Skip til primært indhold

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 35 Uge Ejerlav, Uge, Aabenraa Kommune

Bedsted Lø Grusværker ApS har søgt om at indvinde sand, grus og sten på et 26 ha stort areal i Aabenraa Kommune. Bedsted Lø Grusværker ApS har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som nu sendes i offentlig høring.

Bedsted Lø Grusværker ApS har søgt om at indvinde sand, grus og sten på et 26 ha stort areal i Aabenraa Kommune. Størrelsen på projektet medfører, at det hører ind under Miljøvurderingsloven bilag 1 og der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på grundlag af et afgrænsningsnotat, som Region Syddanmark har udarbejdet.

 

Miljøkonsekvensrapport samt ansøgning kan findes ved at trykke på nedenstående links:

Miljøkonsekvensrapport (27 mb)

Ansøgningsmaterialet (16 mb)

 

De kan også fremsendes ved henvendelse til Region Syddanmark ved ezt@rsyd.dk eller tlf. 24 60 30 12.

Høringsperioden er fra 21. november 2023 til 23. januar 2024. Høringsperioden er 9 uger pga. julen.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt til regionen til mail ezt@rsyd.dk inden for høringsperioden.

 

Høringen løber fra 21. november 2023 til og med den 23. januar 2024. Høringssvar sendes til ezt@rsyd.dk


Ifølge miljøvurderingsloven § 35 skal en miljøkonsekvensrapport i mindst 8 ugers offentlig høring. Yderligere skal det oplyses, hvorvidt andre stater bliver hørt. Ingen andre stater bliver hørt, da projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende indvirkninger på miljøet.

APPFWU01V