Skip til primært indhold

Revideret ammepolitik sendes i høring

Ammepolitikken skal fungere som det fælles faglige forståelses- og arbejdsgrundlag for de forskellige fagpersoner, der indgår i samarbejdet omkring amningen og familien.

Høringsperioden er afsluttet

Der kan ikke længere afsendes høringssvar til den reviderede ammepolitik.

Ammepolitikken sendes i høring

Ammepolitikken er målrettet sundhedsprofessionelle, der i deres arbejdsvirke bl.a. har til opgave at støtte den gravide og hendes familie til et godt ammeforløb. I relation til høringen er der således navnlig tale om en faglig revision af den eksisterende ammepolitik.  

Ammepolitikken skal således:

 • Fremme familiens oplevelse af at få den nødvendige støtte og vejledning omkring barnets ernæring;
 • Tage udgangspunkt i forældrenes behov og have særlig opmærksomhed på social ulighed;
 • Styrke sundhedspersonalets viden og kompetencer i forhold til formidling af amning med fokus på det tværsektorielle samarbejde, så forældrene oplever en tilgængelig, sammenhængende og meningsfuld vejledning.

Udkast til en revideret ammepolitik er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af jordemødre og sygeplejersker fra hvert fødested i regionen, samt afdelingslæge og kommunale sundhedsplejersker.

Høringsmaterialet vedrørende sundhedsplanen er tilgængeligt på Region Syddanmarks høringsportal, så øvrige interesserede organisationer, borgere mv. også har mulighed for at se materialet. Høringsudkastet er sendt i høring hos de myndigheder og organisationer mv., der fremgår af høringslisten.

Find høringsmateriale

Hent og læs høringsudkastet til Ammepolitikken (PDF)

Læs høringsbrev

Afgivelse af høringssvar

Høringsudkastet er sendt direkte til de høringsparter, der fremgår af høringsliste.

Høringssvar skal afgives på Region Syddanmarks høringsportal.

Høringsfristen

Høringsperioden løber fra onsdag 17. maj til mandag 7. august 2023.  

Indkomne høringssvar

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort og kan læses på høringsportalen.

Når du indsender dit høringssvar, giver du derfor også samtykke til, at Region Syddanmark offentliggør dit høringssvar. 

Region Syddanmark har modtaget høringssvar fra: 

 • Vejen Kommune 
 • Billund Kommune
 • Esbjerg Sygehus
 • Sygehus Sønderjylland
 • Lægeforeningen Syddanmark
 • Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark
 • Fælleskommunalt høringssvar på vegne af de syddanske kommuner.

Se høringssvarene på høringsportalen

Høringsliste

 • Patientinddragelsesudvalget
 • Sundhedsbrugerrådet
 • Det Jordemoderfaglige råd
 • Specialerådet for gynækologi og obstetrisk
 • Det pædiatriske specialeråd
 • Danske Patienter
 • Forældre og fødsel
 • Ammenet
 • Kompetencecenter for Amning
 • Jordemoderforeningen
 • Dansk Jordemoderfagligt selskab
 • Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)
 • Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS)
 • Lægeforeningen Syddanmark
 • Dansk Sygeplejeråd - DSR kreds Syd
 • Dansk Sygepleje Selskab
 • Foreningen af leder af sundhedsplejeordninger
 • Fagligt Selskab for sundhedsplejersker FS10
 • Fødestederne i Region Syddanmark
 • Kommunerne i Region Syddanmark (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat)

Spørgsmål til høringsprocessen

Alice Skaarup Jepsen

Specialkonsulent

Tværsektorielt samarbejde


29201443

Søren Holst Jensen

Sundhedsplanlægger

Kultur og Sundhed - Vejle Kommune


29 13 15 23
APPFWU01V