Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

29. juli 2021

Indgående

 • Telefonnotat vedr. Storegade 21 6130 Broager
  408849/21
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  409084/21
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af § 8-tilladelse til fjernelse/nedrivning af kontorpavilloner, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  409083/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse. lok. nr. 540-81159
  408676/21
 • Fra projekt: status vedr. medfinansiering og projektstart
  409497/21

Udgående

 • Til Fredericia Kommune: Regionen foretager sig ikke yderligere vedr. fund af benzo(a)pyren i jord fra vejmatriklen, matr. nr. 7000a, Himmerighus, Fredericia Jorder, nær Vejle Landevej 54, 7000 Fredericia
  409112/21
 • V1-afgørelse fra 18-05-2004, Heimdalsvej 12 og 14, 7200 Grindsted
  408889/21
 • Til borger, Boligejendom udgår af kortlægning efter revurdering af historisk materiale, Heimdalsvej 12, 7200 Grindsted
  408888/21
 • Til Billund Kommune: Til orientering: Del af ejendom udgår af kortlægningen, Heimdalsvej 12, 7200 Grindsted
  408887/21
 • Til borger: svar på henv. vedr. Storegade 21 6130 Broager
  408677/21
 • Til Odense Kommune: Anmodning om supplerende oplysninger om forurening, Helgavej 4, 5230 Odense M
  408591/21
 • Til erhvervsmægler. SV: 47312018 Stationsgade 3, Vester Sottrup - mailsvar fra 2014
  408593/21
 • Til Kudsk & Nissum A/S, Patientstyrelsen og Haderslev Kommune: Kopi af dispensation til modtagelse af jord, Vojensvej 22, Skrydstrup
  408634/21

28. juli 2021

Indgående

 • Fra borger: Vedr. V1-høring af lok.nr. 461-81759 og anmodning om forlængelse af høringsfrist med 2 uger, Hedelundhegnet 42, Odense N
  408230/21
 • Fra Nybolig: Telefonhenvendelse. lok. nr. 561-39114
  408332/21

Udgående

 • Til STOUSTRUP HOLDING ApS, Udgår efter oprensning og undersøgelse, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  408360/21
 • Til Fredericia Kommune og forsikring: Til orientering: Ejendom udgår inden kortlægning efter oprensning og undersøgelse, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia.
  408359/21
 • Til Nybolig: svar på henv. ang. Strandbygade 54 6700 Esbjerg
  408338/21
 • Til borger: Forlængelse af høringsfrist med ca. 3 uger pga. ferie, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  408257/21
 • Til Nyborg Kommune: Regions høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Odensevej 16, 5853 Ørbæk. Matr. 12e, Ørbæk By, Ørbæk. Lokalitetsnummer 450-81139
  408003/21
 • Til DMR: Svar vedrørende -afværge, LIndehaven Sønderborg
  407597/21

27. juli 2021

Indgående

 • Fra Sønderborg Kommune: UDKAST til § 8-tilladelse og tilknyttede bilag inkl. ansøgningsmateriale og DMR-undersøgelsesrapport, Sundsmarksvej 12, 6400 Sønderborg
  407308/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse, Sundsmarkvej 12, 6400 Sønderborg
  407307/21
 • Fra Nybolig: Forespørgsel om jordforurening Rugårdsvej 226F
  407047/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: SV: Tidsplan for processen med tildeling af apotekernes vagttjeneste fra 1.1.2023?
  406836/21

Udgående

 • Kortbilag V1, Energivej 16, 6700 Esbjerg, 31-10-2005
  407284/21
 • Til Esbjerg Kommune: Fremsendelse af historisk materiale og bemærkninger vedr. nedsivning, Energivej 19, 6700 Esbjerg
  407282/21
 • Fra E-arkiv, indscannet historisk materiale
  407285/21
 • Til Esbjerg Farve- og Lakfabrik, V1-afgørelse, Energivej 19, 6700 Esbjerg, 08-11-2005
  407283/21
 • Til Nybolig: Oplysninger om jordforurening på Rugårdvej 226F
  407075/21
 • Til Vejdirektoratet, Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af E45, matr. nr. 7000a, Favervrå, Tyrstryp, Kolding Kommune
  406667/21
 • Til Kolding Kommune, Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af matr. nr. 7000h, Almind By, Almind, Kolding Kommune
  406490/21
 • Til Rambøll: :Overfladeoprensning efter udbrændt traktor, Nørre Forumvej 19, Esbjerg -
  406848/21
 • Til projekt: meddelt RR tilskud, og bedt om rev. budget
  406549/21
 • Til FES: Møde forslag i efteråret?
  406874/21

26. juli 2021

Indgående

 • Fra LIFA: Anmodning om udtalelse ifm. nedlægning af privat fællesvej i forbindelse med udstykning, Andreas Schous Vej, 6000 Kolding, matr.nr. 9c Seest By, Seest
  406140/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  405768/21
 • Til Sønderborg kommune Ladegårdsvej 2 6300 Gråsten, matr. 113 Kværs Ejerlav, Kværs lok.nr 540-81382
  405767/21
 • Fra Miljøteknik: Forespørgsel om 445-00005, Rebbelsgrave Losseplads
  406110/21
 • Fra Haderslev Kommune: Endelig § 8 tilladelse, Fjernvarmeledning, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  405185/21
 • Fra LIFA, Skematisk redegørelse ifm. matrikulære ændringer, vedr. ejerlav Seest By, Seest
  406139/21
 • Fra LIFA, Ændringskort fase 1
  406141/21
 • Fra LIFA, Ændringskort fase 2
  406142/21
 • Fra LIFA, Endeligt oversigtskort efter ændringer og opførsel af højlager
  406143/21

Udgående

 • Til Miljøteknik: Korrespondance om projekt og materiale om Rebbelsgrave Losseplads
  406115/21
 • Dialog m grundejer . Telefonnotat - stubdrupvej 75, Vejle
  406064/21
 • Til borgere: Telefonnotat, fremsendelse af ortofotos og svar på bemærkninger til høring, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  406055/21
 • Til HOME - svar på henv - Ringridervej 2F, 6500 Vojens matr. 223 Nustrup Bæk, Nustrup
  405715/21
 • Til landinspektør - svar matrikelændringer - Tapsøre Vestergade 1, 6070 Christiansfeld
  405668/21
 • Til borger - svar på henv Lammesøvej 11, Lammesøvej 17, 5450 Otterup
  405431/21
 • Til borger, V2-afgørelse, Hovborgvej 44 og 48, 7200 Grindsted
  405339/21
 • Boligerklæring, Hovborgvej 44, 7200 Grindsted
  405340/21
 • Boligerklæring, Hovborgvej 48, 7200 Grindsted
  405341/21
 • Til borgere, V2-afgørelse, bibeholdelse af del på V1, samt del udgår, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  405258/21
 • Til VURDST og Kolding Kommune: Til orientering: V2-afgørelse for C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  405257/21
 • Til/Fra Nybolig - Telefonnotat incl henv - Stennevej 4, Aabenraa
  405192/21
 • Til borger - Svar på henvendelse - Naffet 27a, Haderslev
  405151/21
 • Til Rambøll: Svar fra Varde og Middelfart kommune vedr. §3 områder
  405002/21
 • Til Rambøll: Svar fra Varde og Middelfart kommune vedr. §3 områder
  405003/21
 • Til projekt: ved tilretning af budget
  406018/21
 • Til Sloth Møller og Sønderborg Kommune: Svar vedr tilladelser efter jfl §8, Danish Crown Blans
  406199/21
 • Til DMR: Svar vedr møde om undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  406155/21
 • Til Home - V1-kortbilag lok. 510-81188 - Ringridervej 2F, Vojens
  405716/21
 • Til Ejendomsselskabet Vestbirkvej 6 ApS, V1-afgørelse, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  405352/21
 • Til Home - V1-afgørelse lok. 510-81188 - Ringridervej 2F, Vojens
  405717/21
 • Til projekt: anmodet om status for anden medfinansiering
  406179/21
 • Til projekt: sendt tilrettet budgetskema
  405926/21

24. juli 2021

Indgående

 • Fra Neptun Apoteket Sv: Udkast til evt. kommentering
  405520/21

23. juli 2021

Indgående

 • Fra HOME - Henv - Ringridervej 2F 6500 Vojens matr. 223 Nustrup Bæk Nustrup.msg
  405713/21
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse: Odensevej 16, 5853 Ørbæk. Matr. 12e, Ørbæk By, Ørbæk. Lokalitetsnummer 450-81139
  405095/21
 • Fra Nyborg Kommune: UDKAST - Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til nedrivning, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  405096/21
 • VS Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024811 vedrørende Klage vedr. råstof - Donsvej 11 6052 Viuf.msg
  404000/21
 • Fra klagenævnet_ Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024811 vedrørende Klage vedr. råstof - Donsvej 11, 6052 Viuf
  403999/21
 • Fra Landinspektør - henv vedr udmatrikulering - Tapsøre Vestergade 1 6070 Christiansfeld.msg
  405455/21

Udgående

 • SV: Ansøgning til kulturpuljen - Sårbarhedsrum for Unge - j.nr. 21/13984
  404334/21
 • Til projekt: svar på anmodning vedr. gennemgang af projekt
  404806/21
 • Til projekt; bemærkninger til rev. budget
  404770/21
 • til Esbjerg Kommune SV: Varsel om V2 kortlægning af del af Risagervej 10, 6740 Bramming
  404145/21
 • Til projekt. bedt om ny tilretning af budget
  404809/21
 • Til projekt: tilsagnsbrev pba af rev. budget
  404657/21
 • Til projekt: godkendelse af udskydelse af starttidspunkt
  406642/21

22. juli 2021

Indgående

 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Lammesøvej 11, Otterup, lok. nr.: 480-81451
  405365/21
 • Fra Danbolig - Telefonhenvendelse: Hjallesegade 24b, Odense S, lok. nr.: 461-81551
  403368/21
 • Kopi af Kopi af Budget og regnskabsskema kultur revideret 22.7.2021 (002).pdf
  404349/21
 • Fra ansøger: nyt budget: VS: Ansøgning til kulturpuljen - Sårbarhedsrum for Unge - j.nr. 21/13984
  404348/21
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Naffet 27a, Haderslev, lok. nr.: 515-06005
  405138/21
 • fra Esbjerg Kommune VS: Varsel om V2 kortlægning af del af Risagervej 10, 6740 Bramming
  404124/21

Udgående

 • Til borger - fremsendelse af historisk materiale - Vievej 3, 5700 Svendborg
  403019/21
 • til præstegård Stenstrup RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødbrændende ler på del af matr. nr. 6p og 7i Stenstrup By, Stenstrup (Mariendal)
  402969/21
 • Til danbolig - Svar på henvendelse: 461-81551 - Hjallesegade 24b, Od S
  403429/21
 • Til projekt: bemærkninger til rev. budget
  403514/21
 • Til Forskningsenheden: udkast til sagsfremstilling til sundhedsudvalget med bilag
  403926/21
 • Til Esbjerg Neptun Apotek: Udkast til sagsfremstilling i UNS til evt. kommentering
  403930/21

21. juli 2021

Indgående

 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Vievej 3, 5700 Svendborg, lok. nr.: 479-70381
  403012/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende adgang til den offentlig vej - Hundstrupvej.
  401547/21
 • Accept til anvendelse af slagge under bygning Apterp 40.pdf
  404006/21
 • Fra Tønder kommune Anvendelse af slagge under bygning, Abterp 40, 6261 Bredebro
  404005/21
 • Situationsplan bygning Abterp 40.pdf
  404007/21
 • Fra rådg ing Sloth-Møller: Forspørgsel vedr ansøgninger om ansøgninger om tilladelser efter jfl §8, Danish Crown Blans
  406172/21
 • Fra Neptun Apotek: Baggrundsinfo om antallet af apoteker og lønudgifter
  402296/21
 • Fra nævnenes hus - Nymølle -Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024737 vedrørende Klage vedr. råstof - Stenløsegyden 31, 5260 Odense S
  401043/21
 • Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024737 vedrørende Klage vedr. råstof - Stenløsegyden 31 5260 Odense S.msg
  401044/21

Udgående

 • Til myndigheder RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse rødbrændende ler på del af matr. nr. 6p og 7i Stenstrup By, Stenstrup (Mariendal)
  401551/21
 • Til kommune og lodsejer RÅSTOF Efterbehandling af Denkers grusgrav 2a Vellinge By, Bederslev
  401231/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  400618/21

20. juli 2021

Indgående

 • Test ved opgradering af Pronestor
  399067/21
 • Fra ansøger, Råstof, Dialog om grundvandsforhold
  398546/21

Udgående

 • tilladelsen af 1999.pdf
  399623/21
 • Til indvinder, Råstof, Fremsendelse af ansøgningsmateriale ifb. med råstofindvinding
  399622/21
 • Skovhuse 39 Forlængelse af gravetilladelse.pdf.pdf
  399624/21
 • Bilag 3 Ansøgers oplysninger.pdf
  399001/21
 • Høringsbrev ansøgning råstofindvinding Tjæreborg.pdf
  399002/21
 • VS: Høringsbrev ansøgning om råstofindvinding ved Tjæreborg
  399000/21
 • Høringsbrev ansøgning om råstofindvinding ved Tjæreborg
  398994/21
 • Høringsbrev ansøgning råstofindvinding Tjæreborg.pdf
  398998/21
 • Bilag 3 Ansøgers oplysninger.pdf
  398996/21
 • Tilsyn og henstilling grusgrav Kirkebyvej 122 Sdr Omme
  398671/21
 • Nymølles høringssvar til forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark.pdf
  402014/21
 • Bilag tiil Klagenævnet
  402009/21
 • AnnonceringsbrevTiilNymølle.pdf
  402015/21
 • Til klagemyndighed -Bemærkninger til klage
  401985/21

19. juli 2021

Indgående

 • VS Miljøvagtrapport mindre spild af diesel ved OK-tanken, Passagerterminalen 2, 7190 Bill_2223129_21-8282_v1.PDF
  397736/21
 • Sag ang. spild med dieselolie på tankstation afsluttes_2223197_21-8282_v1.PDF
  397737/21
 • fra Billund kommune Passagerterminalen 2, 7190 Billund. Spild af diesel ved OK-tanken
  397735/21
 • RE: Outlook add-in Pronestor Planner 10.0.25
  396750/21
 • historik på kortlægning.msg
  396920/21
 • fra rådgiver : historik på kortlægning
  396919/21
 • Fra borger Telefonhenvendelse: Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg, lok. nr.: 491-04006
  396416/21
 • fra borger Tapsøre Vestergade 1, 6070 Christiansfeld
  396119/21
 • Tapsøre Vestergade 1 6070 Christiansfeld.msg
  396120/21
 • Fra ministerium- Kvittering for modtagelse af orientering om vedtagelse af Råstofplan 2020 for Region Syddanmark - Fristen for at klage er tirsdag d. 20. juli 20 (MFVM Id nr._ 5946496)
  399545/21
 • Fra klægenævnet -Kvitteringsbrev Trunderup
  401971/21
 • Fra Klagenævn - Kvitteringsbrev
  395960/21
 • Beslutning DAK 27.maj 2021
  397285/21
 • Ny behandlerfarmaceutvejledning
  396744/21
 • Korrespondance med OPEN 20.7.2021
  406884/21

Udgående

 • Til svendborg kommune svar vedr §8 pligt: lok nr 479-04070 opsætning af skilt ved Naturama
  397469/21
 • til rådgiver svar på henvendelse PIN-kodebeskyttet besked
  396928/21
 • til Nyborg Kommune RÅSTOF Kvittering for Partshøringssvar af screenings afgørelse Anhof i Nyborg Kommune
  397045/21
 • Til borger - vender tilbage mht sløjfning af boringer - Vibækvej 1, Odense SV
  397150/21
 • til borger svar på: Telefonhenvendelse: Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg, lok. nr.: 491-04006
  396419/21
 • Til Sundhedsministeriet og Danske Regioner: Region Syddanmarks høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  396359/21
 • TIl Kolding KOmmune, Arkil A/S og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation til modtagelse af jord, Vranderupvej 46, Seest
  396214/21

18. juli 2021

Indgående

 • Fra borgere, Supplerende bemærkninger til høring, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  405085/21

16. juli 2021

Indgående

 • Fra borger, Bemærkninger til høring, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  405080/21
 • CaseNo21-17289_Samlet myndigheds tegninger.pdf_DocNo169748-21_v1.PDF
  397617/21
 • CaseNo21-17289_Intern høring - Jordforurening, Industri, Jord & Grundvand - 21171289_DocNo179850-21_v1.PDF
  397613/21
 • Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 509-50048
  396124/21
 • Fra Nyborg Kommune RÅSTOF Partshøringssvar til screenings afgørelse Anhof
  397042/21
 • Fra Rådgiver: Opdateret økonomi, Nyborgvej 39
  394916/21
 • Fra Middelfart kommune 2021-006225-11 - Varsel om afgørelse om ikke-påbud efter spild af olie i forbindelse med brand i traktor på Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  397588/21
 • Varsel om afgørelse om ikke-påbud efter spild af olie i forbindelse med brand i traktor på Åbjergvej 37, 5464 Brenderup_DOCX.pdf
  397589/21
 • Fra forsikringsselskabet: Ønske om orientering, hvis ejendommen ikke kan udgå af kortlægningen, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  394803/21
 • Fra Home: Telefonhenvendelse: Adr. Østergade 118, 5610 Assens
  394684/21
 • Fra indvinder RÅSTOF flere fotos fra færdigefterbehandlet grusgrav
  401207/21
 • Fra indvinder RÅSTOF Fotos Grusgrav nu færdig efterbehandlet
  401204/21
 • SV Vedr. §8 tilladelse Byvejen 1 6818 Årre Nyt oversigtskort.msg
  397516/21
 • Vedr. §8 tilladelse Byvejen 1 6818 Årre Jordprøver ved olietank.msg
  397517/21
 • Sagsnr10-5380_Doknr783439-12_v1_Tilsynrapport - Kim Vind Maskinstation.PDF
  397518/21
 • Fra entreprenør: Fremsendelse af dokumentation for oprensning af asbest efter brand, Mølleskovvej 51, 7000 Frederecia
  393969/21
 • Fra entreprenør: Notat vedr. asbestsanering, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia.pdf
  393970/21
 • fra Svendborg kommune lok nr 479-04070 opsætning af skilt ved Naturama
  397474/21
 • Naturama fritsta°ende skærm.jpg_CaseNo21-15222__160431-21.PDF
  397478/21
 • Konfliktrapport_CaseNo21-15222__160601-21.PDF
  397475/21
 • 20210708153307413.pdf_CaseNo21-15222__160432-21.PDF
  397476/21
 • Fra forsikringsselskabet: Vedr. dokumentation for oprensning af asbest, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  394033/21
 • Fra Forskningsenheden: SV: Konklusioner fra RSyd forskningsprojekter om medicinsk canabis
  397550/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N.pdf
  394105/21
 • Tidligere undersøgelse, samlet materiale, Landbrugsvej 10E, 5260 Odense S.pdf
  393605/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Fristforlængelse
  394276/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Ændring af aftale
  394349/21

Udgående

 • Til Fredericia Kommune: Regionen har modtaget dokumentation samt fremsendelse af oprensningsnotat, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  394780/21
 • Til forsikringsselskabet: Regionen har modtaget den nødvendige dokumentation og vil nu igangsætte vurdering af sagen, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  394464/21
 • Til Engel&Völkers commercial: SV: Lokalitet: 461 - 81743, matrikel nr. 12ei og 73 Hjallese By, Dalum - Lucernemarken 17 -19, Hjallese, 5260 Odense S
  394289/21
 • Til entreprenør: Kvittering for modtagelse af notat vedr. oprensning, Mølleskovvej 51, 7000 Frederecia
  394157/21
 • Til DMR. Svar på supl. til oplæg til undersøgelse på Banegårdsallen-Nyborg havn
  394210/21
 • Til myndigheder mv., RÅSTOF, Orientering om afgørelse efter miljøvurderingsloven matr.nr. 24 Arnitlund, Vedsted i Haderslev Kommune
  393697/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med afgørelse efter miljøvurderingsloven matr.nr. 24 Arnitlund, Vedsted
  393690/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Afgørelse efter miljøvurderingsloven matr.nr. 24 Arnitlund, Vedsted
  393692/21
 • Til parter, myndigheder mv., RÅSTOF, Følgebrev screeningsafgørelse matr.nr. 24 Arnitlund, Vedsted.pdf
  393691/21
 • Til Svendborg Kommune, Regionens svar på Filippavej 50 (5762) lok.nr. 427-04001
  393467/21
 • Bilag til klagenævnet - Klage vedrørende Trunderup,
  401957/21
 • Region Syddanmarks Bemærkninger til klage.pdf
  401962/21
 • Annonceringsdato.PNG
  401961/21
 • AnnonceringsbrevtilKlagerTrunderup.pdf
  401959/21
 • Til Udbetaling Danmark (+ kopi til ejer) - Anmodning om at betale egenbetaling tilbage
  393231/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  394110/21
 • til Niras Lokaliteterne - Risagervej - Aike
  394242/21
 • Til klagenævnet - Region Syddanmarks Bemærkninger til klage
  395958/21

15. juli 2021

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Analyseresultater fra Esbjerg Kommunes montering ved Nørregade 82, Gørding
  396065/21
 • Fra borger, mail, ønske om fremskyndelse af boligundersøgelse, Bullerupvej 27a
  392666/21
 • Skovrejsning i interesseområde for sand sten og grus VS Råstofplan.msg
  401871/21
 • Fra COWI, Underskrevet entreprenørkontrakt retur
  392066/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentation for oprensning af asbest, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  392542/21
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af oplysninger og situationsplan, samt forespørgsel om § 8-pligt, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby
  392351/21
 • Fra TREFOR: Henvendelse vedr. forurening på matrikel 94g Engene, Vejle Jorder, Vejle kommune
  392410/21
 • Fra DGE: Fremsendelse af materiale for planlagt byggeri, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby, lok.nr. 410-81371
  392290/21
 • Fra DGE: Projekteret opførsel af pavillon, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Åby
  392293/21
 • Fra DGE: Projekteret udvidelse af maskinhal, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Åby
  392291/21
 • Fra Vejen Kommune -Skovrejsning i interesseområde for sand, sten og grus VS Råstofplan
  401870/21
 • SV_ Høring - Miljøscreening af et råstofgraveområde i Sønderborg Kommune - frist 20_ august 2020.msg
  392242/21
 • Aabenraa_Råstofscreening_Mjøls2_endelig.docx
  392258/21
 • Høringssvar vedr_ Miljøvurdering Gejsing- Lunderskov.msg
  392153/21
 • SV_ [EXT] Adgang til TDC Selvbetjening.
  392324/21
 • Høringssvar vedr_ Vibæk-Hostrup i Varde Kommune.msg
  392154/21
 • Assens_Råstofscreening_Trunderup_endelig.docx
  392260/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening Rømøvej - Tønder kommune.msg
  392207/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening Mjøls2 - Aabenraa Kommune.msg
  392206/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 33, 5270 Odense N.pdf
  392188/21
 • Høringssvar til miljøscreeningen vedr_ Fjeldsted-Fjellerup.msg
  392198/21
 • Tønder_Råstofscreening_Brøns_endelig.docx
  392273/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening Seest_ Kolding Kommune.msg
  392208/21
 • Høringssvar til Fjeldsted - Fjellerup - Middelfart.msg
  392195/21
 • Varde_Råstofscreening_Vibæk-Hostrup_endelig.docx
  392275/21
 • Vejle_Råstofscreening_Vandel-Hofmansfeld_endelig.docx
  392278/21
 • Høringssvar vedr_ Miljøvurdering Gejsing- Lunderskov.msg
  392210/21
 • Hørringssvar til miljøvurdering vedr_ Trunderup - Assens Kommune.msg
  392194/21
 • Høringssvar til miljøvurdering Brøns - Tønder Kommune.msg
  392199/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjørnemosevej 31D, 5230 Odense M
  391983/21
 • Fra Kolding Kommune: Kopi af varsel om undersøgelsespåbud, matr. 7000c, Bastrup By, Vamdrup, 6000 Kolding
  391678/21
 • Høringsvar til Veerst- Vejen kommune.msg
  392193/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Åstbyvej 25, 7184 Vandel.pdf
  392040/21
 • Vejen_Råstofscreening_Veerst_endelig.docx
  392277/21
 • Sønderborg_Råstofscreening_Skovbølskov_endelig.docx
  392272/21
 • Fra museum - svar på høring -
  392182/21
 • SV_ Høring - Miljøscreening af mindre udvidelse af eksisterende råstofgraveområde i Varde Kommune - frist 14_ august 2020.msg
  392243/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening_ Skodsbøl skov.msg
  392209/21
 • Fra museum - svar på Høring
  392248/21
 • Middelfart_Råstofscreening_Fjeldsted-Klokholm_endelig.docx
  392270/21
 • Vejen_Råstofscreening_Gejsing-Lunderskov_endelig.docx
  392276/21
 • Høring - Miljøscreening af mindre udvidelser af råstofgraveområder i Vejen Kommune_ Gejsing - Lunderskov.msg
  392222/21
 • Tønder_Råstofscreening_Rømøvej_endelig.docx
  392274/21
 • SV_ Høring - Miljøscreening af råstofgraveområder i Kolding og Sønderborg Kommuner - frist 20_ august 2020.msg
  392183/21
 • Billund_Råstofscreening_KirkebyPlantage_endelig.docx
  392263/21
 • Fra ABF Blomsterparken, afd. 1, ansøgning om boligundersøgelse, Haugevænget 1-19, 5270 Odense N.pdf
  392165/21
 • Høringssvar vedr Kirkeby_ Billund Kommune.msg
  392200/21
 • SV_ [EXT] SV_ UCS Server
  392322/21
 • Assens_Råstofscreening_Akkerup_endelig.docx
  392259/21
 • Fra Råstoftillladelsesmyndighed -Høringssvar vedr_ miljøscreening_ Skodsbøl skov.msg
  392149/21
 • SV_ Høring - Miljøscreening af to råstofgraveområder i Tønder Kommune - frist 14_ august 2020 (1).msg
  392184/21
 • Høringssvar vedr_ Akkerup - Assens Kommune.msg
  392201/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N.pdf
  392189/21
 • Fra Tønder Kommune høringssvar
  392224/21
 • Fra kommuner - svar på høring
  392237/21
 • Høringssvar vedr_ Miljøscreening Fruens Banke Billund Kommune.msg
  392204/21
 • Kolding_Råstofscreening_Seest_endelig.docx
  392266/21
 • Høringssvar vedr_ Vibæk-Hostrup i Varde Kommune.msg
  392211/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Grønnegyden 49, 5270 Odense N.pdf
  392147/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening af Skovhuse-Aller i Kolding Kommune.msg
  392202/21
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af, at projekt ikke udløser krav om § 8-tilladelse, Filippavej 50, 5762 Vester Skerninge
  392705/21
 • Fra råstoftilladelsesmyndigheden -Høringsvar til miljøvurdering
  392191/21
 • SV_ Høring - Miljøscreening af to råstofgraveområder i Kolding Kommune - frist 20_ august 2020.msg
  392241/21
 • fra Din Forsyning SV: Undersøgelser ved Risagervej 10 og Risagervej 13 og deltagelse i møde om forureningen og muligheder ved lokaliteterne og Aike Vandværk
  394298/21
 • Miljøscreening for to råstofområder i Tønder Kommune.msg
  392226/21
 • Høringssvar til miljøscreening vedr_ Vandel - Vejle kommune.msg
  392197/21
 • Esbjerg_Råstofscreening_TjæreborgMark_endelig.docx
  392265/21
 • Fra Museum - svar på høring
  392217/21
 • Høringssvar til miljøscreening vedr_ Mjøls1 - Aabenraa Kommune.msg
  392196/21
 • Kolding_Råstofscreening_Skovhuse-Aller_endelig.docx
  392267/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening af Tjæreborg Mark i Esbjerg Kommune.msg
  392203/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Nyborgvej 546, 5220 Odense SØ.pdf
  392081/21
 • Aabenraa_Råstofscreening_Mjøls1_endelig.docx
  392257/21
 • Middelfart_Råstofscreening_Fjeldsted-Fjellerup_endelig.docx
  392268/21
 • Billund_Råstofscreening_Fruens Banke_endelig.docx
  392262/21
 • Fra DMR - Budgetoversigt (15-07-2021)
  393207/21
 • fra Din Forsyning SV: Undersøgelser ved Risagervej 10 og Risagervej 13 og deltagelse i møde om forureningen og muligheder ved lokaliteterne og Aike Vandværk
  394282/21
 • Fra erhvervsnæger. 47312018 Stationsgade 3, Vester Sottrup - mailsvar fra 2014
  408587/21

Udgående

 • Til DGE: SV: Baggrundsmateriale 450-81128
  392999/21
 • Svar til projekt vedr. revideret projektbeskrivelse: SV: Vedr. status på "Hvad unge fortæller" projektet i Fredericia
  392964/21
 • Til Fredericia Kommune, rådgiver, entreprenør og ejer: Vedr. manglende dokumentation for oprensning af asbest, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  392939/21
 • Til Fredericia Kommune, Regionens svar på forespørgsel vedrørende §8 pligt i forhold til beskyttelse af overfladevand
  392734/21
 • Til borger, SV på mail angående fremskyndelse af boligundersøgelse, Bullerupvej 27a
  392671/21
 • Til ejendomsselskabet Odingaarden ApS, V1-afgørelse med bilag, Landbrugsvej 10E, F, G, H, K, L,M, N, P, R, 5260 Odense.pdf
  392491/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Regionens svar på Petanquebane og mindre tilbygning hos Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg, lok: 431-10
  392493/21
 • Til EDC: SV: Forespørgsel på rapport på forurenet grund Villavej 17, 5750 Ringe
  392187/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bullerupvej 31, matr. nr. 17f, 5240 Odense NØ.pdf
  392022/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bullerupvej 29, matr. nr. 17h, 5240 Odense NØ.pdf
  392020/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bullerupvej 29, matr. nr. 17h, 5240 Odense NØ.pdf
  392017/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bullerupvej 27B, matr. nr. 17i, 5240 Odense NØ.pdf
  392016/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bullerupvej 27A, matr. nr. 17b, 5240 Odense NØ.pdf
  392015/21
 • Til Middelfart Kommune: Vurdering af ingen § 8-pligt for projektet, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby
  392369/21
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Storegade 26, Esbjerg, lok: 561-4057
  390807/21
 • Til Storegade 26 ApS, Udgår af kortlægning efter undersøgelse og oprensning.pdf
  390837/21
 • Til TREFOR: Svar på henvendelse vedr. forurening på matrikel 94g Engene, Vejle Jorder, Vejle kommune (mail 2)
  392434/21
 • Til TREFOR: Svar på henvendelse vedr. forurening på matrikel 94g Engene, Vejle Jorder, Vejle kommune (mail 1)
  392427/21
 • Fra DMR, Oplysning om jordmængder, Storegade 26, Esbjerg - afgravning ved boring B8
  390431/21
 • Til DMR, Regionens svar på oplæg til undersøgelser Rugårdsvej 959
  390490/21
 • Til rådgiver : Oplæg til poreluftundersøgelser, supplerende poreluftundersøgelse og afgrænsende undersøgelse på Dalum Papirfabrik
  390191/21
 • til varde kommune : Indeklimamonitering Enghavevej 2A-2G, Varde, §8-tilladelse
  390068/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 94, 5220 Odense SØ.pdf
  389699/21
 • Til COWI. Orientering om Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393006/21
 • Til COWI: Oreintering om Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393005/21
 • Til Nordfyns Kommune: Svar på henvendelse vedr. kortlægningsstatus og videre offentlig indsats, Snavevej 5, 5471 Søndersø
  390723/21
 • Udbud Pulje 38, 2021.pdf
  393014/21
 • Udbud Pulje 38, 2021.pdf
  393015/21
 • Til KHH Ejendomme A/S: Afgørelse udgået inden
  390054/21
 • TIL WSP: Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse - image001.jpg
  393012/21
 • Udbud Pulje 38, 2021.pdf
  393016/21
 • Til Skat og Varde Kommune: Afgørelse udgået inden.
  390726/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  392215/21
 • TIL WSP: Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393013/21
 • Til COWI: Orientering om Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393007/21
 • TIL WSP: Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393010/21
 • Til WSP: Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393011/21
 • Til Varde Kommune: Udgået inden
  390634/21
 • Fra e-arkiv: RAPPORT: Vejle Elværk - Transformerstationen Flegmade - Dokumentation for gennemførte afværgeforanstaltninger - juni 1996
  392437/21
 • Fra e-arkiv: Mødenotater 1996, Transformerstation, Flegmade, 7100 Vejle
  392431/21
 • Fra e-arkiv: V2-kortlægningsafgørelse 26-07-2000 m.m, Vejle Elværk, Transformerstation Flegmade, 7100 Vejle
  392429/21
 • Til Udbetaling Danmark - Anmodning om at betale egenbetaling tilbage
  392352/21

14. juli 2021

Indgående

 • Fra DMR, Storegade 26, Esbjerg - afgravning ved boring B8
  389687/21
 • fra Miljøstyrelsen: Endeligt påbud, olieforurening (MST Id nr.: 3416213)
  389733/21
 • VS Endeligt påbud olieforurening (MST Id nr. 3416213).msg
  389734/21
 • Fra Middelfart Kommune: Telefonhenvendelse vedr. § 8-pligt, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby, lokalitetsnr.: 410-81371
  389394/21
 • Fra borger, Henvendelse vedr. videre forløb og forureningsansvar ifm. mulig forurening, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  389232/21
 • Fra DGE: Telefonhenvendelse og forespørgsel om fremsendelse af JAR-udskift for Kirkegyden 17, 5580 Nøre Aaby, lokalitetsnr.: 410-81371
  389210/21
 • Fra Rådgiver: Korrespondance om vandprøve fra dræn
  389198/21
 • Fra Franck Geoteknik, Jernbanegade 23, 6753 Agerbæk - Forureningsundersøgelse
  388462/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Forespørgsel om forurening ifm. købssituation, V. Vedsted Vej 33, 6760 Ribe
  389129/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bekræftelse på, at der fortsat mangler dokumentation på oprydning af asbest efter brand, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  388199/21
 • Fra Roche: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab) til brystkræft
  389736/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om journalføring af test for COVID-19
  389564/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Spørgsmål vedr. kortlægningsstatus og videre offentlig indsats, Snavevej 5, 5471 Søndersø
  390718/21
 • Fra borger via klageportal - klage over råstofplanen
  393208/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. tidl. mail, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  388214/21
 • Fra DMR - Analyseresultater, pesticider (B4, B5 og B7)
  388413/21
 • Fra Fredericia Kommune: Rekvirering af Teknisk Rapport fra regionens indledende undersøgelse, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  389475/21
 • Fra Gjensidige forsikring: Vedr. resterende dokumentation for oprensning af asbest, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  388178/21
 • Fra Varde Kommune: § 19-tilladelse til udledning af grundvand ifm. Viking-link sektion 2 og 3, matr. nr. 2aa og 9e, Houstrup By, Henne, Varde Kommune
  389463/21
 • Fra Rambøll: Rambøll har ikke udført miljøtilsyn i forbindelse med ændring af arealanvendelsen, jf. §8-tilladelsen, Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  389465/21
 • Fra Nybolig: Forespørgsel vedr. Klosterbakken 8A, 2. th., 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  388510/21

Udgående

 • Til Middelfart Kommune: Svar på henvendelse vedr. § 8-pligt, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby
  389395/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. mulig forurening og videre forløb, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  389352/21
 • Til DMR og Nyborg Kommune, Regionens svar på oplæg til undersøgelse på Banegårdsallen-Nyborg havn
  389345/21
 • Til DGE: Svar på henvendelse og fremsendelse af materiale vedr. Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby, lok.nr. 410-81371
  389215/21
 • Til Middelfart Kommune, Jordforurening, Vestergade 46, Middelfart, lok: 410-81527
  389182/21
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning efter undersøgelse.pdf
  389184/21
 • Til borger: Svar på henvendelse: Regionen har ingen oplysninger på ejendommene, samt fremsendelse af jordforureningsattester, V. Vedsted Vej 33, 6760 Ribe
  389135/21
 • Til Franck Geoteknik, Regionens svar, Jernbanegade 23, 6753 Agerbæk - Forureningsundersøgelse
  388512/21
 • Til Nybolig: SV Klosterbakken 8A
  388551/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 33, 5270 Odense N
  388488/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  388485/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 34, 5270 Odense N
  388490/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 28, 5270 Odense N
  388481/21
 • Til Grundejerforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  388506/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 40, 5270 Odense N
  388499/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  388483/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 32, 5270 Odense N
  388487/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  388501/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  388495/21
 • Til Haugelund, V1-høring, Hedelundhegnet 37, 5270 Odense N
  388496/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 40, 5270 Odense N
  388498/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 35, 5270 Odense N
  388492/21
 • Til Milton Huse, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Haugevej 233, 5270 Odense N
  388508/21
 • Til Haugelund, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 37, 5270 Odense N
  388497/21
 • Til Odense Kommune: Til orientering: V1-varsling for Haugevej 225, 225T, 233, Hedelundhegnet 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42 samt Hedelundmarken 18 og 55P, 5270 Odense N
  388477/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  388500/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 35, 5270 Odense N
  388493/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 33, 5270 Odense N
  388489/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 34, 5270 Odense N
  388491/21
 • Til Milton Huse, V1-høring, Haugevej 233, 5270 Odense N
  388507/21
 • Til borgere, V1-høring, Haugevej 225, 225T, 5270 Odense N
  388478/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  388482/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundmarken 18, 5270 Odense N
  388504/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundmarken 18, 5270 Odense N
  388503/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  388494/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  388484/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 28, 5270 Odense N
  388480/21
 • Til Grundejerforening, V1-høring, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  388505/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 32, 5270 Odense N
  388486/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Haugevej 225, 225T, 5270 Odense N
  388479/21
 • Til Fjernevarme Fyn Distribution AS, V1-høring med bilag, Zachariasvænget 40, 5260 Odense S.pdf
  388457/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 77, 5220 Odense SØ.pdf
  388430/21
 • Til Lumby Skytteforening, V1-høring med bilag, Hammergyden 63, 5270 Odense N.pdf
  387924/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 84, 5220 Odense SØ.pdf
  387949/21
 • Til Borger: Søndergade 60 i Give
  387438/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Buchwaldsgade 51B, 2, 5000 Odense C.pdf
  387375/21
 • Til HANDELSKOMPAGNIET HENRIK STEEN AS, V1-afgørelse med bilag, Buchwaldsgade 51, 5000 Odense C.pdf
  387382/21
 • Til DMR - Oplæg og brug af sporstof er godkendt (431-00011)
  387210/21
 • Til Fredericia Kommune: Fremsendelse af Teknisk Rapport fra regionens indledende undersøgelse, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  389476/21
 • Til Billund Kommune: Sv. på rådgivers spørgsmål.
  389161/21
 • Til parter og myndigheder: Høring om udkast til tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  387565/21
 • Til DMR - Oplægget er godkendt (431-00010)
  387268/21
 • Til Nyborg Kommune: Høringssvar til udkast til §8-tilladelse til nedrivning af bygning og opførelse af ny,Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  387932/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 33, 5270 Odense N
  392212/21
 • Til Roche SV: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab)
  389730/21

13. juli 2021

Indgående

 • Fra borger: Ørstedsgade 26 Rudkøbing - opfølgning vedrørende afspærring
  389386/21
 • Bilag 2. Udkast vvm-screeningsskema 4a Fjelsted .pdf
  390000/21
 • Udkast til screeningsafgørelse 4a Fjeldsted.pdf
  390001/21
 • fra råstofteamet Partshøring af screeningsafgørelse om at der ikke er krav om miljøkonsekvensrapport i ved ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 4a Fjelsted By, Fjelsted i Middelfart Kommune
  389999/21
 • Bilag 1. Oversigtskort I og II 4a Fjelsted.pdf
  390002/21
 • Supplerende info fra ansøger juli21
  385804/21
 • fra frtedericia kommune Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af tilbygning til Elbohallen, Tingvejen 24A
  390022/21
 • Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af tilbygning til Elbohallen, Tingvejen 24A, 7000 Fredericia.pdf
  390023/21
 • fra rådgiver Oplæg til poreluftundersøgelser, supplerende poreluftundersøgelse og afgrænsende undersøgelse på Dalum Papirfabrik
  390182/21
 • 2020-1586 2021-06-30 Oplæg til undersøgelse, B1, B2, B5-B10, B14-B16 og B18, Dalumvej 116, Odense inkl. bilag.pdf
  390183/21
 • 2020-1586 2021-06-30 Oplæg til supplerende undersøgelse, B22, Dalumvej 116, Odense inkl. bilag.pdf
  390186/21
 • 2726RN~0.PDF
  390184/21
 • SV: Tidligere kurator for 35017712?
  384689/21
 • Fra rådgiver: Underskrevet kontrakt, Nyborgvej 39, pulje 29
  384474/21
 • Fra rådgiver: Underskrevet kontrakt, Rønningevej 4, pulje 29
  384477/21
 • Fra borger: Ørstedsgade 26 Rudkøbing - spørgsmål til afspærring
  389384/21
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  399933/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Orientering om administrativ lukning af Moselund Grusgrav
  405202/21
 • Databehandleraftale Odense Kommune
  385820/21
 • Fra DMR - Revideret oplæg (431-00010)
  387211/21
 • Fra DMR - Analyseresultater (uden pesticider)
  387941/21
 • Fra DMR - Revideret kortbilag + aftale om sporstof (431-00011)
  387190/21
 • Fra COWI, Aftale om ressourceperson Havnepladsen - Marstal
  387300/21
 • Fra Ejlskov: Præsentation fra møde d. 25-05-2021, Hjallesegade 60A, 5260 Odense S
  392428/21
 • Fra DMR, modtaget rapport - 429-00019 Nørregade 15, Ejby, naborapport vedr. Nørregade 11, 5592 Ejby.pdf
  385343/21
 • Fra Niras: Revurdering af kortlægning for 4 lokaliteter, Vinkelvej 12, 14, 16, 18 og 20 samt Værkstedsvænget 4, 4B og 6, 5260 Odense S
  387001/21
 • Fra DMR, modtaget rapport - 429-00019 Nørregade 15, Ejby, teknisk rapport vedr. Nørregade 15, 5592 Ejby.pdf
  385362/21
 • Fra borger, telefonhenvendelse vedr. Dybdalvej 6, 6500 Vojens
  384013/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning om §8 tilladelse, Kongensstræde Nord
  386908/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentation for oprensning af asbest, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  387081/21
 • Fra COWI, mail med oplysninger om Lunden 35B, 5320 Agedrup
  387056/21
 • Fra DMR, modtaget rapport - 429-00019 Nørregade 15, Ejby, naborapport vedr. Nørregade 13, 5592 Ejby.pdf
  385358/21
 • Fra COWI, Byggemøde referat 1, Adelgade 3-kolding
  386389/21
 • Fra DMR, modtaget rapport - 429-00019 Nørregade 15, Ejby, grundejerrapport vedr. Nørregade 15, 5592 Ejby.pdf
  385349/21

Udgående

 • Til SCANIA DANMARK EJENDOM ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Krumtappen 2 og 6, 5260 Odense S
  386740/21
 • Til SCANIA DANMARK EJENDOM ApS, V1-høring, Krumtappen 2 og 6, 5260 Odense S
  386737/21
 • Til Sønderborg Kommune, 2. og forhåbentlig sidste rykker, Glansager 7, 6400 Sønderborg
  385856/21
 • til myndigheder og naboer RÅSTOF Partshøring af screeningsafgørelse
  386350/21
 • Til Bruun Sivmosevænget AS, V1-høring med bilag, matr. nr. 9s, Sivemosevænget 1, 5260 Odense SV.pdf
  384628/21
 • Til borger: Ørstedsgade 26 Rudkøbing - svar på afspærring
  389385/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrebjergvej 68, 5220 Odense SØ.pdf
  383971/21
 • Til Borger, Regionens svar på Olieforurening Blåbærvej 22 - Odense, lok: 461-82064
  383940/21
 • til Borger Bilag - Udkast_afg_V2_Risagervej 13.
  385980/21
 • Til MJ Murermester: Kvittering for modtagelse af mail, Haugevej 205, 5270 Odense N
  383660/21
 • Til Borger, Høring med bilag om ny V2-afgørelse, Nørregade 15, 5592 Ejby.pdf
  386253/21
 • Til SDU: Underskrevet tillæg til samarbejdsaftale og tidsplan
  387063/21
 • til Borger bilag med Undersøgelsesrapport
  386031/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig V2-kortlægning af del af vejmatrikel 7000b, ud for Sinaivej 16, 5672 Broby
  384964/21
 • Til Henste ejendomme, Orientering om resultat af forureningsundersøgelsen af Nørregade 13, Ejby, vedlagt rapporten.pdf
  385995/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: V2-afgørelse og udgået, Sinaivej 14-16, 5672 Broby
  383903/21
 • til Borger Bilag med udkast til Boligerklæring
  386005/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: V1-afgørelse m. bilag, Sinaivej 14, 5672 Broby
  385260/21
 • til Borger Kortbilag V2_varsel.
  385990/21
 • Til Miljøstyrelsen: Kommentarer til Redegørelsesrapport for grundvandskortlægningen i Trekantsområdet (MST Id nr._ 2973533)
  387102/21
 • Til Ejby Bageri, Den undersøgte del af Nørregade 11, Ejby kortlægges ikke.pdf
  386151/21
 • Til ejer - Afgørelse - Mindre areal ved Gartnergyden 1C-1D udgår af kortlægningen (med bilag)
  385658/21
 • Til Borger BILAG: Grundejerapport vedr. Nørregade 15, 5592 Ejby.pdf
  386275/21
 • Til Ejby Bageri, BILAG: Naborapport vedr. 429-00019 Nørregade 15, Ejby - Vedr.Nørregade 12 nr. 11.pdf
  386158/21
 • til Din Forsyning - Undersøgelser ved Risagervej 10 og Risagervej 13 og deltagelse i møde om forureningen og muligheder ved lokaliteterne og Aike Vandværk
  387007/21
 • til Borger Svar på HENV V2 forurening Ravnsbjergvej 2, 6300 Gråsten
  387052/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: Bilag, Kortbilag V2 og udgået
  383928/21
 • til Borger Varsel om kortlægning på V2 af del af ejendommen Risagervej 13, Bramming
  385975/21
 • til Din Forsyning - Undersøgelser ved Risagervej 10 og Risagervej 13 og deltagelse i møde om forureningen og muligheder ved lokaliteterne og Aike Vandværk
  387010/21
 • til Esbjerg Kommune Meddelse om Varsel om kortlægning på V2 af del af ejendommen Risagervej 13, Bramming
  385971/21
 • Til borger, svar på henvendelse vedr. Dybdalvej 6, 6500 Vojens
  384326/21
 • Til Odense Kommune: Til orientering: V1-varsling for Krumtappen 2 og 6, 5260 Odense S
  386738/21
 • Til borger, Status Vedr. forureningsundersøgelsen af Lunden 35b, Agedrup
  387059/21
 • Til kommune + Vurderingsstyrelse (kopi) - Afgørelse - Mindre areal ved Gartnergyden 1C-1D udgår af kortlægningen
  385687/21

12. juli 2021

Indgående

 • fra varde kommune Indeklimamonitering Enghavevej 2A-2G, Varde, §8-tilladelse
  390062/21
 • Rapport monitering #3_samlet.pdf
  390063/21
 • Tilladelse_jordforurening_Storegade_2-4.pdf
  390064/21
 • Fra Nyborg Kommune, Kopi af §8-tilladelse: Midtermolen, 5800 Nyborg (matr. 927ac, Nyborg Bygrunde)
  387222/21
 • Fra Billund Kommune, Aktindsigt på Kløvermarken 106, 7190 Billund
  382624/21
 • Fra Odense Kommune, Grønnevangen 56 - afgørelse om kortlægningsstatus kan ikke meddeles inden det forurenende jord er bortskaffet korrekt
  382465/21
 • Fra Ejendomsmægler, Evald Møller, henvendelse om materiale på 48612020 Snerlevej 3 -.msg
  381364/21
 • Fra DMR: Kildedifferentiering, resultater af standard olieanalyser - Præstevænget 6, Hejnsvig
  381226/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Vedr afslutning, Moselund Grusgrav
  405198/21
 • Fra EU-DK Support: kommissorium og netværksmøde 23.11.
  387065/21
 • Fra projekt: Revideret budget
  384148/21
 • Regionaldag 2021 - Regionaltag 2021
  391082/21
 • 1992-Miljøklagenævnet-afgørelse.pdf
  380913/21
 • Fejljournaliseret fra Borger Henvendelse V2 forurening Ravnsbjergvej 2, 6300 Gråsten
  387037/21
 • Via Klageportal - Klage fra borger over råstofplan
  380912/21
 • Fra DGE: Rapport, Forureningsundersøgelse, Østergade 46, 5000 Odense C
  383204/21
 • 2021-Kort-over-Viuf-I,-Viuf-II-og-Viuf-III.pdf
  380915/21
 • Fra Niras: Oplæg til forureningsundersøgelse, Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  383258/21
 • Til Kolding Kommune opg Meldgaard Miljø A/S: Afgørelse om modtagelse af returjord, Eltangvej 134, Kolding
  381714/21
 • Fra MJ Murermester: Vil gerne afvente regionens kommende undersøgelse, Haugevej 205, 5270 Odense N
  383656/21
 • betalingskvittering.pdf
  380916/21
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel vedrørende §8 pligt i forhold til beskyttelse af overfladevand, Vesthavnsvej 34-40, 7000 Fredericia
  383528/21
 • 2021-Klage-til-Miljø-og-Fødevareklagenævnet.pdf
  380914/21
 • Bortskaffelse af 21 millioner mundbind
  383064/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af klimapark, Stævnen 1, 7120 Vejle Ø
  382422/21
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring, § 40 undersøgelsespåbud, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  382578/21
 • SV: 21 millioner mundbind
  383294/21
 • Fra Kolding Kommune: Anmodning om dokumentationsrapport for § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse, Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  383298/21
 • ra Borger Henvendelse vedr V2 forurening Ravnsbjergvej 2, 6300 Gråsten
  387043/21

Udgående

 • Til Realkredit Danmark, Vedr. Henvendelse på Jarlsberggade 15, Odense C, Lok: 461-80003
  383637/21
 • 24 Akademiet for Åben Lytning.pdf
  383579/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  383578/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  383572/21
 • 18 Rudme Højskoledage.pdf
  383573/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  383560/21
 • 17. Fællessang i Syddanmark.pdf
  383561/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  383554/21
 • 16 Eventvogn til Region Syddanmark og kulturlivet.pdf
  383555/21
 • 15 Akrylarium - hvordan vi mødes.pdf
  383549/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  383548/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  383540/21
 • 13 Ærø Homecoming 2021.pdf
  383541/21
 • 05 ASK WHY DOCS Et kultur- og oplysningsprojekt.pdf
  383533/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  383532/21
 • Til Fredericia Kommune, Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  384416/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  383414/21
 • 03 Skønhedsskolen tredje udgave.pdf
  383415/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyes Vej 42, 5270 Odense N.pdf
  383327/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Hammergyden 57, 5270 Odense N
  383279/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Grønnegyden 56, 58 og 74, 5270 Odense N
  383254/21
 • Til borgere, V1-høring, Haugevej 225, 5270 Odense N
  383216/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Haugevej 225, 5270 Odense N
  383217/21
 • Til Friis A/S, Endelig § 52-dispensation, matr. nr. 187 Dynt, Broager
  382978/21
 • Til Sønderborg Kommune + STPS, Endelig § 52-dispensation, Matr. nr. 187 Dynt, Broager
  382970/21
 • § 52-dispensation, 187 Dynt, Broager.pdf
  382971/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Birkum Kohave Vej 97, 5220 Odense SØ.pdf
  382799/21
 • Korrespondance m. Billund Kommune, Vedr. byggetegninger og undersøgelse, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  382641/21
 • Til Borger, Vedr. Henvendelse på Kettingvej 87, Augustenborg, lok: 501-10014
  382459/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 3, 5000 Odense C.pdf
  382308/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 2, 5000 Odense C.pdf
  382268/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 1, 5000 Odense C.pdf
  382247/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 4, 5000 Odense C.pdf
  382189/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 3, 5000 Odense C.pdf
  382169/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 2, 5000 Odense C.pdf
  382147/21
 • Til borger, V1-høring, Assensvej 168A, 5250 Odense SV
  382094/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Assensvej 168A, 5250 Odense SV
  382095/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 1, 5000 Odense C.pdf
  382054/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4D, 5000 Odense C.pdf
  382000/21
 • Til borger 2, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4C, 5000 Odense C.pdf
  381957/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4C, 5000 Odense C.pdf
  381921/21
 • Til DMR, Oplæg godkendt, Grønnegyden 30, 5270 Odense N
  381940/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4B, 5000 Odense C.pdf
  381875/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4A, 5000 Odense C.pdf
  381839/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 4, 5000 Odense C.pdf
  381630/21
 • Til Dahls Invest Aps - V1-høring med bilag, Industrivej 3, 5260 Odense S.pdf
  381468/21
 • Til Billund Kommune, PFAS brancher og anvendelse, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  381599/21
 • Til ansøger, RåSTOF, Kvittering for sikkerhedsstillelse af matr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  381399/21
 • Til Ejendomsmægler, Evald Møller, Vedr. henvendelse på Snerlevej 3, Haderslev, lok: 515-50234
  381366/21
 • Fra Svendborg Kommune, Råstof, Udsættelse af myndighedshøringsfrist
  398566/21
 • Til borger, Hvidkærsvej 2A: Vedr. Hvidkærsvej 2A, Odense SV
  381090/21
 • til odense kommune : Bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Kochsgade 79 og Damhusvej 74 og 78
  381085/21
 • 148202-08 afsluttende undersøgelsesrapport Kochsgade 79Damhusvej 7478.PDF
  381086/21
 • Til ABF Blomsterparken, afd. 1, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haugevænget1-19, 5270 Odense N
  392169/21
 • til Esbjerg Kommune og Din Forsyning Orientering - Varsel om V2 kortlægning af del af Risagervej 10, 6740 Bramming
  383209/21
 • Til ansøger. Afslagsbrev
  383160/21
 • til Borger Varsel om V2 kortlægning af del af Risagervej 10, 6740 Bramming - Høring
  383188/21
 • Til Langeland Kommune. Svar på henvendelse vedr. matr. 386aa, Havnepladsen 7a, 5900 Rudkøbing
  383108/21
 • Til ejerforening, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4A-E, 5000 Odense C.pdf
  381803/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 17u, Lunden 37, 5320 Agedrup
  382538/21
 • Til Rambøll: kommentar til oplæg Byvejen 19, 6818 Årre
  382573/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S og Aabenraa Kommune: Vedr afslutning af Moselund Grusgrav
  382102/21
 • Fra og til Domea, Domea ønsker oplyst status for undersøgelse på Bakkebo 40-56, Haderslev
  382142/21
 • Til Ejlskov: Spørgsmål og bemærkninger til MIP-undersøgelse og oprensningsmetode, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  382228/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Sent from Snipping Tool vedr. PFAS
  382257/21
 • til Borger Bilag - Udkast_afg_V2_Risagervej10
  383192/21
 • til Borger Bilag med - Udkast_Boligerklæring.
  383194/21
 • til Borger Bilag med rapport - Risagervej 10 Rapport Suppl. 2018-19.
  383198/21

11. juli 2021

Indgående

 • Fra projekt: rev. budget samt anmodning om udskudt start
  384486/21

10. juli 2021

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Brolandvej 41A, 5320 Agedrup
  392124/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtaglse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  392156/21

9. juli 2021

Indgående

 • Fra DMR, Revideret oplæg, Grønnegyden 30, 5270 Odense N
  381909/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg, Grønnegyden 30, 5270 Odense N
  381910/21
 • Fra Borger, Olieforurening Blåbærvej 22
  383935/21
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel vedr. mulighed for anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  380336/21
 • Fra Danske Regioner: Høring: Udkast til forslag til lov vedr. ny veterinærforordning og SAD-lægemidler - frist 11. august
  379891/21
 • Fra rådgiver: Godkendt tilbudsliste 26. juni 2021
  380283/21
 • Fra rådgiver: Godkendt tilbudsliste 26. juni 2021
  380286/21
 • Fra DMR: vedr. kildediff, bestilling af prøver til kildediff, 565-04005 Præstevænget 6, Hegnsvig. Lokation: 565-04005 att: Hans-Henrik Clausen (HHC)
  381228/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, Lok-nr. 431-00011 - Blot til orientering (ingen respons forventet)
  387575/21
 • Fra ansøger: revideret budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Game & FGU, kulturaktiviteter for og med unge - j.nr. 21/14028
  396993/21
 • 010321_ansøgningsskema - kultur, kreativitet og mental trivsel (1)1.pdf
  396996/21
 • 010321_2_ GAME budget og regnskabsskema kultur esbjerg CJS.pdf
  396994/21
 • Fra Ejendomsmægler: Henvendelse vedr. tidshorisont for undersøgelse ifm. salg, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  379196/21
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel på forurening ifm. salg af ejendom, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  379163/21
 • Referat_bestyrelsesmøde_30._juni_2021_#66.pdf
  383413/21
 • 3.1_Likvidationsredegørelse.pdf
  378167/21
 • VS: referat af bestyrelsesmøde Inspiring Denmark 30. juni 2021 og likvidationsredegørelse
  378168/21
 • fra sønderborg kommune VS: §8 tilladelse Slotsgade 19a, 6300 Gråsten
  377054/21
 • 168665-21_v4_§8-tilladelse Slotsgade 19a, 6300 Gråsten.pdf
  377055/21
 • fra Aabenraa Kommune Henv- Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379600/21
 • Fra Langeland Kommune - Henvendelse på Havnepladsen 7a, 5900 Rudkøbing, matr.nr. 386aa, Rudkøbing Bygrunde. lok. nr. 475-50006
  380569/21
 • fra Åbenrå Kommune HENV - Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379616/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  380288/21
 • Fra borger - Henvendelse Blåbærvej 22, 5260 Odense S. lok. nr. 461-82064
  380099/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: Forespørgsel om § 8 tilladelse
  380589/21
 • Fra borger - Supplerende spørgsmål på henvendelse om forurening på Industrivej 5, 6630 Rødding
  379150/21
 • Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis - frist 11 august
  380117/21
 • Fra Vejle KOmmune: §19 - jordoplag
  380486/21
 • Anmodning om bidrag til SUU alm del - svar på spm. 1467 (svar udbedes 16. august) - prioritering af pcr-test over vævsprøver.
  377120/21
 • Fra Mst: Høringsdokumenter hentet på Msts høringsportal
  378153/21
 • Fra borger -Klage_Region_Syddanmark_RP2020.pdf
  402018/21
 • fra Åbenrå Kommune HENV - Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379628/21
 • fra Åbenrå Kommune HENV Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379592/21
 • Høring - over vejledninger om medicinsk udstyr - frist onsdag d. 4. august 2021
  377456/21
 • Fra IBC vedr. projekt
  395482/21
 • Fra Syddansk Erhvervsskole vedr. projekt
  395450/21
 • Svar til Filiadelfia: Transitions projekt - epilepsi - Svar fra OUH
  394928/21
 • Fra borger - via klageportal-NSI_Klage_Region_Syddanmark_RP2020.pdf
  393206/21
 • Fra rådgiver, Volderslev Bygade 2, Odense_Teknisk Rapport.pdf
  378252/21
 • Fra rådgiver, Volderslev Bygade 2, Odense_Grundejer Rapport.pdf
  378245/21
 • fra Åbenrå KOmmune HENV Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379578/21
 • fra Åbenrå Kommune HENV - Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379646/21
 • Fra Mst: Forlængelse af høringsfrist og Tilføjelse til høring om bekg om drikkevandsressourcer
  378013/21
 • Fra COWI vedr. Endelig rapportversion af STEM HF videre - midtvejsevaluering
  380307/21
 • Fra DGE, modtagert oplæg til indledende undersøgelse af lok.nr. 461-81293, Søhusvej 246, Allesø, 5270 Odense N - oplæg.pdf
  378147/21
 • Fra DLR, Kvittering vedr. Tanggårdvej 7, 5270 Odense N - grundforurening
  381015/21
 • Byggemøde 5, Adelgade 3_Raadhusstræde 1, Kolding_ Byggemødereferat 5
  382742/21
 • Fra Danske Regioner - Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis - frist 11 august
  384329/21
 • Fra WSP - Revideret oplæg (445-00002)
  384197/21
 • Fra COWI, Byggemødereferat 5, Adelgade 3_Raadhusstræde 1, Kolding
  382817/21

Udgående

 • Tilsynsnotat og opklarende spørgsmål
  380709/21
 • Tilsynsnotat25062021.pdf
  380710/21
 • Til borger, V1-høring, Assensvej 180, 5250 Odense SV
  380683/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Assensvej 180, 5250 Odense SV
  380684/21
 • Til Odense Kommune: Til orientering: V1-varsling for Assensvej 180, 5250 Odense SV
  380682/21
 • Vandelsvar5.pdf
  380293/21
 • Til Vejle Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Ammitsbølvej 18, 7100 Vejle, lok: 630-81175
  380276/21
 • Til Ejendomsmægler: Mulighed for anmodning om boligundersøgelse i varslingsperioden, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  380339/21
 • til Odense kommune vedr sagsbehandler : Kochsgade 79/Damhusvej 74-78, Odense. Lok. nr. 461-06257. Oplæg til §8 undersøgelse
  379912/21
 • Korrespondance vedr. udsættelse af projekt: SV: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13904
  379693/21
 • Til Ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. lokaliseret ejendom, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  379383/21
 • Til Ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. kommende undersøgelse, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  379222/21
 • Til bib.gr.: Validering af udtræk af publikationer fra Pure
  379012/21
 • Til CFA: Indhentning af tilbud på opgave
  378638/21
 • Til VIVE: Indhentning af tilbud på opgave
  378605/21
 • SV: Tagvand til grusgrav - Dan-Grit, Forumvej 83, 6800 Varde
  378371/21
 • Vedr. fejl i mail. Rigtigt beløb 220.000 kr.: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13870
  378198/21
 • Til Borgere: Varsel om undersøgelse af OFV
  377678/21
 • Til Nordicals: SV: henvendelse vedr. lok.nr. 430-81367, Korsvangen 8A, 5750 Ringe
  377277/21
 • Til myndigheder RÅSTOF Partshøring af screenings afgørelse Anhof
  397036/21
 • Til Moth Holding, V1-høring med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 72, 5220 Odense SØ.pdf
  377196/21
 • Til Landbrogruppen: SV på henvendelse vedr. Lokalitet 420 - 81183 vedr. jordforurening
  377038/21
 • Til Borger, Regionens svar på spørgsmål til Varsling af kortlægning på V1, Gispel Mosevej 3 - Bække
  377069/21
 • Til Fredericia Kommune: Regionens tilbagemelding på jordforurening med asbest efter brand, Holmemarksvej 28,7000 Fredericia
  376870/21
 • Til Kienbaum SV: Contract SARA - underskrevet evalueringskontrakt
  379878/21
 • Til rådgiver - Tilbagemelding vedr. evt. ændret anvendelse på matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  380292/21
 • Til borger, Varsel om V2-kortlægning incl bilag, Volderslev Bygade 2, 5260 Odense S.pdf
  378261/21
 • Til Civica, V1-høring med bilag, Åløkke Allé 35A, 35B, 5000 Odense C.pdf
  379602/21
 • Til borger - Supplerende svar på henvendelse om forurening på Industrivej 5, 6630 Rødding
  377537/21
 • Til Langeland Kommune - Foreløbig svar på henvendelse om Havnepladsen 7a, 5900 Rudkøbing
  380585/21
 • Til borger Svar på supplerende henvendelse om forurening på Industrivej 5, 6630 Rødding
  379166/21
 • Til ejer - Afgørelse - Mindre areal ved Gartnergyden 1C-1D udgår af kortlægning + offentlig indsats er slut
  380618/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stat-Ene-Vej 135, 135B, 5220 Odense SØ.pdf
  379995/21
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt inkl. materialer
  382768/21

8. juli 2021

Indgående

 • Fra Borger, Spørgsmål til varsling af kortlægning på V1, Gispel Mosevej 3 - Bække
  377064/21
 • Fra Landbrogruppen: Henvendelse vedr. Lokalitet 420 - 81183 vedr. jordforurening
  377033/21
 • fra Middelfart kommune: Afslutning af § 8 sag på Uraniavej 8- 12, 5500 Middelfart
  377088/21
 • ~ 2019-009562-50 Afslutning af § 8 sag på Uraniavej 8- 12, 5500 Middelfart 8827808_6_0.pdf
  377087/21
 • Fra Nordicals: Henvendelse vedr. Korsvangen 8A, 5750 Ringe
  377275/21
 • Fra Odense Kommune: Tilladelse efter JVB og MBL til etablering af jordvarme - Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  376648/21
 • Fra Odense Kommune: Til orientering: Tilladelse til etablering af jordvarme efter bekendtgørelse om jordvarmeanlæg og miljøbeskyttelsesloven, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  376647/21
 • Landzonetilladelse virksomheder Mørupvej 2.docx
  376987/21
 • Landzonetilladelse virksomheder Mørupvej 2.docx
  376957/21
 • Fra DGE: Fakturering og budgetstatus - Ørstedgade 26
  389382/21
 • Fra DMR: Henvendelse vedr. 461-06002
  375420/21
 • fra fredericia kommune : Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia - Dokumentation for oprensning efter fund af jord med forhøjet nikkel indhold
  376048/21
 • Fra indvinder, Råstof, Nr. Hostrup
  377479/21
 • Fra Nybolig: Henvendelse vedr. lok.nr. 509-50080, Museumsgade 7, 6070 Christiansfeld
  374764/21
 • Fra Jyske Bank, Råstof, Garanti 7413 1018124.
  377458/21
 • Fra Jyske Bank, Råstof, 20210708-100004_scan.pdf
  377459/21
 • Fra borger, Råstof, Sv: Klage vedr. støj fra aktiviteterne i grusgraven v. Kudsk & Dahl A/S
  377453/21
 • VS: PRO Hjerte specifikationer
  374631/21
 • Fra Fredericia kommune : Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia - Dokumentation for oprensning efter fund af jord med forhøjet nikkel indhold
  374316/21
 • ESDH JordWeb anmeldelse (219696) Mail 1 af 1.msg
  374321/21
 • ESDH JordWeb anmeldelse (219616) Mail 1 af 1.msg
  374317/21
 • Fra Jor Miljø: svar på spørgsmål vedr. bortskaffet oliemængde, V2-NV
  375138/21
 • Indsamling af kvantative data og output_rev
  374256/21
 • VIVE - Vidergivelsesaftale
  374232/21
 • Fra Kolding Kommune: Uddybning af valg af drænmateriale, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  376913/21
 • Fra Kommune - 1 Oplysninger vedr. matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  376984/21
 • Fra DMR. Undersøgelsesoplæg
  374253/21
 • Fra DMR. Undersøgelsesoplæg
  373575/21
 • Fra DMR: Vedr møde om undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  406151/21
 • Fra Kommune - 2 - supplerende oplysning. 8ae Vandel By, Randbøl
  377027/21
 • Fra projekt: anmodning om gennemgang af projektet
  404800/21
 • Fra projekt: revideret budget - final
  375166/21
 • Anmodning om redegørelse vedr. ventetider ved RF 10 samt RF 14 i specialevejledningen for Oto-rhino-laryngologi
  375313/21
 • Fra DMR: Undersøgelsesoplæg
  374278/21
 • Fra projekt: revideret budget
  374748/21
 • Høring: Udkast til forslag til lov vedr. ny veterinærforordning og SAD-lægemidler - frist 11. august
  375347/21
 • Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  372652/21
 • Henvendelse vedr Liggende sygetransport - De _skæve_ ture.
  374013/21
 • Fra Atlas A/S: svar på mail vedr. orientering om gennemgang af rapport samt anmodning om status for kortlægningsvurdering B5, Rismarksvej 52, Odense
  374071/21
 • Fra Vejle Kommune - fremsender landzoneafgørelsen - matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  376956/21
 • Fra Odense Kommune: §8 tilladelse for cykelparkering, Kottesgade, Odense
  382217/21
 • Fra Rambøll: Byvejen 19, 6818 Årre
  381072/21
 • Fra Odense Kommune: Sv. udkast til bemærkninger og spørgsmål til Ejlskov, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  382209/21
 • Fra Syddansk EU-kontor: STRING Position Papers
  384686/21
 • Fra Sundhedsministeriet: Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  384353/21

Udgående

 • standardvilkår kulturpulje 2020(3).pdf
  376449/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  376450/21
 • Til ansøger: vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/14043
  376448/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(3).pdf
  376378/21
 • Til ansøger: orientering vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13992
  376377/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  376380/21
 • Til ansøger: eftersendt rev. insk. og st. vil.: SV: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13870
  376344/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  376346/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(3).pdf
  376345/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ørbækvej 705, 5220 Odense SØ.pdf
  376337/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(3).pdf
  376316/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  376317/21
 • til ansøger: angående afgørelse i RR: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13904
  376315/21
 • Til WSP + Haderslev Kommune, Tillæg til bemærkninger til rev. oplæg, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  376340/21
 • Til DMR, Bemærkninger til oplæg, Grønnegyden 30, 5270 Odense N
  376324/21
 • §8-høringssvar for til Sønderborg kommune §8 Høringssvar slotsgade 19A 6300 Gråsten, matr. 51a gråsten, gråsten-Adsbøl ejerlav, lok.nr 513-10016
  376218/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  376217/21
 • vedr. beslutning i RR: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13870
  376146/21
 • Til borger: Ørstedsgade 30, Rudkøbing - sagsafslutning
  389383/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  375881/21
 • til Fredericia kommune §8-høringssvar for Tingvejen 24A 7000 fredericia, matr. 10y Skærbæk By Taulov, lok.nr 607-00318
  375880/21
 • Til DMR: SV: vedr. henvendelse omkring lok.nr. 461-06008
  375380/21
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, råstofindvindingstilladelse_matr.nr. 1022 bolderslev, bjolderup aabenraa kommune.pdf
  377488/21
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, VS: høring vedr. Trekroner 12, 6392 Bolderslev - ansøgning om miljøgodkendelse, udvidelse af skydetider.
  377487/21
 • Til DMR: SV: Henvendelse vedr. lok.nr. 461-06002 [Sendt med Bluewhale]
  375431/21
 • Myndighedshøringsbrev, råstofansøgning, 11d Bjerreby, Svendborg Kommune.docx
  398588/21
 • Myndighedshøringsbrev til VD, Råstof, Myndighedshøring af bentonit råstofansøgning i Bjerreby, Svendborg Kommmune
  398584/21
 • Til borger, Råstof, SV: Klage vedr. støj fra aktiviteterne i grusgraven v. Kudsk & Dahl A/S
  377482/21
 • Til borgere, V1-høring, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  375001/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  375002/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 45, 5270 Odense N
  374999/21
 • Til borger, V1-høring, Grønnegyden 45, 5270 Odense N
  374998/21
 • Til borger, V1-høring, Grønnegyden 31, 5270 Odense N
  374992/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 31, 5270 Odense N
  374993/21
 • Til Gartneriet Møllerhøj, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Anderupvej 70 og 70B samt Grønnegyden 55, 5270 Odense N
  374974/21
 • Til orientering: V1-varsling for Anderupvej 70, 70B samt Grønnegyden 55, 5270 Odense N
  374973/21
 • Til Gartneriet Møllerhøj, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Anderupvej 70 og 70B samt Grønnegyden 55, 5270 Odense N
  374978/21
 • Til Nybolig: SV vedr. henvendelse: Lok.nr. 509-50080, Museumsgade 7, 6070 Christiansfeld
  374772/21
 • Til C.F. Tietgens Boulevard 13 Aps - V1-afgørelse med bilag, C.F. Tietgens Boulevard 13, 5220 Odense SØ.pdf
  374756/21
 • Til Jyske Bank og ansøger, Råstof, SV: Garanti 7413 1018124.
  377481/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Jordforurening, Øvej 1, Langeskov, lok: 430-81730
  374765/21
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning efter oprensning.pdf
  374768/21
 • til Fredericia kommune : Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia - Dokumentation for oprensning efter fund af jord med forhøjet nikkel indhold
  374325/21
 • Til WSP + Haderslev Kommune, Bemærkninger til revideret oplæg, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  374299/21
 • Til DMR: Accept af revideret oplæg til miljøundersøgelse Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  374098/21
 • Myndighedshøringsbrev, Råstof, Myndighedshøring af bentonit råstofansøgning i Bjerreby, Svendborg Kommmune
  398577/21
 • Myndighedshøringsbrev, råstofansøgning, 11d Bjerreby, Svendborg Kommune.docx
  398580/21
 • Til Borger, Råstof, VS: Telefonhenvendelse: Balle Nørremarksvej 10, 7182 Bredsten
  377452/21
 • Til parti: svar på spørgsmål om lokale
  372972/21
 • Til Ingeniør'ne: Orientering om gennemgang af dokumentationsrapport bliver senere, Rismarksvej 52
  373151/21
 • Til DMR - Der skal undersøges nærmere om pumpebrønde/udledning af perkolat/drænvand
  374798/21
 • Til DMR - Der skal undersøges nærmere om pumpebrønde/udledning af perkolat/drænvand
  374783/21
 • Til Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  376385/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia.pdf
  375121/21
 • Til Politiken: Svar på spørgsmål vedr. aktindsigt
  374078/21
 • Fra Kommune: Aftale vedr. fornyet fintælling
  376358/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia.pdf
  375123/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Åstbyvej 25, 7184 Vandel
  392065/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bo, Tranehøjen 204, 5250 Odense SV
  373797/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bp, Tranehøjen 202, 5250 Odense SV
  373767/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Nyborgvej 56, 5220 Odense SØ
  392091/21
 • Til Ejerforeningen - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bq, Tranehøjen 198A-D, 5250 Odense SV
  373703/21
 • Til Ingeniør'ne: Vedr. risikovurdering og bortskaffet oliemængde, V2-NV
  373034/21
 • Til Grunddejers søn: Orientering om V2-afgørelse, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  375131/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bq, Tranehøjen 198D, 5250 Odense SV
  373748/21
 • Til Atlas A/S: fremsendelse af kopi af afgørelse vedr. vestlig del af ejendom udgår af kortlægning, Rismarksvej 52
  374085/21
 • Til projekt; genanmodet om status for projekt,
  373814/21
 • til Mljøstyrelsen, Råstof, Høring af region vedr. olieledning i Vejle Kommune
  375072/21
 • Til Grundejers søn: Vedr.: Ejendommen Hjarnøvej 14, Fredericia
  373569/21
 • Til Fredericia Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  375127/21
 • Til projekt: der skal laves et budget til formidlingsprojektet
  376293/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bq, Tranehøjen 198C, 5250 Odense SV
  373742/21
 • Til AB Tranehøjen - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bl og 11bm, Tranehøjen 208-212 og 218B, 5250 Odense SV
  373872/21
 • Til DMR - Revideret oplæg er godkendt (421-00004)
  373734/21
 • Til Bellinge Ejd - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bq, Tranehøjen 198B, 5250 Odense SV
  373732/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11e, Faaborgvej 395, 5250 Odense SV
  373879/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bn, Tranehøjen 206, 5250 Odense SV
  373844/21
 • Svar til Filadelfia Transitions projekt - epilepsi - Svar fra OUH
  394791/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bq, Tranehøjen 198A, 5250 Odense SV
  373713/21
 • Til projekt; sendt nyt budget og regnskabsskema
  407270/21

7. juli 2021

Indgående

 • Fra WSP, Revideret oplæg, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  374270/21
 • Fra WSP, Oplæg vers. 2 til unders. forud for § 8-ans., Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  374271/21
 • 18-9401_v1_Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af tilbygning til Elbohallen, Tingvejen 24A, 7000 Fredericia.DOCX
  374763/21
 • [Sagsnr.:18/94Fra fredericia kommune udkast til Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af tilbygning til Elbohallen, Tingvejen 24A, 7000 Fredericia
  374762/21
 • Telefonhenvendelse. lok. nr. 497-00557
  372209/21
 • Fra Indvinder, Råstof, SV: Klage vedr. støj fra aktiviteterne i grusgraven v. Kudsk & Dahl A/S
  377444/21
 • Fra PS: Godkendelse af opgavebeskrivelse fra formand
  371137/21
 • Fra DMR: Revideret oplæg til miljøundersøgelse Gønnegyden 42, 5270 Odense N
  374045/21
 • Fra DMR: Bilag - Grønnegyden 42_skitse størrelse af overfladeprøver
  374048/21
 • Fra DMR: Bilag - Udkast revideret oplæg til miljøundersøgelse
  374051/21
 • 2020-3285 2021-07-07 Revideret oplæg til §8-undersøgelse i byggefelter, Havnegade 12-14, Odense inkl. bilag.pdf
  371328/21
 • fra odense kommune SV: Pakhuskajen/Havnegade
  371325/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, tilerettet efterbehandlingsplan 7. juli 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  382329/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med tilerettet efterbehandlingsplan 7. juli 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  382328/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1643.mov
  377431/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1642.mov
  377429/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Klage vedr. støj fra aktiviteterne i grusgraven v. Kudsk & Dahl A/S
  377427/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1641.mov
  377428/21
 • Åbent brev i Klimamonitor om DK2020 i morgen torsdag den 8. juli
  371187/21
 • SV: PRO Hjerte specifikationer
  370933/21
 • Fra Jyske Bank, Råstof, SV: Anfordringsgaranti
  377416/21
 • SV: PRO Hjerte specifikationer
  369960/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Oprensning af forurenet jord inden for et §3 område beliggende på Kirkegyden 4 i Nr. Aaby
  369673/21
 • Conny Orluff - [Sagsnr.:21/218] - Høring: Seponeringslisten - FRIST d. 23. august
  375232/21
 • Fra niras: status på forsøg med samlinger i boringer
  369887/21
 • Fra Middelfart Advokaterne: Forespørgsel om jordforurening, Viaduktvej 65, 5500 Middelfart
  370145/21
 • VS: PRO Hjerte specifikationer
  370991/21
 • Fra SlothMøller: Rekvirering af kortlægningsmateriale, Grønlandsgrunden
  369859/21
 • Fra Odense Kommune: Svar til borger vedr. manglende dokumentation på opfyldelse af § 8-tilladelse, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  372464/21
 • fra DTU RE: Tilsagn - Bedre konceptuel forståelse af pesticidernes transport under kilde områder (MST Id nr.: 3304691)
  398624/21
 • fra MST Tilsagn - Bedre konceptuel forståelse af pesticidernes transport under kilde områder (MST Id nr.: 3304691)
  398600/21
 • fra WSP Re: Tilsagn - Bedre konceptuel forståelse af pesticidernes transport under kilde områder (MST Id nr.: 3304691)
  398618/21
 • Fra projekt; rev. budget og projektbeskrivelse
  404684/21
 • Fra projektsekretariat - anmodning om udpegning af repræsentant til tværsektoriel arbejdsgruppe.
  378850/21
 • Fra Rambøll: -Overfladeoprensning efter udbrændt traktor, Nørre Forumvej 19, Esbjerg
  406149/21
 • Fra Odense Kommune: TO, Opfølgning på § 8-tilladelse
  372148/21
 • Høring: Seponeringslisten - FRIST d. 23. august
  369464/21
 • Fra CFFB: Opfølgning på behandling af dagsordenspunkt vedr. Beslutningshjælperen i RSI-kredsen 30/6/21
  369978/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Samlet tilbagemelding fra Kolding Kommune og Region Syddanmark - Oplæg til forureningsundersøgelse ifm. § 8 - Storegade 47, Lunderskov
  372253/21
 • Fra MOE: Bilag til "Vedr. friv. undersøgelse" - Historik og undersøgelsesoplæg, LIDL, Kolding
  369987/21
 • opdateringer på Sundhed.dk
  371059/21
 • Fra Fredericia Kommune: Forespøgsel om §8 pligt
  369047/21
 • Fra MOE: Vedr. friv. undersøgelse - Historik og oplæg til forureningsundersøgelse, Vejlevej 114
  369970/21
 • Fra Ingeniør'nr: Bilag til "Orientering" - Dokumentationsnotat V2-SØ, V2-SV, M14-Jerrycan, M57 og ved bygning 8 med bilag
  372058/21
 • Fra Ingeniør'nr: Orientering om dokumentation efter fjernelse af forureninger V2-SV, V2-SØ, jerrycan/M14, M57 og ved Bygning 8
  371994/21
 • FRa Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse på Posthusgrunden
  371799/21
 • Fra Vejle Koimmune: §8 tilladelse til nedrivning af bygninger på Gammelhavn 12-14
  371834/21
 • Fra DMR: TCE-afværge - anmodning om afmontering, LIndehaven Sønderborg
  368947/21
 • Fra FES: Bekræftelse på møde-idé i efteråret
  369426/21
 • Input til Kommentering af begrebsafklaring vedrøring helbredsfaktorer - rygning / Frist 23. august
  372586/21
 • Fra DGE, modtaget oplæg til indledende undersøgelse af lok.nr. 461-81788, Stigevej 258-260 m.fl., 5270 Odense N - Oplæg.pdf
  372650/21
 • Fra Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  373401/21
 • Fra Odense Kommune: Beskrivelse af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler med nulvalent jern, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  382184/21
 • Fra SDEO: EU Energilovpakke "Fit for 55"
  386746/21
 • 05.07.2021 Resultater evaluering samarbejde DK_D Georg Consulting.pdf
  382352/21
 • Fra DMR - Revideret budget (07-07-2021) - Pulje 3
  379909/21

Udgående

 • Til Nybolog: supplerende svar vedr. SV: Henvendelse vedr. lok.nr. 497-00557, Ørbækvej 926, Ferritslev Fyn
  372255/21
 • Til virksomhed, Kortbilag, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  372249/21
 • Til virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  372248/21
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Ejendom udgår af kortlægning, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  372247/21
 • Til Nybolig: SV på Henvendelse vedr. lok.nr. 497-00557, Ørbækvej 926, Ferritslev Fyn
  372219/21
 • Til Borger, Regionens svar på varsling af kortlægning på V1, Gispel Mosevej 3 - Bække - j.nr. 22349
  372159/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning.pdf
  371342/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning.pdf
  371341/21
 • Til kommunen - høring om kortlægning af vejareal - 475-00014
  371339/21
 • SV til SH: Engagering af bedømmere til ansøgning
  371223/21
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, VS: høring vedr. Trekroner 12, 6392 Bolderslev - ansøgning om miljøgodkendelse, udvidelse af skydetider.
  377449/21
 • Til projektgr.: Færdig opgavebeskrivelse
  371148/21
 • Til Danacoustic, Råstof, SV: Klage vedr. støj fra aktiviteterne i grusgraven v. Kudsk & Dahl A/S
  377441/21
 • Til Jyske Bank, Råstof, Tlf notat
  377423/21
 • Til Virksomhed, Afgørelse - en del af din grund er forurenet, Roustvej 224, 6818 Årre.pdf
  370998/21
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering om endelig kortlægningsafgørelse, Roustvej 224, 6818 Årre
  370997/21
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Roustvej 224, 6818 Årre.pdf
  370999/21
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Kortlægning af Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling efter Lov om forurenet jord
  370986/21
 • Til Middelfart Advokaterne: Svar på forespørgsel om jordforurening, Viaduktvej 65, 5500 Middelfart
  370731/21
 • Til borger: Telefonnotat, Billundvej 2, 7182 Bredsten
  370134/21
 • Fra Middelfart kommune: SV: Oprensning af forurenet jord inden for et §3 område beliggende på Kirkegyden 4 i Nr. Aaby
  370087/21
 • Til SlothMøller: Udlevering af kortlægningsmateriale, Grønlandsgrunden
  369927/21
 • Til Jyske Bank, Råstof, SV: Anfordringsgaranti
  377414/21
 • Til Bøg Madsen Ejendomme ApS, V1-høring, Tolderlundsvej 42A, 42B, 44A-44D, 5000 Odense C
  369878/21
 • Til Odense Kommune: Til orientering: V1-varsling for del af Tolderlundsvej 42A, 42B og 44A-44D, 5000 Odense C
  369877/21
 • Til Bøg Madsen Ejendomme ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tolderlundsvej 42A, 42B, 44A-44D, 5000 Odense C
  369879/21
 • Til rådgiver - vedr. sløjfning af boringer
  369809/21
 • Til rådgiver - vedr. sløjfning af boringer
  369808/21
 • Til kommunen - Kopi af breve samt rapporter
  369793/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  369273/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - kortlægning på V2, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  369271/21
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering om endelig kortlægningsafgørelse, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø
  369270/21
 • Til Billund Kommmune, Regionens svar på forespørgsel Solceller Rugmarken 1, 7190 Billund Lok. nr. 551-75016
  369229/21
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Klagefrist udløbet og igangsættelsestilladelse Jordløse Grusgrav i Assens Kommune
  397429/21
 • Til DUBRAVO, V1-afgørelse, Gartnervænget 14, 5240 Odense NØ
  368685/21
 • til Projektdeltagere VS: Tilsagn - Bedre konceptuel forståelse af pesticidernes transport under kilde områder (MST Id nr.: 3304691)
  398610/21
 • Til DMR - Oplægget er godkendt (431-00044)
  369680/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  369458/21
 • Til grundejer: Boligerklæring, lok. 410-81522
  371939/21
 • Til Politiken: Svar på spørgsmål vedr. aktindsigt
  372390/21
 • Til Haderslev Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  369445/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. fremsendelse af OM-rapport på sagen fra Storegade 47, 6640 Lunderskov
  370137/21
 • Til undervisningsforlagenes distributi - V1-afgørelse, matr. nr. 12ei, 12eq og 73, Lucernemarken 17 og 19, 5260 Odense S
  369178/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart, matr. nr. 9bæ Middelfart Markjorder - ny V2-varsling
  372124/21
 • til borger, råstofplan 2020, vedtagelse
  371758/21
 • Til TC Anlæg AS - V1-afgørelse, matr. nr. 12el, Lucernemarken 24, 5260 Odense S
  369167/21
 • fra projekthaver
  371126/21
 • Til grundejer - Din grund kortlægges ikke - Koldingvej 6, 8, mfl. 7100 Vejle.pdf
  369770/21
 • Til DMR: Accept af ændring i valg af drænmateriale, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  370408/21
 • Til grundejer: Ny V2-varsling, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  371890/21
 • Til borger - V1-afgørelse, matr. nr. 12eg, Bjørnemosevej 31C, 5230 Odense M
  369154/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges med en F0, Lok. 410-81522
  371954/21
 • Til borgergruppen: Svar vedr. kommende møde
  370048/21
 • Til Ærø Kommune: Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling
  369422/21
 • Til grundejer: Udkast, Ny V2-afgørelse, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  371912/21
 • Til EB: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  369363/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjørnemosevej 31D, Odense
  391990/21
 • Til Vejle KOmmune: §8 høringssvar
  371811/21
 • Til Kolding Kommune: Kopi af datablade på vaskede nøddesten, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  370516/21
 • Til projekthaver
  371432/21
 • Til DMR - Oplæg er godkendt (431-00033)
  370978/21
 • Til grundejer - Din grund kortlægges ikke - Koldingvej 10, 7100 Vejle.pdf
  369767/21
 • til COWI
  371495/21
 • Til grundejer - Din grund kortlægges ikke - Koldingvej 12, 7100 Vejle.pdf
  369769/21
 • Til MOE: Regionens bemærkninger til oplæg , LIDL, Kolding, lok. 621-00188, 621-00505 og 621-00128
  370988/21
 • Til politisk parti - Udbetaling
  371162/21
 • Til borger - V1-afgørelse, matr. nr. 12ef, Bjørnemosevej 31D, 5230 Odense M
  369158/21
 • Til DMR - Godkendelse af oplæg med bemærkninger (431-00030)
  369417/21
 • Til virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  372191/21
 • Til boligforening, Afgørelse - udgår af kortlægning, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  371775/21
 • Til Borgergruppen: Opfølgning vedr. kommende møde
  371215/21
 • Til Lars Holding Aps - V1-afgørelse, matr. nr. 12ep, Lucernemarken 26,5260 Odense S
  369160/21

6. juli 2021

Indgående

 • Præsentationen til markedsdialogen som den ser ud nu
  379347/21
 • Fra ansøger, Råstof, Indvindingsområde 1, juli 2021.docx
  377408/21
 • Fra ansøger, Råstof, Afsætning 6 indvinding.jpg
  377411/21
 • Fra ansøger, Råstof, Afsætning 2 indvinding.jpg
  377410/21
 • Fra ansøger, Råstof, Afsætning 1 indvinding.jpg
  377409/21
 • Fra ansøger, Råstof, Råstofindvinding opstart.
  377406/21
 • Fra borgers søn: SV: Vedr. værditabsundersøgelse på Hjarnøvej 14, Fredericia
  367378/21
 • Region Syddanmark Service Management Rapport 6 - juni 2021 (1).pdf
  371294/21
 • Korrespondance m. Sønderborg Kommune, Status på kommunens tilladelser, matr. nr. 187 Dynt, Broager
  367681/21
 • Fra Nybolig: Stationsvej 35, 5792 Årslev - lok. nr. 497-04005
  366896/21
 • Fra indvinder RÅSTOF Vedr. Ålsbo delvis efterbehandling
  399646/21
 • Fra Jyske Bank, Råstof, 20210706-115031_scan.pdf.pdf
  377401/21
 • Fra Jyske Bank, Råstof, Anfordringsgaranti
  377399/21
 • Omfang af CU pakke til Acadre 20
  366310/21
 • fra rådgiver : vedr. Gl. Færgevej 61
  367340/21
 • Kontrakt vedr. evt. fornyet fintælling
  365748/21
 • HASTER: Åbent brev i Klimamonitor torsdag 8. juli (frist idag onsdag den 7. juli)
  369077/21
 • Telefonhenvendelse. lok. nr. 430-81163
  366389/21
 • Vedrørende finansiering af ekstraopgaven
  376776/21
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Elkærhøjevej ... opgørelse af økonomi
  369013/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Oplæg til undersøgelser Rugårdsvej 959
  390071/21
 • Fra COWI vedr. Evalueringsoplæg for projekt Unge og trivsel i fællesskaber)
  379608/21
 • Fra DMR - Status (06-07-2021) - Lokaliseringsboringer + pejlinger i boringer uden for området
  380120/21
 • Fra politisk parti - ansøgning
  371169/21
 • Fra CONCITO: vedr. Klimacamp for unge
  369781/21
 • Fra DMR: Tekniskrapport, renseriundersøgelse, Gerritsgade 35, 5700 Svendborg
  368608/21
 • Fra DMR: Datablade på vaskede nøddesten, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  370289/21
 • Fra MOE: Vedr. friv. undersøgelse - Historik og oplæg til forureningsundersøgelse, Vejlevej 114
  369228/21
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnskontrakt
  369734/21
 • Fra Region N: Tværregionalt forum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger
  369947/21
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering for opfølgning på afslutning på påbudssagen fra Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  372277/21
 • Fra Kerteminde Kommune: T.O. tilladelse til jordvarme
  370011/21
 • NetDesign driftsrapport for juni måned 2021
  371292/21
 • Fra DMR: Grundejerrapport, renseriundersøgelse, Gerritsgade 35, 5700 Svendborg.pdf
  368614/21
 • Fra MOE: Bilag til "Vedr. friv. undersøgelse" - Historik og undersøgelsesoplæg, LIDL, Kolding
  369295/21
 • fra projekthaver
  368396/21
 • Fra Middelfart KOmmune: Varsel ikke påbud
  365884/21
 • Lister fysioterapeuter som har været nævnsbehandlet fra april-juni
  366731/21
 • Fra WSP, Svar på bemærkninger og spørgsmål, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  367711/21
 • Fra Politiken: anmodning om aktindsigt
  367129/21
 • fra danbolig Odense C, Nørrevoldgade 4E, 2,1, 5000 Odense C - matrikelnr. 10ay Nørremarken, Odense Jorder, Odense Kommune
  366293/21
 • FRa Odense Kommune: Friv. undersøgelse
  368956/21
 • Fra Crossbridge Energy: Bekræftelse på aftale om afværge på Østerstrand fortsætter som aftalt. RE: A/S Dansk Shell er nu Crossbridge Energy
  367671/21
 • Fra: COWI: vedr. elektronikanalyse
  368262/21
 • Fra Nye Borgerlige - spørgsmål vedr. kandidatlister og generelle oplysninger
  367288/21
 • Fra MST: Udkast til undersøgelsespåbud efter kerosine spild, Crossbridge Energy Fredericia (MST Id nr.: 3382178)
  365023/21
 • Fra Healthcare DENMARK: 1/2 årsregnskab 2021.
  387072/21
 • VS: OK-Nyt - Praksis 037-2021 - Tillægsaftale vedr. vederlagsfri psykologhjælp til 22-24-årige
  367689/21
 • Fra Billund Kommune: Forespørgsel om §8
  366030/21
 • Fra Nordfyns Kommune: SV: Oplæg til undersøgelser Rugårdsvej 959 - image002.jpg
  365923/21
 • Fra DMR: Undersøgelsesoplæg: Banegårdsalleen, Nyborg
  366888/21

Udgående

 • Til Borger, Del 2 Arkiv materiale fra Vejen Kommune
  368694/21
 • Til Borger, Del 1 af arkivmateriale fra Vejen Kommune
  368692/21
 • Til Vester Skerninge Vandværk, Rapport fra Vester Nørre Marskvej
  368173/21
 • Til arb.gr. + PS: Færdig opgavebeskrivelse
  367484/21
 • til rådgiver svar på henvendelse vedr. Gl. Færgevej 61
  367349/21
 • Rapport Gl.Færgevej 60, Fredericia. Samlet.pdf.PDF
  367353/21
 • Til Nybolig: Stationsvej 35, 5792 Årslev - lok. nr. 497-04005
  366908/21
 • Til ansøger: svar vedr, sp. vedr. budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Unge på Scenekanten - j.nr. 21/14024
  366857/21
 • Acadre undervisning 2021 i Region Syddanmark
  366627/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Engløkken 56, 5320 Agedrup.pdf
  366416/21
 • Til Nybolig: Stationsvej 25, 5792 Årslev - lok. nr. 430-81163
  366397/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyes Vej 58, 5270 Odense N.pdf
  366324/21
 • Til Nordicals: Vedr. lokalitetsnr. 439-00018 - Marinavejen 2, 5300 Kerteminde
  366049/21
 • til rådgiver : vedr. Gl. Færgevej 61
  365846/21
 • Dialog med Middelfart Kommune RÅSTOF Om efterbehandlingen Fjelsted
  386217/21
 • Til Aabenraa Kommune m. fl.: Kortlægning efter jordforureningsloven af Ved Slottet 25 i Aabenraa
  365071/21
 • Ved Slottet 25 V2.pdf
  365058/21
 • Til DGE: Revideret oplæg godkendt, Fangelvej 72, 5672 Broby
  364989/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - en del af din grund er forurenet, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster.pdf
  364953/21
 • Til Tønder Kommune + SKAT, Endelig kortlægningsafgørelse, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  364952/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster.pdf
  364954/21
 • Til EDC: Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg - lok. nr. 561-93003
  364437/21
 • Til Vejen Kommune, Jordforurening, Gispel Mosevej 3, Bække, lok: 575-81298
  363952/21
 • Til Bobestyrer, Varsling om V1-kortlægning Gispel Mosevej 3.pdf
  363950/21
 • Til Bobestyrer, Udkast til kortlægning på V1 - Gispel Mosevej 3.pdf
  363951/21
 • til bygningsstyrelsen : Data indsamling iht. Bilag 6 pkt. 3.1.1 svar ønskes senest den 12. juli
  363714/21
 • Til FMK, Enig i vurdering, Ingen ændring i kortlægning, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  363690/21
 • Bilag 1 - Baggrundsnotat
  380090/21
 • Til Soltoften, V1-afgørelse med bilag, Solskinsvej 23-51, 5250 Odense SV.pdf
  364054/21
 • Til Politiken: Svar på aktindsigt vedr. partistøtte
  367138/21
 • Til DMR: Vedr. datablad på drænmateriale, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  364136/21
 • Til Blomsterpark 2cg V1-afgørelse med bilag, Haugevænget 1-19, 5270 Odense N.pdf
  364960/21
 • Til Niras: Svar vedr. Vestre Ringvej 111, Fredericia (lok. nr. 607-00594) - Kortlægningsmateriale [Sendt med Bluewhale]
  365734/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse)_Vellingtoft 2, 6300 Gråsten (513-00002).pdf
  365837/21
 • Til borger - Din grund kortlægges ikke - Bleggaardsgade 15, 17, 19, 21 og 23, 7100 Vejle.pdf
  368797/21
 • Til kommunen - Din grund kortlægges ikke - matr. nr. 7000bh, 7100 Vejle - Vejle Kommune.pdf
  368801/21
 • Til Odense Kommune: Udkast til bemærkninger og spørgsmål til Ejlskov, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  367328/21
 • Til MUP EJENDOMME A/S - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 8u, Vibækvej 15, 15T, 5250 Odense SV
  366288/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Vellingtoft 2, 6300 Gråsten (Matr. nr. 34 Kværs Ejerlav, Kværs). Lokalitet 513-00002.
  366053/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. ændring i valg af drænmateriale i § 8-tilladelse, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  364226/21
 • Til information, V1-kortbilag, afgørelse, Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup.pdf
  363543/21
 • Til Sønderborg Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Vellingtoft 2, 6300 Gråsten (Matr. nr. 34 Kværs Ejerlav, Kværs). Lokalitet 513-00002.
  365978/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  368355/21
 • Til Crosbridge Energy (tidl A/S Dansk Shell): mail vedr. bekræftelse på aftale om afværge Østerstrand
  364087/21
 • SV danbolig Odense C: Nørrevoldgade 4E, 2,1, 5000 Odense C - matrikelnr. 10ay Nørremarken, Odense Jorder, Odense Kommune
  366306/21
 • til projekthaver
  367412/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  368265/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  368293/21
 • Til Borger, Råstof, solceller i interesseområde, Neder Jerstal
  367775/21
 • Til virksomhed - Din grund kortlægges ikke - matr. nr. 7000bh, 7100 Vejle - Trefor.pdf
  368800/21
 • Til borger - Din grund kortlægges ikke - Bleggaardsgade 18 og 20, 7100 Vejle.pdf
  368799/21
 • Til Blomsterpark 2cf, V1-afgørelse med bilag, Haugevænget 8-34, 5270 Odense N.pdf
  364944/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  368375/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  368319/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. kvittering for kopi af afslutning af påbudssag på Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  365774/21
 • Til Ejendomsselskabet Randborg 9 ApS: Bilag til "høring" - udkast til afgørelse - del af jeres grund er forurenet, 603-00811
  366499/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 482-81236
  366005/21
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Langbro 7, 6400 Sønderborg, matr.nr. 456 Blans, Ullerup, 540-81028
  365906/21
 • Til borger: Orientering om udbudt værditabsundersøgelse
  366798/21
 • Til Blomsterpark 2ch V1-afgørelse med bilag, Haugevænget 4, 6, 21-37, 5270 Odense N.pdf
  364979/21
 • til projekthaver
  366852/21
 • Til Hedelundhegnet ApS, V1-afgørelse med kortbilag, Hedelundhegnet 1-16, 5270 Odense N.pdf
  367140/21
 • Til Niras: Svar vedr. Vestre Ringvej 111, Fredericia (lok. nr. 607-00594) - Kortlægningsmateriale [Sendt med Bluewhale]
  365746/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  368404/21
 • Til ejendomsmægler Robinhus, fremsendelse af materiale vedr. Søndergade 25, Tranekær
  366400/21
 • Til Kolding Kommune og MOE: Anmodning om genfremsendelse af oplæg, LIDL, Vejlevej 114, Kolding
  368103/21
 • Til borger: orientering om udbudt værditabsundersøgelse
  366949/21
 • Fra Nye Borgerlige - svar på pørgsmål vedr. kandidatlister mm
  367335/21
 • Til DMR - Bemærkninger til oplæg ift. Sundet (431-00010 + 431-00011)
  367824/21
 • Til Ejendomsselskabet Randborg 9 ApS: Høring - del af grunden er forurenet, 603-00811
  366486/21
 • Til Gartneriet, V1-afgørelse med bilag, H.C. Lumbyes Vej 37, 5270 Odense N.pdf
  364442/21
 • Til borger., V1-afgørelse med bilag, Solskinsvej 53, 5250 Odense SV.pdf
  364042/21
 • Til borger: Patient Empowernent
  366452/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  365990/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens vurdering af Dokumentation / miljøtilsyn ved nedrivning Vestergade 28, Børkop
  365287/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. en del af Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær, matr. nr. 1ae, Helletofte By, Bøstrup - udgår inden kortlægning
  366109/21
 • Til Blomsterpark 2ck, 2ci V1-afgørelse med bilag, Cypresvænget 2-12, 5270 Odense N.pdf
  364970/21
 • Til Barfoed group -V1-afgørelse, 1666x, Bredstedgade 18, 5000 Odense C
  366766/21
 • Til rådgiver: regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg: Byvejen 19, 6818 Årre
  364686/21
 • Til MST: Høringssvar til Udkast til undersøgelsespåbud efter kerosine spild, Crossbridge Energy Fredericia (MST Id nr.: 3382178)
  365260/21
 • Til Vejle Kommune: Til orientering - kopi af høring af 2 kortlægning af del af Vestergade 28, 7080 Børkop, lok. 603-00811
  366551/21
 • Til DMR - Bemærkninger til budgetudkast (pulje 3)
  365011/21

5. juli 2021

Indgående

 • Fra DR Nyhederne: Re: Regionens liste over PFAS-grunde
  368457/21
 • Fra Odense Kommune: § 8-tilladelse ifm. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  363376/21
 • Fra Odense Kommune: Kortbilag til § 8-tilladelse, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  363377/21
 • Fra Odense Kommune: § 8-tilladelse, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  363378/21
 • Fra DGE: Revideret oplæg til undersøgelse, Fangelvej 72, 5672 Broby
  363380/21
 • Fra DGE: Revideret oplæg til undersøgelse af gartneri, Fangelvej 72, 5672 Broby
  363379/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368454/21
 • Præsentation fra dagens møde
  376777/21
 • Fra ansøger: revideret project + budget for puljen Kultur, kreativitet og mental trivsel
  368271/21
 • rev. ansøgn. ift ændret budget pdf.pdf
  368273/21
 • Fra Tønder Kommune: vedr. zeppelinstation - adresse
  368452/21
 • Fra Nordicals: Vedr. lokalitetsnr. 439-00018 - Marinavejen 2, 5300 Kerteminde
  366040/21
 • Fra Tønder kommune: VS: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368450/21
 • Telefonhenvendelse. lok. nr. 561-93003
  364429/21
 • image001.jpg
  364430/21
 • image002.jpg
  364431/21
 • fra odense kommune Bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Kochsgade 79 og Damhusvej 74 og 78
  381079/21
 • Fra Brand & Redning Sønderjylland: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368448/21
 • Fra Langeland Kommune: Orientering om Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  389381/21
 • Fra DMR, Notat Øvej
  374395/21
 • til Borger Afgørelse om udgået af kortlægningen Gl. Færgevej 61 7000 Fredericia matr. nr 12c Erritsø By Erritsø lok nr. 607-709.pdf
  365841/21
 • 2052 J20.0443 - Gl. Færgevej 61 Fredericia_miljøscreening (15.12.20).pdf
  365842/21
 • henvendelse vedr boringer på Gl. Færgevej 61
  365839/21
 • Fra Nordicals: Vedr. lokalitetsnr. 439-00018 - Marinavejen 2, 5300 Kerteminde
  366021/21
 • Fra Esbjerg KOmmune, Ikke udsted påbud vedrørende nedlæggelse af tankstation, Trojelsvej 32, Ribe
  361947/21
 • Fra borger: Vedr. Grunden i Ørstedsgade Rudkøbing
  389375/21
 • Fra Billund Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368446/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse august 2020
  366942/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Høringssvar fra region syddanmark
  366943/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Forlængelse af tilladelse
  366940/21
 • Fra Odense Kommune: Forlængelse af § 8-tilladelse til boliger på Hyldegårdsvej 9A-9D, Seden
  366941/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse
  366945/21
 • Telefonhenvendelse. lok. nr. 499-99914 - Ørstedsgade 26
  389378/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368441/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med graviditet i graviditetsmappen - Frist 23. august kl. 12.00
  361711/21
 • Fra EDC: Henvendelse vedr. sagsmateriale, Lendemark 87, 6372 Bylderup-Bov
  362277/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, H C Lumbyes Vej 185, 5270 Odense N.pdf
  361731/21
 • Fra DMR: Grundejerrapport, Strandstræde 31, 5960 Marstal
  361411/21
 • Fra DBS A/S: Henvendelse, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  361493/21
 • fra Bøsøre VV, Re: Forurening Kalkvej 5, Hesselager, 479-81218
  360657/21
 • Til Borger, BILAG til V2-afgørelse, grundejerrapport vedr. Perlegade 80.pdf
  363295/21
 • Fra DMR: Tekniskrapport, renseri, Strandstræde 31, 5960 Marstal
  361437/21
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - Budgetstatus mm
  406197/21
 • Fra Rambøll: Afsluutende bem. og tidsplan vedr oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  359084/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Gartnervænget 12, Odense NØ.pdf
  363253/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelser Rugårdsvej 959
  360588/21
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - Økonomi
  406196/21
 • Fra Rambøll: Svar på kommentarer på oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  359064/21
 • til/fra Assens Kommune, råstof, diverse forespørgsler, plan
  369289/21
 • Fra Vejle Kommune- forespørgsel om jfl §8
  364734/21
 • Fra Aabenraa Kommune: SV: Ny partshøring vedr. udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  363718/21
 • Fra DGE, modtaget oplæg til undersøgelse af Pejrupvej 60 5600 Faaborg - lok.nr. 430-81664 - oplæg.pdf
  366063/21
 • Fra borger: Vedr. Grunden i Ørstedsgade Rudkøbing
  389377/21
 • Fra AGR0LAB modtaget analyseresultat vedr. Lokalitetsnr.: 479-00025 - Boringsnavn: F203
  373242/21
 • Fra DMR - Revideret undersøgelsesoplæg (431-00044) - Fjællebrovejen 75 Faaborg
  369607/21
 • Fra DMR - Revideret undersøgelsesoplæg (431-00033)
  370441/21
 • Fra AGR0LAB modtaget analyseresultat vedr. Lokalitetsnr.: 479-00025 - Boringsnavn: 302
  373307/21
 • Fra DMR - Revideret oplæg (421-00004)
  373671/21
 • Fra AGR0LAB modtaget analyseresultat vedr Lokalitetsnr.: 479-00025 - Boringsnavn: 301
  373253/21
 • Fra DMR - Mails mellem kommune/DMR - Membran, pumpebrønde og vandmængder (431-00010 + 431-00011)
  374039/21
 • Fra DMR - Mails mellem kommune/DMR - Vandmængder, pumpebrønde og membran (431-00010 og 431-00011)
  373994/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Vedr. dokumentation fra nedrivning, Vestergade 28, Børkop
  364090/21
 • Fra Crossbridge Energy: vedr. ejerskifte A/S Dansk Shell er nu Crossbridge Energy
  363700/21
 • Fra DGE, modtaget oplæg til undersøgelse af lok. nr. 430-81472, Granlyvej 11, 5750 Ringe .pdf
  366047/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Vedr. dokumentation" - Dokumentationsrapport for miljøtilsyn og undersøgelse udført i forbindelse med fjernelse af nedgravede installationer
  364358/21
 • Evalueringsrapport-Evaluationsrapport Region Sønderjylland-Schleswig
  365867/21
 • VS: OK-Nyt - Praksis 037-2021 - Tillægsaftale vedr. vederlagsfri psykologhjælp til 22-24-årige - 037-2021 Tillægsaftale vedr. vederlagsfri psykologhjælp til 22-24-årige.pdf
  367694/21
 • Fra DMR: Ændring i valg af drænmaterialer, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  364102/21
 • Fra DMR: Accept af møde dato:, matr4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  363603/21
 • Fra DMR: Svar vedr kommentarer til undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  362057/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bullerupvej 27a, 5240 Odense NØ.pdf
  360882/21
 • Fra borger: Kvittering for fremsendelse af materiale i forbindelse med anmodning om aktindsigt på sagen fra Ribegade 8-10, 7100 Vejle og matr. nr. 170I Engene, Vejle Jorder
  363510/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Græshaven 9b, 5320 Odense NØ.pdf
  363131/21

Udgående

 • Til DR Nyhederne: VS: Regionens liste over PFAS-grunde
  368456/21
 • Til borger1, V1-høring, Aarø 248, 6100 Haderslev
  363358/21
 • Til Haderslev Kommune, V1-høring, Aarø 1, 2A, 4C, 35 og 186, 6100 Haderslev
  363364/21
 • Til borger2, V1-høring, Aarø 248, 6100 Haderslev
  363360/21
 • Til AARØ FISKERIFORENING, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 2, 4G og 7, 6100 Haderslev
  363372/21
 • Til borgere, V1-høring, Aarø 3, 6100 Haderslev
  363362/21
 • Til borger2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 248, 6100 Haderslev
  363361/21
 • Til orientering: V1-varsling af tidligere tjæreplads på Aarø, adresser: Aarø 1, 2, 2A, 3, 4A, 4C, 4G, 7, 7B, 35, 186 og 248, 6100 Haderslev
  363355/21
 • Til AARØ FISKERIFORENING, V1-høring, Aarø 2, 4G og 7, 6100 Haderslev
  363371/21
 • Til Haderslev Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 1, 2A, 4C, 35 og 186, 6100 Haderslev
  363365/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 7B, 6100 Haderslev
  363357/21
 • Til UNILEVER DANMARK, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 4A, 6100 Haderslev
  363368/21
 • Til borger, V1-høring, Aarø 7B, 6100 Haderslev
  363356/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 3, 6100 Haderslev
  363363/21
 • Til Aarø Beboerforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 4G, 6100 Haderslev
  363370/21
 • Til Aarø Beboerforening, V1-høring, Aarø 4G, 6100 Haderslev
  363369/21
 • Til UNILEVER DANMARK, V1-høring, Aarø 4A, 6100 Haderslev
  363366/21
 • Til borger1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 248, 6100 Haderslev
  363359/21
 • Til Nyborg Kommune, Høring af udkast til §8-tilladelse: Midtermolen, 5800 Nyborg.
  363206/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Grønnegyden 59, 5270 Odense N.pdf
  363118/21
 • Rettelses forslag til revideret budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Grupetto Cycling Festival - j.nr. 21/13867
  362920/21
 • Til Nyborg Kommune: Regionen vurderer, at der er § 8-pligt ifm. nedrivning af kontorpavilloner, Odensevej 16, 5853 Ørbæk.
  362725/21
 • Til WSP + Haderslev Kommune, Bemærkninger til oplæg, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  362972/21
 • Til DR Nyhederne: SV: Regionens liste over PFAS-grunde
  368451/21
 • Til Nordicals: Vedr. lokalitetsnr. 439-00018 - Marinavejen 2, 5300 Kerteminde
  366034/21
 • til Odense kommune : Oplæg til filterboringer som screening på Havnegade 12-14, Odense
  361792/21
 • Til Niras: Godkendelse af oplæg til oprensning, Søndre Hospitalsvej 34, Odense
  361706/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Assensvej 162, 5250 Odense SV.pdf
  361399/21
 • Til Langeland Kommune: Orientering om Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  389380/21
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Grunden i Ørstedsgade Rudkøbing
  389376/21
 • Til borger: Svar på telefonhenvendelse vedrørende Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  389379/21
 • Fra ansøger: Korrigeret ansøgning til temapulje Kultur, kreativitet og mental trivsel // Kultur på kant
  367740/21
 • Ansøgningsskema - Kultur på Kant_ENDELIG_KORRIGERET.doc
  367742/21
 • Budget og regnskabsskema kultur på kant_Endelig_KORRIGERET med underskrift.pdf
  367741/21
 • Til ODENSE BOLIGER 2 ApS - V1-afgørelse med bilag, matr. nr. 6ke, Bullerup By, Agedrup, Saven 1-12, 5320 Agedrup.pdf
  360533/21
 • Til Borger - V1-afgørelse med bilag, 6z, Bullerup By, Agedrup, Borsvinget 14, 5320 Agedrup.pdf
  360521/21
 • Til Skrydstrup VV og Provas: kopi af varslingsbrev vedr. forestående forureningsundersøgelse
  360209/21
 • Til Vojens Vandforsyning/Provas: kopi af varslingsbreve vedr. forestående forureningsundersøgelser
  360117/21
 • Til DMR, Suppl. vedrørende nedlæggelse af tankstation, Trojelsvej 32, Ribe
  360048/21
 • Til borgere, Haderslev Kommune og WSP: 543-03737, Fjellumvej, varslingsbreve vedr. forureningsundersøgelse
  360028/21
 • Til borger, WSp og Haderslev Kommune: 543-03730, Ribevej, Varslingsbrev vedr. forureningsundersøgelse
  359626/21
 • Til Billund Kommune, Anmodning om miljøgodkendelser, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  359392/21
 • Til borger, Haderslev Kommune, WSP: 543-03729, Varslingsbrev vedr. forureningsundersøgelse
  359172/21
 • Til borgere, Haderslev Kommune, WSP: 543-03728, Volbrovej, Varslingsbreve
  359166/21
 • Til FMG, De sidste akter, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  359381/21
 • Til borger: Orientering om RGS afventer manglende dokumentation før nuancering kan foretages, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  358636/21
 • til Assens kommune : Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  358634/21
 • Til JSK ejendomme (Højmevej 19), Odense Kommune, Skat: afgørelsesbrev på lok.nr. 461-00224
  357885/21
 • SV: Kortlægning af klinisk forskning og finansieringen heraf
  357702/21
 • Til Varde Kommnune: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368444/21
 • Til FES: VS: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368442/21
 • Til DBS A/S: Svar på henvendelse, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  361516/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 41B, 5320 Agedrup.pdf
  361272/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 43B, 5320 Agedrup.pdf
  361276/21
 • Til Bøsøre VV. SV: Forurening Kalkvej 5, Hesselager, 479-81218
  360600/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 2
  363514/21
 • Til WSP - Bemærkninger til budgetudkast
  359122/21
 • til borger: V1-afgørelse af 461-81829, Gartner, Strandholtvej 46, Skippervej 39, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 8d, 9a (del af), Stige By, Lumby. - Til borger V1-afgørelse m kortbilag, uden indsats Skippervej 39 5270 Odense N.pdf
  362066/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 39B, 5320 Agedrup.pdf
  361269/21
 • Til projekt; anmodet om at besvare evalueringssurvey
  360137/21
 • Til DMR: Svar vedr oplæg til undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  358678/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 1
  363513/21
 • Fra/til WSP - Godkendelse af oplæg med ændringer (433-70107)
  360058/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 37C, 5320 Agedrup.pdf
  361264/21
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Perlegade 80, Sønderborg.pdf
  363292/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årige nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
  362802/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 8
  363528/21
 • Til WSP - Fortsat bemærkninger til revideret oplæg (631-00032)
  361636/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. matr. nr. 170I Engene, Vejle Jorder - orienteringsbrev om forurening
  363285/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 5
  363522/21
 • Til grundejer: Orineteringsbrev om forurening, matr. nr. 170I Engene, Vejle Jorder
  363218/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 10
  363530/21
 • Til Haderslev Kommune: 1. §8-høringssvar for Lilholtvej 2, 6500 Vojens, matr. nr. 35 O. Jerstal, Vedsted, lok. nr. 543-40141
  360653/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 3
  363517/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 43A, 5320 Agedrup.pdf
  361274/21
 • Til EDC: Svar på henvendelse, Lendemark 87, 6372 Bylderup-Bov
  362304/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 41A, 5320 Agedrup.pdf
  361271/21
 • Tidl borger, kvitteringsbrev for modtgelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom , Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ
  363261/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 4
  363520/21
 • Til Rambøll: En yderligere bemærkning til plæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  359066/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 35C, 5320 Agedrup.pdf
  361263/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 7
  363526/21
 • Til FES: Planlægning af møde i efteråret
  362378/21
 • Til borger, Råstof, Solceller i interesseområde, Neder Jerstal
  362258/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 39A, 5320 Agedrup.pdf
  361267/21
 • Til Grundejer: Orientering om resultat af renseriundersøgelse, Strandstræde 31, Marstal.pdf
  361846/21
 • Til Odense Kommune, udgået brev - Solbærvej 5, 5260 Odense SØ.pdf
  361697/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 11
  363532/21
 • Til Administartionsservice FYN A/S - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 6i, Slettensvej 55T, 5270 Odense N
  362232/21
 • Til projekt: budget skal tilrettes
  369802/21
 • Reddernes Fagforening: Svar på aktindsigtsanmodning
  374099/21
 • Til DMR: Bekræftelse på svarfor undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  362143/21
 • Fra/til WSP - Godkendelse af oplæg med ændringer (445-00002)
  360364/21
 • Til Jansen Ejendomme - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 6i, Slettensvej 55 m.fl. 5270 Odense N
  362250/21
 • Til Rambøll: Dialog vedr afløb, Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  359069/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der er under sagsbehandling, lok. 631-00084
  363242/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 6
  363523/21
 • Til Rambøll: Dialog vedr afløb, Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  358871/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 13
  363533/21
 • Til projekt: kvitteret for tilsagnsbrev
  360951/21
 • Til Borger, Råstof, Spørgsmål vedr. solceller i interesseområde
  360649/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 9
  363529/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 12
  363531/21
 • Til Rambøll: En yderligere bemærkning til plæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  357510/21
 • Til Grundejerforeningen Brolandparken, V1-afgørelse, Brolandvej 35D, 5320 Agedrup.pdf
  361260/21

4. juli 2021

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, kommentarer til mail af 24. juni 2021 vedørerende matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  381693/21
 • Fra Rambøll: Svar på kommentarer på oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  357506/21
 • Fra projekt: vedr. rev. budget og udbetaling
  361552/21

Udgående

 • Til Vurderingsstyrelsen. Henvendelse -Afgørelse og rapporter
  357484/21
 • Til Landbrugsgruppen: Henvendelse - sagsakter og besvarelse
  357483/21

3. juli 2021

Indgående

 • Fra borger: Henvendelse ang. nuancering, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  358584/21

2. juli 2021

Indgående

 • Fra Odense Kommune, Grønnevangen 56 - indledende forureningsundersøgelse
  388078/21
 • Fra borger: Besigtigelse af Ørstedsgade 30
  389374/21
 • Fra WSP: Losseplads pulje 34: Opstartsmøde - referat
  357301/21
 • SV fra VIVE: Positivt stemt over opgaveudbud
  357152/21
 • Fra LSM: Brugerstatistik 2019-juni 2021
  357125/21
 • Referat fra Kick-off møde Energi- og CO2-regnskabet
  379337/21
 • Fra rådgiver - endelig undersøgelsesrapport
  368791/21
 • Fra Vejen Kommune, Historisk arkiv materiale fra Vejen Kommune.pdf
  363728/21
 • Fra DMR: Kontrakter Odensevej 22 og Odensevej 29 Langeskov
  357300/21
 • Fra Nyborg Kommune, Høring af udkast til §8-tilladelse: Midtermolen, 5800 Nyborg.
  363203/21
 • Visitkort - IBI
  356414/21
 • SV: Hvad er planerne for IBI?
  356412/21
 • Fra DGE: Vækstmedie
  356825/21
 • Fra DGE: Kemiskab
  356827/21
 • Fra DGE: Suplerende oplysninger og billeddokumentation til oplæg til undersøgelse samt kommentarer, Fangelvej 72, 5672 Broby
  356815/21
 • Fra DGE: Kæresprøjte
  356817/21
 • Fra DGE: Tanke: T1/T4 2
  356821/21
 • Fra DGE: Tanke: T1/T4
  356818/21
 • Fra DGE: Væksthus
  356823/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til rådgiver om oplæg til dyb poreluftmåling på Vesterbro 28-32, Odense
  358674/21
 • Fra WSP: Prøvetagning udskydes pga. tørt vandløb
  355621/21
 • Opsamling og sammenligninger af scenarieværktøjer fra Søren Magnusson
  379320/21
 • VS: Oplæg til opgaver
  376778/21
 • Fra projekt: div. artikler og slutrapport
  360986/21
 • Fra Bøsøre VV, Forurening Kalkvej 5, Hesselager
  360550/21
 • Fra Geo: Miljøhistorik og undersøgelsesoplæg
  359189/21
 • Fra Landbrugsmæglerne: Analyser fra Stampemøllevej 11 B, Højer
  354727/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  357153/21
 • Tak for din indtræden i CLF's bestyrelse
  354710/21
 • Fra DMR: Skitse for overfladeprøver, Stampemøllevej 11B, Højer
  355038/21
 • Fra Behandlingsrådet: Indstilling af analysetemaer til Behandlingsrådet
  356191/21
 • Fra Haderslev Kommune: § 8 tilladelse til ombygning af eksisterende garage til kontor Solsikkevej 2, 6100 Haderslev
  354885/21
 • Referat fra 23.06.2021 Briefing fra GA inkl. bilag
  400937/21
 • Fra kommune: Aftale vedr. fornyet fintælling, underskrevet af Nordfyns Kommune
  369524/21
 • Fra DMR, Oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 30, 5270 Odense N
  376306/21
 • Kvittering SST
  357115/21
 • Fra DR: samlet model f Behandlingsrådet marts 2020
  357365/21
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Orientering" - § 8 tilladelse - Solsikkevej 2, 6100 Hadersle
  354891/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om fund af mulig forurening ved gammel olietank på Blåbærvej 22, Odense
  356522/21
 • AlleBornCyklerAlliancen Cyklistforbundet interessetilkendegivelse
  355746/21
 • Fra borger - spørgsmål f-Råstofindvinding solceller
  355567/21
 • Fra Fredericia: Anmodning om kopi af notat, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  356296/21
 • Fra HAderslev Kommune: Dialog om status for høringsvar, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  355368/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om uheld med brændt traktor og dieseludslip, v. Nørre Forumvej 19, Esbjerg
  357092/21
 • Fra Rådgiver - Pulje 51: Lok. nr. 515-50058, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev - Endelige rapporter
  357292/21
 • Fra FMG, Ønske om historisk materiale, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  359447/21
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt underskrevet, samt slutrapport
  360381/21
 • Fra Odense Kommune: Til Ejlskov vedr. fremadrettet korrespondance samt rekvirering af oplæg fra møde, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  367259/21
 • Fra Ejendomsmægler Robinhus, Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 487-04006
  366411/21

Udgående

 • Til Kommunerne; MST og FES: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368440/21
 • Undersøgelse af henvisninger til rygestopforløb i de syddanske kommuner. Indsamlingsperiode: 15. august-15. oktober 2021.
  357252/21
 • Til Nordicals, Svar på HENV, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg
  357043/21
 • Dialog med ansøger, Råstof, SV: Kommentarer til udkast til myndighedshøring
  398511/21
 • Udkast Myndighedshøring, Bentonit, 11d Bjerreby.docx
  398515/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  356406/21
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse ifm. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  356388/21
 • Til Dansk Center for Forskningsanalyse: Henvendelse vedr. kortlægningsopgave
  356196/21
 • Til VIVE: Indledende henvendelse vedr. kortlægningsopgave
  356167/21
 • Til DMR: Mindre rettelse til regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  355903/21
 • Til DMR: Tilbagemelding på spørgsmål ang. oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  355875/21
 • Til WSP: Ok til at afvente prøvetagning
  355639/21
 • TYil DMR, Regionens svar på afklaring af V1-kortlagt vejareal, Lok. nr 621-81084
  356201/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ørbækvej 752, 5220 Odense SØ.pdf
  355246/21
 • Til arb.gr.: Definition af tværsektoriel forskning til opgavebeskrivelse
  355215/21
 • Til Boligforeningen Kristiansdal, V1-høring med bilag, Odensevej 4, 5260 Odense S.pdf
  354784/21
 • Til Rambøll, OM-Rapport, Bjerndrup Landevej 5, 6070 Christiansfeld. Lok. 509-10005
  354676/21
 • Til grundejer - V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 2.pdf
  354572/21
 • Til Rambøll: Svar på oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  357403/21
 • Til borger udgået inden kortlægning: 461-81897, Smed, Stigevej 250, Bjergfyrvangen 75, 5270 Odense N, Odense Kommune, matr.nr. 13b, 13x, Hauge By, Lumby. - Til borger, udgået brev - Bjergfyrvangen 75, 5270 Odense N.pdf
  357373/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning - Sanderumgårdvej 30, 5220 Odense SØ.pdf
  357309/21
 • Til Miljøstyrelsen, Råstof, Høring af region vedr. olieledning i Vejle Kommune
  355304/21
 • Til Nordfyns Bank. Henvendelse om sagsakter
  357375/21
 • til WSP VS: Lokalitets nr. 461­00047 Højbyvej 4, 5260 Odense S
  356899/21
 • Til grundejer - V2 kortlægning - Vestergade 34D 2..pdf
  354575/21
 • Til Nordical: Sv. Henvendelse
  357482/21
 • Til Thors Have a/s: Afgørelse - Del af matr. 2d og 2hp udgår af kortlægning, 461-00199
  357272/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Græshaven 9b, 5240 Odense NØ
  363154/21
 • Til Billund Kommune: Orientering om møde vedr. mulig energiudnyttelse
  368888/21
 • Til Aarhus Universitet: Svar vedr. forskningsideer
  368654/21
 • Til Fredericia Kommune: fremsendelse af notat, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  356326/21
 • Til DMR - Bemærkninger til undersøgelsesoplæg (421-00004)
  354545/21
 • til FOCUS Advokater Svar på henvendelse : Lokalitets nr. 461­00047 Højbyvej 4, 5260 Odense S
  356914/21
 • Til Haderslev Kommune - Kopi af V2-varsel (høring) vedr. Fjordagervej 40A og 40B, 6100 Haderslev (Matr. nr. 481 Vandling, Starup). Lokalitet 515-50058.
  357311/21
 • Til grundejer - V2 kortlægning - Vestergade 34D 1..pdf
  354574/21
 • til borger, udgået inden kortlægning: 461-81897, Smed, Stigevej 250, Bjergfyrvangen 75, 5270 Odense N, Odense Kommune, matr.nr. 13b, 13x, Hauge By, Lumby. - Til borger, udgået brev - Stigevej 250, 5270 Odense N.pdf
  357374/21
 • Til grundejer - V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 1.pdf
  354578/21
 • Til Borger - V2-varsel (høring) Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev (519-50058).pdf
  357293/21
 • Til DMR - Sidste bemærkninger til undersøgelsesoplæg (431-00011)
  356885/21
 • Til grundejer - V2 kortlægning - Ejerforeningen Vestergade 34.pdf
  354577/21

1. juli 2021

Indgående

 • Nyhedsbrev fra DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark
  376779/21
 • Foto fra DK2020 Afslutningskonference.pdf
  376781/21
 • DK2020 Nyhedsbrev juni 2021_final.pdf
  376780/21
 • Til orientering - ECR teknisk dokumentation + gammel delaftale Energi - og CO2-regnskab
  379316/21
 • SV: Rapport fra PwC om anbefalinger til det billeddiagnostiske område
  354388/21
 • Mini rapport for analyse af regionernes it-systemportefølje på det diagnostiske område 2021.pdf
  354389/21
 • Fra MOE: Undersøgelsesrapport
  356150/21
 • Fra Odense Kommune: Jordvarmeansøgning, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  354379/21
 • Fra Odense Kommune: Fremsendelse af ansøgningsmateriale vedr. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  354378/21
 • SV: DNS til prapppronest01v
  356859/21
 • Fra Kumlehøje Ejendomsservice: dokumentation for udført arbejde - mål på porthul
  389373/21
 • Fra DMR: Endelig del-Rapport, Glasvænget 9, Vissenbjerg
  357303/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar fra ansøger om graveplan samt telefonnotat om varighed af årlig indvinding matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  353708/21
 • Fra Niras: Aflevering, Adelgade, afleveringsprotokol og tilfredshedserklæring
  352612/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Yderligere om §-8-Sag om trold på Fanø
  353833/21
 • Fra Kumlehøje Ejendomsservice: Tilbudsnr. 3086 - 29-06-2021
  389365/21
 • Fra Sønderborg Kommune: VS: Brandøvelsespladser
  368436/21
 • Fra Faaborg Kommune, Afslutning af § 8-sag, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  363643/21
 • Fra Bygherrerådgiver, Situationsplan, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  363644/21
 • kort info om betaling
  379522/21
 • Opsamling fra mødet i den lille arbejdsgruppe d.1. juli 2021
  379309/21
 • Fra Lertrans: SV: supplerende oplysninger om maskiner
  354081/21
 • Fra Borger: Spørgsmål til sagen
  351278/21
 • Fra DTU: Svar vedr. budget
  376865/21
 • Fra WSP, Oplæg til undersøgelse forud for § 8-ans, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  362962/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, faktura
  360538/21
 • Fra borger: Aktindsigt i Ribegade 8 / 10 + Bleggaardsgade 40, 7100 Vejle
  356286/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  354584/21
 • Fra Langeland Kommune: Bilag 1: Afslutning af påbudssag_Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  357857/21
 • Fra Langeland Kommune: Bilag 2: Oprensningsrapport_Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær_Ver1.0.
  357880/21
 • Fra DGE A/S: Odensevej 19, Middelfart - poreluftundersøgelse.
  354049/21
 • Fra Landbrugsmæglerne: Telefonhenvendelse. lok. nr. 517-05702
  353299/21
 • Fra Billund Kommune: Undersøgelser for PFAS, Billund Lufthavn
  353241/21
 • Fra DMR - Udkast til undersøgelsesoplæg (431-00030)
  369392/21
 • Fra borger: Svar vedr. møde
  368879/21
 • Fra Kolding Kommune: Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, Eltangvej 134, 6051 Almind
  351873/21
 • Fra NIRAS Kommentar til udbudsmateriale - pulje 37
  353768/21
 • Fra DGE A/S: "FORSP. Forespørgsel om at få tilsendt kortlægningsmaterialet på lok. 575-71001"
  352091/21
 • Fra Kolding HF & VUC: vedr. Klimacamp for unge og politikere 3. september 2021
  369753/21
 • Fra Roche: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab) til neoadjuverende og metastatisk HER2-positiv brystkræft
  353420/21
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende oplysningerr om flyvestation Vandel
  354171/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter
  353468/21
 • Fra Nye Borgerlige - Spørgsmål om lokaler
  367360/21
 • Fra DMR - Udkast til undersøgelsesoplæg ift. Sundet (431-00010 og 431-00011)
  367809/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udstykningssag - Lokalitet 523-50056, 523-06010 mfl., Nordals Ferieresort
  353977/21
 • Fra Sundhedstyrelsen: Invitation til møde om varetagelse af sjældne sygdomme i relation til specialeplanen
  376735/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  354451/21
 • SV_ Bilag 13 Licensbetingelser
  354337/21
 • Fra Filadelfia: Opstartsmøde om transition
  394295/21
 • fra FOCUS Advokater HENV -Lokalitets nr. 461­00047 Højbyvej 4, 5260 Odense S
  355944/21
 • Fra Nordical, HENV, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg
  357036/21
 • Udstedelse af bekendtgørelse om generelt informeret samtykke udskydes
  353453/21
 • Fra Region Midt: Valgsystem
  353921/21
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. ejendommen Gispel Mosevej 3, 6622 Bække
  353284/21
 • Fra DGE A/S: Kvittering for fremsendelse af kortlægningsmateriale og andet relevant materiale på lok. 575-71001
  354038/21
 • Fra Randbøl Lokalarkiv: Svar på henvendelse vedr. Vandel Flyveplads
  354168/21
 • Psykolog - Ny klinikadresse pr. 1. august 2021
  353256/21
 • Fra Aarhus Universitet: Forskningsideer
  368645/21
 • Fra Healthcare DENMARK:Referat fra generalforsamling i HCD's repræsentantskab den 22 juni 2021
  386821/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Vejlevej 114, Kolding
  368094/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, fremsendelsesmail
  360523/21
 • Fra COWI, Byggemødereferat 4, Adelgade 3_Raadhusstræde 1, Kolding
  382867/21
 • Fra Langeland Kommune: KOPI af afslutning af påbudssag på Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  357705/21

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af varsler om undersøgelse af OFV
  377658/21
 • Til Rådgiver: Kopi af varsler om undersøgelse af OFV
  377647/21
 • Til Borger: Svar på supplerende spørgsmål
  354002/21
 • Til Esbjerg Kommune og DMR, Regionens bemærkninger vedrørende nedlæggelse af tankstation, Trojelsvej 32, Ribe
  353956/21
 • Til Odense Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale for udkast til § 8-tilladelse, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  353914/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  353527/21
 • Til ansøger, Råstof, Skrydstrup
  377384/21
 • Til rådgiver - kommentar til rapportudkast
  368786/21
 • HøringssvarHaderslevBrevSlut.pdf
  353142/21
 • Til Kumlehøje Ejendomsservice: Accept af tilbud - skilt til opsætning
  389372/21
 • Til MOE: Kommentar til rapport
  352267/21
 • Til Geopartner: Ørstedsgade 26, Rudkøbing - kopi af naboorientering
  389369/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rughøjvej 51, 5250 Odense SV.pdf
  352116/21
 • Til Faaborgmidtfyn Kommune og DMR, Regionens bemærkninger til forurening på Øvej 1, 5550 Langeskov - Forurening fundet via jordflytningssag
  352024/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til graveplan matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  353696/21
 • Til Kolding Kommune, Ingen bemærkninger til varsel om ikke at meddele påbud, Ole Rømers vej 7, 6000 Kolding
  351486/21
 • Til Vejle kommune: Flyvestation Vandel
  368433/21
 • Til Interimstyregruppen Dagsorden og materiale til videomøde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance 10. august 2021 kl. 18.00-19.30
  354325/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr placering af øvelsesplads, flyvestation Vandel
  351289/21
 • Miniudbud - Udbud af videregående undersøgelse - pulje 37, 2021. Tilbudsfrist 27. september 2021 kl. 12.00.
  353190/21
 • Til Svendborg kommune: Endelig V2-kortlægning afventer det sidste dokumentationsmateriale, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  352252/21
 • Til Trimmet Ejendomme ApS: Udgår inden kortlægning, del af matr. 12f, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  353389/21
 • Til Nordicals. Henvendelse Rytterhaven 7, 5700 Svendborg
  353275/21
 • Til projekt. Tilsagnskontrakt samt materialer
  351792/21
 • Til Aabenraa Kommune, Vurderingsstyrelsen og Bygma: V1-afgørelse, Sønderport 46, Aabenraa
  351224/21
 • Til Roche: SV: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab) til neoadjuverende og metastatisk HER2-positiv brystkræft
  353411/21
 • Til Borger, V2-høring, Tarupvej 8, 5792 Årslev.pdf
  354108/21
 • Til Sundhedsstyrelsen: Region Syddanmarks høringssvar: NRL - Baggrundsnotatet for hormonal kontraception
  354132/21
 • Til Borger: Bilag til "Afgørelse" - Boligerklæring, matr. 217æ
  351650/21
 • Udgår INDEN kortlægning, Rågelundsgyden 1, Odense NØ.pdf
  352350/21
 • Til DMR og NIRAS. Miniudbud - Revideret udbud af videregående undersøgelse - pulje 37, 2021. Tilbudsfrist 27. september 2021 kl. 12.00.
  353788/21
 • Til DMR og NIRAS. SV: Miniudbud - Udbud af videregående undersøgelse - pulje 37, 2021. Tilbudsfrist 27. september 2021 kl. 12.00.
  353778/21
 • Til borger - V1-afgørelse, 10d, Birkum Kohave Vej 126, 5220 Odense SØ
  351602/21
 • Til DMR - Bemærkninger til undersøgelsesoplæg (431-00044)
  353337/21
 • Til Borger: Kopi af afgørelse, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  351671/21
 • Til borger, Høring, med bilag, Skippervej 58, 5270 Odense N.pdf
  353675/21
 • Til borger: Forslag om møde vedr. mulig energiudnyttelse
  368866/21
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Tarupvej 8, 5792 Årslev.pdf
  354105/21
 • Til borger - V1-afgørelse, 13m, Birkum Bygade 19, 5220 Odense SØ
  353169/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på udstykningssag - Lokalitet 523-50056, 523-06010 mfl., Nordals Ferieresort
  353992/21
 • Til borger - Information på regionens hjemmeside
  353401/21
 • Til Sundhedsstyrelsen: Region Syddanmarks høringssvar: NRL - Baggrundsnotatet for hormonbehandling i klimakterie og menopausen
  354127/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. status på § 8-dokumentationsrapport, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  352063/21
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Tarupvej 8, 5792 Årslev.pdf
  354109/21
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af notat vedr. afværgetiltag, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  351537/21
 • Til DGE A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsmateriale og andet relevant materiale på lok. 575-71001
  352866/21
 • Til Borger: Afgørelse - ændring af nuancering på din ejendom, Hans Tausens Vej 14, Fredericia
  351631/21
 • Til Haderslev Kommune og FES: V2-afgørelse, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  351245/21
 • Til Fredercia Kommune og SKAT: Orientering om ændring af nuancering af forurening på ejendommen Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia,, lok. 607-00028
  351699/21
 • Til kommune - Svar på spørgsmål om erhvervsområde ved Skrydstrup
  353141/21
 • Til borger - V1-afgørelse, 24a, 5d, Anderupvej 146+148, 5270 Odense N
  353517/21
 • Til DMR - Bemærkninger til undersøgelsesoplæg (431-00033)
  353378/21
 • Til: Arbejdsgruppen VS: Dagsorden og materiale til videomøde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance 10. august 2021 kl. 18.00-19.30
  354326/21
 • Til Styrelsen for patientsikkerhed: Resultater af canistermålinger og orsarør inden opsætning af luftrensere - Udtalelse om forurening
  365894/21

30. juni 2021

Indgående

 • Referat af VBA netværksmøde den 16. juni + ny dato for netværksmøde
  356560/21
 • Kopi af samarbejdsaftale m SDU
  351293/21
 • Erfaringer og anbefalinger vedr. Pathways
  379306/21
 • Fra rådgiver - udkast til rapport. inkl. geogis rapporter
  368782/21
 • Dagsorden til arbejdsgruppemødet 1.juli
  379300/21
 • Fra MOE: Udkast rapport
  351286/21
 • Fra DMR: Tilbudsliste og tidsplan, Odensevej 22, Langeskov
  350574/21
 • Fra DMR: Tidsplan og tilbudsliste Odensevej 29 (elværk)
  350571/21
 • 2020-3285 2021-06-30 Status på poreluft.pdf
  361784/21
 • 2020-3285 2021-06-30 Placering af filtersatte boringer.pdf
  361785/21
 • fra odense kommune : Oplæg til filterboringer som screening på Havnegade 12-14, Odense
  361781/21
 • Fra rådgiver: Opdateret økonomi og tidsplan for pulje 29
  379052/21
 • Fra rådgiver: Opdateret økonomi og tidsplan for pulje 29
  379068/21
 • Fra grundejer: Ingen kommentarer til referat
  350385/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Telefonhenvendelse plus vedhæftet mail - vedr. PFAS og Vandel Flyveplads
  368428/21
 • Fra advokat - Aftaleudkast som sendt til lodsejerne
  353579/21
 • Fra Nationalpark Vadehavet, RÅSTOF, svar på udkast til referat matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  350322/21
 • Fra Sønderborg Kommune: VS: Brandøvelsespladser
  368427/21
 • Fra advokat - endelig rammeaftale vedr. lodsejeraftaler mellem Danfoss og Region Syddanmark
  353570/21
 • SV: [Sagsnr.:21/10453] - [Dok.nr.Fra Assens kommune :Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  358618/21
 • SV: Fra NG - Lukning af projekt STEM4CLIMATE
  350275/21
 • Fra borger: Henvendelse: Anmodning om fremsendelse af V1-varslingsbreve, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  349018/21
 • Fra DMR: Oplæg til dyb poreluftmåling på Vesterbro 28-32, Odense
  355157/21
 • Fra DMR: Bilag - oplæg til dyb poreluftsondering
  355158/21
 • Fra borger - boringer på ejendommen - Vibækvej 1, Odense SV
  397143/21
 • Fra DMR - Revideret oplæg til undersøgelse (431-00011)
  356842/21
 • Fra Haderslev Kommune: Kommentarer til supplerende undersøgegelse, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  362426/21
 • Fra WSP - Revideret oplæg 2 (631-00032)
  361619/21
 • Fysioterapi - ændring af klinikbetegnelse
  349006/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Lok. nr. 519-10019, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa - Rapporter
  349325/21
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  350286/21
 • Fra COWI: vedr. elektronikanalyse
  368244/21
 • PP_Åbningsmøde Region Syddanmark_15062021
  349005/21
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til nedrivning af eks. hal og opførelse af ny hal: Tåsingevej 1, 5800 Nyborg. Lokalitetsnummer: 449-55122
  349440/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  349985/21
 • Fra Galler Pagter - Salg og avance fra 1. jan - 31. maj
  388109/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - grundkobsaftale Voldgade 13 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353627/21
 • Fra EDC A/S: "FORSP.: Forespørgsel til den V1-kortlagte ejendom på Vangeledgårdsvej 30, Stenløse, 5260 Odense S"
  350755/21
 • Fra Fredericia Kommune: Suppl. oplysninger vedr. fund af benz(a)pyren i jord fra vejmatriklen
  349802/21
 • Fra Esbjerg Kommune: svar på spørgsmål vedr. byggeri på Grimsbyvej 2
  349492/21
 • Fra Rambøll: Opdateret oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  351111/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - grundkobsaftale Voldgade 11 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353625/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale mv. Basmosevej 11 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353637/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høremappen, frist 15.08.21 kl. 12.00
  351505/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale Voldgade 32 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353642/21
 • Re: Aflevering af arkiveringsversion af DAMD-databaserne
  351479/21
 • Fra Borger: Orientering om afværge, Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  351521/21
 • Fra projekt; meddelelse om lånegaranti
  351991/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale og grundkobsaftale Basmosevej 12 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353639/21
 • Fra projekt: takker for tilsagn
  369756/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale og grundkobsaftale Voldgade 18 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353641/21
 • SV: Aflevering af arkiveringsversion af DAMD-databaserne
  351471/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale mv. Frydenlundvej 5 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353638/21
 • SV_ Incendium
  354586/21
 • Fra Agrolab, analyseresultater vedr. Lokalitetsnr.: 479-00025, B303
  373201/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljørapport - Kuopiovej 4 og 11, 5700 Svendborg
  352160/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale Basmosevej 14 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353632/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - grundkobsaftale Voldgade 26 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353628/21
 • Fra Svendborg Kommune: Rapport, afgravning af forurenet jord, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  352233/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høremappen, frist 15.08.21 kl. 12.00
  351490/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høremappen, frist 15.08.21 kl. 12.00
  351497/21
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om friv. basistilstandsundersøgelse, Kuopiovej 4 og 11, Svendborg
  352142/21
 • Fra projekthaver
  366827/21
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag til " Høring" - Udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af eksisterende hal og opførelse af ny hal, Tåsingevej 1, Nyborg
  349448/21
 • Passagerråd - Konstituering af de to syddanske passagerråd juni2021
  349033/21
 • Fra Realkredit Danmark A/S: "FORESP.: Lokalitetsnr. 461-06056, matr.nr. 2302 Odense Bygrunde"
  349419/21
 • Fra DSN: Project information on partner website
  386967/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  349951/21
 • Fra Styrelsen for patientsikkerhed: anmodning om resultater af canistermålinger - Udtalelse om forurening
  365883/21
 • Fra projekt: vedr. lånegaranti
  364332/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om konstatering af mulig forurening ved jordflytning, Helgavej 4, Odense
  349725/21
 • Fra Dansk DesignCenter: Referat af 1. styregruppemøde
  386962/21
 • Fra projekt: udfyldt evalueringsskema
  360075/21

Udgående

 • Til Borger: Oplysning om sagsbehandler
  350562/21
 • Til NIRAS: Tidsplan ønskes
  350320/21
 • SV: Høring af beretningsudkast om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  350257/21
 • Til BDO: Regnskabserklæring
  350228/21
 • Region Syddanmarks høringssvar til Rigsrevisionens beretningsudkast om beskæftigelsesrettede indsatser for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.docx.pdf
  350079/21
 • SV: Høring af beretningsudkast om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  350078/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på Mail vedr §8, Banegårdspladsen 8-10 m.fl., 6000 Kolding
  349667/21
 • Til borger: Fremsendelse af materiale til grundejer vedr. vidensniveau 1-høring for Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  349030/21
 • Til borger: Svar på henvendelse: Fremsendelse af V1-varslingsbreve til mulig køber, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  349025/21
 • Til FMG + Billund Kommune, Krav for at udgå eller få § 8-tilladelse, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  348957/21
 • Til Ejendomsselskabet Tvillingegården - V1-afgørelse med bilag, matr. nr. 14e, 5f, 5g, Anderupvej 68, 5270 Odense N.pdf
  348132/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET TVILLINGEGÅRDEN - V1-afgørelse med bilag, matr. nr. 20a, Anderup By, Lumby, Anderupvej 68, 5270 Odense N.pdf
  348063/21
 • Til Borger - V2-varsel (høring) Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005).pdf
  349177/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.pdf
  348134/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Markhaven 1, 5320 Agedrup
  348367/21
 • Til AB Søhustoften III, V1-afgørelse, Søhustoften 100 mfl. 5270 Odense N
  350380/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om forurening på Industrivej 5, 6630 Rødding
  349186/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om forurening på Industrivej 5, 6630 Rødding
  349159/21
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål til sagen vedr. byggeri på Grimsbyvej 2
  349389/21
 • Til ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN, V1-afgørelse, Søhustoften 4 mfl., 5270 Odense N.pdf
  350367/21
 • Til Andelsboligforeningen Smedeager II, V1-afgørelse, Smedeager 13 mfl., 5270 Odense N
  349418/21
 • Til Ejlskov A/S: Vedr. fremsendelse af historisk materiale m.m. på lokalitet nr. 551­-20002, Billund Fjernvarmeværk, Møllevej 9, 7190 Billund
  349384/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nistedvej 16, 16B, 5270 Odense N
  350882/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ravnebjerggyden 29, 5491 Blommenslyst.pdf
  351002/21
 • Til projekt: tilsagnsbrev med materialer
  349786/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Løkkegravene 202, 5270 Odense N.pdf
  351024/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bindekildevej 28, 5250 Odense SV
  349126/21
 • Til ODENSE KOMMUNE, V1-afgørelse, Teknikvej 75, 5260 Odense S
  350214/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Odensevej 43, 5260 Odense S
  348939/21
 • Til Andelsboligforeningen Smedeager, V1-afgørelse, Smedeager 1 mfl., 5270 Odense N
  349412/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Ravnebjerggyden 29, 5491 Blommenslyst..pdf
  351003/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegyden 77, 5270 Odense N.pdf
  350962/21
 • Til Aabenraa Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019)
  350642/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Ilnabgyden 54, 5270 Odense N
  349339/21
 • Til Billund Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005)
  349265/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Otterupvej 502, 5270 Odense N.pdf
  350423/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindvedvej 60, 5260 Odense S
  349303/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Middelfartvej 448, 5491 Blommenslyst
  351000/21
 • Til GLOBAL FLOWERS AS, V1-afgørelse, Bindekildevej 34 og 36, 5250 Odense SV
  350031/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tommarksvej 133, 5491 Blommenslyst.pdf
  351006/21
 • Til AB Lettebækken, V1-afgørelse, Åkanden 1-27 og 2-12, 5250 Odense SV
  350267/21
 • Til Bruun Ejendomme ApS, udgår inden kortlægning, Ørstedsgade 19A, 7100 Vejle
  347909/21
 • Til Borger - V2-varsel (høring) Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019).pdf
  350366/21
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af § 8 pligt i forbindelse med etablering af ny plads på V1 areal, 561-32053
  349691/21
 • Til Lertrans: supplerende oplysninger om maskiner
  348098/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Nyborgvej 515, 5220 Odense SØ
  349158/21
 • Til STENBOGÅRD ApS, V1-høring med bilag, Dahlsvej 60, 5260 Odense S.pdf
  351010/21
 • Til projekt: tilsagnsbrev samt vilkår og rev. instruks samt vedr. evaluering
  350739/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Middelfartvej 448, 5491 Blommenslyst.pdf
  351001/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Sanderumvej 264, 5250 Odense SV
  349498/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Odensevej 37, 5260 Odense S
  348886/21
 • Til Castor Properties KS, udgår inden kortlægning, Vissingsgade 5A, 7100 Vejle
  347951/21
 • Til EDC A/S: Vedr. forespørgsel til forureningen på V1-kortlagt naboejendom til Vangeledgårdsvej 36, Stenløse, 5260 Odense S
  350793/21
 • Til BARFOED, V1-afgørelse, Brolandvænget 8-18, Græshaven 9, 9B, 5320 Agedrup
  349051/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Græshaven 9, 5320 Agedrup
  349055/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om regionens kommende indsats på Overgade 11, 6500 Vojens
  348959/21
 • Til STENBOGÅRD ApS, V1-afgørelse, Dahlsvej 60, 5260 Odense S.pdf
  351012/21
 • Til borger, V1-afgørelse, H.C. Lumbyes Vej 131, 174, 5270 Odense N
  349264/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Assensvej 204 og 208, 5250 Odense SV
  349451/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Løkkegravene 202, 5270 Odense N.pdf
  351025/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tommarksvej 133, 5491 Blommenslyst.pdf
  351007/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegyden 77, matr. nr. 5cm, 5270 Odense N
  350801/21
 • Fra Kolding Kommune, Spørgmål om §8, Banegårdspladsen 8-10 m.fl., 6000 Kolding
  349656/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Lunden 58, 5320 Agedrup
  348204/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  349200/21
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om oplysninger vedr. ejendommen Gispel Mosevej 3, 6622 Bække
  348753/21
 • Til BARFOED GROUP PS, V1-afgørelse, Søhustoften 38 mfl., 5270 Odense N.pdf
  350390/21
 • Til Fashion Flowers, V1-høring med bilag, Nistedvej 10, 5270 Odense N
  350874/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Græshaven 9B, 5320 Agedrup.pdf
  349062/21
 • Til Haderslev Kommune: § 8a høringssvar, udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde - Solsikkevej 2, 6100 Haderslev, lok. 515-50039
  348879/21

29. juni 2021

Indgående

 • Fra Advokat - info. vedr. udsendelse af udkast til aftaler til lodsejere.
  353559/21
 • Orientering og status fra NPV
  351301/21
 • Maildialog: Region Syd oplæg
  379241/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF Råstofansøgning Bjerreby Bentonitbrud 14.06.21
  355313/21
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Vedr. høring
  397166/21
 • Fra Fredericia Kommune: Kopi af indledende oprensningsrapport, Holmemarksvej 28, 7000 Fredericia
  355138/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Indledende oprensningsrapport
  355140/21
 • Dialog med indvinder TILSYN RÅSTOFFER Om tilsyn i Ålsbo mhp delvis godkendelse
  397655/21
 • FW: Til underskrift Samarbejdsaftale om samfinansiering af IRS for 2021
  350792/21
 • Fra KE: Tillæg til samarbejdsaftale vedr. licensaftaler underskrevet
  348735/21
 • Fra KE: Tillæg til samarbejdsaftale vedr. licensaftaler underskrevet (bibliotekslicenser)
  348700/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: PFAS
  368421/21
 • IBI rapport-v1.0.pdf
  354387/21
 • IBI Rapport
  354386/21
 • Fra NIRAS: Aflevering rapport
  345322/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel om PFAS
  368419/21
 • Fra DR: Behandlingsråd
  357368/21
 • Fra Neptun Apotek: aktivitetsopgørelse
  404377/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering: §8 tilladelse til nedrivning af ejendomme på matrikel 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  348571/21
 • Fra Langeland Kommune: Vedr. oprensningsrapport fra Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær - oprensning af fyringsolieforurening
  350334/21
 • Fra Haderslev Kommune: "Høring" - Udkast til § 8 tilladelse, Solsikkevej 2, 6100 Haderslev
  348824/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for §8-høringssvar for Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart, matr. nr. 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov, lok. nr. 445-04007
  348213/21
 • Akutlægehelikopterens årsrapport 2020
  348397/21
 • Fra Designskolen Kolding og SDU: Underskrevet tillæg til samarbejdsaftale
  387060/21
 • fra Danske Regioner vedr den regionale socialfondsprioritet
  367808/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. § 8 pligt i forbindelse med byggeri, Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg
  349377/21
 • Fra Haderslev Kommune: Endelig § 8 tilladelse, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  355349/21
 • fra projekthaver
  371206/21
 • fra projekthaver
  371194/21
 • Fra DMR - Udkast til undersøgelse (421-00004)
  354534/21
 • Fra MST: Afslutning af jordfoureningssag (spild id: 27.08.2020, overløb COC-kanal ved CATIII indgang) (MST Id nr.: 3348985)
  356629/21
 • Fra DMR - Nye oplysninger medfører en anden undersøgelse (431-00011)
  353477/21
 • Fra Haderslev Kommune: Høring af udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Solsikkevej 2, 6100 Haderslev
  348819/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. tid for drøftelse af §8-høringssvar for Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart, matr. nr. 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov, lok. nr. 445-04007
  348223/21
 • Fra borger - Henvendelse og indsats på Overgade 11, 6500 Vojens, lok. nr.: 510-81195
  348941/21
 • Fra Ejlskov A/S: "FORSP:: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 551­-20002"
  349171/21
 • Fra Faaborg:Midtfyn Kommune: Orientering om forurening, Øvej 1, 5550 Langeskov
  348618/21
 • Fra Langeland Kommune: Bilag 1: Oprensningsrapport_Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  350357/21
 • Fra DGE, modtaget oplæg til undersøgelse af l lok. nr. 473-04006, Højrupvej 10, 5750 Ringe - oplæg.pdf
  366090/21
 • SV_ [EXT] mulighed for fiber_ Region Syddanmark
  345751/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Strandvejen 50, Odense NØ, lok. nr.: 461-56468
  347503/21
 • Fra Miljøteknik A/S: SV: Til orientering: §8 tilladelse til nedrivning af ejendomme på matrikel 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  348662/21
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Industriparken 5 & 10, Rødding 6630, lok. nr.: 575-81044 & 527-05706
  349180/21
 • Fra Odesne Kommune: Meddelse af § 8-tilladelse, Vibækvej 1 i Odense
  346263/21
 • Mail med risikovurdering fra SDU ifm databehandleraftale
  346942/21
 • Fra projekt: revideret budget
  347671/21
 • Fra Nybolig - Henvendelse og V1-kortlægning Beddingen 53, 7100 Vejle, lok. nr.: 631-00296
  346687/21
 • Fra Odesne Kommune: Bilag til "Meddelse " - § 8-tilladelse til nedrivning af væksthuse samt etablering af energipil
  346279/21
 • **Automatisk kvittering for modtagelse af din mail**
  347757/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af kurset
  345979/21
 • Fra Odesne Kommune: Bilag til "Meddelse " - § 8 Kortbilag
  346298/21
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnskontrakt
  346239/21

Udgående

 • til Assens kommune VS: Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  347646/21
 • VS: Til underskrift Samarbejdsaftale om samfinansiering af IRS for 2021
  350796/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: PFAS
  368424/21
 • Til advokat - forhåndsgodkendelse af rammeaftaler mm.
  353558/21
 • Til projekt: meddelelse om tilsagn fra RSD
  406162/21
 • Til Vejle Erhvervshavn Fond, høring af udkast til kortlægning - fondens arealer på Vejle Havn.pdf
  370071/21
 • Fra borger - Henvendelse: Industriparken 5 & 10, Rødding 6630, lok. nr.: 575-81044 & 527-05706
  349149/21
 • Til Vejle Erhvervshavn Fond - bilag til høring - udkast til afgørelse - Havnefondens arealer 7100 Vejle.pdf
  370070/21
 • Til Vejle Erhvervshavn Fond, V1-kortbilag, høring, Havnefondens arealer, 7100 Vejle.pdf
  370068/21
 • Til Grundejer8, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346978/21
 • Til miljøministeren: Mål for oprensning
  347821/21
 • Til Grundejer10, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346985/21
 • Til Grundejer7, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346975/21
 • til borger: V2-afgørelse, med bilag Kvindevadet 36, 5450 Otterup.pdf
  347406/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af rapporter på ejendommen Strandvejen 50, 5240 Odense NØ
  347685/21
 • Til Kommune, Q8 og vurderingsstyrelsen: En del af Vejlevej 355, 6000 Kolding udgår af kortlægning efter jordforureningsloven
  345781/21
 • Til Grundejer12, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346992/21
 • Til Aabenraa Kommune - Kopi af V2-varsel (høring) vedr. Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev (Matr. nr. 169 Terkelsbøl, Tinglev). Lokalitet 539-10028.
  347506/21
 • Til Grundejer4, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346971/21
 • Til Grundejer1, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346965/21
 • Til Borger - V2-varsel (høring) Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev (539-10028).pdf
  347391/21
 • Til Grundejer2, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346967/21
 • Til Kolding Kommune, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Banegårdspladsen 8 m.fl., 6000 Kolding.pdf
  347468/21
 • Til Grundejer11, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346987/21
 • til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, V1-høring m bilag, , 63a Engene, Vejle Jorder, Acadre.pdf
  347354/21
 • Til projekt: oplyst om tilsagn og bedt om rev. budget
  345944/21
 • TP UDLEJNING AS, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Sivmoesvænget 2C-L, 5260 Odense S.pdf
  346321/21
 • Til Kolding Kommune, V2-høring, Banegårdspladsen 8 m.fl., 6000 Kolding.pdf
  347470/21
 • Til projekt:meddelelse om tilsagn
  347239/21
 • Til Grundejer14, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346995/21
 • Til MP 2009 ApS: V2 afgørelse, Løngang 37, Sønderborg
  347317/21
 • Til projekt: meddelelse om tilsagn
  347197/21
 • Til Grundejer13, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346994/21
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse om kortlægningsårsag på Beddingen 53, 7100 Vejle
  346697/21
 • Til Sønderborg Kommune og SKAT: Orientering om V2 afgørelse, Løngang 37, Sønderborg, lok. 537-30010
  347362/21
 • Til Grundejer9, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346980/21
 • Til Kolding Kommune, Høring om forurening på Banegårdspladsen 8-10 m.fl., 6000 Kolding samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  347464/21
 • Til Grundejer16, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346999/21
 • Til Vejle Kommune + SKAT, Kortlægningsafgørelse, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle Ø
  346875/21
 • Til Grundejer6, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346974/21
 • Til Grundejer15, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346997/21
 • Til Grundejer3, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346968/21
 • Til Grundejer5, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346972/21

28. juni 2021

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Kortbilag til udkast til § 8-tilladelse, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  353854/21
 • Fra Odense Kommune: Udkast § 8-tilladelse ifm. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  353852/21
 • Fra Odense Kommune: Udkast til § 8-tilladelse ifm. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  353851/21
 • Fra Frisesdahl: Bemærkninger til referat fra 1 års eftersyn
  389368/21
 • Fra DMR: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  355171/21
 • Dialog med DMR.pdf
  342894/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om dialog med rådgiver, Værftsvej 5, 5600 Faaborg
  342895/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilsynsrapport - væltet kemitransport ved Christiansfeld
  406299/21
 • § 8 tilladelse - Lodsvej 6100 Haderslev.msg
  343930/21
 • fra Haderselv komune : § 8 tilladelse - Lodsvej, 6100 Haderslev
  343929/21
 • 2020-3285 2021-06-23 Revideret oplæg til §8-undersøgelse i byggefelter, Havnegade 12-14, Odense_inkl. bilag.pdf
  343913/21
 • fra Odense kommune : Oplæg Havnegade 12-14, Odense
  343911/21
 • fra rådgiver : Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  343779/21
 • Assens Kommune sags nr 21-10453.pdf
  343780/21
 • Fra Kystdirektoratet - fordebat offentliggjort
  365337/21
 • Fra DMR, Afrapportering - Midtermolen
  343941/21
 • fra Faaborg mudtfyn kommune : Lodskovvej 15, 5863 - Afslutning på §8 for nybyggeri
  343863/21
 • SV Lodskovvej 15 5863 - Afslutning på §8 for nybyggeri.msg
  343864/21
 • Fra Odense Kommune: Accept til nedgravning af ledninger ved V2-SØ og jerrycan området
  342880/21
 • Grundejerrapport, Tagesvej 6A, 7120 Vejle
  343956/21
 • Fra DMR: Undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  344365/21
 • Fra Middelfart Kommune: Følgemail til UDKAST til §8 tilladelse, nedrivning af ejendomme på matrikel 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  343823/21
 • Brev til kunder
  344320/21
 • Fra projekt: takker for tilsagn og spørger til tidsramme for rev. budget
  344634/21
 • Teknisk rapport, Tagesvej 6A, 7120 Vejle
  343936/21
 • Fra Region Midt: Vedr. opstart af behandling for essentiel tremor med MRgFUS
  342517/21
 • Fra Middelfart: Bilag 2: - Bilag 1 -oversigtskort
  343848/21
 • Fra ansøger: forespørger om beslutning i RR
  344686/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Høring" - udkast til § 8 tilladelse til byggeri, Ladegårdsvej 2
  342235/21
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr. tilbagemelding på rev. oplæg til suppl. forureningsundersøgelse ifm. § 8 - Storegade 47, Lunderskov
  372270/21
 • Fra Billund Kommune: Svar på henvendelse fra borger
  368832/21
 • Fra Niras: Henv. Vestre Ringvej 111, Fredericia (lok. nr. 607-00594) - Kortlægningsmateriale
  365716/21
 • Fra DMR A/S: Re: Samlet tilbagemelding fra Kolding Kommune og Region Syddanmark - Oplæg til forureningsundersøgelse ifm. § 8 - Storegade 47, Lunderskov
  372263/21
 • 210908 Bilag - Aftale-om-infrastrukturplan-2035.pdf
  351654/21
 • Fra Filadelfia: Status ved. transitionsopstart
  394284/21
 • Fra NIRAS: Revideret undersøgelsesoplæg, Kochsgade 79/Damhusvej 74-78, Odense
  344569/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring af udkast til § 8 tilladelse til tilbygning til bolig, Ladegårdsvej 2, 6300
  342202/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 1: UDKAST til §8 tilladelse, nedrivning af ejendomme på matrikel 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  343839/21
 • Fra Varde Kommune: Meddelse af Miljøgodkendelse til udlæg af slagge under plansilo og pladser, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  342007/21
 • Fra Arla Foods: : Vedr olieforurening og afslutning på boringer, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  342201/21
 • Fra projekt; kvitterer og takker for tilsagn
  344688/21
 • Fra Lokal Bolig - Henvende om jordforurening på Majas Alle 9, 5250 Odense SV, lok. nr.: 461-00158
  343836/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. oplysninger om lokalitet til afklaring af mulighed for nedsivning af tagvand, Energivej 19, 6700 Esbjerg
  344169/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om oprensning efter væltet kemitransport, E45 ved Christiansfeld den 12/06/2021
  344523/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag (spild id 25.04.2021, T61 tankventil) (MST Id nr.: 3338492) - 2021-05-22 Dokumentationsrapport for spildoprensning (spild id 25.04.2021, T61 tankventil) 21085.pdf
  345972/21
 • Fra borger - Henvendelse i forbindelse med køb om mulig jordforurening på Gispel Mosevej 3, 6622 Bække,
  345299/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  344868/21
 • Fra Niras: Henv. vedr. Vestre Ringvej 111, Fredericia (lok. nr. 607-00594) - Kortlægningsmateriale
  365698/21
 • Fra Kombit: Tilslutningsaftale vedr. nyt valgsystem
  350834/21
 • Fra Odense Kommune: Referat fra Campus koordinationsgruppemødet 16. juni 2021
  387054/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Bilag V0-brev, Tangevej 120 og 122, 6760 Ribe
  344749/21
 • Til Grundejer: Referat af møde med Region Syddanmark 22. juni 2021
  344522/21
 • Til administrator Kirk og Larsen: Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted
  344449/21
 • Til Borger, Jordforurening, Stationsvej 15, Ødis - Vamdrup, Lok: 621-81084
  344459/21
 • Til Kolding Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Stationsvej 15, Ødis - Vamdrup, Lok: 621-81084
  344452/21
 • Til NIRAS: Tidsplan ønskes
  344066/21
 • Til WSP: Kommentar til budget
  344057/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dorrits Alle 17, 5250 Odense SV.pdf
  344047/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dorrits Alle 15, 5250 Odense SV.pdf
  343944/21
 • Til DMR og Nyborg kommune, Regionens svar på undersøgelsen på Midtermolen - Nyborg, lok: 449-22
  343967/21
 • Til arb.gr.: Opgavebeskrivelse
  343714/21
 • Til borgere: V0-brev
  343296/21
 • Til borgere: Oplysninger om forurening på jeres ejendom, Holmemarksvej 28, 7000 Fredericia
  343295/21
 • Til Niras: Aftale om besigtigelse Torvegade 15
  343427/21
 • Mail til Ansøger vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til kulturpuljen - Kultur på kant - j.nr. 21/14223
  343218/21
 • Til projekt vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til kulturpuljen - Game & FGU, kulturaktiviteter for og med unge - j.nr. 21/14028
  343126/21
 • Mail til projekt vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til kulturpuljen - Unge på Scenekanten - j.nr. 21/14024
  343071/21
 • Mail til projekt vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til kulturpuljen - WAW - We are Weaving - j.nr. 21/14022
  342993/21
 • Til DMR: Orientering om regional sagsbehandler, Værftsvej 3, 5600 Faaborg
  342924/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål om placering af hændelser og nyt ang. evt. friv. opr., Værftsvej 5, 5600 Faaborg
  342658/21
 • Til Kolding Kommune, Anm. om dokumentation for bortkørsel, Borchs Gård, 6000 Kolding
  344777/21
 • Til Fredericia Kommune: Forespørgsel om status på jordforurening med asbest efter brand, Holmemarksvej 28,7000 Fredericia
  342539/21
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel om status på supplerende undersøgelser, Buchwaldsvej 33, Tommerup
  342465/21
 • Til Ejendomsselskabet Vestbirkvej 6 ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  341938/21
 • Til Ejendomsselskabet Vestbirkvej 6 ApS, V1-høring, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  341937/21
 • Til orientering: V1-varsling af Vestbirkvej 6, Seden, 5240 Odense NØ
  341936/21
 • Til Borger - V1-afgørelse med bilag, matr. nr. 15b, Lumby By, Lumby, Bladstrupvej 7, 5270 Odense N.pdf
  341656/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart, matr. nr. 5aa, Gamborg By, Gamborg - en del udgår inden kortlægning
  341914/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart, hovedejer
  341828/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart
  341855/21
 • Til Arla Foods: Svar vedr boringer mm, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  342335/21
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart, matr. nr. 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov, lok. nr. 445-04007
  344673/21
 • Til WSP - Godkendelse af undersøgelsesoplæg (429-00001)
  341881/21
 • Til Bolbro Ejendomsinvest ApS - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 41h, Odensevej 100, 5260 Odense S
  344166/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, H C Lumbyes Vej 185, 5270 Odense N
  361978/21
 • Til DMR - Bemærkninger til revideret oplæg (431-00011)
  343740/21
 • Til Lokal Bolig - Svar på henvendelse om forurening på Majas Allé 9, 5250 Odense SV, Matr. nr. 1brx Kristiansdal Hgd., Dalum
  343850/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom Bullerupvej 27A, 5240 Odense NØ
  361134/21
 • Til borger: Kvittering for henvendelse vedr. mulig energiudnyttelse
  368847/21
 • Til WSP - Godkendelse af revideret oplæg (631-020002)
  342501/21
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. en del af Fjellegade 10, 7100 Vejle - udgår af V1-kortlægningen
  343443/21
 • Til grundejer: En del udgår af V1-kortlægningen, Lok. 631-02026
  343303/21
 • Til projekt: godkendelse af udsættelse til 2022 pga corona
  344611/21
 • Til FES: Foreslag til møde, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  344598/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart, medejer
  341847/21
 • Til WSP - Bemærkning til beregning af pris for analyser
  344616/21
 • Til Odense Kommune: § 8a høringssvar til udkast til §8-tilladelse, Vibækvej 1, Odense
  342957/21
 • Til projekt; kvittering for tilbagebetalte midler
  344422/21
 • Til grundejer: Kortbilag over udgået areal, og areal, der forbliver V1-kortlagt, lok. 631-02026
  343342/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 26b, 26c, H. C. Lumbyes Vej 185, 5270 Odense N
  341640/21

27. juni 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: Oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  342365/21

26. juni 2021

Indgående

 • Brugeradgange og adgangsrettigheder Cookie Information 25. juni 2021
  341137/21
 • Audit Cookie Information 25. juni 2021
  341138/21
 • Region Syddanmark - tilpasning 4.1 Intern eskalation hos TDC_NetDesign
  341325/21
 • Henvendelse fra borger: Henvendelse vedr. mulig energiudnyttelse
  368823/21

25. juni 2021

Indgående

 • RCA Personal number and Voicemail 10-06-2021.pdf
  341328/21
 • Fra Kommunen - bilag til fordebat offentliggjort - afgraensningsnotat
  365323/21
 • Fra Kommunen - bilag til fordebat offentliggjort - projektbeskrivelse
  365324/21
 • kort status ENergi- og CO2-regnskabet
  379235/21
 • Fra Kommunen - fordebat offentliggjort
  365296/21
 • VS: COWIs tilbud på økosystemanalysen af designområdet i Syddanmark
  360999/21
 • COWIs tilbud på økosystemanalysen af designområdet i Syddanmark.pdf
  361001/21
 • VS: Økosystemanalyse
  360988/21
 • Fra WSP: Geogis OK
  340491/21
 • Fra Sønderborg Kommune: VS: Spørgsmål vedrørende anvendelse af brandskum
  368405/21
 • Fra Sønderborg kommune: VS: Spørgsmål vedrørende anvendelse af brandskum
  368403/21
 • Fra Rådgiver Ny Vestergade 20, Broby - Opsætning af byggepladshegn
  343889/21
 • fra assens kommune VS: Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  343758/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om yderligere undersøgelser, Krogagerrenden, Odense
  339348/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til rådgiver ang. § 8-pligt ved nedrivning, Kochsgade 79/Damhusvej 74-78
  339227/21
 • Fra Niras: Ringevej 35 - rev. sitplan med boringer
  339610/21
 • Fra Niras: Status på geoprobe boringer, Bredgade
  338923/21
 • Fra Varde Kommune: Gentaget fremsendelse af tillæg til miljøgodkendelse til anvendelse af slagge under plansilo, Gødsvangvej 34, 6870 Ølgod
  339006/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Tillæg til miljøgodkendelse
  338999/21
 • Fra Varde Kommune: Tillæg til miljøgodkendelse til udlægning af slagge under plansilo - Gødsvangvej 34 - 6870 Ølgod
  338997/21
 • Fra projekt: vedr. tidspunkt for fremsendelse af rev. budget
  339891/21
 • Fra Mewdicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  340706/21
 • Fra projekt: takker for tilskud til projektet
  339175/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haderslev 59, 6630 Rødding.pdf
  340968/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Otterupvej 502, Odense.pdf
  340879/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Søhustoften 2-36 og 11-19, Odense N.pdf
  340935/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 28, 5270 Odense N.pdf
  340856/21
 • Dagsorden til netværksmøde den 30. juni 2021
  357478/21
 • Fra Odense KOmmune, mail med Udkast til §8-tilladelse, Fangelvej 35, 5620 Odense S
  355802/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen SV: Forslag om medlem til Lægemiddelnævnet i perioden 1. okt. 2021 til 30. sept. 2025
  339336/21
 • Fra projekt: anmodning om udskydelse til 2022 pga corona
  344493/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen Patientvejledning-for-MRgFUS.pdf
  342499/21
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt
  406198/21
 • Fra DMR: Resultater Canisters - Østergade, Assens
  365860/21
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for svar på indsats overfor overfladevand m.m. vedr. godsbanebygningen i Vejle
  351647/21
 • Fra Odense Kommune, Udkast til §8-tilladelse til administrationsbygning og 4 tanke, Fangelvej 35, 5260 OdenseS
  355807/21
 • Fra Filiadelfia: Opstartsmøde om transition
  394266/21
 • Fra Odense Kommune Bila, Kortbilag, Fangelvej 35, 5620 Odense S
  355814/21
 • Fra DMR - Udkast til undersøgelsesoplæg (431-00033)
  353361/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  351008/21
 • Fra DMR - Status (25-06-2021) - Vandprøvetagning
  365537/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Sva r på spm vedr anvendelse af brandskum, Sønderborg Lufthavn
  341501/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen 2021-Visitationsretningslinje-for-behandling-af-essentiel-tremor-med-neuromodulation.pdf
  342485/21
 • Incident Rapport - Personligt Nummer og Voicemail 10-06-2021
  341327/21
 • Fra FES: Fremsendelse af supplerende undersøgelser, 2020, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  342570/21

Udgående

 • Til Colliers - svar på henvendelse vedr. forureningsoplysnisnger
  341021/21
 • Til Udbetaing Danmark, Opkrævning af egenbetaling for oprydning efter VTO, på Brudagervej 22, matr. nr. 19g Vejstrup By, Vejstrup
  341008/21
 • Til Borger, Brev om indbetaling af egenbetaling til oprydning efter værditabsordningen.pdf
  341013/21
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Fangelvej 72, 5672 Broby
  341003/21
 • Til Nyborg Kommune: kopi af varslingsbrev vedr. undersøgelser på lok.nr. 495-00005
  340789/21
 • Til borger, Niras og Nyborg Kommune: varsling af undersøgelser på nabomatr. 8s, Vedr. Højgaardsvej losseplads
  340766/21
 • Til Sønderborg Kommune: SV: Spørgsmål vedrørende anvendelse af brandskum
  368408/21
 • Til DGE: Bemærkninger til referat fra 1 års eftersyn
  389366/21
 • Partshøring, 187 Dynt, Broager.pdf
  340275/21
 • UDKAST til dispensation, 187 Dynt, Broager.pdf
  340276/21
 • Til STPS, Høring vedr. § 52 dispensation, matr. nr. 187 Dynt, Broager
  340274/21
 • Til Friis A/S, Høring vedr. § 52 dispensation, matr. nr. 187 Dynt, Broager
  340286/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 38, 5270 Odense N.pdf
  339788/21
 • Til Sønderborg Kommune, Høring vedr. § 52 dispensation, matr. nr. 187 Dynt, Broager
  340308/21
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering efter undersøgelser er udført, Krogagerrenden, Odense
  339362/21
 • Til borger, Råstof, Ansøgningsskemaer
  377373/21
 • Til Svendborg Kommune: Regionen enig i §8-vurdering af etablering af skillevæg i hal 3, Langgade 38, 5874 Hessalger
  338993/21
 • Til kommunen - fremsendelse af endelig projektbeskrivelse og afgrænsningsnotat
  365292/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 59B., 5000 Odense C.pdf
  339218/21
 • Til WSP - Bemærkninger til revideret oplæg (433-70107)
  341074/21
 • Til Rambøll: Vedr. Varsling af grundejere i Søndersø
  339563/21
 • Til Fredericia kommune:Varsling om kortlægning af Vestre Ringvej 106, 7000 Fredericia
  340555/21
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering V1-kortlægges Prinsessegade 85A, Fredericia
  340252/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 59, st., 5000 Odense C.pdf
  339179/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 59, 1., 5000 Odense C.pdf
  339178/21
 • Til Shell: SV: V2-kortlægningsbrev (ifm. planlægning af punktfundamenter til ny rørledning)
  338778/21
 • Til projekt: vedr. fremsendelse af budget
  339893/21
 • Til FHP, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ørbækvej 724, 5220 Odense SØ.pdf
  339663/21
 • Til WSP - Bemærkninger til revideret oplæg (631-00032)
  338833/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 57, 3., 5000 Odense C.pdf
  339165/21
 • Til Odense Kommune, Mailkorrespondance omkring regnvandsbassin, Fangelvej 35, 5360 Odense S
  339435/21
 • til borgere: V2 afgørelse med bilag, Tarupvej 27, 5792 Årslev.pdf
  340602/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 57, 4., 5000 Odense C.pdf
  339168/21
 • til borger: Afgørelse om V1 og V2, m bilag, Øllundgyden 29.pdf
  340917/21
 • Til ejerforeningen, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 57., 5000 Odense C.pdf
  339170/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 57, 2., 5000 Odense C.pdf
  339164/21

24. juni 2021

Indgående

 • Fra rådgiver: Rapport over geofysisk undersøgelse på Nyborgvej 39, Langeskov og forslag til revideret oplæg
  379892/21
 • Fra Svendborg Kommune: §8-vurdering af etablering af skillevæg i hal 3, Langgade 38, 5874 Hessalger
  338978/21
 • Fra WSP: Budget pulje 5
  338683/21
 • Fra Rambøll - fremsendelse af Arkæologisk udtalelse
  365281/21
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  338631/21
 • Fra NIRAS : Underskrevet kontrakt
  338629/21
 • Fra DMR: Oplæg til værkstedsundersøgelse, Odensevej 22, Langeskov
  338274/21
 • Fra NIRAS: Ok til tidsplan for tilbud
  337835/21
 • fra rådgiver: Ny Vestergade 20, Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse
  337913/21
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan over forureningsundersøgelse
  337703/21
 • Fra DMR: Situationsplan for prøvetagning og forespørgsel om historik, Rugårdsvej 959, Søndersø
  337702/21
 • Fra DMR, Afraportering, Lok. nr 621-81084: Fri. oprensning Stationsvej 15 , Ødis
  344389/21
 • ENDELIG Screeningsskema Gøddinggård.pdf
  376896/21
 • ENDELIG godk efterbeh 8ae.pdf
  376893/21
 • ENDELIG ligegstparter screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård.PDF
  376895/21
 • Stjernehøring.pdf
  376894/21
 • Fra kommunen - kommentarer til projektbeskrivelse og afgrænsningsnotat
  363995/21
 • Opsamling på mødet i den lille arbejdsgruppe d.24-06-21
  379229/21
 • RE: Outlook add-in installations filer, Pronestor Planner 10.0.25
  336563/21
 • installationsvejledning.pdf
  336565/21
 • Fra DMR: Bekræftelse af modtaget kommentarer til oplæg, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  336532/21
 • Fra DMR: Indledende dialog om undersøgelse, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø
  337310/21
 • Fra Niras: Oplæg til §8 undersøgelse, Kochsgade 79/Damhusvej 74-78, Odense. Lok. nr. 461-06257.
  336474/21
 • Fra Niras: Bilag - Oplæg_Kochsgade 79
  336476/21
 • Fra indvinder, Råstof, SV: Tilladelse på 13f Sdr. Gørding By, Gørding m.fl.
  377364/21
 • Fra DGE, Bilag, situationsplan, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  337552/21
 • Fra DGE, Mail med oplæg til supplerende undersøgelse, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  337551/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - Tilladelse grundvandssænkning mv. BP Houstrup-Nybro st. km 13.500-17.622
  336251/21
 • Fra rådgiver : Ny Vestergade 20, Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse
  337024/21
 • Fra DMR, Suppl. opl. Lok. nr 621-81084: Frivillig oprensning Stationsvej 15
  344393/21
 • Fra borger - Telefonhenvendelse lok. nr. 491-04006
  338092/21
 • SV: fra Faaborg Midtfyn kommune Ny Vestergade 20, Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse
  336695/21
 • SV Ny Vestergade 20 Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse.msg
  336696/21
 • Fra Borger: Korrespondance vedr. igangsætning
  335995/21
 • Fra Nymølle: SV: Kliplev grusgrav: Udskiftning af materiel
  337494/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. spørgsmål til opgravning af olietank på Tanderupvej 51, 5591 Gelsted
  336678/21
 • Fra Middelfart Kommune: Oversigtskort fra side 46 (bilag F i rapport fra 23-12-2020) med resultater og forsøg på indtegning af poreluftsafgrænsning.
  336472/21
 • Fra DMR: Afklaring af grundejers handlemuligheder, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  336711/21
 • Fra Miljøteknik A/S: SV: vedr. indtegning af data på kort - bilag F, side 46
  336484/21
 • Fra Landbogruppen, Henv., Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  337723/21
 • Fra Rambøll - Anvisning af faktura fra RGS90
  356990/21
 • Fra rådgiver - ændret anvendelse på matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  376892/21
 • Fra Forskningsenheden: SV: Referat fra møde om medicinsk cannabis den 23.6.2021
  338322/21
 • FRA CFFB- Referat 28 maj 2020
  336715/21
 • Fra Home - Vedr. Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg
  338225/21
 • Fra Shell: henv vedr. V2-kortlægningsbrev (ifm. planlægning af punktfundamenter til ny rørledning)
  338765/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Mail med kopi af afgørelse om opfyldelse af undersøgelsespåbud, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  339155/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  338676/21
 • Fra Colliers - henvendelse vedr. forureningsoplysnisnger
  341017/21
 • Fra DTU: Referat samt dagsorden
  400132/21
 • Fra projekt; kvitterer for tilskud
  339774/21
 • Fra projekt: udfyldt afslutningsrapport
  339252/21
 • Fra Ingeniør'ne: Accept til nedgravning af ledninger ved V2-SØ og jerrycan, Rismarksvej 52
  341949/21
 • Fra rådgiver - opfølgning på samtale mht. matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  376911/21
 • Fra DTU: Uddybning vedr. udvælgelse af prøver
  376859/21
 • PP_intro workshop Region Syddanmark_22062021
  348996/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Oversigtskort fra side 46 (bilag F i rapport fra 23-12-2020) med resultater og forsøg på indtegning af poreluftsafgrænsning.
  348695/21
 • Fra DMR til Faaborg Kommune - Spørgsmål om membran og pumpebrønde (uden svar)
  353313/21
 • Kritiske lægemidler til anvendelse i primærsektoren
  370051/21
 • Fra Rambøll A/S: Indsats overfor overfladevand? - godsbanebygningen
  351590/21
 • FRa Fåborg Midtfyn kommune: Orientering
  390832/21
 • Fra Hansenberg: vedr.Klimacamp for unge 3. september 2021
  369735/21
 • Fra Merck: Avelumab godkendt til blærecancer
  337970/21
 • Fra EDC - ønsker materiale fremsendt - aktindsigt - Jessens Mole 15 2, 5700 Svendborg
  338291/21
 • Fra Kommunen - ønsker korrekte breve fremsendt
  338347/21
 • Fra Rambøll A/S: Forespørgsel til kortlægningen i den gule ramme på kortudsnit fra den gl. godsbanebygning på Banegårdspladsen 3, 7100 Vejle
  351515/21
 • Fra Rambøll A/S: Forespørgsel om at få tilsendt undersøgelsesrapport fra COWI fra 1998
  351531/21
 • Fra DMR - Udkast til undersøgelsesoplæg (431-00044) - Fjællebrovejen 75
  353324/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Status på afværgeanlæg, Lindehaven, Sønderborg
  342605/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig aftale om møde, Nordborgvej 81, Nordborg
  341447/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, Danish Crown Slagteri, Blans
  365614/21
 • Fra rådgiver (DGE) - Pulje 51: Lok. nr. 539-10028, Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev - Endelige rapporter
  347361/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om yderligere vedr. opfølgning på specialeplan 2020 - Region Syddanmark
  386980/21

Udgående

 • Til ansøger: Nyt budgetskema til brug for projektet: SV: Udkast til revideret partnerskabsaftale 2022.
  338428/21
 • Til kommunen - fremsendelse af korrekte breve - Kogsbøllevej 45
  338350/21
 • Til EDC - aktindsigt vedr. Jessens Mole 15 2, 5700 Svendborg
  338300/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  338279/21
 • til Haderslev kommune §8-høringssvar for del af matr. nr 19a Haderslev ved Lodsvej 6100 Haderslev lok nr. 515-5706
  338278/21
 • Til Home - Vedr. Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 2 af 3
  338243/21
 • Til Home - Vedr. Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 1 af 3
  338245/21
 • Til Home - Vedr. Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 3 af 3
  338241/21
 • Til borger - Vedr. henvendelse på Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 3 af 3
  338148/21
 • Til borger - Vedr. henvendelse på Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 2 af 3
  338147/21
 • Til borger - Vedr. henvendelse på Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 1 af 3
  338149/21
 • til faaborg midtfyn kommune : Lodskovvej 15, 5863 - Afslutning på §8 for nybyggeri
  338095/21
 • Til Kumlehøje Ejendomsservice: Ørstedsgade 26, Rudkøbing - udlægning af store marksten
  389362/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mangler til projektbeskrivelsen mv. matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  346401/21
 • Til mødedeltagere, RÅSTOF, UDKAST TIL Endeligt referat fra mødet 10. juni 2021 matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  346392/21
 • Til mødedeltagere, RÅSTOF, mail med udkast til referat fra mødet den 10. juni 2021 matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  346393/21
 • Til DGE, Regionens bemærkninger til oplæg, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  337561/21
 • Til DMR: Forespørgsel om supplerende materiale til oplæg, Rugårdsvej 959, Søndersø
  337327/21
 • til Faaborg midfyn kommune: Ny Vestergade 20, Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse
  337284/21
 • Til WSP: Resultat af udbud på pulje 34, 2021
  337240/21
 • Til COWI: Resultat af udbud på pulje 34, 2021
  337236/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om filer bliver sendt pr mail, Tangevej 122, 6720 Ribe
  343746/21
 • Til Geopartner: Tinglysningspapirer om adgangsvej og skeloplysninger
  389361/21
 • Til Faaborg Midtfyn kommune SV: Ny Vestergade 20, Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse
  336700/21
 • Til DEN SELVEJENDE INSTITUTION OTTERUP, Ophævelse af kortlægningen efter undersøgelse.pdf
  336569/21
 • Til Nordfyns Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Stadionvej 50. Otterup, lok: 480-81349
  336558/21
 • Til DMR og Odense Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  336448/21
 • Til Nyborg Kommune: Vedr. lok.nr. 495-00005, Højgårdsvej losseplads, Svindinge, undersøgelser i forhold til kontaktrisiko
  336455/21
 • Til ROUSEHØJVEJ ApS, V1-afgørelse, Rousehøjvej 13-87, 5250 Odense SV
  336308/21
 • Til DMR: Supplerende bemærkning til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  336304/21
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  336246/21
 • Til DMR: Bilag - Grønnegyden 42 - Oversigtskort afløb
  336245/21
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  336244/21
 • Til LIFA, Regionens bemærkninger til Omøvænget - annullering af grusvej registreret som privat fællesvej
  336342/21
 • VS: Beteiligung am Landesweiten Nahverkehrsplans (LNVP)
  336013/21
 • Til Middelfart Kommune (som grundejer): Udgår af V1-kortlægningen, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted
  337297/21
 • Til borger: besvarelse af henvendelse om nabostøj
  337871/21
 • Til Julius Nielsen AS, V1-høring, Bangs Boder 28-30, 5000 Odense C.pdf
  338213/21
 • Til Nordfyns Kommune, Mailkorrespondance, Åbakkevej 1, 5462 Morud.
  337426/21
 • Til projekt: meddelelse om delvist tilsagn
  337323/21
 • Til Merck: SV: Avelumab godkendt til blærecancer
  337961/21
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Tanderupvej 51, 5591 Gelsted - udgår af V1-kortlægningen
  337355/21
 • Til DMR: Svar vedr. Afklaring af grundejers handlemuligheder - Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia:
  336721/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for oversigtskort fra side 46 (bilag F i rapport fra 23-12-2020) med resultater og forsøg på indtegning af poreluftsafgrænsning.
  336480/21
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg
  336686/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Radbyvej 70, 5320 Agedrup.pdf
  336233/21
 • Til projekt: meddelelse om delvist tilsagn
  337280/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på mail omkring undersøgelse, Banegårdspladsen 6-8, 6000 Kolding
  336712/21
 • Til Middelfart Kommune (som grundejer): Kortbilag, Udgår af V1-kortlægningen, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted
  337309/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. mulighed for møde, Hjallesegade 60A, 5260 Odense S
  338486/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring med bilag, Nyborgvej 540, 5220 Odense SØ.pdf
  336659/21
 • Til projekt: meddelelse om tilsagn
  337881/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 454b, 17t, Toldbodgade 4, 5000 Odense C
  336000/21
 • Til Forskningsenheden for almen praksis: Referat fra møde om medicinsk cannabis den 23.6.2021
  337760/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Søhustoften 2-36 og 11-19, Odense N
  340962/21
 • Til DTU: Accept samt spørgsmål
  376863/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 57, 1., 5000 Odense C.pdf
  339160/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haderslevvej 59, 6630 Rødding
  340976/21
 • Til Rambøll A/S: Svar på indsats overfor overfladevand - godsbanebygningen
  351622/21
 • Til Billund Kommune: Procesbaseret modelleringskoncept
  368809/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve og DSB-rapport fra 1997 for lok. 631-00430
  351540/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Fredemarksvej 88, 5320 Agedrup.pdf
  335754/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Bem. om jordforurening, Flensborgvej 389, Aabenraa
  337311/21
 • Til TDC Net, V1-høring med bilag, Staupudevej 25, 5220 Odense SØ.pdf
  336649/21
 • Til N & H, V1-høring med bilag, Overgade 17, 19 m.fl., 5000 Odense C.pdf
  338398/21
 • Til WSP - Bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg (445-00002)
  338377/21
 • Til projekt: meddelt tilsagn
  338264/21
 • Til Lægemiddelstyrelsen: Forslag om medlem til Lægemiddelnævnet i perioden 1. okt. 2021 til 30. sept. 2025
  338426/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr naturområde, Flensborgvej 389, Aabenraa
  337287/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Fredemarksvej 88, 5320 Agedrup.pdf
  335755/21
 • Til Humlebo, Udgår inden kortlægning efter historisk gennemgang, Overgade 14-16, 5000 Odense C.pdf
  338224/21
 • Til projekt: meddelelse om tilsagn
  338173/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 4q, Fraugde-Kærby-vej 203, 5220 Odense SØ
  336424/21
 • Til projekt: meddelse om tilsagn
  337749/21
 • Til Lnadbogruppen, Svar på henvendelse, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  337734/21
 • Til Vejen Kommune - Grundejerorienteringsbrev med bilag, Nørreetoft 2, 6660 Lintrup
  337542/21
 • Til Nordfyns Kommune, Høringssvar til afgørelse om ikke-påbud i hht. § 41, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  336941/21
 • Ubenyttet - fejl i fremsendelses mail adresse.
  338096/21
 • Til DTU: Spørgsmål til orienteringt om udvælgelse af prøver
  376856/21

23. juni 2021

Indgående

 • Fra borger: Tinglysningsparpirer om adgangsvej fra Reberbanen samt skel mellem nr. 24 og 26
  389359/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Ansøgning om karteringsplads.
  343725/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Forureningsundersøgelse, inkl. oplæg til fjernelse af _CaseNo20-19677_4891908_v, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343710/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Forureningsundersøgelse, inkl. oplæg til fjernelse af jordforurening_CaseNo20-19677_4013797_v1, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343709/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Tangevej 122 - Forureningsundersøgelse, inkl. oplæg til fjernelse af jordforurening, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343707/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Materiale - Forureningsundersøgelser - mail 1 - A, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343600/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag -Industrimiljøs bemærkninger til mail om - Orientering om kommende jordarbejde og forudgående undersøgelse af forurening, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343606/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Forureningsundersøgelse, inkl. oplæg til fjernelse af _CaseNo20-19677_4891908_v1, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343602/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Orientering om kommende jordarbejde og forudgåend_CaseNo20-19677_4859615_v1, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343611/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Forureningsundersøgelse inkl. oplæg til fjernelse af jordforurening, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343601/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag -Industrimiljøs bemærkninger til mail om - Orientering om kommende jordarbejde og forudgående undersøgelse af forurening, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343607/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Orientering om kommende jordarbejde og forudgåend_CaseNo20-19677_4859617_v1, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343609/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Orientering om kommende jordarbejde og forudgåend_CaseNo20-19677_4859616_v1, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343610/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Orientering om kommende jordarbejde og forudgående undersøgelse af forurening, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343608/21
 • Dialog COWI-Esbjerg Kommune - Undersøgelser Østerbyvej 17a, Tjæreborg, Esbjerg
  397229/21
 • VS: Beteiligung am Landesweiten Nahverkehrsplans (LNVP)
  336007/21
 • Fra Jysk Planteservice: Vedr. nye planter
  334609/21
 • Fra Odense Kommune: Skrivelse til rådgiver efter møde ang. § 8-sagsforløb, Vesterbro 28-32, Odense C
  336177/21
 • Fra DMR: Brønd under staldgulv, Dageløkkevej 8
  387181/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - Tilladelse grundvandssænkning mv. BP Houstrup-Nybro st. km 9.000-13.500
  336116/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilsynsnotat - Spild af diesel- og hydraulikolie fra udbrændt rendegraver - P-pladsen ved Vejlevej 481, 6051 Almind
  336025/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Tilsynsnotat
  336027/21
 • Fra DMR: Svar fra DMR til vandværksformand Re: Dageløkkevej 8
  334091/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Forureningsundersøgelse - Stadionvej 50, 5450 Otterup
  336543/21
 • Fra WSP: GeoGis kontrolrapport afventer
  339084/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej 5 - oplæg kontaktrisiko
  336335/21
 • Fra rådgiver - Endeligt notat vedr. tilslutning af faldstamme til afværgeanlæg på Vestergade 34, Vejle
  353989/21
 • Fra Museum Sønderjyllang: Svar på ny partshøring vedr. udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  333008/21
 • RE: Database health check
  332819/21
 • Fra Miljøteknik A/S: SV: Vedr. sløjfning af filtersatte miljøboringer på Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart
  336038/21
 • SV: Bestyrelsesmøde i SDEO d. 28. juni kl. 14
  400424/21
 • Bestyrelsesmøde i SDEO d. 28. juni kl. 14
  400416/21
 • Fra Dedicare: Aktindsigt
  335098/21
 • Fra Davinde/Tarup I/S - Høring Råstofplan 2020
  353512/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for regionens tilbagemelding på fund af nikkelværdier over afskæringskriteriet, udstykning ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart,
  372335/21
 • Fra Odense Kommune: Notat fra Ejlskov, resultat af SiteScan, Hjallesegade 60A, 5260 Odense S
  338482/21
 • Fra Odense Kommune: BIlag til "Høring" - Udkast til §8-tilladelse til nedrivning
  334516/21
 • Fra Nymølle: Kliplev grusgrav: Udskiftning af materiel
  333148/21
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Vibækvej 1
  334508/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Overjordisk letolitank.JPG
  335375/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Brønd indvendigt med vandmåler.JPG
  335390/21
 • Fra Odense Kommune: BIlag til "Høring" - Kortbilag til udkast til§ 8 tilladelse
  334526/21
 • Fra Fredericia kommune: kortmateriale med angivelse af areal hvor opgravet jord er udlagt
  334191/21
 • Fra Politisk parti - ansøging
  333473/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Fyr.JPG
  335381/21
 • Fra Odense Kommune, Foto: Brønd er ikke sløjfet.JPG
  335342/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Container til planteaffald.JPG
  335357/21
 • Fra Odense Kommune,2012: Kortbilag.pdf
  335396/21
 • Fra ejendomsmægler Lilienhof, ønsker kopi af V1-afgørelse vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  335458/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012:. Brønd.JPG
  335407/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Hydrofor til varmeforsyning.JPG
  335363/21
 • Fra Lertranskøb: SV: ansøgning om indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til olie/dieselforbrug
  337506/21
 • Fra kommune- spørgsmål vedr. erhvervsområde ved Skrydstrup
  353163/21
 • Fra Odense Kommune: BIlag til "Høring" - ansøgnings materiale, Vibækvej 1 i Odense
  334531/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Inderside af brønd.JPG
  335410/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Ebbe flod i drivhus med fyr.JPG
  335355/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Overjordisk letolietank.JPG
  335367/21
 • VS: Alle parter har nu underskrevet Forretningsorden til underskrift
  334807/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Gødningsblander + beholder.JPG
  335351/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos fra Varpytvej 75, Odense SØ
  335339/21
 • Fra Odense Kommune, 2012: Oversigt over drivhus areal.bmp
  335398/21
 • Fra Odense Kommune, 2012: - tilsynsrapport 1.doc
  335402/21
 • Fra IOdense Kommune, Foto: Gartneri er næsten revet ned.JPG
  335344/21
 • Fra Middelfart Kommune: Analyse vedr. Koesmosevej 64, 5500 Middelfart
  335646/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012:. Måler til vandværk.JPG
  335411/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Ebbe flod system i drivhus.JPG
  335354/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Tankplade til lille dieseltank.JPG
  335365/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Bund i målerbrønd til vandværk.JPG
  335413/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af kurset
  335129/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Inderside af brønd.JPG
  335408/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger med håndtering af Covid-19 (II) - 2021-5002-0036
  334598/21
 • Fra Odense Kommune, 2012: - tilsynsrapport 2.doc
  335403/21
 • Fra SUM: Dagsordenspunkt: Godkendelse af rapportering nr. 42 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  333069/21
 • Fra Odense Kommmune, Foto: Kedlen er ikke fjernet endnu.JPG
  335340/21
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr supplerende undersøgelse af Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia: Afklaring af grundejers handlemuligheder
  335467/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Overjordisk letolietank.JPG
  335370/21
 • VS: Den kommende bestyrelse for Center for Landdistriktsforskning
  333435/21
 • Fra DMR - Opdateret overblik over planlagt undersøgelse
  345102/21

Udgående

 • Svar vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til kulturpuljen - Hvad unge fortæller - j.nr. 21/13990
  335537/21
 • Til Geopartner: Ørstedsgade 26, Rudkøbing (fotos)
  389358/21
 • Svar vedr. afgørelse i RR: VS: Ansøgning til kulturpuljen - Sårbarhedsrum for Unge - j.nr. 21/13984
  335531/21
 • Svar på HENV, Vedr. Trøjborgvej 8, 6261 Bredebro
  336541/21
 • Svar vedr. afgørelse i regionsrådet - Ansøgning til kulturpuljen - Grupetto Cycling Festival - j.nr. 21/13867
  335528/21
 • Til Lexsos Advokater: Regionens tilbagemelding ang. ny kortlægningsvurdering, Bredgade 29, 5560 Årup
  335429/21
 • Svar på HENV, Vedr. Fløjbjergvej 14, 6580 Vamdrup
  336525/21
 • Til borgere, V2-høring, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  335030/21
 • Til United Denmark 2019 Propco K/S, Følgeskrivelse til nabo-orientering om forurening ved skel, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  335034/21
 • Til borgere, Bilag til V2-høring, UDKAST til V2-afgørelse, bibeholdelse af del på V1, samt del udgår, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  335031/21
 • Til Kolding Kommune: Til orientering: nabo-orientering om forurening i skel, samt ny V2-varsling for C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  335028/21
 • Til DMR: DMR tager kontakt til grundejer vedr. brønd under gulvet i stand, Dageløkkevej 8
  335088/21
 • Til Odense Kommune, Regionens tilbagemelding på Tarup Engvej 5 i Odense - påvist forurening af drikkevandet via ledning ført gennem et "ikke-kortlagt" areal
  334749/21
 • Til NIRAS: Oplæg og tilbud monitering 2021
  334621/21
 • Til NIRAS: Kommentar til notat og ønske om oplæg
  334523/21
 • Til rådgiver, Råstof, ansøgningsskema LBK 973.docx
  377347/21
 • Til rådgiver, Råstof, Ansøgningsskema til screeningsafgørelse
  377345/21
 • til Assens kommune [Sagsnr.:21/10453] - [Dok.nr.:91132/21] VS: Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  334076/21
 • Til Assens kommune: [Sagsnr.:21/10453] - [Dok.nr.:91132/21] VS: Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  334142/21
 • Til Kolding Kommune: Kortlægningsvurdering af udstykning af vejareal - Eliassensvej 120, 6000 Kolding
  333838/21
 • Til ansøger: SV: Oplysninger vedr. geografi for projekt fod på gulv
  333643/21
 • Til Borger, Svar på HENV, Vedr. sagl af Vestbirkvej 2, 5240 Odense NØ
  333465/21
 • Til Planteservice : Pasning af planter
  333424/21
 • Til Borger, Boligerklæring Kongevej 24.pdf
  333358/21
 • Til Tønder Kommune, Jordforurening, Vestergade 66/Kongevej 24, Tønder, lok: 541-20001
  333349/21
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, Kongevej 24.pdf
  333357/21
 • Til COWI: Tidsplan ønskes 2021
  332717/21
 • Til WSP: Vedr. GeoGis og oprydning
  332697/21
 • Til rådgiver - kommentarer til Notat vedr. tilslutning af faldstamme til afværgeanlæg på Vestergade 34, Vejle
  353983/21
 • Fra DTU: Orientering om udvælgelse af prøver
  376852/21
 • Til Nymølle: SV: Kliplev grusgrav: Udskiftning af materiel
  333152/21
 • til ejer, V2 afgørelse, med bilag, Langgade 5, 5874 Hesselager.pdf
  335224/21
 • Til ejendomsmægler Lilienhof, kopi af V1-afgørelse vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  335460/21
 • Til Shell, kommune og mst: Afgørelse- kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia (Shell) på V2 efter jordforureningsloven
  332834/21
 • Til Odense Kommune, spm. vedr. Varpytvej 75, Odense SØ
  335328/21
 • til arkitektVS: Telefonhenvendelse: Langgade 5, 5874 Hesselager
  335350/21
 • Til Fredericia kommune: mail om V2 kortlægning af udlagt intaktjord med forhøjet nikkel indhold
  333669/21
 • til borger. V2 afgørelse med bilag, Kalkvej 5, 5874 Hesselager.pdf
  334313/21
 • Til United Denmark 2019 Propco K/S: Følgeskrivelse til orientering om forurening i skel på naboejendom og fremsendelse af undersøgelsesrapporter for C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  335051/21
 • Til Fåborg MidtFyn Kommune: Sv. vedr. dokumentationsrapport
  334683/21
 • Til DMR: Svar vedr. supplerende undersøgelse af Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia: Afklaring af grundejers handlemuligheder
  335471/21
 • Til ejendomsmægler Lilienhof, vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  335433/21
 • til Haderslev Kommune, råstoplan 2020, vedtagelse
  333876/21
 • Til politisk følgegruppe: Skriftlig orientering om status
  332888/21
 • Til Comfort Tours, V1-afgørelse med bilag, Østergade 46-48, 5000 Odense C.pdf
  332806/21
 • Til Vandværk, orientering med bilag, Kalkvej 5, 5874 Hesselager,.pdf
  334260/21
 • Til borger, Svar på telefonhenvendelse vedr, Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa.
  335517/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  335479/21
 • Ti Odense Kommune, Vedr. §8-ansøgning, Fangelvej 35, 5260 Odense
  334103/21
 • Til MJ Murermester: Vedr. regionens kommende forureningsundersøgelse, Haugevej 205, 5270 Odense N
  335466/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Varpytvej 75, 5220 Odense SØ.pdf
  335440/21
 • Til Lertranskøb: vedr. olie/dieselforbrug til indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til olie/dieselforbrug
  334126/21
 • Til Odense Kommune, kvittering for modtagelse af fotos
  335427/21
 • Til Lars Lindbøg, Råstofplan 2020, vedtagelse
  333894/21
 • Til Jakob Qvortrup, Råstofplan 2020, vedtagelse
  333881/21
 • Til borger: V2-afgørelse på:, Autoværksted/autoophug, Petersmindevej 59, 7100 Vejle, Vejle Kommune, Matr.nr. 4o, Uhre By, Hover. - V2 afgørelse, med bilag, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  335436/21
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: Sv- vedr. ansøgning til nyt byggefelt og jordhåndtering
  335271/21

22. juni 2021

Indgående

 • Fra Varde Kommune: VS: Oprensning af forurenet jord inden for å-beskyttelseslinjen, Enghavevej 14, 6800 Varde, matr. 139ai, Varde Markjorder
  332563/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding om kommentarer fra kommunen til oplæg, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  332818/21
 • Udsættelse af afleveringsfrister for de 45 deltagerkommuner i DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark
  337987/21
 • Fra rådgiver - udkast til Notat vedr. tilslutning af faldstamme til afværgeanlæg på Vestergade 34, Vejle
  353982/21
 • SV: Vedr. Ressourcer og optælling
  332010/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - udkast til §8-tilladelse Slotsgade 19a, 6300 Gråsten
  332882/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse Slotsgade 19a, 6300 Gråsten
  332880/21
 • Fra LIFA, J.nr. 20182082 Omøvænget - annullering af grusvej registreret som privat fællesvej
  336330/21
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2021
  331333/21
 • RE: Database health check
  331082/21
 • Fra rådgiver - Kontrolrapporter fra GeoGis
  366568/21
 • Fra WSP: Tildelingsværktøj, pulje 5
  330708/21
 • Fra DMR: Spørgsmål til DMR fra Langeland Forsyning
  332299/21
 • Til Sweco: Dejrupvej 16 - Udkast til rapport om overfladevand
  340189/21
 • Fra Borger: Svar vedr. udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed og aconto afregning for strømforbrug.
  345815/21
 • Reddernes Fagforening: Aktindsigtsanmodning
  374074/21
 • Fra Middelfart Kommune: Svar vedr. sløjfning af miljøboringer på Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart
  335973/21
 • Fra WSP - Tidsplan (revideret 22-06-2021)
  344621/21
 • Generisk sagsfremstilling til SOF - monitorering af tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser
  379231/21
 • Fra kommune: Underskrevet aftale om fornyet fintælling - Svendborg Kommune
  369519/21
 • Fra Middelfart Kommune: Fund af nikkelværdier over afskæringskriteriet, udstykning ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart,
  372309/21
 • Fwd: Pressemeddelelse Livslang læring | Pressemitteilung Lebenslanges Lernen - KursKultur 2.0
  336993/21
 • Fra Kolding kommune: VS: § 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld
  333748/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Ansøgning om grundvandssænkning og reinjicering, Ribegade 8-10, Vejle
  354143/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med kopi af §8-ansøgning, Fangelvej 35, 5260 OdenseS
  334088/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  334809/21
 • Fra Haderslev Kommune: Udkast til § 8 tilladelse - Fjernvarmeledning Flyvestation Skrydstrup
  335644/21
 • FRa Meldgaard A/S: Projekt naturområde Flensborgvej 389, dialogmødereferat
  335639/21
 • Fwd: Alle parter har nu underskrevet
  331581/21
 • HØRING : Nationalt Risikobillede 2021 / Svarfrist i morgen den 23. juni 2021
  331002/21
 • Fra borger: Henvendelse, Skovbakken 6a, 5560 Aarup
  331887/21
 • Fra UFM Beskikkelse af nyt bestyrelsesmedlem til Innovationsfondens bestyrelse
  331727/21
 • Fra GF sekretariat: Mødereferat
  331341/21
 • Fra EDC, HENV vedr. lok. nr. 431-00055, Matr.nr. 2C Dyreborg By, Horne
  331860/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om afslutning af § 8 sag - Vejlevej 355, 6000 Kolding
  331299/21
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
  332228/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for svar vedr. § 8 vurdering, renovering og ændring af værkstedsbygning samt etablering af ny forplads, Algade 74, 5592 Ejby
  329768/21
 • Ny frist: 1. juli - bemærkninger til vejledning om frit sygehusvalg mv.
  330374/21

Udgående

 • Til DMR: brønd under staldgulv, manglende status samt tidsplan, Dageløkkevej 8
  332342/21
 • Til borger, Bilag til V2-høring, UDKAST til V2-afgørelse, Hovborgvej 44 og 48, 7200 Grindsted
  332246/21
 • Til borger, V2-høring, Hovborgvej 44 og 48, 7200 Grindsted
  332245/21
 • Til Varde Kommune og rådgiver: Til orientering: V2-varsling og udkast til afgørelse og nuancering af Hovborgvej 44 og 48, 7200 Grindsted.
  332244/21
 • UDKAST til Boligerklæring, Hovborgvej 48, 7200 Grindsted
  332248/21
 • UDKAST til Boligerklæring, Hovborgvej 44, 7200 Grindsted
  332247/21
 • Til Odense Renovation AS - V1-høring med bilag, Matr. nr. 6g, Seden By, Seden, Bullerupvej 84B, 5240 Odense NØ.pdf
  332179/21
 • Til EDC, Svar på HENV, Fremsendte af dokumenter, Matr.nr. 2C Dyreborg By, Horne
  331870/21
 • Til Kolding Kommune, Tilbagemelding vedr. oplysninger om olieforurening, ved skel Nr. Bjertvej 88 og Rytterskolen 9-11, Kolding
  331593/21
 • Til COWI: Vedr. Klintholm regninger
  330900/21
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om kommunens fremadrettede prøvetagningsplan, Krogagerrenden, Odense
  330770/21
 • Til Odense Kommune: Koordinering af tilbagemelding til rådgiver, Grønnegyden 42, 5000 Odense C
  330302/21
 • Til Svendborg Kommune, Regionens bemærkninger til udkast til §8-tilladelse, Skårupøre Strandvej 62A
  330944/21
 • Til DMR: Bilag - 8-76-5-561-21-91 del 1
  330264/21
 • Til DMR: Bilag - 8-76-5-561-21-91 del 2
  330265/21
 • Til DMR: Fremsendelse af historisk materiale, Morsøgade 1, 6700 Esbjerg
  330263/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tilbage trækning af Ansøgning / gravetilladelse.
  330062/21
 • Til DGE, Mail med supplerende spørgsmål, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  330157/21
 • Reddernes Fagforening: Kvittering på modtagelse af aktindsigtsanmodning
  374084/21
 • Til Middelfart Kommune: Tilbagemelding med svar: Fund af nikkelværdier over afskæringskriteriet, udstykning ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart,
  372324/21
 • Til bidragsydere med høringssvar, Råstofplan 2020, vedtagelse
  370099/21
 • Til myndigheder og organisationer, Råstofplan 2020, vedtagelse
  370080/21
 • Til bidragsydere med høringssvar, Råstofplan 2020, vedtagelse
  370093/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Fund af nikkelværdier over afskæringskriteriet, udstykning ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart,
  372321/21
 • Til Miljøteknik A/S: Vedr. sløjfning af filtersatte miljøboringer på Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart
  336023/21
 • Svar på henvendelse
  374032/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev med bilag, Rågelundsvej 87, Aasum 461-81773.pdf
  331514/21
 • Til DKM Finans Aps -BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, Matr. nr. 17ci, Ejlskovsgade 8, 5000 Odense C
  332131/21
 • Kopi til kommunen, V1-afgørelse, Hedelundvej 18, 5270 Odense N.pdf
  329468/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Grønnegyden 75, 5270 Odense N.pdf
  329904/21
 • Til ejendomsselskabet Olav de Lind A - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 1626a, Buchwaldsgade 31, 5000 Odense C
  331324/21
 • Til Michael Høyer Holding Aps - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 22al, Buchwaldsgade 29, 5000 Odense C
  331309/21
 • Til Odense kommune- BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 1673af og 7000u, Enggade 2, 5000 Odense C
  331394/21
 • til borger Afgørelse om udgået af kortlægningen inden kortlægning lumbyesvej 45 7000 fredericia matr. nr 24a Fredericia privat ejendomsjorde lok 607-02002.docx
  332184/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Grønnegyden 75, 5270 Odense N.pdf
  329903/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. mere nyt i sagen fra Ribegade 8, 7100 Vejle
  331015/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, H.C. Lumbyes Vej 59, 5270 Odense N.pdf
  329568/21
 • Til DGE: Afgørelse vedr. Anmodning om aktindsigt
  331776/21
 • Til borger: Svar på henvendelse, Skovbakken 6a, 5560 Aarup
  331944/21
 • Til Miljøstyrelsen, Region Syddanmarks høringssvar til påbud om oprensning af olieforurening på Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  330973/21
 • Til borger, V1-afgørelse, H.C. Lumbyes Vej 59, 5270 Odense N.pdf
  329567/21
 • Til sygehusene: VS: Kræftsygdomme, cancer, lymfomer: Medicinrådets anbefaling vedrørende mogamulizumab til behandling af mycosis fungoides og Sézarys syndrom, version 1.0
  332106/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkning til notat vedr. oliespild på Kulsøvej 2, 7323 Give
  330316/21
 • Til EDC: Svar på henvendelse, Skovbakken 6A,, 5560 Aarup
  331254/21
 • Til borger 1, V1-afgørelse, Hedelundvej 18, 5270 Odense N.pdf
  329469/21
 • Til Realmæglerne: Svar på henvendelse vedr. forurening, Lykkevalg 8, 5600 Faaborg
  330879/21
 • Til tilbudsgivere: Kopi af afgørelse vedr. aktindsigt samt aktindsigtsmateriale
  331788/21
 • Til DGE, Mailkorrespondence omkring undersøgelser, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  332051/21
 • til projekthaver
  330190/21
 • Til information, V1-kortbilag, afgørelse, Hedelundvej 18, 5270 Odense N.pdf
  329470/21
 • Til borger: Besvarelse af henvendelse, Haderslevvej 59, 6630 Rødding
  331143/21
 • Til projekt: påmindelse vedr. returnering af tilsagnskontrakt
  332352/21
 • Til EDC: Svar på henvendelse, Borgergade 68, 6752 Glejbjerg
  331830/21
 • Til projekt: påmindelse vedr. tilsagnsbrev
  332349/21
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  345705/21

21. juni 2021

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune, Skårupøre Strandvej 62A
  330937/21
 • Fra DMR: Henvendelse vedr. Morsøgade, 6700 Esbjerg
  330199/21
 • Referat fra styregruppemøde, subarb.gruppe
  337997/21
 • Referat fra styregruppemøde
  379168/21
 • Fra Rambøll: Bilag - Oplæg til forureningsundersøgelse_Byvejen 19, Rousthøje
  329229/21
 • Fra Rambøll: Oplæg til undersøgelse, Byvejen 19, Årre
  329228/21
 • Fra Franck Geoteknik, Revideret oplæg til undersøgelse på Jernbanegade 23, Agerbæk, lok: 567-32002
  329044/21
 • Ny dataversion Transportvaneundersøgelsen TU0620v2
  330098/21
 • Fra Kolding Kommune: Afslutning af forureningssag, undersøgelsespåbud efterlevet, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  328340/21
 • Fra Kolding Kommune: Afslutning af forureningssag, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  328341/21
 • Referat fra 5. styregruppemøde i vejledningsfunktionen
  329368/21
 • Fra DMR, Rev. oplæg 2, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  327575/21
 • Fra DMR, Rev. oplæg 2, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  327576/21
 • IMG_0528.JPG
  327789/21
 • IMG_0525.JPG
  327790/21
 • IMG_0526.JPG
  327791/21
 • IMG_0527.JPG
  327793/21
 • IMG_0518.JPG
  327796/21
 • IMG_0517.JPG
  327795/21
 • IMG_0508.JPG
  327794/21
 • IMG_0520.JPG
  327797/21
 • IMG_0507.JPG
  327802/21
 • IMG_0503.JPG
  327800/21
 • IMG_0506.JPG
  327801/21
 • IMG_0502.JPG
  327799/21
 • IMG_0458.JPG
  327805/21
 • IMG_0473.JPG
  327810/21
 • IMG_0452.JPG
  327803/21
 • IMG_0448.JPG
  327812/21
 • IMG_0450.JPG
  327816/21
 • IMG_0451.JPG
  327818/21
 • IMG_0449.JPG
  327814/21
 • IMG_0445.JPG
  327823/21
 • IMG_0434.JPG
  327819/21
 • IMG_0447.JPG
  327825/21
 • IMG_0435.JPG
  327821/21
 • IMG_0432.JPG
  327829/21
 • IMG_0431.JPG
  327828/21
 • IMG_0428.JPG
  327827/21
 • IMG_0433.JPG
  327831/21
 • IMG_0427.JPG
  327826/21
 • IMG_0426.JPG
  327832/21
 • IMG_0419.JPG
  327836/21
 • IMG_0420.JPG
  327837/21
 • IMG_0415.JPG
  327834/21
 • IMG_0416.JPG
  327835/21
 • IMG_0412.JPG
  327833/21
 • IMG_0408.JPG
  327982/21
 • IMG_0409.JPG
  327984/21
 • IMG_0405.JPG
  327838/21
 • IMG_0407.JPG
  327840/21
 • IMG_0411.JPG
  327983/21
 • IMG_0388.JPG
  327780/21
 • IMG_0403.JPG
  327783/21
 • IMG_0387.JPG
  327779/21
 • IMG_0404.JPG
  327785/21
 • IMG_0389.JPG
  327782/21
 • Fra Lexsos Advokater: Fremsendelse af suppl. dokumentation, mail 1 af 12, Bredgade 29, 5560 Årup
  327255/21
 • IMG_0379.JPG
  327777/21
 • IMG_0375.JPG
  327770/21
 • IMG_0378.JPG
  327776/21
 • IMG_0377.JPG
  327775/21
 • IMG_0382.JPG
  327778/21
 • IMG_0376.JPG
  327772/21
 • Fra Lexsos Advokater: Orientering om forsøg på opdeling af fotos inden afsendelse, Bredgade 29, 5560 Årup
  326902/21
 • Skybrud/Opdateret vejledningsmateriale til kommuner
  326968/21
 • Fra COWI: Budget 2021
  326618/21
 • Fra DMR - Revideret oplæg (431-00011)
  343020/21
 • Fra borger: Vedr. nyt i sagen fra Ribegade 8, 7100 Vejle
  329247/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag til "Orientering" - § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger på Vestergade 24, 7080 Børkop
  328961/21
 • Fra Middelfart Kommune: Nyt udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygning 12, tidligere beskyttelsesrum, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  327210/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 1: § 8 tilladelse til nedrivning af bygning 12, tidligere beskyttelsesrum, Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby
  327580/21
 • SV: Til godkendelse: medarbejdere med adgang til Sparx Enterprise Architect
  329037/21
 • Fra Rambøll: Status for hasteundersøgelse af V1-kortlægning, Bjerndrupvej 45-51, 6360 Tinglev
  328445/21
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål vedr. sagen om § 8 vurdering, Renovering og ændring af værkstedsbygning samt etablering af ny forplads, Algade 74, 5592 Ejby
  329211/21
 • Frist 28. juni - bemærkninger til vejledning om frit sygehusvalg mv.
  328730/21
 • Fra Middelfart Kommune: Analyse af drikkevand, Koesmosevej 64, 5500 Middelfart
  328712/21
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til nedrivning af bygning 12, tidligere beskyttelsesrum, Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby
  327563/21
 • Fra DMR,Mail med §8-ansøgning, Fangelvej 35, 5260 Odense
  354774/21
 • Historisk materiale fra rådgiver NIRAS, Ørbækvej 705, 5220 Odense SØ
  326674/21
 • Fra DMR, Bilag til mail, §8-ansøgning, Fangelvej 35, 5260 Odense
  354776/21
 • Historisk materiale fra rådgiver NIRAS, Ørbækvej 752A, 752B, 5220 Odense SØ
  326741/21
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om meddelse af § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger, Vestergade 28, 7080 Børkop
  328936/21
 • SV: Til godkendelse: medarbejdere med adgang til Sparx Enterprise Architect
  329129/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 1: Nyt udkast § 8 tilladelse til nedrivning af bygning 12 - tidligere beskyttelsesrum, Fabriksvej 4, 5580 Nr Aaby
  327220/21
 • Fra RealMæglerne: Henvendelse vedr. forurening, Lykkevalg 8, 5600 Faaborg
  330847/21
 • Fra Miljøstyrelsen, Udkast til påbud om oprensning af jordforurening, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  330597/21
 • Fra EDC: Henvendelse, Skovbakken 5 og 6a, 5560 Aarup
  331249/21
 • Fra Miljøstyrelsen Høring af Region Syddanmark, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  330591/21
 • Fra EDC: Henvendelse vedr. kortlagt forurening, Borgergade 68, 6752 Glejbjerg
  331803/21
 • fra arkitekt.Telefonhenvendelse: Langgade 5, 5874 Hesselager
  333830/21
 • Fra DMR, §8-ansøgning, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  334092/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Kopi - Anmodning om ansøgningsmateriale til tilladelse til midlertidigt oplag af jord fra Tangevej 122, 6760 Ribe
  329254/21
 • Til Franck Geoteknik, Regionens bemærkninger til revideret oplæg, Jernbanegade 23, Agerbæk, lok: 567-32002
  329056/21
 • Til Fredericia Kommune, Regionens bemærkninger til afrapportering Indre Ringvej 165, Fredericia
  328942/21
 • Til MOE: Bilag - JAR-udskrift 621-00188
  328016/21
 • Til MOE: Orientering om rettelse af registreringsfejl på Lærkevej 12, tidl. Vejlevej 144 i Kolding, matr.nr. 108f og 108ay, Kolding Markjorder 2.Afd
  328015/21
 • Til DMR, Oplæg godkendt med enkelt bemærkning, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  327630/21
 • Til Kolding Komune, Kvittering for modtagelse, Borchs Gård, 6000 Kolding
  327221/21
 • Til Grundejer, Boligerklæring, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding.pdf
  327067/21
 • Til Kolding Kommune, Boligerklæring Kolding Sky, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  327066/21
 • Til Lexsos Advokater: Kvittering for modtagelse af 12 mails - Bredgade 29, 5560 Årup
  327259/21
 • Til Kommune: Varsel monitering 2021
  326950/21
 • Til BDO: Regnskab til revision
  326900/21
 • Til Lexsos Advokater: Afvisning af brug af fildelingsside for suppl. materiale,, Bredgade 29, 5560 Årup
  326862/21
 • Til Odense Kommune og DGE, Regionens bemærkninger til afrapportering og §8 Dalumvej 58-60, Odense. lok: 461-5020
  326972/21
 • Til WSP: Oplæg godkendt
  326616/21
 • Til WSP: oplæg godkendt
  326610/21
 • Til COWI: Brug af GEO til slugtest samt fornyelse af adgang til Region Syddanmarks GeoGIS database
  326581/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Otterupvej 502, 5270 Odense N
  340896/21
 • Til DTU: Accept vedr. indkøb hos DTU Aqua
  400131/21
 • Til Franck Geoteknik: Svar vedr. lett forurenet jord, Brejnhovedvej, GIve
  329195/21
 • Til godkendelse: medarbejdere med adgang til Sparx Enterprise Architect
  329051/21
 • Til ejer - Ejendom udgår af kortlægning + kopi af oprensningsrapport (sendt digitalt: Job nr 196651475 + 196649227)
  327005/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: § 8 vurdering, Renovering og ændring af værkstedsbygning samt etablering af ny forplads, Algade 74, 5592 Ejby
  329205/21
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Fabriksvej 4, 5580 Nørre Aaby, matr. nr. 14k Asperup By, Asperup, lok. nr, 410-81105
  327459/21
 • Til godkendelse: medarbejdere med adgang til Sparx Enterprise Architect
  329049/21
 • Til borger: Kvittering for mail med materiale vedr. Ribegade 8, 7100 Vejle
  329248/21
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. § 8 vurdering ved renovering og ændring af værkstedsbygning samt etablering af ny forplads, Algade 74, 5592 Ejby
  329221/21
 • Til borger - V1-afgørelse, mart. nr. 19f, Allerup Bygade 38, 5220 Odense SØ
  327233/21
 • Til godkendelse: medarbejdere med adgang til Sparx Enterprise Architect
  329055/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Slagtergade 11, 6100 Haderslev.pdf
  329174/21
 • Til godkendelse: medarbejdere med adgang til Sparx Enterprise Architect
  329046/21
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. Koesmosevej 64, 5500 Middelfart
  328727/21
 • Til HK. svar på mail vedr. borearbejde ved forureningsundersøgelse af en del af jeres grund, Vestergade 29, Ærøskøbing
  327384/21
 • Til Vejle Kommune og UIV A/S: Afgørelse vedr oprensning af forurening, Bregnhovedvej, Give
  329218/21
 • Til Tønder Kommune, Råstofplan, diverse forespørgsler, 2021, matr nr 784b Rejsby Ejerlav, Rejsby i Tønder Kommune
  329430/21
 • Til Kommune + Vurderingsstyrelse (Kopi) - Ejendom udgår af kortlægning + kopi af oprensningsrapport
  327079/21
 • Til Fredericia kommune: Re: Spørgsmål vedrørende udlægning af intaktjord med forhøjet nikkel indhold
  333640/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. spørgsmål til udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygning 12, tidligere beskyttelsesrum, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  327075/21
 • Til DMR - Bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg (477-00001)
  329020/21
 • Til godkendelse: medarbejdere med adgang til Sparx Enterprise Architect
  329057/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar ifm udstykningssag - Lokalitet 540-81247, Linde Haven, 6400
  329272/21
 • Til DMR - Bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg (493-00002)
  329236/21
 • Til godkendelse: medarbejdere med adgang til Sparx Enterprise Architect
  329043/21

20. juni 2021

Indgående

 • Fra borger, grundejer Slotsgade 5, Aabenraa
  328807/21
 • Fra Shell: Resultat af 4. grundvandsmonitering ca. 18 mdr. efter etablering af reaktiv væg med BOS200 (Østerstrand)
  326573/21
 • Fra borger: Vedr. status på sag, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  352020/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  329805/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  329733/21

18. juni 2021

Indgående

 • Egne noter - Maja Clemmensen - Scenarieberegner.msg
  379159/21
 • Fra DR - deltagelse i arb.gr
  379158/21
 • Fra Odense Kommune, Ingen §8, Dalumvej 58-60, Odense. Undersøgelsesrapport
  326965/21
 • Fra DGE, Dalumvej 58-60, Odense. Undersøgelsesrapport
  326958/21
 • Fra WSP: SV: Vedr. tilbud på videregående undersøgelser, pulje 34
  328080/21
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Terpling
  377249/21
 • Fra rådgiver, Råstof, 2271_001.pdf
  377248/21
 • Fra Kolding Kommune, Dokumentation for oprensning af forurening ved olietank, Borchs Gård, 6000 Kolding
  327218/21
 • Fra WSP: Revideret oplæg
  325600/21
 • Fra Kystdirektoratet - vedr. §63 og strandbeskyttelseslinje
  363977/21
 • Fra WSP: Revideret oplæg
  325556/21
 • Fra Niras: Forespørgsel om arkivmateriale, Bygmestervej 10, 5600 Faaborg. Lok. nr. 430-81615
  325807/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Mail til DGE om den generelle vertikale afgrænsning efter snak med jurist, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  330414/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Svar fra Mads Kobberø ang. vertikal afgrænsning
  330415/21
 • Database health check
  325877/21
 • Beslutningsreferat - Møde ang. Pronestor opgradering 18.6.
  325810/21
 • Vedr. Ressourcer og optælling
  324766/21
 • Eksempel på fakturering til Mette.pdf
  324768/21
 • rute 9_emissioner_15062021_Final.pdf
  324800/21
 • VS: Rute 9, emissioner
  324799/21
 • AccessibilityFixer skifter navn til Assist
  324806/21
 • Fra kommune: udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  324521/21
 • Fra Varde Kommune, Fremsendelse af arkivmateriale - Jernbanegade 23 Agerbæk (mail 1 ud af 3).msg
  323941/21
 • Fra Varde Kommune, Mail 2 ud af 3 - Jernbanegade 23 Agerbæk.msg
  323942/21
 • Fra Varde Kommune, Mail 3 ud af 3 - Jernbanegade 23 Agerbæk.msg
  323946/21
 • J21.1320 - Jernbanegade 23, 6753 Agerbæk - Historik og oplæg til undersøgelse.pdf
  323940/21
 • Fra WSP - Revideret oplæg (433-70107)
  339603/21
 • Fra WSP - Revideret undersøgelsesoplæg (429-00001)
  341852/21
 • Fra WSP - Revideret oplæg (631-00032)
  338826/21
 • Fra Odense kommune: henv. vedr. Mosaik, kunstværk
  325973/21
 • Fra Haderslev Kommune: Høringssvar vedr udkast til dispensation efter jfl §52, Vojensvej, Skrydstrup
  325982/21
 • SV_ Kommuneplan for Vejle - Område 22.E.4
  324295/21
 • Fra Haderslev kommune: Miljøgodkendelse til anvendelse af slagge - Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
  324861/21
 • Fra Odense Kommune: Mail til DMR vedr. kortlægningsvurdering og videre proces med nedrivning og byggetilladelse, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  325857/21
 • Fra vognm Ejgil Jensen A/S: Svar vedr efterbehandling og jordtilførsel på matr. 5f Tårup By, Gelsted
  326043/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Spørgsmål til udarbejdelse af disp. iht. §52 i JFL, matr nr 187 Dynt mfl, Broager
  325853/21
 • Fra praksis: anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325542/21
 • SV_ Kommuneplan for Vejle - Område 22.E.4
  324280/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. henvendelse fra DMR, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  325562/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 3: Stueplan
  327157/21
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering, Renovering og ændring af værkstedsbygning samt etablering af ny forplads, Algade 74, 5592 Ejby
  327134/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 2: Visualisering
  327146/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 1: - Situationsplan
  327140/21
 • Fra COWI: vedr. elektronikanalyse
  368232/21
 • Fra læge - Svar vedr. afholdte vagter på Ærø
  368496/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Spørgsmål vedrørende udlægning af intaktjord med forhøjet nikkel indhold
  333573/21
 • SV: Status på pressemeddelelse og avisartikel om national undersøgelse - image003.jpg
  394225/21
 • SV: Status på pressemeddelelse og avisartikel om national undersøgelse - image001.gif
  394189/21
 • SV: Status på pressemeddelelse og avisartikel om national undersøgelse - image002.gif
  394219/21
 • SV: Status på pressemeddelelse og avisartikel om national undersøgelse
  394183/21
 • OPLÆG online info møde om Behandlingsrådet d. 10 06 2021
  331358/21
 • Fra DMR - Revideret undersøgelsesoplæg (493-00002)
  329208/21
 • Fra WSP - Revideret undersøgelsesoplæg (445-00002)
  331856/21
 • Fra MST: Overløb drænsystem ved P-3719. Afslutning af jordforureningssag på Shell Raffinaderiet, Fredericia - Oprensning (spild id: 20.08.2020, overløb drænsystem ved P-3719) (MST Id nr.: 3249451)
  326584/21
 • Fra WSP - Revideret oplæg (631-020002)
  342416/21
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  345669/21

Udgående

 • Til kommune: orientering om udbud for tre forureningsundersøgelser
  326119/21
 • Til NIRAS: Arkivmateriale. Bygmestervej 10, 5600 Faaborg. Lok. nr. 430-81615
  325850/21
 • Til Borger: Skitse af maskinstationen, Byvejen 1, 6818 Årre
  325735/21
 • Til kommunen - fremsendelse af justeret tidsplan (fordebat)
  363991/21
 • Til projektgr.: Referat, møde i projektgruppen 11. juni 2021
  325580/21
 • SV: PPJ Kick-off for referencegruppemedlemmer 14. september 2021
  325458/21
 • Svar til ansøger vedr. forespørgsel om trækning af ansøgning: SV: Vedr. puljen Kultur, kreativitet og mental trivsel
  325245/21
 • Til Rambøll - vedr. tidsplan og afgravning i begge områder samtidig - fravælges.
  363981/21
 • Til Kystdirektoratet - vedr. §63 og strandbeskyttelseslinje
  363976/21
 • Fra ansøger: forespørgsel vedr. trækning af ansøgning: Vedr. puljen Kultur, kreativitet og mental trivsel
  325239/21
 • Tilsynsnote maj2021
  325730/21
 • Til kommune: Brændevej 2, Tønder, varsling, udvidelse af forureningsundersøgelse
  324534/21
 • Til Svbg Kommune RÅSTOF Kvittering
  397161/21
 • Til Økonomi- og bygningsafdelinegn: Svar på supplerende spørgsmål
  336743/21
 • Til borger: orientering om udbud, Allevej 26, Gadbjerg
  326071/21
 • til borger: varsling om udvidelse af forureningsundersøgelse, nabo, Brændevej 2, Tønder
  324656/21
 • Til Cowi: kopi af orienteringsbrev
  325817/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud til grundejer af Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart
  325531/21
 • Til Rambøll: kopi af varslingsbrev
  324978/21
 • Til Kolding Kommune, Patientstyrelsen og Arkil A/S: Udkast til dispensation efter JFL §52, Vrnaderupvej 46, Seest
  326179/21
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325545/21
 • til projekthaver
  326181/21
 • Til Hjembo Nørrebrogade, Udgår af kortlæning på baggrund af undersøgelse og oprydning, Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia.pdf
  324030/21
 • Til borger: orientering om udbud, Bjerlev Hedevej
  326052/21
 • til borger: orientering om udbud, Andkærvej 255, Børkop
  326097/21
 • til borger: orientering om udbud, Vognvadsvej 38, Børkop
  326105/21
 • Til Vurderingsstyrelsen, Borger og Aabenraa Kommune: Afgørelse om ejd udgår af kortlægning, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  326163/21
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om suppl. oplysninger vedr. fund af benz(a)pyren i jord fra vejmatriklen
  349777/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. igangværende sagsbehandling og kortlægningsstatus på Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  326050/21
 • Til ejer - Ejendom udgår af kortlægning + kopi af oprensningsrapport
  325075/21
 • Til Fredericia kommune: SV: Spørgsmål vedrørende udlægning af intaktjord med forhøjet nikkel indhold
  333634/21

17. juni 2021

Indgående

 • PP og opsamling fra workshop i ICD-11 foranalyse Arbejdsgruppe A, Teknik den 16. juni 2021
  323909/21
 • Følgebrev regionerne.pdf
  323992/21
 • Høring af beretningsudkast om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  323990/21
 • Beretningsudkast 17062021.pdf
  323993/21
 • Beretningsudkast 17062021.docx
  323991/21
 • Fra MH: Godkendelse af faktura, licensabonnement, Det Kgl. Bibliotek
  326722/21
 • Fra borger: Henvendelse vedr. afklaring af kortlægningsstatus ifm. muligt køb, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  326038/21
 • Fra Svbg Kommune RÅSTOF Dispensation til midlertidigt gennembrud af beskyttet dige ved Stenstrup, 5771
  397149/21
 • fra rådgiver : LIDL, Kolding - Historik og oplæg til forureningsundersøgelse
  327445/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Ny regnskabsfrist godkendt
  323867/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Ny regnskabsfrist godkendt
  323863/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Ny regnskabsfrist godkendt
  323861/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Ny regnskabsfrist godkendt
  323859/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Ny regnskabsfrist godkendt
  323866/21
 • Fra DMR: Anmodning om historik, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  322544/21
 • 2020 2018 Ledelsens regnskabserklæring.pdf
  321950/21
 • Styregruppemøde og Generalforsamling i Hærvejskomiteen
  321948/21
 • 2020 2018 Revisionsprotokollat.pdf
  321949/21
 • 2020 2018 Hærvejskomiteén årsrapport.pdf
  321951/21
 • Fra COWI: Godkendt faktureringsforslag
  321559/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til VTO undersøgelse
  321460/21
 • Fra Forskningsenheden for almen praksis: rapport - Læger og patienters holdninger til og erfaringer med cannabis til medicinsk brug (version 3.0)
  337764/21
 • Fra Assens Kommune: Kvittering for modtagelse af svar vedr muld til Brylle grusgrav
  323410/21
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til svar vedr. dokumentationsrapport. Bådhusene Fredericia
  323738/21
 • VS: Indsigt i tal om mammografi
  322934/21
 • Jordforureningsattest 17-06-2021, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  326039/21
 • Fra VSM Contractors Spørgsmål vedr tilbud på undersøgelser på del af V2 kortlagt areal, Smedevej 12, Tommerup
  323164/21
 • Bilag 1 - aftale om elevfordeling
  321800/21
 • Fra Borger: Henvendelse angående Brunbjergvej 41, 565-32102
  389172/21
 • Endelig udgave - reviderede principper for omsætningsloft - godkendt SU 270917.pdf
  321831/21
 • til/fra Haderslev Kommune, råstof,
  323021/21
 • Fra Arkitektfirmaet Vest: Supplerende spørgsmål Dejrupvej 73, Outrup
  322081/21
 • Fra Kolding Kommune: Status på forurening, Havegade i Lunderskov
  322968/21
 • Til/fra DMR - Spørgsmål og svar om revideret tilbudsliste - Gestelevvej
  323234/21
 • Fra Langeland Kommune: Kortlægning efter Jordforureningsloven
  323133/21
 • Til Rambøll: Spm vedr muld for videresalg, Brylle grusgrav
  323373/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  323260/21
 • Kvittering for høringssvar fra Region Syddanmark vedr. 5 nye vejledninger om journalføring
  321746/21
 • Reviderede principper for omsætningsloft - godkendt SU 270917.pdf
  321817/21
 • Fra Vejle Kommune: Svar på regionens § 8 a høringssvar, Vestergade 28, 7080 Børkop, lok. 603-00811
  325223/21
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til genavendelse af affaldsforbrændingsslagger på Hastrupvej 34, 7323 Give
  325953/21
 • Fra Rambøll: Vedr. aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  324445/21
 • Fra Kolding Kommune: Bemærkninger til § 8 afsluttende dokumentationsrapport, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  325413/21
 • Fra DMR: Vedr. kortlægningsstatus, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  325554/21
 • Fra Sweco: Dokumentation for oprensning, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  326160/21
 • Fra Odense Kommune: Undersøgelsesnotat fra DMR, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  325549/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - T8851 -FDO (MST Id nr.: 3278754)
  323913/21
 • Fra Fredericia kommune: fund af benz(a)pyren i jord fra vejmatriklen
  323862/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 2: Fotos fra bygning 12, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  326804/21
 • VS: Den kommende bestyrelse for Center for Landdistriktsforskning
  328677/21
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygning 12, tidligere beskyttelsesrum, Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  326791/21
 • Fra Franck Geoteknik: Dokumentation for oprensning Brejnhovedvej, GIve
  329181/21
 • Fra kommune: Aftale om fornyet fintælling
  369512/21
 • Fra HK, vedr. forureningsundersøgelse af en del af jeres grund, Vestergade 29, Ærøskøbing
  326664/21
 • Fra projekt. vedr. tilbageførsel
  329233/21
 • Fra Odense Kommune: Notat vedr. beplantning med pil, Vibækvej 1
  332167/21
 • Fra DMR:§8 ansøgning - Vestre Engvej 7, Vejle
  327076/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 1: Udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygning 12, tidligere beskyttelsrum på Fabriksvej 4, 5580 Nr. Aaby
  326799/21
 • Fra DGE, Mail vedr. polystyrens afsmittende effekt på målinger, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  330148/21
 • Fra projekt: endeligt budget
  342554/21

Udgående

 • Til Odense Kommune: Orientering om sagsbehandler til § 8 ansøgning, Vesterbro 28-32, Odense C
  322979/21
 • Til Varde Kommune: Oprensning af forurenet jord inden for å-beskyttelseslinjen, Enghavevej 14, 6800 Varde, matr. 139ai, Varde Markjorder
  322846/21
 • E-arkiv 8-76-5-607-74-00.pdf
  322563/21
 • Til DMR: Fremsendelse af historik, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  322561/21
 • Til Udbetaling Danmark: Udskydelse af regnskabsfrist
  322388/21
 • Til Udbetaling Danmark: Udskydelse af regnskabsfrist
  322380/21
 • Til Udbetaling Danmark: Udskydelse af regnskabsfrist
  322378/21
 • Til Udbetaling Danmark: Udskydelse af regnskabsfrist
  322367/21
 • Til Udbetaling Danmark: Udskydelse af regnskabsfrist
  322371/21
 • Til EDC: V1-kortlægningsbrev for Industriparken 2, 6630 Rødding
  322360/21
 • Til Nordicals: Bilag - V1-kortlægningsbrev
  321813/21
 • Til Nordicals: Fremsendelse af kortlægningsbrev, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg
  321814/21
 • Til WSP: Oplæg godkendt
  321703/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på henv. ang. udstykningssag - Lokalitet 540-81305 og 537-10041, Dybbølgade 42, 6400
  321697/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på henv. ang. udstykningssag - Lokalitet 540-81305 og 537-10041, Dybbølgade 42, 6400
  321701/21
 • Til WSP: Oplæg godkendt
  321694/21
 • Til MH: Godkendelse af faktura over 1 mio., licensabonnement, Det Kgl. Bibliotek
  321531/21
 • Til rådgiver, Råstof, Terpling
  377232/21
 • Til rådgiver, Råstof, Notat om klar grænseoverskridende interesse til udfyldning juni 2021.docx
  377234/21
 • Til rådgiver, Råstof, Kontrakskabelon.docx
  377233/21
 • Kommuneplan for Vejle - Område 22.E.4
  324304/21
 • Til Kudsk & NIssum, Patientstyrelsen og Haderslev Kommune: Udkast til dispensation efter jfl §52, Vojensvej, Skrydstrup
  323548/21
 • Til Assens Kommune: svar på henv. vedr. § 8 pligt Hellevad 16, 5690 Tommerup
  323534/21
 • Fra/til Niras - Supplerende henvendelse om arkivmateriale
  323754/21
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse, Østergade 13, 5610 Assens
  321846/21
 • Til Geo Partner: Ørstedsgade 26, Rudkøbing - matrikelændring og tinglysning af afværgedræn
  323144/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 17h, Bullerupvej 29, 5240 Odense NØ
  323300/21
 • Til Esbjerg Kommune, Kvittering for modtagelse af undersøgelsespåbud, fase 3, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  321390/21
 • Til Arkitektfirmaet Vest: Svar - Sagen er ikke tilstrækkeligt belyst - dialog med Region Syddanmark - Dejrupvej 73, Outrup
  321644/21
 • Til borger, V2 afgørelses m kort og GE rapport, Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup
  322523/21
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Billeshavevej 40, 5500 Middelfart - V1-kortlægning
  322817/21
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Billeshavevej 40, Strib, 5500 Middelfart
  322799/21
 • Til Arkitektfirmaet Vest: Svar på supplerende spørgsmål vedr. Dejrupvej 73, Outrup
  322088/21
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  322794/21
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til udkast vedr. dokumentationsrapport. Bådhusene Fredericia
  323741/21
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. status på tanke - Historisk materiale, Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg
  323198/21
 • Til VSM Contractors: Godkendelse af oplæg til V2 kortlagt areal, Smedevej 12, Tommerup
  323224/21
 • TIl Middelfart Kommune og SKAT: Til orientering, kopi af Afgørelse - udgået af kortlægning, Bogensevej 17, Brenderup Fyn, 410-81444
  321287/21
 • Til BOrger: Afgørelse - udgået af kortlægning, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  321285/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 17f, Bullerupvej 31, 5240 Odense NØ
  323313/21
 • Til Rambøll: Svar vedr muld for videresalg til Brylle grusgrav
  323399/21
 • Til Grundejer, Boligerklæring, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  323506/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 17i, Bullerupvej 27B, 5240 Odense NØ
  323294/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 17b, Bullerupvej 27A, 5240 Odense NØ
  323289/21
 • Til Franck Geoteknik og Varde Kommune, Regionens bemærkninger til undersøgelse på Jernbanegade 23, Agerbæk, lok: 567-32002
  321687/21

16. juni 2021

Indgående

 • Fra Danren: Vedr. kreditnota for uge 29 og 30
  321315/21
 • Fra WSP: Tilbud videregående undersøgelse - pulje 34
  328075/21
 • Ingående: VS: Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2021
  320994/21
 • 1 Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2021 #65.pdf
  320995/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning, Vesterbro 28-32, Odense C
  322970/21
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om sagsbehandler til § 8 ansøgning
  322969/21
 • VS: Kollemorten grusgrav - opfølgning på henvendelse
  321398/21
 • Fra WSP: Revideret oplæg
  321699/21
 • Fra WSP: Revideret oplæg
  321477/21
 • Fra advokat - reveideret udkast til rammeaftale vedr. lodsejeraftaler
  348683/21
 • Fra Nordicals: Forespørgsel om materiale, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg
  321749/21
 • Fra Sweco: henv. vedr. forurening af matrikel "Lumby By, Lumby 17bo"
  320925/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering til DGE om foreslået prøvetagningsprogram, juni 2020, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  330389/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - Ændringskort Dybbølgade 42
  321679/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - Skematisk redegørelse Dybbølgade 42
  321663/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - Skematisk redegørelse Dybbølgade 42
  321678/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - Ændringskort Dybbølgade 42
  321665/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Henvendelse ang. udstykningssag - Lokalitet 540-81305 og 537-10041, Dybbølgade 42, 6400
  321677/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Henvendelse ang. udstykningssag - Lokalitet 540-81305 og 537-10041, Dybbølgade 42, 6400
  321664/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Undersøgelsespåbud - fase 3, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  321342/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Undersøgelsespåbud - fase 3, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  321343/21
 • Fra Frisesdahl: Vedr. opgørelse
  320014/21
 • fra varde kommune: 2. og 3. moniteringsrunde, §8-tilladelse Storegade 44-46, Varde
  335257/21
 • Fra Odense Kommune: Vandprøve fra Krogagerranden ved Seden
  330345/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Krogagerrenden excel
  330346/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Krogagerrenden
  330347/21
 • Fra ejendomsmagler: henv. vedr. H C Andersens Alle 1 -6600 Vejen
  320876/21
 • licens til display
  319265/21
 • Fra DGE: Tilbagemelding til FMK om prøvetagningsprogram, juni 2020, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  330382/21
 • Fra PST Miljø: Dokumentation for oprensning af spild af 100 l diesel på ejendommen Brahesborgsvej 41
  318901/21
 • Fra PST Miljø: Bilag - vejeseddel
  318902/21
 • Fra ejendomsmagler: vend. vedr. Grønvangen 3, Grønbjerg, 7323 Give
  320041/21
 • Fra COWI: Tilbud på Videregående undersøgelser, pulje 34
  328085/21
 • RE_ [EXT] TDC governance _ samararbejde
  319038/21
 • Fra Langeland Kommune: Kortlægning efter Jordforureningsloven
  320626/21
 • Fra Assens Kommune: § 8 pligt Hellevad 16, 5690 Tommerup
  323521/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om vejledning
  323276/21
 • Fra Kolding Kommune: Væltet marksprøjte - Varsel om undersøgelsespåbud
  322878/21
 • Fra Billund Kommune: Afklarende spm fra Rådgiver
  389145/21
 • Fra kommune: Aftale om evt. fornyet fintælling - Regionsrådet - Billund Kommune
  369506/21
 • Fra kommune: Aftale om fornyet fintælling Aabenraa Kommune og Region Syddanmark
  369500/21
 • Fra Varde kommune: Afslag på anvendelse af slagge på Tiphedevej 29, Ansager.
  323147/21
 • Fra projekt; uddybning af budgetændring
  322719/21
 • Fra Kolding Kommune:Væltet marksprøjte - Varsel om undersøgelsespåbud
  322844/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  321295/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  323412/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for svar, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  323178/21
 • Fra DGE: Status på sagen, beskrivelse af prøvetagning og opdateret sit. plan m.m., Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  323165/21
 • Fra DGE: Opdateret rapport, Bogensevej 17, 410-81444
  321284/21
 • Fra COWI: Indsigelse Vedr. aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  321382/21
 • SFra Danske Regioner
  321696/21
 • Fra Odense kommune: SV: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  320496/21
 • Endelig udgave - reviderede principper for omsætningsloft - godkendt SU 270917.
  320710/21
 • Fra Esbjerg: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  320777/21
 • Fra Fredericia kommune: Spørgsmål vedrørende udlægning af intaktjord med forhøjet nikkel indhold
  333543/21
 • Fra Odense Kommune: Svar til DMR vedr. tidspunkt for indeklimamålinger, Skt. Jørgens Engen, 5000 Odense
  332117/21
 • Fra projekt: oplysning vedr. slutafregning
  319489/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Kort med placering af forurening, Gerlachsgade 10, Sønderborg
  320657/21
 • fra Borger Data fra seperationspumpning Re: Resultater fra vandprøver fra Bjert-Stenderup Vandværk udtaget ifbm undersøgelse ved Stenderupvej 47, Bjert, 621-00461
  319528/21
 • Fra DMR, modtaget den tekniske rapport vedr. 429-50071 Nørregade 17, Ejby.pdf
  320778/21
 • Høring over udkast til vejledninger om journalføring i sundhedsvæsenet 31-1001-288
  318510/21
 • Endelig udgave - reviderede principper for omsætningsloft - godkendt SU 270917.
  320721/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Partshøring vedr. ansøgning om tilførsel af ren jord til opbygning af plads på Eltangvej 134, Almind, en del af matr. nr. 19e Lilballe By, Eltang Ejerlav.
  320738/21
 • SV_ Høring om skovrejsning Granhøjgårdvej 3, 6600 Vejen
  319420/21
 • Fra Kolding Kommune: Høringssvar §52-tilladelse Eltangvej 134, 6051 Almind
  319728/21
 • SV_ [EXT] TDC governance _ samararbejde
  319088/21
 • Fra borger: Spm vedr dispensation til udlægning af ren jord, matr nr 22b Skovstrup By, Tommerup
  319196/21
 • Fra Odense Kommune; Vedr. afdækning af afgravningsområde V2SV, Rismarksvej 52, Odense V
  321076/21
 • Fra SUM: Referat af møde vedr. Nyt OUH 31.05.2021.pdf
  319231/21
 • Fra DMR, modtaget rapport, vedr. nabo - 429-50071 Nørregade 19-.pdf
  320760/21
 • fra Borger Supplerende data fra seperationspumpning Re: Resultater fra vandprøver fra Bjert-Stenderup Vandværk udtaget ifbm undersøgelse ved Stenderupvej 47, Bjert, 621-00461
  319532/21
 • Endelig udgave - reviderede principper for omsætningsloft - godkendt SU 270917.docx
  320362/21
 • Fra Odense kommune: mail vedr. moniteringsplan Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  320510/21
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. §8/§19 tilladelse til gennemførelse af in-situ oprensning af xylen-forurening på havneterminalen
  320486/21
 • Fra COWI, Byggemødereferat 3, Adelgade 3_Raadhusstræde 1, Kolding
  382790/21
 • Fra MM Entrepr: : Endeligt svar vedr. muligheden for at ansøge om dispensation til udlægning af ren jord , Storskovvej, Tommerup
  320498/21
 • Fra SUM: Referat af møde vedr. Nyt OUH d. 31. maj 2021
  319229/21
 • Fra WSP: Indsigelse Vedr. Aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  320391/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog med kommunen om forekomst af forurening, Gerlachsgade 10, Sønderborg
  320647/21
 • Fra DMR, modtaget Endelig grundejerrapport vedr. 429-50071 Nørregade 17.pdf
  320743/21
 • Fra Kolding Kommune: Miljøgodkendelser, Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  319216/21

Udgående

 • Til Borger, Boligerklæring, 1. ejer.pdf
  320957/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Afgørelse om kortlægning på V2, 2. ejer.pdf
  320954/21
 • Til Langeland Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Hovedgaden 10-12, Humble - Langeland, Lok: 481-19
  320949/21
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, 1. ejer.pdf
  320956/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Boligerklæring, 2. ejer.pdf
  320955/21
 • Til Sweco: svar på henv. vedr. matr.nr. Lumby By, Lumby 17bo
  320935/21
 • Til Banedanmark, Kortlægningsmateriale lok: 607-434
  320872/21
 • Til ejendomsmagler: svar på henv. vedr. H C Andersens Alle 1 -6600 Vejen
  320879/21
 • Til Danren: Rettelse i adresse
  320490/21
 • Til Danren: Rengøring sommer Rugårdsvej, Odense C
  320483/21
 • Til ejendomsmagler: svar på henv. vedr. Grønvangen 3, Grønbjerg, 7323 Give
  320054/21
 • Til Kolding Kommune - V2 kortlægning, matr. nr. 9ea
  320028/21
 • Til kommunen og SKAT - kopi af kortlægning af kommunens areal pga. jordforurening - lokalitet 629-00048
  320027/21
 • Til Projekt: forespørgsel vedr. udsættelse SV: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 20/35647
  319992/21
 • Til Udbetaling Danmark: Kopi af brev vedr. opkrævning af egenbetaling, VDT/63681-95108
  319903/21
 • Til ansøgers konsulent, RÅSTOF, Tilbagemelding vedr. evt. ændret anvendelse på matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  319739/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Grønnegyden 74, 5270 Odense N
  319634/21
 • Til MUP EJENDOMME, V1-afgørelse, Bryllevej 2, 5250 Odense SV
  319551/21
 • Til Odense Kommune og VURDST: Til orientering: Ejerskifte i høringsperioden og V1-afgørelse for del af Bryllevej 2, 5250 Odense SV
  319550/21
 • Revideret referat LMS-Syd netværkssekretariatsmøde 01.06.21
  319520/21
 • REV_referat LMS-netværkssekretariat 01. juni 2021.pdf
  319521/21
 • Til borger: Information til ansøgning for offentlige undersøgelser på kortlagt ejendom
  319537/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Nyborgvej 550, 5220 Odense SØ
  319437/21
 • Til Fast Ejendom Danmark 1, V1-afgørelse, Handelsvej 26-30, 5260 Odense S
  318977/21
 • Korrespondance m. Broen A/S, Aftale om snak vedr. projekt, Skovvej 30, 5610 Assens
  319004/21
 • Til Dental Kompagniet, V1-afgørelse, Lucernemarken 8, 5260 Odense S
  318909/21
 • Til Fjernvarme Fyn, V1-afgørelse, Nistedvej 40, 5270 Odense N
  318822/21
 • Til Middelfart Kommune: Oprensning af forurenet jord inden for et §3 område beliggende på Kirkegyden 4 i Nr. Aaby
  318591/21
 • Til KE: Tillæg til samarbejdsaftale vedr. licensaftaler til underskrift
  318425/21
 • SV: Dagsorden til møde i Udvalget for regional udvikling den 7. juni 2021
  400926/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Knullen 131, 5220 Odense SØ.pdf
  320157/21
 • Til BaneDanmark: Svar på henvendelse
  320374/21
 • Til Billund Kommune, MST og Region Midtjylland: Dagsorden
  363605/21
 • Til Borger: Supplerende vedr.: Ejendommen Hjarnøvej 14, Fredericia
  321470/21
 • Til borger, Udgår af kortlægning, Grønvej 111, 5260 Odense S.pdf
  351031/21
 • Til Borger - V2-kortlægning (afgørelse)_Rønshovedvej 17, 7100 Vejle_631-00808.pdf
  320996/21
 • Til borger: Svar vedr dispensation til udlægning af ren jord, matr nr 22b Skovstrup By, Tommerup
  319189/21
 • Til DMR - Bemærkninger til udkast til plan for undersøgelse
  320862/21
 • Til borger: Orientering om undersøgelsesresultater indeluft 2020, Jomfrustien 11B 2.th, Haderslev.pdf
  320346/21
 • Til Borger, Bilag: Naborapport vedr. Nørregade 19.pdf
  320976/21
 • Til Handelskompagniet Henrik Steen A/S, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 1667p. Buchwaldsgade 51, 5000 Odense C
  320591/21
 • Til projekt: kvittering vedr. revideret budget
  320704/21
 • til Haderslev Kommune, råstof, diverse forespørgsler
  319601/21
 • Til Boet efter Per Ditlevsen, bilag: Rapport fra indledende undersøgelse af Nørregade 17.pdf
  320963/21
 • Til projekt: vedr. afslutning af projekt
  319267/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Knullen 131, 5220 Odense SØ.pdf
  320091/21
 • Til Langeland Kommune: Kortlægning efter Jordforureningsloven
  320672/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Allerup Bygade 25, 25B, Knullen 131, 5220 Odense SØ.pdf
  320095/21
 • Til borger: Orientering om undersøgelsesresultater indeluft 2020, Jomfrustien11B 1.th, Haderslev.pdf
  320340/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 1667p, Buchwaldsgade 51, 5000 Odense C
  320576/21
 • Til borger: Bilag til brev om matrikelændring
  320615/21
 • Til Boet efter Per Ditlevsen, V2-varsel med bilag, Nørregade 17, Ejby.pdf
  320952/21
 • Til vognm MM: Svar vedr muligheder for dispensation til udlægning af ren jord , Storskovej, Tommerup
  320392/21
 • Til Niras, Råstofindvinding på ejendom med lokalplan 5-706 Energivej
  320985/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr Rønshovedvej 17, 7100 Vejle.
  321017/21
 • Til Bokebo ApS: Orientering om indledende undersøgelse, Gartnervænget Øst 33
  320541/21
 • Til Ingeniør'ne: Vedr. spørgsmål omkring kortlægningsvurdering af byggefelt B5, Rismarksvej 52, Odense V
  320327/21
 • Til Odense kommune:svar vedr. tilbagetrækning af mail
  318451/21
 • Til DanBolig: Svar vedr. vognmandsvej 10, 5800 Nyborg
  320707/21
 • Til borger, V1-høring, Knullen 131, 5220 Odense SØ.pdf
  320093/21
 • Til Home: Svar vedr. Toftvej 1, 6100 Haderslev matr. 1299 Haderslev
  320991/21
 • Til Odense kommune: mail vedr. manglende oplæg til forureningsundersøgelse forud §8-ansøgning på Ejlskovsgade 3, 5 og 7, 5000 Odense C
  318416/21
 • til lodsejer, råstof, diverse forespørgsler, matr. nr. 571 Jegerup EJerlav, Jegerup, HAderslev Kommune
  319442/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr Rønshovedvej 17, 7100 Vejle.
  321025/21
 • Til borger : Orientering om undersøgelsesresultater indeluft 2020, Jomfrustien 11F 2.pdf
  320330/21
 • Til borger: Orientering om matrikelændring Ørstedsgade 24, Rudkøbing
  320604/21
 • Til borger, Nørregade 19, Ejby kortlægges ikke efter jordforureningsloven.pdf
  320967/21

15. juni 2021

Indgående

 • SV_ [EXT] Cisco juni 2021
  321873/21
 • Opsamling på lille arbejdsgruppemøde d.15 juni 2021
  379144/21
 • SV: prapppronest01v
  318351/21
 • Anmeldelse_Informationssikkerhed_150621.docx
  320045/21
 • Fra rådgiver: Godkendelse af fakturaer fra Eurofins på Odensevejens Lp og Gartnergyden
  338277/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding til DGE om foreslået borearbejde, juni 2020, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  330380/21
 • Notat fra IT Service Delivery og SR Konference 2021-06-15 (1).pdf
  321884/21
 • Internt: Moniteringsresultater 2021
  318308/21
 • Fra kommune: Fund af olieforurening i jorden, Gerlachsgade 10, Sønderborg
  319966/21
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. 430-81615
  319754/21
 • SV_ TDC governance
  319037/21
 • Fra DMR: tilbud på udførelse af supplerende historik og oplæg til undersøgelse på Odensevej 22, Langeskov
  317851/21
 • Til RSD: Kortlægning efter Jordforureningsloven - Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  389357/21
 • PPJ Kick-off for referencegruppemedlemmer 14. september 2021
  317977/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om at anden forurening konstateret, Hornelandevej 116, Faaborg
  316336/21
 • Kommentering på notat om vejledningsfunktionens opsætning
  316225/21
 • Fra Odense Kommune, Svar, Vedr. Middelfartvej 126
  315609/21
 • Fra borger: Henvendelse om nabostøj.
  337856/21
 • fra Landbogruppen Aktindsigt vedr. jordforurening
  317555/21
 • 11.09.2020Referat-Protokoll (3).pdf
  316820/21
 • Fra Vejen Kommune: aftale vedr valg
  315822/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af geoteknisk rapport, Hellesvej 28, 6740 Bramming
  316079/21
 • Fra Vejle Kommune: Spm om § 8 til nedrivning af banegårdsbygning
  318063/21
 • Fra MOE - Endelig rapport (oprensning)
  317481/21
 • Fra sundhedschef - accept på forespørgsel om deltagelse i panel på temadag den 22-09-2021 om patientsikkerhed på tværs
  317453/21
 • Fra Borger: Bilag, skøde
  315602/21
 • Fra Nordsøkommissionen: Political positions in the North Sea Commission - call for applications
  318223/21
 • TOP8Handout-TischvorlageDeponi.pdf
  316824/21
 • Til Banedanmark: Materiale vedr. 607-00594
  317810/21
 • Fra Landbrugsmæglerne: Foresp vedr Stampemøllevej 11B, Emmerlev
  317558/21
 • Fra NIRAS: Vedr, aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  316739/21
 • Fra FES: Invitation til møde vedr. status for jord- og grundvandsforurening. Lilholtvej 2, Skrydstrup
  317245/21
 • fra Landbogruppen Fyn - Aktindsigt vedr. jordforurening 473-00005
  317738/21
 • Fra Viamap vedr. it-værktøj
  388926/21
 • Fra Borger: Vedr.: Ejendommen Hjarnøvej 14, Fredericia
  321462/21
 • Fra borger: Vedr. Dispensation til udlægning af ren jord, matr nr 22b Skovstrup, Tommerup
  319177/21
 • Fra Nyborg Kommune: Anmodning om udtalelse vedr. Odensevej 16, 5853 Ørbæk. Matr. 12e, Ørbæk By, Ørbæk. Lokalitetsnummer 450-81139
  319516/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Lok. nr. 551-61005, Kobjergvej 17, 7190 Billund - Endelig rapporter
  349054/21
 • Fra SDE vedr. projekt
  388854/21
 • Opfølgning på Driftsmøde i dag 15-6-2021
  321883/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bemærkninger til supplerende boringer til afgrænsning, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  323142/21
 • Fra Kommune: Tilkendegivelse fra Sønderborg Kommune om hjælp til fornyet fintælling
  369488/21
 • Fra kommune: Aftale om varetagelse af opgaven med en evt. fornyet fintælling - Odense Kommune
  369491/21
 • Fra Billund Kommune: Svar til borger
  368796/21
 • Fra kommune: Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling
  369532/21
 • Fra DMR - Revideret undersøgelsesoplæg (477-00001)
  328991/21
 • VS: Svar på henvendelse
  328278/21
 • Fra Sweco: Indsigselse Vedr. Aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  318034/21
 • Fra Rambøll: Vedrørende hasteundersøgelse af V1-kortlægning, Bjerndrupvej 45-51, 6360 Tinglev
  317079/21
 • Undersøgelse af online-forløb_ Udfyldt blankt til Informationssikkerhed
  320044/21
 • Fra Borger: Ansøgning om VTO
  315600/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering til Ingeniør'ne vedr. vurdering af indsendt notat af den 3. juni 2021, Rismarksvej 52, Odense V
  319610/21
 • Høring - populationsdannelse, algoritme til klassificering af diabetestype, indikatorer, standarder og øvrige målepunkter for Dansk Diabetes Database.
  318436/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig §8, Skovvej 16, Sønderborg
  320670/21
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Afstemning af opfyldelse af § 8-vilkår, Saltgade 11 og 13, 6760 Ribe
  319462/21
 • SV_ TDC governance
  319036/21
 • Fra MST: Tilbagemelding vedr. dagsordenspunker
  363598/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  319703/21
 • Annulleret SV_ Høring om skovrejsning Granhøjgårdvej 3, 6600 Vejen
  319112/21
 • Fra Ingeniør'ne: Drøftelse af vilkår om afdækning af afgravningsområde V2SV kan sløjfes samt suppl. materiale, Rismarksvej 52, Odense V
  319799/21
 • Fra Fredericia kommune: Fund af kulbrinteforurening i forbindelse med bygge/anlægsarbejder på Adelvej 61, 7000 Fredericia
  319608/21
 • Fra rådgiver: mail vedr. Kortlægning på Kløvermarken 106, 7190 Billund
  320053/21

Udgående

 • Regionsrådet har godkendt ændringer Sydtrafiks' vedtægter
  318074/21
 • Regionsrådet har godkendt ændringer FynBus' vedtægter
  318082/21
 • Til Banedanmark, Kortlægningsbrev lok: 607-575
  318014/21
 • Til Banedanmark, Vedr. kortlægningsmateriale på 607-00576
  317994/21
 • Til Banedanmark, Sagsmateriale på lok 607-259
  317943/21
 • Til Banedanmark, Vedr. henvendelser på en række DSB-lokaliteter
  317886/21
 • Til DMR: SV: tilbud på udførelse af supplerende historik og oplæg til undersøgelse på Odensevej 22, Langeskov
  317853/21
 • til projekt: Dialog vedr. udsættelse af projekt SV: Korrigeret budget og projektbeskrivelse - "Varde brænder " - j.nr. 20/38810
  317866/21
 • til Varde kommune SV: 6. og 7. moniteringsrunde, §8-tilladelse Storegade 44-46, Varde
  317527/21
 • Til Borger, Regionens svar på, opfølgning på forureningen på Jernbanegade 17 - Grindsted, lok: 565-78001
  317323/21
 • Til COWI: Kontrakt til underskrift
  317256/21
 • Til Bane Danmark: SV på henvendelse vedr. Yderlig materiale vedr. 607-00229 m.fl.
  317134/21
 • Til Bane Danmark: SV på henvendelse vedr. 607-00229, -00230, -00234, -00242, -00244, -00245, -00246, -00250 og -00264 [Sendt med Bluewhale]
  317122/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afslutning af § 8-sag, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  316415/21
 • Til DGE: Udtalelse til grundejer om nuancering, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  316086/21
 • Til Borger: Kopi af brev vedr. optagelse
  315805/21
 • Bilag til V2-kortlægning - Kortbilag Ørstedsgade 26 Rudkøbing
  317177/21
 • Til Region Syddanmark: V2-kortlægning Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  317174/21
 • Til Rambøll: Svar på rev oplæg til oprensning i Rolighed grusgrav,
  315725/21
 • Til borger, vedr. Bøgeskovsvej 10, 5631 Ebberup
  315995/21
 • Bilag til V2-kortlægning Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  317188/21
 • Til Vejle Kommuen: SV: Godsbanegården i Vejle, Gammelhavn 14, Nedtagning
  318143/21
 • Til Borger: Tilsagn om delvis oprensning
  315571/21
 • Til Esbjerg Kommune, Enig i synspunkter + udtalelse vedr. kortlægning, Saltgade 11 og 13, 6760 Ribe
  317045/21
 • til Borger Resultater fra vandprøver fra Bjert-Stenderup Vandværk udtaget ifbm undersøgelse ved Stenderupvej 47, Bjert, 621-00461
  316216/21
 • Til Rambøll: Svar vedrørende hasteundersøgelse af V1-kortlægning, Bjerndrupvej 45-51, 6360 Tinglev
  317230/21
 • Til Landbogruppen: Svar på henvendelse om aktindsigt vedr. jordforurening
  317397/21
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Skovvej 16, 6400 Sønderborg, matr. nr. 4998 Sønderborg, lok. nr. 537-04202
  317235/21
 • til Landbogruppen Svar på HENV -: Aktindsigt vedr. jordforurening 473-00016
  317566/21
 • Bilag til V2-kortlægning Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  317196/21
 • Til VURDST: Svar på henvendelse vedr. Vinkældervej 28
  317621/21
 • Til FES: Svar vedr møde vedr. status for jord- og grundvandsforurening , Lilholtvej 2, Skrydstrup
  317416/21
 • Til Tellus Advokater, Råstof, Æbleplantage på råstof-interesseområde, Fårevej, Ribe
  317547/21
 • til Borger Svar på henvendelse - Aktindsigt vedr. jordforurening 473-00005
  317764/21
 • Til Rambøll: Søndersø ny GV-model - kontrakt til underskrift
  339555/21
 • Til EB: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  352989/21
 • Til Økonomi- og bygningsafdelingen: Svar på henvendelse vedr. Limosegyden 6
  317756/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr 479-70257, Tværvej 41, Svendborg
  317411/21
 • Til Assens Kommune: Svar vedr placering af hytter på Jordløse Møllevej 14, 5683 Haarby matrikelnummer 7u Jordløse BY, Jordløse
  317633/21
 • Til DGE: Vedr. aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  315945/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering af midler til undersøgelse
  315764/21
 • Til Borger: Omfattet af værditabsordningen
  315788/21
 • Til Banedanmark: Materiale vedr. 607-81070
  317859/21
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Ny bolig i interesseområde Ørnsbjergvej, Hejnsvig - råstofinteresser
  346426/21
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Opfyldelse af § 8-vilkår, Saltgade 11 og 13, 6760 Ribe
  349012/21

14. juni 2021

Indgående

 • SV: Audit af gruppen Administrator i D4InfoNet
  315389/21
 • Fra ALS: Analyseresultat 2021, Nyborgvej Skårup,123361/21
  315539/21
 • MitID/NL3
  317940/21
 • Fra Medcom Tidsplan-RSYD-Vejle-v05
  317945/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering undersøgelse
  315551/21
 • Fra Fredericia Kommune: Mail til rådgiver vedr. dokumentation for oprensning af spild af 100 l diesel på ejendommen Brahesborgsvej 41
  316252/21
 • Fra Udbetaling Danmark: På venteliste til afværge
  315558/21
 • Fra Niras: besigtigelse Pulje 31
  314871/21
 • Fra Niras: Besigtigelse Pulje 31
  314879/21
 • Fra Niras: Besigtigelse Pulje 31
  314874/21
 • Fra Niras: Plan felt Torvegade 15
  314780/21
 • Fra Rambøll - forslag til justering af tekst vedr. klima
  363969/21
 • Tilladelse JFL §8 - Storegad 44-46 Varde.pdf
  317365/21
 • Rapport monitering #6#7_samlet.pdf
  317364/21
 • fra varde kommune SV: 6 og 7. moniteringsrunde, §8-tilladelse Storegade 44-46, Varde
  317363/21
 • Fra Niras: Pulje 31 revideret tidsplan
  314671/21
 • Fra Niras: Pulje 31 revideret tidsplan
  314663/21
 • Fra Niras: Pulje 31 revideret tidsplan
  314666/21
 • Fra DGE: Grundejer ønsker udtalelse om nuancering, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  316009/21
 • RE_ [EXT] Intern SSL til meet.rsyd.dk udløber den 19-06-2021
  314852/21
 • Fra Niras: Vedr. Torvegade - ingen kontakt til lejer
  314658/21
 • Fra Rambøll - vedr. kommentarer fra kommunen - Opdateret projektbeskrivese og afgrænsningsnotat
  363963/21
 • Fra Cowi: Pulje 35, 2021 til udbud
  315100/21
 • jordressourcens anvendelse - Per Solgaard.pdf
  319099/21
 • Oversigtskort 1.50000 - Per Solgaard.pdf
  319102/21
 • Kommunehøring - Per Solgaard.pdf
  319100/21
 • VVM-ansøgning - Per Solgaard.pdf
  319103/21
 • Oversigtskort 1.5000 - Per Solgaard.pdf
  319101/21
 • Fra DMR, Videregående undersøgelser, pulje 33, 2021
  322897/21
 • Fra SHS: Ok til tillæg til samarbejdsaftale vedr. licensaftale
  315570/21
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for tilbagemelding vedr. fejlen på Lok. 631-02001
  315778/21
 • Fra Rambøll: Kopiorientering.- Revideret undersøgelsesoplæg.
  317461/21
 • Fra Tellus Advokater, Råstof, Æbleplantage på råstof-interesseområde, Fårevej, Ribe
  317542/21
 • VS: OK-Nyt Praksis 034-21 Nye ydelser for dobbeltkonsultationer på psykologområdet.pdf - 034-21 Nye ydelser for dobbeltkonsultationer på psykologområdet.pdf
  317766/21
 • Fra Odense Kommune: udkast til dagsorden til Campus koordinationsgruppemødet 160621
  313623/21
 • Fra DGE: Fremsendelse af miljøundersøgelse - Bogensevej 17
  315187/21
 • SV_ [EXT] Intern SSL til meet.rsyd.dk udløber den 19-06-2021
  314851/21
 • Fra Arla Foods: Kvittering for modtagelse af svar vedr olieforurening på Kvaglundvej 88, Esbjerg
  315135/21
 • Styrkelse af urologien i RSD_Anbefalinger fra Urologisk arbgr (Endelig).docx
  315332/21
 • Fra DGE: Bilag til "Fremsendelse af miljøundersøgelse" - miljøundersøgelse - bogensevej 17, Bogensevej 17 - Rapport, indledende miljøundersøgelse
  315197/21
 • Fra Rådgiver - Pulje 51: Lok. nr. 513-00002, Vellingtoft 2, Kværs, 6300 Gråsten - Endelige rapporter
  313681/21
 • Tjekliste vedr. bestemmelser om ridefysioterapi.
  315179/21
 • Referat af møde i SDEO's bestyrelse d. 27. maj
  400411/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedrørende nedlæggelse af tankstation, Trojelsvej 32, Ribe
  323080/21
 • Fra Kolding Kommune: Varsel om ikke at meddele påbud - Ole Rømers vej 7, 6000 Kolding
  323108/21
 • Fra Arkitektfirmaet Vest: Sagen er ikke tilstrækkeligt belyst - dialog med Region Syddanmark - Dejrupvej 73, Outrup
  321632/21
 • Tjekliste vedr. ridefysioterapi.
  319320/21
 • Orientering om tilsyn med godkendte rideskoler - Bilag OK - tjekliste.pdf
  321865/21
 • fra Danske Regioner
  322598/21
 • RE_ [EXT] Cisco juni 2021
  321872/21
 • Fra Kommune: Aftale vedr. evt. fornyet fintælling
  369473/21
 • Fra Kommune: Fornyet fintælling Fanø Kommune
  369483/21
 • Høring fra SST: Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko - Vejledning til kommuner, sygehus og almen praksis
  356837/21
 • Fra DGE, Mail omkring undersøgelse, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  330135/21
 • Fra Odense kommune: tilbagetrækning af oplæg Ejlskovsgade 3, 5 og 7, 5000 Odense C
  318439/21
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. Udkast til §8 tilladelse til nedrivning, Vestergade 28
  319833/21
 • Fra DanBolig: Henv. vedr. vognmandsvej 10, 5800 Nyborg
  320702/21
 • Fra rådgiver: RE: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  320187/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  315672/21
 • Fra Geo: Vedr. aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  315922/21
 • Fra borger, vedr. Bøgeskovsvej 10, 5631 Ebberup
  315989/21
 • VS: OK-Nyt Praksis 034-21 Nye ydelser for dobbeltkonsultationer på psykologområdet.pdf
  317765/21
 • Fra rådgiver: Søndre Hospitalsvej 34, Odense. Lokalitet nr. 461-81023. Forslag til oprensning
  318828/21
 • Fra rådgiver: oplæg til undersøgelse Jernbanegade 23, 6753 Agerbæk
  318572/21
 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "Forespørgsel" - Noter fra myndighedsmøde med Odense Kommune + RSYD 17. marts 2021
  319594/21
 • Høring om skovrejsning Granhøjgårdvej 3, 6600 Vejen
  319098/21
 • Fra Odense Kommune, Råstofindvinding på ejendom med lokalplan 5-706 Energivej
  320978/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: anden mail med specialer vedr. opfølgning på specialeplanen 2020
  386901/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Tredje mail vedr. opfølgning på specialeplanen 2020
  386906/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag til "Vedr. Udkast" - Udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger, Vestergade 28, 7080 Børkop
  319847/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Fjerde og sidste mail vedr. specialer i opfølgning på specialeplanen på 2020
  386916/21
 • Fra Faaborg- Midtfyn Kommune: mail vedr. oliespild efter brand- Miljøvagtskald - Værftsvej, Faaborg
  318485/21
 • Fra Munck, kvittering for mail med Deklaration vedr. boringer i Elmelund kolonihaver, Lokalitet nr. 461-00072.
  321009/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning af specialeplan 2020 fremsendelse af datatræk fra Sundhedsdatastyrelsen
  386874/21
 • Fra Kolding Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  320786/21
 • Fra Ingeniør'ne: Forespørgsel vedr. om byggefelt B5 udgå af kortlægning, Rismarksvej 52, Odense V
  319580/21

Udgående

 • Til borger - V1-høring med bilag, Matr. nr. 26e, Birkum By, Fraugde, Birkum Kohave Vej 97, 5220 Odense SØ.pdf
  315309/21
 • Til Kommunen og Kystdirektoratet - opdateret projektbeskrivelse og afgrænsningsnotat
  363971/21
 • Til Rambøll: Miniudbud på 3 undersøgelser Pulje 35, 2021 - Region Syddanmark
  315103/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hammergyden 57, 5270 Odense N
  315012/21
 • Til borger, V1-høring, Hammergyden 57, 5270 Odense N
  315011/21
 • Til orientering: V1-varsling for del af Hammergyden 57, 5270 Odense N
  315010/21
 • Fra Rambøll: Pulje 35, 2021 til udbud
  315102/21
 • Til Sønderborg Kommune, grundejer, Brev med orientering om supplerende boringer.
  315025/21
 • Til NIRAS: Vedr. økonomi og igangsætning
  314513/21
 • Til Svendborg Kommune, Jordforurening, Pilekrogen 22, Svendborg, lok: 479-81252
  314328/21
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning efter oprensning af forurening.pdf
  314330/21
 • Til Odense Kommune, Regionens tilbagemelding om vurdering af §8-pligt af projekt på Middelfartvej 126 i Odense, lok: 461-123
  314182/21
 • Til borger, V1-høring, Grønnegyden 56, 58 og 74, 5270 Odense N
  314138/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 56, 58 og 74, 5270 Odense N
  314139/21
 • Til DGE: Regionens tilbagemelding på oplæg til oprensning - tarupvej 27, 5792 Årslev
  313648/21
 • Til Alfabo, Udgår af kortlægning efter oprensning.pdf
  313285/21
 • Til Vejen Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Søndergade 52-60, Vejen, lok: 559-32008
  313277/21
 • Til Jord-ERFA Fyn: Opfølgning på møde, fremsendelse af materiale
  315243/21
 • Justering af den V2 kortlagte del af Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov - image001.jpg
  314369/21
 • Til DMR - Bemærkninger til oplæg
  314298/21
 • Til NIRAS: Vedr. aktindsigt i til bud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  315032/21
 • Til Borger: svar på henv. Vedr. Roustvej 229, Årre
  313581/21
 • Til Cowi: Vedr. aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  314992/21
 • Til vurderingsstyrelsen. Justering af den V2 kortlagte del af Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov
  314359/21
 • Til Rambøll: Vedr. aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  315043/21
 • Justering af den V2 kortlagte del af Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov - 607-00206 Kolding Landevej 69, Fredericia. Revurdering af V2 samlet.pdf
  314365/21
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af anmodning om udsættelse, Magtenbøllevej, matr. nr. 4bæ, Skalbjerg
  315395/21
 • Til DMR: Svar vedr undersøgelse, Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  312906/21
 • SV: Projekt Bæredygtig kultur i landdistrikter: Informationsbrev og referat fra arbejdsgruppemøde
  399961/21
 • Til Sønderborg Kommune - Kopi af V2-varsel vedr. Vellingtoft 2, 6300 Gråsten (Matr. nr. 34 Kværs Ejerlav, Kværs). Lokalitet 513-00002.
  315088/21
 • Til KIRKEBY & THRANE: Kvittering for anmodning om undersøgelse, Sinaivej 16, 5672 Broby
  315284/21
 • Til DMR - Ny bearbejdet screening
  314795/21
 • Til WSP: Vedr. Aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  315089/21
 • Til Arla Foods: Svar vedr olieforurening på Kvaglundvej 88, Esbjerg
  314827/21
 • Til GEO: Vedr. aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  315019/21
 • Til Borger - V2-følgebrev_Vellingtoft 2, 6300 Gråsten (513-00002).pdf
  314846/21
 • Til Sweco: Vedr. Aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  315077/21
 • Til Borger: Endeligt afslag
  312548/21
 • Til Fredericia Kommune. Justering af den V2 kortlagte del af Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov
  314375/21
 • Justering af den V2 kortlagte del af Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov - image002.jpg
  314371/21
 • Til DMR: Vedr. aktindsigt i tilbud - EU-udbud Indledende undersøgelser
  314997/21
 • Til Billund Kommune: Bidrag til svar til borger
  368787/21
 • Til Munck, sender deklaration vedr. boringer i Elmelund kolonihaver, Lokalitet nr. 461-00072.
  318920/21
 • Til DGE: Bemærkninger til frivillig undersøgelse - Bogensevej 17, 410-81444
  321279/21
 • Til LLO: Markedsleje vurdering af boliger/værelse.
  315555/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fejlen på Lok. 631-02001
  315767/21
 • Til Munck. Bilag: Tinglyst deklaration vedr. boringer i Elmelund kolonihaver, Lokalitet nr. 461-00072. - 461-00072 Boringsdeklaration.pdf
  318940/21

12. juni 2021

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 28, Odense
  340863/21

11. juni 2021

Indgående

 • Region Syddanmark Service Management Rapport 5 - maj 2021 (1) (1).pdf
  321518/21
 • Opsamlende mail fra mødet i den lille arbejdsgruppe d.11 juni
  379139/21
 • Fra DMR: Miniudbud på 3 undersøgelser Pulje 35, 2021 - Region Syddanmark
  315095/21
 • Resultater fra 7. workshop for KKG PRO-palliation
  312588/21
 • Fra Svendborg Kommune: Afslutning af §8 tilladelse Gyldenbjergsvej 5 (5700) lok nr. 479-81247
  313518/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Afslutning af §8 tilladelse for Gyldenbjergsvej 5
  313520/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Afrapportering af § 8 tilladelse_Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  313519/21
 • SV: Dagsorden for styregruppemøde for vejledningsfunktionen 14/06/2021
  312922/21
 • Meddelse vedr. udsættelse af projekt: VS: Korrigeret budget og projektbeskrivelse - "Varde brænder " - j.nr. 20/38810
  311825/21
 • Bilag 6 Deklaration - ODE 271020.pdf
  311557/21
 • Østerbygårdvej 2_Skema_VVM screening_slagge2021.pdf
  311559/21
 • Bilag 5 Deklaration - ODE 250920.pdf
  311556/21
 • Østerbygårdvej 2_AFGØRELSE_Ikke VVMpligt_11062021.pdf
  311558/21
 • Fra vejen kommune Østerbygårdvej 2, Hovborg Miljøgodkendelse af anvendelse af slagge
  311549/21
 • Bilag 3 Deklaration - ODE 260620.pdf
  311553/21
 • Bilag 2 Deklaration - ODE 231219.pdf
  311552/21
 • Bilag 4 Deklaration - ODE 180820.pdf
  311555/21
 • Østerbygårdvej2_AFGØRELSE_miljøgodkendelse_11062021.pdf
  311551/21
 • fra Haderslev kommune Udkast til § 8 tilladelse - Lodsvej, 6100 Haderslev
  338270/21
 • Bilag 1. § 8 ansøgning til Det Blå Foreningshus inklusiv bilag.pdf
  338272/21
 • Udkast til § 8 tilladelse - Det Blå Foreningshus.pdf
  338271/21
 • Bilag 1. § 8 ansøgning til Det Blå Foreningshus inklusiv bilag.pdf
  311518/21
 • Udkast til § 8 tilladelse - Det Blå Foreningshus.pdf
  311517/21
 • fra haderslev kommune Udkast til § 8 tilladelse - Lodsvej, 6100 Haderslev
  311515/21
 • Fra rådgiver - Opdateret projektbeskrivese og afgrænsningsnotat
  362145/21
 • Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 03.06.21
  314908/21
 • Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 03.06.21_#104519-21_CaseNo20-26452(1).PDF
  314909/21
 • Fra DMR, Situationsplaner, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  311706/21
 • Fra borger - billede af kort m faskine - Nordre Strandvej 37a, Tjæreborg
  310611/21
 • Fra borger Telefonhenvendelse lok.607-81163 Vejrøvænget 4, Frederica
  311000/21
 • Fra Fredericia Kommune, Mailkorrespondance, Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia
  310532/21
 • FRa DMR: Dual-EM på Nyborgvej 39
  328976/21
 • Fra Kolding Kommune, Dokumenter vedr. gasdetektering, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  311734/21
 • Fra Rambøll A/S: Sted for placering af jorddepot på Vestre Engvej Losseplads, Ved Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
  312816/21
 • Fra Kerteminde kommune: aftale vedr. valg
  314419/21
 • VS_ [EXT] SV_ Faktura på endepunkter
  312579/21
 • Fra KIRKEBY & THRANE: Anmodning om undersøgelse, Sinaivej 16, 5672 Broby
  315282/21
 • Fra projekt: regnskab
  313625/21
 • Fra Tønder Kommune: aftale vedr. valg
  314413/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Bilag til mail, Tilsynsnotat Åbakkevej 1, 5462 Morud
  335985/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Vedr. brug af afløb til olieudskiller på Åbakkevej 1, 5462 Morud
  335977/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kommende byggeri på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart
  312725/21
 • Fra DGE; Anmodning om aktindsigt i tilbud EU-udbud indledende undersøgelser
  314924/21
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering - bygge- og anlægsarbejde ved Gl. Banegårdsvej 9A og B, 5500 Middelfart. lokalitets nr. 445-00030
  312753/21
 • Aftaletekst vedr. sundhedsklynger
  323902/21
 • Fra SDE: vedr. Klimacamp for unge 3. september 2021
  369745/21
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  312016/21
 • NetDesign driftsrapport for maj måned 2021
  321517/21
 • fra sessionsholder - godkendelse af tekst om session "Hygiejne på tværs" på temadag den 22-09-2021 om patientsikkerhed på tværs
  310636/21
 • Fra IRF,Sundhedsstyrelsen - HØRING: NRL hormonbehandling i klimakterie og menopausen
  310716/21
 • Fra DMR: Anmodning om udsættelse af frist, Magtenbøllevej, matr. nr. 4bæ, Skalbjerg
  312231/21
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til DMR vedr. krav til afrapportering af undersøgelsen, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  310385/21
 • Fra Odense Kommune: Dialog vedr: §8-høringssvar for Kottesgade 23-25, 5000 C, matr. 17d, 19a, 19d, 7000l og 7000bv Åløkkegård Hgd, Odense Jorder, lok. nr. 461-04002
  310367/21
 • Fra Nordicals: Henv. vedr. Fredericiagade 50C, 7100 Vejle
  311113/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Henv. Udstykningssag - Lokalitet 513-30013 og 513-10008, Gråsten, 6300
  311047/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Afslutning af påbudssag, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  335969/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål og bemærkninger til § 8-vilkår, Saltgade 11 og 13, 6760 Ribe
  317022/21
 • Fra Home: Henv. vedr.Toftvej 1, 6100 Haderslev matr. 1299 Haderslev
  320990/21
 • Fra Odense kommune: Vurdering af oplæg til forureningsundersøgelse forud §8-ansøgning på Ejlskovsgade 3, 5 og 7, 5000 Odense C
  318395/21

Udgående

 • Til DMR: Miniudbud på 3 undersøgelser Pulje 35, 2021 - Region Syddanmark
  312121/21
 • Korrespondance m. Assens Kommune, Undersøgelsesomfang og risikovurdering, Skovvej 30, 5610 Assens
  311996/21
 • Til Advokat - kommentarer til udkast til lodsejeraftaler og rammeaftale
  348679/21
 • til borger Afgørelse om udgået af kortlægning Svendborgvej 275 5260 Odense lok nr. 461-81835.pdf
  311486/21
 • til odense kommune udgået af kortlægningen
  311485/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering af midler til undersøgelse
  311334/21
 • Til kommunen og Kystdirektoratet - opdateret projektbeskrivelse og afgrænsningsnotat
  362160/21
 • Dialog med borger - telefonnotat - svar på sp vedr. Vejrøvænget 4, fredericia
  311011/21
 • Til Borger: Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed og aconto afregning for strømforbrug - Vestergade 8 i Faaborg.
  310341/21
 • Til Niras, Regionens bemærkninger til undersøgelsesomfang for V1-kortlagt ejendom: lok. 557-33107 Jensens Planteskole Bramming
  311596/21
 • Til borger: Svar på henvendelse
  312969/21
 • Til DMR - Bemærkninger til oplæg
  314309/21
 • Til DMR - Bemærkninger til oplæg
  314321/21
 • Til Niras: Miniudbud på 3 undersøgelser Pulje 35, 2021 - Region Syddanmark
  312117/21
 • Til grundejer og Kerteminde kommune: Afgørelse. Kortlægning af del af Vejlevangen 13, 5300 Kerteminde
  309994/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. sagen fra Storegade 47, 6640 Lunderskov - bemærkninger til rev. oplæg til undersøgelser
  310962/21
 • Til borger, nuancering af ejendommen Toldbodgade 6, 6300 Gråsten - med bilag.pdf
  310554/21
 • Til Nordicals: Svar vedr. Fredericiagade 50C, 7100 Vejle
  311128/21
 • Til DGE, Spørgsmål til undersøgelsesrapport, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  312296/21
 • Til TV 2: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  311915/21
 • Til Fredericia Kommune, Spørgsmål til sag, Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia
  310264/21
 • Til Landbogruppen: Svar vedr. Jordforurening på matr.nr. 7 E Kærup by, Janderup
  310568/21
 • Til Middelfart Kommune, Ingen bemærkninger til afgørelse, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  311609/21
 • Til borger, nuancering af ejendommen Toldbodgade 2, 6300 Gråsten - med bilag.pdf
  310555/21
 • Til borger, V2-varsel af: 480-81197, Smedje, Kvindevadet 36, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune, matr. nr. 12c Daugstrup By, Østrup - Høring, med kort, GE rapport, Kvindevadet 36, 5450 Otterup.pdf
  311957/21
 • Til borger, nuancering af ejendommen Toldbodgade 4, 6300 Gråsten - med bilag.pdf
  310552/21
 • Til Borger: Bem. til undersøgelsesrapport
  311861/21
 • Til Lægemiddelkomitéen: HØRING: NRL for hormonbehandling i klimakterie og menopausen samt hormonal kontraception
  310805/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr. Udstykningssag - Lokalitet 513-30013 og 513-10008, Gråsten, 6300
  311057/21
 • Til projekt: bedt om status vedr. regnskab
  310426/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr. Udstykningssag - Lokalitet 513-30013 og 513-10008, Gråsten, 6300
  311034/21
 • Til Middelfart Kommune SV: Slutdokumentation og afslutning af § 8 sag (jordvarme)
  311484/21
 • Til Borger: Svar på Telefonbesked, Dejrupvej 73, 6855 Ovtrup
  310473/21
 • Til Lægemiddelkomitéen: VS: HØRING: NRL for hormonbehandling i klimakterie og menopausen samt hormonal kontraception
  310778/21
 • Til Landbogruppen: Svar vedr. Jordforurening på matr.nr. 7 E Kærup by, Janderup
  312038/21
 • Til Vejen Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og kopi af Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Mejerivej 4, 6630 Rødding (575-81082)
  310905/21
 • Til Borger: Ejendom omfattet af VTO
  311439/21
 • Til EDC: Svar vedr. Nørregade 7, Sundsmark, 6400 Sønderborg
  310759/21
 • Til EDC, svar vedr. Nørregade 17, 5592 Ejby
  311881/21

10. juni 2021

Indgående

 • Fra Kerteminde Kommune: miljøsag Odensevej 22, Langeskov
  310407/21
 • fra kolding kommune: LIDL, Kolding - Historik og oplæg til forureningsundersøgelse
  308814/21
 • Besigtigelse af Koldingvej 114 samt tilstødende matrikler.docx
  308815/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afsluttende dokumentation på § 8-sag, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  313542/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til rådgiver om status på tilbagemelding, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  316432/21
 • fra kolding kommune: Evt. kortlægning?
  308520/21
 • til borger SV: Miljø - Vidensniveau 1 - 13n - Byvejen 19
  308576/21
 • Fra DMR: Forespørgsel om status på tilbagemelding, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  316429/21
 • analyse på afgravet jord.pdf
  310810/21
 • 2021-0278 2021-05-27 Klippehagevej 22 (Skærbækværket), Fredricia - Tilsynsrapport vedrørende oprensning af oliespild.pdf
  310811/21
 • Fra Fredericia kommune Vedr. oprensning af jordforurening fra spild af transformatorolie på Skærbækværket
  310809/21
 • 21-4631_v1_Vedr. oprensning af jordforurening efter spild af transformatorolie på Skærbækværket, Klippehagevej 22.pdf
  310808/21
 • Tarup Engvej 5.pdf
  308734/21
 • Tarup Engvej 5 i fra Odense - påvist forurening af drikkevandet via ledning ført gennem et "ikke-kortlagt" areal
  308732/21
 • AR-21-CA-21059067-01.pdf
  308733/21
 • Præcisering af referat
  319546/21
 • Notat Tidslinje for fejlsøgning på certifikater 03-06-2021.docx
  309970/21
 • RCA TDCE-PRB0066390 RegS v1.1 09-06-2021.pdf
  309969/21
 • Fra SDU BIB: Forlængelse af samarbejdsaftale med 1 år
  307013/21
 • Fra DMR: Umiddelbar plan for oprensning og undersøgelse, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  306910/21
 • Fra Udbetaling Danmark - Værditabsordning
  306710/21
 • Lukning af projekt STEM4CLIMATE
  317040/21
 • Fra JR: Indkaldelse af erstatning for JR til projektgruppemøde
  306673/21
 • Fra DMR, Så må vi i gang, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  306454/21
 • Fra Miljøteknik A/S: VS: Vedr. nedrivningstilladelse, Strandvejen 238, 5500 Middelfart
  314779/21
 • fra Dansker Regioner
  322546/21
 • Fra Odense Kommune: Henvendelse vedr. kortlægning, Lindvedvej 55, 5260 Odense S
  309431/21
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. TIPS (Transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt)
  306932/21
 • Fra Borger: Ansøgning
  307423/21
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene, nedskrivning af garanti
  307916/21
 • Fra Assens Forsyning: Vedr. sløjfning af afværgeboring på Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg - Pris på sløjfning af afværgeboring?
  309007/21
 • Fra Neptun apotek Vs: Apoteksfilial på Sydvestjysk Sygehus
  307735/21
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernummer
  307902/21
 • Fra Landbogruppen Jysk: Henv. om Jordforurening på matr.nr. 7 E Kærup by, Janderup
  310562/21
 • Fra DR: Udpegning af repræsentant til Behandlingsrådet
  306808/21
 • Fra DMR:Rapport, Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  309526/21
 • Fra Borger: Bilag til ansøgning, skøde
  307426/21
 • Fra Billund Kommune: Henvendelse fra borger
  368776/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om udtalelse ifm udstykningssag - Lokalitet 540-81247, Linde Haven, 6400
  329268/21
 • fra ERST
  324176/21
 • Certifikater til Cisco videoendepunkter
  309967/21
 • Fra DMR A/S: Re: Samlet tilbagemelding fra Kolding Kommune og Region Syddanmark - Oplæg til forureningsundersøgelse ifm. § 8 - Storegade 47, Lunderskov
  310957/21
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse for nedrivning af bygninger på Posthusgrunden
  310176/21
 • HØRING: Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) - Baggrundsnotatet for hormonal kontraception - FRIST 2. juli 2021
  310122/21
 • Fra DGE, Mail med undersøgelsesrapport, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  312001/21
 • Fra Middelfart Kommune, Mail med afgørelse om ikke at meddele påbud, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  311582/21
 • Fra EDC: Henv. vedr. Nørregade 7, Sundsmark, 6400 Sønderborg)
  310717/21
 • Anmodning om bidrag: SUU. alm. del Anvendelse af sundhedslovens § 25, stk. 2 - frist 6. august 2021
  309885/21
 • Fra Estate, henv- vedr. status for undersøgelsen af Nørregade 17, 5592 Ejby
  311872/21
 • Fra Vejle Kommune: Kopi orienteret på sv til Rambøll vedr oplæg til forureningsundersøgelse
  310225/21
 • Fra Middelfart Kommune, Bilag til mail, Afgørelse om ikke-påbud, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  311588/21
 • Fra IRF, Sundhedsstyrelsen: HØRING: NRL for hormonal kontraception
  310689/21
 • Høring ifm. konsekvensanalyse og spørgeskema ang. European Health Data Space
  309879/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Henv. Udstykningssag - Lokalitet 513-30013 og 513-10008, Gråsten, 6300
  311026/21
 • Fra Faaborg - Midtfyn Kommune: Højgårdsvej 9, 5750 - Opfølgning i fht. Jordforureningsloven
  310147/21
 • HØRING: Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) - Baggrundsnotatet for hormonbehandling i klimakterie og menopausen - FRIST 2. juli 2021
  310039/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  310776/21
 • SV_ Brugeradgange . overisgt
  309953/21
 • Fra COWI, Byggemøde 2, Adelgade 3_Raadhusstræde 1, Kolding_ Byggemødereferat 2
  382765/21
 • Høring med deadline 30/6: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko
  306987/21
 • SV: Soc, Udby, Børn og Ungehusene, aftaleseddel til slutafregning
  306912/21
 • Psykolog - Flytter klinik pr. 1.7.21
  307994/21
 • Fra Fredricia Kommune: Aftale vedrørende Regionsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  320793/21

Udgående

 • Til Kinnerton/Advokat: Fremsendelse af materiale og telefonnotat fra 10-06-2021 vedr. Hedelundhegnet 64A-74B samt Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  309538/21
 • Til C.F. Tietgens Boulevard 13 Aps - V1-høring med bilag, Matr. nr. 19d, Fraugde By, Fraugde, C.F. Tietgens Boulevard 13, 5220 Odense SØ.pdf
  309451/21
 • Svar til AstraZeneca (2): vedr. input til basislisten for Type 2
  312015/21
 • Svar til Novo Nordisk: bemærkninger til Region Syddanmarks Basisliste for type 2-diabetes
  309299/21
 • Til Odense Kommune og DMR: Tilbagemelding om status på tilbagemelding, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  316433/21
 • Til effektivt landbrug (grundejer): Vedr. forureningsundersøgelse på Odensevej 29, Langeskov
  307995/21
 • Fremsendelse af tillægsaftale til bib.gruppen
  307961/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til afværge
  307943/21
 • Til ansøger, Råstof, Link til ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  307444/21
 • Svar til AstraZeneca: Vedr. input til basislisten for Type 2
  307174/21
 • Aktindsigtsanmodning
  307164/21
 • Til BTH: Info om møde i projektgruppen 11. juni
  306686/21
 • Til WSP: Materiale vedr. lokalitet mv.
  306619/21
 • Referat LMS-Syd netværkssekretariatsmøde 01.06.21
  306584/21
 • Netværk og kompetenceudviklingsaktiviteter.docx
  306587/21
 • Syddansk forskerstøtte.pdf
  306590/21
 • Referat LMS-netværkssekretariat 01. juni 2021.pdf
  306589/21
 • Forskningsstøtte i sundhedsforskningen 2013.pdf
  306588/21
 • Til Udbetaling Danmark - De afsatte midler anvendes ikke, da ejendommen ikke længere påvirkes fra nabo
  306507/21
 • Bilag til - udgår af kortlægning - Kortbilag.pdf
  306495/21
 • Til borger - Orientering om afslutning af sag - Ørstedsgade 28.pdf
  306492/21
 • Til Borger - Udgår af kortlægning - Ørstedsgade 30.pdf
  306494/21
 • Til kommunen og Vurderingsstyrelsen - Orientering om opdatering af kortlægning mm. efter Jordforureningsloven - Ørstedsgade 28 og 30, Rudkøbing, Langeland
  306490/21
 • Til borger - Udgår af kortlægning - Ørstedsgade 28.pdf
  306493/21
 • Afsluttet korrespondance m. Esbjerg Komune, Jordprøver ved bede, Saltgade 11, 6760 Ribe
  312804/21
 • Til Ærø Kommune - Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling.
  309001/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Muslingevej 33, 5240 Odense NØ
  308937/21
 • Til borger, vedr. Alsvej 17, 5500 Middelfart
  306797/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Juelsgade 32, 5000 Odense C
  308689/21
 • Til Borger: Omfattet af VTO
  307744/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Labirksgyden 111, 5220 Odense SØ
  308757/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Mindelundsvej 96A, 5240 Odense NØ
  308774/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Muslingevej 36, 5240 Odense NØ
  308969/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Bullerupvej 39E, 5240 Odense NØ
  308596/21
 • Til Odense Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  308940/21
 • Til Langeland Kommune - Regionsrådsvalg - anmodning om hjælp til fornyet fintælling
  308726/21
 • Til Varde Kommune - Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling
  309129/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev, Stat-Ene-Vej 6-10, 5220 Odense SØ
  309057/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev, Bullerupvej 30, 5240 Odense NØ
  308548/21
 • Til Fanø Kommune - Regionsrådsvalg - anmodning om assistance til fornyet fintælling
  308791/21
 • Til Borgers søn: Orientering vedr. Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  309442/21
 • Fra/til ejendomsmægler - Henvendelse
  306971/21
 • Til DMR: Historisk materiale fra Niras vedr. 533-10001 Amtsvejen 44
  308335/21
 • Fra/til NIRAS - Henvendelse om arkivmateriale
  307204/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Svendsagervej 76, 5240 Odense NØ
  309333/21
 • Til Odense Kommune: Svar på henvendelse vedr. kortlægning af gartneri, Lindvedvej 55, 5260 Odense S
  309447/21
 • Til Civca: V1-afgørelse, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  306687/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Muslingevej 11, 5240 Odense NØ
  308879/21
 • Til Borger: Varsel overfladevandsundersøgelse
  306635/21
 • Til UCL, V0-orienteringsbrev, Seebladsgae 10 m.fl., 5000 Odense C
  309043/21
 • Til grundejer: Brev vedr. Region Syddanmarks udtalelse til oprensning af forurening, en del af matr. nr. 3bb Skovs Højrup By, Brenderup
  309488/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev, Strandvejen 39, 39B, 39D-39F, 5240 Odense NØ
  309134/21
 • Til Kerteminde Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  308574/21
 • Til Sønderborg Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  309046/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Bullerupvej 39F, 5240 Odense NØ
  308601/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Bullerupvej 39C, 5240 Odense NØ
  308585/21
 • Til Dansk Dia, V0-orienteringsbrev, Nordbirkvej 1, 5240 Odense NØ
  308987/21
 • Til Middelfart Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  308775/21
 • Fra rådgiver Niras, hstorisk materiale, Nyborgvej 515, 5220 Odense SØ
  307912/21
 • Til Haderslev Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  307382/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Mindelundsvej 96B, 5240 Odense NØ
  308779/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev, Bjerggårdsløkken 129B, 5240 Odense NØ
  309337/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Bullerupvej 41, 5240 Odense NØ
  308621/21
 • Til Borger: Varsel overfladevandsundersøgelse
  306628/21
 • Til Borger: V2-høring, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia.pdf
  309419/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Bullerupvej 39D, 5240 Odense NØ
  308593/21
 • Til Vejen Kommune - Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling
  309059/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Bullerupvej 39G, 5240 Odense NØ
  308614/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Mindelundsvej 96C, 5240 Odense NØ
  308784/21
 • Til Forsikringsagenturforeningen, Orientering om indledende undersøgelse af Vestergade 29, Ærøskøbing.pdf
  307270/21
 • Til Kolding Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  307462/21
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  309445/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia.pdf
  309422/21
 • Til Vejle Kommune - Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling.
  309033/21
 • Til Assens Forsyning: Svar vedr. sløjfning af boringer på Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg - Pris på sløjfning af afværgeboring?
  309014/21
 • Til ejer - Svar på henvendelse (mail 2 af 2)
  308300/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse
  307303/21
 • Til Nyborg Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  308846/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Muslingevej 31, 5240 Odense NØ
  308963/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse
  307310/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Kanalvej 66, 5000 Odense C
  308741/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia.pdf
  309425/21
 • Til Civica: BILAG, Kortbilag, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  306694/21
 • Til BARFOED, V0-orienteringsbrev, Store Glasvej 48, 5000 Odense C
  309070/21
 • Til Tønder Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr. fornyet fintælling
  309142/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Bullerupvej 39H, 5240 Odense NØ
  308610/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Otterupvej 502, 5270 Odense N
  308995/21
 • Til Ejerforening, V0-orienteringsbrev, Thomas B. Thriges Gade 87, 5000 Odense C
  309350/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Vestbirkvej 4, 5240 Odense NØ
  309359/21
 • TIl Svendborg Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  309000/21
 • Fra/til DMR - Henvendelse om baggrund for kortlægning
  307886/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev, Nørregade 36, 5000 Odense C
  309021/21
 • Til ejer - Svar på henvendelse (mail 1 af 2)
  308290/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse
  307302/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Bullerupvej 39A, 5240 Odense NØ
  308572/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Over-Holluf-Vej 16, 5220 Odense SØ
  309031/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. kopi af brev vedr. Region Syddanmarks udtalelse til oprensning af forurening ved boring 3 på en del af matr. nr. 3bb Skovs Højrup By, Brenderup
  309520/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Svendsagervej 6B, 5240 Odense NØ
  309149/21
 • Til Danielsen Ejd., V0-orienteringsbrev, Ørbækvej 733, 5220 Odense SØ
  308861/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Bullerupvej 39B, 5240 Odense NØ
  308580/21
 • Til Aabenraa Kommune - Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling.
  308950/21

9. juni 2021

Indgående

 • Dialog med ansøger RÅSTOF Om sikkerhedsstillelse
  397424/21
 • fra kolding kommune LIDL, Kolding - Historik og oplæg til forureningsundersøgelse
  308803/21
 • Fra borger: Afgrænsende miljøundersøgelse, C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  306702/21
 • Fra borger: Fremsendelse af miljøundersøgelse, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding - Journal 21/22633, Lokalitets nr. 621-00672
  306701/21
 • CaseNo21-14569_Telefonnotat_DocNo144235-21_v1.PDF
  308502/21
 • fra kolding kommune. kortlægning?
  308501/21
 • Fra COWI: Adelgade 3 Kolding - Nedtagning af skorsten
  305623/21
 • VS Miljø - Vidensniveau 1 - 13n - Byvejen 19.msg
  306717/21
 • fra borger : Miljø - Vidensniveau 1 - 13n - Byvejen 19 Lokalitetsnr.: 567-61001
  306716/21
 • Fra Grundejer: Indledende dialog om frivillig undersøgese, Byvejen 19, Årre
  329234/21
 • Fra JS: Ja til præsentation af opgavebeskrivelse på møde i projektgruppe
  304549/21
 • Fra Odense kommune HASTER - vurdering af §8-pligt af projekt på Middelfartvej 126 i Odense
  306632/21
 • Projektbeskrivelse_mosaik pa° Middelfarvej 126.docx
  306633/21
 • Fra Svendborg Kommune og DMR: Gravearbejde og analyser forventes udført august 2021, § 8-tilladelse afventer resultater, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  304031/21
 • Færdig redigeret udtalelse fra Advisory Boardets møde d. 8. juni 2021
  304084/21
 • Til DMR, Revideret oplæg, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  306188/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  306189/21
 • Fra Rambøll, Svar på henvendelse - 630-81048 Kjærsgårdsvej 3B 7323 Give.msg
  305772/21
 • Fra MOE: Tilfredshedserklæring
  303730/21
 • Sv: Forskningsprojekt om kultur i landdistrikter - Skibelundteltet som case
  399957/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Kvittering og godkendelse af jordhåndteringsplan,Gl. Banegårdsvej 3-5, 5500 Middelfart
  312683/21
 • fra WSP 621-00461 Analyseresultater m.v. fra Stenderupvej
  315974/21
 • Fra projekt: ny version af budget
  322698/21
 • Fra projekt: rev. budget og projektbeskrivelse
  309368/21
 • SV_ [EXT] Oversigt for brugere på Region Syddanmark
  307027/21
 • Fra Middelfart Kommune: Slutdokumentation og afslutning af § 8 sag - nedgravning af jordvarmeslanger, Gl slotsvej 16 5500 Middelfart
  311467/21
 • Fra odense Kommune: Referater og præsentation fra Campus styregruppen
  311885/21
 • Fra Danske Regioner: anmodning om brag til svar til Niel Due Jensens Fond
  331196/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjørnemosevej 31C, 5230 Odense M.pdf
  305635/21
 • Fra Rambøll: Oplæg til oprensning i Rolighed grusgrav, version 2
  306238/21
 • Tandlæge - adresse ændring
  305223/21
 • Fra borger: Bekræftelse på aftale vedr droneflyvning hos nabo
  306236/21
 • Fra projekt: meddeler at projektet ikke gennemføres pga corona
  305454/21
 • Fra Borger: Henvendelse VS: Telefonbesked - Foretaget bore prøver på egen regning
  305408/21
 • Fra COWI
  305034/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV.pdf
  303846/21
 • Fra DR - Ref af SD den 21. maj 2021
  304787/21
 • Fra ABF Lettebækken, ansøgning om boligundersøgelse, Åkanden 1-27 og 2-12, 5250 Odense SV.pdf
  303753/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Haugevej 203C, 5270 Odense N.pdf
  303788/21
 • Fra VSM Contractors: Påny spm vedr undersøgelsesmetode, Smedevej 12, Tommerup
  304255/21
 • SV_ [EXT] Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  306934/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 19, 5270 Odense N.pdf
  304313/21
 • Fra borger: Vedr droneflyvning hos nabo, Hellevadvej, Rødekro
  306207/21
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Vedr. projekt på Vesthavnsvej 34/40, 7000 Fredericia
  304075/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjørnemosevej 31C, 5230 Odense M.pdf
  305712/21
 • Fra advokat - Udkast til lodejeraftale - Voldgade 32
  348587/21
 • Fra Region Syddanmark Inst: Kvittering for modtagelse af regionens svar, Møllebakkevej 6-8, Ringe
  304301/21
 • fra ERST
  306185/21
 • Fra Rambøll: Ny model for Søndersø: Udkast til referat fra opstartsmøde
  317925/21

Udgående

 • SV: Afrapportering - arbejdsgruppen vedr. økonomi, overhead mv.
  306226/21
 • Referat PDF.pdf
  337701/21
 • Referat af møde i Følgegruppen for Behandling og Pleje den 3. juni 2021
  337700/21
 • Til DMR, OK til revideret oplæg, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  306191/21
 • Til Assens Kommune, Svar på spm. vedr. off. indsats og undersøgelser forud for § 8, Skovvej 30, 5610 Assens
  306054/21
 • Til Rambøll, Regionens svar på oplæg til undersøgelse på - 630-81048 Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  305780/21
 • Til COWI, Regionen har ingen bem., Adelgade 3 Kolding - Nedtagning af skorsten
  305625/21
 • Til WSP: Kommentarer til oplæg
  305406/21
 • Til WSP: Kommentarer til oplæg
  305404/21
 • Til WSP: Kommentarer til oplæg
  305399/21
 • Til proj.gr.: Dagsorden forud for møde i projektgruppen d. 11. juni 2021
  305360/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Tårup Byvej 7, Frørup
  305183/21
 • Til Aabenraa Kommune og skat: Endelig afgørelse vedr. vejmatrikel ved lok.nr. 545-30008, Søndergade 12
  304930/21
 • Til DMR, Mailkorrespondance omkring historik, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  304396/21
 • Til JS: Præsentation af opgavebeskrivelse på projektgruppemøde 11. juni
  304388/21
 • Til Borger, Jordforurening, Surkjærvej 9, Kolding, lok: 621-81428
  304374/21
 • Til Kolding, Jordforurening, Surkjærvej 9, Kolding, lok: 621-81428
  304366/21
 • til rådgiver svar på henvendelse PIN-kodebeskyttet besked
  306607/21
 • fra Esbjerg kommune forspørgsel om konfektionsfabrik: konfektionsfabrik
  303773/21
 • Til COWI, Korrespondance omkring restbeløb, Pulje 42
  303749/21
 • Til rådgiver, Råstof, Ressourceperson_juni_21.pdf
  377224/21
 • Til rådgiver, Råstof, Ny allonge
  377223/21
 • Til WSP: Oplæg endelig godkendt
  303634/21
 • Til MOE: Tilbagemelding på resultater
  303580/21
 • SV: Dagsorden til møde i Udvalget for regional udvikling den 7. juni 2021
  400925/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse)_Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst (630-82386).pdf
  304327/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S, Kolding Kommune og Styrelse for patientsikkerhed: Høring af udkast til dispensation efter jfl §52, Eltangvej, Almind
  305942/21
 • Til Esbjerg Kommune; Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  306195/21
 • Til Rambøll: Søndersø Industriområde - JAR udtræk
  304624/21
 • Til Region Syddanmark Inst Svar på forelagt tilbud på forureningsundersøgelse, Møllebakkevej 6-8, Ringe
  303946/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (429-00001)
  306083/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (445-00002)
  305957/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse ) vedr. Mejerivej 4, 6630 Rødding
  305251/21
 • Til Borger - V2-kortlægning (afgørelse)_Mejerivej 4, 6630 Rødding_575-81082.pdf
  304796/21
 • Til Tvillingegården, V1-kortbilag, afgørelse, Grønnegyden 148, 5270 Odense N.pdf
  303590/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, H C Lumbyes Vej 37, 5270 Odense N
  305818/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-brev vedr. Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst (Matr. nr. 10k, Bredal By, Engum). Lokalitet 630-82386.
  304443/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (433-70107)
  306116/21
 • Til Humlebo Rødegårdsvej 209 ApS: Udgår af kortlægning, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  306307/21
 • Til Vejle KOmmune: Bem til friv. und
  306212/21
 • Til Vejle Kommune: § 8 høringssvar til nedrivning af bygninger
  306187/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ.pdf
  303865/21
 • Til Billund Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  306153/21
 • Til Vejen Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og kopi af Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Mejerivej 4, 6630 Rødding (575-81082)
  304990/21
 • Til AB Søhustoften III, V1-høring med bilag, Søhustoften 100 mfl. 5270 Odense N
  350304/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ.pdf
  303863/21
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Jordprøver ved bede, Saltgade 11, 6760 Ribe
  305452/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev vedr. Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst (Matr. nr. 10k, Bredal By, Engum). Lokalitet 630-82386.
  304496/21
 • Til Nordfyns Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  306180/21
 • Til DMR: Kopi til orientering - ejendom udgår af kortlægning, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  306310/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Vesthavnsvej 34/40, 7000 Fredericia
  304177/21
 • Til borger: Ejendom kortlægges ikke, Måre Møllevej 10F, 5853 Ørbæk
  306339/21
 • Til borger: BILAG, kortbilag
  306340/21
 • Til Assens Kommune: Aftale vedr fornyet fintælling
  306131/21
 • Til VSM Contractors: Vedr samlet aftale om undersøgelser, Smedevej 12, Tommerup
  303603/21
 • Til Borger: Varsel boring - nabo
  303809/21
 • Til Tvillingegården, V1-afgørelse, Grønnegyden 148, 5270 Odense.pdf
  303589/21
 • Til VSM Contractors: Svar vedr undersøgelsesomfang på V1-arealer, Smedevej 12, Tommerup
  304403/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (631-00032)
  305766/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (631-02002)
  305553/21
 • Til BARFOED GROUP PS, V1-høring med bilag, Søhustoften 38 mfl., 5270 Odense N
  350306/21
 • Til ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN, V1-høring med bilag, Søhustoften 4 mfl., 5270 Odense N
  350299/21
 • Til Sønderjydsk Flyveklub: Vedr droneflyvning hos nabo, Hellevadvej 28, Rødekro
  304038/21
 • Til borger: Vedr. svar på henvendelse i sagen fra Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  303913/21
 • Til ODENSE KOMMUNE, V1-høring med bilag, Munkemaen, matr. nr. 31a, Anderup By, Lumby
  305653/21

8. juni 2021

Indgående

 • Fra Sweco: Lokalitet 557-45002 Pederstræde 5, Bramming - tillægskontrakt
  306106/21
 • Status PRO-psykiatri
  312743/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering om kommende tilsyn ang. udlagt asfalt på Stationsvej 4, 5330 Munkebo
  303139/21
 • Changes til opgraderingen er klar
  306111/21
 • Fra MOE: Budgetstatus
  303566/21
 • Fra MOE: Foreløbige resultater
  303574/21
 • Fra MOE: slutopgørelse
  303565/21
 • Dialog med Svbg Kommune RÅSTOF Høringssvar vedrørende lerkørsel i Stenstrup
  397145/21
 • Fra Niras: SV: Notat, supplerende indeluftundersøgelse, Søndergade 16, Aabenraa
  303020/21
 • Fra WSP : Revideret oplæg
  302466/21
 • Fra WSP: Revideret oplæg
  303618/21
 • Fra WSP: Revideret oplæg
  302440/21
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, dialog med ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  318832/21
 • SV: Dagsorden for styregruppemøde for vejledningsfunktionen 14/06/2021
  312923/21
 • Fra WSP: Revideret oplæg
  302270/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Tilladelse til vejadgang til matr. 32b Bovrup, Varnæs
  303122/21
 • Vejadgang - del af matr. nr. 32b Bovrup Varnæs 6200 Aabenraa.pdf
  303124/21
 • Dagsorden for styregruppemøde for vejledningsfunktionen 14/06/2021
  312926/21
 • Fotobilag.pdf
  303161/21
 • Fra Faaborg midtfyn kommune Værftsvej 3, 5600 - Orientering om spild efter brand
  303160/21
 • KEMIRA PAX-XL60 BULK_0.pdf
  303162/21
 • Brev til grundejer.pdf
  303163/21
 • Fra faaborg midtfyn kommune Værftsvej 5, 5600 - Orientering om hændelse
  303164/21
 • Miljøvagtens opdateringer (med bilag).pdf
  303166/21
 • Brev til grundejer.pdf
  303165/21
 • Re: Aktindsigtsanmodning
  307160/21
 • Fra Niras: Udkast til notat, supplerende indeluftundersøgelse, Søndergade 16, Aabenraa
  302246/21
 • SV: Ny lokalforvalter og udtræk af brugere
  301511/21
 • Fra DMR, Spm. vedr. pesticidpakke t. vandprøver, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  301686/21
 • Fra vejen kommune Anmodning om udtagning af kortlægning - lokalitet 559-32008, Søndergade 52-60. Brørup
  302920/21
 • 2021-1536 Søndergade 52-60, Brørup - Afgravning af forurening samlet.pdf
  302921/21
 • Fra MOE: Geogis ok
  301585/21
 • Internt: Faktura Jysk
  301618/21
 • Fra varde kommune §8-tilladelse - Strandvejen 79, Henne
  303719/21
 • Sagsnr21-3907_Doknr71771-21_v1_Tilladelse efter §8 - bygge- og anlægsarbejde - Strandvejen 79, Henne.PDF
  303720/21
 • Fra rådgiver Godkendelse af undersøgelsesomfang for V1-kortlagt ejendom: lok. 557-33107 Jensens Planteskole Bramming
  302859/21
 • 557-33107 Jensens Planteskole Bramming_Oplæg forureningsundersøgelse.pdf
  302860/21
 • Kontaktoplysninger (ejer, rådgiver, entreprenør)
  301433/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opdatering fra DGE om processen med de supplerende undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  303508/21
 • TOP_4_Regionaldag_2021_-_Regionaltag_2021.pdf
  302366/21
 • Fra CFFB: Referat styregruppen 27 maj 2021
  303383/21
 • TOP_6_Samarbejde__Hochschule_Flensburg_-__Kooperation__Hochschule_Flensburg.pdf
  302376/21
 • Fra Borger: Henv. vedr. Roustvej 229, Årre
  313264/21
 • Fra WSP - Revideret oplæg (485-00008)
  315144/21
 • kontaktpersoner ravfestival
  399954/21
 • Fra borger, vedr. Alsvej 17, 5500 Middelfart,
  306779/21
 • Fra DMR - Udkast til oplæg (431-00011)
  312216/21
 • Fra Indenrigsministeriet: Orientering om bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) (IM Id nr.: 421236)
  310489/21
 • Fra Tv2:: Anmodning om aktindsigt partistøtte
  311912/21
 • Fra mst: henv. vedr. Materiale omk kortlægningsnummer 607-00720, Shells havneterminal (MST Id nr.: 3228518)
  303093/21
 • TOP_5_Horingsret_-_Anhorungsrecht.pdf
  302353/21
 • 04.06.2021_Dagsorden_-_Tagesordnung (1).pdf
  302340/21
 • OF_21.05.2021_Referat_-_Protokoll (002).pdf
  302350/21
 • Fra MOE - Anvisning af faktura fra Frisesdahl + Slutopgørelse
  317619/21
 • Bestyrelsesmøde RSS 04-06-2021_bemærkninger til dagsordenen final (002).pdf
  302382/21
 • Ændringer i Fysioterapi praksis - SU 28/6-21.
  301894/21
 • Regning fra Frisesdahl (15-06-2021)
  317601/21
 • Fra Fredericia Kommune: Prinsessegade 74
  302578/21
 • Fra Geoservice:Undersskrevet kontrakt for overflyvning 2021
  301155/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forslag fra DGE til supplerende undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  303507/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-04065, Sivmosevænget 2C-2L, 5260 Odense S.pdf
  302090/21
 • Fra WSP A/S: Forespørgsel til forklassificering på Gl. Banegårdsvej 3-5, 5500 Middelfart
  303779/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering: § 8 tilladelse til boligbyggeri og ændret arealanvendelse på tidligere lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  302428/21
 • Fra borger, vedr. Allesø-Norden 90, 5270 Odense N
  303052/21
 • Fra VSM Contractors: Vedr aftale om V1-arealer, Smedevej 12, Tommerup St.
  303598/21
 • fra borger: Telefonhenvendelse: Fynshovedvej 696, 5390 Martofte, lok. nr.: 439-50094
  305182/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-00209, Sivmosevænget 2C-2L, 5260 Odense S.pdf
  301372/21
 • Fra Region Syddanmark Inst: Spm vedr tilbud på forureningsundersøgelse, Møllebakkevej 6-8, Ringe
  303938/21
 • Bekræftelse om modtaget sag i Landssamarbejdsudvalget for Fysioterapi
  304521/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering og godkendelse af jordhåndteringsplan,Gl. Banegårdsvej 3-5, 5500 Middelfart
  303807/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forklassificering og jordhåndtering, Gl. Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  303792/21
 • fra borger. Petersmindevej, Vejle
  305202/21

Udgående

 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Jernbanegade 1, 1A, Gråsten
  303256/21
 • Til indvinder, Råstof, tilsynsnotat og henstilling, tisyn, 12a og 12e Veerst by, Veerst, Vejen.pdf
  303186/21
 • Til indvinder, Råstof, tilsynsnotat og henstilling, tisyn, 12a og 12e Veerst by, Veerst, Vejen
  303185/21
 • Til DUBRAVO, V1-høring, Gartnervænget 14, 5240 Odense NØ
  302937/21
 • Til DUBRAVO, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Gartnervænget 14, 5240 Odense NØ
  302938/21
 • Til indvinder, Råstof, Grus mellem grusgrave, 12a og 12e, Veerst By, Veerst
  303150/21
 • Til PS, JO, MH: Formøde forud for møde i projektgruppen d. 11. juni
  302822/21
 • Til arb.gr.: Nyt udkast til opgavebeskrivelse
  302726/21
 • Til borger - Afgørelse, Ejendommen kortlægges på vidensniveau 2 - Nygade 20, Give
  302529/21
 • Til WSP: Oplæg godkendt
  302469/21
 • Til Assens Kommune: Afsluttende korrespondance af tidl. opført bygning uden § 8-tilladelse, Trævænget 14, Vissenbjerg, lok.nr. 491-90005
  302468/21
 • Til WSP: Oplæg godkendt
  302444/21
 • Til WSP: Rettelse navngivning
  302347/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Nordkrogen 8, 7300 Jelling
  302295/21
 • Til WSP: Oplæg godkendt
  302283/21
 • Til Niras: SV: Kommentar til notat, supplerende indeluftsundersøgelse, Søndergade 16, Aabenraa
  302253/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Stubdrupvej 75 , 7100 Vejle
  302171/21
 • SV: [Sagsnr.:21/4361] Materiale fra sagen KORTL, 461-81835, Lager - olietanke, Svendborgvej 275, 5260 Odensefra rådgiver Odense Kommune, Matr.nr. 1gt, Lindved Hgd., Stenløse.
  311808/21
 • til Billund kommune: Opstilling af midlertidige kontorpavilloner Tårnvej 25, Grindsted
  301896/21
 • Til Vandcenter Syd: kopi af afgørelse på lok.nr. 461-00224, Højmevej 19, Odense SV. Ejendommens udtages af regionens indsatsområde
  301720/21
 • Til DMR, OK til pesticidpakke, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  301696/21
 • Til borgere og Odense Kommune: orienteringsbreve vedr. undersøgelser på lok.nr. 461-00224
  301717/21
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Roustvej 224, 6818 Årre.pdf
  301225/21
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - en del af din grund er forurenet, Roustvej 224, 6818 Årre.pdf
  301224/21
 • Til Esbjerg Komune, Høringsbrev, Roustvej 224, 6818 Årre
  301214/21
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Roustvej 224, 6818 Årre.pdf
  301218/21
 • SV: Foreløbig resultat, ICD10 analyse, Region Syddanmark
  301187/21
 • Til Svendborg Kommune: Regionen kan ikke afgive § 8-høringssvar til det fremsendte udkast til § 8-tilladelse for ændring af arealanvendelse og boligbyggeri, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  301839/21
 • Til MOE: Geogis
  300765/21
 • Til Niras: Kontrakt til underskrift
  300715/21
 • Til Niras: Kontrakt til underskrift
  300719/21
 • Til borger, vedr. Jernbanegade 40, 6700 Esbjerg
  301876/21
 • Til borger, vedr. Gl. Skolevej 7, 5683 Haarby
  302244/21
 • Til Gartneriet, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyes Vej 37, 5270 Odense N.pdf
  303222/21
 • Referat AK-udvalg møde 1 4. juni 2021 - eftersendelse af Troels præsentation
  302098/21
 • Til Hatting A/S, V1-afgørelse, Nyborgvej 565, 5220 Odense SØ
  301754/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedrørende V1-kortlægning på Prinsessegade 85A
  301743/21
 • Til DMR: Kvittering for dokumentationsmateriale, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  301850/21
 • Til borger, vedr. Allesø-Norden 90, 5270 Odense N
  303056/21
 • Fra/til MOE - Godkendelse af ekstra timeforbrug
  301378/21
 • Til Blomsterpark 2cg, V1-høring med bilag, Haugevænget, Cypresvænget.pdf
  302112/21
 • Til Blomsterpark 2ck,ci, V1-høring med bilag, Haugevænget, Cypresvænget.pdf
  302097/21
 • Til Blomsterpark 2ch, V1-høring med bilag, Haugevænget, Cypresvænget.pdf
  302105/21
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - en del af din grund er forurenet, Roustvej 224, 6818 Årre
  301068/21
 • Til VSM Contractors og DMR: Kopi af prøvetagningsstrategi for overfladeprøver, Smedevej 12, Tommerup St.
  302326/21
 • Til Interimstyregruppen AFLYSNING af møde i dag - Interimstyregruppe - Digital Valley
  301768/21
 • Til borger, vedr. Matr. nr. 5b Køng By, Køng
  302941/21
 • Til Sønderborg Kommune: Efterbehandlingsplan for matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  301241/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: V2-høring, matr. 7000b, ud for Sinaivej 16, 5672 Broby
  301096/21
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Algade 15B, 5592 Ejby, matr. nr. 16ay Ejby By, Ejby, lok. nr. 410-81091
  301570/21
 • Til Rambøll, vedr. Bjerndrupvej 47, 6360 Tinglev, lok. nr.: 580-81025
  302106/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: V2-høring, Sinaivej 14-16, 5672 Broby
  300944/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ.pdf
  300663/21
 • Til Mst: SV: Materiale omk kortlægningsnummer 607-00720, Shells havneterminal (MST Id nr.: 3229350)
  303108/21
 • Til Blomsterpark 2cf, V1-høring med bilag, Haugevænget, Cypresvænget.pdf
  302119/21
 • Til arbejdsgruppen VS: AFLYSNING af møde i dag - Interimstyregruppe - Digital Valley
  301784/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ.pdf
  300664/21
 • Til Barfoed Group, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 1666x, Bredstedgade 18, 5000 Odense C
  302865/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: V1-høring, Sinaivej 14, 5672 Broby
  300980/21
 • Referat AK-udvalg møde 1 4. juni 2021
  301605/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: BILAG, Kortbilag, matr. nr. 7000b, 5672 Broby
  301133/21
 • Til MOE - Bemærkninger til rapportudkast (oprensning)
  301360/21
 • Til Billund Kommune, MST og Region Midtjylland: Indkaldelse af dagsordenspunker
  363596/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjørnemosevej 31C, 5230 Odense M
  305643/21

7. juni 2021

Indgående

 • Fra rådgiver - Endelig rapport (indeluft nr 28 samt poreluft 26, 28 og 30)
  306486/21
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel om samtale ang. dieselspild, Brahesborgvej 41, 7000 Fredericia
  301873/21
 • Re: Oplysninger vedr. geografi for projekt fod på gulv
  302994/21
 • AB_10052021_Asbest_Brand_FredericiaK.DOCX
  300267/21
 • Oprydning_Holmemarksvej_28_7000_Fredericia.pdf
  300268/21
 • Fra Fredericia kommune Vedr. (skadenr. 3623734) Holmemarksvej 28,7000 Fredericia - jordforurening med asbest efter brand
  300266/21
 • fra Faaborg -Midt kommune lok. nr. 430-81726: Oplæg til undersøgelse af V1-kortlagt areal
  300160/21
 • 21-0411 Oplæg undersøgelse Fangelvej 72, Broby 06.03.2021.pdf
  300162/21
 • rettelse - økonomi
  379131/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Kommunen følger op med grundejer vedr. § 8-vilkår, Saltgade 11 og 13, 6760 Ribe
  299646/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. henvendelse fra Sønderborg kommune vedr. PFAS
  368372/21
 • Fra styrelser RÅSTOF Kvitteringer fra Slotsstyrelse, Miljøstyrelsen og Skatteforvaltningen
  298827/21
 • Opdateret kommissorium?: Underskrevet aftale med center Danamrk
  379120/21
 • Fra COWI: Grønnegade - Bentazon
  298926/21
 • Opdateret kommissorium, bilag til aftale med center Danamrk
  298461/21
 • Fra Tønder Kommune, Ingen bemærkn. til kortlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  297805/21
 • fra COWI
  299190/21
 • VS: Alle parter har nu underskrevet Referat til underskrift - ref_bestmøde_EJS_19.05.21.pdf
  300191/21
 • Fra DR SV: Frist d. 7. juni: Referat fra møde i Temagruppen for kvalitet.
  299360/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. møde om Vibækvej 1, Odense
  313162/21
 • Fra COWI
  300400/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. 607-00287 og 607-00484
  299885/21
 • Varsling om kommentering af den 10. rapport om monitoreringen af aktivitet i sundhedsvæsenet
  298821/21
 • Opfølgning efter analytikerkald med K. Gonzales, Gartner
  312291/21
 • Fwd: Underskrift
  300178/21
 • Fra STRING-netværket: Invitation fot the STRING-OECD launch Friday June 11th, 2021 from 10.00-13.00
  300327/21
 • Fra DGE A/S: Odensevej 19, Middelfart - oplæg til kommentering
  303067/21
 • Høring - Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko - Vejledning til kommu-ner, sygehus og almen praksis
  300301/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tilbagemelding vedr. spørgsmål til eksistens af afværgeanlæg og monitering på lok.607-00287
  299961/21
 • Fra Estate, ejer ønsker nuancering eller boligerklæring på Toldbogade 4, 6300 Gråsten
  299814/21
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål vedr. analyseresultater og det videre forløb, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  303506/21
 • Fra borger, vedr. Jernbanegade 40, 6700 Esbjerg
  301862/21
 • Fra DMR - Forklaring til regning (15-06-2021)
  317405/21
 • Fra EB: Anmodning om aktindsigt
  312002/21
 • Historisk materiale fra rådgiver NIRAS, Toldbodgade 4, 5000 Odense C
  309810/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning af specialeplan 2020 fremsendelse af datatræk fra Sundhedsdatastyrelsen
  386314/21
 • Fra DGE, hentet Vejle Kommiune, Kollemortenvej 24, 7323 Give
  305157/21
 • fra borger Telefonhenvendelse: Lillebro 21, 5450 Otterup
  304771/21
 • Fra borger, vedr. Gammel skolevej 7, 5683 Haarby, lok. nr.: 437-00001
  302235/21
 • Fra Rambøll, vedr. Bjerndrupvej 47, 6360 Tinglev, lok. nr.: 580-81025
  302092/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oprydning efter brand i 2018, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia, skade 2376255,1
  302048/21
 • Fra DMR: Yderligere analyseresultater, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  303498/21
 • Fra VSM Contractors: Genfremsendelse af mail vedr kortlægning, Smedevej 12, Tommerup
  300680/21
 • Fra VSM Contractors: Udtalelse prøvetagningstæthed, Smedevej 12, Tommerup St.
  300678/21

Udgående

 • Til Odense Kommune og VURDST: Til orientering: Uafklaret kortlægningsstatus for Strandager 251 og 255, 5270 Odense N og Grusgyden 901, 5450 Otterup
  300443/21
 • Til LINDØ port of ODENSE, Uafklaret kortlægsningsstatus, Strandager 251 og 255 5270 Odense N og Grusgyden 901 5450 Otterup
  300444/21
 • fra rådgiver henvendelse Oplysning om kortlagte arealer i Gråsten
  306595/21
 • Til NCC RÅSTOF Svar på Ansøgning om tilladelse til tilførsel af materialer til opblanding Brylle 210521
  300263/21
 • Til ODENSE BOLIGER 2 ApS - V1-høring med bilag, matr. nr. 6ke, Bullerup By, Agedrup, Saven 1-12, 5320 Agedrup.pdf
  299875/21
 • Til Borger - V1-høring med bilag, matr. nr. 6z, Bullerup By, Agedrup, Borsvinget 14, 5320 Agedrup.pdf
  299863/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse på Verningevej 9.pdf
  299090/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Jordforurening, Verningevej 5 og 9, Broby, lok: 415-70041
  299085/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse på Verningevej 5.pdf
  299089/21
 • Til ansøger og lodsejer RÅSTOF Tilladelse på matr.nr. 12g Ørsted By, Ørsted ej påklaget
  298975/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Thorupvej 70, 5220 Odense SØ
  298746/21
 • Til orientering: V1-afgørelse for del af Stigevej 237, 5270 Odense N
  298581/21
 • NAVNEBESKYTTET Til OK og Vurdst, V1-afgørelse, Stigevej 237, 5270 Odense N
  298583/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Stigevej 237, 5270 Odense N
  298582/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Stigevej 239, 5270 Odense N
  298556/21
 • Østerende fælles oversigt april 2020.pdf matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  298672/21
 • Til deltagere, RÅSTOF, Invitation til markmøde.pdf matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  298671/21
 • Til Grundejerforeningen Hedelundhegnet, V1-afgørelse, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  298553/21
 • Fra rådgiver NIRAS, Historisk materiale, Svendborgvej 275, 5260 Odense S_Sagsnr_21-4361_Dokid_87911-21_v1.PDF
  298539/21
 • Pjece - Erhverv - Rense op og bygge på forurenet grund..._.pdf
  298540/21
 • til Rådgiver: [Sagsnr.:21/4361] Materiale fra sagen KORTL, 461-81835, Lager - olietanke, Svendborgvej 275, 5260 Odense S, Odense Kommune, Matr.nr. 1gt, Lindved Hgd., Stenløse.
  298534/21
 • VS Rapport nr. 18936 for Projekt JO21180216 Sagsnavn Tesla Sags nr. 3407.msg
  298541/21
 • Til KB Stige, V1-afgørelse, Hedelundhegnet 64A-74B, 5270 Odense N
  298548/21
 • Til Park Street Nordicom AS, V1-kortbilag, afgørelse, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf_Sagsnr_21-4361_Dokid_150562-21_v1.PDF
  298536/21
 • Til Park Street Nordicom AS, V1-afgørelse, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf_Sagsnr_21-4361_Dokid_150559-21_v1.PDF
  298537/21
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Endeligt Tillæg til tilladelse Jordløse Grusgrav
  298820/21
 • SV: Lermængde
  299487/21
 • SV: Lermængde
  299477/21
 • Accept af forøgede mængder Tråsbøl og Tumbøl.pdf
  299478/21
 • Til Odense Kommune: SV: Telefonhenvendelse vedr. lok.nr. 461-00123, Middelfartvej 126
  298007/21
 • Til NIRAS: Tilbud godkendt og kopi af varsel
  297905/21
 • Til NIRAS: Tilbud godkendt og kopi af varsel
  297903/21
 • Til WSP: SV: Skovvej 22, kommentar til rapport mv
  297664/21
 • Til Nybolig: Henvendelse HA11935 Gestenvej 29 - Jordforurening
  298012/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Daltoften 35, 5320 Agedrup.pdf
  299019/21
 • Til Esbjerg Kommune, Opfølgning på § 8 sag vedr. nedrivning af bygning, Saltgade 11 og 13, 6760 Ribe
  298543/21
 • Til boligforening, V1-kortbilag, afgørelse, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  298799/21
 • Til information. V1-kortbilag, afgørelse, Bakketoppen 37, 39, Rughøjvej 134, vejareal Assensvej 5250 Odense SV.pdf
  297937/21
 • Til Borger: Varsel detailprojektering
  297887/21
 • SV til Advokat: Jordforurening - Jels Vamdrupvej 48, 6630 Rødding,
  299933/21
 • til Nymølle, parter og myndigheder: Ny partshøring vedr. udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  299423/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: BILAG, Kortbilag
  300965/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: BILAG, historisk materiale vedr. olietanke
  301179/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: BILAG, V2-afgørelse, udkast, matr. 7000b, 5672 Broby
  301117/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  298525/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  298665/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: BILAG, V2-afgørelse og udgået, udkast, Sinaivej 14-16, 5672 Broby
  300955/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Rughøjvej 134, 5250 Odense SV.pdf
  297934/21
 • til borger Afgørelse om V1 kortlægning på Fankelvej 36, 5672 Broby Faaborg Midtfyn Kommune matr. nr 20e Vejle By Vejle lok nr 425-90001.pdf
  297904/21
 • Til DMR: Sva rpå oplæg til undersøgelse, Smedevej 12, Tommerup St.
  297472/21
 • Til borger: Beskrivelse af sgasforløb, Højskolevej 3, Ryslinge
  298366/21
 • Til Lægemiddelrådet: Forslag til medlem af Lægemiddelnævnet
  298106/21
 • Til DLK Invest, V1-afgørelse, Bakketoppen 37, 39, 5250 Odense SV.pdf
  297935/21
 • Til Haderslec Kommune: §8-høringssvar for Lilholtvej 2, 6500 Vojens, matr. nr. 35 Over Jerstal, Vedsted, lok. nr. 543-40141
  298781/21
 • Til Borger: Varsel detailprojektering
  297865/21
 • Sv på Telefonhenvendelse: Fynshovedvej 696, 5390 Martofte,
  300145/21
 • Til boligforening, V1-afgørelse, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  298798/21
 • Til Drift og Anlæg, V1-afgørelse, Vejareal Assensvej, 5250 Odense SV.pdf
  297936/21
 • Til borger, V2 varsel , Kalkvej 5, 5874 Hesselager, Svendborg Kommune, matr. nr. 20a, Vormark By, Hesselager
  300342/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. spørgsmål til afværgeanlægget og moniteringen på lok. 607-00287
  299937/21
 • Til lodsejere, RÅSTOF, Invitation til møde matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  298670/21
 • Til Svendborg Kommune, Påbuds Høring om forurening 479-81218, Kalkvej 5, 5874 Hesselager,
  307247/21
 • Til DGE A/S: Udtalelse til oplæg til mindre undersøgelse på Odensevej 19, 5500 Middelfart
  303077/21
 • Til Rambøll: Søndersø Industrikvarter - mail nr. 1
  301274/21
 • Til Rambøll: Søndersø Industrikvarter - mail nr. 2
  301367/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: BILAG, Kortbilag
  301020/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: BILAG, V1-afgørelse, udkast, Sinaivej 14, 5672 Broby
  300999/21

6. juni 2021

Indgående

 • Fra borger: supplerende materiale Billeshavevej 40, Strib, lok. nr. 445-04022
  297562/21
 • SV: Foreløbig resultat, ICD10 analyse, Region Syddanmark
  301053/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Nørrebjergvej 68, 5220 Odense SØ
  323779/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsmail for modtgelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 19, 5270 Odense N
  305599/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bakketoppen 7, 5250 Odense SV
  304048/21

4. juni 2021

Indgående

 • fra rådgiver SV: PIN-kodebeskyttet besked
  297605/21
 • Fra rådgiver - fremsendelse af materiale til myndigheder
  361548/21
 • Fra Odense Kommune: Telefonhenvendelse: Lokalitets nr.: 461-00123
  297951/21
 • 2020-2451 Undersøgelsesrapport Uno-X, Indre Ringvej 165, Fredericia 2021....pdf
  297964/21
 • fra Fredericia kommune: Forundersøgelse i forbindelse med nedlægning af Uno-X tankstation, Indre Ringvej 165, Fredericia
  297962/21
 • RE: CHG0059293
  318357/21
 • Fra Fredericia kommune Forundersøgelse i forbindelse med nedlægning af Uno-X tankstation, Indre Ringvej 165, Fredericia
  297963/21
 • Fra VCS: Ingen bemærkninger til endelig partnerskabsaftale og projektbeskrivelse
  298235/21
 • Fra advokat - fremsendelse af udkast til lodsejeraftaler og rammeaftale
  346698/21
 • Re: Aktindsigtsanmodning
  307161/21
 • 20125 Madsbyparken dokumentationsrapport legeplads.msg
  295883/21
 • Madsbyparken Madsbyvej 6 7000 Fredericia sag 20125 GEDESTALD.msg
  295882/21
 • Madsbyparken Madbyvej 6 7000 Fredericia sag 20125 MASKINHUS.msg
  295881/21
 • fra fredericia kommune Dokumentationsrapport for oprydning af jordforurening
  295879/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, ang. kontakter i kommunen matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299999/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, svar vedr. deltagelse fra Natur og Vandløb matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299981/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Svar ang. deltagelse matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299966/21
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Svar på anmodning om udtalelse i forureningssag - Vestergade 8 i Faaborg
  296429/21
 • Referat - Sikkerhedsmøde nr. 17, 2021-06-02.pdf
  325304/21
 • Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 17, 2021-06-02
  325302/21
 • Opdatering af licensfiler i DynamicTemplate 2.7.000, cloudbaseret løsning
  305403/21
 • Fra Assens Kommune: korrespondance af tidl. opført bygning uden § 8-tilladelse, Trævænget 14, Vissenbjerg, lok.nr. 491-90005
  302456/21
 • Fra Tønder Kommune, Færdigmelding slagge under lade og kørevej, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  296087/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S, Færdigmelding af slaggeudlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  296089/21
 • Til/fra rådgiver; RÅSTOF, Afrapportering, input til projektbeskrivelse og de skal ikke deltage i mødet vedr. efterbehandling matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  294857/21
 • Fra Danske Regioner: Skriftlig bestyrelsesprocedure for revideret partnerskab- og kontingentstruktur for Healthcare DENMARK (frist: fredag den 4. juni kl. 12.00)
  300289/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Foresp om deponering på mindre areal uden for anvisning, Moselund Grusgrav
  297269/21
 • Fra MOE - Udkast til rapport (Oprensning)
  299091/21
 • Fra Shell: Opfølgende kommentering af UDKAST til midlertidig udledningstilladelse (oprensning, Havnelaboratoriet)
  300112/21
 • Fra borger: Meddelelse om kontakt til bobestyrer,: Højskolevej 3, Ryslinge
  298356/21
 • Fra Advokat, Jordforurening - matr.nr. 371, 372 og 914 Jels Ejerlav, Jels - Andersen Partners j.nr. 326988
  299837/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_10_Luftkvalitet.docx
  361603/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Bilag_5_Besigtigelse af § 3 beskyttede arealer.docx
  361590/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Notat vedr. oliespild på Kulsøvej 2, Give
  300414/21
 • Fra Jord-ERFA Fyn: Dagsorden og referat m. bilag, møde 02-03-2021
  315153/21
 • Invitation til høring af Kræftplan for Region Hovedstaden - del 2
  297470/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_14_Materielle_goder.docx
  361607/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_ 9_Trafikale_forhold_og_trafiksikkerhed.docx
  361600/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_15_Grundvand.docx
  361608/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_18_Marin_natur.docx
  361613/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_16_Overfladevand.docx
  361609/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Bilag_2_Modelleringsnotat.docx
  361615/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_17_Terrestrisk_natur.docx
  361610/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Bilag_4_Støj_og_vibrationer.docx
  361589/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_indledende_kapitler_og_projektbeskrivelse.docx
  361598/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Bilag_7_Undervandstøj_modellering.docx
  361595/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_11_Jordbund.docx
  361604/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Henvendelse til kommunekontaktudvalget fra Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Sønderborg Kommune
  325578/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Rammeaftale - Region Syddanmark og Danfoss.pdf
  347970/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Grundkøbsaftale - Voldgade 26, 6430 Nordborg .pdf
  347968/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2.1 Frydenlundsvej 5_brugsretsaftale.pdf
  347986/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 1_1 Forurening.pdf
  347976/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Brugsretsaftale - areal mv. - Voldgade 18.PDF
  348010/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Grundkøbsaftale - Voldgade 18.pdf
  348014/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Brugsretsaftale - Hjortefarm.PDF
  348011/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2.1 Voldgade 18_Grundkøbsaftale.pdf
  347995/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2.1 Basmosevej 11_sommerhus og hjortefarm.pdf
  347980/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 020621 - Grundkøbsaftale - Basemosevej 12.pdf
  348003/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2.1 Basmosevej 12_Grundkøbsaftale.pdf
  347984/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2_1 Voldgade 11 køb.pdf
  347999/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Brugsretsaftale - areal mv - Frydenlundvej 5.PDF
  348007/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2_1 Voldgade 26 køb.pdf
  348000/21
 • Fra Borger, Henvendelse vedr. 621-81354 Hejls Landevej 24, 6094 Hejls
  297111/21
 • Fra DMR - Udkast til oplæg (493-00002)
  310384/21
 • Fra DMR - Udkast til oplæg (477-00001)
  311789/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftelse af aftale
  296132/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftelse af aftale
  296167/21
 • Fra Assens Kommune: Foresp vedr kortlægning, Jordløse Møllevej 14, 5683 Haarby
  296478/21
 • Fra Rådgiver Christensen Kromann: Vedr. afværgetiltag, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  296017/21
 • Fra Filidelfia Aftale om møde
  393915/21
 • Fra Rådgiver Christensen Kromann: Vedr. afværgetiltag" - Oplæg til afgravning og udlægning af fliser
  296024/21
 • VS: Vedr. afgørelse i LSU for psykologhjælp - Afgørelse til regionen.pdf
  296570/21
 • Modtaget bekræftelse på modtagelse af svar
  295601/21
 • VS: Vedr. afgørelse i LSU for psykologhjælp
  296568/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, Faktura
  302946/21
 • Fra WSP: Oplæg
  301095/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_13_Rekreative_Interesser.docx
  361606/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Bilag_8_Marine_feltundersøgelser.pdf
  361596/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_12_Befolkning_og_menneskers_sundhed.docx
  361605/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Bilag_3_Resultater_OML-beregning.pdf
  361616/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_19_Havstrategi.docx
  361614/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Kap_8_Landskab_og_visuelle_forhold.docx
  361602/21
 • Fra rådgiver - bilag til fremsendelse af... VVM_Bilag_6_Natura_2000_Konsekvensvurdering.docx
  361592/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2.1 Voldgade 18 matr 13 og 574_brugsretsaftale.pdf
  347992/21
 • Fra WSP- Udkast til oplæg ( 631-02002)
  303842/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 1.2 Matrikelkort over generationsforurening.pdf
  347973/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Aftale om vederlag for manglende adgang til sommerhus og brugsret m.v.PDF
  348006/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2_5 Samlede arealer.pdf
  348002/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Grundkøbsaftale - Voldgade 11 .pdf
  348012/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2.1 Basmosevej 14 sommerhus.pdf
  347985/21
 • Fra DMR - Udkast til revideret tilbudsliste og plan for undersøgelse
  320237/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Aftale om vederlag for manglende adgang til sommerhus - Basmosevej 14.pdf
  348004/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Grundkøbsaftale - Voldgade 13 .pdf
  348013/21
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Afrapportering til Europa-Kommissionen om grænseoverskridende sundhedsydelser for året 2020 - Direktiv 2011/24/EU
  349369/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2.1 Voldgade 18 matr 576_brugsretsaftale.pdf
  347993/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... 040621 - Brugsretsaftale - areal mv. - Basemosevej 12.PDF
  348008/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2.1 Voldgade 13_grundkøbsaftale.pdf
  347990/21
 • Fra advokat - bilag til fremsendelse... Bilag 2.1 Basmosevej 12_Brugsretsaflale.pdf
  347983/21

Udgående

 • Til Lønholm Agro ApS, V2-afgørelse, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  297150/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Stigevej 304, 5270 Odense N
  297123/21
 • Til arb.gr.: Udkast til opgavebeskrivelse til kommentering
  297112/21
 • Til Ejendomsselskabet Hjallese 2014, V1-afgørelse, Svendborgvej 79, 5260 Odense S
  297107/21
 • Til KE: Dialogmøde med SVS d. 10. juni: Bemærkninger til Udviklingsplan for forskning
  296979/21
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Knudshovedvej 39, Nyborg, lok: 81239
  296965/21
 • Til Borger, Udgår af V1-kortlægning.pdf
  296967/21
 • Til KE: Dialogmøde med OUH d. 8. juni: Bemærkninger til Udviklingsplan for forskning
  296873/21
 • Til rådgiver - kommentarer til udkast til notat
  306484/21
 • Til Grundejer, UDKAST, Afgørelse - en del af din grund er forurenet, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster.pdf
  296713/21
 • Til Grundejer, Høringsbrev, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster.pdf
  296712/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster.pdf
  296714/21
 • Til Tønder Kommune, Høring: kortlægning af udlagt slagge, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  296711/21
 • Til parter, Råstof, Råstofindvindingstilladelse på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune
  377214/21
 • Til parter, Råstof, Skrydstrup_råstoftilladelse_endelig_inkl_bilag.pdf
  377215/21
 • Til borgere: Vedr. opførelse af bygning på kortlagt areal på Ringevej 35.
  296288/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  296181/21
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse af færdigmelding, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  296102/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, Møde og dispensationer/tilladelser matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  300005/21
 • til Odense kommune svarmail til DMR vedr. Papirfabrik + poreluftundersøgelser for byggefelt B11-13, B17 og B19-22 - forslag til svar/afgørelse
  296032/21
 • Til WSP: Vedr. analyseparametre
  295905/21
 • Til WSP: Ændring i analyseparametre
  295895/21
 • til rådgiver henvendelse vedr sags-og arkivmateriale på vejlevej 270 Give
  295713/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, vedr. åbeskyttelseslinje, vejbyggelinje mv. matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299932/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, kontakter vedr. åbeskyttelse og og mødedato matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299920/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tilsendt på anmodning: Tilladelsen på matr.nr. 407 matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299718/21
 • Til Billund Kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. videregående forureningsundersøgelse (grundvand)
  295263/21
 • Til Vejen Kommune: Kopi af orienteringsbreve vedr. videregående forureningsundersøgelse (grundvand)
  295271/21
 • Til Vejen Kommune: Kopi af orienteringsbreve vedr. videregående forureningsundersøgelse (grundvand)
  295268/21
 • Til Bramming Egnsmuseeum: Varsel om forureningsundersøgelse - Pederstræde 4, 6740 Bramming
  306103/21
 • Til Kerteminde Kommune: Status på udlagt asfalt på Stationsvej 4, 5330 Munkebo?
  294839/21
 • Til Assens Kommune: Rykker for forespørgsel om kopi af tidligere tilladelse, Trævænget 14, Vissenbjerg, lok.nr. 491-90005
  294820/21
 • Til Svendborg Kommune: Rykker for status på afbrænding af affald og påbudsvurdering, Sognevej 31, Gudme
  294635/21
 • Til Healthcare DENMARK: Svar vedr. skriftlig bestyrelsesprocedure for revideret partnerskab- og kontingentstruktur for Healthcare DENMARK (frist: fredag den 4. juni kl. 12.00)
  300298/21
 • Til projekt; vedr. tilbagebetaling af tilskud
  296814/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart - V2-varsling
  296535/21
 • Til Aabenraa Kommune: Svar på indsats overfor losseplads, Hovemosevej, Rens
  296030/21
 • Til Rådgiver Christensen Kromann: Accept af afværgeforslag, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  296056/21
 • Til Odense Kommune:: Vedr. Vibækvej 1 i Odense - §8 ifm. nedrivning af drivhuse
  297159/21
 • til rådgiver, råstof, diverse forespørgsler
  296821/21
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  296485/21
 • Til Estate, svar vedr. Toldbogade 4, 6300 Gråsten
  297035/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S:: Svar vedr deponering på tilstødende areal, Moselund Grusgrav
  297270/21
 • Til Home.dk: Svar på forespørgsel vedr Rolfsgade 100, Esbjerg
  296316/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges med F2, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  296499/21
 • Til Borger, svar vedr. Vedr. Hejls Landevej 24, 6094 Hejls
  297113/21
 • Til grundejer: V2-varsling, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  296467/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Stigevej 273, 5270 Odense N.pdf
  296065/21
 • Til Franck Geoteknik: Svar vedr. oplæg til oprensning, Brejnhovedvej, Give
  296045/21
 • Til ejendomsmægler-valuer Enhel & Völkers Commercial, svar vedr. 461 - 81720 - Solskinsvej 23, 5250 Odense SV, matr.nr. 12li Sanderum By, Sanderum
  294745/21
 • Til Borger, svar på henvendelse vedr. Banevej 2, 5900 Rudkøbing
  297164/21
 • Til projekt: bedt om status på projektet
  296991/21
 • Til Rambøll: Henvendelse SV Anlægsarbejde nær Region Syddanmarks boringer
  295514/21
 • Til projekt: vedr. slutregnskab
  295053/21
 • Til Borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, matr. nr. 1740, Odense Bygrunde , Bangs Boder 9, 5000 Odense C
  296512/21
 • Til AB Lettebækken, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Åkanden 1-27 og 2-12
  303765/21
 • Til Grundejer, UDKAST, Afgørelse - en del af din grund er forurenet, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  296491/21
 • Til Milton Huse, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haugevej 203C, 5270 Odense N
  303797/21

3. juni 2021

Indgående

 • Fra Astra Zeneca: vedr. input til basislisten for Type 2
  301089/21
 • Tilladelse ved videregivelse .pdf
  294212/21
 • Tilladelse ved videregivelse
  294211/21
 • Fra Rådgiver: opdateret økonomi, Margårdsvej 2A
  314866/21
 • Fra Planenergi, Råstof, VS: Glejbjerg, Vejen Kommune - råstoffer
  377185/21
 • Fra Planenergi, Råstof, Mail_Vurdering af råstofinteresseområde_Region Syd_03-06-2021.pdf
  377186/21
 • fra odense kommune: Ansøgning om tillæg til §8-tilladelse for B23-B24 på Dalum Papirfabrik + poreluftundersøgelser for byggefelt B11-13, B17 og B19-22 - forslag til svar/afgørelse
  294740/21
 • Fra Planenergi, Råstof, Re: Glejbjerg, Vejen Kommune - råstoffer
  377176/21
 • Fra Planenergi, Råstof, Mail_Vurdering af råstofinteresseområde_Region Syd_03-06-2021.pdf
  377177/21
 • SV: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  295667/21
 • Fra COWI: Færdigmelding
  293492/21
 • Fra DGE: Sspplerende spørgsmål ang. oprensning på Tarupvej 27, 5792 årslev
  294908/21
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Henvendelse vedr. Jernbanegade 23, Agerbæk
  294534/21
 • Fra WSP: telefonhenvendelse lok. 515-50046
  292539/21
 • Fra COWI: spørgsmål til pulje 34
  292393/21
 • Service på endepunkter - SV_ Region Syddanmark_ Opfølgning på service hos Region Syddanmark
  295852/21
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Nyt budget + regnskab for kortlægning ved Sekær og Terpling
  377161/21
 • Til/fra rådgiver, RÅSTOF, Status på rapporten matr.nr. matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299591/21
 • VS: Covid test pcr af spædbarn forud for indlæggelse teststeder
  338324/21
 • Halvårsrapport 2. halvår 2020 City of Educatia
  294191/21
 • Halvårsrapport 2. halvår 2020 2.0.pdf
  294192/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Regionens høringssvar af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 120, Odense V
  294862/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8 tilladelse til opførelse af røggasrensningsbygning, dagsilobygning og midlertidig oplag
  294861/21
 • Fra Odense Kommune: kopi af §8-tilladelse til opførelse af røggasrensningsbygning, silo og oplagsplads, Havnegade 120, 5000 Odense C
  294860/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag Havnegade 120, Odense
  294864/21
 • RE: Ændring af kontaktoplysninger ved betaling
  300362/21
 • SDU RIO.docx
  294083/21
 • Videregivelse
  294079/21
 • VEK godkendelse.pdf
  294084/21
 • Fra Borger: Spørgsmål til vilkår i § 8 ifm. boligbyggeri på Vestergade 29A, Vissenbjerg
  291526/21
 • FN-FYN-8-2018 Erstatning (Id nr. 90663).msg
  291254/21
 • Fra Jord-ERFA Fyn: Dagsorden og referat m. bilag, møde 03-06-2021
  315231/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  294954/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Jordhåndteringsplan efter nedrivning af værksted, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  300405/21
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til boligbyggeri og ændret arealanvendelse på på tidligere lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  300083/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8 tilladelse, Skovvej 16, Sønderborg
  309597/21
 • Aktindsigtsanmodning
  307155/21
 • Fra Neptun Apotek vedr. møde med UNS
  307757/21
 • VS: Henvendelse til kommunekontaktudvalget fra Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Sønderborg Kommune - Ventetider i den privatpraktiserende psykiatri.pdf
  325218/21
 • Vfra projekthaver
  294902/21
 • Fra Odense kommuneVS: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  295700/21
 • Fra Fredericia kommune: vedr. Kanalbyen, byggefelt 46, historik og oplæg til undersøgelser
  295868/21
 • RE_ [EXT] Service på endepunkter - SV_ Region Syddanmark_ Opfølgning på service hos Region Syddanmark
  295752/21
 • Fra Franck Geoteknik: Vedr.fund af forurening og forslag til oprensning, Brejnhovedvej, GIve
  294872/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilladelse til etablering af boring samt midlertidig tilladelse til indvinding af op til 10.000 m3 grundvand på D Lauritzens Vej 4, 6700 Esbjerg
  294950/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stigevej 237, 5270 Odense SØ.pdf
  294589/21
 • Fra Estate, Henvendelse vedr. Toldbogade 4, 6300 Gråsten
  297028/21
 • Fra projekt: vedr. tilbagebetaling af tilskud
  294917/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail med afgørelse om ikke at meddele tilladelse efter §8, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  295005/21
 • Psykolog - Ophør med ydernummer i Tønder
  294947/21
 • Fra Assens KOmmune: Kommentar til oplæg til undersøgelse II, Smedevej 12, Tommerup St.
  297266/21
 • Fra Kolding Kommune, § 8 sag afsluttet, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  296753/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  294926/21
 • Fra DMR - Budgetskemaer (03-06-2021)
  297005/21
 • Fra DGE, Pulje 52: Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  297105/21
 • Fra Borger: Vedr.: Ejendommen Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  294062/21
 • Orientering fra Fredningsnævnet -Erstatning (Id nr._ 90663)
  291253/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stigevej 237, 5270 Odense SØ.pdf
  294580/21
 • Fra Fredericia Kommune: vedr. Vejrøvænget 8, Fredericia
  291734/21
 • FRa Svendborg KOmmune: Kopi af kommunen bemærkninger til undersøgelseoplæg.
  293375/21
 • Mailkorrespondance om yderligere oplysninger
  295402/21
 • Fra Assens Kommune: Foresp vedr byggesag, Neversvej 40, Tommerup
  294480/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Maderupvej 112A og 112B, Søndersø.pdf
  294550/21
 • Fra DMR, henvendelse vedr. 561-77003
  294544/21
 • Fra DGE: Pulje 52: Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup, - endelige rapporter
  293667/21
 • Oplæg JB - Temadrøftelse vedr. Flextrafik på PHU-møde 2. juni 2021
  291832/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom,Hovedgaden 10, Næsbjerg, 6800 Varde.pdf
  294540/21
 • SV: BRÆNDSTOFKORT +600 biler/enheder: Tilslutning til SKI 50.85 delaftale 1
  293615/21
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. regnsskabsaflæggelse og revision
  292249/21
 • Modtaget anmodning om aktindsigt
  293731/21
 • Fra COWI: vedr. elektronikanalyse
  368209/21
 • Fra Ingeniør'ne: Dokumentation af udgravninger ved V2SØ, Jerrycan området og ved M57 - jordprøver
  319530/21
 • Fra WSP - Udkast til oplæg (631-00032)
  303572/21

Udgående

 • Til/fra ansøger, RÅSTOF, invitation til møde og telefonisk afklaring af mødedeltagere matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  294846/21
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: SV på henvendelse vedr. lok.nr. 567-32002: Jernbanegade 23, Agerbæk
  294536/21
 • Til Planenergi, Råstof, SV: Glejbjerg, Vejen Kommune - råstoffer
  377173/21
 • Til Esbjerg Kommune, Høring, V2-kortlægning af Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø
  293805/21
 • Til rådgiver, RÅSTOF, invitation til statusmøde matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  299647/21
 • Fase_2_rapport_Ridderstien 30 Middelfart kommune.pdf
  293550/21
 • Fase_2_rapport_Ridderstien 30 Middelfart kommune.pdf
  293534/21
 • til rådgiver svar til notat vedr råstofindvingen - Ridderstien
  293548/21
 • til rådgiver svar notat vedr ansøgning om råstofinvinding Ridderstien
  293532/21
 • Til WSP: Svar på henvendelse vedr. lok.nr. 515-50046, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  292545/21
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Nyt budget + regnskab for kortlægning ved Sekær og Terpling
  377167/21
 • Til WSP: Svar på spørgsmål vedr. udbud af minipulje 34
  292410/21
 • Til COWI: SV: spørgsmål til pulje 34
  292395/21
 • Til Langeland Kommune: Anmodning om materiale ifm. § 19 tilladelse til genanvendelse af forurenet jord, Bellevue 6, 5900 Rudkøbing
  292363/21
 • SV: Covid test pcr af spædbarn forud for indlæggelse teststeder
  338316/21
 • Til borger: Svar på spørgsmål til § 8-tilladelse samt henvisning til kommune ved senere spørgsmål, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  291602/21
 • Til Niras: SV: Oplæg supplerende undersøgelser på Torvegade 15
  291451/21
 • Acadre Web præsentation den 15. juni 2021
  291147/21
 • Sendt svar på aktindsigtsanmodning
  295584/21
 • Til Neptun Apotek: forslag om møde med UNS
  307770/21
 • Til ODENSE KOMMUNE, V1-høring med bilag, Teknikvej 75, 5260 Odense S
  350143/21
 • Til Andelsboligforeningen Smedeager, V1-høring med bilag, Smedeager 1 mfl., 5270 Odense N
  349363/21
 • Til Andelsboligforeningen Smedeager II, V1-høring med bilag, Smedeager 13 mfl., 5270 Odense N
  349370/21
 • til FAS: Forlængelse af aftale mellem FAS og Region Syddanmark om honorering af overlæger for meraktivitet.
  294315/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 39B, 5320 Agedrup.pdf
  292314/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stigevej 273, 5270 Odense N
  294593/21
 • Til Milton Huse A_S, V1-afgørelse med bilag, Haugevej 203C, 5270 Odense N.pdf
  293878/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 27, 5270 Odense N.pdf
  293862/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 39B, 5320 Agedrup.pdf
  292742/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 24, 5270 Odense N.pdf
  293885/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 25, 5270 Odense N.pdf
  293888/21
 • Til Soltoften, V1-høring med bilag, Solskinsvej 23-51 og 53, 5250 Odense SV.pdf
  294596/21
 • Til Grundejerforeningen Brolandparken, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 35D, 5320 Agedrup.pdf
  292749/21
 • Til borger, Høring, V2 brev udkast til afgørelse, kort og GE Rapp.pdf
  293972/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 35C, 5320 Agedrup.pdf
  292750/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 43B, 5320 Agedrup.pdf
  292320/21
 • Til DMR, fremsendelse af sagsmateriale vedr. 561-61040
  294552/21
 • Til Esbjerg Kommune - Kopi af V2-afgørelse vedr. Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  293826/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 41B, 5320 Agedrup.pdf
  292746/21
 • Til Grundejerforeningen Brolandparken, V1-høring, Brolandvej 35D, 5320 Agedrup.pdf
  292307/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 37C, 5320 Agedrup.pdf
  292752/21
 • Til DMR, Mailkorrespondance omkring høringssvar, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  292270/21
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Afrapportering om S2 fra Region Syddanmark
  291134/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 19, 5270 Odense N.pdf
  293841/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 41A, 5320 Agedrup.pdf
  292315/21
 • Til DMR, fremsenelse af sagsmateriale vedr. 561-77003
  294546/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 29, 5270 Odense N.pdf
  293865/21
 • Til DMR: BILAG - 561-77003, kortlægningsbrev og baggrundsmatr.pdf
  294548/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 23, 5270 Odense N.pdf
  293883/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 39A, 5320 Agedrup.pdf
  292754/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 28, 5270 Odense N.pdf
  293863/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundmarken 6, 5270 Odense N.pdf
  293868/21
 • Til borger, kommune og vurderingsstyrelse: afgørelse efter jordforureningsloven. Kortlægning af en del af Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg på V2.
  291139/21
 • Til projekt: forespørgsel om projektet forventes gennemført
  294190/21
 • Til DMR: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg
  293395/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 43A, 5320 Agedrup.pdf
  292319/21
 • Til Esbjerg Kommune - SV: Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming (557-77001)
  293738/21
 • Til DMR, BILAG - 561-61040, samlet fil med kortlægningsbrev og baggrundsmatr.pdf
  294555/21
 • Til Haugelund ApS, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet og Hedelundmarken (matrnr 3bk Hauge By, Lumby) , 5270 Odense N.pdf
  293873/21
 • Til Vejle Kommune: Rykker for manglende oplysninger i relation til §8 Tilladelse
  293726/21
 • Til Odense Kommune. Region Syddanmark har kortlagt en del af Fangelvej 111 og 111B, 5260 Odense S, som måske forurenet.
  292002/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Solskinsvej 23-51 og 53, 5250 Odense SV.pdf
  294597/21
 • Til Kolding Kommune og Skat, V2-kortlægning af en del af Gl. Ålbovej 2, 6092 Kolding
  292178/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-afgørelse vedr. Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  293803/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Haugevej 203D med bilag, 5270 Odense N.pdf
  293869/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 22, 5270 Odense N.pdf
  293882/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Haugevej 207A og 207B med bilag, 5270 Odense N.pdf
  293872/21
 • Til Sønderborg Kommune, Høringssvar omkring ikke-påbud af undersøgelse, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg
  292052/21
 • Til DMR, BILAG - JAR udskrift vedr. 561-61040, 03-06-21.pdf
  294560/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Brolandvej 33, 5270 Odense N.pdf
  291778/21
 • Til information, V1-kortbilag, høring, Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup.pdf
  292788/21
 • Til Kolding Kommune, Høringssvar til udkast til afgørelse om ikke at meddele en §8 - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  292226/21
 • Til projekt: anmodet om uddmelding vedr. projektets afslutning
  294319/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 35C, 5320 Agedrup.pdf
  292308/21
 • Til MURERMESTRENE JOHANSEN & BODHOLDT, Boligerklæring, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup.pdf
  292182/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 41A, 5320 Agedrup.pdf
  292743/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundmarken 4, 5270 Odense N.pdf
  293866/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 37C, 5320 Agedrup.pdf
  292311/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 21, 5270 Odense N.pdf
  293881/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 41B, 5320 Agedrup.pdf
  292317/21
 • Til MURERMESTRENE JOHANSEN & BODHOLDT, V2-afgørelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup.pdf
  292188/21
 • Til Borger: Svar vedr. Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  294065/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 43B, 5320 Agedrup.pdf
  292748/21
 • Korrespondance m. Moe, Oplysninger om off. indsats udførte undersøgelser, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  292291/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse)_Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming (557-77001).pdf
  293754/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 26, 5270 Odense N.pdf
  293860/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 20, 5270 Odense N.pdf
  293879/21
 • Til Borger: Præcistion vedr.Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  294198/21
 • Til ØKO-ONE ApS. Doc2Mail - Forsendelse 194861033.pdf
  291921/21
 • Til LSJ Haugelund ApS, V1-afgørelse med bilag, Haugevej 205, 5270 Odense N.pdf
  293875/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Brolandvej 43A, 5320 Agedrup.pdf
  292747/21
 • Til DMR, BILAG - JAR udskrift vedr. 561-77003 03-06-21.pdf
  294549/21
 • Til borger, V1-høring, Brolandvej 39A, 5320 Agedrup.pdf
  292313/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, matr. nr. 23a, Anderupvej 146 og 148, 5270 Odense N
  293839/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Hedelundhegnet 18, 5270 Odense N.pdf
  293846/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lindvedvej 60, 5260 Odense S
  349283/21

2. juni 2021

Indgående

 • Foreløbig resultat, ICD10 analyse, Region Syddanmark
  301038/21
 • Fra Planenergi, Råstof, Re: Glejbjerg, Vejen Kommune - råstoffer
  377151/21
 • Fra Planenergi, Råstof, CK 21-319 Georap[4].pdf
  377152/21
 • Fra Lifa: Orientering om arealoverførsel fra off. vej til privat matrikel på Fjordvej 62 - Matrikulære ændringer
  291177/21
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om ikke påbud, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  291511/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Afgørelse om ikke påbud, forurening fra gl tank
  291512/21
 • Novo Nordisks bemærkninger til Region Syddanmarks Basisliste for type 2-diabetes
  290592/21
 • Fra indvinder, Råstof, SV: Tilladelse på 13f Sdr. Gørding By, Gørding m.fl.
  377146/21
 • Fra rådgiver - Mulig tidsbesparelse ved oprensning i begge områder
  361543/21
 • Webinar - Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet
  288942/21
 • Vejledning i sikring af bevaringspligtige data og dokumenter i SkoleIntra.pdf
  288944/21
 • Netværksmøde 1. juni 2021.pdf
  288943/21
 • Kontekstdokumentation til KMD Sag.pdf
  288945/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Opdatering af materiale fra den 31. maj matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  288972/21
 • Fra Kolding Kommune, Spørgsmål vedr. Udstykning - Favrvrå Bygade 33 6070 Chr. - udstykning i bolig og erhvervs del, ERPO 100173104 - vort sags nr. 21-12720
  290398/21
 • Fra RN: VANDA: Ibrugtagning udsættes
  288321/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, forslag vedhæftet til ændret støjvold matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  288937/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, invitation til møde matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  288934/21
 • Informationsbrev og referat fra arbejdsgruppemøde
  399956/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag (spild id: 05.02.2021, T15 drænpotte) (MST Id nr.: 3197476)
  294721/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af skumcentral og vandreservoir hos Samtank AS, Vesthavnsvej 31
  295626/21
 • Fra VSM Contractors: Kommentar til oplæg til undersøgelse, Smedevej 12, Tommerup St.
  297265/21
 • Fra ejendomsmægler Engel og Völkers commercial, Henv vedr. 461 - 81720 - Solskinsvej 23, 5250 Odense SV, matr.nr. 12li Sanderum By, Sanderum
  294736/21
 • Fra Assens KOmmune: Kommentar til oplæg til undersøgelse I, Smedevej 12, Tommerup St.
  297264/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Besked vedr udløb fra losseplads, Hovmosevej 7, Rens
  295580/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fund af asfalt , Overmarken 2, 7000 Fredericia
  290867/21
 • Fra Canopygrowth, Yderligere oplysninger om tanke fra tidligere ejer.msg
  289752/21
 • Fra mst: Varsel og høring - afslutning af jordforureningssag - FDO (MST Id nr.: 3190868)
  288826/21
 • Fra Borger: Kopi af mail til rådgiver vedr. afværgetiltag, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  289339/21
 • Fra Moe: Supplerende oplysning vedr. Aabenraa Havn
  290893/21
 • SV_ [EXT] VS_ Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  294326/21
 • Fra DMR: Udkast til undersøgelsesoplæg
  293241/21
 • Fra Vejle Kommune: Oplæg til undersøgelser, Gammelhavn, Vejle - Posthusgrunden
  290856/21
 • Fra SMR: Vedr. yderligere jordtilførsel, matr nr 5z og 5f Tårup By, Gelsted
  290062/21
 • Fra Moe: Henv. vedr. Aabenraa Havn
  290888/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Nyhed om forslag til medlemmer af Lægemiddelnævnet
  292631/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. spørgsmål til opgravning af olietank på Tanderupvej 51, 5591 Gelsted
  303115/21
 • Fra COWI: vedr. elektronikanalyse
  368193/21

Udgående

 • Til Planenergi, Råstof, Re: Glejbjerg, Vejen Kommune - råstoffer
  377157/21
 • Til Lifa: SV: Vedr. arealoverførsel fra off. vej til privat matrikel på Fjordvej 62 - Matrikulære ændringer
  291181/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Vedr. Forureningsundersøgelse - Gåsebjergsand
  290544/21
 • Til regionerne: Høringssystemet Status og releaseplan 2021, Q2-3
  290147/21
 • Til Tønder Kommune, Opfølgning på slaggeudlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  289996/21
 • Til indvinder, Råstof, SV: tilsyn og opmåling på Grimstrupvej
  377115/21
 • Til Esbjerg Kommune, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Sct. Knuds Alle 7B, 6740 Bramming
  289461/21
 • Til DMR: SV: Udkast til rapport, Herslev Kildeplads
  289086/21
 • Til Tønder Kommune: Bilag - Kortbilag, justeret V2, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  288710/21
 • Til Tønder Kommune: Bemærkninger til projekt omkring slaggeudlægning, Højsetvej 5, 6534 Agerskov
  288711/21
 • Til Esbjerg Kommune, Fremsendelse af materiale for PFAS-undersøgelser, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  288576/21
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 120, Odense V
  288181/21
 • Til Vejle Kommune: Orientering om regionens kortlægningsvurdering, Mågevej og Ternevej, 7100 Vejle
  288053/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Græshaven 9, 5320 Agedrup
  349008/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Sanderumvej 264, 5250 Odense SV
  349479/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Græshaven 9B, 5320 Agedrup.pdf
  349013/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Orientering om undersøgelse af tankgrav, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted. Lokalitet 410-81035
  288586/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 10d, Birkum Kohave Vej 126, 5220 Odense SØ
  288905/21
 • Til Fredricia Kommune: Henvendelse, PIN-kodebeskyttet besked
  290346/21
 • Til Forskningsenheden: Dagsorden til Møde den 23.6.
  289810/21
 • Til Bramming Boligforening, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Sct. Knuds Alle 7B, 6740 Bramming
  289176/21
 • Til medlemmerne af Lægemiddelrådet: eftersendelse af bilag til mødet den 8.6.
  289254/21
 • Til Virksomheder: Bilag - Kortbilag til V1-afgørelse, Garbækstofte 6 og 6A, 5330 Munkebo.pdf
  290928/21
 • Til MST: høringssvar til Varsel og høring - afslutning af jordforureningssag - FDO (MST Id nr.: 3190868)
  288832/21
 • Til Kerteminde Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Garbækstofte 6A, 6330 Munkebo
  290930/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 13m, Birkum Bygade 19, 5220 Odense SØ
  289528/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET TVILLINGEGÅRDEN - V1-høring med bilag, matr. nr. 20a, Anderup By, Lumby, Anderupvej 68, 5270 Odense N
  290319/21
 • Til DGE A/S: Vedr. spørgsmål til opgravning af olietank på Tanderupvej 51, 5591 Gelsted
  288595/21
 • Til Kerteminde Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Garbækstofte 6, 5330 Munkebo
  290929/21
 • Til borger og Sønderborg Kommune: Afslag på ansøgning om returjord, Dalvej, Stevning
  288665/21
 • Til Nr. Lyndelse Vandværk: Henvendelse om rapport
  290736/21
 • Til Virksomhed: V1-afgørelse, Garbækstofte 6, 5330 Munkebo.pdf
  290926/21
 • Til Fredericia Kommune: Fund af asfalt, Overmarken 2, 7000 Fredericia
  290870/21
 • Til Borger, Bilag til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.pdf
  290647/21
 • Til Borger: Henvendelse
  289994/21
 • Til Virksomhed: V1-afgørelse, Garbækstofte 6A, 5330 Munkebo.pdf
  290927/21
 • Til Ejendomsselskabet Tvillingegården - V1-høring med bilag, matr. nr. 14e, 5f, 5g, Anderupvej 68, 5270 Odense N
  290343/21
 • Til Borger, V1-varsel, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.pdf
  290650/21
 • Til Odense Kommune, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Brolandvej 16, 16A-16E, 5320 Agedrup.pdf
  289453/21
 • Til BARFOED GROUP PS, V1-høring med bilag, Brolandvænget 8-18, 5320 Agedrup
  349000/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bindekildevej 28, 5250 Odense SV.pdf
  349099/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ilnabgyden 54, 5270 Odense N
  349329/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyes Vej 131, 174, 5270 Odense N.pdf
  349250/21

1. juni 2021

Indgående

 • Til Concito: Ønsker til forhåndsgodkendelse
  288164/21
 • FAr DMR, Slutfaktura Skovvej Losseplads
  389237/21
 • Fra COWI: FW: Hvidkærsvej 2A, forslag til placering af supplerende boringer
  288133/21
 • Telefonnotat med borger - vedr. trafik på Skærveagervej
  353819/21
 • Opdateret udviklingsplan for forskning, Sygehus Sønderjylland
  287291/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Kopi af mail fra Rambøll med forklaring på uoverensstemmelse på prøvenavn, Fionaparken, Bogense
  287248/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Forklaring på uoverensstemmelse på prøvenavn, Fionaparken, Bogense
  287246/21
 • VS Sags- og arkivmateriale vedr. Vejlevej 270 Give (611-00021 611-00163).msg
  295727/21
 • VS:Fra rådgiver henvendelse om sags og arkivmateriale på vejlevej 270 Give (611-00021 / 611-00163)
  295726/21
 • Fra DMR: kontaktoplysninger entreprenør Re: fotos af moniteringsboring, Nyborgvej 438
  387305/21
 • PRO epilepsi vedligehold - den videre proces
  286530/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar ang. møde om efterbehandling mv. matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  289715/21
 • Til/fra Danfoss - korrespondance vedr. - regionen er nu bygherre
  353817/21
 • Fra NIRAS: Placering boring
  285870/21
 • Fra NIRAS: Opdatering af økonomi og tidsplan
  285829/21
 • Fra Bramming Egnsmuseeum: Varsel om forureningsundersøgelse - Pederstræde 4, 6740 Bramming
  306100/21
 • Fra Bramming Egnsmuseeum: Varsel om forureningsundersøgelse - Pederstræde 4, 6740 Bramming
  306096/21
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel på regionens kommende handlinger, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  285826/21
 • Fra Bramming Museeum: Varsel om forureningsundersøgelse - Pederstræde 4, 6740 Bramming
  306094/21
 • Fra Bramming Egnsmusseum: Varsel om forureningsundersøgelse - Pederstræde 4, 6740 Bramming
  306099/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Skriftlig bestyrelsesprocedure for revideret partnerskab- og kontingentstruktur for Healthcare DENMARK (frist: fredag den 4. juni kl. 12.00)
  300305/21
 • Fra Cowi: link til spørgeskema
  316108/21
 • Fra indvinder, Råstof, Re: tilsyn og opmåling på Grimstrupvej
  377102/21
 • Fra COWI, Svar på Rammeaftale vedrørende resursepersoner til Region Syddanmark
  387910/21
 • Fra Rambøll - Budgetskemaer (04-06-2021)
  296298/21
 • Aftale om MED Klippekortmodul
  296471/21
 • Fra borger: Anmodning og besvarelse af anmodning om aktindsigt
  297235/21
 • Fra Rambøll - Budgetskemaer (Der mangler regning fra Eurofins)
  296060/21
 • Fra DMR A/S: Re: Samlet tilbagemelding fra Kolding Kommune og Region Syddanmark - Oplæg til forureningsundersøgelse ifm. § 8 - Storegade 47, Lunderskov
  372250/21
 • Rute 9 Komite_mødeagenda 07042021_JJ.docx
  287899/21
 • Fra DR: Referat fra møde 20. maj -Temagruppen for kvalitet.
  286062/21
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om krav til undersøgelser forud for § 8-tilladelse, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  285613/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse med henblik på udtagning af kortlægningerne (V1 og V2), Smedevej 12, Tommerup St.
  290917/21
 • Rute 9 komite brochure - april 2021.pdf
  287900/21
 • fra projekt: revideret budget
  287810/21
 • Fra GF-sekretariatet: Vedr. præsidiemøde 10. juni 2021
  287734/21
 • Fra RSYD: Foresp vedr undersøgelser, Møllebakkevej 6, Ringe
  290439/21
 • Fra Mst: Afslutning af jordforureningssag (spild id: 03.05.2021, M-3122 på T22) (MST Id nr.: 3185102)
  288497/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog ved ny forurening, Jens Freudendahlsvej, Sønderborg
  285494/21
 • Fra Rambøll A/S: Vedr. anmodning om kortlægningsbrev for Lokalitet nr: 631-02001
  287393/21
 • Fra Billund Kommune: Vedr. ny tilbygning på Møllevej 9, Billund
  290782/21
 • Rute 9 komite brev til indenrigsministeren.pdf
  287902/21
 • RE_ Coming Soon_ Cisco Webex Data Migration
  292557/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Arkivmateriale del 2, Sinaivej 16, 5672 Broby
  301406/21

Udgående

 • Til Kystdirektoratet - udkast til materiale til fordebat - VVM
  361539/21
 • Til kommunen - udkast til materiale til fordebat - VVM
  361537/21
 • Til Sjællandske Media: SV: Artikel om PFOS og Region Syddanmark
  368364/21
 • Til DMR, Bemærkninger til oplæg til friv. und., Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  287333/21
 • Til Nordfyns Kommune: Kortlægningsvurdering af påvist forurening, Fionaparken, Bogense
  287261/21
 • Til Sønderborg kommune, Afgørelse om udgår af kortlægningen Smedegade 14 6400 sønderborg matr. nr 714 Blans Ullerup, Sønderborg lok nr. 533-50054.pdf
  287241/21
 • til sønderborg kommune Afgørelse om udgået af kortlægningen
  287240/21
 • Til Nordfyns Kommune: Uoverensstemmelse i prøvenavngivning, Fionaparken, Bogense
  286965/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på afslutning af sag om ændret arealanvendelse på Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  286442/21
 • SV: Foranalyse vedr. de decentrale konsekvenser af en dansk overgang til ICD-11 - Spørgeskema A.1 til den tekniske arbejdsgruppe A
  291041/21
 • Til Middelfart Kommune: Regionens vurdering af kortlægningssituationen, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  285851/21
 • Til NIRAS: Vedr. placering boring og opstart
  285830/21
 • Til Borgere og Middelfart Kommune: V0-breve sendt til Kløvervej 1 og Hollændervej 59, 5500 Middelfart
  285816/21
 • Til Fensmark: Tilbagmelding på afgrænsende notat, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  285633/21
 • Til Middelfart Kommune: Ingen kommentarer til varsel om ikke påbud og oplysninger fra undersøgelse af tankgrav, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  285523/21
 • Til Vejle Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Springbjergvej 16, Randbøll, lok: 630-81474
  285393/21
 • Til Borger, Reducering af det kortlagte areal.pdf
  285395/21
 • Til projekt: eftersendt ny standardvilkår og rev.instruks
  287801/21
 • Til Rambøll A/S Fremsendelse af kortlægningsbrev for Lokalitet nr: 631-02001
  287405/21
 • Til grundejer: Kortbilag_Udgår af V2. en del af matr. nr. 509 Fredericia Bygrunde
  286598/21
 • Til Rambøll A/S: SV:Vedr. kortlægningsbrev for Lokalitet nr: 631-02001- yderligere info
  287432/21
 • Til grundejer: Udgår af kortlægning, en del af matr. nr. 509, Fredericia Bygrunde
  286604/21
 • Til Borger - Afgørelse - Udgår af kortlægningen Kipkærvej 2A, 6270 Tønder (550-81269).pdf
  286615/21
 • Til Nybolig, Svar på henvendelse, Hønsemosen 4, 6064 Jordrup
  285606/21
 • Til Tønder Kommune - Kopi af brev - udgår af kortlægningen (afgørelse) vedr. Kipkærvej 2A, 6270 Tønder (Matr. nr. 501 Rørkær, Hostrup).
  286713/21
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. en del af Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia, matr. nr. 509 Fredericia Bygrunde - en del udgår af V2-kortlægningen
  287541/21
 • Til HOME, Svar på telefonhenvendelse: Hjadstrupvej 57, 5450 Otterup
  285813/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af brev - udgår af kortlægningen (afgørelse) vedr. Kipkærvej 2A, 6270 Tønder (Matr. nr. 501 Rørkær, Hostrup).
  286726/21
 • Til Borger, Fremsendelse af V1-brev, Kærmosevej 20, 5260 Odense S
  286238/21
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed: Afrapportering om EHIC fra Region Syddanmark
  286648/21
 • til nybolig: svar på henv vedr. matr. nr. 711 Bovrup, Varnæs
  287807/21
 • Til Sønderborg Kommune: Sva rpå Jordhåndteringsplan, Augustenborg Landevej 11, Sønderborg
  285384/21
 • Til arbejdsgruppen VS: Dagsorden og materiale til møde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance 8. juni 2021 kl. 17-19
  288128/21
 • Til Rørkær - Jejsing Vandværk - Følgebrev Rørkær – Jejsing Vandværk.pdf
  286773/21
 • Dagsorden og materiale til møde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance 8. juni 2021 kl. 17-19
  288123/21

31. maj 2021

Indgående

 • VS: Afstanden mellem Sydfyn og Sydhavsøerne skal halveres
  285634/21
 • VS: Referat af møde
  285640/21
 • Referat af Komite møde den 10februar2021_JJ.docx
  285641/21
 • Borgmester- Dybvad kan bryde kurven i nyt ministerium_TH.pdf
  285647/21
 • VS: Rute 9 - artikel
  285646/21
 • VS: Rute 9 - Til Transportudvalget – ”Dele af Danmark Fremad”?
  285654/21
 • Rute 9, referat 25. maj 2021.docx
  285660/21
 • VS: Rute 9, referat af mødet den 25 maj
  285659/21
 • Spørgeskema A.2 Omkostninger og tidsforbrug ved omlægning af systemer til ICD-11.xlsx
  291043/21
 • Planlægning af møderække og Informationsmail til den lille arbejdsgruppe vedr. FODS - Scenarieværktøj
  379075/21
 • Fra NIRAS: Tilbud
  285461/21
 • Fra NIRAS: Tilbud
  285465/21
 • Brugeradgange og adgangsrettigheder.docx
  295526/21
 • Audit.docx
  295527/21
 • image001.jpg
  286272/21
 • Recordit_databehandler.pdf
  294341/21
 • VS_ Databehandleraftale med RecordIT
  294340/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, yderligere oplysninger til sagen matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl Bore- og indvindingstilladelse.pdf
  284797/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, yderligere oplysninger til sagen matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl Dispensation til digegennembrud på matr. nr. 6a Gøddinggård Nørup og 8g Vandel By Randbøl_ (2).pdf
  284799/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, yderligere oplysninger til sagen matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl Tilladelse til nedsivning.pdf
  284798/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, yderligere oplysninger til sagen matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  284794/21
 • SV_ Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  294339/21
 • SV: Højgårdsvej 9, 5750 Ringe. Matr. nr. 2æ Sødinge By, Ringe - Orienterende miljøundersøgelse forud for §8 ansøgning
  284693/21
 • Orienterende miljøundersøgelse - Højgårdsvej 9, 5750 Ringe.pdf
  284696/21
 • Fra RH: Navngivning af stationer, lokale målesteder mv ifm undersøgelser i vandløb
  284462/21
 • Genåbning/Nyt Rigsarkiv i København
  284341/21
 • Fra Fensmark: Bilag - Afgrænsningsnotat
  285496/21
 • Fra Fensmark: Afgrænsende notat, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  285495/21
 • Fra Contea, Færdigbehandling af forsikring
  284207/21
 • Fra NIRAS: Vedr. adgang til styring
  284116/21
 • Fra Niras: Oplæg supplerende undersøgelser på Torvegade 15
  284707/21
 • Fra borger, Råstof, VS: Telefonhenvendelse: Balle Nørremarksvej 10, 7182 Bredsten
  373092/21
 • Kærgård - udkast til mødereferat nr. 18 2021
  325299/21
 • Kærgård - udkast til mødereferat nr. 18 2021
  325114/21
 • Referat byggemøde nr 18_2021 den 26-5-2021 ver1.docx
  325301/21
 • Referat byggemøde nr 18_2021 den 26-5-2021 ver1.docx
  325118/21
 • S-ISCO - Rules to observe.docx
  325115/21
 • S-ISCO - Rules to observe.docx
  325300/21
 • Opfølgning på svar ift. revisionsnotater om beskæftigelsesrettede forløb for sygemeldte borgere med psykiske lidelser
  285083/21
 • Forslag til fremmelse af de klimavenlige valg til mødeforplejning
  302099/21
 • Fra DMR, Suppl. til oplæg til undersøgelse, Midtermolen - Nyborg, lok: 449-22
  283477/21
 • 441-00007 Oplæg.docx
  283308/21
 • Bilag 8.pdf
  283307/21
 • Fra WSP: Oplæg udkast
  283306/21
 • Fra DR: Co2 beregner - forståelsespapir
  379071/21
 • Fra Niras: Ringevej 35, Otterup, vurdering omkring opførelse af hal på kortlagt areal
  296284/21
 • Fra COWI: Afsluttende malerarbejde
  283200/21
 • Fra DMR: Bilag - Grønnegyden 44, oplæg til undersøgelse
  284872/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgesler, Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  284869/21
 • Afklaring af kortlægningsstatus for V1-kortlagt ejendom lok. 557-33107 Jensens Planteskole Bramming .msg
  302900/21
 • fra rådgiver : Afklaring af kortlægningsstatus for V1-kortlagt ejendom: lok. 557-33107 Jensens Planteskole Bramming
  302899/21
 • RCA TDCE-PRB0066390 RegS v0.1.pdf
  310138/21
 • Informationsmail til store arbejdsgruppe vedr. FODS - Scenarieværktøj
  379063/21
 • Fra DMR: Dokumentation vedr. afgravning af forurenet jord, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  301842/21
 • Fra grundejer: Re: Vedr. sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfart
  302992/21
 • Opfølgning på Brugeradgange og adgangsrettigheder
  295525/21
 • Fra Ejendomsmægler, henvendelse vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  297166/21
 • Fra DMR - Status: DualEM rapport + vand i kort boringer + indmåling af B25 og B27
  294840/21
 • Fra DMR - DualEM rapport
  295044/21
 • FW_ RCA vedr. 802.1x fejl på SX10_20 og DX70_80
  310137/21
 • Fra mst: Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild fra tankmixer M-8803B ved tank T8803 (MST Id nr.: 3171788) - B-2019-10-04 Dokumentationsrapport for spildoprensning (M8803B, FDO).docx.pdf
  284721/21
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af skumcentral mv.
  284930/21
 • Udkast til behandlerfarmaceutvejledning sendes i Høring
  283967/21
 • Fra MST: Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild fra lækkende flanger ved tank T8854 (MST Id nr.: 3173362)
  284730/21
 • Fra rådgiver: SV: Udkast til §8 tilladelse til etablering af skumcentral mv.
  284941/21
 • Fra Esbjerg Kommune, O2 fliselagt + yderlige undersøgelser, Saltgade 11, 6760 Ribe
  283992/21
 • Fra Kolding kommune - accept af forespørgsel om ledelse af session om ?Hygiejne på tværs? på temadag den 22-09-2021 om patientsikkerhed på tværs
  283159/21
 • Fra DGE, Situationsplan for ændringer, Saltgade 11, 6760 Ribe
  284010/21
 • Fra projekt: anmoder om udsættelse af 2. del pga corona og indrejseregler
  285012/21
 • Fra MST: Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild fra tankmixer M-8803B ved tank T8803 (MST Id nr.: 3171788)
  284715/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Jordhåndteringsplan, Augustenborg Landevej 11, Sønderborg
  285184/21
 • Fra projekt: afrapporteringsskema
  284745/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Nedrivning af 3 tanke, Læssevejen 23, Esbjerg
  283618/21
 • Referat af sikkerhedsmøde 31_5 - 2c i vores fælles Governance
  286271/21
 • Fra DMR: Analyseresultater fra undersøgelse, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  285667/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Lok. nr. 550-81269 Kipkærvej 2A, 6270 Tønder - Endelige rapporter
  286412/21
 • Fra Nybolig, Henvendelse, Hønsemosen 4, 6064 Jordrup
  285593/21
 • Fra Medicinrådet: Afvikling af fagudvalget vedr. neuroblastom
  286304/21
 • Fra Franck Geoteknik: Spørgsmål til poreluft resultater
  291459/21
 • Fra Vejle Kommune: ( Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Tybovej 3
  293599/21
 • Fra Franck Geoteknik: JAGG-beregning på nye resultater
  291714/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Arkivmateriale del 1, Sinaivej 16, 5672 Broby
  301403/21
 • VS_ Miljørapporter af råstofplaner
  315876/21
 • Fra CAKS - Patienter med arvelige og komplekse sygdomme
  305739/21

Udgående

 • SV: Revisionsnotater om beskæftigelsesrettede forløb for sygemeldte borgere med psykiske lidelser
  285085/21
 • Til borger, Odense kommune og COWI: varselbrev i forbindelse med mindre suppl forureningsundersøgelse
  284991/21
 • SV: Foranalyse vedr. de decentrale konsekvenser af en dansk overgang til ICD-11 - Spørgeskema A.1 til den tekniske arbejdsgruppe A
  291042/21
 • Til borger: Kopi af §§ 8 og 19 tilladelse ifm. boligbyggeri på Vestergade 29A, Vissenbjerg
  284776/21
 • Til Assens Kommune: Kopi af varslingsbrev om støj i forbindelse med en videregående forureningsundersøgelse i Aarup
  284694/21
 • Til Assens Kommune: Kopi af varslingsbrev om støj i forbindelse med en videregående forureningsundersøgelse i Aarup
  284699/21
 • Til Assens kommune: Kopi af varslingsbrev om støj i forbindelse med en videregående forureningsundersøgelse i Aarup
  284691/21
 • Til borgere, Assens Kommune, Niras: Orienteringsbreve vedr. forureningsundersøgelse i Aarup
  284690/21
 • Til Sweco: Kontaktoplysninger vedr. 557-45002
  306088/21
 • Til WSP: Kommentar oplæg
  284123/21
 • Til WSP: Kommentar oplæg
  284126/21
 • Til WSP: Kommentarer oplæg
  284130/21
 • Til WSP: Kommentarer til oplæg
  284137/21
 • Til EDC: Svar på spørgsmål til sagen.
  284012/21
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkn. ift. analyser samt § 8-pligt, Saltgade 11, 6760 Ribe
  284042/21
 • Til Sjællandske Medier: SV: Liste over PFOS-forureninger
  368356/21
 • Til DMR, Regionens OK på suppl. oplæg til undersøgelse, Midtermolen - Nyborg, lok: 449-22
  283501/21
 • gravetilladelse matr. nr.1079 Kliplev
  283420/21
 • Til Borger: Svar på henvendelse Egelundvej 26
  283193/21
 • Til DMR, Regionens svar på Oplæg til undersøgelse, Midtermolen - Nyborg, lok: 449-22
  283156/21
 • Orientering om forureningsundersøgelse.pdf
  283113/21
 • Til ejendomsmægler Lilienhof, svar vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  297171/21
 • Til Nyborg Kommune og SKAT: Kopi af nuancering og boligerklæring, Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg, matr. 927m Nyborg Bygrunde, lok. 449-00022
  283968/21
 • Til rådgiver: SV: Vedr.: Mulighed for ny kortlægningsvurdering efter frivillig oprensning på Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  283025/21
 • tiil Andelsboligforeningen Rughøjparken, GE orient. Gartneri, Rughøjvej 71 Odense, 12dz, Bellinge By, Bellinge; 461-05068.pdf
  284368/21
 • Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev
  284419/21
 • Til Mosevang ApS: Afgørelse - V2 kortlægning, Ribevej 13a, Føvling
  284399/21
 • fra/til rådgiver, råstofplan, diverse forespørgsler
  283556/21
 • Til Assens Kommune: Mail fra MST
  285000/21
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Orientering om afgørelse om V2 kortlægning, Ribevej 13a, Føvling, lok. 575-81238
  284412/21
 • Til Heimstaden Odense Ejendomme ApS: Bilag til "Nuancering" - Boligerklæring, matr. nr. 927m
  283938/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 194418688.pdf
  285041/21
 • til Ejendomsselskabet Barrtoft Aps - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12em, 12en, og 12eo, Landbrugsvej 10E-R, 5260 Odense S
  284616/21
 • GE orientering Stenløse Bygade 22B, 5260 Odense S, 4bi,.pdf
  284390/21
 • Til projekt: ok til yderliger udsættelse pga corona
  285017/21
 • til borger, Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev - GE orientering Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  284325/21
 • Til Odense Kommune. Region Syddanmark har kortlagt Fangelvej 150, 5260 Odense S som måske forurenet.
  285042/21
 • Til borger, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12eg, Bjørnemosevej 31C, 5260 Odense S
  284542/21
 • Kortbilag V2.pdf
  289927/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Maderupvej 112A og 112B, Søndersø
  294553/21
 • Fra/Til Aabenraa Kommune: Korrespondance om risikovurdering, 539-05713
  286601/21
 • Til virksomhed: Afgørelse V2-kortlægning, 509-50055, Frørupvej 16, 6070 Christiansfeld.pdf
  289916/21
 • Til borgere: Orientering om undersøgelsesoplæg samlet, 630-82493, Finlandsvej 30, Boråsvej 2-14 og 18-42, Vejle.pdf
  289942/21
 • Til DMR: svar på henvendelse
  287026/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stigevej 237, 5270 Odense N
  294582/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hovedgaden 10, Næsbjerg, 6800 Varde
  294541/21
 • Til Esbjerg Kommune, 2. rykker for påbudsmuligheder, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  284876/21
 • Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev
  284414/21
 • Til Lars Aaskov Holding Aps - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12ep, Lucernemarken 26, 5260 Odense S
  284589/21
 • Til TC Anlæg AS, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12el, Lucernemarken 24, 5260 Odense S
  284578/21
 • til borger, Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev - GE orientering Bakkevej 26, 5492 Vissenbjerg.pdf
  284329/21
 • til Andelsboligforeningen Rughøjparken, GE orient. Gartneri, Rughøjvej 71 Odense, 12dy, Bellinge By, Bellinge;
  284362/21
 • Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev
  284409/21
 • Til Billund Kommune: Projekt kræver ikke § 8, samt ny kortlægningsvurdering for boligdelen, Heimdalsvej 12, 7200 Grindsted
  283035/21
 • Region Syddanmark har kortlagt Fangelvej 150, 5260 Odense S som måske forurenet. - image001.jpg
  285049/21
 • Til Landinspektør: Svar vedr vejoverførsel - Hannerup Engvej 43, Fredericia
  284432/21
 • Til Kolding Kommune: Rykker for oplysninger om olieforurening, Havegade i Lunderskov
  284016/21
 • Til boligforening,GE orient. Rughøjvej 71 Odense, 12dæ, Bellinge By, Bellinge;
  284346/21
 • Region Syddanmark har kortlagt Fangelvej 150, 5260 Odense S som måske forurenet. - image002.jpg
  285050/21
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse: Kærmosevej 20, 5260 Odense S
  284803/21
 • Til Heimstaden Odense Ejendomme ApS: Nuancering, Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg, matr. 927m
  283929/21
 • Til Undervisningsforlagene distributi, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12ei, 12eq og 73, Lucernemarken 17 og 19, 5260 Odense S
  284569/21
 • Til WSP - Bemærkninger til oplæg (485-00008)
  284240/21
 • Region Syddanmark har kortlagt Fangelvej 150, 5260 Odense S som måske forurenet. - Doc2Mail - Forsendelse 194418937.pdf
  285048/21
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr overfladvand, Læssevej, Esbjerg
  284026/21
 • Til borger, BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 12ef, Bjørnemosevej 31D, 5260 Odense S
  284552/21
 • til borger GE orientering Stenløse Bygade 22C, 5260 Odense S, 4bk,.pdf
  284384/21
 • Til Odense Kommune: Regionens svar vedr. tidspunkt for indeklimamålinge, Skt. Jørgens Engen, 5000 Odense C
  320113/21

30. maj 2021

Indgående

 • Fra WSP: Oplæg udkast
  282882/21
 • Fra Borger: Underskrevet aftale om kompensation
  282877/21
 • Re_ Regionerne & Cisco - Opdatering på Collab & Diskussion af aktuelle emner
  292603/21

29. maj 2021

Indgående

 • Fra Rambøll - udkast til materiale til debatfase
  361525/21
 • Løbende konvertering af Acadre-filer til TIF
  323328/21
 • Re: Gravide sygeplejersker i nattevagt
  302427/21

Udgående

 • Til Formpipe: Godkendelse af Acadre 20 CU8 opgradering 29-05-2021
  282871/21

28. maj 2021

Indgående

 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittering for tilbagemelding
  282875/21
 • Som aftalt på mødet i dag, hermed invitation...
  292601/21
 • SV: Svendborg Skyttekreds Matrikel 110b og 130c Græsholmene, Svendborg Jorder.
  282907/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Høringssvar til Regionen, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup
  281958/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Høringssvar til Regionen med vurdering om, at der ikke er mulighed for påbud, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup
  281957/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Afslutningsdokumentation på §8 for nybyggeri, Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev
  281900/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: KM1096 - Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev
  281911/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Godkendt flytning, lettere forurenet jord, Lodskovsvej 15, Ferritslev
  281910/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Lodskovsvej 15, Ferritslev Analyser
  281904/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: MJ1011 - Lodskovvej 15, 5863 Fjerritslev
  281913/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: OF4368 - Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev
  281914/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Godkendt flytning, forurenet jord, Lodskovsvej 15, Ferritslev
  281909/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Forklassificering 0,0-1,0 m u.t.
  281902/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Godkendt flytning, ren jord, Lodskovsvej 15, Ferritslev
  281912/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune: Lodskovsvej 15, Ferritslev Analyser excel
  281907/21
 • Bilag 3 Beskrivelse af organisering omkring Sundhedscenter Haderslev.pdf
  288150/21
 • Dagsorden og bilag til administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev torsdag d. 3. juni
  288146/21
 • Bilag 1 Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 01.03.21.pdf
  288148/21
 • Dagsorden administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 03.06.21.pdf
  288147/21
 • Bilag 2 Tids- og procesplan for visionen for Sundhedscenter Haderslev.pdf
  288149/21
 • Fra DR: Lynhøring ifm. ØA - Energi - og CO2-beregner-scenarie
  379057/21
 • Fra DMR, Notat vedr. oprensning af olieforurening, Knudshovedvej 39, Nyborg
  294009/21
 • Fra RH: Vedr. navngivning af pøvepunkter for overfladevand - brev til DMR
  282580/21
 • Fra RM: Vedr. DMR og VanDa
  282579/21
 • FW: -ISCO proposal update and proposed changes
  283666/21
 • Fra DGE: Oplæg til friv. oprensning, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  281854/21
 • Fra DGE: Oplæg til oprensning - tarupvej 27, 5792 årslev
  284830/21
 • Fra DGE: Oplæg til friv. oprensning, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  281855/21
 • Fra DGE: Bilag - Tarupvej 27, 5792 Årslev - oplæg til oprensning
  284832/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - § 19-tilladelse til grundvandssænkning, Baltic Pipe-gasledning Houstrup til Nybro
  282142/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - § 19-tilladelse til grundvandssænkning og nedsivning, Baltic Pipe-gasledning Houstrup til Nybro
  282196/21
 • RE_ Coming Soon_ Cisco Webex Data Migration
  292600/21
 • RecordIT
  294338/21
 • Fra DMR, Rapport vedr. Dual-EM på Guldhøj Losseplads
  280999/21
 • Fra DMR: DMP og adgang til Vanda
  280540/21
 • Rute 9, referat 25. maj 2021.docx
  280550/21
 • Fwd: Rute 9, referat af mødet den 25 maj
  280549/21
 • Fra projekt "Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job" vedr. slutafrapportering
  379532/21
 • Fra Nordic Medicare A/S - Klage over PLOs adfærd til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  298472/21
 • Aktindsigt
  312089/21
 • Netværksmøde d 24.03.21
  281236/21
 • Mødet 9/6 om vejledning om frit sygehusvalg mv.
  282145/21
 • Mødet 9/6 om vejledning om frit sygehusvalg mv.
  282048/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Planlægning af møde med Regionen og kommuneen
  280410/21
 • Fra Vejle Kommune: Miljøteknisk rapport, Bregnhovedvej 6, 7323 Give
  283240/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for Notat på oprensning af olieforurening, Tårupvej 35, 5500 Middelfart
  283221/21
 • Netværksmøde d. 27.04.21
  281217/21
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om jordforurening, Bregnhovedvej 6, 7323 Give
  283222/21
 • fra Kolding KOmmune, råstofplan 2020,
  284435/21
 • Fra NIRAS: Afklaring af kortlægningsstatus for V1-kortlagt ejendom: lok. 557-33107 Jensens Planteskole Bramming
  283441/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. spørgsmål om jordflytningen på Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  283239/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  285402/21
 • Fra Vejle Kommune: Anmeldelse af jordflytning, Bregnhovedvej 6, 7323 Give
  283236/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  285444/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  285428/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  285458/21
 • Gartner - (Ref # 13870125) - Data Governance/Data Management in the new era
  293065/21
 • Orientering om forlængelse af overenskomst om psykologhjælp
  385259/21

Udgående

 • Til Kolding Kommune, Svar på henvendelse på Favrvrå Bygade 29, 6070 Christiansfeld, lok: 509-50053
  282510/21
 • Til interessenter, Råstof, Invitation til markmøde d. 2-6-2021 på Lykkegårdsvej 7, Veerst By, Veerst, Vejen Kommune
  289729/21
 • Til Haderslev Kommune, Gentagning af spørgsmål, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  282172/21
 • Referat_Følgegruppen for Behandling og Pleje (23.4.21).pdf
  285938/21
 • Dagsorden_Følgegruppen for Behandling og Pleje (3-6-21).pdf
  285937/21
 • Dagsorden_Følgegruppe for Behandling & Pleje (3.6.21)
  285935/21
 • Til Haderslev Kommune, Spørgsmål vedr. dokumentation og kortlægning, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  282169/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  281798/21
 • til varde kommune §8-høringssvar for Strandvejen 79 15a Fidde by, Henne 6854 Varde lok. nr. 553-77004
  281797/21
 • Til borger: Opdatering vedr. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  281139/21
 • Til Odense Kommune: Der er § 8-pligt ifm. etablering af jordvarme indenfor V1-kortlagt areal, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  281034/21
 • Til DMR: Vanda og opretelse af prøvepunkter
  280826/21
 • Til Borger: Orientering om forureningsundersøgelse af Storegade 27 i Holsted
  280650/21
 • Til Udbetaling Danmark: Kvittering for modtagelse af ekstra disponering
  280242/21
 • til borger afgørelse om V2 kortlægning af aabenraavej 16 6100 Haderslev matr. nr 352 Sdr. Otting lok nr 515-50111.pdf
  281178/21
 • Til DGE: Svar på henvendelse, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  321296/21
 • Til MP 2009 Aps: Bilag til "V2 høring" - udkast til V2 afgørelse, Løngang 37
  282400/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. Æblehaven 9, 5320 Agedrup - en del udgår inden kortlægning
  282293/21
 • Til Jacaba Ejendomme: ApS: Afgørelse - grund ikke forurenet, Løngang 33 og 33 A, Sønderborg.pdf
  282511/21
 • Til L-Mediehus, Kerteminde kommune og DMR: Varsling af forestående forureningsundersøgelse
  281702/21
 • Til Sønderborg Andelsboligforening: Afgørelse - grund ikke forurenet, Perlegade 94, Sønderborg
  282470/21
 • Til Validea Aps: Afgørelse - grund ikke forurenet, Perlegade 90-92, Sønderborg
  282496/21
 • Til Svendborg kommune: svar på henv vedr. Svendborg Skyttekreds Matrikel 110b og 130c Græsholmene, Svendborg Jorder.
  281574/21
 • Til Sønderborg Andelsboligforurening: Afgørelse - grund ikke forurenet, Rebslagergade 16, 6400 Sønderborg
  282444/21
 • Til Sønderborg Forsyning, Råstof, planlægning af kabler, Lavensby, Havnbjerg
  280955/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  282202/21
 • Til borger, Kerteminde Kommune og DMR: Varsel om forestående forureningsundersøgelse
  281771/21
 • Til Vejle Kommiune, Orientering om indledende undersøgelser, i pulje 59 - se vedhæftede grundejer orienterings brev
  282408/21
 • Til FES og Haderslev Kommune: Høring af V2 kortlægning, Lilholtvej 3, Skrydstrup
  282512/21
 • Til MP 2009 Aps: V2 høring - udvidelse af V2 areal, Løngang 37-39, 6400 Sønderborg
  282394/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  282188/21
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia, matr. nr. 777g Fredericia Bygrunde, lok.nr. 607-00475
  280835/21
 • til Kolding Kommune, råstofplan 2020,
  284429/21
 • Til Swoco: Lokalitet 557-45002 Pederstræde 5, Bramming
  284411/21
 • Til borger: Orientering om resultater samt varsel af undersøgelse Pederstræde 5 og Viadukten 6a
  284461/21
 • Til Esbjerg Kommune: Varsel undersøgelse Pederstræde 4
  283161/21
 • Til borger: Varsel undersøgelse Storegade 23
  284451/21
 • Til borger: Varsel undersøgelse Pederstræde 7
  284448/21
 • Til borger: Orientering om resultater samt varsel undersøgelse Storegade 21
  284425/21
 • Til borger: Varsel undersøgelse Pederstræde 1a og 1b
  284430/21
 • Til borger: Varsel undersøgelse Pederstræde 4
  284442/21
 • Til borger: Varsel undersøgelse Pederstræde 3
  284437/21
 • Til Canopygrowth, kvittering og tak
  289764/21

27. maj 2021

Indgående

 • Fra Advokat - eksempler på lodsejeraftaler mv.
  346682/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Status vedr. påvist forurenet jord, Fionagrunden
  284807/21
 • Fra HENV: OBS, fejl i mail-adresse til sagsbehandler fra Billund Kommune i første mail
  279925/21
 • Fra Billund Kommune: Telefonhenvendelse vedr. mulighed for udvidelse af butiksfacade på V1-kortlagt areal, Heimdalsvej 12, 7200 Grindsted
  279924/21
 • Fra DMR: Overfladevand og Vanda adgang
  280172/21
 • fra Administrations og servicestyrelsenVS: Afregning af fælles udgifter for 2019 & 2020 vedr. lejerfællesskab på Sorsigvej, Ribe
  280617/21
 • Fra LIFA: Billede 5, Indkørsel til Hagenørvej 21, pigsten ses i vejkasse
  279972/21
 • Fra LIFA: Ændringskort
  279976/21
 • Fra LIFA: Billede 1, Hagenørvej 21 anno 1954
  279968/21
 • Fra LIFA: Billede 2, Indkørsel til Hagenørvej 21, gammel grusvej
  279969/21
 • Fra LIFA: Billede 7, Hagenørvej 21, 45% med nyt kort
  279974/21
 • Fra LIFA: Billede 6, Indkørsel til Hagenørvej 21, pigsten ses i vejkasse
  279973/21
 • Fra LIFA: Billede 3, Indkørsel til Hagenørvej 21, løst grus
  279970/21
 • Fra LIFA: skem. redg.
  279977/21
 • Fra LIFA: Vedr. annullering af grusvej registreret som privat fællesvej, ved Hagenørvej 21, 7000 Fredericia
  279966/21
 • Fra LIFA: Billede 4, Indkørsel til Hagenørvej 21, grusvej med midterrabat
  279971/21
 • Fra LIFA: gpsmb
  279975/21
 • Re: Spørgsmål vedr. vores opkobling til infrastruktur og medarbejdersignatur.
  286089/21
 • Fra rådgiver: Billeddokumentation 2
  279910/21
 • Fra rådgiver: Kortudklip 1
  279915/21
 • Fra rådgiver: Billeddokumentation 3
  279912/21
 • Fra rådgiver: Analyseresultater 2
  279907/21
 • Fra rådgiver: Oplysning om spild og oprensning af 100 L diesel, Brahesborgvej 41, 7000 Fredericia
  279904/21
 • Fra rådgiver: Oprensningsnotat, Brahesborgvej 41, 7000 Fredericia
  279905/21
 • Fra rådgiver: Billeddokumentation 5
  279914/21
 • Fra rådgiver: Billeddokumentation 1
  279909/21
 • Fra rådgiver: Analyseresultater 1
  279908/21
 • Fra rådgiver: Billeddokumentation 4
  279913/21
 • Fra rådgiver: Kortudklip 2
  279906/21
 • Fra rådgiver: Spørgsmål vedr. mulighed for at udgå af kortlægningen efter frivillig oprensning af olieforurening, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  279930/21
 • SV: Pronestor IIS issue
  300368/21
 • Fra Varde Kommune: Miljøgodkendelse til udlægning af slagge under plansilo, Gødsvangvej 34, 6870 Ølgod
  279859/21
 • Fra Varde Kommune: Endelig miljøgodkendelse, Gødsvangvej 34, 6870 Ølgod
  279860/21
 • FRA VD: Regionernes Høringssystem - RHS
  279338/21
 • Tilladelse Dalumvej 116.pdf
  287427/21
 • 2020-1586 2021-05-21 Poreluftundersøgelse, Dalumvej 116, Odense inkl. bilag.pdf
  287426/21
 • 2020-1586 2021-05-26 Tillæg til §8-tilladelse, B23 og B24, Dalum Papirfabrik, Odense inkl. bilag.pdf
  287422/21
 • fra Odense kommune : Ansøgning om tillæg til §8-tilladelse for B23-B24 på Dalum Papirfabrik + poreluftundersøgelser for byggefelt B11-13, B17 og B19-22
  287420/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering afværge
  280200/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til afværge
  280208/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af yderligere midler til drift
  280232/21
 • SV: PRO-palliation pilotafprøvning
  286093/21
 • Fra COWI: Kvittering for ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen: Ansøgning om tilladelse til bygningsarbejder-1646862
  278961/21
 • Fra DMR: Præstevænget 6, kontrakt
  278727/21
 • PRO-palliation pilotafprøvning Mail fra Sundhedsdatastyrelsen om PRO løsmning
  286094/21
 • Fra WSP: DMP og adgang til Vanda
  278446/21
 • Fra Niras: Adelgade. Afslutning af ventilationsafkast
  279689/21
 • Fra COWI: Status udbedring
  278246/21
 • Fra FMG, Jordhåndteringsplan samt kantprøver, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  278069/21
 • Fra Niras: Undersøgelsesnotat, supplerende undersøgelser, Søndergade 9, Aabenraa - tilrettet notat
  281965/21
 • Fra Rigsarkivet: Kvittering for modtagelse af arkiveringsversion
  282774/21
 • Dagsorden til arbejdsgruppemøde
  399952/21
 • Fra Cowi: Forureningsundersøgelse - supplerende undersøgelse af overfladejord
  301778/21
 • Fra WSP - Udkast til oplæg (445-00002)
  303082/21
 • VS: Opgaveglidning - udkast til svar udbedes
  300350/21
 • Fra Neptun Apotek: Svar Ang høring om apoteksfilial på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
  307810/21
 • Fra MST: Svar på forespørgsel vedr. stoffer uden miljøkvalitetskrav
  368760/21
 • Fra rådgiver Niras, 461-050010, Bindekildevej 34 og 36, 5250 Odense SV
  278983/21
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål vedr.Tanderupvej 51, 5591 Gelsted. Lokalitet 410-81035
  278818/21
 • Fra Ærø Kommune, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  278022/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Smedegyden 1 og 4, 5985 Søby.pdf
  279984/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Vejlevangen 13, 5300 Kerteminde - materiale fra Kerteminde Kommune
  279176/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev.pdf
  279981/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter
  277988/21
 • Fra Kommunen - Svar om forureningsundersøgelse af tidligere gartneri på Rugårdsvej A-C, 5210 Odense NV - lok.nr. 261-81253 - HASTER
  279383/21
 • fra Sønderborg Forsyning Henv VS: spørgsmål til gravearbejde ift. planlægning af kabler, matr. 13, Lavensby, Havnbjerg
  279864/21
 • Fra Odense Kommune: Roesskovsvej 28-32, kopi af §8-tilladelse
  279482/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81714, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  278533/21
 • Fra Fredericia kommune: Fund af nikkel forurening på Thurøvænget 4a, 7000 Fredericia
  278305/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter
  279695/21
 • Fra rådgiver Niras, 461-05003, Assensvej 204 og 208, 5250 Odense SV
  279115/21
 • Fra rådgiver Niras, 461-06369, Kertemindevej 315, 5320 Agedrup
  278530/21
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af skumcentral og vandreservoir hos Samtank A/S, Vesthavnsvej 31
  280767/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Revideret version af notat på oprensning af olieforurening på Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  280927/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Enig - fastholder krav om bevaring af betongulv i felt A, Saltgade 11, 6760 Ribe
  280525/21
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt samt rev. budget
  289225/21
 • VS: Bekræftelse: e-signeret dokument 2021 03 24 Bestyrelsesreferat WT GODKENDELSE - 2021 03 24 Bestyrelsesreferat WT GODKENDELSE.pdf
  286795/21
 • VS: Bekræftelse: e-signeret dokument A°rsrapport 2020 Welfare Tech
  286800/21
 • Fra Rådgiver - Historisk materiale, 20a, Anderup By, Lumby, Grønnegyden 21, 5270 Odense N
  280411/21
 • VS: Bekræftelse: e-signeret dokument A°rsrapport 2020 Welfare Tech - A°rsrapport 2020 Welfare Tech.pdf
  286802/21
 • VS: Bekræftelse: e-signeret dokument 2021 03 24 Bestyrelsesreferat WT GODKENDELSE
  286793/21
 • VS: Bekræftelse: e-signeret dokument 2021 04 27 Bestyrelsesreferat WT GODKENDELSE
  286805/21
 • Fra WSP - Udkast til oplæg (429-00001)
  302165/21
 • Fra WSP - Oplæg (433-70107)
  301487/21

Udgående

 • Til ROUSEHØJVEJ ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rousehøjvej 13-87, 5250 Odense SV
  279817/21
 • Til ROUSEHØJVEJ ApS, V1-høring, Rousehøjvej 13-87, 5250 Odense SV
  279816/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Manglende oplysninger matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  279799/21
 • Til Niras: SV: Adelgade. Afslutning af ventilationsafkast
  279693/21
 • Til Niras: Højgårdsvej, oplæg til undersøgelser i forhold til kontaktrisikoen
  279649/21
 • Til DMR: Navngivning vandløbsprøver - Overfladevand
  279597/21
 • Til DMR: Overfladevand og Vanda adgang
  279548/21
 • Til Tryg Garanti, RÅSTOF, Vedr. tillæg til garanti nr. 6390002 matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  279488/21
 • Til Haderslev Kommune: Kortlægning af punktkilder med PFAS
  368347/21
 • Til Fredericia Kommune: SV: Vedr. PFAS, det videre arbejde og Beredskabscentret i Gudsø
  368345/21
 • Til Rambøll - Kommentarer til miljøkonsekvensvurdering - mail 2 af 2
  361524/21
 • Til Rambøll - Kommentarer til miljøkonsekvensvurdering - mail 1 af 2
  361523/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, forslag til datoer til møde matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  278603/21
 • Fra PSYK: Ny dato for udviklingsplan for forskning 2021
  278409/21
 • Til COWI: Er skade udbedret?
  278125/21
 • Til Nat. Vad., RÅSTOF, Indkaldelse til møde om efterbehandling matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  278283/21
 • Til kommunen - Forureningsundersøgelse af tidligere gartneri på Rugårdsvej A-C, 5210 Odense NV - lok.nr. 261-81253 - Afklaring af ejerforhold HASTER
  278241/21
 • Til Vejen kommune - Grundejerorienteringsbrev, Kirkepladsen 1, 6660 Vejen
  278462/21
 • Til borger, Perlegade 78, Sønderborg kortlægges ikke SA.pdf
  279919/21
 • Til Esbjerg Kommune, Ingen bemærkninger til rapport - afventer nyt i sagen, Saltgade 11, 6760 Ribe
  279352/21
 • Til borgere, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 17, 5270 Odense N.pdf
  279881/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  279628/21
 • Til FES: Klarhed omkring V2-kortlægning, Lilholtvej 3, Skrydstrup
  279641/21
 • Til apoteker Jakob Møller ang henvendelse om apoteksfilial på SVS
  279226/21
 • Doc2Mail -V1-afgørelse Forsendelse 194036761.pdf
  278652/21
 • til Landbogruppen Svar på HENV.: Aktindsigt vedr. ejendommen Rågelundsgyden 19, 5240 Odense NØ
  278955/21
 • Til Ejerforeningen Stigevej 312, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312, 5270 Odense N.pdf
  279893/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1, og areal, der forbliver V1, matr. nr. 763h Fredericia Bygrunde
  279980/21
 • Til borgere, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 13, 5270 Odense N.pdf
  279883/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 85, 5320 Agedrup.pdf
  277684/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278981/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Brunbjergparken 128, 6200 Aabenraa
  278483/21
 • til Råstofteam og Sønderborg Forsyning Henvendelse er videresendt VS: spørgsmål til gravearbejde ift. planlægning af kabler, matr. 13, Lavensby, Havnbjerg
  279867/21
 • Til Nordicals: Sv. Henvendelse
  278018/21
 • Til GLOBAL FLOWERS AS, V1-høring med bilag, Bindekildevej 34 og 36, 5250 Odense SV
  278989/21
 • Til DMR: Orientering vedr. Grundejerorienteringsbreve
  279446/21
 • Til Borger: Varsel om opsætning af luftrensere, Østergade 13, 5610 Assens.pdf
  278845/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 95, 5320 Agedrup.pdf
  277718/21
 • Til FREDERICIA HAVN A/S: En del udgår af V1, Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia, FREDERICIA HAVN
  279967/21
 • Til Borger - V2-kortlægning (afgørelse)_Rønshovedvej 19, 7100 Vejle_631-00808.pdf
  278380/21
 • Til borgere, Bilag til brev vdr. Perlegade 78, grundejerrapporten for Perlegade 78.pdf
  279922/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278974/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278965/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 7, 5270 Odense N.pdf
  279889/21
 • Til Nordical: Sv på henvendelse
  277984/21
 • Til borgere, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 21, 5270 Odense N.pdf
  279880/21
 • Til borger, V2-varsel med bilag, Perlegade 80, Sønderborg.pdf
  279899/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 19, 5270 Odense N.pdf
  279888/21
 • Til Vejen kommune - Grundejerorienteringsbrev, Knudevejen 17A, 6660 Vejen
  278879/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr ejendommen Rønshovedvej 19, 7100 Vejle (631-00808)
  278500/21
 • Til arbejdsgruppen Referat fra arbejdsgruppemøde vedr. forberedelse af Dansk-Tysk Udviklingsalliance (Digital Valley) 12. maj
  277798/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312C, 5270 Odense N.pdf
  279879/21
 • Til borger, Perlegade 78, Sønderborg kortlægges ikke ER.pdf
  279920/21
 • Til grundejer og kommunen: Afslutning af sag Thurøvænget 4a, 7000 Fredericia
  278719/21
 • Til borger V1-høring med bilag, Assensvej 204 og 208, 5250 Odense SV
  279412/21
 • Til skat og Vejle Kommune: Kopi af V1 afgørelse
  278668/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Mommarkvej 27, 6400 Sønderborg
  278455/21
 • Til borgere, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 9, 5270 Odense N.pdf
  279886/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Amtsvejen 44, 6400 Sønderborg
  278428/21
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia, Matr. nr. 763h Fredericia Bygrunde - en del udgår af V1-kortlægning
  279988/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278979/21
 • Til Ingeniør'ne: Bemærkninger til oprensning ved V2NV, Rismarksvej 52, Odense
  279262/21
 • Til GC RIEBER SALT A/S: En del udgår af V1, Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia, GC RIEBER SALT
  279979/21
 • Til borger, Perlegade 82, Sønderborg kortlægges ikke.pdf
  279911/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278962/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Brunbjergparken 126, 6200 Aabenraa
  278475/21
 • Til Borger: Svar vedr. omlægning af fliser på Ørbækvej 859
  278832/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312D, 5270 Odense N.pdf
  279873/21
 • Til borger: Miljø
  279224/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr ejendommen Rønshovedvej 19, 7100 Vejle (631-00808)
  278466/21
 • Til borger: svar på henvendelse, Forureningssag Jomfrustien 11A-F, Haderslev
  278963/21
 • Til M5 Holding: V2 afgørelse
  278114/21
 • Til borger - Grundejerorientering, Linbækvej 12, 6400 Sønderborg
  278438/21
 • Til Borgere: V1 afgørelse
  278651/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 310, 5270 Odense N.pdf
  279890/21
 • Til Borger, bilag til brev - Perlegade 82 grundejerrapport.pdf
  279917/21
 • Til borger - Grundejerorienteringsbrev, Brunbjergparken 132, 6200 Aabenraa
  278496/21
 • Til Kruger ejendomme, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312A, 5270 Odense N.pdf
  279868/21
 • Til projekt: svar vedr. returnering af tilsagnsbrev
  278162/21
 • Til borger: Miljø
  279344/21
 • Til Skat og Vejle Kommune: Kopi af V2 afgørelse
  278132/21
 • Til kommunen - Ny henvendelse om Forureningsundersøgelse af tidligere gartneri på Rugårdsvej A-C, 5210 Odense NV - lok.nr. 261-81253 - HASTER
  279391/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312F, 5270 Odense N.pdf
  279877/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 15, 5270 Odense N.pdf
  279872/21
 • Til Haderslev Kommune:: Underetning om kortlægning, Lilholtvej 3, Skrydstrup
  279647/21
 • Til borgere, orientering om forureningsundersøgelse, Ædelgranvænget 11, 5270 Odense N.pdf
  279884/21
 • Til Borger - V1-høring med bilag, matr. nr. 15b, Lumby By, Lumby, Bladstrupvej 7, 5270 Odense N
  278220/21
 • Til Kruger ejendomme, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312B, 5270 Odense N.pdf
  279870/21
 • Til borger, orientering om forureningsundersøgelse, Stigevej 312E, 5270 Odense N.pdf
  279875/21
 • Til grundejer og Kerteminde kommune: Høring vedr. V2-kortlægning af del af Vejlevangen 13,53 Kerteminde matr. nr. 26vg Kerteminde Markjorder
  279342/21
 • Til Borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 36, 5560 Aarup
  278959/21

26. maj 2021

Indgående

 • SV: Foranalyse vedr. de decentrale konsekvenser af en dansk overgang til ICD-11 - Spørgeskema A.1 til den tekniske arbejdsgruppe A
  291027/21
 • Telefonnotat - dialog med borger om resultater - Nygade 20, give
  277455/21
 • VS: Samarbejdsaftale - SDU og Nationalparken
  279472/21
 • SV: Bemanding fra Region syddanmark af de 3 arbejdsgrupper i Foranalyse af decentrale konsekvenser ved en dansk overgang til ICD-11
  301041/21
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til rørgasrensningsbygning, silo mm, Havnegade 120, Odense V
  284840/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Svar ang. mødedatoer til fællesmødet matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  279549/21
 • Sagsnr21-3907_Doknr71771-21_v1_UDKAST - Tilladelse efter §8 - bygge- og anlægsarbejde - Strandvejen 79, Henne.PDF
  281265/21
 • fra varde kommune UDKAST - Høring hos RS - Tilladelse efter §8 - bygge- og anlægsarbejde - Strandvejen 79, Henne
  281264/21
 • Fra Middelfart Kommune: Miljørapport, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart
  277440/21
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse efter Jordforureningsloven § 48 vedrørende spild ved påfyldning af olietank, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart
  277438/21
 • Fra Middelfart Kommune: Udskrift Jordweb, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart
  277441/21
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse efter Jordforureningsloven vedrørende spild ved påfyldning af olietank, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart_DOCX.pdf
  277439/21
 • Fra JR: Navn på anden relevant person til kortlægningen
  276887/21
 • Fra Odense Kommune: Analyserapport for Krogagerrenden, 11-05-21
  277369/21
 • Fra Odense Kommune: Situationsplan for udtagne jordprøver ved Krogagerrenden
  277371/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om konstateret forurening, Krogagerenden, 5240 Odense NØ
  277368/21
 • Fra DMR: Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, tilbud på undersøgelser
  277338/21
 • Fra Planenergi, Råstof, Re: Glejbjerg, Vejen Kommune - råstoffer
  372819/21
 • Fra fredericia Kommune: Vedr. PFAS, det videre arbejde og Beredskabscentret i Gudsø
  368322/21
 • Fra DMR: Svar til Nordfyns Kommune vedr. Spørgsmål til oplæg til undersøgelse på Stadionvej 50, Otterup
  276564/21
 • Fra COWI: SV: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 34 - bonuspulje
  276263/21
 • Fra FMG, Yderligere forurening konstateret, jordhåndteringsplan, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  276374/21
 • Fra Tønder Kommune: Ansøgningsmateriale vedr. § 33 tilladelse til udlægning af slagge under plansilo, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  276605/21
 • Til/fra EPTnordic - korrespondance vedr. metode
  353806/21
 • Tilbuds nr. 5525 - RSYD.pdf
  294226/21
 • sms-to-video-log (praksis 270421-250521)).xls
  294228/21
 • Tilbuds nr. 5526 - Alm. praksis RSYD.pdf
  294225/21
 • SV_ Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  294337/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration maj og jun 2019, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277080/21
 • Fra Tønder Kommune: Ansøgningsmateriale - accept til anvendelse af affladsforbrændingsslagge under bygninger, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277077/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Situationsplan - 16022021, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277083/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Anmeldelse vedr anvendelse af affaldsforbrændingsslagge, Midtervej 12, 6520 Toftlund, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277078/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Anmeldelse_underskrevet, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277084/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration mar og apr 2019, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277079/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration jul og aug 2019, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277082/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, KonfliktRapport, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277040/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Anmeldelse anvendelse slagge plansilo_underskrevet, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277038/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Situationsplan - 15042021, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277032/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Bilag_Spildevand, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277037/21
 • Fra Tønder Kommune: Ansøgningsmateriale - miljøgodkendelse til anvendelse af affladsforbrændingsslagge under en plansilo, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277033/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Ansoegning, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277039/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Deklaration - ODE 250920, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277034/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Bilag_VVM, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  277036/21
 • SV_ Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  294336/21
 • Fra: Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen
  301726/21
 • KIC - hvad er Co-Location Centres/ Innovation Hubs
  400889/21
 • EIT KIC - Joining participants from Denmark in Creative Places
  400894/21
 • Fra Nordfyns Kommune: undersøgelsesrapport Dallundvej 11, 5471 Søndersø
  276711/21
 • fra WSP godendelse af faktura
  275518/21
 • Fra Rambøll A/S: "FORSP.: Forespørgsel om at få tilsendt kortlægningsbrevet på Lok. 607-00598"
  275971/21
 • Fra FES: Nye oplysninger om sbassin, Flyvestation Skrydstrup
  276241/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med kopi af §8-tilladelse, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  277142/21
 • Til FES: Svar vedr fejl i V1- visning på Miljøportalen, Skrydstrup Flyvestation
  276217/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Til DMR: Spørgsmål vedr. oplæg til undersøgelse på Stadionvej 50, Otterup
  276560/21
 • Fra Borger - Re: Vedr. Indledende undersøgelse på Rønshovedvej 19, 7100 Vejle
  277028/21
 • Fra Odense Kommune, Bilag til mail, §8-tilladelse, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  277160/21
 • Fra Odense Kommune: Opfølgning på indledende møde og spm. til rådgiver, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  277824/21
 • fra Lanbogruppen Aktindsigt vedr. ejendommen Rågelundsgyden 19, 5240 Odense NØ
  278838/21
 • Re_ Incendium - Region Syddanmark
  294224/21
 • Fra Rambøll, råstofplan 2020, opdatering af udpegningsgrundlag
  284247/21
 • Fra Rambøll - Endelig rapport, maj 2021 (undersøgelse i stedet for oprensning)
  287400/21
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Skovrejsning i interesseområde ved Kobjergvej, 7190 Billund
  280244/21
 • Fra Rambøll: Vedr. opstartsmøde
  301206/21

Udgående

 • Til borger, Billund Kommune og DMR: varslingsbrev vedr. lok. nr. 565-04005
  277446/21
 • Til Haderslev Kommune, Udgår af kortlægningen efter undersøgelse og oprensning, Skolebakken 10 og 14, 6100 Haderslev
  277387/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  277357/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Jordforurening, Hovedvejen 24, 5602 Avernakø, lok: 431-4
  277355/21
 • Til borger - Teknisk rapport - som aftalt - Nygade 20, Give
  277452/21
 • Til DMR: SV: Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, accept af tilbud
  277339/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, Forslag til mødedatoer og ønske om info om nødv. disp/till matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  277262/21
 • Til borger - Kortlægning på vidensniveau 2, Grønnegyden 12, Odense N.pdf
  277247/21
 • Til borger - Boligerklæring - Grønnegyden 12, Odense N.pdf
  277248/21
 • Til Planenergi, Råstof, SV: Glejbjerg, Vejen Kommune - råstoffer
  372969/21
 • Til DMR og Nordfyns Kommune, Regionens svar på Oplæg til undersøgelse på Stadionvej 50, Lok: 480-81349
  276847/21
 • Til AT: Kontakt med anden relevant person?
  276731/21
 • Til FMG, Kantprøver mod nord i to felter, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  276767/21
 • Til JR: Kontakt til anden relevant person?
  276715/21
 • Til PG: Referat, møde i projektgruppen 6. maj 2021
  276595/21
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar undersøgelsespåbud - præcisering af fase, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  276613/21
 • Til COWI: SV: Højmevej - Kommentar til GeoGIS kontrol rapport
  276474/21
 • Til WSP: Vedr. udbud af pulje 34
  276346/21
 • Til COWI: SV: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 34 - bonuspulje
  276267/21
 • Til Aabenraa Kommune, Bemærkninger til supplerende undersøgelse og risikovurdering, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  276264/21
 • Til Esbjerg Kommune, Svar på spørgsmål til Koldingvej 39, Ribe Lok: 571-77014
  275982/21
 • Til COWI: Godkendt budget 2021 og prøvepumpning
  275737/21
 • Til DMR: SV: Glasvænget 9, undersøgelsesrapport og pumpetest
  275564/21
 • Til direkte import (nye grundejere): Kontaktoplysninger, Region Syddanmark vedr. forureningsundersøgelser på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  275553/21
 • SV på henvendelse: Lokalitetsnr. 461-00224 og 461-90080 - Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  275023/21
 • SV: Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 27. maj
  400405/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbrev for lok. 607-00598
  276087/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Stationsvej 7, 5464 Brenderup Fyn, Matr. nr. 3ay Skovs Højrup By, Brenderup - udgår inden kortlægning
  277385/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Strandholtvej 44B, 5320 5270 Odense N.pdf
  275456/21
 • Til Odense kommune: SV: HASTER - vurdering af §8-pligt, Bondovej 17 i Odense
  277230/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af afgørelse vedr indledende undersøgelse Langagervej 12, 14 og Bilensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst (Matr. nr. 12ag, 12ak, 12c Bredballe By, Bredballe). Lokalitet 630-82473.
  276807/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 101D, 5320 Agedrup.pdf
  276539/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 101C, 5320 Agedrup.pdf
  276538/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, Stationsvej 7, 5464 Brenderup Fyn
  277373/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 6, 5320 Agedrup.pdf
  274855/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af afgørelse vedr indledende undersøgelse Langagervej 12, 14 og Bilensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst (Matr. nr. 12ag, 12ak, 12c Bredballe By, Bredballe). Lokalitet 630-82473.
  276762/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277276/21
 • Til Domhusgaarden Ejendomsadministration, Grundejerorientering, Brolandvej 105, 107, 5320 Agedrup14.pdf
  276516/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 97, 5320 Agedrup.pdf
  276534/21
 • til projekthaver
  277126/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  276602/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 87, 5320 Agedrup.pdf
  276532/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 103, 5320 Agedrup.pdf
  276541/21
 • Til Borger - Vedr den forestående undersøgelse - RE: vedr. kort
  276865/21
 • Til grundejer: Kortbilag, udgår inden kortlægning, matr. nr. 3ay Skovs Højrup By, Brenderup
  277376/21
 • Til borger: SV: Svar på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  274903/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Allerup Bygade 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  275972/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: Vedr. en del af Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg - V2-kortlægning
  277453/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Thorupvej 71, 5220 Odense SØ.pdf
  275666/21
 • Til Borger: Vedr. §8-tilladelse og risikovurdering
  277141/21
 • Til grundejer (administrator): V2-afgørelse, en del af Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  277443/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 105, 107, 5320 Agedrup15.pdf
  276513/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277278/21
 • Til Shell, mst og kommunen: Høring vedr. V2 kortlægning af restforurening efter oprensning af flybrændstof ved tank T73, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  276047/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 99, 5320 Agedrup.pdf
  276536/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Strandholtvej 44A, 5270 Odense N.pdf
  275454/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277292/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 101E, 5320 Agedrup.pdf
  276540/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277287/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  276664/21
 • Til Landbohuse ApS, Grundejerorientering, Brolandvej 105, 107, 5320 Agedrup16.pdf
  276524/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277274/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 83, 5320 Agedrup.pdf
  276529/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ.pdf
  275968/21
 • Til borger, Grundejerorientering, Brolandvej 93, 5320 Agedrup.pdf
  276533/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Vejrøvænget 8
  277132/21
 • Til Esbjerg Kommune. Doc2Mail - Forsendelse 193910694.pdf
  276344/21
 • Til borger: Afgørelse efter Jordforureningsloven - Ridderstien 30, Fjelsted, 5463 Harndrup
  277280/21
 • Til grundejer (administrator): Kortbilag, V2-kortlagte areal, og areal, der er udgår af kortlægning, Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  277445/21
 • Korrespondance m. Odense Kommune, Afgrænsning mod nord, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  276732/21
 • Til Grundejerforeningen Brolandparken, Grundejerorientering, Brolandvej 83L + matr. nr. 16a, 5320 Agedrup.pdf
  276519/21
 • Til Borger - SV: Vedr. Indledende undersøgelse på Rønshovedvej 19, 7100 Vejle
  277045/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Smedegyden 1 og 4, 5985 Søby
  279985/21
 • Til DMR: Svar vedr. økonomi
  279438/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  276626/21

25. maj 2021

Indgående

 • DK2020 - Præsentation fra dagens webinar om godkendelsesproceduren
  283196/21
 • Fra SWECO, Revideret oplæg til frivillig undersøgelse for fjernelse af kortlægning på Højbjergvej 121, 5210 Odense NV
  274349/21
 • Henvendelse: SV: Lokalitetsnr. 461-00224 og 461-90080 - Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  275011/21
 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse, slagge, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  274316/21
 • Fra Tønder Kommune: Situationsplan, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  274318/21
 • Fra Tønder Kommune: VVM screeningsskema, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  274319/21
 • Fra Tønder Kommune: Følgebrev til miljøgodkendelse, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  274317/21
 • Fra Niras: Adelgade. Referat af byggemøde 2
  275050/21
 • Fra COWI: Revideret pris inkl. kort prøvepumpning
  274908/21
 • Fra Formpipe: Referat fra idriftsættelsesmøde godkendt
  274867/21
 • Fra COWI: RE: Grønnegade - faktura på vej på udlæg
  273355/21
 • Fra Haderslev Kommune: Udkast til § 8 tilladelse - Flyvestation Skrydstrup
  273939/21
 • Fra Kolding Kommune: Udstykning af vejareal - Eliassensvej 120, 6000 Kolding
  274272/21
 • Fra Kolding Kommune: Forespørsel om § 8-pligt ifm. udstykning af kortlagt matrikel og ændring af arealanvendelse, Favrvrå Bygade 33, 6070 Christiansfeld
  273694/21
 • Fra Vejle Kommune, Supplerende oplysninger i forbindelse med vurdering af §8 pligt på Springbjergvej 16, 7183 Randbøll, lok: 630-81474
  273062/21
 • Fra Formpipe: Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20210525
  273495/21
 • Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20210525.docx
  273496/21
 • Fra DMR, Spørgsmål om kortlægning, Analyseresultater og skitse Stationsvej 15, Ødis
  273401/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg til undersøgelse på Østergade 38-42 i Assens
  273666/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse på Stadionvej 50, Otterup til godkendelse
  273614/21
 • Fra DMR: Oplæg vedr. forureningsundersøgelse, Stadionvej 50, Otterup, inkl. bilag
  273615/21
 • VS_ [EXT] RE_ Region Syddanmark_ IB rapport
  295851/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Oplæg til undersøgelser på tidl. losseplads på Fanø
  272788/21
 • Fra DGE: Ørstedsgade - 1 års aflevering samt status
  389356/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med efterbehandlingsplan nyt forslag matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  273174/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, efterbehandlingsplan nyt forslag matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise .pdf
  273176/21
 • Fra WSP: Oplæg
  272267/21
 • Fra COWI: Revideret oplæg med revideret pris 2021
  271953/21
 • Fra PLO-Syd - respons på opsamling af møde 1-05-2021 om PKO og opgaveglidning
  272525/21
 • Fra WSP - Oplæg til undersøgelse (485-00008)
  272478/21
 • Fra NIRAS, modtaget arkivmateriale vedr. 461-06062, Østergade 46, 48, 50, 5000 Odense C.pdf
  274561/21
 • Fra DGE, henvendelse vedr. Østergade 46, Odense - lok. nr. 461-06062
  274570/21
 • Fra NIRAS, modtaget historisk vedr. 461-81942, Varpytvej 75, 5220 Odense SØ - 461-81942, Varpytvej 75, 5220 Odense SØ.pdf
  272879/21
 • Fra DGE, anmoder om baggrundsmateriale vedr. Rugårdsvej 40, Odense - lok. nr. 461-00134
  272781/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. §8-afrapportering, Eksercerhuset, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia
  274270/21
 • Fra Tønder Kommune: Afgørelse om miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge under en plansilo, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup
  274315/21
 • OK-NYT 029-21 Orientering om opsigelseaf Covid aftale om telefionkonsultationer i speciallægepraksis.pdf - 029-21 Orientering om opsigelseaf Covid aftale om telefionkonsultationer i speciallægepraksis.pdf
  272597/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rughøjvej 124, 5250 Odense SV.pdf
  272117/21
 • Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. revidering af samarbejdsaftaler vedr. rehabilitering til mennesker med erhvervet hjerneskade
  273431/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  272200/21
 • Fra DGE, Mail med oplæg til undersøgelse, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  273753/21
 • Fra borger. Re: Journalnr.: 21/24026
  272818/21
 • Fra DGE, Bilag til mail, Historik og oplæg til undersøgelser, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  273761/21
 • Fra FES: Usikkerhed vedr V1- visning på Miljøportalen, Lilholtvej, Skrydstrup
  274847/21
 • fra projekthaver
  276537/21
 • Fra DMR - Arbejdsudkast til DualEM og chrome/ammonium-notat
  276680/21
 • Fra borger: Re: Svar på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  274902/21
 • Fra ejendomsmægler, henv. med spm om V1
  274384/21
 • Fra Esbjerg Kommune - Ikke påbudsmulighed - SV: Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming (557-77001)
  277097/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  274904/21
 • Fra Anne Claudia - Krav overfor Regionen for manglende betaling af vagtberedsskabshonorar
  309554/21
 • Fra projekt WE Train vedr. anmodning om første udbetaling
  279308/21
 • Fra Borger: Vedr. kommunal losseplads i tidligere lergrav, Bramming teglværk, byggetilladelse sendt i høring til naboer, Hellesvej
  281182/21
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. økonomi
  279388/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  279263/21
 • Fra projekt Støtte til Unge og trivsel i fællesskaber vedr. underskrevet tilsagnskontrakt
  279237/21
 • Opdateret, version 2: notater vedr. aftale om effektiviseringsbidrag og ændre forudsætning om Intensiv i Sønderborg
  277301/21
 • Fra STRING-netværket: Invitation og mødemateriale til TEN-T Corridor ScanMed - Macroregion Meeting with the Coordinator
  275691/21
 • Fra Borger: Vedr. kommunal losseplads i tidligere lergrav, Bramming teglværk, byggetilladelse sendt i høring til naboer, Hellesvej
  316059/21

Udgående

 • Til Fredericia Kommune: SV: PFAS, det videre arbejde og Beredskabscentret i Gudsø
  368314/21
 • Til SWECO, Regionens svar på revideret oplæg, til frivillig undersøgelse for fjernelse af kortlægning på Højbjergvej 121, 5210 Odense NV
  274350/21
 • Til SWECO, Regionens svar på oplæg til frivillig undersøgelse for ophævelse af kortlægning på Højbjergvej 121, 5210 Odense NV, lok: 461-81171
  274347/21
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale ifm. miljøgodkendelse til anvendelse af affladsforbrændingsslagge under en plansilo, Midtervej 12, 6520 Toftlund
  273968/21
 • Til FMG, OK- fremsend dokumentation for oprensning, Guldrankevej, Gartnerbyen, 5200 Odense V
  273844/21
 • Til DMR, Regionens svar på revideret oplæg til undersøgelse på Østergade 38-42 i Assens
  273672/21
 • Til varde kommune : Forespørgsel - niveau af § 8-ansøgning - Strandvejen 79, Henne
  273662/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar til revideret udkast, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273578/21
 • Tak for samarbejdet fra Region Syd_ B&U mental sundhed
  275830/21
 • Til Formpipe: Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20210525 med kommentarer
  273653/21
 • Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20210525 - kommenteret.docx
  273654/21
 • Teknisk tids- og handleplan.docx
  273655/21
 • Til EPTNordic - svar. på henvendelse vedr. produkt
  353802/21
 • Til Vejle Kommune, Regionens svar på, at det vurdereres der ikke er §8 pligt på Springbjergvej 16, 7183 Randbøll, lok: 630-81474
  273144/21
 • vedr efterbehandling til natur efter endt gravning på matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  301136/21
 • Til Ejendomsmægler: Svar vedr. Byvejen 19, Rousthøje, 6818 Årre
  272014/21
 • Til COWI: OK til næste fase undersøgelser
  271976/21
 • Til Brikk, bilag til svar - 473-00025_Rudmevej 86_Afværgeforanstaltninger for jordforurening_september 1999.pdf
  272651/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær - kopi af orienteringsbrev til grundejer
  274163/21
 • Til Brikk, svar vedr. Rudmevej 86, Rudme, 5750 Ringe
  272636/21
 • Til Brikk, bilag til svar - Nuanceringsbrev 04-12-2003.pdf
  272673/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Svendborgvej 38E, 5270 Odense N.pdf
  274234/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Bogensevej 450, 5270 Odense N.pdf
  274236/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Svendborgvej 38D, 5270 Odense N.pdf
  274232/21
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Udtalelse fra NMK vedr. rensning af gv, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  273457/21
 • Til Brikk, bilag til svar - 473-00025_Rudmevej 86 og 88_Olieforurening_november 2002.pdf
  272656/21
 • Interreg 6A referat af møde i formandskabet
  273006/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse, Lindvedvej 53, 5260 Odense S.pdf
  274228/21
 • Til Borger, Høring vedr. V1-kortlægning af Varpytvej 75, 5220 Odense SØ - V1-høring med bilag, Varpytvej 75, 5220 Odense SØ.pdf
  273671/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Rørkrogen 8, 5270 Odense N.pdf
  274246/21
 • Til Comfort Tours, V1-høring med bilag, Østergade 46-48, 5000 Odense C.pdf
  274584/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Tårupvej 35, 5500 Middelfart, medejer
  273327/21
 • Til ejendomsmægler, svar vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  273707/21
 • Til Brikk, bilag til svar - til ejer, orientering om ny lov - boligerklæring 02-06-2000.pdf
  272684/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Tårupvej 35, 5500 Middelfart, hovedejer
  273307/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Tårupvej 35, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  273367/21
 • Til ejendomsmægler - svar vedr. Skaus Vej 7, Vojens - mere info omkring V1
  274389/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Tårupvej 35, 5500 Middelfart
  273295/21
 • Til Brikk, bilag til svar - 473-00025_Rudmevej 86_Forureningsundersøgelse_februar 1998.pdf
  272642/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Lodsvej 10, 5270 Odense N.pdf
  274241/21
 • Til borgere - orientering om indledende undersøgelse, Stigevej 283 , 5270 Odense N.pdf
  274257/21
 • Til Brikk, bilag til svar - Udskrift fra JAR database 24-05-2021.pdf
  272679/21
 • Til Brikk, bilag til svar - 473-00025_Rudmevej 86_Restforurening_september 2002.pdf
  272660/21
 • Til Billund Kommune: Bem til Undersøgelsesoplæg
  274225/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der er under sagsbehandling, lok. 482-81236
  274133/21
 • Til DGE, materiale vedr. Østergade 46, Odense - lok. nr. 461-06062
  274589/21
 • Til grundejer: Orienteringsbrev, Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær.pdf
  274127/21
 • Til Brikk, bilag til svar - Breve til ejer.pdf
  272666/21
 • Til Varde Kommune og SKAT: Orientering om nuancering af forurening på ejendommen Roustvej 229, 6718 Årre, lok. 567-80011
  273485/21
 • Til borger. Fangelvej 150, Odense S. SV: Journalnr.: 21/24026
  272126/21
 • Til DGE, Kommentarer til undersøgelsesoplæg, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  273780/21
 • til borger: SV: Svar på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  272055/21
 • Til DMR, Regions svar på kortlægning, Analyseresultater og skitse Stationsvej 15, Ødis
  273406/21
 • Til Brikk, bilag til svar - 473-00025_Rudmevej 86_Afværgeforanstaltninger_august 1998.pdf
  272647/21
 • Til Billund Kommune: Bem til undersøgelsesoplæg
  389142/21
 • Til Vejle Kommune: Høringssvar §8
  275568/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev
  279982/21
 • til WSP, råstofplan 2020, opdatering af udpegningsgrundlag
  284253/21

24. maj 2021

Indgående

 • Fra WSP: Oplæg
  273101/21
 • Fra rådgiver: Spørgsmål vedr. forureningsundersøgelse og udkast til oplæg på V1-varslet grund Haugevej 205, 5270 Odense N
  273551/21
 • Fra WSP: Oplæg
  272613/21
 • Fra WSP: Oplæg
  272189/21
 • Nationalt Genom Center: Udpegning af medlemmer til nationale specialistnetværk - frist 25. juni
  299561/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib.
  272010/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 19681_m68_referat side 4408-4411.pdf
  271958/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 11_Aktuelt 1969-03-02 side 9.pdf
  271964/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 18_Aktuelt 1969-03-28 side 11.pdf
  271987/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 7_Aktuelt 1969-02-19 side 8.pdf
  271959/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 15_Land_og_Folk 1969-03-12 side 4.pdf
  271977/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 14_Langelands_Folkeblad 1969-03-11 side 13.pdf
  271972/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib.
  271994/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 16a_Aktuelt 1969-03-22 side 8.pdf
  271982/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 12_Aktuelt 1969-03-04 side 8.pdf
  271966/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr Billeshavevej 40 i Strib. - 19681_m79_referat side 5133.pdf
  271957/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 16_Aktuelt 1969-03-23 side 6.pdf
  271985/21
 • Fra borger: vedr.arkivmateriale Billeshavevej 40 i Strib.
  271948/21
 • Fra borger: arkivmateriale. Billeshavevej 40 i Strib. - 8_Langelands_Folkeblad 1969-02-20 side 1+4.pdf
  271961/21
 • Fra borger: arkivmateriale vedr. Billeshavevej 40 i Strib. - 13_Aktuelt 1969-03-07 side 8.pdf
  271969/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rughøjvej 134, 5250 Odense SV
  272136/21

23. maj 2021

Indgående

 • SV: Udveksling af FoU-opgørelser til fælles ledeslsesinformation
  279169/21
 • Fra borger. Fangelvej 150, Odense S. Journalnr.: 21/24026
  272124/21

22. maj 2021

Indgående

 • Fra Brikk, henv. vedr. Rudmevej 86, Rudme, 5750 Ringe
  272604/21

21. maj 2021

Indgående

 • Fra Rambøll - Miljøkonsekvensvurdering til kommentering
  361424/21
 • DK2020 - Referat af projektstyregruppemødet 10. maj 2021
  285797/21
 • Fra DMR: Midtermolen, 5800 Nyborg. Oplæg til §8-undersøgelse med bilag
  273432/21
 • Fra COWI: Svar på spørgsmål til tilbud
  271975/21
 • Fra Fensmark Miljø, Revideret notat, Surkjær 5, 6000 Kolding
  272292/21
 • Fra Fensmark Miljø, Forureningsundersøgelse, Surkjær 5, 6000 Kolding
  272284/21
 • Fra Kolding kommune: SV: PFAS - gis-tema
  368290/21
 • Fra rådgiver - udkast til Notat vedr. supplerende målinger på Ørstedsgade 26-30, Rudkøbing
  296422/21
 • Fra fredericia Kommune: PFAS, det videre arbejde og Beredskabscentret i Gudsø
  368283/21
 • Fra DMR: Udkast til rapport, Herslev Kildeplads
  289085/21
 • Fra COWI: Højmevej - Endelig rapport og geogis
  276009/21
 • Fra Vejen Kommune, Tilladelse til udlægning af slagger, Lintrupvej 51, 6630 Rødding
  272441/21
 • Fra DGE: Vedr. mulighed for boligundersøgelse på lok. nr. 430-81726, Fangelvej 72, 5672 Broby
  271574/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Supplerende undersøgelse, Uniscrap, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  276255/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, undersøgelsesrapport og pumpetest
  275225/21
 • Fra kolding Kommune: SV: PFAS - gis-tema
  368277/21
 • Fra NIRAS: Pris boring
  270888/21
 • Fra LIFA, Anmodning om udtaleles vedr. forurening, Havnegade, 5500 Middelfart
  272507/21
 • 20216128_Måleblad.pdf
  272508/21
 • Supplerende oplysninger fra ansøger
  271741/21
 • fra Varde kommune: Forespørgsel - niveau af § 8-ansøgning - Strandvejen 79, Henne
  271462/21
 • Fra COWI: Tilbud på supplerende undersøgelser Hvidkærvej 2A
  275068/21
 • svar påforespørgsel myndighedshøring forurenet grund
  272064/21
 • Fra Weekendavisen: VS: PFAS-forurening i Region Syddanmark.
  368272/21
 • Fra COWI: Svar fra Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Vestergade 8, Faaborg: Etablering af permanent aktivt ventilationsanlæg - FMK udtalelse
  278956/21
 • Fra Nyborg Kommune, Oliespild efter miljøuheld og efterfølgende oprensning - Måre Møllevej 10F-10G, 5853 Ørbæk.
  272400/21
 • Fra ansøger - revideret budget samt revideret ansøgning til temapuljen: Kultur, kreativitet og mental trivsel
  270109/21
 • Ansøgning (revideret), Kultur, kreativitet og mental trivsel.pdf
  270110/21
 • Budget og regnskabsskema kultur.pdf
  270111/21
 • Fra Borger: Accept
  269885/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_19_Havstrategi.docx
  361501/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Miljøkonsekvensrapport_Indledende_Kapitler.docx
  361502/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_12_Befolkning_og_menneskers_sundhed.docx
  361482/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_15_Grundvand.docx
  361488/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_11_Jordbund_KDR.docx
  361480/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Bilag_3_Resultater_OML-beregning.pdf
  361497/21
 • SV: EIT - KIC CCI
  400880/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_10_Luftkvalitet.docx
  361473/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Bilag_6_Natura_2000_Konsekvensvurdering.docx
  361494/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_11_Jordbund.docx
  361478/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_ 9_Trafikale_forhold_og_trafiksikkerhed.docx
  361464/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Bilag_7_Undervandstøj_modellering.docx
  361504/21
 • Referat fra 06.05.2021 KIC_next step
  400885/21
 • Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 27. maj
  400400/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_13_Rekreative_Interesser.docx
  361483/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Bilag_2_Modelleringsnotat.docx
  361495/21
 • Fra Assens Kommune: Doks fra kommunen II, Skalbjerg Lergrav
  271732/21
 • Fra Odense Kommune: § 8-tilladelse til boliger, B0+B8 (tilladelse nr. 4), Rismarksvej 52
  271437/21
 • Fra SDU: Dokumentation for arbejdstimer for fase 3 i projektet "Sundhed, Kultur og Natur"
  271616/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. forureningsgrad i overfladejord på fællesarealer i B0+B8, Rismarksvej 52, Odense
  270425/21
 • Fra Haderslev Kommune: Spm vedr kortlægning, Flyvestation Skrydstrup
  271512/21
 • Fra Borger: Vedr.: Spørgsmål vedr Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  271682/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  271030/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. psykotiske tilstande
  271531/21
 • Fra Tønder Kommune::Kvittering for modtagelse, Matr. 217 Sølsted
  270305/21
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm.del - spm. 1304 om insulinpumper og glukosesensorer
  271645/21
 • Fra Assens Kommune: Yderligere bemærkninger til returjord, Skalbjerg Lergrav
  271738/21
 • Fra Odense Kommune: kvittering for §8-høringssvar for ”Roesskovsvej 28-32, 5200 Odense, matr. 1abh Vestermarken, Odense Jorder, lok.nr. 461-00087"
  271119/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "§ 8 tilladelse" - § 8-tilladelse til boliger, B0+B8 (tilladelse nr. 4) - Tilladelse til boliger B0 B8, matr. 2ho, Rismarksvej 52
  271441/21
 • Fra Assens Kommune: Doks fra kommunen I, Skalbjerg Lergrav
  271730/21
 • Fra MST: Rettelser til telefonnotat fra d. 12-05-2021 vedr. Odense Havn/Lumby Spulefelt
  271443/21
 • Fra Odense Kommune, Kopi af mail til rådgiver, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273473/21
 • Fra borger: henv. på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  272049/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse forud for § 8-ansøgning, Midtermolen, 5800 Nyborg
  273430/21
 • Fra Niras, Rapport Ribe Jernstøberi, Saltgade 11, 6760 Ribe
  272230/21
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel Byvejen 19, Rousthøje, 6818 Årre
  272011/21
 • Fra Assens Kommune: Doks fra kommunen III, Skalbjerg Lergrav
  271734/21
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning på §8 tilladelse, Koldingvej 18, 7100 Vejle
  272123/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med revideret §8-udkast, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273448/21
 • FRA MOE: Forespørgsel på matriklen : 621-­00451 - C.F. Tietgens vej 10, 6000 Kolding
  272026/21
 • Fra borger/grundejer: Re: Vedr. sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfart
  272252/21
 • Fra ejendomsmægler Lilienhof, henvendelse vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  272829/21
 • Fra Svendborg Kommune,Mail med §8-ansøgning og undersøgelse, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  272682/21
 • Fra SME A/S: Svar på spørgsmål vedr. prøvetagning på Odensevej 19, 5500 Middelfart
  272212/21
 • Fra Odense KOmmune, Bilag til mail; Revideret §8-udkast, Bystævnevej 5, 5200 Odense V.pdf
  273454/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Pulje 51: Lok. nr. 630-82473, Langagervej 12, Langagervej 14 og Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst - Endelige rapporter
  276508/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Vejrøvænget 8, Fredericia
  277117/21
 • Fra Svendborg Kommune, Mail med supplerende materiale, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  272638/21
 • Fra DMR: Korrespondance vedr. besigtigelsesdag
  279374/21
 • Fra Odense Kommune, Svar Vedr. Gartneriet Bladstrupvej 7 (tidligere Grønnegyden 93)
  279000/21
 • Fra DMR: Referat af opstartsmøde Pulje 61 og 62
  279364/21
 • Fra Odense Kommune, Bilag - tilsynsrapport 2015.pdf
  279011/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  279255/21
 • Fra Odense Kommune, Bilag - Bladstrupvej 5.pdf
  279007/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Generalforsamling i Healthcare DENMARK tirsdag den 22. juni kl. 10.00-12.00
  276209/21
 • Fra Odense Kommune: Foreløbig dokumentation jf. kontrolplan og moniteringsplan, Skt. Jørgens Engen, 5000 Odense C
  284202/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_8_Landskab_og_visuelle_forhold.docx
  361472/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_14_Materielle_goder.docx
  361485/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_16_Overfladevand.docx
  361489/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_18_Marin_natur.docx
  361491/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Bilag_4_Støj_og_vibrationer.docx
  361500/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_17_Terrestrisk_natur.docx
  361490/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Bilag_8_Marine_feltundersøgelser.pdf
  361462/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Bilag_5_Besigtigelse af § 3 beskyttede arealer.docx
  361503/21
 • Fra Rambøll - bilag til miljøkon...VVM_Kap_ 9_Trafikale_forhold_og_trafiksikkerhed_KDR.docx
  361469/21

Udgående

 • Til Niras: SV: kommentar til udkast til notat vedr. supplerende indeluftundersøgelse Søndergade 9, Aabenraa-Udkast.docx
  271744/21
 • Til Niras: SV: Oversigtskort Tværvej, korrospondance vedr. placering af geoprobe sonderinger
  271697/21
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Vestergade 56-58.pdf
  271647/21
 • Til Borger, 541-20001 rapport, grundejerdel Nabo - Vestergade 56-58.pdf
  271648/21
 • Til JC-IMEX ApS, 541-20001 rapport, grundejerdel - Vestergade 62.pdf
  271638/21
 • Til JC-IMEX ApS, Orientering om undersøgelse og videre tiltag, Vestergade 62.pdf
  271637/21
 • Til Ejendomsselskabet Leoparden, 541-20001 rapport, grundejerdel Nabo - Vestergade 60.pdf
  271634/21
 • Til Ejendomsselskabet Leoparden, Orientering om undersøgelse og videre tiltag, Vestergade 60.pdf
  271633/21
 • Til DGE og borger: Ikke mulighed for at søge om boligundersøgelse, lok. nr. 430-81726, Fangelvej 72, 5672 Broby
  271620/21
 • Til Weekendavisen: SV: PFAS-forurening i Region Syddanmark.
  368300/21
 • Til Kolind Kommune: SV: PFAS - gis-tema
  368295/21
 • Til Fensmark Miljø ApS: Orientering om regional sagsbehandler, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  271533/21
 • Til mødedeltagere, RÅSTOF, Udkast til referat fra møde i regionen den 29. april 2021 matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  271164/21
 • Til NIRAS: Vedr. boring
  270898/21
 • Til COWI: Bemærkninger til tilbud
  270880/21
 • Til Advokat, Råstof, SV: Råstofindvindingstilladelse på Lilholtvej 6, 6500 Vojens (Vores sagsnr. 31660)
  272070/21
 • Til Varde Kommune: Kvittering for modtagelse af tilladelse midlertidig oplagsplads Kollevej 25, Nørre Nebel
  270685/21
 • Til Varde Kommune: Kvittering for modtagelse af tilladelse jordoplagsplads Stationsvej 1, Nørre Nebel
  270668/21
 • Til Milton Huse: Telefonnotat vedr. Hedelundhegnet, Odense N.
  270612/21
 • Til COWI: SV: Rapport på Højmevej
  270555/21
 • Til MOE:Svar vedr. C.F. Tietgens vej 10, 6000 Kolding
  272034/21
 • Til Odense Kommune: Vurdering af § 8-pligt ved vedligeholdelse af højspændingsstation Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C
  270280/21
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for modtagelse af mail og kortlægningsvurdering, Femte Maj Plads, 5700 Svendborg
  270187/21
 • Til Ejendomsmægler: SV på forspørgsel Hoptrup Hovedgade 35A - Materiale fra kortlægning af ejendommen - forespørgsel om fremtidige muligheder
  270253/21
 • Til Ejendomsmægler: SV på forespørgsel Hoptrup Hovedgade 35A - Materiale fra kortlægning af ejendommen
  270239/21
 • Til Nordfyns Kommune, V2-afgørelse, Middelfartvej 8A, 5400 Bogense
  270122/21
 • Til Rambøll: Kvittering for status på oprensning og § 8-afrapportering, Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  270054/21
 • Til COWI: Kommentar til oplæg
  270024/21
 • Til borger, V2-afgørelse, Sønderled 32, 6000 Kolding
  270010/21
 • Til COWI: kopi af faktura fra AL-NORTH, SV: Grønnegade - faktura på vej
  269854/21
 • Til Kolding Kommune: SV: PFAS - gis-tema
  368287/21
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. undersøgelse af Hjarnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  271684/21
 • SV_ Bredbånd HE
  270029/21
 • Til Borger: Nuancering - F0, Roustvej 229, Årre
  271706/21
 • Til Svendborg Kommune: svar vedr. Matr.nr. 24ay Sørup, Svendborg Jorder - arealoverførsel og sammenlægning Sofielund Skovvej 50 (5700) Myndighedshøring Matrikulær sag afventer godkendelse
  271105/21
 • Til Haderslev Kommune:Svar vedr kortlægning, Flyvestation Skrydstrup
  271526/21
 • SV_ Bredbånd HE
  270028/21
 • til borger, Petersmindevej 59, 7100 Vejle, 4o, Uhre By, Hover - Høring med bilag, Petersmindevej 59, 7100 Vejle
  270787/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. kortlægning af restforurening, Sinaivej 16, 5672 Broby
  271279/21
 • Til Borger: Kompensationsaftale 2021 og 2022
  269968/21
 • Til Borger: Bilag til " Nuancering" - Boligerklæring, Roustvej 229, Årre
  271709/21
 • Til Medicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. psykotiske tilstande
  271524/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  270398/21
 • til projekthaver
  271626/21
 • Til Tønder Kommune: Svar vedr anvendelse af kortlagt areal, Matr. 217 Sølsted
  270080/21
 • Til Billund Kommune, Råstof, Skovrejsning i interesseområde
  271459/21
 • Til Cowi, Udsættelse af Projekt datakvalitet til efter sommerferien
  269844/21
 • Til Borger: Svar vedr. resultater af undersøgelse på Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  271688/21
 • Til borger: Bilag_kortbilag, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  270853/21
 • Til grundejer: Kortbilag m. arealer, der udgår inden kortlægning, en del af Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  270411/21
 • Til Odense Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til etablering af boliger i BO + B8 (tilladelse nr. 4), 461-00199
  270322/21
 • Til borger: Ejendom kortlægges ikke, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  270844/21
 • Bilag 2 - Forslag til høringssvar til SOSU Syd
  270229/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. spørgsmål om jordflytningen på Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart
  270379/21
 • Til borger, svar vedr. Ny Vestergade 12B, 5000 Odense
  271613/21
 • Til borger, V1-høringsbrev med bilag, 461-81740, Allerupbygade 38, 5220 Odense SØ
  270026/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Gl. Strandvej 171, 5500 Middelfart, Matr. nr. 2co Strib Færgegård, Strib-Røjleskov - en del udgår inden kortlægning
  270439/21
 • Til borger/grundejer: Vedr. sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfart
  272244/21
 • Til SME A/S : Kvittering for svar på spørgsmål til sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfart
  272233/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Planteskolevej 51 B, 5250 Odense SV
  272205/21
 • Til SME A/S: SV: Odensevej 19, 5500 Middelfart - spørgsmål
  272204/21
 • Til DMR: Opdateret puljeliste
  279348/21
 • Til Fensmark Miljø ApS: SV: Notat på oprensning af olieforurening på Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  280911/21

20. maj 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: Status på oprensning og § 8-afrapportering, Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  270043/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Tilladelse til midlertidig karteringsplads, matr.nr. 647a Ribe Bygrunde
  272198/21
 • Sagsnr21-3570_Bilagsnr#3690023_v1_Facadetegninger.PDF
  270611/21
 • fra Varde kommune SV: Forespørgsel - niveau af § 8-ansøgning - Strandvejen 79, Henne
  270609/21
 • Sagsnr21-3570_Bilagsnr#3690021_v1_Situationsplan.PDF
  270610/21
 • Fra Svendborg Kommune, Vedr. Svendborg Skyttekreds, Rødeledsvej 93A, 5700 Svendborg
  271991/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej 5 - gasmålinger
  269606/21
 • 2020-3285 2021-05-07 Revideret oplæg til §8-undersøgelse i byggefelter, Havnegade 12-14, Odense inkl. bilag.pdf
  270597/21
 • fra Odense kommunen samlet tilbagemerlding vedr undersøgelsesoplæg for Pakhuskajen, Odense (Havnegade 12-14) oplæg til undersøgelse
  270596/21
 • Fra COWI: Tilbud 2021 monitering
  269889/21
 • Fra ansøger - Nyt Budget, søgt støtte hævet til 50.000 kr. : SV: Revideret budget til puljeansøgning
  269741/21
 • Fra rådgiver RÅSTOF Forespørgsel vedr. svar på myndighedshøring nær forurenet grund
  272059/21
 • Fra COWI: RE: Grønnegade - faktura på vej
  269860/21
 • Fra kolding Kommune: PFAS - gis-tema
  368255/21
 • SV_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ Cisco Flexplan
  295850/21
 • SV_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ Cisco Flexplan
  295849/21
 • Fra Borger: Svar vedr. kompensation
  268672/21
 • Fra Borger: Svar vedr. kompensation
  268669/21
 • fra varde kommune Forespørgsel - niveau af § 8-ansøgning - Strandvejen 79, Henne
  268708/21
 • Fra WSP: Skovvej 22 - rapport udkast
  269417/21
 • Fra rådgiver RÅSTOF Telefonnotat vedr. 4a Fjelsted by, Fjelsted
  272047/21
 • Fra Fredericia Kommune, Vedr. dieselspild på ejendommen Brahesborgvej 41, 7000 Fredericia
  271965/21
 • DynamicTemplate version 2.7.000 er frigivet!
  277726/21
 • Fra COWI: Tilbud på supplerende boringer 2021
  270255/21
 • Fra DMR: Udbedring af areal omkring olielager ved Mosevråvej -pris
  269425/21
 • Fra Niras: RE: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 34 - ønsker ikke at byde
  269397/21
 • Cisco 2021
  295848/21
 • Fra Advokat, Råstof, Råstofindvindingstilladelse på Lilholtvej 6, 6500 Vojens (Vores sagsnr. 31660)
  272069/21
 • Fra SVS: Udviklingsplan for forskning til dialogmøde 10. juni 2021
  267541/21
 • Fra OUH: Udviklingsplan for forskning, dialogmøde 8. juni 2021
  267499/21
 • Fra borger henv.vedr.matr. nr. 183c. Trekanten 23, Vojens
  268771/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag (spild id: 11.02.2021, T1-T6 drænsystem) (MST Id nr.: 3123032)
  268936/21
 • Fra Svendborg Kommune, Mail med §8-udkast, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  269517/21
 • Fra Højen Nedbrydning, Mail med vejesedler, Maderupvej 38, 5471 Søndersø
  269448/21
 • Medlemsnummer og bekræftelse af DAMA-medlemskab
  271739/21
 • Fra borger, Tarupvej 27, Årslev
  271293/21
 • Bilag 1. Beskrivelse af det attraktive liv i landdistrikterne
  269643/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 21, 5270 Odense N.pdf
  269642/21
 • Fra mst: Påbud af 20.maj 2021 om delvis oprensning af jordforurening ved tank T8805 FDO J70 (MST Id nr.: 3123198)
  269271/21
 • Fra STRING-netværket: Invitation til STRING hydrogen corridor session on May 31st, 2021
  269604/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Svar på regionens kvitteringssvar vedr. notat på oprensning af olieforurening, Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  269730/21
 • fra projekthaver
  268508/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, H C Lumbyesvej 59, 5270 Odense N.pdf
  269704/21
 • Fra DMR: Miljørapport, Hajrnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  271292/21
 • Referat fra møde mellem regionale pm kontaktpersoner og NGC den 29. april 2021
  270488/21
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel Hoptrup Hovedgade 35A -
  270096/21
 • Fra DMR - Svar på bemærkninger
  271156/21
 • Fra Tønder Kommune: Spm vedr anvendelse af kortlagt areal, Matr. 217 Sølsted
  270065/21
 • Fra DMR: Bilag - Miljørapport_med bilag.pdf
  271300/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Vedr. manglende notat, asbestforurening, Maderupvej 38, 5471 Søndersø
  268419/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 22, 5270 Odense N.pdf
  269645/21
 • Fra Svendborg Kommune, Bilag, Udkast til §8 tilladelseVestergade 66, 5700 Svendborg
  269520/21
 • Fra CFFB - Dagsorden til styregruppemøde 27/5 2021
  268233/21
 • Fra STRING-netværket: Agenda and material for the virtual STRING Political Forum on June 1st, 2021 at 09:00
  269092/21
 • 21.05.2021 TOP 3 Samarbejde Hochschule Flensburg - Kooperation Hochschule Flensburg.pdf
  272556/21
 • Fra DR: Digitalt værktøj til diabetespatienter vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2021
  271936/21
 • VS: Velkommen i bestyrelsen for Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark
  270708/21
 • Status politiske aktiviteter - Sachstand politische Aktivitäten Mai 2021
  273033/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af undersøgelsespåbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  276553/21
 • Fra Borger: vedr. nedrivning af gartneri, 461-05070
  281199/21
 • Fra alles Lægehus - Orientering vedr. alle kapaciteter er besat ved ansat læge
  280348/21

Udgående

 • Til Niras: SV: Højgårdsvej 5 - gasmålinger
  269609/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, Kongevej 24.pdf
  269594/21
 • Til Borger, Varsling af kortlægning, Kongevej 24 - Vestergade 66.pdf
  269593/21
 • Til Borger, 541-20001 rapport, grundejerdel Nabo - Vestergade 66 og Kongevej 24.pdf
  269596/21
 • Til Tønder Kommune, Jordforurening, Afrapportering Vestergade 56-66
  269588/21
 • Til Tønder Kommune, Jordforurening, Vestergade 56-66, Tønder, lok: 541-20001
  269584/21
 • Til Nordfyns Kommune: Orientering om sagsbehandler, Fionaparken, Bogense
  269469/21
 • Til DMR: Accept af pris på udbedring af areal omkring olielager ved Mosevråvej
  269440/21
 • Til COWI: Udbud af videregående undersøgelser, pulje 34 - bonuspulje
  269400/21
 • Til Kolding Kommune: Vurdering af § 8-pligt, Skamlingvejen, 6000 Kolding
  269345/21
 • Telefonnotat - dialig med borger, status for undersøgelser på Vejrøvænget 4
  269253/21
 • Til Kolding Kommune: SV: PFAS - gis-tema
  368261/21
 • Til Kolding Kommune: SV: PFAS - gis-tema
  368258/21
 • til varde kommune SV: Forespørgsel - niveau af § 8-ansøgning - Strandvejen 79, Henne
  268712/21
 • Til Borger: Nyt forslag til kompensation
  268678/21
 • Til Weekendavisen: PFAS-forurening i Region Syddanmark.
  368253/21
 • 511-05706 Orientering.pdf
  268358/21
 • Til Haderslev Kommune: Forureningsundersøgelse på matr. nr. 553 Kastrup, Gram
  268365/21
 • Til Haderslev Kommune: Forureningsundersøgelse på matr. nr. 272 Uldal, Skrydstrup
  268344/21
 • 543-05706 Orientering.pdf
  268342/21
 • 527-05702 Orientering grundejere.pdf
  268239/21
 • Til Vejen Kommune: Orientering om forureningsundersøgelse: Matr. nr. 80 Jels Ejerlav, Jels
  268248/21
 • Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse: Matr. nr. 1437 Jels Ejerlav, Jels
  268241/21
 • Til NordFyns Kommune: Regionens bemærkninger til materiale fra Højen Nedbrydning, Maderupvej 38, 5471 Søndersø
  268391/21
 • Til Bygma A/S og Aabenraa Kommune: Kortlægning af jordforurening, V1 - høring, Sønderport 46, Aabenraa
  268444/21
 • Til projekt: kvittering for nyt program og spørgsmål til budget
  268340/21
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Kottesgade 23-25, 5000 C, matr. 17d, 19a, 19d, 7000l og 7000bv Åløkkegård Hgd, Odense Jorder, lok. nr. 461-04007
  267416/21
 • Til Nordicals: svar på aktindsigt, Sagsmateriale 461-05107 jnr: 11 26073 [Sendt med Bluewhale]
  268742/21
 • Til Nordicals: svar på aktindsigt, Sagsmateriale 461-00134 Jnr: 17 42960 [Sendt med Bluewhale]
  268768/21
 • Til borger, kommune og vurderingsstyrelsen: Afgørelse efter jordforureningsloven: Bodøvej 7, 5700 Svendborg udgår af kortlægning
  268513/21
 • Til Sparekassen Kronjylland: svar på henvendelse vedr. Magnesvej 5, 7100 Vejle (matr. nr. 1bd Uhre By, Hover)
  268364/21
 • Til TARCO: Ridderstien 38, Fjelsted - status om den offentlige indsats - Revurderingsnotat juli 2020.pdf
  269549/21
 • Til TARCO: Ridderstien 38, Fjelsted - status om den offentlige indsats - Kortbilag.pdf
  269547/21
 • Til TARCO: Ridderstien 38, Fjelsted - status om den offentlige indsats - V2-kortlægning uden offentlig indsats.pdf
  269540/21
 • Til Svendborg Kommune, Anmodning om supplerende materiale, Vestergade 66, 5700 Svendborg
  269563/21
 • Til Danbolig Kolding: Vedr. fremsendelse af materiale på Favervrå Bygade 29, 6070 Christiansfeld, matr. nr. 63, Favervrå, Tyrstrup
  268831/21
 • Til Nordicals: svar på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  267502/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Trekanten 23, Vojens
  268796/21
 • Til Canopy Growth, V1-høring med bilag, Grønnegyden 105, 107, 5270 Odense N.pdf
  269714/21
 • Til projekt: gæster fra RSD til Alsion
  268070/21
 • Til Nordicals: svar på aktindsigt, Sagsmateriale 461-05107, jnr 07/20442 [Sendt med Bluewhale]
  268733/21
 • Til projekt: vedr. budget, som skal tilpasses
  268704/21
 • Til Assens Kommune: Beslutningsreferat vedr Skalbjerg Lergrav
  269705/21
 • SVtil ejer: Petersmindevej 59. 7100 vejle.
  268175/21
 • SV til ejer:Tarupvej 27, 5792 Årslev
  268061/21
 • Til Ejendomsselskabet, V1-afgørelse, Norgesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  267396/21
 • Til Nybolig, Råstofområder nær Billesbøllevej 4 , 5463 Harndrup
  268990/21
 • Til Ejendomsselskabet, V1-kortbilag, afgørelse, Norgesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  267394/21
 • Høringssvar Region Syddanmark programindhold Interreg 6A
  269216/21
 • Til CanopyGrowth, svar på spm. vedr. Jordforureningsattest - under sagsbehandling
  269719/21
 • Svar på Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. gennemførelsesrapporten 2020
  267571/21
 • Til Odense Kommune, Svar på mail, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273396/21
 • Til Odense Kommune, Vedr. Gartneriet Bladstrupvej 7 (tidligere Grønnegyden 93)
  278991/21
 • Til DMR: Puljeliste og historisk materiale vedr. pulje 62 [Sendt med Bluewhale]
  279325/21

19. maj 2021

Indgående

 • Fra Milton huse: Ibrugtagningstilladelse for ejendomme på Hedelundhegnet, Odense N.
  270530/21
 • Fra Milton Huse: SV: korrektion vedr. ejer af Hedelundhegnet, Odense N.
  270525/21
 • Miljøteknisk telefonnotat efter samtale med Hanne Juel Christiansen, Reg....docx
  270526/21
 • Fra DMR: Nye ejere/lejere på Glasvænget
  275453/21
 • Fra Niras: Udkast til notat supplerende indeluftundersøgelse Søndergade 9, Aabenraa-Udkast.docx
  271743/21
 • Fra rådgiver: Telefonnotat vedr. V1-varsel af ejendomme på Hedelundhegnet, Odense N.
  267124/21
 • Til Franck Geoteknik, Nikkeloverskridelse er bagatel, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  271278/21
 • Fra Vejle Kommune: Ingen dokumentationsprøver, Mågevej og Ternevej, 7100 Vejle
  267934/21
 • Fra DMR: Kontrol af boring, Libavej 1
  387278/21
 • Fra Rambøll: Forespørgsmål om vurdering af restforurening og senere kortlægningsvurdering, Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  266508/21
 • Fra Odense Kommune: Betydning af V1 for etablering af jordvarme på Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  267128/21
 • Fra Svendborg Kommune, Artikel vedr. PFAS
  266806/21
 • Fra Nyborg Kommune RÅSTOF Myndighedshøringssvar ansøgning om tillæg Anhof Grusgrav
  397008/21
 • FW_ [EXT] RE_ Region Syddanmark_ IB rapport
  295847/21
 • Fra Slots- og Kulturstyrelsen, RÅSTOF, Svar på myndighedshøring matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  268366/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historiske materiale, matr. nr. 1667p, Buchwaldsgade 51, 5000 Odense C
  299112/21
 • fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, matr. nr. 1666x, Bredstedgade 18, 5000 Odense C
  300107/21
 • Fra SME A/S: Svar på kvittering for dokumenter på sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfrt
  269712/21
 • Fra Niras, Revideret tidsplan for pulje 26.
  267398/21
 • Fra Nordicals: henv. vedr. Ejendommen Trekanten 23, 6500 Vojens - forurening
  267516/21
 • Fra ansøger: Nyt tilrettet budget
  267903/21
 • Fra Danbolig Kolding: "FORSP.: Vedr. matr. 63 Favervrå Tyrstrup. Adresse: Favervrå Bygade 29, 6070 Christiansfeld"
  267586/21
 • fra ejer, Petersmindevej 59. 7100 vejle.
  268167/21
 • Fra Sweco, Mail med oplæg til frivillig undersøgelse, Højbjergvej 121, 5210 Odense NV
  268891/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål til kortlægning, Koldingvej 39, 6760 Ribe
  269422/21
 • Fra Borger: Vedr.: Nye / supplerende prøver på ejendommen 14, 7000 Fredericia
  271283/21
 • fra Danske Regioner
  271552/21
 • Bilag 1 - Ansøgning, støtteerklæring og høringssvar
  270226/21
 • RE: Udkast til strategisk samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og DLSC
  267169/21
 • Fra Udbudshuset Re: Aktindsigt - Tilbudsgivere og tildelte leverandører (CVR nr) på udbud?
  265367/21
 • Fra Sweco: Ny foresp vedr dokumentation, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  266004/21
 • Fra virksomhed - Svar på svar om forurening på, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  265437/21
 • Høring over udkast til vejledninger om journalføring i sundhedsvæsenet 31-1001-288
  266936/21
 • Henv. vedr. nuancering Magnesvej 5, Uhrhøj, 7100 Vejle
  266981/21
 • Fra CBBF: oplæg til møde i Temagruppen for Kvalitet møde 20. maj - Dagsorden m. bilag
  265026/21
 • Fra Sweco, Bilag til mail; Oplæg til forureningsundersøgelse, Højbjergvej 121, 5200 Odense V
  268895/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Svar på regionens spørgsmål til notat på oprensning af olieforurening, Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  269724/21
 • Fra SME A/S: Vedr. Odensevej 19, 5500 Middelfart
  269693/21
 • Fra entreprenør:VS: fotos af Fund af forurenet jord Kielshusvej
  265895/21
 • Fra Sweco: Spm til frivillig oprensning, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro,
  265912/21
 • Fra Fredericia Kommune: §8 tilladelse til ombygning af del af Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget 3, 7000 Fredericia
  265453/21
 • Fra Ingeniør'ne: Vedr. høring af udkast til § 8 tilladelse i B0 og B8 - ingen bemærkninger, Rismarksvej 52
  266766/21
 • Fra Ingeniør'ne: supplerende dokumentation for oprensning ved V2NV, Rismarksvej 52, Odense - Dokumentation efter fjernelse af forurening ved V2-NV - Flux-beregning
  266867/21
 • Høring over udkast til vejledning om ansvarsforholdene mv. ved brug af telemedicin, 31-1001-294
  266944/21
 • Fra ansøger: Revideret budget inkl. rev.post
  266779/21
 • 26.03.2021__Referat_-_Protokoll (1).pdf
  272691/21
 • Fra NIRAS - Historisk materiale, Fraugde-Kærby-Vej 94, 5220 Odense SØ.pdf
  390053/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historiskmateriale, matr. nr. 1673af, Enggade 2, 5000 Odense C
  310413/21
 • Fra rådgiver NIRAS- Historisk materiale, matr. nr. 22al, Buchwaldsgade 29, 5000 Odense C
  295132/21
 • Fra NIRAS - Historisk materiale, Matr. nr. 3r, Fraugde-Kærby By, Fraugde, Fraugde-Kærby-Vej 72, 5220 Odense SØ
  324677/21
 • Fra projekt: Invitation til 1 koncert
  278147/21
 • Fra rådgiver: Udkast til miljøteknisk telefonnotat efter samtale med Region Syddanmark
  267125/21
 • Fra Praksis - Orientering vedr. ansatte læger tilbage til septemver 2020
  280449/21
 • VS: Svar på henvendelse - Til gavn for patienterne.Politisk Udspil 2018-822592_(1).pdf
  328280/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historiske materiale, matr. nr. 17ci, Ejlskovsgade 8, 5000 Odense C
  305870/21
 • FAPS-Nyt Resultatet af valget til regionsbestyrelsen Region Syddanmark 2021
  289789/21
 • Fra rådgiver NIRAS, arkivmateriale vedr. 461-81920, Birkum Bygade 19, 5220 Odense SØ
  280663/21
 • Fra NIRAS - Historisk materiale, matr. nr. 10d, Birkum Kohave Vej 126, 5220 Odense SØ
  285847/21
 • Fra NIRAS - Historisk materiale, matr. nr. 1345 Odense Bygrunde, Bangs Boder 7, 5000 Odense C
  278522/21
 • Varsel om sympatikonflikt
  291245/21
 • Fra NIRAS - Historisk materiale, matr. nr. 19d, Fraugde By, Fraugde, C.F. Tietgens Boulevard 13, 5220 Odense SØ
  304097/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, matr. nr. 17b, 17f, 17h, 17i, Bullerupvej 27-31, 5240 Odense NØ
  296981/21
 • Fra Sweco: Gothersgade 47. Fredericia, Geogis kontrolrapporter
  301695/21

Udgående

 • Til borger: Telefonnotat 19-05-2021 vedr. historik og ønske om etablering af jordvarmeanlæg på V1-kortlagt del af ejendom på Store Markvej 4, 5250 Odense SV.
  267170/21
 • Til rådgiver og Milton Huse: SV: Vedr. V1-varsel for ejendomme på Hedelundhegnet, Odense N.
  267158/21
 • SV Kvittering for ansøgning samt opklarende spørgsmål til materialet
  271727/21
 • Ansøgning.msg
  271728/21
 • Til Svendborg Kommune, Vedr. offentlig indsats, Poul Smeds Mose
  266812/21
 • Til/Fra indvinder, RÅSTOF, svar ang. efterbehandling matr.nr. 20a Pjedsted By, Pjedsted
  269046/21
 • Til Rambøll: Manglende dokumentationsprøver før kortlægningsvurdering kan foretages, Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  266562/21
 • Til DMR: Aftale om kamerainspektion og oprensning af boring B115, Libavej 1
  266069/21
 • til Varde kommune SV: forespørgsel omkring § 8 - Byvejen 1, 6818 Årre
  265330/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 74, 5270 Odense N
  265251/21
 • Til borger, V1-høring, Grønnegyden 74, 5270 Odense N
  265250/21
 • Til Svendborg Kommune, Svar vedr. undersøgelse på Skårupøre Strandvej 62A, lok: 479-690
  265155/21
 • Til Aabenraa Kommune - Grundejer, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  265133/21
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Åbovej 12A m.fl. Bylderup-Bov, lok: 580-81280
  265132/21
 • Til DMR, Godkendelse af tillægsspris 2 jordprøver - Vestergade 62, Tønder
  264864/21
 • Til Sweco: Svar vedr yderligere dokumentation, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  266009/21
 • Til Haderslev kommune: Orientering om udbud af forureningsundersøgelse
  264807/21
 • Til Sweco: svar på henv vedr.materiale på Uge Losseplads mail nr. 3
  266569/21
 • Til Borger: svar på tlf. henv. vedr. Roustvej 229, Årre
  265619/21
 • Til virksomhed - Svar på henvendelse om forurening på, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  264904/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. psykotiske tilstande
  267168/21
 • Fra/til DMR - Status (pejleresultater) og plan (prøvetagning) + bemærkninger
  266930/21
 • Til Sweco: Svar på Frivillig oprensning, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro,
  265935/21
 • Til Borger: Svar på henv. vedr. mulig ændring af nuancering, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  265592/21
 • Til Sweco: svar på henv vedr materiale på Uge Losseplads, lok. nr. 539-05733, mail nr.1
  266122/21
 • Til Haderslev kommune: Orientering om udbud af forestående forureningsundersøgelse
  264856/21
 • Til borger og Haderslev kommune: Orienteringsbrev omkring udbud af forestående forureningsundersøgelse
  264797/21
 • Til Danbolig: svar vedr. lok. 631-02016 - tidl. losseplads ved Pedersmindevej
  266989/21
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt samt standardvilkår og rev.instruks
  264855/21
 • Til Borger: Vedr. Østergade 13, 5310 Assens
  267099/21
 • Til Sweco: svar på mail vedr. materiale på Uge Losseplads mail nr. 4
  266664/21
 • Til Fensmark Miljø: Spørgsmål til notat på oprensning af olieforurening på Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  265067/21
 • Til SME A/S: Kvittering for dokumenter på sagen fra Odensevej 19, 5500 Middelfrt
  269702/21
 • Til Udbudshuset Aps SV: Aktindsigt - Tilbudsgivere og tildelte leverandører (CVR nr) på udbud?
  264991/21
 • Til borger og Haderslev kommune: Orientering omkring udbud af forestående forureningsundersøgelse
  264832/21
 • Til Sweco: svar på henv vedr. materiale Uge Losseplads, mail nr.2
  266345/21
 • Til rådgiver: Miljøteknisk telefonnotat fra rådgiver med rettelser fra regionen
  267159/21
 • Til Fensmark Miljø ApS: Kvittering for svar på regionens spørgsmål til notat på oprensning af olieforurening, Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  269727/21
 • Til ansøger, Råstof, Tilsyn d. 20-05-2021 hos Otto Chrestensen A/S, i råstofgraven på Østerlundvej
  273161/21
 • Til FMG, Nikkel overskridelse er en bagatel, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  273493/21
 • Til Billund Kommune: Referat af teknikermøde, 28. april 2021
  368743/21
 • Til Billund Kommune og Varde Kommune: Referat af møde vedr. å-vandsprøver
  368734/21
 • Til DMR: Hermed dagsordenen til opstartsmøde
  279318/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historiskemateriale, matr. nr. 4q, Fraugde-Kærby-Vej 203, 5220 Odense SØ
  325980/21

18. maj 2021

Indgående

 • Fra DMR: Problemer med boring B115, Libavej 1
  264703/21
 • SV: Udveksling af FoU-opgørelser til fælles ledeslsesinformation
  279170/21
 • Fra EPTNordic - Henvendelse vedr. produkt
  353801/21
 • VS: Midtvejsevaluering - Betjening af Lindø med rute 151
  264399/21
 • RAPPORT Midtvejsevaluering af Lindø FINAL.pdf
  264400/21
 • Fra Ansøger: Nyt budgetskema - Grupetto Festival Nyt budget og regnskabsskema kultur.xlsx
  266289/21
 • PRO epilepsi vedligehold - den videre proces
  287337/21
 • Revision af epilepsispørgeskema_maj2021.docx
  287338/21
 • Fra WSP, Dokumentationsnotat for opgravning af olietank ved Gartnergyden i Haderslev.msg
  265188/21
 • VS_ [EXT] VS_ Region Syddanmark_ Cisco Flexplan Calling, Meeting og CC
  295844/21
 • SV_ Jeg kommer 10-15 for sent grundet møde med Erik Abrahamsen
  295843/21
 • VS: Lermængde - Øgede mængder §9 stk 2
  299465/21
 • Ansøgning om forøgede mængder ler iht §9 stk 2
  299449/21
 • Fra Rambøll: Forbrug pr. maj 2021 ekstra arbejder
  263332/21
 • Fra Planenergi, Råstof, Glejbjerg, Vejen Kommune - råstoffer
  372726/21
 • Fra Planenergi, Råstof, Råstofinteresseområde_Glejbjerg_A4 papir, liggende.pdf
  372729/21
 • Fra VMR: SV: Weekendavisen om PFAS
  368157/21
 • Fra COWI - Referat Opstartsmøde pulje 57-58_18052021.pdf
  264451/21
 • Fra Borger: Vedr. 2021 / 2022 kompensation
  262912/21
 • Fra Aabenraa Løve apotek: Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  263217/21
 • Fra borger - Telefonhenvendelse - Vejrøvænget 4, Fredericia - V1/V2 - Undersøgelser på grund som henvender ønsker at købe
  269176/21
 • Fra DMR: Re: Vedr. hydraulisk ledningsevne
  264761/21
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar til udkast til § 8 til ændring af arealanvendelse og anlægsarbejde i B0 og B8, tilladelse nr. 4, Rismarksvej 52
  265669/21
 • Fra Borger: Vurdering af ændring af nuancering, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  265575/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til t §8-tilladelse boliger B0 B8, tilladelse nr. 4
  266754/21
 • Erklæring Nyt OUH - Erklæring Nyt OUH 1. kvt. 2021.pdf
  263646/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 5. maj 2021
  264404/21
 • Fra CJ AS, BILAG, rapport, Svendborgvej 275, 5260 Odense S
  262429/21
 • Fra Assens Kommune: Kvittering for modtagelse af dagsorden, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  262822/21
 • Fra Nymølle: SV: vedr. høringssvar til partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, sten og grus på del af matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  264189/21
 • Fra revisor: RE:[WARNING: MESSAGE ENCRYPTED] DTØ-rapport 1. kvartal 2021
  264115/21
 • Fra EDC. Tarupvej 27, 5792 Årslev
  263917/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Endeligt oprensningspåbud - fase 2, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  266914/21
 • fra borger. SV til ejer:Tarupvej 27, 5792 Årslev Vedr. oprensning
  268066/21
 • Fra DMR:henv vedr. materiale på Øster Bregninge 19, Bregninge, Ærø
  267574/21
 • Fra IRF, Sundhedsstyrelsen: Info om næste møde i seponeringsgruppen
  270191/21
 • Fra DGE: Dokumentation for boringssløjfning - Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ
  322596/21
 • Respons fra SHS på fForespørgsel om ledelse af session om ”Hygiejne på tværs” på temadag den 22-09-2021 om patientsikkerhed på tværs - svarfrist den 18-05-2021
  262656/21
 • Fra Agrolaw, Råstofgravning nær Billesbøllevej 4 , 5463 Harndrup
  264396/21
 • Fra Odense Kommune: Problematik omkring nedsivning af regnvand og jordforurening, Kottesgade 25, Odense
  263850/21
 • RE:[WARNING: MESSAGE ENCRYPTED] DTØ-rapport 1. kvartal 2021 - Nyt OUH - Det Tredje Øje Rapport Q1 2021 - END 180521.pdf
  264118/21
 • Fra Miljøteknik, Bilag til mail, oprensningsrapport, Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia
  310240/21
 • Fra DMR: Foresp om møde, Smedevej 12, Tommerup Stationsby
  262866/21
 • Fra Assens Kommune, Spørgsmål vedr. ny bygning på matr.nr. 164c Assens Markjorder
  263469/21
 • Fra DMR: Svar vedr oplæg, Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  263832/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Fortsætter oprensningspåbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  263807/21
 • Fra/til DMR - Status (foreløbig DualEM + planlagt poreluft)
  264000/21
 • Fra revisor: Erklæring Nyt OUH
  263643/21
 • Fra borger: anmodnig om udtalelse, Arealovrførselssag
  263352/21
 • Fra CJ AS, Mail med dokumnetation for opgravning af olietank, Svendborgvej 275, 5260 Odense S
  262424/21
 • Fra Udbudshuset Aps Aktindsigt - Tilbudsgivere og tildelte leverandører (CVR nr) på udbud?
  263975/21
 • Suppl. vedr. proces - Udkast til revideret vejledning om frit sygehusvalg mv.
  263073/21
 • Fra Orifarm: ang.Nystatin oral opløsning
  262632/21
 • Fra Miljøteknik, Mail med oprensningsrapport, Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia
  310235/21
 • Fra Rambøll, råstofplan 2020, opdatering af udpegningsgrundlag
  284244/21
 • Fra Koling Kommune, Bilag til mail, Supplerende forureningsundersøgelse, Banegårdspladsen 8-10, 6000 Kolding
  347516/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail med supplerende undersøgelse, Banegårdspladsen 8-10, 6000 Kolding
  347509/21

Udgående

 • Til Damsbo ApS, V1-høring, Bryllevej 2, 5250 Odense SV
  264397/21
 • Til Damsbo ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Bryllevej 2, 5250 Odense SV
  264398/21
 • Til Borger, Svar på henvendelse på Hovedgaden 2, Skovlund, lok: 577-99001
  264370/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Kirkegyden 80, 5270 Odense N
  264282/21
 • Til Nyborg Kommune: Info om at ejendommen udgår inden kortlægningen, Pilsgårdvænget 8, 5800 Nyborg
  264255/21
 • Til Nyborg Kommune: Bilag- Afgørelse, udgår inden kortlægning, Pilsgårdvænget 8, 5800 Nyborg
  264256/21
 • Mail til ansøger: Møde vedr. budget - Kunst mod utilstrækkelighed
  264237/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. hegn og V1-varsling af del af Stigevej 237, 5270 Odense N
  264176/21
 • Til Borger: Vedr. kompensation
  264007/21
 • Til indvinder, Råstof, Ang. høringssvar fra Vejen Kommune
  289773/21
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel om dokumentation for oprensning, Mågevej og Ternevej, 7100 Vejle
  263792/21
 • Til Fast Ejd, V1-høring, Handelsvej 26-30, 5260 Odense S
  263422/21
 • Til Fast Ejd, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Handelsvej 26-30, 5260 Odense S
  263423/21
 • Til DMR, Regionens svar på revideret oplæg til undersøgelse på Østergade 38-42 i Assens
  263061/21
 • Til DMR, Vedr. §8 til opførsel af carport mm, Industrivænget 3, 5700 Svendborg
  263041/21
 • Til Svendborg Kommune, §8-høringssvar, Industrivænget 3, 5700 Svendborg
  262990/21
 • Til Weekendavisen: om PFAS
  368176/21
 • Til Dental Kompagniet, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lucernemarken 8, 5260 Odense S
  262811/21
 • Til Dental Kompagniet, V1-høring, Lucernemarken 8, 5260 Odense S
  262810/21
 • Til Fjernvarme Fyn, V1-høring, Nistedvej 40, 5270 Odense N
  262663/21
 • Til Fjernvarme Fyn, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nistedvej 40, 5270 Odense N
  262664/21
 • SV: Udlevering af biomateriale fra kviktest
  262454/21
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. spærret adgang
  353979/21
 • Til BOrger, Orienteringsbrev vedr. den kommende indledende undersøgelse af Bjergfyrvangen 81, 5270 Odense N.pdf
  263290/21
 • Til Esbjerg Kommune, OK til at fortsætte, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  263817/21
 • Til virksomhed - Svar på henvendelse om forurening på, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  264048/21
 • Til EDC: Svar på HENV, Overgade 11F, Nustrup, 6500 Vojens - Matr. 0243
  262553/21
 • Til Borger: Orientering om indledende undersøgelse, Nymarksvej 56, Nyborg 450-81260
  262938/21
 • Til Middelfart Kommune: Spørgsmål til dokumentationsrapport_ Orientering om undersøgelse af tankgrav, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted. Lokalitet 410-81035
  263421/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, H.C. Lumbyes Vej 59, 5270 Odense N.pdf
  262529/21
 • Til Borger - Fremsendelse af undersøgelsesrapport_Rønshovedvej 19, 7100 Vejle (630-00808).pdf
  263291/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-varsel (høring) af ejendommene Rønshovedvej 17 og 19, 7100 Vejle (631-00808)
  263757/21
 • Til borger - Kopi af V1-afgørelse med bilag, Hjallesegade 24B, 5260 Odense S.pdf
  263543/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, H.C. Lumbyes Vej 59, 5270 Odense N.pdf
  262534/21
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af opfordring til tlf møde, Smedevej 12, Tommerup Stationsby
  262900/21
 • Bekræftelse fra TDC.pdf
  270019/21
 • Bekræftelse fra TDC.pdf
  270021/21
 • VS_ EF563487_Ordrebekræftelse, ordrenr. 235675006
  270020/21
 • Til borger, kvittteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 22, 5270 Odense N
  269653/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, H C Lumbyesvej 59, 5270 Odense N
  269706/21
 • VS_ EF564767_Ordrebekræftelse, ordrenr. 235675230
  270018/21
 • Til Billund Kommune og Varde Kommune: Referat af møde vedr. å-vandsprøver
  368725/21
 • Til Nyborg Kommune: kopi af orientering om indledende undersøgelse, Nymarksvej 56, Nyborg 450-81260
  262956/21
 • Til Asens Kommune: Forslag til dagsorden, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  262679/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Fredemarksvej 88, 5320 Agedrup.pdf
  263224/21
 • Til Peters Biler: Orientering om indledende undersøgelse, Vestervoldgade 41-43, Nyborg
  262876/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Svar på FORSP om arkivmateriale
  262420/21
 • Til borger: svar på HENV, Arealovrførselssag - 509-50053 Favrvrå Bygade
  263361/21
 • til Borger Afgørelse om udgået af kortlægningen Kottesgade 23 0dense, matr. nr 17d Åløkkegård Hgd lok nr 461-81620.pdf
  262389/21
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse af Granlyvej, 430-81472.pdf
  262993/21
 • Til borger, V1-høring, H.C. Lumbyes Vej 59, 5270 Odense N.pdf
  262533/21
 • Til borger, V1-høring, Fredemarksvej 88, 5320 Agedrup.pdf
  263226/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. den kommende indledende undersøgelse af Pejrupvej 60, 5600 Faaborg.pdf
  263165/21
 • Til Odense Kommune: Kopi af orientering om indledende undersøgelse, Gartnervænget Øst 35 og 37, 5240 Odense NØ, 461-81738
  263145/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. den kommende indledende undersøgelse af Stigevej 258, 5270 Odense N .pdf
  263215/21
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for ”Roesskovsvej 28-32, 5200 Odense, matr. 1abh Vestermarken, Odense Jorder, lok.nr. 461-00087"
  263946/21
 • TIl Nyborg Kommune: Kopi af orientering om indledende undersøgelse, Kertemindevej 160, Nyborg 450-81282
  263006/21
 • Til Borgere, Orientering om indledende undersøgelse af Søhusvej 246, Odense N, 461-81293.pdf
  263021/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Søhusvej 246, 5270 Odense N.pdf
  262558/21
 • Til Agrolaw, Råstofgravning nær Billesbøllevej 4 , 5463 Harndrup
  264034/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Fredemarksvej 88, 5320 Agedrup.pdf
  263227/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. den kommende indledende undersøgelse af Bjergfyrvangen 20, 5270 Odense N.pdf
  263238/21
 • Til Rambøll. SV: Kolding Landevej 69.. såning af blomstereng
  262194/21
 • Til Borger: Orientering om indledende undersøgelse, Vestervoldgade 41, 01, 5800 Nyborg
  262859/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. om en kommende indledende undersøgelse af Bjergfyrvangen 77, 5270 Odense N.pdf
  263268/21
 • Til Borger - V2-følgebrev_Rønshovedvej 17, 7100 Vejle (630-00808).pdf
  263374/21
 • Til Geoservice: Kontrakt 2021 til underskrift
  262892/21
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse af Højrupvej 10, 5750 Ringe.pdf
  263124/21
 • Til Borger, Orienteringsbrev vedr. Indledende undersøgelse af Stigevej 260, 5270 Odense N.pdf
  263197/21
 • Til Nyborg Kommune: Kopi af orientering om indledende undersøgelse, Vestervoldgade 41-43, 5800 Nyborg, lok. 450-81216
  262894/21
 • Til Borger: Orientering om indledende undersøgelse, Gartnervænget Øst 37, 461-81738
  263053/21
 • Til Borgere: Orientering om indledende undersøgelse, Gartnervænget Øst 35, 461-81738.
  263105/21
 • til projekthaver
  277056/21
 • Til projekthaver
  277022/21
 • TIl Borger: Orientering om indledende undersøgelse, Kertemindevej 160, Nyborg 450-81282
  262991/21

17. maj 2021

Indgående

 • Kopi af kommissorium
  379050/21
 • FODS - Scenarieværktøj - Plancher
  379019/21
 • Fra Niras: Adelgade - rev. drænplan
  264765/21
 • Fra DMR: Videregående undersøgelser, pulje 29
  261563/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret til undersøgelse
  261553/21
 • Fra SWECO Endelige rapporter - Stubdrupvej 75, Vejle
  261546/21
 • Fra Niras: Søndergade, Aabenraa, GeoGIS kontrolrapport, oplysninger vedr Søndergade 11A og B
  261565/21
 • Fra Udbetaling Danmark : På venteliste til VTO oprensning
  261530/21
 • Fra Borger: Vedr. kompensation 2021
  261517/21
 • fra SWECO - Endelige rapporter - Øster Snedevej 15A, Vejle Øst
  261208/21
 • Fra WSP: Videregående undersøgelser, pulje 29 2021 - TILBUD
  261558/21
 • D450-2021-107921 Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til opførelse af gaslager på ejendommen Lindholmvej 14, 5800 Nyborg 23000293021-137110239690409.pdf
  262203/21
 • Fra Nyborg kommune tilladelse efter jordforureningslovens §8 til opførelse af gaslager på Lindholmvej 14, 5800 Nyborg
  262202/21
 • Projekt Trivsel for fagligt løft ver. 6 (170521).docx
  260439/21
 • SPrinter0821051711140.pdf
  260438/21
 • Underskrevet tilsagnskontrakt
  260437/21
 • Telefonnotat - dialog om status for undersøgelserne, Vejrøvænget 4, Fredericia
  259998/21
 • Fra MOE: Kontrakt underskrevet
  259942/21
 • Fra DGE: Henvendelse: Bestilling af baggrundsmateriale Fangelvej 72, Broby
  260777/21
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Partshøringssvar til tillæg til tilladelse Jordløse i Assens Kommune
  260946/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. svar på tidligere mail, Kirkegyden 80, 5270 Odense N
  264278/21
 • Fra Borger, Genhusningsaftale.pdf
  270298/21
 • Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  294335/21
 • Fra Varde Kommune: Orientering - accept anvendelse af slagge under bygning, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  341984/21
 • Ny Indstillingsrunde af patientgrupper til helgenomsekventering på NGC's infrastruktur
  270497/21
 • Fra projekt: program og PM
  268778/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om aktindsigt Vedr. lokalitet 46100134/46105107 - Rugårdsvej 40, 5000 Odense C - aktindsigt
  268757/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om aktindsigt Vedr. lokalitet 46100134/46105107 - Rugårdsvej 40, 5000 Odense C - aktindsigt
  268724/21
 • Fra Vejle Kommune, Bilag til mail, Tilladelse til nedrivning af bygninger i hht JFL §8 stk 2, Gammelhavn 6, 7100Vejle
  262464/21
 • Fra Vejle Kommune, Bilag til mail, §8 ansøgning, Gammelhavn 6, 7100 Vejle
  262468/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sundhedsfaglig vurdering fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  265366/21
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. forurening på Roustvej 229, 6818 Årre
  265612/21
 • Fra Campus Vejle: vedr. Viden der virker
  266768/21
 • Fra projekt. vedr. gæster til akkreditering 13.6.2021
  267702/21
 • SV: Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. demensvenlige sygehuse (Svarfrist 17. maj 2021)
  271816/21
 • 03.05.2021_Referat-Protokoll.pdf
  272592/21
 • Udvalget for regional udvikling 7. juni
  272930/21
 • Fra Odense Kommune, Bemærkninger til §8-høringssvar, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  273391/21
 • Fra FDO: Bilag 1: Ref. af Bestyrelsesmøde 11.06.69 - underskrevet
  261901/21
 • Fra FDO: Bilag 2: Gl. dokumenter fra Sundhedsstyrelsen fra 1969
  261902/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  260472/21
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse om VTO
  259423/21
 • Databehandleraftale Faaborg-midtfyn Kommune
  385845/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Pulje 51: Lok. nr. 631-00808, Rønshovedvej 17 og 19, 7100 Vejle - Endelige rapporter
  262774/21
 • Fra Svendborg Kommune, Vedr. §8-pligt til opførsel af carport og drivhus, Industrivænget 3, 5700 Svendborg
  262862/21
 • Fra ejendomsmægler, henvendelse, VS: Jordforurening
  259701/21
 • Fra DGE: Vedr. Endeligt udkast til oplæg til friv. undersøgelse, 410-81444
  261181/21
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. omlægning af fliser på Ørbækvej 859
  278828/21
 • Fra Ørsted: vedr. Afgørelse (udkast) om afslutning af jordforureningssag ved T9804, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  260860/21
 • Fra DMR, Bilag til mail, undersøgelsesoplæg, Grønnegyden 24, 5270 Odense N.
  259958/21
 • Fra Borger: Bilag Underskrevet+købsaftale
  259436/21
 • Fra DMR, Mail med oplæg til frivillig undersøgelse, Grønnegyden 24, 5270 Odense N.
  259956/21
 • Fra Borger: Bilag til ansøgning
  259610/21
 • Fra Kolding Kommune, Råstofplan 2020 - Politisk behandling af høringssvar Kolding Kommune
  261761/21
 • Fra rådgiver: Henvendelse vedr. V1 varsel, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N.
  263436/21
 • Fra DGE: Bilag til "Vedr. Endeligt udkast til oplæg" - Endeligt oplæg, Bogensevej 17
  261185/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål vedr. indvindingsboring, 539-05713
  261246/21
 • Internt kortlægningsnotat, Grønnegyden 75, 5270 Odense N - udkast.docx
  259494/21
 • Fra DGE: Kvittering for accpet af opolæg, 410-81444
  261202/21
 • Fra FDO: FDO F1 - Billeshavevej 40, Strib
  261898/21
 • Fra Rambøll: Bekræftelse på igangsætning, Rolighed grusgrav
  259877/21
 • Fra Borger: Bilag - tingbog
  259432/21
 • Fra EDC: HENV, Jordforureningsattest på Overgade 11F, Nustrup, 6500 Vojens - Matr. 0243
  262550/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål vedr. indvindingsboring, 539-05713
  262383/21
 • Fra Vejle Kommune, Mail med udkast til §8 tilladelse for nedrivvning af bygninger, Gammelhavn 6, 7100 Vejle
  262453/21
 • Fra Kolding Kommune: Landzonetilladelse til forlængelse af terrænregulering på Vranderupvej 46, 6000 Kolding
  279265/21
 • 03.05.2021_Referat-Protokoll.pdf
  302402/21
 • Hovedaftale Faaborg-Midtfyn Kommune
  385850/21

Udgående

 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  261792/21
 • Til DMR: SV: Glasvænget 9, undersøgelsesrapport, rev1
  261777/21
 • Til borger, V1-høring, Nyborgvej 550, 5220 Odense SØ
  261675/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nyborgvej 550, 5220 Odense SØ
  261676/21
 • Til borger Høring og UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 incl. UDKAST Boligerklæring - Stubdrupvej 75, Vejle
  261616/21
 • Til Aabenraa Kommune: høring kortlægning af vejmartrikel
  261554/21
 • Til Borger: Vedr. 2021 kompensation
  261518/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål til sagen
  261053/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om sagen
  261048/21
 • Til DGE: Svar på henvendelse vedr.: Bestilling af baggrundsmateriale Fangelvej 72, Broby
  261213/21
 • til Niras: Brændevej 2: Faktura og budgetkontrol/økonomioversigt
  324503/21
 • Til COWI: Svar på spørgsmål
  260591/21
 • Til PSYK: Manglende udviklingsplan for forskning 2021
  259855/21
 • Til grundejer: V1-varsling, Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  261877/21
 • Til borger, V1-høring, Grønnegyden 75, 5270 Odense N.pdf
  260024/21
 • Til DMR og CC Svendborg Kommune: Bem til undersøgelsesoplæg
  261970/21
 • Til borger - Orientering om forureningsundersøgelse i Rugårdsvej.pdf
  275256/21
 • Til DGE: Vurdering af valg af analysepakke for jordpesticider
  260921/21
 • Problemer med at fejlmelde til Netdesign.
  259883/21
 • Til arbejdsgruppen Præsentationer fra arbejdsgruppemøde vedr. forberedelse af Dansk-Tysk Udviklingsalliance (Digital Valley) 12. maj 2021
  277788/21
 • Til projekt: godkendt udsættelse pga corona
  259772/21
 • Til ejendomsmægler, svar på henvendelse, SV: Jordforurening
  259712/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Billeshavevej 40, 5500 Middelfart - V1-varsling
  261896/21
 • Til borger - ejendommen udgår af regionens kortlægning - Øster Snedevej 15A, 7120 Vejle Øst
  261240/21
 • Til Borger: Orientering om boligundersøgelse, 461-81732
  261114/21
 • Til Borger: Afslag på VTO-anmodning
  260992/21
 • Til Tønder Kommune, Vuderingsstyrelsen og Søgaard Saft Aps: V2-kortlægning efter jordforureningsloven, Fabriuksvej 2, Tønder
  259560/21
 • Til FDO: Vedr. fremsendelse af dokumenter på sagen fra Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  261905/21
 • Til Rambøll: Opfordring om at sende tidsplan og møde i grusgraven, Rolighed Grusgrav
  259944/21
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  261881/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 75, 5270 Odense N.pdf
  260022/21
 • Til DGE: Accept af oplæg til undersøgelse, dvs. ingen boligundersøgelse, 410-81444
  261197/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Grønnegyden 75, 5270 Odense N.pdf
  260026/21
 • Til Sønderborg Kommune, Boligforeningen Søbo og Vuderingsstyrelsen: V2-kortlægning, Bülowsvej 9, Sønderborg
  259910/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 192810775.pdf
  261088/21
 • Til Nymølle:mail vedr. høringssvar til partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, sten og grus på del af matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  260693/21
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  261886/21
 • Tolkegebyr - Svar på spørgsmål 11.05.2021 til Avisen Danmark
  259671/21
 • Til Odense Kommune: Kopi af Orientering om boligundersøgelse, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ, lok. 461-81732
  261138/21
 • Til Borger, Fremsendelse af historik, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  261139/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail med udkast til afgørelse om ikke at meddele en §8 - Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  292197/21
 • Fra Kolding Kommune, Bilag til mail, Afgørelse om ikke at meddele §8, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  292202/21
 • Til Aabenraa Kommune: svar på spørgsmål vedr. indvindingsboring, 539-05713
  286595/21

16. maj 2021

Indgående

 • Fra DMR, BILAG, Undersøgelsesoplæg, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  259699/21
 • Fra DMR, Vedr. byggeri af carport og drivhus, Industrivænget 3, 5700 Svendborg
  259607/21
 • Fra DMR, Bilag til mail, oversigtskort, Industrivænget 3, 5700 Svendborg
  259615/21
 • Fra DMR, Mail med oplæg til undersøgelse, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  259695/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Langeland Kommune
  261489/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Langeland Kommune
  261482/21

15. maj 2021

Indgående

 • RE delareal matr. 17av udgår 17d afventer oprensning - SV Kottesgade 21 kortlægningsvurdering.msg
  260258/21
 • fra rådgiver rapport afgravning af forurening
  260257/21

14. maj 2021

Indgående

 • Re_ RegionSyd har deaktiveret min konsulent konto hos jer.
  295571/21
 • RegionSyd har deaktiveret min konsulent konto hos jer.
  295572/21
 • Orientering om ophør af rute 187 Oksbøl-Esbjerg til sommeren 2022
  258821/21
 • Ophør af rute 187 sommer 2022 - etabering af midlertidig flexpendlerordning.pdf
  258822/21
 • Fra DGE: Vedr. analyse af jordpesticider, Bogensevej 17, 5464 Brenderup Fyn
  260917/21
 • Fra projekt: anmodet om ny udsættelse pga corona
  259750/21

Udgående

 • Til speciallæge: uddybende svar på spørgsmål til rekvisitionslisten (regel 13)
  259102/21
 • Til borger: FORSP - Materiale om lok.nr. 482-81055: Rapporter og afgørelser . [Sagsnr.:16/29352], Gustavvej 13, 5935 Bagenkop
  258842/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - Østergade 13, 5610 Assens.pdf
  258999/21
 • Til Borger: Orientering om resultater og suplerende prøvetagning, Østergade 13, 5610 Assens.pdf
  258998/21
 • Til Borger: Bilag - 2000 V2-afgørelse.pdf
  259000/21
 • Til Borger: Bilag - 2003 Nuanceringsbrev.pdf
  259001/21
 • Til DMR: Kommentarer vedr. Hjarnøvænget 14, 7000 Fredericia - DMR-sagsnr. 2021-0225-04
  258650/21
 • Til Assens Kommune: Orientering vedr. Østergade 13, 5610 Assens
  259041/21
 • Til DMR: Orientering af grundejer om cannister-målinger og opsætning af luftrensere - Østergade 13, Assens
  259036/21
 • Til Styrelsen for patientsikkerhed: Anmodning om Udtalelse om forurening
  259039/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom; Hedelundhegnet 21, 5270 Odense N
  269649/21

13. maj 2021

Indgående

 • Notat med præciseringer og faglige supplementer til udvalgte CAPF-elementer
  267100/21
 • Fra Borger: Vedr. kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk, Hellesvej
  316051/21
 • Fra Borger: Vedr. kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk, Hellesvej
  270162/21
 • Fra projekt: vedr. ændringer til projektets gennemførelse
  260098/21

12. maj 2021

Indgående

 • Vejledning vedr. klimatilpasning
  267097/21
 • RE: opdatered projektplan
  399621/21
 • Fra Realdania: kopi af aftale om sekretariat
  378973/21
 • Fra Niras: kontrakt, fase 1
  256368/21
 • Dialog med Svbg Kommune RÅSTOF Om høringssvar vedrørende lerkørsel i Stenstrup
  263506/21
 • Fra COWI: Kopi af ansøgning vedr. Vestergade 8, Faaborg: Etablering af permanent aktivt ventilationsanlæg - FMK udtalelse
  278947/21
 • Fra COWI: Oplæg til supplerende
  255809/21
 • Fra Svindinge landsbyråd: Re: Vedr. Højgårdsvej 5, Svindinge, etableringsår
  255824/21
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Arbejdsbeskrivelse til prissætning, permanent ventilationsanlæg
  278951/21
 • Fra Fensmark: Rettelse vedr. placering poreluftsmålinger, Hovborgvej 44-48, 7200 Grindsted
  255739/21
 • PFra DMR, afrapportering - Teknisk - Vestergade 62, Tønder
  267056/21
 • Fra speciallæge: om lidokain til detumesering (vedr. regel 13)
  259096/21
 • Fra COWI: Reetablering efter borearbejde
  255157/21
 • Fra COWI og Beirholm, Revisor bemærkninger ver. Galleri Pagter - genhusningsaftale
  255626/21
 • RE_ Webex support tool.
  292599/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ejlskovsgade 15. Supplerende dokumentation for opfyldelse af §8 vilkår
  261666/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ejlskovsgade 15. Dokumentation for opfyldelse af §8 vilkår
  261668/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om ændret arealanvendelse på Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  261664/21
 • journalnummer 21/4388 - underskrevet tilsagnskontrakt
  254823/21
 • Underskrevet tilsagnkontrakt.pdf
  254824/21
 • Avisartikel 6. maj 2021 - Vardevej 151, Vejle
  256539/21
 • Fra Odense Kommune, Endelig § 8-tilladelse t. opførsel af drivhus, Vibevej 1A, 5000 Odense C
  260473/21
 • Fra Odense Kommune, Endelig § 8-tilladelse t. opførsel af drivhus, Vibevej 1A, 5000 Odense C
  260475/21
 • Fra MST - Sv: Spørgsmål vedr. overholdelse af miljøkrav
  353920/21
 • Fra Vejen Kommune: § 19-tilladelse til udspredning af boremudder, Vejen Kommune
  259194/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af vurdering af § 8 sag, Vibækvej 1
  254600/21
 • Kommunale repræsentanter til AK-udvalget i regi af Det Regionale Lægemiddelråd
  255721/21
 • Flensburg - brev ang. SARA
  254678/21
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  257008/21
 • Tlf. notat henv fra grundejer. vedr. Vibækvej 1, Odense, 461-05070
  256750/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  257857/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Status vedr. Fionaparken, matr. 285ab, 5400 Bogense
  257836/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Fund af olieforurening i jorden, Vejlevangen 13, 5300 Kerteminde
  257981/21
 • Fra Fensmark: Notat på oprensning af olieforurening, Æblehaven 9, 5320 Agedrup
  258024/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Brolandvej 93, 5320 Agedrup.pdf
  253922/21
 • Fra Borger: Vedr. § 8 i forbindelse med nedrivning af drivhus
  255351/21
 • Bilag 2 OUHs notat.docx
  255757/21
 • 21.05.2021_Dagsorden_-_Tagesordnung.pdf
  272549/21
 • Fra Odense Kommune: Fælles bemærkninger til dokumentation af oprensning ved V2NV, Rismarksvej 52, Odense
  266781/21
 • Fra DMR - sløjfning af boringer Pulje 46
  267437/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag DOP - Råolieterminalen - Udledning af (blyholdig) vand fra tank tag til tank farm (T-9804) (MST Id nr.: 3082703)
  268860/21
 • Fra SOSU Syd vedr. udbud
  267779/21
 • Fra Billund Kommune: Genfremsendt undersøgelsesoplæg
  389134/21
 • Fra Billund Kommune: Kommentarer til udkast til referat af teknikermøde
  368688/21
 • SV: Parkering - opdateret notat - Notat120521_2.pdf
  260509/21
 • Fra rådgiver: Rapport oprensning af forurening på Bodøvej 7 5700 Svendborg, lok. Nr 479-70163.
  259513/21
 • Fra Højen Nedbrydning: Vedr. oprensning af asbestforurening, Maderupvej 38, 5471 Søndersø
  259525/21
 • Fra Revisor: DTØ-rapport 1. kvartal 2021
  260972/21
 • Fysioterapi - Ændring af cvr.nr.
  260610/21
 • Henvendelse fra apoteker ang apoteksfilial på SVS
  279193/21
 • Fra Langeland Kommune: SV: Vedr. påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank på ejendommen Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær, matr.nr. 1ae, Helletofte By, Bøstrup
  259604/21
 • SV: Parkering - opdateret notat
  260508/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. høring af udkast til §8-tilladelse, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  261787/21
 • Fra Kolding Kommune: Samlet tilbagemelding fra Kolding Kommune og Region Syddanmark - Oplæg til forureningsundersøgelse ifm. § 8 - Storegade 47, Lunderskov
  259636/21
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene, garanti og ekstraaftaler
  259970/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse, Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  263626/21
 • Fra re.develop: Kommentar til oplæg, Avnbølvej 12, 6400 Sønderborg
  263642/21
 • Fra DMR: Vedr. analysepakke til undersøgelse, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  285648/21
 • Fra Sweco: Lokalitet 557-45002 Pederstræde 5, Bramming
  284405/21
 • Fra Niras, Råstofindvinding på ejendom med lokalplan 5-706 Energivej
  320974/21
 • Fra Sweco: Plan med poreluftsky
  301795/21

Udgående

 • Til borger - Afgørelse Vestergade 7, Aabenraa
  256483/21
 • Til Varde Kommune: Orientering om status på olieforurening - Hovborgvej 44-48, 7200 Grindsted
  255726/21
 • Til Stenbjerg ejendomme, Skat, Aabenraa Kommune: kortlægningsafgørelse på lok.nr. 545-30008, Søndergade 12 og 14, Aabenraa
  255719/21
 • Til KE: Direktionsmøde d. 17. maj 2021: Bemærkninger til udviklingsplan for forskning 2020-2021 for det præhospitale område
  255706/21
 • Til Borger: Møde med Region Syddanmark om Dejrupvej 16
  255646/21
 • Til Fensmark: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Hovborgvej 44-48, 7200 Grindsted
  255605/21
 • Til Odense Kommune, Spørgsmål vedr. sagsbehandling, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  255473/21
 • Til Landsyd: SV: Vedr. V1-kortlagt areal lok.nr. 575-81018, ændring af matrikel
  255441/21
 • Til NJS Trading og Vejen Kommune: kortlægningsafgørelse på lok.nr. 575-081018, mindre del af matriklen udgår af kortlægningen
  255452/21
 • Til borger: Oplysninger til brug ved forureningsundersøgelse, Fangelvej 72, 5672 Broby
  255213/21
 • Til COWI: Vedr. reetablering
  255170/21
 • Til Borger, Orientering om besigtigels og oprensning.pdf
  254569/21
 • Til Odense Kommune: Endelig kortlægningsafgørelse vedr. Højeløkke Allé 2a, 5270 Odense N
  253740/21
 • Til EDC. SV: Vedr. Jordforureningsattest på Høgelundvej 1, Vedsted, 6500 Vojens - Matr. 0017
  254711/21
 • Til Borger - Vedr. Indledende undersøgelse på Rønshovedvej 19, 7100 Vejle
  257507/21
 • Til Sønderborg Kommune og SKAT: Orientering om Afgørelse - Del af ejendom udgår af V2 kortlægning, Amtsvejen 11 m.fl., 6400 Sønderborg, lok. 533-05704
  256683/21
 • Til Tvillingegården, V1-kortbilag, høring, Grønnegyden 148, 5270 Odense N.pdf
  254999/21
 • Til Tvillingegården, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 148, 5270 Odense .pdf
  255002/21
 • Til Tvillingegården_Udgår inden kortlægning efter historisk gennemgang_Grønnegyden 148, 5270 Odense N.pdf
  254998/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-varsel (hørring) af ejendommen Rønshovedvej 19, 7100 Vejle (631-00808)
  257496/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ.pdf
  253762/21
 • Til Borger - V2-følgebrev_Rønshovedvej 19, 7100 Vejle (630-00808).pdf
  257489/21
 • Forberedelse af møde i Interreg-formandskredsen 17 maj
  255520/21
 • Til Vejle Kommune: materiale om Vardevej 151, 7100 Vejle, matr. nr. 38a Kølholt, Skibet
  254558/21
 • Svar til speciallæge: om lidokain til detumesering (vedr. regel 13).
  259100/21
 • Til Tvillingegården, V1-høring, Grønnegyden 148, 5270 Odense N.pdf
  254997/21
 • Fra/Til DGE: Korrespondance vedr. valg af analysepakker i forbindelse med frivillig undersøgelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn, lok. 410-81444
  254553/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ.pdf
  253760/21
 • Til Varde Kommune; §8 lovligørelse af terrasse via revideret §8 tilladelse
  254891/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ.pdf
  253764/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  254542/21
 • Til Haderslev Kommune. 5543-50005 Høgelundvej 1, Vojens. Udgår inden kortlægning efter historisk gennemgang.
  254605/21
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering varsles matr. nr. 696h Fredericia Bygrunde V1 kortlagt
  254434/21
 • Til TV2 Fyn: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  256798/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 192469577.pdf
  254572/21
 • Til Sønderborg Kommune: Afgørelse - Del af ejendom udgår af V2 kortlægning, 533-05704
  256675/21
 • Til Billund Kommune: Kvittering op modtagelse af Undersøgelsesoplæg.
  389139/21

11. maj 2021

Indgående

 • Forureningsundersøgelse på ejendommen Smedegade 14 Blans.msg
  256042/21
 • fra rådgiver undersøgelsesrapport
  256040/21
 • Fra Sønderborg kommune forureningsundersøgelse smedegade 14 sønderborg
  262403/21
 • Forureningsundersøgelse på ejendommen Smedegade 14 Blans.msg
  262405/21
 • Fra GSK: Om lægemidler, som ikke er godkendt af Medicinrådet til standardbehandling
  253993/21
 • Fra COWI: Rapport på Højmevej
  270552/21
 • Fra Niras: RE: Vedr. Boringer på Tværvej 1 og Fredensgade 10, Aarup
  251576/21
 • Fra borger, tidl. grundejer Slotsgade 5: Sv: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  250284/21
 • Fra Advokat, Råstof, VS: Råstofindvindingstilladelse på Lilholtvej 6, 6500 Vojens (Vores sagsnr. 31660)
  272024/21
 • Fra ansøger. revideret budget
  256287/21
 • Fra ansøger: rev. budget og ansøgningsskema
  256141/21
 • Fra DGE: Tlf. notat, henv. fra DGE ved oplæg til undersøgelse, Bogensevej 17, Brenderup, lok. 410-81444
  254231/21
 • Fra mst:Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild fra tankmixer M-8802 B ved tank T8802 (MST Id nr.: 3074148)
  253958/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tillæg til jordhåndteringsplan og §19 ansøgning
  254016/21
 • fra projekthaver
  256537/21
 • Databehandleraftale Fredericia Kommune
  251112/21
 • Fra Healthcare DENMARK: HCD regnskab 2020 og revisionsprotokol
  251256/21
 • Fra IB-ministeriet:- Ny bkg. om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd mv. under COVID-19
  250180/21
 • Fra Misbrugscenter Sønderborg - Oplysning om Cvr nr.
  250953/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. flytning af afværgeboring PB4 om moniteringsborger
  252344/21
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  253093/21
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. gennemførelsesrapporten 2020
  252681/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om anvendelse af slagge, Østermarkvej 14, 6230 Rødekro
  252896/21
 • Fra SWECO - Nygade 20 - grundejer rapport, indledende undersøgelse
  253207/21
 • Fra Haderslev Kommune: Fund af forurening med bly i jorden, Bevtoft Kirke, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  253018/21
 • TH Budget_ minus 7,5% Egenandel RSD
  251077/21
 • Kvittering for opsigelse af ydernummer
  253051/21
 • fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  252756/21
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding, opdateret rapport
  253379/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 18, 5270 Odense N.pdf
  252996/21
 • Fra DGE: Pulje 59 og 60: Referat af opstartsmøde samt opdateret tidsplan
  272621/21
 • Databehandleraftale mellem Region Syddanmark og Peytz Mail
  250581/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Reetablering af moniteringsbrønde og pumpebrønd PB4, Møllebugtvej 3 - 5a, 7000 Fredericia
  252352/21
 • Fra Fensmark: Vedr. evt. oprensning, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  253181/21
 • Fra DGE. Telefonbesked - V1 - Salg af ejendom
  251789/21
 • Fra LIFA A/S: Anmodning om regionens udtalelse i forbindelse med arealoverførsel af grusvej, Hannerup Engvej 43, 7000 Fredericia
  253289/21
 • Fra borger. Telefonbesked - Nedgravet olietank - Manglende attest
  251881/21
 • Hovedaftale Fredericia Kommune
  251126/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Niels Kjeldsensvej 7, 7323 Give.pdf
  252044/21
 • Fra Ejedomsselskabet den Fynske Forskerpark: Indkaldelse til bestyrelsesmøde og generalforsamling i Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark
  256926/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Udkast til referat fra Healthcare DENMARK 35. bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2021
  256941/21
 • Re_ Virtuelt møde med samordningskonsulent d. 27 maj kl 16.45
  255164/21
 • Fra DGE: Vedr. frivillig undersøgelse - revideret oplæg, Bogensevej 17, Brenderup Fyn, lok. 410-81444
  254008/21
 • Fra ansøger: rev. budget
  256091/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles tilbagemelding Vedr. dokumentationsrapport for Promenaden, bygning 1 (byggefelt 3) i Kanalbyen
  258661/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om plan for flytning af afværgeboring PB4 om moniteringsborger
  251182/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Stenløse Bygade 22B, 5260 Odense S.pdf
  252401/21
 • Fra Assens Forsyning: Bekræftelse på sløjfning, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  252245/21
 • Opsiger ydernummer - fået ydernummer i Region Midt
  253039/21
 • Høring: Frist den 16/5 - Høring vedr. ændret bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af en tilvalgsordning)
  252328/21
 • Høring: Frist den 16/5 - Høring vedr. ændret bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af en tilvalgsordning)
  252974/21
 • Fra projekt: program pr. maj 2021
  268746/21
 • Fra Canopy Growth, Spm. om Grønnegyden 105, Odense N
  269709/21
 • Fra borger. VS: Telefonbesked - Nedgravet olietank - Manglende attest
  251878/21
 • Fwd: Henvendelse fra Vejen Kommune
  268117/21
 • Fra Assens Forsyning: Vedr. sløjfning af afværgeboring, Højmarken 1, 5492 Vissenbjerg
  252232/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 20, 5270 Odense N.pdf
  252471/21
 • Udkast til revideret vejledning om frit sygehusvalg mv.
  252463/21
 • Fra SWECO Nygade 20 - teknisk rapport, indledende undersøgelse
  253209/21
 • Fra SWECO - Nordkrogen 8 - teknisk rapport indledende undersøgelse
  252828/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag ved P37.233 (MST Id nr.: 3068994)
  250133/21
 • Fra Franck Miljø- & Geoteknik: FORSP om arkivmateriale
  262413/21
 • Fra SWECO - Nordkrogen 8 - grundejer rapport indledende undersøgelse
  252829/21
 • Fra DR: Temagruppen for Kvalitet møde 20. maj - Dagsorden m. bilag
  265014/21
 • Fra SDE vedr. projekt
  388859/21
 • Fra DGE: Tilrettet oplæg til undersøgelser på Bogensevej 17, Brenderup Fyn, lok. 410-81444
  260903/21
 • Fra borger: Miljø
  279333/21
 • Fra Borger: Miljø
  279219/21
 • Fra virksomhed Henvendelse om forurening Diskovej 20, 7100 Vejle
  264040/21
 • Fra Sønderborg Kommune, Mail med afgørelse om ikke-påbud, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg
  284347/21
 • Hovedaftale Odense Kommune
  385797/21

Udgående

 • Til Hatting, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nyborgvej 565, 5220 Odense SØ
  253305/21
 • Til Hatting, V1-høring, Nyborgvej 565, 5220 Odense SØ
  253304/21
 • Til Borger, Orientering om besigtigelse og evt. oprensning.pdf
  253276/21
 • Til borger - Høring og UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Nygade 207323 Give
  253248/21
 • Til Borger, Orientering om besigtigelse og evt. oprensing.pdf
  253217/21
 • Til Odense Kommune, § 8a høringssvar, ingen bemærkninger, Vibevej 1A, 5000 Odense C
  253156/21
 • Orientering om undersøgelse og evt. oprensning.pdf
  253144/21
 • Til borger - Høring og UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 incl. UDKAST Boligerklæring - Nordkrogen 8, 7300 Jelling
  253128/21
 • til borger svar på henvendelse Vedr. Aabenraa vej 16 6100 Haderslev
  253085/21
 • Til Nyborg Kommune: Høring, Udkast til kortlægningsafgørelse samt undersøgelsesresultat, Libavej 1, Ørbæk
  252823/21
 • Til Ejendomsmægler: Kortlægninsgbrev og bilag vedr. Kongensgade 105
  252553/21
 • Til COWI, Fastsættelse af beløb for kompensation
  254945/21
 • Svar til GSK: Om lægemidler, som ikke er godkendt af Medicinrådet til standardbehandling
  254006/21
 • Til Niras: SV: Vedr. Boringer på Tværvej 1 og Fredensgade 10, Aarup
  251585/21
 • Til DMR: Materiale om lok 493-00024
  251570/21
 • Til borgere, V1-afgørelse samt del udgår, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  250354/21
 • Til borger, tidl. grundejer Slotsgade 5: SV: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  250292/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler
  250166/21
 • Til borger, tidl. grundejer Slotsgade 5: SV: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  250048/21
 • Til borger, Slotsgade 5: Slotsgade 5, Aabenraa, undersøgelsesnotat til orientering
  249981/21
 • Til Advokat, Råstof, SV: Råstofindvindingstilladelse på Lilholtvej 6, 6500 Vojens (Vores sagsnr. 31660)
  272030/21
 • Til MOE: Kontrakt til underskrift mv.
  249940/21
 • Til Borger: Svar på status for sagsbehandling af mulig kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk, Hellesvej
  316044/21
 • Til DTU: Kommentarer til udkast til referat af statusmøde
  400127/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ.pdf
  252228/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 18, 5270 Odense N
  253007/21
 • Til grundejer: Orienteringsbrev, Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev, hovedejer
  253400/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ.pdf
  252231/21
 • Til EDC: SVAR på HENV, Torningvej 25, 6070 Chr. Feld - Matr. 67a
  250710/21
 • Til Niras. Arkivmateriale for lok. nr. 461-06195
  250233/21
 • Til Niras. Arkivmateriale for lok. nr. 461-06099
  250193/21
 • Til DMR: OM afværge
  252175/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  253206/21
 • Til Haderslev Kommune: Spørgsmål vedr. dokumentation på evt. oprensning, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  253030/21
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering sendes resultatet af videregående undersøgelser på Gothersgade 47, Fredericia
  253398/21
 • Til Kerteminde Kommune: Vedr. Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev - orienteringsbrev til grundejere
  253414/21
 • Til DMR: Kortbilag 2017
  252254/21
 • Til Borger: Varsel VTO undersøgelse
  249948/21
 • Til Fensmark: Kvittering for modtagelse af mail m. spørgsmål vedr. forurening op mod skel, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  252602/21
 • Til Borger: Ejendom omfattet af VTO
  250184/21
 • Teststrategi og plan.pdf
  251807/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der er under sagsbehandling, 440-81105
  253404/21
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  252213/21
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser på Bogensevej 17, Brenderup Fyn, lok. 410-81444
  252587/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Smedegyden 3b, 5320 Agedrup.pdf
  253316/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Smedegyden 3, 5320 Agedrup.pdf
  253307/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. evt. § 8 sag, Vibækvej 1 i Odense - status på afklaring af det videre forløb
  253449/21
 • Til DMR: OM Undersøgelse 1999
  251619/21
 • Til DMR: Kortlægningsbrev V1V2 2017
  252168/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. UDKAST til svar vedr. dokumentationsrapport for Promenaden, bygning 1 (byggefelt 3) i Kanalbyen
  252845/21
 • Til Borger: Svar på status for sagsbehandling af mulig kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk, Hellesvej
  253494/21
 • Til Langeland Kommune: Kvittering vedr. påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening fra villaolietank på ejendommen Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær, matr.nr. 1ae, Helletofte By, Bøstrup
  251905/21
 • Til Virksomhed2, Afgørelse - delområde udgår af kortlægning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  252083/21
 • Til grundejer: Orienteringsbrev, Vejrupskovvej 1, 5290 Marslev, meddejer
  253401/21
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering vedr. omr. der udgår af kortl., Saltgade 11, 6760 Ribe
  252211/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 20, 5270 Odense N
  252487/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ.pdf
  252230/21
 • Til Niras Arkivmateriale for lok. nr. 461-00148
  250171/21
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer vedr. flytning af afværgeboring PB4 om moniteringsborger
  251453/21
 • Til Niras. Arkivmateriale for lok. nr. 461-06143
  250217/21
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - delområde udgår af kortlægning, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  252212/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Brolandvej 95, 5320 Agedrup
  253938/21
 • Til Billund Kommune: Udkast til referat af teknikermøde
  368683/21
 • Til borger: BILAG: Rapport indeluftundersøgelse 2020, Jomfrustien 11 A-F Haderslev.pdf
  320358/21

10. maj 2021

Indgående

 • Fra Formpipe: Aflevering forsinket pga uoverensstemmelser i dataoverførsel
  253750/21
 • 20210410-008944 -Mobile Incident - 4G dropped calls.pdf
  294124/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Bemærkninger til forundersøgelser, Rekreativt område ved Trolden
  250011/21
 • Fra WSP: Tidsplan - overfladevand pulje 5
  249918/21
 • Region Syddanmark Service Management Rapport 4 - april 2021 (2).pdf
  294020/21
 • Fra MJ: Orientering af deltagelse forud for møde i direktionen 17. maj 2021
  248744/21
 • Fra Nyborg Kommune: Højgårdsvej 5, 5853 Ørbæk, tidligere udførte undersøgelser af kontaktrisiko
  249179/21
 • RE: Konsulenttimer i indeværende kontraktperiode
  254025/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvittering på tilbageførsel
  248386/21
 • Fra MOE: Tilbud VTO undersøgelse
  248303/21
 • Fra DMR - Endelige rapporter (teknisk rapport og 2 grundejerrapporter) - Jernbanegade 1 og 1A, Gråsten
  248569/21
 • Fra rådgiver - status- udførte undersøgelser
  353970/21
 • SV: Høring over forslag til Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning for evaluering af sundhedsteknologi
  248311/21
 • Bilag 2 Havnegade 12-14 Odense.pdf
  252597/21
 • Havnegade 12-14 Jordforurening.pdf
  252596/21
 • 2019-1477.2019-12-03. Havnegade 12-14 Odense - tilbud revideret.pdf
  252599/21
 • fra Odense kommune : Pakhuskajen, Odense (Havnegade 12-14)
  252592/21
 • 2019-2378 2020-01-10. Undersøgelsesrapport inkl. bilag_Optimized.pdf
  252598/21
 • Fra borger, tidl. grundejer Slotsgade 5: Sv: vedr. forureningsundersøgelser på Slotsgade 5, Aabenraa
  249975/21
 • Fra Niras: Artikel ORSA-rør i kloakker
  247710/21
 • Fra Fensmark: Undersøgelsesoplæg, Hovborgvej 44-48, 7200 Grindsted
  255416/21
 • Fra Fensmark: SV: Status på olieforurening på Hovborgvej 48, 7200 Grindsted
  255414/21
 • Fra DGE: Vedr. oplæg til undersøgelser, 440-81444
  251210/21
 • Fra DGE: Bilag til "Vedr. oplæg" - historik og oplæg til undersøgelser, Bogensevej 17
  251211/21
 • Fra Landsyd: Vedr. V1-kortlagt areal lok.nr. 575-81018, ændring af matrikel
  255435/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  249479/21
 • KOrrespondance med Nordfyns KOmmune om frivillig undersøgelse
  249267/21
 • Fra Niras: SV: Sewers and VC
  247712/21
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S, Høringssvar - trækker ansøgning om § 52 disp. tilbage, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  247679/21
 • Fra DMR, Entreprisekontrakt retur, Sønderportsgade
  249262/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  249478/21
 • VS: Præsentationer til mandag fra Designskolen t.o.
  400875/21
 • Fra Aabenraa SV: Partshøring - udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding matr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  248956/21
 • Fra Borger: Ansøgnings om optagelse under VTO
  247647/21
 • Adgang til DWH data.pdf
  249545/21
 • Fra Rambøll - Udkast til rapport (undersøgelse i stedet for oprensning)
  249028/21
 • Høring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale (Frist 25/5)
  248578/21
 • Fra SWECO - Jennumvej 135, Vejle - grundejer rapport - indledende undersøgelse
  248368/21
 • Fra Sweco: Bemærkninger til Aabenraa kommune vedr opgravning på Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  246636/21
 • Fra Nyborg Kommune: Spm vedr boring, Margårdsvej 2, Nyborg
  247180/21
 • Fra SWECO - Jennumvej 135, Vejle - teknisk rapport - indledende undersøgelse
  248367/21
 • Fra WSP, Råstof, opdatering af udpegningsgrundlag
  263078/21
 • Fra Rambøll: Kvittering fro svar vedr muld til Brylle grusgrav
  246939/21
 • Fra Borver: Bilag til ansøgning
  247652/21
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: Kortlægning af projekter med medicinafstemning
  247972/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen : Opfølgning på specialeplanen 2020. Afklaring vedr. datatræk fra Sundhedsdatastyrelsen og den fremadrettet proces
  248772/21
 • Fra Sweco: Svar vedr opgravning på Nr Hostrupvej 15, Rødekro
  246613/21
 • Høring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale (RETTELSE I BILAG)
  248597/21
 • Fra Vejen Business College: vedr. Pilotprojekt om bæredygtigt forbrug
  247890/21
 • Fra Svendborg Kommune: Arealoverførsel af vejareal, matr.nr. 24ay Sørup, Svendborg Jorder, Sofielund Skovvej 50, 5700 Svendborg
  252035/21
 • Fra DMR: Historik for Rismarksvej 52, revideret
  253376/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Notat på oprensning af olieforurening, Tårupvej 35, 5500 Middelfart
  271631/21
 • Fra Borger: henv. vedr. status for sagsbehandling af evt. kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk, Hellesvej
  253492/21
 • VS: NIRAS: Anmodning om arkivmateriale for lokaliteter i Odense S
  250181/21
 • VS: NIRAS: Anmodning om arkivmateriale for lokaliteter i Odense S
  250223/21
 • Fra Odense Kommune: status på afklaring af det videre forløb, Vibækvej 1, Odense
  253432/21
 • Fra Vejle Kommune: Vurdering af §8 pligt, Springbjergvej 16, 7183 Randbøll
  252777/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Bilag: Miljøteknisknotat_Tårupvej 35, 5500 Middelfart
  271636/21
 • Fra STRING-netværket: TEN-T Corridor ScanMed - Macroregion Meeting with the Coordinator - safe the date 28.05.2021 9:00-12:00 CEST Invitation to become speaker
  256862/21
 • Fra Vejle Kommune: Ansøgningsmateriale for Tybovej 3
  275505/21
 • Fra DGE: Bilag til "Vedr. Frivillig undersøgelse" - Revideret oplæg til undersøgelse, Bogensevej 17
  254023/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse for Tybovej 3
  275484/21
 • Re: kan du hjælpe
  259228/21
 • Fra borger, kvittering for svar vedr. Stenløsebygade 22 B : Matr. nr. 4bi Stenløse By, Stenløse, Stenløse
  252020/21
 • Fra Kolding Kommune: Svar til rådgiver vedr. oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  251246/21
 • Fra EDC. Vedr. Jordforureningsattest på Høgelundvej 1, Vedsted, 6500 Vojens - Matr. 0017
  254617/21
 • Fra Fensmark: Spørgsmål vedr. forurening op mod skel, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  252577/21
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af §8-pligt, Bondovej 17, 5250 Odense SV
  252707/21
 • RE: Hvenetved 5 - oplæg på supplerende undersøgelser
  253363/21
 • VS: NIRAS: Anmodning om arkivmateriale for lokaliteter i Odense S
  250240/21
 • Fra DMR: Fotos fra gravearbejde, Rødegårdsvej 209, 5230 Odense M
  250095/21
 • VS: NIRAS: Anmodning om arkivmateriale for lokaliteter i Odense S
  250207/21
 • Fra Kolding Kommune: Tidspunkt for drøftelse af oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  251201/21
 • Fra DEC: HENV, Vedr. Torningvej 25, 6070 Chr. Feld - Matr. 67a
  250706/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Afdækning med flis i Kanalbyen
  253055/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Bemærkninger" - tilsynsrapport efter §8_med bilag, Warmingsgade 1, 6000 Kolding
  325429/21
 • Fra SDE vedr. projekt
  388866/21
 • Fra ansøger, Råstof, Sødover
  372665/21
 • Fra MEldgaard Miljø AS: BEM vedr kortlægning af Eltangvej 136, 138 og 140, 6051 Almind
  259539/21
 • Incident Rapport - Dropped calls 4G - 10.4. 2021
  294123/21
 • NetDesign driftsrapport for april måned 2021
  294019/21
 • Fra Borger: henv. vedr. status for sagsbehandling af evt. kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk, Hellesvej
  316038/21
 • Fra COWI: vedr. elektronikanalyse
  368175/21

Udgående

 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  249482/21
 • Til Niras: VS: Højgårdsvej 5, 5853 Ørbæk, tidligere udførte undersøgelser
  249188/21
 • Til forkvinde i Svindinge landsbyråd: Vedr. Højgårdsvej 5, Svindinge
  249170/21
 • Til Nyborg Kommune: Brønd på Margårdvej sløjfes af grundejer
  249155/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Thorupvej 70, 5220 Odense SØ
  249021/21
 • Til borger, V1-høring, Thorupvej 70, 5220 Odense SØ
  249020/21
 • Til borger - Jernbanegade 1A, Gråsten - Høring og UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 og UDKAST Boligerklæring
  248972/21
 • Til borger - Jernbanegade 1 Gråsten - Høring og UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 og UDKAST Boligerklæring
  248949/21
 • Til MKH: Indkaldelse af SM til direktionsmødet d. 17. maj 2021
  248782/21
 • Til Nordicals: Kortlægningsbrev
  249180/21
 • Til Nordicals: Kortlægningsbrev
  249175/21
 • Til Borger, Udkast boligerklæring, 1. ejer.pdf
  248922/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Orientering om undersøgesle og afslutning af indsats, 2. grundejer.pdf
  248939/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Udkast boligerklæring, 2. ejer.pdf
  248940/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Udkast til kortlægning på V2, 2. ejer.pdf
  248941/21
 • Til Langeland Kommune. Jordforurening, Hovedgaden 10-12, Humple, Lok: 481-19
  248901/21
 • Til Borger, Afrapportering vidr. und. 481-00019 Hovedgaden 10, 5932 Humble
  248926/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Afrapportering af vidr. und. Lok: 481-00019 Hovedgaden 10, 5932 Humble
  248943/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, 1. ejer..pdf
  248923/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgesle og afslutning af indsats, 1. grundejer.pdf
  248919/21
 • Til SM: Ny fremsendt udviklingsplan for sundhedesforskning til direktionsmødet d. 17. maj 2021
  248172/21
 • SV til MJ: Udviklingsplan for det præhospitale område skal på direktionsmøde d. 17. maj 2021
  248145/21
 • Til CS: Afklaring om rolle i projektgruppen?
  247910/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stigevej 237, 5270 Odense N
  247863/21
 • Til borger, V1-høring, Stigevej 237, 5270 Odense N
  247862/21
 • Til orientering: V1-varsling af del af Stigevej 237, 5270 Odense N
  247861/21
 • Til Esbjerg Kommune, Regionens svar på §8, Fanø Losseplads, lok: 563-55006
  247842/21
 • Til borgere, V1-høring, Stigevej 239, 5270 Odense N
  247857/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stigevej 239, 5270 Odense N
  247858/21
 • Til KB Stige, V1-høring, Hedelundhegnet 64A-74B, 5270 Odense N
  247853/21
 • Til KB Stige, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 64A-74B, 5270 Odense N
  247854/21
 • Til Grundejerforeningen Hedelundhegnet, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  247850/21
 • Til Grundejerforeningen Hedelundhegnet, V1-høring, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  247849/21
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Kvittering for modtagelse samt svar på spm, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  247705/21
 • Til DGE, Svar på Oplæg til undersøgelse på 461-06149: H.C. Lumbyes Vej 18, 5250 Odense
  247563/21
 • OUHs Høringsinput til Region Syd vedr. Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning.docx
  247216/21
 • SV: Høring over forslag til Behandlingsrådets proceshåndbog og metodevejledning for evaluering af sundhedsteknologi
  247215/21
 • Til Nyborg Kommune: Brønd på Margårdsvej 2, Nyborg
  247541/21
 • Til WSP: Tidsplan ønskes
  247118/21
 • Dialog med Svbg Kommune RÅSTOF Om et Høringssvar fra nabo ang vejadgang
  263497/21
 • Til Niras: Vedr. Boringer på Tværvej 1 og Fredensgade 10, Aarup
  246608/21
 • Til Niras: SV: Sewers and VC
  247716/21
 • Til Sønderborg Kommune,Spørgsmål til påbudssag på Espehøjvej 15, 6430 Nordborg
  246252/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering sendes retur
  246012/21
 • til borger V2 kortlægning af Vestvejen 37a, Nordby, 6720 Fanø matr. nr 327a Odden By, Nordby lok nr 563-00010.pdf
  246543/21
 • Til Nyborg Kommune: Svr vedr brønd/ boring, Margårdsvej 2, Nyborg
  247190/21
 • Til borger og Odense kommune: afgørelse - udgår inden kortlægning Over Holluf Toften 8, 5220 Odense SØ
  247544/21
 • Til Middelfart Kommune, Ingen bemærkninger til afgørelse om ikke-påbud, Algade 74, 5592 Ejby
  247048/21
 • Til Varde Kommune: SPM om status, samt anmodning af lovliggørelse af terrasse på Dejrupvej 18.
  248139/21
 • FEJL - PDF uden hele dokumentet
  248464/21
 • Tids- og aktivitetsplan 100521.pdf
  249535/21
 • Til Nordfyns Kommune: Høring, Ølundgyden 29, 5450 Otterup
  248784/21
 • Til borger, V2 varsel på: 480-81470, Vognmand, Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune, Matr.nr. 1ac og 1r, Ølund By, Skeby. - Høring med bilag, Øllundgyden 29, Otterup.pdf
  249166/21
 • Til Hjembo Nørrebrogade, V0-brev, Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia.pdf
  247492/21
 • Til Rambøll: Svar på oplæg til oprensning i Rolighed grusgrav
  249266/21
 • Til Rambøll: Svar vedr muld til Brylle grusgrav
  246929/21
 • Til Rambøll - Bemærkninger til udkast
  249090/21
 • Tilbud vedr. drift af Interreg-sekretariatet 2022-2029
  247599/21
 • Til borger - Ejendommen udgår af regionens kortlægning - Jennumvej 135, Vejle.pdf
  248715/21
 • Til Cowi: Tillægsaftale på Hvenetved 5
  253368/21
 • Til Odense Kommune: Varsling om undersøgelse på matrikel 16q Bellinge By, Bellinge
  253370/21
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - delområde udgår af kortlægning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  247884/21
 • Til Nybolig, Svar på henvendelse, Gl, Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  251350/21
 • Til Kolding Kommune: Kvittering vedr. tidspunkt for drøftelse af oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  251227/21
 • Til DJ Miljø og Geoteknik P/S: Henvendelse om afgørelser og rapporter
  251493/21
 • Til WSP, Råstof, opdatering af udpegningsgrundlag
  263088/21
 • Til Vejle Kommune: anmodning om §8 ansøgning
  275493/21

9. maj 2021

Indgående

 • Fra borger, opfølgende mail vedr. Stenløsebygade 22 B : Matr. nr. 4bi Stenløse By, Stenløse, Stenløse
  251998/21

Udgående

 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  245914/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  245911/21
 • Til borger, svar vedr. Stenløsebygade 22 B : Matr. nr. 4bi Stenløse By, Stenløse, Stenløse
  252006/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stenløse Bygade 22B, 5260 Odense S
  252423/21

7. maj 2021

Indgående

 • Fra DMR: Re: Glasvænget 9, data fra B110
  246650/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Midler disponeret VTO afværge
  245990/21
 • Fra Niras, Råstof, 46a Tumbøl_Myndighedshøring_Udkast.docx
  333352/21
 • Fra Niras, Råstof, 46a Tumbøl_Screeningsafgørelse_Udkast.docx
  333353/21
 • Fra Niras, Råstof, 46a Tumbøl - Forslag til myndighedshøring
  333351/21
 • Fra Niras, Råstof, 46a Tumbøl_Screeningsskema__Udkast.docx
  333355/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om kortlægningsbrev
  249169/21
 • Fra DMR: Materiale om Øster Bregninge 19, Bregninge, Ærø
  251503/21
 • Fra Ejendomsmægler: Materiale om Kongensgade 105
  252546/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag 1.2 - Skurby, etape 3 fra 0,5-1,0 m u.t.
  271249/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag - analyseresultater 2
  271252/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Miljøhåndteringsplan for skurby, etape 3, Guldrankevej, Gartnerbyen, Odense
  271247/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag - analyseresultater 1
  271251/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag 1.3 - Skurby, etape 3 fra 1,0-1,5 m u.t.
  271250/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag 1.1 - Skurby, etape 3 fra 0,0-0,5 m u.t
  271248/21
 • Fra Franck Geoteknik, Guldrankevej, Gartnerbyen, Odense - miljøhåndteringsplan for skurby, etape 3
  243883/21
 • Fra Tønder Kommune, Accept af slaggeudlægning under ny bygning - Tønder Kommunes sagsID 09.08.35-P19-6-21
  243464/21
 • Fra Esbjerg Kommune, lokalitet 563-55006 Manglende afdækning af gammel losseplads
  243558/21
 • fra rådgiver Pakhuskajen, Odense (Havnegade 12-14)
  246122/21
 • 2020-3285 2021-05-07 Revideret oplæg til §8-undersøgelse i byggefelter, Havnegade 12-14, Odense inkl. bilag.pdf
  246123/21
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. 461-81664
  243536/21
 • Fra borger: Supplerende oplysninger vedr. slaggeudlægning på Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  242235/21
 • Fra borger: Mængden af udlagt slagge i udkast ikke korrekt, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  242036/21
 • Fra Vejle Kommune: Påbud om undersøgelse af jordforurening på Dandyvej 19, 7100 Vejle
  244344/21
 • Fra MST: Afslutning af forureningssag på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia- spild fra motorventil 88MOV59 (MST Id nr.: 3051937)
  242101/21
 • Underskriftsbilag fra sygehusene, december 2020.pdf
  243730/21
 • Fra Shell: Høringssvar til UDKAST til midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra oprensning af xylenspild (Havneterminalen, Kongensgade 113, Fredericia)
  241982/21
 • Underskriftsbilag fra sygehusene, november 2020.pdf
  243708/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Pulje 51: Lok. nr. 630-82484, Vardevej 193, Raakjærsvej 3, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle - Endelige rapporter
  243294/21
 • Fra MST: svar vedr. undersøgelsesrapport i forbindelse om varsel om påbud om oprensning ved tank T8805 på FDO J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia (MST Id nr.: 3054034)
  243069/21
 • Fra Rådgiver: Anmodning om materiale
  243039/21
 • Danske Regioner: Invitation til indstilling af emner til Lærings- og Kvalitetsteams
  242417/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale
  246142/21
 • Fra Odense Kommune: vedr. materiale om gartneri Over Holluf Toften 8
  246574/21
 • Fra Rambøll: Spm vedr muld (videresalg) til Brylle grusgrav
  246916/21
 • Fra Odense Kommune: SV: Over Holluf Toften 8
  246549/21
 • Fra Borger: Re: Over-Holluf-Toften 8, 5220 Odense SØ
  246566/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale
  246098/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om kortlægningsbrev
  249163/21
 • Fra DMR A/S: Re: Oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  242052/21
 • Fra Odense Kommune: Meddelse af §8-tilladelse nr. 3 til fjernelse af bygning 4-6, 8, 12 og 14 samt forurening ved V2SØ og V2SV og etablering af interne veje mm
  249852/21
 • Fra Rambøll - Opdateret tilbudsliste (07-05-2021)
  246072/21
 • Fra DMR: Orientering vedr undersøgelse af Hjarnøvænget 14, 7000 Fredericia
  250733/21
 • Udpegninger til arbejdsgrupper og advisory boards under NGC
  270515/21
 • Fra Kolding Kommune: VS: Oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  251170/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til etablering af boringer samt midlertidig tilladelse til indvinding af grundvand på D. Lauritzens Vej 4, Esbjerg
  253452/21
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. Udkast til referat fra møde den 22.4.2021 om etablering af vandrør i Kanalbyen
  253025/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Meddelse af §8-tilladelse" - kortbilag til §8-tilladelse nr. 3 (V2-SV, V2-SØ mm)
  249861/21
 • Fra STRING-netværket: Draft project proposal abstract on the STRING hydrogen corridor for comments until May 21st, 2021 COB
  250523/21
 • Fra den kommunale repræsentation - bidrag til årlig status
  250319/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Meddelse af §8-tilladelse" - §8-tilladelse nr. 3 - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på dele af matr 2d og 2ho (V2-SV, V2-SØ mm)
  249858/21
 • Fra Servia: Kommentarer til Udkast til referat fra møde den 22.4.2021 om etablering af vandrør i Kanalbyen
  253017/21
 • Vedrørende afgørelse truffet i Landssamarbejdsudvalget for Fodterapi
  249905/21
 • Fra projekt: fortsat vedr. rev. budget
  260011/21
 • Bilag - Uddybning af praksis på stomiområdet ved henvisning til nye forløb
  294964/21
 • Fra projekt: vedr. tilpasninger i budget
  259994/21
 • Fra rådgiver NIRAS, arkivmateriale vedr. 461-81740, Allerup Bygade 38, 5220 Odense SØ.pdf
  252247/21

Udgående

 • Til borgere, V1-høring, Stigevej 304, 5270 Odense N
  244340/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stigevej 304, 5270 Odense N
  244342/21
 • Til Aabenraa Kommune, Kvittering for modtagelse samt anm. om færdigmelding af slaggeudlægning, Bredevadvej 18, 6372 Bylderup-Bov
  244101/21
 • Til Ejendomsselskabet Hjallese 2014, V1-høring, Svendborgvej 79, 5260 Odense S
  244064/21
 • Til Ejendomsselskabet Hjallese 2014, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Svendborgvej 79, 5260 Odense S
  244065/21
 • Til KE: Dialogmøde SHS d. 11. maj 2021: Bemærkninger til udviklingsplaner for forskning 2021
  243846/21
 • Til Apoteket Ørnen og Vesterbro: Spørgsmål vedr. ekspeditioner på regel 13
  243848/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, ENDELIGT Referat fra møde 7 april 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise.pdf
  243740/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med endeligt referat fra mødet den 7. april 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  243739/21
 • Til advokat: Oplysninger til sagsbehandling ifm. oprensning, Bredgade 29, 5560 Årup
  243587/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. kortlægningsstatus for Haugevej 180, 5270 Odense N
  243578/21
 • Til Grundejer: Link til ansøgning om boligundersøgelse
  243552/21
 • Til STIGE FRISKOLE, Del udgår efter undersøgelse, Haugevej 188 + 188B, 5270 Odense N, matr. nr. 2t, Hauge By, Lumby
  243504/21
 • fra rådgiver Pakhuskajen
  246125/21
 • 2020-3285 2021-04-12 Samlet PDF med alle analyser.pdf
  246126/21
 • Til Nordfyns Kommune: Tvivl om kortlægning i forb. m. nedsivning
  243433/21
 • Til SKAT + FMK, Orientering om afgørelse, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  243344/21
 • Til Grundejer1, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Stationsvej 14A, 5792 Årslev.pdf
  243345/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Stationsvej 14A, 5792 Årslev.pdf
  243346/21
 • Kortbilag - Udgår, lokalitet nr. 461-81664
  243335/21
 • Til borger, Udgår efter undersøgelse og oprensning, Haugevej 180, 5270 Odense N, matr. nr. 1b og 1q, Anderup By, Lumby
  243334/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  242860/21
 • Angående offentliggørelse af rapport
  275836/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Hjarnøvej 6, 7000 Fredericia
  242663/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Læsøvej 8, 7000 Fredericia
  242661/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Hjarnøvej 12, 7000 Fredericia
  242662/21
 • Til Fredericia Kommune, Vedr. forurening fra gammel olietank på Nørrebrogade 28, 7000 Fredericia
  242520/21
 • Til Fensmark: Forespørgsel om status på olieforurening på Hovborgvej 48, 7200 Grindsted
  242357/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til afværge
  241996/21
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Høring - udkast til afslag på ans. om disp. fra § 52, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  241961/21
 • Til Billund Kommune, Vedr. §8 til udestue, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig
  241937/21
 • Til Kolding Kommune, Høring - afslag på ans. om disp. fra § 52, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang
  241884/21
 • Til Grundejer, UDKAST, Afslag på ans. om § 52 dispensation, Matr. nr. 11a, Lilballe By, Eltang.pdf
  241885/21
 • Til Grundejer, Høringsbrev, 11a, Lilballe By, Eltang.pdf
  241882/21
 • [Sagsnr.:17/34221] Acadre - aflevering til arkiv
  241704/21
 • Til Borger - Udgår af kortlægningen Vardevej 193, 7100 Vejle (630-82484).pdf
  243488/21
 • Til boligforening, V1-høring, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  243130/21
 • Til Grundejer2, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  242490/21
 • Til DGE: Dokumenter fra lok nr 449-55047, Slipshavn 5, Nyborg
  244506/21
 • Doc2Mail - Forsendelse 192028610.pdf
  243978/21
 • Til DMR: Sagsmateriale, Smedevej 12, Tommerup 1/3
  244493/21
 • Til ansøger: kvittering for trukket ansøgning
  242185/21
 • Til Odense Kommune. Region Syddanmark planlægger at kortlægge en del af Fangelvej 111 og 111B, 5260 Odense S, som måske forurenet.
  244023/21
 • Til Drift og Anlæg, V1-høring, Vejareal Assensvej, 5250 Odense SV.pdf
  242260/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rughøjvej 134, 5250 Odense SV.pdf
  242249/21
 • Til information. V1-kortbilag, høring, Bakketoppen 37, 39, Rughøjvej 134, vejareal Assensvej 5250 Odense SV.pdf
  242247/21
 • Til DLK Invest, V1-høring, Bakketoppen 37, 39, 5250 Odense SV.pdf
  242257/21
 • Til Middelfart Kommune, Råstof, Tilføjelse til høringssvar
  243073/21
 • Til Villemoes Teglværk A_S, Afslag på ans. om § 52 dispensation, 3k, Terpling By, Åstrup
  242007/21
 • Til Grundejer1, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  242414/21
 • Til Borger - Fremsendelse af undersøgelsesrapport Trædballehusvej 5, 7100 Vejle (630-82484).pdf
  243573/21
 • Til borger, V1-høring, Rughøjvej 134, 5250 Odense SV.pdf
  242250/21
 • Til Mst: mail vedr. undersøgelsesrapport om tank T8805 på FDO J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  242676/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af afgørelsesbreve vedr. Trædballehusvej 5, Raakjærsvej 3 og Vardevej 193, 7100 Vejle
  243868/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af afgørelsesbreve vedr. Trædballehusvej 5, Raakjærsvej 3 og Vardevej 193, 7100 Vejle
  243952/21
 • Til DMR: Sagsmateriale, Smedevej 12, Tommerup 3/3
  244501/21
 • Til Odense Kommune. Region Syddanmark planlægger at kortlægge en del af Fangelvej 111 og 111B, 5260 Odense S, som måske forurenet.
  244062/21
 • Til Borger: Tilsagn om VTO oprensning
  242043/21
 • Til boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  243128/21
 • til borger,Tidl. Vognmand, Ølundgyden 25, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune, Matr.nr. 1ac Ølund By, Skeby. - Udgår efter undersøgelse med kortbilag og US rapp, Øllundgyden 25.pdf
  243526/21
 • Til Drift og Anlæg, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vejareal Assensvej, 5250 Odense SV.pdf
  242259/21
 • Til Rambøll, Råstofplan 2020, opdatering af udpegningsgrundlag
  244024/21
 • Til boligforening, V1-kortbilag, høring, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  243132/21
 • Til Borger: Afgørelse - del af ejendom udgået inden kortlægning
  244102/21
 • Til borger: svar på henv. vedr. Billeshavevej 40, Strib, lok. nr. 445-04022
  243383/21
 • Til DLK Invest, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Bakketoppen 37, 39, 5250 Odense SV.pdf
  242254/21
 • Til rådgiver: sagsmateriale: Stadionvej 50, 5450 Otterup.
  243053/21
 • Til Borger: Høring rapport og ændring af V2 kortlægning
  242039/21
 • Til DMR: Sagsmateriale, Smedevej 12, Tommerup 2/3
  244498/21
 • Til Borger - Udgår af kortlægningen Raakjærsvej 3, 7100 Vejle (630-82484).pdf
  243463/21
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. krav til undersøgelser forud for § 8-tilladelse, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  243884/21
 • Til Borger: svar vedr korltægning af Over-Holluf-Toften 8, 5220 Odense SØ
  246542/21
 • Til Kolding Kommune: SV: Oplæg til supplerende undersøgelse til §8, Storegade 47, Lunderskov
  251187/21
 • Til boligforening, V1-høring, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  278543/21
 • Til boligforening, V1-kortbilag, høring, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  278544/21
 • Til boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Planteskolevej 51B, 5250 Odense SV.pdf
  278540/21

6. maj 2021

Indgående

 • Fra DMR, Mail med høringssvar fra grundejer, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  242321/21
 • Modtagelse af arkiveringsversioner genåbner/Rapport om Rigsarkivets tilsyn 2020
  241706/21
 • Fra Niras: SV: Afløbsinstallation Adelgade 138
  241387/21
 • Fra Middelfart Kommune, Orientering til Regionen: Varsel om ikke påbud og oplysninger fra undersøgelse af tankgrav, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  241413/21
 • Fra MOE: Endelig VTO rapport
  240598/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, data fra B110
  246660/21
 • Rapport
  295188/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Suppl. opl. Meddelelse af miljøgodkendelse, Bredevadvej 18, 6372 Bylderup-Bov, nu med rigtig tekstskabelon.
  240396/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Meddelelse af miljøgodkendelse, Maarten Damsteegt, Bredevadvej 18, 6372 Bylderup-Bov,
  240389/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. sagabehandling af §8-tilladelse, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  255465/21
 • FRA MST: REVIDERET VERSION af Skriftlig indberetning for Jordforurening 2020 - Region Syddanmark (MST Id nr.: 3045922)
  239507/21
 • FRA MST: REVIDERET VERSION af Skriftlig indberetning for Jordforurening 2020 - Region Syddanmark (MST Id nr.: 3045798)
  239465/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: vedr. status på oprensning på Haugevej 180, Odense N, lok. nr.: 461-81664
  239429/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: ifm. køb af udstykning på Mosevænget 17, tidl. Haugevej 180, Odense N, lok. nr.: 461-81664
  239421/21
 • Fra DMR: Rapportudkast
  240116/21
 • Fra Orbicon, Afrapportering af vidr. und. Lok: 481-00019 Hovedgaden 10, 5932 Humble
  248910/21
 • Fra Niras: Adelgade. Diverse opfølgninger, ændringer til entreprise
  241386/21
 • Fra DGE, Anmodning om Kortlægningsmateriale
  240004/21
 • Fra indvinder, Råstof, Fwd: Anmeldelse om øget indvindingsmængde i 2021, Kliplev
  372648/21

Udgående

 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Regionens bemærkninger til Kohavevej 15B, 5750 - Etablering af ridebane
  241475/21
 • SV: Anvendelse af F-snitflader hos Region Syddanmark
  241174/21
 • til Odense kommune: Supplerende oplysninger vedr. Bioblok 2-aktiviteter på "kulpladsen"
  241031/21
 • Til Lønholm Agro ApS, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  240981/21
 • Til Lønholm Agro ApS, V2-høring, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  240980/21
 • Fra MOE: Vedr. GeoGis
  241703/21
 • Kortbilag - Udgår, lok.nr. 621-81423
  240428/21
 • Til Kolding Kommune, Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af matr. nr. 7000b, Ejstrup By, Harte
  240427/21
 • Til MOE: Kommentar til rapportudkast
  240352/21
 • Tilparter RÅSTOF Endelig Tilladelse til Strøjer Tegl A/S til erhvervsmæssig indvinding af ler
  272269/21
 • Svar på henvendelse om sags materiale på Lok: 525-40303
  240007/21
 • TIL MST: REVIDERET VERSION af Skriftlig indberetning for Jordforurening 2020 - Region Syddanmark (MST Id nr.: 3045798)
  239462/21
 • TIL MST: 20210506_REVIDERET-Ekstradatatildenskriftligeindberetning.xls
  239464/21
 • TIL MST: 20210506_Revideret_Indbetretning 2020.pdf
  239279/21
 • TIL MST: REVIDERET VERSION af Skriftlig indberetning for Jordforurening 2020 - Region Syddanmark
  239278/21
 • Til Rambøll - kommentarer til udkast til referat fra møde med Sønderborg Kommune 05-05-2021
  361417/21

Siden er sidst opdateret 18-05-2016
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring