Skip til primært indhold

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr. nr. 2i og 3a Hostrup By, Hostrup i Esbjerg Kommune

DG specialsand ApS har søgt om at indvinde sand, grus og sten på et 59,8 ha stort areal i Esbjerg Kommune, på grænsen til Varde Kommune. DG Specialsand Aps har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som nu sendes i offentlig høring.

DG specialsand ApS har søgt om at indvinde sand, grus og sten på et 59,8 ha stort areal i Esbjerg Kommune. Størrelsen på projektet medfører, at det hører ind under Miljøvurderingslovens bilag 1 og der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på grundlag af et afgrænsningsnotat, som Region Syddanmark har udarbejdet.

Miljøkonsekvensrapporten kan findes ved at trykke på nedenstående link. Rapporten kan også fremsendes ved henvendelse til Region Syddanmark på jtv@rsyd.dk eller tlf. 2336 3614.

Miljøkonsekvensrapport (6,8 mb)

Høringen løber fra 12. december 2023 til og med den 14. februar 2024. Høringssvar sendes til jtv@rsyd.dk

 

Høringsperioden er fra 12. december 2023 til 14. februar 2024. Høringsperioden er 9 uger pga. julen.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt til regionen til mail jtv@rsyd.dk inden for høringsperioden.

Ifølge miljøvurderingsloven § 35 skal en miljøkonsekvensrapport i mindst 8 ugers offentlig høring. Yderligere skal det oplyses, hvorvidt andre stater bliver hørt. Ingen andre stater bliver hørt, da projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende indvirkninger på miljøet.

APPFWU02V