Skip til primært indhold

Særligt udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv

§ 17, stk. 4-udvalg

Særligt udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv

Det særlige udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv har til opgave, at sætte fokus på sammenhængen og overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv med henblik på at sikre det bedst mulige udgangspunkt for at kunne rekruttere og fastholde fremtidens sundhedspersonale. 

Udvalget skal beskæftige sig med: 

  • Sammenhængen mellem uddannelsesinstitutionernes teoretiske undervisning og den praktiske kliniske hverdag på sygehusene
  • Rammerne for gode og praksisnære praktikophold, hvor elever og studerende bliver en del af klinikkens arbejdsfællesskab
  • Rammerne for at elever og studerende forberedes på et arbejdsliv i en tværfaglig hverdag i et døgnbemandet sundhedsvæsen
  • Rammerne for den gode start på det kliniske arbejdsliv. 

Udvalget består af følgende medlemmer: 

Regionrådet

Mark Søgaard (formand)

Sabrina Bech Bartholin

Carsten Sørensen

Sara Darling Berg Jørgensen

Ledelsesrepræsentanter

Hanne Andersen, sygeplejefaglig direktør Sygehus Lillebælt

Charlotte Mose, sygeplejefaglig direktør Esbjerg Sygehus

Eva Nielsen, sygeplejefaglig direktør Sygehus Sønderjylland

Fra UC SYD

Annette Nicolaisen, direktør for samfund & sundhed

Fra UCL Erhvervs- og Professionshøjskole

Kim Bøg-Jensen, direktør for Sundhed

Fra SOSU-skole

Lotte Dalegaard Pedersen, direktør ved Social- og Sundhedsskolen Syd

Fra SDU

Merete Munk, Uddannelses- og sekretariatschef

Studerende

Sonja Kyed Nielsen, studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Vejle (UCL)

Christopher Muntzeck Julius, UC Syd

Nanna Fangel, SOSU

Fra sygehusenes patient- og pårørenderåd

Karsten E. Behrens

Marianne Sille Bech Brams

Hovedudvalget

Betina Iroisch Kristensen

Lene Møller Andersen

Bente Olesen

Kommende møder:

APPFWU01V