Skip til primært indhold

Høring af afgrænsning i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding på del af matr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune

Region Syddanmark har den 10. juni 2022 modtaget en ansøgning fra NCC Industry A/S om tilladelse til indvinding af råstoffer på ca. 6,2 ha på en del af matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby, Svendborg Kommune. Ansøgningen er omfattet af krav om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), og derfor skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før der tages stilling til, om der kan gives tilladelse til råstofgravning.

Region Syddanmark har udarbejdet en afgrænsning i forhold til emner, som skal belyses og vurderes i en kommende miljøkonsekvensrapport.

Hvad er til debat?

Regionen efterlyser ideer og forslag om miljømæssige forhold, der ønskes behandlet i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten. Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som muligt.

Derfor opfordres alle i denne høring til at komme med spørgsmål, bemærkninger og emner, der ønskes belyst i miljøkonsekvensrapporten.

Det er også relevant at komme med forslag i forhold til miljøpåvirkninger, der særligt bør analyseres og belyses eller viderebringe lokal viden om særlige miljøforhold og hensyn til anden planlægning.

Høringssvar

Der er frist for at komme med bemærkninger, idéer og forslag frem til og med den 28. august 2023.

Høringsmateriale

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte råstofsagsbehandler Eva Zilmer Thyregod på ezt@rsyd.dk. Du bedes skrive ”Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport - Kirkeby” i emnefeltet.

 

APPFWU02V