Skip til primært indhold

Stor interesse for at søge Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord

Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord har i år modtaget 22 ansøgninger for et samlet beløb på næsten tre gange puljens størrelse, som er 4 mio. kr. På baggrund af den store interesse for at udvikle metoder til at undersøge og oprense jord- og grundvandsforureninger i Region Syddanmark har regionsrådet besluttet at fortsætte puljen som led i budgetforliget for 2024.

Da 2023-ansøgningsfristen for Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord randt ud 1. september, havde puljen modtaget ansøgninger for i alt 11,8 mio. kr. – næsten tre gange puljens størrelse på 4 mio. kr.

Den store interesse glæder Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

- Det er positivt, at der er så mange ansøgninger. Det viser, at interessen for at udvikle nye teknologier og oprensningsmetoder på jordforureningsområdet er stor. Samtidig ser vi flere ansøgninger, der bygger på spændende partnerskaber mellem fx virksomheder, universiteter, andre regioner, laboratorier, udenlandske firmaer og vandselskaber. Det er der stor værdi i, fordi forureninger ofte er komplekse. Vi har brug for at inddrage alle relevante aktører, den nyeste viden og de nyeste metoder i arbejdet med at fjerne giftige kemikalier og skadelige stoffer, så de ikke udgør en risiko for vores sundhed og drikkevand.

22 projekter kæmper om puljemidler

I alt har 22 forskellige teknologiudviklingsprojekter søgt om puljens midler i år. Der er tale om projektidéer, der skal være med til at udvikle og opbygge viden og nye metoder inden for undersøgelse og oprensning af jord- og grundvandsforureninger i Region Syddanmark. Det gælder inden for både de store generationsforureninger, PFAS-forureninger og forureninger med andre stoffer, som påvirker mennesker eller kræver mange ressourcer.

Hvilke af de 22 projekter, der ender med at få tildelt de 4 mio. kr. i 2023, bliver afgjort inden årets udgang, når regionens miljøeksperter har gennemgået og vurderet alle ansøgninger.

Fakta om Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord

Det er anden gang, at regionsrådet uddeler penge fra Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord.

Puljen på to gange 4 mio. kr. blev afsat i regionens budgetforlig for 2022. Til den første ansøgningsrunde i 2022 fik puljen ansøgninger fra i alt 26 projektidéer til et samlet beløb på 19,8 mio. kr. Ni projekter endte med at få øremærket de første 4 mio. kr.

Regionsrådet har i det netop indgåede budgetforlig for 2024 afsat midler til, at puljen kan fortsætte i 2024. Puljen stod ellers til at udløbe i år.

Læs mere om Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord her

APPFWU01V