Skip til primært indhold

Høring af forslag til tillæg til Råstofplan 2020 - et område ved Viuf - Almind i Kolding Kommune

Regionsrådet har d. 28. august 2023 besluttet at sende et forslag til tillæg til Råstofplan 2020 i offentlig høring og partshøring. Alle med interesse i plantillægget opfordres til at komme med høringssvar. Fristen for at afgive høringssvar er d. 17. oktober 2023

Regionsrådet har d. 28. august 2023 besluttet at sende et forslag til tillæg til Råstofplan 2020 i offentlig høring og partshøring. Alle med interesse i plantillægget opfordres til at komme med høringssvar.

Forslaget til plantillægget og den tilhørende miljøvurdering har været i høring fra d. 29. august til d. 17. oktober 2023

Hvad er formålet med plantillægget?

Forslaget til plantillæg går ud på at udlægge et areal ved Viuf som et graveområde, hvor der kan søges om tilladelse til at indvinde råstoffer. Forslaget til plantillæg er en tilføjelse til Råstofplan 2020, der fortsat er gældende

Hvad var i høring?

Nedenfor kan du finde de dokumenter der var i høring.

Forslaget til tillæg til råstofplanen viser det areal, det drejer sig om og indeholder en beskrivelse af baggrunden for at for at lave tillægget og hvad regionsrådet har lagt vægt på. Forslaget til tillæg til råstofplanen sendes i høring efter reglerne i Råstoflovens § 6a.

Miljørapporten beskriver den sandsynlige påvirkning af miljøet, hvis arealet udlægges som graveområde. Miljørapporten er udarbejdet efter Miljøvurderingslovens § 8. Høringen af miljørapporten sker i efter reglerne i miljøvurderingslovens § 32

Hvordan indsendes høringssvar?

Du kan ikke længere indsende høringssvar. Fristen for at indsende høringssvar var den 17. oktober 2023 kl. 23:59

På regionens høringsportal kan du se de høringssvar, regionen har modtaget.

Se høringssvar

 

Hvem kunne indsende høringssvar?

Forslaget til tillæg til råstofplanen var i offentlig høring. Det betyder at alle med interesse i sagen kunne indsende høringssvar. Parter i sagen og berørte myndigheder har fået direkte besked om høringen fra Region Syddanmark.

Hvad sker der efter høringen?

Efter høringen tager regionen stilling til de høringssvar, der er modtaget. Hvis der er noget, der giver anledning til ændringer, laves der en justering af planforslaget.

Herefter skal plantillægget med eventuelle justeringer vedtages i regionsrådet, før det er gældende. Vi forventer at regionsrådet behandler vedtagelsen af planforslaget i slutningen af 2023.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til høringen, til forslaget til plantillæg eller til miljørapporten kan du kontakte Råstofteamet på mailadressen raastofplan@rsyd.dk eller på telefon 76 63 19 17.

APPFWU02V