Skip til primært indhold

Forslag til ny regional udviklingsstrategi for 2024-2027

Frem til 18. september var den nye regionale udviklingsstrategi "Sammen om fremtidens Syddanmark" i høring. Strategien afløser den tidligere strategi, der udløber med udgangen af året. Læs høringsmateriale.

Regionsrådet har godkendt et forslag til regional udviklingsstrategi 2024-2027. Forslaget var i offentlig høring frem til 18. september 2023.

Den regionale udviklingsstrategi sætter retningen for den regionale udviklingsindsats i Syddanmark frem mod slutningen af 2027. Retningen er sat i god dialog med borgere og samarbejdspartnere og med et ønske om at bidrage til et levende regionalt folkestyre.

Strategiens fire sammenhængende visioner omhandler:

  • Et grønt og bæredygtigt Syddanmark
  • Et kompetent og innovativt Syddanmark
  • Et sundt Syddanmark i trivsel
  • Et sammenhængende og attraktivt Syddanmark

Effekten af indsatserne vil blive forstærket gennem partnerskaber, internationalt og dansk-tysk samarbejde.

Høringsmateriale

Læs forslaget til den nye regional udviklingsstrategi 2024-2027: Sammen om fremtidens Syddanmark

Høringsbrev

Høringsfristen

Høringsperioden løb frem til 18. september 2023.

Indkomne høringssvar

Indkomne høringssvar er løbende blevet offentliggjort og kan læses på høringsportalen.

Se indkomne høringssvar

Den videre proces

Høringssvar indgår i den videre politiske beslutningsproces vedr. ny regional udviklingsstrategi 2024-2027, som regionrådet forventelig tager stilling til den 28. december 2023.

Spørgsmål til høringen kan rettes til

Olav Sønderskov

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


61 39 98 53

Julie Kirstine Olsen

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og kultur


30 56 39 47

Malene Tryde

Sekretær

Sundhedsinnovation og Kultur


23 72 08 17
APPFWU02V