Skip til primært indhold

Resultaterne fra to ud af tre sundhedsundersøgelser er klar

Mandag aften præsenterede forskerne resultaterne fra to af de tre igangsatte sundhedsundersøgelser i Grindsted på et velbesøgt borgermøde i byen.

Region Syddanmark inviterede 5. februar 2024 til borgermøde

Region Syddanmark inviterede 5. februar 2024 til borgermøde om resultaterne fra undersøgelsen af sygdomsforekomst i Grindsted, der er blevet opdateret med tal fra perioden 2018-2021, og fra borgerundersøgelsen, hvor 203 borgere fra Grindsted har været til lægeundersøgelse. Borgermødet fandt sted på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.

Godt 180 borgere fra Grindsted og omegn mødte mandag 5. februar op for at høre forskerne præsentere resultaterne fra to af de tre igangsatte sundhedsundersøgelser i Grindsted.

Forskningsleder Annette Kjær Ersbøll, professor ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet (SDU), fremlagde resultaterne fra undersøgelsen af sygdomsforekomst i Grindsted, som er blevet opdateret med data fra perioden 2018 til 2021.

Annette Kjær Ersbøll siger:

- Generelt er forekomsten af sygdomme, fødselsudfald, fertilitetsproblemer og dødelighed blandt borgere i Grindsted ikke væsentlig forskellig fra borgere i sammenlignelige byer i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Når vi sammenligner med den oprindelige undersøgelse i 2020, finder vi ingen nævneværdige forskelle i sammenhængen mellem bopæl i Grindsted og sygdomsforekomsten ved tilføjelse af nyeste tilgængelige data.

Afdelingslæge Sofie Bünemann Dalsgaard præsenterede resultaterne fra borgerundersøgelsen i Grindsted sammen med forskningsleder Lars Rauff Skadhauge og overlæge Jesper Bælum fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Grindsted Sygehus. I borgerundersøgelsen har 203 borgere fået undersøgt symptomer eller sygdomme, som de mistænker kan stamme fra forureningerne i Grindsted, og undersøgelserne er blevet sammenholdt med en sammenligningsgruppe af samme størrelse.

Borgerundersøgelsen i Grindsted viser en betydelig forekomst af symptomer og sygelighed blandt deltagere set i forhold til sammenligningsgruppen, som er repræsentanter for den generelle befolkning i Grindsted. Denne forskel er ifølge Lars Skadhauge forventelig med det anvendte undersøgelsesdesign.

- Jeg er glad for, at vi har haft mulighed for at lytte til borgerne i Grindsted. Vores undersøgelse viser ikke tegn på, at de borgere, som mistænkte, at deres symptomer eller sygdom skyldes forureningerne i Grindsted, var mere udsat for forureningen end sammenligningsgruppen - for eksempel havde de bekymrede borgere og sammenligningsgruppen boet i i Grindsted i lige mange år og havde brugt vand fra haveboring i lige mange år, siger Lars Skadhauge.

Jesper Bo Nielsen, der er formand for den udvidede forskergruppe og professor hos Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, siger:

- Det har taget lidt længere tid, end vi havde håbet at nå hertil, men det skyldes bl.a., at rigtig mange borgere ville deltage i borgerundersøgelsen. Tak for det. Netop det, at over 400 borgere har deltaget, er med til at give et bredt billede af situationen i Grindsted. Det er derfor to rigtig gode undersøgelser, der er præsenteret. Resultaterne er vigtige, og de vil sammen med resultaterne fra den tredje undersøgelse, der er klar til sommer, danne baggrund for forskergruppens konklusioner.

Venter på resultaterne fra den tredje undersøgelse

Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, er forsigtig med at drage endelige konklusioner på baggrund af de resultater, der blev offentliggjort på borgermødet:

- Jeg vil gerne sige tak for det store fremmøde på borgermødet. Nu har vi fået indsigt i resultaterne fra to af de tre igangsatte undersøgelser. Det bringer os et vigtigt skridt videre, men vi har dog hele tiden understreget, at det er nødvendigt at få resultatet af alle tre undersøgelser, før der kan drages nogen konklusioner.

Ifølge Kurt Espersen skal den tredje sundhedsundersøgelse inddrage resultaterne fra de to første undersøgelser og forsøge at afdække den nuværende humane risiko fra forureningerne i Grindsted.

Resultaterne fra den tredje undersøgelse forventes at være klar til sommer. Herefter vil regionen gå i dialog med den udvidede forskergruppe om, hvad de næste skridt skal være i forhold til de samlede undersøgelsesresultater. Forskergruppens samlede anbefalinger bliver en del af det materiale, der i efteråret 2024 kommer til at lægge til grund for regionsrådets endelige beslutning om, hvad der videre skal ske.

Rapporterne med resultaterne fra de to sundhedsundersøgelser er tilgængelige online, og kan downloades på hjemmesiden grindstedforurenigerne.dk 

Fakta

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede i 2022 at igangsætte yderligere tre sundhedsundersøgelser i Grindsted, der skulle fokusere på sygdomsforekomst, borgernes bekymringer og de stoffer, der befinder sig i miljøet. To af de tre undersøgelser er nu færdige. Det drejer sig om:

  • Undersøgelse af sygdomsforekomst i Grindsted set i forhold til sammenlignelige byer. Der er tale om en opdatering af den oprindelige sundhedsundersøgelse fra 2020, så data fra 2018 til 2021 er tilføjet den eksisterende rapport, som dækker årene frem til 2017.
  • Undersøgelse af de sundhedsmæssige konsekvenser af forureningerne i Grindsted og omegn (Borgerundersøgelsen i Grindsted). I undersøgelsen har 203 borgere fået undersøgt symptomer eller sygdomme, som de mistænker kan stamme fra forureningen i Grindsted, af en læge.

Den tredje undersøgelse, der vurderer den humane risiko fra forureningerne i Grindsted, forventes at have resultater klar i juni 2024.

APPFWU01V