Skip til primært indhold

Høring af samarbejdsaftale vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Du kan nu læse høringsudkastet til samarbejdsaftalen vedr. voksne med erhvervet hjerneskade og afgive dit høringssvar. Høringsfristen udløber 27. marts 2023.

En arbejdsgruppe under Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har udarbejdet vedlagte høringsudkast til en tværsektoriel samarbejdsaftale vedr. voksne med erhvervet hjerneskade mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.

Formandsskabet for Strategisk Sundhedsstyregruppe har godkendt, at udkastet til samarbejdsaftalen sendes i høring.

Aftalen indeholder en revidering og opdatering af flere eksisterende samarbejdsaftaler inden for målgruppen med erhvervet hjerneskade samt nye nationale anbefalinger.

Samarbejdsaftalen erstatter derfor følgende eksisterende samarbejdsaftaler:

  • ”Tilpasnings- og implementeringsaftale for forløbsprogrammer for personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark" fra 2014
  • "Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau" fra 2015

Høringsmaterialet

Hent og læs høringsudkastet til samarbejdsaftalen vedr. voksne med erhvervet hjerneskade (åbner i pdf).

Læs høringsbrevet, der er sendt ud til høringsparterne (åbner i pdf)

Der er tale om en offentlig høring, hvor alle interesserede er velkomne til at afgive høringssvar. 

Afgiv af høringssvar

Afgiv høringssvar

 

Høringsfristen

Høringsperioden løber fra 27.februar 2023 til 27. marts 2023.

Spørgsmål til høringen kan rettes til:

Lisa Albæk Pedersen
Specialkonsulent
Tværsektorielt Samarbejde
Region Syddanmark.
Lisa.Albaek.Pedersen@rsyd.dk / 21490067

Høringsparter:

  • Somatiske sygehuse i Region Syddanmark
  • Psykiatrien i Region Syddanmark
  • PLO
  • De syddanske kommuner
APPFWU02V