Skip til primært indhold

Høring af Sundhedsaftalen 2024 - 2027

Sundhedssamarbejdsudvalget i Syddanmark sender udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring.

Høringsperioden er afsluttet

Fristen for at indsende høringssvar til Sundhedsaftalen er udløbet. 

Sundhedsaftalen sendes i høring

Sundhedssamarbejdsudvalget i Syddanmark sender 9. maj et udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring.

Sundhedsaftalen 2024-2027 skal bygge videre på et solidt og udviklingsorienteret samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger i Syddanmark. Sammen skal vi finde løsninger på de udfordringer, som sundhedsvæsnet står over for nu og i fremtiden.

Med den kommende sundhedsaftale ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget at styrke det tværsektorielle samarbejde, skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen danner ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde, herunder arbejdet i sundhedsklyngerene.

Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende og sømløse overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Høringsmateriale

Hent og læs høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2024 - 2027 (pdf)

Afgivelse af høringssvar 

Høringsudkastet er sendt direkte til de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste.

Høringsmaterialet vedrørende Sundhedsaftalen 2024-2027 er tilgængelig på Region Syddanmarks høringsportal, så øvrige interesserede organisationer mv. også har mulighed for at afgive et høringssvar.

Høringssvar skal afgives på Region Syddanmarks høringsportal.

Høringsfristen 

Høringsperioden løber fra 9. maj 2023 til 9. august 2023.  

Indkomne høringssvar

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort og kan læses på høringsportalen.

Når du indsender dit høringssvar giver du derfor også samtykket til at Region Syddanmark offentliggør dit høringssvar. 
Lisen over indsendte høringssvar opdateres ikke i perioden 30. juni til 31. juli. 

Du kan se indkomne høringssvar på høringsportalen

Spørgsmål til høringen kan rettes til

Christine Lund Momme
Chefkonsulent
Region Syddanmark
E-mail: clm@rsyd.dk 
Tlf.: 29 20 13 18

Louise Overgaard Nielsen
Strategisk Sundhedskonsulent
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
Mail: louise.overgaardnielsen@middelfart.dk
Tlf.: 24 22 51 06

Den videre proces

Efter endt høringsperiode vil Sundhedssamarbejdsudvalget rette Sundhedsaftalen 2024-27 til på baggrund af de indkomne høringssvar og derefter godkende det tilrettede aftaleudkast på et udvalgsmøde den 30. august 2023. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de 22 syddanske kommuner.

Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024 og vil derefter træde i kraft.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Strategisk Sundhedsstyregruppe har til opgave at udarbejde tillægget i løbet af sommeren/efteråret 2023. Det administrative tillæg vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Sundhedssamarbejdsudvalget takker på forhånd for høringsparternes bidrag til at skabe det bedst mulige grundlag for det videre tværsektorielle samarbejde i Syddanmark.

Høringsudkastet er sendt til 

 Borgere og patienter:

 • Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark

 • Udsatterådet i Region Syddanmark

 • Patientinddragelsesudvalget i Region Syddanmark

 • Danske Patienter

Kommunerne i Syddanmark

 • Alle 22 kommuner i Syddanmark
 • Kommunekontaktrådet (KKR) i Syddanmark

Praktiserende læger i Syddanmark

 • Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark
 • Lægeforeningen i Syddanmark

Sygehusenhederne i Region Syddanmark

 • Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Odense Universitetshospital
 • Sygehus Lillebælt
 • Sydvestjysk Sygehus
 • Sygehus Sønderjylland

Socialområdet i Region Syddanmark

 

Politiske udvalg i Region Syddanmark

 • Regionsrådet, herunder Sundhedsudvalget, Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Psykiatri- og socialudvalget og Udvalget for regional udvikling  
 • Psykiatrisk Dialogforum
 • Kontaktforum for handicap

Faglige organisationer og råd

 • Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Dansk Psykolog Forening
 • Danske Fysioterapeuter
 • Ergoterapeutforeningen
 • Danmarks Apotekerforening
 • FOA
APPFWU02V