Skip til primært indhold

Succes med fællesskaber på erhvervsskoler – elevernes trivsel fordoblet

Over halvdelen af eleverne på ti syddanske erhvervsskoler trives bedre, efter skolerne har gjort en særlig indsats for at styrke elevernes fællesskaber. Det viser en evaluering af det regionale projekt ”Unge og Trivsel i Fællesskaber”.

Sociale aktiviteter, små pauser, fysisk aktivitet og regler for brug af mobiltelefonen. Det er blot nogle af de tiltag, ti syddanske erhvervsskoler og en FGU-skole de seneste to år har afprøvet for at forbedre trivslen blandt eleverne.

Skolerne har alle deltaget i projekt ”Unge og Trivsel i Fællesskaber”, der har haft til formål at understøtte fællesskaber for derigennem at skabe bedre trivsel blandt eleverne. Et projekt, som er støttet af regionale puljemidler.

Nu viser en dugfrisk evaluering af projektet, at det er lykkedes. For over halvdelen af eleverne, der har deltaget i evalueringen, har svaret, at de trives bedre, efter skolerne har gjort en særlig indsats for at styrke elevernes fællesskaber.

I de seneste år er der flere og flere unge, som ikke trives – i 2010 var det blot 12 procent af de unge (16-24 år), der havde et dårligt mentalt helbred, mens det i 2021 var hele 28 procent.

Trivsel er en forudsætning for læring og udvikling

466 elever har udfyldt et spørgeskema som en del af evalueringen, og blandt dem har over halvdelen svaret, at de trives bedre på deres uddannelse – både mentalt og fysisk – efter skolen har gjort en indsats for at styrke fællesskaberne på skolen.

Samtidig viser evalueringen, at to ud af tre elever oplever, at det netop er skolens særlige indsats, der har hjulpet dem til at blive en del af et eller flere fællesskaber på skolen.

Det glæder formand Michael Nielsen (K), Udvalget for Regional Udvikling, at arbejdet med fællesskaber viser sig at bære frugt.

- Trivsel er en forudsætning for, at unge kan lære og udvikle sig, og vi ser det som en vigtig regional opgave at øge trivslen. Derfor er det fantastisk at få bekræftet, at arbejdet med fællesskaber er den helt rigtige vej at gå. Nu håber vi bare, at flere ungdomsuddannelser vil lade sig inspirere af de gode erfaringer. 

Forskellige måder at styrke fællesskaber på

Skolerne har grebet opgaven an på forskellig vis. Nogle skoler har arrangeret flere fælles sociale aktiviteter, andre har arbejdet med at indlægge mindre pauser i undervisningen, hvor eleverne laver fysiske aktiviteter sammen.

Andre igen har lavet kodeks i klassen om, at man altid siger god morgen til hinanden, lytter til hinanden, og kun bruger mobiltelefoner til at tage fotos eller dokumentere ting. På nogle skoler har man også indført et nyt koncept for første skoledag, som har mindre fokus på information og mere fokus på at lære hinanden og skolen at kende.

Evalueringen viser, at indsatsen også er blevet godt modtaget af størstedelen af underviserne, som oplever at have fået nogle gode redskaber til at arbejde med de unges trivsel.

Redskaber til arbejdet med trivsel

De ti erhvervsskoler og den ene FGU-skole, som har været en del af projekt ”Unge og Trivsel i Fællesskaber” i perioden 1. april 2021 til 30. juni 2023, er følgende:

 • Rybners, Esbjerg
 • Varde Handelsskole
 • BC Syd, Sønderborg
 • Hansenberg
 • IBC Kolding
 • Sosu FVH, Kolding
 • FGU Kolding, Vejen
 • EUC Lillebælt
 • IBC Fredericia
 • Svendborg Erhvervsskole og gymnasier (SESG)
 • Syddansk Erhvervsskole Vejle (SDE)

Skolerne har afprøvet forskellige redskaber i arbejdet med fællesskaber. Det drejer sig blandt andet om:

 • Metoder til bedre klasserumsledelse og konflikthåndtering
 • Spillet FIF (Fællesskaber I Fokus), som kan hjælpe en klasse med at opsætte et regelsæt for fællesskabet i klassen
 • ABC-redskaber (Gør noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre). 

Fakta om projektet

Projekt ”Unge og Trivsel i Fællesskaber” er et ud af flere regionale projekter, som har til formål at styrke unges trivsel og sundhed.

Læs mere om regionens projekter, der skal fremme unges trivsel og sundhed

Derudover arbejder Region Syddanmark intensivt med at udbrede ABC-metoden (Gør noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre) på de syddanske ungdomsuddannelser, og de mange erfaringer fra projekt ”Unge og Trivsel i Fællesskaber” er indarbejdet i det videre arbejde med ABC. 

Regionsrådet i Region Syddanmark har støttet projekt ”Unge og Trivsel i Fællesskaber” med 4,1 mio. kr.

Evalueringen er gennemført af COWI og Pluss.

APPFWU02V