Skip til primært indhold

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg Kommune

NCC Industry A/S har søgt om forlængelse af bentonitgrav ved Bjerreby i Svendborg Kommune. NCC Industry A/S har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som nu sendes i offentlig høring.

NCC Industry A/S har søgt om forlængelse af bentonitgraven ved Bjerreby og anmodede 13. september 2022 om at få udarbejdet et afgrænsningsnotat.

På baggrund af den har NCC Industry A/S derfor udarbejdet miljøkonsekvensrapport, som beskriver konsekvenserne af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

Miljøkonsekvensrapport samt ansøgning kan findes ved at trykke på nedenstående links. De kan også fremsendes ved henvendelse til Region Syddanmark ved mha@rsyd.dk eller tlf. 29 20 19 70. I perioden 7. juli 2023 til 31. juli bør man i stedet skrive til vjkr@rsyd.dk, som er afdelingens hovedpostkasse.

Høringsperioden er fra 3. juli 2023 til 28. august 2023.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt til regionen til mail mha@rsyd.dk inden for høringsperioden.

Miljøkonsekvensrapport (pdf 30,5 mb)

Ansøgning (pdf 17,5 mb)

Høringen løber fra 3. juli 2023 til og med mandag den 28. august 2023. Høringssvar sendes til mha@rsyd.dk

Ifølge miljøvurderingsloven § 35 skal en miljøkonsekvensrapport i mindst 8 ugers offentlig høring. Yderligere skal det oplyses, hvorvidt andre stater bliver hørt. Ingen andre stater bliver hørt, da projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende indvirkninger på miljøet.

APPFWU01V