Skip til primært indhold

Særligt udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv

§ 17, stk. 4-udvalg

Særligt udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv

Det særlige udvalg vedrørende sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv har til opgave, at sætte fokus på sammenhængen og overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv med henblik på at sikre det bedst mulige udgangspunkt for at kunne rekruttere og fastholde fremtidens sundhedspersonale. 

Udvalget skal beskæftige sig med: 

  • Sammenhængen mellem uddannelsesinstitutionernes teoretiske undervisning og den praktiske kliniske hverdag på sygehusene
  • Rammerne for gode og praksisnære praktikophold, hvor elever og studerende bliver en del af klinikkens arbejdsfællesskab
  • Rammerne for at elever og studerende forberedes på et arbejdsliv i en tværfaglig hverdag i et døgnbemandet sundhedsvæsen
  • Rammerne for den gode start på det kliniske arbejdsliv. 

Udvalget består af følgende medlemmer: 

Regionrådet

Stephanie Lose (formand)

Sabrina Bech Røn

Carsten Sørensen

Sara Darling Berg Jørgensen

Mark Søgaard

APPFWU02V