Skip til primært indhold

Til dig der søger om optagelse på et gymnasium efter 1. marts

Læs mere om muligheden for at søge efter ansøgningsfristen

Til dig der søger efter 1. marts

Du kan stadig søge om optagelse på en gymnasial uddannelse efter ansøgningsfristen den 1. marts. Det skal også foregå via Optagelse.dk. Der er dog nogle ting, som du skal være opmærksom på.

Ansøgning efter fristen

Hvis du søger efter ansøgningsfristen den 1. marts mister du muligheden for at søge om forrang (fx pga. handicap, eliteidrætsgodkendelse, særlige forløb mv.). Du vil heller ikke kunne opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse.

Tildeling af plads

Hvis du søger efter den 1. marts, vil du blive behandlet som eftertilmelder og du vil i så fald tidligst kunne få reserveret en plads den 9. maj. Som eftertilmelder har du ikke mulighed for at få din sag genoptaget. Eftertilmelderne behandles løbende af regionen.

Du kan læse mere på Uddannelsesguiden og på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte Region Syddanmarks Gymnasiehotline. Se kontaktinformationer nederst på siden. 

Kontakt gymnasiehotline

Gymnasiehotline

Telefonen er åben på hverdage kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00


+45 61615050 Send digital post til Region Syddanmark
APPFWU01V