatning, Skolevej 5, Nr. Aaby
  89045/21
 • Til COWI: Afrapportering kan igangsættes SV: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Status undersøgelser februar 2021
  72423/21
 • ansøgning om indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til graveplan
  71964/21
 • Til BDO: Værditabsregnskab til revision
  71662/21
 • Svar til speciallæge: Vedr. smertestillende medicin til bedøvelse af næse og svælg og afhævning af slimhinder.
  71618/21
 • Til Mægler: Svar på spørgsmål
  71461/21
 • Til rådgiver - spørgsmål til Lån af areal, Middelfartvej 126, Odense.
  74180/21
 • Til ejer - Kortlægningsbrev + boligerklæring med alle bilag
  72024/21
 • til borger, råstofplan 2020, høring
  151947/21
 • Til Borger, Forslag til Råstofplan - graveområde ved Stenløse
  72112/21
 • Til projekt: meddelt godkendelse af udsættelse af projektet
  72600/21
 • Svar til Danske Regioner
  71421/21
 • (Eftersendelse - OUH) Analyse af biobanklandskabet i Danmark: Hjælp med kortlægning af biobanker i Region Syddanmark
  73246/21
 • Til DK Råstof A/S: Vedr jordtilførsel, Jerlev Landevej, Jerlev
  73258/21
 • Til kommune + SKAT - Kopi af kortlægningsbrev og boligerklæring med alle bilag
  72133/21
 • Til BDO: Bilag, Regning
  71665/21
 • Til BDO: Bilag, Regning
  71661/21
 • Til BDO: Bilag, Regning
  71663/21

7. februar 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: Revideret §8-ansøgning, Christians Park
  74093/21
 • Fra Rambøll: Bilag - §8 ansøgning, Christians Park
  74094/21
 • Vedr. Røntgenoptagelser i 2nd klinik og henvisninger i 2020 samt delvis nedlukning af klinikken
  75893/21
 • SV: Redegørelse for udnyttelsesgrad af vacciner
  71132/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  71310/21

Udgående

 • Til Borger: V2-afgørelse
  71050/21
 • Til Borger: V2 afgørelse
  71008/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af 10 stk. V2 afgørelser
  71048/21
 • Til Borger: V2-afgørelse
  71028/21
 • Til Borger: V2 afgørelse
  71042/21
 • Til Borger: V2 afgørelse
  71045/21
 • Til Dansk Demetra ApS: V2 afgørelse
  71038/21
 • Til Borger: V2 afgørelse
  70998/21
 • Til Varde Kommune: V2 afgørelse
  71051/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på forespørgsel om §8, Skovglimt 25, Sønderborg
  71007/21
 • Til Horne Sogneforening
  71035/21
 • Til borger: V2 afgørelse
  71000/21
 • Til borger: V2 afgørelse
  71006/21
 • TilVarde Kommune og Skat: kopi af V2 afgørelse
  71052/21
 • til Tistrup Erhvervs- & Borgerforening: V2 afgørelse
  71011/21

6. februar 2021

Indgående

 • til/fra borger, råstof, forslag til råstofplan
  72566/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  71331/21

Udgående

 • Til Kerteminde kommune: §8 høringssvar, Lok 440-81100, Nordre Havnekaj 27, Kerteminde. 21/8806
  70985/21

5. februar 2021

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Tilladelse til etablering af legeplads i henhold til Jordforureningsloven
  84842/21
 • Fra COWI: Materiale vedr. Bentazon
  71003/21
 • Fra Svendborg Kommune: Høringssvar til høring af V2F2-kortlægning af Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup Fyn
  74193/21
 • Fra COWI: Boreprofiler FW: Grønnegade 40 Otterup Oplæg på supplerende undersøgelser
  70640/21
 • Fra Rådgiver - vedr. Lån af areal, Middelfartvej 126, Odense.
  74170/21
 • Fra Fensmark Miljø: Undersøgelsesrapport, Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Ø
  74077/21
 • Fra Fensmark Miljø: Bilag - Undersøgelsesrapport
  74079/21
 • Fra DMR, Ønske om historisk materiale, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  70771/21
 • Fra COWI: Grønnegade 40 Otterup Oplæg på supplerende undersøgelser
  70241/21
 • telefonnotat, Hoptrup Vandværk, 515-50270
  69238/21
 • Fra Indvinder, Råstof, Status vedr. vold
  169398/21
 • Fra DMR: pris på oprydning i GG, Skolevej 5
  69521/21
 • Fra EDC:henv. vedr. Skolevej 7. 5580, Nørre Aaby
  69136/21
 • Fra COWI: GeoGIS
  68766/21
 • Fra Udbetaling Danmark, Egenbetaling modtaget Assensvej 128.pdf
  73593/21
 • Adm svar på spm til beslutningsindstillinger i skriftlig votering
  70114/21
 • Danske Regioners høringssvar - NKR rehabilitering af pt. med prostatakræft
  70461/21
 • HØRING om bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet
  68913/21
 • Fra Mægler: Bilag til ansøgning
  70110/21
 • Fra Odense Kommune: Fælles svar til rådgiver vedr. poreluftdokumentation ved V2NØ, Rismarksvej 52, Odense V
  70501/21
 • Fra politisk parti - ansøgning
  70284/21
 • Fra MOE - Notat om videregående undersøgelse (UDKAST)
  70760/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog vedr mulighederne for påbud, Gildbækken, Nordborg
  69947/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. poreluftdokumentation ved V2NØ, Rismarksvej 52, Odense V
  70052/21
 • Fra Banedanmark: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev (BDK ID: 1982358)
  71167/21
 • Fra projekt: svar fra Kulturministeriet
  72334/21
 • SV: Miljøudvalget - foretræde
  71492/21
 • Anlægsregnskab, ombygning i forbindelse med ambulanceberedskab i Kruså.pdf
  75321/21
 • Henvendelse vedr. gravearbejder Telefonbesked
  75093/21
 • Fra STRING: Minutes of the STRING Steering Group meeting on February 4th, 2021
  74339/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Undersøgelsesoplæg - Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Ø
  76763/21
 • Kvittering fra LSU
  79586/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om kommentarer til Partshøring fra Franck geoteknik - udkast til §8 tilladelse til opførelse af bolig
  77854/21
 • fra rådgiver : § 8 pligt, jordforurening ved Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  78415/21
 • Opdateret afrapporteringsplan for LKT 2021.
  82953/21
 • SV: Garanti - Garantidokument, gældende.pdf
  118930/21
 • Totalentreprise - Børne- Undehusene - UNDERSKREVET.pdf
  118925/21

Udgående

 • Til Rådgiver, Historisk materiale, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  70772/21
 • Til COWI: Bentazon anvendes stadig idag SV: Grønnegade 40 Otterup Oplæg på supplerende undersøgelser
  70645/21
 • Appendix A_final04.01.20_Specialerådet Klinisk Biokemi RSD.pdf
  136718/21
 • NationalkonsensusDPD _final_04.012021_Specialerådet i Klinisk Biokemi RSD.pdf
  136717/21
 • VS: Høring over udkast til national konsensus vedr DPD mangel
  136716/21
 • Til Mægler: Kopi af afgørelse
  70123/21
 • Til Borger: Omfattet af Værditabsordningen
  70121/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  70030/21
 • 5AInteresseomrKortlagOrienterEjere.pdf
  69999/21
 • 5CogsåNaboUdtagneGraveomr.pdf
  69718/21
 • Til rådgiver - kommentarer til Notat vedr. supplerende prøvetagning, Ørstedsgade 24-28, Rudkøbing
  100152/21
 • Til EDC: rapporter vedr. Skolevej 7. 5580, Nørre Aaby
  69145/21
 • Til Rambøll: Skovbyvej 26 A spm. om status for vandprøvetagning og tidsplan
  69234/21
 • Til Aabenraa Kommune, Ingen bemærkninger til tilføjelse af vilkår, Bolderslev Skole, Smedfod 10A, lok.nr. 580-81183
  69440/21
 • til EDC: svar på henv. Skolevej 7. 5580, Nørre Aaby
  69141/21
 • Til Nordfyns Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Bogensevej 35, Søndersø, lok: 580-81086
  70020/21
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  70021/21
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - svar på kommentarer
  175218/21
 • Til Rambøll - vedr. rapportudkast - ønsker baggrundsdata
  154240/21
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening på Nøråvej 5, 6740 Bramming
  70300/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  70823/21
 • VS: Referat fra møde 27.1.2021 om Dansk-Tysk Udviklingsalliance
  69724/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar vedr. vurdering af mulig asbest-forurening, Odensevej 58, 5772 Kværndrup
  70399/21
 • Til Vejen Kommune: Høringssvar til nyt udkast: §8-høringssvar for Søndergade 52-60, 6650 Brørup, matr. nr. 22b, 22ag, 22æ, 22ah, 22q, 22d og 22k Eskelund By, Brørup og 14ao Tuesbøl By, Brørup
  68927/21
 • Til CGI ApS, Udgår INDEN kortlægning - Bommerhavevej 17, 7100 Vejle.pdf
  69553/21
 • Til Svendborg Kommune - Ejeroplysninger
  69516/21
 • Til Boregr: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  70822/21
 • Til Borger, mail med svar vedr. sløjfning af filtersatte boringer, Blandebjerg 15
  70516/21
 • Til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A - V1-afgørelse - Parkvej 16-18, 7100 Vejle .pdf
  69313/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune, vedr, Vestergade 11, Faaborg
  70807/21
 • Til borger - kvittering for oplysninger
  69507/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ.pdf
  68586/21
 • Til borger - Brørup-Holsted - orientering
  69997/21
 • Til Odense Kommune: Svar på henv. vedr. poreluftdokumentation, Rismarksvej 52, Odense V
  70062/21
 • Referat fra møde 27.1.2021 om Dansk-Tysk Udviklingsalliance
  69447/21
 • Til MOE - Bemærkninger til notat om videregående undersøgelse
  70770/21
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Spørgsmål til Vestergade 28- 7080 Børkop, forureningsundersøgelse #PN# J20.1740#
  70478/21
 • Til NCC Industry A/S: Anmodning om nærmere redegørelse for udsættelse af tidsfrist, Rolighed Grusgrav, Faaborg-Midtfyn
  70591/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 35B, 5240 Odense NØ.pdf
  68584/21
 • Til Borger: V2-varsling, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  70821/21
 • Til Borger: Omfattet af VTO
  70014/21
 • Til Bokebo ApS, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 35B, 5240 Odense NØ.pdf
  68591/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 35, 5240 Odense NØ.pdf
  68588/21
 • Til borger, Grundejerorienteringsbrev, Niels Juels Allé 51, 5250 Odense SV
  68756/21
 • Til borger - kvittering for oplysninger
  70035/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ.pdf
  68590/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 35, 5240 Odense NØ.pdf
  68585/21
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Skovvej 16, 6400 Sønderborg matr. 4998 Sønderborg, lok.nr 537-04202
  70841/21
 • Til borger - partshøring Fjelsted
  69717/21
 • Til Haderslev Kommune: Orientering vedr. Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev
  70825/21
 • VS: Hjerte- og kredsløbssygdomme, kardiologi: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende PCSK9-hæmmere til hyperlipidæmi
  70532/21
 • Til Billund Kommune, Råstof, landzonetilladelse i interesseområde
  69038/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af oprensningen, Sinaivej 16, 5672 Broby
  68789/21
 • Svar fra Stephanie Lose på henvendelse
  72314/21
 • Til Andelsboligforeningen rughøjparken, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rughøjvej, Odense
  71419/21
 • Til DMR: accept af pris for oprydning i GG, Skolevej 5
  69528/21
 • VS: Interreg-projekt DIVA (137-4.1-20)
  97931/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Jels Vestergade 4, 6630 Rødding
  130061/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Mommarksvej 232, 6470 Sydals
  130151/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Åsumvej 709, 5240 Odense NØ.
  130212/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Glasvænget 9, 5492 Vissenbjerg
  130600/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Store Rådhusgade 23, 6400 Sønderborg.pdf
  130156/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Uldallund 6, 6500 Vojens
  130067/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Tværvej 1, 5560 Aarup
  130185/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Langgyden 25, 5580 Nr Aaby
  130577/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Frydsvej 6, 6040 Egtved
  130210/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Slotsgade 15 A-F, 6100 Haderslev.
  130174/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Søndervænget 11, 6230 Rødekro.
  130629/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  130622/21
 • Til Nyborg Kommune, vedtaget AP2021, Højgårdsvej 5, 5853 Ørbæk.pdf
  130111/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Hovedvejen 24, 5602 Avernakø.
  130116/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Elsesvej 20, 7000 Fredericia
  130612/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Luhøjvej 26, 5492 Vissenbjerrg.
  130089/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Engstien 4-10, 6000 Kolding
  130138/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Fåborgvej 39, 5762 Vester Skerninge
  130123/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Hvidkærvej 3, 5250 Odense SV
  130133/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Vesterbrogade 17, 6000 Kolding
  130635/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Luhøjvej (matr. 3i), 5492 Vissenbjerrg.
  130081/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Verningevej 9, 5672 Broby.
  130146/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Adelgade 3, 6000 Kolding
  130218/21
 • Til Vejen Kommune, vedtaget AP2021, Mølleparken, Rødding.
  130030/21
 • Til Haderslev Kommune, vedtaget AP2021, Jegerupvej 1, 6500 Vojens.pdf
  130201/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Balsgyden 6, 5540 Ullerslev.pdf
  130163/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Fredensgade 12, 5560 Aarup.
  130190/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Flensborglandevej 9, 6270 Tønder.
  130223/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Bolderslev Hovedgade 4, 6392 Bolderslev
  130651/21
 • Til Odense kommune, vedtaget AP2021, Næsbygårdsvej 15A, 5270 Odense N.pdf
  130127/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Enghavevej 14, 6800 Varde.
  130232/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa.
  130642/21
 • Pukkelafvikling af koloskopier Kirurgisk afd SVS i 2021
  70584/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Balsgyden 8, 5540 Ullerslev.
  130170/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Kirkegyden 4, 5580 Nr. Aaby.
  130203/21
 • Til borger, vedtaget AP2021, Dejrupvej 16, 6855 Outrup
  130589/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 24, 7100 Vejle
  74754/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 6, 7100 Vejle
  74737/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 36, 7100 Vejle
  74785/21

4. februar 2021

Indgående

 • Fra DMR, Oplæg til friv. und, Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  68453/21
 • Fra DMR, Oplæg til friv. und, Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  68452/21
 • Fra speciallæge: Vedr. smertestillende medicin til bedøvelse af næse og svælg og afhævning af slimhinder.
  71549/21
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af arealanvendelse efter supplerende oplysninger fra ejer vedr. vild natur på Strandholtvej 32, 5270 Odense N
  74621/21
 • Fra Sanofi: Besparelse på Lantus insulin glargin 8. marts 2021 - VIGTIG BESPARELSE FOR REGIONEN
  68719/21
 • Fra Kolding Kommune, Varsel om § 48 undersøgelsespåbud, Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  68451/21
 • Fra Kolding Kommune, Varsel om § 48 undersøgelsespåbud, Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  68450/21
 • Fra Kolding Kommune, Varsel om § 48 undersøgelsespåbud, Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  68449/21
 • Fra Esbjerg Kommune, § 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord på karteringsplads, Sahara 2C, 6700 Esbjerg
  68447/21
 • Fra Esbjerg Kommune, § 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord på karteringsplads, Sahara 2C, 6700 Esbjerg
  68446/21
 • Fra Kolding Kommune, Mailkorrespondence med rådgiver, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  93272/21
 • Fra Wsp, Råstof, Tilrettet tilladelse Kudsk & Nissum, Skrydstrup
  169364/21
 • Fra Wsp, Råstof, Skrydstrup_råstoftilladelse.docx
  169365/21
 • Fra intern, Videresendt henv., Mulig opr. af V1-kortlagt ejendom, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  69331/21
 • Fra FMK, Orientering om dieseloliespild, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  68437/21
 • Fra Odense Kommune: Svar på supplerende spørgsmål vedr. Niels Juels Allé 51, 5250 Odense SV
  67844/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Placering af olieudskiller, Bylderup Skole
  75777/21
 • aktindsigt DR fortsat vagtlæger
  75308/21
 • Fra Estate - Henvendelse om jordforurening på Nybrovej 134, 6871 Jandrup Vwstj.
  73999/21
 • Fra ejendommægler - Henvendelse om jordforurening på Hovedgaden 10, 6800 Varde
  74108/21
 • Fra Niras: Bystævnet 41 - budgetstatus 040221
  74415/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. forespørgsel til vejforløb hen over Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia
  74037/21
 • Fra Praksis - Fortsat korrespondance vedr. praksisbetegnelse
  82122/21
 • Fra DMR: Udkast til notat vedr. undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  85202/21
 • fra Danske Regioner
  81401/21
 • Fra JP: anmodning om aktindsigt
  123300/21
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om jordforurening på Nøråvej 5, 6740 Bramming
  67420/21
 • Rolighed Grusgrav
  68080/21
 • Fra Borger: Erstatning aftale underskrevet
  66117/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 30,7100 Vejle.
  67935/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 40,7100 Vejle.
  68010/21
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse under VTO
  67413/21
 • Fra Fredericia kommune:Tilladelse efter jordforureningsloven til at etablere bypark i Kanalbyen
  67932/21
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. fund af forurening ved boring 3 og oprensning, Skolevej/Stationsvej matrikel 3n, Skovs Højrup By, Brenderup
  68420/21
 • Fra projekt; Underskrevet tilsagnsbrev
  67515/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Boreprøver. Stationsvej. Brenderup
  68421/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 8,7100 Vejle.pdf
  67837/21
 • Videresendt mail fra intern, Dokumentationsmateriale for opgravning af tank, Stenvej 7, 6300 Gråsten
  67986/21
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. fund af forurening ved boring 3 og oprensning, Skolevej/Stationsvej matrikel 3n, Skovs Højrup By, Brenderup
  68379/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Alkindi (hydrocortison)
  67056/21
 • Fra borger: Indberetning for 2020, matr nr spandet 59b
  68040/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 22,7100 Vejle.
  67727/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 28,7100 Vejle.
  68061/21
 • Samarbejdsaftale for Passagerråd i Region Syddanmark
  67336/21
 • Fra politisk parti - ansøgning
  68602/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om vejledning
  68620/21
 • Fra GeoDania A/S: "FORESP.: Ryslinge. Enghavevej 15, 5856 Ryslinge, matr. nr. 10au+10dp Ryslinge By, Ryslinge"
  67955/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 34,7100 Vejle.
  67711/21
 • Fra Interreg 5A Godkendelse af Communication strategy, Quality management concept, Risk management approach
  68444/21
 • Fra Alex Andersen A/S: fotos af efterbehandling:
  66275/21
 • Intern orientering om friv. opr., Stenvej 7, 6300 Gråsten
  67977/21
 • Fra Europaministriet Slesvig-Holsten: Bekræftelse af modtagelse af Letter of intent Southern Denmark
  68448/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 12,7100 Vejle.
  67969/21
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til referat af møde 28/1 2021 vedrørende Eltangvej 134, 6051 Almind
  66301/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 10,7100 Vejle.pdf
  67552/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 26,7100 Vejle.
  67557/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 4,7100 Vejle.
  67951/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 14,7100 Vejle.
  67987/21
 • Fra Healthcare DENMARK:Endeligt referat af Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 25. januar
  68445/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Boreprøver. Stationsvej. Brenderup
  68381/21
 • Fra borger: Lejbøllevej 13, 5953 Tranekjær, Telefonbesked 461-81103
  67172/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 42,7100 Vejle.pdf
  67919/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Dokumentation for oprensning, Egebjergvej 18, 6370 Bylderup-Bov, Matr.nr. 100, Foverup, Ravsted
  68108/21
 • Fra GeoDania A/S: Kvittering vedr. fremsendelse af materiale på Enghavevej 15, 5856 Ryslinge, matr. 10au og 10dp Ryslinge By, Ryslinge
  68378/21
 • Fra projekt: oplysninger om udgiftsposter
  69088/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Poreluftsrapport
  70984/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Sønderborg Kommune
  73313/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Sønderborg Kommune
  73304/21
 • Fra projekt: udkast til rev. budget
  94860/21
 • Fra JP: Anmodning om aktindsigt
  110804/21

Udgående

 • Til FMK, Kvittering for modtagelse, Afventer dokumentation for opr., Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  68438/21
 • Til kommune og VV: orientering om rapport, Skolevej 5, Nr. Aaby
  69520/21
 • Til DMR: ingen kommentar til rapport, Skolevej 5, spm. om GG
  69472/21
 • 4BInteresseomrIKOrienterEjere.pdf
  68264/21
 • 4AInteresseomrKortlagOrienterEjere.pdf
  68263/21
 • 4CogsåNaboUdtagneGraveomr.pdf
  68265/21
 • Svar på henvendelse fra Sanofi: Besparelse på Lantus insulin glargin 8. marts 2021
  68727/21
 • Til NIRAS: Vedr. boringsplacering
  68003/21
 • Til Mægler: Spørgsmål til ansøgning
  67569/21
 • Til VURDST: afgørelse samt rapport om delvis oprensning, 475-50048, Nørrebro 118, Rudkøbing
  67318/21
 • Til kommune: orientering om afgørelse, 475-50048 Nørrebro 118, Rudkøbing
  67315/21
 • Til Nybolig: SV på henvendelse vedr. ejendom Slotsgade 5, 6200 Aabenraa
  66920/21
 • Til Danacoustic, Råstof, SV: Klage over støjgener fra Kudsk & Dahl A/S, Rødekro.
  169348/21
 • Til borger, V2-afgørelse, kort og boligerkl rapp, Norupvej 120, 5450 Otterup, søster.pdf
  68307/21
 • Til Verner Byg ApS, V1-høring, Gartnervænget Øst 16, 5240 Odense NØ.pdf
  66912/21
 • Til projekt: meddelelse om nedsat støtteprocent
  66288/21
 • Til Verner Byg ApS, Bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 16, 5240 Odense NØ.pdf
  66911/21
 • Til GeoDania A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Enghavevej 15, 5856 Ryslinge, matr. 10au og 10dp Ryslinge By, Ryslinge
  68377/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring, del af matr. nr. 7000o, Åsum By, Åsum.pdf
  66909/21
 • Til borger og Aabenraa Kommune: Brev om areal som udgår inden kortlægning, matr nr 100 Foverup, Ravsted
  68374/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for mail vedr. boreprøver. Stationsvej. Brenderup
  68402/21
 • Til Borger, Anm. om supplerende oplysninger, Stenvej 7, 6300 Gråsten
  68007/21
 • Til borbger, Høring, m bilag, Baunholtvej 68, 7100 Vejle.pdf
  68247/21
 • Til borger, kvitteringsberev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 28, 7100 Vejle
  68071/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for mail vedr. boreprøver. Stationsvej. Brenderup
  68422/21
 • Til Odense Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, del af matr. nr. 7000o, Åsum By, Åsum.pdf
  66907/21
 • Til Odense Kommune, V1-kortbilag, høring, del af matr. nr. 7000o, Åsum By, Åsum.pdf
  66906/21
 • Til Verner Byg ApS, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 16, 5240 Odense NØ.pdf
  66900/21
 • Til borgere - orienteringer og partshøringer -
  68262/21
 • Til Danish Crown, Høringsbrev m bilag - Abelones Plads 2X, 7100 Vejle.pdf
  67938/21
 • Til borger, V2-afgørelse, kort og boligerkl, rapp, Norupvej 120, 5450 Otterup, bror.pdf
  68308/21
 • Til revisor: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  67522/21
 • Til Kertemide KOmmune: Anmodning om Supplerende oplysning
  70983/21
 • Til borger: orientering om rapport, Skolevej 5
  69504/21
 • Til Jusitits- og Europaministeriet Slesvig-Holsten:: Letter of intent Southern Denmark
  68287/21
 • Til borger: orientering om rapport, Skolevej 7
  69490/21
 • Til rådgiver: svar på henvendelse 2
  68256/21
 • Fra/Til Tønder Kommune: fremsendelse af kopi af V2 høring, Mårbækvej 6, Løgumkloster, 521-30001
  66138/21
 • Til rådgiver: svar på henvendelse
  67560/21
 • Til ejer - Orientering om at afværgesag er sat i gang (sendt doc2mail: Job nr 183387338 + 183387460)
  67927/21
 • Til ejer - Orientering om at afværgesag er sat i gang (sendt Doc2mail: Job nr 183388820)
  67584/21
 • Til ejer - Kortlægningsbrev - Ejendom udgår af kortlægningen (sendt doc2mail: Job nr 184068557 + 184068922)
  68258/21

3. februar 2021

Indgående

 • DynamicTemplate version 2.6.040 er frigivet!
  68622/21
 • Fra Rådgiver: Revideret tidsplan og budget for Margårdsvej 2A, pulje 25
  76676/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Kopi af oplysninger om asfalt fra grundejer, Stationsvej 4
  65489/21
 • Fra Odense Kommune, Ønske om at drøfte sag, Kraftværksgrunden, Dalum Papirfabrik, Dalumvej 116, 5250 Odense SV
  70790/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1350.mov
  169304/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1348.mov
  169297/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1349.mov
  169300/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, Klage over støjgener fra Kudsk & Dahl A/S, Rødekro.
  169296/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune, afrapportering af undersøgelse, Bystævnet 21 D og 21 G, 5792 Årslev.
  71039/21
 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding til rådgivers spørgsmål, Skt. Jørgens Engen 1, Odense
  64908/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. analyser af jordpesticider, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  84458/21
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Om Adgangsvej 12g Ørsted
  115654/21
 • Fra LER RÅSTOF Kvittering for forespørgsel nr. 3472 i LER
  115271/21
 • Fra SWECO, Vedr. analyser, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  84454/21
 • Fra COWI: Vedr. revne og udbedring
  64960/21
 • Fra Odense Kommune, Fælles bemærkninger til oplæg til supplerende undersøgelser, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  84442/21
 • Fra Rambøll: Svar på spørgsmål om vandløb
  77145/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag til mail: Undersøgelsespåbud, Johannevej 11, 5863 Ferritslev Fyn
  74278/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail med undersøgelsespåbud, Johannevej 11, 5863 Ferritslev Fyn
  74277/21
 • Fra Odense Kommune: Fortsat dialog om tillæg til § 8-tilladelse til sikring af indeklima ved sydlig blok, Skt. Jørgens Engen 1, Odense
  64077/21
 • Svar på spørgsmål (1. runde, 030221)
  65596/21
 • Fra grundejer Kiddesvej - kommentarer til svar på spørgsmål
  175215/21
 • Fra FMK, Ukortlagt gartneri og snarlig nedrivning, Fangelvej 72, 5672 Broby
  64134/21
 • Fra DMR: Grundejer af Dageløkkevej 3 er orienteret om den supl. undersøgelse af depotet
  63160/21
 • Fra Odense Kommune: Meddelse af § 8 til fjernelse af terrændæk samt oprensning i byggefelterne B0 og B8, Rismarksvej 52, Odense
  64922/21
 • Fra DMR A/S: Kvittering for tilbagemelding vedr. status på Søndergade 38, 5450 Otterup
  63898/21
 • Spørgsmål fra dansk afstemningsmøde til indstillinger
  64815/21
 • aktindsigtsanmodning
  66883/21
 • Fra Politisk parti - ansøgning
  65749/21
 • Databehandleraftale Esbjerg Kommune
  64236/21
 • Dagsorden til møde i national bestyrelse for sundheds-it 020221.pdf
  64265/21
 • OK-NYT Praksis 009-21 Omsætningsgrænser speciallæger 2021.pdf - 009-21 Omsætningsgrænser speciallæger 2021.pdf
  63663/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  65796/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  65807/21
 • RSI-direktørkredsen har godkendt af RSI-PRO projektet lukkes
  64262/21
 • Bilag 5.2 Afslutningsrapport for PRO til prioritering af ambulante kontroller.pdf
  64264/21
 • Hovedaftale Esbjerg Kommune
  65455/21
 • Fra Politisk parti - vedr. ansøgning
  65757/21
 • VS: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe om "Børn og unge som pårørende"
  63158/21
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel til status på Søndergade 38, 5450 Otterup
  63843/21
 • Bilag 5.1 Status for implementering i regionerne.pdf
  64263/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelser
  65825/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Meddelse" - § 8 Kortbilag B0 og B8
  64932/21
 • Fra Sanofi: anmodning om Fælleslisten for Region Syd
  64802/21
 • Fra Borger Re: Telefonbesked vedrørende Udlodgyden 12, Odense
  65820/21
 • Fra Odense Kommune: Kopi af korrespondacne med rådgiver og bygherre vedr. næste § 8, Rismarksvej 52
  65036/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Meddelse" - § 8 B0 + B8, Tilladelse til fjernelse af terrændæk og oprensning af forurening
  64985/21
 • Fa Politisk Parti - ansøgning
  68795/21
 • Fra DMR - Revideret tidsplan og oversigtskort
  68882/21
 • Fra Nybolig: Henvendelse vedr. ejendommen Slotsgade 5, 6200 Aabenraa
  66946/21
 • Energiens Folkemøde den 16.-17. september 2021 - Udkast til projektplan
  104535/21
 • Topkonference - program
  104542/21
 • IT-sag INC ID# 060217 er afsluttet.msg
  171788/21
 • Anvendelse af Send Sikkert til Retspsykiatrisk Klinik.msg
  171782/21
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  171254/21
 • Fra Svendborg Kommune: Vedr. Hovedværket Kildeplads
  74403/21
 • Fra Sweco: Vedr. monitering
  76687/21
 • Fra borger - vedrørende Drivhuse Davinde
  77278/21
 • Fra Praksis - Forespørgsel vedr. praksisbetegnelse samt ansat læge
  82108/21
 • Fra borger - Henvendelse om jordforurening på Kollemortenvej 24, 7323 Givedelse
  85723/21
 • Telefonbesked 461-81497
  88540/21

Udgående

 • Til borger - Elsesvej 22, Fredericia - byggeplaner - genfremsendt pga forkert mailadr
  65818/21
 • Til borger - Elsesvej 22, Fredericia - byggeplaner
  65785/21
 • Til Danacoustic, Råstof, SV: Klage over støjgener fra Kudsk & Dahl A/S, Rødekro.
  169315/21
 • Til borgere: Forlænget høringsperiode for V2-kortlægning af del af Stationsvej 4, 5330 Munkebo
  65604/21
 • Til DMR: Afvisning af ønske om webmøde til drøftelse af rapport, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  64976/21
 • Teknisk Rapport, Middelfartvej 574 5491 Blommenslyst.pdf
  64925/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst.pdf
  64926/21
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om kortlægning på V2, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  64598/21
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægning, UDKAST
  64577/21
 • Til borger: Bilag - V2-høring
  64576/21
 • Til borger: Høring af V2F2-kortlægning af Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup Fyn
  64575/21
 • Til borgere: Bilag - Høring V2
  64373/21
 • Til borgere: Bilag - V2-Kortlægning, UDKAST
  64374/21
 • Til borgere: Høring af V2-kortlægning af en del af Stationsvej 4, 5330 Munkebo
  64372/21
 • Til borgere: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  64375/21
 • Til borgere: Udgår inden kortlægning
  64278/21
 • Til borgere: Jeres grund er ikke forurenet, Stævningen 1, 5750 Ringe
  64277/21
 • Til Odense Kommune: Fortsat dialog om tillæg til § 8-tilladelse til sikring af indeklima ved sydlig blok, Skt. Jørgens Engen 1, Odense
  64151/21
 • Til Borger, Råstof, SV: Holmehavebæk og den nye råstofsplan
  64107/21
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægning, UDKAST
  64025/21
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning af en del af din grund, Humlevænget 1A og 8, 5856 Ryslinge
  64022/21
 • Til borger: Bilag - V2-høring
  64024/21
 • Til borger: Bilag - Jordprøver
  64026/21
 • Til Rambøll: Spørgsmål til udledning og kort
  63208/21
 • Til Odense Kommune: Regionens § 8 høringssvar til udkast til § 8-tilladelse - terrændæk og oprensning, B0 og B8
  64881/21
 • Til borger og Aabenraa Kommune: Høring af V1-kortlægning, Fogderup, Bylderup-Bov
  64381/21
 • Henv fra Continator SV: Lejbøllevej 13, 5953 Tranekjær, Telefonbesked 461-81103
  65864/21
 • Til Borger, Råstof, spørgsmål vedr. høring af forslag til Råstofplan 2020
  64614/21
 • Til EDC SV:på henv, Industrivej 10, 7000 Fredericia,
  65912/21
 • Henv. sv. Telefonbesked vedrørende Udlodgyden 12, Odense SØ
  65810/21
 • Til Odense Kommune, Supplerende spørgsmål vedr. Niels Juels Allé 51, 5250 Odense SV
  65685/21
 • Til Bokebo ApS, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  63033/21
 • Møde i styregruppen for Interreg 6A er udskudt til 21. april
  64921/21
 • Til borger: Udgår af kortlægning, 621-81130, Uhrevej 13, Jordrup.pdf
  65826/21
 • Til DMR A/S: Vedr. kvittering for rapport over supplerende poreluft undersøgelse på Sct. Norberts Skole i Vejle
  64120/21
 • Til Danske regioner: budesonid smeltetabletter og liste med vederlagsfri medicin
  65478/21
 • Til Improvento: Underskreven aftale
  63943/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr spm om §8-tilladelse, Danish Crown, Blans
  63162/21
 • Ti Odense Kommune, Kommentarer til supplerende undersøgelsesoplæg, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  64287/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  63032/21
 • Til borger (a): V2-kortlægning m bilag, 629-00112, Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  65055/21
 • Til borger (b): V2-kortlægning m bilag, 629-00112, Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  65049/21
 • Til DMR A/S: Svar på forespørgsel vedr. status på Søndergade 38, 5450 Otterup
  63877/21
 • Til Kolding kommune + Skat: Kopi af afgørelse V2-kortlægning + Rapport, 629-00112, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup
  65105/21
 • Til Borger: V2 afgørelse, Mårbækvej 6, Løgumkloster
  65581/21
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Orientering . kopi af V2 afgørelse, Mårbækvej 6, Løgumkloster, 521-30001
  65597/21
 • Til Kolding kommune + skat: Kopi af Afgørelsen Udgår af kortlægning + rapport, 621-81130, Uhrevej 13, 6064 Jordrup
  65828/21
 • Til DMR A/S: Vedr. Søndergade 38, 5450 Otterup - fremsendelse af udgået-brev med kortbilag samt tidligere kortlægningsafgørelse
  63941/21
 • Til Sanofi: SV: Fælleslisten for Region Syd
  64790/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 40, 7100 Vejle
  68030/21
 • Til Sweco: Vedr supplerende indeklimamonitering
  76691/21

2. februar 2021

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse til tilbygning, Slogsherredsvej 27, 6372 Bylderup-Bov
  64004/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse til tilbygning, Slogsherredsvej 27, 6372 Bylderup-Bov
  64005/21
 • Fra Wsp, Råstof, VS: Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup - et spørgsmål
  169229/21
 • Fra McLarens: Dialog med kommunen om tak for hjælpen, Flystyrt, Stævningen 1, 5750 Ringe
  64189/21
 • Fra Wsp, Råstof, Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup - et spørgsmål
  169224/21
 • Fra DK Råstof - ny vejadgang - matr.nr. 5a m.fl. Sødover
  62645/21
 • Fra Wsp, Råstof, Skrydstrup - opfølgning på dagens møde
  169186/21
 • Fra Wsp, Råstof, VS Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup - Tilrettet råstofansøgning version 3.msg
  169188/21
 • OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af tilladelse i sag om sænkning af grundvand v stofindvinding Sorø kommune.PDF
  169187/21
 • Mødeindkaldelse.docx
  68666/21
 • Dagsorden: 6. møde i Regionsudvalget mandag 8. februar 2021 - dagsorden
  68665/21
 • Fra TreFor : Spørgsmål til udledning
  63202/21
 • Fra Aabenraa Komune, Ønske om præcisering, Smedefod 10A, 6392 Bolderslev
  63954/21
 • FRA RN: Region Nordjyllands deltagelse i BiD-samarbejdet
  131205/21
 • Fra COWI: Udkast til moniteringsnotat
  63128/21
 • Fra Sweco, Sag haster meget, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  63651/21
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Ønske om opringning matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  63935/21
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Ønske om opringning matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143729/21
 • Svar på uddybende spørgsmål, 1. runde (020221)
  60873/21
 • Fra MOE: Underskrevet kontrakt
  60657/21
 • Fra DMR: Anmodning om historik på Bjernevej 1, Faaborg
  61024/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Resultater af jordprøve, Stævningen 1, 5750 Ringe
  64178/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort m prøvefelter
  64182/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Analyseresultater
  64180/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  63742/21
 • Fra medlem: Ang. udpegning af formand for Udsatteråd
  65507/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  63276/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  63168/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  63532/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  63081/21
 • Fra Rambøll: svar vedr.UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af grønt rekreativt område i Kanalbyen (Søndervold).DOCX
  66084/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Nordfyns Kommune
  66561/21
 • Fra Kerteminde kommune: Drigstrup Bygade 31 - Kort og analyseresultater
  66122/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  62009/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  62000/21
 • Fra farmaceutisk konsulent: henvendlese om farmaceutydelser til regionen
  62898/21
 • Fra MST: Oprensningspåbud, overløb fra drænpotte på Shell raffinaderiet. (MST Id nr.: 2545105)
  61882/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, fremsendelse af faktura
  61645/21
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til koordinationsgruppemøde den 4. februar
  62620/21
 • Fra Tryg:vedr. sikkerhedsstillelse råstofindvinding matr. 5ag og 6l, Lejrskov
  62425/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  60345/21
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering og forespørgsel om kortlægningsbrev på lok. 621-00451
  61236/21
 • Udpegning af én frivillighedskoordinator til arbejdsgruppen for Børn og unge som pårørende
  63710/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg
  65876/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr anlægsarbejde - lok nr og matr nr, Danish Crown Slagteri, Blans
  63122/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  63411/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  63157/21
 • Fra DMR A/S: Poreluftundersøgelse på Sct. Norberts Skole i Vejle
  64103/21
 • Fra Borger, Mail vedr. sløjfning af filtersatte boringer, Blandebjerg 15
  62970/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, afregningsbrev
  61653/21
 • fra rådgiver: undersøgelsesoplæg Østergade 26, Egtved, Byggesag nr. 02.34.02-P19-1072-20 - Udvidelse af autoværksted
  62432/21
 • SV: NGC: Udpegning af medlemmer til nationale specialistnetværk
  62456/21
 • Fra Medicinrådet: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  62887/21
 • Fra GSK: Invitation til lægemiddelrådet
  61153/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Billund Kommune
  70418/21
 • Fra Vejen Kommune: nyt udkast: §8-høringssvar for Søndergade 52-60, 6650 Brørup, matr. nr. 22b, 22ag, 22æ, 22ah, 22q, 22d og 22k Eskelund By, Brørup og 14ao Tuesbøl By, Brørup
  68919/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Kerteminde Kommune
  69961/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Ærø Kommune
  66317/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Nordfyns Kommune
  66558/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Ærø Kommune
  66305/21
 • Fra Vejen Kommune: Kommentarer vedr. §8-høringssvar for Søndergade 52-60, 6650 Brørup, matr. nr. 22b, 22ag, 22æ, 22ah, 22q, 22d og 22k Eskelund By, Brørup og 14ao Tuesbøl By, Brørup
  68907/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Kolding Kommune
  69792/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel om §8, Skovglimt 25, Sønderborg
  71004/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Kerteminde Kommune
  69967/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Kolding Kommune
  69736/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Billund Kommune
  70412/21
 • Sundhedsdirektørmail nr. 4 / 2021 - Svarfrist 12-02-2021 (inkl. bilag). Godkendelse af budget for bio/genom/pato bank (sekretariatet)
  74402/21
 • Re: Godkendelse af anmodning om foretræde for miljøudvalget på udvalgsmødet den 1. marts 2021 kl. 10.00
  71465/21
 • Spørgsmål om honorar video
  96120/21
 • Fra Rambøll - Rapport - Datagrundlag og undersøgelser - v2 udkast 2021-01-29.pdf
  154196/21
 • Fra Rambøll - Rapport - Datagrundlag og undersøgelser inkl bilag -v2 udkast 2021-01-29.pdf
  154210/21
 • Afgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet
  141746/21
 • Svar på ansøgning om dispensation efter sundhedslovens § 233 - Brev til Region Syddanmark (D1556417).pdf
  141748/21
 • Fra IBC: vedr. Unge og trivsel i fællesskaber
  184799/21
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. Sønder Voldgade 14: Nye cykelskure
  77909/21
 • fra rådgiver: Kvittering og spørgsmål til sag, jordforurening ved Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  78436/21
 • Fra Fredericia Kommune: Etablering af midlertidig cykelskur på Sønder Voldgade 14, 7000 Fredericia i byggefelt 51C
  77915/21

Udgående

 • Til DMR: Manglende kontakt til grundejer af Dageløkkevej 3 (depot)
  63009/21
 • Til Borger, Status og orientering om afværge, 2. ejer..pdf
  62813/21
 • Til Borger, Status og orientering om afværge, 4. ejer..pdf
  62815/21
 • Til Borger, Status og orientering om afværge, 3. ejer.pdf
  62814/21
 • Til Borger, Status og orientering om afværge, 1. ejer.pdf
  62812/21
 • Til Aabenraa Kommune, Regiones bemærkninger til udkast til §8-tilladelse på Smedefod 10A, 6392 Bolderslev
  65849/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål fra lejer vedr. Vestergade 8 i Faaborg
  62785/21
 • Til borger: Ejendom udgået inden kortlægning, Allerupvej 46, 5672 Broby
  62333/21
 • Til borger: Bilag - Udgået inden kortlægning
  62334/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kortlægningsvurdering efter spild af hydraulikolie ud for Møllehøjvænget 26, 5792 Årslev
  62256/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udgået inden kortlægning
  62257/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Fund af forurening ved sløjfning af olietank, SV: Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  62126/21
 • Til borger: Oplysninger om forurening på nabogrund til Dorrits Allé 5, 5250 Odense SV
  61893/21
 • Til Fyns Almennyttige Boligselskab, Vedr. Odensevej 51, Faaborg gl. Sygehus
  61867/21
 • Til enhederne: Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning
  61713/21
 • Sag på DAK_Evaluering samarbejdsaftale om bed-side analyser (4.3.21).docx
  61845/21
 • Sag på DAK 4.3.21_Evaluering af samarbejdsaftale vedr. bed-side analyser
  61843/21
 • Evaluering af samarbejdsaftale vedr. bed-side analyser (4.3.21).pdf
  61846/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering, Vandværksvej 13, 7080 Børkop .pdf
  61356/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering, Vandværksvej 11, 7080 Børkop .pdf
  61355/21
 • Til FJLM Ejendom ApS, Udgår efter oprensning, Storegade 69, 6740 Bramming.pdf
  61259/21
 • Til Kolding Kommune, Vedr. §8-lovliggørelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  61168/21
 • Til DMR: Fremsendelse af materiale på Bjernevej 1, Faaborg
  61042/21
 • Til Nybolig: Information om forurening på nabogrund til Dorrits Allé 5, 5250 Odense SV
  60970/21
 • Til parete RÅSTOF Partshøring af screeningsafgørelse Præstevænget i Svendborg Kommune
  61604/21
 • Til Niras: SV: Strømpeforing i Torvegade er afsluttet, igangsættelse af supl. indeklimaundersøgelse Torvegade 15
  60524/21
 • Til Niras: Strømpeforing i Torvegade er afsluttet, igangsættelse af supl. indeklimaundersøgelse Torvegade 15
  60185/21
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af indeluft målinger - Kiddesvej 1
  175212/21
 • Til Vejle Spildevand: Strømpeforing i hovedkloak er afsluttet, Torvegade og Enghavevej i Give
  60110/21
 • Til Grundejer - Kiddesvej 1 - Svar på supplerende spørgsmål
  175208/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1,og areal, der forbliver V1, lok. 471-04002
  62784/21
 • Til projekt: forespørgsel om afslutning af projekt
  60700/21
 • Til Nordfyns Kommune og SKAT: Vedr. en del af Søndergade 38, 5450 Otterup - en del udgår af V1-kortlægningen
  62846/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 41, 5240 Odense NØ.pdf
  61016/21
 • Til Odense Kommune: Bemærkninger til 1. udkast til § 8, Rismarksvej 52
  60378/21
 • Til advokat, vedr. Aulkærvænget 1a, Odense
  60864/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 41, 5240 Odense NØ.pdf
  61022/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev på C.F Tietgensvej 10, 6000 Koling, matr. nr. 61r Kolding Markjorder 2. Afd.
  61279/21
 • Til Esbjerg Kommune: Tilbagemelding vedr. spørgsmål i forb. med §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg
  65879/21
 • Til Odense Kommune og Skat. Kopi af afgørelse Udgået efter oprydning
  60851/21
 • VS: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen (DHPC) vedr. Esmya (ulipristalacetat 5 mg)
  60384/21
 • Til Colliers: Henvendelse div sagsakter fra E-arkiv
  61140/21
 • Til grundejer: En del udgår af kortlægning, Søndergade 38, 5450 Otterup
  62778/21
 • til part, forslag til råstofplan 2020, høring af forslaget
  61673/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 39, 5240 Odense NØ.pdf
  61031/21
 • Til GSK: SV: Invitation til lægemiddelrådet
  61142/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev for lok. 607-00478, Møllebugtvej 5a, 7000 Fredericia, Matr. nr. 391pg, Fredericia Stadsjorder
  60685/21
 • Til NCC, Rambøll og Faaborg-Midtfyn Kommune: Påbudsvarsel, Rolighed Grusgrav, Faaborg-Midtfyn Kommune
  62026/21
 • Til naboparter RÅSTOF Følgebrev høring til naboer via doctomail.docx
  61624/21
 • Til Borger, Vedr orientering om forslag til råstofplan 2020
  62841/21
 • Til Højby 4 ApS: Afgørelse udgået efter oprydning
  60816/21
 • Til Borger, Graveområde ved Vindebjergvej 44A, 5463 Harndrup
  62343/21
 • Til borger, vedr. Algade 3, 5750 Ringe
  61010/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 39, 5240 Odense NØ.pdf
  61027/21
 • TIl MST, DOP, Fredericia kommune: Ny Høring vedr. kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  59954/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, etablering af jordvarme Skølsigvej 27
  61871/21
 • Til Vejen Kommune,, Høring af forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  61903/21
 • Til borger, kvitteringsmail for ansøgning om undersøgelse af boligejendom Boråsvej 42, 7100 Vejle.
  67931/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 30, 7100 Vejle
  67945/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 4, 7100 Vejle
  67963/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 12, 7100 Vejle
  67982/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 8, 7100 Vejle
  67882/21
 • Til borger, kvitteringsmail foransøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 22, 7100 Vejle
  67747/21
 • Til borger, kvittering for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 10, 7100 Vejle
  67669/21
 • Til borger, Kvitteringsbrev for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 34, 7100 Vejle
  67718/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 26, 7100 Vejle -
  67701/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 14, 7100 Vejle
  68000/21

1. februar 2021

Indgående

 • Fra Rambøll - udkast til Datarapport - fremsendelse (Link)
  154188/21
 • Fra Borger, Råstof, Holmehavebæk og den nye råstofsplan
  64092/21
 • Internt: Telefonbesked fra Nybolig, Faaborgvej 338, 5250 Odense SV
  60964/21
 • Fra DMR, Vedr. Odensevej 51, 5600 -resultater af analyser ved opgravning af 80.000 liter olietank
  61965/21
 • Fra Kolding Kommune, Forespørgsel om køb af kommunens grund, Overbyvej 62, 6000 Kolding
  59722/21
 • 20-7926_v1_UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af grønt rekreativt område i Kanalbyen (Søndervold).DOCX
  59282/21
 • 20-7926_v1_UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af grønt rekreativt område i Kanalbyen (Søndervold).DOCX.DOCX
  59284/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Korrespondance om undersøgelsesrapport, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  59718/21
 • Fra Sweco, Undersøgelsesrapport, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  59720/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  59719/21
 • Fra Sweco, Undersøgelsesoplæg, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  59721/21
 • Fra Aabenraa Kommune, § 8-udkast, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  59717/21
 • RE: Afgørelse (udkast) om afslutning af jordforureningssag ved T9802, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  59222/21
 • Kærgård - byggemødereferat nr. 4 - 2021
  91301/21
 • Referat byggemøde nr 4_2021 den 26-1-2021 ver1.docx
  91302/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til VTO undersøgelse
  58915/21
 • Fra Fredericia Kommune, Udkast til §8 tilladelse til opførelse af bolig, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  59716/21
 • Fra Fredericia Kommune, Udkast til §8 tilladelse til opførelse af bolig, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  59715/21
 • Fra Miljøstyrelsen RÅSTOF Fredsskov - erstatningsskov (MST Id nr.: 2536535)
  115902/21
 • Udskast1_Ansøgningsskema_Uddannelsespuljen_Projekt_MIME_140121.pdf
  58924/21
 • SV: Ansøgning til Uddannelsepuljen: Projekt MIME - svar på spm. I
  58925/21
 • Fra Lertranskøb - svar på ny partshøring -tilladelse til indvinding af rødler matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  58150/21
 • Region Syd forslag til opgradering 29012021 (002).pdf
  135824/21
 • Fra Sweco, Rykker for sagsbehandling, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  59710/21
 • Fra Faaborg-Mistfyn Kommune, Odensevej 51, 5600 - Opgravning af 80.000 liter olietank
  61880/21
 • Fra COWI: Tilbagemelding på kommentarer til rapport
  57989/21
 • Fra Aabenraa Kommune - høringssvar på ny partshøring -tilladelse til indvinding af rødler matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  57751/21
 • Fra Danske Universiteter: Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning
  61706/21
 • Fra DGE, Notat afgrænsende undersøgelse, Bogensevej 35, 5471 Søndersø
  59701/21
 • Fra DGE, Notat fra friv. und, Bogensevej 35, 5471 Søndersø
  59700/21
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med etablering af belægning, Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  59529/21
 • Fra Dk Råstof: Svar vedr råstofgravning, Jerlev Landevej, Jerlev
  59515/21
 • Tlf. notat - henv. til ejendomsmægler vedr. STOREGADE 27, 6670 HOLSTED, 569-04001
  59619/21
 • Kort frist: Høring over udkast til ændringsforslag til L 134 - ny epidemilov - frist 2-2-2021
  58357/21
 • Fra DSN:SARA: quality management concept_V3.pdf
  59705/21
 • Fra DSN: WP2 Communication-strategy_SARA_2021-01-27.pdf
  59704/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  59054/21
 • Fra Niras, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26, den resterende del af Odense Kommune
  57203/21
 • Danske Regioners høringssvar vedr. NKR for ikke-medicinsk behandling af hovedpine
  57294/21
 • Fra borgere, anmodning om boligundersøgelse, Granlyvej 11, Espe, 5750 Ringe.
  58783/21
 • TIl Vejle Kommune: Svar vedr byudvikling på tidligere råstofområde - matr.nr. 1a Skibet, Kølholt
  58956/21
 • Fra DSN: SARA: Communication strategy, Quality management concept, Risk management approach
  59703/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 6, 5270 Odense N.pdf
  58640/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til regionen: § 8 ansøgning til nedrivning af bygning på Gl. Banegårdsvej 5, Middelfart
  57683/21
 • Fra borgere, anmodning om boligundersøgelse, Søballehøjen 3, Odense N
  58697/21
 • Fra borger, anmodning om boligundersøgelse, Søballehøjen 1, Odense N.pdf
  58702/21
 • Fra DSN: SARA: Risk management approach_V2.pdf
  59706/21
 • Fra Vejle Kommune: Kvittering for tilbagemelding i forb. med udkast til §8 tilladelse på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  59508/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  59418/21
 • Fra borger, vedr. Algade 3, 5750 Ringe
  60998/21
 • fra rådgiver indsigelse iforhold til afgrænsningen afkortlægningen: Kvittering og spørgsmål til sag, jordforurening ved Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  62769/21
 • FRA Vejle Kommune: Ønsker bekræftelse vedr byudvikling på tidligere råstofområde - matr.nr. 1a Skibet, Kølholt
  58940/21
 • Region Syddanmark - Databehandleraftale.pdf
  60130/21
 • Fra Odense Kommune: vedr. udkast til § 8 udkast, til fjernelse af terrændæk og forurening i B0 og B8, Rismarksvej 52
  59867/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Jordhåndteringsplan inden nedrivning, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  59990/21
 • Fra LMST: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Esmya (ulipristalacetat 5 mg)
  60388/21
 • Danske Regioner: Referat fra tovholdergruppemødet 25. januar 2021
  60017/21
 • Fra DMR: RAPPORT - Undersøgelse af grundvand, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  60122/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  59887/21
 • Telefonhenv, fra borger, Boråsvej (nr. 14). Vejle
  60671/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Opdateret jordhåndteringsplan inden nedrivning, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  59996/21
 • Fra advokat, vedr. Aulkærvænget 1a, 5260 Odense S
  60855/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Svar på henvendelse
  60806/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Foresp vedr §8 v mindre anlægsarbejde, Danish Crown Slagteri, Blans
  63114/21
 • Fra Improvento: Tillæg til aftale
  63921/21
 • Fra projekt "Unge der trives" vedr. svar på spørgsmål (1. spørgsmålsrunde)
  65847/21
 • Fra projekt "Den gode overgang mellem grundskole og FGU" vedr. svar på spørgsmål. 1. spørgerunde
  65855/21
 • Vejledning + brugeroprettelse
  63969/21
 • Re: Godkendelse af anmodning om foretræde for miljøudvalget på udvalgsmødet den 1. marts 2021 kl. 10.00
  71471/21
 • Region Syd opgradering m.m. Pronestor
  135823/21
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende oplysninger vedr. cykelskure på Sønder Voldgade 14: Nye cykelskure
  77897/21
 • Fra Sweco: Oplæg supplerende indeklimamonitering
  76685/21
 • Afgørelse fra Datatilsynet i sagen om Lægevagten
  73868/21

Udgående

 • Til Sweco, Sag ikke behandlet endnu, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  59711/21
 • _AlleAlleInteresseomrKortlagOrienterEjerepdf.pdf
  59680/21
 • _AlleEkerneGraveområderNye.pdf
  59686/21
 • _AlleBInteresseomrIKOrienterEjere.pdf
  59681/21
 • _AlleEnaboGraveområderNyeNabo.pdf
  59679/21
 • _AlleCNaboUdtagneGraveomr.pdf
  59682/21
 • _AlleCoKerneUdtagneGraveomr.pdf
  59683/21
 • _AlleDInteresseomrIKlægNye.pdf
  59684/21
 • Til MOE: Godkendelse af tilbud og kontakt til underskrift
  59069/21
 • Til VEjle Spildevand: Status for strømpeforing af hovedkloak i Torvegade og Enghavevej i Give
  58524/21
 • Til COWI: Oplæg 2021 monitering
  58365/21
 • vedr. sikkerhedsstillelse råstofindvinding matr. 5ag og 6l, Lejrskov
  58366/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Svar på spørgsmål om §8-tilladelse Åløkkevej 1 5672 - lok nr 425-00011.msg
  58090/21
 • Til Sct Norberts Stiftelse, V1-høring med bilag, - Fjellegade 2, 7100 Vejle.pdf
  58815/21
 • Til borger_1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  58382/21
 • Til Borger: Varsel VTO undersøgelse
  59090/21
 • Til information, V1-høring, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  58381/21
 • Til myndigheder og organisationer, Høring af forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  58594/21
 • Til DK Råstof: Anmodning om oplysninger om råstofgravning, Jerlev Landevej, Jerlev
  59306/21
 • Til Colliers: Henvendelse div. sagsakter
  59519/21
 • Til borger_2, V1-høring, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  58387/21
 • Til borgere, kvittering boliganmodning, Søballehøjen 3, Odense N.msg
  58712/21
 • Til borger, kvittering boliganmodning, Søballehøjen 1, Odense N.msg
  58722/21
 • Til borgere, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  58586/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse
  59068/21
 • Til borger, kvittering for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjergfyrvangen 6, Odense N.msg
  58648/21
 • Til Danske Råstoffer, Høring af forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  58660/21
 • Fra Kolding Kommune: Kopi af orientering vedr. at der ikke er § 8 pligt til bygge- og anlægsarbejdet i forbindelse med transformerstation, Ålegården, 6000 Kolding
  59628/21
 • Til borger, kvittering boliganmodning, Granlyvej 11, Espe.msg
  58791/21
 • Til Museum Sønderjylland, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  58757/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Orientering til regionen: § 8 ansøgning til nedrivning af bygning på Gl. Banegårdsvej 5, Middelfart
  57854/21
 • Til borger_1, V1-høring, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  58383/21
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, matr. nr. 117C Søndermarken, Vejle Jorder, lok. nr. 630-81163
  59489/21
 • Til borger, V1- Høring, med kortbilag,- A C Møllersvej 3, 7100 Vejle.pdf
  59606/21
 • Til advokat, vedr. Fynsgade 18, 6400 Sønderborg
  57789/21
 • Til borgere - Orienterings- og partshøringsbreve
  59678/21
 • Til Colliers: Henvendelse div. sagsakter
  59509/21
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia, matr. nr. 411l, Fredericia Stadsjorder
  58531/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for jordhåndteringsplan inden nedrivning, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  59484/21
 • Til Danbolig, vedr. Darumvej 49-51, 6700 Esbjerg
  59702/21
 • Til Vejen Kommune: §8-høringssvar for Søndergade 52-60, 6650 Brørup, matr. nr. 22b, 22ag, 22æ, 22ah, 22q, 22d og 22k Eskelund By, Brørup og 14ao Tuesbøl By, Brørup
  59651/21
 • Til Colliers: Henvendelse div. sagsakter
  59502/21
 • Til borger - V2-kortbilag Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  57655/21
 • Til Danbolig, vedr. Darumvej 49-51, Esbjerg
  59698/21
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Sønder Vold, 7000 Fredericia, matrikel 696t, Fredericia Bygrund, lok. nr. 607-00061
  58580/21
 • Til borger_2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  58384/21
 • Til ejendomsmægler, vedr. Østergade 55, 6230 Rødekro
  58036/21
 • Til Kolding Kommune: Regionens vurdering af resultater af undersøgelse i byggefelt, TREFOR El-net A/S - Ålegården i Kolding, 621-81419
  59626/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for opdateret jordhåndteringsplan inden nedrivning, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  60006/21
 • Til Vejle Kommune: Mailkorrespondance i forb. med udkast til §8 tilladelse på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  59518/21
 • Til Fredericia Kommune: Vurdering om, at §8-tilladelse ikke r nødvendig - Sønder Voldgade 14: Nye cykelskure
  77904/21

31. januar 2021

Indgående

 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  57110/21

Udgående

 • Til DMR: Kvittering på modtagelse af dokumentationsrapport
  56853/21

30. januar 2021

Indgående

 • Fra Borger: Spørgsmål fra lejer vedr. Vestergade 8 i Faaborg
  61589/21

29. januar 2021

Indgående

 • Nyhedsbrev, januar 2021
  72237/21
 • Fra borger - spørgsmål til afgørelsen - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle
  58482/21
 • Fra GEUS: Geologisk model Vejen
  57006/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Oplysning om fyldplads, Brunbjergparken 126-132, 6200 Aabenraa
  56534/21
 • Fra DMR: Forventet rapportadto, Assensvej 11, Ørbæk
  78122/21
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. §8-lovliggørelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  61166/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af resultater fra 3. målerunde, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  57719/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering til DGE om opfølgning på 3. målerunde, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  57710/21
 • Fra MOE: Tilbud VTO
  55916/21
 • Fra rådgiver - moniteringsnotat - Torvet 19-21-23
  118412/21
 • Bilag 1 Referat politisk styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19.10.20.pdf
  73439/21
 • Dagsorden og bilag til politisk styregruppemøde d. 2. feb. kl. 12.30 - 14.00
  73438/21
 • Bilag 2 Evaluering af tilbud for udvidelse af Sundhedhedscenter Haderslev.pdf
  73440/21
 • Dagsorden politisk styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 02.02.2021.pdf
  73437/21
 • Bilag 3 Plan for anden fase af Sundhedscenter Haderslev.pdf
  73441/21
 • Fra rådgiver - moniteringsnotat - Torvet 13 - 17
  118411/21
 • ra STRING-netværket: ATTACHMENT 2- OECD strategic paper.pdf
  68219/21
 • VS: Videreformidling af spørgeskema vedr. kortlægning af biobanker i Danmark
  67870/21
 • Fra Meldgaard A/S: Spm vedr. Boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  55594/21
 • fra Middelfart kommune Kvittering og spørgsmål til sag, jordforurening ved Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  56200/21
 • Notat - samtale med grundejer 29-01-2021
  56539/21
 • Fra Varde Kommune: Vedr. slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted, att. Anne Clemmensen
  55053/21
 • Fra SVendborg Kommune: Oplysninger vedr cadmium måling ved Kirkeby
  56611/21
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Voldmesterstræde 2 m.fl., matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  56470/21
 • Fra Varde Kommune: SV: Slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted - ansøgning om miljøgodkendelse
  55890/21
 • Fra SLB - Ref. samt impl. modelx3 - styregr møde 22/1 2021
  59504/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  57061/21
 • Fra advokat, vedr. Fynsgade 18, 6400 Sønderborg
  57771/21
 • Fra Danbolig, vedr. Darumvej 49-51, Esbjerg
  59697/21
 • Fra Svendborg Kommune: Geoteknisk placeringsundersøgelse, VS: Assensvej 19, Kirkeby, 5771 Stenstrup
  56607/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftelse af aftale
  54450/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  55882/21
 • Fra Varde Kommune: Slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted - anmeldelse efter restproduktbekendtgørelsen
  55876/21
 • Fra borger - Henvendelse om jordforurening Stenvej 7, 6300 Gråsten
  66753/21
 • Fra STRING-netværket: ATTACHMENT 4 - STRING Bottleneck analysis.pdf
  68223/21

Udgående

 • Til borger - svar på spørgsmål til afgørelsen - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle
  58490/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, SVAR vedr. muligheder for vold ved Bodumvej matr.nr. matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og del af matr.nr. 1187, 1303, samt del af 1306 Brunde, Rise i Aabenraa Kommune
  143726/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, SVAR vedr. muligheder for vold ved Bodumvej matr.nr. matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og del af matr.nr. 1187, 1303, samt del af 1306 Brunde, Rise i Aabenraa Kommune
  143166/21
 • Til borger - Kortbilag Skebyvej 10, Otterup.pdf
  56023/21
 • Til Nordfyns Kommune - HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Skebyvej 10, 5450 Otterup
  56017/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse kortlægning på vidensniveau 2 - Skebyvej 10, Otterup.pdf
  56024/21
 • Til borger - Høring - Skebyvej 10, Otterup.pdf
  56022/21
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring.docx.pdf
  56026/21
 • Til Rambøll, Svar på oplysning om ejendommen Vestergade i Tønder
  55540/21
 • Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  54618/21
 • Til P. CHRISTENSEN EJENDOMME AS, V1-høring med bilag, Krumtappen 20, 5260 Odense S.pdf
  55229/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsafgørelse på Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod
  56629/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om afgørelse og afslutning af undersøgelsespåbud vedr. forurening fra virksomheden Gelsted Galvano A/S på Galvanovænget 6, 5591 Gelsted, CVR. nr. 87394913
  56716/21
 • Til borgere og kommunen,V1-afgørelser på Boråsvej 2 til 22, 7100 Vejle 630-82493
  56678/21
 • Til Meldaard A/S: Svar vedr. mangelfuld prøvetagning, Flensborgvej 387, Aabenraa
  56431/21
 • Til borger, V1-afgørelse - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle.pdf
  55065/21
 • Til Varde Kommune: Kvittering for mails med ansøgningsmaterialet vedr. projektet til udlægning af kat. 3 slagger på Vestterpvej 18, 7200 Grindsted
  56002/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, §48-høringssvar, Johannevej 11, 5863
  56567/21
 • Til Varde Kommune: Kvittering og forespørgsel, Til orientering anvendelse af slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted
  54720/21
 • Svar til JV: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  56592/21
 • Til Rechtsanwalt: SV: Vedr. Region Syddanmarks svar på fristforlængelse for kortlægningsafgørelse af dele af ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  56675/21
 • Til Colliers: Henvendelse - Sagsakter
  56687/21
 • Til Home Sønderborg: SVar vedr Sundgade 56B, Sønderborg
  56385/21
 • Til Haderslev Kommune: Udtalelse til høring vedr. nedrivning af Bevtoft renseanlæg - høring af berørt myndighed
  56301/21
 • Til Vejen Kommune: Orientering vedr. status for V1-varsling af en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  56686/21
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr byudvikling på tidligere råstofområde - matr.nr. 1a Skibet, Kølholt
  56565/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Lindehaven 17, 5270 Odense N.pdf
  55531/21
 • Til Borger, vedr. sløjfning af boringer på Blandebjerg 15, Rudkøbing.pdf
  56666/21
 • Til LMST: Region Syddanmarks høringssvar over udkast til ny mærkningsvejledning
  55787/21
 • Til borgere og Kommunen, V1- afgørelse: Boråsvej 44Q, 7100 Vejle, 33c, & Finlandsvej 30, 7100 Vejle, Matr. nr. 33a Nørremarken, Vejle Jorder 630-82493
  56677/21
 • Til borgere og Kommunen, V1-afgørelser på Boråsvej 24 til 42, 7100 Vejle Nørremarken, Vejle Jorder, 630-82493
  56679/21
 • Til IVECO DANMARK AS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Krumtappen 10, 5260 Odense S.pdf
  54761/21
 • Til borger, V1-høring, Lindehaven 17, 5270 Odense N.pdf
  55521/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lindehaven 17, 5270 Odense N.pdf
  55534/21
 • Til IVECO DANMARK AS, V1-høring, Krumtappen 10, 5260 Odense S.pdf
  54764/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Tyrsbjergvej 67, 5210 Odense NV.pdf
  55826/21
 • Til rektorerne
  55349/21
 • Til IVECO DANMARK AS, V1-kortbilag, høring, Krumtappen 10, 5260 Odense S.pdf
  54765/21
 • Til Colliers: Henvendelse - Sagsakter
  56691/21
 • Til COWI: Henvendelse
  56654/21
 • Til Varde Kommune: SV: Vedr. slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted, att. Anne Clemmensen
  55148/21
 • Til Varde Kommune: SV: Til orientering anvendelse af slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted
  55213/21
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Johannevej 11, 5863 FerritslevFyn.pdf
  56571/21
 • Till borger - V2-afgørelse Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  57634/21
 • Til borger - Boligerklæring Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  57665/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-pligt på Sønder Voldgade 14: Nye cykelskure
  77883/21

28. januar 2021

Indgående

 • Fra Svbg Kommune RÅSTOF Udkast til vandindvindingstilladelse
  61596/21
 • Fra Rambøll, Oplysning om ejendom i Tønder.msg
  55528/21
 • Fra Odense Kommune: Mail til DMR med tilbagemelding fra kommune og region til revideret afværgetiltag, Skt. Jørgens Engen 1, Odense
  53141/21
 • Fra DMR - udkast til notat vedr. supplerende prøvetagning, Ørstedsgade 24-28, Rudkøbing
  100151/21
 • Referat fra møde i den administrative følgegruppe den 27. januar 2021 DK2020
  72263/21
 • Miljøudvalget Anmodning om foretræde 3. marts 2021
  71460/21
 • Fra Meldgaard A/S: Indberetning af modtaget fyldjord 2020 - Meldgaard Miljø, Moselund Grusgrav, Aabenraa.
  51532/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: DMR´s svar på spørgsmål vedr. oprensning, Sinaivej 16, 5672 Broby
  53759/21
 • Fra DMR - Graverender bliver udført 04-02-2021
  52578/21
 • Fra Welfare Tech: Referat fra bestyrelsesmøde 25.11.20
  53437/21
 • Fra Haderslev Kommune: Oplæg til forureningsundersøgelse - Aabenraavej 16, 6100 Haderslev
  54131/21
 • Fra Aabenraa kommuneSV: høringssvar 32b Bovrup, Varnæs - 20201204122412905.pdf
  51422/21
 • fra rådgiver Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  52178/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering anvendelse af slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted
  54641/21
 • Fra Haderslev Kommune: VVM - Nedrivning af Bevtoft renseanlæg - høring af berørt myndighed, Diagonalvej 9, 6541 Bevtoft
  56055/21
 • Fra Haderslev Kommune: Udkast til § 8 tilladelse - Thomashusvej 12, 6100 Haderslev
  55298/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8.DOCX
  56572/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8
  56566/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftelse af aftale
  54489/21
 • Fra grundejer: Østergade 26, Egtved, Byggesag nr. 02.34.02-P19-1072-20 - Udvidelse af autoværksted - rykker
  52326/21
 • Fra Meldgaard A/S: Indberetning af modtaget jordfyld 2020 - Meldgaard Miljø, Eltangvej 140, Kolding
  51525/21
 • Fra Faaborg-Midfyn Kommune: Forespørgsel til sagen fra Åløkkevej 1, 5672 - lok nr 425-00011
  54142/21
 • Fra Nordicals, HENV, Fynsvej 9, 5500 Middelfart
  52853/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Materiale i forb. med §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg
  52065/21
 • Kvittering på modtagelse af svar - fra jv
  52322/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. Cushings syndrom - Region Syddanmark
  53105/21
 • Fra Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af spørgsmål og bemærkninger fra regionen, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  53799/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Vedr. Søndergade 38, 5450 Otterup - undersøgelsesresultater
  54124/21
 • Fra Vejen Kommune: Ansøgningsmateriale vedr. Udkast til tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til etablering af boligbyggeri, Søndergade 52-60, 6650 Brørup - anmodning om udtalelse
  53873/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om friv. undersøgelse i byggefeltet, Ålegården Kolding
  57049/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljørapport
  58312/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  54655/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr.: Risikovurdering af støjvold på Eltangvej 136-140, Kolding
  55632/21
 • Sv: Ledige ydernumre pr. 1. juli 2021 i Region Syddanmark (F2 DP Id nr.: 2670209)
  54367/21
 • Fra Rechtsanwalt: Vedr. Region Syddanmarks svar på fristforlængelse for kortlægningsafgørelse af dele af ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  56656/21
 • Fra borger: "HENV. Telefonbesked vedr. Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod"
  56626/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  54607/21
 • Fra Nordfyns Kommune - Høringssvar om påbudsmuligheder på Korsterslevvej 88, 5471 Søndersø
  66795/21
 • Fra projekt: revideret, forhøjet budget
  61522/21
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr §8-pligt til cykelskure på Sønder Voldgade 14: Nye cykelskure
  77874/21
 • Fra Niras: Sløjfning af boringer på Bystævnet
  74518/21
 • Entreprisekontrakt overfaldsalarm - UNDERSKREVET.pdf
  118549/21
 • SV: Underskrevet kontrakt vedr. Børne-Ungehusene Udby - Overfaldsalarm
  118940/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Nistedvej 25, 5270 Odense N
  54199/21

Udgående

 • Til DJ-MG og Assens Kommune: Regionens bemærkninger til placering af poreluftprøver, Buchwaldsvej 33, Tommerup
  53197/21
 • Fra Niras: ny sagsbehandler, Torvegade 15, Give
  53101/21
 • Til MOE, SV: Smedevænget 6a, Fredericia - frivillig oprensning
  52831/21
 • SV: Høring vedr. rapport om tappevirksomheden i Region Syddanmark
  135786/21
 • Til Niras: SV: Adelgade. Fundamentsfrigravning, budget
  52583/21
 • Til Rambøll: tillægsaftale pr. mail, tilretning af rapport
  51219/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Søballehøjen 1, 5270 Odense N.pdf
  52841/21
 • Til Vejdirektoratet: Afgørelse - udgået inden kortlægning, 580-81478.pdf
  51191/21
 • Til Esbjerg Havn: V1 afgørelse, lok.nr. 561-45059, Boven 2, 6700 Esbjerg
  51325/21
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr. supplerende bund og kantprøver på Vestergade 5 A Rødekro
  52088/21
 • Til projekt: svar vedr. projektets tilknytning til Bevæg dig for livet
  52524/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ.pdf
  52557/21
 • Til Nordicals, Afgørelse om registrering efter affaldsdepotloven fra 1999, Fynsvej 9, 5500 Middelfart
  52872/21
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale ifm. Udkast til tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til etablering af boligbyggeri, Søndergade 52-60, 6650 Brørup - anmodning om udtalelse
  53686/21
 • Til projekt. Accept af anmodning om udskydelse
  52295/21
 • Til borger: svar på henvendelse
  53378/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring med bilag, Søballevej matrikel 46c.pdf
  52914/21
 • Til Nordicals, Afgørelse om kortlægning efter jordforureningslove fra 2000, Fynsvej 9, 5500 Middelfart.PDF
  52878/21
 • Til Aabenraa Kommune: kopi af afgørelse om 2 arealer af Motorvej E 45 udgår inden kortlægning, lok. 580-81478 og 580-81486
  51193/21
 • Til MOE - Sagen kan afsluttes uden afgravning
  52509/21
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: kopi af V1 afgørelse, lok.nr. 561-45059, Boven 2, 6700 Esbjerg
  51357/21
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til § 8-ansøgningen, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  52869/21
 • Til Grundejerforeningen Søballehøjen, V1-høring med bilag, Søballehøjen 20, 5270 Odense N.pdf
  52895/21
 • Til arbejdsgruppen bag Seponeringslisten: Vedr. evt. seponeringsbudskab om RLS behandling med pramipexol
  53718/21
 • Ti Nordicals, Svar på HENV, Fynsvej 9, 5500 Middelfart
  52864/21
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for materiale i forb. med §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg
  52194/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Fangelvej 35,5260 Odense S
  54032/21
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  53659/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Søballehøjen 3, 5270 Odense N.pdf
  52866/21
 • Til Borger, mail vedr. undersøgelse af Middelfartvej 405, Blommenslyst
  53651/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ.pdf
  52561/21
 • Til Aabenraa Kommune: kopi af afgørelse om 2 arealer af Motorvej E 45 udgår inden kortlægning, lok. 580-81478 og 580-81486
  51192/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ.pdf
  52559/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. Cushings syndrom - Region Syddanmark
  51499/21

27. januar 2021

Indgående

 • Fra DMR - endelig rapport - grundejerdel og teknisk del - Skebyvej 10, Otterup
  53817/21
 • Fra rådgiver: Pris på genudtagning af vandprøver fra B209, 210 og 215
  53515/21
 • Fra Niras: Adelgade. Fundamentsfrigravning, budget
  52587/21
 • Fra Rambøl, Råstof, RE: Nyt budget + regnskab for kortlægning ved Sekær og Terpling
  169159/21
 • Fra Rambøll - udkast til projektbeskrivelse
  154185/21
 • Fra borger - spørger til status for jordbundsundersøgelse - Vibækvej 1, Odense SV
  50890/21
 • Fra Rambøll - Fremsendelse af afgrænsningsnotat
  154178/21
 • Fra rådgiver - Geogis - Projektkontrol
  118394/21
 • Fra Odense Kommune: Svar til rådgiver angående ønske om sammenlægning af afkast, Sankt Jørgens Engen, Odense C
  50648/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, pumpetest, påvirkning ved pumpning i indvindingsboring
  55187/21
 • Fra Miljøteknik: SV: Vedr. miljøundersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart.
  56721/21
 • Fra Odense KOmmune,,Kortbilag, Fangelvej 35,5260 Odense S
  54027/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Forundersøgelse, præoperativt vægttabsforløb samt visitation til bariatrisk kirurgi
  53385/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81732, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ.pdf
  49570/21
 • OBS! Interreg-udavlg skriftlig votering: tilpasning Punkt 9
  50803/21
 • Fra Nyborg Kommune: VS: Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  49704/21
 • Fra SWECO: REv oplæg til undersøgelser, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  49130/21
 • Anmodning om aktindsigt om ydelser i 18-20
  51764/21
 • Fra Odense KOmmune, Udkast til §8 tilladelse til korridor, Fangelvej 35,5260 Odense S
  54025/21
 • Fra Borger. Kvittering på modtagelse af regionen sagsakter
  52177/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med udkast til §8 tilladelse og undersøgelsesresultater, Fangelvej 35,5260 Odense S
  54022/21
 • Fra projekt: vedr. mulighed for tilknytning til "Bevæg dig for Livet"
  52129/21
 • Region Sjælland: LKT Akut Kirurgi - Ændringer i Projektbeskrivelse og Forberedelsespakke for LKT Akut Kirurgi
  52667/21
 • Fra Estate: henv. vedr. forurening på Storegade 27, 6670 Holsted
  52909/21
 • Fra SWECO A/S: Haster - 461-81183 - Beldringevej 5, Odense
  51446/21
 • Fra Fanck Miljø & Geoteknik: Orientering om udført undersøgelse, Vestergade 28- 7080 Børkop
  52950/21
 • Fra Fanck Miljø & Geoteknik: Bilag til "Orientering" - Forureningsundersøgelse, Vestergade 26-30 Børkop
  52985/21
 • Fra DMR: Dokumentationsrapport
  56852/21
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret §8-ansøgning, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  58522/21
 • Fra STRING-netværket: Agenda and material for the virtual STRING Steering Group meeting on February 4th, 2021 at 09:00
  68190/21
 • Anmodning om bidrag til SUU 644-45 om hjemtagelse af ambulancedrift i Region Syddanmark
  72360/21
 • Tilbagetrækning af anmodning om bidrag til SUU 644-45 om hjemtagelse af ambulancedrift i Region Syddanmark
  72376/21
 • Fra rådgiver NIRAS, Historisk materiale, Kirkegyden 80, 80B, 5270 Odense N
  47781/21
 • Fra projektsekretariat - anmodning om udpegning af praksiskonsulent til arbejdsgruppe om Børn og unge som pårørende
  165010/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S
  51109/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Landbrugsvej 65, Odensevej 45, 5260 Odense S
  51111/21
 • Fra Kolding kommune: svar på Høring om forurening, 509-50020 Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld
  79185/21
 • Fra Nyborg Kommune: SV: Vedr. kvittering for orientering om fund af forurening: Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  49692/21
 • Fra Esbjerg Kommune: VS: §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg
  51015/21
 • Fra Varde Kommune: SV: Vedr. forespørgsel om oplysninger til brug for sagen vedr. varsling af undersøgelse af olieforurening - Hjulsagervej 100, 6854 Henne
  51049/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilbagemeldeing på forespørgsel om dokumenter til §8 ansøgningen for Storegade 26, 6700 Esbjerg
  51024/21
 • Fra projekt: vedr. udsættelse af projektet
  50872/21
 • Høring over udkast til ny mærkningsvejledning
  49168/21
 • Fra Dagens medicin: Osteoporose
  50994/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering: Varsling af undersøgelse af olieforurening - Hjulsagervej 100, 6854 Henne
  50844/21
 • Fra Danbolig: Telefonhenvendelse: Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  50082/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 25. januar 2021
  51030/21
 • Fra Nyborg Kommune: Vedr. § 8 tilladelse og ny tilbygning,Tåsingevej 1, 5800 Nyborg. Matr. 15ao, Vindinge By, Vindinge
  49811/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - tilladelse efter MBL § 19 til jordoplag på matr. 1m Transbøl By, Horne
  48342/21

Udgående

 • Til Odense Kommune, Vedr. nedrivning af gartneri, Strandholtvej 32, 5270 Odense N
  51061/21
 • Til Langeland Kommune og vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Eggertsvej 3 og Hovedgade 12, 5932 Humble, lok: 481-23
  51019/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Jordforurening, Eggertsvej 3 og Hovedgade 12, 5932 Humble, lok: 481-23
  51026/21
 • Til borger - Svar på status for jordbundsundersøgelse - Vibækvej 1, Odense SV
  50901/21
 • Påbegyndt råstofgravning matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  50808/21
 • Til Odense Kommune: Referat af webmøde om revideret afværgetiltag, 27-01-2021, Gasværksgrunden, Odense
  50721/21
 • Til rådgiver - kommentarer til udkast til moniteringsnotat - Torvet 19-21-23
  118406/21
 • Til rådgiver - kommentarer til udkast til moniteringsnotat - Torvet 13-17
  118405/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsynsnotat Ølufgård matr.nr. 13 Ølufgård, V. Nebel.pdf
  49614/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Mail med tilsynsnotat også sendt til e-boks matr.nr. 13 Ølufgård, V. Nebel
  49613/21
 • Til Lertranskøb og Aabenra Kommune - Ny partshøring -tilladelse til indvinding af rødler matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  49723/21
 • Til rådgiver - Svar på FORSP vedr. Arkivoplysninger. Kærvej 16 Broby, lok. nr. 430-81526 - MAIL 1 AF 4
  49701/21
 • Til rådgiver - Svar på FORSP vedr. Arkivoplysninger. Kærvej 16 Broby, lok. nr. 430-81526 - MAIL 4 AF 4
  49695/21
 • Til rådgiver - Svar på FORSP vedr. Arkivoplysninger. Kærvej 16 Broby, lok. nr. 430-81526 - MAIL 3 AF 4
  49697/21
 • Til rådgiver - Svar på FORSP vedr. Arkivoplysninger. Kærvej 16 Broby, lok. nr. 430-81526 - MAIL 2 AF 4
  49700/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 22A, 5240 Odense NØ.pdf
  49232/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 22A, 5240 Odense NØ.pdf
  49235/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Gartnervænget Øst 22B, 5240 Odense NØ.pdf
  49234/21
 • Til borger, V1-Kortbilag, Gartnervænget Øst 22A, 5240 Odense NØ.pdf
  49233/21
 • Til Danfoss - vedr. fremsendelse af materiale
  154176/21
 • Til Billund Kommune, Råstof, SV: Bemærkninger i forbindelse med nyt stuehus beliggende indenfor råstofplan?
  169155/21
 • Til Rambøl, Råstof, SV: Nyt budget + regnskab for kortlægning ved Sekær og Terpling
  169148/21
 • Til og fra DMR, Oplysning om overgravet TDC-ledning - og svar. Boring B105
  48045/21
 • Kommenteret dagsorden til dansk afstemningsmøde i Interreg 5A-udvalg
  50819/21
 • Til Borger: Varsel grundvandsboring
  47945/21
 • Til Borger: Baggrundsmateriele omk. V2 kortlægning
  51126/21
 • Til borger, Malmose 5, 5540 Ullerslev, Nyborg Kommune, Matr.nr. 10a, Kissendrup By, FlødstrupTil borger Høring med Bilag, Malmose 5, 5540 Ullerslev, lok.nr. 450-81289.pdf
  51031/21
 • Til Vejdirektoratet: Afgørelse - udgået inden kortlægning, 580-81486.pdf
  50636/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Søhusvej 212, 5270 Odense N
  49385/21
 • Til Nordfyns Kommune, Mail vedr. påbud, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  49680/21
 • Til Esbjerg Kommune: Forespørgsel om dokumenter i forb.med §8 ansøgningen for projekt på Storegade 26, 6700 Esbjerg
  51017/21
 • Til Varde Kommune: Vedr. forespørgsel om oplysninger til brug for sagen vedr. varsling af undersøgelse af olieforurening - Hjulsagervej 100, 6854 Henne
  50926/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Søhusvej 216, 5270 Odense N.
  49482/21
 • Til Nyborg Kommune: Kvittering for mail korrespondance mellem kommunen og rådgiver vedr. Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  49715/21
 • TIl SWECO: Svar vedr rev undersøgelsesoplæg, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  49163/21
 • Til DSN: SARA Partnership Agreement underskrevet
  52151/21
 • Bekræftelse på modtagelse af tilbagetrækning af anmodning om bidrag til SUU 644-45
  72603/21

26. januar 2021

Indgående

 • SV: Vedr kunstprojekt i Aabenraa bymidte
  47462/21
 • VS: Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister med tilhørende vejledning er udstedt
  47438/21
 • Fra Wsp, Råstof, Bilag 4_Skrydstrup Screeningsafgørelse inkl bilag.pdf
  169139/21
 • Fra Wsp, Råstof, Tilpasset udkast til tilladelse matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
  169134/21
 • Fra Wsp, Råstof, Bilag 1_Oversigtskort.pdf
  169135/21
 • Fra Wsp, Råstof, Bilag 2_Graveplan_V4.pdf
  169137/21
 • Fra Wsp, Råstof, Bilag 5_Ny tilladelse til ny vejadgang over 3500 kg_#213888-20_CaseNo20-706.PDF
  169140/21
 • Fra Wsp, Råstof, Skrydstrup_råstoftilladelse.docx
  169136/21
 • Fra Wsp, Råstof, Bilag 6_Råstof, 10_3107-8_1_3 - matr 423 og 1092 Skrydstrup.pdf_Sagsnr_20-1280_Dokid_190513-20_v1(1).PDF
  169143/21
 • Fra Wsp, Råstof, Bilag 3_Efterbehandlingsplan_V4.pdf
  169138/21
 • Fra Wsp, Råstof, Bilag 6_Råstof, 10_3107-8_1_3 - matr 423 og 1092 Skrydstrup - kortbilag.pdf_Sagsnr_20-1280_Dokid_190514-20_v1(1).PDF
  169141/21
 • Fra Rambøll - Status på arbejdet ved Himmark Strand
  154173/21
 • Fra NIRAS: Tidsplan pumpeforsøg
  46566/21
 • Oplæg baseline i grube 2 og 4 ver 2_26-1-2021.pdf
  91263/21
 • Baseline - rev. oplæg
  91257/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Høringssvar vedr. påbudsmuligheder, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  49670/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Støj fra grusgrav i Nr. Hostrup
  169127/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar vedr. mulig anvendelse af jordvold matr.nr. 4, 81, 101, 846 og 885 og 891 Lunderup, Rise og 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  46379/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar vedr. mulig anvendelse af jordvold matr.nr. 4, 81, 101, 846 og 885 og 891 Lunderup, Rise og 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143734/21
 • Fra NIRAS: Vedr. sim kort
  45265/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kontakt til prøvetagningsfirma med besigtigelsesnotat vedhæftet, Flystyrt ved Hundetoftevej/Stævningen
  53216/21
 • Fra Lodsejer, Råstof, VS: Opfølgning på telefonsamtale 1. oktober 2020
  169073/21
 • Fra Lodsejer, Råstof, Færdigbehandling af graveområder.docx
  169074/21
 • Fra Lodsejer, Råstof, Prisoverslag på køreplader..msg
  169075/21
 • Fra NIRAS: Budget ny boring
  44799/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i mavesæk og mavemund
  45323/21
 • Fra LMST: Høring over udkast til ny mærkningsvejledning
  47394/21
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST: Afrapportering af miljøundersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart. ifb med forestående §8 ansøgning
  44867/21
 • Høring over udkast til ny mærkningsvejledning
  46509/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bemærkninger til forslag, Brovejen 101, Middelfart
  45886/21
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. Cushings syndrom - Region Syddanmark
  46599/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, fremsendelse af faktura/salærredegørelse
  47707/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering: Gl Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  45609/21
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af krav om §8-tilladelse til projekt på Kirkegyden 80, 5270 Odense N
  47424/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. regionens udtalelse til sagen fra Søndergade 38, 5450 Otterup
  45739/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  45080/21
 • Fra Kolding Kommune: Forslag om at gå videre, Havegade i Lunderskov
  46382/21
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
  46399/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
  46641/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, faktura/salærredegørelse
  47712/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. miljøundersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart.
  44914/21
 • Fra naboer - spørgsmål til sagen - matr.nr. 5a mfl. Sødover By, Nørup
  49746/21
 • Fra Vejle Kommune: Svar vedr privat vandforsyning, Vardevej, Vejle
  44896/21
 • Fra Vejdirektoratet: Vejdirektoratets bemærkninger til screeningsafgørelse og udkast til tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 1079 Kliplev.
  44934/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8 tilladelse (etape 1), Østerbro 1, 5000 Odense C
  49281/21
 • Fra Odense KOmmune, §8 tilladelse til opførelse af boliger og parkeringskælder (etape 1), Østerbro 1, 5000 Odense C
  49288/21
 • Fra rådgiver - FORSP vedr. Arkivoplysninger. Kærvej 16 Broby, lok. nr. 430-81526
  49402/21
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
  45536/21
 • Danske Regioners anmodning om bidrag på spørgsmål
  48114/21
 • Fra Middelfart: VS: Haster-sag, Vedr. spørgsmål til sag om etab. af dige på V2-kortlagt grund, lok. 429-00029
  52549/21
 • Fra DGE, Rapporter, endelige, Pj 52: Malmose 5, 5540 Ullerslev -
  49971/21
 • REM midler -FW: 18/45328 PE-Region Platform - underskrift på aftale
  90602/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Forslag til OSD revision på Fyn (MST Id nr.: 2503516)
  90747/21
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  171315/21
 • Fra MST: FDO J70, Ydre Ringvej 1: Afslutning af forureningssag- spild af gasolie under drænventil på rørledning 88LP275 (MST Id nr.: 2503523) - 2019-06-25 spild 1 maj Dokumentationsrapport for spildoprensning (88LP275, FDO).pdf
  51382/21
 • Fwd: Forslag til forbedringer 2021
  52354/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Bemærkninger til forslag, Brovejen 101, Middelfart
  56723/21
 • Fra Vejen Kommune: SV: Vedr. V1-varsling af en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  56653/21
 • Fra MST: FDO J70, Ydre Ringvej 1: Afslutning af forureningssag- spild af gasolie under drænventil på rørledning 88LP275 (MST Id nr.: 2503523)
  51370/21
 • Fra SUM: Vurdering af Nyt OUHs kvartalsrapport for 2. kvartal 2020
  53793/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Høringssvar vedr. påbudsmuligheder,Åbakkevej 1, 5462 Morud
  49584/21
 • Fra Fredericia Kommune: Kommunens vurdering af oprensning af kulbrintforurening, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  53781/21
 • Fra Danske Regioner for LMST: Høring over udkast til ny mærkningsvejledning
  55795/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. Vejrøvænget 8, opfølgning på vores samtale d.d.
  58498/21
 • Kommissorium for Passagerråd i Region Syddanmark
  66463/21
 • Fra grundejer, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  63734/21

Udgående

 • Til naboer - svar på spørgsmål - matr.nr. 5a mfl. Sødover By, Nørup
  49770/21
 • SV: Vedr. Drigstrup
  47341/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Forslag til metodebeskrivelse for indvinding matr.nr. 267 m.fl. Østerende-Ballum, Ballum
  53884/21
 • Til Rambøll: Supl. bemærkninger til rapport VS: Afslutning på Elkjærhøjevej
  46146/21
 • Referat fra Pronestor forvaltergruppemøde den 26-01-2021
  46074/21
 • Kvitteringsmail + 1. runde spørgsmål
  45907/21
 • Til NIRAS: Vedr. opstart af boring
  45377/21
 • Til mødedeltagerne: Referat fra møde i Lægemiddelkomitéen d. 13. jan
  46848/21
 • Til Danacoustic, Råstof, SV: Møde i Nr. Hostrup
  169090/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar Etape 1, Østerbro 1, 5000 Odense C
  45835/21
 • Til Danacoustic, Råstof, SV: Støj fra grusgrav i Nr. Hostrup
  169087/21
 • Til Lodsejer, Råstof, SV: Opfølgning på telefonsamtale 1. oktober 2020
  169083/21
 • Til BDO: Værditabsregnskab til revision
  44804/21
 • Til NIRAS: Godkendelse af pumpeforsøg
  44727/21
 • Til NIRAS: Vedr. SIM kort
  44695/21
 • Til SWECO: Svar på oplæg I, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  46771/21
 • Til Kerteminde Kommune, SV: Forespørgsel vedr. §8 ansøgninger ifm. nedrivninger
  46360/21
 • Til Nyborg Kommune: Vedr. kvittering for orientering om fund af forurening: Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  47340/21
 • SV: §8 pligt Kerteminde kommune
  46310/21
 • Til KA Grus A/S: Grus mm tur-retur fra Blæsbjerggyden grusgrav
  45172/21
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, spørger efter faktura (ikke elektronisk)
  47679/21
 • Til GSK: Invitation til lægemiddelrådet
  45763/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: UDKAST: Afrapportering af miljøundersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart. ifb med forestående §8 ansøgning
  44879/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
  46385/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i mavesæk og mavemund
  45316/21
 • TIl SWECO: Svar på oplæg II, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  46778/21
 • Til Borger: Fremsendelse af vejledning og krav til oprensning, Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  47473/21
 • Kvitteringsmail + 1. runde spørgsmål
  47370/21
 • Til Kemp & Lauritzen: Svar vedr. nedsivning på forurenet grund - Rapport, Frivillig forureningsundersøgelse 2003, Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-93003
  44954/21
 • Til grundejer, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  63726/21

25. januar 2021

Indgående

 • Fra Danacoustic, Råstof, VS Toneanalyse Nr. Hostrup.msg
  169067/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed.msg
  169064/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, VS: Støj fra grusgrav i Nr. Hostrup
  169063/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, P5.009.20 + Bilag.pdf
  169066/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, P5.005.20 + Bilag.pdf
  169065/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, VS Resultater af støjberegning og opsamling på møde.msg
  169068/21
 • Fra WSP: Skovvej 22, ekstra udgifter til pumpetest
  52626/21
 • Fra D4: Faktura 2117526
  44130/21
 • Fra Danacoustic, RL20_96 (2016), uvildighed.pdf
  169056/21
 • Fra Danacoustic, Alle spørgsmål og svar - referencelaboratoriet 01.pdf
  169057/21
 • Fra Danacoustic, Alle spørgsmål og svar - referencelaboratoriet-02.pdf
  169054/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Møde i Nr. Hostrup
  169055/21
 • Fra NIRAS: Pris pumpeforsøg
  43758/21
 • SV: Vedr. Drigstrup
  47344/21
 • Fra McLarens Aviation: Længere korrespondance med kommune om rådgiver til jord mm, Flystyrt ved Hundetoftevej/Stævningen
  53212/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret Støjredegørelse
  43482/21
 • New draft - STRING bottleneck analysis
  42727/21
 • Bottleneck_analysis_STRING_comments.docx
  42731/21
 • STRING Report - 2021-01-22 (3).pdf
  42729/21
 • Kvittering for modtagelse af supplerende sag
  42486/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe den 27. januar
  72258/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe den 27. januar - ekstra bilag
  72254/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål til DMR vedr. oprensning, Sinaivej 16, 5672 Broby
  53747/21
 • Fra projekt: spørger til coronanyt og det videre forløb
  64549/21
 • Fra advokat, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  63707/21
 • Fra DMR A/S: Re: Søndergade 38, 5450 Otterup
  43726/21
 • fra Borger Henv VS: Plastik
  44608/21
 • OK-NYT Praksis 006-21 Omsætningsgrænse pr. 1. oktober 2020 psykologhjælp.pdf
  43284/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale
  43309/21
 • Fra Sweco: Oplæg til friv unds, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  44355/21
 • Fra Aabenraa Kommune - bemærkninger til efterbehandlingsvilkår - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  44070/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale
  44029/21
 • Fra Kerteminde kommune: SV: Vedr. Drigstrup vedr. prøvegravning
  42165/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  44092/21
 • Historik og oplæg til undersøgelse_Saltgade11_6760 Ribe.pdf
  43012/21
 • Fra DMR. Re: Kommentar til Kolding Landevej 69, Fredericia.
  44781/21
 • OK-NYT Praksis 006-21 Omsætningsgrænse pr. 1. oktober 2020 psykologhjælp.pdf - 006-21 Omsætningsgrænse pr. 1. oktober 2020 psykologhjælp.pdf
  43286/21
 • Fra Vejen Kommune: Status for snak med borger om evt. oprensning, Storegade 27, 6670 Holsted
  45215/21
 • Fra Forum: Ansøgning om ibrugtagning af atezolizumab og bevacizumab
  44183/21
 • VS: Opdateret liste over survey marts 2021 til juni 2021
  43640/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  44066/21
 • Fra Kemp & Lauritzen: Vedr. nedsivning og Rapport, Frivillig forureningsundersøgelse 2003, Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-93003
  44943/21
 • Svar på henvendelse af 210121 - supplerende spørgsmål
  44719/21
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om fund af forurening: Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  47095/21
 • Svar på supplerende spørgsmål, samt anmoding om citat
  44725/21
 • Fra Niras: Oplæg til etablering af moniteringsboring ved Søndersø Industriområde
  74530/21

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, Mail med tilsynsnotat matr.nr. 3t, 3aa, 11a og 29i Tjæreborg By, Tjæreborg
  44218/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsynsnotat matr.nr. 3t, 3aa, 11v og 29i Tjæreborg By, Tjæreborg
  44219/21
 • Til Tullebølle VVS og Blik, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  44123/21
 • Til Langeland Kommune og vurderingstyrelsen, Jordforurening, Bygaden 38-40, Tranekær, lok: 487-13
  44122/21
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. oplæg til undersøgelse på Ribe Jernstøberi, Saltgade 11
  60676/21
 • Til Danfoss - vedr. aflysning af møde - ønsker materiale
  154170/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsynsnotat matr.nr. 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl.pdf
  43096/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Mail med tilsynsnotat Matr.nr. 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl
  43095/21
 • Til EDC Ølgod, Svar vedr henvendelse på Industrivej 9, Ølgod
  43028/21
 • Til Ølgod Fjernvarmeselskab. Ophævelse af V1-kortlægningen efter oprensning.pdf
  42994/21
 • Til Varde Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Industrivej 9, Ølgod, lok: 577-20002
  42989/21
 • TIL BORGER: Ansøgning om oprydning efter værditabsordningen
  42082/21
 • Til COWI: Accept af udskyldelse pga. corona SV: Hvad er status på Grønnegade?
  42053/21
 • Bagom-numre til praktiserende læger
  41962/21
 • Til borger - Kortbilag Rugårdsvej 146, 5463 Harndrup.pdf
  43053/21
 • Til Kerteminde kommune: SV: Vedr. Drigstrup
  42173/21
 • til Borger Henv -VS: Plastik
  44609/21
 • Til Forum: Svar på ansøgning om ibrugtagning af atezolizumab og bevacizumab til patient med HCC
  44229/21
 • til Nordicals svar på Henv : Telefonbesked vdr. 479-70163
  43336/21
 • Til Kolding Kommune: Svar vedr foresp om §8-tilladelse i indsatsområde, Allervej, Christiansfeld
  44500/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Søhusvej 242, 5270 Odense N.pdf
  42336/21
 • til COWI svar på henv. Telefonbesked vdr. 461-04002
  44544/21
 • Til Forum: Ansøgning om ibrugtagning af atezolizumab og bevacizumab
  44177/21
 • til Danbolig svar på Henv -VS: Miljørapport ønskes tilsendt vedr. Birkedam 8, 6000 Kolding
  44598/21
 • Til DMR koorespondance vedr. henv om : Miljøhistorisk materiale Møgelholt 23, 7100 Vejle
  43396/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Søhusvej 246, 5270 Odense N.pdf
  42396/21
 • Til AAGAARD MØLLE ApS, en del af det kortlagte område på Bramdrupvej 104, Egtved udgår.pdf
  44498/21
 • Til Andelsboligforeningen Stærehaven 2, V1-høring med bilag, Vimmelbækløkken 1-27, 5270 Odense M.pdf
  42607/21
 • til LFriisbolig Svar på Henv om Langesøvej 177, Rue, 5462 Morud : Forespørgsel ved salg Langesøvej 177, Rue, 5462 Morud
  44561/21
 • Fra/til Borger: korrespondance vedr. oprensning, Storegade 27, Holsted
  44161/21
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Rugårdsvej 146, 5463 Harndrup.pdf
  43035/21
 • Til Formpipe og Sanne: Aflysning af Acadre grundkursus den 9. februar
  42563/21
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens udtalelse til sagen fra Søndergade 38, 5450 Otterup
  44504/21
 • Til projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  61699/21

24. januar 2021

Indgående

 • Fra SDU: AquaRAM
  50737/21
 • FRA BORGER: Ansøgning om oprydning efter værditabsordningen
  42079/21
 • Interreg 6A: Protokoll zum Treffen Steuerungsgruppe deutsche Partner am 20. Januar 2021
  42213/21

23. januar 2021

Indgående

 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i mavesæk og mavemund
  42148/21

22. januar 2021

Indgående

 • DK2020 - spændende webinarer i den kommende tid
  72231/21
 • Fra Aabenraa Kommune - nyt høringssvar Høring iht. råstoflovens §10a - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  42132/21
 • 417452-20_v1_høringsark, miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse.PDF
  42133/21
 • Fra NIRAS: Vedr. ORSA 2021
  42010/21
 • Fra DMR: Udkast til rapport, VU-undersøgelse, Skolevej 5
  69467/21
 • Fra MOE: Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev -rapport - tilrettet
  173271/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Møde i Nr. Hostrup
  169037/21
 • Fra NIRAS: Vedr. sløjfning af boringer
  41078/21
 • Fra STU Varde: Ok til at videresende materiale til STUK
  41115/21
 • Fra WCG: Studenterrapport
  50478/21
 • Anmodning om supplerende sag
  52372/21
 • 28263-21_v1_påbud i pdf(1).PDF
  40609/21
 • mellemvej 31, 6430 Nordborg, endeligt påbud om oprydning
  40608/21
 • Fra COWI: Adelgade 138 og 140, Bogense: Opdatering af GeoGIS
  41181/21
 • Fra Kolding Kommune - seneste data fra B103 og B2
  48506/21
 • Fra Nymølle: SVAR: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  40470/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast, Ny Vestergade 20
  53249/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til nedrivning af bygninger, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  53247/21
 • BBR Staldgaardsgade 1 st th
  91202/21
 • BBRMeddelelse.PDF
  91204/21
 • Anmodning om indsigt i direktørlønninger i region Syddanmark og bekræftelse på modtagelse
  41731/21
 • Referat styregruppe 21 jan 2021
  41768/21
 • Fra Per Aarsleff A/S: Ukendt forurening i kørebanen ud for Havegade 14, Lunderskov
  41913/21
 • Fra D4: Faktura 2117526
  41489/21
 • Fra Ingeniør'ne: Ansøgning om §8 til fjernelse af terrændæk mv ved bygning 7, 9 og 15 samt afværge ved V2-NV, Rismarksvej 52, Odense
  43048/21
 • Fra MST:FDO J70, Ydre Ringvej 1: Afslutning af forureningssag- spild af gasolie ved skueglas på bunddræn til tank T8802 (MST Id nr.: 2488300)
  42199/21
 • fra Danbolig Henv -VS: Miljørapport ønskes tilsendt vedr. Birkedam 8, 6000 Kolding
  44597/21
 • Fra DMR, kvittering for modtagelse af materiale vedr. Møgelholt 23, 7100 Vejle
  42254/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81733, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  39873/21
 • Fra Fredericia Kommune. Gravetilladelse vedr. Skærbækvej
  40528/21
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. udsættelse af projekt pga corona
  41772/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - § 8 Udkast - Tilladelse til etablering af legeplads
  41751/21
 • Fra Råstofteamet: Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på del af matr.nr. 4a, Fjelsted By, Fjelsted i Middelfart Kommune
  41764/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej - ventialtionsanlæg
  41449/21
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. jordforurening, Storegade 27, 6670 Holsted
  41699/21
 • fra Midelfart kommune: Til orientering: Undersøgelsesnotat, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  41015/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om undersøgelse, udkast til § 8 tilladelse samt stillingtagen til påbud, Smedefod 10A, 6392 Bolderslev
  41750/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej - ventialtionsanlæg
  41233/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Indledende miljørapport med bilag
  41755/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Afgrænsende miljørapport med bilag
  41754/21
 • fra Lfrissbolig Henv om Langesøvej 177, Rue, 5462 Morud : Forespørgsel ved salg
  44560/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Rugårdsvej 146, 5463 Harndrup - Teknisk rapport.pdf
  42963/21
 • Fra MST: FDO J70, Ydre Ringvej 1: Afslutning af forureningssag- spild af gasolie fra svanehals på rør 88LP 022 til tank T8803 (MST Id nr.: 2488460)
  42187/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Rugårdsvej 146, 5463 Harndrup - Grundejerrapport.pdf
  42979/21
 • Fra Miljøteknik, §8-ansøgning, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  42937/21
 • Fra Miljøteknik, Mail med §8-ansøgning, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  42934/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Forslag og argumenter for etapeinddeling af dokumentation for overholdelse af vilkår 5 i §8 tilladelse, Brovejen 101, Middelfart
  45545/21
 • Fra mødedeltager - bemærkninger til opsamling på møde den 21-01-2021 af møde mellem SVS og SydKIP
  104245/21
 • Historisk materiale fra rådgiver NIRAS, Kirkegyden 116, 5270 Odense N
  39529/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Supplerende bund og kantprøver fra Vestergade 5 A Rødekro
  51728/21
 • Fra Miljøteknik: Oprensningsnotat vedr. olieforurening, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  53773/21
 • Fra DMR A/S: Mailkorrespondance vedr. Sct. Norborts Skole. Vejle
  57378/21
 • Fra DMR A/S: Fwd: Møgelholt 23, 7100 Vejle
  57484/21

Udgående

 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, Adelgade 1..pdf
  41775/21
 • Til Borge, Boligerklæring, Adelgade 1.pdf
  41777/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning.pdf
  41776/21
 • Til Borger, Notat - Adelgade 1 Kolding_rev1.0.pdf
  41774/21
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Adelgade 1, Kolding, lok: 621-293
  41773/21
 • Til Danacoustic, Råstof, SV: Møde i Nr. Hostrup
  169045/21
 • Til Aabenraa Kommune - anmodning om genovervejning af høringssvar - Høring iht. råstoflovens §10a - udkast til tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  42140/21
 • Til COWI: tilbagemelding rapport
  41292/21
 • Til Rambøll: Genudtagning af B209, B210 og B215 og analyse med Eurofins
  50533/21
 • Til STUK: Videreformidling af STU Vardes projektidé
  41195/21
 • Til WCG: Eu-projekt partnerbrev
  50538/21
 • Til NIRAS: Sløjfning af boringer
  40588/21
 • Til Ansøger, Råstof, SV: Ansøgning om indvinding af Raastoffer
  169020/21
 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 1 / 2021 - svarfrist 22-01-2021
  40577/21
 • Fra COWI, Adelgade 3/Rådhusstræde 1, Kolding: Opdatering af GeoGIS
  53869/21
 • Til Danacoustic, Råstof, SV: Støj fra grusgrav i Nr. Hostrup
  168971/21
 • Til Danacoustic, Råstof, VS Toneanalyse Nr. Hostrup.msg
  168975/21
 • Til Danacoustic, Råstof, VS Resultater af støjberegning og opsamling på møde.msg
  168976/21
 • Til Danacoustic, Råstof, Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed.msg
  168972/21
 • Til Danacoustic, Råstof, P5.009.20 + Bilag.pdf
  168974/21
 • Til Danacoustic, Råstof, P5.005.20 + Bilag.pdf
  168973/21
 • Til SDU: Participation letter Region Syddanmark
  50544/21
 • Til interessenter, Råstof, P5.009.20 + Bilag.pdf
  168956/21
 • Til interessenter, Råstof, VS: Kudsk og Dahl - opdateret rapport
  168954/21
 • Til Tre For: Dokumenter til orientering
  39567/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  40954/21
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Ingvard Andersensvej 8-10, 7100 Vejle.pdf
  40150/21
 • Yil borger - Kvittering for høringssvar - Borreby Møllegård
  41630/21
 • Til borger 2 - V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej 10, 7100 Vejle.pdf
  40152/21
 • Til DMR, fremsendelse af hidtorisk materiale vedr. Møgelholt 23, 7100 Vejle
  41641/21
 • Til borger 1 - V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej 8, 7100 Vejle.pdf
  40151/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  40953/21
 • Til HEM EJD. INVEST ApS, V1-varsel med bilag, Lomholtvej 8, 7100 Vejle.pdf
  41531/21
 • Til Søgaard Erhverv ApS, V1-varsel med bilag, Lomholtvej 10, 7100 Vejle.pdf
  41543/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  40950/21
 • Til Højgaard Invest, udgår efter vurdering af historriske oplysninger - Jernbanegade 20, 7100 Vejle.pdf
  41055/21
 • Til Vejen Kommune: svar på henv. vedr. jordforurening, Storegade 27, 6670 Holsted
  41736/21
 • Yil energiselskab - forslag om mødetidspunkt
  41724/21
 • Til Grundejerforeningen - V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej, 7100 Vejle.dotm.pdf
  40148/21
 • Til projekt: uddybende spørgsmål til budget
  41771/21
 • Til MST: Høringssvar til varsel af oprensningspåbud, - overløb fra drænpotten tank T6 - Shell raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 2391976)
  40447/21
 • Til borger: Svar på spørgsmål om Covid-19 indsatsen
  40928/21
 • Bilag 2 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen for Forebyggelse.pdf
  41062/21
 • Bilag 4 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen for Uddannelse og Arbejde.pdf
  41072/21
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Juelsmindevej 213, 7120 Vejle Øst.pdf
  40853/21
 • Bilag 3 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering.pdf
  41067/21
 • Til Borger, Råstof, Høringssvar råstofplan
  42125/21
 • Til Minientreprenøren: Fremsendelse af Rapport, Frivillig forureningsundersøgelse 2003, Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-93003
  45405/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Forslag og argumenter for etapeinddeling af dokumentation for overholdelse af vilkår 5 i §8 tilladelse, Brovejen 101, Middelfart
  45578/21
 • Bilag 1 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen Behandling og Pleje.pdf
  41057/21
 • Til DMR A/S: SV: Møgelholt 23, 7100 Vejle
  57508/21
 • pukkelafvikling af massiv vægttabspatienter på Plastikkirurgisk afd SLB
  41419/21

21. januar 2021

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Endelig § 8-tilladelse til etablering af Baltic Pipe, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  53148/21
 • Vedr kunstprojekt i Aabenraa bymidte
  47325/21
 • Bilag.pdf
  47328/21
 • Fra DMR: 2021 økonomi, VU-Skolevej 5
  69466/21
 • Fra Sweco, Råstof, RE: Støj fra grusgrav i Nr. Hostrup
  168951/21
 • Fra Ansøger, Råstof, Re: Tidsplan for Skrydstrup
  168942/21
 • SV: Opsamling møde VBA i almen praksis Sønderjylland
  39163/21
 • UiPath License Configuration 8015b00000N9rk8AAB.pdf
  133314/21
 • Installation Instructions 2019.4.pdf
  133313/21
 • RE: Køb af UiPath test licenser - Ordrebekræftelse SO123097 Region Syddanmark (UiPath)
  133312/21
 • Fra D4: Ekstra systemindstilling "masterhåndbog"
  40527/21
 • Fra Niras - svar vedr. baggrundsmateriale
  154163/21
 • Fra lodsejer, Råstof, SV: Opfølgning på telefonsamtale 1. oktober 2020
  168931/21
 • Fra lodsejer, Råstof, Færdigbehandling af graveområder.docx
  168930/21
 • Fra Wsp, Råstof, SV: Ressourceperson
  168919/21
 • Fra Wsp, Råstof, SV: Ressourceperson
  168910/21
 • Fra NIRAS: Tilbud på aktiv ventilation
  38062/21
 • Gammelt sagsakt 4 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40314/21
 • Gammelt sagsakt 6 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40316/21
 • Gammelt sagsakt 3 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40313/21
 • Gammelt sagsakt 9 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40318/21
 • Gammelt sagsakt 5 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40315/21
 • Gammelt sagsakt 7 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40319/21
 • Gammelt sagsakt 8 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40317/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Gammelt sagsakt fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40311/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar på spørgsmål og redegørelse for jordvold matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40309/21
 • Gammelt sagsakt 2 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40312/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Brev fra ansøger vedr. gammel aftale matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise Brev_NSI_Andholm.pdf
  40320/21
 • Gammelt sagsakt 6 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143739/21
 • Gammelt sagsakt 5 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143740/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Gammelt sagsakt fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143744/21
 • Gammelt sagsakt 9 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143737/21
 • Gammelt sagsakt 8 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143738/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar på spørgsmål og redegørelse for jordvold matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143745/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Brev fra ansøger vedr. gammel aftale matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise Brev_NSI_Andholm.pdf
  143735/21
 • Gammelt sagsakt 3 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143742/21
 • Gammelt sagsakt 4 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143741/21
 • Gammelt sagsakt 2 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143743/21
 • Gammelt sagsakt 7 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  143736/21
 • Fra Projektejer, Råstof, SV: Ler Bolderslev
  168887/21
 • Fra Adv. Andersen Partners - anmodning om materiale - henvendelse - lok. 575-80033
  37772/21
 • Fra AGR0LAB via DMR - opdaterede analyser - Lokalitetsnr: 480-81488 - Skovgyden 37, Otterup - Boringsnr: B2" af 20.07.20
  100351/21
 • Fra AGR0LAB via DMR - opdaterede analyser - Lokalitetsnr: 480-81483 - Lammesøvej 8, Otterup - Boringsnr: B2" af 21.07.20
  100328/21
 • Fra AGR0LAB via DMR - opdaterede analyser - Lokalitetsnr: 480-81488 - Skovgyden 37, Otterup - Boringsnr: B1" af 20.07.20
  100354/21
 • Fra AGR0LAB via DMR - opdaterede analyser - Lokalitetsnr: 480-81483 - Lammesøvej 8, Otterup - Boringsnr: B1" af 21.07.20
  100338/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, økonomi oplæg pumpetest
  37088/21
 • Fra COWI: Endelig moniteringsrapport
  36993/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opdatering fra grundejer, flystyrt v Hundtoftevej/Stævningen, 5772 Kværndrup
  36909/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljøteknisk rapport fra Rambøll
  39321/21
 • Fra Sønderborg Forsyning: Indberetning for matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  39435/21
 • Fra Hotel - Værelsesbekræftelse
  37769/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  39128/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om friv. und., Seebladsgade 12, Odense
  39313/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om videre forløb, Havegade 14, Lunderskov
  37914/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  40027/21
 • Gra borger - hæøringssvar til forslag til råstofplan
  41582/21
 • Fra DMR, henv. vedr. Møgelholt 23, 7100 Vejle - ønsker baggrundsmateriale
  41579/21
 • Fra DMR - anmodning om materiale - Nørrebro 51 5900 Rudkøbing.msg
  36925/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 20.01.2021 - Region Syddanmark
  37232/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om resultater af indeluftmålinger i st. th, Hunderupvej 39, st.th.
  38157/21
 • Fra DMR, ændrede analyserapporter fra Agrolab vedr B110
  44071/21
 • Fra DMR, ændrede analyserapporter fra Agrolab vedr. B111
  44109/21
 • Fra tidligere ejer. VS: Kolding landevej 69 7000 Fa
  41504/21
 • Fra Fredericia kommune: belægningsplan Søndervold
  40908/21
 • Fra DMR, modtaget revideret analyseblanket fra Agrolab vedr. B10
  44227/21
 • Fra DMR, modtaget tilrettede analyserapporter fra Agrolab vedr. B107
  44150/21
 • Fra DMR, Modtaget revideret analyserrapport fra Agrolab vedr. B109
  44115/21
 • Spørgsmål vedr. K2 2020-rapporten for Nyt OUH
  42158/21
 • Fra DMR, modtaget revideret analyserapport fra Agrolab vedr. B108
  44146/21
 • Fra MOE - Resultater af ekstra undersøgelse
  42257/21
 • Fra DMR, videresendt analyseresultater fra Agrolab pga. felj i B2-analyse
  43663/21
 • Fra DMR, modtaget revidere analyserapporter fra Agrolab vedr. B106
  44160/21
 • Fra Danske Regioner SV: Status ang. medicin til patienter med prostatakræft - temagruppemøde i Danske Regioner
  46890/21
 • Spørgsmål om vagtlægers indtjening - 210121
  44717/21
 • Fra D.R. Svar vedr. Hvem betaler for vaccine efter stikuheld
  123394/21
 • Fra DMR: Sløjfninger af boringer på Rismarksvej 52
  112667/21
 • VS: bookingsbevær for ældre
  68277/21
 • Fra Vejen Kommune: Udkast til tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til etablering af boligbyggeri, Søndergade 52-60, 6650 Brørup - anmodning om udtalelse
  52540/21
 • Fra LIFA A/S: INFO tinglyst affaldsdepot matr.nr. 15r Middelfart Markjorder . ITW J.nr. 20216017
  57253/21
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning af §8 tilladelse på Beddingen 47-59, 7100 Vejle
  57190/21
 • Fra Vejle Kommune: Status på Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  57233/21
 • Fra DMR A/S: Vedr. poreluftmåling gentaget , Sct. Norborts Skole. Vejle
  57332/21
 • Til LIFA A/S: Kvittering for info - INFO tinglyst affaldsdepot matr.nr. 15r Middelfart Markjorder . ITW J.nr. 20216017
  57273/21
 • Fra grundejer, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  63684/21
 • Referat - Møde mellem regioner og DMP (21-01-2021)
  171337/21

Udgående

 • Til Sweco, Råstof, SV: Støj fra grusgrav i Nr. Hostrup
  168946/21
 • Til Ansøger, Råstof, VS: Tidsplan for Skrydstrup
  168935/21
 • Til kommune: Nørrebyvej 2, Rødding, orientering om rapport
  39414/21
 • Til NIRAS: Godkendelse af tilbud og kopi af varsel
  38112/21
 • Til Wsp, Råstof, SV: Ressourceperson
  168924/21
 • Til Wsp, rÅSTOF, SV: Ressourceperson
  168912/21
 • Til Wsp, Råstof, Ressourceperson
  168906/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 9 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37974/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 10 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37977/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 7 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37972/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 8 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37973/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 5 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37970/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 6 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37971/21
 • Dagsorden for møde den 25-01-2021 13:30 i Pronestor - leverandørsamarbejde
  54230/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 4 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37969/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 3 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37968/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 2 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37966/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 1 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37964/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Svar på henvendelse - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37965/21
 • Til mødedeltagere, Råstof, Møde i Nr. Hostrup
  168902/21
 • Til MOE: Smedevænget 6a, Fredericia - frivillig oprensning
  37875/21
 • Fra DMR: formaldehyd
  37333/21
 • Til Projektejer, Råstof, SV: Ler Bolderslev
  168881/21
 • Til DMR: overvejelser vedr. formaldehyd og Desphenyl-Chloridazon
  37218/21
 • Til DMR: SV: Glasvænget 9, økonomi oplæg pumpetest
  37093/21
 • Til Niras: Adelgade 138, vedr. gennemføring af membran i indervægge
  37014/21
 • Til DMR - Svar på henvendelse - Nørrebro 51, 5900 Rudkøbing
  37041/21
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel om status på § 8 tilladelse til Baltic Pipe, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  36879/21
 • Til DMR: SV: Analyseresultater fra B204 (CMT filter)
  37020/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Svar vedr. efterbehandling matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brude, Rise
  143730/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Svar vedr. efterbehandling matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brude, Rise
  61463/21
 • Svar på spørgsmål fra Regionsbestyrelsen for bloddonorerne i Region Syddanmark.pdf
  135605/21
 • SV: Høring vedr. rapport om tappevirksomheden i Region Syddanmark
  135604/21
 • Til rektorerne
  39081/21
 • Til Grundejer: Varsel om igangsætning af aktiv ventilation
  38100/21
 • Til rektorerne
  37902/21
 • Til Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af rapport, Seebladsgade 12
  39328/21
 • Til Varde Kommune: Kopi af V2 afgørelse
  38657/21
 • Til Borger, Mailkorrespondence omkring bemærkninger, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  39169/21
 • Til Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse: V2- afgørelse
  38818/21
 • Til Forsvarsministerriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  37885/21
 • Til borger,Høring, med BILAG, Norupvej 120, 5450 Otterup, søster.pdf
  39310/21
 • - Til H & S Ejendomme ApS, V1-afgørelse, med Bilag, Sadelmagervej 17, 7100 Vejle.pdf
  39443/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2- afgørelse
  38606/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  39175/21
 • Til ansøger og parter: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  37449/21
 • til borger, Høring, med BILAG, Norupvej 120, 5450 Otterup, bror.pdf
  39312/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  38092/21
 • Til Melgaard - Svar på henvendelse - Lokalitet nr: 611-00132
  37473/21
 • Til Annex Ejd., V1-afgørelse, med Bilag Skyttehusgade 22A-B, 26A-B, 28A-B, 7100 Vejle.pdf
  39445/21
 • Til Ballegaard Ejd, V1-afgørelse, med BILAG, Torvegade 17A-E, 7100 Vejle.pdf
  39438/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  38065/21
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Til Orientering - kopi af V2 afgørelse, Jørgensbyvej 12, Agerskov, lok. 550-81245
  38877/21
 • Til Borger: V2 afgørelse, Jørgensbyvej 12, Agerskov
  38822/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  38844/21
 • Til Grundejer: Orientering om moniteringsresultat 2020
  38149/21
 • Til borger: orientering om rapport, Nørrebyvej 2, Rødding, med rapport
  38733/21
 • Til Forsvarsmnisteriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  39167/21
 • Til lodsejer: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  37494/21
 • til rektorerne
  37912/21
 • Til SDU og Designskolen: Forslag om forlængelse af forprojekt 'Sundhed, kultur og natur' til 30. juni 2021
  41749/21
 • Arbejdskraftanalyse_Beskaeftigelseseffekter-af-investeringerne-i-den-groenne-omstilling.pdf
  78527/21
 • Til DMR A/S: Kvittering for analyseresultat af poreluftmåling på Sct. Norborts Skole. Vejle
  57357/21
 • Til borger, V2- Afgørelse, med BILAG, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted.pdf
  53831/21

20. januar 2021

Indgående

 • Fra Sweco, Råstof, Kudsk og Dahl - opdateret rapport
  168878/21
 • Fra Sweco, Råstof, P5.009.20 + Bilag.pdf
  168879/21
 • Fra DMR: Analyseresultater fra B204 (CMT filter)
  36856/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe den 27. januar
  36627/21
 • Fra MOE: Smedevænget 6a, Fredericia - frivillig oprensning
  37856/21
 • Fra DMR: mail til vandværksformand vedr. analyseresultater Dagsløkkevej vandværk
  36703/21
 • Fra Danske Regioner - VS: Ny henvisning til fodvorter
  36396/21
 • Fra Melgaard - henvendelse - 611-00132
  37459/21
 • Fra Odense Kommune: Revideret afværgeforslag med kommentarer fra kommunen, Skt. Jørgens Engen, Odense
  37155/21
 • Fra Odense Kommune: afværgeforslag til tillæg til §8 - kommenteret af kommunen
  37156/21
 • Til DMR: Svar på anmodning om arkivmateriale - Billundvej 2, Hejnsvig (565-99019)
  36269/21
 • Fra Niras - endelig grundejerrapport - Vestergade 7_orientering til grundejer
  77330/21
 • Fra SDU: AquaRAM-project associated parter
  38500/21
 • Fra SDU: AquaRAM-project
  38494/21
 • Fra DMR: : Anmodning om arkivmateriale - Billundvej 2, Hejnsvig (565-99019)
  36262/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fremsendelse af oprensningsnotat, Allerupvej 46, 5672 Broby
  36067/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat - Allerupvej 46, Broby
  36073/21
 • Fra DMR: kopi af mail til borger vedr. analyseresultater Re: Indmåling af den gamle vandboring på Dageløkke Vandværk
  36717/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Påbud om oprensning af jordforurening
  36018/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Påbud om oprensning af olieforurening, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  36016/21
 • Fra McLarens Aviation: Manglende respons fra grundejer, forespørgsel om kontaktoplysninger, flystyrt ved Stævningen 1
  36008/21
 • Fra Aabenraa Kommune, §8-Tilladelse til etablering af aktivitetsarealer i henhold til § 8 i Jordforureningslo-ven
  35315/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Rapport til afrapportering glemt videresendt fra borger, Allerupvej 46, 5672 Broby
  34731/21
 • Fra grundejer - spørgsmål om at udgå af kortlægningen, Granlyvej 11, 5750 Ringe
  34914/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om fund af forurening under Højgårdsvej, 5750 Ringe
  35702/21
 • Fra Ingeniør'ne: Supplerende oplysninger ang. afværge og dokumentation ifm. ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  36519/21
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af oplæg til supplerende undersøgelser på Beldringevej 5, 5270 Odense N
  36233/21
 • Udbetaling af COVID-19 midler til Region Syddanmark
  36458/21
 • Fra DMR: Undersøgelses oplæg til kommentering, Søndergade 38, 5450 Otterup
  35428/21
 • Yderligere spørgsmål om takster
  35046/21
 • SV_ Udbetaling af COVID-19 midler til Region Syddanmark
  36463/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Vurdering af undersøgelses oplæg, Søndergade 38, 5450 Otterup
  35456/21
 • Fra kommunal semarbejdspart - afbud til planlægningsmøde
  35517/21
 • fra rådgiver Oplæg til forureningsundersøgelse Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fanø
  36058/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilsynsbrev Arkil, Vranderupvej 46, Kolding
  36471/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  38979/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  39029/21
 • Fra Kolding Kommune: Dokumenter fra sagen Havegade - 6640 Lunderskov
  37025/21
 • Fra DGE, Endelige Rapporter 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg
  35599/21
 • Fra borger: Kvittering for svar på spørgsmål til V1-kortlægningen på Billundvej 2, 7250 Hejnsvig
  35549/21
 • Fra Kolding Kommune: Placering af funden forurneing, Havegade, Lunderskov
  37043/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  38906/21
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Søndervold, status for tilladelse og supplerende spørgsmål
  40951/21
 • Fra Rambøll: FW: Vedr. Søndervold, status for tilladelse og supplerende spørgsmål
  40868/21
 • NEPTUN final "Patrtnership agreement" - Partnerskabsaftale samlet scannet dokument.pdf
  40210/21
 • Fra Agrolab, nye analyser fra fejlbehæftede målinger i B1
  43189/21
 • fra middelfart kommune Til orientering: Undersøgelsesnotat, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  40090/21
 • Fra GSK: Invitation til lægemiddelrådet
  45790/21
 • Yderligere spørgsmål om honorering - takster
  44713/21
 • Yderligere spørgsmål om honorering
  44710/21
 • Fra Agrolab, rettede analyseblanketter vedr. B1 pga. fejlanalyse
  43259/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  57132/21
 • Fra Varde Kommune: SV: Bemærkninger til bolig og matrikelændring - Industrivej 2, 6870 Ølgod
  57178/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Jordhåndteringsplan inden nedrivning, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  57147/21
 • Fra Varde Kummune: SV: Bemærkninger til bolig og matrikelændring - Industrivej 2, 6870 Ølgod
  57168/21

Udgående

 • Til MOE: vedr. tilsynsrapport - Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  38654/21
 • Til MOE: Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev - Tilsynsrapport - udkast
  39417/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. Spodsbjergvej 87, Rudkøbing, lok. 475-50069 - nabo ejendommen lok. 475-50027
  36321/21
 • Til SKAT + Tønder Kommune, Ændring i indsats, Landevejen 19, 6780 Skærbæk
  36115/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Landevejen 19, 6780 Skærbæk.pdf
  36117/21
 • Til Grundejer, Ændring af indsats, Landevejen 19, Døstrup, 6780 Skærbæk.pdf
  36116/21
 • Kortbilag, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  36052/21
 • Til Borger, V2-høring, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  36049/21
 • Til Borger, bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  36050/21
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering om påklage, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  36043/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og McLarens Aviation: Tilbagemelding om manglende respons fra grundejer, forespørgsel om kontaktoplysninger, flystyrt ved Stævningen 1
  36011/21
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse af orientering om nedrivning, Landevejen 19, 6780 Skærbæk.
  36111/21
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning af nyt område af Skovvangsvej 44, 5610 Assens, matr.nr. 19a Barløse By, Barløse
  35859/21
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægningsbrev, UDKAST
  35861/21
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  35863/21
 • Til borger: Bilag - V2 høring
  35860/21
 • Til Esbjerg Kommune og Niras, VS: Bearbejdet screening, Saltgade 11, 6760 Ribe
  35788/21
 • Til Cassin Networks ApS: Bilag - Udgår inden kortlægning
  35548/21
 • Til Cassin Networks ApS: Jeres grund er ikke forurenet, M.P. Allerupsvej 48, 5220 Odense SØ, matr.nr. 38a, Fraugde By, Fraugde
  35547/21
 • Spørgsmål vedr. revideret budget: SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Skæbner - en teateroplevelse i Den Fynske Landsby” j.nr. 20/38538
  35439/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. Spodsbjergvej 87, Rudkøbing, lok. 475-50069
  36246/21
 • Til DMR: Vandværksformand vil gerne modtage analyseresultater
  34986/21
 • Til grundejer - Svar på henvendelse - V1-forurening, Granlyvej 11, 5750 Ringe
  34925/21
 • Til DMR: Tillægskontrakter, Dageløkkevej
  34486/21
 • Til McLarens Aviation: Rykker for status efter flystyrt, Hundtoftevej/Stævningen, 5772 Kværndrup
  34483/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Sidste rykker inden kortlægning af areal, Allerupvej 46, 5672
  34471/21
 • Referat 19. januar - VBA i almen praksis.docx
  34430/21
 • Opsamling møde VBA i almen praksis Sønderjylland
  34429/21
 • Til Niras - RSD ønsker baggrundsmaterialer vedr. tillladelser tilsendt
  154158/21
 • Til Sweco, Råstof, Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed.msg
  168871/21
 • Til Sweco, Råstof, VS: Støj fra grusgrav i Nr. Hostrup
  168870/21
 • Til Sweco, Råstof, VS Toneanalyse Nr. Hostrup.msg
  168872/21
 • Til parter, Råstof, Region Syddanmarks indlæg ang opsættende virkning.pdf
  168864/21
 • Til parter, Råstof, Standsningspåbud sættes i bero
  168863/21
 • Til Vejle Kommune: SV: Udkast til §8 tilladelse på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  57137/21
 • Til grundejer, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  63667/21
 • SV_ Udbetaling af COVID-19 midler til Region Syddanmark
  36461/21
 • Til Andelsboligf. Næsbygaard III, V1-høring med bilag, Kirkendrupløkken 1-33, 5270 Odense N.pdf
  35936/21
 • Til borger, Rambøll, Billund Kommune: Vedrørende kortlægning af jordforurening, Pile Alle 20. Grindsted
  34717/21
 • Til Grundejer, Ændring af indsats, Landevejen 19, Døstrup, 6780 Skærbæk