Skip til primært indhold

Høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2024

Region Syddanmark fremlægger nu sit årlige forslag til, hvor regionen skal starte ny videregående undersøgelser og oprensninger af jordforurening i 2024.

En stor del af regionens indsats på jordforureningsområdet er lovbunden eller allerede besluttet. Forslaget indeholder den del af regionens indsats, som kan besluttes i 2024.

Formålet med regionens indsats er at beskytte grundvand og dermed drikkevand samt menneskers sundhed og miljøet imod forurening.

Region Syddanmarks principper for prioritering af sager inden for jordforureningsområdet er politisk vedtaget af regionsrådet. Her har grundvandet højeste prioritet, og målet er at opnå ’mest godt grundvand for pengene’. Fokus er også på indeklimaproblemer i boliger og i særlige tilfælde prioriteres en indsats af hensyn til overfladevand samt indsatser der hindrer direkte kontakt med forurenet jord.

Forslaget omfatter 46 nye videregående undersøgelser og 2 nye oprensninger efter følgende fordeling:

Indsats Videregående undersøgelser Oprensninger
Grundvand 35  
Grundvand og andre indsatser 2  
Indeklima 8 1
Kontaktrisiko 1 1
I alt 46 2

Høringsmaterialet

En liste med den foreslåede videregående indsats i 2024 findes i høringsmaterialet. Her er der også flere oplysninger om prioriteringen og et kort over forureningerne. Høringsmaterialet finder du her (åbner pdf-fil).

Miljøvurdering

Regionen har vurderet, at ”Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2024” ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se mere herom i høringsmaterialet.

Høringen

Du kan ikke længere indsende høringssvar

Forslaget har været i høring fra den 6. december 2023 til og med den 17. januar 2024.

De indkomne høringssvar kan ses på hørings­portalen. De indkomne høringssvar vil indgå i den endelige beslutning om, hvor i regionen der skal startes ny videregående indsats i 2024. 

Se indkomne høringssvar

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at kontakte Vand og Jord på vjkr@rsyd.dk.

På Region Syddanmarks hjemmeside kan du læse mere om opgaverne på jordforureningsområdet.

APPFWU02V