Skip til primært indhold

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr.nr. 9t, 10s, 13a og 13d Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune

PST Gruppen ApS har søgt om at indvinde sand, grus og sten på et 39,6 ha stort areal i Kolding Kommune. PST gruppen ApS har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som nu sendes i offentlig høring.

PST Gruppen ApS har søgt om at indvinde sand, grus og sten på et 39,6 ha stort areal i Kolding Kommune. Størrelsen på projektet medfører, at det hører ind under Miljøvurderingsloven bilag 1 og der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på grundlag af et afgrænsningsnotat, som Region Syddanmark har udarbejdet.

Miljøkonsekvensrapport samt ansøgning kan findes ved at trykke på nedenstående links. De kan også fremsendes ved henvendelse til Region Syddanmark ved srp@rsyd.dk eller tlf. 29 20 18 03.

Ansøgningsmateriale (8,1 mb)

Miljøkonsekvensrapport (14,7 mb)

 

Høringen løber fra 29. november 2023 til og med den 31. januar 2024. Høringssvar sendes til srp@rsyd.dk

Høringsperioden er fra 29. november 2023 til 31. januar 2024. Høringsperioden er 9 uger pga. julen.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt til regionen til mail srp@rsyd.dk inden for høringsperioden.

Ifølge miljøvurderingsloven § 35 skal en miljøkonsekvensrapport i mindst 8 ugers offentlig høring. Yderligere skal det oplyses, hvorvidt andre stater bliver hørt. Ingen andre stater bliver hørt, da projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende indvirkninger på miljøet.

APPFWU02V