Skip til primært indhold

Borgermøde om resultaterne fra de to første sundhedsundersøgelser i Grindsted

Region Syddanmark inviterer til borgermøde om resultaterne fra undersøgelsen af sygdomsforekomst i Grindsted, der er blevet opdateret med tal fra perioden 2017-2021, og fra borgerundersøgelsen, hvor 203 borgere fra Grindsted har været til lægeundersøgelse.

Der er igangsat tre sundhedsundersøgelser i Grindsted, der tilsammen skal afdække, om der er en forøget sygdomsrisiko ved at bo eller have boet i Grindsted. Nu er to af undersøgelserne færdige, og derfor inviterer Region Syddanmark til borgermøde i Grindsted, hvor forskerne vil præsentere resultaterne.

Borgermødet finder sted:

Mandag 5. februar 2024 kl. 19.00-21.00 på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole, Tinghusgade 20, 7200 Grindsted.

Tilmelding er nødvendig

Borgermødet er åbent for alle med interesse i sundhedsundersøgelserne. Borgere bedes tilmelde sig ved at sende en mail til: tilmelding@billund.dk senest torsdag 1. februar 2024 klokken 10.00.

Forskerne præsenterer deres resultater

På mødet vil forskningsleder Annette Kjær Ersbøll, professor ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet (SDU), fortælle om resultaterne fra undersøgelsen af sygdomsforekomst i Grindsted set i forhold til sammenlignelige byer, der undersøger, hvorvidt der er sygdomsforekomst i Grindsted, der skiller sig ud. Undersøgelsen er blevet opdateret, så data fra 2017 til 2021 er tilføjet den eksisterende rapport, som dækker årene frem til 2017.

Dernæst vil Sofie Bünemann Dalsgaard, afdelingslæge, speciallæge i arbejdsmedicin, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Grindsted Sygehus sammen med forskningsleder og klinisk lektor Lars Rauff Skadhauge og klinisk lektor, seniorforsker Jesper Bælum, der begge er fra Forskningsenhed for Arbejds- og Miljømedicin på SDU, fortælle om resultaterne fra undersøgelsen af de sundhedsmæssige konsekvenser af forureningerne i Grindsted og omegn (Borgerundersøgelsen i Grindsted).

I undersøgelsen har borgere fået tilbud om lægekonsultation og spørgeskemaundersøgelse, hvis de har symptomer eller sygdomme, som de mistænker kan stamme fra forureningen i Grindsted. Det tog 203 borgere imod, og deres sundhedstilstand er blevet sammenlignet med en kontrolgruppe af samme størrelse.

På borgermødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål til forskerne.

Forskningsresultaterne fra de to undersøgelser vil også være at finde i to rapporter, som kan downloades i deres fulde længde på regionens hjemmeside og på grindstedforurening.dk 5. februar 2024 kl. 19.00.

Data fra de to første undersøgelser skal bruges i den tredje igangsatte sundhedsundersøgelse, der vurderer den nuværende humane risiko af forureningen i Grindsted. Resultatet fra den tredje sundhedsundersøgelse ventes at være klar i løbet af sommeren 2024. 

Pressen er velkommen - husk tilmelding

Journalister og medier er velkomne til at deltage i borgermødet. Der vil være mulighed for interviews med forskerne efter mødet. Af hensyn til koordinering bedes journalister og medier tilmelde sig via mail til kommunikationsrådgiver Ida Holten Sejbjerg på ihs@rsyd.dk senest torsdag 1. februar 2024 kl.10.00.

APPFWU02V