Skip til primært indhold

Region Syddanmark afsætter 5 mio. kr. til bedre tyskkompetencer

Erhvervslivet efterspørger arbejdskraft med sprogkundskaber, og derfor har regionsrådet i Region Syddanmark afsat 5 mio. kr. til initiativer, der kan forbedre tyskkompetencerne i regionen. Ansøgningsfristen er 15. september 2023.

Sprechen Sie Deutsch oder nur Englisch?

Manglen på danskere med kompetencer inden for andre fremmedsprog end engelsk bliver mere og mere tydelig. Tyskland er en af Danmarks største eksportmarkeder og en vigtig samarbejdspartner for Region Syddanmark. Erhvervslivet efterspørger arbejdskraft medsprogkundskaber i samspil med andre kernekompetencer, og antallet af elever på ungdomsuddannelserne med de efterspurgte kompetencer falder.

Samtidig er søgningen til tysk på universiteter såvel som professionshøjskoler faldende, hvilket kan betyde, at der kommer mangel på kvalificerede lærere både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i de kommende år.

Negativ udvikling skal vendes

Derfor har regionsrådet i Region Syddanmark på mødet 24. april valgt at afsætte 5 mio. kr. fra uddannelsespuljen til projekter, som kan bidrage til at højne syddanskernes tyskkundskaber.

Tysk er det mest udbredte 2. fremmedsprog hos danskerne. Imidlertid er tyskkundskaberne under pres, da antallet af elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser med tysk på A-niveau er faldende, mens elever med tysk på B-niveau er stigende.

Den udvikling skal vi arbejde på at vende, mener formanden for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark Michael Nielsen (K):

- Gode tyskkompetencer er vigtige i hele Danmark, men særligt i vores landsdel er de en stor fordel, idet mange syddanske virksomheder efterspørger medarbejdere med tyskkompetencer. Derfor inviterer vi nu ungdomsuddannelsesinstitutioner og institutioner for forberedende grunduddannelse til at ansøge om midler til projekter, der kan forbedre syddanskernes tyskkundskaber. Jeg håber, at mange institutioner vil byde ind, så vi kan bidrage til at få vendt udviklingen.

Udfordringen med aftagende interesse for fremmedsprog er ikke ny. Derfor har regionsrådet løbende arbejdet med at styrke syddanskernes tyskkompetencer og bl.a. støttet indsatser med fokus på tysk fx via Region Syddanmarks uddannelsespulje. Det drejer sig bl.a. om projekterne ”Uddannelse og Bildung”, ”Sprog og samskabelse” og ”Tysk i et karriereperspektiv”. Derudover er der igangsat en række indsatser i regi af Interreg – bl.a. projekt ”STaRForCE” – og senest har projektet ”GerDa” fået en bevilling på 10 mio. kr. fra Interreg og 1,6 mio. kr. fra regionens uddannelsespulje.

Der er ansøgningsfrist til puljen 15. september 2023. Du kan læse mere om puljen annonceringsmaterialet ”Bedre tyskkompetencer”, og ansøgningsskemaet kan findes på Region Syddanmarks hjemmeside.

APPFWU01V