Skip til primært indhold

Høring af samarbejdsaftale på overvægtsområdet

Se høringsudkastet til tværsektoriel samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.

En arbejdsgruppe under Følgegruppen for Forebyggelse har udarbejdet et høringsudkast til en tværsektoriel samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.

Formandskabet for Strategisk Sundhedsstyregruppe har godkendt, at udkastet til samarbejdsaftalen sendes i høring.

Aftalen understreger, at overvægtsområdet er særdeles komplekst og består af mange aktører og faktorer. Kompleksiteten betyder, at der i aftalen peges på behov for en koordineret og sammenhængende indsats, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, ressourcer, relationer og netværk.

Samarbejdsaftalen indeholder en række generelle anbefalinger samt specifikke anbefalinger til indsatser og samarbejder i forhold til de enkelte målgrupper.

Samarbejdsaftalen skal kunne anvendes som:

  • Et inspirations- og opslagsværk i det daglige arbejde med overvægt
  • Et udgangspunkt for udarbejdelse af instrukser, lokale samarbejder, arbejdsgange mv. på tværs af sektorer
  • Et værktøj til planlægning af, og opfølgning på, indsatser - både i den enkelte sektor og på tværs af sektorer
  • Et sæt af anbefalinger til implementering af samarbejdsaftalen og dens principper i praksis
  • Et oplæg til opgavefordeling på overvægtsområdet mellem region, kommuner og almen praksis

Find høringsmaterialet

Høringsmaterialet er tilgængeligt her:

Der er tale om en offentlig høring, hvor alle interesserede er velkomne til at afgive høringssvar.

Høringsfrist

Høringsperioden løber fra 17. november 2022 til 20. januar 2023.

Afgiv høringssvar

Afgiv høringssvar til udkastet til samarbejdsaftalen for børn, unge og gravide med overvægt i Region Syddanmark.

Angiv høringssvar til Samarbejdsaftalen for børn, unge og gravide med overvægt


Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden. 

Spørgsmål til høringsmaterialet

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kan rettes til:

  • Jeanette Ryan Elbek, Leder af Center for Sundhedsfremme, Varde Kommune. Jeel@varde.dk / 23 81 44 38
  • Anne Uller, Chefjordemoder, Kvindesygdomme og Fødsler, Sygehus Lillebælt. Anne.Uller2@rsyd.dk / 76 36 24 35
  • Karin Mitens, Udviklingskonsulent, Center for Sundhedsfremme, Varde Kommune. Kaem@varde.dk /30 52 93 31
  • Lars Schubert, Konsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark. Lars.Kunz.Schubert@rsyd.dk / 40 20 79 48
  • Frida Middelfart, Konsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark. fjpm@rsyd.dk / 24 90 87 69

Den videre proces

Arbejdsgruppen forestår tilretningen af samarbejdsaftalen på baggrund af de indkomne høringssvar.

Herefter indstilles samarbejdsaftalen til endelig godkendelse i Følgegruppen for Forebyggelse den 22. februar 2022 og Strategisk Sundhedsstyregruppe den 22. marts 2022.

Se indkomne høringssvar

Vær opmærksom på, at alle indkomne høringssvar offentliggøres på hjemmesiden. 

Høringssvar

Har du spørgsmål til høringsprocessen?

Frida Johanne Pilgaard Middelfart

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


24908769
APPFWU01V